Varje år skadas 300 personer...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varje år skadas 300 personer..."

Transkript

1 info5 ÄLMHULT Kommuninformation Oktober 2010 Varje år skadas 300 personer... Projektet Det goda föräldraskapet har beviljats 8,5 miljoner av Statens Folkhälsoinstitut för att utveckla föräldrastöd i Kronobergs län i enlighet med definitionen av föräldrastöd i Nationellt strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla. Läs mer på sidan 19 Överraskande Älmhult internationellt & nära Älmhults kommun, Box 500, Älmhult Tfn , fax

2 Innehållsförteckning Älmhult - Sveriges första millenniekommun 3 Vad tycker medborgarna i Älmhult? 4-5 Information från Konsument Södra Småland 6 Tillgänglighetspris Kvalitet i korthet 8-9 Må Bra-Mässa 10 På upptäcktsfärd - ut och rör på dig 11 Almhults Business Incubator 12 Peppar peppar 13 Möckelns station - Fontänhuset Trappan Det goda föräldraskapet 19 Det händer i Älmhultsbygden Vi har lokaler 25 Idrottsskolan Gå och bada - Öppettider i Diö ishall 27 Kulturcafé 28 Barnteater - Föreställningar för hela familjen 29 Höstlov på bibblan! - Nyfiken på släkten 30 Tack för att du sorterar 31 Information om snöröjning - Julgran efterlyses 32 Förflyttningsteknik för anhöriga som vårdar sin närstående hemma. Du får lära dig att förflytta den du vårdar utan risk att skada. Legitimerad sjukgymnast kommer att hålla i utbildningen. Utbildningens omfattning är 4 timmar. Anmäl ditt intresse till anhörigsamordnare så ordnar vi utbildningen allt efter behoven. Anmälan till Kirsti Porkka tfn , berätta gärna vilken hjälp Du behöver. 2

3 Kommunledningsförvaltningen Älmhult Sveriges första millenniekommun I september 2000 genomförde FN en millenniekonferens där 189 länder tillsammans antog en millenniedeklaration som innehåller åtta mål för att minska fattigdomen i världen till Millenniemålen presenterades i Kommuninfo nr 2. Du kan också läsa mer om dem på Det är många stora frågor att fundera över, men alla kan göra något. Global utveckling börjar lokalt. Hur kan just du bidra till att millenniemålen nås? Skaffa dig kunskap Lev som du lär Gå samman med andra som är engagerade Var aktiv Påverka makthavarna Fråga och ställ krav Ett av målen är att säkerställa en hållbar miljö och klimatutveckling. Ett mål som engagerar människor över hela världen. När FN beslutade om millenniemålen skrevs följande målsättningar och åtagande som rör miljön: Vi ska göra vårt yttersta för att befria hela mänskligheten, framför allt barn och barnbarn, från hotet om ett liv på en planet som är oåterkalleligt förstörd av mänskliga aktiviteter och vars naturtillgångar inte länge räcker för människornas behov. Vi beslutar därför att i alla åtgärder som rör miljön följa en ny etik för god hushållning och förvaltning. I Älmhults kommun är hållbar utveckling en av de fyra hörnpelarna i kommunvisionen. Ett exempel på praktisk verksamhet är att all kommunal personal, som använder bil i tjänsten, genomgått utbildning i sparsam körning i augusti. Älmhults kommun undertecknade i november 2009 det så kallade borgmästaravtalet (Covenant of Mayors) Det är en avsiktsförklaring och ett åtagande för ett långsiktigt hållbart samhälle inom klimat och energi. Avtalet är EU-kommissionens initiativ för kommuner som vill nå längre än EU:s målsättning att minska koldioxidutsläppen med 20% till För att fullfölja åtagande måste kommunen genomföra en utsläppsinventering och ta fram en åtgärdsplan för hållbar energi som är övergripande för hela kommunen och kommunens verksamheter i synnerhet. Mer information om borgmästaravtalet finns eller kontakta projektledaren i Älmhults kommun eller

4 Kommunledningsförvaltningen Vad tycker medborgarna i Älmhult? Under våren genomförde Statistiska centralbyrån (SCB) en enkätundersökning bland kommunens invånare. Undersökningen är indelad i tre områden, och i förra numret av kommuninformationen presenterades resultatet från kommunens verksamheter. Denna gång har turen kommit till Kommunen som en plats att bo och leva på. Hur är det bo i Älmhults kommun? Enkäten visar att invånarna i Älmhults kommun jämfört med andra kommuner är: Mer nöjda med: Mindre nöjda med: - Arbetsmöjligheterna - Miljö - Kommunikationer - Kommersiellt utbud - Fritid För övriga områden är Älmhult nära genomsnittet hos de 90 kommuner som genomfört undersökningen hösten 2009 och våren I nedanstående diagram redovisas betygsindex per område. Medborgarnas betyg Rekommendation Fritid Miljö Trygghet Arbetsmöjlighet Älmhult Genomsnitt 90 kommuner Utbildningsmöjligheter Bostäder Kommersiellt utbud Kommunikationer betygsindex

5 Kommunledningsförvaltningen Förutom frågor om olika områden fanns det i enkäten mer allmänna frågor om hur det är att leva i kommunen. Helhetsbetyget för Älmhults kommun är 60 av 100 möjliga i nöjd-region-index. Det är lite lägre än genomsnittet som är 64. För att helhetsbetyget för Älmhult ska höjas är det, enligt enkätsvaren, viktigast med förbättringar inom: Bostäder Kommersiellt utbud Arbetsmöjligheter Inom kommersiellt utbud får nöjesutbudet dåligt betyg. Däremot får utbudet av livsmedelsaffärer bra betyg. Kommentar från kommunstyrelsens andre vice ordförande Monica Haider: Medborgarundersökningar är viktiga för oss som politiker. Vad är viktigt för er? Denna undersökning visar att bostäder är viktigt. Jag skulle vilja säga att det är helt avgörande. Det är det vi har haft fokus på och måste ha fokus på hela tiden. Det kommersiella utbudet kommer att öka i och med ett nytt handelscentrum vid 23:an. När det sen gäller arbetsmöjligheter i Älmhult är det lite svårare. Idag finns fler arbetstillfällen i kommunen än vad det finns arbetsför befolkning. Det innebär att även om alla mellan år som bor i kommunen arbetar så blir inte alla jobb gjorda. Det fattas personer. Därför är det så viktigt att vi ser till att det finns bostäder, så att människor kan flytta hit. Ett bättre nöjesutbud! Det är bara möjligt om vi ställer upp när det händer något i Älmhult. Tyvärr har det inte alltid varit så. Jag tror att det behövs en större befolkning för att få ett bättre nöjesutbud. Allt hänger ihop med bostäder och arbetstillfällen i Älmhult. 5

