Specialistbutik bär frukt i form av ökad produktivitet och högre intäkter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Specialistbutik bär frukt i form av ökad produktivitet och högre intäkter"

Transkript

1 Microsofts infrastrukturoptimering Fallstudie av kundlösning Specialistbutik bär frukt i form av ökad produktivitet och högre intäkter Översikt Land eller område: USA Bransch: Detaljhandel specialistbutik Kundprofil Jamba Juice, som har sin bas i Emeryville, Kalifornien, erbjuder smoothies gjorda av färsk frukt samt hela måltider och snacks. Jamba Juice har över 700 butiker, varav fler än 500 ägs och drivs av företaget. Företagets situation Jamba Juice behövde effektivisera sina processer och införa bättre funktioner för kommunikation mellan butiks- och regionchefer, så att de kunde bli mer effektiva och på så sätt öka vinsten. Lösning Företaget tecknade ett ECAL-avtal (Enterprise-klientåtkomstlicens) med Microsoft och driftsatte produkter som Microsoft Office SharePoint Server 2007 för bättre processer och kommunikation i arbetsflödet. Fördelar Ökad produktivitet hos anställda Bättre affärsanalyser Sänkta kostnader Ökad försäljning Genom att samla och distribuera korrekt och uppdaterad information i vår Microsoft-integrerade miljö kan Jamba Juice vidta åtgärder som säkrar ökad totalvinst. Robert Notte, vice VD för IT, Jamba Juice Jamba Juice ledande leverantör av hälsosam snabbmat och dryck såg den ekonomiska nedgången som ett tillfälle att utvärdera sin verksamhet och förbättra effektiviteten. Företaget beslöt att investera i integrerade tekniska verktyg för att kunna driva butikerna effektivare och underlätta kommunikationen. Jamba Juice tecknade därför ett ECAL-avtal med Microsoft, vilket ledde till att de sparade 50 procent på programvarukostnader, och driftsatte produkter som Microsoft Office SharePoint Server 2007 och Microsoft Office PerformancePoint Server Företaget har redan sett förbättringar i produktiviteten och förväntar sig kunna öka sin affärsanalyskapacitet för bättre beslutsfattning. Totalt sett beräknar Jamba Juice att Microsoft-produkterna ska leda till ökad vinst genom bättre kundservice och sänkta driftskostnader.

2 Situation Jamba Juice serverar äkta fruktsmoothies och andra nyttiga snacks till hungriga kunder över hela USA. Företaget har haft en stadig tillväxt och arbetar med målsättningen att öppna fler butiker. Från och med mars 2009 har Jamba Juice över 700 butiker, varav fler än 500 ägs av företaget medan resterande ägs av franchisetagare. En del Jamba Juicebutiker hittar du i traditionella shoppingområden medan andra finns inhysta i livsmedelsaffärer och på flygplatser. Finanskrisen tvingade företaget att minska tillväxten, utvärdera sina processer och leta efter effektivare rutiner, med målet att dessa åtgärder ska hjälpa Jamba Juice nå större framgångar när ekonomin vänder uppåt igen. Beslutsfattarna i verksamheten ansåg att ny teknik i alla Jamba Juice-butiker kunde vara ett sätt att uppnå ökad produktivitet och därmed ökad vinst. Butikschefer i synnerhet står inför tuffa försäljningsmål som är särskilt svåra att uppnå i dagens ekonomiska klimat, berättar Jeff Weinstein, chef för verksamhetsutveckling hos Jamba Juice. Och de har ibland tvingats arbeta hårt för att nå målen utan de tekniska resurser som skulle vara till god hjälp för dem. Det har varit svårt för butikschefer hos Jamba Juice att hitta den information som behövs för att driva butikerna på ett effektivt sätt. I företagets nätverksenhet lagrades en mapp som kallades "originaldokument" och som alla hade tillgång till. Den här mappen innehöll över dokument som butikschefer behövde för den dagliga verksamheten, med allt från användarhandböcker för utrustning och butikens kataloger till skatteblanketter och marknadsföringsanvisningar. Varje eller varannan vecka skickade Jamba Juiceledningen ut nödvändig information till butikerna genom att placera den i den här mappen med originaldokument. Det var en krånglig och opålitlig rutin utan versionskontroll, säger Jeff Weinstein. Cheferna fick leta igenom all information utan att kunna kontrollera om det dokument de hittade var det rätta eller hade uppdaterats. Behov av affärsanalyser Butikscheferna hade dessutom svårt att hitta tid till att manuellt uppdatera butikens vinstoch förlustrapporter och annan viktig information som deras distrikts- eller regionchefer behövde. Varje vecka ägnade de en till två timmar åt att samla in och skriva in den information Jamba Juice behövde i affärsanalyssyften. Men inte ens när informationen fanns i Jamba Juice-systemet kunde de anställda vara säkra på integriteten för den insamlade informationen, eftersom siffrorna inte stämde överens mellan butikens och företagets resurser. Att samla in affärsanalyser på företagsnivå om allt från hur populär en viss smoothievariant var till regionala försäljningstrender blev svårare på grund av blandningen av företagsägda och franchiseägda butiker. Saker och ting blir komplicerade när det finns flera typer av ägarförhållande eftersom det då finns olika typer av teknik, förklarar Robert Notte, vice VD för IT hos Jamba Juice. Men det är otroligt viktigt att genomföra dataanalyser för att upptäcka trender och avgöra hur dessa ska hanteras och göra det bästa av beteendemönster som kan urskiljas hos våra kunder. Den typen av affärsanalyser ger oss information inför marknadsföringsbeslut, som att göra reklam för vissa menyalternativ på vissa marknader och/eller under en viss tidsperiod. Vi kan vara mer strategiska i den totala försäljningen och marknadsföringen. Ineffektiv kommunikation Jamba Juice såg även att det fanns utrymme för förbättringar i kommunikationen mellan

3 företagets administrativa kontor och butikerna. Låt oss säga att Jamba Juice erbjuder cateringtjänster till verksamheter som skolor eller företag och dessa vill ha ett större antal smoothies till ett evenemang. Problemet är att våra butiker saknar programvara för hantering av kundrelationer som behövs vid försäljning av cateringtjänster och leveranser, berättar Jeff Weinstein. Robert Notte tillägger: Det finns ingen klar trevägskommunikation mellan kunderna, våra butiksanställda och huvudkontor. När en kund ringer noterar den butiksanställde beställningen på papper och skriver sedan in den i butikens försäljningsterminal (POSterminal). Den butiksanställde måste sedan skriva ut och faxa in beställningen och fakturan till Jamba Juices huvudkontor. Det kan ibland vara oklart i vilket skede av hanteringen en cateringbeställning eller tillhörande faktura finns, något som medför många telefon- och faxsamtal mellan våra huvudkontor och butiker, fortsätter Robert Notte. Bristen på arbetsflödesprocesser resulterade också i förvirring när butikerna behövde extra underhåll av el och VVS. Huvudkontoren och butikerna skickade fakturorna med vanlig post och det var alltid oklart vem som skulle skicka fakturan till leverantören. Den här osäkerheten ledde till att det gick åt mycket tid att reda ut fel, godkänna fakturor osv. Bristen på fasta rutiner och konsekvens vid betalning till leverantörer inbjöd till stora förbättringar, påpekar Robert Notte. I allmänhet kunde det vara kämpigt för de butiksanställda på grund av bristen på överskådlighet mellan Jamba Juices olika företagsavdelningar. Det uppstår svårigheter när de olika avdelningarna vill främja sina prioriteringar, få fram sin viktiga information och ställa sina egna krav på företagets butiksanställda. En butikschefs viktigaste ansvar är att ta hand om kunderna och medarbetarna för att bygga upp butikens verksamhet, säger Jeff Weinstein. När flera olika företagsavdelningar ber dem införa nya produkter, rutiner och kampanjer blir butikscheferna överbelastade. Som exempel lanserade Jamba Juice nyligen havregrynsgröt på menyn i sina butiker. Det här tillägget på menyn innebar att butikscheferna fick ändra butikens anordningar, lära upp medarbetarna och leda den inledande kampanjen för och sedan sälja havregrynsgröt på ett tillfredsställande sätt. Samma vecka kan personalavdelningen på Jamba Juice ha begärt att butikscheferna skulle ändra rutinen för hur de administrerade de anställdas förmåner, samt ha ombetts ändra sättet de skickade in begäran om underhållsarbete på. De olika företagsavdelningarna kunde inte veta att deras krav sammanföll med krav från andra avdelningar. Vi behövde få överblick över vad vi (som företag) skickade ut till butikerna och vad vi krävde av våra medarbetare, berättar Jeff Weinstein. Totalt sett ville Jamba Juice minimera tiden som butikscheferna fick ägna åt aktiviteter som inte var kopplade till kunderna för att istället kunna fokusera på kundservicen. Lösning Jamba Juice beslöt att det var dags att investera i ny teknik och uppdatera den befintliga IT-kapaciteten. Företaget ansåg att det var logiskt att införa system och processer som kunde hjälpa företaget uppnå större framgångar så snart ekonomin vände uppåt igen precis som en fiskare skulle reparera och putsa på båten i dåligt väder. När vädret blir bra igen är inte fiskaren bara redo; med de förbättringar han gjort på sin båt och utrustning kan han fånga mer fisk än någonsin förut, fastslår Robert Notte. Vi anser att vi med rätt teknik kan lyckas på

4 Med tillgång till Office SharePoint Server 2007-kapacitet kan våra anställda på fältet och deras chefer lära av varandra och åtgärda eventuella problem på ett mer förebyggande sätt. Robert Notte, vice VD för IT, Jamba Juice samma sätt och uppnå ökad vinst och högre produktivitet hos de anställda i framtiden. Jamba Juice utvärderade sina teknikalternativ och bestämde sig för att välja en integrerad miljö baserad på Microsoft produkter. Vi använde Microsoft-verktyg även innan ekonomin föll, och vi visste att vi ville utnyttja mycket mer av Microsofts breda produktutbud, säger Robert Notte. Finanskrisen var ett utmärkt tillfälle för oss att se över våra manuella rutiner, brist på arbetsflöden och affärsanalysproblem och införa nya funktioner med Microsofts produkter. Företaget påbörjade processen när ECALavtalet med Microsoft signerades i december Avtalet valdes för sitt breda produktutbud. ECALs fortsatta utrymme för uppgraderingar spelade en viktig roll i beslutet att välja just det avtalet, minns Robert Notte. Det var billigare för oss att välja avtalet än att köpa alla licenser vi behövde, för att sedan stå inför samma problem igen om två tre år. Dessutom föredrog företaget möjligheten att kunna sprida ut kostnaderna som beräknades i förväg över tre år istället för att betala hela licenskostnaden direkt. Driftsättning av internportal När licensavtalet var klart kunde Jamba Juice börja planera och driftsätta programvara. Företaget använde Microsoft Office SharePoint Server 2007 som bas för JambaNet en intern portal som lanserades i december Den inledande delen av portalen innehåller funktioner som väderprognoser, så att butikscheferna kan se en lokal femdygnsprognos och anpassa personalbehov och inventarier efter de förväntade förhållandena. (Ju bättre väder desto mer personal och produktingredienser behövs det för att möta efterfrågan.) Portalen innehåller också funktioner för all kommunikation mellan butiker och företagets huvudkontor, företagets kontaktuppgifter och central tillgång till andra webbplatser och program som medarbetarna använder ofta. Till exempel finns en länk till webbplatserna där man beställer kontorsmaterial, får ersättning för utlägg och ser resultaten från provköpare (Mystery Shopper), som är en tjänst från tredje part där en anonym person agerar kund i olika Jamba Juice-butiker och bedömer de delar av kundservicen som företaget anser är viktigast för deras fortsatta affärsframgångar. Jamba Juice använder dessutom portalen till att fokusera på viktiga meddelanden som skickas ut till hela företaget. Den kan användas till att lansera nya produkter och marknadsföringskampanjer och uppmärksamma särskilda insatser av individer, butiker och distrikt, samt till att dela med sig av feedback från kunder och butikers bästa rutiner. Portalen innehåller även rapporter som chefer i butik, distrikt, region eller på företagsnivå använder, inklusive vinst- och förlustrapporter, arbetsrapporter och annat. Cheferna har nu den nödvändiga information som behövs för butikerna och en översiktsbild över sin butiks försäljning, varukostnader, löner och arbete, berättar Jeff Weinstein. Uppgradering av meddelandesystem Tack vare sitt licensavtal kan Jamba Juice nu uppgradera flera delar av sin befintliga infrastruktur och på så sätt utnyttja nya funktioner och IT-hanteringens effektivitet. Företaget har påbörjat ett pilotprojekt som inbegriper Microsoft-produkter och en del ny maskinvara i en handfull butiker. Om allt går som förväntat planerar Jamba Juice att starta driftsättningen i hela företaget i maj 2009 och uppgradera alla sina företagsägda butiker före slutet av oktober När vi har bevisat affärsförmånerna med att

5 Microsoft-lösningarna som vi driftsätter kommer att leda till ökade kunskaper hos medarbetarna och flera kommer följa rutinerna, vilket hjälper oss att höja såväl hastigheten som kvaliteten på våra tjänster. Robert Notte, vice VD för IT, Jamba Juice uppgradera kommer vi uppmuntra franchisebutikerna att göra samma sak. Från och med april 2009 är Jamba Juice halvvägs i sin uppgradering till Microsoft Exchange Server Företaget har installerat en serverdator för sin affärsmiljö och en annan för sina företagsägda butiker. Det finns ungefär 200 företags- och fälthanteringskonton och över butikskonton, eftersom alla företagsägda butiker har två postlådor. Vi har skaffat maskinvaran och håller på att bygga upp den nya Exchange Server 2007-miljön, berättar Robert Notte. När testningen har genomförts kommer vi att migrera alla våra företagsägda butiker, vilket troligen sker före slutet av juni Funktioner i framtiden Jamba Juice genomför ett pilottest av Microsofts Forefront Client Security och planerar att införa det i alla de företagsägda butikerna. Med Forefront Client Security får vi ett mer kompakt antivirusprogram jämfört med McAfee och andra märken, förklarar Robert Notte. Företaget har dessutom omfattande planer på att effektivisera driften med hjälp av arbetsflödesprocesser som stöds av Office SharePoint Server I planerna ingår till exempel att upprätta en arbetsflödesprocess för catering och en för hantering av betald ledighet. I tillägg planeras faktureringsprocedurer i Microsofts affärsprogramsystem Dynamics GP. Jeff Weinstein berättar: En av våra prioriteringar för de närmaste månaderna är att medarbetarna ska kunna använda Office SharePoint Server 2007-systemet så att det blir enklare för dem att hantera kundrelationer och utöka cateringverksamheten. Jamba Juice planerar också att installera en central kalenderhantering så att alla butiks- och fältaktiviteter samlas och ingår i arbetsflödesprocesserna. Vi vill koppla ihop all kommunikation som skickas från vårt huvudkontor ut till butikerna genom en central kalender så att alla får en överblick över vad som pågår. På så sätt kan vi samarbeta om att stödja, istället för att överlasta, våra anställda i fältet med vår information och olika förfrågningar, säger Jeff Weinstein. Ett annat mål är mer informationsdelning genom att flytta de pappersbaserade loggarna över butiksaktiviteter till Office SharePoint Server 2007-portalen. Vid skiftbyte i butiken ska de anställda ange relevant information om vad som inträffat under arbetspasset så att nästa skift får snabb tillgång till nödvändig information. Det kan vara uppgifter om utrustning, produktingredienser eller en kund. Genom att införa Office SharePoint Server kapacitet för våra anställda i butikerna kan vi hjälpa både dem och distrikts- och regioncheferna att bli mer medvetna om vad som pågår i butikerna, att lära av varandra och åtgärda problem i god tid, förklarar Robert Notte. Affärsanalyser är ett annat område som Jamba Juice arbetar för att förbättra, med stöd från Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 och Office SharePoint Server Med informationspaneler och varningsfunktioner får de anställda en tydlig och lättolkad framställning av respektive butiks prestationer jämfört med andra butiker, regioner, tidigare månader, år osv. För chefer och anställda som behöver det innehåller affärsanalysfunktionerna även djupgående analysfunktioner. Företaget har dessutom beslutat att utbildning är ytterligare ett område som behöver förbättras, nu när Jamba Juice har infört alla lösningarna för affärsproduktivitet. Alla anställda hos företaget måste

6 Något som tog 15 minuter för en butikschef att hitta förut tar nu bara några sekunder utan minsta tvekan om att det är rätt version. Jeff Weinstein, chef för verksamhetsutveckling, Jamba Juice exempelvis enligt lagen delta i utbildning om trakasserier på arbetsplatsen. Jamba Juice tvingas betala anställda för att gå till närmaste butik för kontorsmaterial, bibliotek eller hem eftersom de anställda för närvarande inte kommer åt utbildningsvideon från butikens personalutrymmen. Det finns en stor mängd utbildningsmaterial som vi vill att de anställda ska kunna komma åt med en webbläsare direkt i butiken, säger Robert Notte. Förutom utbildning som är lagstadgad kommer vi kunna lägga upp instruktionsfilmer som visar anställda hur de ska använda ny programvara eller rengöra ny utrustning. Företaget planerar att använda Microsoft Office Communications Server 2007 och Office Live Meeting-funktionerna till att arrangera och spela in utbildningstillfällen och sedan göra dem tillgängliga via Office SharePoint Server Fördelar Jamba Juice genomför omfattande förbättringar för att höja effektiviteten och hoppas att detta ska löna sig när ekonomin svänger uppåt igen. Företaget fortsätter införa åtgärder som kommer sänka driftskostnader, effektivisera processer, förbättra affärsanalyser och hjälpa till att höja försäljningskapaciteten. Vi skaffar oss de verktyg vi behöver för att planera och genomföra mer effektivt, anser Robert Notte. Microsoft-lösningarna som vi driftsätter kommer att leda till ökade kunskaper hos medarbetarna och flera kommer följa rutinerna, vilket hjälper oss att höja såväl hastigheten som kvaliteten på våra tjänster. Ökad produktivitet hos de anställda Jamba Juice-medarbetare har redan upptäckt att de kan ägna mindre tid i butikens bakre utrymmen, borta från kunderna. Nu kan de till exempel hitta de dokument de behöver eftersom mappen "originaldokument" inte finns längre. Istället använder butikscheferna företagssökfunktionerna i Office SharePoint Server Vi gick igenom all dokumentation och kunde kassera hälften, till stor del genom att ta bort gamla versioner, berättar Jeff Weinstein. Sedan flyttade vi den återstående och korrekta informationen över på JambaNet så att de anställda kan söka snabbt och enkelt efter det de behöver. Något som tog 15 minuter för en butikschef att hitta förut tar nu bara några sekunder utan minsta tvekan om att det är rätt version. De anställda kommer dessutom att ägna mycket mindre tid åt manuella rutiner. Tidigare tvingades butikscheferna ägna upp till 15 timmar i veckan åt administrativa uppgifter. Vi avser få ut så mycket som möjligt av funktionerna i Office SharePoint Server 2007 och minska timmarna till hälften, fortsätter Jeff Weinstein. Vi kommer spara tid som tidigare inte gav något mervärde. Istället kan de anställda ägna tiden åt människor genom att utbilda teammedlemmar och bygga upp verksamheten. Om vi multiplicerar 5 10 timmar av bättre investerad tid per vecka med 500 butikschefer och 52 veckor blir det en mycket klar vinst. Förbättrad affärsanalys Jamba Juice håller på att införa en informationspanel på JambaNet som visar butikschefer deras status i förhållande till viktiga prestationsindikatorer (KPI). På varje startsida visas en översikt över de siffror som är viktigast för Jamba Juice och som vi använder när vi utvärderar en chefs prestationer, förklarar Jeff Weinstein. När som helst kan butikscheferna visa hur deras butik ligger till. De vet också att deras distrikts- och regionchefer, samt företagsledningen, ser samma information, vilket underlättar när en distriktschef talar med en butikschef om att fokusera på rätt målsättningar. Nu när företaget har större tillgång till affärsanalyserna kan vi fatta bättre beslut om allt från skifthantering till rutiner vid personalbefordran. Att samordna och

7 Mer information Om du vill veta mer om Microsofts produkter och tjänster kan du kontakta Microsofts informationscenter på (800) I Kanada kontaktar du Microsofts kanadensiska informationscenter på (877) Kunder som är döva eller har nedsatt hörsel kan kontakta Microsoft på texttelefon (TTY/TDD) på (800) i USA eller (905) i Kanada. Utanför USA och Kanada kontaktar du ditt lokala Microsoft-kontor. Om du vill få information via Internet kan du gå till: Om du vill veta mer om Jamba Juices produkter och tjänster kan du ringa (510) eller gå till webbplatsen: distribuera korrekt, uppdaterad information i vår integrerade Microsoft-miljö ger alla (även enskilda butikschefer) användbar och tillförlitlig statusinformation som hjälper distriktschefer att sätta krav på butikscheferna och Jamba Juice att vidta åtgärder som säkrar större vinster totalt, säger Robert Notte. Minskade kostnader och ökad försäljning På Jamba Juice anser vi att vår investering i Microsoft-produkter hjälper till att minska driftskostnaderna. Jag beräknar att vi kommer spara 50 procent på programvarukostnader över sex år genom att vi ingått ECAL-avtalet, förklarar Robert Notte. Och besparingarna bara fortsätter. Även småsaker leder till större besparingar. Till exempel använder vi mindre papper och vi har minskat våra fraktkostnader. Dessutom hittar vi sätt så att de anställda kan få mer gjort på jobbet så att vi inte behöver betala dem för att ägna extra tid åt exempelvis utbildning. Företaget inför dessutom verktyg som medarbetarna behöver för att öka försäljningsmöjligheterna i butiken. Enbart genom att förenkla catering-arbetsflödet med mer konsekvens, mindre manuellt arbete och mer effektivitet, uppmuntras butikerna att ta på sig mer catering-uppdrag utifrån eftersom det är lättare att ta hand om det, förklarar Robert Notte. Och djupgående analysfunktioner leder till mer försäljning eftersom varje butik kan identifiera vilka tider Programvara och tjänster Produktportfölj för Microsoft-servrar Microsoft Exchange Server 2007 Microsoft Office Microsoft Office Communications Server 2007 det är mest/minst handel och anpassa personalbehov och inköp därefter. Den här typen av översikt hjälper också cheferna att identifiera och agera vid möjligheter till mer vinst. Microsofts infrastrukturoptimering Med infrastrukturoptimering kan du bygga en säker, lätthanterad och dynamisk kärn-itinfrastruktur som kan sänka de totala ITkostnaderna, utnyttja resurser bättre och bli en strategisk tillgång för verksamheten. Modellen för infrastrukturoptimering med grundläggande, standardiserade, rationaliserade och dynamiska nivåer, utvecklades av Microsoft med hjälp av branschens bästa metoder och Microsofts egna erfarenheter av företagskunder. Modellen för infrastrukturoptimering ger ett ramverk för systemmognad som är flexibelt och lätt att använda som måttstock på teknisk kapacitet och affärsvärde. Mer information om Microsofts infrastrukturoptimering finns på: Microsoft Office PerformancePoint Server 2007 Microsoft Office SharePoint Server 2007 Microsoft Forefront Microsoft Forefront Client Security Microsoft Dynamics Microsoft Dynamics GP Den här fallstudien är endast avsedd som information. MICROSOFT LÄMNAR INGA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I DET HÄR DOKUMENTET. Dokumentet publicerades i april 2009

Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning

Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning Windows Azure Fallstudie av kundlösning Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning Översikt Land eller region: Indien Bransch: it Kundprofil tillhandahåller tjänster

Läs mer

Medieföretag uppnår förbättrat samarbete och ökad effektivitet med hjälp av standardiserad portallösning

Medieföretag uppnår förbättrat samarbete och ökad effektivitet med hjälp av standardiserad portallösning Microsoft Office Fallstudie av kundlösning Medieföretag uppnår förbättrat samarbete och ökad effektivitet med hjälp av standardiserad portallösning Översikt Land eller område: USA Bransch: Media och underhållning

Läs mer

Coca-Cola Enterprises tillämpar Microsofts programvara och tjänster i arbetet med att skapa en mer sammanhållen personalstyrka

Coca-Cola Enterprises tillämpar Microsofts programvara och tjänster i arbetet med att skapa en mer sammanhållen personalstyrka Microsoft Online Services Fallstudie av kundlösning Coca-Cola Enterprises tillämpar Microsofts programvara och tjänster i arbetet med att skapa en mer sammanhållen personalstyrka Översikt Land eller område:

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning

Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning Microsoft Exchange Server 2010 Fallstudie för kundlösning Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning Översikt Land eller region: Sverige Bransch:

Läs mer

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien

Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien Här är några tips om hur du kommer igång med vanliga uppgifter. Komma igång -serien 2 Microsoft Dynamics CRM 2013 och Microsoft Dynamics CRM Online hösten 2013 Först ska du välja rätt arbetsområde försäljning,

Läs mer

Olika avtalsformer vid köp av Microsoftlicenser

Olika avtalsformer vid köp av Microsoftlicenser Olika avtalsformer vid köp av Microsoftlicenser - ett samtal om vilka möjligheter som finns inom respektive avtalsform Henrik Byström Kundansvarig Microsoft Magnus Holmér IT strategisk rådgivare Microsoft

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS

MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS MICROSOFT DYNAMICS NAV NAVCITE PROAPPS KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN KOMPLETT MOLNBASERAT AFFÄRSSYSTEM FÖR ELINSTALLATÖREN VÅRA LÖSNINGAR FUNGERAR

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter

Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter Faktablad Micro Focus iprint Hitta rätt bland alla lösningar för mobila utskrifter I dag måste en fungerande utskriftslösning omfatta mobil utskrift. I det här bladet kan du läsa om hur du hittar fram

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

Royal Dutch Shell ser fram emot en bättre arbetsmiljö med Unified Communications

Royal Dutch Shell ser fram emot en bättre arbetsmiljö med Unified Communications Microsoft Office System Fallstudie kundlösning Royal Dutch Shell ser fram emot en bättre arbetsmiljö med Unified Communications Översikt Land eller region: Nederländerna Bransch: Olja och gas Kundprofil

Läs mer

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG Protection Service for Business DET ÄR EN MOBIL VÄRLD Wifi Fotgängare Idag använder vi fler enheter med fler anslutningar än någonsin tidigare. Att då kunna välja var

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VÄGEN TILL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDVIK FLASKHALSAR OCH ÖKA EFFEKTIVITETEN MED 25 % Servicelogistiken på ett sjukhus är länken mellan de olika avdelningarna,

Läs mer

10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät

10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät 10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät Hur säkerställer du att er kritiska know-how når rätt delar av organisationen, att era handböcker blir lästa och att ert marknadsmaterial ser likadant

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

Smart Service Manual Service system. Document id: 201205091-022-030 Date: 28 Nov 2012 Version: 0.9

Smart Service Manual Service system. Document id: 201205091-022-030 Date: 28 Nov 2012 Version: 0.9 Service system Document id: 201205091-022-030 Date: 28 Nov 2012 Version: 0.9 201205091 Martin Pettersson 2 / 30 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INTRODUKTION... 3 Syfte... 3 Omfattning...

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Brian Woltz, ägare och fysioterapeut, Parkway Physiotherapy

Brian Woltz, ägare och fysioterapeut, Parkway Physiotherapy Agenda Vårt företag är mycket bättre skyddat än tidigare. Windows Small Business Server 2011 Essentials har gjort oss trygga att utnyttja effektiva lösningar som fjärråtkomst utan att ge avkall på säkerheten.

Läs mer

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08

Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08 IT -chef 05-07-26 1(5) Landstingsstyrelsen Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08 Kundperspektivet Landstingets IT-Service, LIS, har två övergripande uppdrag: Ansvara för drift, förvaltning och

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

Booking, Dispatch and Tracking system. birssi.net

Booking, Dispatch and Tracking system. birssi.net Booking, Dispatch and Tracking system Birssi.net har utvecklats i samarbete med yrkesmänniskor från taxi-branschen och drar nytta av modern teknologi. Ett av målen med Birssi.net är att ge taxiförmedlings-centralen

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information SEKRETESSPOLICY Denna sekretesspolicy innehåller information om hur vi samlar in, använder och delar den personliga information som vi samlar in när du besöker Genworth.se på Internet. Denna sekretesspolicy

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7 ANVIA MOLNET inhemska molntjänster för företag 24/7 Anvia Molnet VISSTE DU ATT ÖVER HÄLFTEN AV FÖRETAGEN I FINLAND ANVÄNDER MOLNTJÄNSTER? Anvia Molnet är en tjänst avsedd för finländska företag. Via tjänsten

Läs mer

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning?

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning? Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao den 28 april 2008 Vad innebär riskbedömning? Jukka Takala: Riskbedömning är det viktigaste verktyget för att förhindra olyckor

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Dokument Författare Datum/version Sida Lathund leverantörsportalen Bostads AB Poseidon 2012-11-15 1 av 8. Leverantörsportalen

Dokument Författare Datum/version Sida Lathund leverantörsportalen Bostads AB Poseidon 2012-11-15 1 av 8. Leverantörsportalen Lathund leverantörsportalen Bostads AB Poseidon 2012-11-15 1 av 8 Leverantörsportalen Lathund leverantörsportalen Bostads AB Poseidon 2012-11-15 2 av 8 Logga in på portalen Öppna webbläsaren på er data.

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Hur nöjd är du på en skala?

Hur nöjd är du på en skala? Vilken är den vanligaste kraften bakom positiva resultat såsom hög produktivitet, låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro? De flesta av oss svarar troligen hög personalnöjdhet. Nöjda personer arbetar

Läs mer

Så beställer du via ny och enkel e-handel

Så beställer du via ny och enkel e-handel Så beställer du via ny och enkel e-handel Nu lanseras Martin & Serveras nya e-handel. Bättre sökfunktion, utökad produktinformation, detaljerad leveranskalender, tydlig bristhantering och modern layout.

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Inga papper i släptåg med ecopy det digitala arbetsflödet. ecopy SHARESCAN / DESKTOP

Inga papper i släptåg med ecopy det digitala arbetsflödet. ecopy SHARESCAN / DESKTOP Inga papper i släptåg med ecopy det digitala arbetsflödet ecopy SHARESCAN / DESKTOP Tack vare ecopy använder alla anställda på Van Laere den multifunktionella skrivaren som en användarvänlig nätverksscanner.

Läs mer

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet

Migration to the cloud: roadmap. PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet Migration to the cloud: roadmap PART 1: Möjligheter och hinder för att migrera till molnet PART 1 ÖVERSIKT 1. Varför migrera till molnet? 2. Möjligheter med migrering till molnet 3. Hinder för att migrera

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network!

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network! Integrerade tjänster Skicka Välkommen till InExchange Network! Innehåll Logga in... 2 Skickade fakturor... 3 Sök efter och ta fram skickade fakturor... 3 Hur sammanställer jag en rapport på skickade fakturor?...

Läs mer

För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI

För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI Vad är Merivaara INTEGRA? Servicekoncept för att skapa funktionella arbetsplatser tillsammans Integrerar utrustning och system Förbättrar arbetsflödet, ökar

Läs mer

Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen. Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun

Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen. Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun Innehållsdeklaration Catrin Ditz arbetar som CIO i Uppsala kommun och har fått utmärkelsen årets

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Du har säkert märkt att ekonomin stramas åt. Men det innebär inte att företagets investeringar måste upphöra helt. Begränsade ekonomiska

Läs mer

1 21 februari 2012. Välkommen till vår nya värld.

1 21 februari 2012. Välkommen till vår nya värld. 1 21 februari 2012 Välkommen till vår nya värld. I vår nya värld har vi lyssnat mycket på en person. Dig som kund! När Skanova bildades som bolag den 1 januari 2008 började vi kartlägga vad som krävs för

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Kundcase. Vendelbo Cykler. webcrm ökade återförsäljarens effektivitet och kundlojaliteten

Kundcase. Vendelbo Cykler. webcrm ökade återförsäljarens effektivitet och kundlojaliteten Kundcase Vendelbo Cykler webcrm ökade återförsäljarens effektivitet och kundlojaliteten CRM-SYSTEM ÖKADE ÅTER- FÖRSÄLJARENS EFFEKTIVITET OCH KUNDLOJALITETEN Den danska återförsäljaren Vendelbo Cykler fick

Läs mer

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 ExFlow AX Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 Innehåll Översikt... 2 Import av fakturor... 4 Matchning mot inköpsorder...

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 MATS REIVANT ERFARENHETER FRÅN BYTE AV LÖNESYSTEM

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 MATS REIVANT ERFARENHETER FRÅN BYTE AV LÖNESYSTEM ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 MATS REIVANT ERFARENHETER FRÅN BYTE AV LÖNESYSTEM 2014-10-29 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. 1 Agenda» En liten tankeövning» Scenariot» Exempel

Läs mer

Avrop av mjukvarulicenser genom tecknande av stadsövergripande licensavtal (Enterprise Agreement)

Avrop av mjukvarulicenser genom tecknande av stadsövergripande licensavtal (Enterprise Agreement) PM 2009:55 RI (Dnr 317-211/2009) Avrop av mjukvarulicenser genom tecknande av stadsövergripande licensavtal (Enterprise Agreement) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande 1.

Läs mer

Marknad för affärssystem

Marknad för affärssystem Marknad för affärssystem Vi samarbetar med SoftOne som är en av tre ledande leverantörer av moduluppbyggda standardprogram och tjänster på en svenska marknaden. Vad kännetecknar detta marknadsegment? Moduluppbyggd

Läs mer

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring

Att skicka fakturor. Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Att skicka fakturor Fördjupning till dig som ska använda bankens fakturaskrivare för e-fakturor och pappersfakturor via e-bokföring Välkommen! Genom att skicka kundfakturor via banken kan du och ditt företag

Läs mer

Välkommen. Den här guiden visar enkelt hur Kundservice på internet fungerar, hur du hittar och hur du använder olika funktioner.

Välkommen. Den här guiden visar enkelt hur Kundservice på internet fungerar, hur du hittar och hur du använder olika funktioner. Välkommen Kundservice på internet är alltid öppet. Du gör dina GE Money Bank-ärenden när du vill och där du vill; hemma, på jobbet, från sommarstugan. Vi kan också svara på dina frågor som du skickar som

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Vill du öka din omsättning?

Vill du öka din omsättning? Vill du öka din omsättning? Utan att öka dina kostnader? Då är ESSKA rätt för dig: Omkring 300 leverantörer använder med stor framgång vår plattform för att öka sin försäljning. Du kan också!.se Vi älskar

Läs mer

Bättre tillsammans. Förbättra kundrelationshanteringen med:

Bättre tillsammans. Förbättra kundrelationshanteringen med: Bättre tillsammans Förbättra kundrelationshanteringen med: Microsoft Dynamics CRM 3.0 2007 Microsoft Office system Windows Vista Microsoft Exchange Server 2007 Öka kraften och effektiviteten i Microsoft

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Därför är bisnodes. de bästa argumenten för en lyckad försäljning

Därför är bisnodes. de bästa argumenten för en lyckad försäljning Därför är bisnodes kreditvärderingssystem bäst de bästa argumenten för en lyckad försäljning Innehåll. Bisnodes kredit värderingssystem. 4 Nordens äldsta kreditvärderingssystem 4 Det mest kända kreditbetyget

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

SAMORDNAD IT-FUNKTION FÖR MEDICINSKA FAKULTETEN PÅ UMAS

SAMORDNAD IT-FUNKTION FÖR MEDICINSKA FAKULTETEN PÅ UMAS 2009-05-18 Förstudie Biblioteks och IKTenheten SAMORDNAD IT-FUNKTION FÖR MEDICINSKA FAKULTETEN PÅ UMAS 1 INLEDNING... 3 2 SYFTE... 3 3 MÅL FÖR FÖRSTUDIEN... 3 4 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ORGANISATION... 4 4.1

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

Rapport om den företagsanpassade appen

Rapport om den företagsanpassade appen 2016 Vinter En enkät om företagsanpassade appar, användning och resultat Nyckelresultat: Varför företagsanpassade appar? Organisationer bygger och använder företagsanpassade appar för att skapa en positiv

Läs mer

EXAMENSARBETE. Från kalkyl och inköp till platschef. Robin Antfolk 2014. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Från kalkyl och inköp till platschef. Robin Antfolk 2014. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Från kalkyl och inköp till platschef Robin Antfolk 2014 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Från kalkyl och inköp

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Clavic Consulting AB PROSPEKT INFÖR REKRYTERING AV CFO. Personlighetstester & Rekryteringsprocesser -

Clavic Consulting AB PROSPEKT INFÖR REKRYTERING AV CFO. Personlighetstester & Rekryteringsprocesser - Clavic Consulting AB Personlighetstester & Rekryteringsprocesser - www.clavic.se PROSPEKT INFÖR REKRYTERING AV CFO Konfidentiellt visas ej till utomstående Företaget xx Startades 1980 - säljer och distribuerar

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Lathund för webbshop

Lathund för webbshop Lathund för webbshop Ocay.se version 2014-12 Nu har vi lanserat nya ocay.se och därför släpper vi en ny guide för hur sidan används. Även om mycket uppdaterats layoutmässigt och under skalet kommer mycket

Läs mer

WebOrderInstallation <====================>

WebOrderInstallation <====================> WebOrderInstallation 1 För installation av en kund som klient (en yttre användare som via WebOrderHandeln registrerar order) se vidare dokumentationen RdpKlientInstallation.pdf som kan hämtas ner från

Läs mer

Copyright 2014 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig

Copyright 2014 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig Copyright 2014 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Utgångspunkter för AVTAL16

Utgångspunkter för AVTAL16 Utgångspunkter för AVTAL16 201 1(4) Utgångspunkter för Avtal-16 Den 31 mars 2016 löper de största kollektivavtalen inom handeln ut. Under februari och mars kommer Svensk Handel tillsammans med Handelsanställdas

Läs mer

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Oktober, 2004 Dialogue Technologies AB Skalholtsgatan 10 B 164 40 Kista Kunder uppsöker leverantörer med olika frågor och önskemål Jag skulle vilja ha? Hur får

Läs mer

Microsoft Dynamics NAV 2015

Microsoft Dynamics NAV 2015 Microsoft Dynamics NAV 2015 Business Solutions Göteborg Prästgårdsgatan 28 431 44 Mölndal Stockholm Parmmätargatan 24 112 24 Stockholm Innehåll 3 Dynamics NAV 2015 för tablets 4 Förbättrad användarupplevelse

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens

40% 50% 75% Exklusivt julerbjudande. Utnyttja potentialen hos alla anställda. Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kampanj på extra användarlicens Exklusivt julerbjudande Förbättra lönsamheten i osäkra tider! Kunskap en säker investering över 50% Köp kurs och spara över 50%. Gå kurserna i 2009. Läs mer sida 4 Utnyttja ny funktionalitet 75 % genom

Läs mer

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler.

Om Bool. Snabbfakta. Vi var först i Sverige med att uppnå guldstatus i Microsofts partnernätverk inom portaler. Om Bool Bool föddes våren 2008 med väldigt tydliga mål redan från början. Vi skulle helt enkelt bli marknadsledande på portallösningar på Microsoft SharePoint i Sverige. Situationen var spännande för det

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Smarta beslut i ovanliga tider

Smarta beslut i ovanliga tider UC-KOSTNADSBESPARINGAR DATABLAD Smarta beslut i ovanliga tider I tider som är ekonomiskt utmanande finns det ovanliga möjligheter. Men för att utnyttja de möjligheterna måste djärva affärsbeslut fattas,

Läs mer

Titel 2012 1 / 5 Utgivningsdatum 2012.03.25

Titel 2012 1 / 5 Utgivningsdatum 2012.03.25 Titel 2012 1 / 5 VERKSAMHETSPLAN 2012 Verksamhetsperiod... 1 Sammanfattning... 1 Föreningsrådet... 1 Stadgar... 2 Administrativa rutiner... 2 Styrelsen... 2 Avtal med stan... 3 Lokaluthyrning... 3 Verksamhetsutveckling...

Läs mer

Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011

Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011 Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011 Fakta om undersökningen och om panelen Undersökningen genomfördes med webbenkäter, 14-19

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Dokument Författare Datum/version Sida Lathund leverantörsportalen Johnny Ulf av 10. Lathund Leverantörsportalen

Dokument Författare Datum/version Sida Lathund leverantörsportalen Johnny Ulf av 10. Lathund Leverantörsportalen Lathund leverantörsportalen Johnny Ulf 2016-09-23 1 av 10 Lathund Leverantörsportalen Lathund leverantörsportalen Johnny Ulf 2016-09-23 2 av 10 Inledning Leverantörsportalen är Bostads AB Poseidons system

Läs mer

Q1 2014: Svag nedgång under kvartal 1

Q1 2014: Svag nedgång under kvartal 1 Pressrelease Fredag, 16:e maj, 2014 Q1 2014: Svag nedgång under kvartal 1 16:e maj 2014 Daniel Grass T +46 455 36 57 daniel.grass@gfk.com Resultatet från GfK TEMAX Sweden för det första kvartalet 2014

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

lösningar som hjälper arbetslag att samarbeta tillsammans i SharePoint

lösningar som hjälper arbetslag att samarbeta tillsammans i SharePoint lösningar som hjälper arbetslag att samarbeta tillsammans i SharePoint DEN STÖRSTA UTMANINGEN INOM FÖRETAGSLEDNING Ett företag som vill hålla sig i framkanten måste effektivt planera och följa sin strategi.

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

BAKOM VARJE VINNARE FINNS ETT LAG. Sätt fart på dina framgångar

BAKOM VARJE VINNARE FINNS ETT LAG. Sätt fart på dina framgångar BAKOM VARJE VINNARE FINNS ETT LAG Sätt fart på dina framgångar Viі finns här för dig MICROSOFT-GRUPPEN Du har fattat ett mycket välgrundat beslut när du valde Microsoft Dynamics. Business Ready Enhancement

Läs mer

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt.

Hur vill du hålla kontakten? Behöver du beställa något mer? Håll dig uppdaterad om nyheter och insikter. EFG är tillgängligt dygnet runt. EFG KUNDSERVICE Together we make it matter EFG Kundservice - gör det enklare att vara kund. EFG lanserar en helt ny kundservice och logistikmodell för snabbare, tydligare och bättre kommunikation. Det

Läs mer