AC-NYTT. Styrelsen i AC-Sektionen önskar alla medlemmar en. Glad Påsk. Västerbottenssektionen 2013 Nr1 Årgång 29. Vinterbild från Västerbottens inland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AC-NYTT. Styrelsen i AC-Sektionen önskar alla medlemmar en. Glad Påsk. Västerbottenssektionen 2013 Nr1 Årgång 29. Vinterbild från Västerbottens inland"

Transkript

1 AC-NYTT Västerbottenssektionen 2013 Nr1 Årgång 29 Vinterbild från Västerbottens inland Foto: Enar Svensson Innehåll i detta nummer Helenas tankar Valberedning Årsmöteshandlingar Kallelse/Dagordning Verksamhetsberättelse Budget 2013 Riktlinjer för uthyrning Bokslut/Bilaga Repotage Säsongspriser Annonser Styrelsen i AC-Sektionen önskar alla medlemmar en Glad Påsk

2 Caravan Club of Sweden Västerbottenssektionen c/o sekreterare Siv Palm Nygatan 46 A UMEÅ Sektionsstyrelsen Ordförande Helena Svensson Tel Kronv Vännäs Sekreterare. Siv Palm Tel Ekonomiansvarig Vakant Ledamot/ vice ordf. Åke Gradin Tel Ledamot/ vice sekreterare. Kerstin Forsgren Tel Ledamot. Anders Näslund Tel Ledamot. Kjell-Åke Ivarsson Tel Ledamot. Marita Lindblom Andersson Tel Redaktionen. Helena Svensson ansvarig utgivare. Enar Svensson Webbmaster Siv Palm Teknikansvarig Enar Svensson Tel AC-NYTT kommande utgivning 2013 AC - Nytt nr. 1 v. 12, nr. 2 v. 18, nr. 3 v 29, nr. 4 v 48 Manusstop 2 veckor före utgivning Västerbottens valberedning! Är du intresserad av att vara med och påverka i AC-sektionen. Vi i valberedningen behöver hjälp av er medlemmar med namnförslag på styrelseledamöter till kommande styrelse, om det gäller dig själv eller någon som du vill föreslå som har intresse och erfarenhet av liknande uppdrag. Ta kontakt med någon av oss i valberedningen och lämna in dina förslag. Valberedningens ledamöter Birgitta Vennberg sammankallande! Tel Margareta Wennberg Tel Lennart Eriksson Tel KOM I HÅG! Vid inbetalning till Caravan Club i Västerbotten på plusgiro glöm inte att skriva namn och CC nr. Har du flyttat, ändrat telefonnummer eller vill att ditt mobilnummer och adressen ska finnas i medlemsregistret. Kontakta Caravan Club of Sweden, Örebro Tele Annonsörer i detta nummer: Caravan Center Svenska Tält Fritids Metropolen AB Tryckning. Tele

3 Tankar från Helena GLAD PÅSK ALLA MEDLEMMAR! Årets första upplaga av AC-Nytt innehåller materiel/ underlag till årsmötet som blir den 14 april. Som ni ser i träfflistan kommer Årsmötet att vara i Vännäs på Hotell Vännäs och jag ser framemot en stor uppslutning av er medlemmar. Sektionen kommer även i år att bjuda på en bit mat efter mötet. Vintern har hittills i år varit både kall och snörik men vi får hoppas på en skön vår och sommar istället. Som vi sagt förr, går åren alldeles för fort och vi är nu ytterligare en gång i början av en ny säsong och ett nytt verksamhetsår. Det som ska hända under året kan ni också läsa om i träfflistan för I träfflistan finns information om Nolia mässan som arrangeras i början av augusti i Umeå, Caravan Club ska även i år medverka med egen monter på mässan. Vårt nya servishus i Norsträsk kom under tak innan campingen stängdes. Nu är det kvar att göra EL och VV installationer, samt lägga in mattor m.m. Det har vi tagit in offerter på. Själva ska vi måla väggar o.s.v. Förslaget vi hade inför säsongen 2012 att ändra planeringen av veckovärdar, att vi skulle pröva förslaget att 4 5 st. medlemsfamiljer tar på sig uppdraget som campingvärdar ( t.ex. jobba 1 vecka ledig 3 veckor) under säsongen. Tyvärr var det ingen som nappade på förslaget så därför kommer alla säsongare få ställa upp som vanligt i Norsträsk. Nu ett litet Kom ihåg! Planera nu för att delta i vår första träff Vårrally i maj. Program kommer i AC-nytt nr.2 AC Nytt är planerat att komma ut med ytterligare tre nummer som vanligtunder året Jag vill nu också hälsa er som är nya medlemmar välkomna till vår sektion och hoppas att ni ska trivas i Västerbottenssektionen. Planera in de olika samankomster som sektionen erbjuder under året enligt vår träfflista. Hoppas vi ses på någon av dem. Nu slutar jag mina rader med att önska er alla en riktig GLAD PÅSK! Helena Svensson ordf. AC-Nytt 2013 nr1 sid 3

4 Caravan Club of Sweden Västerbottenssektionen Kallar till Årsmöte den 14 april 2013 kl Besök av Riksstyrelseledamot Kenneth Pettersson! Sektionen kommer att bjuda på mat efter årsmötes avslut! Vi behöver därför veta vilka och hur många av er medlemmar som kommer att delta på årsmötet och vill äta en bit mat tillsammans med oss. Sektionen vill ha anmälan senast den 3 april. Ring eller mejla och anmäl er till Ordf. Helena Svensson telefon Sekr. Siv Palm telefon OBS! Anmälan är bindande Varmt Välkomna! Styrelsen Du hittar till hotell Vännäs GPS:64 54, N GPS:19 45, Ö AC-Nytt 2013 n1 sid 4

5 CARAVAN CLUB OF SWEDEN Västerbottenssektionen Kallelse till ordinarie ÅRSMÖTE söndag den 14 april 2013 kl. 14,00 Lokal: FÖRSLAG TILL DAGORDNING. 1. Mötets öppnande 2. Justering av röstlängd 3. Årsmötets stadgemässiga kallande om huruvida mötet är i laga ordning utlyst 4. Fastställande av dagordning 5. Val av mötesordförande jämte sekreterare 6. Val av 2 protokolljusterare att jämte mötesordförande justera årsmöte protokoll samt val av två rösträknare. 7. Föredragning av sektionens verksamhetsberättelse. 8. Årsredovisning av sektionens resultat och balansräkning samt förslag till vinst/förlustdisposition. 9. Föredragning av revisorernas berättelse 10. Beslut om vinst/förlustdisposition 11. Ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen 12. Arvode för sektionsstyrelsen 13. Redovisning av budget för innevarande verksamhetsår 14. Fastställande om antal styrelseledamöter samt eventuella suppleanter 15. Val av sektionssekreterare 2 år ekonomiansvarige 2 år 1 styrelseledamot 2 år 1 styrelseledamot 2 år Styrelsesuppleanter 1 år 16. Val av revisor jämte personlig ers. 2 år 17. Information om utsedda kommittéer 18. Val av valberedning 1 ledamot väljs på 2 år 19. Behandling av till styrelsen inkomna förslag 20. Behandling av motioner till stämman 21. Representation till stämman. 3 st. ledamöter. 22. Godkännande av Caravan Club `s stadgar 23. Information och frågestund 24. Avtackning 25. Avslutning Sektionen bjuder på mat vid lämplig tidpunkt. AC-Nytt 2013 nr1 sid 5

6 CARAVAN CLUB OF SWEDEN VÄSTERBOTTENSSEKTIONEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2012 Styrelsen för Västerbottenssektionen av Caravan Club of Sweden får härmed lämna följande berättelse för verksamhetsåret 2012 (1 januari december 2012). STYRELSEN Styrelsen har under året bestått av Helena Svensson ordf, Siv Palm sekr, Åke Gradin v.ordf. ledamöter Kerstin Forsgren, Anders Näslund, Kjell Åke Ivarsson Marita Lindblom Andersson. Sektionen har under 2012 haft uppdraget ekonomiansvarig vakant. REVISORER Revisorer har varit Berndt Andersson och Arne Lahti. Revisorsuppleant Monica Tyboni VALBEREDNING Sektionens valberedning 2012 har bestått av Birgitta Vennberg sammankallande, Margareta Wennberg och Lennart Eriksson. MEDLEMSANTAL Medlemsantalet vid 2012 års bokslut var 505 st. SAMMANTRÄDEN Styrelsen har under året haft 8 protokollförda styrelsemöten samt ett årsmöte och konstitueringssammanträde. Sektionen har varit representerad under året vid RP-möte på Sturkö Camping och ordförandeträff i Stockholm av sektionsordförande. KURS/UTBILDNING Två förtroendevalda i sektionen har deltagit på en stadgeutbildning i Örebro och sektionens webbansvarige har deltagit vid en utbildning i Umeå under året. TRÄFFAR Sektionen har anordnat 6-8 träffar. Vår första träff var årsmötet som hölls i Vännäs där sektionen bjöd på mat, mycket trevligt och med bra deltagande av våra medlemmar. Därefter kom vårrallyt som vanligt en trevlig träff. Så var det dags för öppningen i Norsträsk, en arbetsträff samt midsommarfirande med sedvanliga festligheter. Fiskepremiären på midsommardagen är ett trevligt och uppskattat arrangemang. I augusti hade vi fisketräffen i Norsträsk och därefter en arbetsträff. Till sist var det dags för campingens stängning. Beläggning av campinggäster i Norsträsk säsongen 2012 antal - totalt 151st. totalt 355 dygn Säsongskort 42 st. 42 st. Eftersäsong 0 1 st. Dygnskort 384 dygn 355 dygn Stuga/ 27 dygn 20 dygn ingår i totalen Rum 30 dygn 32 dygn ingår Tält 2 Gratisnätter 22 dygn 13 dygn ingår EKONOMI Sektionens ekonomi framgår av balans samt vinst- och förlusträkning enligt revisorernas berättelse. SLUTORD Styrelsen för Caravan Club of Sweden AC-sektionen har i denna verksamhetsberättelse velat återge en del av vår verksamhet under säsongen och tackar för förtroendet som visats styrelsen under verksamhetsåret Vi vill också tacka för all hjälp under året som många medlemmar ställt upp med i Norsträsk under säsongen, samt för alla trevliga träffar vi har haft. Tyvärr har sektionen råkat ut för en otroligt obehaglig upptäckt, någon eller några har vandaliserat och stulit 18 st. EL- uttag med jordfelsbrytare. Det innebär en försäkringsfråga med en självrisk på ett halvt basbelopp. Helena Svensson Ordförande Kerstin Forsgren Ledamot Kjell Åke Ivarsson Ledamot Siv Palm Sekreterare Marita Lindblom Andersson Ledamot Anders Näslund Ledamot Åke Gradin Vice ordförande AC-Nytt 2013 nr1 sid 6

7 Rapport Kommittéernas verksamhetsberättelser 2012 Rapport från campingkommittén verksamhetsåret 2012 Kommittén har traditionsenligt organiserat två arbetsträffar med många villiga händer. Ett stort nederlag blev det dock för oss, när bastuvagnen skulle repareras. Utifrån kommande fukt hade fördärvat även denna vagn. Vi har framfört till styrelsen att det finns ett behov av en mindre familjebastu på campingen. Altanen framför ungdomslokalen/uthyrningsrummen är äntligen på plats till glädje för ögat och hyresgästerna. Pissoaren är nerplockad för den nya servicebyggnaden, men skall återuppföras när den nya latrintömningen är på plats. Kommittén vill tacka alla för god hjälp och många vettiga förslag till förbättringar av vår fina camping. Ulla o Nils Fredriksson, Yvonne o Per-Erik Rönnlund, Berit o Åke Lidman PR-kommittén Verksamhetsberättelser 2012 Medlemmarna i Västerbotten har som vanligt fått ta del av sektionens verksamhet via sektionstidningen AC-nytt och vår webbsida med olika nyheter och blandat innehåll. Tidningen har också i år bestått till största delen av 16 till 20 sidor, det är fortfarande uppskattat att tidningen är till största delen i färg och utges av sektionen själv. Som vanligt har vi kontaktat gamla och nya annonsörer i AC-Nytt, via mail och telefonsamtal om fortsatt införande av annonser, tyvärr har vi tappat ett par annonsörer under 2012 de övriga företagen har varit positiva till den marknadsföring de får. PR-kommittén fortsätter att sprida information om vår egen sektion och Caravan Club centralt. Hemsidan har vi uppdaterat med jämna mellanrum. Vi som är ansvariga för PR-kommittén önskar att ni medlemmar läser vår sektionstidning och besöker vår webbsida för att ta del av det innehåll som finns. Som vanligt ser vi gärna att ni skickar in bilder och resereportage eller annat smått gott. AC-sektionen. Helena Svensson, Enar Svensson och Siv Palm Teknikkommittén Arbeten utförda i CC Norsträsk 2012 Organiserar som förut uppstart och stängning av campingen. Uppföljning från föregående år, fortsatt inspektion av elsäkerhet på campingen och i husvagnar, för att se om rätt kabelaria används och försäljning av 2,5 mm² kabel. Byte till jordfelsbrytare på några platser. Det är beställt jordfelsutrustning till de stolpar som saknar jordfelsbrytare, men tjuvar har varit framme, så att vi får börja om från början. Internet har inte fungerat tillfredsställande och felsökning pågår. Vi hoppas få en varaktig lösning under Teknikkommittén / Enar Svensson, Kjell Forsgren och Stig Larsson. Trafikkommittén 2012 Under 2012 har trafikkommittén inte haft några aktiviteter. Den årliga festen i Flurkmark uteblev, och därmed blev det heller ingen manöverkörning. Trafikkommittén Lage Agdahl & Kjell-Erik Levisson AC-Nytt 2013 nr1 sid 7

8 CARAVAN CLUB OF SWEDEN Västerbottenssektionen Valberedningens Förslag till Årsmötet Följande val ska förrättas CC nr Sekreterare omval Siv Palm Ledamot omval Anders Näslund Ledamot omval Åke Gradin Revisor omval Arne Lahti Ekonomiansvarig vakant Suppleant vakant Ledamöter som har kvar tid på sina mandatperioder t.o.m. årsmöte 2014 Styrelsen CC nr Ordförande Helena Svensson Ledamot Kerstin Forsgren Ledamot Marita Lindholm Andersson Ledamot Kjell - Åke Ivarsson Ytterligare förtroendevalda utses av styrelsen PR - ansvarig Helena Svensson Enar Svensson Siv Palm Förvaltningskommitté Berit & Åke Lidman Per-Erik & Ywonne Rönnlund Nils & Ulla Fredriksson Teknikkommitté Enar Svensson Kjell Forsgren Stig Larsson Trafikkommitté Lage Agdahl Kjell Erik Levisson Redaktör AC Nytt Enar Svensson Webb/ CC hemsida Enar Svensson Inköpansv Kerstin Forsgren Vägansv. vakant Inköp av drivmedel Donald Grundström AC-Nytt 2013 nr 1 sid 8

9 CARAVAN CLUB OF SWEDEN Västerbottenssektionen Budgetförslag för år 2013 CAMPINGVERKSAMHETEN Intäkter Campingavgifter Aktiviteter Bidrag Avskrivning lån CC 1500 Summa intäkter Kostnader Förbrukningsmaterial Renhållning, telefon m.m Inventarier Underhåll camping Underhåll väg Aktiviteter Försäkring 9000 El Fastighetsskatt 1000 Avskrivningar 0 Årets förlust Årets vinst Summa kostnader KLUBBVERKSAMHETEN Intäkter Medlemsbidrag Annonsintäkter AC-Nytt Summa intäkter Kostnader Porto, avgifter, mm AC-Nytt Utbildning, rep.skap, m.m Årsmöte 6000 Försäkring 600 Årets resultat 400 Summa kostnader Underlag förutsättningar: Budgeterat antal säsongsplatser är 54pl. säsongpriset är 2013 of kr/ pl. övriga campingavgift medl.160kr Elströmsförbrukningen är beräknad utifrån 10A säkring samt höjning av abonnemangsavgift från 100A till 125A AC-Nytt 2013 nr1 sid 9

10 Styrelsen inbjuder till Höstträff! Tidigare år arrangerades en höstträff i början av oktober månad. Träffen var välbesökt både av de som stått i Norsträsk och övriga Caravanare. Det var samtidigt ett fint tillfälle att få träffa och lära känna fler medlemmar i sektionen. På senare år har det varit för få deltagare, varför vi tyvärr varit tvungna att ställa in denna aktivitet. Det är flera av våra medlemmar som saknat träffen, då det förutom att vi umgås, äter surströmming/köttbullar och dansar, även fått möjlighet till att pröva manöverkörning och märkestagning. Nu har man framfört önskemål om att vi skall ta upp traditionen igen. Styrelsen har därför beslutat att göra ett försök igen så nu hänger det på oss alla om vi vill att denna trevliga tradition skall fortleva. Förutsättningarna är, att det dels blir fler som vill komma på träffen samt att det finns medlemmar som är villiga att ställa upp fortsättningsvis för att arrangera våra olika träffar. Den här gången är det styrelsen som är träffarrangör och redan nu inbjuder er. Program kommer i AC- Nytt nummer 3 i höst. Planera in Höstträffen i Flurkmark 5-6 oktober Välkomna AC-Nytt 2013 nr1 sid 10

11 Motion nr Paragraf 4 Riksstyrelsen (RS) 4.2 Styrelsen. Andra stycket RS ledamot kan inte vara ledamot av sektionsstyrelse. Nyvald RS-ledamot får kvarstå mandatperioden ut i sektionsstyrelsen. En mycket märklig ordning. Enligt min mening så finnes kunskap och insikt ute i sektionerna som rimligen skall tas vara på i Riksstyrelsen. Förslag att följande förändring sker. Att andra stycket ändras så att begränsning att sitta i sektionsstyrelse strykes. Att det snarare betraktas som en fördel att vara sektionsstyrelse ledamot. Att motionen bifalles av Representantskap/Riksstämma eller lämpligt forum. MVH Ruben Åkerman CC Sektion Västerbotten. Motion nummer Härmed lämnar Caravan Club Örebrosektionen följande motion till stämman , vilken sektionens årsmöte beslutade ställa sig bakom, efter förslag från sektionsstyrelsen. Sektionen yrkar: Att följande ändring i stadgarna görs. 3.3, 5,3 samt 6.3 Dagordning för sektionens årsmöte respektive RP-möte samt stämma. Val av kassör samt sekreterare utgår, dessa ska istället ingå i val av övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig kassör samt sekreterare vid konstituerande styrelsesammanträde i direkt anslutning till årsmöte, RP-möte eller stämma. Det blir då enklare för styrelsen att vid ev. avhopp eller övriga förändringar under tiden mellan årsmöte/rp-möte/stämma ha ett fungerande styrelsearbete. Att motivera valen med att de är av personkaraktär finner vi inte hållbart, då man inte på respektive möte låter de röstberättigade välja vice ordförande, då det är den person som ska leda verksamheten vid ordförandens förhinder. Fjugesta Håkan Söderman Ordförande Caravan Club Örebrosektionen Motion från styrelsen. Enl. stadgarna kan inte den medlem som innehar styrelseuppdrag i en sektion väljas till styrelsen för riksförbundet. Motionen innehåller också kravet att maka/make/sambo, barn kan ingå i samma styrelse. Motion nummer Härmed lämnar Caravan Club Örebrosektionen följande motion till stämman , vilken sektionens årsmöte beslutade ställa sig bakom, efter förslag från sektionsstyrelsen. Sektionen yrkar: Att ändring av stadgarna görs genom att texten i nedanstående stycke ändras enligt förslag, så att det i framtiden blir lättare att säkerställa en väl fungerande verksamhet på såväl sektions- som riksnivå.3.6 Valberedning, sista meningen med följande lydelse Inte heller medlem som kan anses jävig gentemot styrelsens ledamöter/revisorer t ex make/maka, sambo, barn. Ändras till följande lydelse. Inte heller medlem som kan anses jävig gentemot revisorer t ex make/maka, sambo, barn. Fjugesta Håkan Söderman Ordförande Caravan Club Örebrosektionen AC-Nytt 2013 nr1 sid 11

12 Motion nummer Härmed lämnar Caravan Club Örebrosektionen följande motion till stämman , vilken sektionens årsmöte beslutade ställa sig bakom, efter förslag från sektionsstyrelsen. Sektionen yrkar: Att ändring av stadgarna görs genom att nedanstående stycke utgår, så att det i framtiden blir lättare att säkerställa en väl fungerande verksamhet på såväl sektions- som riksnivå. 4,2 2:a stycket RS ledamot kan inte vara ledamot av sektionsstyrelse, meningen efter faller automatiskt om denna ändring av stadgarna fastställes. Fjugesta Håkan Söderman Ordförande Caravan Club Örebrosektionen Motion nummer 1 till rikstinget Sjukvårdslåda till större evenemang inom CC såsom riksting, NCT och andra träffar. Det skulle bidraga till en större säkerhet för de som deltager i dessa evenemang och det skulle underlätta betydligt för ansvariga sjukvårdare vid evenemangen om riksstyrelsen kunde tillhanda hålla en sjukvårds låda som innehåller en hjärtstartare, en blodsockerapparat med tillbehör, en blodtrycks manschett, ett stetoskop, första hjälpen förband, en kontantkorts telefon, en pannlampa/ficklampa. Vi inom CC ska ligga i frontlinjen vad gäller sjukvårdsinsatser och säkerhet på våra evenemang. CC har idag över medlemsfamiljer och som ska kunna känna sig säkra och veta att de deltager på ett evenemang där de kan få hjälp om något skulle hända. Jag förordar att riksstyrelsen bifaller denna önskan från Sörmlands sektionen och att ett beslut tas på rikstinget. Sörmlands sektionen/lise-lotte Tholen Bjursund. Motion nummer 2 till rikstinget Angående utbildning av andra sektioners medlemmar. För att vi ska kunna hjälpa dem att starta välfungerande sjukvårdsgrupper på sina sektions campingar så bör riksstyrelsen komma med ett bifall om ersättning till dessa campingar som utbildar medlemmar i basal hjärt lungräddning och avancerad hjärt lungräddning och första hjälpen. Enligt gällande riktlinjer inom området. Förslaget är att campingarna(sjukvårdarens tillhörighet) debiterar sektionen de utbildar med 500kr exkl moms (moms tillkommer med 12%)/person. Detta för att det är en avsevärd kostnad för att utbilda andra sektioner/medlemmar vad gäller förbrukningsartiklar, slitage av sjukvårdsartiklar mm. Vi inom CC ska sträva efter att varje sektion och deras campingar ska ha en välfungerande sjukvårdsgrupp som kan hjälpa till vid sjukdomsfall mm på campingen. Jag förordar att det är rikstingets mening att vi beslutar att ett fast belopp ska betalas ut till den camping som utbildar andra sektioner/campingar. Belopp 500kr exkl moms/person. Sörmlands sektionen/lise-lotte Tholen Bjursund. AC-Nytt 2013 nr1 sid 12

13 INFO OM VÅRRALLY 2013 Helgen maj 2013 kommer vår första efterlängtade träff VÅRRALLYT i Caravan Club/Västerbotten att gå av stapeln! För er som inte varit med på något vårrally tidigare kan vi berätta att program och närmare information kommer i nummer 2 av AC-Nytt. Kort sagt gäller att start sker på en förutbestämd plats, därefter kör man med bil och husvagn eller husbil enl. en anvisad vägsträcka mot hemligt mål. Efter vägen finns det tipsfrågor (både för barn och vuxna) samt några kontrollstationer där man får göra någon form av aktivitet. Vid slutmålet samlas tipskupongerna in och en värdig segrare koras. Därefter följer aktiviteter som att fixa sin middag och därefter dans. På söndagen är det lotteridragning och hemfärd. Arrangörerna som redan nu håller på att planera träffen, hälsar att ni alla skall känna er varmt välkomna. OBS! Ta gärna med era vänner som har husvagn/husbil så får de se hur trevligt det är på våra träffar i Caravan Club också kan ni erbjuda dem att gå med som nya medlemmar. AC-Nytt 2013 nr1 sid 13

14 RIKTLINJER VID UTHYRNING AV STUGA/RUM UNDER MIDSOMMAR OCH FISKETRÄFF I NORSTRÄSK Mellan 1 januari och 1 juni kan du som är medlem i AC-sektionen anmäla ditt intresse att hyra sovstuga eller ett av de två uthyrningsrummen till Midsommarhelgen eller Fisketräffen. Om du har bokat ett år så får du stå över nästa. Detta för att så många som möjligt ska få tillfälle att hyra. Reglerna är sådana att först till kvarn gäller. Köa kan du göra även om du har hyrt året tidigare. Du få endast hyra ett rum/stuga per tillfälle. För att undvika att någon anmäler sitt intresse men ångrar sig i sista minuten har styrelsen beslutat att om avbokningen sker en vecka före träffen återbetalas inte avgiften. Detta för att stuga/rum inte ska behöva stå outhyrda. Hör av dig till vår sekreterare Siv Palm som sköter bokningen. Du når henne på telefon: eller samt e - mail Styrelsen OBS! OBS! OBS! KOM IHÅG ATT! INFÖR ÖPPNINGEN I NORSTRÄSK MAJ 2013 FÅR INGEN ÅKA TILL VÅR CAMPING NORSTRÄSK FÖRE DETTA DATUM UTAN ATT FÖRST FÖRVISSA SIG OM VÄGENS BE- SKAFFENHET! RING NÅGON I STYRELSEN! TELEFONNUMMER PÅ SAMT- LIGA LEDAMÖTER HITTAR DU PÅ SIDAN 2 I TIDNINGEN AC-NYTT. STYRELSEN AC Nytt 2013 nr 1 sid 14

15 TILL DIG SOM TÄNKER LÄMNA DINA SAKER FRÅN FÖRTÄLT ELLER DYLIGT I LOGEN UNDER VINTERN. VIKTIGT: Märk allt (stolar, bord, kylskåp m.m.) med ert CC- nummer och namn. VIKTIGT: Var praktisk när du packar in dina inventarier. VIKTIGT: Bygg på höjden om det går och är möjligt. VIKTIGT: Lämna inte för mycket luft mellan närmaste granne och dig i logen. VIKTIGT: Det vi ställt in på logen MÅSTE vara uttagit senast den 8-9 juni OBS! ORSAK: Logens golv ska skuras på vårens - arbetshelg FÖRE MIDSOMMAR Om du inte kan göra det själv förvissa dig om att någon annan har ansvaret för att hjälpa dig att ta ut dina inventarier innan städning. Kom ihåg: Det måste finnas plats för campingens egna grejor i första hand. OBS! Inga båtar får ställas in på logen Tillfälligt lämnande av plats under säsong. Om du som har säsongsplats, lämnar din plats för längre tid än 5 dagar under en säsong, skall detta meddelas till campingvärden som antecknar på befintlig lista i receptionen, under vilka veckor platsen är ledig. Campingvärden har rätt att upplåta platsen till gästande medlemmar. Tänk då även på att inventarier som vi har i tälten inte skall stå kvar på golvet utan ställas på anvisad plats (vid norra sidan av logen) på campingen. Du är garanterad din plats när du återvänder, under förutsättning att detta inte sker tidigare. Även vid senare ankomst är du skyldig att meddela campingen då platsen även i detta fall kan vara uthyrd. Vid sabbatsår på din plats Om du tar sabbatsår från din plats måste du före vårens arbetshelg ta bort dina saker från Logen och ta hem dem. Dina saker får inte fövaras på campingen under sabbatsåret även båtar måste tas hem Tack för hjälpen. Styrelsen. AC Nytt 2013 nr 1 sid 15

16 Holland i april 2012 Vi startar vår resa från Umeå mot tulpanerna en regnig och grå dag i början av april. Som brukligt när vi åker söderut efter E:4, så övernattar vi på Trafikverkets rastplats vid Alebosjön som ligger en bit från vägen och alldeles intill sjön. Den har blivit vår favoritövernattningsplats under våra resor efter många stopp där både på utväg och hemväg! Dagen efter kör vi vidare till Kopparberg där vi är inbjudna till en god väns 60-årsfirande på långfredagens kväll i Bångbro Folkets Hus. Det blir ett trevligt kalas med god mat & dryck. Annandag Påsk tackar vi för oss och styr kosan mot Örebro där vi provianterar och letar oss fram till fågelsjön Tysslingen för att titta på alla fåglar som stannar till där under flytten, svanar, tranor, gäss m flera. Vi tar på oss regnkläder och går ut men tyvärr är vädret alldeles för dåligt för att vi ska vilja vara ute någon längre tid, det regnar och blåser hårt så vi återvänder ganska snart till den goa värmen i husbilen. Nästa natt stannar vi på en ställplats söder om Askersund, Stora Hammarsundet som ligger högt med fin utsikt över sundet längst uppe vid Vättern. Vi vaknar nästa morgon till regn, städar husbilen och åker sen till Töreboda där vi besöker goda vänner och blir varmt mottagna. Dagen efter vaknar vi äntligen till en solig morgon och åker vidare mot Hornborgasjön för att titta på trandansen där och denna dag finns det tranor vid sjön, det är imponerande att de samlas så många på samma plats! Vi, liksom många andra besökare, övernattar för 100:- på p- platsen vid Bjurums kyrka. Observera att det inte gick att betala med t ex VISA-kort, endast bensinkort eller kontanter i en uppställd automat det tycker vi är dåligt med tanke på alla 1000-tals besökare som kommer dit och vill stanna över natten för att se tranorna även under tidig morgon när de flyger vidare! När vi lämnar sjön dagen efter så är det bara tranor kvar så vi hade tur att så många som var där dagen före. Vid lunchtid besöker vi Falbygdens Ost. Där bjuds vi på många goda smakprov och vi köper med oss lite ostar och kex. Ett besök här rekommenderas om man har vägarna förbi Falköping. Efter att ha passerat Ullared, utan att stanna till där, kommer vi till Falkenberg på eftermiddagen. Där bjuds vi på grillmiddag och det blir en mycket trevlig kväll hos Sussi, Janne och Alma i deras hem som vi inte besökt tidigare. Det har regnat hela natten och efter frukost, biltvätt, dusch och avskedskaffe fortsätter vi vår resa mot Halmstad och Åled där Berndt bodde en tid på 70- talet. Natten tillbringas på en ställplats söder om Ängelholm.Nästa dag kommer vi till Helsingborg där vi köper dyr gasol, priset på gasol är mycket högre söderut i Sverige, provianterar, fyller vatten och tar sedan färjan över till Helsingör. Vi utnyttjade möjligheten att köpa kombibiljett tur & returbiljett mellan Helsingborg och Helsingör samt Rödby & Puttgarden vid första tillfället och fick därmed bättre pris. Nu kör vi mot Köpenhamn (vi rekommenderar kustvägen mellan Helsingör och Köpenhamn som var väldigt trevlig att åka på) och vidare till Saksköbing och Saksköbing Camping, en trevlig camping där vi betalade 122 Skr inkl el och dusch/dygn. Vi sover ut och kör sen till Rödby för överfart till Puttgarden. Ombord på färjan köper vi dagens lunch som består av en härlig räksmörgås med öl till. När vi kommit iland tar vi vägen mot Lübeck och genom staden, det tar tid då det är rusningstrafik men vi åker åt rätt håll så efter bara lite rundkörning så kommer vi till campingen Lanzer See där vi planerat att övernatta. Vi betalar 14 euro inkl dusch och el. Det blir svampsoppa, på gula kantareller hemifrån, till middag och vi njuter både av maten och dagen. Äntligen morgon fika utomhus!! Solen skiner och det är +11 grader, vi får ta på oss tröja och jacka förstås men vilken härlig känsla att få sitta ute med tekoppen! Efter ett telefonmöte med Stockholm åker vi vidare mot Münster och 5-stjärniga Münsterland Campingpark i Sassenberg som inte är lika mysig som den vi bodde på förra natten men helt ok. Vägen dit tycktes inte leda till någon camping men till slut så var vi framme! En natt kostar oss 14 euro inkl dusch och el. Vi läser på lite om världsutställningen Floriaden i Venlo och blomsterparken Keukenhof utanför Amsterdam och beräknar vara i Venlo vid lunchtid nästa dag. Nu har vi kommit till Venlo som ligger nära gränsen mellan Tyskland och Holland. Vi har svårt att hitta någon parkering och svårt att hitta mot utställningen då vi kommer in till Venlo på mindre vägar och dessa saknar skyltning. Vi parkerar efter gatan och äter lunch i husbilen. Sedan tar vi oss till Belfeld som ligger några km söderut och till campingen DroomPark Maasduinen. Där finns stora fina gräsytor och det finns gott om platser lediga så vi parkerar där för natten. I receptionen tar vi reda på hur vi ska hitta till Floriaden, och vi får rådet att bara följa de stora infartsvägarna som har bra skyltning. Dagen efter vi hittar dit vi ska för att besöka Floriade 2012 World Horticultural Expo som bara genomförs vart tionde år. Vi hade turen att vara där just detta år och upplevde en fantastisk utställning där man kunde åka linbana över det jättestora området där utställare från hela världen hade sitt område som man smyckat med sitt lands typiska byggnader, underbara blomstergårdar/planteringar, orkidéutställningar, vattenspel mm. I biljettpriset ingick både parkering och linbanan. Pendelbussar till och från parkeringen, som låg en bra bit från utställningen, fungerade jättebra. AC Nytt 2013 nr 1 sid 16

17 Mindre positivt var att det fanns få matställen och att mat och fika var dyrt. Efter mycket gående fortsätter vi med husbilen mot nya mål, hamnar på en camping med mycket konstiga rutiner där det inte fanns någon perso- nal i receptionen, man pratade med en högtalare där den som svarade hade stora problem med att checka in oss och vi hittade inte till anvisad plats över huvud taget. Till slut tröttnade vi och åkte vidare till en liten familjecamping som pas- sade oss perfekt. Idag är det dags att dra mot Amsterdam och den stora årligen återkommande blomsterparaden i Noordwijk. Trafiken på motorvägarna mot Ams- terdam är nog den mest spännande vi varit med om, ett tag såg vi minst 14 olika vägar under, över och vid sidan om oss i olika riktningar! Vi hittar så småningom en camping i Noordwijkhout men där är det fullt, dock ombeds vi vänta någon timme och då finns det plötsligt en liten plats ledig som vi krånglar oss in på! Solen skiner och det är +11 grader så vi sätter upp vindskydd och försöker intala oss att det är vår! På eftermiddagen cyklar vi in till centrum och efter vägen ser vi dessa stora blomsterfält i alla färger med tulpaner, hyacin- ter, pärlhyacinter, påskliljor och narcisser som vi bara sett på bilder, helt otroligt vackert! Vi tar ett glas vin på en uteservering, träffar ett svenskt par och tar oss sedan tillbaka till campingen och går till sängs för att vara utvilade till morgonda- gens stora blomsterparad i Noordwijk. Paraddagen går vi upp tidigt för att hinna cykla in till Noordwijk och få en bra plats inför para- den. Vi väntar ca en timme innan det hela star- tar, det regnar, är jättekallt och vi fryser otroligt om händer och fötter trots trö- jor, regnjackor, mössor, hanskar och bra skor! Paraden startar här i Noord- wijk och förflyttar sig under hela dagen upp till Harlem utanför Amsterdam. Vi tycker synd om de som är med i para- den och all blomsterprakt som vi ser mår nog inte bra heller i detta väder. Efter ca två timmar är fingrarna nästan förfrusna efter ett ivrigt fotograferande av allt det fantastiska vi ser i paraden och många bilder blev det! Vi cyklar tillbaka till campingen och värmer ärtsoppa och dricker varm punsch därtill så att livsandarna vaknar igen! Sen tar vi det lugnt och känner att det är skönt att vi bokade två dygn här. Vi lämnar Noordwijk efter vattenpåfyllning och åker mot Keukenhof. Vi får parkera på en jätte- parkering (efter anvisning till husbilsparkering) och vi ser ett stort antal svenskregistrerade hus- bilar så vi kan konstatera att vi inte är de enda svenskarna på plats. Inträdesbiljetten kostar 14,50 euro/pers och parkering kostar 6 euro. Vi behövde inte lämna p- biljetten i husbilen men måste visa upp den för att komma ut från parke- ringen. Denna park överträffade alla våra för- väntningar, det går faktiskt inte att beskriva all denna underbara blomsterprakt, den måste CC Berndt & Barbro Andersson upplevas på plats, men många fina bilder blev det därifrån också! Nu vänder vi norrut och kommer sent omsider till en camping där det inte finns en människa så långt ögat når men campingen är öppen och så småningom lyckas vi få kontakt med en kvinna som tydligen sköter campingen och djurparken som fanns där! Vi får en plats och det visar sig att vi är de enda övernattande gästerna! Det blir fisk middag och dusch i husbilen, sen sover vi gott. Nästa morgon vaknar vi redan vid 7- tiden av fågelsång och regnskurar. Elen fungerar inte och vattnet från campingens påfyllnadskran luktar illa, tack och lov så hann vi upptäcka det innan vi började fylla vattentanken i husbilen! Vi lämnar campingen så snabbt som möjligt och åker längsta sträckan på vår resa mot Bremen, Hamburg och Lübeck och stannar på cam- pingplatsen Strandpark Grossenbrode, nära Puttgarden. Vi erbjuds quick- stopalternativet för 14 euro inkl el & dusch och välkomnas med skriftlig information på svenska. Detta är en mycket välskött och trevlig camping med bra service som vi kan rekommendera. På kvällen promenerar vi in mot centrum och strandområdet men där är det mesta stängt vid denna tid på året, d v s det är lågsäsong. Dags att åka ut till färjeläget efter en god natts sömn på en jättebra camping! Vi gör ett stopp i hamnen för inhandling av div flytande varor till plånboksvänliga priser och kör sen ombord på färjan mot Rödby och efter att ha intagit den obligatoriska räksmörgåsen med öl så kör vi iland och tar oss till samma camping som på utresan, d v s den i Saksköbing som är bra, billig och med trevligt bemötande av personalen. Vi läser mail (Net 1 fungerar inom Norden) och tar en promenad i blåst och regn som fortsätter under natten. Vi vaknar till fågelkvitter och gräs- klipparljud och nu är det dags att dra mot Helsingör och Sverige igen! Efter färjeturen mellan Helsingör och Helsingborg kör vi upp till Gränna och övernattar på rastplats Brahehus som är trevlig och ligger lite vid sidan av E4. Vi ringer familjen och berättar att vi är hemma igen, d v s i Sverige! Det har regnat under natten och när vi drar vi- dare norröver är det dis och regn hela vägen upp till Alebosjön där vi stannar över natten. Sovmorgon och besök på Ikea i Sundsvall för bl. a sänginköp. Vi stannar till dagen efter för att hämta ut våra inköp efter frukosten för 10:- /pers i restaurangen. Väl hemkomna efter ca 500 mil kan vi se tillbaka på en mycket minnesvärd resa som vi kan re- kommendera alla som tycker om att resa med husvagn/husbil, trevliga och fina resvägar, cam- pingar med bra priser (vi åkte under april som är lågsäsong) och fantastiska tulpanodlingar i Holland. Det enda som störde oss var det dåliga vädret, som vi hade under större delen av resan, och som vi trodde skulle vara bättre med tanke på att våren borde ha varit ganska långt på väg i de trakter vi befann oss! AC Nytt 2013 nr 1 sid 17

18 TRÄFFLISTA 2013 DATUM AKTIVITETER PRIS PLATS TRÄFFANSVARIG SÖNDAG 10 MARS KOMMITTÉ TRÄFF UMEÅ STYRELSEN TID: 15:00 SÖNDAG 14 APTIL ÅRSMÖTE KL.14:00 MED MAT OBS.BINDANDE ANMÄLAN PLATS: MEDDELAS SENARE STYRELSEN MAJ RIKSTING ORSA CAMPING DALARNA MAJ VÅRRALLY 150 KR/VUXEN * HEMLIG ÅKE LIDMAN MAJ ÖPPNING FRI CAMPING NORSTRÄSK STYRELSEN 1 JUN INFO.TRÄFF FÖR SÄSONGARE 8-9 JUNI STÄD & ARBETS- HELG KNYTIS JUNI MIDSOMMAR FESTLIGHETER OCH DANS CC NORSTRÄSK TID: 11:00 ORDFÖRANDE SEK CAMPINGAVGIFT CC NORSTRÄSK FÖRVALT. KOMMITTÉ 125KR/VUXEN + CAMPINGAVGIFT * CC NORSTRÄSK JULI NCT FINLAND LAGE AGDAHL 26 JULI -5 AUG FICC 3-11 AUGUSTI STORA NOLIA MÄSSAN UMEÅ STYRELSEN AUGUSTI FISKETRÄFF MED DANS 31 AUGUSTI KALLELSE TILL KOMMITTÉTRÄFF 125KR /VUXEN CAMPINGAVGIFT * CC NORSTRÄSK CC NORSTRÄSK SEPTEMBER ELMIA MÄSSAN JÖNKÖPING LARS ERIKSSON ORDF SEPTEMBER STÄNGNING MED ÄRTSOPPA CC NORSTRÄSK STYRELSEN 5-6 OKTOBER HÖSTTRÄFF SURSTRÖMMING/ KÖTTBULLAR TRÄFFAVG. 150 KR/VUXEN * FLURKMARK MED ANMÄLAN SENAST VECKA 39 STYRELSEN * NORSTRÄSK CAMPING TAR INTE BETALKORT AC Nytt 2013 nr 1 sid 18

19 AC-Nytt 2013 nr1 sid 19

20 Välkommen till Caravan Center Kom gärna in på en kopp kaffe! Öppettider: Må - Fre Lunch Boka in vår stora Vårvisning den /4 Följ bygget på vår hemsida och facebook Sverige och Nordens mest sålda Husbilar Just nu massor av erbjudanden på husvagnar/bilar, se

AC-NYTT. Kallelse! Sidensvansar. till ÅRSMÖTE 2015. Västerbottenssektionen söndag 12 april kl. 14:00. Västerbottenssektionen 2015 Nr 1 Årgång 31

AC-NYTT. Kallelse! Sidensvansar. till ÅRSMÖTE 2015. Västerbottenssektionen söndag 12 april kl. 14:00. Västerbottenssektionen 2015 Nr 1 Årgång 31 AC-NYTT Västerbottenssektionen 2015 Nr 1 Årgång 31 Sidensvansar Foto: Enar Svensson Innehåll i detta nummer Ordförande har ordet Årsmöteshandlingar Kallelse Dagordning Verksamhetsberättelse Valen Budget

Läs mer

AC-NYTT. KOM IHÅG ATT BESÖKA CARAVAN CLUB:s MONTER PÅ STORA NOLIA 2015 1-9 augusti I UMEÅ. VÄLKOMNA! Västerbottenssektionen 2015 Nr 3 Årgång 31

AC-NYTT. KOM IHÅG ATT BESÖKA CARAVAN CLUB:s MONTER PÅ STORA NOLIA 2015 1-9 augusti I UMEÅ. VÄLKOMNA! Västerbottenssektionen 2015 Nr 3 Årgång 31 AC-NYTT Västerbottenssektionen 2015 Nr 3 Årgång 31 Innehåll i detta nummer Ordförande har ordet Bilder från midsommar Riktlinjer för lediga säsongsplatser Träfflista Program för Fisketräffen Annonser www.caravanclub.se

Läs mer

AC-NYTT. Västerbottenssektionen önskar alla medlemmar en trevlig sommar. Västerbottenssektionen 2014 Nr 2 Årgång 30

AC-NYTT. Västerbottenssektionen önskar alla medlemmar en trevlig sommar. Västerbottenssektionen 2014 Nr 2 Årgång 30 AC-NYTT Västerbottenssektionen 2014 Nr 2 Årgång 30 Det är vårrally på gång den 17-18/5 Start: Willys/Jula parkeringen i Umeå Innehåll i detta nummer Ordförande har ordet Program vårrally Program midsommar

Läs mer

KLMnytt. Vårträff. Vi firar Påsk. med årsmöte i Höganäs. på Söndremark. Långpromenad i repris. nr 1 2015 MEDLEMSTIDNING FÖR SYDSVENSKA SEKTIONEN

KLMnytt. Vårträff. Vi firar Påsk. med årsmöte i Höganäs. på Söndremark. Långpromenad i repris. nr 1 2015 MEDLEMSTIDNING FÖR SYDSVENSKA SEKTIONEN MEDLEMSTIDNING FÖR SYDSVENSKA SEKTIONEN KLMnytt Årgång 54 47 nr 1 2015 Vårträff med årsmöte i Höganäs Långpromenad i repris Vi firar Påsk på Söndremark SLALOMTRICKET 40 ÅR Boka redan nu in helgen 7-9 augusti.

Läs mer

Örebrosektionen, nr 4, 2014 Årgång 33

Örebrosektionen, nr 4, 2014 Årgång 33 Örebrosektionen, nr 4, 2014 Årgång 33 1 Sektionsstyrelsen Ordförande Håkan Söderman e-post: hakan.soderman@cc-orebro.se Kassör Göran Axelsson e-post: 0703111488@telia.com Sekreterare, marknad/pr Inger

Läs mer

DRAGBLADET. Bredviken Kettilsås Timmernabben Välorna

DRAGBLADET. Bredviken Kettilsås Timmernabben Välorna DRAGBLADET Smålandssektionen Bredviken Kettilsås Timmernabben Välorna NR 2 /2010 Årgång 24 Glad midsommar och Njut av sommaren I detta nummer: Redaktörens ruta Ordförande har ordet Protokoll från årsmötet

Läs mer

Älvsborgs- Nytt. Den röde hanen slog till. Insidorna. Årgång 11. Årsmöte i Ullared - 4 - Ekonomi - 8-15 - Info från Kärradal - 17 - - 19 -

Älvsborgs- Nytt. Den röde hanen slog till. Insidorna. Årgång 11. Årsmöte i Ullared - 4 - Ekonomi - 8-15 - Info från Kärradal - 17 - - 19 - Älvsborgs- Nytt 1 2010 Årgång 11 Insidorna Den röde hanen slog till Årsmöte i Ullared - 4 - Ekonomi - 8-15 - Info från Kärradal - 17 - E-kort på Kärradal - 24 - Natten till den 26 oktober i höstas drabbades

Läs mer

MOTOR ACTION AB. Nu har vi mycket i reservdelar och kromgodis till alla modeller av Gold Wings. Timmervägen 25, 167 55 BROMMA

MOTOR ACTION AB. Nu har vi mycket i reservdelar och kromgodis till alla modeller av Gold Wings. Timmervägen 25, 167 55 BROMMA I DETTA NUMMER AV GULDKLIMPEN Annons Plattis 2 I detta nummer. Annons Motor Action AB 3 Ordförande har Ordet 4-5 Redaktionsrådet 6 Hela Styrelsen 7 Distriktsombuden 8-15 Stockholms Wingar har sorg 16 Annons

Läs mer

Medlemstidning för Motor Home Club of Sweden

Medlemstidning för Motor Home Club of Sweden M H C NätBulletinen Nr 147 - december 2007 Handsjön (Foto: MHC 2324) Medlemstidning för Motor Home Club of Sweden Medlem i Nordisk Motorcaravan (NMC) 2 Bulletinen Bulletinen 3 Innehåll I fronten...3 Birgitta

Läs mer

DRAGBLADET. Bredviken Kettilsås Timmernabben Välorna

DRAGBLADET. Bredviken Kettilsås Timmernabben Välorna DRAGBLADET Smålandssektionen Bredviken Kettilsås Timmernabben Välorna NR 2 /2011 Årgång 25 Glad midsommar och Njut av sommaren I detta nummer: Redaktörens ruta Ordförande har ordet Protokoll från årsmötet

Läs mer

Medlemstidning för Motor Home Club of Sweden

Medlemstidning för Motor Home Club of Sweden M H C Bulletinen Nr 146 - oktober 2007 Potentiell medlem vid MHCs monter på Elmiamässan? Medlemstidning för Motor Home Club of Sweden Medlem i Nordisk Motorcaravan (NMC) 2 Bulletinen Bulletinen 3 Innehåll

Läs mer

MOTOR ACTION AB. Nu har vi mycket i reservdelar och kromgodis till alla modeller av Gold Wings. Timmervägen 25, 167 55 BROMMA

MOTOR ACTION AB. Nu har vi mycket i reservdelar och kromgodis till alla modeller av Gold Wings. Timmervägen 25, 167 55 BROMMA I DETTA NUMMER AV GULDKLIMPEN Annons Plattis 2 I detta nummer. Annons Motor Action AB 3 Ordförande har Ordet 4-5 Redaktionsrådet 6 Hela Styrelsen 7 Distriktsombuden 8-16 Styrelsen 17 Aktivitetskalender

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Innehåll. www.mhcs.nu. Nr 151 - augusti 2008. PÅ VÄG... foto MHC 2325 MHC Bulletinen utges av Motor Home Club of Sweden och utkommer med sex nummer

Innehåll. www.mhcs.nu. Nr 151 - augusti 2008. PÅ VÄG... foto MHC 2325 MHC Bulletinen utges av Motor Home Club of Sweden och utkommer med sex nummer M H C Bulletinen Nr 151 - augusti 2008 Bulletinen 3 Innehåll I fronten...4 Redaktörens sida...5 MHCs styrelse...6 Från valberedningen...9 Nya medlemmar hälsas välkomna!...10 NYHET!...11 Finns det fler

Läs mer

...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27

...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27 ...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27 http://www.gwcs.se Ordförande Vår skicklige redaktör för Guldklimpen Gun Björklund har lämnat oss för alltid. Gun somnade in i sitt

Läs mer

Älvsborgs- Nytt. Insidorna. Nyårsfest på Lassalyckan. Inte så här rörigt! Årgång 10. Inbjudan till årsmöte 4. 40 år med P-sektionen 18-21

Älvsborgs- Nytt. Insidorna. Nyårsfest på Lassalyckan. Inte så här rörigt! Årgång 10. Inbjudan till årsmöte 4. 40 år med P-sektionen 18-21 Älvsborgs- Nytt 1 2009 Årgång 10 Insidorna Nyårsfest på Lassalyckan Inbjudan till årsmöte 4 40 år med P-sektionen 18-21 Träffar 22-23 I dansens virvlar. Det var fullt på dansgolvet när 2009 firades in

Läs mer

Medlemstidning för Motor Home Club of Sweden

Medlemstidning för Motor Home Club of Sweden M H C Nät Nätbulletinen Nr 143 - april 2007 Stilla sommarkväll på Österlen. Ja, snart är vi där... Foto: Lasse, MHC2325 Medlemstidning för Motor Home Club of Sweden Medlem i Nordisk Motorcaravan (NMC)

Läs mer

KLMnytt. Skogning på campingen. 39:e slalomtricket. Missa inte det. ÅRETS BAngolFTÄVling går AV STAPEln DEn 31 JUli

KLMnytt. Skogning på campingen. 39:e slalomtricket. Missa inte det. ÅRETS BAngolFTÄVling går AV STAPEln DEn 31 JUli MEDLEMSTIDNING FÖR SYDSVENSKA SEKTIONEN KLMnytt Årgång 5347 Skogning på campingen ÅRETS BAngolFTÄVling går AV STAPEln DEn 31 JUli Missa inte det 39:e slalomtricket 2 2014 Midsommar Midsommarafton 9.00

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 6-10

Årsmöteshandlingar sid 6-10 Årgång 31 Nr 1 2008 Årsmöteshandlingar sid 6-10 Reglerna från VGF vad gäller utnyttjandet av Västgötagreenfeen är: 1. Rabatt Rabatten gäller endast fullbetalande medlemmar, samt fullbetalande juniormedlem

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april

Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april Årgång 29 Nr 1 2006 Årsmöteshandlingar sid 5-7 och 10 Städdag 8 april KOMPISGOLF Dagarna för "kompisgolfen" 2006: 13 maj, 17 juni, 19 augusti och den 9 september. Du får som vanligt boka tider från den

Läs mer

Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening. Föreningen bjuder på kaffe med dopp. Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse

Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening. Föreningen bjuder på kaffe med dopp. Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening Föreningen bjuder på kaffe med dopp Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse Innehållsförteckning Dagordning 3 Verksamhetsberättelse och

Läs mer

KLMnytt. nr3. Sommar vid sjön Snart dags för Höstfest Semester på Söndremark. Medlemstidning för Sydsvenska sektionen.

KLMnytt. nr3. Sommar vid sjön Snart dags för Höstfest Semester på Söndremark. Medlemstidning för Sydsvenska sektionen. Medlemstidning för Sydsvenska sektionen KLMnytt Årgång 51 47 Sommar vid sjön Snart dags för Höstfest Semester på Söndremark nr3 2012 Var med och påverka campingens framtida utseende Tag chansen och var

Läs mer

Välkomna. Midsommar På Högelycke. Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras.

Välkomna. Midsommar På Högelycke. Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras. EN TIDNING FRÅN HOLSLJUNGA BYALAG Midsommar På Högelycke Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras. Kl 14.00 blir det Midsommarfirande traditionsenligt

Läs mer

Caravan Club of Sweden Stockholmssektionen Nr 4 dec 2012. Julgransplundring! Elmiamässan Sevärt i Stockholm Nya körkortsregler

Caravan Club of Sweden Stockholmssektionen Nr 4 dec 2012. Julgransplundring! Elmiamässan Sevärt i Stockholm Nya körkortsregler Caravan Club of Sweden Stockholmssektionen Nr 4 dec 2012 Julgransplundring! Elmiamässan Sevärt i Stockholm Nya körkortsregler Vår kunskap är din säkerhet på vägen Däck och f älg till husvagn/husbil Däck,

Läs mer

RORKULTEN 2011. Rorkulten är en klubbtidning utgiven av styrelsen för Torshälla Motorbåtsklubb 29:e utgåvan april 2011

RORKULTEN 2011. Rorkulten är en klubbtidning utgiven av styrelsen för Torshälla Motorbåtsklubb 29:e utgåvan april 2011 RORKULTEN 2011 Rorkulten är en klubbtidning utgiven av styrelsen för Torshälla Motorbåtsklubb 29:e utgåvan april 2011 Styrelsen informerar. TMK:s klubbstyrelse vill med vårens upplaga av Rorkulten2011

Läs mer

Klubbens glada motionärer.

Klubbens glada motionärer. Nr.3-15 Klubbens glada motionärer. Bild: Leif Brusman Ledaren Jag hoppas alla som var på årsmötet hade lika trevligt som jag. En punkt vi tog upp var hur skall Club Solifer se ut i framtiden. I dagsläget

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Kan det vara här som den nya styrelsen kommer ifrån? andra viktiga uppdrag inom klubben.

Kan det vara här som den nya styrelsen kommer ifrån? andra viktiga uppdrag inom klubben. Skånes Motorcyklister Årgång 1,Nummer 1 Datum på nyhetsbrevet Årsmötet 2005 Årgång 2005 Utgåva 1 Den nya styrelsen valdes av medlemmarna på årsmötet. Den gamla styrelsen och dess medlemmar avtackades av

Läs mer

Knarrablaed. Oktober 2010 Utgåva 10 nr 3/10. Är man motorfrälst så är man

Knarrablaed. Oktober 2010 Utgåva 10 nr 3/10. Är man motorfrälst så är man Knarrablaed Oktober 2010 Utgåva 10 nr 3/10 Är man motorfrälst så är man ORDFÖRANDE HAR ORDET Hej på er MC-vänner Nu börjar sommaren gå på fel håll, men än kan det bli några fina dagar att åka runt på våra

Läs mer

SPECIELLT. För T-sektionen, nr 4, 2012 Årgång 31

SPECIELLT. För T-sektionen, nr 4, 2012 Årgång 31 SPECIELLT För T-sektionen, nr 4, 2012 Årgång 31 1 Sektionsstyrelsen Ordförande Håkan Söderman e-post: hakan.soderman@cc-orebro.se Våra campingplatser Kassör Göran Axelsson e-post: goran.axelsson@cc-orebro.se

Läs mer