HAMNFLYTT GAV 7 MILJONER KVADRATMETER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HAMNFLYTT GAV 7 MILJONER KVADRATMETER"

Transkript

1 HAMNFLYTT GAV 7 MILJONER KVADRATMETER 222

2 FogFria Ytor är proffs på industrigolv! 223

3 HAMNFLYTT GAV 7 MILJONER KVADRATMETER Hamnflytt gav 7 miljoner kvadratmeter ny byggareal

4 Det var arkitekter som Alvar Aalto, Eliel Saarinen och Lars Sonck, som under talet bidrog till att placera vårt grannland på byggnadskonstens världskarta. Idag förs denna tradition vidare bland annat av internationellt inriktade unga arkitektkontoret, ALA. Deras första stora offentliga byggnad var ett scenkonsthus vilket stod klart ifjol i Kristiansand, Norge. ALA:s nästa stora projekt blir Tropaion, ett nytt bostadsområde med lägenheter, som håller på att byggas vid elverket Hanasaari cirka 3 kilometer från Helsingfors centrum. AV MARKKU BJÖRKMAN Kristiansands konserthus Kilden i Norge blev ALA - arkitekternas första stora offentliga, internationella byggnadsverk. (Foto: ALA - arkkitehdit, media photo)

5 HAMNFLYTT GAV 7 MILJONER KVADRATMETER ALA:s internationella genombrott är ett faktum i och med att den norska kuststaden Kristiansand idag kan stoltsera med ett nytt teateroch konserthus. Det tog många år innan Kilden, som byggnaden heter, var färdig i stadens forna industrihamn. Konserthuset välkomnar idag sina besökare med en mjukt böjd hållning och i form av en minst sagt spektakulär träfasad. Ett övergivet industriellt markområde i Kristiansandshamn sanerades och bearbetades och gjordes disponibelt för Kilden. Byggnaden har idag en bruttoarea av kvadratmeter och en volym av 128 tusen kubikmeter. Konserthuset kostade närmare 1,7 miljarder norska kronor att bygga. Det är framför allt konserthuset Kildens originella utseende som har bidragit till det stora intresset för byggnadsverket. Det är främst olika former av kontraster, som väcker uppmärksamhet. En asketisk, svart, lådaktig form kombineras med en överväldigande fasad, byggd av lokalt ekvirke, vars skärmaktiga skyddstak öppnar sig mot hamnen och samtidigt symboliskt och flertydigt separerar dagdröm från verklighet. I nedre halvan av denna luftbild syns området kring Hanaholmens kraftverk i Helsingfors där ALA - arkitekterna har ritat in en ny stor stadsdel med minst invånare. De nya kvarteren vid havsstranden kan byggas terrasserade på ett häpnadsväckande sätt. Kraftverket kommer att rivas snart. (Helsingfors Stad, Pressmaterial) Tölöviken i Fokus: En sluttande gågata byggs från kvarteret vid Kiasma norrut mot Tölövikens park. Ett 25 meter brett, 30 meter långt och 20 meter nedsänkt torg för kaféer och kultur evenemang anläggs i sänkan. (Helsingfors stadsbyggnadskontor, Media material)

6 Kristiansands Symfoniorkester har idag en supermodern konsertsal för 1200 besökare. Utöver två konsertsalar, erbjuder byggnaden även plats för experimentell teater och för andra multi- funktionella ändamål. (Foto: Konserthuset Kilden, pressfoto, fotograf: Reidar Mosland)

7 HAMNFLYTT GAV 7 MILJONER KVADRATMETER Tuff logistik Konserthusets form bygger på en nästintill fräck kombination av ett tektoniskt och organiskt formspråk med en överdriven spegling av den lokala terrängen och vattnet i hamnbassängen. Det har varit möjligt att dölja byggnadens scentorn, genom vilket arkitekterna har fått en större frihet än vanligt i planeringen av husets helhetsgestalt. Kristiansands Symfoniorkester fick en konsertsal för 1200 besökare. Den lokala Agder-teatern fann en salong i fastigheten med plats för 700 besökare. Båda institutionerna kommer att visa sina program, omväxlande i denna sal allt efter speciella behov. Utöver två stora konsertsalar, erbjuder byggnaden även plats för experimentell teater och multi- funktionella ändamål. Vi brottades med många utmaningar. Arbetsytorna och skådespelarnas värld i en teater kräver mycket utrymme, detsamma gäller scen, foajé och salong i en byggnad av den här omfattningen. Det handlar ju om en tuff logistik både bakom och framför scenen; tusentals människor som samtidigt ska kunna förflytta sig till och från sina platser, konstaterade en av arkitektkontorets grundare, Juho Grönholm, för finländska dagstidningen Huvudstadsbladet. Norska Aftenposten skrev strax efter Kildens invigning att den av gruppen planerade arkitekturen skiljer sig från mängden framförallt genom dess design, som andas självförtroende och nya uttrycksformer. ALA:s idéer präglas av ett övergripande sätt att närma sig utmaningen. Samtidigt baseras de klart på utkristalliserade arkitektoniska grundvalar och målsättningar. Finländska media betecknade ALA:s arkitekturiska uttryck som fräscht och framåtriktat med tydlig kontakt med den finländska och internationella arkitekturens bästa traditioner. Nyckel till framgång Konserthuset Kilden har väckt stor internationell uppmärksamhet. Globalt sett är det rätt sällsynt att en grupp som består av unga arkitekter får planera en så här betydande byggnad. Planeringsarbetet går tillbaka till segern i den öppna arkitekturtävlingen år 2004, som möjliggjorde att kontoret kunde grundas. Kilden är dessutom ett exempel på hur en arkitekturtävling för ett finländskt arkitekturkontor kan fungera som en nyckel för såväl inhemska som internationella framgångar. I samband med Kilden har ALA kunnat få en förstahands erfarenhet av hur man genomför ett projekt i stor skala. Föga oväntad delades 2012-års finländska statspris i våras för byggnadskonst 2012 till ALA-arkitekterna Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Janne Teräsvirta och Samuli Woolston. Prisen på euro förläntes av kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki i Helsingfors. Statspriset inom olika konstområden beviljas som erkänsla för förtjänstfullt arbete som blivit färdigt under de tre senaste åren eller för lång och förtjänstfull verksamhet till förmån för respektive konstområde. Juryns motivering löd: - Trots deras unga ålder har de redan visat, att de kan projektera, gestalta och skapa imponerande arkitektur som håller internationella mått. Arkitekterna har dessutom varit en central faktor i den nya finländska arkitekturgenerationens utveckling. Byggs terrasserade Inom stadsplaneringen har ALA utfört intressanta projekt i vilka överraskande element och paralleller skapar en miljö i flera plan. Planen för Hanaholmen i Helsingfors visar hur de nya kvarteren vid havsstranden kan byggas terrasserade på ett överraskande sätt. Här vid strandnära läge (nedan till vänster i bilden) har arkitekterna från ALA designat bostadskomplexet, Tropaion som kommer att bestå av fem block på varierande höjder täckta med takterrasser i övre lägenheter vid platsen för gamla Hanaholmen kraftverk. (Foto: ALA - arkkitehdit, media photo)

8 I maj i år tilldelades ALA-arkitekterna, Juho Grönholm, Antti Nousjoki och Samuli Woolston och Janne Teräsvirta, 2012-års finländska statspris för framstående byggnadskonst. Prisen på euro var, överlämnades i Helsingfors av kultur- och idrottsminister Paavo Arhinmäki (längst t. höger). (Foto: ALA - arkkitehdit, media photo) Längs vattnet anläggs även en ny strandpromenad och cykelväg. (Foto: ALA - arkkitehdit, media photo) De flytande bostadshusen skulle egentligen förankras på södra sidan om Brändö bro men Hanaholmens kraftverk förutsätter nu större hamnområde än planerat. Av den orsaken planerar man i stället kvarter för flytande hus utmed Gammelstadsfjärdens västra strand. Norr om de flytande kvarteren ligger Arabiastranden. (Foto: ALA - arkkitehdit, media photo)

9 HAMNFLYTT GAV 7 MILJONER KVADRATMETER Karta över Helsingfors centrala delar. Kartan visar samtliga platser och stadsdelar, som behandlas i denna artikel. ( Foto av en karta på gatan: Fotograf, Markku Björkman) Idag pågår en omfattande omvandling av området mellan Finlandia - huset och Helsingfors järnvägstation. Där vid Tölöviken har ALA utarbetat en rad arkitektoniska förslag. (Helsingfors stadsbyggnadskontor, Media foto)

10 Byggprojektet ansluter sig till Fiskehamnen som ska bli en ny stor stadsdel med minst invånare. Arkitekterna från ALA har designat ett bostadskomplex, Tropaion som består av fem block på varierande höjder täckta med takterrasser i övre lägenheter vid platsen för gamla Hanaholmen kraftverk. Komplexet har formen av en enorm skål med havsutsikt från alla terrasser, vilket anses bidra till en känsla av gemenskap och samhörighet för invånarna i området. Byggnadernas innegårdar kommer att fungera som halvprivata utrymmen mittibland offentliga gator med affärer och serviceinrättningar. De flytande bostadshusen skulle egentligen förankras på södra sidan om Brändö bro men Hanaholmens kraftverk förutsätter nu större hamnområde än planerat. Av den orsaken planerar man i stället kvarter för flytande hus utmed Gammelstadsfjärdens västra strand. Norr om de flytande kvarteren ligger Arabiastranden. Mest eftertraktade Projektet Cloud City demonstrerar också de varierande möjligheter som finns inom ekologiskt byggande. Dessutom anses projektet kunna uppvisa olika svårigheter och stimulera till diskussioner. Målet med projektet är att ta fasta på hur man på ett område som redan byggts kan bygga mer, och hur detta påverkar närmiljön. Projektet innehåller också olika offentliga evenemang som handlar om kompletterande byggande. Trots att området beräknas bli färdigt senast 2020, kommer dessa förhållandevis dyra bostäder där att bli några av de mest eftertraktade Det är inte bara ALA-arkitekterna som designar hus i Helsingfors. Norska utvecklaren Arthur Buchardt, har inlett ett stort hotellprojekt, Kämp Tower, designad av arkitektbyrån, Davidsson & Tarkela Oy. Detta höghus på kvadratmeter hotell med 380 rum och konferenscenter öppnas om två år på Busholmen. Drygt 200 personer får arbete på hotellet. Kamp Tower blir också en livlig turistattraktion. Tornets utsiktsterrass ligger på 120 meters höjd och är den högsta byggnaden i centrala Helsingfors. (Foto: Arkitektbyrån, Davidsson & Tarkela Oy, pressmaterial) Komplexet har formen av en enorm skål med havsutsikt från alla terrasser, vilket anses bidra till en känsla av gemenskap och samhörighet för invånarna i området. (Foto: ALA - arkkitehdit, media photo)

11 HAMNFLYTT GAV 7 MILJONER KVADRATMETER i Finlands huvudstad. ALA:s så kallade Cloud City- plan för Helsingfors, i vilket arkitekterna har sökt alternativa lösningar för kompletterande byggande i en kompakt stadsstruktur, har genom sitt annorlunda grepp inlett en intressant debatt. För tillfället planerar ALA också två teaterhus, ett för Kuopio och ett för Villmanstrand, och två metrostationer för staden Esbo. Dessutom finns det långtgående planer på att bygga Finlands högsta hus intill Hartwall-arenan, där det mest spelas ishockey. Huset, som skall bli 120 meter högt kommer att få 35 våningar. Konserthuset välkomnar idag sina besökare med en mjukt böjd hållning och i form av en minst sagt spektakulär träfasad. (Foto: Konserthuset Kilden, pressfoto, fotograf: Reidar Mosland) Tätning vid Tölöviken Även tornhuset har ritats av arkitektbyrån Ala. Idén till huset föddes redan i början av 2000-talet, som arkitekt Janne Teräsvirtas studieprojekt. På ritbordet kallas huset för Lejontornet. Bygget beräknas kosta 150 miljoner euro och skall fungera som nöjes- och bostadshus. Planeändringsprocessen har påbörjats och skall vara klar nästa år. Målet är att bygget av Lejontornet ska inledas i genast efter ishockey- VM år Dessutom pågår redan en omfattande omvandling av området mellan Finlandia - huset och Helsingfors järnvägstation. Även där vid Tölöviken har ALA utarbetat en rad arkitektoniska förslag. En sluttande gågata byggs från kvarteret vid Kiasma norrut mot Tölövikens park. Ett 25 meter brett, 30 meter långt och 20 meter nedsänkt torg för kaféer och kultur evenemang anläggs i sänkan. Därutöver uppförs vid Tölöviken ett allaktivitetshus i två våningar på båda sidorna om gågatan, delvis under jorden. Dagsljus tränger in genom glasväggar och genom en damm på taket. Huset som blir kvadratmeter stort beräknas kosta 86 miljoner euro. Byggnadernas innegårdar kommer att fungera som halvprivata utrymmen mittibland offentliga gator med affärer och serviceinrättningar. (Foto: ALA - arkkitehdit, media photo)

12 Dags för skyskrapor i Helsingfors centrum? Många arkitekter i den finländska huvudstaden förespråkar i varje fall högre byggnader. Det är onekligen ingen brist på djärva idéer. I denna projektbild föreslås ett mini- Manhattan med flera höghus som byggs över samtliga norrgående järnvägspår. (Foto: Finlands Arkitekturmuseum, pressfoto från en utställning om framtida byggprojekt i Finland) Faktaruta om Helsingfors expansion fram till 2030: När godshamnsfunktionerna snart flyttar från Helsingfors centrum till Nordsjös nya hamn blir 250 hektar mark ledigt för nytt bruk. Därför planeras 4,5 miljoner kvadratmeter lägenhetsyta för bostäder och närmare 2,5 miljoner kvadratmeter för arbetsplatser. Detta betyder hem för invånare och tio tusentals nya arbetsplatser. Byggandet av de nya stadsdelarna sker främst under talen. På Busholmens planeras 100 hektar för invånare och 6000 arbetsplatser. Området blir färdigt i mitten av 2020-talet. Passagerarhamnen stannar på Busholmen. Arbetsutrymmen byggs vid huvudleden och vid passagerarhamnen. Kronbergsstranden omfattar 260 hektar, invånare kommer det och arbetsplatser Byggnadstiden beräknas vara Istället för Degerö oljehamn mittemot centrum, byggs en naturnära stadsdel som förenas med centrum genom spårvagn. Till Fiskhamnens 177 hektar planeras invånare och arbetsplatser. Byggtiden beräknas vara Det marina området är beläget på den östra stranden av innerstaden, i mitten av en tät stadsstruktur, vid metrolinjen. Böle planeras bli Helsingfors andra centrum. Området i stadsdelen är 167 hektar och det planeras 1,1milj. m² affärs- och arbetsutrymmen och m² bostäder. Området beräknas vara färdigt ca Källa: Helsingfors Stadsplanekontor. Kildens kontraster drar till sig uppmärksamhet. En asketisk, lådaktig form kombineras med en överväldigande fasad, byggd av lokalt ekvirke, vars skärmaktiga skyddstak öppnar sig mot hamnen och samtidigt symboliskt och flertydigt separerar dagdröm från verklighet. (Foto: ALA - arkkitehdit, media photo)

13 HAMNFLYTT GAV 7 MILJONER KVADRATMETER FASTA väggar INOMHUS FASTA väggar UTOMHUS SKJUTBArA väggar vikbara väggar JÄRVEN AKUSTIK ERBJUDER BULLERSKYDD TILL FÖRMÅNLIGA PRISER OCH KORT LEVERANSTID Vårt nya standardsortiment har lösningar för alla bullerproblem. Boka ett möte så kommer vi till dig och hittar en lösning Järven Akustik Telefon Fax E-post Internet Bromsvägen 3, Örnsköldsvik

14

ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE

ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE ARKITEKTEN SOM BYGGHERRE Okidoki arkitekter och Vallastaden i Linköping Få arkitekter är idag även byggherrar i Sverige. I den här kursen har vi lärt oss att det är så på grund av den kulturella inställningen,

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Ny kongresshall. en succé. expanderar. Stockholm får efterlängtad kongresshall. Konvertibler till Peabs och Peab Industris anställda en succé

Ny kongresshall. en succé. expanderar. Stockholm får efterlängtad kongresshall. Konvertibler till Peabs och Peab Industris anställda en succé tidning för peabs och peab industris aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2008 Ny kongresshall Stockholm får efterlängtad kongresshall sid 3 16 Konvertibler en succé Konvertibler till Peabs och Peab

Läs mer

Arken seglar in i berget

Arken seglar in i berget Nr. 2 2008 TEMA arkitektur Arken seglar in i berget Arkitektröster om Gipsputs: Fantastiskt material Den skruvade torson Spjutspets mot framtiden K U N D I N F O R M A T I O N F R Å N K N A U F D A N O

Läs mer

nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002

nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002 nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002 Sammanfattning Bakgrunden till detta examensarbete är en reflexion över Malmö som stor stad vid

Läs mer

SOPPLUNCHER MED INSPEL CENTRALA ÄLVSTADEN

SOPPLUNCHER MED INSPEL CENTRALA ÄLVSTADEN SOPPLUNCHER MED INSPEL CENTRALA ÄLVSTADEN Vem ska få vara med och tycka till om Göteborgs nya stadskärna? Alla som vill, tycker vi. Men att lyssna av närmare en halvmiljon människor är svårt, om inte omöjligt.

Läs mer

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas

PLANERING I MALMÖ. Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas PLANERING Information från Malmö stadsbyggnadskontor Nr 1 2015 I MALMÖ Därför vann Malmö planpriset 200 000 kvadratmeter byggboom tack vare Citytunneln Så ska sjukhusområdet förnyas Innehåll Svenska Planpriset

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från KTH och Upplands Väsby Sveriges Miljöbästa kommun 2013. Dagens tema från:

Hela denna bilaga är en annons från KTH och Upplands Väsby Sveriges Miljöbästa kommun 2013. Dagens tema från: ANNONS Hela denna bilaga är en annons från KTH och Upplands Väsby Sveriges Miljöbästa kommun 2013 ANNONS 2013 ALMEDALSVECKAN 30 juni till 7 juli. Sveriges största politiska mötes- och debattplats. Dagens

Läs mer

GoLFDRÖMMEN BYGG FLER HYRES- RÄTTER NU. Sverige fick en ny internationell golfbana när Peab-byggda PGA of Sweden National i Bara invigdes i juni.

GoLFDRÖMMEN BYGG FLER HYRES- RÄTTER NU. Sverige fick en ny internationell golfbana när Peab-byggda PGA of Sweden National i Bara invigdes i juni. tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 3 september 2009 foto: Bertil Hagberg GoLFDRÖMMEN Sverige fick en ny internationell golfbana när Peab-byggda PGA of Sweden National i Bara invigdes

Läs mer

PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2007. Hög stämning på Peabs årsstämma Stockholm hetare än någonsin

PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2007. Hög stämning på Peabs årsstämma Stockholm hetare än någonsin PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2007 Hög stämning på Peabs årsstämma Stockholm hetare än någonsin Peab anlägger ny hamn i Helsingfors En högkonjunktur som utmanar

Läs mer

Yttrande om samråd för Norrmalm 5:3 i stadsdelen Norrmalm (Västra City)

Yttrande om samråd för Norrmalm 5:3 i stadsdelen Norrmalm (Västra City) YIMBY Yes in my Backyard. 2009-10-16 Diarienummer: 2008-03662 2009:20 Yttrande om samråd för Norrmalm 5:3 i stadsdelen Norrmalm (Västra City) - Inledning YIMBY ställer sig mycket positiva till planerna

Läs mer

Vemod och förståelse

Vemod och förståelse FLYTTEN AV KIRUNA Reportage: Vemod och förståelse när Kiruna flyttar Stora delar av Kiruna ska flyttas. Anledningen är att malmbrytningen ger upphov till sprickor i marken. LKAB kom med beskedet redan

Läs mer

Gräv. Minimera vårt avfall. Och ut i arbetslivet. där du står. Välkommen in i butiken. Att bo för sig själv fast tillsammans!

Gräv. Minimera vårt avfall. Och ut i arbetslivet. där du står. Välkommen in i butiken. Att bo för sig själv fast tillsammans! Framtidenkoncernens Hållbarhetsrapport 2014 Gräv där du står Hur utvecklar man ett bostadsområde? Man pratar ihop sig Välkommen in i butiken Och ut i arbetslivet Minimera vårt avfall Att bo för sig själv

Läs mer

SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA

SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA SLUTRAPPORt FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT FYSISKA MÖTESPLATSER I ETT NACKA FÖR ALLA 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND EN LEVANDE STAD FÖR ALLA...3 VAD ÄR UNGT

Läs mer

Stadens Entré Nyproduktion av ett köp- och upplevelsecentra

Stadens Entré Nyproduktion av ett köp- och upplevelsecentra Teknik och Samhälle Fastighetsmarknad och värdering Uppsats HT 2007 Stadens Entré Nyproduktion av ett köp- och upplevelsecentra - Hur påverkas området Värnhem i Malmö? Författare: Veena Andersson Anders

Läs mer

HOTELL Piteå mot nya höjder. KULTUR. MÖTES- PLATSER Kultur och shopping går hand i hand. BOSTÄDER. SHOPPING Träkronan får stora Örnen att lyfta.

HOTELL Piteå mot nya höjder. KULTUR. MÖTES- PLATSER Kultur och shopping går hand i hand. BOSTÄDER. SHOPPING Träkronan får stora Örnen att lyfta. ALDRIG HAR DET...varit så mycket på gång i en så liten stor stad som Piteå. Och aldrig har det varit så många som tillsammans gör det möjligt. Sex stora byggsatsningar inom hotell, bostäder, shopping,

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS T I D N I N G F Ö R P E A B S A K T I E Ä G A R E, A N S T Ä L L D A O C H K U N D E R N R 3 S E P T E M B E R 2 0 0 7 KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS Peabs kvinnliga nätverk ska skapa

Läs mer

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Innehåll 4. Vår roll som samhällsbyggare 12. Byggprocesser med resurseffektivitet i centrum 6. Planering ger möjlighet till utveckling 8. Stadsdel med stark identitet

Läs mer

SÖNDAG. Stilsäkert. Mija Kinning. Stockholm

SÖNDAG. Stilsäkert. Mija Kinning. Stockholm ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Skanska ANNONS En bilaga från Skanska om bostäder. PS: Missa inte Nya Hemdagen i dag, 10 november. Bättre affär köpa Stockholm nyproducerat i Stockholm sid 2

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Nya kontor, hotell och restaurang på historisk mark i expansiv miljö.

Nya kontor, hotell och restaurang på historisk mark i expansiv miljö. KVARTERET SPINNHUSET Nya kontor, hotell och restaurang på historisk mark i expansiv miljö. Möjligheterna du inte behöver leta efter. De bästa möjligheterna behöver inga förskönande omskrivningar. Du som

Läs mer

Fördjupat sam arbete med ikea

Fördjupat sam arbete med ikea tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2011 Fördjupat sam arbete med ikea Samarbetet omfattar hela bygg processen av 10 nya varuhus, från idé till nyckelfärdig byggnad. sid 6 Peab

Läs mer

GODA RUM. MED KÄNSLA FÖR GRANNSKAPET Sjöterrassen består av moderna, modulbyggda bostäder som har gett nytt liv åt Stockholmsförorten Fittja.

GODA RUM. MED KÄNSLA FÖR GRANNSKAPET Sjöterrassen består av moderna, modulbyggda bostäder som har gett nytt liv åt Stockholmsförorten Fittja. NUMMER 02/2014 GODA RUM EN INSPIRATIONSTIDSKRIFT FRÅN MOELVEN / GODA-RUM.SE MED KÄNSLA FÖR GRANNSKAPET Sjöterrassen består av moderna, modulbyggda bostäder som har gett nytt liv åt Stockholmsförorten Fittja.

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

TILLÅTANDE OASER. Kødbyen. Strijp S. Kalasatama temporary & Suvilahti. Poblenou. Making Space in Dalston. Kreuzberg

TILLÅTANDE OASER. Kødbyen. Strijp S. Kalasatama temporary & Suvilahti. Poblenou. Making Space in Dalston. Kreuzberg TILLÅTANDE OASER Kødbyen Strijp S Kalasatama temporary & Suvilahti Poblenou Making Space in Dalston Kreuzberg INNEHÅLL Förord Sammanfattning Inledning Kødbyen, Köpenhamn Strijp S, Eindhoven Kalasatama

Läs mer

VÅR UPPGIFT VAR ATT BYGGA ETT STARKT VARUMÄRKE. Vår Nya Byggutveckling. 4:e. Sven Landelius. utgåvan! BOSTADSBRISTEN ÖKAR VI BYGGER SVERIGES ARENOR

VÅR UPPGIFT VAR ATT BYGGA ETT STARKT VARUMÄRKE. Vår Nya Byggutveckling. 4:e. Sven Landelius. utgåvan! BOSTADSBRISTEN ÖKAR VI BYGGER SVERIGES ARENOR ANNONS Vår Nya Byggutveckling NR 4 AUGUSTI 2014 MED FOKUS PÅ ÖRESUNDSREGIONENS FRAMTID BOSTADSBRISTEN ÖKAR Det byggs för lite 4:e utgåvan! CHRISTER LARSSON Malmö investerar för framtiden Sven Landelius

Läs mer

festmingel ny organisation maria hernroth Sprakande invigning av Clarion Hotel Post Peab växlar om för att kunna växla upp

festmingel ny organisation maria hernroth Sprakande invigning av Clarion Hotel Post Peab växlar om för att kunna växla upp tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2012 festmingel Sprakande invigning av Clarion Hotel Post sid 14 ny organisation Peab växlar om för att kunna växla upp sid 16 maria hernroth

Läs mer

Åtgärda Stockholms stadsbrist. Rapport 2006:1

Åtgärda Stockholms stadsbrist. Rapport 2006:1 Åtgärda Stockholms stadsbrist Rapport 2006:1 Förord Åtgärda Stockholms stadsbrist Stockholms Handelskammare ser som sin främsta uppgift att verka för att Stockholmsregionen blir en ännu bättre plats för

Läs mer