Resultat genom människor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resultat genom människor"

Transkript

1 Resultat genom människor DEN MÄNSKLIGA FAKTORN i fokus för vinnande hälsoarbete på Elgiganten i Jönköping, JM i Malmö, Landstinget Kronoberg, Metsä Board i Husum, Nordea i Eskilstuna, Polisen i Eskilstuna, Posten i Göteborg och Svedala kommun. [ ur previas tidning prima] Om fyra framgångsfaktorer för att skapa lönsamma företag och effektiva organisationer * DEN MÄNSKLIGA FAKTORN www. previa.se Den mänskliga faktorn Previa

2 DEN MÄNSKLIGA FAKTORN Nordeas företagskundcenter i Eskilstuna När vi mår bra och känner oss motiverade presterar vi bra VERKSAMHETENS viktigaste resurs är människorna. Vad är det som gör att vissa organisationer presterar bättre än andra? Med vår erfarenhet har vi en unik bas med kunskaper som vi vill att du som kund får dra nytta av. Vi tror på ett utvecklingsfokus där individer och processer är lika viktiga. OMVÄRLDENS SYN på verksamheter styrs i dag till stor del av hur väl verksamheten lyckas leva upp till de förväntningar som kunderna eller användarna har. Starka varumärken, oavsett bransch eller verksamhet, skapas av ett långsiktigt och hållbart arbetssätt där användarupplevelsen är avgörande. 85 % högre volymtillväxt finner man hos verksamheter med engagerade medarbetare. Källa: Gallup 2012 För att lyckas krävs välmående och välfungerande medarbetare och organisationer. Medarbetarens och dennes bidrag enskilt och i grupp får en alltmer avgörande roll. När vi mår bra och känner oss motiverade presterar vi också bra. PREVIA KAN genom sin långa erfarenhet från olika branscher och kunskap om arbetslivet erbjuda en unik samlad kompetens. Allt handlar om den mänskliga faktorn. Christer Zaar vd, Previa Den mänskliga framgångsfaktorn Den mänskliga faktorn är grunden för vår utveckling och välgång. Att ta tillvara och utveckla den mänskliga faktorn är en lönsam investering både för dagen och för framtiden. DET VAR när Arkimedes, en av antikens störste matematiker, klev ned i badkaret som det lossnade. Han hade ombetts att mäta guldhalten i en krona och när han steg ned i vattnet förstod han något. Där andra kanske bara skulle sett stigande vatten som forsar över badkarskanten och riskerar att blöta ned badrumsmattan såg han matematik och ett sätt att matematiskt formulera volym. Det sägs att han blev så upprymd över sin upptäckt att han hoppade upp ur badet 2 Den mänskliga faktorn Previa 2013 www. previa.se

3 DEN MÄNSKLIGA FAKTORN Gott samarbete och duktiga medarbetare är det allra viktigaste Sandra Pettersson, gruppledare på Posten i Göteborg Raimo Riedel är arbetsledare smältverk på Klafreströms stålgjuteri och sprang naken genom gatorna i Syrakusa skrikande det ord som han kommit att så nära förknippas med: Eureka! (Jag har hittat det!). Eureka! Jag har hittat det. Hur ofta utbrister vi i de orden? Skulle det kunna vara oftare? Vill vi det? Det är här den mänskliga faktorn kommer in. Som uttryck är den mänskliga faktorn kanske oftast förknippad med något negativt det lilla felsteg som orsakar en olyckshändelse, gruset som kom in i maskineriet en genomblöt badrumsmatta. DEN MÄNSKLIGA faktorn har alltid två sidor och är själva grunden för varje människas, organisations och företags framgång. Att dra slutsatser och lära sig av ett misstag, att vända det till en fördel, ja, det är unikt mänskligt. En mänsklig faktor. Det är tack vare den mänskliga faktorn som samhällen fungerar och utvecklas in i framtiden. Kreativitet och innovation har aldrig varit viktigare än i dag. Utvecklingen går allt snabbare och kräver hela tiden nya lösningar. Det finns en paradox här, för människan tenderar ofta att fastna i det negativa, i att felsöka, trots att det sällan leder någon vart. Man kan fråga sig vad som skulle ske om man grävde vidare i det som gått rätt. Ingen kan väl ifrågasätta att mänskligt handlade långt oftare genererat fantastiska resultat snarare än katastrofer. Att främja den mänskliga faktorn lönar sig. Det är i och genom den som kreativitet och innovation uppstår. Kreativitet kommer inte på beställning, den flödar fram ur människor. KREATIVITET OCH innovation har aldrig varit viktigare än i dag. Samhällsutvecklingen går snabbare och snabbare och utvecklingen kräver hela tiden nya lösningar. Att hålla tempo är i dag en förutsättning för att skapa fortsatt framgång. Företag måste anpassa sig och ständigt utveckla sina erbjudanden för att skapa förnyat värde för användaren. Affärstidningen Business Week konstaterar bland annat att livslängden för världens mest framgångsrika bolag dramatiskt har minskat. På 1950-talet var den genomsnittliga livslängden för ett företag på Fortune 500-listan 50 år, i dag är den12,5 år i Europa. Att bygga företagskulturer som stöttar innovation och kreativitet är avgörande www. previa.se Den mänskliga faktorn Previa

4 DEN MÄNSKLIGA FAKTORN Marie Andric HR-chef Microsoft Norden Jag ser att det finns en stark korrelation mellan engagemang, prestation, välbefinnande och lönsamhet för framtidens framgångssagor. Ändå har det i dag blivit tvärtom. Jakten på mer effektiva arbetsplatser och processer inte mer innovativa har skapat nya problem och åkommor, informationsöverflöd, höga stressnivåer, tuffare arbetsmiljöer, utbrändhet. Ett första steg är att se sina med arbetare som potentiella verksamhets utvecklare SVERIGE RANKADES nyligen i en internationell studie som världens mest kreativa land baserat på en rad parametrar som teknologi, tolerans, talang och öppenhet. I en annan svensk studie beskriver 90 procent av de intervjuade sig som kreativa. Samtidigt som en fjärdedel upplever en kreativ frustration på jobbet, eller att deras kreativitet inte tas i anspråk. Patrick Regnér, en internationellt erkänd forskare inom strategiskt ledarskap på Handelshögskolan i Stockholm, har i sitt arbete studerat organisation och ledarskap utifrån strategiska parametrar. Hans forskning visar att innovation oftast sker i periferin av ett företag och uppstår i sociala kontexter. Att klargöra processer och sprida kunskap är ett sätt, men ledningsgrupper måste också lära sig att uppmuntra och förstå de alternativa tankesätt som frodas längre ut i en organisation. Det är en balansgång. Den snabba förändringstakten skapar också helt nya förutsättningar. Den generation som nu går in på arbetsmarknaden för första gången är den första generationen som växt upp med internet och allt vad det har inneburit i form av sociala nätverk och informationstillgänglighet. Yrkesframgångar formas genom att följa varandra på nätet i professionella och privata grupper. Deras sociala nätverk kan vara minst lika viktiga som de som existerar på den specifika arbetsplatsen. Det kan man som företag dra nytta av. VARJE BRANSCH har självklart sina egna utmaningar, men det går alltid att arbeta strategiskt med att skapa företagskulturer som stödjer den mänskliga faktorn och som föder fram innovation och framgång. Ett första steg är att förstå och se sina medarbetare som potentiella verksamhetsutvecklare. Resultatet kan bara uppstå genom människor. Det är hos människorna avgörandet ligger. Det är det som är den mänskliga faktorn. 4 Den mänskliga faktorn Previa 2013 www. previa.se

5 DEN MÄNSKLIGA FAKTORN Magnus Welander, koncernchef Thule Groups FRAMGÅNGSFAKTORER Medarbetarna är vandrande reklam pelare Ändrat fokus gör framtidens vinnare Processer och verktyg i all ära, men utan friska, motiverade medarbetare omvandlas inga idéer till verklighet. Den mänskliga faktorn är skillnaden mellan framgång och misslyckande. Ulla Thorslund, stadsdelsdirektör Farsta Först när alla känner att de är viktiga på sitt arbete har man en hälsofrämjande arbetsplats HUR MAN ARBETAR i dag lägger grund för framtidens resultat. Previa har identifierat fyra framgångsfaktorer för morgondagens vinnare: EFFEKTIVISERA DIN ORGANISATION UTVECKLA DITT LEDARSKAP ENGAGERA DINA MEDARBETARE SKAPA EN POSITIV ARBETSMILJÖ Dessa faktorer samverkar och påverkar varandra. I den bästa av alla världar skapar de en helhet som i sin tur ger förutsättningar för bra resultat på arbetsplatsen. Vad medarbetare kan är viktigt, men också hur de mår. Det har aldrig varit viktigare för företag att attrahera rätt medarbetare. Samtidigt måste kompetens utvecklas och ständigt förnyas för att förbli aktuell i vår snabbt föränderliga tid. ATT SKAPA en organisation som håller över tid är en utmaning. Som arbetsgivare behöver man ta hand om den kompetens som man knyter till sig. Medarbetare och chefer ska trivas samtidigt som de presterar. Det kan handla om att ges utrymme att växa i sin yrkesroll, men också om att ta hand om sig själv att äta, träna, jobba, sova det handlar om att se till helheten. Previa erbjuder en samlad kompetens som hjälper företag och organisationer att få den mänskliga faktorn att arbeta för dem. Läs om Previas erbjudande på sidan 18. www. previa.se Den mänskliga faktorn Previa

6 EFFEKTIVISERA DIN ORGANISATION Lönsamhet visar sig där medarbetarna trivs Att uppnå en effektiv organisation handlar om att arbeta rätt. Effektivitet är allas ansvar, men ställer krav på rätt verktyg och stöd i hela organisationen. EFFEKTIVITET handlar om att skapa en organisation som ökar medarbetarna leveransförmåga och verksamhetens konkurrenkraft men även att arbeta rätt. Att ha rätt person på rätt plats och om att ha de rätta strukturerna på plats. Vad behöver vår organisation för att klara framtida utmaningar? Hur ska vi arbeta för att nå våra mål? En effektiv organisation skapar bra resultat därför att det finns tydlig riktning och tydliga mål. Den leds av en chef som har en vision och en utstakad väg. Men det är inte bara chefen som bär ansvar för att 18% högre produktivitet uppvisar företag med engagerade medarbetare. Källa: Gallup organisationen når sina mål. Effektivitet är allas ansvar. Det ställer krav på såväl organisationen som på den enskilde medarbetaren. LÅT KREATIVITET MOTVERKA STRESS Det gäller att ta till vara medarbetares fulla kompetens. Medarbetare och hela organisationer utmanas av att hantera, strukturera och agera på all den information som i dag finns tillgänglig. Informations överflödet medför på samma gång allt högre stressnivåer. Att i stället stimulera förnyelse- och förändringsförmågan och stödja medarbetarnas kreativitet i arbetet blir därför allt viktigare. Att arbeta hälsofrämjande är ett annat sätt att säkra personalens välbefinnande. Medarbetare som mår bra och trivs är en förutsättning för att kunna skapa och Per Larsson, krisexpert och ansvarig för trygghetstjänster på Previa. Medarbetare som mår bra är en förutsättning för att kunna verka effektivt det lönar sig att ligga steget före verka effektivt det lönar sig att ligga steget före. HITTA BALANS I ARBETE UTAN GRÄNSER Den tekniska utvecklingen skapar förutsättningar för det gränslösa arbetet. Många medarbetarna får i dag möjlighet att arbeta oberoende av plats över hela dygnet. Detta innebär stora möjligheter för varje organisation, men är samtidigt en utmaning när det kommer till att upprätthålla en bra balans mellan prestation och återhämtning. I dag kan många njuta av större flexibilitet i sitt arbete. Det är i många avseenden bra för medarbetare att kunna styra över sin arbetstid, men flexibiliteten kan medföra att arbetstiden blir svår att hantera och att det lätt blir för mycket. Detta kan skapa stress hos den enskilde, som får ännu svårare att prioritera. Effektivitet uppstår då vi gör rätt saker vid rätt tidpunkt. Återhämtning, träning och att ta hand om sin kropp blir extra viktigt då arbetsdagens gränser suddas ut. Har man, som ledare, verktyg och blick för när en medarbetare börjat må dåligt av sitt arbete kan man tjäna mycket på att agera innan det går för långt. Både i mänskligt lidande och i effektivitet. STÖD ATT MILDRA KRISER OCH KONFLIKTER En effektiv organisation arbetar inte bara i nuet den ser också till att vara förberedd för framtida utmaningar. Kriser och konflikter är stora ord: det kan handla om varsel, uppsägningar, arbetsplatskonflikter, olyckor eller om medarbetare som har det svårt i privatlivet. Och det kan handla om att hantera missbruk eller annan dold sjukdom. Det går inte att helt undvika kriser, men man kan arbeta förebyggande så att man snabbt hanterar det som går fel och minskar de negativa konsekvenserna. Det kan handla om att skapa arbetssätt för att upptäcka missförhållanden innan det går för långt, och om att inrätta rutiner för att hantera såväl kriser som konflikter. 6 Den mänskliga faktorn Previa 2013 www. previa.se

7 Stefan Grenehammar Yttre befäl vid Sörmlandspolisen SE FILMEN OM polisen i Eskilstuna på SÅ GJORDE SÖRMLANDSPOLISEN HJÄLP ATT REDA UT KÄNSLORNA I många polisers vardag ingår att hantera såväl våld som människor i kris. Ibland går händelserna över styr och den egna reaktionen behöver bearbetas. EN PERSON hoppar framför ett tåg, en kollega utsätts för vapenhot eller svår kroppsskada alla dessa situationer kräver ingripanden som ibland utlöser krisreaktioner hos de inblandade poliserna. När utryckningen väl är avklarad fattar vakthavande befäl beslut om det behövs ett avlastningssamtal för att hjälpa gruppen att smälta intrycken. Det är viktigt att det här första samtalet hålls så snart som möjligt efter den akuta händelsen. Ibland behövs också en djupare debriefing några dagar senare, när de första reaktionerna har lagt sig, för att mer ingående bearbeta tankar och känslor, säger Thomas Redlund, chef för Länskommunikationscentralen i Sörmland och samordnare för de nio debriefingledarna i regionen. Sörmlandspolisen anlitar Previa för krishanteringstjänster, där handledning av debriefingledarna ingår. Det handlar framför allt om att de får utbyta kunskap och erfarenheter, så att de kan utveckla sin egen organisation. Ibland går vi också in som samtalsledare när de vill ha hjälp av en extern part i en konkret situation, säger Armine Wannesian, psykolog och organisationskonsult vid Previa Sörmland. Previa erbjuder också olika typer av krisavtal. Det innebär att företag kan ringa till en jourhavande kris expert för att snabbt få en bedömning av vilka åtgärder som bör sättas in vid en obehaglig händelse som påverkar personalen. Det kan handla om allt från rån och överfall till arbetsplatsolyckor och självmordsförsök. Vi ger stöd till chefer, men jobbar också direkt med de drabbade i inledande avlastningssamtal och mer djupgående debriefing inom 72 timmar. Utmaningen är att snabbt få en överblick över situationen, så att vi kan sätta in rätt stöd i varje sammanhang, säger Armine Wannesian. Text: Susanna Lidström Foto: Samir Soudah, ur Previas kundtidning Prima www. previa.se Den mänskliga faktorn Previa

8 EFFEKTIVISERA DIN ORGANISATION» Att visa intresse och engagemang som chef är jätte viktigt«trots en stundtals stressig arbetsmiljö är stämningen på Nordeas kundcenter varm och avslappnad. Anna Berg, är gruppchef på Nordeas företagskundcenter i Eskilstuna SÅ GJORDE NORDEA FÖRETAGSKUNDCENTER BÄTTRE PLANERING MINDRE FRÅNVARO Nordeas företagskundcenter i Eskilstuna lyckades sänka sjuk från varon med nästan en fjärdedel under ett år. Framgången är bland annat ett resultat av ett snabbare agerande när medarbetare blir sjuka. UTMANING: På Nordeas kundcenter i Eskilstuna var både korttids- och långtidsfrånvaron hög. Ledningen beslutade sig för att ta ett nytt hälsofrämjande grepp. LÖSNING: Ett första steg var att ansluta sig till Previas Sjuk- och friskanmälan, en tjänst som ger medarbetarna personlig sjukvårdsrådgivning dygnet runt, året runt, samtidigt som företaget får bättre kontroll över hur sjukfrånvaron ser ut och därmed lättare kan planera bemanningen. De får också en indikation på vad sjukfrånvaron beror på för att kunna sätta in rätt resurser. RESULTAT: Både korttids- men framför allt långtidsfrånvaron på arbetsplatsen har sjunkit drastiskt. Gruppcheferna upplever att deras medarbetare mår betydligt bättre och är mindre stressade än tidigare och att de fått en hälsosammare arbetsplats. LÄS MER: om Previas tjänst Sjuk och friskanmälan på Text: Helén Bjurberg Foto: Jenny Gaulitz, ur Previas kundtidning Prima Den mänskliga faktorn Previa 2013 www. previa.se

9 UTVECKLA DITT LEDARSKAP Framgångsrikt ledarskap kräver förnyade kunskaper Ledarskap handlar om att utveckla verksamheten genom sina medarbetare. Det innebär att ständigt ställas inför nya utmaningar. Ett framgångsrikt ledarskap förutsätter en specialistkompetens som behöver regelbundet underhåll. HUR FÖRBEREDER vi oss för morgondagen? I dagens välbefinnande ligger morgondagens framgång. En betydande andel av svenska chefer anser att kompetensutveckling inom ledarskap och arbetsdelning är mycket viktigt. I dag ses chefer och ledare som personer med specialistkompetens. För att en ledare ska utvecklas och få förtroende att leda behövs träning på att tänka och agera strategiskt och långsiktigt, fatta genomtänkta beslut, uppmuntra och skapa en lärande och kreativ organisation. Enkelt sagt, en kreativ chef har friskare medarbetare som presterar bättre. EFFEKTIVA LEDARE LÅTER MÄNNISKOR SKAPA RESULTAT Effektiva ledare är goda förebilder och öppna för förändring samtidigt som de kommunicerar och ser sina medarbetare. Att ifrågasätta befintliga arbetsprocesser är en annan viktig faktor för att själv förbättras och utvecklas. Effektiva ledare står bakom sina medarbetare till 100 procent och underlättar för dem genom att bland annat identifiera och eliminera hinder som upplevs på arbetsplatsen. Och bland det viktigaste, de berömmer och uppmuntrar medarbetare. RÄTT KUNSKAP OCH VERKTYG Dagens chefer arbetar i en snabbt föränderlig omvärld och behöver medarbetare som mår bra och är motiverade att göra sitt bästa. Det gäller att arbeta med utveckling av chefer och ledningsgrupper men även att arbeta med medarbetarskapet, förändringsprocesser, organisationsanalyser, coachning och träning i konflikt hantering. Det finns ett klart Leaders are made not born samband mellan ledarskap, hälsa och organisationens effektivitet och lönsamhet. En ledare som har ett starkt stöd ökar engagemanget och kreativiteten hos medarbetarna. Får medarbetare större utrymme för kreativitet ökar medarbetarnas 15% av medarbetarna upplever att de har rätt förutsättningar för att prestera optimalt. Källa: Gallup Monica Jacobsson Höckert, expert inom organisation och ledarskap på Previa. välmående och det leder till förbättrad prestation inom organisationen. Det finns en rad olika möjligheter att arbeta kring detta, som till exempel medarbetarsamtal, återkopplingar och kommunikation. Många chefer kan behöva stöd i detta. Har man, som företag, de redskap och processer man behöver för att bäst ta till vara den kompetens som de anställda besitter? UTVECKLA FÖRETAGETS KULTUR En god ledare är själva förutsättningen för en stimulerande företagskultur. Är chefen öppen för att diskutera, pröva och uppmuntra smittar det av sig på medarbetarna. Ett tecken på Bra ledarskap visar sig i en företagskultur där medarbetare vågar föra fram nya idéer utan rädsla att bli avspisade. På så vis skapas förutsättningar för bra idéer att omsättas i praktiken. Är det för lågt i tak riskerar goda idéer att kvävas av rädsla för att göra fel eller misslyckas. Att utveckla ledarskapet är att utveckla verksamheten. Ibland kan man dock köra fast. Man kör på i samma hjulspår och har svårt att komma vidare. Omvärlden kanske också ställer nya krav som påverkar verksamheten. Att göra organisationsförändringar kan ibland vara en väg framåt. Men tyvärr når man ofta inte den önskade effekten av förändringsarbetet. I endast 20 procent av fallen når man uppsatta förändringsmål! Utmaningen är att möjliggöra för medarbetaren att utveckla sitt arbetssätt. Här har ledaren en nyckelroll. Ofta handlar problemet om företagets kultur snarare än organisationen och kulturen kan bara ändras genom och av medarbetarna själva. Ledarskap är därför ytterst viktigt, inte minst för att säkerställa att varje medarbetare har ett tydligt uppdrag, ges möjligheter att använda sin kompetens och får återkoppling. Först då kan en bra ledare skapa möjligheter för medarbetare att arbeta på ett bra sätt. www. previa.se Den mänskliga faktorn Previa

10 UTVECKLA DITT LEDARSKAP Personalledaren Anette Lindfors utövar sina nya färdigheter i samtal med en medarbetare. Annica Eriksson, HR-specialist, Metsä Board Sverige SE FILMEN OM Metsä Board på Previa kunde skapa ett gemensamt beteende bland ledarna, något som vi saknat VI GJORDE om hela vår organisation och vår nya ledningsgrupp stakade ut vad vi behövde för att kunna konkurrera i framtiden, säger Annica Eriksson, HR-specialist på Metsä Board Sverige. I ett stort projekt som Previa håller i, har drygt hundra ledare under åtta månader fått 13 heldagars teoretisk utbildning och träning i ledarskap. Redan innan 2009 hade vi pratat om att göra en satsning på att öka lärandet inom företaget. Vi ville ha ett företag där medarbetare tillläts utvecklas och kan lära av chefer och kollegor, allt för att inte göra om samma misstag två gånger. Vi ville bli tydligare i vårt ledarskap. Previas ledarträning hos Metsä Board grundar sig på OBM, Organizational Behaviour Management. Arbetet inleds med en beteendeanalys och syftar till att förstå och skapa förutsättningar för medarbetare att göra rätt saker. Målsättningen är att förbättra prestationer, effektivisera ledarskap och skapa säkra och trygga arbetsplatser. UTMANING: När Metsä Board genomförde en omorganisation ville de öka sin konkurrenskraft genom att skapa en gemensam syn på ledarskap och beteendeförändring hos alla chefer inom företaget. Dessutom ville man främja en miljö där medarbetarna tilläts utvecklas med god kunskapsöverföring från chefer och kollegor. LÖSNING: Drygt hundra ledare på Metsä Board Husum har sedan 2011 ledarskapstränats i Previas regi. I projektet har ledarna under 13 heldagar fått en teoretisk grund i tillämpad beteendeanalys och en djupare kunskap om målsättning och kommunikation. Ledarna har även individuellt fått tillämpa sina nya kunskaper i egna case hämtade från verksamhetens utmaningar. De SÅ GJORDE METSÄ BOARD HUSUM FABRIK NYA BETEENDEN LEDER METSÄ BOARD RÄTT När Metsä Board ville öka konkurrenskraften i en allt tuffare omvärld hade Previa lösningen som slog huvudet på spiken. Genom omfattande ledarskapsträning växer en ny gemensam syn på ledarskap och beteende fram. har under sex coachningsträffar fått möjlighet att dela erfarenheter och få stöd av Previas coacher. RESULTAT: Previas ledarträning och konsulter har upplevts mycket givande och stimulerande och ledarnas kompetens utifrån kursmålen är efter utbildningen på en tillfredsställande och hög nivå. Både ledarna själva och medarbetarna upplever att ledarna utvecklat önskade ledarbeteenden och att detta uppfattats ha påverkat både säkerhetsklimatet och produktiviteten i en positiv riktning. Effekter i verksamheten har redan under projektets tillämpningsdel märkts både i form av effektivitetsökningar och kostnadsbesparingar kopplat till att både ledare och medarbetare i högre grad agerar i linje med verksamhetens behov. Text Johan Forsstedt Foto Johan Gunséus ur Previas kundtidning Prima Den mänskliga faktorn Previa 2013 www. previa.se

11 UTVECKLA DITT LEDARSKAP Jag var tveksam till det i början, men nu tycker jag det är bra att man är konsekvent, då blir det inget konstigt med att gå på bedömningssamtal, anser Maria Grans. Anette Johannesson, HR-konsult och Märit Johansson, HR-strateg vid Landstinget Kronoberg. Maria Grans, avdelningschef på kirurgavdelningen på Ljungby lasarett Cheferna har stor möjlighet att stödja sina medarbetare SÅ GJORDE LANDSTINGET KRONOBERG TIDIGA SIGNALER VÄNDE SJUKFRÅNVARON En krävande arbetsmiljö som skapar stress, för lite motion och dålig sömn. Det finns många signaler på tidig ohälsa om man bara kan tyda dem. Genom att utbilda chefer i att upptäcka tidiga tecken har Landstinget Kronoberg tillsammans med Previa på fem år lyckats halvera sjukfrånvaron bland de anställda. FÖR FEM år sedan var sjukfrånvaron bland de anställda ett problem för Landstinget Kronoberg. Med en genomsnittlig sjukfrånvaro på 6,5 procent av den totala arbetstiden, låg man en bra bit över genomsnittet i landet. Men efter att hundratals chefer och skyddsombud utbildats kring arbetslivsinriktad rehabilitering under Previas ledning, har sjukfrånvaron nästan halverats till 3,9 procent. Vi ville ge cheferna kunskap att se tidiga signaler på att något inte står rätt till och få dem att förstå att det är deras ansvar att upptäcka detta, säger Anette Johannesson, HR-konsult vid Landstinget Kronoberg. UTMANING: Att sänka de höga sjukskrivningstalen inom landstinget i Kronoberg. LÖSNING: Samtliga chefer har utbildats i att upptäcka tidiga tecken på ohälsa hos medarbetarna. Dessutom arbetar landstinget med arbetslivsinriktad rehabilitering som syftar till att sätta igång rehabiliteringen så tidigt som möjligt. RESULTAT: På fem år har sjukfrånvaron sjunkit från 6,5 procent av den totala arbetstiden till 3,9 procent. Det ger Landstinget Kronoberg en tredjeplats bland alla landsting i landet. Text: Pierre Eklund Foto: Tommy Hvitfeldt, ur Previas kundtidning Prima www. previa.se Den mänskliga faktorn Previa

12 ENGAGERA DINA MEDARBETARE För att engagera kunderna utveckla dina medarbetare Rätt recept för att skapa lönsamma verksamheter är att skapa rätt förut sättningar för medarbetare att använda sin kompetens och kreativitet för att prestera bra på arbetsplatsen. Att skapa bra förutsättningar är framgångsnyckeln. VARJE MEDARBETARES kompetens och engagemang är avgörande för hela organisationens effektivitet. Här krävs kunskap och insikt i vilka förut sättningar och personliga egenskaper som krävs för att organisationen ska utvecklas och vara lönsam. KOMPETENSUTVECKLING VARJE DAG Ska man lyckas utveckla sin interna kompetens måste man se det för vad det är en ständigt pågående process inte någonting som man avsätter några dagar för per år. Organisationer och företag som lyckas skapa lärande i det dagliga arbetet har större möjligheter att lyckas på sikt. Detta är ett sätt att stärka verksamheten. Ledning och chefer måste skapa förutsättningarna för att lyckas. En organisationskultur som tillåter och uppmuntrar variation och låter medarbetare vara så kreativa, engagerade, produktiva och effektiva som möjligt gynnar lönsamheten och ökar chanserna att nå resultatmål inom organisationen. BÄTTRE HÄLSA = BÄTTRE RESULTAT Att engagera medarbetare handlar också om att säkerställa god hälsa. Trötthet och sjukdom är ingenting som främjar en verksamhet. Det kan handla om allt från att erbjuda hjälp med viktminskning eller med att sluta röka till att lära sig se och Urban Svensson, företagsläkare och centralt medicinskt ledningsansvarig på Previa. Allas behov, såväl fysiska som psykiska, är olika människor emellan och här behöver arbetsgivare utgå från varje enskild medarbetare förstå när en medarbetares livsstil inverkar negativt på hälsan. Detta kommer bli ännu viktigare i framtiden. I takt med att arbetslivet i sig blir tuffare ökar behovet av återhämtning. Samtidig förväntas vi arbeta allt längre. Det blir då ännu viktigare att anpassa arbetsmiljön efter medarbetarnas behov. FOKUSERA ÄVEN PÅ DET FRISKA Ibland gör man misstaget att rikta alla insatser mot de som är sjuka eller i riskzonen, men att arbeta hälsofrämjande är minst lika viktigt. Att man även tar hand om de 90 procent som är friska och inte lägger alla resurser på de 10 procent 27% lägre personalomsättning uppvisar företag med engagerade medarbetare. Källa: Gallup 2012 som är sjuka. Man måste ta vara på det friska i organisationen. Att arrangera specifika hälsofrämjande aktiviteter kan vara ett steg på vägen, men man kan också arbeta med att ge medarbetare bättre förutsättningar att vara hälsosamma i det vardagliga arbetet och på så vis förhindra framtida sjukdom. Allas behov, såväl fysiska som psykiska, varierar människor emellan och här behöver arbetsgivare utgå från varje enskild medarbetare. Grunden för att engagera medarbetare handlar om att ta vara på det friska i en organisation. Här börjar allt hälsofrämjande arbete: Med en arbetsplats som främjar motivation och personlig utveckling, både i det fysiska och det psykiska. 12 Den mänskliga faktorn Previa 2013 www. previa.se

13 Eleonora Svenningsson, HR-chef, Elgiganten SE FILMEN OM hälsoarbetet hos Elgiganten. Ju friskare vi blir, desto mer bonus utgår till samtliga medarbetare SÅ GJORDE ELGIGANTENS CENTRALLAGER ALLA PÅ FÖTTERNA FÖR BÄTTRE HÄLSA På Elgigantens centrallager i Jönköping vägrar man acceptera höga sjuktal bara för att andra i branschen ligger på liknande nivåer. Här deltar både anställda och chefer i arbetet för att förbättra hälsan. Det finns ett fokus på att man ska må bra här, säger en medarbetare. UTMANING: Den totala sjukfrånvaron låg på över tio procent. LÖSNING: En viktig nyckel var chefernas kunskap om att hantera sjukfrånvaro. Genom ett ledarskapsprogram och utbildning i hälsofrämjande ledarskap får alla chefer nu utbildning för att snabbare kunna hjälpa medarbetare tillbaka i arbete och även främja en hälsosam livsstil på arbetsplatsen. Alla medarbetare har fått möjlighet att delta i en inspirationsföreläsning om hälsa och personer i riskzonen för skador får handledning av sjukgymnast från Previa. Genom tjänsten Sjuk- och friskanmälan får all personal tillgång till rådgivning från sjuksköterska. Ergonomicoacher utbildas av Previas sjukgymnast för att kunna hjälpa sina kollegor att förebygga belastningsskador. RESULTAT: Sjukfrånvaron sjunker och chefer och medarbetare har visat ett ökat engagemang för hälsa. Det är till exempel fler som använder gymmet och deltar i uppstartsgymnastik vid skiftbyten. Text: Stina Gerhardt Foto: Tommy Hvitfeldtur Previas kundtidning Prima www. previa.se Den mänskliga faktorn Previa

14 ENGAGERA DINA MEDARBETARE Sandra Pettersson, tidigare gruppledare på Posten i Göteborg PT:n Anna Videhall. Jag orkar så otroligt mycket mer än tidigare SE FILMEN OM Fysisk aktivitet på recept på SÅ GJORDE POSTEN I GÖTEBORG TILLBAKA TACK VARE TRÄNINGEN Motion på recept blir allt vanligare, men många kommer aldrig iväg till gymmet. Med hjälp av Previa och Sats får medarbetaren hjälp att hålla i gång träningen. Sandra Pettersson på Posten i Göteborg är på god väg tillbaka till en heltidstjänst tack vare fysisk aktivitet på recept med personlig träning. Fysisk aktivitet på recept har blivit allt vanligare i vårdsammanhang. Vid många sjukdomar är fysisk aktivitet extra viktigt då det i många fall kan förebygga, lindra eller till och med bota många sjukdomar. Fysisk aktivitet kan till exempel minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Goda resultat har även visats för depression, smärta och höga blodfetter. Fysisk aktivitet på recept så fungerar det: Previas läkare skriver ut fysisk aktivitet på recept. Den personliga tränaren på Sats lägger sedan upp ett personligt program och genomför även tester med den kundanställde. Personlig träning erbjuds under 6 8 timmar, och Previas personal följer hela tiden medarbetaren och återkopplar till denne och till uppdragsgivaren. Text: Karin Aase Foto: Ciprian Gorga, ur Previas kundtidning Prima Den mänskliga faktorn Previa 2013 www. previa.se

15 SKAPA EN POSITIV ARBETSMILJÖ En bra arbetsmiljö skapar långsiktigt värde för alla En positiv arbetsmiljö är en bra affär och en viktig del för att skapa konkurrensförmåga och långsiktig lönsamhet. En säker arbetsplats som sätter välbefinnade i fokus ökar både produktivitet, arbetsglädje och attraktionskraft. VARJE ARBETSGIVARE bär huvudansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Detta är ett stort område som kan vara svårt att hålla sig uppdaterad på. Inte minst för att det ständigt kommer ny lagstiftning och regler på området. Arbetsmiljöarbete som är systematiskt och förebyggande skapar säkrare arbetsplatser som i sin tur främjar både trivsel och prestation. Målet är att ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller må dåligt av sina arbetsuppgifter. För att vidmakthålla en god arbetsmiljö måste arbetsmiljöarbetet underhållas. Det innebär att ständigt vara medveten om eventuella risker och löpande uppärksamma det som kan påverka hälsa och säkerhet. En arbetsplats som mår bra är också en arbetsplats som presterar, motiverar och levererar. MOBILT ARBETSSÄTT SKAPAR NYA ARBETSPLATSER Här finns stora utmaningar eftersom arbetsplatsen i sig är stadd i förändring. Allt fler arbetsplatser blir till exempel mobila och möjligheten att kunna ta med sig arbete hem skapar nya utmaningar. Arbetsgivaren ansvarar för medarbetarens arbetsmiljö oavsett var den anställde sitter och arbetar. Hur ska arbetsgivare tänka kring arbetsmiljön när medarbetare i större utsträckning kan sitta i princip var som helst och arbeta? Medvetenheten kring arbetsmiljöns inverkan på resultatet är relativt stor i dag i Sverige. Arbetsmiljöfrågor har haft en framträdande roll. Mycket handlar om att tänka långsiktigt. Det kan handla om skyddshjälmar på byggarbetsplatser, men än viktigare är det att uppmärksamma eventuella brister som inte omedelbart påvisar skada. Hörselskydd och skyddsglasögon är minst lika viktigt att bära som det är att ha en hjälm på byggarbetsplatser. REGELBUNDEN RISKBEDÖMNING Det ser naturligtvis olika ut från bransch till bransch men det handlar om att bli uppmärksam på de brister som finns på arbetsplatsen och om att åtgärda dessa så snart som möjligt. Genom att utföra regelbundna riskbedömningar och genom att aktivt tillämpa kunskap och erfarenhet kan man undvika kostsamma misstag. Det handlar om att göra rätt från början. DET PSYKOSOCIALA INVERKAR ALLT MER Kroppen påverkas dock inte bara av den fysiska omgivningen. Studier visar att psykosocial ohälsa i arbetet ökar. Exempel på faktorer som bidrar till detta kan vara för högt arbetstempo under en längre period, risker för hot och våld eller konflikter på arbetsplatsen. Att under en begränsad tid ha för mycket att göra behöver inte skapa ohälsa. Men, om medarbetare under en längre tid tvingas arbeta under högt tryck och tidspress kan det få negativ inverkan på hälsan även om arbetet i sig är stimulerande. Att anpassa arbetsmängden efter den enskilda medarbetarens kapacitet är därför en viktig del i strävan mot en bättre psykosocial arbetsmiljö. Roger Flodin, arbetsmiljöingenjör på Previa. Genom att utföra regelbundna riskbedömningar går det att undvika kostsamma misstag. Det handlar om att göra rätt från början. kronor kostar normalt en sexmånaders sjukskrivning, i startkostnad. En genomsnittlig rehabilitering kan totalt kosta från kronor och i vissa fall upp till drygt en miljon kronor. Källa: Prevent. www. previa.se Den mänskliga faktorn Previa

16 SKAPA EN POSITIV ARBETSMILJÖ Nu kan cheferna se vilka konsekvenser det kan få om man inte gör något SE FILMEN OM Svedala kommun på Marie-Louise Enochsson, förskolechef på Svedala kommun, är med i hälsoarbetet: Cheferna i kommunen är positiva till att det hälsofrämjande arbetet är uppe på agendan. Den stora förändringen är att vi pratar mer om hälsan hos dem som är friska. UTMANING: Att få till stånd ett strategiskt och långsiktigt främjande hälsoarbete. Visionen är att alla i kommunen ska orka arbeta ett helt yrkesliv utan att slita ut sig. LÖSNING: För att få en bra bild av hälsoläget i kommunen Svedala kommun Previa Puls. Förutom medarbetarenkäter ingår nulägesanalyser och workshops där kunden och Previa tillsammans kommer fram till mål och handlingsplaner. SÅ GJORDE SVEDALA KOMMUN SVEDALA SATSAR PÅ HÄLSAN När Svedala kommun ville komma igång med ett strategiskt hälsoarbete var en nulägesanalys A och O. Previa hade det perfekta verktyget för att överblicka nuläget och kunna ta det viktiga första steget i rätt riktning. Marie-Louise Enochsson, Svedala kommun. RESULTAT: En god start för det fortsatta arbetet, engagerade medarbetare, och en ökad medvetenhet om att hälsoarbetet måste förankras i organisationen. Kommunen tar nu fram en hälsopolicy som ska integreras med övriga policy- och styrdokument. Text: Ulf Wiman Foto: Christian Andersson, ur Previas kundtidning Prima Den mänskliga faktorn Previa 2013 www. previa.se

17 SÅ GJORDE JM I MALMÖ SKAPA EN POSITIV ARBETSMILJÖ INGA VIBRATIONER ÄR BRA VIBRATIONER Dagligen utsätts hundratusentals personer i Sverige för potentiellt skadliga vibrationer i arbetet. Men med en enkel metod kan man hitta dem som har eller riskerar skador. UNDER 2010 och 2011 utförde Previa tillsammans med JM i Malmö vibrationsscreening på JM:s medarbetare. Målet var att hitta anställda som hade vibrationsrelaterade besvär eller upptäcka dem som befann sig i riskzonen för att få det. Undersökningen visade att av de 130 medarbetarna som screenades bedömdes 16 personer ha så pass mycket besvär att de kallades till en läkarundersökning. Huvudsyftet med vibrationsscreeningen är att minska mänskligt lidande, men arbetsgivaren minskar även kostnaderna för rehabilitering. Ju förr vi kan upptäcka eventuella problem, desto bättre för alla parter. Vibrationsskador kan bli obotliga om de inte upptäcks i tid. Modellen vi använt är enkel, kostnadseffektiv och innebär en ringa insats i ett tidigt skede, säger Lars Olsson, personalchef på JM i Malmö. Vibrationsscreeningen har väckt stort intresse hos JM:s huvudkontor i Stockholm. På sikt kan alla JM-anställda i Sverige komma att vibrationsscreenas. De positiva effekterna av screeningen är att arbetstagarna reflekterar mer över exponeringsbesvär. Kunskapen har ökat och de ställer större krav på maskintillverkarna för att förebygga egen ohälsa. Text: Ulf Wiman Foto: Adam Haglund, ur Prima Ju förr vi kan upptäcka eventuella problem, desto bättre för alla parter www. previa.se Den mänskliga faktorn Previa

18 SÅ HÄR SKAPAR VI Resultat genom människor Previas spetskompetens och tjänster ger dig möjlighet att fokusera på ett långsiktigt och strategiskt hälsoarbete. Det är insatser som ger resultat och det märks i hur människor mår och presterar. Vi har identifierat de fyra viktigaste framgångsfaktorerna för att få den mänskliga faktorn att arbeta för dig. Foto: Scanpix STRATEGISKT HÄLSO ARBETE, med tjänsten Previa Puls, ger beslutsunderlag, tydlig nulägesanalys, identifiering av utvecklingsområden, handlingsplan, beräknad effekt och därefter uppföljning av det faktiska resultatet. EFFEKTIVISERA DIN ORGANISATION EN ORGANISATION kan med rätt kunskap och redskap underlätta för medarbetare att skapa resultat som ökar konkurrenskraften och leveransförmågan hos hela organisationen. Previa hjälper din organisation genom att stötta cheferna och personalavdelningen i det löpande hälsoarbetet. Genom vår samlade specialistkunskap inom hälsa, arbetsmiljö och ledarskap har vi hjälpt tusentals företag att effek tivisera sin verksamhet. Vi erbjuder tjänster som effektiviserar arbetet för en säker och hälsosam arbetsplats. 30 professionella chefscoacher utvecklar ledare individuellt och i grupp. UTVECKLA DITT LEDARSKAP NÅGRA AV framgångsfaktorerna i ett bra ledarskap är att uppmärksamma medarbetare, föregå med gott exempel och tydliggöra förväntningar. Chefen ska vara ledaren för laget och tydliggöra vilket håll alla ska gå åt. En framgångsfaktor för chefer är att stimulera medarbetare till innovativt tänkande och uppmuntra nya idéer. Previa ger konkreta verktyg i den operativa chefens vardag som gör förändringar hanterbara och hjälper cheferna att utveckla arbetssätt som stöder en kontinuerlig verksamhetsutveckling. Krisstöd dygnet runt. EXEMPEL PÅ TJÄNSTER: Verksamhetskartläggning och analys Sjukvårdsrådgivning, dygnet runt Strategiskt hälsofrämjande arbete Krisstöd, dygnet runt Arbetslivsinriktad rehabilitering EXEMPEL PÅ TJÄNSTER: Chefscoaching och chefshandledning Ledarutveckling och ledarträning Ledningsgruppsutveckling 360 feedback UTBILDNING ETT VIKTIGT UTVECKLINGSVERKTYG KOMPETENSUTVECKLING är ett av våra viktigaste verktyg. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att utveckla ledare, skapa en positiv arbetsmiljö och engagera era medarbetare. Med specialister inom arbetsmiljö och hälsa kombinerat med Sveriges största samlade styrka av professionella organisationsutvecklare kan vi erbjuda utbildningar som planeras och utvärderas utifrån era verksamhetsmål. Vi erbjuder såväl öppna som företagsanpassade utbildningar och e-/blended learning. Våra utbildare arbetar både som kursledare och som konsulter vilket ger dem en gedigen praktisk erfarenhet om de utmaningar som olika branscher möter i sitt arbete. På så sätt blir utbildningarna mer verksamhetsnära med praktiska exempel. Previa erbjuder utbildningar över hela Sverige. UTBILDNINGAR inom hälsa, ledarskap och arbetsmiljö hittar du på utbilding 18 Den mänskliga faktorn Previa 2013 www. previa.se

19 SPECIALISTER GÖR PREVIA TILL SVERIGES MEST KOMPETENTA FÖRETAGSHÄLSA: Arbetsmiljöingenjör Beteendevetare Ergonom Företagsläkare Företagssjukgymnast Företagssköterska Hälsoekonom Hälsoutvecklare Organisationskonsult Legitimerad psykolog PTP-psykolog Telefonsjuksköterska WELLATWORK Previa erbjuder tillsammans med Pfizer tjänster för personligt stöd och professionell rådgivning i kombination med gruppbehandling för sömnproblem och tobaksavvänjning. Läs mer på: 270 personer har blivit tobaksfria med hjälp av tjänsten WellatWork. KONTAKTA oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa din organisation: previa.se ENGAGERA DINA MEDARBETARE EN FÖRUTSÄTTNING för att medarbetare ska kunna och vilja vara engagerade och drivkraftiga i sitt arbete är att de mår bra och har en sund balans mellan arbete och fritid. En genomtänkt strategi kring hälsa och arbetskultur är en god investering för både medarbetare och organisationer. Dina medarbetare ska känna arbetsglädje och engagemang på arbetsplatsen. En sund arbetsplats är en grund för en effektiv verksamhet som kan skapa lönsamhet, inte bara ekonomiskt utan även mänskligt. SKAPA EN POSITIV ARBETSMILJÖ MÅNGA ASSOCIERAR systematiskt arbetsmiljöarbete med den fysiska miljön på arbetsplatsen och fortfarande är den en central del inom arbetsmiljöarbetet. Allt större fokus läggs i dag på den psykosociala arbetsmiljön, mänskliga beteenden och relationer samt hur man skapar förutsättningar för medarbetare, och därmed organisationer, att må bra. Våra tjänster är inriktade på hela det systematiska arbetsmiljöarbetet med allt från stöd i ledningens strategiska ställningstaganden till organisations- och ledarutveckling och kartläggningar. STRESSHANTERING: Previa har flera metoder för att hantera och minska stressen i arbets livet. Bland annat genom mindfulness-träning som ökar förmågan att fokusera och minskar stress. EXEMPEL PÅ TJÄNSTER: Strategiskt hälsofrämjande arbete Hälsokartläggningar Hälsocoachning Medarbetarhandledning Rehab och arbetsförmågeutredningar WellatWork: sömn och tobak SJUKVÅRDSRÅDGIVNING DYGNET RUNT SJUK OCH friskanmälan är ett verktyg som bidrar till sänkt frånvaro, minskade kostnader och ökat välbefinnande hos medarbetare. I tjänsten ingår rapporter och statistik för ett effektivare rehabiliteringsarbete och på sikt högre lönsamhet genom ökad överblick över frånvaron. Under 2012 såg vi att de vanligaste frånvaroorsakerna var VAB och förkylning. Behöver ni sjukvårdsrådgivning kan ni dygnet runt ringa någon av våra sjuksköterskor, säger Agneta Johansson telefonsjuksköterska i Visby. EXEMPEL PÅ TJÄNSTER: Systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsmiljörevision Psykosocial arbetsmiljökartläggning Riskbedömning Beteendebaserad säkerhet Arbetsmiljöutbildning Agneta Johansson telefonsjuksköterska på Previa. Foto: David Magnusson LOGGA IN SOM KUND MINDRE ADMINISTRATION, lägre kostnader och mer hälsa med vår nya webbaserade portal. I portalen får du som kund all tänkbar information ständigt uppdaterad om de olika tjänsterna, ditt avtal och du kan enkelt ta del av nyheter. Dessutom kan man som chef beställa tjänsterna direkt i portalen. De anställda får möjlighet att beställa friskvårdstjänster och betala med friskvårdsbidraget. Portalen tar hand om all administration. REDAKTION Ansvarig utgivare: Christer Zaar. Redaktion: Katrin Malm, Peter Skald, Carolina Johansson, Isabelle Öblom. Produktion: Spoon. Tryck: Elanders AB. Kontakt: www. previa.se Den mänskliga faktorn Previa

20 POSTTIDNING B returadress: AB Previa Box Stockholm porto betalt Är adress eller mottagare felaktig? Ändra dina uppgifter på Det är alla insatser tillsammans som skapat fantastiska resultat Nordeas företagskundcenter i Eskilstuna bestämde sig för att kraftsamla mot sjukfrånvaron. Foto: Jenny Gaulitz. PREVIA är Sveriges ledande företag inom företagshälsa. Vi vet att den mänskliga faktorn är skillnaden mellan framgång och misslyckande. Vi hjälper våra uppdragsgivare att effektivisera organisationen, utveckla ledarskapet, engagera medarbetarna och skapa en positiv arbetsmiljö. kundföretag över hela Sverige med anställda använder Previas tjänster. Våra enheter finns på 120 platser över hela landet. Hitta Previa nära dig på Den mänskliga faktorn Previa 2013 www. previa.se

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet Hälsan & Arbetslivet Lust i arbetet Arbetslust är en kraft som stimulerar till effektivitet, utveckling och lönsamhet. Den genererar mervärde för organisationen och bidrar till hälsa för individen. Det

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015

CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015 Inbjudan Chefsutbildningar våren 2015 (Öppen utbildning) CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015 Välkommen till vårens Öppna Chefsutbildningar som arrangeras av Feelgood Region Stockholm! Vi kan även hjälpa er med

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa

Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Riktlinjegruppen Psykisk ohälsa Namn Tillhörighet Profession Ebba Nordrup Landstingshälsan i Örebro Beteendevetare Bodil Carlstedt-Duke Avonova Företagsläkare. Med Dr Emma Cedstrand Karolinska Institutet

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. hälsa. i arbetslivet

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. hälsa. i arbetslivet TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun hälsa i arbetslivet Nationella folkhälsomål I de Nationella folkhälsomålen är det övergripande målet en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Ett delområde är

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi

Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi Hur kan man förstå & definiera psykosocial arbetsmiljö? Maria Nordin Institutionen för psykologi Sidfot Datum 3 Det gränslösa arbetslivet Global marknad vs lokal arbetskraft Resursbrist Från hierarki till

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR AnnCatrin Hansson Utveckling Online Vägen till framgång! Välkommen! Här finns alla aktuella kurser/utbildningar och föreläsningar. Kurserna och utbildningarna sker antingen

Läs mer

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson Kort om act2lead Act2lead är ett samarbets-nätverk av konsulter i regionen. Vi vill med vår breda kompetens bidra till långsiktig hållbarhet hos organisationer, grupper och individer. Kort om Pernilla

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument PERSONAL Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 8 Nya möjligheter av egen kraft... 2 Förväntningar... 2 Förväntningar på Dig som chef

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Artikelnummer: 502007-6 Foto: Nordic Photos Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Dygnets alla timmar antogs på kongressen 1999. 2005 prövades

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen?

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Friskvårdspolicy Hälsa på arbetsplatsen Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Bertold Brecht Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS/ 02-026

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Helheten Kan ni ställa er bakom den föreslagna politiken? Medlemstilltal Balans mellan arbetsmiljö och vårdmiljö Saknas någon politik? Vilken? Övriga medskick

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun

Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lindh Marie-Louise Datum 2015-04-07 Diarienummer KSN-2015-0823 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hälsofrämjande arbetsmiljö i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN

TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN TRÄNINGSLÄGER I PERSONLIGT LEDARSK AP MiL CAMPUSVECKAN träningsläger i personligt ledarskap MiL Campusveckan är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning,

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se

Ledarskapsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 1 Ledarskapsprogrammet Arbetsglädje och hälsa Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 2 Syfte och mål Det övergripande syftet med ledarskapsprogrammet Arbetsglädje och hälsa

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten ÅM-A 2010/0191 Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten Riktlinjer inkl handlingsplan för 2010 RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖARBETET UNDER 2010 Arbetsgivarens ansvar Riksåklagaren har det övergripande ansvaret

Läs mer

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa. Hållbart Arbetsliv Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.se 070 566 49 09 Uppdraget Hållbart Arbetsliv är ett projekt som ska stärka Uddevalla

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011 HÄLSA SOM STRATEGI Mars 2011 Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell Inom ramen för hälsofrämjande skolutveckling anordnas varje år en inspirationsdag för förskolor och skolor i Laholm som arbetar med

Läs mer

Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011

Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011 Ledarskapsutveckling i Sigtuna kommun 2011 Ledarskapet är avgörande för våra förutsättningar att vara en av landets mest attraktiva kommuner att leva och verka i Chefer är företrädare för kommunen som

Läs mer

Hälso- och friskvårdspolicy

Hälso- och friskvårdspolicy 1 Hälso- och friskvårdspolicy 2007 2 Hälso- och friskvårdspolicy för Klippans kommun Hälsa en del av kompetensen Medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv

Läs mer

Vi ger ditt företag ett lyft!

Vi ger ditt företag ett lyft! Vi ger ditt företag ett lyft! www.lsc.nu Friska människor bygger starka företag Att sprida en hälsosam livssyn och få fler människor att uppleva fördelarna med ett aktivt och sunt liv. Det är drivkraften

Läs mer

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN Innehåll INLEDNING DIN ROLL SOM CHEF SÄTT ORD PÅ DITT UPPDRAG ANSVAR OCH BEFOGENHET ANVÄND MÖJLIGHETERNA

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

LIV LIV LIV LIV LIV LIV. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. friskare. friskare. friskare. friskare. friskare.

LIV LIV LIV LIV LIV LIV. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. friskare. friskare. friskare. friskare. friskare. DU BLÄDDRAR MED HJÄLP AV PILTANGENTERNA Förbättra sjuktalen med Sjuk & Frisk SJUK & FRISK ANMÄLAN, RÅDGIVNING & STATISTIK OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE POSITIVA EFFEKTER ENKEL ADMINISTRATION» Euro

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Mobilisering för att förebygga sjukfrånvaro

Mobilisering för att förebygga sjukfrånvaro Mobilisering för att förebygga sjukfrånvaro Laura Hartman Försäkringskassan 18 maj Mobiliseringsinitiativet för att förebygga sjukfrånvaro Maj 2015 Sida 1 Stor variation i sjukfrånvaro över tid - förklaras

Läs mer

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

Inledning. Förväntade effekter på hälsobokslutet. Syfte. Hälsoberättelse

Inledning. Förväntade effekter på hälsobokslutet. Syfte. Hälsoberättelse Hälsobokslut 2008 1(13) Inledning Hälsobokslutet ger oss en övergripande bild av hälsoläget och ökad förståelse vad vi tillsammans med arbetstagarna kan göra för att förbättra förutsättningarna och villkoren

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Assessios guide om OBM

Assessios guide om OBM Assessios guide om OBM assessios guide om obm 1 Visioner eller finansiella mål skapar aldrig lönsamhet. Det är ett resultat av mänskligt beteende i organisationen. Det är i första linjen som resultatet

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Innehåll. 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta fall och arbetsskador 4.0 Hälsa och friskvård 5.0 Rehabilitering

Innehåll. 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta fall och arbetsskador 4.0 Hälsa och friskvård 5.0 Rehabilitering po li cy fö r ar be ts & mi sä lj ö ke, rh hä et ls a Sv er ig e po lic y fö r ar be ts m ilj ö, hä lsa och sä ke rh et Po lic y Car ls be rg Innehåll 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

I propositionen till kongressen 2014 beskrevs:

I propositionen till kongressen 2014 beskrevs: Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö antogs av kongressen 2011 med stort och brett engagemang. Idén om en hälsosam vårdmiljö samlade och ersatte då tidigare program och idéer inom området hälsosam

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Arbetsplatsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se

Arbetsplatsprogrammet. Arbetsglädje och hälsa. Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 1 Arbetsplatsprogrammet Arbetsglädje och hälsa Nova Futura www.novafutura.se www.friskverktyget.se info@novafutura.se 2 Syfte och mål Det övergripande syftet med arbetsplatsprogrammet Arbetsglädje och

Läs mer