Styrelsen önskar alla medlemmar i Stavviks Samfällighet en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen önskar alla medlemmar i Stavviks Samfällighet en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År."

Transkript

1 Styrelsen önskar alla medlemmar i Stavviks Samfällighet en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År.

2 Information från styrelsen. Några rader från styrelsemedlemmarna. Ordföranden Styrelsen har haft fem styrelsemöten. Det har varit ett relativt lugnt år om man jämför med 2013 men inte utan problem. Avloppssystemet hade vi problem med i somras, med höga kostnader som följd. Förvaltaren redogör mer för det nedan. Nu kommer vintern och med det risk för vattenledningar som fryser. Glöm inte att stänga servisventilen (vatten) och ha lite värme på i stugan där vattnet kommer in. Tänk på att toastolen kan frysa sönder. Även om vattnet är avstängt är det en billig försäkring att låta lite värme vara kvar. Ett gott råd är att ha 10 grader där vattnet kommer in och 5 grader i övriga huset. Fryser vattnet och du inte har stängt servisventilen och det blir en vattenläcka, kan det bli mycket kostsamt. Det är inte ens säkert att försäkringen gäller då. Sista sidan i Julbrevet innehåller kontaktuppgifter till styrelsen, skriv ut den och ha den lätt tillgängligt så är det lätt att nå oss om du har några frågor. Lennart Lindberg Vice Ordförande Angående stängning av servisventil för vatten, då din fastighet står utan tillsyn en längre tid. Under förra vintern uppstod en vattenledningsläcka inom en av Stavviks fastigheter. Denna läcka genererade mycket arbete och stora utgifter i form av felsökning och utrunnet vatten. Därför finns det anledning att poängtera vikten av att stänga servisventilen för inkommande vatten, då du lämnar din fastighet utan tillsyn en längre tid. Följande information står på vår hemsida: När fastigheten står utan tillsyn, ska servisventilen för vatten vara stängd. Om läckage uppkommer och det visar sig att avstängning ej har skett, så kommer kostnaden för utrunnet vatten och felsökning att debiteras fastighetsägaren. För att undvika liknande situationer uppmanas alla fastighetsägare att: 1. Förvissa sig om var ventilen finns. 2. Markera den på lämpligt vis - framförallt under vinterhalvåret - så att den är lätt att hitta om det skulle behövas. 3. Alltid stänga ventilen när fastigheten står tom en längre tid. 4. Meddela vår förvaltare om lämplig nyckel saknas, eller om något annat problem uppstår. Ulla Tollander

3 Kassören: På förekommen anledning vill jag här förklara hur utdebiteringen av avgifter för driftskostnader har beräknats för Enligt beslut på årsstämman ska avgifterna för fritidsboende vara kr/fastighet och för permanentboende kr/fastighet. Till det kommer avsättning till underhålls- och förnyelsefond med kr/fastighet och avgift för räntor och amortering på lån med kr/fastighet. Utdebiteringen av avgifter för att täcka driftskostnaderna i föreningen grundar sig på föreskrifter som utfärdades av Lantmäteriet när samfällighetsföreningen bildades Enligt dessa ska driftskostnader för vägsystem och sophantering samt driftskostnader och förbrukningsavgifter för vatten- och avloppsanläggning fördelas så att permanentboende betalar dubbla avgiften i förhållande till fritidsboende. När det gäller andra slag av utgifter som föreningen har finns ingenting sagt i föreskrifterna. Det får därför anses underförstått att huvudregeln gäller, dvs. att fördelning mellan fastigheterna ska ske efter lika andelstal (1 andel-vardera). Tidigare har av förenklingsskäl fördelningen 2:1 tillämpats rakt över på samtliga kostnader förutom för lån och avsättning till fonden. Efterhand har kostnader som inte omfattas av föreskrifterna tillkommit eller ökat, vilket innebär att en fördelning på det sätt som hittills gjorts missgynnar de permanentboende. Styrelsen har därför tagit hänsyn till detta vid utdebiteringen för Av utgifterna i 2015 års budget har följande slag av utgifter bedömts böra betalas lika oavsett typ av boende: styrelsearvoden, års- och styrelsemöten, administration, provtagning dricksvatten, försäkringar, avskrivning av pumpstation och avskrivning av ledningar. Sammantaget innebär det att drygt 20 % av utgifterna ska fördelas lika medan något under 80 % ska betalas i förhållandet 2:1. Gösta Nilsson Förvaltaren: Som föreningens förvaltare 2014 kan jag konstatera att mitt första förvaltarår går mot sitt slut. Året har varit minst sagt händelserikt med avloppsledningar som släppt från sina förankringar i Lidsjön och därmed gått upp till ytan, intrimning av vår nya avloppsstation, slamspolning vid stopp i avloppsledningen på Edstorpssidan, polisanmälning vid uppeldning av riset vid sjön, ventilbyten av ett antal avstängningsventiler för vatten som slutat fungera på grund av ålder och en hel del annat som 66 fastighetsägare och därmed medlemmar av vår samfällighetsförening kan hitta på för att göra förvaltarens dag händelserik. Trots allt tycker jag själv i alla fall att det gått rätt så bra även om speciellt problemen med ledningarna över sjön kostat mer pengar än budgeterat vilket inte är så underligt utifrån ledningarnas ålder (minst 40 år). Den besiktning som gjorts med dykare och ny förankring på botten av ledningen gör att det just nu känns som att vi inte skall behöva få nya oplanerade driftproblem. Avloppsstationen fungerar nu som planerat och vi har inga ventilbyten som är av akut karaktär. Många av våra fastigheter har under året bytt ägare och det kan vara på sin plats att informera om varför Vatten-och Avloppsproblemen tynger föreningsekonomin kraftigt. Vi har kommunalt vatten och avlopp men föreningen äger kollektivt ledningarna inom Stavvik och över sjön till

4 reningsverket och vattenverket. Samtal har förts om att överföra ägaransvaret för hela ledningsnätet till kommunen men där har vi mötts av en kall hand. Argumentet är att det finns allt för många liknande VA-system som vårt inom kommunen och ett övertagande ses inte kostnads-och hanteringsmässigt försvarbart. Allt detta innebär att vi som förening måste tillskapa en beredskap och ekonomi för ett ledningsbyte över sjön inom en 3-årsperiod och hur vi under den tiden bygger upp föreningens likviditet att klara ca :- är något som styrelsen jobbar med. Jag som förvaltare vill gärna höra medlemmarnas syn på detta och förslag till möjliga vägar att nå det ekonomiska målet under kommande 3 år. God Jul & Gott Nytt År Håkan S Lundberg,Norrskenet 13, Stavvik Förvaltare Den 11 oktober var det höststädning i Stavvik. Det städades vid barnbadet, rensades sly, eldades ris och farthinder togs bort. Bryggorna togs upp, planen vid brevlådorna grusades. Uppslutningen var bra -Tack alla som ställde upp. Vårsstädningen kommer att äga rum lördagen den 2 maj Ränteavdrag Föreningen är inte deklarationsskyldig. Däremot har medlemmarna rätt att i sina deklarationer göra avdrag för räntor som föreningen betalat. Vi kommer att informera om hur stort avdraget blir för var och en senare. Med detta brev medföljer: Tomtförteckning. (Kontrollera att vi har rätt adress och telefonnummer, om något är fel kontakta sekreteraren eller svara på mailet. Jourlista för avloppspumparna (första halvåret). Inbetalningskort för betalning av avgiften följer med i breven till dem som inte har anmält e-postadress (se ovan). Avgiften för första halvåret 2015 skall vara föreningen tillhanda senast den 31 januari Den betalas in på bankgiro Permanentboende betalar Fritidsboende betalar (Tomt 1: kr kr kr) Styrelsen

5 Föreningens styrelse har följande sammansättning: Ordförande Lennart Lindberg, Norrskenet 16 Tel: E-postadr: Vice ordförande Ulla Tollander, Staviksvägen 18 Tel: E-postadr: Förvaltare Håkan S Lundberg, Norrskenet 13 Tel: E-postadr: Kassör Gösta Nilsson, Staviksvägen 23 Tel: E-postadr: Sekreterare Greger Lindberg, Månskenet 14 Tel: E-postadr: Suppleant Ann-Charlotte Wallén, Solskenet 2 Tel: E-postadr: Suppleant Nina Arenmo, Solskenet 12 Tel: E-postadr: Inom samfälligheten upprätthålls lagbastjänsten för respektive område av: Lars Pahlberg, Månskenet 18 Mats Brobäck och Arne Melgén, Solskenet 2 +1 Boro Lindberg, Norrskenet 12 Adnan Jerjis, Stjärnfallet 8 Bryggfogde är Mats Brobäck, Solskenet 2 Vår representant i Lidsjöns fiskeområdesförening är Anders Björkholm, Månskenet 1. Fiskekort erfordras för fiske, med handredskap, i hela Lidsjön. OBS att det är fiskeförbud på vissa områden. Upplysningar finns på fiskekortet. Fiskekort för en vecka kostar 50 kronor (gäller ej för trolling), för ett år kostar det 200 kronor, för en hel familj kostar det per år 350 kronor och kör man motorbåt eller båt med elektrisk motor vid trolling i sjön kostar varje fiskespö 500 kronor. Ror man kostar det 200 kronor.

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

F e n i x N y t t. Nr 16 2007-12-18

F e n i x N y t t. Nr 16 2007-12-18 F e n i x N y t t Nr 16 2007-12-18 Det sextonde numret av FenixNytt ägnas åt information om vad som är på gång just nu och Fenixforum som ägde rum den 6 november 2007. Först följer några notiser om aktuella

Läs mer

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA

TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA TURMALINENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL FRÅN ORDINARIE STÄMMA Tid: 25 Mars 2013 Plats: Konferensrummet, Xenter, Tumba 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Erik Persson, öppnade 2013 års stämma

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Datum: Tid: Plats: 27:e april 214 Klockan 1. Folkets hus, Trosa Kallelsen gäller samtliga fastighetsägare i Tofsö Samfällighetsförening. Ombud som företräder fastighetsägare

Läs mer

Bävernytt. Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig.

Bävernytt. Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig. Bävernytt Din lokala nyhetskälla Nr 3 - December 2009 Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig. Det här året

Läs mer

Enviksbladet 2013. OBS! Städdagen i höst!

Enviksbladet 2013. OBS! Städdagen i höst! Informationsblad maj 2013 Envikens Samfällighetsförening Föreningslådan 760 10 Bergshamra Föreningens hemsida: www.enviken.net Enviksbladet 2013 Enviksbladet innehåller information som berör oss alla och

Läs mer

Att bo i kvarteret Sädeskornet

Att bo i kvarteret Sädeskornet Att bo i kvarteret Sädeskornet Trivselregler, Fakta och Upplysningar mm. från Styrelsen för Sädeskornets samfällighetsförening. Vårt fina bostadsområde Styrelsen 2015 Ordförande: Lars Lennartsson nr 229

Läs mer

Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2015

Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2015 Protokoll fört vid Långvinds samfällighetsförenings årsstämma 2015 Protokollstyp Referatprotokoll för Långvinds samfällighetsförening Möte Ordinarie årsstämma Plats Kolhuset, Långvindsbruk, Enånger Dag

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Årsredovisning. Årsstämma Lördagen den 4 juli 2015 kl.10,00 Församlingshemmet, Klövedal

Årsredovisning. Årsstämma Lördagen den 4 juli 2015 kl.10,00 Församlingshemmet, Klövedal Årsredovisning 2014 05 01 2015 04 30 Årsstämma Lördagen den 4 juli 2015 kl.10,00 Församlingshemmet, Klövedal Verksamhetsberättelsens innehåll sidan Dagordning och kallelse till stämman 1 Förord 2 Styrelse,

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening

Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motion till årsmötet 2012 Hålabäcks Värme Ekonomisk Förening Motionens innehåll -att styrelsen ges i uppdrag att utreda och redovisa om vår förening skulle ha vinning av att ombildas från dagens ekonomiska

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Information från Häverö-Östernäs Samfällighetsförening, april 2004

Information från Häverö-Östernäs Samfällighetsförening, april 2004 Häverö-Östernäs Samfällighetsförening Detta är en informationsskrift som beskriver vad Häverö- Östernäs samfällighetsförening är och hur den fungerar. Här finns information om våra gemensamhetsanläggningar

Läs mer

Miva informerar. Frågor & svar MAJ 2012. Nytt utseende Vår faktura har fått nytt utseende se förändringarna i den bifogade foldern

Miva informerar. Frågor & svar MAJ 2012. Nytt utseende Vår faktura har fått nytt utseende se förändringarna i den bifogade foldern Frågor & svar Måste jag ha abonnemang för hushållsavfall i mitt fritidshus? Ja, enligt miljöbalken har alla hushåll och fastighetsägare en lagstadgad skyldighet att lämna sitt hushållsavfall till sin kommun

Läs mer

Vättersö Nya Samfällighetsförening (VNSF) Bilaga 4. Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år)

Vättersö Nya Samfällighetsförening (VNSF) Bilaga 4. Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år) Bilaga 4 Gallring av skog Tre alternativ (det kan finnas fler, det kan styrelsen jobba vidare med nästa år) 1. Småskalig röjning i område efter område. Varje område får komma överens om att man vill få

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 12 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 12 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2013 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 12 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Heta frågor: fibernät, bergvärme och nyplantering av träd

Läs mer

Ingarö Långviks Samfällighetsförening

Ingarö Långviks Samfällighetsförening Ingarö Långviks Samfällighetsförening Protokoll från halvårsmöte den 22 oktober 2013 1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett trettiotal personer deltog i mötet 2. Kallelse

Läs mer

HUSARBLADET Nummer 1 Januari 2010

HUSARBLADET Nummer 1 Januari 2010 HUSARBLADET Nummer 1 Januari 2010 INNEHÅLL I DETTA NUMMER - Styrelsen informerar - Ekonomi - Nyinflyttade medlemmar - Ris och Ros från medlemmar - Övrigt, samt inlägg från medlemmar till HUSARBLADET Styrelsen

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Bingo för medlemmarna i år

Bingo för medlemmarna i år DETTA NUMMER NR 4/2001 NYHETER FRÅN Brf SVARTVIK Ordföranden har ordet Sidan 2 Ljus bild av ekonomin Sidan 3 Bredband i hamn Våra sopnedkast Bingo för medlemmarna i år Sidan 4 15 år i Svartvik Sidan 5

Läs mer

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN ALLMÄNT - BAKGRUND Vem har beslutat att Hemlunda ska ha kommunalt vatten och avlopp och vad innebär det? Kommunfullmäktige i Piteå beslutade

Läs mer

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning -

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva februari 2010 2 Styrelsearbetet en verklighetsanknuten

Läs mer

Välkomna till området!

Välkomna till området! Välkomna till området! Vi hoppas att ni skall trivas med oss grannar och känna stolthet över ert boende och våra gemensamma anläggningar. Förutom att ni skaffat er en egen täppa, så är ni nu delaktiga

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte 2007-01-24

Protokoll från styrelsemöte 2007-01-24 1 Protokoll från styrelsemöte 2007-01-24 Deltagare: Bengt Fransson Hillo Nordström Miroslav Zdencanovic Owe Eriksson Krister Johansson Ej närvarande 1. Till ordförande för mötet utsågs Bengt. 2. Informerades

Läs mer

Årsmötet. Frivilliga inför föreningens 30-årsjubileum. Soporna - igen. Parkeringsbokning på webben. Vatten tillbaka i portarna

Årsmötet. Frivilliga inför föreningens 30-årsjubileum. Soporna - igen. Parkeringsbokning på webben. Vatten tillbaka i portarna JUNI 2009 Årsmötet Årsmötet som ägde rum den 14 maj var ovanligt välbesökt: 66 röstberättigade och 10 fullmakter. Därtill ytterligare ett stort antal boende på Akallahöjden. Punkterna på dagordningen klarades

Läs mer

Utgiven 2008. Viksbergs Viktigt

Utgiven 2008. Viksbergs Viktigt Viksbergs Viktigt En samling trivselregler och annat matnyttigt för oss i Viksberg Utgiven 2008 Viksbergs Viktigt Här har vi samlat en del information, trivselregler och bestämmelser, som gäller oss som

Läs mer