Karlsson delar kronologiskt in Rysslands/Sovjetunionens våldshistoria i 3 olika faser;

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karlsson delar kronologiskt in Rysslands/Sovjetunionens våldshistoria i 3 olika faser;"

Transkript

1 KLAS GÖRAN KARLSSON: RYSSLAND OCH VÅLDETS KULTUR Karlsson delar kronologiskt in Rysslands/Sovjetunionens våldshistoria i 3 olika faser; 1) I kriget mellan statsmakten och dess kritiker avrättades ca individer anklagade för terrorism. Ytterligare några tusen föll offer för våldsdåd i samhället. nov 1 13:01 2) Det kommunistiska sovjetvåldet. Massivt statligt våld som användes för att uppfostra befolkningen och uppnå de kommunistiska idealen. Statens fiender skulle sopas bort. nov 1 13:03 1

2 3) 1991 Jeltsins, Putins och Medvedevs våld. Statsmakten vilar på statligt våld (Tjetjenien, Georgien). Statsmakten använder sig av våld för att rikta befolkningens blickar. Ifall det går ekonomiskt sämre så använder man sig av våld för att fokuseringen inte skall vara riktad på det som går sämre. nov 1 13:07 DET KOMMUNISTISKA VÅLDET UNDER LENIN OCH STALIN a. det moderna samhället b. det kommunistiska våldet c. det ryska arvet d. de maktpolitiska målsättningarna a. den moderna staten Målsättningen var att skapa en modern välfärdsstat. Tanken är att man kan enbart uppnå något gott genom att använda sig av en del ondska. Ifall staten skall bli modern kräver det uppoffringar. Stalin På 10 år måste vi uppnå det som tagit 100 år för de västliga nationerna eller krossas av dem. Industrialiseringen + välfärdssamhället. nov 1 13:11 2

3 b. den kommunistiska ideologin Ideologin berättigar den statliga terrorn. Idén om ett paradis som enbart kan uppnås genom offer. Statens fiender, de som motarbetar paradiset, skall elimineras. Samhällets parasiter rensas bort av de nya makthavarna (i alla totalitära stater legitimeras folkmord genom att demonisera fienden. I ruanda var tutsierna kakerlackor medan Stalin kallade alla oppositionella för kulaker. I Putins Ryssland är Tjetjenierna terrorister). Ändamålet helgar medlen. Den kommunistiska nationalismen (nationalbolsjevismen). För att göra omelett så måste man knäcka ägg (Lenin) Himmelriket kunde enbart uppnås genom att gå över lik. nov 1 13:13 c. det ryska arvet När kommunismen blir den svart/vit, dualistisk. Den ryska sagan i vilken paradiset och helvetet kämpar om själarna. Den som inte är med oss är mot oss. När denna nationalistiska tanke blandades med det ryska imperialistiska arvet så blev resultatet en rysk nationalbolsjevism där icke ryssar kuvades och individen förlorade sin betydelse. Ett samhälle som inte ger något värde åt den enskilda individen kan aldrig vara en rättsstat. I den ryska traditionen är individen betydelselös. nov 1 13:16 3

4 d. maktpolitiska målsättningar , en 35 år lång terrorperiod under vilken Sovjetunionen uppkom och transformerades dramatiskt. Inleddes under inbördeskriget som ännu inte är en utredd period. Det är svårt att separera inbördeskriget från den röda och/eller den vita terrorn. Efter inbördeskriget inleds vad Karlsson kallar den didaktiska terrorn staten intar en uppfostrares roll. Befolkningen skall tvingas till insikt i kommunismens förträfflighet. Med järnhand skall vi jaga människor till lycka sloganen i det första koncentrationslägret som byggdes i Sovjetryssland. Fångväktarna kallades fostrare. nov 1 13:18 Terrorn ökade i.o.m Stalins 5 års planer, kollektiviseringen och industrialiseringen. Gulag förvandlades snabbt till en integrerad del av planhushållningen. Behovet av slavarbetskraft. nov 1 13:20 4

5 I.o.m mordet på Kirov 1934 inleddes en ny typ av statlig terror. Hela den första generationen bolsjeviker, som främst identifierade sig själva som Leninister, sopades bort. Teaterrättegångarna med de offentliga bekännelserna hade igen en uppfostrande roll. Befolkningen skulle informeras om faran med fiender inom staten. Efter att Sovjetunionens ledande skikt kraftigt decimerats förändrade terrorn form. Andrej Vysjinskij Kirov nov 1 13:20 Formellt sett var det mordet på partisekreteraren i Leningrad, Sergej Kirov, 1934 som blev förevändningen för terrorn, jakten på så kallade folkfiender och Moskvaprocesserna. Det var ett bisarrt skådespel där gamla bolsjevikveteraner erkände sig skyldiga till de mest konspiratoriska brott mot den stat de varit med om att skapa. Åklagaren Andrej Vysjinskij (mensjevik ända till 1921) framträdde med sina beryktade krav på att "de galna hundarna" skulle skjutas. De åtalade spelade sina roller och erkände samröre med japanska och tyska underrättelsetjänster, konspirationer mot både Lenin och Stalin, samröre med Trotskij. Bara en enda vägrade att erkänna, Nikolaj Krestinskij. nov 1 13:29 5

