Specialistbutik bär frukt i form av ökad produktivitet och högre intäkter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Specialistbutik bär frukt i form av ökad produktivitet och högre intäkter"

Transkript

1 Microsofts infrastrukturoptimering Fallstudie av kundlösning Specialistbutik bär frukt i form av ökad produktivitet och högre intäkter Översikt Land eller område: USA Bransch: Detaljhandel specialistbutik Kundprofil Jamba Juice, som har sin bas i Emeryville, Kalifornien, erbjuder smoothies gjorda av färsk frukt samt hela måltider och snacks. Jamba Juice har över 700 butiker, varav fler än 500 ägs och drivs av företaget. Företagets situation Jamba Juice behövde effektivisera sina processer och införa bättre funktioner för kommunikation mellan butiks- och regionchefer, så att de kunde bli mer effektiva och på så sätt öka vinsten. Lösning Företaget tecknade ett ECAL-avtal (Enterprise-klientåtkomstlicens) med Microsoft och driftsatte produkter som Microsoft Office SharePoint Server 2007 för bättre processer och kommunikation i arbetsflödet. Fördelar Ökad produktivitet hos anställda Bättre affärsanalyser Sänkta kostnader Ökad försäljning Genom att samla och distribuera korrekt och uppdaterad information i vår Microsoft-integrerade miljö kan Jamba Juice vidta åtgärder som säkrar ökad totalvinst. Robert Notte, vice VD för IT, Jamba Juice Jamba Juice ledande leverantör av hälsosam snabbmat och dryck såg den ekonomiska nedgången som ett tillfälle att utvärdera sin verksamhet och förbättra effektiviteten. Företaget beslöt att investera i integrerade tekniska verktyg för att kunna driva butikerna effektivare och underlätta kommunikationen. Jamba Juice tecknade därför ett ECAL-avtal med Microsoft, vilket ledde till att de sparade 50 procent på programvarukostnader, och driftsatte produkter som Microsoft Office SharePoint Server 2007 och Microsoft Office PerformancePoint Server Företaget har redan sett förbättringar i produktiviteten och förväntar sig kunna öka sin affärsanalyskapacitet för bättre beslutsfattning. Totalt sett beräknar Jamba Juice att Microsoft-produkterna ska leda till ökad vinst genom bättre kundservice och sänkta driftskostnader.

2 Situation Jamba Juice serverar äkta fruktsmoothies och andra nyttiga snacks till hungriga kunder över hela USA. Företaget har haft en stadig tillväxt och arbetar med målsättningen att öppna fler butiker. Från och med mars 2009 har Jamba Juice över 700 butiker, varav fler än 500 ägs av företaget medan resterande ägs av franchisetagare. En del Jamba Juicebutiker hittar du i traditionella shoppingområden medan andra finns inhysta i livsmedelsaffärer och på flygplatser. Finanskrisen tvingade företaget att minska tillväxten, utvärdera sina processer och leta efter effektivare rutiner, med målet att dessa åtgärder ska hjälpa Jamba Juice nå större framgångar när ekonomin vänder uppåt igen. Beslutsfattarna i verksamheten ansåg att ny teknik i alla Jamba Juice-butiker kunde vara ett sätt att uppnå ökad produktivitet och därmed ökad vinst. Butikschefer i synnerhet står inför tuffa försäljningsmål som är särskilt svåra att uppnå i dagens ekonomiska klimat, berättar Jeff Weinstein, chef för verksamhetsutveckling hos Jamba Juice. Och de har ibland tvingats arbeta hårt för att nå målen utan de tekniska resurser som skulle vara till god hjälp för dem. Det har varit svårt för butikschefer hos Jamba Juice att hitta den information som behövs för att driva butikerna på ett effektivt sätt. I företagets nätverksenhet lagrades en mapp som kallades "originaldokument" och som alla hade tillgång till. Den här mappen innehöll över dokument som butikschefer behövde för den dagliga verksamheten, med allt från användarhandböcker för utrustning och butikens kataloger till skatteblanketter och marknadsföringsanvisningar. Varje eller varannan vecka skickade Jamba Juiceledningen ut nödvändig information till butikerna genom att placera den i den här mappen med originaldokument. Det var en krånglig och opålitlig rutin utan versionskontroll, säger Jeff Weinstein. Cheferna fick leta igenom all information utan att kunna kontrollera om det dokument de hittade var det rätta eller hade uppdaterats. Behov av affärsanalyser Butikscheferna hade dessutom svårt att hitta tid till att manuellt uppdatera butikens vinstoch förlustrapporter och annan viktig information som deras distrikts- eller regionchefer behövde. Varje vecka ägnade de en till två timmar åt att samla in och skriva in den information Jamba Juice behövde i affärsanalyssyften. Men inte ens när informationen fanns i Jamba Juice-systemet kunde de anställda vara säkra på integriteten för den insamlade informationen, eftersom siffrorna inte stämde överens mellan butikens och företagets resurser. Att samla in affärsanalyser på företagsnivå om allt från hur populär en viss smoothievariant var till regionala försäljningstrender blev svårare på grund av blandningen av företagsägda och franchiseägda butiker. Saker och ting blir komplicerade när det finns flera typer av ägarförhållande eftersom det då finns olika typer av teknik, förklarar Robert Notte, vice VD för IT hos Jamba Juice. Men det är otroligt viktigt att genomföra dataanalyser för att upptäcka trender och avgöra hur dessa ska hanteras och göra det bästa av beteendemönster som kan urskiljas hos våra kunder. Den typen av affärsanalyser ger oss information inför marknadsföringsbeslut, som att göra reklam för vissa menyalternativ på vissa marknader och/eller under en viss tidsperiod. Vi kan vara mer strategiska i den totala försäljningen och marknadsföringen. Ineffektiv kommunikation Jamba Juice såg även att det fanns utrymme för förbättringar i kommunikationen mellan

3 företagets administrativa kontor och butikerna. Låt oss säga att Jamba Juice erbjuder cateringtjänster till verksamheter som skolor eller företag och dessa vill ha ett större antal smoothies till ett evenemang. Problemet är att våra butiker saknar programvara för hantering av kundrelationer som behövs vid försäljning av cateringtjänster och leveranser, berättar Jeff Weinstein. Robert Notte tillägger: Det finns ingen klar trevägskommunikation mellan kunderna, våra butiksanställda och huvudkontor. När en kund ringer noterar den butiksanställde beställningen på papper och skriver sedan in den i butikens försäljningsterminal (POSterminal). Den butiksanställde måste sedan skriva ut och faxa in beställningen och fakturan till Jamba Juices huvudkontor. Det kan ibland vara oklart i vilket skede av hanteringen en cateringbeställning eller tillhörande faktura finns, något som medför många telefon- och faxsamtal mellan våra huvudkontor och butiker, fortsätter Robert Notte. Bristen på arbetsflödesprocesser resulterade också i förvirring när butikerna behövde extra underhåll av el och VVS. Huvudkontoren och butikerna skickade fakturorna med vanlig post och det var alltid oklart vem som skulle skicka fakturan till leverantören. Den här osäkerheten ledde till att det gick åt mycket tid att reda ut fel, godkänna fakturor osv. Bristen på fasta rutiner och konsekvens vid betalning till leverantörer inbjöd till stora förbättringar, påpekar Robert Notte. I allmänhet kunde det vara kämpigt för de butiksanställda på grund av bristen på överskådlighet mellan Jamba Juices olika företagsavdelningar. Det uppstår svårigheter när de olika avdelningarna vill främja sina prioriteringar, få fram sin viktiga information och ställa sina egna krav på företagets butiksanställda. En butikschefs viktigaste ansvar är att ta hand om kunderna och medarbetarna för att bygga upp butikens verksamhet, säger Jeff Weinstein. När flera olika företagsavdelningar ber dem införa nya produkter, rutiner och kampanjer blir butikscheferna överbelastade. Som exempel lanserade Jamba Juice nyligen havregrynsgröt på menyn i sina butiker. Det här tillägget på menyn innebar att butikscheferna fick ändra butikens anordningar, lära upp medarbetarna och leda den inledande kampanjen för och sedan sälja havregrynsgröt på ett tillfredsställande sätt. Samma vecka kan personalavdelningen på Jamba Juice ha begärt att butikscheferna skulle ändra rutinen för hur de administrerade de anställdas förmåner, samt ha ombetts ändra sättet de skickade in begäran om underhållsarbete på. De olika företagsavdelningarna kunde inte veta att deras krav sammanföll med krav från andra avdelningar. Vi behövde få överblick över vad vi (som företag) skickade ut till butikerna och vad vi krävde av våra medarbetare, berättar Jeff Weinstein. Totalt sett ville Jamba Juice minimera tiden som butikscheferna fick ägna åt aktiviteter som inte var kopplade till kunderna för att istället kunna fokusera på kundservicen. Lösning Jamba Juice beslöt att det var dags att investera i ny teknik och uppdatera den befintliga IT-kapaciteten. Företaget ansåg att det var logiskt att införa system och processer som kunde hjälpa företaget uppnå större framgångar så snart ekonomin vände uppåt igen precis som en fiskare skulle reparera och putsa på båten i dåligt väder. När vädret blir bra igen är inte fiskaren bara redo; med de förbättringar han gjort på sin båt och utrustning kan han fånga mer fisk än någonsin förut, fastslår Robert Notte. Vi anser att vi med rätt teknik kan lyckas på

4 Med tillgång till Office SharePoint Server 2007-kapacitet kan våra anställda på fältet och deras chefer lära av varandra och åtgärda eventuella problem på ett mer förebyggande sätt. Robert Notte, vice VD för IT, Jamba Juice samma sätt och uppnå ökad vinst och högre produktivitet hos de anställda i framtiden. Jamba Juice utvärderade sina teknikalternativ och bestämde sig för att välja en integrerad miljö baserad på Microsoft produkter. Vi använde Microsoft-verktyg även innan ekonomin föll, och vi visste att vi ville utnyttja mycket mer av Microsofts breda produktutbud, säger Robert Notte. Finanskrisen var ett utmärkt tillfälle för oss att se över våra manuella rutiner, brist på arbetsflöden och affärsanalysproblem och införa nya funktioner med Microsofts produkter. Företaget påbörjade processen när ECALavtalet med Microsoft signerades i december Avtalet valdes för sitt breda produktutbud. ECALs fortsatta utrymme för uppgraderingar spelade en viktig roll i beslutet att välja just det avtalet, minns Robert Notte. Det var billigare för oss att välja avtalet än att köpa alla licenser vi behövde, för att sedan stå inför samma problem igen om två tre år. Dessutom föredrog företaget möjligheten att kunna sprida ut kostnaderna som beräknades i förväg över tre år istället för att betala hela licenskostnaden direkt. Driftsättning av internportal När licensavtalet var klart kunde Jamba Juice börja planera och driftsätta programvara. Företaget använde Microsoft Office SharePoint Server 2007 som bas för JambaNet en intern portal som lanserades i december Den inledande delen av portalen innehåller funktioner som väderprognoser, så att butikscheferna kan se en lokal femdygnsprognos och anpassa personalbehov och inventarier efter de förväntade förhållandena. (Ju bättre väder desto mer personal och produktingredienser behövs det för att möta efterfrågan.) Portalen innehåller också funktioner för all kommunikation mellan butiker och företagets huvudkontor, företagets kontaktuppgifter och central tillgång till andra webbplatser och program som medarbetarna använder ofta. Till exempel finns en länk till webbplatserna där man beställer kontorsmaterial, får ersättning för utlägg och ser resultaten från provköpare (Mystery Shopper), som är en tjänst från tredje part där en anonym person agerar kund i olika Jamba Juice-butiker och bedömer de delar av kundservicen som företaget anser är viktigast för deras fortsatta affärsframgångar. Jamba Juice använder dessutom portalen till att fokusera på viktiga meddelanden som skickas ut till hela företaget. Den kan användas till att lansera nya produkter och marknadsföringskampanjer och uppmärksamma särskilda insatser av individer, butiker och distrikt, samt till att dela med sig av feedback från kunder och butikers bästa rutiner. Portalen innehåller även rapporter som chefer i butik, distrikt, region eller på företagsnivå använder, inklusive vinst- och förlustrapporter, arbetsrapporter och annat. Cheferna har nu den nödvändiga information som behövs för butikerna och en översiktsbild över sin butiks försäljning, varukostnader, löner och arbete, berättar Jeff Weinstein. Uppgradering av meddelandesystem Tack vare sitt licensavtal kan Jamba Juice nu uppgradera flera delar av sin befintliga infrastruktur och på så sätt utnyttja nya funktioner och IT-hanteringens effektivitet. Företaget har påbörjat ett pilotprojekt som inbegriper Microsoft-produkter och en del ny maskinvara i en handfull butiker. Om allt går som förväntat planerar Jamba Juice att starta driftsättningen i hela företaget i maj 2009 och uppgradera alla sina företagsägda butiker före slutet av oktober När vi har bevisat affärsförmånerna med att

5 Microsoft-lösningarna som vi driftsätter kommer att leda till ökade kunskaper hos medarbetarna och flera kommer följa rutinerna, vilket hjälper oss att höja såväl hastigheten som kvaliteten på våra tjänster. Robert Notte, vice VD för IT, Jamba Juice uppgradera kommer vi uppmuntra franchisebutikerna att göra samma sak. Från och med april 2009 är Jamba Juice halvvägs i sin uppgradering till Microsoft Exchange Server Företaget har installerat en serverdator för sin affärsmiljö och en annan för sina företagsägda butiker. Det finns ungefär 200 företags- och fälthanteringskonton och över butikskonton, eftersom alla företagsägda butiker har två postlådor. Vi har skaffat maskinvaran och håller på att bygga upp den nya Exchange Server 2007-miljön, berättar Robert Notte. När testningen har genomförts kommer vi att migrera alla våra företagsägda butiker, vilket troligen sker före slutet av juni Funktioner i framtiden Jamba Juice genomför ett pilottest av Microsofts Forefront Client Security och planerar att införa det i alla de företagsägda butikerna. Med Forefront Client Security får vi ett mer kompakt antivirusprogram jämfört med McAfee och andra märken, förklarar Robert Notte. Företaget har dessutom omfattande planer på att effektivisera driften med hjälp av arbetsflödesprocesser som stöds av Office SharePoint Server I planerna ingår till exempel att upprätta en arbetsflödesprocess för catering och en för hantering av betald ledighet. I tillägg planeras faktureringsprocedurer i Microsofts affärsprogramsystem Dynamics GP. Jeff Weinstein berättar: En av våra prioriteringar för de närmaste månaderna är att medarbetarna ska kunna använda Office SharePoint Server 2007-systemet så att det blir enklare för dem att hantera kundrelationer och utöka cateringverksamheten. Jamba Juice planerar också att installera en central kalenderhantering så att alla butiks- och fältaktiviteter samlas och ingår i arbetsflödesprocesserna. Vi vill koppla ihop all kommunikation som skickas från vårt huvudkontor ut till butikerna genom en central kalender så att alla får en överblick över vad som pågår. På så sätt kan vi samarbeta om att stödja, istället för att överlasta, våra anställda i fältet med vår information och olika förfrågningar, säger Jeff Weinstein. Ett annat mål är mer informationsdelning genom att flytta de pappersbaserade loggarna över butiksaktiviteter till Office SharePoint Server 2007-portalen. Vid skiftbyte i butiken ska de anställda ange relevant information om vad som inträffat under arbetspasset så att nästa skift får snabb tillgång till nödvändig information. Det kan vara uppgifter om utrustning, produktingredienser eller en kund. Genom att införa Office SharePoint Server kapacitet för våra anställda i butikerna kan vi hjälpa både dem och distrikts- och regioncheferna att bli mer medvetna om vad som pågår i butikerna, att lära av varandra och åtgärda problem i god tid, förklarar Robert Notte. Affärsanalyser är ett annat område som Jamba Juice arbetar för att förbättra, med stöd från Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 och Office SharePoint Server Med informationspaneler och varningsfunktioner får de anställda en tydlig och lättolkad framställning av respektive butiks prestationer jämfört med andra butiker, regioner, tidigare månader, år osv. För chefer och anställda som behöver det innehåller affärsanalysfunktionerna även djupgående analysfunktioner. Företaget har dessutom beslutat att utbildning är ytterligare ett område som behöver förbättras, nu när Jamba Juice har infört alla lösningarna för affärsproduktivitet. Alla anställda hos företaget måste

6 Något som tog 15 minuter för en butikschef att hitta förut tar nu bara några sekunder utan minsta tvekan om att det är rätt version. Jeff Weinstein, chef för verksamhetsutveckling, Jamba Juice exempelvis enligt lagen delta i utbildning om trakasserier på arbetsplatsen. Jamba Juice tvingas betala anställda för att gå till närmaste butik för kontorsmaterial, bibliotek eller hem eftersom de anställda för närvarande inte kommer åt utbildningsvideon från butikens personalutrymmen. Det finns en stor mängd utbildningsmaterial som vi vill att de anställda ska kunna komma åt med en webbläsare direkt i butiken, säger Robert Notte. Förutom utbildning som är lagstadgad kommer vi kunna lägga upp instruktionsfilmer som visar anställda hur de ska använda ny programvara eller rengöra ny utrustning. Företaget planerar att använda Microsoft Office Communications Server 2007 och Office Live Meeting-funktionerna till att arrangera och spela in utbildningstillfällen och sedan göra dem tillgängliga via Office SharePoint Server Fördelar Jamba Juice genomför omfattande förbättringar för att höja effektiviteten och hoppas att detta ska löna sig när ekonomin svänger uppåt igen. Företaget fortsätter införa åtgärder som kommer sänka driftskostnader, effektivisera processer, förbättra affärsanalyser och hjälpa till att höja försäljningskapaciteten. Vi skaffar oss de verktyg vi behöver för att planera och genomföra mer effektivt, anser Robert Notte. Microsoft-lösningarna som vi driftsätter kommer att leda till ökade kunskaper hos medarbetarna och flera kommer följa rutinerna, vilket hjälper oss att höja såväl hastigheten som kvaliteten på våra tjänster. Ökad produktivitet hos de anställda Jamba Juice-medarbetare har redan upptäckt att de kan ägna mindre tid i butikens bakre utrymmen, borta från kunderna. Nu kan de till exempel hitta de dokument de behöver eftersom mappen "originaldokument" inte finns längre. Istället använder butikscheferna företagssökfunktionerna i Office SharePoint Server Vi gick igenom all dokumentation och kunde kassera hälften, till stor del genom att ta bort gamla versioner, berättar Jeff Weinstein. Sedan flyttade vi den återstående och korrekta informationen över på JambaNet så att de anställda kan söka snabbt och enkelt efter det de behöver. Något som tog 15 minuter för en butikschef att hitta förut tar nu bara några sekunder utan minsta tvekan om att det är rätt version. De anställda kommer dessutom att ägna mycket mindre tid åt manuella rutiner. Tidigare tvingades butikscheferna ägna upp till 15 timmar i veckan åt administrativa uppgifter. Vi avser få ut så mycket som möjligt av funktionerna i Office SharePoint Server 2007 och minska timmarna till hälften, fortsätter Jeff Weinstein. Vi kommer spara tid som tidigare inte gav något mervärde. Istället kan de anställda ägna tiden åt människor genom att utbilda teammedlemmar och bygga upp verksamheten. Om vi multiplicerar 5 10 timmar av bättre investerad tid per vecka med 500 butikschefer och 52 veckor blir det en mycket klar vinst. Förbättrad affärsanalys Jamba Juice håller på att införa en informationspanel på JambaNet som visar butikschefer deras status i förhållande till viktiga prestationsindikatorer (KPI). På varje startsida visas en översikt över de siffror som är viktigast för Jamba Juice och som vi använder när vi utvärderar en chefs prestationer, förklarar Jeff Weinstein. När som helst kan butikscheferna visa hur deras butik ligger till. De vet också att deras distrikts- och regionchefer, samt företagsledningen, ser samma information, vilket underlättar när en distriktschef talar med en butikschef om att fokusera på rätt målsättningar. Nu när företaget har större tillgång till affärsanalyserna kan vi fatta bättre beslut om allt från skifthantering till rutiner vid personalbefordran. Att samordna och

7 Mer information Om du vill veta mer om Microsofts produkter och tjänster kan du kontakta Microsofts informationscenter på (800) I Kanada kontaktar du Microsofts kanadensiska informationscenter på (877) Kunder som är döva eller har nedsatt hörsel kan kontakta Microsoft på texttelefon (TTY/TDD) på (800) i USA eller (905) i Kanada. Utanför USA och Kanada kontaktar du ditt lokala Microsoft-kontor. Om du vill få information via Internet kan du gå till: Om du vill veta mer om Jamba Juices produkter och tjänster kan du ringa (510) eller gå till webbplatsen: distribuera korrekt, uppdaterad information i vår integrerade Microsoft-miljö ger alla (även enskilda butikschefer) användbar och tillförlitlig statusinformation som hjälper distriktschefer att sätta krav på butikscheferna och Jamba Juice att vidta åtgärder som säkrar större vinster totalt, säger Robert Notte. Minskade kostnader och ökad försäljning På Jamba Juice anser vi att vår investering i Microsoft-produkter hjälper till att minska driftskostnaderna. Jag beräknar att vi kommer spara 50 procent på programvarukostnader över sex år genom att vi ingått ECAL-avtalet, förklarar Robert Notte. Och besparingarna bara fortsätter. Även småsaker leder till större besparingar. Till exempel använder vi mindre papper och vi har minskat våra fraktkostnader. Dessutom hittar vi sätt så att de anställda kan få mer gjort på jobbet så att vi inte behöver betala dem för att ägna extra tid åt exempelvis utbildning. Företaget inför dessutom verktyg som medarbetarna behöver för att öka försäljningsmöjligheterna i butiken. Enbart genom att förenkla catering-arbetsflödet med mer konsekvens, mindre manuellt arbete och mer effektivitet, uppmuntras butikerna att ta på sig mer catering-uppdrag utifrån eftersom det är lättare att ta hand om det, förklarar Robert Notte. Och djupgående analysfunktioner leder till mer försäljning eftersom varje butik kan identifiera vilka tider Programvara och tjänster Produktportfölj för Microsoft-servrar Microsoft Exchange Server 2007 Microsoft Office Microsoft Office Communications Server 2007 det är mest/minst handel och anpassa personalbehov och inköp därefter. Den här typen av översikt hjälper också cheferna att identifiera och agera vid möjligheter till mer vinst. Microsofts infrastrukturoptimering Med infrastrukturoptimering kan du bygga en säker, lätthanterad och dynamisk kärn-itinfrastruktur som kan sänka de totala ITkostnaderna, utnyttja resurser bättre och bli en strategisk tillgång för verksamheten. Modellen för infrastrukturoptimering med grundläggande, standardiserade, rationaliserade och dynamiska nivåer, utvecklades av Microsoft med hjälp av branschens bästa metoder och Microsofts egna erfarenheter av företagskunder. Modellen för infrastrukturoptimering ger ett ramverk för systemmognad som är flexibelt och lätt att använda som måttstock på teknisk kapacitet och affärsvärde. Mer information om Microsofts infrastrukturoptimering finns på: Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 Microsoft Office SharePoint Server 2007 Microsoft Forefront Microsoft Forefront Client Security Microsoft Dynamics Microsoft Dynamics GP Den här fallstudien är endast avsedd som information. MICROSOFT LÄMNAR INGA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I DET HÄR DOKUMENTET. Dokumentet publicerades i april 2009

Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning

Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning Windows Azure Fallstudie av kundlösning Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning Översikt Land eller region: Indien Bransch: it Kundprofil tillhandahåller tjänster

Läs mer

Medieföretag uppnår förbättrat samarbete och ökad effektivitet med hjälp av standardiserad portallösning

Medieföretag uppnår förbättrat samarbete och ökad effektivitet med hjälp av standardiserad portallösning Microsoft Office Fallstudie av kundlösning Medieföretag uppnår förbättrat samarbete och ökad effektivitet med hjälp av standardiserad portallösning Översikt Land eller område: USA Bransch: Media och underhållning

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Bättre tillsammans. Förbättra kundrelationshanteringen med:

Bättre tillsammans. Förbättra kundrelationshanteringen med: Bättre tillsammans Förbättra kundrelationshanteringen med: Microsoft Dynamics CRM 3.0 2007 Microsoft Office system Windows Vista Microsoft Exchange Server 2007 Öka kraften och effektiviteten i Microsoft

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Olika avtalsformer vid köp av Microsoftlicenser

Olika avtalsformer vid köp av Microsoftlicenser Olika avtalsformer vid köp av Microsoftlicenser - ett samtal om vilka möjligheter som finns inom respektive avtalsform Henrik Byström Kundansvarig Microsoft Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Microsoft

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 ExFlow AX Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 Innehåll Översikt... 2 Import av fakturor... 4 Matchning mot inköpsorder...

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

Lathund för webbshop

Lathund för webbshop Lathund för webbshop Ocay.se version 2014-12 Nu har vi lanserat nya ocay.se och därför släpper vi en ny guide för hur sidan används. Även om mycket uppdaterats layoutmässigt och under skalet kommer mycket

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7 ANVIA MOLNET inhemska molntjänster för företag 24/7 Anvia Molnet VISSTE DU ATT ÖVER HÄLFTEN AV FÖRETAGEN I FINLAND ANVÄNDER MOLNTJÄNSTER? Anvia Molnet är en tjänst avsedd för finländska företag. Via tjänsten

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

Uppgjord av - Prepared by: Karina Duvinger

Uppgjord av - Prepared by: Karina Duvinger Mia Lenman 2010-09-13 Användargrupp 20 2.0 1(12) Mia Lenman 2010-09-13 Användargrupp 20 2.0 2(12) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Användning av pristyper... 3 3. Artiklar och prissättning...

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se Kom i gångg g Med Staples Netshop www.staplesnetshop.se Välkommen till vår Internetbutik Staples Netshop! För att effektivisera dina inköp lägger vi stor vikt på att erbjuda smarta lösningar inom logistik,

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Avgifter Exempelförening

Uppdaterad: 2014-03-18. Avgifter Exempelförening Uppdaterad: 2014-03-18 Avgifter Exempelförening 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår

Läs mer

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET LDC Roland Månsson 2001-02-20 Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET Bakgrund Ett beslut om att avveckla bl a AppleTalk-routingen inom LUNET är fattat och kommer att verkställas 15 januari

Läs mer

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-04

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-04 IT -chef 05-07-26 1(5) Landstingsstyrelsen Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-04 Kundperspektivet Landstingets IT-Service, LIS, har två övergripande uppdrag: Ansvara för drift, förvaltning och

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt.

Produkten ska vara enkel att förstå och använda. Viktigt är att produkten kan förvaras på ett säkert och praktiskt sätt. Inlämning steg 2 2.1 Beställaren vill lansera produkten som effektiv, praktisk, miljövänlig och framför allt ergonomisk. En analys av produktens livscykel har gjort. Livscykeln har delats in i olika steg

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen. Examensarbetaren: Avan Omar Ismail. Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB

KRAVSPECIFIKATION. Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen. Examensarbetaren: Avan Omar Ismail. Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB KRAVSPECIFIKATION Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen DATUM Examensarbetaren: Avan Omar Ismail 1 2 KRAVSPECIFIKATION Innehållsförteckning 1.Inledning...5

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

JoicePhone Installationsmanual

JoicePhone Installationsmanual JoicePhone Installationsmanual - 1 - Innehållsförteckning Krav på hårdvara...2 Installation av program...2 Hur man använder JoicePhone...9 Användargränssnitt...10 Att ringa samal...12 Lägga till kontakter...12

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

FileMaker Server 13. Guiden Installation av nätverksinställningar

FileMaker Server 13. Guiden Installation av nätverksinställningar FileMaker Server 13 Guiden Installation av nätverksinställningar 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

Brian Woltz, ägare och fysioterapeut, Parkway Physiotherapy

Brian Woltz, ägare och fysioterapeut, Parkway Physiotherapy Agenda Vårt företag är mycket bättre skyddat än tidigare. Windows Small Business Server 2011 Essentials har gjort oss trygga att utnyttja effektiva lösningar som fjärråtkomst utan att ge avkall på säkerheten.

Läs mer

FileMaker Server 14. Guiden Installation över nätverk

FileMaker Server 14. Guiden Installation över nätverk FileMaker Server 14 Guiden Installation över nätverk 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är

Läs mer

Kom igång med internetbanken företag. Så gör du.

Kom igång med internetbanken företag. Så gör du. Kom igång med internetbanken företag. Så gör du. Välkommen till internetbanken företag Med internetbanken får du en bra överblick över företagets samlade affärer, ekonomisk information i realtid och funktioner

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för godkännande av leverantörsfakturor Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och

Läs mer

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler.

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler. Om Bool Bool föddes våren 2008 med väldigt tydliga mål redan från början. Vi skulle helt enkelt bli marknadsledande på portallösningar på Microsoft SharePoint i Sverige. Situationen var spännande för det

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

Välkommen. Den här guiden visar enkelt hur Kundservice på internet fungerar, hur du hittar och hur du använder olika funktioner.

Välkommen. Den här guiden visar enkelt hur Kundservice på internet fungerar, hur du hittar och hur du använder olika funktioner. Välkommen Kundservice på internet är alltid öppet. Du gör dina GE Money Bank-ärenden när du vill och där du vill; hemma, på jobbet, från sommarstugan. Vi kan också svara på dina frågor som du skickar som

Läs mer

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION SERVICEHANTERING Gör det lönsamt att tillhandahålla överlägsen kundservice. Fördelar: Öka företagets produktivitet genom att skapa en högeffektiv arbetsmiljö för servicepersonalen

Läs mer

Låt företaget växa med tillförsikt

Låt företaget växa med tillförsikt Låt företaget växa med tillförsikt Håll igång företaget och få det att växa Oavsett om ett företag skapar widgets, säljer tjänster eller flyttar varor är det beroende av sin personal. Personalen är i sin

Läs mer

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system

Usability Partners. World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system World Usability Day 2012 Användbarhet av finansiella system En eye-tracking studie på fyra av Sveriges storbankers webbplatser. Bakgrund 8 november 2012 är utsett till World Usability Day av UPA (Usability

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 MATS REIVANT ERFARENHETER FRÅN BYTE AV LÖNESYSTEM

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 MATS REIVANT ERFARENHETER FRÅN BYTE AV LÖNESYSTEM ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 MATS REIVANT ERFARENHETER FRÅN BYTE AV LÖNESYSTEM 2014-10-29 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. 1 Agenda» En liten tankeövning» Scenariot» Exempel

Läs mer

Användarmanual Elevdator

Användarmanual Elevdator Användarmanual Elevdator UBG Elev-PC Introduktion Innehållsförteckning 1 GENERELL INFORMATION... 2 1.1 Garanti och försäkring... 2 1.2 Innehåll i datorpaket... 2 2 TIPS FÖR ANVÄNDNING AV DIN DATOR... 2

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

Swedbank Kundupplevelse av elektronisk faktura

Swedbank Kundupplevelse av elektronisk faktura Swedbank Kundupplevelse av elektronisk faktura Kundtjänst för Fakturamottagare: Internetbanken 0771-97 75 12 Telefonbanken 0771-22 11 22 Förfallodag = Dag då betalningen är mottagaren tillhanda. Elektroniska

Läs mer

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: FÖR INTELLIGENT SCANNING Med SimplifyScan kan användarna enkelt scanna in och och distribuera dokument vart som helst i nätverket, direkt från ett Sharp

Läs mer

Axalon Office Connector

Axalon Office Connector Axalon Office Connector Produkten åtgärdar Brister i integrationen mellan Office och SharePoint. Använda samma dokumentmallar i Office som i SharePoint. Att finna lagringsplats för dokument bland SharePoints

Läs mer

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation

360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010. Magnus Larsson, Software Innovation 360 Infrastruktur - 360 v.4.1 & SharePoint 2010 Magnus Larsson, Software Innovation Agenda 360 Grundinstallation 360 Avancerad installation 360 & Microsoft OneNote 360 Features installation 360 Grundinstallation

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel

du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 40 du&co 3 2009 Packat och klart du&co hjälper dig att bli bäst på distanshandel 6 tips för bättre e-handel Fixar fotoalbum på distans Bättre överblick med katalog Så hjälper Posten dig du&co 3 2009 41

Läs mer

Så beställer du via ny och enkel e-handel

Så beställer du via ny och enkel e-handel Så beställer du via ny och enkel e-handel Nu lanseras Martin & Serveras nya e-handel. Bättre sökfunktion, utökad produktinformation, detaljerad leveranskalender, tydlig bristhantering och modern layout.

Läs mer

Internetbanken. Öppet alla dagar dygnet runt

Internetbanken. Öppet alla dagar dygnet runt Internetbanken Öppet alla dagar dygnet runt Internetbanken för företag är öppen dygnet runt och du når den via alla datorer som har en webbläsare och internetuppkoppling på kontoret, hos konsulten, hemma

Läs mer

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness

Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness www.pwc.se/mybusiness Allt samlat på ett och samma ställe En användarmanual för vår affärsplattform MyBusiness MyBusiness version: 2.5 2014-12-22 Förenkla din arbetsdag med MyBusiness Tillgängligt från

Läs mer

Trender inom dokumenthantering.

Trender inom dokumenthantering. Dokumenthantering Lön & personal Patent Säkerhet Telefoni Trender inom dokumenthantering. Hinder mot effektiva och säkra dokumentflöden i svenska bolag I svenska bolag hanteras stora mänger information

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Booking, Dispatch and Tracking system. birssi.net

Booking, Dispatch and Tracking system. birssi.net Booking, Dispatch and Tracking system Birssi.net har utvecklats i samarbete med yrkesmänniskor från taxi-branschen och drar nytta av modern teknologi. Ett av målen med Birssi.net är att ge taxiförmedlings-centralen

Läs mer

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera!

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net

Läs mer

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network!

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network! Integrerade tjänster Skicka Välkommen till InExchange Network! Innehåll Logga in... 2 Skickade fakturor... 3 Sök efter och ta fram skickade fakturor... 3 Hur sammanställer jag en rapport på skickade fakturor?...

Läs mer

De t Mobil Tim gl as e t

De t Mobil Tim gl as e t Det Mobila Timglaset Det mobila timglaset Det mobila timglaset är framtaget för att öka förståelsen för hur en organisation påverkas och kan höja sin effektivitet genom att införa mobil ärendehantering.

Läs mer

Översikt av kapitlet. Ge databasen ett lösenord. Förhindra ändringar av koden i databasen

Översikt av kapitlet. Ge databasen ett lösenord. Förhindra ändringar av koden i databasen Översikt av kapitlet Ge databasen ett lösenord Förhindra ändringar av koden i databasen 10 Säkraochdelaut information I detta kapitel kommer du att få lära dig att: Tilldela ett lösenord till en databas.

Läs mer

Praktiska råd vid upphandling av IT-system

Praktiska råd vid upphandling av IT-system Upphandling av PA- Lönesystem Praktiska råd vid upphandling av IT-system Upphandling av PA- Lönesystem Hur lär man sig att göra rätt? Genom att göra misstag och lära sig av dem Det finns genvägar Lär av

Läs mer

Guide för LKAB:s Telefoniportal

Guide för LKAB:s Telefoniportal Guide för LKAB:s Telefoniportal TDC Sverige AB http://lkab.tdconline.se Innehållsförteckning 1 Logga in 3 2 Första sidan Top menyer 3 3 Att titta på och beställa mobiltelefoner och tillbehör 4 4 Att checka

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens Fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor Välkommen! Att skicka kundfakturor via banken innebär ett effektivt sätt att jobba och

Läs mer

Uppdaterad: 2013-12-12. Lathund. Avgifter via E-bokföringen

Uppdaterad: 2013-12-12. Lathund. Avgifter via E-bokföringen Uppdaterad: 2013-12-12 Lathund Avgifter via E-bokföringen 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF

Läs mer

SKOLDATORKONCEPT. Skoldatorkoncept i fyra kommuner och ett gymnasium. 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB

SKOLDATORKONCEPT. Skoldatorkoncept i fyra kommuner och ett gymnasium. 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB SKOLDATORKONCEPT 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB i fyra kommuner och ett gymnasium Detta dokument har tagits fram på uppdrag av styrelsen för Konsult och Service och beskriver skoldatorkoncepten inom

Läs mer

Produktöversikt BIsmart

Produktöversikt BIsmart Produktöversikt för BIsmart Innehåll Vad är BIsmart?... 2 Hur fungerar BIsmart?... 3 Vad behövs för att använda BIsmart... 4 Vad ingår i BIsmart?... 4 Artikelförsäljning... 5 Inköp... 5 Kundreskontra...

Läs mer

Microsoft Dynamics NAV 2015

Microsoft Dynamics NAV 2015 Microsoft Dynamics NAV 2015 Business Solutions Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm Innehåll 3 Dynamics NAV 2015 för tablets 4 Förbättrad användarupplevelse

Läs mer

lösningar som hjälper arbetslag att samarbeta tillsammans i SharePoint

lösningar som hjälper arbetslag att samarbeta tillsammans i SharePoint lösningar som hjälper arbetslag att samarbeta tillsammans i SharePoint DEN STÖRSTA UTMANINGEN INOM FÖRETAGSLEDNING Ett företag som vill hålla sig i framkanten måste effektivt planera och följa sin strategi.

Läs mer

Ny version av Exder 2001-11-05.

Ny version av Exder 2001-11-05. Sida 1 av 5 Ny version av Exder 2001-11-05. En ny release med antalsmässigt färre nyheter än vanligt - men inte desto mindre viktig för många kunder. Nyheterna i stora drag Avprickning av utleveranser

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

System 800xA Smart Client

System 800xA Smart Client System 800xA Smart Client Med Smart Client kan du ägna dig åt att analysera data istället för spendera tid på att samla in den Visst skulle fler inom ditt företag ha nytta av den produktions- och processinformation

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Flytta dina befintliga mappar och filer till Office365 och OneDrive for Business Först vill vi bara nämnda att det idag finns 2 varianter av OneDrive. Den ena

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Produktbilaga. Fördelar med LärSjälv. Tjänsterna

Produktbilaga. Fördelar med LärSjälv. Tjänsterna Produktbilaga Fördelar med LärSjälv Undervisningen sker i ditt eget tempo när du har tid, lust och behov Du får intressant och inspirerande utbildning Förtesten säkerställer att du bara behöver lära dig

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Härryda kommun Vi är drygt 34 000 invånare och befolkningen ökar. Yta: 290 kvadratkilometer. Det är tre mil från den östra gränsen till den västra. Hälften av ytan

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Att tämja odjuret mobil fildelning

Att tämja odjuret mobil fildelning White paper Fil- och nätverkstjänster Att tämja odjuret mobil fildelning Vem låter du hantera företagets resurser? Mobil filåtkomst och delning är rykande hett, och håller på att bli en absolut nödvändighet

Läs mer

Underhåll av webbshopsmodul i excellence PRO butik

Underhåll av webbshopsmodul i excellence PRO butik Kort bekrivning av webbplatsens grundfunktioner Webbshoppen består av en Internetapplikation som körs på Windows Internet Information Server. Hela webbshopen jobbar online mot excellence PRO butiks databas.

Läs mer

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide

Panda. Antivirus Pro 2013. Snabbstartguide Panda Antivirus Pro 2013 Snabbstartguide Viktigt! På cd-fodralet hittar du Aktiveringskoden som du aktiverar produkten med. Förvara den på ett säkert ställe. Om du köpte produkten på Internet, så har du

Läs mer