ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE HUTH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE HUTH"

Transkript

1 ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE HUTH

2 Bästa studerande vid Ålands yrkesgymnasium! Du har valt att läsa den högskoleförberedande utbildningshelheten som ersätter de allmänna/gemensamma samt valbara ämnena med kurser enligt Ålands lyceums läroplan. Ålands lyceum, som är en del av myndigheten Ålands gymnasium, är en skola med omkring 480 studerande. Lyceet och Ålands yrkesgymnasium delar på gymnastik- och matsal samt undervisningsutrymmen. Ålands lyceums lokaliteter är således arbetsplats för mer än 700 personer. Denna studieguide skall ge Dig viktig information och studievägledning. Läs studieguiden noggrant och ha den ständigt tillgänglig som uppslagsverk och arbetskalender. Mer ingående information om studier, kurser och regler finns i Ålands lyceums läroplan och på skolans hemsida. Kom ihåg att Du alltid kan vända Dig till Dina lärare, Din studiehandledare, rektor eller kansli för råd och upplysningar. Välkommen och lycka till med studierna vid Ålands lyceum! Marcus Koskinen-Hagman Rektor En tobaksfri skolmiljö Fr. o. m är Ålands lyceum en tobaksfri skolmiljö. Genom att avstå från tobaksprodukter under skoldagen bidrar vi alla till att skapa en trivsam och hälsosam arbetsmiljö. Denna studieguide tillhör: Namn: Klass:

3 Innehållsförteckning MYNDIGHETEN ÅLANDS GYMNASIUM... 4 ÅLANDS LYCEUM - PERSONAL... 4 Lärare och studiehandledare LÄSÅRET Måltider... 6 Skåp... 6 STUDIER ENLIGT ÅLANDS LYCEUMS LÄROPLAN... 7 Viktiga begrepp... 7 Studieupplägg... 7 Kurser enligt Ålands lyceums läroplan... 8 Behörighet för vidare studier i Sverige... 8 Kursupplägget... 9 Studentexamen STUDIEHANDLEDNING OCH INFORMATION I WILMA TENTAMEN I GRAMMATIK BIBLIOTEKET LÄSPLATSER BÖCKER OCH STUDIEMATERIAL STUDERANDE I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD STÖDUNDERVISNING NÄRVARO OCH FRÅNVARO TIDSRAMAR PROVPERIOD Utvärdering av prov OMTAGNING TENTAMEN ÖVRIGT OM KURSER BEDÖMNING AVBRYTA HUTH-STUDIER STUDENTEXAMEN Studentproven hösten 2015 och våren ATT ANSÖKA TILL HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET Fastlandet Åland Sverige Övriga världen ÅLANDS LYCEUMS ORDNINGSREGLER ALKOHOL- OCH DROGFÖREBYGGANDE PROGRAM Lärarnas arbetsrum Karta över skolbyggnaden ARBETSKALENDER KURSBRICKOR PERIOD

4 MYNDIGHETEN ÅLANDS GYMNASIUM Förvaltningschef Anders Göransson Styrelse Christina von Hertzen, ordförande Kari Granberg Stig Grönlund Anita Husell-Karlström Annika Karlsson Martin Nilsson Cia Numelin Studeranderepresentant ÅLANDS LYCEUM - PERSONAL Postadress Ålands lyceum PB MARIEHAMN Besöksadress Västra skolgatan 2 Telefon Växel Telefon, lärarrum Hemsida Rektor Marcus Koskinen-Hagman Anträffbar vardagar Tfn: kl Mobil: Prorektor Kanslisekreterare Fredrik Törnroos Tfn: Mobil: Katarina Cederroos Tfn: Ansvarig för studerande Ildiko Stormbom i behov av särskilt stöd Tfn: (HUTH) Mobil: IKT-handledare Lars Hägerstrand Mobil: Systemansvarig Anthonio Salminen, mobil: IT-assistent Markus Grönvall, mobil:

5 Lärare Ämne Lärare Förkortning Telefon Engelska Camilla Brändström Sara Gref Magnus Melander CaBr SaGr MaMe Fysik Robin Lundin RoLu Geografi Studiehandledare Utbildningsprogram Studiehandledare Telefon Adress Biträdande rektor Frisörprogrammet Penilla Eriksson/ Jonna Grunér- Andersson Neptunigatan 19 Kim Gylling Företagsekonomiprogrammet Johanna Nordqvist Cilla Sommarström JNO CSO Hälsokunskap Peter Åkerholm PeÅk Kemi Elin Nyvall ElNy Matematik Caroline Bergman CaBe Robin Lundin RoLu Elin Nyvall ElNy Samhällskunskap Svenska Anders Casén Cecilia Hagman Staffan Holmström Ulrika Back Magnus Melander AC CeHa StHo UB MaMe Erika Eriksson Östra skolgatan 2 Katarina Sundberg Hotell- och restaurangprogrammet Brita Enroth- Lindén Strandgatan 1 Katarina Sundberg Informations- och kommunikationsteknikprogrammet Närvårdarprogrammet Sociala och samhälleliga programmet Brita Enroth- Lindén Strandgatan 1 Katarina Sundberg Erika Eriksson Östra skolgatan 2 Johanna Björkvall Erika Eriksson Östra skolgatan 2 Johanna Björkvall Teknikprogrammen Penilla Eriksson/ Jonna Grunér- Andersson Neptunigatan 19 Kim Gylling E-postadressen får du om du tar 5

6 LÄSÅRET Höstterminen inleds måndagen den 17 augusti för studerande i årskurs 1 och tisdagen den 18 augusti för årskurs 2 och 3. Höstlov Jullov Vårterminen inleds torsdagen den 7 januari 2016 kl Vinterlov Påsklov Kristi himmelsfärd Skolan håller läsårsavslutning med studentdimission lördagen den 4 juni 2016 kl Läsåret indelas i fem perioder. Se sista sidan. Måltider Skolans restaurang heter Oasen och håller öppet kl Lunch serveras i tre matlag och din lärare meddelar vilket som gäller: Matlag 1 kl Matlag 2 kl Matlag 3 kl Mellanmål Mellanmål serveras må-ti och to-fr kl i skolans matsal. I provperioderna är dagarna kortare och då serveras inget mellanmål. Specialkost Om du behöver specialkost p.g.a. allergi el.dyl. skall du meddela detta till kökspersonalen. Skåp De studerande, i första hand de vars utbildningsprogram inte finns på Östra skolgatan, har tillgång till ett eget skåp som går att låsa. Nyckeln delas ut av kansliet i början av HUTH-perioden mot en avgift på 15. Avgiften återlämnas då nyckeln lämnas tillbaka. OBS! Eftersom antalet skåp är begränsat måste skåpnyckeln lämnas tillbaka direkt då HUTH-perioden är slut! Studerande skall hålla pengar och andra värdesaker inlåsta i sitt skåp, då risken för stöld är stor. Skolan ansvarar inte för försvunna pengar eller värdesaker. 6

7 STUDIER ENLIGT ÅLANDS LYCEUMS LÄROPLAN Studerande som önskar förbereda sig för vidare studier på högskole- och yrkeshögskolenivå kan om de så önskar välja att läsa den högskoleförberedande utbildningshelheten (HUTH) enligt Ålands lyceums läroplan. På detta sätt kan de studerande skaffa sig vissa särskilda behörigheter som krävs för studier i Sverige och avlägga studentexamensprov som beaktas vid antagningen till utbildningar på fastlandet och i övriga världen. Det är viktigt att komma ihåg att alla studerande som avlägger examen från Ålands gymnasium, gymnasieexamen med yrkesinriktning/grundexamen från Ålands yrkesgymnasium eller allmänbildande gymnasieexamen inklusive studentexamen från Ålands lyceum, erhåller grundläggande behörighet för vidare studier på Åland, fastlandet och i Sverige. Nästan alla utbildningsprogram vid svenska högskolor och universitet kräver dock att man utöver grundläggande behörighet också uppfyller krav på särskild behörighet, även kallad områdesbehörighet. Utbildningar inom naturvetenskap och teknik kräver t.ex. ofta att man har läst lång matematik, fysik och kemi, vilket inte ryms inom ramen för HUTH. Dessa behörigheter kan läsas in t.ex. via basår vid svenska universitet och högskolor. Viktiga begrepp HUTH = Den högskoleförberedande utbildningshelheten HUTH-kurs HUTH-period HUTH-modul = Kurs som läses enligt Ålands lyceums läroplan = Period då studerande från yrkesgymnasiet läser kurser enligt lyceets läroplan = Under studietiden läser de studerande totalt fem moduler A - E (under fem perioder) som alla innehåller specifika HUTH-kurser. Studieupplägg Studerande vid yrkesgymnasiet läser vissa perioder enbart yrkesämnen och vissa perioder enbart allmänna/gemensamma ämnen (svenska, engelska, matematik m.m.) samt valbara ämnen. Studerande som väljer den högskoleförberedande utbildningshelheten (HUTH) ersätter de allmänna/gemensamma ämnena samt valbara ämnen med kurser enligt Ålands lyceums läroplan. Under gymnasietiden läses totalt fem perioder med kurser enligt Ålands lyceums läroplan. HUTH-perioderna benämns Modul A-E. Övriga perioder läses yrkesämnen. 7

8 Kurser enligt Ålands lyceums läroplan HUTH-kurserna är utvalda för att säkerställa åländska studerandes möjligheter till och beredskap för vidare studier oavsett utbildningsland. I första hand är det antagningskriterierna till svenska högskolor och universitet som ligger till grund för upplägget av HUTH. Helheten består av 31 kurser som tillsammans med 3 studieveckor för idrott inom yrkesgymnasiet motsvarar 40 sv inom den yrkesförberedande utbildningen. Kurser enligt Ålands lyceums läroplan Ämne Kurser Antal Svenska SV1, SV2, SV3, SV4, SV5, SV6, SV8 7 Engelska ENG1, ENG2, ENG3, ENG4, ENG5, ENG6, ENG10 7 Matematik MK0, MK1, MK2, MK3, MK4, MK5, MK9 7 Fysik FYK1, FYK2 2 Geografi GEO2 1 Hälsokunskap HÄ1 1 Kemi KEK1 1 Samhällskunskap SK1, SK2, SK3, SK4, SK5 5 Totalt antal kurser 31 Kursbeskrivningar hittas i läroplanen i Wilma och på skolans hemsida Behörighet för vidare studier i Sverige Genom att välja HUTH-paketet erhåller studerande enligt nu gällande regelverk (se Utländsk bedömningshandbok, https://bedomningshandboken.uhr.se/utlandska/) följande särskilda behörigheter för vidare studier i Sverige: Kurser och behörigheter Ämne Antal kurser på lyceet Behörighet: gammal/ny benämning Svenska 6 kurser Sv B / Sv 3 Engelska 6 kurser En B / En 6 Matematik 6 kurser Ma C / Ma 3b Samhällskunskap 3 kurser Sh A / Sh 1b Samhällskunskap 5 kurser Sh B / Sh 2 Fysik 2 kurser Kemi 1 kurs Nk A / Nk 1 och Nk B / Nk 2 Geografi 1 kurs Hälsokunskap 1 kurs - I.o.m. Gymnasiereformen 2011 i Sverige infördes nya kursnamn. Högskolor och universitet använder sig tills vidare av både de gamla och nya namnen. 8

9 Kursupplägget Målet med HUTH-läroplanen är att uppfylla de krav som ställs för att uppnå vissa behörigheter. På Ålands yrkesgymnasium har de olika utbildningsprogrammen dock olika läroplaner. De studerande läser vissa gemensamma ämnen och kurser, men därutöver bestäms utbildningens innehåll utgående från den specifika yrkesinriktning som valts. Vilka kurser som ingår i HUTH-modulerna varierar sålunda beroende på vilket utbildningsprogram den studerande valt. Moduler - samtliga utbildningsprogram, undantaget närvårdarprogrammet Åk 1 Åk 2 Åk 3 Modul A Modul B Modul C Modul D Modul E SV1 SV3 SV4 SV5 SV8 SV2 ENG2 ENG4 SV6 ENG10 ENG1 ENG3 MK2 ENG5 MK5 MK0 MK1 MK3 ENG6 MK9 SK1 SK2 SK5 MK4 SK4 KEK1 FYK1 GEO2 SK3 FYK2 HÄ1 Moduler - närvårdarprogrammet Åk 1 Åk 2 Åk 3 Modul A Modul B Modul C Modul D Modul E SV1 SV3 SV4 SV5 FI/KOM* SV2 ENG2 ENG4 SV6 FI/KOM* ENG1 ENG3 MK2 ENG5 BIK3 MK0 MK1 MK3 ENG6 MK5 SK1 SK2 SK5 MK4 SK4 KEK1 FYK1 GEO2 SK3 FYK2 HÄ1 * Kurserna ordnas av yrkesgymnasiet Alla Ålands lyceums kursbeskrivningar finns till påseende på skolans hemsida och i Wilma under Läroplan. 9

10 Studentexamen Studerande kan efter slutförda kurser avlägga studentexamen i svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. Även andra studentexamensprov kan komma i fråga beroende på studerandes förkunskaper. Antagning till vidare studier på t.ex. fastlandet och i övriga världen baserar sig i regel på resultaten i studentexamensproven. I ämnena svenska, engelska och matematik ordnas s.k. prepkurser som förbereder för såväl framtida högskolestudier som studentskrivningarna (SV8, ENG10, MK9). Läs mer om studentexamen på s. 21. OBS! Studerande på programmen för närvårdare ersätter prepkurserna med obligatoriska studier i finska eller kommunikation, som arrangeras av yrkesgymnasiet, samt bildkonst. STUDIEHANDLEDNING Ålands yrkesgymnasiums studerande som valt HUTH-paketet handleds av det egna utbildningsprogrammets studiehandledare även under HUTH-perioderna. Studiehandledarnas kontaktuppgifter finns på s. 5. INFORMATION I WILMA Alla studerande vid Ålands gymnasium har tillgång till Wilma skoladministrationsprogrammet på nätet. De studerande får en personlig inloggning vid skolstart och om de är under 18 år har även vårdnadshavarna tillgång till informationen. I Wilma hittas information om bl.a. följande: - Schema * - Studier (kursvitsord) - Lektionsanteckningar (frånvaro) - Läroplan (kursbeskrivningar) - Uppgifter om basgrupper och studerande - Uppgifter om lärare och deras schema - Salar (uppgifter om lediga rum) - Blanketter, där t.ex. studentprovsanmälningar och resultat registreras *Schemat Eftersom skolan äter i tre lunchlag vid olika tider stämmer lektionernas start- och sluttider (klockslag) för timmarna före lunch inte i Wilma-schemat. Läraren informerar om vilket matlag som gäller. Kontrollera meddelanden i Wilma och din e-post dagligen! Studerande är skyldiga att hålla sig à jour med det som händer i skolan och har ett personligt ansvar för att ta del av den information som ges. 10

11 TENTAMEN I GRAMMATIK I kursfordringarna i svenska ingår en tentamen i grammatik som skall avläggas som en del av första årets HUTH-studier. Tentamen ordnas i början av höstterminen, fristående från kurserna i svenska. Avklarad grammatiktentamen är en förutsättning för ämnesvitsord i svenska på avgångsbetyget. Årets tentamen hålls 1.9 kl i lyceets hörsal. För att klara provet bör man behärska den basgrammatik som ingår i högstadiets svenska: - ordklasser - satsdelar - att kunna skilja på ordklasserna adjektiv och adverb - verbens tempusformer (presens, imperfekt, perfekt, pluskvamperfekt, futurum) - aktiva och passiva verbformer - huvudsatser och bisatser BIBLIOTEKET Ålands gymnasiums bibliotek består av ett huvudbibliotek på Västra skolgatan 2 och filialbibliotek på Neptunigatan 19 och Strandgatan 1. Biblioteken är tillgängliga för alla studerande under hela skoldagen. Bemanningstider för varje period framgår vid varje bibliotek, på och på skolans hemsida. Låntagarna uppmuntras att utnyttja självutlånings- och återlämningsmöjligheterna när bibliotekarien inte är på plats. Virginija Steiner är Ålands gymnasiums skolbibliotekarie och ansvarar för alla biblioteksfunktioner. Biblioteket är integrerat i det åländska bibliotekssamarbetet och erbjuder ett brett spektrum av biblioteks- och informationstjänster. I biblioteket får du söka, reservera, låna, låna om böcker och tidningar samt ge inköpsförslag, få hjälp vid informationssökning och uppdatera bibliotekskontot. Dessutom får du läsa läxor, använda bibliotekets surfplattor, ha gruppdiskussioner, få individuell eller gruppundervisning i informationssökning, samt delta i bibliotekets evenemang. Kontakter: Mobil: LÄSPLATSER I anknytning till studeranderådets utrymme i källaren (östra ingången) finns en tyst läsesal som är öppen för alla, därutöver kan lediga klassrum vid behov användas för läxläsning. BÖCKER OCH STUDIEMATERIAL Varje studerande skall skaffa anvisad studielitteratur och allt studiematerial. Studerande bör vara beredd att betala inträdesbiljett till teaterföreställningar, museer eller andra tillställningar. Ämneslärare informerar om vilka besök som ingår i undervisningen. 11

12 12 STUDERANDE I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Studerande med diagnostiserade handikapp eller därmed jämförbara svårigheter, t.ex. läs- och skrivsvårigheter, har rätt att få sina svårigheter beaktade i såväl lyceets kurser som i studentexamen. Detta förutsätter dock att den studerande kan uppvisa intyg. Den som har intyg bör så fort som möjligt lämna det till Ildiko Stormbom som ansvarar för arrangemang kring studerande i behov av särskilt stöd. Det är viktigt att poängtera att det alltid är studerande själv som avgör huruvida hen vill utnyttja möjligheten till specialarrangemang. Specialarrangemangen diskuteras i första hand med Ildiko och därefter med berörda lärare. Ålands lyceum har en handlingsplan för studerande i behov av särskilt stöd som finns på lyceets hemsida. Den som har frågor kan kontakta Ildiko Stormbom genom att ringa eller STÖDUNDERVISNING Stöd i kort matematik ges två lektioner i veckan. Tid och plats meddelas via anslag och info-tv. Kontakta Johnny Eklöw för mer information. Lyceet erbjuder också stöd till dig som vill stärka din språkliga förmåga i allmänhet. Det kan handla om att öka ordförrådet, hitta lässtrategier och utveckla skrivprocessen. Stöd ges två lektioner i veckan. Tid och plats meddelas via e-post och info-tv. Kontakta Magnus Melander för mer information. Vid övriga studiesvårigheter, kontakta berörd lärare. NÄRVARO OCH FRÅNVARO I Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium råder närvaroplikt. Ledighet i HUTHperioderna är inte att rekommendera p.g.a. den intensiva studietakten. Ledighet från skolan under HUTH-perioderna Ledighet kan i regel beviljas för en till två skoldagar i samband med lov. Längre ledighet kan beviljas efter särskild prövning och diskussion med vårdnadshavare och berörda. Ledighet under en provdag beviljas endast i undantagsfall. Anhållan om ledighet skall göras skriftligen på därtill avsedd blankett till Ålands lyceums rektor a) för en till två skoldagar ledigt, minst en vecka i förväg b) för längre ledighet, minst två veckor i förväg Blanketten kan skrivas ut på Ålands lyceums hemsida, se Sidor för studerande - Blanketter. Gör så här då du anhåller om ledigt: Skriv ut blanketten Anhållan om ledighet. Fyll i dina uppgifter. Kontakta de lärare som berörs. Läraren fyller i om hen godkänner ledighet eller inte Lämna in blanketten till Ålands lyceums rektor, Marcus Koskinen-Hagman, på lyceets kansli. Beslut om beviljande av ledighet meddelas per e-post.

13 Oredovisad frånvaro Kursvitsord ges inte till studerande som är upprepat frånvarande från undervisningen utan giltigt skäl. Lärarna ger vid kursstart besked om vilka regler som gäller och när en studerande avvisas från kursen. Avvisad studerande förlorar rätten till kursvitsord och läraren antecknar ett A (avbruten kurs) och datum för avbrott i Wilma. En avbruten kurs måste gås om vid lämpligt tillfälle, vilket kan vara schematekniskt svårt inom HUTH. Konsekvensen av en avbruten kurs kan bli fyra års studier. Alternativt kan studerande läsa in kursen på distans eller byta till allmänna ämnesstudier. En avbruten kurs kan inte avläggas genom tentamen. Sjukfrånvaro Vårdnadshavare eller myndig studerande anmäler sjukfrånvaro per telefon till det egna utbildningsprogrammets kansli senast kl Om studerande går hem under skoldagen anmäls detta genom ett personligt besök i lyceets kansli. Om studerande drabbas av sjukdom i provperioden måste detta anmälas till det egna kansliet samma dags morgon kl Om sjukanmälning inte har skett i vederbörlig ordning räknas detta som frånvaro utan giltig orsak. Observera att sjukanmälan alltid måste göras varje dag! Redovisad sjukfrånvaro Sjukdom skall redovisas på ett tillförlitligt sätt och om det är fråga om flera än tre dagars sjukfrånvaro skall hälsovårdar- eller läkarintyg lämnas till lyceets kansli senast inom två dagar efter det att den studerande återvänt till skolan. Vid upprepad frånvaro kan intyg krävas även för kortare tid än tre dagar. Sjukdom vid muntligt eller skriftligt examinationstillfälle Sjukdom vid föredrag, uppsats, prov m.m. skall verifieras med skriftligt intyg utfärdat av antingen vårdnadshavare, nära släkting (myndig), hyresvärd, hälsovårdare, läkare eller grupphandledare. Intyget skall överlämnas till vederbörande lärare utan dröjsmål, men senast inom två dagar efter det att den studerande återvänt till skolan efter sjukfrånvaron. Studerande som varit frånvarande vid examinationstillfället och inte har vederbörligt sjukintyg har förverkat sin rätt till utvärdering. Ta alltid i god tid kontakt med vederbörande lärare om du har förhinder att delta i lektionen! 13

14 TIDSRAMAR Ålands lyceum med 480 studerande och ca 60 anställda är en stor arbetsplats. För att skolvardagen skall löpa är det av största vikt att följa fastställda tider, d.v.s. deadlines. Sista datum för inlämningsuppgifter, sjukanmälningar, anmälan till studentexamensprov, omtagningar o.dyl. måste respekteras. Alla kan drabbas av sjukdom, ett gott råd är därför att inte förlita sig på den absolut sista inlämningsdagen. Ömsesidig respekt tar bort onödiga irritationsmoment och ger oss alla möjlighet att använda vår energi på ett positivt sätt. PROVPERIOD Varje period avslutas med en provperiod. Under provperioden följs ett annat schema än under resten av perioden. Schemat innehåller vanliga lektioner, provtid samt utvärdering och utgivning av prov. Schemat för provperioden finns i Wilma och i arbetskalendern (se sidorna 34-38). I provperioden och veckan därefter hålls kursens sista lektion i form av obligatorisk kursutvärdering för respektive balk. Lärarna går igenom provet och ger kursvitsord och de studerande ges möjlighet att utvärdera kursen. Om den studerande p.g.a. sjukdom eller annan giltig orsak inte är närvarande vid kursutvärderingen är det på den studerandes ansvar att kontakta läraren för att ta del av kursbedömning och utvärdering. Utvärdering av HUTH-kurser efter provperioden, då ny period redan inletts, sker på onsdagens MIKS-tid. Berörda kurser fogar över en utvärderingstid om 25 minuter (se sid 15). Studerande som är på praktik i den efterföljande perioden och p.g.a. detta inte har möjlighet att delta i utvärderingen tar själva ansvar för att kontrollera sina resultat i Wilma och kontaktar vid behov berörd lärare. För övriga studerande är alla utvärderingstillfällen obligatoriska. 14

15 Utvärdering av prov i provperioden Utvärderingstimmarna är obligatoriska och hålls i det rum där kursen går. Se Arbetskalendern för datum och tider! Utvärdering av prov efter provperioderna Prov i de balkar som kommer sist i provperioden utvärderas då periodbyte redan skett. Dessa utvärderingstimmar är obligatoriska och hålls på MIKS-tid. Observera att grupperna ibland samlas i andra rum* än de där lektionerna normalt hållits - se nedan: PERIOD 1 Kurs Lärare Utvärdering Rum Balk 7 MK3.C1 RoLu kl VS038 Balk 1 ENG4.C1 CaBr kl VS038 Balk 1 SV8.E UB kl VS034 Balk 6 SK5.C1 CeHa kl VS038 Balk 6 FYK2.E RoLu kl VS034 PERIOD 2 Kurs Lärare Utvärdering Rum Balk 5 MK0.A1 CaBe 9.12 kl VS012 Balk 5 ENG4.C2 SaGr 9.12 kl VS206 Balk 6 SK1.A1 CeHa 9.12 kl VS012 Balk 6 SV4.C2 UB 9.12 kl VS206 Balk 2 MK2.C2 RoLu 9.12 kl VS206 PERIOD 3 Kurs Lärare Utvärdering Rum Balk 5 ENG1.A2 MaMe 17.2 kl VS012 Balk 6 SK1.A2 AC 17.2 kl VS012 Balk 7 SV2.A2 UB 17.2 kl VS012 PERIOD 4 Kurs Lärare Utvärdering Rum Balk 6 SK2. B1 StHo 20.4 kl VS022 Balk 6 MK4.D1 RoLu 20.4 kl VS206 Balk 1 ENG2.B1 SaGr 20.4 kl VS022 Balk 1 SV5.D1 UB 20.4 kl VS206 Balk 4 SK3.D1 CeHa 20.4 kl VS206 PERIOD 5 Kurs Lärare Utvärdering Rum Balk 5 FYK1.B2 RoLu Enligt överenskommelse med läraren Balk 3 MK1.B2 CaBe Enligt överenskommelse med läraren Balk 3 ENG5.D2 SaGr Enligt överenskommelse med läraren Balk 8 SK3.D2 CeHa Enligt överenskommelse med läraren * Rum som vanligtvis inte används av grupphandledare m.fl. för lyceets infotimmar. 15

16 OMTAGNING HUTH-studerande som skriver om prov deltar i de tillfällen som anordnas av Ålands yrkesgymnasium varannan onsdag i restaurang Rosé på Neptunigatan 19. Omtagningstillfälle för HUTH-kurser anordnas en gång efter varje period och anmälan sker till de studerandes respektive kansli inom nedan stipulerad tid. Anmälan görs på den blankett som används inom yrkesgymnasiet. Omtagningstillfälle börjar kl och HUTH-studerande har rätt att skriva prov fram till kl HUTH-period Datum för omtagning Sista dag för anmälan Period (pga utgivning 14.10) Period (pga utgivning 9.12) Period (pga utgivning 17.2) Period (pga utgivning 20.4) Period Studerande har rätt att delta i ett omtagningsprov för att höja underkänt kursvitsord (OBS: inte underkänt provvitsord). Studerande som önskar höja underkänt kursvitsord skall delta i närmast följande omtagningstillfälle, i annat fall har studerande förverkat sin rätt till omtagning. Studerande som varit sjuk vid ordinarie examinationstillfälle (kursprov, uppsats m.m.) har rätt till utvärdering vid närmast följande omtagning. Sjukdomen skall verifieras med skriftligt intyg av antingen vårdnadshavare, nära släkting (myndig), hyresvärd, hälsovårdare eller grupphandledare. Intyget skall lämnas till vederbörande lärare utan dröjsmål, men senast inom två dagar efter det att den studerande återvänt till skolan efter sjukfrånvaron. Utan intyg får man inte göra någon omtagning. Studerande som varit sjuk vid ordinarie examinationstillfälle och som efter att ha deltagit i omtagningen blivit underkänd i kursen har rätt att delta i en ny utvärdering för att få möjlighet att höja sitt underkända kursvitsord. Studerande skall ta kontakt med sin lärare för att komma överens om datum för ny utvärdering. Vid varje omtagningstillfälle skrivs i regel endast ett prov. Om studerande på grund av sjukdom eller andra liknande omständigheter har flera prov eller underkända kurser vid samma omtagningstillfälle bör hen komma överens om alternativa arrangemang med berörda lärare. Regeln är att det prov som infaller först i provperioden skrivs på omtagningen och det senare provet på alternativ dag enligt överenskommelse med läraren. Studerande kan välja att skriva om flera prov vid samma omtagning, men detta rekommenderas inte. Skolan är inte skyldig att ordna alternativa omtagningar om studerande p.g.a. ledighet för bl.a. resor inte haft möjlighet att delta i ordinarie examinationstillfällen. OBSERVERA! 1. Lärare utarbetar prov endast till dem som anmält sig inom föreskriven tid. 2. Om du varit sjuk, utarbetar läraren prov endast om intyg inlämnats inom utsatt tid (se ovan)! 16

17 TENTAMEN Att tentera en kurs innebär att den studerande på egen hand skall lära sig kursinnehållet för aktuell kurs. Den som avlägger en kurs genom tentamen utvärderas på andra villkor än den som deltar i ordinarie kurslektioner och kursprov. Tentamensprovet kan vara mer omfattande och andra bedömningskriterier tillämpas. Både underkänd och godkänd kurs kan förnyas genom tentamen, men studerande har rätt att delta i endast ett tentamenstillfälle. Det är alltid det högre vitsordet som ligger till grund för ämnesbedömningen. I läroplanens kursbeskrivningar (se Wilma) finns angivet vilka kurser som inte går att tentera, t.ex. kan enskilda språkkurser inte tenteras. Mer information om tentamen finns i läroplanens allmänna del under rubriken Självstudier, kapitel och vad gäller tentamen i språk, se skild bilaga till läroplanen. Ålands lyceums läroplan hittar du i sin helhet på skolans hemsida. A) Tentamen för att höja underkänt kursvitsord Om studerande efter prov och omtagning fortfarande bedöms med underkänt vitsord i en kurs har hen rätt att tentera ifrågavarande kurs en gång. Detta skall ske innan nästa HUTH-period börjar. Kursen kan tenteras vare sig kursen erbjuds eller inte i berörd period. Gör så här: 1. Kontakta studiehandledaren för ditt utbildningsprogram för diskussion. 2. Kontakta därefter den lärare som du gått den underkända kursen med. 3. Läraren ger besked om vilka villkor som gäller för deltagande i tentamen och dess bedömning. 4. Läraren fastställer tidpunkten för tentamenstillfället. Tentamen måste vara klar, d.v.s. bedömd och registrerad i Wilma senast två veckor innan din nästa HUTHperiod börjar. 5. Du lämnar sedan in din tentamensansökan till studiehandledaren för ditt utbildningsprogram. 6. Studiehandledaren meddelar följande personer om beviljad tentamensrätt per e- post - den studerande - berörd lärare - Ålands lyceums prorektor till kännedom B) Tentamen för att höja godkänt kursvitsord eller för att avlägga kurs för första gången Godkända kursvitsord kan höjas genom tentamen en gång. Kursen tenteras då i den HUTH-period där kursen ingår. Gör så här: 1. Kontakta studiehandledaren för ditt utbildningsprogram för diskussion. 2. Kontrollera vilken lärare som undervisar kursen du vill tentera i den period du vill avlägga tentamen och kontakta sedan berörd lärare. 3. Läraren ger besked om vilka villkor som gäller för deltagande i tentamen och dess bedömning. 4. Läraren fastställer tidpunkten för tentamenstillfället. 5. Du lämnar sedan in din tentamensansökan till studiehandledaren för ditt utbildningsprogram. 6. Studiehandledaren meddelar följande personer om beviljad tentamensrätt per e- post 17

18 - den studerande - berörd lärare - Ålands lyceums prorektor till kännedom Observera att ansökan är bindande. Om du inte vill delta i tentamen skall den avbokas senast en vecka före provtillfället. Avbokning sker till respektive lärare. Datum för tentamensansökan Tentamensansökan lämnas alltid in till studiehandledaren senast kl Sista dag för ansökan anges i tabellen nedan: Period Datum för tentamensansökan Period Period Period Period Period OM KURSER Att gå om Studerande som önskar gå om en godkänd eller underkänd kurs har följande möjligheter: 1. Kursen kan bokas på lyceet om den går i en balk som passar i den studerandes övriga schema och det finns plats i kursen.* 2. Kursen kan avläggas på distans t.ex. via Vasa svenska aftonläroverk 3. Studerande kan förlänga sin studietid med ett fjärde läsår efter att yrkesstudierna är klara, och har då möjlighet att läsa om ett flertal kurser. Då studerande går om en underkänd obligatorisk kurs på distans för att det inte finns någon möjlighet att gå kursen i Ålands lyceum står Ålands gymnasium för hela eller en del av kostnaderna, max 30 / kurs. I andra fall betalar studerande själv alla studieavgifter. * Kurs kan bokas hos din studiehandledare enligt följande schema: Kurs i Bokas under tiden: period 1 fr 21.8 kl må 24.8 kl period 2 fr 25.9 kl on 30.9 kl period 3 to kl ti kl period 4 fr 29.1 kl on 3.2 kl period 5 on 30.3 kl må 4.4 kl Att avlägga kurser utanför lyceet Studerande har rätt att få studier vid andra skolor som till mål och väsentligt innehåll motsvarar Ålands lyceums läroplan för HUTH-kurser tillgodoräknade. Det finns möjlighet att avlägga kurser t.ex. genom distansstudier och utbyte. Studerande måste skriftligen dokumentera kursernas mål och innehåll samt bedömning för att få kurserna 18

19 erkända i Ålands lyceum. Det är upp till studerande att själv ta reda på utbud och möjligheter. För att kunna tillgodoräkna sig dessa kurser på avgångsbetyget, måste studerande lämna in anhållan om tillgodoräknande och dokumentation med godkänt kursvitsord senast inom april. Kontakta din studiehandledare för vidare information. BEDÖMNING Bedömningens uppgift är att upplysa studerande om deras framsteg och inlärningsresultat. Bedömningen skall motivera och handleda de studerande i deras studier. Bedömningen skall grunda sig på läroplanens mål. Studerande har rätt att på förhand få grunderna för bedömning och vitsordsgivning klarlagda. Alla HUTH-kurser bedöms enligt de kriterier som stipuleras i Ålands lyceums läroplan och kursbeskrivningar. Kurserna bedöms enligt skala 4-10 eller med bedömningen godkänd-underkänd (se kursbeskrivningarna i Ålands lyceums läroplan på skolans hemsida och i Wilma). Bedömningskriterier Vitsordet berömliga kunskaper och färdigheter (9-10) ges åt studerande som - har ingående och helhetsmässiga kunskaper - har lätt för att se samband och helheter - löser problem och uttrycker sig självständigt, kreativt och personligt - självständigt kan strukturera, planera och redovisa arbeten - kan värdera och analysera behandlat ämnesområde - har mycket goda förutsättningar för fortsatta studier Vitsordet goda kunskaper och färdigheter (7-8) ges åt studerande som - har goda kunskaper - förstår orsak och verkan - kan arbeta efter modeller - kan redovisa sina kunskaper men som behöver ett visst stöd för strukturering - har goda förutsättningar för fortsatta studier Vitsordet nöjaktiga kunskaper och färdigheter (5-6) ges åt studerande som - har vissa splittrade kunskaper - har svårt att se helheter - inte kan redovisa självständiga kunskaper - har begränsade, men i huvudsak tillräckliga, förutsättningar för fortsatta studier Gymnasieexamensbetyget På gymnasieexamensbetyget från Ålands yrkesgymnasium överförs bedömningen av HUTH-läroämnena till den bedömningsskala som gäller inom studerandes eget utbildningsprogram (1-5 eller 1-3). Inom Ålands yrkesgymnasium är bedömningen målrelaterad och sker genom att läraren gör en slutgiltig bedömning av den studerandes prestationer på basen av alla kursvitsord som givits i ämnet. Kursbedömning Kursbedömning sker i slutet av kursen och grundar sig förutom på eventuella skriftliga prov på fortlöpande observation och utvärdering av den studerandes prestationer. I bedömningen beaktas också den studerandes förmåga till självständigt arbete och samarbete med andra. 19

20 Om du är missnöjd med HUTH-kursbedömningen kan du inom 14 dagar räknat från kursbedömningsdagen vända dig till vederbörande lärare och skriftligen eller muntligen begära rättelse. Som bedömningsdag räknas kursens sista lektion såvida läraren inte av särskilda skäl har flyttat utgivningen till ett senare datum. Detta datum måste dock noteras och dokumenteras i kursdagboken i förväg så att alla kursdeltagare vet vilken tidpunkt som gäller. Om du fortsättningsvis är missnöjd med lärarens beslut kan du vända dig till lyceets rektor inom 14 dagar från det att läraren skriftligen eller muntligen besvarat rättelseansökan. Om du fortsättningsvis är missnöjd med rektors beslut kan du vända dig till styrelsen för Ålands gymnasium. En sådan ansökan skall lämnas inom 30 dagar efter det att rektor lämnat sitt utlåtande. Stoppad i ett läroämne Om två på varandra följande kurser i samma ämne, i den ordning de läses, är underkända måste studerande med godkänt vitsord förnya den ena kursen. Studerande kan inte fortsätta studierna i ämnet innan någondera kursen avlagts med godkänt vitsord. Studerande kan avlägga kursen genom att a) gå om, b) tentera eller c) läsa kursen på distans. Att bli stoppad i ett HUTH-läroämne leder med största sannolikhet till att du förlänger dina studier med ett fjärde år. Underkända kurser Två tredjedelar av kurserna i ett läroämne måste vara godkända. Av studierna i ett läroämne får den studerande ha underkända prestationer enligt följande: Antal kurser i läroämnet: Högsta tillåtna antal underkända kurser: Studieprestationer Varje studerandes studieprestationer, d.v.s. kursvitsorden, registreras i skoladministrationsprogrammet Wilma. Den studerande och omyndig studerandes vårdnadshavare kan se kursvitsorden i Wilma, och har därutöver rätt att på begäran få ett skriftligt utdrag från utbildningsprogrammets kansli eller studiehandledare. AVBRYTA HUTH-STUDIER Redan påbörjade HUTH-kurser kan inte avbrytas under periodens gång, utan studerande slutför de kurser som inletts. Byte till allmänna/gemensamma ämnen skall ske senast tre veckor innan nästa allmänna/gemensamma ämnes-/huth-period börjar. Studerande som önskar avbryta sina HUTH-studier kan göra så inför en kommande HUTH-period. Byte skall ske senast under det första läsåret. För läsåret är sista dag för byte från HUTH till allmänna/gemensamma ämnen 15 juni Om studerande har svårigheter att klara HUTH-studierna under C-modulen kan byte komma ifråga endast i undantagsfall. Varje ärende måste först utredas skilt tillsammans med studiehandledaren. 20

21 Då Modul D inletts är det inte längre möjligt att avbryta HUTH. Vid svårigheter kan studietiden istället förlängas med ett fjärde läsår så att studerande har möjlighet att slutföra sitt studieprogram. Godkända kurser som avlagts inom HUTH kan fås tillgodo som allmänna/gemensamma ämneskurser eller valbara ämnen. STUDENTEXAMEN Studerande som valt HUTH kan välja att avlägga studentexamen. Avlagd studentexamen ger ökade möjligheter att söka till utbildningar i hela världen. Studentexamen omfattar fyra obligatoriska prov samt därutöver ett eller flera valfria extra prov. Studentexamen avläggs under högst tre på varandra följande examenstillfällen (ex. vår-höst-vår). OBS! Vid det sista skrivtillfället måste minst ett prov vara obligatoriskt! För att få avlägga studentprov bör man ha läst de obligatoriska kurserna i respektive ämne eller på annat sätt uppfylla förkunskapskraven. Rekommendationen är därför att HUTH-studerande avlägger följande prov: 1) Modersmål 2) Engelska (prov på lång nivå) 3) Matematik 4) Ämnesrealprov (samhällskunskap) Provet i modersmålet är obligatoriskt för samtliga studerande, och åtminstone ett prov på mer krävande (lång) nivå måste ingå i examen. Prov i det andra inhemska, d.v.s. finska kan ingå i examen, och det är möjligt att skriva extra prov i t.ex. språk. Dessa prov kräver dock förkunskaper som inte ges inom HUTH. Den studerande kan skriva prov i ett eller flera realämnen, men endast ett ämnesrealprov kan vara obligatoriskt. Ämnesrealen är uppdelad på två olika provdagar: Ena provdagen: biologi, filosofi, fysik, historia och psykologi Andra provdagen: evangelisk luthersk religion/ortodox religion, geografi, hälsokunskap, kemi, livsåskådning och samhällslära. Studentexamensvitsord: Laudatur (L) = 7 poäng/röster Eximia cum laude approbatur (E) = 6 poäng/röster Magna cum laude approbatur (M) = 5 poäng/röster Cum laude approbatur (C) = 4 poäng/röster Lubenter approbatur (B) = 3 poäng/röster Approbatur (A) = 2 poäng/röster Improbatur ( I) = 0 poäng/röster 21

22 Kompensation: Ett underkänt vitsord (improbatur) i något av de obligatoriska studentexamensproven kan kompenseras på följande sätt: i + kompenseras med poängtalet 12 i kompenseras med poängtalet 14 i - kompenseras med poängtalet 16 i = kompenseras med poängtalet 18 Vid ansökan till utbildningar vid fastländska högskolor och universitet ger specifika studentprov tilläggspoäng. Läs mer om detta på lyceets hemsida under Studiehandledning. Provarrangemang Ålands lyceum ansvarar för studentprovsarrangemangen. Studerande inom yrkesutbildningen deltar i studentproven tillsammans med lyceets studerande och samma regler gäller alla skribenter. Provresultat Proven korrigeras preliminärt av Ålands lyceums lärare, och de preliminära resultaten publiceras i Wilma. Studentexamensnämnden gör den slutliga bedömningen och resultaten skickas till Ålands lyceum senast den 23 november (höstens skrivningar) respektive 25 maj (vårens skrivningar). Även dessa resultat publiceras i Wilma. Om du har frågor kring studentexamensproven, kontakta din studiehandledare! I Wilma hittar du studentprovsresultaten i den övre menyn under Blanketter. Studentdimission Studerande som avlägger studentexamen har möjlighet att delta i Ålands lyceums studentdimission Mer information skickas till berörda i maj. Studentproven hösten 2015 Hörförståelseproven Måndag 7.9 Finska (lång o. medellång) Tisdag 8.9 Engelska (långa språk) Onsdag 9.9 Främmande språk (korta språk) Tyska Franska Spanska Engelska Ryska/italienska 22 De skriftliga proven Fredag 11.9 Modersmål, textkompetens Måndag 14.9 Real (bi, fil, fy, hi, psy) Onsdag 16.9 Engelska (långa språk) Fredag 18.9 Finska (lång o. medellång) Måndag 21.9 Modersmålet, essäprov Svenska som andra språk Onsdag 23.9 Matematik, lång och kort Fredag 25.9 Real (geo, hä, ke, liv, rel, sk) Måndag 28.9 Främmande språk (korta) Samling före samtliga prov enligt lista på anslagstavlan utanför kansliet.

23 Studentproven våren 2016 Hörförståelseproven Måndag 15.2 Engelska (långa språk) Tisdag 16.2 Finska (lång o. medellång) Onsdag 17.2 Främmande språk (korta språk) Tyska Franska Spanska Engelska Ryska/Italienska De skriftliga proven Fredag 12.2 Modersmål, textkompetens Måndag 14.3 Modersmål, essäprov Svenska som andra språk Onsdag 16.3 Real (geo, hä, ke, liv, rel, sk) Fredag 18.3 Engelska (långa språk) Måndag 21.3 Finska (lång o. medellång) Onsdag 23.3 Matematik, lång och kort Onsdag 30.3 Real (bi, fil, fy, hi, psy) Fredag 1.4 Främmande språk (korta) ATT ANSÖKA TILL HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET Många studerande söker sig till högskolor och universitet antingen på fastlandet, Åland eller i Sverige. Antagningssystemen grundar sig på olika principer. Till fastlandet är det framför allt resultatet av ett inträdesförhör samt studentprovsresultatet som ger poäng. Antagningen till Högskolan på Åland och till högskolor och universitet i Sverige bygger i första hand på avgångsbetyget. På skolans hemsida hittar du aktuell information. Med vilka betyg söker jag? Högskolan på Åland Högskolor/universitet på fastlandet Avgångsbetyg x Studentbetyg Yrkeshögskolor på fastlandet x x Högskolor/universitet i Sverige x x 23

24 Fastlandet Antagningsförfarandet till fastländska högskolor, universitet och yrkeshögskolor varierar och du måste därför noggrant läsa de olika antagningsvillkoren för respektive utbildningsprogram. Här presenteras generellt antagningsförfarandet till skolor på fastlandet. I alla utbildningar förekommer urvalsprov (= inträdesförhör) vilket oftast innebär att du på förhand läser en eller flera böcker som du sedan skall skriva prov i. Vissa urvalsprov kan vara utformade som lämplighetstester. Förutom urvalsprovet ger också studentskrivningarna poäng. Vilka studentprov som ger poäng varierar beroende på utbildningsprogram. Vid ansökan till yrkeshögskolor ges vanligtvis också poäng för vitsord i enskilda läroämnen samt medeltalet på avgångsbetyget från gymnasiet. Till konst- och designutbildningar baserar sig antagningen på en eller flera inlämnade förhandsuppgifter och urvalsprov. Ansökningar till samtliga utbildningar vid fastländska universitet och högskolor görs via en gemensam webbaserad ansökningstjänst. Ansökningstiden pågår för de flesta utbildningsprogrammen från mars till början av av april, se Information om utbildningar på fastlandet hittar du bl. a. via länkarna nedan fyrk.fi dia.fi Sök på facebook Information och ansökning till utbildningar på alla stadier. Om studier och yrken i Finland, intressetest. Om yrken. Om att studera på svenska i Helsingforsregionen. Åbo Akademi Svenska handelshögskolan i Helsingfors Aalto universitetet, b.a. högskolorna för teknik Svenska social- och kommunalhögskolan vid H:fors univ.. Helsingfors universitet Yrkeshögskolan Arcada Yrkeshögskolan Novia Information om studentexamen. Om folkhögskolestudier på fastlandet. Om yrkesutbildning på gymnasialstadiet. Webbtjänst om stipendier och understöd. Diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning. Öppen universitetsundervisning vid alla Finlands universitet Åländska studentlaget vid Åbo Akademi Åländska studentföreningen i Helsingfors Åland Antagning till Högskolan på Åland grundar sig på avgångsbetyget från gymnasiet och eventuell antagningsintervju. För mer information, se Se även för fler länkar! 24

25 Sverige Mångfalden universitet och högskolor i Sverige innebär att du i god tid måste bekanta dig med de olika utbildningsmöjligheterna. Oftast är antalet sökande till en utbildning fler än antalet platser. Då görs ett urval bland de sökande främst på basen av betyg och högskoleprovsresultat. Sökande med avgångsbetyg från Åland konkurrerar i samma urvalsgrupp som sökande med avgångsbetyg från svensk gymnasieskola: kvotgrupp BI. Om du kompletterar ditt avgångsbetyg efter examen hamnar du vid ansökan i kvotgrupp BII, kompletteringsgruppen. Kompletteringsgruppen tilldelas färre platser och på så sätt kan konkurrensen vara hårdare där. Du kan skriva högskoleprovet och på så sätt konkurrera i högskoleprovsgruppen: kvotgrupp HP. Provet mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga för högskolestudier. Om det är många som söker till en utbildning, kan det vara bra att göra provet. Man får göra provet så många gånger man vill. Högskoleprovet anordnas två gånger per år och kostar 450 kr. Hösten 2015 äger provet rum den 24 oktober, sista anmälningsdag den 15 september. Vårens prov äger rum den 9 april Sista anmälningsdag är den 15 februari. Möjligheten att skriva högskoleprovet på Åland utreds för tillfället av Ålands landskapsregering. Mer information ges på en infotimme i början av läsåret. För att kunna antas till en utbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighet, se s. 26. Information om utbildningar i Sverige hittar du bl. a. via länkarna nedan. Samtliga universitet och högskolor samlade under en adress. Allmän information om högskoleprovet och övrigt studierelaterat. Här ansöker du till alla högskoleutbildningar i Sverige. Universitets- och högskolerådet: Antagningsstatistik och studieinformation. Om utbildning i Sverige och utomlands. Om utbildning i Sverige och utomlands. Om yrkeshögskolestudier. Skolverkets sida om utbildning. Yrkesbeskrivningar, yrkesvalstest, framtidsutsikter, lönesituationen m.m. Arbetsförmedlingens information till dig som skall välja yrke och studier. Om du är intresserad av att gå på folkhögskola i Sverige. Flytta, arbeta eller studera i Norden! Övriga världen Du som är intresserad av studier i övriga länder hittar information om antagningssystem, utbildningsutbud etc. via de länkar som finns på skolans hemsida. Tänk på att vara ute i god tid eftersom ansökningsprocessen kan vara tidskrävande. Ofta ingår t.ex. språktester, personligt brev och referenser. Se även för fler länkar! 25

26 Behörigheter Behörighet består av grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning. Alla studerande med avgångsbetyg från Ålands gymnasium uppfyller grundläggande behörighet för studier i Sverige. Den särskilda behörigheten varierar mellan de olika utbildningarna och utgör förkunskapskrav som anses nödvändiga för att genomföra utbildningen i fråga. Förkunskapskraven är i allmänhet formulerade som krav på kunskaper i vissa gymnasiekurser. I.o.m. Gymnasiereformen 2011 i Sverige infördes nya kursnamn. Högskolor och universitet använder sig tills vidare av både de gamla och nya namnen, se nedan. Den kursiverade texten indikerar vilka särskilda behörigheter HUTH-paketet ger: Gymnasiet NYTT Motsvarande kurser på Ålands lyceum i Sverige NAMN (gäller avgångsbetyg fr.o.m. 2008) Sv B/Sv2 B Sv 3 De obligatoriska kurserna i svenska. (6 kurser) En B En 6 De obligatoriska kurserna i engelska. (6 kurser) En C En 7 De obligatoriska kurserna i engelska + två kurser. (8 kurser) Ma A Ma 1/a/b/c De obligatoriska kurserna i kort matte. (6 kurser) Ma B Ma 2/a/b/c De obligatoriska kurserna i kort matte. (6 kurser) Ma C Ma 3b De obligatoriska kurserna i kort matte. (6 kurser) Ma D Ma 4 De obligatoriska kurserna i lång matte. (10 kurser) Ma E Ma 5 De obligatoriska kurserna i lång matte. (10 kurser) Fy A Fy 1a Minst 6 kurser fysik. Fy B Fy 2 Minst 8 kurser fysik. Ke A Ke 1 Minst 3 kurser kemi. Ke B Ke 2 Minst 4 kurser kemi. Bi A Bi 1 De obligatoriska kurserna i biologi. (2 kurser) Bi B Bi 2 De obligatoriska kurserna i biologi. (2 kurser) Nk A Nk 1a1 De obligatoriska kurserna i naturvetenskapliga ämnen (biologi, kemi, fysik och/eller geografi, totalt minst 2 kurser). Nk B Nk 2 De obligatoriska kurserna i naturvetenskapliga ämnen (biologi, kemi, fysik och/eller geografi, totalt minst 4 kurser). Hi A Hi 1b-3 Minst 4 kurser i historia. Hi B Hi 2a/b Minst 6 kurser i historia. Sh A Sh 1b Minst 3 kurser i samhällskunskap. Sh B Sh 2 Minst 5 kurser i samhällskunskap. Mod. Steg 2 2 B-språk t.o.m. kurs 5/FIN t.o.m. kurs 5 språk Steg 3 3 B-språk t.o.m. kurs 7/FIN t.o.m. kurs 7 Steg 4 4 B-språk t.o.m. kurs kurs/fin t.o.m. kurs kurs/fif 7 kurser Steg 5 5 B-språk t.o.m. kurs 11/FIN t.o.m. kurs 11/FIF t.o.m. kurs 9/FIA 6 kurser Id A De obligatoriska kurserna i idrott och minst en kurs hälsokunskap. Id B De obligatoriska kurserna i idrott och minst en kurs hälsokunskap.. 26

27 ÅLANDS LYCEUMS ORDNINGSREGLER Landskapslag om gymnasieutbildning (ÅFS 13/2011) fastställer i 36 och 46 : En studerande ska utföra sina uppgifter omsorgsfullt, respektera planerad studietakt, uppträda hänsynsfullt, följa skolans ordningsregler, lärares och annan personals anvisningar samt hantera skolans egendom ansvarsfullt. Studerande som bryter mot bestämmelserna i 36 2 mom. och som trots rektors varning inte rättar sig kan av skolans ansvariga förvaltningsorgan på ett lärarkollegiums förslag avstängas för viss tid, högst ett år. Det ansvariga förvaltningsorganet kan besluta att avstängningen ska börja verkställas omedelbart. Innan beslut om avstängning tas ska den studerande och, i förekommande fall, omyndig studerandes vårdnadshavare beredas tillfälle att yttra sig i ärendet. Trivsel och arbetsro Alla har rätt till en god arbetsmiljö. Därför skall förhållandet mellan studerande, lärare och personal präglas av ömsesidig hänsyn, omsorg och respekt. 1 INFORMATION Studerande vid Ålands lyceum är skyldiga att hålla sig à jour med det som händer i skolan. För att möjliggöra detta ges viktig information i huvudsak genom e-post och på de informationstillfällen som ordnas en gång i veckan. Lärare och studerande skall varje arbetsdag läsa sin e-post och inom två arbetsdagar eller inom fastställd tid besvara frågor via e-post. 2 STUDIETAKT Gymnasiets undervisning utgår från en studietid på tre år, men studerande har även rätt att studera fyra år. Minst tre godkända kurser per period Studerande skall varje period avlägga minst tre kurser med godkänt vitsord. Om studerande fortsättningsvis, under flera perioder i följd, trots att skolan erbjudit handledning och stöd, inte klarar denna studieprestation meddelar skolan vederbörande myndighet att studiestödet dras in till dess att studerande följer normal studietakt. Studerande som upprepat och gravt försummar sina studier kan efter beslut i styrelsen för Ålands gymnasium avskiljas från studierna för maximalt ett år. Ett sådant beslut kan komma i fråga först efter att den studerande fått såväl muntlig som skriftlig varning och hörts av lärarkollegiet. Vårdnadshavare skall få besked om situationen och höras. 3 NÄRVAROPLIKT Gymnasiet har närvaroplikt. Detta betyder att den som har fått en studieplats också skall närvara vid lektioner och andra till skolan hörande aktiviteter. Sjukdom Den som drabbas av sjukdom skall anmäla detta per telefon till kansliet samma dags förmiddag senast kl Vårdnadshavare anmäler sjukfrånvaro för omyndig studerande. Den som är förhindrad att delta i lektionerna p.g.a. läkarbesök eller liknande bör meddela om detta i god tid. Sjukdom skall redovisas på ett tillförlitligt sätt och om det är fråga om flera än tre dagars sjukfrånvaro eller återkommande kortare sjukfrånvaro skall hälsovårdar- eller läkarintyg lämnas till grupphandledaren. Sjukdom vid muntligt eller skriftligt examinationstillfälle Sjukdom vid föredrag, uppsats och prov m.m. skall verifieras med skriftligt intyg utfärdat av antingen vårdnadshavare, nära släkting (myndig), hyresvärd, hälsovårdare, läkare eller grupphandledare. Intyget skall överlämnas till vederbörande lärare utan dröjsmål, men senast inom två dagar efter det att den studerande återvänt till skolan efter sjukfrånvaron. Oredovisad frånvaro Frånvaro utan giltig orsak rubriceras som skolk. Studerande som är upprepat frånvarande från undervisningen avvisas från kursen. Innan den studerande avvisas, måste läraren ge en varning och informera om att fortsatt oredovisad frånvaro leder till avbruten kurs. En avbruten kurs måste slutföras genom förnyat deltagande. 27

ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2014-2015

ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2014-2015 ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2014-2015 Bästa studerande! Ålands lyceum, som är en del av Ålands gymnasium, är en skola med omkring 480 studerande. Lyceet och Ålands yrkesgymnasium delar på gymnastik- och

Läs mer

Ålands lyceum. Läroplan 2005 ALLMÄN DEL

Ålands lyceum. Läroplan 2005 ALLMÄN DEL Ålands lyceum Läroplan 2005 ALLMÄN DEL Godkänd av Ålands lyceums direktion 13.6.2011 Innehåll I. ALLMÄN DEL... 3 1. VISIONER OCH VERKSAMHETSIDÉ... 3 2. UTBILDNINGENS UTFORMNING... 3 2.1. INRIKTNINGSSTUDIER...

Läs mer

Svenska Privatskolan i Uleåborg

Svenska Privatskolan i Uleåborg Svenska Privatskolan i Uleåborg STUDIEGUIDE GYMNASIET 2014 2015 Svenska Privatskolan i Uleåborg (SPSU) Adress: Sepänkatu 7 90100 Uleåborg Tel. 08-3112852 eller 044 5488260 rektor 08-378542 lärarrummet

Läs mer

VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM

VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM STUDIEGUIDE 2014-2015 VÄRDEGRUNDER för Vasa övningsskolas verksamhet I Vasa övningsskola baseras fostran och undervisning på tolerans och respekt för människan. Eleverna erbjuds

Läs mer

KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 2015-2016

KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 2015-2016 KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 2015-2016 INFORMATION OM STUDIERNA I GYMNASIET Adress: Keisarinmajantie 9 48230 KOTKA www.kotkasamskola.com Telefon: 05-219 0810 rektor rektor@kotkasamskola.com VÄLKOMNA TILL KOTKA

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION STUDENTEXAMEN. Studentexamen består av fyra obligatoriska prov: provet i modersmål. samt tre av följande fyra ämnen:

ALLMÄN INFORMATION STUDENTEXAMEN. Studentexamen består av fyra obligatoriska prov: provet i modersmål. samt tre av följande fyra ämnen: ALLMÄN INFORMATION Abiturienten är själv ansvarig för att han/hon känner till bestämmelserna gällande studentexamen. Mer information hittar du på studentexamensnämndens hemsida på adressen www.ylioppilastutkinto.fi

Läs mer

Aboa Mare - sjöfartsutbildning sedan 1813

Aboa Mare - sjöfartsutbildning sedan 1813 Aboa Mare - sjöfartsutbildning sedan 1813 Aboa Mare är det gemensamma namnet för sjöfartsutbildningen vid Axxell och Yrkeshögskolan Novia. Vaktstyrmän och vaktmaskinmästare får sin utbildning vid Axxell.

Läs mer

Utbildning på Åland 2015 2016

Utbildning på Åland 2015 2016 Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Ansökningsperiod 16.3-10.4.2015 Utbildning på Åland 2015 2016 www.gymnasium.ax 1 1 2 3 6 4 5 1 8 12 9

Läs mer

Gymnasiet i Petalax STUDIEHANDBOK

Gymnasiet i Petalax STUDIEHANDBOK Gymnasiet i Petalax STUDIEHANDBOK Läsåret 2015 2016 Skolans adresser och telefoner Gymnasiet i Petalax Mamrevägen 13, 66240 Petalax e-mail: gymnasiet.petalax@malax.fi www.malaxedu.fi/gymnasiet Kansliet,

Läs mer

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon

Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon Fastställd av styrelsen 17.08.2010 Läroplan för Östra Nylands yrkesinstitut Inveon A Upprätthållarens del B Läroplanens gemensamma del 1. Ordnade av utbildning

Läs mer

Utbildning på gymnasienivå

Utbildning på gymnasienivå Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Sista ansökningsdag 23 mars 2012. Ansökan enligt prövning, sista ansökningsdag 1 mars 2012. Utbildning

Läs mer

VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT VÄLKOMMEN TILL EUROPASKOLAN! Telefon: 0152-33 11 01. Fax: 0152-33 11 09. kansli@europaskolan.

VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT VÄLKOMMEN TILL EUROPASKOLAN! Telefon: 0152-33 11 01. Fax: 0152-33 11 09. kansli@europaskolan. VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT Telefon: 0152-33 11 01 Fax: 0152-33 11 09 E-post: kansli@europaskolan.se Post-/besöksadress: Storgatan 2, 645 30 Strängnäs Webbsida: www.europaskolan.se

Läs mer

Mina bästa gratulationer då Ni nu har antagits till vår moderna och internationella högskola - Vasa yrkeshögskola!

Mina bästa gratulationer då Ni nu har antagits till vår moderna och internationella högskola - Vasa yrkeshögskola! 1. REKTORS HÄLSNING Bästa yrkeshögskolestuderande! Mina bästa gratulationer då Ni nu har antagits till vår moderna och internationella högskola - Vasa yrkeshögskola! Vår yrkeshögskola är ännu relativt

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet 1 (22) Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet Del 1: Grundnivå och avancerad nivå Del 2: Forskarnivå Del 1: Grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Innehåll. Frånvaroanmälan

Innehåll. Frånvaroanmälan Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 2 Organisation... 2 Skolledning... 2 Våra utbildningar... 3 Information... 4 Elevomsorg... 11 Handledare... 12 Elevinflytande... 12 Program, ämnen & kurser...

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den

Läs mer

Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016

Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016 Elevhandbok Information till elever och föräldrar läsåret 2015/2016 Elevhandboken finns också på www.vasbygymnasium.se Innehåll Välkommen till Väsby nya gymnasium Vision Organisation Information A Ö Elevomsorg

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2013/2014 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se 2010 Programguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län Gör ditt val på Skolor och program i Stockholms län! Frågor som rör din intagning 4 Inför gymnasievalet 4 Om gymnasieskolan 5 Om programmen 6 Hur

Läs mer

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!"

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! 1 Spar och använd denna folder när du vill komma vidare i livet!! Detta är en folder som vill hjälpa dig när du vill studera vidare oavsett om

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar

Elevhandboken. Information till eleven och föräldrar Elevhandboken Information till eleven och föräldrar Läsåret 2014/2015 Innehåll Kunskap i centrum sedan 1623!... 3 Organisation... 3 Skolledning... 3 Våra utbildningar... 4 Information... 5 Elevomsorg...

Läs mer

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014 Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard 2013-2014 Upprättad februari 2013 RS dnr 120123 Justerad 130620, 130625 VIKTIGA TELEFONNUMMER, ADRESSER OCH KURSTIDER Katrinebergs folkhögskola 311

Läs mer

FAKTA. för dig som går på Rudbeck. Läsåret 2015/16

FAKTA. för dig som går på Rudbeck. Läsåret 2015/16 FAKTA för dig som går på Rudbeck Läsåret 2015/16 1 FAKTA FÖR DIG SOM GÅR PÅ RUDBECK REDAKTÖR: THERESE WREBER ANSVARIG UTGIVARE: PER FRITHIOFSON AUGUSTI 2015 2 AST-ENHETEN EKONOMIPROGRAMMET Ekonomi Juridik

Läs mer

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Läsåret 2015-2016

Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Läsåret 2015-2016 Katrinebergs folkhögskolas Studeranderättsliga standard Läsåret 2015-2016 Upprättad april 2015 Fastställd 2015-06-02 Justerad 2015-08-28 VIKTIGA TELEFONNUMMER, ADRESSER OCH KURSTIDER Katrinebergs folkhögskola

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer