ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE HUTH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE HUTH"

Transkript

1 ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE HUTH

2 Bästa studerande vid Ålands yrkesgymnasium! Du har valt att läsa den högskoleförberedande utbildningshelheten som ersätter de allmänna/gemensamma samt valbara ämnena med kurser enligt Ålands lyceums läroplan. Ålands lyceum, som är en del av myndigheten Ålands gymnasium, är en skola med omkring 480 studerande. Lyceet och Ålands yrkesgymnasium delar på gymnastik- och matsal samt undervisningsutrymmen. Ålands lyceums lokaliteter är således arbetsplats för mer än 700 personer. Denna studieguide skall ge Dig viktig information och studievägledning. Läs studieguiden noggrant och ha den ständigt tillgänglig som uppslagsverk och arbetskalender. Mer ingående information om studier, kurser och regler finns i Ålands lyceums läroplan och på skolans hemsida. Kom ihåg att Du alltid kan vända Dig till Dina lärare, Din studiehandledare, rektor eller kansli för råd och upplysningar. Välkommen och lycka till med studierna vid Ålands lyceum! Marcus Koskinen-Hagman Rektor En tobaksfri skolmiljö Fr. o. m är Ålands lyceum en tobaksfri skolmiljö. Genom att avstå från tobaksprodukter under skoldagen bidrar vi alla till att skapa en trivsam och hälsosam arbetsmiljö. Denna studieguide tillhör: Namn: Klass:

3 Innehållsförteckning MYNDIGHETEN ÅLANDS GYMNASIUM... 4 ÅLANDS LYCEUM - PERSONAL... 4 Lärare och studiehandledare LÄSÅRET Måltider... 6 Skåp... 6 STUDIER ENLIGT ÅLANDS LYCEUMS LÄROPLAN... 7 Viktiga begrepp... 7 Studieupplägg... 7 Kurser enligt Ålands lyceums läroplan... 8 Behörighet för vidare studier i Sverige... 8 Kursupplägget... 9 Studentexamen STUDIEHANDLEDNING OCH INFORMATION I WILMA TENTAMEN I GRAMMATIK BIBLIOTEKET LÄSPLATSER BÖCKER OCH STUDIEMATERIAL STUDERANDE I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD STÖDUNDERVISNING NÄRVARO OCH FRÅNVARO TIDSRAMAR PROVPERIOD Utvärdering av prov OMTAGNING TENTAMEN ÖVRIGT OM KURSER BEDÖMNING AVBRYTA HUTH-STUDIER STUDENTEXAMEN Studentproven hösten 2015 och våren ATT ANSÖKA TILL HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET Fastlandet Åland Sverige Övriga världen ÅLANDS LYCEUMS ORDNINGSREGLER ALKOHOL- OCH DROGFÖREBYGGANDE PROGRAM Lärarnas arbetsrum Karta över skolbyggnaden ARBETSKALENDER KURSBRICKOR PERIOD

4 MYNDIGHETEN ÅLANDS GYMNASIUM Förvaltningschef Anders Göransson Styrelse Christina von Hertzen, ordförande Kari Granberg Stig Grönlund Anita Husell-Karlström Annika Karlsson Martin Nilsson Cia Numelin Studeranderepresentant ÅLANDS LYCEUM - PERSONAL Postadress Ålands lyceum PB MARIEHAMN Besöksadress Västra skolgatan 2 Telefon Växel Telefon, lärarrum Hemsida Rektor Marcus Koskinen-Hagman Anträffbar vardagar Tfn: kl Mobil: Prorektor Kanslisekreterare Fredrik Törnroos Tfn: Mobil: Katarina Cederroos Tfn: Ansvarig för studerande Ildiko Stormbom i behov av särskilt stöd Tfn: (HUTH) Mobil: IKT-handledare Lars Hägerstrand Mobil: Systemansvarig Anthonio Salminen, mobil: IT-assistent Markus Grönvall, mobil:

5 Lärare Ämne Lärare Förkortning Telefon Engelska Camilla Brändström Sara Gref Magnus Melander CaBr SaGr MaMe Fysik Robin Lundin RoLu Geografi Studiehandledare Utbildningsprogram Studiehandledare Telefon Adress Biträdande rektor Frisörprogrammet Penilla Eriksson/ Jonna Grunér- Andersson Neptunigatan 19 Kim Gylling Företagsekonomiprogrammet Johanna Nordqvist Cilla Sommarström JNO CSO Hälsokunskap Peter Åkerholm PeÅk Kemi Elin Nyvall ElNy Matematik Caroline Bergman CaBe Robin Lundin RoLu Elin Nyvall ElNy Samhällskunskap Svenska Anders Casén Cecilia Hagman Staffan Holmström Ulrika Back Magnus Melander AC CeHa StHo UB MaMe Erika Eriksson Östra skolgatan 2 Katarina Sundberg Hotell- och restaurangprogrammet Brita Enroth- Lindén Strandgatan 1 Katarina Sundberg Informations- och kommunikationsteknikprogrammet Närvårdarprogrammet Sociala och samhälleliga programmet Brita Enroth- Lindén Strandgatan 1 Katarina Sundberg Erika Eriksson Östra skolgatan 2 Johanna Björkvall Erika Eriksson Östra skolgatan 2 Johanna Björkvall Teknikprogrammen Penilla Eriksson/ Jonna Grunér- Andersson Neptunigatan 19 Kim Gylling E-postadressen får du om du tar 5

6 LÄSÅRET Höstterminen inleds måndagen den 17 augusti för studerande i årskurs 1 och tisdagen den 18 augusti för årskurs 2 och 3. Höstlov Jullov Vårterminen inleds torsdagen den 7 januari 2016 kl Vinterlov Påsklov Kristi himmelsfärd Skolan håller läsårsavslutning med studentdimission lördagen den 4 juni 2016 kl Läsåret indelas i fem perioder. Se sista sidan. Måltider Skolans restaurang heter Oasen och håller öppet kl Lunch serveras i tre matlag och din lärare meddelar vilket som gäller: Matlag 1 kl Matlag 2 kl Matlag 3 kl Mellanmål Mellanmål serveras må-ti och to-fr kl i skolans matsal. I provperioderna är dagarna kortare och då serveras inget mellanmål. Specialkost Om du behöver specialkost p.g.a. allergi el.dyl. skall du meddela detta till kökspersonalen. Skåp De studerande, i första hand de vars utbildningsprogram inte finns på Östra skolgatan, har tillgång till ett eget skåp som går att låsa. Nyckeln delas ut av kansliet i början av HUTH-perioden mot en avgift på 15. Avgiften återlämnas då nyckeln lämnas tillbaka. OBS! Eftersom antalet skåp är begränsat måste skåpnyckeln lämnas tillbaka direkt då HUTH-perioden är slut! Studerande skall hålla pengar och andra värdesaker inlåsta i sitt skåp, då risken för stöld är stor. Skolan ansvarar inte för försvunna pengar eller värdesaker. 6

7 STUDIER ENLIGT ÅLANDS LYCEUMS LÄROPLAN Studerande som önskar förbereda sig för vidare studier på högskole- och yrkeshögskolenivå kan om de så önskar välja att läsa den högskoleförberedande utbildningshelheten (HUTH) enligt Ålands lyceums läroplan. På detta sätt kan de studerande skaffa sig vissa särskilda behörigheter som krävs för studier i Sverige och avlägga studentexamensprov som beaktas vid antagningen till utbildningar på fastlandet och i övriga världen. Det är viktigt att komma ihåg att alla studerande som avlägger examen från Ålands gymnasium, gymnasieexamen med yrkesinriktning/grundexamen från Ålands yrkesgymnasium eller allmänbildande gymnasieexamen inklusive studentexamen från Ålands lyceum, erhåller grundläggande behörighet för vidare studier på Åland, fastlandet och i Sverige. Nästan alla utbildningsprogram vid svenska högskolor och universitet kräver dock att man utöver grundläggande behörighet också uppfyller krav på särskild behörighet, även kallad områdesbehörighet. Utbildningar inom naturvetenskap och teknik kräver t.ex. ofta att man har läst lång matematik, fysik och kemi, vilket inte ryms inom ramen för HUTH. Dessa behörigheter kan läsas in t.ex. via basår vid svenska universitet och högskolor. Viktiga begrepp HUTH = Den högskoleförberedande utbildningshelheten HUTH-kurs HUTH-period HUTH-modul = Kurs som läses enligt Ålands lyceums läroplan = Period då studerande från yrkesgymnasiet läser kurser enligt lyceets läroplan = Under studietiden läser de studerande totalt fem moduler A - E (under fem perioder) som alla innehåller specifika HUTH-kurser. Studieupplägg Studerande vid yrkesgymnasiet läser vissa perioder enbart yrkesämnen och vissa perioder enbart allmänna/gemensamma ämnen (svenska, engelska, matematik m.m.) samt valbara ämnen. Studerande som väljer den högskoleförberedande utbildningshelheten (HUTH) ersätter de allmänna/gemensamma ämnena samt valbara ämnen med kurser enligt Ålands lyceums läroplan. Under gymnasietiden läses totalt fem perioder med kurser enligt Ålands lyceums läroplan. HUTH-perioderna benämns Modul A-E. Övriga perioder läses yrkesämnen. 7

8 Kurser enligt Ålands lyceums läroplan HUTH-kurserna är utvalda för att säkerställa åländska studerandes möjligheter till och beredskap för vidare studier oavsett utbildningsland. I första hand är det antagningskriterierna till svenska högskolor och universitet som ligger till grund för upplägget av HUTH. Helheten består av 31 kurser som tillsammans med 3 studieveckor för idrott inom yrkesgymnasiet motsvarar 40 sv inom den yrkesförberedande utbildningen. Kurser enligt Ålands lyceums läroplan Ämne Kurser Antal Svenska SV1, SV2, SV3, SV4, SV5, SV6, SV8 7 Engelska ENG1, ENG2, ENG3, ENG4, ENG5, ENG6, ENG10 7 Matematik MK0, MK1, MK2, MK3, MK4, MK5, MK9 7 Fysik FYK1, FYK2 2 Geografi GEO2 1 Hälsokunskap HÄ1 1 Kemi KEK1 1 Samhällskunskap SK1, SK2, SK3, SK4, SK5 5 Totalt antal kurser 31 Kursbeskrivningar hittas i läroplanen i Wilma och på skolans hemsida Behörighet för vidare studier i Sverige Genom att välja HUTH-paketet erhåller studerande enligt nu gällande regelverk (se Utländsk bedömningshandbok, https://bedomningshandboken.uhr.se/utlandska/) följande särskilda behörigheter för vidare studier i Sverige: Kurser och behörigheter Ämne Antal kurser på lyceet Behörighet: gammal/ny benämning Svenska 6 kurser Sv B / Sv 3 Engelska 6 kurser En B / En 6 Matematik 6 kurser Ma C / Ma 3b Samhällskunskap 3 kurser Sh A / Sh 1b Samhällskunskap 5 kurser Sh B / Sh 2 Fysik 2 kurser Kemi 1 kurs Nk A / Nk 1 och Nk B / Nk 2 Geografi 1 kurs Hälsokunskap 1 kurs - I.o.m. Gymnasiereformen 2011 i Sverige infördes nya kursnamn. Högskolor och universitet använder sig tills vidare av både de gamla och nya namnen. 8

9 Kursupplägget Målet med HUTH-läroplanen är att uppfylla de krav som ställs för att uppnå vissa behörigheter. På Ålands yrkesgymnasium har de olika utbildningsprogrammen dock olika läroplaner. De studerande läser vissa gemensamma ämnen och kurser, men därutöver bestäms utbildningens innehåll utgående från den specifika yrkesinriktning som valts. Vilka kurser som ingår i HUTH-modulerna varierar sålunda beroende på vilket utbildningsprogram den studerande valt. Moduler - samtliga utbildningsprogram, undantaget närvårdarprogrammet Åk 1 Åk 2 Åk 3 Modul A Modul B Modul C Modul D Modul E SV1 SV3 SV4 SV5 SV8 SV2 ENG2 ENG4 SV6 ENG10 ENG1 ENG3 MK2 ENG5 MK5 MK0 MK1 MK3 ENG6 MK9 SK1 SK2 SK5 MK4 SK4 KEK1 FYK1 GEO2 SK3 FYK2 HÄ1 Moduler - närvårdarprogrammet Åk 1 Åk 2 Åk 3 Modul A Modul B Modul C Modul D Modul E SV1 SV3 SV4 SV5 FI/KOM* SV2 ENG2 ENG4 SV6 FI/KOM* ENG1 ENG3 MK2 ENG5 BIK3 MK0 MK1 MK3 ENG6 MK5 SK1 SK2 SK5 MK4 SK4 KEK1 FYK1 GEO2 SK3 FYK2 HÄ1 * Kurserna ordnas av yrkesgymnasiet Alla Ålands lyceums kursbeskrivningar finns till påseende på skolans hemsida och i Wilma under Läroplan. 9

10 Studentexamen Studerande kan efter slutförda kurser avlägga studentexamen i svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. Även andra studentexamensprov kan komma i fråga beroende på studerandes förkunskaper. Antagning till vidare studier på t.ex. fastlandet och i övriga världen baserar sig i regel på resultaten i studentexamensproven. I ämnena svenska, engelska och matematik ordnas s.k. prepkurser som förbereder för såväl framtida högskolestudier som studentskrivningarna (SV8, ENG10, MK9). Läs mer om studentexamen på s. 21. OBS! Studerande på programmen för närvårdare ersätter prepkurserna med obligatoriska studier i finska eller kommunikation, som arrangeras av yrkesgymnasiet, samt bildkonst. STUDIEHANDLEDNING Ålands yrkesgymnasiums studerande som valt HUTH-paketet handleds av det egna utbildningsprogrammets studiehandledare även under HUTH-perioderna. Studiehandledarnas kontaktuppgifter finns på s. 5. INFORMATION I WILMA Alla studerande vid Ålands gymnasium har tillgång till Wilma skoladministrationsprogrammet på nätet. De studerande får en personlig inloggning vid skolstart och om de är under 18 år har även vårdnadshavarna tillgång till informationen. I Wilma hittas information om bl.a. följande: - Schema * - Studier (kursvitsord) - Lektionsanteckningar (frånvaro) - Läroplan (kursbeskrivningar) - Uppgifter om basgrupper och studerande - Uppgifter om lärare och deras schema - Salar (uppgifter om lediga rum) - Blanketter, där t.ex. studentprovsanmälningar och resultat registreras *Schemat Eftersom skolan äter i tre lunchlag vid olika tider stämmer lektionernas start- och sluttider (klockslag) för timmarna före lunch inte i Wilma-schemat. Läraren informerar om vilket matlag som gäller. Kontrollera meddelanden i Wilma och din e-post dagligen! Studerande är skyldiga att hålla sig à jour med det som händer i skolan och har ett personligt ansvar för att ta del av den information som ges. 10

11 TENTAMEN I GRAMMATIK I kursfordringarna i svenska ingår en tentamen i grammatik som skall avläggas som en del av första årets HUTH-studier. Tentamen ordnas i början av höstterminen, fristående från kurserna i svenska. Avklarad grammatiktentamen är en förutsättning för ämnesvitsord i svenska på avgångsbetyget. Årets tentamen hålls 1.9 kl i lyceets hörsal. För att klara provet bör man behärska den basgrammatik som ingår i högstadiets svenska: - ordklasser - satsdelar - att kunna skilja på ordklasserna adjektiv och adverb - verbens tempusformer (presens, imperfekt, perfekt, pluskvamperfekt, futurum) - aktiva och passiva verbformer - huvudsatser och bisatser BIBLIOTEKET Ålands gymnasiums bibliotek består av ett huvudbibliotek på Västra skolgatan 2 och filialbibliotek på Neptunigatan 19 och Strandgatan 1. Biblioteken är tillgängliga för alla studerande under hela skoldagen. Bemanningstider för varje period framgår vid varje bibliotek, på och på skolans hemsida. Låntagarna uppmuntras att utnyttja självutlånings- och återlämningsmöjligheterna när bibliotekarien inte är på plats. Virginija Steiner är Ålands gymnasiums skolbibliotekarie och ansvarar för alla biblioteksfunktioner. Biblioteket är integrerat i det åländska bibliotekssamarbetet och erbjuder ett brett spektrum av biblioteks- och informationstjänster. I biblioteket får du söka, reservera, låna, låna om böcker och tidningar samt ge inköpsförslag, få hjälp vid informationssökning och uppdatera bibliotekskontot. Dessutom får du läsa läxor, använda bibliotekets surfplattor, ha gruppdiskussioner, få individuell eller gruppundervisning i informationssökning, samt delta i bibliotekets evenemang. Kontakter: Mobil: LÄSPLATSER I anknytning till studeranderådets utrymme i källaren (östra ingången) finns en tyst läsesal som är öppen för alla, därutöver kan lediga klassrum vid behov användas för läxläsning. BÖCKER OCH STUDIEMATERIAL Varje studerande skall skaffa anvisad studielitteratur och allt studiematerial. Studerande bör vara beredd att betala inträdesbiljett till teaterföreställningar, museer eller andra tillställningar. Ämneslärare informerar om vilka besök som ingår i undervisningen. 11

12 12 STUDERANDE I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Studerande med diagnostiserade handikapp eller därmed jämförbara svårigheter, t.ex. läs- och skrivsvårigheter, har rätt att få sina svårigheter beaktade i såväl lyceets kurser som i studentexamen. Detta förutsätter dock att den studerande kan uppvisa intyg. Den som har intyg bör så fort som möjligt lämna det till Ildiko Stormbom som ansvarar för arrangemang kring studerande i behov av särskilt stöd. Det är viktigt att poängtera att det alltid är studerande själv som avgör huruvida hen vill utnyttja möjligheten till specialarrangemang. Specialarrangemangen diskuteras i första hand med Ildiko och därefter med berörda lärare. Ålands lyceum har en handlingsplan för studerande i behov av särskilt stöd som finns på lyceets hemsida. Den som har frågor kan kontakta Ildiko Stormbom genom att ringa eller STÖDUNDERVISNING Stöd i kort matematik ges två lektioner i veckan. Tid och plats meddelas via anslag och info-tv. Kontakta Johnny Eklöw för mer information. Lyceet erbjuder också stöd till dig som vill stärka din språkliga förmåga i allmänhet. Det kan handla om att öka ordförrådet, hitta lässtrategier och utveckla skrivprocessen. Stöd ges två lektioner i veckan. Tid och plats meddelas via e-post och info-tv. Kontakta Magnus Melander för mer information. Vid övriga studiesvårigheter, kontakta berörd lärare. NÄRVARO OCH FRÅNVARO I Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium råder närvaroplikt. Ledighet i HUTHperioderna är inte att rekommendera p.g.a. den intensiva studietakten. Ledighet från skolan under HUTH-perioderna Ledighet kan i regel beviljas för en till två skoldagar i samband med lov. Längre ledighet kan beviljas efter särskild prövning och diskussion med vårdnadshavare och berörda. Ledighet under en provdag beviljas endast i undantagsfall. Anhållan om ledighet skall göras skriftligen på därtill avsedd blankett till Ålands lyceums rektor a) för en till två skoldagar ledigt, minst en vecka i förväg b) för längre ledighet, minst två veckor i förväg Blanketten kan skrivas ut på Ålands lyceums hemsida, se Sidor för studerande - Blanketter. Gör så här då du anhåller om ledigt: Skriv ut blanketten Anhållan om ledighet. Fyll i dina uppgifter. Kontakta de lärare som berörs. Läraren fyller i om hen godkänner ledighet eller inte Lämna in blanketten till Ålands lyceums rektor, Marcus Koskinen-Hagman, på lyceets kansli. Beslut om beviljande av ledighet meddelas per e-post.

13 Oredovisad frånvaro Kursvitsord ges inte till studerande som är upprepat frånvarande från undervisningen utan giltigt skäl. Lärarna ger vid kursstart besked om vilka regler som gäller och när en studerande avvisas från kursen. Avvisad studerande förlorar rätten till kursvitsord och läraren antecknar ett A (avbruten kurs) och datum för avbrott i Wilma. En avbruten kurs måste gås om vid lämpligt tillfälle, vilket kan vara schematekniskt svårt inom HUTH. Konsekvensen av en avbruten kurs kan bli fyra års studier. Alternativt kan studerande läsa in kursen på distans eller byta till allmänna ämnesstudier. En avbruten kurs kan inte avläggas genom tentamen. Sjukfrånvaro Vårdnadshavare eller myndig studerande anmäler sjukfrånvaro per telefon till det egna utbildningsprogrammets kansli senast kl Om studerande går hem under skoldagen anmäls detta genom ett personligt besök i lyceets kansli. Om studerande drabbas av sjukdom i provperioden måste detta anmälas till det egna kansliet samma dags morgon kl Om sjukanmälning inte har skett i vederbörlig ordning räknas detta som frånvaro utan giltig orsak. Observera att sjukanmälan alltid måste göras varje dag! Redovisad sjukfrånvaro Sjukdom skall redovisas på ett tillförlitligt sätt och om det är fråga om flera än tre dagars sjukfrånvaro skall hälsovårdar- eller läkarintyg lämnas till lyceets kansli senast inom två dagar efter det att den studerande återvänt till skolan. Vid upprepad frånvaro kan intyg krävas även för kortare tid än tre dagar. Sjukdom vid muntligt eller skriftligt examinationstillfälle Sjukdom vid föredrag, uppsats, prov m.m. skall verifieras med skriftligt intyg utfärdat av antingen vårdnadshavare, nära släkting (myndig), hyresvärd, hälsovårdare, läkare eller grupphandledare. Intyget skall överlämnas till vederbörande lärare utan dröjsmål, men senast inom två dagar efter det att den studerande återvänt till skolan efter sjukfrånvaron. Studerande som varit frånvarande vid examinationstillfället och inte har vederbörligt sjukintyg har förverkat sin rätt till utvärdering. Ta alltid i god tid kontakt med vederbörande lärare om du har förhinder att delta i lektionen! 13

14 TIDSRAMAR Ålands lyceum med 480 studerande och ca 60 anställda är en stor arbetsplats. För att skolvardagen skall löpa är det av största vikt att följa fastställda tider, d.v.s. deadlines. Sista datum för inlämningsuppgifter, sjukanmälningar, anmälan till studentexamensprov, omtagningar o.dyl. måste respekteras. Alla kan drabbas av sjukdom, ett gott råd är därför att inte förlita sig på den absolut sista inlämningsdagen. Ömsesidig respekt tar bort onödiga irritationsmoment och ger oss alla möjlighet att använda vår energi på ett positivt sätt. PROVPERIOD Varje period avslutas med en provperiod. Under provperioden följs ett annat schema än under resten av perioden. Schemat innehåller vanliga lektioner, provtid samt utvärdering och utgivning av prov. Schemat för provperioden finns i Wilma och i arbetskalendern (se sidorna 34-38). I provperioden och veckan därefter hålls kursens sista lektion i form av obligatorisk kursutvärdering för respektive balk. Lärarna går igenom provet och ger kursvitsord och de studerande ges möjlighet att utvärdera kursen. Om den studerande p.g.a. sjukdom eller annan giltig orsak inte är närvarande vid kursutvärderingen är det på den studerandes ansvar att kontakta läraren för att ta del av kursbedömning och utvärdering. Utvärdering av HUTH-kurser efter provperioden, då ny period redan inletts, sker på onsdagens MIKS-tid. Berörda kurser fogar över en utvärderingstid om 25 minuter (se sid 15). Studerande som är på praktik i den efterföljande perioden och p.g.a. detta inte har möjlighet att delta i utvärderingen tar själva ansvar för att kontrollera sina resultat i Wilma och kontaktar vid behov berörd lärare. För övriga studerande är alla utvärderingstillfällen obligatoriska. 14

15 Utvärdering av prov i provperioden Utvärderingstimmarna är obligatoriska och hålls i det rum där kursen går. Se Arbetskalendern för datum och tider! Utvärdering av prov efter provperioderna Prov i de balkar som kommer sist i provperioden utvärderas då periodbyte redan skett. Dessa utvärderingstimmar är obligatoriska och hålls på MIKS-tid. Observera att grupperna ibland samlas i andra rum* än de där lektionerna normalt hållits - se nedan: PERIOD 1 Kurs Lärare Utvärdering Rum Balk 7 MK3.C1 RoLu kl VS038 Balk 1 ENG4.C1 CaBr kl VS038 Balk 1 SV8.E UB kl VS034 Balk 6 SK5.C1 CeHa kl VS038 Balk 6 FYK2.E RoLu kl VS034 PERIOD 2 Kurs Lärare Utvärdering Rum Balk 5 MK0.A1 CaBe 9.12 kl VS012 Balk 5 ENG4.C2 SaGr 9.12 kl VS206 Balk 6 SK1.A1 CeHa 9.12 kl VS012 Balk 6 SV4.C2 UB 9.12 kl VS206 Balk 2 MK2.C2 RoLu 9.12 kl VS206 PERIOD 3 Kurs Lärare Utvärdering Rum Balk 5 ENG1.A2 MaMe 17.2 kl VS012 Balk 6 SK1.A2 AC 17.2 kl VS012 Balk 7 SV2.A2 UB 17.2 kl VS012 PERIOD 4 Kurs Lärare Utvärdering Rum Balk 6 SK2. B1 StHo 20.4 kl VS022 Balk 6 MK4.D1 RoLu 20.4 kl VS206 Balk 1 ENG2.B1 SaGr 20.4 kl VS022 Balk 1 SV5.D1 UB 20.4 kl VS206 Balk 4 SK3.D1 CeHa 20.4 kl VS206 PERIOD 5 Kurs Lärare Utvärdering Rum Balk 5 FYK1.B2 RoLu Enligt överenskommelse med läraren Balk 3 MK1.B2 CaBe Enligt överenskommelse med läraren Balk 3 ENG5.D2 SaGr Enligt överenskommelse med läraren Balk 8 SK3.D2 CeHa Enligt överenskommelse med läraren * Rum som vanligtvis inte används av grupphandledare m.fl. för lyceets infotimmar. 15

16 OMTAGNING HUTH-studerande som skriver om prov deltar i de tillfällen som anordnas av Ålands yrkesgymnasium varannan onsdag i restaurang Rosé på Neptunigatan 19. Omtagningstillfälle för HUTH-kurser anordnas en gång efter varje period och anmälan sker till de studerandes respektive kansli inom nedan stipulerad tid. Anmälan görs på den blankett som används inom yrkesgymnasiet. Omtagningstillfälle börjar kl och HUTH-studerande har rätt att skriva prov fram till kl HUTH-period Datum för omtagning Sista dag för anmälan Period (pga utgivning 14.10) Period (pga utgivning 9.12) Period (pga utgivning 17.2) Period (pga utgivning 20.4) Period Studerande har rätt att delta i ett omtagningsprov för att höja underkänt kursvitsord (OBS: inte underkänt provvitsord). Studerande som önskar höja underkänt kursvitsord skall delta i närmast följande omtagningstillfälle, i annat fall har studerande förverkat sin rätt till omtagning. Studerande som varit sjuk vid ordinarie examinationstillfälle (kursprov, uppsats m.m.) har rätt till utvärdering vid närmast följande omtagning. Sjukdomen skall verifieras med skriftligt intyg av antingen vårdnadshavare, nära släkting (myndig), hyresvärd, hälsovårdare eller grupphandledare. Intyget skall lämnas till vederbörande lärare utan dröjsmål, men senast inom två dagar efter det att den studerande återvänt till skolan efter sjukfrånvaron. Utan intyg får man inte göra någon omtagning. Studerande som varit sjuk vid ordinarie examinationstillfälle och som efter att ha deltagit i omtagningen blivit underkänd i kursen har rätt att delta i en ny utvärdering för att få möjlighet att höja sitt underkända kursvitsord. Studerande skall ta kontakt med sin lärare för att komma överens om datum för ny utvärdering. Vid varje omtagningstillfälle skrivs i regel endast ett prov. Om studerande på grund av sjukdom eller andra liknande omständigheter har flera prov eller underkända kurser vid samma omtagningstillfälle bör hen komma överens om alternativa arrangemang med berörda lärare. Regeln är att det prov som infaller först i provperioden skrivs på omtagningen och det senare provet på alternativ dag enligt överenskommelse med läraren. Studerande kan välja att skriva om flera prov vid samma omtagning, men detta rekommenderas inte. Skolan är inte skyldig att ordna alternativa omtagningar om studerande p.g.a. ledighet för bl.a. resor inte haft möjlighet att delta i ordinarie examinationstillfällen. OBSERVERA! 1. Lärare utarbetar prov endast till dem som anmält sig inom föreskriven tid. 2. Om du varit sjuk, utarbetar läraren prov endast om intyg inlämnats inom utsatt tid (se ovan)! 16

17 TENTAMEN Att tentera en kurs innebär att den studerande på egen hand skall lära sig kursinnehållet för aktuell kurs. Den som avlägger en kurs genom tentamen utvärderas på andra villkor än den som deltar i ordinarie kurslektioner och kursprov. Tentamensprovet kan vara mer omfattande och andra bedömningskriterier tillämpas. Både underkänd och godkänd kurs kan förnyas genom tentamen, men studerande har rätt att delta i endast ett tentamenstillfälle. Det är alltid det högre vitsordet som ligger till grund för ämnesbedömningen. I läroplanens kursbeskrivningar (se Wilma) finns angivet vilka kurser som inte går att tentera, t.ex. kan enskilda språkkurser inte tenteras. Mer information om tentamen finns i läroplanens allmänna del under rubriken Självstudier, kapitel och vad gäller tentamen i språk, se skild bilaga till läroplanen. Ålands lyceums läroplan hittar du i sin helhet på skolans hemsida. A) Tentamen för att höja underkänt kursvitsord Om studerande efter prov och omtagning fortfarande bedöms med underkänt vitsord i en kurs har hen rätt att tentera ifrågavarande kurs en gång. Detta skall ske innan nästa HUTH-period börjar. Kursen kan tenteras vare sig kursen erbjuds eller inte i berörd period. Gör så här: 1. Kontakta studiehandledaren för ditt utbildningsprogram för diskussion. 2. Kontakta därefter den lärare som du gått den underkända kursen med. 3. Läraren ger besked om vilka villkor som gäller för deltagande i tentamen och dess bedömning. 4. Läraren fastställer tidpunkten för tentamenstillfället. Tentamen måste vara klar, d.v.s. bedömd och registrerad i Wilma senast två veckor innan din nästa HUTHperiod börjar. 5. Du lämnar sedan in din tentamensansökan till studiehandledaren för ditt utbildningsprogram. 6. Studiehandledaren meddelar följande personer om beviljad tentamensrätt per e- post - den studerande - berörd lärare - Ålands lyceums prorektor till kännedom B) Tentamen för att höja godkänt kursvitsord eller för att avlägga kurs för första gången Godkända kursvitsord kan höjas genom tentamen en gång. Kursen tenteras då i den HUTH-period där kursen ingår. Gör så här: 1. Kontakta studiehandledaren för ditt utbildningsprogram för diskussion. 2. Kontrollera vilken lärare som undervisar kursen du vill tentera i den period du vill avlägga tentamen och kontakta sedan berörd lärare. 3. Läraren ger besked om vilka villkor som gäller för deltagande i tentamen och dess bedömning. 4. Läraren fastställer tidpunkten för tentamenstillfället. 5. Du lämnar sedan in din tentamensansökan till studiehandledaren för ditt utbildningsprogram. 6. Studiehandledaren meddelar följande personer om beviljad tentamensrätt per e- post 17

18 - den studerande - berörd lärare - Ålands lyceums prorektor till kännedom Observera att ansökan är bindande. Om du inte vill delta i tentamen skall den avbokas senast en vecka före provtillfället. Avbokning sker till respektive lärare. Datum för tentamensansökan Tentamensansökan lämnas alltid in till studiehandledaren senast kl Sista dag för ansökan anges i tabellen nedan: Period Datum för tentamensansökan Period Period Period Period Period OM KURSER Att gå om Studerande som önskar gå om en godkänd eller underkänd kurs har följande möjligheter: 1. Kursen kan bokas på lyceet om den går i en balk som passar i den studerandes övriga schema och det finns plats i kursen.* 2. Kursen kan avläggas på distans t.ex. via Vasa svenska aftonläroverk 3. Studerande kan förlänga sin studietid med ett fjärde läsår efter att yrkesstudierna är klara, och har då möjlighet att läsa om ett flertal kurser. Då studerande går om en underkänd obligatorisk kurs på distans för att det inte finns någon möjlighet att gå kursen i Ålands lyceum står Ålands gymnasium för hela eller en del av kostnaderna, max 30 / kurs. I andra fall betalar studerande själv alla studieavgifter. * Kurs kan bokas hos din studiehandledare enligt följande schema: Kurs i Bokas under tiden: period 1 fr 21.8 kl må 24.8 kl period 2 fr 25.9 kl on 30.9 kl period 3 to kl ti kl period 4 fr 29.1 kl on 3.2 kl period 5 on 30.3 kl må 4.4 kl Att avlägga kurser utanför lyceet Studerande har rätt att få studier vid andra skolor som till mål och väsentligt innehåll motsvarar Ålands lyceums läroplan för HUTH-kurser tillgodoräknade. Det finns möjlighet att avlägga kurser t.ex. genom distansstudier och utbyte. Studerande måste skriftligen dokumentera kursernas mål och innehåll samt bedömning för att få kurserna 18

19 erkända i Ålands lyceum. Det är upp till studerande att själv ta reda på utbud och möjligheter. För att kunna tillgodoräkna sig dessa kurser på avgångsbetyget, måste studerande lämna in anhållan om tillgodoräknande och dokumentation med godkänt kursvitsord senast inom april. Kontakta din studiehandledare för vidare information. BEDÖMNING Bedömningens uppgift är att upplysa studerande om deras framsteg och inlärningsresultat. Bedömningen skall motivera och handleda de studerande i deras studier. Bedömningen skall grunda sig på läroplanens mål. Studerande har rätt att på förhand få grunderna för bedömning och vitsordsgivning klarlagda. Alla HUTH-kurser bedöms enligt de kriterier som stipuleras i Ålands lyceums läroplan och kursbeskrivningar. Kurserna bedöms enligt skala 4-10 eller med bedömningen godkänd-underkänd (se kursbeskrivningarna i Ålands lyceums läroplan på skolans hemsida och i Wilma). Bedömningskriterier Vitsordet berömliga kunskaper och färdigheter (9-10) ges åt studerande som - har ingående och helhetsmässiga kunskaper - har lätt för att se samband och helheter - löser problem och uttrycker sig självständigt, kreativt och personligt - självständigt kan strukturera, planera och redovisa arbeten - kan värdera och analysera behandlat ämnesområde - har mycket goda förutsättningar för fortsatta studier Vitsordet goda kunskaper och färdigheter (7-8) ges åt studerande som - har goda kunskaper - förstår orsak och verkan - kan arbeta efter modeller - kan redovisa sina kunskaper men som behöver ett visst stöd för strukturering - har goda förutsättningar för fortsatta studier Vitsordet nöjaktiga kunskaper och färdigheter (5-6) ges åt studerande som - har vissa splittrade kunskaper - har svårt att se helheter - inte kan redovisa självständiga kunskaper - har begränsade, men i huvudsak tillräckliga, förutsättningar för fortsatta studier Gymnasieexamensbetyget På gymnasieexamensbetyget från Ålands yrkesgymnasium överförs bedömningen av HUTH-läroämnena till den bedömningsskala som gäller inom studerandes eget utbildningsprogram (1-5 eller 1-3). Inom Ålands yrkesgymnasium är bedömningen målrelaterad och sker genom att läraren gör en slutgiltig bedömning av den studerandes prestationer på basen av alla kursvitsord som givits i ämnet. Kursbedömning Kursbedömning sker i slutet av kursen och grundar sig förutom på eventuella skriftliga prov på fortlöpande observation och utvärdering av den studerandes prestationer. I bedömningen beaktas också den studerandes förmåga till självständigt arbete och samarbete med andra. 19

20 Om du är missnöjd med HUTH-kursbedömningen kan du inom 14 dagar räknat från kursbedömningsdagen vända dig till vederbörande lärare och skriftligen eller muntligen begära rättelse. Som bedömningsdag räknas kursens sista lektion såvida läraren inte av särskilda skäl har flyttat utgivningen till ett senare datum. Detta datum måste dock noteras och dokumenteras i kursdagboken i förväg så att alla kursdeltagare vet vilken tidpunkt som gäller. Om du fortsättningsvis är missnöjd med lärarens beslut kan du vända dig till lyceets rektor inom 14 dagar från det att läraren skriftligen eller muntligen besvarat rättelseansökan. Om du fortsättningsvis är missnöjd med rektors beslut kan du vända dig till styrelsen för Ålands gymnasium. En sådan ansökan skall lämnas inom 30 dagar efter det att rektor lämnat sitt utlåtande. Stoppad i ett läroämne Om två på varandra följande kurser i samma ämne, i den ordning de läses, är underkända måste studerande med godkänt vitsord förnya den ena kursen. Studerande kan inte fortsätta studierna i ämnet innan någondera kursen avlagts med godkänt vitsord. Studerande kan avlägga kursen genom att a) gå om, b) tentera eller c) läsa kursen på distans. Att bli stoppad i ett HUTH-läroämne leder med största sannolikhet till att du förlänger dina studier med ett fjärde år. Underkända kurser Två tredjedelar av kurserna i ett läroämne måste vara godkända. Av studierna i ett läroämne får den studerande ha underkända prestationer enligt följande: Antal kurser i läroämnet: Högsta tillåtna antal underkända kurser: Studieprestationer Varje studerandes studieprestationer, d.v.s. kursvitsorden, registreras i skoladministrationsprogrammet Wilma. Den studerande och omyndig studerandes vårdnadshavare kan se kursvitsorden i Wilma, och har därutöver rätt att på begäran få ett skriftligt utdrag från utbildningsprogrammets kansli eller studiehandledare. AVBRYTA HUTH-STUDIER Redan påbörjade HUTH-kurser kan inte avbrytas under periodens gång, utan studerande slutför de kurser som inletts. Byte till allmänna/gemensamma ämnen skall ske senast tre veckor innan nästa allmänna/gemensamma ämnes-/huth-period börjar. Studerande som önskar avbryta sina HUTH-studier kan göra så inför en kommande HUTH-period. Byte skall ske senast under det första läsåret. För läsåret är sista dag för byte från HUTH till allmänna/gemensamma ämnen 15 juni Om studerande har svårigheter att klara HUTH-studierna under C-modulen kan byte komma ifråga endast i undantagsfall. Varje ärende måste först utredas skilt tillsammans med studiehandledaren. 20

21 Då Modul D inletts är det inte längre möjligt att avbryta HUTH. Vid svårigheter kan studietiden istället förlängas med ett fjärde läsår så att studerande har möjlighet att slutföra sitt studieprogram. Godkända kurser som avlagts inom HUTH kan fås tillgodo som allmänna/gemensamma ämneskurser eller valbara ämnen. STUDENTEXAMEN Studerande som valt HUTH kan välja att avlägga studentexamen. Avlagd studentexamen ger ökade möjligheter att söka till utbildningar i hela världen. Studentexamen omfattar fyra obligatoriska prov samt därutöver ett eller flera valfria extra prov. Studentexamen avläggs under högst tre på varandra följande examenstillfällen (ex. vår-höst-vår). OBS! Vid det sista skrivtillfället måste minst ett prov vara obligatoriskt! För att få avlägga studentprov bör man ha läst de obligatoriska kurserna i respektive ämne eller på annat sätt uppfylla förkunskapskraven. Rekommendationen är därför att HUTH-studerande avlägger följande prov: 1) Modersmål 2) Engelska (prov på lång nivå) 3) Matematik 4) Ämnesrealprov (samhällskunskap) Provet i modersmålet är obligatoriskt för samtliga studerande, och åtminstone ett prov på mer krävande (lång) nivå måste ingå i examen. Prov i det andra inhemska, d.v.s. finska kan ingå i examen, och det är möjligt att skriva extra prov i t.ex. språk. Dessa prov kräver dock förkunskaper som inte ges inom HUTH. Den studerande kan skriva prov i ett eller flera realämnen, men endast ett ämnesrealprov kan vara obligatoriskt. Ämnesrealen är uppdelad på två olika provdagar: Ena provdagen: biologi, filosofi, fysik, historia och psykologi Andra provdagen: evangelisk luthersk religion/ortodox religion, geografi, hälsokunskap, kemi, livsåskådning och samhällslära. Studentexamensvitsord: Laudatur (L) = 7 poäng/röster Eximia cum laude approbatur (E) = 6 poäng/röster Magna cum laude approbatur (M) = 5 poäng/röster Cum laude approbatur (C) = 4 poäng/röster Lubenter approbatur (B) = 3 poäng/röster Approbatur (A) = 2 poäng/röster Improbatur ( I) = 0 poäng/röster 21

22 Kompensation: Ett underkänt vitsord (improbatur) i något av de obligatoriska studentexamensproven kan kompenseras på följande sätt: i + kompenseras med poängtalet 12 i kompenseras med poängtalet 14 i - kompenseras med poängtalet 16 i = kompenseras med poängtalet 18 Vid ansökan till utbildningar vid fastländska högskolor och universitet ger specifika studentprov tilläggspoäng. Läs mer om detta på lyceets hemsida under Studiehandledning. Provarrangemang Ålands lyceum ansvarar för studentprovsarrangemangen. Studerande inom yrkesutbildningen deltar i studentproven tillsammans med lyceets studerande och samma regler gäller alla skribenter. Provresultat Proven korrigeras preliminärt av Ålands lyceums lärare, och de preliminära resultaten publiceras i Wilma. Studentexamensnämnden gör den slutliga bedömningen och resultaten skickas till Ålands lyceum senast den 23 november (höstens skrivningar) respektive 25 maj (vårens skrivningar). Även dessa resultat publiceras i Wilma. Om du har frågor kring studentexamensproven, kontakta din studiehandledare! I Wilma hittar du studentprovsresultaten i den övre menyn under Blanketter. Studentdimission Studerande som avlägger studentexamen har möjlighet att delta i Ålands lyceums studentdimission Mer information skickas till berörda i maj. Studentproven hösten 2015 Hörförståelseproven Måndag 7.9 Finska (lång o. medellång) Tisdag 8.9 Engelska (långa språk) Onsdag 9.9 Främmande språk (korta språk) Tyska Franska Spanska Engelska Ryska/italienska 22 De skriftliga proven Fredag 11.9 Modersmål, textkompetens Måndag 14.9 Real (bi, fil, fy, hi, psy) Onsdag 16.9 Engelska (långa språk) Fredag 18.9 Finska (lång o. medellång) Måndag 21.9 Modersmålet, essäprov Svenska som andra språk Onsdag 23.9 Matematik, lång och kort Fredag 25.9 Real (geo, hä, ke, liv, rel, sk) Måndag 28.9 Främmande språk (korta) Samling före samtliga prov enligt lista på anslagstavlan utanför kansliet.

23 Studentproven våren 2016 Hörförståelseproven Måndag 15.2 Engelska (långa språk) Tisdag 16.2 Finska (lång o. medellång) Onsdag 17.2 Främmande språk (korta språk) Tyska Franska Spanska Engelska Ryska/Italienska De skriftliga proven Fredag 12.2 Modersmål, textkompetens Måndag 14.3 Modersmål, essäprov Svenska som andra språk Onsdag 16.3 Real (geo, hä, ke, liv, rel, sk) Fredag 18.3 Engelska (långa språk) Måndag 21.3 Finska (lång o. medellång) Onsdag 23.3 Matematik, lång och kort Onsdag 30.3 Real (bi, fil, fy, hi, psy) Fredag 1.4 Främmande språk (korta) ATT ANSÖKA TILL HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET Många studerande söker sig till högskolor och universitet antingen på fastlandet, Åland eller i Sverige. Antagningssystemen grundar sig på olika principer. Till fastlandet är det framför allt resultatet av ett inträdesförhör samt studentprovsresultatet som ger poäng. Antagningen till Högskolan på Åland och till högskolor och universitet i Sverige bygger i första hand på avgångsbetyget. På skolans hemsida hittar du aktuell information. Med vilka betyg söker jag? Högskolan på Åland Högskolor/universitet på fastlandet Avgångsbetyg x Studentbetyg Yrkeshögskolor på fastlandet x x Högskolor/universitet i Sverige x x 23

24 Fastlandet Antagningsförfarandet till fastländska högskolor, universitet och yrkeshögskolor varierar och du måste därför noggrant läsa de olika antagningsvillkoren för respektive utbildningsprogram. Här presenteras generellt antagningsförfarandet till skolor på fastlandet. I alla utbildningar förekommer urvalsprov (= inträdesförhör) vilket oftast innebär att du på förhand läser en eller flera böcker som du sedan skall skriva prov i. Vissa urvalsprov kan vara utformade som lämplighetstester. Förutom urvalsprovet ger också studentskrivningarna poäng. Vilka studentprov som ger poäng varierar beroende på utbildningsprogram. Vid ansökan till yrkeshögskolor ges vanligtvis också poäng för vitsord i enskilda läroämnen samt medeltalet på avgångsbetyget från gymnasiet. Till konst- och designutbildningar baserar sig antagningen på en eller flera inlämnade förhandsuppgifter och urvalsprov. Ansökningar till samtliga utbildningar vid fastländska universitet och högskolor görs via en gemensam webbaserad ansökningstjänst. Ansökningstiden pågår för de flesta utbildningsprogrammen från mars till början av av april, se Information om utbildningar på fastlandet hittar du bl. a. via länkarna nedan fyrk.fi dia.fi Sök på facebook Information och ansökning till utbildningar på alla stadier. Om studier och yrken i Finland, intressetest. Om yrken. Om att studera på svenska i Helsingforsregionen. Åbo Akademi Svenska handelshögskolan i Helsingfors Aalto universitetet, b.a. högskolorna för teknik Svenska social- och kommunalhögskolan vid H:fors univ.. Helsingfors universitet Yrkeshögskolan Arcada Yrkeshögskolan Novia Information om studentexamen. Om folkhögskolestudier på fastlandet. Om yrkesutbildning på gymnasialstadiet. Webbtjänst om stipendier och understöd. Diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning. Öppen universitetsundervisning vid alla Finlands universitet Åländska studentlaget vid Åbo Akademi Åländska studentföreningen i Helsingfors Åland Antagning till Högskolan på Åland grundar sig på avgångsbetyget från gymnasiet och eventuell antagningsintervju. För mer information, se Se även för fler länkar! 24

25 Sverige Mångfalden universitet och högskolor i Sverige innebär att du i god tid måste bekanta dig med de olika utbildningsmöjligheterna. Oftast är antalet sökande till en utbildning fler än antalet platser. Då görs ett urval bland de sökande främst på basen av betyg och högskoleprovsresultat. Sökande med avgångsbetyg från Åland konkurrerar i samma urvalsgrupp som sökande med avgångsbetyg från svensk gymnasieskola: kvotgrupp BI. Om du kompletterar ditt avgångsbetyg efter examen hamnar du vid ansökan i kvotgrupp BII, kompletteringsgruppen. Kompletteringsgruppen tilldelas färre platser och på så sätt kan konkurrensen vara hårdare där. Du kan skriva högskoleprovet och på så sätt konkurrera i högskoleprovsgruppen: kvotgrupp HP. Provet mäter kunskaper och färdigheter som är viktiga för högskolestudier. Om det är många som söker till en utbildning, kan det vara bra att göra provet. Man får göra provet så många gånger man vill. Högskoleprovet anordnas två gånger per år och kostar 450 kr. Hösten 2015 äger provet rum den 24 oktober, sista anmälningsdag den 15 september. Vårens prov äger rum den 9 april Sista anmälningsdag är den 15 februari. Möjligheten att skriva högskoleprovet på Åland utreds för tillfället av Ålands landskapsregering. Mer information ges på en infotimme i början av läsåret. För att kunna antas till en utbildning måste du ha vissa förkunskaper. Förkunskapskraven kallas behörighet, se s. 26. Information om utbildningar i Sverige hittar du bl. a. via länkarna nedan. Samtliga universitet och högskolor samlade under en adress. Allmän information om högskoleprovet och övrigt studierelaterat. Här ansöker du till alla högskoleutbildningar i Sverige. Universitets- och högskolerådet: Antagningsstatistik och studieinformation. Om utbildning i Sverige och utomlands. Om utbildning i Sverige och utomlands. Om yrkeshögskolestudier. Skolverkets sida om utbildning. Yrkesbeskrivningar, yrkesvalstest, framtidsutsikter, lönesituationen m.m. Arbetsförmedlingens information till dig som skall välja yrke och studier. Om du är intresserad av att gå på folkhögskola i Sverige. Flytta, arbeta eller studera i Norden! Övriga världen Du som är intresserad av studier i övriga länder hittar information om antagningssystem, utbildningsutbud etc. via de länkar som finns på skolans hemsida. Tänk på att vara ute i god tid eftersom ansökningsprocessen kan vara tidskrävande. Ofta ingår t.ex. språktester, personligt brev och referenser. Se även för fler länkar! 25

26 Behörigheter Behörighet består av grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs till all högskoleutbildning. Alla studerande med avgångsbetyg från Ålands gymnasium uppfyller grundläggande behörighet för studier i Sverige. Den särskilda behörigheten varierar mellan de olika utbildningarna och utgör förkunskapskrav som anses nödvändiga för att genomföra utbildningen i fråga. Förkunskapskraven är i allmänhet formulerade som krav på kunskaper i vissa gymnasiekurser. I.o.m. Gymnasiereformen 2011 i Sverige infördes nya kursnamn. Högskolor och universitet använder sig tills vidare av både de gamla och nya namnen, se nedan. Den kursiverade texten indikerar vilka särskilda behörigheter HUTH-paketet ger: Gymnasiet NYTT Motsvarande kurser på Ålands lyceum i Sverige NAMN (gäller avgångsbetyg fr.o.m. 2008) Sv B/Sv2 B Sv 3 De obligatoriska kurserna i svenska. (6 kurser) En B En 6 De obligatoriska kurserna i engelska. (6 kurser) En C En 7 De obligatoriska kurserna i engelska + två kurser. (8 kurser) Ma A Ma 1/a/b/c De obligatoriska kurserna i kort matte. (6 kurser) Ma B Ma 2/a/b/c De obligatoriska kurserna i kort matte. (6 kurser) Ma C Ma 3b De obligatoriska kurserna i kort matte. (6 kurser) Ma D Ma 4 De obligatoriska kurserna i lång matte. (10 kurser) Ma E Ma 5 De obligatoriska kurserna i lång matte. (10 kurser) Fy A Fy 1a Minst 6 kurser fysik. Fy B Fy 2 Minst 8 kurser fysik. Ke A Ke 1 Minst 3 kurser kemi. Ke B Ke 2 Minst 4 kurser kemi. Bi A Bi 1 De obligatoriska kurserna i biologi. (2 kurser) Bi B Bi 2 De obligatoriska kurserna i biologi. (2 kurser) Nk A Nk 1a1 De obligatoriska kurserna i naturvetenskapliga ämnen (biologi, kemi, fysik och/eller geografi, totalt minst 2 kurser). Nk B Nk 2 De obligatoriska kurserna i naturvetenskapliga ämnen (biologi, kemi, fysik och/eller geografi, totalt minst 4 kurser). Hi A Hi 1b-3 Minst 4 kurser i historia. Hi B Hi 2a/b Minst 6 kurser i historia. Sh A Sh 1b Minst 3 kurser i samhällskunskap. Sh B Sh 2 Minst 5 kurser i samhällskunskap. Mod. Steg 2 2 B-språk t.o.m. kurs 5/FIN t.o.m. kurs 5 språk Steg 3 3 B-språk t.o.m. kurs 7/FIN t.o.m. kurs 7 Steg 4 4 B-språk t.o.m. kurs kurs/fin t.o.m. kurs kurs/fif 7 kurser Steg 5 5 B-språk t.o.m. kurs 11/FIN t.o.m. kurs 11/FIF t.o.m. kurs 9/FIA 6 kurser Id A De obligatoriska kurserna i idrott och minst en kurs hälsokunskap. Id B De obligatoriska kurserna i idrott och minst en kurs hälsokunskap.. 26

27 ÅLANDS LYCEUMS ORDNINGSREGLER Landskapslag om gymnasieutbildning (ÅFS 13/2011) fastställer i 36 och 46 : En studerande ska utföra sina uppgifter omsorgsfullt, respektera planerad studietakt, uppträda hänsynsfullt, följa skolans ordningsregler, lärares och annan personals anvisningar samt hantera skolans egendom ansvarsfullt. Studerande som bryter mot bestämmelserna i 36 2 mom. och som trots rektors varning inte rättar sig kan av skolans ansvariga förvaltningsorgan på ett lärarkollegiums förslag avstängas för viss tid, högst ett år. Det ansvariga förvaltningsorganet kan besluta att avstängningen ska börja verkställas omedelbart. Innan beslut om avstängning tas ska den studerande och, i förekommande fall, omyndig studerandes vårdnadshavare beredas tillfälle att yttra sig i ärendet. Trivsel och arbetsro Alla har rätt till en god arbetsmiljö. Därför skall förhållandet mellan studerande, lärare och personal präglas av ömsesidig hänsyn, omsorg och respekt. 1 INFORMATION Studerande vid Ålands lyceum är skyldiga att hålla sig à jour med det som händer i skolan. För att möjliggöra detta ges viktig information i huvudsak genom e-post och på de informationstillfällen som ordnas en gång i veckan. Lärare och studerande skall varje arbetsdag läsa sin e-post och inom två arbetsdagar eller inom fastställd tid besvara frågor via e-post. 2 STUDIETAKT Gymnasiets undervisning utgår från en studietid på tre år, men studerande har även rätt att studera fyra år. Minst tre godkända kurser per period Studerande skall varje period avlägga minst tre kurser med godkänt vitsord. Om studerande fortsättningsvis, under flera perioder i följd, trots att skolan erbjudit handledning och stöd, inte klarar denna studieprestation meddelar skolan vederbörande myndighet att studiestödet dras in till dess att studerande följer normal studietakt. Studerande som upprepat och gravt försummar sina studier kan efter beslut i styrelsen för Ålands gymnasium avskiljas från studierna för maximalt ett år. Ett sådant beslut kan komma i fråga först efter att den studerande fått såväl muntlig som skriftlig varning och hörts av lärarkollegiet. Vårdnadshavare skall få besked om situationen och höras. 3 NÄRVAROPLIKT Gymnasiet har närvaroplikt. Detta betyder att den som har fått en studieplats också skall närvara vid lektioner och andra till skolan hörande aktiviteter. Sjukdom Den som drabbas av sjukdom skall anmäla detta per telefon till kansliet samma dags förmiddag senast kl Vårdnadshavare anmäler sjukfrånvaro för omyndig studerande. Den som är förhindrad att delta i lektionerna p.g.a. läkarbesök eller liknande bör meddela om detta i god tid. Sjukdom skall redovisas på ett tillförlitligt sätt och om det är fråga om flera än tre dagars sjukfrånvaro eller återkommande kortare sjukfrånvaro skall hälsovårdar- eller läkarintyg lämnas till grupphandledaren. Sjukdom vid muntligt eller skriftligt examinationstillfälle Sjukdom vid föredrag, uppsats och prov m.m. skall verifieras med skriftligt intyg utfärdat av antingen vårdnadshavare, nära släkting (myndig), hyresvärd, hälsovårdare, läkare eller grupphandledare. Intyget skall överlämnas till vederbörande lärare utan dröjsmål, men senast inom två dagar efter det att den studerande återvänt till skolan efter sjukfrånvaron. Oredovisad frånvaro Frånvaro utan giltig orsak rubriceras som skolk. Studerande som är upprepat frånvarande från undervisningen avvisas från kursen. Innan den studerande avvisas, måste läraren ge en varning och informera om att fortsatt oredovisad frånvaro leder till avbruten kurs. En avbruten kurs måste slutföras genom förnyat deltagande. 27

Respekt - Gemenskap - Frihet under ansvar

Respekt - Gemenskap - Frihet under ansvar ÅLANDS LYCEUM Respekt - Gemenskap - Frihet under ansvar HUTH STUDIEGUIDE 2013-2014 www.lyceum.ax Bästa studerande vid Ålands yrkesgymnasium! Du har valt att läsa det högskoleförberedande utbildningshelheten

Läs mer

ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2015-2016

ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2015-2016 ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2015-2016 Bästa studerande! Ålands lyceum, som är en av två skolor inom myndigheten Ålands gymnasium, är en skola med omkring 480 studerande. Lyceet och Ålands yrkesgymnasium

Läs mer

ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2014-2015

ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2014-2015 ÅLANDS LYCEUM STUDIEGUIDE 2014-2015 Bästa studerande! Ålands lyceum, som är en del av Ålands gymnasium, är en skola med omkring 480 studerande. Lyceet och Ålands yrkesgymnasium delar på gymnastik- och

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION STUDENTEXAMEN. Studentexamen består av fyra obligatoriska prov: provet i modersmål. samt tre av följande fyra ämnen:

ALLMÄN INFORMATION STUDENTEXAMEN. Studentexamen består av fyra obligatoriska prov: provet i modersmål. samt tre av följande fyra ämnen: ALLMÄN INFORMATION Abiturienten är själv ansvarig för att han/hon känner till bestämmelserna gällande studentexamen. Mer information hittar du på studentexamensnämndens hemsida på adressen www.ylioppilastutkinto.fi

Läs mer

25.3 2014 Finlandspaket 4

25.3 2014 Finlandspaket 4 13.11 2013 Finlandspaket 2 svenskspråkiga utbildningar 11.12 2013 Finlandspaket 3 ansökan & antagning 25.3 2014 Finlandspaket 4 gör din ansökan till vidare utbildning Gör din ansökan till universitet,

Läs mer

Ålands lyceum. Läroplan 2005 ALLMÄN DEL

Ålands lyceum. Läroplan 2005 ALLMÄN DEL Ålands lyceum Läroplan 2005 ALLMÄN DEL Godkänd av Ålands lyceums direktion 13.6.2011 Innehåll I. ALLMÄN DEL... 3 1. VISIONER OCH VERKSAMHETSIDÉ... 3 2. UTBILDNINGENS UTFORMNING... 3 2.1. INRIKTNINGSSTUDIER...

Läs mer

Utbildningssystemet & studievägledning

Utbildningssystemet & studievägledning Utbildningssystemet & studievägledning - En del av Studieplaneringskursen Studie- och yrkesvägledare för Komvux-elever, Sandra Hahn sandra.hahn@folkuniversitetet.se 2013-09-04 Utbildningssystemet och studievägledning

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Marcus Koskinen-Hagman. Nina Lindfors, ers. för Christina von Hertzen

Marcus Koskinen-Hagman. Nina Lindfors, ers. för Christina von Hertzen 1 Protokoll 27.01.2014 Styrelsemöte 1/2014 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid Kl. 18.30 20.15 Närvarande Anita Husell-Karlström, ordförande Stig Grönlund Annika Karlsson Martin Nilsson Cia Numelin

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06

Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Så här fungerar behörighetsvisaren på Utbildningsinfo.se 2015-02-06 Vilket program och inriktning du väljer har betydelse för vad du kan göra efter gymnasieskolan Behörighetsvisaren hjälper dig med: vilket

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer

Studieguide. Innehåller uppgifter om läsåret, lektionstider, lov, frånvaro, omtentamen, ordningsregler, kontaktuppgifter etc.

Studieguide. Innehåller uppgifter om läsåret, lektionstider, lov, frånvaro, omtentamen, ordningsregler, kontaktuppgifter etc. Studieguide 2015 2016 Innehåller uppgifter om läsåret, lektionstider, lov, frånvaro, omtentamen, ordningsregler, kontaktuppgifter etc. Studieguide 1 Innehållsförteckning Välkommen till Ålands yrkesgymnasium!...4

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs?

Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs? Hur blir man behörig till högskola och yrkeshögskola genom folkhögskolans Allmänna kurs? Information till folkhögskolestuderande Folkhögskolornas informationstjänst 2012 Innehåll: Behörighet till högskolan

Läs mer

Erkännande av kunnande och PSP

Erkännande av kunnande och PSP Erkännande av kunnande och PSP Vem gör vad? Egenläraren hjälper den studerande att fylla i erkännande av kunnande blanketten (OBS! inte studiesekreteraren!) UA kontrollerar ansökan UA (tillsammans med

Läs mer

Välkomna till Nacka gymnasium

Välkomna till Nacka gymnasium Välkomna till Nacka gymnasium Kvällens agenda Vad händer år 2? Information för föräldrar IV-valet Vad händer år 3? Samhälle Helen Bejmar, rektor Oskar Ungerstedt, bitr rektor Carina Lord, studievägledare

Läs mer

Läroplan för sociala och samhälleliga programmet. Anhållan från Ålands folkhögskola angående samarbete kring Primus/Kurre/Wilma

Läroplan för sociala och samhälleliga programmet. Anhållan från Ålands folkhögskola angående samarbete kring Primus/Kurre/Wilma Föredragningslista 16.03.2015 20 Inledning 21 Kallelse och beslutförhet 22 Val av protokolljusterare för dagens möte 23 Sjöfartens Praktikkvarn r.f. 24 ÅSA överförande av budgetmedel till Högskolan på

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

185 Inledning Ordförande Sture Skogberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Protokoll 19.11.2012 Styrelsemöte 17/2012 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid 18.30 20.45 Närvarande Sture Skogberg, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Stig Grönlund Annika Karlsson

Läs mer

Valbara kurser för åk 7-9

Valbara kurser för åk 7-9 2010-2012 Svenska samskolan i Tammerfors Valbara kurser för åk 7-9 SST Koulukatu 14 33200 Tammerfors Tfn: 03-212 37 94 www.samskolan.fi Årskurs 7 De gemensamma ämnenas timfördelning (veckotimmar) är enligt

Läs mer

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än, vilket betyder att det idag

Läs mer

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan

För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan För dig som har eller kommer att ta en gymnasieexamen och vill söka till högskolan I en perfekt studievärld skulle alla som söker till högskolan komma in. Vi är inte där än, vilket betyder att det idag

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

Svenska Privatskolan i Uleåborg

Svenska Privatskolan i Uleåborg Svenska Privatskolan i Uleåborg STUDIEGUIDE GYMNASIET 2014 2015 Svenska Privatskolan i Uleåborg (SPSU) Adress: Sepänkatu 7 90100 Uleåborg Tel. 08-3112852 eller 044 5488260 rektor 08-378542 lärarrummet

Läs mer

ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER

ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER ALLMÄN KURS PÅ FOLKHÖGSKOLA - EN VÄG TILL HÖGRE STUDIER 1 Innehåll Folkhögskolans väg till högre studier Folkhögskolans Allmänna kurs Behörighet till högskola, yrkeshögskola och folkhögskolans eftergymnasiala

Läs mer

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler

Tillträdesregler för högskoleutbildningar. Nya tillträdesregler Tillträdesregler för högskoleutbildningar Om du vill börja läsa en utbildning på grundnivå på universitet eller högskola måste du ha vissa förkunskaper för att kunna antas. Detta kallas för behörighet.

Läs mer

Gymnasiet i Petalax STUDIEHANDBOK

Gymnasiet i Petalax STUDIEHANDBOK Gymnasiet i Petalax STUDIEHANDBOK Läsåret 2015 2016 Skolans adresser och telefoner Gymnasiet i Petalax Mamrevägen 13, 66240 Petalax e-mail: gymnasiet.petalax@malax.fi www.malaxedu.fi/gymnasiet Kansliet,

Läs mer

2015/16 Tänk Umeå Det här gäller för dig som är från Finland

2015/16 Tänk Umeå Det här gäller för dig som är från Finland 4 3 4 PMS2945C R:0 G:82 B:165 C:100 M:70 Y:15 K:2 5 3 10 2015/16 Tänk Umeå Det här gäller för dig som är från Finland Välkommen till Umeå universitet Du som bor i Finland och talar svenska har möjlighet

Läs mer

Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Dnr 48, 2014, 03 2014-02-06 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2/13 Innehåll: 1) Behörighet till högskolan (fr o m våren 2013, motsvarande Gy2011) 2) Behörighet till

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare

Läs mer

Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011

Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011 Läget på tillträdesområdet är krångligare än någonsin Borås den 23 februari 2011 Grundläggande behörighet Särskild behörighet Urval Högskoleprovet Gymnasieskola 2011 Meritpoäng för äldre Sökande med utländska

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 FOLKHÖGSKOLESTUDERANDE PÅ ALLMÄN KURS KAN BLI BEHÖRIGA TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA. HÄR BERÄTTAR VI HUR DET GÅR TILL. Innehåll Folkhögskolans

Läs mer

FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE

FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE 2013-10-08 FOLKBILDNINGSRÅDETS RIKTLINJER FÖR FOLKHÖGSKOLANS BEHÖRIGHETSINTYGANDE Innehåll: 1) Behörighet till högskolan (fr o m våren 2013, motsvarande Gy2011) 2) Behörighet till yrkeshögskolan (fr o

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Hösten 2015

Kurser och ansökningskoder Hösten 2015 Kurser och ansökningskoder Hösten 2015 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. PERSONUPPGIFTER Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 Vi vill uppvakta en förstapristagare i en större uppsatstävling! Det

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare blir

Läs mer

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan

Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet, meritpoäng och områdesbehörigheter för sökande från GY2011 till högskolan Grundläggande behörighet krävs för all högre utbildning. Utöver grundläggande behörighet kräver många

Läs mer

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

GRUNDERNA FÖR BEDÖMNINGEN AV DE STUDERANDE VID UTBILDNING SOM FÖRBEREDER INVANDRARE FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING DNr 6/011/2000 FÖRESKRIFT Iakttas som förpliktande DATUM 21.1.2000 Giltighetstid från 21.1.2000 tills vidare L 630/98 25 2 mom F 811/98, ändring 10, 4 mom., F 1139/99 Tillägg till föreskriften 9/011/99,

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Informationshäfte till föräldrar, elever med flera

Informationshäfte till föräldrar, elever med flera Informationshäfte till föräldrar, elever med flera INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB) IB Global Education är programmet för dig som vill vara med och skapa en bättre värld! Det är en utbildning för er som

Läs mer

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER

estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER 1(9) estudiebyrå - STUDIETJÄNSTER INNEHÅLL: STUDIETJÄNSTER i estudiebyrån... 2 Browser-krav... 2 Registrering i portalen... 2 Kom ihåg att uppdatera ändringar i din egen information... 3 Virtual YH:s utbildningsutbud

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet

HT Hotell- och turismprogrammet HT Hotell- och turismprogrammet INDIVIDUELLT VAL inför 2015/2016 1 Individuellt val a k 1 - infö r 2015/2016 Nu är det dags att välja dina individuella val inför årskurs 2 och 3! Hur mycket ska jag välja?

Läs mer

Utbildning på Åland 2015 2016

Utbildning på Åland 2015 2016 Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Ansökningsperiod 16.3-10.4.2015 Utbildning på Åland 2015 2016 www.gymnasium.ax 1 1 2 3 6 4 5 1 8 12 9

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

För dig från Finland som vill läsa vid Umeå universitet

För dig från Finland som vill läsa vid Umeå universitet För dig från Finland som vill läsa vid Umeå universitet Foto: Ingela Hjulfors erg, Jan Lindmark Praktisk information inför läsåret 2013/2014 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet www.teknat.umu.se november

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014

HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 HT Hotell- och turismprogrammet VAL AV INRIKTNING OCH INDIVIDUELLT VAL 2013/2014 1 Val av inriktning fö r dig söm ga r Hötell- öch turismprögrammet Efter examen från Hotell- och turismprogrammet ska du

Läs mer

MÅL FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLDNING

MÅL FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLDNING MÅL FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLDNING varje elev utvecklar sin självkännedom och förmåga till studieplanering varje elev självständigt eller med stöd kan ta ställning till fortsatt studie- och yrkesinriktning

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil

En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil En skola i Täby anpassad efter din funktionsprofil www.mimersgymnasium.se Mimers gymnasium Mimers gymnasium är en vanlig skola med högskoleförberedande program anpassad för dig som har en diagnos inom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2012:712 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Hösten 2014

Kurser och ansökningskoder Hösten 2014 Kurser och ansökningskoder Hösten 2014 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

Valkatalog. Kontrollera på din individuella studieplan att de kurser du tänker söka inte redan ingår i ditt program och inriktning.

Valkatalog. Kontrollera på din individuella studieplan att de kurser du tänker söka inte redan ingår i ditt program och inriktning. Valkatalog Nacka gymnasium Läsåret 2013/2014 Högskoleförberedande program Inför år 3 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu BRA ATT VETA OM HÖGSKOLESTUDIER

Allt om högskolestudier på studera.nu BRA ATT VETA OM HÖGSKOLESTUDIER Allt om högskolestudier på studera.nu BRA ATT VETA OM HÖGSKOLESTUDIER Universitets- och högskolerådet ansvarar för att informera om högskolestudier i Sverige, men också om studier utomlands och utlandspraktik.

Läs mer

VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM

VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM STUDIEGUIDE 2014-2015 VÄRDEGRUNDER för Vasa övningsskolas verksamhet I Vasa övningsskola baseras fostran och undervisning på tolerans och respekt för människan. Eleverna erbjuds

Läs mer

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Prövningar på Pauliskolan All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Vad är en prövning? En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs och

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

Välkommen. Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Teknikprogrammet

Välkommen. Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Teknikprogrammet Välkommen Till NACKA GYMNASIUM och enheten för NATUR & TEKNIK Teknikprogrammet Natur & Teknik Jarl Axelsson, rektor Krister Bergström, biträdande rektor Malin Jergander, studievägledare Kvällens Agenda

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

VALKATALOG. Högskoleförberedande program. Nacka gymnasium 14/15

VALKATALOG. Högskoleförberedande program. Nacka gymnasium 14/15 VALKATALOG Högskoleförberedande program Nacka gymnasium 14/15 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska eleverna också göra val

Läs mer

Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för skriftlig salstentamen och tentamen on line vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-06-16 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1040/10 Ersätter: Handläggningsordning för skriftlig salstentamen,

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare SFI

Utbildning i svenska för invandrare SFI Utbildning i svenska för invandrare SFI Läsåret 2015/2016 Allmän information För dig som har annat hemspråk än svenska och behöver lära dig svenska finns utbildning i svenska för invandrare (Sfi) och därefter

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor

Vad är nytt. Systemskifte för friskolor. Det som gäller för kommunala skolor 1 juli 2011 Vad är nytt Systemskifte för friskolor Det som gäller för kommunala skolor gäller för friskolor Myndighetsutövningen blir samma för både friskolor och kommunala skolor Fristående skolor omfattas

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare

NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE. Handbok. För elever och vårdnadshavare NTI GYMNASIET SÖDERTÄLJE Handbok För elever och vårdnadshavare Elevhandbok, NTI Gymnasiet So derta lje Välkommen till oss på NTI Gymnasiet i Södertälje, vi hoppas du ska trivas! I handen håller du ett

Läs mer

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur?

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? ViSa, Linköping,12-11-30 Kriminalvårdens uppdrag Kriminalvården ska verka för att 1. påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt,

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet

Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet Meritpoäng och urval till svensk högskola/universitet Två viktiga förändringar från och med hösten 2010 Max 2,5 meritpoäng, som läggs till jämförelsetalet (medelvärdet) Nya urvalsgrupper: Direktgruppen,

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten 59 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen i hälsovetenskaper. Man kan också

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer