BUSINESS PORT. Alis Frukt och Grönt en mötesplats på torget. STAFFANSTORP Nr Här växer framtidens Staff a n s t o r p

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUSINESS PORT. Alis Frukt och Grönt en mötesplats på torget. STAFFANSTORP Nr 1 2010. Här växer framtidens Staff a n s t o r p"

Transkript

1 BUSINESS PORT STAFFANSTORP Nr Alis Frukt och Grönt en mötesplats på torget Sidan 6 EU-pengar till kompetenshöjning 90-talet hungriga företag vässar just nu sin kompetens. Projektet finansieras med EU-pengar. Bakom initiativet ligger bland annat Businessport Staffanstorp. SIDAN 3 Här växer framtidens Staff a n s t o r p Staffanstorp växer, förnyas, förskönas och utvecklas till en alltmer attraktiv kommun att bo i, verka på och besöka. SIDORNA 4-5

2 Näringsliv och kommun har samma framtidsmål Etablerandet av Businessport i Staffanstorp har visat sig vara ett lyckat drag. Näringslivet och kommunen samarbetar intimt för att bereda vägen för ett expanderande näringsliv och för att Staffanstorp ska vara en bra kommun att verka och bo i. Både som företagare och privatperson. Samarbete är en viktig del i arbetet för att nå framgång. Businessport Staffanstorp AB har bara drygt två år på nacken men har redan blivit ett begrepp. Det har börjat hända saker i kommunen. Staffanstorp står inför stora positiva förändringar. Kommunen ligger mitt i en expansiv region. Första spadtaget har tagit för storsatsningen ESS/MAX IV- anläggningen i Lund. Det berör oss i högsta grad. Både för leverans av underleverantörer under byggtiden och möjligheten att ta emot de som ska arbeta med forskningsanläggningen. Arbetet med Simrishamnsbanan fortlöper och blir ett stort framtida projekt. Inte minst för att öka intresset för Staffanstorp som bosättningsort när det blir möjligt att enkelt pendla till både Lund och Malmö. BPS har också blivit en bra samordnare när det gället EU-pengar. Just nu pågår ett projekt där även kommunerna Lomma, Kävlinge och Svedala ingår. 90-talet företag får möjlighet att öka sin konkurrenskraft på marknaden. Businessport Staffanstorp leder projektet, som ger EU-bidrag på över fem miljoner! Du kan läsa om fler exempel i artikeln här intill, där vår VD Claes Nilsson berättar om vad som pågår. Vi strävar alla mot samma mål. Att skapa bra förutsättningar för befintligt näringsliv, underlätta för den som vill starta nytt och etablera sig i kommunen. Nästa steg är etablerandet av en turistorganisation som kan lotsa besökare till kommunens sevärdheter, inte minst när Uppåkra-anläggningen växer fram. Turistinformationen finns på plats redan under nästa år! Staffanstorp är en framtidskommun. Businessport är ett instrument för att samarbetet mellan näringsliv och kommun ska fungera så friktionsfritt som möjligt. Näringsliv och kommun driver gemensamt Businessport Staffanstorp AB. På bilden från vänster Jimmy Olsson styrelsens ordförande, VD Claes Nilsson och vise ordföranden Michael Sandin. Nu sätter vi fokus på före t a g a n d e Med denna tidning vill vi lyfta fram företagandet generellt i Staffanstorps kommun, och då speciellt de mindre företagen. Med ett antal nedslag i olika branscher vill vi visa upp exempel på aktörer i kommunens näringsliv. Samtidigt vill vi i egenskap av näringslivsbolag i Staffanstorp med uppgift att utveckla och stödja näringslivet i kommunen, ta tillfället i akt att berätta om insatser inom ett antal fokusområden, vilka vi bedömer som viktiga. Handeln är ett sådant insatsområde, där tillskapandet av en handelsförening i Staffanstop, samt att stödja denna i aktiv handling varit en hjärtefråga. Stora externa handelsetableringar strax utanför kommunen utarmar handeln inom kommunen, och kräver samordnade gemensamma åtgärder. Med styrelsens goda minne har bolagets VD tagit plats i handelsföreningens styrelse, för att där tillsammans med övriga styrelseledamöter driva och genomföra den handlingsplan som överenskommits mellan kommun/näringslivsbolag och handelsförening. Allt för att utveckla handeln. Handelsföreningens julerbjudande i denna tidning kan också ses som ett exempel på denna samverkan. Att stimulera till nyföretagande är ett annat insatsområde. Staffanstorp har under 2010 anslutit sig till Nyföretagarcenter Syd tillsammans med kommunerna Lomma och Kävlinge. Inom ramen för detta samarbete kommer framöver att drivas projekt syftande till att såväl öka nyföretagandet, som att utveckla och stimulera till nyföretagande inom nya branscher. Service åt befintliga företag och åtgärder syftande till att underlätta att driva företag är ytterligare uppgifter. Genom att vara projektägaren Staffanstorp kommuns förlängda arm i kompetensutvecklingsprojektet Skåneakademier 4 Yes, så har ett 90-tal företag i Staffanstorp, Lomma, Kävlinge och Svedala fått möjlighet att utveckla sina företag med EU-medel, och därmed stärka sin konkurrensförmåga på marknaden. Samtidigt skapades ett stort antal nätverk genom de deltagande företagsledarnas gemensamma möten, vilket bl.a. resulterat i ett ökat antal affärstransaktioner dessa företag emellan. Andra hjärtefrågor har varit att synliggöra lediga verksamhetslokaler. De flesta etableringar kräver en rumslig plats, en lokal, där verksamheten kan bedrivas. Genom att systematiskt verka för att alla lediga lokaler registreras i Objetkvision.se så ges offentlighet åt och tillgång till uppgifter om lediga lokaler. Många fastighetsägare har efterhand insett fördelarna med denna service och kontaktar numera Business Port för att informera om lediga lokaler. Ett gammalt önskemål är också ett kontorshotell där ensamföretagare kan få kollegial samvaro med andra företagare, samtidigt som kostnader för gemensamma funktioner kan delas. Framtidsfrågorna har också fått sitt fokus genom att den kommande ESS/MAX IV-anläggningen i Lund, och de följdinvesteringar som följer med denna, bevakas. Genom att aktivt deltaga i Region Skånes olika projekt- och arbetsgrupper, ges underlag för att marknadsföra Staffanstorp gentemot såväl företag som vill etablera, som familjer som söker bostad till följd av ESS/MAX IV. Avslutningsvis tackar vi våra företag i kommunen för stöd och uppmuntran under 2010, och önskar ett framgångsrikt kommande år Jimmy Olsson Michael Sandin Claes Nilsson VD Business Port Staffanstorp Här når du oss! VD Claes Nilsson Storgatan Staffanstorp Tel: Medborgarkontoret Staffanstorps kommun tel: Fakta BPS Business Port Staff a n s t o r p Bildat: Juni 2008 Ä g a r e : Företagsgruppen i Staffanstorp, Företagarna Staffanstorp och LRF (51%), Staffanstorps kommun (49%). Verksamhet: Näringslivbolag som ska verka som en plattform för samverkan mellan kommun och näringsliv i Staffanstorps kommun. S t y r e l s e : Jimmy Olsson och Christer Larsson från Företagsgruppen i Staffanstorp, Michael Jansson från Företagarna i Staffanstorp, Bo Gunnarsson från LRF, Michael Sandin, Torbjörn Lövendahl och Bo Polsten, från Staffanstorps kommun. Styrelseordförande: Jimmy Olsson. Vice styrelseordförande: Michael Sandin. VD: Claes Nilsson. Business Port Staffanstorp nr Årgång 2 Ansvarig utgivare: Jimmy Olsson Redaktion: Ann Mellblom, MA Text & Bild, Claes Nilsson och Jimmy Olsson Art Director & Lay Out: Solweig Olsson Bilder & Illustrationer: Ann Mellblom, Claes Nilsson, Jimson AB Tryck: JMS Mediasystem, 2010 Utgivare: Business Port Staffanstorp AB Mer information finns på vår hemsida 2 Business Port Staffanstorp

3 Hungriga företag vässar sin kompetens Business Port Staffanstorp är en av initiativtagarna till Skåneakademier 4-yes. Projektet finansieras med 5,5 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden och ger 90-talet hungriga företag i Staffanstorp, Lomma, Kävlinge och Svedala möjlighet att utveckla sina kompetenser och bygga nätverk. Skåneakademier 4-yes drog igång i januari och pågår till december Genom att stärka och utveckla företagsledare och medarbetare, utvecklingsdagar för samtliga deltagare, nischad kompetensutveckling och nätverksbyggande stärker deltagande företag sina muskler, ökar sin bärkraftighet, vässar kompetensen och utökar sitt kontaktnät. Det är fräckt att pengarna från EU används så konkret till småföretagare. Vi ser verkligen hur de hjälper, stärker och utvecklar företag, säger projektledare Anna Hall. Så här säger deltagarna om projektet: Anitha Sweder-Thorstenon, Bo i Villa AB samt Gästabudet Vi gick med för att vi såg en möjlighet att utvecklas utan att det kostar en massa pengar. Vi avsätter egentligen bara vår tid, i utbyte får vi utbildning som sporrar och utvecklar oss. Träffarna för företagsledarna, som skräddarsys lite efter vad vi vill att de ska innehålla, är intressanta. De individanpassade utbildningarna känns också kvalitativa. Själv får jag bland annat undervisning i PhotoShop. Mina medarbetare går andra kurser inom data, förhandlingsteknik och ledarskap. Vi är ett litet företag. Vi har ofta frågat oss hur vi ska hitta tid att gemensamt sitta ned och gå igenom strategier för hur vi ska utvecklas och gå vidare. Det känns som om den tiden inte finns. Här får vi verktyg, inte bara för att faktiskt göra den där inventeringen, utan också för att kunna följa upp den. Vi är verkligen nöjda och tycker att det är en fantastisk fördel att på ett organiserat sätt, med konsulter som hjälper till längs vägen, få möjlighet att ta oss tid till dessa funderingar. Jag har speciellt uppskattat att få lyssna till andra företagsledare och om hur de fungerar och tänker. Jag har fått bra idéer som jag kan plocka av för att koka ihop en egen häxbrygd. Kenneth & Yvonne Johansson, Transportgrabben TG AB Vårt företag ligger i Önsvala och vi erbjuder transporttjänster med lastbil, budbil samt så udda tjänster som betongbilstransport. Vi kan även erbjuda lagring av pallgods upp till 400 pallplatser. Vi är tre personer som arbetar i företaget. Det finns flera fördelar med att delta i Skåneakademier 4-yes, tycker vi. De individuella utbildningarna, som exempelvis att lära sig hur man gör sitt företags hemsida, är bra. Sitter man i bilen stor del av arbetsdagen, tar man sig inte tid till att lära sig sådant på egen hand. Vi två får även stöd och råd för hur vi ska hantera företaget på ett bättre och förhoppningsvis lönsammare sätt. Det handlar till exempel om att optimera marknadsföring och effektivitet. Nyföretagarcenter Syd alla är vi barn i början Stommen i det framtida Sverige är småföretagen och nyföretagandet. Du har hört det förr, kanske även lekt med tanken på att en av dessa nyföretagare är just du. Men hur lätt är det att starta eget? Vågar du ta klivet? Är du rätt person för att palla trycket? Alla är vi barn i början. Nyföretagarcenter Syd Bengt E. Svensson tel , e-post: Läs mer på Sedan årsskiftet har Staffanstorps kommun ett avtal med Nyföretagarcenter Syd. Det betyder att du som bor i Staffanstorp har rätt till kostnadsfri initial rådgivning av rutinerade småföretagare, som delar med sig av erfarenheter och kontaktnät. Du är viktigare än din affärsidé. Råd, stöd och riskkapital för innovationsföretag tycks ibland växa på träd. Men vem tror på ännu en bilmekaniker, frisör eller förmedlare av hushållsnära tjänster? Vi tror på företagare och anser att personen är viktigare än affärsidén. Vi fungerar som entreprenörernas stöd och bollplank. Tänk om någon med erfarenhet kunde hålla dig i handen under äventyrets första, stapplande steg Good news: Denne någon finns Nyföretagarcenter Syd i Malmö! Bakar du pizzorna på ett tillräckligt bra och annorlunda sätt, finns det plats för en pizzeria till! säger Bengt E. Svensson, driftsansvarig för Nyföretagarcenter Syd. Nyföretagarcenter Syd erbjuder initial gratis rådgivning till dig som går i nyföretagartankar. Du får hjälp med att ställa dig själv de rätta frågorna, innan du tar steget, men också att hitta rätt bolagsform, kalkylera kostnader samt råd om hur du berättar för marknaden att du finns. Du erbjuds att delta i seminarier och projekt och genom företagsskolan får du kunskap och en möjlighet att ta dig in i ett stort nätverk med andra företagare, banker, Almi, advokater, revisionsbyråer och säljbolag. Vet hur man svettas om nätterna Bengt och hans kollegor har lång erfarenhet av eget företagande: Kontaktar man oss, ska man kunna komma hit inom fjorton dagar. Man ska inte behöva vänta i månader. Som nyföretagare räknas du som funderar på att starta en egen rörelse eller du som har varit igång kortare tid än tre år. Nyföretagarcenter Syd täcker in Malmö, S t a ffanstorp, Kävlinge och Lomma. Business Port Staffanstorp 3

4 Vad tycker du om BPS? Här växer Staffansto Peter Holst, Willys Jag tycker att det är bra med samverkan mellan kommunen och näringsidkarna på orten. Det fungerar bra. Jag kände mig välkommen redan från den allra första dagen som vi etablerade Willys i Staffanstorp. Jenny Winkler, SEB BPS är en viktig hjälp vid nyetablering, för att nå de viktiga aktörerna innan man har sina nätverk på plats. BPS sätter även Staffanstorp på kartan som en god företagarkommun. Näringslivsbolagets stora styrka ligger i eldsjälarna bakom företaget, som Claes Nilsson. Björn Folkesson, Djurslövs Delikatesser Överlag tycker jag att BPS arbete är väldigt positivt, inte minst att handelsföreningen är igång. Det känns som Staffanstorp är på väg i rätt riktning. Jag har bara varit igång i ett och ett halvt år, men här har redan hänt en del och förväntningarna växer. Björn Stigborg, S Jag uppfattar BPS som ett gemensamt verktyg för kommuner och företagare i Staffanstorp. Det material man når ut med, inte minst via Internet, är välformulerat och signalerar att här är något på gång. Claes Nilsson gör ett gott jobb! Hans Erlandsson, Angelica Fastigheter Man inser mer och mer vilken positiv betydelse BPS spelar för näringslivet i Staffanstorp. Ibland fungerar det som en injektion och katalysator för oss företagare. Staffanstorp växer, förnyas, förskönas och utvecklas till en allt mer attraktiv ort att bo i, verka på och besöka. Vi tittar närmare på tre spännande projekt: Hemmestorps handelsby, Magnolian och Sockerbruksområdet. Hemmestorps handelsby En gång vidsträckt åkermark mellan Staffanstorp och Kyrkheddinge. Idag expansiv handelsby på bästa läge vid väg 108, med ett ständigt växande antal lockande butiker. S k å n e - P l a n t o r, Lusthuset, M c D o n a l d ʼs, Willys, Skostallet, DittNyaBadrum, Elkedjan och Göranssons Elbyrå, Stenbutiken och cafét. Vilken verksamhet som står på tur i den allt större familjen i tätortens östra delar, är ännu inte officiellt: Det ryktas om ett gym, men Mims Invests ägare Mårten och Ingrid Mårtensson, nöjer sig inte med det. VI vill fortsätta på temat hem, trädgård och fritid, sådana butiker som inte finns inne i centrum. Idén på ett byggcentrum börjar ta allt fastare form, berättar Mårten. Nischade företag under samma tak Idén bygger på en lockande mix av byggvaruhusets breda sortiment kombinerat med specialbutikens service och nischade kunnande. Mårten målar upp en ljus, gemensam entré med gröna växter och inbjudande sittgrupper för den som behöver vila benen. Entrén omges av flera butiker, var och en med sin separata ingång. Här finns kakel och badrumsinredningar intill vitvaror, köksinred- Magnolia Park ningar och golv. Många av de mindre aktörerna är även installatörer. Det betyder att du får experthjälp på plats. Skulle det nya badrummet ändå kännas svårt att få till, ber du dem komma och göra jobbet åt dig, förklarar Mårten och tillägger att för de butiker som även säljer till proffskunder, och kanske öppnar för dessa redan i ottan, har butikerna breda dörrar på baksidan. Bara att backa till och lasta in! Mims Invest anlitar en konsult för att hitta och locka hit de rätta butikerna. Redan under nästa år hoppas Mårten på spaden i jorden. Miljövänligt Fram till dess pågår Mims Invests förskönings- och miljöarbete. Ombyggnaden av parkeringen är snart klar. Hela parkeringsytan får ny beläggning, med parkeringsbelysning. Vi planterar ett stort antal träd och häckar, som kommer att belysas underifrån, i juletid även i grenverken. Slutligen anlägger vi en boulevard längs butiksfasaderna, för att underlätta för fotgängare. Vår avsikt är att skapa en av Sveriges vackraste och trevligaste parkeringsplatser, säger Mårten. Miljöarbetet innebär jordvärmeslingor på Skåne-Plantors kontor och personalutrymmen, för att minska oljeberoendet. Alla i personalen har fått mandat att identifiera energibovar i byggnaderna, allt från otäta fönster till lampor som bara lyser för sig själva. Vi har också ansökt om lov för vindkraftverk hos kommunen, avslöjar Mårten. Vi börjar med ett. Är vi nöjda, utökar vi antalet. Det är en mindre, tyst och snäll modell När Bråhögsplatsen byggdes var det ett monument över det moderna Staffanstorp. Men någon gång under årens lopp hamnade torget och dess omgivning lite i utkanten av Staffanstorps försköningsprojekt och centrumomvandling. Nu, med Magnolia Park i Staffanstorpshus regi, blomstrar åter Bråhögsplatsen! 4 Business Port Staffanstorp

