Digital konst en översikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital konst en översikt"

Transkript

1 Publicerad i Konstvetaren 2010, utgiven av Konsthistoriska klubben i Linköping Digital konst en översikt Sune Axelsson Det är nu sextio år sedan de första datorerna kom i bruk, och snart väcktes frågan om den nya tekniken också kunde utnyttjas inom konsten. Idag utgör digitalkonsten (engelskans digital art) en väl etablerad genre med många sidogrenar. Dess allmänna betydelse är att digital teknologi har använts som verktyg/medium vid skapandet eller presentationen av konstverket. Andra benämningar är datorkonst och multimediakonst. Under min värnplikt på 1960-talet kom jag i kontakt med en bild av Leonardo da Vincis Mona Lisa, som var utskriven på en fjärrskriftsprinter med ASCII-tecken. Bilden var således uppdelad i ett grovt raster där varje liten ruta innehöll en bokstav, siffra eller skiljetecken. Den symbol valdes som bäst matchade originalets gråskala, och i de djupaste skuggpartierna var flera symboler överskrivna. På normalt läsavstånd såg bilden ut som en grötig, obegriplig textmassa, men på några meters avstånd inträffade miraklet och Mona Lisa framträdde med sin milda blick och gåtfulla leende. Sedan dess har den digitala konsten fått många nya uttrycksformer. En del av dess konstverk är närbesläktade med den traditionella konstens målningar, teckningar och skulpturer. Den digitala konsten kan också skapa virtuella verkligheter och gör det möjligt att samverka med betraktaren på helt nya sätt. Datorns utveckling Det var vid Pensylvania University som den första digitala datorn utvecklades (1946). Den kallades ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer). Fem år senare var den första kommersiella datorn UNIVAC ute på marknaden. I tidiga datorer kommunicerade datorn med den yttre världen via hålkort och skrivare. Under talet utvecklades tekniken att låta varje punkt på bildskärmen (pixel) motsvaras av en cell i datorns digitala minne (bitmapping). Den digitala siffran i minnescellen styr gråskalan eller färgen hos bildpunkten. Douglas Engelbart, som arbetade vid Stanford Research Institute, introducerade också datormusen, som gör det möjligt att peka ut bildpunkter och interaktivt påverka dem. Därmed var grunden lagd för dagens smådatorer (PC). Det finns numera också speciella ritplattor med penna, som är enklare att använda än musfunktionen vid exempelvis digital frihandsritning. Redan på 1940-talet föddes en ny vetenskap: cybernetiken, vars namn har sitt ursprung i grekiskans kybernetes med betydelsen rorsman, härskare. Matematikern Norbert Wiener ( ) myntade begreppet i sina studier av styrsystem och symbiosen människa/maskin; ett forskningsfält som snart intresserade också många konstnärer. Datorgrafik, datornätverk och hypertext En digital bild byggs således upp via ett rutnät (pixel) eller linjer det senare kallas vektorgrafik. I tre dimensioner motsvaras pixlarna av små kuber: voxlar. Bildobjekt som skapats kan vridas och storleksförändras med matristransformationer. Det tredimensionella objektet kan projiceras perspektiviskt på en yta som motsvarar bildskärmen, varvid skymda linjer och ytor tas bort, belysning och skuggor läggs in och eventuell textur. Fotografier, litografier och andra bild- eller textdokument kan läsas av med en laserskanner och omvandlas till en digital bildfil, som sedan bearbetas med grafikprogram. Mörkrummets bildmanipuleringar kan idag enkelt utföras digitalt och dessutom utvidgas. Jämfört med traditionell teknik, som olja och akvarell, har den digitala tekniken flera fördelar. Det är lättare att pröva olika vägar och gå tillbaka med några knapptryckningar, färgval kan experimenteras fram friare och mer förutsättningslöst, foton kan omvandlas till bilder med linjestrukturer. Via datorn och

2 dess grafikprogram kan bilder sammansmältas till en enda bild genom kollageteknik eller genom att göra mellanliggande bilder halvtransparenta. Även om den slutliga målningen sker med traditionell teknik kan inledande studier, skisser av bildkomposition och färgval med fördel ske digitalt. I operativsystemet till varje PC finns idag enkla program för bildmanipulering. Mer avancerade möjligheter ges i kommersiella program som Adobe Photoshop och Corel Draw, eller gratisprogram som GIMP eller Paintnet. Också de enklaste programmen brukar innehålla funktioner som efterliknar digital olje- eller akvarellmålning, klippfunktioner, omvandling av färg till svartvitt och konturteckning, som kan följas av färgifyllnad med valfria nyanser. Färg och penselbredd kan varieras. Olika slumpeffekter kan också användas vid konstskapandet. Datorgrafiken har fått stor användning i konstruktionsindustrin för att göra ritningar (Computer Aided Design: CAD) och inom filmindustrin. Datorprogram kan också styra den mekaniska tillverkningen av produkten (Computer Aided Manufacturing: CAM). Det globala nätverket World Wide Web, som slog igenom på 1990-talet, är idag en omistlig del av datorvärlden för användaren. Distribuerade datornätverk i mindre skala hade redan börjat utvecklas av militären under det kalla kriget, eftersom en central beslutscentral var alltför lätt att slå ut vid kärnvapenattacker. Hypertext d.v.s. möjligheten att klicka på ett färgmarkerat ord på skärmen för att få fram nya texteller bildsammanhang är också viktiga verktyg för den digitala konsten. Under det markerade ordet på skärmen döljer sig en länk till en textfil/bildfil/video i datorn eller på webben. Figur 1: Rose/rhodoneasviten för heltalen d=1, 2,, 4 och n=1, 2,, 7. Algoritmkonst, datoranimation och fraktaler Konstverk med varierande komplexitet kan skapas av datorn via matematiska algoritmer. Konstnärer som använder denna teknik för konstskapandet kallas algorister. Ett trivialt exempel på algoritmstyrd konst är cirkeln, vars radie är konstant: r(θ)=r 0 då den vrider sig runt cirkelcentrum. Om radien varierar med vinkelvärdet (θ) kan mer komplicerade figurer skapas, t.ex. blomblad. Ett känt exempel är Rose/rhodoneasviten (Fig. 1) som genereras av r(θ)=sin(θ*n/d) där n och d är heltal. Algoritmer är också basen för att producera animerade filmer och datorspel. Vid datorstödd animation kan man låta datorn skapa bildsviter som ligger mellan glest tecknade bilder. Animationen kan också skapas från grunden i datorn via algoritmer som styr minspel, kroppsrörelser etc. Mycket komplexa bilder kan skapas av datorn med hjälp av fraktaler. Ordet myntades på 1970-talet av den franske matematikern Benoît B. Mandelbrot, som bidrog mycket till att popularisera denna del av matematiken. De första fraktala funktionerna skapades redan i slutet på 1800-talet av Georg Cantor och Giuseppe Peano. Pionjärer var också Gaston Julia, Karl Menger och svensken Helge von Koch med sin snöflingekurva från 1904.

3 En vanlig egenskap hos fraktaler är att mönstret upprepar sig in i minsta detalj om man förstorar bilden. Fraktaltekniken gör det möjligt att ta fram naturliknande bildobjekt som snöflingor, blad och trädliknande strukturer. Också kustlinjer har fraktalegenskaper. Frågan hur lång kust ett land har är därför svår att besvara, eftersom längden ökar med förstoringsgraden. Sierpinskitriangeln (Fig. 2) är ett grundläggande exempel på en fraktal. I en likformig triangel skrivs in en mindre likformig triangel. I de tre nya trianglar som då bildas skrivs nya trianglar in och förfarandet upprepas i det oändliga. Med liknande teknik kan även tredimensionella fraktaler utvecklas. Snöflingekurvan startar från en rät linje som bryts av en triangelutvikning. Varje sida i triangeln får en liknande triangelstörning. Förfarandet upprepas samtidigt som kurvan blir alltmer taggig och finstrukturerad. På senare år har tekniken utvecklats för att också generera 3D-fraktaler med djup i bilden. Daniel White lyckades nyligen ta fram tredimensionella mandelbrotbilder som han kallar Mandelbulbs. Några exempel visas i Fig. 3. Figur 2 (från vänster): Sierpinskitriangeln, von Kochs snöflingefraktal och en vegetationsliknande fraktal framtagen av Andreas Rejbrand. Figur 3: Exempel på tredimensionella Mandelbrotbilder framtagna av Daniel White.

4 Slumpen som medskapare I digital konst utnyttjas ofta slumpen som medspelare. Slumptal kan genereras via en algoritm och användas till att styra bildskapandet, påverka skeendet i en installation, eller kombinera bilder, texter, ljud på ett oförutsägbart sätt. Redan dadaisterna skrev poesi där man valde ut och ordnade orden slumpartat. Senare utvecklades sonettgeneratorer, där de fjorton radernas slutrim har många alternativ. Dessa väljs slumpmässigt och ständigt nya sonetter bildas med varierande skönhet och sammanhang. Närbesläktat är en utställning, där exempelvis femhundra digitala bilder visas på femtio skärmar. Vilka som presenteras under en timme eller dag väljs ut slumpartat i en aldrig sinande ström av kombinationer. Utställningen kan också anpassas efter besökaren: femåringen får se andra bilder än tonårskvinnan och den medelålders mannen. Slumpartad dikt och bild kan kombineras och anpassas till varandra. När exempelvis sonetten läses via en högtalare visar en skärm samtidigt bakgrundsbilder anpassade till valet av rimord. Virtuell verklighet Skapandet av en virtuell verklighet (virtual reality) har rötter tillbaka till 1860-talet. I vidare mening kan det platta måleriet med sina fantasilandskap anses vara ett fönster till virtuella verkligheter. Men under förra seklet sista hälft vidgades begreppet till att inte bara omfatta synintryck. Morton Heilig byggde 1962 en experimentteater som kallades Sensorama. Där visades kortfilmer som engagerade syn, lukt, hörsel och beröringssinnet via stereoskopiska synintryck, stereoljud, kroppens lutning, vinddrag och luktämnen som släpptes ut under föreställningen. Sensorama utnyttjade enbart mekaniska anordningar. Med Douglas Englebarts datorskärmar öppnades nya möjligheter. Vid amerikanska flygvapnet tog Tom Furness fram en visuell flygsimulator (1966) och två år senare skapade Ivan Sutherland och Bob Sproull en huvudmonterad skärm, vilket påtagligt ökade realismen vid presentationen. I slutet av 1970-talet utvecklades vid MIT en enkel realvärldssimulator där användaren kunde vandra omkring på gatorna i staden Aspen. Sensoramatekniken har vidareutvecklats. Ett exempel är den norske konstnären Stahl Stenslies interaktiva dräkt, The First Generation Inter-Skin Suit (1994), som innehåller sensorer och stimulatorer för kroppens olika delar (Fig. 4). Stimuleringen kan ske interaktivt över datornätverk. Ett annat utvecklingssteg tog Kazuhiko Hachia i Inter Discommunication Machine (1993), där han förser två personer med huvudmonterade skärmar och projicerar den ena personens synintryck och ljud på den andres presentationsutrustning i ett försök att upplösa gränsen mellan du och jag. Figur 4: Patentritning Morton Heiligs Sensorama och Stahl Stenslies Inter-Skin Suit (1994).

5 Några pionjärer Svenska konstnärer började redan under 1960-talets slut undersöka datorns möjligheter i den konstnärliga processen. Hit hörde Göran Sundqvist, Ann-Charlotte och Sture Johansson samt duon Holger Bäckström ( ) och Bo Ljungberg ( ) känd under artistnamnet Beck&Ljung. Se Gary Svenssons doktorsavhandling (2000): Digitala pionjärer - datakonstens introduktion i Sverige. Figur 5: Beck&Ljung Felixsnurran, (i två varianter). Beck&Ljung utvecklade med Lunds datacentral som bas ett bildalfabet och den så kallade Felixskivan, vilken kunde skapa slumpstyrda bilder i ett stort antal kombinationer. Göran Sundqvist deltog i utvecklingen av Saabs kommersiella datorer D21 och D22 i Linköping. Han berättar själv om den kreativa Saabtiden: Under servicepasset före arbetets början på morgonen hade jag möjlighet att utnyttja centralenheten för experiment med ljud och bild. Bl.a. gjorde jag en version av Mozarts "Ein Musikaliches Würfelspiel" (Ett musikaliskt tärningsspel). Mozart hade komponerat ett antal takter, som rätt kombinerade blev en valsmelodi. På Mozarts tid kastade man två tärningar och antalet prickar som kom upp visade vilken takt som skulle spelas. Här fick datorn både kasta tärningarna och spela musiken. En annan datorkonstnär med ingenjörsutbildning är Torsten Ridell (född 1946). Han studerade sedan vid konstakademin i Paris, men för att närma sig den moderna konstutvecklingen bytte han till experimentuniversitetet Université de Paris VIII-Vincennes. År 1971 kom han i kontakt med datorgrafiken och hade konstteoretikern Frank Popper som handledare. Ett huvudspår i Torsten Ridells konst är det konkreta och konstruktivistiska temat. Han har haft kontakter med konstnärsgruppen MADI (Materialiste Dialectique) och har gjort en rad utställningar med den konkreta konsten som främsta tema. Kompositören Lars-Gunnar Bodin insåg tidigt datorns möjligheter att komponera musik och vidgade snart sitt intresse till bildkonsten. Tillsammans med Göran Sundqvist utvecklade han verktyg för att skapa bilder där slumptal var styrande. Figur 6: Lars-Gunnar Bodin Seriell struktur 2B och Sven-Inge de Monérs Expanded Cub (ca 1978).

6 Sveninge de Monér (tidigare Sven Höglund) började 1961 undersöka de elektroniska bildernas möjligheter. Genom att skruva på TV-apparatens baksida hemma i Örnsköldsvik och använda starka magneter kunde han frambringa spännande effekter. Han bearbetade också några filmsekvenser av jazzmusiker elektroniskt så att det uppstod svävande rörelser i takt med musiken. Experimenten gick vidare med bl.a. video- och datahologram. Exempel på detta: Alice in the Light Land, Tokyo 1978 och Konstnären och Datorn, Figur 7: Charles Cohen, Analog time 03 och Charles Csuri, SineScape, Utomlands har naturligtvis intresset för digital konst varit både enormt och drivande för utvecklingen. Men någon rättvisande översikt ryms inte här och jag nöjer mig med några tidiga exempel. Finn fler på nätet eller i konstböcker som Christiane Paul: Digital Art, Thames&Hudson (2003). En sann pionjär inom den digitala konsten är Charles Csuri som tidigt skapade bilder med hjälp av matematiska funktioner. Han beskriver själv hur SineScape (1967) kom till i datorn efter genomförd digitalisering: Jag gjorde en linjeteckning av ett landskap. En sinusfunktion användes för att modifiera teckningen. Det tycks som om jag lät programmet upprepa proceduren omkring tolv gånger. Charles Csuri tillverkade 1968 också en skulptur där en matematisk funktion användes för att via en hålremsa styra en fräsmaskin. Han betraktas av Smithsonian Museum som fader till den digitala konsten och datoranimationen och har fått liknande erkännanden av Museum of Modern Art. En nyskapande konstnär är också Charles Cohen (född 1968). I halvpornografiska bilder suddar han ut den nakna figuren, som ersätts av den vita ytans tomhet. Resultatet en bild där frånvaron skapar en närvaro genom sammanhang, kontrastverkan och betraktarens fantasi. Se Fig. 7. Figur 8: Joachim Hendricks, Eye Drawings ( ) och Lillian F. Schwartz, Mona Leo (1987).

7 Till de mest spektakulära konstnärerna under förra århundradet hörde Andy Warhol, som använde en Commodore Amiga för att skapa en ny konststil. Efter hans död fann man i datorns diskettenhet en kort filmsekvens med Marilyn Monroe, vilken nu förvaras på Detroit museum. Den tyske konstnären Joachim Hendricks ögonteckningar är ännu ett exempel på hur den digitala tekniken finner ständigt nya vägar. En utrustning läser av ögonrörelserna, som i digitaliserad form via datorn styr en bläckskrivare. Hans streckbild i Fig. 8 är framtagen på detta sätt liksom hans innovativa bilder av tidningssidor där texten ersatts av ögonens komplicerade rörelsemönster under läsningen. En liknande väg slog den amerikanske konstnären Warren Neidich (född 1956) in på när han fäste små punktformiga ljuskällor på fingrar och armar på samtalande personer och fotograferade deras gester, kroppsspråk i samtalssituationer med lång exponeringstid. De svartvita fotografierna och deras rörelselinjer digitaliserades, överlagrades och färgades via datorns bildbehandlingsprogram. Hans konversationsbilder är estetiskt mycket tilltalande, och med namn som I am in love with him, Kevin Spacey (2002) eller I worked on my film today. Are you dating someone now? (2002). Till raden av kända amerikanska digitalkonstnärer hör också Lillian F. Schwartz (född 1927), som arbetade vid Bell Laboratories. Hennes mest spridda verk är Mona Leo (1987) en kombination av Leonardo da Vincis självporträtt och hans målning Mona Lisa, som också var startpunkten för denna betraktelse över den digitala konsten. Mona Leo för osökt tankarna till Marcel Duchamps mindre respektfulla tilltag från 1919, då han ritade mustasch och hakskägg på ikonen! Slutord Otvivelaktigt har den digitala tekniken ökat konstnärens tillgängliga verktyg och media på ett mycket påtagligt sätt. Fortfarande drivs den konstnärliga gestaltningen av kreativa överväganden och vägval på samma sätt som den traditionelle konstnären under tidigare sekler sökte motiv, form, färg och uttryckssätt. Digital konst finns nu representerad på en rad museer. Eftersom den ofta har en helt annan form än konventionell vägghängd konst krävs datorer, högtalare, storbildsskärmar och annan utrustning för att göra den tillgänglig för publiken. Det digitala formatet gör det möjligt att ladda ner konsten via Internet och föra in den i hemmet. Den digitala konsten har onekligen utmanat konstbegreppet. I ett kapitalistiskt samhälle kopplas konstverkets värde till marknadens värdering. Men det digitala konstverket kan reproduceras i miljonupplagor via disketter och nätet till mycket låga kostnader och med samma kvalité som originalet. En annan vanlig fråga är om det kan kallas konst när datorn själv skapar konstverket via matematiska algoritmer, som exempelvis fraktaler? Ett rimligt svar är: Ja på samma sätt som foton kan vara det! Oftast är konstnären estetisk medaktör både vid val av algoritm och vid utvärdering, presentation av resultatet. Som framgått ovan är den digitala konsten också en arena där konstnärer, ingenjörer, vetenskapsmän kan mötas över gränserna i ett stimulerande samarbete som för tankarna till byggandet av de gotiska katedralerna. Ett tidigt exempel är EAT (Experiments in Art and Technology) en grupp grundad av Billy Klüver 1966 och med deltagare som Andy Warhol, Robert Rauschenberg, John Cage och Jasper Johns.

När du går runt i utställningarna kommer du att se några personer som jobbar på museet, nämligen våra värdar.

När du går runt i utställningarna kommer du att se några personer som jobbar på museet, nämligen våra värdar. Språkrunda För dig som vill träna svenska på Moderna Museet Malmö Hej och välkommen till Moderna Museet Malmö! Här kommer du att ha möjlighet att titta på konst och uppleva den på ditt eget sätt samtidigt

Läs mer

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik 2 Grunder All vår början bliver svår eller hur det nu brukar heta, och detta är något som gäller även Flash. För den som är ovan vid Flash gäller det säkert extra mycket, då det kan vara knepigt att förstå

Läs mer

Den uttrycksfulla människan

Den uttrycksfulla människan Den uttrycksfulla människan Illustration: Ellen SYFTET MED TEMAT: att du bli bekant med olika tekniker, samt att få öva på använda dessa tekniker, att du öva på att skapa egna bilder med olika uttryck,

Läs mer

Leonardo da Vinci och människokroppen

Leonardo da Vinci och människokroppen Leonardo da Vinci och människokroppen När vi läser om renässansen, är det självklart att studera Leonardo da Vinci eftersom han behärskade så många områden och kom att prägla mycket av det som vi referar

Läs mer

ADOBE FLASH 8. Vad är egentligen Flash

ADOBE FLASH 8. Vad är egentligen Flash Peter Stenlund, Presens Design Version 2008-01-20 Får endast användas i privat bruk För att få ut det mesta av denna kurs bör du behärska fönster- och filhantering, ordbehandling och Internet. Helst bör

Läs mer

Dimensioner och fraktal geometri. Johan Wild

Dimensioner och fraktal geometri. Johan Wild Dimensioner och fraktal geometri Johan Wild 9 februari 2010 c Johan Wild 2009 johan.wild@europaskolan.se Får gärna användas i undervisning, kontakta i så fall författaren. 9 februari 2010 1 Inledning och

Läs mer

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Den digitala bilden. Det finns två huvudtyper av digitala bilder på datorn. Den ena bildtypen är uppbyggd av pixlar. Vill man göra det lätt för sig, översätter

Läs mer

Kursplan för konstskolan 2 år

Kursplan för konstskolan 2 år Kursplan för konstskolan 2 år Konstskolan ger en allsidig grundutbildning och ger goda färdigheter inom det konstnärliga området, vad gäller två- och tredimensionell gestaltning. Är högskoleförberedande.

Läs mer

Kom igång med SKETCHBOOK! FÖRST:

Kom igång med SKETCHBOOK! FÖRST: Kom igång med SKETCHBOOK! FÖRST: Längst upp hittar du menyn. Där finns olika symboler som du kan klicka på. Om du klickar på cirkeln med ett i i, hittar du information om hur programmet fungerar. Börja

Läs mer

Konsten att teckna en historia om forskning Tidningen Curie NYHETER

Konsten att teckna en historia om forskning Tidningen Curie NYHETER NYHETER Konsten att teckna en historia om forskning 2017-03-15 På nätet växer nu en ovanlig kombination av konst och forskning fram: ERC comics. Tanken är att locka nya målgrupper, ovana vid forskning.

Läs mer

F1 Introduktion och ingenjörsrollen

F1 Introduktion och ingenjörsrollen F1 Introduktion och ingenjörsrollen EDAA05 Roger Henriksson Jonas Wisbrant I kursen får du en introduktion till de frågeställningar och problemområden som omfattas av D-programmet och ämnet datavetenskap

Läs mer

Besöksadress/ateljé: Vasaplan 1 Mjölby. Mattias Frisk Bockarpsvägen 9 595 51 Mjölby. info@mattiasfrisk.com internet: www.mattiasfrisk.

Besöksadress/ateljé: Vasaplan 1 Mjölby. Mattias Frisk Bockarpsvägen 9 595 51 Mjölby. info@mattiasfrisk.com internet: www.mattiasfrisk. GRAFISK DESIGN & I L L U S T R AT I O N PORTFOLIO Vår kultur är i hög grad en visuell kultur. Bilder och budskap möter oss överallt i vår vardag. Visste du att vi uppskattningsvis möts av omkring 2000

Läs mer

Datorn från grunden. En enkel introduktion. Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7

Datorn från grunden. En enkel introduktion. Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7 Datorn från grunden En enkel introduktion Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7 2 Inledning Välkommen till Söderköpings bibliotek! Vid detta

Läs mer

Fånga dagen. - ett projekt om konsten att skriva för årskurs 7-9. Leicy O L S B O R N Björby. Bakgrund

Fånga dagen. - ett projekt om konsten att skriva för årskurs 7-9. Leicy O L S B O R N Björby. Bakgrund Fånga dagen - ett projekt om konsten att skriva för årskurs 7-9 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i läsförståelse blir allt sämre, visar internationella undersökningar. Vad beror det på? Vilka faktorer

Läs mer

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Mälardalens Högskola Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen KPP306 Produkt- och processutveckling Joakim Vasilevski 10/4/2012 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Skisser... 3

Läs mer

Matematikundervisningen har under

Matematikundervisningen har under bengt aspvall & eva pettersson Från datorernas värld Hur kan vi stimulera elever i matematik, och hur kan vi genom matematiken visa delar av datorns funktioner? Författarna visar hur man kan introducera

Läs mer

F1 Introduktion och ingenjörsrollen EDAA05 Datorer i system! Roger Henriksson!

F1 Introduktion och ingenjörsrollen EDAA05 Datorer i system! Roger Henriksson! F1 Introduktion och ingenjörsrollen EDAA05 Roger Henriksson I kursen får du en introduktion till de frågeställningar och problemområden som omfattas av D-programmet och ämnet datavetenskap och underlättar

Läs mer

Upprepade mönster kan talen bytas ut mot bokstäverna: A B C A B C eller mot formerna: Anna-Lena Ekdahl, Högskolan i Jönköping

Upprepade mönster kan talen bytas ut mot bokstäverna: A B C A B C eller mot formerna: Anna-Lena Ekdahl, Högskolan i Jönköping Algebra Del 1 Upprepade mönster Anna-Lena Ekdahl, Högskolan i Jönköping Det är välkänt att barn långt innan de börjat skolan utforskar och skapar mönster på olika sätt och med olika material. Ofta skapas

Läs mer

Avdelning 1, trepoängsproblem

Avdelning 1, trepoängsproblem Avdelning 1, trepoängsproblem 1. Vilket av dessa tal är delbart med 3? A: 2009 B: 2 + 0 + 0 + 9 C: (2 + 0) (0 + 9) D: 2 9 E: 200 9 2. I ett akvarium finns det 200 fiskar varav 1 % är blå medan övriga är

Läs mer

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard.

Snabbguide. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. ITP Whiteboard har 3 nivåer bas, medel och avancerad. Detta gör att det är enkelt att börja jobba med ITP Whiteboard. Verktygsfunktioner i BAS Snabbguide Klicka på det verktyg du vill jobba med. Det verktyg

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Bild I år F arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Bild I år F arbetar eleverna med: I år F arbetar eleverna med: År F bildkonstnärer och deras verk. - de vanligaste färgernas namn - olika material såsom kritor av olika slag, vattenfärg, tyg, garn och lera - träna på att använda sax och

Läs mer

2009-01-13 Bild Ämnets syfte och roll i utbildningen Mål att sträva mot

2009-01-13 Bild Ämnets syfte och roll i utbildningen Mål att sträva mot Bild 2009-01-13 Ämnets syfte och roll i utbildningen Bilder har framställts och införlivats med människans språk- och begreppsvärld genom hela hennes kända historia. Bild och bildkonst ger därför unika

Läs mer

PISA 2003 ENKÄT OM INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONS- TEKNOLOGI

PISA 2003 ENKÄT OM INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONS- TEKNOLOGI PISA 2003 ENKÄT OM INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONS- TEKNOLOGI Sverige svenska Projektkonsortium: Australian Council for Educational Research (ACER) Netherlands National Institute for Educational Measurement

Läs mer

Anvisningar för din ansökan Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan. Personbevis från Skattemyndigheten Betyg Arbestprover

Anvisningar för din ansökan Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan. Personbevis från Skattemyndigheten Betyg Arbestprover nya media KONST & DESIGn FRIA FÖRBEREDANDE KONSTLINJEN Du söker med 5-10 verk digitalt. Det är valfritt att söka med måleri, skulptur, teckning, video, foto, ljud, objekt osv. Digitala arbetsprover kan

Läs mer

Undervisningsmål Bild Årskurs 1-9

Undervisningsmål Bild Årskurs 1-9 Undervisningsmål Bild Årskurs 1-9 Årskurs 1 - grundfärgerna samt blanda och experimentera med färger - namn på grundfärgerna samt svart och vit - framställa bilder med hjälp av tekniker, redskap och material

Läs mer

Konstnärlig fördjupning KOF Utbildningsnummer vid Myh KK086 Utbildningsledare Eva Lindblad

Konstnärlig fördjupning KOF Utbildningsnummer vid Myh KK086 Utbildningsledare Eva Lindblad Konstnärlig fördjupning KOF Utbildningsnummer vid Myh KK086 Utbildningsledare Eva Lindblad Utbildningens innehåll: Utbildningen ger en fördjupning inom ett stort antal konstnärliga områden. Exempel på

Läs mer

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan.

krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. energi krävs för att kunna utföra arbete. Den finns i många former men kan inte förstöras, bara omvandlas från en form till en annan. elektricitet är när negativa och positiva laddningar dras till varandra.

Läs mer

Digital bildhantering

Digital bildhantering Digital bildhantering En analog bild blir digital när den scannas. Bilden delas upp i småbitar, fyrkanter, pixlar. En pixel = den digitala bildens minsta byggsten. Hur detaljrik bilden blir beror på upplösningen

Läs mer

Med blicken i spegeln. Mija Renström

Med blicken i spegeln. Mija Renström Med blicken i spegeln Mija Renström WORKSHOP 2011: HANINGE KONSTHALL BLÄCKSTRÅLEUTSKRIFT 110 x 200 cm Mija Renström utforskar i det här projektet relationen mellan bild och självbild. I tre nya verk undersöker

Läs mer

MODERNISMEN KONST IDAG DEL III OCH IIII

MODERNISMEN KONST IDAG DEL III OCH IIII MODERNISMEN KONST IDAG DEL III OCH IIII Modernismen är ett samlingsnamn på flera olika konststilar under 1900talet. Det ismerna har gemensamt är att dom ifrågasätter det traditionella måleriet. Man är

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Slumpförsök för åk 1-3

Slumpförsök för åk 1-3 Modul: Sannolikhet och statistik Del 3: Att utmana elevers resonemang om slump Slumpförsök för åk 1-3 Cecilia Kilhamn, Göteborgs Universitet Andreas Eckert, Linnéuniversitetet I följande text beskrivs

Läs mer

VERKSTÄDER 2016-2017

VERKSTÄDER 2016-2017 VERKSTÄDER 2016-2017 VERKSTADSUNDERVISNING VID BILDKONSTSKOLAN FÖR BARN OCH UNGA Verkstäderna är fördjupade studier enligt läroplanen. Verkstadsundervisningen är främst avsedd för elever som har avlagt

Läs mer

TBSK 03 Teknik för Advancerade Datorspel

TBSK 03 Teknik för Advancerade Datorspel TBSK 03 Teknik för Advancerade Datorspel Översikt 3D och Stereoskopi Introduktion Bildskärmsteknik Depth Cues Limiteringar Design-riktlinjer Texturkompression Introduktion Algoritmer & Standarder (DXT,

Läs mer

Programmering eller Datalogiskt tänkande

Programmering eller Datalogiskt tänkande Programmering eller Datalogiskt tänkande I förskolan handlar programmering om att få en begynnande förståelse vad det kan innebära. Barnen ges ett kreativt utrymme och har möjlighet att forma sin egen

Läs mer

Undervisningen i ämnet utställningsdesign ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet utställningsdesign ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: UTSTÄLLNINGSDESIGN Utställningsdesign som kommunikationsform innehåller många dimensioner och erbjuder olika uttrycksmöjligheter. Alla sinnen berörs och påverkas av hur föremål, färger, bilder, texter,

Läs mer

19-21. Samling och kaffe. Temakväll Bildhantering i släktforskningen Genomgång kring temat. Forska själv. Forska själv. Diskussion kring temat

19-21. Samling och kaffe. Temakväll Bildhantering i släktforskningen Genomgång kring temat. Forska själv. Forska själv. Diskussion kring temat 19-21 Samling och kaffe Temakväll Bildhantering i släktforskningen Genomgång kring temat Forska själv Diskussion kring temat Forska själv Höstens temakvällar 13/9 Digitala bilder i släktforskningen 11/10

Läs mer

Konstlotteriet 2014/15

Konstlotteriet 2014/15 Konstlotteriet 2014/15 Konstverk för utlottning i Konstföreningen Ögonfröjds konstlotteri i februari 2015 Mått i centimeter. Eftersom måttet inklusive ram är viktigt när man funderar på hur man skulle

Läs mer

Panorama och VR teknik

Panorama och VR teknik Panorama och VR teknik Malin Persson VKM07 Examensarbete i Hypermediavetenskap Handledare: Tyronne Martinson Högskolan i Skövde Innehåll Inledning... 1 Syfte och metod... 2 Process... 2 Diskussion och

Läs mer

Innehåll. Omslagsfoto: Daniel Sahlberg. Liber AB Version 2.1 Sida 1

Innehåll. Omslagsfoto: Daniel Sahlberg. Liber AB Version 2.1 Sida 1 ONLINEBOKEN MANUAL Innehåll Om onlineboken...2 Onlinebok på dator och surfplatta...2 Kom igång med onlineboken... 3 Öppna onlineboken... 3 Läsa i onlineboken... 3 Hitta i onlineboken... 3 Lyssna på onlineboken...

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

Skolverkets förslag till kursplan i matematik i grundskolan. Matematik

Skolverkets förslag till kursplan i matematik i grundskolan. Matematik Matematik Matematiken har en mångtusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den har utvecklats ur människans praktiska behov och hennes naturliga nyfikenhet och lust att utforska. Matematisk verksamhet

Läs mer

Grundläggande datorkunskap

Grundläggande datorkunskap Grundläggande datorkunskap Vissa nybörjare känner sig väldigt osäkra Man kan förstora texten på skärmen genom att trycka på Ctrl + SeniorNet Lidingö 2014-11-10 Mamma får en gammal dator av sin son men

Läs mer

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg

Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till. elvisualiseringsverktyg ordlista Detta är en liten ordlista med förklaringar på begrepp och aktiviteter relaterade till elvisualiseringsverktyg 2 3 datorgrafik 4 Datorgrafik är bilder skapade med hjälp av en dator, ofta i särskilda

Läs mer

Form tangrampussel. Låt eleven rita runt lagda former, benämna dem och/eller skriva formernas namn.

Form tangrampussel. Låt eleven rita runt lagda former, benämna dem och/eller skriva formernas namn. strävorna 2C 6C Form tangrampussel samband begrepp kreativ och estetisk verksamhet geometri Avsikt och matematikinnehåll När vi ser oss omkring är form en framträdande egenskap. För att kunna känna igen,

Läs mer

{crowdsourcing} NOIR < Love Beyond Recognition >

{crowdsourcing} NOIR < Love Beyond Recognition > {crowdsourcing} NOIR < Love Beyond Recognition > Ett process baserat verk bestående av en skulpturell installation och en Internet baserad live stream av konstnär Josefina Posch. De två delarna kräver

Läs mer

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars

Utställningstider 2011. Amatörvinnarna 2009. 5 mars 20 mars Utställningstider 2011 5 mars 20 mars Amatörvinnarna 2009, Höglandet 26 mars 10 april Matz Nordell, Kalmar 12 november 27 november Åsa Lindsjö och Kristina Karlsson, Nässjö 10 december 8 januari (2012)

Läs mer

1.0 Starten Nytt... (bild 1) 1.3 Namn Upplösning 1.6 Läge 1.7 Innehåll OK

1.0 Starten Nytt... (bild 1) 1.3 Namn Upplösning 1.6 Läge 1.7 Innehåll OK EN NYBÖRJARKURS I KARTRITNING I ADOBE PHOTOSHOP DEL 1: GROTTSYSTEM Välkommen till första delen i ämnet kartritning. Jag har ofta förfärats över hur dåliga kartorna är som följer med i äventyr som man laddar

Läs mer

Nya Medier. Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod

Nya Medier. Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod Nya Medier Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod Människa-Dator: Gränssnittet Tre lager tas upp i boken: Fysiska apparaten som möjliggör för användaren att styra/använda datorn Mjukvara som organiserar

Läs mer

DIGITALT SKAPANDE. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

DIGITALT SKAPANDE. Ämnets syfte. Kurser i ämnet DIGITALT SKAPANDE Ämnet digitalt skapande behandlar skapande och gestaltande processer med digitala verktyg i gränslandet mellan konstnärligt skapande och teknik. Innehåll och teknik i konstnärligt skapande

Läs mer

Skapa PowerPoint-presentation

Skapa PowerPoint-presentation Denna manual avser att visa hur du med PowerPoint kan: använda befintliga mallar ordna text i dispositionsnivåer infoga bilder i presentationer infoga ljudfiler i presentationen Manualen avser att visa

Läs mer

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping.

Färgklövern. Färgklövern är gjord 1998 i samarbete mellan Datateket i Linköping och Hargdata AB i Linköping. Färgklövern I Färgklövern kan du leka med färger, på lite olika sätt i de olika delprogrammen. Bestäm själv vilka och hur många färger du vill färglägga med. Alla dina målade bilder kan även skrivas ut

Läs mer

LBD4ALL-BRUKSANVISNING E-lärande i LbD4All-verksamhetsmodellen

LBD4ALL-BRUKSANVISNING E-lärande i LbD4All-verksamhetsmodellen Laurea Julkaisut I Laurea Publications Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty LBD4ALL-BRUKSANVISNING E-lärande i LbD4All-verksamhetsmodellen Copyright Skribenter och Yrkeshögskolan Laurea 2014

Läs mer

Här finns de allra vanligaste frågorna. Klicka på frågan för att komma till svaret.

Här finns de allra vanligaste frågorna. Klicka på frågan för att komma till svaret. Innehållsförteckning Här finns de allra vanligaste frågorna. Klicka på frågan för att komma till svaret. Hur vill ni ha originalet? Vad är ett original? Vad är DPI? Vad är vektorgrafik? Vad är pixelgrafik?

Läs mer

Du har ett ENKElT bildspråk och man förstår ditt arbetes budskap. Du har använt teknikerna, verktygen och materialen på ett olika och BrA sätt

Du har ett ENKElT bildspråk och man förstår ditt arbetes budskap. Du har använt teknikerna, verktygen och materialen på ett olika och BrA sätt BEDÖMNING ÅK 7-9 E D c B A BIlDsprÅK Hur utvecklat bildspråket är och om man förstår ditt arbetes budskap Du har ett ENKElT bildspråk och man förstår ditt arbetes budskap Du har ett utvecklat bildspråk

Läs mer

Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager

Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager Uppgift 1 Designa en webbknapp Rita en form Håll ned musen

Läs mer

Robin Wahlstedt Datavetenskap / Spel Vetenskapsmetodik rwt07001@student.mdh.se. Datorgrafik i spel

Robin Wahlstedt Datavetenskap / Spel Vetenskapsmetodik rwt07001@student.mdh.se. Datorgrafik i spel Robin Wahlstedt Datavetenskap / Spel Vetenskapsmetodik rwt07001@student.mdh.se Datorgrafik i spel 1 Sammanfattning Dator grafik kan delas in i fyra olika områden: information, design, simuleringar och

Läs mer

År 4. Arbetsområde: Ämnesspecifika begrepp och ord: (Ämnesövergripande möjlighet inom parantes)

År 4. Arbetsområde: Ämnesspecifika begrepp och ord: (Ämnesövergripande möjlighet inom parantes) År 4 MAPP - din portfolio. Gör en mapp att förvara arbetena i. Teckna och måla dekorativt, t.ex mönster ANSIKTETS PROPORTIONER Visa principen för hur förhållandena i ansiktet/huvudet är till varandra.

Läs mer

FRÅN IDÉ TILL PRODUKT

FRÅN IDÉ TILL PRODUKT TILLVALSÄMNEN FÖR ÅK 6 LÄSÅR 2016 2017 FRÅN IDÉ TILL PRODUKT Man skapar nytt eller förändrar det gamla i designens tecken. Målsättning: en estetisk och användbar produkt. M1 handleda eleven i att bekanta

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

Bild och rumsgestaltning BRUM Utbildningsnummer vid Myh KK087 Utbildningsledare Eva Lindblad

Bild och rumsgestaltning BRUM Utbildningsnummer vid Myh KK087 Utbildningsledare Eva Lindblad Bild och rumsgestaltning BRUM Utbildningsnummer vid Myh KK087 Utbildningsledare Eva Lindblad Utbildningens innehåll: Utbildningen ger en fördjupning inom ett stort antal konstnärliga, design och rumsliga

Läs mer

Mattekungen åk 6-9 vers. 1.0

Mattekungen åk 6-9 vers. 1.0 Presentation av programvara våren 2008 Bodil Holmström Anna Holmström Bearbetat av Karolina Höglund Mattekungen åk 6-9 vers. 1.0 Allmänt om programmet Mattekungen är ett undervisningsprogram som produceras

Läs mer

Wireframe när, vad, hur och varför?

Wireframe när, vad, hur och varför? Wireframe när, vad, hur och varför - 1 Wireframe när, vad, hur och varför? Arbetsflöde är ett samlande begrepp för alla steg som används för att göra en webbplats. Från första början till färdig sajt.

Läs mer

Kursplaner för Måleri grundläggande konstnärlig utbildning KK0010 Dômen konstskola

Kursplaner för Måleri grundläggande konstnärlig utbildning KK0010 Dômen konstskola Kursplaner för eri grundläggande konstnärlig utbildning KK0010 Dômen konstskola Utbildningsomgångar och starttidpunkt Omgång Startår Startmånad Startdag Slutår Slutmånad Slutdag 1 2015 Augusti 24 2017

Läs mer

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching)

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching) Här är öppna frågor som jag hämtat från boken Good questions for math teaching som jag läste i våras när jag gick Lärarlyftet. Frågorna är sorterade efter ämne/tema och förhoppningsvis kan fler ha nytta

Läs mer

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING

Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING Adobe PHOTOSHOP ELEMENTS 9 FÖRDJUPNING Innehållsförteckning 1 Bildstorlek, perspektiv och histogram...5 Sammanfattning... 8 Storlek på arbetsyta... 9 Storlekskommandon...10 Stödraster och linjaler... 11

Läs mer

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt Bilder Innehåll: Inledning 1 Minneskort 1 Ansluta kamera eller minneskort 1 Föra över bilder, ett sätt 2 Föra över bilder, ett annat sätt 4 Var finns bilderna på datorn 6 Avslutning 6 Inledning 2 Välkommen

Läs mer

Torstens Digitalbildguide

Torstens Digitalbildguide Thor Stone Education Torstens Digitalbildguide 1 Det finns två huvudtyper av digital bild, vektorbaserad och pixelbaserad. - Vektorbaserade bilder bygger på en matematisk formel och kan storlekförändras

Läs mer

Storvretaskolans Kursplan för Matematik F-klass- år 5

Storvretaskolans Kursplan för Matematik F-klass- år 5 2010-11-01 Storvretaskolans Kursplan för Matematik F-klass- år 5 Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven : utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den

Läs mer

Hur stor är sannolikheten att någon i klassen har en katt? Hur stor är

Hur stor är sannolikheten att någon i klassen har en katt? Hur stor är Karin Landtblom Hur sannolikt är det? Uttrycket Hur sannolikt är det på en skala? använder många till vardags, ofta med viss ironi. I denna artikel om grunder för begreppet sannolikhet åskådliggör författaren

Läs mer

Undersökande arbetssätt i matematik 1 och 2

Undersökande arbetssätt i matematik 1 och 2 Matematik Gymnasieskola Modul: Matematikundervisning med digitala verktyg Del 6: Undersökande arbetssätt med matematisk programvara Undersökande arbetssätt i matematik 1 och 2 I texten Undersökande arbetssätt

Läs mer

Art s Birthday MENY BOKA BILJETTER. Boka eller köp biljetter

Art s Birthday MENY BOKA BILJETTER. Boka eller köp biljetter MENY Boka eller köp biljetter BOKA BILJETTER Art s Birthday Gå igenom förråd, gamla lådor och se om du har kvar dina gamla favoritkassetter. Ta med dem hit så får vi höra hur Umeå låter! Det blir också

Läs mer

Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik

Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik Teknikprogrammet, inriktning informations- och medieteknik Varför välja oss? Kursplan Presentation av våra datatekniska kurser Eftersom företag mycket sällan anställer gymnasieelever (de vill att ni ska

Läs mer

manual D E M O Systemkrav Pc med Windows 98/2000 166 Mhz Pentium 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) Upplösning: 800 x 600 pixels

manual D E M O Systemkrav Pc med Windows 98/2000 166 Mhz Pentium 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) Upplösning: 800 x 600 pixels D E M O manual produced by Tony Åström Production / tonyastrom.com Nu är det enkelt att komma igång med vårt nya Hissdesignprogram! Hissdesignprogrammet passar alla typer av hissar och hissfabrikat. Både

Läs mer

Mönster Estetisk kommunikation vt 2012

Mönster Estetisk kommunikation vt 2012 Mönster Estetisk kommunikation vt 2012 Mål och Syfte Eleven ska: ha erfarenhet av eget bildskapande och formexperimenterande i olika material och tekniker ha grundläggande kunskaper i skissteknik, komposition

Läs mer

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun

Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Elisabeth Bejefalk IT-Assistent Avesta kommun Du ska nu få lära dig hur du enkelt kan göra ett bildspel i PowerPoint. Utifrån det du snart har lärt dig kan du sen göra mer avancerade bildspel genom att

Läs mer

Prioritet. Varför digitalisera? Apparater; i allmänhet. Datorn

Prioritet. Varför digitalisera? Apparater; i allmänhet. Datorn Prioritet. Varför digitalisera? Syftet påverkar digitaliseringsinställningarna. Vill man rädda ett skört material? Vill man göra det tillgängligt på netet? Finns det efterfrågan på dylikt material? Beakta

Läs mer

Sagor och berättelser

Sagor och berättelser Projekt Sagor och berättelser Hösten 2013 Våren 2014 1 Det kompetenta barnet Jag kan du kan tillsammans kan vi mer- i en tillgänglig, tillåtande och undersökande miljö där vi ser förmågor och olikheter

Läs mer

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

Söka och undersöka - rum

Söka och undersöka - rum Rapport Kandidatarbete Söka och undersöka - rum Linnea Nordin Inredningsarkitektur & Möbeldesign DKK Konstfack 2013-05-28 Professor: Jonas Osslund Kursledare: Karin Tyrefors Handledare: Åsa Conradsson

Läs mer

Om det finns något som de flesta som arbetar med barn är överens om, så är

Om det finns något som de flesta som arbetar med barn är överens om, så är inledning Om det finns något som de flesta som arbetar med barn är överens om, så är det att fantasi är något positivt och önskvärt i barns liv. Fantasi och kreativitet hör nära samman och det är just

Läs mer

Läsning med digitala verktyg Vad är egentligen läsning idag?

Läsning med digitala verktyg Vad är egentligen läsning idag? Läsning med digitala verktyg Vad är egentligen läsning idag? Lisa Adamson Center för Skolutveckling/Göteborgs universitet Torghandel ledare 19 september Läromedelstext 1958 Läromedelstext 1968 Läromedelstext

Läs mer

http://www.sverd.se/4-fria-upphovsrattslicenser/ Fria upphovsrättslicenser underlättar kunskapsdelning och lärande

http://www.sverd.se/4-fria-upphovsrattslicenser/ Fria upphovsrättslicenser underlättar kunskapsdelning och lärande http://www.sverd.se/4-fria-upphovsrattslicenser/ Fria upphovsrättslicenser underlättar kunskapsdelning och lärande Ebba Ossiannilsson, Lunds universitet Alma Taawo Fristående konsult Användning av fria

Läs mer

Stackning av bilder JAN NILSSON

Stackning av bilder JAN NILSSON Svensk Mykologisk Tidskrift 30 (3): 51 55, 2009 Stackning av bilder TEKNIK JAN NILSSON Abstract Image stacking. A short presentation of the software "CombineZP" which is designed to process stacks of digital

Läs mer

Slutrapport för projektet Programmeringsundervisning i skolor med webbaserad konstprogrammering Annika Silvervarg, Linköping universitet

Slutrapport för projektet Programmeringsundervisning i skolor med webbaserad konstprogrammering Annika Silvervarg, Linköping universitet Slutrapport för projektet Programmeringsundervisning i skolor med webbaserad konstprogrammering Annika Silvervarg, Linköping universitet Inledning Dagens barn och ungdomar är flitiga användare av datorer,

Läs mer

Naturvetenskap och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Barn utforskar kretslopp, nedbrytning och livsprocesser

Naturvetenskap och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Barn utforskar kretslopp, nedbrytning och livsprocesser Naturvetenskap och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Barn utforskar kretslopp, nedbrytning och livsprocesser Ingela Elfström Stockholms universitet Ingela.elfstrom@buv.su.se I förskolan ska barnen:

Läs mer

Programmeringsuppgift Game of Life

Programmeringsuppgift Game of Life CTH/GU STUDIO TMV06a - 0/0 Matematiska vetenskaper Programmeringsuppgift Game of Life Analys och Linär Algebra, del A, K/Kf/Bt Inledning En cellulär automat är en dynamisk metod som beskriver hur komplicerade

Läs mer

DIGITALA BERÄTTELSER. En handbok för digitalt berättande

DIGITALA BERÄTTELSER. En handbok för digitalt berättande DIGITALA BERÄTTELSER En handbok för digitalt berättande 1 Inledning I alla tider har det varit viktigt att berätta. Både för att lära och för att underhålla. Genom berättandet får alla möjlighet att ge

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter IT-körkort för språklärare Modul 9: Rätta skrivuppgifter Innehåll I. Rätta uppgifter i Word... 3 Markera fel med färger snabbt och enkelt... 3 Använd Words rättningsverktyg skriv kommentarer... 4 Gör ändringar

Läs mer

Tillvalsämnen för årskurs 4-6

Tillvalsämnen för årskurs 4-6 Tillvalsämnen för årskurs 4-6 Årskurs 4 Årskurs 5 Årskurs 6 Tillvalsämnets namn FRÅN IDÉ TILL PRODUKT FRÅN IDÉ TILL PRODUKT FRÅN IDÉ TILL PRODUKT Man skapar nytt eller förändrar det gamla i designens tecken.

Läs mer

Litet häfte om: IMPRESSIONISM EXPRESSIONISM KUBISM SURREALISM POPKONST

Litet häfte om: IMPRESSIONISM EXPRESSIONISM KUBISM SURREALISM POPKONST Litet häfte om: IMPRESSIONISM EXPRESSIONISM KUBISM SURREALISM POPKONST Impressionism Impressionism kan översättas till intryckskonst. Man målade intrycken av det man såg, inte verkligheten. Impressionismen

Läs mer

Bildhantering i OEW. Vi ska arbeta med följande bilder:

Bildhantering i OEW. Vi ska arbeta med följande bilder: Bildhantering i OEW Bilder på webben Bilder som man ser på olika hemsidor bör ha dessa egenskaper: 1 Klara färger 2 Skärpa 3 Snabbladdade 4 Rätt storlek för syftet Vi ska arbeta med följande bilder: Program

Läs mer

Matematikundervisning med internet och film

Matematikundervisning med internet och film 14 mars 2015 Malmo ho gskola Sverker Aasa och Per Jo nsson, Malmo ho gskola Bakgrund Sverker och Per Olika teknologiprojekt vid Malmö högskola: Matematik för den digitala generationen MLE- Mobile learning

Läs mer

Kom igång guide till Notebook 10.0

Kom igång guide till Notebook 10.0 Kom igång guide till Notebook 10.0 Introduktion SMART Board är en interaktiv skrivtavla som du använder tillsammans med en dator och en projektor Datorn skickar en bild till projektorn Projektorn visar

Läs mer

Tobii C12. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Tobiis C12 och ögonstyrningen CEye. Habilitering & Hjälpmedel

Tobii C12. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Tobiis C12 och ögonstyrningen CEye. Habilitering & Hjälpmedel Tobii C12 Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Tobiis C12 och ögonstyrningen CEye. Habilitering & Hjälpmedel Förord Detta du nu håller i din hand är inte en komplett manual utan en kortfattad

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar

Lathund för att hantera kongresshandlingar Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator MAC Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder en

Läs mer

Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder

Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder Skola: Photoshop och Elements Redigering för äkta bilder Med Photoshop kan du lägga på coola effekter, skruva färger och kontraster till oigenkännlighet och skapa fantasibilder, men här lär vi dig i stället

Läs mer

Pensionär efter 41 år i Postens tjänst Vice ordf (kd) i kultur- och fritidsnämnden Tyresö Föreningsaktiv i Seniornet, Lions, Kd, EFS

Pensionär efter 41 år i Postens tjänst Vice ordf (kd) i kultur- och fritidsnämnden Tyresö Föreningsaktiv i Seniornet, Lions, Kd, EFS 2014-12-04 Vem är jag? Carl-Olof (Calle) Strand Slåttervägen 89 gift med Anita, f d lärare på Stimmet 3 barn, 7 barnbarn Sommarhus i Piteå (min hemstad) Pensionär efter 41 år i Postens tjänst Vice ordf

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna Lättläst vuxna Välkommen till Moderna Museet! På Moderna Museet finns konst från sent 1800-tal fram till idag. I samlingen finns ca 130 000 konstverk. Det finns till exempel 5000 målningar och 100 000

Läs mer

06. Skapa bildsegment

06. Skapa bildsegment 1/8 06. Skapa bildsegment Två mycket goda vänner, hunden Toya och katten Lisa. För att kunna länka från bilden till Toyas och Lisas egna hemsidor väljer vi att dela in bilden i segment. Till varje segment

Läs mer