SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN"

Transkript

1 SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR

2 Linslusen utges av: SRF Uppsala län Kungsgatan 64 Tfn Uppsala Ansvarig utgivare: Solweig Lundkvist Köpmangården 9, 2 tr. Tfn Bålsta Redaktör: Brita Runquist SRF Uppsala län Kungsgatan Uppsala Tfn E-post: Layout: Linda Sundblom Ny hemsida: srf.nu/uppsala E-post: Material till Linslusen måste skickas till Linslusen är en medlemstidning för SRF Uppsala län. Den utkommer med fem nummer per år på storstil, punktskrift, daisy och e-post. Det finns möjlighet att ändra sitt läsmedia enbart på Linslusen. Hör av dig i så fall till kansliet på eller OBS! Var vänlig returnera inte daisyskivor efter ni har läst tidningen. Dessa kan inte återanvändas, släng i brännbart. Kansliets öppettider är följande: Kansliet: Annette Cedervall tfn: mån-tors fred Informatör: Brita Runquist tfn: måndagar tisdag onsdag ledig torsdag fredag

3 Innehållsförteckning Redaktörens ruta sid 4 Ordförande har ordet sid 4 Till minne av Sonia sid 5 SRF Uppsala läns årsmöte 2012 sid 5 Uttalande Se kompetensen och bidra till att förbättra villkoren sid 6 Ge personer med grav synnedsättning rätt till LSS! sid 8 Nya ledamöter i distriktsstyrelsen sid 9 Årsmöten i lokalföreningarna SRF Enköping sid 11 SRF Håbo sid 11 SRF Tierp sid 12 SRF Uppsala-Knivsta sid 12 SRF Östhammar sid 13 Arbetsgrupper sid 13 Friare val av hjälpmedel sid 13 Temaeftermiddag om kollektivtrafik sid 15 Nyheter för släktforskare sid 18 Nytt från Teknikgruppen sid 18 Recept - Lammkotletter med sommarsallad sid 19 Hemsidan sid 19 Inbjudningar sid 20 Besök på Psykiatrihistoriska museet sid 20 Fritidsdag i Enköping sid 20 Inbjudan till 75-årsfest med SRF Uppsala län sid 21 Inbjudningar från SRF Uppsala-Knivsta Vårfest på Odinsborg den 29 maj sid 22 Resa till Dalarna Västanviks folkhögskola sid 22 Bra telefonnummer sid 23 Kalendarium sid 24 3

4 Redaktörens ruta Alla våra medlemmar som har koll på våra aktiviteter vet att vi har gjort en hel massa under den här tiden och det kommer att göras en massa under resten av året må ni tro. Våren kommer med stormsteg och det börjar närma sig semester och sköna stunder vid grillen. Men innan dess finns fortfarande arbetsuppgifter kvar. Många informationer och glädjande nog fortfarande lika roligt som från början. Under hösten kommer ytterligare en regional informatörsutbildning och en inbjudan kommer i Linslusen nr 3. Ni som är intresserade är välkomna att höra av sig till undertecknad. Vi har haft en utbildning för medlemsrekryterare här i april och det gör att vi tillsammans skall arbeta för att få fler att gå med i vår organisation, där vi har som ledstjärna att arbeta för att alla synskadade skall få det så bra som det bara går. Du som redan är medlem hoppas jag hjälper till i det här arbetet och berättar om dina erfarenheter om SRF. Brita Runquist redaktör Alla våra lokalföreningar har olika aktiviteter och även distriktet ordnar en hel del så håll utkik i Linslusen så får du se vad som händer och sker ute i länet. Min förhoppning är att det alltid finns något som passar alla och en var. Ordförande har ordet Oj, vad tiden rusar iväg, tycker jag. När jag började fundera på denna spalt så var det innan påsk och nu är det en bra bit efter när jag sätter mig vid datorn och skall försöka få ihop lite till er så ni har något att läsa här framöver. Almåsa resan är idag fullbokad men det finns en reservlista ifall någon hoppar av. Som ni alla vet har det varit årsmöten i alla våra lokalföreningar och även i distriktet och dessa rapporter kan ni läsa om på annan plats i tidningen. Sedan har vi en friluftsdag som kommer att äga rum i Enköping som kommer att vara i juni. Allt det jag skriver om finns i Linslusens förra nummer och på kalendariet som är i varje tidning. Som ni förstår så finns det att göra hela våren och sommaren innan nästa tidning kommer för Personligen vill jag passa på att tacka för det förtroende ni medlemmar visar mig vilket gjorde att jag blev omvald för ytterligare ett år som ordförande. Det betyder att jag går in på mitt elfte år. 4

5 som ni vet så blir det fem Linslusar det här året. Det nummer som kommer i september kommer att innehålla en liten jubileumsbilaga eftersom distriktet fyller 75 år. Hennes kunskaper var ovärderliga och hon delade gärna med sig av dem till den som ville ta del av dem. Sonia har varit verksam i både distriktet och lokalföreningen i Tierp där hon var ordförande de sista åren. Som ni förstår så lämnar Sonia ett stort tomrum efter sig i hela SRF. Det skall vi fira lördagen den 1 september så håll utkik efter den inbjudan. Vi kommer att äta gott och roa oss kungligt, det kan jag lova. Jag kan bara säga tack Sonia för allt du gett oss och för allt du gjort för oss synskadade i Uppsala län. Det är med stor sorg och stor tacksamhet jag skriver dessa rader till ditt minne. Ja, kära vänner, nu börjar det minska på vad jag skall meddela er som är av stor vikt så det får bli dom vanliga uppmuntrande orden till er. Solweig Lundkvist ordförande SRF Uppsala län Var rädda om varandra så ses vi och hörs snart igen. Solweig Lundkvist ordförande SRF Uppsala läns årsmöte 2012 Lördagen den 14 april hölls SRF Uppsala läns årsmöte på Hotell Scandic nord i Uppsala. Bland annat röstade mötet in flera nya ledamöter i styrelsen. Dessutom antogs två uttalanden. Till minne av Sonia Sonia Ohlsson har lämnat oss i stor sorg och saknad. Det är med stor sorg jag skriver dessa ord till minne av Sonja. Totalt var det 31 tappra ombud och ett antal övriga närvarande som hade trotsat det snöblaskiga aprilvädret och tagit sig till Uppsala för årets första representantskap. Dessa mötesdeltagare lade 2011 års verksamhet till handlingarna, då man gav styrelsen ansvarsfrihet och godkände verksamhetsberättelse och årets bokslut. Jag lärde känna Sonia när jag kom med i SRF i början av 80-talet och det var därifrån jag fick mina första kunskaper i SRF:s historia och dess verksamhet. SRF var hennes andra stora intresse efter familjen som alltid kommit i första rummet för henne. 5

6 Under mötet förrättades också en hel del val. Till att börja med fick distriktets ordförande Solweig Lundkvist ombudens förtroende för ytterligare et år. Dessutom valdes hela fyra nya ledamöter in i styrelsen. Dessa nya ledamöter är Ivar Reite, Enköping och Tomas Wallén, Uppsala/Knivsta som valdes på två år samt Monica Carlson, Tierp och Svante Anderson, Uppsala/Knivsta som valdes på fyllnadsval på ett år. Även AnnKristin Andersson från Uppsala som redan suttit ett tag i styrelsen, valdes in i igen. Sedan tidigare sitter också Åsa Rosenqvist i styrelsen. Det andra uttalandet, som handlade om att förbättra arbetsmarknaden för personer med synnedsättning, ställdes till landstinget i Uppsala län, samtliga kommuner i länet och större arbetsgivare i länet. Här gav vi flera konkreta tips på åtgärder som alla arbetsgivare måste vidta för att villkoren för personer med synnedsättning på arbetsmarknaden ska bli bättre. Uttalandena finns att läsa på SRF Uppsala läns hemsida Micke Ståhl Uttalande Vidare valde årsmötet nya revisorer för föreningen. Till verksamhetsrevisor valdes Ingrid Paulsson, Uppsala/Knivsta med Arne Sundwall som ersättare. Till ny godkänd revisor valdes Gävleföretaget Rex Revision. Till: Uppsala läns landsting Samtliga kommuner i Uppsala län Länets större arbetsgivare media i Uppsala län Se kompetensen och bidra till att förbättra villkoren! Årsmötet antog också två uttalanden. Det ena handlade om LSSfrågan. I detta vill distriktet att LSS-lagstiftningen måste förtydligas så att personer med grav synnedsättning garanteras rätt till ledsagning genom LSS. Detta ställdes till ledamöterna i Riksdagens socialutskott, då detta utskott inom kort kommer behandla just LSS-lagstiftningen. Uttalandet ställdes också till tre berörda ministrar samt till Sveriges kommuner och landsting (SKL). För personer med synnedsättning eller andra funktionsnedsättningar är villkoren och möjligheterna på arbetsmarknaden mycket dåliga. Bristande kunskap och fördomar hos arbetsgivare, arbetsplatser som inte är anpassade till olika människors förutsättningar samt svårigheter att anskaffa hjälpmedel är några av de viktigaste orsakerna. 6

7 Till följd av detta är arbetslösheten närmare 50 % i dessa grupper en dyster statistik som gällt många år. Den gäller i Uppsala län såväl som andra delar av landet. personer med funktionsnedsättning samt att se över tillgängligheten i sina lokaler. Vi uppskattar mycket landstingets initiativ och nu förväntar vi oss att länets övriga arbetsgivare hänger på. Dock ser vi fler åtgärder som både landstinget och andra arbetsgivare behöver vidta. Nu har dock arbetsgivare i Uppsala län chansen att vara ett föredöme och förändra villkoren för personer med nedsatt arbetsförmåga. Genom att se kompetens istället för hinder kan ni förbättra möjligheterna till sysselsättning. Genom enkla åtgärder kan ni bidra till att förbättra statistiken. Genom nytänkande och ökad mångfald kan ni dessutom förbättra både kreativitet och lönsamhet. Glöm inte att det är det personliga mötet som förändrar attityder. Det är bara då sinnet öppnas och möjligheterna skapas som man kan se och utnyttja den kompetens som finns. Därför vill vi uppmana landstinget, länets kommuner och andra arbetsgivare att: Nyligen har landstinget i Uppsala län tagit initiativ till att skapa förutsättningar för ett mer inkluderande arbetsliv. Dessa initiativ utgår bland annat från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Både konventionen och den svenska diskrimineringslagen uppmanar till lika villkor samt förbjuder all form av diskriminering på arbetsmarknaden. * Ta fram tydliga riktlinjer för hur arbetsplatsen ska öppnas och göras fullt tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. * Ta fram riktlinjer för en kompetensbaserad rekrytering, där attityder, rädsla och fördomar inte kan styra. * Särskilt erbjuda praktikplatser och sommarjobb för personer med funktionsnedsättningar. * I upphandlingar och samarbeten ställa krav på att även andra arbetsgivare har en arbetsmiljö som är fullt tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. * Säkerställa att alla datorsystem och programvaror som används och utvecklas fungerar tillsam- De åtgärder som landstinget nu vidtar är att erbjuda praktikplatser och sommarjobb till personer med funktionsnedsättning, att se över sina rekryteringsprocesser för att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering, att särskilt rekrytera 7

8 mans med datorbaserade hjälpmedel som till exempel talsynteser och skärmläsningsprogram. * Utnyttja den kunskap och de stödinsatser som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kan ge för personer med nedsatt arbetsförmåga. * Öka er kunskap genom mer dialog med Synskadades Riksförbund och andra funktionshinderorganisationer. hjälpmedel eller har återkommande behov av annan persons hjälp för den dagliga livsföringen i boendet, i utbildningssituationen, på arbetet, på fritiden eller för att förflytta sig, för att meddela sig med andra eller för att ta emot information. Som exempel på personer som kan ingå nämns också personer med "grava syn- och hörselskador". Antaget vid SRF Uppsala läns årsmöte i Uppsala 14 april 2012 Det råder således ingen tvekan om att lagstiftarens mening varit att gravt synskadade ska omfattas av lagen. Till: Samtliga ledamöter i Riksdagens Socialutskott Justitieminister Beatrice Ask Barn- och äldreminister Maria Larsson Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson Sveriges kommuner och landsting För personer med grava synnedsättningar är det framför allt insatsen "Ledsagarservice" som kan vara aktuell. Under en lång rad av år ansåg också både kommuner och domstolar att personer med grava synskador skulle kunna ingå i lagens personkrets 3 och därmed få tillgång till den så viktiga insatsen. Ge personer med grav synnedsättning rätt till LSS! Lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft 1 januari I lagens personkrets 3 anges inte specifika diagnoser, vilket har gett upphov till stor tolkningsfrihet. I propositionen (prop 1992/93:159) framgår dock bland annat att en person med ett stort och varaktigt funktionshinder ska ingå i personkrets 3, om personen dagligen är mycket beroende av För en del av oss är ledsagning en förutsättning för att kunna förflytta sig på främmande platser, ha en aktiv fritid, ta emot skriftlig information och delta i samhällslivet. Ledsagarservice motverkar isolering och är också gynnsam för hälsan. 8

9 Under senare år har emellertid stor rättsosäkerhet infunnit sig, då kammarrätter har kommit att bedöma jämförbara fall på helt olika sätt. Nya ledamöter i distriktsstyrelsen Levnadsbeskrivningar Namn: Ivar Andreas Reite Född Norsk medborgare. Gift. Hustru svensk. 2 söner, ett barnbarn. Bor i Kungshusby ca. 2 mil söder om Enköping. Civilingenjör, väg- och vattenbyggare. Detta har inneburit att personer som haft tillstånd till ledsagarservice i en kommun, förlorat insatsen om hon/han flyttat till en annan kommun, eller till och med till en annan stadsdel inom samma kommun. Har arbetat för svenska företag som Vattenfall, SENTAB, VBB, VIAK och LM Ericsson. Har arbetat nästan 20 år utomlands i länder som Saudi Arabien, Tyskland och Island. Den grupp personer som tidigare bedömts tillhöra personkretsen får allt oftare avslag på sina ansökningar, trots uppenbara behov. Vi vet att Riksdagens Socialutskott nu i maj kommer behandla LSS-lagstiftningen. På utskottets bord ligger motioner från både allians- och oppositionspartier där motionärerna vill att Riksdagen ska säkerställa att personer med grav synnedsättning får rätt till LSS. Som pensionär sysslar jag med hus, trädgård, båt, bridge, aktier, deltar i språkkurser, gör utlandsresor, läser böcker (numera ljudböcker). Föredrar klassisk musik, opera. Synskadad (gula fläcken) sedan 3 år tillbaka. Medlem av SRF Enköping sedan Mot denna bakgrund kräver nu SRF Uppsala län: Att ett förtydligande måste göras i lagen, så att personer med grav synnedsättning garanteras rätt till insats genom LSS. Att riktlinjer och anvisningar måste tas fram som stärker lagstiftarens ursprungliga intentioner. Antaget vid SRF Uppsala läns årsmöte i Uppsala 14 april 2012 Namn: Svante Anderson Snart 65 år med ögonsjukdomen RP (Retinitis Pigmentosa) som just nu är på gång att pensionera sig. Bor och är uppväxt i Uppsala. Gift och har en son. Är inbiten släktforskare, musikalisk allätare och läser mycket (mest på daisy). Läser punkt men borde bli en snabbare punktläsare. 9

10 Sedan mer än 30 år medlem i SRF:s lokalförening i Uppsala och har där tidigare suttit i styrelsen och där bl a varit kassör. Företrätt lokalföreningen i Uppsala Kommuns handikappråd kunde jag tyvärr inte fortsätta som mekaniker p g a det. Sedan 2005 har jag haft sjukersättning blev jag tillfrågad om jag ville vara med i styrelsen för SRF Uppsala-Knivsta. Då visste jag inte så mycket om SRF men har med tiden lärt mig en hel del om organisationen och lärt känna många intressanta människor men har fortfarande mycket kvar att lära. Som nyvald i distriktsstyrelsen just tagit på sig att vara ekonomiskt ansvarig. Suttit som ledamot i Brukarrådet. Företrätt SRF Uppsala län vid SRF:s kongress. Medlem i Svenska RP-föreningen, som nu är en branschförening inom SRF och suttit i dess styrelse, företrätt RP-föreningen i Nordiskt samarbete samt vid Retina Internationals kongresser bl a i USA, Canada och Schweiz. Medverkat i redaktionskommittén för deras tidning RP-Info med specialitet medicin och vetenskap. Jag blev både glad och smickrad när jag tillfrågades om att sitta med i distriktets styrelse och hoppas att jag kan tillföra något då det finns många viktiga frågor som vi måste arbeta med. Namn: Monica Carlson 71 år och bor sedan 30 år i Söderfors. Jag blev medlem i SRF för drygt 30 år sedan och var anställd som kanslist på SRF Uppsala under 15 år. Har även engagerat mig i SRF Tierps styrelse och har vid ett tidigare tillfälle suttit som ledamot i distriktsstyrelsen. Jag tycker nu att det är dags att återkomma till distriktsstyrelsen. Namn: Tomas Wallén 38 år och bor i Långhundra utanför Knivsta tillsammans med sambon Ann och tre katter. På min fritid så är det hem och trädgård som gäller samt åka Sverige runt med Ann i vår semesterbuss. Har även ett stort intresse för motorsport och att lyssna på hårdrock. Eftersom jag även har en grav hörselskada är det bra när det låter mycket och högt. Mitt största intresse är medlemsrekrytering. Är utbildad bilmekaniker och har arbetat som det men då synen blev sämre och min synskada (Ushers syndrom) upptäcktes 10

11 Årsmöten i lokalföreningarna med guld i struparna, kopplade till kulturskolan i Enköping, under ledning av Eva Selgeryd. Efter inmundigande av kaffe och räkmacka avslutades sammankomsten och medlemmarna åtskildes efter väl förrättat årsmöte. SRF Enköping Till SRF:s årsmöte den 13 mars hörsammade cirka 30 medlemmar kallelsen och infann sig för att besluta om det gångna året och framtiden. Som mötesordförande medverkade Mona Örjes. På ett mycket uppskattat, förtjänstfullt och professionellt sätt lotsade hon medlemmarna genom dagordningen. Janne Wigdell SRF Håbo Den 10 mars var det dags för SRF Håbo att hålla sitt årsmöte. Vi var 20 personer varav 12 röstberättigade medlemmar som träffades i Rotundan på Medborgarhuset i Bålsta. Förutom sedvanliga förhandlingsfrågor kan nämnas att ordförande Arne Sundvall och ledamoten Ulf Brache lämnade styrelsen. Till ny ordförande på två år valdes Berndt Stråhle, Hummelsta och till ledamöter valdes Jan Wigdell, omval och Rose-Marie Eckebring, nyval samt Margareta Johansson, nyval. Ordförande Solweig Lundkvist hälsade alla välkomna och inledde mötet med en återblick på vad som hänt under året. Sedvanliga mötesförhandlingar inleddes och till mötesordförande valdes Gunilla Gustavsson, som är nybliven ordförande i kommunala handikapp rådet, KHR. Innan nyvalde ordförande avslutade årsmötet avtackade han de förtroendevalda som nu lämnade sina uppdrag genom att överlämna en liten gåva och tacka för det förtroende som visats honom. Vid konstitueringen efter mötet utsågs Rose-Marie Eckebring till v. ordf, Jan Wigdell fick ansvar som ekonomikontrollant och studieorganisatör. Styrelsen för SRF Håbo kommer under året att ha fem medlemmar, ordförande Solweig Lundkvist, ledamöter Anita Rosen, Paulette Andersson, Billy Lundkvist, Bernth Thoren. Till adjungerad kassör valdes Gunilla Sundström. Gun-Britt och Per-Olof Renefalk avtackades för sitt mångåriga styrelsearbete med paket, blommor och applåder. Efter förhandlingarnas slut medverkade sånggruppen Jefima, som är en grupp gymnasieflickor 11

12 Solweig avslutade årsmötet med att tacka för förtroendet att få leda SRF Håbo i ytterligare ett år. SRF Uppsala-Knivsta Ett 40-tal personer, varav 25 röstberättigade deltog på SRF Uppsala-Knivstas årsmöte den 23 mars. Sittande ordförande Bo Östen Svensson blev omvald med överväldigande majoritet. Valberedningen hade föreslagit Fredrik Larsson som ordförandekandidat. Fredrik Larsson blev invald i styrelsen. Det blev också Ulrika Rosén. Tomas Wallén valdes om. Susanne Hultgren Edholm Mötesreferent SRF Tierps Lördagen den 17 mars höll SRF Tierp sitt årsmöte på Anhörigcenter i Tierp. 21 medlemmar deltog, det bjöds på landgång och valfri dryck till lunch innan årsmöteshandlingarna inleddes. Valberedningen består av Jessica Holmgren Carlsson (sammankallande), Måns Högström och Daniel Rashid. Torsten Lindberg valdes till årsmötesordförande och undertecknad till årsmötes- sekreterare. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för år 2011 gicks igenom och god- kändes av årsmötet. Till de olika kommittéerna utsågs sammankallande personer som i sin tur ska utse ledamöter i samråd med styrelsen. Precis som tidigare finns en fritidskommitté, en studiekommitté och en trafikoch miljökommitté. Är du intresserad av att jobba med något eller några av dessa områden ska du kontakta kansliet. Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. Till ny styrelse valdes Sonia Ohlsson, Monica Carlson, Ingemar Hallberg, Gerda Waern och Teresia Lindberg. Lisbet Karlsson och Amanda Lindberg har ett år kvar på sina mandat. Dessutom utsågs en framtidsgrupp som ska ge förslag på hur föreningens verksamhet ska se ut framöver med hänsyn till föreningens ekonomi. Gruppen består av Mikael Dahlén (sammankallande), Tomas Wallén, Bo Östen Svensson och Måns Högström. Efter ett väl genomfört årsmöte bjöds det på kaffe och kaka. Amanda Lindberg Henrik Götesson 12

13 SRF Östhammar Annette på tfn eller e-post Lokalföreningen i Östhammar höll sitt årsmöte den 27 mars i kvarteslokalen Holken, Slagugglan i Östhammar. NHR:s ordförande i Östhammar, Inger Erlandson var mötesordförande under årsmötet. Till att vara mötessekreterare utsågs Barbro Mattson. Årsmötet hade samlat ett 20-tal deltagare. - Barn- och föräldragruppen - Brukarrådet - Informationsrådet - Kultur- och fritidsgruppen - Teknikgruppen - Trafik- och miljögruppen Friare val av hjälpmedel - Olika behov kräver olika lösningar Årsmötet behandlade verksamhetsberättelse och årsbokslut för Den av- gående styrelsen beviljades ansvarfrihet av årsmötet i enlighet med revisorernas förslag. Från maj 2012 gäller Friare val av hjälpmedel i Landstinget i Uppsala län. Det betyder att du som behöver hjälpmedel under minst ett år nu har möjlighet att välja andra hjälpmedel än de du idag kan låna från Landstinget. Då ingen annan i föreningen var sugen på att axla ordförandeskapet utsågs under- tecknad att i ytterligare två år inneha posten som föreningens ordförande. Vilka får Friare val av hjälpmedel? Det friare valet är till för dig som behöver syn- eller Kommunikationshjälpmedel samt för barn och unga upp till 21 år som behöver hjälpmedel inom förflyttning, personlig vård och kognition. Efter mötet följde en trevlig stund med smörgåstårta och dryck samt kaffe och god kaka under muntert samspråk. Ett lotteri med många vinster med hemliga paket höjde stämningen ytterligare. Du som vill och får möjlighet att göra ett eget val köper därefter ditt hjälpmedel med hjälp av en rekvisition. Din förskrivare bedömer dina behov och förutsättningar. Din förskrivare, till exempel sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut eller synpedagog, bedömer om Pia-Maria Hammarling Arbetsgrupper Inom distriktet finns flera arbetsgrupper. Om ni önskar delta i någon av nedanstående grupper, är du välkommen att anmäla dig till 13

14 Friare val av hjälpmedel är ett bra alternativ för just dig. stå för merkostnaden. Kostar det mindre går det överskjutande beloppet tillbaka till landstinget. Det är viktigt att du och din förskrivare pratar igenom vad Friare val av hjälpmedel innebär för dig och den typ av hjälpmedel du behöver. Servicekonto för avancerade hjälpmedel För vissa mer avancerade hjälpmedel ger landstinget ekonomiskt stöd för service och underhåll. Hjälpmedlet är då knutet till ett servicekonto som används för reparationer och reservdelar. Du äger ditt hjälpmedel Om Friare val av hjälpmedel passar för dig, tar din förskrivare ett beslut om egenvård. Det innebär att du äger och ansvarar för ditt hjälpmedel själv enligt konsumentköplagen. Vilka hjälpmedel ingår i Friare val? Du kan exempelvis välja rullstol, daisyspelare, talande klocka och duschpall. Aktuella listor på hjälpmedel finns på Du kan också kontakta din förskrivare. Under garantitiden är det är den som sålt eller tillverkat hjälpmedlet som har ansvar för att åtgärda eventuella fel. Om hjälpmedlet blir utslitet eller om du får nya behov vänder du dig till din förskrivare. Var kan jag köpa mitt hjälpmedel? Det finns flera sätt att hitta butiker och företag som säljer hjälpmedel. Du är aldrig tvingad att använda Friare val av hjälpmedel. Har du behov av hjälpmedel kan du alltid välja att låna hjälpmedel av landstinget. På 1177.se finns en sökfunktion där du kan söka hjälpmedelsbutiker och utställningar med olika typer av hjälpmedel. och landstinget betalar. När du valt Friare val får du en rekvisition av din förskrivare. Rekvisitionen gäller bara för ett hjälpmedel och används när du köper ditt hjälpmedel. Leverantören skickar sedan en faktura till landstinget. Du kan också gå in på webbplatsen hjalpmedelstorget.se eller googla på det hjälpmedel du söker. Om du ångrar dig eller inte hittar något hjälpmedel du vill ha, vänd dig till din förskrivare och lämna tillbaka rekvisitionen. Du får då låna ett hjälpmedel från landstinget istället. Om du väljer en dyrare produkt än rekvisitionen medger, får du själv 14

15 Har du fler frågor? Prata med din förskrivare inom vården. Eller kontakta Infoteket om funktionshinder, e-post: telefon: Anja Dahlin Price Kommunikationsstrateg Landstinget i Uppsala län , län/region i landet ska ha en regional kollektivtrafikmyndighet (nedan kallad rktm). I Uppsala län är det UL som är rktm och den politiska styrningen av UL är den nya nämnd där Johan är ordförande. Nämnden består av 13 ledamöter från alla partier och alla kommuner i länet. När den nya nämnden tillträdde tog landstinget över ansvaret för kollektivtrafiken i Uppsala län. Därmed är stadstrafiken i Uppsala och Enköping inte längre under kommunalt ansvar. Färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts är dock kvar under kommunernas ansvar. Sjukresor är landstingets ansvar, men dessa ligger inte under den nya nämnden utan som tidigare under produktionsstyrelsen. Temaeftermiddag om kollektivtrafik Den 30 mars höll SRF Uppsala län en temaeftermiddag om den nyordning som sedan årsskiftet gäller i kollektivtrafiken. Bland annat innebär nyordningen att vilket företag som helst, vid sidan av den ordinarie upphandlade trafiken, kan starta ny kollektivtrafik utan att ansöka om tillstånd. Under dagen närvarade tre gäster som pratade med oss om vad denna nyordning betyder i praktiken och om den gör någon skillnad för resenärer med synnedsättning. Johan berättade också att man just nu jobbar med att ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram som ska sträcka sig fram till Enligt nya lagen ska alla rktm ta fram sådana program. Ett förslag har just gått ut på remiss och i september kommer nämnden att klubba det färdiga programmet. SRF kommer att besvara remissen. Den första gästen var Johan Örjes som är landstingsråd för Centerpartiet i Uppsala län. Han är också ordförande för den helt nya kollektivtrafiknämnd som nu finns inom landstinget. Enligt nya lagen ska programmet redovisa behov och mål för trafikförsörjningen i länet. Både trafik som bedöms kunna utföras på kommersiell grund, det vill säga Johan berättade att den nya kollektivtrafiklag som gäller sedan 1 januari bland annat säger att varje 15

16 utan skattesubventioner, och trafik som myndigheten upphandlar på grundval av allmän trafikplikt ska redovisas. just nu gradvis en generationsväxling av alla fordon. I alla nya fordon ska rätt teknik finnas för utrop och nya komponenter införs också i de bussar som ännu inte bytts ut. UL har numera också en egen fordonskontrollant som har ansvar för att regelbundet undersöka om bussar och all teknik fungerar som de ska. Sture berättade också att UL inte gör någon utbildning av chaufförerna. Det gör bolagen själva utifrån de nivåkrav som UL ställer. Programmet ska också innehålla mål och åtgärder för att anpassa trafiken till behov hos personer med funktionsnedsättning. Det ska också definiera bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer. Enligt den nya lagen ska alla rktm verka för att kollektivtrafiken i länet är tillgänglig för alla resenärsgrupper. Sture berättade vidare att nya lagstiftningen innebär ett öppnande för fri konkurrens inom kollektivtrafiken. Om ett bolag vill köra en viss sträcka behöver man bara anmäla det senast 20 dygn innan sträckan körs första gången. Man behöver alltså inte ansöka om tillstånd som tidigare utan bara anmäla till trafikverket. Tanken med detta är att öka kreativitet och investeringslust och på så sätt göra kollektivtrafiken mer attraktiv för resenärerna. Den kommersiella delen av trafiken ska hitta nischer och behov som den skattesubventionerade trafiken inte tidigare hittat eller inte täcker. Programmet ska också ta hänsyn till och samordnas med övrig infrastruktur, samhällsplanering och utveckling i regionen. Rktm har enligt avtal särskilt ansvar för att samverka med länets kommuner. Gäst två under dagen var Sture Jonsson, informationschef på UL. Han berättade att UL vid årsskiftet övergick från att vara ett aktiebolag till att vara en förvaltning inom landstinget. Man har valt att behålla samma namn - UL - då man anser att det är ett gott varumärke. Orden Upplands lokaltrafik har dock slopats. När det gäller tillgänglighet kan rktm inte ställa samma krav på den kommersiella trafiken som på den upphandlade trafiken. Mål för tillgänglighet för hela trafiken kan dock sättas upp i trafikförsörjningsprogrammet. Med anledning av de problem som funnits med hållplatsutrop i länet berättade Sture att det förhoppningsvis kommer fungera bättre framöver. Man genomför 16

17 Den tredje gästen för dagen var Fredrik Svensson från myndigheten för trafikanalys. Denna myndighet har Regeringens uppdrag att utvärdera hur den nya lagen påverkar kollektivtrafiken. Man ska också utvärdera öppnandet av marknaden för kommersiell persontrafik på järnväg som började gälla 1 oktober resenärer med olika funktionsnedsättningar. Utvärderingen kommer att göras med bland annat enkäter till landets olika rktm och olika passagerarundersökningar. Även så kallad mystery shopping kommer kanske att användas för utvärderingen. Detta innebär att hemliga observatörer gör exempelresor i autentisk miljö för att utröna om hur resan fungerar utifrån olika perspektiv. Bland annat kan eventuella svårigheter för personer med funktionsnedsättningar utvärderas på detta sätt. Hur trafikutbudets omfattning och kvalitet påverkas, hur berörda myndigheter och aktörer agerar samt hur samordningen av trafiken fungerar är frågor som ska analyseras. Totalt jobbar man utifrån ca 10 olika frågeställningar. Avslutningsvis gav Fredrik också exempel på ny kommersiell trafik som försöker hitta nischer som den upphandlade trafiken inte täcker. Bland annat nämnde han bolaget Skandinaviska järnbanor som har öppnat en tåglinje som går direkt från Uppsala till Göteborg. Detta kallas för Blå tåget. När det gäller tågtrafik berättade Fredrik att det trots nyordningen inte räcker med att anmäla. Man måste också ansöka om ett så kallat tågläge hos Trafikverket. Därför ska myndigheten undersöka om fördelningen av tåglägen är rättvis och neutral. Finns det till exempel risk att SJ som redan har den största andelen av persontrafiken både upphandlad och kommersiell - får bättre tåglägen? Sammantaget blev det en intressant och givande eftermiddag med tre bra gäster. Även om det just nu är för tidigt för att med säkerhet kunna säga vad nyordningen i kollektivtrafiken innebär i praktiken och om den gör någon skillnad för personer med funktionsnedsättningar verkade de 12 närvarande deltagarna från SRF nöjda med eftermiddagen. Uppdraget att analysera reformerna sträcker sig från augusti 2011 till och med Om nödvändigt ska Regeringen kunna återkomma med ytterligare reformer. Myndigheten har ett särskilt uppdrag att titta på hur reformerna påverkar utbud och möjligheter för Micke Ståhl 17

18 Nyheter för släktforskare Nytt från Teknikgruppen Kyrkböckerna har scannats, dvs fotograferats, och därmed blivit tillgängliga med datorn. Men det krävs att man kan läsa på skärmen. Punktdisplay eller talsyntes fungerar inte beroende på att det är prästens handstil som visas. Möjligen kan någon klara läsningen med förstorande program (finns på Stadsbiblioteket). Teknikgruppen har ändrat sitt arbetssätt en aning för framtiden. För medlemmarna kommer det kanske inte märkas så mycket men vi vill arbeta effektivare i gruppen. Vi tycker att teknikutvecklingen är viktigt att bevaka för SRF och vill sprida kunskap om teknikutvecklingen bland medlemmarna genom praktisk verksamhet. Vi kommer att skriva i Linslusen om teknikutveckling och har målsättningen att ordna ungefär två temakvällar per termin. Teknikgruppen kommer att driva föreningens Facebook-sida, titta gärna in där. Privatpersoner kan teckna abonnemang genom AD Online för kort eller längre tid. Åtkomsten är gratis på Stadsbiblioteket och på Landsarkivet. Adresser och telefonnummer för kontakt: Stadsbiblioteket, Tid måste bokas. Hjälp, åtminstone för nybörjare, erbjuds. Vi kommer att driva arbetet i nätverksform med inre kärna som sammanträder minst två gånger per år så är du teknikintresserad går det bra att anmäla dig till kansliet. Landsarkivet, , Många datorer i stor sal. Om man bokar tid kan man få hjälp av jourhavande från Upplands släktforskarförening. Teknikgruppen AD Online, arkivdigital.se Upplands släktforskarförening, c/o L Alvebris, Fänkålsgatan 33, Uppsala Lars Erik Ledung 18

19 Recept Lägg hacket i en plastpåse, tillsätt örterna och häll i oljan och rödvinet. Lammkotletter med sommarsallad Lägg kotletterna i påsen och låt det marinera i kylen några timmar. Ta upp köttet och salta och peppra. Grilla kotletterna tills de ser gyllenbruna ut, 3-4 minuter på varje sida. Servera med sommarsallad och gärna en het tomatsalsa och eventuellt grillad potatis 4 portioner Ingredienser: gr lammkotletter Salt och peppar efter smak Marinad: 2 vitlökssallad Några myntablad 1 kvist färsk rosmarin 1 kvist färsk timjan 1-2 dl olivolja 1 dl rödvin Sommarsallad: Riv salladen i mindre bitar. Skär tomaterna i bitar. Kärna ur avokadon och gröp ur den, skär i mindre bitar. Skala och skiva en rödlök tunt. Sommarsallad: 1 salladshuvud Några fina sommartomater 2 avocado 1 röd lök g fetaost 1 dl kalamataoliver Lite strimlad fänkål, blekselleri eller mangold Lägg alltsammans i en skål. Smula ner fetaosten. Tillsätt oliverna och eventuellt lite fänkål, blekselleri eller mangold Dressing: Blanda olja, citron, vinäger, vitlök, örtkryddor och smaka av med salt och peppar. Häll dressingen över salladen. Rör om och låt stå en halvtimme. Dressing: 0.5 dl olivolja Lite pressad citron 2 msk balsamvinäger 1-2 pressade vitlöksklyftor Färska örtkryddor tex oregano, basilika, timjan Salt och peppar efter smak Hemsidan Äntligen kan ni gå in på vår nya hemsida. Där finns aktuell information, inbjudningar, kalendarium, Linslusen mm. Gör ett besök på Gör så här Marinad: Skala och vithacka vitlöksklyftorna och hacka myntan 19

20 Hör av dig om du har idéer om eller frågor om hemsidan till undertecknad på tfn eller Själva genomgången av museet kommer att ta ca 1-1½ timme. Efter genomgång finns det möjlighet att på egen hand gå runt och titta i museet. Visningen av utställningen kostar inget men frivilliga bidrag kan lämnas på plats. Annette Cedervall Inbjudningar Har ni några frågor går det bra att ringa till Berit Ljunggren tfn , Anmälan sker till Annette på kansliet tel , e-post: Varmt välkomna. Kultur och Fritidsgruppen Observera sista inbetalningsdag för avgiftsbelagda aktiviteter samt att anmälan är bindande. Fritidsdag i Enköping Datum: lördag 16 juni Pris: 100 kr Anmälan som är bindande görs senast torsdag 24 maj. Har du behov av särskild kost uppge det vid anmälan. Begränsat antal platser. Besök på Psykiatrihistoriska museet Datum: söndag 3 juni Tid: kl Plats: Eva Lagervallsväg 10 Sista anmälningsdag är måndag den 21 maj. Program Kl Buss avgår från Vaksala Torg i Uppsala vid konserthuset kl kaffe och smörgås kl Lunch (lax eller fläskfilé) kl tillbaka i Uppsala Samling vid ingången 5 minuter innan visningens början. Max deltagare 12 personer. I en gammal byggnad på Ulleråkersområdet i Uppsala ligger Psykiatrihistoriska museet som skildrar Ulleråkers historia och hur det var att vara patient och anställd där genom tiderna. Enköping är mest känt för två saker, Doktor Westerlund och sina vackra parker. Lördag 16 juni ska vi besöka Doktor Westerlunds museum och åka med parktåget och bli guidade bland alla vackra blommor. OBS! Museet ligger på andra våningen i en gammal byggnad som inte är handikappanpassad. Hiss finns inte. 20

21 Under dagen kommer det också att finnas tid för promenad på Hälsostigen eller utmed Enköpingsån. För de som tycker om att handla finns det många trevliga butiker runt torget och eftersom det är sommar även torghandel. Antalet är begränsat så först till kvarn I år fyller SRF Uppsala län 75 år och det ska vi fira med en stor fest. Den kommer att gå av stapeln på Restaurang Hyllan. Toastmaster på festen kommer att vara Björne Karlsson, så vill ni säga några ord är det bra att anmäla det i förväg på tel För de som reser utifrån länet in till Uppsala, varifrån den gemensamma bussen avgår, utgår reseersättning för billigaste möjliga färdsätt, färdtjänst eller kollektiva färdmedel. Under kaffet kommer Mia Husko Oldeberg och Hannes Husko Oldeberg och underhåller. Därefter kommer det att finnas möjlighet till en svängom på dansgolvet. Bekräftelse med program och inbetalningskort på deltagaravgiften skickas ut till alla anmälda deltagare. Meny: Skaldjurstoast Majskyckling med parmesan och citroncréme, syrlig tomat och salviasky serveras med palsternacka och potatispuré Vitchokladcheesecake med blåbärssorbet och bärcrisp. Vatten och lättöl ingår. Vill man ha vin till maten betalar man det själv.. Har du frågor kontakta Ann-Kristin Andersson tfn eller e-post Vi lovar en trevlig dag Varmt välkomna Kultur- och fritidsgruppen Inbjudan till 75-årsfest med SRF Uppsala län Om du är allergisk mot någon kost, vänligen anmäl detta när du anmäler dig. Datum: lördag 1 september Tid: kl Plats: Restaurang Hyllan, Saluhallens övervåning, Uppsala Priset för denna fest: 200 kronor. Sista anmälningsdag: Måndag 25 juni. Anmälan är bindande. Betalning senast den 15 augusti. Varm välkomna önskar festgruppen Berit Ljunggren Mikael Dahlén Åsa Rosenqvist 21

22 Anmälan sker till Annette på kansliet tel , e-post: Resa till Dalarna - Västanviks folkhögskola Nytt om boende och pris!! Observera sista inbetalningsdag för avgiftsbelagda aktiviteter samt att anmälan är bindande. Pris inkl resa, kost och logi samt entréer ca 3000 kr per person i dubbelrum för både röstberättigade och stödjande. För enkelrum tillkommer en kostnad av 400 kr. Har du fler funderingar, kontakta Pia-Maria Anmäl dig senast den 15 maj. Inbjudningar från SRF UppsalaKnivsta Vårfest på Odinsborg 29 maj Kom och drick och ät gott på Restaurang Odinsborg i Gamla Uppsala. Denna middag är istället för båtturen på Fyris River som blev inställd pga brobygget över Fyrisån. Här kommer mer information om den tidigare annonserade studieresan till Dalarna och Västanviks folkhögskola. Resan vänder sig till alla oavsett om du har läst i någon av föreningens studiecirklar eller ej. Självklart får man ta med sig en vän om man så önskar. Resan är öppen för alla. Alla är lika välkomna att följa med. Vi får besök av en hemlig gäst som kommer och underhåller oss. I priset som är 150 kr ingår en 1 rätters middag och bordsvatten, dvs lättöl, loka eller läsk. Den som önskar någon alkoholhaltig dryck får betala det separat till restaurangen. Du kan välja mellan kött, fisk eller vegetariskt alternativ. Dessa får du information om i samband med att du anmäler dig. Sång, musik och god mat hör ju till livets glädjeämnen, så hoppas att vi ses! Vi reser med Bergsbrunna Buss till Västanviks folkhögskola i Leksand. Här bor vi på internatet i dubbel eller enkelrum, och har hel pension, (frukost, lunch och middag samt för- och eftermiddagskaffe). Vi gör dagsutflykter med vår buss och besöker olika sevärdheter i Dalarna under guidad ledning av lärare från folkhögskolan. När:tisdagen den 29 maj kl Plats: Odinsborg Gamla Uppsala Anmälan senast tisdagen den 22 maj till Pia-Maria Några exempel på platser som vi kommer att besöka är Nusnäs där 22

23 man tillverkar dalahästar, Silverringens åttkantiga kyrka, Falukoppargruva, Carl Larssonsgården och många fler kända platser i Dalarna. Vi hoppas kunna komma ut på en båttur i Siljan med båten Gustaf Wasa. Ta chansen till en fin upplevelse! / Studiekommittén Bra telefonnummer: Kansliet: Annette Cedervall tfn: mån-tors fred Informatör: Brita Runquist tfn: måndagar tisdag onsdag ledig torsdag fredag Fax Växel SRF i Enskede Regional ombudsman Micke Ståhl Iris Hadar hjälpmedel Syncentralen Upplysningen UL/stadsbussarna

24 B-föreningsbrev Uppsala län Kungsgatan Uppsala Kalendarium Juni Studiebesök på psykiatrihistoriska museet Fritidsdag i Enköping Styrelsemöte Juli Almåsaresa September 1 Jubileumsfest 15 Regional informatörsutbildning Temahelg om kongressmålet, rehabilitering Semesterstängt på kansliet mellan 2 27 juli Manusstopp på Linslusen Nr 3: 6 augusti Nr 4: 17 september Nr 5: 21 november 24

SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta

SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta Synvinkeln Okt - Dec 2015 SRF Uppsala - Knivsta Program Synvinkeln Oktober - December Telefon kansliet Anmälningar görs på telefon: 018 56 09 21 eller 56 09

Läs mer

SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta

SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta Synvinkeln Aug Okt 2015 SRF Uppsala - Knivsta Program Synvinkeln Augusti - Oktober Telefon kansliet Anmälningar görs på telefon: 018 56 09 21 eller 56 09 22

Läs mer

SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta

SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta Synvinkeln Augusti - September 2016 Bildförklaring: Gamla Uppsala högar SRF Uppsala - Knivsta Program Synvinkeln Augusti - September Telefon kansliet Anmälningar

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Inte bara för. syns skull

Inte bara för. syns skull Inte bara för syns skull För ett tillgängligt samhälle Vet du att bankomaten kan prata med dig? Det har vi på Syn skadades Riksförbund (SRF) arbetat fram för att vi med synnedsättning ska kunna ta ut pengar

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för HSO Håbo.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för HSO Håbo. Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för HSO Håbo. Tid: Tisdagen den 4 november 2014, kl 19 00-20 00. Närvarande: Solweig Lundkvist, ordförande, Anita Rosen, Rune Westerlund, Gunnar Egehult, Nils-Ove

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN

SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 2 2014 1 Linslusen utges av: SRF Uppsala län, Kungsgatan 64, 753 18 Uppsala Tfn. 018 56 09 24, e-post uppsala.lan@srf.nu Ansvarig utgivare: Gunilla Thomsson

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 8. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 8. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 8. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 8. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 8 Recept Kött/fisk 500 gram nötfärs Ca 600 gram rödspätta Ca 600 gram fläskytterfilé 2 Potatis/ris/pasta pkt pasta 2 kg potatis 2, Hej! Välkomna till en ny vecka men nya goda vardagsrätter.

Läs mer

SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 2 2013

SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 2 2013 SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 2 2013 1 Linslusen utges av: SRF Uppsala län, Kungsgatan 64, 753 18 Uppsala Tfn. 018 56 09 24, e-post uppsala.lan@srf.nu Ansvarig utgivare: Gunilla Thomsson

Läs mer

SRF. Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta. Synvinkeln Okt - Dec. Bildförklaring: En knippe rönnbär.

SRF. Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta. Synvinkeln Okt - Dec. Bildförklaring: En knippe rönnbär. SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta Synvinkeln Okt - Dec 2017 Bildförklaring: En knippe rönnbär. SRF Uppsala - Knivsta Program Synvinkeln Oktober-December Telefon kansliet Anmälningar görs på

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan.

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. Ale för alla Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. I planen står det vad som ska göras i år, nästa år, 2013 och 2014. Varje år ska politikerna

Läs mer

Synskadades egen organisation

Synskadades egen organisation Mer än du anar Synskadades egen organisation Att Synskadades Riksförbund kan erbjuda sina medlemmar mer än du anar, det får du veta i den här foldern. Du får också lite information om hur organisationen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2011

Verksamhetsberättelse för 2011 Verksamhetsberättelse för 2011 ILCO:s Jönköpings länsförening 2012-03-10 Best Wester Hotell Småland i Klevshult Kallelse till ILCO:s årsmöte 2012 Lördagen den 10 mars håller vi årsmötesförhandlingar på

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej!

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej! 2015-03-07 E-information 2015/1 Hej! Vi närmar oss med stormsteg årets Tattoo som kommer att bli lite annorlunda. Det handlar mycket om att, trots ökade kostnader, få det att gå ihop så det gäller att

Läs mer

Färskostgratinerad lax. Allt-i-ett-rätt med kyckling. Lasses cottage pie. Rostat grönt med pocherade ägg

Färskostgratinerad lax. Allt-i-ett-rätt med kyckling. Lasses cottage pie. Rostat grönt med pocherade ägg Vecka 12 Färskostgratinerad lax Allt-i-ett-rätt med kyckling Lasses cottage pie Rostat grönt med pocherade ägg Hej! Denna veckan inträder både påsk och sommar - inte illa alls. Okej, "sommar" är kanske

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

Glödlampan. hsod.se. Sörmland. I detta nummer. Ordförande har ordet. Ny mandatperiod i LRFF. Presentation Synskadades förening Sörmland.

Glödlampan. hsod.se. Sörmland. I detta nummer. Ordförande har ordet. Ny mandatperiod i LRFF. Presentation Synskadades förening Sörmland. Glödlampan December 2014 Sörmland Representanter till LRFF 2015-2018 I detta nummer Ordförande har ordet Lena Talman Solveig Fredriksson Ulf Nordström Helge Andersson Ny mandatperiod i LRFF Christer Arnrup

Läs mer

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt.

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt. FSDB Stockholms och Gotlands Län Årsmötesprotokoll 2016 Dag: lördag den 19 mars 2016 Tid: 13.00-17.00 Plats: Gotlandsgatan 44 Närvarande: 23 röstberättigade medlemmar 1 Årsmötets öppnande FSDB Stockholms

Läs mer

SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 1 2012

SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 1 2012 SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 1 2012 1 Linslusen utges av: SRF Uppsala län Kungsgatan 64 Tfn. 018 56 09 24 Ansvarig utgivare: Solweig Lundkvist Köpmangården 9, 2 tr. Tfn. 0706 40 69

Läs mer

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul Hösten 2015 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från och med den 1:e januari 2015 finns fritidsprogrammet

Läs mer

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal.

Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. Protokoll Årsstämma 2009 Protokoll fört vid Fårtickegångens Samfällighetsförenings Årsstämma torsdagen den 26 mars 2009 i Krusbodaskolans elevmatsal. 1. MÖTETS ÖPPNANDE Björn Ericsson öppnade stämman och

Läs mer

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting GINSTBLaDET Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14 Ur Innehållet Ordförande har ordet Påskträff Årsmöte Riksting MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post Västgötagatan

Läs mer

DHR Ängelholm. NR.1 2013. Informationsblad om det som händer i föreningen. Kurser, fester, resor och andra aktiviteter.

DHR Ängelholm. NR.1 2013. Informationsblad om det som händer i föreningen. Kurser, fester, resor och andra aktiviteter. DHR Ängelholm. NR.1 2013. Informationsblad om det som händer i föreningen. Kurser, fester, resor och andra aktiviteter. DHR ÄNGELHOLM. BRUKSGATAN 5. 26233 ÄNGELHOLM. MOBIL. 070 5818051 ORGANISATIONSNR:

Läs mer

Protokoll Årsmöte 2013

Protokoll Årsmöte 2013 Protokoll Årsmöte 2013 www.sporren.info Datum: 2013-02-25 Plats: Stadshuset/Ryttmästaren Tid: 17.00-18.00 Närvarande: Helene Hopfgarten, Birgitta Lilja, Catharina Hedlund-Östman, Tordleif Hansson, Monica

Läs mer

familj Örtig korvgryta med paprika Oreganogratinerad kyckling Köttfärssås med farfalle

familj Örtig korvgryta med paprika Oreganogratinerad kyckling Köttfärssås med farfalle a3dagar 4 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie Se veckans roliga tips och pyssel! Vecka 43 a Örtig korvgryta med paprika b Oreganogratinerad kyckling c Köttfärssås

Läs mer

Höstmöte 2015 2015-11-14. Handlingar till höstmötet

Höstmöte 2015 2015-11-14. Handlingar till höstmötet Höstmöte 2015 2015-11-14 Handlingar till höstmötet Dessa handlingar finns i storstil, punktskrift, inlästa på Daisy och kan fås som Word-fil. Handlingarna går att beställa från föreningens kansli, tel

Läs mer

SPF Seniorerna årsstämma 2015

SPF Seniorerna årsstämma 2015 Uppsala län Org.nr 817 301-2207 SPF Seniorerna årsstämma 2015 Protokoll fört vid SPF Seniorerna Uppsala läns årsstämma på Viktoria Hotell & konferens den 8 april 2015. Distriktsordförande Laila S Eriksson

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION. Kansliet

MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION. Kansliet MEDLEMSBLAD AUGUSTI-OKTOBER 2011 INFORMATION Kansliet Kansliet har öppet mån, tis och tors kl. 9.00-15.30. Övriga tider finns telefonsvarare. Tel. 031-12 10 03. Mejl: goteborg.magotarm@telia.com Vår kanslist

Läs mer

DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011. Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter

DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011. Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011 Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter ORDFÖRANDE. OVE JANSSON. Tel. 0435-21694 MOBIL. 070-5216941 KASSÖR. SVEN-ÅKE JÖNSSON.

Läs mer

Medlemstidning för Föreningen Öckerö HjärtLung

Medlemstidning för Föreningen Öckerö HjärtLung Nr1 Februari 2015 Årgång 14 Medlemstidning för Föreningen Öckerö HjärtLung Tisdagen den 3 mars 2015 kl:17.30 på Solhöjden, Öckerö Välkomna! Namnen lästes upp och ett ljus tändes för var och en, därefter

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby 1 Årsmötet öppnas Ordförande Roland förklarade årsmötet öppnat och hälsade ett 90-tal medlemmar samt kyrkoherde Peter Andreasson

Läs mer

MAKTEN ÖVER VÅRA LIV. Valplattform för Synskadades Riksförbund

MAKTEN ÖVER VÅRA LIV. Valplattform för Synskadades Riksförbund MAKTEN ÖVER VÅRA LIV Valplattform för Synskadades Riksförbund Vi har väntat länge nog! STAT, LANDSTING OCH KOMMUNER - nu är det dags att öka tempot rejält för att leva upp till era mål och åtaganden. Den

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

Fålhagen. Årsmötesprotokoll 1(5)

Fålhagen. Årsmötesprotokoll 1(5) Årsmötesprotokoll 1(5) 2017-03-16 Årsmötet ägde rum i lokalen Storgatan 11. Närvarande 50 medlemmar och två gäster. 1 Årsmötet inleddes med parentation för att hedra minnet av under året avlidna medlemmar

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Infoblad nr 2 april 2012

Infoblad nr 2 april 2012 Infoblad nr 2 april 2012 Ordförande har ordet Nu är våren här och det blir ljusare för varje dag! Vi har ställt om våra klockor till sommartid och varje gång blir det diskussion om man ska skruva fram

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

En Lättare Vecka.

En Lättare Vecka. En Lättare Vecka Måndag: Fylld ugnsbakad måltidskorv Tisdag: Fiskgratäng a la Winther Onsdag: Kycklingwok Torsdag: Spenatsoppa med ägghalva Fredag: Fettucine med ajvar kyckling Lördag: Tacogratäng med

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

M E D L E M S B L A D Nr.1 Februari 2013. Hej alla medlemmar och vänner till Dyslexiförbundet FMLS i Stockholms Län och lokalföreningar. idéer!

M E D L E M S B L A D Nr.1 Februari 2013. Hej alla medlemmar och vänner till Dyslexiförbundet FMLS i Stockholms Län och lokalföreningar. idéer! M E D L E M S B L A D Nr.1 Februari 2013 Välkommen till Dyslexiförbundet F M L S, Stockholms länsavdelning och dess Lokalföreningar med förnyade krafter och med nya friska idéer! Hej alla medlemmar och

Läs mer

SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta

SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta Synvinkeln April - Juli 2016 Bildförklaring: Uppsala slott och domkyrkan SRF Uppsala - Knivsta Program Synvinkeln April - Juli Telefon kansliet Anmälningar görs

Läs mer

Sekreterare: Annika Aalto. Ordförande: Ulf Almlöf. Justerare: Torsten Rundby

Sekreterare: Annika Aalto. Ordförande: Ulf Almlöf. Justerare: Torsten Rundby Mötesdatum 2014-03-27 Protokoll från årsmöte 2014 01-24 Tid 2014-03-27 kl 18.30-21.00 Plats: Restaurang Uncle Joe s, Visby Sekreterare: Annika Aalto Ordförande: Ulf Almlöf Justerare: Torsten Rundby 01

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad

Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Datum: 2015-03-14 Tid: Klockan 14.30 Plats: Statshotellet, Mariestad Närvarande: 45 st enligt närvarolista. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesordförande 4. Distriktsstyrelsens

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) Innehåll Redaktören har ordet! 2 HSO kanslis öppettider under jul och nyår 3 HSO Uppsala läns styrelse/ordförandemöten våren 2016

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Strategisk trafikplanering. Lund Oktober 2010 Björn Sundvall Svensk Kollektivtrafik

Strategisk trafikplanering. Lund Oktober 2010 Björn Sundvall Svensk Kollektivtrafik yy Strategisk trafikplanering Lund Oktober 2010 Björn Sundvall Svensk Kollektivtrafik Läns- och lokaltrafikens branschorganisation Grundat 1905 Medlemmar 21 Länstrafikbolag 7 primärkommunala + 80 Associerade

Läs mer

DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012. Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter.

DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012. Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter. DHR ÄNGELHOLM. NR. 2. 2012 Informationsblad om det som händer i föreningen. kurser, fester, resor och andra aktiviteter. DHR ÄNGELHOLM. BRUKSGATAN 5. 26233 ÄNGELHOLM. MOBIL. 070 5818051 ORGANISATIONSNR:

Läs mer

familj Sojakyckling med gurka Mild fi skgryta med tomat och persilja Champinjonburgare med guacamole

familj Sojakyckling med gurka Mild fi skgryta med tomat och persilja Champinjonburgare med guacamole a3dagar 6 Personer familj Enkelt, gott och snabbt på bordet nu med vännerna Lollo & Bernie Se veckans roliga tips och pyssel! Vecka 41 a Sojakyckling med gurka b Mild fi skgryta med tomat och persilja

Läs mer

Din Fritid Våren 2016

Din Fritid Våren 2016 Vård- och omsorgsförvaltningen Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning Fritidsverksamhet Din Fritid Våren 2016 Fritidsverksamhet för ungdomar och vuxna Innehåll Information Fritidsverksamheten....

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala handikapprådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Föregående protokoll 3 Information från socialnämnden 4 Tillgänglighet 5 Tillgänglighetspris 6 Information om Mötesplats Krokom

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 051123 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 23 november 2005, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

FUB bladet, augusti 2015

FUB bladet, augusti 2015 FUB bladet, augusti 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar Har du något att göra på fritiden under hösten? Hoppas att ni alla har fått göra något som ni vanligtvis inte gör under sommaren? Åkt någonstans,

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Protokollnr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 05-03 2005-04-16 ÅRSSTÄMMA 1 (7) 1-23 Sign: Plats: Fullmäktigehuset i Närvarande: Borås 36 östberättigade ombud

Läs mer

GRILLA VILT INSPIRATION OCH LÄCKRA GRILLRECEPT FÖR DIG SOM UPPSKATTAR DET GODA I LIVET

GRILLA VILT INSPIRATION OCH LÄCKRA GRILLRECEPT FÖR DIG SOM UPPSKATTAR DET GODA I LIVET GRILLA VILT INSPIRATION OCH LÄCKRA GRILLRECEPT FÖR DIG SOM UPPSKATTAR DET GODA I LIVET Grilla Vilt är något alldeles extra Receptsamlingen med grillat från åke P är här. Fullproppad med unika recept med

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 8 mars 2015 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I HALLANDS LÄKARFÖRENING

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I HALLANDS LÄKARFÖRENING PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE ÅRSMÖTE I HALLANDS LÄKARFÖRENING 2009-02-04 Närvarande: Charlotte Ståhl, Gunilla Augustsson, Bengt Augustsson, Anne-Marie Bruno, Kaj Josefsson, Carl-Eric Thors, Niclas Holmberg,

Läs mer

Hej alla Indienvänner

Hej alla Indienvänner Sundbyberg 2004-01-11 Hej alla Indienvänner Jaha, nu är jag sen igen. Nu lite om årets händelser och aktiviteter. Vi börjar på det som är längst bort, men ändå nära, nämligen MMSB i Indien. Efter en del

Läs mer

Svenska Pokerförbundets årsmöte 21 februari 2016, Casino Cosmopol

Svenska Pokerförbundets årsmöte 21 februari 2016, Casino Cosmopol Svenska Pokerförbundets årsmöte 21 februari 2016, Casino Cosmopol 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2. Kontroll av närvarande och röstberättigade medlemmar Alla närvarande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND SPF MÄLARHÖJDEN-HÄGERSTEN FÖRENING 149 INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Protokoll fört vid årsmöte 2012-02-17 i SPF förening 149 Mälarhöjden- Hägersten i Axelsbergs servicehus Närvarande enligt röstlängd

Läs mer

Grillmackor. den perfektasommarmaten

Grillmackor. den perfektasommarmaten Grillmackor den perfektasommarmaten tio recept på nöjda gäster Det är så mycket som är bra med grillmackor! De är tacksamma att förbereda. När du gjort mackorna klara för grillning är det bara att låta

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 16. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 16. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 16. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 16. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 6 Recept Potatis/ris/pasta pkt pasta Hej! Vi inleder denna aprilvecka med en riktigt snabb pastarätt med milda goda edamamebönor, även kallat sojabönor. Edamamebönan härstammar från Östasien och

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2016

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2016 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg HÖSTPROGRAM 2016 Kära Unionen-Senior, Här kommer höstens program. Vi hoppas att du ska finna våra aktiviteter intressanta! Välkommen till en ny termin! Augusti: September:

Läs mer

Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen

Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen PM 1 (6) Datum Handläggare Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen Bakgrund Enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska den myndighet som regeringen bestämmer utöva tillsyn över lagen

Läs mer

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1

Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015. Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Midsommar Garphyttan 2015 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014/2015 Kultisgänget Örebro Verksamhetsberättelse 2014-2015 Sida 1 Årsmöte torsdagen den 8 oktober 2014 i samband med dansen. Plats: Södermalmshemmet Dagordning:

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg VÅRPROGRAM 2016

Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg VÅRPROGRAM 2016 Unionen-Seniorerna Sydväst Helsingborg VÅRPROGRAM 2016 Kära Unionen-Senior, Välkommen till en ny termin! Vi hoppas att du ska finna vårens och sommarens aktiviteter intressanta! 20 januari: Information

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1).

2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden till 18 st. röstberättigade medlemmar närvarande (Bilaga 1). 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Linnéa Lundberg hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Distriktsinfo nr 2/2008

Distriktsinfo nr 2/2008 Folkdansringen i Uppland Distriktsinfo nr 2/2008? I detta nummer: Sidan 2 Från årsmötet... Sidan 3 En påminnelse Upplandsschottisen Sidan 4 Ett stort grattis till.. Sidan 5 Mingelkväll forts.. Sidan 6-7

Läs mer

Årsmötet Med vänliga hälsningar Styrelsen

Årsmötet Med vänliga hälsningar Styrelsen Årsmötet 2016 I år anordnar vi vårt årsmöte i Kristianstad på Mötesplatsen. Vi börjar med vårt årsmöte där vi har bjudit in politiker till mötesfunktionärer. Efter årsmötet har vi lite fika och sen ska

Läs mer

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år?

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Det och mycket skog, skratt och god mat blir det på Spillkråkans 15-årsjubileum den 27-28 april - fest och allvar från lördag förmiddag till

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Om likarättigheter och servicekvalitet i samhällets stöd till äldre personer med funktionsnedsättningar

Om likarättigheter och servicekvalitet i samhällets stöd till äldre personer med funktionsnedsättningar Rapport 1:2009 Om likarättigheter och servicekvalitet i samhällets stöd till äldre personer med funktionsnedsättningar En rapport från Kristdemokraterna Seniorförbundet Januari 2009 Gör livet enklare för

Läs mer