Internationalisering och jag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationalisering och jag"

Transkript

1 Internationalisering och jag Med hjälp av uppgifterna i den här delen kan du testa dina egna attityder till internationalisering och fundera på om det skulle passa dig att ge dig ut i världen. Bra, bättre, bäst vilket land? Mitt språkhuvud har blivit bättre med att lyssna på musik, för man lär sig ord från låtarna Gör ett snabbtest över vilka länder du gillar och är intresserad av! Lista tre länder där du skulle vilja bo en kort tid. Lista tre länder dit du inte skulle resa till något pris. Fundera över varför du valde just de här länderna. Vad är det som intresserar eller inte intresserar dig med dem? Vad vet du om länderna? Vilka saker förknippar du med dem? Sök mera information om länderna som inte intresserade dig. Ordassociationer Vad tänker du på när du hör orden arbetsläger diplomat fattigdom utbyteselev Ryssland utlänning språkhuvud karriärstig konsumtion missionsarbete New York manga au pair urinvånare kulturchock levnadsstandard kosmopolit Afrika Du kan också jämföra dina egna associationer med det som en kompis förknippar med orden. Lär dig av andras erfarenheter På Yrkesinfo kan du under rubriken Karriärberättelser till exempel läsa om den spanska invandraren Marina eller finska Matti. Du kan också välja berättelsen om någon annan invandrare som intresserar dig. Svara därefter på följande frågor: Vad fick skribenten ut av sin vistelse utomlands? Vad har skribenten lärt sig om sin egen kultur och sig själv? Hur löste skribenten problem som han eller hon stötte på?

2 Internationalisering och jag Resfeber eller inte? Ta tempen! Läs påståendena och kryssa för lämplig plats på resfebertermometern. 1. Jag befinner mig just nu i ett sådant livsskede att jag gärna kunde åka utomlands. inte alls av samma åsikt tar inte ställning / har inte tänkt på saken helt av samma åsikt Om de flesta av dina svar ligger på det röda området har 2. Jag har alltid varit intresserad av främmande språk och kulturer. 3. Jag skulle troligen hitta arbete utomlands. du helt klart resfeber! Du kan fortsätta till uppgifterna i nästa del. 4. Utomlands skulle jag kunna göra något sådant som inte är möjligt i Finland. 5. Det skulle vara intressant att testa om jag klarar mig utomlands. Om de flesta av dina svar ligger på det blåa området, passar det kanske dig bättre att skaffa internationella erfarenheter här hemma. Trots det kan 6. Studier eller arbete utomlands skulle ge mitt liv en du med guidens hjälp fundera välkommen omväxling. på dina möjligheter. 7. Utomlands skulle jag få distans till mitt liv och kunna fundera över vad jag ska bli när jag blir stor. 8. Jag är intresserad av vad utlänningar anser om finländare. 9. Att uppleva kulturskillnader berikar ens liv. 10. När jag besöker ett annat land funderar jag ofta hur det skulle vara att bo där.

3 Nytt språk nya tankar? Det innebär en stor förändring i ens liv att flytta utomlands till en främmande livsmiljö med ett främmande språk och en ny kultur. Det går aldrig att förbereda sig på alla förändringar på förhand. Men du kan bedöma dina egna möjligheter att klara dem genom att föreställa dig eventuella nya situationer och fundera över hur du skulle reagera på dem. Moln Molnen visar olika aspekter av livet som kan påverkas av att du åker utomlands. Kryssa för de av molnen som du tror att för din del skulle ändras mest om du gav dig ut i världen. Hur många moln kryssade du för? familj fritid studier yrkesval världsåskådning värderingar boende vardagsrutiner vänskapsförhållanden hälsa och välmående tankar om den egna kulturen arbete självkännedom annat, vad?

4 Nytt språk nya tankar? Tidigare förändringar Dra dig till minnes hur du tidigare har reagerat på eller ställt dig till större förändringar, som till exempel att flytta till en annan ort, börja studera eller börja på ett nytt jobb. Försök minnas någon större förändring i ditt liv och fundera över: vad var din första tanke om situationen? vad gjorde du eller hur betedde du dig? vilka känslor och intryck väckte förändringen hos dig? hur ställde sig dina närmaste till förändringen? vad var det värsta eller det bästa med förändringen? hur anpassade du dig till förändringen? hur länge tog det? vad lärde du dig om dig själv av förändringen? Kan du identifiera något återkommande sätt att reagera på förändring som är typiskt för dig?

5 Känner du dig själv? Självkännedom handlar om att vara medveten om sin egen vilja, sina känslor, sitt tänkesätt och beteende. Utgående från självkännedomen skapar vi en självbild och i den reflekterar vi våra uppfattningar om den omgivande världen. En god självkännedom kan vara till hjälp när man ska anpassa sig till en främmande livsmiljö utomlands. I en miljö som är annorlunda än den man är van vid sätts ens självbild på prov, vilket kan leda till att självkänslan växer eller självuppfattningen ändras. I en ny miljö kan sådana drag hos en själv som man tidigare tyckt att behöver utvecklas överraskande nog visa sig vara styrkor eller tvärtom. Ilmari är mycket fiffigare än vad han själv tror. Det är ju vackert att vara anspråkslös, men ändå.

6 Känner du dig själv? Med hjälp av fyrfältet nedan kan du undersöka din självkännedom. Vilka drag hos dig tror du har uppstått på grund av yttre omständigheter? Det öppna jaget den del av mig, mitt tänkesätt, handlande och mina attityder som är kända för mig själv och andra. Vad vill du kanske lämna bakom dig och att vistelsen ute i världen ska ändra hos dig? Det okända jaget den del av mig som jag ännu inte har funnit i mig själv, Vilka drag hos dig får dig att tveka inför att resa ut i världen? och inte heller mina närmaste har sett den. Det dolda jaget jaget som jag känner själv, men inte avslöjar för andra: känslor, önskningar och tankar. Det blinda jaget jag ser inte det här hos mig själv, men andra ser det. Vad är det som sporrar och motiverar dig att åka utomlands trots vissa tvivel? Källa: Luft J., Ingham H. (1955): The Johari Window: A Graphic Model for Interpersonal Relations

7 Klara! Färdiga? Gå! Bedöm dig själv och dina färdigheter med hjälp av följande påståenden på skalan 1: mycket sällan 2: ibland 3: ofta 4: nästan alltid 1. Jag är bra på att förstå människors ordlösa kommunikation och gester Jag tål bakslag bra, det är rätt svårt att göra mig modfälld. 2. Det är lätt för mig att prata med främmande människor Jag kan acceptera andras olika åsikter eller uppfattningar Jag försöker ställa mig fördomsfritt till olika saker Jag kan uttala min egen åsikt i en grupp Jag bli förstådd också på främmande språk Jag har en realistisk bild av mina egna svaga och starka sidor Jag anpassar mig snabbt om omständigheterna ändras Jag kan agera flexibelt i olika situationer Jag är bra på att stå ut med osäkerhet Jag kunde beskrivas med ordet äventyrslysten Jag blir inte nedslagen av motgångar, utan jag lär mig av dem och gör ett nytt försök Jag öppen och redo för nya erfarenheter och att lära mig nytt Jag vet vad jag ska göra för att må bättre i stressiga situationer Jag träffar gärna nya människor och tar initiativ till nya bekantskaper Jag vågar fråga råd av okända Jag är beredd att ifrågasätta mina egna tänke- och handlingssätt Min beredskap att möta världen: Mest ettor: Alla barn i början! Det räcker att jag har viljan och den rätta attityden att utveckla mina kunskaper, färdigheter och kompetenser. Mest tvåor: Jag har redan många nyttiga färdigheter i bagaget. Jag borde bara lita mer på mig själv. Mest treor: Jag tycks ha goda förutsättningar för att ge mig ut i världen. Mest fyror: Varför sitter jag fortfarande här? Iväg och packa!

8 Du = Finland ute i världen Utomlands representerar du en främmande kultur och väcker intresse bland folk. Troligen kommer du att få alla möjliga och omöjliga frågor om Finland och finskhet. På samma sätt som du kanske har starka uppfattningar om ett visst land eller en viss kontinent, kan folk utomlands ha fördomsfulla bilder av Finland och finländare. Ute i världen betraktas du ofta inte som en individ, utan i första hand som finländare, nordbo, europé eller västerlänning. Med ditt eget beteende kan du bidra till att antigen förstärka eller rasera fördomar. Vilka saker vill du förmedla världen om finskhet? Vad betyder finskhet för dig? Hurdana attityder kan du som finländare stöta på ute i världen? Om du har bekanta som har varit eller bott utomlands kan du fråga av dem hurdana erfarenheter de har. Tidigare i guiden fick du uppgiften att fundera på vad du associerar bland annat med orden invandrare och utlänning. Hur ser du dig själv i ett främmande land? Fast finska och ungerska är släkt med varandra, är det nästan lika stor skillnad mellan dom språken som mellan svenska och grekiska! Det är bra att redan på förhand bereda sig på nyfikna frågor och kanske packa med några foton från Finland och repetera vissa grundläggande fakta om Finland:

9 Vad får dig att ticka? Välj de av följande påståenden som bäst passar in på dig. Jag vill få distans till mitt liv och fundera ute i världen på vad jag ska bli som stor. Jag vill nätverka och skaffa goda kontakter för arbetslivet utomlands. Min kompis är redan ute i världen och jag vill till samma ställe som hon/han. Jag är beredd att ändra mina planer utomlands, till och med snabbt om det behövs, om jag träffar på nya möjligheter eller intressanta människor. På resan hoppas jag att jag möter olika situationer och människor av vilka jag kan lära mig något nytt. Jag vill få internationell erfarenhet, för den är nyttig med tanke på framtiden och en fördel när man söker jobb. Gör det här testet om du redan har bestämt dig för att resa ut i världen. Testet är ett lättsamt sätt att fundera på dina olika orsaker och motiv till att åka utomlands. Motiven hänger inte nödvändigtvis ihop med vad du ska göra ute i världen. Du kan ha många motiv samtidigt och de förblir inte de samma, utan de kan ändras flera gånger, när omständigheterna eller förväntningarna förändras. Just nu känns det som om jag skulle trivas bättre någon annanstans än i Finland. Jag tror att jag utomlands kan hitta ett intressantare eller bättre betalt jobb än i Finland. Det spelar inte så stor roll vad jag gör utomlands, bara jag ser och upplever allt möjligt nytt. Jag vill åka utomlands för att bli självständigare och modigare. Jag vill utomlands för att flytande språkkunskaper hjälper mig senare när jag söker jobb. Jag vill främst resa i många olika länder och bekanta mig med olika kulturer. Jag vill sätta mig själv i ett utmanande läge för att testa hur jag klarar mig på egen hand. Utomlands kan jag studera ett ämne som jag inte blir antagen till i Finland. Jag vill resa runt i flera olika länder och jag kan ta ströjobb då och då för att få tillräckligt pengar för att fortsätta min resa. I Finland erbjuds inte alla sådana möjligheter som skulle kunna vara till nytta i min situation. Jag vill utomlands för att få högklassig undervisning inom mitt ämne. Räkna till slut ihop hur många påståenden du har från de olika grupperna.

10 Vad får dig att ticka? Jag sticker till Italien för utmaningen som den där Carlo slängde. Och annars också, visst är det snyggt med lite omväxling. Min viktigaste orsak till att fara till Argentina är det att jag vill ha arbetserfarenhet och tid att fundera över vilket slags arbete som kunde vara min grej. Mest -påståenden: Äventyr och nya perspektiv på livet Du vill ut i världen för att få omväxling i ditt liv, äventyr och nya vänner. Du vill se främmande kulturer och du är öppen för allt nytt. Det vad ska göra ute i världen är inte det viktigaste, utan du är beredd att ta ströjobb om det betyder att du kan stanna utomlands längre. Mest -påståenden: Personlig utveckling Du vill åka utomlands för att få mer livserfarenhet, bli självständig och lära känna dig själv bättre. En orsak kan också vara behov av distans till hemlandet, att ta ett mellaneller sabbatsår och fundera över dina framtidsplaner. Jag siktar på en internationell karriär som marinbiolog. Och Frankrike är ett bra ställe att börja på! Min portugisiska flickvän är absolut den viktigaste orsaken, en annan är arbetssökningen. Dessutom har jag tid att fara i väg nu när jag är arbetslös. Mest -påståenden: Nytta för karriären eller studierna Du reser ut i världen eftersom du där vill lära dig saker som du har nytta av i din karriär eller dina studier. Med hjälp av utlandserfarenheter försöker du få försprång till andra i karriärutvecklingen, eller det krävs överlag internationell erfarenheter inom din bransch. Fundera alltså också på hur du ska motivera nyttan som du fått av dina internationella erfarenheter för dina kommande arbetsgivare. Mest -påståenden: Ute i världen finns det något som inte finns här hemma Du åker utomlands för att du inte får det du vill ha i Finland. Det kan hända att det inte finns rätt slags arbete eller studieplats för dig i Finland. Allt kanske är hur bra som helst i hemlandet, men du känner att du längtar till ett annat land eller en annan kultur.

11 Kom-ihåg inför resan Översättningar av arbetsintyg och studiebetyg Utlandsstudiestöd Arbetslöshetsersättning utomlands Beskattning Visum, arbetstillstånd, uppehållstillstånd Socialskydd och hälsovård Europeiskt sjukvårdskort Försäkringar Vaccinationer Boende Pass/identitetsbevis Adressändring Om du ska arbeta utomlands, se > Arbetssökande > Jobba utomlands > Minneslista för den som flyttar till ett annat land Om du ska studera eller praktisera utomlands, se > Kom ihåg-lista

12 Resedagbok Du kan fylla i resedagboken när du har återvänt till Finland från utlandet. Du kan använda resedagboken för att analysera dina egna erfarenheter också i fall du tänker stanna ute i världen en längre tid. Resedagboken är också ett bra sätt att reflektera över tidigare utlandserfarenheter, fast du inte skulle ha gjort de övriga uppgifterna i guiden. Komplettera meningarna! Resans syfte var När jag reste iväg, väntade jag mig inte att utomlands möta Jag har fått Jag känner att jag har förändrats på så sätt att I det land där jag bodde gillade jag speciellt Jag gillade inte Hemifrån längtade jag efter Min svagaste stund var när min flickvän gjorde slut. Men jag fortsatte segt livet i Portugal, och jag är verkligt nöjd med mitt beslut. De här fördomarna visade sig vara falska En utsikt som jag kommer ihåg Mitt svagaste ögonblick var

13 Resedagbok Om jag hade bott i Finland samma tid, skulle jag säkert inte ha lärt mig Med mig från världen har jag Jag har lärt mig om min attityd i förändringslägen Jag känner att jag har förändrats i Frankrike på så sätt, att jag har blivit självständigare och modigare. Om jag reste utomlands igen, skulle jag göra följande på ett annat sätt Åt andra som ska resa iväg skulle jag ge rådet När jag berättar om mina erfarenheter för kompisarna, tänker jag speciellt på För kommande arbetsgivare vill jag tala om att jag har lärt mig speciellt Mitt förhållande till hemlandet är Från världen saknar jag Mitt följande mål i världen är Fundera på positiva saker som du har upplevt eller lärt dig. Kan du ta med dig något av dem till ditt liv i hemlandet eller utnyttja dem på något sätt i Finland? Fundera på negativa saker som du upplevt. Hade du någon nytta av att gå igenom dem?