6 Krestinskij hade varit medlem i den första politbyrån och var bolsjevikveteran. Ett tag under Lenin var han sekreterare i Centralkommitten. Ordväxlingen från 2 mars 1938 förtjänar att citeras. På detta stadium i processen frågar rättens ordförande, V. Ulrich, de anklagade om de erkänner sig skyldiga. Alla svarar ja ända tills: Ordföranden: Anklagade Krestinskij, erkänner Ni er skyldig till de anklagelser Ni åtalas för? Krestinskij: Jag är oskyldig. Jag är ingen trotskist. Jag har aldrig varit medlem av något höger och trotskistblock; jag kände inte till att ett sådant fanns. Jag har inte heller begått något av de brott jag personligen anklagas för. Jag erkänner mig inte skyldig till att ha stått i förbindelse med den tyska underrättelsetjänsten. Ordföranden: Bekräftar Ni ert erkännande under utredningen? Krestinskij: Jag erkände under utredningen, men jag har aldrig varit trotskist. Ordföranden: Jag upprepar frågan. Erkänner Ni er skyldig? Krestinskij: Före min arrestering tillhörde jag bolsjevikpartiet. Det gör jag fortfarande. Ordföranden: Erkänner Ni er skyldig till anklagelsen att ha deltagit i underrättelsetjänst och terrorism? Krestinskij: Jag har aldrig varit trotskist. Jag har aldrig tillhört något höger och trotskistblock och har inte begått något brott. Dagen efter erkänner Krestinskij: Krestinskij: Igår var jag påverkad av en tillfällig, stark och falsk känsla av skam, orsakad av hela atmosfären i förhörsbåset tillsammans med den pinsamma stämning som den offentliga uppläsningen av anklagelsen skapade, allt detta, förvärrat av min dåliga hälsa, gjorde att jag inte kunde förmå mig att säga sanningen, jag kunde inte förmå mig till att säga att jag är skyldig. Och istället för att säga "Ja, jag är skyldig", svarade jag närmast mekaniskt "Nej, jag är osyldig". Vysjinskij: Mekaniskt? Krestinskij: I världsopinionens åsyn hade jag inte styrkan att erkänna sanningen att jag hela tiden hade utkämpat en trotskistisk kamp. Jag anhåller om att rätten för till protokollet att jag helt och fullt erkänner mig skyldig till samtliga de mest allvarliga anklagelser som förts fram mot mig personligen, och att jag tar fullt ansvar för den trolöshet och det förräderi jag gjort mig skyldig till. Vysjinskij föredrog det säkra före det osäkra. Krestinskij avrättades men återupprättades nov 1 13:31 Bucharins erkännande är intressant eftersom han vägrade att erkänna detaljer i anklagelseakten, t ex att han konspirerat mot Lenins liv. Icke desto mindre erkände han sig skyldig: Jag erkänner att jag var en av ledarna av detta höger och trotskistblock. Följaktligen erkänner jag mig skyldig till allt som följer härav, summan av alla brott som denna kontrarevolutionära organisation begått, vare sig jag känt till dem eller ej, vare sig jag deltagit i dem eller ej." Han förklarade i sin slutplädering: I tre månader vägrade jag att säga någonting. Sedan började jag vittna. Varför? Därför att jag i fängelset började omvärdera hela mitt liv. När man frågar sig själv: 'Om du måste dö, vad dör du för?' framträder tydligt en kolsvart tomhet framför dig.det fanns inget att dö för om man dog utan att ha ångrat sig. Och dessutom, allt det positiva som lyser i Sovjetunionen kräver nya dimensioner hos en människa. Det var detta som till sist avväpnade mig och fick mig på knä inför partiet och landet. nov 1 13:34 6

7 Själva historien fick skrivas om och retuscheras. Bilden till vänster är från maj 1920, då Lenin talade på Sverdlovtorget. I trappan till talarstolen står Kamenev och Trotskij. Till höger samma bild så som den publicerades under Stalintiden. nov 1 13:37 Från förvandlades terrorn till en etnisk utrensning. Vissa etniska grupper misstänkliggjordes för att vara potentiella kollaboratörer med fienden. Omfattande folkförflyttningar och utrensningar, t.ex. alla tjetjener flyttades. Från 1948 fokuseras judarna och det är uppenbart att en massiv judeutrensning skulle ha ägt rum ifall inte Stalin avlidit nov 1 13:39 7

8 Fram till senare delen av 30 talet är statens fiender klassfiender men senare blir det etniska grupper som identifieras som statens fiender. Fram till 1938 behandlas den statliga terrorn öppet av medierna. Det uppfostrande greppet är ju något man skall visa upp och inte skämmas över. Efter 1938 försvinner den statliga terrorn för att bedrivas i tysthet. L Beria (Chef för KGB ) nov 1 13:42 Visserligen lyfter Chrustjev upp terrorn 1956 och fördömer den. Gorbatjov är den följande Sovjetledaren som erkänner våldsbruket och fördömer det. Idag lever vi igen i en maktpolitisk tystnad. Det anses oviktigt och provokativt att försöka försvaga statsmakten genom att exponera övergrepp och statlig terror. (Kritikerna har tvingats under jorden, tystats ner eller mördats). Istället lyfter man fram vissa goda följder av det statliga våldet såsom segern i det andra världskriget. En stor skillnad till förintelsen och Tyskland är att i Ryssland och de forna satellitstaterna saknas minnesmärken av den statliga terrorn. Man skall inte påminnas om det. < försöker samla ihop en minnesbank av sovjetterrorn. nov 1 13:50 8

Viktiga begrepp. Stödmaterial: viktiga begrepp Sovjetunionen

Viktiga begrepp. Stödmaterial: viktiga begrepp Sovjetunionen Viktiga begrepp Denna ordlista kan användas på tre olika sätt: Inför filmen kan du som lärare ta upp orden så att eleverna känner igen dem när de tittar på filmen. Efter att ni sett filmen kan eleverna

Läs mer

Tidslinje (traditionell) Svältkatastrofen 1932-1933

Tidslinje (traditionell) Svältkatastrofen 1932-1933 Tidslinje (traditionell) Svältkatastrofen 1932-1933 1917 7 nov (25 okt): Ryska revolutionen 1918 12 Jan: det självständiga Ukrainska folkets republik utropas 20 Jan: Ryska ortodoxa kyrkan skiljs formellt

Läs mer

Inledning till The Great Terror. A Reassessment

Inledning till The Great Terror. A Reassessment Författad av Fähstorkh lör, 20/08/2016-18:26 Robert Conquests The Great Terror utkom för första gången 1968. Boken utgör ett försök att summera skräckväldet under Stalin. Drygt 40 år senare lät författaren

Läs mer

Andra världskriget och vurmandet för Stalin

Andra världskriget och vurmandet för Stalin 1 Ur Arbetarmakt (maj 2010) Jens-Hugo Nyberg Andra världskriget och vurmandet för Stalin Den 9 maj i år var det 65 år sedan Nazityskland kapitulerade till Sovjetunionen. Andra världskriget var därmed slut

Läs mer

Jämförande analys av nazismen i Tyskland och kommunismen i Sovjetunionen. Länge leve Stalins konstitution!

Jämförande analys av nazismen i Tyskland och kommunismen i Sovjetunionen. Länge leve Stalins konstitution! Jämförande analys av nazismen i Tyskland och kommunismen i Sovjetunionen Länge leve Stalins konstitution! Förmågor i religionsämnet analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika

Läs mer

sep 8 20:09 sep 8 19:58 sep 8 20:11 sep 8 21:01

sep 8 20:09 sep 8 19:58 sep 8 20:11 sep 8 21:01 FEBRUARIREVOLUTIONEN Bakgrund: 1:sta VKR (förluster, stupade, inflation, svält, sträng vinter 1916 17) Tsarens misstag (ÖB, Rasputin, svag regering, Nikolaj handlingsförlamad inför krisen) Armén svek tsaren

Läs mer

Första världskriget

Första världskriget Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 s.194 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om

Läs mer

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN DEN TYSK / RYSKA PAKTEN o Flera var rädda för kommunismen som härskade i Sovjetunionen. o Kanske kunde den stora tyska armén vara ett bra försvar mot Sovjetunionen? o Ett avtal eller snarare en pakt mellan

Läs mer

1900-talets historia Mål och arbetsmetod Litteratur

1900-talets historia Mål och arbetsmetod Litteratur 1900-talets historia Mål och arbetsmetod Målet med arbetsområdet är att du ska få övergripande kunskaper om 1900- talets historia och hur den har påverkat den tid vi lever i idag. Kursen kommer att koncentrera

Läs mer

Vadim Z Rogovin: Ursprunget till och konsekvenserna av Stalins Stora terror.

Vadim Z Rogovin: Ursprunget till och konsekvenserna av Stalins Stora terror. Vadim Z Rogovin: Ursprunget till och konsekvenserna av Stalins Stora terror. [Föreläsning som den ryske historieprofessorn V R Rogovin höll vid Glasgow University, i mars 1996. Vadim Rogovin är en världens

Läs mer

Tjugoårskrisen 1919 1939

Tjugoårskrisen 1919 1939 Tjugoårskrisen 1919 1939 Efterkrigstidens oro, depression och totalitarism Magnus P. S. Persson Periodisering: ekonomiska och politiska förhållanden Dubbla revolutioner: från ca. 1780 industriella, och

Läs mer

Några citat ur Anklagelseakten under 1938 års rättegång får illustrera det hela:

Några citat ur Anklagelseakten under 1938 års rättegång får illustrera det hela: Moskvarättegångarna 1 Fallet Bucharin Bucharin tillhör de mest kända offren för Stalins utrensningar. I denna artikel tittar vi lite närmare på tre olika Bucharin-upplagor, sådana som de framträder i dåtida

Läs mer

UNDERVISNINGSMATERIAL 4

UNDERVISNINGSMATERIAL 4 UNDERVISNINGSMATERIAL 4 Under andra världskriget föll miljontals människor offer för massavrättningar, deportationer, svält, tvångsarbete, koncentrationsläger och bombningar. Flyktingar och utvisade Serber

Läs mer

Mellankrigstiden 1919-1939. Fokus på USA, Sovjet och Tyskland!

Mellankrigstiden 1919-1939. Fokus på USA, Sovjet och Tyskland! Mellankrigstiden 1919-1939 Fokus på USA, Sovjet och Tyskland! Läget efter det första världskriget Versaillesfreden, som bestämdes av segrarmakterna, var hård mot Tyskland. De var tvungna att betala krigsskadestånd,

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

Trotskij om 1936 års Moskvarättegång i svensk press

Trotskij om 1936 års Moskvarättegång i svensk press Trotskij om 1936 års Moskvarättegång i svensk press Innehåll Inledning... 1 Trotskij bestrider sammansvärjning i Sovjet-Unionen... 2 Revolutionär, inte terrorist... 3 En avslöjande episod... 6 Sensationell

Läs mer

Första världskriget 1914-1918

Första världskriget 1914-1918 Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om kolonierna.

Läs mer

Europeisk fascism som ideologi

Europeisk fascism som ideologi Ny ordning Mussolini talade om en totalitär regim : hela befolkningen omfattas av systemet, offentligt och privat liv styrdes, individens intressen underordnades staten/nationen Europeisk fascism som ideologi

Läs mer

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Historia Kurskod: GRNHIS2 Verksamhetspoäng: 150 Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna

Läs mer

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Historia, 150 verksamhetspoäng Ämnet handlar om hur människor har levt i det förflutna och hur samhällen har utvecklats. Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden

Läs mer

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Historia Kurskod: GRNHIS2 Verksamhetspoäng: 150 Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna

Läs mer

Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer

Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer Forum för levande historia arbetar för demokrati och tolerans. Utgångspunkt är Förintelsen och andra brott mot mänsklig heten. Myndigheten fokuserar

Läs mer

Holodomor: Den stora svälten i Ukraina

Holodomor: Den stora svälten i Ukraina 1 Holodomor: Den stora svälten i Ukraina Mellan hösten 1932 och sommaren 1933 dog flera miljoner människor av svält i det mycket stora land som då hette Sovjetunionen. Svälten var värst i den del av Sovjetunionen

Läs mer

3.13 Historia. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i historia

3.13 Historia. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i historia 3.13 Historia Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför

Läs mer

Pierre Broué. Moskvaprocesserna

Pierre Broué. Moskvaprocesserna Pierre Broué Moskvaprocesserna Franska originalet, Les procés de Moscou, publicerades 1964 Översättning (från norska och spanska): Bengt Svensson och Martin Fahlgren, 2007 Innehåll Förord till svenska

Läs mer

Leo Trotskij: Artiklar om den tredje Moskvarättegången 1938

Leo Trotskij: Artiklar om den tredje Moskvarättegången 1938 Leo Trotskij: Artiklar om den tredje Moskvarättegången 1938 2 Innehållsförteckning Redaktionens förord...3 Lästips...3 Ur Joseph Hansens inledning till Trotskijs Mitt liv...3 Rättegången mot de 21...6

Läs mer

Förberedelserna inför den första skenrättegången

Förberedelserna inför den första skenrättegången 1 Vadim Rogovin Förberedelserna inför den första skenrättegången [Kapitel 1 ur Rogovins 1937 Stalin s Year of Terror, Mehring Books, 1998. Översättning från engelska, Björn Erik Rosin] Stalin hade långt

Läs mer

Det kalla kriget. Freden i Europa förbereds

Det kalla kriget. Freden i Europa förbereds Det kalla kriget När Tyskland anföll Sovjet 1941 bildades en allians mellan USA, Storbritannien och Sovjet. På det stora hela fungerade detta bra. Det fanns dock en motsättning mellan de båda västmakterna

Läs mer

1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 8. LEKTION 8: 17 april Frågor och svar om morddomarna mot Thomas Quick. a. Para ihop frågor och svar!

1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 8. LEKTION 8: 17 april Frågor och svar om morddomarna mot Thomas Quick. a. Para ihop frågor och svar! 1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 8 LEKTION 8: 17 april 2015 1. Frågor och svar om morddomarna mot Thomas Quick a. Para ihop frågor och svar! A. Vem är Thomas Quick? B. Hur många mord har han sagt att

Läs mer

Kommunister mot Stalin: För verklig arbetardemokrati!

Kommunister mot Stalin: För verklig arbetardemokrati! 1 Kommunister mot Stalin: För verklig arbetardemokrati! I november 1927 fyllde sovjetstaten tio år och som traditionen bjöd organiserades möten och demonstrationer runt om i landet. Oppositionen kallad

Läs mer

Studie- och övningsmaterial Till föreläsningen Jag var barn i Gulag samtal med Julian Better

Studie- och övningsmaterial Till föreläsningen Jag var barn i Gulag samtal med Julian Better Studie- och övningsmaterial Till föreläsningen Jag var barn i Gulag samtal med Julian Better Julian Better, 1946, ett år efter befrielsen I N N E H Å L L S FÖRTECKNING Del 1 Gulag-lägrens historia och

Läs mer

ORSAKER TILL ANDRA VK

ORSAKER TILL ANDRA VK HUVUDORSAKER: Hitler och aggressiv tysk utrikespolitik Nationernas Förbund kollektiv säkerhet misslyckas Eftergiftspolitiken (Appeasement) ANDRA VIKTIGA ORSAKER: Fredsuppgörelserna efter Första VK Ekonomi

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

Mellankrigstiden. 1.1 Det första världskriget är slut och det har skett en del förändringar:

Mellankrigstiden. 1.1 Det första världskriget är slut och det har skett en del förändringar: 1. Läget efter det första världskriget Europa har precis avslutat sin (hittills) värsta period i sitt långa liv, nämligen det första världskriget. Många människor har dött, många människor har lidit och

Läs mer

TERRORN - BOLSJEVIKERNAS POLITISKA INSTRUMENT

TERRORN - BOLSJEVIKERNAS POLITISKA INSTRUMENT TERRORN - BOLSJEVIKERNAS POLITISKA INSTRUMENT Av f. byråchefen OSCAR ANGELUS FRÅN LENIN härstammar det karakteristiska uttrycket ~När borgaren är rädd lyder ham. På denna insikt grundar sig många av den

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 135:4 2015

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 135:4 2015 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 135:4 2015 Uppfattningar om andra världskrigets historia: Svar till Lennart Andersson Palm Martin Hårdstedt* Umeå universitet Jag har i egenskap av författare till ett av kapitlen

Läs mer

kubakrisen.notebook September 21, 2009

kubakrisen.notebook September 21, 2009 KUBAKRISEN Det Kalla kriget förändrades under den senare delen av 1950 talet. Den värsta kommunisthysterin avtog i USA samtidigt som Khruschev lanserade idén om fredlig samexistens mellan väst och öst.