6 Kommunledningsförvaltningen När du ingår ett avtal på distans har du rätt att ångra ditt köp Ångerrätt Kan jag ha rätt att ångra mitt köp? - Det beror på hur du köpt din vara. Om du köper en vara på postorder, från TV-shop, på Internet, eller vid telefonförsäljning så har du rätt enligt lagen att ångra ditt köp. Köper du din vara i butik finns inte denna rätt att ångra ett köp. Finns det undantag från denna regel? - Ja, det finns undantag från ångerrätten. Hur länge har jag denna rätt? - Ångerfristen löper på 14 dagar. Vid köp av vara så börjar ångerfristen löpa från det att du tagit emot varan eller en väsentlig del av den. Vid köp av tjänst så börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet om tjänsten slöts. Vilken lag kan man hänvisa till? - Lagen som är tillämplig är när det handlar om att ångra ett köp är Distans- och Hemförsäljningslagen (2005:59). Vad händer om jag inte får tag på företaget? - Om företaget inte tillhandahåller sådana kontaktuppgifter så att du kan nyttja din ångerrätt förlängs din ångerrätt automatiskt till ett år. Hur ska jag kunna veta att jag har denna ångerrätt? - De företag som säljer produkter eller tjänster på distans måste i varaktig form informera konsumentens om dennes rättigheter. För mer information är du välkommen att kontakta oss på Konsument södra Småland. Rådgivning i konsumentfrågor finns att få genom att ringa tfn , mån-tors, kl

7 Kommunledningsförvaltningen Tillgänglighetspris 2010 Kommunala Handikapprådet (KHR) önskar förslag på fysiska och juridiska personer som har utfört lovvärda insatser för att öka tillgängligheten för människor med funktionshinder i Älmhults kommun. Insatserna ska vara utförda i Älmhults kommun och kan avse ökad tillgänglighet till lokaler, bostäder, inom- och utomhusmiljö samt till information. Syftet med priset är att uppmuntra betydande insatser för att förbättra tillgängligheten för människor med funktionshinder i samhället. Mer information kan ges av ordföranden i KHR Berith Krook på telefonnummer eller vice ordföranden Siv Nordin på telefonnummer Förslag på personer och motivering till priset skickas till KHR:s sekreterare Ronnie Wallin, Älmhults kommun, Box 500, Älmhult eller via e-post: senast den 31 oktober Vinnaren kommer att utses av KHR och kommunstyrelsens arbetsutskott. Utdelning av priset sker i fullmäktige 7 i januari eller februari 2011.

8 Kommunledningsförvaltningen Kvalitet i korthet Presentationen av mått inom Kvalitet i korthet fortsätter och i detta nummer har turen kommit till området Samhällsutveckling, som bland annat innehåller folkhälsa. Samhällsutveckling Hur mår invånarna i Älmhults kommun? Invånarna i Älmhults kommun mår lite bättre än invånarna i grannkommunerna. Det visar Försäkringskassans ohälsotal som är ett mått på utbetalda dagar från socialförsäkringen. Karensdagar och dagar med sjuklön från arbetsgivaren finns inte med var ohälsotalet i Älmhult 27,8 dagar per invånare år. Det är 5 dagar färre än genomsnittet i landet som var 32,8. Mindre bra Bra 8

9 Kommunledningsförvaltningen Vad gör kommunen för att förbättra folkhälsan? Ett av Älmhults kommuns övergripande mål för 2010 är förbättrad folkhälsa bland kommunens invånare. För att arbeta med den frågan finns bland annat Rådet för brottsförebyggande arbete och folkhälsa (RBF). Rådet har till uppgift att sprida kunskap och inspirera till förebyggande arbete inom trygghet, folkhälsa och brottsförebyggande arbete. En aktuell aktivitet under hösten är Må Bra-veckan och mässan som arrangeras för sjätte året i rad. Syftet är bland annat att de som besöker mässan och aktiviteterna under veckan ska hitta vägar för att må bättre. Under mässdagarna kommer bland annat kommunens arbete med det generella föräldrastödet Det goda föräldraskapet att presenteras. Föräldrastöd är aktiviteter som ger föräldrar kunskap om barns hälsa och utveckling och dessutom stärker det sociala nätverket. För mer information om mässan se sidan 10. Kommentar från folkhälsosamordnare Anette Andersson Alla människor har ett eget ansvar för sina levnadsvanor, men för att kunna göra hälsosamma val måste rätt förutsättningar finnas. En god folkhälsa ska både vara så bra och så jämlikt fördelad som möjligt. För att uppnå det och utjämna de hälsoskillnader som finns idag måste samhällets välfärdsstrukturer främja alla människors möjlighet att göra hälsosamma val i livet. Arbetet med att utveckla stödet för föräldrar i kommunen är en av många viktiga åtgärder för att förbättra folkhälsan och skapa förutsättningar för bättre uppväxtvillkor för våra barn. Vill du veta mer om kvalitetsmåtten så finns information på kommunens webbplats Där har du möjlighet att lämna kommentarer direkt. Du är även välkommen att ringa på tfn Informationen på webbplatsen finns även på engelska Quality in brief- 9

10 Kultur-Fritid vecka i Älmhultsbygden oktober 2010 Må Bra-Mässa OBS! under 2 dagar Lördagen och söndagen den oktober i Haganässkolan, kl anordnas Må Bra-veckan och mässan för sjätte året i rad. Kom och besök mässans utställning och låt dig inspireras Följande utställare är nu anmälda till mässan: ABF och Rättvisemärkt Alternativ-Center Citykyrkan, Kanal 10 o Inblick Haganässkolan Det goda föräldraskapet Elmhults Sport Club Emmas Massage & Kroppsvård Fontänhuset Friskis&Svettis Gashultsspa Hörselskadades förening Karolina Borg Katrin S Massage & Friskvård Kraftkällan Kroppskänslan Kvinnojouren Märta Landstinget Kronoberg Livsgnistan Massage Som Berör Mia Massage Inspiration Missionskyrkan Mokkis Friskvård Må Bäst Orianns Friskvård Pingstkyrkan Presenten För mer information kontakta: RBF, Anette Andersson, tfn eller Kultur-Fritid, tfn Välkomna! Sazzy Nails Smycken Carina L Solicentrum Konst Hantverk Stinsens Vävstuga Tjusigt Yoga Boön Älmhults församling Älmhults Innebandyklubb Älmhults kommun Älmhults Pistolklubb Älmhults Rödakorskrets Älmhults Teaterförening Älmhults Trädgårdsförening - Det finns fortfarande platser kvar för dig som är utställare. - Anmälningsblanketter och mer information finns på Kultur-Fritid - RBF 10

11 Kommunledningsförvaltningen På upptäcktsfärd ut och rör på dig Höstmörker och rusk??? Då är det dags att göra något kul. Under Må Bra-veckan oktober finns inspiration att hämta. Både mässdagarna och hela veckan är fyllda med aktiviteter och arrangemang några exempel Hälsovandring, föreläsning om trädgård och hälsa, matlagning, lunchmusik, smycketillverkning och stavgång. Teater, bio och utställningar i Älmhult. Älmhults Teaterförening har ett antal föreställningar spridda över kommunen under hösten. Barnteatern i Älmhult är väl inarbetad och under hösten är det tre föreställningar. På Folket Hus i Älmhult visas film 3-4 kvällar i veckan och ibland även dagtid. Bio Kontrast-föreningen jobbar också med film och har visningar för både barn och vuxna. Ett utmärkt sätt att få del av storstadens utbud är de överföringar som görs av opera och balett till Folkets Hus i Älmhult. Bland annat visas opera från Metropolitan i New York. I Kulturhuset Blohmé har Älmhults Konstförening sin utställningslokal och varje konstnär har sin utställning ungefär en månad. Älmhults bibliotek ordnar både mindre utställningar och aktiviteter på huvudbiblioteket och ibland även på filialbiblioteken. Även på Möckelsnäs herrgård ordnas konstutställningar under hösten. Gympa, yoga, skidåkning, simning, volleyboll, skridskor, innebandy, dans, tipspromenader exemplen är många på vilka möjligheter som finns för motionsaktivteter. Det finns många föreningar med motionsaktiviteter på programmet. Varför inte vara med på en skön söndagsvandring på Vakö myr den 3 oktober. För den som är 65+ eller dagledig finns ett program med varierade aktiviteter under hösten. För den som önskar erbjuder studieförbunden studiecirklar och kurser i de mest skiftande ämnen. Det händer mycket mer runt om i kommunen och mer information om program och aktiviteter finns i evenemangskalendern på sidan 20-24, på Älmhults kommuns webbplats samt i lokalpressen. 11

12 Kommunledningsförvaltningen Almhults Business Incubator (ABI) Det är ett kontor i en stimulerande och kreativ miljö, som ligger på Torngatan i Älmhult vid fjärrvärmeverket. Väx till i kreativ miljö! Är du på gång att starta ett nytt företag? Vill du ha någon att bolla frågor med? Längtar du efter kollegor? Det finns många hinder i början för den som vill starta företag. ABI vill bara se möjligheter. Därför samlar vi de som vill starta nytt i trevliga lokaler, tillsammans med andra nystartare. Där har du också möjligheter att få dagligt stöd av Växande Älmhult, Nyföretagarcentrum, projektledare, banker, jurister eller vad du behöver. Kostnaden är till en början småländskt gratis. Du ställer upp med en bra idé och ambitionen att skapa ett växande företag! Vill du veta mer så ring Lars Henriksson eller Sölve Johansson PS. Om du vill hjälpa de nya företagen som mentor, sponsor eller konsult så ring Lars eller Sölve! 12

13 Socialförvaltningen Informationskampanj 1-8 oktober om äldres säkerhet och anhörigas rätt till stöd. Biblioteket skyltar med olika medier och hjälpmedel för äldre och personer med olika funktionsnedsättningar. Skrattinstruktör Katarina Lönngren guidar oss till skrattets välgörande värld den 1 oktober, kl , i Blohmésalen. Efter föreläsningen blir det kaffe och möjlighet till frågor. Peppar, peppar - utställning om äldres säkerhet finns på biblioteket och på Nicklagården. Utställning om enkla hjälpmedel på Nicklagården 4 och 6 oktober, kl Fika och information på biblioteket, torsdagen den 7 oktober, kl Läs mer på kommunens webbplats Frågor om anhörigstöd, kontakta anhörigsamordnare Kirsti Porkka, tfn Fler aktiviteter är på gång, se vidare annonsering i tidningen. 13

14 Socialförvaltningen Möckelns station VUXENGRUPPEN Vuxengruppen är en enhet inom Omsorgsförvaltningen som arbetar för att stödja vuxna som befinner sig i riskzonen eller har ett alkohol eller drogberoende. Vi erbjuder: rådgivning, stödsamtal, anhörigstöd, NADA (öronakupunktur) i grupp eller enskilt, korttidsboende samt dagverksamhet, med en drogfri gemenskap DAGVERKSAMHET, STATIONEN Dagverksamheten vänder sig till personer med missbruksproblem, som behöver en nykter social gemenskap. Dagverksamheten formas efter besökarnas egna intressen. Öppettider: Mån, tis, tors och fre, kl För att få delta i verksamheten krävs att man är drogfri. Stationen erbjuder: Frukost (gratis), lättare lunch samt eftermiddagsfika till självkostnadspris V V V V V V Telefontider, Vuxengruppen, Tfn Mån, tis, tors och fre, kl Besöksadress: Möckelns Station Stationsvägen 1, Älmhult Fontänhuset Trappan Vi håller till på Vallgatan 10 i Älmhult. Öppet måndag-fredag, kl Föreningen Fontänhuset Trappan vänder sig till människor som har eller haft kontakt med psykiatrin. Medlemskapet är gratis. Grundtanken är gemenskap och delaktighet, där alla deltar efter bästa förmåga. Tillsammans bygger vi en verksamhet med uppgift att öka medlemmarnas självkänsla, självförtroende och förmåga att stärka sina resurser. Allt bygger på frivillighet från medlemmarna. Vi arbetar med det friska hos människan. Du är varmt välkommen att kontakta eller besöka oss! Tfn E-post: 14

15 Hösten 2010 Socialförvaltningen Du som är 65+ eller DAGLEDIG Här kan Du hitta aktiviteter för ett innehållsrikt liv! Med vår livsstil kan vi alla påverka vårt åldrande. Tillsammans med olika föreningar och organisationer i Älmhult erbjuder vi Dig ett omväxlande program med många olika aktiviteter. Lev ett aktivt liv i Älmhult! - välkomna! 15

16 Socialförvaltningen Program för hösten 2010 Speciella aktiviteter Aktivitet Arrangör/Plats Tid och avgift Allsång Anhörigcafé Anhörigcafé vi lagar mat Hantverksgatans anhöriggrupp Liatorps förs hem Stenbrohults förs Nicklagården Lokal Solbacken Nicklagården Lokal Solbacken Hantverksgatan 20A, PRO-lokalen Kaffetåren Stationsvägen 4 Möckeln Stenbrohults församling Tisdagar, kl enligt följande: 21/9, 19/10 och 16/11 Onsdagar, kl enligt följande: 1/9, 13/10, 10/11 och 8/12 Onsdagar, kl enligt följande: 29/9, 27/10 och 24/11 Anmäl en vecka före, tfn Torsdagar jämna veckor, kl Start 9/9 Tisdagar udda veckor, kl med start 14/9 Korsordscafé Biblioteket i Älmhult Tisdagar, kl enligt följande: 7/9, 5/10, 2/11 och 7/12 Fika finns att köpa Kulturcafé Lunchmusik med efterföljande lunch Samtalsgrupp om Gud, tron och livet, Mats Brown Seniorbio Även icke seniorer är välkomna Seniorgympa Kulturhuset Blohmé ABF, Bilda, NBV, Sensus, Vuxenskolan i samarbete med Kultur- Fritid Älmhults kyrka och kyrkbackssalen, Älmhults församling Församlingshemmet Storgatan, Älmhult Älmhults församling Folkets Hus Linnéskolan Friskis & Svettis Måndagar, kl enligt följande: 6/9 Folkmusik från Skåne till Jämtland 4/10 Fula ord finns dom?! 1/11 Svensktoppslåtar och country 6/12 Advents- och julsånger Entré och kaffe 20:- Torsdagar, kl enligt följande: 30/9, 28/10, 25/11 och 16/12 Efterföljande lunch 40:- Torsdagar, jämna veckor, kl med start 9 september Tisdagar, kl enligt följande: 21/9 Luftslottet som sprängdes 19/10 Farsan 16/11 Änglavakt 7/12 Flickan Entré 50:- Onsdagar, kl , under veckorna Prova på gratis den 1 september Terminsavgift 300:- 16

17 Socialförvaltningen Program för hösten 2010 Stående aktiviteter Aktivitet Arrangör/Plats Tid och avgift Stilla dag Tematisdag Tio-kaffe Sömncafé Församlingshemmet Storgatan, Älmhult Älmhults församling Liatorps församl hem Stenbrohults församl Stationsvägen 4 Möckeln. Stenb församling Församlingshemmet Storgatan, Älmhults församling och Achima Care AB 17 Lördagen 20/11. En dag i tystnad och stillhet tillsammans med andra. Anmälan och frågor till Agneta Grimberg, tfn Avgift 100:- Tisdagar, kl enligt följande: 5/10, 2/11 och 30/11 Onsdagar jämna veckor, kl med start 8/9 Måndagen 25/10, kl Sov bättre, en föreläsning om sömn av kurator och KBT-terapeut Christina Lindholm Tisdagsträffen Missionskyrkan Tisdagar, kl enligt följande: 31/8 Mitt i livet, Lena Hildingsson- Carlsson 14/9 Att leva i nuet, Agneta Gustavsson 28/9 Gud är där, Gunnar& Marie-Louise Melkstam, Hans & Inger Andersson 12/10 Detta är mitt liv, Beatrice Persson- Bjurhagen 26/10 Människor vi mött i Afrika, Arne & Marianne Sjöberg 9/11 Bildspel, Johann Bjurhagen 23/11 Minnen från Karelen, Jussi Johansson 7/12 Inför julen, Roy Hagberg Träff för alla Välkommen in Välkommen in, enkel lunch Församlingshemmet Storgatan, Älmhult Älmhults församling Ekebo i Diö Stenbrohults församl Liatorps församl hem Stenbrohults församl Fredagar, kl enligt följande:17/9 Jag rör vid dina fötter gamle man, Carl- Wibert Holmén, om afrikanskt sätt att vara människa 15/10 På resande fot i Sydafrika, Christina och Leif Rosén berättar 26/11 Prästen med resten, sång och musik från Ljungby Fredagar jämna veckor, kl med start 10/9 Tisdagar jämna veckor, kl med start 21/9

18 Socialförvaltningen Yoga Program för hösten 2010 Studiecirkel - Studieförbundet Vuxenskolan Plats: Älmhult Mormorsrutor vi skapar genom att virka Fläskpannkaka Anpassat för dig som är lite äldre. Tid: 5 tisdagar, kl ,ledare: Jenny Herz Avgift 560:- Korgar, halsdukar, handledsvärmare, basker, leksaksbakelser Tid: 3 fredagar, kl , ledare: Eva Persson Avgift 360:- + material Traditionell svensk husmanskost för herrar eller damer. Tid: 7 måndagar, kl , ledare: Britt-Marie Lepsenyi. Avgift 890:- + ingredienser 20 rätter à 20 minuter Det går att laga bra mat på kort tid. Lär dig recept för 3 veckor. Tid: 5 tisdagar, kl , ledare: Britt-Marie Lepsenyi. Avgift 620:- + ingredienser Filosofi-café Vi lyssnar på P1:s Filosofiska rummet, fikar och diskuterar. Tid: onsdagar, kl , håller i trådarna: Ulla Pettersson. Avgift 100:-/termin Våga klicka Så använder du en dator. Tid: 6 torsdagar, kl , ledare: Marianne Norrman Avgift 750:- Våga surfa Så använder du internet, fortsättning på Våga klicka. Tid: 6 tisdagar, kl , ledare: Marianne Norrman. Avgift 750:- Har du förslag på nya aktiviteter eller undrar på något ring gärna: - Achima Care AB vårdcentralen, tfn , distriktssköterskor Annika Kihlström, eller Marion Kroon - Friskis&Svettis, tfn SV Studieförbundet Vuxenskolan, Jenny Hertz, tfn Stenbrohults församling, Karin Petersson, tfn Älmhults församling, Agneta Grimberg, tfn eller pastorsexpedition tfn Älmhults kommun Kirsti Porkka, anhörigsamordnare tfn eller Agneta Tjällskog demenssjuksköterska tfn Älmhults Missionskyrka, Elvy Bengtsson eller Lena Hilding-Carlsson, tfn

19 Socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och Kultur-Fritid Föräldrastöd i Kronobergs län Projektet Det goda föräldraskapet har beviljats 8,5 miljoner av Statens Folkhälsoinstitut för att utveckla föräldrastöd i Kronobergs län i enlighet med definitionen av föräldrastöd i Nationellt strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla. Ett utökat föräldrastöd syftar till att förbättra samspelet mellan barn och föräldrar och därigenom främja ungas hälsa. Projektet Det goda föräldraskapet genomförs av Växjö kommun tillsammans med Örebro universitet i samverkan med övriga kommuner i Kronobergs län, landstinget Kronobergs län, Regionförbundet Södra Småland, Länsstyrelsen i Kronobergs län samt Svenska Kyrkan, Smålands Idrottsförbund, IOGT-NTO, Bilda, Sensus och Studieförbundet Vuxenskolan. Projektet genomförs under perioden För mer info: Det goda föräldraskapet Kontaktperson: Åsa Mönster Projektledare, tfn , Information kring det goda föräldraskapet i Älmhults kommun kommer att ges på Må bra-mässan den oktober. Föreläsning med Mona Hedström, utbildare och projektledare för föräldrautbildningen Ömsesidig respekt, den 23 oktober, kl i Haganässkolans aula. Lokala kontaktpersoner: Ann-Christin Stierna, tfn Ann-Christina Karlberg, samordnare, tfn

20 Kultur-Fritid Det händer i Älmhultsbygden...oktober Fre 1 INTERNATIONELL ÄLDREDAG på Älmhults bibliotek, kl Den 1 oktober har utropats till internationell äldredag av FN. På Älmhults bibliotek visas olika medier och hjälpmedel riktade till målgruppen. Lör 2 LAPPTÄCKSUTSTÄLLNING i Brogård, Pjätteryd, kl Kaffeservering SILVERRATTEN - BILRALLY. Start och mål på Däckia, Älmhult. FOTBOLL DAMER div III, Älmekulla, kl Älmhult - Husie INNEBANDY DAMER div II i Haganäshallen, kl Älmhult-Sävsjö BALETT - Svansjön, på Älmhults Folkets Hus, kl Sön 3 VANDRING ÖVER VAKÖ MYR. Arr: Älmhults lokala STF-avdelning LAPPTÄCKSUTSTÄLLNING i Brogård, Pjätteryd, kl TIPSPROMENAD med start från Scoutstugan, Haganäs mellan kl Avgift: 10:- för vuxna, barn t o m 12 år gratis. Bingobrickor 2 kr/st. Skraplotter, kaffe m m utlottas. Arr: Älmhultskorpen och Smålänningen DANSA I HALLABORG, kl Musik: Seniors. Arr: Göteryds PRO Mån 4 KULTURCAFÉ på Kulturhuset Blohmé, kl Se mer info sid 28. BOKCAFÉ på Hallaryds bibliotek, kl Vill du ha lästips och vill du tipsa andra? Kom till Hallaryds bibliotek så träffas vi och pratar om våra läsupplevelser. Ta gärna med en lässugen vän! Vi bjuder på te och kakor. Tis 5 KORSORDSCAFÉ på Älmhults bibliotek, kl TYDA ÄLDRE KORT i Slöjdskolan, Göteryd, kl Arr: Göt Hemb för NYFIKEN PÅ SLÄKTEN? på Älmhults bibliotek, Se mer info sid 30. BIO KONTRAST - En profet på Älmhults Folkets hus, kl Ons 6 ÄLMHULTS MARKNAD STICKCAFÉ på Lönngården, kl , drop-in. Fika erbjuds för 25:-. Ta med eget handarbete. POPQUIZ på Goaroije, Äskya TJEJCAFÉ i Slöjdskolan, Göteryd, kl Arr: Göteryds Hembygdsfören Tors 7 BINGO i medborgarhuset, Liatorp, kl Fre 8 FOTBOLL HERRAR div III, Älmekulla, kl Älmhult - Rydaholm Lör 9 SPEAKEASY NIGHTCLUB 20+, Källargatan, Älmhult. DJ Djurhuus. Sön 10 TIPSPROMENAD med start från Scoutstugan, Haganäs mellan kl Se mer info 3/10. Arr: Älmhultskorpen och Smålänningen VERNISSAGE - Lars Palm, på Kulturhuset Blohmé. Se mer info sid 24. Ons 13 STICKCAFÉ på Lönngården, kl , drop-in. Fika erbjuds för 25:-. Ta med eget handarbete. Tors 14 MOTIONSDANS i Eneborg, kl Musik: Orient. Arr: Virestads SPF BINGO i medborgarhuset, Liatorp, kl Fre 15 TEATER - En ensam rävhane, kl på Speakeasy, Älmhult. Göran Forsmark tillsammans med Teaterföreningen i Älmhult. Biljetter: Älmhults bibliotek eller Britt-Marie Gard, tfn eller Arr: Älmhults Teaterförening, 20

21 Kultur-Fritid Det händer i Älmhultsbygden...oktober Lör 16 FRIMÄRKETS DAG på Älmhults bibliotek, kl Visning av gravyrkonst och olika samlarområden, försäljning av postens nya frimärken, prisutdelning i skoltävlingen Mitt sommaräventyr m m. Arr: Kultur- Fritid i samarb med Frimärksklubben Linné och Ungdomsklubben Linné. INNEBANDY DAMER div II i Haganäshallen, kl Älmhult-Husqvarna PUBAFTON i Urania, Diö. Arr: Diö Samhällsförening Sön 17 TIPSPROMENAD med start från Scoutstugan, Haganäs mellan kl Se mer info 3/10. Arr: Älmhultskorpen och Smålänningen BIO KONTRAST- Till vildingarnas land på Älmhults Folkets hus, kl INNEBANDY HERRAR div III i Haganäshallen, kl Älmhult-Mariannelund Mån 18 SPEGLINGAR AV SMÅLAND på Älmhults bibliotek, kl Kostnad: 20 kr/pers inkl ostkaka och kaffe. Föranmälan: Studieförbundet Vuxensko lan, tfn eller senast 13/10. Arr: Kultur-Fritid i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Tis 19 SENIORBIO - Farsan på Älmhults Folkets Hus, kl Ons 20 STICKCAFÉ på Lönngården, kl , drop-in. Fika erbjuds för 25:-. Ta med eget handarbete. POPQUIZ på Goaroije, Äskya Tors 21 BINGO i medborgarhuset, Liatorp, kl Fre 22 HÖSTFEST i Hallaborg. Muisk: Berts Favoriter. Arr: Göteryds PRO Lör 23 FÖRELÄSNING med Mona Hedström. Se mer info sid 19. INNEBANDY DAMER div II i Haganäshallen, kl Älmhult-Hovshaga OPERA - Boris Godunov av Mussorgskij, Älmhults Folkets Hus, kl SPEAKEASY NIGHTBLUB 28+, Källargatan, Älmhult, DJ Nathalie. Sön 24 TIPSPROMENAD med start från Scoutstugan, Haganäs mellan kl Se mer info 3/10. Arr: Älmhultskorpen och Smålänningen TRIVSELDAG på Hallarydsgården, kl Underhållning och kaffeservering. Hantverksbutiken är öppen. Arr: Hallarydsgården Mån 25 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDER i Linnésalen, kl Tis 26 Trädgård och hälsa - Läkare och psykoterapeut i Alnarpsprojektet Inga-Lena Bengtsson håller föredrag i Haganässkolans aula, kl Entré FILMKVÄLL i Slöjdskolan, Göteryd, kl Arr: Göteryds Hemb fören BIO KONTRAST - London River på Älmhults Folkets hus, kl Ons 27 STICKCAFÉ på Lönngården, kl , drop-in. Fika erbjuds för 25:-. Ta med eget handarbete. Tors 28 LUNCHMUSIK i Älmhults kyrka, kl BINGO i medborgarhuset, Liatorp, kl Lör 30 MOTIONSDANS i Medborgarhuset, Liatorp, kl Musik: Kjell-Reines. Arr: PRO Stenbrohult TEATER - Sjömansvisor, kl i Juddhults Bygdegård. Buss från Bussterminalen i Älmhult, kl Biljetter: Se mer info den 15/10.

22 Kultur-Fritid Det händer i Älmhultsbygden...november Mån 1 KULTURCAFÉ på Kulturhuset Blohmé, kl Se mer info sid 28. Tis 2 KORSORDSCAFÉ på Älmhults bibliotek, kl TYDA ÄLDRE KORT i Slöjdskolan, Göteryd, kl Arr: Göteryds Hembygdsförening HÖSTLOV PÅ BIBBLAN - Tjusiga pärlor. Se mer info sid 30. Ons 3 HÖSTLOV PÅ BIBBLAN - Spökhistorier. Se mer info sid 30. STICKCAFÉ på Lönngården, kl , drop-in. Fika erbjuds för 25:-. Ta med eget handarbete. POPQUIZ på Goaroije, Äskya Tors 5 BINGO i medborgarhuset, Liatorp, kl Lör 6 SPEAKEASY NIGHTCLUB 20+ HALLOWEEN, Källargatan, Älmhult. DJ Scott. Entré 100:-. Sön 7 DANSA I HALLABORG, kl Musik: Tuboys. Arr: Göteryds PRO Tis 9 HÖGLÄSNING i Slöjdskolan, Göteryd, kl Arr: Göteryds Hembygds förening BIO KONTRAST - Miss Kicki på Älmhults Folkets hus, kl Ons 10 STICKCAFÉ på Lönngården, kl , drop-in. Fika erbjuds för 25:-. Ta med eget handarbete. Tors 11 MOTIONSDANS i Eneborg, Eneryda, kl Musik: Scenior s. Arr: Virestads SPF BINGO i medborgarhuset, Liatorp, kl Fre 12 INNEBANDY HERRAR div III i Haganäshallen, kl Älmhult-Ljungby Lör 13 BARNTEATER - Bajskorv 3-5 år. Se mer info sid 29. WHISKYPROVNING på Möckelsnäs herrgård. TEATER - GRÅT INTE CECILIA i Bråthults Bygdegård, kl Manus: Kristina Lugn - Regionteatern. Buss från Bussterminalen i Älmhult, kl Biljetter: Se mer info 15/10. Arr: Älmhults Teaterförening OPERA - Don Pasquale av Donizetti, kl på Älmhults Folkets Hus Sön 14 FARSDAGSFIRANDE i Hallarydsgården, kl med kaffe och tårta. Arr: Hallarydsgården BIO KONTRAST - Kalas, Alfons på Älmhults Folkets hus, kl Mån 15 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDER i Linnésalen, kl Tis 16 SENIORBIO - Änglavakt på Älmhults Folkets Hus, kl Ons 17 BOKSTUNDEN MED LUNCH på Älmhults bibliotek, kl Bibliotekets personal presenterar nya och aktuella böcker. Fri entré. Sopplunch 50:-. Förköp av biljetter den 8-12/11. STICKCAFÉ på Lönngården, kl , drop-in. Fika erbjuds för 25:-. Ta med eget handarbete. POPQUIZ på Goaroije, Äskya SPEAKEASY COMEDY CLUB med David Batra. Support: Anders Ankan Johansson, Rookie: Petrina Karlsson, Källargatan, Älmhult. Förköp på JC. 22

23 Kultur-Fritid Det händer i Älmhultsbygden...november Biljetter släpps 30/9. Tors 18 BINGO i medborgarhuset, Liatorp, kl Lör 20 JULMARKNAD på Lönngården, Älmhult, kl JULMARKNAD i Församlingshemmet och Slöjdskolan, Göteryd, kl Prisutdelning, kl Arr: Göteryds Hembygdsförening JULMARKNAD i Hallarydsgården, kl med julartiklar och hantverk av olika slag. Kaffeservering, lotterier m m. Arr: Hallarydsgården INNEBANDY DAMER div II i Haganäshallen, kl Älmhult-Färjestaden SPEAKEASY NIGHTCLUB 20+, Källargatan, Älmhult. DJ Nermin. Entré 100:-. Sön 21 JULMARKNAD på Lönngården, Älmhult, kl JULMARKNAD i Hallarydsgården, kl med julartiklar och hantverk av olika slag. Kaffeservering, lotterier m m. Arr: Hallarydsgården INNEBANDY HERRAR div III i Haganäshallen, kl Älmhult-Vetlanda Tis 23 BIO KONTRAST - Sebbe på Älmhults Folkets hus, kl Ons 24 STICKCAFÉ på Lönngården, kl , drop-in. Fika erbjuds för 25:-. Ta med eget handarbete. Tors 25 LUNCHMUSIK i Älmhults kyrka, kl TEATER - Tisdagarna med Morrie, kl på Folkets Hus Älmhult. Biljetter: Se mer info 15/10. BINGO i medborgarhuset, Liatorp, kl Fre 26 JULBORD MED SHOW - Johan Wirell & the Reminders på Speakeasy, Lör Källargatan, Älmhult 27 JULMARKNAD i Hallarydsgården, kl med julartiklar och hantverk av olika slag. Kaffeservering, lotterier m m. Arr: Hallarydsgården JULCAFÉ med utställning på Lönngården, Älmhult, kl JULBORD MED SHOW - Johan Wirell & the Reminders på Speakeasy, Källargatan, Älmhult Sön 28 JULCAFÉ med utställning på Lönngården, Älmhult, kl JULMARKNAD i Hallarydsgården, kl med julartiklar och hantverk av olika slag. Kaffeservering, lotterier m m. Arr: Hallarydsgården JULBASAR i Åparken, Diö. Arr: Diö Samhällsförening JULSKYLTNING med tomteverkstad, ponnyridning m m på torget i Älmhult. JULSTUGA i Stinsens vävstuga, Älmhult, kl Försäljning, lotterier och kaffeservering. Mån 29 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDER i Linnésalen, kl Tis 30 TOMTESMYG, kl med start vid Scoutstugan, Haganäs. Arr: Älmhultskorpen Evenemangstips för december och januari ska vara kommunen tillhanda senast den 25 oktober. Fax: , 23 e-post:

24 Kultur-Fritid Stående aktiviteter... okt/nov BIO på Älmhults Folkets Hus. Ord biokvällar: fre, sön och ons, kl 19.00, matiné sön, kl Se Smålänningens veckoblad el i Smålandspostens evenemangsspalt varje fredag. swipnet.se/biokontrast och BRIDGE i Klubblokal, Sommarv 31, Älmhult, 1/9-31/5 måndagar, kl och torsdagar, kl /6-31/8 måndagar, kl Arr: Älmhults Bridgeklubb FRISKVÅRD i motionsspåren i Häradsbäck, Liatorp, Klöxhult och Haganäs. Öppet alla dagar alla tider, ingen avgift. ÖPPET HUS i Stinsens Vävstuga, Älmhult varje tisdag, kl Visning: Sonja, tfn eller Gunnel, tfn Julstuga den 28/11, Försäljning, lotterier och kaffeservering. ÖPPET HUS i Hallarydsgården, onsdagar, kl Aktiviteter och försäljning. Uthyrning och besök övriga tider enligt överenskommelse, tfn , Lennart, tfn eller Agnes, tfn Utställningar Gunilla Ursjö visar foto och måleri på Möckelsnäs herrgård. Utställningen pågår 1/9-30/10. Per Ingemarsson, visar måleri på Kulturhuset Blohmé, Älmhult. Vernissage 5/9, kl Utställningen pågår 5/9-6/10. Arr: Älmhults Konstförening Jeanette Fick visar målningar i Ateljén på Älmhults bibliotek under oktober månad. Lars Palm, visar måleri på Kulturhuset Blohmé, Älmhult. Vernissage 10/10, kl Utställningen pågår 10/10-3/11. Arr: Älmhults Konstförening Magiska Manteln - Se mer info sid 30. Gunnar Ihrén visar fotografier med lokal anknytning i Ateljén på Älmhults bibliotek under november månad. Carina Ericsson, visar måleri på Kulturhuset Blohmé, Älmhult. Vernissage 7/11, kl Utställningen pågår 7/11-1/12. Arr: Älmhults Konstförening recraft - Gör om. Gör snyggt. Gör det själv. En vandringsutställning om återbruk i textila och hårda material. Smycken, förvaring, inredning och gåvor är olika teman i utställningen. Utställningen visas på Älmhults bibliotek, 15/11-8/12. Arr: Kultur-Fritid i samarbete med Hemslöjden i Kronoberg Secondhandbutiker KUPAN - Rödakorsets Secondhand-butik, Knutsgatan 8, Älmhult. Öppet mån-ons, kl Sista lördagen i månaden, kl Med reservation för 24 eventuella ändringar - Pingstkyrkans Second Hand Häradsgatan, Älmhult. Öppet helgfria lördagar, kl med café.

25 Kultur-Fritid Möjlighet till lek och idrott VI HAR LOKALER för idrott, möten, studier, barnkalas, bad och relax. Ta med familj och goda vänner. Det finns möjlighet till lek och idrott i våra idrottshallar/gymnastiksalar och simhall. Webb-bokning På kan du hitta lediga tider och se bokning i idrottshallar, gymnastiksalar, fotbollsplaner-grus och simhall. Här kan du också se fakta om de olika objekten. Du som inte har tillgång till internet kan boka hos Kultur-Fritid, tfn , fax Telefontid: mån-fre, kl Välkomna! Kultur-Fritid 25

26 Kultur-Fritid Aktivitetsplan för Idrottsskolan åringar Vecka Dag Plats Aktivitet Förening 35 Onsdag Haganässkolan UPPTAKTSSTRÄFF Älmekulla Fotboll Älmhults IF Diö Ishall Skridsko Diö GoIF Hockey 44 HÖSTLOV 8-åringar Vecka Dag Plats Aktivitet Förening 35 Onsdag Haganässkolan UPPTAKTSTRÄFF Fågelvägen Orientering OK Älme 40 Haganässkolan Bangolf Magazinet Bockatorp Ridning Älmhult Linnébygdens Ridklubb 44 HÖSTLOV Mer information finns på eller kontakta Kultur-Fritid, Thomas Franzén, tfn , e-post 26

27 Kultur-Fritid tfn , Höstlovstider v 44 Vår populära rutschkana är på plats under hela lovet (ej fredag kväll & söndag) Mån, kl Tis, kl , Ons, kl Tors, kl , Fre, kl , Sön, kl Motionssim & Pensionärsbad inställt under lovet Stenbrohults Konstisbaneförening OBS! Ishallen är ej bemannad ovanstående tider. Reservation för ev ändringar p g a matcher, julcup et c. Ring alltid ishallen för besked. Tfn Diö ishall Under höstlovet vecka 44 gäller följande tider: Mån-fre, kl utan klubba, kl med klubba OBS! Hjälm är obligatoriskt när man är på isen! 27

28 Kultur-Fritid Entré och kaffe 20 kr. Kulturcafé Program hösten 2010 OBS!! Inför varje café finns det möjlighet till förköp av biljetter på Älmhults bibliotek, tfn Oktober Måndag 4/10, kl November Måndag 1/11, kl December Måndag 6/12, kl och OBS tiden! Fula ord finns dom?! Med utgångspunkt i egna barndomsupplevelser från 1940-talet går Bengt Dagrin, författare till Fula Ordboken, bakåt i ordhistorien för att visa hur vi människor uppfattat fult och fint i språket både i tid och rum. OBS! Känsliga lyssnare varnas!! Arr: Studieförbundet Vuxenskolan Svensktoppslåtar och country Mona G, Växjö, sjunger och spelar egna och andras låtar. Arr: ABF Advents- och Julsånger Med Ingemar Hedberg, Växjö, dragspel och Inga-Maj Einarsson, Diö, sång. Arr: Bilda Kulturcafé i Kulturhuset Blohmé ett arrangemang av ABF, Bilda, NBV, Sensus och Vuxenskolan i samarbete med Kultur-Fritid. 28

29 Kultur-Fritid Älmhults kommun IKEA Fritidsklubb Älmhults Teaterförening 29

30 Kultur-Fritid Nyfiken på släkten? Tisdag 5 oktober, kl Älmhults bibliotek Nu kan du få veta hur man släktforskar på ett enkelt sätt! Niklas Hertzman, vd på Arkiv Digital, berättar hur det går till, både för dig som vill forska på biblioteket och för dig som hellre gör det hemifrån. Fri entré. I samarbete med Arkiv Digital. Höstlov på bibblan! Magiska Manteln 25/10-12/11 Älmhults bibliotek Vandringsutställning som bjuder barn i åldrarna 6-12 år på ett litet stycke islamisk kultur. I samarbete med Riksutställningar. Tjusiga pärlor Tisdag 2 november, kl Sagorummet, Älmhults bibliotek Gör dina egna tjusiga smycken av glas- eller sötvattenspärlor! Malin Johansson från Tjusigt.nu tipsar om hur du kan göra ringar, armband och halsband med så kallad memorywire, något som kan varieras i mängder. Ta gärna med dig din mamma eller pappa eller någon annan vuxen som du känner och upptäck en ny hobby tillsammans. Från 8 år. Kostnad: 75 kr/person inklusive material. Föranmälan till Studieförbundet Vuxenskolan, tfn eller I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Spökhistorier Onsdag 3 november, kl Sagorummet, Älmhults bibliotek Eva Andersson från Sagomuséet i Ljungby skrämmer höstlovslediga barn. För dig som går i F-5. Fri entré. Skolgatan 1, tfn

31 31 Tekniska förvaltningen

32 Tekniska förvaltningen Information om snöröjning Tekniska förvaltningen kommer på kommunens webbplats inför vintern att informera om fastighetsägarnas ansvar för vinterväghållning av gångbana med mera. En prioriteringslista avseende huvudgator vid snöröjning och halkbekämpning i Älmhults tätort kommer också att finnas. Julgran efterlyses! Tekniska kontoret/gatuavdelningen efterlyser en julgran, ca 15 m hög till offentlig utsmyckning julen Har du en gran eller vet var det finns en, på ett avstånd av cirka fem km från tätorten. Hör av dig till oss så kommer vi ut och tittar. Pris diskuteras! Kontakta Ingela, tfn

nens dag Kulturhuset Ba på Skolutveckling Dejeskolan i framkant med ny skollag sid 5 Författarvecka Läsintresset ska öka med författarbesök sid 11

nens dag Kulturhuset Ba på Skolutveckling Dejeskolan i framkant med ny skollag sid 5 Författarvecka Läsintresset ska öka med författarbesök sid 11 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Ba på nens dag Kulturhuset Gilla oss på Facebook Författarvecka Läsintresset ska öka med författarbesök sid 11 Frågor

Läs mer

Nr 10- oktober 2012. Högsby Fågelfors Grönskåra Berga Långemåla Ruda Fagerhult

Nr 10- oktober 2012. Högsby Fågelfors Grönskåra Berga Långemåla Ruda Fagerhult Nr 10- oktober 2012 Högsby Fågelfors Grönskåra Berga Långemåla Ruda Fagerhult BABYBOOM HATTAR, hattar, hattar 15-årsjubileum och mycket mer... Välkommen till Smålands vackraste plats! À la carte, våfflor

Läs mer

Föreningsliv och aktivitetsutbud för äldre

Föreningsliv och aktivitetsutbud för äldre Föreningsliv och aktivitetsutbud för äldre i Lindesbergs Kommun - en sammanställning Linda Sandberg, Hälsoutvecklare April 2009 Rev. augusti 2010 Innehållsförteckning Inledning...4 Föreningar och verksamheter

Läs mer

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar Mälarnära..... samhällsinformation från Upplands-bro kommun n 4:2013 Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro Under hösten deltar Upplands-Bro kommun i två nationella satsningar i matematik, Pisa

Läs mer

Nr5. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Nr5. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag X Värmlands X första skatepark i betong Om- och tillbyggnad av Dejeskolan Teknikverkstad för barn Den vita årstiden kan

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag BILAGA Vi bjuder på kartor till Friska Forshaga Tema FRISKVÅRD Ekonomisk summering av 2012 Kommun och orienteringsklubbar

Läs mer

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Nr 4, december 2012 Lomma Trygghet och säkerhet tema på mässa för seniorer Seniorers fallolyckor kostar samhället stora summor

Läs mer

informerar februari 2013 Ersättningsnämnden Vi söker semestervikarier Det blir sommar i år också och vi söker nu semestervikarier

informerar februari 2013 Ersättningsnämnden Vi söker semestervikarier Det blir sommar i år också och vi söker nu semestervikarier Simrishamns kommun informerar februari 2013 Kalendarium Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Det betyder att vem som vill får komma och lyssna. Allmänheten får ställa frågor som rör ärenden till

Läs mer

Bo trotsar konjunkturen och startar eget

Bo trotsar konjunkturen och startar eget Information till invånare i Flens kommun Nr 1 2009 Bo trotsar konjunkturen och startar eget Bild: Lasse Skog Nytt hopp föds i Malmköping Därför har elever på BCPW så bra betyg Missa inte nya evenemangsguiden!

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kon takten Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! på oss

Läs mer

Öppet hus hos Högsby Energi... sid 11 Mittpunkt informerar... sid 6 Högsby kommun informerar... sid 10 Evenemangskalender...

Öppet hus hos Högsby Energi... sid 11 Mittpunkt informerar... sid 6 Högsby kommun informerar... sid 10 Evenemangskalender... Nr 10 - oktober 2014 2014-10 okotber INNEHALL 2008-03-19 jan_innehåll 2014-10-20 08:18 Sida 1 Högsby Fågelfors Grönskåra Berga Långemåla Ruda Fagerhult Tema - Må bra... sid 4-5 Invigning på Storgatan...

Läs mer

Information från Vännäs kommun 3:2013 HÄR & NU 3:2013 1

Information från Vännäs kommun 3:2013 HÄR & NU 3:2013 1 Information från Vännäs kommun 3:2013 HÄR & NU 3:2013 1 Härliga höst! Vännäs kommun fortsätter att växa, vid halvårsskiftet hade befolkningen ökat med 30 personer, en utveckling som är mycket positiv.

Läs mer

Tema: Aktiv pensionär sid 8-13 Satsningar inom demensvården sid 28 Pensionärsföreningar sid 34-43

Tema: Aktiv pensionär sid 8-13 Satsningar inom demensvården sid 28 Pensionärsföreningar sid 34-43 Tema: Aktiv pensionär sid 8-13 Satsningar inom demensvården sid 28 Pensionärsföreningar sid 34-43 Innehåll Kommunala pensionärsrådet - KPR 4 Fakta om äldreomsorgen 5 Telefonlista-nära till hands! 5 Intervju

Läs mer

Information från kommunstyrelsen till Dig som bor i Lomma kommun

Information från kommunstyrelsen till Dig som bor i Lomma kommun Lommaaktuellt Nr 3, september 2011 Information från kommunstyrelsen till Dig som bor i Lomma kommun ÄNNU EN FÖRSKOLA INVIGD Behovet av förskoleplatser i kommunen är fortsatt mycket stort. För någon vecka

Läs mer

KONTAKTEN. FABO vill bygga BOSTÄDER FÖR ÄLDRE i centrala Deje s.4 Hur är det att bo på KLARÄLVSGÅRDEN? s.5. Nr 8 December 2005. forshaga.

KONTAKTEN. FABO vill bygga BOSTÄDER FÖR ÄLDRE i centrala Deje s.4 Hur är det att bo på KLARÄLVSGÅRDEN? s.5. Nr 8 December 2005. forshaga. Nr 8 December 2005 forshaga.se FABO vill bygga BOSTÄDER FÖR ÄLDRE i centrala Deje s.4 Hur är det att bo på KLARÄLVSGÅRDEN? s.5 44617kont8.p65 1 2005-11-29, 13:49 Hur påverkas vi i Forshaga och Deje av

Läs mer

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär

Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Många lyckade evenemang under lovet! Läs mer om turistsommaren på sidan 9. Ny skollag i år Skolreformen som pågår innebär

Läs mer

KommunNytt Mars 2009

KommunNytt Mars 2009 KommunNytt Mars 2009 Ung i Kil upp till 15.000 kr för din idé sid 8 Trygghetslarm trygghet i vardagen sid 10-11 Fårfesten 2009 Pubikrekord sid 12 KommunNytt Kils kommuns informationstidning Innehåll Ledare

Läs mer

Kontakten. Stipendieutdelning s. 5. Kulturnatta för andra året s. 4. Nu är det vinter, snö och halka s. 10. Ungdomsrådet summerar året som gått s.

Kontakten. Stipendieutdelning s. 5. Kulturnatta för andra året s. 4. Nu är det vinter, snö och halka s. 10. Ungdomsrådet summerar året som gått s. Kontakten Nr 6 december 2010 forshaga.se Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Stipendieutdelning s. 5 Kulturnatta för andra året s. 4 Nu är det vinter, snö och halka

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Hem för ensamkommande Godkänd lättläst webb Attraktivare kommun Information om myggprojektet i Deje FABO planerar nya

Läs mer

VAXHOLM. Julafton varje dag. Viktigt i. Skolan synliggör arbetslivet. Lärande för hållbar utveckling. Vaxholmsbor minns sin PRAO

VAXHOLM. Julafton varje dag. Viktigt i. Skolan synliggör arbetslivet. Lärande för hållbar utveckling. Vaxholmsbor minns sin PRAO Viktigt i INFORMATION FRÅN VAXHOLMS STAD NR 4 2014 VAXHOLM Skolan synliggör arbetslivet Lärande för hållbar utveckling Vaxholmsbor minns sin PRAO Julafton varje dag i Vaxholms återbruksaffär Så ser verkligheten

Läs mer

Nästa nummer av tidningen kommer den 31 mars. Stort Påsknummer! Annonsörer: Boka din annons senast torsdagen den 18 mars.

Nästa nummer av tidningen kommer den 31 mars. Stort Påsknummer! Annonsörer: Boka din annons senast torsdagen den 18 mars. 100% Lokaltidning nr. 5 10/3-30/3 2010 Vårtecken foto: Tomas Lovén Nästa nummer av tidningen kommer den 31 mars. Stort Påsknummer! Annonsörer: Boka din annons senast torsdagen den 18 mars. 2 Ledare 3 Livets

Läs mer

Poppis Familjepyssel Till Kulturhuset kan stora som små komma för en pysselstund.

Poppis Familjepyssel Till Kulturhuset kan stora som små komma för en pysselstund. Kontakten Nytt format! Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Forshaga kommun på Facebook Vill du veta vad som händer i kommunen? Poppis Familjepyssel Till Kulturhuset

Läs mer

DET HÄNDER PÅ BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL VÅREN 2015

DET HÄNDER PÅ BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL VÅREN 2015 DET HÄNDER PÅ BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL VÅREN 2015 KONTAKT Mölndals stadsbibliotek Göteborgsvägen 21 tfn 031-315 16 00 Mån - tors 10.00-20.00 Fre 10.00-19.00 Lör 10.00-14.00 Balltorps bibliotek Gundefjällsgatan

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

SV Söderslätt Studieprogram våren 2015

SV Söderslätt Studieprogram våren 2015 För anmälan och mer information: 0410-184 25 sv.se/soderslatt soderslatt@sv.se 1 SV Söderslätt Studieprogram våren 2015 Vellinge Svedala Sätt kurs mot en roligare vår! 2 För anmälan och mer information:

Läs mer

Staffanstorp. Hälsa, Vård och Omsorg Seniorguide 2013-2015

Staffanstorp. Hälsa, Vård och Omsorg Seniorguide 2013-2015 Staffanstorp Hälsa, Vård och Omsorg Seniorguide 2013-2015 Hemtjänst Ditt eget val staffanstorp.kommunguide.se Ekens Assistans AB P rson ig Assistans p ina illko Tel 046-73 00 90 www.ekensassistans.se info@ekensassistans.se

Läs mer

Smålands IDROTTEN. Ellen Allgurin har siktet inställt på världseliten. MOBBNING - våga se och reagera. Uppsving för biljard i Växjö TIDNINGEN

Smålands IDROTTEN. Ellen Allgurin har siktet inställt på världseliten. MOBBNING - våga se och reagera. Uppsving för biljard i Växjö TIDNINGEN TIDNINGEN nr 3 2010 Smålands IDROTTEN Ellen Allgurin har siktet inställt på världseliten MOBBNING - våga se och reagera Uppsving för biljard i Växjö 1 A2669 07-05 Samla dina försäkringar och få rabatt!

Läs mer

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Lomma kommun firar 50 år!

aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Lomma kommun firar 50 år! aktuellt Information från kommunstyrelsen till dig som bor i Lomma kommun Nr 1, mars 2013 Lomma Lomma kommun firar 50 år! I år är det 50 år sedan Flädie Storkommun och Lomma Köping gick samman och bildade

Läs mer

Kontakten. Hjärte-växt i skolan. Inför valet 2010. Vad görs åt myggplågan? s. 2. forshaga.se

Kontakten. Hjärte-växt i skolan. Inför valet 2010. Vad görs åt myggplågan? s. 2. forshaga.se Kontakten Nr 4 september 2010 forshaga.se Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Inför valet 2010 Den 19 september är det val. Läs om hur du röstar s. 4-5 Hjärte-växt

Läs mer