Marine Navigator Svensk översättning 2014 Solteknik HB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marine Navigator Svensk översättning 2014 Solteknik HB"

Transkript

1 Marine Navigator Svensk översättning 2014 Solteknik HB Overview (Översikt) Limitations (Begränsning) Basics (Grundläggande) Dash Boards (Instrumentbräda) Import of BSB/KAP Charts (Import av BSB/KAP sjökort) Enhanced Import Procedures (Utökad importprocedur) Use of MNX Charts (Användning av MNX sjökort) Switching Between Charts (Växla mellan sjökort) Change Scroll Mode (Ändra skrollmetod) Change Chart Rotation Mode (Ändra rotationsmetod) Tracks (Färdspår) Waypoints (Brytpunkter) Marker (Markeringar) Man Over Board (Man Över Bord) Routes (Rutter) Compass (Kompas) Settings (Inställningar) Credits

2 Översikt MarineNavigator är en App för navigation och stöder Android operativsystem. Den använder rastersjökort (RNC - sjökort) för att plotta din position i realtid. RNC (Raster Navigation Chart) är digitala bilder av papperssjökort (*.kap filer). Detta innebär att du kan navigera med officiella papperssjökort på din mobila enhet. Efter installation av de sjökort som du laddat ner i din mobila enhet fungerar MarineNavigator helt oberoende av Internetanslutning. Du behöver således inte tillgång till Internet för att Navigera. Den fullständiga versionen av MarinNavigator ger förutom grundläggande navigeringsfunktioner i gratisversionen som kallas för Lite-versionen, den innehåller: realtid positionering (GPS mottagaren ger dig båtens position och kurs på sjökortet) visning av navigationsdata (position, fart över grund, kurs över grund ) Avstånd och bäring beräkning GPS- status Betalversionen ger dig dessutom följande förbättrade navigationsfunktioner : nattskärm, minskning av ljusstyrka vid mörkernavigering offset visning av position för att erhålla max. visning av framför positionen automatisk visning av sjökort beroende på den aktuella platsen och zoomnivå rotation av sjökortet (sann nord, rättvisande kurs, kompasskurs, sjökort up) färdspår (visning och inspelning) brytpunkter (för rutter eller direktnavigation till punkten) lättbegriplig rutteditor aktivera och följa rutt import/export av brytpunkter, rutter och färdspår i GPX format kompass (magnetiska nordpolen, sann nord) olika visning av instrumentbrädor (grunddata, detaljerad vägbeskrivning data, detaljerade GPS-data) Begränsningar MarineNavigator stöder direkt Merkator projektion. Andra projektioner (t.ex. Polyconic, Transverse Mercator) blir approximerade med hjälp av polynom. Om kartan levereras med polynom (PWX, PWY, WPX, WPY) används dessa för approximationen. Om kartan inte innehåller polynom beräknar programmet kartan med hjälp av referenspunkter. I detta fall kan ett mindre antal referenspunkter (mindre än 10) ge avvikelser från den verkliga positionen.

3 Grundläggande 1. kompass 2. sann kurs (grön linje line) 3. magnetisk kurs (röd linje) 4. sann nord (ikon) 5. båtdata (grundläggande) kurs over grund fart over grund lokal tid 6. rutt data (grundläggande) kurs over grund till nästa brytpunkt total distans av kvarvarande rutt beräknad ankomsttid 7. zoom out (lång klick: nästa mindre kartskala) 8. antal sjökort tillgänglig i mindre kartskala 9. zoom in (långt klick: nästa större kartskala) 10. antal sjökort tillgängliga i större kartskala 11. ändra skrolläge (lång klick: centrera) 12. ändra rotationsläge 13. rotation indikering (TN: sann nord; TC: sann kurs; CH: kompasskurs CU: sjökort upp) 14. byt sjökort (lång klick: byt sjökort till nästa sjökort) 15. indikator för sjökortsbyte (A: automatisk; M: Manuell) 16. kvarvarande rutt segment 17. avverkade ruttsegment 18. sann kurslinje 19. distanscirkel

4 Instrumentbräda Marine Navigator tillhandahåller tre layouter för instrumentbräda: Huvudinstrumentbräda Den viktigaste instrumentbrädan visar de grundläggande uppgifterna för din båt (kurs över grund, fart över grund, lokal tid), för den markerade brytpunkten (bäring, avstånd, beräknad ankomsttid) och för rutten (bäring till nästa ruttpunkt, totalt avstånd till slutdestinationen, beräknad ankomsttid). Ruttinstrumentbräda Ruttinstrumentbrädan visar en bläddringsbar lista över ruttpunkter i den aktuella rutten. Varje rad visar de grundläggande uppgifterna för en ruttpunkt (bäring från föregående ruttpunkt, avstånd från föregående ruttpunkt totala avståndet till slutdestinationen, beräknad ankomsttid). GPS Instrumentbräda GPS instrumentbrädan visar detaljerade GPS-data för båten, den markerade brytpunkten och rutten. Dessutom visar ett stapeldiagram detaljerad information om satellitstatus. En färgad stapel visar en använd satellit (Färgen ändras från RÖD (0) över GUL (30) till GRÖN (60)). Ett grått fält står för en satellit som är i sikte, men inte används aktivt). För att växla mellan instrumentbrädor, svep fingret över instrumentbrädan från vänster till höger eller höger till vänster. Import av BSB/KAP sjökort Marine Navigator levereras inte med förinstallerade sjökort. Istället kan du importera BSB/KAP raster sjökort. Nedan är internetadresser där du gratis kan ladda ner BSB sjökort: (Suite of NOAA nautical charts that covers the coastal waters of the U.S. and its territories) https://www.mar.mil.br/dhn/chm/cartas/download/cartasbsb/cartas_eletronicas_internet.htm (Suite of BSB nautical charts that covers the coastal waters of Brazil and its major rivers) (Free New Zealand Nautical Charts. All New Zealand charts are derived from images Sourced from Land Information New Zealand data. Crown Copyright Reserved. Not to be Sold & Not to be used for Navigation.) (Openseamap charts are based on Openstreetmap data enriched with additional nautical information. The charts cover selected european coastal waters). Du kan öppna din standardwebbläsare att ladda ner sjökort direkt från importlistan på skärmen. För att öppna nedladdad fil trycker du på knappen MENU och välj alternativet Importera.

5 Om din webbläsare hämtar listorna i Android default download mapp kommer de hämtade sjökorten automatiskt att visas i importlistan efter att nedladdningen är klar. Om så är fallet hoppa över steg 1 och 2 i nedanstående procedur. Följ följande enkla steg för att importera övriga raster sjökort (* kap-filer.) Eller importera Solteknik HB:s speciella sjökortsutbud som anpassats till MarineNavigator. Du hittar dessa filer på hemsidan med sjökort i BSB format. Sjökorten levereras som (* zip-filer.) och kan levereras direkt från Internet. Följ följande enkla steg för att ladda in enstaka raster sjökort (* kap-filer.) Eller samling av flera sjökort levererade som (* zip-filer.) som anpassats för Marine Navigator: 1. Förvara den ursprungliga RNC sjökort (*.kap fil) eller arkiv med flera sjökort (*.zip-filer ) i BSB_ROOT eller någon underkatalog under BSB_ROOT. Som standard är BSB_ROOT satt till / SDCard / BSB_ROOT. Du kan ändra placeringen av BSB_ROOT till valfri katalog efter ditt val genom att klicka på namnlisten i import listan (se nästa steg). 2. Tryck på meny-knappen och sedan alternativet Importera. All tillgänglig RNC - sjökort i arkiv eller under BSB_ROOT kommer att listas. Beroende på storleken på underkatalogen BSB_ROOT kan detta ta lite tid. Om du inte ser ett sjökort eller arkiv i listan, klicka på namnlisten för att öppna en dialogruta som låter dig ändra BSB_ROOT. Gå till den mapp där du har sparat den ursprungliga sjökort (*.kap eller *. zip -filer). Klicka länge på mappen för att ställa in denna mapp som nya BSB_ROOT. 3. Välj ett sjökort eller arkiv från listan för att starta importen. Ikonerna har följande betydelse : Arkiv med flera sjökort. Redan importerat sjökort. Sjökort som ännu ej importerats. Under Import av en katalog visas följande processindikering: Indikatorn visar aktuell import av det totala antalet sjökort som ska importeras. Sjökort som redan har importerats och är up-to-date räknas inte. Tryck på "Avbryt" för att avbryta importen av arkivet. Tryck "Skip One" för att hoppa över det aktuella sjökortet och fortsätt med nästa. Under importen av ett enda sjökort visas följande förloppsindikator:

6 Tryck på "Avbryt" för att avbryta importen av sjökortet. Efter import av ett enda sjökort är klar läggs det nya sjökortet till i listan över importerade sjökort och visas när du navigerar. Utökat förfarande vid import För att bearbeta importen i bakgrunden trycker du bara på " Back Key " när dialogrutan Importera visas. För att få importerajobbet i förgrunden igen tryck på MENY - > Importera. För att återuppta en avbruten import starta bara importen av arkivet igen. Programmet hittar de redan importerade listorna och kommer att fortsätta importen med den första ännu inte importerade sjökorten. För att uppdatera listorna i ett arkiv ladda bara ner den uppdaterade arkivet och starta importen igen. Appen kommer att upptäcka uppdaterade sjökort genom att jämföra med redan inladdade sjökort, i raster upplagan och NTM upplagan. Om du bara vill ladda rubrikdatan av en redan importerat sjökort ( t.ex. om en ny version av appen läser mer data ) kan du ställa in inställningen " BSB_header_update " till " påtvingad " ( Menu-> Inställningar ). I detta fall kommer app att ladda om headerdata även om gamla och nya sjökorten är identiska. Vanligtvis kommer sjökorten att importeras till det interna filsystemet och förvaltas av appen. Du behöver inte ta hand om dem. Om Appen avinstalleras på kommer sjökorten att rensas upp automatiskt. Om du vill installera ett stort antal sjökort skulle denna åtgärd kunna fylla lagringskapaciteten på din enhet. I detta fall bör du definiera en alternativ mapp för att lagra sjökorten genom att ange inställningen " Importera - > Använd extern Chart Folder " till True. Efteråt kommer sjökorten att importeras till mappen MNX_ROOT som du kan definiera genom att klicka på namnlisten i sjökort listan skärmen. Enstaka sjökort (.kap) importeras direkt i MNX_ROOT. En samling sjökort (.zip) importeras till en ny map på samma katalognivå som MNX_ROOT. T.ex. Om MNX_ROOT är /SDCARD/MNX_ROOT/DEFAULT och importen är FL_RNCs.zip då kommer att skapas en sökväg /SDCARD/MNX_ROOT/FL_RNCs som innehåller alla importerade sjökorten. Användning av MNX sjökort Du kan också använda sjökort som kommer i det interna formatet MarineNavigator (MNX sjökort). Native MarineNavigator MNX-sjökort erbjuds av utvalda sjökorts distributörer: (Sjökort över Sverige, Finland. Specialsjökort från Hydrographica samt topografiska kartor från Lantmäteriverket, Sverige). Ytterligare områden kan komma att släppas inom kort) Varje MNX sjökort består av en fil <chart_name>. MNX och motsvarande mapp <chart_name>.

7 Kopiera bara sjökort till enheten och aktivera sjökorten genom att ställa MNX_ROOT till den mapp som innehåller sjökorten. Om sjökortsdistributören levererar sjökortuppsättningar som är förpackade i en zip-fil så behöver du inte packa upp filen och flytta filerna manuellt. Istället kan du importera hela arkivet (MENY-> Import). Marine Navigator kommer att kopiera innehållet i arkivet till rätt mappar. Följ instruktionerna som ges av sjökortsdistributören att installera levererade arkiv. Du kan växla mellan olika sjökortuppsättningar snabbt genom att byta MNX_ROOT. MNX sjökort kan krypteras. Följande ikoner visar status för krypterade sjökort: Sjökortet är krypterat. Information för att aktivera sjökort saknas För att aktivera krypterat sjökort vänligen tryck på aktiveringsknappen längst ned i sjökortslistan listan skärmen och följer de instruktioner du har fått från distributören av sjökorten. Aktiveringsknappen visas bara om MNX_ROOT är satt till en mapp som innehåller en krypterad sjökortsuppsättning som ännu inte är aktiverad. Om informationen för att aktivera sjökort saknas kontakta distributören av sjökorten. Växla mellan sjökort För att stega igenom alla tillgängliga sjökort för den aktuella platsen klicka länge på zoomknapparna. Siffran på zoomknappen visar de tillgängliga sjökort som finns att zooma in och zooma ut. Klicka på följande ikon i navigeringen för att välja ett visst sjökort: En lista över alla aktiva sjökort visas. Dvs alla sjökort som lagras internt och i mappen MNX_ROOT. Ikonerna har följande betydelse: Aktivt sjökort som nu visas. Sjökort som finns i nuvarande position. Sjökort utanför nuvarande position. Sjökorten är sorterade med avseende på avstånd med sin mittpunkt på den aktuella positionen. Välj sjökortet som du vill använda genom att dubbelklicka på sjökortet i listan. Du kan filtrera sjökorten

8 med hjälp av radio-knappar på övre delen av skärmen: All Charts: Visa alla sjökort Short List: Visar bara sjökort som täcks av nuvarande position, ett långt klick på knappen: Växlar visning mellan automatisk eller manuell visning. Automatisk växling av sjökort: I detta läge väljer appen automatiskt den bäst passande sjökortet för given plats och zoomnivå. När sjökortet rullas eller zoom nivån ändras bestämmer appen sjökort som täcker den aktuella mid-screen läget och kommer närmast den valda skalan. Manuell växling av sjökort: Appen kommer inte att ändra sjökort även om den aktuella platsen inte täcks av det aktiva sjökortet. Använd detta läge om du vill använda en viss sjökort även om skalan inte är optimal. Om du väljer ett specifikt sjökort från listan över de importerade sjökorten växlar appen till manuellt läge. Ändra skrollningsläge Genom att klicka på ikonen skrollningsläge ändras skrollningsläget. Ikonen visar det aktuella läget: Följer aktuell GPS position. Blir kvar på kartan.(om det finns en markör på sjökortet) Manuell skrolling. Vid varje klick på ikonen växlar programmet genom bläddringsknapparna lägena i följande ordning: "Bli kvar på kartan" hoppas över om markören raderas Ändra Mode sjökortsrotation Genom att klicka på Ikonen för sjökortsrotation ändrasrotationsläget. Bokstäverna i det övre högra övre hörnet visar det aktuella läget: True North: Sjökortet inriktas på Sann Nord. True Course: sjökortet roteras kontinuerligt i riktning mot den faktiska kursen av fartyget baserat på GPS-data.

9 Compass Heading: Sjökortet roteras kontinuerligt i riktningen som anges av kompassen. Sjökortet följer rotationen av kompassen. Chart Up: Sjökortet roterar inte alls. Det blir kvar i den ursprungliga orienteringen. Kompassnålen av ikonen visar alltid verkliga norr. Med varje klick på ikonen kopplar appen genom rotation lägen i följande ordning: Tracks (Färdspår) Spela in färdspår Tryck "Meny-> Loggning-> Starta loggning" för att starta inspelning av spår. Inspelade spår visas med en grön linje. Om appen körs i förgrunden uppdateras positionen en gång per sekund och registreras. Om appen körs i bakgrunden blir frekvensen av platsuppdateringar en uppdatering var 120 sekund för att spara på batteri. Antalet inspelade plottningspunkterna är endast begränsad av lagringsstorlek på ditt SD-kort. Spara ett färdspår Tryck "Meny-> Loggning-> Spara som" för att spara spår i GPX-format. Detta kan ta lite tid beroende på antalet inspelade spårpunkter. Spåret lagras i mappen BSB_ROOT / track. Rensa spåret efter att ha sparat för att undvika mycket långa spår som är svåra att hantera. Visa ett färdspår Per default visar appen de senaste 1000 spårpunkterna. Du kan välja en annan del av spåret genom att flytta reglaget på höger sida av skärmen. Du kan ändra längden på avsnittet genom att använda två fingrar-nypa på gest reglaget. Brytpunkter Klicka länge på skärmen för att skapa en brytpunkt. Välj alternativet "Set Waypoint" i snabbmenyn. Ange brytpunktsdata i följande form:

10 Tryck "Meny-> Waypoints" att hantera waypoints (Spara, Öppna, Lägg, lista, Radera, Redigera waypoints). För att importera waypoint kopiera filen som innehåller waypoints i GPX-format i mappen BSB_ROOT / waypoints och välj "Meny-> Waypoints-> Öppna Waypoints" för att öppna filen. Waypoints kan exporteras genom att välja alternativet "Meny-> Waypoints-Spara alla waypoints". Etappmålen lagras i mappen BSB_ROOT / waypoints. Markör Du kan ställa in en markör för att markera ett mål. The Marine Navigator kommer automatiskt beräkna bäring och avstånd till markören. Två olika metoder för beräkningen kan ställas (se Inställningar) LOXODROME (rhumbline) ORTHODROME (great circle) För att skapa en markör långt tryck på sjökortet där du vill placera markören. Så länge som markören är rödfärgad den kan flyttas runt genom att skjuta fingret över displayen. Placeringen av markören kommer att fastställas automatiskt (färg växlar till grönt) 2 sekund efter du slutar att flytta markören runt. För att rensa markören klickar länge på sjökortet och välj alternativet clear marker snabbmenyn. Man Över Board (MOB) Om en någon ramlar i vattnet, tryck ett långt tryck på skärmen och välj alternativet Man Over Board. Navigatorn kommer att ställa ett etappmål när det tar emot nästa platsuppdateringen. Den satta punkten är märkt med MOB följt av den tid när punkten registrerades. Om tiden som förflutit mellan trycka Man Over Board och inspelning av etappmål är större än 30:s fördröjningen i minuter kommer att läggas till på etiketten, t.ex. MOB 10 sep 23:45-2. Punkten kommer att sparas automatiskt. Du måste ta bort dem explicit. Du kan spela in mer än en MOB. Endast den sist inspelade är märkt MOB. Rutter Öppna och spara rutter Appen kan öppna och spara rutter i GPX-format. Du kan byta rutter med alla program som stöder

11 import och export av linjer i GPX-format. Tryck "Meny-> Rutter" för att lagra eller spara rutter. Rutter lagras i mappen BSB_ROOT / rutter. Visa rutter Instrumentbrädan för rutter visar en bläddringsbar lista med alla ruttpunkter. Du kan hoppa till en viss målpunkt genom att klicka på en rad i Ruttpunktslista eller så kan du hoppa till en viss rad genom att klicka på en rutt punkt i sjökortet. Edit rutter Appen har en intuitiv rutt editor. Tryck "Meny-> Rutter-> Nytt" för att skapa en ny rutt eller "Meny-> Rutter-> Redigera "för att redigera en redan laddad rutt. Gör en lång klicka någonstans på skärmen för att ställa in en ny ruttpunkt. Du kan lägga till, flytta, och ta bort ruttpunkter genom att klicka länge på skärmen. Placeringen av befintliga ruttpunkter kan ändras lätt. Klicka bara på rutten peka och drar med fingret någonstans på skärmen tills rutten punkten är rätt placerad. Tryck "Meny-> Rutter- > Exit Editor "för att stänga redigeringsläget. Följa rutter Appen kan automatiskt följa en öppen rutt. Tryck på Meny-> Rutter-> Starta Följ och appen kommer att visa bäring och avstånd till nästa ruttpunkt. När du har nått en målpunkt kommer appen automatiskt att visa nästa punkt. Använd instrumentbrädan rutter för att få detaljerad information om den öppna rutten. Använd instrumentbrädan som visar de viktigaste uppgifterna (bäring till nästa resvägspunkt, totalt avstånd till slutdestinationen och beräknad ankomsttid). Om du vill ändra riktningen på en rutt tryck på "Meny-> Route-> Reverse". Kompass Marine Navigator har en kompass som använder magnetiska sensorn, accelerationssensorn och eventuellt gyroskop för att bestämma den magnetiska kursen. Den använder också Androids inbyggda World Magnetic Model produceras av det amerikanska National Geospatial-Intelligence Agency att beräkna magnetiska missvisningen (variation). För närvarande WMM-2010 används som gäller fram till 2015, men bör ge acceptabla resultat under flera år efter det. Framtida versioner av Android kan använda en nyare version av modellen. Kompassen visar magnetisk kurs (röd linje). Om positionen är känd kompassen visar också True Heading (grön linje). Enheten kan anpassas till sann eller magnetisk kurs genom att peka på kompassen. Den lilla triangeln längst ner visar den aktiva anpassningen (sann eller magnetisk). Den sanna norrsymbolen visar riktningen till sann nord. I bilden nedan den magnetiska variationen är 6 W. Magnetisk kurs är 0. Sann kurs är 354. Enheten är anpassad till magnetisk kurs. True North är vid 6 (magnetiska) indikeras med True North -ikonen. Kompassen bör användas med försiktighet. Noggrannheten hos kompassen är beroende av noggrannheten hos sensorerna. Sensorer behöver kalibreras. Det finns två olika lägen att läsa sensorerna : Fusion Sensor läge använder gyroskop för att få en stabil kurs. De avläsningar från den magnetiska sensorn och accelerationsgivaren är mycket buller. Därför är avläsningen korrelerade med utsignalen från gyroskopet att få en stadig signal. Om din enhet inte har ett gyroskop eller Fusion Sensor fungerar inte genomförandet korrekt ska du använda MAG - ACC -läget. MAG - ACC -läget använder den magnetiska sensorn och accelerationsgivaren att bestämma den magnetiska signalen. Utgången av detta läge är mycket bullriga. Utsignalen från båda lägena är utjämnade genom ett lågpassfilter, som kan justeras i inställningarna. Grundinställningen är MAG - ACC med en hög utjämningsfaktor.

12 Inställningar För att ändra inställningar trycker du på menyknappen och därefter på ikonen: Inställningar initialiseras till rimliga standardvärden. Varje inställning har en kort sammanfattning. De tillgängliga alternativen är självförklarande. Credits Tack vare Tango Desktop Project för tango stil ikoner (http://tango.freedesktop.org/tango_desktop_project). Tack till användaren Mdf av för trevliga Mercator projektion av jorden (http://commons.wikimedia.org/wiki/file:mercator-projection.jpg). Ansvarsfriskrivning Denna programvara tillhandahålls "i befintligt skick" utan några garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till underförstådda garantier om lämplighet eller lämplighet för någon särskild användning. Den kan innehålla buggar, är därför att använda denna programvara på egen risk. Författaren tar inget ansvar för eventuella skador som kan vara direkt eller indirekt orsakats genom dess användning.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11)

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) Vad, varför och hur?...2 Vad är?...2 Varför?...3 Hur fungerar?...3 Några tips om användningen...3

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Info om Boatranet, IAis och plotter med inbyggd AIS

Info om Boatranet, IAis och plotter med inbyggd AIS sid 1 /5 Info om Boatranet, IAis och plotter med inbyggd AIS Boatranet är en ny revolutionerande produkt för den elektroniska navigationen och kommunikationen på båtar. Boatranet är en trådlös server som

Läs mer

Ladda ner en talbok med mobil eller surfplatta

Ladda ner en talbok med mobil eller surfplatta Ladda ner en talbok med mobil eller surfplatta Manual för Stockholms stadsbiblioteks talbokslåntagare STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK den 18 januari 2013 Framtagen av: Stockholms stadsbibliotek Ladda ner en

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Användarmanual. Meetings app 1.7

Användarmanual. Meetings app 1.7 Användarmanual Meetings app 1.7 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: Meetings App 1.7 Datum: 2012-12-19 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (27) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...4 2 FÖRKRAV OCH

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Användarmanual Legimus för. Android

Användarmanual Legimus för. Android Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en talbok... 4 Ladda ner taltidningar...

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.6

Användarmanual. Meetings 1.6 Användarmanual Meetings 1.6 Revisionsnummer: 2 Dokumentnamn: Meetings by Formpipe 1.6 - Användarmanual ipad Datum: 2014-03-30 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (24) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

3. Spara ner sådant som du känner att du måsta ha (enligt punkt 2), och zippa resten (punkt 1) och spara för säkerhets skull.

3. Spara ner sådant som du känner att du måsta ha (enligt punkt 2), och zippa resten (punkt 1) och spara för säkerhets skull. its Learning Lunds skolors IKT-team 1 Att spara kursmaterial från its Learning, det finns tre generella vägar att gå: 1. Zippa allt nu, spara det på säker plats och packa upp och sortera senare. När man

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner För iphone & Android SmartPhones Innehållsförteckning LADDA NER ER APP OCH KOM IGÅNG...3 INSTALLATION...3 SKAPA ERT SOFTALARM KONTO I APPEN...3 KOMMA IGÅNG...4

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att Instruktioner Lösenordet för Säkert Läge är edit. Välkommen till Prata! Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att locka till kommunikation genom färg, form och lekfullhet.

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.11.1 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION 5 NAVIGATION

Läs mer

Kodi Lathund UPPGIFT 22 TOBIAS GUSTAFSSON. TOBIAS GUSTAFSSON Tärna folkhögskola

Kodi Lathund UPPGIFT 22 TOBIAS GUSTAFSSON. TOBIAS GUSTAFSSON Tärna folkhögskola 2015 Kodi Lathund UPPGIFT 22 TOBIAS GUSTAFSSON TOBIAS GUSTAFSSON Tärna folkhögskola Kodi Lathund Det vi ska göra är att installera programvaran samt gå igenom inställningar för att få programmet att fungera

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

SKAPA ETT FÄLT. 5. 5 Bestäm om du vill registrera en gräns. 1. 1 Knacka på Field på körskärmen.

SKAPA ETT FÄLT. 5. 5 Bestäm om du vill registrera en gräns. 1. 1 Knacka på Field på körskärmen. SKP ETT FÄLT 1. 1 Knacka på Field på körskärmen. 5. 5 estäm om du vill registrera en gräns. 2. 2 Om du är klar med det aktuella fältet knackar du på Ja. 6. 6 ekräfta eller ändra namn på klient, gård, fält

Läs mer

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient)

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Eltako FVS 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Obegränsad flexibilitet och bekvämlighet i fastighetsautomation 1. Konfigurera åtkomst till din dator/nätverk

Läs mer

Manual Demoväska RFID. Manual Demoväska. Sara Svensson/Monika Lindgren/Fredrik Karlsson Version 1.6.0. BnearIT AB 1(17)

Manual Demoväska RFID. Manual Demoväska. Sara Svensson/Monika Lindgren/Fredrik Karlsson Version 1.6.0. BnearIT AB 1(17) .doc 1 (17) RFID 1(17) .doc 2 (17) Innehållsförteckning 1 Installation... 3 1.1 Installation av ActiveX-kontroller... 3 1.2 Programvara till läsaren... 3 2 Start av demoväskan... 4 2.1 Ange IP-nummer eller

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK

Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK Manual ID GPS-12 Rev dat. 2013-06-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp Följande beskrivning

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

steg! första Gör din fotobok i 10 enkla Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Välj ut dina bästa foton. Öppna fotoboksprogrammet.

steg! första Gör din fotobok i 10 enkla Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Välj ut dina bästa foton. Öppna fotoboksprogrammet. Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Gör din första fotobok i 10 enkla steg! 1 Välj ut dina bästa foton. Välj ut de bilder du vill använda och placera dem i en separat mapp på datorn

Läs mer

Manual till DIKO 2012-10-19

Manual till DIKO 2012-10-19 Manual till DIKO 2012-10-19 Innehåll Manual till DIKO 2012-10-19... 1 1 Använda DIKO med en dator... 2 1.1 För att logga in i DIKO... 2 1.2 Dag... 3 1.3 Importera bilder... 4 1.4 Redigera bilder i samband

Läs mer

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Maj 2015 Novell Messenger 3.0.1 och senare kan användas på mobila enheter med ios, Android BlackBerry. Du kan vara inloggad på Messenger från olika platser på samma

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Grundläggande EndNote

Grundläggande EndNote Grundläggande EndNote Stephen Naron, februari, 2011 Uppdatering och översättning till svenska: Taeda Tomić, 2012, 2014 Korrekturläsning: Martina Andersson Löfqvist, september 2012 1. Lite information om

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Resledaren Användarguide Android Innehåll

Resledaren Användarguide Android Innehåll Resledaren Användarguide Android Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 16 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa...

Läs mer

HDS Gen3 Snabbguide. Överblick. Nr Knapp Beskrivning 1 Pekskärm 2 Sidknapp Öppnar startsidan

HDS Gen3 Snabbguide. Överblick. Nr Knapp Beskrivning 1 Pekskärm 2 Sidknapp Öppnar startsidan HDS Gen3 Snabbguide SE Överblick 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 12 Nr Knapp Beskrivning 1 Pekskärm 2 Sidknapp Öppnar startsidan 3 Piltangenter 4 Zoom in/ut knappar 5 Exit knapp (X) 6 Meny knapp 7 Waypoint knapp

Läs mer

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP 2013, senast reviderad: den 11 juni 2014 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 3 Syfte... 3 Vem är denna handledning

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

CD Title Catcher. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder CD Title Catcher. Översikt av CD Title Catcher

CD Title Catcher. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder CD Title Catcher. Översikt av CD Title Catcher CD Title Catcher Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder CD Title Catcher Innehåll: Översikt av CD Title Catcher S2 Skriva skivinformation från HDD Navigation System till ett SD-kort

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 3.5

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 3.5 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 3.5 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 3 2. STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 4 2.2 APPLIKATIONSÖVERSIKT 5 3. HUVUDMENY 6 3.1 SÖK

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios7

Lättlästa instruktioner för ipad ios7 Lättlästa instruktioner för ipad ios7 I samarbete med: Hösten 2014 Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en ipad med operativsystemet ios7. Ett operativsystem är det viktigaste

Läs mer

MaxxECU MDash Android App

MaxxECU MDash Android App MaxxECU MDash Android App 2015-04-27 Viktig information! (bör läsas innan installation) Maxxtuning AB - info@maxxtuning.se 1 - Förord MaxxECU MDash är en Android app som kommunicerar trådlöst via blåtand

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 0.9

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 0.9 Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 0.9 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Införande... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Hur laddar jag ner böcker?... 3 Hur hittar jag mina böcker?... 4 Hur tar

Läs mer

Datorer som sjökortsplottrar

Datorer som sjökortsplottrar Datorer som sjökortsplottrar Vi i tekniska kommittén testade år 1999 bärbara datorer och sjökortsprogram och ställde då i Västpricken Nr1 2000, frågan som rubrik "Har datorn gått ombord för att bli en

Läs mer

Installera genom att klicka på setup.exe som kommer att finnas i mappen aetiming efter du packat upp programmet.

Installera genom att klicka på setup.exe som kommer att finnas i mappen aetiming efter du packat upp programmet. Senast ändrad 2014-11-12 Manual för aetiming Installation aetiming Programmet kräver operativsystem minst Windows XP och dator (PC). Programmet kräver också att ditt operativsystem är uppdaterat med de

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 2: Så här följer och visar du resultatet i en dashboard Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 2 För att utföra uppgifterna

Läs mer

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 1.0

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 1.0 Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 1.0 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Utveckling av appen... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Ladda ner böcker... 3 Bokhyllan... 4 Ta bort en bok... 4 Appens

Läs mer

Innehåll Uppgifter ipad utbildning

Innehåll Uppgifter ipad utbildning Datum: 2015-03-09 Innehåll Uppgifter ipad utbildning ipad 1. Knappar 2. Hemskärmen & appar 3. Visa öppnade appar 4. Ordna appar 5. Skapa/ta bort mapp 6. Lägga till en app på ipaden 7. Ta bort en app på

Läs mer

ipad-tips elektroniska dokument i Tibro kommun 2013-05-15

ipad-tips elektroniska dokument i Tibro kommun 2013-05-15 ipad-tips elektroniska dokument i Tibro kommun 2013-05-15 I Tibro kommun har vi liksom många andra kommuner fastnat för Apples modell ipad för att ta del av handlingar inför och efter politiska möten.

Läs mer

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA Hur sätter jag på min surfplatta: Strömbrytaren är placerad på kanten av surfplattan, strömbrytaren känns igen på denna symbol skärmen tänds. Tryck och

Läs mer

Wireless Image Utility användarguide

Wireless Image Utility användarguide För Wireless Image Utility ver. 1,1 Androidapplikation för NEC-projektorer Wireless Image Utility användarguide NEC's Image Innehåll 1. Beskrivning av Wireless Image Utility... 2 1-1. Funktioner... 2 1-2.

Läs mer

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Cloud. Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Cloud Qlik Sense 2.0.4 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

Guide till SvD:s. digitala korsord

Guide till SvD:s. digitala korsord Guide till SvD:s digitala korsord Välkommen att prova SvD:s korsord digitalt. Du kan ha ett eller flera korsord i gång samtidigt och om ingen tävling pågår kan du även få ledtrådar och facit direkt på

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Om företaget Comai AB

Om företaget Comai AB Om företaget Comai AB Företaget grundades av personer med kompetens inom pedagogik, rehabilitering och kunskaper inom att utveckla produkter enligt principen design for all. Företaget har även fått innovationsutmärkelser

Läs mer

Användarmanual icad Arkiv

Användarmanual icad Arkiv Användarmanual icad Arkiv Ett webbaserat ritningsarkiv från Astacus Användarmanual för icad Arkiv Ver 1.2 1 Förutsättningar: icad är ett digitalt ritningsarkiv som hanteras via ett webbgränssnitt. Ritningsarkivet

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Version 2.3 2014-07-02

Version 2.3 2014-07-02 Version 2.3 2014-07-02 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Lathund för appen GoTalk NOW Free

Lathund för appen GoTalk NOW Free Lathund för appen GoTalk NOW Free MENYSIDAN Så här ser menysidan ut. Page Editor trycker man på för att anpassa någon av de tre sidorna. Player startar användarläget. Settings används t ex för att välja

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning

FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning Innehåll FolkhälsoAtlas Labmiljö - en handledning... 1 Välkommen!... 2 Kort om olika de olika vyerna... 2 Laborera med färdiga historier... 3 Animering av tidsserier...

Läs mer

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com

FireDTV. FireDTV-T Installationsguide. Boxers digitaltvutbud i Windows MCE. 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com FireDTV-T Installationsguide Boxers digitaltvutbud i Windows MCE 051123 Boxer / MCE Sida 1 www.digital-everywhere.com Sätt i Boxerkortet Sätt först i den s.k. CA-modulen enligt bilden. Skjut in den hela

Läs mer

ICAP Karl Johansgatan 42 www.icap.nu. Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1

ICAP Karl Johansgatan 42 www.icap.nu. Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1 Snabbguide Duxbury Braille Translator Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1 Innehåll Installation... 3 Installera SWIFT mall för Word... 7 Anpassa DBT... 8 Registrera

Läs mer

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM.

UPPDATERA OCH FÅ ETT SNABBARE SYSTEM. Vad är nytt i Easy Planning 7.25 Denna uppdatering innehåller ett flertal stora förbättringar. Den största förbättringen är att mängden data som skickas över nätverket kraftigt har minskats mha SQL frågor.

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Spara dokument och bilder i molnet

Spara dokument och bilder i molnet Spara dokument och bilder i molnet Ett moln är en samling pyttesmå vattendroppar på 1 000 meters höjd eller till och med högre. Molnen är diffusa och ändrar hela tiden form. Det finns faktiskt en hel del

Läs mer

Manual - Inläsningstjänsts App (Android)

Manual - Inläsningstjänsts App (Android) Sidan 1 av 7 Manual - Inläsningstjänsts App (Android) App-release: Beta Innehållsförteckning 1 Kort om appen... 2 Funktionalitet i grova drag... 2 Kända begränsningar i denna version... 2 2 Var hittar

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 2.0.2 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Kom igång med Skype (Mac)

Kom igång med Skype (Mac) Kom igång med Skype (Mac) Skapa konto och installera Skype 1. a) För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer

Läs mer

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens S DDS-CAD Installation av student-/demolicens Användande av DDS-CAD är skyddat via licensbehov.detta sker via en fysisk USB-nyckel som innehåller krypterad licensinformation. Programvaran är därmed skyddad

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Arkivering av e-post i Lotus Notes

Arkivering av e-post i Lotus Notes Arkivering av e-post i Lotus Notes en användarguide 2(9) Inledning Denna guide ska hjälpa dig att arkivera e-post från e-post i din Lotus Notes-klient. Guiden är skriven för version 8.5.1 av klienten och

Läs mer

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8

Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Steg 16 Video Debut video capture Video pad editor Windows 7/8 Dec -14 Liljedalsdata Liljedalsdata Steg 16 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 15. Syftet med denna kurs är att du ska lära dig

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Din guide till. Beslutsstöd. Mäklarsystem/Säljstöd

Din guide till. Beslutsstöd. Mäklarsystem/Säljstöd Din guide till Beslutsstöd Mäklarsystem/Säljstöd Maj 2013 Innehåll BAKGRUND... 4 Starta beslutsstöd... 4 Kontrollera inställningar i Mäklarsystem... 4 Kontrollera inställningar i Säljstöd... 5 Start från

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise Variant Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Variant Version: 12.1 Innehåll MAMUT ENTERPRISE VARIANT... 1 PRODUKTVARIANTER...

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

Publicera material i Blackboard

Publicera material i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-25 (Bb Learn 9.1.8) Publicera material i Blackboard Innehåll Att tänka på... 2 Mappar och Lärmoduler... 2 Skapa en mapp... 2 Skapa en lärmodul...

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik, QlikTech,

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer