polynews Lite ur innehållet Nr Läs mer om Scanfills nyinvestering på sidan 16. Polykemi uppmärksammas Julbordet Extruder sid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "polynews Lite ur innehållet Nr 1 2011 Läs mer om Scanfills nyinvestering på sidan 16. Polykemi uppmärksammas Julbordet Extruder 16... ... sid."

Transkript

1 polynews Nr Läs mer om Scanfills nyinvestering på sidan 16. Lite ur innehållet Polykemi uppmärksammas Julbordet... sid sid Extruder sid. 23 Foto: Per-Axel PAX Sjöholm

2 V d har ordet Jag har märkt att ingenting som jag inte har sagt någonsin har skadat mig I have noticed that nothing I never said ever did me any harm Calvin Coolidge , USA:s 30:e president Fotograf: Dick Lindström, Ystad Tyvärr har jag inte riktigt haft denna fallenhet att lyckas hålla tyst, utan alltför ofta har jag nog låtit munnen strömma lika fort (eller fortare) än vad hjärnan formulerat tankarna! För ett år sedan lyckades jag med konststycket att skriva av mig en stor portion frustration över oförmågan att få något verkligt att hända i samarbetet mellan näringslivet och Ystad Kommun. Reaktionen uteblev inte och en del steg i rätt riktning togs men nu konstaterar jag att ytterligare en god samarbetspartner inom Ystad Kommun, Kommundirektören Kent Jagerborn, valt att lämna den gemensamma scenen för annan verksamhet, synd. Inte så att jag misstror Ystad Kommuns förmåga att finna en både god och förståndig ersättare till Kent, men sedan vi i Y-front höjde våra röster och bjöd in till en näringslivskonferens på Ystad Saltsjöbad och uppmanade Ystad Kommun till en bättre dialog och gemensamt arbete för allas bästa, har följande bytts ut (om jag kommer ihåg rätt); Kommunalråd - 3 gånger Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden (el. motsv.) - 3 gånger Kommundirektör - 3 gånger (snart) Stadsarkitekt (el. motsv.) - 3 gånger Denna ersättningskavalkad gör att det inte är lätt att få kontinuitet och jämnt flöde i utvecklingen! Vän av ordning frågar sig osökt var uthålligheten i den kommunala organisationen finns eller kanske mera stickande, vad är det som är fel i ledningssystemet? OK, de politiskt valda både kan och blir utbytta genom demokratiska val vart fjärde år, men för en utomstående betraktare är skillnaden mellan den faktiska näringslivspolitiken i Ystad mycket liten mellan Kent Mårtensson (S) och Kristina Jönsson (M) och på något sätt borde (läs: måste) politikerna bättre samordna sina handlingsplaner över partigränserna, så att onödig tidsspillan kan undvikas och visionerna uppnås! Personligen har jag kommit till en slutsats i analysen av systemet, som tyvärr ger vid hand att det t.o.m. kan vara kontraproduktivt, att fortsätta att engagera sig i de lokala övergripande frågorna. Fortsatt engagemang verkar ge det rådande systemet ett rättfärdigande och därför kan utvecklingen mot visionen prioriteras ner, eftersom näringslivet är delaktigt och borde göra mer för utvecklingen Det är möjligt att det av en del tolkas som defaitistiskt och t.o.m. fegt att välja bort att påverka utvecklingen av Ystads näringslivsklimat, men efter 7 års engagemang, påverkan och oändligt många obetalda timmar, konstaterar jag helt enkelt att jag känner mig som Millard Fillmore; En ärofull förlust är bättre än en vanhedrande seger. A honorarble defeat is better than a dishonourable victory. Millard Fillmore, USA:s 13:e president, Att lägga ner vapnen i kampen för att göra Ystad till en lysande stjärna på näringslivshimlen i Sverige är inte mentalt lätt, men att fortsätta i en 7-årig process utan verklig synbar framgång känns som fel mot både omvärlden och mig själv och likt PG Gyllenhammar vill jag inte att någon skall tafsa på min heder. Jag tycker att jag som person och som VD för Polykemi både engagerat mig och försökt påverka händelsernas utveckling, men ibland måste man försöka se bortom personlig envishet och konstatera att det som gjorts inte räckt till och därmed ta konsekvenserna av tillkortakommandet med att lämna över till nya bättre krafter. Det gör jag på detta vis! Polykemi nu och sen! Något som jag med stor envishet och genom mycket nedlagd tid lyckats få på rätt väg, är tack och lov utvecklingen av vårt företag och dess medarbetare. I denna process, som jag återkommit till många gånger under åren, har inte ens jag lyckats gå opåverkad eller oförändrad igenom. Projektet har förändrat både mig, företaget - 2 -

3 och medarbetarna på ett sådant sätt att det mesta är förbättrat. Våra mål är klarare, målen är dessutom satta utifrån de inblandade individernas verklighetsuppfattning, uppföljningen mer omfattande och tydligare, beslutsprocesserna mer spridda än tidigare, befogenheterna är bredare och tydligare o.s.v. Med andra ord, företaget fungerar mera harmoniskt och bättre idag än för 5½ år sedan. Resultaten visar också med tydlighet att denna plattform ger ett bättre utfall på insatt arbete och kapital! På den vägen vill jag fortsätta och tillsammans med diverse olika individer pågår just nu förberedelserna för ett nytt avstamp (eller kanske omstamp ) som ska säkerställa att vi alla verkligen har samma värderingar och plattform inför framtiden, så att bästa möjliga avkastning på insatt engagemang kan erhållas. Saken är den, att om vi ska kunna uppnå det gemensamma målet som satts genom affärsplanerna från 2010 om 1,4 miljarder i omsättning 2014 i det vi kallar för GFG 1.4, så måste vi bli ännu bättre på att kommunicera, samarbeta, effektivisera och göra affärer Affärer görs inte bara med externa kunder eller leverantörer utan alla medarbetare har garanterat både interna kunder och leverantörer i en interagerande cirkel utan början eller slut. Som ett slutmål för Going for Gold, applicerade vi tidigt epitetet World Class Compounder på det som vi ville uppnå. Vid samtal med såväl interna som externa intressenter har jag/vi konstaterat att tolkningen av uttrycket är rätt spridd. För en del betyder World Class att alltid, oavsett uppgift, vara bäst i världen medan en del andra tolkar det som ett mera aggregerat omdöme om hela verksamheten. Inför omstampet vill jag gärna ha Din åsikt och tolkning av WCC och ber Dig därför fundera på vad Du menar och att du snarast skickar in detta per till mig på: Jag tackar och bugar på förhand för hjälpen att nå målet! Visserligen har vi, i skrivande stund, inte fått någon slutrapport från våra revisorer eller haft bolagsstämma men jag sticker ut nacken ändå och lyfter på förlåten kring utfallet Det blev nytt rekord. Total omsättning i koncernen ca. 830 miljoner sek (+50% jämfört med 2009) och ett resultat efter finans och planenliga avskrivningar på hela 62 miljoner (+35% jämfört med 2009). Av detta stod Rondo för ca. 6 miljoner och Kina för ca. 7 miljoner! Underbart med framgångsrika dotterbolag och målmedvetna medarbetare Tack! Får osökt ett citat från legendariske YIF-lagledaren Sven Sjöman Nilsson i tankarna, i samband med ovan resultat och konstaterar, att nu skall vi icke yvas över framgången, utan efter en kort stunds glädje och utpustning måste vi återgå till verkligheten och konstatera att vi redan förbrukat 25% av 2011 och att vägen fortsatt är tuff men inte omöjlig för att nå de uppsatta målen. Med den vilja och engagemang som organisationen dagligen visar, så är jag övertygad om att vi även under 2011 kommer att nå framgång och glädje tillsammans. Låt oss hjälpas åt för att nå vidare och göra det dagliga arbetet både intressantare och ekonomiskt säkrare I det dagliga kan det konstateras att tre nya extruders levererats (2 till Polykemi och 1 till Rondo) och att dessa kommer att vara i drift under 2:a kvartalet. Scanfill har, glädjande nog, äntligen fått såväl leverans som uppstart av den länge väntade 3-skikts folieextrudern. Denna möjliggör för Robban och Bernt att både förse kunderna med provmaterial i folieform (0,3-1,3 mm tjockt och upp till 880 mm brett) som kommersiella kvantiteter. Detta är något helt nytt och spänningen inför framtiden för Scanfill, har ökat ytterligare. Lycka till pågar! Därmed tänkte jag stänga denna epistel och ber att få önska så väl en Glad Påsk som trevlig Midsommar, men först en härlig efterlängtad återkomst av värmen efter en lång vit kall vinter! Ola Hugoson - 3 -

4 Kvalitets- och miljömål Måluppfyllelse under 2010 I nedan tabell redovisas resultaten för Polykemis och Rondos huvudsakliga verksamhetsmål. I många fall har vi uppnått de uppsatta målen. I de fall målet inte uppnåtts har åtgärder satts in och vi arbetar vidare med målet under Kvalitetsmål Mål Resultat Mätmetod: Personalomsättning: <=5 % 2,3 % Antal personer som slutat i relation till genomsnittligt antal anställda under året. Totalt antal sjukdagar, i relation till antal möjliga persondagar. Mäts via tillbuds och a-skaderapportering i skyddskommittén. Sjukfrånvaro kort <= 2 % 2,0 % lång <= 1,5 % 1,3 % Arbetsmiljömål: Antal: rehabskador <=1 1 olyckor med sjukfrånvaro <=1,0 0,5 tillbudsrapporter > Antal per 100 personer. Vinst (tkr) Polykemi > Mäts genom Resultatrapport. Vinst (%) Polykemi > 6,1 % 6,9 % Mäts genom Resultatrapport. Vinst (tkr) Rondo > Mäts genom Resultatrapport. Produktivitet: 465 kg 437 kg Antal producerade kilo från extrudrarna divideras med antalet insatta arbetstimmar. Interna kassationer: ( % från fabrik ) <= 0,85 % 1,37 % Antal kassationskilon i relation till antal producerade kilon. Interna kassationer: ( % i fabrik ) < 2,0 % 2,86 % Antal kassationskilon i relation till antal producerade kilon. Lager/transport: Transportkostnad (kr/kg) < 0,70 kr/kg 0,65 kr/kg Transportkostnaden i genomsnitt för varje levererat kg material. Leveranssäkerhet i % > 97 % 95 % Leveranser i rätt tid. Volym/tält råmaterial Inget mål satt första året 47 % (% utnyttjande av lagerhallar för råmaterial). Volym/tält färdigvara Inget mål satt första året 47 % (% utnyttjande av lagerhallar för färdigvara). Konstruktion/utveckling: >= 5 projekt 7 st > 5 projekt som resulterar i nytt produkt eller betydande förbättring av befintlig produkt. Inköpsavdelningen: <= 62,5 % 67,0 % Jämförelse mot budgetrapport. Externa reklamationer: max 0,17 % 0,20 % Varuvärde i relation till faktureringsvärdet. Antal ext. reklamationer per ton < 0,60 st 0,74 st Antal reklamationer per producerade ton. Marknadsavdelning: ton ton Produktion och trading följs upp mot budgetrapport. Antal nya affärer > 130 st 117 styck Rondo: Antal externa < 0,25 st 0,30 st Reklamationer per producerade ton. reklamationer Rondo: Antal klagomål < 1,0 st 0,90 st Klagomål per producerade ton. Det är inte nödvändigt att göra enastående saker för att uppnå enastående resultat. Warren Buffet - 4 -

5 Miljömål Mål Resultat Mätmetod: Produktionsspill klump/granulat Hanterad mängd återvunnen vara: Rondo Använd mängd återvunnen vara Polykemi Energiförbrukning: Polykemi Rondo Vattenförbrukningen: Polykemi Rondo Externa transporter <= 2,3 % 2,67 % I relation till producerade ton. > ton ton Mäts genom Rondos resultatrapportering. > 25 % 17,6 % Andelen återvunna material av totala mängden material i våra compunds. < 0,414 MWh/ton < 0,60 MWh/ton < 0,45 m 3 /ton < 4,0 m 3 /ton Samlastning i största möjliga utsträckning I relation till producerade ton. 0,402 MWh/ton 0,72 MWh/ton I relation till producerade ton. 0,57 m 3 /ton 7,0 m 3 /ton - Mäts ej. Fler mål än dessa arbetar vi med. Vi har dock valt att presentera i ett urval, de intressantaste samt många av de mål som vi har arbetat med länge i vårt certifierade miljöarbete. Vissa av miljömålen har varit med sedan ISO certifieringen, Thomas Pettersson & Jörgen Andersson Om din tid ännu inte är ute... Om Du tittar noga på bilden så kan du se var föraren körde igenom räcket, till höger om kulverten, där människorna som pekar står på vägen. Fordonet körde i ungefär 110 km/h från höger mot vänster när den körde igenom räcket. Den gjorde en framåtriktad kullerbytta vid och över kulverten, innan den landade på hjulen på den vänstra sidan av kulverten, i motsatt riktning som den kom ifrån. Den 22-årige föraren och hans 18-åriga passagerare var oskadda med undantag för några mindre skärsår och blåmärken Det hela hände precis utanför Flagstaff i Arizona på Highway 100. Vänd på bladet och studera bilden på andra sidan - 5 -

6 F ramtiden i Benelux! Från den 1 november ifjol är det undertecknad som har Benelux som ansvarsområde på marknadsavdelningen. Till min hjälp har jag Anders Jakobsson på teknik och Ingela Johansson för order och planering. Efter många år av samarbete med vår partner SMI, har vi nu tagit ytterligare ett steg i vår strävan att vara så nära våra kunder som möjligt! Fr.o.m. den 1/ kör vi från Ystad direkt mot kunderna i detta område. Första resan gjorde jag själv i november och precis innan jul åkte jag och Anders för att berätta om vår framtidsvision för kunderna. Vi besökte bl.a. Promens Zevenaar, NIKO, Tupperware och Röchling. Besöken var mycket givande och intressanta. Framöver kommer vi att besöka kunderna i detta område mer frekvent för att se om vi kan öka vår volym i detta område. Potential verkar finnas! Johan Sonesson Om Din tid ännu inte är ute Inskickad av Ola Hugoson Semester 2011/2012 Huvudsemestern ligger under perioden vecka och julledigheten från vecka 52 till den 9 januari 2012 då produktionen åter startar upp

7 H ar vi bränt av vår tur... Nej! Inte om vi fortsätter vara på vår vakt och jobbar vidare med våra interna rutiner, brandutbildningar och förebyggande arbete. Den 11 februari utbröt en brand i en låda med klump (plastspill) och för att detta inte ska hända igen, har vi sett över våra rutiner och infört vissa förbättringar. Tack vare ett rådigt ingripande av Kristofer Malmberg, Ernad Kovacevic, Magnus Green och Henrik Brandt, så kunde vi hålla elden under kontroll tills brandkåren kom. Tur i oturen, var att brandkåren var ute på en övning i närheten av Polykemi, såg röken och kom direkt! Vi hann knappt larma innan brandkåren var på plats och släckte elden. Nina Andersson & Kristofer Malmberg Martin Flymén greppade kameran och tog denna bild från transportkontoret. Träningsråd inför beach 2011 Stå rakt och stabilt och håll en 2,5 kg:s potatissäck i varje hand. Lyft sedan armarna rakt ut och stanna i den positionen i en minut. Gör detta varje dag. Öka sen till 5 kg:s säckar, 10 kg:s säckar allt eftersom du blir starkare. Tro det eller ej, men jag har kommit till 25 kg:s nivån. När du känner dig stark nog på denna nivå, så kan du prova att lägga en potatis i varje säck. Inskickat av Ola Hugoson polynews är en personaltidning för: POLYKEMI AB Box 14, YSTAD Tfn: Fax: E-post: SCANFILL AB Box 14, YSTAD Tfn: Fax: E-post: RONDO PLAST AB Box 97, YSTAD Tfn: Fax: E-post: polynews utkommer 4 ggr/år. Ansvarig utgivare: Ola Hugoson Redaktionskommittén: Nina Andersson, Kristofer Malmberg och Roger Espersson Notiser, artiklar etc. mottages tacksamt till redaktionskommittén. Skicka till Polykemi AB eller via e-post till:

8 P ersonalförändringar Ny innesäljare (vikariat) Hej! Mitt namn är Carolina Börjesson och jag började här på Polykemi den 1 februari. Jag kommer närmast från läkemedelsbranschen och har de senaste 6 åren jobbat med Security Management på AstraZeneca i Lund. Jag har en ganska brokig Nyanställda professionell bakgrund där jag har jobbat med allt från flygvärdinna till bilsäljare på Volvo i Tyskland. Jag bor sedan 5 år tillbaka i Nybrostrand tillsammans med min sambo och hans två döttrar. Jag är född och uppvuxen i Skälderviken och är därför bortskämd med närheten till havet. Att kunna promenera ut med havet är ett underbart privilegie som vi har här i Ystad och som jag gärna utnyttjar på min fritid. Annars älskar jag att krypa upp i fåtöljen och läsa en bra deckarroman eller slappa en varm sommardag på stranden. Jag ser med stor spänning fram emot att komma in i Polykemi s sfär, men har redan fått insikten att det inte är gjort i en handvändning och med stor ödmjukhet tar jag tacksamt emot ert stöd och hjälp tills jag känner mig mer säker. Risken att jag kommer att ställa en massa dumma frågor till er är stor men jag hoppas på ert tålamod. Vill även passa på och tacka er alla för ert engagemang under mina introduktionsveckor som har gett mig en hel del att tänka på (allt är inte helt glasklart än!!), men ska nu processas runt i mitt huvud ett tag. Förvisso är jag blond men jag tror jag ska få rätt på det till slut. Tack för ordet! Carolina Börjesson Ny inköpare på Rondo En stolt mamma till 2,5 årige Alexander och bor i en lägenhet i Ystad. Är född i Polen, men flyttade till Sverige när jag var 9 år gammal. Har gått på Norreport och Öp. År 2005 tog jag magisterexamen i statsvetenskap vid Lunds Universitet. Mellan år 2005 och 2008 jobbade jag i Polen i Gdynia där jag bodde med min sambo. Jag drev ett rekryteringskontor åt ett norskt företag. Jag var både firmatecknare, kontorschef och rekryterare. Detta var ett väldigt spännande arbete och jag lärde mig otroligt mycket i det dagliga arbetet. Jag utvecklades som person, ledare och lärde mig att hantera olika situationer och människor som dök upp både förväntade och oväntade. År 2007 blev jag gravid och visste från början att jag ville föda hemma i Sverige så den 2 april 2008 åkte jag hem till mamma och den 13 juni kom Alex. Några månader efter födelsen bestämde jag mig för att stanna kvar i Sverige. Vid slutet av min mammaledighet startade jag ett företag med en väninna, som profilerar sig på att hjälpa polska familjer med språksvårigheter samt hjälpa polska företag att etablera sig i Sverige. Idag drivs företaget av min väninna. Anledningen till att jag sökte mig till Polykemi/Rondo är att jag delvis saknade den sociala biten samt att företaget tog för mycket av min tid som jag i sin tur tog från min son. Det verkar som jag har hamnat hos ett glatt och sammansvetsat gäng på Rondo och jag hoppas att jag platsar där. Jag ser fram emot att lära mig nya saker och utveckla mina kompetenser. Karolina Karczewicz - 8 -

9 Ny försäljare Mitt namn är Henrik Lindberg och jag bor i Oxie utanför Malmö. Jag bor i en nybyggd villa med min fru och treårige son. Jag har varit skånsk mästare i två sporter, landsvägscykling och terränglöpning. Jag har bott några år utomlands tack vare cyklingen, men har också studerat en period utomlands. Efter idrottstiden har jag läst till maskiningenjör. Efter studierna har jag arbetat som teknisk säljare, projektingenjör samt som export area manager. På fritiden tycker jag om att träna, vara med min familj och träffa vänner. Jag gillar även att resa och har stort intresse för kultur och goda viner. Henrik Lindberg Ny receptionist Mitt namn är Susanne Andersson och jag vikarierar i receptionen istället för Christine Severinsson som jobbar på ekonomi nu (har ersatt Katarina Spanowsky som slutat). Jag har jobbat många år i receptionen på SRS numera Vossloh, men kommer närmast från centralväxeln på Universitets Sjukhuset i Malmö. Bor i Ystad med man och en 18-årig son och 2-åriga golden tiken Fanni. Till familjen hör också 2 vuxna döttrar och ett barnbarn. Min fritid tillbringar jag gärna på långpromenader med Fanni eller i favoritfåtöljen med en bra bok. Susanne Andersson Robin Lagerqvist Befattning: Maskinoperatör Ålder: 25 Civilstånd: Flickvän Bor i: Ystad Intresse: Friidrott Slutat Namn Anst. Form Avg. datum Jörgen Odell Visstid Benny Carlssen Visstid Damir Cehic Visstid Viktor Bladh Visstid Viktor Ivarsson Visstid Katarina Spanowsky Visstid Lars Andersson Visstid Amir Krasniqi Visstid Robin Rosenqvist Visstid Malin Persson Tillsvidare Rickard Svensson Tillsvidare Pontus Lindén Tillsvidare önskar vi på polynewsredaktionen - 9 -

10 Personalstatistik 2010 kfrånvaro ,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Sjukfrånvaro har varit ett sämre år om vi ser till sjukfrånvaro. Under året har sjukfrånvaron stigit från kvartal till kvartal och årssiffran (3,3%) visar på en höjning av sjukfrånvaron med totalt 0,8% i förhållande till 2009 års siffror (2,5%). Den största delen av ökningen beror på en ökning av långtidssjukfrånvaron. De fall av medarbetare med längre Sjukfrånvaro 2010 Procent Antal 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% sjukskrivningar som vi har idag, har en varierad bakgrund, och vi arbetar vidare med rehabiliteringsstöd för att kunna få tillbaks personerna i arbete. Sjukfrånvaro ,0% 2,5% ,0% K vartal K vartal Åldersfördelning Totalt antal anställda 189, varav 16 kvinnor och 173 män Åldersfördelning Totalt antal anställda 189, varav 16 kvinnor och 173 män Vi fortsätter vårt arbete med att försöka fånga upp medarbetare som har en högre andel korttidsjukfrånvaro för att snabbt kunna ge hjälp och stöd, för att därigenom kunna undvika längre sjukskrivningar. Personalomsättning 2010 Personalomsättningen för 2010 blev 2,29 att jämföras med 5,7% för Personalomsättningen har stadigt minskat under de senaste åren Magnus Mohell Åldersintervall

11 Polykemi uppmärksammas i Indiens plasttidning! MARKET TRENDS Courtesy: BASF Compounding process for POLYfill HC Courtesy: Polykemi AB A polymer pre-blending station Courtesy: Polykemi AB Polymer compounding Reinforcing application-driven materials As market potential increases, there is a growing demand for polymers with certain high performance characteristics. To meet this market imperative, polymer compounding has been one of the most sought-after methods, chiefly due to its cost-effectiveness and versatility in applications. Annabel Dsouza and Kymberlee Fernandes zoom in on the material innovations and technological advancements in the compounding industry. I n recent times, compounding has been used to a great extent to make grades of plastics with diverse specifications, because a variety of plastic materials are required to satisfy a wide range of applications. It is an incredibly expensive proposition to determine and manufacture a new molecule to fit each one of these applications. It is well-known that long fibre reinforcement can increase impact strength in Polypropylene (PP), Polyamide (PA), Polycarbonate (PC), Polyetheretherketone (PEEK) and other polymers. This makes compounding a technology that allows existing processors and entrepreneurs to dream big without worrying about the cost. Compounding offers a quick, easy and low-cost alternative to discover new grades of plastics. The plastics additives industry has emerged victorious after facing more than five strenuous years of structural market changes, including reduction in margins, swift increases in feedstock prices, product lifecycle maturity, transfer of growth to emerging markets, and regulatory demands. According to a technical market research report from BCC Research, the global market for plastics additives was worth more than $ 36.2 billion in 2008 and is expected to increase to $ 45.8 billion in 2014, by a CAGR of 4.1 per cent. The market can be categorised into property modifiers, property stabilisers, property extenders and processing aids. Of these, the property modifiers segment holds the largest share of the market. Following suit are the property stabilisers; and property extenders make up for the third-largest marketshare. Additives are integral components to plastics and contribute to the success of plastics not only in processability but also in property modification and performance. Although used only 5-7 per cent in terms of weight or about 10 per cent by cost, they provide immense benefits. They make plastics safer, cleaner, tougher and colourful. Additives are sometimes expensive. However, by reducing production costs and increasing the life of products, they result in bringing down overall costs and the use of raw materials. A mine of innovations Minerals account for a major proportion of the additives used in compounding polymers with a key role as fillers. The minerals particle size, shape, surface area, matrix compatibility and dispersion, among others factors, affect the plastics performance. K G Chandan, Technical Director, Technovinyl Polymers India Ltd, says, Fillers have a role in cost reduction. Functional fillers and nano size minerals are making inroads into polymer compounding, leading to novel composites. Binary Faksimil: Modern Plastics & Polymers february 2011 Polykemi slår igenom på många olika världsmarknader nu senast i Indien! Polykemis rykte som en ledande plastcompounder sprids över världen. 54 Modern Plastics & Polymers February 2011 Henrik Eriksson var en av få utvalda som fick titta in i framtiden i Indiens största plasttidning. Indien, som många dessutom anser vara den största tillväxtmarknaden efter Kina Det var intressant att vi fick förfrågan att vara med och sia lite om plastindustrins framtid. Den indiska redaktören hade specifika frågor och specifika områden som man fokuserade på, berättar Henrik Eriksson. Det hör till saken att förfrågan ifrån Modern Plastics & Polymers Magazine, Indiens största plasttidning, var oerhört seriös. Henrik Eriksson fick arbeta hårt för att hinna med magasinets deadline, men med bra lagarbete på Polykemi funkade det. Läs gärna hela artikeln på Polykemis hemsida under pressklipp. Men här får ni också ett smakprov! Market Trends_54-57.indd 54 1/24/2011, 3:29:14 PM Polykemi har än en gång visat att företaget ligger i framkant även ur ett internationellt perspektiv! Text & Bild: Per-Axel PAX Sjöholm

12 J ulbordet

13 Sedvanligt Luciafirande stod Lions Luciatåg för. Ett annorlunda uppträde framfördes av Tangotanten, som tog hjälp av publiken som utrustats med varsin liten saxofon. Ett glatt gäng! Som synes blev vi fullt sysselsatta med våra saxofoner Adem Kelmen, Zhevat Pllashniku och Lutfi Peci. Express stod för musiken till dansen. Jonas Schor, Fredrik J Johansson, Karsten Vang. Mingel i baren hör också till Forts. sid. 14

14 Under julbordsfesten brukar företaget ta tillfället i akt att gratulera personal som fyllt 0:a (50 år och däröver) samt dela ut gratifikationer. Under 2010 fyllde följande personer år: Fr.v. Hugo Jönsson 80 år, Sten-Åke Källström 60 år, Ulf Malm och Kent Frid 50 år. Det delades också ut en del gratifikationer: Nils Erik Persson och Bo-Göran Ottosson har arbetat 35 år i företaget. Sen var det ett litet hopp till dom som jobbat 20 år i företaget: Patrik Andersson, Claus Lang, Roland Persson och Magnus Andersson. 15 år har Markus Olofsson, Ulrik Nilsson och Tony Hörberger hunnit få ihop. Sen har vi en hel klunga som jobbat 10 år i företaget: Magnus Lindahl, Anders Jakobsson, Karsten Vang, Jörgen Björk, Roger Nilsson, Jonny Eriksson, Dennis Karlsson, Staffan Erlandsson och Pernilla Robertsson. Varav några av dessa finns med på detta foto! BIDRAG EFTERLYSES! Då polynews är en personaltidning så skulle vi gärna vilja att fler anställda bidrog med roliga historier, kåserier, artiklar, reportage, händelser på Polykemi/Rondo/Scanfill eller något annat värt att veta som ni vill dela med er av, t.ex. en hobby. Bidragen tages tacksamt emot på Polykemi eller på följande adresser:

15 Ett ögonblick! Anders Larsson, truckförare på Polykemi, tog förra våren över driften av Jaktens Kiosk och Minigolf. Tillsammans med 3 andra familjer i släkten hjälps de åt, och snart är det dags för årets säsong. Förutom minigolf, vad kan kiosken erbjuda? Där finns mycket för hungriga strandbesökare, turister och Ystadbor. Vi har godis, glass, korv, hamburgare, pizza, våfflor, läsk, kaffe med mera. Är där något som är extra populärt? Våfflorna är mycket eftertraktade. En kopp kaffe och en våffla en varm sommarkväll, då är livet på topp! Strandbesökarna går ofta upp till oss och äter, istället för att sätta sig i badkläder på Jaktpaviljongen. Säsongen är väl lite väderbaserad, när öppnar och stänger ni? Den 1 maj kommer vi definitivt öppna. Men blir aprilvädret fint, kan det mycket väl bli så att vi har öppet nån helg i april. Så fort banorna är på plats, kommer en del skolklasser att spela på förmiddagarna i april efter beställning. Sen har vi säkert öppet helgerna i hela september, om vädret är hyfsat Stort lycka till med årets säsong! Tack och välkomna! Roger Espersson Tänk vad utvecklingen går framåt... Inskickad av Hugo Jönsson

16 Strategiskt viktig nyinvester Scanfill erbjuder nu Nu är Scanfills folieextruder på plats i Ystad. Med den här nyinvesteringen närmar sig Scanfill sina slutkunder. Självklart öppnar detta upp för helt nya och spännande affärsmöjligheter, understryker Scanfills vd Robert Warvsten. Vi kan på Scanfill nu skräddarsy foliematerial till våra kunder. Fördelarna är många för kunderna. Här kan vi erbjuda folie där vi använder nyvara ifrån Polykemi AB. Det som också är extra intressant, är att Scanfill producerar folie som är baserat på återvunnet miljövänligt material. Här kommer den kompetens, som återvinningsföretaget Rondo Plast utvecklat under decennier, väl till pass. Naturligtvis erbjuder Scanfill sitt eget miljövänliga, kostnadseffektiva och mineralbaserade material, konstaterar Robert Warvsten. Den nya foliemaskinen är en så kallad flerskiktsmaskin där Scanfill kan producera olika typer av materialkombinationer och med olika infärgningsmöjligheter. Vi satsar på stor flexibilitet Den här treskiktsmaskinen ger våra kunder en stor flexibilitet. Det ger helt enkelt Scanfill oanade möjligheter att skräddarsy material anpassade för en rad olika typer av slutkunder. Vår folieextruder producerar material för termoformning. Det innebär att Scanfill erbjuder folie avsedd för en rad olika användningsområden. Självklart är livsmedelsindustrin ett av dessa segment som vi inriktar oss på. Tjockleken på folien ligger mellan 0,3 mm upp till 1,3 mm. Scanfills treskiktsmaskin klarar bredder upp till 880 mm, därför kan de flesta önskemål tillfredställas. Viktigt att nu kunna erbjuda färdig folie! Med den nya investeringen ser Robert Warvsten också möjligheter att knyta nya viktiga kunder till Scanfill. Vår extruder innebär också en betydelsefull och strategisk investering för framtiden och utgör en viktig del av Scanfills utvecklingsarbete. Nu kan vi och ska erbjuda kunderna möjlighet, att tillsammans med oss, utveckla nya och intressanta foliematerial. För oss är det en självklarhet att ha ett nära samarbete med våra kunder för att finna optimala lösningar, understryker Robert Warvsten. Det finns dessutom många mindre och medelstora företag inom termoformningsbranschen som inte har egna folieextrudrar. Nu utgör vi ett komplement och är dessutom en viktig samarbetspartner, säger Robert Warvsten. Genom den här investeringen närmar vi oss slutkunden, vilket på sikt bör ge såväl våra kunder som Scanfill klara konkurrensfördelar, avslutar Robert Warvsten. Text & bild: Per-Axel PAX Sjöholm Robert Warvsten, vd på Scanfill, ser klara konkurrensfördelar för såväl kunderna som Scanfill, nu när den nya foliemaskinen är i gång

17 ing: skräddarsydd folie! Scanfills nya foliemaskin är på plats och i drift. Bernt Lundh övervakar processen tillsammans med en av maskininstallatörerna. Bernt Lund kontrollerar tjockleken och kvaliteten på folien

18 Kvalitets- och miljömål är här med nya fräscha mål. Ett litet urval är gjort för att få med de mål som är intressantast för de flesta av oss. Varje år utförs ett mycket bra arbete med våra mål. Målen och målarbetet driver oss och vår utveckling framåt hela tiden. Våra kvalitets- och miljömål för 2011 presenteras för respektive avdelning. Resultat Inköp Målområde Mål 2011 Målområde Mål 2011 Vinst (tkr) Externa inköp av omsättningen (baserat 67,0 % på snittpris försäljning) Vinst i % > 6,1 % Andel återvunnet material > 25 % Personalkostnad kr /producerat kg < 2,51 kr/kg Marknad/teknik Produktion tillverkning Polykemi Målområde Mål 2011 Målområde Mål 2011 Uppfyllande av budget ton Personalkostnad < 1,64 kr/kg Antal kundbesök/aktiviteter st/år Effektivitet > 480 kg/h Antal nya affärer (nytt mål för 2009) > 125 st Tillverkningskostnad < 2,48 kr/kg Volym nya affärer ton Produktionsspill < 1,8 % Underhållskostnader < 35 öre/kg Kvalité Energiförbrukning < 0,392 MWh/ton Målområde Mål 2011 Vattenförbrukning < 0,91 m 3 / ton Antal externa (Huvudmålet) reklamationer/1000 ton producerat material <0,60 st Arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro (antal/100 personer) < 1,0 st Externa reklamationer (Delmål) <0,17 % Olyckstillbud (antal/100 personer) > 20 st Varuvärde/faktureringsvärde Antal kundklagomål/synpunkter (antal klagomål/antal utlev.) >0,65 % Flera av målen är dessutom uppdelade med egna måltal för Väster och Öster. Se mera på anslagstavlor. Intern kassation (% från fabrik) <0,85 % Lager & transport Intern kassation (% i fabrik) <2,5 % Målområde Mål 2011 Transportkostnad (kr/kg) < 0,66 kr/kg Personal Leveranssäkerhet (%) 96 % Målområde Mål 2011 Personalomsättning < 5 % Sjukfrånvaro (korttidsfrånvaro <14 dagar) < 1,7 % Sjukfrånvaro (långtidsfrånvaro >14 dagar) < 1,5 % Arbetsmiljö Antal rehabiliteringsskador < 0 st Konstruktion & utveckling Målområde Mål projekt som resulterar i en ny produkt > 5 st eller en betydande förändring av befintlig produkt Marknadsavdelningens betyg på 6,0 utvecklingsavdelningen (skala 1-9) Marknadsavdelnings betyg på 7,0 kännedom (skala 1-9)

19 Rondo Målområde Mål 2011 Vinst (tkr) Personalkostnad som del av bruttovinst 38,6 % Personalkostnad (Kr /producerade kg) 0,97 kr/kg Försäljningsvolym Totalt ton Försäljning till Polykemi ton Försäljning externt ton Nya projekt (>50 ton) Nytt mål > 22 st Produktionsspill Nytt beräkningssätt i % < 0,29 % Antal kundbesök / aktiviteter Nytt mål 110 st Antal externa reklamationer /1000 ton producerat material < 0,25 st Antal kundklagomål/synpunkter /1 000 ton producerat material < 1,0 st Energiförbrukning Totalt < 0,25 MWh/ton Energiförbrukning Extruder < 0,40 MWh/ton Vattenförbrukning < 1,0m 3 / ton Många mål, det är bra då vår verksamhet är stor och under ständig utveckling. Förbättring krävs för överlevnad! Förbättringsarbetet är ständigt i fokus och en del av DITT ARBETE. Jörgen Andersson & Thomas Pettersson Om man talar om ålder... Har du någonsin sett en person i din egen ålder och tänkt: - Jag är glad att jag inte ser så gammal ut! Jag heter Berit. Jag satt i väntrummet hos min nya tandläkare och läste ett diplom på väggen och upptäckte hans namn. Plötsligt kom jag ihåg en lång, elegant mörkhårig kille med samma namn, som gick i samma klass som mig, för ungefär 30 år sedan. Kan han vara samma kille som jag hade varit lite förälskad i på den tiden? När jag sen fick se honom skakade jag snabbt av mig tanken. Denna halvskalliga, grå mannen med rynkigt ansikte var alldeles för gammal för att ha varit min klasskamrat. När han hade undersökt mina tänder tog nyfikenheten över och jag frågade om han hade gått på Enskede gymnasieskola. - Ja, det gjorde jag, svarade han. - När gick du ut då, frågade jag? - Jag var i avgångsklassen 1978, sa han. - Du gick i min klass då! Jag log... Han såg närmare på mig. Sen sade denna fula, gamla, halvskalliga, ohövliga, fete och elake man: - VAD UNDERVISADE DU I DÅ? Inskickad av Hugo Jönsson

20 Projektanställd Felix Nyström Hej kära kollegor! Mitt namn är Felix Nyström, och jag har arbetat på Polykemi i Kunshan sedan i början av februari. I somras tog jag studenten från ProCivitas i Malmö, men har bott i Ystad i nästan hela mitt liv, då mina föräldrar flyttade hit när jag var tre år gammal. I höstas pluggade jag först in ett engelska-certifikat (som krävs vid studier på engelska) och bodde tre månader i Lund där jag läste en kurs i Handelsrätt. produkter mot kunder från Japan. Detta innebär att jag letar reda på erkänt duktiga tradingbolag som jag sedan tar kontakt och bokar möten med. Polykemis goda rykte i Kina är verkligen hjälpsamt, då företagen mer än gärna vill träffa oss. På kontoret har jag, utöver Magnus och Alan, också särskilt kontakt med Izzie Tong på HR-avdelningen. Izzie har bland annat hjälpt mig med mitt kinesiska namn, Fei Wenle där Fei -delen härstammar från uttalet av mitt svenska förnamn (fast på kinesiska blir det mitt efternamn) och Wenle betyder ungefär kulturkunnig/intresserad. Dessutom är Wenle förnamnet på den i Kina superkända skådespelaren Yu Wenle. Från vad jag lärt mig efter att ha Pudongs välkända Skyline sett från The Bund, som ligger fem minuters promenad från min skola. På fritiden gillar jag att spela tennis samt att läsa. Då min egen handbollskarriär avslutades i tidig ålder nöjer jag mig numera med att följa YIF:s hemmamatcher på plats, men då det av uppenbara orsaker för tillfället inte är möjligt, så jag förlitar jag mig numera på YA-sportens referat. I övrigt är jag mycket fotbollsintresserad och följer MFF och Arsenal så gott som möjligt. Mina arbetsuppgifter på Polykemi i Kunshan, går ut på att i projektform undersöka nya marknader i Asien där Polykemi skulle kunna ha potential att börja sälja sina produkter. Magnus (Lindahl) och Alan (Yang) har inledningsvis intresserat sig för Japan och Indonesien, där jag genom kontakt med exportråd, konsulat och olika handelsorganisationer samlar information om de respektive ländernas industrisektor i allmänhet och plastmarknader i synnerhet. Denna information har jag sedan sammanställt och redovisat för Magnus och Alan. Det jag förmedlat/ sammanställt hitintills har fallit väl ut, och jag arbetar för närvarande med att försöka hitta en kvalificerad handelspartner, som skulle kunna representera Polykemi och dess Samma vy nattetid

21 Skolan ligger på tolfte våningen i skyskrapan Asia Mansion byggnaden med grönt tak. läst polynews sedan ett par år, kan jag gladeligen rapportera att den fantastiska inställning alla medarbetare på Polykemi i Ystad verkar ha, även har smittat av sig till Kunshan. Företagskulturen har förflyttats 800 mil österut, och min uppfattning är att de anställda här verkligen trivs. Även jag trivs, då jag blivit mycket väl omhändertagen av alla. Jag har bett alla på kontoret att prata så mycket kinesiska med mig som möjligt, då jag, utöver mitt arbete på Polykemi, också för egen räkning tar lektioner i Kinesiska 10 timmar i veckan inne i Shanghai. Utöver den fantastiska erfarenheten och upplevelsen att få bo och arbeta i Kina har jag nämligen satt upp målet att kunna prata och förstå Kinesiska innan jag åker hem. Som språkintresserad, var en av anledningarna att jag valde ProCivitas, att de erbjöd kinesiskaundervisning utöver de ordinarie språkkurserna. Jag fick därigenom möjligheten att läsa kinesiska två år på gymnasiet vilket gjorde att jag inte var en fullkomlig novis på språket när jag kom hit. Anledningen till att jag är i Kina är att jag som en del i min ansökan till Handelshögskolan i Köpenhamn behöver något som gör att jag sticker ut i jämförelse med andra elever. För att komma in på Asian Studies-programmet, som jag vill läsa, krävs det nämligen att man som sökande, utöver bra betyg, även har andra icke gymnasiala Vid ankomst till Polykemi möts besökarna av både svensk och kinesisk flagga erfarenheter och kunskaper som kan gynna skolan och dess elever. Att ha bott och arbetat i Kina i ett halvår är verkligen en sådan merit, och om jag dessutom kan prata Kinesiska stärker det mina chanser ytterligare. Asian Studies-programmet erbjuder en utbildning motsvarande en svensk kandidatexamen i ekonomi, men med det viktiga tillägget att man har läst väldigt mycket om Kina. Utöver ekonomi läser man också kurser i kinesisk politik, kultur och marknadsföring samtidigt som man lär sig språket. Polykemi har verkligen gett mig en fantastisk möjlighet som jag är mycket tacksam över och jag hoppas att mitt arbete här kommer att vara gynnsamt för företaget. När jag inte är på Polykemi eller i skolan försöker jag passa på att uppleva så mycket av Kina som möjligt. Jag har redan besökt Nanjing och Suzhou och planerar att resa till Hangzhou, Guangzhou (Kanton) och Hong Kong under tiden jag är här (vilket kommer att vara fram till och med juni). Eftersom jag är inne i centrala i Shanghai två dagar i veckan (min skola ligger vid Shanghais Central Park People s Square) har jag också sett många områden och platser i denna jättestad. Jag bor själv i en lägenhet på andra sidan gatan från var Andreas (Bergman) och hans familj bor, och har därför nöjet att spela tennis med honom en gång i veckan. För tillfället är jag ur form men jag hoppas (och tror) att jag ska kunna ge honom en match så småningom. Undertecknad tillsammans med tre välkända ansikten som välkomnar alla besökare. De senaste helgerna har vi haft temperaturer på över 15 grader, så utomhussäsongen är redan i gång. Livet i Shanghai innebär dock stora temperaturomställningar. Skillnader på mer än tio grader per dygn är inte ovanligt, så det gäller att kolla väderleksrapporten innan man går hemifrån. Å andra sidan är det rena paradiset i jämförelse med den vinter alla Skåningar upplevt. Avslutningsvis vill jag än en gång tacka för den här möjligheten och önska alla en trevlig vår! Med vänliga hälsningar, Felix Nyström

22 P olykemis Roland Persson höll föredrag på EnergiInsikt! Polykemis energibesparingsinsatser fortsätter att väcka stor uppmärksamhet. Roland Persson och Polykemi har redan uppmärksammats i Sveriges Television. Nu var det dags igen. Roland Persson höll ett uppskattat föredrag när bland annat Energimyndigheten tillsammans med Energikontoret Skåne satsade på information kring energieffektivisering. Mellan den 19 januari och den 19 maj kommer EnergiInsikt under en eftermiddag att informera om energieffektivisering på olika orter i hela landet. Det är oerhört inspirerande att Polykemi och Roland Persson ställer upp och delar med sig av sina kunskaper och insikter. Roland Perssons föredrag på Swedbank Arena i Malmö, den 10 februari uppskattades oerhört mycket, berättar Göran Björkenström på Energikontoret Skåne. Polykemi inspirerar Många företag har under den hårda vintern bävat för sina energiräkningar. Polykemi har lyckats i sin energieffektivisering. Roland Perssons inlägg gav många inspiration och kunskap, understryker Göran Björkenström på Energikontoret Skåne. Vi kan också avslöja att Polykemi fått en förfrågan att ingå med sina erfarenheter i en speciell broschyr som Energikontoret i Skåne skall förmedla. Visst är det roligt att vi på Polykemi uppmärksammas så mycket när det gäller vår egen energieffektivisering, säger också Roland Persson. Det lär bli fler föredrag för Roland Persson och ännu mer positiv uppmärksamhet för Polykemi! Det är väl lämpligt att säga Grattis Polykemi och Roland Persson. Text & Bild: Per-Axel PAX Sjöholm Roland Persson och Polykemi får mycket beröm och inspirerar andra till energieffektivisering!

23 E xtruder 16 - En nykomling ute på Öster Här har extruder 16 levererats, väl emballerad. 5. Väl inne i fabriken rullas extrudern på plats med hjälp av en maskinskridsko, längst ut i Öster ska extrudern stå. 2. Lådan sågas upp 6. Tomas Olsson och Roland Persson verkar nöjda efter att maskinen kommit på plats. 3. och lyfts av 7. Det som är lite speciellt med denna nya extruder jämfört med de andra vi har, är att den är anpassad, så att vi kan tömma både storsäck och oktabiner, vilket gör att arbetet mera ergonomiskt då det blir mindre lyft. Oktabinerna vänds i pallvändaren, för att sedan på ett lätt sätt tappas ur och ledas in i förblandaren. 4. En lastare och en rejäl truck krävs för att få in den i fabriken 8. Till denna extruder finns också utrustning till att tömma fyllmedel från storsäck med principen fritt fall

24 T ack för oss i Polykemis konstklubb Gunnar Melander och undertecknad började diskutera om vi inte skulle starta en konstklubb på Polykemi och Rondo. Det möttes med glädje av företagsledning och anställda. Andelarna kostade 30 kr i månaden och många hade flera andelar. Sagt och gjort. Året var 1993 och Gunnar och jag gav oss ut på Österlen och Konstrundan. Det blev mycket körande i ur och skur, tills vi fick ihop tillräckligt med konst och pengarna var slut. På den tiden fick man inte ta med sig alsterna direkt, utan man fick tinga dem för att därefter hämta och betala dem på sista dagen av konstrundan. Det var struligt många gånger. Gunnar blev pensionär och hoppade av konstklubben och in kom Lena. Det blev en total förändring, hon kontaktade gallerier och konstnärer från hela Sverige, som kom till Polykemi och följden blev en mer internationell prägel på konsten. Då tyvärr ingen har anmält intresse att överta verksamheten, så tackar jag Lena för många trevliga konstträffar Du har varit en Pärla!!! Calle Källman Sista Dragningen!!! Den 27 maj kl kommer den sista dragningen i Konstlotteriet att äga rum. Väl mött Lena Hansson & Calle Källman Ystad-Tryck AB. Tel

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari

barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari barnhemmet i muang mai fredag 18 januari - söndag 10 februari Nu när ni har det kallt hemma i Sverige blir det bara varmare och varmare här hos oss. Vi går emot den varmaste perioden och det känns verkligen.

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar.

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. NYHETSBREV FRÅN GÖRAN ADLÉN tankar om TRENDER juli 2010 Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. När du gör saker, se till att göra det så lustfyllt som det bara går!

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN Den 14 oktober har Besöksnäringens Sverigeturné intagit Mora och träffar Dalarnas olika destinationsbolag, kommuner, Region Dalarna och andra

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Månadsbrev. BK Höllviken Dam/Flickverksamhet

Månadsbrev. BK Höllviken Dam/Flickverksamhet BK Höllviken Dam/Flickverksamhet Syftet med detta månadsbrev är att ge samtliga inom klubben en bättre uppdatering kring vad som händer varje månad. Vill ni bidra med någon information eller matchbilder

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Vad har du gjort på semestern?

Vad har du gjort på semestern? Vad har du gjort på semestern? Joanna, vad har du gjort på din semester? Min semester har varit lite ovanlig för vi hade inte så mycket tid att planera den. Vi visste inte riktigt hur det skulle bli med

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Utvärdering deltagare

Utvärdering deltagare Utvärdering deltagare 37 svar, 325 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 99 1 Ja Nej Varför, varför inte? - Det har varit lärorikt och kul att använda utrustningen och att skådespela. -

Läs mer

JAG FUNDERADE INTE ENS PÅ

JAG FUNDERADE INTE ENS PÅ JAG FUNDERADE INTE ENS PÅ DET HÄR MED KLASS INNAN JAG BÖRJADE PLUGGA OM MEDELKLASSNORMER I UNIVERSITETSMILJÖN Lena Sohl Doktorand Sociologiska institutionen, Uppsala Universitet JENNYS BERÄTTELSE Ja, jag

Läs mer

mista livet. När du har planerat, funderat, vänt och vridit på alla stenar är du fortfarande sugen på att klättra upp för Mount Everest?

mista livet. När du har planerat, funderat, vänt och vridit på alla stenar är du fortfarande sugen på att klättra upp för Mount Everest? Efter att jag hållit något av mina föredrag om respekt, inställning och bemötande, kommer ofta någon eller några åhörare fram till mig. De vill berätta om sina mål, drömmar och visioner. En gång berättade

Läs mer

Jag ser fram emot att träffa alla nya elever

Jag ser fram emot att träffa alla nya elever Jag ser fram emot att träffa alla nya elever Ulrika Rosengren, rektor på Einar Hansengymnasiet Natur och Estet Ulrika Lena Fredrik Ulrika Mark Erik Stefan Den lilla skolan med de stora möjligheterna Mitt

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad

Stefan hade inte hängt med, det tog ett ögonblick innan han kunde svara. Öh från Sverige? Pojken fick en rynka mellan ögonbrynen, lät lite irriterad BARCELONA 2008 Stefan och Karin hade skaffat mobiltelefonen nästan genast när de anlände till Barcelona drygt en månad tidigare. De hade sedan dess haft den inom räckhåll alla dygnets timmar, varit måna

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken

Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken 1 Reglerna för när man sätter punkt och när man kan eller måste sätta kommatecken En huvudsats kan ensam bilda en mening Flera huvudsatser kan bilda en mening En huvudsats + en bisats kan bilda en mening

Läs mer

nr.1 å rgång: 16 Undvik rädsla hos valpen TEMA Superkrafter Klickpunkt LEK Förebygga och behandla När du behöver det!

nr.1 å rgång: 16 Undvik rädsla hos valpen TEMA Superkrafter Klickpunkt LEK Förebygga och behandla När du behöver det! nr.1 å rgång: 16 Ett fack- och aktivitetsmagasin för hundägare Undvik rädsla hos valpen Förebygga och behandla Superkrafter När du behöver det! Klickpunkt Ett nytt begrepp TEMA LEK Kom igång med leken!

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Hoist. Energy Tillväxt. Plan

Hoist. Energy Tillväxt. Plan Hoist Energy Tillväxt Plan 2 3-åriga tillväxtplaner vägen till framgång 3 Go11 resultat Hoist Group har haft en fantastisk utveckling de senaste åren och det är ett resultat av vår övergripande strategi

Läs mer

RESULTATRAPPORT LÄSÅRET 2013/14

RESULTATRAPPORT LÄSÅRET 2013/14 RESULTATRAPPORT LÄSÅRET 2013/14 Varmt tack för ert stöd! Hej partner! Jag vill börja med att tacka för ett fint samarbete, härligt engagemang och generöst stöd utan er ingen läxhjälp! Vi har ökat antalet

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren

Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren Individuellt paper inom kursen Entreprenöriellt lärande Av: Sofi Holmgren Första gången jag kom i kontakt med termen entreprenörskap och Ung företagsamhet var när jag läste till lärare på Malmö högskola.

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03

Case: Kundservice. Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 1 Vad är det som idag kan kallas service? Madeleine Lindqvist 2009-08-03 I alla tider har människor varit krävande och förväntat sig bland det bästa, men aldrig förr, som i dag har service betytt så mycket.

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Vilken termin ska man åka?

Vilken termin ska man åka? Under höstterminen 2012 åkte jag till Kina som utbytestudent till ett universitet som heter Shanghai Jiao Tong University (SJTU). Jag valde Jiao Tong för att det ligger i min favoritstad Shanghai och är

Läs mer

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! High School ansvar trygghet kvalitet sedan 1958 www.sts.se ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! Att få ta emot en utbytesstudent innebär ett kulturellt utbyte på hemmaplan. Tänk att få prata ett annat språk

Läs mer

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript

2012 PUBLIC EXAMINATION. Swedish. Continuers Level. Section 1: Listening and Responding. Transcript 2012 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript Board of Studies NSW 2012 Section 1, Part A Text 1 THOMAS: THOMAS : THOMAS : [Knocks on the door] Kom igen

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

Bild+1.+Chiang+KaiPShek+Memorial+Hall+i+Taipei+ Bild+2+Kväll+vid+Daan+station,+Taiepi+101+i+ bakgrunden+

Bild+1.+Chiang+KaiPShek+Memorial+Hall+i+Taipei+ Bild+2+Kväll+vid+Daan+station,+Taiepi+101+i+ bakgrunden+ Utbytesrapport NationalTaiwanUniversityofScienceandTechnology(NTUST) Taipei,Taiwan Våren2015 fanny.henriksson@aalto.fi 13.8.2015 E"postadressochrapportfårpubliceraspåskolanshemsida RapportöverutbyteiTaipeivåren2015

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland Grimmen 2011 Vänorts besök och Judo tävling Tyskland 2-4 December 2011 Grimmen 2011, Sida!1 Nya vänner i Grimmen! Vänortsbesök Tidigt i våras damp det ner ett mail ifrån en Ralf Päplow ifrån Judoklubben

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012

barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 barnhemmet i muang mai måndag 10 september - söndag 11 november 2012 Oj, oj, oj vad länge sedan det var - och ända ursäkten att brevet har dröjt är att tiden går alldeles för fort. Men det sägs ju att

Läs mer

Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev

Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev December 2009 Till alla nyhetsbrev... Rubriker: Efter sju år har flickorna sitt eget hem Första mötet Aldrig kunde jag tro Festen på El Arca som ingen kommer att glömma

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Utvärdering 2015 målsman

Utvärdering 2015 målsman Utvärdering 2015 målsman 284 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Jag upplevde en god organisation och intresserade ledare.

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober

barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober barnhemmet i muang mai måndag 17 september - söndag 14 oktober Nu har det gått nästan en hel månad sedan vårt förra veckobrev. Detta brev har dröjt så länge helt enkelt för att det har hänt så mycket att

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2011-03-22 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och

Läs mer

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt!

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Detta är i första hand ett HGU arbete för att belysa dom fällor, tricks som finns, vi är alltid väldigt skickliga på att visa upp våra

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 22 februari 2010 - tisdag 23 mars 2010

barnhemmet i muang mai måndag 22 februari 2010 - tisdag 23 mars 2010 barnhemmet i muang mai måndag 22 februari 2010 - tisdag 23 mars 2010 Här hos oss är det väldigt varmt och med värmen infinner sig en lugn nästan lite loj stämning. I skrivande stund har alla barn slutat

Läs mer

Inspirationsmaterial. Research. Av Anna Hellerstedt

Inspirationsmaterial. Research. Av Anna Hellerstedt 1 Inspirationsmaterial Research Av Anna Hellerstedt När jag var 20 år blev jag indragen i en skåpbil och misshandlad, märkt av nazister. Det hände en kväll när jag hade kört in på en mack för att tanka

Läs mer

Låt oss tala om DOWNS SYNDROM

Låt oss tala om DOWNS SYNDROM Låt oss tala om DOWNS SYNDROM Ett häfte om Downs syndrom för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det här häftet handlar om Downs syndrom. Detta är det sjätte häftet från Down s Syndrome Scotland

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet

Technology Management Lunds Universitet Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2013 1 TM arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning år 2013. Årets undersökning är den andra i raden som kartlägger

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats.

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Välkommen till en av vårdens trevligaste arbetsplatser. Med cirka 4300 anställda är Södersjukhuset Södermalms största arbetsplats. Vi är

Läs mer

Välkommen till Hammarskiöld & Co

Välkommen till Hammarskiöld & Co Välkommen till Hammarskiöld & Co På 1700-talet låg näringslivets centrum inte på Stureplan utan i Gamla Stan. Till stor del ligger det fortfarande här, närmare bestämt hos Hammarskiöld & Co på Skeppsbron

Läs mer

Teaterförbundets tidning NR: 6-2013. Maskdesign: från hantverk till konst 70-talsteatern är tillbaka Så vann dubbarna striden

Teaterförbundets tidning NR: 6-2013. Maskdesign: från hantverk till konst 70-talsteatern är tillbaka Så vann dubbarna striden Teaterförbundets tidning NR: 6-2013 Maskdesign: från hantverk till konst 70-talsteatern är tillbaka Så vann dubbarna striden YRKESREPORTAGE Succé för 70-talsteater Parkteaterns Kåldolmar och kalsipper

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Ha rätt sorts belöning. Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund. Grunden till all träning:

Ha rätt sorts belöning. Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund. Grunden till all träning: Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund Grunden till all träning: Gör det lätt för hunden! Börja alltid på en nivå som är enkel för hunden och bygg på svårigheterna. På det sättet tycker hunden

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Detta är dagens deltagare från Bk Bryggan. En trupp som består av 15 st vältränade atleter under ledning av Dannä, Ulf och Ghasem.

Detta är dagens deltagare från Bk Bryggan. En trupp som består av 15 st vältränade atleter under ledning av Dannä, Ulf och Ghasem. Geråscupen 2010 Denna strålande höstdag 9 oktober drog våra brottare österut för ännu en kamp i den ädla sporten brottning. Vi möttes några timmar efter skymningen vid Geråshallen. Solen sken som den bästa

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

Sveriges mest ovanliga företagare

Sveriges mest ovanliga företagare Sveriges mest ovanliga företagare Therese Albrechtson startade sitt företag Bodyguard Säkerhetsprodukter direkt efter gymnasiet. Idag, vid 22 års ålder, har hon tre aktiebolag och har fått en rad fina

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti

barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti barnhemmet i muang mai tisdag 15 juli - lördag 2 augusti Två och en halv vecka sen sist. Två och en halv vecka som har varit rätt så lugna och rätt så förkylda. Det är förkylningstider nu. Många av våra

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015

barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 barnhemmet i muang mai torsdag 22 januari - söndag 12 april, 2015 Det är skollov och väldigt tyst här på barnhemmet. Några av våra barn är hemma och hälsar på i sina hembyar och sju av våra pojkar har

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer