2 Närvaro Ingvar, Gunnar, Ulrika R, Ulrika C, Eva RA, Liselotte, Erik samt Lennart.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 Närvaro Ingvar, Gunnar, Ulrika R, Ulrika C, Eva RA, Liselotte, Erik samt Lennart."

Transkript

1 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 1 (2) 1 Mötets öppnande Årets första möte öppnas av Ingvar. 2 Närvaro Ingvar, Gunnar, Ulrika R, Ulrika C, Eva RA, Liselotte, Erik samt Lennart. 3 Godkännande av dagordning samt tillägg av övriga frågor Övriga frågor: Arkiv, Värdskap, Annonser. 4 Föregående protokoll Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 5 Affischbeställning och övriga åtgärder inför vårens föreställningar Affischer från RT är beställda, även andra affischer är på gång. Affischer bör sändas ut ca 2 veckor innan föreställning, annars blir de lätt liggande. Dansaffischerna sänds från kommunen, Elisabeth Asp. 6 Årsmötesplanering Ordförande Lena Lundman har tackat ja. Dagordning för årsmötet godkännes. Verksamhetsberättelse med BR och RR godkännes. Verksamhetsplan godkännes. Valberedning. Förslag till ledamöter lämnas underhand. Vårens program presenters på roll-up, ingen särskild programpunkt. Årsmöteshandlingar trycks i 50 ex. 7 Möten, kurser etc. Stora teaterföreningar 14/1-14: Ulrika R och Ingvar rapporterar. Utbudsdag, Västerås, 15/2 (Gunnar, Liselotte, Erik, Kaj, Ulrika R, Eva RA, Ulrika C) Repertoarråd, Mjölby 3/3 Arrangörsdag, Norrköping 8/3 (Liselotte, Erik) Webkurs, Linköping 22/3 (prel.) Teaterdagar, Hallunda 4-5/4 (Anmälan senast 25/1) Ny i styrelsen kurs, Åtvidaberg 24/5 Anbud live, Södra teatern 29-31/5 Scenhöst på Nynäs, 20/9 ScenGalej, Norrköping 8/10 Valberedningskurs, Boxholm 26/10

2 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 2 (2) 8 Övriga frågor Arkiv. Vi diskuterar ett ev. arkiv för KARIL. Möjligen skulle vi kunna ansluta oss till Föreningsarkivet på biblioteket. Liselotte kollar. Gunnar har gammalt material som han fått från Martin. Vi bör satsa på ett digitalt arkiv under hemsidan. Värdskapslista Ett förslag från Gunilla med gås igenom. Vi föreslår vissa smärre justeringar som löses direkt mellan de berörda. Annonser. Ingen annons till årsmötet. Vi avvaktar för Streber. Om det är fullbokat blir det ej någon annons. Organisationsnummer Karil:s organisationsnummer: Nästa sammanträde Normalt ska en nyvald styrelse fastställa sina sammanträdestider men om vi blir omvalda så vill vi träffas på här föreslagna dagar. Nästa sammanträden bör därför hållas 12/2, 12/3, 9/4, 14/5, 11/6. Alltid kl och alltid på Skådebanan. Nästa gång ses vi på årsmötet den 8 februari kl Mötet avslutas V/id tangentbordet Lennart Schilling Justeras Ingvar Kopp Ordförande

3 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 1 (2) 11 Mötets öppnande 12 Närvaro Gunnar, Lennart, Eva, Liselott, Ulrika C, Ulrika R, Gunilla, Erik, Annika, Eva 13 Godkännande av dagordning samt ev. tillägg av övriga frågor. Dagordningen godkänns Övriga frågor: Täcker vi Ingvar Kopps tidigare uppdrag Byte av styrelsemötes datum 14 Föregående protokoll Godkänns 15 Konstituering Styrelsens uppdrag fördelas enl. följande: Ordförande: Lennart Schilling Vice ordförande: Ulrika Reinholdsson Kassör: Gunnar Eriksson Sekreterare: Eva Rognmo Adell Repertoaransvarig: Ulrika Reinholdsson Marknadsföringsansvarig: Annika Ekström-Stockman Affischspridningsansvarig: Annika Ekström-Stockman samt övriga styrelse medlemmar I rampljuset redaktion: Liselott Thornell & Eric Malmberg Webbansvarig: Gunnar Eriksson Foajeansvarig (inköp & värdskapsfördelning): Gunilla Adler Firma tecknare: Ordförande Lennart Schilling och kassör Gunnar Eriksson var för sig. Beloppsgräns Kr för enskilt tecknande och rekommendation om rådplägning vid utbetalningar större än Kr. 16 Ekonomirapport (Gunnar) Oförändrat god ekonomi 17 Arkiv (Liselotte) Liselott informerar om Föreningsarkivet på Biblioteket. Vi beslutar att längre fram i vår ta en hyllmeter i anspråk i föreningsarkivet för material kring Karil till en kostnad av 300 kr/år och hyllmeter. Efter nästa styrelsemöte går vi igenom diverse material kring Karil som sparats genom åren.

4 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 2 (2) 18 Värdskapslistan (Gunilla) Några ändringar görs i värdskapslistan Gunilla mailar ut en ny. Gunilla ansvarar för inköp i samråd med kassören. 19 Värdering av föreställningar Årsmötets föredrag av Bengt Andersson upplevdes som positivt. 20 Repertoar Inför hösten är eventuellt följande föreställningar aktuella Djävla nuläge 2 dansföreställningar Pjäs av och med Nour el Refai Fröken Julie Övrigt: Rekvisita inför Har du träffat Hitler? Inför Sverige premiären av Älskaren Planering och ideer 21 Utbudsdagarna och Teaterdagarna Utbudsdagarna i Västerås 15/2 Ulrika C, Ulrika R, Lennart, Eva, Liselott, Erik, Gunnar Transport bil: Erik & Gunnar, kl 8.00 Gamla Busstorget. Teaterdagarna, Hallunda 5/4 Eva, Gunnar, Ulrika C, Ulrika R, Annika, Liselotte, Gunilla Transport: Buss 22 Möten, kurser etc Repertoarråd, Mjölby 3/3 - Ulrika R, Gunnar Skådebanans årsmöte Norrköping 13/3 Lennart, Ulrika C Kurs "Den egna hemsidan", Linköping 22/3 - Distriktets årsmöte 13/4 i Åtvidaberg Lennart, Ulrika R, Ulrika C, Gunnar Kurs "Ny i styrelsen", Åtvidaberg 24/5 Annika, Liselott 23 Övriga frågor Täcker vi Ingvar Kopps tidigare uppdrag Lennart kollar upp - Rapportering på Riksteater sidorna, Scenkostportalen och tf-sidorna Byte av styrelsemötes datum Planerat styrelsemöte 9/4 byts till 7/4. 24 Mötet avslutas Vid tangentbordet Justeras Eva Rognmo Adell Lennart Schilling Ordförande

5 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 1 (2) 23 Mötets öppnande 24 Närvaro Lennart, Eva, Erik, Liselott, Ulrika R, Gunnar 25 Godkännande av dagordning samt ev. tillägg av övriga frågor. Dagordningen godkänns Tillägg av övriga frågor: Västanåteater Nycklar 26 Föregående protokoll Godkänns 27 Träff med Elisabeth Asp Elisabeth kunde tyvärr inte komma, hälsas välkommen till nästa möte 7 april 28 Ekonomirapport (Gunnar) Oförändrat god ekonomi 29 Fribiljetter Början till inventering av vilka som är berättigade till fribiljetter: Kommunen/KoF - 10 biljetter/föreställning Teaterombuden - 10 biljetter/föreställning Ung scen öst - 2 biljetter/föreställning Corren 2 biljetter/föreställning Linköpings Posten 2 biljetter/föreställning Bodo Endres 2 biljetter/säsong Punkten återkommer vid senare styrelsemöte 30 Värdering av föreställningar Har du träffat Hitler Intressant och viktigt ämne presenterat ur en personlig vinkel, bra efterdiskussion Älskaren vi är mycket nöjda, bra föreställning, bra arrangemang runt omkring, besökare från Riksteatern var mycket positiva. SIRI bra och proffsig föreställning, blandad publik 31 Repertoar (Ulrika) Kommande intressanta föreställningar uppe för diskussion: 1. Förhandsbeställt Jävla nuläge TURteatern 2. Fröken Julie Anna Pettersson 3. Världens lyckligaste kycklingar Riksteatern 4. Sufflören Riksteatern

6 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 2 (2) 5. Peer Gynt Fri grupp 6. Storstugan Fri grupp ev till medlemsmöte vt 14 (9/10 sep) 7. Gubbjävel Fri grupp barn Fri grupp 9. Vapenbröder Fri grupp 10. Knee deep Riksteatern Arenabolaget 11. DANS 12. DANS Reserv: Natten 28 feb, Ika Nord Ulrika återkommer med information angående möjliga bokningar. 32 Möten, kurser etc Utbudsdagarna i Västerås 15/2 (Lennart, Erik, Gunnar, Ulrika R, Eva, Ulrika C, Liselott) Repertoarråd, Mjölby 3/3 (Ulrika R, Gunnar) lokala distriktsföreningar träffades och diskuterade kring repertoarval. Skådebanans årsmöte Norrköping 13/3 (Lennart) deltar Kurs "Den egna hemsidan", Linköping 22/3 ingen deltar från KARIL Teaterdagarna, Hallunda 5/4 (Eva, Gunnar, Ulrika C, Ulrika R, Liselott, Erik, Gunilla) anmälan till föreställning samt bussresa innan 15 mars Distriktets årsmöte 13/4 (Lennart, Ulrika R, Gunnar, Ulrika C) Kurs "Ny i styrelsen", Åtvidaberg 24/5 (Annika, Liselott) 33 Övriga frågor Nycklar två uppsättningar finns till Sagateatern (Lennart och Ulrika R) Resa till Västanåteater 27 juli Sunne Nils Holgersson, anordnas av Skådebanan 50 biljetter bokade, läggs upp på vår hemsida då priser är fastställda. 34 Mötet avslutas Mötet avslutas med genomgång av arkivmaterial. Liselott blir kontaktansvarig för föreningsarkivet. 35 Arkivgenomgång Vid tangentbordet Justeras Eva Rognmo Adell Lennart Schilling Ordförande

7 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 1 (2) 36 Mötets öppnande 37 Närvaro Gunnar, Eva, Lennart, Erik, Liselotte, Annika, Ulrika R, Gunilla, Elisabeth Asp 38 Godkännande av dagordning samt ev. tillägg av övriga frågor. Ulrika och Riksteatern Föreställningen Streber Inför Vita kränkta män 39 Föregående protokoll Godkänns 40 Träff med Elisabeth Asp Elisabeth Asp, från Kultur och fritidsförvaltningen med ansvar för vuxenkultur, är på besök. Elisabeth informerar kort om sitt arbete. Vi diskuterade följande: affisch distribution via kommunen kan KARIL få en egen lista? Kulturombuden vilka är dom, kan vi nyttja dessa? Vårt bidrag kan vi få in pengarna direkt på kontot istället för via postanvisning? Gunnar kontaktar Lena S. Uppdatering av Saga teatern, material och lokaler Elisabeth vet inte läget, Lennart kontaktar Fredrik Ilmarsson och påtalar. Elisabeth undersöker och återkopplar. 41 Ekonomirapport (Gunnar) Oförändrat god ekonomi 42 Värdering av föreställningar Kränkt - The musical Bra föreställning. Skådespelaren jättenöjd med arrangemanget, mottagandet och publiken. 43 Repertoar (Ulrika) Beställt: Fröken Julie, Världens lyckligaste kycklingar, Djävla nuläge, Gubbdjävel, Pyromanen, Hundra barn, Per Gynt, Knee deep, 2 dansföreställningar.

8 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 2 (2) 44 Affischering Var kan man sätta upp affischer???? Alla gör en lista över var de affischerar till nästa gång, så vi undviker dubbelarbete och får en överblick. Bosniska föreningarna är kontaktade av Erik, positivt mottagande vi hoppas att det ger mer publik. 45 Möten, kurser etc Teaterdagarna, Hallunda 5/4 (Eva, Gunnar, Annika, Ulrika C, Ulrika R, Liselott, Erik, Gunilla) hög kvalitet och bra engagemang, många bra föreställningar: Distriktets årsmöte 13/4 (Lennart, Ulrika R, Gunnar, Ulrika C) Kurs "Ny i styrelsen", Åtvidaberg 24/5 (Annika, Liselott, Erik) 46 Övriga frågor Biljetter för styrelsen till Streber Om 50 biljetter blir sålda så tar så tar styrelsen bil. Ingen kostnad för styrelsen. Ulrika Reinholdsson har blivit ombedd att delta i en referensgrupp vid Riksteatern för att diskutera repertoarfrågor, informeras om föreställningar som eventuellt planeras mm. Vi gratulerar Ulrika och är glada att Karil är representerade. Ulrika och Lennart berättar om Stora teaterförening och det senaste mötet. Nästa möte i Umeå (Ulrika, Lennart). Vi behöver kontakta lämpliga grupper inför föreställningen Vita Kränkta män. Vi har mailkontakt framöver. Även byggandet inför föreställningen återkommer vi till via mail. 47 Mötet avslutas Vid tangentbordet Justeras Eva Rognmo Adell Lennart Schilling Ordförande

9 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 1 (2) 48 Mötets öppnande 49 Närvaro Lennart, Eva, Ulrika R, Gunnar, Ulrika C, Liselotte, Erik 50 Godkännande av dagordning samt ev. tillägg av övriga frågor. Dagordning godkänns. 51 Föregående protokoll Godkänns 52 Ekonomirapport (Gunnar) Ekonomin är fortsatt god. Ny kontakt tas med Bo-trygg angående hösten - Lennart 53 Värdering av föreställningar Kung Domalde: Bra föreställning, vår scen var något liten, på gränsen till överteatraliskt, mycket ordinarie publik. Sammanfattningsvis positivt. Streber: Jättebra, trevligt med bussresa, bra skådespeleri och dekor. Mycket positivt. Gärna repris på konceptet. Skippin Trough The Graveyard: Bra, förvånande med sång i dansföreställning, mer rörelseföreställning än dans, rolig, tempoväxlingar, mycket vatten, en hel del arbete för scenarbetare. Jag lämnade mitt hjärta i Zvornik: Succé, mycket publik varav många förstagångsbesökare, uppskattat, textremsan fungerade inte perfekt för oss som inte förstår bosniska men stämningen i publiken gjorde att budskapet gick fram. Vita kränkta män: Arrangemanget i Linköping var topp tre i Sverige tyckte de medverkande skådespelarna. Scenbygget av Roland & Lisa med hjälp av styrelsen fungerade mycket bra. Uppskattad föreställning av en stor publik. 54 Repertoar (Ulrika) Beställt: Storstugan on 3/9 medlemsmöte DANS on 17/9 Peer Gynt on 24/9 2 föreställningar (dag skolor mm + kväll) Knee Deep - må 29/9 - Arena bolaget - RT Djävla nuläge on 1/10 DANS on 8/10 Fröken Julie ti 21/10 - RT Världens lyckligaste kycklingar on 5/11 - RT Vi önskar 2 föreställningar till - Ulrika kollar med Wallin street och 100 barn och bokar.

10 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 2 (2) Övrigt Rampljuset - Liselotte & Erik Jenny anlitas för layouten Gunnar mailar, - Kommande Rampljus utgår från det nuvarande. Basfärg 50-tals blå. Ny rollupp inför hösten. 55 Affischering & rampljuset Rampljuset (tryckt 5000) Storutskick 10x80=800 Turistbyrån - 60 Botrygg 1000 Biblan Länsmuseet 200 Östgöta teatern 200 Saab 100 Passagen 100 Globenteatern 100 Trädgårdsföreningen 50 Affischering Liselotte Ekholmen, Berga, Babett, Johannelund, Lindex, Nationernas hus Gunnar universitetet Ulrika skickar ut enligt lista Övrigt TVn på turistbyrån Sandra Strand, tel: Stadsfest to 21/8 lö 23/8 Domkyrkoparken gratis eller utanför Skådebanan gratis Övriga möjliga aktiviteter: Musikalia trädgårdsföreningen Tages hörna och Östgötamusiken Lilla torget och Östgötamusiken onsdagar Utlottning av biljetter 57 Scenbygge VKM Fungerade mycket bra. Nu har vi en toppenkontakt i Roland & Lina för eventuella framtida behov. 58 Möten, kurser etc Distriktets årsmöte 13/4 (Ulrika R, Gunnar, Ulrika C) Kurs "Ny i styrelsen", Åtvidaberg 24/5 (Annika, Liselotte, Erik) 59 Övriga frågor Cinema vill vi vara med i Shakespeare-året? (Ulrika & Gunnar) 11/6 nästa styrelsemöte med efterföljande middag på Yellow Fellow, 9st Lennart bokar 60 Mötet avslutas Vid tangentbordet Justeras Eva Rognmo Adell Lennart Schilling Ordförande

11 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 1 (2) 61 Mötets öppnande 62 Närvaro Lennart, Ulrika R, Liselotte, Eva, Gunilla, Gunnar, Eric, Ulrika C 63 Godkännande av dagordning samt ev. tillägg av övriga frågor. Dagordningen godkänns. Övrig fråga: Inköp 64 Föregående protokoll Godkänns 65 Ekonomirapport (Gunnar) Ekonomin är fortsatt god. 66 Repertoar (Ulrika) Ytterligare föreställning: Min mammas dotter må 18/8 (med Ung scen Öst, ti&on dagföreställningar) Beställt: Storstugan on 3/9 medlemsmöte DANS on 16/9 två olika förställningar Peer Gynt on 24/9 2 föreställningar (skolföreställning + kvällsföreställning) Knee Deep - må 29/9 - Arena bolaget - RT Djävla nuläge on 1/10 DANS on 7/10 Fröken Julie ti 21/10 - RT Världens lyckligaste kycklingar on 5/11 - RT Gubbdjävel 18/11 Ny målsättning inför hösten är att begära offert för teknikarbetet inför föreställningarna för att undvika oförutsedda uppgifter. Rampljuset: Innehåll och layout, höstens "I rampljuset" kan vara färdigt tidigast den 1/8. Kommande biljettpriser: Ordinarie 200 kr, Scenpass 160 kr, Student/skådebanan 175 kr, ungdom 100 kr. (Annat på Knee deep och dans) Ny roll up inför hösten klar till den 18:e. 67 Stadsfest to 21/8 lö 24/8 Fördelning av det praktiska arbetet den 5 augusti. Eva kontaktar arenabolaget angående plats för Karilbord. Biljetter kan säljas via Skådebanan under lördagen.

12 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 2 (2) 68 Möten, kurser etc Kurs "Ny i styrelsen", Åtvidaberg 24/5 (Annika, Liselotte och Eric) tas upp på nästa möte. Anbud Live 30 augusti anmälan nu under våren. 69 Höstens styrelsemöten 5/8, 17/9, 15/10, 25/11, 16/ Övriga frågor Inköp: Gunilla & Lennart kollar upp vad som finns på lagret. Ny kaffekokare inköps till hösten. Anmälningar till medlemsmötet tas emot och sammanställs av Kia Skådebanan. 71 Mötet avslutas Vid tangentbordet Justeras Eva Rognmo Adell Lennart Schilling Ordförande

13 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 1 (2) 72 Mötets öppnande 73 Närvaro Gunnar, Ulrika C, Ulrika R, Lennart, Gunilla, Erik, Eva, Annika 74 Godkännande av dagordning samt ev. tillägg av övriga frågor. Dagordningen godkänns Övrig frågor - Brev från valberedningen, Annika, Presentkort, kulturombud och affischer 75 Föregående protokoll Godkänns 76 Ekonomirapport (Gunnar) Ekonomin är fortsatt god 77 Värdering av föreställningar Min mammas dotter Mycket bra föreställning men tyvärr misskötte sig många elever och lärare från ALG. Storstugan Bra föreställning några störde sig på att sufflören fick gripa in flera gånger Medlemsmötet Flera medlemmar efterfrågade någon form av presentation av höstens föreställningar Dansföreställning Bra föreställning, alldeles för lite publik och för lång paus. 78 Anbud live Närvarande: Liselotte, Eric, Ulrika R och Gunnar Föreställningar: Jag kommer härifrån igenkännande, smårolig finns djup för oss? The Angela Wand show för mycket, för mycket tveksamt Alla heter Allan tveksamt Roses for Anne Theresa för dyr Arena? FINNdrama bra men nog inte för oss Kalle Haglund och den stora skogen humoristisk, finurlig för oss? Bröderna Luuk inte för oss - Arena? Romeo och Julia inte vi? Sufflören en teaterviskning för oss? Sylvi mustigt drama för oss? Middag svart komedi för oss?

14 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 2 (2) 79 Repertoar (Ulrika) Eventuellt kommande föreställningar: Välkommen hem Teater Fryshuset - berättelser om interners liv, med eftersamtal På alla fyra Bahar Pars samarbete med Ung scen Öst Straffkolonien - Teater Uno Jag kommer härifrån RT Kalle Haglund och den stora skogen RT Bröderna Luuk RT - Arena? Sufflören RT Sylvi RT Middag RT Ulrika försöker boka ovanstående föreställningar. 80 Stadsfesten Mycket folk trots regn, en del Karil program gick åt. 81 Stora teaterföreningar, möte i Umeå (Ulrika) Ulrika rapporterar. Även Gunnar deltog i mötet och reste på egen bekostnad. 82 Remiss från RT höjd medlemsavgift Vi är avvisande till denna höjning. 83 Möten, kurser etc Riksteaterns kongress 8-10 maj 2015 kallelse kommer i november 84 Övriga frågor Valberedningen söker ledamöter Riksteaterns nationella styrelse. Annika berättar om projektet Litteraturens villkor. Vi bestämmer att vid nästa möte diskutera och spåna ideer utifrån några frågeställningar som Annika tar fram. Presentkort Kulturombud Annika tar kontakt med kommunen och undersöker 85 Mötet avslutas Nästa möte 15 oktober 2014 Vid tangentbordet Justeras Eva Rognmo Adell Lennart Schilling Ordförande

15 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 1 (2) 86 Mötets öppnande 87 Närvaro Eva, Liselotte, Annika, Lennart, Gunilla, Erik, Gunnar, Ulrika C och Ulrika R 88 Godkännande av dagordning samt ev. tillägg av övriga frågor. Gunnar - försäljning av scenpass Liselotte I rampljuset Annika marknadsföringsplan, litteraturens villkor 89 Föregående protokoll Godkänns 90 Emma Högström, Arenabolaget Emma kom inte Emma inbjuds till nästa möte 25 november. 91 Ekonomirapport (Gunnar) Ekonomin är fortsatt god 92 Värdering av föreställningar Per Gynt from Kosovo bra skådespeleri, lite svårt för teaterovana, bristande engelska Knee Deep fantastiskt bra, skickligt, vackert och gripande Djävla nuläge bra, positiv publik, drivet Dans Mothers suverän, fascinerande med bra eftersamtal 93 Teknikfrågor, Djävla nuläge Raidern måste diskuteras innan kontraktskrivning. Vi kommer att tydliggöra vilka våra förväntningar är på teknikansvarig. 94 Cabaret för hemlösa Som men del av marknadsföring av KARIL deltog vi som en av arrangörerna av den cabaret till förmån för Linköpings hemlösa som anordnats på Stora Teatern. Förutom med en god arbetsinsats från Ulrika R:s sida bidrog vi med en tavla målad av Mika Liffner. Vidtagna åtgärder godkändes. 95 Repertoar (Ulrika) Bokningar är på gång, även om inte datum är fastställda ännu, enligt tidigare protokoll.

16 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 2 (2) 96 Formaliserad planering och uppföljning (Gunnar) Gunnar presenterar dokumentet planeringsverktyg. Tanken är att alla ska ha tillgång till detta dokument för att få en bättre kontroll på vad som är gjort och vad som behöver göras. Styrelsen tänker igenom vilka ytterligare aktiviteter som kan ingå samt vilka områden vi personligen vill affischera på, till nästa möte. 97 Övriga frågor Annika presenterar sin ide om marknadsföring. Gunnar - Då Riksteatern nu fakturerar Karil för sålda scenpass bör vi sluta med denna försäljning och istället förmedla nya medlemmar till Riksteatern via den talong som finns i I rampljuset. Samarbete med Karin och Cinema kring liveteater diskuteras. Liselotte Rampljuset diskuteras intervjuer, bussresor. 98 Mötet avslutas Nästa styrelsemöten den 25/11 och 16/12 Vid tangentbordet Justeras Eva Rognmo Adell Lennart Schilling Ordförande

17 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 1 (2) 99 Mötets öppnande 100 Närvaro Lennart, Gunnar, Ulrika R, Ulrika C, Gunilla, Eva, Annika, Liselotte, Erik samt Martin Perman, Ingvar Kopp & Camilla Nilsson 101 Godkännande av dagordning samt ev. tillägg av övriga frågor. Dagordningen godkänns. Ytterligare punkt från Gunilla angående Saga teatern. 102 Föregående protokoll Godkänns 103 Valberedningen Valberedningen på besök, inbjudna Ingvar och Camilla, Dags för omval: Gunnar, Annika, Liselott, Ulrika C. Gunilla avgår. Sittande är Ulrika R, Eva, Lennart, Erik 104 Teknikerfrågan, Martin Perman inbjuden Efter 14 år som teknikansvarig lämnar nu Martin sitt uppdrag. Martin berättar om tiden som teknikansvarig och vilka arbetsuppgifter som utförts och vilket arbete som krävs inför en föreställning. Kulturteknik, Soundforce, Fegge och Mattes, Simon Ohlsson och MTU (utbildning för blivande tekniker) är andra som jobbar vid föreställningar på Saga. Josif T, Viktor Nittmark och Ulf Eriksson är intresserade av att fortsätta som scenarbetare. Martin skriver ihop en lista på företag och personer som kanske kan bli oss behjälpliga framöver. 105 Ekonomirapport (Gunnar) Fortsatt god ekonomi. 106 Bidragsansökan Gunnar uppdaterar vår kommande bidragsansökan och återkopplar till Lennart, den ska vara inne 1 dec Värdering av föreställningar Fröken Julie mycket bra, utsålt, mycket uppskattat av publiken. Världens lyckligaste kycklingar blandade omdömen, på en del håll mycket uppskattat. Gubbjävel suverän, pjäsen lyfte, flera förstagångsbesökare.

18 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 2 (2) 108 Repertoar (Ulrika) Vårens program On 4 feb: Välkommen hem - Fryshuset Ti/On v7?: Musicalia - Årsmöte On 25 feb: HOLD - dans Ti 3 mars: Kalle Haglund och den stora skogen RT Ti 17 mars: Lucy - dans Ti 31 mars: Sufflören RT Ti 14 april: Maria Johansdotter Lö 18 april: Cnemax Shakespeare On 22 april: Sylvi RT 109 Årsmötet När: v7 ti/on Tidplan i Rampljuset lämnas till tryckeriet 21 dec tryckt och klart 8 jan. 110 Formaliserad planering och uppföljning (Gunnar) Tas upp längre fram 111 Övriga frågor Saga Gunilla har haft kontakt med Saga angående affischskåpen, Fredric I arbetar med frågan. Ett skrivblock läggs tillsammans med duken, där antecknas ev inköpsbehov. 112 Höstavslutning. 16 dec styrelsemöte därefter höstavslutning på Malt och Humle. 8 jan 2015 pack och post möte Rampljuset 20 jan Styrelsemöte 113 Mötet avslutas Vid tangentbordet Justeras Eva Rognmo Adell Lennart Schilling Ordförande

19 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 1 (2) 114 Mötets öppnande 115 Närvaro Lennart, Eva, Gunnar, Ulrika C, Liselotte, Gunilla, Erik, Ulrika R 116 Godkännande av dagordning samt ev. tillägg av övriga frågor. Gödkännes med tillägg av övriga frågor: Riksteaterns distriktsansvarig, värdskapet, I Rampljuset, Teknik 117 Föregående protokoll Godkännes och läggs till handlingarna 118 Ekonomirapport (Gunnar) Ekonomin är fortsatt god 119 Bidragsansökan Inlämnad i tid 120 Repertoar (Ulrika) Vårens program On 4 feb: Välkommen hem - Fryshuset Ti 10 feb: Z - Årsmöte On 25 feb: HOLD - dans Ti 3 mars: Kalle Haglund och den stora skogen RT Ti 17 mars: Lucy - dans Ti 31 mars: Sufflören RT Ti 14 april: Maria Johansdotter Lö 18 april: Cnema - Dickens On 22 april: Sylvi RT 121 Utbudsdag i Västerås 14 feb 2015 Anmälan senast 11 jan, den 8 jan stämmer vi av. Gunnar, Eva, Lennart, Erik, Ulrika C, Ulrika R, Liselotte vill förmodligen åka. 122 RT Kongress i Göteborg 8-10 maj 2015 Anmälan jan - mars, med möjlighet att skicka 3 ombud.

20 Styrelsemöte i KARIL Protokoll Nr sida 2 (2) 123 Årsmötet Tidplan Ti 10 feb Årsmöte , genomgång av programmet, fika och föreställningen Z Ordförande Lena Lundman blir årsmötets ordförande Årsberättelse Lennart skriver utkast till årsberättelse i samråd med Gunnar. Medlemsbrevet Lennart, kontakt vid anmälan till årsmötet - Kia Presentation av vårprogrammet PP med bilder- Liselott, kort presentation -Ulrika R och Lennart. 124 Vårens sammanträden. To 8 jan Pack- och post-möte Ti 20 jan Styrelsemöte Ti 24 feb Styrelsemöte 125 Övriga frågor Riksteaterns distriktsansvariga Marie Höglund inbjuds till styrelsemötet 24 feb. Ny värdskapslista för våren med checklista I Rampljuset diskuteras Teknikfrågan, (tre eventuella förslag) - möte med Claes Grönlund 5 jan Ulrika R, Erik, Gunnar, Lennart 126 Mötet avslutas Vid tangentbordet Justeras Eva Rognmo Adell Lennart Schilling Ordförande

Dagordning vid årsmöte med KARIL 2014 02 08

Dagordning vid årsmöte med KARIL 2014 02 08 Dagordning vid årsmöte med KARIL 2014 02 08 1. Årsmötets behöriga utlysande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesfunktionärer: mötesordförande, mötessekreterare, rösträknare, två protokolljusterare

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1).

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1). NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid medlemsmöte 2 juni 2010. Tid: Kl 18.30 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öpnande Ordförande Patrik Gunnarsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Fastställande

Läs mer

Närvarande: Elin Hoppe, Gunilla Lundell, Jan Bohman, Katja Jahn, Ylva Fontell, Lotta Nenzén.

Närvarande: Elin Hoppe, Gunilla Lundell, Jan Bohman, Katja Jahn, Ylva Fontell, Lotta Nenzén. Styrgrupp för LEADER-projekt Turism i Fjärdhundrabygden Minnesantecknigar från möte 090903 Närvarande: Elin Hoppe, Gunilla Lundell, Jan Bohman, Katja Jahn, Ylva Fontell, Lotta Nenzén. Ylva o Katja lämnar

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

GympaNYTTigt Maj 2011 från

GympaNYTTigt Maj 2011 från GympaNYTTigt Pernilla Eriksson Maj 2011 från 1 Umeå 2011-05-04 Till alla gymnastikvänner! Nu närmar sig sommaren och för de flesta av oss en något lugnare tid för oss inom gymnastiken. Hoppas att ni haft

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Luren. Medlemstidning 2015:2 med höstens program

Luren. Medlemstidning 2015:2 med höstens program Luren Medlemstidning 2015:2 med höstens program Styrelsen för Hörselskadades förening i Uppsala Nathalie Colombo, ordförande 018-406 23 28, mobil 0709 10 27 83 nathalie.colombo@hrf-uppsala.se Claes Mattsson,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Tid: Tisdag 10 september kl. 10:00-17:40 Plats: Online Närvarande: Italo Masiello, KTC SÖS, Stockholm, Ordf Eva

Läs mer

ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll

ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll ACA Sverige Servicekonferens 16 maj 2015 Iggesund kl 12:30-17:00 Protokoll Förkortningar som används i protokollet: SK - Servicekonferensen GSR - Gruppservicerepresentant SG - Servicegruppen ACA Adult

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2003-10-03--05 (Föregående möte var 2003-07-18--20) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban, Justeras, Christer Pettersson

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

NYHETSBREV. brett och engagerat smörgåsbord att välja på.

NYHETSBREV. brett och engagerat smörgåsbord att välja på. 1 2 Oktober, 2013 NYHETSBREV Hej bästa arrangör! brett och engagerat smörgåsbord att välja på. Nu är ni i full gång att ta emot publiken på alla de förställningar som ni arrangerar runtomkring i vår stora

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Utkommer januari 2015 april/maj 2015 augusti 2015

Utkommer januari 2015 april/maj 2015 augusti 2015 Norrköping Sid 3 Ordförande Sid 4 Föreningsträffar i Norrköping Sid 5 Nyvald i Styrelsen Söderköping Sid 6 Rapport från Söderköping Trygghetslinjen Sid 7 Föreningsträffar i Söderköping www.neuroforbundet.se/norrkoping

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med demokratiforum i Årby torsdagen den 9 december 2010

Minnesanteckningar från möte med demokratiforum i Årby torsdagen den 9 december 2010 Minnesanteckningar från möte med demokratiforum i Årby torsdagen den 9 december 2010 Tid: torsdagen den 9 december 2010, klockan 18.00-20:30 Plats: Skutan, Navigatören Närvarande Maria Chergui, ordförande

Läs mer

Styrelsemöte 17 januari 2011

Styrelsemöte 17 januari 2011 Styrelsemöte 17 januari 2011 Protokoll från styrelsemöte 20110117 Plats:Ann-Christin Jäderholm Mellanfjärden Närvarande: Sven Norman, Stefan Haglund, Torsten Hansson, Ann-Christin Jäderholm, Inger Åhslund

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 April 2013 Nr 2 Ann-Louise Sundin med sin ledarhund Lina - Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Innehåll

Läs mer

Distriktsråd med Göteborgs scoutdistrikt

Distriktsråd med Göteborgs scoutdistrikt Distriktsråd med Göteborgs scoutdistrikt 23-24 mars 2013 En sammanfattning av diskussioner och frågor 1 Innehåll Inledning 3 Distriktets nuläge 4 Nya distriktet 4 Mailadresser till distriktet 4 Information

Läs mer