Vi finns i din vardag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi finns i din vardag"

Transkript

1 Vi finns i din vardag

2 Utvecklingssamordnare Överförmyndarhandläggare IT-Samordnare IT-Tekniker Systemadministratör Personalstrateg Upphandlare Utredningssekreterare Utredare Projektadministratör Verksamhetscontroler Integrationssekreterare Planeringsansvarig Informationsansvarig Ekonomiansvarig IT-handläggare Bygglovhandläggare Projektledare Datatekniker Brandingenjör Brandmästare Brandförman Brandman Larmoperatör Näringslivssekreterare Konsumentvägledare Näringslivsutvecklare IT-chef Sjuksköterska Landsbygdsutvecklare Skolsköterska Hjälpmedelskonsulent Behandlingsassistent Specialistsjuksköterska Psykolog Sjukgymnast Logoped Distriktsarbetsterapeut Drogterapeut Skötare Företagssjukgymnast Undersköterska Verksamhetschef Arbetsterapibitr Boendeassistent Miljö/Hälsoinspektör Miljöinformatör Arbetsmiljöingenjör Livsmedelsinspektör Vårdbiträde Skolchef Studievägledare Skolvärd Rektor Personalspecialist Yrkeslärare SFI-lärare Musiklärare Bibliotekarie Danspedagog Skolbibliotekarie Biblioteksassistent Bokbussförare Enhetschef Fritidsassistent Fritidskonsulent Turistassistent Informatör Ungdomskonsulent Badmästare Dramapedagog Lärare - många olika Gymnasielärare Särskollärare Avdelningschef Familjehemssekreterare Bostadshandläggare Socialsekreterare Familjehemssekreterare Familjerådgivare Biståndshandläggare Gruppledare Samordnare Alkoholhandläggare Socialassistent Limnolog Tekniker Plantekniker Ekonomisekreterare Avdelningschef Systemadministratör Ekonom Redovisningschef Personalchef, Personalkonsulent Personalman Förvaltningsassistent Serviceledare Skolbussförare HSL-Samordnare Va-Tekniker EL, Naturumföreståndare Informationstekniker Mätningstekniker Utbildningssamordnare

3 Vi jobbar för dig! Att jobba i Kristianstads kommun innebär att du har du över medborgare att bemöta och ge en god service till. Människor som vill leka och bada, ge sina barn en bra utbildning, få omvårdnad, ta sig fram på gatorna, vila ut i parkerna, parkera sina bilar, låna böcker, se på evenemang i arenan och tusen saker till. Vi är Kristianstads största arbetsplats med ca 6500 anställda. Är du en bokmal eller bara intresserad av ett serviceyrke med litteratur och media som specialitet! Är du intresserad av böcker, film, musik. Då kanske bibliotekarieyrket är något för dig. Som bibliotekarie arbetar man med att ge information till besökarna, skylta och sätta upp böcker, registrering av böcker och andra media vid återlämning och utlån. Bibliotekarien planerar också vilka nya böcker som ska köpas in till biblioteket. Du kan även arbeta en del utanför biblioteken genom att besöka t.ex. skolor och äldreboenden, i vissa fall finns det även en bokbuss som kör runt och lånar ut böcker. Som bibliotekarie använder man ofta webben i arbetet som t.ex. underhåll av hemsida, blogg och Facebook. Det ingår också en del marknadsföringsarbete och att sätta ihop olika program och aktiviteter för besökarna. För att jobba som Bibliotekarie krävs magisterexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap, Bibliotekarieutbildning eller motsvarande.

4 Arbeta med anläggning på C4 Teknik! På C4 Teknik har man hand om och utvecklar kommunens uppbyggnad i form av gator, vägar, parker, fastigheter, fritidsanläggningar, vattenförsörjning samt yttre miljö. De som arbetar med kommunal teknik ansvarar också för utvecklingen av parker, gator, gatubelysning, rörnät, trafik, vatten- och avloppssystem. På C4 Teknik finns även de som arbetar med byggnation av alla skolor, äldreboende, etc. Anläggningsarbetare, stensättare och maskinförare arbetar i kommunen med att sköta, reparera och bygga nya gator samt vatten- och avloppsledningar. Man arbetar ofta tillsammans i grupp och mestadels utomhus. Du ska helst ha en bygg- och anläggningsteknisk utbildning. Har man C-körkort samt förarbevis för lastmaskin är det ett stort plus.

