2 Närvaro Ingvar, Gunnar, Ulrika R, Ulrika C, Eva RA, Liselotte, Erik samt Lennart.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 Närvaro Ingvar, Gunnar, Ulrika R, Ulrika C, Eva RA, Liselotte, Erik samt Lennart."

Transkript

1 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 1 (2) 1 Mötets öppnande Årets första möte öppnas av Ingvar. 2 Närvaro Ingvar, Gunnar, Ulrika R, Ulrika C, Eva RA, Liselotte, Erik samt Lennart. 3 Godkännande av dagordning samt tillägg av övriga frågor Övriga frågor: Arkiv, Värdskap, Annonser. 4 Föregående protokoll Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 5 Affischbeställning och övriga åtgärder inför vårens föreställningar Affischer från RT är beställda, även andra affischer är på gång. Affischer bör sändas ut ca 2 veckor innan föreställning, annars blir de lätt liggande. Dansaffischerna sänds från kommunen, Elisabeth Asp. 6 Årsmötesplanering Ordförande Lena Lundman har tackat ja. Dagordning för årsmötet godkännes. Verksamhetsberättelse med BR och RR godkännes. Verksamhetsplan godkännes. Valberedning. Förslag till ledamöter lämnas underhand. Vårens program presenters på roll-up, ingen särskild programpunkt. Årsmöteshandlingar trycks i 50 ex. 7 Möten, kurser etc. Stora teaterföreningar 14/1-14: Ulrika R och Ingvar rapporterar. Utbudsdag, Västerås, 15/2 (Gunnar, Liselotte, Erik, Kaj, Ulrika R, Eva RA, Ulrika C) Repertoarråd, Mjölby 3/3 Arrangörsdag, Norrköping 8/3 (Liselotte, Erik) Webkurs, Linköping 22/3 (prel.) Teaterdagar, Hallunda 4-5/4 (Anmälan senast 25/1) Ny i styrelsen kurs, Åtvidaberg 24/5 Anbud live, Södra teatern 29-31/5 Scenhöst på Nynäs, 20/9 ScenGalej, Norrköping 8/10 Valberedningskurs, Boxholm 26/10

2 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 2 (2) 8 Övriga frågor Arkiv. Vi diskuterar ett ev. arkiv för KARIL. Möjligen skulle vi kunna ansluta oss till Föreningsarkivet på biblioteket. Liselotte kollar. Gunnar har gammalt material som han fått från Martin. Vi bör satsa på ett digitalt arkiv under hemsidan. Värdskapslista Ett förslag från Gunilla med gås igenom. Vi föreslår vissa smärre justeringar som löses direkt mellan de berörda. Annonser. Ingen annons till årsmötet. Vi avvaktar för Streber. Om det är fullbokat blir det ej någon annons. Organisationsnummer Karil:s organisationsnummer: Nästa sammanträde Normalt ska en nyvald styrelse fastställa sina sammanträdestider men om vi blir omvalda så vill vi träffas på här föreslagna dagar. Nästa sammanträden bör därför hållas 12/2, 12/3, 9/4, 14/5, 11/6. Alltid kl och alltid på Skådebanan. Nästa gång ses vi på årsmötet den 8 februari kl Mötet avslutas V/id tangentbordet Lennart Schilling Justeras Ingvar Kopp Ordförande

3 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 1 (2) 11 Mötets öppnande 12 Närvaro Gunnar, Lennart, Eva, Liselott, Ulrika C, Ulrika R, Gunilla, Erik, Annika, Eva 13 Godkännande av dagordning samt ev. tillägg av övriga frågor. Dagordningen godkänns Övriga frågor: Täcker vi Ingvar Kopps tidigare uppdrag Byte av styrelsemötes datum 14 Föregående protokoll Godkänns 15 Konstituering Styrelsens uppdrag fördelas enl. följande: Ordförande: Lennart Schilling Vice ordförande: Ulrika Reinholdsson Kassör: Gunnar Eriksson Sekreterare: Eva Rognmo Adell Repertoaransvarig: Ulrika Reinholdsson Marknadsföringsansvarig: Annika Ekström-Stockman Affischspridningsansvarig: Annika Ekström-Stockman samt övriga styrelse medlemmar I rampljuset redaktion: Liselott Thornell & Eric Malmberg Webbansvarig: Gunnar Eriksson Foajeansvarig (inköp & värdskapsfördelning): Gunilla Adler Firma tecknare: Ordförande Lennart Schilling och kassör Gunnar Eriksson var för sig. Beloppsgräns Kr för enskilt tecknande och rekommendation om rådplägning vid utbetalningar större än Kr. 16 Ekonomirapport (Gunnar) Oförändrat god ekonomi 17 Arkiv (Liselotte) Liselott informerar om Föreningsarkivet på Biblioteket. Vi beslutar att längre fram i vår ta en hyllmeter i anspråk i föreningsarkivet för material kring Karil till en kostnad av 300 kr/år och hyllmeter. Efter nästa styrelsemöte går vi igenom diverse material kring Karil som sparats genom åren.

4 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 2 (2) 18 Värdskapslistan (Gunilla) Några ändringar görs i värdskapslistan Gunilla mailar ut en ny. Gunilla ansvarar för inköp i samråd med kassören. 19 Värdering av föreställningar Årsmötets föredrag av Bengt Andersson upplevdes som positivt. 20 Repertoar Inför hösten är eventuellt följande föreställningar aktuella Djävla nuläge 2 dansföreställningar Pjäs av och med Nour el Refai Fröken Julie Övrigt: Rekvisita inför Har du träffat Hitler? Inför Sverige premiären av Älskaren Planering och ideer 21 Utbudsdagarna och Teaterdagarna Utbudsdagarna i Västerås 15/2 Ulrika C, Ulrika R, Lennart, Eva, Liselott, Erik, Gunnar Transport bil: Erik & Gunnar, kl 8.00 Gamla Busstorget. Teaterdagarna, Hallunda 5/4 Eva, Gunnar, Ulrika C, Ulrika R, Annika, Liselotte, Gunilla Transport: Buss 22 Möten, kurser etc Repertoarråd, Mjölby 3/3 - Ulrika R, Gunnar Skådebanans årsmöte Norrköping 13/3 Lennart, Ulrika C Kurs "Den egna hemsidan", Linköping 22/3 - Distriktets årsmöte 13/4 i Åtvidaberg Lennart, Ulrika R, Ulrika C, Gunnar Kurs "Ny i styrelsen", Åtvidaberg 24/5 Annika, Liselott 23 Övriga frågor Täcker vi Ingvar Kopps tidigare uppdrag Lennart kollar upp - Rapportering på Riksteater sidorna, Scenkostportalen och tf-sidorna Byte av styrelsemötes datum Planerat styrelsemöte 9/4 byts till 7/4. 24 Mötet avslutas Vid tangentbordet Justeras Eva Rognmo Adell Lennart Schilling Ordförande

5 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 1 (2) 23 Mötets öppnande 24 Närvaro Lennart, Eva, Erik, Liselott, Ulrika R, Gunnar 25 Godkännande av dagordning samt ev. tillägg av övriga frågor. Dagordningen godkänns Tillägg av övriga frågor: Västanåteater Nycklar 26 Föregående protokoll Godkänns 27 Träff med Elisabeth Asp Elisabeth kunde tyvärr inte komma, hälsas välkommen till nästa möte 7 april 28 Ekonomirapport (Gunnar) Oförändrat god ekonomi 29 Fribiljetter Början till inventering av vilka som är berättigade till fribiljetter: Kommunen/KoF - 10 biljetter/föreställning Teaterombuden - 10 biljetter/föreställning Ung scen öst - 2 biljetter/föreställning Corren 2 biljetter/föreställning Linköpings Posten 2 biljetter/föreställning Bodo Endres 2 biljetter/säsong Punkten återkommer vid senare styrelsemöte 30 Värdering av föreställningar Har du träffat Hitler Intressant och viktigt ämne presenterat ur en personlig vinkel, bra efterdiskussion Älskaren vi är mycket nöjda, bra föreställning, bra arrangemang runt omkring, besökare från Riksteatern var mycket positiva. SIRI bra och proffsig föreställning, blandad publik 31 Repertoar (Ulrika) Kommande intressanta föreställningar uppe för diskussion: 1. Förhandsbeställt Jävla nuläge TURteatern 2. Fröken Julie Anna Pettersson 3. Världens lyckligaste kycklingar Riksteatern 4. Sufflören Riksteatern

6 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 2 (2) 5. Peer Gynt Fri grupp 6. Storstugan Fri grupp ev till medlemsmöte vt 14 (9/10 sep) 7. Gubbjävel Fri grupp barn Fri grupp 9. Vapenbröder Fri grupp 10. Knee deep Riksteatern Arenabolaget 11. DANS 12. DANS Reserv: Natten 28 feb, Ika Nord Ulrika återkommer med information angående möjliga bokningar. 32 Möten, kurser etc Utbudsdagarna i Västerås 15/2 (Lennart, Erik, Gunnar, Ulrika R, Eva, Ulrika C, Liselott) Repertoarråd, Mjölby 3/3 (Ulrika R, Gunnar) lokala distriktsföreningar träffades och diskuterade kring repertoarval. Skådebanans årsmöte Norrköping 13/3 (Lennart) deltar Kurs "Den egna hemsidan", Linköping 22/3 ingen deltar från KARIL Teaterdagarna, Hallunda 5/4 (Eva, Gunnar, Ulrika C, Ulrika R, Liselott, Erik, Gunilla) anmälan till föreställning samt bussresa innan 15 mars Distriktets årsmöte 13/4 (Lennart, Ulrika R, Gunnar, Ulrika C) Kurs "Ny i styrelsen", Åtvidaberg 24/5 (Annika, Liselott) 33 Övriga frågor Nycklar två uppsättningar finns till Sagateatern (Lennart och Ulrika R) Resa till Västanåteater 27 juli Sunne Nils Holgersson, anordnas av Skådebanan 50 biljetter bokade, läggs upp på vår hemsida då priser är fastställda. 34 Mötet avslutas Mötet avslutas med genomgång av arkivmaterial. Liselott blir kontaktansvarig för föreningsarkivet. 35 Arkivgenomgång Vid tangentbordet Justeras Eva Rognmo Adell Lennart Schilling Ordförande

7 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 1 (2) 36 Mötets öppnande 37 Närvaro Gunnar, Eva, Lennart, Erik, Liselotte, Annika, Ulrika R, Gunilla, Elisabeth Asp 38 Godkännande av dagordning samt ev. tillägg av övriga frågor. Ulrika och Riksteatern Föreställningen Streber Inför Vita kränkta män 39 Föregående protokoll Godkänns 40 Träff med Elisabeth Asp Elisabeth Asp, från Kultur och fritidsförvaltningen med ansvar för vuxenkultur, är på besök. Elisabeth informerar kort om sitt arbete. Vi diskuterade följande: affisch distribution via kommunen kan KARIL få en egen lista? Kulturombuden vilka är dom, kan vi nyttja dessa? Vårt bidrag kan vi få in pengarna direkt på kontot istället för via postanvisning? Gunnar kontaktar Lena S. Uppdatering av Saga teatern, material och lokaler Elisabeth vet inte läget, Lennart kontaktar Fredrik Ilmarsson och påtalar. Elisabeth undersöker och återkopplar. 41 Ekonomirapport (Gunnar) Oförändrat god ekonomi 42 Värdering av föreställningar Kränkt - The musical Bra föreställning. Skådespelaren jättenöjd med arrangemanget, mottagandet och publiken. 43 Repertoar (Ulrika) Beställt: Fröken Julie, Världens lyckligaste kycklingar, Djävla nuläge, Gubbdjävel, Pyromanen, Hundra barn, Per Gynt, Knee deep, 2 dansföreställningar.

8 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 2 (2) 44 Affischering Var kan man sätta upp affischer???? Alla gör en lista över var de affischerar till nästa gång, så vi undviker dubbelarbete och får en överblick. Bosniska föreningarna är kontaktade av Erik, positivt mottagande vi hoppas att det ger mer publik. 45 Möten, kurser etc Teaterdagarna, Hallunda 5/4 (Eva, Gunnar, Annika, Ulrika C, Ulrika R, Liselott, Erik, Gunilla) hög kvalitet och bra engagemang, många bra föreställningar: Distriktets årsmöte 13/4 (Lennart, Ulrika R, Gunnar, Ulrika C) Kurs "Ny i styrelsen", Åtvidaberg 24/5 (Annika, Liselott, Erik) 46 Övriga frågor Biljetter för styrelsen till Streber Om 50 biljetter blir sålda så tar så tar styrelsen bil. Ingen kostnad för styrelsen. Ulrika Reinholdsson har blivit ombedd att delta i en referensgrupp vid Riksteatern för att diskutera repertoarfrågor, informeras om föreställningar som eventuellt planeras mm. Vi gratulerar Ulrika och är glada att Karil är representerade. Ulrika och Lennart berättar om Stora teaterförening och det senaste mötet. Nästa möte i Umeå (Ulrika, Lennart). Vi behöver kontakta lämpliga grupper inför föreställningen Vita Kränkta män. Vi har mailkontakt framöver. Även byggandet inför föreställningen återkommer vi till via mail. 47 Mötet avslutas Vid tangentbordet Justeras Eva Rognmo Adell Lennart Schilling Ordförande

9 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 1 (2) 48 Mötets öppnande 49 Närvaro Lennart, Eva, Ulrika R, Gunnar, Ulrika C, Liselotte, Erik 50 Godkännande av dagordning samt ev. tillägg av övriga frågor. Dagordning godkänns. 51 Föregående protokoll Godkänns 52 Ekonomirapport (Gunnar) Ekonomin är fortsatt god. Ny kontakt tas med Bo-trygg angående hösten - Lennart 53 Värdering av föreställningar Kung Domalde: Bra föreställning, vår scen var något liten, på gränsen till överteatraliskt, mycket ordinarie publik. Sammanfattningsvis positivt. Streber: Jättebra, trevligt med bussresa, bra skådespeleri och dekor. Mycket positivt. Gärna repris på konceptet. Skippin Trough The Graveyard: Bra, förvånande med sång i dansföreställning, mer rörelseföreställning än dans, rolig, tempoväxlingar, mycket vatten, en hel del arbete för scenarbetare. Jag lämnade mitt hjärta i Zvornik: Succé, mycket publik varav många förstagångsbesökare, uppskattat, textremsan fungerade inte perfekt för oss som inte förstår bosniska men stämningen i publiken gjorde att budskapet gick fram. Vita kränkta män: Arrangemanget i Linköping var topp tre i Sverige tyckte de medverkande skådespelarna. Scenbygget av Roland & Lisa med hjälp av styrelsen fungerade mycket bra. Uppskattad föreställning av en stor publik. 54 Repertoar (Ulrika) Beställt: Storstugan on 3/9 medlemsmöte DANS on 17/9 Peer Gynt on 24/9 2 föreställningar (dag skolor mm + kväll) Knee Deep - må 29/9 - Arena bolaget - RT Djävla nuläge on 1/10 DANS on 8/10 Fröken Julie ti 21/10 - RT Världens lyckligaste kycklingar on 5/11 - RT Vi önskar 2 föreställningar till - Ulrika kollar med Wallin street och 100 barn och bokar.

10 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 2 (2) Övrigt Rampljuset - Liselotte & Erik Jenny anlitas för layouten Gunnar mailar, - Kommande Rampljus utgår från det nuvarande. Basfärg 50-tals blå. Ny rollupp inför hösten. 55 Affischering & rampljuset Rampljuset (tryckt 5000) Storutskick 10x80=800 Turistbyrån - 60 Botrygg 1000 Biblan Länsmuseet 200 Östgöta teatern 200 Saab 100 Passagen 100 Globenteatern 100 Trädgårdsföreningen 50 Affischering Liselotte Ekholmen, Berga, Babett, Johannelund, Lindex, Nationernas hus Gunnar universitetet Ulrika skickar ut enligt lista Övrigt TVn på turistbyrån Sandra Strand, tel: Stadsfest to 21/8 lö 23/8 Domkyrkoparken gratis eller utanför Skådebanan gratis Övriga möjliga aktiviteter: Musikalia trädgårdsföreningen Tages hörna och Östgötamusiken Lilla torget och Östgötamusiken onsdagar Utlottning av biljetter 57 Scenbygge VKM Fungerade mycket bra. Nu har vi en toppenkontakt i Roland & Lina för eventuella framtida behov. 58 Möten, kurser etc Distriktets årsmöte 13/4 (Ulrika R, Gunnar, Ulrika C) Kurs "Ny i styrelsen", Åtvidaberg 24/5 (Annika, Liselotte, Erik) 59 Övriga frågor Cinema vill vi vara med i Shakespeare-året? (Ulrika & Gunnar) 11/6 nästa styrelsemöte med efterföljande middag på Yellow Fellow, 9st Lennart bokar 60 Mötet avslutas Vid tangentbordet Justeras Eva Rognmo Adell Lennart Schilling Ordförande

11 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 1 (2) 61 Mötets öppnande 62 Närvaro Lennart, Ulrika R, Liselotte, Eva, Gunilla, Gunnar, Eric, Ulrika C 63 Godkännande av dagordning samt ev. tillägg av övriga frågor. Dagordningen godkänns. Övrig fråga: Inköp 64 Föregående protokoll Godkänns 65 Ekonomirapport (Gunnar) Ekonomin är fortsatt god. 66 Repertoar (Ulrika) Ytterligare föreställning: Min mammas dotter må 18/8 (med Ung scen Öst, ti&on dagföreställningar) Beställt: Storstugan on 3/9 medlemsmöte DANS on 16/9 två olika förställningar Peer Gynt on 24/9 2 föreställningar (skolföreställning + kvällsföreställning) Knee Deep - må 29/9 - Arena bolaget - RT Djävla nuläge on 1/10 DANS on 7/10 Fröken Julie ti 21/10 - RT Världens lyckligaste kycklingar on 5/11 - RT Gubbdjävel 18/11 Ny målsättning inför hösten är att begära offert för teknikarbetet inför föreställningarna för att undvika oförutsedda uppgifter. Rampljuset: Innehåll och layout, höstens "I rampljuset" kan vara färdigt tidigast den 1/8. Kommande biljettpriser: Ordinarie 200 kr, Scenpass 160 kr, Student/skådebanan 175 kr, ungdom 100 kr. (Annat på Knee deep och dans) Ny roll up inför hösten klar till den 18:e. 67 Stadsfest to 21/8 lö 24/8 Fördelning av det praktiska arbetet den 5 augusti. Eva kontaktar arenabolaget angående plats för Karilbord. Biljetter kan säljas via Skådebanan under lördagen.

12 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 2 (2) 68 Möten, kurser etc Kurs "Ny i styrelsen", Åtvidaberg 24/5 (Annika, Liselotte och Eric) tas upp på nästa möte. Anbud Live 30 augusti anmälan nu under våren. 69 Höstens styrelsemöten 5/8, 17/9, 15/10, 25/11, 16/ Övriga frågor Inköp: Gunilla & Lennart kollar upp vad som finns på lagret. Ny kaffekokare inköps till hösten. Anmälningar till medlemsmötet tas emot och sammanställs av Kia Skådebanan. 71 Mötet avslutas Vid tangentbordet Justeras Eva Rognmo Adell Lennart Schilling Ordförande

13 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 1 (2) 72 Mötets öppnande 73 Närvaro Gunnar, Ulrika C, Ulrika R, Lennart, Gunilla, Erik, Eva, Annika 74 Godkännande av dagordning samt ev. tillägg av övriga frågor. Dagordningen godkänns Övrig frågor - Brev från valberedningen, Annika, Presentkort, kulturombud och affischer 75 Föregående protokoll Godkänns 76 Ekonomirapport (Gunnar) Ekonomin är fortsatt god 77 Värdering av föreställningar Min mammas dotter Mycket bra föreställning men tyvärr misskötte sig många elever och lärare från ALG. Storstugan Bra föreställning några störde sig på att sufflören fick gripa in flera gånger Medlemsmötet Flera medlemmar efterfrågade någon form av presentation av höstens föreställningar Dansföreställning Bra föreställning, alldeles för lite publik och för lång paus. 78 Anbud live Närvarande: Liselotte, Eric, Ulrika R och Gunnar Föreställningar: Jag kommer härifrån igenkännande, smårolig finns djup för oss? The Angela Wand show för mycket, för mycket tveksamt Alla heter Allan tveksamt Roses for Anne Theresa för dyr Arena? FINNdrama bra men nog inte för oss Kalle Haglund och den stora skogen humoristisk, finurlig för oss? Bröderna Luuk inte för oss - Arena? Romeo och Julia inte vi? Sufflören en teaterviskning för oss? Sylvi mustigt drama för oss? Middag svart komedi för oss?

14 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 2 (2) 79 Repertoar (Ulrika) Eventuellt kommande föreställningar: Välkommen hem Teater Fryshuset - berättelser om interners liv, med eftersamtal På alla fyra Bahar Pars samarbete med Ung scen Öst Straffkolonien - Teater Uno Jag kommer härifrån RT Kalle Haglund och den stora skogen RT Bröderna Luuk RT - Arena? Sufflören RT Sylvi RT Middag RT Ulrika försöker boka ovanstående föreställningar. 80 Stadsfesten Mycket folk trots regn, en del Karil program gick åt. 81 Stora teaterföreningar, möte i Umeå (Ulrika) Ulrika rapporterar. Även Gunnar deltog i mötet och reste på egen bekostnad. 82 Remiss från RT höjd medlemsavgift Vi är avvisande till denna höjning. 83 Möten, kurser etc Riksteaterns kongress 8-10 maj 2015 kallelse kommer i november 84 Övriga frågor Valberedningen söker ledamöter Riksteaterns nationella styrelse. Annika berättar om projektet Litteraturens villkor. Vi bestämmer att vid nästa möte diskutera och spåna ideer utifrån några frågeställningar som Annika tar fram. Presentkort Kulturombud Annika tar kontakt med kommunen och undersöker 85 Mötet avslutas Nästa möte 15 oktober 2014 Vid tangentbordet Justeras Eva Rognmo Adell Lennart Schilling Ordförande

15 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 1 (2) 86 Mötets öppnande 87 Närvaro Eva, Liselotte, Annika, Lennart, Gunilla, Erik, Gunnar, Ulrika C och Ulrika R 88 Godkännande av dagordning samt ev. tillägg av övriga frågor. Gunnar - försäljning av scenpass Liselotte I rampljuset Annika marknadsföringsplan, litteraturens villkor 89 Föregående protokoll Godkänns 90 Emma Högström, Arenabolaget Emma kom inte Emma inbjuds till nästa möte 25 november. 91 Ekonomirapport (Gunnar) Ekonomin är fortsatt god 92 Värdering av föreställningar Per Gynt from Kosovo bra skådespeleri, lite svårt för teaterovana, bristande engelska Knee Deep fantastiskt bra, skickligt, vackert och gripande Djävla nuläge bra, positiv publik, drivet Dans Mothers suverän, fascinerande med bra eftersamtal 93 Teknikfrågor, Djävla nuläge Raidern måste diskuteras innan kontraktskrivning. Vi kommer att tydliggöra vilka våra förväntningar är på teknikansvarig. 94 Cabaret för hemlösa Som men del av marknadsföring av KARIL deltog vi som en av arrangörerna av den cabaret till förmån för Linköpings hemlösa som anordnats på Stora Teatern. Förutom med en god arbetsinsats från Ulrika R:s sida bidrog vi med en tavla målad av Mika Liffner. Vidtagna åtgärder godkändes. 95 Repertoar (Ulrika) Bokningar är på gång, även om inte datum är fastställda ännu, enligt tidigare protokoll.

16 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 2 (2) 96 Formaliserad planering och uppföljning (Gunnar) Gunnar presenterar dokumentet planeringsverktyg. Tanken är att alla ska ha tillgång till detta dokument för att få en bättre kontroll på vad som är gjort och vad som behöver göras. Styrelsen tänker igenom vilka ytterligare aktiviteter som kan ingå samt vilka områden vi personligen vill affischera på, till nästa möte. 97 Övriga frågor Annika presenterar sin ide om marknadsföring. Gunnar - Då Riksteatern nu fakturerar Karil för sålda scenpass bör vi sluta med denna försäljning och istället förmedla nya medlemmar till Riksteatern via den talong som finns i I rampljuset. Samarbete med Karin och Cinema kring liveteater diskuteras. Liselotte Rampljuset diskuteras intervjuer, bussresor. 98 Mötet avslutas Nästa styrelsemöten den 25/11 och 16/12 Vid tangentbordet Justeras Eva Rognmo Adell Lennart Schilling Ordförande

17 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 1 (2) 99 Mötets öppnande 100 Närvaro Lennart, Gunnar, Ulrika R, Ulrika C, Gunilla, Eva, Annika, Liselotte, Erik samt Martin Perman, Ingvar Kopp & Camilla Nilsson 101 Godkännande av dagordning samt ev. tillägg av övriga frågor. Dagordningen godkänns. Ytterligare punkt från Gunilla angående Saga teatern. 102 Föregående protokoll Godkänns 103 Valberedningen Valberedningen på besök, inbjudna Ingvar och Camilla, Dags för omval: Gunnar, Annika, Liselott, Ulrika C. Gunilla avgår. Sittande är Ulrika R, Eva, Lennart, Erik 104 Teknikerfrågan, Martin Perman inbjuden Efter 14 år som teknikansvarig lämnar nu Martin sitt uppdrag. Martin berättar om tiden som teknikansvarig och vilka arbetsuppgifter som utförts och vilket arbete som krävs inför en föreställning. Kulturteknik, Soundforce, Fegge och Mattes, Simon Ohlsson och MTU (utbildning för blivande tekniker) är andra som jobbar vid föreställningar på Saga. Josif T, Viktor Nittmark och Ulf Eriksson är intresserade av att fortsätta som scenarbetare. Martin skriver ihop en lista på företag och personer som kanske kan bli oss behjälpliga framöver. 105 Ekonomirapport (Gunnar) Fortsatt god ekonomi. 106 Bidragsansökan Gunnar uppdaterar vår kommande bidragsansökan och återkopplar till Lennart, den ska vara inne 1 dec Värdering av föreställningar Fröken Julie mycket bra, utsålt, mycket uppskattat av publiken. Världens lyckligaste kycklingar blandade omdömen, på en del håll mycket uppskattat. Gubbjävel suverän, pjäsen lyfte, flera förstagångsbesökare.

18 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 2 (2) 108 Repertoar (Ulrika) Vårens program On 4 feb: Välkommen hem - Fryshuset Ti/On v7?: Musicalia - Årsmöte On 25 feb: HOLD - dans Ti 3 mars: Kalle Haglund och den stora skogen RT Ti 17 mars: Lucy - dans Ti 31 mars: Sufflören RT Ti 14 april: Maria Johansdotter Lö 18 april: Cnemax Shakespeare On 22 april: Sylvi RT 109 Årsmötet När: v7 ti/on Tidplan i Rampljuset lämnas till tryckeriet 21 dec tryckt och klart 8 jan. 110 Formaliserad planering och uppföljning (Gunnar) Tas upp längre fram 111 Övriga frågor Saga Gunilla har haft kontakt med Saga angående affischskåpen, Fredric I arbetar med frågan. Ett skrivblock läggs tillsammans med duken, där antecknas ev inköpsbehov. 112 Höstavslutning. 16 dec styrelsemöte därefter höstavslutning på Malt och Humle. 8 jan 2015 pack och post möte Rampljuset 20 jan Styrelsemöte 113 Mötet avslutas Vid tangentbordet Justeras Eva Rognmo Adell Lennart Schilling Ordförande

19 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 1 (2) 114 Mötets öppnande 115 Närvaro Lennart, Eva, Gunnar, Ulrika C, Liselotte, Gunilla, Erik, Ulrika R 116 Godkännande av dagordning samt ev. tillägg av övriga frågor. Gödkännes med tillägg av övriga frågor: Riksteaterns distriktsansvarig, värdskapet, I Rampljuset, Teknik 117 Föregående protokoll Godkännes och läggs till handlingarna 118 Ekonomirapport (Gunnar) Ekonomin är fortsatt god 119 Bidragsansökan Inlämnad i tid 120 Repertoar (Ulrika) Vårens program On 4 feb: Välkommen hem - Fryshuset Ti 10 feb: Z - Årsmöte On 25 feb: HOLD - dans Ti 3 mars: Kalle Haglund och den stora skogen RT Ti 17 mars: Lucy - dans Ti 31 mars: Sufflören RT Ti 14 april: Maria Johansdotter Lö 18 april: Cnema - Dickens On 22 april: Sylvi RT 121 Utbudsdag i Västerås 14 feb 2015 Anmälan senast 11 jan, den 8 jan stämmer vi av. Gunnar, Eva, Lennart, Erik, Ulrika C, Ulrika R, Liselotte vill förmodligen åka. 122 RT Kongress i Göteborg 8-10 maj 2015 Anmälan jan - mars, med möjlighet att skicka 3 ombud.

20 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 2 (2) 123 Årsmötet Tidplan Ti 10 feb Årsmöte , genomgång av programmet, fika och föreställningen Z Ordförande Lena Lundman blir årsmötets ordförande Årsberättelse Lennart skriver utkast till årsberättelse i samråd med Gunnar. Medlemsbrevet Lennart, kontakt vid anmälan till årsmötet - Kia Presentation av vårprogrammet PP med bilder- Liselott, kort presentation -Ulrika R och Lennart. 124 Vårens sammanträden. To 8 jan Pack- och post-möte Ti 20 jan Styrelsemöte Ti 24 feb Styrelsemöte 125 Övriga frågor Riksteaterns distriktsansvariga Marie Höglund inbjuds till styrelsemötet 24 feb. Ny värdskapslista för våren med checklista I Rampljuset diskuteras Teknikfrågan, (tre eventuella förslag) - möte med Claes Grönlund 5 jan Ulrika R, Erik, Gunnar, Lennart 126 Mötet avslutas Vid tangentbordet Justeras Eva Rognmo Adell Lennart Schilling Ordförande

riksteatern östergötland

riksteatern östergötland Norrköping 2015-04-07 Välkommen till årsmöte för Riksteatern Östergötland, Mån 20 april 2015 klockan 18.00 Plats: Östgötateatern, Teatertorget 1, Norrköping Praktiskt Handlingar till årsmötet bifogas.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Dagordning vid årsmöte med KARIL 2014 02 08

Dagordning vid årsmöte med KARIL 2014 02 08 Dagordning vid årsmöte med KARIL 2014 02 08 1. Årsmötets behöriga utlysande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesfunktionärer: mötesordförande, mötessekreterare, rösträknare, två protokolljusterare

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Bokslut för räkenskapsåret 2012 (kommentarer)

Bokslut för räkenskapsåret 2012 (kommentarer) Bokslut för räkenskapsåret 2012 (kommentarer) Upplysningar - allmänt Bokföringen är gjord i Vismas bokföringsprogram och backup-filen bifogas. Fakturor och andra bokföringsunderlag (inkl. två kassaskrin

Läs mer

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013

Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Skånes scoutdistrikt av Nykterhetsrörelsens scoutförbund Distriktsstyrelsemötesprotokoll nr 3 14 april 2013 Närvarande: Caroline Ekblad, Maria Johansson, Jens Olsson, Kristin Svensson och Viktoria Wallin.

Läs mer

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16)

Hur får vi en levande professionell teater, i ordets rätta bemärkelse, utanför storstäderna? (16) Sammanfattning från Framtidsforum Riksteatern och framtiden-vad är viktigt? Arboga 12 sep Följande ämnen kom upp på schemaväggen och blev prioriterade (antalet pluppar inom parentes) Hur kan vi väcka intresse

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte

Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Protokoll 2010-11-13 Intacts Vänners styrelsemöte Plats: Trefaldighetskyrkan Örebro Lunchuppehåll planeras 12.00 13.00 Närvarand: Britt-Marie Strandahl Carl Anders Alsätra Ulla Winroth Ordförande Vice

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,!

Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B) $! %!# &'''( #)*+,! Kallelse till årsmöte 2014 för föreningen: Teater Thea Söndagen 16 mars klockan 18.00 i sal 6 (ingång N. Skolgatan 10 B)!" ## $! %!# &'''( #)*+,!#)*+,# )*+,! #)*+$ #! Dagordning för årsmötet + & ##)*+$(

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

Styrelseprotokoll för tiden 2009-01-01 2009-12-31

Styrelseprotokoll för tiden 2009-01-01 2009-12-31 GOTLANDS SCHACKFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2010-01-01 Styrelseprotokoll för tiden 2009-01-01 2009-12-31 Prot. Dag Ort Sida 2009:01 2009-02-02 Burs 2 4 2009:02 2009-08-23 Burs 5 7 2009:03 2009-12-13 Visby

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

Styrelsemöte SRRS mellan 100805

Styrelsemöte SRRS mellan 100805 Styrelsemöte SRRS mellan 100805 Närvarande: Ulrika Törnqvist, Sophia Greek, Karin Selin, Anna Liljenbring, Camilla Bergström. Meddelat förhinder: Karin Karlsson Plats: Ulrika Törnqvist, Lindesberg 1 Mötet

Läs mer

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE 1 Mötets öppnande. Simon Rose förklarar mötet öppnat klockan 17.16. 2 Val av mötesordförande. Simon Rose väljs till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare. Markus Lyckman väljs till mötessekreterare.

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Minnesanteckning telefonmöte 2013-10-27

Minnesanteckning telefonmöte 2013-10-27 Minnesanteckning telefonmöte 2013-10-27 Närvarande: Malin Lindbäck, Susanne Bergquist, Berit Björkman och Marie Löfgren (början av mötet) Ordförande Malin hälsar välkommen Sekreterare Susanne väljs till

Läs mer

Protokoll, Styrelsemöte Intacts Vänner 11-02-20, Anhörigcentrum, Örebro

Protokoll, Styrelsemöte Intacts Vänner 11-02-20, Anhörigcentrum, Örebro Protokoll, Styrelsemöte Intacts Vänner 11-02-20, Anhörigcentrum, Örebro Närvarande: Britt-Marie Strandahl, Carl Alsätra, Ulla Winroth, Lena Andersson, Helli Malers, Barbro Redin, Elisabeth Solin, Emma

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 060813

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 060813 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 060813 Närvarande: Hans Ericson Sjöstrand Karin Andersson osengren Monica Åkesson Sofie Falkman Louice Sporrsäter Lena Hedlund Ej närvarande: Suzanne Adamsson

Läs mer

PROTOKOLL 14 oktober 2012

PROTOKOLL 14 oktober 2012 PROTOKOLL 14 oktober 2012 FÖRENINGEN FANGORNS ÅRSMÖTE I HÄSSJABERG 18 augusti 2012 Närvarande föreningsmedlemmar: Vivi Adler, Peter Adler, Annika Ljung, Benkt Åbom, Ingvar Lundberg, Renée Olsåker och Lasse

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

NYHETSBLAD. Vi kommer förstås gärna ut till er även i andra sammanhang om ni önskar det!

NYHETSBLAD. Vi kommer förstås gärna ut till er även i andra sammanhang om ni önskar det! NYHETSBLAD God jul alla! Smått och gott 1 Jösses! Nu har gått ett år igen och det går bara fortare och fortare för varje år som går. Arrangemang och föreställningar har avlösts med en rasande fart i vår

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti Karlström, Renée Selander, Helena Eliasson, Jan-Inge Glenberg.

Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti Karlström, Renée Selander, Helena Eliasson, Jan-Inge Glenberg. STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GÖTEBORGSSEKTIONEN 2013-12-14 - Nr 4 Plats: Stättared Närvarande: Marianne Johansson, Lena Frisell, Barbro Fridström, Christer Fröje, Titti Karlström, Renée Selander, Helena

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen

Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen Styrelseprotokoll nr. 2 Bichon Frisé Ringen 2011-06-04 Varberg Närvarande: Ordf. Barbro Jonsson. Ledamöter: Gunilla Andersson, Inger Butschkau, Gullwi Wintherhamre, Monica Wintherhamre Suppleanter: Tommy

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 080120

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 080120 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 080120 Närvarande: Ericson Karin Andersson Louise Rosengren Monica Åkesson Louice Sporrsäter Tina Bodin Giesela Edström Sofie Falkman Ej närvarande: Lena Hedlund

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 2 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Söndagen den 16 mars 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Per Lindqvist,

Läs mer

2 Val av justerare (utöver ordförande) Beslutades att utse Inge-Britt Lundin att utöver ordförande justera dagens protokoll

2 Val av justerare (utöver ordförande) Beslutades att utse Inge-Britt Lundin att utöver ordförande justera dagens protokoll 1 (5) - Funktionshindersrörelsen i samverkan! Justerat 2015-05-08 Protokoll för styrelsen 2015-04-15 Närvarande: Lena Ringstedt, ordförande Inge-Britt Lundin, 1:a vice ordförande Lennart Håwestam, 2:a

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE 2008

Protokoll ÅRSMÖTE 2008 Sida 1 av 7 Protokoll ÅRSMÖTE 2008 1. Mötets öppnande 2. Val av a. Mötesordförande Anders Arvidsson b. Sekreterare c. Två protokolljusterare tillika rösträknare Olle Björquist, Daniel Johansson 3. Fråga

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

a) Samhällsbyggnadsnämndens föredragningslista innehåller inte något som behöver tas upp av styrelsen.

a) Samhällsbyggnadsnämndens föredragningslista innehåller inte något som behöver tas upp av styrelsen. PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I FIGEHOLMS SAMHÄLLSFÖRENING DEN 16 OKTOBER 2013 Närvarande: Kerstin Hemmingsson (ordf.), Disa Carlsson (suppl.), Lennart Ericsson (suppl.), Ingemar Johansson, Katarina

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg

Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55. Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 9 2009/2010 Tid: Lördagen den 20 februari 2009, kl. 13.00 17.20. Ajournering för mat kl. 16.20 16.55 Plats: Ölrepubliken, Kronhusgatan 2B, Göteborg Ledamöter:

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping

Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Protokoll fört vid styrelsemöte 2004-10-09 Plats: Studiefrämjandet, Jönköping Närvarande: Agneta Jonsson Siw Karlsson Carina Arvidsson Lena Fäldt Karin Hellström Suppleant: Lotta Plahn Anmält förhinder:

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Styrelsemöte 090124. Revision Datum Utfärdare Sida A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8)

Styrelsemöte 090124. Revision Datum Utfärdare Sida A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8) A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8) Mötesdatum: 2009-01-24 Tid: 09.00-11.30 Plats: Konferenshus Sundet Boxholm Närvarande: Mikael Seidl, Camilla Persson, Peter Tuvberger, Sten- Anders Hofvendahl,

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Protokoll Svenska Rottweilerklubben/AfRs telefonmöte 2013-01-30 Närvarande: Helén Wallman ordförande, Patrik Ohlsson vice ordförande, Ann-Git Rammus kassör, Ingela Sundqvist sekreterare, Tord Sivén, Birgitta

Läs mer

Protokoll, Styrelsemöte 081111 klockan 19:00

Protokoll, Styrelsemöte 081111 klockan 19:00 Protokoll, Styrelsemöte 081111 klockan 19:00 Närvarande: Micael Staflin, Åsa Ekholm, Katarina Aroseus, Janek Koba, Josephine Eriksson, Micael Hilén Närvarande utan rösträtt: Richard Forsberg 1 Mötet öppnas

Läs mer

Vid genomgång av protokoll beslöts att ändra skrivelsen i 13 D) Beslut att AO ska ansvara för rekrytering i Göteborg.

Vid genomgång av protokoll beslöts att ändra skrivelsen i 13 D) Beslut att AO ska ansvara för rekrytering i Göteborg. Protokoll nr 1 2013 STYRELSEMÖTE Plats: LFC Borås Datum: onsdagen den 23 januari 2013 Närvarande Lena Jonsson, LFC Skövde Barbro Thannlund, NFC Gårda Annika Rydbäck, LFC Borås Johan Almén, LFC Skövde Marita

Läs mer

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511

Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Organisationsnummer: 894003-7511 Nordmalings brukshundklubb 2014-02-23 Klubbstugan Olofsfors Årsmöte Organisationsnummer: 894003-7511 Närvarande: Jenny Lund Elisabet Nilsson Birgitta Johansson Elin Dalsfelt Iren Olofsson Linda Landby

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten

Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Protkokoll för den 29 april 2012. För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten Närvarande styrelsemedlemmar: Ordförande Lenita Hellman Sekreterare Jens Lindström Ledamot Linus Råde Kassör Adam Jonsson Vice

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014 STYRELSE Närvarande Frånvarande Eva Eriksson, ordförande Urban Jonsson, vice ordförande Åke Andersson, kassör Åsa Malkusson, sekreterare

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 2014-05-07 Falkenbergs Strandbad

Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 2014-05-07 Falkenbergs Strandbad 1 Protokoll Styrelsemöte för ST avdelning 102 sektion 14 2014-05-07 Falkenbergs Strandbad Nr 4 2014 Närvarande: Annika Rydbäck, LFC Borås ej med 1-4, 6-8 Johan Almén, LFC Skövde Barbro Thannlund, NFC Gårda

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30 Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Valberedare: Revisorer: Rauno Lakso,

Läs mer

1 Mötets öppnande Vice ordförande Ola Svensson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Vice ordförande Ola Svensson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Sjötorp 2014-09-11 Närvarande: Ola Svensson, Christer Antman, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson, Magnus Amhliden, Monica Hjerp,

Läs mer

11 Val av Sekreterare för mötet. Till Sekreterare för mötet valdes Magnus.

11 Val av Sekreterare för mötet. Till Sekreterare för mötet valdes Magnus. Protokoll styrelsemöte: Nummer: 4/11 Datum: 2011-04-11 Närvarande: Mats Hult, Jonsson, Ragnar Nilsson, Eva Persson, Owe Rosenholm, Magnus Sandberg och Rune Åström. Frånvarande: Inga. Telefonmöte över Skype:

Läs mer

Pernilla Bruno förklarade mötet öppnat. I Hanna Nilssons frånvaro väljs Thomas Bruno till sekreterare för mötet

Pernilla Bruno förklarade mötet öppnat. I Hanna Nilssons frånvaro väljs Thomas Bruno till sekreterare för mötet Styrelseledamöter Pernilla Bruno ordförande Anders Forsberg vice ordförande Thomas Bruno Tom Martinsen Anna Holgersson Therese Björk Gardell kårledare Elisabeth Bettan Svensson kårledare (ersätter Catarina

Läs mer

Protokoll styrelsemöte VKS 16 november 2013

Protokoll styrelsemöte VKS 16 november 2013 Protokoll styrelsemöte VKS 16 november 2013 13-11-16 Styrelsemöte Protokoll 6 Plats Roslagsgatan 57 Närvarande Carl-Axel Adelman (CA), Monica Ahlström (MA), Bengt Brunberg (BB) ordförande, Eva Odenskiöld

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndagen den 27 januari 2014 kl. 09.00-12.00 Plats: Riverside, Uddevalla Beslutande Hans Henriksson, Eva Lind Johansson, Boel Lanne, Elin Ruist, Gunilla Magnusson, Karl-Erik

Läs mer

Konstituerande Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Sydost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 20 mars 2011

Konstituerande Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Sydost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 20 mars 2011 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 5 Konstituerande Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Sydost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 20 mars 2011 Närvarande ledamöter; Stig Hägerstrand, ordförande

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00 Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 21 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18. Förslag till dagordning för årsmötet: 1) mötets öppnande 2) mötets behörighet 3)

Läs mer

Årsmöte med Vattudalens biodlarförening den 28 november 2012

Årsmöte med Vattudalens biodlarförening den 28 november 2012 Årsmöte med Vattudalens biodlarförening den 28 november 2012 Närvarande: Anders Griph, Hans Jonasson, Uno Werner, Frank Hofmann, Ingrid Ludwig, Monika Hofmann, Karl Drakenberg, Svante Fjellström, Ulf Zakrisson,

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB

Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Protokoll fört vid styrelsemöte Den 18 augusti 2009 kl 1600 Plats: Turning Torso /Håkan Sköld Fastighetsbyrå AB Närvarande : Lars Herrstedt-Rosén (LHR), Alf Christensson (AC) Håkan Sköld (HS), Robert Jensen

Läs mer

SAST Q1 + Årsmöte Torsdagen den 23 februari

SAST Q1 + Årsmöte Torsdagen den 23 februari Ärade medlemmar, Välkomna till ett nytt spännande SAST-år! Nu kör vi igång med vårt första Q-möte för i år och inbjuder alla medlemmar till Årsmötet. Kom och lyssna till berättelsen över året som gått

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Styrelsemöte Protokoll 2015 Nr 3 Datum: 2015-04- 07 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Bo Bergström Ordförande Paul Fältman Vice Ordförande Gunilla Ferm Kassör Elin Weiffert Sekreterare Ingvar Nilsson

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll gällande årsmöte i Eslövs MotorCykelKlubb, EMCK, 19 oktober 2013. 1. Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Till mötesordförande valdes Roland Nihlén. 3. Till mötessekreterare

Läs mer