5 anstorp Sockerbruksområdet I fjol förvärvade Staffanstorps kommun Sockerbruksområdet, tolv hektar kring det gamla sockerbruket från Planeringsarbetet är i full gång under mottot Både och inte antingen eller. Höga och låga hus. Näringslokaler och bostäder. Hyresrätter och bostadsrätter. Modernt och gammalt. Både och inte antingen eller. Det är blandningen som skapar stadskänslan, säger Sofia T j e r n- ström, projektledare för Sockerbruksområdet och planarkitekt på Staffanstorps kommun. Stadsliv En styrgrupp med politiker och tjänstemän har under våren lyssnat till föredragshållare med erfarenhet av att omvandla industriområden till nya skepnader och funktioner. Man har också enats om de värden som ska bli Sockerbruksområdets ledord och förtecken. Hög exploateringsgrad är ett av dem. Staffanstorp vill växa, men vi måste vara rädda om vår odlingsbara mark. Här finns redan exploaterad yta. Sockerbruksområdet ska bjuda stadsliv, det är alla överens om. Man pratar restauranger och uteserveringar, torg och saluhall, butiker och kulturverksamheter. Området ska ha unika kvarter och en egen identitet. Det ska också vara tillräckligt attraktivt för att dra till sig besökare som varken bor eller verkar där. Man vill skapa ett intressant besöksmål, förtydligar Sofia. Rött tegel, järnväg och park, är tre andra nyckelord. De finns där redan. Ögat känner igen dem. Dessa spinner man vidare på. Staden i Staffanstorp, en upplevelserik och spännande miljö, ska ha energilösningar i framkant och präglas av en grön profil och miljömässigt hållbart tänkande. Idag kan vi glädjas åt att Sockerbruksparken, med sin vänliga gamla mölla, åter har blivit en tillgänglig oas i Staffanstorp, men ännu kvarstår år av jobb innan vi kan bosätta oss, shoppa eller äta en god bit mat i vår stad. Det är många olika processer som pågår och en rad frågor kvarstår att lösa, järnvägsfrågan inte minst. Att säga exakt när man kan man börja bygga är svårt. Dessutom har området en utvecklingsfas ligger kanske på femton år, förklarar Sofia. av vindkraftverk, typ sådana som man kan ha på tomten, intill sitt boende. Mims Invest förbättrar, förskönar och bygger vidare på Hemmestorps Handelsby. I nuvarande byggnader finns fortfarande ett par mindre kontor lediga att hyra. När tiden är rätt skapas nya utrymmen för handelsvaror inom hem, hus och fritid. Än finns mer än 9000 kvadratmeter kvar att växa på! Men vi skyndar långsamt och skapar utrymmen i samarbete med de nya aktörerna, understryker Mårten. Magnolia Park är boende för de verkligt kräsna, lovar Staff a n s- torpshus AB. Ovanpå ICA-huset byggs elva exklusiva penthouse. Granne med dessa växer 24 individuella och högklassiga lägenheter i varierande storlek fram. Innanför huskropparna ryms en park med orangeri, springvatten och frodiga trädgårdsrum. Magnolia Park blir boendet utan motstycke i Staffanstorp, som en egen borg i småstaden. Parken blir ett smultronställe, en privat grön oas, lovar Staffanstorpshus projektchef Rolf Jonsson. Läget är unikt Rolf understryker att högklassiga bostäder kan byggas på de flesta ställen, men att Bråhögsplatsens läge gör Magnolia Park unikt: Livsmedelsbutik, garage och Systembolag finns i huset. Banker, r e s t a u r a n g e r, badhus, bibliotek, vårdcentral, tandläkare och busstorg ligger som längst 150 meter bort, oftast betydligt kortare sträcka. Tanken är att skapa ett kvarter för människor med en gemensam syn på livskvalitet och en stark vilja att själva utforma sitt boende. Säljargumentet, som har gått hem hos Staffanstorpsborna, lyder du äger, du väljer, du bestämmer. Ledorden är kvalitet, närhet och trygghet. Många villaägare i Staffanstorp står inför ett generationsskifte. Barnen är utflugna och trädgården börjar kännas tung. Man skulle vilja bo i lägenhet. Ändå vill man inte lämna samhället och flytta till staden. Det är här, i Staffanstorp, man har sitt sociala nätverk. Därför behövs bostäder som dem vi erbjuder i Magnolia Park, menar Rolf. Systembolaget har flyttat från undangömd skamvrå till bästa skyltläget. ICA har fått en total make over, liksom torgmiljön kring Bråhögsplatsen. Men det är bara början, lovar Rolf, nu tar Magnolian form! I gatuplan planeras butiks- och näringslokaler på nya kvadratmeter. Vi tror att butiksutbudet finns inom områdena hälsa, välbefinnande, friskvård och skönhet, säger Rolf. Business Port Staffanstorp 5

6 Alis Frukt och Grönt en mötesplats Ali Mohammed är inte bara företagare med Staffanstorp som arena. Han är också ett viktigt bidrag till livet, färgerna och händelserna på Torget. Ett torg utan torghandlare är trist. Mina frukt- och grönsaksstånd gör Torget till en mötesplats, säger Ali, som driver företaget Alis Frukt och Grönt i Staffanstorp. Det finns ett Alis Frukt och Grönt i Lomma också, ett systerbolag som Alis bror driver. Men jag föredrar Staffanstorp, kunderna är trevligare och gladare här, även om Lommaborna verkar äta mer frukt och grönsaker, jämför Ali. Bra service För tretton år sedan kom Ali till Sverige från Kurdistan i norra Irak. Han fick snabbt jobb och såg till att lära sig allt inom branschen frukt och grönt. Att språket, vid sidan om branschkunskapen, är en viktig nyckel, var han införstådd med. Svenska är kanske inte det allra enklaste språket, men han snappade fort upp det. En torghandlare är någon du pratar med, om väder och vind, hälsa och varor, säger Ali och slår ut med armarna. Två trogna, glada, trevliga Staffanstopskunder gör sina inköp av Alis kollega, men går inte ifrån fruktstånden förrän de har bytt några ord med Ali. Är det bättre med din rygg nu? Ja, det var skönt att höra. Vi är så glada att du är tillbaka här! säger damen i sällskapet och ger Ali en stor kram. Ali gillar inte Staffanstorp bara för de trevliga kunderna. Grannen på Torget, det vill säga Rådhuset med hela den kommunala administrationen, har han också bara gott att säga om: De ger bra service. Saker går enkelt och fort. Det är viktigt för mig som företagare. Sedan två år bidrar Ali och hans två kollegor till ett rikare, mer levande centrum. Ibland skiner solen och det är härligt att vara utomhus. Lika ofta arbetar de i bistra vindar eller kalla regndroppar. Sex dagar i veckan under sommarhalvåret och fem dagar i veckan under vintermånaderna. Från nio till sjutton. Lägg därtill mellan två och tre timmars upp- och nedpackning av varorna varje morgon och kväll. Jo, det är långa dagar, fast det är vi vana vid, menar Ali. Företagsflytt till Staffanstorp ett smart strategisk Det var ett inbitet lundaföretag. Vid flytten till större lokaler, 1968, diskuterades inget annat än Lund. Gustavshemsvägen blev den nya adressen. Men när det blev dags igen, drygt 40 år senare, hägrade prisvärd tomtmark och god logistik strax väster om staden. För ett halvår sedan flyttade Champions Mekaniska Verkstad hela sin verksamhet till Staffanstorp, ett strategiskt drag som de inte ångrar. Tomtpriset är en tredjedel av priset i Lund och logistiken är bättre. Här får vi leverans fem dagar i veckan, i Lund bara tre dagar i veckan. Staffanstorp är en knutpunkt, mitt mellan Malmö och Lund. Vi trivs bra här, säger Lars Andersson och Magnus Kamph, som driver Champions Mekaniska Verkstad. Allt inom smide Tomten på Kometvägen, med Räddningstjänsten som granne, mäter nästan 5000 kvadratmeter. Verkstaden, på 1000 kvadratmeter och med imponerande takhöjd, är luftig och ljus. Vi kör helt enkelt in lastbilarna i verkstaden. Det är en fördel att kunna göra fler arbetsmoment under tak, menar Lars. På Champions Mekaniska Verkstad tillverkas allt inom smide. Stålbyggnader, trappor och räcken plus mängder av byggkonstruktioner som den oinvigde varken ser eller tänker på. Företaget har varit underleverantörer till Öresundsbron, Ikea i Helsingborg, ombyggnader av tak på Sturups flygplats och den inre renoveringen av Svedonia, gamla Smörkontrollen, på Skeppsbron i Malmö. Vi är ett doldisföretag, underentreprenörer till jättar som NCC, Peab och JM, förklarar Magnus.

7 Vad är det som tar nio månader? Fråga: Vad är det som tar nio månader? Svar: Att växa från nyöppnat café till populär mötesplats med spännande potential som snart är verklighet! Vad tycker du om BPS? Gunnar Persson, City Gross Här är billigare än i de stora affärerna och bättre! Skriv det i tidningen, uppmanar en man innan han börjar diskutera svenska äpplen, pumpor, clementiner och apelsiner med Ali. strategiskt drag Orderingången påverkades inte av flytten från staden. Champions Mekaniska Verkstad har att göra så det räcker och blir över. I september nyanställdes två personer och det kan bli fråga om fler. Om vi hittar rätt kompetens. De personerna växer inte på träd, kommenterar Lars. Storleken, ett femtontal anställda, passar Lars och Magnus utmärkt. De båda måste ju hänga med i pappersexercisen. I princip all vår försäljning är på upphandling. Det är många timmars skrivjobb, ritningar och mycket papper. Det tror man kanske inte behövs för en smidesverkstad, men då tror man fel. Förresten, varför finns det ingen pappershandel i Staffanstorp? Och ingen järnhandel heller! Det är inget stort problem. Det är nära både till Malmö och till Lund, men det vore ännu ett plus i kanten för S t a ffanstorp om sådant fanns i butiksfloran! säger nykomlingarna från Lund, Lars Andersson och Magnus Kamph på Champions Mekaniska Verkstad. PÅ Café, Pernillas och Åsas café i gamla stationshuset, slog upp portarna strax innan jul i fjol. På få månader utvecklade de verksamheten från café till kombinerat café och lunchrestaurang, skaffade öl- och vinrättigheter, bjöd in hela Staffanstorp till karaokekvällar, schlageraftnar och fest à la 50-tal. Oktoberfesten, för inte så länge sedan, är bara ännu ett bevis på Pernillas och Åsas outtröttliga vilja att locka staffanstorparna från TV-soffan och ut i byn. Nu tar de driftiga damerna över hela den forna stationsbyggnaden. Byggarbetet är redan igång. Här blir ett café, ett lunchställe, en à la carte-restaurang och en bar med dansgolv, berättar Åsa och tillägger att trädgården på baksidan kommer att bjuda på ljuvliga bersåkvällar lagom till dess att nästa sommarsol börjar värma oss. Målet är att allt ska stå klart innan jul. Vi vill ju kunna inviga med julbord! fortsätter Pernilla entusiastiskt. Redan idag ger PÅ Café anställning åt sex personer. Ytterligare två är på väg in. Vad gör då att Åsa och Pernilla lyckas där andra går bet? Ingredienserna i kakan är flera. Två dominerar: konceptet och övertygelsen. Vi har byggt en miljö som påminner mer om bästa vännens kök än om ett café. Det är OK om du spiller. Vår tilltalston till gästerna är i samma anda, blir svaret. Att vi har varandra att bolla med är också viktigt. Det hade varit ganska tufft att dra hela lasset själva, enas ägarduon om. PÅ Café är inte vårt arbete. Det är en livsstil där vi ger allt vi kan av oss själva. Vi ville att folk skulle dansa på Oktoberfesten, då var det upp till oss båda att vara först på dansgolvet, svarar Pernilla. Vi vågar ta för oss och är övertygade om att den platsen finns, fortsätter Åsa, någon annan skulle kanske tveka och fråga sig om Staffanstorp har underlag för ett café, ett lunchställe, en restaurang och en bar till. Vi tar den platsen, utan att fråga. Vi skapar det utrymme vi behöver! Är detta definitionen på entreprenörskap? Klart vi är entreprenörer! Business Port Staffanstorp är en bra satsning Det är enormt viktigt att vi värnar om handeln i kommunen och att vi bäddar för att fler utifrån ska hitta hit. Staffanstorp är ett bra handelsställe med stort utbud och mycket god tillgänglighet. Margareta Pauli M Det är alltid positivt när kommun och näringsliv kan göra gemensam sak och dra åt samma håll. BPS säger dessutom att man vill stödja en positiv social och kulturell utveckling i kommunen, vilket visar på att man har tänkt i ett vidare perspektiv. Bo Andersson, Abba köket Idén med ett näringslivsbolag som ägs gemensamt av kommun och näringsliv, är bra, men BPS måste regelbundet informera oss näringsidkare om sin verksamhet, för att vi ska förstå nyttan och hitta eventuella samarbetspunkter. Johan Gustavsson, Sparbanken Öresund Jag upplever BPS som en mycket positiv brygga mellan kommunen och näringslivet. Man arbetar proaktivt och det känns lätt att föra en nära dialog. Det är också de signaler jag har fått från våra företagskunder. Björn Persson, Vilax AB Vi har länge saknat en länk som BPS mellan näringsliv och kommun. Claes Nilsson gör ett mycket gott arbete. Jag gläds över handelsföreningen, som BPS tog initiativ till att starta. Fler än 50 handlare som samarbetar det har vi inte sett i Staffanstorp förut! Business Port Staffanstorp 7

8 Vad tycker du om BPS? Björn Magnusson, FP Jag uppfattar BPS som en väl fungerande mötesplats för dem som verkar inom Staffanstorps näringsliv. Man fungerar som samordnare, nätverksbyggare och kan snabba på processer. Seija Ahlström, Magnet Mäklarbyrå AB BPS spelar en aktiv roll för näringslivet på orten och förtjänar stor respekt i sin ambition att sätta Staffanstorp på kartan som en central handelsort. Genom Skåneakademier 4-yes ges många företag, inte minst de mindre, tillfälle att spetsa sin kompetens. Sven-Olle Ekstrand, Butik smått och STORT BPS är en vitamininjektion för kommun såväl som för företagare på orten. Jag är övertygad om det medför positiva effekter för alla inblandade parter. Initiativet till handelsföreningen var verkligen bra. Monica Olsson, Mocolony BPS gör mycket för handeln och företagandet i Staffanstorp, som spindeln i nätet mellan kommun, oss som verkar här idag och de som kan komma att verka här i framtiden. I en förlängning gagnar det alla som bor i Staffanstorp. Mikael Börjesson, Staffanstorps Gästgiveri BPS uppmuntrar till företagsamhet och underlättar för oss som driver företag att hitta tillfällen att mötas och bygga nätverk. Små företagare är bra inom sin nisch, men hinner inte engagera sig i den företagssociala biten också. För oss är BPS en verklig fördel. 8 Business Port Staffanstorp Connect Skåne för mer framgångsrika företag och affärsidéer Kanske bär du på innovativa entreprenörstankar. Kanske har du ett moget företag med potential att växa, men som har svårt att komma ur de inkörda hjulspåren. Vet du om att Connect Skåne kan hjälpa dig? Connect startade ursprungligen i Kalifornien, med syfte att hjälpa entreprenörer med unika och potentiella idéer att utveckla sina företag på mer framgångsrika sätt. Connect är en organisation utan vinstintressen. Sedan tolv år finns vi i Sverige och sedan elva år i Skåne. I fjol startade vi även Företagsacceleratorn, en process för att skapa tillväxt i mogna och tillväxtbenägna företag, berättar Jeanette Andersson som ansvarar för Connect Skåne i lundaområdet. Innovativ entreprenör? Entreprenörer som antas till Connect-processen har innovativa affärsidéer. Det kan handla om en ny produkt, ett nytt applikationssätt eller en ny affärsmodell, som ingen jobbar med idag. Innovationen ska ha tillväxtpotential och skalbarhet samt bedömas kunna skapa framtida arbetstillfällen. Entreprenörer kontaktar Connect Skåne för att få tillgång till kompetens, kapital och kontaktnät. Företagsacceleratorn är en process för att skapa tillväxt i mogna men tillväxtbenägna företag. Detta betyder företag som har varit igång ett tag, är väl fungerande och skulle kunna öka intäkterna. Kanske anar man en Vi har ett nära och fungerande samarbete med A r b e t s f ö r m e d- ling, individ- och familjeomsorg och näringsliv, säger Elinor Ridderstråle, enhetschef för Praktikum och rektor på Kometskolan. En betydande del av Praktikums brukare står idag långt från arbetsmarknaden. Genom goda kontakter med näringslivet i Connect Skåne Jeanette Andersson tel , e-post Läs mer på exportmarknad, som man inte vet hur man ska närma sig. Företagsacceleratorn startade I år kommer upp till femton skånska företag att genomgå en process, liknande den för innovativa entreprenörer, men med stöd av nischad specialistkompetens. Fler framgångsrika företag Connect Skåne finansieras huvudsakligen av skånskt näringsliv. Även kommuner kan teckna partneravtal och bidra till finansieringen. Staff a n s t o r p s kommun har tecknat ett sådant avtal med Connect Skåne. Vårt mål är att genom utveckling skapa fler framgångsrika företag i regionen, vilket i sin tur ger fler arbetstillfällen i Skåne. Våra partners och medlemmar arbetar aktivt men ideellt. För antagna entreprenörer och företag är hjälpen kostnadsfri, liksom att få sin affärsidé eller sitt företag prövat för antagning. Välkommen att ta kontakt, säger Jeanette Andersson. Praktikum till hjälp för arbetssökande och företag Praktikum heter idag det som en gång kallades för kommunens arbetsmarknadsenhet. Genom omorganisering och nya personer som knyts till verksamheten, effektiviseras sökandet av praktikplatser, inte bara inom de kommunala verksamheterna, utan också i privata företag. S t a ffanstorp, hoppas Elinor Ridderstråle hitta fler praktikplatser i privata företag och, i en förlängning, även anställning: Att ta emot en praktikant är inte bara ett sätt att öka företagets kapacitet, det bidrar också till samhällsnyttan. Ännu en omorganisation som ligger på Praktikums bord är ett nytt tänkande för högstadieelevernas prao. Idag tar vissa företag emot ett stort antal förfrågningar direkt från elever som vill göra sin prao just där. Jag är inte säker på att det traditionella sättet, två veckor på en och samma arbetsplats, är bästa sätt för eleverna att se och förstå verklighetens arbetsliv. I många andra kommuner arbetar man istället med välorganiserade och genomtänkta studiebesök. Det kan vara en lösning även för Staffanstorp. Dock måste rektorer och studie- och yrkesvägledare vara med på banan, för att det ska gå att genomföra. Det är min förhoppning att ett sådant tillvägagångssätt ska kunna bli verklighet till läsåret 2011/2012, säger Elinor Ridderstråle.

9 K O N K R E D I A - en gps för före t a g a n d e t s slingrande väg Att skapa en konkret och kreativ dialog med kunderna är viktigt för att lyckas med försäljning. Men hur lätt är det att få till den där dialogen? Oftast behövs lite hjälp på traven, säger affärsutvecklare Jenny Arvidsson på Konkredia. Jenny är informatör i grunden. Hon fascineras av möten mellan m ä n n i s k o r, språkets makt och möjligheterna som kan skapas med hjälp av kommunikation. Innan hon rotade sig i Skåne arbetade hon i flera europeiska länder, studerade i Stockholm och praktiserade på Manhattan. Väl tillbaka i Sverige, sögs hon snabbt upp av Telia. Tio år på Telia gav mig en bred kunskap inom försäljning och marknadsföring. Jag har jobbat mycket med är att skapa en fungerande kunddialog i Telias säljkanaler. Att möta kunderna via webb, kundtjänst, i butik eller i återförsäljarledet skiljer sig åt och kräver olika sätta att arbeta, berättar Jenny. I vilken byrålåda ligger marknadsplanen? I mars startade Jenny eget företag och har sitt kontor i Kyrkheddinge. Målet är att hjälpa företag att sälja mer med hjälp av bra marknadsplanering och aktiviteter som ger merförsäljning. Ett halvår efter starten säger hon att det har gått över alla förväntningar. Hon trivs som egen företagare, med friheten att utveckla egna idéer, utan ramar som någon annan har satt ut. Som konsult måste jag se möjligheter som kunderna själva inte ser. Att vara både kreativ och konkret är jätteviktigt annars är det svårt att påvisa nyttan med att anlita mig. Jenny menar att många företag har fullt upp med nuet och vardagen. Tiden till att reflektera kring hur man säljer och vart företaget är på väg hamnar lätt i skymundan. De flesta företag saknar en plan för sin marknadsföring, och de som har en förvarar den i byrålådan. Att arbeta efter en realistisk marknadsplan, istället för med kniven mot strupen, ger många fördelar. En välgjord marknadsplan är som en gps att följa i vardagen och ger en struktur som många saknar. Strukturen i sig frigör kraft att fokusera och planen säkrar att man håller rätt kurs, säger Jenny. Merförsäljning kräver mod Jennys fasta övertygelse är att alla företag kan sälja mer. Både till befintliga kunder, eller genom att hitta helt nya köpare. För att hitta nya målgrupper behöver man känna sina nuvarande kunder väl. Analyserar man sin kundbas kan man hitta tvillingar och branscher som tidigare inte bearbetats. I all försäljning krävs att man jobbar på relationen med kunder och skapar dialog. Alla vet att det är roligare att göra affärer med någon man känner och gillar. Genom att våga vara personlig och verkligen bry sig om kunderna skapas förtroende. Får man förtroendet får man också leverera. Vågar man krypa under skinnet på sina kunder kan man komma långt, lovar Jenny på Konkredia i Kyrkheddinge. Verkstadsgatan Staffanstorp Tel: Business Port Staffanstorp 9

10 Martins Mopedmuseum i Mölleberga Att kliva in i Martins Mopedmuseum, är som att ramla 40 år tillbaka i tiden, rakt in i 1960-talets bensinmack. Blandade dofter av bensin och olja kittlar näsborrarna. Tankautomaten, naturligtvis med handvev i sidan, bär Gulfs stolta emblem på magen. Intill står han som tankkillen, i tidsenlig uniform, för på den tiden var gemene man inte betrodd att manövrera en så komplex apparat. Minns du honom? Pumpen stod en gång i Stora Beddinge, berättar museets intendent Martin Bergkvist. Han fortsätter att peka och berätta, med inlevelse, krydda och entusiasm, om museets cigarettautomat, som han fyndat från Centralstationen i Malmö, om Sveriges fulaste lampa, de lysande plastblommorna, bambinocyklarna och om kondomautomaten: Jag vet inte var den har hängt, men jag minns dem från min ungdom. Man smög dit i hopp om att ingen skulle se en. Nog tusan kom någon man kände förbi just då! Martin går leende fram till en Puch Dakota: Precis en sådan köpte jag själv 1973, i Svedala. Den kostade 2000 kronor, nästan alla pengar jag hade tjänat ihop på mitt första jobb. Min far skällde på mig Martins Mopedmuseum ryms i två hopmonterade lastbilssläp. Här är trångt men ombonat. Flärd och elegans lyser med sin frånvaro. Epokens sanna anda är påtaglig. Dagens bensinmack kan förväxlas med en snabbmatsrestaurang, kiosk, dvd-uthyrare eller jourbutik. Hos Martin är det bensinmack som gäller! Nyckelringssamlingen är imponerande, men många fler finns att hänga upp för visning. Gulfs hela sortiment av dåtidens oljor och dylikt står uppradade på hyllor. Här och var en plåtask innehållande hederliga gamla albyl eller en intakt påse socker från den tiden då Sverige hade ett sockerbolag. Söta pinuppor, som vågar visa låret, gör reklam för biltillbehör. I fönstret står en Mustang Kobra. Framgaffel och lite annat saknas fortfarande, men det som finns på plats är i elegant nyskick. Min son, han är fjorton år, håller på att renovera den. Den kommer att bli verkligt fin, och grabben lär sig mycket, lovar Martin. Granne med museet ligger försörjningen, Martins företag MB Montage, en smidesfirma. Det är Martin som ligger bakom arbeten som portalen till Balders Hage och grindarna vid A r b e t s f ö r- medlingen och Staffanstorpshus. Han har fullt upp från morgon till kväll men aldrig mer än att han tar sig en stund ledigt om du ringer och ber museeintendenten om ett besök. Då öppnar han dörrarna till 60-talets mack och berättar sina historier även för dig! FÖRETAGSGRUPPEN STAFFANSTORP Staffanstorps nätverk nummer 1 Företagsgruppen i Staffanstorp är med sina 250 medlemmar kommunens största nätverk för företagare. Frukostmötena är berömda och därtill alla sociala aktiviteter där det finns möjlighet att knyta värdefulla kontakter. Företagsgruppen vill också främja samarbetet mellan företagen och fungera som en länk mellan företagen och kommunen. Företagsgruppen var en av de drivande när Business Port Staffanstorp bildades och tar genom dess styrelse aktiv del i arbetet för att skapa det bästa av klimat för både nya och etablerade företag i kommunen. Du är välkommen som medlem och därmed få nya kontakter i ditt nätverk. Både när det gäller andra företagare, bankfolk, politiker och kommunala tjänstemän. Medlemsavgiften är endast 295 kronor per år. En bra investering! Ansökningsblankett hittar Du på vår hemsida Solweig Olsson Design AB Södra Lundavägen STAFFANSTORP Tel: , Permanent utställning och atelje Företagsgruppens styrelse har följande sammansättning. Ordförande Jimmy Olsson, publisher. Även ordförande i Business Port Staffanstorp AB. Björn Persson, Vilax AB, Jenny Winkler, SEB, Jörgen Wiberg, Handelsbanken, Monica Smidelik, A&O Konsult AB, Bengt Guldstrand, Kilenkrysset AB, Stefan Svensson, Spegeln, Anitha Sweder-Thorstensson, Bo i Villa AB och Gästabudet AB. Välkommen till nätverket Du också! 10 Business Port Staffanstorp

11 S m a r t a re aff ä rer med varmt hjärta Smarta affärer och varmt hjärta - visst låter det motsägelsefullt. Inte alls, säger Stefan Svensson, chefredaktör på Spegeln, Staffanstorps lokala tidning sedan tretton år. Syns du inte, finns du inte brukar man säga. Det är viktigt att Staffanstorps butiker syns. Därför har medlemmarna i handelsföreningen lägre annonspriser. Kan de synas oftare, drar de ytterligare kunder och ökar sina intäkter. Då ökar även skatteintäkterna. I bästa fall renderar den ökade försäljningen fler arbetstillfällen och i förlängningen ytterligare skatteintäkter, förklarar chefredaktören. Han pekar på ett annat exempel: Business Port Staffanstorp finns med i både Spegeln Staffanstorp och i Stortidningen, med en gratis spalt. Varför? Jo, för att de kontinuerligt kan informera näringslivet i vår kommun och informera om Staffanstorps näringsliv till kringliggande kommuner. Det sänder ut positiva och energiska signaler. Spegeln Staffanstorp är dessutom tabu för utsocknes: Jag släpper inte in exempelvis en stor livsmedelskedja från Malmö eller Lund i Spegeln Staffanstorp. I den tidningen ska endast det lokala utbudet få profilera sig. Övriga är välkomna att annonsera i Stortidningen, som går ut regionalt i flera av våra kringliggande kommuner. Staffanstorps ska erbjuda mer än sova och handla Men ett välmående samhälle behöver mer än drivande industrimän, flitiga företagare och driftiga butiksägare. De ideella föreningarna och organisationerna, inte minst kulturen, är aktörer som måste få synas, men som sällan har feta plånböcker. Om Staffanstorp ska växa så som de styrande politikerna vill, måste det vara ett levande samhälle. Vi som bor här ska kunna göra mer än sova och handla. Därför värnar Spegeln om organisationer som Lions och Rotary, ideella föreningarna och organisationer som Svenska Kyrkan. Sätten vi stöttar på är olika, men syftar alltid till att öka deras resurser. Jag håller min tidning öppen, så att de kan få ut sina budskap, framhåller Stefan. Vi är på rätt väg På frågan vad kalaset kostar, svarar Stefan att det inte kostar något: Det kommer igen. Man får vad man ger. Lägre annonspris ger fler och flitigare annonsörer. Att skriva om kulturevenemang eller ungdomsidrott höjer tidningens läsvärde. Jag har sänkt priset och låtit känslorna vara med i större utsträckning. Ändå anser jag mig vara finansiellt driven och jag månar om mina intäkter. Spegeln är en del i ett stort maskineri. Butikerna, invånarna, föreningslivet och kommunapparaten är andra delar. När maskineriet väl börjar snurra, blir det bara bättre och bättre. Vi är många i S t a ffanstorp som har förstått detta. Vi bor i en av Sveriges bästa kommuner och jobbar tillsammans, var och en på sitt sätt, för att den ska bli ännu bättre, roligare och livligare. Vi är på rätt väg! Vår modell för näringlivsutveckling bygger på samverkan och nätverkande att göra saker tillsammans med andra aktörer är en styrka. Michael Sandin Kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp Business Port Staffanstorp 11

12 Vad tycker du om BPS? Magnus Lunderquist, KD BPS är en fantastisk sak, jättebra med ett samlat forum för alla som verkar i Staffanstorp. Man kan vinna mycket av varandra och många kontakter knyts. Resultatet av det arbete man kan se hittills är gott. Kjell Jönsson, SPI Givetvis ska en kommun som vår ha denna form av verksamhet. En anställd VD som håller i trådarna mellan kommun och företag är rätt väg att gå. Från SPI:s sida anser vi att BPS ska få den ekonomiska stöttning som behövs för att locka hit fler företag. Karin Stansgård, Allmogegården Gullåkra Jag och mitt företag är med i Skåneakademier 4-yes, som BPS samordnar i Staffanstorp. Det är ett fantastiskt tillfälle för att bygga nätverk och samtidigt utveckla min och medarbetarnas kompetens på olika områden. Bengt Pettersson, Bengts Konditori Vad gör en turist i Staffanstorp? Turism för lätt tankarna till palmer och varma stränder, eller metropoler med gigantiskt utbud. Vem turistar i Staffanstorp? Vad gör man som turist i Staffanstorp? Till stranden med palmerna kan du inte åka varje gång du behöver en stunds andrum. Att turista i sin egen hembygd kan vara en verklig aha-upplevelse, säger Mats Johansson, kultur- och fritidsstrateg i Staffanstorps kommun. Mats är en av dem som har inventerat turismutbudet inom kommungränserna. Broschyrerna Upptäck hur nära och Närmare än nära är två exempel på små, användarvänliga guider, när du vill upptäcka din hembygds naturpärlor och utflyktsmål. Broschyrerna finns att hämta på Medborgarkontoret, i Rådhusets foajé. Upptäck hur nära Mats inventering visar att S t a ffanstorp bjuder både kultur, rekreation och events: Vi har bibliotek, konsthall, gallerier och museer, organisationer och föreningar som aktivt arbetar för kulturen. Lägg därtill Jakriborg, som med sin spännande arkitektur drar turister både från övriga Sverige och från utlandet. Broschyren Upptäck hur nära stoppar du lätt i fickan när du vill utforska de unika beträdorna mellan Tottarp och Djurslöv, kommunens natursköna och cykelvänliga landskap, de uråldriga mossarnas mystik, stråken längs åarna, där fågellivet frodas, eller motionsslingorna som omges av ängar, dammar och träddungar. Motionsslingan vid Gullåkra mosse är elljusupplyst, kvalitetssäkrad och handikappanpassad med mycket hög standard, berättar Mats. Events, som Bonnamarknaden, Kulturnatten eller folkkära vänortsbesök, är en nisch som Mats tror på och vill utveckla: Det viktiga är att kommun, näringsliv och föreningsliv satsar tillsammans. Då lyfter vi varandra. S t a ffansvallen, till exempel, är stort nog att hysa större evenemang. Dialogen mellan de olika aktörerna lever och jag är säker på att den kommer att ge resultat. Uppåkra är på riktigt I över 1000 år har Uppåkras bördiga mylla vilat på unika skatter. Rätt skött blir UAC, Uppåkra Arkeologiska Center, en identitetsoch visionsbärare för hela kommunen. Genom att bilda en stiftelse med tunga, seriösa aktörer som Region Skåne, Lunds Universitet, Lunds stift, Staffanstorps kommun och S t a ffanstorpshus AB, har man säkrat förutsättningarna för att UAC ska utvecklas och frodas. Uppåkra är inte ett jippo som har byggts upp enligt hur vi tror att det kan ha sett ut. Det är en liveföreställning. Här händer hela tiden något och det är på riktigt, framhåller Mats. S t a ffanstorps kommun erbjuder ingen palmskuggad solstol, men smultronställena finns, alldeles inpå oss, gratis, varje gång du behöver den där minisemestern på en timme eller en dag. BPS draghjälp för att få igång en handelsförening igen var perfekt. Under mina snart 35 år i Staffanstorp har jag sett mer än en handelsförening födas och försvinna. Andan i föreningen idag är positiv och entusiastisk. Jag hoppas verkligen att det fortsätter så. Helene Öhman, FP Satsningar på företag är mycket värdefulla. Business Port Staffanstorp är och blir en viktig aktör i kommunen. Vi håller lokaler till företag. Jimson AB Södra Lundavägen Staffanstorp 12 Business Port Staffanstorp

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Öppet 365. dagar om året. Vision för Centrumtorget

Öppet 365. dagar om året. Vision för Centrumtorget klar vec Vi ut Upplevelser, handel och kultur i centrum Öppet 365 Vision för Centrumtorget Allt du behöver på nära håll dagar om året Lommas centrum växer så det knakar. En jämn ström av nya Lommabor har

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39

KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 KONTOR FÖR MINDRE FÖRETAG MED STOR POTENTIAL TORSHAMNSGATAN 35 & 39 NORDICFORUM TORSHAMNSGATAN 35 & 39 2 OM NORDICFORUM Kraftig tillväxt, idérikedom och gemensamma mål. nordicforum erbjuder de förutsättningar

Läs mer

Utveckla ditt företag i Hedemora

Utveckla ditt företag i Hedemora Utveckla ditt företag i Hedemora Inger Wilstrand, VD Hedemora Näringsliv AB Attraktiva Hedemora Ett näringsliv som präglas av engagemang och bredd I Hedemora går det ett företag på var tionde invånare.

Läs mer

Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö

Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö Miljö & Energi Höj värdet på huset Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö i samarbete med IVT värmepumpar och Rotek Två starka aktörer i samverkan gör dig som husköpare till vinnare Det ska vara

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 545 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 545 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

ETT KONTOR UTÖVER DET VANLIGA HagaBlue är en oslagbar kontorsfastighet på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Här erbjuds ljusa och rymliga lokaler med

ETT KONTOR UTÖVER DET VANLIGA HagaBlue är en oslagbar kontorsfastighet på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Här erbjuds ljusa och rymliga lokaler med ETT KONTOR UTÖVER DET VANLIGA HagaBlue är en oslagbar kontorsfastighet på Råsundavägen i Haga Norra, Solna. Här erbjuds ljusa och rymliga lokaler med unik takhöjd, i flera fall med fantastiska takterrasser

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020

SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 SÅ FÅR VI TURISMEN I SKÅNE ATT VÄXA! STRATEGISK PLAN FÖR TURISM- OCH BESÖKSNÄRINGEN I SKÅNE ÅR 2020 Under hösten 2011 inledde Tourism in Skåne ett omfattande arbete med att samla politiker och besöksnäring

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 159, Vasastan 499 kvm. Fin lokal med utsikt över Brunnsviken

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 159, Vasastan 499 kvm. Fin lokal med utsikt över Brunnsviken Fin lokal med utsikt över Brunnsviken Yta: 499 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Getingen 15 Sidan 1 (5) Om lokalen Trevlig kontorslokal i Hagastaden! Planlösning Från Sveavägen 159, på 4

Läs mer

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter

Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Kistas Hjärta Tre fantastiska fastigheter mitt i Kista med rum för möjligheter Pulserar av liv. Kista växer så det knakar, pulserar av liv och allt fler företag upptäcker fördelarna med att etablera sig

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Larsberg Centrum - Lidingö Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Framtidens mötesplats Hälsa. Tillsammans John Mattsons mål är att skapa en mötesplats på Lidingö där hållbarhet, hälsa och närservice är

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 166, Vasastan 151 kvm. Färdigt att flytta in i anrika Wenner-Gren Center.

STOCKHOLMS INNERSTAD. Sveavägen 166, Vasastan 151 kvm. Färdigt att flytta in i anrika Wenner-Gren Center. Färdigt att flytta in i anrika Wenner-Gren Center. Yta: 151 kvm Typ av lokal: Kontor Fastighetsbeteckning: Ormträsket 10 Sidan 1 (6) Planlösning Trevligt kontor med en öppen planlösning. Nyrenoverade ytskikt

Läs mer

Medborgarmöte för ICA Storgatan Svedala 15:11, Svedala tätort, Svedala kommun

Medborgarmöte för ICA Storgatan Svedala 15:11, Svedala tätort, Svedala kommun 2012-11-07 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte för ICA Storgatan Svedala 15:11, Svedala tätort, Svedala kommun Bom Dnr.12.063 Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.18.00-20.00, 2012-11-06

Läs mer

22 punkter för fler växande företag i Örebro

22 punkter för fler växande företag i Örebro Örebro 22 punkter för fler växande företag i Örebro Vi tror att Örebro kommun kan göra mycket mer än idag, men inte allt. När vi får möjligheten att leda Örebro kommun tänker vi bjuda in alla som vill

Läs mer

alla vill ha sjöutsikt

alla vill ha sjöutsikt 1 770 personer i tomtkö och alla vill ha sjöutsikt Ödeshögs Mekaniska, en pigg 19-åring Lärlingsutbildning ska ge fler svetsare Internetförsäljning sätter Ödeshög på kartan Trehörnasjön 1 770 personer

Läs mer

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm!

Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Ta steget till eget. Vi hjälper dig att förverkliga din dröm! Kan din idé bli till ett företag? Hos NyföretagarCentrum i Carlshamn får du kostnadsfri, konfidentiell och personlig rådgivning när du vill

Läs mer

GENOM HENNES ÖGON. Spelet utgår ifrån: Torget

GENOM HENNES ÖGON. Spelet utgår ifrån: Torget GENOM HENNES ÖGON I detta spel möter du spöket av en ung kvinna som tar dig på en vandring genom de äldre delarna av Staffanstorp. Spelet utgår ifrån: Torget Spelet är skapat tillsammans med Hembygdsföreningen.

Läs mer

Nya företagare behöver goda råd

Nya företagare behöver goda råd Nya företagare behöver goda råd En bättre Vi start ger en bättre start Vår uppgift är att ge alla som vill starta eget bästa möjliga förutsättningar för att lyckas! NyföretagarCentrums Vi förmedlar uppgift

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Mycket mer än nya hus

Mycket mer än nya hus Mycket mer än nya hus Hur kan vi skapa platser där människor verkligen vill bo och leva? Vi tror inte att det räcker att bygga fina lägenheter. Genom fokus på samhällsnytta, omtanke och långsiktighet vill

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD

BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD BRF LOMMA LÄGE Bofakta 6,2 TAKHÖJD Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR

ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR ALLT DU BEHÖVER VETA OM ETT MEDLEMSKAP I SHR VÄLKOMNA TILL DET ROLIGASTE VI VET! Vi jobbar i en fantastiskt rolig och spännande bransch och vi kan varje år räkna in många nya medlemmar. Restauranger och

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan

Omöjligt. 19-22 nov. Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan Omöjligt Det entreprenöriella universitetet presenterar stolt Entreprenörskapsveckan 19-22 nov Entreprenörskapsveckan är en del av Global Entrepreneurship Week. tisdag 19 nov Invigning och Open innovation

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

file://c:\documents and Settings\saca01\Lokala inställningar\temp\notese33295\~we...

file://c:\documents and Settings\saca01\Lokala inställningar\temp\notese33295\~we... Page 1 of 5 Ser nyhetsbrevet konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Till hemsidan Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera Företagarlunch 10 april Den alltid lika välbesökta företagarlunchen arrangeras

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Projektet har bl.a. bidragit till att en vacker lekstuga blivit verklighet på Laxön. Projektägare: Destination Älvkarleby, ideell förening Projektledare: Sanna

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR Ett nytt skräddarsytt hus med charmen hos ett gammalt. Det var Ann-Sofie och Johan Lyckows önskemål när familjen växte. När de gick på visningar föll valet snabbt på Trivselhus.

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM

Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM Låt oss få presentera; THE:SHOWROOM STOCKHOLM BAKGRUND Stockholm är en mötesplats för att skapa nya kontakter och därmed finna nya kunder och klienter. Det är här både stora och små inredningsprojekt tar

Läs mer

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven.

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. Stor klädkammare. Och altaner med både morgon- och kvällssol. Caroline

Läs mer

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen FÖR FÖRETAG SOM VILL VÄXA Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro och minskar segregation och utanförskap. Med denna

Läs mer

Väljer du att ta bilen finns det gott om parkeringsplatser i området, exempelvis inomhus i parkeringsgaraget.

Väljer du att ta bilen finns det gott om parkeringsplatser i området, exempelvis inomhus i parkeringsgaraget. Alviks Torg. En fantastisk Alvik oas nära mälaren. alviks torg är en ny stadsdel sedan början på 90-talet, alldeles utanför tullarna. Här finns idag cirka 6 000 arbetsplatser. Det är ett område för dig

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg

Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Anteckningar från Kommunberedningen den 14-15 januari, Falkenberg Närvarande: Mats Eriksson, Carl-Fredrik Graf, Henrik Erlingsson, Ann Charlotte Stenkil, Eva Borg, Liselott Bensköld Olsson, Per Persson,

Läs mer

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand

SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND. Projektnamn: Unga Ess. Projektägare: Leader Skånes Ess. Projektledare:Veronika Ekstrand SLUTRAPPORT UNGA ESS PROJEKTLEDARE VERONIKA EKSTRAND Projektnamn: Unga Ess Projektägare: Leader Skånes Ess Projektledare:Veronika Ekstrand Journalnummer:SJV 2009-4452 Innehållsförteckning Projektidé och

Läs mer

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11 Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11 BESKRIVNING Cederströms Slinga, 196 kvm Modern och rymlig lokal med högt i tak

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Nykvarnspartiets VALLISTA 2014

Nykvarnspartiets VALLISTA 2014 Nykvarnspartiets VALLISTA 2014 En presentation av våra kandidater inför valet till Nykvarns kommunfullmäktige En politik för Nykvarn i tiden, för framtiden! Vår utgångspunkt är att kommunalpolitik till

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s Från kontor till modern funkis Luise Ljungby och Rasmus Kjær hade bott mitt emot det gamla kontoret som tillhörde Århus universitet i ett år när det blev till salu. Trots att de bara hade bott i sitt dåvarande

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Ett nytt sätt att shoppa i kristianstad

Ett nytt sätt att shoppa i kristianstad Ett nytt sätt att shoppa i kristianstad ett spännande tillskott till handeln i Kristianstad KRISTIANSTAD HAR ALLTID VARIT KÄNT FÖR BRA OCH SPÄNNANDE SHOPPING. Historiskt sett har vi attra- herat många

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Bostäder och framtidens Väsby

Bostäder och framtidens Väsby Väsbymoderaten Tidning från Moderaterna i Upplands Väsby, #1, 2014 Ansvarig utgivare: Christer Derger Bostäder och framtidens Väsby I vårt Väsby ska alla ha möjlighet att förverkliga drömmen vi vill bygga

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

PÅ GRÖN KVIST. Jobb åt frigivna en god affär för sociala företag. Bli kvitt ditt spelberoende

PÅ GRÖN KVIST. Jobb åt frigivna en god affär för sociala företag. Bli kvitt ditt spelberoende Kriminalvårdens personaltidning nummer 4 september 2013 PÅ GRÖN KVIST Jobb åt frigivna en god affär för sociala företag» Det var skönt att vara tillbaka i Kriminalvården efter att ha överdoserat med fiske

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag April 2008. Läs mer på sidan 6 Aktuellt med försäljning av Vinddraget Etablerande och ägande av industrifastigheter på Viared har varit ett sätt för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) att vara en katalysator på industriområdet. Stimulera

Läs mer

Vision Ljungby Södra Sveriges Business Arena

Vision Ljungby Södra Sveriges Business Arena Vision Ljungby Södra Sveriges Business Arena År 2020 - Företagen Som En Enande Kraft Företagen Vi har en entreprenörsanda där vi växer tillsammans och som utvecklar såväl företag, ledare som medarbetare.

Läs mer