Paraply är bättre än solglasögon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Paraply är bättre än solglasögon"

Transkript

1 NUMMER 1 MARS 2008 SKAGENFONDER.SE 5 Ny marknadsrapport Guide till marknadsrapporten som ändrat utseende och innehåll. 7 SKAGEN på topp SKAGEN ligger högst på listan över aktörer med störst nettoinflöde i aktiefonder Globala utsikter Internationella toppnamn samlade över deltagare på SKAGENs nyårskonferenser. 31 Lätt att bli kund Så gör du för att bli kund hos SKAGEN Fonder. K RÖ N I K A KNUT HARALD NILSSON 32 Nya tillväxtmarknader nya möjligheter Portföljförvaltarnas berättelse. Läs mer på sidan 11. Paraply är bättre än solglasögon Vi tror att fortsatt hög tillväxt i tillväxtmarknaderna kommer rädda utvecklingen i resten av världen. KONSTEN ATT ANVÄNDA SUNT FÖRNUFT VÄLKOMMEN TILL EN NY MARKNADSRAPPORT NYHET FRÅGOR OCH SVAR

2 Guide till marknadsrapporten som ändrat utseende och innehåll. SKAGEN ligger högst på listan över aktörer med störst nettoinflöde i aktiefonder Internationella toppnamn samlade över deltagare på SKAGENs nyårskonferenser. Så gör du för att bli kund hos SKAGEN Fonder. Krönika av portföljförvaltaren Knut Harald Nilsson. Vi tror att fortsatt hög tillväxt i tillväxtmarknaderna kommer rädda utvecklingen i resten av världen. KONS T E N AT T A N VÄ NDA SUNT FÖRNUF T VÄ LKOMME N T ILL E N N Y M A RK N A DS R A PP OR T N Y HE T F R ÅGOR OCH S VA R 2 innehåll SKAGEN Fonder investerar i undervärderade, impopulära och under analyserade företag i olika branscher över hela världen. Företaget, som startades 1993 i Stavanger, är Norges största aktiefond förvaltare med ett förvaltat kapital på cirka 90 miljarder svenska kronor. SKAGEN Fonder etablerade 2004 en filial i Sverige med kontor i Stockholm och Göteborg. Besöksadresser Drottninggatan 86, Stockholm Drottninggatan 31, Göteborg Tel: Fax: Sysselsättningen minskade i USA i februari, ännu en signal om en sämre amerikansk ekonomi och ytterligare tecken på att centralbankschef Ben Bernanke kan tänkas fortsätta att sänka räntorna. De större innehaven i SKAGEN Kon-Tiki har en förhållandevis låg exponering mot amerikanska marknaden. LÄS MER PÅ SIDAN 11 Postadress: Box 11, Stockholm Redaktion Jonas A. Eriksson Tel: Michael Metzler Tel: Utvecklingen för gruvföretaget Eramet har varit glädjande. Under 2007 hade aktien bättre utveckling än något medelstort bolag i Europa. De Eramet-aktier som togs in i SKAGEN Global för tre år sedan har nu tiofaldigats i värde. Samsung rapporterade resultat som var bättre än väntat för andra kvartalet i rad. En överdriven oro för försvagad försäljning i USA (som utgör 17 procent av försäljningen) har lett till att aktien kommit under press. SKAGEN Global och Kon-Tiki har passat på att ökat innehaven i Samsung under perioden. 5 Ny marknadsrapport marknadsrapport NUMMER 1 MARS 2008 SKAGENFONDER.SE 3 SKAGEN Fonders utveckling 4 Goda tider för aktieplockare SKAGEN Vekst SKAGEN Global 7 SKAGEN på topp 8 5 Guide till ny Marknadsrapport 24 SKAGEN Kon-Tiki Globala utsikter 31 Lätt att bli kund 6 Pris till SKAGEN Global för femte gången 26 SKAGEN Tellus ett enastående bra år 27 SKAGEN Krona K RÖ N I K A KNUT HARALD NILSSON 32 Nya tillväxtmarknader nya möjligheter P ORTFÖLJ FÖRVALTARNAS BERÄTTELSE. LÄS MER PÅ SIDAN 11. Paraply är bättre än solglasögon 8 Globala utblickar från SKAGENs nyårskonferens 28 Träffa Skagen Omslag: Börsutvecklingen i Tokyo liksom stora delar av världsmarknaderna har varit sur under inledningen på Många har en tendens att glömma att högre avkastningskrav, som följd av ökad osäkerhet, ofta resulterar i extraordinärt god avkastning i efterhand. Populärt sagt är paraplyet ett bättre redskap för investerare än solglasögon. Foto omslag: Bloomberg News Foton inlaga: Bloomberg News SKAGEN Fonder årets fondförvaltare i Danmark Portföljförvaltarnas berättelse SKAGEN Fonders investeringsfilosofi Avkastnings- och riskredovisning Frågor och svar Om sparande till barn Det här är SKAGEN Fonder Så här blir du kund i SKAGEN Fonder Nya tillväxtmarknader nya möjligheter

3 våra fonder 3 Aktiefonden SKAGEN vekst Förvaltare: Kristian Falnes Start: 1 december 1993 Avkastning januari februari Genomsnittlig årlig avkastning sedan start 30 SKAGEN Fonders utveckling ,3% 11,8% I tabellerna nedan kan du se hur SKAGEN Fonder lyckats skapa avkastning för respektive fond i förhållande till sina jämförelseindex sedan respektive fonds start. SKAGEN Fonder har alltid använt utdelnings/ justerade index som jämförelseindex och fonderna visar sin avkastning efter avgifter har dragits bort ,3% -13,0% -20 SKAGEN Vekst Oslobörsens huvudindex (SEK) Aktiefonden SKAGEN Global Aktiefonden SKAGEN kon-tiki Förvaltare: Filip Weintraub Start: 7 augusti 1997 Förvaltare: Kristoffer Stensrud Start: 5 april 2002 Avkastning januari februari 2008 Genomsnittlig årlig avkastning sedan start Avkastning januari februari 2008 Genomsnittlig årlig avkastning sedan start ,9% ,2% ,2% ,9% -10-8,4% -11,8% -20 SKAGEN Global MSCI World Index (SEK) ,6% -9,8% SKAGEN Kon-Tiki MSCI Emerging Markets Index (SEK) Räntefonden SKAGEN tellus Räntefonden SKAGEN krona Förvaltare: Torgeir Høien Start: 29 spetember 2006 Avkastning januari februari Genomsnittlig årlig avkastning sedan start ,11% ,35% ,61% ,43% -4-4 SKAGEN Tellus Lehman Global Treasury Index (SEK) Förvaltare: Ola Sjöstrand Start: 29 juni 2007 Årlig avkastningsinformation för SKAGEN Krona visas när fonden blivit mer än ett år. Avkastningen för SKAGEN Krona under den senaste sexmånadersperioden är enligt fondanalysföretaget Morningstar den näst bästa på marknaden, på 2,0 procent, av sammanlagt 46 svenska penningmarknadsfonder. Fondens avgift är 0,2 procent och sparande i fonden kan ses som ett bra alternativ till bankernas högräntekonton. Den 7 mars hade SKAGEN Krona en effektiv ränta motsvarande 4,9 procent (efter avgift).

4 4 ledare krönika ledaren Per Wennberg, VD, SKAGEN Fonder Sverige Bäste andelsägare, SKAGEN Fonder har gjort sig ett namn genom att skilja sig från mängden. Inte bara när det gäller investeringsfilosofi, utan även i vår strävan att ge våra kunder bästa möjliga service och kommunikation. Med Internets framfart har kundkommunikation i allt högre grad förflyttats från det tryckta till det digitala mediet. Ny Marknadsrapport Vi tycker dock att det tryckta mediet fortfarande är viktigt. Det är därför glädjande att presentera en ny uppdaterad Marknadsrapport med en förändrad design, nytt papper och fler sidor. Vår strävan är att ge våra kunder relevant, intressant, öppen och saklig information. Även vår nättjänst kommer få spännande förbättringar under året som jag hoppas få anledning att återkomma till. SKAGEN är kanske mest känt för sina aktiefonder, men vi har under fjorton år även förvaltat räntefonder med goda avkastningsresultat. Under de senaste två åren har vi startat två nya räntefonder som kompletterar vårt övriga fondutbud. SKAGEN Tellus är en global obligationsfond som, precis som våra aktiefonder, letar undervärderade, impopulära och underanalyserade investeringar över hela världen. Basvalutan är euro, även om fonden placerar i obligationer noterade i en mängd andra valutor. Den valutaexponering som finns i fonden gör att SKAGEN Tellus har en högre risk än till exempel en svensk obligationsfond men också större avkastningsmöjligheter. SKAGEN Krona är en svensk penningmarknadsfond med mycket låg risk. Den skall ses som ett alternativ till banksparande. SKAGEN Krona har i skrivande stund en effektiv ränta på 4,8 procent, vilket gör att den placerar sig i avkastningstoppen bland penningmarknadsfonder i Sverige. Priser till Global Kontinuerlighet i förvaltningen är något som vi eftersträvar. Vi är därför glada över att SKAGEN Globals förvaltare Filip Weintraub för femte gången nått prispallen i Dagens Industri/Morningstars tävling Årets Stjärnförvaltare bland cirka 200 konkurrerande fonder i globalkategorin. Enligt Privata Affärers temanummer om fonder, i februari, har antalet fonder på svenska fondmarknaden ökat med 50 procent till 3700 fonder under de senaste fem åren. Därmed är det knappast brist på konkurrens som är orsaken till varför SKAGEN lyckats så väl i sin förvaltning. Långsiktighet viktigt Vår målsättning för våra fonder inte är att vara bäst under den senaste tolvmånadersperioden utan att ge våra kunder en långsiktigt god avkastning och det har vi lyckats med. En bidragande orsak är att vi inte startar nya fonder i parti och minut. Vi startar bara fonder vi själva vill investera i som vi tror kan leverera god avkastning över tid. De senaste åren har präglats av historiskt sett låga svängningar på världens börser. Svängningarna har dock sedan förra sommaren gått upp kraftigt. En viktig orsak till detta är den stora osäkerheten om den amerikanska ekonomin. Den stora frågan är om det blir recession i USA, hur lång tid den i så fall kommer vara och vilka konsekvenserna blir för omvärlden. När osäkerheten ökat har många småsparare, med IT-bubblan i ganska färskt minne, minskat sin exponering mot aktiemarknaden. Utflöden i aktiefonder I Sverige var det exempelvis rekordstora utflöden ur aktiefonder i början av Spararna har flytt till mer säkra alternativ som banksparande och räntefonder. Ser man på mer professionella investerare, som exempelvis insiders, har emellertid deras köp av aktier ökat under nedgången. Goda tider för aktieplockare Ökad osäkerhet behöver inte nödvändigtvis vara negativt för en värdeinriktad aktieplockare som SKAGEN. Det kan leda till att det blir större spridning i avkastning mellan olika bolag som kan leda till att fler aktier får fel prislapp. För oss som letar efter undervärderade, underanalyserade och impopulära bolag över hela världen kan osäkerheten till och med göra att vårt arbete lite lättare. Svårt för värdeförvaltare Ser man i backspegeln har de senaste åren faktiskt varit en utmaning för en värdebaserade aktiefondförvaltare som SKAGEN då värdeaktier generellt presterat sämre än tillväxtaktier. I den allmänna börsuppgången har passiva investeringsstrategier och indexförvaltning fungerat väldigt bra. I ljuset av detta är det väldigt glädjande att SKAGENs tre aktiefonder, som alla följer samma värdebaserade filosofi, levererat så god avkastning. krönikan Jonas A Eriksson Redaktör Marknadsrapporten När världsekonomin nu verkar gå in i en lite lugnare fas och företagens vinsttillväxt mattas kommer inte längre alla aktier att gå bra. Istället är det selektiva aktieplockare som kan hitta de bra bolagen trots en svagare markoekonomisk utveckling som troligen kommer klara sig bättre. Aktier intressantare De senaste månadernas nedgångar på världens börser har dessutom gjort aktier som tillgångsslag intressantare. Det finns de som menar (våra ränteförvaltare till exempel) att det blivit något av en bubbla i statsobligationer när kapitalet flytt aktiemarknaderna. I ett globalt perspektiv framstår inte aktier som dyra. Tvärtom har de inte varit så billiga som nu på över tjugo år.

5 nyheter 5 Guide till ny Marknadsrapport Nytt format. Ny papperskvalitet. Förändrat utseende. Fler sidor. Ännu en generation av SKAGEN Fonders Marknadsrapport, är nu här. Bakgrunden till förändringarna är en fortsatt strävan att ge våra kunder bäst möjlig service och god kommunikation. SKAGEN Fonders Marknadsrapport delas nu upp i ett mer tydligt antal sektioner och tar ytterligare ett steg i en kontinuerlig strävan att ge våra kunder bäst möjlig service och god kommunikation. Översikt Inledningsvis ska läsaren få en snabb översikt genom en förändrad framsida, en utökad innehållsförteckning och information om fondernas utveckling på sidan tre. Fondernas utveckling på första uppslaget visas i två olika stapeldiagram. Dels ska läsaren kunna få en uppfattning om fondernas förändring sedan föregående nummer av Marknadsrapporten, genom fondens utveckling hittills under året. Eftersom investeringar i aktiefonder bör göras på en tidshorisont på uppåt fem år, så publiceras även den genomsnittliga avkastningen per år för varje fond sedan start. Åsikter och nyheter Ledare och krönikor flyttas bakåt något. Tillsammans med krönikan på Marknadsrapportens baksida erbjuds läsarna därmed minst tre sidor med tankar och resonemang från portföljförvaltarna, redaktörer och verkställande direktör. Nyhetsblocket utökas och fokuserar på aktuella frågor, händelser och aspekter som är relevanta för fonderna och portföljförvaltningen. Marknadsrapporten kommer även fortsättningsvis att beskriva regioner där SKAGEN Fonder är aktiva i företagsinvesteringar genom exempelvis våra resebrev. Eftersom aktiefondernas förvaltare analyserar och investerar i just företag och inte marknader så kommer vi även att få läsa mer om just fondernas företagsinvesteringar. Fråga SKAGEN I sektionen Fråga SKAGEN kommer vi publicera frågor och svar om sparande och praktiska saker som är av intresse för våra kunder. Här kommer flera av våra rådgivare och redaktionen dyka upp och svara på frågor. Genomgående i Marknadsrapporten kommer det finnas e-postadresser till författarna av olika texter. På så sätt ska det vara möjligt för kunderna att kontakta SKAGEN för mer information och för att kunna föra en dialog. Vi kan inte garantera att frågor till portföljförvaltarna kommer att kunna besvaras direkt men genom de webbsändningar som portföljförvaltarna deltar i ett flertal gånger om året så kommer frågor från andelsägarna att kunna tas upp vid dessa tillfällen. Inblick i förvaltningen Genomgående i rapporten, och inte minst i portföljförvaltarnas berättelse, är det en strävan att kunderna ska få en inblick i hur deras investering i SKAGEN Fonder förvaltas. Portföljförvaltarnas berättelse kommer oförändrat att ge en generell överblick över händelser inom ekonomi och näringsliv. Liksom tidigare är det de olika förvaltarna som författar texterna om utvecklingen och händelserna i respektive fond. Portföljförvaltarberättelserna leder vidare till portföljerna ett antal uppslag som ger andelsägarna möjligheten att studera de olika fonderna i detalj (innehaven och deras utveckling etcetera). SKAGEN Informerar I slutet av Marknadsrapporten, på sidorna går det att läsa om praktiska saker som våra kunder bör känna till. I detta nummer berättar vi exempelvis om vårens lunchmöten på kontoren i Göteborg och Stockholm. Här finns även en presentation av de som arbetar för SKAGEN Fonder. Maila oss gärna om du har frågor om MR. FAKTA SKAGEN Fonders Marknadsrapport kommer ut sju gånger per år. Den distribueras i digitalt format, via vår webbplats, och som postdistribuerad tryckt tidning till cirka mottagare i Norge och Sverige. Nå kan du kjøpe andeler på internett! 1. november lanseres de nye internett-sidene til SKAGEN Fondene. De har et nytt utseende, og skal være et mer komplett tilbud til våre kunder, med fyldig informasjon om alle våre fond og de markeder og selskaper de opererer i. Det helt nye er at det nå er mulig å kjøpe andeler i fondene direkte på nettet, og se på hva dine andeler er verdt. En sikker måte å kjøpe fond på. Tjenesten er utviklet av Verdipapirsentralen (VPS), og sikkerheten er godt ivaretatt. For å sjekke verdien av andelene dine eller kjøpe fond, må du taste inn brukernavn og passord. All informasjon blir sendt kryptert, og du må logge deg av VPS-tjenesten før du ser på resten av internett-tilbudet vårt. Slik sikrer du deg at informasjonen du har hentet fram ikke er tilgjengelig for andre som bruker PC-en. Se hva andelene dine er verdt - hver dag om du vil! Ved å skrive inn brukernavn og passord, får du først se en beholdningsoversikt over dine andeler i SKAGEN Fondene. Øverst i skjermbildet vil du se total verdi per sist kjente kurs, Velkommen til informasjonsmøte Nå er høstens møter klar, sett av en dag og kom og møt oss! SKAGEN Vekst målt mot Oslo Børs Totalindeks og vårt avkastningsmål. 1. desember oktober SKAGEN Global relativt til Morgan Stanley Verdensindeks i NOK og USD august oktober samt en spesifikasjon av hvor mye av dette som er kjøpt i år. Fra dette bildet kan du velge å se nærmere på dine transaksjoner i fondene, eller kjøpe fond. Med den nye nettjenesten er det enkelt å kjøpe fond og holde seg oppdatert om utviklingen i fondene og egne andeler. Med internett-tilgang kan du nå oss når det passer deg, hver dag - når som helst. Som kunde i SKAGEN Fondene vil du i disse dager motta et brev fra oss som forteller mer om dette tilbudet. Gå inn på de nye hjemmesidene våre fra mandag 1. november. Vi er takknemlig for gode råd og vink som kan gjøre sidene våre bedre send oss gjerne en e-post og fortell hva du synes om de. Hjemmesidene vil være i kontinuerlig utvikling, vi håper du vil like endringene. Dato Klokken Sted Lokaler Påmelding innen SKAGEN FONDEN Torsdag Kristiansand Hotel Caledonien Tirsdag på telefon Torsdag Haugesund Rica Maritim Hotel, Lille Maritim Tirsdag på telefon Onsdag Trondheim Britannia Hotel, Møterom 4 Mandag på telefon Mandag Ålesund Brosundkvartalet, Lorkenesgaten 3 Fredag på telefon SKAGEN Avkastning og Brix obligasjonsindeks. Torsdag Stavanger Stavanger Forum, ved Siddishallen Tirsdag på telefon august oktober 1999 Torsdag Oslo Meglerstuen i Najaden, Norsk Sjøfartsmuseum Tirsdag på telefon SKAGEN Høyrente og korte statsobligasjoner. 8. august oktober Markedsrapport nr. 5 - oktober Markedsrapport Januar Rekordstor AMS-tegning i SKAGEN Vekst Godt nytt år! Til gamle og nye kunder var et år med fantastisk utvikling for våre fond. SKAGEN Vekst ga sine andelseiere en avkastning på nesten 78 %, SKAGEN Global 113 %. Da året startet, hadde SKAGEN Fondene nesten kunder. Ved utgangen av året, var dette tallet mer enn fordoblet var siste året med AMS-ordning. Det ble også det beste AMS-året i SKAGEN Veksts historie. I alt ble det kjøpt AMS i SKAGEN Vekst for 160 millioner kroner. Det er nesten en fordobling i forhold til året før, og vil si at 5,7 % av AMS-pengene i Norge ble investert i SKAGEN Vekst i Svært mange av våre nye kunder kom til like før nyttår: Langt mer enn halvparten av AMS-kjøpene ble foretatt i romjulen. AMS har lært oss at det er smart å sette av et fast, årlig beløp i aksjefond. Det er ikke først og fremst skattefradraget som er grunnen til det, men den avkastningen som det er mulig å oppnå i aksjemarkedet over tid, samenlignet med andre spareformer. Smart. Smartere. Smartest. Det er smart å spare. Det er smartere å spare i fond. Men det aller smarteste er å inngå en spareavtale. En slik avtale er den beste måten å opprettholde fast (men likevel fleksibel) og langsiktig sparing på. Faste trekk reduserer dessuten risikoen ytterligere. Du får nemlig med deg både topper og bunner i aksjemarkedet. Så hvorfor ikke like godt tegne en spareavtale (til deg selv eller barna) inn i det nye årtusenet? Inne i denne rapporten finner du en blankett som du kan bruke til å etablere en slik avtale. Nytt tidspunkt for kursfastsettelse Fra og med mandag 17. januar endrer vi på tidspunktet for kursfastsettelse. Fra da av gjelder det av tegninger og innløsninger mottatt før klokken utføres til kurs samme dag. Som før gjelder at man alltid kjøper og selger til ukjent kurs. Denne endringen fra tidligere praksis er et resultat av at bransjen ønsker større grad av tilnærming. NB! Vi har fått nytt telefon- og faksnummer! Merk våre nye numre: Kundeservice når du på telefon Vil du sende oss en telefaks, gjør du det fra nå av på Kundeservice er betjent mandag til fredag fra klokken Ta kontakt så skal vi gjøre alt vi kan for å hjelpe deg. Marknadsrapporten har varit ett sätt för SKAGEN Fonder att göra kunderna delaktiga i fondernas utveckling ända sedan SKAGEN Fonders start Kungsgatan 72A, Stockholm Tel: , Fax: Den första svenska Marknadsrapporten hade premiär i december den ersattes för två år sedan i och med MR nummer ett Den tredje generationen av svenska Marknadsrapporten har premiär i och med detta nummer.

6 6 nyheter Filip Weintraub, portföljförvaltare för SKAGEN Global, har korats till Morningstar och Dagens Industris pris Årets Stjärnförvaltare för femte gången. SKAGEN Global har även utsetts till årets finansiella produkt i Nederländerna. Pris till SKAGEN Global för femte gången Tre år i rad har SKAGEN Global tilldelats guldstjärna för utmärkelsen Årets stjärnförvaltare. Men i år fick fonden nöja sig med en andra bronsstjärna när Dagens Industri och fondanalysföretaget Morningstar delade ut sitt fondpris den 21 januari. För åttonde gången delade affärstidningen Dagens Industri och fondanalysföretaget Morningstar ut sitt pris för Årets stjärnförvaltare i ett antal kategorier. SKAGEN Global, som förvaltas av Filip Weintraub, tilldelades en bronsstjärna och mottog därmed en utmärkelse för femte gången (2002, 2004, 2005, 2006 och 2007). I en artikel på Morningstars hemsida den 21 januari konstaterar Jonas Lindmark, analyschef på Morningstar, att SKAGEN Global befinner sig i en fondkategori med 191 konkurrenter. Det är inte brist på konkurrens som förklarar att några få fonder återkommer så ofta, skriver Jonas Lindmark. Vinnarna bedöms i tre steg av Morningstar och Dagens Industri. För att vinna krävs både stark relativ avkastning jämfört med andra fonder i samma kategori under det senaste året samt en hög riskjusterad avkastning de senaste 3 10 åren. Fondföretaget bedöms även utifrån kundvänlighet. Enligt Morningstar.se visar SKAGEN Global en avkastning på 702,7 procent den senaste 10-årsperioden i sin kategori Global, mix bolag. Den näst bästa fonden i samma kategori visar en avkastning på 234,5 procent. Snittavkastningen för fonder i kategorin var 58,8 procent. Samtliga siffror baseras på fondandelskurser mellan januari Global årets nederländska produkt SKAGEN Global har utnämnts till årets finansiella produkt i Nederländerna. Priset delades ut den 13 december av förre nederländska finansministern Gerrit Zalm i Haag i Nederländerna. Priset för årets bästa finansiella produkt delas ut av Nederländernas största dagstidning De Telegraaf. Produkterna betygssätts utifrån ett konsumentperspektiv. Prisjuryn består av oberoende ledamöter från olika delar av den finansiella sektorn i Nederländerna. Vid bedömningen av produkterna tar prisjuryns konsumentens situation. Det är av betydelse hur pass lättförståelig produkten är, att den är transparent och att man får god avkastning efter det att avgifter dragits bort, säger Manno van den Berg, redaktör på De Financiële Telegraaf och juryledamot. SKAGEN Global förvaltas av svenska portföljförvaltaren Filip Weintraub. Jag är hedrad över utnämningen och det förtroende våra kunder har givit oss. Det sporrar oss att arbeta ännu hårdare med att hitta undervärderade, underanalyserade och impopulära bolag världen över, säger Filip Weintraub.

7 nyheter 7 SKAGEN nominerades till Årets Fond SKAGEN Global och SKAGEN Kon-Tiki nominerades i två av fem kategorier när Privata Affärer delade ut priset för Årets fond. Den 29 januari delade privatekonomiska magasinet Privata Affärer ut priset för Årets Fond i Stockholm för femte året. Och det var fjärde året i rad som SKAGEN Global var med i toppskiktet. De senaste tre åren har fonden vunnit i konkurrensen av cirka 200 fonder, men i år räckte inte fonden hela vägen fram. Förvaltaren Filip Weintraubs jakt på solida och undervärderade kvalitetsbolag har dock varit framgångsrik även under 2007 konstaterar Privata Affärers Johan Markwall i februariutgåvan av tidningen. Så sent som i november 2007 pekades SKA- GEN Kon-Tiki ut som Privata Affärers favorit bland breda tillväxtmarknadsfonder i en längre artikel om tillväxtmarknaderna. SKAGEN Kon- Tiki har även vunnit priset för Årets Fond tidigare, i kategorin tillväxtmarknader år Tidigare meriter räckte däremot inte heller för SKAGEN Kon-Tiki. Men nomineringen till Årets Fond vara given bland de nominerade enligt Privata Affärer som konstaterar att Förvaltaren Kristoffer Stensrud har varit fortsatt framgångsrik med placeringsstrategin, vars ledord är undervärderat, underanalyserat och impopulärt. Per Wennberg, vd för SKAGEN Fonder Sverige, är hedrad över det förtroende som kunderna visar ett enastående bra år Under 2007 var nettoinflödet av kapital till aktiefonderna 8,2 miljarder kronor. Därmed är SKAGEN Fonder den mest valda aktiefondförvaltaren i Sverige för andra året i rad, sett till mängden nytt kapital. I en marknad präglad av nettoinlösningar och en allmän flykt från aktiefondsparande gick SKAGEN Fonder motströms. Under året nådde SKAGEN Fonder upp till 8,2 miljarder kronor i nettoteckning under enligt Moneymate, före detta Svensk Fondstatistik AB. För andra året i rad hade SKAGEN därmed störst nettoteckning i aktiefonder på den svenska marknaden. Nettoinflödet i aktiefonderna var cirka 80 procent högre än för den aktör som hade det näst största inflöden Det är mycket hedrande med det förtroende som våra kunder visar oss och en ordentlig sporre att se till att de kommer att förbli nöjda kunder framöver, säger Per Wennberg, vd för SKAGEN Fonder i Sverige. Fortsatt meravkastning för kunderna Av de 7,6 miljarder kronor som SKAGENs kunder fick i avkastning under 2007 härrörde 5,6 miljarder kronor från förvaltarnas förmåga att skapa meravkastning, det vill säga avkastning utöver jämförelseindex. Vår ambition är inte att våra fonder ska vara bäst varje enskilt år utan att de ska vara bäst över tid genom stadig meravkastning och genom att undvika alltför stora tapp. Prestationerna under 2007 var ett viktigt bidrag till att realisera denna ambition, säger Per Wennberg. Solid avkastning under 2007 Bäst i absoluta termer 2007 gick SKAGEN Kon- Tiki som uppvisade en avkastning på 32,7 procent medan SKAGEN Global uppvisade den bästa relativavkastningen, 17,22 procent, mot sitt jämförelseindex som gick upp med 2.82 procent under året. Fonden har därmed slagit sitt jämförelseindex varje år sedan starten Det samlade förvaltningskapitalet uppgick vid slutet av 2007 till 94,9 miljarder kronor. Andelen av kapitalet som kommer från kunder i Sverige uppgick till 18,2 miljarder kronor. Mer information om SKAGEN Fonders räkenskaper och resultat går att läsa i Årsrapporten som sänds ut under mars månad.

