Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn, (C), Älvdalen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn, (C), Älvdalen"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Plats och tid IS/IT-enheten, Mora, kl ande Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn, (C), Älvdalen Övriga deltagare Leo Berndtson, IS/IT-chef, Anders Öhnell, projektkoordinator, 21, 24 Stefan Linde, kommunchef Älvdalens kommun, Peter Karlsson, kommundirektör Mora kommun, Hans Gåsste, revisor Öhrlings PriceWaterhouseCoopers, 20 Christina Tomth, lekmannarevisor Mora, 20 Torbjörn Carlsson, lekmannarevisor Mora, 20 Mats Leijon, lekmannarevisor Mora, 20 Bengt Nordin, lekmannarevisor Mora, 20 Mats Wahlström, lekmannarevisor Orsa, 20 Susanne Bogg, lekmannarevisor Orsa, 20 Pontus Bråmer, projektledare IS/IT, 21 Therese Lars, sekreterare, Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Kjell Tenn Efter överenskommelse med ordförande och justerare. Sekreterare Paragrafer Therese Lars Ordförande Bengt-Åke Rehn Justerande Kjell Tenn ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Gemensamma servicenämnden i Mora Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kanslienheten, Mora kommun Underskrift Therese Lars

2 Sammanträdesdatum Sida 2 Innehållsförteckning Besök av revisorsgruppen... 3 Verksamhetens rapportering till nämnden utifrån nämndplan... 4 Tjänstekatalog Investeringsäskande Genomgång projekt... 7 Information om PUL- och säkerhetsfrågor... 8 Förslag till mötesplan... 9 Delgivningar... 10

3 Sammanträdesdatum Sida 3 20 Dnr 2013/ Besök av lekmannarevisorerna Lekmannarevisorerna tillsammans med revisor Hans Gåsste från Öhrlings PriceWaterhouseCoopers besöker nämnden för att följa upp nämndens arbete.

4 Sammanträdesdatum Sida 4 21 Dnr 2013/453 KS 895 Verksamhetens rapportering till nämnden utifrån nämndplan Den gemensamma servicenämnden godkänner verksamhetens rapportering. Den gemensamma servicenämnden rekommenderar barn- och utbildningsnämnden i Mora, Orsa och Älvdalen samt den gemensamma gymnasienämnden för dessa tre kommuner, att fram ett underlag för vilka gemensamma infrastruktursatsningar som måste göra i de tre kommunerna för att skolan ska kunna utvecklas. IS/IT-chef Leo Berndtson informerar om aktuell status på IS/IT-enheten utifrån nämndplan. Förändringsarbetet för IS/IT har under 2013 varit omfattande. Förändringsarbetet har genomförts samtidigt som en ökning av IS/IT stödet kan påvisas, t.ex. påvisar supporten en procentig ökning av antalet supportärenden. Driften har genomfört ett omfattande kvalitetsarbete men allt från processutveckling, utbildningar och tekniska projekt. Även konsolideringseffekter kan nu urskiljas, exempel på detta är en minskning av fysiska servrar med över 50 procent. Projektkontoret har under 2013 etablerats, ett genomförande med mycket fokus kring utbildningar, processer och metodutveckling. Projektkontoret har också ansvarat för etablering av systemförvaltning med fokus på metodutveckling under 2013 och framtagandet av förvaltningshandboken som beslutades av nämnden hösten Tjänstekatalogens utveckling har varit intensiv med tanke på arbetet med licensstrategin. Licensstrategin avser primärt kontorsprogramvara som Office. Bedömningen är minskade kostnader inom teknik, licenser och personal på 1-2 miljoner kronor. För de första tio månaderna 2013 redovisar IS/IT-enheten ett positivt ekonomiskt resultat på tkr. IS/IT-enhetens prognos visar på ett positivt ekonomiskt resultat på 600 tkr. Projektledare Pontus Bråmer informerar om strategiska utmaningar för infrastrukturen i skolan.

5 Sammanträdesdatum Sida 5 22 Dnr 2013/409 KS 895 Tjänstekatalog 2014 Den gemensamma servicenämnden beslutar att fastställa priser för tjänstekatalog Att etablera och införa tjänstekatalog för IS/IT är ett politiskt beslut sedan Tjänstekatalogen är framtagen med syftet att tydliggöra kostnader för och nyttan av IS/IT. Alla verksamheter bär sina egna IS/IT-kostnader och kan styra, följa upp och utvärdera det IS/IT-stöd verksamheten har behov av. Tjänster i tjänstekatalogen ska avspegla verksamhetens behov av IS/IT-tjänster. Baserat på dessa behov förändras tjänstekatalogen över tid. Befintliga och kommande tjänster inom tjänstekatalogen ska utformas utifrån en kravdialog med verksamheten samt förankras och prioriteras i Verksamhetsutvecklings- och projektrådet. Prissättning utgår från självkostnad. Alla priser gäller per år om inget annat anges. Priserna är angivna i 2014 års nivå. sunderlag Tjänstekatalog för IS/IT Tjänsteförslag Den gemensamma servicenämnden beslutar att godkänna förslag till priser för tjänstekatalog 2014.

6 Sammanträdesdatum Sida 6 23 Dnr 2013/334 KS 895 Investeringsäskande 2015 Den gemensamma servicenämnden beslutar att anta investeringsäskande 2015 på tkr. Investeringsäskanden inför 2015 tar utgångspunkt i två övergripande områden - utvecklingsmedel kommungemensamma system (KGS) samt utvecklingsmedel drift och renodlade tekniska investeringsområden. Det största investeringsområdet under 2015 är lagring. Lagringsteknik är också föremål för strategisk översyn om tekniska lösningar skall etableras som tjänst där IS/IT köper funktionen alternativt investerar i egen teknik. Analysen skall också utreda vilket lagringsbehov som kommer behövas under perioden Omvärldsanalyser visar att lagring av information ökar med ca 30 procent i volym per år beroende på organisation och verksamhet. Investeringsområde Avskr.tid Tkr Utvecklingsmedel KGS Utvecklingsmedel Drift Infrastruktur (core, dist) Infrastruktur (access) Server och lagring Säkerhet och backup Summa sunderlag Tjänsteskrivelse Investeringsäskande 2015, daterad Tjänsteförslag Den gemensamma servicenämnden beslutar att godkänna förslag till investeringsäskande 2015 på tkr.

7 Sammanträdesdatum Sida 7 24 Dnr 2013/ Genomgång projekt Den gemensamma servicenämnden godkänner verksamhetens rapportering. Projektkoordinator Anders Öhnell presenterar aktuell status för projektkontoret. Projektkontoret har fjorton pågående projekt i kategorierna verksamhetsutveckling, förutsättning för verksamhetsutveckling och förvaltningsetablering. Projektkontoret bedöms ha en god täckning och finansiering även under Behovet av effektivisering, kostnadsminskning och/eller kvalitetsförbättring är stort ute i verksamheterna. Fokus under 2014 ligger på att etablera förvaltning för att kunna lämna över projekten i verksamheterna.

8 Sammanträdesdatum Sida 8 25 Dnr 2013/452 KS 895 Information om PUL- och säkerhetsfrågor Den gemensamma servicenämnden godkänner verksamhetens rapportering. Den gemensamma servicenämnden uppdrar till verksamhetsutvecklings- och projektrådet att utreda vilken organisatorisk förmåga kommunerna ska ha avseende säkerhetsfrågor. IS/IT-chef Leo Berndtson informerar om verksamhetens ansvar för förvaltning, informationssäkerhet och integritetslagstiftning utifrån personuppgiftslagen (PUL) och säkerhetsfrågor. IS/IT-chefen presenterar ett antal förslag för att hantera dessa frågor.

9 Sammanträdesdatum Sida 9 26 Dnr 2013/ Förslag till mötesplan Den gemensamma servicenämnden beslutar att anta sammanträdesplan för Den gemensamma servicenämndens möten föreslås ligga på fredagar kl. 9. Föreslagna datum: 17 januari Bokslut 14 mars Nämndplan inkl. budget 11 april Tjänstekatalog och VUP 1 13 juni Ev. extramöte 15 augusti VUP 2 12 september Revidering nämndplan 14 november Investeringsäskande 2016 Tjänsteförslag Den gemensamma servicenämnden godkänner förslag till sammanträdesplan för 2014.

10 Sammanträdesdatum Sida Dnr Delgivningar 1. Delegationsbeslut om tillsvidareanställning av projektledare, dnr 2013/ Delegationsbeslut om tillsvidareanställning av IT-tekniker/webb-utvecklare, dnr 2013/ Delegationsbeslut om visstidsanställning av IT-tekniker/webb-utvecklare, dnr 2013/ Delegationsbeslut om vidaredelegering inom personalområdet, dnr 2013/ om Skola och IS/IT, För- och grundskolenämnden i Mora 68/ om Skola och IS/IT, Barn- och utbildningsnämnden i Orsa 75/ om Policy för alkohol och droger, Kommunstyrelsen i Mora 145/ Remiss om Beredningsprocessen, Kommunstyrelsen i Mora 123/260

Stadsbyggnadsförvaltningen, Mora Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C), Älvdalen

Stadsbyggnadsförvaltningen, Mora Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C), Älvdalen Servicenämnden för IS/IT Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-05-18 Plats och tid Beslutande Stadsbyggnadsförvaltningen, Mora Peter Helander (C), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Kjell Tenn (C), Älvdalen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

2014-04-16. Jaakko Mattilla (C), ej tjänstgörande ersättare Inga-Lena Spansk, skolchef Anne-Lis Axelsson Guth, nämndsekreterare

2014-04-16. Jaakko Mattilla (C), ej tjänstgörande ersättare Inga-Lena Spansk, skolchef Anne-Lis Axelsson Guth, nämndsekreterare MORA För- och grundskolenämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-9 Plats och tid ande Kommunhusets KS-sal onsdagen den 16 april 2014, 13:30-15:00 Anna Hed (C) Johan Motell (S) Johan Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Sydnärkes IT-nämnd. Protokoll 2015-05-27. Tid Starttid 16:00 Sluttid: Plats Fjugesta - Rum Multen

Sydnärkes IT-nämnd. Protokoll 2015-05-27. Tid Starttid 16:00 Sluttid: Plats Fjugesta - Rum Multen Protokoll 2015-05-27 Sydnärkes IT-nämnd Tid Starttid 16:00 Sluttid: Plats Fjugesta - Rum Multen Beslutande ledamöter Andreas Svahn (S), ordförande, Hallsbergs kommun Wendla Thorstensson (C), vice ordförande,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Sida 1-23 2015-04-14 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Mora, tisdagen 14 april, kl. 14:00-17:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Larseric Ramlöv (fp)

Larseric Ramlöv (fp) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 14.00 15.25 2008-08-11 1 (20) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Birgit Svärd (s) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Inge

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-12 Sida 1-5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-12 Sida 1-5 2013-03-12 Sida 1-5 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-03-12, kl. 08.15-10.00. Beslutande Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Bernt Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Lena Fagerlund, ekonomichef

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Lena Fagerlund, ekonomichef Kommunfullmäktige 2013-12-09 Sammanträdesdatum Sida 1-21 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 9 december 2013, kl. 18.30-21:50 Beslutande Ordförande Bengt Jernhall samt 32 ordinarie ledamöter och

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare Sammanträdesdatum Sida 1-16 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummet, kl 09.00-11.00 Beslutande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott 2008-09-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 september 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-09-19 Plats och tid Konferensrum Älven, Socialkontoet, kl 08.15-10.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Eva Johansson

Läs mer

Kallelse. OBS! Studiebesök klockan 10.00-11.30 Vidare information kommer. Sammanträdesdatum 2015-07-01

Kallelse. OBS! Studiebesök klockan 10.00-11.30 Vidare information kommer. Sammanträdesdatum 2015-07-01 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-07-01 Plats Stadshuset, sammanträdesrum Herrgården, plan 6 Tid Onsdagen den 1 juli klockan 13:00-16.30 OBS! Studiebesök klockan 10.00-11.30 Vidare information kommer. Ledamöter

Läs mer

Cecilia Holmblad, NSR, 157 Camilla Nilsson, NSVA, 158-159 Mats Norberg, NSVA, 158-159

Cecilia Holmblad, NSR, 157 Camilla Nilsson, NSVA, 158-159 Mats Norberg, NSVA, 158-159 1(18) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53 Utbildningsnämnden 42-53 2 Information och överläggningar...5 Utbildningsnämndens delårsrapport 2014...6 Remiss från Utbildningsdepartementet gällande promemoria Examenspremier till vissa lärare...7 Remiss

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

MORA 2014-04-16 sida 1-10

MORA 2014-04-16 sida 1-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MORA sida 1-10 Gymnasienämnden Plats och tid Konfetensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 16 apfil 2014, 09.00-10.20 ande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg

Läs mer

Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2 och 4 Åke Knutz (C), tjänstgörande ersättare 1 och 3

Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2 och 4 Åke Knutz (C), tjänstgörande ersättare 1 och 3 2014-03-04 Sida 1-7 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-03-04, kl. 08:15-10:453. Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Malin Höglund (M) Peter Helander (C), 2

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15 16.30 ande Erästtare Tjänstgör. Erättare Klas Håkansson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Lola Frödeberg (VF) Nils-Erik Johansson (S) Magnus

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS sida 1-12 Gymnasienämnden Plats och tid ande Konfefensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 18 juni 2014, 09.00-11.30 Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande

Läs mer