ARKIV ARKIV I UMEÅ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARKIV ARKIV I UMEÅ 2012-2013"

Transkript

1 ARKIVGUIDE UMEÅ ARKIV I UMEÅ

2

3 1 DIALEKT-, ORTNAMNS- OCH FOLKMINNESARKIVET I UMEÅ DAUM Länsmansvägen UMEÅ Tel: Fax: e-post: hemsida: Öppettider: vardagar kl Dialekt-, ortnamns och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) ingår i den statliga myndigheten Institutet för språk och folkminnen. Arkivet har till uppgift att samla in, bevara, vetenskapligt bearbeta och ge ut material om dialekter, folkminnen, folkmusik, ortnamn och personnamn i Norrbottens och Västerbottens län. DAUM ger ut skrifter i sju skriftserier: Dialekter, Namn, Folkminnen och folkliv, Meddelanden, Växtnamn, Musikliv samt Övre Norrlands ortnamn. Arkivet ger också ut informationsbladet DAUM-KATTA som kan erhållas gratis. DAUM:s personal står gärna till tjänst och hjälper besökare att hitta rätt i samlingarna, som till största delen består av inspelningar och uppteckningar på svenska, samiska, finska och meänkieli. Arkivet tar även emot förfrågningar per brev, fax, telefon eller e-post. Arkivets referensbibliotek består av en stor samling böcker, tidskrifter och särtryck om språk och kulturhistoria. DAUM:s samlingar täcker vitt skilda ämnesområden och besökarna representerar ett brett erfarenhetsfält. På så vis tillförs arkivet ständigt nya frågeställningar, infallsvinklar, kommentarer och kompletteringar. Bland arkivets besökare märks hembygdsforskare, språkintresserade, släktforskare, besökare med anknytning till universitetsvärlden, musikintresserade på jakt efter låtar, visor och jojk. På arkivets hemsida kan man bl.a. göra sökningar i registret över arkivets samlingar. 1

4 2 FOLKRÖRELSEARKIVET I VÄSTERBOTTEN FOLKRÖRELSE- ARKIVET I VÄSTERBOTTEN UMEÅ SKELLEFTEÅ Folkrörelsearkivet Gammlia Umeå Tel: e-post: hemsida: Öppettider: Folkrörelsearkivet i Västerbotten är ett länsarkiv med uppgift att samla in och förvara handlingar från Västerbottens föreningar och folkrörelser. Arkiv- och besökslokaler finns både i Umeå och Skellefteå. Sammanlagt förvaras här material från cirka arkivbildare på över hyllmeter vilket gör arkivet till ett av de största folkrörelse- och föreningsarkiven i Sverige. Folkrörelsearkivet rymmer handlingar från de traditionella folkrörelserna; arbetar- och fackföreningsrörelsen, frikyrkorörelsen, idrotten, kooperationen och nykterhetsrörelsen men också ett digert föreningsmaterial från områden som rör folkbildning, kultur och fritid liksom byarkiv, släkt- och personarkiv. Arkivets forskarsal är öppen för allmänheten vardagar kl Folkrörelsearkivet äger full inlåningsrätt vilket betyder att du kan låna in handlingar från andra arkiv runtom i landet och få tillgång till dessa i arkivets lokaler. Har du några frågor om folkrörelsernas historia eller Västerbottens historia i allmänhet, kan du vända dig till Folkrörelsearkivet. 2

5 3 FORSKNINGSARKIVET UMEÅ UNIVERSITET Forskningsarkivet Umeå universitetsbibliotek Umeå Besöksadress: Universitetsbiblioteket, Tel: e-post: hemsida: Öppettider: Bemannad expedition mån-fre Forskningsarkivets öppna samlingar med mikrokort, databaser m.m. är tillgängliga även kvällar och helger Forskningsarkivet är en avdelning inom universitetsbiblioteket inriktat på att försörja utbildningen och forskningen vid Umeå universitet med arkivinformation. Vid Forskningsarkivet finns tillgång till rikstäckande arkivmaterial i form av arkivdatabaser, mikrokort och digitaliserade handlingar. Möjlighet finns även att fjärrlåna arkivalier för vetenskapliga ändamål. Forskningsarkivet ansvarar för universitetets handskriftssamling med ett stort antal personarkiv efter norrlandsförfattare, konstnärer, präster, akademiska forskare m.fl. Vid arkivet finns en bevakad läsesal för läsning av arkivalier och äldre böcker samt avancerad utrustning för digitalisering av originalhandlingar och filmade handlingar. Två skriftserier -Urkunden och Scriptum- ges ut av Forskningsarkivet. Totalt har genom åren ca 70 nummer utkommit i de båda serierna. Forskningsarkivet erbjuder visningar och undervisning för student och forskargrupper. 3

6 4 FÖRETAGSARKIVET I WESTERBOTTEN Företagsarkivet i Westerbotten Nordanå Skellefteå e-post: hemsida: Tel: Öppettider: kl Företagsarkivet i Västerbotten är en ideell förening med säte i Skellefteå och med länet som verksamhetsområde. Verksamheten startade 1987 i Skellefteå och 1992 började föreningen med verksamhet i Umeå Företagsarkivet har idag arkivlokaler i Skellefteå och Umeå. Forskning kan ske efter kontakt med kansliet i Skellefteå. Företagsarkivet har idag ca hyllmeter arkivmaterial. Huvuddelen av materialet kommer från äldre banker, försäkringsbolag, innovationsföretag och mycket annat, se vår hemsida 4

7 5 LANDSTINGSARKIVET I VÄSTERBOTTENS LÄN Landstingshuset Umeå VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING Besöksadress: Köksvägen 11 Tel: Fax: e-post: Öppettider: Kontorstid måndag-tisdag, torsdag-fredag, efter överenskommelse. I arkivet finns protokoll och handlingar från landstingsmöten samt centrala nämnder och styrelser. Umeå lasaretts administrativa arkiv från 1785 till 1985 samt handlingar från den landstingskommunala tiden för Umedalens sjukhus. Handlingar, främst räkenskaper, från Hällnäs sjukhus för tiden Arkiv efter nedlagda landstingsskolor, bl.a. lanthushålls-, lantbruks- och verkstadsskolor, samt skolor som överförts till annan huvudman, sjukstuguarkiv, barnhemsarkiv m fl. Det mesta av arkivmaterialet är förtecknat. Sökingång, utöver arkivförteckningar, är diarier och register till landstingstrycken. Forskarplats kan ordnas. Kopior enligt fastställd taxa. 5

8 6 LANTMÄTERIET VÄSTERBOTTENS LÄN Lantmäteriet division Fastighetsbildning Box Umeå Tel: Telefontid: Fax: Öppettider för besök: kl Besöksadress: Storgatan 73 (ingång från gården) I lantmäteriets arkiv finns bl.a. handlingar och kartor till lantmäteriförrättningar. Arkivet är skannat och finns tillgängligt i vårt digitala arkiv, Arken. Äldre material finns att söka på vår hemsida: Historiska kartor, avancerad sökning är en bra sökingång. Det finns möjlighet att besöka oss på Storgatan 73 och via Allmänhetens dator ta del av vårt digitala arkiv. Kopior och utredningshjälp kan erhållas mot avgift. 6

9 7 LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERBOTTENS LÄN Länsstyrelsen Västerbotten Umeå Besöksadress: Storgatan 71 B Tel: (vxl) Diarium och arkiv , Centralfax: e-post: hemsida Öppettider: kl , I arkivet förvaras handlingar och dokument från Länsstyrelsen i Västerbottens län, från 1971 och framåt. Under 1970 och 1980-talet skedde flera organisationsförändringar bildades Länsrätten, där ingår f.d. länsskatterätten och fastighetstaxeringsrätten och deras handlingar förvaras vid Landsarkivet i Härnösand. Det samma gäller för länsskattemyndigheten, som bröts ut från länsstyrelserna År 1981 införlivades socialkonsulenterna till Länsstyrelsen och 1991 sammanfördes lantbruksnämnden, fiskenämnden och länsvägnämnden till Länsstyrelsen kompletterades organisationen genom att länsbostadsnämnden överfördes till Länsstyrelsen. Kopior av handlingar kan erhållas mot avgift enligt avgiftsförordningen. 7

10 8 STADSARKIVET UMEÅ KOMMUN Umeå kommun Stadsarkivet Umeå Besöksadress: Umestan, hus 2, vån 2 Tel: (växel) e-post: hemsida: Öppettider: måndag-fredag - maj-september oktober-april lunchstängt Avvikelser i öppettiderna kan förekomma. Vi rekommenderar att du kontaktar oss i förväg när du planerar att besöka stadsarkivet. Stadsarkivet förvarar Umeå kommuns handlingar från både nuvarande och upphörda verksamheter. Kommuner bildades i Sverige år 1863 och detta år utgör en huvudsaklig bakre tidsgräns för de handlingar som stadsarkivet förvarar. Någon bestämd främre gräns finns inte. Bland vårt bestånd på närmare hyllmeter märks främst kommunala men även privata och deponerade arkiv. Här finns bland annat skolbetyg, skolhälsovårdsjournaler, byggnadsritningar, tomthandlingar, stads- och byggnadsplaner, socialtjänstakter, nämndsprotokoll samt olika slags kartor. Du som vill forska i eller ta del av stadsarkivets bestånd är välkommen att besöka oss. Kopior av handlingar erbjuds enligt fastställd taxa. Vi tar även emot grupper på studiebesök enligt önskemål. Arkivförteckningar över vissa upphörda arkiv finns tillgängliga på För närmare besked om arkivmaterial som förvaras i stadsarkivet, ta kontakt med oss så hjälper vi dig. 8

11 9 VÄSTERBOTTENS MUSEUM Västerbottens museum Box Umeå Besöksadress: Gammlia, Helena Elisabeths väg Tel: växel , fotoarkiv övriga arkiv e-post: hemsida: Öppettider i Fotoarkivet: tisdag-torsdag kl , lunchstängt kl Andra delar av arkivet och andra tider efter överenskommelse. I Västerbottens museums fotoarkiv finns drygt 4 miljoner fotografier samt ett antal originalfilmer av bland andra Sune Jonsson och Rickard Tegström. De tidigaste fotografierna är från 1850-talet. Det finns bildsamlingar från bygdefotografer och pressbilder från mellanoch efterkrigstiden samt museets nutidsdokumentationer. Detta rika material beskriver människor och miljöer i Västerbotten under hela 1900-talet. Övriga arkiv består av Västerbottens museums ämbetsarkiv, Svenska Skidmuseets arkiv samt en del person- och företagsarkiv. I museets ämbetsarkiv finns bl.a. en stor etnologisk samling (med inspelade och delvis utskrivna intervjuer från samtidsdokumentationer och uppteckningar om arbete, seder och bruk), byggnadsdokumentationer, arkeologiska undersökningar, kartor, ritningar, tidningsurklipp m.m. Västerbottens museum har även ett faktarum i basutställningen forum med material om Umeås historia; kopior av visst arkivmaterial, referenslitteratur, filmer, musik och CD-skivor med lokalhistoriskt material. 9

12 10 UNIVERSITETSFÖRVALTNINGENS ARKIV, UMEÅ UNIVERSITET Umeå universitet Umeå Besöksadress: Förvaltningshuset Kontaktperson: Birgitta Olsson Tel: Fax: e-post: hemsida: Umeå universitets huvuduppgifter är utbildning, forskning och samverkan/innovation. I arkiven förvaras Medicinska Högskolans arkiv och universitetsförvaltningens arkiv fr.o.m Universitetsförvaltningens arkiv förvarar även nedlagda institutionsarkiv, dessutom finns ca 100 institutionsarkiv som förvaras på respektive institution. De sökingångar som finns är arkivförteckningar och arkivbeskrivningar över förvaltningarnas och de flesta institutioners arkiv, diarier och studeranderegister. 10

13

14 Välkommen till arkiven i Umeå! Arkivnätverket i Umeå november 2012

På jakt efter svunna tider?

På jakt efter svunna tider? På jakt efter svunna tider? Fotograf: Carl Larsson Sök hos oss. A B M g Ä V L E Arkiv Bibliotek Museer Landstingsarkivet Länsmuseet Gävleborg Lantmäteriet Gävle Stadsarkiv Sveriges Järnvägsmuseum Stadsbiblioteket

Läs mer

Arkivutbildning och informationsvetenskap

Arkivutbildning och informationsvetenskap Arkivutbildning och informationsvetenskap BEATA LOSMAN Läsåren 1990/91 och 1991/92 har landsarkivet i Göteborg haft ett givande samarbete med Bibliotekshögskolan i Borås samt stadsarkiven i Göteborg och

Läs mer

Östergötlands Arkivförbund

Östergötlands Arkivförbund Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 1 Östergötlands Arkivförbund Verksamhetsberättelse 2013 Vattengränden 14 602 22 Norrköping 011-12 28 90 info@ostergotlandsarkivforbund.se www.ostergotlandsarkivforbund.se

Läs mer

R I K S D A G S- B I B L I O T E K E T. Biblioteket för dig som behöver information om samhälle, juridik och riksdag

R I K S D A G S- B I B L I O T E K E T. Biblioteket för dig som behöver information om samhälle, juridik och riksdag R I K S D A G S- B I B L I O T E K E T Biblioteket för dig som behöver information om samhälle, juridik och riksdag 1872 Riksdagsbiblioteket inrättas 1913 Riksdagsbiblioteket öppnas för alla Riksdagsbiblioteket

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING TILL DEN VÄSTERBOTTNISKA KULTURHISTORIEN INTRODUKTION

LÄRARHANDLEDNING TILL DEN VÄSTERBOTTNISKA KULTURHISTORIEN INTRODUKTION LÄRARHANDLEDNING TILL DEN VÄSTERBOTTNISKA KULTURHISTORIEN INTRODUKTION LÄRARHANDLEDNING TILL länets KULTURHISTORIa Handledningen är ett pedagogiskt material att använda i undervisningen om vår regionala

Läs mer

Sidan 1 av 66 INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN ÅRSREDOVISNING 2007

Sidan 1 av 66 INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN ÅRSREDOVISNING 2007 Sidan 1 av 66 INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN ÅRSREDOVISNING 2007 fastställd av tf. generaldirektören den 20 februari 2008 3 Innehåll Generaldirektörens förord... 4 1 Resultatredovisning... 5 1.1

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting

Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Landstingsarkivet Föreskrift nr. 1 2011-02-17 LA 2010-6029 Version 1 Tillämpningsföreskrifter till Dokument- och arkivreglemente för Stockholms läns landsting Inledning Sedan den 1 juni 2010 gäller ett

Läs mer

Scoutkårens historia. - vårda scoutkårens minnen

Scoutkårens historia. - vårda scoutkårens minnen Scoutkårens historia - vårda scoutkårens minnen Inledning De äldsta scoutkårerna i Sverige har nyligen fyllt 100 år och flera står på tur de närmaste åren. Alla kårer har en historia, den kan vara kort

Läs mer

Samlande DFU 293. En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala

Samlande DFU 293. En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala Samlande DFU 293 En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala Vi är många som samlar och vi samlar på en mängd olika saker, till de vanligare sakerna hör frimärken, kapsyler, böcker, dockor,

Läs mer

Västerbotten i arkiven

Västerbotten i arkiven 4 07 Västerbotten i arkiven I detta nummer INNEHÅLL Västerbotten i arkiven 2 ULF LUNDSTRÖM Arkiv i Västerbotten 34 INGRID SJÖDIN Undersökningar på platsen för det forna Umeå 42 ANDERS HUGGERT Rättelse

Läs mer

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014. Slutredovisning av genomförda projekt och aktiviteter

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014. Slutredovisning av genomförda projekt och aktiviteter Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 Slutredovisning av genomförda projekt och aktiviteter Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Dokumentations- och forskningsprojekt... 5 Stadens skriftspråkliga landskap...

Läs mer

Bibliotekens och arkivens roll för hembygdsforskningen

Bibliotekens och arkivens roll för hembygdsforskningen Elsi Ekstedt Bibliotekens och arkivens roll för hembygdsforskningen i Västerbotten Studieförbunden och folkbiblioteken Västerbotten har en lång tradition av studiecirkelverksamhet inom skilda områden.

Läs mer

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:2 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har

Läs mer

En antologi om samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer. redaktörer: Märta Molin. Bengt Wittgren

En antologi om samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer. redaktörer: Märta Molin. Bengt Wittgren omabm 2 omabm 1 En antologi om samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer redaktörer: Märta Molin Bengt Wittgren 4 ABM Resurs Redaktörer: Märta Molin och Bengt Wittgren Form: Pia Nykvist och Märta Molin

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

TJUGOHUNDRASEX ÅRS VÅRBLAD FRÅN DIALEKT-, ORTNAMNS- OCH FOLKMINNESARKIVET I UMEÅ (DAUM) DAUM 50 år

TJUGOHUNDRASEX ÅRS VÅRBLAD FRÅN DIALEKT-, ORTNAMNS- OCH FOLKMINNESARKIVET I UMEÅ (DAUM) DAUM 50 år ISSN 1402-2117 TJUGOHUNDRASEX ÅRS VÅRBLAD FRÅN DIALEKT-, ORTNAMNS- OCH FOLKMINNESARKIVET I UMEÅ (DAUM) DAUM-KATTA DAUM 50 år Hänna köm ägge bårte katta! Uttrycket finns belagt på många håll i Västerbotten

Läs mer

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4. Ordning och reda. bland föreningens handlingar. Några ord på vägen LANDSARKIVET I UPPSALA

LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4. Ordning och reda. bland föreningens handlingar. Några ord på vägen LANDSARKIVET I UPPSALA LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE NR 4 Ordning och reda bland föreningens handlingar Några ord på vägen Elisabeth Celander Grete Solberg LANDSARKIVET I UPPSALA LANDSARKIVETS I UPPSALA SMÅSKRIFTSERIE

Läs mer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer

Har du en idé? Vi hjälper dig vidare. Skydda dina idéer Har du en idé? Vi hjälper dig vidare Skydda dina idéer Välkommen till PRV:s bibliotek PRV:s bibliotek är ett expertbibliotek inom immaterialrätt och patentinformation. Det fungerar som en kanal där allmänheten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 1 Folkrörelsernas arkiv för Värmland VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2011 Folkrörelsernas arkiv för Värmland - centralarkiv för de ideella föreningarna i Värmlands län jobbar sedan 1949 med att förvara och förvalta

Läs mer

Slå vakt om det idrottshistoriska arvet

Slå vakt om det idrottshistoriska arvet Slå vakt om det idrottshistoriska arvet en handledning i arkivvård för idrottsrörelsen Riksidrottsförbundet i samarbete med SISU Riksidrottsförbundets idrotthistoriska projektgrupp: Gunnar Axelson, Dalarnas

Läs mer

Användning av datorhjälpmedel - Praktiken släktforskning

Användning av datorhjälpmedel - Praktiken släktforskning Institutionen för beteendevetenskap Användning av datorhjälpmedel - Praktiken släktforskning Annelie Jonsson Datapedagogiskt program 2002 Examensarbete 15 p, C-uppsats Handledare: Per Gyberg Sammanfattning

Läs mer

KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND

KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND en förstudie genomförd med medel från Statens Kulturråd, länsbiblioteken i Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län

Läs mer

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv

Hela dokumentet Guide till handlingsalternativ kan hämtas via adressen http://www.vaxjo.se/e arkiv Guide till handlingsalternativ är ett utbildningsmaterial som tagits fram inom ramen för förstudien som genomfördes i samverkan mellan kommuner, landsting och regionförbund i Kronoberg och Blekinge våren

Läs mer

Aktstycket. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län MARS 2011 UR ÖREBRO SPORTKLUBBS ARKIV.

Aktstycket. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län MARS 2011 UR ÖREBRO SPORTKLUBBS ARKIV. MARS 2011 1 Aktstycket Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län UR ÖREBRO SPORTKLUBBS ARKIV. 2 MARS 2011 Verksamhetsberättelse 2010 för ArkivCentrum Örebro län Styrelsen avger härmed verksamhetsberättelse

Läs mer

VINTERBLAD 2011 FRÅN DIALEKT-, ORTNAMNS- OCH FOLKMINNESARKIVET I UMEÅ (DAUM)

VINTERBLAD 2011 FRÅN DIALEKT-, ORTNAMNS- OCH FOLKMINNESARKIVET I UMEÅ (DAUM) ISSN 1402-2117 VINTERBLAD 2011 FRÅN DIALEKT-, ORTNAMNS- OCH FOLKMINNESARKIVET I UMEÅ (DAUM) DAUM-KATTA Hänna köm ägge bårte katta! Hänna köm ägge bårte katta! Uttrycket finns belagt på många håll i Västerbotten

Läs mer

Nr 4 2004. God Jul och Gott nytt år! Innehåll

Nr 4 2004. God Jul och Gott nytt år! Innehåll Nr 4 2004 Redaktör: Anna Söderström Björneborgsg 66, 85462 Sundsvall tel: 060-155030 God Jul och Gott nytt år! Årsmöte 2005 Tid och plats se www.dis-mitt.se Motioner till årsmötet skall ha poststämplats

Läs mer

- gruppen forskar om migration över Östersjön. man i SOLLEFTE. UPPROP Skaffa sponsorer. Möte. Data & webb. SLÄKT- DATAs

- gruppen forskar om migration över Östersjön. man i SOLLEFTE. UPPROP Skaffa sponsorer. Möte. Data & webb. SLÄKT- DATAs Medlemsblad för Föreningen SLÄKTDATA Nr 1 2004 - gruppen forskar om migration över Östersjön SLÄKT- DATAs man i SOLLEFTE Om nyttan av närhet till SVAR i Ramsele UPPROP Skaffa sponsorer Möte Släktforskar-

Läs mer

SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik. Daniel Hall. Institutionen för ABM. Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06

SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik. Daniel Hall. Institutionen för ABM. Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Institutionen för ABM SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik Daniel Hall Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Handledare: Johanna Widenberg ISSN 1651-6087 1 Inledning...3 1.2

Läs mer

härnösand Från spännande historia till levande kulturarv.

härnösand Från spännande historia till levande kulturarv. härnösand Från spännande historia till levande kulturarv. Bakom varje ortsnamn finns ett arv från förr. Här berättar vi varför det blev som det är. Läs och lär. Och välkommen hit! Östanbäcken. härnösands

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2010

Verksamhetsberättelse för 2010 Verksamhetsberättelse för 2010 Helsingborg Verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Dan Karlsson Ann-Christine Malmgren Tomas Nordström Lillebil Pettersson Åke

Läs mer