Corporate Governance. Hur utses. styrelsemedlemmar med rätt kompetens? Personligheten avgörande vid val av VD läs mer sid. 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Corporate Governance. Hur utses. styrelsemedlemmar med rätt kompetens? Personligheten avgörande vid val av VD läs mer sid. 8"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2008 Corporate Governance Ökad fokus på försäkring för Personligheten avgörande vid val av VD läs mer sid. 8 VD och styrelse läs mer sid. 4 Hur utses MEDFöLjER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDuSTRI NOVEMbER 2008 styrelsemedlemmar med rätt kompetens? läs mer sid. 6 VD- och Styrelseansvarsförsäkring Skadeförsäkring Riskrådgivning

2 2 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Inledning Nya tider medför större krav på styrelser INFO: Målet med tidningen Coporate Governance är att ge en samlad bild av bolagstyrningen på lednings- och styrelsenivå. Den ska visa hur bolagstyrningen kan förbättras med hjälp av extern spetskompetens. Styrelsens uppdrag har vidgats och omfattar väsentligt mer än de traditionella uppgifterna att kontrollera verksamheten samt att tillsätta och avsätta VD. I styrelsens arbete ingår numera att utforma strategi och mål, kontrollera bolagets risker, utforma etik och miljöpolicy, följa god sed i styrelsearbetet, utforma ägardirektiv etc. Samtidigt har omvärldens krav ökat avsevärt i form av ny lagstiftning, nya regler och rekommendationer, hårdare konkurrens samt allt högre ställda krav från företagens kunder. Parallellt med detta sker en allt närgångnare mediebevakning av företagens ledningar och styrelser där varje litet felsteg från företaget kan bli ödesdigert. Se bara vad som hänt bankvärden i denna finanskris. I detta klimat blir det viktigare än någonsin att bolagen har väl fungerande styrelser och än viktigare rätt ordförande. För de företag som enbart har en styrelse på pappret är det hög tid att få till en fungerande styrelse och ta till vara på den goda resurs som en bra styrelse kan vara. Framgångsrika företag har som regel skickliga styrelser. Företag med en aktiv och kompetent styrelse skapar bättre förutsättningar för tillväxt och lönsamhet än företag utan fungerande styrelser. Utan det stöd som en kompetent styrelse innebär ökar riskerna för en mindre lyckad utveckling för företaget. En kompetent styrelse stärker också företagets ställning bland dess intressenter, vilket kan vara avgörande för företagets utveckling. StyrelseAkademien verkar för god etik och god sed i styrelsearbetet. Detta sker genom att StyrelseAkademien erbjuder sina medlemmar tillgång till ett nätverk och en kunskapsbank, intressanta mötesplatser, en rikstäckande styrelseutbildning samt förmedling av styrelseledamöter. Genom att bli medlem i Styrelse Akademien stöder du inte bara vårt viktiga arbete, du får också en unik möjlighet att förkovra dig i din roll som styrelseledamot. Välkommen som medlem! Lars-Erik Forsgårdh, styrelseordförande i StyrelseAkademien Sverige Innehåll VD- och styrelseansvarsförsäkring sid 4 Vägar ut ur en likviditetssvacka sid 5 Det fi nns inga genvägar sid 6 Den juridiska aspekten sid 8 Personligheten avgör vid rekrytering sid 9 Styrelsen viktig i mindre företag sid 10 Finansspaning viktigare än någonsin sid 12 Din erfarenhet och kompetens är A-O sid 13 Experterpanelen sid 14 CORPORATE GOVERNANCE- EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Mediaplanet är världsledande inom produktion och fi nansiering av ämnesspecifi k information genom tidningar och webb-tv För mer information, kontakta Rickard Wilton på Stockholm Oslo Köpenhamn Helsingfors London Zürich Amsterdam Berlin Milano Tallinn Dublin Bryssel New York Warszawa Malmö Hong kong Genève Riga Bratislava Projektledare: Philip Dufwa, Mediaplanet, Produktionsansvarig: Nadine kissmann, Mediaplanet Layout: Alex Mak, Mediaplanet Repro: Ordbild Tryck: bold/dnex Tryckeriet Ab, Akalla, V-TAb Aröd Ab, Gbg, MittMediaPrint, ö-vik För information, kontakta: Carl Dohrmann, Mediaplanet, Text: Patrik Lones, Christian von Essen, Claes-Göran Hanberg. Distribueras med Dagens Industri Synpunkter på våra tidningar: Styrelse/VD Agenda Ledar & Styrelserekrytering Ledar & Styrelseutvärdering... när Du söker en partner med bred kunskap om affärer och djup kunskap om ledare och ledarskap Tfn: Karlavägen STOCKHOLM

3 Vi tror inte på slumpen Beslutsfattarna i Sveriges 2000 största företag har utsett oss till Årets Affärsbank för tredje året i rad. Det är ingen slump. Utmärkelsen är ett bevis på att vi lyckats med vår ambition att utveckla våra kunders förutsättningar att göra bättre affärer. Att tänka nytt ger resultat och nu fortsätter vi på det spåret. Är du intresserad av vad Årets Affärsbank kan göra för dig är du välkommen att boka ett möte med oss på eller ringa på Välkommen! Coverage is underwritten by Chubb Insurance Company of Europe S.A. The precise coverage afforded is subject to the terms and conditions of the policy as issued. Chubb refers to the insurers of the Chubb Group of insurance companies. Chubb_Swedish_251x177:Layout 1 14/11/08 10:42 Page 1 VI SKAPAR FÖRTROENDE INTE TVIVEL. VI ÄR ETABLERADE INTE KONVENTIONELLA. VI SÄTTER KVALITET FÖRE KVANTITET. VI VET VAD VI GÖR. Vi kan VD- och Styrelseansvarsförsäkringar. Vi är Chubb Försäkringar Argentina Australien Belgien Bermuda Brasilien Chile Danmark England Frankrike Hongkong India Irland Italien Japan Kanada Kina Kolumbien Korea Mexiko Nederländerna Puerto Rico Schweiz Singapore Skottland Spanien Sverige Taiwan Thailand Tyskland USA Venezuela Telefon:

4 4 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Försäkring Varning för lögnhalsar! Konsultföretaget Look Closer konstaterar i en undersökning att 20 procent av kandidaterna ljuger på sitt CV. Enligt rekryteringssajten Jobbguiden.se är det ännu fler som drar en vit lögn. Deras undersökning visar nämligen att nästan hälften av alla personalchefer har hittat felaktigheter i de sökandes meritförteckningar. Chefer i it- och konsultbranscherna ska vara särskilt vaksamma. Där är lögner vanligast enligt undersökningen. Tjejer ställer lägre lönekrav 56 procent av killarna siktar på att bli chefer men bara 44 procent av tjejerna gör det. Det visar Högskolebarometern 2007 som tagits fram av bemanningsföretaget Academic Work jobbsökande högskolestudenter deltog i undersökningen. Academic Works undersökning visar också att tjejerna har lägre krav på ingångslön. 77 procent av tjejerna accepterar en ingångslön under kronor i månaden medan bara 55 procent av killarna gör det. Källa: Tidningen Chef Bättre kursutveckling utan bonus En kartläggning gjord av Nordic Investor Services visar att bland de nästan 50 bolag som i princip alltid haft bonusprogram de senaste åtta åren har mer än vartannat bolag ändå gått sämre än branschindex. Av de cirka 50 börsbolag som aldrig har haft bonusprogram har drygt 60 procent slagit sitt branschindex. Det krävs dock en helhetssyn för att korrekt kunna påvisa effekterna av chefernas bonus- och incitamentsprogram. Den är emellertid svår att få eftersom många bolag inte redovisar ersättningarnas totala omfattning. Enron- och WorldCom-skandalerna, de lika skandalösa affärerna i Skandia och nu senast turerna kring kontrollbristerna hos vissa bankers investeringar i subprime derivat sätter fingret på en öm punkt. Det personliga ansvaret hos VD och styrelse är långt mycket större än det kan verka när affärerna tickar på och alla är glada och nöjda. Men det går att minimera de ekonomiska riskerna genom en ansvarsförsäkring. Text: Patrik Lones Ansvarsförsäkring för VD och styrelse allt viktigare Alla företag, ekonomiska föreningar och ideella organisationer kan skaffa en VD- och styrelseansvarsförsäkring som gäller mot skadeståndskrav och rättsprocesskostnader. De flesta större företag i Sverige har en sådan försäkring idag och allt fler skaffar en, men fortfarande är många små- och medelstora företag omedvetna om riskerna eller tar dem inte på allvar, konstaterar Håkan Assarsson, Corporate Manager Financial Lines på försäkringsbolaget AIG Europe. Skandaler ökar medvetenheten Under senare år har frågan om företagens riskhantering samt VD:s och styrelsens ansvar fått ökat genomslag. En stark drivkraft är de förtroendekriser som drabbat både det amerikanska och europeiska näringslivet. En direkt konsekvens av Enron- och WorldCom-konkurserna var införandet av SOX (Sarbanes-Oxley Act) år Om Foto: Anja Sandberg SOX-reglerna inte följs väntar dryga böter eller till och med fängelse för VD och ekonomichef. Även i Sverige har vi haft ett antal spektakulära företagsskandaler. Chefsbonusar, mutor, priskarteller, friserade bokslut och tveksamma lägenhetsaffärer är bara några exempel på vad som fällt både VD:ar och styrelser sista tiden. I vissa fall har det varit rent brottsligt beteende som lett till stämningar och åtal, i andra fall bara slarv och oaktsamhet. En VD- och styrelseansvarsförsäkring täcker bara rätts- och skadeståndskostnader vid oaktsamhet. Om VD eller styrelse uppsåtligen orsakat skada gäller försäkringen självklart inte, förklarar Mattias Fritz på AIG Europe. Skadeståndskraven växer En VD- och styrelseansvarsförsäkring täcker normalt olika typer av kostnader som uppstår i samband Torkel Lindeberg, Marsh Mattias Fritz, AIG Europa Håkan Assarsson, AIG Europa med att ett skadeståndsanspråk riktas mot VD, en styrelseledamot eller hela styrelsen. Det gäller till exempel kostnader för experthjälp och advokater som ska förbereda ett försvar och processkostnaderna under en rättegång. I Sverige är det än så länge relativt ovanligt att skadestånd utdöms i sådana här situationer. Men oavsett sannolikheten att bli dömd måste VD och styrelse ändå bemöta anspråken med juridisk moteld och det kostar ofta väldigt mycket pengar, ibland upp till flera miljoner, poängterar Torkel Lindberg, chef för Risk Management Accounts & Specialties på riskkonsult- och försäkringsmäklarbolaget Marsh. Torkel Lindberg berättar att skadeståndskrav riktade mot ledning och styrelse blivit vanligare. Vi börjar närma oss den amerikanska modellen där man stämmer både företaget och de enskilda individerna vid konflikter, slarv eller misstag. Det kan till exempel räcka med att ledningen lämnat en alltför optimistisk prognos till aktiemarknaden, som sedan slår fel, för att de ska bli stämda av en grupp aktieägare, varnar Mattias Fritz på AIG Europe. Även styrelser i bostadsrättsföreningar kan bli stämda av bostadsrättsinnehavare som tycker att styrelsen fattat felaktiga ekonomiska beslut, gjort dåliga upphandlingar eller varit jäviga. Lågkonjunkturen ökar behovet Premiekostnaden för en VD- och styrelseansvarsförsäkring beräknas från fall till fall där försäkringsbolaget tar hänsyn till verksamhetsoch branschrisker, framtidsutsikter med mera. Försäkringarna tecknas normalt alltid för en hel koncern på moderbolagsnivå. När vi nu går in i en lågkonjunktur ökar riskerna, vilket kommer att driva upp premierna. Samtidigt ökar behovet av försäkringen i oroliga tider. I en lågkonjunktur är risken att bli stämd större och vi ser nu att skadeståndskraven ökar i Europa. Om till exempel styrelsen inte upprättar en kontrollbalansräkning i tid när mer än halva aktiekapitalet gått förlorat blir ledamöterna personligt ansvariga vid en eventuell konkurs, understryker Torkel Lindberg. Ett annat sätt att minska risken för styrelsen är att säkerställa hög kvalitet på de interna kontrollsystemen och att bedriva ett aktivt styrelsearbete med många regelbundna möten. Med god insyn och kontroll över verksamhetens processer, ansvarsfrågor och ekonomi ska styrelsen inte behöva ställas inför obehagliga överraskningar, påpekar Roland Dansell, kontorschef på Grant Thornton i Stockholm. AIG Europe S.A. etablerades 1973 i Stockholm. År 1975 var vi det första försäkringsbolaget i Sverige som erbjöd VD- & styrelseansvarsförsäkringar till den svenska marknaden. Alltsedan dess har vi fortsatt att upprätthålla vår marknadsledande position inom detta segment, inte bara i Sverige utan även i världen. Vi erbjuder ett stort sortiment av andra specialförsäkringar för till exempel professionsansvar, konsultansvar, En lokal aktör med global styrka förmögenhetsbrott, och miljöansvar men också traditionell försäkring för till exempel egendom, ansvar, samt transport. Våra kunder finns i alla industrisegment och är allt ifrån multinationella industrier till små lokala svenska företag. AIG Europe S.A. är en del i ett av världens största försäkringsnätverk med kontor i mer än 130 länder. sak-, person- och sparförsäkring åt företag Rätt försäkring, till rätt pris, via rätt förmedlare kan väl aldrig vara fel? Mer information om oss och våra produkter finner Du på vår hemsida: AIG Europe S.A., Drottninggatan 82, Box 3506, SE Stockholm, Tlf

5 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 5 Ekonomi Vägar ut ur en likviditets När kassan sinar gäller det att hålla huvudet kallt och inte gripas av panik. Risken är att man väljer de alltför kortsiktiga lösningarna som inte åtgärdar grundproblemen, utan bara ger företaget ytterligare syre under en kort tid. För att undvika akuta krislägen måste ledning och styrelse ha en uppdaterad finanspolicy och god likviditetskontroll. Text: Patrik Lones Just nu är både den affärsmässiga och den finansiella risken hög för många företag. Affärsrisken kan vara svår att påverka, medan den finansiella risken går att kontrollera och i viss mån styra. Därför är det oerhört viktigt att styrelsen håller sig kontinuerligt uppdaterad om storleken på de finansiella riskerna och likviditetsreserven, säger Karin Hedlund, Senior Manager Risk and Structure Advisory på Danske Bank. Karin Hedlund menar att det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för hur de finansiella riskerna ska få påverka företagets resultat och likviditet. Styrelsen bör därför, utifrån företagets aptit och kapacitet till risk samt Foto: Grant Thornton Peter Ek, revisor och partner på Grant Thornton Foto: Danske bank Karin Hedlund, Senior Manager Risk and Structure Advisory på Danske Bank. finansiella strategi, fastställa regler och limiter för hanteringen av dessa risker. När krisen slår till Peter Dragén, verksamhetskonsult på Confidenzia, betonar vikten av att skapa en detaljerad bild över företagets finansiella situation när väl likviditetskrisen är ett faktum. Hamnar ett företag i en akut likviditetskris ska man först informera revisorn som kan ge råd och upprätta en handlingsplan för de rent legala aspekterna på situationen. Därefter bör en kassaflödesoch intressentanalys göras så att ledningen snabbt får fram relevant och faktabaserat beslutsunderlag, Peter Dragén, verksamhetskonsult på Confidenzia framhåller Peter Dragén. Med vårt oberoende och vår kunskap om kundföretaget och dess verksamhet har vi förutsättningar att ge goda råd i den pressade situationen, menar Peter Ek, revisor och partner på Grant Thornton, och fortsätter: Ibland behöver företagaren allmänt stöd i form av ett bollplank och ibland mer specifik hjälp, till exempel med att kvalitetssäkra likviditetsprognoser och andra beslutsunderlag. Ofta behöver också styrelse och VD påminnas om de ansvarsregler som aktualiseras i en obeståndssituation. Även om ingen vill tro att det ska gå så långt som konkurs så är det viktigt att vara medveten om regelverket och att agera därefter. Foto: Colourbox Hitta och frigöra rörelsekapital En annan viktig fråga för styrelser är rörelsekapitalet och hur likviditet kan frigöras genom fokus på interna rutiner. Kan kredittiden för leverantörsskulder utökas? Finns det potential för att reducera kundfordringar? Går det att öka lageromsättningshastigheten? Dessa frågor har stort fokus i Danske Banks finansiella rådgivning, säger Karin Hedlund. Likviditetsplanering bör vara en normal del av det administrativa arbetet hos alla företag, inte bara i krislägen. Görs detta strukturerat och regelbundet kommer inte likviditetskriser som överraskningar, vilket ger företaget bättre möjligheter att klara sig förbi dem. Ett vanligt fel företag gör är att vänta för länge med att vidta nödvändiga åtgärder, påpekar Peter Ek. Visionen är nyckeln En metod för att hitta lösningar som frigör kapital, enligt Peter Dragén, är att göra en intressentanalys. Denna går ut på att rita en karta över alla intressenter som företaget har och undersöka på vilket sätt de olika aktörerna kan tänkas vilja och kunna hjälpa företaget förbi krisen. Bland intressenterna finns till exempel leverantörer, kunder, ägare, kreditgivare, skattemyndigheten och anställda. Kunder kanske går med på förskottsbetalningar eller till och med en prishöjning och kreditgivare kan eventuellt utöka krediterna. Ofta kan det räcka med en intressentanalys för att lösa en tillfällig likviditetskris. Men när alla andra vägar är uttömda står hoppet till banken eller factoring. Factoring tycker jag är en dålig lösning. Det lindrar bara för stunden och det kostar alldeles för mycket. Man måste gå till botten med orsaken bakom likviditetskrisen och hitta en långsiktig väg ut ur den. Då kan banken eller investerare ställa upp med mer kapital. Men företaget måste presentera en vision om hur lönsamheten ska förbättras och kriser som dessa kan undvikas, vilket kräver en marknadsstrategisk affärs- och åtgärdsplan, menar Peter Dragén. Social kompetens allt viktigare Kommunikativ förmåga och social kompetens blir alltmer avgörande på de flesta chefsnivåer. Detta konstaterar forskningsoch konsultföretaget Kairos Future i en rapport. Framtidens chefer behöver därför bli bättre på allt som att få organisationen att lyfta, inspirera och leverera resultat. Men också på att organisera, driva effektiva grupper, vara tydliga, ge feedback, kunna lyssna och relatera. Mytbildning försvårar chefsrekrytering Nästan nio av tio svenskar litar på den egna chefen men endast fyra av tio litar på chefer generellt. En av fem svenskar tror att det är vanligt att chefer i allmänhet ljuger. Det visar en undersökning Ledarna låtit göra. Chefsjobben förknippas med höga löner, bonusar och chefer ses som statusjägare. Ledarnas årliga undersökning, Chefsbarometern där över chefer medverkar, visar dock en annan bild av verkligheten. Chefen tjänar mindre än assistenten Den genomsnittlige chefen i Sverige tjänar kronor per månad. Omräknat per timme innebär det att många chefer tjänar mindre än en assistent, eftersom de flesta chefer jobbar mycket. Det visar Sveriges chefsorganisation Ledarnas årliga lönekartläggning baserad på individer. Ledarnas lönekartläggning är representativ för hela chefskåren i Sverige och baserar sig på uppgifter från chefer och omfattar 371 olika befattningar. always at the cutting edge of developments Chambers Global AFFÄRSJURIDIK IMMATERIALRÄTT SKATTERÄTT TVISTER RydinCarlsten är en ledande affärsjuridisk advokatbyrå med fokus på företag som ser teknikutveckling, idéer och varumärken som en strategisk del av sin affärsidé. Läs mer på RC_BiotechSw_251x116.indd

6 6 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Rekrytering Foto: Christian von Essen Det finns inga genvägar Transparens och integritet är ord som rimmar väl med grundidén inom Corporate Governance. Men hur hittar man dessa oberoende, erfarna och kompetenta styrelsemedlemmar med breda kontaktnät? Vi sammanförde styrelse- och ledningskonsulten Mats G Ringesten med sin uppdragsgivare i Oriflame, Robert af Jochnick, för ett samtal kring styrelsens behov av dynamik och öppenhet. Text: Christian von Essen Hur ser ni på vad Corporate Governance är? Robert: Corporate Governance innebär för mig ett regelverk som främst kom med koden Vägledning till god styrelsesed Ägare ska känna sig trygga i att det inte förekommer något missbruk, och vi anlitar extern hjälp för att få ihop en så bra styrelse som möjligt. Nomineringskommittén ställer höga krav, och då funkar det inte med några kompisrekryteringar. Mats: Hela styrelsearbetet är ett omfattande ansvar som innefattar både strategisk riktning, förståelse för den operativa verksamheten, ständig kontroll och informationsplikt. Styrelsen måste arbeta nära företaget, och måste vara aktiv och kunnig. Det krävs hög kunskap i finansiella frågor. Hur går styrelsenomineringen till, och hur förhåller man sig till så kallade styrelseproffs? Mats: Vi går igenom väsentliga frågor som bolaget står inför och jämför dessa med den befintliga kompetensen. Det kan behövas kompetens inom marknad, forskning, finanser eller vad som nu krävs. Styrelsens roll är att guida, sparra och kontrollera ledningen. Men viktigt är inte bara erfarenhet och kompetens, utan att ledamöterna verkligen fungerar tillsammans, i företagets kultur. Alla är lagspelare i styrelsen, och det är väldigt viktigt att komma ihåg när man rekryterar. Vi söker sen både i Sverige och internationellt. Ibland händer det vi hittar rätt person i Singapore, USA eller någon annanstans. Sen krävs det förstås att man har tid, kunskap och vilja att vara med. Man kan heller inte ha för många uppdrag samtidigt. Vi försöker få till en blandning, dels av folk med insikten i den operationella driften av företaget, och dels folk som har bredare erfarenhet och som kanske har suttit i ett par andra styrelser. Varför har ni valt att anlita externt stöd i rekryteringsprocessen? Robert: Styrelserekryteringen har hjälpt oss att hitta den rätta sammansättningen av kompetens, nätverk och kön som vi vill ha. För att rekrytera en ny koncernchef går man till executive search-bolag, och detsamma gäller idag för styrelserekrytering. Kan det uppstå spänningar mellan er som har full insikt i ert eget bolag och de som kommer som nya? Robert: Hittills har det fungerat väldigt bra. Vi inom familjen har ju förstås en unik erfarenhet av att driva Oriflame, men de externa ledamöterna kan besitta både generell och viss expertkunskap som vi inte har internt. Det blir en väldigt bra spänning däremellan. Men det ligger förstås ett gediget arbete bakom. Mats: Resultatet från de styrelseutvärderingar vi gör för vi vidare till nomineringskommittén och styrelseordföranden, helt enkelt för att styrelsen ska bli ett bättre lag. Om det hela ska fungera väl krävs det dock ett mått av oberoende och integritet från den tredje parten, för företagets bästa. Det pratas mycket nu om miljöfrågor och CSR. Hur väl hänger det ihop med själva idén kring Corporate Governance? Robert: Jag tror att det finns på agendan för alla börsnoterade företag idag. I Oriflame har vi alltid varit involverade i dessa frågor. Men styrelsen har det yttersta ansvaret, och de måste ge tydliga signaler, för det kostar också pengar och tid att genomföra. Men det är helt klart en viktig del av vårt varumärke. Vad tror ni blir viktiga områden inom Corporate Governance i framtiden? Mats: Jag tror att miljö och CSR kommer spela en allt större roll, men även riskkontroll. Hur risk hanteras kommer att vara väldigt viktigt i ett styrelsearbete i framtiden. Det ligger högt på agendan för ägare och därmed ur styrelseperspektivet. Robert: Behovet av riskhantering ser vi tydligt i bank- och finansbranschen, men det sprider sig till alla sektorer. Allt går så mycket fortare idag, och de senaste årens stora skandaler visar att det inte funnits KORT OM MATS OCH ROBERT tillräckligt bra kontroll. Så man kan säga att riskhanteringen har smittat av sig från finansvärlden. Transparens är ju en viktig del av Corporate Governance. Hur har ni jobbat med det i Oriflame tycker du? Robert: Jag tror att de flesta inom vårt bolag håller med om att vi inom familjen aldrig haft någon hidden agenda. Vi har en bra höjd på våra styrelseledamöter, och koden bidrar till att insynen i bolaget ökar. Mats: Det gäller att alltid se till att alla aktieägare får tillgång till samma information samtidigt. Robert: Affärer går idag väldigt snabbt och med ett högt tryck, så det är naturligt att folk ibland gör misstag. Men grunden måste ändå vara öppenhet, att ge tydlig information till alla berörda parter. Jag brukar säga att man har bara ett rykte. Jag måste kunna stå upp och säga att jag handlat i allas intresse. Jag hoppas och tror att det fungerar så i alla delar av Oriflame. Just med oberoende styrelseledamöter skärps också kraven ytterligare. Det finns inga genvägar. Robert af Jochnick Mats G Ringesten Foto: Christian von Essen Mats G Ringesten är Senior Partner på ledarrekryterings- och rådgivningsbyrån Neuman & Nydahl. Han är själv styrelseproffs, och hjälper till att utveckla styrelsearbetet i företag genom styrelserekryteringar, styrelseutvärderingar och ledningsrekryteringar. Robert af Jochnick grundade det multinationella kosmetikföretaget Oriflame tillsammans med sin bror Jonas på 60-talet, och idag finns man i 62 länder över hela världen. Den svenska marknaden står endast för en procent av företagets omsättning. Robert är styrelseordförande och representerar huvudägaren. I Oriflames styrelse sitter i dagsläget nio styrelsemedlemmar, varav fyra kommer från huvudägaren och bolaget: VD och tre medlemmar av familjen af Jochnick. Fem av ledamöterna är oberoende och rekryterade till uppdraget. Certifikat Styrelsearbete Tio pass med undervisning tisdagar kl Start 24 februari 2009 kursinnehåll A Allmänt om styrelsearbete, lagar och förordningar samt god sed. A Bolagsorganen och dess uppgifter A Nominering och arvodering A Styrelsens strategiuppgift A Styrelsens kontrolluppgift A Styrelsens ledningsuppgift A Formalia i styrelsearbetet A Ekonomisk analys och nyckeltal A Bolagsformalia A Styrelsens roll och sammansättning A Situationsanpassat styrelsearbete A Utvärdering av styrelsearbetet A Ansvarsfrågor och riskhantering i samarbete med Kammakargatan 10, stockholm telefon

7 5 min till Bromma 25 min till Arlanda 15 min till Stockholm C 5 min till Sundbyberg C 3 min till Rissne Torg E18 och E4 på några minuters avstånd Rekrytering i Sverige, Danmark, Norge och Finland sedan 1989 till ledning och styrelse i både privat, offentlig och idéburen sektor.... osäkra tider, kort startsträcka, minska risken, alternativ till anställning, någon som gjort resan tidigare, hålla fortet, rigga båten, snabb rekrytering vid oväntat behov, föräldraledighet, vikarie vid sjukdom, kommande eller pågående omorganisation, förändringar i styrande beslutsorgan, resursförstärkning, flexibilitet, flytt, neddragning, expansion, ny marknad, stafettkompetens, oenighet om kandidaturval, brist på bra kandidater... Jan Lövqvist Kent Schultz Tel: meter till T-bana och bussar utanför fastigheten Garage och besöksparkering Restauranger Valla Park Sundbybergs nya landmärke Postkontor, matvaruoch servicebutiker i närområdet Bredband med tjänster mellan mbit/s, innehållande Internet, telefoni och tv Intill Ulvsundaleden, mitt emellan Solvalla och Bankhus 90, ligger Sundbybergs nya landmärke för företag som ställer höga krav på tillgänglighet, bra infrastruktur och perfekt exponering. Valla Park har just genomgått en stor renovering med bland annat en attraktiv belysning kvällstid och en trivsamt omgjord innergård. Här finns även Restaurang Våningen, en fräsch och modern restaurang samt given mötesplats. I Valla Park finner du kontorslokaler i olika storlekar som håller hög standard och inrymmer allt som krävs av ett modernt kontor till marknadsmässigt bra villkor. I Valla Park finns det även möjlighet för dig som hyresgäst att få plats på ett mycket attraktivt skylttorn med ljusbåge, som ger en perfekt exponering mot trafiken som passerar på Ulvsundaleden. För mer information gå in på 5 min till Bromma 25 min till Arlanda 15 min till Stockholm C 5 min till Sundbyberg C E18 och E4 samt Järva Krog på några minuters avstånd T-bana och bussar utanför fastigheten Garage och besöksparkering Groenblad & Partners fokuserar på en enda profil och det är företagsledare med affärsfokus. Många vet att det är speciellt svårt att rekrytera denna profil och därför ger vi den hundra procent fokus. Genom Executive Search hittar vi de bästa företagsledarna med affärsfokus till våra kunder och vi har skräddarsytt våra processer för att med precision lyckas med uppgiften. Kontakta oss när det gäller ledningsförsörjning i Nordiskt Näringsliv. Freden Större En del av Sundbypark Restauranger Postkontor, matvaruoch servicebutiker i närområdet, hotell, Nautilus gym, tennis, squash Bredband med tjänster mellan mbit/s, innehållande Internet, telefoni och tv Mycket välbelägna och moderna kontor om 800 till 7000 kvm är nu tillgängligt. Fastigheten genomsyras av modern effektivitet och flexibilitet. I närheten ligger Hallonbergen centrum med utmärkta kommunikationer i form av T-bana och bussar. Här finns även butiker, gym, restauranger, hotell och ett restaurangtorg. Fastigheten är vänd mot E18 och erbjuder ett mycket bra profileringsläge. Kontakta Robert Kull, tel , Alla lediga och dagsaktuella objekt med bilder, ritningar och ytterligare information finner du på Groenblad & Partners AB Strandvägen 7A Stockholm Kontor: Centrala Sundbyberg: 680, 510, 337 och 193 kvm. Rissne: 1500, 850, 787, 635, 588, 560, 290, 247, 150 och 112 kvm. Hallonbergen/Sundbypark: 793, 615, 425, 300, 253 och 14 kvm. Butiker: Hallonbergen Centrum: kvm.

8 8 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juridik Bättre stämma i bäcken än att själv bli stämd Aktiebolagslagen (ABL) är det juridiska sjökort styrelsen måste navigera efter. En felnavigering kan bli ekonomiskt kännbar, särskilt om man åsidosätter fordringsägares rätt. Den nyligen reviderade bolagskoden är ett annat viktigt styrdokument. Den ska förbättra och effektivisera styrningen av svenska börsbolag. Text: Claes-Göran Hanberg ABL lägger fast de minimikrav och principer som gäller för val, mandattid, avgång och behörighetskrav för styrelseledamöterna i ett aktiebolag. Ledamöterna väljs av aktieägarna på bolagsstämman. Styrelsen ansvarar sedan enligt ABL för bolagets organisation och förvaltning. Ansvaret åvilar samtliga styrelseledamöter, även de som är utsedda av facket, säger advokat Ingrid Westin Wallinder på RydinCarlsten Advokatbyrå i Stockholm, specialist på affärsjuridik och bolagsrätt. Att driva bolaget med vinstsyfte är en av grundbultarna i ABL. Dess omfattande regler har två syften: att skydda aktieägarna och fordringsägarna (borgenärerna). De regler som värnar aktieägarnas intressen kan frångås om samtliga aktieägare är överens. Reglerna som skyddar fordringsägarna kan däremot aldrig åsidosättas. Ett styrelsebeslut som strider mot regelverket, som ska skydda aktie- och fordringsägare, kan också ogiltigförklaras av domstol. Ansvaret enligt ABL åvilar samtliga styrelseledamöter, även de som är utsedda av facket. Ingrid Westin Wallinder Det är viktigt att komma ihåg att det juridiska ansvaret åvilar alla styrelseledamöter, även de fackliga, säger advokat Ingrid Westin Wallinder. Bäst att stämma i bäcken Bryter bolaget mot reglerna, som ska skydda fordringsägarna, kan dessa föra talan i domstol mot enskilda styrelseledamöter, framhåller Ingrid Westin Wallinder. Men styrelsen kan aldrig stämmas kollektivt. Det är alltid bättre att stämma i bäcken än att själv bli stämd. Genom att skaffa sig baskunskaper om ABL vet styrelseledamöterna vad som gäller om informationsplikten, kallelse till bolagsstämman, skadeståndsansvar, årsredovisning och otillåten värdeöverföring mm, säger Ingrid Westin Wallinder. Att gå på kurs om styrelseansvar och ABL är ett billigt sätt för ledamöterna att slippa dyra efterräkningar. Nu viker konjunkturen. Då ökar risken för att företag kommer på obestånd. Styrelsen är skyldig att upprätta kontrollbalansräkning när halva aktiekapitalet är förbrukat, understryker Ingrid Westin Wallinder. Underlåter styrelsen att göra det kan ledamöterna bli betalningsansvariga för de skulder bolaget får därefter. Bolagskoden styrelsens bibel Svensk kod för bolagsstyrning bolagskoden är en regelsamling för att förbättra och effektivisera bolagsstyrningen i svenska, börsnoterade bolag. Koden är ett komplement till ABL och andra tvingande regler som bör ligga på varje ansvarskännande styrelseledamots skrivbord. Bolagskoden grundar sig på Bolagskoden har reviderats, bland annat för att kunna tillämpas även i mindre börsbolag, berättar Per Lekvall på Kollegiet för bolagsstyrning. bland annat ABL och innehåller kompletterande regler om bolagets organisation, samspelet mellan olika bolagsorgan och deras samarbetsformer, berättar Per Lekvall, sekreterare på Kollegiet för bolagsstyrning som utformat koden. Den är en viktig del i börsbolagens självreglering och ett komplement till bland annat regelverket från Näringslivets börskommitté. Omfattar cirka 300 företag Bolagskoden, som infördes 2005, omfattar idag cirka 300 noterade företag. Den täcker in en rad frågor med bäring på styrelsearbetet som till exempel bolagsstämma, val av styrelse, styrelsens uppgifter, arbetsformer, information med mera. Den 1 juli 2008 förenklades Bolagskoden så att den även kan tillämpas i de mindre, börsnoterade bolagen, säger Per Lekvall. Den bygger på principen följ eller förklara. Bolagen behöver inte alltid följa varje regel i koden till punkt och pricka. Om man av olika skäl avviker från en regel ska detta tydligt redovisas och avsteget måste också motiveras. Varje år ska bolaget ta fram en rapport som visar hur man tillämpat bankrätt finansrätt bolagsrätt corporate finance china services distributionsrätt agenträtt eu-rätt konkurrensrätt fastighetsrätt hyresrätt entreprenadrätt företagsförvärv försäkringsrätt mediarätt immaterialrätt marknadsrätt arbetsrätt investeringsrätt kommersiella tvister energirätt it-rätt telekomrätt miljörätt private equity sjörätt transporträtt tvister och skiljeförfaranden internationell rätt

9 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 9 Rekrytering Nyligen förenklades Bolagskoden så att den även kan tillämpas i de mindre, börsnoterade bolagen. Den bygger på principen följ eller förklara. Per Lekvall Bolagskoden. Dessutom ska företaget på sin hemsida fortlöpande redovisa nyckeldata om bolagsstyrningen. I revisionsskandalernas kölvatten har EU genom åttonde bolagsdirektivet lagt fast att bolag över en viss storlek ska inrätta ett revisionsutskott. Sannolikt blir kravet på revisionsutskott lag i Sverige år Minst en revisions- eller redovisningskunnig ledamot, oberoende av större ägare i bolaget, måste ingå i utskottet vars uppgifter ska vara noggrant definierade, framhåller Per Lekvall, Nio av tio Stockholmsföretag har någon gång rekryterat fel chef. Det visar en undersökning, gjord av executive searchföretaget Groenblad & Partners. Felrekryteringen kan bli mycket kostsam och till och med äventyra företagets överlevnad. Den främsta anledningen till misslyckade rekryteringar är att man inte satt sig in i kandidatens drivkrafter, utan till exempel stirrat sig blind på den formella kompetensen. Text: Claes-Göran Hanberg Personligheten avgörande vid val av VD Företagen och/eller rekryteringskonsulten lägger enligt Magnus Grönblad, VD för Groenblad & Partners, ner för lite tid på att lära känna och förstå kandidaten: De analyserar noga om kandidaten har rätt bakgrund, kompetens och kontaktnät. Däremot brister det när det gäller att ta reda på om kandidaten passar in i företagskulturen, delar företagets värderingar och har de rätta drivkrafterna. En person utan akademiska meriter kan i gengäld vara en duktig entreprenör. Akademisk utbildning är viktigt om du till exempel söker en forskningschef, medan en försäljningschef mera ska vara en tävlingsinriktad doer. Vissa rekryteringsföretag letar chefer i en databas, medan andra ägnar sig åt head hunting. Det sistnämnda är ofta en bättre metod, som kan jämföras med en värvning till ett elitlag i fotboll eller ishockey. Världens bästa spelare finns inte på någon transferlista! Fakta om undersökningen: De personliga egenskaperna hos chefen, till exempel drivkraft, viljan att prestera och förmågan att förstå människors beteenden är mycket viktiga Magnus Grönblad Rätta egenskaper A och O Magnus Grönblad åskådliggör rekryteringsprocessen i form av en pyramid, där de viktiga personliga egenskaperna är basen. Nästa nivå är begåvningen, medan kompetensen är pyramidens topp: De personliga egenskaperna är till exempel drivkraft, viljan att prestera och förmågan att förstå människors beteenden. Begåvningen är också viktig. Men det handlar inte om intelligens utan mera om att kunna förstå och hantera den föränderliga omvärld, där företaget ska göra affärer i en allt tuffare global konkurrens. 74 procent av respondenterna i den undersökning vi relaterat till i ingressen anser att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera till chefspositioner. Den vanligaste anledningen till en felrekrytering är enligt 63 procent av respondenterna att de har dålig kännedom om kandidatens drivkrafter. 59 procent anger att man inte tar tillräcklig hänsyn till om kandidaten har samma grundvärderingar som företaget. I undersökningen har 113 personer i ledningsgrupp med personalansvar på små, medelstora och stora företag i Stockholm svarat på frågor om rekryteringsutmaningar samt vad anledningen till felrekryteringarna är. Kompetensen utgörs av den sökandes yrkeskunskaper och utbildning. Många företag fäster för stort avseende vid just kompetensen, anser Magnus Grönblad. En chef med rätt egenskaper och begåvning kan snabbt ta till sig de kunskaper han/hon saknar. Så var inte rädd för att rekrytera en person från annan bransch än den egna! Vid anställningsintervjun bör man också ta reda hur den som söker chefsjobbet hanterar vissa kritiska situationer som kan uppkomma i verkligheten. Det hela påminner om vad en pilot utsätts för i flygsimulatorn. Har lärt sig av misstagen Thomas Rogalin, Nordenchef för det globala call center- och kundtjänstföretaget Teleperformance, har gjort några felrekryteringar och lärt sig en nyttig läxa: Jag har både rekryterat själv och anlitat konsulter. När jag skulle ersätta mig själv som VD för vårt Foto: C-G Många företag stirrar sig blinda på den formella kompetensen, men blundar för det allra viktigaste, den blivande chefens personliga egenskaper, menar Magnus Grönblad, vd för Groenblad & Partners. Sverigebolag misslyckades rekryteringen. Personen passade helt enkelt inte in ett snabbväxande entreprenörsföretag som vårt. Så det blev tvärnit. En annan gång skulle jag rekrytera en VD för vårt finländska bolag och anlitade en konsult i Finland. Denne gjorde inte sitt jobb, utan jag måste avskeda VD:n efter kort tid. Nu anlitar Thomas Rogalin en rekryteringskonsult med uttalat affärsfokus och som förstår företagets verksamhet och branschen väl. Han har nyligen rekryterat en produktionschef med hjälp av konsulten. De kandidater konsulten presenterade, efter en noggrann djupintervju och referenstagning, passade som hand i handske för uppgiften som produktionschef hos oss, berättar han. Valet föll till slut på en kvinnlig sökande, trots att hon inom kort skulle vara mammaledig. Hur många duktiga kandidater har inte indirekt blivit bortsorterade av det skälet, även om den formella orsaken är en annan? Thomas Rogalin, Nordenchef för det globala call center- och kundtjänstföretaget Teleperformance, Ett av styrelsens viktigaste strategiska beslut är rekryteringen och anställningen av VD RESULTAT SKAPAS AV PERSONLIGHETEN Dufwa Ledarskap har mer än 30 års erfarenhet av chefsoch VD-rekryteringar. Olof Dufwa VD Sverige Tfn Bo Ljungberg VD Västsverige Tfn Ingela Papinski VD Stockholm Tfn Anders Stegersjö VD Sydsverige Tfn

10 10 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Styrelsearbete För många av Sveriges företag har styrelsen endast en formell funktion. De måste enligt lag ha en och fyller den därför med namn ur släktträdet eller bekantskapskretsen. För riktigt små företag kanske det är befogat, men många företag missar en fantastisk möjlighet att skapa ordning och reda samt växtkraft på ett kostnadseffektivt sätt. TExT: PATRIk LONES FOTO: ISTOCkPHOTO Agnetha Estwall, VD och Partner RiskPoint AB Bäste VD och Styrelseledamot! När personligt ansvar krävs av Dig som VD eller Styrelseledamot riskerar Du att få betala hela beloppet plus rättegångskostnader som ofta är av betydande storlek med dina privata medel! Kommande ändringar i lagstiftning skärper egentligen inte ansvaret, det har alltid funnits där, men trenden ökar att intressegrupperingar, till exempel aktieägare, finansiärer och anställda kräver ett ekonomiskt skadestånd för begångna felaktigheter eller underlåtenhet att agera från Din sida. Eventuellt slopande av revisionsplikt, skärpt diskrimineringslag per 1 januari, redan införd skärpt miljölagstiftning, ökade krav för redovisning av era krediter och motpartsrisker är bara några av de ansvarsområden Du kan ställas till svars för. Har Du tänkt på att Du även ansvarar för företagets hållning och agerande inom områden som etik och moral, ersättningsfrågor, till exempel bonusar eller ännu värre korruption och mutor för att erhålla ett affärskontrakt? Vet Du vem ni gör affärer med? Har Du kontroll på hur ni har det med Ditt bolags samhällsansvar? Det är ett brett ansvar Du har. Du kanske inte blir skadeståndsskyldig i alla dessa fall, men Du kan bli tvungen att betala kostnader för att upprätthålla ett gott rykte och därmed behålla era kunder och goodwill ni har arbetat upp gentemot alla era intressegrupperingar. Vi har sagt det förut ansvaret kan inte försäkras bort men dess ekonomiska konsekvens kan försäkras! Jag vill uppmana dig att se över Ditt försäkringsskydd är det tillräckligt? Hur många delar på samma försäkringsbelopp? Har Du kostnader inkluderade? Kontakta Din försäkringsförmedlare eller Ditt försäkringsbolag och be om en utbildning! Bästa Hälsningar! Agnetha Estwall VD och Partner RiskPoint AB Styrelsen skapar ordning och reda samt växtkraft i mindre företag För väldigt många företag kan ett seriöst och aktivt styrelsearbete, jämfört med att endast ha ett formellt sådant, avgöra skillnaden mellan framgång och stagnation. En bra sammansatt styrelse kan skapa ordning och reda samt fokusera på företagets utveckling och därigenom hjälpa företag förbi tillväxtvallar eller in på nya marknader. Det är dessutom ett relativt billigt och flexibelt sätt att tillföra verksamheten strategisk kompetens, framhåller Roland Dansell, kontorschef på revisionsbyrån Grant Thornton i Stockholm. Strukturerat styrelsearbete knuffar företaget över tillväxtvallen I vilka situationer kan då ett företag behöva en aktiv styrelse och hur skapar man en bra styrelse? Roland Dansell menar att ägaren först och främst måste vilja ha en riktig styrelse, annars är det meningslöst. Om ägaren eller ägarna inte kommer att acceptera att styrelsen fattar beslut som inte alltid följer deras vilja och visioner blir det ohållbart. Styrelsen måste kunna agera som en självständig enhet, annars blir den kraftlös. Roland Dansell tror också att behovet av ett aktivt styrelsearbete är störst hos företag som har omkring anställda och fler. En företagsägare i ett mindre företag med upp till 20 anställda gör ofta själv hela ledningsgruppens arbete inklusive styrelsens. Det går kanske bra i början, men ju större företaget blir desto svårare är det för en person att hantera alla roller. Dessutom kan inte en eller ett fåtal personer vara bra på allt. Slutligen stannar företaget i växten och då behövs en styrelse. Från trähäst till gasell under styrelsens piska Det finns många exempel på företag som på några få år växer till anställda och som sedan blir kvar där. I vissa fall vill ägarna inte göra företaget större, men det är betydligt vanligare att de vill fortsätta växa men vet inte hur och har inte tid att arbeta långsiktigt. I det här läget kan styrelsen göra mycket stor nytta. Det blir ordning och reda inom alla funktioner, inte minst kontrollsystemen, men också inom det långsiktiga utvecklingsarbetet. Ägaren, som ofta är VD, kan fokusera på det operativa och låta styrelsen ta hand om de strategiska frågorna. Det är endast cirka en procent av Sveriges aktiebolag som måste följa Svensk kod för bolagsstyrning. För övriga är det en seriös och kompetent styrelse som säkerställer upprättandet av strukturerade processer för att skapa kontroll och konkreta handlingsplaner för framtiden. Detta, i kombination med en professionellt utförd revision av verksamheten, skapar förutsättningar för en seriös bolagsstyrning även i mindre företag. Roland Dansell påpekar att det ofta är bland företag med mellan 20 och 200 anställda som gasellerna i näringslivet finns. Men få lyckas med konststycket att bli en gasell utan en aktiv styrelse. Därför har Grant Thornton utvecklat frukostseminarieserien Styrelsekurs som går på olika platser i landet och som vänder sig till företag i den här storleken. Revisorn vet vilka frågor som ger bättre styrning För många företag är revisorn den bästa samtalspartnern i arbetet med att skapa bättre bolagsstyrning och ett aktivt styrelsearbete. Revisorn kan företaget utan och innan, har ofta god branscherfarenhet och ett brett kompetensnätverk. Revisorns roll är unik. För att kunna utföra vårt arbete måste vi ha både bred och djup kunskap om företagets verksamhet. Det innebär att när företagsledningen eller ägarna behöver råd och stöd kring frågor som rör bolagets styrning, styrelsearbete eller strategier så är vi redan på banan och kan ta oss an frågorna direkt, poängterar Catharina Johansson Söderström, revisor och partner på Öhrlings PricewaterhouseCoopers. En revisor har flera roller att spela. Den rent legala rollen går ut på att säkerställa att företagets siffror i allt väsentligt presenteras korrekt för omvärlden, att företagets ekonomi och processer sköts tillfredsställande och att skatterna betalas. Men en lika viktig roll är den rådgivande. Och till skillnad från andra externa rådgivare behöver revisorn oftast inte ägna tid åt research för att lära sig verksamheten, utan kan börja arbeta med lösningarna direkt. FOTO: GRANT THORNTON Roland Dansell, kontorschef på revisionsbyrån Grant Thornton I små och medelstora ägarledda företag, som saknar ett aktivt styrelsearbete eller en strukturerad bolagsstyrning, kan revisorn utgöra ett starkt kompetens och resursstöd. Vi rekommenderar företag, även små, att ha ett aktivt styrelsearbete, gärna med externa styrelseledamöter. Att ta in styrelseledamöter utifrån brukar alltid löna sig. Catharina Johansson Söderström anser att det snabbaste sättet att bilda sig en uppfattning om hur ett företag sköts är att se på hur företaget jobbar med styrelsearbetet. Ett bra styrelsearbete skapar med automatik ordning och reda i företaget. Saknas det ett bra system för styrning och uppföljning av verksamheten kan vi hjälpa företaget genom att bland annat ställa ett antal frågor kring exempelvis affärsrisker, ansvarsfördelning, kontroller och rapportrutiner. Det blir startpunkten för företagets process att strukturera sin bolagsstyrning. Så här mycket kostar en bra styrelse Enligt Roland Dansell ligger det årliga arvodet för en ledamot i ett mindre bolag mellan Tkr och en ordförande mellan Tkr. I takt med att bolaget växer stiger också arvodena. FOTO: bengt ALM Catharina Johansson Söderström, revisor och partner på Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

11 DETTA ÄR EN FÖRETAGPRESENTATION FRÅN Family Business Network Utbildning i företagsägande behövs mer än någonsin De senaste dramatiska händelserna på finansmarknaden aktualiserar ägarnas betydelse för företagens utveckling. Flera av de företag som fallit hade stått kvar om ägarna varit tydliga, ansvarsfulla och starka. Det hävdar Annelie Karlsson, VD för Family Business Network Sweden, FBN Sweden, som bland annat utbildar i företagsägande för familjeföretag. Med engagerade, ansvarsfulla och starka ägare minskar risken betydligt att ledningen styr företaget efter alltför kortsiktiga eller personliga mål som inte leder mot en hållbar utveckling. Bara den senaste tiden har vi i näringslivet sett tydliga exempel på vad som kan hända när ägandet är alltför utspritt och svagt. Både företagsledningar och ägare i alla branscher behöver skaffa sig bättre kunskaper i företagsägande och bolagsstyrning, framhåller Annelie Karlsson. FBN_DI-Annons Sida 1 Kompetensutveckling och globalt nätverk för familjeföretag Majoriteten av företagen i Sverige och i en stor del av världen ägs och drivs av familjer. Från det minsta företaget med ett par anställda upp till multinationella jättar som H&M och Tetra Pak. Att familjeföretagen har en viktig roll i samhället råder det ingen tvekan om. Hur dessa företag ägs, styrs och förvaltas idag och mellan olika generationer har därför stor betydelse, inte bara för ägarfamiljerna utan för hela samhället. Den internationella organisationen FBN International bildades 1990 med syfte att skapa ett forum och nätverk för utbyte av kunskap och erfarenheter mellan familjeföretagare världen över. Några år senare, 1996, startade en grupp familjeföretagare och Annelie Karlsson FBN Sweden. Övriga initiativtagare, som också är verksamma i FBN och dess utbildningar, är: Hans-Jacob Bonnier, Bonnier AB; Henry Jarlsson, Kinnarps AB; Anders Lindström, Upplands Motor AB; Antonia Ax:son Johnson, Axel Johnson Gruppen; Stefan Persson, H&M Hennes & Mauritz AB, Claes Dinkelspiel, E. Öhman J.or AB och Peter Wållberg, BIM Kemi AB. Vi startade FBN för att skapa ett kompetenscenter i Sverige då det behövs en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan ägarfamiljer i Sverige och i utlandet. Den typ av familjeföretag som FBN i första hand vänder sig till är de lite större företagen, gärna med fler än 25 anställda, men mindre företag finns också i medlemsskaran. Minst två generationer i familjen ska ha påverkats av relationen till företaget och familjen ska ha ett dominerande inflytande över verksamheten. Handelshögskolorna missar ägarfrågorna Förutom forskningen, konferenserna och nätverksträffarna erbjuder FBN även utbildning, bland annat inom företagsägande och styrelsearbete ur ett ägarperspektiv. Det finns ett stort behov av utbildning och kompetensöverföring inom ägandefrågor i familjeföretag. På universitet och handelshögskolor världen över fokuseras det på frågeställningar för företagsledning och i princip ingenting på ägandefrågor. De ägarfrågor som berörs avser oftast bara de publika börsnoterade bolagen, vilket ger studenterna en snäv bild. Utbildningarna inom FBN:s Family Business Management Academy vänder sig till ledningen i familjeägda bolag och till ägarfamiljernas medlemmar. I utbildningsprogrammen diskuteras bland annat bolagsstyrning, till exempel hur detta skiljer sig mellan olika länder både kulturellt och juridiskt. Även strukturer för finansiell information och hur den ska hanteras samt juridik, arbetssätt och ansvarsfrågor i styrelsearbete liksom mediaträning finns med i programmen. Vi har till exempel utbildningar som förbereder familjemedlemmar inför styrelsearbetet och program som hjälper ledningen att bättre förstå och samarbeta med ägarfamiljen. Kraven på ledningen i ett familjeföretag skiljer sig markant från ett bolag med utspritt ägande. Familjeföretaget lever längre Företag och organisationer med andra och mer spridda ägandeformer har mycket att lära av familjeföretagen. Enligt en undersökning av Emil Emling, forskare på Handelshögskolan, är medellivslängden på Mer information om FBN familjeföretag 37 år, vilket är nära tio år längre än för andra företag. Familjeföretag både lever längre och är mer lönsamma än andra ägandeformer enligt forskning från lärosäten som INSEAD i Frankrike och Harvard i USA. Det är framförallt det långsiktiga perspektivet som skiljer sig. Familjen vill skapa långlivade verksamheter som består för framtida generationer. Annelie Karlsson, VD för Family Business Network Sweden, FBN Sweden. För mer information om FBN Sweden och deras utbildningsprogram besök: Family Business Management Academy Governance Program: Utbildningens syfte: Att ur ett ägareperspektiv utveckla deltagarens kompetens i ledning, styrning och utvärdering av familjeföretag från styrelsenivå. Vem riktar sig utbildningen till: FBMA Governance Program riktar sig till yngre ägare och familjemedlemmar som förbereds för och vill förbättra sin insats som aktiv ägare och styrelseledamot. Grupperna sammansätts så att öppenhjärtliga och perspektivskiftande diskussioner samt praktiskt arbete underlättas. Kursstart: 2 februari 2009 Owners Program: Utbildningens syfte: Programmet fördjupar ägarfamiljers gemensamma kunskaper i generationsskifte, ägarstyrning, styrelsearbete och företagsekonomi. Genom programmet stärks förutsättningarna att utveckla familjens företag. Vem riktar sig utbildningen till: FBMA Owners Program riktar sig till medlemmar i ägarfamiljen: Ägare (kan vara anställda i företaget eller inte), nästa generation, den äldre generationen, respektive och ingifta familjemedlemmar. Kursstart: 28 januari och 6 maj FBN Sweden Utbildningar och kunskap för familjeföretag För mer information: eller kontakta oss på: FBN Sweden, Box 7248, Stockholm. Telefon

12 12 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Finans FOTO: ISTOCkPHOTO Finansspaning viktigare än någonsin Ett företag eller en privatperson kan bli insolvent över en natt. Det har inte minst den rådande finanskrisen lärt oss. Att ha kontroll över kunders, partners och leverantörers betalningsförmåga är viktigt i alla tider. I dessa tider är det livsviktigt. TExT: PATRIk LONES Medvetenheten hos företag men även privatpersoner ökar starkt och alltfler söker efter finansiell information om sina affärspartners. De indikatorer som uppdateras varje dygn och kanske är viktigast att hålla koll på just nu är betalningsanmärkningar, ansökningar om betalningsförelägganden och bankkrediter samt styrelseförändringar. Ett annat viktigt styrmedel är att följa konkursstatistiken, upplyser Anders Johansson, VD på kreditupplysningsföretaget Ratsit. För närvarande ser vi både en ökning och en minskning av informationssökningar. Krisen leder till att allt färre låneansökningar och inköp av kapitalvaror görs, vilket minskar efterfrågan på kreditupplysningar. Samtidigt har företagen blivit mer försiktiga i sina affärsrelationer, vilket leder till ökad kontroll och intresse för att veta vem man kan göra affärer med. Allt fler företag kreditbevakar sina kunder på daglig basis idag, berättar Roland Sigbladh, marknadschef på kreditupplysningsföretaget UC. Växande efterfrågan på finansinformation Marknaden för finansiell information och kreditupplysning har vuxit under senare år. Insikten om informationens betydelse har ökat, men även behoven liksom utbudet. Tidigare fanns ett fåtal större aktörer som levererade kreditinformation. Idag finns en mängd företag som erbjuder kreditupplysning och den mesta informationen kan beställas och levereras via nätet. Följaktligen har också priset på finansiell information sjunkit, men volymen är desto större. Ratsit har funnits i två år och vi har på den tiden fått betalande kunder och användare av våra gratistjänster. Detta är till stor del kunder som inte köpte kreditinformation förut. Det är framförallt bland små och medelstora företag som tillväxten är som störst, konstaterar Anders Johansson. Förr var det i princip bara storföretag och banker som sökte kreditoch finansiell affärsinformation om sina kunder och leverantörer. Idag är det betydligt vanligare. Men av de cirka 2,2 miljoner registrerade företagen i Sverige är det fortfarande bara en bråkdel som köper kreditinformation. Både Anders Johanson och Roland Sigbladh lyfter också fram kreditinformation som bra beslutsunderlag i marknadsföringen. Genom att studera företags och konsumenters betalningsförmåga och ekonomiska historik ökar träffsäkerheten i marknadsföring och säljarbete samtidigt som risken minimeras. Billig försäkring De flitigaste användarna av kreditupplysningstjänster finns bland banker, finansbolag, kortföretag, fastighetsägare, uthyrningsföretag och butiker som säljer på avbetalning. Verksamheter som inte är kontorsbundna, till exempel hantverkare, använder den här typen av tjänster minst. Roland Sigbladh tycker att alla företag och organisationer borde ha sina affärspartners under kontinuerlig kreditbevakning, i synnerhet i kristider. Det är en billig försäkring. Nu när finanskrisen börjar slå mot realekonomin kan det gå väldigt fort för företag och konsumenter att bli insolventa, även om det oftast finns varningssignaler. För mindre företag med små marginaler kan en FOTO: uc Roland Sigbladh, marknadschef på kreditupplysningsföretaget UC. enda kundförlust påverka lönsamheten mycket negativt och i värsta fall stjälpa hela verksamheten, varnar Roland Sigbladh. Vilka nyckeltal som är viktigast beror på situationen eller vilken verksamhet som bedrivs. Förändrad kassalikviditet, skuld till kronofogden och betalningsanmärkningar är generellt sett några av de viktigaste nyckeltalen att bevaka, men även förändringar i styrelsen är en viktig signal. När styrelseledamöter byts ut och framför allt när flera lämnar en styrelse samtidigt kan det vara ett tecken på att företaget börjar få problem. Ingen styrelseledamot vill ju vara med om en konkurs, förklarar Roland Sigbladh. Personupplysning bra värdemätare Annan information, som inte går att få via traditionell kreditupplysning, är att studera de analyser som görs i branschtidningar, av branschorgan och analysföretag. Här kan man hålla sig ajour med utvecklingen i en bransch eller ett företag. En annan betydelsefull informationskälla många missar är att göra personupplysningar. Människors privatekonomi avspeglar ofta deras beteende i övrigt och en personupplysning kan därför vara en bra värdemätare. Speciellt viktigt är det att kontrollera personer i ledande befattningar samt de som har attesträtt, poängterar Anders Johansson. Anders Johansson, VD på kreditupplysningsföretaget Ratsit. För två år sedan förändrade vi den upplysta världen användare kan inte ha fel Idén om snabba, enkla och billiga kreditupplysningar på personer och företag gäller fortfarande efter två år på Ratsit. Det tycker vi är värt att fira. Därför har vi speciella jubileumserbjudanden till våra medlemmar. Om du är visionär, innovativ och nytänkande är du också välkommen att bli medlem. Gratis, givetvis.

13 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS 13 Styrelsearbete De flesta företag utvecklas och nyttjar extern kompetens. Med det ökar behovet att förmedla styrelsekompetens och utveckla ägare, styrelser, ordföranden samt enskilda ledamöter. Text: Suzanne Sandler Din erfarenhet och kompetens nyttan i styrelserummet StyrelseAkademiens mission är att verka för att stärka näringslivets resultatförmåga och värdeutveckling genom en professionalisering av styrelsearbetet. StyrelseAkademien är en ideell förening och vi har idag 14 medlemsföreningar spridda från Umeå i norr till Malmö i söder med totalt ca individuella medlemmar. Utbildningsorganisation Med vårt utbildningsprogram erbjuder vi kunskap i allt från grundläggande styrelsearbete till djupgående kurser. Som medlem finns det mötesplatser i hela Sverige och nätverken består av många specialister inom en mängd styrelserelaterade områden. Utifrån vår ambition med att höja kunskapsnivån hos styrelseledamöterna har mentorprogrammet vuxit fram likaväl som möjligheten att uppdatera sig gällande regelverk, standardmallar och kunskap inför styrelsemöten. StyrelseAkademiens kunskapsbank StyrelseAkademien har sedan 1992 verkat för gott styrelsearbete och flera av våra medlemmar har under åren författat böcker och vägledningar. För att göra denna kunskapsmassa tillgänglig för alla medlemmar har vi de nyligen lanserat en Kunskapsbank. Målsättningen är att göra kunskap, fakta och forskning sökbar när den som bäst behövs. Till exempel kan Du inför planeringen av nästa strategikonferens ta del av Bengt Karlöfs tankar om strategi i ett styrelseperspektiv, Du kan läsa om vikten av rollfördelning och om vad som skiljer ideellt styrelsearbete från professionellt. Medlemmarna kan söka efter den information de behöver och ambitionen är att de relevanta frågor man inte finner svar på, ska besvaras och publiceras. På medlemswebben finns även Foto: Maria Lindvall Suzanne Sandler, VD, StyrelseAkademien Stockholm tillgång till referat från lokala aktiviteter, mediebevakning, ett antal olika medlemserbjudanden och möjlighet att registrera sig i Kandidatbanken. Rikstäckande kandidatbank En fråga som är intressant för många ägare och valberedningar är hur man finner bra ledamöter med rätt kompetens. StyrelseAkademien är inte en rekryterare eller ett headhuntingföretag. Vi hjälper dock till att förmedla kandidater, mentorer och trainees till företag som önskar extern kompetens. Genom att tydligt visa att vi är en kunskaps- och mötesplats för ägare, styrelseledamöter och andra som vill utveckla sin styrelsekompetens, är de en perfekt källa för förmedling av den stora mångfald med professionella och potentiella kandidater som finns i hela landet. Som medlem betalar Du därför inget extra för att registrera dig i kandidatbanken. Det är spännande och inspirerande att få vara delaktig i en förening (läs folkrörelse) som på ett så bra sätt verkligen bidrar till svenska företags lönsamhet och utvecklingskraft. Vill du läsa mer om Styrelse Akademiens verksamhet och/eller om hur Du kan bli medlem gör Du det på Styrelsen ska väck! Eller ska den väckas? För att företag och organisationer ska utvecklas krävs ett fungerande och effektivt styrelsearbete. Då skapas förutsättningar för framgång. Grufman Reje är managementkonsulten som bland annat väcker liv i slumrande styrelser. Vi utvärderar och utvecklar styrelser för att ta tillvara erfarenhet, kunskap och kreativitet och inte minst locka fram oanade talanger. Som managementkonsulter är vi även involverade brett, på andra nivåer, för att skapa ökad effektivitet, konkurrenskraft och tillväxt. Låt oss ta en diskussion. Grufman Reje Kungsgatan 48, Stockholm tel

14 14 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Expertpanel Experterna svarar Vad är 1.styrelsen roll? Vilken kompetens krävs i 2.en styrelse? Hur hittar jag externa styrelse- 3.ledamöter? Vilken ersättning ska styrelseledamöterna 4.ha för sitt arbete? FOTO: Catharina Biesert Kent Schultz, Interim Styrelsen skall säkerställa att bolagets organisation och förvaltning utvecklas så ägarnas intresse tillgodoses på bästa sätt. Speciellt viktigt är att fastställa mål och strategi samt att utvärdera verksamheten så att företaget har en stor handlingsfrihet I en alltmer komplex värld med kunniga och krävande kunder, snabb teknologiutveckling, ökad konkurrens och inte minst krav på miljöansvar blir begreppet MÅNGFALD allt viktigare i styrelser och då inte bara i termer av kön eller ålder, utan i en mycket vidare bemärkelse. Bland våra 6000 Interim Managers i Norden söker vi efter erfarenhet från branscher och fackområden som till exempel försäljning, human resource eller produktion. De skall också ha en helikoptersyn och helst ha stått inför en liknande situation eller utvecklingsfas som företaget ifråga och dessutom ha en personlighetstyp som kan komplettera övriga styrelsemedlemmar. Ersättning varierar kraftig beroende på bolagets storlek och situation, men en modell kan vara att räkna om en normal VD lön till dagsarvode. En extern ledamot bör då ha minst motsvarande dagsarvode för sin insats med ett extra tillägg för ordförande. FOTO: niclas bågenheim Benny Carlsson,Recruitment Int Styrelsen är ansvarig för bolagets organisation och övergripande förvaltning. Styrelsen som helhet, och egentligen varje styrelseledamot, ska ha all insikt i och erfarenhet av de frågor som man behöver känna till för att kunna ta ansvar för verksamheten. Frågorna varierar med organisationens storlek, versksamhet etc. Genom ditt eget eller andras nätverk. Jag tror också att StyrelseAkademien är en bra organisation med många kompetenta medlemmar. Det beror på uppdragets omfattning. Men generellt tycker jag att styrelsearvoden är för låga i Sverige. Man får det arbete och den kompetens man betalar för. FOTO: Anja Sandberg Jan XXXX, XXXXX Representera ägare, anställa VD, fastställa strategier, mål och budget. Följa, utveckla, kontrollera, ändra och stödja verksamheten. Hantera resultatet. Blandade erfarenheter och lite olika personligheter med stort kontaktnät, gärna med ledaroch specialisterfarenhet. Stort personligt engagemang. Strateg. Kontaktnät, konsulter, samarbete med organisationer. Våga prova nya vägar? Annonsera? Universitet? Politiker? Miljöexperter? Leverantörer? Kunder? Efter prestation. Så intressant att det är meningsfullt att lägga sin tid på det. Bonus, knuten till resultat, men inga hutlösa belopp. Särskilt inte idag. Torkel Lindberg, Marsh Köpa, sälja, utveckla? Vi förbättrar din lönsamhet och förenklar din finansiering med presenterbara affärs- och marknadsplaner med mottagarfokus.»riskpoint Värderar och tecknar risken«riskpoint är en försäkringsagentur med ursprung i danska Hansen & Klein, grundat Vi erbjuder företagsförsäkringar för både stora och små verksamheter. Fokus och förtroende genom planering och presentation. Vi har omfattande kompetens inom skadehantering samt av att värdera och binda försäkringsrisker. Det har gjort oss till den självklara samarbetspartnern för många förmedlare i Skandinavien. Alla våra produkter är transparanta och lättförståeliga. Samtliga försäkringsbolag vi representerar innehar minst A-rating, varav flera är AA-ratade. Det är viktiga förutsättningar för att våra kunder och partners ska ha förtroende för vår betalningsförmåga samt för att garantera en smidig skadehantering. Kontakta oss förutsättningslöst på: Tel Plejadgatan 3, Göteborg

15 BOARD EFFICIENCY 21.8% VI GÖR STYRELSENS VÄRLD LITE ENKLARE. NASDAQ OMX har verktyget för styrelser som vill ligga steget före. Med styrelseportalen Directors Desk kan medlemmarna effektivisera kommunikationen sinsemellan och snabbt och säkert få tillgång till information som rör viktiga styrelsefrågor, helt utan pappersarbete. Portalen är enkel och smidig att använda och för bästa möjliga service och säkerhet erbjuder vi professionell support lokalt i Norden. För mer information om hur Directors Desk kan öka din styrelses effektivitet och handlingskraft, kontakta Emelie Jarnesten på eller mejla oss på BOARD MANAGE MENT EFFICIENCY SECURITY EMPOWERMENT PRODUCTIVITY 2008 The NASDAQ OMX Group, Inc. All Rights Reserved.

16 Stora frågor tar aldrig paus. De stora frågorna är alltid med dig. Varje dag, dygnet runt. Det är så det är att vara entreprenör. Men det finns särskild hjälp att få. På Grant Thornton brinner vi för ägarledda företag. Vi hjälper dig, ger dig råd och stöd så att du får ett bättre beslutsunderlag i ekonomiska frågor. Som ett medlemsföretag inom Grant Thornton International kan vi stödja dig i över 100 länder. Möt oss på grantthornton.se! Revision Redovisning Skatt Rådgivning

Corporate Governance. Hur utses. styrelsemedlemmar med rätt kompetens? Personligheten avgörande vid val av VD

Corporate Governance. Hur utses. styrelsemedlemmar med rätt kompetens? Personligheten avgörande vid val av VD ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2008 Corporate Governance Ökad fokus på försäkring för VD och styrelse läs mer sid. 4 Personligheten avgörande vid val av VD

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2015-10-01. Föreläsare

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2015-10-01. Föreläsare Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2015-10-01 Föreläsare Satish Sen Kaleidoscope Ann Theander Grant Thornton Hans Svedberg Maqs Advokatbyrå

Läs mer

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE 1 (7) Introduktionsfrågor SP 1. Berätta lite kort om dig själv och din bakgrund. 2. Vad fick dig att börja med styrelsearbete? 3. Inom vilka

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05 Föreläsare Patrik Olivecrona Lindahl Thorbjörn Wennerholm Lindahl Ann Theander Grant Thornton 2 Patrik Olivecrona

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2015-09-15

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2015-09-15 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2015-09-15 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope Lars-Henrik Andersson

Läs mer

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld HR kompetens in i styrelserummet SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld 1 AGENDA Utgångspunkter för professionellt styrelsearbete Nyttan av en styrelse När är det dags för en aktiv styrelse utifrån

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång?

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång? Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång? 2015-02-03 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelseinstitutet Satish Sen

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2014-03-18

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2014-03-18 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2014-03-18 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope Lars-Henrik Andersson

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2012-03-13 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? 2015-09-23 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelseinstitutet

Läs mer

Läs mer på www.frejs.se

Läs mer på www.frejs.se Om oss Frejs är en byrå med ca 50 anställda och tre kontor. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar. Vi är stora nog att kunna erbjuda erfarenhet

Läs mer

Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt

Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt 2009-05-20 Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt Inledning Bolagsstyrelsernas ansvar, arbetsformer och ersättningsmodeller har haft stort fokus i media särskilt under senaste tiden. Samtidigt

Läs mer

Styrelseutbildning för Almi i Jönköping 1. STYRNING. 1. Styrning 2. Samspel 3. Inriktning 4. Ansvar och Arbetssätt

Styrelseutbildning för Almi i Jönköping 1. STYRNING. 1. Styrning 2. Samspel 3. Inriktning 4. Ansvar och Arbetssätt Styrelseutbildning för Almi i Jönköping 1. STYRNING 1. Styrning 2. Samspel 3. Inriktning 4. Ansvar och Arbetssätt 1 CORPORATE GOVERNANCE Ägare Två viktiga principer: - Kommandokedja - Rollfördelning Styrelse

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag och hur kommer jag igång? 3 mars 2016 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 18 mars 2016 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Seminarieserie med en röd tråd..

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? 2014-02-18 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2014-03-12 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande

Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande F O N D B O L A G E N S F Ö R E N I N G Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Antagna den 13 februari 2002 och senast reviderade den 6 februari 2007 Riktlinjer för fondbolagens ägarutövande Följande

Läs mer

affärsfokus & personligt engagemang

affärsfokus & personligt engagemang affärsfokus & personligt engagemang välkommen till maminza Maminza är en juristbyrå med kontor i Linköping och Nyköping. Vi har ett arbetsfält där vi stöttar våra klienter såväl nationellt som internationellt.

Läs mer

Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell förening? 20 september

Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell förening? 20 september Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell förening? 20 september Seminarieserie med en röd tråd Vilken är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

The Academy for Human Rights in Business

The Academy for Human Rights in Business The Academy for Human Rights in Business är en direkt respons på EU-krav, det svenska åttagande till John Ruggies ramverk för mänskliga rättigheter och den nya UK Bribery Act. Vi talar allt som oftast

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Tips och råd för bättre ägarstyrning i ägarledda företag

Tips och råd för bättre ägarstyrning i ägarledda företag Tips och råd för bättre ägarstyrning i ägarledda företag 2 Aktivt ägarskap grunden för framgångsrika företag Det börjar hos ägaren Uthållig utveckling och tillväxt innebär många utmaningar att hantera

Läs mer

Här har du världens möjligheter. Studentinformation

Här har du världens möjligheter. Studentinformation Här har du världens möjligheter Studentinformation Grant Thornton är det ledande revisionsoch konsultföretaget med fokus på dynamiska entreprenörsföretag. Våra medarbetare beskriver att vår företagskultur

Läs mer

REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID II

REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID II Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Henrik Lennefeldt 103 33 Stockholm registrator@finance.ministry.se Fi2011/4467 REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Identifying tomorrow s leaders today. Executive Search Management Assessment Board Value

Identifying tomorrow s leaders today. Executive Search Management Assessment Board Value Identifying tomorrow s leaders today Executive Search Management Assessment Board Value Lisberg finner morgondagens ledare idag Lisberg är experter på Executive Search, Management Assessment och Board

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2015-09-30 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelseinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? 2013-09-17 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet

Läs mer

Praktiskt styrelseseminarium 2010-11-17. Föreläsare Bengt Borr

Praktiskt styrelseseminarium 2010-11-17. Föreläsare Bengt Borr Praktiskt styrelseseminarium 2010-11-17 Föreläsare Bengt Borr Disposition 17/11 Presentation av kursen och disposition Formalia för styrelse inkl VDs roll Presentation av praktikfallet Ägardirektiv / delägarviljor

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare,

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare, Octagon Development är ett konsultbolag med fokus på att arbeta med företagsledare, styrelse eller ledningsgrupper. Vi kan under kort eller lång tid verka i företag som en resurs, antingen i en vakant

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Ägare styrelse VD Problem eller möjlighet? Företagarlunch Mjärdevi 2008-05-08 Bilderna 1-24: Styra AB

Ägare styrelse VD Problem eller möjlighet? Företagarlunch Mjärdevi 2008-05-08 Bilderna 1-24: Styra AB Ägare styrelse VD Problem eller möjlighet? Företagarlunch Mjärdevi 2008-05-08 Bilderna 1-24: Styra AB Styrelsearbete Styrelsen skall vara ett framtidsorienterat beslutsfora Styrelsen skall styra och kontrollera

Läs mer

Jonas Iversen, Finansdepartementet

Jonas Iversen, Finansdepartementet Jonas Iversen, Bakgrund: Över 10 års erfarenhet av bolagsstyrning och styrelsearbete. Ledande befattningar inom statens bolagsförvaltning. Erfarenhet från styrelsearbete och valberedningar: SJ (Ordförande),

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013 Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Juni 2013 Horton International Sweden AB 2013 Executive

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda

Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda Estrad, 24 februari, 2005 Generationsskiften - oundvikliga men oförberedda Annika Hall och Leif Melin Internationella Handelshögskolan i Jönköping Stor forskargrupp kring familjeföretag och ägande - Ägarstruktur,

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Att tillföra ett mervärde

FÖRETAGSPRESENTATION. Att tillföra ett mervärde FÖRETAGSPRESENTATION Att tillföra ett mervärde Vi erbjuder juridiska tjänster inom merparten av de affärsjuridiska kompetensområdena. Våra klientrelationer bygger på långsiktighet och våra klienter är

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

SKANDIA FONDERS INSTRUKTION FÖR ÄGARSTYRNING

SKANDIA FONDERS INSTRUKTION FÖR ÄGARSTYRNING SKANDIA FONDERS INSTRUKTION FÖR ÄGARSTYRNING Fastställd av styrelsen 19 maj 2011 1. Bakgrund och inledning Styrelsen i ett bolag som bedriver fondverksamhet skall fastställa interna regler där det anges

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång?

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång? Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång? 2015-09-09 Föreläsare Satish Sen Kaleidoscope Ann Theander Grant

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2014-01-23

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2014-01-23 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilket ansvar har styrelsen? 2014-01-23 Föreläsare Ashley Tott Styrelseakademien Satish Sen Kaleidoscope Annica Ullsten Advokatfirman Abersten Maria

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-16

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-16 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-16 Föreläsare Satish Sen Kaleidoscope Peter Olofsson Kristianstad Advokatbyrå Mikael Ekström Kristianstad Advokatbyrå

Läs mer

FÖRSÄKRING VD & Styrelseansvar

FÖRSÄKRING VD & Styrelseansvar FÖRSÄKRING VD & Styrelseansvar Varför behöver du en VD- & Styrelseansvarsförsäkring? Ersättningskrav mot företagsföreträdare har varit frekvent förekommande i framförallt USA och vissa andra länder. Inte

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT HEBA Fastighets AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen), Midcap. HEBA tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Förutom Koden

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Enkätformulär: Kvinnor på ledande poster i näringslivet.

Enkätformulär: Kvinnor på ledande poster i näringslivet. Enkätformulär: Kvinnor på ledande poster i näringslivet. Ämnet för den här enkäten är könsfördelning och jämställdhetsarbete på företaget/organisationen. För att få en så korrekt bild av svenskt näringsliv

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång?

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång? Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång? 2014-02-11 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelseinstitutet Satish Sen

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Vilka utmaningar. står svenska VD:ar inför ?

Vilka utmaningar. står svenska VD:ar inför ? Vilka utmaningar står svenska VD:ar inför 2017-2018? Reforce Internationals VD-undersökning 2017 Förord av styrelseordförande Ulf Arnetz Vilka utmaningar står svenska VD:ar inför 2017-2018? Svaret på denna

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning

I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning 2010 1 (5) I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning Nordeas fonder 1 har antagit följande riktlinjer för ägarstyrning avseende bolag verksamma på den finländska och svenska

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Remissvar avseende betänkandet Etiken, miljön och pensionerna SOU 2008:107

Remissvar avseende betänkandet Etiken, miljön och pensionerna SOU 2008:107 Finansdepartementet Drottninggatan 21 103 33 Stockholm Remissvar avseende betänkandet Etiken, miljön och pensionerna SOU 2008:107 (Aktiespararna) välkomnar möjligheten att få lämna synpunkter på Kommittén

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande.

4. Ansvarsförsäkring Med tillägg till allmänna villkor avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för VD- och styrelseansvarsförsäkringen följande. Särskilt villkor Gäller från 2009-04-01 Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att omfatta VD och styrelseledamots ansvar vid skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada i försäkrat aktiebolag.

Läs mer

God förvaltning i stiftelserna

God förvaltning i stiftelserna Grundat år 1988 God förvaltning i stiftelserna Nyckeln till en framgångsrik verksamhet som skapar mervärde i samhället Hur ser förvaltningen ut i våra stiftelser i dag? Finns stiftelsens inverkan och transparens

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2014-04-10

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2014-04-10 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilket ansvar har styrelsen? 2014-04-10 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelseinstitutet Satish Sen Kaleidoscope Lars-Henrik Andersson Lindahl Roland Dansell

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Länsförsäkringar Skåne

Länsförsäkringar Skåne Länsförsäkringar Skåne Bolagsstyrningsrapport för år 2015 Inledning Länsförsäkringar Skåne är ett ömsesidigt försäkringsbolag. Bolagsformen innebär att bolaget till sin helhet ägs av försäkringstagarna

Läs mer

Hur kan ett aktivt styrelsearbete utveckla mitt företag?

Hur kan ett aktivt styrelsearbete utveckla mitt företag? Hur kan ett aktivt styrelsearbete utveckla mitt företag? 22 oktober 2013 Roland Dansell Lasse Lindqvist 1 Roland Dansell Marknadsområdeschef Grant Thornton i Stockholm Övrigt Revisor 1981-2000 Auktoriserad

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Woman on the board. Styrelsens uppgifter och ansvar. Eva Hägg 1 december 2010

Woman on the board. Styrelsens uppgifter och ansvar. Eva Hägg 1 december 2010 Woman on the board Styrelsens uppgifter och ansvar Eva Hägg 1 december 2010 Aktiebolaget och dess bolagsorgan Aktieägare en eller flera Bolagsstämma Revisor Styrelse VD Bolaget / Verksamheten Styrelsens

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) Beslutad av kommunfullmäktige den 25 mars 2015 12 FÖRETAGSPOLICY FÖR SJÖBO KOMMUN 1. Inledning I kommunallagen markeras kommunfullmäktiges överordnade roll i förhållande till de kommunala bolagen.

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Bolagsstyrning rättsliga utgångspunkter. 6 oktober 2016

Bolagsstyrning rättsliga utgångspunkter. 6 oktober 2016 Bolagsstyrning rättsliga utgångspunkter 6 oktober 2016 Bolagsstyrning ("corporate governance" ) i Sverige - utvecklingen Begreppet "corporate governance" kommer ursprungligen från USA och debatt / krav

Läs mer

SKANDIA FONDERS POLICY OM ÄGARSTYRNING

SKANDIA FONDERS POLICY OM ÄGARSTYRNING 1 (6) SKANDIA FONDERS POLICY OM ÄGARSTYRNING Fastställd av styrelsen 17 december 2013 1. Bakgrund och inledning Bolag som bedriver verksamhet enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ) eller lag

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag Bilaga 1: Aktiespararnas ägarstyrningspolicy 2007

Ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag Bilaga 1: Aktiespararnas ägarstyrningspolicy 2007 Justitiedepartementet Rosenbad 4 103 33 Stockholm E-postadress: Ju.L1@justice.ministry.se Dnr Ju2009/3395/L1 Ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag Bilaga 1: Aktiespararnas ägarstyrningspolicy

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Bolagspolicy för Vara kommun

Bolagspolicy för Vara kommun Bolagspolicy för Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX XX 1. Bakgrund och omfattning Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den

Läs mer

Årets CFO-partner 2012

Årets CFO-partner 2012 S T R A T E G I. M A N A G E M E N T. L E D A R S K A P CFO WORLD CFO RAPPORTEN 2012 APRIL 2012 Särtryck ur CFO Rapporten 2012 { vinnare } Årets CFO-partner 2012 25 när CFO:n själv får välja så anlitar

Läs mer

Aktiv ägarstyrning i familjeföretag - problem och möjligheter

Aktiv ägarstyrning i familjeföretag - problem och möjligheter Stora styrelsedagen 2012-04-17 Aktiv ägarstyrning i familjeföretag - problem och möjligheter Leif Melin Internationella Handelshögskolan i Jönköping Dagens presentation Kort om - Kännetecken för familjeägda

Läs mer

Styrelsens egenskaper och kompetens

Styrelsens egenskaper och kompetens Internt PM Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2012-03-08 2013-08-21 Förbundsvalberedningen 1.2 Stefan Lundberg Styrelsens egenskaper och kompetens 1 (11) Bakgrund

Läs mer