polynews Lite ur innehållet Nr Läs mer om Scanfills nyinvestering på sidan 16. Polykemi uppmärksammas Julbordet Extruder sid.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "polynews Lite ur innehållet Nr 1 2011 Läs mer om Scanfills nyinvestering på sidan 16. Polykemi uppmärksammas Julbordet Extruder 16... ... sid."

Transkript

1 polynews Nr Läs mer om Scanfills nyinvestering på sidan 16. Lite ur innehållet Polykemi uppmärksammas Julbordet... sid sid Extruder sid. 23 Foto: Per-Axel PAX Sjöholm

2 V d har ordet Jag har märkt att ingenting som jag inte har sagt någonsin har skadat mig I have noticed that nothing I never said ever did me any harm Calvin Coolidge , USA:s 30:e president Fotograf: Dick Lindström, Ystad Tyvärr har jag inte riktigt haft denna fallenhet att lyckas hålla tyst, utan alltför ofta har jag nog låtit munnen strömma lika fort (eller fortare) än vad hjärnan formulerat tankarna! För ett år sedan lyckades jag med konststycket att skriva av mig en stor portion frustration över oförmågan att få något verkligt att hända i samarbetet mellan näringslivet och Ystad Kommun. Reaktionen uteblev inte och en del steg i rätt riktning togs men nu konstaterar jag att ytterligare en god samarbetspartner inom Ystad Kommun, Kommundirektören Kent Jagerborn, valt att lämna den gemensamma scenen för annan verksamhet, synd. Inte så att jag misstror Ystad Kommuns förmåga att finna en både god och förståndig ersättare till Kent, men sedan vi i Y-front höjde våra röster och bjöd in till en näringslivskonferens på Ystad Saltsjöbad och uppmanade Ystad Kommun till en bättre dialog och gemensamt arbete för allas bästa, har följande bytts ut (om jag kommer ihåg rätt); Kommunalråd - 3 gånger Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden (el. motsv.) - 3 gånger Kommundirektör - 3 gånger (snart) Stadsarkitekt (el. motsv.) - 3 gånger Denna ersättningskavalkad gör att det inte är lätt att få kontinuitet och jämnt flöde i utvecklingen! Vän av ordning frågar sig osökt var uthålligheten i den kommunala organisationen finns eller kanske mera stickande, vad är det som är fel i ledningssystemet? OK, de politiskt valda både kan och blir utbytta genom demokratiska val vart fjärde år, men för en utomstående betraktare är skillnaden mellan den faktiska näringslivspolitiken i Ystad mycket liten mellan Kent Mårtensson (S) och Kristina Jönsson (M) och på något sätt borde (läs: måste) politikerna bättre samordna sina handlingsplaner över partigränserna, så att onödig tidsspillan kan undvikas och visionerna uppnås! Personligen har jag kommit till en slutsats i analysen av systemet, som tyvärr ger vid hand att det t.o.m. kan vara kontraproduktivt, att fortsätta att engagera sig i de lokala övergripande frågorna. Fortsatt engagemang verkar ge det rådande systemet ett rättfärdigande och därför kan utvecklingen mot visionen prioriteras ner, eftersom näringslivet är delaktigt och borde göra mer för utvecklingen Det är möjligt att det av en del tolkas som defaitistiskt och t.o.m. fegt att välja bort att påverka utvecklingen av Ystads näringslivsklimat, men efter 7 års engagemang, påverkan och oändligt många obetalda timmar, konstaterar jag helt enkelt att jag känner mig som Millard Fillmore; En ärofull förlust är bättre än en vanhedrande seger. A honorarble defeat is better than a dishonourable victory. Millard Fillmore, USA:s 13:e president, Att lägga ner vapnen i kampen för att göra Ystad till en lysande stjärna på näringslivshimlen i Sverige är inte mentalt lätt, men att fortsätta i en 7-årig process utan verklig synbar framgång känns som fel mot både omvärlden och mig själv och likt PG Gyllenhammar vill jag inte att någon skall tafsa på min heder. Jag tycker att jag som person och som VD för Polykemi både engagerat mig och försökt påverka händelsernas utveckling, men ibland måste man försöka se bortom personlig envishet och konstatera att det som gjorts inte räckt till och därmed ta konsekvenserna av tillkortakommandet med att lämna över till nya bättre krafter. Det gör jag på detta vis! Polykemi nu och sen! Något som jag med stor envishet och genom mycket nedlagd tid lyckats få på rätt väg, är tack och lov utvecklingen av vårt företag och dess medarbetare. I denna process, som jag återkommit till många gånger under åren, har inte ens jag lyckats gå opåverkad eller oförändrad igenom. Projektet har förändrat både mig, företaget - 2 -

3 och medarbetarna på ett sådant sätt att det mesta är förbättrat. Våra mål är klarare, målen är dessutom satta utifrån de inblandade individernas verklighetsuppfattning, uppföljningen mer omfattande och tydligare, beslutsprocesserna mer spridda än tidigare, befogenheterna är bredare och tydligare o.s.v. Med andra ord, företaget fungerar mera harmoniskt och bättre idag än för 5½ år sedan. Resultaten visar också med tydlighet att denna plattform ger ett bättre utfall på insatt arbete och kapital! På den vägen vill jag fortsätta och tillsammans med diverse olika individer pågår just nu förberedelserna för ett nytt avstamp (eller kanske omstamp ) som ska säkerställa att vi alla verkligen har samma värderingar och plattform inför framtiden, så att bästa möjliga avkastning på insatt engagemang kan erhållas. Saken är den, att om vi ska kunna uppnå det gemensamma målet som satts genom affärsplanerna från 2010 om 1,4 miljarder i omsättning 2014 i det vi kallar för GFG 1.4, så måste vi bli ännu bättre på att kommunicera, samarbeta, effektivisera och göra affärer Affärer görs inte bara med externa kunder eller leverantörer utan alla medarbetare har garanterat både interna kunder och leverantörer i en interagerande cirkel utan början eller slut. Som ett slutmål för Going for Gold, applicerade vi tidigt epitetet World Class Compounder på det som vi ville uppnå. Vid samtal med såväl interna som externa intressenter har jag/vi konstaterat att tolkningen av uttrycket är rätt spridd. För en del betyder World Class att alltid, oavsett uppgift, vara bäst i världen medan en del andra tolkar det som ett mera aggregerat omdöme om hela verksamheten. Inför omstampet vill jag gärna ha Din åsikt och tolkning av WCC och ber Dig därför fundera på vad Du menar och att du snarast skickar in detta per till mig på: Jag tackar och bugar på förhand för hjälpen att nå målet! Visserligen har vi, i skrivande stund, inte fått någon slutrapport från våra revisorer eller haft bolagsstämma men jag sticker ut nacken ändå och lyfter på förlåten kring utfallet Det blev nytt rekord. Total omsättning i koncernen ca. 830 miljoner sek (+50% jämfört med 2009) och ett resultat efter finans och planenliga avskrivningar på hela 62 miljoner (+35% jämfört med 2009). Av detta stod Rondo för ca. 6 miljoner och Kina för ca. 7 miljoner! Underbart med framgångsrika dotterbolag och målmedvetna medarbetare Tack! Får osökt ett citat från legendariske YIF-lagledaren Sven Sjöman Nilsson i tankarna, i samband med ovan resultat och konstaterar, att nu skall vi icke yvas över framgången, utan efter en kort stunds glädje och utpustning måste vi återgå till verkligheten och konstatera att vi redan förbrukat 25% av 2011 och att vägen fortsatt är tuff men inte omöjlig för att nå de uppsatta målen. Med den vilja och engagemang som organisationen dagligen visar, så är jag övertygad om att vi även under 2011 kommer att nå framgång och glädje tillsammans. Låt oss hjälpas åt för att nå vidare och göra det dagliga arbetet både intressantare och ekonomiskt säkrare I det dagliga kan det konstateras att tre nya extruders levererats (2 till Polykemi och 1 till Rondo) och att dessa kommer att vara i drift under 2:a kvartalet. Scanfill har, glädjande nog, äntligen fått såväl leverans som uppstart av den länge väntade 3-skikts folieextrudern. Denna möjliggör för Robban och Bernt att både förse kunderna med provmaterial i folieform (0,3-1,3 mm tjockt och upp till 880 mm brett) som kommersiella kvantiteter. Detta är något helt nytt och spänningen inför framtiden för Scanfill, har ökat ytterligare. Lycka till pågar! Därmed tänkte jag stänga denna epistel och ber att få önska så väl en Glad Påsk som trevlig Midsommar, men först en härlig efterlängtad återkomst av värmen efter en lång vit kall vinter! Ola Hugoson - 3 -

4 Kvalitets- och miljömål Måluppfyllelse under 2010 I nedan tabell redovisas resultaten för Polykemis och Rondos huvudsakliga verksamhetsmål. I många fall har vi uppnått de uppsatta målen. I de fall målet inte uppnåtts har åtgärder satts in och vi arbetar vidare med målet under Kvalitetsmål Mål Resultat Mätmetod: Personalomsättning: <=5 % 2,3 % Antal personer som slutat i relation till genomsnittligt antal anställda under året. Totalt antal sjukdagar, i relation till antal möjliga persondagar. Mäts via tillbuds och a-skaderapportering i skyddskommittén. Sjukfrånvaro kort <= 2 % 2,0 % lång <= 1,5 % 1,3 % Arbetsmiljömål: Antal: rehabskador <=1 1 olyckor med sjukfrånvaro <=1,0 0,5 tillbudsrapporter > Antal per 100 personer. Vinst (tkr) Polykemi > Mäts genom Resultatrapport. Vinst (%) Polykemi > 6,1 % 6,9 % Mäts genom Resultatrapport. Vinst (tkr) Rondo > Mäts genom Resultatrapport. Produktivitet: 465 kg 437 kg Antal producerade kilo från extrudrarna divideras med antalet insatta arbetstimmar. Interna kassationer: ( % från fabrik ) <= 0,85 % 1,37 % Antal kassationskilon i relation till antal producerade kilon. Interna kassationer: ( % i fabrik ) < 2,0 % 2,86 % Antal kassationskilon i relation till antal producerade kilon. Lager/transport: Transportkostnad (kr/kg) < 0,70 kr/kg 0,65 kr/kg Transportkostnaden i genomsnitt för varje levererat kg material. Leveranssäkerhet i % > 97 % 95 % Leveranser i rätt tid. Volym/tält råmaterial Inget mål satt första året 47 % (% utnyttjande av lagerhallar för råmaterial). Volym/tält färdigvara Inget mål satt första året 47 % (% utnyttjande av lagerhallar för färdigvara). Konstruktion/utveckling: >= 5 projekt 7 st > 5 projekt som resulterar i nytt produkt eller betydande förbättring av befintlig produkt. Inköpsavdelningen: <= 62,5 % 67,0 % Jämförelse mot budgetrapport. Externa reklamationer: max 0,17 % 0,20 % Varuvärde i relation till faktureringsvärdet. Antal ext. reklamationer per ton < 0,60 st 0,74 st Antal reklamationer per producerade ton. Marknadsavdelning: ton ton Produktion och trading följs upp mot budgetrapport. Antal nya affärer > 130 st 117 styck Rondo: Antal externa < 0,25 st 0,30 st Reklamationer per producerade ton. reklamationer Rondo: Antal klagomål < 1,0 st 0,90 st Klagomål per producerade ton. Det är inte nödvändigt att göra enastående saker för att uppnå enastående resultat. Warren Buffet - 4 -

5 Miljömål Mål Resultat Mätmetod: Produktionsspill klump/granulat Hanterad mängd återvunnen vara: Rondo Använd mängd återvunnen vara Polykemi Energiförbrukning: Polykemi Rondo Vattenförbrukningen: Polykemi Rondo Externa transporter <= 2,3 % 2,67 % I relation till producerade ton. > ton ton Mäts genom Rondos resultatrapportering. > 25 % 17,6 % Andelen återvunna material av totala mängden material i våra compunds. < 0,414 MWh/ton < 0,60 MWh/ton < 0,45 m 3 /ton < 4,0 m 3 /ton Samlastning i största möjliga utsträckning I relation till producerade ton. 0,402 MWh/ton 0,72 MWh/ton I relation till producerade ton. 0,57 m 3 /ton 7,0 m 3 /ton - Mäts ej. Fler mål än dessa arbetar vi med. Vi har dock valt att presentera i ett urval, de intressantaste samt många av de mål som vi har arbetat med länge i vårt certifierade miljöarbete. Vissa av miljömålen har varit med sedan ISO certifieringen, Thomas Pettersson & Jörgen Andersson Om din tid ännu inte är ute... Om Du tittar noga på bilden så kan du se var föraren körde igenom räcket, till höger om kulverten, där människorna som pekar står på vägen. Fordonet körde i ungefär 110 km/h från höger mot vänster när den körde igenom räcket. Den gjorde en framåtriktad kullerbytta vid och över kulverten, innan den landade på hjulen på den vänstra sidan av kulverten, i motsatt riktning som den kom ifrån. Den 22-årige föraren och hans 18-åriga passagerare var oskadda med undantag för några mindre skärsår och blåmärken Det hela hände precis utanför Flagstaff i Arizona på Highway 100. Vänd på bladet och studera bilden på andra sidan - 5 -

6 F ramtiden i Benelux! Från den 1 november ifjol är det undertecknad som har Benelux som ansvarsområde på marknadsavdelningen. Till min hjälp har jag Anders Jakobsson på teknik och Ingela Johansson för order och planering. Efter många år av samarbete med vår partner SMI, har vi nu tagit ytterligare ett steg i vår strävan att vara så nära våra kunder som möjligt! Fr.o.m. den 1/ kör vi från Ystad direkt mot kunderna i detta område. Första resan gjorde jag själv i november och precis innan jul åkte jag och Anders för att berätta om vår framtidsvision för kunderna. Vi besökte bl.a. Promens Zevenaar, NIKO, Tupperware och Röchling. Besöken var mycket givande och intressanta. Framöver kommer vi att besöka kunderna i detta område mer frekvent för att se om vi kan öka vår volym i detta område. Potential verkar finnas! Johan Sonesson Om Din tid ännu inte är ute Inskickad av Ola Hugoson Semester 2011/2012 Huvudsemestern ligger under perioden vecka och julledigheten från vecka 52 till den 9 januari 2012 då produktionen åter startar upp

7 H ar vi bränt av vår tur... Nej! Inte om vi fortsätter vara på vår vakt och jobbar vidare med våra interna rutiner, brandutbildningar och förebyggande arbete. Den 11 februari utbröt en brand i en låda med klump (plastspill) och för att detta inte ska hända igen, har vi sett över våra rutiner och infört vissa förbättringar. Tack vare ett rådigt ingripande av Kristofer Malmberg, Ernad Kovacevic, Magnus Green och Henrik Brandt, så kunde vi hålla elden under kontroll tills brandkåren kom. Tur i oturen, var att brandkåren var ute på en övning i närheten av Polykemi, såg röken och kom direkt! Vi hann knappt larma innan brandkåren var på plats och släckte elden. Nina Andersson & Kristofer Malmberg Martin Flymén greppade kameran och tog denna bild från transportkontoret. Träningsråd inför beach 2011 Stå rakt och stabilt och håll en 2,5 kg:s potatissäck i varje hand. Lyft sedan armarna rakt ut och stanna i den positionen i en minut. Gör detta varje dag. Öka sen till 5 kg:s säckar, 10 kg:s säckar allt eftersom du blir starkare. Tro det eller ej, men jag har kommit till 25 kg:s nivån. När du känner dig stark nog på denna nivå, så kan du prova att lägga en potatis i varje säck. Inskickat av Ola Hugoson polynews är en personaltidning för: POLYKEMI AB Box 14, YSTAD Tfn: Fax: E-post: SCANFILL AB Box 14, YSTAD Tfn: Fax: E-post: RONDO PLAST AB Box 97, YSTAD Tfn: Fax: E-post: polynews utkommer 4 ggr/år. Ansvarig utgivare: Ola Hugoson Redaktionskommittén: Nina Andersson, Kristofer Malmberg och Roger Espersson Notiser, artiklar etc. mottages tacksamt till redaktionskommittén. Skicka till Polykemi AB eller via e-post till:

8 P ersonalförändringar Ny innesäljare (vikariat) Hej! Mitt namn är Carolina Börjesson och jag började här på Polykemi den 1 februari. Jag kommer närmast från läkemedelsbranschen och har de senaste 6 åren jobbat med Security Management på AstraZeneca i Lund. Jag har en ganska brokig Nyanställda professionell bakgrund där jag har jobbat med allt från flygvärdinna till bilsäljare på Volvo i Tyskland. Jag bor sedan 5 år tillbaka i Nybrostrand tillsammans med min sambo och hans två döttrar. Jag är född och uppvuxen i Skälderviken och är därför bortskämd med närheten till havet. Att kunna promenera ut med havet är ett underbart privilegie som vi har här i Ystad och som jag gärna utnyttjar på min fritid. Annars älskar jag att krypa upp i fåtöljen och läsa en bra deckarroman eller slappa en varm sommardag på stranden. Jag ser med stor spänning fram emot att komma in i Polykemi s sfär, men har redan fått insikten att det inte är gjort i en handvändning och med stor ödmjukhet tar jag tacksamt emot ert stöd och hjälp tills jag känner mig mer säker. Risken att jag kommer att ställa en massa dumma frågor till er är stor men jag hoppas på ert tålamod. Vill även passa på och tacka er alla för ert engagemang under mina introduktionsveckor som har gett mig en hel del att tänka på (allt är inte helt glasklart än!!), men ska nu processas runt i mitt huvud ett tag. Förvisso är jag blond men jag tror jag ska få rätt på det till slut. Tack för ordet! Carolina Börjesson Ny inköpare på Rondo En stolt mamma till 2,5 årige Alexander och bor i en lägenhet i Ystad. Är född i Polen, men flyttade till Sverige när jag var 9 år gammal. Har gått på Norreport och Öp. År 2005 tog jag magisterexamen i statsvetenskap vid Lunds Universitet. Mellan år 2005 och 2008 jobbade jag i Polen i Gdynia där jag bodde med min sambo. Jag drev ett rekryteringskontor åt ett norskt företag. Jag var både firmatecknare, kontorschef och rekryterare. Detta var ett väldigt spännande arbete och jag lärde mig otroligt mycket i det dagliga arbetet. Jag utvecklades som person, ledare och lärde mig att hantera olika situationer och människor som dök upp både förväntade och oväntade. År 2007 blev jag gravid och visste från början att jag ville föda hemma i Sverige så den 2 april 2008 åkte jag hem till mamma och den 13 juni kom Alex. Några månader efter födelsen bestämde jag mig för att stanna kvar i Sverige. Vid slutet av min mammaledighet startade jag ett företag med en väninna, som profilerar sig på att hjälpa polska familjer med språksvårigheter samt hjälpa polska företag att etablera sig i Sverige. Idag drivs företaget av min väninna. Anledningen till att jag sökte mig till Polykemi/Rondo är att jag delvis saknade den sociala biten samt att företaget tog för mycket av min tid som jag i sin tur tog från min son. Det verkar som jag har hamnat hos ett glatt och sammansvetsat gäng på Rondo och jag hoppas att jag platsar där. Jag ser fram emot att lära mig nya saker och utveckla mina kompetenser. Karolina Karczewicz - 8 -

9 Ny försäljare Mitt namn är Henrik Lindberg och jag bor i Oxie utanför Malmö. Jag bor i en nybyggd villa med min fru och treårige son. Jag har varit skånsk mästare i två sporter, landsvägscykling och terränglöpning. Jag har bott några år utomlands tack vare cyklingen, men har också studerat en period utomlands. Efter idrottstiden har jag läst till maskiningenjör. Efter studierna har jag arbetat som teknisk säljare, projektingenjör samt som export area manager. På fritiden tycker jag om att träna, vara med min familj och träffa vänner. Jag gillar även att resa och har stort intresse för kultur och goda viner. Henrik Lindberg Ny receptionist Mitt namn är Susanne Andersson och jag vikarierar i receptionen istället för Christine Severinsson som jobbar på ekonomi nu (har ersatt Katarina Spanowsky som slutat). Jag har jobbat många år i receptionen på SRS numera Vossloh, men kommer närmast från centralväxeln på Universitets Sjukhuset i Malmö. Bor i Ystad med man och en 18-årig son och 2-åriga golden tiken Fanni. Till familjen hör också 2 vuxna döttrar och ett barnbarn. Min fritid tillbringar jag gärna på långpromenader med Fanni eller i favoritfåtöljen med en bra bok. Susanne Andersson Robin Lagerqvist Befattning: Maskinoperatör Ålder: 25 Civilstånd: Flickvän Bor i: Ystad Intresse: Friidrott Slutat Namn Anst. Form Avg. datum Jörgen Odell Visstid Benny Carlssen Visstid Damir Cehic Visstid Viktor Bladh Visstid Viktor Ivarsson Visstid Katarina Spanowsky Visstid Lars Andersson Visstid Amir Krasniqi Visstid Robin Rosenqvist Visstid Malin Persson Tillsvidare Rickard Svensson Tillsvidare Pontus Lindén Tillsvidare önskar vi på polynewsredaktionen - 9 -

10 Personalstatistik 2010 kfrånvaro ,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Sjukfrånvaro har varit ett sämre år om vi ser till sjukfrånvaro. Under året har sjukfrånvaron stigit från kvartal till kvartal och årssiffran (3,3%) visar på en höjning av sjukfrånvaron med totalt 0,8% i förhållande till 2009 års siffror (2,5%). Den största delen av ökningen beror på en ökning av långtidssjukfrånvaron. De fall av medarbetare med längre Sjukfrånvaro 2010 Procent Antal 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% sjukskrivningar som vi har idag, har en varierad bakgrund, och vi arbetar vidare med rehabiliteringsstöd för att kunna få tillbaks personerna i arbete. Sjukfrånvaro ,0% 2,5% ,0% K vartal K vartal Åldersfördelning Totalt antal anställda 189, varav 16 kvinnor och 173 män Åldersfördelning Totalt antal anställda 189, varav 16 kvinnor och 173 män Vi fortsätter vårt arbete med att försöka fånga upp medarbetare som har en högre andel korttidsjukfrånvaro för att snabbt kunna ge hjälp och stöd, för att därigenom kunna undvika längre sjukskrivningar. Personalomsättning 2010 Personalomsättningen för 2010 blev 2,29 att jämföras med 5,7% för Personalomsättningen har stadigt minskat under de senaste åren Magnus Mohell Åldersintervall

11 Polykemi uppmärksammas i Indiens plasttidning! MARKET TRENDS Courtesy: BASF Compounding process for POLYfill HC Courtesy: Polykemi AB A polymer pre-blending station Courtesy: Polykemi AB Polymer compounding Reinforcing application-driven materials As market potential increases, there is a growing demand for polymers with certain high performance characteristics. To meet this market imperative, polymer compounding has been one of the most sought-after methods, chiefly due to its cost-effectiveness and versatility in applications. Annabel Dsouza and Kymberlee Fernandes zoom in on the material innovations and technological advancements in the compounding industry. I n recent times, compounding has been used to a great extent to make grades of plastics with diverse specifications, because a variety of plastic materials are required to satisfy a wide range of applications. It is an incredibly expensive proposition to determine and manufacture a new molecule to fit each one of these applications. It is well-known that long fibre reinforcement can increase impact strength in Polypropylene (PP), Polyamide (PA), Polycarbonate (PC), Polyetheretherketone (PEEK) and other polymers. This makes compounding a technology that allows existing processors and entrepreneurs to dream big without worrying about the cost. Compounding offers a quick, easy and low-cost alternative to discover new grades of plastics. The plastics additives industry has emerged victorious after facing more than five strenuous years of structural market changes, including reduction in margins, swift increases in feedstock prices, product lifecycle maturity, transfer of growth to emerging markets, and regulatory demands. According to a technical market research report from BCC Research, the global market for plastics additives was worth more than $ 36.2 billion in 2008 and is expected to increase to $ 45.8 billion in 2014, by a CAGR of 4.1 per cent. The market can be categorised into property modifiers, property stabilisers, property extenders and processing aids. Of these, the property modifiers segment holds the largest share of the market. Following suit are the property stabilisers; and property extenders make up for the third-largest marketshare. Additives are integral components to plastics and contribute to the success of plastics not only in processability but also in property modification and performance. Although used only 5-7 per cent in terms of weight or about 10 per cent by cost, they provide immense benefits. They make plastics safer, cleaner, tougher and colourful. Additives are sometimes expensive. However, by reducing production costs and increasing the life of products, they result in bringing down overall costs and the use of raw materials. A mine of innovations Minerals account for a major proportion of the additives used in compounding polymers with a key role as fillers. The minerals particle size, shape, surface area, matrix compatibility and dispersion, among others factors, affect the plastics performance. K G Chandan, Technical Director, Technovinyl Polymers India Ltd, says, Fillers have a role in cost reduction. Functional fillers and nano size minerals are making inroads into polymer compounding, leading to novel composites. Binary Faksimil: Modern Plastics & Polymers february 2011 Polykemi slår igenom på många olika världsmarknader nu senast i Indien! Polykemis rykte som en ledande plastcompounder sprids över världen. 54 Modern Plastics & Polymers February 2011 Henrik Eriksson var en av få utvalda som fick titta in i framtiden i Indiens största plasttidning. Indien, som många dessutom anser vara den största tillväxtmarknaden efter Kina Det var intressant att vi fick förfrågan att vara med och sia lite om plastindustrins framtid. Den indiska redaktören hade specifika frågor och specifika områden som man fokuserade på, berättar Henrik Eriksson. Det hör till saken att förfrågan ifrån Modern Plastics & Polymers Magazine, Indiens största plasttidning, var oerhört seriös. Henrik Eriksson fick arbeta hårt för att hinna med magasinets deadline, men med bra lagarbete på Polykemi funkade det. Läs gärna hela artikeln på Polykemis hemsida under pressklipp. Men här får ni också ett smakprov! Market Trends_54-57.indd 54 1/24/2011, 3:29:14 PM Polykemi har än en gång visat att företaget ligger i framkant även ur ett internationellt perspektiv! Text & Bild: Per-Axel PAX Sjöholm

12 J ulbordet

13 Sedvanligt Luciafirande stod Lions Luciatåg för. Ett annorlunda uppträde framfördes av Tangotanten, som tog hjälp av publiken som utrustats med varsin liten saxofon. Ett glatt gäng! Som synes blev vi fullt sysselsatta med våra saxofoner Adem Kelmen, Zhevat Pllashniku och Lutfi Peci. Express stod för musiken till dansen. Jonas Schor, Fredrik J Johansson, Karsten Vang. Mingel i baren hör också till Forts. sid. 14

14 Under julbordsfesten brukar företaget ta tillfället i akt att gratulera personal som fyllt 0:a (50 år och däröver) samt dela ut gratifikationer. Under 2010 fyllde följande personer år: Fr.v. Hugo Jönsson 80 år, Sten-Åke Källström 60 år, Ulf Malm och Kent Frid 50 år. Det delades också ut en del gratifikationer: Nils Erik Persson och Bo-Göran Ottosson har arbetat 35 år i företaget. Sen var det ett litet hopp till dom som jobbat 20 år i företaget: Patrik Andersson, Claus Lang, Roland Persson och Magnus Andersson. 15 år har Markus Olofsson, Ulrik Nilsson och Tony Hörberger hunnit få ihop. Sen har vi en hel klunga som jobbat 10 år i företaget: Magnus Lindahl, Anders Jakobsson, Karsten Vang, Jörgen Björk, Roger Nilsson, Jonny Eriksson, Dennis Karlsson, Staffan Erlandsson och Pernilla Robertsson. Varav några av dessa finns med på detta foto! BIDRAG EFTERLYSES! Då polynews är en personaltidning så skulle vi gärna vilja att fler anställda bidrog med roliga historier, kåserier, artiklar, reportage, händelser på Polykemi/Rondo/Scanfill eller något annat värt att veta som ni vill dela med er av, t.ex. en hobby. Bidragen tages tacksamt emot på Polykemi eller på följande adresser:

15 Ett ögonblick! Anders Larsson, truckförare på Polykemi, tog förra våren över driften av Jaktens Kiosk och Minigolf. Tillsammans med 3 andra familjer i släkten hjälps de åt, och snart är det dags för årets säsong. Förutom minigolf, vad kan kiosken erbjuda? Där finns mycket för hungriga strandbesökare, turister och Ystadbor. Vi har godis, glass, korv, hamburgare, pizza, våfflor, läsk, kaffe med mera. Är där något som är extra populärt? Våfflorna är mycket eftertraktade. En kopp kaffe och en våffla en varm sommarkväll, då är livet på topp! Strandbesökarna går ofta upp till oss och äter, istället för att sätta sig i badkläder på Jaktpaviljongen. Säsongen är väl lite väderbaserad, när öppnar och stänger ni? Den 1 maj kommer vi definitivt öppna. Men blir aprilvädret fint, kan det mycket väl bli så att vi har öppet nån helg i april. Så fort banorna är på plats, kommer en del skolklasser att spela på förmiddagarna i april efter beställning. Sen har vi säkert öppet helgerna i hela september, om vädret är hyfsat Stort lycka till med årets säsong! Tack och välkomna! Roger Espersson Tänk vad utvecklingen går framåt... Inskickad av Hugo Jönsson

16 Strategiskt viktig nyinvester Scanfill erbjuder nu Nu är Scanfills folieextruder på plats i Ystad. Med den här nyinvesteringen närmar sig Scanfill sina slutkunder. Självklart öppnar detta upp för helt nya och spännande affärsmöjligheter, understryker Scanfills vd Robert Warvsten. Vi kan på Scanfill nu skräddarsy foliematerial till våra kunder. Fördelarna är många för kunderna. Här kan vi erbjuda folie där vi använder nyvara ifrån Polykemi AB. Det som också är extra intressant, är att Scanfill producerar folie som är baserat på återvunnet miljövänligt material. Här kommer den kompetens, som återvinningsföretaget Rondo Plast utvecklat under decennier, väl till pass. Naturligtvis erbjuder Scanfill sitt eget miljövänliga, kostnadseffektiva och mineralbaserade material, konstaterar Robert Warvsten. Den nya foliemaskinen är en så kallad flerskiktsmaskin där Scanfill kan producera olika typer av materialkombinationer och med olika infärgningsmöjligheter. Vi satsar på stor flexibilitet Den här treskiktsmaskinen ger våra kunder en stor flexibilitet. Det ger helt enkelt Scanfill oanade möjligheter att skräddarsy material anpassade för en rad olika typer av slutkunder. Vår folieextruder producerar material för termoformning. Det innebär att Scanfill erbjuder folie avsedd för en rad olika användningsområden. Självklart är livsmedelsindustrin ett av dessa segment som vi inriktar oss på. Tjockleken på folien ligger mellan 0,3 mm upp till 1,3 mm. Scanfills treskiktsmaskin klarar bredder upp till 880 mm, därför kan de flesta önskemål tillfredställas. Viktigt att nu kunna erbjuda färdig folie! Med den nya investeringen ser Robert Warvsten också möjligheter att knyta nya viktiga kunder till Scanfill. Vår extruder innebär också en betydelsefull och strategisk investering för framtiden och utgör en viktig del av Scanfills utvecklingsarbete. Nu kan vi och ska erbjuda kunderna möjlighet, att tillsammans med oss, utveckla nya och intressanta foliematerial. För oss är det en självklarhet att ha ett nära samarbete med våra kunder för att finna optimala lösningar, understryker Robert Warvsten. Det finns dessutom många mindre och medelstora företag inom termoformningsbranschen som inte har egna folieextrudrar. Nu utgör vi ett komplement och är dessutom en viktig samarbetspartner, säger Robert Warvsten. Genom den här investeringen närmar vi oss slutkunden, vilket på sikt bör ge såväl våra kunder som Scanfill klara konkurrensfördelar, avslutar Robert Warvsten. Text & bild: Per-Axel PAX Sjöholm Robert Warvsten, vd på Scanfill, ser klara konkurrensfördelar för såväl kunderna som Scanfill, nu när den nya foliemaskinen är i gång

17 ing: skräddarsydd folie! Scanfills nya foliemaskin är på plats och i drift. Bernt Lundh övervakar processen tillsammans med en av maskininstallatörerna. Bernt Lund kontrollerar tjockleken och kvaliteten på folien

18 Kvalitets- och miljömål är här med nya fräscha mål. Ett litet urval är gjort för att få med de mål som är intressantast för de flesta av oss. Varje år utförs ett mycket bra arbete med våra mål. Målen och målarbetet driver oss och vår utveckling framåt hela tiden. Våra kvalitets- och miljömål för 2011 presenteras för respektive avdelning. Resultat Inköp Målområde Mål 2011 Målområde Mål 2011 Vinst (tkr) Externa inköp av omsättningen (baserat 67,0 % på snittpris försäljning) Vinst i % > 6,1 % Andel återvunnet material > 25 % Personalkostnad kr /producerat kg < 2,51 kr/kg Marknad/teknik Produktion tillverkning Polykemi Målområde Mål 2011 Målområde Mål 2011 Uppfyllande av budget ton Personalkostnad < 1,64 kr/kg Antal kundbesök/aktiviteter st/år Effektivitet > 480 kg/h Antal nya affärer (nytt mål för 2009) > 125 st Tillverkningskostnad < 2,48 kr/kg Volym nya affärer ton Produktionsspill < 1,8 % Underhållskostnader < 35 öre/kg Kvalité Energiförbrukning < 0,392 MWh/ton Målområde Mål 2011 Vattenförbrukning < 0,91 m 3 / ton Antal externa (Huvudmålet) reklamationer/1000 ton producerat material <0,60 st Arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro (antal/100 personer) < 1,0 st Externa reklamationer (Delmål) <0,17 % Olyckstillbud (antal/100 personer) > 20 st Varuvärde/faktureringsvärde Antal kundklagomål/synpunkter (antal klagomål/antal utlev.) >0,65 % Flera av målen är dessutom uppdelade med egna måltal för Väster och Öster. Se mera på anslagstavlor. Intern kassation (% från fabrik) <0,85 % Lager & transport Intern kassation (% i fabrik) <2,5 % Målområde Mål 2011 Transportkostnad (kr/kg) < 0,66 kr/kg Personal Leveranssäkerhet (%) 96 % Målområde Mål 2011 Personalomsättning < 5 % Sjukfrånvaro (korttidsfrånvaro <14 dagar) < 1,7 % Sjukfrånvaro (långtidsfrånvaro >14 dagar) < 1,5 % Arbetsmiljö Antal rehabiliteringsskador < 0 st Konstruktion & utveckling Målområde Mål projekt som resulterar i en ny produkt > 5 st eller en betydande förändring av befintlig produkt Marknadsavdelningens betyg på 6,0 utvecklingsavdelningen (skala 1-9) Marknadsavdelnings betyg på 7,0 kännedom (skala 1-9)

19 Rondo Målområde Mål 2011 Vinst (tkr) Personalkostnad som del av bruttovinst 38,6 % Personalkostnad (Kr /producerade kg) 0,97 kr/kg Försäljningsvolym Totalt ton Försäljning till Polykemi ton Försäljning externt ton Nya projekt (>50 ton) Nytt mål > 22 st Produktionsspill Nytt beräkningssätt i % < 0,29 % Antal kundbesök / aktiviteter Nytt mål 110 st Antal externa reklamationer /1000 ton producerat material < 0,25 st Antal kundklagomål/synpunkter /1 000 ton producerat material < 1,0 st Energiförbrukning Totalt < 0,25 MWh/ton Energiförbrukning Extruder < 0,40 MWh/ton Vattenförbrukning < 1,0m 3 / ton Många mål, det är bra då vår verksamhet är stor och under ständig utveckling. Förbättring krävs för överlevnad! Förbättringsarbetet är ständigt i fokus och en del av DITT ARBETE. Jörgen Andersson & Thomas Pettersson Om man talar om ålder... Har du någonsin sett en person i din egen ålder och tänkt: - Jag är glad att jag inte ser så gammal ut! Jag heter Berit. Jag satt i väntrummet hos min nya tandläkare och läste ett diplom på väggen och upptäckte hans namn. Plötsligt kom jag ihåg en lång, elegant mörkhårig kille med samma namn, som gick i samma klass som mig, för ungefär 30 år sedan. Kan han vara samma kille som jag hade varit lite förälskad i på den tiden? När jag sen fick se honom skakade jag snabbt av mig tanken. Denna halvskalliga, grå mannen med rynkigt ansikte var alldeles för gammal för att ha varit min klasskamrat. När han hade undersökt mina tänder tog nyfikenheten över och jag frågade om han hade gått på Enskede gymnasieskola. - Ja, det gjorde jag, svarade han. - När gick du ut då, frågade jag? - Jag var i avgångsklassen 1978, sa han. - Du gick i min klass då! Jag log... Han såg närmare på mig. Sen sade denna fula, gamla, halvskalliga, ohövliga, fete och elake man: - VAD UNDERVISADE DU I DÅ? Inskickad av Hugo Jönsson

20 Projektanställd Felix Nyström Hej kära kollegor! Mitt namn är Felix Nyström, och jag har arbetat på Polykemi i Kunshan sedan i början av februari. I somras tog jag studenten från ProCivitas i Malmö, men har bott i Ystad i nästan hela mitt liv, då mina föräldrar flyttade hit när jag var tre år gammal. I höstas pluggade jag först in ett engelska-certifikat (som krävs vid studier på engelska) och bodde tre månader i Lund där jag läste en kurs i Handelsrätt. produkter mot kunder från Japan. Detta innebär att jag letar reda på erkänt duktiga tradingbolag som jag sedan tar kontakt och bokar möten med. Polykemis goda rykte i Kina är verkligen hjälpsamt, då företagen mer än gärna vill träffa oss. På kontoret har jag, utöver Magnus och Alan, också särskilt kontakt med Izzie Tong på HR-avdelningen. Izzie har bland annat hjälpt mig med mitt kinesiska namn, Fei Wenle där Fei -delen härstammar från uttalet av mitt svenska förnamn (fast på kinesiska blir det mitt efternamn) och Wenle betyder ungefär kulturkunnig/intresserad. Dessutom är Wenle förnamnet på den i Kina superkända skådespelaren Yu Wenle. Från vad jag lärt mig efter att ha Pudongs välkända Skyline sett från The Bund, som ligger fem minuters promenad från min skola. På fritiden gillar jag att spela tennis samt att läsa. Då min egen handbollskarriär avslutades i tidig ålder nöjer jag mig numera med att följa YIF:s hemmamatcher på plats, men då det av uppenbara orsaker för tillfället inte är möjligt, så jag förlitar jag mig numera på YA-sportens referat. I övrigt är jag mycket fotbollsintresserad och följer MFF och Arsenal så gott som möjligt. Mina arbetsuppgifter på Polykemi i Kunshan, går ut på att i projektform undersöka nya marknader i Asien där Polykemi skulle kunna ha potential att börja sälja sina produkter. Magnus (Lindahl) och Alan (Yang) har inledningsvis intresserat sig för Japan och Indonesien, där jag genom kontakt med exportråd, konsulat och olika handelsorganisationer samlar information om de respektive ländernas industrisektor i allmänhet och plastmarknader i synnerhet. Denna information har jag sedan sammanställt och redovisat för Magnus och Alan. Det jag förmedlat/ sammanställt hitintills har fallit väl ut, och jag arbetar för närvarande med att försöka hitta en kvalificerad handelspartner, som skulle kunna representera Polykemi och dess Samma vy nattetid

21 Skolan ligger på tolfte våningen i skyskrapan Asia Mansion byggnaden med grönt tak. läst polynews sedan ett par år, kan jag gladeligen rapportera att den fantastiska inställning alla medarbetare på Polykemi i Ystad verkar ha, även har smittat av sig till Kunshan. Företagskulturen har förflyttats 800 mil österut, och min uppfattning är att de anställda här verkligen trivs. Även jag trivs, då jag blivit mycket väl omhändertagen av alla. Jag har bett alla på kontoret att prata så mycket kinesiska med mig som möjligt, då jag, utöver mitt arbete på Polykemi, också för egen räkning tar lektioner i Kinesiska 10 timmar i veckan inne i Shanghai. Utöver den fantastiska erfarenheten och upplevelsen att få bo och arbeta i Kina har jag nämligen satt upp målet att kunna prata och förstå Kinesiska innan jag åker hem. Som språkintresserad, var en av anledningarna att jag valde ProCivitas, att de erbjöd kinesiskaundervisning utöver de ordinarie språkkurserna. Jag fick därigenom möjligheten att läsa kinesiska två år på gymnasiet vilket gjorde att jag inte var en fullkomlig novis på språket när jag kom hit. Anledningen till att jag är i Kina är att jag som en del i min ansökan till Handelshögskolan i Köpenhamn behöver något som gör att jag sticker ut i jämförelse med andra elever. För att komma in på Asian Studies-programmet, som jag vill läsa, krävs det nämligen att man som sökande, utöver bra betyg, även har andra icke gymnasiala Vid ankomst till Polykemi möts besökarna av både svensk och kinesisk flagga erfarenheter och kunskaper som kan gynna skolan och dess elever. Att ha bott och arbetat i Kina i ett halvår är verkligen en sådan merit, och om jag dessutom kan prata Kinesiska stärker det mina chanser ytterligare. Asian Studies-programmet erbjuder en utbildning motsvarande en svensk kandidatexamen i ekonomi, men med det viktiga tillägget att man har läst väldigt mycket om Kina. Utöver ekonomi läser man också kurser i kinesisk politik, kultur och marknadsföring samtidigt som man lär sig språket. Polykemi har verkligen gett mig en fantastisk möjlighet som jag är mycket tacksam över och jag hoppas att mitt arbete här kommer att vara gynnsamt för företaget. När jag inte är på Polykemi eller i skolan försöker jag passa på att uppleva så mycket av Kina som möjligt. Jag har redan besökt Nanjing och Suzhou och planerar att resa till Hangzhou, Guangzhou (Kanton) och Hong Kong under tiden jag är här (vilket kommer att vara fram till och med juni). Eftersom jag är inne i centrala i Shanghai två dagar i veckan (min skola ligger vid Shanghais Central Park People s Square) har jag också sett många områden och platser i denna jättestad. Jag bor själv i en lägenhet på andra sidan gatan från var Andreas (Bergman) och hans familj bor, och har därför nöjet att spela tennis med honom en gång i veckan. För tillfället är jag ur form men jag hoppas (och tror) att jag ska kunna ge honom en match så småningom. Undertecknad tillsammans med tre välkända ansikten som välkomnar alla besökare. De senaste helgerna har vi haft temperaturer på över 15 grader, så utomhussäsongen är redan i gång. Livet i Shanghai innebär dock stora temperaturomställningar. Skillnader på mer än tio grader per dygn är inte ovanligt, så det gäller att kolla väderleksrapporten innan man går hemifrån. Å andra sidan är det rena paradiset i jämförelse med den vinter alla Skåningar upplevt. Avslutningsvis vill jag än en gång tacka för den här möjligheten och önska alla en trevlig vår! Med vänliga hälsningar, Felix Nyström

22 P olykemis Roland Persson höll föredrag på EnergiInsikt! Polykemis energibesparingsinsatser fortsätter att väcka stor uppmärksamhet. Roland Persson och Polykemi har redan uppmärksammats i Sveriges Television. Nu var det dags igen. Roland Persson höll ett uppskattat föredrag när bland annat Energimyndigheten tillsammans med Energikontoret Skåne satsade på information kring energieffektivisering. Mellan den 19 januari och den 19 maj kommer EnergiInsikt under en eftermiddag att informera om energieffektivisering på olika orter i hela landet. Det är oerhört inspirerande att Polykemi och Roland Persson ställer upp och delar med sig av sina kunskaper och insikter. Roland Perssons föredrag på Swedbank Arena i Malmö, den 10 februari uppskattades oerhört mycket, berättar Göran Björkenström på Energikontoret Skåne. Polykemi inspirerar Många företag har under den hårda vintern bävat för sina energiräkningar. Polykemi har lyckats i sin energieffektivisering. Roland Perssons inlägg gav många inspiration och kunskap, understryker Göran Björkenström på Energikontoret Skåne. Vi kan också avslöja att Polykemi fått en förfrågan att ingå med sina erfarenheter i en speciell broschyr som Energikontoret i Skåne skall förmedla. Visst är det roligt att vi på Polykemi uppmärksammas så mycket när det gäller vår egen energieffektivisering, säger också Roland Persson. Det lär bli fler föredrag för Roland Persson och ännu mer positiv uppmärksamhet för Polykemi! Det är väl lämpligt att säga Grattis Polykemi och Roland Persson. Text & Bild: Per-Axel PAX Sjöholm Roland Persson och Polykemi får mycket beröm och inspirerar andra till energieffektivisering!

23 E xtruder 16 - En nykomling ute på Öster Här har extruder 16 levererats, väl emballerad. 5. Väl inne i fabriken rullas extrudern på plats med hjälp av en maskinskridsko, längst ut i Öster ska extrudern stå. 2. Lådan sågas upp 6. Tomas Olsson och Roland Persson verkar nöjda efter att maskinen kommit på plats. 3. och lyfts av 7. Det som är lite speciellt med denna nya extruder jämfört med de andra vi har, är att den är anpassad, så att vi kan tömma både storsäck och oktabiner, vilket gör att arbetet mera ergonomiskt då det blir mindre lyft. Oktabinerna vänds i pallvändaren, för att sedan på ett lätt sätt tappas ur och ledas in i förblandaren. 4. En lastare och en rejäl truck krävs för att få in den i fabriken 8. Till denna extruder finns också utrustning till att tömma fyllmedel från storsäck med principen fritt fall

24 T ack för oss i Polykemis konstklubb Gunnar Melander och undertecknad började diskutera om vi inte skulle starta en konstklubb på Polykemi och Rondo. Det möttes med glädje av företagsledning och anställda. Andelarna kostade 30 kr i månaden och många hade flera andelar. Sagt och gjort. Året var 1993 och Gunnar och jag gav oss ut på Österlen och Konstrundan. Det blev mycket körande i ur och skur, tills vi fick ihop tillräckligt med konst och pengarna var slut. På den tiden fick man inte ta med sig alsterna direkt, utan man fick tinga dem för att därefter hämta och betala dem på sista dagen av konstrundan. Det var struligt många gånger. Gunnar blev pensionär och hoppade av konstklubben och in kom Lena. Det blev en total förändring, hon kontaktade gallerier och konstnärer från hela Sverige, som kom till Polykemi och följden blev en mer internationell prägel på konsten. Då tyvärr ingen har anmält intresse att överta verksamheten, så tackar jag Lena för många trevliga konstträffar Du har varit en Pärla!!! Calle Källman Sista Dragningen!!! Den 27 maj kl kommer den sista dragningen i Konstlotteriet att äga rum. Väl mött Lena Hansson & Calle Källman Ystad-Tryck AB. Tel

polynews Lite ur innehållet Nr 1 2010 Julbord 2009 - Läs mer på sidan 12 Polykemi snabblevererar till Fiskars New Orleans

polynews Lite ur innehållet Nr 1 2010 Julbord 2009 - Läs mer på sidan 12 Polykemi snabblevererar till Fiskars New Orleans polynews Nr 1 2010 Julbord 2009 - Läs mer på sidan 12 Läs mer om Polykemis energibesparingar med Roland Persson i spetsen på sidan 20 Lite ur innehållet Polykemi snabblevererar till Fiskars New Orleans...

Läs mer

polynews Lite ur innehållet Nr 1 2013 Riksdagspolitiker besöker Polykemi. Läs mer på sidan 8.

polynews Lite ur innehållet Nr 1 2013 Riksdagspolitiker besöker Polykemi. Läs mer på sidan 8. polynews Nr 1 2013 Riksdagspolitiker besöker Polykemi. Läs mer på sidan 8. Vår försäljningschef Mattias Persson tillsammans med riksdagspolitikern Boriana Åberg. Lite ur innehållet Verksamhetsutveckling

Läs mer

polynews Lite ur innehållet En styrelse i förändring... sid. 6 Nya hemsidan klar... sid. 10 Polykemi satsar på utbildning... sid.

polynews Lite ur innehållet En styrelse i förändring... sid. 6 Nya hemsidan klar... sid. 10 Polykemi satsar på utbildning... sid. polynews Nr 1 2009 Läs mer om julbordet på mittuppslaget... Lite ur innehållet En styrelse i förändring... sid. 6 Nya hemsidan klar... sid. 10 Polykemi satsar på utbildning... sid. 19 V d har ordet Jag,

Läs mer

polynews Lite ur innehållet Snart dags för stor filmpremiär... Läs mer på sidan 17-19 Nr 1 2012

polynews Lite ur innehållet Snart dags för stor filmpremiär... Läs mer på sidan 17-19 Nr 1 2012 polynews Nr 1 2012 Snart dags för stor filmpremiär... Läs mer på sidan 17-19 Lite ur innehållet Polykemi ett av Skånes energieffektiva företag. sid. 4 City stolen... sid. 10 Julbordet 2011... sid. 12 Nytt

Läs mer

polynews Lite ur innehållet Kompounde Nr 2 2010 Läs mer om på en artikels om Polykemi Läs mer om Chinaplas på sidan 5.

polynews Lite ur innehållet Kompounde Nr 2 2010 Läs mer om på en artikels om Polykemi Läs mer om Chinaplas på sidan 5. polynews Nr 2 2010 Läs mer om Plastforums sa tsning på en artikels erie om Polykemi och kompound på sidan 14. 40 Plastforum år! nr 6 juni 2010 STÖr STA TiDn inge n FÖr ALL A SOM jobb Ar MED PL AST, GuM

Läs mer

polynews Lite ur innehållet Nr 1 2015

polynews Lite ur innehållet Nr 1 2015 polynews Nr 1 2015 VD Ola Hugoson inledde och berättade om Polykemi inför intresserade enegioch klimatrådgivare från 24 kommuner. Läs mer på sidan 12. Så här såg det ut när tjejerna uppmanades att komma

Läs mer

polynews Lite ur innehållet Läs mer om Årets företagare på sidan 18 Nr 4 2010

polynews Lite ur innehållet Läs mer om Årets företagare på sidan 18 Nr 4 2010 polynews Nr 4 2010 Läs mer om Årets företagare på sidan 18 Lite ur innehållet Rondo Plast levererar till den första svanenmärkta stolen Julmarknadens historia... sid. 6... sid. 12 Rökfri arbetstid... -1-

Läs mer

polynews Lite ur innehållet Elmiamässan... sid. 8 Årets leverantör hos Garo... sid. 9 Seminarium SCANFILL... sid. 16 Nr 2 2009 Läs mer på sidan 15

polynews Lite ur innehållet Elmiamässan... sid. 8 Årets leverantör hos Garo... sid. 9 Seminarium SCANFILL... sid. 16 Nr 2 2009 Läs mer på sidan 15 polynews Nr 2 2009 Läs mer på sidan 15 Lite ur innehållet Elmiamässan... sid. 8 Årets leverantör hos Garo... sid. 9 Seminarium SCANFILL... sid. 16 V d har ordet Låt aldrig framtiden störa Dig. Du kommer

Läs mer

polynews Rondo 30 år! Lite ur innehållet Landshövdingen besökte Polykemi Försäljningsseminarium Nr 3 2010 Läs mer på sidan 12.

polynews Rondo 30 år! Lite ur innehållet Landshövdingen besökte Polykemi Försäljningsseminarium Nr 3 2010 Läs mer på sidan 12. polynews Nr 3 2010 Rundvandring på Rondo. Rondo 30 år! Läs mer på sidan 12. Lite ur innehållet Landshövdingen besökte Polykemi Försäljningsseminarium... sid. 8 Polykemi öppnar nya kontor i Kina Vi ser

Läs mer

polynews Lite ur innehållet Polykemis Sales Seminar Fler deltagare än någonsin!!! Nr 3 2012 Läs mer på sidan 12.

polynews Lite ur innehållet Polykemis Sales Seminar Fler deltagare än någonsin!!! Nr 3 2012 Läs mer på sidan 12. polynews Nr 3 2012 Polykemis Sales Seminar Fler deltagare än någonsin!!! Läs mer på sidan 12. Hela gänget från Polykemis Sales Seminar samlat! Lite ur innehållet Ny agent i Norge... sid. 6 Ny agent i Turkiet...

Läs mer

polynews Lite ur innehållet Nr 2 2015 Polykemi vinnare igen!!! Läs mer på sidan 20.

polynews Lite ur innehållet Nr 2 2015 Polykemi vinnare igen!!! Läs mer på sidan 20. polynews Nr 2 2015 Polykemi vinnare igen!!! Läs mer på sidan 20. Malin Folkesson, Plastforum Lite ur innehållet Svenska Rondo levererar till Best recycled product 2015... sid. 5 10 år i backspegeln...

Läs mer

polynews Lite ur innehållet Friande dom... sid. 8 Årets stora miljöpositiva åtgärd... sid. 14 Get your kicks on Route 66... sid.

polynews Lite ur innehållet Friande dom... sid. 8 Årets stora miljöpositiva åtgärd... sid. 14 Get your kicks on Route 66... sid. polynews Nr 4 2008 Läs mer om Fakumamässan på sidan 5 Lite ur innehållet Friande dom... sid. 8 Årets stora miljöpositiva åtgärd.... sid. 14 Get your kicks on Route 66... sid. 22 V d har ordet Den bästa

Läs mer

OPUS URUGUAY. Land i fokus. Novemberhelg med YFU. Alltid redo! - för världen. december 2014

OPUS URUGUAY. Land i fokus. Novemberhelg med YFU. Alltid redo! - för världen. december 2014 OPUS december 2014 Novemberhelg med YFU Land i fokus Alltid redo! - för världen URUGUAY innehåll redaktionen 3. 4. 4. 5. 6. 8. 10. 12. 12. 13. 14. 16. 17. 18. 20. 21. 22. 24. 25. 26. 26. 27. 28. 30. 30.

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

MANDATUM. Äntligen! Första numret. Här är nya näringslivstidningen. Från innehållet. Kvinnan som brinner för sina uppdrag

MANDATUM. Äntligen! Första numret. Här är nya näringslivstidningen. Från innehållet. Kvinnan som brinner för sina uppdrag UPPDRAGSLETARNA ÖRESUND AB NOVEMBER 2014 NR.1 MANDATUM Från innehållet Kvinnan som brinner för sina uppdrag Arbetslös men absolut inte värdelös Äntligen! Här är nya näringslivstidningen Mandatum är en

Läs mer

Personalen på vårt fadderföretag

Personalen på vårt fadderföretag Personalen på vårt fadderföretag Projektarbete 2 Sofia Karlsson Ida Westergren SP 2C Folkungskolan, Linköping Vt 2004 Innehållsförteckning MÅL... 1 SYFTE... 1 METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 TIDPLAN... 1

Läs mer

BÄST I VÄRLDEN. En enkel bok om framgångsrikt förbättringsarbete JOAKIM AHLSTRÖM

BÄST I VÄRLDEN. En enkel bok om framgångsrikt förbättringsarbete JOAKIM AHLSTRÖM BÄST I VÄRLDEN En enkel bok om framgångsrikt förbättringsarbete JOAKIM AHLSTRÖM BÄST I VÄRLDEN En enkel bok om framgångsrikt förbättringsarbete JOAKIM AHLSTRÖM BÄST I VÄRLDEN 1 2011 C2 Management AB Text:

Läs mer

2014 nr 1 1 magazine

2014 nr 1 1 magazine 2014 nr 1 1 When it s time to to do business, When When it s it s time time to to to to do do we re exceptionally open. business, business, When to we re we re exceptionally exceptionally it s time to

Läs mer

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan

Båtfärd mot hemligt mål. Starkt verktyg i den skärpta konkurrensen. Hemsidor och mycket mer på gång. Kvalitetssäkrar. Ett års Jobb inför Fritidssidan TIDNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN handlarna ARGANG 31 FOTO ALLAN KARLSSON Båtfärd mot hemligt mål Hemlighetsmakeri in i det sista när DE Kungälv skulle fira 20 år. Följ dem på festligheterna;

Läs mer

PROTONEN Nyheter från Proton Group

PROTONEN Nyheter från Proton Group PROTONEN Nyheter från Proton Group 1:2014 Ny funktion ger eko i hela koncernen Proton Engineerings nya VD vill back to basics Det pekar uppåt för Proton Caretec innehåll ledaren Nr 1:2014 4 5 Aktuellt

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

STAYHARD utmanar JONAS HALLBERG. Har kunden alltid rätt? MODEBUTIKEN. Bästa vägen till en burk ärtsoppa SID 13 SID 6

STAYHARD utmanar JONAS HALLBERG. Har kunden alltid rätt? MODEBUTIKEN. Bästa vägen till en burk ärtsoppa SID 13 SID 6 EG-DOMSTOLEN: Kunden ska stå för returkostnaden EXPERTEN SVARAR: Vad gäller vid import? EN DAG MED: Arkdesign Sweden NUMMER 5 FEBR APRIL 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Har kunden alltid rätt? Stefan

Läs mer

Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige

Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige 1 2 Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige Innehåll Om boken Utgiven av Nya Moderaterna 2014 Box 2080, 103 12 Stockholm Tel 08-676 80 00 info@moderat.se www.moderat.se

Läs mer

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen A magazine EN TIDNING for FÖR employees ANSTÄLLDA VID VOLVO at LASTVAGNAR the tuve plant UMEÅ volvo #2 2009 HYTTEN ENERGIBESPARING! Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen av 2.300

Läs mer

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT MAGAZINE

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT MAGAZINE Nummer 4/2012 VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT MAGAZINE BERÖMT FÖRFLUTET, LYSANDE FRAMTID VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT 10 ÅR I KINA Inblick i Kina: Anläggningsbranschen och vad folk egentligen tycker om Volvo

Läs mer

HEJ! In business. Lycka till!

HEJ! In business. Lycka till! HEJ! Att som självständig operatör driva en McDonald s restaurang är något av det roligaste, mest utmanande och mest utvecklande som finns. Att tillsammans med teamet på restaurangen vidareutveckla McDonald

Läs mer

Kontakt LAG- BYGGET. nyckel till framgång. Mannen i Berlin Klivet ut i världen. Traineesuccén. Fastighetsautomation

Kontakt LAG- BYGGET. nyckel till framgång. Mannen i Berlin Klivet ut i världen. Traineesuccén. Fastighetsautomation Kontakt Nr 2 2013 Nyheter från Midroc Electro AB Mannen i Berlin Klivet ut i världen Traineesuccén Fastighetsautomation LAG- BYGGET nyckel till framgång SID 14-18 www.midrocelectro.se 1 Ledaren Kontakt

Läs mer

ALUMNIUTGÅVA 2009 EN TIDNING FÖR I-ALUMNER LINKÖPING STARTA EGET TEMA:VÄRLDEN I-MYTER. i40. ipikuré

ALUMNIUTGÅVA 2009 EN TIDNING FÖR I-ALUMNER LINKÖPING STARTA EGET TEMA:VÄRLDEN I-MYTER. i40. ipikuré ALUMNIUTGÅVA 2009 i n d u s t r i e l l e k o n o m i EN TIDNING FÖR I-ALUMNER LINKÖPING STARTA EGET TEMA:VÄRLDEN i40 I-MYTER 1 CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET Hör av Dig! Det är en stor ära för mig och för resten

Läs mer

News RW3. Email. Öppet Hus. Technica. Ett periodiskt magasin från Prodib AB - Eskilstuna 4-05. Nr: 81 från starten

News RW3. Email. Öppet Hus. Technica. Ett periodiskt magasin från Prodib AB - Eskilstuna 4-05. Nr: 81 från starten Ett periodiskt magasin från Prodib AB - Eskilstuna News Sidan 22-24 - Öppet Hus 2005 4-05 Sidan 18-19 - Skomakarträff Sidan 17 - Italiensk utbildning Nr: 81 från starten Sidan 29 - Jan Öholm Sidan 2 -

Läs mer

Magasinet Moskva Våren/Sommaren 2013

Magasinet Moskva Våren/Sommaren 2013 Magasinet Moskva Våren/Sommaren 2013 1 Banque Carnegie Luxembourg Vision och tradition Att bli kund i Banque Carnegie är att välja en exklusiv, oberoende privat bank med få kunder per portföljförvaltare.

Läs mer