Profilmanual Östersunds kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Profilmanual Östersunds kommun"

Transkript

1 Profilmanual Östersunds kommun

2 Innehåll Inledning 3 Om våra olika typer av kommunikation 4 Grafisk profil: översikt 5 Kommunvapen: grundanvisningar 6 bakgrunder 7 fri marginal 8 kombinationen med andra loggor 9 kommunen som samarbetspartner 10 kombinationer med enhetsnamn 11 Facebook 12 Mobila applikationer och datasystem 13 Östersundshjärtat och Vinterstaden: allmänt 14 varianter Profilmönster 17 Färger 18 Bildanvändning 19 Typografi 20 Klarspråk: tumregler 21 för webben 22 Skrivregler 23 Avsändarinformation 24 E-postsignatur 25 Papper 26 Dokument 27 Brev 28 Visitkort 29 Namnskyltar 30 Korrespondenskort 31 Kuvert 32 Fax 33 Fax handskrivna 34 Blanketter 35 Broschyrer: myndighetsinformation i färg 36 myndighetsinformation i svartvittt 37 inlaga i myndighetsinformation 38 baksida av myndighetsinformation 39 demokrati- och serviceinformation 40 Standardrapporter 41 Framsidor: olika kombinationer 42 Framsidor: olika kombinationer, fortsättning 43 Faktablad 44 Läromedel 45 Annonser: samlingsannonser 46 småannonser 47 Pressmeddelanden 48 Powerpoint 49 Magasinet Östersund Profilannonser 52 Mappar 53 Arbetskläder 54 Profilkläder 55 Flaggor 56 Profilflaggor och banderoller 57 Profilprodukter 58 Fordon Skyltning: allmänt 62 utomhus: entré- och fasadskyltar 63 utomhus: entréskyltar 64 utomhus: större entré och fasadskyltar 65 utomhus: hänvisningsskyltar 66 utomhus: profileringsskyltar 67-68

3 Inledning Den här manualen innehåller anvisningar för och exempel på hur du använder Östersunds kommun grafiska profil. Syftet med en grafisk profil är att vår kommunikation ska bli enhetlig, tydlig och professionell och på så vis hjälpa till att förmedla en positiv och önskvärd bild av Östersund. Om vi visar upp oss på ett konsekvent sätt inför medarbetare, medborgare och omvärld, ökar vår trovärdighet. Bilden av Östersund blir tydligare och mer positiv. Det finns många parter som tillsammans bidrar till att forma bilden av Östersund. Manualen, tillsammans med de digitala originalen och mallarna, är verktygen för att använda denna profil. Det gäller alla som ska producera eller beställa grafiskt material. Digitala original och mallar hittar du i kommunkationsguiden på Insidan. Om du saknar något eller har frågor om innehållet i manualen kontakta Område kommunikation. Huvudansvarig för den grafiska profilen är kommunikationschefen. Frågor? Kontakta mig! Roger Strandberg Profilansvarig 3

4 Om våra olika typer av kommunikation För att få ordning och reda på kommunikationsarbetet har vi skapat en struktur för kommunens fyra olika typer av kommunikation. 1) Myndighetsinformation 2) Demokratiinformation 3) Serviceinformation 4) Profilering/Marknadsföring Kommunikationstyperna har olika karaktär och utseende. Det finns ingen absolut sanning i strukturen och det finns många enskilda gränsfall där man behöver göra undantag. Indelningen är tänkt som en hjälp och vägledning i arbetet. Det är syftet med kommunikationen som avgör till vilken kategori den hör. Nedan följer en kort beskrivning av de olika typerna av kommunikation. Myndighetsinformation Kommunen har en roll som myndighet. Det är särskilt tydligt till exempel vid olika typer av tillståndsgivning, kontroller, eller som ytterst ansvarig för medborgarnas försörjning vid till exempel arbetslöshet eller social utslagning. När kommunen kommunicerar i egenskap av myndighet med ett formellt syfte ska kommunikationen vara formellt och strikt utformad. Exempel på myndighetsinformation kan vara planer och taxor, utredningar och rapporter. Den formella formgivningen gäller också för visitkort, kuvert, brevpapper, korrespondenskort, försättsblad till fax och liknande. Ofta innebär myndighetsinformation ingen formgivning alls. Ibland består den enbart av ett kommunvapen för att markera vem som är avsändare. Demokratiinformation Demokratiinformation innebär kommunikation som bidrar till kunskap om kommunen, dess beslut och beslutsprocess. Ofta syftar kommunikationen till inflytande och medborgardialog. Exempel på demokratiinformation är anpassade och formgivna versioner av tjänstemannaskrivelser, rapporter, budgetar och årsredovisningar. Populärversioner är en särskild variant. Faktabroschyren om Östersunds kommun, skolmaterialet om hur kommunen fungerar, presentationsfoldern över de förtroendevalda, samt servicedeklarationer är andra exempel. Serviceinformation Serviceinformation syftar till kunskap om den service, de tjänster och upplevelser som kommunen erbjuder. Exempel på serviceinformation är informationsbroschyr om olika tjänster i kommunen, vår webbplats inflyttarinformation, samlingsannonserna i lokala medier samt medborgartidningen Magasinet Östersund. Profilering Profilering innebär kommunikation som bidrar till en tydlig och enhetlig bild av Östersund som Vinterstaden. Syftet med profilering och marknadsföring är ytterst alltid tillväxt. Exempel på profilering är skrytbroschyr om Östersund, annonser som syftar till att skapa ett intresse för platsen Östersund, profilprylar och infartsskyltar till staden. På nästa sida finns en översikt som visar hur vi använder de grafiska beståndsdelarna beroende på vilken typ av kommunikation det handlar om. 4

5 Översikt Kommunikationstyper Myndighetsinformation Vapen Typsnitt Bell Gothic (Times New Roman) Färger Symbol Matrisen visar hur vi bör använda de grafiska beståndsdelarna på olika sätt, beroende på vilken kommunikationstyp som det handlar om. Demokratiinformation Serviceinformation Bell Gothic (Arial) Oavsett vilken kommunikation det handlar om ska alltid vårt kommunvapen och våra typsnitt användas. För demokrati- och serviceinformation samt profilering rekommenderas starkt att även använda profilmönster med tillhörande symbol östersundshjärtat samt vår färgpalett. Profilering Bell Gothic (Arial) Se separata anvisningar för kommunvapen, symbol, färger och typsnitt samt exemplen på tillämpningar i denna manual. Obligatoriskt Rekommenderat 5

6 Kommunvapen: grundanvisningar Östersunds kommunvapen består i färgutförande av en blå vapensköld prydd av ett älghuvud i vitt. Skölden är krönt av gyllengula fästningstorn som tillsammans bildar formen av en krona. Kommunvapnet är den officiella symbolen för den kommunala förvaltningen och ska alltid finnas med som avsändare i all kommunal kommunikation. Det finns två grundversioner av kommunvapnet: En stående variant där texten»östersunds kommun«i typsnittet Bell Bold är placerad centrerad under vapnet. En liggande variant med vapnet placerad till vånster om texten»östersunds kommun«. För externa leverantörer ska en speciell version av vapnet användas med tillägget»på uppdrag av«. Kommunvapnet får aldrig ritas om eller förvanskas. Enda undantaget är användningen av vapnet i sociala medier, program och mobila applikationer, se sidan Färg Pantone (PMS) 4-färg (CMYK) Lack (NCS) Bildskärm (RGB) Blå 287 C 100C 80M 0Y 15K S 3560-R80B OR 51G 153B Guld 117 C* 0C 25M 100Y 22K S 2070-Y10R 204R 153G 0B Det finns olika original för olika ändamål så var noga med att använda rätt version. Vapnet får aldrig användas i mindre bredd än 10 mm eller 43 pixlar. * Kan ersättas av guldmetallic Pantone 871 6

7 Kommunvapen: bakgrunder Kommunvapnet kan placeras på i stort sett vilken bakgrund som helst, men vit och profilblå bakgrund rekommenderas i första hand. Tänk på att det finns fyra olika versioner av vapnet anpassade för olika bakgrundsfärger och tryckmetoder. Version F (färg) Version F (färg) Version F (färg) Version F (färg) används för 3- eller 4-färgstryck och används i första hand på vit eller profilblå bakgrund. Men även på andra färgade bakgrunder och på oroliga bakgrunder som till exempel foton. Denna version finns även med vit text avsedd för mörka bakgrunder. Version 2F (2-färg) används för enklare 2-färgstryck som visitkort, kuvert, etcetera. Version S (svart) används för enfärgstryck i svart. Denna version kan appliceras på vitt och på ljusa färger. Version F (färg) Version F (färg) Version 2F (2-färg) Version V (vit) används för vitt tryck på mörka bakgrunder. Denna version kan även användas för etsning på glas, blindprägling med mera. Version S (svart) Version V (vit) Version V (vit) 7

8 Kommunvapen: fri marginal min 1/3x Kommunvapnet bör alltid placeras i ett fritt utrymme utan att trängas av andra grafiska element. Den fria marginalen runt om vapnet ska motsvara minst en tredjedel av sköldens bredd. min 1/3x min 1/3x min 2/3x min 2/3x min 1/3x x = sköldens bredd 8

