Den första svenska datorn BESK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den första svenska datorn BESK"

Transkript

1 Den första svenska datorn BESK Av: Daniel Watson Zerdesht Ahmed Vetenskapsmetodik CDT212 Institutionen för datavetenskap Mälardalens Högskola Västerås Mars

2 Sammanfattning Tillverkningen av datorer i Sverige började med matematikmaskinnämndens start 26 november 1948, då den svenska staten kände behovet av en räknemaskin som skulle användas främst av marinen. Som i de flesta andra världsdelar på den tiden var syftet att utföra olika beräkningar av komplicerade skjuttabeller. Detta var en följd av andra världskriget då krigsindustrin behövde sådana räknemaskiner som kunde erbjuda noggrannhet och effektivitet inom detta område. Under år 1948 skickade matematikmaskinnämnden Sigurd Lagerman för att föröka köpa in en REAC maskin åt robotavdelningen inom det svenska försvaret, men detta inköp gick i stöpet på grund av exportrestriktioner. Då bestämde styrelsen av matematik maskinnämnden(mmn) att bygga en egen siffermaskin och det blev BARK, som var en mekanisk räknemaskin uppbyggd av reläer. Detta var bra till att börja med men staten ville satsa på en mer avancerad och snabbare maskin som kunde erbjuda en bättre prestanda, då byggdes BESK som var baserad på elektronrör som kunde erbjuda betydligt snabbare beräkningar. BESK blev grunden till en rad andra maskiner som byggdes i olika delar av landet, till och med i grannlandet Danmark. Exempel på dessa är efterföljarna SMIL, TRASK, facit EDB, SARA samt den danske kopian DASK. Denna utveckling ledde till att det skapades olika variationer av BESK som anpassades för olika ändamål. 2

3 Innehållsförteckning: Contents Sammanfattning... 2 Innehållsförteckning:... 3 Inledning... 3 Den första maskinen BARK (Binär Aritmetisk Relä-Kalkylat)... 4 BESK (Binär Elektronisk Sekvens Kalkylator)... 5 Elektronröret... 6 Williamsminnet... 6 Ferritkärnminnet... 7 Trumminnet... 8 Remsläsaren... 8 Elektrisk skrivmaskin... 9 Användningsområden... 9 Några av BESKs efterföljare Slutsats Referenser Inledning I denna rapport berättar vi stegvis om början på datorindustrin i Sverige och dess utveckling, vi gör detta genom att forska de första maskinerna BARK och BESK som räknas som grund och början på datorer i Sverige, men vi lägger mest fokus på BESK som är den första elektroniska datorn i den svenska datorindustrin. Vi börjar med att berätta om den första maskinen (BARK) som var en reläbaserad mekanisk med en lagom bra prestanda (hyfsad bra för att vara den första maskinen)som skulle utvecklas senare till en elektronisk maskin (BESK)som kunde erbjuda betydligt bättre prestanda. Vi går genom utvecklingen på BESK som skedde genom att bygga nya maskiner som hade BESK som grund. Detta ledde till en utveckling i datorindustrin i Sverige då nya maskiner med nya tekniker och funktioner kunde erbjuda en variation i storlek, kostnad, prestanda osv. Vi beskriver uppbyggnaden av dessa maskiner genom att ta upp deras huvudkomponenter och fokus på komponenterna i sig, deras konstruktion och hur de egentligen fungerar. 3

4 Den första maskinen BARK (Binär Aritmetisk Relä-Kalkylat) BARK är den första svensktillverkade maskinen. Den byggdes av matematikmaskinnämnden under ledning av Conny Palm som var en svensk ingenjör och forskare inom teleteknik och var en datorpionjär. Conny Palm ledde ett team som bestod av några andra ingenjörer och forskare inom detta område, dessa var: Harry Freese, Gösta Neovius, Olle Karlqvist, Carl- Erik Fröberg, G. Kellberg, Björn Lind, Arne Lindberger, P. Petersson och M. Wallmark. Skapandet av BARK började i 1948 med en budget på som den svenska staten stod för, den var färdig i februari BARK var en 32-bitars elektromekanisk maskin uppbyggd av reläer. Ett relä är en reglerteknisk elektrisk apparat där till/frånslag av en låg styrspänning kan styra slutande och öppnande av en annan elektrisk krets, denna teknik har använts mest inom telekommunikation (se figur 1, 2, och 3). BARK bestod av 8000 standard telefonreläer, 80 km kopparkabel och lödpunkter. figur 1 (ett elektromagnetiskt relä) figur 2 (olika typer av relä) figur 3 (ett elektromagnetiskt relä) I maskinen överfördes siffrorna längs tre bussar som vardera innehöll 32 sladdar eller sifferkanaler. Spänning på en sifferkanal representerade en siffra eller ett plustecken, ingen spänning representerade siffran noll eller ett minus-tecken. A och B bussarna transporterar tal från lagring till aritmetiska kretsar, och C-bussen transporterar siffror i motsatt riktning (se figur 5). BARK kunde utföra 10 operationer per sekund och hade ett minne på 50 register och 100 konstanter, i en senare uppgradering så fördubblades minnet. BARK kunde utföra en addition på 150 ms och en multiplikation på 250 ms. Den programmerades genom manuell uppkoppling av sladdar på en kopplingspanel (ett arbete som kunde ta flera dagar eller flera veckor!). Figur 5 (En skiss över BARK) 4

5 BESK (Binär Elektronisk Sekvens Kalkylator) Den 1 april 1954 invigdes BESK, den fyllde ett helt rum i Kungliga Tekniska Högskolans lokaler på Drottninggatan 95 A i Stockholm. Bakom dess konstruktion stod följande män: Arbetsledare: Conny Palm och sedan Stig Comét. Hårdvarukonstruktion: Erik Stemme och Gösta Novenius. Arkitektur och instruktionsuppsättning: Germund Dahlqvist,Olle Karlqvist,Göran Källberg och Arne Lindeberger. BESK var en 40-bitars maskin som bestod av 2400 elektronrör och 400 germaniumdioder, den hade ett internminne som var av Williamstyp och bestod av 40 stycken katodstrålerör, lite senare så uppgraderades internminnet till ferritkärnminne, externminnet var ett elektromagnetiskt trumminne. Eftersom BESK var uppbyggd av elektronrör så ökade prestandan markant jämfört med BARK, en addition utfördes nu på 56 mikrosekunder och en multiplikation på 350 mikrosekunder. Att BESK var en 40-bitars maskin beror på att man hade IAS maskinen som förebild. IAS maskinen skapades på universitetet Princeton i USA mellan , IAS står för Institute for Advanced Study och mannen som ledde utvecklingen av denna maskin hette John Von Neumann [16]. BESK och IAS är av Von Neumann arkitektur vilket betyder att instruktioner och data delar samma minne, till skillnad från Harvard Arkitekturen där instruktioner och data har separata minnen som är helt skilda från varandra (se figur 6 och 7). BESK hade en ordlängd på 40 bitar och i varje instruktion bestod av 20 bitar, så för varje ord rymdes det två instruktioner. Ett ord är i denna mening ett begrepp över hur många bitar ett system kan hantera. Figur 6 (Förenklat blockdiagram för BESK) 5

6 Figur 7 (En skiss av BESK) Elektronröret Fördelen med att använda elektronrör istället för reläer är att de är mycket snabbare och går inte sönder lika lätt. Elektronröret består av en lufttom behållare där man har placerat ett antal elektroder. Elektroner slungas via termisk emission från en upphettad katod till en anod (se figur 8), om denna är positivt i förhållande till katoden. Med ett styrgaller mellan anod och katod så bildas en triod, detta gör att man kan styra den ström som flyter mellan anod till katod och trioden kan då fungerar som en strömbrytare enligt samma princip som reläet. En stor nackdel med elektronröret är att det drar massvis med ström och kräver mycket kylning, detta gjorde även att de har en begränsad livslängd och behöver bytas ofta. Figur 8 (Elektronrörets uppbyggnad) Williamsminnet Williamsminnet var ett katodstrålerör som användes för att lagra binär data. Katodstråleröret består precis som elektronröret av en lufttom behållare där en uppvärmd katod avger strömmar av elektroner som i detta fall kallas för katodstrålar, elektronerna accelereras med hjälp av ett elektriskt fält och styrs (avlänkas) med hjälp av elektromagnetiskt fält, så att man kan bestämma vart på skärmen som strålen ska träffa. När det gäller Williamsminnet så förlitar sig detta på ett fenomen som kallas för sekundär elektronemission. Det hela går ut på att när man väljer att rita en punkt på en viss position på skärmen, så blir detta område positivt laddat om det närliggande området kring punkten 6

7 negativt laddat, denna laddning kvarstår på ytan av skärmen i bråkdelen av en sekund och tillåter röret att fungera som ett datorminne. En metallplåt placeras framför skärmen och när en punkts laddning ändras så detekteras detta i form av en spänningspuls som tas upp av metallplåten (se figur 9). Med hjälp av avlänkning av elektronstrålen så kan man bygga upp en matris bestående av punkter och streck på skärmen, där varje position har ett specifikt X och Y värde. En punkt får då representera 0 och ett streck värdet 1, detta ger då olika utslag i detekteringsplåten. Eftersom varje position tappar sin laddning efter ett tag, så måste värdet som är lagrat där återskrivas med jämna mellanrum. Williamsminnet i BESK bestod av 40 stycken rör och där varje rör kunde lagra 512 bitar. Åtkomsttiderna för Williamsminnet ansågs senare vara en flaskhals och det gjorde att man år 1956 bytte ut det mot ett snabbare ferritkärnminne. Figur 9 (Ett Williamsminne med detekteringsplåten utfälld) Ferritkärnminnet Ett ferritkärnminne består grund och botten av ett stort antal ferrit ringar som med hjälp av elektriskt ledande trådar binds ihop till en matris (se figur 10). Varje ring kan lagra en bit. Trådarna som löper igenom ringarna skapar magnetiska fält som polariserar ferrit kärnan, beroende på polariteten av ringen så representerar den antingen 0 eller 1. För att läsa av värdet på en ring så polariserar man ringen till det värde som anses vara 0, skulle ringen redan ha det värdet så händer ingenting men skulle ringen vara 1 så induceras en ström i en speciell tråd som används för att läsa av ringen. För att detta ska fungerar så måste varje läsning efterföljas an en skrivning för att återställa värdet på ringen. Ferritkärnminnet i BESK bestod av totalt 40 matriser som var en konstruktion av Carl Ivar Bergman, varje ring var endast 2mm stor och det gick åt hundratusentals och för att lösa konstruktionen rent praktiskt så anlitade man en grupp sykunninga hemmafruar som sydde matriserna. En fördel med ferritkärnminnet som är värt att ta upp är att det är ett icke-flyktigt minne (nonvolatile) och behåller därför sin information även om strömmen skulle slås av. Begreppet core dump är ett arv från den tid då datorerna använde denna form av minne. Figur 10 (En förstorad bild av ett ferritkärnminne) 7

8 Trumminnet Sekundärminne är en form av minne där data lagras permanent. Ett trumminne är ett sekundärminne som består av en stor cylinder som är belagt med ferromagnetiskt material vilket gör att man kan lagra data genom att ändra den magnetiska polariteten på en given position. När det gäller BESK så bestod sekundärminnet av två stycken trummor på 120mm i diameter och det ferromagnetiska materialet var röd järnoxid (se figur 11). Data lagrades i spår (kanaler) med hjälp av fasta läs/skriv-huvuden som satt fast monterade runt om trumman. Varje trumma i BESK hade 256 spår och kunde lagra bitar, vilket ger en total lagringkapacitet på 8912 ord. Remsläsaren Figur 11 (Bild på ett trumminne) Data och instruktioner ligger lagrade på en pappersremsa i form av stansade hål. Data på remsan lästes in med hjälp av en dielektrisk remsläsare. Denna remsläsare består av sex stycken avkänningselektroder vilket motsvarar antalet parallella spår på remsan (se figur 12 och 13). Mellan elektroderna finns ett luftgap som remsan löper igenom, på ovansidan finns en gemensam elektrod. Den faktiska avläsningen sker igenom att varje elektrod skickar ut en spänningspuls då papper befinner sig i luftgapen och avsaknaden av en spänningspuls, betyder att man har detekterat ett stansat hål. Denna läsare kunde som mest läsa av 400 rader per sekund. 8

9 Figur 12 (Förenklat schema över remsläsare) Figur 13 (Närbild på remsläsare) Elektrisk skrivmaskin Resultaten av beräkningarna skrevs ut med hjälp av en elektrisk skrivmaskin, hastigheten på denna var 12 tecken per sekund. Ville man ha ut sitt reslutat snabbare så fanns det en snabbstans, som kunde skriva ut data på hålremsor med hastighet av 145 tecken per sekund, denna remsa var man sedan tvungen att köra i en separat utskriftsmaskin som var helt skild från BESK. Användningsområden BESK användes bland annat till att lösa följande problem. Flygtekniska problem: Hållfasthetsberäkningar och fladderberäkningar Väderleksberäkningar: Analys av väderobservationer och prognosberäkningar. Reglertekniska problem. Ballistiska problem. Försäkringsmatematiska tabeller. Telefontrafiksproblem. Primtalsundersökningar: Hans Riesel hittade år 1957 Mersenneprimtal nummer 18. Värt att nämna är att man även gjorde hemliga körningar på BESK där FRA dekrypterade inspelad radiotrafik. Vissa beräkningar som tillhörde det svenska atombomsprogrammet kördes även på BESK. 9

10 Några av BESKs efterföljare BESK ledde till skapandet av en rad andra maskiner som räknas som fortsättningen på BESK dvs. skaparna utgick från BESK för att bygga nya varianter av den, Men dess huvuduppdrag var att göra beräkningar men i olika sammanhang och för olika syften. Detta skedde oftast genom att skriva en överenskommelse med MMN för att få ritningar på konstruktionen av BESK för att tillverka en egen. Exempel på sådana maskiner är följande: SifferMaskinen I Lund (SMIL). Den byggdes av Carl-Erik Fröberg som var professor i numerisk analys vid institutionen för numerisk analys vid Lunds universitet och togs i bruk i augusti SMIL var i bruk på universitetet fram till början Att bygga den kostade runt kronor. Delar av SMIL finns utställda på Malmös tekniska museum. SARA vid SAAB i Linköping: den 9 december 1956 blev det en överenskommelse mellan SAAB och MMN om att bygga en ny maskin som grundar sig på BESK. På den tiden hade SAAB fått en ny avdelning som kallades för Datasaab som senare blev en avknoppning av SAAB för att tillverka datorer som skulle användas i företagets produktion inom flygplansbranschen. Börje Langerfors som var chef för företagets beräkningsavdelning valdes ut som projektledare, och till slut blev det en BESK liknande dator som döptes senare till SARA. Företaget använde maskinen för att utföra sina olika beräkningar framför allt hållfasthetsberäkningar för Saab 37 Viggen som var en av SAABs produkter på den tiden. Facit EDB: byggdes av Facit Electronics i Solna-Stockholm under åren som en uppgradering av BESK. Denna var en transistoriserad kopia på BESK som programmerades genom att stansa en hålremsa som skulle senare skulle läsas in av maskinen, men nackdelen med denna teknik var att man var tvungen att stansa en helt ny hålremsa så fort man hade gjort något fel i programmet! Dansk Algoritmisk Sekvens Kalkulator(DASK): var den första datorn i Danmark, som byggdes av regnecentralen under åren i Köpenhamn. Den invigdes i september 1957, och hölls vid en vetenskaplig institution i Köpenhamn. DASK hade BESK som ursprung och bestod huvudsakligen av 2500 elektronrör, 1500 halvledare, och en trefas strömförsörjning på 15 kw, och kunde hantera beräkningar per sekund. TRASK: Var också en transistoriserad kopia av BESK, som planerades av matematikmaskinnämndens arbetsgrupp sedan byggdes av Datakonsult AB Fördelen med denna maskin var att den kunde läsa gamla BESK programmen. 10

11 Slutsats När vi har gått från BARK till BESK och sedan dess efterföljare, så ser vi att utvecklingen av systemen och dess komponenter har gått från elektromekanik till vakuumrör för att sedan övergå till magetiska minnen och till sist halvledare. För varje steg i denna utveckling så har systemen blivit snabbare och mera tillförlitliga, men den grundläggande arkitekturen av John Von Neumann har levat kvar och den står sig än idag. Det hade varit intressant att se åt vilket håll utvecklingen hade gått om man istället hade valt Harvard Arkitekturen och vilka tekniska lösningar som detta val hade tvingat fram. Vi tycker att staten fattade ett bra beslut när den valde att bygga egna datorer istället för att importera färdiga system, men det vore bra för Sverige om vi hade fortsatt satsa på datorindustrin som till exempel USA som idag är ett ledande land när det gäller utveckling och tillverkning av datorer. Referenser [01] Wikipedia.org, BARK, hämtad [02] Idg.se, Han byggde BESK - en svensk världsrekord dator, hämtad [03] Wikipedia.org, BESK, hämtad [04] Jstor.org, The BARK, A Swedish General Purpose Relay Computer, hämtad [05] Wikipedia.org, Swedish Board for Computing Machinery, hämtad [06] Lix.hisvux.se, Historien, hämtad [07] Wikipedia.org, Datasaab, hämtad [08] People.dsvu.su.se, Datorer på sextiotalet och sjuttiotalet, hämtad [09] Beagle-ears.com, Early Computing in Denmark, hämtad [10] Wikipedia.org, Relä, hämtad

12 [11] Techworld.idg.se, Datorhistorik i nytt ljus, hämtad [12] Fof.se, Återkoppling: Trask var inget överskottsbygge, hämtad [13] Wikipedia.org, Magnetic core memory, hämtad [14] Tekniskamuseet.se, 1950-talet, hämtad [15] User.it.uu.se, Kodning för BESK, 2a upplagan, , hämtad _swedish.pdf [16] Wikipedia.org, IAS machine, hämtad [17] Absoluteastronomy.com, BESK, hämtad [18] Wikipedia.org, Vacuum tube, hämtad [19] Treinno.se, BESK Binär Elektroniks Sekvens Kalkylator, hämtad [20] Wikipedia.org, Williams tube, hämtad [21] Nyteknik.se, Nytt primtalsrekord satt idag, hämtad [22] Wikipedia.org, Drum memory, hämtad

Datorns utveckling. Bild av ENIAC

Datorns utveckling. Bild av ENIAC Datorns utveckling År 1936 konstruerade den tyska ingenjörsstudenten Konrad Zuse den första elektroniska datorn, Z1, samt en rad andra datorer de förstördes 1944 när Berlin bombades under andra världskriget.

Läs mer

Datorn föds. http://www.youtube.com/watch?v=anrjsigryjw

Datorn föds. http://www.youtube.com/watch?v=anrjsigryjw Datorkunskap Vad är en dator Datorer är maskiner som utför uppgifter och beräkningar med hjälp av givna instruktioner eller program. Datorer arbetar genom att låta maskin- och programvara interagera. Maskinvara

Läs mer

Introduktion till programmering och Python Grundkurs i programmering med Python

Introduktion till programmering och Python Grundkurs i programmering med Python Introduktion till programmering och Python Hösten 2009 Dagens lektion Vad är programmering? Vad är en dator? Filer Att tala med datorer En första titt på Python 2 Vad är programmering? 3 VAD ÄR PROGRAMMERING?

Läs mer

Programmering för alla!

Programmering för alla! Programmering för alla! Inspirationsseminarium för lärare i grundskola och gymnasium Björn Regnell Professor Datavetenskap, LTH, Lunds universitet lth.se/programmera Video http://www.svt.se/nyheter/sverige/krav-pa-att-elever-lar-sig-programmera

Läs mer

Gert Persson Computers and Computing de första 15 åren

Gert Persson Computers and Computing de första 15 åren COMPUTERS AND COMPUTING I SKANDINAVIEN - tillbakablick över de första 15 åren i ett svenskt perspektiv - av Gert Persson gert.person.gpinformatik@telia.com Kort sammanfattning Den 16 december 1948 fattades

Läs mer

Kryptering. Av: Johan Westerlund Kurs: Utveckling av webbapplicationer Termin: VT2015 Lärare: Per Sahlin

Kryptering. Av: Johan Westerlund Kurs: Utveckling av webbapplicationer Termin: VT2015 Lärare: Per Sahlin Kryptering Av: Johan Westerlund Kurs: Utveckling av webbapplicationer Termin: VT2015 Lärare: Per Sahlin Inledning Den här rapporten ska hjälpa en att få insikt och förståelse om kryptering. Vad betyder

Läs mer

Programmering för alla!

Programmering för alla! Programmering för alla! del 1 Lärarlyftet Teknik 7-9, 2014-09-01 Björn Regnell Professor Datavetenskap, LTH, Lunds universitet lth.se/programmera Agenda 09:00-10:00 Introduktion; kursens upplägg Varför

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

Grundläggande datorkunskap

Grundläggande datorkunskap Grundläggande datorkunskap Vissa nybörjare känner sig väldigt osäkra Man kan förstora texten på skärmen genom att trycka på Ctrl + SeniorNet Lidingö 2014-11-10 Mamma får en gammal dator av sin son men

Läs mer

Systemkonstruktion Z2

Systemkonstruktion Z2 Systemkonstruktion Z2 (Kurs nr: SSY 045) Tentamen 27 Maj 2006 Tid: 8:30-12:30, Lokal: M-huset. Lärare: Stefan Pettersson, tel 772 5146, 0739907981 Tentamenssalarna besöks ca kl. 10.00 och 11.30. Tentamen

Läs mer

Fö 2: Minnen. Introduktion. Primärminnet. Interna och externa minnen. Introduktion, Klassificiering

Fö 2: Minnen. Introduktion. Primärminnet. Interna och externa minnen. Introduktion, Klassificiering Fö 2: Minnen Introduktion, Klassificiering Primärminne Sekundärminne Minneshiearki Cache-minne Introduktion Primärminnet används för att lagra program och data som är aktuella att använda. Sekundärminnet

Läs mer

Systemenhet. Delarna i en dator

Systemenhet. Delarna i en dator Delarna i en dator En dator är ett system med delar som fungerar tillsammans. De fysiska delarna, som du kan se och röra vid, kallas maskinvara. (Programvara avser de instruktioner, eller program, som

Läs mer

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10

PRODUKTUTVECKLING 3. CAD & 3D-ritning. Erik Almers 2011-01-10 PRODUKTUTVECKLING 3 CAD & 3D-ritning PM Erik Almers 2011-01-10 Detta fördjupningsarbete handlar om hur man kan använda sig utav 3d-modelering i en produktutvecklingsprocess. Betonar även vikten av 3d-modeleringen

Läs mer

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

Laborationer i miljöfysik. Solcellen Laborationer i miljöfysik Solcellen Du skall undersöka elektrisk ström, spänning och effekt från en solcellsmodul under olika förhållanden, och ta reda på dess verkningsgrad under olika förutsättningar.

Läs mer

Trådlös kommunikation

Trådlös kommunikation HT 2009 Akademin för Innovation, Design och Teknik Trådlös kommunikation Individuell inlämningsuppgift, Produktutveckling 3 1,5 poäng, D-nivå Produkt- och processutveckling Högskoleingenjörsprogrammet

Läs mer

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat).

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). Apparaten består av en justerbar mekanisk fördelare med plats för en

Läs mer

Nord och syd. Magiska magneter. Redan de gamla grekerna. Kinesisk kompass. Magnetfält. Magnetfältets riktning

Nord och syd. Magiska magneter. Redan de gamla grekerna. Kinesisk kompass. Magnetfält. Magnetfältets riktning Nord och syd Magiska magneter Osynliga krafter som verkar på avstånd Föreläsning 10/ 2010 Marica Ericson Redan de gamla grekerna Kinesisk kompass Gjorde kompasser av magnetit på 1100-talet magnetit ca

Läs mer

3. Hur är nätverkets konstruktion idag i jämförelse med de första? Svar: De är fortfarande densamma.

3. Hur är nätverkets konstruktion idag i jämförelse med de första? Svar: De är fortfarande densamma. 5 Frågor och svar om Internet, 06NVB 1. Nämn ett par skillnader mellan datorerna förr och datorerna nu? Svar: de var lika stora som rum, varje dator behärskade i stort sett bara ett enda smalt arbetsområde.

Läs mer

Cecilia Ingard. Boksidan

Cecilia Ingard. Boksidan Cecilia Ingard Boksidan Innehåll Vad som händer när datorn startar 3 Hur ser en dator bokstäverna? 12 Vad kan hända när man skriver ett brev 14 Inuti datorlådan 22 Moderkortet 23 Processorn 24 RAM-minnet

Läs mer

Genetisk programmering i Othello

Genetisk programmering i Othello LINKÖPINGS UNIVERSITET Första versionen Fördjupningsuppgift i kursen 729G11 2009-10-09 Genetisk programmering i Othello Kerstin Johansson kerjo104@student.liu.se Innehållsförteckning 1. Inledning... 1

Läs mer

Projekt "Kabelsökare" ver 1.4

Projekt Kabelsökare ver 1.4 Projekt "Kabelsökare" ver 1.4 Kan du, väckt mitt i natten, redovisa för 4011:ans pinnkonfiguration och offsetkompensera en 741:a på minst två olika sätt kan du sluta läsa. Kasta en blick på schemat och

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

Figur 2. Emission av ljus i en p-n övergång i ett halvledar-material är grunden för diodlasertekniken.

Figur 2. Emission av ljus i en p-n övergång i ett halvledar-material är grunden för diodlasertekniken. Diodlasern- en laser i tiden av Hans Engström, Luleå tekniska universitet Diodlasrar används allmänt inom kommunikation, datorteknik (optisk lagring och läsning) och hemelektronik och bildar en av grundstenarna

Läs mer

En Von Neumann-arkitektur ( Von Neumann-principen i föreläsning 1) innebär:

En Von Neumann-arkitektur ( Von Neumann-principen i föreläsning 1) innebär: Lösningsförslag för 725G45-tentan 3/11-10 1. Vad menas med Von Neumann-arkitektur? (2p) En Von Neumann-arkitektur ( Von Neumann-principen i föreläsning 1) innebär: Data och instruktioner lagras i samma

Läs mer

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved.

Copyright 2001 Ulf Rääf och DataRäven Elektroteknik, All rights reserved. Ver 2001-03-31. Kopieringsförbud. Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! OBS! Kopiering i skolar enligt avtal ( UB4 ) gäller ej! Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare

Läs mer

IT för personligt arbete F5

IT för personligt arbete F5 IT för personligt arbete F5 Datalogi del 1 DSV Peter Mozelius 1 En dators beståndsdelar 1) Minne 2) Processor 3) Inmatningsenheter 1) tangentbord 2) scanner 3) mus 4) Utmatningsenheter 1) bildskärm 2)

Läs mer

Robotfotboll med Arduino

Robotfotboll med Arduino Robotfotboll med Arduino Av Staffan Melin och Martin Blom Bild & form-skolan, Masthugget, Göteborg 2015 Staffan Melin, staffan.melin@oscillator.se Martin Blom, martinblomblom@hotmail.com Detta verk är

Läs mer

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN

BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN BILENS ELFÖRSÖRJNING. DEL 2: GENERATORN Att elförsörjningen fungerar är viktigt för att bilen ska fungera bra. Förra avsnittet handlade om batteriet, och nu ska vi fortsätta med generatorn. Precis som

Läs mer

Fortsättning med fjädrar i Örjebyn!

Fortsättning med fjädrar i Örjebyn! Björn Ohlsén framför maskinen som används för att tillverka fjädrar. Han visar här ett litet bleck som har slutdestination Kina! Fortsättning med fjädrar i Örjebyn! När Envikens Fjädrar flyttade produktionen

Läs mer

attraktiv repellerande

attraktiv repellerande Magnetism, kap. 24 Eleonora Lorek Magnetism, introduktion Magnetism ordet kommer från Magnesia, ett område i antika Grekland där man hittade konstiga stenar som kunde lyfta upp järn. Idag är magnetism

Läs mer

TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK

TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK TILLÄMPNINGAR INOM DATORTEKNIK I detta kapitel skall vi titta lite närmare på några specifika tillämpningar inom datorteknik som har anknytning till El och Energiprogrammet. Om du som läser denna kurs

Läs mer

Montering av kretskort 10-40X

Montering av kretskort 10-40X Byggbeskrivning programmerbar digital signaldekoder 10 40X 1[8] Montering av kretskort 10-40X Du har blivit ägare till en byggsats framtagen av signalsidan.se och Hemi konsult HB. Byggsatsen innehåller

Läs mer

Vad är ett dokument? Gör så här

Vad är ett dokument? Gör så här Orsaken till att man överhuvudtaget använder en dator är ju för att genomföra ett arbete, producera ett resultat eller skapa något. Man skriver ett brev, ritar en bild eller kanske gör en kalkyl av något

Läs mer

Göran Kjellberg. En intervju av Gustav Sjöblom 5 september 2008. Intervju 132. Från matematikmaskin till IT

Göran Kjellberg. En intervju av Gustav Sjöblom 5 september 2008. Intervju 132. Från matematikmaskin till IT Göran Kjellberg En intervju av Gustav Sjöblom 5 september 2008 Intervju 132 Från matematikmaskin till IT Denna intervju har genomförts inom ramen för projektet Från matematikmaskin till IT som är ett samarbete

Läs mer

Introduktion till programmering, hösten 2011

Introduktion till programmering, hösten 2011 Föreläsning 1 Programmering är ett hantverk. Det betyder att man inte kan läsa sig till den förmågan, man måste träna och man tränar genom att skriva mer och mer avancerade program. Programmering förutsätter

Läs mer

r 2 Arbetet är alltså endast beroende av start- och slutpunkt. Det följer av att det elektriska fältet är konservativt ( E = 0).

r 2 Arbetet är alltså endast beroende av start- och slutpunkt. Det följer av att det elektriska fältet är konservativt ( E = 0). 1 Föreläsning 2 Motsvarar avsnitten 2.4 2.5 i Griffiths. Arbete och potentiell energi (Kap. 2.4) r 1 r 2 C Låt W vara det arbete som måste utföras mot ett givet elektriskt fält E, då en laddning Q flyttas

Läs mer

TEMA FLYG. DATASAABs HISTORIA

TEMA FLYG. DATASAABs HISTORIA B I T S & B Y T E S UR DATASAABs HISTORIA TEMA FLYG F L Y G E T S D A T O R P I O N J Ä R E R Europas första försök med numerisk styrning 1954, Sveriges andra elektroniska datamaskin 1957, Sveriges och

Läs mer

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1.

En ny funktionellmodell som motsvarar det valda konceptet flytbojen, har skapats för att kunna dela in konceptet i moduler, se figur 1. Ikot grupp C4 Veckorapparort 7 (lv3) 240310 7.1 Systemarkitektur Modulisering av produkten Genom modularisering av konceptet delas olika delsystem in i sammanhängande grupper, moduler. En modul kan testas

Läs mer

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0

Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Monteringsanvisning till ESR_CAP Mätare v1.0 Tack för att ni vill bygga en byggsats av JETRONIC. Denna byggsats är inte lämplig för nybörjare. Denna manual skall guida dig genom denna konstruktion steg

Läs mer

Ordförande har ordet - sid 2

Ordförande har ordet - sid 2 Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Ordförande har ordet - sid 2 Hemsidan på engelska - sid 2 DSV drar ut i världen - sid 3 Grabbarna i USA - sid 4 Tidig höstutflykt

Läs mer

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll

Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll Rollkort Användning Dessa rollkort kan användas som stöd i produktutvecklingsprocessen eller för sig själva. De beskriver olika yrken och vilken roll personerna med dessa yrken haft i processen att ta

Läs mer

Elektriska signaler finns i våra kroppar.

Elektriska signaler finns i våra kroppar. Ellärans grunder Elektriska signaler finns i våra kroppar. Från örat till hjärnan när vi hör Från ögonen till hjärnan när vi ser När vi tänker och gör saker sänds elektriska signaler från hjärnan till

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling Maximanus Uppkoppling Slå av spänningen till datorn. Koppla ur det normala tangentbordet. Koppla in Maximanus, där det normala tangentbordet var anslutet. Om även det normala tangentbordet ska användas,

Läs mer

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA Översikt DEN MEST EKONOMISKA LÖSNINGEN FÖR BÅDE ON- OCH OFF-GRID Den perfekta lösningen för sommarhusägaren som vill ha varmvatten och/eller el året runt:

Läs mer

Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande

Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande Segjärnssystem för schaktfritt ledningsbyggande Schaktfritt ledningsbyggande Det moderna samhället ställer krav på hög tillgänglighet. Kostnaden för en avstängd väg eller gata centralt i en stad är stor.

Läs mer

1. q = -Q 2. q = 0 3. q = +Q 4. 0 < q < +Q

1. q = -Q 2. q = 0 3. q = +Q 4. 0 < q < +Q 2.1 Gauss lag och elektrostatiska egenskaper hos ledare (HRW 23) Faradays ishinksexperiment Elfältet E = 0 inne i en elektrostatiskt laddad ledare => Laddningen koncentrerad på ledarens yta! Elfältets

Läs mer

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR

SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR STUDIEAVSNITT 3 SKOGLIGA TILLÄMPNINGAR I detta avsnitt ska vi titta på några av de skogliga tillämpningar på geometri som finns. SKOGSKARTAN EN MODELL AV VERKLIGHETEN Arbetar man i skogen klarar man sig

Läs mer

Projektloggbok. Bild D. Viktor Rydberg Gymnasium. Fredrik Rundh. Nina Wedborn VT 2005. Fredrik Rundh

Projektloggbok. Bild D. Viktor Rydberg Gymnasium. Fredrik Rundh. Nina Wedborn VT 2005. Fredrik Rundh Projektloggbok Bild D Viktor Rydberg Gymnasium Nina Wedborn VT 2005 1 # Rubrik Datum 1 Mål 2005-01-20 Under höst- och vårterminen har mycket tid lagts ner på att färdigställa mitt projektarbete, ett komplett

Läs mer

Från räkneflickor till flygande IT-system Saabs roll i svensk IT-utveckling

Från räkneflickor till flygande IT-system Saabs roll i svensk IT-utveckling Från räkneflickor till flygande IT-system Saabs roll i svensk IT-utveckling Att Saab en gång i tiden och inte för så där värst längesedan utvecklade och tillverkade datorer är det många som inte känner

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

Tentamen i Fysik för K1, 000818

Tentamen i Fysik för K1, 000818 Tentamen i Fysik för K1, 000818 TID: 8.00-13.00. HJÄLPMEDEL: LÄROBÖCKER (3 ST), RÄKNETABELL, GODKÄND RÄKNARE. ANTAL UPPGIFTER: VÅGLÄRA OCH OPTIK: 5 ST, ELLÄRA: 3 ST. LÖSNINGAR: LÖSNINGARNA SKA VARA MOTIVERADE

Läs mer

Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation

Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation Umeå Universitet 041025 Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation Grupp 3: Christina Grahn, dit01cgn@cs.umu.se Dan Kindeborg, di01dkg@cs.umu.se David Linder, c01dlr@cs.umu.se Frida Bergman, dit01fbn@cs.umu.se

Läs mer

Tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111

Tentamen. Fysik del B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111 Linköpings Universitet Institutionen för Fysik, Kemi, och Biologi Tentamen Freagen en 1:e juni 2012, kl 08:00 12:00 Fysik el B2 för tekniskt / naturvetenskapligt basår / bastermin BFL 122 / BFL 111 Tentamen

Läs mer

Atomens historia. Slutet av 1800-talet trodde man att man hade en fullständig bild av alla fysikaliska fenomen.

Atomens historia. Slutet av 1800-talet trodde man att man hade en fullständig bild av alla fysikaliska fenomen. Atomfysik ht 2015 Atomens historia Atom = grekiskans a tomos som betyder odelbar Filosofen Demokritos, atomer. Stort motstånd, främst från Aristoteles Trodde på läran om de fyra elementen Alla ämnen bildas

Läs mer

WeldPrint Gasbågsvetsning i metall. Kvalitetsövervakning & Identifiering av fel

WeldPrint Gasbågsvetsning i metall. Kvalitetsövervakning & Identifiering av fel WeldPrint Gasbågsvetsning i metall Kvalitetsövervakning & Identifiering av fel ABN 74 085 213 707 A genda Varför har WeldPrint utvecklats Nya användare och utmärkelser Beskrivning hur WeldPrint arbetar

Läs mer

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR

Henrik Asp. Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Allt du behöver veta för att KÖPA DATOR Henrik Asp DEL 1 KOMPONENTER OCH PROGRAMVARA DEL 3 EFTER KÖPET 1. INTRODUKTION TILL BOKEN... 3 2. DATORNS HISTORIA... 4 A. Pc...5 B. Mac...6 C. HTPC...7 3. DATORNS

Läs mer

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB

FlyBot. Copyright Sagitta Pedagog AB FlyBot FlyBot är en flyplansmodell med fyra lysdioder, en tuta och en motor som driver propellern. Här lär du dig att programmera DC-motorns fart och riktning. 41 Robotfakta LED-kort På LED-kortet sitter

Läs mer

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna

CorEr. Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna CorEr Boden Energi AB utför prov med CoreEr i sopförbrännigspanna År 2007 startade Boden Energi AB sin senaste sopförbränningspanna av typen Roster, levererad av B&W Volund. Pannan förbränner cirka 50

Läs mer

Robin Wahlstedt Datavetenskap / Spel Vetenskapsmetodik rwt07001@student.mdh.se. Datorgrafik i spel

Robin Wahlstedt Datavetenskap / Spel Vetenskapsmetodik rwt07001@student.mdh.se. Datorgrafik i spel Robin Wahlstedt Datavetenskap / Spel Vetenskapsmetodik rwt07001@student.mdh.se Datorgrafik i spel 1 Sammanfattning Dator grafik kan delas in i fyra olika områden: information, design, simuleringar och

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Hur mycket betyder Higgspartikeln? MASSOR!

Hur mycket betyder Higgspartikeln? MASSOR! Hur mycket betyder Higgspartikeln? MASSOR! 1 Introduktion = Ni kanske har hört nyheten i somras att mina kollegor i CERN hade hittat Higgspartikeln. (Försnacket till nobellpriset) = Vad är Higgspartikeln

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Bruksanvisning Cebex SE7000

Bruksanvisning Cebex SE7000 Bruksanvisning Cebex SE7000 KONTAKTINFORMATION CEBEX Keramikexperterna AB Malmö Erlandsrovägen 3 S-218 45 VINTRIE Tel +46 40-671 77 60 Fax +46 40-671 77 61 5 fasta och 5 lagringsbara program. Digital display

Läs mer

Statisk elektricitet och elektrisk ström

Statisk elektricitet och elektrisk ström Statisk elektricitet och elektrisk ström 1 Elektricitet...2 Statisk elektricitet...2 Elektrisk ström...4 Seriekoppling...4 Parallellkoppling...5 Repetera kopplingar...6 Elektricitet Det finns två sorters

Läs mer

Föreläsning 6: Opto-komponenter

Föreläsning 6: Opto-komponenter Föreläsning 6: Opto-komponenter Opto-komponent Interaktion ljus - halvledare Fotoledare Fotodiod / Solcell Lysdiod Halvledarlaser 1 Komponentfysik - Kursöversikt Bipolära Transistorer pn-övergång: kapacitanser

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

Typ av LCD och dess användningsområde

Typ av LCD och dess användningsområde Typ av LCD och dess användningsområde Displayer kan definieras med avseende på i tre kategorier enligt tabellen nedan: Storlekskategor Skärm Upplösningsförmågan hos panel ier Smal Mindre än 3-tum Mindre

Läs mer

Hoppa till... Exportera till Excel

Hoppa till... Exportera till Excel Hoppa till... Startsida TFEMoodle Forskning Samverkan Om universitetet TFEMoodle LinSA, del 3 Återkopplingar Återkoppling HT11 Uppdatera Återkoppling Översikt Redigera komponenter Mallar Analys Visa inlägg

Läs mer

Uppfinnande av kameran

Uppfinnande av kameran Uppfinnande av kameran Under 1500-talet upptäckte man ett fenomen som senare skulle leda till uppfinnandet av kameran. Man gjorde en upptäckt i ett rum som var helt mörklagt med ett litet hål i väggen.

Läs mer

Programmering med Arduino

Programmering med Arduino Programmering med Arduino Av Staffan Melin och Martin Blom Bild & form-skolan, Masthugget, Göteborg 2015 Staffan Melin, staffan.melin@oscillator.se Martin Blom, martinblomblom@hotmail.com Detta verk är

Läs mer

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren

PM i Punktsvetsning. Produktutveckling 3 KPP039 HT09. Lärare: Rolf Lövgren PM i Punktsvetsning Produktutveckling 3 KPP039 HT09 Lärare: Rolf Lövgren Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Svetsning...3 Historia...3 Medeltiden...3 1800-talet...3 1900-talet...3 Resistanssvetsning...3

Läs mer

Tenta i Digitalteknik

Tenta i Digitalteknik Tenta i Digitalteknik Kurskod D0011E Tentamensdatum 2010-08-27 Skrivtid 9.00-14.00 Maximalt resultat 50 poäng Godkänt resultat 25 poäng inkl bonus Jourhavande lärare Per Lindgren Tel 070 376 8150 Tillåtna

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics Handbook.

Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics Handbook. CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 2009-01-13 Teknisk Fysik 14.00-18.00 Sal: V Tentamen i Optik för F2 (FFY091) Lärare: Bengt-Erik Mellander, tel. 772 3340 Hjälpmedel: Typgodkänd räknare, Physics Handbook, Mathematics

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1.

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Solar cells 2.0 Inledning Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Figure 2.1 Utrustning som används i experiment E2. Utrustningslista (se Fig. 2.1): A, B: Två solceller C: Svart plastlåda

Läs mer

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. Speed of light OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. 1.0 Inledning Experiment med en laseravståndsmätare

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare.

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare. Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära Joakim Wren Exempeltentamen 7 Tillåtna hjälpmedel: Allmänt: Formelsamling i Mekanisk värmeteori och strömningslära,

Läs mer

Mätstyrning med M7005

Mätstyrning med M7005 Matematikföretaget jz M7005.metem.se 150423/150626/150721/SJn Mätstyrning med M7005 en översikt Mätstyrning med M7005, en översikt 1 (12) Innehåll 1 Mätstyrning 4 2 M7005:s sätt att mätstyra 5 3 Anpassa

Läs mer

Välkommen till spännringarnas fantastiska värld. Information om Rosengrens spännringar och de möjligheter vi skapar för våra användare.

Välkommen till spännringarnas fantastiska värld. Information om Rosengrens spännringar och de möjligheter vi skapar för våra användare. Välkommen till spännringarnas fantastiska värld. Information om Rosengrens spännringar och de möjligheter vi skapar för våra användare. Den geniala idén! Förslutning av fat för vår kund Crown Pakkus OY

Läs mer

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS 2007 PHOTAX AB (www.photax.se) Visico Excel är en serie fläktkylda, microprocessorstyrda studioblixtar, med hög kvalitét och mycket bra prestanda (Laddningstid under 1 s.

Läs mer

Läsförståelse 26. Magnetism. Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm www.lektion.se. Bild från wikipedia. Pyramid av dankar och stavmagneter.

Läsförståelse 26. Magnetism. Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm www.lektion.se. Bild från wikipedia. Pyramid av dankar och stavmagneter. Läsförståelse 26 Bild från wikipedia. Pyramid av dankar och stavmagneter. Magnetism Innehåll Permanentmagneter och naturliga magneter Kompassen och jordens magnetfält Elektromagneten Från magnetism till

Läs mer

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-200 16-40 - 160 ºC Rostfritt stål Användningsområde För mätning av flöden på elektriskt ledande vätskor i slutna rörsystem. Klarar de flesta medier såsom

Läs mer

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com

Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com Welch Allyn Sverige AB Verkstadsgatan 12 263 39 Höganäs Sverige Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 Page 1 of 9 Bruksanvisning Informationen

Läs mer

Datorteknik. Tomas Nordström. Föreläsning 6. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Datorteknik. Tomas Nordström. Föreläsning 6. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Datorteknik Tomas Nordström Föreläsning 6 För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Föreläsning 6 Vad händer vid uppstart SoC och Kringkretsar, PIO Programmering i Assembler Lab2 genomgång

Läs mer

Teori Se din kursbok under avsnitt PID-reglering, Ziegler-Nichols metod och olinjära system (avsnitt 7.7 i Modern Reglerteknik av Bertil Thomas).

Teori Se din kursbok under avsnitt PID-reglering, Ziegler-Nichols metod och olinjära system (avsnitt 7.7 i Modern Reglerteknik av Bertil Thomas). 03-10-14/TFE CJ, BT, BaE, SG Laboration i kurs Tillämpad reglerteknik Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Umeå universitet PID - NIVÅREGLERING AV TANK Målsättning Målet med denna laboration

Läs mer

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMATISK LASERNIVÅ. Modell: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMATISK LASERNIVÅ Modell: ALL-100 www.nomenta.com SV Säkerhetsföreskrifter Underlåtenhet att följa instruktionerna nedan kan orsaka produkt- eller personskada. Läs och förstå alla instruktioner innan

Läs mer

Köpa dator. Det finns många mellanformer mellan mini och bärbar. De kan mer, men är dyrare.

Köpa dator. Det finns många mellanformer mellan mini och bärbar. De kan mer, men är dyrare. Köpa dator 1 Varför? Jag skall köpa min första dator. Min gamla dator har kraschat eller har fått ett allvarligt fel. Min gamla dator är för klen för nya saker jag vill göra. Jag vill ha en dator till.

Läs mer

AD-DA-omvandlare. Mätteknik. Ville Jalkanen. ville.jalkanen@tfe.umu.se 1

AD-DA-omvandlare. Mätteknik. Ville Jalkanen. ville.jalkanen@tfe.umu.se 1 AD-DA-omvandlare Mätteknik Ville Jalkanen ville.jalkanen@tfe.umu.se Inledning Analog-digital (AD)-omvandling Digital-analog (DA)-omvandling Varför AD-omvandling? analog, tidskontinuerlig signal Givare/

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

Till och från en inblick i ledande kretsar

Till och från en inblick i ledande kretsar Till och från en inblick i ledande kretsar Du använder el varje dag, ofta utan att du tänker på det. Det är inte svårt att räkna upp tio saker hemma som går på el. Pröva! Den slutna kretsen Strömmen måste

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 0000987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 0000987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering

Läs mer

Sammanfattning: Fysik A Del 2

Sammanfattning: Fysik A Del 2 Sammanfattning: Fysik A Del 2 Optik Reflektion Linser Syn Ellära Laddningar Elektriska kretsar Värme Optik Reflektionslagen Ljus utbreder sig rätlinjigt. En blank yta ger upphov till spegling eller reflektion.

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer