Öresundsregionen i fokus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öresundsregionen i fokus"

Transkript

1 SVERIGES MARKNADSTIDNING FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING Nr maj 2009 Årgång 15 För låg nivå på upphandlingar Kommunernas upphandlingar lever inte upp till en godtagbar nivå. Det framgår av Svenskt Näringslivs årliga rapport om landets företagsklimat. Det som företagarna ger lägst betyg är tillgången på arbetskraft med relevant kompetens samt frågan om kommunens upphandlingar. Båda fick ett snittbetyg under godtagbar nivå. Betyget har dock förbättrats för varje år frågan har funnits med. Kristinehamn, Habo och Mönsterås fick bäst betyg för sitt upphandlingsarbete. Sidan 10 Få privata aktörer Det är en ytterst liten del av verksamheten i kommuner och landsting som utförs av privata aktörer. Det visar en rapport om företagsklimat från Svenskt Näringsliv. De privata aktörerna kan spela en viktig roll för utvecklingen av de tjänster som tidigare utfördes i offentlig regi. Genom att verksamheterna utsätts för konkurrens kan kostnaderna minskas och nya metoder utvecklas, framhåller Johan Kreicbergs i rapporten Konkurrensutsättning var god dröj. Veolia har överklagat Sidan 11 Som AnbudsJournalen tidigare har skrivit ansökte Veolia om överprövning av SL:s upphandling av tunnelbanedriften. Länsrätten dömde till SL:s fördel. Nu har Veolia överklagat domen. Den viktigaste frågan att få prövad är den om SL:s utvärderingsmodell överensstämmer med regelverket inom Sverige och EU, säger Gunhild Sällvin, informations- och marknadschef på Veolia Transport Sverige AB. Sidorna 8 9 Foto: Stig-Åke Jönsson B-tjänst eller tjänstekoncession? LOV splittrar jurister Är LOV och liknande avtal tjänstekoncessioner eller vanliga B-tjänster? Därom tvista de lärde. Det spelar ingen roll om det är tjänstekoncession eller inte, säger Joakim Lavér, Linklaters. Är det inte tjänstekoncession så är det B-tjänst och båda kan Sverige fritt reglera. Nu har det bestämts att LOV skall tillämpas när man beslutat om valfrihetssystem, säger han. Ledande jurister på området som Hans Sylvén, tidigare NOU och numera Allego AB, och Ulf Palm, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), menar att LOV kommit till med utgångspunkten att det i grunden är tjänstekoncessioner. Andra menar att det inte är tjänstekoncession, däribland Eva-Maj Mühlenbock, Lindahls, och Andrea Sundstrand, advokat och doktorand vid Stockholms universitet. Sidan 4 Öresundsregionen i fokus Öresundsregionen är kanske i ett företagsperspektiv den mest intressanta när det gäller förväntad tillväxt, även på det offentliga området. Nu kommer danska och svenska leverantörer att få en heltäckande bild över vad den offentliga sektorn på båda sidor om Öresund efterfrågar och detta på grund av ett samarbete mellan Allego AB och den danske kollegan Udbudsvagten. Kevin Bengtsson, vd för Udbudsvagten, är glad över samarbetet och säger att intresset för den offentliga marknaden ökar i Danmark hos danska företag, varför det här samarbetet är en naturlig utveckling. Inte minst med tanke på att de danska upphandlande enheterna också vill se fler svenska leverantörer som anbudsgivare. Den svaga svenska kronan har ökat intress et betydligt. Sidan 5 Upphandling är inget självändamål utan ett verktyg för att uppnå något som verksamheten behöver. Det säger Ewa Larson, konsult på Frontit och med gedigen erfarenhet av upphandling i stat och landsting. Bland annat har hon jobbat som biståndsarbetare, innan hon blev jurist. Sedan kom hon till regeringskansliet och bland annat dess upphandlingssektion. På Danderyds sjukhus var hon upphandlingschef. Ewa Larson Veckans profil sidan 6 Avfallshantering bör ske i konkurrens I Neapel i Italien översvämmades gatorna av sopor. En orsak var brist på fungerande konkurrens på marknaden. Det förklarade Dan Sjöblom på Återvinningsdagarna nyligen. Han påpekade att flera kommuner i Sverige satsat stora summor på att bilda egna bolag som byggt upp verksamheter för att ta hand om avfallet. Och slog därefter fast att avfallshantering ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Att låta bli att upphandla enligt reglerna minskar garantierna för att kommunens pengar används på bästa sätt, tillade han. Sidan 7 DU HITTAR FLER UPPHANDLINGSANNONSER PÅ

2 2 NR ANBUDSJOURNALEN LEDARE BO HÖGLANDER Chefredaktör Köp och sälj affärsmässigt Affärsmässighet ska råda inte bara då en offentlig instans gör inköp, utan även när den genomför försäljningar. Det framhölls i krönikan på Handla rätt i nr 19 av AnbudsJournalen. Tankeväckande och välkommen kallade Joakim Lavér och Olof Larsberger (båda på Linklaters) den dom i Kammarrätten i Stockholm (mål ) som gällde försäljningen av Tibble gymnasium i Täby kommun. Advokaterna pekar på den uppmärksamhet som på senare tid riktats mot det offentligas inköpande verksamhet och menar att även det offentligas försäljningar är viktiga att uppmärksamma utifrån ett konkurrensperspektiv. Ett påpekande som det inte är svårt att instämma i, rent principiellt. Täby kommun kommer inte att överklaga domen, det har vi tidigare rapporterat på vår webbplats. Detta trots att rätten slog fast att gymnasieförsäljningen innebar ett otillåtet stöd till en enskild näringsidkare och därmed var ogiltig. Priset för skolan blev 9,2 miljoner kronor och det motsvarade inventarier och utrustning. De mervärden som varumärke, kundstock (eleverna) och lärarnas kompetens innebär räknades inte. Detta tog de klagande upp och de fick medhåll av kammarrätten på den punkten. Täby kommun menade att man först avslutat en verksamhet för att sedan på marknadsmässiga grunder sälja inventarier och upplåta lokaler till ett privat företag. Kommunen fick rätt i länsrätten, men målet överklagades. Fallet är principiellt intressant, det aktualiserar frågan kring fungerande konkurrens på marknaden, liksom frågan om mångfald på välfärdsområdet och hur en sådan mångfald kan och får skapas. Man kan sympatisera med Täby kommuns syfte. Genom att öka mångfalden i utförarledet hoppas kommunen öka valmöjligheterna för den enskilde individen, i det här fallet inom gymnasieskolan. En rimlig strävan. Idén att först avsluta den kommunala gymnasieverksamheten, för att därefter sälja möbler och inventarier till en privat aktör som sedan kan starta upp på nytt, är minst sagt kreativ. Det hade varit intressant att få metoden prövad i högre instans. Men nu har Täby kommun valt att inte överklaga. Man vill ha arbetsro för personal och elever, säger man. Avknoppningar i syfte att skapa mångfald och valfrihet är en metod som inte bara Täby kommun utan flera andra offentliga aktörer prövat. Både Stockholms läns landsting (SLL) och Stockholms stad har försökt sig på avknoppningar som metod att skapa ökad mångfald och valfrihet. Men motståndet har varit stort. Försäljningar har överklagats och hela processen har gått i stå. Lagstiftaren får reda ut om avknoppningar i framtiden ska kunna vara möjliga, tycker Täby kommun. Ja, varför inte. En poäng med avknoppning är att underlätta för personal som visat stort intresse för att ta över driften av en kommunal verksamhet. Knäckfrågan är hur man genomför detta. Till exempel utan att hamna i konflikt med affärsmässigheten, de grundläggande EG-rättsliga principerna om icke-diskriminering, likabehandling, och så vidare. Att knoppa av driften av en verksamhet är en sak. Då behåller kommunen ägandet av sådant som byggnad, utrustning, möbler, med mera, medan personal tar över utförandet av själva verksamheten. Ett förfarande som inte ska likställas med försäljning av kommunal egendom, och där en privat aktör tar över. Att skilja på driftentreprenad och privatisering är viktigt. Tyvärr missas ofta detta, inte minst i media. LOV är instrumentet som just nu tycks vara allmänt accepterat när en kommun eller ett landsting vill uppnå mångfald och individuell valfrihet i välfärden. Medan avknoppning som metod för tillfället är tillbakaträngd. Framtiden får utvisa om metoden överlever rättsligt, politiskt och affärsmässigt. Men även om syftet är gott så bör försäljning ske marknadsmässigt. Det är viktigt ur ett konkurrensperspektiv, som Lavér och Larsberger påpekar. INNEHÅLL NYHETER Ledare...2 Debatt...3 Jurister diskuterar LOV...4 Samarbete över sundet...5 Veckans profil: Ewa Larson...6 Sophantering ska upphandlas...7 Veolia överklagar...8 Sekretessbeslut gäller...9 De är bäst på upphandling...10 Få privata aktörer...11 Svenska kraftnät EU-granskas...11 Handla rätt UPPHANDLINGAR Svenska/Nordiska TED Svenska annonser UTGIVNING 2009 Mån Nummer Manusstopp Utgivning Juni /5 5/ /6 18/6 Juli 26 17/6 26/ /6 3/7 28 1/7 10/ /7 24/7 Augusti /8 14/ /8 28/8 Sept 36 26/8 4/9 37 2/9 11/9 38 9/9 18/ /9 25/9 Okt 40 23/9 2/ /9 9/ /10 16/ /10 23/ /10 30/10 Manusstopp är kl Vi söker... VECKANS PROFIL Tipsa oss om profiler i Upphandlarsverige! Vi söker inköpare, leverantörer och andra personer som är engagerade i den offentliga upphandlingen. Hör av dig till AnbudsJournalens redaktion med ett mail till eller direkt till Bo Höglander, eller Matilda Buske, Chefredaktör och ansvarig utgivare: Bo Höglander, Redaktion: Matilda Buske, Stefan Elg, Marie Holmgren, Annonser: Agnetha Byström, Prenumerationsansvarig: Susanne Jansson, Utgivare: Allego AB Tryck: V-TAB Layout: Kalle Lund/Reklamlunden Prenumerationspris: 2300 kr exkl. moms per år Besöksadress: Hälsingtorget Postadress: Box 406, Falun Tel: Fax: E-post: Postgiro Bankgiro Organisationsnummer

3 NR ANBUDSJOURNALEN 3 DEBATT Anna Lefevre Skjöldebrand vd, Swedish Medtech - branschorganisationen för medicinteknik Se till hela vårdkedjan Ekonomi- och planeringsenhetens centrala upphandlingsgrupp i Norrköping söker en erfaren upphandlare åde ekonomin och omhändertagandet av äldre och personer med funktionsnedsättning tar stryk av pressade upp- B handlingar, påpekar Anna Lefevre Skjöldebrand. Sverige har en lång tradition av både utveckling och tillverkning av hjälpmedelsprodukter. Historiskt har samverkan mellan vården och den medicintekniska industrin varit avgörande för vårt gynnsamma innovationsklimat. Ett klimat som vi nu ser vänder. Dagens upphandlingar fokuserar alltmer på lägsta pris. I förlängningen innebär pressade priser att våra brukare aldrig får tillgång till de innovativa hjälpmedlen, som inte bara ger bättre livskvalitet, utan på sikt den lägsta kostnaden för samhället. Medel som samhället skulle ha kunnat spara blir i stället till kostnader, som spiller över på andra delar av vårdkedjan. Utgifter som landstingen och kommunerna i dag inte räknar in i upphandlingskalkylerna, men alltjämt måste betala för. Lägg till detta scenario att antalet vårdbehövande kommer att öka dramatiskt de kommande åren. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting kommer det att finnas 2,2 miljoner svenskar som är 65+ om 25 år. Av Hälso- och sjukvården 2030 framgår också att vårdvolymen måste växa med 22 procent under samma period. Institutet för hälsoekonomi i Lund har beräknat den samhällsekonomiska kostnaden och nyttan av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter (insulinpumpar, trycksårsmadrasser, elrullstolar och hörapparater). Resultaten är slående. Investeringar i ny medicinteknik, inklusive hjälpmedel, påskyndar tillfrisknandet, förbättrar livskvaliteten för patienter och brukare samtidigt som landstingen och kommunerna sparar stora summor pengar, sett till hela vårdkedjan. Prispressen är alltså en kortsiktig och huvudlös strategi, som riskerar att med hög fart leda Sverige från en tätposition i sitt omhändertagande av äldre och personer med funktionsnedsättning till en föga smickrande placering betydligt längre ner på skalan. Swedish Medtech inbjuder landstingen och kommunerna till ett samarbete där vi tar ett helhetsgrepp om investeringarna i medicinteknik med patienten och uthållig samhällsekonomi som två grundpelare. Det är hög tid att vi agerar tillsammans! DEBATTERA i AnbudsJournalen Vill du framföra dina synpunkter och funderingar inom området offentlig upphandling är du välkommen att skriva en debatt i Anbuds Journalen. Lämplig längd på artikeln, mellan och tecken, inklusive blanksteg. Manusstopp är onsdagar till nästkommande nummer. Vi förbehåller oss rätten att redigera debatten. Inget arvode utgår. Skicka debatten till: eller Redaktion, Allego AB, Box 406, Falun. Ledig plats Du som platsannonserar får din annons publicerad både i tidningen AnbudsJournalen och på Allegos hemsida, Vill du veta mer? Kontakta Marie Holmgren, tel en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer Byrån har stor erfarenhet av offentlig upphandling och har varit rådgivare till såväl upphandlade myndigheter som leverantörer i flera ärenden sedan många år. Gernandt & Danielsson är en av Sveriges mest välrenommerade och högst rankade advokatbyråer i branschmätningar bland annat i Commercial Law 2006 och 2007 samt Chambers Global Genomgående uppmärksammas byråns skickliga juristers förmåga att hantera komplexa ärenden. BJÖRN TUDE Hamngatan 2, Box Stockholm Telefon Mobil PIR Procure It Right AB is a leading management consulting firm providing professional procurement services for private and public industries. We work globally and have so far completed more than 250 procurement projects in over 45 countries throughout Europe, Africa, Middle-East, Asia and the Americas. We provide sustainable financial value to our clients. Our professionals are skilled individuals that combine state-of-the-art commercial, legal and negotiation skills with in-depth knowledge of technical, project and operational issues. This allows us to understand and manage all the challenges that complex procurement activities bring and enables us to create competitive sustainable advantages for our clients. PIR söker erfarna LOU/LUF-konsulter Är du van att ta eget ansvar och skapa resultat i ett högt tempo med tvära kast? Har du viljan att driva projekt till framgång genom stark målmedvetenhet och affärsmässighet där sälj är en naturlig del av vardagen? PIR är ett ungt och modernt företag med ett 50-tal konsulter som erbjuder dig spännande och utmanande arbetsuppgifter i en utpräglat internationell miljö. Arbetsuppgifter: Vi söker Dig som vill arbeta med kommersiella och legala frågeställningar i inköpsrelaterade projekt i Sverige och runt om i världen där du jobbar med beslutsfattare i företagsledningar och inköpsorganisationer hos våra kunder. I ditt dagliga arbete är problemlösning, förhandlingsteknik, affärsmässighet och försäljning viktiga faktorer för att lyckas och dessa kommer du att utveckla och förbättra varje dag i nära samarbete med dina kollegor. Du kommer att ha en tät dialog med våra kunder och du förväntas kunna arbeta med flera projekt parallellt. PIR arbetar efter en tydlig karriär- och utvecklingsmodell där vi kontinuerligt utvärderar våra medarbetare för att på så sätt skapa en tydlig bild av varje individs mål och utvecklingsbehov. Din profil: Vi söker Dig som har en akademisk examen och har minst fem års erfarenhet från inköp. Vi ser att du har en bakgrund från kommuner, landsting eller från andra kommunala, statliga eller militära bolag och/eller myndigheter där du behärskar regelverket i och kring LOU eller LUF. Har du drivit upphandlingar/projekt inom bygg, projektering, entreprenad, fastigheter, energi och/eller fastighetsnära tjänster är detta meriterande. Som person är du driven, självständig, analytisk, resultatinriktad och intresserad av försäljning. Du är självklart målorienterad, prestigelös, orädd och mycket bra på att samarbeta. Du är förtroendeingivande och har lätt för att bygga relationer med människor från olika kulturer. Arbetet kräver mycket goda kunskaper i engelska både i tal och i skrift, då uppdragen sker i en internationell miljö. Välkommen att kontakta: Marcus Fahlström, Vill du veta mer om Procure It Right? Besök vår hemsida Välkommen med din ansökan omgående, men senast söndagen den 14 Juni 2009, urval sker löpande. Skicka din ansökan till:

4 4 NR ANBUDSJOURNALEN NYHETER Tjänstekoncession, B-tjänst eller både och? LOV föremål för en levande debatt Först förklarade utredningen att valfrihetssystemet LOV inte är tjänstekoncession. När regeringens proposition kom hade politikerna bestämt att LOV och liknande avtal ska ses som tjänstekoncessioner. Det spelar dock ingen roll om det är tjänstekoncession eller inte, säger Joakim Lavér, advokat på Linklaters Advokatbyrå. Är det inte tjänstekoncession så är det B-tjänst och både tjänstekoncessioner och B-tjänster kan medlemsstaten Sverige i princip fritt reglera. Nu har det bestämts att LOV skall tillämpas när man beslutat om valfrihetssystem, säger han. Joakim Lavér, medarbetare på Handla Rätt i AnbudsJournalen, säger att LOV skall tillämpas när man beslutat om valfrihetssystem. Regeringen anser att det är fråga om tjänstekoncession när man beslutar om valfrihetssystem (jfr. prop till LOV). Huruvida det verkligen är tjänstekoncession eller inte kan dock knappast regeringen bestämma utan det är tjänstekoncession om vissa rekvisit föreligger, framförallt måste leverantören ta på sig risk, avslutar Lavér. Lagstiftaren svängde. Eva-Maj Mühlenbock, Advokatfirman Lindahl samt medarbetare i AnbudsJournalens rättsliga spalter, anser att frågan inte är helt enkel och menar att LOV och liknande inte är tjänstekoncessioner. Denna uppfattning delas av utredningen som föregick LOV. I proppen har lagstiftaren dock svängt och anser att det är en tjänstekoncession, säger hon till AnbudsJournalen. Bland de övriga som redaktionen talat med tycks meningarna vara delade. Andrea Sundstrand, advokat och doktorand vid Juridicum, Stockholms universitet, samt Tom Madell, professor vid Juridiska institutionen, Umeå universitet, menar att tillämpningar av LOV inte utgör tjänstekoncessioner. Andrea Sundstrand skrev även ett yttrande till utredningen med samma innehåll. Ok med lag som LOV. Ja, jag håller med om att LOV och liknande avtal inte är tjänstekoncessioner, säger Tom Madell. Däremot är det fråga om B-tjänster och sådana ska enligt LOU upphandlas om inte annat sägs i lag. Jag menar att det är helt ok att ha en lag som LOV, men man ska inte kalla det för tjänstekoncession, för det är det enligt min mening inte. Enligt professorn torde det vara ställt utom tvivel att två av de avgörande kriterierna för att en auktorisering av en leverantör ska anses utgöra en tjänstekoncession saknas vid tilldelning av kontrakt inom ett kundvalssystem. Han menar att den första förutsättningen för att det ska föreligga en tjänstekoncession är att koncessionshavaren får en rätt att ta betalt av slutanvändarna, brukarna. En medborgare eller brukare som endast får en voucher erlägger inte själv någon ersättning för att tillgodogöra sig aktuella tjänster. Brukaren kan alltså inte anses vara betalaren av tjänsterna och det första kriteriet för att det skall vara fråga om en tjänstekoncession kan därför inte anses vara uppfyllt, hävdar Tom Madell. Det andra kriteriet är att koncessionshavaren ska bära den faktiska risken med sin verksamhet, det vill säga risken att inte få betalt av slutanvändarna. I en valfrihetsmodell är leverantören garanterad en ersättning så snart en brukare väljer leverantören, resonerar professor Madell. Det uppstår därför en avtalssituation mellan huvudmannen och leverantören som gör att mellanhavandet omfattas av bestämmelserna i upphandlingsdirektiven och lagen om offentlig upphandling. Inte heller det andra kriteriet för att det skall vara fråga om en tjänstekoncession kan därför anses vara uppfyllt. Det torde därför inte vara möjligt att se den här typen av kundvalssystem som tjänstekoncessioner, slår Tom Madell fast. Kan ifrågasättas. Kristian Pedersen, Advokatfirman Delphi, anser att det kan ifrågasättas om valfrihetssystem enligt LOV är tjänstekoncessioner. I ett LOV-system bär leverantören risken för att ingen brukare väljer just honom, den så kallade efterfrågerisken. Däremot bär inte leverantören risken för att han inte får betalt för utförda tjänster, den så kallade betalningsrisken. Den upphandlande myndigheten står ju för ersättningen. Slutsatsen att LOV-system är tjänstekoncessioner rimmar illa med EGdomstolens dom i Coditel Brabantmålet (mål C-324/07), fortsätter Kristian Pedersen. I den domen slogs fast att tjänstekoncessioner kännetecknas av att betalningen inte kommer från den upphandlande myndigheten utan från dem som nyttjar tjänsterna. Dessutom talar generaladvokatens yttrande i Oymanmålet för att LOV-system inte är tjänstekoncessioner, så det blir spännande att få läsa EG-domstolens dom, tycker Kristian Pedersen. Viss betydelse har det faktiskt om LOV-systemen är tjänstekoncessioner eller vanliga B-tjänster, tillägger han. För B-tjänster över tröskelvärdena gäller upphandlingsdirektivens bestämmelser om tekniska specifikationer och efterannonsering, och i viss mån överprövning och skadestånd. Medan några sådana bestämmelser inte finns för tjänstekoncessioner. Efterlängtad lag. Samtidigt måste man försöka se pragmatiskt på frågan. LOV är en mycket efterlängtad lagstiftning, bland både upphandlande myndigheter och leverantörer och inte minst enskilda brukare och patienter. Och om valfrihetssystemen bara sköts snyggt, det vill säga i enlighet med de grundläggande principerna, har jag svårt att se att någon leverantör skulle ha intresse av att ifrågasätta lagstiftningen som sådan, avslutar Kristian Pedersen. Hans Sylvén, tidigare chefsjurist vid nämnden för offentlig upphandling (NOU) och numera knuten till Allego AB är inte lika tvärsäker. Han säger att LOV kommit till med utgångspunkten att det i grunden är tjänstekoncessioner. Dessutom är lagen översänd till Kommissionen som inte haft något att erinra. Stefan Elg, också Allego AB, tycker att man ska se LOV som en tjänstekoncession. Och lägger till att de gemenskapsrättsliga principerna gäller även här. Ulf Palm, Sveriges Kommuner och Landsting menar att lagstiftaren uppenbarligen gjort bedömningen att LOV är en tjänstekoncession och vad han kan finna får det anses som att leverantörerna tar en verksamhetsrisk som är en förutsättning för att det skall kunna handla om en tjänstekoncession. Han tillägger: Å andra sidan handlar det om så kallade B-tjänster där medlemsländerna har stor frihet att själva bestämma om regelverket så länge det inte kommer i konflikt med de grundläggande EG-rättsliga principerna om icke-diskriminering, med mera, vilket inte heller är fallet enligt min uppfattning. Levande diskussion. Ellen Hausel Heldahl, kansliråd på finansdepartementet har varit delaktig i lagstiftningsarbetet med LOV. Hon säger att det pågår en levande diskussion kring LOV. När SOU (statens offentliga utredningar, alltså utredningen om LOV, red:s anm.) skrevs ansågs det inte vara tjänstekoncession. Men i propositionen satte regeringen ner foten och sa att det är en form av tjänstekoncession. Det är en tolkning man gör utifrån kriterierna i direktivet. Och vi har haft en dialog med Kommissionen, förklarar hon. Kärnfrågan är enligt Ellen Hausel Heldahl hur stor risken är för leverantören. Det finns ingen volymgaranti för leverantören i ett valfrihetssystem. Han tar en stor risk, till skillnad från till exempel sotning där det finns ett monopol. Ellen Hausel Heldahl nämner ett mål på EU-nivå som enligt henne dock inte är identiskt med LOV, eftersom det målet tar upp ramavtal kontra tjänstekoncessioner. I LOV öppnas ju för ett obegränsat antal leverantörer, brukarnas enskilda val avgör. Det var politikernas vilja att Ulf Palm, Sveriges Kommuner och Landsting. Eva-Maj Mühlenbock, Advokatfirman Lindahl. Tom Madell, professor, juridiska institutionen, Umeå universitet. den enskilde skulle få inflytande, förklarar Ellen Hausel Heldahl. Förhandsavgörande. Målet (C-300/07) är en begäran om förhandsavgörande, framställt av en domstol i Tyskland. Domstolen vill ha besked från EG-domstolen bland annat om hur kriteriet statlig finansiering i direktiv 2004/18/ EG (om samordning av förfaranden vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster) ska tolkas. Men också om avtalet i det tyska systemet utgör tjänstekoncessioner eller ramavtal. Generaladvokaten, vars yttrande inte är bindande, uttalade i december 2008 att avtalen utgjordes av ramavtal och därför i vart fall delvis omfattades av EG:s upphandlingsdirektiv. EG-domstolens dom i målet kan förväntas under hösten Bo Höglander

5 NYHETER NR ANBUDSJOURNALEN 5 Ny bro över Öresund Det bor tre miljoner människor inom en timmes restid från Köpenhamn och Malmö. Denna region är den största i Skandinavien och kanske i ett företagsperspektiv den mest intressanta när det gäller förväntad tillväxt, även på det offentliga området. Allego AB har därför gått in i ett samarbete med sin danske kollega på upphandlingsområdet, Udbudsvagten, för att möta efterfrågan av dansk upphandlingsinformation i Sverige och det motsatta för Danmark. Dessutom ska danska upphandlare få möjlighet att arbeta med Allegos upphandlingssystem, som snart kommer att vara tillgängligt i en dansk version. Kevin Bengtsson, vd för Udbudsvagten, är glad över samarbetet och säger att intresset för den offentliga marknaden ökar i Danmark hos danska företag, varför det här samarbetet är en naturlig utveckling. De danska upphandlande enheterna vill också se fler svenska leverantörer som anbudsgivare och den svaga svenska kronan har ökat intresset betydligt. När det gäller utvecklingen av den offentliga sektorn i Danmark har den danska kommunreformen varit viktig. När tre mindre kommuner efter sammanläggningen har blivit en kommun, har också förutsättningarna förändrats. Även om upphandlingen inte når upp till direktivets tröskelvärde och ska annonseras ut inom EU, blir affären viktigare för företagen att bevaka. Sedan 2005 har också Udbudsvagtens upphandlingsannonser varit tillgängliga för Børsens prenumeranter, man loggar in på Børsen Online, och detta har varit viktigt för att få fler företag att också komma med bud, säger Kevin Bengtsson. (Børsen är den danska motsvarigheten till Dagens Industri, har också Bonnierkoncernen som ägare.) Tommy Bencsik, ansvarig affärsutvecklare för internationella relationer vid Udbudsvagten, menar att det finns många sydsvenska företag som sneglat på Danmark, men inte riktigt vet hur man skall göra för att få framgång. Språket är dock inget större problem och även om danskan kan vara besvärlig, finns ofta möjlighet att arbeta med svenska eller engelska. Det finns också stöd att få med språkservice. söker Expert på upphandlingsfrågor till Upphandlings- och lokalförsörjningsenheten med placering i Norrköping För information se Kevin Bengtsson vid Udbudsvagten vill öppna dörren för fler anbud över sundet. Jag tror också att vissa sektorer är mer intressanta än andra för danska upphandlare att få bud ifrån, till exempel bygg och tryckeritjänster. Svenskt producerade varor och tjänster är överlag intressanta för den danska marknaden, inte minst genom valutaskillnaden. Udbudsvagten arbetar utanför Danmark med varumärket Licitio och inte minst i Norge kan vi tillsammans i denna plattform åstadkomma mycket. Det är trots allt så att svenska företag med nuvarande kronkurs har uppenbara konkurrensfördelar. Var fjärde affär i Danmark är en offentlig upphandling. Idag är nästan var fjärde affär i Danmark en offentlig upphandling och den offentliga sektorn är den största kunden i Danmark och köper in för cirka 375 miljarder svenska kronor per år. Något mindre än Sverige. Norge med sina 400 miljarder svenska kronor ligger volymmässigt mellan Sverige och Danmark. Antal upphandlingar i Danmark ökar ständigt och mellan var ökningen 170 procent, antalet olika affärsmöjligheter saknas inte. Det finns krav på processer där upphandlings värdet är över danska kronor, cirka svenska kronor, per år, så alla kategorier av företag kan verkligen vara med, menar Tommy Bencsik. Det kommer att bli ännu fler upphandlingar 2009, eftersom det Danska konkurrensverket fortfarande tycker det är för få upphandlingar. Så framtiden ser lovande och intressant ut för intresserade leverantörer Få använder inköpssystem i Danmark. Även om e-handel är under utveckling i Danmark, ligger nog Sverige fortfarande före säger Claes Aldurén, vd vid Allego. Man kan tycka att det går långsamt i Sverige och att alltför många processsteg i en upphandling fortfarande sker som det har skett de senaste tjugo åren. Även om många pratar om exempelvis e-anbud, så använder inte många upphandlare den möjligheten. Få ställer kravet, samtidigt som man drömmer om att hela processen borde ske elektroniskt. Jag hoppas att man snart går från ord till handling och att man faktiskt utnyttjar de förenklingsmöjligheter som finns. Detta gäller förstås även Danmark och med tanke på att nästan alla danska kommuner arbetar i Udbudsvagtens system, ser jag med spänning på hur ett utvecklat processtöd i Danmark med Allegos upphandlingssystem i botten kommer att tas emot, säger Claes Aldurén. Den andra förhoppningen är förstås att det blir mer av gränsskridande handel i Öresundsregionen och att det här samarbetet blir en bro byggd på en elektronisk plattform och som ett vasst komplement till den fysiska bron. Enligt Claes Aldurén är skälet till val av Udbudsvagten som samarbetspart främst den kompetens som finns inom bolaget, men också av det förhållningssätt man arbetar med i relation till den offentliga köparen i Danmark. Man har från Kevin Bengtssons sida byggt upp en stark verksamhet sedan starten 2002 och hanterar idag i stort sett alla danska upphandlingsannonser. Det totala antalet annonser i Danmark ligger på cirka annonser per år, men bakom detta finns flera starka inköpsorganisationer, inte minst på den kommunala och statliga sidan. Det finns sedan sommaren 2007 ett publiceringskrav för alla upphandlingar över danska kronor. Den danska intresseorganisationen Foto: Ulf Palm för danska inköpare, IKA, har också med Udbudsvagten byggt upp IKAbud. dk, en annonsplattform där inköpare kan klara publiceringsskyldigheten och där leverantörer kan få överblick över alla relevanta upphandlingar. På IKAbud.dk kan alla offentliga inköpare utan kostnad göra inköp ner till ett värde om kronor. Initiativet till portalen kommer från IKA och den är designad av IKA och Udbudsvagten i samråd med danska Konkurrencestyrelsen. Ett annat intressant inslag i Danmark är att danska regeringen och kommunerna blivit ense om att kommunernas konkurrensutsättning skall ökas till 26,5 procent Detta borde vara intressant, inte minst för svenska vårdföretag, säger Claes Aldurén. Stefan Elg Claes Aldurén, vd på Allego AB, är glad över samarbetet med danska Udbudsvagten.

6 6 NR ANBUDSJOURNALEN VECKANS PROFIL Ewa Birgitta Larson Ålder: 50. Familj: Sambo, två vuxna barn, ett barnbarn, två bonusbarn. Stolt över i mitt CV: Att jag gjort min resa! Kopplar av med: Uppe i Norrland och resor. Därför jobbar jag på Frontit: Ville pröva på privat sektor efter lång tid i det offentliga. Foto: Bo Höglander Låt praktiker komma till tals bättre i kommittéer och utredningar om offentlig upphandling, tycker Ewa Larson på Frontit. Upphandling är inget självändamål Upphandling är inget självändamål utan ett verktyg för att uppnå något som verksamheten behöver. Det säger Ewa Larson, konsult på Frontit och med gedigen erfarenhet av upphandling i stat och landsting. Hennes arbetsplats ligger i den pampiga disponentvillan på Söders höjder i Stockholm, nära Münchenbryggeriet och Söder Mälarstrand. Frontit är ett konsultföretag inom management och IT som erbjuder seniora verksamhetskonsulter inom privat näringsliv och offentlig förvaltning. Offentlig upphandling är en av många verksamhetsgrenar, med Ewa Larson som ansvarig. Några av de aktiviteter företaget genomför gentemot upphandlingsorganisationer är organisationsförändringar, kartläggning av upphandlingsprocessen och uppbyggnad av upphandlingsorganisationen. Man erbjuder också rådgivning och stöd i upphandlingar, metodutveckling och framtagande av styrdokument och riktlinjer. Ewa Larson visar mig runt i den vackra villan. Utsikten över huvudstaden med dess vatten och byggnader är bedårande. Villans inre är också magnifik, med vackra salonger och konferensoch utbildningslokaler. Vill du berätta om dig själv, din bakgrund och vad du är verksam med just nu? Var biståndsarbetare på Sida, verksam där i 19 år. Arbetade bland annat i Moçambique och Zambia. I slutet av talet studerade jag till jurist. Någon gav mig tipset att specialisera mig på offentlig upphandling. I den vevan fick jag möjlighet att utreda hur Sida hanterade sin upphandling; problem, risker, och så vidare. Jag blev sedan involverad och ansvarig för arbetet med att bygga upp en upphandlingsavdelning. Sedan kom jag till regeringskansliet och bland annat dess upphandlingssektion. Var först verksam som upphandlare och med att bygga upp regeringskansliets upphandlingssektion. Därefter blev jag utnämnd av regeringen att ingå i RAKEL-kommittén. Var även kanslichef på UD ett tag för en stor regeringskonferens och avslutade som biträdande affärschef. Mycket av arbetet bestod i att titta på vad som görs före och efter en upphandling. Jag deltog även i att sy ihop ett avtal med Microsoft för hela statliga sektorn. Danderyds sjukhus sökte upphandlingschef, jag fick jobbet och var där i cirka två och ett halvt år. Så träffade jag av en händelse vd:n på Frontit som tyckte att jag skulle passa bra i företaget. Jag var då nyfiken på den privata sektorn. Så nu är jag konsult med ansvar för offentlig sektor på Frontit. Kraven på upphandlingarna ökar, förväntningarna höjs på resultatet, samtidigt som regelverken kan krångla till det. Hur får man till en bra upphandlingsorganisation som hanterar detta? Med rätt blandning av kompetens! Placeringen i organisationen är också viktig. Hur nära makten upphandlarna sitter. Hur strategiskt man ser på upphandling. Upphandlare måste ha mandat och befogenheter, i dag är detta inte alltid tydligt. Synsättet måste ändras! Upphandling behöver inte alltid vara krångligt. Se affären i stället, se varför det är viktigt! Många av de krav som ställs i dag behöver egentligen inte ställas. Måste man ens ställa skall-krav? I dag kör man ofta med både hängslen och livrem, av rädsla för överprövning. Man har ett risktänkande i stället för att göra det enkelt. Man försvårar både arbetet med förfrågningsunderlaget och för den som ska lämna anbud. Kan du ge något exempel? Ta skall-kraven, de är till stora delar ett svenskt påfund. Skall-krav ska ha rättslig effekt. Om de inte har det så är det inga skall-krav! Det måste vara krav, som om de inte uppfylls, kan utgöra uteslutningsgrund. Och då talar vi egentligen bara om det som stipuleras i lagen. Men plötsligt har en massa andra krav också fått rättslig effekt eftersom de används i samband med överprövningar och i domstolarna. Vi jurister har bidragit till att krångla till upphandlingen, gjort det till en juridisk fråga. Jag var själv sådan i början, men har tvingats tänka om. Först på senare år tittar man mer på själva affären. Men det är svårt att backa nu när domstolarna prövar alla möjliga skall-krav. Vi har målat in oss i ett hörn. Nackdelen med att begära överprövning är att det på lång sikt drabbar leverantörerna själva. Men låt mig återgå till ursprungsfrågan, hur man bygger upp en bra upphandlingsavdelning. Jag tror att man dels måste ha grundläggande styrdokument. En upphandlingspolicy helt enkelt, att man själv vet vad man vill. För det andra måste man kunna följa upp! Upphandlingsavdelningen måste kunna visa att man spar pengar till verksamheterna genom bra affärer. Tyvärr har man inte alltid tid med uppföljning i dag, men det måste med. Vilka slutsatser drar du om upphandlarnas status? Man måste bestämma sig för vad en upphandlare är. I dag har de olika bakgrund. En del har gått den långa vägen i verksamheten, andra är nyutexaminerade jurister. Blandningen är bra, funktionen avgör. Samtidigt kan det vara svårt att få respekt och hög status i en organisation där man jobbat i 20 år. Så det handlar egentligen om upphandlingsorganisationens status mer än om den enskildes. Från årsskiftet finns LOV (lag om valfrihetssystem). Tror du den kommer att underlätta för små företag? LOV verkar betydligt enklare än LOU, men om mindre företag ska kunna komma in och få avtal så hänger det på kraven. Sätter man ribban för högt så blir det bara de stora som kvalar in. Kanske skulle man dela in företagen i två grupper och ställa enklare krav på de mindre företagen? Det finns möjligheter inom lagens råmärken. Vilka krav ska man ställa på offentliga upphandlare? Hon eller han ska vara kunnig och affärsmässig. Men det viktigaste är nog att aldrig glömma att man handlar med skattemedel. Man representerar någon annan. Det råder andra förutsättningar än i privat sektor. Ändå måste man våga se möjligheterna utifrån lagens ramar. Det är inte fel på lagen utan på hur den har kommit att tillämpas! Vilka krav bör man ställa på privata leverantörer till offentlig sektor? Att han håller vad han lovar! Att han inte bara säljer in sig på papperet. Leverantörerna borde utnyttja möjligheten att ställa frågor i samband med upphandlingen. Försök! Den upphandlande enheten/myndigheten vill att frågorna ställs innan tilldelningsmeddelandet, men då måste de också svara på de frågor som ställs. Har du någon mer reflektion som du vill delge läsarna? För det första. Det har varit nyttigt och lärorikt att jobba på bägge sidor. Man lär sig massor som kan användas. För det andra. Upphandling är inget självändamål utan ett verktyg för att uppnå något som behövs. En del verkar tro att det är en kärnverksamhet. Det behövs litet ödmjukhet här! För det tredje. De som genomför upphandlingar i praktiken borde komma till tals bättre i olika kommittéer, råd och utredningar där man försöker förbättra reglerna. I dag sitter det mest teoretiker i dessa grupper låt praktikerna komma till tals också! Bo Höglander

7 NYHETER NR ANBUDSJOURNALEN 7 Avfallshantering ska upphandlas Foto: Catharina Biesèrt I Neapel i Italien översvämmades gatorna av sopor. En orsak var brist på fungerande konkurrens på marknaden. Illegal verksamhet och korruption ledde till en katastrofal situation för medborgarna, förklarade Dan Sjöblom på Återvinningsdagarna nyligen. Det är väl ingen hemlighet för den här församlingen att frågan om upphandlingar på avfallsområdet är ett känsligt kapitel för många kommuner. Det sade Konkurrensverkets nye generaldirektör Dan Sjöblom när han nyligen höll tal på Återvinningsdagarna. Han påpekade att flera kommuner satsat stora summor på att bilda egna bolag som byggt upp verksamheter för att ta hand om avfallet. Och slog därefter fast att avfallshantering ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling, även om det sker från ett bolag som kommunen själv äger helt eller delvis. Reglerna för offentlig upphandling finns inte för att en kommun ska kunna välja om eller hur de ska följa reglerna. De finns där för att garantera att våra gemensamt inbetalda skattepengar används på det mest effektiva sättet, förklarade generaldirektören. Att låta bli att upphandla enligt reglerna minskar garantierna för att kommunens pengar används på bästa sätt, tillade han. Han pekade också på att den andel avfallskontrakt som hanterats utanför den föreskrivna ordningen uppgår till ett värde av 2,5 miljarder euro, vilket motsvarar hälften av det totala årliga värdet för samtliga avfallskontrakt. Ledde till katastrof Han gjorde en jämförelse med Neapel i Italien vars gator översvämmades av sopor. En orsak till detta var att det inte fanns en fungerande konkurrens på marknaden. Illegal verksamhet och korruption ledde till en katastrofal situation för medborgarna. Konkurrensverket vill konkurrensutsätta ytterligare en del av avfallsmarknaden. Nämligen den del av hushållsavfallet som i lagen definieras som därmed jämförligt avfall. Detta avser även avfall som uppkommer inom ramen för företags och myndigheters verksamhet. Det kan till exempel röra sig om avfall från personalmatsalar, restaurangavfall, skolor, matbutiker och storkök. För närvarande bestämmer kommunen hur sådant avfall ska tas om hand och det gäller även företagens avfall. Någon möjlighet för ett företag att själv välja entreprenör, kanske med viss miljöprofil, för den här typen av tjänster, finns inte. Vi föreslår att detta område konkurrensutsätts, förklarade Dan Sjöblom. Klimathot och möjligheter. Klimathotet och krav på återvinning skapar även nya förutsättningar, menade KKVchefen. Det öppnar för möjligheter att utveckla ny teknik och nya metoder. Sverige har goda chanser att ligga i framkant på dessa nya affärsområden. Vi är från Konkurrensverkets sida angelägna om att återvinningsmarknaderna fungerar effektivt och att konkurrensen inte sätts åt sidan. Då finns förutsättningar för nya idéer och effektivare metoder att komma fram, och att skattebetalarna kan få en god service till rimligt pris. Det finns däremot samarbeten som är tillåtna och bra för konsumenterna, hävdade Dan Sjöblom i sitt tal. I Sverige äger och förvaltar till exempel producenter tillsammans insamlingssystemen. Pantsystem för burkar och flaskor är ett exempel. Men samarbeten för infrastruktur får inte använda lagstiftningen som förevändning att sätta konkurrensen ur spel genom att sätta upp inträdesbarriärer för små eller nya aktörer som vill in på marknaden. Foto: chrisjohnbeckett Rött kort till karteller. Dan Sjöblom gav också rött kort för anbudskarteller. Han berättade om asfaltkartellen och verkets kamp mot den. Den 28 maj, kommer Marknadsdomstolen med sin slutliga dom i målet, åtta år efter tillsynsmyndighetens gryningsräder. Generaldirektören slog också ett slag för rättsmedel och pekade på problemen med offentlig näringsverksamhet. Bo Höglander Tycker du att din chef är otydlig? Inte blir det enklare om man börjar höra lite dåligt. Ring Hörsellinjen Hörselskadades Riksförbund

8 Sveriges största 8 NR ANBUDSJOURNALEN NYHETER upphandling Veolia har överklagat Som AnbudsJournalen tidigare har skrivit ansökte Veolia om överprövning av SL:s upphandling av tunnelbanedriften. Länsrätten dömde till SL:s fördel. Nu har Veolia överklagat domen. Veolias överklagande kom till länsrätten i sista minuten och kammarrättens domstolsjour fattade ett interimistiskt beslut direkt. Veolia vill att kammarrätten meddelar prövningstillstånd och undanröjer länsrättens dom och förordnar att upphandlingen ska göras om eller rättar på ett sådant sätt att SL ska förkasta MTR:s anbud och därefter genomföra en ny anbudsutvärdering av de anbud som då finns kvar. Veolia har i sin överklagan, som är på 24 sidor och innehåller 118 punkter, framfört varför upphandlingen ska göras om. En stor del av kritiken riktas mot den utvärderingsmodell som SL har använt sig av. Kritisk till utvärderingsmodellen. I sin överklagan skriver Veolia Det kan med fog ifrågasättas att SL i en så betydande upphandling använder sig av en abstrakt och känslig utvärderingsmodell. SL har använt den ifrågasatta utvärderingsmodellen i en rad tidigare upphandling och kommer sannolikt att fortsätta göra så också i framtiden. Metoden har även börjat sprida sig och även andra upphandlande enheter och myndigheter har således börjat använda sig av modellen. Veolia anser att SL:s utvärderingsmodell kommer att medföra osäkerhet hos leverantörer och upphandlande myndigheter/enheter och att den sannolikt kommer att bli föremål för fler överprövningar. Vidare tycker Veolia att det är hög Jag tror att Domstolssverige, en gång för alla, vill få till stånd ett tydligt och allmängiltigt domslut avseende den typ av utvärderingsmodell som SL arbetar med. Vi tolkar inte prövningstillståndet som en signal på att SL eller länsrätten gjort fel, säger Helene Molander. Vad säger SL om länsrättsdomen? Länsrättens dom grundar sig på en utförlig analys av rättspraxis såväl som SL:s utformning av utvärderingsmodellen och agerande i samband med upphandlingen. SL är därför naturligtvis mycket glada över att ha fått sin uppfattning om att upphandlingen utformats och genomförts i enlighet med gällande rätt, bekräftad på ett så vederhäftigt sätt. SL har hållit hårt på principen om likabehandling under hela upphandlingen. Den tillämpade utvärderingsmodellen är vidare inte bara mycket Foto: Jan E Svensson Kammarrätten har meddelat prövningstillstånd och SL välkomnar kammarrättens prövning, säger Helene Molander, ansvarig jurist för SL:s upphandling av tunnelbanetrafiken. tid och av synnerlig vikt att frågan om innebörden av begreppet relativ viktning blir föremål för en utförlig och allsidig bedömning i överrätt, alltså kammarrätten. Därför tycker Veolia att det finns synnerliga skäl för prövningstillstånd. SL:s utvärderingsmodell. SL har använt sig av en utvärderingsmodell där SL sammanlagt har utvärderat 17 olika kvalitetskriterier utöver ett särskilt framräknat totalpris. Viktningen, det vill säga den inbördes relationen mellan totalpriset och kvalitetskriterierna, framgick genom att det i modellen tydligt angavs att vissa fasta fiktiva prispåslag skulle göras på totalpriset beroende på om/hur mycket de offererade lösningarnas poäng avvek från max. Det totala maximala fiktiva prispåslaget kan enligt modellen uppgå till en miljard kronor. Vi vill ha en kompetent spelare som driver verksamheten med bra marginaler och vi tror på konkurrensutsättning Ser det inte som ett nederlag Att kammarrätten valt att meddela prövningstillstånd ser jag som ett resultat av de olika kammarrättsdomarna på sista tiden när det gäller frågan om det är tillåtet att utvärdera referenser eller inte, säger Helene Molander, jurist på SL. transparent utan samtliga kriterier är även direkt kopplade till föremålet för upphandlingen och ägnade att identifiera det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Hur har överprövningen påverkat möjligheten till avtalsstart den 1 november? Överprövningen har dessvärre medfört oro och undringar för framförallt personalen som är verksam i tunnelbaneverksamheten. SL och MTR är dock förberedda för en driftstart enligt det nya avtalet i november i år. Det finns därför inte heller någon anledning för våra resenärer att oroa sig. Vi hoppas på att tunnelbaneverksamhetens personal mycket snart får ett besked om vad som väntar dem i år och hoppas även inom kort kunna genomföra våra återkopplingsmöten med anbudsgivarna. Nya trafikupphandlingar är redan på gång och vi är måna om att få konstruktiv kritik i tid för att genomföra dem ännu bättre än tunnelbaneupphandlingen, avslutar Helene Molander. Vad säger ni om överklagandet till kammarrätten? Med tanke på de faktiska omständigheterna i fallet samt länsrättens professionella angreppssätt och synnerligen gedigna dom kan man ju som jurist ställa sig lite frågande. I egenskap av sittande entreprenör har dock Veolia av flera anledningar enormt mycket att vinna på domstolsprocessen. Från ett affärsmässigt perspektiv är därför deras överklagande helt förståeligt. Att överklaga är ju också en rättighet som SL självklart respekterar. Något annat du vill tillägga? Personligen vill jag gärna med gott samvete kunna rekommendera utvärdering av ett anbuds kvalitet även i framtiden. För att en stark och sund konkurrens ska kunna råda är det viktigt att upphandlande enheter verkligen vågar ta chansen att upphandla på annat än pris, avslutar Helene Molander. Matilda Buske Foto: Janne Björklund Gunhild Sällvin Hallå ) )) informations- och marknadschef på Veolia Transport Sverige AB. Varför valde Veolia att överklaga länsrättens dom? Den viktigaste frågan att få prövad är den om SL:s utvärderingsmodell överensstämmer med regelverket inom Sverige och EU, säger Gunhild Sällvin, informations- och marknadschef på Veolia Transport Sverige AB. Vad tror ni om era chanser att vinna i kammarrätten? Redan i dag har flera upphandlingar med subjektiv utvärderingsmodell överklagats i Sverige och inom andra EUländer. Den tolkning domstolarna gör är därför av stor principiell betydelse för att tydliggöra inför framtida upphandlingar. Vi tror naturligtvis att vi kan vinna. Hur påverkar det Veolia om ni förlorar i domstolen och därmed även nuvarande kontrakt med SL? Vi kommer att analysera domen och se om vi ska gå vidare till Regeringsrätten. Skulle dagens kontrakt med SL upphöra berörs cirka en tredjedel av vår verksamhet. I vår bransch vinner och förlorar vi kontrakt, det ingår i spelets regler. i alla led. När vi utvärderade de offererade lösningsförslagen, det vill säga hur anbudsgivaren i praktiken skulle utföra det upphandlade uppdraget, utvärderade vi även föreslagna processer för anskaffning och styrning av underentreprenörer till den upphandlade verksamheten, berättar Helene Molander, ansvarig jurist för SL:s upphandling av tunnelbanetrafiken. Vi arbetade också enligt en särskild anbudsprövningsprocess för att säkerställa en hög kvalitet i vår kontroll och utvärdering av anbuden, inklusive att eliminera risken för godtyckliga bedömningar och otillbörlig påverkan, fortsätter hon. Tycker att modellen fungerar. Helene Molander tycker att utvärderingsmodellen har fungerat bra. Resultatet var rättvisande. MTR:s anbud var starkt på alla områden, sade hon. Kvalitet respektive Totalpris har vägts samman till ett jämförelsetal per anbud. SL använde sig inte av en relativ betygsskala, så flera anbudsgivare kunde få samma betyg. Kammarrätten har nu meddelat prövningstillstånd. SL välkomnar kammarrättens prövning, säger Helene Molander. Dessutom har kammarrätten beslutat att Konkurrensverket inom några veckor ska uttala sig om viktningsfrågan, det vill säga om SL:s utvärderingsmodell uppfyller kravet på viktning enligt EG-rätten. AnbudsJournalen får anledning att återkomma till ämnet när kammar rättens dom kommer. Matilda Buske

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen.

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Allmänt Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Marknaden för offentlig upphandling är den största marknaden för handel med varor och

Läs mer

Vad är på gång inom LOU/LUF?

Vad är på gång inom LOU/LUF? Vad är på gång inom LOU/LUF? och hur använder ni nya reglerna för bra affärer? Elmia 30 september 2014 SAMMANFATTNING Lättare att köpa för offentlig sektor genom höjda direktupphandlingsbelopp! Omvänt

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningens stab Chefsjuristen Anne Rundquist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-01-11 Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Ärendet

Läs mer

VINSTERNA MED LOU ANBUDSGIVNING

VINSTERNA MED LOU ANBUDSGIVNING 1 VINSTERNA MED LOU OSUND OCH LUF STRATEGISK ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Kristian Pedersen Pedersen / Delägare Partner / / Advokat Advokat 21 Erfarenhetsdagarna

Läs mer

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift 1. Vad är upphandlingsskadeavgift? Sedan sommaren 2010 har Konkurrensverket, som bland annat har till uppgift att arbeta för en effektiv offentlig upphandling,

Läs mer

Dokumentation av direktupphandlingar

Dokumentation av direktupphandlingar Dokumentation av direktupphandlingar Den 1 juli 2014 höjs direktupphandlingsgränsen. Samtidigt införs en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera

Läs mer

Upphandling av parkeringsövervakning

Upphandling av parkeringsövervakning KKV1015, v1.1, 2010-03-23 BESLUT 2010-04-15 Dnr 711/2009 1 (5) Mölndals Parkerings AB Box 320 431 24 Mölndal Upphandling av parkeringsövervakning Beslut Mölndals Parkerings AB har brutit mot lagen (1992:1528)

Läs mer

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept 2013 Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling är betydande - och det är de små företagen också Offentlig sektors inköp sker via offentlig

Läs mer

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun?

Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Hur blir du leverantör till Vårgårda kommun? Vårgårda kommun gör varje år inköp för en stor summa pengar. Alla inköp måste vara upphandlade enligt de lagar

Läs mer

Kommun /Landstingsstyrelsen Inköp Fastigheter Personal Blockader vid byggnadsentreprenader

Kommun /Landstingsstyrelsen Inköp Fastigheter Personal Blockader vid byggnadsentreprenader Cirkulärnr: 2005:17 Diarienr: 2005/0729 Handläggare: Sektion/Enhet: Hans Ekman Ellen Hausel Heldahl Göran Söderlöf Juridiska enheten Datum: 2005-03-22 Mottagare: Rubrik: Kommun /Landstingsstyrelsen Inköp

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Catharina Öberg Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 14 januari 2009 DIARIENUMMER 08-6754 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster

Läs mer

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet VARIMs snabbguide till upphandlingsprocessen och hur du som användare ställer krav vid upphandling av VA-verksamhet.

Läs mer

Drömmen om förenkling

Drömmen om förenkling Drömmen om förenkling Under 20 år, sedan 1994 har många drömt om ett enklare regelverk för den offentliga upphandlingen. Den 1 juli 2014, är dagen D för högre gränsvärden inom upphandlingsformen direktupphandling

Läs mer

2016-02-29. Promemoria. Finansdepartementet. Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 1. Bakgrund

2016-02-29. Promemoria. Finansdepartementet. Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 1. Bakgrund Promemoria 2016-02-29 Finansdepartementet Välfärdsutredningen Johan Höök Telefon 08-405 37 98 Mobil 070-671 93 56 E-post johan.hook@regeringskansliet.se Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda

Läs mer

Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar

Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar 2010-11-29 1 (7) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid Upphandlingsforum den 29 november 2010 i Stockholm Det talade ordet gäller Nya rättsmedel ger bättre offentliga upphandlingar

Läs mer

Offentlig upphandling. LOU och LUF

Offentlig upphandling. LOU och LUF Offentlig upphandling LOU och LUF Vad är offentlig upphandling? Med offentlig upphandling menas de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal

Läs mer

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm

2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008. Konkurrensverket 103 85 Stockolm 2008-10-03 Dnr: 09-2008-4514 YTTRANDE Ert Dnr: 438/2008 Konkurrensverket 103 85 Stockolm Nuteks förslag till åtgärder för bättre konkurrens i Sverige Verket för Näringslivsutveckling, Nutek, har av Konkurrensverket

Läs mer

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet KKV1000, v1.1, 2009-04-05 2009-11-26 1 (5) Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet Underlag till anförande i Malmö den 26 november 2009 Generaldirektör Dan Sjöblom, Konkurrensverket Det talade ordet

Läs mer

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare.

- Ett förtydligande bör göras i 9 kap. 9 LOU/LUF om vilken information som ska finnas med i underrättelser till anbudssökande och anbudsgivare. R-2009/1578 Stockholm den 5 oktober 2009 Till Finansdepartementet Fi2009/4872 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 juni 2009 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn. Construction Management

Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn. Construction Management Byggherrens roll för innovationer i byggsektorn Innovationsbegreppet Innovationsprocess Idé/uppfinning + Utveckling + Implementering = Innovation Innovationer Brett spann på vad innovationer är Radikala

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 33 DOM 2016-03-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 2474-16 1 SÖKANDE Järva Tolk & Översättningsservice AB, 556613-1792 Norgegatan 1, plan 2 164 32 Kista Ombud: Advokat Erik Olsson och Jur.kand. Olle

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Jönköping den 10 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling Kommunal upphandling det möjligas konst Jordbruks och trädgårdskonferens 3 mars, Alnarp Thomas Idermark 2011 03 03 Lagen om offentlig upphandling Gällande lag om offentlig upphandling (2007:1091) I samband

Läs mer

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009

Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 KKV1000, v1.0, 2009-01-16 2009-04-16 1 (5) Anförande av Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid konferens i Växjö den 16 april 2009 Det talade ordet gäller! Välkomna! Det här är mitt första rundabordsmöte,

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

VAD HÄNDER JUST NU TRENDER OCH ANBUDSGIVNING

VAD HÄNDER JUST NU TRENDER OCH ANBUDSGIVNING 1 VAD HÄNDER JUST NU TRENDER OCH OSUND TENDENSER STRATEGISK INOM UPPHANDLINGSRÄTTEN ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Kristian Pedersen Pedersen / Delägare Partner / /

Läs mer

Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande respektive befintliga företagare

Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande respektive befintliga företagare KKV1000, v1.1, 2010-05-05 SKRIVELSE 2011-10-05 Dnr 546/2011 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande

Läs mer

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV

BYGGENTREPRENADUPPHANDLINGAR UR ETT JURIDISKT PERSPEKTIV BYGGENTREPRENAD UPPHANDLINGAR UR ETT OSUND JURIDISKT STRATEGISK PERSPEKTIV ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Pedersen / Delägare Partner / / Advokat 21 27 september oktober

Läs mer

Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet?

Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet? Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet? Ellen Hausel Heldahl Malmö 161028 Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Vi vill påverka tjänstemän och politiker som ansvarar för upphandlingsfrågor Gör upphandlingsfunktionen

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av boendestöd

Norrköpings kommuns köp av boendestöd KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-15 Dnr 304/2014 1 (6) Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av boendestöd Konkurrensverkets beslut Norrköpings kommun har brutit mot lagen

Läs mer

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69)

En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) FÖRSLAG TILL YTTRANDE Vårt dnr: Bilaga 2014-12-12 JU Förbundsjurist Eva Sveman Adress En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69) Sammanfattning SKL tillstyrker att koncessioner regleras i en särskild

Läs mer

Besvarande av skrivelse från Brigitta Sevefjord (v) om meddelarskydd och kollektivavtal i avtal med privata utförare

Besvarande av skrivelse från Brigitta Sevefjord (v) om meddelarskydd och kollektivavtal i avtal med privata utförare HSN 2008-11-18 p 13 1 (3) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-10-xx HSN 0802-0240 Handläggare: Peter Ölund Besvarande av skrivelse från Brigitta Sevefjord (v) om meddelarskydd

Läs mer

Riktlinje för upphandling

Riktlinje för upphandling Riktlinje för upphandling Enligt Lunds kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller utförandet av offentlig

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Nyheter från Konkurrensverket och tillsynsfrågor

Nyheter från Konkurrensverket och tillsynsfrågor 2016-11-10 1 (5) Nyheter från Konkurrensverket och tillsynsfrågor Anförande av Dan Sjöblom, generaldirektör Konkurrensverket, vid Upphandlingsforum den 10 november 2016 i Stockholm. Det talade ordet gäller

Läs mer

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter

Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentlig upphandling en koloss på lerfötter Offentliga upphandlingar i Sverige uppgår till hisnande 500 miljarder SEK per år innebärande 20 % av Sveriges BNP och ca 55 000 SEK per svensk invånare. Antalet

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling FAQ S. Kindeborg 2010-10-22 Externt Upphandlingsenheten FAQ-10 vanliga frågor om upphandling 1. Närproducerat Fråga: Varför kan inte kommunen bara köpa närproducerade livsmedel till våra skolor och äldreboenden?

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-05-14 Dnr 761/2013 1 (7) Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet.

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Upphandlingsutredningens analys

Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Upphandlingsutredningens analys Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Upphandlingsutredningens analys Peter Lindblom janpeterlindblom@hotmail.com 2012-02-02 1 1 Liten agenda Grundläggande principer vid offentlig upphandling Dagens

Läs mer

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius

Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras. Foto: Daniel Wadenius Rapport: Så ska EU:s upphandlingsdirektiv implementeras Foto: Daniel Wadenius Foto: Daniel Wadenius inköpscentraler och dynamiska inköpssystem ska användas. Direktiven anger också att e-upphandling ska

Läs mer

Fördjupning i de nya upphandlingsreglerna del 1

Fördjupning i de nya upphandlingsreglerna del 1 Fördjupning i de nya upphandlingsreglerna del 1 Ny upphandlingslagstiftning Förändringar i den yttre ramen Nina Radojkovic Upphandlingsråd Upphandlingsmyndighetens konferens den 21 november 2016 »A- och

Läs mer

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2013-06-11 AdmD-268-2013 Ert datum Ert diarienr 2013-03-13 S2013/1826/RU Socialdepartementet 103 33 Stockholm Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer en

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir.

Kommittédirektiv. Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen. Dir. Kommittédirektiv Delegation om villkor för idéburna organisationer inom den offentliga hälsooch sjukvården och äldreomsorgen Dir. 2006:42 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 2006. Sammanfattning

Läs mer

Datum bilaga 1b Dnr

Datum bilaga 1b Dnr Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende samhällsekonomiska undersökningar inom områdena spektrum, bredbandsinfrastruktur och samhällsomfattande tjänster, bilaga 1b till förfrågningsunderlag för upphandling

Läs mer

Upphandlingsprojektet inom SN m.fl.

Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Vi vill påverka tjänstemän och politiker som ansvarar för upphandlingsfrågor Gör upphandlingsfunktionen mer strategisk Förbättra dialogen i alla faser av upphandlingsprocessen

Läs mer

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson AB Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson Expert på framgångsrik försäljning mot offentlig sektor 8 februari 2011 Sammanfattningsvis skulle jag vilja

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Välfärden kök & kaffe AB Ombud: Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Malmö högskola 205 06 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 9 november 2015 KLAGANDE Sundsvalls kommun Ombud: Advokat Jonas Edward och advokat Stefan Gustavsson Advokatfirman Fylgia KB Box 55555 102

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Anna Borgs Förvaltningsrättsnotarie DOM 2012-05-09 Meddelad i Falun Mål nr 321-12 1 SÖKANDE Miljöteamet i Stockholm AB, 556202-4348 Virdings allé 32 B 754 50 Uppsala MOTPART Gästrike Vatten AB, 556751-1661

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Yttrande i länsrättens mål nr 2044-03

Yttrande i länsrättens mål nr 2044-03 Andrea Sundstrand 08-454 48 50 Er beteckning Mål nr 2044-03 1 (6) Länsrätten i Västmanlands län Rotel 15 Box 1001 721 26 VÄSTERÅS Yttrande i länsrättens mål nr 2044-03 Nämnden för offentlig upphandling

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande Dnr 70/ (8) Förvaltningsrätten i Stockholm Stockholm

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande Dnr 70/ (8) Förvaltningsrätten i Stockholm Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2012-02-20 Dnr 70/2012 1 (8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

2011-2012. Utbildningskatalog. Mercell. 1: Allmän, grundläggande kurs 2: Fördjupningskurser 3: Branschorienterade specialkurser

2011-2012. Utbildningskatalog. Mercell. 1: Allmän, grundläggande kurs 2: Fördjupningskurser 3: Branschorienterade specialkurser 2011-2012 Mercell Utbildningskatalog 1: Allmän, grundläggande kurs 2: Fördjupningskurser 3: Branschorienterade specialkurser Offentlig sektor som kund Offentliga upphandlingar utgör en väldigt stor andel

Läs mer

Risk för påföljd får fler att följa upphandlingsreglerna

Risk för påföljd får fler att följa upphandlingsreglerna 2009-10-28 1 (5) Risk för påföljd får fler att följa upphandlingsreglerna Anförande av generaldirektör Dan Sjöblom, Konkurrensverket Runda bords-möte i Sundsvall den 28 oktober 2009. Arrangör: Konkurrensverket

Läs mer

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Socialdepartementet Enheten för upphandlingsfrågor 103 33 Stockholm Stockholm Dnr 2014-01-27 S2013/9124/RU Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Företagarna har givits möjlighet att

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

Att minimera risken för överprövning

Att minimera risken för överprövning Att minimera risken för överprövning Anna Ulfsdotter Forssell /Partner/Advokat Upphandla livsmedel Stockholm den 30 november 2015 Disposition Överprövning riskerar försena upphandling av livsmedel hur

Läs mer

Den goda affären. - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Den goda affären. - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Den goda affären - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Utvärdera offentlig upphandling ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv samt föreslå förbättringsåtgärder Förbättra

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling; SFS 2002:594 Utkom från trycket den 24 juni 2002 utfärdad den 13 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-05 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 2 2012-11-05 Meddelad i Jönköping Sida 1 (4) Mål nr 2466-12 KLAGANDE N. Sundin Dockstavarvet AB, 556193-6138 Varvsvägen 1 870 33 Docksta Ombud: Advokat Anders Olofsson

Läs mer

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster

Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster KKV1026, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-05-21 Dnr 743/2014 1 (5) Norrköpings kommun Utbildningskontoret 601 81 Norrköping Norrköpings kommuns köp av utbildningstjänster Konkurrensverkets beslut Norrköpings

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun S.Sundin Förvaltningsrättsnotarie DOM 2012-05-18 Meddelad i Falun Mål nr 1050-12 1 SÖKANDE Menigo Foodservice AB, 556044-4647 Box 9081 120 05 Årsta Ombud: Advokat Liselott Fröstad och jur. kand. Eleonore

Läs mer

ClueE: det juridiska perspektivet. David Langlet Joshua Prentice

ClueE: det juridiska perspektivet. David Langlet Joshua Prentice ClueE: det juridiska perspektivet David Langlet Joshua Prentice Studerade områden Det främjande regelverket hur påverkar det kommunerna? Offentlig upphandling främjare eller hämmare? Kravet på affärsmässigt

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 juni 2011 KLAGANDE Röke Buss AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 11918

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling.

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 02-060 PM 2 2002-10-30 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling. Säters kommun har vid inhyrning av anläggningsmaskiner

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Byggentreprenader eller hyresavtal Björn Söderlund

Byggentreprenader eller hyresavtal Björn Söderlund Byggentreprenader eller hyresavtal Björn Söderlund Bakgrund Byggnadsstyrelsen var fram t.om. 1993 ansvaring för lokalförsörjning inom statsförvaltningen Efter 1993 var varje myndighet fri att teckna egna

Läs mer

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73)

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) 2012-01-17 Sida 1 Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) Vision har beretts möjlighet att till TCO lämna synpunkter på Delbetänkande av upphandlingsutredningen (SOU 2011:73).

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Konkurrensneutralitet m.m. i VG Primärvård - Landvetter

Konkurrensneutralitet m.m. i VG Primärvård - Landvetter KKV1000, v1.1, 2009-06-18 BESLUT 2009-12-02 Dnr 446/2009 1 (7) Hälsans Hus Landvetter AB Milstensvägen 2 438 35 Landvetter Konkurrensneutralitet m.m. i VG Primärvård - Landvetter Beslut Konkurrensverket

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Svar på skrivelse från (S), (MP) och (V) angående upphandlingsprocessen i trafiknämnden

Svar på skrivelse från (S), (MP) och (V) angående upphandlingsprocessen i trafiknämnden 1(4) Ragna Forslund 08-686 1959 ragna.forslund@sll.se Trafiknämnden 2017-01-31, punkt 15 Svar på skrivelse från (S), (MP) och (V) angående upphandlingsprocessen i trafiknämnden beskrivning Socialdemokraterna,

Läs mer

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m.

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya sanktioner i upphandlingslagstiftningen föreslås träda i kraft under mitten av 2010. De nya reglerna innebär bland annat att en avtalsspärr

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Konkurrensverket, Stockholm

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Konkurrensverket, Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-03-04 101/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Den goda affären. - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Den goda affären. - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Den goda affären - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Utvärdera offentlig upphandling ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv samt föreslå förbättringsåtgärder Förbättra

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift KKV2039, v1.2, 2011-06-30 ANSÖKAN 2012-06-27 Dnr 394/2012 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 GWA ARTIKELSERIE Titel: Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 Dåliga upphandlingar, brister i äldreomsorgen,

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

LUK lagen om upphandling av koncessioner. Upphandlingsjuridik i praktiken September 2016 Chefsjurist Anders Asplund

LUK lagen om upphandling av koncessioner. Upphandlingsjuridik i praktiken September 2016 Chefsjurist Anders Asplund LUK lagen om upphandling av koncessioner Upphandlingsjuridik i praktiken September 2016 Chefsjurist Anders Asplund Innehåll Rättslig bakgrund Vad gäller under mellantiden? När är det en koncession? Vad

Läs mer

Front Advokater. IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar. Umeå 16 februari 2017

Front Advokater. IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar. Umeå 16 februari 2017 Front Advokater IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar Umeå 16 februari 2017 Finns det ett systemfel i det svenska upphandlingsregelverket? Hur ser regelverket ut idag?

Läs mer

Återvinningsindustrierna avger följande remissyttrande över departementspromemorian Upphandling från statliga och kommunala bolag (Ds 2009:36).

Återvinningsindustrierna avger följande remissyttrande över departementspromemorian Upphandling från statliga och kommunala bolag (Ds 2009:36). Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 5 oktober 2009 Dnr Fi2009/5036 REMISSVAR ÖVER DEPARTEMENTSPROMEMORIAN UPPHANDLING FRÅN STATLIGA OCH KOMMUNALA BOLAG (DS 2009:36) Återvinningsindustrierna

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-02-06 Dnr 24/2013 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Oskar Viström förvaltningsrättsnotarie DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Mål nr 2734-14 1 SÖKANDE Peab Sverige AB, 556099-9202 Margretetorpsvägen 260 92 Förslöv MOTPARTER 1. Gavlefastigheter Gävle kommun

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-03-03 Närvarande: F.d. regeringsrådet Leif Lindstam, f.d. justitierådet Lars Dahllöf och regeringsrådet Carina Stävberg. Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05. Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN 2000-11-10 reviderad 2001-01-16 och 2001-02-05 Fastställd av kommunfullmäktige den 5 februari 2001, 9 KONKURRENSPOLICY FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Konkurrenspolicy 1(4) Konkurrenspolicy riktlinjer vid konkurrensutsättning

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Upphandlings- och e-handelsenheten

Upphandlings- och e-handelsenheten Upphandlings- och e-handelsenheten Vilka är vi? Upphandlingsenheten Upphandlingschef Kerstin Svensson Upphandlare Hans Löthman Helena Ekström Dagnielo Sanchez Matilda Alskog (praktikant) Marja-Leena Engren

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Bakgrund och syfte Frågan om hur de ekonomiska mål som den inre marknaden syftar till att förverkliga bör och kan balanseras mot de sociala

Läs mer