9 Kommunvapen: kombinationen med andra loggor Kommunvapnet får aldrig användas i direkt anslutning till andra logotyper eller grafiska element. Exempel 1, sidfot Det finns fyra situationer då kommunvapnet kan användas tillsammans med andra logotyper eller symboler. Observera att bildexemplen är principiella. 1. Om Östersunds kommun är avsändare och huvudman, men till exempel vill visa symboler för samarbetsparter, ska kommunvapnet placeras åtskilt och vara överordnat i storlek och placering. Samma regel gäller för symboler för certifiering eller finansiering. Exempel 2, sidfot 2. Om Östersunds kommun är samarbetspart med andra organisationer, ska logotyperna ha jämbördig storlek och placering. Mellanrummet ska motsvara minst två tredjedelar av sköldens bredd. Om det är många parter kan en lösning vara att skriva ut avsändarna som text istället. 3. Om Östersunds kommun är avsändare av information om projekt, arrangemang eller verksamhet som profileras med hjälp av speciell illustration eller rubricering, ska denna placeras åtskilt från kommunvapnet. Se även avsnittet om proflering av enskilda enheter. Exempel 3, broschyrframsida 4. Om Östersunds kommun inte är avsändare, men figurerar tillsammans med andra aktörer, är placering och storlek förmodligen svårt att påverka. Dock gäller att avståndet till andra logotyper eller grafiska element ska motsvara minst två tredjedelar av sköldens bredd. 9

10 Kommunvapen: kommunen som samarbetspartner anders andersson Telefon www. greenhighway.nu Så länge som Östersunds kommun är huvudman i ett samarbete med andra parter ska kommunens grafiska profil gälla. Det ska då tydligt framgå att Östersunds kommun är huvudsaklig avsändare. Är kommunen inte huvudman bland samarbetsparterna ska eventuell samarbetslogotyp vara dominant, se figuren. Ett samspel mellan Sundsvalls kommun, Östersunds kommun och Trondheim kommune I ett sådant samarbete är utformningen av själva informationsmaterialet inte bundet till den grafiska profilen. Kommunlogotypen ska dock ha jämbördig storlek och placering med övriga logotyper. 10

11 Kommunvapen: kombinationer med enhetsnamn Kommunledningsförvaltningen Socialnämnden Storsjöbadet Lungviksskolan MICA MICA Storsjöbadet Lungviksskolan Det finns normalt ingen anledning att profilera enskilda nämnder, förvaltningar eller enheter inom kommunen på annat sätt än det som är vår kommuns grafiska manér. Enskilda projekt, arrangemang eller enheter får inte profileras med egen logotyp som kan misstas för avsändare eller juridisk person. Återkommande illustrationer eller rubriceringar är dock tillåtna. Kommunvapnet ska alltid användas som avsändare. Enhetsnamnet kan skrivas ut tillsammans med kommunvapnet. Det är tillåtet då sammanhanget kräver ett förtydligande, men utrymmet är begränsat, som på till exempel skyltar. Det är endast tillåtet för namn på förvaltningar och enheter. Verksamhetsnamnet kan vara svart, profilblått eller vitt och skrivs med typsnittet Bell Gothic Black. Då namnet utförs i vitt ska det ske i kombination med kommunvapnet i version med vit text. Angående bakgrundsfärger gäller samma anvisningar som för kommunvapnet (se anvisningar under Kommunvapen: bakgrunder). Exempel på textfärger/bakgrunder 11

12 Kommunvapen: Facebook När kommunen väljer att närvara på Facebook ska avsändaren utformas på följande sätt: Figur 1: Avsändare för kommunens portalsida på Facebook. Avsändarfigurerna är storleksmässigt anpassade för bildutrymmet på det sociala mediet Facebook. I andra sociala medier ska avsändarens storlek anpassas till det aktuella utrymmet. Figur 1 ostersund.se Figur 2 ostersund.se Figur 2: Grundmall för hur en undergrupp på Facebook ser ut. Undergrupper är de Facebooksidor som enskilda verksamheter eller projekt inom kommunen startat. När en ny grupp skapas i syfte att marknadsföra en viss del av kommunens verksamhet ska den utformas enligt mallen med profilblå ram, en nedre profilblå remsa med texten ostersund.se och det förenklade kommunvapnet. Figur 3-4: Exempel på en färdig en undergruppsavsändare. I första hand ska frilagda bilder eller illustrationer mot vit bakgrund användas då det ger ett stilrent och tydligt intryck. Bilderna ska ha ett högt symbolvärde och inte innehålla någon text. Organisationens namn eller projektnamnet skrivs ut som namn/rubrik på Facebooksidan. Figur 3 ostersund.se Figur 4 ostersund.se Det är endast i användningen på sociala medier och i mobilapplikationer som kommunvapnet får förekomma utan text, se sidan 6. En grundmall för avsändare finns att hämta i Insidan - kommunikationsguiden. Välj»Material och mallar«. 12

13 Kommunvapen: mobilapplikationer och datorsystem Mån 30 maj Tis 31 maj Idag 1 juni Tor 2 juni Fre 3 juni 15:00...skolan Östersunds kommun Korvstroganoff med ris Orientalisk quorngryta med ris Laxfrestelse med dill Morotsfrestelse Köttfärssås med spagetti Quornfärssås och spagetti LOV LOV v. 22 Varje gång kommunen ansluter till en färdig applikation för smartphones eller datorsystem (som exempelvis externa webbaserade tjänster) ska kommunvapnet stå som avsändare i bildrutan. Egna logotyper eller särskilda projektlogotyper ska inte användas. Kommunvapnet utan text är tillåtet enbart i mobilapplikationer, datorsystem och sociala medier med begränsat bildutrymme. Texten Östersunds kommun ska alltid stå med som avsändare, se bilden. För datasystem och externa webbaserade tjänster finns utförlig information i dokumentet: Grafiska riktlinjer för externa webbaserade tjänster. 13

14 Östersundshjärtat: allmänt Till skillnad från kommunvapnet är östersundshjärtat en symbol för den geografiska platsen Östersund.Den ska användas för profilering. Utan text och i kombination med dekormönstret rekommenderas symbolen starkt även som återkommande grafisk dekor för service- och demokratiinformation. Se även anvisningar under»grafisk profil: översikt«samt exempel på tillämpningar längre fram i denna manual. Symbolen inklusive texten Östersund, som ofta förekommer, får aldrig ritas om eller förvanskas. Östersundshjärtat får inte kombineras med text och användas som logotyp för en enhet eller ett projekt. Undantag till regeln kan beviljas av Kommunikationschefen om särskilda skäl finns. Till exempel som i fallet med utnämningen av Östersund som Matlandethuvudstaden 2011 och Unesco Creative Cities Network conference i Östersund

15 Östersundshjärtat: varianter Det finns olika variantar av östersundshjärtat och vilken som ska användas beror på målgrupp och situation. Hjärtat ska vara vitt mot alla bakgrunder som inte är vita eller silver mot vit bakgrund. Undantag till regeln kan beviljas av Kommunikationschefen om särskilda skäl finns. Figur 1 Figur 2 Figur 3 Alla varianter finns som filer på Insidan - kommunikationsguiden. Välj»Material och mallar«. Figur 4 Figur 5 Figur 6 15

16 Östersundshjärtat: varianter När Östersundshjärtat ska användas i silver gäller färgkoderna: 0C 0M 0Y 15K och Pantone 877 Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Figur 6 16

17 Profilmönster Som en ytterligare komponent i den grafiska profilen, finns ett speciellt bakgrundsmönster i samma manér som östersundshjärtat. Motivet är inspirerat av stadssiluetten. Undvik att använda profilmönstret i kombination med andra dekorer eller illustrationer än östersundshjärtat. Mönstret används alltid utfallande och mot bakgrund av profilblått eller någon av våra komplementfärger. Själva mönstret kan färgsättas på två sätt: Figur procent ton av bakgrundsfärgen. Figur 1 Figur 2 Figur 2. Tonande från 70 procent ton av bakgrundsfärgen i nederkant, till 100 procent i överkant. Figur 3-4. Tonande från 70 procent ton av bakgrundsfärgen i överkant, till 100 procent i nederkant. Östersundshjärtat ska normalt vara i 50 procent ton av bakgrundsfärgen eller helvitt. På profilmönster i 70 procent ton av bakgrunsfärgen (Figur 1) ska hjärtat alltid vara vitt. Mönstret finns även i versioner för sidhuvud och för långa bårder. Figur 3 Figur 4 17

18 Färger Förutom de två profilfärgerna som återfinns i kommunvapnet, finns en palett med komplementfärger. Färgskalan är komponerad med inspiration från Östersund och dess omgivningar med årstidernas skiftningar i åtanke. Profilfärger Komplementfärger Dessa färger är de som i första hand ska användas för bakgrunder, dekorer, i grafik av olika slag och till profilmönstret. Färgerna är tänkta att första hand användas en i taget. Kombinationer av flera färger bör göras med försiktighet, då det lätt kan ge ett alltför brokigt intryck och göra det svårt att läsa för många med synskador. Som ytterligare komplement kan toner av dessa färger användas. Använd färg som förstärker läsbarheten. Max 10 procent toning gör att texten framträder bra i till exempel en faktaruta eller annat textblock. Profilblå Profilgul Kristall Skugga Knopp September Pantone (PMS) 4-färg (CMYK) Lack (NCS) Bildskärm (RGB) 287 C 100C 80M 0Y 15K S 3560-R80B 0R 51G 153B 117 C 0C 25M 100Y 22K S 2070-Y10R 204R 153G 0B 551 C 38C 9M 10Y 0K S 2020-B 158R 199G 204B 7476 C 90C 22M 34Y 67K S 7020-B30G 10R 59G 55B 583 C 31C 0M 100Y 10K S 2060-G80Y 189R 191G 9B 1595 C 0C 71M 88Y 5K S 2070-Y60R 241R 71G 19B 18

