Rutindokument för verksamhetssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rutindokument för verksamhetssystem"

Transkript

1 Rutindokument för verksamhetssystem Vård-och omsorgsförvaltningen Version 1.0

2 1 Innehållsförteckning 2 Revisionshistorik Syfte Målgrupp Beställningar i IT-portalen Beställningar som enbart kan göras av behöriga beställare Beställning Nytt konto i Vo verksamhetssystem Beställning Ändring av behörighet i Vo verksamhetssystem Beställning Avslut av befintligt konto i Vo verksamhetssystem Beställningar som kan göras av alla användare Beställning Nytt lösenord Beställning Åtgärd/hjälp i Vo verksamhetssystem ÖVRIGT Verksamhetssystem per roll Sjuksköterskor Arbetsterapeuter, sjukgymnaster och fysioterapeuter Biståndshandläggare Trygghetslarmansvariga Undersköterska/Vårdbiträde/Stödassistenter/Stödpedagoger Koordinatorer Administratörer Avgiftshandläggare Arbetsledare Resultatenhetschefer Verksamhetschefer Driftstopp i Procapita/LapsCare/LifeCare Vid driftstopp på vardagar kl Vid driftstopp på kvällar/nätter och helger Organisationsförändring System som kan påverkas vid en organisationsförändring Att tänka på Att göra vid påverkan i verksamhetssystem Att göra vid ändrad behörighet för personal Att göra om ny personal behöver anställas Datasäkerhet Lösenord/behörighet

3 8.2 Obemannad dator Bärbar dator/hemdator USB minnen E-post Mobiltelefoner Revisionshistorik Version, datum Författare Kommentar 1.0, Eva-Lotta Benzeriane Dokument publiceringsfärdigt 2

4 3 Syfte Syftet med detta dokument är att samla ihop de rutiner förvaltningen skapat för Vård-och omsorgsförvaltningens verksamhetssystem i ett dokument. I detta dokument ska verksamheten kunna hitta rutiner som berör våra verksamhetssystem. 3.1 Målgrupp All personal inom Vård-och omsorgsförvaltningen 4 Beställningar i IT-portalen Beställningar/ärendeanmälningar ska i så stor utsträckning som möjligt göras i IT-portalen. Alla kan lägga ett ärende i IT-portalen, men det är viktigt att man vet vilken form av ärenden som all personal kan skapa och vilken form av ärenden som måste ske av för verksamheten utsedd behörig beställare. Listan på behöriga beställare av AD-konton, konton i Vo System och hårdvara uppdateras av ITsamordnare och distribueras till Serviceförvaltningen och dess IT/tele-support. IT/Telesupport på Serviceförvaltningen ansvarar för nedanstående system och separata beställningar för behörighet till dessa system görs i IT-portalen på beställningsmallar som finns under Användaradministration AD Outlook / FirstClass Fjärrinloggning Medvind (Löneservice) För externa utförare är det VoIT som beställer konton gällande AD och fjärrinloggning. Vård-och omsorgsförvaltningen ansvarar för följande system och beställningar gällande dessa görs i IT-portalen på beställningsmallar under Vo System. LapsCare LifeCare Mobil LifeCare Boende LifeCare Handläggare Flexite/Invit HSA Siths Prator Pascal. 4.1 Beställningar som enbart kan göras av behöriga beställare Beställning Nytt konto i Vo verksamhetssystem Beställare, behörig; Behörig beställare loggar in i IT-portalen och väljer mallen Nytt konto Vo system under Vo System. 3

5 På raden ämne där det står: ORDER; Nytt Konto (Vo system) ange vilken personal det gäller Kryssa i aktuell ROLL för personen som kontot beställs åt. Finns inte aktuell titel, skriv titeln i rutan under Annan titel Information om användaren: Fyll i Personnummer, För- och efternamn, Resultatenhet, Avdelning/organisation, E-post, Telefonnummer och datornamn (om ni vet detta) samt Startdatum. Är användaren Tillsvidareanställd, kryssa då i detta, annars ange slutdatum. Spara beställningen och bekräftelse inkommer via mail, med ett ärendenummer. OBS! Gällande arbetsställe så ska anges vilken hemtjänstgrupp, boendegrupp, enhet etc som användaren tillhör så användaren läggs upp i rätt organisation och får rätt behörigheter. Mottagare av beställning, VoIT; Ärendet inkommer i IT-portalen. Ärendet tilldelas en handläggare Handläggaren skapar konton i aktuellt/aktuella system som motsvarar behovet utifrån beställd ROLL. (Detta under förutsättning att användaren finns upplagd i AD och Medvind.) Handläggaren tilldelar behörigheter i aktuellt/aktuella system utifrån beställd roll och organisation användaren ska tillhöra. Därför viktigt att angiven organisation för användaren är korrekt. Handläggaren skriver lösning på ärendet, anger att ärendet är löst och anger tidsåtgång. Om beställningen avser konto för Sjuksköterska, Arbetsterapeut, Sjukgymnast/Fysioterapeut eller Biståndshandläggare: Handläggaren lägger upp användaren i HSA katalogen och skickar beställning gällande Sithskort till Landstingets resurscentrum på Akademiska sjukhuset. Handläggaren skriver lösning på ärendet att Sithskort är beställt, samt bifogar filen Sithskort är beställt information. Anger att ärendet är löst och anger tidsåtgång. Obs! Så snart handläggaren som handhar ärendet sparar en lösning i IT-portalen så skickas svarsmail till beställaren med information om ärendets lösning Beställning Ändring av behörighet i Vo verksamhetssystem Beställare, behörig; Behörig beställare loggar in i IT-portalen och välj mallen Ändring av befintligt konto (Vo) På raden *Ämne, där det står CHANGE REQ; Ändring av konto, ange även namn på vilken person förändringen av behörighet avser. På beskrivning under information: skriv i löpande text och ange vilka förändringar som behövs, tex. Användaren har bytt organisation, användaren bytt roll etc. Tillgångsinformation: Bocka i vilka program förändringen behöver göras i. Information om användare, fyll i Personnummer, För-och efternamn, Datum för ändring, Resultatenhet, Avdelning/organisation, Användarnamn samt E-post Spara beställningen och bekräftelse inkommer via mail med ärendenummer Mottagare av beställning, VoIT; Ärendet inkommer i IT-portalen Ärendet tilldelas en handläggare 4

6 Handläggaren går igenom aktuella system för rollen som användaren har och iordningställer behörigheterna i samtliga system som användaren har utifrån sin roll, där förändring behöver ske. Handläggaren skriver lösning på ärendet, anger att ärendet är löst och anger tidsåtgång. OBS! Så snart handläggaren som handhar ärendet sparar en lösning i IT-portalen så skickas svarsmail till beställaren med information om ärendets lösning Beställning Avslut av befintligt konto i Vo verksamhetssystem Beställare, behörig Behörig beställare loggar in i IT-portalen och väljer mallen Avslut av befintligt konto (VO) under Vo System. På raden Ämne där det står: CHANGE REQ; Avslut av konto ange vilken personal det gäller Kryssa i aktuell ROLL för personen som ska avslutas. Finns inte aktuell titel, skriv titeln i rutan under Annan titel Information om användaren: Fyll i Personnummer, För- och efternamn, Datum för ändring, Resultatenhet, Avdelning/organisation samt användarnamn. Spara beställningen och bekräftelse inkommer via mail, med ett ärendenummer. Mottagare av beställning, VoIT; Ärendet inkommer i IT-portalen. Ärendet tilldelas en handläggare Handläggaren avslutar användaren i alla för titeln aktuella Vo-system. Därför viktigt att ange användarens titel i beställningen. Handläggaren skriver lösning på ärendet, anger att ärendet är löst och anger tidsåtgång. 4.2 Beställningar som kan göras av alla användare Följande beställningar får göras av samtliga användare av våra verksamhetssystem. Ska dock läggas i IT-portalen från en kommundator så att det kopplas till användarens jobbmail. Inga ärenden får läggas från privata mailadresser Beställning Nytt lösenord Får beställas av samtliga användare för ett verksamhetssystem som användaren har konto i. Användaren ska dock i första hand vända sig till någon av superanvändarna i sin grupp för att få hjälp med lösenord om det gäller Procapita, Phoniro eller LifeCareMobil. Om det inte finns någon tillgänglig kan användaren istället lägga ett ärende i IT-portalen. Beställare, kontoinnehavaren; Logga in i IT-portalen Välj mallen Nytt lösenord (VO) som finns under VO System Ange ditt namn i Namnfältet Ämne, på raden där det står CHANGE REQ; Nytt lösenord till (ANGE SYSTEM HÄR) Skriv i vilken person som behöver nytt lösen om du beställer åt någon annan. Annars ange system Beskrivning: Skriv uppgifter av betydelse för beställningen i löpande text Bocka i vilket/vilka system du behöver nytt lösen i. 5

7 Ange personnummer och användarnamn Spara beställningen och bekräftelse inkommer via mail med ett ärendenummer. Mottagare av beställning, VoIT; Ärendet inkommer i IT-portalen. Ärendet tilldelas en handläggare Handläggaren skapar nytt lösen i aktuellt system Handläggaren skriver lösning på ärendet, anger att ärendet är löst och anger tidsåtgång. Obs! Så snart handläggaren som handhar ärendet sparar en lösning i IT-portalen så skickas svarsmail till beställaren med information om ärendets lösning Beställning Åtgärd/hjälp i Vo verksamhetssystem Beställare, kontoinnehavaren; Logga in i IT-portalen Välj mallen Åtgärd/Hjälp VO system som finns under VO System Ange ditt namn i Namnfältet Ämne på raden där det står CHANGE REQ; Åtgärd i VO System (Ange system här) ange vilket system du behöver hjälp i Beskrivning, under Information: Skriv uppgifter av betydelse för beställningen i löpande text. Spara beställningen och bekräftelse inkommer via mail med ett ärendenummer Mottagare av beställning, VoIT; Ärendet inkommer i IT-portalen. Ärendet tilldelas en handläggare Handläggaren löser ärendet, kontaktar beställaren vid behov via ärendet eller via telefon. Handläggaren skriver lösning på ärendet, anger att ärendet är löst och anger tidsåtgång. Obs! Så snart handläggaren som handhar ärendet sparar en lösning i IT-portalen så skickas svarsmail till beställaren med information om ärendets lösning ÖVRIGT Beställningar som inte åtgärdas av Vård-och omsorgsförvaltningens egen IT support är Beställningar gällande konton i AD, Outlook, Självservice samt Medvind vilka åtgärdas av Serviceförvaltningen. Beställningar gällande datorer, skrivare, telefoni etc vilka åtgärdas av Serviceförvaltningen Beställningar gällande konton i systemen Adato och Offentliga jobb vilka åtgärdas av HR Beställningar gällande konton i systemen Stratsys och Agresso vilka åtgärdas av Kommunledningskontoret 5 Verksamhetssystem per roll Denna del ska tydliggöra vilka system som respektive roll behöver ha tillgång till för att kunna utföra sitt uppdrag inom vård-och omsorgsförvaltningen. Samtliga kontobeställningar ska göras i IT-portalen enligt punkt 1 i detta dokument, av för verksamheten behörig beställare. Vård-och omsorgsförvaltningen ansvarar för nedanstående system och det kan skilja på behov av system beroende på arbetsplats och roll. 6

8 Beställningar gällande behörigheter görs i IT-portalen på mallar som finns under Vo System enligt Det finns även system som andra förvaltningar ansvarar för och för dessa system anges ansvarig inom parentes efter systemet. 5.1 Sjuksköterskor Följande syssem ska samtliga sjuksköterskor ha behörighet till: HSA Medarbetaruppdrag = Vård och behandling (Pascal) samt Sammanhållen journal (NPÖ) Siths Prator Senior Alert Svenska Palliativ registret BPSD (den som gått adm.utbildning får användaruppgifter från demensteamet) Symfoni (den som gått adm.utbildning får användaruppgifter från landstinget) Förutom ovanstående system så ska sjuksköterskor inom hemtjänsten även ha behörighet till följande system: LapsCare 5.2 Arbetsterapeuter, sjukgymnaster och fysioterapeuter Följande system ska samtliga arbetsterapeuter, sjukgymnaster och fysioterapeuter ha behörighet till: HSA Medarbetaruppdrag sammanhållen journal = NPÖ Siths Prator 5.3 Biståndshandläggare Följande system ska samtliga biståndshandläggare ha behörighet till: rapporter HSA generellt, utan medarbetaruppdrag Siths Prator Symfoni (den som gått adm.utbildning får användaruppgifter från landstinget) 5.4 Trygghetslarmansvariga Följande system ska samtliga som jobbar med installation av Trygghetslarm ha behörighet till: Key Safe nyckelskåp (Serviceförvaltningen?) 7

9 5.5 Undersköterska/Vårdbiträde/Stödassistenter/Stödpedagoger Följande system ska samtlig baspersonalen ha behörighet till: Förutom ovanstående system så ska baspersonal inom hemtjänsten även ha behörighet till följande system: Baspersonal med specifika uppdrag kan även vara i behov av följande system och det ska då anges specifikt i beställningen: Senior Alert Siths för att kunna logga in i Senior Alert BPSD (den som gått adm.utbildning får användaruppgifter från demensteamet) 5.6 Koordinatorer Följande system ska samtliga koordinatorer/planerare ha behörighet till: LapsCare 5.7 Administratörer Följande system ska samtliga administratörer ha behörighet till: Förutom ovanstående system så ska administrativa assistenter inom hemtjänsten även ha behörighet till följande system: LapsCare 5.8 Avgiftshandläggare Följande system ska samtliga avgiftshandläggare ha behörighet till: (Rapporter) 5.9 Arbetsledare Följande system ska samtliga Arbetsledare ha behörighet till: Förutom ovanstående system ska arbetsledare inom hemtjänsten även ha behörighet till följande system: 8

10 LapsCare 5.10 Resultatenhetschefer Följande system ska samtliga resultatenhetschefer ha behörighet till utifrån sin ansvarsroller inom SOL och HSL på enheten: Förutom ovanstående system ska Resultatenhetschef inom hemtjänsten även ha behörighet till följande system: LapsCare Följande system kan vara aktuella för resultatenhetschefen och ska då anges specifikt i beställningen: Prator Siths Även följande system ska Resultatenhetschefer ha behörighet till, men beställs inte via VoIT utan via SEF, KLK eller HR AD (SEF) Agresso (KLK) Offentliga jobb (HR) Adato (HR) Självservice (SEF) Medvind (SEF) Ps-förhandling (HR) Stratsys (KLK) Win Las 5.11 Verksamhetschefer Följande system ska samtliga verksamhetschefer ha behörighet till: Följande system kan vara aktuella för verksamhetschef men ska då anges specifikt i beställningen: LapsCare Även följande system ska verksamhetschefen ha behörighet till, men beställs inte via VoIT utan via SEF, KLK eller HR AD (SEF) Agresso (KLK) Offentliga jobb (HR) 9

11 Adato (HR) Självservice (SEF) Medvind (SEF) Ps-förhandling (HR) Stratsys (KLK) Win Las 6 Driftstopp i Procapita/LapsCare/LifeCare Denna del ska tydliggöra vem man ska vända sig till vid oväntat driftstopp i Procapita, LapsCare och LifeCareMobil vid olika tider på dygnet. OBS! Viktig är att man alltid kollar av med andra kollegor och enheter om problemet är lokalt eller om det berör alla användare. 6.1 Vid driftstopp på vardagar kl Kontakta kommunens IT/tele service på telefon Vid driftstopp på kvällar/nätter och helger Kontakta SOS Alarms beredskapstelefon på telefon: I båda alternativen blir tekniker på Serviceförvaltningen kontaktad för att åtgärda driftstoppet. Skulle kommunens tekniker av någon anledning inte kunna lösa problemet kontaktar de i sin tur driftstekniker hos leverantören. 7 Organisationsförändring All förändring påverkar systemen mer eller mindre. Det är viktigt att förändringar initieras till VoIT redan i planeringsstadiet. Detta för att systemadministratörer ska kunna planera in, förbereda och hinna u Målgrupp: Verksamhetschefer och Resultatenhetschefer 7.1 System som kan påverkas vid en organisationsförändring Procapita, Phoniro, LapsCare, LifeCare handläggare, LifeCare boende, Invit, Prator, Symfoni, HSAkatalogen, NPÖ och Medvind. 7.2 Att tänka på Frågeställningar att ha i beaktande vid förändring i organisationen inom en verksamhet: Behöver ny organisationsdel skapas i något av våra verksamhetssystem? Vem ska vara ansvarig chef för organisationen? Vem ska vara ansvarig utförare för organisationen? Vem/vilka ska vara ansvarig sjuksköterska för organisationen? Vilken övrig personal ska tillhöra organisationen Behöver kunder flyttas mellan olika organisationer? Vilka verkställigheter i Procapita ska organisationen ha tillgång till? Vem/vilka ska kunna verkställa beställningar för organisationen i Procapita Vem/vilka ska vara behöriga beställare av bla hårdvara och konton på organisationen? 10

12 7.3 Att göra vid påverkan i verksamhetssystem Behörig beställare lägger beställning i IT-portalen gällande den aktuella organisationsförändringen. Välj mallkategori Vo System och mallen; Åtgärd/Hjälp Vo system Obs! Är det en helt ny organisation som ska skapas, ange under vilken organisation den nya organisationsdelen ska skapas (vilken verksamhet den ska tillhöra) Ange namnet på den nya organisationen, dvs. vad den nya organisationen ska heta 7.4 Att göra vid ändrad behörighet för personal Behörig beställare lägger beställning i IT-portalen gällande förändring av behörighet för personal som redan finns i verksamheten, men som ska byta arbetsplats/organisation. Välj mallkategori Vo System och mallen; Ändring av befintligt konto (VO) Obs! Skriv så utförligt som möjligt vilken förändring som ska göras och för vem/vilka personer. Förnamn, efternamn och personnummer ska anges, samt vilken Roll/Titel som användaren/användarna har. 7.5 Att göra om ny personal behöver anställas Behörig beställare lägger beställning i IT-portalen gällande nytt konto Välj mallkategori VO System och mallen; Nytt konto-vo system Obs! Ange i beställningen vilken/vilka personer som behöver konto i något av våra verksamhetssystem. Personnummer, För- och efternamn, startdatum (och ev. slutdatum), avdelning och befattning SKA anges. För vissa konton krävs en mailadress, så ange även detta. Viktigt vid nyanställning att behörig beställare även lägger beställning i IT-portalen till Serviceförvaltningen för konto i AD, Outlook och Medvind. Välj mallkategori Användaradministration och mallen; Beställning AD, FC och Medvind (Vård-och Omsorg) 8 Datasäkerhet Denna del är ett komplement till Enköpings Kommuns It-säkerhetsinstruktion för användare som antogs Instruktionen i sin helhet hittar ni på Insidan under Ledning & styrning Vi har plockat ut vissa punkter från dokumentet samt lagt till viktiga punkter som berör personalen inom Vård-och omsorgsförvaltningen specifikt 8.1 Lösenord/behörighet Lösenord är strängt personligt och skall hanteras därefter. Ditt konto är ditt ansvar. Tänk på att du själv kan bli misstänkt om någon använder ditt lösenord för olämpliga ändamål. Tänk därför på att: inte avslöja ditt lösenord för andra inte låna ut din behörighet till andra inte låna ut ditt Siths-kort till andra skydda ditt lösenordet väl omedelbart byta lösenord om du misstänker att någon känner till det byta lösenordet minst var 60: e dag. (I nätverket kommer det upp en ruta på skärmen när det är dags att byta) 11

13 Om du misstänker att någon obehörig använt din användaridentitet och varit inne i datorn/ett ITsystem ska du: notera när du senast var inne i IT-systemet notera när du upptäckte intrånget omedelbart anmäla till systemansvarig eller din chef dokumentera alla iakttagelser i samband med upptäckten och försöka att fastställa om kvaliteten på din information har påverkats 8.2 Obemannad dator När man arbetar med datorer, ligger den stora säkerhetsrisken i att datorn lämnas påslagen i ett obevakat utrymme. Står datorn öppen kan andra komma åt uppgifter på din inloggning/dator samt använda din identitet för att både skicka och läsa e-post i Outlook. Skydda därför datorn för obehörig användning på lämpligt sätt när du lämnar rummet. Är det fler som använder samma dator, Tryck på ctrl, alt och delete och klicka på Logga ut när du lämnar datorn. Är det bara du som använder datorn, aktivera skärmsläckaren genom att trycka på ctrl, alt och delete samtidigt och sedan klicka på Lås datorn eller tryck på Enter. 8.3 Bärbar dator/hemdator Om du har en egen bärbar- eller hemdator som du använder för hemarbete ska du tänka på att dessa kan utgöra en säkerhetsrisk. Tänk på att: inte kopiera känslig information till tex ett usb-minne som du sedan tar med hem. Risk finns att obehöriga då kan ta del av den. du inte får lagra sekretessbelagd eller för verksamheten känslig information på den egna datorn. 8.4 USB minnen Använd aldrig USB minnen för permanent bruk, utan enbart för kortvarig användning. USB minnen är lätta att tappa bort eller kan gå sönder vilket kan innebära en informationsförlust, samt att någon obehörig kan ta del av informationen. 8.5 E-post E-post systemet är ett arbetsverktyg och bör inte användas för privat bruk. Tänk på att: Det är samma regler för diarieföring av E-post, som för vanliga brev. Det är inte tillåtet med automatisk vidarekoppling till annan e-postadress. Skriv inte personnummer eller känslig information i e-posten. Kontrollera vilka som är medlemmar på sändlistor innan du använder dem. (Risk att sekretess når fel mottagare). Skicka/vidarebefordra inte kedjebrev av någon sort. Sprid inte din e-postadress till mindre seriösa ställen. Använd inte din vanliga användaridentitet och ditt lösenord när du registrerar dig i konferenser eller publika e-postservrar. Om du får hotelsebrev eller liknande, kontakta din chef. Ta inte bort brevet. 12

14 8.6 Mobiltelefoner Lösenordskydda alltid din arbetsmobil. Om ni använder en grupptelefon, använd ett lösenord som alla inom gruppen vet om. 13

LifeCareMobil Enköping Sjuksköterska

LifeCareMobil Enköping Sjuksköterska LifeCareMobil Enköping Sjuksköterska Skapad av Eva Lotta Benzeriane 141111 Reviderad 150216 1 Inloggning Klicka på ikonen LifeCare Mobil för att logga in. Fyll i användarnamn och lösenord. I LifeCare mobil

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion

IT-säkerhetsinstruktion IT-säkerhetsinstruktion Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 2. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2 2.1 BEHÖRIGHET...2 2.2 INLOGGNING...2 2.3 VAL AV LÖSENORD...2 2.4 BYTE AV LÖSENORD...2 3. DIN ARBETSPLATS...3

Läs mer

Rutiner för hantering av externa personer i HSA

Rutiner för hantering av externa personer i HSA - Privata familjeläkare 1. HANTERING AV EXTERNA PERSONER I HSA...1 2. SKAPA EN PERSON MANUELLT I ADMINISTRATIONSGRÄNSSNITTET FÖR HSA - IM (IDENTITY MANAGER)...2 3. MEDARBETARUPPDRAG...4 4. BESTÄLLNING

Läs mer

Rutin vid upplägg av ny användare i Procapita.

Rutin vid upplägg av ny användare i Procapita. Sida: 1 (6) Rutin vid upplägg av ny användare i Procapita. När en ny användare skall läggas upp i Procapita måste följande delar läggas upp. Använd rollen Systemadministratör VoF 1. Lägga upp Användare

Läs mer

Rutiner för hantering avsiths-kort. Vård- och omsorgsförvaltningen

Rutiner för hantering avsiths-kort. Vård- och omsorgsförvaltningen Rutiner för hantering avsiths-kort Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun 2012 Innehållsförteckning 1. Supportkontakt... 2 2. Nyanställning av personal och beställning... 2 3. Anmälan till utbildning...

Läs mer

Manual inloggning Svevac

Manual inloggning Svevac 1. Dokumentinformation 1.1 Versionshistorik Version Datum Beskrivning av ändringar Författare 0.1 2014-06-09 Skapad Ingela Linered 0.2 Uppdaterad Ingela Linered 0.3 2014-09-22 Uppdaterad med nya sätt för

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion: Användare

Informationssäkerhetsinstruktion: Användare EXEMPEL 1 Informationssäkerhetsinstruktion: Användare (Infosäk A) Innehållsförteckning 1. INSTRUKTIONENS ROLL I INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...2 2. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 3. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2

Läs mer

HSA Admin Tilldela Medarbetaruppdrag

HSA Admin Tilldela Medarbetaruppdrag HSA Admin Tilldela Medarbetaruppdrag Inledning Medarbetaruppdrag är en egen typ av objekt i HSA, parallellt med person, funktion och enhet. Medarbetaruppdrag används för att tilldela behörigheter enligt

Läs mer

INTERNET 2004-10-04. Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida. Logga in. Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord.

INTERNET 2004-10-04. Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida. Logga in. Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord. 1 INTERNET 2004-10-04 Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida Logga in Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord. Ditt FirstClass skrivbord på Internet 2 MailBox MailBoxen

Läs mer

Syfte... 2. Behörig. in... 3. Logga 1(6)

Syfte... 2. Behörig. in... 3. Logga 1(6) RUTIN: BEHÖRIGHETER OCH ÅTKOMST TILL IT-SYSTEM... 2 Syfte... 2 Ansvar... 2 Behörig och inte behörig... 2 Varbergs kommuns nät... 2 Lösenord... 3 Patientjournalsystem... 3 1. Behovs- och riskanalyser...

Läs mer

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg Procapita Vård och Omsorg 2013-10-23 Sida 2/48 Innehållsförteckning 1 Om Lifecare Utförare...4 1.1 Övergång till Lifecare Utförare...4 1.2 Inloggning...4 2 Systemadministration...5 2.1 Systemadministration

Läs mer

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg Procapita Vård och Omsorg 2013-05-22 Sida 2/38 Innehållsförteckning 1 Om Lifecare Utförare...4 1.1 Inloggning...4 2 Systemadministration...5 2.1 Systemadministration Procapita...5 2.1.1 Procapitas handläggarregister...5

Läs mer

Behörighetsansökan SITHS och Vård och omsorgs- samt IFO-systemen

Behörighetsansökan SITHS och Vård och omsorgs- samt IFO-systemen Startsida Fält och frågor markerade med röd stjärna är obligatoriska och måste fyllas i för att komma vidare i formuläret. Skyddade personuppgifter Skyddade personuppgifter innebär att en person har valt

Läs mer

Manual för fjärrinloggning

Manual för fjärrinloggning Manual för fjärrinloggning Innehållsförteckning Installation av programmet för fjärrinloggning... 2 Installation på dator på jobbet... 2 Installation på privat dator... 2 Aktivera fjärrinloggning första

Läs mer

Jämför med rutinen Övertagande av SITHS-kort som bör användas om personen redan har uppdrag hos utförare i Uppsala kommun

Jämför med rutinen Övertagande av SITHS-kort som bör användas om personen redan har uppdrag hos utförare i Uppsala kommun Dokumentnamn Beställning av SITHS-kort 1 Syfte Beskriver ansvarsförhållanden och rutin inom Uppsala kommun för att beställa SITHS-kort och initialt medarbetaruppdrag. Rutinen gäller både beställning av

Läs mer

Behörighetsansökan SITHS och Vård och omsorgs- samt IFO-systemen

Behörighetsansökan SITHS och Vård och omsorgs- samt IFO-systemen Startsida Fält och frågor markerade med röd stjärna är obligatoriska och måste fyllas i för att komma vidare i formuläret. Skyddade personuppgifter Skyddade personuppgifter innebär att en person har valt

Läs mer

Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006. IT-säkerhetsinstruktion för användare

Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006. IT-säkerhetsinstruktion för användare Gäller från 1 januari 2007 Antagen av KF 246/2006 IT-säkerhetsinstruktion för användare Inledning... 3 1 Hantering av information... 4 1.1 Lagring av information, säkerhetskopiering och arkivering... 4

Läs mer

LifeCareMobil Enköping Hemtjänst

LifeCareMobil Enköping Hemtjänst LifeCareMobil Enköping Hemtjänst Skapad av Eva Lotta Benzeriane 141219 1 Inloggning Klicka på ikonen LifeCare Mobil för att logga in. OBS!! Viktigt att du har rätt telefon, dvs en telefon som tillhör den

Läs mer

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Riktlinjer Telefoni Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Telefoni... 0 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Ansvar... 2 Chefens ansvar... 2 Anställds ansvar... 2 Hänvisning... 2 Hänvisning

Läs mer

HPTA version 0.9. Bilaga 1. Administrering i HSA-katalogen

HPTA version 0.9. Bilaga 1. Administrering i HSA-katalogen HPTA version 0.9 Bilaga 1 Administrering i HSA-katalogen Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Roller och ansvar... 2 3. Verifiera korrekthet i HSA-katalogens innehåll... 3 4. Rolladministrering... 4 5. Registrering/redigering/hantering

Läs mer

Anvisning Gemensamma konton GIT

Anvisning Gemensamma konton GIT 1.1 Fastställd 1(5) 20141023 Anvisning Gemensamma konton GIT Beslutad: Datum: Beslutad: Datum: Underskrift säkerhetsdirektör VGR Underskrift objektägare IT arbetsplats 1.1 Fastställd 2(5) 20141023 Innehållsförteckning

Läs mer

LATHUND SOL HANDLÄGGARE

LATHUND SOL HANDLÄGGARE LATHUND SOL HANDLÄGGARE 2015-12-21 1 Innehållsförteckning Logga in i Procapita... 2 Mina sidor... 3 Verktygsrad... 5 Utredningar... 9 Ny Utredning... 11 Dokumentation... 15 Insatsfliken... 17 Beslutsfliken...

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt

Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Instruktion för att kunna använda Säkerhetstjänsternas administrationsgränssnitt Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. SITHS kort... 4 3. Förutsättningar för åtkomst till Säkerhetstjänsten... 4 4.

Läs mer

RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA

RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA 2014-03-14 1 (7) RIKTLINJE FÖR JOURNALSYSTEM LOGGKONTROLLER I PROCAPITA Riktlinjen är ett komplement till den policy som finns kring it-säkerhet i Höganäs kommun. Riktlinjen beskriver hur ansvarsfördelningen

Läs mer

IT många olika verktyg. Rose-Marie Dolk IT-Strateg/Systemförvaltare Timrå den 20 maj 2015

IT många olika verktyg. Rose-Marie Dolk IT-Strateg/Systemförvaltare Timrå den 20 maj 2015 IT många olika verktyg Rose-Marie Dolk IT-Strateg/Systemförvaltare Timrå den 20 maj 2015 I IT-strateg och systemförvaltare inom Socialförvaltningen Tillhör stödfunktionerna Direkt underställd förvaltningschef

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN Det händer, speciellt i datorer med spärrkort att man, trots installationen, manuellt måste ställa in adress till FirstClass servern. Detta gör man endast om ett felmeddelande

Läs mer

Manual - Administration

Manual - Administration Manual - Administration Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontakta i första hand din lokala

Läs mer

MANUAL HSB PORTALEN MINA SIDOR

MANUAL HSB PORTALEN MINA SIDOR MANUAL HSB PORTALEN MINA SIDOR MEDLEM/BOENDE/BOSPAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INNEHÅLLSFÖRTECKNING:... 2 HSB MINA SIDOR... 3 INLOGGNING... 3 INLOGGNINGSPROBLEM... 4 STARTSIDAN - ATT GÖRA... 5 STARTSIDAN -

Läs mer

IT-bilaga Hälsoval 2016

IT-bilaga Hälsoval 2016 Central Förvaltning Medicinsk Teknik och IT Benämning IT-bilaga Hälsoval Utskriftsdatum Beteckning/diarienr 2015-08-20 LD15/02085 IT-bilaga Hälsoval 2016 Landstinget Dalarna Datum: 2015-09-30 Aktuell version:

Läs mer

Rutin för administrering av KOMKAT och SITHS kort

Rutin för administrering av KOMKAT och SITHS kort Riktlinjer för hälso- och sjukvården Ansvarar för att riktlinjen blir känd: Respektive enhetschef Utfärdad av: Margaret Fritz Medicinskt ansvarig sjuksköterska Damir Kvakic Systemansvarig Dokumentets namn:

Läs mer

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0

Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 Handledning i informationssäkerhet Version 2.0 2013-10-01 Dnr 1-516/2013 (ersätter Dnr 6255/12-060) Informationssäkerhet 6 saker att tänka på! 1. Skydda dina inloggningsuppgifter och lämna aldrig ut dem

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Manual Behörighetsadministratör

Manual Behörighetsadministratör Manual Behörighetsadministratör Stöd och behandling version 1.4 Stockholm, 2015-11-23 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1. Stöd och behandling... 3 1.2. Roller och Behörigheter... 3 1.3. Förutsättningar för

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva

Läs mer

1. Syfte och omfattning. 2. Allmänt. 3. Ansvar och roller. Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) 3.1. Högskolan i Gävle (HiG) - ansvarar för att

1. Syfte och omfattning. 2. Allmänt. 3. Ansvar och roller. Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) 3.1. Högskolan i Gävle (HiG) - ansvarar för att Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-40842 Fastställandedatum: 2013-01-31 Upprättare: Carina M Lindqvist Jonsson Giltigt t.o.m.: 2018-01-31 Fastställare: Gunnar Mohlén Sjuksköterskestudenter

Läs mer

Manual Svevacadministratör

Manual Svevacadministratör SVEVAC Manual Svevacadministratör Ändringsförteckning Version Datum Ändring Ändrat av 1,0 111121 Första utgåvan Anna Skogsberg 1,1 120116 Lagt till ändra lösenord Anna Skogsberg Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 13

Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 13 Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 13 Innehåll Inloggning... 3 Skapa ärende... 3 Fylla i schaktformuläret... 4 Obligatoriska fält som måste vara ifyllda för att kunna spara ärendet:... 5 Icke

Läs mer

Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd

Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd Administrativ IT-säkerhetspolicy Version 1.0 Fastställd 2016-09-28 Motiv Denna policy har framarbetats för att främja och utveckla verksamhetens syn på och förståelse för informationssäkerhet. IT-systemen

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

Att komma igång med FirstClass (FC)!

Att komma igång med FirstClass (FC)! Att komma igång med FirstClass (FC)! Vi har tillgång till FC genom vårt samarbete med folkhögskolor och därigenom med Folkbildningsnätet. FC kan användas på en dator på två sätt (dessutom kan du använda

Läs mer

Collector sparkonto Inloggning

Collector sparkonto Inloggning Collector sparkonto Inloggning Innehållsförteckning Sparkonto Privat... 2 LOGGA IN... 2 LOGGA IN MED E-LEGITIMATION... 2 LOGGA IN MED MOBILT BANKID... 4 LOGGA IN MED ENGÅNGSKOD... 4 Registrera PIN... 6

Läs mer

1(10) Samordnad vårdplanering. Styrdokument

1(10) Samordnad vårdplanering. Styrdokument 1(10) Styrdokument 2(10) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 112 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-11-27 Reviderad 2013-12-16,

Läs mer

Informationssäkerhetsanvisning

Informationssäkerhetsanvisning HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Informationssäkerhetsanvisningar Användare Beslutad av enhetschef för Gemensamma förvaltningen i enlighet med rektors beslut fattat den 16 februari

Läs mer

Sammanfattning av riktlinjer

Sammanfattning av riktlinjer Sammanfattning av riktlinjer INFORMATIONSSÄKERHET FÖR ANVÄNDARE inom Luleå kommunkoncern 2015-03-04 Informationssäkerhet för användare beskriver hur Luleå kommun hanterar den information som används i

Läs mer

SITHS i Easy. Handledning i hanteringen av Självdeklarationen. SITHS i Easy SITHS Förvaltning Senast ändrad 2015-06-11. Sid 1/9

SITHS i Easy. Handledning i hanteringen av Självdeklarationen. SITHS i Easy SITHS Förvaltning Senast ändrad 2015-06-11. Sid 1/9 SITHS i Easy Handledning i hanteringen av Självdeklarationen Sid 1/9 Innehållsförteckning Förutsättningar för att hantera Självdeklarationen i Easy... 3 1. Hantera Självdeklarationen i Easy... 4 2. Dokumenthantering...

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun 2015-02-18 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest:

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest: ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2 Attest: - Attestera utbildningsanmälningar s. 4 Användare: - Hantering av medarbetare

Läs mer

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line Elisabeth Banemark, Pedagogiskt center, Kristianstad 08-07-05 Innehållsförteckning Logga in Användarnamn och Lösenord...

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR FÖRSKRIVARE I WEBSESAM

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR FÖRSKRIVARE I WEBSESAM UTBILDNINGSMATERIAL FÖR FÖRSKRIVARE I WEBSESAM Uppdaterad: 140113 websesam Utbildningsmaterial för förskrivare Har du frågor vänd dig i första hand till användarstödet på din arbetsplats. I andra hand

Läs mer

INNEHÅLLS FÖRTECKNING

INNEHÅLLS FÖRTECKNING ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLLS FÖRTECKNING Logga in på ditt konto... 2 Ladda upp filer... 3 Ladda ner klienten till din dator eller enhet... 4 Synk Mappen... 5 Dela filer... 6 Extern delning i webgränssnittet

Läs mer

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN INSTRUKTION Sid: 1 (16) GENOMFÖRANDEWEBB -16 Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 1 2014-11-25 Chef utföraravdelningen Instruktion Genomförandewebb Godkänd

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

GUIDE 3.3: Avvikelser

GUIDE 3.3: Avvikelser Lagrum SOSFS 2011:9 Version 1 Ansvarig för dokumentet Socialchef Fastställd av Socialchef Datum 140508 Nästa revidering senast 161101 Senast reviderad 141125 Diarienr Plats i Q:et Systematiskt förbättringsarbete/avvikelsehantering

Läs mer

VERKSTÄLLA SAMT DOKUMENTERA I PROCAPITA

VERKSTÄLLA SAMT DOKUMENTERA I PROCAPITA 1 (24) VERKSTÄLLA SAMT DOKUMENTERA I PROCAPITA Lathund för enhetschefer vårdboende 2 Innehåll Verkställa beställningar... 3 Avsluta verkställigheten...11 När vårdtagare byter vårdboende...14 Skicka bevakning

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild),

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Anpassad för Lapplands Gymnasium 2014-01-02/MAEV

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Anpassad för Lapplands Gymnasium 2014-01-02/MAEV Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Anpassad för Lapplands Gymnasium 2014-01-02/MAEV Innehåll Inledning... 2 Vem är medborgare?... 2 Hur får jag mitt konto?... 2 Hur loggar jag in?...

Läs mer

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Sidan 1 av 10 Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Version 2.1 Sidan 2 av 10 Innehåll Att logga in och byta lösenord... 3 Logga in... 3 Byta lösenord...

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Resurs Login

RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Applications Manual för Resurs Login RemoteX Technologies Innehållsförteckning Introduktion... 3 Resurs Login... 4 Förberedelser i RemoteX Applications... 5 Registrera användare för Resurs Login...

Läs mer

Snabbguide: Skapa användare och ge behörighet i e-rekryteringssystemet

Snabbguide: Skapa användare och ge behörighet i e-rekryteringssystemet Snabbguide: Skapa användare och ge behörighet i e-rekryteringssystemet Upprättad av personalavdelningen, KTH, september 2014. Uppdaterad: 2014-12-12 Skapa användare 1. Logga in i systemet och klicka på

Läs mer

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system

Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Regler för användning av Oskarshamns kommuns IT-system Gäller från 2006-01-01 1. Bakgrund Information är en viktig tillgång för vår organisation. All information som har skapats här på kommunen har tagit

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

Rutin för kontroll av loggar

Rutin för kontroll av loggar 1(6) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 140630 Gäller från och med: 150301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustavsson, Maria

Läs mer

Handbok i Dexter för vårdnadshavare i grundskolan

Handbok i Dexter för vårdnadshavare i grundskolan Handbok i Dexter för vårdnadshavare i grundskolan 2010-03-12 Eva Melander/Carina Molin Innehåll Vem är medborgare Hur loggar jag in Jag är inte bara mamma Jag har tappat bort mitt lösenord Jag vill byta

Läs mer

LSS HANDLÄGGARE LATHUND FÖR LSS HANDLÄGGARE

LSS HANDLÄGGARE LATHUND FÖR LSS HANDLÄGGARE LSS HANDLÄGGARE LATHUND FÖR LSS HANDLÄGGARE 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logga in i Procapita... 3 Mina sidor... 4 Verktygsrad... 6 Utredningar...10 SoL utredningar/lss utredningar...10 Ny utredning...14 Aktualiseringsfliken...16

Läs mer

Utfärdande av SITHS-kort. Utbyte av kort som inte klarar av SITHS CA v1 certifikat

Utfärdande av SITHS-kort. Utbyte av kort som inte klarar av SITHS CA v1 certifikat Utfärdande av SITHS-kort Utbyte av kort som inte klarar av SITHS CA v1 certifikat Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Identifiera kort att byta ut... 2 3. Utfärda SITHS-kort... 3 3.1 Förutsättningar... 3 3.2

Läs mer

Manual Invånaradministratör

Manual Invånaradministratör Manual Invånaradministratör Stöd och Behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna

Läs mer

E-rekrytering Sökandeportalen

E-rekrytering Sökandeportalen E-rekrytering Sökandeportalen Manual för Sökandeportalen i Göteborgs universitets E-rekryteringssystem 2012-04-24 Innehåll Göteborgs universitets Sökandeportal... 3 Skapa ett nytt konto... 4 Startsidan...

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter

Handbok för medborgare i Dexter Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Förkortad version gällande Alléskolan i VARA IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare

Läs mer

Logoped SoS LS L L V, K. Dietist LS L L L L K S begränsn av sökord. Biståndshandläggare SoL L LS LS K Biståndshandläggare LSS L LS LS K

Logoped SoS LS L L V, K. Dietist LS L L L L K S begränsn av sökord. Biståndshandläggare SoL L LS LS K Biståndshandläggare LSS L LS LS K Behörigheter i patientjournal HSL (Procapita) L=läsbehörighet S=skrivbehörighet K=kommunövergripande G=geografiskt område V=verksamhetsområde DG=del av geografiskt område E=enhet TE=tvillingenhet Profession

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom alla olika delar av SchemaKoll för

Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom alla olika delar av SchemaKoll för Hej och välkommen till en kort presentation av SchemaKoll. I den här presentationen kommer du att bli guidad genom alla olika delar av SchemaKoll för att du ska känna dig säker när du själv börjar arbeta

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

Konton skapas normalt av användaren själv, men kan i undantagsfall behöva läggas upp av annan person, exempelvis en junioradmin.

Konton skapas normalt av användaren själv, men kan i undantagsfall behöva läggas upp av annan person, exempelvis en junioradmin. Junioradminlathund Junioradminlathund... 1 Vad är en junioradmin?... 1 Skapa konto... 1 Logga in som admin... 2 Aktivera användare... 2 Lägga in personer i grupper:... 3 Lägga in förälder:... 4 Lägga in

Läs mer

Administration av grupper och användare i Winst

Administration av grupper och användare i Winst Administration av grupper och användare i Winst 1 Uppsättning för att arbeta med elektroniska beställningar Beskrivning och tips för användar- och gruppadministration 1.1 Gruppadministration i WINST Användare

Läs mer

LifeCareMobil Användarhandbok samt regler för ersättning/debitering

LifeCareMobil Användarhandbok samt regler för ersättning/debitering LifeCareMobil Användarhandbok samt regler för ersättning/debitering Version 2.0 Innehållsförteckning 1 Revisionshistorik... 3 2 Telefoner... 4 2.1 Inställningar... 4 2.2 Telefonkontakter... 4 2.3 Telefonens

Läs mer

Ariba Network Leverantörsaktivering. Leverantörens vy

Ariba Network Leverantörsaktivering. Leverantörens vy Ariba Network Leverantörsaktivering Leverantörens vy Leverantören får en systemgenererad epost-inbjudan med en länk att klicka på för att initiera aktiveringen Länken leder till Ariba Network där de allra

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDARE AV IT SYSTEM Version 2002-11-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND...3 INLOGGNING...3 HANTERING AV INFORMATION...4 INTERNET...5 E-POST...6 INCIDENTER...6 BÄRBAR PC...6 ARBETSPLATSEN...7

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Nulägesanalys för kring grundläggande förutsättningar verksamhet, brukare och personal.

Nulägesanalys för <kommun> kring grundläggande förutsättningar verksamhet, brukare och personal. Datum: 20XX-XX-XX Ärendetyp: Rapport Nulägesanalys för kring grundläggande förutsättningar verksamhet, brukare och personal. GRUNDLÄGGANDE TEKNIK Kommunikation Ansvarar kommunen för andra boende

Läs mer

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Sidan 1 av 9 Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Version 2.0 Sidan 2 av 9 Innehåll Hur man beställer inlästa läromedel för abonnemangskunder... 3 Logga

Läs mer

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration

Självbetjäning för arbetsgivare. Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Självbetjäning för arbetsgivare Användarhandledning Kom igång med Arbetsgivartjänsten Behörighetsadministration Innehåll 1 DOKUMENTINFORMATION... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 AVGRÄNSNINGAR... 3 1.3 STÖD VID LÄSNING...

Läs mer

Denna instruktion syftar till att ge dig kunskaper och riktlinjer om hur du hanterar

Denna instruktion syftar till att ge dig kunskaper och riktlinjer om hur du hanterar Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 47, 2004-04-05 1 Inledning Kommunernas Säkerhetspolicy IT beskriver närmare hur vi arbetar med IT-säkerheten

Läs mer

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser

PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef. NetID drivrutiner kortläsare operativ browser NetID drivrutiner kortläsare operativ browser webinar Checklista dokument wiki avreglering Apotek e-dos PDL medarbetaruppdrag vårdgivare vårdenhet Organisation verksamhetschef HSA SITHS attribut autentisering

Läs mer

Användarmanual Portwise

Användarmanual Portwise Informerande dokument Information Sida 1 (9) Användarmanual Portwise Med hjälp av PortWise kan du koppla upp dig från Internet till Landstingsnätet via en krypterad förbindelse. Denna krypterade förbindelse

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor ---------------

FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor --------------- FC-kurs Röbäcks skolområde femmor och sexor En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Besvara brev på olika sätt 2. Läsa och skicka bifogade filer 3. Byta lösenord 4. Lägga in en presentation 5.

Läs mer