Varje år skadas 300 personer...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varje år skadas 300 personer..."

Transkript

1 info5 ÄLMHULT Kommuninformation Oktober 2010 Varje år skadas 300 personer... Projektet Det goda föräldraskapet har beviljats 8,5 miljoner av Statens Folkhälsoinstitut för att utveckla föräldrastöd i Kronobergs län i enlighet med definitionen av föräldrastöd i Nationellt strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla. Läs mer på sidan 19 Överraskande Älmhult internationellt & nära Älmhults kommun, Box 500, Älmhult Tfn , fax

2 Innehållsförteckning Älmhult - Sveriges första millenniekommun 3 Vad tycker medborgarna i Älmhult? 4-5 Information från Konsument Södra Småland 6 Tillgänglighetspris Kvalitet i korthet 8-9 Må Bra-Mässa 10 På upptäcktsfärd - ut och rör på dig 11 Almhults Business Incubator 12 Peppar peppar 13 Möckelns station - Fontänhuset Trappan Det goda föräldraskapet 19 Det händer i Älmhultsbygden Vi har lokaler 25 Idrottsskolan Gå och bada - Öppettider i Diö ishall 27 Kulturcafé 28 Barnteater - Föreställningar för hela familjen 29 Höstlov på bibblan! - Nyfiken på släkten 30 Tack för att du sorterar 31 Information om snöröjning - Julgran efterlyses 32 Förflyttningsteknik för anhöriga som vårdar sin närstående hemma. Du får lära dig att förflytta den du vårdar utan risk att skada. Legitimerad sjukgymnast kommer att hålla i utbildningen. Utbildningens omfattning är 4 timmar. Anmäl ditt intresse till anhörigsamordnare så ordnar vi utbildningen allt efter behoven. Anmälan till Kirsti Porkka tfn , berätta gärna vilken hjälp Du behöver. 2

3 Kommunledningsförvaltningen Älmhult Sveriges första millenniekommun I september 2000 genomförde FN en millenniekonferens där 189 länder tillsammans antog en millenniedeklaration som innehåller åtta mål för att minska fattigdomen i världen till Millenniemålen presenterades i Kommuninfo nr 2. Du kan också läsa mer om dem på Det är många stora frågor att fundera över, men alla kan göra något. Global utveckling börjar lokalt. Hur kan just du bidra till att millenniemålen nås? Skaffa dig kunskap Lev som du lär Gå samman med andra som är engagerade Var aktiv Påverka makthavarna Fråga och ställ krav Ett av målen är att säkerställa en hållbar miljö och klimatutveckling. Ett mål som engagerar människor över hela världen. När FN beslutade om millenniemålen skrevs följande målsättningar och åtagande som rör miljön: Vi ska göra vårt yttersta för att befria hela mänskligheten, framför allt barn och barnbarn, från hotet om ett liv på en planet som är oåterkalleligt förstörd av mänskliga aktiviteter och vars naturtillgångar inte länge räcker för människornas behov. Vi beslutar därför att i alla åtgärder som rör miljön följa en ny etik för god hushållning och förvaltning. I Älmhults kommun är hållbar utveckling en av de fyra hörnpelarna i kommunvisionen. Ett exempel på praktisk verksamhet är att all kommunal personal, som använder bil i tjänsten, genomgått utbildning i sparsam körning i augusti. Älmhults kommun undertecknade i november 2009 det så kallade borgmästaravtalet (Covenant of Mayors) Det är en avsiktsförklaring och ett åtagande för ett långsiktigt hållbart samhälle inom klimat och energi. Avtalet är EU-kommissionens initiativ för kommuner som vill nå längre än EU:s målsättning att minska koldioxidutsläppen med 20% till För att fullfölja åtagande måste kommunen genomföra en utsläppsinventering och ta fram en åtgärdsplan för hållbar energi som är övergripande för hela kommunen och kommunens verksamheter i synnerhet. Mer information om borgmästaravtalet finns eller kontakta projektledaren i Älmhults kommun eller

4 Kommunledningsförvaltningen Vad tycker medborgarna i Älmhult? Under våren genomförde Statistiska centralbyrån (SCB) en enkätundersökning bland kommunens invånare. Undersökningen är indelad i tre områden, och i förra numret av kommuninformationen presenterades resultatet från kommunens verksamheter. Denna gång har turen kommit till Kommunen som en plats att bo och leva på. Hur är det bo i Älmhults kommun? Enkäten visar att invånarna i Älmhults kommun jämfört med andra kommuner är: Mer nöjda med: Mindre nöjda med: - Arbetsmöjligheterna - Miljö - Kommunikationer - Kommersiellt utbud - Fritid För övriga områden är Älmhult nära genomsnittet hos de 90 kommuner som genomfört undersökningen hösten 2009 och våren I nedanstående diagram redovisas betygsindex per område. Medborgarnas betyg Rekommendation Fritid Miljö Trygghet Arbetsmöjlighet Älmhult Genomsnitt 90 kommuner Utbildningsmöjligheter Bostäder Kommersiellt utbud Kommunikationer betygsindex

5 Kommunledningsförvaltningen Förutom frågor om olika områden fanns det i enkäten mer allmänna frågor om hur det är att leva i kommunen. Helhetsbetyget för Älmhults kommun är 60 av 100 möjliga i nöjd-region-index. Det är lite lägre än genomsnittet som är 64. För att helhetsbetyget för Älmhult ska höjas är det, enligt enkätsvaren, viktigast med förbättringar inom: Bostäder Kommersiellt utbud Arbetsmöjligheter Inom kommersiellt utbud får nöjesutbudet dåligt betyg. Däremot får utbudet av livsmedelsaffärer bra betyg. Kommentar från kommunstyrelsens andre vice ordförande Monica Haider: Medborgarundersökningar är viktiga för oss som politiker. Vad är viktigt för er? Denna undersökning visar att bostäder är viktigt. Jag skulle vilja säga att det är helt avgörande. Det är det vi har haft fokus på och måste ha fokus på hela tiden. Det kommersiella utbudet kommer att öka i och med ett nytt handelscentrum vid 23:an. När det sen gäller arbetsmöjligheter i Älmhult är det lite svårare. Idag finns fler arbetstillfällen i kommunen än vad det finns arbetsför befolkning. Det innebär att även om alla mellan år som bor i kommunen arbetar så blir inte alla jobb gjorda. Det fattas personer. Därför är det så viktigt att vi ser till att det finns bostäder, så att människor kan flytta hit. Ett bättre nöjesutbud! Det är bara möjligt om vi ställer upp när det händer något i Älmhult. Tyvärr har det inte alltid varit så. Jag tror att det behövs en större befolkning för att få ett bättre nöjesutbud. Allt hänger ihop med bostäder och arbetstillfällen i Älmhult. 5

6 Kommunledningsförvaltningen När du ingår ett avtal på distans har du rätt att ångra ditt köp Ångerrätt Kan jag ha rätt att ångra mitt köp? - Det beror på hur du köpt din vara. Om du köper en vara på postorder, från TV-shop, på Internet, eller vid telefonförsäljning så har du rätt enligt lagen att ångra ditt köp. Köper du din vara i butik finns inte denna rätt att ångra ett köp. Finns det undantag från denna regel? - Ja, det finns undantag från ångerrätten. Hur länge har jag denna rätt? - Ångerfristen löper på 14 dagar. Vid köp av vara så börjar ångerfristen löpa från det att du tagit emot varan eller en väsentlig del av den. Vid köp av tjänst så börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet om tjänsten slöts. Vilken lag kan man hänvisa till? - Lagen som är tillämplig är när det handlar om att ångra ett köp är Distans- och Hemförsäljningslagen (2005:59). Vad händer om jag inte får tag på företaget? - Om företaget inte tillhandahåller sådana kontaktuppgifter så att du kan nyttja din ångerrätt förlängs din ångerrätt automatiskt till ett år. Hur ska jag kunna veta att jag har denna ångerrätt? - De företag som säljer produkter eller tjänster på distans måste i varaktig form informera konsumentens om dennes rättigheter. För mer information är du välkommen att kontakta oss på Konsument södra Småland. Rådgivning i konsumentfrågor finns att få genom att ringa tfn , mån-tors, kl

7 Kommunledningsförvaltningen Tillgänglighetspris 2010 Kommunala Handikapprådet (KHR) önskar förslag på fysiska och juridiska personer som har utfört lovvärda insatser för att öka tillgängligheten för människor med funktionshinder i Älmhults kommun. Insatserna ska vara utförda i Älmhults kommun och kan avse ökad tillgänglighet till lokaler, bostäder, inom- och utomhusmiljö samt till information. Syftet med priset är att uppmuntra betydande insatser för att förbättra tillgängligheten för människor med funktionshinder i samhället. Mer information kan ges av ordföranden i KHR Berith Krook på telefonnummer eller vice ordföranden Siv Nordin på telefonnummer Förslag på personer och motivering till priset skickas till KHR:s sekreterare Ronnie Wallin, Älmhults kommun, Box 500, Älmhult eller via e-post: senast den 31 oktober Vinnaren kommer att utses av KHR och kommunstyrelsens arbetsutskott. Utdelning av priset sker i fullmäktige 7 i januari eller februari 2011.

8 Kommunledningsförvaltningen Kvalitet i korthet Presentationen av mått inom Kvalitet i korthet fortsätter och i detta nummer har turen kommit till området Samhällsutveckling, som bland annat innehåller folkhälsa. Samhällsutveckling Hur mår invånarna i Älmhults kommun? Invånarna i Älmhults kommun mår lite bättre än invånarna i grannkommunerna. Det visar Försäkringskassans ohälsotal som är ett mått på utbetalda dagar från socialförsäkringen. Karensdagar och dagar med sjuklön från arbetsgivaren finns inte med var ohälsotalet i Älmhult 27,8 dagar per invånare år. Det är 5 dagar färre än genomsnittet i landet som var 32,8. Mindre bra Bra 8

9 Kommunledningsförvaltningen Vad gör kommunen för att förbättra folkhälsan? Ett av Älmhults kommuns övergripande mål för 2010 är förbättrad folkhälsa bland kommunens invånare. För att arbeta med den frågan finns bland annat Rådet för brottsförebyggande arbete och folkhälsa (RBF). Rådet har till uppgift att sprida kunskap och inspirera till förebyggande arbete inom trygghet, folkhälsa och brottsförebyggande arbete. En aktuell aktivitet under hösten är Må Bra-veckan och mässan som arrangeras för sjätte året i rad. Syftet är bland annat att de som besöker mässan och aktiviteterna under veckan ska hitta vägar för att må bättre. Under mässdagarna kommer bland annat kommunens arbete med det generella föräldrastödet Det goda föräldraskapet att presenteras. Föräldrastöd är aktiviteter som ger föräldrar kunskap om barns hälsa och utveckling och dessutom stärker det sociala nätverket. För mer information om mässan se sidan 10. Kommentar från folkhälsosamordnare Anette Andersson Alla människor har ett eget ansvar för sina levnadsvanor, men för att kunna göra hälsosamma val måste rätt förutsättningar finnas. En god folkhälsa ska både vara så bra och så jämlikt fördelad som möjligt. För att uppnå det och utjämna de hälsoskillnader som finns idag måste samhällets välfärdsstrukturer främja alla människors möjlighet att göra hälsosamma val i livet. Arbetet med att utveckla stödet för föräldrar i kommunen är en av många viktiga åtgärder för att förbättra folkhälsan och skapa förutsättningar för bättre uppväxtvillkor för våra barn. Vill du veta mer om kvalitetsmåtten så finns information på kommunens webbplats Där har du möjlighet att lämna kommentarer direkt. Du är även välkommen att ringa på tfn Informationen på webbplatsen finns även på engelska Quality in brief- 9

10 Kultur-Fritid vecka i Älmhultsbygden oktober 2010 Må Bra-Mässa OBS! under 2 dagar Lördagen och söndagen den oktober i Haganässkolan, kl anordnas Må Bra-veckan och mässan för sjätte året i rad. Kom och besök mässans utställning och låt dig inspireras Följande utställare är nu anmälda till mässan: ABF och Rättvisemärkt Alternativ-Center Citykyrkan, Kanal 10 o Inblick Haganässkolan Det goda föräldraskapet Elmhults Sport Club Emmas Massage & Kroppsvård Fontänhuset Friskis&Svettis Gashultsspa Hörselskadades förening Karolina Borg Katrin S Massage & Friskvård Kraftkällan Kroppskänslan Kvinnojouren Märta Landstinget Kronoberg Livsgnistan Massage Som Berör Mia Massage Inspiration Missionskyrkan Mokkis Friskvård Må Bäst Orianns Friskvård Pingstkyrkan Presenten För mer information kontakta: RBF, Anette Andersson, tfn eller Kultur-Fritid, tfn Välkomna! Sazzy Nails Smycken Carina L Solicentrum Konst Hantverk Stinsens Vävstuga Tjusigt Yoga Boön Älmhults församling Älmhults Innebandyklubb Älmhults kommun Älmhults Pistolklubb Älmhults Rödakorskrets Älmhults Teaterförening Älmhults Trädgårdsförening - Det finns fortfarande platser kvar för dig som är utställare. - Anmälningsblanketter och mer information finns på Kultur-Fritid - RBF 10

11 Kommunledningsförvaltningen På upptäcktsfärd ut och rör på dig Höstmörker och rusk??? Då är det dags att göra något kul. Under Må Bra-veckan oktober finns inspiration att hämta. Både mässdagarna och hela veckan är fyllda med aktiviteter och arrangemang några exempel Hälsovandring, föreläsning om trädgård och hälsa, matlagning, lunchmusik, smycketillverkning och stavgång. Teater, bio och utställningar i Älmhult. Älmhults Teaterförening har ett antal föreställningar spridda över kommunen under hösten. Barnteatern i Älmhult är väl inarbetad och under hösten är det tre föreställningar. På Folket Hus i Älmhult visas film 3-4 kvällar i veckan och ibland även dagtid. Bio Kontrast-föreningen jobbar också med film och har visningar för både barn och vuxna. Ett utmärkt sätt att få del av storstadens utbud är de överföringar som görs av opera och balett till Folkets Hus i Älmhult. Bland annat visas opera från Metropolitan i New York. I Kulturhuset Blohmé har Älmhults Konstförening sin utställningslokal och varje konstnär har sin utställning ungefär en månad. Älmhults bibliotek ordnar både mindre utställningar och aktiviteter på huvudbiblioteket och ibland även på filialbiblioteken. Även på Möckelsnäs herrgård ordnas konstutställningar under hösten. Gympa, yoga, skidåkning, simning, volleyboll, skridskor, innebandy, dans, tipspromenader exemplen är många på vilka möjligheter som finns för motionsaktivteter. Det finns många föreningar med motionsaktiviteter på programmet. Varför inte vara med på en skön söndagsvandring på Vakö myr den 3 oktober. För den som är 65+ eller dagledig finns ett program med varierade aktiviteter under hösten. För den som önskar erbjuder studieförbunden studiecirklar och kurser i de mest skiftande ämnen. Det händer mycket mer runt om i kommunen och mer information om program och aktiviteter finns i evenemangskalendern på sidan 20-24, på Älmhults kommuns webbplats samt i lokalpressen. 11

12 Kommunledningsförvaltningen Almhults Business Incubator (ABI) Det är ett kontor i en stimulerande och kreativ miljö, som ligger på Torngatan i Älmhult vid fjärrvärmeverket. Väx till i kreativ miljö! Är du på gång att starta ett nytt företag? Vill du ha någon att bolla frågor med? Längtar du efter kollegor? Det finns många hinder i början för den som vill starta företag. ABI vill bara se möjligheter. Därför samlar vi de som vill starta nytt i trevliga lokaler, tillsammans med andra nystartare. Där har du också möjligheter att få dagligt stöd av Växande Älmhult, Nyföretagarcentrum, projektledare, banker, jurister eller vad du behöver. Kostnaden är till en början småländskt gratis. Du ställer upp med en bra idé och ambitionen att skapa ett växande företag! Vill du veta mer så ring Lars Henriksson eller Sölve Johansson PS. Om du vill hjälpa de nya företagen som mentor, sponsor eller konsult så ring Lars eller Sölve! 12

13 Socialförvaltningen Informationskampanj 1-8 oktober om äldres säkerhet och anhörigas rätt till stöd. Biblioteket skyltar med olika medier och hjälpmedel för äldre och personer med olika funktionsnedsättningar. Skrattinstruktör Katarina Lönngren guidar oss till skrattets välgörande värld den 1 oktober, kl , i Blohmésalen. Efter föreläsningen blir det kaffe och möjlighet till frågor. Peppar, peppar - utställning om äldres säkerhet finns på biblioteket och på Nicklagården. Utställning om enkla hjälpmedel på Nicklagården 4 och 6 oktober, kl Fika och information på biblioteket, torsdagen den 7 oktober, kl Läs mer på kommunens webbplats Frågor om anhörigstöd, kontakta anhörigsamordnare Kirsti Porkka, tfn Fler aktiviteter är på gång, se vidare annonsering i tidningen. 13

14 Socialförvaltningen Möckelns station VUXENGRUPPEN Vuxengruppen är en enhet inom Omsorgsförvaltningen som arbetar för att stödja vuxna som befinner sig i riskzonen eller har ett alkohol eller drogberoende. Vi erbjuder: rådgivning, stödsamtal, anhörigstöd, NADA (öronakupunktur) i grupp eller enskilt, korttidsboende samt dagverksamhet, med en drogfri gemenskap DAGVERKSAMHET, STATIONEN Dagverksamheten vänder sig till personer med missbruksproblem, som behöver en nykter social gemenskap. Dagverksamheten formas efter besökarnas egna intressen. Öppettider: Mån, tis, tors och fre, kl För att få delta i verksamheten krävs att man är drogfri. Stationen erbjuder: Frukost (gratis), lättare lunch samt eftermiddagsfika till självkostnadspris V V V V V V Telefontider, Vuxengruppen, Tfn Mån, tis, tors och fre, kl Besöksadress: Möckelns Station Stationsvägen 1, Älmhult Fontänhuset Trappan Vi håller till på Vallgatan 10 i Älmhult. Öppet måndag-fredag, kl Föreningen Fontänhuset Trappan vänder sig till människor som har eller haft kontakt med psykiatrin. Medlemskapet är gratis. Grundtanken är gemenskap och delaktighet, där alla deltar efter bästa förmåga. Tillsammans bygger vi en verksamhet med uppgift att öka medlemmarnas självkänsla, självförtroende och förmåga att stärka sina resurser. Allt bygger på frivillighet från medlemmarna. Vi arbetar med det friska hos människan. Du är varmt välkommen att kontakta eller besöka oss! Tfn E-post: 14

15 Hösten 2010 Socialförvaltningen Du som är 65+ eller DAGLEDIG Här kan Du hitta aktiviteter för ett innehållsrikt liv! Med vår livsstil kan vi alla påverka vårt åldrande. Tillsammans med olika föreningar och organisationer i Älmhult erbjuder vi Dig ett omväxlande program med många olika aktiviteter. Lev ett aktivt liv i Älmhult! - välkomna! 15

16 Socialförvaltningen Program för hösten 2010 Speciella aktiviteter Aktivitet Arrangör/Plats Tid och avgift Allsång Anhörigcafé Anhörigcafé vi lagar mat Hantverksgatans anhöriggrupp Liatorps förs hem Stenbrohults förs Nicklagården Lokal Solbacken Nicklagården Lokal Solbacken Hantverksgatan 20A, PRO-lokalen Kaffetåren Stationsvägen 4 Möckeln Stenbrohults församling Tisdagar, kl enligt följande: 21/9, 19/10 och 16/11 Onsdagar, kl enligt följande: 1/9, 13/10, 10/11 och 8/12 Onsdagar, kl enligt följande: 29/9, 27/10 och 24/11 Anmäl en vecka före, tfn Torsdagar jämna veckor, kl Start 9/9 Tisdagar udda veckor, kl med start 14/9 Korsordscafé Biblioteket i Älmhult Tisdagar, kl enligt följande: 7/9, 5/10, 2/11 och 7/12 Fika finns att köpa Kulturcafé Lunchmusik med efterföljande lunch Samtalsgrupp om Gud, tron och livet, Mats Brown Seniorbio Även icke seniorer är välkomna Seniorgympa Kulturhuset Blohmé ABF, Bilda, NBV, Sensus, Vuxenskolan i samarbete med Kultur- Fritid Älmhults kyrka och kyrkbackssalen, Älmhults församling Församlingshemmet Storgatan, Älmhult Älmhults församling Folkets Hus Linnéskolan Friskis & Svettis Måndagar, kl enligt följande: 6/9 Folkmusik från Skåne till Jämtland 4/10 Fula ord finns dom?! 1/11 Svensktoppslåtar och country 6/12 Advents- och julsånger Entré och kaffe 20:- Torsdagar, kl enligt följande: 30/9, 28/10, 25/11 och 16/12 Efterföljande lunch 40:- Torsdagar, jämna veckor, kl med start 9 september Tisdagar, kl enligt följande: 21/9 Luftslottet som sprängdes 19/10 Farsan 16/11 Änglavakt 7/12 Flickan Entré 50:- Onsdagar, kl , under veckorna Prova på gratis den 1 september Terminsavgift 300:- 16

17 Socialförvaltningen Program för hösten 2010 Stående aktiviteter Aktivitet Arrangör/Plats Tid och avgift Stilla dag Tematisdag Tio-kaffe Sömncafé Församlingshemmet Storgatan, Älmhult Älmhults församling Liatorps församl hem Stenbrohults församl Stationsvägen 4 Möckeln. Stenb församling Församlingshemmet Storgatan, Älmhults församling och Achima Care AB 17 Lördagen 20/11. En dag i tystnad och stillhet tillsammans med andra. Anmälan och frågor till Agneta Grimberg, tfn Avgift 100:- Tisdagar, kl enligt följande: 5/10, 2/11 och 30/11 Onsdagar jämna veckor, kl med start 8/9 Måndagen 25/10, kl Sov bättre, en föreläsning om sömn av kurator och KBT-terapeut Christina Lindholm Tisdagsträffen Missionskyrkan Tisdagar, kl enligt följande: 31/8 Mitt i livet, Lena Hildingsson- Carlsson 14/9 Att leva i nuet, Agneta Gustavsson 28/9 Gud är där, Gunnar& Marie-Louise Melkstam, Hans & Inger Andersson 12/10 Detta är mitt liv, Beatrice Persson- Bjurhagen 26/10 Människor vi mött i Afrika, Arne & Marianne Sjöberg 9/11 Bildspel, Johann Bjurhagen 23/11 Minnen från Karelen, Jussi Johansson 7/12 Inför julen, Roy Hagberg Träff för alla Välkommen in Välkommen in, enkel lunch Församlingshemmet Storgatan, Älmhult Älmhults församling Ekebo i Diö Stenbrohults församl Liatorps församl hem Stenbrohults församl Fredagar, kl enligt följande:17/9 Jag rör vid dina fötter gamle man, Carl- Wibert Holmén, om afrikanskt sätt att vara människa 15/10 På resande fot i Sydafrika, Christina och Leif Rosén berättar 26/11 Prästen med resten, sång och musik från Ljungby Fredagar jämna veckor, kl med start 10/9 Tisdagar jämna veckor, kl med start 21/9

18 Socialförvaltningen Yoga Program för hösten 2010 Studiecirkel - Studieförbundet Vuxenskolan Plats: Älmhult Mormorsrutor vi skapar genom att virka Fläskpannkaka Anpassat för dig som är lite äldre. Tid: 5 tisdagar, kl ,ledare: Jenny Herz Avgift 560:- Korgar, halsdukar, handledsvärmare, basker, leksaksbakelser Tid: 3 fredagar, kl , ledare: Eva Persson Avgift 360:- + material Traditionell svensk husmanskost för herrar eller damer. Tid: 7 måndagar, kl , ledare: Britt-Marie Lepsenyi. Avgift 890:- + ingredienser 20 rätter à 20 minuter Det går att laga bra mat på kort tid. Lär dig recept för 3 veckor. Tid: 5 tisdagar, kl , ledare: Britt-Marie Lepsenyi. Avgift 620:- + ingredienser Filosofi-café Vi lyssnar på P1:s Filosofiska rummet, fikar och diskuterar. Tid: onsdagar, kl , håller i trådarna: Ulla Pettersson. Avgift 100:-/termin Våga klicka Så använder du en dator. Tid: 6 torsdagar, kl , ledare: Marianne Norrman Avgift 750:- Våga surfa Så använder du internet, fortsättning på Våga klicka. Tid: 6 tisdagar, kl , ledare: Marianne Norrman. Avgift 750:- Har du förslag på nya aktiviteter eller undrar på något ring gärna: - Achima Care AB vårdcentralen, tfn , distriktssköterskor Annika Kihlström, eller Marion Kroon - Friskis&Svettis, tfn SV Studieförbundet Vuxenskolan, Jenny Hertz, tfn Stenbrohults församling, Karin Petersson, tfn Älmhults församling, Agneta Grimberg, tfn eller pastorsexpedition tfn Älmhults kommun Kirsti Porkka, anhörigsamordnare tfn eller Agneta Tjällskog demenssjuksköterska tfn Älmhults Missionskyrka, Elvy Bengtsson eller Lena Hilding-Carlsson, tfn

19 Socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och Kultur-Fritid Föräldrastöd i Kronobergs län Projektet Det goda föräldraskapet har beviljats 8,5 miljoner av Statens Folkhälsoinstitut för att utveckla föräldrastöd i Kronobergs län i enlighet med definitionen av föräldrastöd i Nationellt strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla. Ett utökat föräldrastöd syftar till att förbättra samspelet mellan barn och föräldrar och därigenom främja ungas hälsa. Projektet Det goda föräldraskapet genomförs av Växjö kommun tillsammans med Örebro universitet i samverkan med övriga kommuner i Kronobergs län, landstinget Kronobergs län, Regionförbundet Södra Småland, Länsstyrelsen i Kronobergs län samt Svenska Kyrkan, Smålands Idrottsförbund, IOGT-NTO, Bilda, Sensus och Studieförbundet Vuxenskolan. Projektet genomförs under perioden För mer info: Det goda föräldraskapet Kontaktperson: Åsa Mönster Projektledare, tfn , Information kring det goda föräldraskapet i Älmhults kommun kommer att ges på Må bra-mässan den oktober. Föreläsning med Mona Hedström, utbildare och projektledare för föräldrautbildningen Ömsesidig respekt, den 23 oktober, kl i Haganässkolans aula. Lokala kontaktpersoner: Ann-Christin Stierna, tfn Ann-Christina Karlberg, samordnare, tfn

20 Kultur-Fritid Det händer i Älmhultsbygden...oktober Fre 1 INTERNATIONELL ÄLDREDAG på Älmhults bibliotek, kl Den 1 oktober har utropats till internationell äldredag av FN. På Älmhults bibliotek visas olika medier och hjälpmedel riktade till målgruppen. Lör 2 LAPPTÄCKSUTSTÄLLNING i Brogård, Pjätteryd, kl Kaffeservering SILVERRATTEN - BILRALLY. Start och mål på Däckia, Älmhult. FOTBOLL DAMER div III, Älmekulla, kl Älmhult - Husie INNEBANDY DAMER div II i Haganäshallen, kl Älmhult-Sävsjö BALETT - Svansjön, på Älmhults Folkets Hus, kl Sön 3 VANDRING ÖVER VAKÖ MYR. Arr: Älmhults lokala STF-avdelning LAPPTÄCKSUTSTÄLLNING i Brogård, Pjätteryd, kl TIPSPROMENAD med start från Scoutstugan, Haganäs mellan kl Avgift: 10:- för vuxna, barn t o m 12 år gratis. Bingobrickor 2 kr/st. Skraplotter, kaffe m m utlottas. Arr: Älmhultskorpen och Smålänningen DANSA I HALLABORG, kl Musik: Seniors. Arr: Göteryds PRO Mån 4 KULTURCAFÉ på Kulturhuset Blohmé, kl Se mer info sid 28. BOKCAFÉ på Hallaryds bibliotek, kl Vill du ha lästips och vill du tipsa andra? Kom till Hallaryds bibliotek så träffas vi och pratar om våra läsupplevelser. Ta gärna med en lässugen vän! Vi bjuder på te och kakor. Tis 5 KORSORDSCAFÉ på Älmhults bibliotek, kl TYDA ÄLDRE KORT i Slöjdskolan, Göteryd, kl Arr: Göt Hemb för NYFIKEN PÅ SLÄKTEN? på Älmhults bibliotek, Se mer info sid 30. BIO KONTRAST - En profet på Älmhults Folkets hus, kl Ons 6 ÄLMHULTS MARKNAD STICKCAFÉ på Lönngården, kl , drop-in. Fika erbjuds för 25:-. Ta med eget handarbete. POPQUIZ på Goaroije, Äskya TJEJCAFÉ i Slöjdskolan, Göteryd, kl Arr: Göteryds Hembygdsfören Tors 7 BINGO i medborgarhuset, Liatorp, kl Fre 8 FOTBOLL HERRAR div III, Älmekulla, kl Älmhult - Rydaholm Lör 9 SPEAKEASY NIGHTCLUB 20+, Källargatan, Älmhult. DJ Djurhuus. Sön 10 TIPSPROMENAD med start från Scoutstugan, Haganäs mellan kl Se mer info 3/10. Arr: Älmhultskorpen och Smålänningen VERNISSAGE - Lars Palm, på Kulturhuset Blohmé. Se mer info sid 24. Ons 13 STICKCAFÉ på Lönngården, kl , drop-in. Fika erbjuds för 25:-. Ta med eget handarbete. Tors 14 MOTIONSDANS i Eneborg, kl Musik: Orient. Arr: Virestads SPF BINGO i medborgarhuset, Liatorp, kl Fre 15 TEATER - En ensam rävhane, kl på Speakeasy, Älmhult. Göran Forsmark tillsammans med Teaterföreningen i Älmhult. Biljetter: Älmhults bibliotek eller Britt-Marie Gard, tfn eller Arr: Älmhults Teaterförening, 20

21 Kultur-Fritid Det händer i Älmhultsbygden...oktober Lör 16 FRIMÄRKETS DAG på Älmhults bibliotek, kl Visning av gravyrkonst och olika samlarområden, försäljning av postens nya frimärken, prisutdelning i skoltävlingen Mitt sommaräventyr m m. Arr: Kultur- Fritid i samarb med Frimärksklubben Linné och Ungdomsklubben Linné. INNEBANDY DAMER div II i Haganäshallen, kl Älmhult-Husqvarna PUBAFTON i Urania, Diö. Arr: Diö Samhällsförening Sön 17 TIPSPROMENAD med start från Scoutstugan, Haganäs mellan kl Se mer info 3/10. Arr: Älmhultskorpen och Smålänningen BIO KONTRAST- Till vildingarnas land på Älmhults Folkets hus, kl INNEBANDY HERRAR div III i Haganäshallen, kl Älmhult-Mariannelund Mån 18 SPEGLINGAR AV SMÅLAND på Älmhults bibliotek, kl Kostnad: 20 kr/pers inkl ostkaka och kaffe. Föranmälan: Studieförbundet Vuxensko lan, tfn eller senast 13/10. Arr: Kultur-Fritid i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Tis 19 SENIORBIO - Farsan på Älmhults Folkets Hus, kl Ons 20 STICKCAFÉ på Lönngården, kl , drop-in. Fika erbjuds för 25:-. Ta med eget handarbete. POPQUIZ på Goaroije, Äskya Tors 21 BINGO i medborgarhuset, Liatorp, kl Fre 22 HÖSTFEST i Hallaborg. Muisk: Berts Favoriter. Arr: Göteryds PRO Lör 23 FÖRELÄSNING med Mona Hedström. Se mer info sid 19. INNEBANDY DAMER div II i Haganäshallen, kl Älmhult-Hovshaga OPERA - Boris Godunov av Mussorgskij, Älmhults Folkets Hus, kl SPEAKEASY NIGHTBLUB 28+, Källargatan, Älmhult, DJ Nathalie. Sön 24 TIPSPROMENAD med start från Scoutstugan, Haganäs mellan kl Se mer info 3/10. Arr: Älmhultskorpen och Smålänningen TRIVSELDAG på Hallarydsgården, kl Underhållning och kaffeservering. Hantverksbutiken är öppen. Arr: Hallarydsgården Mån 25 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDER i Linnésalen, kl Tis 26 Trädgård och hälsa - Läkare och psykoterapeut i Alnarpsprojektet Inga-Lena Bengtsson håller föredrag i Haganässkolans aula, kl Entré FILMKVÄLL i Slöjdskolan, Göteryd, kl Arr: Göteryds Hemb fören BIO KONTRAST - London River på Älmhults Folkets hus, kl Ons 27 STICKCAFÉ på Lönngården, kl , drop-in. Fika erbjuds för 25:-. Ta med eget handarbete. Tors 28 LUNCHMUSIK i Älmhults kyrka, kl BINGO i medborgarhuset, Liatorp, kl Lör 30 MOTIONSDANS i Medborgarhuset, Liatorp, kl Musik: Kjell-Reines. Arr: PRO Stenbrohult TEATER - Sjömansvisor, kl i Juddhults Bygdegård. Buss från Bussterminalen i Älmhult, kl Biljetter: Se mer info den 15/10.

22 Kultur-Fritid Det händer i Älmhultsbygden...november Mån 1 KULTURCAFÉ på Kulturhuset Blohmé, kl Se mer info sid 28. Tis 2 KORSORDSCAFÉ på Älmhults bibliotek, kl TYDA ÄLDRE KORT i Slöjdskolan, Göteryd, kl Arr: Göteryds Hembygdsförening HÖSTLOV PÅ BIBBLAN - Tjusiga pärlor. Se mer info sid 30. Ons 3 HÖSTLOV PÅ BIBBLAN - Spökhistorier. Se mer info sid 30. STICKCAFÉ på Lönngården, kl , drop-in. Fika erbjuds för 25:-. Ta med eget handarbete. POPQUIZ på Goaroije, Äskya Tors 5 BINGO i medborgarhuset, Liatorp, kl Lör 6 SPEAKEASY NIGHTCLUB 20+ HALLOWEEN, Källargatan, Älmhult. DJ Scott. Entré 100:-. Sön 7 DANSA I HALLABORG, kl Musik: Tuboys. Arr: Göteryds PRO Tis 9 HÖGLÄSNING i Slöjdskolan, Göteryd, kl Arr: Göteryds Hembygds förening BIO KONTRAST - Miss Kicki på Älmhults Folkets hus, kl Ons 10 STICKCAFÉ på Lönngården, kl , drop-in. Fika erbjuds för 25:-. Ta med eget handarbete. Tors 11 MOTIONSDANS i Eneborg, Eneryda, kl Musik: Scenior s. Arr: Virestads SPF BINGO i medborgarhuset, Liatorp, kl Fre 12 INNEBANDY HERRAR div III i Haganäshallen, kl Älmhult-Ljungby Lör 13 BARNTEATER - Bajskorv 3-5 år. Se mer info sid 29. WHISKYPROVNING på Möckelsnäs herrgård. TEATER - GRÅT INTE CECILIA i Bråthults Bygdegård, kl Manus: Kristina Lugn - Regionteatern. Buss från Bussterminalen i Älmhult, kl Biljetter: Se mer info 15/10. Arr: Älmhults Teaterförening OPERA - Don Pasquale av Donizetti, kl på Älmhults Folkets Hus Sön 14 FARSDAGSFIRANDE i Hallarydsgården, kl med kaffe och tårta. Arr: Hallarydsgården BIO KONTRAST - Kalas, Alfons på Älmhults Folkets hus, kl Mån 15 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDER i Linnésalen, kl Tis 16 SENIORBIO - Änglavakt på Älmhults Folkets Hus, kl Ons 17 BOKSTUNDEN MED LUNCH på Älmhults bibliotek, kl Bibliotekets personal presenterar nya och aktuella böcker. Fri entré. Sopplunch 50:-. Förköp av biljetter den 8-12/11. STICKCAFÉ på Lönngården, kl , drop-in. Fika erbjuds för 25:-. Ta med eget handarbete. POPQUIZ på Goaroije, Äskya SPEAKEASY COMEDY CLUB med David Batra. Support: Anders Ankan Johansson, Rookie: Petrina Karlsson, Källargatan, Älmhult. Förköp på JC. 22

23 Kultur-Fritid Det händer i Älmhultsbygden...november Biljetter släpps 30/9. Tors 18 BINGO i medborgarhuset, Liatorp, kl Lör 20 JULMARKNAD på Lönngården, Älmhult, kl JULMARKNAD i Församlingshemmet och Slöjdskolan, Göteryd, kl Prisutdelning, kl Arr: Göteryds Hembygdsförening JULMARKNAD i Hallarydsgården, kl med julartiklar och hantverk av olika slag. Kaffeservering, lotterier m m. Arr: Hallarydsgården INNEBANDY DAMER div II i Haganäshallen, kl Älmhult-Färjestaden SPEAKEASY NIGHTCLUB 20+, Källargatan, Älmhult. DJ Nermin. Entré 100:-. Sön 21 JULMARKNAD på Lönngården, Älmhult, kl JULMARKNAD i Hallarydsgården, kl med julartiklar och hantverk av olika slag. Kaffeservering, lotterier m m. Arr: Hallarydsgården INNEBANDY HERRAR div III i Haganäshallen, kl Älmhult-Vetlanda Tis 23 BIO KONTRAST - Sebbe på Älmhults Folkets hus, kl Ons 24 STICKCAFÉ på Lönngården, kl , drop-in. Fika erbjuds för 25:-. Ta med eget handarbete. Tors 25 LUNCHMUSIK i Älmhults kyrka, kl TEATER - Tisdagarna med Morrie, kl på Folkets Hus Älmhult. Biljetter: Se mer info 15/10. BINGO i medborgarhuset, Liatorp, kl Fre 26 JULBORD MED SHOW - Johan Wirell & the Reminders på Speakeasy, Lör Källargatan, Älmhult 27 JULMARKNAD i Hallarydsgården, kl med julartiklar och hantverk av olika slag. Kaffeservering, lotterier m m. Arr: Hallarydsgården JULCAFÉ med utställning på Lönngården, Älmhult, kl JULBORD MED SHOW - Johan Wirell & the Reminders på Speakeasy, Källargatan, Älmhult Sön 28 JULCAFÉ med utställning på Lönngården, Älmhult, kl JULMARKNAD i Hallarydsgården, kl med julartiklar och hantverk av olika slag. Kaffeservering, lotterier m m. Arr: Hallarydsgården JULBASAR i Åparken, Diö. Arr: Diö Samhällsförening JULSKYLTNING med tomteverkstad, ponnyridning m m på torget i Älmhult. JULSTUGA i Stinsens vävstuga, Älmhult, kl Försäljning, lotterier och kaffeservering. Mån 29 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDER i Linnésalen, kl Tis 30 TOMTESMYG, kl med start vid Scoutstugan, Haganäs. Arr: Älmhultskorpen Evenemangstips för december och januari ska vara kommunen tillhanda senast den 25 oktober. Fax: , 23 e-post:

24 Kultur-Fritid Stående aktiviteter... okt/nov BIO på Älmhults Folkets Hus. Ord biokvällar: fre, sön och ons, kl 19.00, matiné sön, kl Se Smålänningens veckoblad el i Smålandspostens evenemangsspalt varje fredag. swipnet.se/biokontrast och BRIDGE i Klubblokal, Sommarv 31, Älmhult, 1/9-31/5 måndagar, kl och torsdagar, kl /6-31/8 måndagar, kl Arr: Älmhults Bridgeklubb FRISKVÅRD i motionsspåren i Häradsbäck, Liatorp, Klöxhult och Haganäs. Öppet alla dagar alla tider, ingen avgift. ÖPPET HUS i Stinsens Vävstuga, Älmhult varje tisdag, kl Visning: Sonja, tfn eller Gunnel, tfn Julstuga den 28/11, Försäljning, lotterier och kaffeservering. ÖPPET HUS i Hallarydsgården, onsdagar, kl Aktiviteter och försäljning. Uthyrning och besök övriga tider enligt överenskommelse, tfn , Lennart, tfn eller Agnes, tfn Utställningar Gunilla Ursjö visar foto och måleri på Möckelsnäs herrgård. Utställningen pågår 1/9-30/10. Per Ingemarsson, visar måleri på Kulturhuset Blohmé, Älmhult. Vernissage 5/9, kl Utställningen pågår 5/9-6/10. Arr: Älmhults Konstförening Jeanette Fick visar målningar i Ateljén på Älmhults bibliotek under oktober månad. Lars Palm, visar måleri på Kulturhuset Blohmé, Älmhult. Vernissage 10/10, kl Utställningen pågår 10/10-3/11. Arr: Älmhults Konstförening Magiska Manteln - Se mer info sid 30. Gunnar Ihrén visar fotografier med lokal anknytning i Ateljén på Älmhults bibliotek under november månad. Carina Ericsson, visar måleri på Kulturhuset Blohmé, Älmhult. Vernissage 7/11, kl Utställningen pågår 7/11-1/12. Arr: Älmhults Konstförening recraft - Gör om. Gör snyggt. Gör det själv. En vandringsutställning om återbruk i textila och hårda material. Smycken, förvaring, inredning och gåvor är olika teman i utställningen. Utställningen visas på Älmhults bibliotek, 15/11-8/12. Arr: Kultur-Fritid i samarbete med Hemslöjden i Kronoberg Secondhandbutiker KUPAN - Rödakorsets Secondhand-butik, Knutsgatan 8, Älmhult. Öppet mån-ons, kl Sista lördagen i månaden, kl Med reservation för 24 eventuella ändringar - Pingstkyrkans Second Hand Häradsgatan, Älmhult. Öppet helgfria lördagar, kl med café.

25 Kultur-Fritid Möjlighet till lek och idrott VI HAR LOKALER för idrott, möten, studier, barnkalas, bad och relax. Ta med familj och goda vänner. Det finns möjlighet till lek och idrott i våra idrottshallar/gymnastiksalar och simhall. Webb-bokning På kan du hitta lediga tider och se bokning i idrottshallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner-grus och simhall. Här kan du också se fakta om de olika objekten. Du som inte har tillgång till internet kan boka hos Kultur-Fritid, tfn , fax Telefontid: mån-fre, kl Välkomna! Kultur-Fritid 25

26 Kultur-Fritid Aktivitetsplan för Idrottsskolan åringar Vecka Dag Plats Aktivitet Förening 35 Onsdag Haganässkolan UPPTAKTSSTRÄFF Älmekulla Fotboll Älmhults IF Diö Ishall Skridsko Diö GoIF Hockey 44 HÖSTLOV 8-åringar Vecka Dag Plats Aktivitet Förening 35 Onsdag Haganässkolan UPPTAKTSTRÄFF Fågelvägen Orientering OK Älme 40 Haganässkolan Bangolf Magazinet Bockatorp Ridning Älmhult Linnébygdens Ridklubb 44 HÖSTLOV Mer information finns på eller kontakta Kultur-Fritid, Thomas Franzén, tfn , e-post 26

27 Kultur-Fritid tfn , Höstlovstider v 44 Vår populära rutschkana är på plats under hela lovet (ej fredag kväll & söndag) Mån, kl Tis, kl , Ons, kl Tors, kl , Fre, kl , Sön, kl Motionssim & Pensionärsbad inställt under lovet Stenbrohults Konstisbaneförening OBS! Ishallen är ej bemannad ovanstående tider. Reservation för ev ändringar p g a matcher, julcup et c. Ring alltid ishallen för besked. Tfn Diö ishall Under höstlovet vecka 44 gäller följande tider: Mån-fre, kl utan klubba, kl med klubba OBS! Hjälm är obligatoriskt när man är på isen! 27

28 Kultur-Fritid Entré och kaffe 20 kr. Kulturcafé Program hösten 2010 OBS!! Inför varje café finns det möjlighet till förköp av biljetter på Älmhults bibliotek, tfn Oktober Måndag 4/10, kl November Måndag 1/11, kl December Måndag 6/12, kl och OBS tiden! Fula ord finns dom?! Med utgångspunkt i egna barndomsupplevelser från 1940-talet går Bengt Dagrin, författare till Fula Ordboken, bakåt i ordhistorien för att visa hur vi människor uppfattat fult och fint i språket både i tid och rum. OBS! Känsliga lyssnare varnas!! Arr: Studieförbundet Vuxenskolan Svensktoppslåtar och country Mona G, Växjö, sjunger och spelar egna och andras låtar. Arr: ABF Advents- och Julsånger Med Ingemar Hedberg, Växjö, dragspel och Inga-Maj Einarsson, Diö, sång. Arr: Bilda Kulturcafé i Kulturhuset Blohmé ett arrangemang av ABF, Bilda, NBV, Sensus och Vuxenskolan i samarbete med Kultur-Fritid. 28

29 Kultur-Fritid Älmhults kommun IKEA Fritidsklubb Älmhults Teaterförening 29

30 Kultur-Fritid Nyfiken på släkten? Tisdag 5 oktober, kl Älmhults bibliotek Nu kan du få veta hur man släktforskar på ett enkelt sätt! Niklas Hertzman, vd på Arkiv Digital, berättar hur det går till, både för dig som vill forska på biblioteket och för dig som hellre gör det hemifrån. Fri entré. I samarbete med Arkiv Digital. Höstlov på bibblan! Magiska Manteln 25/10-12/11 Älmhults bibliotek Vandringsutställning som bjuder barn i åldrarna 6-12 år på ett litet stycke islamisk kultur. I samarbete med Riksutställningar. Tjusiga pärlor Tisdag 2 november, kl Sagorummet, Älmhults bibliotek Gör dina egna tjusiga smycken av glas- eller sötvattenspärlor! Malin Johansson från Tjusigt.nu tipsar om hur du kan göra ringar, armband och halsband med så kallad memorywire, något som kan varieras i mängder. Ta gärna med dig din mamma eller pappa eller någon annan vuxen som du känner och upptäck en ny hobby tillsammans. Från 8 år. Kostnad: 75 kr/person inklusive material. Föranmälan till Studieförbundet Vuxenskolan, tfn eller I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Spökhistorier Onsdag 3 november, kl Sagorummet, Älmhults bibliotek Eva Andersson från Sagomuséet i Ljungby skrämmer höstlovslediga barn. För dig som går i F-5. Fri entré. Skolgatan 1, tfn

31 31 Tekniska förvaltningen

32 Tekniska förvaltningen Information om snöröjning Tekniska förvaltningen kommer på kommunens webbplats inför vintern att informera om fastighetsägarnas ansvar för vinterväghållning av gångbana med mera. En prioriteringslista avseende huvudgator vid snöröjning och halkbekämpning i Älmhults tätort kommer också att finnas. Julgran efterlyses! Tekniska kontoret/gatuavdelningen efterlyser en julgran, ca 15 m hög till offentlig utsmyckning julen Har du en gran eller vet var det finns en, på ett avstånd av cirka fem km från tätorten. Hör av dig till oss så kommer vi ut och tittar. Pris diskuteras! Kontakta Ingela, tfn

Nasse hittar en stol är en av de teatrar som finns med i vårens barnteaterprogram på IKEA Aktivitetshus.

Nasse hittar en stol är en av de teatrar som finns med i vårens barnteaterprogram på IKEA Aktivitetshus. info1 ÄLMHULT Kommuninformation Februari 2009 Nasse hittar en stol är en av de teatrar som finns med i vårens barnteaterprogram på IKEA Aktivitetshus. Läs mer på sista sidan Överraskande Älmhult - internationellt

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Den 14 april avtäckte konstnären Dragan Babovic sin tavla på Carl von Linné som han har skänkt till Älmhults kommun.

Den 14 april avtäckte konstnären Dragan Babovic sin tavla på Carl von Linné som han har skänkt till Älmhults kommun. info4 ÄLMHULT Kommuninformation Augusti 2009 Anhörigtema Den 14 april avtäckte konstnären Dragan Babovic sin tavla på Carl von Linné som han har skänkt till Älmhults kommun. Överraskande Älmhult - internationellt

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? September 2015

Vad händer i Färgelanda? September 2015 Vad händer i Färgelanda? September 2015 Inlämning av manus ska vara oss tillhanda innan den 15:e i varje månad för införande nästkommande månad. Årets sommarutställning Centrumhuset, Färgelanda. Temat

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

Program på Hälsans dag den 30 sept. 2006

Program på Hälsans dag den 30 sept. 2006 Program på Hälsans dag den 30 sept. 2006 Biblioteket Hörsalen 10.15 Det är bråttom nu Ett personligt kåseri om tid av Nils Uddenberg 11.15 Feng Shui En urgammal kinesisk teknik för att skapa harmoni. Dauri

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011

Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Aktiviteter i Eslövs kommun våren och sommaren 2011 Öppet för alla AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015 Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter VALHALLAVÄGEN 38s 10 SÖRBYVÄGEN ÖPPETTIDER FÖR VÅRA LOKALER VALHALLAVÄGEN

Läs mer

F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5

F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5 F R I T I D S P R O G R A M 2 0 1 5 F Ö R B A R N O C H U N G D O M M E D S Ä R S K I L D A B E H O V 2015! Välkommen till ett aktivt år med OMS-fritid! Vad gör du på din fritid? Fritiden är viktig! Då

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

Höstprogram 2015 ANHÖRIGLOTS. - För dig som stödjer en person som är äldre, funktionsnedsatt eller långvarigt sjuk och själv är i behov av stöd.

Höstprogram 2015 ANHÖRIGLOTS. - För dig som stödjer en person som är äldre, funktionsnedsatt eller långvarigt sjuk och själv är i behov av stöd. - För dig som stödjer en person som är äldre, funktionsnedsatt eller långvarigt sjuk och själv är i behov av stöd. ANHÖRIGLOTS Höstprogram 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen, Mölndals stad Anhörig? En

Läs mer

Sportlovsprogram 2015

Sportlovsprogram 2015 Sportlovsprogram 2015 Lördag 14 februari Lilla Lospåret Hurtigtorpet Lördag kl. 11.00 Hällefors skidklubb. För mer information och anmälan se hemsidan. Hellefors E-sports Club har SPORTLOVSLAN lördag -

Läs mer

Höstlovet Burlövs kommun 2013

Höstlovet Burlövs kommun 2013 Höstlovet Burlövs kommun 2013 2 ~28 OKTOBER - 2 NOVEMBER~ Internationellt fotokonstprojekt Är du en ung Burlövsbo mellan 15 och 18? Intresserad av fotografi? Vill du prova en gammal fotokonst metod? Ta

Läs mer

Studieprogram. Körsång. Kom med i vår bokcirkel. Körsång med SPF kören Carpe Diem

Studieprogram. Körsång. Kom med i vår bokcirkel. Körsång med SPF kören Carpe Diem Studieprogram Info om anmälan till kurser, studiecirklar och studiebsesök finns vid varje akivitet. Vi hoppas du skall finna något av intresse i vårt utbud! Anmäl ditt intresse redan nu! Musiklyssning

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015

Senaste nytt från Anhörigstödet. Hösten 2015 Senaste nytt från Anhörigstödet Hösten 2015 Under hösten finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, gå på caféer, må gott aktiviteter m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt

Läs mer

T KUL R V. Program för skollediga barn & unga

T KUL R V. Program för skollediga barn & unga T KUL R V Program för skollediga barn & unga www.ludvika.se 27 oktober - 4 november 2012 SKATETÄVLING Best trick jam - Game of skate Lördag 27 oktober, kl 13 (öppet kl 12-16) Anmälan på plats - Sjyssta

Läs mer

KulKulturmånad För alla intresserade För alla intresserade i en viss ålder För utvalda grupper

KulKulturmånad För alla intresserade För alla intresserade i en viss ålder För utvalda grupper KulKulturmånad För alla intresserade För alla intresserade i en viss ålder För utvalda grupper 5 oktober - 1 november 2014 Vecka 41-44 Vecka 41 5-11 oktober Dag Datum Tid Plats Inbjudna Arrangemang Aktör

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-18 1(8) Kulturskolan, Tonhöjden, Älmhult Onsdagen den 18 juni 2014 kl 14.30 17.15

Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-18 1(8) Kulturskolan, Tonhöjden, Älmhult Onsdagen den 18 juni 2014 kl 14.30 17.15 Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-18 1(8) Plats och tid Beslutande Kulturskolan, Tonhöjden, Älmhult Onsdagen den 18 juni 2014 kl 14.30 17.15 Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson (C) Kenneth Emilsson

Läs mer

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Aktiviteter Sätt guldkant på tillvarondin eller någon annans April-Maj-Juni 2014 April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo Se sista sidan för mer som händer VARJE VECKA Onsdag

Läs mer

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg.

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg. Höstlovskul vecka 44 Höstlovslediga barn är välkomna till Badhuset, Biblioteket, fritidsgårdarna, Parken och Söderslättshallen vecka 44! På programmet finns bland annat dans, innefotbollsturnering, gipsporträtt,

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

www.hallsberg.se/hostlov

www.hallsberg.se/hostlov Hä n d h e ö r 2 s 7 p ih t o l å all kt o sb - 2 ve er gs nov t k 2 om 01 mu 4 n Äntligen höstlov! Ingen skola, inga läxor. Vad ska du hitta på då? Under lovet erbjuder vi dig massor av olika aktiviteter

Läs mer

Höstens Fritidsprogram

Höstens Fritidsprogram Höstens Fritidsprogram 2011 Hej, Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram. I höstens program hoppas jag att du hittar något kul att göra. Glöm inte att titta in på Fritidens hemsida www.fffvarberg.se

Läs mer

Välkommen till Sportlovet 2014

Välkommen till Sportlovet 2014 Sportlov i Järfälla Välkommen till Sportlovet 2014 Järfälla kommun arrangerar sedan många år tillbaka sportlovsaktiviteter för kommunens barn och ungdomar. Aktiviteterna sker i samarbete med fritidsgårdarna,

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR

HÄLSOVECKA. Den 6-13 september ordnar Hofors kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR HÄLSOVECKA Den 6-13 september ordnar kommun och Ovako en hälsovecka kring INSPIRATION, MOTIVATION, ÅTERHÄMTNING, KOST, TRÄNING OCH KULTUR Hälsoveckan inleds söndagen den 6/9 med Aktivera loppet, och avslutas

Läs mer

FRITIDSPROGRAM November

FRITIDSPROGRAM November FRITIDSPROGRAM November 2013 En månad fylld av DANS 1 FRITIDSAKTIVITETER FÖR DIG SOM BOR I KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUN Karlstads Kommuns Fritidsverksamhet (LSS) För personer med funktionsnedsättning i

Läs mer

Fritidsnytt. Nr 1/2015

Fritidsnytt. Nr 1/2015 Fritidsnytt Nr 1/2015 Här kommer vårens program! Här kommer en del av de aktiviteter som erbjuds denna termin. Det finns aktiviteter som du känner igen sedan innan, och vi erbjuder nya cirklar som vi hoppas

Läs mer

VECKA 8. Sjöbo kommun

VECKA 8. Sjöbo kommun VECKA 8 Sjöbo kommun Sportlovsprogrammet 2015 Äntligen är det sportlov! Det finns massor av roliga aktiviteter att välja bland under hela veckan - även om det inte är snö. En del av aktiviteterna kräver

Läs mer

SPORTLOV. www.upplands-bro.se

SPORTLOV. www.upplands-bro.se SPORTLOV 2015 www.upplands-bro.se SPORTLOV PÅ KONSTSKOLAN CIRKUSSKOLA! VECKOPROGRAM: Måndag 23/2 kl 13.00 15.00 Smyckesverkstad: kom och gör ditt eget macraméarmband. Material finns på plats. Tisdag 24/2

Läs mer

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se

Inga-Lill Malmgren Fritidsassistent telefon 0414-819333 mobil 0709-819256 mail ingalill.malmgren@simrishamn.se Ett häfte samlat med aktiviteter från studieförbund, föreningar och organisationer i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad kommuner. Alternativet riktar sig till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP

SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP SLUTA SKJUTA UPP! - FÖRELÄSNING OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP Karolina Källoff karolina.kalloff@mah.se Studenthälsan DAGENS AGENDA Vad är prokrastinering och varför skjuter vi

Läs mer

Fritidsverksamhet för dig som har funktionsnedsättning. Program Hösten. Höstens program hittar du också på www.kungsbacka.se/funktionshindrade

Fritidsverksamhet för dig som har funktionsnedsättning. Program Hösten. Höstens program hittar du också på www.kungsbacka.se/funktionshindrade Fritidsverksamhet för dig som har funktionsnedsättning Program Hösten 2014 Höstens program hittar du också på www.kungsbacka.se/funktionshindrade Hej! Hoppas att du har haft en skön sommar med lata dagar

Läs mer

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj.

Program 2010 Trikumo MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR! Hälso- och klimatjakten Fortsätter under våren och avslutas den 16 maj. Trikumo Hej! vänder sig till dig som är anställd på minst 40% inom kommunen, Borgholm Energi samt Ölands Kommunalförbund. Vi har planerat mycket inför 2010! Här kan ni läsa om alla våra aktiviteter, resor

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 maj - 31 augusti 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer en närstående

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet

Senaste nytt från Anhörigstödet Senaste nytt från Anhörigstödet Augusti 2015 Till dig som är anhörig till någon närstående familjemedlem, släkting, god vän eller granne, vilken är långvarigt sjuk, har ett missbruk/beroende, är äldre,

Läs mer

Kalender december 2009. 6/12 Andra Advent Jultallrik hos Esters. Obs endast förhandsbokning. Senast 1 vecka innan.

Kalender december 2009. 6/12 Andra Advent Jultallrik hos Esters. Obs endast förhandsbokning. Senast 1 vecka innan. Evenemangslista ... 2009.11.14 2010.01.10 Hans M Karlsson Hans M Karlsson är född och uppvuxen i Värmland. Han har under många år arbetat som professionell fotograf inom press och reklam. Under de sista

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

Talboksklubben Vi träffas och berättar om nya DAISY-böcker. Fika. Onsdagen den 19 september kl 14.00-15.00

Talboksklubben Vi träffas och berättar om nya DAISY-böcker. Fika. Onsdagen den 19 september kl 14.00-15.00 Bibliotekets höstprogram 2012 Cecilia Gyllenhammar Vad säger Maja Ekelöfs blick? Rapporter från en skurhink 2012. Karlskoga kommunarkiv bjuder in till föreläsning med Cecilia Persson. Onsdagen den 12 september

Läs mer

Program för SPORTLOVET. Dals-Eds kommun

Program för SPORTLOVET. Dals-Eds kommun Program för SPORTLOVET 2013 Dals-Eds kommun Sportlovsprogram 2013 i Ed Fredag 15/2 18.30-23.00 Ungdomens Hus Ungdomens Hus Från åk 7 och upp till 20 år (åk 7 går hem kl 22) Tel.nr 192 95 Lördag 16/2 18.30-23.00

Läs mer

VIF startades den 4 maj 2006.

VIF startades den 4 maj 2006. VIF startades den 4 maj 2006. Tanken med den här föreningen är att förena människor, oavsett ursprung, kultur, religion, kön eller hudfärg. Ett sätt att knyta kontakter och lära sig mer om olika kulturer.

Läs mer

för mer info. se www.skanesdjurpark.se

för mer info. se www.skanesdjurpark.se 1 Lär dig paddla kajak och ha kul i kanotskola! Åk. 3 - uppåt Tid: Mån 14 juni - tors 17 juni, kl.l10.00-15.00. Söndag 13 juni k.l15.00 har vi föräldraträff med information om kanotskolan. Kostnad: 500kr

Läs mer

S O M M A R. SittaDansaPlaskaHängaLäsaKajta. BadaUpptäckaSolaChillaFotaDyka. UpplevaVandraSkapaÄtaFiska

S O M M A R. SittaDansaPlaskaHängaLäsaKajta. BadaUpptäckaSolaChillaFotaDyka. UpplevaVandraSkapaÄtaFiska S O 2014 M M A R BadaUpptäckaSolaChillaFotaDyka ChattaAktiveraGåVaraNjutaSova HoppaVilaLekaSurfaSkypaSofta CyklaSimmaKlättraSjungaShoppa FikaSpringaGrävaSpelaSkejta SittaDansaPlaskaHängaLäsaKajta UpplevaVandraSkapaÄtaFiska

Läs mer

Studieprogram höst & vår 2014/2015

Studieprogram höst & vår 2014/2015 Studieprogram höst & vår 2014/2015 För dig som har en funktionsnedsättning Viktigt att veta för dig som går i en studiecirkel Vill du anmäla dig till en studiecirkel så kan du fylla i och skicka in blanketten

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2015

SPORTLOVSPROGRAM 2015 SPORTLOVSPROGRAM 2015 HEJ! Nu är det dags för sportlov på södra Öland! Hoppas du har sett fram mot det och hinner göra mycket kul under lovet. I sportlovsprogrammet hittar du vad som händer på biblioteken

Läs mer

SPORTLOVS PROGRAM. 5 OS-tävlingar. LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an. ...där alla kan bli vinnare!! (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Sälen

SPORTLOVS PROGRAM. 5 OS-tävlingar. LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an. ...där alla kan bli vinnare!! (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Sälen Sälen SPORTLOVS PROGRAM LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Skridskor Biljard för tjejer ACTIC Hockey utan skridskor? 5 OS-tävlingar Curling Bowling Skytte Pulkarace

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Testa treet-dance måla graffi ti! Tennis Cirkus Bibliote kets fi lmvisning ysk Fifaturnering väl med semlor FEBRUARILOV 2015

Testa treet-dance måla graffi ti! Tennis Cirkus Bibliote kets fi lmvisning ysk Fifaturnering väl med semlor FEBRUARILOV 2015 nce a d Streets T es ta måla graffiti! C i irkus Tenn Bibl ning iotekets filmvis y skv ä M g Fifaturnerin ll med semlor FEBRUARILOV 2015 1 Här hittar du en massa roliga saker att göra under februarilovet.

Läs mer

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011

Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Program för Fairtrade Fokus i Norrköping 2011 Måndag 10 oktober söndag 23 oktober Harrys erbjuder hemlagad Fairtrade kaka med apelsin&mangotäcke samt Fairtrade- och KRAV märkt kaffe. Pris: 85:- Harrys,

Läs mer

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja PROGRAM CLUB FREJA Vår och höst 2014 Våren 2015 För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja Månadsmöten Vår och höst 2014 Club Freja Månadsmöten hålls vanligen första tisdagen i månaden

Läs mer

S P O R T L O V E T 2 0 1 0

S P O R T L O V E T 2 0 1 0 S P O R T L O V E T 2 0 1 0 Var så god här är vårt lovprogram för 2010 Som du ser så finns det en hel del av trevliga aktiviteter, som våra föreningar, företag och även vissa kommunala nämnder bjuder på

Läs mer

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00.

Bordtennishallen måndag 17/2 kl 13:00-15:00. På sportlovet har vi öppet som vanligt! Vi kommer att ha olika aktiviteter, men givetvis är det fritt att bara hänga! www.tomelilla.se/soffta eller Soffta (the Official page) på Facebook ~~~~~ Bordtennishallen

Läs mer

SPORTLOV 2015 Sportlovsaktiviteter i Sigtuna kommun 23-27 februari 2015

SPORTLOV 2015 Sportlovsaktiviteter i Sigtuna kommun 23-27 februari 2015 SPORTLOV 2015 Sportlovsaktiviteter i Sigtuna kommun 23-27 februari 2015 VAD VILL DU GÖRA? MASSOR AV AKTIVITETER PÅ SPORTLOVET Sportlovet bjuder på sjudande aktiviteter för alla barn och ungdomar i Sigtuna

Läs mer

Häls veckan. Hälsomässa. Lördag 12 oktober-torsdag 17 oktober. Nu är det åter dags! Hälsovecka för alla boende och besökare i Arboga.

Häls veckan. Hälsomässa. Lördag 12 oktober-torsdag 17 oktober. Nu är det åter dags! Hälsovecka för alla boende och besökare i Arboga. Häls veckan 2013 Lördag 12 oktober-torsdag 17 oktober Nu är det åter dags! Hälsovecka för alla boende och besökare i Arboga. Tillsammans med lokala företag, föreningar och organisationer erbjuder Hälsoveckan

Läs mer

FRITIDSKALENDERN. Information om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning HÖSTEN OCH VINTERN 2013

FRITIDSKALENDERN. Information om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning HÖSTEN OCH VINTERN 2013 FRITIDSKALENDERN LJUNGBY KOMMUN Information om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning HÖSTEN OCH VINTERN 2013 Socialförvaltningen Barn och utbildningsförvaltningen Kultur och

Läs mer

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Äldreomsorgen i Gällivare Kommun Gällivare Kommun och socialnämnden ser det sociala

Läs mer

Sprallsång höst 2014. Välkommen till Stallet och Sprallsången. Kom klockan 11.00 12.00 eller klockan 13.00 14.00. 18 okt 8 nov 22 nov 6 dec

Sprallsång höst 2014. Välkommen till Stallet och Sprallsången. Kom klockan 11.00 12.00 eller klockan 13.00 14.00. 18 okt 8 nov 22 nov 6 dec Sprallsång höst 2014 Välkommen till Stallet och Sprallsången Kom klockan 11.00 12.00 eller klockan 13.00 14.00. 18 okt 8 nov 22 nov 6 dec Stallet Folk- och världsmusik, ingång från Blasieholms torg 10,

Läs mer

Barnteater. Bokfrukost

Barnteater. Bokfrukost Karlskoga biblioteks vårprogram 2013 Barnteater Foto: Martin Skoog Hemma hos med Teater TR3 Söndag 27 januari kl 11.00 och kl 13.00 Ålder 3-6 år. Cirka 35 minuter. En liten man i ett litet hus. En alldeles

Läs mer

Kultur- och Fritidsnytt. För personer med funktionsnedsättning

Kultur- och Fritidsnytt. För personer med funktionsnedsättning Kultur- och Fritidsnytt För personer med funktionsnedsättning Pluspolarekortet Pluspolarekortet ger dig med funktionsnedsättning och som bor i Lidköpings kommun möjlighet att ta med dig en vän om extra

Läs mer

SPORTLOVS PROGRAM. LINDESBERG 2015 för dig i 4-9:an. (men i vissa fall även andra åldersgrupper) MÄSTARE

SPORTLOVS PROGRAM. LINDESBERG 2015 för dig i 4-9:an. (men i vissa fall även andra åldersgrupper) MÄSTARE SPORTLOVS PROGRAM Pulkarace Parkour Curling LINDESBERG 2015 för dig i 4-9:an (men i vissa fall även andra åldersgrupper) ACTIC Dans Skridskor Bowling Fotbollsturnering MÄSTARE Skytte Mästartröja Bollspel

Läs mer

På tapeten i Svalöv. 20-29 oktober. Kulturveckan

På tapeten i Svalöv. 20-29 oktober. Kulturveckan På tapeten i Svalöv 20-29 oktober Kulturveckan 2012 HELA KULTURVECKAN PÅ BIBLIOTEKET Utställning Inlämnade konstverk till Kulturpriset 2012 Susanne Jardeback Ximena Narea Gunilla Lervik Cutileiro Mirra

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Kultur 2014 i Nordmalings kommun - sammanställning

Kultur 2014 i Nordmalings kommun - sammanställning Kultur 2014 i Nordmalings kommun - sammanställning Kulturhuvudstadsåret 2014 delas in enligt samernas åtta årstider: (December-Mars); vinter (Mars-April); (April-Maj); Försommar (Juni); Sommar (Juni-Juli);

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

Fredag 4/5 13.30-14.30 Vi spisar skivor. ( Ta gärna med dina vinylskivor)

Fredag 4/5 13.30-14.30 Vi spisar skivor. ( Ta gärna med dina vinylskivor) Öppet helgfri mån-fre kl.8.00 16.00. Snapphanev. 22. 177 54 Järfälla Tisdag 1/5 Onsdag 2/5 13.30-14.15 Första maj. Jörgen Rönnberg kommer och spelar dragspel & fiol för oss. Torsdag 3/5 10.00-11.00 Promenadgrupp.

Läs mer

Hälsans hus. Herrgärdets Mötesplats. Månadsprogram oktober. MÅNADSPROGRAM Oktober

Hälsans hus. Herrgärdets Mötesplats. Månadsprogram oktober. MÅNADSPROGRAM Oktober MÅNADSPROGRAM Oktober Herrgärdets Mötesplats Hälsans hus 2015 Månadsprogram oktober Herrgärdets mötesplats Knutsgatan 2D Telefon: 021-39 03 06 Dagverksamhet: 021-39 03 06 Reception: 021-39 03 00 Restaurang:

Läs mer

Upptäck! äldreveckan Lundby stadsdelsförvaltning. 24 28 oktober Ett friskt och aktivt liv Program & aktiviteter

Upptäck! äldreveckan Lundby stadsdelsförvaltning. 24 28 oktober Ett friskt och aktivt liv Program & aktiviteter Upptäck! äldreveckan Lundby stadsdelsförvaltning 24 28 oktober Ett friskt och aktivt liv Program & aktiviteter 2011 1 Lundby stadsdelsförvaltning och Lundby pensionärsråd bjuder in till en spännande vecka

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

kl.17.30-18.30 nybörjare 6-8 år

kl.17.30-18.30 nybörjare 6-8 år SPORTLOVSDISCO PÅ ÄLVKULLEN FREDAG 19/2 HEDROK i stora salen på Älvkullen LÖRDAG 20/2 från kl. 13.00 ÅK. 4-uppåt Lågstadiet kl. 18.00-19.30 Mellanstadiet kl. 19.45-22.30 Prova på figurspel,kortspel,sällskapsspel

Läs mer

Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram. I höstens program hoppas jag att du hittar något roligt att göra.

Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram. I höstens program hoppas jag att du hittar något roligt att göra. Fritidsprogrammet Våren 2015 Hej, Nu är det dags för ett nytt fritidsprogram. I höstens program hoppas jag att du hittar något roligt att göra. Glöm inte att titta in på Fritidens hemsida http://fffvarberg.dinstudio.se/

Läs mer

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras).

Öppet hus Varje onsdag är det öppet hus på Klippgatan 8 mellan kl 13-15. Entrébiljett 25 kr (inkl kaffe med dopp), 30 kr (när smörgås serveras). HUVUDSTA PENSIONÄRSFÖRENING Klippgatan 8 171 47 SOLNA Tel: 08 27 50 32 Hemsida: www.pro.se/huvudsta E-mail: huvudstapro@gmail.com Nr 3 8 september 2015 Höstprogrammet 2015 Månadsmöten hålls på Skoga Äldreboende,

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING MUSIK LIVE & ONLINE ON/OFF I LJUSDAL BRÄDSPEL & KINECT LÄSA PÅ OLIKA SÄTT TISDAG 12 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING För alla som vill prova på handarbete. Du som redan kan, kom

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Aktiviteter för Ett friskare Sverige under v.16 (19-25 april)

Aktiviteter för Ett friskare Sverige under v.16 (19-25 april) Aktiviteter för Ett friskare Sverige under v.16 (19-25 april) Dubbelkvarten - lunch och en bit kunskap? Dubbelkvartar för Ett friskare Sverige! På Campus i Östersund. http://www.miun.se/mittuniversitetet/nyheter/aktuellt/kalendarium/

Läs mer

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING DELTAR MED FOLKHÄLSOINSTITUTET INBJUDAN TILL

SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING DELTAR MED FOLKHÄLSOINSTITUTET INBJUDAN TILL INBJUDAN TILL SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING DELTAR MED FOLKHÄLSOINSTITUTET UPPMÄRKSAMHETSVECKA DEN 19-25 APRIL FÖR ÄLDRE ÖVER 65 ÅR OCH FUNKTIONSNEDSATTA I TENSTA SERVICEHUS SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING

Läs mer

kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre

kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre 1 Sommar 2015 kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre KULTURGUIDE Kultur- och fritidsförvaltningen, sommar 2015 Välkommen att ta del av sommarens kulturguide 2015! I Simrishamns kulturguide

Läs mer

FUB i Södra Roslagen söker administrativ hjälp Deltidsanställning enligt bifogad annons

FUB i Södra Roslagen söker administrativ hjälp Deltidsanställning enligt bifogad annons Medlemsinfo Augusti 2015 Aktiviteter m m Bostad för era ungdomar? VIKTIGT möte för ANHÖRIGA till alla som vill flytta hemifrån de närmaste 5 åren!!! Tisdag den 13/10, klockan 18:30 20:30 i Grindtorpskyrkans

Läs mer

Mötesplats Duvan SEPTEMBER 2015

Mötesplats Duvan SEPTEMBER 2015 Mötesplats Duvan SEPTEMBER 2015 Foto: Annika Sandahl Stadsdelsförvaltningen Norr Vi hälsar alla pensionärer i stadsdel Norr varmt välkomna! Våra aktiviteter är i Mötesplatsens lokaler på Engelbrektsgatan

Läs mer

Detta program är sammanställt av kultur- och fritidsförvaltningen. För information om de olika aktiviteterna hänvisar vi till respektive

Detta program är sammanställt av kultur- och fritidsförvaltningen. För information om de olika aktiviteterna hänvisar vi till respektive Detta program är sammanställt av kultur- och fritidsförvaltningen. För information om de olika aktiviteterna hänvisar vi till respektive arrangör/förening. Allmänhetens bad under sportlovet Skillingaryd

Läs mer

Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst

Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst Vecka 11, 10/3-15/3 Vollsjö har öppet onsdag 17-21 och fredag 18-22 Lövestad har öppet tisdag 17-21 och torsdag 17-21

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

i Tierps kommun 2011 Lördag 19 februari Söndag 20 februari

i Tierps kommun 2011 Lördag 19 februari Söndag 20 februari 1 2011 i Tierps kommun 2011 Reservation för eventuella ändringar Programmet uppdaterat 2011-02-11 De program som kräver snö kan komma att ställas in vid snöbrist Lördag 19 februari Kl. 10.00-13.00 Utan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5:

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5: Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 15(20) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0374 106 Folkhälsopolitiskt program, aktivitetsplan 2014-2017 Sammanfattning Kommunens folkhälsoråd har i uppdrag att genom

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013

SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013 SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013 Föreningen RegioLan presenterar LAN 2013 i Sporthall. När: lördag 16/2 till tisdag 19/2. Tid: Insläpp 15.00 lördagen den 16:e. Under lanet anordnas turneringar

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till:

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: DISTRIKTSÅRSMÖTE I TUREHOLMSKYRKAN, SÖSDALA LÖRDAGEN DEN 16 APRIL 2011 Medverkan av Distriktets

Läs mer

Socialpsykiatrins. Aktiviteter. våren 2014. Socialpsykiatrin

Socialpsykiatrins. Aktiviteter. våren 2014. Socialpsykiatrin Socialpsykiatrins Aktiviteter våren 2014 Socialpsykiatrin Hej igen! Här kommer info om vårens aktiviteter; både nyheter och favoriter i repris. Socialpsykiatrins Träfflokaler är mötesplats för kreativitet,

Läs mer

uppdaterad 2015-09-12 Aktiviteter 2015

uppdaterad 2015-09-12 Aktiviteter 2015 Som vanligt har vi våra fasta träffar. Januari uppdaterad 2015-09-12 Flitiga fingrar, för oss som vill träffas och prata och skapa lite tillsammans. Datum 2015: 10.00-12.00 i Ingelstad. För mer information,

Läs mer