Läs mer

Fortbildning 2014 03 03 HLF-Stockholmskretsen i samarbete med Forum för Levande historia

Fortbildning 2014 03 03 HLF-Stockholmskretsen i samarbete med Forum för Levande historia Fortbildning 2014 03 03 HLF-Stockholmskretsen i samarbete med Forum för Levande historia HLF:s- Stockholmkrets satsar i år på att erbjuda sina medlemmar fortbildningstillfällen. Vi inledde i år med ett

Läs mer

Bucharins sista strid

Bucharins sista strid Bucharins sista strid Dokument, brev och tal Innehåll Inledning... 1 Bucharin och den ryska revolutionen... 3 Brev till en framtida generation partiledare... 15 Brev till Stalin, 10 december 1937... 17

Läs mer

RYSKA REVOLUTIONER. Tre perspektiv på terror. Ett slags kompendium med anteckningar

RYSKA REVOLUTIONER. Tre perspektiv på terror. Ett slags kompendium med anteckningar RYSKA REVOLUTIONER Ett slags kompendium med anteckningar På grund av brist på tid så är det inte riktigt färdigt, här och var finns det luckor och sånt. Tre perspektiv på terror Inledning Vi kommer att

Läs mer

Chrusjtjov om Stalin

Chrusjtjov om Stalin 1 Introduktion Isaac Deutscher Chrusjtjov om Stalin 1956 I denna artikel analyserar Deutscher Chrusjtjovs hemliga tal, dess bakgrund och betydelse. Artikeln skrevs i juni 1956, dvs kort efter att talet

Läs mer

Avhandling. Vad har programmet gett mig och hur har jag uppfattat dess innehåll?

Avhandling. Vad har programmet gett mig och hur har jag uppfattat dess innehåll? Avhandling Vad har programmet gett mig och hur har jag uppfattat dess innehåll? Programmet har gett mig en stabil grund att stå på för att kunna fortsätta att transformeras och stå stadigt i min sanning,

Läs mer

UPPSTÅNDELSEN & LIVET

UPPSTÅNDELSEN & LIVET UPPSTÅNDELSEN & LIVET JESUS SADE: JAG ÄR UPPSTÅNDELSEN OCH LIVET. DEN SOM TROR PÅ MIG SKALL LEVA OM HAN ÄN DÖR, OCH VAR OCH EN SOM LEVER OCH TROR PÅ MIG SKALL ALDRIG NÅGONSIN DÖ. TROR DU DETTA? JOH. 11:25-26

Läs mer

Det nyligen genomförda presidentvalet

Det nyligen genomförda presidentvalet Ryssland. På väg vart? debatt & diskussion Av Magnus Haglund Det nyligen genomförda presidentvalet i Ryssland har i alla fall medfört att det presenterats ett större antal mer eller mindre genomtänkta

Läs mer

En tokig yngling med tur (Tariq Ali intervjuar Ernest Mandel)

En tokig yngling med tur (Tariq Ali intervjuar Ernest Mandel) 1 En tokig yngling med tur (Tariq Ali intervjuar Ernest Mandel) [Ur New Left Review, I/213, september/oktober 1995. Intervjun filmades för Bandung Productions 1989. Översättning från engelska, Göran Källqvist.]

Läs mer

ÖVNINGAR. 2. Du ska skriva ett arbete i historia om demokratins framväxt. Vilken av frågeställningarna har en tydlig infallsvinkel?

ÖVNINGAR. 2. Du ska skriva ett arbete i historia om demokratins framväxt. Vilken av frågeställningarna har en tydlig infallsvinkel? ÖVNINGAR 1. Du ska skriva ett fördjupningsarbete om fritidsaktiviteter. Vilken av frågeställningarna är tillräckligt fokuserad? A Varför har vi fritid? B. Vad gör svenska barn på sin fritid? C. Hur ser

Läs mer

Efterkrigstiden 1945-1991

Efterkrigstiden 1945-1991 Efterkrigstiden 1945-1991 1 Det kalla kriget s.254-255 Kalla kriget = förhållandet mellan supermakterna USA och Sovjetunionen 1945 1989. Liberal demokrati mot kommunistisk diktatur, båda supermakterna

Läs mer

Tillbaka till Jesus. Jag är Uppståndelsen och Livet Predikan, Korskyrkan, Borås, 1 november 2009, Micael Nilsson

Tillbaka till Jesus. Jag är Uppståndelsen och Livet Predikan, Korskyrkan, Borås, 1 november 2009, Micael Nilsson Tillbaka till Jesus Jag är Uppståndelsen och Livet Predikan, Korskyrkan, Borås, 1 november 2009, Micael Nilsson Vi söker tröst "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

LPP 8P2 Historia, samhällskunskap och geografi Centralt innehåll

LPP 8P2 Historia, samhällskunskap och geografi Centralt innehåll LPP 8P2 Historia, samhällskunskap och geografi Centralt innehåll Samhällsresurser och fördelning Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk

Läs mer

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Västeuropa De första åren efter andra världskriget var nödår i stora delar av Europa, med svält och bostadsbrist. Marshallplanens pengar

Läs mer

Drömsamhället svenska som andraspråk

Drömsamhället svenska som andraspråk Av-nummer: 10024 tv2sas Ideologiernas historia (svenska som andraspråk) 2 Programmanus Smärre avvikelser från texten kan förekomma i programmet. Emil Nikkah: Idag tänkte vi berätta historien om några av

Läs mer

DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena

DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena Storbritannien och Sovjetunionen allierade sidan och Sovjet tillsammans

Läs mer

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv.

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv. Kalla kriget Kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som utspelade sig från år 1945 till år 1989. USA och Sovjetunionen var två supermakter som bildades efter det Andra världskriget då

Läs mer

-I skuggan av Tysklands koncentrationsläger fanns något som vi knappt har uppmärksammat

-I skuggan av Tysklands koncentrationsläger fanns något som vi knappt har uppmärksammat 2008-04-07 1 GULAG -I skuggan av Tysklands koncentrationsläger fanns något som vi knappt har uppmärksammat Utgivare: Natalie W Berg Samhällsvetenskapliga programmet klass Spss2 Vt. År 2008 Handledare:

Läs mer

Välkommen till Familjen Hitler!

Välkommen till Familjen Hitler! Välkommen till Familjen Hitler! Vi börjar med Pappa Alois: Föds Alois Schicklgruber. 5 år gammal gifter sig mamman med Johann Georg Hiedler. 12 år gammal flyttar han till Wien och får klara sig själv.

Läs mer

Litteratur: Meddelas i samband med prövningsinformationen

Litteratur: Meddelas i samband med prövningsinformationen prövning historia grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Historia, grundläggande kurs Kurskod: GRNHIS2 Verksamhetspoäng: 150 Instruktioner och omfattning Prövningen består

Läs mer

1. Revolutionens idol. 2. Ungdomar = framtid. Diskussionsfrågor till elevtidningen

1. Revolutionens idol. 2. Ungdomar = framtid. Diskussionsfrågor till elevtidningen 1. Revolutionens idol Läs sid. 2-3 om Pavel och diskutera frågorna i par. Vad var det Pavel gjorde som fick regimen att lyfta fram honom som en förebild för andra barn? Tror du att det var viktigt för

Läs mer

KPML(r) och Stalins terror

KPML(r) och Stalins terror Moskvarättegångarna 1 Kommentar: Följande är en sammanställning av Laurence Coates artikelserie om KPML(r):s pamflett Sanningen som kom bort, som publicerades 1998. Artikelserien publicerades i Rättevisepartiet

Läs mer

Rödbok om Moskvarättegången

Rödbok om Moskvarättegången Leon Sedov Rödbok om Moskvarättegången 1936 Innehåll Förord till den franska upplagan... 1 Varför behövde Stalin denna rättegång?... 2 Inre politiska problem... 2 Utrikespolitiska skäl... 5 Den stalinistiska

Läs mer

Andra världskriget. 9gr HT-16

Andra världskriget. 9gr HT-16 Andra världskriget 9gr HT-16 Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rätt man på rätt plats i rätt tid Hitler kom i precis rätt tid. Lovade råda bot på arbetslöshet och fattigdom. Lyckades.

Läs mer

1919 Versaillesfreden Tyskland skyldigt Tyskland betalar skadestånd Tyskland förnedrat Dolkstötslegenden

1919 Versaillesfreden Tyskland skyldigt Tyskland betalar skadestånd Tyskland förnedrat Dolkstötslegenden Ex på orsaker: nationalism, kapprustning, darwinism, allianser, imperialism, misstänksamhet Ex. på konsekvenser: ca 9 miljoner döda och 20 miljoner skadade, kartan ritas om och nya stater uppstår, Tyskland

Läs mer

Leo Trotskij: Den politiska situationen i Kina och den bolsjevikleninistiska

Leo Trotskij: Den politiska situationen i Kina och den bolsjevikleninistiska Leo Trotskij: Den politiska situationen i Kina och den bolsjevikleninistiska oppositionens uppgifter (juni 1929) (Text från Bjulleten Oppozitsij, nr 1-2, juli 1929. Översättning från engelska versionen,

Läs mer

Titel: sep 8-19:58 (Sida 1 av 39)

Titel: sep 8-19:58 (Sida 1 av 39) FEBRUARIREVOLUTIONEN Bakgrund: 1:sta VKR (förluster, stupade, inflation, svält, sträng vinter 1916-17) Tsarens misstag (ÖB, Rasputin, svag regering, Nikolaj handlingsförlamad inför krisen) Armén svek tsaren

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Det kalla kriget

Det kalla kriget Det kalla kriget 1945-1991 Kalla krigets karaktär Ekonomisk USA liberalism, kapitalism med fria marknader för företag och människor att agera på. Staten ingriper om friheten hotas. Sovjet, kommunism, planekonomi

Läs mer

Sovjetunionens roliga historia

Sovjetunionens roliga historia Sovjetunionens roliga historia David Cesarini Claes Ericson Sovjetunionens roliga historia Makten, människan & skämtet Ersatz David Cesarini & Claes Ericson 2006 Ersatz, Stockholm 2006 Omslag, grafisk

Läs mer

Frågor och svar skrivna av mig för propagandaändamål *

Frågor och svar skrivna av mig för propagandaändamål * 1 Leo Trotskij Frågor och svar skrivna av mig för propagandaändamål * 1. Är det korrekt, att oppositionen önskar omskapa partiet till summan av ett antal fraktioner, grupperingar och liknande? Svar: Det

Läs mer

Rysslands problem före revolutionen.

Rysslands problem före revolutionen. Rysslands problem före revolutionen. - Feodalt system. Livegenskapen avskaffas 1861. - Ont om land. Ingen skiftesreform. - Växande befolkning. Drabbar främst bönderna. Bönderna utgjorde 80 % av befolkningen.

Läs mer

Karlstads universitet Statsvetenskap Thomas Wennstam-08 Det nya Ryssland.

Karlstads universitet Statsvetenskap Thomas Wennstam-08 Det nya Ryssland. Karlstads universitet Statsvetenskap Thomas Wennstam-08 Det nya Ryssland. Ryssland är världens till ytan största land. Det täcker 17 075 200 kvadratkilometer, från den västra gränsen mot Finland, de baltiska

Läs mer

KINA. okt 18 13:50. okt 18 14:00

KINA. okt 18 13:50. okt 18 14:00 KINA Den kinesiska myten om människans uppkomst berättar oss något om hur kineserna uppfattar sig själva och sin egna kultur. Kina är världens folkrikaste land med en kultur som utvecklats oavbrutet i

Läs mer

En ny historieundervisning. Vad betyder det för samarbetet mellan skola och arkiv? Arbete med källor i Lgr11 och Gy11

En ny historieundervisning. Vad betyder det för samarbetet mellan skola och arkiv? Arbete med källor i Lgr11 och Gy11 En ny historieundervisning. Vad betyder det för samarbetet mellan skola och arkiv? Arbete med källor i Lgr11 och Gy11 Lgr 11 - Kursplanens uppbyggnad Syftet med undervisningen i ämnet Mål för undervisningen

Läs mer

Nyårsdagen Lars B Stenström

Nyårsdagen Lars B Stenström 080101 Nyårsdagen Lars B Stenström Den nya dagen kommer till oss och vi tar emot den på olika sätt med oro för allt ouppklarat med förväntan för det vi hoppas på med osäkerhet inför något nytt och främmande

Läs mer

Solidaritet Nr

Solidaritet Nr Solidaritet Nr. 4 2017 Trotskijs topp 5 Finn ett fel Veckans hunk Pyssel 80 år senare - Vi minns Guernica VI PÅ REDAKTIONEN Vladimir Lenin Redigerare, Reporter och Revolutionär Lev Trotskij Modeskribent,

Läs mer

Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet

Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet Repetition av upptrappningen till kriget Kriget startar Norden i kriget Kriget i väster Kriget i öster Pearl Harbor Normandie Krigsslutet Adolf Hitler hur kunde han få makten? Adolf Hitler hade kommit

Läs mer

VÄRLDENS UNDERGÅNG. Del 4. En värld i lågor. Studiehandledning ANDRA VÄRLDSKRIGET

VÄRLDENS UNDERGÅNG. Del 4. En värld i lågor. Studiehandledning ANDRA VÄRLDSKRIGET VÄRLDENS UNDERGÅNG ANDRA VÄRLDSKRIGET Del 4. En värld i lågor Studiehandledning BAKGRUND Världens undergång del 4 Japan är på väg att ta över hela Stilla havet, de enda som står i deras väg är USA. På

Läs mer

Inledning 7. Attentatsman och offer 13. Från attentat till pogrom 21. Synagogorna står i lågor 27

Inledning 7. Attentatsman och offer 13. Från attentat till pogrom 21. Synagogorna står i lågor 27 Inledning 7 KAPITEL 1 Attentatsman och offer 13 KAPITEL 2 Från attentat till pogrom 21 KAPITEL 3 Synagogorna står i lågor 27 KAPITEL 4 Radikalisering av judeförföljelserna i hela landet 31 KAPITEL 5 Utländsk

Läs mer

Pierre Broué: Oppositionen mot Stalin inom partiet ( ) och den första Moskvarättegången

Pierre Broué: Oppositionen mot Stalin inom partiet ( ) och den första Moskvarättegången 1 Pierre Broué: Oppositionen mot Stalin inom partiet (1930-32) och den första Moskvarättegången [Översatt från: P. Broué, Party Opposition to Stalin (1930-32) and the First Moscow Trial, i: Essays on Revolutionary

Läs mer

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget FACIT Instuderingsfrågor första världskriget 1. Vad innebar imperialismen? Imperialism = politiskt och militärt ta makten över främmande områden I slutet av 1800-talet tävlade stormakterna i Europa om

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010 Fråga nr. 1 - Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Solidaritet. Nr Jobbguide, på riktigt den här gången! Den vänstervridnare tidsskriften

Solidaritet. Nr Jobbguide, på riktigt den här gången! Den vänstervridnare tidsskriften Solidaritet Nr. 12 2017 Den vänstervridnare tidsskriften Jobbguide, på riktigt den här gången! VI PÅ REDAKTIONEN Vi på redaktionen Sida 1 Lev Trotskij Modeskribent, Murvel och Marxsympatisör Svenska traditioner!

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 Efter 1945 Fred och välfärd Europa var en världsdel i spillror. Politikerna som styrde hade varit med om krisen på 1920- och 1930 talen, världskrig, nazism, kommunism

Läs mer

De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag. (HI åk 7 9)

De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag. (HI åk 7 9) SIDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Ulrike är 12 år och fyller 13. Hon bor i Tyskland och 1939 bryter kriget ut, andra världskriget. Ulrike tror på Tyskland och hon ser upp till Führern och tror

Läs mer

Stalin riktar slag mot själva revolutionen Vittnesmål vid rättegången smulas sönder vid första beröringen

Stalin riktar slag mot själva revolutionen Vittnesmål vid rättegången smulas sönder vid första beröringen 1 Max Shachtman (mars 1938) 1 Stalin riktar slag mot själva revolutionen Vittnesmål vid rättegången smulas sönder vid första beröringen Tvingas till nya ytterligheter på grund av kris Krestinskijs "förnekande"

Läs mer

ORSAKER TILL ANDRA VK

ORSAKER TILL ANDRA VK HUVUDORSAKER: Hitler och aggressiv tysk utrikespolitik Nationernas Förbund kollektiv säkerhet misslyckas Eftergiftspolitiken (Appeasement) ANDRA VIKTIGA ORSAKER: Fredsuppgörelserna efter Första VK Ekonomi

Läs mer

I april kom sovjetrepubliken Georgien

I april kom sovjetrepubliken Georgien KRISTIAN GERNER: Georgien och Sovjetunionens framtid Precis som i Baltikum, Ukraina, Vitryssland och Maldavien har under de senaste två åren en politisk mobilisering ägt rum i Georgien. Både Baltikum och

Läs mer

Första världskriget The Great War

Första världskriget The Great War Första världskriget The Great War Europa 1800-talet Nationalismen: en ny tanke samma språk, religion och kultur skulle bli ett land Italien enas Tyskland (tidigare 38 stater) enades 1871 under Bismark

Läs mer

I. INTRODUKTION TILL REVOLUTIONÄR POLITIK

I. INTRODUKTION TILL REVOLUTIONÄR POLITIK I. INTRODUKTION TILL REVOLUTIONÄR POLITIK 1. KLASSKAMPEN OCH SOCIALISMEN Marx/Engels: Kommunistiska manifestet http://www.marxists.org/svenska/marx/1848/04-d037.htm Engels: Socialismens utveckling från

Läs mer

Gulag-arkipelagen. Solzjenitsyns angrepp på stalinismen och Oktober

Gulag-arkipelagen. Solzjenitsyns angrepp på stalinismen och Oktober 1 Ernest Mandel (1974) Gulag-arkipelagen. Solzjenitsyns angrepp på stalinismen och Oktober Gulag-arkipelagen 1 vittnar om en trefaldig tragedi. För det första tragedin med de stalinistiska utrensningarna

Läs mer

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut

Någon fortsätter att skjuta. Tom tänker sig in i framtiden. Början Mitten Slut ovellens uppbyggnad I Svenska Direkt 7 fick du lära dig hur en berättelse är uppbyggd med handling, karaktärer och miljöer: Något händer, ett problem uppstår som måste lösas och på vägen mot lösningen

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010 Fråga nr. 1 - Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

LIVET MED UTSIKT MOT HILTON

LIVET MED UTSIKT MOT HILTON LIVET MED UTSIKT MOT HILTON Nej jag menar inte hus med utsikt mot.. Mina hjältar har inget hem. Ryssland är kontrasternas och paradoxernas land även bland de som har. Att tjänstemän och byråkrater leder

Läs mer

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

NAZISMENS KVINNOSYN "ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE" - A. HITLER

NAZISMENS KVINNOSYN ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE - A. HITLER NAZISMENS KVINNOSYN "ETT FRUNTIMMER SOM BLANDAR SIG I POLITISKA SAKER ÄR EN STYGGELSE" - A. HITLER NAZISTERNA VILLE HA EN EXTREM RENODLING AV KÖNSROLLERNA, DÄR SAMHÄLLET, SLAGFÄLTET OCH VÄRLDEN =MANNEN

Läs mer

Hans Björkman och Peter Widén. Vänsteroppositionen i Sovjetunionens kommunistiska parti

Hans Björkman och Peter Widén. Vänsteroppositionen i Sovjetunionens kommunistiska parti Hans Björkman och Peter Widén Vänsteroppositionen i Sovjetunionens kommunistiska parti 1923-27 Innehållsförteckning. Förord... 1 Käll- och litteraturförteckning... 2 Metodik... 2 I. Allmänna syften....

Läs mer

Leo Trotskij: Slutanförande inför Dewey-kommissionen

Leo Trotskij: Slutanförande inför Dewey-kommissionen 1 Leo Trotskij: Slutanförande inför Dewey-kommissionen (17 april, 1937) (Ur "The Case Of Leon Trotsky", sid 459-585. Översättning: Göran Källqvist) Dewey: Trotskij kommer nu att göra en sammanfattning.

Läs mer

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 129:4 2009

HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 129:4 2009 HISTORISK TIDSKRIFT (Sweden) 129:4 2009 Politisk historia i regeringsregi Replik till Eskil Franck Av Lennart Andersson Palm Eskil Franck, överintendent för Forum för levande historia, kommenterar nu min

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer