AC-NYTT. Styrelsen i AC-Sektionen önskar alla medlemmar en. Glad Påsk. Västerbottenssektionen 2013 Nr1 Årgång 29. Vinterbild från Västerbottens inland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AC-NYTT. Styrelsen i AC-Sektionen önskar alla medlemmar en. Glad Påsk. Västerbottenssektionen 2013 Nr1 Årgång 29. Vinterbild från Västerbottens inland"

Transkript

1 AC-NYTT Västerbottenssektionen 2013 Nr1 Årgång 29 Vinterbild från Västerbottens inland Foto: Enar Svensson Innehåll i detta nummer Helenas tankar Valberedning Årsmöteshandlingar Kallelse/Dagordning Verksamhetsberättelse Budget 2013 Riktlinjer för uthyrning Bokslut/Bilaga Repotage Säsongspriser Annonser Styrelsen i AC-Sektionen önskar alla medlemmar en Glad Påsk

2 Caravan Club of Sweden Västerbottenssektionen c/o sekreterare Siv Palm Nygatan 46 A UMEÅ Sektionsstyrelsen Ordförande Helena Svensson Tel Kronv Vännäs Sekreterare. Siv Palm Tel Ekonomiansvarig Vakant Ledamot/ vice ordf. Åke Gradin Tel Ledamot/ vice sekreterare. Kerstin Forsgren Tel Ledamot. Anders Näslund Tel Ledamot. Kjell-Åke Ivarsson Tel Ledamot. Marita Lindblom Andersson Tel Redaktionen. Helena Svensson ansvarig utgivare. Enar Svensson Webbmaster Siv Palm Teknikansvarig Enar Svensson Tel AC-NYTT kommande utgivning 2013 AC - Nytt nr. 1 v. 12, nr. 2 v. 18, nr. 3 v 29, nr. 4 v 48 Manusstop 2 veckor före utgivning Västerbottens valberedning! Är du intresserad av att vara med och påverka i AC-sektionen. Vi i valberedningen behöver hjälp av er medlemmar med namnförslag på styrelseledamöter till kommande styrelse, om det gäller dig själv eller någon som du vill föreslå som har intresse och erfarenhet av liknande uppdrag. Ta kontakt med någon av oss i valberedningen och lämna in dina förslag. Valberedningens ledamöter Birgitta Vennberg sammankallande! Tel Margareta Wennberg Tel Lennart Eriksson Tel KOM I HÅG! Vid inbetalning till Caravan Club i Västerbotten på plusgiro glöm inte att skriva namn och CC nr. Har du flyttat, ändrat telefonnummer eller vill att ditt mobilnummer och adressen ska finnas i medlemsregistret. Kontakta Caravan Club of Sweden, Örebro Tele Annonsörer i detta nummer: Caravan Center Svenska Tält Fritids Metropolen AB Tryckning. Tele

3 Tankar från Helena GLAD PÅSK ALLA MEDLEMMAR! Årets första upplaga av AC-Nytt innehåller materiel/ underlag till årsmötet som blir den 14 april. Som ni ser i träfflistan kommer Årsmötet att vara i Vännäs på Hotell Vännäs och jag ser framemot en stor uppslutning av er medlemmar. Sektionen kommer även i år att bjuda på en bit mat efter mötet. Vintern har hittills i år varit både kall och snörik men vi får hoppas på en skön vår och sommar istället. Som vi sagt förr, går åren alldeles för fort och vi är nu ytterligare en gång i början av en ny säsong och ett nytt verksamhetsår. Det som ska hända under året kan ni också läsa om i träfflistan för I träfflistan finns information om Nolia mässan som arrangeras i början av augusti i Umeå, Caravan Club ska även i år medverka med egen monter på mässan. Vårt nya servishus i Norsträsk kom under tak innan campingen stängdes. Nu är det kvar att göra EL och VV installationer, samt lägga in mattor m.m. Det har vi tagit in offerter på. Själva ska vi måla väggar o.s.v. Förslaget vi hade inför säsongen 2012 att ändra planeringen av veckovärdar, att vi skulle pröva förslaget att 4 5 st. medlemsfamiljer tar på sig uppdraget som campingvärdar ( t.ex. jobba 1 vecka ledig 3 veckor) under säsongen. Tyvärr var det ingen som nappade på förslaget så därför kommer alla säsongare få ställa upp som vanligt i Norsträsk. Nu ett litet Kom ihåg! Planera nu för att delta i vår första träff Vårrally i maj. Program kommer i AC-nytt nr.2 AC Nytt är planerat att komma ut med ytterligare tre nummer som vanligtunder året Jag vill nu också hälsa er som är nya medlemmar välkomna till vår sektion och hoppas att ni ska trivas i Västerbottenssektionen. Planera in de olika samankomster som sektionen erbjuder under året enligt vår träfflista. Hoppas vi ses på någon av dem. Nu slutar jag mina rader med att önska er alla en riktig GLAD PÅSK! Helena Svensson ordf. AC-Nytt 2013 nr1 sid 3

4 Caravan Club of Sweden Västerbottenssektionen Kallar till Årsmöte den 14 april 2013 kl Besök av Riksstyrelseledamot Kenneth Pettersson! Sektionen kommer att bjuda på mat efter årsmötes avslut! Vi behöver därför veta vilka och hur många av er medlemmar som kommer att delta på årsmötet och vill äta en bit mat tillsammans med oss. Sektionen vill ha anmälan senast den 3 april. Ring eller mejla och anmäl er till Ordf. Helena Svensson telefon Sekr. Siv Palm telefon OBS! Anmälan är bindande Varmt Välkomna! Styrelsen Du hittar till hotell Vännäs GPS:64 54, N GPS:19 45, Ö AC-Nytt 2013 n1 sid 4

5 CARAVAN CLUB OF SWEDEN Västerbottenssektionen Kallelse till ordinarie ÅRSMÖTE söndag den 14 april 2013 kl. 14,00 Lokal: FÖRSLAG TILL DAGORDNING. 1. Mötets öppnande 2. Justering av röstlängd 3. Årsmötets stadgemässiga kallande om huruvida mötet är i laga ordning utlyst 4. Fastställande av dagordning 5. Val av mötesordförande jämte sekreterare 6. Val av 2 protokolljusterare att jämte mötesordförande justera årsmöte protokoll samt val av två rösträknare. 7. Föredragning av sektionens verksamhetsberättelse. 8. Årsredovisning av sektionens resultat och balansräkning samt förslag till vinst/förlustdisposition. 9. Föredragning av revisorernas berättelse 10. Beslut om vinst/förlustdisposition 11. Ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen 12. Arvode för sektionsstyrelsen 13. Redovisning av budget för innevarande verksamhetsår 14. Fastställande om antal styrelseledamöter samt eventuella suppleanter 15. Val av sektionssekreterare 2 år ekonomiansvarige 2 år 1 styrelseledamot 2 år 1 styrelseledamot 2 år Styrelsesuppleanter 1 år 16. Val av revisor jämte personlig ers. 2 år 17. Information om utsedda kommittéer 18. Val av valberedning 1 ledamot väljs på 2 år 19. Behandling av till styrelsen inkomna förslag 20. Behandling av motioner till stämman 21. Representation till stämman. 3 st. ledamöter. 22. Godkännande av Caravan Club `s stadgar 23. Information och frågestund 24. Avtackning 25. Avslutning Sektionen bjuder på mat vid lämplig tidpunkt. AC-Nytt 2013 nr1 sid 5

6 CARAVAN CLUB OF SWEDEN VÄSTERBOTTENSSEKTIONEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012 Styrelsen för Västerbottenssektionen av Caravan Club of Sweden får härmed lämna följande berättelse för verksamhetsåret 2012 (1 januari december 2012). STYRELSEN Styrelsen har under året bestått av Helena Svensson ordf, Siv Palm sekr, Åke Gradin v.ordf. ledamöter Kerstin Forsgren, Anders Näslund, Kjell Åke Ivarsson Marita Lindblom Andersson. Sektionen har under 2012 haft uppdraget ekonomiansvarig vakant. REVISORER Revisorer har varit Berndt Andersson och Arne Lahti. Revisorsuppleant Monica Tyboni VALBEREDNING Sektionens valberedning 2012 har bestått av Birgitta Vennberg sammankallande, Margareta Wennberg och Lennart Eriksson. MEDLEMSANTAL Medlemsantalet vid 2012 års bokslut var 505 st. SAMMANTRÄDEN Styrelsen har under året haft 8 protokollförda styrelsemöten samt ett årsmöte och konstitueringssammanträde. Sektionen har varit representerad under året vid RP-möte på Sturkö Camping och ordförandeträff i Stockholm av sektionsordförande. KURS/UTBILDNING Två förtroendevalda i sektionen har deltagit på en stadgeutbildning i Örebro och sektionens webbansvarige har deltagit vid en utbildning i Umeå under året. TRÄFFAR Sektionen har anordnat 6-8 träffar. Vår första träff var årsmötet som hölls i Vännäs där sektionen bjöd på mat, mycket trevligt och med bra deltagande av våra medlemmar. Därefter kom vårrallyt som vanligt en trevlig träff. Så var det dags för öppningen i Norsträsk, en arbetsträff samt midsommarfirande med sedvanliga festligheter. Fiskepremiären på midsommardagen är ett trevligt och uppskattat arrangemang. I augusti hade vi fisketräffen i Norsträsk och därefter en arbetsträff. Till sist var det dags för campingens stängning. Beläggning av campinggäster i Norsträsk säsongen 2012 antal - totalt 151st. totalt 355 dygn Säsongskort 42 st. 42 st. Eftersäsong 0 1 st. Dygnskort 384 dygn 355 dygn Stuga/ 27 dygn 20 dygn ingår i totalen Rum 30 dygn 32 dygn ingår Tält 2 Gratisnätter 22 dygn 13 dygn ingår EKONOMI Sektionens ekonomi framgår av balans samt vinst- och förlusträkning enligt revisorernas berättelse. SLUTORD Styrelsen för Caravan Club of Sweden AC-sektionen har i denna verksamhetsberättelse velat återge en del av vår verksamhet under säsongen och tackar för förtroendet som visats styrelsen under verksamhetsåret Vi vill också tacka för all hjälp under året som många medlemmar ställt upp med i Norsträsk under säsongen, samt för alla trevliga träffar vi har haft. Tyvärr har sektionen råkat ut för en otroligt obehaglig upptäckt, någon eller några har vandaliserat och stulit 18 st. EL- uttag med jordfelsbrytare. Det innebär en försäkringsfråga med en självrisk på ett halvt basbelopp. Helena Svensson Ordförande Kerstin Forsgren Ledamot Kjell Åke Ivarsson Ledamot Siv Palm Sekreterare Marita Lindblom Andersson Ledamot Anders Näslund Ledamot Åke Gradin Vice ordförande AC-Nytt 2013 nr1 sid 6

7 Rapport Kommittéernas verksamhetsberättelser 2012 Rapport från campingkommittén verksamhetsåret 2012 Kommittén har traditionsenligt organiserat två arbetsträffar med många villiga händer. Ett stort nederlag blev det dock för oss, när bastuvagnen skulle repareras. Utifrån kommande fukt hade fördärvat även denna vagn. Vi har framfört till styrelsen att det finns ett behov av en mindre familjebastu på campingen. Altanen framför ungdomslokalen/uthyrningsrummen är äntligen på plats till glädje för ögat och hyresgästerna. Pissoaren är nerplockad för den nya servicebyggnaden, men skall återuppföras när den nya latrintömningen är på plats. Kommittén vill tacka alla för god hjälp och många vettiga förslag till förbättringar av vår fina camping. Ulla o Nils Fredriksson, Yvonne o Per-Erik Rönnlund, Berit o Åke Lidman PR-kommittén Verksamhetsberättelser 2012 Medlemmarna i Västerbotten har som vanligt fått ta del av sektionens verksamhet via sektionstidningen AC-nytt och vår webbsida med olika nyheter och blandat innehåll. Tidningen har också i år bestått till största delen av 16 till 20 sidor, det är fortfarande uppskattat att tidningen är till största delen i färg och utges av sektionen själv. Som vanligt har vi kontaktat gamla och nya annonsörer i AC-Nytt, via mail och telefonsamtal om fortsatt införande av annonser, tyvärr har vi tappat ett par annonsörer under 2012 de övriga företagen har varit positiva till den marknadsföring de får. PR-kommittén fortsätter att sprida information om vår egen sektion och Caravan Club centralt. Hemsidan har vi uppdaterat med jämna mellanrum. Vi som är ansvariga för PR-kommittén önskar att ni medlemmar läser vår sektionstidning och besöker vår webbsida för att ta del av det innehåll som finns. Som vanligt ser vi gärna att ni skickar in bilder och resereportage eller annat smått gott. AC-sektionen. Helena Svensson, Enar Svensson och Siv Palm Teknikkommittén Arbeten utförda i CC Norsträsk 2012 Organiserar som förut uppstart och stängning av campingen. Uppföljning från föregående år, fortsatt inspektion av elsäkerhet på campingen och i husvagnar, för att se om rätt kabelaria används och försäljning av 2,5 mm² kabel. Byte till jordfelsbrytare på några platser. Det är beställt jordfelsutrustning till de stolpar som saknar jordfelsbrytare, men tjuvar har varit framme, så att vi får börja om från början. Internet har inte fungerat tillfredsställande och felsökning pågår. Vi hoppas få en varaktig lösning under Teknikkommittén / Enar Svensson, Kjell Forsgren och Stig Larsson. Trafikkommittén 2012 Under 2012 har trafikkommittén inte haft några aktiviteter. Den årliga festen i Flurkmark uteblev, och därmed blev det heller ingen manöverkörning. Trafikkommittén Lage Agdahl & Kjell-Erik Levisson AC-Nytt 2013 nr1 sid 7

8 CARAVAN CLUB OF SWEDEN Västerbottenssektionen Valberedningens Förslag till Årsmötet Följande val ska förrättas CC nr Sekreterare omval Siv Palm Ledamot omval Anders Näslund Ledamot omval Åke Gradin Revisor omval Arne Lahti Ekonomiansvarig vakant Suppleant vakant Ledamöter som har kvar tid på sina mandatperioder t.o.m. årsmöte 2014 Styrelsen CC nr Ordförande Helena Svensson Ledamot Kerstin Forsgren Ledamot Marita Lindholm Andersson Ledamot Kjell - Åke Ivarsson Ytterligare förtroendevalda utses av styrelsen PR - ansvarig Helena Svensson Enar Svensson Siv Palm Förvaltningskommitté Berit & Åke Lidman Per-Erik & Ywonne Rönnlund Nils & Ulla Fredriksson Teknikkommitté Enar Svensson Kjell Forsgren Stig Larsson Trafikkommitté Lage Agdahl Kjell Erik Levisson Redaktör AC Nytt Enar Svensson Webb/ CC hemsida Enar Svensson Inköpansv Kerstin Forsgren Vägansv. vakant Inköp av drivmedel Donald Grundström AC-Nytt 2013 nr 1 sid 8

9 CARAVAN CLUB OF SWEDEN Västerbottenssektionen Budgetförslag för år 2013 CAMPINGVERKSAMHETEN Intäkter Campingavgifter Aktiviteter Bidrag Avskrivning lån CC 1500 Summa intäkter Kostnader Förbrukningsmaterial Renhållning, telefon m.m Inventarier Underhåll camping Underhåll väg Aktiviteter Försäkring 9000 El Fastighetsskatt 1000 Avskrivningar 0 Årets förlust Årets vinst Summa kostnader KLUBBVERKSAMHETEN Intäkter Medlemsbidrag Annonsintäkter AC-Nytt Summa intäkter Kostnader Porto, avgifter, mm AC-Nytt Utbildning, rep.skap, m.m Årsmöte 6000 Försäkring 600 Årets resultat 400 Summa kostnader Underlag förutsättningar: Budgeterat antal säsongsplatser är 54pl. säsongpriset är 2013 of kr/ pl. övriga campingavgift medl.160kr Elströmsförbrukningen är beräknad utifrån 10A säkring samt höjning av abonnemangsavgift från 100A till 125A AC-Nytt 2013 nr1 sid 9

