Rapport spelningar/aktiviteter / filmer / föredrag. Teater Albaross Tokalynga Teaterakademi 2008.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport spelningar/aktiviteter / filmer / föredrag. Teater Albaross Tokalynga Teaterakademi 2008."

Transkript

1 Rapportspelningar/aktiviteter/filmer/ föredrag.teateralbaross Tokalynga Teaterakademi2008. SammanlagdpublikpåTeaterAlbatrossegnaföreställningar2008:4120pers. Sammanlagdaantalegnaföreställningar:63st.(DäravBortomHavet41gånger, dessutom:marykingsley,iskugganavhatetväxerblommor,kongo workin progress och:detvarlängesedanorkesternspelade/theorchestra) Sammanlagdautlandsturnéer:2,tillPolen,medTheOrchestra,omKvinnoorkestern iauschwitz.deltogifestivalernakonfrontacjeilublinochmaskiipoznan. SammanlagdaFestivalerKONSTFÖRENBÄTTREVÄRLD:7st(Poesifestival,Polsk Teaterfestival,Kvinnoteaterfestival,SkådespelarkursmedfokuspåAfrika,Judisk Kulturfestival,AfrikanskFestival.Fokus:KongoochKamerun,Filmfestival.) Sammanlagdpublikpåallateaterföreställningar/evenemang/föredrag/ poesiuppläsningar/filmeretcsomteateralbatrossarrangerat:3410pers Därav antalpubliksomsågtheatreduchocolatturneraihalland,göteborgoch Stockholm:995st Sammanlagdafilmvisningar:IsambandmedföreställningenBortomHavetvisades NoConditionisPermanent41gånger.DessutomvisadesfilmenUppståndelsenen gång,ochannorlundaögonblickisambandmedföreställningendetvarlängesedan orkesternspeladevisades5gånger.slutligenvisadesfilmeneldshjulettregånger, varavengångipolenpåfestivalenmaskiipoznan. UtländskateatrararrangeradeavTeaterAlbatross:TheatreduChocolat (Kamerun),TeatrOsmegoDnia(Polen),AnnaPlaneta(Polen),TheatreMarabout (Kongo),Canacu(Kongo),TeatrNN(Polen),StellaPolaris(Norge),SecretHotel (Danmark)ochGrenlandFriteater(Norge). InternationellpoetarrangeradavTeaterAlbatross:EdSanders(USA). Albatrossaktiviteterikronologiskordning: 21/1BortomHavet2förestBernadottegymnasietGöteborg75pers+75pers 22/11förestBortomHavetBernadottegymnasietGöteborg80pers 23/12förestBortomHavetungdomar/skolaEsplanadteaternLidköping90+90 pers 24/11förestBortomHavetTeaterföreningenLidköpingEsplanadteatern75pers

2 26/1ATR VästsstyrelseharmötepåTokalyngaTeaterakademi 6/2BortomHavet2förestFrillesåsskolanHögstadiet80+90pers 18/2BortomHavetInternationellaSkolanHögstadietGamlestadensBibliotek90 pers 18/2BortomHavetHammarkulleskolanHgstGamlestBibl80pers 19/2BortomHavetUtmarksskolanHgstGamlBibl90pers 19/2BortomHavetHammarkulleskolanHgstGamlBibl80pers 19/2OffentligförestBortomHavetGamlBibl70pers 21/2BortomHavetGuldhedsskolanHgstGamlBibl85pers 21/2BortomHavetFlatåsskolanHgstSistaGamlestadensBibliotek85pers 21/2BortomHavetFiskebäcksskolanHgst85pers 21/2BortomHavetInternationellaSkolanHgst90pers 22/2BortomHavetUtbudVästraGötaland15minBackateatern200pers 22/2BortomHavetFramtidsgymnasietpåAktÖr30pers 22/2BortomHavetoffentligföreställningTeaterAktÖrGöteborg25pers 23/2BortomHavetOffentligföreställningAktÖr30pers 24/2BortomHavetOffentligTeaterAktÖr30pers 4/3BortomHavetSvartedalsskolan2förest.Göteborg90+80pers 10/3BortomHavetoffentligEtnografiskaMuseetStockholm(Greenpeace medverkade)15pers 11/3BortomHavetEtnografiskaoff.20pers 12/3BortomHavetEtnooff.20pers 13/3BortomHavetEtnooff(IsabellaLövinmedverkade)20pers 15/3BortomHavetEtnooffAfrikanskaorganisationermedarr70pers 14/4MaryKingsley1:apublikgenomdragTokalynga15pers 15/4GenrepMaryKingsleyTokalynga15pers 16/4PremiärMaryKingsleyFalkenbergsTeaterföreningTokalynga65pers 24/4TeaterAlbatrossspeladeMaryKingsleypåVärldskulturmuséetiGöteborg, arr:världskulturmuséet,50pers

3 1/5KONSTFÖRENBÄTTREVÄRLD(KFEBV)INLEDSPÅTOKALYNGAMED POESIFESTIVAL! 1 4/5PoesikurspåTokalynga.Ca10deltagare.LeddavMagnusSkånberg,Robert Jakobsson,BobHansson,EdSandersochGunnarHarding.Gästföreläsare:Robert Lyons 3/5PoesifestpåTokalynga.Medv:BengtBerg,EdSanders,BobHansson,Ingela Stranberg,ToreBerger,LinaEkdahl,ToreGotthardsson,GunnarHarding,Gunnar Schneidermflca100pers 5/5EdSandersframträderpåStockholmsKulturhus,RobertJakobsson presenterarhonom.ca220pers Poesifestivalenhadestödav:RegionHalland,Konstnärsnämnden,Kulturrådet,FalkenbergsKommun, ATR väst,ochsensus 16 18/5KFEBVKonstFörEnBättreVärldPolskTeaterfestival.Tokalynga. 16/5Iskugganavhatetväxerblommor TeaterAlbatross Tokalynga65pers 17/5FilmeromGrotowskiochScenaPlastyczna.Samtalmedmedverkande.65 pers 17/5TeatrAnnaPlaneta MedeaTokalynga70pers 17/5TeatrOsmegoDniaÅttondeDagensTeaterPortierniaUllaredsBygdegård 100pers 17/5Detvarlängesedanorkesternspelade TeaterAlbatrossTokalynga65pers 18/5FilmeromÅttondeDagensTeater(OsmegoDnia)avBoPerssonoch JohannaHelander60pers 18/5Albatross+JanRådvikharkursmedWroclawScenskola15pers 19/5TeaterAlbatross(RobertJakobsson)hadekursmedWroclawScenskola15 pers Denpolskafestivalenhadestödav:RegionHalland,PolskaInstitutet,Konstnärsnämnden,ATR Väst, Kulturrådet,ochSensus /5KFEBVKonstFörEnBättreVärldKvinnligaScenkonstnärerifokus. Tokalynga. 23/5IkaNordfragmenturolkaföreställningarTokalynga75pers 23/5ODINTEATRETMinaScenbarnElseMarieLaukvikSpeladespåGunnarps Bygdegård75pers 23/5MaryKingsleyTeaterAlbatrossKvinnoteaterfestivalTokalynga70pers

4 23/5Babushkablues,enperformanceavEvaLindqvist,60pers 24/5WorkshopmedÅsaGustafssonochCharlottaGrimfjordCederblad,30pers 24/5FöredragElseMarieLaukvik,ODINTEATRET,35pers 24/5Kvinnornaiscenkonsten diskussionomscenkonstochjämställdhetunder ledningavannaberg,35pers 24/5Replikochrättentillettegetliv monologmederikastensson,30pers 24/5Bödelssoppamedkrossatsamvete,föreställningavIngelaKarlssonochEva Lindqvist,35pers 24/5Fallshefell(teaterföreställning).SecretHotel.ChristineFentz.Speladespå bygdegården,45pers 24/5NarrenesSkipavStellaPolaris(Norge)Utomhusteater,55pers 24/5Nej! Stina KajsaEldh.Performance,45pers 24/5Raudra ÅsaavAktör&vännermedÅsaGustafsson,50pers 24/5Astoryfroma21 ststoreapartment AHollywoodperformancemedKarin FlodhammarochMichelleCollins,40pers 24/5TheTerriblesoundofselfdestruction,musikföreställningavAnnaOttertun, Tokalynga,35pers 24/5MusikunderhållningavStellaPolaris,40pers 25/5WorkshopmedÅsaGustafssonochCharlottaGrimfjordCederblad,25pers 25/5Presentation:Jagärdu ErikaStensson,30pers 25/5InthefieldavChristineFentz igränslandetmellanföreställningoch performance,35pers 25/5Kvinnornapåscen diskussionomscenkonstochgenusfrågorunderledningav AnnaBerg,30pers Kvinnoteaterfestivalenhadestödav:RegionHalland,NordiskKulturfond,FalkenbergsKommun,ATR, ATR Väst,Kulturrådet,KonstnärsnämndenochSensus. 28/7 3/8KFEBVKonstFörEnBättreVärldTeaterkurs.TemaAfrika.PåTokalynga Teaterakademi.Ca25deltagare.Teaterkursmedskulpturerochförberedelserför utomhusföreställningomkolonialismenochafrika.grenlandfriteatervarmed /7TvåRwandiervarpåTokalyngaisambandmedTeaterkurs,temaAfrika.De deltogsomvittnenfrånrwanda massakern. 31/7MaryKingsleyspeladesförAfrika TeaterkursenpåTokalynga30pers

5 1/8BortomHavetspeladesförTeaterkursen30pers 2/8FilmenEldshjuletvisades.TeaterAlbatrossiAfrika.Regi:BoHarringer. Teaterkursenhadestödav:RegionHalland,FalkenbergsKommun,NordiskKulturfond,Kulturrådet, SvenskaInstitutet,ATR Väst,Konstnärsnämnden,MerkonstiHallandochSensus. 7/8 10/8KFEBVKonstFörEnBättreVärldJudisktKulturseminarium. 7/8AnitaGoldmanhöllföredragomEttyHillersum55pers 8/8FöredragavHédiFried.40pers 8/8FöredragSalomonSchulman40pers 8/8SalomonHelperin Judiskmusik40pers 8/8TeaterAlbatrossspelarIskugganavhatetväxerblommor45pers 9/8StephaneBruchfeldhöllföredrag vadhändeden16/91942? 40pers 9/8TeaterAlbatrossgavDetVarLängeSedanOrkesternSpelade45pers 9/8TeatrNNfrånLublinspeladeTaibeleochhennesdemon60pers 9/8FilmenKorsetinskrivetiDavidsstjärnan Regi:GrzegorzLinkowskifrånLublin 30pers 9/8FilmenEldshjuletvisadesRegiBoHarringer.OmTeaterAlbatrossoch Förintelsen.30pers 10/8FilmenVilna,minälskadeavLenaIsrael.OmLenaochhennesexmanJoakim Israel.25pers 10/8SalomonSchulmanläserVilna dikter30pers JudiskaKulturdagarnahadestödav:KatzJudiskaFond,RegionHalland,FalkenbergsKommun, Konstnärsnämnden,KulturrådetochSensus. 10/8TeaterAlbatrossspelarBortomHavetförpensionärsföreningiLaholm90pers 17/9BortomHavetAlingsås1stSkolföreställningPalladium80pers

6 19 21/9KFEBVKonstFörEnBättreVärldAfrikanskteater ochkulturfestival.kongo ochkamerunifokus.(ettåttiotalpersonerboddepåochkringtokalynga,däribland mångaafrikaner) 19/9NjamySitson,Kameruan,sjöngpolyfonisktiGunnarpsKyrka.Lennart Hagerfors,författare,lästesjälvbiografisktfrånKongo.140pers 19/9TeaterAlbatrossvisadeKONGO,aworkinprogress60pers 20/9Föredrag: av:espenwaehleomdentidigakongofristatensentrepenörsskap,avjeandenis Larsen(dansk kongoles)omkongospolitiskaochsocialasituationinuläget,av KatrienPype(belgiska)omRitualerochreligionochmassmediaiKinshasaidag,av MrSix(Kongo)omarbetetmedatthjälpakvinnorsomdrabbasavövergrepp,och omteatercanacusarbeteförgatubarn,avlennarthagerforspersonligtomkongoav idag,avnzeyvanmusalaomtheatremaraboutsarbete,ochavadamhochschild omkongounderkungleopoldstid.michaelbarrettfrånetnografiskamuseet deltogockså.7föredragà70personer=sammanlagt490arrangemangsbesök 20/9TeaterAlbatrossspeladeBORTOMHAVETengelskochfransktextning75pers 20/9TeaterAlbatrossspeladeMaryKingsleyengelsktextning70pers 20/9NzeyvanMusalavisadeenfilmfrånenföreställningsomspelats1vecka tidigareikinshasa.65pers 21/9SuzanneKaplanochTomasBöhmhöllföredragompsykiskaproblemi Rwandakatastrofensskugga.60pers 21/9TeaterAlbatrosspresenteradeEldshjulet,enfilmomTeaterAlbatrossiAfrika. 60pers 21/9TheatreduChocolatfrånKamerunpresenteradeABOK,omlivetientraditionell Kamerunskby.45pers Afrikafestivalenstöddesav:RegionHalland,Kulturrådet,SvenskaInstitutet,FalkenbergsKommun, L organisationdelafrancophonie,nordiskkulturfond,atr VästochSensus /9TheatreduChocolatgav7föreställningaravABOKpåskoloriHalland. (Tångaskolan,SkogstorpsskolanochAndersbergsskolan)RobertJakobssonvarmed ochintroduceradeföreställningarna.7förestàgenomsnitt75pers=525pers 25/9TheatreduChocolatspeladeABOKförHvitfeldtskaGymnasiumiGöteborg. RobertIntroducerade.75pers 26/9TheatreduChocolatspeladeABOKförFranskaSkolan,Landala,Göteborg.2 föreställningar,robertintroducerade.50+45pers 1/10TheatreduChocolatspelade2förestABOKförFranskaSkolan,Döbelnsg. Stockholm.Robertintroducerade.110pers

7 2/10TheatreduChocolatspeladeABOKförEcoleFrançaise,Essingen.Robert introducerade.90pers 2/10TheatreduChocolatspeladeABOKförMästerOlofsgården,GamlaSta n. StockholmRobertintroducerade.55pers 3/10TheatreduChocolatspeladeABOKförStockholmsInternationellaBibliotek. Robertintroducerade.45pers 6/10TeaterAlbatrossgavBortomHavet2förestMontessoriskolanLund(också mellanstadie+lågstadie!)95+80pers 11/10TeaterAlbatrossspeladeDetVarLängeSedanOrkesternSpeladepå TeaterfestivalenKONFRONTACJEiLublin.Polsktextning.95pers 12/10FilmenEldshjuletvisadespåsammapolskafestival20pers 15/10TeaterAlbatrossspeladeMaryKingsleysomlunchteaterpåRegionteater VästiUddevalla,80pers 22/10BortomHavetförBackagårdsskolanpåGöteborgsStadsbibliotek1förest.85 pers 23/10BortomHavetförUtmarksskolan.GbgsStadsbibliotek.1förest.90pers 24/10BortomHavetförMontessoriskolan.GbgsStadsbibliotek.1förest.80pers 24/10BortomHavet.FN dagen.gbgsstadsbibl.samarrmedlevandehistoria Göteborg.StaffanLarsson,Fiskeriverket,varmedidebatt.Ca50pers 5/11BortomHavetHulebäcksgymnasiet,Mölnlycke.1förest.HeleneAhlborghöll föredragomhållbarutvecklinginnanförest.55pers 6 9/11KFEBVKonstFörEnBättreVärldFilmfestival arrihopmedfilmihalland, BirgittaOlsson.PåTokalynga. 6/11FilmenKirikougavsförlåg ochmellanstadietfrånätranskolan.40pers 7/11EleverfrånStenstorpsskolan,Halmstad,sågfilmenFarvälBafana(OmNelson Mandela)SedanseminariummedEvaWestergren,FilmCentrumochBirgittaOlsson, FilmiHallandochdessutommedEdoBumba,exkongolessomboriGöteborg!65pers 7/11FarvälBafanavisningförlokalbefolkningenruntTokalynga.20pers 8/11visadesfilmerna: MarieCarmenEspana.Tystnadensslut!(Jönsson Hjortén)

8 AnnorlundaÖgonblick(BoHarringer) KortfilmerfrånKatrinebergsFolkhögskolasFilmlinje Hjordeliv(KineBoman) Spiritsforsale(FolkeJohansson) Uppståndelsen(SvanteGrogarn) Jagvillintelevadettalivet(RenzoAneröd,BoHarringer) SAMMANLAGT7evenemanggenomsnittspublik:45pers=315arrangemangsbesök 9/11skulleDenmagiskabollenhavisats,iställetvisadesfaktisktenJönssonligafilm, dådenmagiskabollenförkommit!15pers Filmfestivalenstöddesav:FilmiHalland,RegionHalland,FalkenbergsKommunochSensus. 20/11TeaterAlbatrossspeladeDetVarLängeSedanOrkesternSpeladepå FestivalenMaskiiPoznan,Polen.90pers 25/11TeaterAlbatrossspeladeMaryKingsleypåTeaterUNOiGöteborg,40pers 27/10TeaterAlbatrossspeladeMaryKingsleypåTeaterUNOiGöteborg,50pers 28/10TeaterAlbatrossspeladeMaryKingsleypåNoraTeater,arr:Nora Teaterförening,55pers 29/10TeaterAlbatrossspeladeMaryKingsleypåFolketsHusiHallsberg,arr: HallsbergsTeaterförening,40pers 3/12TeaterAlbatrossspeladeBortomHavetpåRyaskolan,Hisingen.2förest.Med arrmedborgarskolan90+75pers 14/12TeaterAlbatrossspeladeMaryKingsleypåKungsteaterniKarlskoga,arr: KulturföreningenLyset,50pers Tokalynga17/209 FörTeaterAlbatross,RobertJakobsson

Agenda: Analysera marknaden. Candlesticks. Teknisk analys. Strategi. Risk. Strategi för handel:7 verktyg.

Agenda: Analysera marknaden. Candlesticks. Teknisk analys. Strategi. Risk. Strategi för handel:7 verktyg. Nordenansvarig RBS börshandlade produkter Agenda: Analysera marknaden. Candlesticks. Teknisk analys. Strategi. Risk. Strategi för handel:7 verktyg. www.aktivborshandel.se PRO Analys Fundamental analys

Läs mer

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam När det våras skickar jag till dig... frånamsterdam. Jag ska skicka varje dag till dig... frånamsterdam Vad tar ni för...där i fönstret? Med svansen i vädret så stolt. Vad tar ni för...där i fönstret?

Läs mer

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius

Revision i ett landskap som ständigt förändras. Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Revision i ett landskap som ständigt förändras Starev s vinterkonferens Åre 2013 01 27 Karin Tengdelius Snåriga landskap Kommunalförbund Göteborgsregionens kommunal-förbund GR Stiftelser Kul-i-stan

Läs mer

SNABBKATALOG GENERATOR & STARTMOTOR VOLVO LASTVAGNAR

SNABBKATALOG GENERATOR & STARTMOTOR VOLVO LASTVAGNAR SNABBKATALOG GENERATOR & STARTMOTOR VOLVO LASTVAGNAR FABRIKSNYA OCH FABRIKSRENOVERADE MED ORIGINALKVALITET Innehållsförteckning FL4, FL6 sid 2 FLC sid 2 FL, FE sid 3 FL7, FL10 sid 4 FM7, FM10 sid 5 FM9

Läs mer

Skådebanan Västmanlands verksamhetsberättelse för år 2010 www.skadebanan.se

Skådebanan Västmanlands verksamhetsberättelse för år 2010 www.skadebanan.se Skådebanan Västmanlands verksamhetsberättelse för år 2010 www.skadebanan.se Skådebanan Västmanlands verksamhetsberättelse år 2010 www.skadebanan.se Styrelsen för Skådebanan Västmanland år 2010 Ordförande

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund

PROTOKOLL 2014-07-15 Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81. Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål nr B 6/14 Aktbilaga 81 MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lennart Göransson och Anders Stenlund PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE Föredraganden Caroline

Läs mer

Kommunfullmäktige 2003-02-18 1 (19 )

Kommunfullmäktige 2003-02-18 1 (19 ) Sida Kommunfullmäktige 2003-02-18 1 (19 ) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl 18.00 20.45 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera John-Evert Wahlström och Gisela

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-06-08. Folktandvårdens kansli, Falun kl 09.00-11.40

Sammanträdesdatum 2011-06-08. Folktandvårdens kansli, Falun kl 09.00-11.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer 2011-06-08 14-22 Blad 1 (6) Plats och tid s kansli, Falun kl 09.00-11.40 Ordinarie ledamöter Thomas Ylven (v) Stina Rajalahti Bo Jönebratt (fp) Asa Björklund

Läs mer

T-112183 Kärnkraftsopinionen - November 2005. T-112183 Kärnkraftsopinionen - November 2005

T-112183 Kärnkraftsopinionen - November 2005. T-112183 Kärnkraftsopinionen - November 2005 Kön Ålder Män ålder Kvinnor ålder ---------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- To Kvi 16-30- 45-16- 30-45- 16-30- 45- tal Man nna 29 44 59 60+ 29 44 59 60+ 29 44 59 60+

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

Familjen Israelsson från Gränshyttan

Familjen Israelsson från Gränshyttan GRÄNSHYTTAN Byn ligger mellan Guldsmedshyttan och Stjärnfors i Lindesbergs kommun. I denna by bodde från mitten av 1800-talet fram till sekelskiftet 1900 familjen Israel Israelsson. Israels sonsons son,

Läs mer

Svältorna Fiber Ekonomisk Förening Box 72, 447 22 Vårgårda www.sfiber.se. Med stöd av

Svältorna Fiber Ekonomisk Förening Box 72, 447 22 Vårgårda www.sfiber.se. Med stöd av Svältorna Fiber Ekonomisk Förening Box 72, 447 22 Vårgårda www.sfiber.se Med stöd av Svältorna Fiber Ek. För. STYRELSEN Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Övriga ledamöter Suppleanter Stefan

Läs mer

Storproducent av biobränslen, nollkonsument av fossila bränslen. Lina Palm

Storproducent av biobränslen, nollkonsument av fossila bränslen. Lina Palm Storproducent av biobränslen, nollkonsument av fossila bränslen Lina Palm FRÅGAN i FOKUS NEJ! MEN, ökad substitution av fossilbaserade produkter med produkter som har förnybart ursprung, dvs. baserade

Läs mer

Villapanelrapport Februari 2010

Villapanelrapport Februari 2010 Villapanelrapport Februari 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är en återkommande rapport

Läs mer

Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021

Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021 Fastighetsbranschens rekryteringsbehov 2008-2021 Branschundersökning och GAP-analys genomförd av Utbildningsnämnden Stockholm, September 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Syfte och metod 2. Bakgrundsbeskrivning

Läs mer

REGLEMENTE BIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR INOM VÅRGÅRDA KOMMUN

REGLEMENTE BIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR INOM VÅRGÅRDA KOMMUN REGLEMENTE BIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR INOM VÅRGÅRDA KOMMUN Reglementet antaget av KF 137/96 Tillägg till reglementet antaget av KF 8/98 Revidering, kommunfullmäktige 1999-12-08 141. Vårgårda kommun h 447

Läs mer

BUDGET = beräkning av förväntade intäkter och kostnader i framtiden

BUDGET = beräkning av förväntade intäkter och kostnader i framtiden INRIKTNINGSMÅL Att arbeta värdeskapande för föreningens medlemmar genom att vid beslut beakta; de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna, miljön och boende trivsel. BUDGET = beräkning av förväntade intäkter

Läs mer

inled LED-panel - LP inled Sweden www.inled.se

inled LED-panel - LP inled Sweden www.inled.se inled LED-panel - LP inled LED-panel - LPAS6060 En mycket stilren LED-panel för montering i tak eller på vägg. Finns med 36, 48 och 54 watts effekt. Energibesparing upp till 70% Monteras infällt i tak,

Läs mer

114127 Kärnkraftsopinionen maj 2007 (2-10/5 2007) Bortfallsvikt. Vertikal procent 10 maj 2007

114127 Kärnkraftsopinionen maj 2007 (2-10/5 2007) Bortfallsvikt. Vertikal procent 10 maj 2007 Kön Ålder Utbildning Ort Hushållsinkomst ---------- ---------------------- ---------------- ---------------- ---------------------- Sth/ To Kvi 16-30- 45- Gr Gymn Hö Gbg/ Stä Gles - 150'- 250'- > tal Man

Läs mer

Tillväxtdagen 2014 Tisdag 27 maj Gränsö Slott Förändringens kraft och stadens språk

Tillväxtdagen 2014 Tisdag 27 maj Gränsö Slott Förändringens kraft och stadens språk Tillväxtdagen 2014 Tisdag 27 maj Gränsö Slott Förändringens kraft och stadens språk Föreläsare Lotti Jilsmo är landsbygdsutvecklare och jobbar för Västerviks kommun med allt från kommunikationer och service,

Läs mer

IT-kurs för datorovana

IT-kurs för datorovana IT-kurs för datorovana TELEFONI Välkomna! Förändringar i telefonin i Skeppsås Telias lösning När förändringen kommer Hur den fungerar Hur den installeras Fungerar den? Alternativ till Telias lösning Mobiltelefon

Läs mer

Obligatoriska nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå:

Obligatoriska nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå: Bakgrund Obligatoriska nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå: svenska och svenska som andraspråk kurserna 1 och 3, engelska kurserna 5 och 6, matematik kurserna 1-4 Obligatoriskt

Läs mer

FRÅN HOBBY TILL REGIONAL RESURS

FRÅN HOBBY TILL REGIONAL RESURS SMÅ BYAR, HILLBILLYLAND: ETT OEXPLOATERAT LANDSKAP Vi har allt; stora städer, små byar, hillbillyland: ett oexploaterat landskap! Boel Zetterman FRÅN HOBBY TILL REGIONAL RESURS EN TEMADAG OM ÖSTERGÖTLANDS

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens planutskott Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 10:00 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Kurslitteratur Gymnasial vuxenutbildning hösten 2014

Kurslitteratur Gymnasial vuxenutbildning hösten 2014 Kurslitteratur Gymnasial vuxenutbildning hösten 2014 Klicka på kursen för att få veta vilka böcker som ingår Akutsjukvård Barn- och ungdomssjukvård Biologi 1 Dator- och nätverksteknik Engelska 5 Engelska

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 24 25,8 B. Kvinna 60 64,5 C. Annan 9 9,7 Min ålder A. yngre än 25 år 40 43 B. 26 45 år 18 19,4 C. 46 65 år 17 18,3 D. äldre än 65 18 19,4 Tid för mitt besök

Läs mer

Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011

Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011 Resandeundersökning i Mälardalen hösten 2011 En gemensam undersökning av tågresandet mellan sju län Mars 2012 Bakgrund Enligt den nya kollektivtrafiklagen, som gäller från den 1 januari 2012, ska det i

Läs mer

Välkommen till oss. Resecity i Västervik AB Stora Torget. 593 33 Västervik. Sverige. Curt Persson

Välkommen till oss. Resecity i Västervik AB Stora Torget. 593 33 Västervik. Sverige. Curt Persson Välkommen till oss Resecity i Västervik AB Sverige Telefoner: 0490 833 08 Affärsresor HÖGSTA PRIO e-mail bokning resecity@swetravel.se HÖGSTA PRIO 0490 833 00 Privatresor Direkttelefoner endast i undantagsfall

Läs mer