Varje år skadas 300 personer...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varje år skadas 300 personer..."

Transkript

1 info5 ÄLMHULT Kommuninformation Oktober 2010 Varje år skadas 300 personer... Projektet Det goda föräldraskapet har beviljats 8,5 miljoner av Statens Folkhälsoinstitut för att utveckla föräldrastöd i Kronobergs län i enlighet med definitionen av föräldrastöd i Nationellt strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla. Läs mer på sidan 19 Överraskande Älmhult internationellt & nära Älmhults kommun, Box 500, Älmhult Tfn , fax

2 Innehållsförteckning Älmhult - Sveriges första millenniekommun 3 Vad tycker medborgarna i Älmhult? 4-5 Information från Konsument Södra Småland 6 Tillgänglighetspris Kvalitet i korthet 8-9 Må Bra-Mässa 10 På upptäcktsfärd - ut och rör på dig 11 Almhults Business Incubator 12 Peppar peppar 13 Möckelns station - Fontänhuset Trappan Det goda föräldraskapet 19 Det händer i Älmhultsbygden Vi har lokaler 25 Idrottsskolan Gå och bada - Öppettider i Diö ishall 27 Kulturcafé 28 Barnteater - Föreställningar för hela familjen 29 Höstlov på bibblan! - Nyfiken på släkten 30 Tack för att du sorterar 31 Information om snöröjning - Julgran efterlyses 32 Förflyttningsteknik för anhöriga som vårdar sin närstående hemma. Du får lära dig att förflytta den du vårdar utan risk att skada. Legitimerad sjukgymnast kommer att hålla i utbildningen. Utbildningens omfattning är 4 timmar. Anmäl ditt intresse till anhörigsamordnare så ordnar vi utbildningen allt efter behoven. Anmälan till Kirsti Porkka tfn , berätta gärna vilken hjälp Du behöver. 2

3 Kommunledningsförvaltningen Älmhult Sveriges första millenniekommun I september 2000 genomförde FN en millenniekonferens där 189 länder tillsammans antog en millenniedeklaration som innehåller åtta mål för att minska fattigdomen i världen till Millenniemålen presenterades i Kommuninfo nr 2. Du kan också läsa mer om dem på Det är många stora frågor att fundera över, men alla kan göra något. Global utveckling börjar lokalt. Hur kan just du bidra till att millenniemålen nås? Skaffa dig kunskap Lev som du lär Gå samman med andra som är engagerade Var aktiv Påverka makthavarna Fråga och ställ krav Ett av målen är att säkerställa en hållbar miljö och klimatutveckling. Ett mål som engagerar människor över hela världen. När FN beslutade om millenniemålen skrevs följande målsättningar och åtagande som rör miljön: Vi ska göra vårt yttersta för att befria hela mänskligheten, framför allt barn och barnbarn, från hotet om ett liv på en planet som är oåterkalleligt förstörd av mänskliga aktiviteter och vars naturtillgångar inte länge räcker för människornas behov. Vi beslutar därför att i alla åtgärder som rör miljön följa en ny etik för god hushållning och förvaltning. I Älmhults kommun är hållbar utveckling en av de fyra hörnpelarna i kommunvisionen. Ett exempel på praktisk verksamhet är att all kommunal personal, som använder bil i tjänsten, genomgått utbildning i sparsam körning i augusti. Älmhults kommun undertecknade i november 2009 det så kallade borgmästaravtalet (Covenant of Mayors) Det är en avsiktsförklaring och ett åtagande för ett långsiktigt hållbart samhälle inom klimat och energi. Avtalet är EU-kommissionens initiativ för kommuner som vill nå längre än EU:s målsättning att minska koldioxidutsläppen med 20% till För att fullfölja åtagande måste kommunen genomföra en utsläppsinventering och ta fram en åtgärdsplan för hållbar energi som är övergripande för hela kommunen och kommunens verksamheter i synnerhet. Mer information om borgmästaravtalet finns eller kontakta projektledaren i Älmhults kommun eller

4 Kommunledningsförvaltningen Vad tycker medborgarna i Älmhult? Under våren genomförde Statistiska centralbyrån (SCB) en enkätundersökning bland kommunens invånare. Undersökningen är indelad i tre områden, och i förra numret av kommuninformationen presenterades resultatet från kommunens verksamheter. Denna gång har turen kommit till Kommunen som en plats att bo och leva på. Hur är det bo i Älmhults kommun? Enkäten visar att invånarna i Älmhults kommun jämfört med andra kommuner är: Mer nöjda med: Mindre nöjda med: - Arbetsmöjligheterna - Miljö - Kommunikationer - Kommersiellt utbud - Fritid För övriga områden är Älmhult nära genomsnittet hos de 90 kommuner som genomfört undersökningen hösten 2009 och våren I nedanstående diagram redovisas betygsindex per område. Medborgarnas betyg Rekommendation Fritid Miljö Trygghet Arbetsmöjlighet Älmhult Genomsnitt 90 kommuner Utbildningsmöjligheter Bostäder Kommersiellt utbud Kommunikationer betygsindex

5 Kommunledningsförvaltningen Förutom frågor om olika områden fanns det i enkäten mer allmänna frågor om hur det är att leva i kommunen. Helhetsbetyget för Älmhults kommun är 60 av 100 möjliga i nöjd-region-index. Det är lite lägre än genomsnittet som är 64. För att helhetsbetyget för Älmhult ska höjas är det, enligt enkätsvaren, viktigast med förbättringar inom: Bostäder Kommersiellt utbud Arbetsmöjligheter Inom kommersiellt utbud får nöjesutbudet dåligt betyg. Däremot får utbudet av livsmedelsaffärer bra betyg. Kommentar från kommunstyrelsens andre vice ordförande Monica Haider: Medborgarundersökningar är viktiga för oss som politiker. Vad är viktigt för er? Denna undersökning visar att bostäder är viktigt. Jag skulle vilja säga att det är helt avgörande. Det är det vi har haft fokus på och måste ha fokus på hela tiden. Det kommersiella utbudet kommer att öka i och med ett nytt handelscentrum vid 23:an. När det sen gäller arbetsmöjligheter i Älmhult är det lite svårare. Idag finns fler arbetstillfällen i kommunen än vad det finns arbetsför befolkning. Det innebär att även om alla mellan år som bor i kommunen arbetar så blir inte alla jobb gjorda. Det fattas personer. Därför är det så viktigt att vi ser till att det finns bostäder, så att människor kan flytta hit. Ett bättre nöjesutbud! Det är bara möjligt om vi ställer upp när det händer något i Älmhult. Tyvärr har det inte alltid varit så. Jag tror att det behövs en större befolkning för att få ett bättre nöjesutbud. Allt hänger ihop med bostäder och arbetstillfällen i Älmhult. 5

6 Kommunledningsförvaltningen När du ingår ett avtal på distans har du rätt att ångra ditt köp Ångerrätt Kan jag ha rätt att ångra mitt köp? - Det beror på hur du köpt din vara. Om du köper en vara på postorder, från TV-shop, på Internet, eller vid telefonförsäljning så har du rätt enligt lagen att ångra ditt köp. Köper du din vara i butik finns inte denna rätt att ångra ett köp. Finns det undantag från denna regel? - Ja, det finns undantag från ångerrätten. Hur länge har jag denna rätt? - Ångerfristen löper på 14 dagar. Vid köp av vara så börjar ångerfristen löpa från det att du tagit emot varan eller en väsentlig del av den. Vid köp av tjänst så börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet om tjänsten slöts. Vilken lag kan man hänvisa till? - Lagen som är tillämplig är när det handlar om att ångra ett köp är Distans- och Hemförsäljningslagen (2005:59). Vad händer om jag inte får tag på företaget? - Om företaget inte tillhandahåller sådana kontaktuppgifter så att du kan nyttja din ångerrätt förlängs din ångerrätt automatiskt till ett år. Hur ska jag kunna veta att jag har denna ångerrätt? - De företag som säljer produkter eller tjänster på distans måste i varaktig form informera konsumentens om dennes rättigheter. För mer information är du välkommen att kontakta oss på Konsument södra Småland. Rådgivning i konsumentfrågor finns att få genom att ringa tfn , mån-tors, kl

7 Kommunledningsförvaltningen Tillgänglighetspris 2010 Kommunala Handikapprådet (KHR) önskar förslag på fysiska och juridiska personer som har utfört lovvärda insatser för att öka tillgängligheten för människor med funktionshinder i Älmhults kommun. Insatserna ska vara utförda i Älmhults kommun och kan avse ökad tillgänglighet till lokaler, bostäder, inom- och utomhusmiljö samt till information. Syftet med priset är att uppmuntra betydande insatser för att förbättra tillgängligheten för människor med funktionshinder i samhället. Mer information kan ges av ordföranden i KHR Berith Krook på telefonnummer eller vice ordföranden Siv Nordin på telefonnummer Förslag på personer och motivering till priset skickas till KHR:s sekreterare Ronnie Wallin, Älmhults kommun, Box 500, Älmhult eller via e-post: senast den 31 oktober Vinnaren kommer att utses av KHR och kommunstyrelsens arbetsutskott. Utdelning av priset sker i fullmäktige 7 i januari eller februari 2011.

8 Kommunledningsförvaltningen Kvalitet i korthet Presentationen av mått inom Kvalitet i korthet fortsätter och i detta nummer har turen kommit till området Samhällsutveckling, som bland annat innehåller folkhälsa. Samhällsutveckling Hur mår invånarna i Älmhults kommun? Invånarna i Älmhults kommun mår lite bättre än invånarna i grannkommunerna. Det visar Försäkringskassans ohälsotal som är ett mått på utbetalda dagar från socialförsäkringen. Karensdagar och dagar med sjuklön från arbetsgivaren finns inte med var ohälsotalet i Älmhult 27,8 dagar per invånare år. Det är 5 dagar färre än genomsnittet i landet som var 32,8. Mindre bra Bra 8

9 Kommunledningsförvaltningen Vad gör kommunen för att förbättra folkhälsan? Ett av Älmhults kommuns övergripande mål för 2010 är förbättrad folkhälsa bland kommunens invånare. För att arbeta med den frågan finns bland annat Rådet för brottsförebyggande arbete och folkhälsa (RBF). Rådet har till uppgift att sprida kunskap och inspirera till förebyggande arbete inom trygghet, folkhälsa och brottsförebyggande arbete. En aktuell aktivitet under hösten är Må Bra-veckan och mässan som arrangeras för sjätte året i rad. Syftet är bland annat att de som besöker mässan och aktiviteterna under veckan ska hitta vägar för att må bättre. Under mässdagarna kommer bland annat kommunens arbete med det generella föräldrastödet Det goda föräldraskapet att presenteras. Föräldrastöd är aktiviteter som ger föräldrar kunskap om barns hälsa och utveckling och dessutom stärker det sociala nätverket. För mer information om mässan se sidan 10. Kommentar från folkhälsosamordnare Anette Andersson Alla människor har ett eget ansvar för sina levnadsvanor, men för att kunna göra hälsosamma val måste rätt förutsättningar finnas. En god folkhälsa ska både vara så bra och så jämlikt fördelad som möjligt. För att uppnå det och utjämna de hälsoskillnader som finns idag måste samhällets välfärdsstrukturer främja alla människors möjlighet att göra hälsosamma val i livet. Arbetet med att utveckla stödet för föräldrar i kommunen är en av många viktiga åtgärder för att förbättra folkhälsan och skapa förutsättningar för bättre uppväxtvillkor för våra barn. Vill du veta mer om kvalitetsmåtten så finns information på kommunens webbplats Där har du möjlighet att lämna kommentarer direkt. Du är även välkommen att ringa på tfn Informationen på webbplatsen finns även på engelska Quality in brief- 9

10 Kultur-Fritid vecka i Älmhultsbygden oktober 2010 Må Bra-Mässa OBS! under 2 dagar Lördagen och söndagen den oktober i Haganässkolan, kl anordnas Må Bra-veckan och mässan för sjätte året i rad. Kom och besök mässans utställning och låt dig inspireras Följande utställare är nu anmälda till mässan: ABF och Rättvisemärkt Alternativ-Center Citykyrkan, Kanal 10 o Inblick Haganässkolan Det goda föräldraskapet Elmhults Sport Club Emmas Massage & Kroppsvård Fontänhuset Friskis&Svettis Gashultsspa Hörselskadades förening Karolina Borg Katrin S Massage & Friskvård Kraftkällan Kroppskänslan Kvinnojouren Märta Landstinget Kronoberg Livsgnistan Massage Som Berör Mia Massage Inspiration Missionskyrkan Mokkis Friskvård Må Bäst Orianns Friskvård Pingstkyrkan Presenten För mer information kontakta: RBF, Anette Andersson, tfn eller Kultur-Fritid, tfn Välkomna! Sazzy Nails Smycken Carina L Solicentrum Konst Hantverk Stinsens Vävstuga Tjusigt Yoga Boön Älmhults församling Älmhults Innebandyklubb Älmhults kommun Älmhults Pistolklubb Älmhults Rödakorskrets Älmhults Teaterförening Älmhults Trädgårdsförening - Det finns fortfarande platser kvar för dig som är utställare. - Anmälningsblanketter och mer information finns på Kultur-Fritid - RBF 10

11 Kommunledningsförvaltningen På upptäcktsfärd ut och rör på dig Höstmörker och rusk??? Då är det dags att göra något kul. Under Må Bra-veckan oktober finns inspiration att hämta. Både mässdagarna och hela veckan är fyllda med aktiviteter och arrangemang några exempel Hälsovandring, föreläsning om trädgård och hälsa, matlagning, lunchmusik, smycketillverkning och stavgång. Teater, bio och utställningar i Älmhult. Älmhults Teaterförening har ett antal föreställningar spridda över kommunen under hösten. Barnteatern i Älmhult är väl inarbetad och under hösten är det tre föreställningar. På Folket Hus i Älmhult visas film 3-4 kvällar i veckan och ibland även dagtid. Bio Kontrast-föreningen jobbar också med film och har visningar för både barn och vuxna. Ett utmärkt sätt att få del av storstadens utbud är de överföringar som görs av opera och balett till Folkets Hus i Älmhult. Bland annat visas opera från Metropolitan i New York. I Kulturhuset Blohmé har Älmhults Konstförening sin utställningslokal och varje konstnär har sin utställning ungefär en månad. Älmhults bibliotek ordnar både mindre utställningar och aktiviteter på huvudbiblioteket och ibland även på filialbiblioteken. Även på Möckelsnäs herrgård ordnas konstutställningar under hösten. Gympa, yoga, skidåkning, simning, volleyboll, skridskor, innebandy, dans, tipspromenader exemplen är många på vilka möjligheter som finns för motionsaktivteter. Det finns många föreningar med motionsaktiviteter på programmet. Varför inte vara med på en skön söndagsvandring på Vakö myr den 3 oktober. För den som är 65+ eller dagledig finns ett program med varierade aktiviteter under hösten. För den som önskar erbjuder studieförbunden studiecirklar och kurser i de mest skiftande ämnen. Det händer mycket mer runt om i kommunen och mer information om program och aktiviteter finns i evenemangskalendern på sidan 20-24, på Älmhults kommuns webbplats samt i lokalpressen. 11

12 Kommunledningsförvaltningen Almhults Business Incubator (ABI) Det är ett kontor i en stimulerande och kreativ miljö, som ligger på Torngatan i Älmhult vid fjärrvärmeverket. Väx till i kreativ miljö! Är du på gång att starta ett nytt företag? Vill du ha någon att bolla frågor med? Längtar du efter kollegor? Det finns många hinder i början för den som vill starta företag. ABI vill bara se möjligheter. Därför samlar vi de som vill starta nytt i trevliga lokaler, tillsammans med andra nystartare. Där har du också möjligheter att få dagligt stöd av Växande Älmhult, Nyföretagarcentrum, projektledare, banker, jurister eller vad du behöver. Kostnaden är till en början småländskt gratis. Du ställer upp med en bra idé och ambitionen att skapa ett växande företag! Vill du veta mer så ring Lars Henriksson eller Sölve Johansson PS. Om du vill hjälpa de nya företagen som mentor, sponsor eller konsult så ring Lars eller Sölve! 12

13 Socialförvaltningen Informationskampanj 1-8 oktober om äldres säkerhet och anhörigas rätt till stöd. Biblioteket skyltar med olika medier och hjälpmedel för äldre och personer med olika funktionsnedsättningar. Skrattinstruktör Katarina Lönngren guidar oss till skrattets välgörande värld den 1 oktober, kl , i Blohmésalen. Efter föreläsningen blir det kaffe och möjlighet till frågor. Peppar, peppar - utställning om äldres säkerhet finns på biblioteket och på Nicklagården. Utställning om enkla hjälpmedel på Nicklagården 4 och 6 oktober, kl Fika och information på biblioteket, torsdagen den 7 oktober, kl Läs mer på kommunens webbplats Frågor om anhörigstöd, kontakta anhörigsamordnare Kirsti Porkka, tfn Fler aktiviteter är på gång, se vidare annonsering i tidningen. 13

14 Socialförvaltningen Möckelns station VUXENGRUPPEN Vuxengruppen är en enhet inom Omsorgsförvaltningen som arbetar för att stödja vuxna som befinner sig i riskzonen eller har ett alkohol eller drogberoende. Vi erbjuder: rådgivning, stödsamtal, anhörigstöd, NADA (öronakupunktur) i grupp eller enskilt, korttidsboende samt dagverksamhet, med en drogfri gemenskap DAGVERKSAMHET, STATIONEN Dagverksamheten vänder sig till personer med missbruksproblem, som behöver en nykter social gemenskap. Dagverksamheten formas efter besökarnas egna intressen. Öppettider: Mån, tis, tors och fre, kl För att få delta i verksamheten krävs att man är drogfri. Stationen erbjuder: Frukost (gratis), lättare lunch samt eftermiddagsfika till självkostnadspris V V V V V V Telefontider, Vuxengruppen, Tfn Mån, tis, tors och fre, kl Besöksadress: Möckelns Station Stationsvägen 1, Älmhult Fontänhuset Trappan Vi håller till på Vallgatan 10 i Älmhult. Öppet måndag-fredag, kl Föreningen Fontänhuset Trappan vänder sig till människor som har eller haft kontakt med psykiatrin. Medlemskapet är gratis. Grundtanken är gemenskap och delaktighet, där alla deltar efter bästa förmåga. Tillsammans bygger vi en verksamhet med uppgift att öka medlemmarnas självkänsla, självförtroende och förmåga att stärka sina resurser. Allt bygger på frivillighet från medlemmarna. Vi arbetar med det friska hos människan. Du är varmt välkommen att kontakta eller besöka oss! Tfn E-post: 14

15 Hösten 2010 Socialförvaltningen Du som är 65+ eller DAGLEDIG Här kan Du hitta aktiviteter för ett innehållsrikt liv! Med vår livsstil kan vi alla påverka vårt åldrande. Tillsammans med olika föreningar och organisationer i Älmhult erbjuder vi Dig ett omväxlande program med många olika aktiviteter. Lev ett aktivt liv i Älmhult! - välkomna! 15

16 Socialförvaltningen Program för hösten 2010 Speciella aktiviteter Aktivitet Arrangör/Plats Tid och avgift Allsång Anhörigcafé Anhörigcafé vi lagar mat Hantverksgatans anhöriggrupp Liatorps förs hem Stenbrohults förs Nicklagården Lokal Solbacken Nicklagården Lokal Solbacken Hantverksgatan 20A, PRO-lokalen Kaffetåren Stationsvägen 4 Möckeln Stenbrohults församling Tisdagar, kl enligt följande: 21/9, 19/10 och 16/11 Onsdagar, kl enligt följande: 1/9, 13/10, 10/11 och 8/12 Onsdagar, kl enligt följande: 29/9, 27/10 och 24/11 Anmäl en vecka före, tfn Torsdagar jämna veckor, kl Start 9/9 Tisdagar udda veckor, kl med start 14/9 Korsordscafé Biblioteket i Älmhult Tisdagar, kl enligt följande: 7/9, 5/10, 2/11 och 7/12 Fika finns att köpa Kulturcafé Lunchmusik med efterföljande lunch Samtalsgrupp om Gud, tron och livet, Mats Brown Seniorbio Även icke seniorer är välkomna Seniorgympa Kulturhuset Blohmé ABF, Bilda, NBV, Sensus, Vuxenskolan i samarbete med Kultur- Fritid Älmhults kyrka och kyrkbackssalen, Älmhults församling Församlingshemmet Storgatan, Älmhult Älmhults församling Folkets Hus Linnéskolan Friskis & Svettis Måndagar, kl enligt följande: 6/9 Folkmusik från Skåne till Jämtland 4/10 Fula ord finns dom?! 1/11 Svensktoppslåtar och country 6/12 Advents- och julsånger Entré och kaffe 20:- Torsdagar, kl enligt följande: 30/9, 28/10, 25/11 och 16/12 Efterföljande lunch 40:- Torsdagar, jämna veckor, kl med start 9 september Tisdagar, kl enligt följande: 21/9 Luftslottet som sprängdes 19/10 Farsan 16/11 Änglavakt 7/12 Flickan Entré 50:- Onsdagar, kl , under veckorna Prova på gratis den 1 september Terminsavgift 300:- 16

17 Socialförvaltningen Program för hösten 2010 Stående aktiviteter Aktivitet Arrangör/Plats Tid och avgift Stilla dag Tematisdag Tio-kaffe Sömncafé Församlingshemmet Storgatan, Älmhult Älmhults församling Liatorps församl hem Stenbrohults församl Stationsvägen 4 Möckeln. Stenb församling Församlingshemmet Storgatan, Älmhults församling och Achima Care AB 17 Lördagen 20/11. En dag i tystnad och stillhet tillsammans med andra. Anmälan och frågor till Agneta Grimberg, tfn Avgift 100:- Tisdagar, kl enligt följande: 5/10, 2/11 och 30/11 Onsdagar jämna veckor, kl med start 8/9 Måndagen 25/10, kl Sov bättre, en föreläsning om sömn av kurator och KBT-terapeut Christina Lindholm Tisdagsträffen Missionskyrkan Tisdagar, kl enligt följande: 31/8 Mitt i livet, Lena Hildingsson- Carlsson 14/9 Att leva i nuet, Agneta Gustavsson 28/9 Gud är där, Gunnar& Marie-Louise Melkstam, Hans & Inger Andersson 12/10 Detta är mitt liv, Beatrice Persson- Bjurhagen 26/10 Människor vi mött i Afrika, Arne & Marianne Sjöberg 9/11 Bildspel, Johann Bjurhagen 23/11 Minnen från Karelen, Jussi Johansson 7/12 Inför julen, Roy Hagberg Träff för alla Välkommen in Välkommen in, enkel lunch Församlingshemmet Storgatan, Älmhult Älmhults församling Ekebo i Diö Stenbrohults församl Liatorps församl hem Stenbrohults församl Fredagar, kl enligt följande:17/9 Jag rör vid dina fötter gamle man, Carl- Wibert Holmén, om afrikanskt sätt att vara människa 15/10 På resande fot i Sydafrika, Christina och Leif Rosén berättar 26/11 Prästen med resten, sång och musik från Ljungby Fredagar jämna veckor, kl med start 10/9 Tisdagar jämna veckor, kl med start 21/9

18 Socialförvaltningen Yoga Program för hösten 2010 Studiecirkel - Studieförbundet Vuxenskolan Plats: Älmhult Mormorsrutor vi skapar genom att virka Fläskpannkaka Anpassat för dig som är lite äldre. Tid: 5 tisdagar, kl ,ledare: Jenny Herz Avgift 560:- Korgar, halsdukar, handledsvärmare, basker, leksaksbakelser Tid: 3 fredagar, kl , ledare: Eva Persson Avgift 360:- + material Traditionell svensk husmanskost för herrar eller damer. Tid: 7 måndagar, kl , ledare: Britt-Marie Lepsenyi. Avgift 890:- + ingredienser 20 rätter à 20 minuter Det går att laga bra mat på kort tid. Lär dig recept för 3 veckor. Tid: 5 tisdagar, kl , ledare: Britt-Marie Lepsenyi. Avgift 620:- + ingredienser Filosofi-café Vi lyssnar på P1:s Filosofiska rummet, fikar och diskuterar. Tid: onsdagar, kl , håller i trådarna: Ulla Pettersson. Avgift 100:-/termin Våga klicka Så använder du en dator. Tid: 6 torsdagar, kl , ledare: Marianne Norrman Avgift 750:- Våga surfa Så använder du internet, fortsättning på Våga klicka. Tid: 6 tisdagar, kl , ledare: Marianne Norrman. Avgift 750:- Har du förslag på nya aktiviteter eller undrar på något ring gärna: - Achima Care AB vårdcentralen, tfn , distriktssköterskor Annika Kihlström, eller Marion Kroon - Friskis&Svettis, tfn SV Studieförbundet Vuxenskolan, Jenny Hertz, tfn Stenbrohults församling, Karin Petersson, tfn Älmhults församling, Agneta Grimberg, tfn eller pastorsexpedition tfn Älmhults kommun Kirsti Porkka, anhörigsamordnare tfn eller Agneta Tjällskog demenssjuksköterska tfn Älmhults Missionskyrka, Elvy Bengtsson eller Lena Hilding-Carlsson, tfn

19 Socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och Kultur-Fritid Föräldrastöd i Kronobergs län Projektet Det goda föräldraskapet har beviljats 8,5 miljoner av Statens Folkhälsoinstitut för att utveckla föräldrastöd i Kronobergs län i enlighet med definitionen av föräldrastöd i Nationellt strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla. Ett utökat föräldrastöd syftar till att förbättra samspelet mellan barn och föräldrar och därigenom främja ungas hälsa. Projektet Det goda föräldraskapet genomförs av Växjö kommun tillsammans med Örebro universitet i samverkan med övriga kommuner i Kronobergs län, landstinget Kronobergs län, Regionförbundet Södra Småland, Länsstyrelsen i Kronobergs län samt Svenska Kyrkan, Smålands Idrottsförbund, IOGT-NTO, Bilda, Sensus och Studieförbundet Vuxenskolan. Projektet genomförs under perioden För mer info: Det goda föräldraskapet Kontaktperson: Åsa Mönster Projektledare, tfn , Information kring det goda föräldraskapet i Älmhults kommun kommer att ges på Må bra-mässan den oktober. Föreläsning med Mona Hedström, utbildare och projektledare för föräldrautbildningen Ömsesidig respekt, den 23 oktober, kl i Haganässkolans aula. Lokala kontaktpersoner: Ann-Christin Stierna, tfn Ann-Christina Karlberg, samordnare, tfn

20 Kultur-Fritid Det händer i Älmhultsbygden...oktober Fre 1 INTERNATIONELL ÄLDREDAG på Älmhults bibliotek, kl Den 1 oktober har utropats till internationell äldredag av FN. På Älmhults bibliotek visas olika medier och hjälpmedel riktade till målgruppen. Lör 2 LAPPTÄCKSUTSTÄLLNING i Brogård, Pjätteryd, kl Kaffeservering SILVERRATTEN - BILRALLY. Start och mål på Däckia, Älmhult. FOTBOLL DAMER div III, Älmekulla, kl Älmhult - Husie INNEBANDY DAMER div II i Haganäshallen, kl Älmhult-Sävsjö BALETT - Svansjön, på Älmhults Folkets Hus, kl Sön 3 VANDRING ÖVER VAKÖ MYR. Arr: Älmhults lokala STF-avdelning LAPPTÄCKSUTSTÄLLNING i Brogård, Pjätteryd, kl TIPSPROMENAD med start från Scoutstugan, Haganäs mellan kl Avgift: 10:- för vuxna, barn t o m 12 år gratis. Bingobrickor 2 kr/st. Skraplotter, kaffe m m utlottas. Arr: Älmhultskorpen och Smålänningen DANSA I HALLABORG, kl Musik: Seniors. Arr: Göteryds PRO Mån 4 KULTURCAFÉ på Kulturhuset Blohmé, kl Se mer info sid 28. BOKCAFÉ på Hallaryds bibliotek, kl Vill du ha lästips och vill du tipsa andra? Kom till Hallaryds bibliotek så träffas vi och pratar om våra läsupplevelser. Ta gärna med en lässugen vän! Vi bjuder på te och kakor. Tis 5 KORSORDSCAFÉ på Älmhults bibliotek, kl TYDA ÄLDRE KORT i Slöjdskolan, Göteryd, kl Arr: Göt Hemb för NYFIKEN PÅ SLÄKTEN? på Älmhults bibliotek, Se mer info sid 30. BIO KONTRAST - En profet på Älmhults Folkets hus, kl Ons 6 ÄLMHULTS MARKNAD STICKCAFÉ på Lönngården, kl , drop-in. Fika erbjuds för 25:-. Ta med eget handarbete. POPQUIZ på Goaroije, Äskya TJEJCAFÉ i Slöjdskolan, Göteryd, kl Arr: Göteryds Hembygdsfören Tors 7 BINGO i medborgarhuset, Liatorp, kl Fre 8 FOTBOLL HERRAR div III, Älmekulla, kl Älmhult - Rydaholm Lör 9 SPEAKEASY NIGHTCLUB 20+, Källargatan, Älmhult. DJ Djurhuus. Sön 10 TIPSPROMENAD med start från Scoutstugan, Haganäs mellan kl Se mer info 3/10. Arr: Älmhultskorpen och Smålänningen VERNISSAGE - Lars Palm, på Kulturhuset Blohmé. Se mer info sid 24. Ons 13 STICKCAFÉ på Lönngården, kl , drop-in. Fika erbjuds för 25:-. Ta med eget handarbete. Tors 14 MOTIONSDANS i Eneborg, kl Musik: Orient. Arr: Virestads SPF BINGO i medborgarhuset, Liatorp, kl Fre 15 TEATER - En ensam rävhane, kl på Speakeasy, Älmhult. Göran Forsmark tillsammans med Teaterföreningen i Älmhult. Biljetter: Älmhults bibliotek eller Britt-Marie Gard, tfn eller Arr: Älmhults Teaterförening, 20

21 Kultur-Fritid Det händer i Älmhultsbygden...oktober Lör 16 FRIMÄRKETS DAG på Älmhults bibliotek, kl Visning av gravyrkonst och olika samlarområden, försäljning av postens nya frimärken, prisutdelning i skoltävlingen Mitt sommaräventyr m m. Arr: Kultur- Fritid i samarb med Frimärksklubben Linné och Ungdomsklubben Linné. INNEBANDY DAMER div II i Haganäshallen, kl Älmhult-Husqvarna PUBAFTON i Urania, Diö. Arr: Diö Samhällsförening Sön 17 TIPSPROMENAD med start från Scoutstugan, Haganäs mellan kl Se mer info 3/10. Arr: Älmhultskorpen och Smålänningen BIO KONTRAST- Till vildingarnas land på Älmhults Folkets hus, kl INNEBANDY HERRAR div III i Haganäshallen, kl Älmhult-Mariannelund Mån 18 SPEGLINGAR AV SMÅLAND på Älmhults bibliotek, kl Kostnad: 20 kr/pers inkl ostkaka och kaffe. Föranmälan: Studieförbundet Vuxensko lan, tfn eller senast 13/10. Arr: Kultur-Fritid i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Tis 19 SENIORBIO - Farsan på Älmhults Folkets Hus, kl Ons 20 STICKCAFÉ på Lönngården, kl , drop-in. Fika erbjuds för 25:-. Ta med eget handarbete. POPQUIZ på Goaroije, Äskya Tors 21 BINGO i medborgarhuset, Liatorp, kl Fre 22 HÖSTFEST i Hallaborg. Muisk: Berts Favoriter. Arr: Göteryds PRO Lör 23 FÖRELÄSNING med Mona Hedström. Se mer info sid 19. INNEBANDY DAMER div II i Haganäshallen, kl Älmhult-Hovshaga OPERA - Boris Godunov av Mussorgskij, Älmhults Folkets Hus, kl SPEAKEASY NIGHTBLUB 28+, Källargatan, Älmhult, DJ Nathalie. Sön 24 TIPSPROMENAD med start från Scoutstugan, Haganäs mellan kl Se mer info 3/10. Arr: Älmhultskorpen och Smålänningen TRIVSELDAG på Hallarydsgården, kl Underhållning och kaffeservering. Hantverksbutiken är öppen. Arr: Hallarydsgården Mån 25 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDER i Linnésalen, kl Tis 26 Trädgård och hälsa - Läkare och psykoterapeut i Alnarpsprojektet Inga-Lena Bengtsson håller föredrag i Haganässkolans aula, kl Entré FILMKVÄLL i Slöjdskolan, Göteryd, kl Arr: Göteryds Hemb fören BIO KONTRAST - London River på Älmhults Folkets hus, kl Ons 27 STICKCAFÉ på Lönngården, kl , drop-in. Fika erbjuds för 25:-. Ta med eget handarbete. Tors 28 LUNCHMUSIK i Älmhults kyrka, kl BINGO i medborgarhuset, Liatorp, kl Lör 30 MOTIONSDANS i Medborgarhuset, Liatorp, kl Musik: Kjell-Reines. Arr: PRO Stenbrohult TEATER - Sjömansvisor, kl i Juddhults Bygdegård. Buss från Bussterminalen i Älmhult, kl Biljetter: Se mer info den 15/10.

22 Kultur-Fritid Det händer i Älmhultsbygden...november Mån 1 KULTURCAFÉ på Kulturhuset Blohmé, kl Se mer info sid 28. Tis 2 KORSORDSCAFÉ på Älmhults bibliotek, kl TYDA ÄLDRE KORT i Slöjdskolan, Göteryd, kl Arr: Göteryds Hembygdsförening HÖSTLOV PÅ BIBBLAN - Tjusiga pärlor. Se mer info sid 30. Ons 3 HÖSTLOV PÅ BIBBLAN - Spökhistorier. Se mer info sid 30. STICKCAFÉ på Lönngården, kl , drop-in. Fika erbjuds för 25:-. Ta med eget handarbete. POPQUIZ på Goaroije, Äskya Tors 5 BINGO i medborgarhuset, Liatorp, kl Lör 6 SPEAKEASY NIGHTCLUB 20+ HALLOWEEN, Källargatan, Älmhult. DJ Scott. Entré 100:-. Sön 7 DANSA I HALLABORG, kl Musik: Tuboys. Arr: Göteryds PRO Tis 9 HÖGLÄSNING i Slöjdskolan, Göteryd, kl Arr: Göteryds Hembygds förening BIO KONTRAST - Miss Kicki på Älmhults Folkets hus, kl Ons 10 STICKCAFÉ på Lönngården, kl , drop-in. Fika erbjuds för 25:-. Ta med eget handarbete. Tors 11 MOTIONSDANS i Eneborg, Eneryda, kl Musik: Scenior s. Arr: Virestads SPF BINGO i medborgarhuset, Liatorp, kl Fre 12 INNEBANDY HERRAR div III i Haganäshallen, kl Älmhult-Ljungby Lör 13 BARNTEATER - Bajskorv 3-5 år. Se mer info sid 29. WHISKYPROVNING på Möckelsnäs herrgård. TEATER - GRÅT INTE CECILIA i Bråthults Bygdegård, kl Manus: Kristina Lugn - Regionteatern. Buss från Bussterminalen i Älmhult, kl Biljetter: Se mer info 15/10. Arr: Älmhults Teaterförening OPERA - Don Pasquale av Donizetti, kl på Älmhults Folkets Hus Sön 14 FARSDAGSFIRANDE i Hallarydsgården, kl med kaffe och tårta. Arr: Hallarydsgården BIO KONTRAST - Kalas, Alfons på Älmhults Folkets hus, kl Mån 15 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDER i Linnésalen, kl Tis 16 SENIORBIO - Änglavakt på Älmhults Folkets Hus, kl Ons 17 BOKSTUNDEN MED LUNCH på Älmhults bibliotek, kl Bibliotekets personal presenterar nya och aktuella böcker. Fri entré. Sopplunch 50:-. Förköp av biljetter den 8-12/11. STICKCAFÉ på Lönngården, kl , drop-in. Fika erbjuds för 25:-. Ta med eget handarbete. POPQUIZ på Goaroije, Äskya SPEAKEASY COMEDY CLUB med David Batra. Support: Anders Ankan Johansson, Rookie: Petrina Karlsson, Källargatan, Älmhult. Förköp på JC. 22

23 Kultur-Fritid Det händer i Älmhultsbygden...november Biljetter släpps 30/9. Tors 18 BINGO i medborgarhuset, Liatorp, kl Lör 20 JULMARKNAD på Lönngården, Älmhult, kl JULMARKNAD i Församlingshemmet och Slöjdskolan, Göteryd, kl Prisutdelning, kl Arr: Göteryds Hembygdsförening JULMARKNAD i Hallarydsgården, kl med julartiklar och hantverk av olika slag. Kaffeservering, lotterier m m. Arr: Hallarydsgården INNEBANDY DAMER div II i Haganäshallen, kl Älmhult-Färjestaden SPEAKEASY NIGHTCLUB 20+, Källargatan, Älmhult. DJ Nermin. Entré 100:-. Sön 21 JULMARKNAD på Lönngården, Älmhult, kl JULMARKNAD i Hallarydsgården, kl med julartiklar och hantverk av olika slag. Kaffeservering, lotterier m m. Arr: Hallarydsgården INNEBANDY HERRAR div III i Haganäshallen, kl Älmhult-Vetlanda Tis 23 BIO KONTRAST - Sebbe på Älmhults Folkets hus, kl Ons 24 STICKCAFÉ på Lönngården, kl , drop-in. Fika erbjuds för 25:-. Ta med eget handarbete. Tors 25 LUNCHMUSIK i Älmhults kyrka, kl TEATER - Tisdagarna med Morrie, kl på Folkets Hus Älmhult. Biljetter: Se mer info 15/10. BINGO i medborgarhuset, Liatorp, kl Fre 26 JULBORD MED SHOW - Johan Wirell & the Reminders på Speakeasy, Lör Källargatan, Älmhult 27 JULMARKNAD i Hallarydsgården, kl med julartiklar och hantverk av olika slag. Kaffeservering, lotterier m m. Arr: Hallarydsgården JULCAFÉ med utställning på Lönngården, Älmhult, kl JULBORD MED SHOW - Johan Wirell & the Reminders på Speakeasy, Källargatan, Älmhult Sön 28 JULCAFÉ med utställning på Lönngården, Älmhult, kl JULMARKNAD i Hallarydsgården, kl med julartiklar och hantverk av olika slag. Kaffeservering, lotterier m m. Arr: Hallarydsgården JULBASAR i Åparken, Diö. Arr: Diö Samhällsförening JULSKYLTNING med tomteverkstad, ponnyridning m m på torget i Älmhult. JULSTUGA i Stinsens vävstuga, Älmhult, kl Försäljning, lotterier och kaffeservering. Mån 29 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDER i Linnésalen, kl Tis 30 TOMTESMYG, kl med start vid Scoutstugan, Haganäs. Arr: Älmhultskorpen Evenemangstips för december och januari ska vara kommunen tillhanda senast den 25 oktober. Fax: , 23 e-post:

24 Kultur-Fritid Stående aktiviteter... okt/nov BIO på Älmhults Folkets Hus. Ord biokvällar: fre, sön och ons, kl 19.00, matiné sön, kl Se Smålänningens veckoblad el i Smålandspostens evenemangsspalt varje fredag. swipnet.se/biokontrast och BRIDGE i Klubblokal, Sommarv 31, Älmhult, 1/9-31/5 måndagar, kl och torsdagar, kl /6-31/8 måndagar, kl Arr: Älmhults Bridgeklubb FRISKVÅRD i motionsspåren i Häradsbäck, Liatorp, Klöxhult och Haganäs. Öppet alla dagar alla tider, ingen avgift. ÖPPET HUS i Stinsens Vävstuga, Älmhult varje tisdag, kl Visning: Sonja, tfn eller Gunnel, tfn Julstuga den 28/11, Försäljning, lotterier och kaffeservering. ÖPPET HUS i Hallarydsgården, onsdagar, kl Aktiviteter och försäljning. Uthyrning och besök övriga tider enligt överenskommelse, tfn , Lennart, tfn eller Agnes, tfn Utställningar Gunilla Ursjö visar foto och måleri på Möckelsnäs herrgård. Utställningen pågår 1/9-30/10. Per Ingemarsson, visar måleri på Kulturhuset Blohmé, Älmhult. Vernissage 5/9, kl Utställningen pågår 5/9-6/10. Arr: Älmhults Konstförening Jeanette Fick visar målningar i Ateljén på Älmhults bibliotek under oktober månad. Lars Palm, visar måleri på Kulturhuset Blohmé, Älmhult. Vernissage 10/10, kl Utställningen pågår 10/10-3/11. Arr: Älmhults Konstförening Magiska Manteln - Se mer info sid 30. Gunnar Ihrén visar fotografier med lokal anknytning i Ateljén på Älmhults bibliotek under november månad. Carina Ericsson, visar måleri på Kulturhuset Blohmé, Älmhult. Vernissage 7/11, kl Utställningen pågår 7/11-1/12. Arr: Älmhults Konstförening recraft - Gör om. Gör snyggt. Gör det själv. En vandringsutställning om återbruk i textila och hårda material. Smycken, förvaring, inredning och gåvor är olika teman i utställningen. Utställningen visas på Älmhults bibliotek, 15/11-8/12. Arr: Kultur-Fritid i samarbete med Hemslöjden i Kronoberg Secondhandbutiker KUPAN - Rödakorsets Secondhand-butik, Knutsgatan 8, Älmhult. Öppet mån-ons, kl Sista lördagen i månaden, kl Med reservation för 24 eventuella ändringar - Pingstkyrkans Second Hand Häradsgatan, Älmhult. Öppet helgfria lördagar, kl med café.

25 Kultur-Fritid Möjlighet till lek och idrott VI HAR LOKALER för idrott, möten, studier, barnkalas, bad och relax. Ta med familj och goda vänner. Det finns möjlighet till lek och idrott i våra idrottshallar/gymnastiksalar och simhall. Webb-bokning På kan du hitta lediga tider och se bokning i idrottshallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner-grus och simhall. Här kan du också se fakta om de olika objekten. Du som inte har tillgång till internet kan boka hos Kultur-Fritid, tfn , fax Telefontid: mån-fre, kl Välkomna! Kultur-Fritid 25

26 Kultur-Fritid Aktivitetsplan för Idrottsskolan åringar Vecka Dag Plats Aktivitet Förening 35 Onsdag Haganässkolan UPPTAKTSSTRÄFF Älmekulla Fotboll Älmhults IF Diö Ishall Skridsko Diö GoIF Hockey 44 HÖSTLOV 8-åringar Vecka Dag Plats Aktivitet Förening 35 Onsdag Haganässkolan UPPTAKTSTRÄFF Fågelvägen Orientering OK Älme 40 Haganässkolan Bangolf Magazinet Bockatorp Ridning Älmhult Linnébygdens Ridklubb 44 HÖSTLOV Mer information finns på eller kontakta Kultur-Fritid, Thomas Franzén, tfn , e-post 26

27 Kultur-Fritid tfn , Höstlovstider v 44 Vår populära rutschkana är på plats under hela lovet (ej fredag kväll & söndag) Mån, kl Tis, kl , Ons, kl Tors, kl , Fre, kl , Sön, kl Motionssim & Pensionärsbad inställt under lovet Stenbrohults Konstisbaneförening OBS! Ishallen är ej bemannad ovanstående tider. Reservation för ev ändringar p g a matcher, julcup et c. Ring alltid ishallen för besked. Tfn Diö ishall Under höstlovet vecka 44 gäller följande tider: Mån-fre, kl utan klubba, kl med klubba OBS! Hjälm är obligatoriskt när man är på isen! 27

28 Kultur-Fritid Entré och kaffe 20 kr. Kulturcafé Program hösten 2010 OBS!! Inför varje café finns det möjlighet till förköp av biljetter på Älmhults bibliotek, tfn Oktober Måndag 4/10, kl November Måndag 1/11, kl December Måndag 6/12, kl och OBS tiden! Fula ord finns dom?! Med utgångspunkt i egna barndomsupplevelser från 1940-talet går Bengt Dagrin, författare till Fula Ordboken, bakåt i ordhistorien för att visa hur vi människor uppfattat fult och fint i språket både i tid och rum. OBS! Känsliga lyssnare varnas!! Arr: Studieförbundet Vuxenskolan Svensktoppslåtar och country Mona G, Växjö, sjunger och spelar egna och andras låtar. Arr: ABF Advents- och Julsånger Med Ingemar Hedberg, Växjö, dragspel och Inga-Maj Einarsson, Diö, sång. Arr: Bilda Kulturcafé i Kulturhuset Blohmé ett arrangemang av ABF, Bilda, NBV, Sensus och Vuxenskolan i samarbete med Kultur-Fritid. 28

29 Kultur-Fritid Älmhults kommun IKEA Fritidsklubb Älmhults Teaterförening 29

30 Kultur-Fritid Nyfiken på släkten? Tisdag 5 oktober, kl Älmhults bibliotek Nu kan du få veta hur man släktforskar på ett enkelt sätt! Niklas Hertzman, vd på Arkiv Digital, berättar hur det går till, både för dig som vill forska på biblioteket och för dig som hellre gör det hemifrån. Fri entré. I samarbete med Arkiv Digital. Höstlov på bibblan! Magiska Manteln 25/10-12/11 Älmhults bibliotek Vandringsutställning som bjuder barn i åldrarna 6-12 år på ett litet stycke islamisk kultur. I samarbete med Riksutställningar. Tjusiga pärlor Tisdag 2 november, kl Sagorummet, Älmhults bibliotek Gör dina egna tjusiga smycken av glas- eller sötvattenspärlor! Malin Johansson från Tjusigt.nu tipsar om hur du kan göra ringar, armband och halsband med så kallad memorywire, något som kan varieras i mängder. Ta gärna med dig din mamma eller pappa eller någon annan vuxen som du känner och upptäck en ny hobby tillsammans. Från 8 år. Kostnad: 75 kr/person inklusive material. Föranmälan till Studieförbundet Vuxenskolan, tfn eller I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Spökhistorier Onsdag 3 november, kl Sagorummet, Älmhults bibliotek Eva Andersson från Sagomuséet i Ljungby skrämmer höstlovslediga barn. För dig som går i F-5. Fri entré. Skolgatan 1, tfn

31 31 Tekniska förvaltningen

32 Tekniska förvaltningen Information om snöröjning Tekniska förvaltningen kommer på kommunens webbplats inför vintern att informera om fastighetsägarnas ansvar för vinterväghållning av gångbana med mera. En prioriteringslista avseende huvudgator vid snöröjning och halkbekämpning i Älmhults tätort kommer också att finnas. Julgran efterlyses! Tekniska kontoret/gatuavdelningen efterlyser en julgran, ca 15 m hög till offentlig utsmyckning julen Har du en gran eller vet var det finns en, på ett avstånd av cirka fem km från tätorten. Hör av dig till oss så kommer vi ut och tittar. Pris diskuteras! Kontakta Ingela, tfn

info6 Barnteater ÄLMHULT Kommuninformation December 2010 Läs mer på sidan 15

info6 Barnteater ÄLMHULT Kommuninformation December 2010 Läs mer på sidan 15 info6 ÄLMHULT Kommuninformation December 2010 Barnteater Barnteater är något som Älmhults kommun under många år har erbjudit kommuninvånarna. Bilden ovan är från Lilla Anna leker med bollar, en musikteaterföreställning

Läs mer

Nasse hittar en stol är en av de teatrar som finns med i vårens barnteaterprogram på IKEA Aktivitetshus.

Nasse hittar en stol är en av de teatrar som finns med i vårens barnteaterprogram på IKEA Aktivitetshus. info1 ÄLMHULT Kommuninformation Februari 2009 Nasse hittar en stol är en av de teatrar som finns med i vårens barnteaterprogram på IKEA Aktivitetshus. Läs mer på sista sidan Överraskande Älmhult - internationellt

Läs mer

Varje år skadas 300 personer...

Varje år skadas 300 personer... info6 ÄLMHULT Kommuninformation December 2009 Varje år skadas 300 personer... Det är både vackert och festligt när himlen lyses upp av praktfulla och färgsprakande fyrverkerier. Men firandet är inte riskfritt!

Läs mer

SPORTLOV! Måndag 16/2

SPORTLOV! Måndag 16/2 Kultur och fritid SPORTLOV! Måndag 16/2 Haganäsbadet Tid: Simhallen har öppet 11.00-15.00. Plats: Haganäsbadet. Inträde: 20 kr för ungdomar 5-17 år och 35 kr för vuxna (+18 år). Minigolf Haganäs Spela

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckan invigs söndagen den 13 september av kommunstyrelsens

Läs mer

Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga

Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2014 1 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan inleds den 7 september kl.14.00 med tal av Liliana Lindström och lite barsnack

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Den 14 april avtäckte konstnären Dragan Babovic sin tavla på Carl von Linné som han har skänkt till Älmhults kommun.

Den 14 april avtäckte konstnären Dragan Babovic sin tavla på Carl von Linné som han har skänkt till Älmhults kommun. info4 ÄLMHULT Kommuninformation Augusti 2009 Anhörigtema Den 14 april avtäckte konstnären Dragan Babovic sin tavla på Carl von Linné som han har skänkt till Älmhults kommun. Överraskande Älmhult - internationellt

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

SPORTLOV! För ett aktivt sportlov för barn och ungdomar!

SPORTLOV! För ett aktivt sportlov för barn och ungdomar! snämnden SPORTLOV! Aktiviteter i samarbete mellan Älmhults föreningar och Kultur- och Fritidsnämnden För ett aktivt sportlov för barn och ungdomar! Postadress Box 500, 343 23 Älmhult Besöksadress Stortorget

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun Samarbetspartners Navets Fritidsgård Kulturförvaltningen Medborgarförvaltningen Visit Värnamo Gummifabriken Träffpunkt Vråen Tekniska Kontoret Sörsjö Ridskola Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo

Läs mer

SPORTLOV! Måndag 16/2

SPORTLOV! Måndag 16/2 Kultur och fritid SPORTLOV! Måndag 16/2 Haganäsbadet Tid: Simhallen har öppet 11.00-15.00. Plats: Haganäsbadet. Inträde: 20 kr för ungdom 5-17 år och 35 kr för vuxen (+18 år). Tid: 9.00-12.00 skridskoåkning

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Må Bra-Mässa. Lördagen och söndagen den 18-19 oktober på IKEA Aktivitetshus, kl 10.00-15.00.

Må Bra-Mässa. Lördagen och söndagen den 18-19 oktober på IKEA Aktivitetshus, kl 10.00-15.00. info5 ÄLMHULT Kommuninformation Oktober 2008 18-26 oktober Må Bra-Mässa Lördagen och söndagen den 18-19 oktober på IKEA Aktivitetshus, kl 10.00-15.00. Läs mer på sista sidan Överraskande Älmhult - internationellt

Läs mer

Varje år skadas 300 personer... Semestertips! Tvätta ditt sopkärl. Tänk att bli av med lukten från sopkärlet och ersätta den med en doft av citron!

Varje år skadas 300 personer... Semestertips! Tvätta ditt sopkärl. Tänk att bli av med lukten från sopkärlet och ersätta den med en doft av citron! info4 ÄLMHULT Kommuninformation Augusti 2010 Varje år skadas 300 personer... Tvätta ditt sopkärl! Semestertips! Tvätta ditt sopkärl Ett semestertips från Älmhults kommun - Tvätta ditt sopkärl. Tänk dig

Läs mer

Evenemang våren 2012. Biblioteken i Lessebo kommun

Evenemang våren 2012. Biblioteken i Lessebo kommun Evenemang våren 2012 Biblioteken i Lessebo kommun Kurt Henriksson Boda Kurre berättar om sitt artistliv Glasblåsaren från Boda blev rikskändis som akrobaten Boda-Kurre. Tid. måndag 9/1 kl. 17.00 LCHF:

Läs mer

Allaktivitetshuset. Kungshällan

Allaktivitetshuset. Kungshällan Allaktivitetshuset Kungshällan Programblad för 1 September 31 Januari 2013-2014 1 Kungshällan Lilla Torg 1 243 30 Höör Mötesplatsen för ALLA seniorer Här finns det möjlighet att träffas och umgås, ta en

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Foto Taina Ahola ANSLAGSTAVLAN Ört och Kryddcafé Kom på vårt första Ört

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun

Aktiviteter i Eslövs kommun Aktiviteter i Eslövs kommun höst och vinter 2013 Öppet för alla! AKTIVITETER I ESLÖV Aktivitetshuset Karidal Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna. Här finns möjlighet

Läs mer

Program barn & unga. Våren 2015. Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00

Program barn & unga. Våren 2015. Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00 Älmhlts Bibliotek Program barn & nga Våren 2015 http://bibliotek.almhlt.se Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00 Tors kl. 9.00 19.00 Fre kl. 9.00 17.00 Lör kl. 10.00 14.00

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015 Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter VALHALLAVÄGEN 38s 10 SÖRBYVÄGEN ÖPPETTIDER FÖR VÅRA LOKALER VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Kursprogram Våren 2015

Kursprogram Våren 2015 Kursprogram Våren 2015 VUXENSKOLAN BORÅS OBS! Ny adress Druveforsvägen 8 504 33 Borås växel 0771-50 20 20 Välkommen till Vuxenskolan Sjuhärad Studieförbundet Vuxenskolan verkar för att personer med intellektuella

Läs mer

info3 Älmhult - internationellt Överraskande & nära ÄLMHULT

info3 Älmhult - internationellt Överraskande & nära ÄLMHULT info3 ÄLMHULT Kommuninformation Juni 2008 Överraskande Älmhult - internationellt & nära Älmhults nya kommunvision är nu klar. De strategiska områden och inriktningar som det ska falla fokus på är också

Läs mer

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015 Höstlov 2015 Hörby 26 oktober 1 november 2015 Prova på karate med Hörby Karateklubb Kom och prova karate med oss på Älvdalsskolan. 7-12 år tisdag 27/10 och torsdag 29/10 18.00-19.00. 13 år och uppåt tisdag

Läs mer

PROGRAM. Må Bra-vecka i Älmhultsbygden 20-28 oktober 2007. Mer info Hittar du i kommande annonser i tidningarna och på www.almhult.

PROGRAM. Må Bra-vecka i Älmhultsbygden 20-28 oktober 2007. Mer info Hittar du i kommande annonser i tidningarna och på www.almhult. Må Bra-vecka i Älmhultsbygden 20-28 oktober 2007 PROGRAM KULTUR-FRITID FOLKHÄLSORÅDET Mer info Hittar du i kommande annonser i tidningarna och på www.almhult.se Fri entré LÖRDAGEN DEN 20 OKTOBER 2007 KL

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun

Aktiviteter i Eslövs kommun Aktiviteter i Eslövs kommun vår och sommar 2013 Öppet för alla! AKTIVITETER I ESLÖV Aktivitetshuset Karidal Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna. Här finns möjlighet

Läs mer

anhörigstöd Höst 2015

anhörigstöd Höst 2015 anhörigstöd Höst 2015 Stöd från vård- och omsorgsförvaltningen För dig som tar hand om en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Vad är anhörigstöd? Vårdar du en partner

Läs mer

Allaktivitetshuset. Kungshällan

Allaktivitetshuset. Kungshällan Allaktivitetshuset Kungshällan Programblad för 1 September 31 Januari 2014 2015 1 Kungshällan Lilla Torg 1 243 30 Höör Mötesplatsen för ALLA seniorer Här finns det möjlighet att träffas och umgås, ta en

Läs mer

Vi erbjuder för anhöriga: Enskilda samtal med socionom/beteendevetare Taktil massage Samtalsgrupper Tider finns vardagar, dag- och kvällstid

Vi erbjuder för anhöriga: Enskilda samtal med socionom/beteendevetare Taktil massage Samtalsgrupper Tider finns vardagar, dag- och kvällstid Välkommen till Anhörigcenter Vi erbjuder för anhöriga: Enskilda samtal med socionom/beteendevetare Taktil massage Samtalsgrupper Tider finns vardagar, dag- och kvällstid Vår gruppverksamhet för anhöriga

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Juni-juli 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Juni-juli 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Foto Taina Ahola Juni-juli 2014 1 ANSLAGSTAVLAN Semesterstängt Medelpunkten har stängt för aktiviteter

Läs mer

Allaktivitetshuset. Kungshällan

Allaktivitetshuset. Kungshällan Allaktivitetshuset Kungshällan Programblad för 1 februari 16 juni 2013 1 Kungshällan Lilla Torg 1 243 30 Höör Mötesplatsen för ALLA seniorer Här finns det möjlighet att träffas och umgås, ta en fika, dricka

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Juli 2015

Vad händer i Färgelanda? Juli 2015 Vad händer i Färgelanda? Juli 2015 Inlämning av manus ska vara oss tillhanda innan den 15:e i varje månad för införande nästkommande månad. Vad händer i Färgelanda för Juli och Augusti månad kommer att

Läs mer

INFORMATION OCH VERKSAMHET för äldre och daglediga

INFORMATION OCH VERKSAMHET för äldre och daglediga TÖREBODA KOMMUN 2011-03-01 Vård och omsorg INFORMATION OCH VERKSAMHET för äldre och daglediga Äldreomsorgens dagverksamhet i samarbete med föreningslivet Om du undrar över något eller känner någon som

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? November. Fritidsgården + Musikskolan = SANT!

Vad händer i Färgelanda? November. Fritidsgården + Musikskolan = SANT! Vad händer i Färgelanda? November Fritidsgården + Musikskolan = SANT! Onsdag 29 oktober klockan 19.30 välkomnar musiklärare Johan Ahl alla spelsugna ungdomar till Fritidgården. En prova på kväll där du

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Elizabeth Peltola (c), Ingemar Almkvist (s), Christian Bjelk (c) och Marie Olofsson (c)

Elizabeth Peltola (c), Ingemar Almkvist (s), Christian Bjelk (c) och Marie Olofsson (c) info2 ÄLMHULT Kommuninformation April 2008 Politikerna i Älmhult tog nya grepp Elizabeth Peltola (c), Ingemar Almkvist (s), Christian Bjelk (c) och Marie Olofsson (c) Var Du en av dem som fick ett samtal?

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

HÖSTLOVSBIO PÅ PARK BIO, VARA

HÖSTLOVSBIO PÅ PARK BIO, VARA HÖSTLOVSBIO PÅ PARK BIO, VARA LYCKAN, KÄRLEKEN OCH MENINGEN MED LIVET Fred 29/10 19.30 Lörd 30/10 19.30 Sönd 31/10 19.00 Onsd 3/11 19.30 Barntillåten. Biljettpris 75 kr THE LAST AIRBENDER IN 3D Fred 5/11

Läs mer

FUB verksamhet Våren 2014

FUB verksamhet Våren 2014 FUB verksamhet Våren 2014 Bad Vi disponerar Herrljunga Simhall, där lilla bassängen är extra uppvärmd. Separata duschrum finns och tag med fikapengar. Start: Onsdag 15 januari Tid: kl. 18.30 20.00 Plats:

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA I VÅR GEMENSKAP!

VARMT VÄLKOMNA I VÅR GEMENSKAP! Lokalförening 0357 Klubb 77 Oskarshamn Bankgiro 5445-2040 PROGRAM hösten 2012 Våra sammankomster hålls i Hantverkslokalen kl. 14.oo Slottsgatan plan 3 första och tredje onsdagen i månaden om ej annat anges.

Läs mer

Program barn & unga. Våren Öppettider: Mån kl Tis kl Ons kl

Program barn & unga. Våren Öppettider: Mån kl Tis kl Ons kl Älmhults Bibliotek Program barn & unga Våren 2016 http://bibliotek.almhult.se Öppettider: Mån kl. 9.00 19.00 Tis kl. 9.00 19.00 Ons kl. 11.00 19.00 Tors kl. 9.00 19.00 Fre kl. 9.00 17.00 Lör kl. 10.00

Läs mer

BIBLIOTEKET BJUDER NY PÅ NÄTET HÖGLÄSNING TRÄDGÅRDSKVÄLL FÖRFATTARAFTON. och mycket annat

BIBLIOTEKET BJUDER NY PÅ NÄTET HÖGLÄSNING TRÄDGÅRDSKVÄLL FÖRFATTARAFTON. och mycket annat BIBLIOTEKET BJUDER TRÄDGÅRDSKVÄLL FÖRFATTARAFTON NY PÅ NÄTET HÖGLÄSNING och mycket annat 24 SEPT (lör) kl. 18:30-20:00 Poesicafé (Laholms kulturnatt) Stadsbiblioteket.Ta tillfället i akt och läs upp dina

Läs mer

vid kyrkan), kl. 14.00 16.00. Arr: Älmhults församling Liatorp, kl. 19.00.

vid kyrkan), kl. 14.00 16.00. Arr: Älmhults församling Liatorp, kl. 19.00. Det händer i Äl Juli Tisdag 2 Sommarcafé Gruppen Skattäng spelar och sjunger i Kyrkbackssalen (blå huset vid kyrkan). Arr: Älmhults församling Onsdag 3 Älmhults marknad på Älmhults torg. Bio i Älmhults

Läs mer

TAXOR och BESTÄMMELSER

TAXOR och BESTÄMMELSER TAXOR och BESTÄMMELSER i kommunala lokaler och bygdegårdar 2012-07-01 1 LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER 1 Allmänna bestämmelser för alla lokaluthyrningar 1.1 Med hyresgäst avses myndig person (fyllda

Läs mer

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående

Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen Nybro Kommun Telefon 0481-456 69 Ingen fråga är för liten Ni som förlorat er närstående

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA I VÅR GEMENSKAP!

VARMT VÄLKOMNA I VÅR GEMENSKAP! Lokalförening 0357 Klubb 77 Oskarshamn Bankgiro 5445-2040 Slottsgatan 15, 572 42 Oskarshamn Postadress: Södra Långgatan 11C, 572 55 Oskarshamn PROGRAM hösten 2013 Våra sammankomster hålls i ODD Fellows

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

Sportlov! 22-26 FEBRUARI 2010

Sportlov! 22-26 FEBRUARI 2010 Sportlov! 22-26 FEBRUARI 2010 Dags för sportlov! Vi hoppas att du ska koppla av från skolan genom att delta i många olika aktiviteter. Tänk på följande när du anmäler dig: Titta noga på vilka tider aktiviteterna

Läs mer

Sportlov 14-18 februari 2011

Sportlov 14-18 februari 2011 Sportlov 14-18 februari 2011 www.mariestad.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Allmänhetens åkning 3 Spela badminton 3 Ungdomskulturhuset Elvärket 4 SportlovsLan på Elvärket 5 Sportlovskul på

Läs mer

Anki och Pytte. Familjekonsert med World Mix Orchestra tillsammans med Anki och Pytte i Älmhults Folkets Hus.

Anki och Pytte. Familjekonsert med World Mix Orchestra tillsammans med Anki och Pytte i Älmhults Folkets Hus. info5 ÄLMHULT Kommuninformation Oktober 2009 Anki och Pytte Familjekonsert med World Mix Orchestra tillsammans med Anki och Pytte i Älmhults Folkets Hus. Överraskande Älmhult - internationellt & nära Älmhults

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER

LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER LOKALUTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER 1 Allmänna bestämmelser för alla lokaluthyrningar 1.1 Med hyresgäst avses myndig person (fyllda 18 år), med vilken hyresvärden upplåtit lokal. Hyresgäst svarar för:

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Juni 2015. Öppettider i Centrumhuset juni:

Vad händer i Färgelanda? Juni 2015. Öppettider i Centrumhuset juni: Vad händer i Färgelanda? Juni 2015 Inlämning av manus ska vara oss tillhanda innan den 15:e i varje månad för införande nästkommande månad. Vad händer i Färgelanda för Juli månad kommer att finnas på Färgelanda

Läs mer

Det händer hos oss! program. vår/sommar. Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen

Det händer hos oss! program. vår/sommar. Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen Det händer hos oss! program vår/sommar 2014 Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen Vem berörs av anhörigstöd? Kommunen erbjuder anhörigstöd till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en person

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

Aktiviteter för barn, ungdom och vuxna i Nybro kommun

Aktiviteter för barn, ungdom och vuxna i Nybro kommun Aktiviteter för barn, ungdom och vuxna i Nybro kommun I Love Music Camp ett camp för ungdomar med funktionsnedsättning Prova på, upptäck och lär dig vad det handlar om att arbeta inom upplevelseindustrin!

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 2/2013

Fritidsnytt. Nr 2/2013 Fritidsnytt Nr 2/2013 Här kommer höstens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi

Läs mer

Fritidsaktiviteter. Cirklar och gruppverksamhet för personer med funktionsnedsättning hösten 2015. VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Fritidsaktiviteter. Cirklar och gruppverksamhet för personer med funktionsnedsättning hösten 2015. VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Fritidsaktiviteter Cirklar och gruppverksamhet för personer med funktionsnedsättning hösten 2015. VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET 2 (7) Fritid är viktigt! Med en aktiv fritid mår du bättre, orkar mer och känner

Läs mer

Fritidsprogram. Maj augusti 2017

Fritidsprogram. Maj augusti 2017 Fritidsprogram Maj augusti 2017 Disco på Berget. Fredag 5 maj. DJ: Jajja KOSTNAD 50 kronor Personal går in gratis! Fika och godisförsäljning finns! TID OCH PLATS Fredag 5 maj Klockan: 18.30-21.00 Kvällsverksamheten

Läs mer

Höstlovs Program 2015

Höstlovs Program 2015 Höstlovs Program 2015 Aktiviteter, evenemang och tips för unga Planering inför höstlovet 2015 Inför höstlovet har Laholms kommun tillsammans med andra aktörer i kommunen och regionen samlat material som

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Sportlovsprogram. 18-24 feb 2013. Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar.

Sportlovsprogram. 18-24 feb 2013. Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar. Sportlovsprogram 18-24 feb 2013 Utgiven av Sölvesborgs kommun, Fritid & Kultur med reservation för ev. ändringar. Nominera till Ask & Embla Priset Sista dag för nominering är 31 mars Som ung i Sölvesborg

Läs mer

Allaktivitetshuset. Kungshällan

Allaktivitetshuset. Kungshällan Allaktivitetshuset Programblad för 1 Februari 12 Juni 2016 1 Lilla Torg 1 243 30 Höör Mötesplatsen för ALLA seniorer Här finns det möjlighet att träffas och umgås, ta en fika, dricka kaffe eller deltaga

Läs mer

Allaktivitetshuset. Kungshällan

Allaktivitetshuset. Kungshällan Allaktivitetshuset Kungshällan Programblad för 1 September 31 Januari 2012-2013 1 Kungshällan Lilla Torg 1 243 30 Höör Mötesplatsen för ALLA seniorer Här finns det möjlighet att träffas och umgås, ta en

Läs mer

RYMDBALETT! FILMKLUBBEN PYSSEL PROVA PÅ TENNIS! SKRIV SPÖKHISTORIER HÖSTLOVSPROGRAM 2016!

RYMDBALETT! FILMKLUBBEN PYSSEL PROVA PÅ TENNIS! SKRIV SPÖKHISTORIER HÖSTLOVSPROGRAM 2016! RYMDBALETT! FILMKLUBBEN PYSSEL SKRIV SPÖKHISTORIER PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2016! 1 Öppettider och kontaktuppgifter Kultur & Fritid, Burlövs kommun Kultur i Burlöv, Möllegården kultur 040-625 63

Läs mer

För dig som är anhörig Anhörigcenters program september - december

För dig som är anhörig Anhörigcenters program september - december För dig som är anhörig Anhörigcenters program september - december 2017 Detta programblad vänder sig till dig som vårdar, stöttar eller hjälper en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har någon

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 2/2015

Fritidsnytt. Nr 2/2015 Fritidsnytt Nr 2/2015 Här kommer höstens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi

Läs mer

Sportlovsprogram 2016. i Nynäshamns Kommun

Sportlovsprogram 2016. i Nynäshamns Kommun Sportlovsprogram 2016 i Nynäshamns Kommun Välkommen till ett aktivt sportlov i Nynäshamn 2016. Kultur- och fritidsavdelningen presenterar aktiviteter som anordnas i samarbete med föreningslivet och Ung

Läs mer

Vecka 41 är Kulturvecka!

Vecka 41 är Kulturvecka! Vecka 41 är Kulturvecka! Begreppet kultur är inte alltid så lätt att förklara eftersom det har många betydelser, men mest tänker vi kanske på människans skapande och kreativitet såsom konst, litteratur,

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

FYRISGÅRDEN. Mötesplatsen för alla BARN UNG VUXEN FUNKTIONS NEDSÄTTNING

FYRISGÅRDEN. Mötesplatsen för alla BARN UNG VUXEN FUNKTIONS NEDSÄTTNING FYRISGÅRDEN Mötesplatsen för alla 2014 2015 BARN UNG VUXEN FUNKTIONS NEDSÄTTNING Fyrisgården är en ideell förening som erbjuder meningsfull fritid för alla människor, oavsett ålder och funktionsförmåga.

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Anhörigstödets verksamhet Program för hösten 2016

Anhörigstödets verksamhet Program för hösten 2016 Anhörigstödets verksamhet Program för hösten 2016 Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen Nybro kommun Telefon 0481-456

Läs mer

FUB. hösten 2015. verksamhet. www.fubalingsasvargardaherrljunga.wordpress.com

FUB. hösten 2015. verksamhet. www.fubalingsasvargardaherrljunga.wordpress.com FUB verksamhet hösten 2015 www.fubalingsasvargardaherrljunga.wordpress.com Bad i Herrljunga Simhall Vi disponerar Herrljunga Simhall, där lilla bassängen är extra uppvärmd. Separata duschrum finns och

Läs mer

info2 ÄLMHULT Kommuninformation April 2009

info2 ÄLMHULT Kommuninformation April 2009 info2 ÄLMHULT Kommuninformation April 2009 Nu finns nya resultat från Kvalitet i korthet. I detta nummer presenteras områdena Trygghet samt Delaktighet och information. Ta chansen 14-15 april att tala

Läs mer

Täby seniorcenter. Aktuella aktiviteter. taby.se/seniorcenter

Täby seniorcenter. Aktuella aktiviteter. taby.se/seniorcenter Täby seniorcenter Aktuella aktiviteter taby.se/seniorcenter Välkommen till Täby seniorcenter Täby seniorcenter är en öppen kommunal verksamhet där du kan träffa andra seniorer, vara med på något av de

Läs mer

Våren fester, auktion, bingo, boule, Möten, dans, resor, studier, gymnastik, påverkan

Våren fester, auktion, bingo, boule, Möten, dans, resor, studier, gymnastik, påverkan Våren 2016 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, gymnastik, påverkan m.m. 1 PRO-DANS Vallmogården 3 km norr om Malung. Lördagar 17-21 23 april Löpsjötorparns 28 maj Rios PUB-AFTNAR

Läs mer

Torsås. kommun. Sportlov februari. Program

Torsås. kommun. Sportlov februari. Program Torsås kommun Sportlov 2014 17 23 februari Program Måndagen den 17/2 Innebandy för alla i Torsås sporthall kl. 10.00 12.00. Samling kl. 10.00. Innebandyklubbor finns att låna. Arr: Skol-IF Innefotboll

Läs mer

Studieprogram. Anmälan till SV ,

Studieprogram. Anmälan till SV , Studieprogram Info om anmälan till kurser, studiecirklar och studiebsesök finns vid varje akivitet. Vi hoppas du skall finna något av intresse i vårt utbud! Anmäl ditt intresse redan nu! Musiklyssning

Läs mer

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER Dikt av Bengt Bratt för att illustrera hur vi definierar kultur när vi arbetar med kultur och hälsa. Kultur är att arbeta, bo och bygga. Kultur är skrattet och gråten tillsammans.

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Sportlovsprogram 2012 Sportlovsprogram måndag 20 februari Rådahallen i samarbete med Melleruds kommun Friskis och Svettis

Sportlovsprogram 2012 Sportlovsprogram måndag 20 februari Rådahallen i samarbete med Melleruds kommun Friskis och Svettis 2012 måndag 20 februari Rådahallen i samarbete med Melleruds kommun Tid: 10.00 15.00 Aktivitet: Innebandy, pingis, badminton m.m. Plats: Rådahallen (A-hallen) Arrangör: Rådahallen och Melleruds kommun

Läs mer

Sportlovet i Klippans kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Sportlovet i Klippans kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Sportlovet 2017 i Klippans kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Det här händer i Klippan Måndagen den 20 februari 16:30-21:00 Mötesplatsen är öppen. Kom och spela biljard, pingis eller bara häng. Mer

Läs mer

Fritidsnytt. Hösten 2016

Fritidsnytt. Hösten 2016 Fritidsnytt Hösten 2016 1 Här kommer höstens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som

Läs mer

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred HÖSTPROGRAM 2012 Biblioteken i Lomma och Bjärred ONSDAGKVÄLLAR - föreläsningar av kommuninvånare eller av personer som har någon annan anknytning till kommunen Spelberoende 29 augusti Spelberoendes förening

Läs mer

26 sept 4 okt. Webb- och e-postadresser samt logotyper i pdfen är länkade. Klicka på aktuell länk för att aktivera den.

26 sept 4 okt. Webb- och e-postadresser samt logotyper i pdfen är länkade. Klicka på aktuell länk för att aktivera den. 26 sept 4 okt Webb- och e-postadresser samt logotyper i pdfen är länkade. Klicka på aktuell länk för att aktivera den. EKOPASSET Erbjudande under Ekomarknaden; Ta med Ekopasset till någon av alla butiker

Läs mer

Varje år skadas 300 personer...

Varje år skadas 300 personer... info3 ÄLMHULT Kommuninformation Juni 2010 Varje år skadas 300 personer... Midsommarfirande är en gammal svensk tradition som firas på många platser runt om i kommunen. En familjefest med folkdans, körsång,

Läs mer

FUB verksamhet hösten 2013

FUB verksamhet hösten 2013 FUB verksamhet hösten 2013 Bad Vi disponerar Herrljunga Simhall, där lilla bassängen är extra uppvärmd. Separata duschrum finnes och tag med fikapengar. Start: Onsdag 11 september Tid: kl. 18.30 20.00

Läs mer

Efter Jobbet MKB. Program Hösten 2015

Efter Jobbet MKB. Program Hösten 2015 MKB Efter Jobbet Program Hösten 2015 VI FINNS PÅ FACEBOOK www.facebook.com/mkbefterjobbet MKB efter jobbet vänder sig till dig i övre medelåldern. Genom våra aktiviter lär du känna Malmö, får utökade intressen

Läs mer

Höstlovet Burlövs kommun 2013

Höstlovet Burlövs kommun 2013 Höstlovet Burlövs kommun 2013 2 ~28 OKTOBER - 2 NOVEMBER~ Internationellt fotokonstprojekt Är du en ung Burlövsbo mellan 15 och 18? Intresserad av fotografi? Vill du prova en gammal fotokonst metod? Ta

Läs mer

Hössna prästgård Kursprogram hösten 2013

Hössna prästgård Kursprogram hösten 2013 Hössna prästgård Kursprogram hösten 2013 Välkommen till Hössna prästgård! Välkommen till den vackra prästgården vid Hössna kyrka, strax utanför Ulricehamn. Vi är glada över att få hälsa dig välkommen till

Läs mer

KULTUR FÖR BARN HÖSTEN 2014

KULTUR FÖR BARN HÖSTEN 2014 KULTUR FÖR BARN HÖSTEN 2014 Barnkulturprogram på biblioteken hösten 2014 Märsta bibliotek TV-spel Kom och spela TV-spel på bibblan! Låna kontroller med ditt lånekort. Följ oss på Instagram för att få veta

Läs mer

SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN. Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM

SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN. Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM September 2017 Hej. Ja då var sommaren över för denna gång sägs det, men vi kan ju alltid hoppas på en underbar höst istället.

Läs mer

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås MÅNADSPROGRAM December 2017 KARLSLUNDS MÖTESPLATS MÅNADSPROGRAM December 2017 Västerås stad 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Aktiviteter december 2017 Varje vecka: Måndag: Tisdag: 13.30 Sittande

Läs mer