Marine Navigator Svensk översättning 2014 Solteknik HB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marine Navigator Svensk översättning 2014 Solteknik HB"

Transkript

1 Marine Navigator Svensk översättning 2014 Solteknik HB Overview (Översikt) Limitations (Begränsning) Basics (Grundläggande) Dash Boards (Instrumentbräda) Import of BSB/KAP Charts (Import av BSB/KAP sjökort) Enhanced Import Procedures (Utökad importprocedur) Use of MNX Charts (Användning av MNX sjökort) Switching Between Charts (Växla mellan sjökort) Change Scroll Mode (Ändra skrollmetod) Change Chart Rotation Mode (Ändra rotationsmetod) Tracks (Färdspår) Waypoints (Brytpunkter) Marker (Markeringar) Man Over Board (Man Över Bord) Routes (Rutter) Compass (Kompas) Settings (Inställningar) Credits

2 Översikt MarineNavigator är en App för navigation och stöder Android operativsystem. Den använder rastersjökort (RNC - sjökort) för att plotta din position i realtid. RNC (Raster Navigation Chart) är digitala bilder av papperssjökort (*.kap filer). Detta innebär att du kan navigera med officiella papperssjökort på din mobila enhet. Efter installation av de sjökort som du laddat ner i din mobila enhet fungerar MarineNavigator helt oberoende av Internetanslutning. Du behöver således inte tillgång till Internet för att Navigera. Den fullständiga versionen av MarinNavigator ger förutom grundläggande navigeringsfunktioner i gratisversionen som kallas för Lite-versionen, den innehåller: realtid positionering (GPS mottagaren ger dig båtens position och kurs på sjökortet) visning av navigationsdata (position, fart över grund, kurs över grund ) Avstånd och bäring beräkning GPS- status Betalversionen ger dig dessutom följande förbättrade navigationsfunktioner : nattskärm, minskning av ljusstyrka vid mörkernavigering offset visning av position för att erhålla max. visning av framför positionen automatisk visning av sjökort beroende på den aktuella platsen och zoomnivå rotation av sjökortet (sann nord, rättvisande kurs, kompasskurs, sjökort up) färdspår (visning och inspelning) brytpunkter (för rutter eller direktnavigation till punkten) lättbegriplig rutteditor aktivera och följa rutt import/export av brytpunkter, rutter och färdspår i GPX format kompass (magnetiska nordpolen, sann nord) olika visning av instrumentbrädor (grunddata, detaljerad vägbeskrivning data, detaljerade GPS-data) Begränsningar MarineNavigator stöder direkt Merkator projektion. Andra projektioner (t.ex. Polyconic, Transverse Mercator) blir approximerade med hjälp av polynom. Om kartan levereras med polynom (PWX, PWY, WPX, WPY) används dessa för approximationen. Om kartan inte innehåller polynom beräknar programmet kartan med hjälp av referenspunkter. I detta fall kan ett mindre antal referenspunkter (mindre än 10) ge avvikelser från den verkliga positionen.

3 Grundläggande 1. kompass 2. sann kurs (grön linje line) 3. magnetisk kurs (röd linje) 4. sann nord (ikon) 5. båtdata (grundläggande) kurs over grund fart over grund lokal tid 6. rutt data (grundläggande) kurs over grund till nästa brytpunkt total distans av kvarvarande rutt beräknad ankomsttid 7. zoom out (lång klick: nästa mindre kartskala) 8. antal sjökort tillgänglig i mindre kartskala 9. zoom in (långt klick: nästa större kartskala) 10. antal sjökort tillgängliga i större kartskala 11. ändra skrolläge (lång klick: centrera) 12. ändra rotationsläge 13. rotation indikering (TN: sann nord; TC: sann kurs; CH: kompasskurs CU: sjökort upp) 14. byt sjökort (lång klick: byt sjökort till nästa sjökort) 15. indikator för sjökortsbyte (A: automatisk; M: Manuell) 16. kvarvarande rutt segment 17. avverkade ruttsegment 18. sann kurslinje 19. distanscirkel

4 Instrumentbräda Marine Navigator tillhandahåller tre layouter för instrumentbräda: Huvudinstrumentbräda Den viktigaste instrumentbrädan visar de grundläggande uppgifterna för din båt (kurs över grund, fart över grund, lokal tid), för den markerade brytpunkten (bäring, avstånd, beräknad ankomsttid) och för rutten (bäring till nästa ruttpunkt, totalt avstånd till slutdestinationen, beräknad ankomsttid). Ruttinstrumentbräda Ruttinstrumentbrädan visar en bläddringsbar lista över ruttpunkter i den aktuella rutten. Varje rad visar de grundläggande uppgifterna för en ruttpunkt (bäring från föregående ruttpunkt, avstånd från föregående ruttpunkt totala avståndet till slutdestinationen, beräknad ankomsttid). GPS Instrumentbräda GPS instrumentbrädan visar detaljerade GPS-data för båten, den markerade brytpunkten och rutten. Dessutom visar ett stapeldiagram detaljerad information om satellitstatus. En färgad stapel visar en använd satellit (Färgen ändras från RÖD (0) över GUL (30) till GRÖN (60)). Ett grått fält står för en satellit som är i sikte, men inte används aktivt). För att växla mellan instrumentbrädor, svep fingret över instrumentbrädan från vänster till höger eller höger till vänster. Import av BSB/KAP sjökort Marine Navigator levereras inte med förinstallerade sjökort. Istället kan du importera BSB/KAP raster sjökort. Nedan är internetadresser där du gratis kan ladda ner BSB sjökort: (Suite of NOAA nautical charts that covers the coastal waters of the U.S. and its territories) https://www.mar.mil.br/dhn/chm/cartas/download/cartasbsb/cartas_eletronicas_internet.htm (Suite of BSB nautical charts that covers the coastal waters of Brazil and its major rivers) (Free New Zealand Nautical Charts. All New Zealand charts are derived from images Sourced from Land Information New Zealand data. Crown Copyright Reserved. Not to be Sold & Not to be used for Navigation.) (Openseamap charts are based on Openstreetmap data enriched with additional nautical information. The charts cover selected european coastal waters). Du kan öppna din standardwebbläsare att ladda ner sjökort direkt från importlistan på skärmen. För att öppna nedladdad fil trycker du på knappen MENU och välj alternativet Importera.

5 Om din webbläsare hämtar listorna i Android default download mapp kommer de hämtade sjökorten automatiskt att visas i importlistan efter att nedladdningen är klar. Om så är fallet hoppa över steg 1 och 2 i nedanstående procedur. Följ följande enkla steg för att importera övriga raster sjökort (* kap-filer.) Eller importera Solteknik HB:s speciella sjökortsutbud som anpassats till MarineNavigator. Du hittar dessa filer på hemsidan med sjökort i BSB format. Sjökorten levereras som (* zip-filer.) och kan levereras direkt från Internet. Följ följande enkla steg för att ladda in enstaka raster sjökort (* kap-filer.) Eller samling av flera sjökort levererade som (* zip-filer.) som anpassats för Marine Navigator: 1. Förvara den ursprungliga RNC sjökort (*.kap fil) eller arkiv med flera sjökort (*.zip-filer ) i BSB_ROOT eller någon underkatalog under BSB_ROOT. Som standard är BSB_ROOT satt till / SDCard / BSB_ROOT. Du kan ändra placeringen av BSB_ROOT till valfri katalog efter ditt val genom att klicka på namnlisten i import listan (se nästa steg). 2. Tryck på meny-knappen och sedan alternativet Importera. All tillgänglig RNC - sjökort i arkiv eller under BSB_ROOT kommer att listas. Beroende på storleken på underkatalogen BSB_ROOT kan detta ta lite tid. Om du inte ser ett sjökort eller arkiv i listan, klicka på namnlisten för att öppna en dialogruta som låter dig ändra BSB_ROOT. Gå till den mapp där du har sparat den ursprungliga sjökort (*.kap eller *. zip -filer). Klicka länge på mappen för att ställa in denna mapp som nya BSB_ROOT. 3. Välj ett sjökort eller arkiv från listan för att starta importen. Ikonerna har följande betydelse : Arkiv med flera sjökort. Redan importerat sjökort. Sjökort som ännu ej importerats. Under Import av en katalog visas följande processindikering: Indikatorn visar aktuell import av det totala antalet sjökort som ska importeras. Sjökort som redan har importerats och är up-to-date räknas inte. Tryck på "Avbryt" för att avbryta importen av arkivet. Tryck "Skip One" för att hoppa över det aktuella sjökortet och fortsätt med nästa. Under importen av ett enda sjökort visas följande förloppsindikator:

6 Tryck på "Avbryt" för att avbryta importen av sjökortet. Efter import av ett enda sjökort är klar läggs det nya sjökortet till i listan över importerade sjökort och visas när du navigerar. Utökat förfarande vid import För att bearbeta importen i bakgrunden trycker du bara på " Back Key " när dialogrutan Importera visas. För att få importerajobbet i förgrunden igen tryck på MENY - > Importera. För att återuppta en avbruten import starta bara importen av arkivet igen. Programmet hittar de redan importerade listorna och kommer att fortsätta importen med den första ännu inte importerade sjökorten. För att uppdatera listorna i ett arkiv ladda bara ner den uppdaterade arkivet och starta importen igen. Appen kommer att upptäcka uppdaterade sjökort genom att jämföra med redan inladdade sjökort, i raster upplagan och NTM upplagan. Om du bara vill ladda rubrikdatan av en redan importerat sjökort ( t.ex. om en ny version av appen läser mer data ) kan du ställa in inställningen " BSB_header_update " till " påtvingad " ( Menu-> Inställningar ). I detta fall kommer app att ladda om headerdata även om gamla och nya sjökorten är identiska. Vanligtvis kommer sjökorten att importeras till det interna filsystemet och förvaltas av appen. Du behöver inte ta hand om dem. Om Appen avinstalleras på kommer sjökorten att rensas upp automatiskt. Om du vill installera ett stort antal sjökort skulle denna åtgärd kunna fylla lagringskapaciteten på din enhet. I detta fall bör du definiera en alternativ mapp för att lagra sjökorten genom att ange inställningen " Importera - > Använd extern Chart Folder " till True. Efteråt kommer sjökorten att importeras till mappen MNX_ROOT som du kan definiera genom att klicka på namnlisten i sjökort listan skärmen. Enstaka sjökort (.kap) importeras direkt i MNX_ROOT. En samling sjökort (.zip) importeras till en ny map på samma katalognivå som MNX_ROOT. T.ex. Om MNX_ROOT är /SDCARD/MNX_ROOT/DEFAULT och importen är FL_RNCs.zip då kommer att skapas en sökväg /SDCARD/MNX_ROOT/FL_RNCs som innehåller alla importerade sjökorten. Användning av MNX sjökort Du kan också använda sjökort som kommer i det interna formatet MarineNavigator (MNX sjökort). Native MarineNavigator MNX-sjökort erbjuds av utvalda sjökorts distributörer: (Sjökort över Sverige, Finland. Specialsjökort från Hydrographica samt topografiska kartor från Lantmäteriverket, Sverige). Ytterligare områden kan komma att släppas inom kort) Varje MNX sjökort består av en fil <chart_name>. MNX och motsvarande mapp <chart_name>.

7 Kopiera bara sjökort till enheten och aktivera sjökorten genom att ställa MNX_ROOT till den mapp som innehåller sjökorten. Om sjökortsdistributören levererar sjökortuppsättningar som är förpackade i en zip-fil så behöver du inte packa upp filen och flytta filerna manuellt. Istället kan du importera hela arkivet (MENY-> Import). Marine Navigator kommer att kopiera innehållet i arkivet till rätt mappar. Följ instruktionerna som ges av sjökortsdistributören att installera levererade arkiv. Du kan växla mellan olika sjökortuppsättningar snabbt genom att byta MNX_ROOT. MNX sjökort kan krypteras. Följande ikoner visar status för krypterade sjökort: Sjökortet är krypterat. Information för att aktivera sjökort saknas För att aktivera krypterat sjökort vänligen tryck på aktiveringsknappen längst ned i sjökortslistan listan skärmen och följer de instruktioner du har fått från distributören av sjökorten. Aktiveringsknappen visas bara om MNX_ROOT är satt till en mapp som innehåller en krypterad sjökortsuppsättning som ännu inte är aktiverad. Om informationen för att aktivera sjökort saknas kontakta distributören av sjökorten. Växla mellan sjökort För att stega igenom alla tillgängliga sjökort för den aktuella platsen klicka länge på zoomknapparna. Siffran på zoomknappen visar de tillgängliga sjökort som finns att zooma in och zooma ut. Klicka på följande ikon i navigeringen för att välja ett visst sjökort: En lista över alla aktiva sjökort visas. Dvs alla sjökort som lagras internt och i mappen MNX_ROOT. Ikonerna har följande betydelse: Aktivt sjökort som nu visas. Sjökort som finns i nuvarande position. Sjökort utanför nuvarande position. Sjökorten är sorterade med avseende på avstånd med sin mittpunkt på den aktuella positionen. Välj sjökortet som du vill använda genom att dubbelklicka på sjökortet i listan. Du kan filtrera sjökorten

8 med hjälp av radio-knappar på övre delen av skärmen: All Charts: Visa alla sjökort Short List: Visar bara sjökort som täcks av nuvarande position, ett långt klick på knappen: Växlar visning mellan automatisk eller manuell visning. Automatisk växling av sjökort: I detta läge väljer appen automatiskt den bäst passande sjökortet för given plats och zoomnivå. När sjökortet rullas eller zoom nivån ändras bestämmer appen sjökort som täcker den aktuella mid-screen läget och kommer närmast den valda skalan. Manuell växling av sjökort: Appen kommer inte att ändra sjökort även om den aktuella platsen inte täcks av det aktiva sjökortet. Använd detta läge om du vill använda en viss sjökort även om skalan inte är optimal. Om du väljer ett specifikt sjökort från listan över de importerade sjökorten växlar appen till manuellt läge. Ändra skrollningsläge Genom att klicka på ikonen skrollningsläge ändras skrollningsläget. Ikonen visar det aktuella läget: Följer aktuell GPS position. Blir kvar på kartan.(om det finns en markör på sjökortet) Manuell skrolling. Vid varje klick på ikonen växlar programmet genom bläddringsknapparna lägena i följande ordning: "Bli kvar på kartan" hoppas över om markören raderas Ändra Mode sjökortsrotation Genom att klicka på Ikonen för sjökortsrotation ändrasrotationsläget. Bokstäverna i det övre högra övre hörnet visar det aktuella läget: True North: Sjökortet inriktas på Sann Nord. True Course: sjökortet roteras kontinuerligt i riktning mot den faktiska kursen av fartyget baserat på GPS-data.

9 Compass Heading: Sjökortet roteras kontinuerligt i riktningen som anges av kompassen. Sjökortet följer rotationen av kompassen. Chart Up: Sjökortet roterar inte alls. Det blir kvar i den ursprungliga orienteringen. Kompassnålen av ikonen visar alltid verkliga norr. Med varje klick på ikonen kopplar appen genom rotation lägen i följande ordning: Tracks (Färdspår) Spela in färdspår Tryck "Meny-> Loggning-> Starta loggning" för att starta inspelning av spår. Inspelade spår visas med en grön linje. Om appen körs i förgrunden uppdateras positionen en gång per sekund och registreras. Om appen körs i bakgrunden blir frekvensen av platsuppdateringar en uppdatering var 120 sekund för att spara på batteri. Antalet inspelade plottningspunkterna är endast begränsad av lagringsstorlek på ditt SD-kort. Spara ett färdspår Tryck "Meny-> Loggning-> Spara som" för att spara spår i GPX-format. Detta kan ta lite tid beroende på antalet inspelade spårpunkter. Spåret lagras i mappen BSB_ROOT / track. Rensa spåret efter att ha sparat för att undvika mycket långa spår som är svåra att hantera. Visa ett färdspår Per default visar appen de senaste 1000 spårpunkterna. Du kan välja en annan del av spåret genom att flytta reglaget på höger sida av skärmen. Du kan ändra längden på avsnittet genom att använda två fingrar-nypa på gest reglaget. Brytpunkter Klicka länge på skärmen för att skapa en brytpunkt. Välj alternativet "Set Waypoint" i snabbmenyn. Ange brytpunktsdata i följande form:

10 Tryck "Meny-> Waypoints" att hantera waypoints (Spara, Öppna, Lägg, lista, Radera, Redigera waypoints). För att importera waypoint kopiera filen som innehåller waypoints i GPX-format i mappen BSB_ROOT / waypoints och välj "Meny-> Waypoints-> Öppna Waypoints" för att öppna filen. Waypoints kan exporteras genom att välja alternativet "Meny-> Waypoints-Spara alla waypoints". Etappmålen lagras i mappen BSB_ROOT / waypoints. Markör Du kan ställa in en markör för att markera ett mål. The Marine Navigator kommer automatiskt beräkna bäring och avstånd till markören. Två olika metoder för beräkningen kan ställas (se Inställningar) LOXODROME (rhumbline) ORTHODROME (great circle) För att skapa en markör långt tryck på sjökortet där du vill placera markören. Så länge som markören är rödfärgad den kan flyttas runt genom att skjuta fingret över displayen. Placeringen av markören kommer att fastställas automatiskt (färg växlar till grönt) 2 sekund efter du slutar att flytta markören runt. För att rensa markören klickar länge på sjökortet och välj alternativet clear marker snabbmenyn. Man Över Board (MOB) Om en någon ramlar i vattnet, tryck ett långt tryck på skärmen och välj alternativet Man Over Board. Navigatorn kommer att ställa ett etappmål när det tar emot nästa platsuppdateringen. Den satta punkten är märkt med MOB följt av den tid när punkten registrerades. Om tiden som förflutit mellan trycka Man Over Board och inspelning av etappmål är större än 30:s fördröjningen i minuter kommer att läggas till på etiketten, t.ex. MOB 10 sep 23:45-2. Punkten kommer att sparas automatiskt. Du måste ta bort dem explicit. Du kan spela in mer än en MOB. Endast den sist inspelade är märkt MOB. Rutter Öppna och spara rutter Appen kan öppna och spara rutter i GPX-format. Du kan byta rutter med alla program som stöder

11 import och export av linjer i GPX-format. Tryck "Meny-> Rutter" för att lagra eller spara rutter. Rutter lagras i mappen BSB_ROOT / rutter. Visa rutter Instrumentbrädan för rutter visar en bläddringsbar lista med alla ruttpunkter. Du kan hoppa till en viss målpunkt genom att klicka på en rad i Ruttpunktslista eller så kan du hoppa till en viss rad genom att klicka på en rutt punkt i sjökortet. Edit rutter Appen har en intuitiv rutt editor. Tryck "Meny-> Rutter-> Nytt" för att skapa en ny rutt eller "Meny-> Rutter-> Redigera "för att redigera en redan laddad rutt. Gör en lång klicka någonstans på skärmen för att ställa in en ny ruttpunkt. Du kan lägga till, flytta, och ta bort ruttpunkter genom att klicka länge på skärmen. Placeringen av befintliga ruttpunkter kan ändras lätt. Klicka bara på rutten peka och drar med fingret någonstans på skärmen tills rutten punkten är rätt placerad. Tryck "Meny-> Rutter- > Exit Editor "för att stänga redigeringsläget. Följa rutter Appen kan automatiskt följa en öppen rutt. Tryck på Meny-> Rutter-> Starta Följ och appen kommer att visa bäring och avstånd till nästa ruttpunkt. När du har nått en målpunkt kommer appen automatiskt att visa nästa punkt. Använd instrumentbrädan rutter för att få detaljerad information om den öppna rutten. Använd instrumentbrädan som visar de viktigaste uppgifterna (bäring till nästa resvägspunkt, totalt avstånd till slutdestinationen och beräknad ankomsttid). Om du vill ändra riktningen på en rutt tryck på "Meny-> Route-> Reverse". Kompass Marine Navigator har en kompass som använder magnetiska sensorn, accelerationssensorn och eventuellt gyroskop för att bestämma den magnetiska kursen. Den använder också Androids inbyggda World Magnetic Model produceras av det amerikanska National Geospatial-Intelligence Agency att beräkna magnetiska missvisningen (variation). För närvarande WMM-2010 används som gäller fram till 2015, men bör ge acceptabla resultat under flera år efter det. Framtida versioner av Android kan använda en nyare version av modellen. Kompassen visar magnetisk kurs (röd linje). Om positionen är känd kompassen visar också True Heading (grön linje). Enheten kan anpassas till sann eller magnetisk kurs genom att peka på kompassen. Den lilla triangeln längst ner visar den aktiva anpassningen (sann eller magnetisk). Den sanna norrsymbolen visar riktningen till sann nord. I bilden nedan den magnetiska variationen är 6 W. Magnetisk kurs är 0. Sann kurs är 354. Enheten är anpassad till magnetisk kurs. True North är vid 6 (magnetiska) indikeras med True North -ikonen. Kompassen bör användas med försiktighet. Noggrannheten hos kompassen är beroende av noggrannheten hos sensorerna. Sensorer behöver kalibreras. Det finns två olika lägen att läsa sensorerna : Fusion Sensor läge använder gyroskop för att få en stabil kurs. De avläsningar från den magnetiska sensorn och accelerationsgivaren är mycket buller. Därför är avläsningen korrelerade med utsignalen från gyroskopet att få en stadig signal. Om din enhet inte har ett gyroskop eller Fusion Sensor fungerar inte genomförandet korrekt ska du använda MAG - ACC -läget. MAG - ACC -läget använder den magnetiska sensorn och accelerationsgivaren att bestämma den magnetiska signalen. Utgången av detta läge är mycket bullriga. Utsignalen från båda lägena är utjämnade genom ett lågpassfilter, som kan justeras i inställningarna. Grundinställningen är MAG - ACC med en hög utjämningsfaktor.

12 Inställningar För att ändra inställningar trycker du på menyknappen och därefter på ikonen: Inställningar initialiseras till rimliga standardvärden. Varje inställning har en kort sammanfattning. De tillgängliga alternativen är självförklarande. Credits Tack vare Tango Desktop Project för tango stil ikoner (http://tango.freedesktop.org/tango_desktop_project). Tack till användaren Mdf av för trevliga Mercator projektion av jorden (http://commons.wikimedia.org/wiki/file:mercator-projection.jpg). Ansvarsfriskrivning Denna programvara tillhandahålls "i befintligt skick" utan några garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till underförstådda garantier om lämplighet eller lämplighet för någon särskild användning. Den kan innehålla buggar, är därför att använda denna programvara på egen risk. Författaren tar inget ansvar för eventuella skador som kan vara direkt eller indirekt orsakats genom dess användning.

Din Android enhet skall ha Appen MarineNavigator (paid) app, installerad från Google Play Store.

Din Android enhet skall ha Appen MarineNavigator (paid) app, installerad från Google Play Store. Installation av Sjökort för MarineNavigator via nedladdning Denna instruktion är för nedladdning av sjökort/kartor till Androidappen MarineNavigator (som kan köpas på Google Play Store, priset på appen

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11)

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) Vad, varför och hur?...2 Vad är?...2 Varför?...3 Hur fungerar?...3 Några tips om användningen...3

Läs mer

Användarmanual för mycaddie version 2.0

Användarmanual för mycaddie version 2.0 Användarmanual för mycaddie version 2.0 Sida 2 Innehåll Installera och starta mycaddie... 3 Välja positioneringsmetod... 3 Inbyggd GPS (Gäller ej Windows Mobile)... 3 Trådlös GPS (Via bluetooth)... 3 Windows

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Info om Boatranet, IAis och plotter med inbyggd AIS

Info om Boatranet, IAis och plotter med inbyggd AIS sid 1 /5 Info om Boatranet, IAis och plotter med inbyggd AIS Boatranet är en ny revolutionerande produkt för den elektroniska navigationen och kommunikationen på båtar. Boatranet är en trådlös server som

Läs mer

Ladda ner en talbok med mobil eller surfplatta

Ladda ner en talbok med mobil eller surfplatta Ladda ner en talbok med mobil eller surfplatta Manual för Stockholms stadsbiblioteks talbokslåntagare STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK den 18 januari 2013 Framtagen av: Stockholms stadsbibliotek Ladda ner en

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.12 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.12 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 5 DESTINATIONSINFORMATION 6 NAVIGATION

Läs mer

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER

B. INSTALLATIONEN AV PC-PLANNER MJUKVARAN OCH DRIVRUTINER PC-Planner Handbok PC-Planner förvandlar din dator till en virtuell plotter (förutom GPS positionering) samtidigt som du använder dina elektroniska C-Map by Jeppesen kartor. I full färg kan du med denna

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Användarmanual. Meetings app 1.7

Användarmanual. Meetings app 1.7 Användarmanual Meetings app 1.7 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: Meetings App 1.7 Datum: 2012-12-19 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (27) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...4 2 FÖRKRAV OCH

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

ZONESCAN smart eller Hur man jobbar med smartare loggers

ZONESCAN smart eller Hur man jobbar med smartare loggers ZONESCAN smart eller Hur man jobbar med smartare loggers VA Projekt & Administration info@vaprojekt.se Möllegatan 17, 29635 Åhus Tel 044-243442 Innehåll 1 Inroduktion... 3 1.1 Tänkt användningsområde...

Läs mer

3. Spara ner sådant som du känner att du måsta ha (enligt punkt 2), och zippa resten (punkt 1) och spara för säkerhets skull.

3. Spara ner sådant som du känner att du måsta ha (enligt punkt 2), och zippa resten (punkt 1) och spara för säkerhets skull. its Learning Lunds skolors IKT-team 1 Att spara kursmaterial från its Learning, det finns tre generella vägar att gå: 1. Zippa allt nu, spara det på säker plats och packa upp och sortera senare. När man

Läs mer

Användarmanual Legimus för. Android

Användarmanual Legimus för. Android Användarmanual Legimus för Android Innehåll Användarmanual Legimus för Android... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en talbok... 4 Ladda ner taltidningar...

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.6

Användarmanual. Meetings 1.6 Användarmanual Meetings 1.6 Revisionsnummer: 2 Dokumentnamn: Meetings by Formpipe 1.6 - Användarmanual ipad Datum: 2014-03-30 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (24) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones

ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner. För iphone & Android SmartPhones ANVÄNDARGUIDE SoftAlarm 2.0 Privatpersoner För iphone & Android SmartPhones Innehållsförteckning LADDA NER ER APP OCH KOM IGÅNG...3 INSTALLATION...3 SKAPA ERT SOFTALARM KONTO I APPEN...3 KOMMA IGÅNG...4

Läs mer

Återkommande frågor för Eee Pad TF201

Återkommande frågor för Eee Pad TF201 Återkommande frågor för Eee Pad TF201 SW6915 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?... 2 Hur

Läs mer

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin

EVO DEV. EvodevExcel.GarpReportAddin EVO DEV EvodevExcel.GarpReportAddin Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll Installera programmet 1 Installation 1 Registerinställningar 1 Start av

Läs mer

Användarmanual. v 1.0

Användarmanual. v 1.0 Användarmanual v 1.0 Innehållsförteckning Välkommen!... 4 Komma igång!... 5 Vad som behövs!... 5 Ladda ner dina produkter... 5 Installera 88 SEA... 6 Innan du öppnar 88 SEA... 7 Starta 88 SEA för första

Läs mer

Användarmanual Onepix Foto SVENSK

Användarmanual Onepix Foto SVENSK Användarmanual Onepix Foto SVENSK 2 Onepix Foto är en integrerad del av Onepix. Med Onepix Foto kan du lagra dina bilder i din DICOM databas tillsammans med dina eventuella röntgenbilder. Du kan dessutom

Läs mer

Kodi Lathund UPPGIFT 22 TOBIAS GUSTAFSSON. TOBIAS GUSTAFSSON Tärna folkhögskola

Kodi Lathund UPPGIFT 22 TOBIAS GUSTAFSSON. TOBIAS GUSTAFSSON Tärna folkhögskola 2015 Kodi Lathund UPPGIFT 22 TOBIAS GUSTAFSSON TOBIAS GUSTAFSSON Tärna folkhögskola Kodi Lathund Det vi ska göra är att installera programvaran samt gå igenom inställningar för att få programmet att fungera

Läs mer

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att

Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att Instruktioner Lösenordet för Säkert Läge är edit. Välkommen till Prata! Vi tror på att kommunikation ska vara roligt - därför är Prata utformad för att locka till kommunikation genom färg, form och lekfullhet.

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR IPHONE VERSION 1.1 Installation Hämta och installera NetAlert till din iphone från App Store. När appen är installerad, starta NetAlert och följ instruktionerna under Första gången.

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

SKAPA ETT FÄLT. 5. 5 Bestäm om du vill registrera en gräns. 1. 1 Knacka på Field på körskärmen.

SKAPA ETT FÄLT. 5. 5 Bestäm om du vill registrera en gräns. 1. 1 Knacka på Field på körskärmen. SKP ETT FÄLT 1. 1 Knacka på Field på körskärmen. 5. 5 estäm om du vill registrera en gräns. 2. 2 Om du är klar med det aktuella fältet knackar du på Ja. 6. 6 ekräfta eller ändra namn på klient, gård, fält

Läs mer

Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9

Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9 Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9 Infoga, redigera och ta bort bilder på sunne.se En webbsida bäddar inte in en bild i sidan som många andra program, till exempel Word. Alla bilder och

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Användarhandbok HERE Drive

Användarhandbok HERE Drive Användarhandbok HERE Drive Utgåva 1.0 SV HERE Drive HERE Drive vägleder dig till ditt mål med röststyrd vägbeskrivning som tar dig genom varje sväng. Du kan: Hitta rätt väg i ditt land eller region med

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 2.0 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 2. GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR OCH FUNKTIONALITET 4 2.1 GRUNDLÄGGANDE STRUKTUR 4 2.2 GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONALITET

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient)

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Eltako FVS 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Obegränsad flexibilitet och bekvämlighet i fastighetsautomation 1. Konfigurera åtkomst till din dator/nätverk

Läs mer

Introduktion till PDA för segelflygning

Introduktion till PDA för segelflygning 1 Introduktion till PDA för segelflygning 1. Vad kan en PDA göra för segelflygare 2. SeeYou Mobile Poul Kongstad 2 Intro-program Vad är PDA och vad tillför den segelflygning Hur fungerar det? Loggar Livsviktiga

Läs mer

Jaktpejl.se. Användarmanual. Av: Erik Åberg

Jaktpejl.se. Användarmanual. Av: Erik Åberg Jaktpejl.se Användarmanual Av: Erik Åberg Innehållsförteckning Vad är Jaktpejl?... 3 Vad krävs för att använda Jaktpejl?... 3 Premiumfunktioner... 3 Release noteringar... 4 Version 2.01... 4 Version 2.0...

Läs mer

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1

TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK. Telia Navigator version 1.11.1 TELIA NAVIGATOR ANVÄNDARHANDBOK Telia Navigator version 1.11.1 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION 5 NAVIGATION

Läs mer

Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK

Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK Manual ID GPS-12 Rev dat. 2013-06-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp Följande beskrivning

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Manual till DIKO 2012-10-19

Manual till DIKO 2012-10-19 Manual till DIKO 2012-10-19 Innehåll Manual till DIKO 2012-10-19... 1 1 Använda DIKO med en dator... 2 1.1 För att logga in i DIKO... 2 1.2 Dag... 3 1.3 Importera bilder... 4 1.4 Redigera bilder i samband

Läs mer

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

steg! första Gör din fotobok i 10 enkla Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Välj ut dina bästa foton. Öppna fotoboksprogrammet.

steg! första Gör din fotobok i 10 enkla Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Välj ut dina bästa foton. Öppna fotoboksprogrammet. Snabba instruktioner För Windows 7.4 och nyare versioner Gör din första fotobok i 10 enkla steg! 1 Välj ut dina bästa foton. Välj ut de bilder du vill använda och placera dem i en separat mapp på datorn

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

Manual Demoväska RFID. Manual Demoväska. Sara Svensson/Monika Lindgren/Fredrik Karlsson Version 1.6.0. BnearIT AB 1(17)

Manual Demoväska RFID. Manual Demoväska. Sara Svensson/Monika Lindgren/Fredrik Karlsson Version 1.6.0. BnearIT AB 1(17) .doc 1 (17) RFID 1(17) .doc 2 (17) Innehållsförteckning 1 Installation... 3 1.1 Installation av ActiveX-kontroller... 3 1.2 Programvara till läsaren... 3 2 Start av demoväskan... 4 2.1 Ange IP-nummer eller

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart

Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Novell Messenger 3.0.1 mobil snabbstart Maj 2015 Novell Messenger 3.0.1 och senare kan användas på mobila enheter med ios, Android BlackBerry. Du kan vara inloggad på Messenger från olika platser på samma

Läs mer

Grundläggande EndNote

Grundläggande EndNote Grundläggande EndNote Stephen Naron, februari, 2011 Uppdatering och översättning till svenska: Taeda Tomić, 2012, 2014 Korrekturläsning: Martina Andersson Löfqvist, september 2012 1. Lite information om

Läs mer

Din manual NOKIA N81 8GB http://sv.yourpdfguides.com/dref/826668

Din manual NOKIA N81 8GB http://sv.yourpdfguides.com/dref/826668 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA N81 8GB. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.5

Användarmanual. Meetings 1.5 Användarmanual Meetings 1.5 Revisionsnummer: 1 Dokumentnamn: FormPipe Meetings 1.5 - Användarmanual ipad Datum: 2013-12-05 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (23) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP 2013, senast reviderad: den 11 juni 2014 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 3 Syfte... 3 Vem är denna handledning

Läs mer

Snabbstartguide för McAfee VirusScan Plus

Snabbstartguide för McAfee VirusScan Plus Nödvändigt datorskydd McAfee VirusScan innehåller anti-virus- och anti-spywareskydd för din dator. McAfee Total Protection innehåller även dator- och nätverksverktyg samt McAfee SiteAdvisor för säker surfning.

Läs mer

HDS Gen3 Snabbguide. Överblick. Nr Knapp Beskrivning 1 Pekskärm 2 Sidknapp Öppnar startsidan

HDS Gen3 Snabbguide. Överblick. Nr Knapp Beskrivning 1 Pekskärm 2 Sidknapp Öppnar startsidan HDS Gen3 Snabbguide SE Överblick 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 12 Nr Knapp Beskrivning 1 Pekskärm 2 Sidknapp Öppnar startsidan 3 Piltangenter 4 Zoom in/ut knappar 5 Exit knapp (X) 6 Meny knapp 7 Waypoint knapp

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

CD Title Catcher. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder CD Title Catcher. Översikt av CD Title Catcher

CD Title Catcher. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder CD Title Catcher. Översikt av CD Title Catcher CD Title Catcher Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder CD Title Catcher Innehåll: Översikt av CD Title Catcher S2 Skriva skivinformation från HDD Navigation System till ett SD-kort

Läs mer

Instruktioner för konfigurering av A-skärmen Instruktionerna avser A50(D), A57D & A70(D)

Instruktioner för konfigurering av A-skärmen Instruktionerna avser A50(D), A57D & A70(D) 1 Instruktioner för konfigurering av A-skärmen Instruktionerna avser A50(D), A57D & A70(D) För att öppna Menyn håller man Page/Menu-knappen intryckt i 3 sekunder. Språk Menu > systeminställningar > språk

Läs mer

Resledaren Användarguide Android Innehåll

Resledaren Användarguide Android Innehåll Resledaren Användarguide Android Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 16 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa...

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Hur man justerar skärmen

Hur man justerar skärmen Hur man justerar skärmen Vrid knappen [SEL] och välj Motion Picture. Detta läge gör att du kan justera displayens ljusstyrka, ändra knapp-belysning och stänga av/starta displayen. Tryck på [DISP] under

Läs mer

Återkommande frågor för Transformer TF201

Återkommande frågor för Transformer TF201 Återkommande frågor för Transformer TF201 SW7211 Hantera filer... 2 Hur kommer jag åt mina data som sparats på mikrosd, SD-kort och USB-enheter?... 2 Hur flyttar jag valda filer till en annan mapp?...

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios7

Lättlästa instruktioner för ipad ios7 Lättlästa instruktioner för ipad ios7 I samarbete med: Hösten 2014 Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en ipad med operativsystemet ios7. Ett operativsystem är det viktigaste

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ANVÄNDARMANUAL Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ÖVERSIKT NÄSTA HÅL AV/PÅ Håll in i 5 sek. FÖREGÅENDE HÅL Ladda här Tlink har endast 3 knappar. Uppdateringar kan

Läs mer

ETT TRÄFFSÄKERT VAL FÖR SKYTTEN. Skytteappen Logga. Två appar som hjälper dig i ditt skytte.

ETT TRÄFFSÄKERT VAL FÖR SKYTTEN. Skytteappen Logga. Två appar som hjälper dig i ditt skytte. ETT TRÄFFSÄKERT VAL FÖR SKYTTEN Skytteappen Logga Två appar som hjälper dig i ditt skytte. MIKAEL LINDSTRÖM 2013 KAPITEL 1 Logga Mobil Den enkla appen för både tävling och träning. Appen håller enkelt

Läs mer

Kortmanual för bildredigeringsprogrammet PICASA 2

Kortmanual för bildredigeringsprogrammet PICASA 2 Kortmanual för bildredigeringsprogrammet PICASA 2 Förord Det finns många program för att bearbeta digitala foton. Många är kostsamma och används professionellt, andra är billigare och mindre avancerade

Läs mer

MaxxECU MDash Android App

MaxxECU MDash Android App MaxxECU MDash Android App 2015-04-27 Viktig information! (bör läsas innan installation) Maxxtuning AB - info@maxxtuning.se 1 - Förord MaxxECU MDash är en Android app som kommunicerar trådlöst via blåtand

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

WWAAC Layout Editor. 1. Standard för knapp (kolla att fliken Standard för knapp är vald)

WWAAC Layout Editor. 1. Standard för knapp (kolla att fliken Standard för knapp är vald) WWAAC Layout Editor Layout Editor För att ändra en befintlig layout eller göra en ny kan du antingen öppna Layout Designer for the Browser via Start Program wwaac eller nå den via knappen Inst i browsern

Läs mer

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 0.9

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 0.9 Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 0.9 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Införande... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Hur laddar jag ner böcker?... 3 Hur hittar jag mina böcker?... 4 Hur tar

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Datorer som sjökortsplottrar

Datorer som sjökortsplottrar Datorer som sjökortsplottrar Vi i tekniska kommittén testade år 1999 bärbara datorer och sjökortsprogram och ställde då i Västpricken Nr1 2000, frågan som rubrik "Har datorn gått ombord för att bli en

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Allt du behöver för crowdsourcing

Allt du behöver för crowdsourcing GUIDE Allt du behöver för crowdsourcing DEL 2: Så här följer och visar du resultatet i en dashboard Allt du behöver för crowdsourcing den kompletta guiden steg för steg, del 2 För att utföra uppgifterna

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

Installera genom att klicka på setup.exe som kommer att finnas i mappen aetiming efter du packat upp programmet.

Installera genom att klicka på setup.exe som kommer att finnas i mappen aetiming efter du packat upp programmet. Senast ändrad 2014-11-12 Manual för aetiming Installation aetiming Programmet kräver operativsystem minst Windows XP och dator (PC). Programmet kräver också att ditt operativsystem är uppdaterat med de

Läs mer

ipad-tips elektroniska dokument i Tibro kommun 2013-05-15

ipad-tips elektroniska dokument i Tibro kommun 2013-05-15 ipad-tips elektroniska dokument i Tibro kommun 2013-05-15 I Tibro kommun har vi liksom många andra kommuner fastnat för Apples modell ipad för att ta del av handlingar inför och efter politiska möten.

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Innehåll Uppgifter ipad utbildning

Innehåll Uppgifter ipad utbildning Datum: 2015-03-09 Innehåll Uppgifter ipad utbildning ipad 1. Knappar 2. Hemskärmen & appar 3. Visa öppnade appar 4. Ordna appar 5. Skapa/ta bort mapp 6. Lägga till en app på ipaden 7. Ta bort en app på

Läs mer

Användarmanual Legimus för

Användarmanual Legimus för Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 3 Innehåll Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad... 1 Vad är Legimus?... 3 Legimus webb... 3 Kom igång... 4 Inloggning... 4 Bokhyllan... 4 Sök en

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 1.0

Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad. Version 1.0 Användarmanual Legimus för Iphone och Ipad Version 1.0 Innehåll Vad är Legimus?... 3 Utveckling av appen... 3 Kom igång... 3 Inloggning... 3 Ladda ner böcker... 3 Bokhyllan... 4 Ta bort en bok... 4 Appens

Läs mer

Wireless Image Utility användarguide

Wireless Image Utility användarguide För Wireless Image Utility ver. 1,1 Androidapplikation för NEC-projektorer Wireless Image Utility användarguide NEC's Image Innehåll 1. Beskrivning av Wireless Image Utility... 2 1-1. Funktioner... 2 1-2.

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer