Marine Navigator Svensk översättning 2014 Solteknik HB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marine Navigator Svensk översättning 2014 Solteknik HB"

Transkript

1 Marine Navigator Svensk översättning 2014 Solteknik HB Overview (Översikt) Limitations (Begränsning) Basics (Grundläggande) Dash Boards (Instrumentbräda) Import of BSB/KAP Charts (Import av BSB/KAP sjökort) Enhanced Import Procedures (Utökad importprocedur) Use of MNX Charts (Användning av MNX sjökort) Switching Between Charts (Växla mellan sjökort) Change Scroll Mode (Ändra skrollmetod) Change Chart Rotation Mode (Ändra rotationsmetod) Tracks (Färdspår) Waypoints (Brytpunkter) Marker (Markeringar) Man Over Board (Man Över Bord) Routes (Rutter) Compass (Kompas) Settings (Inställningar) Credits

2 Översikt MarineNavigator är en App för navigation och stöder Android operativsystem. Den använder rastersjökort (RNC - sjökort) för att plotta din position i realtid. RNC (Raster Navigation Chart) är digitala bilder av papperssjökort (*.kap filer). Detta innebär att du kan navigera med officiella papperssjökort på din mobila enhet. Efter installation av de sjökort som du laddat ner i din mobila enhet fungerar MarineNavigator helt oberoende av Internetanslutning. Du behöver således inte tillgång till Internet för att Navigera. Den fullständiga versionen av MarinNavigator ger förutom grundläggande navigeringsfunktioner i gratisversionen som kallas för Lite-versionen, den innehåller: realtid positionering (GPS mottagaren ger dig båtens position och kurs på sjökortet) visning av navigationsdata (position, fart över grund, kurs över grund ) Avstånd och bäring beräkning GPS- status Betalversionen ger dig dessutom följande förbättrade navigationsfunktioner : nattskärm, minskning av ljusstyrka vid mörkernavigering offset visning av position för att erhålla max. visning av framför positionen automatisk visning av sjökort beroende på den aktuella platsen och zoomnivå rotation av sjökortet (sann nord, rättvisande kurs, kompasskurs, sjökort up) färdspår (visning och inspelning) brytpunkter (för rutter eller direktnavigation till punkten) lättbegriplig rutteditor aktivera och följa rutt import/export av brytpunkter, rutter och färdspår i GPX format kompass (magnetiska nordpolen, sann nord) olika visning av instrumentbrädor (grunddata, detaljerad vägbeskrivning data, detaljerade GPS-data) Begränsningar MarineNavigator stöder direkt Merkator projektion. Andra projektioner (t.ex. Polyconic, Transverse Mercator) blir approximerade med hjälp av polynom. Om kartan levereras med polynom (PWX, PWY, WPX, WPY) används dessa för approximationen. Om kartan inte innehåller polynom beräknar programmet kartan med hjälp av referenspunkter. I detta fall kan ett mindre antal referenspunkter (mindre än 10) ge avvikelser från den verkliga positionen.

3 Grundläggande 1. kompass 2. sann kurs (grön linje line) 3. magnetisk kurs (röd linje) 4. sann nord (ikon) 5. båtdata (grundläggande) kurs over grund fart over grund lokal tid 6. rutt data (grundläggande) kurs over grund till nästa brytpunkt total distans av kvarvarande rutt beräknad ankomsttid 7. zoom out (lång klick: nästa mindre kartskala) 8. antal sjökort tillgänglig i mindre kartskala 9. zoom in (långt klick: nästa större kartskala) 10. antal sjökort tillgängliga i större kartskala 11. ändra skrolläge (lång klick: centrera) 12. ändra rotationsläge 13. rotation indikering (TN: sann nord; TC: sann kurs; CH: kompasskurs CU: sjökort upp) 14. byt sjökort (lång klick: byt sjökort till nästa sjökort) 15. indikator för sjökortsbyte (A: automatisk; M: Manuell) 16. kvarvarande rutt segment 17. avverkade ruttsegment 18. sann kurslinje 19. distanscirkel

4 Instrumentbräda Marine Navigator tillhandahåller tre layouter för instrumentbräda: Huvudinstrumentbräda Den viktigaste instrumentbrädan visar de grundläggande uppgifterna för din båt (kurs över grund, fart över grund, lokal tid), för den markerade brytpunkten (bäring, avstånd, beräknad ankomsttid) och för rutten (bäring till nästa ruttpunkt, totalt avstånd till slutdestinationen, beräknad ankomsttid). Ruttinstrumentbräda Ruttinstrumentbrädan visar en bläddringsbar lista över ruttpunkter i den aktuella rutten. Varje rad visar de grundläggande uppgifterna för en ruttpunkt (bäring från föregående ruttpunkt, avstånd från föregående ruttpunkt totala avståndet till slutdestinationen, beräknad ankomsttid). GPS Instrumentbräda GPS instrumentbrädan visar detaljerade GPS-data för båten, den markerade brytpunkten och rutten. Dessutom visar ett stapeldiagram detaljerad information om satellitstatus. En färgad stapel visar en använd satellit (Färgen ändras från RÖD (0) över GUL (30) till GRÖN (60)). Ett grått fält står för en satellit som är i sikte, men inte används aktivt). För att växla mellan instrumentbrädor, svep fingret över instrumentbrädan från vänster till höger eller höger till vänster. Import av BSB/KAP sjökort Marine Navigator levereras inte med förinstallerade sjökort. Istället kan du importera BSB/KAP raster sjökort. Nedan är internetadresser där du gratis kan ladda ner BSB sjökort: (Suite of NOAA nautical charts that covers the coastal waters of the U.S. and its territories) https://www.mar.mil.br/dhn/chm/cartas/download/cartasbsb/cartas_eletronicas_internet.htm (Suite of BSB nautical charts that covers the coastal waters of Brazil and its major rivers) (Free New Zealand Nautical Charts. All New Zealand charts are derived from images Sourced from Land Information New Zealand data. Crown Copyright Reserved. Not to be Sold & Not to be used for Navigation.) (Openseamap charts are based on Openstreetmap data enriched with additional nautical information. The charts cover selected european coastal waters). Du kan öppna din standardwebbläsare att ladda ner sjökort direkt från importlistan på skärmen. För att öppna nedladdad fil trycker du på knappen MENU och välj alternativet Importera.

5 Om din webbläsare hämtar listorna i Android default download mapp kommer de hämtade sjökorten automatiskt att visas i importlistan efter att nedladdningen är klar. Om så är fallet hoppa över steg 1 och 2 i nedanstående procedur. Följ följande enkla steg för att importera övriga raster sjökort (* kap-filer.) Eller importera Solteknik HB:s speciella sjökortsutbud som anpassats till MarineNavigator. Du hittar dessa filer på hemsidan med sjökort i BSB format. Sjökorten levereras som (* zip-filer.) och kan levereras direkt från Internet. Följ följande enkla steg för att ladda in enstaka raster sjökort (* kap-filer.) Eller samling av flera sjökort levererade som (* zip-filer.) som anpassats för Marine Navigator: 1. Förvara den ursprungliga RNC sjökort (*.kap fil) eller arkiv med flera sjökort (*.zip-filer ) i BSB_ROOT eller någon underkatalog under BSB_ROOT. Som standard är BSB_ROOT satt till / SDCard / BSB_ROOT. Du kan ändra placeringen av BSB_ROOT till valfri katalog efter ditt val genom att klicka på namnlisten i import listan (se nästa steg). 2. Tryck på meny-knappen och sedan alternativet Importera. All tillgänglig RNC - sjökort i arkiv eller under BSB_ROOT kommer att listas. Beroende på storleken på underkatalogen BSB_ROOT kan detta ta lite tid. Om du inte ser ett sjökort eller arkiv i listan, klicka på namnlisten för att öppna en dialogruta som låter dig ändra BSB_ROOT. Gå till den mapp där du har sparat den ursprungliga sjökort (*.kap eller *. zip -filer). Klicka länge på mappen för att ställa in denna mapp som nya BSB_ROOT. 3. Välj ett sjökort eller arkiv från listan för att starta importen. Ikonerna har följande betydelse : Arkiv med flera sjökort. Redan importerat sjökort. Sjökort som ännu ej importerats. Under Import av en katalog visas följande processindikering: Indikatorn visar aktuell import av det totala antalet sjökort som ska importeras. Sjökort som redan har importerats och är up-to-date räknas inte. Tryck på "Avbryt" för att avbryta importen av arkivet. Tryck "Skip One" för att hoppa över det aktuella sjökortet och fortsätt med nästa. Under importen av ett enda sjökort visas följande förloppsindikator:

6 Tryck på "Avbryt" för att avbryta importen av sjökortet. Efter import av ett enda sjökort är klar läggs det nya sjökortet till i listan över importerade sjökort och visas när du navigerar. Utökat förfarande vid import För att bearbeta importen i bakgrunden trycker du bara på " Back Key " när dialogrutan Importera visas. För att få importerajobbet i förgrunden igen tryck på MENY - > Importera. För att återuppta en avbruten import starta bara importen av arkivet igen. Programmet hittar de redan importerade listorna och kommer att fortsätta importen med den första ännu inte importerade sjökorten. För att uppdatera listorna i ett arkiv ladda bara ner den uppdaterade arkivet och starta importen igen. Appen kommer att upptäcka uppdaterade sjökort genom att jämföra med redan inladdade sjökort, i raster upplagan och NTM upplagan. Om du bara vill ladda rubrikdatan av en redan importerat sjökort ( t.ex. om en ny version av appen läser mer data ) kan du ställa in inställningen " BSB_header_update " till " påtvingad " ( Menu-> Inställningar ). I detta fall kommer app att ladda om headerdata även om gamla och nya sjökorten är identiska. Vanligtvis kommer sjökorten att importeras till det interna filsystemet och förvaltas av appen. Du behöver inte ta hand om dem. Om Appen avinstalleras på kommer sjökorten att rensas upp automatiskt. Om du vill installera ett stort antal sjökort skulle denna åtgärd kunna fylla lagringskapaciteten på din enhet. I detta fall bör du definiera en alternativ mapp för att lagra sjökorten genom att ange inställningen " Importera - > Använd extern Chart Folder " till True. Efteråt kommer sjökorten att importeras till mappen MNX_ROOT som du kan definiera genom att klicka på namnlisten i sjökort listan skärmen. Enstaka sjökort (.kap) importeras direkt i MNX_ROOT. En samling sjökort (.zip) importeras till en ny map på samma katalognivå som MNX_ROOT. T.ex. Om MNX_ROOT är /SDCARD/MNX_ROOT/DEFAULT och importen är FL_RNCs.zip då kommer att skapas en sökväg /SDCARD/MNX_ROOT/FL_RNCs som innehåller alla importerade sjökorten. Användning av MNX sjökort Du kan också använda sjökort som kommer i det interna formatet MarineNavigator (MNX sjökort). Native MarineNavigator MNX-sjökort erbjuds av utvalda sjökorts distributörer: (Sjökort över Sverige, Finland. Specialsjökort från Hydrographica samt topografiska kartor från Lantmäteriverket, Sverige). Ytterligare områden kan komma att släppas inom kort) Varje MNX sjökort består av en fil <chart_name>. MNX och motsvarande mapp <chart_name>.

7 Kopiera bara sjökort till enheten och aktivera sjökorten genom att ställa MNX_ROOT till den mapp som innehåller sjökorten. Om sjökortsdistributören levererar sjökortuppsättningar som är förpackade i en zip-fil så behöver du inte packa upp filen och flytta filerna manuellt. Istället kan du importera hela arkivet (MENY-> Import). Marine Navigator kommer att kopiera innehållet i arkivet till rätt mappar. Följ instruktionerna som ges av sjökortsdistributören att installera levererade arkiv. Du kan växla mellan olika sjökortuppsättningar snabbt genom att byta MNX_ROOT. MNX sjökort kan krypteras. Följande ikoner visar status för krypterade sjökort: Sjökortet är krypterat. Information för att aktivera sjökort saknas För att aktivera krypterat sjökort vänligen tryck på aktiveringsknappen längst ned i sjökortslistan listan skärmen och följer de instruktioner du har fått från distributören av sjökorten. Aktiveringsknappen visas bara om MNX_ROOT är satt till en mapp som innehåller en krypterad sjökortsuppsättning som ännu inte är aktiverad. Om informationen för att aktivera sjökort saknas kontakta distributören av sjökorten. Växla mellan sjökort För att stega igenom alla tillgängliga sjökort för den aktuella platsen klicka länge på zoomknapparna. Siffran på zoomknappen visar de tillgängliga sjökort som finns att zooma in och zooma ut. Klicka på följande ikon i navigeringen för att välja ett visst sjökort: En lista över alla aktiva sjökort visas. Dvs alla sjökort som lagras internt och i mappen MNX_ROOT. Ikonerna har följande betydelse: Aktivt sjökort som nu visas. Sjökort som finns i nuvarande position. Sjökort utanför nuvarande position. Sjökorten är sorterade med avseende på avstånd med sin mittpunkt på den aktuella positionen. Välj sjökortet som du vill använda genom att dubbelklicka på sjökortet i listan. Du kan filtrera sjökorten

8 med hjälp av radio-knappar på övre delen av skärmen: All Charts: Visa alla sjökort Short List: Visar bara sjökort som täcks av nuvarande position, ett långt klick på knappen: Växlar visning mellan automatisk eller manuell visning. Automatisk växling av sjökort: I detta läge väljer appen automatiskt den bäst passande sjökortet för given plats och zoomnivå. När sjökortet rullas eller zoom nivån ändras bestämmer appen sjökort som täcker den aktuella mid-screen läget och kommer närmast den valda skalan. Manuell växling av sjökort: Appen kommer inte att ändra sjökort även om den aktuella platsen inte täcks av det aktiva sjökortet. Använd detta läge om du vill använda en viss sjökort även om skalan inte är optimal. Om du väljer ett specifikt sjökort från listan över de importerade sjökorten växlar appen till manuellt läge. Ändra skrollningsläge Genom att klicka på ikonen skrollningsläge ändras skrollningsläget. Ikonen visar det aktuella läget: Följer aktuell GPS position. Blir kvar på kartan.(om det finns en markör på sjökortet) Manuell skrolling. Vid varje klick på ikonen växlar programmet genom bläddringsknapparna lägena i följande ordning: "Bli kvar på kartan" hoppas över om markören raderas Ändra Mode sjökortsrotation Genom att klicka på Ikonen för sjökortsrotation ändrasrotationsläget. Bokstäverna i det övre högra övre hörnet visar det aktuella läget: True North: Sjökortet inriktas på Sann Nord. True Course: sjökortet roteras kontinuerligt i riktning mot den faktiska kursen av fartyget baserat på GPS-data.

9 Compass Heading: Sjökortet roteras kontinuerligt i riktningen som anges av kompassen. Sjökortet följer rotationen av kompassen. Chart Up: Sjökortet roterar inte alls. Det blir kvar i den ursprungliga orienteringen. Kompassnålen av ikonen visar alltid verkliga norr. Med varje klick på ikonen kopplar appen genom rotation lägen i följande ordning: Tracks (Färdspår) Spela in färdspår Tryck "Meny-> Loggning-> Starta loggning" för att starta inspelning av spår. Inspelade spår visas med en grön linje. Om appen körs i förgrunden uppdateras positionen en gång per sekund och registreras. Om appen körs i bakgrunden blir frekvensen av platsuppdateringar en uppdatering var 120 sekund för att spara på batteri. Antalet inspelade plottningspunkterna är endast begränsad av lagringsstorlek på ditt SD-kort. Spara ett färdspår Tryck "Meny-> Loggning-> Spara som" för att spara spår i GPX-format. Detta kan ta lite tid beroende på antalet inspelade spårpunkter. Spåret lagras i mappen BSB_ROOT / track. Rensa spåret efter att ha sparat för att undvika mycket långa spår som är svåra att hantera. Visa ett färdspår Per default visar appen de senaste 1000 spårpunkterna. Du kan välja en annan del av spåret genom att flytta reglaget på höger sida av skärmen. Du kan ändra längden på avsnittet genom att använda två fingrar-nypa på gest reglaget. Brytpunkter Klicka länge på skärmen för att skapa en brytpunkt. Välj alternativet "Set Waypoint" i snabbmenyn. Ange brytpunktsdata i följande form:

10 Tryck "Meny-> Waypoints" att hantera waypoints (Spara, Öppna, Lägg, lista, Radera, Redigera waypoints). För att importera waypoint kopiera filen som innehåller waypoints i GPX-format i mappen BSB_ROOT / waypoints och välj "Meny-> Waypoints-> Öppna Waypoints" för att öppna filen. Waypoints kan exporteras genom att välja alternativet "Meny-> Waypoints-Spara alla waypoints". Etappmålen lagras i mappen BSB_ROOT / waypoints. Markör Du kan ställa in en markör för att markera ett mål. The Marine Navigator kommer automatiskt beräkna bäring och avstånd till markören. Två olika metoder för beräkningen kan ställas (se Inställningar) LOXODROME (rhumbline) ORTHODROME (great circle) För att skapa en markör långt tryck på sjökortet där du vill placera markören. Så länge som markören är rödfärgad den kan flyttas runt genom att skjuta fingret över displayen. Placeringen av markören kommer att fastställas automatiskt (färg växlar till grönt) 2 sekund efter du slutar att flytta markören runt. För att rensa markören klickar länge på sjökortet och välj alternativet clear marker snabbmenyn. Man Över Board (MOB) Om en någon ramlar i vattnet, tryck ett långt tryck på skärmen och välj alternativet Man Over Board. Navigatorn kommer att ställa ett etappmål när det tar emot nästa platsuppdateringen. Den satta punkten är märkt med MOB följt av den tid när punkten registrerades. Om tiden som förflutit mellan trycka Man Over Board och inspelning av etappmål är större än 30:s fördröjningen i minuter kommer att läggas till på etiketten, t.ex. MOB 10 sep 23:45-2. Punkten kommer att sparas automatiskt. Du måste ta bort dem explicit. Du kan spela in mer än en MOB. Endast den sist inspelade är märkt MOB. Rutter Öppna och spara rutter Appen kan öppna och spara rutter i GPX-format. Du kan byta rutter med alla program som stöder

11 import och export av linjer i GPX-format. Tryck "Meny-> Rutter" för att lagra eller spara rutter. Rutter lagras i mappen BSB_ROOT / rutter. Visa rutter Instrumentbrädan för rutter visar en bläddringsbar lista med alla ruttpunkter. Du kan hoppa till en viss målpunkt genom att klicka på en rad i Ruttpunktslista eller så kan du hoppa till en viss rad genom att klicka på en rutt punkt i sjökortet. Edit rutter Appen har en intuitiv rutt editor. Tryck "Meny-> Rutter-> Nytt" för att skapa en ny rutt eller "Meny-> Rutter-> Redigera "för att redigera en redan laddad rutt. Gör en lång klicka någonstans på skärmen för att ställa in en ny ruttpunkt. Du kan lägga till, flytta, och ta bort ruttpunkter genom att klicka länge på skärmen. Placeringen av befintliga ruttpunkter kan ändras lätt. Klicka bara på rutten peka och drar med fingret någonstans på skärmen tills rutten punkten är rätt placerad. Tryck "Meny-> Rutter- > Exit Editor "för att stänga redigeringsläget. Följa rutter Appen kan automatiskt följa en öppen rutt. Tryck på Meny-> Rutter-> Starta Följ och appen kommer att visa bäring och avstånd till nästa ruttpunkt. När du har nått en målpunkt kommer appen automatiskt att visa nästa punkt. Använd instrumentbrädan rutter för att få detaljerad information om den öppna rutten. Använd instrumentbrädan som visar de viktigaste uppgifterna (bäring till nästa resvägspunkt, totalt avstånd till slutdestinationen och beräknad ankomsttid). Om du vill ändra riktningen på en rutt tryck på "Meny-> Route-> Reverse". Kompass Marine Navigator har en kompass som använder magnetiska sensorn, accelerationssensorn och eventuellt gyroskop för att bestämma den magnetiska kursen. Den använder också Androids inbyggda World Magnetic Model produceras av det amerikanska National Geospatial-Intelligence Agency att beräkna magnetiska missvisningen (variation). För närvarande WMM-2010 används som gäller fram till 2015, men bör ge acceptabla resultat under flera år efter det. Framtida versioner av Android kan använda en nyare version av modellen. Kompassen visar magnetisk kurs (röd linje). Om positionen är känd kompassen visar också True Heading (grön linje). Enheten kan anpassas till sann eller magnetisk kurs genom att peka på kompassen. Den lilla triangeln längst ner visar den aktiva anpassningen (sann eller magnetisk). Den sanna norrsymbolen visar riktningen till sann nord. I bilden nedan den magnetiska variationen är 6 W. Magnetisk kurs är 0. Sann kurs är 354. Enheten är anpassad till magnetisk kurs. True North är vid 6 (magnetiska) indikeras med True North -ikonen. Kompassen bör användas med försiktighet. Noggrannheten hos kompassen är beroende av noggrannheten hos sensorerna. Sensorer behöver kalibreras. Det finns två olika lägen att läsa sensorerna : Fusion Sensor läge använder gyroskop för att få en stabil kurs. De avläsningar från den magnetiska sensorn och accelerationsgivaren är mycket buller. Därför är avläsningen korrelerade med utsignalen från gyroskopet att få en stadig signal. Om din enhet inte har ett gyroskop eller Fusion Sensor fungerar inte genomförandet korrekt ska du använda MAG - ACC -läget. MAG - ACC -läget använder den magnetiska sensorn och accelerationsgivaren att bestämma den magnetiska signalen. Utgången av detta läge är mycket bullriga. Utsignalen från båda lägena är utjämnade genom ett lågpassfilter, som kan justeras i inställningarna. Grundinställningen är MAG - ACC med en hög utjämningsfaktor.

12 Inställningar För att ändra inställningar trycker du på menyknappen och därefter på ikonen: Inställningar initialiseras till rimliga standardvärden. Varje inställning har en kort sammanfattning. De tillgängliga alternativen är självförklarande. Credits Tack vare Tango Desktop Project för tango stil ikoner (http://tango.freedesktop.org/tango_desktop_project). Tack till användaren Mdf av för trevliga Mercator projektion av jorden (http://commons.wikimedia.org/wiki/file:mercator-projection.jpg). Ansvarsfriskrivning Denna programvara tillhandahålls "i befintligt skick" utan några garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till underförstådda garantier om lämplighet eller lämplighet för någon särskild användning. Den kan innehålla buggar, är därför att använda denna programvara på egen risk. Författaren tar inget ansvar för eventuella skador som kan vara direkt eller indirekt orsakats genom dess användning.

Din Android enhet skall ha Appen MarineNavigator (paid) app, installerad från Google Play Store.

Din Android enhet skall ha Appen MarineNavigator (paid) app, installerad från Google Play Store. Installation av Sjökort för MarineNavigator via nedladdning Denna instruktion är för nedladdning av sjökort/kartor till Androidappen MarineNavigator (som kan köpas på Google Play Store, priset på appen

Läs mer

SEAPILOT s nya PREMIUM tjänst

SEAPILOT s nya PREMIUM tjänst SEAPILOT s nya PREMIUM tjänst I mars 2016 lanserades Seapilot PREMIUM. Det tjänster och funktioner som tidigare såldes som separata produkter och prenumerationer kommer nu att ingå i PREMIUM med flera

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

Användarmanual för mycaddie version 2.0

Användarmanual för mycaddie version 2.0 Användarmanual för mycaddie version 2.0 Sida 2 Innehåll Installera och starta mycaddie... 3 Välja positioneringsmetod... 3 Inbyggd GPS (Gäller ej Windows Mobile)... 3 Trådlös GPS (Via bluetooth)... 3 Windows

Läs mer

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11)

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) Vad, varför och hur?...2 Vad är?...2 Varför?...3 Hur fungerar?...3 Några tips om användningen...3

Läs mer

FURUNO GP-1610C Färg GPS Plotter

FURUNO GP-1610C Färg GPS Plotter FURUNO GP-1610C Färg GPS Plotter Den här snabbguiden instruerar om de vanligaste procedurerna vid användning av plottern GP- 1610C. För mer detaljerad information hänvisar vi till orginalmanualen. Exempel

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1.

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1. Användarmanual för GPSTrack-programvara Ladda ned GPS-loggerdata från GPS-locatorn.Anslut GPS-locatorn till datorn med USB-kabeln.. Obs! : Använd USB-kabeln som medföljer GPS-locatorn. Om du använder en

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 1.11.3 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION

Läs mer

Användarmanual och Installationsguide

Användarmanual och Installationsguide Användarmanual och Installationsguide Innehåll 1.0 Introduktion 3 2.0 Systemkrav 3 2.1 Tsunamis Navigator 3 2.2 Pocket Sailor 3 3.0 Installation 4 3.1 Tsunamis Navigator 4 3.2 Pocket Sailor 5 4.0 Sjökort

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall INLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 AVANCERAD INSTALLATION... 10 YTTERLIGARE INFORMATION... 11 Proxy... 11 Sida 1 av 12 Inledning Denna beskrivning

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Användarmanual Legimus för Android. Version 1.0

Användarmanual Legimus för Android. Version 1.0 Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Utveckling av appen... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Ladda ner böcker... 3 Ladda ner tidningar...

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android

Version lättläst. Så här använder du Legimus app. för Android Så här använder du Legimus app för Android Innehåll Vad är Legimus?... 3 Talsyntes... 3 Legimus webb... 3 Kom igång med appen Legimus... 4 Logga in... 4 Bokhyllan... 4 Så här söker du en talbok... 5 Ladda

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

SEAPILOT s nya PREMIUM tjänst

SEAPILOT s nya PREMIUM tjänst SEAPILOT s nya PREMIUM tjänst Från och med i mars 2016 lanseras Seapilot PREMIUM tjänst. Seapilot kan numera laddas ner gratis på Appstore eller Google Play. Sjökorten kommer att vara köpbara till ett

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Återkommande frågor för Eee Pad TF201

Återkommande frågor för Eee Pad TF201 Återkommande frågor för Eee Pad TF201 SW6915 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?... 2 Hur

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Windows Store. Det krävs ett Microsoft-konto för att kunna hämta appar i Store. Du kan ta bort (avinstallera) appar som du inte vill ha kvar.

Windows Store. Det krävs ett Microsoft-konto för att kunna hämta appar i Store. Du kan ta bort (avinstallera) appar som du inte vill ha kvar. 6. Mera om appar Vi har hittills bekantat oss med några av de appar som finns med i Windows 10, bl.a. Kalkylatorn, Wordpad, webbläsaren Edge, och E- post. (Till viss del blir därför följande avsnitt repetition.)

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

Användarmanual Legimus för. Android

Användarmanual Legimus för. Android Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en talbok... 4 Ladda ner taltidningar...

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 5: Ljud, del 2

IT-körkort för språklärare. Modul 5: Ljud, del 2 IT-körkort för språklärare Modul 5: Ljud, del 2 Innehåll Spela in och klipp en ljudfil (metod 1)... 3 Importera och klipp en ljudfil (metod 2)... 6 Ta bort störande bakgrundsljud... 8 Förstärk ljudet...

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Ladda ner en talbok med mobil eller surfplatta

Ladda ner en talbok med mobil eller surfplatta Ladda ner en talbok med mobil eller surfplatta Manual för Stockholms stadsbiblioteks talbokslåntagare STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK den 18 januari 2013 Framtagen av: Stockholms stadsbibliotek Ladda ner en

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Manual för Sweco Piano 1. Manual för Piano PIANO BY SWECO AN INVENTORY APP WITH OFFLINE SUPPORT

Manual för Sweco Piano 1. Manual för Piano PIANO BY SWECO AN INVENTORY APP WITH OFFLINE SUPPORT Manual för Sweco Piano 1 Manual för Piano PIANO BY SWECO AN INVENTORY APP WITH OFFLINE SUPPORT 2016-03-22 Manual för Sweco Piano 2 Innehåll Introduktion... 3 Komma Igång... 4 Skapa din Första Inventering...

Läs mer

CW263BT. Badrumsvåg. Manual

CW263BT. Badrumsvåg. Manual CW263BT Badrumsvåg Manual Innehållsförteckning 1. Specifikationer... 3 2. Batteri... 4 3. Drift/Funktion... 4 3. Indikation... 5 4. ios Enheter... 5 5. Android Enheter Installation... 10 6. Andra Instuktioner

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Användarhandbok. Content Manager programvara för HP ipaq 310 Series Travel Companion. Svenska December 2007. Part number: 467721-101

Användarhandbok. Content Manager programvara för HP ipaq 310 Series Travel Companion. Svenska December 2007. Part number: 467721-101 Användarhandbok Content Manager programvara för HP ipaq 310 Series Travel Companion Svenska December 2007 Part number: 467721-101 Meddelande om upphovsrätt Produkten och informationen i denna dokumentation

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office Installation av Vitec Mäklarsystem Office 2016-02-18 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 A. Förberedelser... 3 B. Läs noga igenom manualen... 3 C. Systemkrav - minimum... 3 D. Programsupport/Teknisk

Läs mer

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt.

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt. Bruksanvisning Installera CubeBiz... 2 Välj språk... 2 När du vill köra testversionen i 15 dagar... 3 När du köper en CubeBiz-licens... 3 Registrera en giltig licensnyckel... 3 Starta ett nytt projekt...

Läs mer

NSS evo3 Snabbstartsguide

NSS evo3 Snabbstartsguide NSS evo3 Snabbstartsguide SV Frontpanel 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1 Nr Beskrivning 1 Pekskärm. 2 Sidor/Hemknapp tryck för att öppna startsidan och välja sida eller inställningar. WheelKey anpassningsbar

Läs mer

Användarmanual Onepix Foto SVENSK

Användarmanual Onepix Foto SVENSK Användarmanual Onepix Foto SVENSK 2 Onepix Foto är en integrerad del av Onepix. Med Onepix Foto kan du lagra dina bilder i din DICOM databas tillsammans med dina eventuella röntgenbilder. Du kan dessutom

Läs mer

Användarinstruktion TIDSMASKINEN FÖRUTSÄTTNINGAR STARTA APPEN LADDA NER RUNDA

Användarinstruktion TIDSMASKINEN FÖRUTSÄTTNINGAR STARTA APPEN LADDA NER RUNDA Användarinstruktion TIDSMASKINEN Tidsmaskinen tar dig tillbaka i historien. Genom historiska ljudfönster kan du höra en kreatursmarknad eller ljuden från en smedja. Medan du lyssnar på ljuden kan du gå

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Manual till DIKO 2012-10-19

Manual till DIKO 2012-10-19 Manual till DIKO 2012-10-19 Innehåll Manual till DIKO 2012-10-19... 1 1 Använda DIKO med en dator... 2 1.1 För att logga in i DIKO... 2 1.2 Dag... 3 1.3 Importera bilder... 4 1.4 Redigera bilder i samband

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Instruktion för applikation Var sitter känslan?

Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 1 (17) Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmänt...

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att Instruktioner Lösenordet för Säkert Läge är edit. Välkommen till Prata! Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att locka till kommunikation genom färg, form och lekfullhet.

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Info om Boatranet, IAis och plotter med inbyggd AIS

Info om Boatranet, IAis och plotter med inbyggd AIS sid 1 /5 Info om Boatranet, IAis och plotter med inbyggd AIS Boatranet är en ny revolutionerande produkt för den elektroniska navigationen och kommunikationen på båtar. Boatranet är en trådlös server som

Läs mer

Ovi Kartor för mobilenheter. Utgåva 1

Ovi Kartor för mobilenheter. Utgåva 1 Ovi Kartor för mobilenheter Utgåva 1 Innehåll Planera en rutt 11 Kartor översikt 3 Min position 3 Visa din position och kartor 3 Kartvy 4 Ändra kartans utseende 4 Ladda ned och uppdatera kartor 4 Använda

Läs mer

På sjön 2.0 Intern Guide för Android

På sjön 2.0 Intern Guide för Android På sjön 2.0 Intern Guide för Android På sjön 2.0 - Guide 1 Översikt Meny Eniro sök GPS position/ Kartorientering Dashboard 2. Meny Innehåller följande funktioner: Min profil/båt information (se 2.1) Mina

Läs mer

Jaktpejl.se. Användarmanual. Av: Erik Åberg

Jaktpejl.se. Användarmanual. Av: Erik Åberg Jaktpejl.se Användarmanual Av: Erik Åberg Innehållsförteckning Vad är Jaktpejl?... 3 Vad krävs för att använda Jaktpejl?... 3 Premiumfunktioner... 3 Release noteringar... 4 Version 2.01... 4 Version 2.0...

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

KORTFATTAD HANDLEDNING FÖR SVF APP 4.0

KORTFATTAD HANDLEDNING FÖR SVF APP 4.0 KORTFATTAD HANDLEDNING FÖR SVF APP 4.0 Denna korta handledning ger information om uppgraderingen från tidigare versioner (3.1) samt de nya funktioner som tillkommit i appen. Appen blir tillgänglig i Apple

Läs mer

Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK

Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK Manual ID GPS-12 Rev dat. 2013-06-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp Följande beskrivning

Läs mer

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner

Manual till webbkartornas grundläggande funktioner 2016-12-07 Manual till webbkartornas grundläggande funktioner Gränssnittet i våra kartor är anpassat till datorer och mobila enheter. Där det är aktuellt beskrivs funktionaliteten i denna manual både till

Läs mer

3. Spara ner sådant som du känner att du måsta ha (enligt punkt 2), och zippa resten (punkt 1) och spara för säkerhets skull.

3. Spara ner sådant som du känner att du måsta ha (enligt punkt 2), och zippa resten (punkt 1) och spara för säkerhets skull. its Learning Lunds skolors IKT-team 1 Att spara kursmaterial från its Learning, det finns tre generella vägar att gå: 1. Zippa allt nu, spara det på säker plats och packa upp och sortera senare. När man

Läs mer

Grundläggande funktioner

Grundläggande funktioner Grundläggande funktioner Vilo-/väckningsknappen: När du håller din ipad upprätt ser du en svart knapp längst upp till höger. När du håller den intryckt i ungefär tre sekunder startar din ipad. Medan den

Läs mer

Användarhandbok HERE Drive

Användarhandbok HERE Drive Användarhandbok HERE Drive Utgåva 1.0 SV HERE Drive HERE Drive vägleder dig till ditt mål med röststyrd vägbeskrivning som tar dig genom varje sväng. Du kan: Hitta rätt väg i ditt land eller region med

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Manual - Inläsningstjänsts App (Android)

Manual - Inläsningstjänsts App (Android) Sidan 1 av 7 Manual - Inläsningstjänsts App (Android) App-release: Beta Innehållsförteckning 1 Kort om appen... 2 Funktionalitet i grova drag... 2 Kända begränsningar i denna version... 2 2 Var hittar

Läs mer

Handbok Spectacle. Boudhayan Gupta Boudhayan Gupta Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Spectacle. Boudhayan Gupta Boudhayan Gupta Översättare: Stefan Asserhäll Boudhayan Gupta Boudhayan Gupta Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Starta Spectacle 6 3 Använda Spectacle 7 3.1 Ta en skärmbild....................................... 8 3.1.1 Lagringsinställning.................................

Läs mer

steg! första Gör din fotobok i 10 enkla Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Välj ut dina bästa foton. Öppna fotoboksprogrammet.

steg! första Gör din fotobok i 10 enkla Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Välj ut dina bästa foton. Öppna fotoboksprogrammet. Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Gör din första fotobok i 10 enkla steg! 1 Välj ut dina bästa foton. Välj ut de bilder du vill använda och placera dem i en separat mapp på datorn

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Användarmanual. v 1.0

Användarmanual. v 1.0 Användarmanual v 1.0 Innehållsförteckning Välkommen!... 4 Komma igång!... 5 Vad som behövs!... 5 Ladda ner dina produkter... 5 Installera 88 SEA... 6 Innan du öppnar 88 SEA... 7 Starta 88 SEA för första

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

SKAPA ETT FÄLT. 5. 5 Bestäm om du vill registrera en gräns. 1. 1 Knacka på Field på körskärmen.

SKAPA ETT FÄLT. 5. 5 Bestäm om du vill registrera en gräns. 1. 1 Knacka på Field på körskärmen. SKP ETT FÄLT 1. 1 Knacka på Field på körskärmen. 5. 5 estäm om du vill registrera en gräns. 2. 2 Om du är klar med det aktuella fältet knackar du på Ja. 6. 6 ekräfta eller ändra namn på klient, gård, fält

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning SHARP TWAIN AR/DM Bruksanvisning Copyright 2001 av Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, adaptering eller översättning utan tidigare erhållen skriftlig tillåtelse är förbjuden,

Läs mer

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22

Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen. Version 1.1 2014-10-22 Startinstruktion för Swivl Robot den automatiska kameramannen Version 1.1 2014-10-22 Swivl Robot kan användas för att spela in en föreläsning eller lektion. Kameran som är placerad på Roboten följer automatiskt

Läs mer

Appen Legimus Användarmanual för Android

Appen Legimus Användarmanual för Android Appen Legimus Användarmanual för Android Innehåll Om Legimus... 2 Logga in... 3 Hitta i appen... 3 Söka och lägga till böcker... 3 Ladda ner en bok... 4 Ladda ner... 4 Läsa böcker... 4 Navigering... 4

Läs mer

Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad

Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad Så här använder du Legimus app för Iphone och Ipad Innehåll Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång med appen Legimus... 4 Logga in... 4 Bokhyllan... 5 Så här söker du en talbok... 5 Ladda ner

Läs mer

Användarmanual Cartesia GEO Manager

Användarmanual Cartesia GEO Manager Användarmanual Cartesia GEO Manager Support: 020-884884 E-mail: support@cartesia.se Innehåll Startsidan... 3 Tabeller... 3 Sök... 3 Lägga till en ny rad... 4 Kartfunktioner... 5 Street View... 6 Navigera

Läs mer

Rekonditionering. EPImobile. Rev A SE

Rekonditionering. EPImobile. Rev A SE Instruktion Rekonditionering EPImobile 464240 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 2 Medföljande delar... 3 3. Rekonditioneringsförfarande... 4 3.1 Ominstallation

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 Installation Hämta och installera NetAlert till din telefon från Android market. Följ därefter instruktionerna under Första gången. Vad är NetAlert? NetAlert är

Läs mer

Uppdatering av programvaror Användarhandbok

Uppdatering av programvaror Användarhandbok Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument

Läs mer

Innehåll Uppgifter ipad utbildning

Innehåll Uppgifter ipad utbildning Datum: 2015-03-09 Innehåll Uppgifter ipad utbildning ipad 1. Knappar 2. Hemskärmen & appar 3. Visa öppnade appar 4. Ordna appar 5. Skapa/ta bort mapp 6. Lägga till en app på ipaden 7. Ta bort en app på

Läs mer

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 1.0

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 1.0 Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 1.0 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Utveckling av appen... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Ladda ner böcker... 3 Bokhyllan... 4 Ta bort en bok... 4 Appens

Läs mer

Handbok Färgredigeraren. Artur Rataj Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Färgredigeraren. Artur Rataj Översättare: Stefan Asserhäll Artur Rataj Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Filoperationer 6 2.1 Om palettfiler........................................ 6 2.2 Att öppna en fil.......................................

Läs mer

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1.

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1. Manual för Weatherhub start (från TFA) Denna manual skiljer sig något när det gäller bildernas design från motsvarande produkter från LaCross och TechnoLine. Funktionen är dock exakt samma. Innehåll 1

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.6

Användarmanual. Meetings 1.6 Användarmanual Meetings 1.6 Revisionsnummer: 2 Dokumentnamn: Meetings by Formpipe 1.6 - Användarmanual ipad Datum: 2014-03-30 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (24) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

Sida 1 av 12. WSB Biodling. Manual V.1.1. http://www.wermdobiodlare.se

Sida 1 av 12. WSB Biodling. Manual V.1.1. http://www.wermdobiodlare.se Sida 1 av 12 WSB Biodling Manual V.1.1 Sida 2 av 12 Översikt: WSB Biodling är en app som hjälper dig med olika saker inom biodlingen. Nyheter i denna version är möjlighet att skapa skötselkort och dokumentera

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

GO XSE Snabbstartsguide

GO XSE Snabbstartsguide GO XSE Snabbstartsguide SV Frontpanel 1 Nr Knapp Funktion 1 Ström Tryck en gång för att öppna dialogrutan Systemkontroller. Håll intryckt för att slå på/stänga av enheten. Dialogrutan Systemkontroller

Läs mer

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 0.9

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 0.9 Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 0.9 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Införande... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Hur laddar jag ner böcker?... 3 Hur hittar jag mina böcker?... 4 Hur tar

Läs mer

Live Sök Export. ExacqVision användarguide Live Sök Export. Teletec Connect AB Emil Warnicke

Live Sök Export. ExacqVision användarguide Live Sök Export. Teletec Connect AB Emil Warnicke ExacqVision användarguide Teletec Connect AB Emil Warnicke Version 1 (2009 07 13) för ExacqVision Klient 3.5.3 och nyare Sida 1 Allmänt omexacqvision ExacqVisions klientprogram har tre arbetslägen: Live,

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.12 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 5 DESTINATIONSINFORMATION 6 NAVIGATION

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner För iphone & Android SmartPhones Innehållsförteckning LADDA NER ER APP OCH KOM IGÅNG...3 INSTALLATION...3 SKAPA ERT SOFTALARM KONTO I APPEN...3 KOMMA IGÅNG...4

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Handhavandeinstruktion för Igot-U GT-120

Handhavandeinstruktion för Igot-U GT-120 Handhavandeinstruktion för Igot-U GT-120 2014-10-02 1 Utgåva 2 Innehåll 1. Starta och stäng av gps:en 2. Ladda gps:en 3. Importera gpsrutt från gps till dator 3.1. @trip 3.2.1 Importera rutt till Sports

Läs mer