8 8 nyheter Globala utblickar från SKAGENs nyårskonferens Professor Lawrence Summers, tidigare finansminister i USA, anser att världsekonomin är alltför tätt sammankopplad för att världen skulle kunna frikoppla sig från den amerikanska utvecklingen. Närmare åhörare i Stockholm, Oslo och Köpenhamn fick höra internationella toppnamn som Lawrence Summers och David Swensen ge sin syn på tillståndet i världsekonomin och världens finansiella marknader. Professor Lawrence Summers inledde nyårskonferensen och uttryckte sin oro för att den amerikanska ekonomin. Konjunkturfallet i USA kan bli djupare än vid den senaste recessionen, år 2001, om inte de ekonomisk-politiskt ansvariga vidtar åtgärder, sa Lawrence Summers. I egenskap av tidigare chefsekonom på Världsbanken, finansminister under Bill Clintons presidentskap samt en av världens främsta akademiska nationalekonomer väger Summers ord som konjunkturbevakare tungt. Han satte sannolikheten för att den amerikanska ekonomin ska gå in i recession till över 50 procent. Tror inte på frikoppling Frikopplingsteorin går ut på att tillväxtmarknadsländer som Kina och andra länder i Asien kan fortsätta växa i hög takt, trots en inbromsande amerikansk ekonomi. Lawrence Summers är inte en anhängare av de teorierna. Världen är så integrerad att om USA får djupa ekonomiska problem kommer hela världen att påverkas. Han menade att världens aktiemarknader aldrig har varit så korrelerade som idag, vilket talar emot frikopplingsteorin. Abramson mer positiv David Abramson, analytiker vid det kanadensiska Bank Credit Analyst, var mer positiv över de ekonomiska utsikterna, i varje fall i tillväxtmarknader. Men även i USA fanns vissa positiva tecken menade han. Bland annat trodde han att dollarn skulle stabiliseras under året. Av de tillväxtmarknadsländer David Abramson lyfte fram med extra stor potential fanns Indien, Turkiet, Malaysia och Brasilien. Aktier i tillväxtmarknader värderas nu för ovanlighetens skulle högre än aktier i västvärlden. David Abramson menade att detta i sig inte behövde vara ett bekymmer. Som investerare måste man bara agera lite mer försiktigt. Bubbla i Kina? David Abramson såg tecken på bubblor i vissa marknader, som till exempel den kinesiska aktiemarknaden. Vid en framåtblick skulle andra bubbelkandidater kunna vara aktiemarknaderna i just Indien och Turkiet. David Abramson menade att det nu finns vissa tecken på att den kinesiska ekonomin kan komma att bromsa in. Den kinesiska ekonomin har gått från en no-landing situation till ett soft-landing läge. Jag tror att börserna i värsta fall kan gå ned ytterligare procent i början av året. Men det är inte början på en långvarig nedgång, aktier

9 nyheter 9 kommer att stå högre om tolv månader än vad de gör nu, sa David Abramson Torgeir Høien, förvaltare av den globala obligationsfonden SKAGEN Tellus, diskuterade risken för en amerikansk recession liksom Lawrence Summers. Han argumenterade för att sannolikheten för en amerikansk recession var hög. Inte minst visar sysselsättningsstatistik på att den amerikanska ekonomin håller på att bromsa in. Historiskt sett har lägre tillväxt i USA även betytt lägre tillväxt i Europa och Japan. Den senaste recessionen i USA hade emellertid väldigt liten effekt på Kina varför en inbromsning denna gång kanske skulle få en mindre effekt på världsekonomin än tidigare givet Kinas allt större vikt i världsekonomin. Torgeir Høien förutspådde att om det skulle bli recession i USA skulle den bli både kort och grund. Från makro till mikro Filip Weintraub, prisbelönt förvaltare av aktiefonden SKAGEN Global, gjorde en historisk tillbakablick på finansmarknaden. Han visade bland annat att det aktiedecennium som startade 2000 riskerar att bli det sämsta sedan depressionsperioden under 1930-talet om inte aktiemarknaderna återhämtar sig kraftigt de kommande två åren. Filip Weintraub visade på den stora divergens som varit mellan olika aktiemarknader under de senaste åren där börserna i tillväxtmarknader som ett block gått mycket starkare än börser i västvärlden (främst USA). Att börserna i tillväxtmarknader nu värderas högre än i västvärlden beror i hög grad på att börserna i Kina, Indien och Brasilien gått starkt. Rensar man för dessa handlas tillväxtmarknader fortfarande med rabatt. Trots att finansbranschen som helhet gick väldigt svagt under 2007 var det en av de branscher som gått allra bäst i Filip Weintraubs globalfond. Orsaken till detta står att finna i bra stock-picking eller aktieplockande. Han har till exempel konsekvent undvikit problemfyllda amerikanska finansinstitutioner till förmån för exempelvis den turkiska shariabanken Bank Asya och det kinesiska fastighetsbolaget/konglomeratet Cheung Kong. Långsiktighet som betalar sig the Yale Model David Swensen berättade om användandet av sin Yale Model, en applikation av modern portföljteori, som gjort Yale University till ett av de rikaste universiteten i USA. David Swensen övertog förvaltningsansvaret för Yale Endowments 1985, efter ett par år på Wall Street. Han har under sin tid som investeringsdirektör lagt till mer än 16 miljarder dollar i avkastning till Universitetets medel, motsvarande en årlig genomsnittlig avkastning på 16,8 procent de senaste 10 åren. Nyckeln bakom David Swensens framgång är bland annat långsiktighet och en uppfattning om att det inte går att tima aktiemarknaden. Enlig David Swensen bör en investerare dela in sin portfölj i sex olika delar. Tonvikten bör ligga i aktier. Psykologi är mycket viktigt vid investeringsbeslut. Både privatpersoner och institutioner har en benägenhet att sälja under börsnedgångar och köpa när börsen gått bra väldigt länge. Det är ingen bra strategi. När du köper dyrt och säljer billigt är det svårt att tjäna pengar, även om du gör det med stor entusiasm, sade David Swensen. Under sin presentation drog David Swensen en lans för aktiefonder som han tyckte var ett mycket bra instrument, inte minst för småsparare som saknar de resurser stora institutionella placerare har. Allra mest tycker han om billiga indexfonder, men även aktivt förvaltade aktiefonder som har prestationsbaserat arvode (performance fee) kan vara bra menade han. Nästa års nyårskonferens i Stockholm är inplanerad onsdagen den 15 januari. MER OM NYÅRSKONFERENS För att se och lyssna på talarnas presentationer under SKAGEN Fonders nyårskonferens, gå till följande Intenetadress: Det var tredje gången gillt av tre möjliga för BCA:s analytiker David Abramson när SKAGEN Fonders nyårskonferens hölls i Stockholm den 9 januari. Harald Espedal, SKAGEN Fonders vd, hälsade gästerna välkomna på nyårskonferensen i Oslo. I år hölls det även nyårskonferens i Köpenhamn för första gången och därmed blev det tre konferenser på tre orter.

10 10 nyheter Lipper prisar SKAGEN SKAGEN årets fondförvaltare i Danmark SKAGEN Fonders samtliga aktiefonder tilldelades priser vid Lipper Awards i Nederländerna den 12 februari. SKAGEN Vekst utmärkte sig med två priser i kategorin globalfonder. Lipper Awards belönar fonder som visat en långsiktigt god riskjusterad avkastning jämfört med fonder i samma kategori. Priset delas ut till fonder i 21 olika länder i Amerika, Asien och Europa. SKAGEN Vekst kårades till bästa fond för prestationerna som uppnåtts tre och fem år tillbaka i tiden. SKAGEN Global belönades för sina framgångar för prestationerna 10 år tillbaka i tiden. Tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki belönades för fondens utveckling fem år tillbaka i tiden. Åge Westbøe, till höger, vice vd i SKAGEN Fonder, mottog SKAGENs utmärkelser vid Lipper Awards cermoni i Nederländerna 12 februari. Tidningen Jyllands-Posten och Dansk Aktieanalyse har utnämnt SKAGEN Fonder till årets fondförvaltare i Danmark. Rankingen bygger på en analys av resultaten i SKAGEN:s samtliga fonder, på kort och lång sikt. Årets vinnare är en fullblodad stock pickerförvaltare. Dessa kan verkligen göra skillnad om de har gjort sin hemläxa ordentligt. Även om det finns tur, otur och svängningar från år till år är det min uppfattning att det finns ett samband mellan duktiga portföljförvaltare och långsiktigt goda resultat, säger Peter Falk-Sørensen, VD för Dansk Aktieanalyse till tidningen Jyllands-Posten. SKAGEN Kon-Tiki har utsetts till årets tillväxtmarknadsfond för andra året i rad av Fondmarknaden.se. Utmärkelsen motiveras främst för prestationen 2007 och förutsättningarna inför Den oberoende webb-marknadsplatsen Fondmarknaden.se har undersökt ett antal högpresterande fonder och utsett årets förvaltare i sju olika kategorier. I Fondmarknaden.se:s motivering för utnämningen står det bland annat: Ingen tillväxtmarknadsfond som varit med i vår undersökning går att jämföra med Skagen Kon-Tiki för tillfället om man ser till förvaltning, global spridning, avkastning och risk. Ny vd i Danmark Jens Elkjær har mångårig erfarenhet från danska finansmarknaden, bland annat med roller inom Nordea och Danske Capital. Den första april startar han sitt arbete som vd för SKAGEN Fonder i Danmark, vars verksamhet är i en uppstartsfas. Det känns fantastiskt spännande och utmanande att få möjligheten att bidra till att bygga upp SKAGEN Fonders organisation och att vidareutveckla distributionsnätet. Att få sprida kännedomen om fondernas unika investeringsfilosofi och goda riskjusterade investeringsavkastning tilltalar mig mycket, säger Jens Elkjær. Vad var det som lockade till bara SKAGEN? Jag har sammanlagt 20 års erfarenhet av aktier, från det institutionella området och privatkundsmarknaden i Danmark. Båda områdena har mitt stora intresse. Jag bidrar därmed gärna till att göra SKAGEN Fonder till den ledande leverantören av fonder i Danmark för privata och institutionella kunder. Som branschman anser jag, att speciellt aktiefondernas investeringsfilosofi är unik, och har levererat övertygande avkastning under många år. SKAGEN Fonder öppnade sitt kontor i Nyhavn, Köpenhamn, i december Kontoret har som mål att förbättra service och kommunikation i Danmark samt att bygga upp en distributionsplattform. Ett markant stigande intresse för SKAGEN Fonders förvaltning märks tydligt på den danska marknaden där det förvaltade kapitalet uppgår till 2,6 miljarder kronor. Michael Metzler Jens Elkjær är SKAGEN Fonders nya vd i Danmark. I april tar han över ansvaret för den fortsatta uppbyggnaden av SKAGEN:s danska verksamhet.

11 portföljförvaltarens berättelse 11 Tror fortfarande på en bättre värld SAMMANFATTNING Om råvarupriser används som förväntnings- eller konjunkturindikator för världsekonomins tillstånd är det inte mycket som tyder på en avmattande tillväxttakt. Både jordbruks- och industriråvaror har stigit betydligt hittills under För världsekonomin är den centrala frågan om recession eller låg tillväxt i USA leder till en dramatisk lägre tillväxttakt i övriga världen. Vi tror fortfarande på frikopplingsteorin (de-coupling), som antyder att fortsatt hög tillväxt i tillväxtmarknaderna kommer undsätta övriga världen. Vi har heller inte bytt åsikt om att de låga europeiska och amerikanska obligationsräntorna representerar osedvanligt dåligt värde för pengarna. Den största riskfaktorn i aktiemarknaderna är högre inflation, som har lett till ökat avkastningskrav bland investerarna. Högre inflation skapar också fruktan för att centralbankerna inte kan använda räntevapnet lika aggressivt, i en tid med svagare ekonomisk aktivitet. Först och främst gäller denna oro för USA, där svordomen stagflation blir alltmer mer vanlig. Grundat på förhållandet mellan pris och intjäning (P/E) samt pris och bokfört eget kapital (P/B) måste vi tillbaka till den mörka perioden under 2002 för att hitta mer attraktiva nyckeltal för våra aktiefonder. De flesta har en tendens till att glömma att högre avkastningskrav som följd av ökad osäkerhet och generell riskaversion ofta resulterar i extraordinär god avkastning i efterhand. Populärt sagt är paraplyet ett bättre investerarredskap än solglasögonen. Ann % Chg USA och tillväxtmarknaderna går varsin väg Left scale Right scale * Includes 21 countries, shown smoothed. Ann % Chg Emerging Markets* Industrial Production (LS) U.S. Real GDP (RS) BCA Research 2008 Medan BNP-tillväxten i USA är på full fart nedåt, och nu kanske negativ, växer industriproduktionen i tillväxtmarknaderna med omkring 10 procent I ett klimat där investerare fortsätter att fly till säkerhet, i detta fall till dyra amerikanska och andra västliga statsobligationer, har våra obligationsfonder kämpat med att hänga med sina jämförelseindex. SKAGEN Tellus har hittills i år gått plus minus noll mätt i euro, medan jämförelseindexet är upp 2,7 procent. SKAGEN Krona fortsätter att ge andelsägarna en mycket konkurrenskraftig avkastning jämfört med bankräntor. Hittills i år är avkastningen 0,7 procent jämfört med index 0,67 procent. Efter att ha upplevt en historiskt dålig start på året för världens aktiemarknader är det en liten tröst att kunna notera att samtliga våra aktiefonder har utvecklats bättre än sina jämförelseindex. SKAGEN Global är efter årets två första månader ned 8,69 procent, mot minus 12,14 procent för världsindex. SKAGEN Kon-Tiki har fallit 8,88 procent, medan tillväxtmarknadsindex är ned 10,08 procent. SKAGEN Vekst hade en negativ avkastning på 8,23 procent, mot minus 12,92 procent för Oslobörsens huvudindex. Fruktan för det mesta 2008 började med ett delvis betydande kursfall i de flesta aktiemarknader världen över. Anledningen till fallet var dåliga makrosiffror från USA och fruktan för att svag, eller fallande, amerikansk tillväxt ska leda till lägre aktivitet i övriga världen. Dessutom har vi sett tilltagande inflation från flera hörn i världen. Högre inflation leder till att investerarna ökar sitt avkastningskrav. Det skapar också oro för att centralbankerna inte kan använda räntevapnet lika aggressivt i en tid med fortsatt svagare ekonomisk aktivitet. Ordet stagflation har blivit ett av tidens stora modeord. Försvagad ekonomi och ökad inflation är en skräckingivande kombination. Om så blir fallet i USA återstår att se. Flykten till säkra USA Hittills har fruktan för ökad inflation inte lett till högre statsobligationsräntor, som ju är normalt att förvänta. Tvärtom har vi sett att flykten till säkra investeringar medfört att de amerikanska statsobligationsräntorna har kommit ned på rekordlåga nivåer. Differensen mellan säkra och mer riskabla obligationer har emellertid ökat kraftigt under årets två första månader. Det är först och främst en konsekvens av liten utlåningskapacitet hos de stora västerländska bankerna, kombinerat med riskaversion bland obligationsinvesterarna. Trots

12 12 portföljförvaltarens berättelse Flykten till dyra amerikanska obligationer 10-year treasury yield % BCA Bond valuation index Expensive Inexpensive Source: Merrill Lynch Source: Moody`s Investors Service Flykten till trygghet bland investerarna har lett till att räntan (yielden) på 10-åriga amerikanska statsobligationer har åkt ända ned till 3,50 procent, cirka 1,7 procentenheter lägre än den var under våren förra året. Om man inte tror USA och världen går under, är detta enligt vår uppfattning mycket dyra obligationer. Efter att räntedifferensen har ökat, delvis betydligt mot solida statsobligationer i tillväxtmarknaderna, är många av dessa enligt vår uppfattning starkt undervärderade. aggressiva räntesänkningar i USA och fortsatt goda företagsbalanser generellt, har avkastningskravet för riskutsatta investeringar ökat. INTERNATIONELL EKONOMI Allas ögon mot USA Sällan har makroekonomiska nyckeltal från USA fått större uppmärksamhet än nu. Problemen i den amerikanska ekonomin är uppenbara. En eländig bostadsmarknad och ett bankväsen som haltar och hänger som en tung boja om foten på världens största ekonomi. Den amerikanska centralbanken har redan gjort aggressiva räntesänkningar, och de flesta förväntar att räntevapnet används ytterligare under året. Kursen på amerikanska dollar fortsätter mot nya bottnar och dollarn har aldrig varit så svag någonsin mot euron. Ett ökat inflationstryck kan nog tillskrivas just den svaga dollarn, som leder till ökade priser på importerade varor. En låg dollar är emellertid bra för exportnäringen och handelsbalansen. Många år med betydligt högre import än export har lett till att underskotten i handelsbalansen de senaste åren varit stora. Både exportindustrin och jordbruket, som också har fått ny vind i seglen, bör väga upp för något av de negativa effekterna % % S-ordet skrämmer aktieinvesterarna Stories in the newspapers that mention «stagflation»* 10-year treasury yield Expectations for stocks in 12 months** % % % S&P Den nya *Source: modeordet BCA Research; i världens note: Stories ledande in major finanstidningar financial newspapersär **Source: The Conference Board nu stagflation. Ett ord som skrämmer vettet av aktieinvesterarna och deras framtidstro på aktiemarknaderna. Det BCA Research 2008 återstår den att se om stagflationen blir något mer än ett amerikanskt spöke. från finans, fastighetssektorn och konsumtionorienterade sektorer. Men i buskarna smyger som nämnt stagflationsspöket. Vad betyder nedgången i USA för övriga världen? Om USA nu befinner sig i recession eller inte, får vi först svar på senare i år. Förväntningsindikatorerna är hur som helst svaga. Speciellt inom tjänstesektorn, där finansrelaterade tjänster utgör en hög andel. För världsekonomin är den centrala frågan om recession eller låg tillväxt i USA leder till en dramatisk lägre tillväxttakt i övriga världen. Och då speciellt i tillväxtmarknader som Kina, Indien, Ryssland, som har varit de stora tillväxtgeneratorerna i konjunkturuppgången de senaste fem åren. SKAGEN Fonder är anhängare av frikopplingsteorin, som antyder att vi förväntar oss fortsatt hög tillväxt i tillväxtmarknaderna trots låg tillväxt i USA. Svagare konsumtion bland konsumenterna i USA får därför mindre effekt på världsekonomin nu än vad fallet har varit genom tidigare amerikanska recessioner. USAs roll som tillväxtmotor för andra länder har varit starkt fallande de senaste tio åren. De viktigaste drivkrafterna i världsekonomin framöver kommer fortsatt att vara utbyggnad av infrastruktur och produktionskapacitet i Asien, Ryssland och Sydamerika. Dessutom kommer vi,!! till följd av ökat välstånd antagligen se att konsumtion och tjänstesektorn i tillväxtmarknaderna blir centrala drivkrafter de kommande åren. Europa förutom Storbritannien är inte som USA Hittills tyder centrala indikatorer i euroområdet på att aktiviteten inte har fallit. Den ekonomiska situationen kan på inget sätt jämföras med den amerikanska. Fruktan är dock att den starka euron kan bidra till lägre aktivitet för den viktiga europeiska exportindustrin. I Storbritannien ser vi däremot indikatorer som påminner lite om Amerikasjukan, med svag fastighets- och kreditmarknad samt låga förväntningar i industrin. Också här har centralbanken svarat med räntesänkning. I tillväxtmarknader i Asien finns få tecken som tyder på lägre tillväxt. Enligt officiell statistik ökade Kinas BNP med över 11 procent under 2007, medan folkrika länder som Indien och Indonesien har en tillväxt på nio respektive sex procent. Internationella valutafonden (IMF) förväntar en BNPtillväxt i Kina på 10 procent under 2008, medan Asien som helhet förväntas att få en tillväxt på 8,6 procent. Det är fortsatt höga tillväxttal, och en minskning från 2007 på bara en procentenhet. Råvaror Vem talade om svagare tillväxt? Används råvarupriser som förväntningsindikator för världsekonomins tillstånd är det lite som tyder på en lägre tillväxt. Priset på både jordbruks- och industriråvaror har stigit betydligt hittills under Oljepriset har i skrivande stund passerat det magiska 100 dollar/fatet. Kopparpriserna, som vanligtvis är en av de mer pålitliga konjunkturindikatorerna, har nyligen tangerat all time high mätt i dollar. För råvaror som är känsliga för kinesisk export har vi sett betydande prisuppgångar, bland annat för stål och aluminium. Det beror på en åtstramad kinesisk energisituation. Myndigheterna i Kina inför allt fler restriktioner vad gäller export av dyrbar kinesisk energi. Man skulle tro att de höga råvarupriserna skulle leda till en betydande kapacitetsökning hos producenterna. Hittills har emellertid ambitionerna varit större än förmågan. De långa ledtiderna för utbyggnad av ny kapacitet blir jämt och ständigt missbedömda. Tillväxtmarknaderna kräver ökade råvaru- och energiresurser som har varit svåra att få fram. Resultatet är kraftiga prisuppgångar. Nyligen illustrerades detta av järnmalmförhandlingar mellan kinesiska stålverk och det brasilianska gruvföretaget Vale Rio Doce, vilka ledde till en prisuppgång på svindlande 65 procent från redan höga nivåer. Det är inte lätt att tolka detta som tecken på förväntningar om lägre aktivitetsnivå när det gäller infrastrukturbygge i Kina!

13 portföljförvaltarens berättelse 13 Fraktrater och fraktaktivitet till sjöss brukar också vara pålitliga konjunkturindikatorer. Inte heller här är det möjligt att hitta stöd för teorin om en synkroniserat låg tillväxt i världen. Fastän både bulk- och tanknivåerna har gått ner från rekordnivåerna förra året, är det fortsatt jubelatmosfär på rederikontoren. Ser man på fraktsiffrorna hos de stora operatörerna av containerskepp visar de rekordhöga volymer. På mirakulöst vis har marknaden klarat att absorbera de många nya containerskeppen som har blivit levererade från skeppsvarv den senaste tiden. Det är handeln mellan de tidigare U-länderna som i första hand driver de stora volymerna. Något som inte är lätt att greppa för de som bara är fokuserade på amerikanska nyckeltal och statistik. INVESTERINGSSTRATEGI Står fast vid vår syn Vi står fortfarande fast vid vår syn om att de låga europeiska och amerikanska obligationsräntorna representerar osedvanligt dålig value for money. Det är sällan man ser en så låg förväntad realavkastning som fallet nu är för amerikanska statsobligationer. Orsaken är det tidigare omtalade flykt till säkerhetssyndromet. I obligationsfonderna behåller vi vårt fokus på att investera i statsobligationer med hög förväntad realavkastning, och där det finns goda fundamentala anledningar till att vi bör se lägre obligationsräntor i framtiden. CRB Metals index* CRB Foodstuffs index* Råvaror SKJUTER I HÖJDEN *Source: Commodity Reseach Bureau inc BCA Research 2008 Med god hjälp av en fallande dollar har de flesta råvaror skjutit ordentligt i höjden de senaste åren. Här illustrerat av de två största raketerna, metaller och livsmedel. Bägge råvaror som kan göra inflationsbilden lite mindre behaglig, speciellt i tillväxtmarknaderna. De fundamentala nyckeltalen för våra aktiefonder är nu lägre än de har varit på lång tid. Baserat på förhållandet mellan pris och intjäning (P/E) samt pris och bokfört eget kapital (P/B) måste vi tillbaka till den mörkare tiden under 2002 för att hitta en liknande situation. Många vill nog hävda att förväntningarna på företagens intjäning är för höga i dagens krävande makroekonomiska situation (läs USA). Det kan säkert vara riktigt, givet att den dåliga amerikanska ekonomin leder till att tillväxten i världen kommer sjunka under det som har varit trendtillväxt de sista 30 åren, det vill säga 3,8 procent. Paraply ett bra investeringsredskap Den uppmärksamma läsaren har redan fått med sig att vi inte tror på ett liknande scenario. Vår uppfattning är att investerarnas förväntningar är lite väl låga. Dessutom representerar finansmarknadernas ökade avkastningskrav en bra möjlighet för hög avkastning. De flesta har en tendens till att glömma att högre avkastningskrav som följd av ökad osäkerhet och generell riskaversion ofta resulterar i extraordinär god avkastning i efterhand. Populärt sagt är paraplyet ett bättre investerareredskap än solglasögonen. SKAGEN vekst Avkastningsmätning Hittills i år 2007 SKAGEN Vekst -8,23% 18,4% Oslobörsens huvudindex -12,92% 20,1% Mindre fall än Oslobörsen En mindre tröst för andelsägarna i SKAGEN Vekst är att fonden, efter årets två första månader, fallit nästan fem procent mindre än Oslobörsen. I dåliga tider på börsen har SKAGEN Vekst historiskt haft en bra relativ utveckling jämfört med jämförelseindex i dåliga tider. Det är betryggande att se att detta också har varit fallet denna gång. Vår arbetshypotes är att en portfölj bestående av företag som från början är lågt värderad i förhållande till intjäning och värden bör vara mer robust i ett dåligt börsklimat än en portfölj bestående av högt värderade tillväxtföretag som är högt prissatta i förhållande till dagens intjäning. Vid slutet av februari var 56 procent av SKAGEN Vekst medel placerade i norska aktier. Resten av innehaven var väl spridda på de globala marknaderna. Fondens kontantandel var minus 1,9 procent. Fondens 10 största investeringar utgör 28,9 procent av totalportföljen, vilket är en ökning från 26,7 procent vid årsskiftet. Den norska kronan har fortsatt att stärka sig mot de flesta valutor under 2008, medan den svaga tendensen för amerikanska dollarn fortsatt. Valutaförhållande har i likhet med fjolåret varit en dämpare för fondens avkastning hittills i år. Fondens globala investeringar är inte valutasäkrade. Oslobörsen förlorar i vänligt klimat Trots stigande oljepriser, rekordhöga riggrater, stigande råvarupriser och goda shippingnivåer har Oslobörsen varit bland de sämsta börserna globalt hittills i år. Företagens värdering i, förhållande till intjäning och värden, har blivit betydligt nedsatt. Detta har nog ett samband med att många investerare och makroekonomer spår dåliga tider för världsekonomin, som följd av de dåliga tiderna som råder i USA. Många är de som fått med sig i modersmjölken att Oslobörsen är en av de minst attraktiva platserna att vara investerade i när tillväxten i världsekonomin minskar. Få är de som litar på att dagens företagsintjäning upprätthålls. Ett av Norges ledande mäklarhus har estimerat att oljepriset ska falla till 55 dollar fatet under 2008, och har lagt sina resultatförväntningar därefter. Vi talar med andra ord om nästan en halvering av oljepriset från dagens nivå! Företagen som har gett de största positiva bidragen hittills i år är Yara, Eletrobras, Fast Search & 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Oljeboom på Oslobörsen Nyttotjänster Telekom IT Bank & Finans Medicin Defensiva konsumtionsvaror Inkomstberoende förbrukningsvaror Industri Råvaror Energi Då IT-bubblan brast under 2000 utgjorde energiaktierna på Oslobörsen bara 7 8 procent av de samlade börsvärdena. Sedan dess har oljepriset femdubblats, dock på en fallande dollar. Energiaktier har blivit mycket populära bland investerarna, och utgör idag kring 50 procent av värdena på Oslobörsen. Transfer och Kverneland. De största negativa bidragen har kommit från Norske Skog, DSG International, Stolt Nielsen och Nordisk Mobiltelefon. In i PGS Nytt portföljbolag i år är Petroleum Geo Services. Som följd av varsel om lägre intjäningsmarginaler har kursen fallit med över 30 procent under två månader. Vi anser att marknaden överreagerat, och tror att högre kapacitet och en fortsatt stram marknad leder till bättre intjäning under Förhållandet mellan pris och intjäning (P/E) är ensiffrigt, och företagets starka marknadsposition och öppna ägarstruktur gör PGS till en klar förvärvskandidat. Motposten till PGS-köpet är en gradvis minskning sedan förra hösten av vårt innehav i konkurrenten CGG Veritas.

14 14 portföljförvaltarens berättelse Efter varsel om lägre intjäningsutveckling har vi ökat vår post i brittiska DSG International. Prissättningen av bolaget befinner sig i dag på en nivå där vi betalar för värdena i dotterbolaget Elkjøp. Företagets betydande verksamhet i Storbritannien och Sydeuropa får vi på köpet. Också detta företag bör vara intressant för en industriell aktör, en börskurs på det dubbla av dagens kurs är fortsatt att betrakta som billig. Ut ur Fast SKAGEN Vekst har haft nettoinlösen av andelar hittills i år. Vår handelsaktivitet har därmed varit mer koncentrerad på försäljning snarare än köp, fastän det är lättare än på länge att hitta bra köpkandidater. Som följd av bud från Microsoft har vi sålt oss ur Fast Search & Transfer. Vi har också lämnat Odfjell Invest efter att majoritetsägare lagt bud på hela bolaget. Efter fjolårets strålande kursutveckling har vi nu gjort oss av med alla aktier i Transocean. Det amerikanska riggbolaget är nu betydligt högre värderat än jämförbara konkurrenter. Ut ur portföljen har det koreanska läkemedelsbolaget Hanmi Pharma åkt. Först och främst som följd av svagare resultatutveckling under 2007 än vi hade räknat med. Sedan vi gjorde de första placeringarna i Hanmi Pharma under 2004 har aktiekursen däremot femdubblat sig. Vi är med andra ord mycket mycket nöjda med denna investering. Ned i Yara på toppkurser Efter att våra kursmål har nåtts och därefter justerats upp många gånger har vi på allvar valt att minska ned vår post i Yara. Trots att gödselpriserna har stigit till allt högre höjder är vi rädda att företagets popularitet bland investerarna har blivit väl högt. Dagens extremt höga vinstmarginaler kan också resultera i högre investeringar i ny kapacitet bland konkurrenterna än vad de flesta förväntar sig. Vi berömmer Yara för att ha skapat aktieägarvärden genom fjolårets förvärv av konkurrenten Kemira Growhow, en del av våra aktieinnehav, till ett pris som idag framstår som ett inbrottspris. Utöver ovan nämnda har vi minskat våra poster i Petrobras, Nutreco, Votorantim Cellulose och Volkswagens preferensaktier. Alla försäljningarna har gjorts som följd av att börskurserna var på väg att nå våra fundamentalt baserade mål. Lägre pris än under 2003 Vid slutet av februari var pris i förhållande till förväntad intjäning under 2008 (P/E) för de 12 största investeringarna i SKAGEN Vekst på låga 8,6. Medianbolaget var prissatt till 1,7 gånger bokfört eget kapital (P/B). Ser vi fem år tillbaka i tiden, till 2003, var portföljen prissatt till ett P/E på 16 och P/B-förhållandet var 1,8. Om inte företagens intjäning blir betydligt lägre än förväntningarna, kan vi sammanfatta med att SKAGEN Vekst ger andelsägarna mer värden för pengarna nu än under SKAGEN GLOBAL Avkastningsmätning Hittills i år 2007 SKAGEN Global -8,69% 23,8% MSCI Världsindex -12,14% 3,7% Bolagsvärden vinnare till slut I början av 2008 valde investerarna att fortsätta att fokusera på potentiell fara för världsekonomin och konsekvenserna av den osunda bankverksamheten vi har sett i västvärlden, med USA i spetsen. De solida siffrorna som företagen faktiskt levererat har mer eller mindre ignorerats. Likaledes deras i stort sett ljusa prognoser för framtiden. Som en bekant investerare sa: I det korta loppet är marknaden en röstmaskin (med sina köp- och säljorder). I det långa loppet är emellertid marknaden en viktmaskin, där substans och värdeskapande leder till högre aktiekurser. Vi ser inte några orsaker att denna sanning inte skulle gälla även framöver. Trots solida siffror från våra portföljföretag levererade SKAGEN Global en negativ avkastning på 8,69 procent efter årets första två månader. Jämförelseindex, Morgan Stanley s utdelningsjusterade världsindex, föll 12,14 procent under samma period. De bästa bidragsgivarna var Osaka Securities Exchange, Eramet, Nutreco, Total Access Tel., och Nabors Industries. De mest negativa bidragsgivarna var Siemens, Cheung Kong, Air France- KLM, LG Corp, och Samsung Electronics. Branschmässigt var de relativt goda bidragsgivarna nyttotjänster, råvaror och defensiva konsumtionsvaror. De relativt dåliga bidragsgivarna var kapitalvaror, finans och informationsteknik. Betydligt upp i amerikansk gas Följande betydande förändringar har skett i portföljen sedan årsskiftet: Inom energi lyckades vi att utöka posterna i Nabors Industries och naturgasproducenten Mariner Industries betydligt innan dess att de presenterade sina mycket goda resultat för fjärde kvartalet förra året. Mariner Industries köpte nyligen en del av StatoilHydros amerikanska naturgasreserver till attraktiva priser. Dessutom har de lyckats väl med att öka de egna reserverna genom nya fynd. De lokala naturgaspriserna har börjat att stiga som en följd av ökad efterfrågan från traditionell industri. Den ger ett bra lyft för intjäningen framgent. Bolaget prissätts idag till behagliga tre gånger kassaflödet. Vi har sålt oss ner och ut ur innehaven i Transocean och FTI Technologies, två av de absoluta vinnaraktierna i sin sektor under senare år. Bägge var nu enligt vår uppfattning fullt prissatta. Inom råvaror sålda vi oss ut ur Harmony Gold, som har stigit kraftigt i kurs på de högre guldpriserna. Det har inte varit någon vidare bra investering (som vi snarare betraktat som disharmony än Harmony). Diverse byten i ledningen, förvärvsförsök och stärkt valuta är några av de främsta skälen för utvecklingen. Lyckad investering i Eramet Resultatet har varit betydligt bättre för vår investering i gruvföretaget Eramet, som har sin verksamhet inom specialmetaller. Bolaget hade under förra året den bästa kursutvecklingen bland samtliga medelstora börsnoterade företag i Europa. Eramet rapporterade nästan en fördubbling av intjäningen från året före. Det går också förvärvsrykten kring bolaget. Planer finns att öka produktionen av mangan kraftigt. De aktier vi för tre år sedan gav 20 miljoner kronor för, är nu värda 205 miljoner kronor, 10 gånger på tre år med andra ord. Vi har under senare tid sålt av en del av posten i bolaget. Inom kapitalvaror, periodens förlorarsektor, har vi ökat posterna i Siemens, AirFrance-KLM och Baywa. Siemens rapporterade inte bara mycket goda siffror för 2007 utan kom också med en uppjustering av förväntade framtida rörelsemarginaler. Dessutom kunde Siemens visa potential för fortsatta omstruktureringar av verksamheten. Orderingången är 30 procent högre än dagens produktion. Det är alltså inte tal om någon ekonomisk kris inom infrastruktur i världen! Siemens har också börjat att köpa tillbaka aktier, och ökar aktieutdelningen. Efter en bra resultatrapport och fin utveckling har vi har vi sålt ner vårt innehav i läkemedelsbolaget Covidien. Bytt åsikt om TUI Keynes sade: When the facts change, I change what do you do, sir? Vi bör också förändra mening när den objektiva analysen tillförs nya fakta. På så sätt har fallet varit för tyska TUI. Vi sålde av en stor del av vår post i bolaget till en nivå där vi nästan inte hade något kvar i portföljen under TUI har nyligen fusionerat ut resedelen, som % Historiskt låga förväntningar bland investerarna Vi måste blicka tio år tillbaka i tiden, till Asienkrisen , för att hitta en nivå där de globala investerarna hade en i det närmaste lika negativ syn på framtida tillväxt i världsekonomin och på resultaten i företagen.

15 portföljförvaltarens berättelse 15 nu är börsnoterat i London. Bolaget rapporterade mycket solida siffror från containerverksamheten (Hapag-Lloyd). Trots detta handlas aktien till kring hälften av vad vi räknar oss fram till att bolaget är värt. Vi har därför återinvesterat betydande medel i bolaget. Mer barnmat Vi har och ökat posten i schweiziska Nestlé, som trots att branschen kämpar med kostnadsökningar, fortsätter att öka både försäljning och intjäning i en imponerande takt. Bolaget ökar fortsatt marginalen, och blir alltmer mer aktieägarvänliga. Bolaget har meddelat en bättre röststruktur, en aktiesplit (en gammal aktie = tio nya), ökade återköp och planerad utförsäljning av diverse icke driftrelaterade investeringar. Vi förväntar oss ett bra strukturellt värdeskapande även i framtiden. Inom finans har vi sålt oss ned i två av våra vinnaraktier under senare år, Bank Asya och Banco do Brasil. Trots senaste tidens starka turbulens inom bank- och finans har dessa två bolag bidragit med en avkastning på kring 100 procent var. Vi tror på fortsatt goda resultat för bägge bankerna, men prislapparna börjar nu att bli högre. Vi har ökat posten i IVG Immobilien. Detta fullt finansierade tyska fastighetsbolag har fallit i takt med investerarnas minskade aptit för fastigheter generellt. Företagets division för naturgaslager har stora ambitioner, och de underliggande värdena kan komma att synliggöras genom en omstrukturering. Vi har också ökat posterna i Samsung Electronics och Eletrobras. Den senaste tidens rapporteringer från våra företag har varit milt sagt imponerande, med få besvikelser. Värderingarna är samtidigt på en låg nivå i absoluta termer, med en betydande rabatt till vad vi anser är riktigt värde utifrån företagens bokförda egna kapital och framtida förväntade intäkter. SKAGEN kon-tiki Avkastningsmätning Hittills i år 2007 SKAGEN Kon-Tiki -8,88% 32,70% MSCI Tillväxtmarknadsindex -10,08% 31,40% Svår start men företagen levererar Den har varit en tuff start på året även i de globala tillväxtmarknaderna, fastän avkastningen här har varit något bättre än i de industrialiserade marknaderna. I relativa termer har Kon-Tiki fortsatt att utveckla sig bättre än tillväxtmarknadsindex. Största bidragsgivarna går att hitta i våra placeringar i Brasilien där det varit en bra utveckling, relativt sett har vi gynnats av det faktum att vi är betydligt underviktade i de tre andra BRIK-länderna Kina, Indien och Ryssland. Det var speciellt upplyftande att se att fondens största placering, Eletrobras, bidrog bra både absolut och relativt, efter en nedslående utveckling under De globala tillväxtmarknadernas vinnarsektor hittills i år i är råvaror, medan fjolårets vinnare, kapitalvaror, delar jumboplatsen med bank och finans. Vi har nu kommit långt in i rapportsäsongen för företagen på tillväxtmarknaderna och måste sammanfatta att intrycket hittills är generellt positivt. Både med hänsyn till senaste kvartalet under 2007 och utsikterna för USA vem är det? Ökade investeringar i infrastruktur och stigande privat konsumtion är viktigare drivkrafter i tillväxtmarknaderna än en uppbromsning eller svag tillbakagång i amerikansk ekonomi. Av våra 30 största företag, som representerar nära två tredjedelar av portföljvärdet, utgör försäljning till USA bara sex procent. Vi har fortsatt att renodla portföljen, och har nu sålt oss ut ur flera småposter som Dockwise, IDT International, Kokusai Kogyo Holdings (delvis via bud), Pakistan Telekom och Sumo NVO Frunze. Vi har också sålt de sista aktierna i Banco do Brasil, som har varit en betydande bidragsgivare till fondens avkastning de senaste två åren. Banken är inte längre billig i våra ögon. Mer i brasiliansk sparbank Vi har använt något av vinsten från försäljningen av Banco do Brasil för att vikta oss ytterligare upp i den brasilianska sparbanken Banco Nossa Caixa. Intjäningen under 2007 präglades av infasning av nya statliga kunder och avsättningar relaterade till förhållanden som ligger flera år tillbaka i tiden. En konservativ ledning meddelade emellertid att det råder positiva utsikter för 2008, med intäktstillväxt på procent och förbättrad kostnadseffektivitet. En prissättning under bokfört eget kapital frikoppling från kinesisk export Chinese Exports To *: Ann % Chg Asa A % Of Total Chinese Exports % Emerging Markets G7 Strong Weakening * Shown As 12-month Moving Averages ** Includes Non-japan Asia, Africa, Latin America And Russia Ann % Chg BCA Research 2008 reflekterar på inget sätt detta. Och, banken är kliniskt fri från dåliga amerikanska bolån. Samsung Electronics rapporterade för andra kvartalet i rad resultat som var bättre än förväntat. Företagets aktiekurs har varit under press som följd av temporärt låga priser på minneschips och en överdriven fruktan för försvagad försäljning i USA. Sistnämnda utgör bara 17 procent av Samsungs totala försäljning. Vi använde det svaga intresset i bolaget för att vikta oss upp ytterligare, till ett pris på kring sju gånger årets förväntade intjäning. Det är billigt för ett bolag som bland annat är globalt ledande inom konsumentelektronik, en marknad som växer med 10 procent om året. Vi har också gjort ytterligare köp i Harbin Power Equipment. Marginalerna är på väg upp, orderboken ökar kraftigt och bolaget är bra positionerat i förhållande till ett skriande behov av ökade % 50 De senaste åren har tillväxten i exporten från Kina till de övriga tillväxtmarknaderna varit mycket högre än exporten till de industrialiserade länderna, här representerad genom G7-länderna. Också när det gäller andelen av samlad kinesisk export som går till tillväxtmarknaderna har denna sida slutet av 2005 varit högre än exporten till G7-länderna

16 16 portföljförvaltarens berättelse investeringar inom energisektorn både i Kina och resten av Asien. Tre nya företag Tre nya företag är beviljade amnesti i Kon-Tiki hittills i år. Vi har gått in i Nigerias åttonde största bank, Diamond Bank. Nigeriansk ekonomi växer med 6 7 procent om året, väl stödd av stigande oljeintäkter. I en mycket underutvecklad bankmarknad, där mindre än tio procent av befolkningen har bankkonto, kunde Diamond Bank rapportera en utlåningstillväxt på hela 120 procent för Banken är betydligt överkapitaliserad, och är inte värderad väsentligt högre än banker i väst. En annan nykomling är indiska Satyam Computer Services. En gammal bekantskap i SKAGEN-samband. Bolaget är ledande inom IT-konsulttjänster och utveckling av programvara. Hög utbildningsnivå i Indien och låga löner säkrar konkurrenskraft. Bolaget växte med 35 procent förra året, och vi förväntar oss en tillväxt nära detta även i år. Trots detta ligger aktiekursen på samma nivå som för tre år sedan. Efter denna kraftiga nedvärdering prissätts bolaget till 13 gånger intjäningen, som är lägre än aktiemarknaderna generellt. Sist, men inte minst, har vi köpt aktier i First Quantum Minerals. Bolaget har betydande produktion och reserver av koppar i Afrika. Priset vi gav är särskilt attraktivt med utgångspunkt i analytikernas prisuppskattningar på koppar (som ligger procent under rådande marknadspriser). Bolaget har också flera fält under test. Resultaten från dessa kan förväntas från och med innevarande år. Fortsatt stark tillväxt i intjäningen Skeptikerna till världens aktiemarknader fruktar att nedgången i amerikansk ekonomi ska leda till generellt fallande intjäning från företagen världen över, även utanför finanssektorn. Vi, och den övriga analytikerkåren i tillväxtmarknaderna, är av en annan tro. Genomsnittsuppskattningarna antyder en intjäningstillväxt i år från företagen på hela 16 procent. Trots denna differens prissätts tillväxtmarknaderna med bara en marginell premie i förhållande till de mogna marknaderna. Dras Kina och Indien bort från bedömningen, som fortsatt framstår som relativt högt värderade marknader, talar vi om en god rabatt. SKAGEN Kon-Tiki:s portfölj är nu värderad med en betydande rabatt till tillväxtmarknaderna generellt. Baserat på förväntad intjäning i år är förhållandet mellan pris och intjäning åtta, motsvarande en avkastning från företagens resultat efter skatt på över 12 procent. Det är väsentligt lägre än för ett år sedan. Sagt med andra ord, vi tror fortsatt att 2008 blir ett behagligt år för fondens andelsägare. RÄNTEMARKNADERNA OCH RÄNTEFONDERNA En delad obligationsmarknad Fortsatt stora nedskrivningar bland banker, relaterade till den amerikanska bostadsmarknaden, har medfört fortsatt stora svängningar i de flesta obligationsmarknaderna. Statsobligationsräntor i länder som USA, Euroområdet och delvis Norge har fortsatt att falla varje gång rädslan kring den amerikanska ekonomin stiger. Bara under de två sista handelsdagarna i februari föll långa statsobligationsräntor i USA med hela 0,4 procentenheter. Räntan på 10-åriga amerikanska statsobligationer ligger i skrivande stund på kring 3,5 procent. Det är en ränta som knappt täcker förväntad inflation. Väldigt många statsobligationsmarknader med en högre antagen risk är fortsatt mycket billiga. Det är i dessa marknaderna vi för närvarande koncentrerar våra placeringar i obligationsfonden SKAGEN Tellus. Väntar spänt på svaren Är det värt att investera i amerikanska statsobligationer till en ränta på 3,5 procent när inflationen är 4,3 procent och stigande? Vi tror att denna prissättningen beror på så kallad flight to safety. Vi tror också att en negativ realränta reflekterar att några investerare fruktar att inflationen ska öka i USA, som följd av centralbankens penningpolitik. Är det värt att investera i mexikanska statsobligationer till en ränta på 7,7 procent när inflationen är 3,7 procent och fallande? Ja, det är vi förhållandevis säkra på. Ett annat exempel är långa statsobligationer i Brasilien, som har en ränta på 11 procent trots att inflationen ligger kring fyra procent. De nästkommande månaderna kommer förhoppningsvis att ge oss svar på några av våra frågor. USA inflationsmålspolitiken hänger på en lös tråd? Efter att Ben Bernanke tog över som centralbankschef i USA trodde vi att det fanns goda möjligheter för att USA skulle få en trovärdig inflationsmålspolitik. Vi tog fel. Fruktan för att de stora problemen i husmarknaden och på världens kreditmarknader skulle försvaga den ekonomiska tillväxten, har fått Federal Reserve att sänka styrräntan till tre procent, med signaler om ännu fler sänkningar trots tilltagande inflation. Vi tror att kostnaden för att trycka så hårt på gaspedalen kan bli betydande. Federal Reserve önskar en långsiktig inflation på runt 1,5 procent, men de kraftiga räntesänkningarna kommer försvaga folks tilltro till att de klarar detta, och kan i framtiden ge betydligt högre inflation än önskat. Den senaste tidens dollarfall kan vara en symptom på att marknaden förväntar sig att detta kommer inträffa och att förtroendet för den amerikanska centralbanken är försvagad. SKAGEN Tellus Svag start på året Under årets två första månader avkastade Tellus 0% mätt i euro, medan fondens jämförelseindex steg med hela 2,7 procent. Sedan starten i september 2006 har euroavkastningen för SKAGEN Tellus på årsbasis (p.a.) varit 3,5 procent, mot index 0,6 procent. Räntorna på de mer säkra långa statsobligationerna fortsatte att falla även under Den amerikanska 10-åriga statsobligationen sjönk till en ränta (yield) på 3,50 procent i slutet av januari. Också de långa räntorna i euroområdet och i Japan sjönk i början av året. Detta drog upp SKAGEN Tellus jämförelseindex men vi var inte investerade i dessa obligationer. Nu verkar emellertid de långa räntorna ha bottnat både i USA och euroområdet. Inflationsförväntningarna i USA har tilltagit på grund av högre inflation och förväntningar om ytterligare sänkningar i styrräntan. Vi tror att långa statsräntor i USA kommer stiga markant framöver, samt att de långa statsräntorna i euroområdet kommer stiga. Detta som följd av både högre ekonomisk aktivitet än förväntat och lite högre inflationsförväntningar. In i Polen och Ungern Vi har gjort några ändringar i portföljen sedan årsskiftet. En post på kring fyra procent i sydafrikanska statsobligationer har sålts med god avkastning. Vi tog också vinst på våra colombianska statsobligationer, där vi hade en post på 2,5 procent av fondens totala tillgångar. Som alternativ har vi köpt små poster i det vi nu uppfattar som mer attraktiva statsobligationer, i Ungern och Polen. På Island har vi sålt en statsobligation med förfall i 2013, och köpt en ny längre statsobligation med förfall i Ökad duration ger bättre utsikter till kursvinst om räntorna sjunker framöver. Isländska obligationer har upplevt en värdeökning i år. Förväntningar om räntesänkningar har börjat att prisas in av marknadsaktörerna. Vi har nu bytt till en längre statsobligation med 11 års löptid. 10-ÅRIGA STATSRÄNTOR I USA OCH FRANKRIKE % % 5,25 5,25 4,75 4,75 4,25 4,25 3,75 3,75 3,25 3,25 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb USA Frankrike

17 portföljförvaltarens berättelse 17 Räntan är 8,7 procent. Även med konservativa uppskattningar anser vi att denna är minst 20 procent för lågt värderad. Ett fall i den isländska bostadsmarknaden kommer att bli en trigger för att omvärdera obligationen. Som bekant ingår bostadsprisutvecklingen i det isländska inflationmåttet. I februari besökte vi Island där vi hade ingående samtal med alla de stora aktörerna. Vårt intryck är att centralbanken kommer föra en stram penningpolitik för att snabbast möjligt få ner inflationen på inflationsmålet. Detta kommer att bidra till att stärka den isländska kronan, som har fått oproportionerligt mycket stryk i samband med den globala finansiella oron. Bankerna på Island byggde under hösten upp stora valutapositioner. De ligger med andra ord korta i den isländska kronan. Vi förväntar oss att en reversering av dessa positioner, som kommer kosta bankerna mycket, också bidrar till en starkare isländsk krona. Mycket ränta för pengarna i Brasilien Förutom Island, där vår post utgör nio procent av fonden, är våra största placeringar i Brasilien, Turkiet och Mexiko. Vår brasilianska investering är en 20-års statsobligation som för närvarande har en direktavkastning på 10,7 procent. När vi både justerar för inflationsmålet i Brasilien och riskpåslaget, eftersom landet inte har AAA-rating, kommer vi fram till att realavkastningen på denna obligationen ligger på 4,8 procent. Detta är mycket mycket högre än den mycket magra realavkastningen på cirka 1,5 procent som man får i långa statsobligationer i USA och i Euroområdet. Vi har därför stor tro på en bra kursvinst med tiden, när allt fler investerare får upp ögonen för denna möjligheten. Motsvarande riskjusterad realavkastning på obligationerna i Turkiet och Mexiko är på nio respektive fem procent. Även här är det alltså stort utrymme för kapitalvinster på förväntad realräntekonvergens. SKAGEN KRONA Avkastningsmätning Hittills i år 2007 SKAGEN Krona 0,70% 2,57% OMRX Tresury Bill Index 0,67% 2,49% Årets första två månader har gett en avkastning på 0,67 procent och sedan start är avkastningen 2,57 procent. Jämförelseindex har i samma period gett 0,67 och 2,49 procent. Fonden har en låg duration, 0,16 år per den sista februari och ca 80 procent av innehaven förfaller inom tre månader. Stats- och bankpapper utgör ca 20 procent av fonden och resterande del består av företagspapper och likviditet. Hittills under 2008 har företags- och bankpapper underpresterat jämfört med statspapper, men tack vare fondens korta duration har avkastningen ändå stått sig väl. Skillnaden mellan räntan på statspapper och bank-/företagspapper är nu så stor att det är svårt att motivera annat än en låg andel statspapper i fonden. I och med att durationen hålls låg kommer en eventuell vidare ökning av skillnaden mellan statspapper och bank-/ företagspapper kompenseras mer än väl av den högre räntan som en investering i en solid bank eller ett solitt företag ger. Oväntad räntehöjning Riksbanken höjde oväntat reporäntan med 25 punkter i mitten av februari och därmed steg också svenska interbankräntor (STIBOR). Nämnda STI- BOR, med varierande löptid, används som bas för att bestämma till vilken ränta banker och företag lånar på i räntemarknaden. I slutet av februari steg STIBOR än mer som en följd av att euro-interbankräntor steg. Banker på den europeiska marknaden är inte villiga att låna pengar till varandra och som ett resultat av detta stiger räntan. Den stora tillförseln av likviditet av bland annat FED och ECB de senaste två månaderna verkade fungera och interbankräntor normaliserades en stund i januari, men nu ser det alltså mörkt ut igen. De stora centralbankerna kommer säkerligen försöka att stabilisera läget återigen, men kommer det hjälpa? Svår situation för riksbanken I och med att STIBOR är på nivåer långt över riksbankens styrränta medför det att ekonomin dämpas, precis som effekten av en räntehöjning av Riksbanken. Hur skall då Riksbanken förhålla sig till en dylik situation? Skall de utgå från att situationen kommer normaliseras i år eller kanske att lånekostnaden för banker och företag kommer att fortsätta öka? I det sistnämna alternativet kan situationen bli så att de därmed kommer att behöva sänka styrräntan bara för att bibehålla status quo. De har inte en lätt situation, framförallt inte med tanke på att det de gör idag får full effekt först efter några år. Riksbankens räntevapen är försvagat i dessa oroliga tider och vare sig de vill det eller ej så har lånekostnaderna ökat för både banker, företag och privatpersoner.

18 18 INVESTERINGSFILOSFI Portföljförvaltarteamet: Ola Sjöstrand, Chris-Tommy Simonsen, Kristian Falnes, Omid Gholamifar, Kristoffer Stensrud, Knut Harald Nilsson, Fredrik Astrup, Ross Porter, Beante Bredesen, Filip Weintraub, Torgeir Høien (från höger till vänster). SKAGEN Fonders investeringsfilosofi Företagen visar vägen SKAGEN Fonders målsättning är att ge våra andelsägare högsta möjliga avkastning för den risk de tar. Vi har en aktiv, värdebaserad förvaltningsfilosofi. Vi har breda mandat som gör att våra förvaltare fritt kan välja företag på världens börser. Risken minskar vi genom att investera i en rad företag i olika branscher i olika delar av världen. SKAGEN Fonder tror på en värdebaserad förvaltningsstil. Det innebär att vi söker företag som är undervärderade, impopulära, otillräckligt eller felanalyserade. Grundligt analyserade och populära företag tenderar att vara övervärderade, vilket ger en motsvarande större risk för kursfall när aktien inte längre är på modet. SKAGEN tror även på en aktiv och bred placeringsinriktning. Det innebär att våra förvaltare kan minska risken och skapa avkastningsmöjligheter genom att fritt välja aktier i bolag i olika branscher och länder runt om i världen. Ska få bra betalt för att ta risk En av portföljförvaltarens viktigaste uppgifter är att balansera risken i värdepappersmarknaderna för våra fondandelsägare. Som andelsägare bör du därför vara intresserad av att få så bra betalt som möjlig för den risk som har tagits. Två fonder som ger likartad avkastning kan nämligen ha vitt skilda riskprofil. Den fond som har lägst absolut risk är bäst av dessa fonder. Den ger högre riskjusterad avkastning. Undviker bubblor I motsats till många andra förvaltare, som investerar i företag därför att de är representerade i ett visst index, köper vi bara de företag vi tror på. Oberoende av om de är med i index eller inte. Därmed undviker vi att ledas in i indexfrestelsen som tidvis leder till att populära branscher och aktier får ett alltför högt pris i förhållande till värden och intjäning. Bubblor uppstår emellanåt på världens börser, men de spricker alltid, förr eller senare. Under bubbelperioder är det för oss som aktiva förvaltare ett bra klimat för att hitta undervärderade, impopulära och undervärderade företag. Över tid är det alltid företagens värden och värdeskapande som ligger till grund för prissättningen på börsen. Grundliga analyser minskar risken Grundliga analyser ligger till grund för allt vi gör. De minskar risken. Vi är uppmärksamma på branschobalanser, för snäv geografisk spridning, samt har ett öga på företagens skuldsättning. Ett centralt element i våra analyser är etik. På sikt lönar det sig inte att investera i företag som är oetiska, som bryter mot miljöregler, som använder sig av barnarbete eller begår andra lagbrott. SKAGEN Fonder värderar också politiska risker och andra riskförhållanden noga. Tror på sunt förnuft De senaste åren har vi besökt eller haft besök från hundratals företag för att skaffa oss förstahandsinformation. Den finansiella styrkan i ett företag samt kurs- och resultatutveckling analyseras noga före ett investeringsbeslut tas. Vi lägger större vikt vid vår egen analysapparat än andras och litar på att egna undersökningar bidrar till att vi alltid vet något extra om våra investeringar. Vi tror inte på rykten och impulsiva infall. Vi strävar efter sunt förnuft och hårt arbete och sätter stor tilltro till vår egen erfarenhet och intuition. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondens risk samt kostnad för teckning. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Investeringar i utländsk valuta är inte valutasäkrade. Teckningsavgift för aktiefonder: max 0,7 procent. Årlig förvaltningsavgift är 1 procent plus rörlig förvaltningsavgift. Avkastning över 6 procent i SKAGEN Vekst fördelas 90/10 mellan fondspararna och förvaltningsbolaget. I SKAGEN Global gäller den resultatoberoende delen när avkastningen överstiger referensindexet Morgan Stanley Capital International Daily Traded Net $ World Index mätt i norska kronor. Förvaltningsavgift i SKAGEN KON-Tiki är 2,5 procent per år plus/minus rörlig förvaltningsavgift: ackumulerad avkastning utöver Morgan Stanley Capital International Daily Total Return Net Dividends $ Emerging Markets Free mätt i norska kronor fördelas 90/10 mellan fondspararna och förvaltningsbolaget. Total årlig förvaltningsavgift har emellertid ett övre tak på 4 procent av genomsnittligt förvaltningskapital. Vid lägre avkastning än världsindex delas värdeminskningen likaledes 90/10. Dock beräknas minskningen så att de totala årliga förvaltningsavgifterna blir minst 1 procent av genomsnittligt förvaltningskapital. SKAGEN Global och SKAGEN Kon-Tiki kan bli belastade med variabel förvaltningsavgift även om fondens avkastning har varit negativ, såvida fonden har överstigit referensindexet. Motsatt kan fonden ha positiv avkastning utan att bli belastad med variabel förvaltningsavgift, bara referensindexet inte överstigits. Fast förvaltningsavgift beräknas dagligen och belastas kvartalsvis. Variabel förvaltningsavgift beräknas dagligen och belastas årligen. I SKAGEN Tellus och SKAGEN Krona finns det inga kostnader knutna till köp och försäljning av andelar. Det finns heller inga uttagsbegränsningar. Årlig förvaltningsavgift är 0,8 procent för SKAGEN Tellus och 0,2 procent för SKAGEN Krona. För en mer utförlig beskrivning av kostnader med mera hänvisar vi till informationsbroschyr, faktablad och information om hur du blir kund, ring vår kundrådgivning på eller besök vår hemsida på

19 risk och avkastning Avkastnings- och riskredovisning Ordförklaring Standardavvikelse är ett mått på variationen i den årliga avkastningen. Det är omkring 65 procents sannolikhet att den årliga avkastningen är plus minus en standardavvikelse. Sannolikheten för att avkastningen avviker mer än två standardavvikelser från förväntad avkastning är cirka fem procent. En hög standardavvikelse kan antyda hög risk. 19 Avkastning* per Hittills i år SKAGEN Vekst -8,23% 6,02% 10,83% 23,78% 35,64% 19,49% 20,67% Oslo Børs Benchmark Index (OSEBX) -12,92% 0,73% 8,49% 20,88% 33,24% 9,83% 12,11% SKAGEN Global -8,69% 3,87% 5,89% 18,69% 29,33% 22,52% 22,33% MSCI World Index (Daily Traded Net Total Return i NOK) -12,14% -12,51% -5,19% 5,72% 8,89% 2,12% 2,42% SKAGEN Kon-Tiki -8,88% 19,51% 11,39% 27,39% 43,62% 27,21% MSCI Emerging Markets Index (Daily Traded Net Total Return i NOK) -10,08% 17,17% 10,28% 24,44% 27,81% 15,00% SKAGEN Tellus -0,55% 2,80% 4,30% Lehman Global Treasury Index 3 5 years i NOK 2,16% 3,69% 1,41% SKAGEN Krona 0,70% 2,57% OMRX Tresury Bill Index 0,67% 2,49% 12 månader 24 månader 36 månader 60 månader 120 månader Sedan start Relativ vinst/relativ förlust är ett mått på förmågan att uppnå överavkastning i uppgång- respektive nedgångsperioder. Relativ förlust mindre än 100 procent betyder att fonden förlorar mindre än marknaden i nedgång. Relativ vinst på över 100 procent betyder att fonden går upp mer än marknaden i uppgång. Dessa mått kan förklara varför en fonds standardavvikelse är högre eller lägre än index. Relativ volatilitet är standardavvikelsen för den årliga överavkastningen i förhållande till index under den aktuella perioden. Relativ volatilitet mäter förvaltarens förmåga att skapa jämn överavkastning i förhållande till jämförelseindexet, men används ofta som ett mått på hur oberoende en fond är av sitt index. per Skagen Skagen Skagen Vekst Global Kon-Tiki Riskmått senaste 36 månaderna Relativ vinst 84% 158% 111% Relativ förlust 61% 90% 111% Standardavvikelse fond 15,9 % 14,7 % 20,9 % Standardavvikelse referensindex 21,8 % 11,5 % 18,9 % Relativ volatilitet 9,9 % 8,0 % 5,8 % Positiv indexavvikelse 13,28 17,25 8,49 Negativ indexavvikelse 10,94 5,38 6,23 Prestationsmått senaste 36 månaderna Relativ vinst/relativ förlustkvot 1,37 1,75 1,00 Sharpekvot för fond 1,33 1,09 1,19 Sharpekvot för index 0,84 0,27 1,16 Informationskvot 0,29 1,62 0,51 Indexavvikelsekvot 1,21 3,21 1,36 Riskmått senaste 60 månaderna Relativ vinst 92% 179% 132% Relativ förlust 66% 85% 102% Standardavvikelse för fond 15,3 % 14,2 % 20,2 % Standaravvikelse för referensindex 20,1 % 11,1 % 17,7 % Relativ volatilitet 8,6 % 7,7 % 8,1 % Positiv indexavvikelse 11,99 21,42 16,16 Negativ indexavvikelse 9,98 4,68 4,83 Prestationsmått senaste 60 månaderna Relativ vinst/relativ förlustkvot 1,39 2,11 1,30 Sharpekvot för fond 2,15 1,87 2,03 Sharpekvot för index 1,52 0,56 1,42 Informationskvot 0,28 2,64 1,95 Indexavvikelsekvot 1,20 4,58 3,35 Riskmått sedan start Relativ vinst 99% 176% 130% Relativ förlust 69% 93% 104% Positiv indexavvikelse 16,16 25,17 15,80 Negativ indexavvikelse 8,78 8,14 6,01 Prestationsmått sedan start Relativ vinst/relativ förlustkvot 1,44 1,89 1,25 Indexavvikelsekvot 1,84 3,09 2,63 * Alla avkastningstal över 12 månader är genomsnittlig avkastning per år. ** referensindexet för SKAGEN Kon-Tiki var världsindex fram till och tillväxtmarknadsindexet efter detta datum. Avkastningstalen för referens indexet är därför en kombination av dessa index. Positiv/negativ indexavvikelse visar positiv eller negativ indexavvikelse per år under den aktuella perioden. Om de positiva avvikelserna är större än de negativa, har fonden uppnått högre avkastning än index. Summan av positiva och negativ avvikelser är ett mått på fondens oberoende av jämförelseindex. Sharpekvoten mäter indirekt sannolikheten för att fonden ska ge högre avkastning än den riskfria räntan. Ju högre tal, desto större sannolikhet. Ju högre sannolikhet desto större är möjligheten att uppnå merkavkastning i aktiemarknaden. Sharpekvoten kan användas som ett långsiktigt riskmått, men används ofta som ett absolut mått på riskjusterad avkastning. Informationskvoten mäter indirekt sannolikheten för att fonden ska ge högre avkastning än jämförelseindex. Ju högre tal, desto större sannolikhet för att fonden kommer skapa meravkastning. Informationskvoten används också som ett mått för riskjusterad avkastning där risken tolkas som faran för ojämn meravkastning. Informationskvoten mäter därmed förvaltarens förmåga att skapa säker meravkastning, medan relativ volatilitet mäter förmågan att skapa jämn meravkastning. Relativ vinst/relativ förlustkvot visar förhållandet mellan relativ vinst och relativ förlust. Tal större än 1 betyder att fonden får bättre betalt för den risk den tar jämfört med jämförelseindex. Måttet är starkt korrelerat med Sharpe-indexet vid rangordning av fonder som investerar i samma marknader. Det visar dessutom om den riskjusterade avkastningen är bättre än marknadens riskjusterade avkastning. Kvoten kan därför användas till att jämföra fonder i olika marknader i motsats till sharpekvoten, som bara kan användas för att jämföra fonder som investerar i samma marknader. Indexavvikelsekvot visar förhållandet mellan positiva och negativa indexavvikelser. Det är ett mått på förmågan att skapa meravkastning genom att bedriva aktiv förvaltning framför passiv. Ju högre siffra, desto bättre betalt per negativ indexavvikelse. Indexavvikelsekvot tolkar risk som faran för negativ indexavvikelse i motsats till informationskvot som tolkar risken som ojämn överavkastning (och inte nödvändigtvis negativ överavkastning).

20 20 värdepappersportfölj skagen vekst Värdepappersportfölj SKAGEN vekst Aktiefonden SKAGEN Vekst investerar i undervärderade, underanalyserade och impopulära aktier i olika branscher. Minst hälften av kapitalet investeras i Norge, resterande del av kapitalet investeras i övriga världen. Målet är att uppnå högsta möjliga avkastning för den risk kunden tar. Standard & Poor s kvalitativa rating Risk Kurshistorik SKAGEN Vekst Morningstar MFEX/ Fondmarknaden.se Lipper Bästa fond 3 & 5 år, Equity Nordic HHHHH HHHHH Fondens startdatum 1 december 1993 NAV SKAGEN Vekst SKAGEN Vekst Avkastning sedan start 1 353,44 % 200 Genomsnittlig avkastning per år Förvaltningskapital 20,67 % Antal fondsparare miljoner SEK Teckningsprovision 0,0 0,7 % (beroende på belopp) Inlösningsprovision Ingen Förvaltningsavgifter 1,0 % per år + 10 % av avkastningen utöver referensindex Minsta teckningsbelopp Godkänd för marknadsföring i Referensindex UCIT:s-fond Engångsteckning SEK, sparavtal 500 SEK Norge, Sverige, danmark, Finland, Island, Nederländerna, Storbritannien och Luxemburg OSEBX Ja PPM-nummer Bankgironummer Portföljförvaltare Kristian Falnes % geometrisk årlig avkastning Oslobörsens huvudindex Värdepapper Antal Köpvärde NOK Marknadskurs NOK Valuta Marknadsvärde NOK Orealiserad vinst/ förlust, NOK Fördelning % ENERGI PRIDE INTERNATIONAL ,11 USD ,50 % New York PETROBRAS PREF. ADR ,50 USD ,26 % New York STATOILHYDRO ,90 NOK ,23 % Oslo Børs BONHEUR ,00 NOK ,23 % Oslo Børs SOLSTAD OFFSHORE ,00 NOK ,94 % Oslo Børs GANGER ROLF ,00 NOK ,77 % Oslo Børs DOF ,00 NOK ,08 % Oslo Børs NABORS INDUSTRIES ,50 USD ,24 % New York REVUS ENERGY ,00 NOK ,14 % Oslo Børs DEEP OCEAN ,00 NOK ,11 % Oslo Børs FARSTAD SHIPPING ,50 NOK ,99 % Oslo Børs TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ,70 NOK ,74 % Oslo Børs EIDESVIK OFFSHORE ,60 NOK ,60 % Oslo Børs CGG-VERITAS ADR ,07 USD ,59 % New York ROXAR ,98 NOK ,58 % Oslo Børs SCORPION OFFSHORE ,75 NOK ,58 % Oslo Børs RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ,00 NOK ,50 % Oslo Børs ODIM ,25 NOK ,49 % Oslo Børs DOF SUBSEA ,10 NOK ,44 % Oslo Børs ROWAN COMPANIES ,06 USD ,42 % New York MPU OFFSHORE LIFT ,00 NOK ,40 % Onoterat BP ADR ,13 USD ,34 % New York WAVEFIELD INSEIS ,10 NOK ,34 % Oslo Børs CGG VERITAS ,85 EUR ,28 % Paris BP ,46 GBP ,27 % London MARINE ACCURATE WELL KONV. 9% 2007/ ,00 USD ,27 % Onoterat MARINE ACCURATE WELL ,00 NOK ,26 % Onoterat REMORA ,00 NOK ,26 % Onoterat PETROLEUM GEO SERVICES ,75 NOK ,25 % Oslo Børs ROXAR KONV. 4,5% 2007/ ,00 NOK ,25 % Oslo Børs SMÅPOSTER ,53 % Summa Energi ,89 % Börs Råvaror YARA INTERNATIONAL ,00 NOK ,52 % Oslo Børs NORSK HYDRO ,70 NOK ,65 % Oslo Børs OUTOKUMPU ,09 EUR ,05 % Helsinki NORSKE SKOGINDUSTRIER ,65 NOK ,94 % Oslo Børs BOLIDEN ,75 SEK ,75 % Stockholm KWS SAAT ,95 EUR ,63 % Frankfurt VOTORANTIM CELLULOSE ADR ,60 USD ,58 % New York GRUPO MEXICO SAB de CV ,81 MXN ,56 % Mexico NORTHLAND RESOURCES INC ,50 NOK ,54 % Oslo Børs APEX SILVER MINES ,99 USD ,53 % AMEX TERNIUM ,96 USD ,50 % New York HINDALCO INDUSTRIES ,83 USD ,49 % London Int CREW GOLD CORPORATION ,74 NOK ,37 % Oslo Børs SMÅPOSTER ,10 % Summa Råvaror ,21 % Kapitalvaror, service och transport KONGSBERG GRUPPEN ,00 NOK ,77 % Oslo Børs STOLT-NIELSEN ,50 NOK ,02 % Oslo Børs WILH WILHELMSEN LTD A ,00 NOK ,90 % Oslo Børs LG CORP ,00 KRW ,85 % Seoul

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft!

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! Hur kan Du som entreprenör och företagare investera med sunt förnuft? Halmstad 15 september, 2010 David Persson Göteborg 1 september 2010 David Persson

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013

Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen. 3 december 2013 Globala placeringsmöjligheter Nordnet, Göteborg Tommy Taponen 3 december 2013 Våra förhållningsregler sedan start se kunden i ögonen! Fokusering - enbart fondförvaltning och fokus på rätt aktieinnehav.

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 5-2013 En god start på året för aktiemarknaderna Januari månad har varit en period med stark kursutveckling på aktiemarknaderna och flera andra tecken visar på att

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Makrokommentar. Februari 2014

Makrokommentar. Februari 2014 Makrokommentar Februari 2014 Uppgång i februari Aktiemarknaderna steg i februari och volatiliteten som var hög vid ingången av månaden sjönk till lägre nivåer. VIX-indexet mäter volatiliteten på den amerikanska

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013 Sveriges börsklimat idag och framöver Dec 2013 Stockholmsbörsen i topp! Källa: SEB Sveriges framgång Exportinriktad ekonomi Innovation Forskning Stockholmsbörsen Energi 1% Material 3% Finans 30% Industri

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning ;)

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning ;) Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning ;) Selvportræt, 197 8. Av Einar Hein, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum (beskuren/manipulation). KURSHISTORIK SKAGEN GLOBAL

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2012

Avgifterna på fondmarknaden 2012 Avgifterna på fondmarknaden 2012 En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjätte året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010

Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 PRESSMEDDELANDE 2011-01-12 Fortsatt stort nysparande i fonder under 2010 Under 2010 nettosparades totalt 86 miljarder kronor i fonder. Aktiefonder uppvisade nettoinflöden på 47 miljarder under helåret

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Sammanfattning 2018 ytterligare ett bra år? Hittills har decenniet inneburit ett långt rally

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder

Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder VÄRT ATT VETA OM Sparande i fondförsäkring så väljer du fonder Det kan verka svårt att välja fonder, men det finns enkla sätt att göra bra fondval. Du behöver inte vara expert för att spara i fonder och

Läs mer

Fondåret 2012 över förväntan

Fondåret 2012 över förväntan Pressmeddelande STOCKHOLM 2013-01-14 Fondåret 2012 över förväntan Stora insättningar i december bidrog till att nettosparandet i fonder totalt under 2012 uppgick till 75 miljarder kronor. Nysparandet under

Läs mer

Danske Fonder Sverige Fokus

Danske Fonder Sverige Fokus Danske Fonder Sverige Fokus Anders Hemström Placeringsspecialist Danske Bank, Sverige Danske Analyse kommenterar aktiemarknaden idag Den internationella ekonomin har otvivelaktigt tappat lite fart under

Läs mer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nej till EU i Storbritannien Hela juni månad präglades av upptakten och efterverkningarna av folkomröstningen om Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU. Den 23 juni röstade

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism

Hugin & Munin. information från odin fonder september 2005. Goda resultat ger en ökad optimism Hugin & Munin information från odin fonder september 25 Goda resultat ger en ökad optimism Företagen på Oslo Børs redovisade riktigt bra siffror för andra kvartalet, och högre resultatförväntningar motiverar

Läs mer

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen!

Valutabevis. Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Valutabevis Låt dina pengar upptäcka världen! Reporäntan i dag: 0 % Så här fungerar valutabevis Löptid på cirka två år Nominellt belopp 10 000 kr/post Fyra

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen

ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011. Lars Mohagen ODIN Maritim Fondkommentar Januari 2011 Lars Mohagen 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 28,4 procent för ODIN Maritim. Fondens referensindex steg under motsvarande period med

Läs mer

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet:

Strategi under maj. Månadsbrev Maj 2013. I korthet: I korthet: Strategi under maj Ny all time high Midas kom att utvecklas mycket starkt under maj och avkastningen uppgick till 4,57%, vilket innebar en ny all time high. Som jämförelse steg STOXX Europé 600 med 1,40%

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2011

Avgifterna på fondmarknaden 2011 Avgifterna på fondmarknaden 2011 1 AMF Fonder 2 sid 5 sid 6 sid 7 sid 8 sid 10 sid 11 sid 12 sid 12 sid 14 sid 16 sid 18 Sammanfattning Om rapporten Begränsningar Utveckling av fondförmögenhet och nettosparande

Läs mer

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC

30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC 30 MARS, 2015: MAKRO & MARKNAD OLIKA VÄRLDAR I BRIC Vikten av konsumenten lyfts ofta fram när man pratar om den amerikanska ekonomin. Det är dock inte lika vanligt att dess europeiske motsvarighet får

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Starkt fondår trots turbulent 2015

Starkt fondår trots turbulent 2015 Pressmeddelande STOCKHOLM 2016-01-13 Starkt fondår trots turbulent 2015 Under 2015 nysparades totalt 84 miljarder kronor i fonder. Den totala fondförmögenheten i Sverige ökade under året med drygt 240

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011

ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 ODIN Global SMB Fondkommentar Januari 2011 Vegard Søraunet Oddbjørn Dybvad 2010 och framtidsutsikter 2010 slutade med en uppgång på 8,9 procent för ODIN Global SMB. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport April 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport April 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport April 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för april 2015 Krona senaste månaden 0,04% Jämförelseindex senaste månaden -0,02% Krona senaste

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015 VALUTA FEBRUARI 2015 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN BRL/SE K 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN INR/SE + 9,2% K + 16,3%

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

GLOBAL TILLVÄXT OCH ÖKADE INKOMSTER TEMAN UNDER 2011

GLOBAL TILLVÄXT OCH ÖKADE INKOMSTER TEMAN UNDER 2011 Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ For ytterligare information, kontakta: Fredrik Wincrantz Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management

Läs mer

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB

Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB x Fondförmögenheterna stiger utan att avgifterna sjunker En studie genomförd av AMF Pension Fondförvaltning AB För frågor, kontakta Fredrik Nordström, VD AMF Pension Fondförvaltning, 070-219 35 20 Fondavgifterna

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER

9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER 9 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTORNA ÅT OLIKA HÅLL I DECEMBER Alla väntar på den, men den har skjutits på framtiden många gånger. Nu behöver vi antagligen inte vänta länge till. I december kommer

Läs mer

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike.

OLIKA INDEX. Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. EUROPA Continuous Assisted Quotation 40 CAC40 Visar utvecklingen för de 40 mest omsatta aktierna på NYSE Euronext i Paris, Frankrike. Deutscher Aktien Index 30 DAX30 Visar utvecklingen för de 30 mest omsatta

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa Den 26 oktober 2016 släpper Industriarbetsgivarna sin konjunkturrapport 2016:2. Nedanstående är en försmak på den rapporten. Global konjunktur: The New Normal är här för att stanna Efter en tillfällig

Läs mer

Månadsanalys Februari 2013

Månadsanalys Februari 2013 Månadsanalys Februari 2013 De flesta faktorer talar för ett bra börsår I SLUTET AV januari presenterade vi vår marknadssyn för våren. Vi kunde då konstatera att trots många orosmoln lyckades samtliga större

Läs mer

Vad innebär äkta aktiv förvaltning?

Vad innebär äkta aktiv förvaltning? Vad innebär äkta aktiv förvaltning? Aktiespararna Borlänge/Falun Daniel Sundqvist 1 Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Maj 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för maj 2015 Krona senaste månaden 0,00% Jämförelseindex senaste månaden -0,02% Krona senaste

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2014

Avgifterna på fondmarknaden 2014 Avgifterna på fondmarknaden 2014 2 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för åttonde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas. Syftet med denna rapport är att

Läs mer

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim

ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011. Nils Petter Hollekim ODIN Fastighet Fondkommentar Januari 2011 Nils Petter Hollekim 2010 och framtidsutsikter t ikt 2010 slutade med en uppgång på 43,8procent för ODIN Fastighet. Fondens referensindex steg under motsvarande

Läs mer

- Portföljuppdatering för

- Portföljuppdatering för - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år N/A N/A 2012 (EUR, %) Utveckling Risk Save Earth Fund +13,8 9,4 MSCI World Net +14,0 9,9 Överavkastning +-0,2 Kort om fonden Placeringsinriktning Save Earth

Läs mer

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023

Marknad 2010-12-08. Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 Marknad 2010-12-08 Johan Tegeback johan.tegeback@seb.se 060-6079023 1 Marknader idag Fokus skiftar till makro Marknaderna fortsätter att tveka, fokus på nya risker, Irland och Kina (Portugal&Spanien).

Läs mer

Månadsanalys Augusti 2012

Månadsanalys Augusti 2012 Månadsanalys Augusti 2012 Positiv trend på aktiemarknaden efter uttalanden från ECB-chefen ÅRETS ANDRA RAPPORTSÄSONG är i stort sett avklarad och de svenska bolagens rapporter kan sammanfattas som stabila.

Läs mer

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Månadsbrev - Januari 2014 Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Access Fund 2014-01-31 Marknadssentimentet i hälsovårdssektorn var positivt under januari månad och MSCI

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under februari. Månadsbrev Februari. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under februari. Månadsbrev Februari. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under februari Trädet började återigen växa Efter korrektionen i slutet av januari som kapade de största värderingstopparna såg vi, vilket vi beskrev i vårt förra månadsbrev återigen

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Så får du pengar att växa

Så får du pengar att växa Så får du pengar att växa Sammanfattning Genom att spara regelbundet, vara långsiktig och ta hänsyn till avgifter kan även ett blygsamt men regelbundet sparande med tiden växa till ett betydande belopp.

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Spiltan Fonder AB. Årsberättelse 2015 INNEHÅLL. Spiltan Fonder AB. VD-brev till andelsägarna för Spiltan Aktiefond Sverige. Årsberättelse 2015

Spiltan Fonder AB. Årsberättelse 2015 INNEHÅLL. Spiltan Fonder AB. VD-brev till andelsägarna för Spiltan Aktiefond Sverige. Årsberättelse 2015 Spiltan Fonder AB Årsberättelse 2015 INNEHÅLL Spiltan Fonder AB VD-brev till andelsägarna för 2015 Spiltan Aktiefond Sverige Årsberättelse 2015 Spiltan Aktiefond Stabil Årsberättelse 2015 Spiltan Aktiefond

Läs mer

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport

Avgifterna på fondmarknaden 2013En rapport Avgifterna på fondmarknaden En rapport gjord av AMF Fonder sid 1 Hur utvecklas fondernas avgifter? AMF Fonder har för sjunde året i rad undersökt hur avgifterna på den svenska fondmarknaden utvecklas.

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen MEDELKLASSEN I ASIEN NOVEMBER 2015 INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen De senaste decennierna har en rad asiatiska länder tagit ett ekonomiskt tigersprång, vilket kan komma att vända upp och ner

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Konsekvenser för pensionsspararna

Konsekvenser för pensionsspararna Konsekvenser för pensionsspararna Collectum - Upphandling av fondförsäkring för ITP 2010 Rapport 20 januari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Konsekvens av upphandlingen... 4

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer