Digital konst en översikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digital konst en översikt"

Transkript

1 Publicerad i Konstvetaren 2010, utgiven av Konsthistoriska klubben i Linköping Digital konst en översikt Sune Axelsson Det är nu sextio år sedan de första datorerna kom i bruk, och snart väcktes frågan om den nya tekniken också kunde utnyttjas inom konsten. Idag utgör digitalkonsten (engelskans digital art) en väl etablerad genre med många sidogrenar. Dess allmänna betydelse är att digital teknologi har använts som verktyg/medium vid skapandet eller presentationen av konstverket. Andra benämningar är datorkonst och multimediakonst. Under min värnplikt på 1960-talet kom jag i kontakt med en bild av Leonardo da Vincis Mona Lisa, som var utskriven på en fjärrskriftsprinter med ASCII-tecken. Bilden var således uppdelad i ett grovt raster där varje liten ruta innehöll en bokstav, siffra eller skiljetecken. Den symbol valdes som bäst matchade originalets gråskala, och i de djupaste skuggpartierna var flera symboler överskrivna. På normalt läsavstånd såg bilden ut som en grötig, obegriplig textmassa, men på några meters avstånd inträffade miraklet och Mona Lisa framträdde med sin milda blick och gåtfulla leende. Sedan dess har den digitala konsten fått många nya uttrycksformer. En del av dess konstverk är närbesläktade med den traditionella konstens målningar, teckningar och skulpturer. Den digitala konsten kan också skapa virtuella verkligheter och gör det möjligt att samverka med betraktaren på helt nya sätt. Datorns utveckling Det var vid Pensylvania University som den första digitala datorn utvecklades (1946). Den kallades ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer). Fem år senare var den första kommersiella datorn UNIVAC ute på marknaden. I tidiga datorer kommunicerade datorn med den yttre världen via hålkort och skrivare. Under talet utvecklades tekniken att låta varje punkt på bildskärmen (pixel) motsvaras av en cell i datorns digitala minne (bitmapping). Den digitala siffran i minnescellen styr gråskalan eller färgen hos bildpunkten. Douglas Engelbart, som arbetade vid Stanford Research Institute, introducerade också datormusen, som gör det möjligt att peka ut bildpunkter och interaktivt påverka dem. Därmed var grunden lagd för dagens smådatorer (PC). Det finns numera också speciella ritplattor med penna, som är enklare att använda än musfunktionen vid exempelvis digital frihandsritning. Redan på 1940-talet föddes en ny vetenskap: cybernetiken, vars namn har sitt ursprung i grekiskans kybernetes med betydelsen rorsman, härskare. Matematikern Norbert Wiener ( ) myntade begreppet i sina studier av styrsystem och symbiosen människa/maskin; ett forskningsfält som snart intresserade också många konstnärer. Datorgrafik, datornätverk och hypertext En digital bild byggs således upp via ett rutnät (pixel) eller linjer det senare kallas vektorgrafik. I tre dimensioner motsvaras pixlarna av små kuber: voxlar. Bildobjekt som skapats kan vridas och storleksförändras med matristransformationer. Det tredimensionella objektet kan projiceras perspektiviskt på en yta som motsvarar bildskärmen, varvid skymda linjer och ytor tas bort, belysning och skuggor läggs in och eventuell textur. Fotografier, litografier och andra bild- eller textdokument kan läsas av med en laserskanner och omvandlas till en digital bildfil, som sedan bearbetas med grafikprogram. Mörkrummets bildmanipuleringar kan idag enkelt utföras digitalt och dessutom utvidgas. Jämfört med traditionell teknik, som olja och akvarell, har den digitala tekniken flera fördelar. Det är lättare att pröva olika vägar och gå tillbaka med några knapptryckningar, färgval kan experimenteras fram friare och mer förutsättningslöst, foton kan omvandlas till bilder med linjestrukturer. Via datorn och

2 dess grafikprogram kan bilder sammansmältas till en enda bild genom kollageteknik eller genom att göra mellanliggande bilder halvtransparenta. Även om den slutliga målningen sker med traditionell teknik kan inledande studier, skisser av bildkomposition och färgval med fördel ske digitalt. I operativsystemet till varje PC finns idag enkla program för bildmanipulering. Mer avancerade möjligheter ges i kommersiella program som Adobe Photoshop och Corel Draw, eller gratisprogram som GIMP eller Paintnet. Också de enklaste programmen brukar innehålla funktioner som efterliknar digital olje- eller akvarellmålning, klippfunktioner, omvandling av färg till svartvitt och konturteckning, som kan följas av färgifyllnad med valfria nyanser. Färg och penselbredd kan varieras. Olika slumpeffekter kan också användas vid konstskapandet. Datorgrafiken har fått stor användning i konstruktionsindustrin för att göra ritningar (Computer Aided Design: CAD) och inom filmindustrin. Datorprogram kan också styra den mekaniska tillverkningen av produkten (Computer Aided Manufacturing: CAM). Det globala nätverket World Wide Web, som slog igenom på 1990-talet, är idag en omistlig del av datorvärlden för användaren. Distribuerade datornätverk i mindre skala hade redan börjat utvecklas av militären under det kalla kriget, eftersom en central beslutscentral var alltför lätt att slå ut vid kärnvapenattacker. Hypertext d.v.s. möjligheten att klicka på ett färgmarkerat ord på skärmen för att få fram nya texteller bildsammanhang är också viktiga verktyg för den digitala konsten. Under det markerade ordet på skärmen döljer sig en länk till en textfil/bildfil/video i datorn eller på webben. Figur 1: Rose/rhodoneasviten för heltalen d=1, 2,, 4 och n=1, 2,, 7. Algoritmkonst, datoranimation och fraktaler Konstverk med varierande komplexitet kan skapas av datorn via matematiska algoritmer. Konstnärer som använder denna teknik för konstskapandet kallas algorister. Ett trivialt exempel på algoritmstyrd konst är cirkeln, vars radie är konstant: r(θ)=r 0 då den vrider sig runt cirkelcentrum. Om radien varierar med vinkelvärdet (θ) kan mer komplicerade figurer skapas, t.ex. blomblad. Ett känt exempel är Rose/rhodoneasviten (Fig. 1) som genereras av r(θ)=sin(θ*n/d) där n och d är heltal. Algoritmer är också basen för att producera animerade filmer och datorspel. Vid datorstödd animation kan man låta datorn skapa bildsviter som ligger mellan glest tecknade bilder. Animationen kan också skapas från grunden i datorn via algoritmer som styr minspel, kroppsrörelser etc. Mycket komplexa bilder kan skapas av datorn med hjälp av fraktaler. Ordet myntades på 1970-talet av den franske matematikern Benoît B. Mandelbrot, som bidrog mycket till att popularisera denna del av matematiken. De första fraktala funktionerna skapades redan i slutet på 1800-talet av Georg Cantor och Giuseppe Peano. Pionjärer var också Gaston Julia, Karl Menger och svensken Helge von Koch med sin snöflingekurva från 1904.

3 En vanlig egenskap hos fraktaler är att mönstret upprepar sig in i minsta detalj om man förstorar bilden. Fraktaltekniken gör det möjligt att ta fram naturliknande bildobjekt som snöflingor, blad och trädliknande strukturer. Också kustlinjer har fraktalegenskaper. Frågan hur lång kust ett land har är därför svår att besvara, eftersom längden ökar med förstoringsgraden. Sierpinskitriangeln (Fig. 2) är ett grundläggande exempel på en fraktal. I en likformig triangel skrivs in en mindre likformig triangel. I de tre nya trianglar som då bildas skrivs nya trianglar in och förfarandet upprepas i det oändliga. Med liknande teknik kan även tredimensionella fraktaler utvecklas. Snöflingekurvan startar från en rät linje som bryts av en triangelutvikning. Varje sida i triangeln får en liknande triangelstörning. Förfarandet upprepas samtidigt som kurvan blir alltmer taggig och finstrukturerad. På senare år har tekniken utvecklats för att också generera 3D-fraktaler med djup i bilden. Daniel White lyckades nyligen ta fram tredimensionella mandelbrotbilder som han kallar Mandelbulbs. Några exempel visas i Fig. 3. Figur 2 (från vänster): Sierpinskitriangeln, von Kochs snöflingefraktal och en vegetationsliknande fraktal framtagen av Andreas Rejbrand. Figur 3: Exempel på tredimensionella Mandelbrotbilder framtagna av Daniel White.

4 Slumpen som medskapare I digital konst utnyttjas ofta slumpen som medspelare. Slumptal kan genereras via en algoritm och användas till att styra bildskapandet, påverka skeendet i en installation, eller kombinera bilder, texter, ljud på ett oförutsägbart sätt. Redan dadaisterna skrev poesi där man valde ut och ordnade orden slumpartat. Senare utvecklades sonettgeneratorer, där de fjorton radernas slutrim har många alternativ. Dessa väljs slumpmässigt och ständigt nya sonetter bildas med varierande skönhet och sammanhang. Närbesläktat är en utställning, där exempelvis femhundra digitala bilder visas på femtio skärmar. Vilka som presenteras under en timme eller dag väljs ut slumpartat i en aldrig sinande ström av kombinationer. Utställningen kan också anpassas efter besökaren: femåringen får se andra bilder än tonårskvinnan och den medelålders mannen. Slumpartad dikt och bild kan kombineras och anpassas till varandra. När exempelvis sonetten läses via en högtalare visar en skärm samtidigt bakgrundsbilder anpassade till valet av rimord. Virtuell verklighet Skapandet av en virtuell verklighet (virtual reality) har rötter tillbaka till 1860-talet. I vidare mening kan det platta måleriet med sina fantasilandskap anses vara ett fönster till virtuella verkligheter. Men under förra seklet sista hälft vidgades begreppet till att inte bara omfatta synintryck. Morton Heilig byggde 1962 en experimentteater som kallades Sensorama. Där visades kortfilmer som engagerade syn, lukt, hörsel och beröringssinnet via stereoskopiska synintryck, stereoljud, kroppens lutning, vinddrag och luktämnen som släpptes ut under föreställningen. Sensorama utnyttjade enbart mekaniska anordningar. Med Douglas Englebarts datorskärmar öppnades nya möjligheter. Vid amerikanska flygvapnet tog Tom Furness fram en visuell flygsimulator (1966) och två år senare skapade Ivan Sutherland och Bob Sproull en huvudmonterad skärm, vilket påtagligt ökade realismen vid presentationen. I slutet av 1970-talet utvecklades vid MIT en enkel realvärldssimulator där användaren kunde vandra omkring på gatorna i staden Aspen. Sensoramatekniken har vidareutvecklats. Ett exempel är den norske konstnären Stahl Stenslies interaktiva dräkt, The First Generation Inter-Skin Suit (1994), som innehåller sensorer och stimulatorer för kroppens olika delar (Fig. 4). Stimuleringen kan ske interaktivt över datornätverk. Ett annat utvecklingssteg tog Kazuhiko Hachia i Inter Discommunication Machine (1993), där han förser två personer med huvudmonterade skärmar och projicerar den ena personens synintryck och ljud på den andres presentationsutrustning i ett försök att upplösa gränsen mellan du och jag. Figur 4: Patentritning Morton Heiligs Sensorama och Stahl Stenslies Inter-Skin Suit (1994).

5 Några pionjärer Svenska konstnärer började redan under 1960-talets slut undersöka datorns möjligheter i den konstnärliga processen. Hit hörde Göran Sundqvist, Ann-Charlotte och Sture Johansson samt duon Holger Bäckström ( ) och Bo Ljungberg ( ) känd under artistnamnet Beck&Ljung. Se Gary Svenssons doktorsavhandling (2000): Digitala pionjärer - datakonstens introduktion i Sverige. Figur 5: Beck&Ljung Felixsnurran, (i två varianter). Beck&Ljung utvecklade med Lunds datacentral som bas ett bildalfabet och den så kallade Felixskivan, vilken kunde skapa slumpstyrda bilder i ett stort antal kombinationer. Göran Sundqvist deltog i utvecklingen av Saabs kommersiella datorer D21 och D22 i Linköping. Han berättar själv om den kreativa Saabtiden: Under servicepasset före arbetets början på morgonen hade jag möjlighet att utnyttja centralenheten för experiment med ljud och bild. Bl.a. gjorde jag en version av Mozarts "Ein Musikaliches Würfelspiel" (Ett musikaliskt tärningsspel). Mozart hade komponerat ett antal takter, som rätt kombinerade blev en valsmelodi. På Mozarts tid kastade man två tärningar och antalet prickar som kom upp visade vilken takt som skulle spelas. Här fick datorn både kasta tärningarna och spela musiken. En annan datorkonstnär med ingenjörsutbildning är Torsten Ridell (född 1946). Han studerade sedan vid konstakademin i Paris, men för att närma sig den moderna konstutvecklingen bytte han till experimentuniversitetet Université de Paris VIII-Vincennes. År 1971 kom han i kontakt med datorgrafiken och hade konstteoretikern Frank Popper som handledare. Ett huvudspår i Torsten Ridells konst är det konkreta och konstruktivistiska temat. Han har haft kontakter med konstnärsgruppen MADI (Materialiste Dialectique) och har gjort en rad utställningar med den konkreta konsten som främsta tema. Kompositören Lars-Gunnar Bodin insåg tidigt datorns möjligheter att komponera musik och vidgade snart sitt intresse till bildkonsten. Tillsammans med Göran Sundqvist utvecklade han verktyg för att skapa bilder där slumptal var styrande. Figur 6: Lars-Gunnar Bodin Seriell struktur 2B och Sven-Inge de Monérs Expanded Cub (ca 1978).

6 Sveninge de Monér (tidigare Sven Höglund) började 1961 undersöka de elektroniska bildernas möjligheter. Genom att skruva på TV-apparatens baksida hemma i Örnsköldsvik och använda starka magneter kunde han frambringa spännande effekter. Han bearbetade också några filmsekvenser av jazzmusiker elektroniskt så att det uppstod svävande rörelser i takt med musiken. Experimenten gick vidare med bl.a. video- och datahologram. Exempel på detta: Alice in the Light Land, Tokyo 1978 och Konstnären och Datorn, Figur 7: Charles Cohen, Analog time 03 och Charles Csuri, SineScape, Utomlands har naturligtvis intresset för digital konst varit både enormt och drivande för utvecklingen. Men någon rättvisande översikt ryms inte här och jag nöjer mig med några tidiga exempel. Finn fler på nätet eller i konstböcker som Christiane Paul: Digital Art, Thames&Hudson (2003). En sann pionjär inom den digitala konsten är Charles Csuri som tidigt skapade bilder med hjälp av matematiska funktioner. Han beskriver själv hur SineScape (1967) kom till i datorn efter genomförd digitalisering: Jag gjorde en linjeteckning av ett landskap. En sinusfunktion användes för att modifiera teckningen. Det tycks som om jag lät programmet upprepa proceduren omkring tolv gånger. Charles Csuri tillverkade 1968 också en skulptur där en matematisk funktion användes för att via en hålremsa styra en fräsmaskin. Han betraktas av Smithsonian Museum som fader till den digitala konsten och datoranimationen och har fått liknande erkännanden av Museum of Modern Art. En nyskapande konstnär är också Charles Cohen (född 1968). I halvpornografiska bilder suddar han ut den nakna figuren, som ersätts av den vita ytans tomhet. Resultatet en bild där frånvaron skapar en närvaro genom sammanhang, kontrastverkan och betraktarens fantasi. Se Fig. 7. Figur 8: Joachim Hendricks, Eye Drawings ( ) och Lillian F. Schwartz, Mona Leo (1987).

7 Till de mest spektakulära konstnärerna under förra århundradet hörde Andy Warhol, som använde en Commodore Amiga för att skapa en ny konststil. Efter hans död fann man i datorns diskettenhet en kort filmsekvens med Marilyn Monroe, vilken nu förvaras på Detroit museum. Den tyske konstnären Joachim Hendricks ögonteckningar är ännu ett exempel på hur den digitala tekniken finner ständigt nya vägar. En utrustning läser av ögonrörelserna, som i digitaliserad form via datorn styr en bläckskrivare. Hans streckbild i Fig. 8 är framtagen på detta sätt liksom hans innovativa bilder av tidningssidor där texten ersatts av ögonens komplicerade rörelsemönster under läsningen. En liknande väg slog den amerikanske konstnären Warren Neidich (född 1956) in på när han fäste små punktformiga ljuskällor på fingrar och armar på samtalande personer och fotograferade deras gester, kroppsspråk i samtalssituationer med lång exponeringstid. De svartvita fotografierna och deras rörelselinjer digitaliserades, överlagrades och färgades via datorns bildbehandlingsprogram. Hans konversationsbilder är estetiskt mycket tilltalande, och med namn som I am in love with him, Kevin Spacey (2002) eller I worked on my film today. Are you dating someone now? (2002). Till raden av kända amerikanska digitalkonstnärer hör också Lillian F. Schwartz (född 1927), som arbetade vid Bell Laboratories. Hennes mest spridda verk är Mona Leo (1987) en kombination av Leonardo da Vincis självporträtt och hans målning Mona Lisa, som också var startpunkten för denna betraktelse över den digitala konsten. Mona Leo för osökt tankarna till Marcel Duchamps mindre respektfulla tilltag från 1919, då han ritade mustasch och hakskägg på ikonen! Slutord Otvivelaktigt har den digitala tekniken ökat konstnärens tillgängliga verktyg och media på ett mycket påtagligt sätt. Fortfarande drivs den konstnärliga gestaltningen av kreativa överväganden och vägval på samma sätt som den traditionelle konstnären under tidigare sekler sökte motiv, form, färg och uttryckssätt. Digital konst finns nu representerad på en rad museer. Eftersom den ofta har en helt annan form än konventionell vägghängd konst krävs datorer, högtalare, storbildsskärmar och annan utrustning för att göra den tillgänglig för publiken. Det digitala formatet gör det möjligt att ladda ner konsten via Internet och föra in den i hemmet. Den digitala konsten har onekligen utmanat konstbegreppet. I ett kapitalistiskt samhälle kopplas konstverkets värde till marknadens värdering. Men det digitala konstverket kan reproduceras i miljonupplagor via disketter och nätet till mycket låga kostnader och med samma kvalité som originalet. En annan vanlig fråga är om det kan kallas konst när datorn själv skapar konstverket via matematiska algoritmer, som exempelvis fraktaler? Ett rimligt svar är: Ja på samma sätt som foton kan vara det! Oftast är konstnären estetisk medaktör både vid val av algoritm och vid utvärdering, presentation av resultatet. Som framgått ovan är den digitala konsten också en arena där konstnärer, ingenjörer, vetenskapsmän kan mötas över gränserna i ett stimulerande samarbete som för tankarna till byggandet av de gotiska katedralerna. Ett tidigt exempel är EAT (Experiments in Art and Technology) en grupp grundad av Billy Klüver 1966 och med deltagare som Andy Warhol, Robert Rauschenberg, John Cage och Jasper Johns.

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera

Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Digitala bilder & Fotografering med Digitalkamera Den digitala bilden. Det finns två huvudtyper av digitala bilder på datorn. Den ena bildtypen är uppbyggd av pixlar. Vill man göra det lätt för sig, översätter

Läs mer

Leonardo da Vinci och människokroppen

Leonardo da Vinci och människokroppen Leonardo da Vinci och människokroppen När vi läser om renässansen, är det självklart att studera Leonardo da Vinci eftersom han behärskade så många områden och kom att prägla mycket av det som vi referar

Läs mer

Datorn från grunden. En enkel introduktion. Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7

Datorn från grunden. En enkel introduktion. Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7 Datorn från grunden En enkel introduktion Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7 2 Inledning Välkommen till Söderköpings bibliotek! Vid detta

Läs mer

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching)

Öppna frågor (ur Good questions for math teaching) Här är öppna frågor som jag hämtat från boken Good questions for math teaching som jag läste i våras när jag gick Lärarlyftet. Frågorna är sorterade efter ämne/tema och förhoppningsvis kan fler ha nytta

Läs mer

Besöksadress/ateljé: Vasaplan 1 Mjölby. Mattias Frisk Bockarpsvägen 9 595 51 Mjölby. info@mattiasfrisk.com internet: www.mattiasfrisk.

Besöksadress/ateljé: Vasaplan 1 Mjölby. Mattias Frisk Bockarpsvägen 9 595 51 Mjölby. info@mattiasfrisk.com internet: www.mattiasfrisk. GRAFISK DESIGN & I L L U S T R AT I O N PORTFOLIO Vår kultur är i hög grad en visuell kultur. Bilder och budskap möter oss överallt i vår vardag. Visste du att vi uppskattningsvis möts av omkring 2000

Läs mer

Anvisningar för din ansökan Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan. Personbevis från Skattemyndigheten Betyg Arbestprover

Anvisningar för din ansökan Följande handlingar ska alltid bifogas din ansökan. Personbevis från Skattemyndigheten Betyg Arbestprover nya media KONST & DESIGn FRIA FÖRBEREDANDE KONSTLINJEN Du söker med 5-10 verk digitalt. Det är valfritt att söka med måleri, skulptur, teckning, video, foto, ljud, objekt osv. Digitala arbetsprover kan

Läs mer

Grundkurs smartboard Inledning Att använda en Smartboard

Grundkurs smartboard Inledning Att använda en Smartboard Grundkurs smartboard Inledning Smartboard är en interaktiv skrivtavla. Det finns många olika märken av interaktiva skrivtavlor, Smartboard är ett märke. Andra märken är Activeboard, ebeam, Teamboard mfl.

Läs mer

Genetisk programmering i Othello

Genetisk programmering i Othello LINKÖPINGS UNIVERSITET Första versionen Fördjupningsuppgift i kursen 729G11 2009-10-09 Genetisk programmering i Othello Kerstin Johansson kerjo104@student.liu.se Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

Grundläggande datorkunskap

Grundläggande datorkunskap Grundläggande datorkunskap Vissa nybörjare känner sig väldigt osäkra Man kan förstora texten på skärmen genom att trycka på Ctrl + SeniorNet Lidingö 2014-11-10 Mamma får en gammal dator av sin son men

Läs mer

DIGITALT SKAPANDE. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

DIGITALT SKAPANDE. Ämnets syfte. Kurser i ämnet DIGITALT SKAPANDE Ämnet digitalt skapande behandlar skapande och gestaltande processer med digitala verktyg i gränslandet mellan konstnärligt skapande och teknik. Innehåll och teknik i konstnärligt skapande

Läs mer

Digital bildhantering

Digital bildhantering Digital bildhantering En analog bild blir digital när den scannas. Bilden delas upp i småbitar, fyrkanter, pixlar. En pixel = den digitala bildens minsta byggsten. Hur detaljrik bilden blir beror på upplösningen

Läs mer

M=matte - Handledning

M=matte - Handledning Fingris Fingerräkning Grunden för matematik är taluppfattning. I detta spel parar du ihop tal med fingrarnas antal. Finns det fler fingrar än talet anger? Eller färre? Lika många? Det finns många frågor

Läs mer

Här finns de allra vanligaste frågorna. Klicka på frågan för att komma till svaret.

Här finns de allra vanligaste frågorna. Klicka på frågan för att komma till svaret. Innehållsförteckning Här finns de allra vanligaste frågorna. Klicka på frågan för att komma till svaret. Hur vill ni ha originalet? Vad är ett original? Vad är DPI? Vad är vektorgrafik? Vad är pixelgrafik?

Läs mer

Pensionär efter 41 år i Postens tjänst Vice ordf (kd) i kultur- och fritidsnämnden Tyresö Föreningsaktiv i Seniornet, Lions, Kd, EFS

Pensionär efter 41 år i Postens tjänst Vice ordf (kd) i kultur- och fritidsnämnden Tyresö Föreningsaktiv i Seniornet, Lions, Kd, EFS 2014-12-04 Vem är jag? Carl-Olof (Calle) Strand Slåttervägen 89 gift med Anita, f d lärare på Stimmet 3 barn, 7 barnbarn Sommarhus i Piteå (min hemstad) Pensionär efter 41 år i Postens tjänst Vice ordf

Läs mer

Robin Wahlstedt Datavetenskap / Spel Vetenskapsmetodik rwt07001@student.mdh.se. Datorgrafik i spel

Robin Wahlstedt Datavetenskap / Spel Vetenskapsmetodik rwt07001@student.mdh.se. Datorgrafik i spel Robin Wahlstedt Datavetenskap / Spel Vetenskapsmetodik rwt07001@student.mdh.se Datorgrafik i spel 1 Sammanfattning Dator grafik kan delas in i fyra olika områden: information, design, simuleringar och

Läs mer

Att bevara historiska bilder. Digitalisera, beskriva, söka, visa, långtidslagra

Att bevara historiska bilder. Digitalisera, beskriva, söka, visa, långtidslagra Att bevara historiska bilder Digitalisera, beskriva, söka, visa, långtidslagra Fokus Att bevara bildinformation i oftast lånade bilder genom att överföra informationen i digital form. i digital form. Bättre

Läs mer

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström

SIKTA IKT Viveka Gulda Annika Möl er Larsson Lisa Stenström Genom SIKTAs (Skolans IKT-Arbete i Lund) IKT-fortbildning erbjuds kommunens alla pedagoger och skolledare det senaste inom IKT! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger - att lära av varandra".

Läs mer

Electrohype Konferens 2002, Malmö 24 och 25 oktober

Electrohype Konferens 2002, Malmö 24 och 25 oktober Electrohype Konferens 2002, Malmö 24 och 25 oktober Tema: "Konst och mjukvara mjukvara som konst" Electrohype bjuder in till en två dagars konferens för att belysa och diskutera olika frågor som relaterar

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Datorn föds. http://www.youtube.com/watch?v=anrjsigryjw

Datorn föds. http://www.youtube.com/watch?v=anrjsigryjw Datorkunskap Vad är en dator Datorer är maskiner som utför uppgifter och beräkningar med hjälp av givna instruktioner eller program. Datorer arbetar genom att låta maskin- och programvara interagera. Maskinvara

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna Lättläst vuxna Välkommen till Moderna Museet! På Moderna Museet finns konst från sent 1800-tal fram till idag. I samlingen finns ca 130 000 konstverk. Det finns till exempel 5000 målningar och 100 000

Läs mer

Att få in bilder i datorn

Att få in bilder i datorn Att få in bilder i datorn 32 Första steget är att skapa bilden och få in den i datorn. Har du en digitalkamera känner du redan till hur man gör. Har du bilder på papper eller film kan dessa skannas och

Läs mer

Litteratur. Nätverk, Internet och World Wide Web. Olika typer av nätverk. Varför nätverk? Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola

Litteratur. Nätverk, Internet och World Wide Web. Olika typer av nätverk. Varför nätverk? Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola Litteratur Nätverk, Internet och World Wide Web Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola Beekman kap 9-11 Varierar i olika upplagor. Läs alla kapitel om nätverk och Internet och webb Olika typer

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING SKAPA STORT ETT NYTT KULTURPROGRAM FÖR BARN!

LÄRARHANDLEDNING SKAPA STORT ETT NYTT KULTURPROGRAM FÖR BARN! SKAPA STORT ETT NYTT KULTURPROGRAM FÖR BARN! INNEHÅLL Om SKAPA STORT programmen... 3 Till dig som lärare... 4 Förslag till konstprojekt... 5 Förslag till samarbete konstprojekt (svenska)... 6 Till dig

Läs mer

Allmän it-kunskap. Innehåll

Allmän it-kunskap. Innehåll sförteckning Datorkunskap 2.0 Office 2007, Windows Vista Allmän it-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Gamla datorer...9 Datorns funktion... 10

Läs mer

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta

Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Användarhandbok för administratörer av tjänsten för Mobil och surfplatta Ideon Science Park Scheelevägen 17 223 70 Lund, Sweden Innehåll Inledning... 3 Om Handboken... 3 Målgrupp... 3 Översikt av Applikationen...

Läs mer

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE

PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE PRESSMATERIAL BOKPROJEKTET MED FANTASIN SOM YRKE KONTAKT Telefon: Mathias Worbin 0768 652 305 Mail: mr_wigmannen@bildfobi.se Hemsidor: www.nilssoncrwth.se, www.bildfobi.se Facebook: Konstgruppen Bildfobi

Läs mer

Färgtyper. Färg. Skriva ut. Använda färg. Pappershantering. Underhåll. Felsökning. Administration. Index

Färgtyper. Färg. Skriva ut. Använda färg. Pappershantering. Underhåll. Felsökning. Administration. Index Med skrivaren får du möjlighet att kommunicera med färg. drar till sig uppmärksamhet, ger ett attraktivt intryck och förhöjer värdet på det material eller den information som du skrivit ut. Om du använder

Läs mer

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten.

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten. LINGUS32 Handledning Anne Börjesson Introduktion Lingus32 är ett program som främst är avsett att användas för att göra multimedia-baserade språkövningar. Programmet är skrivet för PC. Det finns möjlighet

Läs mer

Kort lektion i skannerteknik

Kort lektion i skannerteknik Sammanställd av Jan Borgfelt Vad är en skanner? En skanner är en bildläsare, som läser in bilder till Din dator. Det finns 2 typer av skanners som Du kan koppla till Din dator: 1. Flatbäddskanner. Läser

Läs mer

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning.

Centralt innehåll. Bildframställning. Redskap för bildframställning. Bildanalys. Bildframställning. Redskap för bildframställning. BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska

Läs mer

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt Bilder Innehåll: Inledning 1 Minneskort 1 Ansluta kamera eller minneskort 1 Föra över bilder, ett sätt 2 Föra över bilder, ett annat sätt 4 Var finns bilderna på datorn 6 Avslutning 6 Inledning 2 Välkommen

Läs mer

Välkommen 2 Navigering 3 Bokstäverna 3 Övningar kopplade till boken 6 Ord 10

Välkommen 2 Navigering 3 Bokstäverna 3 Övningar kopplade till boken 6 Ord 10 Interaktiv skrivtavla (IST) IST-kort Tutti Frutti3.indd 1 08-06-18 15.27.19 Manual digitalt lärarstöd för Tutti Frutti Välkommen 2 Navigering 3 Bokstäverna 3 Övningar kopplade till boken 6 Ord 10 Välkommen!

Läs mer

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam

Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Interaktiv skrivtavla Lintex ebeam Paletten Pennan Kalibrera tavlan Öppna Powerpoint direkt via paletten Öppna Scrapbooken (lektionsplaneraren) Pilen bredvid tangentbordsknappen visar att det finns fler

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Programmet Microsoft PowerPoint är ett program för att skapa presentationer för skärm eller utskrift. En presentation består av en eller flera bilder. En bild i PowerPoint är en sida

Läs mer

Undervisningsmål Bild Årskurs 1-9

Undervisningsmål Bild Årskurs 1-9 Undervisningsmål Bild Årskurs 1-9 Årskurs 1 - grundfärgerna samt blanda och experimentera med färger - namn på grundfärgerna samt svart och vit - framställa bilder med hjälp av tekniker, redskap och material

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

Torstens Digitalbildguide

Torstens Digitalbildguide Thor Stone Education Torstens Digitalbildguide 1 Det finns två huvudtyper av digital bild, vektorbaserad och pixelbaserad. - Vektorbaserade bilder bygger på en matematisk formel och kan storlekförändras

Läs mer

Innehåll. Omslagsfoto: Daniel Sahlberg. Liber AB Version 2.1 Sida 1

Innehåll. Omslagsfoto: Daniel Sahlberg. Liber AB Version 2.1 Sida 1 ONLINEBOKEN MANUAL Innehåll Om onlineboken...2 Onlinebok på dator och surfplatta...2 Kom igång med onlineboken... 3 Öppna onlineboken... 3 Läsa i onlineboken... 3 Hitta i onlineboken... 3 Lyssna på onlineboken...

Läs mer

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Mälardalens Högskola Philip Åhagen 4/13/2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Ordlista... 4 Inledning... 4 Skisser... 5 Varför skissa?... 5 Olika typer

Läs mer

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11

Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Sammanställning IKT/digitalt i Lgr11 Övergripande mål och riktlinjer: Mål Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola - kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande,

Läs mer

Kort lektion i Scannerteknik

Kort lektion i Scannerteknik Sammanställd av Jan Borgfelt Vad är en Scanner? En Scanner är en bildläsare, som läser in bilder till Din dator. Det finns 2 typer av Scanners som Du kan koppla till Din dator: 1. Flatbäddscanner. Läser

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

Hur man arbetar med OL Laser

Hur man arbetar med OL Laser Hur man arbetar med OL Laser - Kortfattad handledning för nybörjare - 1. Att arbeta med OL Laser Det här dokumentet är en kortfattad beskrivning av hur man arbetar med programmet OL Laser för att skapa

Läs mer

Förberedelseuppgift inför datorlaborationen

Förberedelseuppgift inför datorlaborationen Förberedelseuppgift inför datorlaborationen Det finns datorprogram som följer strålar genom linssystem. Rätt använda kan de vara extremt kraftfulla verktyg och bespara dig många timmars beräkningar. Datorlaborationen

Läs mer

Projektredovisning: VISIONS OF THE NOW

Projektredovisning: VISIONS OF THE NOW Projektredovisning: VISIONS OF THE NOW 1. Projektidé VISIONS OF THE NOW är en internationell festival och kongress, där frågor rörande konst och teknologi och dess samverkan, samt visioner av nuet och

Läs mer

Kryptering. Av: Johan Westerlund Kurs: Utveckling av webbapplicationer Termin: VT2015 Lärare: Per Sahlin

Kryptering. Av: Johan Westerlund Kurs: Utveckling av webbapplicationer Termin: VT2015 Lärare: Per Sahlin Kryptering Av: Johan Westerlund Kurs: Utveckling av webbapplicationer Termin: VT2015 Lärare: Per Sahlin Inledning Den här rapporten ska hjälpa en att få insikt och förståelse om kryptering. Vad betyder

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer

Vem är jag? Carl-Olof (Calle) Strand Slåttervägen 89 gift med Anita, f d lärare på Stimmet 3 barn, 7 barnbarn Sommarhus i Piteå (min hemstad)

Vem är jag? Carl-Olof (Calle) Strand Slåttervägen 89 gift med Anita, f d lärare på Stimmet 3 barn, 7 barnbarn Sommarhus i Piteå (min hemstad) 2013-10-03 Vem är jag? Carl-Olof (Calle) Strand Slåttervägen 89 gift med Anita, f d lärare på Stimmet 3 barn, 7 barnbarn Sommarhus i Piteå (min hemstad) Pensionär efter 41 år i Postens tjänst Vice ordf

Läs mer

Programmering för alla!

Programmering för alla! Programmering för alla! Inspirationsseminarium för lärare i grundskola och gymnasium Björn Regnell Professor Datavetenskap, LTH, Lunds universitet lth.se/programmera Video http://www.svt.se/nyheter/sverige/krav-pa-att-elever-lar-sig-programmera

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll sförteckning Datorkunskap Office 2007, Windows Vista Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Datorn från utsidan... 8 Datorlåda...8 Bildskärm...8 Stora och små datorer...8

Läs mer

Grafisk manual för Sveriges miljömål

Grafisk manual för Sveriges miljömål Grafisk manual för Sveriges miljömål GRAFISK MANUAL MILJÖMÅLEN, VERSION 1, SID 1 Det ska vara lätt för alla att kommunicera Sveriges miljömål! Många företag och myndigheter kommunicerar Sveriges miljömål,

Läs mer

MaxxECU MDash Android App

MaxxECU MDash Android App MaxxECU MDash Android App 2015-04-27 Viktig information! (bör läsas innan installation) Maxxtuning AB - info@maxxtuning.se 1 - Förord MaxxECU MDash är en Android app som kommunicerar trådlöst via blåtand

Läs mer

En noggrant planerad och organiserad kurs i matematik är ibland alltför lik en fjällvandring som aldrig lämnar den markerade leden.

En noggrant planerad och organiserad kurs i matematik är ibland alltför lik en fjällvandring som aldrig lämnar den markerade leden. En noggrant planerad och organiserad kurs i matematik är ibland alltför lik en fjällvandring som aldrig lämnar den markerade leden. Man ser en jämn ström av uppseendeväckande scenarier. Man undviker nog

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Macintosh PowerMac, system Mac OS 8.1-9.2.2 och Classic Mode 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit)

Macintosh PowerMac, system Mac OS 8.1-9.2.2 och Classic Mode 64 Mb RAM Miljontalsfärger (24 bit) N u ä r d e t e n k e l t a t t k o m m a i g å n g m e d v å r t n y a H i s s d e s i g n p r o g r a m! H i s s d e s i g n p r o g rammet passar alla typer av hissar och hissfabrikat. Både nyproduktion

Läs mer

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius

LÄR DIG ANVÄNDA DIN MAC. från grunden! Nu med Mac OS X Leopard! Harry Peronius Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA Nu med Mac OS X Leopard! DIN MAC från grunden! Del 1 GRUNDFUNKTIONER 4. Finder... 6 5. Dock... 34 6. Hjälp... 36 7. Mappar och filer... 38 8. Time Machine... 4 9. Systeminställningar...

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Systemenhet. Delarna i en dator

Systemenhet. Delarna i en dator Delarna i en dator En dator är ett system med delar som fungerar tillsammans. De fysiska delarna, som du kan se och röra vid, kallas maskinvara. (Programvara avser de instruktioner, eller program, som

Läs mer

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM

KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM KONSTEN PÅ CLARION HOTEL & CONGRESS TRONDHEIM Jaume Plensa, Barcelona (f. 1955) Jaume Plensa tillhör de mest uppmärksammade skulptörerna internationellt efter sin Crown Fountain i Millenium Park i Chicago,

Läs mer

Så här fungerar Version 21 okt - 2013

Så här fungerar Version 21 okt - 2013 Så här fungerar Version 21 okt - 2013 Jag Vill används som väljare kring många vardagliga situationer. T ex att välja aktivitet, välja utflyktsmål osv. Jag Vill används som ett enkelt trycka-hända program,

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9

Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9 Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9 Inledning Välkommen till steg 3 av Internetkursen för nybörjare!

Läs mer

Fotobok-guide Så här gör du en egen Ifolorbok

Fotobok-guide Så här gör du en egen Ifolorbok Fotobok-guide Så här gör du en egen Ifolorbok 01/12 Vad är en Ifolorbok och Ifolor Designer? En Ifolorbok är en äkta tryckt bok med pärmar och innehåll som du själv skapat med dina foton och texter. Ifolorboken

Läs mer

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte

3. Kursplaner 3.1 BILD. Syfte BL BILD 3. Kursplaner 3.1 BILD Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala,

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

Spara dokument och bilder i molnet

Spara dokument och bilder i molnet Spara dokument och bilder i molnet Ett moln är en samling pyttesmå vattendroppar på 1 000 meters höjd eller till och med högre. Molnen är diffusa och ändrar hela tiden form. Det finns faktiskt en hel del

Läs mer

Tips och idéer för Windows 8

Tips och idéer för Windows 8 Tips och idéer för Windows 8 Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itochlarande Tips och idéer för Windows 8 Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Skriften kan hämtas

Läs mer

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FOTOGRAFISK BILD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FOTOGRAFISK BILD Fotografiet blir en allt viktigare kommunikationsform, och människor möts dagligen av meddelanden i form av fotografiska bilder med olika avsändare och varierande syften. Den digitala

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Privatkopieringsersä/ning

Privatkopieringsersä/ning IMK-seminarium den 26 maj 2014 Privatkopieringsavgift Advokat Stefan Widmark 1919 års lag om rätt till litterära och musikaliska verk (LL) 1919 års lag om rätt till verk av bildande konst (KL) 1919 års

Läs mer

DIGITALA BERÄTTELSER. En handbok för digitalt berättande

DIGITALA BERÄTTELSER. En handbok för digitalt berättande DIGITALA BERÄTTELSER En handbok för digitalt berättande 1 Inledning I alla tider har det varit viktigt att berätta. Både för att lära och för att underhålla. Genom berättandet får alla möjlighet att ge

Läs mer

Så här kommer du igång med din Dell Chromebook 11

Så här kommer du igång med din Dell Chromebook 11 Så här kommer du igång med din Dell Chromebook 11 Om din utrustning Har du inte lämnat ditt avtal påskrivet till din lärare/mentor så gör det nu. Chromebooken är en Dell Chromebook 11. Chromebooken är

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

Mätning av fokallängd hos okänd lins

Mätning av fokallängd hos okänd lins Mätning av fokallängd hos okänd lins Syfte Labbens syfte är i första hand att lära sig hantera mätfel och uppnå god noggrannhet, även med systematiska fel. I andra hand är syftet att hantera linser och

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

TAGTOOL Användarmanual

TAGTOOL Användarmanual TAGTOOL Användarmanual Tagtool är ett verktyg för att skapa grafiska illustrationer och animationer i realtid, för projektion på fasader, scener och liknande. Tagtool kontrolleras av två personer samtidigt;

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 6 Länklistor 9 Övningar 10 Repetition 11 Kortfattad repetition 9 6 Inledning Välkommen till Nyfiken

Läs mer

Introduktion till programmering och Python Grundkurs i programmering med Python

Introduktion till programmering och Python Grundkurs i programmering med Python Introduktion till programmering och Python Hösten 2009 Dagens lektion Vad är programmering? Vad är en dator? Filer Att tala med datorer En första titt på Python 2 Vad är programmering? 3 VAD ÄR PROGRAMMERING?

Läs mer

Appar med symboler, text och talsyntes och/eller ljud som kan användas som stöd för personer som inte kan uttrycka sig via tal.

Appar med symboler, text och talsyntes och/eller ljud som kan användas som stöd för personer som inte kan uttrycka sig via tal. TIPS PÅ AKK-APPAR för ipad, iphone och ipod Touch Appar med symboler, text och talsyntes och/eller ljud som kan användas som stöd för personer som inte kan uttrycka sig via tal. Dec 2014 Sammanställt av

Läs mer

EclipseCrossword GÖR DITT EGET KORSORD. Av: Anders Wihlgaard Sundsvalls kommun

EclipseCrossword GÖR DITT EGET KORSORD. Av: Anders Wihlgaard Sundsvalls kommun EclipseCrossword GÖR DITT EGET KORSORD Av: Anders Wihlgaard Sundsvalls kommun Innehållsförteckning Introduktion... 3 Inställningar... 4 Dags att sätta igång... 5 Spara Skriva ut... 9 Bildkorsord i Word...

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

Innehåll: Startnyckel, introduktion. Internet som resurs 2. Del 3. Funktioner: Länkverktyget Infoga bild Infoga ljud Spara i Galleriet

Innehåll: Startnyckel, introduktion. Internet som resurs 2. Del 3. Funktioner: Länkverktyget Infoga bild Infoga ljud Spara i Galleriet Innehåll: Startnyckel, introduktion. Internet som resurs 2 Del 3 Funktioner: Länkverktyget Infoga bild Infoga ljud Spara i Galleriet 1 Internetuppkoppling förstärker de pedagogiska möjligheterna med en

Läs mer

Vad jag vill med denna kurs är att vi ska använda oss av olika mappar, som gör det överskådligt.

Vad jag vill med denna kurs är att vi ska använda oss av olika mappar, som gör det överskådligt. ORDNING och REDA Jag har inte varit aktiv inom SeniorNet mer än några år, men har träffat flera som haft datorer, som varit minst sagt röriga. Därmed inte sagt att de som ägt dem varit röriga, snarare

Läs mer

EIZOs guide till en djupare förståelse av digital fotografi

EIZOs guide till en djupare förståelse av digital fotografi EIZOs guide till en djupare förståelse av digital fotografi Vad definierar en skärm med korrekt visning? Vad är den idealiska arbetsmiljön? Vad är de optimala inställningarna för mitt bildredigeringsprogram

Läs mer

Fotoskolan. Kameran. Av Martin Cejie, Fotograf. Dina bilder kan bli bättre.

Fotoskolan. Kameran. Av Martin Cejie, Fotograf. Dina bilder kan bli bättre. 5 Dina bilder kan bli bättre. Fotoskolan Av Martin Cejie, Fotograf Det finns två fel när det gäller fotografering som är väldigt vanliga. Den legendariska pressfotografen Robert Capa lär ha sagt att blir

Läs mer

Photo Story 3. Manual till Photo Story 3 1

Photo Story 3. Manual till Photo Story 3 1 Photo Story 3 Manual till Photo Story 3 1 1. Programförklaring...3 Tips på användning... 4 2. 1 - Starta nytt projekt...4 3. 2 - Importera bilder...5 Leta efter bilder... 5 Tidslinjen... 6 4. 3 - Lägga

Läs mer

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Kompendium åk 1-3 Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Namn: Klass: Övergripande tema mål: Med detta tema vill vi att eleverna skall få kunskap, insikt och förståelse gällande:

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Datorn från utsidan... 8 Datorlåda...8 Bildskärm...9 Pekdon eller mus...9 Diskettstation...9 Optisk

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

Laboration i Fourieroptik

Laboration i Fourieroptik Laboration i Fourieroptik David Winge Uppdaterad 30 januari 2015 1 Introduktion I detta experiment ska vi titta på en verklig avbildning av Fouriertransformen. Detta ska ske med hjälp av en bild som projiceras

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Att komma igång med DISGEN 8.2

Att komma igång med DISGEN 8.2 Att komma igång med DISGEN 8.2 Nedanstående bild är den man möter när man installerat programmet. I handledningarna för de olika versionerna av DISGEN finns beskrivning hur man kommer igång med inmatning

Läs mer