ksss årsmöte Dag 19 februari, 2013 Plats Teaterskeppet, Skeppsbrokajen 104, Stockholm Tid Allmänt sammanträde 17:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ksss årsmöte Dag 19 februari, 2013 Plats Teaterskeppet, Skeppsbrokajen 104, Stockholm Tid Allmänt sammanträde 17:00"

Transkript

1 ksss a k t uellt nr 5 k ungl sv ensk a segel sä llsk a pet : a å rgå ngen ksss årsmöte Foto: Oskar Kihlborg Dag 19 februari, 2013 Plats Teaterskeppet, Skeppsbrokajen 104, Stockholm Tid Allmänt sammanträde 17:00 Årsmötet inleds kl. 17:30 (juniorernas årsmöte hålls samtidigt i egen lokal) och därefter middag kl.19:00 OSA Till middagen genom att sätta in 300 kr för seniorer och 150 kr för juniorer på KSSS BG senast den 3 februari. Frågor Kontakta Lotta Ridelberg:

2 KALLELSE TILL ALLMÄNT SAMANTRÄDE Med anledning av att KSSS har en mycket framstående match racing seglare som genom åren har gjort stora framsteg på tävlingsbanorna, skulle KSSS styrelse vilja föreslå utdelandet av en Rorsmedalj i guld till Björn Hansen. Enligt stadgarna 8 ska KSSS vid dessa tillfällen kalla till Allmänt sammanträde där 9 medlemmar utses att jämte styrelsen, genom sluten omröstning, fatta beslut i frågan. Detta kommer att ske före Årsmötet. Det allmänna sammanträdet börjar kl. 17:00 på Teaterskeppet i Stockholm. Vänligen osa till senast den 11 februari. Välkommen! Styrelsen FÖRSLAG TILL AGENDA ALLMÄNT SAMMANTRÄDE 1) Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet 2) Val av tre medlemmar att sammanräkna avgivna röster 3) Ärende som av styrelsen hänskjutits till behandling vid allmänt sammanträde Förslag att utdela Rorsmedalj i guld till Björn Hansen 4) Mötets avslutande

3 Bäste medlem, KSSS kan lägga ett händelserikt år till handlingarna. Nu hälsar vi dig välkommen till klubbens årsmöte den 19 februari! Lite oblygt vågar jag påstå att 2012 kommer att gå till historien som ett av de bästa åren någonsin för KSSS. Såväl seglingsmässiga som arrangemangsmässiga framgångar har präglat året, ungdomsverksamheten har varit sedvanligt sjudande och antalet sociala arrangemang har ökat vilket gynnat klubbkänslan. För att visa att jag inte är helt ute och cyklar med mina påståenden vill jag gärna redovisa några höjdpunkter från verksamhetsåret 2011/2012. KSSS-seglarna Fredrik Lööf och Max Salminen tog OS-guld i Starbåt, det första svenska seglingsguldet sedan 1976 och det första för KSSS sedan Detta var utan tvekan den största händelsen i seglarsverige och därmed även i Sällskapet under det gångna året. Guldet innebar förutom stor glädje också en välbehövlig medial skjuts för sporten. För KSSS ser vi också framgången som ett kvitto på att den elitsatsning som klubben initierade 2009, under ledning av Björn Johansson, burit god frukt. Även Josefin Olsson i Laser liksom Anton Dahlberg och Sebastian Östling i 470 representerade såväl Sverige som KSSS under OS-seglingarna i Weymouth. Sällskapet lanserade sin satsning inför OS i Rio 2016 som tack vare generösa bidrag från donatorer kommer att kunna möjliggöra för KSSS-seglare att försvara de Svenska färgerna även i nästa OS. ÅF Offshore Race avhölls för andra året och den här gången startade samtliga båtar inne i Stockholm. Etableringen av arrangemangsområdet på Skeppsholmen gav såväl seglare som Stockholmare en ny samlingspunkt under den sista veckan i juni. ÅFOR blev sammantaget en stor framgång såväl sportsligt, med goda vindar, som publikt där det enbart på Skeppsholmen och Kastellholmen samlades över personer för att se starten. Även medialt var arrangemanget en stor succé med bevakning i samtliga större dagstidningar och etermedier. Träningsverksamheten har haft en sjudande verksamhet för såväl bredd som elit och seglarna har uppnått goda resultat. Särskilt värt att nämnas är Emil Järruds 8:e plats på Optmistjolle-VM, vår bästa placering på många år. Därtill kom ett antal EM- och VM-medaljer i olika jolleklasser. Återväxten ser för närvarande mycket god ut på juniorsidan. Sällskapets lägerverksamhet har varit sedvanligt utsåld och uppemot 1000 barn har under året genomgått läger eller träningsverksamhet. Lägerverksamheten har också fått mycket höga betyg av deltagarna. Americas Cup utmanaren Artemis som seglar för KSSS visade framfötterna och vann match-racing delen av årets AC-tävlingar. Den nya 72-fotskatamaranen sjösattes också under året. Bankappseglingskommittén och Havskappseglingskommittén har ordnat ett stort antal kappseglingar och uppslutningen har varit god. Ett exempel på det sistnämnda är KSSS Olympic Class Regatta som samlade 428 båtar från fem länder. Stora arrangemang var också VM i ZOOM8 liksom Folkbåtarnas Gold Cup som hölls på anrika vatten utanför Sandhamn. Sällskapets anläggningar har fungerat väl och hamnarna, inte minst den nyanlagda i Sandhamn, har haft hygglig beläggning trots en vädermässigt ombytlig sommar. Efter ett mycket investeringstungt 2010/11 har Sällskapet valt att konsolidera sin ekonomi under 2011/12. Det finns dock en lång lista på tänkbara investeringar för att förbättra vår verksamhet som vi ser fram emot att botanisera i när ekonomiska möjligheter för det erbjuds. KSSS har varit med som en av fyra grundarklubbar att starta Klubbarnas Klubb vid Nya Djurgårdsvarvet inne i centrala Stockholm. Detta innebär att sällskapet nu har en samlingslokal för medlemmar och kommittéer vilken också kommit till f litig användning under året. Det ökade antalet sociala aktiviteter tror vi är en viktig del i vårt arbete att föra klubbkänsla och medlemsnytta till nya nivåer. Ett bra år för Sällskapet kort sagt och nu tittar vi framåt, bland annat genom den strategiska plan som tagits fram för de kommande fem åren. I och med 2012 lägger vi nämligen den gångna 5-årsplanen till handlingarna och kan konstatera att en del av målen har uppnåtts medan andra återstår att realisera.

4 Det viktigaste med planen har dock varit att ange i vilken riktning vi skall sträva och i så motto har den på ett bra sätt fyllt sitt syfte. Så vad vill vi då prioritera de kommande 5 åren? Till att börja med kan vi konstatera att den övergripande visionen för sällskapet står fast dvs KSSS ska vara ledande inom seglingssporten samt erbjuda en aktiv social gemenskap för medlemmarna. Vad gäller ordet ledande menas såväl nationellt som internationellt och där tycker vi att Sällskapet är väl positionerat redan idag, även om det fortfarande finns mycket som vi kan göra bättre. Därefter har vi valt 6 stycken huvudområden som vi vill fokusera på : Sveriges bästa seglingsutbildning Både våra läger och träningsverksamhet skall hålla högsta standard. Bra läger leder till återväxt av nya seglare. Bra träningsverksamhet skapar förutsättningar för klubben att ha seglare som presterar på högsta nationella och internationella nivå. En ledande kappseglingsarrangör Kartan för kappseglingsarrangemang förändras ständigt och där måste vi som klubb vara i framkant. Vi måste bejaka nya format och klasser som tex cuper, f lerskrov och shorthanded-segling samtidigt som vi slår vakt om de redan etablerade seglingsklasserna. Ut veckla våra arenor till Sveriges bästa för segling och båtliv Saltsjöbaden, Sandhamn, Lökholmen, Ranängen och Långholmen. Vi har några av Sveriges bästa arenor för segling. Vi skall utveckla dem så att de blir ännu mer inbjudande och ändamålsenliga för både kappseglare och fritidsseglare. Öka klubbkänslan KSSS verksamhet bygger på frivillighet och ideella insatser. Drivkraften i detta är att man har kul tillsammans, ofta i den gruppering där man har sina kamrater. Dessa grupperingar skall vi uppmuntra och odla. Vi skall också slå vakt om vår historia som ger oss en god anledning att vara stolta. Fler deltagare Ett mått på framgång är att f ler vill vara en del av KSSS och våra aktiviteter. Ett exempel på detta är att medlemsantalet ökar, ett annat att ha f ler deltagare på tex kappseglingar och läger. Fler deltagare visar att vi gör saker rätt och leder också till en förbättrad ekonomi. Varje område är konkretiserat både i delmål och aktiviteter/medel och kommer att redovisas bland annat på vår hemsida framgent. Jag vill uppmärksamma det vaktskifte som nu skett i KSSS. Sällskapets Klubbdirektör Therese Ahlström har efter 5 framgångsrika år på sin post valt att gå vidare till nya utmaningar. Jag vill å KSSS vägnar passa på att tacka Therese för hennes förträff liga insatser under denna tid under vilken vi blivit en professionellare och mer välfungerande organisation med en betydligt mer omfattande verksamhet. Som exempel kan Sällskapets omsättning växt med cirka 50% under de här fem åren vilket indikerar en hög aktivitetsnivå. Jag vill också hälsa Johan Hedberg välkommen som ny Klubbdirektör med tillträde den 1:a februari Johan har en bred erfarenhet från näringslivet men är också väl förankrad inom seglarsverige både som aktiv (Årets Seglare 1986) och som ledamot i Svenska Seglarförbundets Styrelse. Hans erfarenheter kommer att vara mycket värdefulla för KSSS framgent. Slutligen vill jag framföra ett stort tack till såväl alla ideella krafter som anställda inom Sällskapet. Tillsammans har ni bidragit till att utveckla KSSS mot visionen att vara ledande inom seglingssporten och att erbjuda en social gemenskap för medlemmarna, TACK! Ett lyckosamt år har lagts till handlingarna och vi ser med spänning fram emot Staffan Salén Ordförande Förbättra vår kommunikation Vi har mycket att berätta. Hur gör vi det bäst i dagens medialandskap där tryckt media ersatts av elektronisk och fasta och rörliga bilder på ett ögonblick kan tillgängligöras? Här skall vi som Sveriges ledande seglingssällskap gå i täten.

5 Kungliga Svenska Segel Sällskapet Valnämnden avlämnar härmed i enlighet med stadgarnas 18 sitt förslag till styrelseledamöter, kommittéledamöter, revisorer och revisorssuppleanter att föreläggas årsmötet Förslaget är enhälligt. Några förslag från Sällskapets medlemmar i enlighet med stadgarnas 19 mom. 6 föreligger ej. För att få en fullständig överblick har på följande sida även de styrelseledamöter med jämna valår (stadgarnas 19 mom. 2) tagits med, som vid årsmötet 2012 valdes för två år dvs till årsmötet De berörs således inte av valen KUNGL SVENSKA SEGEL SÄLLSKAPETS VALNÄMD Olle Claeson Ordförande Thomas Gross Rebecka Harding Stefan Haskel Gutta Johansson Tommy Nordin Jacob Wallenberg Valnämndens förslag till Styrelseledamöter Ordförande Sekreterare (2) Skattmästare (1) Intendent (2) Klubbmästare (1) Ordf. Bankappseglingskommittén (2) Ordf. Träningskommittén (1) Ordf. Havskappseglingskommittén (1) Ordf. Långseglingskommittén (2) Ordf. Motorbåtskommittén (1) Ordf. Aktivitetskommittén (2) Ordf. Juniorkommittén (1) Ordf. Informationskommittén (2) Konsultativ ledamot (1) Konsultativ ledamot (2) Konsultativ ledamot (1) Staffan Salén Björn Unger Stefan Löhr Göran Edin Gustaf Johnson Patrik Salén Fredrik Olsson Ralf Aspholm Olle Axelsson Calle Söderberg Wivica Oest Mabon Maria Lamke Claes Eliasson Magnus Odin Magnus Woxén Patrik Enblad för 1 år till årsmötet 2014 till årsmötet 2015 till årsmötet 2015 till årsmötet 2014 till årsmötet 2015 till årsmötet 2015 till årsmötet 2015 till årsmötet 2015 till årsmötet 2015 till årsmötet :e vice ordförande 2:e vice ordförande Magnus Odin Björn Unger för 1 år till årsmötet 2014 för 1 år till årsmötet 2014 (1) Befattning med udda valår enligt stadgarna 19 mom. 2 (2) Befattning med jämnt valår enligt stadgarna 19 mom. 2

6 Valnämndens förslag till kommittéledamöter juniorkommittén havskappseglingskommittén Maria Lamke Richard Böhme Catarina Cantacuzino Peder Friis Toffe Nathhorst Johan Holmberg Fredrik Bäck Fabian Levihn Jacob Engquist Lovisa Fahlström Anna Stackelberg Alexander Liljeblad Stephanie Sundén- Cullberg Nils Landberg Axel Enblad Axel Wikland Ingår ytterligare fyra ledamöter som junioravdelningen utser. Val av dessa sker på årsmötet den 19 februari Ralf Aspholm Håkan Andersson Mats Dalunde Sten Edholm Michael Hollinder Eva Holmsten Thomas Lindstedt Håkan Nordlund Anders Rosén Carl-Johan Vedin Björn Österberg Carl-Johan Friis Peder Lanefelt Johan Rockström Fredrik Wallenberg bankappseglingskommittén Patrik Salén Peter Sahlén Bo Samuelsson Patrik Lindblom Johan Gnosspelius Sven Lagerberg Oscar Sandberg TRÄNINGSKOMMITTÈN Fredrik Olsson Peter Bergman Jari Burmeister Gustaf Lidvall Fredrik Liljegren Johnny Sommarlund Gunnar Thörn klubbkommittén Gustaf Johnson Peter Wallenberg jr. Stefan Witz Marie Ryott Hööglund Thomas Furuskog Agnetha Torstenson Anna Ljunglöf Therese Gleisner Carl-Henrik Ahlin Hélène Lidman långseglingskommittén Olle Axelsson Stefan Båge Anders Fallenius Rolf Hjelte Tomas Östling Staffan Hallberg aktivitetsskommittén Wivica Oest Mabon Jenny Hedmo Christina Törnsten Susan Sommarlund Katharina Lidvall Helena Lundquist Cecilia Carlsson Cecilia Salén Sandra Skarne Anna Wendt Åsa Lundgren

7 informationskommittén Claes Eliasson Jan Torstenson Niclas Fröberg Carl Lundborg Rikard Björk Göran Sachs Helene Lidman Mats Olsson intendentkommittén Göran Edin Mikael Ahmné Johan Lindqvist Erik Hööglund Carl Wranding Magnus Widell Christian Nordström Anders Castenfors Anders Tengbom Fredrik Bäck Se under styrlsen motorbåtskommittén Calle Söderberg Niclas Wallenborg David Larsson Janis Petrov Per Vesterlund Erik Horwitz Johan Holmberg Carl Axel Zenzén Carl Brusewitz Fredrik Wallmark Dag Fagring Frans Lundin Michael Hollinder Cedric Mäkinen Olle Hård af Segerstad finanskommittén Stefan Löhr Robert Hansson Anders Wennberg Jari Burmeister Helene Kugelberg Valnämndens förslag till revisorer & revisorssuppleanter revisorer personlig suppleant Lars Träff Lars Tempelman Erik Åström Peter Christensson

8 Agenda KSSS Årsmöte 1) Sammanträdets öppnande 2) Fråga om sammanträdets stadgeenliga utlysning 3) Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet 4) Val av tre medlemmar att sammanräkna angivna röster 5) Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser 6) Fastställande av balansräkning 7) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 8) Redovisning av verksamhetsprogram och budget 9) Beslut om medlemsavgifter enligt 16 och båtavgifter enligt 23 10) Eventuella kompletteringsval enligt 19 mom 3 11) Beslut om ändring i arbetsordning för KSSS permanenta kommittéer ( 15) eller, om förslag till ändring ej föreligger, anmälan härom. 12) Val av styrelseledamöter 13) Val av kommittéledamöter 14) Val av revisorer och revisorssuppleanter 15) Val av valnämnd 16) Ärenden som av styrelsen hänskjutits till behandling vid årsmötet 17) Ärenden som medlem önskar få behandlat vid årsmötet och som denne skriftligen anmält till styrelsen senast den 30 november året innan 18) Utdelning av utmärkelsetecken 19) Årsmötet avslutas

NR 2. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 226:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN. Kappsegling!!! SM M30 2011 i Trosa

NR 2. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 226:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN. Kappsegling!!! SM M30 2011 i Trosa NR 2. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 226:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Kappsegling!!! SM M30 2011 i Trosa Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm Tel

Läs mer

Delaktighet gör Sverige mindre

Delaktighet gör Sverige mindre Delaktighet gör Sverige mindre VILKET OTROLIGT BRA gensvar vi fått på våra Forum möten! Även om mötena direkt kändes väldigt positiva är det alltid skönt att få kvitto på varför de var så bra. Nästan alla

Läs mer

Det våras för Seglarsverige

Det våras för Seglarsverige Det våras för Seglarsverige JAG VILL BÖRJA med att tacka för det förtroende jag fick på Seglardagen. Ett förtroende att leda SSF i ytterligare två år. Seglardagen gick av stapeln på Bosön den 22-23 mars;

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. med årsredovisning

Verksamhetsberättelse 2009. med årsredovisning 1 Verksamhetsberättelse 2009 med årsredovisning 4 Svenska Seglarförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund som är anslutet till Svenska Riksidrottsförbundet, RF, och ett av 35 olympiska specialförbund

Läs mer

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Kallelse Årsmöte KALLELSE Medlemmarna i Ringenäs Golfklubb kallas härmed till årsmöte på Staffansalen Församlingsgården Söndrums Kyrka, onsdagen den

Läs mer

Föredragningslista för årsmötet

Föredragningslista för årsmötet Föredragningslista för årsmötet 1. Mötets öppnande. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll, samt två rösträknare. 4. Fastställande

Läs mer

Protokoll från årsmöte i Karlskrona Tennisklubb lördag 8 februari 2014 på Telenor Arena Karlskrona

Protokoll från årsmöte i Karlskrona Tennisklubb lördag 8 februari 2014 på Telenor Arena Karlskrona Protokoll från årsmöte i Karlskrona Tennisklubb lördag 8 februari 2014 på Telenor Arena Karlskrona 1 Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna till årsmötet 2014. 2 Fastställande av röstlängd för

Läs mer

NR 1. 2014. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 233:e PUBLIKATION. 58:e ÅRGÅNGEN. Juniorseglingens framgång!

NR 1. 2014. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 233:e PUBLIKATION. 58:e ÅRGÅNGEN. Juniorseglingens framgång! NR 1. 2014. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 233:e PUBLIKATION. 58:e ÅRGÅNGEN Juniorseglingens framgång! Ole seglar Vinter familjens på Hundudden nya Midget. FOTO: Christian Grethe Rottböll Falk Sund Seglar-Vikingen

Läs mer

Innehåll!... Räkenskapsberättelse 2012!... Har du frågor? Kontakta oss!

Innehåll!... Räkenskapsberättelse 2012!... Har du frågor? Kontakta oss! Innehåll Innehåll!... 2 Kontaktinformation!... 2 Kallelse Årsmöte!... 3 Dagordning Årsmöte!... 3 Val av ny styrelse!... 4 Sida för egna anteckningar!... 5 Några ord ifrån Styrelseordförande!... 6 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Helsingborgs Simsällskap 2013 Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE Dagordning 3 Styrelseberättelse 4 Ordförande har ordet 5 Årsberättelse 2013 7 Simskola 17 Tävlingskommittén

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

Stena Sailing Team vann i Bermuda 4. Barnperspektivet och SMCS 6. Historikgruppen säkrar historien 8. Gulaschsoppa och Höstmöte 10

Stena Sailing Team vann i Bermuda 4. Barnperspektivet och SMCS 6. Historikgruppen säkrar historien 8. Gulaschsoppa och Höstmöte 10 Nr 4 December 2014 Årgång 104 Stena Sailing Team vann i Bermuda 4 Barnperspektivet och SMCS 6 Historikgruppen säkrar historien 8 Gulaschsoppa och Höstmöte 10 Seglarbladet förr och nu 12 På väg till Göteborg

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Program Lördag 18 april 09.00-12.00 Styrelsemöte SBTF 12.00 13.00 Lunch 13.00-15.00 Hans-Göran Karlsson, klubbdirektör Brynäs IF. Den anrika klubbens arbete med bredd

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip

NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN. FOTO: Anytec Marine AB. Alternativ metod till kranlyft & slip NR 2. 2008. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 210:e PUBLIKATION. 52:a ÅRGÅNGEN FOTO: Anytec Marine AB Alternativ metod till kranlyft & slip Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2008-2009 SVENSKA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET. Datum: 2010-04-10. Plats: Scandic Star, Sollentuna

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2008-2009 SVENSKA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET. Datum: 2010-04-10. Plats: Scandic Star, Sollentuna Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2008-2009 Datum: 2010-04-10 Plats: Scandic Star, Sollentuna Ansvarig utgivare: Per Westling Redaktörer: Lena Bleckman, Bodil Dahl Layout: Pernilla Larsson SVENSKA

Läs mer

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2011 Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel:08-501 508 66 E-post:dbk@dbk.nu 2 FÖRORD För sjätte året publicerar

Läs mer

2015 - ett bra år för oss att synas

2015 - ett bra år för oss att synas 2015 - ett bra år för oss att synas BÅTMÄSSORNA ÄR IGÅNG och seglingssäsongen närmar sig med stormsteg. 2015 kommer att bli ett år då vår idrott har många fina möjligheter att synas, så som Volvo Ocean

Läs mer

Svensk Drakklubb. Patrik Salén hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Svensk Drakklubb. Patrik Salén hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Svensk Drakklubb Protokoll fört vid årsmötet onsdagen den 9 november 2011 i samband med Scandinavian Boatshow, Älvsjö Deltagare: omkring 40 medlemmar deltog i årsmötet. 1. Mötets öppnande. Patrik Salén

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2006 2 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet Innehåll Ordföranden har ordet... 3 Förbundsstyrelsens berättelse... 4-9 Svensk veteranjudo... 10 Kommittéernas

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6

Nästa möte 28 Feb. Läs sid 6 Nästa möte 28 Feb Läs sid 6 Gasarna Speedwayklubb, föreningen med Sveriges BÄSTA medlemmar! Visste ni alla att ni tillsammans har bidragit med lika mycket i medlemsavgifter och övriga ekonomisk support

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner

nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner http://www.gaddviken.se Sista manusdag för Gäddviket nr 2 2011 är 27 februari 2011 skickas till linnea@bessalis.net Ordförande har ordet. Midvinternattens

Läs mer

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse

VÅRMÖTE 2015-03-24. Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse VÅRMÖTE 2015-03-24 Innehållsförteckning 1. Kallelse och föredragningslista 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Sida 1 av 19

Verksamhetsberättelse 2014 Sida 1 av 19 Sida 1 av 19 Sammanfattning Under 2014 fortsatte glädjande antalet medlemmar att öka. På samma sätt ökade också antalet banor genom Unipeg. Det som framkom redan i vår undersökning 2013 är att vi har överlägset

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2009 Innehållsförteckning Verksamhetsinriktning 3 Ordförandens tankar 4 Bertils årskrönika 5 Snabbguiden 6-9 Föreningens verksamhet Verksamheten 10 Årsmöte 11 Styrelsen 11 Styrelsemöten

Läs mer

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg

Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Förbundsstämma Quality Hotell Vänersborg Program 08.45 10:00 Frukostbuffé samt ombudsregistrering 10.00 - Välkomna till Vänersborg. 10.05 - Stämmoförhandlingar. 12.30 Lunch. 13.45 Förhandlingarna återupptas.

Läs mer