Naturens mångfald Floristik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturens mångfald Floristik"

Transkript

1 Naturens mångfald Floristik Dagens föreläsning Intro. till floristik Genomgång av några vanliga växtfamiljer Kung Karls spira, Pedicularis sceptrum-carolinum (bilder tagna från Den virtuella floran

2 Ur kursplan Naturens mångfald (http://www.emg.umu.se/utbildning/kurser/kurs/?currentview=syllab us&code=5bi100) Moment 1. Floristik och insektsfaunistik 3,5 hp Moment 2. Geovetenskap 7,5 högskolepoäng Moment 3. Ekologi 4 högskolepoäng

3 Ur kursplan Naturens mångfald Moment 1. Floristik och insektsfaunistik 3,5 hp Avsnitt 1. Floristik 2hp Under avsnittet studeras de vanligaste svenska kärlväxtfamiljerna, identifiering av växtmaterial med hjälp av flora tränas. Under vilka olika mark- och lokalklimatiska förhållanden olika arter av kärlväxter förekommer studeras. Avsnittet ger också en introduktion till marklära, naturtyper samt kärlväxtinventeringar.

4 Förväntade studieresultat Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Identifiera de i norra Sverige vanligast förekommande växtarterna genom att använda bestämningslitteratur inhämta, bearbeta och redovisa floristisk information både muntligt och skriftligt (insamling av växter, inventeringsprotokoll) känna till viktiga biologiska tillämpningar och metoder (klassificering av naturtyper och inventeringsmetoder).

5 Upplägg Föreläsningar, växtfamiljer, intro till naturtyper och inventeringsmetoder Exkursioner (obligatoriska), inventeringsövning och artträning Nycklingsövningar inomhus (sal NC430, 440, NC280). Rölleka Achillea millefolium Styvmorsviol Viola tricolor Toppdån Galeopsis bifida Åkerförgätmigej Myosotis arvensis

6 Examination Exkursioner är obligatoriska (Nydala, Kust, Hässingsberget) Min. 60 arter ska noteras i en lista inkl. växtplats (individuellt) 20 växter ska pressas (grupp om 2-3), senast inlämning 21 september Nycklingstenta (19 september). 6-8 arter ska artbestämmas. Floran får användas ( Kroken )

7 Varför detta? Artkunskap kan leda till inventeringsjobb ofta en inkörsport till mer varaktiga jobb. Att kunna använda bestämningslitteratur som floror ett måste för många inventeringsjobb. Kunskap om klassificering av naturtyper och inventeringsmetoder nödvändigt i varierande jobb både som biolog och geovetare

8 Varför lära sig arter och namn? Om du ej vet namnen, Du saknar kunskap om tingen (Carl von Linné)

9 Floristik den gren av botaniken som utforskar floran Botanik = läran om växter (bilder tagna från Biology, Campell 2005 och Den virtuella floran Linnea Linnea borealis

10 Taxonomi: metoder och principer för klassificering. Att ordna organismer i grupper samt ge dessa namn. Ett taxon (pl. Taxa)är en grupp organismer som fått ett namn Systematik: studier av diversitet, släktskap och fylogeni (evolutionär historia) (oktober) Fjällnejlika Lychnis alpina

11 Hierarkisk klassificering Domän: Eukaryoter Rike: Växter Division (Fyla): Fröväxter (gömfröiga) Klass: Eudikotyledoner (äkta tvåhjärtbladiga) Ordning: Dipsacales Familj: Caprifoliaceae Släkte: Linnea Art: Linnea borealis Floristiken

12 Hur använder man floran? Bestämningsnycklar leder steg för steg fram till arten (läs och se. ex. s. 2-4 i Kroken) Huvudnyckel (s. 30) Familjenycklar Släktnycklar Läs noga alternativen och välj det som stämmer bäst överens med karaktärerna på den växt du har Lupp ett måste!!!

13 Hur använder man floran? Floran anger också växtplats, artens normala blomningstid, hur vanlig arten är och var den påträffats (se förkortningar s. 29) Lista över termer finns på s Ex. Silene dioica (s. 253) Fuktig gräsmark, löv och blandskog. Sk-TL ta (Öl. Gtl. r. SV-HS Skåne till Torneå Lappmark tämligen allmän, Öland och Gotland rar(= sällsynt.) SenVår till HögSommar

14 Vilka karaktärer används i bestämningsnycklarna Blomma eller ej, antal ståndare om blomma (huvudnyckeln, Linnés system) Form på blomställning (s ) Blommans form och färg (s. 19) Fruktens utseende (s ) Bladens form och hur de sitter vid stammen (s ) Stam (skott) och rotens form och förgrening(se s. 8-9) Hultbräken Phegopteris connectilis Läs och använd Kroken s.8-s.25!!!!!!!!

15 Se. sidor i Kroken Bladets morfologi

16 Blommans morfologi Se. sidor i Kroken

17 Undersittande hylle Översittande hylle Foder Krona

18 Blomställningar Se. sidor 16 i Kroken

19 Floristik genomgång av några växfamiljer Om du lär dig några vanliga växtfamiljers utseende så blir det enklare att använda floror!

20 Sporbildande kärlväxter Fräken. 1 familj (Equisetacae), 1 släkte (Equisetum) vanlig förr, nu ca. 15 arter i släktet Equisetum sporangier i toppen

21 Sporbildande kärlväxter Lummer, 2 familjer: Lycopodiaceae, Lycopodium (flertalet) Selaginellaceae, Selaginella sporangier i toppen (strobili) el. längs stammen äldsta linjen av kärlväxter

22 Sporbildande kärlväxter Ormbunkar, flera familjer (s ) Stora bladlika skott, Sporangierna på bladskiva, ofta i grupper (sori). Sori ibland på särskilda blad

23 FRÖVÄXTER Nakenfröiga, 700 arter, 3 familjer i Sverige (barrträd mfl.) fröet naket bakom ett fjäll har inga blommor eller frukter Gömfröiga arter, många familjer. fröet gömt inne i en frukt alla växter med blommor och frukter Enhjärtbladiga (monocotyledoner) =gräs, halvgräs, liljor, orkideer Tvåhjärtbladiga(dicotyledoner) =alla andra gömfröiga

24 Nakenfröiga Pinaceae tallväxter barrväxter har ofta kottar, skilda han- och honkottar Honkotte Hankotte Tall Pinus sylvestis Andra nakenfröiga familjer -Cupressaceae, cypressväxter (ex. en.) -Taxaceae, ex. idegran -Cycadaceae, kottepalmer

25 Tvåhjärtbladiga gömfröiga växter Träd, buskar, ris och örter Nygrodda frön har två hjärtblad Blad med fjäderformiga nerver ~94 familjer (vi tar upp 20st) Bok fjädergrenad nervatur Snöbär - buske Blåbär - ris Gulvial - ört

26 Familjer med fria kronblad.och 10 eller färre ståndare Ex. på familjer Polygonaceae Caryophyllaceae Brassicaceae Fabaceae Geraniaceae Violaceae Onagraceae Apiaceae

27 Polygonaceae -slideväxter Stipelslida vid varje led Oftast enkla spiralställda blad Blommor små i knippe eller ax Frukt 2-3 kantig nöt oftast omgiven av hinnlika hylleblad Fjällsyra Oxyria digyna Trampört Polygonum aviculare Gårdsskräppa Rumex longifolius

28 Caryophyllaceae - Nejlikväxter 5-talig symmetrisk blomma Kronblad ofta flikade Stam regelbundet gaffelgrenad ofta tjockare leder Korsvis motsatta blad (oftast) Strandglim Silene uniflora Rödblära Silene dioica Lundarv Stellaria nemoralis Grässtjärnblomma Stellaria graminea

29 Brassicaceae - korsblommiga 4-talig blomma, 6 ståndare: 4 långa 2 korta Blad ofta spiralställda & parflikiga Ofta bladrosett vid marken Frukt = skida Raps Brassica napus Sandtrav Cardaminopsis arenosa Sumpfräne Rorippa palustris Penningört Thlaspi arvense

30 Fabaceae - ärtväxter Örter, buskar, träd Blomma fjärilslik oregelbunden 5-talig, 9 ståndare hopväxta till rör, 1 fri Frukt= balja (ex. Acacia, lupin, ärtor) Blad parbladiga el. fingrade uddblad eller klänge med stipler, Strandvial Lathyrus japonicus

31 Geraniaceae - nävefamiljen 5-talig blomma, 10 ståndare Långnäbbad klyvfrukt Blommor ofta i par (få arter i Vb) Midsommarblomster, blomma och frukt Geranium sylvaticum Blodnäva Geranium sanguineum

32 Violaceae - violer i Sverige ett släkte, Viola 5-talig blomma med sporre, 2 kronblad vanligen uppåt, 5 ståndare tätt samman (ser ut som fjällika bihang) Blad enkla, ofta hjärt el. njulika Frukt kapsel, uppsprickande i tre valv. Kärrviol Viola palustris Styvmorsviol Viola tricolor

33 Onagraceae - dunörtväxter 4-talig blomma, ståndare 2 el. 8 Översittande hylle, rödvioletta-vita blommor Frukt kapsel, frön ibland med hårtofs (få arter i Vb) Mjölkört, blommor och frukter Epilobium angustifolium Amerikansk dunört Epilobium adenocaulon

34 Apiaceae - flockblommiga Blomställning i enkel eller dubbel flock Stjälk ihålig Bladbas ofta slidlikt vidgad Små 5-taliga blommor med litet eller inget foder Frukt klyvfrukt Kryddväxter (ex. dill) Giftiga (Björnloka) Kirskål Aegopodium podagraria Dill Anethum graveolens Fjällkvanne Angelica archangelica

35 Familjer med fria kronblad.och fler än 10 ståndare Exempel på familjer: Rosacaceae Ranuculaceae

36 Rosaceae - rosväxter Träd, buskar, örter (4-) 5-talig blomma 10-många ståndare på ringformat fäste Blad i spiral, ofta tandade och med stipler Frukt nöt, balkapsel, stenfrukt, äpplefrukt Älggräs Filipendula ulmaria Åkerbär Rubus arctica Hägg Prunus padus Vildapel Malus sylvestris

37 Ranuculaceae - ranunkelväxter Örter, sällan buskar (klängande) Varierade blomtyper, ofta 5-talig 10-många ståndare fria (fäster under fruktämnena Blad strödda, ofta flikiga, stipler saknas. Frukt nöt, baljkapsel, sällan ett bär. Många giftiga Fjällsmörblomma Ranunculus nivalis Akleja Aquilegia vulgaris Vitsippa Anemone nemorosa Nordisk stormhatt Aconitum lycoctonum Revsmörblomma Ranunculus repens

38 Växter med sammanvuxna kronblad Exempel på familjer: Rubiaceae Boraginaceae Lamiacaceae Scrophulariaceae Campanulaceae Asteraceae

39 Rubiaceae- måror Blad enkla 4-8st i krans Små blommor, i knippen eller huvudlika samlingar. vanl. 4-taliga utan tydligt foder Vanligen 4-kantig stjälk Stormåra, stjälk och blad, blommor Galium album Gulmåra Galium verum

40 Boraginaceae - strävbladiga Blad & stjälk oftast strävt håriga Blad strödda, rund stam Blomma oftast radiärsymmetriskt/ svagt zygomorf Blommor i ensidigt skruvknippe 4-delad klyvfrukt, Fjällförgätmigej Myosotis decumbens Gurkört Borago officinalis

41 Scrophulariaceae - Lejongapsväxter 5-flikig krona, 2-läppig eller nästan regelbunden (ibland sporre) Blad strödda, motsatta, el. kranställda Ståndare vanligen 4 (Veronica 2) Frukt 2-rummig kapsel Ögontröst Euphrasia stricta Ärenpris Veronica officinalis Ängsskallra Rhinanthus angustifolius Gulsporre Linaria vulgaris Fingerborgsblomma Digitalis purpurea

42 Lamiaceae - Kransblommiga Foder resp. krona sambladiga (2 läppiga) Stjälk ofta 4-kantig med korsvis motsatta blad Aromatiska (kryddor) Ståndare 4 sällan 2, vanligen 2 korta 2 långa Frukt klyvfrukt med 4 nötlika delfrukter Åkermynta Mentha arvensis Ängssalvia Salvia pratensis Oregano Origanum vulgare

43 Scrophulariaceae-Boraginaceae-Lamiaceae

44 Campanulaceae - klockväxter 5-talig klocklik blomma, 5 ståndare, förenade eller fria Ibland med mjölksaft Frukt ofta kapsel med många frön Få arter i Vb Ängsklocka Campanula patens Liten blåklocka Campanula rotundifolia Notblomster Lobelia dortmanna

45 Ericacae - ljungväxter Flera med sambladig krona, vissa fribladiga fleråriga örter, ris eller buskar Vintergröna blad, läderartade, fjäll- el.barrlika ibland lövfällande 4 el. 5-talig blomma, ofta urnlik. Ögonpyrola Moneses uniflora Blåbär Vaccinium myrtillus Ljung Calluna vulgaris

46 Asteraceae - Korgblommiga Blomställning i huvudlik korg, omgiven av holk med fjäll. sambladiga kronblad av två typer (ibland ena eller andra typen ibland båda) strålblommor (kantblommor) i kanten av korg tratt- eller rörlika diskblommor i mitten av korg Blommans foder ofta ombildat till hår eller fjäderpensel Höstfibbla Prästkrage

47 Asteraceae - Korgblommiga Blomställning i huvudlik korg, omgiven av holk med fjäll. sambladiga kronblad av två typer (ibland ena eller andra typen ibland båda) strålblommor (kantblommor) i kanten av korg tratt- eller rörlika diskblommor i mitten av korg Blommans foder ofta ombildat till hår eller fjäderpensel Höstfibbla Prästkrage

48 Maskros Prästkrage Renfana Blåklint

49 Några tips! 1) Använd all info. som finns i floran + föreläsningsanteckningar 2) Lär dig känna igen vissa växtfamiljer då behöver du inte räkna ståndare. 3) Anteckna i floran 4) Markera familjer i floran ex. med post-it lappar 5) Granska alla karaktärer, t.ex bladform, hårighet, färg, storlek, växtplats etc. 6) Använd lupp!

Ranunkelväxter. Violväxter. Klockväxter. Många ståndare, många pistiller. Vissa arter saknar foderblad.

Ranunkelväxter. Violväxter. Klockväxter. Många ståndare, många pistiller. Vissa arter saknar foderblad. Ranunkelväxter Många ståndare, många pistiller. Vissa arter saknar foderblad. Blommor oftast med klart färgade kronblad, ofta gula (hylleblad) Smörblomma, Ranunculus acris Violväxter Hjärtlika blad Blomman

Läs mer

Bildflora över en lund nära Grimstaskogen. Tarza Salah Tensta Gymnasium 2005/06 Handledare: Per & Karin

Bildflora över en lund nära Grimstaskogen. Tarza Salah Tensta Gymnasium 2005/06 Handledare: Per & Karin Bildflora över en lund nära Grimstaskogen Tarza Salah Tensta Gymnasium 2005/06 Handledare: Per & Karin FÖRORD Intresset för att förbättra kunskapen om växter dykte upp då jag gjorde en bildflora tillsammans

Läs mer

Plantor för markmiljöer

Plantor för markmiljöer 86 Sveriges bredaste sortiment Vi odlar örtpluggplantor från frö och moderplantor med svenska provenienser som visat god odlingssäkerhet i Sverige. Örtpluggplantorna levereras i krukset om 40 plantor med

Läs mer

När jag var liten pojke på 1940-talet

När jag var liten pojke på 1940-talet Leka med växter I femtio år har Gösta Olsson samlat på växtlekar. Här är några av dem. Text och foto: GÖSTA När jag var liten pojke på 1940-talet var naturen den självklara lekplatsen. Glasbrukssamhället

Läs mer

Studier av tillväxt, reproduktion, ämnesomsättning, utveckling, sjukdomar, ekologi och evolution av växter.

Studier av tillväxt, reproduktion, ämnesomsättning, utveckling, sjukdomar, ekologi och evolution av växter. Växtrikets historia Botanik Läran om växter Studier av tillväxt, reproduktion, ämnesomsättning, utveckling, sjukdomar, ekologi och evolution av växter. Studeras på alla nivåer; molekylär, genetisk och

Läs mer

I årskurs 8 arrangeras ett växtförhör där de 30 växterna ingår. Elever gör förhöret oberoende av hur många växter de samlat.

I årskurs 8 arrangeras ett växtförhör där de 30 växterna ingår. Elever gör förhöret oberoende av hur många växter de samlat. Ådalens skola Varför gör vi ett eget herbarium? Eleverna i åk 7 samlar växterna och gör ett eget herbarium för att öka artkännedomen om de vanligaste växterna i vår omgivning. Samtidigt underlättas inlärningen

Läs mer

Rapport Gruvstadsparken, Kiruna stad

Rapport Gruvstadsparken, Kiruna stad Gruvstadsparken Kiruna 1 (11) Rapport Gruvstadsparken, Kiruna stad Sundsvall 2008-10-28 Reviderad 2008-11-03 Projektnamn: Gruvstadsparken Uppdragsnummer: 218629 Tyréns AB Infra Nord Granskad av Andreas

Läs mer

En liten krysslista för stora och små

En liten krysslista för stora och små En liten krysslista för stora och små Träd 1. ASP Aspen får sprakande höstfärger. De har en mycket rak stam och det finns aspar som blivit hela 35 meter höga. Det brukar heta att asplöven darrar och det

Läs mer

Sammanställning av Inventering på Vallentuna kyrkogård; Vallentuna Församling 2013

Sammanställning av Inventering på Vallentuna kyrkogård; Vallentuna Församling 2013 Sammanställning av Inventering på Vallentuna kyrkogård; Vallentuna Församling 2013 Följande dokument utgör för den inventering som gjordes på Vallentuna kyrkogård mellan juli och oktober 2013 som ett led

Läs mer

Biologisk mångfald på Vallentuna kyrkogård

Biologisk mångfald på Vallentuna kyrkogård Välkommen att kontakta kyrkogårdsförvaltningen: Tomas Hallberg, kyrkogårdsföreståndare Tfn: 08-511 862 32 e-post: tomas.hallberg@svenskakyrkan.se Monica Ernekrans, vik assistent Tfn: 08-511 862 57 e-post:

Läs mer

INFORMATION OM FINSKA VILDA VÄXTERS ANVÄNDNINGSHISTORIA SOM LIVSMEDEL (18.6.2014, uppdaterad 22.6.2015)

INFORMATION OM FINSKA VILDA VÄXTERS ANVÄNDNINGSHISTORIA SOM LIVSMEDEL (18.6.2014, uppdaterad 22.6.2015) INFORMATION OM FINSKA VILDA VÄXTERS ANVÄNDNINGSHISTORIA SOM LIVSMEDEL (18.6.2014, uppdaterad 22.6.2015) I denna tabell har sammanförts information om de viktigaste finska vilda växterna och växtdelarna

Läs mer

Fenologimanual. instruktioner för växtfenologiska observationer

Fenologimanual. instruktioner för växtfenologiska observationer Fenologimanual instruktioner för växtfenologiska observationer Introduktion Svenska fenologinätverket samlar in observationer av naturens kalender via hemsidan www.naturenskalender.se, appen Naturens kalender

Läs mer

Juni 2015. Ärlinghem. Blommor

Juni 2015. Ärlinghem. Blommor Juni 2015 Ärlinghem Blommor Pelargonia Pelargonier är ett släkte i familjen näveväxter med över 250 kända arter. Släktet består av örter, halvbuskar och buskar. Blommorna har fem kronblad, de två övre

Läs mer

Plantor för markmiljöer

Plantor för markmiljöer 82 Skandinaviens bredaste sortiment Vi odlar örtpluggplantor från frö och moderplantor med svensk proveniens. Med örtpluggplantor kan du skapa, återskapa eller bevara naturliga miljöer. Man kan komponera

Läs mer

Bävern utrotades från Sverige i slutet av

Bävern utrotades från Sverige i slutet av En bäverpopulations förändring I Sunnemo socken i Värmland inventerades hela bäverstammen under somrarna 1976 och 1977. Biotopval, populationstäthet, födoval och relationer till andra ryggradsdjur undersöktes.

Läs mer

Blåklint. Älskat åkerogräs. Årets växt 2013. Svenska Botaniska Föreningen

Blåklint. Älskat åkerogräs. Årets växt 2013. Svenska Botaniska Föreningen Blåklint Älskat åkerogräs Svenska Botaniska Föreningen Årets växt 2013 1 Blåklint V ad vore ett svenskt midsommarfirande utan en bukett med blåklint på bordet? Nästan lika viktig som matjessillen? Men

Läs mer

DET SOM VÄXER - EN LÄTTÖVERSKÅDLIG SAMMANFATTNING. DEL

DET SOM VÄXER - EN LÄTTÖVERSKÅDLIG SAMMANFATTNING. DEL A al, gråal liejbbe jb Alnus incana asp suhpe b Populus tremula B björk (glasbjörk och soahke g Betula pubescens och vårtbjörk) Betula pendula ~ Betula verrucosa björkticka sváhppa hp Piptoporus betulinus

Läs mer

ARTLISTA FLORISTIKEN 2008 Lycopodiaceae lummerväxter Equisetaceae fräkenväxter Polypodiaceae stensöteväxter Dennstaedtiaceae örnbräkenväxter

ARTLISTA FLORISTIKEN 2008 Lycopodiaceae lummerväxter Equisetaceae fräkenväxter Polypodiaceae stensöteväxter Dennstaedtiaceae örnbräkenväxter Kjell Carlsson vt 08 Avd för biologi, Linköpings universitet ARTLISTA FLORISTIKEN 2008 Systematiken följer Krok-Almquists 28:e upplaga (2001) vetenskapligt namn Lycopodiaceae Lycopodium spp Equisetaceae

Läs mer

Biologi A på Netkurs

Biologi A på Netkurs Biologi A på Netkurs Cellväggar av cellulosa och stora vattenblåsor i cellen som ger vattenskelett Celler med kloro- eller leukoplaster De flesta arterna har fotosyntes några är parasiter Flercelliga,

Läs mer

MILJÖARKEOLOGISKA LABORATORIET

MILJÖARKEOLOGISKA LABORATORIET MILJÖARKEOLOGISKA LABORATORIET RAPPORT nr. 2013-027 Makrofossilanalys från Raä Trosa Vagnhärad 281:1, Trosa kommun, Södermanlands län. Av Sofi Östman INSTITUTIONEN FÖR IDÉ OCH SAMHÄLLSSTUDIER 1 Makrofossilanalys

Läs mer

21 Hägg - Prunus padus

21 Hägg - Prunus padus 21 Hägg - Prunus padus Hägg är ett litet träd eller stor buske. som skjuter rikligt med rotskott och därför kan bilda små bestånd. Den trivs bäst på mulljord och växer i lundar och fuktiga till friska,

Läs mer

ÄNGSFRÖER & ÄNGSPLANTOR. Vildinsamlade och odlade i Sverige. Pratensis AB

ÄNGSFRÖER & ÄNGSPLANTOR. Vildinsamlade och odlade i Sverige. Pratensis AB ÄNGSFRÖER & ÄNGSPLANTOR Vildinsamlade och odlade i Sverige Pratensis AB 1 2 4 3 5 6 3 Välkommen till PRATENSIS! Svenska ängsfröer, ängsplantor och ängsrådgivning En blomsteräng blommar, doftar och lever.

Läs mer

Författare: Maria Pettersson

Författare: Maria Pettersson Rapport December 2001:01 2009 Bevarande av stor tofsäxing på Rådmansö 2007-2009 Författare: Maria Pettersson December 2009 Bevarande av stor tofsäxing på Rådmansö 2007-2009 Utgivningsår: 2009 Mer information

Läs mer

Info om Herbariet 2015

Info om Herbariet 2015 Info om Herbariet 2015 I det här hä et hi ar du informa on om Herbariet. Mera info på skolans hemsida h p://www.kokkola.fi/donnerska klicka där på Länkar Från hemsidan kan du ladda ner en miniflora med

Läs mer

Blombiologi och genetik Lärarhandledning

Blombiologi och genetik Lärarhandledning Blombiologi och genetik Lärarhandledning FREDRIKSDALS FRILUFTSMUSEUM I rabatterna A-G åskådliggörs olika fenomen inom blombiologi och genetik. Rabatter A Blommans byggnad B Pollenspridning C Pollinering

Läs mer

Epifytiska växter i Sverige. Epiphytic vascular plants in Sweden

Epifytiska växter i Sverige. Epiphytic vascular plants in Sweden Epifytiska växter i Sverige Epiphytic vascular plants in Sweden Iwarsson, M. 2015. Epifytiska växter i Sverige. Fauna och Flora. 110: 26 40 Mattias Iwarsson (text & photo) Centrum för biologisk mångfald

Läs mer

Så fungerar det i praktiken- MKBs gröna takresa. Maria Nilsson

Så fungerar det i praktiken- MKBs gröna takresa. Maria Nilsson Så fungerar det i praktiken- MKBs gröna takresa Maria Nilsson 2015-05-27 MKBs gröna tak Totalt 164 tak äldsta ca 15 år -miljöhus, cykelgarage, bostadshus Mycket begr. underhåll över tid -Ca hälften inventerades

Läs mer

Biologi. Livet på jorden

Biologi. Livet på jorden Biologi Livet på jorden Vi känner bara till en planet i universum där det finns liv. Det är jorden. Tack vare solen har vi ljus och lagom temperatur. Här finns också syre att andas, mat att äta och många

Läs mer

Umeå universitet EMG Ht Schema för Inventeringsmetodik & Systematik, 15 hp, 2016

Umeå universitet EMG Ht Schema för Inventeringsmetodik & Systematik, 15 hp, 2016 Umeå universitet 20160804 EMG Ht 2016 Schema för Inventeringsmetodik & Systematik, 15 hp, 2016 Lärare: Anders Thornell AT Bent Christensen BC Folmer Bokma FB Gerard Rocher Ros GRR Hans Gardfjell HG Helena

Läs mer

SLUTRARAPPORT ODLING + VATTENHANTERING GRÖNA FASADER VAJERSYSTEM + FÖNSTER. hauschild+siegel Klippern 3 BiodiverCity LÄGENHET RADHUS FÖRKLARINGAR

SLUTRARAPPORT ODLING + VATTENHANTERING GRÖNA FASADER VAJERSYSTEM + FÖNSTER. hauschild+siegel Klippern 3 BiodiverCity LÄGENHET RADHUS FÖRKLARINGAR BET ANT BET ANT ÄNDRINGEN AVSER ÄNDRINGEN AVSER DATUM DAT SLUTRARAPPORT FÖRKLARINGAR ALLA MÅTT I MM OM EJ ANNAT ANGES +00.0 PLUSHÖJD I METER ÖVER H FG +00.0 FÄRDIGT GOLV BRANDCELLSGRÄNS +16.48 +16.63 +16.68

Läs mer

STATENS NATURVÅRDSVERK Naturvårdsbyrån 1975 SNY PM 601

STATENS NATURVÅRDSVERK Naturvårdsbyrån 1975 SNY PM 601 STATENS NATURVÅRDSVERK Naturvårdsbyrån 1975 SNY PM 601 Ö Ä Ö Ö EN FLORISTISK INVENTERING MED FÖRSLAG TILL SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET VALÖN, ORUST KOMMUN. Av Christer Olsson Föreliggande rapport grundar

Läs mer

VÄXTER. Biologi årskurs 7 Vårterminen 2017 Biologiboken s och 79-81

VÄXTER. Biologi årskurs 7 Vårterminen 2017 Biologiboken s och 79-81 VÄXTER Biologi årskurs 7 Vårterminen 2017 Biologiboken s. 62-75 och 79-81 FOTOSYNTESEN - Bara växter och cyanobakterier kan tillverka sin egen näring. - De tillverkar druvsocker av koldioxid och vatten.

Läs mer

Användbara växter i naturen

Användbara växter i naturen Användbara växter i naturen Pär Leijonhufvud 26 maj 2011 Innehåll par@leijonhufvud.org, CC Gran............................. 2 Tall............................. 2 Björk............................ 2 Brännässla.........................

Läs mer

Biologisk mångfald på Orkesta kyrkogård

Biologisk mångfald på Orkesta kyrkogård Biologisk mångfald på Orkesta kyrkogård Tryckt i juli 2014 www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00 Text och foto: Cristian Jaramillo Förord till Orkesta kyrkogårdsområde Följande dokument utgör delar

Läs mer

Naturinventering av delgeneralplaneområdet för Kackur-Sämskar i Larsmo kommun

Naturinventering av delgeneralplaneområdet för Kackur-Sämskar i Larsmo kommun Naturinventering av delgeneralplaneområdet för Kackur-Sämskar i Larsmo kommun Mattias Kanckos December 2014 Huvudsjövägen 411 GSM: 050-5939536 68840 Lappfors info@essnature.com Finland Innehållsförteckning

Läs mer

Gråbo, Lavar Sälg, Älgört. Al, Blodrot En Sileshår, Stensöta. Blodrot, Blåbär, Gullris Stensöta Pors, Rölleka, Skvattram Ljung, Vänderot

Gråbo, Lavar Sälg, Älgört. Al, Blodrot En Sileshår, Stensöta. Blodrot, Blåbär, Gullris Stensöta Pors, Rölleka, Skvattram Ljung, Vänderot Detta dokument behandlar vilka medicinalväxter som finns att tillgå i Sverige. Kom ihåg att dessa växter ibland kan förväxlas med giftiga släktingar, så var försiktig. Likaså är de inte lika effektiva

Läs mer

Finns den kvar i dina hemtrakter? Backsippa

Finns den kvar i dina hemtrakter? Backsippa FLORAVÄKTARNA Finns den kvar i dina hemtrakter? Backsippa Många av Sveriges sällsynta och vackra blommor minskar eller håller på att försvinna. Många arter har inte sin framtid säkrad i landet så kallade

Läs mer

Florainventering och naturvärdesbedömning av fyra områden i Stenkullen

Florainventering och naturvärdesbedömning av fyra områden i Stenkullen Florainventering och naturvärdesbedömning av fyra områden i Stenkullen Datum: 23 maj 2012 Beställare: Tyréns (Kontaktperson: Jonas Petersson) Konsult: Melica (Kontaktperson: Åsa Röstell) Text, foton och

Läs mer

EN KORT GUIDE TILL ATT BYGGA HUS FÖR VILDA POLLINATÖRER

EN KORT GUIDE TILL ATT BYGGA HUS FÖR VILDA POLLINATÖRER EN KORT GUIDE TILL ATT BYGGA HUS FÖR VILDA POLLINATÖRER INTRODUKTION Honungsbin är viktiga pollinatörer men nyligen publicerade studier har visat att vilda pollinatörer som t.ex. solitära bin, humlor och

Läs mer

TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd

TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd Här 6 Bergets nordsida. Kontrasten mellan vegetation finns flera arter av stora träd samt Robinia som inte är utanför respektive innanför hjorthägnet är stor inhemsk.

Läs mer

MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal

MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor. Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal MIN FÖRSTA FLORA Strandens blommor Text: Sölvi Vatn Foto: Torbjörn Skogedal Lindskog Förlag Tack alla sjöar och havsvikar för att ni aldrig tröttnade när vi kom och hälsade på. Tack till grodan Kvack och

Läs mer

Ängsvegetation. Fördelar med ängsvegetation. Med våra system för ängsvegetation kan en naturlig miljö snabbt skapas.

Ängsvegetation. Fördelar med ängsvegetation. Med våra system för ängsvegetation kan en naturlig miljö snabbt skapas. 76 Torräng anlagd med ängsfrö 8 år efter sådd. Var kan ängsvegetation användas? kan användas i flera olika miljöer. Det finns ängstyper för allt från torra och branta slänter till fuktiga och flacka ytor.

Läs mer

Lignoser. Jeanette Blom

Lignoser. Jeanette Blom Lignoser Jeanette Blom 2013 LIGNOSER Lignoser är ett botaniskt begrepp för vedartade växter, ett samlingsnamn för träd, buskar och halvbuskar. Ordet lignos kommer sig av att vedartade växter innehåller

Läs mer

Bilaga 10. Makrofossilanalys

Bilaga 10. Makrofossilanalys Bilaga 10. Makrofossilanalys Av Håkan Ranheden, UV Makrofossilanalyser Under fältarbetet vid Björkgärdet insamlades makrofossilprover som en del i ett försök att ge en bild av närmiljön och vilka resurser

Läs mer

Biotopkartering vattendrag Löt 20141124 FRIMAN EKOLOGIKONSULT AB

Biotopkartering vattendrag Löt 20141124 FRIMAN EKOLOGIKONSULT AB Biotopkartering vattendrag Löt 20141124 FRIMAN EKOLOGIKONSULT AB 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Konsulter Sonia Wallentinus - Conec konsulterande ekologer Hans-Georg Wallentinus - Conec

Läs mer

e Härd Kol Lager Kol Härd Fu material Områd Lager Hasselnö kollagen för att kunna dateras Vedart Daterat 1029 Stolphål Hasselnö

e Härd Kol Lager Kol Härd Fu material Områd Lager Hasselnö kollagen för att kunna dateras Vedart Daterat 1029 Stolphål Hasselnö Bilaga Sammanställning av samtliga kolprov, 1. Ua 5374. Ua 5375 3. Ua 5376 4. Ua 5377 5. Ua 5655 6. Ua 5836 7. Ua 5837 8. Ua 5838 9. Ua 5839 10. Ua 5840 11. Ua 5841 UA. nr A-nr Rut-id Fynd nr Anläggning,

Läs mer

Apotekaren Knut Fr. Thedenius skriver

Apotekaren Knut Fr. Thedenius skriver Nyupptäckt florainventering i Lillhärdal från 1819 När Sune Zachrisson gick igenom linnélärjungen Carl Peter Thunbergs brevsamling i Uppsala hittade han en lista med växter som noterats i Lillhärdal. Det

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Lars-Erik Andersson Andreas Blom BONNIERS

LÄRARHANDLEDNING. Lars-Erik Andersson Andreas Blom BONNIERS LÄRARHANDLEDNING Lars-Erik Andersson Andreas Blom BONNIERS .2 Vad är levande? Du ska sortera bilderna i två grupper. I grupp lägger du bilder på det som du anser är levande. I grupp 2 lägger du bilder

Läs mer

En liten kurs om hur växternas vetenskapliga namn är uppbyggda. Texten är skriven av Ulf Eliasson och är hämtad från Allt om Trädgårds Forum.

En liten kurs om hur växternas vetenskapliga namn är uppbyggda. Texten är skriven av Ulf Eliasson och är hämtad från Allt om Trädgårds Forum. En liten kurs om hur växternas vetenskapliga namn är uppbyggda. Texten är skriven av Ulf Eliasson och är hämtad från Allt om Trädgårds Forum. 1. Växternas namn - artbegreppet Något att ha med sig genom

Läs mer

Makrobotanisk analys. Jens Heimdahl. Inledning. Metod och källkritik. Bilaga 5

Makrobotanisk analys. Jens Heimdahl. Inledning. Metod och källkritik. Bilaga 5 Bilaga 5 Makrobotanisk analys. Jens Heimdahl. Inledning Den arkeologiska undersökningen av kvarteret Lyckan genomfördes integrerat med en geologisk och arkeobotanisk undersökning redan i fält. Från kvartärgeologiskt

Läs mer

Limfrö på järnvägsområdet i Vindeln

Limfrö på järnvägsområdet i Vindeln Natur i Norr, Umeå Årgång 25 (2006), häfte 1:xx-xx Limfrö på järnvägsområdet i Vindeln LAGE SANDGREN Vid järnvägsstationen i Vindeln har det under några år funnits en lokal för limfrö Collomia linearis,

Läs mer

Växter vid Magle våtmark

Växter vid Magle våtmark Göingebygdens Biologiska Förening 2013-06-09 Växter vid Magle våtmark (EN FÖRTECKNING ÖVER DE VÄXTER SOM OBSERVERATS SEDAN MAGLE VÅTMARKS TILLKOMST ÅR 1995) (utg. = sannolikt utgången) (TH = Tord Holm)

Läs mer

Infoblad Orkesta kyrkogårdsområde Text samt foto: Cristian Jaramillo. Mindre växter

Infoblad Orkesta kyrkogårdsområde Text samt foto: Cristian Jaramillo. Mindre växter Infoblad Orkesta kyrkogårdsområde Text samt foto: Cristian Jaramillo De månader som står först för varje växt är de månaderna där växten sin blomningsperiod. Övrig information innefattar beskrivning av

Läs mer

Den Ätliga Parken hos Älvstranden Utveckling

Den Ätliga Parken hos Älvstranden Utveckling Den Ätliga Parken hos Älvstranden Utveckling På gaveln till Förrådet vid Bror Nilssons gata ligger en av Älvstranden Utvecklings små pocket parks. Under försommaren kommer parken att få ett tillskott av

Läs mer

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Biologiprogrammet NGBIO. Biologiprogrammet. 180 högskolepoäng/ects

Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper. Utbildningsplan. Biologiprogrammet NGBIO. Biologiprogrammet. 180 högskolepoäng/ects Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Utbildningsplan Biologiprogrammet Programkod: Programmets benämning: NGBIO Biologiprogrammet Biology programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Besvärliga fjällarter. Difficult mountain species

Besvärliga fjällarter. Difficult mountain species Besvärliga fjällarter Difficult mountain species Lycopodium annotinum ssp alpestre nordlummer. Insnörpta års skott. The shoots are constricted between the yearly shoots Lycopodium annotinum ssp alpestre

Läs mer

Nära ögat för sanddraban Draba nemorosa

Nära ögat för sanddraban Draba nemorosa Natur i Norr, Umeå Årgång 26 (2007), häfte 1:47-51 Nära ögat för sanddraban Draba nemorosa STEFAN ERICSSON Det känns lite oroande att veta att man bara har en enda lokal kvar för en hotad art. En oförutsedd

Läs mer

Infoblad Frösunda kyrkogårdsområde Text samt foto: Cristian Jaramillo. Mindre växter. Gullviva [olika färg hybrider] (Primula veris)

Infoblad Frösunda kyrkogårdsområde Text samt foto: Cristian Jaramillo. Mindre växter. Gullviva [olika färg hybrider] (Primula veris) Infoblad Frösunda kyrkogårdsområde Text samt foto: Cristian Jaramillo Mindre växter Gullviva [olika färg hybrider] (Primula veris) April-maj. Gullvivan är ett vanligt inslag under vår-försommarmånaderna

Läs mer

Systematik - indelningen av organismvärlden. Kap 3 sid i boken

Systematik - indelningen av organismvärlden. Kap 3 sid i boken Systematik - indelningen av organismvärlden Kap 3 sid 74-78 i boken Minsta levande enheten? Cellen Encelliga organismer Flercelliga organismer celler Eukaryota celler - med cellkärna Prokaryota celler

Läs mer

Info om Herbariet 2017

Info om Herbariet 2017 Info om Herbariet 2017 I det här hä et hi ar du informa on om Herbariet. Mera info på skolans hemsida h p://www.kokkola.fi/donnerska klicka där på Länkar Från hemsidan kan du ladda ner en miniflora med

Läs mer

BFV länsinventering av kärlväxter Nyhetsbrev 3/2011

BFV länsinventering av kärlväxter Nyhetsbrev 3/2011 Botaniska Föreningen i Västmanlands län ~ 1 ~ 2011-08-13 BFV länsinventering av kärlväxter Nyhetsbrev 3/2011 Knepiga arter Bengt Stridh Den här gången skriver jag lite reflektioner utifrån mina egna erfarenheter

Läs mer

Kärlväxtinventering i Femöre naturreservat 2011. Stätta i den södra hagmarken. Svinrot o blomkrabbspindel

Kärlväxtinventering i Femöre naturreservat 2011. Stätta i den södra hagmarken. Svinrot o blomkrabbspindel ADOXA Naturvård org.nr.590419-1037 F-skattsedel finns Skogshall 640 24 Sköldinge Telefon: 0157-506 05, 0708-804582, Pg 456 10 12-8 E-mail: adoxa.elmhag@one.se Janne Elmhag Kärlväxtinventering i Femöre

Läs mer

Prokaryota (Cyanobakterier=blågrönalger)* Eukaryota (Svampar)* (Alger)** (Lavar)* Mossor Kärlväxter - Sporbärande växter - Fröväxter - Nakenfröiga

Prokaryota (Cyanobakterier=blågrönalger)* Eukaryota (Svampar)* (Alger)** (Lavar)* Mossor Kärlväxter - Sporbärande växter - Fröväxter - Nakenfröiga Organismvärlden/Växtriket Prokaryota (Cyanobakterier=blågrönalger)* Eukaryota (Svampar)* (Alger)** (Lavar)* Mossor Kärlväxter - Sporbärande växter - Fröväxter - Nakenfröiga växter - Gömfröiga växter *

Läs mer

Biologisk mångfald på Frösunda kyrkogård

Biologisk mångfald på Frösunda kyrkogård Biologisk mångfald på Frösunda kyrkogård Tryckt i juli 2014 www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00 Text och foto: Cristian Jaramillo Förord till Frösunda kyrkogårdsområde Mindre växter Följande dokument

Läs mer

Aktuella värvarpremier sept/10

Aktuella värvarpremier sept/10 Aktuella värvarpremier sept/10 Här beskrivs de värvarplantor vi har hemma. Du kan antingen välja två av samma eller två olika. Antalet plantor är begränsat och kan därför snabbt ta slut. Ange därför gärna

Läs mer

Sommarvandring i Skogastorp ett orkideparadis på Falbygden

Sommarvandring i Skogastorp ett orkideparadis på Falbygden Sommarvandring i Skogastorp ett orkideparadis på Falbygden Skogastorpskärret ligger på Högstenabergets sluttning och genomkorsas av flera bäckar och källor med kalkhaltigt vatten. Bland karaktärsväxterna

Läs mer

Förslag på kompensationsåtgärder och uttalande om naturvärden

Förslag på kompensationsåtgärder och uttalande om naturvärden Datum 2014-10-20 PM Förslag på kompensationsåtgärder och uttalande om naturvärden Detaljplan Håffrekullen 1:6 m fl Kungälvs kommun EnviroPlanning AB Lilla Bommen 5 C, 411 04 Göteborg Besöksadress Lilla

Läs mer

Ekologi och biologisk mångfald 15 hp., ht. 2015. Kiruna

Ekologi och biologisk mångfald 15 hp., ht. 2015. Kiruna 1 Ekologi, miljö, geovetenskap (EMG), Umeå universitet 150904 Ekologi och biologisk mångfald 15 hp., ht. 2015. Kiruna Kursansvarig lärare och examinator: Ulla Carlsson-Granér (UCG), tel: 090-786 97 78,

Läs mer

Nu vaknar trädgården Beskärning Växtval (perenner som inte faller rådjuren i smaken ) Plantering Nigella Trädgård, Camilla Wihlander Nu vaknar Trädgården Aspenäs Villaägarförening februari 2011 Beskärning

Läs mer

Vad ska ni kunna om djur?

Vad ska ni kunna om djur? Livets former Vad ska ni kunna om djur? Vad som är gemensamt för alla djur. Vad som skiljer ryggradslösa djur från ryggradsdjur. Vad som skiljer växelvarma djur från jämnvarma djur. Vad som menas med yttre

Läs mer

Älskade Pelargoner...

Älskade Pelargoner... Stjärnpelargon Bladen spetsigt flikiga, liknar lönnblad. Blommorna är stjärnformiga, lite spretiga. Även dubbla sorter finns, de är charmigt rufsiga. blomjord. Plocka bort vissna blommor och blad efter

Läs mer

BLOMMORNA INPÅ LIVET VÄLKOMMEN IN I BLOMMORNAS HEMLIGA VÄRLD

BLOMMORNA INPÅ LIVET VÄLKOMMEN IN I BLOMMORNAS HEMLIGA VÄRLD BLOMMORNA INPÅ LIVET VÄLKOMMEN IN I BLOMMORNAS HEMLIGA VÄRLD VÄLKOMMEN IN I BLOMMORNAS HEMLIGA VÄRLD! Alla dessa iögonfallande blommor med starka färger, fantastiska former och underbara dofter. Vad är

Läs mer

PM - Inventering av strandnära naturvärden Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB Reviderad

PM - Inventering av strandnära naturvärden Tillståndsprövning Toresta. NCC Roads AB Reviderad PM - Inventering av strandnära naturvärden Tillståndsprövning Toresta NCC Roads AB 2014-10-08 Reviderad 2015-06-07 NIRAS Sweden AB Fleminggatan 14 Box 703 75 107 24 Stockholm Org.nr: 556541-2532 Upplaga:

Läs mer

Vilda Ätbara Växter. Västergötland. Ett kunskapsarbete av Anders Larsson Klass DATA/IT Dagfolkhögskolan TROLLHÄTTAN Hösten 95

Vilda Ätbara Växter. Västergötland. Ett kunskapsarbete av Anders Larsson Klass DATA/IT Dagfolkhögskolan TROLLHÄTTAN Hösten 95 Vilda Ätbara Växter i Västergötland Ett kunskapsarbete av Anders Larsson Klass DATA/IT Dagfolkhögskolan TROLLHÄTTAN Hösten 95 1 INNEHÅLLS FÖRTECKNING INLEDNING...sid 2 VÄXTER...sid 3 BILDER...sid 8 KÄLLFÖRTECKNING...sid

Läs mer

Systematik - indelningen av organismvärlden. Kap 2 s34-38, kap 3 sid i boken

Systematik - indelningen av organismvärlden. Kap 2 s34-38, kap 3 sid i boken Systematik - indelningen av organismvärlden Kap 2 s34-38, kap 3 sid 74-78 i boken Minsta levande enheten? Cellen -encelliga organismer -flercelliga organismer Rita en cell med olika celldelar (organeller)

Läs mer

L Ä R A R H A N D L E D N I N G

L Ä R A R H A N D L E D N I N G Vårväxter 32 L Ä R A R H A N D L E D N I N G TROLLSKOGEN WC HERRGÅRDEN ÖRTAGÅRD FRUKTTRÄDGÅRD ÅKER OCH HAGAR Vårväxter l Ä r a r h a n d l e d n i n g FRILUFTSTEATERN ROSARIUM ENTRÉBUTIK HUVUDENTRÉ WC

Läs mer

biologisk grundutbildning sammanträde 11:e dec -14 Övriga närvarande: Studierektor Björn Birgersson och studievägledare Birgitta Åkerman

biologisk grundutbildning sammanträde 11:e dec -14 Övriga närvarande: Studierektor Björn Birgersson och studievägledare Birgitta Åkerman Bilaga 1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Protokoll fört vid Institutionen för institutionsstyrelsens biologisk grundutbildning sammanträde 11:e dec -14 Närvarande styrelseledamöter: Professor Bengt Karlsson (ordförande),

Läs mer

Insektshotell - guide

Insektshotell - guide Insektshotell - guide Vill du bidra mer? gå till: villbidra.wordpress.com Insektshotellets konstruktion Konstruktionen bör ha en bakvägg, sidoväggar och ett skyddande tak. En bra idé är att bygga hotellet

Läs mer

Linné, som var så fascinerad av växternas fortplantning,

Linné, som var så fascinerad av växternas fortplantning, Växternas kärleksliv Alstringen av djur och växter utgör naturens förnämsta och mest fördolda fenomen. Alla naturforskare ha intill denna dag ivrigt sökt livets ursprung och källan till allt levande, men

Läs mer

Plantorna levereras i krukset om 6 plantor med en rotvolym på 1-1,3 liter. Maxipluggplantans rotsystem är 20 cm djup och 12 cm i diameter.

Plantorna levereras i krukset om 6 plantor med en rotvolym på 1-1,3 liter. Maxipluggplantans rotsystem är 20 cm djup och 12 cm i diameter. 110 artförteckning för maxipluggplantor & ÖRTPLUGGPLANTOR Vissa arter lagerhålls bara i mindre mängder eller odlas på beställning. Önskar du stora mängder av samma art och vill vara säker på leverans till

Läs mer

Erfarenheter av slåttehumle (vallhumla) och kløverhumle från Sverige - status och möjliga tiltik (åtgärder)

Erfarenheter av slåttehumle (vallhumla) och kløverhumle från Sverige - status och möjliga tiltik (åtgärder) Erfarenheter av slåttehumle (vallhumla) och kløverhumle från Sverige - status och möjliga tiltik (åtgärder) Björn Cederberg, entomolog (ArtDatabanken Uppsala) bjorn.cederberg@slu.se Tidigare utbredning

Läs mer

Samköpsväxter 2011, Umeå Stads Trädgårdssällskap 1. Samköpsväxter Umeå stads trädgårdssällskap PERENNER... 2 ROSOR... 5 BUSKAR... 6 TRÄD...

Samköpsväxter 2011, Umeå Stads Trädgårdssällskap 1. Samköpsväxter Umeå stads trädgårdssällskap PERENNER... 2 ROSOR... 5 BUSKAR... 6 TRÄD... Samköpsväxter 2011, Umeå Stads Trädgårdssällskap 1 Samköpsväxter 2011 Umeå stads trädgårdssällskap PERENNER... 2 NR 1: GERANIUM PRATENSE MIDNIGHT REITER ÄNGSNÄVA 69 KR... 2 NR 2: ANEMONE RIVULARIS BÄCKANEMON

Läs mer

Domän Eukarya. Endosymbiontteorin

Domän Eukarya. Endosymbiontteorin Bildserien visar ciliaten Ophrydium versatile. De stora ringarna markerar framdelen med cilier. De små ringarna visar en födopartikel som individen försöker fånga. Domän Eukarya En eukaryot cell är betydligt

Läs mer

Mållväxter - Chenopodiaceae Svinmålla Chenopodium album Lungrot Chenopodium bonus-henricus

Mållväxter - Chenopodiaceae Svinmålla Chenopodium album Lungrot Chenopodium bonus-henricus Artlista Floristik 2011 Fröväxter enligt Mossberg m.fl. Den Nordiska Floran Ordnade efter familj-ordning i ovanstående. Alla utom ett mycket litet fåtal finns med i Mossberg/Stenberg Svensk fältflora Enstaka

Läs mer

MILJÖARKEOLOGISKA LABORATORIET

MILJÖARKEOLOGISKA LABORATORIET MILJÖARKEOLOGISKA LABORATORIET RAPPORT nr. 2013-005 Miljöarkeologisk analys av Raä vid i Nolby, Njurunda socken, Medelpad Av Fredrik Olsson INSTITUTIONEN FÖR IDÉ OCH SAMHÄLLSSTUDIER 1 Miljöarkeologisk

Läs mer

Försvar mot djuren. Kunskap om örters effekter. Örter för alla ändamål. Läkeörter

Försvar mot djuren. Kunskap om örters effekter. Örter för alla ändamål. Läkeörter Alla vet att inget djurliv kan existera utan växter men det krävs kanske lite mer fantasi för att förstå hur fullkomligt djuren är en produkt av växterna. Djuren är skapade av växternas substans och uppstår

Läs mer

FotoFlora. Maria Rehnberg. Våtarv - Stellaria media

FotoFlora. Maria Rehnberg. Våtarv - Stellaria media Våtarv - Stellaria media Våtarv är allmän i hela Sverige. Den är vanlig på fuktig, kväverik mark så som trädgårdar, vägkanter och lövskogar. Våtarv är en ettårig växt som växer i glesa mattor. Bladen är

Läs mer

Elevblad biologisk mångfald

Elevblad biologisk mångfald Elevblad biologisk mångfald Ekologi i skogen Hur fungerar naturen och vilka samband finns mellan olika organismer? En ekologisk undersökning ger oss svar på dessa frågor. Varje ekologiskt system har sina

Läs mer

www.hkr.se Utbildningsplan Biologiprogrammet 120/160 poäng (BI05) Inriktning ekologi och geovetenskap Institutionen för matematik och naturvetenskap

www.hkr.se Utbildningsplan Biologiprogrammet 120/160 poäng (BI05) Inriktning ekologi och geovetenskap Institutionen för matematik och naturvetenskap Sidan 1 av 1 Dnr: 621/333-05 Institutionen för matematik och naturvetenskap Utbildningsplan Biologiprogrammet 120/160 poäng (BI05) Inriktning ekologi och geovetenskap Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

Ribes nigrum Vertti, Grönt vinbär Ett svartvinbär där bären inte blir svarta utan behåller sin gröna färg även när de mognar. De har en söt och god

Ribes nigrum Vertti, Grönt vinbär Ett svartvinbär där bären inte blir svarta utan behåller sin gröna färg även när de mognar. De har en söt och god Ribes nigrum Vertti, Grönt vinbär Ett svartvinbär där bären inte blir svarta utan behåller sin gröna färg även när de mognar. De har en söt och god smak som lämpar sig väl för saft- och vintillverkning.

Läs mer

Vegetationsundersökning av Bräcke ängar och Ränsliden.

Vegetationsundersökning av Bräcke ängar och Ränsliden. Vegetationsundersökning av Bräcke ängar och Ränsliden. 3-betygsarbete i systematisk botanik av Inger Almgren och Birgitta Gelang Fältstudier utförda år 1971. - I - Innehållsförteckning Sid. Inledning 2

Läs mer

Biologiprogrammet. Biology programme

Biologiprogrammet. Biology programme Dnr: HNT 2014/438 Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Utbildningsplan Biologiprogrammet Programkod: Programmets benämning: NGBIO Biologiprogrammet Biology programme Högskolepoäng/ECTS: Beslut

Läs mer

13 praktiska allmänna skötselråd

13 praktiska allmänna skötselråd 13 praktiska allmänna skötselråd -För ökad biologisk mångfald tack vare motorbaneaktiviteter 1 av 17 Skötselråd -anvisningar Detta är en generaliserad preliminär skötselplan för att underlätta igångsättning

Läs mer

Ekologi och biologisk mångfald 15 hp., ht. 2012. Kiruna

Ekologi och biologisk mångfald 15 hp., ht. 2012. Kiruna 1 Ekologi, miljö, geovetenskap (EMG), Umeå universitet Ekologi och biologisk mångfald 15 hp., ht. 2012. Kiruna Kursansvarig lärare och examinator: Ulla Carlsson-Granér (UCG), tel: 090-786 97 78, 070-274

Läs mer

Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun

Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun Naturvärdesinventering av område vid bäck i centrala Björbo, Gagnefs kommun Uppdraget På uppdrag av förvaltningschef Birgitta Johansson, miljö- och byggförvaltningen på Gagnefs kommun, utfördes den 7 juli

Läs mer

Att odla kryddväxter enkelt, vackert, väldoftande och gott!

Att odla kryddväxter enkelt, vackert, väldoftande och gott! Att odla kryddväxter enkelt, vackert, väldoftande och gott! Av: Katarina Kihlberg Det finns flera goda anledningar till att odla sina egna kryddor för den goda smakens skull, för doften och skönheten och

Läs mer

Ekologi. Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön

Ekologi. Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön Ekologi Samspelet mellan organismerna och den omgivande miljön Enligt kursplanen ska ni efter det här området ha kunskap i: Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar

Läs mer

Användbara växter i skog och mark

Användbara växter i skog och mark Användbara växter i skog och mark Pär Leijonhufvud & Svenska Överlevnadssällskapet Tredje upplagan, 2014 Växternas delar och deras användningsområden Rötter Växter lagrar ofta näring i rötterna, normalt

Läs mer

VÅR/SPRING 2014. Make your house a home!

VÅR/SPRING 2014. Make your house a home! VÅR/SPRING 2014 Make your house a home! Mr Plant är en av Europas ledande leverantörer av konstväxter. Företaget grundades 1988 och har sedan dess levererat konstgjorda blommor, växter och träd över hela

Läs mer

Nyheter från småländska bangårdar

Nyheter från småländska bangårdar Nyheter från småländska bangårdar Anna Knöppel Under sommaren 2008 inventerades ett antal sydsvenska bangårdar på bland annat kärlväxter. Inte minst de småländska bangårdarna bjöd på intressanta fynd.

Läs mer