5 Teknik, utveckling och fältarbete. Mätningsingenjör Söker du ett omväxlande arbete där du kan arbeta både inomhus och utomhus? Mätningsingenjör kan i så fall vara ett arbete för dig! Som mätningsingenjör arbetar du ute i fält genom att t.ex. markera in var planerade hus ska stå eller mäta in olika detaljer som läggs in i kartdatabasen. Du träffar mycket människor och får utföra många olika arbetsuppgifter. Inget arbete är det andra sig likt GIS-ingenjör Geografisk Information är information som är knuten till ett geografiskt läge med hjälp av digitala kartor. Som GIS-ingenjör arbetar du med att göra information tillgänglig så att den kan användas som underlag när beslut ska fattas. Kartan är viktig för att kunna visa upp olika saker t.ex. var skolorna inom kommunen ligger. GIS-ingenjören arbetar också med att göra analyser t.ex. hur en skolskjuts effektivare ska köra för att hämta/lämna eleverna. Det är ett spännande och utvecklande arbete för dig som är intresserad av modern teknik, kartor och kontakt med människor.

6 Trafikingenjör Trafikingenjören arbetar med trafikfrågor i en kommun. Detta innebär att ingenjören planerar trafiken som t.ex. planering av vägar, trafiksignaler cykelbanor m.m. Du ska se till så att alla trafikanter har en möjlighet att ta sig fram i trafiken oavsett om de går, cyklar eller kör bil. Säkerheten och miljön i trafiken är också en viktig arbetsuppgift som ingår i ingenjörens arbete. Trafikingenjören har ett socialt arbete och har många kontakter med andra förvaltningar, myndigheter och medborgare. Studievägledare En studievägledare har ett konstruktivt yrke där man får arbeta med vägledning av främst skolelever. Beroende på vilken skola man arbetar på skiljer innehållet i arbetet sig åt något. Vägledning för studie- och yrkesval är ett viktigt arbete för att eleverna ska få kunskap om olika utbildningsalternativ och vad som krävs för att komma in på arbetsmarknaden. Helt enkelt för att hitta rätt väg till det jobb man är intresserad av! Förutom mötet med elever så är marknadsföring av utbildningsprogram, information om yrkesinriktningar och att ordna med prao för elever en viktig del av arbetet. Som studievägledare är mötet med människor den huvudsakliga arbetsuppgift och samtalet ditt huvudsakliga arbetsredskap. För att jobba som studievägledare skall du ha högskoleutbildning som heter Studie och Yrkesvägledare.

7 Pedagoger bygger vår framtid Förskola, skolbarnomsorg, grundskola, gymnasieskola, särskoleverksamhet, musikskola och vuxenutbildning. Som utbildad pedagog finns det många olika möjligheter till arbete. Lärare Som lärare ansvarar du för de som ska bygga vår framtid, alltså barnen och ungdomarna som går i skolan. Du arbetar med deras lärande och utveckling genom att undervisa i olika ämnen t.ex. svenska, engelska, SFI, idrott, matematik, historia, samhällskunskap, naturkunskap, m.m. Att arbeta som lärare innebär att arbeta med andra människor. Låter det spännande, kan detta vara framtiden för dig?

8 Ekonomibiträde, kock eller kockerska kommunens restaurangpersonal. Det närmsta du kommer ett arbete på restaurang i en kommun är om du jobbar i kök som serverar elever i skolan eller kunder på äldreboenden. Gillar du att laga mat till mer än dig själv. Är du intresserad av att arbeta med ungdomar och äldre människor för att de utifrån sina behov ska få äta en nyttig och balanserad kost. Då kan detta vara ett arbete som passar dig. Du kan få göra det du tycker är kul på normal arbetstid istället för att jobba sena kvällar på en vanlig restaurang. Ekonom Som ekonom är de huvudsakliga arbetsuppgifterna t.ex. budgetering, löpande uppföljning, framtagande av prognoser och delårsbokslut samt ekonomiadministration, redovisningsfrågor, intern kontroll, utveckling av ekonomiadministrativa rutiner och styrsystem etc. Du blir som ekonom en expert på ditt område och ger därför stöd och service till chefer gällande olika ekonomifrågor. En ekonoms uppgifter varierar beroende på var de arbetar, vissa arbetar med alla arbetsuppgifter och några är specialiserade på ett område.

9 Omvårdnadspersonal Du kan göra något så fint som att hjälpa andra, och samtidigt ha det som ett jobb. Omvårdnadspersonalens kunder är äldre personer, personer med funktionsnedsättningar samt personer med behov av hemsjukvård. Du hjälper kunderna i det dagliga livet med de uppgifter han eller hon inte klarar själv. Ditt uppdrag är att ge kunden ett så normalt liv som möjligt. I arbetsuppgifterna ingår personlig omvårdnad som t.ex. hjälp med hygienen, hjälp i samband med måltider, av- och påklädning, städning och inköp. Att arbeta som omvårdnadspersonal är ett händelserikt arbete som kräver ett gott bemötande i mötet med kunden. Du arbetar i ett team tillsammans med dina arbetskamrater för att ge kunden en god service. Några exempel på befattningar som jobbar med omvårdnadsarbete är: Undersköterska, boendeassistent, personlig assistent.

10 Sjuksköterska När du arbetar som sjuksköterska kan det innebära att du har ett spännande, utmanande och stundtals fartfyllt arbete. Som sjuksköterska i kommunen arbetar du inom ett brett geografiskt arbetsfält med hemsjukvård för boende i såväl ordinärt som särskilt boende. Sjuksköterskan arbetar i team kring kunden med olika arbetsuppgifter t.ex. rådgivning, medicinska bedömningar, läkemedelshantering men även stöd och rådgivning till omvårdnadspersonalen. Ett arbete som sjuksköterska innebär att du får ett arbete med variation och möjlighet att träffa många olika människor. Socialsekreterare Som socialsekreterare arbetar du med människor som behöver hjälp och stöd på olika sätt. Det kan vara problem med familj, ekonomi eller droger. Genom utredning tar du reda på vilken hjälp personerna behöver och bedömer sedan vilka insatser som är rätt. Socialsekreterare arbetar ofta i team med sina kollegor för att ge en god service till de som behöver hjälp och stöd. Målet är att undvika att människor ska hamna utanför samhällets ramar och att de istället får en chans att klara sig själv ochatt de är delaktiga i samhället. Jobbkoordinator En jobbkoordinator arbetar med att besöka företag för att ta reda på om de har behov av personal. De hjälper t.ex. nyanlända flyktingar, arbetslösa ungdomar m.fl. som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Jobbkoordinatorn är med i olika nätverk och samverkar med olika parter på bl.a. Arbetsförmedlingen. Koordinatorn kan även hjälpa till med olika aktiviteter t.ex. studiebesök, praktikplatser mm som kan öka möjligheten att få ett arbete. Gillar du att driva och utveckla projekt så är detta ett spännande och intressant arbete, samtidigt som du arbetar med att få in fler personer på arbetsmarknaden.

11 Brandman Som brandman arbetar du inom räddningstjänsten och utför insatser vid bl. a. bränder, trafikolyckor, kemikalieutsläpp och rasolyckor. Förutom räddningsinsatser arbetar du också med förebyggande brandskydd, utbildning, tillsyn, information och olika servicefunktioner. Det är ett varierande arbete för den som gillar fysiska arbetsmoment, men innehåller dessutom kontakt med många av kommunens medborgare. Larmoperatör Larmoperatören är en viktig kugge när det gäller att hålla uppe tempot vid uttryckningar. Operatören är spindeln i nätet som har hand om larmmottagning och utlarmning av räddningsstyrkor, kommunens trygghetslarm, kommunal felanmälan, kommunal jour mm. Till sin hjälp i arbetet har larmoperatören en avancerad datorteknik för att möjliggöra och underlätta arbetet med att hantera alla larm. IT-tekniker It-teknikern ansvarar för att driften av de administrativa servrarna och att systemen fungerar på ett bra sätt. De ansvarar även för databaserna som används. Du kan arbeta med olika saker såsom databasadministration, drift och underhåll av system, felsökning och övervakning av servrar och kommunens datasystem. Du kan även arbeta med kundsupport som IT-tekniker, supporten utgör den första kontakten mellan IT-avdelningen och personen som behöver hjälp av dem. Här kan man arbeta med allt från telefonsupport, fjärrsupport, användar- och registerhantering, installation, felsökning och övervakning och dokumentation. Detta är ett arbete för den som gillar problemlösning, och kontakt med människor.

12 Strateg Som strateg har du fokus på omvärlden och arbetar med att utveckla och ge aktuell kunskap. Kunskapen är en viktig del för hur man sen arbetar vidare på arbetsplatsen och planerar framåt i tiden. Strategens arbete bedrivs utifrån ett helhetsperspektiv vilket förutsätter ett samarbete med många andra personer. Som strateg kommer du på och startar olika åtgärder och projekt. Strategens uppgift är också att hjälpa till vid genomförandet av åtgärderna. Några exempel på områden där du kan arbeta som strateg är: folkhälsa, personalfrågor, kultur, fastighet och exploatering, skola och utbildning m.m. Personalspecialist Personalspecialisten är expert inom allt som gäller personalen. De arbetar konsultativt och är ett stöd för chefernas beslut när det gäller personalarbete. Att stödja, inspirera och serva cheferna är en viktig del av arbetet. Du arbetar med arbetsuppgifter inom personalområdet som personalförsörjning, arbetsmiljöfrågor inklusive rehabilitering, kompetensutveckling samt frågor avseende lagar, avtal, löner, likabehandling och friskvård. Utvecklingen av personalarbete är en annan intressant del av personalspecialistens uppgifter. I arbetet träffar du mycket människor, så är du intresserad av människor och en social person då kan detta vara ett utmärkt arbete för dig.. Arbetsmiljöingenjör En arbetsmiljöingenjör arbetar som expert och ger stöd i det strategiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. Ingenjören hjälper cheferna att följa alla regler och lagar som finns inom arbetsmiljöområdet. Ingenjören gör olika undersökningar med tekniska instrument som t.ex. mätningar av luft, värme, ljus och buller. Du kan också vara med när det sker förändringar på arbetsplatsen för att ge råd och tips hur dessa genomförs på ett säkert sätt. Vill du ha ett arbete med trevliga möten med andra människor och goda möjligheter till utveckling och stimulans så kanske detta är intressant för dig.

13 Namn: Jan Bogdanowicz Vad arbetar du med: Jag är VA-tekniker med inriktning el på C4 Teknik på ett av våra fem vattenområden. Vad gör du om dagarna: Jag ser till att det finns friskt vatten i våra kranar och att vi kan ta emot använt vatten. Vi pumpar in grundvatten från ca 100 meters djup in i Vattenverket. Vattnet renas i stora luftningsoch filterbassänger. När du duschar eller diskar tar vi emot det smutsiga vattnet som vi kallar spillvatten. Reningsverket renar vattnet innan det går ut i Hammarsjön. När snön smälter måste jag se till att vi undviker översvämning. Som VA-Tekniker är jag mycket ute, jag ser till att allt fungerar som det ska, smörjer pumpar, kontrollerar att reservdriften fungerar, med mera. Vad tycker du om ditt jobb: Jag trivs jättebra. Arbetet är omväxlande och jag kan själv bestämma i vilken ordning och vilken dag jag gör de rutinuppgifter som finns. Jag tycker om att det är mycket problemlösning och felsökning i mitt arbete. Det är viktigt att jag är noggrann och att jag tar ansvar för mina uppgifter. Vad har du för utbildning: Jag är utbildad inom el. Hur vår process kring vattnet fungerar har jag lärt här. Idag finns det en bra utbildning på Kristianstad Högskola.

14 Namn: Annika Lindblom och Urszula Adamczak Vad arbetar ni med: Vi arbetar inom hemtjänsten med hemsjukvård, hemrehabilitering, trygghetslarm. Vi hjälper personer i deras hem. Vilken hjälp som behövs har en biståndshandläggare tagit beslut om. Vi arbetar båda med samordning av dagens insatser och Urszula ser till att vi har tillräckligt med personal. Vad gör ni om dagarna: Vi börjar varje morgon med kort samling där vi får rapporter om förändringar av vårdbehov. Vi ser till att vi har tillräckligt med personal och fördelar hembesöken mellan alla i gruppen. Sedan cyklar, går eller kör vi hem till de personer vi skall hjälpa. Under vår arbetsdag hjälper vi bland annat till med uppstigning, frukost, dela ut mediciner, bädda, städa, handla, duschning. Vi delar ut middag till de som får mat från Träffpunkten. Det är många som behöver hjälp med träning t ex om de skadat sig eller försvagats av sjukdom. Annika är på många hembesök för att hjälpa till med träning. Vi besöker många kunder varje dag och vårt arbete är mycket varierat, varje dag ser olika ut. I vårt arbete är det viktigt att vara medveten om jag är gäst i kundens hem. Vad tycker ni om ert jobb: Det är ett roligt jobb där vi träffar många olika människor. De vi träffar är oftast tacksamma och ger mycket glädje tillbaks. Arbetet är varierat och vi har själv möjlighet att påverka hur vår dag ser ut. Vi trivs båda två mycket bra. Vad har ni för utbildning: Annika har läst vårdlinjen och under åren hon arbetat läst vidare inom olika områden. Hon har arbetat inom hemtjänsten i 30 år. Urszula är utbildad sjuksköterska i Polen. När hon kom till Sverige började hon arbeta inom hemtjänsten och har trivts så bra att hon stannat kvar. De som börjar hos oss idag måste vara vårdutbildade.

15 Vaktmästare Praktikkoordinator Integrationssekreterare/Barn Bemanningssamordnare Kartingenjör Handledare Assistent Receptionist Kravhandläggare Medborgarinformatör Naturinformatör Bygglovarkitektn Projekteringsingenjör Mätningsingenjör Planingenjör Ekolog Fastighetsingenjör Energirådgivare Utvecklingsstrateg Byggnadsinspektör Kurator Socialsekr. Fält Arbetskonsulent Praktiksamordnare Familjebehandlare Familjeterapeut Elevassistent Personlig assistent Fritidsledare Fritidspedagog Hälsopedagog Förskollärare Hemspråkstränare Barnskötare Boendesamordnare Äldreombud Teamchef Barn- och ungdomsassistent Vägmärkesarbetare Grönyteansvarig Parkeringsvakt Säkerhetssamordnare Brandman/Förman Modersmålslärare Löne- O Personaladministratör Projektkoordinator Förrådsarbetare Lönekonsult Stadsarkitekt Driftchef Belysningsingenjör Upphandlingschef Abonnenttekniker Institutionstekniker Arbetsledare Transportör Transportsamordnare Transportchef Barn- och ungdomsass/jour Boendeassistent/jour Budget- O Skuldrådgivare Fastighetsstrateg Mätarreparatör Reparatör Fastighetsreparatör Anläggningsarbetare Gaturenhållare Parkarbetare Sopmaskinförare Grävmaskinförare Traktorförare Djurskötare Stensättare Kran/Lastbilsförare Bil/Maskinreparatör Lastmaskinförare Spolbilsförare Områdeschef Kostkonsulent Dietist Föreståndare Kostchef Kock/Kokerska Cafeteriabiträde GIS-ingenjör Ekonomibiträde Ekonomidirektör Ekonomichef Personaldirektör Administrativ chef Planeringssekreterare Controller Servicechef Informationschef Utvecklingssekreterare Förvaltningsekonom Förvaltningschef Samordn lokalv Lokalvårdare Driftchef IT-service Chef för Biosfärkontoret Äldrepedagog Personalassistent Telefonist Fastighetsassistent Sekreterare

16 130 olika yrken

Arbeta hos. Östersunds kommun

Arbeta hos. Östersunds kommun Arbeta hos Östersunds kommun 4 500 lediga jobb Östersunds kommun har en mångfald av yrken och människor! Inte mindre än 5 600 medarbetare arbetar inom nästan 400 olika yrken. Här finns lärare, ekonomer,

Läs mer

Produktion: Informationsavdelningen, Eslövs kommun Foto: Ulf Axelsson, Eslövs kommun. Tryckeri: Holmbergs i Malmö AB

Produktion: Informationsavdelningen, Eslövs kommun Foto: Ulf Axelsson, Eslövs kommun. Tryckeri: Holmbergs i Malmö AB Arbetsledare Arbetsterapeut Adjunkt Administratör Administrativ chef Assistent Avdelningschef Boendestödjare Barnskötare Bibliotekarie Biblioteksassistent Bilförare Biståndsbedömmare Biträdande personalchef

Läs mer

Personalbokslut. Eslövs kommun 2012

Personalbokslut. Eslövs kommun 2012 1 Arbetsledare Arbetsterapeut Adjunkt Administratör Administrativ chef Assistent Avdelningschef Boendestödjare Barnskötare Bibliotekarie Biblioteksassistent Bilförare Biståndsbedömmare Biträdande personalchef

Läs mer

Vill du ha ett jobb där du ger människor livskvalitet?

Vill du ha ett jobb där du ger människor livskvalitet? Vill du ha ett jobb där du ger människor livskvalitet? Omsorg om äldre och funktionshindrade i Stockholms stad ett arbete fyllt av glädje, ansvar och utvecklingsmöjligheter. Stockholms stad är en av Sveriges

Läs mer

Hitta det här... Ditt nya jobb

Hitta det här... Ditt nya jobb Hitta det här... Ditt nya jobb 1 Detta är en information från Falkenbergs kommun Du som funderar på ditt framtida yrkesval Du som vill utbilda dig Du som söker jobb Du som vill veta mer om vad det innebär

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Malmö / Lund Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Jönköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

PROGRAM- KATALOG BORLÄNGE GYMNASIESKOLA

PROGRAM- KATALOG BORLÄNGE GYMNASIESKOLA BORLÄNGE GYMNASIESKOLA PROGRAM- KATALOG 2015 ERIKSLUNDSGYMNASIET HAGAGYMNASIET HUSHAGSGYMNASIET LJUNGBERGSGYMNASIET SOLTORGSGYMNASIET INTRODUKTIONSPROGRAMMEN ERIKSLUNDSGYMNASIET El- och energiprogrammet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OMSORGSFÖRVALTNINGEN!

VÄLKOMMEN TILL OMSORGSFÖRVALTNINGEN! VÄLKOMMEN TILL OMSORGSFÖRVALTNINGEN! Här hittar du information för dig som är nyanställd eller praktikant i Omsorgsförvaltningen. Du tar dig fram i bildspelet med hjälp av piltangenterna. Innehållsförteckning

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Stockholm Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Det här vill Centerpartiet göra I Västerås kommun 2014-2018

Det här vill Centerpartiet göra I Västerås kommun 2014-2018 Det här vill Centerpartiet göra I Västerås kommun 2014-2018 1 Centerpartiets tre hjärtefrågor: Jobb och företag, resultat för miljön och vi ser hela kommunen Centerpartiet tycker att alla ska kunna bestämma

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

VAD SYSSLAR DU MED? 1

VAD SYSSLAR DU MED? 1 VAD SYSSLAR DU MED? 1 innehåll FÖRORD sid 4-5 DATA/IT & TEKNIK sid 6-11 EKONOMI/FÖRSÄLJNING/ADMINISTRATION sid 12-33 HÄLSA/ SKÖNHET/FRISKVÅRD sid 34-38 KONST/DESIGN/KULTUR & MEDIA sid 40-57 NATURVETENSKAP

Läs mer

Gymnasievalet 2012. Westerlundska Gymnasiet

Gymnasievalet 2012. Westerlundska Gymnasiet Gymnasievalet 2012 Westerlundska Gymnasiet Kontakta oss Rektor Ewa Berthagen Telefon 0171-62 55 50 er Christian Eklöv Hagman Telefon 0171-62 55 53 Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet inriktning musik,

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Samlad bild av strategisk kompetensförsörjning inom Luleå kommun

Samlad bild av strategisk kompetensförsörjning inom Luleå kommun Kompetensförsörjning 2014-2016 Samlad bild av strategisk kompetensförsörjning inom Luleå kommun LULEÅ KOMMUN RAPPORT Dnr 2 (22) Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Omvärldsbevakning

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info

NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info NUTID Vi hjälper dig till framgång! sista kning s ansö NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info VALHALL COLLEGE RÖNNEGYMNASIET STÖRST I STAN! Skolan där du utvecklas och mår bra! I Ängelholms centrum

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Delrapport: Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 4 2 INLEDNING... 5 2.1 VIHO-PROJEKTETS

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Gymnasievalet 2015. Westerlundska Gymnasiet

Gymnasievalet 2015. Westerlundska Gymnasiet Gymnasievalet 2015 Westerlundska Gymnasiet Kontakta oss Rektor Ewa Berthagen tel. 0171-62 55 50 er Christian Eklöv Hagman tel. 0171-62 55 53 Estetiska programmet inriktning musik, Handels- och administrationsprogrammet,

Läs mer

Rektorerna Jan ES Johansson och Bengt Arnrud

Rektorerna Jan ES Johansson och Bengt Arnrud K U R S K A T A L O G 2 0 1 0 E T T G Y M N A S I U M - T U S E N M Ö J L I G H E T E R 1 Vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen till oss på Mönsteråsgymnasiet. Hos oss kan du skaffa dig en bra start på

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 2016

JOBBMÖJLIGHETER. i Gävleborgs län 2015 2016 JOBBMÖJLIGHETER i Gävleborgs län 2015 2016 1 Har du bra jobbmöjligheter? Fler personer behöver anställas. En orsak är att många går i pension och ska ersättas, en annan att arbetsgivare får mer att göra

Läs mer

Alla behövs! i Östersunds kommun. Anne Vågström 2011-10-12

Alla behövs! i Östersunds kommun. Anne Vågström 2011-10-12 Alla behövs! i Östersunds kommun Anne Vågström 2011-10-12 Generationsväxlingen vår största utmaning? Under perioden 2010-2025 kommer 44 % av de anställda inom offentlig sektor att lämna arbetsmarknaden.

Läs mer

Vi behöver dig. till Sveriges viktigaste jobb

Vi behöver dig. till Sveriges viktigaste jobb Vi behöver dig till Sveriges viktigaste jobb FÖRSKOLLÄRARE SOCIALSEKRETERARE EKONOMIASSISTENT BRANDMAN MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖR TRÄDGÅRDSARBETARE BIBLIOTEKARIE LÄRARE OMRÅDESCHEF SJUKSKÖTERSKA BRANDINGENJÖR

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Uppsala Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.

ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION. Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s. ÄNGELHOLMS KOMMUNS NYA ORGANISATION Ökat samarbete s.3 Förändrat politiska engagemang s.4 Agilt arbetssätt s.5 Våra tre huvuduppdrag s.6 Välkommen till en ny kommun Under ett och ett halvt år har vi arbetat

Läs mer