polynews Lite ur innehållet Nr Läs mer om Scanfills nyinvestering på sidan 16. Polykemi uppmärksammas Julbordet Extruder sid.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "polynews Lite ur innehållet Nr 1 2011 Läs mer om Scanfills nyinvestering på sidan 16. Polykemi uppmärksammas Julbordet Extruder 16... ... sid."

Transkript

1 polynews Nr Läs mer om Scanfills nyinvestering på sidan 16. Lite ur innehållet Polykemi uppmärksammas Julbordet... sid sid Extruder sid. 23 Foto: Per-Axel PAX Sjöholm

2 V d har ordet Jag har märkt att ingenting som jag inte har sagt någonsin har skadat mig I have noticed that nothing I never said ever did me any harm Calvin Coolidge , USA:s 30:e president Fotograf: Dick Lindström, Ystad Tyvärr har jag inte riktigt haft denna fallenhet att lyckas hålla tyst, utan alltför ofta har jag nog låtit munnen strömma lika fort (eller fortare) än vad hjärnan formulerat tankarna! För ett år sedan lyckades jag med konststycket att skriva av mig en stor portion frustration över oförmågan att få något verkligt att hända i samarbetet mellan näringslivet och Ystad Kommun. Reaktionen uteblev inte och en del steg i rätt riktning togs men nu konstaterar jag att ytterligare en god samarbetspartner inom Ystad Kommun, Kommundirektören Kent Jagerborn, valt att lämna den gemensamma scenen för annan verksamhet, synd. Inte så att jag misstror Ystad Kommuns förmåga att finna en både god och förståndig ersättare till Kent, men sedan vi i Y-front höjde våra röster och bjöd in till en näringslivskonferens på Ystad Saltsjöbad och uppmanade Ystad Kommun till en bättre dialog och gemensamt arbete för allas bästa, har följande bytts ut (om jag kommer ihåg rätt); Kommunalråd - 3 gånger Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden (el. motsv.) - 3 gånger Kommundirektör - 3 gånger (snart) Stadsarkitekt (el. motsv.) - 3 gånger Denna ersättningskavalkad gör att det inte är lätt att få kontinuitet och jämnt flöde i utvecklingen! Vän av ordning frågar sig osökt var uthålligheten i den kommunala organisationen finns eller kanske mera stickande, vad är det som är fel i ledningssystemet? OK, de politiskt valda både kan och blir utbytta genom demokratiska val vart fjärde år, men för en utomstående betraktare är skillnaden mellan den faktiska näringslivspolitiken i Ystad mycket liten mellan Kent Mårtensson (S) och Kristina Jönsson (M) och på något sätt borde (läs: måste) politikerna bättre samordna sina handlingsplaner över partigränserna, så att onödig tidsspillan kan undvikas och visionerna uppnås! Personligen har jag kommit till en slutsats i analysen av systemet, som tyvärr ger vid hand att det t.o.m. kan vara kontraproduktivt, att fortsätta att engagera sig i de lokala övergripande frågorna. Fortsatt engagemang verkar ge det rådande systemet ett rättfärdigande och därför kan utvecklingen mot visionen prioriteras ner, eftersom näringslivet är delaktigt och borde göra mer för utvecklingen Det är möjligt att det av en del tolkas som defaitistiskt och t.o.m. fegt att välja bort att påverka utvecklingen av Ystads näringslivsklimat, men efter 7 års engagemang, påverkan och oändligt många obetalda timmar, konstaterar jag helt enkelt att jag känner mig som Millard Fillmore; En ärofull förlust är bättre än en vanhedrande seger. A honorarble defeat is better than a dishonourable victory. Millard Fillmore, USA:s 13:e president, Att lägga ner vapnen i kampen för att göra Ystad till en lysande stjärna på näringslivshimlen i Sverige är inte mentalt lätt, men att fortsätta i en 7-årig process utan verklig synbar framgång känns som fel mot både omvärlden och mig själv och likt PG Gyllenhammar vill jag inte att någon skall tafsa på min heder. Jag tycker att jag som person och som VD för Polykemi både engagerat mig och försökt påverka händelsernas utveckling, men ibland måste man försöka se bortom personlig envishet och konstatera att det som gjorts inte räckt till och därmed ta konsekvenserna av tillkortakommandet med att lämna över till nya bättre krafter. Det gör jag på detta vis! Polykemi nu och sen! Något som jag med stor envishet och genom mycket nedlagd tid lyckats få på rätt väg, är tack och lov utvecklingen av vårt företag och dess medarbetare. I denna process, som jag återkommit till många gånger under åren, har inte ens jag lyckats gå opåverkad eller oförändrad igenom. Projektet har förändrat både mig, företaget - 2 -

3 och medarbetarna på ett sådant sätt att det mesta är förbättrat. Våra mål är klarare, målen är dessutom satta utifrån de inblandade individernas verklighetsuppfattning, uppföljningen mer omfattande och tydligare, beslutsprocesserna mer spridda än tidigare, befogenheterna är bredare och tydligare o.s.v. Med andra ord, företaget fungerar mera harmoniskt och bättre idag än för 5½ år sedan. Resultaten visar också med tydlighet att denna plattform ger ett bättre utfall på insatt arbete och kapital! På den vägen vill jag fortsätta och tillsammans med diverse olika individer pågår just nu förberedelserna för ett nytt avstamp (eller kanske omstamp ) som ska säkerställa att vi alla verkligen har samma värderingar och plattform inför framtiden, så att bästa möjliga avkastning på insatt engagemang kan erhållas. Saken är den, att om vi ska kunna uppnå det gemensamma målet som satts genom affärsplanerna från 2010 om 1,4 miljarder i omsättning 2014 i det vi kallar för GFG 1.4, så måste vi bli ännu bättre på att kommunicera, samarbeta, effektivisera och göra affärer Affärer görs inte bara med externa kunder eller leverantörer utan alla medarbetare har garanterat både interna kunder och leverantörer i en interagerande cirkel utan början eller slut. Som ett slutmål för Going for Gold, applicerade vi tidigt epitetet World Class Compounder på det som vi ville uppnå. Vid samtal med såväl interna som externa intressenter har jag/vi konstaterat att tolkningen av uttrycket är rätt spridd. För en del betyder World Class att alltid, oavsett uppgift, vara bäst i världen medan en del andra tolkar det som ett mera aggregerat omdöme om hela verksamheten. Inför omstampet vill jag gärna ha Din åsikt och tolkning av WCC och ber Dig därför fundera på vad Du menar och att du snarast skickar in detta per till mig på: Jag tackar och bugar på förhand för hjälpen att nå målet! Visserligen har vi, i skrivande stund, inte fått någon slutrapport från våra revisorer eller haft bolagsstämma men jag sticker ut nacken ändå och lyfter på förlåten kring utfallet Det blev nytt rekord. Total omsättning i koncernen ca. 830 miljoner sek (+50% jämfört med 2009) och ett resultat efter finans och planenliga avskrivningar på hela 62 miljoner (+35% jämfört med 2009). Av detta stod Rondo för ca. 6 miljoner och Kina för ca. 7 miljoner! Underbart med framgångsrika dotterbolag och målmedvetna medarbetare Tack! Får osökt ett citat från legendariske YIF-lagledaren Sven Sjöman Nilsson i tankarna, i samband med ovan resultat och konstaterar, att nu skall vi icke yvas över framgången, utan efter en kort stunds glädje och utpustning måste vi återgå till verkligheten och konstatera att vi redan förbrukat 25% av 2011 och att vägen fortsatt är tuff men inte omöjlig för att nå de uppsatta målen. Med den vilja och engagemang som organisationen dagligen visar, så är jag övertygad om att vi även under 2011 kommer att nå framgång och glädje tillsammans. Låt oss hjälpas åt för att nå vidare och göra det dagliga arbetet både intressantare och ekonomiskt säkrare I det dagliga kan det konstateras att tre nya extruders levererats (2 till Polykemi och 1 till Rondo) och att dessa kommer att vara i drift under 2:a kvartalet. Scanfill har, glädjande nog, äntligen fått såväl leverans som uppstart av den länge väntade 3-skikts folieextrudern. Denna möjliggör för Robban och Bernt att både förse kunderna med provmaterial i folieform (0,3-1,3 mm tjockt och upp till 880 mm brett) som kommersiella kvantiteter. Detta är något helt nytt och spänningen inför framtiden för Scanfill, har ökat ytterligare. Lycka till pågar! Därmed tänkte jag stänga denna epistel och ber att få önska så väl en Glad Påsk som trevlig Midsommar, men först en härlig efterlängtad återkomst av värmen efter en lång vit kall vinter! Ola Hugoson - 3 -

4 Kvalitets- och miljömål Måluppfyllelse under 2010 I nedan tabell redovisas resultaten för Polykemis och Rondos huvudsakliga verksamhetsmål. I många fall har vi uppnått de uppsatta målen. I de fall målet inte uppnåtts har åtgärder satts in och vi arbetar vidare med målet under Kvalitetsmål Mål Resultat Mätmetod: Personalomsättning: <=5 % 2,3 % Antal personer som slutat i relation till genomsnittligt antal anställda under året. Totalt antal sjukdagar, i relation till antal möjliga persondagar. Mäts via tillbuds och a-skaderapportering i skyddskommittén. Sjukfrånvaro kort <= 2 % 2,0 % lång <= 1,5 % 1,3 % Arbetsmiljömål: Antal: rehabskador <=1 1 olyckor med sjukfrånvaro <=1,0 0,5 tillbudsrapporter > Antal per 100 personer. Vinst (tkr) Polykemi > Mäts genom Resultatrapport. Vinst (%) Polykemi > 6,1 % 6,9 % Mäts genom Resultatrapport. Vinst (tkr) Rondo > Mäts genom Resultatrapport. Produktivitet: 465 kg 437 kg Antal producerade kilo från extrudrarna divideras med antalet insatta arbetstimmar. Interna kassationer: ( % från fabrik ) <= 0,85 % 1,37 % Antal kassationskilon i relation till antal producerade kilon. Interna kassationer: ( % i fabrik ) < 2,0 % 2,86 % Antal kassationskilon i relation till antal producerade kilon. Lager/transport: Transportkostnad (kr/kg) < 0,70 kr/kg 0,65 kr/kg Transportkostnaden i genomsnitt för varje levererat kg material. Leveranssäkerhet i % > 97 % 95 % Leveranser i rätt tid. Volym/tält råmaterial Inget mål satt första året 47 % (% utnyttjande av lagerhallar för råmaterial). Volym/tält färdigvara Inget mål satt första året 47 % (% utnyttjande av lagerhallar för färdigvara). Konstruktion/utveckling: >= 5 projekt 7 st > 5 projekt som resulterar i nytt produkt eller betydande förbättring av befintlig produkt. Inköpsavdelningen: <= 62,5 % 67,0 % Jämförelse mot budgetrapport. Externa reklamationer: max 0,17 % 0,20 % Varuvärde i relation till faktureringsvärdet. Antal ext. reklamationer per ton < 0,60 st 0,74 st Antal reklamationer per producerade ton. Marknadsavdelning: ton ton Produktion och trading följs upp mot budgetrapport. Antal nya affärer > 130 st 117 styck Rondo: Antal externa < 0,25 st 0,30 st Reklamationer per producerade ton. reklamationer Rondo: Antal klagomål < 1,0 st 0,90 st Klagomål per producerade ton. Det är inte nödvändigt att göra enastående saker för att uppnå enastående resultat. Warren Buffet - 4 -

5 Miljömål Mål Resultat Mätmetod: Produktionsspill klump/granulat Hanterad mängd återvunnen vara: Rondo Använd mängd återvunnen vara Polykemi Energiförbrukning: Polykemi Rondo Vattenförbrukningen: Polykemi Rondo Externa transporter <= 2,3 % 2,67 % I relation till producerade ton. > ton ton Mäts genom Rondos resultatrapportering. > 25 % 17,6 % Andelen återvunna material av totala mängden material i våra compunds. < 0,414 MWh/ton < 0,60 MWh/ton < 0,45 m 3 /ton < 4,0 m 3 /ton Samlastning i största möjliga utsträckning I relation till producerade ton. 0,402 MWh/ton 0,72 MWh/ton I relation till producerade ton. 0,57 m 3 /ton 7,0 m 3 /ton - Mäts ej. Fler mål än dessa arbetar vi med. Vi har dock valt att presentera i ett urval, de intressantaste samt många av de mål som vi har arbetat med länge i vårt certifierade miljöarbete. Vissa av miljömålen har varit med sedan ISO certifieringen, Thomas Pettersson & Jörgen Andersson Om din tid ännu inte är ute... Om Du tittar noga på bilden så kan du se var föraren körde igenom räcket, till höger om kulverten, där människorna som pekar står på vägen. Fordonet körde i ungefär 110 km/h från höger mot vänster när den körde igenom räcket. Den gjorde en framåtriktad kullerbytta vid och över kulverten, innan den landade på hjulen på den vänstra sidan av kulverten, i motsatt riktning som den kom ifrån. Den 22-årige föraren och hans 18-åriga passagerare var oskadda med undantag för några mindre skärsår och blåmärken Det hela hände precis utanför Flagstaff i Arizona på Highway 100. Vänd på bladet och studera bilden på andra sidan - 5 -

6 F ramtiden i Benelux! Från den 1 november ifjol är det undertecknad som har Benelux som ansvarsområde på marknadsavdelningen. Till min hjälp har jag Anders Jakobsson på teknik och Ingela Johansson för order och planering. Efter många år av samarbete med vår partner SMI, har vi nu tagit ytterligare ett steg i vår strävan att vara så nära våra kunder som möjligt! Fr.o.m. den 1/ kör vi från Ystad direkt mot kunderna i detta område. Första resan gjorde jag själv i november och precis innan jul åkte jag och Anders för att berätta om vår framtidsvision för kunderna. Vi besökte bl.a. Promens Zevenaar, NIKO, Tupperware och Röchling. Besöken var mycket givande och intressanta. Framöver kommer vi att besöka kunderna i detta område mer frekvent för att se om vi kan öka vår volym i detta område. Potential verkar finnas! Johan Sonesson Om Din tid ännu inte är ute Inskickad av Ola Hugoson Semester 2011/2012 Huvudsemestern ligger under perioden vecka och julledigheten från vecka 52 till den 9 januari 2012 då produktionen åter startar upp

7 H ar vi bränt av vår tur... Nej! Inte om vi fortsätter vara på vår vakt och jobbar vidare med våra interna rutiner, brandutbildningar och förebyggande arbete. Den 11 februari utbröt en brand i en låda med klump (plastspill) och för att detta inte ska hända igen, har vi sett över våra rutiner och infört vissa förbättringar. Tack vare ett rådigt ingripande av Kristofer Malmberg, Ernad Kovacevic, Magnus Green och Henrik Brandt, så kunde vi hålla elden under kontroll tills brandkåren kom. Tur i oturen, var att brandkåren var ute på en övning i närheten av Polykemi, såg röken och kom direkt! Vi hann knappt larma innan brandkåren var på plats och släckte elden. Nina Andersson & Kristofer Malmberg Martin Flymén greppade kameran och tog denna bild från transportkontoret. Träningsråd inför beach 2011 Stå rakt och stabilt och håll en 2,5 kg:s potatissäck i varje hand. Lyft sedan armarna rakt ut och stanna i den positionen i en minut. Gör detta varje dag. Öka sen till 5 kg:s säckar, 10 kg:s säckar allt eftersom du blir starkare. Tro det eller ej, men jag har kommit till 25 kg:s nivån. När du känner dig stark nog på denna nivå, så kan du prova att lägga en potatis i varje säck. Inskickat av Ola Hugoson polynews är en personaltidning för: POLYKEMI AB Box 14, YSTAD Tfn: Fax: E-post: SCANFILL AB Box 14, YSTAD Tfn: Fax: E-post: RONDO PLAST AB Box 97, YSTAD Tfn: Fax: E-post: polynews utkommer 4 ggr/år. Ansvarig utgivare: Ola Hugoson Redaktionskommittén: Nina Andersson, Kristofer Malmberg och Roger Espersson Notiser, artiklar etc. mottages tacksamt till redaktionskommittén. Skicka till Polykemi AB eller via e-post till:

8 P ersonalförändringar Ny innesäljare (vikariat) Hej! Mitt namn är Carolina Börjesson och jag började här på Polykemi den 1 februari. Jag kommer närmast från läkemedelsbranschen och har de senaste 6 åren jobbat med Security Management på AstraZeneca i Lund. Jag har en ganska brokig Nyanställda professionell bakgrund där jag har jobbat med allt från flygvärdinna till bilsäljare på Volvo i Tyskland. Jag bor sedan 5 år tillbaka i Nybrostrand tillsammans med min sambo och hans två döttrar. Jag är född och uppvuxen i Skälderviken och är därför bortskämd med närheten till havet. Att kunna promenera ut med havet är ett underbart privilegie som vi har här i Ystad och som jag gärna utnyttjar på min fritid. Annars älskar jag att krypa upp i fåtöljen och läsa en bra deckarroman eller slappa en varm sommardag på stranden. Jag ser med stor spänning fram emot att komma in i Polykemi s sfär, men har redan fått insikten att det inte är gjort i en handvändning och med stor ödmjukhet tar jag tacksamt emot ert stöd och hjälp tills jag känner mig mer säker. Risken att jag kommer att ställa en massa dumma frågor till er är stor men jag hoppas på ert tålamod. Vill även passa på och tacka er alla för ert engagemang under mina introduktionsveckor som har gett mig en hel del att tänka på (allt är inte helt glasklart än!!), men ska nu processas runt i mitt huvud ett tag. Förvisso är jag blond men jag tror jag ska få rätt på det till slut. Tack för ordet! Carolina Börjesson Ny inköpare på Rondo En stolt mamma till 2,5 årige Alexander och bor i en lägenhet i Ystad. Är född i Polen, men flyttade till Sverige när jag var 9 år gammal. Har gått på Norreport och Öp. År 2005 tog jag magisterexamen i statsvetenskap vid Lunds Universitet. Mellan år 2005 och 2008 jobbade jag i Polen i Gdynia där jag bodde med min sambo. Jag drev ett rekryteringskontor åt ett norskt företag. Jag var både firmatecknare, kontorschef och rekryterare. Detta var ett väldigt spännande arbete och jag lärde mig otroligt mycket i det dagliga arbetet. Jag utvecklades som person, ledare och lärde mig att hantera olika situationer och människor som dök upp både förväntade och oväntade. År 2007 blev jag gravid och visste från början att jag ville föda hemma i Sverige så den 2 april 2008 åkte jag hem till mamma och den 13 juni kom Alex. Några månader efter födelsen bestämde jag mig för att stanna kvar i Sverige. Vid slutet av min mammaledighet startade jag ett företag med en väninna, som profilerar sig på att hjälpa polska familjer med språksvårigheter samt hjälpa polska företag att etablera sig i Sverige. Idag drivs företaget av min väninna. Anledningen till att jag sökte mig till Polykemi/Rondo är att jag delvis saknade den sociala biten samt att företaget tog för mycket av min tid som jag i sin tur tog från min son. Det verkar som jag har hamnat hos ett glatt och sammansvetsat gäng på Rondo och jag hoppas att jag platsar där. Jag ser fram emot att lära mig nya saker och utveckla mina kompetenser. Karolina Karczewicz - 8 -

9 Ny försäljare Mitt namn är Henrik Lindberg och jag bor i Oxie utanför Malmö. Jag bor i en nybyggd villa med min fru och treårige son. Jag har varit skånsk mästare i två sporter, landsvägscykling och terränglöpning. Jag har bott några år utomlands tack vare cyklingen, men har också studerat en period utomlands. Efter idrottstiden har jag läst till maskiningenjör. Efter studierna har jag arbetat som teknisk säljare, projektingenjör samt som export area manager. På fritiden tycker jag om att träna, vara med min familj och träffa vänner. Jag gillar även att resa och har stort intresse för kultur och goda viner. Henrik Lindberg Ny receptionist Mitt namn är Susanne Andersson och jag vikarierar i receptionen istället för Christine Severinsson som jobbar på ekonomi nu (har ersatt Katarina Spanowsky som slutat). Jag har jobbat många år i receptionen på SRS numera Vossloh, men kommer närmast från centralväxeln på Universitets Sjukhuset i Malmö. Bor i Ystad med man och en 18-årig son och 2-åriga golden tiken Fanni. Till familjen hör också 2 vuxna döttrar och ett barnbarn. Min fritid tillbringar jag gärna på långpromenader med Fanni eller i favoritfåtöljen med en bra bok. Susanne Andersson Robin Lagerqvist Befattning: Maskinoperatör Ålder: 25 Civilstånd: Flickvän Bor i: Ystad Intresse: Friidrott Slutat Namn Anst. Form Avg. datum Jörgen Odell Visstid Benny Carlssen Visstid Damir Cehic Visstid Viktor Bladh Visstid Viktor Ivarsson Visstid Katarina Spanowsky Visstid Lars Andersson Visstid Amir Krasniqi Visstid Robin Rosenqvist Visstid Malin Persson Tillsvidare Rickard Svensson Tillsvidare Pontus Lindén Tillsvidare önskar vi på polynewsredaktionen - 9 -

10 Personalstatistik 2010 kfrånvaro ,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Sjukfrånvaro har varit ett sämre år om vi ser till sjukfrånvaro. Under året har sjukfrånvaron stigit från kvartal till kvartal och årssiffran (3,3%) visar på en höjning av sjukfrånvaron med totalt 0,8% i förhållande till 2009 års siffror (2,5%). Den största delen av ökningen beror på en ökning av långtidssjukfrånvaron. De fall av medarbetare med längre Sjukfrånvaro 2010 Procent Antal 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% sjukskrivningar som vi har idag, har en varierad bakgrund, och vi arbetar vidare med rehabiliteringsstöd för att kunna få tillbaks personerna i arbete. Sjukfrånvaro ,0% 2,5% ,0% K vartal K vartal Åldersfördelning Totalt antal anställda 189, varav 16 kvinnor och 173 män Åldersfördelning Totalt antal anställda 189, varav 16 kvinnor och 173 män Vi fortsätter vårt arbete med att försöka fånga upp medarbetare som har en högre andel korttidsjukfrånvaro för att snabbt kunna ge hjälp och stöd, för att därigenom kunna undvika längre sjukskrivningar. Personalomsättning 2010 Personalomsättningen för 2010 blev 2,29 att jämföras med 5,7% för Personalomsättningen har stadigt minskat under de senaste åren Magnus Mohell Åldersintervall

11 Polykemi uppmärksammas i Indiens plasttidning! MARKET TRENDS Courtesy: BASF Compounding process for POLYfill HC Courtesy: Polykemi AB A polymer pre-blending station Courtesy: Polykemi AB Polymer compounding Reinforcing application-driven materials As market potential increases, there is a growing demand for polymers with certain high performance characteristics. To meet this market imperative, polymer compounding has been one of the most sought-after methods, chiefly due to its cost-effectiveness and versatility in applications. Annabel Dsouza and Kymberlee Fernandes zoom in on the material innovations and technological advancements in the compounding industry. I n recent times, compounding has been used to a great extent to make grades of plastics with diverse specifications, because a variety of plastic materials are required to satisfy a wide range of applications. It is an incredibly expensive proposition to determine and manufacture a new molecule to fit each one of these applications. It is well-known that long fibre reinforcement can increase impact strength in Polypropylene (PP), Polyamide (PA), Polycarbonate (PC), Polyetheretherketone (PEEK) and other polymers. This makes compounding a technology that allows existing processors and entrepreneurs to dream big without worrying about the cost. Compounding offers a quick, easy and low-cost alternative to discover new grades of plastics. The plastics additives industry has emerged victorious after facing more than five strenuous years of structural market changes, including reduction in margins, swift increases in feedstock prices, product lifecycle maturity, transfer of growth to emerging markets, and regulatory demands. According to a technical market research report from BCC Research, the global market for plastics additives was worth more than $ 36.2 billion in 2008 and is expected to increase to $ 45.8 billion in 2014, by a CAGR of 4.1 per cent. The market can be categorised into property modifiers, property stabilisers, property extenders and processing aids. Of these, the property modifiers segment holds the largest share of the market. Following suit are the property stabilisers; and property extenders make up for the third-largest marketshare. Additives are integral components to plastics and contribute to the success of plastics not only in processability but also in property modification and performance. Although used only 5-7 per cent in terms of weight or about 10 per cent by cost, they provide immense benefits. They make plastics safer, cleaner, tougher and colourful. Additives are sometimes expensive. However, by reducing production costs and increasing the life of products, they result in bringing down overall costs and the use of raw materials. A mine of innovations Minerals account for a major proportion of the additives used in compounding polymers with a key role as fillers. The minerals particle size, shape, surface area, matrix compatibility and dispersion, among others factors, affect the plastics performance. K G Chandan, Technical Director, Technovinyl Polymers India Ltd, says, Fillers have a role in cost reduction. Functional fillers and nano size minerals are making inroads into polymer compounding, leading to novel composites. Binary Faksimil: Modern Plastics & Polymers february 2011 Polykemi slår igenom på många olika världsmarknader nu senast i Indien! Polykemis rykte som en ledande plastcompounder sprids över världen. 54 Modern Plastics & Polymers February 2011 Henrik Eriksson var en av få utvalda som fick titta in i framtiden i Indiens största plasttidning. Indien, som många dessutom anser vara den största tillväxtmarknaden efter Kina Det var intressant att vi fick förfrågan att vara med och sia lite om plastindustrins framtid. Den indiska redaktören hade specifika frågor och specifika områden som man fokuserade på, berättar Henrik Eriksson. Det hör till saken att förfrågan ifrån Modern Plastics & Polymers Magazine, Indiens största plasttidning, var oerhört seriös. Henrik Eriksson fick arbeta hårt för att hinna med magasinets deadline, men med bra lagarbete på Polykemi funkade det. Läs gärna hela artikeln på Polykemis hemsida under pressklipp. Men här får ni också ett smakprov! Market Trends_54-57.indd 54 1/24/2011, 3:29:14 PM Polykemi har än en gång visat att företaget ligger i framkant även ur ett internationellt perspektiv! Text & Bild: Per-Axel PAX Sjöholm

12 J ulbordet

13 Sedvanligt Luciafirande stod Lions Luciatåg för. Ett annorlunda uppträde framfördes av Tangotanten, som tog hjälp av publiken som utrustats med varsin liten saxofon. Ett glatt gäng! Som synes blev vi fullt sysselsatta med våra saxofoner Adem Kelmen, Zhevat Pllashniku och Lutfi Peci. Express stod för musiken till dansen. Jonas Schor, Fredrik J Johansson, Karsten Vang. Mingel i baren hör också till Forts. sid. 14

14 Under julbordsfesten brukar företaget ta tillfället i akt att gratulera personal som fyllt 0:a (50 år och däröver) samt dela ut gratifikationer. Under 2010 fyllde följande personer år: Fr.v. Hugo Jönsson 80 år, Sten-Åke Källström 60 år, Ulf Malm och Kent Frid 50 år. Det delades också ut en del gratifikationer: Nils Erik Persson och Bo-Göran Ottosson har arbetat 35 år i företaget. Sen var det ett litet hopp till dom som jobbat 20 år i företaget: Patrik Andersson, Claus Lang, Roland Persson och Magnus Andersson. 15 år har Markus Olofsson, Ulrik Nilsson och Tony Hörberger hunnit få ihop. Sen har vi en hel klunga som jobbat 10 år i företaget: Magnus Lindahl, Anders Jakobsson, Karsten Vang, Jörgen Björk, Roger Nilsson, Jonny Eriksson, Dennis Karlsson, Staffan Erlandsson och Pernilla Robertsson. Varav några av dessa finns med på detta foto! BIDRAG EFTERLYSES! Då polynews är en personaltidning så skulle vi gärna vilja att fler anställda bidrog med roliga historier, kåserier, artiklar, reportage, händelser på Polykemi/Rondo/Scanfill eller något annat värt att veta som ni vill dela med er av, t.ex. en hobby. Bidragen tages tacksamt emot på Polykemi eller på följande adresser:

15 Ett ögonblick! Anders Larsson, truckförare på Polykemi, tog förra våren över driften av Jaktens Kiosk och Minigolf. Tillsammans med 3 andra familjer i släkten hjälps de åt, och snart är det dags för årets säsong. Förutom minigolf, vad kan kiosken erbjuda? Där finns mycket för hungriga strandbesökare, turister och Ystadbor. Vi har godis, glass, korv, hamburgare, pizza, våfflor, läsk, kaffe med mera. Är där något som är extra populärt? Våfflorna är mycket eftertraktade. En kopp kaffe och en våffla en varm sommarkväll, då är livet på topp! Strandbesökarna går ofta upp till oss och äter, istället för att sätta sig i badkläder på Jaktpaviljongen. Säsongen är väl lite väderbaserad, när öppnar och stänger ni? Den 1 maj kommer vi definitivt öppna. Men blir aprilvädret fint, kan det mycket väl bli så att vi har öppet nån helg i april. Så fort banorna är på plats, kommer en del skolklasser att spela på förmiddagarna i april efter beställning. Sen har vi säkert öppet helgerna i hela september, om vädret är hyfsat Stort lycka till med årets säsong! Tack och välkomna! Roger Espersson Tänk vad utvecklingen går framåt... Inskickad av Hugo Jönsson

16 Strategiskt viktig nyinvester Scanfill erbjuder nu Nu är Scanfills folieextruder på plats i Ystad. Med den här nyinvesteringen närmar sig Scanfill sina slutkunder. Självklart öppnar detta upp för helt nya och spännande affärsmöjligheter, understryker Scanfills vd Robert Warvsten. Vi kan på Scanfill nu skräddarsy foliematerial till våra kunder. Fördelarna är många för kunderna. Här kan vi erbjuda folie där vi använder nyvara ifrån Polykemi AB. Det som också är extra intressant, är att Scanfill producerar folie som är baserat på återvunnet miljövänligt material. Här kommer den kompetens, som återvinningsföretaget Rondo Plast utvecklat under decennier, väl till pass. Naturligtvis erbjuder Scanfill sitt eget miljövänliga, kostnadseffektiva och mineralbaserade material, konstaterar Robert Warvsten. Den nya foliemaskinen är en så kallad flerskiktsmaskin där Scanfill kan producera olika typer av materialkombinationer och med olika infärgningsmöjligheter. Vi satsar på stor flexibilitet Den här treskiktsmaskinen ger våra kunder en stor flexibilitet. Det ger helt enkelt Scanfill oanade möjligheter att skräddarsy material anpassade för en rad olika typer av slutkunder. Vår folieextruder producerar material för termoformning. Det innebär att Scanfill erbjuder folie avsedd för en rad olika användningsområden. Självklart är livsmedelsindustrin ett av dessa segment som vi inriktar oss på. Tjockleken på folien ligger mellan 0,3 mm upp till 1,3 mm. Scanfills treskiktsmaskin klarar bredder upp till 880 mm, därför kan de flesta önskemål tillfredställas. Viktigt att nu kunna erbjuda färdig folie! Med den nya investeringen ser Robert Warvsten också möjligheter att knyta nya viktiga kunder till Scanfill. Vår extruder innebär också en betydelsefull och strategisk investering för framtiden och utgör en viktig del av Scanfills utvecklingsarbete. Nu kan vi och ska erbjuda kunderna möjlighet, att tillsammans med oss, utveckla nya och intressanta foliematerial. För oss är det en självklarhet att ha ett nära samarbete med våra kunder för att finna optimala lösningar, understryker Robert Warvsten. Det finns dessutom många mindre och medelstora företag inom termoformningsbranschen som inte har egna folieextrudrar. Nu utgör vi ett komplement och är dessutom en viktig samarbetspartner, säger Robert Warvsten. Genom den här investeringen närmar vi oss slutkunden, vilket på sikt bör ge såväl våra kunder som Scanfill klara konkurrensfördelar, avslutar Robert Warvsten. Text & bild: Per-Axel PAX Sjöholm Robert Warvsten, vd på Scanfill, ser klara konkurrensfördelar för såväl kunderna som Scanfill, nu när den nya foliemaskinen är i gång

17 ing: skräddarsydd folie! Scanfills nya foliemaskin är på plats och i drift. Bernt Lundh övervakar processen tillsammans med en av maskininstallatörerna. Bernt Lund kontrollerar tjockleken och kvaliteten på folien

18 Kvalitets- och miljömål är här med nya fräscha mål. Ett litet urval är gjort för att få med de mål som är intressantast för de flesta av oss. Varje år utförs ett mycket bra arbete med våra mål. Målen och målarbetet driver oss och vår utveckling framåt hela tiden. Våra kvalitets- och miljömål för 2011 presenteras för respektive avdelning. Resultat Inköp Målområde Mål 2011 Målområde Mål 2011 Vinst (tkr) Externa inköp av omsättningen (baserat 67,0 % på snittpris försäljning) Vinst i % > 6,1 % Andel återvunnet material > 25 % Personalkostnad kr /producerat kg < 2,51 kr/kg Marknad/teknik Produktion tillverkning Polykemi Målområde Mål 2011 Målområde Mål 2011 Uppfyllande av budget ton Personalkostnad < 1,64 kr/kg Antal kundbesök/aktiviteter st/år Effektivitet > 480 kg/h Antal nya affärer (nytt mål för 2009) > 125 st Tillverkningskostnad < 2,48 kr/kg Volym nya affärer ton Produktionsspill < 1,8 % Underhållskostnader < 35 öre/kg Kvalité Energiförbrukning < 0,392 MWh/ton Målområde Mål 2011 Vattenförbrukning < 0,91 m 3 / ton Antal externa (Huvudmålet) reklamationer/1000 ton producerat material <0,60 st Arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro (antal/100 personer) < 1,0 st Externa reklamationer (Delmål) <0,17 % Olyckstillbud (antal/100 personer) > 20 st Varuvärde/faktureringsvärde Antal kundklagomål/synpunkter (antal klagomål/antal utlev.) >0,65 % Flera av målen är dessutom uppdelade med egna måltal för Väster och Öster. Se mera på anslagstavlor. Intern kassation (% från fabrik) <0,85 % Lager & transport Intern kassation (% i fabrik) <2,5 % Målområde Mål 2011 Transportkostnad (kr/kg) < 0,66 kr/kg Personal Leveranssäkerhet (%) 96 % Målområde Mål 2011 Personalomsättning < 5 % Sjukfrånvaro (korttidsfrånvaro <14 dagar) < 1,7 % Sjukfrånvaro (långtidsfrånvaro >14 dagar) < 1,5 % Arbetsmiljö Antal rehabiliteringsskador < 0 st Konstruktion & utveckling Målområde Mål projekt som resulterar i en ny produkt > 5 st eller en betydande förändring av befintlig produkt Marknadsavdelningens betyg på 6,0 utvecklingsavdelningen (skala 1-9) Marknadsavdelnings betyg på 7,0 kännedom (skala 1-9)

19 Rondo Målområde Mål 2011 Vinst (tkr) Personalkostnad som del av bruttovinst 38,6 % Personalkostnad (Kr /producerade kg) 0,97 kr/kg Försäljningsvolym Totalt ton Försäljning till Polykemi ton Försäljning externt ton Nya projekt (>50 ton) Nytt mål > 22 st Produktionsspill Nytt beräkningssätt i % < 0,29 % Antal kundbesök / aktiviteter Nytt mål 110 st Antal externa reklamationer /1000 ton producerat material < 0,25 st Antal kundklagomål/synpunkter /1 000 ton producerat material < 1,0 st Energiförbrukning Totalt < 0,25 MWh/ton Energiförbrukning Extruder < 0,40 MWh/ton Vattenförbrukning < 1,0m 3 / ton Många mål, det är bra då vår verksamhet är stor och under ständig utveckling. Förbättring krävs för överlevnad! Förbättringsarbetet är ständigt i fokus och en del av DITT ARBETE. Jörgen Andersson & Thomas Pettersson Om man talar om ålder... Har du någonsin sett en person i din egen ålder och tänkt: - Jag är glad att jag inte ser så gammal ut! Jag heter Berit. Jag satt i väntrummet hos min nya tandläkare och läste ett diplom på väggen och upptäckte hans namn. Plötsligt kom jag ihåg en lång, elegant mörkhårig kille med samma namn, som gick i samma klass som mig, för ungefär 30 år sedan. Kan han vara samma kille som jag hade varit lite förälskad i på den tiden? När jag sen fick se honom skakade jag snabbt av mig tanken. Denna halvskalliga, grå mannen med rynkigt ansikte var alldeles för gammal för att ha varit min klasskamrat. När han hade undersökt mina tänder tog nyfikenheten över och jag frågade om han hade gått på Enskede gymnasieskola. - Ja, det gjorde jag, svarade han. - När gick du ut då, frågade jag? - Jag var i avgångsklassen 1978, sa han. - Du gick i min klass då! Jag log... Han såg närmare på mig. Sen sade denna fula, gamla, halvskalliga, ohövliga, fete och elake man: - VAD UNDERVISADE DU I DÅ? Inskickad av Hugo Jönsson

20 Projektanställd Felix Nyström Hej kära kollegor! Mitt namn är Felix Nyström, och jag har arbetat på Polykemi i Kunshan sedan i början av februari. I somras tog jag studenten från ProCivitas i Malmö, men har bott i Ystad i nästan hela mitt liv, då mina föräldrar flyttade hit när jag var tre år gammal. I höstas pluggade jag först in ett engelska-certifikat (som krävs vid studier på engelska) och bodde tre månader i Lund där jag läste en kurs i Handelsrätt. produkter mot kunder från Japan. Detta innebär att jag letar reda på erkänt duktiga tradingbolag som jag sedan tar kontakt och bokar möten med. Polykemis goda rykte i Kina är verkligen hjälpsamt, då företagen mer än gärna vill träffa oss. På kontoret har jag, utöver Magnus och Alan, också särskilt kontakt med Izzie Tong på HR-avdelningen. Izzie har bland annat hjälpt mig med mitt kinesiska namn, Fei Wenle där Fei -delen härstammar från uttalet av mitt svenska förnamn (fast på kinesiska blir det mitt efternamn) och Wenle betyder ungefär kulturkunnig/intresserad. Dessutom är Wenle förnamnet på den i Kina superkända skådespelaren Yu Wenle. Från vad jag lärt mig efter att ha Pudongs välkända Skyline sett från The Bund, som ligger fem minuters promenad från min skola. På fritiden gillar jag att spela tennis samt att läsa. Då min egen handbollskarriär avslutades i tidig ålder nöjer jag mig numera med att följa YIF:s hemmamatcher på plats, men då det av uppenbara orsaker för tillfället inte är möjligt, så jag förlitar jag mig numera på YA-sportens referat. I övrigt är jag mycket fotbollsintresserad och följer MFF och Arsenal så gott som möjligt. Mina arbetsuppgifter på Polykemi i Kunshan, går ut på att i projektform undersöka nya marknader i Asien där Polykemi skulle kunna ha potential att börja sälja sina produkter. Magnus (Lindahl) och Alan (Yang) har inledningsvis intresserat sig för Japan och Indonesien, där jag genom kontakt med exportråd, konsulat och olika handelsorganisationer samlar information om de respektive ländernas industrisektor i allmänhet och plastmarknader i synnerhet. Denna information har jag sedan sammanställt och redovisat för Magnus och Alan. Det jag förmedlat/ sammanställt hitintills har fallit väl ut, och jag arbetar för närvarande med att försöka hitta en kvalificerad handelspartner, som skulle kunna representera Polykemi och dess Samma vy nattetid

21 Skolan ligger på tolfte våningen i skyskrapan Asia Mansion byggnaden med grönt tak. läst polynews sedan ett par år, kan jag gladeligen rapportera att den fantastiska inställning alla medarbetare på Polykemi i Ystad verkar ha, även har smittat av sig till Kunshan. Företagskulturen har förflyttats 800 mil österut, och min uppfattning är att de anställda här verkligen trivs. Även jag trivs, då jag blivit mycket väl omhändertagen av alla. Jag har bett alla på kontoret att prata så mycket kinesiska med mig som möjligt, då jag, utöver mitt arbete på Polykemi, också för egen räkning tar lektioner i Kinesiska 10 timmar i veckan inne i Shanghai. Utöver den fantastiska erfarenheten och upplevelsen att få bo och arbeta i Kina har jag nämligen satt upp målet att kunna prata och förstå Kinesiska innan jag åker hem. Som språkintresserad, var en av anledningarna att jag valde ProCivitas, att de erbjöd kinesiskaundervisning utöver de ordinarie språkkurserna. Jag fick därigenom möjligheten att läsa kinesiska två år på gymnasiet vilket gjorde att jag inte var en fullkomlig novis på språket när jag kom hit. Anledningen till att jag är i Kina är att jag som en del i min ansökan till Handelshögskolan i Köpenhamn behöver något som gör att jag sticker ut i jämförelse med andra elever. För att komma in på Asian Studies-programmet, som jag vill läsa, krävs det nämligen att man som sökande, utöver bra betyg, även har andra icke gymnasiala Vid ankomst till Polykemi möts besökarna av både svensk och kinesisk flagga erfarenheter och kunskaper som kan gynna skolan och dess elever. Att ha bott och arbetat i Kina i ett halvår är verkligen en sådan merit, och om jag dessutom kan prata Kinesiska stärker det mina chanser ytterligare. Asian Studies-programmet erbjuder en utbildning motsvarande en svensk kandidatexamen i ekonomi, men med det viktiga tillägget att man har läst väldigt mycket om Kina. Utöver ekonomi läser man också kurser i kinesisk politik, kultur och marknadsföring samtidigt som man lär sig språket. Polykemi har verkligen gett mig en fantastisk möjlighet som jag är mycket tacksam över och jag hoppas att mitt arbete här kommer att vara gynnsamt för företaget. När jag inte är på Polykemi eller i skolan försöker jag passa på att uppleva så mycket av Kina som möjligt. Jag har redan besökt Nanjing och Suzhou och planerar att resa till Hangzhou, Guangzhou (Kanton) och Hong Kong under tiden jag är här (vilket kommer att vara fram till och med juni). Eftersom jag är inne i centrala i Shanghai två dagar i veckan (min skola ligger vid Shanghais Central Park People s Square) har jag också sett många områden och platser i denna jättestad. Jag bor själv i en lägenhet på andra sidan gatan från var Andreas (Bergman) och hans familj bor, och har därför nöjet att spela tennis med honom en gång i veckan. För tillfället är jag ur form men jag hoppas (och tror) att jag ska kunna ge honom en match så småningom. Undertecknad tillsammans med tre välkända ansikten som välkomnar alla besökare. De senaste helgerna har vi haft temperaturer på över 15 grader, så utomhussäsongen är redan i gång. Livet i Shanghai innebär dock stora temperaturomställningar. Skillnader på mer än tio grader per dygn är inte ovanligt, så det gäller att kolla väderleksrapporten innan man går hemifrån. Å andra sidan är det rena paradiset i jämförelse med den vinter alla Skåningar upplevt. Avslutningsvis vill jag än en gång tacka för den här möjligheten och önska alla en trevlig vår! Med vänliga hälsningar, Felix Nyström

22 P olykemis Roland Persson höll föredrag på EnergiInsikt! Polykemis energibesparingsinsatser fortsätter att väcka stor uppmärksamhet. Roland Persson och Polykemi har redan uppmärksammats i Sveriges Television. Nu var det dags igen. Roland Persson höll ett uppskattat föredrag när bland annat Energimyndigheten tillsammans med Energikontoret Skåne satsade på information kring energieffektivisering. Mellan den 19 januari och den 19 maj kommer EnergiInsikt under en eftermiddag att informera om energieffektivisering på olika orter i hela landet. Det är oerhört inspirerande att Polykemi och Roland Persson ställer upp och delar med sig av sina kunskaper och insikter. Roland Perssons föredrag på Swedbank Arena i Malmö, den 10 februari uppskattades oerhört mycket, berättar Göran Björkenström på Energikontoret Skåne. Polykemi inspirerar Många företag har under den hårda vintern bävat för sina energiräkningar. Polykemi har lyckats i sin energieffektivisering. Roland Perssons inlägg gav många inspiration och kunskap, understryker Göran Björkenström på Energikontoret Skåne. Vi kan också avslöja att Polykemi fått en förfrågan att ingå med sina erfarenheter i en speciell broschyr som Energikontoret i Skåne skall förmedla. Visst är det roligt att vi på Polykemi uppmärksammas så mycket när det gäller vår egen energieffektivisering, säger också Roland Persson. Det lär bli fler föredrag för Roland Persson och ännu mer positiv uppmärksamhet för Polykemi! Det är väl lämpligt att säga Grattis Polykemi och Roland Persson. Text & Bild: Per-Axel PAX Sjöholm Roland Persson och Polykemi får mycket beröm och inspirerar andra till energieffektivisering!

23 E xtruder 16 - En nykomling ute på Öster Här har extruder 16 levererats, väl emballerad. 5. Väl inne i fabriken rullas extrudern på plats med hjälp av en maskinskridsko, längst ut i Öster ska extrudern stå. 2. Lådan sågas upp 6. Tomas Olsson och Roland Persson verkar nöjda efter att maskinen kommit på plats. 3. och lyfts av 7. Det som är lite speciellt med denna nya extruder jämfört med de andra vi har, är att den är anpassad, så att vi kan tömma både storsäck och oktabiner, vilket gör att arbetet mera ergonomiskt då det blir mindre lyft. Oktabinerna vänds i pallvändaren, för att sedan på ett lätt sätt tappas ur och ledas in i förblandaren. 4. En lastare och en rejäl truck krävs för att få in den i fabriken 8. Till denna extruder finns också utrustning till att tömma fyllmedel från storsäck med principen fritt fall

24 T ack för oss i Polykemis konstklubb Gunnar Melander och undertecknad började diskutera om vi inte skulle starta en konstklubb på Polykemi och Rondo. Det möttes med glädje av företagsledning och anställda. Andelarna kostade 30 kr i månaden och många hade flera andelar. Sagt och gjort. Året var 1993 och Gunnar och jag gav oss ut på Österlen och Konstrundan. Det blev mycket körande i ur och skur, tills vi fick ihop tillräckligt med konst och pengarna var slut. På den tiden fick man inte ta med sig alsterna direkt, utan man fick tinga dem för att därefter hämta och betala dem på sista dagen av konstrundan. Det var struligt många gånger. Gunnar blev pensionär och hoppade av konstklubben och in kom Lena. Det blev en total förändring, hon kontaktade gallerier och konstnärer från hela Sverige, som kom till Polykemi och följden blev en mer internationell prägel på konsten. Då tyvärr ingen har anmält intresse att överta verksamheten, så tackar jag Lena för många trevliga konstträffar Du har varit en Pärla!!! Calle Källman Sista Dragningen!!! Den 27 maj kl kommer den sista dragningen i Konstlotteriet att äga rum. Väl mött Lena Hansson & Calle Källman Ystad-Tryck AB. Tel

polynews Lite ur innehållet Nr 1 2013 Riksdagspolitiker besöker Polykemi. Läs mer på sidan 8.

polynews Lite ur innehållet Nr 1 2013 Riksdagspolitiker besöker Polykemi. Läs mer på sidan 8. polynews Nr 1 2013 Riksdagspolitiker besöker Polykemi. Läs mer på sidan 8. Vår försäljningschef Mattias Persson tillsammans med riksdagspolitikern Boriana Åberg. Lite ur innehållet Verksamhetsutveckling

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

NASDAQ GLOBAL INDEXES

NASDAQ GLOBAL INDEXES NASDAQ GLOBAL INDEXES Presented by: Peter Tengzelius Product Lead Manager NASDAQ Global Information Services AGENDA Nasdaq Index overview Selected Index launches 2010-2013 Index Offering Smart Beta Nasdaq

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Välkommen *ll pressmöte

Välkommen *ll pressmöte Välkommen *ll pressmöte Fram&den för Saab Automobile AB Pressmöte Trollhättan 13 juni 2012 Hans L. Bergqvist Anne- Marie Pouteaux Advokat, konkursförvaltare Advoka8irman Delphi Advokat, konkursförvaltare

Läs mer

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar.

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. NYHETSBREV FRÅN GÖRAN ADLÉN tankar om TRENDER juli 2010 Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. När du gör saker, se till att göra det så lustfyllt som det bara går!

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Reserapport efter utbytesstudier.

Reserapport efter utbytesstudier. Reserapport efter utbytesstudier. Shanghai Kina. Karl SSK hösten 2012 1) Vilket program läser du på? Jag läser till sjuksköterska på campus Norrköping och är nu inne på min femte termin. 2) Vilket universitet,

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Vänskap. xx Inspiration

Vänskap. xx Inspiration xx Inspiration Vänskap mot alla odds xx Vänskap i en segregerad stad det är vad kontaktnätet Flyktingguide Göteborg vill främja. Hanna från Sverige och Zakia från Somalia har blivit kompisar tack vare

Läs mer

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren!

Nr. 2 2014. Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen. Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Nr. 2 2014 Hilding Sjöfors spurtar i mål på O-ringen Ett nummer fullt med minnen från sommaren! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp)

Läs mer

Best Kust Feskarna 03

Best Kust Feskarna 03 Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Fröya 7:e resan 2003 Best Kust Feskarna 03 Uppresan till Fröya, Sördyröy Fisket inomskärs Fisket på storhavet med Frigg Robban, Lasse och Niklas första resa

Läs mer

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera

Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Hagainitiativets nyhetsbrev augusti 2011 Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Hemsida Tipsa en vän Prenumerera Avprenumerera Andreas Carlgren gästspelar i höstens första nyhetsbrev

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

polynews Lite ur innehållet Nr 1 2010 Julbord 2009 - Läs mer på sidan 12 Polykemi snabblevererar till Fiskars New Orleans

polynews Lite ur innehållet Nr 1 2010 Julbord 2009 - Läs mer på sidan 12 Polykemi snabblevererar till Fiskars New Orleans polynews Nr 1 2010 Julbord 2009 - Läs mer på sidan 12 Läs mer om Polykemis energibesparingar med Roland Persson i spetsen på sidan 20 Lite ur innehållet Polykemi snabblevererar till Fiskars New Orleans...

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

med många hästkrafter under huven av Johanna Uddén

med många hästkrafter under huven av Johanna Uddén med många hästkrafter under huven av Johanna Uddén 14 Jag har tänkt på det mycket. Varför är jag så arg? Det är svårt att ändra på, men jag har faktiskt mjuknat med åren. Ja, inte är den särskilt cool,

Läs mer

Teaterförbundets tidning NR: 6-2013. Maskdesign: från hantverk till konst 70-talsteatern är tillbaka Så vann dubbarna striden

Teaterförbundets tidning NR: 6-2013. Maskdesign: från hantverk till konst 70-talsteatern är tillbaka Så vann dubbarna striden Teaterförbundets tidning NR: 6-2013 Maskdesign: från hantverk till konst 70-talsteatern är tillbaka Så vann dubbarna striden YRKESREPORTAGE Succé för 70-talsteater Parkteaterns Kåldolmar och kalsipper

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

2010 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2010 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2010 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2010 Section 1, Part A Text 1 Och nu har jag nöjet att ha Magnus Nordin här i studion.

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Personlig framgång och frihet. Om skaparen

Personlig framgång och frihet. Om skaparen Personlig framgång och frihet Om skaparen När Tomas var liten skilde sig hans föräldrar. Han blev mobbad i skolan och blev allt mer innesluten och aggressiv, och började själv att mobba, stjäla, dricka

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius)

Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius) Övningsuppgifter på satsdelar (Merkurius) 1. Ta ut predikat (p) och subjekt (s) i följande meningar. Tänk på att både predikatet och subjektet kan bestå av flera ord. a) Pojkarna cyklar på gatan. b) Den

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Del 3: De Engelska radhusen. Deflationskrisen

Del 3: De Engelska radhusen. Deflationskrisen Del 3: De Engelska radhusen Deflationskrisen Tjugotalets början var en tuff tid för banker och industrier i Sverige, och naturligtvis då också för de som arbetade inom dessa. Första världskriget var slut

Läs mer

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha &

Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Projektnamn: Innovativum Uppdragsgivare: Ingrid Thuresson, Charlotte Engblom & Philip Bengtsson Projektgruppdeltagare: Sara Nasser, Arianita Rexha & Jesper Zanton Projektkordinator: Dina Jacobson Innehåll:

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Trappan, datastugor med Ipad. För Nyfikna seniorer i Varbergs kommun. Under juni månad 2012 tillsattes en styrgrupp för projektet som bestod utav. Emma Rosengren,

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Socialarbetarnas Verksamhet

Socialarbetarnas Verksamhet Socialarbetarnas Verksamhet Foto, från vänster: Kristina Elstad, Carolina Olsson, Adriana Rizzi och Peter Bohman Fotograf: Josefin Friberg Av: Christoffer From & Josefin Friberg 1 Det finns inga sanningar!

Läs mer

GEORANGE MÖTESPLATS. MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR INOM GRUVSEKTORN Ambassadörsbesök i Umeå 6 maj

GEORANGE MÖTESPLATS. MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR INOM GRUVSEKTORN Ambassadörsbesök i Umeå 6 maj GEORANGE MÖTESPLATS MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR INOM GRUVSEKTORN Ambassadörsbesök i Umeå 6 maj Det rådde en stor förväntan inför mötet med våra ambassadörer från Chile-Peru, Colombia, Mexiko och Uruguay.

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan

Spanska för nöjets skull UF. Affärsplan Spanska för nöjets skull UF Affärsplan 2005-2006 Magdalena Andersson Soltorgsgymnasiet Borlänge Innehållsförteckning 1. Spanska för nöjets skull UF 1.1 Affärsidé 1.2 Bakgrund 1.3 Tjänsten 2. Företaget

Läs mer

Back To Basic - föredrag om rekrytering

Back To Basic - föredrag om rekrytering Back To Basic - föredrag om rekrytering Vi kan alla önska, vi kan alla ha en vilja. Sitter man ner och inte gör annat än att önska och hoppas på att ens vilja ska uppfyllas så kan man vara säker på att

Läs mer

Robert Orajärvi. Reseledare i Kiruna som gillar action. Nummer 1/2011

Robert Orajärvi. Reseledare i Kiruna som gillar action. Nummer 1/2011 Nummer 1/2011 PEP på Stockholm Arlanda Succé med öppet hus Gyllene pris i Visby Nytänkande på Åre Östersund Robert Orajärvi Reseledare i Kiruna som gillar action Nya sidor av Swedavia Välkommen till Swedavia

Läs mer

PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324

PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324 PRESENTERAR NOTHING TO LOSE ANNA LENA MAYOR EKEBLAD VS. MARCUS TOLLBOM HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EVENTS/966957009982324 IBLAND har man svårt att minnas exakt när saker och ting skedde. Andra gånger är det

Läs mer

"De 7 vanligaste misstagen de flesta gör vid viktminskning och hur DU gör för att undvika dem!"

De 7 vanligaste misstagen de flesta gör vid viktminskning och hur DU gör för att undvika dem! "De 7 vanligaste misstagen de flesta gör vid viktminskning och hur DU gör för att undvika dem!" av Jarkko Kortelainen - World of Shape Bästa läsare! Att välja rätt viktminsknings- och träningsprogram är

Läs mer

Säkra din produktion med Axelent Engineering Dags att byta mindset! I tidningen Verkstadforum har Richard Skogward, VD Axelent Engineering, vid flera tillfällen fått agera analytiker och skribent vad gäller

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Hoist. Energy Tillväxt. Plan

Hoist. Energy Tillväxt. Plan Hoist Energy Tillväxt Plan 2 3-åriga tillväxtplaner vägen till framgång 3 Go11 resultat Hoist Group har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och det är ett resultat av vår övergripande strategi

Läs mer

Stegen framåt! Case Managment. Jeanette Andersson

Stegen framåt! Case Managment. Jeanette Andersson Stegen framåt! Case Managment Jeanette Andersson 1 Stegen framåt! Copyright 2012, Jeanette Andersson Ansvarig utgivare: Stegen framåt Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-2436-7 2 Innehåll Förord...

Läs mer

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM

MINST LIKA MYCKET SOM FRAMTIDEN HAR SOM PLATS 04 TILLVÄXTPROCENT 81,10 % Framtiden är fortfarande här Sveriges elfte bästa arbetsplats. Det är bra. Men det duger inte för Framtiden i framtiden. Kanske är det därför tillväxten fortsätter. VD

Läs mer

Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Dagens agenda Vad är VentureLab? Varför starta eget? Starta företag 5 faser Inspiration

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är

Svenska 1 ANSWER KEY MÅL 1. 1 -Pronomen subjekt. Jag De det Vi Du Ni Han. 2 - Verb. kommer/är heter är kommer/är. 3 - Frågor. Heter/Är Vad Kommer/Är Svenska 1 ANSWER KEY In some cases several alternatives are possible. The answers are arranged beginning with the best alternative, then the second best etc. MÅL 1 1 -Pronomen subjekt Jag De det Vi Du

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% 51-100 anställda

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP NLP Business Master Practitioner Fördjupa och förfina din mästerlighet Du fördjupar och lyfter din kunskap flera nivåer. INDIVID TEAM ORGANISATION feedbackprocessen

Läs mer

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC.

FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 4 DRÖMMEN OM Thomas och Helen har byggt tre hus i New England-stil FÖR OSS HAR DET ALDRIG VARIT TAL OM ATT ANLITA NÅGON ANNAN SEDAN VI VÄL HADE FÅTT KONTAKT MED WILLA NORDIC. 5 NEW ENGLAND l med Willa

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Välkommen till Hammarskiöld & Co

Välkommen till Hammarskiöld & Co Välkommen till Hammarskiöld & Co På 1700-talet låg näringslivets centrum inte på Stureplan utan i Gamla Stan. Till stor del ligger det fortfarande här, närmare bestämt hos Hammarskiöld & Co på Skeppsbron

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet.

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Small components. Big business. På 40-talet var Bufab Lann en liten men gedigen svarvarverkstad.

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman

Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman 1 Från Leads till Försäljning? KAMPANJ Shark Tank Traditionellt jobbar vi med kampanjer för att lansera nya produkter och tjänster eller för att

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari

barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari Det har gått en hel månad sedan sist, vi ber om ursäkt för detta. Tiden har bara flugit iväg då det är lite mer jobb med 46 barn än med, som

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

MAGAZINE JOIN THE MOVEMENT MEDIAPACK SPORT/ MODE / HÄLSA/ TIPS/ INSPIRATION/ TRÄNINGSTRENDER

MAGAZINE JOIN THE MOVEMENT MEDIAPACK SPORT/ MODE / HÄLSA/ TIPS/ INSPIRATION/ TRÄNINGSTRENDER MAGAZINE JOIN THE MOVEMENT MEDIAPACK 2015 SPORT/ MODE / HÄLSA/ TIPS/ INSPIRATION/ TRÄNINGSTRENDER ETT VINNANDE KONCEPT INSPIRATION FÖR ETT AKTIVT LIV VI GÅR EN SPÄNNANDE framtid till mötes. Vi rör på oss

Läs mer

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE!

TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! VÄRLDENS STÖRSTA KONST PROJEKT FÖR VÄLGÖRENHET LANSERADES I KAPSTADEN Press release 14-April-2012 Peace Love & Photography TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE! ABCharity projektet lanserades framgångsrikt

Läs mer

Din kostnadseffektiva inköpsavdelning. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Tallinn - Stockholm - Helsinki

Din kostnadseffektiva inköpsavdelning. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Tallinn - Stockholm - Helsinki Din kostnadseffektiva inköpsavdelning Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Tallinn - Stockholm - Helsinki Nikolai Sourcing Inköps & logistik lösningar och ansvarsfulla inköpstjänster till industrin

Läs mer

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik www.fungerandemedier.se Han lanserade både retoriken och dramaturgin Aristoteles, född 384 före 0, insåg potentialen i att använda hjärnans

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HAPPY GIFT. Vilket budskap du än vill förmedla, så finns det alltid en perfekt Happy Gift.

VÄLKOMMEN TILL HAPPY GIFT. Vilket budskap du än vill förmedla, så finns det alltid en perfekt Happy Gift. www.happygift.se VÄLKOMMEN TILL HAPPY GIFT Vilket budskap du än vill förmedla, så finns det alltid en perfekt Happy Gift. Med enkelhet väljer du en eller flera presenter ur vår omfattande samling. Med

Läs mer