Bli en attraktiv arbetsgivare och nå hållbar framgång. - satsa på den psykosociala arbetsmiljön. Välkomna!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bli en attraktiv arbetsgivare och nå hållbar framgång. - satsa på den psykosociala arbetsmiljön. Välkomna!"

Transkript

1 Bli en attraktiv arbetsgivare och nå hållbar framgång - satsa på den psykosociala arbetsmiljön Välkomna!

2 Innehåll Psykosocial arbetsmiljö - vad är det egentligen? Vad måste chefen minst kunna? Vad är viktigt för yngre generationer? Hur får vi ett engagemang och driv? Hållbar framgång balans mellan utmaningar och förmåga

3 Martin Freed Civilingenjör (industriell ekonom, LiTH), Effort Consulting AB Utbildare och konsult inom verksamhetssystem, arbetsmiljö, ledarskap och CSR.

4 Innehåll Psykosocial arbetsmiljö - vad är det egentligen? Vad måste chefen minst kunna? Vad är viktigt för yngre generationer? Hur får vi ett engagemang och driv? Hållbar framgång balans mellan utmaningar och förmåga

5 Arbetsmiljö är ingen spetskunskap idag - det tillhör allmänbildningen

6 Den första grundläggande frågan Vad är arbetsmiljö egentligen?

7 Faktum är att det inte finns någon vedertagen definition av vad arbetsmiljö är i Sverige!

8

9 Vad är arbetsmiljö? Exempel 1 Arbetsmiljö avser förhållanden för arbetstagare på en arbetsplats.

10 Vad är arbetsmiljö? Exempel 2 Förhållanden och faktorer som påverkar, eller skulle kunna påverka, hälsa och säkerhet för anställda eller andra arbetstagare (inklusive tillfälligt anställda och personal som arbetar för inhyrda företag, besökare eller andra personer på arbetsplatsen).

11 Vad är arbetsmiljö?

12 Vad är arbetsmiljö?

13 Arbetsmiljöfaktorer

14 Arbetsmiljöfaktorer

15 Still going strong

16 En användbar modell

17 Förebygga ohälsa och uppnå tillfredsställande arbetsmiljö Fysisk påverkan Psykisk påverkan Social påverkan Teknik Hur påverkar tekniken oss fysiskt Hur påverkar tekniken oss psykiskt Hur påverkar tekniken oss socialt Arbetsinnehåll Hur påverkar arbetsinnehållet oss fysiskt Hur påverkar arbetsinnehållet oss psykiskt Hur påverkar arbetsinnehållet oss socialt Arbetsorganisation Hur påverkar arbetsorganisationen oss fysiskt Hur påverkar arbetsorganisationen oss psykiskt Hur påverkar arbetsorganisationen oss socialt Psykosocialt

18 Vad bygger upp psyksocial arbetsmiljö? 6 områden för att se hur den enskilda individen passar ihop med organisationen. Undersök! 1. Arbetsbelastningen 2. Möjligheten till kontroll 3. Belöning/erkännande 4. Gemenskap 5. Rättvisa och respekt 6. Värderingar Fritt efter Christina Maslach

19 1. Arbetsbelastning Förknippas ofta med stress och utbrändhet Vi jobbar för mycket för lite och med sådant som vi inte är utbildade för Kan vara helt ok under en kortare period, men kan inte springa ett maratonlopp i sprinterhastighet En hög arbetsbelastning kan dock kompenseras av de andra fem områdena

20 Exempel: för stor arbetsbelastning En chef som på grund av lönsamhetsproblem tvingas driva sin personal så att de och han själv får en orimlig arbetssituation.

21 2. Möjligheten till kontroll I vilken utsträckning kan jag välja hur jag ska utföra min arbetsuppgift Får jag själva besluta om saker och ting? Kan jag göra min röst hörd? Det är känslan av kontroll som är intressant. Exemplet med tryckknappen vid löpande bandet!

22 Exempel: bristande kontroll Ett vårdbiträde som inte hinner med att göra ett bra jobb eftersom de är underbemannade. Jämför också med dagens debatt om bristande patientsäkerhet.

23 3. Belöning eller erkännande Får jag någon (positiv) feedback? Syns mina insatser i lönekuvertet? Uppmärksammar någon mina insatser och ger ett gott råd Möjlighet att växa i mitt yrke eller som person Detta kostar inte ett öre! När bör man ge beröm?

24 Exempel: otillräcklig belöning En engagerad lärare känner inte att hon får uppskattning av vare sig skolledning, föräldrar eller elever trots att hon gör långt mer än vad som krävs.

25 4. Gemenskap Hur ser relationen till mina kollegor, chefer, kunder och andra ut? Saknas stöd och förtroende? Det värsta är olösta konflikter! Lös dessa på något sätt, om inte annat så singla slant, bara det blir gjort något. Chefen är halva arbetsmiljön

26 Exempel: bristande gemenskap Den nya organisationen har slagit sönder en gemenskap som gjorde att de anställda inte längre har ett socialt stöd och konflikter har blivit vanliga. Exemplet med företagsflytten.

27 5. Rättvisa Hur tillämpas reglerna? Är det någon eller några som inte behöver följa reglerna? Jag fick ingen högre lön, blev inte befordrad som de andra Man reagerar starkt även på små saker om man upplever att det inte är rättvist Kan leda till ilska, fientlighet och kanske till och med sabotage

28 Exempel: vi behandlas inte rättvist En anställd som gör ett väldigt bra jobb får trots detta en lägre lön jämfört med andra i samma befattning som är duktigare på att löneförhandla eller har en högre formell utbildning.

29 6. Värderingar Kanske den viktigaste i många fall Företagets värderingar överensstämmer inte med dina egna Företaget säger en sak, men visar i praktiken något annat NASA:s Better, Cheaper, Faster

30 Exempel: motstridiga värderingar En anställd blir frustrerad när de stolta parollerna inte stämmer i verkligheten. Kunden i centrum heter det, men egentligen handlar det om kundens pengar. Att de anställda är företagets viktigaste resurs upprepas visserligen ofta, men utan konkreta exempel. Exemplet: kunden är nr 2

31 Arbetssituationen totalt Arbetsbelastning Gemenskap Negativt Kontroll Rättvisa Värderingar Positivt Belöning

32 Så här yttrar sig utbrändhet Utmattning Jag är lika trött på morgonen som på kvällen. Cynism Så lite engagemang som möjligt på jobbet Otillräcklighet Tappar självförtroendet Källa: Christina Maslach

33 Innehåll Psykosocial arbetsmiljö - vad är det egentligen? Vad måste chefen minst kunna? Vad är viktigt för yngre generationer? Hur får vi ett engagemang och driv? Hållbar framgång balans mellan utmaningar och förmåga

34 Vad måste chefen minst kunna? Hur människan fungerar!

35

36

37 Vad är egentligen kompetens? 1 2 3

38 Kompetenstrappan

39 Motivet varför arbetsmiljö? Det är mycket viktigt att ledningen klargör för sig själv och för sina medarbetare varför man satsar på en bra arbetsmiljö!

40 Arbetsmiljö en betydande faktor Källa: Bureau Veritas

41 Effektivt företag P = M * A P = produktionsresultat M = maskinernas arbete A = människans arbete

42 Förebyggande underhåll

43 Förebyggande människounderhåll

44 Den bortglömda triangeln 100% frisk Förluster sjuk tid 2 år?

45 Kostnader under ytan Frånvarokostnader Kvalitetsbrister Bad Will Smittsam närvaro Personalomsättning Låg verkningsgrad Administrativa kostnader Sabotage

46 Innehåll Psykosocial arbetsmiljö - vad är det egentligen? Vad måste chefen minst kunna? Vad är viktigt för yngre generationer? Hur får vi ett engagemang och driv? Hållbar framgång balans mellan utmaningar och förmåga

47 Känd rekryteringsfirma CSR och hållbarhet är en strategisk fråga för alla organisationer. Den är central för organisationernas fortsatta överlevnad, framgång och varumärke. Den yngre generationen gör mycket medvetna val och företagens slåss idag om de bästa krafterna genom en allt starkare hållbarhetsprofilering. De mindre och medelstora företagen kommer att få hållbarhetskrav på sig från sina större kunder. Det kan jag se tydligt redan idag

48

49 Den yngre generationen Ökat intresse för CSR hos företag och studenter märks vid universiteten Ingen kan ha missat att intresset för CSR-frågor aldrig varit större än nu i samhället. Stora och små företag har fått upp ögonen för nyttan av att kombinera hållbarhet och lönsamhet och allt fler konsumenter väljer att handla hos de bolag som tar ett aktivt ansvar i samhället. En rundringning till ett antal kursansvariga CSR i Praktiken gjort, visar att intresset också märks på universiteten

50 ISO 26000

51 ISO huvudområden 1. Verksamhetsstyrning 2. De mänskliga rättigheterna 3. Arbetsförhållanden 4. Miljö 5. Goda verksamhetsmetoder 6. Konsumentfrågor 7. Samhällsengagemang och utveckling

52 A decent profit in a decent way Business Care Employee Care BeyondZero TM SKF Care Environmental Care Community Care Källa: Bengt-Olof Hansson, SKF

53 Innehåll Psykosocial arbetsmiljö - vad är det egentligen? Vad måste chefen minst kunna? Vad är viktigt för yngre generationer? Hur får vi ett engagemang och driv? Hållbar framgång balans mellan utmaningar och förmåga

54 Engagemang i topp Källa:

55 Effekter av engagemang (visa efter grupparbetet) Högre prestation Ökad närvaro Minskad personalomsättning Arbetsplatsen lockar nya Ökad kreativitet Mer initiativ Viljan att lära ökar Lärandet blir bättre Förbättrade relationer på jobbet Viljan att anta utmaningar ökar! Ökad lönsamhet

56 Hinder för engagemang Man gör som andra Ledarkarriär gynnas av snabba, mätbara, särskilt finansierade resultat Ledares prestationer övervärderas i förhållande till fotfolkets, vilket försvårar delegering Tyst kunskap undervärderas Ekonomichefer premieras framför personalchefer Kostnader mäts noggrannare än det värde och det bidrag till intäkterna dessa kostnader/investeringar skapar. Media och utbildning beundrar en tuff ledningsstil och svåra beslut. Ledarutbildning fokuserar mer på ekonomi än människor och organisation. Analytisk förmåga värderas högre än ledning av människor. Kapitalmarknaden är kortsiktig Källa: Rickard Berglund och Pfeffer

57 Var här och nu!

58 10 faktorer för engagemang

59 Väx med utmaningarna Ängslan Frustration Stimulans Engagemang Glädje Stagnation Bristande inspiration Inspirerad av: Flow: The psychology of optimal experience, Mihaly Csikszentmihalyi (1990)

60 Inga förändringar utan beteendeförändring 90 % beteende och kultur 10 % teknik

61 Förändringar Insiktströghet Manövertröghet Det är lätt att sluta röka. Jag har gjort det hundratals gånger

62 Förbättra förutsättningarna Tina upp (Unfreeze) Förändra (Move) Frys (Freeze) Nuläge? Vad vill vi? Åtgärder? Mål? Effekter? Lewin (1948)

63 Gör några prov - vad är viktigt? Gravstensprovet! Sex-månader-kvar-att leva-provet Femårsprovet! När-hade-du riktigt kul-senast-provet!

64 Prioritera dina arbetsuppgifter

65 Sinnesrobönen Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden

66 Innan det blir bättre blir det sämre

67

68 Tack för visat intresse! Martin Freed

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång

KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång 408 08/2015 KULTURELLT KAPITAL ÄR en viktig tillgång och en stor konkurrensfördel för de flesta organisationer. En positiv organisationskultur kan ge fantastiska framgångar. En negativ kultur riskerar

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

framgångsrik stresshantering

framgångsrik stresshantering Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE Ledarskapets 7 nycklar för goda prestationer och lägre stress I det här häftet kan du läsa om de

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Säkerhetskultur i. gruvindustrin. Säkrare arbetsplatser genom samverkan. Prevent

Säkerhetskultur i. gruvindustrin. Säkrare arbetsplatser genom samverkan. Prevent Säkerhetskultur i gruvindustrin Säkrare arbetsplatser genom samverkan Prevent Säkerhetskultur i gruvindustrin Säkrare arbetsplatser genom samverkan Prevent Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett

Läs mer

European Employee Index 2013. Sverige 2013 - Årgång 13

European Employee Index 2013. Sverige 2013 - Årgång 13 European Employee Index 2013 Sverige 2013 - Årgång 13 INNEHÅLL 04 06 08 10 Svenska medarbetare ser återigen möjligheterna Svenska prestationer håller inte måttet Arbetsglädje & prestationskultur Sverige

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn

Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Kunskap och metoder för hälsofrämjande arbetsplatser Kortversion av ISM-rapport 9 med samma namn Att ha ett arbete är för de allra flesta positivt för hälsan. Genom att arbeta förtjänar vi vårt uppehälle,

Läs mer

Sökes: Attraktiva arbetsgivare

Sökes: Attraktiva arbetsgivare Sökes: Attraktiva arbetsgivare Sökes: Attraktiva arbetsgivare fakta och myter om ungdomar som arbetskraft bland arbetsgivare och ungdomar För företag är det viktigt att både betraktas som och att vara

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Sätta lön enligt Ledaravtalet

Sätta lön enligt Ledaravtalet Sätta lön enligt Ledaravtalet en vägledning för dig som är lönesättande chef 2. Att sätta lön Att sätta lön och genomföra lönesamtal är en uppgift som gör ditt chefskap väldigt påtagligt. Du ska bedöma,

Läs mer

Arbetsmiljö för chefer

Arbetsmiljö för chefer Bild på tårtätare Foto Fredrik Beskow Skapa en attraktiv arbetsplats! Att en bra arbetsmiljö får oss att må bra är inte svårt att räkna ut. Att den som mår bra gör ett bättre jobb är inte heller så konstigt.

Läs mer

FRAMGÅNGSRIKA FRISKA FÖRETAG

FRAMGÅNGSRIKA FRISKA FÖRETAG 3F VÄST FRAMGÅNGSRIKA FRISKA FÖRETAG WORKSHOP MED 3F VÄSTS LEDNINGSGRUPPER Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap 26 mars 2007 Den 26 mars samlades ledningsgrupperna inom 3F Väst för en kreativ och

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande ledarskap och ledarskap. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete,

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande ledarskap och ledarskap. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete, Abstrakt Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur ledare inom olika sektorer av arbetslivet uppfattar hälsofrämjande arbete i deras företag/organisation. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

Socialchefsrapport 2015

Socialchefsrapport 2015 september 2015 Socialchefsrapport 2015 Uppdrag välfärd Socialchefsrapport 2015 Socialchefsrapport 2015 Uppdrag välfärd Inledning Landets socialchefer är stolta och brinner för sitt uppdrag. Nästan alla

Läs mer

Rehabiliteringsvetenskap, 120 poäng, Hk -03 Vårterminen 2006 Handledare: Håkan Edholm Examinator: Bengt Åkerström

Rehabiliteringsvetenskap, 120 poäng, Hk -03 Vårterminen 2006 Handledare: Håkan Edholm Examinator: Bengt Åkerström Därför trivs vi på arbetet en kvalitativ studie om arbetsplatstrivsel LENA EDBLOM DAHLBERG SOFIA EDSTRÖM Rehabiliteringsvetenskap, 120 poäng, Hk -03 Vårterminen 2006 Handledare: Håkan Edholm Examinator:

Läs mer

HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare. HeadCom personal utvecklar

HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare. HeadCom personal utvecklar SSM - Sensible Smart Management om sunt förnuft i chefskapet. HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare HeadCom personal utvecklar Copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2011 All rights

Läs mer

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet Fackförbundet ST STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 Rätt jobb för dig Äntligen! Du har hittat drömjobbet och allt verkar stämma! Med de kvalifikationer du har borde det inte vara

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision!

Beslutat på förbundsmötet 2012. Vi bygger Vision! Beslutat på förbundsmötet 2012 Vi bygger Vision! 1 2 Inledning Vi har börjat formandet av ett nytt, modernt och attraktivt fackförbund där du som medlem alltid står i centrum. Förbundsstyrelsens utgångspunkt

Läs mer

Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen

Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen C-uppsats Hösten 2006 Institutionen för beteendevetenskap Psykologi Kvinnliga chefers upplevelser av chefsrollen Författare: Charlotte Svensson Handledare: Måns Holgersson Abstract Denna studie handlar

Läs mer

Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling

Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling Insightguide Series Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling Tips, idéer och verktyg för motivation, mening och glädje i vardagen Tipsbok Insightguide SERIES Mer motivation, mening och glädje

Läs mer

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult Om organisering och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Lisbeth Rydén EllErr Konsult EllErr? Om organiserande och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Författare: Lisbeth Rydén EllErr Konsult

Läs mer

Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+

Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+ Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+ Rapport från Arbets- och miljömedicin 2002:8 Inga-Lill Petterson Lena Backman Rapport från Arbets- och miljömedicin 2002:8 Äldreomsorgens personal med fokus på

Läs mer