19 Bildanvändning Fotografiska bilder förmedlar bilden av Östersunds kommun starkare än vad text gör. Förutom bildens innehåll påverkar även bildernas kvalitet och manér hur budskapet tolkas. Tänk på att människor i dag ständigt omges av professionella bilder i reklam och medier. Nästan vem som helst kan skilja bra bilder från dåliga.tecknade illustrationer bör bara användas då det är nödvändigt, till exempel för att tydliggöra komplicerade sammanhang. Clip art-illustrationer bör undvikas. Vår målsättning är att så långt det är möjligt använda professionella bilder som förmedlar en känsla av kvalitet och fräschör. Bilderna bör ha bra ljus, kontrast och färgmättnad. Bildinnehållet bör representera en modern livsstil. Med tanke på att vi i vår grafiska profil ibland placerar logotyp och rubriker i bild, bör bilder för detta ändamål innehålla neutrala partier som ger god läsbarhet (se övriga exempel i denna manual). När lämpliga bilder saknas är det bättre att avstå och kanske istället använda färg- och profildekorer som beskrivs på sidan Tänk på att kontrollera att bilderna är godkända för publicering av upphovsman och eventuella identifierbara personer i bild. Tänk också på att upphovsrätt och personlig integritet regleras i lag. Bilder som är fria för användning finns på Insidan - Kommunikationsguiden. Finns inte det du behöver, vänd dig till Område kommunikation. 19

20 Bell Gothic Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRST abcdefghijklmnopqrst Bell Gothic Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRST abcdefghijklmnopqrst Bell Gothic Black ABCDEFGHIJKLMNOPQRST abcdefghijklmnopqrst Arial ABCDEFGHIJKLMNOPQRST abcdefghijklmnopqrst Arial Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRST abcdefghijklmnopqrst Times New Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRST abcdefghijklmnopqrst Typografi Typsnittet Bell Gothic ska så långt det är möjligt användas som standardtypsnitt för all visuell kommunikation. Det erbjuder god läsbarhet och fungerar bra både för löpande text och i rubriker. Ett konsekvent användande av typsnittet bidrar till ökad igenkänning och tydlighet. Bell Gothic Light används för löpande texter. Rekommenderad storlek är 10p/14 (10 punkter på 14 punkters radavstånd). Bell Gothic Bold används för rubriker, mellanrubriker, ingresser och för kortare texter i mindre storlek som bildtexter. Bell Gothic Black används för extra markerade rubriker, och tillämpningar som kräver hög läsbarhet som skyltar och affischer. I tre fall kan dock typsnittet inte användas, bland annat av tekniska skäl: 1. För korrespondens, handlingar och dokument från myndigheten Östersunds kommun ska typsnittet Times New Roman användas. 2. För informations- och marknadsföringsmaterial av enklare slag som inte produceras av professionell kommunikatör med tillgång till typsnittet Bell Gothic, kan Arial användas som ersättning. 3. För Powerpoint-presentationer och andra datorbaserade dokument som ska kunna visas utan tillgång till specialtypsnitt, ska Arial användas som ersättning. (För internetsidor gäller särskilda regler, se webbriktlinjer.) I sammanhang där man vill ta extra hänsyn till synsvaga läsare bör textutformningen anpassas för ökad tillgänglighet: - Brödtexten bör göras minst 12p/16. - Radlängden bör vara mellan 6 och 13 cm. - Textinnehållet bör delas upp i kortare stycken med tydliga rubriker. - Undvik att placera text i bild eller på färgade bakgrunder. - Använd inte versaler eller kursiv stil. Om det bedöms som nödvändigt kan Times New Roman i undantagsfall väljas som alternativt typsnitt för brödtext. Rubriker ska dock behållas i typsnittet Bell Gothic. 20

21 Klarspråk Den 1 juli 2009 fick Sverige en språklag. Lagen säger bland annat att språket inom offentlig verksamhet ska vara enkelt, begripligt och vårdat, det kallas klarspråk. Skriver du kortfattat, enkelt och tydligt är chansen betydligt större att din text blir läst och förstådd. Det här gäller alla texter, från tjänstemannaskrivelser till broschyrtexter. Bra tumregler för att skriva klarspråk: Vad vill du berätta? Tänk noga igenom innan vad det är du vill förmedla. För vem vill du berätta? Riktar sig texten till kommunmedborgaren, medarbetare inom kommunen, politiker eller både politiker och kommunmedborgare? När du gjort klart för dig vilken/ vilka målgrupper du skriver för blir det lättare att skriva om du tänker på någon du känner som tillhör målgruppen. Pang på rödbetan! Läsaren ska få den viktigaste informationen först. Inga långa tröttande inledningar. Stryk sådant som inte behövs En kortare text får fler läsare. Använd begripliga ord Om facktermer och juridiska termer måste vara med ska de förklaras. Skriv korta meningar En lång mening med flera bisatser blir betydligt enklare att läsa om den görs om till flera kortare meningar. Det finns inga absoluta gränser men efter cirka 20 ord börjar en mening räknas som svårläst. Var konkret Parkera bilen på parkeringsplatsen är tydligare än Fordon ställes på därför avsedd plats. Undvik passiva satser Exempel: Besparingar genomförs. Fordonet framförs. Informationen vidarebefordras. Passiva satser gör texten opersonlig och diffus. Vem genomför besparingarna? Vem kör bilen? Vem för informationen vidare? Undvik förkortningar Förkortningar underlättar bara för skribenten, inte för läsaren. Undvik stora textmassor Det gör du genom att använda mellanrubriker och korta stycken och rader. En rad bör vara max 65 tecken, blanksteg inräknade. Skriv informativa rubriker Bra rubrik och mellanrubriker ger viktigt stöd för läsaren. Rubriken ska tala om det viktigaste i texten som följer. Sammanfatta det viktigaste En längre text bör alltid innehålla en sammanfattning, som ska ligga först. Språkrådet ansvarar för språkvården i Sverige. På Språkrådets webbplats hittar du mer information om klarspråk. Där hittar du också Svarta listan, en förteckning över ord och fraser som kan ersättas i författningsspråk. I Klarspråkstestet kan du själv testa dina texter. Exempel, ursprunglig text: Färdtjänsten är ett komplement till allmänna färdmedel, som genom anpassade fordon och dörr till dörrservice ska göra det möjligt för personer med funktionshinder att föra ett aktivt liv. I klarspråk: Många människor med funktionshinder har svårt att åka buss eller vanlig bil. Därför finns kommunens färdtjänst. Hos färdtjänst finns minibussar som är speciellt anpassade för rullstol eller andra hjälpmedel. 21

22 Klarspråk: för webben De regler som gäller för klarspråk (se föregående sida) gäller självklart också när du skriver för webben. Annat som är bra att tänka på för webben: Extra viktigt med korta stycken och många mellanrubriker. Ha generöst med luft speciellt kring länkar. Bra med punktlistor. Använd du tre gånger oftare än jag/vi. Skriv länktexterna på ett beskrivande sätt. Skriv aldrig; läs mer, kontakta oss. Skriv i stället; läs mer om servicetjänster, kontakta biståndsenheten. Maxlängd för en länk är 12 ord. Exempel, ursprunglig webbtext: Om barn eller unga far illa Anmälan/anmälningsskyldighet Personal på bl a skolor och barna- och mödravårdscentraler är skyldiga enligt 14 kap 1 Socialtjänstlagen att anmäla till socialförvaltningen om de i sin verksamhet får kännedom om barn som kan behöva särskilt skydd eller stöd. Alla människor bör enligt samma paragraf som ovan, 14 kap 1 Socialtjänstlagen, anmäla till socialförvaltningen om man känner till något barn som behandlas på sådant sätt att det behöver socialtjänstens skydd eller stöd. I klarspråk: Om barn eller unga far illa Misstänker du att något barn far illa? Eller är du själv barn och blir slagen, hotad eller illa behandlad av din familj? Då ska du kontakta socialtjänsten. Kontaktuppgifter hittar du i rutan till höger. Personal har anmälningsskyldighet Arbetar du på förskola, skola, barnavårdscentral eller liknande? Då är du skyldig att göra en anmälan till socialtjänsten om du misstänker att ett barn far illa. Du kan läsa om anmälningsskyldigheten i Socialtjänstlagen kapitel 14 paragraf 1. 22

23 Skrivregler Stor eller liten bokstav Genom att bestämma oss för att konsekvent använda stor bokstav i samtliga namn inom kommunen, blir det tydligare för mottagaren att vi pratar om en specifik enhet, förvaltning eller nämnd på kommunen. Stor bokstav ska användas på allt ifrån Kommunstyrelsen, Vård- och omsorgsnämnden och Serviceförvaltningen till Miljö och Hälsa. Rådhuset ska alltid stavas med stor bokstav när vi syftar på vårt eget Rådhus, likaså Länsbiblioteket. Interna förkortningar ska anges med stor bokstav. Till exempel KLG, FL och SÄBO. Följande förkortningar gäller för förvaltningarna: KFF, KLF, BOUF, VOF, SB, TF, SF och SOF. Om förkortningarna används externt måste de skrivas ut första gången. Det är endast vid förkortningar som man använder stor bokstav rakt igenom. Eller vid förtydliganden som OBS, VARNING, FARA Datum Datum skrivs ut med bokstäver. Vi skriver alltså den 27 augusti Det underlättar för läsaren och minskar risken att läsa fel, det vill säga blanda ihop datum och månad. Högst upp i brevhuvuden och protokoll kan datum skrivas med siffror, alltså Tänk på att andra länder kan använda annan följd än år-månad-dag. Telefonnummer Telefonnummer behöver endast skrivas med siffror alltså Förkortningarna tfn, tf eller tele försvårar bara för läsaren. Kort bindestreck och inga mellanslag mellan riktnummer och telefonnummer. I kommunikation med utlandet kan det vara bra att förtydliga om telefonnumret går till fast telefon eller mobiltelefon. Skriv ut orden. Använd aldrig förkortningar. Skriv aldrig ihop siffrorna. Gör mellanrum på följande sätt: , , , Siffror Till och med siffran tolv skrivs med bokstäver i löptext. Därefter används siffror. Alltså: tio, elva, tolv, 13, 14 Klockslag Skrivs 12.00, utan kolon. Webbadresser www skrivs för att tydliggöra att det är en webbadress. 23

24 Avsändarinformation Företagslots - Vi ger service till företag som vill utvecklas För att alla människor i samhället ska kunna kommunicera med oss är det viktigt att alltid ange flera möjliga kommunikationsvägar som kontaktinformation. Kontaktinformation som minst måste vara med är telefonnummer till Kundcenter och den gemensamma webbadressen Företagslots är utvecklat i samarbete med näringslivet i Östersunds kommun Kontaktuppgifter Näringslivskontoret Östersunds kommun, Östersund 82 Östersund. Telefon: , Fax: 00. Fax: ,

25 E-postsignatur E-postsignaturen ställs in i First Class och utformas enligt exempel nedan. Typografin är Arial 10p för allt utom namnet som är Arial Bold 10p. Välj ut det som är relevant för dig. Exempelvis saknar vissa telefon, mobiltelefon eller fax. Då finns ingen anledning att skriva ut den informationen. Namn Titel Östersunds kommun Förvaltning, Enhet Med vänlig hälsning Anna Bengtsson Handläggare Östersunds kommun Serviceförvaltningen, Handläggningsenheten Rådhuset, Östersund Telefon: , Mobil: Kundcenter: , Fax: Adress, Postnummer Postort Telefon, Mobiltelefon Kundcenter, Fax Du ställer in E-postsignaturen i FirstClass genom att välja Redigera - Inställningar - Meddelandehantering - Initialt innehåll. I rutan längst ner skriver du in din text. Klicka sedan på knappen Verkställ och på knappen OK. 25

26 Papper För all tryckt och kopierad information ska obestruket vitt papper användas. Vitheten och den matta ytan ger en mjuk och naturlig känsla och gör texten lätt att läsa. Papperets tjocklek gör att trycket inte syns igenom på andra sidan och underlättar för synskadade personer att läsa. Papperet ska också vara arkivbeständigt, i enlighet med SS-ISO 11108, utgåva 1. Då följer vi Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav och certifiering, RA-FS 2006:4, 4 kap. Den kvalitet som rekommenderas är Scandia 2000, eller motsvarande, som finns i olika gramvikter för papper och även som kuvert. Tänk på att färger och bilder har en tendens att bli mörkare när de trycks på obestruket papper. Kommunen ska verka för att relevanta miljökrav ställs i varje upphandling av tryck. 26

27 Dokument Dnr Dokument kan se ut på olika sätt. De ska dock alltid ha Östersunds kommunvapen i övre vänstra hörnet och de ska följa formatmallar för bättre tillgänglighet. Rubrik 1 Brödtext sentis at ad sere ilibemus clarbis vata, nostam morum re, o untem il videna, nonferfero haec residendam nicibuntio ex seri senatum fuide cotis halem vid dem omnihilin Etrari, que telut verficam ocres los in re audet? Opimihil teret dem qua vis consultus, vis, venius posterei seni ia publicati, pernulinatil haedem o caut ili essulus tortemus hae ret omandam no. Es condiissum nosse est? Uciem puliu mo terehem tem iam et; hae occhili caverte riv Rubrik 2 Ahabit vit remo urbistrum pos aure, nihilic tume confirmis, nultum morusup iereceri, publinc ocae rem maximiliu sulvir atest is? Satuam egili, cae, utermax imusat publinat, quod reis fortero ta a ipse in inguli senam sentis at ad sere ilibemus clarbis vata, nostam morum re, Rubrik 3 videna, nonferfero haec residendam nicibuntio ex seri senatum fuide cotis halem vid dem omnihilin Etrari, que telut verficam ocres los in re audet? Opimihil teret dem qua vis consultus, vis, venius posterei seni ia publicati, pernulinatil haedem o caut ili essulus tortemus hae ret omandam no. Es condiissum nosse est? Uciem puliu mo terehem tem iam et; hae occhili caverte riv Rubrik 4 videna, nonferfero haec residendam nicibuntio ex seri senatum fuide cotis halem vid dem omnihilin Etrari, que telut verficam ocres los in re audet? Opimihil teret dem qua vis consultus, vis, venius posterei seni ia publicati, pernulinatil haedem o caut ili essulus tortemus hae ret omandam no. Es condiissum nosse est? Uciem puliu mo terehem tem iam et; hae occhili caverte riv Det är viktigt att rubriker formateras som just rubriker och att brödtext formateras som text eller brödtext. På så sätt kan man göra pdf-er och worddokument tillgängliga för alla. Det innebär att de inbyggda rubriknivåerna i bland annat Microsoft Word ska användas. Format Papper A4 Obestruket vitt 80g (Scandia 2000 eller likvärdigt) Typografi Rubrik 1: Arial Bold 16/18p (16p om rubriken är väldigt lång). Rubrik 2: Arial Bold 13p Rubrik 3: Arial Bold 11p Rubrik 4: Arial Italic 10p Brödtext: Times New Roman 10p 27

28 Brev Kalle Karlsson Nygatan Östersund Dnr Brev utformas enligt standardmall i pdf-format eller i standardbrevmall i Word. Om du vill ha ett profilutseende kan en särskild mall med profilbård längst ner i dokumentet användas. Mall för det finns på Insdidan i Kommunikationsguiden - Material och mallar. Placering av kommunvapen och adressfält görs enligt figuren. Placeringen gäller både brev med förtryck i färg och brev där kommunvapen och adressuppgifter ligger inlagda i mallen. 66 Välkommen till Östersund! Ud er alis ad eros alissed do dolortismod tat. Wis nisim duipsum dunt wis do odolorper senim nonsed te min vel ip et wis nim zzriustie tie te conse dolorero ea faccumsan eliquamet ing eu feuisis am dolutat prat. Pisl ipit landreril delisim digna cons ex eliquam dit ad moloborem quat.lisi. Odio duis adignit in ullan vullam Ud er alis ad eros alissed do dolortismod tat. Wis nisim duipsum dunt wis do odolorper senim nonsed te min vel ip et wis nim zzriustie tie te conse dolorero ea faccumsan eliquamet ing eu feuisis am dolutat prat. Wis nisim duipsum dunt wis do odolorper senim nonsed te min vel ip et wis nim zzriustie tie te conse dolorero ea faccumsan eliquamet ing eu feuisis am dolutat prat. Pisl ipit landreril delisim digna cons ex eliquam dit ad moloborem quat.lisi. Odio duis adignit in ullan vullam Sven Svensson Näringslivssekreterare Format Papper Färger A4 Obestruket vitt 80g (Scandia 2000 eller likvärdigt) Pantone 287 C och 117 C Typografi Namn: Bell Gothic Black 8p/12 Adressuppgifter: Bell Gothic Light 8p/10 Styckeavstånd 1 mm Brevinnehåll: Times New Roman 12p enligt mall i Word Brevmallar hämtas till exempel via Insidan/ kommunikationshandboken. Välj»mallar«

29 Visitkort Riktiga vintrar. Fjällutsikt från köksfönstret. Sveriges längsta plogade skridskobana. Världens bästa skidskyttestadion. En timme till alpina metropolen Åre. Vintersportevenemang i världsklass. Mittuniversitetet 5 bland annat med vinteridrottsforskning. Sven Svensson Branschledande upplevelseindustri. Tjänsteman Och Sveriges största stadsfest Storsjöyran , Östersunds kommun Socialförvaltningen Östersund Besöksadress: Rådhuset, Hus A bottenvåningen Fax: Cirka 45 Visitkort utformas enligt figur. Baksidan kan vara utan tryck men om så önskas kan den användas för annan språkversion eller för en kort profiltext enligt figur. Format 50 x 85 mm Papper Obestruket vitt 300g (Scandia 2000 eller likvärdigt) Färger Pantone 287 C och 117 C Typografi Namn: Bell Gothic Black 9p/11 Adressuppgifter: Bell Gothic Light 8p/11 Presentationstext: Bell Gothic Light 8p/11 Beställ visitkort till exempel via Insidan/kommunikationsguiden. Välj»Material och mallar«. Framsida Baksida 29

30 Namnskyltar Namnskyltar utformas med vit bakgrund och kommunvapen till höger. Ifyllningsbar mall för namnskylt finns att ladda ner från Insidan - kommunikationsguiden. Välj»Material och mallar«. Östen Östensson 30

31 7 Korrespondenskort Sven Svensson Tjänsteman 8 9,5 Korrespondenskort utformas med eller utan personnamn och titel enligt figur. Format A6 148 x 105 mm Papper Obestruket vitt 250g (Scandia 2000 eller likvärdigt) Färger Pantone 287 C och 117 C Typografi Namn: Bell Gothic Black 8p/11 Östersunds kommun Socialförvaltningen Adressuppgifter och titel: Bell Gothic Light 8p/11 Styckeavstånd 1 mm Besöksadress: Rådhuset, Hus A bottenvåningen Postadress: Östersunds kommun Östersund Beställ korrespondenskort till exempel via Insidan - kommunikationsguiden. Välj»Material och mallar«. Fax:

32 13 13 Kuvert 10 Kuvert utformas enligt exempel i figur. Samma princip tillämpas på alla kuvertstorlekar. Kuvert Färger Typografi Obestruket vitt 80g Pantone 287 C och 117 C Bell Gothic Black 8p 13 Östersunds kommun, Östersund Beställ kuvert via Internservice Östersunds kommun, Östersund 13 32

33 Fax Fax från Östersunds kommun Fax utformas enligt standardmall i Word. Placering av kommunvapen görs enligt figur. Format A4 Mottagare: Kalle Kalle Karlsson Karlsson Mottagare: Faxnummer: Kalle Karsson Faxnummer: Antal sidor inklusive denna: 1 Antal Faxnr: sidor inklusive denna: 1 Antal sidor inkl denna: 1 Typografi Dokumentnamn: Bell Gothic Black 20p 55 Angående Bostadsbidrag Angående Bostadsbidrag Quisque leo pede, ornare a, luctus eu, venenatis sit amet, enim. Duis vitae velit eget dolor malesuada sagittis. Mauris tristique, elit id facilisis tempor, pede pede Duis pharetra autem vel lacus, eum ut iriure interdum dolor in massa hendrerit enim in at vulputate quam. Vestibulum velit esse molestie imperdiet, sapien consequat, et aliquam vel illum molestie, dolore erat eu feugiat metus dignissim nulla facilisis erat, at dapibus vero eros dignissim et accumsan libero et lectus iusto odio sit dignissim amet magna. qui blandit Maecenas praesent arcu luptatum velit, zzril rutrum delenit sit augue amet, duis congue dolore elementum, te feugait nulla dapibus facilisi. eu, Nam leo. Nulla liber tempor vitae tellus cum sit soluta amet nobis quam eleifend sodales option eleifend. congue Aliquam nihil imperdiet sit amet doming libero. id Nullam quod mazim purus. placerat Aenean facer sed possim est vitae assum. metus mattis posuere. Lorem ipsum Nunc dolor ut eros. sit amet, Nam consectetuer tempor diam adipiscing a purus. Nulla elit, sed scelerisque diam nonummy neque. nibh Pellentesque commodo elit dignissim tortor. Curabitur arcu massa, congue et, feugiat euismod id, tincidunt vehicula ut sit laoreet amet, dolore enim. Maecenas magna aliquam nec mauris. erat volutpat. Phasellus Ut urna wisi nisl, enim ad sagittis minim veniam, at, laoreet quis nec, nostrud aliquam exerci tation a, sem. ullamcorper Cum sociis suscipit natoque lobortis penatibus nisl ut aliquip et magnis ex ea commodo dis parturient consequat. montes, Duis nascetur autem ridiculus vel eum iriure mus. dolor Fusce in arcu. hendrerit Cras in rutrum vulputate sapien velit esse at molestie justo. Nulla consequat, laoreet, vel augue illum non dolore venenatis eu feugiat elementum, nulla facilisis metus at vero felis eros cursus et accumsan leo, vitae et iusto accumsan odio dignissim augue lacus qui blandit in nisl. praesent Praesent luptatum sed ante. zzril Cras delenit at felis augue id duis dui dolore dictum te feugait scelerisque. nulla Vestibulum facilisi. Lorem ac risus ipsum ut dolor turpis sit dictum amet, consectetuer elementum. Vivamus euismod nisl at eros. Suspendisse nibh ligula, fringilla quis, rutrum adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna vel, pellentesque sed, sapien. Morbi eu mi eu mauris vestibulum pharetra. aliquam erat. Innehåll: Times New Roman 12p, enligt mall i Word Faxmall hämtas till exempel via Insidan/kommunikationsguiden. Välj»Material och mallar«. Sven Svensson Socialsekreterare Sven Svensson Socialsekreterare Telefon: Fax: el , Fax

34 Fax: handskrivna Fax från Östersunds kommun Mottagare: Faxnummerr: Antal sidor inklusive denna: Avsändare: Fax för handskrivna meddelanden utformas enligt figur. Format A4 Typografi Dokumentnamn: Bell Gothic Black 20p Förtryckt text: Bell Gothic Black 12p Mallen för handskrivna fax hämtas till exempel via Insidan - kommunikationsguiden. Välj»Material och mallar«. 34

35 Blanketter ANSÖKAN OM SÄRSKILT BOENDE Enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1 Ansökan skickas till Biståndsenheten Biståndshandläggare Östersund Fax Ansökan avser Efternamn Personnummer Adress Anhörig/närstående/god man Telefon Anhörig/närstående/god man får kontaktas Jag ansöker om Permanent boende inom område Östersund/Frösön Brunflo/Fåker Lit/Östersund/Frösön Korttidsboende Orsak till ansökan Förnamn Bostadstelefon Växelvård Ja Nej Blanketterna som kommunen tillhandahåller för medborgare via kommunens webbplats ska vara standardiserade och följa den grafiska profilen. Blanketten görs som pdf och ska följa riktlinjerna om tillgänglighet. Det innebär att pdf:en ska taggas och att ifyllningsbara fält ska defineras för att kunna läsas av talsyntes. Tag kontakt med din förvaltningskommunikatör för att få hjälp med utformning av blanketter. Format Färg Typografi A4 Komplementfärg: September (se under»färger«) Rubrik: Arial Bold 18p Brödtext: Arial 9p/14, 12p/16 Kommunvapnet ska vara i färg. Östersunds kommun För att kunna fatta beslut kan biståndshandläggare behöva hämta in uppgifter från exempelvis sjukvården, andra myndigheter och anhöriga. Dessa uppgifter behöver biståndshandläggaren som underlag för beslut. Jag godkänner att biståndshandläggaren hämtar in nödvändiga uppgifter Uppgifter i samband med utredning och beslut kommer att registreras i vårt datasystem och användas för hantering av din ansökan. Uppgifterna omfattas av sekretess. Underskrifter Datum Sökande/God man Ja Nej Uppgifter om Personuppgiftslagen ska anges, liksom vilken myndighet som är personuppgiftsansvarig. En färdigformulerad text finns att kopiera och klistra in på blanketten via Insidan - kommunikationsguiden. Välj»Material och mallar«. 35

36 Broschyrer: myndighetsinformation i färg Broschyrer med en myndighet som avsändare utformas enligt principerna i bilden till vänster. Omslaget delas in i två delar varav den övre ska vara profilblå. Den nedre delen kan bestå av en bild. Finns det ingen lämplig bild att tillgå görs hela framsidan blå. Information till blivande stödfamiljer 13 Kommuninformation ska på begäran kunna beställas i andra format som är anpassade för människor med funktionshinder. Det kan handla om format som lättläst svenska, punktskrift, ljudfiler eller CD-skivor, storstil och pdf:er. I varje trycksak ska det stå att materialet går att beställa i andra format och hur man ska gå tillväga för att göra det. Framsida Socialförvaltningen 0,6 x sidans höjd 13 Format Papper A4 Obestruket vitt (Scandia 2000 eller likvärdigt) Dekorfärg: Profilblå Typografi Rubriker: Bell Gothic Bold 30-38p Verksamhetsnamn: Bell Gothic Black 22p Brödtext och adressrad: Bell Gothic Light 10p/14 Se även allmänna anvisningar för typografi. 36

37 Broschyrer: myndighetsinformation i svartvitt Anvisningar för försäljning på allmänna platser 25 Enklare broschyrer i svartvitt med en myndighet som avsändare utformas enligt anvisningar i bilden till vänster. Layouten är anpassad för kopiering eller utskrifter på skrivare. Är broschyren inte avsedd för tryck, utan bara till för att enheterna själva ska skriva ut efter behov så ska den göras i färg. Format A4 Papper Obestruket vitt (Scandia 2000 eller likvärdigt) Typografi Rubriker: Bell Gothic Bold 30-38p 153 Verksamhetsnamn: Bell Gothic Black 22p Brödtext och adressrad: Bell Gothic Light 10p/14 Samhällsbyggnad 22 Se även allmänna anvisningar för typografi Framsida 37

38 Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit Broschyrer: inlaga i myndighetsinformation Utrymme för variation esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit Broschyrers insidor utformas fritt med utgångspunkt från spaltbredd och satsyta i figur. Bilder kan placeras i spalt, utfallande eller frilagda.tonplattor, helst i någon av våra komplementfärger, är fullt tillåtna i den mån de behövs för att lyfta fram delar av innehållet. De ska då vara gjorda i högst 10 procents ton av originalfärgen så att texten blir lätt att läsa. Andra dekorer bör undvikas. nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip Vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi Hendrerit in vulputate velit esse molestie Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in Figuren visar ett av många tänkbara sätt att kombinera text och bild. Sidan kan också göras svartvit. esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi Hendrerit in vulputate velit esse molestie Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit. Vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Format Papper A4 Obestruket vitt (Scandia 2000 eller likvärdigt) Typografi Rubriker: Bell Gothic Bold 30-38p Mellanrubrik: Bell Gothic Black 10p/14 Brödtext: Bell Gothic Light 10p/14 Spaltmellanrum: 5 mm 22 facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed Se även allmänna anvisningar för typografi. Sidmall inlaga 38

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARUMÄRKET BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARFÖR VARUMÄRKE? Bromölla kommun har en bred och omfattande verksamhet. Därför är det viktigt att kommunens organisation enkelt känns igen

Läs mer

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

En mötesplats i centrum

En mötesplats i centrum Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 1/2011 En mötesplats i centrum EAHIL INTERNET LIBRARIAN INTERNATIONAL ISSOME s turpis vel urna luctus dictum. Morbi non libero mauris, vehicula facilisis

Läs mer

Rubriktexten. Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012

Rubriktexten.  Tilläggsrubrik. Upphovsperson Avdelning 2012 Rubriktexten Tilläggsrubrik Ett citat eller en kort text tagen ur innehållet i broschyren. Texten bör väcka intresse och locka till att läsa broschyren. Texten behöver inte fylla hela det gula fältet.

Läs mer

Kommunvapen: grundanvisningar

Kommunvapen: grundanvisningar Kommunvapen: grundanvisningar Östersunds kommunvapen består i färgutförande av en blå vapensköld prydd av ett älghuvud i vitt. Skölden är krönt av gyllengula fästningstorn som tillsammans bildar formen

Läs mer

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0 Västervik Framåt Grafisk profil 1.0 Logotype: Västervik Framåt Logotypen består av ordbilden Västervik Framåt där V och A tillsammans bildar två pilar som pekar mot varandra. Pilarna symboliserar kärnkompetens

Läs mer

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun Grafisk profil för Hylte kommun Varför behöver vi en grafisk profil? Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun unik och attraktiv. Det skapar ett positivt

Läs mer

kontorsmaterial/visitkort

kontorsmaterial/visitkort kontorsmaterial/visitkort Det är viktigt att allt som syns utåt har en enhetlig profil, och här spelar kontorsmaterialet en viktig roll. Med kontorsmaterial menas visitkort, kontaktkort, meddelandeblock,

Läs mer

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck.

Grafisk manual för Göteborgs rättighetscenter. Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. Grafisk manual för Regler och ramar för användande av logotyp, färger, typsnitt m.m både inom webb och tryck. 1 Innehåll Sida 3 4 Sammanfattning Sida 5 Färger Sida 6 8 Logotyp Sida 9 Bildspråk Sida 10

Läs mer

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet.

Grafisk manual. En grafisk guide till vår identitet. Grafisk manual En grafisk guide till vår identitet www.tstgruppen.se Grafisk manual Innehåll Logotyp 3 Logotyp / Alternativ... 3 Avstånd / placering... 4 Ej tillåten användning... 5 typografi 6 Vår Typografi...

Läs mer

Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper:

Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper: Detta är en dokumentmall för examensarbeten. Dokumentmallen har följande egenskaper: teckensnittet Times New Roman används genomgående. bröd har storlek 12 punkter och 1,15 radavstånd. i tabellen har storlek

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013

GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 GRAFISK MANUAL Visuell identitet, logotyp och riktlinjer NOVEMBER 2013 2 INNEHÅLL Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGOTYP... 4 Versioner... 4 Användning... 5 Frizon... 5 SYMBOLEN... 6 TYPOGRAFI...

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

Krav på lösenordet? Inloggning i communityt Formulär för att registrera sig. ABFs community. Registrera dig som medlem i ABFs community

Krav på lösenordet? Inloggning i communityt Formulär för att registrera sig. ABFs community. Registrera dig som medlem i ABFs community Formulär för att registrera sig Registrera Registrera dig som medlem i Det är gratis att bli medlem i. För att registrera dig måste du fylla i formuläret nedan. Fält markerade med * är obligatoriska att

Läs mer

Frågan om typsnitt för HT sönderfaller

Frågan om typsnitt för HT sönderfaller Typsnitt för Heraldisk Tidsskrift Frågan om typsnitt för HT sönderfaller i två delar: dels omslag, dels inlaga. Val av typsnitt för omslagets styrs av att den grundläggande utformningen av framsidan skall

Läs mer

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT REGLER FÖR ANVÄNDNING AV LOGOTYPER, DEKORFÄRGER OCH TYPSNITT 1 2008 Flemingsberg är ett varumärke Ett varumärke att vara stolta över Flemingsberg är ett varumärke. I stort sett allt som påverkar ett eller

Läs mer

Frågor och svar om vårdval/hälsoval

Frågor och svar om vårdval/hälsoval Frågor och svar om vårdval/hälsoval För att det ska vara lättare att förstå hur Hälsoval Kalmar län fungerar har vi här samlat vanliga frågor och svar. Är det något du ändå undrar över är du välkommen

Läs mer

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2014 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Inledning! 1 Syfte och frågeställning! 1 Metod! 1 Källkritik! 1 Bakverkens

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10

Innehåll. Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10 Grafisk manual Innehåll Inledning... 3 Typsnitt & färg... 4 Logotyp... 5 Visitkort... 6 Brevpapper... 7 Kuvert... 8 Produkter... 9 Hemsida... 10 2 Inledning Företaget Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Läs mer

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare GRAFISK MANUAL Färgkodning: För att få en tydlig, visuell indelning av Gällivares olika verksamhetsben jobbar Gällivare med färgkodning. Nedan visas de olika färgerna med tillhörande värden i olika färgrymder.

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profil Kommunfastighet 1

Grafisk profil. Grafisk profil Kommunfastighet 1 Grafisk profil Grafisk profil Kommunfastighet 1 Innehåll Inledning...3 Varumärkesplattform...4 Logotype...5 Logotypens färger...6 Logotypens placering...7 Logotypens användning...8 9 Komplementfärger...10

Läs mer

Vår grafiska profil. Antagen av direktionen

Vår grafiska profil. Antagen av direktionen Vår grafiska profil Antagen av direktionen 2016-12-16 En viktig del av vår profil är den grafiska. Vår profil ska hjälpa våra kunder att identifiera oss som avsändare och helst minnas oss på ett positivt

Läs mer

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Ärende 10 Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Tjänsteskrivelse 2013-05-15 KS 2012.0294 Handläggare: Anette Jonson Kommunstyrelsen Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Sammanfattning Idag

Läs mer

Välkomna till SJÖLOG 2017! Denna blankett är till för er som skall medverka på SJÖLOG 2017 och som skall presenteras i dess katalog.

Välkomna till SJÖLOG 2017! Denna blankett är till för er som skall medverka på SJÖLOG 2017 och som skall presenteras i dess katalog. Välkomna till SJÖLOG 2017! Denna blankett är till för er som skall medverka på SJÖLOG 2017 och som skall presenteras i dess katalog. Jättekul att ni skall medverka på SJÖLOG 2017! Nu börjar det bli dags

Läs mer

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter 2 Logotyp Logotyp Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Den här delen får inte förändras Symboldel Textdel Logosymbol i cmyk, ( 3-färger; 100 % cyan, 10 % magenta

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE Grafisk Designmanual Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE 1. Inledning Bakgrund För att bli tydlig i kommunikationen är det viktigt att alla marknadsför Teknikcollege på ett så likartat sätt som möjligt. En

Läs mer

Välkomna! till e-butik.se

Välkomna! till e-butik.se Välkomna! till e-butik.se Butiken - Butiken - Admin - Arbeta i butiken - Utseende - Viktigt att tänka på - Tips & Idéer Butiken Varukorgen längst ner 1/4 Butiken Varukorgen högst upp 2/4 Butiken Vänstermenyn

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

brandbook blågrön innovation

brandbook blågrön innovation brandbook blågrön innovation blågrön innovation blue green innovations Grafisk profil för Blågrön Innovation (Marint Centrum) joar_l_j@hotmail.com Joar Lisberg Jakobsson 2011 Namnet Blågrön Innovation

Läs mer

GRAFISK M A N U A L SVAB

GRAFISK M A N U A L SVAB GRAFISK MANUAL SVAB Ver. 1 080801 Vår grafiska profil... 4 Logotyp... 6 Logotyp - Frizon... 8 Logotyp - Korrekt användande... 10 Logotyp - Felaktigt användande... 12 Färger... 14 Typografi... 18 Layout...

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03

Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03 Profilmanual Version 1.0. 2003-12-03 Innehåll Förord 3 Ett varumärke och en logotyp 4 Vår logotyp 5 Logotypens uppbyggnad 6 Logotypens reproduktioner 7 Logotypens fria yta 8 Logotypens storlekar 9 Internationell

Läs mer

Guidning och instruktioner för grafisk produktion.

Guidning och instruktioner för grafisk produktion. Grafisk profilguide Guidning och instruktioner för grafisk produktion. Logotypen En logotype behandlas alltid med stor respekt Logotypen är det som över tiden blivit varmärket Ösby. Ett varumärke ska vårdas

Läs mer

Grafisk manual 2010/2011 1

Grafisk manual 2010/2011 1 Grafisk manual 2010/2011 1 Förord Vi inom Ung Företagsamhet arbetar för fler företagsamma människor och fler företag i Sverige. Vi gör det genom utbildningskoncept i skolan. Var och en inom Ung Företagsamhet

Läs mer

Grafisk manual

Grafisk manual Grafisk manual Innehåll Inledning... 3 Logotypen... 4 Placering och frizon... 5 Logotypens färger... 6 Kommunvapnets historia... 7 Typografi... 8 Grafiska element... 9 Budskapen... 10 Färgranden... 11

Läs mer

Valutec Grafisk manual

Valutec Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den liggande logotypen

Läs mer

Grafisk manual. Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland. Version 2012:1

Grafisk manual. Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland. Version 2012:1 Grafisk manual Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland Version 2012:1 Innehållsförteckning 1.Inledning 3 2.Länets myndighet 4 3.Vår logotyp 5 4.Färger 12 5.Typsnitt 14 6.Bildspråk

Läs mer

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen.

GRÄNSÄLVSGYMNASIET. Samhällskunskap 1b. Vårterminen Baksidan av media. En studie om bullar och bakverk i tidningen. GRÄNSÄLVSGYMNASIET Samhällskunskap 1b Vårterminen 2016 Baksidan av media En studie om bullar och bakverk i tidningen Ram Streamingsson Innehållsförteckning Inledning... 1 Syfte och frågeställningar 1 Metod

Läs mer

Manual Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/03/26 Olsson & Gerthel

Manual Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/03/26 Olsson & Gerthel Manual Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/03/26 Olsson & Gerthel Innehållsförteckning Personalrabatt... 1 Test2... 2 Test... 3 IT... 4 Servern... 5 Nätverket... 7 Personalrabatt Alla som arbetar här har

Läs mer

Grafisk Profil. Northai

Grafisk Profil. Northai Grafisk Profil Northai Förord Vi har skapat en grafisk profil för Northai som enligt oss speglar företaget på bästa möjliga sätt. Profilen attraherar med dess svenska design tillsammans med de kinesisk

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 FEBRUARI 2016 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

Version 1.0 20111209. Grafisk manual

Version 1.0 20111209. Grafisk manual Version 1.0 20111209 Grafisk manual INNEHÅLL 1. Om Trosa kommuns grafiska profil och manual Sid 3 2. Kommunvapnet Sid 4 2.1. Form och ursprung Sid 4 2.2. Användning av vapnet Sid 5 2.3. Vapnets färger

Läs mer

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Inledning 3 Logotype 4 Typsnitt 8 Brevpapper 10 Korrespondenskort / Visitkort 12 Kuvert 13 Pressmeddelande / PM / Kallelse 14 Protokoll / Fax 15 Ovearhead 16 Trycksaker 17 Platsannonser

Läs mer

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Grafisk manual Innehåll Varumärket 3 Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Trycksaker Korrespondensmaterial 14 Broschyrer 15 Butiksskyltning 16 DR 17 Annonser 18

Läs mer

GRAFISK MANUAL LATHUND 1.0 24.10.2013

GRAFISK MANUAL LATHUND 1.0 24.10.2013 GRAFISK MANUAL LATHUND 1.0 24.10.2013 INNEHÅLL NYCKELKOMPONENTER 5 LOGOTYP 6 TYPSNITT 16 TYPOGRAFI 18 FÄRGER 22 ANNONSER 27 AFFISCHER 29 Manualen är framtagen av Andrzej Olas PROFORMA HB 2013 2 Välkommen

Läs mer

Regular expressions. "regexps" "grep" Jan Erik Moström,

Regular expressions. regexps grep Jan Erik Moström, Regular expressions "regexps" "grep" Reguljära uttryck Relativt vanligt att vi vill manipulera eller söka i text Text är inte alltid strukturerad, exempel emailadresser i ett email Definition av mönster

Läs mer

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi

WWW.ME-FA.SE. Vi ger 12 års garanti mot genomrostning på alla modeller. MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi MEFA har funnits sedan 1969 och naturligtvis är det inte utan stolthet som vi idag kan skryta med att vara ledande på marknaden och till och med störst i Norden. ME-FA designar och tillverkar postlådor

Läs mer

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas.

Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. 1 2 Vår grafiska profil en viktig del i hur vi uppfattas. Vår framtoning är egentligen inte bara en grafisk fråga. Det är främst resultatet av det dagliga och konsekventa arbete som vi alla lägger ned

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning!

NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning! NY TIDNING! nordens s törs ta resetidning! DRÖM AVKOPPLING AKTIVITET D U N Å R 4, 1 M I L J O N E R SEMESTERFIRARE ÖVER HELA SVERIGE. SEMESTERLIV DISTRIBR U ERAS GRATIS MED POSTEN. I EN UPPLAGA AV 2, 1

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Grafisk profil

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Grafisk profil Grafisk profil GRAFISK PROFIL INNEHÅLL Innehållsförteckning FÖRORD... 3 DETTA GÄLLER I... 4 LOGOTYPEN Struktur... 5 Färgregler... 7 Placering... 8 TYPSNITT Tryck och webb... 9 GRAFISKA ELEMENT Komplementfärg...

Läs mer

Visuell identitet P4. sveriges radio VER 1.3 104

Visuell identitet P4. sveriges radio VER 1.3 104 Visuell identitet P4 sveriges radio VER 1.3 104 19. P4 / Verktygslåda Verktygslådan för P4 lyfter fram guidens breda, nyfikna och folkliga karaktär. Verktygslådan består av P1:s logotyp i svart, vitt eller

Läs mer

Årsräkning/Sluträkning Period:

Årsräkning/Sluträkning Period: Årsräkning/Sluträkning Period: 2012-01-01-2012-12-31 Överförmyndarenheten Spårvägen 22 12345 Överby X Huvudman Underårig Namn Telefon Personnummer Evald Karlsson 390205-1234 Gatuadress Postnummer Postadress

Läs mer

Visuell identitet garant

Visuell identitet garant Visuell identitet garant sveriges radio VER 1.3 8 1. Logotypen Logotypen består av ett ordmärke där bokstäverna S och R skapar ett bokstavsmärke. Ordmärke och bokstavsmärke används alltid tillsammans och

Läs mer

Grafisk manual Antagen november 2013 Reviderad januari 2015

Grafisk manual Antagen november 2013 Reviderad januari 2015 Grafisk manual Antagen november 2013 Reviderad januari 2015 Innehåll Förord 3 Logotyp 4 7 Frizon 8 Grafisk profil för Högskolans stöd och service till studenter 9 Logotyp och namn 10 Logotypen vid samarbeten

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

Kooperativet OLJA Oberoende Liv Jönköping Assistans

Kooperativet OLJA Oberoende Liv Jönköping Assistans Grafisk manual 2014 Kooperativet OLJA Oberoende Liv Jönköping Assistans En gemensam bild och upplevelse Våra medlemmar och anställda skapar en bild av oss huvudsakligen genom vårt arbete, men också genom

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 NOVEMBER 2014 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

1. Om GNS-mallen. 1.1 Om mallen. 1.2 Viktiga skillnader

1. Om GNS-mallen. 1.1 Om mallen. 1.2 Viktiga skillnader Innehållsförteckning 1. Om GNS-mallen...1 1.1 Om mallen...1 1.2 Viktiga skillnader...1 1.3 Om formatmallar...2 1.4 Att arbeta med formatmallar...2 1.4.1 Lista formatmallar...2 1.4.2 Applicera formatmallar...3

Läs mer

Logotyp. Så här kan pilen användas i en punktlist. Frizon för logotyp. Minsta tillåtna bredd är 15 mm

Logotyp. Så här kan pilen användas i en punktlist. Frizon för logotyp. Minsta tillåtna bredd är 15 mm Minimanual 2015 Logotyp Logotypen placeras vanligtvis högerställd i nederkant som avsändare till det huvudsakliga budskapet, med en bredd som aldrig överstiger 41 mm (gäller ytorna A6-A3). Överst till

Läs mer

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 Grafisk profil Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 1 Innehåll GRAFISK PROFIL 4 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING - Tala om vem du är 6 LOGOTYPEN

Läs mer

Innehåll. 3. Utskrift under arbetets gång...11

Innehåll. 3. Utskrift under arbetets gång...11 Innehåll 1. Om GNS-mallen...1 1.1 Om mallen...1 1.2 Viktiga skillnader...2 1.3 Att arbeta med formatmallar...2 1.3.1 Applicera formatmallar...4 1.3.2 Radera formatering...4 2. Exempel på formatmallar...5

Läs mer

Utrikesministeriet. Grafisk profilmanual

Utrikesministeriet. Grafisk profilmanual Utrikesministeriet Grafisk profilmanual 1.6.2007 UTRIKESMINISTERIET Innehåll Inledning 1. Symbol 1.1 Logotyp 1.2 Friyta 1.3 Logotypens storlek och delarnas proportioner 1.4 Logotypens användning utan balk

Läs mer

Denna fil innehåller några förklaringar till mallarna för Spikblad, Titelblad (Inlaga) samt Pärm.

Denna fil innehåller några förklaringar till mallarna för Spikblad, Titelblad (Inlaga) samt Pärm. Läs Mig Först Spikblad.. sid 2-3 Titelblad.. sid 4-5 Pärm.. sid 6 Övrigt. Sid 7 Denna fil innehåller några förklaringar till mallarna för Spikblad, Titelblad (Inlaga) samt Pärm. I zip-filen som innehåller

Läs mer

Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE

Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE Projektfokus 2016/2017 MÖTESPLATSER FÖR LÄRANDE DÄR BARN FÅR INFLYTANDE Om rummet är färdigt finns det inte heller något utrymme för barnens deltagande eller någon plats för barnets innovationer. Men om

Läs mer

ROUND TABLE 117 LINKÖPING-FILBYTER

ROUND TABLE 117 LINKÖPING-FILBYTER ROUND TABLE 117 LINKÖPING-FILBYTER Round Table 117 Linköping-Filbyter grafisk profil 2016. Ord och form av Alexander Åkerberg. Fotografi av Oskar Lüren. I Round Table möter du gamla vänner för första gången

Läs mer

Godkänd av stadsstyrelsen xx.xx.2010

Godkänd av stadsstyrelsen xx.xx.2010 1 s grafiska anvisningar Godkänd av stadsstyrelsen xx.xx.2010 2 Innehåll Logons och den visuella profilens planering och genomförande: Aptual Oy www.aptual.fi Innehåll Logo Vapen Färgsättning Brevmall

Läs mer

Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-01-01-2013-12-17

Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-01-01-2013-12-17 Årsräkning/Sluträkning Period: 2013-01-01-2013-12-17 Överförmyndarenheten Myndighetsvägen 13B 12345 Kungshamn X Huvudman Underårig Namn Telefon Personnummer Astrid Axelsson 0523 71234 600101-1234 Gatuadress

Läs mer

Riktlinjer för vår visuella identitet

Riktlinjer för vår visuella identitet Riktlinjer för vår visuella identitet Innehåll Vår visuella identitet... 3 Symbolen... 4 Logotypen... 5 färgvarianter... 6 Våra huvudfärger... 7 Kompletterande färgtoner... 8 Typografi... 9 Exempelsamling

Läs mer

KAMPANJPLATS XX Projektplan

KAMPANJPLATS XX Projektplan 2007-03-01 1 (16) Projektplan Av: Emil Blomqvist 2007-03-01 2 (16) Innehåll 1 Projektidé och mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 1.3 Avgränsningar... 3 2 Leverans och överlämning...

Läs mer

Riktlinjer för användning av Svanenmärket. på produkter och tjänster

Riktlinjer för användning av Svanenmärket. på produkter och tjänster Riktlinjer för användning av Svanenmärket på produkter och tjänster VERSION 1.0 / JUNI 2017 Välkommen Dessa riktlinjer har skapats i syfte att illustrera de grundläggande regler för hur Svanenmärket får

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

PRODUKTKATALOG. www.entreprenadredskap.com. Lastkapacitet 7-14 ton

PRODUKTKATALOG. www.entreprenadredskap.com. Lastkapacitet 7-14 ton Kraftigaste chassit på marknaden Smarta lösningar för dragen större stabilitet Större hjulnav för tyngre last - upp till 90 mm Förlängd lastvolym - upp till 830 mm Hydrauliskt 2WD navdrift för ökad framkom-

Läs mer

Dagstidningsannonsering med logga mindre än 42 mm. Dagstidningsannonsering med logga större än A5 samt magasin. Vid svartvita annonser.

Dagstidningsannonsering med logga mindre än 42 mm. Dagstidningsannonsering med logga större än A5 samt magasin. Vid svartvita annonser. LOGOTYP I rekryteringsmaterial 2011/2012/2013 skall etikettlogotypen (labeln) användas. Vit logotyp mot röd botten får endast användas när slutformatet är större än A5 (105 mm bredd), dvs när logotypen

Läs mer

Grafisk Profil Manual

Grafisk Profil Manual Grafisk Profil Manual » Innehåll 1 Inledning - Varför skall man ha en grafisk profil 2 Logotyp - Grundregler, riktlinjer & tillämpning 3 Profilfärger - Färgkoder & tillämpning 4 Typografi - Typsnitt för

Läs mer

Profilhandbok för Eslövs kommun

Profilhandbok för Eslövs kommun Profilhandbok för Eslövs kommun 1 Producerad av informationsenheten och representanter från alla förvaltningar i Eslövs kommun i samarbete med Wirtén Media och Staffan Solding, Kreab. Design: Wirtén Media.

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

TÄLLBERGS NYA SKYLTPROGRAM

TÄLLBERGS NYA SKYLTPROGRAM TÄLLBERGS NYA SKYLTPROGRAM Designprogram och skyltstruktur REBECCA AHLSTEDT DESIGNSTUDIO: Rebecca Ahlstedt, Projektledare och Produktdesigner MFA Magnus Schön, Arkitekt SAR Anna Paladino, Grafisk designer

Läs mer

Del 2 Grafisk profil

Del 2 Grafisk profil Del 2 Grafisk profil 02.1 Logotypen Skåne Nordost logotyp består av den nya symbolen och texten Skåne Nordost. Logotypen ska stå som avsändare för alla kommunikation, internt såväl som extern. Nordost

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stötta och utveckla lokala paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet.

Läs mer

GRAFISK MANUAL AUGUSTI 2004

GRAFISK MANUAL AUGUSTI 2004 GRAFISK MANUAL AUGUSTI 2004 Ansvarig Utgivare: Gunilla Dahlqvist KF Information. Telefon 08-743 26 60 Formgivning: Modul1/Delores Delores Design och R.A.D&D Introduktion En tydlig profil är grundläggande

Läs mer

Grafisk profil för Eksjö kommun

Grafisk profil för Eksjö kommun Grafisk profil för Eksjö kommun fastställt av kommunstyrelsen 2008-08-12 Innehåll Profil & image 3 Logotyp & färger 4 Logotyp i färg & svartvitt 5 Logotyp i olika varianter 6 Accentfärger & attribut 7

Läs mer

Titel. kurs uppgift. Författare A & Författare B cid@student.chalmers.se

Titel. kurs uppgift. Författare A & Författare B cid@student.chalmers.se Titel kurs uppgift Författare A & Författare B cid@student.chalmers.se Fysik, Göteborgs Universitet Göteborg, 16 november 2015 Abstract Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus

Läs mer

G rafisk iden Grafisk identitet titet

G rafisk iden Grafisk identitet titet Grafisk identitet Innehåll 5 Ett ansikte, en röst 7 Grundregler 8 Logotyp 10 Färger 12 Typografi 14 HD-karaktär 17 Tillämpningar 18 Brevpapper, visitkort, kuvert 20 Annonser 24 Trycksaker 26 Digitala

Läs mer

Så här ska vi se ut! Innehållsförteckning

Så här ska vi se ut! Innehållsförteckning Grafiska riktlinjer 2 FÖRORD Så här ska vi se ut! Värnamo kommun har en bred och omfattande verksamhet med många kontaktytor i samhället. Den bild som omvärlden får av oss påverkas i stor utsträckning

Läs mer

Riktlinjer och inspiration till dig som gör annonser

Riktlinjer och inspiration till dig som gör annonser Riktlinjer och inspiration till dig som gör annonser Kommunal har tagit fram exempelannonser i stående och liggandeformat. Det finns exempel med röd- och vit utfallande bakgrund. Vårt förstahandsval är

Läs mer

Profilmanual. Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30

Profilmanual. Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30 Profilmanual Övergripande regler och riktlinjer Reviderad: 2011-06-30 Innehåll Inledning 3 Grafiska grunder 4 Logotyp 5 Färger 6 Teckensnitt Neo Sans 7 Teckensnitt Calibri 8 Teckensnitt Arial 9 Dekor 10

Läs mer

Förslag. Grafisk manual. Förslag

Förslag. Grafisk manual. Förslag Grafisk manual 2012-11-07 Version 1.01 Innehåll Skinnskattebergs kommunvision 5 Varför en grafisk profil? 5 Informationsenhetens roll 5 Presentationstext för Skinnskattebergs kommun 6 Kommunvapnet 7 Kommunens

Läs mer

Grafisk manual F ö r B i r g i t t a j u b i l e e t profilcmyka5.indd , 18:21

Grafisk manual F ö r B i r g i t t a j u b i l e e t profilcmyka5.indd , 18:21 Grafisk manual F ö r B i r g i t t a j u b i l e e t 2 0 0 3 profilcmyka5.indd 1 Grafisk profil för Birgittajubileet 2003 Innehåll 2 Innehåll 3 Inledning 4 Logotyp 6 Färg 7 Papper 8 Typsnitt 12 Mallar

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events värdegrund...6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 24. Applikationer... 34. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events värdegrund...6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 24. Applikationer... 34. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events värdegrund...6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 24 Applikationer... 34 Skyltar... 43 Riktlinje för arbetskläder... 44 Flaggor... 46 Fordon...

Läs mer

Grafisk manual. Version 1.1 090401

Grafisk manual. Version 1.1 090401 Grafisk manual Version 1.1 090401 Inledning Innehåll Inledning Innehåll 1:1 Inledning 1:1 Innehåll 1:2 Den grafiska profilen 1:3 Bakgrund 1:4 Användarnivåer Intern kommunikation 2:1 Logotypen Logotypens

Läs mer

Personas och scenarios i webbutveckling - möjligheter och fallgropar. Rósa Guðjónsdóttir - PinkPuffin

Personas och scenarios i webbutveckling - möjligheter och fallgropar. Rósa Guðjónsdóttir - PinkPuffin Personas och scenarios i webbutveckling - möjligheter och fallgropar Rósa Guðjónsdóttir - PinkPuffin Tema Vad är personas och scenarios? Hur skapar man personas och scenarios? Hur använder man personas

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer