Paraply är bättre än solglasögon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Paraply är bättre än solglasögon"

Transkript

1 NUMMER 1 MARS 2008 SKAGENFONDER.SE 5 Ny marknadsrapport Guide till marknadsrapporten som ändrat utseende och innehåll. 7 SKAGEN på topp SKAGEN ligger högst på listan över aktörer med störst nettoinflöde i aktiefonder Globala utsikter Internationella toppnamn samlade över deltagare på SKAGENs nyårskonferenser. 31 Lätt att bli kund Så gör du för att bli kund hos SKAGEN Fonder. K RÖ N I K A KNUT HARALD NILSSON 32 Nya tillväxtmarknader nya möjligheter Portföljförvaltarnas berättelse. Läs mer på sidan 11. Paraply är bättre än solglasögon Vi tror att fortsatt hög tillväxt i tillväxtmarknaderna kommer rädda utvecklingen i resten av världen. KONSTEN ATT ANVÄNDA SUNT FÖRNUFT VÄLKOMMEN TILL EN NY MARKNADSRAPPORT NYHET FRÅGOR OCH SVAR

2 Guide till marknadsrapporten som ändrat utseende och innehåll. SKAGEN ligger högst på listan över aktörer med störst nettoinflöde i aktiefonder Internationella toppnamn samlade över deltagare på SKAGENs nyårskonferenser. Så gör du för att bli kund hos SKAGEN Fonder. Krönika av portföljförvaltaren Knut Harald Nilsson. Vi tror att fortsatt hög tillväxt i tillväxtmarknaderna kommer rädda utvecklingen i resten av världen. KONS T E N AT T A N VÄ NDA SUNT FÖRNUF T VÄ LKOMME N T ILL E N N Y M A RK N A DS R A PP OR T N Y HE T F R ÅGOR OCH S VA R 2 innehåll SKAGEN Fonder investerar i undervärderade, impopulära och under analyserade företag i olika branscher över hela världen. Företaget, som startades 1993 i Stavanger, är Norges största aktiefond förvaltare med ett förvaltat kapital på cirka 90 miljarder svenska kronor. SKAGEN Fonder etablerade 2004 en filial i Sverige med kontor i Stockholm och Göteborg. Besöksadresser Drottninggatan 86, Stockholm Drottninggatan 31, Göteborg Tel: Fax: Sysselsättningen minskade i USA i februari, ännu en signal om en sämre amerikansk ekonomi och ytterligare tecken på att centralbankschef Ben Bernanke kan tänkas fortsätta att sänka räntorna. De större innehaven i SKAGEN Kon-Tiki har en förhållandevis låg exponering mot amerikanska marknaden. LÄS MER PÅ SIDAN 11 Postadress: Box 11, Stockholm Redaktion Jonas A. Eriksson Tel: Michael Metzler Tel: Utvecklingen för gruvföretaget Eramet har varit glädjande. Under 2007 hade aktien bättre utveckling än något medelstort bolag i Europa. De Eramet-aktier som togs in i SKAGEN Global för tre år sedan har nu tiofaldigats i värde. Samsung rapporterade resultat som var bättre än väntat för andra kvartalet i rad. En överdriven oro för försvagad försäljning i USA (som utgör 17 procent av försäljningen) har lett till att aktien kommit under press. SKAGEN Global och Kon-Tiki har passat på att ökat innehaven i Samsung under perioden. 5 Ny marknadsrapport marknadsrapport NUMMER 1 MARS 2008 SKAGENFONDER.SE 3 SKAGEN Fonders utveckling 4 Goda tider för aktieplockare SKAGEN Vekst SKAGEN Global 7 SKAGEN på topp 8 5 Guide till ny Marknadsrapport 24 SKAGEN Kon-Tiki Globala utsikter 31 Lätt att bli kund 6 Pris till SKAGEN Global för femte gången 26 SKAGEN Tellus ett enastående bra år 27 SKAGEN Krona K RÖ N I K A KNUT HARALD NILSSON 32 Nya tillväxtmarknader nya möjligheter P ORTFÖLJ FÖRVALTARNAS BERÄTTELSE. LÄS MER PÅ SIDAN 11. Paraply är bättre än solglasögon 8 Globala utblickar från SKAGENs nyårskonferens 28 Träffa Skagen Omslag: Börsutvecklingen i Tokyo liksom stora delar av världsmarknaderna har varit sur under inledningen på Många har en tendens att glömma att högre avkastningskrav, som följd av ökad osäkerhet, ofta resulterar i extraordinärt god avkastning i efterhand. Populärt sagt är paraplyet ett bättre redskap för investerare än solglasögon. Foto omslag: Bloomberg News Foton inlaga: Bloomberg News SKAGEN Fonder årets fondförvaltare i Danmark Portföljförvaltarnas berättelse SKAGEN Fonders investeringsfilosofi Avkastnings- och riskredovisning Frågor och svar Om sparande till barn Det här är SKAGEN Fonder Så här blir du kund i SKAGEN Fonder Nya tillväxtmarknader nya möjligheter

3 våra fonder 3 Aktiefonden SKAGEN vekst Förvaltare: Kristian Falnes Start: 1 december 1993 Avkastning januari februari Genomsnittlig årlig avkastning sedan start 30 SKAGEN Fonders utveckling ,3% 11,8% I tabellerna nedan kan du se hur SKAGEN Fonder lyckats skapa avkastning för respektive fond i förhållande till sina jämförelseindex sedan respektive fonds start. SKAGEN Fonder har alltid använt utdelnings/ justerade index som jämförelseindex och fonderna visar sin avkastning efter avgifter har dragits bort ,3% -13,0% -20 SKAGEN Vekst Oslobörsens huvudindex (SEK) Aktiefonden SKAGEN Global Aktiefonden SKAGEN kon-tiki Förvaltare: Filip Weintraub Start: 7 augusti 1997 Förvaltare: Kristoffer Stensrud Start: 5 april 2002 Avkastning januari februari 2008 Genomsnittlig årlig avkastning sedan start Avkastning januari februari 2008 Genomsnittlig årlig avkastning sedan start ,9% ,2% ,2% ,9% -10-8,4% -11,8% -20 SKAGEN Global MSCI World Index (SEK) ,6% -9,8% SKAGEN Kon-Tiki MSCI Emerging Markets Index (SEK) Räntefonden SKAGEN tellus Räntefonden SKAGEN krona Förvaltare: Torgeir Høien Start: 29 spetember 2006 Avkastning januari februari Genomsnittlig årlig avkastning sedan start ,11% ,35% ,61% ,43% -4-4 SKAGEN Tellus Lehman Global Treasury Index (SEK) Förvaltare: Ola Sjöstrand Start: 29 juni 2007 Årlig avkastningsinformation för SKAGEN Krona visas när fonden blivit mer än ett år. Avkastningen för SKAGEN Krona under den senaste sexmånadersperioden är enligt fondanalysföretaget Morningstar den näst bästa på marknaden, på 2,0 procent, av sammanlagt 46 svenska penningmarknadsfonder. Fondens avgift är 0,2 procent och sparande i fonden kan ses som ett bra alternativ till bankernas högräntekonton. Den 7 mars hade SKAGEN Krona en effektiv ränta motsvarande 4,9 procent (efter avgift).

4 4 ledare krönika ledaren Per Wennberg, VD, SKAGEN Fonder Sverige Bäste andelsägare, SKAGEN Fonder har gjort sig ett namn genom att skilja sig från mängden. Inte bara när det gäller investeringsfilosofi, utan även i vår strävan att ge våra kunder bästa möjliga service och kommunikation. Med Internets framfart har kundkommunikation i allt högre grad förflyttats från det tryckta till det digitala mediet. Ny Marknadsrapport Vi tycker dock att det tryckta mediet fortfarande är viktigt. Det är därför glädjande att presentera en ny uppdaterad Marknadsrapport med en förändrad design, nytt papper och fler sidor. Vår strävan är att ge våra kunder relevant, intressant, öppen och saklig information. Även vår nättjänst kommer få spännande förbättringar under året som jag hoppas få anledning att återkomma till. SKAGEN är kanske mest känt för sina aktiefonder, men vi har under fjorton år även förvaltat räntefonder med goda avkastningsresultat. Under de senaste två åren har vi startat två nya räntefonder som kompletterar vårt övriga fondutbud. SKAGEN Tellus är en global obligationsfond som, precis som våra aktiefonder, letar undervärderade, impopulära och underanalyserade investeringar över hela världen. Basvalutan är euro, även om fonden placerar i obligationer noterade i en mängd andra valutor. Den valutaexponering som finns i fonden gör att SKAGEN Tellus har en högre risk än till exempel en svensk obligationsfond men också större avkastningsmöjligheter. SKAGEN Krona är en svensk penningmarknadsfond med mycket låg risk. Den skall ses som ett alternativ till banksparande. SKAGEN Krona har i skrivande stund en effektiv ränta på 4,8 procent, vilket gör att den placerar sig i avkastningstoppen bland penningmarknadsfonder i Sverige. Priser till Global Kontinuerlighet i förvaltningen är något som vi eftersträvar. Vi är därför glada över att SKAGEN Globals förvaltare Filip Weintraub för femte gången nått prispallen i Dagens Industri/Morningstars tävling Årets Stjärnförvaltare bland cirka 200 konkurrerande fonder i globalkategorin. Enligt Privata Affärers temanummer om fonder, i februari, har antalet fonder på svenska fondmarknaden ökat med 50 procent till 3700 fonder under de senaste fem åren. Därmed är det knappast brist på konkurrens som är orsaken till varför SKAGEN lyckats så väl i sin förvaltning. Långsiktighet viktigt Vår målsättning för våra fonder inte är att vara bäst under den senaste tolvmånadersperioden utan att ge våra kunder en långsiktigt god avkastning och det har vi lyckats med. En bidragande orsak är att vi inte startar nya fonder i parti och minut. Vi startar bara fonder vi själva vill investera i som vi tror kan leverera god avkastning över tid. De senaste åren har präglats av historiskt sett låga svängningar på världens börser. Svängningarna har dock sedan förra sommaren gått upp kraftigt. En viktig orsak till detta är den stora osäkerheten om den amerikanska ekonomin. Den stora frågan är om det blir recession i USA, hur lång tid den i så fall kommer vara och vilka konsekvenserna blir för omvärlden. När osäkerheten ökat har många småsparare, med IT-bubblan i ganska färskt minne, minskat sin exponering mot aktiemarknaden. Utflöden i aktiefonder I Sverige var det exempelvis rekordstora utflöden ur aktiefonder i början av Spararna har flytt till mer säkra alternativ som banksparande och räntefonder. Ser man på mer professionella investerare, som exempelvis insiders, har emellertid deras köp av aktier ökat under nedgången. Goda tider för aktieplockare Ökad osäkerhet behöver inte nödvändigtvis vara negativt för en värdeinriktad aktieplockare som SKAGEN. Det kan leda till att det blir större spridning i avkastning mellan olika bolag som kan leda till att fler aktier får fel prislapp. För oss som letar efter undervärderade, underanalyserade och impopulära bolag över hela världen kan osäkerheten till och med göra att vårt arbete lite lättare. Svårt för värdeförvaltare Ser man i backspegeln har de senaste åren faktiskt varit en utmaning för en värdebaserade aktiefondförvaltare som SKAGEN då värdeaktier generellt presterat sämre än tillväxtaktier. I den allmänna börsuppgången har passiva investeringsstrategier och indexförvaltning fungerat väldigt bra. I ljuset av detta är det väldigt glädjande att SKAGENs tre aktiefonder, som alla följer samma värdebaserade filosofi, levererat så god avkastning. krönikan Jonas A Eriksson Redaktör Marknadsrapporten När världsekonomin nu verkar gå in i en lite lugnare fas och företagens vinsttillväxt mattas kommer inte längre alla aktier att gå bra. Istället är det selektiva aktieplockare som kan hitta de bra bolagen trots en svagare markoekonomisk utveckling som troligen kommer klara sig bättre. Aktier intressantare De senaste månadernas nedgångar på världens börser har dessutom gjort aktier som tillgångsslag intressantare. Det finns de som menar (våra ränteförvaltare till exempel) att det blivit något av en bubbla i statsobligationer när kapitalet flytt aktiemarknaderna. I ett globalt perspektiv framstår inte aktier som dyra. Tvärtom har de inte varit så billiga som nu på över tjugo år.

5 nyheter 5 Guide till ny Marknadsrapport Nytt format. Ny papperskvalitet. Förändrat utseende. Fler sidor. Ännu en generation av SKAGEN Fonders Marknadsrapport, är nu här. Bakgrunden till förändringarna är en fortsatt strävan att ge våra kunder bäst möjlig service och god kommunikation. SKAGEN Fonders Marknadsrapport delas nu upp i ett mer tydligt antal sektioner och tar ytterligare ett steg i en kontinuerlig strävan att ge våra kunder bäst möjlig service och god kommunikation. Översikt Inledningsvis ska läsaren få en snabb översikt genom en förändrad framsida, en utökad innehållsförteckning och information om fondernas utveckling på sidan tre. Fondernas utveckling på första uppslaget visas i två olika stapeldiagram. Dels ska läsaren kunna få en uppfattning om fondernas förändring sedan föregående nummer av Marknadsrapporten, genom fondens utveckling hittills under året. Eftersom investeringar i aktiefonder bör göras på en tidshorisont på uppåt fem år, så publiceras även den genomsnittliga avkastningen per år för varje fond sedan start. Åsikter och nyheter Ledare och krönikor flyttas bakåt något. Tillsammans med krönikan på Marknadsrapportens baksida erbjuds läsarna därmed minst tre sidor med tankar och resonemang från portföljförvaltarna, redaktörer och verkställande direktör. Nyhetsblocket utökas och fokuserar på aktuella frågor, händelser och aspekter som är relevanta för fonderna och portföljförvaltningen. Marknadsrapporten kommer även fortsättningsvis att beskriva regioner där SKAGEN Fonder är aktiva i företagsinvesteringar genom exempelvis våra resebrev. Eftersom aktiefondernas förvaltare analyserar och investerar i just företag och inte marknader så kommer vi även att få läsa mer om just fondernas företagsinvesteringar. Fråga SKAGEN I sektionen Fråga SKAGEN kommer vi publicera frågor och svar om sparande och praktiska saker som är av intresse för våra kunder. Här kommer flera av våra rådgivare och redaktionen dyka upp och svara på frågor. Genomgående i Marknadsrapporten kommer det finnas e-postadresser till författarna av olika texter. På så sätt ska det vara möjligt för kunderna att kontakta SKAGEN för mer information och för att kunna föra en dialog. Vi kan inte garantera att frågor till portföljförvaltarna kommer att kunna besvaras direkt men genom de webbsändningar som portföljförvaltarna deltar i ett flertal gånger om året så kommer frågor från andelsägarna att kunna tas upp vid dessa tillfällen. Inblick i förvaltningen Genomgående i rapporten, och inte minst i portföljförvaltarnas berättelse, är det en strävan att kunderna ska få en inblick i hur deras investering i SKAGEN Fonder förvaltas. Portföljförvaltarnas berättelse kommer oförändrat att ge en generell överblick över händelser inom ekonomi och näringsliv. Liksom tidigare är det de olika förvaltarna som författar texterna om utvecklingen och händelserna i respektive fond. Portföljförvaltarberättelserna leder vidare till portföljerna ett antal uppslag som ger andelsägarna möjligheten att studera de olika fonderna i detalj (innehaven och deras utveckling etcetera). SKAGEN Informerar I slutet av Marknadsrapporten, på sidorna går det att läsa om praktiska saker som våra kunder bör känna till. I detta nummer berättar vi exempelvis om vårens lunchmöten på kontoren i Göteborg och Stockholm. Här finns även en presentation av de som arbetar för SKAGEN Fonder. Maila oss gärna om du har frågor om MR. FAKTA SKAGEN Fonders Marknadsrapport kommer ut sju gånger per år. Den distribueras i digitalt format, via vår webbplats, och som postdistribuerad tryckt tidning till cirka mottagare i Norge och Sverige. Nå kan du kjøpe andeler på internett! 1. november lanseres de nye internett-sidene til SKAGEN Fondene. De har et nytt utseende, og skal være et mer komplett tilbud til våre kunder, med fyldig informasjon om alle våre fond og de markeder og selskaper de opererer i. Det helt nye er at det nå er mulig å kjøpe andeler i fondene direkte på nettet, og se på hva dine andeler er verdt. En sikker måte å kjøpe fond på. Tjenesten er utviklet av Verdipapirsentralen (VPS), og sikkerheten er godt ivaretatt. For å sjekke verdien av andelene dine eller kjøpe fond, må du taste inn brukernavn og passord. All informasjon blir sendt kryptert, og du må logge deg av VPS-tjenesten før du ser på resten av internett-tilbudet vårt. Slik sikrer du deg at informasjonen du har hentet fram ikke er tilgjengelig for andre som bruker PC-en. Se hva andelene dine er verdt - hver dag om du vil! Ved å skrive inn brukernavn og passord, får du først se en beholdningsoversikt over dine andeler i SKAGEN Fondene. Øverst i skjermbildet vil du se total verdi per sist kjente kurs, Velkommen til informasjonsmøte Nå er høstens møter klar, sett av en dag og kom og møt oss! SKAGEN Vekst målt mot Oslo Børs Totalindeks og vårt avkastningsmål. 1. desember oktober SKAGEN Global relativt til Morgan Stanley Verdensindeks i NOK og USD august oktober samt en spesifikasjon av hvor mye av dette som er kjøpt i år. Fra dette bildet kan du velge å se nærmere på dine transaksjoner i fondene, eller kjøpe fond. Med den nye nettjenesten er det enkelt å kjøpe fond og holde seg oppdatert om utviklingen i fondene og egne andeler. Med internett-tilgang kan du nå oss når det passer deg, hver dag - når som helst. Som kunde i SKAGEN Fondene vil du i disse dager motta et brev fra oss som forteller mer om dette tilbudet. Gå inn på de nye hjemmesidene våre fra mandag 1. november. Vi er takknemlig for gode råd og vink som kan gjøre sidene våre bedre send oss gjerne en e-post og fortell hva du synes om de. Hjemmesidene vil være i kontinuerlig utvikling, vi håper du vil like endringene. Dato Klokken Sted Lokaler Påmelding innen SKAGEN FONDEN Torsdag Kristiansand Hotel Caledonien Tirsdag på telefon Torsdag Haugesund Rica Maritim Hotel, Lille Maritim Tirsdag på telefon Onsdag Trondheim Britannia Hotel, Møterom 4 Mandag på telefon Mandag Ålesund Brosundkvartalet, Lorkenesgaten 3 Fredag på telefon SKAGEN Avkastning og Brix obligasjonsindeks. Torsdag Stavanger Stavanger Forum, ved Siddishallen Tirsdag på telefon august oktober 1999 Torsdag Oslo Meglerstuen i Najaden, Norsk Sjøfartsmuseum Tirsdag på telefon SKAGEN Høyrente og korte statsobligasjoner. 8. august oktober Markedsrapport nr. 5 - oktober Markedsrapport Januar Rekordstor AMS-tegning i SKAGEN Vekst Godt nytt år! Til gamle og nye kunder var et år med fantastisk utvikling for våre fond. SKAGEN Vekst ga sine andelseiere en avkastning på nesten 78 %, SKAGEN Global 113 %. Da året startet, hadde SKAGEN Fondene nesten kunder. Ved utgangen av året, var dette tallet mer enn fordoblet var siste året med AMS-ordning. Det ble også det beste AMS-året i SKAGEN Veksts historie. I alt ble det kjøpt AMS i SKAGEN Vekst for 160 millioner kroner. Det er nesten en fordobling i forhold til året før, og vil si at 5,7 % av AMS-pengene i Norge ble investert i SKAGEN Vekst i Svært mange av våre nye kunder kom til like før nyttår: Langt mer enn halvparten av AMS-kjøpene ble foretatt i romjulen. AMS har lært oss at det er smart å sette av et fast, årlig beløp i aksjefond. Det er ikke først og fremst skattefradraget som er grunnen til det, men den avkastningen som det er mulig å oppnå i aksjemarkedet over tid, samenlignet med andre spareformer. Smart. Smartere. Smartest. Det er smart å spare. Det er smartere å spare i fond. Men det aller smarteste er å inngå en spareavtale. En slik avtale er den beste måten å opprettholde fast (men likevel fleksibel) og langsiktig sparing på. Faste trekk reduserer dessuten risikoen ytterligere. Du får nemlig med deg både topper og bunner i aksjemarkedet. Så hvorfor ikke like godt tegne en spareavtale (til deg selv eller barna) inn i det nye årtusenet? Inne i denne rapporten finner du en blankett som du kan bruke til å etablere en slik avtale. Nytt tidspunkt for kursfastsettelse Fra og med mandag 17. januar endrer vi på tidspunktet for kursfastsettelse. Fra da av gjelder det av tegninger og innløsninger mottatt før klokken utføres til kurs samme dag. Som før gjelder at man alltid kjøper og selger til ukjent kurs. Denne endringen fra tidligere praksis er et resultat av at bransjen ønsker større grad av tilnærming. NB! Vi har fått nytt telefon- og faksnummer! Merk våre nye numre: Kundeservice når du på telefon Vil du sende oss en telefaks, gjør du det fra nå av på Kundeservice er betjent mandag til fredag fra klokken Ta kontakt så skal vi gjøre alt vi kan for å hjelpe deg. Marknadsrapporten har varit ett sätt för SKAGEN Fonder att göra kunderna delaktiga i fondernas utveckling ända sedan SKAGEN Fonders start Kungsgatan 72A, Stockholm Tel: , Fax: Den första svenska Marknadsrapporten hade premiär i december den ersattes för två år sedan i och med MR nummer ett Den tredje generationen av svenska Marknadsrapporten har premiär i och med detta nummer.

6 6 nyheter Filip Weintraub, portföljförvaltare för SKAGEN Global, har korats till Morningstar och Dagens Industris pris Årets Stjärnförvaltare för femte gången. SKAGEN Global har även utsetts till årets finansiella produkt i Nederländerna. Pris till SKAGEN Global för femte gången Tre år i rad har SKAGEN Global tilldelats guldstjärna för utmärkelsen Årets stjärnförvaltare. Men i år fick fonden nöja sig med en andra bronsstjärna när Dagens Industri och fondanalysföretaget Morningstar delade ut sitt fondpris den 21 januari. För åttonde gången delade affärstidningen Dagens Industri och fondanalysföretaget Morningstar ut sitt pris för Årets stjärnförvaltare i ett antal kategorier. SKAGEN Global, som förvaltas av Filip Weintraub, tilldelades en bronsstjärna och mottog därmed en utmärkelse för femte gången (2002, 2004, 2005, 2006 och 2007). I en artikel på Morningstars hemsida den 21 januari konstaterar Jonas Lindmark, analyschef på Morningstar, att SKAGEN Global befinner sig i en fondkategori med 191 konkurrenter. Det är inte brist på konkurrens som förklarar att några få fonder återkommer så ofta, skriver Jonas Lindmark. Vinnarna bedöms i tre steg av Morningstar och Dagens Industri. För att vinna krävs både stark relativ avkastning jämfört med andra fonder i samma kategori under det senaste året samt en hög riskjusterad avkastning de senaste 3 10 åren. Fondföretaget bedöms även utifrån kundvänlighet. Enligt Morningstar.se visar SKAGEN Global en avkastning på 702,7 procent den senaste 10-årsperioden i sin kategori Global, mix bolag. Den näst bästa fonden i samma kategori visar en avkastning på 234,5 procent. Snittavkastningen för fonder i kategorin var 58,8 procent. Samtliga siffror baseras på fondandelskurser mellan januari Global årets nederländska produkt SKAGEN Global har utnämnts till årets finansiella produkt i Nederländerna. Priset delades ut den 13 december av förre nederländska finansministern Gerrit Zalm i Haag i Nederländerna. Priset för årets bästa finansiella produkt delas ut av Nederländernas största dagstidning De Telegraaf. Produkterna betygssätts utifrån ett konsumentperspektiv. Prisjuryn består av oberoende ledamöter från olika delar av den finansiella sektorn i Nederländerna. Vid bedömningen av produkterna tar prisjuryns konsumentens situation. Det är av betydelse hur pass lättförståelig produkten är, att den är transparent och att man får god avkastning efter det att avgifter dragits bort, säger Manno van den Berg, redaktör på De Financiële Telegraaf och juryledamot. SKAGEN Global förvaltas av svenska portföljförvaltaren Filip Weintraub. Jag är hedrad över utnämningen och det förtroende våra kunder har givit oss. Det sporrar oss att arbeta ännu hårdare med att hitta undervärderade, underanalyserade och impopulära bolag världen över, säger Filip Weintraub.

7 nyheter 7 SKAGEN nominerades till Årets Fond SKAGEN Global och SKAGEN Kon-Tiki nominerades i två av fem kategorier när Privata Affärer delade ut priset för Årets fond. Den 29 januari delade privatekonomiska magasinet Privata Affärer ut priset för Årets Fond i Stockholm för femte året. Och det var fjärde året i rad som SKAGEN Global var med i toppskiktet. De senaste tre åren har fonden vunnit i konkurrensen av cirka 200 fonder, men i år räckte inte fonden hela vägen fram. Förvaltaren Filip Weintraubs jakt på solida och undervärderade kvalitetsbolag har dock varit framgångsrik även under 2007 konstaterar Privata Affärers Johan Markwall i februariutgåvan av tidningen. Så sent som i november 2007 pekades SKA- GEN Kon-Tiki ut som Privata Affärers favorit bland breda tillväxtmarknadsfonder i en längre artikel om tillväxtmarknaderna. SKAGEN Kon- Tiki har även vunnit priset för Årets Fond tidigare, i kategorin tillväxtmarknader år Tidigare meriter räckte däremot inte heller för SKAGEN Kon-Tiki. Men nomineringen till Årets Fond vara given bland de nominerade enligt Privata Affärer som konstaterar att Förvaltaren Kristoffer Stensrud har varit fortsatt framgångsrik med placeringsstrategin, vars ledord är undervärderat, underanalyserat och impopulärt. Per Wennberg, vd för SKAGEN Fonder Sverige, är hedrad över det förtroende som kunderna visar ett enastående bra år Under 2007 var nettoinflödet av kapital till aktiefonderna 8,2 miljarder kronor. Därmed är SKAGEN Fonder den mest valda aktiefondförvaltaren i Sverige för andra året i rad, sett till mängden nytt kapital. I en marknad präglad av nettoinlösningar och en allmän flykt från aktiefondsparande gick SKAGEN Fonder motströms. Under året nådde SKAGEN Fonder upp till 8,2 miljarder kronor i nettoteckning under enligt Moneymate, före detta Svensk Fondstatistik AB. För andra året i rad hade SKAGEN därmed störst nettoteckning i aktiefonder på den svenska marknaden. Nettoinflödet i aktiefonderna var cirka 80 procent högre än för den aktör som hade det näst största inflöden Det är mycket hedrande med det förtroende som våra kunder visar oss och en ordentlig sporre att se till att de kommer att förbli nöjda kunder framöver, säger Per Wennberg, vd för SKAGEN Fonder i Sverige. Fortsatt meravkastning för kunderna Av de 7,6 miljarder kronor som SKAGENs kunder fick i avkastning under 2007 härrörde 5,6 miljarder kronor från förvaltarnas förmåga att skapa meravkastning, det vill säga avkastning utöver jämförelseindex. Vår ambition är inte att våra fonder ska vara bäst varje enskilt år utan att de ska vara bäst över tid genom stadig meravkastning och genom att undvika alltför stora tapp. Prestationerna under 2007 var ett viktigt bidrag till att realisera denna ambition, säger Per Wennberg. Solid avkastning under 2007 Bäst i absoluta termer 2007 gick SKAGEN Kon- Tiki som uppvisade en avkastning på 32,7 procent medan SKAGEN Global uppvisade den bästa relativavkastningen, 17,22 procent, mot sitt jämförelseindex som gick upp med 2.82 procent under året. Fonden har därmed slagit sitt jämförelseindex varje år sedan starten Det samlade förvaltningskapitalet uppgick vid slutet av 2007 till 94,9 miljarder kronor. Andelen av kapitalet som kommer från kunder i Sverige uppgick till 18,2 miljarder kronor. Mer information om SKAGEN Fonders räkenskaper och resultat går att läsa i Årsrapporten som sänds ut under mars månad.

8 8 nyheter Globala utblickar från SKAGENs nyårskonferens Professor Lawrence Summers, tidigare finansminister i USA, anser att världsekonomin är alltför tätt sammankopplad för att världen skulle kunna frikoppla sig från den amerikanska utvecklingen. Närmare åhörare i Stockholm, Oslo och Köpenhamn fick höra internationella toppnamn som Lawrence Summers och David Swensen ge sin syn på tillståndet i världsekonomin och världens finansiella marknader. Professor Lawrence Summers inledde nyårskonferensen och uttryckte sin oro för att den amerikanska ekonomin. Konjunkturfallet i USA kan bli djupare än vid den senaste recessionen, år 2001, om inte de ekonomisk-politiskt ansvariga vidtar åtgärder, sa Lawrence Summers. I egenskap av tidigare chefsekonom på Världsbanken, finansminister under Bill Clintons presidentskap samt en av världens främsta akademiska nationalekonomer väger Summers ord som konjunkturbevakare tungt. Han satte sannolikheten för att den amerikanska ekonomin ska gå in i recession till över 50 procent. Tror inte på frikoppling Frikopplingsteorin går ut på att tillväxtmarknadsländer som Kina och andra länder i Asien kan fortsätta växa i hög takt, trots en inbromsande amerikansk ekonomi. Lawrence Summers är inte en anhängare av de teorierna. Världen är så integrerad att om USA får djupa ekonomiska problem kommer hela världen att påverkas. Han menade att världens aktiemarknader aldrig har varit så korrelerade som idag, vilket talar emot frikopplingsteorin. Abramson mer positiv David Abramson, analytiker vid det kanadensiska Bank Credit Analyst, var mer positiv över de ekonomiska utsikterna, i varje fall i tillväxtmarknader. Men även i USA fanns vissa positiva tecken menade han. Bland annat trodde han att dollarn skulle stabiliseras under året. Av de tillväxtmarknadsländer David Abramson lyfte fram med extra stor potential fanns Indien, Turkiet, Malaysia och Brasilien. Aktier i tillväxtmarknader värderas nu för ovanlighetens skulle högre än aktier i västvärlden. David Abramson menade att detta i sig inte behövde vara ett bekymmer. Som investerare måste man bara agera lite mer försiktigt. Bubbla i Kina? David Abramson såg tecken på bubblor i vissa marknader, som till exempel den kinesiska aktiemarknaden. Vid en framåtblick skulle andra bubbelkandidater kunna vara aktiemarknaderna i just Indien och Turkiet. David Abramson menade att det nu finns vissa tecken på att den kinesiska ekonomin kan komma att bromsa in. Den kinesiska ekonomin har gått från en no-landing situation till ett soft-landing läge. Jag tror att börserna i värsta fall kan gå ned ytterligare procent i början av året. Men det är inte början på en långvarig nedgång, aktier

9 nyheter 9 kommer att stå högre om tolv månader än vad de gör nu, sa David Abramson Torgeir Høien, förvaltare av den globala obligationsfonden SKAGEN Tellus, diskuterade risken för en amerikansk recession liksom Lawrence Summers. Han argumenterade för att sannolikheten för en amerikansk recession var hög. Inte minst visar sysselsättningsstatistik på att den amerikanska ekonomin håller på att bromsa in. Historiskt sett har lägre tillväxt i USA även betytt lägre tillväxt i Europa och Japan. Den senaste recessionen i USA hade emellertid väldigt liten effekt på Kina varför en inbromsning denna gång kanske skulle få en mindre effekt på världsekonomin än tidigare givet Kinas allt större vikt i världsekonomin. Torgeir Høien förutspådde att om det skulle bli recession i USA skulle den bli både kort och grund. Från makro till mikro Filip Weintraub, prisbelönt förvaltare av aktiefonden SKAGEN Global, gjorde en historisk tillbakablick på finansmarknaden. Han visade bland annat att det aktiedecennium som startade 2000 riskerar att bli det sämsta sedan depressionsperioden under 1930-talet om inte aktiemarknaderna återhämtar sig kraftigt de kommande två åren. Filip Weintraub visade på den stora divergens som varit mellan olika aktiemarknader under de senaste åren där börserna i tillväxtmarknader som ett block gått mycket starkare än börser i västvärlden (främst USA). Att börserna i tillväxtmarknader nu värderas högre än i västvärlden beror i hög grad på att börserna i Kina, Indien och Brasilien gått starkt. Rensar man för dessa handlas tillväxtmarknader fortfarande med rabatt. Trots att finansbranschen som helhet gick väldigt svagt under 2007 var det en av de branscher som gått allra bäst i Filip Weintraubs globalfond. Orsaken till detta står att finna i bra stock-picking eller aktieplockande. Han har till exempel konsekvent undvikit problemfyllda amerikanska finansinstitutioner till förmån för exempelvis den turkiska shariabanken Bank Asya och det kinesiska fastighetsbolaget/konglomeratet Cheung Kong. Långsiktighet som betalar sig the Yale Model David Swensen berättade om användandet av sin Yale Model, en applikation av modern portföljteori, som gjort Yale University till ett av de rikaste universiteten i USA. David Swensen övertog förvaltningsansvaret för Yale Endowments 1985, efter ett par år på Wall Street. Han har under sin tid som investeringsdirektör lagt till mer än 16 miljarder dollar i avkastning till Universitetets medel, motsvarande en årlig genomsnittlig avkastning på 16,8 procent de senaste 10 åren. Nyckeln bakom David Swensens framgång är bland annat långsiktighet och en uppfattning om att det inte går att tima aktiemarknaden. Enlig David Swensen bör en investerare dela in sin portfölj i sex olika delar. Tonvikten bör ligga i aktier. Psykologi är mycket viktigt vid investeringsbeslut. Både privatpersoner och institutioner har en benägenhet att sälja under börsnedgångar och köpa när börsen gått bra väldigt länge. Det är ingen bra strategi. När du köper dyrt och säljer billigt är det svårt att tjäna pengar, även om du gör det med stor entusiasm, sade David Swensen. Under sin presentation drog David Swensen en lans för aktiefonder som han tyckte var ett mycket bra instrument, inte minst för småsparare som saknar de resurser stora institutionella placerare har. Allra mest tycker han om billiga indexfonder, men även aktivt förvaltade aktiefonder som har prestationsbaserat arvode (performance fee) kan vara bra menade han. Nästa års nyårskonferens i Stockholm är inplanerad onsdagen den 15 januari. MER OM NYÅRSKONFERENS För att se och lyssna på talarnas presentationer under SKAGEN Fonders nyårskonferens, gå till följande Intenetadress: Det var tredje gången gillt av tre möjliga för BCA:s analytiker David Abramson när SKAGEN Fonders nyårskonferens hölls i Stockholm den 9 januari. Harald Espedal, SKAGEN Fonders vd, hälsade gästerna välkomna på nyårskonferensen i Oslo. I år hölls det även nyårskonferens i Köpenhamn för första gången och därmed blev det tre konferenser på tre orter.

10 10 nyheter Lipper prisar SKAGEN SKAGEN årets fondförvaltare i Danmark SKAGEN Fonders samtliga aktiefonder tilldelades priser vid Lipper Awards i Nederländerna den 12 februari. SKAGEN Vekst utmärkte sig med två priser i kategorin globalfonder. Lipper Awards belönar fonder som visat en långsiktigt god riskjusterad avkastning jämfört med fonder i samma kategori. Priset delas ut till fonder i 21 olika länder i Amerika, Asien och Europa. SKAGEN Vekst kårades till bästa fond för prestationerna som uppnåtts tre och fem år tillbaka i tiden. SKAGEN Global belönades för sina framgångar för prestationerna 10 år tillbaka i tiden. Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki belönades för fondens utveckling fem år tillbaka i tiden. Åge Westbøe, till höger, vice vd i SKAGEN Fonder, mottog SKAGENs utmärkelser vid Lipper Awards cermoni i Nederländerna 12 februari. Tidningen Jyllands-Posten och Dansk Aktieanalyse har utnämnt SKAGEN Fonder till årets fondförvaltare i Danmark. Rankingen bygger på en analys av resultaten i SKAGEN:s samtliga fonder, på kort och lång sikt. Årets vinnare är en fullblodad stock pickerförvaltare. Dessa kan verkligen göra skillnad om de har gjort sin hemläxa ordentligt. Även om det finns tur, otur och svängningar från år till år är det min uppfattning att det finns ett samband mellan duktiga portföljförvaltare och långsiktigt goda resultat, säger Peter Falk-Sørensen, VD för Dansk Aktieanalyse till tidningen Jyllands-Posten. SKAGEN Kon-Tiki har utsetts till årets tillväxtmarknadsfond för andra året i rad av Fondmarknaden.se. Utmärkelsen motiveras främst för prestationen 2007 och förutsättningarna inför Den oberoende webb-marknadsplatsen Fondmarknaden.se har undersökt ett antal högpresterande fonder och utsett årets förvaltare i sju olika kategorier. I Fondmarknaden.se:s motivering för utnämningen står det bland annat: Ingen tillväxtmarknadsfond som varit med i vår undersökning går att jämföra med Skagen Kon-Tiki för tillfället om man ser till förvaltning, global spridning, avkastning och risk. Ny vd i Danmark Jens Elkjær har mångårig erfarenhet från danska finansmarknaden, bland annat med roller inom Nordea och Danske Capital. Den första april startar han sitt arbete som vd för SKAGEN Fonder i Danmark, vars verksamhet är i en uppstartsfas. Det känns fantastiskt spännande och utmanande att få möjligheten att bidra till att bygga upp SKAGEN Fonders organisation och att vidareutveckla distributionsnätet. Att få sprida kännedomen om fondernas unika investeringsfilosofi och goda riskjusterade investeringsavkastning tilltalar mig mycket, säger Jens Elkjær. Vad var det som lockade till bara SKAGEN? Jag har sammanlagt 20 års erfarenhet av aktier, från det institutionella området och privatkundsmarknaden i Danmark. Båda områdena har mitt stora intresse. Jag bidrar därmed gärna till att göra SKAGEN Fonder till den ledande leverantören av fonder i Danmark för privata och institutionella kunder. Som branschman anser jag, att speciellt aktiefondernas investeringsfilosofi är unik, och har levererat övertygande avkastning under många år. SKAGEN Fonder öppnade sitt kontor i Nyhavn, Köpenhamn, i december Kontoret har som mål att förbättra service och kommunikation i Danmark samt att bygga upp en distributionsplattform. Ett markant stigande intresse för SKAGEN Fonders förvaltning märks tydligt på den danska marknaden där det förvaltade kapitalet uppgår till 2,6 miljarder kronor. Michael Metzler Jens Elkjær är SKAGEN Fonders nya vd i Danmark. I april tar han över ansvaret för den fortsatta uppbyggnaden av SKAGEN:s danska verksamhet.

11 portföljförvaltarens berättelse 11 Tror fortfarande på en bättre värld SAMMANFATTNING Om råvarupriser används som förväntnings- eller konjunkturindikator för världsekonomins tillstånd är det inte mycket som tyder på en avmattande tillväxttakt. Både jordbruks- och industriråvaror har stigit betydligt hittills under För världsekonomin är den centrala frågan om recession eller låg tillväxt i USA leder till en dramatisk lägre tillväxttakt i övriga världen. Vi tror fortfarande på frikopplingsteorin (de-coupling), som antyder att fortsatt hög tillväxt i tillväxtmarknaderna kommer undsätta övriga världen. Vi har heller inte bytt åsikt om att de låga europeiska och amerikanska obligationsräntorna representerar osedvanligt dåligt värde för pengarna. Den största riskfaktorn i aktiemarknaderna är högre inflation, som har lett till ökat avkastningskrav bland investerarna. Högre inflation skapar också fruktan för att centralbankerna inte kan använda räntevapnet lika aggressivt, i en tid med svagare ekonomisk aktivitet. Först och främst gäller denna oro för USA, där svordomen stagflation blir alltmer mer vanlig. Grundat på förhållandet mellan pris och intjäning (P/E) samt pris och bokfört eget kapital (P/B) måste vi tillbaka till den mörka perioden under 2002 för att hitta mer attraktiva nyckeltal för våra aktiefonder. De flesta har en tendens till att glömma att högre avkastningskrav som följd av ökad osäkerhet och generell riskaversion ofta resulterar i extraordinär god avkastning i efterhand. Populärt sagt är paraplyet ett bättre investerarredskap än solglasögonen. Ann % Chg USA och tillväxtmarknaderna går varsin väg Left scale Right scale * Includes 21 countries, shown smoothed. Ann % Chg Emerging Markets* Industrial Production (LS) U.S. Real GDP (RS) BCA Research 2008 Medan BNP-tillväxten i USA är på full fart nedåt, och nu kanske negativ, växer industriproduktionen i tillväxtmarknaderna med omkring 10 procent I ett klimat där investerare fortsätter att fly till säkerhet, i detta fall till dyra amerikanska och andra västliga statsobligationer, har våra obligationsfonder kämpat med att hänga med sina jämförelseindex. SKAGEN Tellus har hittills i år gått plus minus noll mätt i euro, medan jämförelseindexet är upp 2,7 procent. SKAGEN Krona fortsätter att ge andelsägarna en mycket konkurrenskraftig avkastning jämfört med bankräntor. Hittills i år är avkastningen 0,7 procent jämfört med index 0,67 procent. Efter att ha upplevt en historiskt dålig start på året för världens aktiemarknader är det en liten tröst att kunna notera att samtliga våra aktiefonder har utvecklats bättre än sina jämförelseindex. SKAGEN Global är efter årets två första månader ned 8,69 procent, mot minus 12,14 procent för världsindex. SKAGEN Kon-Tiki har fallit 8,88 procent, medan tillväxtmarknadsindex är ned 10,08 procent. SKAGEN Vekst hade en negativ avkastning på 8,23 procent, mot minus 12,92 procent för Oslobörsens huvudindex. Fruktan för det mesta 2008 började med ett delvis betydande kursfall i de flesta aktiemarknader världen över. Anledningen till fallet var dåliga makrosiffror från USA och fruktan för att svag, eller fallande, amerikansk tillväxt ska leda till lägre aktivitet i övriga världen. Dessutom har vi sett tilltagande inflation från flera hörn i världen. Högre inflation leder till att investerarna ökar sitt avkastningskrav. Det skapar också oro för att centralbankerna inte kan använda räntevapnet lika aggressivt i en tid med fortsatt svagare ekonomisk aktivitet. Ordet stagflation har blivit ett av tidens stora modeord. Försvagad ekonomi och ökad inflation är en skräckingivande kombination. Om så blir fallet i USA återstår att se. Flykten till säkra USA Hittills har fruktan för ökad inflation inte lett till högre statsobligationsräntor, som ju är normalt att förvänta. Tvärtom har vi sett att flykten till säkra investeringar medfört att de amerikanska statsobligationsräntorna har kommit ned på rekordlåga nivåer. Differensen mellan säkra och mer riskabla obligationer har emellertid ökat kraftigt under årets två första månader. Det är först och främst en konsekvens av liten utlåningskapacitet hos de stora västerländska bankerna, kombinerat med riskaversion bland obligationsinvesterarna. Trots

12 12 portföljförvaltarens berättelse Flykten till dyra amerikanska obligationer 10-year treasury yield % BCA Bond valuation index Expensive Inexpensive Source: Merrill Lynch Source: Moody`s Investors Service Flykten till trygghet bland investerarna har lett till att räntan (yielden) på 10-åriga amerikanska statsobligationer har åkt ända ned till 3,50 procent, cirka 1,7 procentenheter lägre än den var under våren förra året. Om man inte tror USA och världen går under, är detta enligt vår uppfattning mycket dyra obligationer. Efter att räntedifferensen har ökat, delvis betydligt mot solida statsobligationer i tillväxtmarknaderna, är många av dessa enligt vår uppfattning starkt undervärderade. aggressiva räntesänkningar i USA och fortsatt goda företagsbalanser generellt, har avkastningskravet för riskutsatta investeringar ökat. INTERNATIONELL EKONOMI Allas ögon mot USA Sällan har makroekonomiska nyckeltal från USA fått större uppmärksamhet än nu. Problemen i den amerikanska ekonomin är uppenbara. En eländig bostadsmarknad och ett bankväsen som haltar och hänger som en tung boja om foten på världens största ekonomi. Den amerikanska centralbanken har redan gjort aggressiva räntesänkningar, och de flesta förväntar att räntevapnet används ytterligare under året. Kursen på amerikanska dollar fortsätter mot nya bottnar och dollarn har aldrig varit så svag någonsin mot euron. Ett ökat inflationstryck kan nog tillskrivas just den svaga dollarn, som leder till ökade priser på importerade varor. En låg dollar är emellertid bra för exportnäringen och handelsbalansen. Många år med betydligt högre import än export har lett till att underskotten i handelsbalansen de senaste åren varit stora. Både exportindustrin och jordbruket, som också har fått ny vind i seglen, bör väga upp för något av de negativa effekterna % % S-ordet skrämmer aktieinvesterarna Stories in the newspapers that mention «stagflation»* 10-year treasury yield Expectations for stocks in 12 months** % % % S&P Den nya *Source: modeordet BCA Research; i världens note: Stories ledande in major finanstidningar financial newspapersär **Source: The Conference Board nu stagflation. Ett ord som skrämmer vettet av aktieinvesterarna och deras framtidstro på aktiemarknaderna. Det BCA Research 2008 återstår den att se om stagflationen blir något mer än ett amerikanskt spöke. från finans, fastighetssektorn och konsumtionorienterade sektorer. Men i buskarna smyger som nämnt stagflationsspöket. Vad betyder nedgången i USA för övriga världen? Om USA nu befinner sig i recession eller inte, får vi först svar på senare i år. Förväntningsindikatorerna är hur som helst svaga. Speciellt inom tjänstesektorn, där finansrelaterade tjänster utgör en hög andel. För världsekonomin är den centrala frågan om recession eller låg tillväxt i USA leder till en dramatisk lägre tillväxttakt i övriga världen. Och då speciellt i tillväxtmarknader som Kina, Indien, Ryssland, som har varit de stora tillväxtgeneratorerna i konjunkturuppgången de senaste fem åren. SKAGEN Fonder är anhängare av frikopplingsteorin, som antyder att vi förväntar oss fortsatt hög tillväxt i tillväxtmarknaderna trots låg tillväxt i USA. Svagare konsumtion bland konsumenterna i USA får därför mindre effekt på världsekonomin nu än vad fallet har varit genom tidigare amerikanska recessioner. USAs roll som tillväxtmotor för andra länder har varit starkt fallande de senaste tio åren. De viktigaste drivkrafterna i världsekonomin framöver kommer fortsatt att vara utbyggnad av infrastruktur och produktionskapacitet i Asien, Ryssland och Sydamerika. Dessutom kommer vi,!! till följd av ökat välstånd antagligen se att konsumtion och tjänstesektorn i tillväxtmarknaderna blir centrala drivkrafter de kommande åren. Europa förutom Storbritannien är inte som USA Hittills tyder centrala indikatorer i euroområdet på att aktiviteten inte har fallit. Den ekonomiska situationen kan på inget sätt jämföras med den amerikanska. Fruktan är dock att den starka euron kan bidra till lägre aktivitet för den viktiga europeiska exportindustrin. I Storbritannien ser vi däremot indikatorer som påminner lite om Amerikasjukan, med svag fastighets- och kreditmarknad samt låga förväntningar i industrin. Också här har centralbanken svarat med räntesänkning. I tillväxtmarknader i Asien finns få tecken som tyder på lägre tillväxt. Enligt officiell statistik ökade Kinas BNP med över 11 procent under 2007, medan folkrika länder som Indien och Indonesien har en tillväxt på nio respektive sex procent. Internationella valutafonden (IMF) förväntar en BNPtillväxt i Kina på 10 procent under 2008, medan Asien som helhet förväntas att få en tillväxt på 8,6 procent. Det är fortsatt höga tillväxttal, och en minskning från 2007 på bara en procentenhet. Råvaror Vem talade om svagare tillväxt? Används råvarupriser som förväntningsindikator för världsekonomins tillstånd är det lite som tyder på en lägre tillväxt. Priset på både jordbruks- och industriråvaror har stigit betydligt hittills under Oljepriset har i skrivande stund passerat det magiska 100 dollar/fatet. Kopparpriserna, som vanligtvis är en av de mer pålitliga konjunkturindikatorerna, har nyligen tangerat all time high mätt i dollar. För råvaror som är känsliga för kinesisk export har vi sett betydande prisuppgångar, bland annat för stål och aluminium. Det beror på en åtstramad kinesisk energisituation. Myndigheterna i Kina inför allt fler restriktioner vad gäller export av dyrbar kinesisk energi. Man skulle tro att de höga råvarupriserna skulle leda till en betydande kapacitetsökning hos producenterna. Hittills har emellertid ambitionerna varit större än förmågan. De långa ledtiderna för utbyggnad av ny kapacitet blir jämt och ständigt missbedömda. Tillväxtmarknaderna kräver ökade råvaru- och energiresurser som har varit svåra att få fram. Resultatet är kraftiga prisuppgångar. Nyligen illustrerades detta av järnmalmförhandlingar mellan kinesiska stålverk och det brasilianska gruvföretaget Vale Rio Doce, vilka ledde till en prisuppgång på svindlande 65 procent från redan höga nivåer. Det är inte lätt att tolka detta som tecken på förväntningar om lägre aktivitetsnivå när det gäller infrastrukturbygge i Kina!

13 portföljförvaltarens berättelse 13 Fraktrater och fraktaktivitet till sjöss brukar också vara pålitliga konjunkturindikatorer. Inte heller här är det möjligt att hitta stöd för teorin om en synkroniserat låg tillväxt i världen. Fastän både bulk- och tanknivåerna har gått ner från rekordnivåerna förra året, är det fortsatt jubelatmosfär på rederikontoren. Ser man på fraktsiffrorna hos de stora operatörerna av containerskepp visar de rekordhöga volymer. På mirakulöst vis har marknaden klarat att absorbera de många nya containerskeppen som har blivit levererade från skeppsvarv den senaste tiden. Det är handeln mellan de tidigare U-länderna som i första hand driver de stora volymerna. Något som inte är lätt att greppa för de som bara är fokuserade på amerikanska nyckeltal och statistik. INVESTERINGSSTRATEGI Står fast vid vår syn Vi står fortfarande fast vid vår syn om att de låga europeiska och amerikanska obligationsräntorna representerar osedvanligt dålig value for money. Det är sällan man ser en så låg förväntad realavkastning som fallet nu är för amerikanska statsobligationer. Orsaken är det tidigare omtalade flykt till säkerhetssyndromet. I obligationsfonderna behåller vi vårt fokus på att investera i statsobligationer med hög förväntad realavkastning, och där det finns goda fundamentala anledningar till att vi bör se lägre obligationsräntor i framtiden. CRB Metals index* CRB Foodstuffs index* Råvaror SKJUTER I HÖJDEN *Source: Commodity Reseach Bureau inc BCA Research 2008 Med god hjälp av en fallande dollar har de flesta råvaror skjutit ordentligt i höjden de senaste åren. Här illustrerat av de två största raketerna, metaller och livsmedel. Bägge råvaror som kan göra inflationsbilden lite mindre behaglig, speciellt i tillväxtmarknaderna. De fundamentala nyckeltalen för våra aktiefonder är nu lägre än de har varit på lång tid. Baserat på förhållandet mellan pris och intjäning (P/E) samt pris och bokfört eget kapital (P/B) måste vi tillbaka till den mörkare tiden under 2002 för att hitta en liknande situation. Många vill nog hävda att förväntningarna på företagens intjäning är för höga i dagens krävande makroekonomiska situation (läs USA). Det kan säkert vara riktigt, givet att den dåliga amerikanska ekonomin leder till att tillväxten i världen kommer sjunka under det som har varit trendtillväxt de sista 30 åren, det vill säga 3,8 procent. Paraply ett bra investeringsredskap Den uppmärksamma läsaren har redan fått med sig att vi inte tror på ett liknande scenario. Vår uppfattning är att investerarnas förväntningar är lite väl låga. Dessutom representerar finansmarknadernas ökade avkastningskrav en bra möjlighet för hög avkastning. De flesta har en tendens till att glömma att högre avkastningskrav som följd av ökad osäkerhet och generell riskaversion ofta resulterar i extraordinär god avkastning i efterhand. Populärt sagt är paraplyet ett bättre investerareredskap än solglasögonen. SKAGEN vekst Avkastningsmätning Hittills i år 2007 SKAGEN Vekst -8,23% 18,4% Oslobörsens huvudindex -12,92% 20,1% Mindre fall än Oslobörsen En mindre tröst för andelsägarna i SKAGEN Vekst är att fonden, efter årets två första månader, fallit nästan fem procent mindre än Oslobörsen. I dåliga tider på börsen har SKAGEN Vekst historiskt haft en bra relativ utveckling jämfört med jämförelseindex i dåliga tider. Det är betryggande att se att detta också har varit fallet denna gång. Vår arbetshypotes är att en portfölj bestående av företag som från början är lågt värderad i förhållande till intjäning och värden bör vara mer robust i ett dåligt börsklimat än en portfölj bestående av högt värderade tillväxtföretag som är högt prissatta i förhållande till dagens intjäning. Vid slutet av februari var 56 procent av SKAGEN Vekst medel placerade i norska aktier. Resten av innehaven var väl spridda på de globala marknaderna. Fondens kontantandel var minus 1,9 procent. Fondens 10 största investeringar utgör 28,9 procent av totalportföljen, vilket är en ökning från 26,7 procent vid årsskiftet. Den norska kronan har fortsatt att stärka sig mot de flesta valutor under 2008, medan den svaga tendensen för amerikanska dollarn fortsatt. Valutaförhållande har i likhet med fjolåret varit en dämpare för fondens avkastning hittills i år. Fondens globala investeringar är inte valutasäkrade. Oslobörsen förlorar i vänligt klimat Trots stigande oljepriser, rekordhöga riggrater, stigande råvarupriser och goda shippingnivåer har Oslobörsen varit bland de sämsta börserna globalt hittills i år. Företagens värdering i, förhållande till intjäning och värden, har blivit betydligt nedsatt. Detta har nog ett samband med att många investerare och makroekonomer spår dåliga tider för världsekonomin, som följd av de dåliga tiderna som råder i USA. Många är de som fått med sig i modersmjölken att Oslobörsen är en av de minst attraktiva platserna att vara investerade i när tillväxten i världsekonomin minskar. Få är de som litar på att dagens företagsintjäning upprätthålls. Ett av Norges ledande mäklarhus har estimerat att oljepriset ska falla till 55 dollar fatet under 2008, och har lagt sina resultatförväntningar därefter. Vi talar med andra ord om nästan en halvering av oljepriset från dagens nivå! Företagen som har gett de största positiva bidragen hittills i år är Yara, Eletrobras, Fast Search & 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Oljeboom på Oslobörsen Nyttotjänster Telekom IT Bank & Finans Medicin Defensiva konsumtionsvaror Inkomstberoende förbrukningsvaror Industri Råvaror Energi Då IT-bubblan brast under 2000 utgjorde energiaktierna på Oslobörsen bara 7 8 procent av de samlade börsvärdena. Sedan dess har oljepriset femdubblats, dock på en fallande dollar. Energiaktier har blivit mycket populära bland investerarna, och utgör idag kring 50 procent av värdena på Oslobörsen. Transfer och Kverneland. De största negativa bidragen har kommit från Norske Skog, DSG International, Stolt Nielsen och Nordisk Mobiltelefon. In i PGS Nytt portföljbolag i år är Petroleum Geo Services. Som följd av varsel om lägre intjäningsmarginaler har kursen fallit med över 30 procent under två månader. Vi anser att marknaden överreagerat, och tror att högre kapacitet och en fortsatt stram marknad leder till bättre intjäning under Förhållandet mellan pris och intjäning (P/E) är ensiffrigt, och företagets starka marknadsposition och öppna ägarstruktur gör PGS till en klar förvärvskandidat. Motposten till PGS-köpet är en gradvis minskning sedan förra hösten av vårt innehav i konkurrenten CGG Veritas.

NUMMER 2 MAJ 2008 SKAGENFONDER.SE

NUMMER 2 MAJ 2008 SKAGENFONDER.SE NUMMER 2 MAJ 28 SKAGENFONDER.SE 5 Nyheter i kort Torgeir Høien om kreditkrisen. Ny förvaltare på SKAGEN. Kon-Tiki sex år. 6 SKAGEN:s väg till framgång...det var ämnet för SKAGEN Fonders vd Per Wennberg

Läs mer

Stabil kurs på orolig sjö

Stabil kurs på orolig sjö NUMMER 3 JUNI 2008 SKAGENFONDER.SE Portföljförvaltarnas berättelse 5 SKAGEN Fonders tjejkväll Kvinnor och mäns sparande skiljer sig åt och det finns skäl varför det kan vara viktigare för kvinnor att spara

Läs mer

Reducerad risk. i aktiemarknaderna. Räntesänkningar att vänta från Bernanke. God riskspridning med månadssparande KRÖNIKAN sidan 2

Reducerad risk. i aktiemarknaderna. Räntesänkningar att vänta från Bernanke. God riskspridning med månadssparande KRÖNIKAN sidan 2 Fonders Marknadsrapport Nr 5 2007 God riskspridning med månadssparande KRÖNIKAN sidan 2 gör entré i Göteborg sidan 3 Global bättre än enskilda länder sidan 4 Höstens informationsträffar sidan 13 PORTFÖLJFÖRVALTARNAS

Läs mer

Svängig, synkroniserad marknad. Årsrapport 2011. 8 Kriser ger möjligheter. 10 Fem budord för värdeinvesterare. 16 Guld värt. 18 Bakom eurokrisen

Svängig, synkroniserad marknad. Årsrapport 2011. 8 Kriser ger möjligheter. 10 Fem budord för värdeinvesterare. 16 Guld värt. 18 Bakom eurokrisen Årsrapport 2011 8 Kriser ger möjligheter Portföljförvaltarna köper när andra tvingas att sälja 10 Fem budord för värdeinvesterare Det räcker inte att hitta bolag med låg värdering 16 Guld värt God bolagsstyrning

Läs mer

mot nya destinationer

mot nya destinationer N U M M E R 1 april 2012 S K A G E N F O N D E R. S E 10 Kortsiktighetens värde Aktier byter händer i rasande fart - det kan vara positivt för långsiktiga investerare SKAGEN Kon-Tiki mot nya destinationer

Läs mer

Uppgång med tillväxtmarknader

Uppgång med tillväxtmarknader Årsrapport 2010 Portföljförvaltarnas berättelse sidan 27: Uppgång med tillväxtmarknader Pessimisterna tog fel. Med tillväxtmarknaderna i förarsätet blev den globala tillväxten solida fem procent under

Läs mer

Ännu bättre utsikter MARKNADS- RAPPORT. Populär idag fattig imorgon

Ännu bättre utsikter MARKNADS- RAPPORT. Populär idag fattig imorgon FONDERS MARKNADS- RAPPORT NR 7 2006 November rekordmånad för Fonder SIDAN 3 Fonder nyheter i korthet SIDAN 3 Fonder gör entré i Danmark SIDAN 3 Garantisparande kostar mer än det smakar SIDAN 4 1 PORTFÖLJFÖRVALTARNAS

Läs mer

PORTFÖLJFÖRVALTARNAS BERÄTTELSE SIDAN

PORTFÖLJFÖRVALTARNAS BERÄTTELSE SIDAN N U M M E R 3 NOVEMBER 2 0 10 S K A G E N F O N D E R. S E PORTFÖLJFÖRVALTARNAS BERÄTTELSE SIDAN 21 Billig 6 Pris till SKAGEN Kon-Tiki Microsoft, med huvudägaren Bill Gates i spetsen, är ett av flera amerikanska

Läs mer

SKAGEN FONDER. Årsrapport 2006 Succé igen. Detta kommer prägla 2007. Framgångar i Sverige. Konsten att investera. Långsiktigt och passionerat

SKAGEN FONDER. Årsrapport 2006 Succé igen. Detta kommer prägla 2007. Framgångar i Sverige. Konsten att investera. Långsiktigt och passionerat SKAGEN FONDER Årsrapport 2006 Succé igen Konsten att investera Jag arbetar inte som investerare, jag ÄR investerare. För mig är det ett sätt att leva, inte ett yrke. Filip Weintraub, förvaltare för SKAGEN

Läs mer

Marknadsrapport NUMMER 1 APRIL 2013 www.skagenfonder.se

Marknadsrapport NUMMER 1 APRIL 2013 www.skagenfonder.se Marknadsrapport NUMMER 1 APRIL 2013 www.skagenfonder.se Håll fokus Det bästa sättet att hantera risk är att hålla huvudet kallt >5 Impotenta centralbanker Torgeir Høien om centralbanker som glömt sin främsta

Läs mer

Rum för fler. 6 Ny vår för IT-aktier. 9 SAP förenklar vardagen. 30 Siktar med bazookan 44 KRÖNIKA. Låga räntor bot mot höstdepression

Rum för fler. 6 Ny vår för IT-aktier. 9 SAP förenklar vardagen. 30 Siktar med bazookan 44 KRÖNIKA. Låga räntor bot mot höstdepression N U M M E R 3 OKTOBER 2012 S K A G E N F O N D E R. S E 6 Ny vår för IT-aktier Drygt tio år efter att ITbubblans kollaps skakade västvärlden är SKAGEN Global investerad i fler amerikanska teknikföretag

Läs mer

NUMMER 1 APRIL 2014 www.skagenfonder.se

NUMMER 1 APRIL 2014 www.skagenfonder.se MARKNADSRAPPORT KRISLÄGE SOM VANLIGT MÖJLIGHETER NUMMER 1 APRIL 2014 www.skagenfonder.se LEDARE Bästa andelsägare, Årets första kvartal har präglats av stor turbulens på den politiska arenan likväl som

Läs mer

Trotsar tragedier och oro 5

Trotsar tragedier och oro 5 NUMMER 1 MaRs 2011 skagenfonder.se portföljförvaltarnas BeRäTTelse sidan 21 Trotsar tragedier och oro 5 Bra betyg Fondanalysföretaget Morningstar har börjat ge kvalitetsbetyg till fonder. Hittills har

Läs mer

I en föränderlig värld

I en föränderlig värld ÅRSRAPPORT 2013 Oupptäckta möjligheter I en föränderlig värld ÅRSRAPPORT 2013 www.skagenfonder.se INNEHÅLL LEDARE Ett gott år på aktiemarknaderna > 3 Per Wennberg, vd SKAGEN i Sverige Talet 3 > 5 Harald

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

NUMMER 2 JULI 2014 www.skagenfonder.se

NUMMER 2 JULI 2014 www.skagenfonder.se MARKNADSRAPPORT BANBRYTANDE INNOVATIONER OM PRISET ÄR RÄTT NUMMER 2 JULI 2014 www.skagenfonder.se LEDARE Bästa andelsägare, Sommarvädret har fram tills nyligen varit kylslaget men klimatet på världens

Läs mer

Placeringsutsikter maj 2015

Placeringsutsikter maj 2015 Jaga inte slutspurten i börsrallyt Världens börser har i genomsnitt stigit procent om året i svenska kronor sedan 9. Det är en avkastning långt över det vanliga. Stockholmsbörsen utmärker sig som en av

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Marknadsbrev juni-juli 2014 Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Vad avgör humöret på obligationsmarknaden? Trots att konjunkturen har fortsatt att röra sig i rätt riktning har långa obligationsräntor

Läs mer

Årsrapport. ODIN Fonder 2008 I JANUARI 2009 I

Årsrapport. ODIN Fonder 2008 I JANUARI 2009 I Årsrapport ODIN Fonder 2 I JANUARI 29 I Innehåll I3I I4-6I I7I I-I I12I I13I I14-17I I1I I19-2I I21-22I I23-24I I25-26I I27-2I I29-3I I31-32I I33-34I I35-36I I37-3I I39-4I I41I I42I Dags att öka sparandet

Läs mer

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över?

FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? PRIVATBANK FRISKARE EUROPA. Ekonomisk statistik överraskar positivt. De spanska och italienska statsräntorna faller. Är det värsta över? ALLOKERING OCH PORTFÖLJSTRATEGI Våren 201 Carnegie Allokering och

Läs mer

NYÅRS KONFERENS 10 ÅR I SVERIGE SKAGEN FONDERS. Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum (manipulerad/beskuren).

NYÅRS KONFERENS 10 ÅR I SVERIGE SKAGEN FONDERS. Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum (manipulerad/beskuren). Sommeraften på Skagen Sønderstrand, 1893. Av PS Krøyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum (manipulerad/beskuren). SKAGEN FONDERS NYÅRS KONFERENS 10 ÅR I SVERIGE En resa längs den smala

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare Sverigefonden Närmar vi oss fort- en ny farande stor börsuppgång? lågt värderad Gör ditt fondsparande stryktåligare Garantums grundare om nyheter i Peritus Graal Kvanthedge steg 11, i fjol Förändringar

Läs mer

UTSiKT STJÄRNREGN! Carnegie Fonder är Årets Fondbolag

UTSiKT STJÄRNREGN! Carnegie Fonder är Årets Fondbolag MIRIAMS MIX Favoritfonderna blev femstjärniga UTSiKT Ett magasin om ditt sparande från RISKINFORMATION: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan

Läs mer

Det lackar mot jul...

Det lackar mot jul... Marknadsbrev november 2010 Det lackar mot jul... När jag skriver det här har Stockholmsbörsen precis passerat nytt årshögsta. Hittills i år har börsen stigit 19 procent och räknar man in utdelningarna

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

Investment Outlook juni 2015

Investment Outlook juni 2015 private banking INTERNATIONAL investment strategy Investment Outlook juni 2015 2 Investment Outlook - JUNI 2015 I denna utgåva: Inledning 3 Marknadssyn - sammanfattning 4-5 Fördel aktier och krediter trots

Läs mer

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011 Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder Oktober 2011 Minskad fart men inget Armageddon Till skillnad från vad vi hoppades före sommaren avtog inte oron på börserna under tredje kvartalet snarare

Läs mer

Marknadsbrev maj 2013

Marknadsbrev maj 2013 Marknadsbrev maj 2013 Hur står sig konjunkturen? Vi har haft en blandad börsutveckling hittills i år. I både USA och Japan har vi sett fina uppgångar och på sistone har även Europa tagit fart efter en

Läs mer