SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN"

Transkript

1 SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR

2 Linslusen utges av: SRF Uppsala län Kungsgatan 64 Tfn Uppsala Ansvarig utgivare: Solweig Lundkvist Köpmangården 9, 2 tr. Tfn Bålsta Redaktör: Brita Runquist SRF Uppsala län Kungsgatan Uppsala Tfn E-post: Layout: Linda Sundblom Ny hemsida: srf.nu/uppsala E-post: Material till Linslusen måste skickas till Linslusen är en medlemstidning för SRF Uppsala län. Den utkommer med fem nummer per år på storstil, punktskrift, daisy och e-post. Det finns möjlighet att ändra sitt läsmedia enbart på Linslusen. Hör av dig i så fall till kansliet på eller OBS! Var vänlig returnera inte daisyskivor efter ni har läst tidningen. Dessa kan inte återanvändas, släng i brännbart. Kansliets öppettider är följande: Kansliet: Annette Cedervall tfn: mån-tors fred Informatör: Brita Runquist tfn: måndagar tisdag onsdag ledig torsdag fredag

3 Innehållsförteckning Redaktörens ruta sid 4 Ordförande har ordet sid 4 Till minne av Sonia sid 5 SRF Uppsala läns årsmöte 2012 sid 5 Uttalande Se kompetensen och bidra till att förbättra villkoren sid 6 Ge personer med grav synnedsättning rätt till LSS! sid 8 Nya ledamöter i distriktsstyrelsen sid 9 Årsmöten i lokalföreningarna SRF Enköping sid 11 SRF Håbo sid 11 SRF Tierp sid 12 SRF Uppsala-Knivsta sid 12 SRF Östhammar sid 13 Arbetsgrupper sid 13 Friare val av hjälpmedel sid 13 Temaeftermiddag om kollektivtrafik sid 15 Nyheter för släktforskare sid 18 Nytt från Teknikgruppen sid 18 Recept - Lammkotletter med sommarsallad sid 19 Hemsidan sid 19 Inbjudningar sid 20 Besök på Psykiatrihistoriska museet sid 20 Fritidsdag i Enköping sid 20 Inbjudan till 75-årsfest med SRF Uppsala län sid 21 Inbjudningar från SRF Uppsala-Knivsta Vårfest på Odinsborg den 29 maj sid 22 Resa till Dalarna Västanviks folkhögskola sid 22 Bra telefonnummer sid 23 Kalendarium sid 24 3

4 Redaktörens ruta Alla våra medlemmar som har koll på våra aktiviteter vet att vi har gjort en hel massa under den här tiden och det kommer att göras en massa under resten av året må ni tro. Våren kommer med stormsteg och det börjar närma sig semester och sköna stunder vid grillen. Men innan dess finns fortfarande arbetsuppgifter kvar. Många informationer och glädjande nog fortfarande lika roligt som från början. Under hösten kommer ytterligare en regional informatörsutbildning och en inbjudan kommer i Linslusen nr 3. Ni som är intresserade är välkomna att höra av sig till undertecknad. Vi har haft en utbildning för medlemsrekryterare här i april och det gör att vi tillsammans skall arbeta för att få fler att gå med i vår organisation, där vi har som ledstjärna att arbeta för att alla synskadade skall få det så bra som det bara går. Du som redan är medlem hoppas jag hjälper till i det här arbetet och berättar om dina erfarenheter om SRF. Brita Runquist redaktör Alla våra lokalföreningar har olika aktiviteter och även distriktet ordnar en hel del så håll utkik i Linslusen så får du se vad som händer och sker ute i länet. Min förhoppning är att det alltid finns något som passar alla och en var. Ordförande har ordet Oj, vad tiden rusar iväg, tycker jag. När jag började fundera på denna spalt så var det innan påsk och nu är det en bra bit efter när jag sätter mig vid datorn och skall försöka få ihop lite till er så ni har något att läsa här framöver. Almåsa resan är idag fullbokad men det finns en reservlista ifall någon hoppar av. Som ni alla vet har det varit årsmöten i alla våra lokalföreningar och även i distriktet och dessa rapporter kan ni läsa om på annan plats i tidningen. Sedan har vi en friluftsdag som kommer att äga rum i Enköping som kommer att vara i juni. Allt det jag skriver om finns i Linslusens förra nummer och på kalendariet som är i varje tidning. Som ni förstår så finns det att göra hela våren och sommaren innan nästa tidning kommer för Personligen vill jag passa på att tacka för det förtroende ni medlemmar visar mig vilket gjorde att jag blev omvald för ytterligare ett år som ordförande. Det betyder att jag går in på mitt elfte år. 4

5 som ni vet så blir det fem Linslusar det här året. Det nummer som kommer i september kommer att innehålla en liten jubileumsbilaga eftersom distriktet fyller 75 år. Hennes kunskaper var ovärderliga och hon delade gärna med sig av dem till den som ville ta del av dem. Sonia har varit verksam i både distriktet och lokalföreningen i Tierp där hon var ordförande de sista åren. Som ni förstår så lämnar Sonia ett stort tomrum efter sig i hela SRF. Det skall vi fira lördagen den 1 september så håll utkik efter den inbjudan. Vi kommer att äta gott och roa oss kungligt, det kan jag lova. Jag kan bara säga tack Sonia för allt du gett oss och för allt du gjort för oss synskadade i Uppsala län. Det är med stor sorg och stor tacksamhet jag skriver dessa rader till ditt minne. Ja, kära vänner, nu börjar det minska på vad jag skall meddela er som är av stor vikt så det får bli dom vanliga uppmuntrande orden till er. Solweig Lundkvist ordförande SRF Uppsala län Var rädda om varandra så ses vi och hörs snart igen. Solweig Lundkvist ordförande SRF Uppsala läns årsmöte 2012 Lördagen den 14 april hölls SRF Uppsala läns årsmöte på Hotell Scandic nord i Uppsala. Bland annat röstade mötet in flera nya ledamöter i styrelsen. Dessutom antogs två uttalanden. Till minne av Sonia Sonia Ohlsson har lämnat oss i stor sorg och saknad. Det är med stor sorg jag skriver dessa ord till minne av Sonja. Totalt var det 31 tappra ombud och ett antal övriga närvarande som hade trotsat det snöblaskiga aprilvädret och tagit sig till Uppsala för årets första representantskap. Dessa mötesdeltagare lade 2011 års verksamhet till handlingarna, då man gav styrelsen ansvarsfrihet och godkände verksamhetsberättelse och årets bokslut. Jag lärde känna Sonia när jag kom med i SRF i början av 80-talet och det var därifrån jag fick mina första kunskaper i SRF:s historia och dess verksamhet. SRF var hennes andra stora intresse efter familjen som alltid kommit i första rummet för henne. 5

6 Under mötet förrättades också en hel del val. Till att börja med fick distriktets ordförande Solweig Lundkvist ombudens förtroende för ytterligare et år. Dessutom valdes hela fyra nya ledamöter in i styrelsen. Dessa nya ledamöter är Ivar Reite, Enköping och Tomas Wallén, Uppsala/Knivsta som valdes på två år samt Monica Carlson, Tierp och Svante Anderson, Uppsala/Knivsta som valdes på fyllnadsval på ett år. Även AnnKristin Andersson från Uppsala som redan suttit ett tag i styrelsen, valdes in i igen. Sedan tidigare sitter också Åsa Rosenqvist i styrelsen. Det andra uttalandet, som handlade om att förbättra arbetsmarknaden för personer med synnedsättning, ställdes till landstinget i Uppsala län, samtliga kommuner i länet och större arbetsgivare i länet. Här gav vi flera konkreta tips på åtgärder som alla arbetsgivare måste vidta för att villkoren för personer med synnedsättning på arbetsmarknaden ska bli bättre. Uttalandena finns att läsa på SRF Uppsala läns hemsida Micke Ståhl Uttalande Vidare valde årsmötet nya revisorer för föreningen. Till verksamhetsrevisor valdes Ingrid Paulsson, Uppsala/Knivsta med Arne Sundwall som ersättare. Till ny godkänd revisor valdes Gävleföretaget Rex Revision. Till: Uppsala läns landsting Samtliga kommuner i Uppsala län Länets större arbetsgivare media i Uppsala län Se kompetensen och bidra till att förbättra villkoren! Årsmötet antog också två uttalanden. Det ena handlade om LSSfrågan. I detta vill distriktet att LSS-lagstiftningen måste förtydligas så att personer med grav synnedsättning garanteras rätt till ledsagning genom LSS. Detta ställdes till ledamöterna i Riksdagens socialutskott, då detta utskott inom kort kommer behandla just LSS-lagstiftningen. Uttalandet ställdes också till tre berörda ministrar samt till Sveriges kommuner och landsting (SKL). För personer med synnedsättning eller andra funktionsnedsättningar är villkoren och möjligheterna på arbetsmarknaden mycket dåliga. Bristande kunskap och fördomar hos arbetsgivare, arbetsplatser som inte är anpassade till olika människors förutsättningar samt svårigheter att anskaffa hjälpmedel är några av de viktigaste orsakerna. 6

7 Till följd av detta är arbetslösheten närmare 50 % i dessa grupper en dyster statistik som gällt många år. Den gäller i Uppsala län såväl som andra delar av landet. personer med funktionsnedsättning samt att se över tillgängligheten i sina lokaler. Vi uppskattar mycket landstingets initiativ och nu förväntar vi oss att länets övriga arbetsgivare hänger på. Dock ser vi fler åtgärder som både landstinget och andra arbetsgivare behöver vidta. Nu har dock arbetsgivare i Uppsala län chansen att vara ett föredöme och förändra villkoren för personer med nedsatt arbetsförmåga. Genom att se kompetens istället för hinder kan ni förbättra möjligheterna till sysselsättning. Genom enkla åtgärder kan ni bidra till att förbättra statistiken. Genom nytänkande och ökad mångfald kan ni dessutom förbättra både kreativitet och lönsamhet. Glöm inte att det är det personliga mötet som förändrar attityder. Det är bara då sinnet öppnas och möjligheterna skapas som man kan se och utnyttja den kompetens som finns. Därför vill vi uppmana landstinget, länets kommuner och andra arbetsgivare att: Nyligen har landstinget i Uppsala län tagit initiativ till att skapa förutsättningar för ett mer inkluderande arbetsliv. Dessa initiativ utgår bland annat från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Både konventionen och den svenska diskrimineringslagen uppmanar till lika villkor samt förbjuder all form av diskriminering på arbetsmarknaden. * Ta fram tydliga riktlinjer för hur arbetsplatsen ska öppnas och göras fullt tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. * Ta fram riktlinjer för en kompetensbaserad rekrytering, där attityder, rädsla och fördomar inte kan styra. * Särskilt erbjuda praktikplatser och sommarjobb för personer med funktionsnedsättningar. * I upphandlingar och samarbeten ställa krav på att även andra arbetsgivare har en arbetsmiljö som är fullt tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. * Säkerställa att alla datorsystem och programvaror som används och utvecklas fungerar tillsam- De åtgärder som landstinget nu vidtar är att erbjuda praktikplatser och sommarjobb till personer med funktionsnedsättning, att se över sina rekryteringsprocesser för att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering, att särskilt rekrytera 7

8 mans med datorbaserade hjälpmedel som till exempel talsynteser och skärmläsningsprogram. * Utnyttja den kunskap och de stödinsatser som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kan ge för personer med nedsatt arbetsförmåga. * Öka er kunskap genom mer dialog med Synskadades Riksförbund och andra funktionshinderorganisationer. hjälpmedel eller har återkommande behov av annan persons hjälp för den dagliga livsföringen i boendet, i utbildningssituationen, på arbetet, på fritiden eller för att förflytta sig, för att meddela sig med andra eller för att ta emot information. Som exempel på personer som kan ingå nämns också personer med "grava syn- och hörselskador". Antaget vid SRF Uppsala läns årsmöte i Uppsala 14 april 2012 Det råder således ingen tvekan om att lagstiftarens mening varit att gravt synskadade ska omfattas av lagen. Till: Samtliga ledamöter i Riksdagens Socialutskott Justitieminister Beatrice Ask Barn- och äldreminister Maria Larsson Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson Sveriges kommuner och landsting För personer med grava synnedsättningar är det framför allt insatsen "Ledsagarservice" som kan vara aktuell. Under en lång rad av år ansåg också både kommuner och domstolar att personer med grava synskador skulle kunna ingå i lagens personkrets 3 och därmed få tillgång till den så viktiga insatsen. Ge personer med grav synnedsättning rätt till LSS! Lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft 1 januari I lagens personkrets 3 anges inte specifika diagnoser, vilket har gett upphov till stor tolkningsfrihet. I propositionen (prop 1992/93:159) framgår dock bland annat att en person med ett stort och varaktigt funktionshinder ska ingå i personkrets 3, om personen dagligen är mycket beroende av För en del av oss är ledsagning en förutsättning för att kunna förflytta sig på främmande platser, ha en aktiv fritid, ta emot skriftlig information och delta i samhällslivet. Ledsagarservice motverkar isolering och är också gynnsam för hälsan. 8

9 Under senare år har emellertid stor rättsosäkerhet infunnit sig, då kammarrätter har kommit att bedöma jämförbara fall på helt olika sätt. Nya ledamöter i distriktsstyrelsen Levnadsbeskrivningar Namn: Ivar Andreas Reite Född Norsk medborgare. Gift. Hustru svensk. 2 söner, ett barnbarn. Bor i Kungshusby ca. 2 mil söder om Enköping. Civilingenjör, väg- och vattenbyggare. Detta har inneburit att personer som haft tillstånd till ledsagarservice i en kommun, förlorat insatsen om hon/han flyttat till en annan kommun, eller till och med till en annan stadsdel inom samma kommun. Har arbetat för svenska företag som Vattenfall, SENTAB, VBB, VIAK och LM Ericsson. Har arbetat nästan 20 år utomlands i länder som Saudi Arabien, Tyskland och Island. Den grupp personer som tidigare bedömts tillhöra personkretsen får allt oftare avslag på sina ansökningar, trots uppenbara behov. Vi vet att Riksdagens Socialutskott nu i maj kommer behandla LSS-lagstiftningen. På utskottets bord ligger motioner från både allians- och oppositionspartier där motionärerna vill att Riksdagen ska säkerställa att personer med grav synnedsättning får rätt till LSS. Som pensionär sysslar jag med hus, trädgård, båt, bridge, aktier, deltar i språkkurser, gör utlandsresor, läser böcker (numera ljudböcker). Föredrar klassisk musik, opera. Synskadad (gula fläcken) sedan 3 år tillbaka. Medlem av SRF Enköping sedan Mot denna bakgrund kräver nu SRF Uppsala län: Att ett förtydligande måste göras i lagen, så att personer med grav synnedsättning garanteras rätt till insats genom LSS. Att riktlinjer och anvisningar måste tas fram som stärker lagstiftarens ursprungliga intentioner. Antaget vid SRF Uppsala läns årsmöte i Uppsala 14 april 2012 Namn: Svante Anderson Snart 65 år med ögonsjukdomen RP (Retinitis Pigmentosa) som just nu är på gång att pensionera sig. Bor och är uppväxt i Uppsala. Gift och har en son. Är inbiten släktforskare, musikalisk allätare och läser mycket (mest på daisy). Läser punkt men borde bli en snabbare punktläsare. 9

10 Sedan mer än 30 år medlem i SRF:s lokalförening i Uppsala och har där tidigare suttit i styrelsen och där bl a varit kassör. Företrätt lokalföreningen i Uppsala Kommuns handikappråd kunde jag tyvärr inte fortsätta som mekaniker p g a det. Sedan 2005 har jag haft sjukersättning blev jag tillfrågad om jag ville vara med i styrelsen för SRF Uppsala-Knivsta. Då visste jag inte så mycket om SRF men har med tiden lärt mig en hel del om organisationen och lärt känna många intressanta människor men har fortfarande mycket kvar att lära. Som nyvald i distriktsstyrelsen just tagit på sig att vara ekonomiskt ansvarig. Suttit som ledamot i Brukarrådet. Företrätt SRF Uppsala län vid SRF:s kongress. Medlem i Svenska RP-föreningen, som nu är en branschförening inom SRF och suttit i dess styrelse, företrätt RP-föreningen i Nordiskt samarbete samt vid Retina Internationals kongresser bl a i USA, Canada och Schweiz. Medverkat i redaktionskommittén för deras tidning RP-Info med specialitet medicin och vetenskap. Jag blev både glad och smickrad när jag tillfrågades om att sitta med i distriktets styrelse och hoppas att jag kan tillföra något då det finns många viktiga frågor som vi måste arbeta med. Namn: Monica Carlson 71 år och bor sedan 30 år i Söderfors. Jag blev medlem i SRF för drygt 30 år sedan och var anställd som kanslist på SRF Uppsala under 15 år. Har även engagerat mig i SRF Tierps styrelse och har vid ett tidigare tillfälle suttit som ledamot i distriktsstyrelsen. Jag tycker nu att det är dags att återkomma till distriktsstyrelsen. Namn: Tomas Wallén 38 år och bor i Långhundra utanför Knivsta tillsammans med sambon Ann och tre katter. På min fritid så är det hem och trädgård som gäller samt åka Sverige runt med Ann i vår semesterbuss. Har även ett stort intresse för motorsport och att lyssna på hårdrock. Eftersom jag även har en grav hörselskada är det bra när det låter mycket och högt. Mitt största intresse är medlemsrekrytering. Är utbildad bilmekaniker och har arbetat som det men då synen blev sämre och min synskada (Ushers syndrom) upptäcktes 10

11 Årsmöten i lokalföreningarna med guld i struparna, kopplade till kulturskolan i Enköping, under ledning av Eva Selgeryd. Efter inmundigande av kaffe och räkmacka avslutades sammankomsten och medlemmarna åtskildes efter väl förrättat årsmöte. SRF Enköping Till SRF:s årsmöte den 13 mars hörsammade cirka 30 medlemmar kallelsen och infann sig för att besluta om det gångna året och framtiden. Som mötesordförande medverkade Mona Örjes. På ett mycket uppskattat, förtjänstfullt och professionellt sätt lotsade hon medlemmarna genom dagordningen. Janne Wigdell SRF Håbo Den 10 mars var det dags för SRF Håbo att hålla sitt årsmöte. Vi var 20 personer varav 12 röstberättigade medlemmar som träffades i Rotundan på Medborgarhuset i Bålsta. Förutom sedvanliga förhandlingsfrågor kan nämnas att ordförande Arne Sundvall och ledamoten Ulf Brache lämnade styrelsen. Till ny ordförande på två år valdes Berndt Stråhle, Hummelsta och till ledamöter valdes Jan Wigdell, omval och Rose-Marie Eckebring, nyval samt Margareta Johansson, nyval. Ordförande Solweig Lundkvist hälsade alla välkomna och inledde mötet med en återblick på vad som hänt under året. Sedvanliga mötesförhandlingar inleddes och till mötesordförande valdes Gunilla Gustavsson, som är nybliven ordförande i kommunala handikapp rådet, KHR. Innan nyvalde ordförande avslutade årsmötet avtackade han de förtroendevalda som nu lämnade sina uppdrag genom att överlämna en liten gåva och tacka för det förtroende som visats honom. Vid konstitueringen efter mötet utsågs Rose-Marie Eckebring till v. ordf, Jan Wigdell fick ansvar som ekonomikontrollant och studieorganisatör. Styrelsen för SRF Håbo kommer under året att ha fem medlemmar, ordförande Solweig Lundkvist, ledamöter Anita Rosen, Paulette Andersson, Billy Lundkvist, Bernth Thoren. Till adjungerad kassör valdes Gunilla Sundström. Gun-Britt och Per-Olof Renefalk avtackades för sitt mångåriga styrelsearbete med paket, blommor och applåder. Efter förhandlingarnas slut medverkade sånggruppen Jefima, som är en grupp gymnasieflickor 11

12 Solweig avslutade årsmötet med att tacka för förtroendet att få leda SRF Håbo i ytterligare ett år. SRF Uppsala-Knivsta Ett 40-tal personer, varav 25 röstberättigade deltog på SRF Uppsala-Knivstas årsmöte den 23 mars. Sittande ordförande Bo Östen Svensson blev omvald med överväldigande majoritet. Valberedningen hade föreslagit Fredrik Larsson som ordförandekandidat. Fredrik Larsson blev invald i styrelsen. Det blev också Ulrika Rosén. Tomas Wallén valdes om. Susanne Hultgren Edholm Mötesreferent SRF Tierps Lördagen den 17 mars höll SRF Tierp sitt årsmöte på Anhörigcenter i Tierp. 21 medlemmar deltog, det bjöds på landgång och valfri dryck till lunch innan årsmöteshandlingarna inleddes. Valberedningen består av Jessica Holmgren Carlsson (sammankallande), Måns Högström och Daniel Rashid. Torsten Lindberg valdes till årsmötesordförande och undertecknad till årsmötes- sekreterare. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för år 2011 gicks igenom och god- kändes av årsmötet. Till de olika kommittéerna utsågs sammankallande personer som i sin tur ska utse ledamöter i samråd med styrelsen. Precis som tidigare finns en fritidskommitté, en studiekommitté och en trafikoch miljökommitté. Är du intresserad av att jobba med något eller några av dessa områden ska du kontakta kansliet. Årsmötet beviljade ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. Till ny styrelse valdes Sonia Ohlsson, Monica Carlson, Ingemar Hallberg, Gerda Waern och Teresia Lindberg. Lisbet Karlsson och Amanda Lindberg har ett år kvar på sina mandat. Dessutom utsågs en framtidsgrupp som ska ge förslag på hur föreningens verksamhet ska se ut framöver med hänsyn till föreningens ekonomi. Gruppen består av Mikael Dahlén (sammankallande), Tomas Wallén, Bo Östen Svensson och Måns Högström. Efter ett väl genomfört årsmöte bjöds det på kaffe och kaka. Amanda Lindberg Henrik Götesson 12

13 SRF Östhammar Annette på tfn eller e-post Lokalföreningen i Östhammar höll sitt årsmöte den 27 mars i kvarteslokalen Holken, Slagugglan i Östhammar. NHR:s ordförande i Östhammar, Inger Erlandson var mötesordförande under årsmötet. Till att vara mötessekreterare utsågs Barbro Mattson. Årsmötet hade samlat ett 20-tal deltagare. - Barn- och föräldragruppen - Brukarrådet - Informationsrådet - Kultur- och fritidsgruppen - Teknikgruppen - Trafik- och miljögruppen Friare val av hjälpmedel - Olika behov kräver olika lösningar Årsmötet behandlade verksamhetsberättelse och årsbokslut för Den av- gående styrelsen beviljades ansvarfrihet av årsmötet i enlighet med revisorernas förslag. Från maj 2012 gäller Friare val av hjälpmedel i Landstinget i Uppsala län. Det betyder att du som behöver hjälpmedel under minst ett år nu har möjlighet att välja andra hjälpmedel än de du idag kan låna från Landstinget. Då ingen annan i föreningen var sugen på att axla ordförandeskapet utsågs under- tecknad att i ytterligare två år inneha posten som föreningens ordförande. Vilka får Friare val av hjälpmedel? Det friare valet är till för dig som behöver syn- eller Kommunikationshjälpmedel samt för barn och unga upp till 21 år som behöver hjälpmedel inom förflyttning, personlig vård och kognition. Efter mötet följde en trevlig stund med smörgåstårta och dryck samt kaffe och god kaka under muntert samspråk. Ett lotteri med många vinster med hemliga paket höjde stämningen ytterligare. Du som vill och får möjlighet att göra ett eget val köper därefter ditt hjälpmedel med hjälp av en rekvisition. Din förskrivare bedömer dina behov och förutsättningar. Din förskrivare, till exempel sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut eller synpedagog, bedömer om Pia-Maria Hammarling Arbetsgrupper Inom distriktet finns flera arbetsgrupper. Om ni önskar delta i någon av nedanstående grupper, är du välkommen att anmäla dig till 13

14 Friare val av hjälpmedel är ett bra alternativ för just dig. stå för merkostnaden. Kostar det mindre går det överskjutande beloppet tillbaka till landstinget. Det är viktigt att du och din förskrivare pratar igenom vad Friare val av hjälpmedel innebär för dig och den typ av hjälpmedel du behöver. Servicekonto för avancerade hjälpmedel För vissa mer avancerade hjälpmedel ger landstinget ekonomiskt stöd för service och underhåll. Hjälpmedlet är då knutet till ett servicekonto som används för reparationer och reservdelar. Du äger ditt hjälpmedel Om Friare val av hjälpmedel passar för dig, tar din förskrivare ett beslut om egenvård. Det innebär att du äger och ansvarar för ditt hjälpmedel själv enligt konsumentköplagen. Vilka hjälpmedel ingår i Friare val? Du kan exempelvis välja rullstol, daisyspelare, talande klocka och duschpall. Aktuella listor på hjälpmedel finns på Du kan också kontakta din förskrivare. Under garantitiden är det är den som sålt eller tillverkat hjälpmedlet som har ansvar för att åtgärda eventuella fel. Om hjälpmedlet blir utslitet eller om du får nya behov vänder du dig till din förskrivare. Var kan jag köpa mitt hjälpmedel? Det finns flera sätt att hitta butiker och företag som säljer hjälpmedel. Du är aldrig tvingad att använda Friare val av hjälpmedel. Har du behov av hjälpmedel kan du alltid välja att låna hjälpmedel av landstinget. På 1177.se finns en sökfunktion där du kan söka hjälpmedelsbutiker och utställningar med olika typer av hjälpmedel. och landstinget betalar. När du valt Friare val får du en rekvisition av din förskrivare. Rekvisitionen gäller bara för ett hjälpmedel och används när du köper ditt hjälpmedel. Leverantören skickar sedan en faktura till landstinget. Du kan också gå in på webbplatsen hjalpmedelstorget.se eller googla på det hjälpmedel du söker. Om du ångrar dig eller inte hittar något hjälpmedel du vill ha, vänd dig till din förskrivare och lämna tillbaka rekvisitionen. Du får då låna ett hjälpmedel från landstinget istället. Om du väljer en dyrare produkt än rekvisitionen medger, får du själv 14

15 Har du fler frågor? Prata med din förskrivare inom vården. Eller kontakta Infoteket om funktionshinder, e-post: telefon: Anja Dahlin Price Kommunikationsstrateg Landstinget i Uppsala län , län/region i landet ska ha en regional kollektivtrafikmyndighet (nedan kallad rktm). I Uppsala län är det UL som är rktm och den politiska styrningen av UL är den nya nämnd där Johan är ordförande. Nämnden består av 13 ledamöter från alla partier och alla kommuner i länet. När den nya nämnden tillträdde tog landstinget över ansvaret för kollektivtrafiken i Uppsala län. Därmed är stadstrafiken i Uppsala och Enköping inte längre under kommunalt ansvar. Färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts är dock kvar under kommunernas ansvar. Sjukresor är landstingets ansvar, men dessa ligger inte under den nya nämnden utan som tidigare under produktionsstyrelsen. Temaeftermiddag om kollektivtrafik Den 30 mars höll SRF Uppsala län en temaeftermiddag om den nyordning som sedan årsskiftet gäller i kollektivtrafiken. Bland annat innebär nyordningen att vilket företag som helst, vid sidan av den ordinarie upphandlade trafiken, kan starta ny kollektivtrafik utan att ansöka om tillstånd. Under dagen närvarade tre gäster som pratade med oss om vad denna nyordning betyder i praktiken och om den gör någon skillnad för resenärer med synnedsättning. Johan berättade också att man just nu jobbar med att ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram som ska sträcka sig fram till Enligt nya lagen ska alla rktm ta fram sådana program. Ett förslag har just gått ut på remiss och i september kommer nämnden att klubba det färdiga programmet. SRF kommer att besvara remissen. Den första gästen var Johan Örjes som är landstingsråd för Centerpartiet i Uppsala län. Han är också ordförande för den helt nya kollektivtrafiknämnd som nu finns inom landstinget. Enligt nya lagen ska programmet redovisa behov och mål för trafikförsörjningen i länet. Både trafik som bedöms kunna utföras på kommersiell grund, det vill säga Johan berättade att den nya kollektivtrafiklag som gäller sedan 1 januari bland annat säger att varje 15

16 utan skattesubventioner, och trafik som myndigheten upphandlar på grundval av allmän trafikplikt ska redovisas. just nu gradvis en generationsväxling av alla fordon. I alla nya fordon ska rätt teknik finnas för utrop och nya komponenter införs också i de bussar som ännu inte bytts ut. UL har numera också en egen fordonskontrollant som har ansvar för att regelbundet undersöka om bussar och all teknik fungerar som de ska. Sture berättade också att UL inte gör någon utbildning av chaufförerna. Det gör bolagen själva utifrån de nivåkrav som UL ställer. Programmet ska också innehålla mål och åtgärder för att anpassa trafiken till behov hos personer med funktionsnedsättning. Det ska också definiera bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer. Enligt den nya lagen ska alla rktm verka för att kollektivtrafiken i länet är tillgänglig för alla resenärsgrupper. Sture berättade vidare att nya lagstiftningen innebär ett öppnande för fri konkurrens inom kollektivtrafiken. Om ett bolag vill köra en viss sträcka behöver man bara anmäla det senast 20 dygn innan sträckan körs första gången. Man behöver alltså inte ansöka om tillstånd som tidigare utan bara anmäla till trafikverket. Tanken med detta är att öka kreativitet och investeringslust och på så sätt göra kollektivtrafiken mer attraktiv för resenärerna. Den kommersiella delen av trafiken ska hitta nischer och behov som den skattesubventionerade trafiken inte tidigare hittat eller inte täcker. Programmet ska också ta hänsyn till och samordnas med övrig infrastruktur, samhällsplanering och utveckling i regionen. Rktm har enligt avtal särskilt ansvar för att samverka med länets kommuner. Gäst två under dagen var Sture Jonsson, informationschef på UL. Han berättade att UL vid årsskiftet övergick från att vara ett aktiebolag till att vara en förvaltning inom landstinget. Man har valt att behålla samma namn - UL - då man anser att det är ett gott varumärke. Orden Upplands lokaltrafik har dock slopats. När det gäller tillgänglighet kan rktm inte ställa samma krav på den kommersiella trafiken som på den upphandlade trafiken. Mål för tillgänglighet för hela trafiken kan dock sättas upp i trafikförsörjningsprogrammet. Med anledning av de problem som funnits med hållplatsutrop i länet berättade Sture att det förhoppningsvis kommer fungera bättre framöver. Man genomför 16

17 Den tredje gästen för dagen var Fredrik Svensson från myndigheten för trafikanalys. Denna myndighet har Regeringens uppdrag att utvärdera hur den nya lagen påverkar kollektivtrafiken. Man ska också utvärdera öppnandet av marknaden för kommersiell persontrafik på järnväg som började gälla 1 oktober resenärer med olika funktionsnedsättningar. Utvärderingen kommer att göras med bland annat enkäter till landets olika rktm och olika passagerarundersökningar. Även så kallad mystery shopping kommer kanske att användas för utvärderingen. Detta innebär att hemliga observatörer gör exempelresor i autentisk miljö för att utröna om hur resan fungerar utifrån olika perspektiv. Bland annat kan eventuella svårigheter för personer med funktionsnedsättningar utvärderas på detta sätt. Hur trafikutbudets omfattning och kvalitet påverkas, hur berörda myndigheter och aktörer agerar samt hur samordningen av trafiken fungerar är frågor som ska analyseras. Totalt jobbar man utifrån ca 10 olika frågeställningar. Avslutningsvis gav Fredrik också exempel på ny kommersiell trafik som försöker hitta nischer som den upphandlade trafiken inte täcker. Bland annat nämnde han bolaget Skandinaviska järnbanor som har öppnat en tåglinje som går direkt från Uppsala till Göteborg. Detta kallas för Blå tåget. När det gäller tågtrafik berättade Fredrik att det trots nyordningen inte räcker med att anmäla. Man måste också ansöka om ett så kallat tågläge hos Trafikverket. Därför ska myndigheten undersöka om fördelningen av tåglägen är rättvis och neutral. Finns det till exempel risk att SJ som redan har den största andelen av persontrafiken både upphandlad och kommersiell - får bättre tåglägen? Sammantaget blev det en intressant och givande eftermiddag med tre bra gäster. Även om det just nu är för tidigt för att med säkerhet kunna säga vad nyordningen i kollektivtrafiken innebär i praktiken och om den gör någon skillnad för personer med funktionsnedsättningar verkade de 12 närvarande deltagarna från SRF nöjda med eftermiddagen. Uppdraget att analysera reformerna sträcker sig från augusti 2011 till och med Om nödvändigt ska Regeringen kunna återkomma med ytterligare reformer. Myndigheten har ett särskilt uppdrag att titta på hur reformerna påverkar utbud och möjligheter för Micke Ståhl 17

18 Nyheter för släktforskare Nytt från Teknikgruppen Kyrkböckerna har scannats, dvs fotograferats, och därmed blivit tillgängliga med datorn. Men det krävs att man kan läsa på skärmen. Punktdisplay eller talsyntes fungerar inte beroende på att det är prästens handstil som visas. Möjligen kan någon klara läsningen med förstorande program (finns på Stadsbiblioteket). Teknikgruppen har ändrat sitt arbetssätt en aning för framtiden. För medlemmarna kommer det kanske inte märkas så mycket men vi vill arbeta effektivare i gruppen. Vi tycker att teknikutvecklingen är viktigt att bevaka för SRF och vill sprida kunskap om teknikutvecklingen bland medlemmarna genom praktisk verksamhet. Vi kommer att skriva i Linslusen om teknikutveckling och har målsättningen att ordna ungefär två temakvällar per termin. Teknikgruppen kommer att driva föreningens Facebook-sida, titta gärna in där. Privatpersoner kan teckna abonnemang genom AD Online för kort eller längre tid. Åtkomsten är gratis på Stadsbiblioteket och på Landsarkivet. Adresser och telefonnummer för kontakt: Stadsbiblioteket, Tid måste bokas. Hjälp, åtminstone för nybörjare, erbjuds. Vi kommer att driva arbetet i nätverksform med inre kärna som sammanträder minst två gånger per år så är du teknikintresserad går det bra att anmäla dig till kansliet. Landsarkivet, , Många datorer i stor sal. Om man bokar tid kan man få hjälp av jourhavande från Upplands släktforskarförening. Teknikgruppen AD Online, arkivdigital.se Upplands släktforskarförening, c/o L Alvebris, Fänkålsgatan 33, Uppsala Lars Erik Ledung 18

19 Recept Lägg hacket i en plastpåse, tillsätt örterna och häll i oljan och rödvinet. Lammkotletter med sommarsallad Lägg kotletterna i påsen och låt det marinera i kylen några timmar. Ta upp köttet och salta och peppra. Grilla kotletterna tills de ser gyllenbruna ut, 3-4 minuter på varje sida. Servera med sommarsallad och gärna en het tomatsalsa och eventuellt grillad potatis 4 portioner Ingredienser: gr lammkotletter Salt och peppar efter smak Marinad: 2 vitlökssallad Några myntablad 1 kvist färsk rosmarin 1 kvist färsk timjan 1-2 dl olivolja 1 dl rödvin Sommarsallad: Riv salladen i mindre bitar. Skär tomaterna i bitar. Kärna ur avokadon och gröp ur den, skär i mindre bitar. Skala och skiva en rödlök tunt. Sommarsallad: 1 salladshuvud Några fina sommartomater 2 avocado 1 röd lök g fetaost 1 dl kalamataoliver Lite strimlad fänkål, blekselleri eller mangold Lägg alltsammans i en skål. Smula ner fetaosten. Tillsätt oliverna och eventuellt lite fänkål, blekselleri eller mangold Dressing: Blanda olja, citron, vinäger, vitlök, örtkryddor och smaka av med salt och peppar. Häll dressingen över salladen. Rör om och låt stå en halvtimme. Dressing: 0.5 dl olivolja Lite pressad citron 2 msk balsamvinäger 1-2 pressade vitlöksklyftor Färska örtkryddor tex oregano, basilika, timjan Salt och peppar efter smak Hemsidan Äntligen kan ni gå in på vår nya hemsida. Där finns aktuell information, inbjudningar, kalendarium, Linslusen mm. Gör ett besök på Gör så här Marinad: Skala och vithacka vitlöksklyftorna och hacka myntan 19

20 Hör av dig om du har idéer om eller frågor om hemsidan till undertecknad på tfn eller Själva genomgången av museet kommer att ta ca 1-1½ timme. Efter genomgång finns det möjlighet att på egen hand gå runt och titta i museet. Visningen av utställningen kostar inget men frivilliga bidrag kan lämnas på plats. Annette Cedervall Inbjudningar Har ni några frågor går det bra att ringa till Berit Ljunggren tfn , Anmälan sker till Annette på kansliet tel , e-post: Varmt välkomna. Kultur och Fritidsgruppen Observera sista inbetalningsdag för avgiftsbelagda aktiviteter samt att anmälan är bindande. Fritidsdag i Enköping Datum: lördag 16 juni Pris: 100 kr Anmälan som är bindande görs senast torsdag 24 maj. Har du behov av särskild kost uppge det vid anmälan. Begränsat antal platser. Besök på Psykiatrihistoriska museet Datum: söndag 3 juni Tid: kl Plats: Eva Lagervallsväg 10 Sista anmälningsdag är måndag den 21 maj. Program Kl Buss avgår från Vaksala Torg i Uppsala vid konserthuset kl kaffe och smörgås kl Lunch (lax eller fläskfilé) kl tillbaka i Uppsala Samling vid ingången 5 minuter innan visningens början. Max deltagare 12 personer. I en gammal byggnad på Ulleråkersområdet i Uppsala ligger Psykiatrihistoriska museet som skildrar Ulleråkers historia och hur det var att vara patient och anställd där genom tiderna. Enköping är mest känt för två saker, Doktor Westerlund och sina vackra parker. Lördag 16 juni ska vi besöka Doktor Westerlunds museum och åka med parktåget och bli guidade bland alla vackra blommor. OBS! Museet ligger på andra våningen i en gammal byggnad som inte är handikappanpassad. Hiss finns inte. 20

21 Under dagen kommer det också att finnas tid för promenad på Hälsostigen eller utmed Enköpingsån. För de som tycker om att handla finns det många trevliga butiker runt torget och eftersom det är sommar även torghandel. Antalet är begränsat så först till kvarn I år fyller SRF Uppsala län 75 år och det ska vi fira med en stor fest. Den kommer att gå av stapeln på Restaurang Hyllan. Toastmaster på festen kommer att vara Björne Karlsson, så vill ni säga några ord är det bra att anmäla det i förväg på tel För de som reser utifrån länet in till Uppsala, varifrån den gemensamma bussen avgår, utgår reseersättning för billigaste möjliga färdsätt, färdtjänst eller kollektiva färdmedel. Under kaffet kommer Mia Husko Oldeberg och Hannes Husko Oldeberg och underhåller. Därefter kommer det att finnas möjlighet till en svängom på dansgolvet. Bekräftelse med program och inbetalningskort på deltagaravgiften skickas ut till alla anmälda deltagare. Meny: Skaldjurstoast Majskyckling med parmesan och citroncréme, syrlig tomat och salviasky serveras med palsternacka och potatispuré Vitchokladcheesecake med blåbärssorbet och bärcrisp. Vatten och lättöl ingår. Vill man ha vin till maten betalar man det själv.. Har du frågor kontakta Ann-Kristin Andersson tfn eller e-post Vi lovar en trevlig dag Varmt välkomna Kultur- och fritidsgruppen Inbjudan till 75-årsfest med SRF Uppsala län Om du är allergisk mot någon kost, vänligen anmäl detta när du anmäler dig. Datum: lördag 1 september Tid: kl Plats: Restaurang Hyllan, Saluhallens övervåning, Uppsala Priset för denna fest: 200 kronor. Sista anmälningsdag: Måndag 25 juni. Anmälan är bindande. Betalning senast den 15 augusti. Varm välkomna önskar festgruppen Berit Ljunggren Mikael Dahlén Åsa Rosenqvist 21

22 Anmälan sker till Annette på kansliet tel , e-post: Resa till Dalarna - Västanviks folkhögskola Nytt om boende och pris!! Observera sista inbetalningsdag för avgiftsbelagda aktiviteter samt att anmälan är bindande. Pris inkl resa, kost och logi samt entréer ca 3000 kr per person i dubbelrum för både röstberättigade och stödjande. För enkelrum tillkommer en kostnad av 400 kr. Har du fler funderingar, kontakta Pia-Maria Anmäl dig senast den 15 maj. Inbjudningar från SRF UppsalaKnivsta Vårfest på Odinsborg 29 maj Kom och drick och ät gott på Restaurang Odinsborg i Gamla Uppsala. Denna middag är istället för båtturen på Fyris River som blev inställd pga brobygget över Fyrisån. Här kommer mer information om den tidigare annonserade studieresan till Dalarna och Västanviks folkhögskola. Resan vänder sig till alla oavsett om du har läst i någon av föreningens studiecirklar eller ej. Självklart får man ta med sig en vän om man så önskar. Resan är öppen för alla. Alla är lika välkomna att följa med. Vi får besök av en hemlig gäst som kommer och underhåller oss. I priset som är 150 kr ingår en 1 rätters middag och bordsvatten, dvs lättöl, loka eller läsk. Den som önskar någon alkoholhaltig dryck får betala det separat till restaurangen. Du kan välja mellan kött, fisk eller vegetariskt alternativ. Dessa får du information om i samband med att du anmäler dig. Sång, musik och god mat hör ju till livets glädjeämnen, så hoppas att vi ses! Vi reser med Bergsbrunna Buss till Västanviks folkhögskola i Leksand. Här bor vi på internatet i dubbel eller enkelrum, och har hel pension, (frukost, lunch och middag samt för- och eftermiddagskaffe). Vi gör dagsutflykter med vår buss och besöker olika sevärdheter i Dalarna under guidad ledning av lärare från folkhögskolan. När:tisdagen den 29 maj kl Plats: Odinsborg Gamla Uppsala Anmälan senast tisdagen den 22 maj till Pia-Maria Några exempel på platser som vi kommer att besöka är Nusnäs där 22

23 man tillverkar dalahästar, Silverringens åttkantiga kyrka, Falukoppargruva, Carl Larssonsgården och många fler kända platser i Dalarna. Vi hoppas kunna komma ut på en båttur i Siljan med båten Gustaf Wasa. Ta chansen till en fin upplevelse! / Studiekommittén Bra telefonnummer: Kansliet: Annette Cedervall tfn: mån-tors fred Informatör: Brita Runquist tfn: måndagar tisdag onsdag ledig torsdag fredag Fax Växel SRF i Enskede Regional ombudsman Micke Ståhl Iris Hadar hjälpmedel Syncentralen Upplysningen UL/stadsbussarna

24 B-föreningsbrev Uppsala län Kungsgatan Uppsala Kalendarium Juni Studiebesök på psykiatrihistoriska museet Fritidsdag i Enköping Styrelsemöte Juli Almåsaresa September 1 Jubileumsfest 15 Regional informatörsutbildning Temahelg om kongressmålet, rehabilitering Semesterstängt på kansliet mellan 2 27 juli Manusstopp på Linslusen Nr 3: 6 augusti Nr 4: 17 september Nr 5: 21 november 24

SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 2 2013

SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 2 2013 SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 2 2013 1 Linslusen utges av: SRF Uppsala län, Kungsgatan 64, 753 18 Uppsala Tfn. 018 56 09 24, e-post uppsala.lan@srf.nu Ansvarig utgivare: Gunilla Thomsson

Läs mer

SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 1 2013

SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 1 2013 1 SYNSKADADES RIKSFÖRBUND UPPSALA LÄN LINSLUSEN NR 1 2013 2 Linslusen utges av: SRF Uppsala län, Kungsgatan 64, 753 18 Uppsala Tfn. 018 56 09 24, e-post uppsala.lan@srf.nu Ansvarig utgivare: Solweig Lundkvist,

Läs mer

- LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i Härnösand

- LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i Härnösand Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 Februari 2013 Nr 1 Linda Eriksson, Maria Larsson och Håkan Thomsson Foto: Åsa Nilsson - LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i

Läs mer

- Ny vardag med ledarhund. - LSS - Rätt att leva som andra. - Dövblindas dag i Härnösand

- Ny vardag med ledarhund. - LSS - Rätt att leva som andra. - Dövblindas dag i Härnösand Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 April 2010 Nr 2 Foto: Barbro Carlberg - Ny vardag med ledarhund - LSS - Rätt att leva som andra - Dövblindas dag i Härnösand Innehåll Ny vardag med ledarhund... sid

Läs mer

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 September 2013 Nr 4 Lickan Qviberg med barnen Freija och Loke - Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

Läs mer

April 2010 Nr 2 Årgång 1

April 2010 Nr 2 Årgång 1 April 2010 Nr 2 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr två i lådan. I detta nummer presenterar vi 2010 års styrelse i Norrköping och ny förening i Finspång, vi berättar om vårens träffar och aktiviteter som

Läs mer

- Sommarens familjevecka i Leksand - Kandidaterna till styrelsevalet - Hur tillgängliga är Sociala medier?

- Sommarens familjevecka i Leksand - Kandidaterna till styrelsevalet - Hur tillgängliga är Sociala medier? Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 34 Februari 2011 Nr 1 - Sommarens familjevecka i Leksand - Kandidaterna till styrelsevalet - Hur tillgängliga är Sociala medier? 2 Innehåll Kongress 2011: Styrelsevalet......

Läs mer

Den 26 mars på Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 kl. 13.00-13.45 Informationsmöte med Ewa Samuelsson. Kl. 14.00-17.30. Årsmötesförhandlingar.

Den 26 mars på Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 kl. 13.00-13.45 Informationsmöte med Ewa Samuelsson. Kl. 14.00-17.30. Årsmötesförhandlingar. DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 40 Nr 2 2011 Välkommen till DHR Stockholmsavdelningens Årsmöte 2011! Den 26 mars på Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 kl. 13.00-13.45 Informationsmöte

Läs mer

DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 43 Nr 4 2014

DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 43 Nr 4 2014 DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 43 Nr 4 2014 Detta händer i avdelningen September November Tors 4 Medlemsmöte/politikermöte Tors 20 Medlemsmöte/ Motionsverkstad Tord 18 Manusstopp

Läs mer

2/2014 I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksårsmöte 2014. Riksteaterns Tyst Teater. Ändringar i diskrimineringslagen

2/2014 I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksårsmöte 2014. Riksteaterns Tyst Teater. Ändringar i diskrimineringslagen VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Riksårsmöte 2014 Riksteaterns Tyst Teater Ändringar i diskrimineringslagen... och mycket mer 2/2014 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 April 2013 Nr 2 Ann-Louise Sundin med sin ledarhund Lina - Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Innehåll

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

- FSDB och DBU på plats i Almedalen - Full fart på FSDB:s skåningar! - PTS efterlyser smarta lösningar

- FSDB och DBU på plats i Almedalen - Full fart på FSDB:s skåningar! - PTS efterlyser smarta lösningar Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 34 Oktober 2011 Nr 5 Hörselorganisationerna sprider sitt budskap - FSDB och DBU på plats i Almedalen - Full fart på FSDB:s skåningar! - PTS efterlyser smarta lösningar

Läs mer

Luren. Medlemstidning 2014:2 med höstens program

Luren. Medlemstidning 2014:2 med höstens program Luren Medlemstidning 2014:2 med höstens program Styrelsen för Hörselskadades förening i Uppsala Nathalie Colombo, ordförande 018-406 23 28, mobil 0709 10 27 83 nathalie.colombo@hrf-uppsala.se Claes Mattsson,

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 September 2014 Nr 4 Ulrika Myhr med sin hund Rocky - Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Innehåll

Läs mer

Augusti 2010 Nr 3 Årgång 1

Augusti 2010 Nr 3 Årgång 1 Augusti 2010 Nr 3 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr tre i lådan. I detta nummer presenterar vi hösten 2010, vi berättar om träffar och aktiviteter som kommer att genomföras under hösten. Framsidan speglar

Läs mer

... Profilen: Marie Björkdahl. Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet

... Profilen: Marie Björkdahl. Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet .. Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet Norrköpingsavdelningen Nr 4 2013 Årg 61... Profilen: Marie Björkdahl INNEHÅLL Sidan 2 Innehållsförteckning,

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

Finspång och Söderköping I samarbete med Epilepsi. Maj 2012 Nr 8 Årgång 3

Finspång och Söderköping I samarbete med Epilepsi. Maj 2012 Nr 8 Årgång 3 Finspång och Söderköping I samarbete med Epilepsi Maj 2012 Nr 8 Årgång 3 Lite om detta nummer Detta nummer av vår föreningstidning är ett skrivarnummer det innehåller flera olika artiklar av medlemmar.

Läs mer

- På spännande äventyr i Filippinerna - Med huden som informationskanal - Ett nytt liv med cochlea-implantat

- På spännande äventyr i Filippinerna - Med huden som informationskanal - Ett nytt liv med cochlea-implantat Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 April 2014 Nr 2 Urban Öqvist vid staty av Marilyn Monroe - På spännande äventyr i Filippinerna - Med huden som informationskanal - Ett nytt liv med cochlea-implantat

Läs mer

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 December 2010 Nr 6

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 December 2010 Nr 6 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 December 2010 Nr 6 Ann Jansson, Gurli Wåglund, Rolf Eriksson. Fotograf: Anna Gerdén. - Nya upplevelser på teater - Utmaningar på arbetsmarknaden - Aktiveringskurser

Läs mer

FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN

FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN RTP-S FÖR TRAFIK-, OLYCKSFALLS- OCH POLIOSKADADE I STOCKHOLMS LÄN NR 1 2007 Färdtjänst en ständig huvudvärk sid 9 Whiplashkommissionens rapport kritiseras sid 11 Över alla hinder sid 14 2 RTP-S Aktuellt

Läs mer

SYNAPSEN. Epilepsiföreningens medlemstidning. Överkörd av färdtjänsten. Fortsättning följer om Britta. Ali blev tagen för buse

SYNAPSEN. Epilepsiföreningens medlemstidning. Överkörd av färdtjänsten. Fortsättning följer om Britta. Ali blev tagen för buse Epilepsiföreningens medlemstidning SYNAPSEN 2006 nr 1 Årgång 25 Överkörd av färdtjänsten Läs mer sid 4 6 Fortsättning följer om Britta Läs mer sid 7 Ali blev tagen för buse Läs mer sid 12 13 Mötesplats

Läs mer

Luren. Medlemstidning 2015:2 med höstens program

Luren. Medlemstidning 2015:2 med höstens program Luren Medlemstidning 2015:2 med höstens program Styrelsen för Hörselskadades förening i Uppsala Nathalie Colombo, ordförande 018-406 23 28, mobil 0709 10 27 83 nathalie.colombo@hrf-uppsala.se Claes Mattsson,

Läs mer

- Full fart framåt med vita käppen - Viktig delseger för Torsdagsaktionen - Kurser i taktilt teckenspråk

- Full fart framåt med vita käppen - Viktig delseger för Torsdagsaktionen - Kurser i taktilt teckenspråk Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 Oktober 2013 Nr 5 Teresia Lindberg - Full fart framåt med vita käppen - Viktig delseger för Torsdagsaktionen - Kurser i taktilt teckenspråk Innehåll Ordförande har

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Luren. Medlemstidning 2012:3 augusti

Luren. Medlemstidning 2012:3 augusti Luren Medlemstidning 2012:3 augusti Styrelsen för Hörselskadades förening i Uppsala Anette Nyberg Grau, ordförande 018-14 67 14, anette.nyberggrau@hrf-uppsala.se Nathalie Colombo, kassör 018-406 23 28,

Läs mer

DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 42 Nr 3 2013

DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 42 Nr 3 2013 DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 42 Nr 3 2013 Detta händer i avdelningen Maj Lörd 25 Lördagskafé med SoS Oktober Tors 17 Planerad utgivning av Nollåttan nr 5 2 Juni Lörd 8 Bussresa

Läs mer

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan.

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan. VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige VIS Riksting 2012 Den sista krönikan Länsföreningarna PORTRÄTTET Tolktjänstutredningen HALLÅ DÄR... Vägen till rättigheter... och mycket mer 4/2012 besök oss

Läs mer