Marine Navigator Svensk översättning 2014 Solteknik HB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marine Navigator Svensk översättning 2014 Solteknik HB"

Transkript

1 Marine Navigator Svensk översättning 2014 Solteknik HB Overview (Översikt) Limitations (Begränsning) Basics (Grundläggande) Dash Boards (Instrumentbräda) Import of BSB/KAP Charts (Import av BSB/KAP sjökort) Enhanced Import Procedures (Utökad importprocedur) Use of MNX Charts (Användning av MNX sjökort) Switching Between Charts (Växla mellan sjökort) Change Scroll Mode (Ändra skrollmetod) Change Chart Rotation Mode (Ändra rotationsmetod) Tracks (Färdspår) Waypoints (Brytpunkter) Marker (Markeringar) Man Over Board (Man Över Bord) Routes (Rutter) Compass (Kompas) Settings (Inställningar) Credits

2 Översikt MarineNavigator är en App för navigation och stöder Android operativsystem. Den använder rastersjökort (RNC - sjökort) för att plotta din position i realtid. RNC (Raster Navigation Chart) är digitala bilder av papperssjökort (*.kap filer). Detta innebär att du kan navigera med officiella papperssjökort på din mobila enhet. Efter installation av de sjökort som du laddat ner i din mobila enhet fungerar MarineNavigator helt oberoende av Internetanslutning. Du behöver således inte tillgång till Internet för att Navigera. Den fullständiga versionen av MarinNavigator ger förutom grundläggande navigeringsfunktioner i gratisversionen som kallas för Lite-versionen, den innehåller: realtid positionering (GPS mottagaren ger dig båtens position och kurs på sjökortet) visning av navigationsdata (position, fart över grund, kurs över grund ) Avstånd och bäring beräkning GPS- status Betalversionen ger dig dessutom följande förbättrade navigationsfunktioner : nattskärm, minskning av ljusstyrka vid mörkernavigering offset visning av position för att erhålla max. visning av framför positionen automatisk visning av sjökort beroende på den aktuella platsen och zoomnivå rotation av sjökortet (sann nord, rättvisande kurs, kompasskurs, sjökort up) färdspår (visning och inspelning) brytpunkter (för rutter eller direktnavigation till punkten) lättbegriplig rutteditor aktivera och följa rutt import/export av brytpunkter, rutter och färdspår i GPX format kompass (magnetiska nordpolen, sann nord) olika visning av instrumentbrädor (grunddata, detaljerad vägbeskrivning data, detaljerade GPS-data) Begränsningar MarineNavigator stöder direkt Merkator projektion. Andra projektioner (t.ex. Polyconic, Transverse Mercator) blir approximerade med hjälp av polynom. Om kartan levereras med polynom (PWX, PWY, WPX, WPY) används dessa för approximationen. Om kartan inte innehåller polynom beräknar programmet kartan med hjälp av referenspunkter. I detta fall kan ett mindre antal referenspunkter (mindre än 10) ge avvikelser från den verkliga positionen.

3 Grundläggande 1. kompass 2. sann kurs (grön linje line) 3. magnetisk kurs (röd linje) 4. sann nord (ikon) 5. båtdata (grundläggande) kurs over grund fart over grund lokal tid 6. rutt data (grundläggande) kurs over grund till nästa brytpunkt total distans av kvarvarande rutt beräknad ankomsttid 7. zoom out (lång klick: nästa mindre kartskala) 8. antal sjökort tillgänglig i mindre kartskala 9. zoom in (långt klick: nästa större kartskala) 10. antal sjökort tillgängliga i större kartskala 11. ändra skrolläge (lång klick: centrera) 12. ändra rotationsläge 13. rotation indikering (TN: sann nord; TC: sann kurs; CH: kompasskurs CU: sjökort upp) 14. byt sjökort (lång klick: byt sjökort till nästa sjökort) 15. indikator för sjökortsbyte (A: automatisk; M: Manuell) 16. kvarvarande rutt segment 17. avverkade ruttsegment 18. sann kurslinje 19. distanscirkel

4 Instrumentbräda Marine Navigator tillhandahåller tre layouter för instrumentbräda: Huvudinstrumentbräda Den viktigaste instrumentbrädan visar de grundläggande uppgifterna för din båt (kurs över grund, fart över grund, lokal tid), för den markerade brytpunkten (bäring, avstånd, beräknad ankomsttid) och för rutten (bäring till nästa ruttpunkt, totalt avstånd till slutdestinationen, beräknad ankomsttid). Ruttinstrumentbräda Ruttinstrumentbrädan visar en bläddringsbar lista över ruttpunkter i den aktuella rutten. Varje rad visar de grundläggande uppgifterna för en ruttpunkt (bäring från föregående ruttpunkt, avstånd från föregående ruttpunkt totala avståndet till slutdestinationen, beräknad ankomsttid). GPS Instrumentbräda GPS instrumentbrädan visar detaljerade GPS-data för båten, den markerade brytpunkten och rutten. Dessutom visar ett stapeldiagram detaljerad information om satellitstatus. En färgad stapel visar en använd satellit (Färgen ändras från RÖD (0) över GUL (30) till GRÖN (60)). Ett grått fält står för en satellit som är i sikte, men inte används aktivt). För att växla mellan instrumentbrädor, svep fingret över instrumentbrädan från vänster till höger eller höger till vänster. Import av BSB/KAP sjökort Marine Navigator levereras inte med förinstallerade sjökort. Istället kan du importera BSB/KAP raster sjökort. Nedan är internetadresser där du gratis kan ladda ner BSB sjökort: (Suite of NOAA nautical charts that covers the coastal waters of the U.S. and its territories) https://www.mar.mil.br/dhn/chm/cartas/download/cartasbsb/cartas_eletronicas_internet.htm (Suite of BSB nautical charts that covers the coastal waters of Brazil and its major rivers) (Free New Zealand Nautical Charts. All New Zealand charts are derived from images Sourced from Land Information New Zealand data. Crown Copyright Reserved. Not to be Sold & Not to be used for Navigation.) (Openseamap charts are based on Openstreetmap data enriched with additional nautical information. The charts cover selected european coastal waters). Du kan öppna din standardwebbläsare att ladda ner sjökort direkt från importlistan på skärmen. För att öppna nedladdad fil trycker du på knappen MENU och välj alternativet Importera.

5 Om din webbläsare hämtar listorna i Android default download mapp kommer de hämtade sjökorten automatiskt att visas i importlistan efter att nedladdningen är klar. Om så är fallet hoppa över steg 1 och 2 i nedanstående procedur. Följ följande enkla steg för att importera övriga raster sjökort (* kap-filer.) Eller importera Solteknik HB:s speciella sjökortsutbud som anpassats till MarineNavigator. Du hittar dessa filer på hemsidan med sjökort i BSB format. Sjökorten levereras som (* zip-filer.) och kan levereras direkt från Internet. Följ följande enkla steg för att ladda in enstaka raster sjökort (* kap-filer.) Eller samling av flera sjökort levererade som (* zip-filer.) som anpassats för Marine Navigator: 1. Förvara den ursprungliga RNC sjökort (*.kap fil) eller arkiv med flera sjökort (*.zip-filer ) i BSB_ROOT eller någon underkatalog under BSB_ROOT. Som standard är BSB_ROOT satt till / SDCard / BSB_ROOT. Du kan ändra placeringen av BSB_ROOT till valfri katalog efter ditt val genom att klicka på namnlisten i import listan (se nästa steg). 2. Tryck på meny-knappen och sedan alternativet Importera. All tillgänglig RNC - sjökort i arkiv eller under BSB_ROOT kommer att listas. Beroende på storleken på underkatalogen BSB_ROOT kan detta ta lite tid. Om du inte ser ett sjökort eller arkiv i listan, klicka på namnlisten för att öppna en dialogruta som låter dig ändra BSB_ROOT. Gå till den mapp där du har sparat den ursprungliga sjökort (*.kap eller *. zip -filer). Klicka länge på mappen för att ställa in denna mapp som nya BSB_ROOT. 3. Välj ett sjökort eller arkiv från listan för att starta importen. Ikonerna har följande betydelse : Arkiv med flera sjökort. Redan importerat sjökort. Sjökort som ännu ej importerats. Under Import av en katalog visas följande processindikering: Indikatorn visar aktuell import av det totala antalet sjökort som ska importeras. Sjökort som redan har importerats och är up-to-date räknas inte. Tryck på "Avbryt" för att avbryta importen av arkivet. Tryck "Skip One" för att hoppa över det aktuella sjökortet och fortsätt med nästa. Under importen av ett enda sjökort visas följande förloppsindikator:

6 Tryck på "Avbryt" för att avbryta importen av sjökortet. Efter import av ett enda sjökort är klar läggs det nya sjökortet till i listan över importerade sjökort och visas när du navigerar. Utökat förfarande vid import För att bearbeta importen i bakgrunden trycker du bara på " Back Key " när dialogrutan Importera visas. För att få importerajobbet i förgrunden igen tryck på MENY - > Importera. För att återuppta en avbruten import starta bara importen av arkivet igen. Programmet hittar de redan importerade listorna och kommer att fortsätta importen med den första ännu inte importerade sjökorten. För att uppdatera listorna i ett arkiv ladda bara ner den uppdaterade arkivet och starta importen igen. Appen kommer att upptäcka uppdaterade sjökort genom att jämföra med redan inladdade sjökort, i raster upplagan och NTM upplagan. Om du bara vill ladda rubrikdatan av en redan importerat sjökort ( t.ex. om en ny version av appen läser mer data ) kan du ställa in inställningen " BSB_header_update " till " påtvingad " ( Menu-> Inställningar ). I detta fall kommer app att ladda om headerdata även om gamla och nya sjökorten är identiska. Vanligtvis kommer sjökorten att importeras till det interna filsystemet och förvaltas av appen. Du behöver inte ta hand om dem. Om Appen avinstalleras på kommer sjökorten att rensas upp automatiskt. Om du vill installera ett stort antal sjökort skulle denna åtgärd kunna fylla lagringskapaciteten på din enhet. I detta fall bör du definiera en alternativ mapp för att lagra sjökorten genom att ange inställningen " Importera - > Använd extern Chart Folder " till True. Efteråt kommer sjökorten att importeras till mappen MNX_ROOT som du kan definiera genom att klicka på namnlisten i sjökort listan skärmen. Enstaka sjökort (.kap) importeras direkt i MNX_ROOT. En samling sjökort (.zip) importeras till en ny map på samma katalognivå som MNX_ROOT. T.ex. Om MNX_ROOT är /SDCARD/MNX_ROOT/DEFAULT och importen är FL_RNCs.zip då kommer att skapas en sökväg /SDCARD/MNX_ROOT/FL_RNCs som innehåller alla importerade sjökorten. Användning av MNX sjökort Du kan också använda sjökort som kommer i det interna formatet MarineNavigator (MNX sjökort). Native MarineNavigator MNX-sjökort erbjuds av utvalda sjökorts distributörer: (Sjökort över Sverige, Finland. Specialsjökort från Hydrographica samt topografiska kartor från Lantmäteriverket, Sverige). Ytterligare områden kan komma att släppas inom kort) Varje MNX sjökort består av en fil <chart_name>. MNX och motsvarande mapp <chart_name>.

7 Kopiera bara sjökort till enheten och aktivera sjökorten genom att ställa MNX_ROOT till den mapp som innehåller sjökorten. Om sjökortsdistributören levererar sjökortuppsättningar som är förpackade i en zip-fil så behöver du inte packa upp filen och flytta filerna manuellt. Istället kan du importera hela arkivet (MENY-> Import). Marine Navigator kommer att kopiera innehållet i arkivet till rätt mappar. Följ instruktionerna som ges av sjökortsdistributören att installera levererade arkiv. Du kan växla mellan olika sjökortuppsättningar snabbt genom att byta MNX_ROOT. MNX sjökort kan krypteras. Följande ikoner visar status för krypterade sjökort: Sjökortet är krypterat. Information för att aktivera sjökort saknas För att aktivera krypterat sjökort vänligen tryck på aktiveringsknappen längst ned i sjökortslistan listan skärmen och följer de instruktioner du har fått från distributören av sjökorten. Aktiveringsknappen visas bara om MNX_ROOT är satt till en mapp som innehåller en krypterad sjökortsuppsättning som ännu inte är aktiverad. Om informationen för att aktivera sjökort saknas kontakta distributören av sjökorten. Växla mellan sjökort För att stega igenom alla tillgängliga sjökort för den aktuella platsen klicka länge på zoomknapparna. Siffran på zoomknappen visar de tillgängliga sjökort som finns att zooma in och zooma ut. Klicka på följande ikon i navigeringen för att välja ett visst sjökort: En lista över alla aktiva sjökort visas. Dvs alla sjökort som lagras internt och i mappen MNX_ROOT. Ikonerna har följande betydelse: Aktivt sjökort som nu visas. Sjökort som finns i nuvarande position. Sjökort utanför nuvarande position. Sjökorten är sorterade med avseende på avstånd med sin mittpunkt på den aktuella positionen. Välj sjökortet som du vill använda genom att dubbelklicka på sjökortet i listan. Du kan filtrera sjökorten

8 med hjälp av radio-knappar på övre delen av skärmen: All Charts: Visa alla sjökort Short List: Visar bara sjökort som täcks av nuvarande position, ett långt klick på knappen: Växlar visning mellan automatisk eller manuell visning. Automatisk växling av sjökort: I detta läge väljer appen automatiskt den bäst passande sjökortet för given plats och zoomnivå. När sjökortet rullas eller zoom nivån ändras bestämmer appen sjökort som täcker den aktuella mid-screen läget och kommer närmast den valda skalan. Manuell växling av sjökort: Appen kommer inte att ändra sjökort även om den aktuella platsen inte täcks av det aktiva sjökortet. Använd detta läge om du vill använda en viss sjökort även om skalan inte är optimal. Om du väljer ett specifikt sjökort från listan över de importerade sjökorten växlar appen till manuellt läge. Ändra skrollningsläge Genom att klicka på ikonen skrollningsläge ändras skrollningsläget. Ikonen visar det aktuella läget: Följer aktuell GPS position. Blir kvar på kartan.(om det finns en markör på sjökortet) Manuell skrolling. Vid varje klick på ikonen växlar programmet genom bläddringsknapparna lägena i följande ordning: "Bli kvar på kartan" hoppas över om markören raderas Ändra Mode sjökortsrotation Genom att klicka på Ikonen för sjökortsrotation ändrasrotationsläget. Bokstäverna i det övre högra övre hörnet visar det aktuella läget: True North: Sjökortet inriktas på Sann Nord. True Course: sjökortet roteras kontinuerligt i riktning mot den faktiska kursen av fartyget baserat på GPS-data.

9 Compass Heading: Sjökortet roteras kontinuerligt i riktningen som anges av kompassen. Sjökortet följer rotationen av kompassen. Chart Up: Sjökortet roterar inte alls. Det blir kvar i den ursprungliga orienteringen. Kompassnålen av ikonen visar alltid verkliga norr. Med varje klick på ikonen kopplar appen genom rotation lägen i följande ordning: Tracks (Färdspår) Spela in färdspår Tryck "Meny-> Loggning-> Starta loggning" för att starta inspelning av spår. Inspelade spår visas med en grön linje. Om appen körs i förgrunden uppdateras positionen en gång per sekund och registreras. Om appen körs i bakgrunden blir frekvensen av platsuppdateringar en uppdatering var 120 sekund för att spara på batteri. Antalet inspelade plottningspunkterna är endast begränsad av lagringsstorlek på ditt SD-kort. Spara ett färdspår Tryck "Meny-> Loggning-> Spara som" för att spara spår i GPX-format. Detta kan ta lite tid beroende på antalet inspelade spårpunkter. Spåret lagras i mappen BSB_ROOT / track. Rensa spåret efter att ha sparat för att undvika mycket långa spår som är svåra att hantera. Visa ett färdspår Per default visar appen de senaste 1000 spårpunkterna. Du kan välja en annan del av spåret genom att flytta reglaget på höger sida av skärmen. Du kan ändra längden på avsnittet genom att använda två fingrar-nypa på gest reglaget. Brytpunkter Klicka länge på skärmen för att skapa en brytpunkt. Välj alternativet "Set Waypoint" i snabbmenyn. Ange brytpunktsdata i följande form:

10 Tryck "Meny-> Waypoints" att hantera waypoints (Spara, Öppna, Lägg, lista, Radera, Redigera waypoints). För att importera waypoint kopiera filen som innehåller waypoints i GPX-format i mappen BSB_ROOT / waypoints och välj "Meny-> Waypoints-> Öppna Waypoints" för att öppna filen. Waypoints kan exporteras genom att välja alternativet "Meny-> Waypoints-Spara alla waypoints". Etappmålen lagras i mappen BSB_ROOT / waypoints. Markör Du kan ställa in en markör för att markera ett mål. The Marine Navigator kommer automatiskt beräkna bäring och avstånd till markören. Två olika metoder för beräkningen kan ställas (se Inställningar) LOXODROME (rhumbline) ORTHODROME (great circle) För att skapa en markör långt tryck på sjökortet där du vill placera markören. Så länge som markören är rödfärgad den kan flyttas runt genom att skjuta fingret över displayen. Placeringen av markören kommer att fastställas automatiskt (färg växlar till grönt) 2 sekund efter du slutar att flytta markören runt. För att rensa markören klickar länge på sjökortet och välj alternativet clear marker snabbmenyn. Man Över Board (MOB) Om en någon ramlar i vattnet, tryck ett långt tryck på skärmen och välj alternativet Man Over Board. Navigatorn kommer att ställa ett etappmål när det tar emot nästa platsuppdateringen. Den satta punkten är märkt med MOB följt av den tid när punkten registrerades. Om tiden som förflutit mellan trycka Man Over Board och inspelning av etappmål är större än 30:s fördröjningen i minuter kommer att läggas till på etiketten, t.ex. MOB 10 sep 23:45-2. Punkten kommer att sparas automatiskt. Du måste ta bort dem explicit. Du kan spela in mer än en MOB. Endast den sist inspelade är märkt MOB. Rutter Öppna och spara rutter Appen kan öppna och spara rutter i GPX-format. Du kan byta rutter med alla program som stöder

11 import och export av linjer i GPX-format. Tryck "Meny-> Rutter" för att lagra eller spara rutter. Rutter lagras i mappen BSB_ROOT / rutter. Visa rutter Instrumentbrädan för rutter visar en bläddringsbar lista med alla ruttpunkter. Du kan hoppa till en viss målpunkt genom att klicka på en rad i Ruttpunktslista eller så kan du hoppa till en viss rad genom att klicka på en rutt punkt i sjökortet. Edit rutter Appen har en intuitiv rutt editor. Tryck "Meny-> Rutter-> Nytt" för att skapa en ny rutt eller "Meny-> Rutter-> Redigera "för att redigera en redan laddad rutt. Gör en lång klicka någonstans på skärmen för att ställa in en ny ruttpunkt. Du kan lägga till, flytta, och ta bort ruttpunkter genom att klicka länge på skärmen. Placeringen av befintliga ruttpunkter kan ändras lätt. Klicka bara på rutten peka och drar med fingret någonstans på skärmen tills rutten punkten är rätt placerad. Tryck "Meny-> Rutter- > Exit Editor "för att stänga redigeringsläget. Följa rutter Appen kan automatiskt följa en öppen rutt. Tryck på Meny-> Rutter-> Starta Följ och appen kommer att visa bäring och avstånd till nästa ruttpunkt. När du har nått en målpunkt kommer appen automatiskt att visa nästa punkt. Använd instrumentbrädan rutter för att få detaljerad information om den öppna rutten. Använd instrumentbrädan som visar de viktigaste uppgifterna (bäring till nästa resvägspunkt, totalt avstånd till slutdestinationen och beräknad ankomsttid). Om du vill ändra riktningen på en rutt tryck på "Meny-> Route-> Reverse". Kompass Marine Navigator har en kompass som använder magnetiska sensorn, accelerationssensorn och eventuellt gyroskop för att bestämma den magnetiska kursen. Den använder också Androids inbyggda World Magnetic Model produceras av det amerikanska National Geospatial-Intelligence Agency att beräkna magnetiska missvisningen (variation). För närvarande WMM-2010 används som gäller fram till 2015, men bör ge acceptabla resultat under flera år efter det. Framtida versioner av Android kan använda en nyare version av modellen. Kompassen visar magnetisk kurs (röd linje). Om positionen är känd kompassen visar också True Heading (grön linje). Enheten kan anpassas till sann eller magnetisk kurs genom att peka på kompassen. Den lilla triangeln längst ner visar den aktiva anpassningen (sann eller magnetisk). Den sanna norrsymbolen visar riktningen till sann nord. I bilden nedan den magnetiska variationen är 6 W. Magnetisk kurs är 0. Sann kurs är 354. Enheten är anpassad till magnetisk kurs. True North är vid 6 (magnetiska) indikeras med True North -ikonen. Kompassen bör användas med försiktighet. Noggrannheten hos kompassen är beroende av noggrannheten hos sensorerna. Sensorer behöver kalibreras. Det finns två olika lägen att läsa sensorerna : Fusion Sensor läge använder gyroskop för att få en stabil kurs. De avläsningar från den magnetiska sensorn och accelerationsgivaren är mycket buller. Därför är avläsningen korrelerade med utsignalen från gyroskopet att få en stadig signal. Om din enhet inte har ett gyroskop eller Fusion Sensor fungerar inte genomförandet korrekt ska du använda MAG - ACC -läget. MAG - ACC -läget använder den magnetiska sensorn och accelerationsgivaren att bestämma den magnetiska signalen. Utgången av detta läge är mycket bullriga. Utsignalen från båda lägena är utjämnade genom ett lågpassfilter, som kan justeras i inställningarna. Grundinställningen är MAG - ACC med en hög utjämningsfaktor.

12 Inställningar För att ändra inställningar trycker du på menyknappen och därefter på ikonen: Inställningar initialiseras till rimliga standardvärden. Varje inställning har en kort sammanfattning. De tillgängliga alternativen är självförklarande. Credits Tack vare Tango Desktop Project för tango stil ikoner (http://tango.freedesktop.org/tango_desktop_project). Tack till användaren Mdf av för trevliga Mercator projektion av jorden (http://commons.wikimedia.org/wiki/file:mercator-projection.jpg). Ansvarsfriskrivning Denna programvara tillhandahålls "i befintligt skick" utan några garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till underförstådda garantier om lämplighet eller lämplighet för någon särskild användning. Den kan innehålla buggar, är därför att använda denna programvara på egen risk. Författaren tar inget ansvar för eventuella skador som kan vara direkt eller indirekt orsakats genom dess användning.

Pointer Solutions Spitfire

Pointer Solutions Spitfire Pointer Solutions Spitfire Version 3.7 Användarmanual 15 September 2008 Innehållsförteckning Introduktion...2 Installation...3 Licens inmatning...8 Karta...11 Kart lager och inställningar...17 Ladda ner

Läs mer

All-In-One Navigator Användarmanual. Ver.1.63

All-In-One Navigator Användarmanual. Ver.1.63 All-In-One Navigator Användarmanual Ver.1.63 1 Polstar Technologies, Inc. http://www.polstargps.com Copyright 2004 Polstar Technologies, Inc. All rights reserved. Polstar, The RoadMentor Series, The Polstar

Läs mer

quatix Användarhandbok

quatix Användarhandbok quatix Användarhandbok April 2013 190-01594-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

A-serien Plotter/ekolod

A-serien Plotter/ekolod A-serien Plotter/ekolod Handbok A50, A50D, A57D, A70 och A70D Varumärken och registrerade varumärken Autohelm, HSB, RayTech Navigator, SailPilot, SeaTalk och Sportpilot är registrerade varumärken i Storbritannien

Läs mer

GPSMAP 400/500-serien. Användarhandbok

GPSMAP 400/500-serien. Användarhandbok GPSMAP 400/500-serien Användarhandbok 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax

Läs mer

Kompass. Lagrad plats. Kartskala

Kompass. Lagrad plats. Kartskala WEB EDITION S ENSUS NAVIGATION Text och symboler på skärmen Händelse vid nästa vägledningspunkt Avstånd till nästa vägledningspunkt Namn på nästa väg/gata Inrättning (Restaurang) Planerad resvägs slutdestination

Läs mer

Användarhandbok Transas Navigator STANDARD ADVANCED FUNCTIONS AIS ver 2011-01-28 1 (96)

Användarhandbok Transas Navigator STANDARD ADVANCED FUNCTIONS AIS ver 2011-01-28 1 (96) Användarhandbok Transas Navigator STANDARD ADVANCED FUNCTIONS AIS ver 2011-01-28 1 (96) Innehållsförteckning 1 Till läsaren... 5 Transas Navigator en presentation... 6 Dator, GPS-givare & andra in/utenheter...

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

GPSMAP 700-serien Användarhandbok

GPSMAP 700-serien Användarhandbok GPSMAP 700-serien Användarhandbok 2010-2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras,

Läs mer

Multimedia Navigation New York 835 W

Multimedia Navigation New York 835 W www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 835 W Bruksanvisning Navigering Tack för att du valt Blaupunkt Navigation som ditt navigationssystem. Börja använda enheten direkt. Denna handbok beskriver

Läs mer

Manual Tracker Hunter 1/11.2008. Komma igång guide. Mjukvaran för mobil telefon. vid användning av Tracker G400 hund GPS

Manual Tracker Hunter 1/11.2008. Komma igång guide. Mjukvaran för mobil telefon. vid användning av Tracker G400 hund GPS 1/11.2008 Komma igång guide Mjukvaran för mobil telefon vid användning av Tracker G400 hund GPS Viktigt! Läs igenom installationsinstruktionen noggrant innan ni installerar programvaran. 1 2/11.2008 Min

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- och monteringsanvisning Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 2 Översikt över enheten Följande knappar finns under teckenfönstret:

Läs mer

Författarens Skrivare Användarguide 5.1. Version. För Macintosh

Författarens Skrivare Användarguide 5.1. Version. För Macintosh Författarens Skrivare Användarguide Version 5.1 För Macintosh 1 2010-2015 Swatski företag. Alla rättigheter förbehållna. Swatski företag. 45 White Birch Lane, North Andover, Massachusetts 01845 FileMaker,

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

GPSMAP 620. Användarhandbok

GPSMAP 620. Användarhandbok GPSMAP 620 Användarhandbok 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel.: +1 913 397 8200 eller +1 800 800 1020 Fax: +1 913 397

Läs mer

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A)

Mobilus Digital Rehab AB. 3.2 Användarmanual. (Ver. 3.2.1: Rev. A) Mobilus Digital Rehab AB 3.2 Användarmanual (Ver. 3.2.1: Rev. A) Användarmanual Ver. 3.2.1: Rev. A Innehåll 1. ANVÄNDA PROGRAMMET... 4 1.1 LAYOUT... 4 1.2 NAVIGERA... 5 2. SÖKA BILDER... 7 2.1 SÖK MED

Läs mer

TomTom Rider Referenshandbok

TomTom Rider Referenshandbok TomTom Rider Referenshandbok Innehåll Välkommen att navigera med TomTom 6 Nyheter 7 Nytt i denna utgåva... 7 TomTom-videor... 8 Använda Rider 9 Fästa på motorcykel... 9 Använd stöldskyddslösningen... 10

Läs mer

Swepoint DoGPS V4. Användarmanual

Swepoint DoGPS V4. Användarmanual 1 Swepoint DoGPS V4 Användarmanual DoGPS+-tjänsten innehåller även DoGPS NET-internetuppkoppling. Klicka in adressen www.pointerjakt.se Tilläggstjänsten DoGPS+ Fördelarna med GPRS-informationsöverföring

Läs mer

R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK

R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK passion för prestanda ELF är partner med RENAULT rekommenderar ELF Elf och Renault, partners inom avancerad bilteknik, förenar sin expertis både på rallybanorna och i stan. Det

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

användarhandbok MapSource avbildningsprogramvara

användarhandbok MapSource avbildningsprogramvara användarhandbok MapSource avbildningsprogramvara Copyright 2008 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag Garmin International, Inc. 1200 E. 151 st Street, Olathe, Kansas 66062 USA Tel. 913/397 8200 eller 800/800

Läs mer

Mazda NB1 Referenshandbok

Mazda NB1 Referenshandbok Mazda NB1 Referenshandbok Innehåll Viktig information 7 Slå på och stänga av... 7 Inställningar... 7 GPS-mottagning... 7 Enheten startas inte... 7 Ta hand om din enhet... 8 Mer information... 8 Minneskortet

Läs mer

Användarhandledning. pcskog Fält 2011

Användarhandledning. pcskog Fält 2011 Användarhandledning pcskog Fält 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB All Rights Reserved Innehållsförteckning...3 1 Välkommen...3 2 pcskog Fält 2.1 Kom igång med...

Läs mer

Användarhandbok. Xperia V. LT25i

Användarhandbok. Xperia V. LT25i Användarhandbok Xperia V LT25i Innehåll Xperia V Användarhandbok...6 Komma igång...7 Om denna användarhandbok...7 Android vad och varför?...7 Telefonen översikt...8 Montering...9 Starta och stänga av enheten...11

Läs mer

Route Planner Europe 1

Route Planner Europe 1 Route Planner Europe 1 Route Planner Europe Windows version AND Publishers BV, Rotterdam 1998 AND Mapping B.V., Rotterdam 1998 (digital mapping data) Alla rättigheter förbehållna, AND Publishers BV. Ingen

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

Din manual MAGELLAN MAP 330M http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297313

Din manual MAGELLAN MAP 330M http://sv.yourpdfguides.com/dref/1297313 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MAGELLAN MAP 330M. Du hittar svar på alla dina frågor i MAGELLAN MAP 330M instruktionsbok

Läs mer

Visualisering med GeoSuite Toolbox

Visualisering med GeoSuite Toolbox Vianova GeoSuite AB presenterar: Visualisering med GeoSuite Toolbox med Google som plattform Jan Ludvigsson 6/17/2011 Innehåll: Visualisering med GeoSuite Toolbox... 3 Bakgrund... 3 Att publicera en översiktskarta

Läs mer