Utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle drivkrafter och hinder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle drivkrafter och hinder"

Transkript

1 Utvecklingen mot ett kontantlöst samhälle drivkrafter och hinder Niklas Arvidsson Universitetslektor KTH Industriell dynamik De har två dansgolv och en stor ölhall. Tyvärr tar barerna inte kort men de har en bankomat på nedre plan vid toaletterna. Niklas Arvidsson Forskar om innovation och förnyelse i industriella system med fokus på banker och betalsystem MBT MBT Mobila betalningar mer än bara transaktioner (pågående) Det kontantlösa samhället (avslutat) Följeforskare vid ett test av ett mobilt betalmedel i Sverige 2011 (avslutat) Framtidens betalsystem (avslutat) Konferenser, workshops, intervjuer, mm. Inbjuden att kommentera Riksbankens rapport om utvecklingen av den svenska marknaden för massbetalningar, 11 Juni, Intervjuad om det kontantlösa samhället i tyska brand eins (http://www.brandeins.de/) Intervjuad om det kontantlösa samhället i Sydsvenskan Talare och moderator på konferensen Nordic Payment Forum i Stockholm 2013 och 2012 som organiseras av Affärsvärlden and Talentum Events. Presenterade min studie Det kontantlösa samhället på ett seminarium ordnat av Handelns Utvecklingsråd och Sparbanksstiftelsen Nya 22 februari Idag Massbetalningar Definition Utvecklingen i Sverige och internationellt Vägen mot ett kontantlöst samhälle Hur ser substituten till kontanter ut? Exempel Hur förstår vi dessa typer infrastruktur och erbjudanden Möjligheter och begränsningar Utmaningar för samhället, företagen och konsumenter Summering 1

2 Idag Massbetalningar Massbetalningar Definition Utvecklingen i Sverige och internationellt Vägen mot ett kontantlöst samhälle Hur ser substituten till kontanter ut? Exempel Hur förstår vi dessa typer infrastruktur och erbjudanden Möjligheter och begränsningar Utmaningar för samhället, företagen och konsumenter Summering Massbetalningar är betalningar av mindre värde och brådska och är ett samlingsnamn för betalningar mellan privatpersoner, företag och myndigheter. Sverige och andra länder Värdet av kontanter i omlopp i relation till BNP (%): - Sverige 2,7 - Danmark 3,5 - Norge 2,4 - Schweiz 9,4 - UK 3,7 - EU 9,4 (2010) - USA 7,1 The younger generation is more impatient and we have to move toward faster service to stay relevant. Korttransaktioner / capita: Bank Kredit - Sverige Danmark Norge Schweiz UK USA

3 Realtid i världen en utblick Av 122 rapporterade betalinnovationer i 30 länder handlar cirka hälften om att snabba upp betalningarna, till realtid eller nära realtid. Drivkrafterna är en kombination av kundbehov och nya teknologiska möjligheter (Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) rapport Innovations in retail payments (maj 2012) med centralbanker som respondenter). Massbetalningar i Sverige Studien Global Payments System Analysis (Lipis & Lipis, augusti 2012) som Bankgirot varit delaktig (som vände sig till clearinghusen i EU, Nord-, Sydamerika, Afrika och Asien), visar att realtidsbetalningar har hög prioritet. Flera länder erbjuder en kundupplevelse som är i realtid (Storbritannien med Faster Payments och Sydafrika med Bankserv). Kunderna mottar pengar i realtid men avvecklingen sker inte i realtid 24/7/365. Bankgirots BIR, som följer SEPAstandarden ISO20022 och därmed är internationellt utvecklingsbar, avvecklar dock i realtid. Källa: Bankgirot Idag Kontanter Massbetalningar Definition Utvecklingen i Sverige och internationellt Vägen mot ett kontantlöst samhälle Hur ser substituten till kontanter ut? Exempel Hur förstår vi dessa typer infrastruktur och erbjudanden Möjligheter och begränsningar Utmaningar för samhället, företagen och konsumenter Summering Källa: Den svenska massbetalningsmarknaden. Riksbanksstudier, juni

4 Kommer Sverige bli kontantlöst? Tipping point HANDLARE BANKER VÄRDE TRANSPORT FÖRETAG TOTALT Samhällskostnaderna för betalningar kontanter är dyra FÖRE MELLAN OCH 2030 MELLAN OCH 2050 ALDRIG SVAR FRÅN DELTAGARE I TRE WORKSHOPS SAMT EN ENKÄT MED LEDNINGSGRUPPEN FÖR ETT VÄRDETRANSPORTFÖRETAG Samhällsekonomi - kontanter och kort Tipping point Samhällskostnaderna för betalningar kontanter är dyra Kritiska händelser som kan leda till att opinionen drastiskt ändras i ena eller andra riktningen. Kontanter har högre samhällsekonomisk kostnad än kort och därför har politiker och centralbanker blivit mer intresserade av att ställa om samhället mot en lägre kontantanvändning. Källa: Den svenska massbetalningsmarknaden. Riksbanksstudier, juni

5 Värdet av kontanter bestäms av trovärdigheten i löftet om möjlighet till att byta pengen mot något annat Så ett annat möjligt scenario för en tipping point är att detta löfte inte längre uppfattas som trovärdigt Tipping point Nya sedlar och mynt Samhällskostnaderna för betalningar kontanter är dyra Kritiska händelser som kan leda till att opinionen drastiskt ändras i ena eller andra riktningen. Panaxias konkurs och misstankar om ekonomisk brottslighet som drabbar handeln (och konsumenter) och därmed förtroendet kring kontanter Allvarliga problem med falska sedlar och mynt, grov ökning av kontantrelaterad kriminalitet samt andra allvarliga problem inom kontanthanteringen Banker och handeln fattar beslut som startar en process (Tryggare rörelsen av Sparbanken, SL, Kungsängen, Telia, osv.) Riksbankens nya sedlar och mynt

6 Tipping point Samhällskostnaderna för betalningar kontanter är dyra Kritiska händelser som kan leda till att opinionen drastiskt ändras i ena eller andra riktningen. Panaxias konkurs och misstankar om ekonomisk brottslighet som drabbar handeln (och konsumenter) och därmed förtroendet kring kontanter Allvarliga problem med falska sedlar och mynt, grov ökning av kontantrelaterad kriminalitet samt andra allvarliga problem inom kontanthanteringen Banker och handeln fattar beslut som startar en process (Tryggare rörelsen av Sparbanken, SL, Kungsängen, Telia, osv.) Riksbankens nya sedlar och mynt Indikator på att kontanterna kommer att finnas kvar åtminstone så länge dessa nya sedlar och mynt går att använda (till 2045 om 30 års livslängd) bestäms av säkerhetsdetaljer Det kan ske en temporär uppgång av kontantanvändningen en tid före bytet eftersom många sedlar i madrassen kommer att användas innan de förlorar sitt värde. Kritiskt test av systemet för kontanthanteringen då detta ska klara av en stor mängd sedlar under en period då bytet sker. 21 Vilken är den viktigaste faktorn som bestämmer mängden kontanter i samhället? Att det bara är kontanter som möjliggör anonyma betalningar, dvs. integritetsrisk vid elektroniska betalningar HANDELN BANKER KOLLEKTIV-TRAFIK, PARKERING OCH HANDEL TOTALT Avgifterna för kortbetalningar för handeln Avgifterna för kort för konsumenter Möjligheten till manipulering av försäljningar/kassor/intäkter genom kontanta betalningar Konsumenters vanor kring och tillit till kontanter som betalmedel Bristen på alternativ/substitut till kontanta betalningar Vissa branschers affärsmöjligheter kring kontanthanteringen Annat Effekter för samhället Idag Samhället skulle se flera positiva effekter om kontanterna försvinner som t.ex.: o Minskade samhällsekonomiska kostnader om kontanta betalningar ersätts med kortbetalningar byggt på bankkort (ej om de byggs på kreditkort) o Sannolikt få en bättre miljö om kontanter och de därtill kopplade transporterna försvann o En minskning av grov kriminalitet kopplat till kontanter vilket samtidigt ska ställas i relation till frågan om hur kriminalitet i ett kontantlöst samhälle skulle se ut Konsumenter som inte efterfrågar kontanter skulle givetvis gynnas av att de försvann men frågan är vilka substitut som finns för de som idag är beroende av kontanter o De som använt kontanter hela sitt liv och har svårt att ändra beteenden, personer utan bank konton (unga, de som är utanför samhället, mm.) samt situationer utan bra substitut (loppis, torghandel, lottförsäljning, mm.). Massbetalningar Definition Utvecklingen i Sverige och internationellt Vägen mot ett kontantlöst samhälle Hur ser substituten till kontanter ut? Exempel Hur förstår vi dessa typer infrastruktur och erbjudanden Möjligheter och begränsningar Utmaningar för samhället, företagen och konsumenter Summering 23 6

7 Utvecklingen inom massbetalningar Infrastrukturnivå 1: elektroniska konton I Sverige är den grundläggande infrastrukturen för massbetalningar elektronisk Inbetalningar av medel (fakturor / räkningar, skulder, löner) till elektroniska konton (oftast bank konton) där de lagras företag A företag B Sedan krävs olika typer av infrastrukturer nivå 2 för att genomföra olika typer av betalningar Källa: Den svenska massbetalningsmarknaden. Riksbanksstudier, juni 2013 Infrastrukturnivå 1: elektroniska konton Massbetalningar nivå 2 - kontanter I Sverige är den grundläggande infrastrukturen för massbetalningar elektronisk företag A företag B Sedan krävs olika typer av infrastrukturer nivå 2 för att genomföra olika typer av betalningar Källa: Den svenska massbetalningsmarknaden. Riksbanksstudier, juni

8 Infrastrukturnivå 1: elektroniska konton Massbetalningar nivå 2 - kortbetalningar I Sverige är den grundläggande infrastrukturen för massbetalningar elektronisk företag A företag B Sedan krävs olika typer av infrastrukturer nivå 2 för att genomföra olika typer av betalningar Infrastrukturnivå 1: elektroniska konton I Sverige är den grundläggande infrastrukturen för massbetalningar elektronisk Massbetalningar nivå 2 mobila betalningar Baserat på infrastrukturen för kortbetalningar företag A företag B Baserat på infrastrukturen för betalningar Sedan krävs olika typer av infrastrukturer nivå 2 för att genomföra olika typer av betalningar 8

9 Mobila betalningar - baserat på infrastrukturen för betalningar Lösningar som bygger på kortsystemet VISA paywave (kontaktlöst kontokort) Izettle Kortutgivare Konsument Kortutgivare Konsumenter Kortoperatör Nya Kort och Nya PoS Terminaler Kortoperatör Inlösande bank Handlare, Café, tjänsteföretag, etc Kortinlösare Konsumenter, butiker, handel Payairs lösning ( kortet i molnet ) Kortutgivare Konsument Smartphones eller NFC telefoner med Payairs App Kopplade kontokort Kortoperatör Payair server Inlösande bank Handlare, Caféer, tjänsteföretag, etc Kassaintegration QR-koder/NFC-tags Direkta överföringar konto-tillkonto utan att använda kortsystemet. Lösningar som bygger på konton Seamless - SEQR Köparens bank Seamless Säljarens bank Konsumenter Butiker, handel, Transporter mm. Mobil plånbok - PayEx Mobil - Telia Mobilplånbok - WyWallet Konsument Bank, VISA/MC PayEx Avtal PayEx Konsument Handlare, Caféer, tjänsteföretag, etc App för PayEx mobil (RFID tag) PayEx server (Accumulate) Pos terminal Integration kassasystem Vilket system för avgifter? MOBIL BETALNING MED KORT SOM BAS I basen finns kortsystemet och dess avgifter Med nya tak från PSDII Sedan läggs avgifter på för varje ytterligare lager av tjänster / aktörer: Izettle: 2,75 % per transaktionsbelopp samt avgift för terminal Betala räkningar : runt 3,5 % per transaktion BART: för närvarande 0 kr utöver avgifter för bank kort Transaktionsavgifter tas ut av handlare och årsavgifter av kortinnehavare Intäkter för transaktioner delas mellan olika aktörer enligt kort-systemets struktur MOBIL BETALNING UTAN KORT SOM BAS Baserat på infrastruktur för betalningar via konton hos leverantören av tjänsten. Swish och Wywallet har som ide att ta ut en direkt transaktionsavgift från konsumenten samt ev. avgifter Swish avgifter: olika för varje bank. Runt 1 kr/transaktion samt ev. 5 kr månadsavgift från Wywallets avgifter: Skicka pengar: från 2014: 1 kr per överföring Uttagsavgift : Från 2014: Ett fritt uttag per månad. Fler uttag kostar 3% av uttagsbeloppet. Fakturaavgift: 19 kr per månadsfaktura. 9

10 Viktiga frågor Vem betalar? Handlaren / betalningsmottagaren Konsumenten Båda Vilken är grunden för avgiften? Per transaktion Abonnemang / fast avgift Kombinationer Hur stor är avgiften? Är betalningen kopplad till en kredit eller inte? Tillkommer extra avgifter i form av kredituppläggningskostnader, ränta, fakturakostnader, mm? Konsumenters syn på mobila betalningar Konsumenterna jämför mobila betalningar med kortbetalningar. Detta är hygienfaktorer. Kort är benchmark! Mobila betalningar får inte vara långsammare, krångligare, dyrare eller mer osäkra än kortbetalningar om konsumenterna ska börja använda dem. De ska fungera på minst lika många ställen som kortbetalningar. Kritiska faktorer för om (=när) konsumenterna börjar använda mobila betalningar är: Tillit främst till leverantörerna och här har bankerna en stor fördel gentemot mobiloperatörer och potentiella invadörer som t.ex. Google eller Paypal Lätthet att lära sig använda den nya tjänsten. Det gäller för företag att förstå konsumenternas lärprocesser och göra denna fas enkel och stimulerande. Alla kan redan betala med kort eller kontanter och om problem vid inledande försök med mobila betalningar blir stora kommer konsumenterna tveka innan de prövar igen. Om det skapas tjänster för betalningar där kontanter och kort inte är bra (P2P, mobila platser som bussar, tåg osv.) En kort notis om teknologi Idag Near field communication (NFC) Mobil operatörernas dröm Kan användas i butiker Används redan i kontaktlösa kort Problem: få NFC-baserade POS-terminaler och få mobiler med NFC Quick response codes (QR) Enkel att använda (bygger på mobil med kamera och Internet samt uppkopplad POS-terminal) Används redan Kan användas för e-handel såväl som i butik Problem: tekniken antas ha kort livslängd Massbetalningar Definition Utvecklingen i Sverige och internationellt Vägen mot ett kontantlöst samhälle Hur ser substituten till kontanter ut? Exempel Hur förstår vi dessa typer infrastruktur och erbjudanden Möjligheter och begränsningar Utmaningar för samhället, företagen och konsumenter Summering 10

11 Utmaningar för samhället Utmaningar för en leverantör Hur stimuleras innovation och förnyelse för att skapa ett mer säkert och effektivt betalsystem samtidigt som man beaktar: Konkurrens och priser Infrastruktur Reglering och kontroll Säkerhet Hur säkerställs konsumentskydd under en period av snabb omvandling? Vill man satsa på: Effektivisering av existerande teknik- och affärsmodeller Förnyelse som leder till framtidens teknik- och affärsmodeller Både och? Framtidens clearinghus måste innovera under prispress (Bankgirot) Client demand, competition and regulation drives the industry toward a need to do transaction banking but one way to manage this is to become better at meeting customer demands (Cognizant) Forskning visar att det går att göra båda delarna, att det är svårt men att de som lyckas får stora fördelar Måste eventuellt låta olika delar av verksamheten fokusera på olika mål (effektivisering respektive förnyelse) Förnyelse av betalsystemet kräver stor grad av samverkan Hur skapas en bra lärprocess för handlaren och konsumenten, som i förlängningen leder till tillit och förtroende? Utmaningar för konsumenter Ökad konkurrens och fler aktörer leder vanligtvis till en bättre situation för konsumenter men Hur ska man jämföra olika alternativ? Avgiftsnivåer och avgiftstyper (årsavgifter, transaktionsavgifter) Tidpunkt för faktisk betalning (direkt eller kredit) samt tillhörande avgifter (kreditkostnader) Hur ska de som inte har tillgång till smarta mobiler, konstant uppkoppling via mobilen, uppkoppling till Internet, kort och/eller bank konton göra om kontanter försvinner? Problem med att få tillgång till tjänster Problem att lära sig att använda och lita på de nya tjänsterna (förtroendet viktigare än det faktiska handhavandet!) Idag Massbetalningar Definition Utvecklingen i Sverige och internationellt Vägen mot ett kontantlöst samhälle Hur ser substituten till kontanter ut? Exempel Hur förstår vi dessa typer infrastruktur och erbjudanden Möjligheter och begränsningar Utmaningar för samhället, företagen och konsumenter Summering 11

12 Summering Kontantanvändningen minskar, kortanvändningen ökar och mobila betalmedel håller på att etableras. Det växer fram många möjliga lösningar för mobila betaltjänster som har fundamentalt olika egenskaper och principer. Dessutom erbjuds de av olika leverantörer (banker, mobil operatörer, m. fl.). Infrastrukturnivå 1 är samma för alla lösningar men infrastrukturnivå 2 skiljer sig åt Priser och förutsättningar skiljer sig åt mellan olika lösningar Vi kan förvänta oss att det kommer uppstå stor konkurrens mellan de olika lösningstyperna samt mellan företag med samma lösningstyp. Utmaningar Samhället: att säkerställa att betaltjänster finns samt att utbilda och skydda konsumenter Företag: att utveckla användarvänliga tjänster och skapa förtroende bland konsumenter Konsumenter: att vara intresserade att lära och kritiskt granska de tjänster som finns 12

Framtidens betalningslösningar

Framtidens betalningslösningar Niklas Arvidsson Framtidens betalningslösningar Niklas Arvidsson Docent INDEK / KTH Forskar om innovation och förnyelse i industriella system med fokus på banker och betalsystem MBT MBT Mobila betalningar

Läs mer

Bakgrund. Lukas O Berg VD, Insight Intelligence

Bakgrund. Lukas O Berg VD, Insight Intelligence Svenska folkets attityder till olika betalmetoder och betaltjänster 2014 Bakgrund Den svenska betalmarknaden befinner sig i en dynamisk utvecklingsprocess. Nya digitala betaltjänster lanseras, regler

Läs mer

Dags att byta kontanterna mot kort?

Dags att byta kontanterna mot kort? ANFÖRANDE DATUM: 2010-01-20 TALARE: Vice riksbankschef Lars Nyberg PLATS: Nordic Card Markets, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

samhällsekonomiskt perspektiv

samhällsekonomiskt perspektiv n Kort- och kontantbetalningar ett samhällsekonomiskt perspektiv Mats Bergman, Gabriela Guibourg och Björn Segendorf Mats Bergman är professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Under perioderna

Läs mer

Kommer kort att ersätta kontanter? 1

Kommer kort att ersätta kontanter? 1 ANFÖRANDE DATUM: 2011-05-03 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Cards and Cash Payments Forum, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Svenska folkets attityder till kontanter respektive digitala betalmetoder 2013

Svenska folkets attityder till kontanter respektive digitala betalmetoder 2013 Svenska folkets attityder till kontanter respektive digitala betalmetoder 2013 Bakgrund Övergången från kontant till digital hantering av pengar har varit en lång process som har skapat en omfattande

Läs mer

Det handlar om mobilbetalning

Det handlar om mobilbetalning Uppsala universitet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats VT 2013 2013-06- 05 Det handlar om mobilbetalning - En fallstudie om implementeringen av mobilbetalning inom handeln Författare: Hanna

Läs mer

Betalningsmarknaden i förändring*

Betalningsmarknaden i förändring* ANFÖRANDE DATUM: 24 november 2014 TALARE: Vice riksbankschef Cecilia Skingsley PLATS: KTH, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Framtidens betalmedel

Framtidens betalmedel ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Februari 2008 Framtidens betalmedel Dag Klackenberg och Jan Lidén: Betalning med kort utvecklas snabbt Sid 5 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

Den svenska massbetalningsmarknaden

Den svenska massbetalningsmarknaden Den svenska massbetalningsmarknaden Riksbanksstudier, juni 2013 s v e r i g e s r i k s b a n k Riksbankens utredning av massbetalningsmarknaden i Sverige beställning av denna publikation kan göras från

Läs mer

Kartläggning av tillgängligheten till betaltjänster

Kartläggning av tillgängligheten till betaltjänster LÄNSSTYRELSEN VÄSTERBOTTEN Kartläggning av tillgängligheten till betaltjänster I Västerbottens län 2013 Denna kartläggning är ett komplement till Länsstyrelsen i Västerbottens bevakande uppdrag gällande

Läs mer

Bevakning av grundläggande betaltjänster

Bevakning av grundläggande betaltjänster Rapport 2013:21 Bevakning av grundläggande betaltjänster Omslagsbild: Handel på Hötorget i Stockholm. Foto: Mostphotos Rapporten kan laddas ner från Länsstyrelsen Dalarnas webbplats: www.lansstyrelsen.se/dalarna/publikationer.

Läs mer

En omvärldsanalys av mobila betalningar i Sverige och globalt. Författare: Helena Nordlund, IT projektledare Ciber Version: 1.0 Datum: 2012-06-07

En omvärldsanalys av mobila betalningar i Sverige och globalt. Författare: Helena Nordlund, IT projektledare Ciber Version: 1.0 Datum: 2012-06-07 En omvärldsanalys av mobila betalningar i Sverige och globalt. Författare: Helena Nordlund, IT projektledare Ciber Version: 1.0 Datum: 2012-06-07 Innehåll 1. Ciber 58... 3 2. Syfte... 3 3. Introduktion

Läs mer

Motion: Minska kontantanvändningen. Contents

Motion: Minska kontantanvändningen. Contents Motion: Minska kontantanvändningen Användandet av kontanter kostar samhället enorma pengar. Kontanterna ska tryckas, vaktas, transporteras, hämtas ut, räknas om och om igen och sedan samlas in, många gånger

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer Svenskar är vana vid att kunna använda kontanter för betalningar mellan privatpersoner och på ett inköpsställe, exempelvis i en butik eller på en restaurang. Kontanter används

Läs mer

Kortbetalningarnas betydelse i samhället

Kortbetalningarnas betydelse i samhället Kortbetalningarnas betydelse i samhället Innehållsförteckning 1. Executive Summary...4 2. Bakgrund och syfte...5 3. Kortbetalningarnas framväxt i Sverige...6 Slutsatser kortbetalningarnas framväxt i Sverige...

Läs mer

Konsumenten. är dagens logistikchef. E-handeln är en bekvämlighetsbransch, menar. E-handel

Konsumenten. är dagens logistikchef. E-handeln är en bekvämlighetsbransch, menar. E-handel Sveriges e-handel är på tillväxt. Nya e-butiker dyker upp och för etablerade butikskedjor ses egna webbshoppar som näst intill nödvändigt. Samtidigt blir konsumenterna vana vid gratis frakt och fria returer,

Läs mer

Rapport 2012:19. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsernas årsrapport 2012. Näringslivsenheten

Rapport 2012:19. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsernas årsrapport 2012. Näringslivsenheten Rapport 2012:19 Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsernas årsrapport 2012 Näringslivsenheten Foto: Mostphotos/Ylinphoto Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, november 2012 ISSN: 1654-7691

Läs mer

Kortbetalningars konsekvenser för handeln

Kortbetalningars konsekvenser för handeln Kortbetalningars konsekvenser för handeln Denna informationsskrift är framtagen för att ge bättre kunskap om kortbetalningar inom svensk detaljhandel. Maj 2014 2(9) Betalningsmarknaden i förändring Kontant

Läs mer

Kontanter eller kort. Hur bör vi betala?

Kontanter eller kort. Hur bör vi betala? Kontanter eller kort. Hur bör vi betala? Björn Segendorf och Thomas Jansson Författarna är verksamma vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet respektive avdelning för penningpolitik. Billiga

Läs mer

En undersökning av mobila betaltjänster

En undersökning av mobila betaltjänster En undersökning av mobila betaltjänster Ur användarens perspektiv JENNIE OLSSON YVONNE LE DD143X - Examensarbete inom datalogi, grundnivå Handledare: Anders Askenfelt Examinator: Mårten Björkman Referat

Läs mer

Cash is King Eller? Det kontantlösa samhället. Caroline Eng och Jessica Hillberg

Cash is King Eller? Det kontantlösa samhället. Caroline Eng och Jessica Hillberg Cash is King Eller? Det kontantlösa samhället Caroline Eng och Jessica Hillberg 2011 Kandidatuppsats, 15HP Redovisning Examensarbete i Företagsekonomi Ekonomprogrammet Handledare: Jonas Kågström Examinator:

Läs mer

En undersökning av mobila betaltjänster

En undersökning av mobila betaltjänster En undersökning av mobila betaltjänster Ur användarens perspektiv JENNIE OLSSON YVONNE LE DD143X - Examensarbete inom datalogi, grundnivå Handledare: Anders Askenfelt Examinator: Mårten Björkman //Skrivs

Läs mer

Grundläggande betaltjänster i förändring

Grundläggande betaltjänster i förändring Rapportnummer PTS-ER-2014:10 Datum 2014-02-28 Grundläggande betaltjänster i förändring Hur påverkas de statliga insatserna? Rapportnummer PTS-ER-2014:10 Diarienummer 14-2018 ISSN 1650-9862 Författare,

Läs mer

Vad kostar korten? Synliga och dolda kostnader för hushåll och handel

Vad kostar korten? Synliga och dolda kostnader för hushåll och handel Vad kostar korten? Synliga och dolda kostnader för hushåll och handel Per Hortlund Andreas Svensson HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. Förord Handeln är sedan ett antal år tillbaka

Läs mer

Rapport 2011:27. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsernas årsrapport 2011. Näringslivsenheten

Rapport 2011:27. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsernas årsrapport 2011. Näringslivsenheten Rapport 2011:27 Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsernas årsrapport 2011 Näringslivsenheten Foto: Janne Eriksson. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, november 2011. ISSN: 1654-7691

Läs mer

Faktorer som påverkar val av betalningsmedel

Faktorer som påverkar val av betalningsmedel UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats HT 2009 Faktorer som påverkar val av betalningsmedel - En studie av privatpersoners och handlares syn på kort och kontanter Författare

Läs mer

NFC framtidens betalningsmedel? HENNING ALESUND och EVA OLSSON

NFC framtidens betalningsmedel? HENNING ALESUND och EVA OLSSON NFC framtidens betalningsmedel? HENNING ALESUND och EVA OLSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 NFC framtidens betalningsmedel? HENNING ALESUND och EVA OLSSON Examensarbete i medieteknik om 15 högskolepoäng

Läs mer

Rapport 2010:23. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsens årsrapport 2010. Näringslivsenheten

Rapport 2010:23. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsens årsrapport 2010. Näringslivsenheten Rapport 2010:23 Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsens årsrapport 2010 Näringslivsenheten Foto: Janne Eriksson. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, november 2010. ISSN: 1654-7691 Rapporten

Läs mer

Alternativa anslutningstekniker för betalterminaler. - En kartläggning på uppdrag av Post- och telestyrelsen

Alternativa anslutningstekniker för betalterminaler. - En kartläggning på uppdrag av Post- och telestyrelsen Alternativa anslutningstekniker för betalterminaler - En kartläggning på uppdrag av Post- och telestyrelsen Mars 2015 A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och researchföretag med inriktning

Läs mer