10 Styrelsen inbjuder till Höstträff! Tidigare år arrangerades en höstträff i början av oktober månad. Träffen var välbesökt både av de som stått i Norsträsk och övriga Caravanare. Det var samtidigt ett fint tillfälle att få träffa och lära känna fler medlemmar i sektionen. På senare år har det varit för få deltagare, varför vi tyvärr varit tvungna att ställa in denna aktivitet. Det är flera av våra medlemmar som saknat träffen, då det förutom att vi umgås, äter surströmming/köttbullar och dansar, även fått möjlighet till att pröva manöverkörning och märkestagning. Nu har man framfört önskemål om att vi skall ta upp traditionen igen. Styrelsen har därför beslutat att göra ett försök igen så nu hänger det på oss alla om vi vill att denna trevliga tradition skall fortleva. Förutsättningarna är, att det dels blir fler som vill komma på träffen samt att det finns medlemmar som är villiga att ställa upp fortsättningsvis för att arrangera våra olika träffar. Den här gången är det styrelsen som är träffarrangör och redan nu inbjuder er. Program kommer i AC- Nytt nummer 3 i höst. Planera in Höstträffen i Flurkmark 5-6 oktober Välkomna AC-Nytt 2013 nr1 sid 10

11 Motion nr Paragraf 4 Riksstyrelsen (RS) 4.2 Styrelsen. Andra stycket RS ledamot kan inte vara ledamot av sektionsstyrelse. Nyvald RS-ledamot får kvarstå mandatperioden ut i sektionsstyrelsen. En mycket märklig ordning. Enligt min mening så finnes kunskap och insikt ute i sektionerna som rimligen skall tas vara på i Riksstyrelsen. Förslag att följande förändring sker. Att andra stycket ändras så att begränsning att sitta i sektionsstyrelse strykes. Att det snarare betraktas som en fördel att vara sektionsstyrelse ledamot. Att motionen bifalles av Representantskap/Riksstämma eller lämpligt forum. MVH Ruben Åkerman CC Sektion Västerbotten. Motion nummer Härmed lämnar Caravan Club Örebrosektionen följande motion till stämman , vilken sektionens årsmöte beslutade ställa sig bakom, efter förslag från sektionsstyrelsen. Sektionen yrkar: Att följande ändring i stadgarna görs. 3.3, 5,3 samt 6.3 Dagordning för sektionens årsmöte respektive RP-möte samt stämma. Val av kassör samt sekreterare utgår, dessa ska istället ingå i val av övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig kassör samt sekreterare vid konstituerande styrelsesammanträde i direkt anslutning till årsmöte, RP-möte eller stämma. Det blir då enklare för styrelsen att vid ev. avhopp eller övriga förändringar under tiden mellan årsmöte/rp-möte/stämma ha ett fungerande styrelsearbete. Att motivera valen med att de är av personkaraktär finner vi inte hållbart, då man inte på respektive möte låter de röstberättigade välja vice ordförande, då det är den person som ska leda verksamheten vid ordförandens förhinder. Fjugesta Håkan Söderman Ordförande Caravan Club Örebrosektionen Motion från styrelsen. Enl. stadgarna kan inte den medlem som innehar styrelseuppdrag i en sektion väljas till styrelsen för riksförbundet. Motionen innehåller också kravet att maka/make/sambo, barn kan ingå i samma styrelse. Motion nummer Härmed lämnar Caravan Club Örebrosektionen följande motion till stämman , vilken sektionens årsmöte beslutade ställa sig bakom, efter förslag från sektionsstyrelsen. Sektionen yrkar: Att ändring av stadgarna görs genom att texten i nedanstående stycke ändras enligt förslag, så att det i framtiden blir lättare att säkerställa en väl fungerande verksamhet på såväl sektions- som riksnivå.3.6 Valberedning, sista meningen med följande lydelse Inte heller medlem som kan anses jävig gentemot styrelsens ledamöter/revisorer t ex make/maka, sambo, barn. Ändras till följande lydelse. Inte heller medlem som kan anses jävig gentemot revisorer t ex make/maka, sambo, barn. Fjugesta Håkan Söderman Ordförande Caravan Club Örebrosektionen AC-Nytt 2013 nr1 sid 11

12 Motion nummer Härmed lämnar Caravan Club Örebrosektionen följande motion till stämman , vilken sektionens årsmöte beslutade ställa sig bakom, efter förslag från sektionsstyrelsen. Sektionen yrkar: Att ändring av stadgarna görs genom att nedanstående stycke utgår, så att det i framtiden blir lättare att säkerställa en väl fungerande verksamhet på såväl sektions- som riksnivå. 4,2 2:a stycket RS ledamot kan inte vara ledamot av sektionsstyrelse, meningen efter faller automatiskt om denna ändring av stadgarna fastställes. Fjugesta Håkan Söderman Ordförande Caravan Club Örebrosektionen Motion nummer 1 till rikstinget Sjukvårdslåda till större evenemang inom CC såsom riksting, NCT och andra träffar. Det skulle bidraga till en större säkerhet för de som deltager i dessa evenemang och det skulle underlätta betydligt för ansvariga sjukvårdare vid evenemangen om riksstyrelsen kunde tillhanda hålla en sjukvårds låda som innehåller en hjärtstartare, en blodsockerapparat med tillbehör, en blodtrycks manschett, ett stetoskop, första hjälpen förband, en kontantkorts telefon, en pannlampa/ficklampa. Vi inom CC ska ligga i frontlinjen vad gäller sjukvårdsinsatser och säkerhet på våra evenemang. CC har idag över medlemsfamiljer och som ska kunna känna sig säkra och veta att de deltager på ett evenemang där de kan få hjälp om något skulle hända. Jag förordar att riksstyrelsen bifaller denna önskan från Sörmlands sektionen och att ett beslut tas på rikstinget. Sörmlands sektionen/lise-lotte Tholen Bjursund. Motion nummer 2 till rikstinget Angående utbildning av andra sektioners medlemmar. För att vi ska kunna hjälpa dem att starta välfungerande sjukvårdsgrupper på sina sektions campingar så bör riksstyrelsen komma med ett bifall om ersättning till dessa campingar som utbildar medlemmar i basal hjärt lungräddning och avancerad hjärt lungräddning och första hjälpen. Enligt gällande riktlinjer inom området. Förslaget är att campingarna(sjukvårdarens tillhörighet) debiterar sektionen de utbildar med 500kr exkl moms (moms tillkommer med 12%)/person. Detta för att det är en avsevärd kostnad för att utbilda andra sektioner/medlemmar vad gäller förbrukningsartiklar, slitage av sjukvårdsartiklar mm. Vi inom CC ska sträva efter att varje sektion och deras campingar ska ha en välfungerande sjukvårdsgrupp som kan hjälpa till vid sjukdomsfall mm på campingen. Jag förordar att det är rikstingets mening att vi beslutar att ett fast belopp ska betalas ut till den camping som utbildar andra sektioner/campingar. Belopp 500kr exkl moms/person. Sörmlands sektionen/lise-lotte Tholen Bjursund. AC-Nytt 2013 nr1 sid 12

13 INFO OM VÅRRALLY 2013 Helgen maj 2013 kommer vår första efterlängtade träff VÅRRALLYT i Caravan Club/Västerbotten att gå av stapeln! För er som inte varit med på något vårrally tidigare kan vi berätta att program och närmare information kommer i nummer 2 av AC-Nytt. Kort sagt gäller att start sker på en förutbestämd plats, därefter kör man med bil och husvagn eller husbil enl. en anvisad vägsträcka mot hemligt mål. Efter vägen finns det tipsfrågor (både för barn och vuxna) samt några kontrollstationer där man får göra någon form av aktivitet. Vid slutmålet samlas tipskupongerna in och en värdig segrare koras. Därefter följer aktiviteter som att fixa sin middag och därefter dans. På söndagen är det lotteridragning och hemfärd. Arrangörerna som redan nu håller på att planera träffen, hälsar att ni alla skall känna er varmt välkomna. OBS! Ta gärna med era vänner som har husvagn/husbil så får de se hur trevligt det är på våra träffar i Caravan Club också kan ni erbjuda dem att gå med som nya medlemmar. AC-Nytt 2013 nr1 sid 13

14 RIKTLINJER VID UTHYRNING AV STUGA/RUM UNDER MIDSOMMAR OCH FISKETRÄFF I NORSTRÄSK Mellan 1 januari och 1 juni kan du som är medlem i AC-sektionen anmäla ditt intresse att hyra sovstuga eller ett av de två uthyrningsrummen till Midsommarhelgen eller Fisketräffen. Om du har bokat ett år så får du stå över nästa. Detta för att så många som möjligt ska få tillfälle att hyra. Reglerna är sådana att först till kvarn gäller. Köa kan du göra även om du har hyrt året tidigare. Du få endast hyra ett rum/stuga per tillfälle. För att undvika att någon anmäler sitt intresse men ångrar sig i sista minuten har styrelsen beslutat att om avbokningen sker en vecka före träffen återbetalas inte avgiften. Detta för att stuga/rum inte ska behöva stå outhyrda. Hör av dig till vår sekreterare Siv Palm som sköter bokningen. Du når henne på telefon: eller samt e - mail Styrelsen OBS! OBS! OBS! KOM IHÅG ATT! INFÖR ÖPPNINGEN I NORSTRÄSK MAJ 2013 FÅR INGEN ÅKA TILL VÅR CAMPING NORSTRÄSK FÖRE DETTA DATUM UTAN ATT FÖRST FÖRVISSA SIG OM VÄGENS BE- SKAFFENHET! RING NÅGON I STYRELSEN! TELEFONNUMMER PÅ SAMT- LIGA LEDAMÖTER HITTAR DU PÅ SIDAN 2 I TIDNINGEN AC-NYTT. STYRELSEN AC Nytt 2013 nr 1 sid 14

15 TILL DIG SOM TÄNKER LÄMNA DINA SAKER FRÅN FÖRTÄLT ELLER DYLIGT I LOGEN UNDER VINTERN. VIKTIGT: Märk allt (stolar, bord, kylskåp m.m.) med ert CC- nummer och namn. VIKTIGT: Var praktisk när du packar in dina inventarier. VIKTIGT: Bygg på höjden om det går och är möjligt. VIKTIGT: Lämna inte för mycket luft mellan närmaste granne och dig i logen. VIKTIGT: Det vi ställt in på logen MÅSTE vara uttagit senast den 8-9 juni OBS! ORSAK: Logens golv ska skuras på vårens - arbetshelg FÖRE MIDSOMMAR Om du inte kan göra det själv förvissa dig om att någon annan har ansvaret för att hjälpa dig att ta ut dina inventarier innan städning. Kom ihåg: Det måste finnas plats för campingens egna grejor i första hand. OBS! Inga båtar får ställas in på logen Tillfälligt lämnande av plats under säsong. Om du som har säsongsplats, lämnar din plats för längre tid än 5 dagar under en säsong, skall detta meddelas till campingvärden som antecknar på befintlig lista i receptionen, under vilka veckor platsen är ledig. Campingvärden har rätt att upplåta platsen till gästande medlemmar. Tänk då även på att inventarier som vi har i tälten inte skall stå kvar på golvet utan ställas på anvisad plats (vid norra sidan av logen) på campingen. Du är garanterad din plats när du återvänder, under förutsättning att detta inte sker tidigare. Även vid senare ankomst är du skyldig att meddela campingen då platsen även i detta fall kan vara uthyrd. Vid sabbatsår på din plats Om du tar sabbatsår från din plats måste du före vårens arbetshelg ta bort dina saker från Logen och ta hem dem. Dina saker får inte fövaras på campingen under sabbatsåret även båtar måste tas hem Tack för hjälpen. Styrelsen. AC Nytt 2013 nr 1 sid 15

16 Holland i april 2012 Vi startar vår resa från Umeå mot tulpanerna en regnig och grå dag i början av april. Som brukligt när vi åker söderut efter E:4, så övernattar vi på Trafikverkets rastplats vid Alebosjön som ligger en bit från vägen och alldeles intill sjön. Den har blivit vår favoritövernattningsplats under våra resor efter många stopp där både på utväg och hemväg! Dagen efter kör vi vidare till Kopparberg där vi är inbjudna till en god väns 60-årsfirande på långfredagens kväll i Bångbro Folkets Hus. Det blir ett trevligt kalas med god mat & dryck. Annandag Påsk tackar vi för oss och styr kosan mot Örebro där vi provianterar och letar oss fram till fågelsjön Tysslingen för att titta på alla fåglar som stannar till där under flytten, svanar, tranor, gäss m flera. Vi tar på oss regnkläder och går ut men tyvärr är vädret alldeles för dåligt för att vi ska vilja vara ute någon längre tid, det regnar och blåser hårt så vi återvänder ganska snart till den goa värmen i husbilen. Nästa natt stannar vi på en ställplats söder om Askersund, Stora Hammarsundet som ligger högt med fin utsikt över sundet längst uppe vid Vättern. Vi vaknar nästa morgon till regn, städar husbilen och åker sen till Töreboda där vi besöker goda vänner och blir varmt mottagna. Dagen efter vaknar vi äntligen till en solig morgon och åker vidare mot Hornborgasjön för att titta på trandansen där och denna dag finns det tranor vid sjön, det är imponerande att de samlas så många på samma plats! Vi, liksom många andra besökare, övernattar för 100:- på p- platsen vid Bjurums kyrka. Observera att det inte gick att betala med t ex VISA-kort, endast bensinkort eller kontanter i en uppställd automat det tycker vi är dåligt med tanke på alla 1000-tals besökare som kommer dit och vill stanna över natten för att se tranorna även under tidig morgon när de flyger vidare! När vi lämnar sjön dagen efter så är det bara tranor kvar så vi hade tur att så många som var där dagen före. Vid lunchtid besöker vi Falbygdens Ost. Där bjuds vi på många goda smakprov och vi köper med oss lite ostar och kex. Ett besök här rekommenderas om man har vägarna förbi Falköping. Efter att ha passerat Ullared, utan att stanna till där, kommer vi till Falkenberg på eftermiddagen. Där bjuds vi på grillmiddag och det blir en mycket trevlig kväll hos Sussi, Janne och Alma i deras hem som vi inte besökt tidigare. Det har regnat hela natten och efter frukost, biltvätt, dusch och avskedskaffe fortsätter vi vår resa mot Halmstad och Åled där Berndt bodde en tid på 70- talet. Natten tillbringas på en ställplats söder om Ängelholm.Nästa dag kommer vi till Helsingborg där vi köper dyr gasol, priset på gasol är mycket högre söderut i Sverige, provianterar, fyller vatten och tar sedan färjan över till Helsingör. Vi utnyttjade möjligheten att köpa kombibiljett tur & returbiljett mellan Helsingborg och Helsingör samt Rödby & Puttgarden vid första tillfället och fick därmed bättre pris. Nu kör vi mot Köpenhamn (vi rekommenderar kustvägen mellan Helsingör och Köpenhamn som var väldigt trevlig att åka på) och vidare till Saksköbing och Saksköbing Camping, en trevlig camping där vi betalade 122 Skr inkl el och dusch/dygn. Vi sover ut och kör sen till Rödby för överfart till Puttgarden. Ombord på färjan köper vi dagens lunch som består av en härlig räksmörgås med öl till. När vi kommit iland tar vi vägen mot Lübeck och genom staden, det tar tid då det är rusningstrafik men vi åker åt rätt håll så efter bara lite rundkörning så kommer vi till campingen Lanzer See där vi planerat att övernatta. Vi betalar 14 euro inkl dusch och el. Det blir svampsoppa, på gula kantareller hemifrån, till middag och vi njuter både av maten och dagen. Äntligen morgon fika utomhus!! Solen skiner och det är +11 grader, vi får ta på oss tröja och jacka förstås men vilken härlig känsla att få sitta ute med tekoppen! Efter ett telefonmöte med Stockholm åker vi vidare mot Münster och 5-stjärniga Münsterland Campingpark i Sassenberg som inte är lika mysig som den vi bodde på förra natten men helt ok. Vägen dit tycktes inte leda till någon camping men till slut så var vi framme! En natt kostar oss 14 euro inkl dusch och el. Vi läser på lite om världsutställningen Floriaden i Venlo och blomsterparken Keukenhof utanför Amsterdam och beräknar vara i Venlo vid lunchtid nästa dag. Nu har vi kommit till Venlo som ligger nära gränsen mellan Tyskland och Holland. Vi har svårt att hitta någon parkering och svårt att hitta mot utställningen då vi kommer in till Venlo på mindre vägar och dessa saknar skyltning. Vi parkerar efter gatan och äter lunch i husbilen. Sedan tar vi oss till Belfeld som ligger några km söderut och till campingen DroomPark Maasduinen. Där finns stora fina gräsytor och det finns gott om platser lediga så vi parkerar där för natten. I receptionen tar vi reda på hur vi ska hitta till Floriaden, och vi får rådet att bara följa de stora infartsvägarna som har bra skyltning. Dagen efter vi hittar dit vi ska för att besöka Floriade 2012 World Horticultural Expo som bara genomförs vart tionde år. Vi hade turen att vara där just detta år och upplevde en fantastisk utställning där man kunde åka linbana över det jättestora området där utställare från hela världen hade sitt område som man smyckat med sitt lands typiska byggnader, underbara blomstergårdar/planteringar, orkidéutställningar, vattenspel mm. I biljettpriset ingick både parkering och linbanan. Pendelbussar till och från parkeringen, som låg en bra bit från utställningen, fungerade jättebra. AC Nytt 2013 nr 1 sid 16

17 Mindre positivt var att det fanns få matställen och att mat och fika var dyrt. Efter mycket gående fortsätter vi med husbilen mot nya mål, hamnar på en camping med mycket konstiga rutiner där det inte fanns någon perso- nal i receptionen, man pratade med en högtalare där den som svarade hade stora problem med att checka in oss och vi hittade inte till anvisad plats över huvud taget. Till slut tröttnade vi och åkte vidare till en liten familjecamping som pas- sade oss perfekt. Idag är det dags att dra mot Amsterdam och den stora årligen återkommande blomsterparaden i Noordwijk. Trafiken på motorvägarna mot Ams- terdam är nog den mest spännande vi varit med om, ett tag såg vi minst 14 olika vägar under, över och vid sidan om oss i olika riktningar! Vi hittar så småningom en camping i Noordwijkhout men där är det fullt, dock ombeds vi vänta någon timme och då finns det plötsligt en liten plats ledig som vi krånglar oss in på! Solen skiner och det är +11 grader så vi sätter upp vindskydd och försöker intala oss att det är vår! På eftermiddagen cyklar vi in till centrum och efter vägen ser vi dessa stora blomsterfält i alla färger med tulpaner, hyacin- ter, pärlhyacinter, påskliljor och narcisser som vi bara sett på bilder, helt otroligt vackert! Vi tar ett glas vin på en uteservering, träffar ett svenskt par och tar oss sedan tillbaka till campingen och går till sängs för att vara utvilade till morgonda- gens stora blomsterparad i Noordwijk. Paraddagen går vi upp tidigt för att hinna cykla in till Noordwijk och få en bra plats inför para- den. Vi väntar ca en timme innan det hela star- tar, det regnar, är jättekallt och vi fryser otroligt om händer och fötter trots trö- jor, regnjackor, mössor, hanskar och bra skor! Paraden startar här i Noord- wijk och förflyttar sig under hela dagen upp till Harlem utanför Amsterdam. Vi tycker synd om de som är med i para- den och all blomsterprakt som vi ser mår nog inte bra heller i detta väder. Efter ca två timmar är fingrarna nästan förfrusna efter ett ivrigt fotograferande av allt det fantastiska vi ser i paraden och många bilder blev det! Vi cyklar tillbaka till campingen och värmer ärtsoppa och dricker varm punsch därtill så att livsandarna vaknar igen! Sen tar vi det lugnt och känner att det är skönt att vi bokade två dygn här. Vi lämnar Noordwijk efter vattenpåfyllning och åker mot Keukenhof. Vi får parkera på en jätte- parkering (efter anvisning till husbilsparkering) och vi ser ett stort antal svenskregistrerade hus- bilar så vi kan konstatera att vi inte är de enda svenskarna på plats. Inträdesbiljetten kostar 14,50 euro/pers och parkering kostar 6 euro. Vi behövde inte lämna p- biljetten i husbilen men måste visa upp den för att komma ut från parke- ringen. Denna park överträffade alla våra för- väntningar, det går faktiskt inte att beskriva all denna underbara blomsterprakt, den måste CC Berndt & Barbro Andersson upplevas på plats, men många fina bilder blev det därifrån också! Nu vänder vi norrut och kommer sent omsider till en camping där det inte finns en människa så långt ögat når men campingen är öppen och så småningom lyckas vi få kontakt med en kvinna som tydligen sköter campingen och djurparken som fanns där! Vi får en plats och det visar sig att vi är de enda övernattande gästerna! Det blir fisk middag och dusch i husbilen, sen sover vi gott. Nästa morgon vaknar vi redan vid 7- tiden av fågelsång och regnskurar. Elen fungerar inte och vattnet från campingens påfyllnadskran luktar illa, tack och lov så hann vi upptäcka det innan vi började fylla vattentanken i husbilen! Vi lämnar campingen så snabbt som möjligt och åker längsta sträckan på vår resa mot Bremen, Hamburg och Lübeck och stannar på cam- pingplatsen Strandpark Grossenbrode, nära Puttgarden. Vi erbjuds quick- stopalternativet för 14 euro inkl el & dusch och välkomnas med skriftlig information på svenska. Detta är en mycket välskött och trevlig camping med bra service som vi kan rekommendera. På kvällen promenerar vi in mot centrum och strandområdet men där är det mesta stängt vid denna tid på året, d v s det är lågsäsong. Dags att åka ut till färjeläget efter en god natts sömn på en jättebra camping! Vi gör ett stopp i hamnen för inhandling av div flytande varor till plånboksvänliga priser och kör sen ombord på färjan mot Rödby och efter att ha intagit den obligatoriska räksmörgåsen med öl så kör vi iland och tar oss till samma camping som på utresan, d v s den i Saksköbing som är bra, billig och med trevligt bemötande av personalen. Vi läser mail (Net 1 fungerar inom Norden) och tar en promenad i blåst och regn som fortsätter under natten. Vi vaknar till fågelkvitter och gräs- klipparljud och nu är det dags att dra mot Helsingör och Sverige igen! Efter färjeturen mellan Helsingör och Helsingborg kör vi upp till Gränna och övernattar på rastplats Brahehus som är trevlig och ligger lite vid sidan av E4. Vi ringer familjen och berättar att vi är hemma igen, d v s i Sverige! Det har regnat under natten och när vi drar vi- dare norröver är det dis och regn hela vägen upp till Alebosjön där vi stannar över natten. Sovmorgon och besök på Ikea i Sundsvall för bl. a sänginköp. Vi stannar till dagen efter för att hämta ut våra inköp efter frukosten för 10:- /pers i restaurangen. Väl hemkomna efter ca 500 mil kan vi se tillbaka på en mycket minnesvärd resa som vi kan re- kommendera alla som tycker om att resa med husvagn/husbil, trevliga och fina resvägar, cam- pingar med bra priser (vi åkte under april som är lågsäsong) och fantastiska tulpanodlingar i Holland. Det enda som störde oss var det dåliga vädret, som vi hade under större delen av resan, och som vi trodde skulle vara bättre med tanke på att våren borde ha varit ganska långt på väg i de trakter vi befann oss! AC Nytt 2013 nr 1 sid 17

18 TRÄFFLISTA 2013 DATUM AKTIVITETER PRIS PLATS TRÄFFANSVARIG SÖNDAG 10 MARS KOMMITTÉ TRÄFF UMEÅ STYRELSEN TID: 15:00 SÖNDAG 14 APTIL ÅRSMÖTE KL.14:00 MED MAT OBS.BINDANDE ANMÄLAN PLATS: MEDDELAS SENARE STYRELSEN MAJ RIKSTING ORSA CAMPING DALARNA MAJ VÅRRALLY 150 KR/VUXEN * HEMLIG ÅKE LIDMAN MAJ ÖPPNING FRI CAMPING NORSTRÄSK STYRELSEN 1 JUN INFO.TRÄFF FÖR SÄSONGARE 8-9 JUNI STÄD & ARBETS- HELG KNYTIS JUNI MIDSOMMAR FESTLIGHETER OCH DANS CC NORSTRÄSK TID: 11:00 ORDFÖRANDE SEK CAMPINGAVGIFT CC NORSTRÄSK FÖRVALT. KOMMITTÉ 125KR/VUXEN + CAMPINGAVGIFT * CC NORSTRÄSK JULI NCT FINLAND LAGE AGDAHL 26 JULI -5 AUG FICC 3-11 AUGUSTI STORA NOLIA MÄSSAN UMEÅ STYRELSEN AUGUSTI FISKETRÄFF MED DANS 31 AUGUSTI KALLELSE TILL KOMMITTÉTRÄFF 125KR /VUXEN CAMPINGAVGIFT * CC NORSTRÄSK CC NORSTRÄSK SEPTEMBER ELMIA MÄSSAN JÖNKÖPING LARS ERIKSSON ORDF SEPTEMBER STÄNGNING MED ÄRTSOPPA CC NORSTRÄSK STYRELSEN 5-6 OKTOBER HÖSTTRÄFF SURSTRÖMMING/ KÖTTBULLAR TRÄFFAVG. 150 KR/VUXEN * FLURKMARK MED ANMÄLAN SENAST VECKA 39 STYRELSEN * NORSTRÄSK CAMPING TAR INTE BETALKORT AC Nytt 2013 nr 1 sid 18

19 AC-Nytt 2013 nr1 sid 19

20 Välkommen till Caravan Center Kom gärna in på en kopp kaffe! Öppettider: Må - Fre Lunch Boka in vår stora Vårvisning den /4 Följ bygget på vår hemsida och facebook Sverige och Nordens mest sålda Husbilar Just nu massor av erbjudanden på husvagnar/bilar, se

AC-NYTT. Sektionens sammankomster i höst! Fisketävling med dans! Arbetsträff med knytis! Stängning med ärtsoppa! Välkomna

AC-NYTT. Sektionens sammankomster i höst! Fisketävling med dans! Arbetsträff med knytis! Stängning med ärtsoppa! Välkomna AC-NYTT Västerbottenssektionen 2012 Nr 3 Årgång 28 Inge Napp vill ut och fiska! Foto: Åke Lidman Innehåll i detta nummer Helenas tankar Valberedning Info om byggnation Bildkolage Säsongspriser Annonser

Läs mer

AC-NYTT. Västerbottenssektionen 2015 Nr 2 Årgång 31. Innehåll i detta nummer. Ordförande har ordet. Verksamhetsplan 2015

AC-NYTT. Västerbottenssektionen 2015 Nr 2 Årgång 31. Innehåll i detta nummer. Ordförande har ordet. Verksamhetsplan 2015 AC-NYTT Västerbottenssektionen 2015 Nr 2 Årgång 31 Innehåll i detta nummer Ordförande har ordet Verksamhetsplan 2015 Riktlinjer för lediga säsongsplatser VÄLKOMMEN ATT FIRA MIDSOMMAR I NORSTRÄSK Träfflista

Läs mer

AC-NYTT. KOM IHÅG ATT BESÖKA CARAVAN CLUB:s MONTER PÅ STORA NOLIA 2015 1-9 augusti I UMEÅ. VÄLKOMNA! Västerbottenssektionen 2015 Nr 3 Årgång 31

AC-NYTT. KOM IHÅG ATT BESÖKA CARAVAN CLUB:s MONTER PÅ STORA NOLIA 2015 1-9 augusti I UMEÅ. VÄLKOMNA! Västerbottenssektionen 2015 Nr 3 Årgång 31 AC-NYTT Västerbottenssektionen 2015 Nr 3 Årgång 31 Innehåll i detta nummer Ordförande har ordet Bilder från midsommar Riktlinjer för lediga säsongsplatser Träfflista Program för Fisketräffen Annonser www.caravanclub.se

Läs mer

AC-NYTT. Än så är det långt till vår Än så är det vinter

AC-NYTT. Än så är det långt till vår Än så är det vinter AC-NYTT Västerbottenssektionen 2016 Nr 1 Årgång 32 Än så är det långt till vår Än så är det vinter Innehåll i detta nummer Ordförande har ordet Dagordning Verksamhetsberättelse Budget Valberedningen Riktlinjer

Läs mer

AC-NYTT. www.caravanclub.se Sektion Västerbotten

AC-NYTT. www.caravanclub.se Sektion Västerbotten AC-NYTT Västerbottenssektionen 2014 Innehåll i detta nummer Ordförande har ordet Årsmöteshandlingar Kallelse Dagordning Verksamhetsberättelse Valen Budget 2014 Verksamhetsplan 2014 Priser Riktlinjer Annonser

Läs mer

AC-NYTT. Västerbottenssektionen önskar alla medlemmar en trevlig sommar. Västerbottenssektionen 2014 Nr 2 Årgång 30

AC-NYTT. Västerbottenssektionen önskar alla medlemmar en trevlig sommar. Västerbottenssektionen 2014 Nr 2 Årgång 30 AC-NYTT Västerbottenssektionen 2014 Nr 2 Årgång 30 Det är vårrally på gång den 17-18/5 Start: Willys/Jula parkeringen i Umeå Innehåll i detta nummer Ordförande har ordet Program vårrally Program midsommar

Läs mer

GINSTBLaDET GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR. Nr 4 2013 Hallandssektionen Årgång 14 SOMMAR VINTER HÖST VÅR

GINSTBLaDET GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR. Nr 4 2013 Hallandssektionen Årgång 14 SOMMAR VINTER HÖST VÅR GINSTBLaDET Nr 4 2013 Hallandssektionen Årgång 14 GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR SOMMAR VINTER VÅR HÖST MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post Västgötagatan 65-432 30

Läs mer

AC-NYTT. Kallelse! Sidensvansar. till ÅRSMÖTE 2015. Västerbottenssektionen söndag 12 april kl. 14:00. Västerbottenssektionen 2015 Nr 1 Årgång 31

AC-NYTT. Kallelse! Sidensvansar. till ÅRSMÖTE 2015. Västerbottenssektionen söndag 12 april kl. 14:00. Västerbottenssektionen 2015 Nr 1 Årgång 31 AC-NYTT Västerbottenssektionen 2015 Nr 1 Årgång 31 Sidensvansar Foto: Enar Svensson Innehåll i detta nummer Ordförande har ordet Årsmöteshandlingar Kallelse Dagordning Verksamhetsberättelse Valen Budget

Läs mer

AC-NYTT. Så här ser det ut när tjuvar och banditer har varit framme med sina yxor

AC-NYTT. Så här ser det ut när tjuvar och banditer har varit framme med sina yxor AC-NYTT Västerbottenssektionen 2012 Nr4 Årgång 28 Så här ser det ut när tjuvar och banditer har varit framme med sina yxor eller klippverktyg. Detta hände efter stängningen i mitten av september! 18 stolpar

Läs mer

Årsmöteshandlingar Sundsvallssektionen (YZ)

Årsmöteshandlingar Sundsvallssektionen (YZ) Årsmöteshandlingar Sundsvallssektionen (YZ) 16/4 2015 Kallelse till Årsmöte för Caravan Club of Sweden, Sundsvallssektionen, YZ 2014. Plats Quality Hotel Sundsvall, Esplanaden 29 (Folkets Hus). Tid Torsdag

Läs mer

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting

GINSTBLaDET. Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Påskträff. Årsmöte Riksting GINSTBLaDET Nr 2 2013 Hallandssektionen Årgång 14 Ur Innehållet Ordförande har ordet Påskträff Årsmöte Riksting MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post Västgötagatan

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

AC-NYTT KOM IHÅG ATT BESÖKA. CARAVAN CLUB:s MONTER PÅ STORA NOLIA 3-11 AUGUSTI I UMEÅ. VÄLKOMNA! Västerbottenssektionen 2013 Nr 3 Årgång 29

AC-NYTT KOM IHÅG ATT BESÖKA. CARAVAN CLUB:s MONTER PÅ STORA NOLIA 3-11 AUGUSTI I UMEÅ. VÄLKOMNA! Västerbottenssektionen 2013 Nr 3 Årgång 29 AC-NYTT Västerbottenssektionen 2013 Nr 3 Årgång 29 Tycker detta kort visar mycket av den fina gemenskap som råder på Norsträsk Camping Foto/text: Inger & Mats Arvidsson KOM IHÅG ATT BESÖKA Innehåll i detta

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Månd 2 juni: Vi anländer till Skottland Tisd 3 juni: Islay med Laphroaig, Lagavulin, Ardbeg och Bruichladdich

Månd 2 juni: Vi anländer till Skottland Tisd 3 juni: Islay med Laphroaig, Lagavulin, Ardbeg och Bruichladdich 31 maj 8 juni 2014 Följ med på en fantastisk whiskyresa till Skottland. I denna underbara miljö får du prova denna ädla dryck på flera av världens mest uppskattade destillerier. Vi åker över till Islay

Läs mer

RESEBERÄTTELSE TYSKLAND-HOLLAND.

RESEBERÄTTELSE TYSKLAND-HOLLAND. RESEBERÄTTELSE 2010 TYSKLAND-HOLLAND. Vi åkte från Gullspång 14 april 2010 mot Varberg för att den 15 april färja Varberg-Grenå. Av ovanstående bild framgår att vi som åkte var Ove-Karin, Margareta-Rolf,

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne.

Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Protokoll fört vid årsmöte med Koloniföreningen Steffens Minne. Plats: Föreningshuset Steffens Minne Tid: 2016-04-24 Närvarande: 44 röstberättiga medlemmar 1 Föreningens ordförande Maria Ahlén öppnade

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

AC-NYTT. Orchidéprakt VÄSTERBOTTENSSEKTIONEN ÖNSKAR ALLA MEDLEMMAR EN TREVLIG SOMMAR. Västerbottenssektionen 2013 Nr 2 Årgång 29

AC-NYTT. Orchidéprakt VÄSTERBOTTENSSEKTIONEN ÖNSKAR ALLA MEDLEMMAR EN TREVLIG SOMMAR. Västerbottenssektionen 2013 Nr 2 Årgång 29 AC-NYTT Västerbottenssektionen 2013 Nr 2 Årgång 29 Orchidéprakt Foto: Berndt Andersson Innehåll i detta nummer Helenas tankar Budget 2013 Program Vårrally&Midsommar Info. arbetsträff Nolia Riktlinjer för

Läs mer

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Öppnande 1. Skandinaviska Klubbens ordförande, Jens Ole Jespersen, hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna och förklarade Skandinaviska Klubbens

Läs mer

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år?

Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Varifrån kommer Spillkråkan och var vill vi vara om några år? Det och mycket skog, skratt och god mat blir det på Spillkråkans 15-årsjubileum den 27-28 april - fest och allvar från lördag förmiddag till

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Här hittar du de flesta träffarna ute i Europa och klubbträffarna i Sverige

Här hittar du de flesta träffarna ute i Europa och klubbträffarna i Sverige Träffkalender 2016 Här hittar du de flesta träffarna ute i Europa och klubbträffarna i Sverige Detta vänder sig till alla medlemmar som i första hand kör på alla våra fina/trevliga mini-träffar dessutom

Läs mer

R-Nytt Nr 1-2015 1 1

R-Nytt Nr 1-2015 1 1 R-Nytt Nr 1-2015 1 1 Ansvarig utgivare: Thomas Andreasson Telefon: 0512-50754 Mobil: 0730-841989 Epost: ordf@cc-r.se Örlenbadets Familjecamping Campingvägen 8 543 94 Tibro Telefon 0504-222 55 E-post: cc-orlen@tibronet.se

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00

Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Protokoll fört vid Årsstämman för Kungsskogens Samfällighetsförening lördagen den 28:e maj 2011, klockan 16.00 Plats: Hembygdsgården, Krokek 1 STÄMMANS ÖPPNANDE, FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Ordföranden

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2013 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

AC-NYTT STYRELSEN I AC SEKTIONEN ÖNSKAR ALLA MEDLEMMAR EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR. Västerbottenssektionen 2016 Nr 4 Årgång 32

AC-NYTT STYRELSEN I AC SEKTIONEN ÖNSKAR ALLA MEDLEMMAR EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR. Västerbottenssektionen 2016 Nr 4 Årgång 32 AC-NYTT Västerbottenssektionen 2016 Nr 4 Årgång 32 Innehåll i detta nummer Styrelsen och valberedning Ordförande har ordet Riktlinjer för lediga säsongsplatser Träfflista Bilder från träffar Bilder från

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2016-11-22 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015-01-01 2015-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening, org.nr 769609 7620 Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

OFFICIELLT PROGRAM VID ÅRSMÖTET I VESSIGEBRO 2016

OFFICIELLT PROGRAM VID ÅRSMÖTET I VESSIGEBRO 2016 OFFICIELLT PROGRAM VID ÅRSMÖTET I VESSIGEBRO 2016 TORSDAG 5 MAJ: Inkörning på KATRINEBERG, VESSIGEBRO, under dagen. Ni är även välkomna tidigare, skriv bara in ankomsten på anmälan. Koordinater: N 56 58

Läs mer

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA

SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA SKÅNE LÄNS KANINFÖRENINGS ÅRSSTÄMMA Söndagen den 6 april kl 11.00 2008 På Östergatan 30 i Hässleholm 1. STÄMMANS ÖPPNANDE Ordförande Berth Andersson hälsar alla välkomna till årets stämma. Vi gläds åt

Läs mer

SKÅNES MOTORCYKLISTERS ÅRSMÖTE

SKÅNES MOTORCYKLISTERS ÅRSMÖTE Skånes Motorcyklister 2011-01-23 Sida 1 (5) SKÅNES MOTORCYKLISTERS ÅRSMÖTE 2011-01-23 1 MÖTETS ÖPPNANDE Styrelsens ordförande Karina Svensson öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 2 VAL AV ORDFÖRANDE

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

AC-NYTT OBS! OBS! OBS! Västerbottenssektionen 2012 Nr 2 Årgång 28

AC-NYTT OBS! OBS! OBS! Västerbottenssektionen 2012 Nr 2 Årgång 28 AC-NYTT Västerbottenssektionen 2012 Nr 2 Årgång 28 Innehåll i detta nummer Helenas tankar Valberedning Info om byggnation Reportage Stickbeskrivning Bildkolage Riktlinjer för uthyrning Säsongspriser Annonser

Läs mer

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge

Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge 2012-05-23 1 Tid och plats: Onsdagen den 23 maj 2012 i Banslättsskolans matsal i Tullinge Deltagare: Se bilaga 1 : Bengt Karlsson Kevin Kuru Paragrafer: 1 19 Sidor: 1 5. Bilagor: 1 Röstlängd 2 Dagordning

Läs mer

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka

HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka HSB - där möjligheterna bor HSB bostadsrättsförening Colosseum i Nacka Protokoll ordinarie föreningsstämma 2015 Datum/tid: 2015-05-12, kl 19:00-20:30 Plats: Melanders Fisk, Nacka Forum 1. Föreningsstämmans

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Nr 2 2012 Hallandssektionen Årgång 13

Nr 2 2012 Hallandssektionen Årgång 13 Nr 2 2012 Hallandssektionen Årgång 13 Ur Innehållet Ordförande har ordet Teknikträff Påskträff Relation MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson CC 57210 Material till oss via E-post Västgötagatan 65-432

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb

Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Protokoll fört vid Årsmöte med Lidköpings Brukshundklubb Datum: 2016-02-25, kl 19:00 i klubbstugan Närvarande: 41 st enligt närvarolista DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3.

Läs mer

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Rasklubben för dansk/svensk gårdshund årsmötesprotokoll den 15 mars 2009 i Göteborgs Skyttegilles lokal i Göteborg 1 Årsmötets öppnande Ordförande Anders Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010

PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 PROTOKOLL fört vid Gymnastikförbundet Stockholms 90:e årsmöte söndagen den 22 mars 2010 Närvarande: Ett 35-tal representanter från föreningar, styrelsen, kommittéer och kansli. Mötets öppnande Birgitta

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Protokoll årsmöte

Protokoll årsmöte Protokoll fört vid Ringamåla Fiber Ekonomisk Förenings årsmöte 2014. Plats: Bygdegården Högaböke Närvarande: ca 20 medlemmar. Lennart Olofsson gjorde en tillbakablick över vad som hänt under året som gått.

Läs mer

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Närvarande: Rolf Andersson, Maria Andersson, Agneta Börjesson, Klemens Karlsson, Ann- Marie Stendahl, Ulla-Britt Simm, Anne-Marie Bäckman, Gun-Britt

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Sekreterare: Annika Aalto. Ordförande: Ulf Almlöf. Justerare: Torsten Rundby

Sekreterare: Annika Aalto. Ordförande: Ulf Almlöf. Justerare: Torsten Rundby Mötesdatum 2014-03-27 Protokoll från årsmöte 2014 01-24 Tid 2014-03-27 kl 18.30-21.00 Plats: Restaurang Uncle Joe s, Visby Sekreterare: Annika Aalto Ordförande: Ulf Almlöf Justerare: Torsten Rundby 01

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Välkommen. Årsmöte Tisdag 28 februari kl 18.30

Välkommen. Årsmöte Tisdag 28 februari kl 18.30 Välkommen Årsmöte 2017 Tisdag 28 februari kl 18.30 IF Friskis&Svettis Malmö Årsmöte Tisdag 28 feb 2017 kl 18.30 på Heleneholm Innehåll årsmöteshandlingar Kallelse Dagordning Föregående års protokoll Årsredovisning/förvaltningsberättelse

Läs mer

Kallelse till årsmöte för

Kallelse till årsmöte för Kallelse till årsmöte för Tid och plats: 2015-02- 03, klockan 18.00 Närke Kultur Bryggeri (på I3- området på Norr) Anmälan: Anmälan och eventuella motioner skall skriftligt skickas senast 2015-01- 27 via

Läs mer

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014)

Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Svensk Miljöbas stadgar (3:2014) Antagna 2014-03-20 Innehåll Stadgar för föreningen Svensk Miljöbas... 4 1 Namn och organisationsform... 4 2 Syfte... 4 3 Medlemskap... 4 4 Utträde... 4 5 Uteslutning...

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Hälsningar Lisbeth o Lennart Hedberg.

Hälsningar Lisbeth o Lennart Hedberg. Mannheim 2017. Klockan 3:45 ringer klockan. Det är dags att gå upp, ta packning och bil till Frillesås för att åka till marknaden i Mannheim. Det är tionde gången som Kent Johansson med stab anordnar resan,

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Nr 278, Tyresö 2014-11-19

Nr 278, Tyresö 2014-11-19 BRF TRÄDGÅRDEN PLATS OCH TID: Gemensamhetslokalen, Kanelgränd 51. 2014-11-19, kl. 19.00 1 STÄMMANS ÖPPNANDE Stämman öppnades av föreningens ordförande Torsten Kahn som hälsade stämmodeltagarna varmt välkomna.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016 216 216 Dagordning vid årsstämma den 23/3 217 1 Stämmans öppnande 2 Stämmans behöriga utlysande 3 Godkännande av dagordning 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av justerare

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING

HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING HAMMARBY IF ORIENTERINGSFÖRENING Dagordning för Hammarby IF Orienteringsförenings årsmöte för 2011 1. Hammarby IF Orienterings 89:e årsmöte öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Val av ordförande

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Klubb-Nytt november 2015

Klubb-Nytt november 2015 Klubb-Nytt november 2015 Några rader från vår ordförande Löven gulnar och faller av från träden och själva har vi börjat förbereda husbilen för vintervila. Det kan den behöva, efter att i två veckor ha

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND Svartbäcken 868 Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 13 februari 2014 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

Föredragslista för Roverrådets höststämma 2013. 1. Mötets öppnande.

Föredragslista för Roverrådets höststämma 2013. 1. Mötets öppnande. Föredragslista för Roverrådets höststämma 2013. 1. Mötets öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av sekreterare. 4. Val av justerare och eventuella rösträknare. 5. Fastställande av röstlängden. 6.

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2017, ONSDAGEN DEN 22 MARS 2017, PÅ GOOD MORNING HOTEL, HELSINGBORG

PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2017, ONSDAGEN DEN 22 MARS 2017, PÅ GOOD MORNING HOTEL, HELSINGBORG Sidan 1 av 6 PROTOKOLL FRÅN VILLAÄGARNAS I HELSINGBORG ÅRSMÖTE 2017, ONSDAGEN DEN 22 MARS 2017, PÅ GOOD MORNING HOTEL, HELSINGBORG Vid incheckningen till mötet fick varje deltagande hushåll en sammanställning

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 051123 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 23 november 2005, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1

Asociación Hispano-Nórdica de NERJA. Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl Kallelse med dagordning sida 1 Asociación Hispano-Nórdica de NERJA Dokumentation inför Årsmötet i AHN Nerja 18 februari 2013, kl 18.00 Innehållsförteckning Kallelse med dagordning sida 1 Föregående årsmötesprotokoll sida 2 3 Verksamhetsberättelse

Läs mer

GINSTBLaDET. Nr 4 2012 Hallandssektionen Årgång 13. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Årsmöte vårfest. Påskträff. Ordförande konferens

GINSTBLaDET. Nr 4 2012 Hallandssektionen Årgång 13. Ur Innehållet. Ordförande har ordet. Årsmöte vårfest. Påskträff. Ordförande konferens GINSTBLaDET Nr 4 2012 Hallandssektionen Årgång 13 Ur Innehållet Ordförande har ordet Årsmöte vårfest Påskträff Ordförande konferens Ordförande möte Lassalyckan MATERIAL Ginstbladet Inga-Lill Niklasson

Läs mer

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg Årsstämma Elmia 08-09-2017 2017/08/04 08:56 Kallelse till Förbundsstämma 2017 Riksförbundet Mobil Fritid (RMF). Härmed kallas samtliga medlemsföreningar och klubbar till den årliga Förbundsstämman. Plats:

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer