Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 95-109"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Sammanträdesdatum Styrelsen för proaros Tisdagen den 14 oktober Plats och tid KomVux, kl Närvarande ledamöter Lars Kallsäby (c), Rodrigo Romo (m), Paavo Vallius (s), Gert Wallin (fp), Lena Söderberg (s) Frånvarande ledamöter Stefan Sturesson (kd), Lars Korkman (s) Tjänstgörande ersättare Frank Pettersson (m), Birgitta Wiklander (s) Övriga närvarande ersättare Lisa Pettersson (s) Övriga närvarande Direktör Pär Eriksson, direktörsassistent Anita Fröberg, kommunikation och IT chef Kenneth Wiberg, administrativ chef Charlotte Pettersson Franzén, utvecklingschef Christina Klang, controller Jörgen Österberg, gymnasiechef Hans Egonsson 95-98, rektor Karin Lundin 95-98, informatör Sofi Gudbrandsson 95-98, verksamhetscheferna Barbro Johansson och Staffan Fogelberg Vid protokollet Anita Fröberg Justeras Lars Kallsäby Lena Söderberg Västerås stad, Konsult och Service VÄSTERÅS STAD ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Protokoll från Styrelsen för proaros Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Datum för nedtagande Förvaringsplats Stadshuset, rum D 546 Fiskartorgsentren

2 VÄSTERÅS STAD PS 95 Protokolljustering Att justera dagens protokoll utsågs Lena Söderberg. PS 96 om offentliga ärenden Styrelsen för proaros beslutade godkänna dagordningen och att är offentliga vid dagens sammanträde. PS 97 Välkomna Karin Lundin hälsade styrelsen för proaros välkomna till KomVux. Redovisades även om upphandlingen av vuxenutbildningen, samt det åtgärdsprogram som KomVux arbetar med. Pär Eriksson återkommer till styrelsen med en djupare analys av upphandlingen på november- eller decembersammanträdet. PS 98 Gymnasiestrategi Hans Egonsson redogjorde för arbetet med teknikcollege, vård och omsorgscollege i Västmanland, idrottscollege samt handelscollege. Även Västerås stads gymnasieutrednings arbete redovisades. PS 99 Ajournering Styrelsen för proaros ajournerade sig PS 100 Dnr 2008/52-PS-042 proaros delårsrapport per 31 augusti 2008 Styrelsen för proaros godkänner Delårsrapporten per augusti 2008

3 VÄSTERÅS STAD proaros resultatkrav uppgår till -14,8 Mkr, beroende på 2007 års resultatöverföring till enheterna. Resultatet för augusti redovisar ett överskott på 1,6 Mkr, vilket är 31,1 Mkr jämfört med budget. Det är en försämring med -5,4 Mkr jämfört med augusti Den reviderade prognosen beräknas till + 8 Mkr. I prognosen beräknar alla verksamhetsblock exklusive Lärande och Utbildning, att göra bättre resultat jämfört budget. Inom Lärande och Utbildning kommer krafttag krävas under hösten för att reducera kostnaderna, framförallt på personalsidan. Inom Vård och Omsorg visar kalkyler att det ekonomiska resultatet kommer att försämras ytterligare, jämfört lagd prognos i april, under hösten proaros kommer klara resultatkravet (-14,8 Mkr)och finansiering av tilläggsbudget (premiesystemet, återställning samt satsning på hemtjänsten) Redovisades även månadsrapport augusti/september av Jörgen Österberg. Skrivelse från proaros daterad1 oktober Kopia till: proaros verksamhetsblock, akt PS 101 proaros verksamhetsplaner 2009/verksamhetsblock Styrelsen för proaros har tagit del av verksamhetsplanerna för verksamhetsblocken Verksamhetsplanerna 2009/verksamhetsblock var utskickade till styrelsen för proaros för synpunkter. PS 102 Dnr 2008/73-PS-042 Nedskrivning inventarier felaktig avskrivningstid Styrelsen för proaros beslutar godkänna en nedskrivning gällande de objekt som använt avskrivningstider som strider mot ekonomistyrningsreglerna. Vid en kontroll i anläggningsregistret upptäcktes det, att ett antal investeringsprojekt använde avskrivningstider som strider mot ekonomistyrningsreglerna. Avskrivningstiderna som användes varierar mellan 15 till 33 år. Avskrivningarna för dessa objekt har under dessa år varit för små, och i vissa fall skulle objekt redan ha varit färdigavskrivna, vilket medför att det ligger felaktiga restvärden på många objekt idag. Nedskrivningar måste göras på de objekt som fortfarande är aktiva så att avskrivningar ligger på det restvärde de skulle ha legat på, om reglerna för 10-års avskrivning för

4 VÄSTERÅS STAD inventarier hade efterlevts. Ett flertal objekt skall avskrivas helt eftersom allt som investerats innan 1998 skall vara färdigavskrivet och restvärdet skall vara noll. Kostnaderna för dessa avskrivningar kommer att uppgå till drygt 1,4 Mkr Skrivelse från proaros daterad 2 oktober Kopia till: Lärande och Utbildning verksamhetsblock Vård och Omsorg verksamhetsblock, akt, PS 103 Dnr 2008/76-PS-101 Sammanträdesdagar 2009 för styrelsen för proaros samt dess beredningsutskott Styrelsen för proaros beslutar godkänna föreslagna sammanträdestider för proaros styrelse och beredningsutskott Styrelsens sammanträden är förlagda till tredje tisdagen varje månad klockan Beredningsutskottens sammanträden är förlagda till andra tisdagen varje månad klockan Datum för styrelsens sammanträden; 20 januari 18 augusti 17 februari 15 september 17 mars 20 oktober 21 april 17 november 19 maj 15 december 16 juni Datum för beredningsutskottets sammanträden; 13 januari 11 augusti 10 februari 8 september 10 mars 13 oktober 14 april 10 november 12 maj 8 december 9 juni Skrivelse från proaros daterad 1 oktober och reviderad 14 oktober Kopia till: Sk, akt PS 104 Dnr 2008/10-PS-100 Ordföranden och direktören informerar Pär Eriksson informerade om; -Innovationspriset -Ordförandebeslut angående Lillåudden, som delades ut -Verksamhetschef Individ och Familj -SWOT-analys som gjordes vid styrelsen extra sammanträde, som delades ut -Hässlö elevboende

5 VÄSTERÅS STAD Lars Kallsäby informerade om; -Särskilda direktiv för proaros -Det ekonomiska läget i staden PS 105 Anmälan av handlingar Kommunstyrelsen. Riktlinjer för konkurrensutsättning av kommunalt finansierad verksamhet i Västerås. Kommunstyrelsen. Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige. Vision Friluftsliv och turism i Västerås skärgård. Fastighetsnämnden. Omställning av skollokaler på Bäckbyområdet. PS 106 Anmälan av delegeringsbeslut Anmälan av delegeringsbeslut i lönesättningsärenden från Lärande och Utbildning, Vård och Omsorg, Individ och Familj, Kultur, Fritid och Förebyggande samt Stöd och utvecling anmäldes och lades till handlingarna. Även ett ordförandebeslut angående förskola på Lillåudden anmäldes. PS 107 Avslut Här avslutas den offentliga delen av sammanträdet. PS 108 Ny internhyresmodell, info Jörgen Österberg redogjorde för förslag till ny internhyresmodell. PS 109 Hemtjänsten avrapportering Barbro Johansson och Staffan Fogelberg redogjorde för utvecklingen inom hemtjänsten under hösten och framöver avseende avtal, ersättningsnivåer och kalkyler.

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Uppföljning efter 9 månader 2010 3 Ändring av delegationsordningen 5 Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Förslag till rapporteringsfrekvens av socialnämndens

Läs mer

15 juni 2015, klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A

15 juni 2015, klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sjöallén 9D, Kungsbacka Klockan 15-19.04 Ajournering 16.45-17.00 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S),

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid.

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid. Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen Eva Johansson (C), ordförande Stefan

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40.

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Plats och tid kl 08.30 10.30 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, 46-49 Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tisdagen den 27 november 2012, kl. 18.00-20.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan

Läs mer

Uppsala SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(8) Sammanträdesdatum: 2014-09-24 Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00. Lars-Gunnar Karlsson, ordförande 64-66

Uppsala SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(8) Sammanträdesdatum: 2014-09-24 Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00. Lars-Gunnar Karlsson, ordförande 64-66 Uppsala KOMMUN STYRELSEN FOR TEKNIK OCH SERVICE 1(8) SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid: Venus, Verkstadsgatan 3 B, ld. 17.00-19.00 Ledamöter: Lars-Gunnar Karlsson (M), ordförande t.o.m. 66 Kerstin Westman

Läs mer

Ordförande. Sekreterare

Ordförande. Sekreterare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:10 131-149 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Karin

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22) Paragrafer 116-131 Plats och tid Värmlands Nysäter, Bygdegården, kl. 18.30 19.45 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell,

Läs mer

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelse Sammanträdesdatum Sida 2012-10-16 1

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelse Sammanträdesdatum Sida 2012-10-16 1 2012-10-16 1 Plats och tid Strand Hotell Borgholm kl. 14.00 16.15 Omfattning 79-90 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän m.fl. Datum för justering Mona Jeansson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 2014-05-20 Plats och tid Socialkontoret, kl.15.00-17.15 ajournering kl.16.30-16.35 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Robin Gustavsson (KD) ordförande

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid 08:15 14:00 (lunchuppehåll 12:00 13:00) Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Alice Lindgren Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

Onsdagen den 18 februari 2015, kl 15.30 18.08, Gårda brandstation, Göteborg.

Onsdagen den 18 februari 2015, kl 15.30 18.08, Gårda brandstation, Göteborg. 1 (11) Tid och plats Beslutande Onsdagen den 18 februari 2015, kl 15.30 18.08, Gårda brandstation, Göteborg. Ingrid Andreae (S), ordförande Henrik Munck (MP) Theres Börjesson (M) Gustaf Josefsson (M) 1-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-28 1 2014-10-28 1 Tid och plats Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Representanter för personalorganisationerna Övriga närvarande Justerare Kl. 15.00-17.15 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Torsdagen den 8 januari 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare samt tidpunkt 2 Ändringar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Beslutande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Göran Lundberg, S, 70-77 Ewa Engdahl, C Lennart Eklund, C Mattias Wärnsberg, S

Beslutande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Göran Lundberg, S, 70-77 Ewa Engdahl, C Lennart Eklund, C Mattias Wärnsberg, S Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-11.00 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Göran Lundberg, S, 70-77 Ewa Engdahl, C

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer