Vi finns i din vardag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi finns i din vardag"

Transkript

1 Vi finns i din vardag

2 Utvecklingssamordnare Överförmyndarhandläggare IT-Samordnare IT-Tekniker Systemadministratör Personalstrateg Upphandlare Utredningssekreterare Utredare Projektadministratör Verksamhetscontroler Integrationssekreterare Planeringsansvarig Informationsansvarig Ekonomiansvarig IT-handläggare Bygglovhandläggare Projektledare Datatekniker Brandingenjör Brandmästare Brandförman Brandman Larmoperatör Näringslivssekreterare Konsumentvägledare Näringslivsutvecklare IT-chef Sjuksköterska Landsbygdsutvecklare Skolsköterska Hjälpmedelskonsulent Behandlingsassistent Specialistsjuksköterska Psykolog Sjukgymnast Logoped Distriktsarbetsterapeut Drogterapeut Skötare Företagssjukgymnast Undersköterska Verksamhetschef Arbetsterapibitr Boendeassistent Miljö/Hälsoinspektör Miljöinformatör Arbetsmiljöingenjör Livsmedelsinspektör Vårdbiträde Skolchef Studievägledare Skolvärd Rektor Personalspecialist Yrkeslärare SFI-lärare Musiklärare Bibliotekarie Danspedagog Skolbibliotekarie Biblioteksassistent Bokbussförare Enhetschef Fritidsassistent Fritidskonsulent Turistassistent Informatör Ungdomskonsulent Badmästare Dramapedagog Lärare - många olika Gymnasielärare Särskollärare Avdelningschef Familjehemssekreterare Bostadshandläggare Socialsekreterare Familjehemssekreterare Familjerådgivare Biståndshandläggare Gruppledare Samordnare Alkoholhandläggare Socialassistent Limnolog Tekniker Plantekniker Ekonomisekreterare Avdelningschef Systemadministratör Ekonom Redovisningschef Personalchef, Personalkonsulent Personalman Förvaltningsassistent Serviceledare Skolbussförare HSL-Samordnare Va-Tekniker EL, Naturumföreståndare Informationstekniker Mätningstekniker Utbildningssamordnare

3 Vi jobbar för dig! Att jobba i Kristianstads kommun innebär att du har du över medborgare att bemöta och ge en god service till. Människor som vill leka och bada, ge sina barn en bra utbildning, få omvårdnad, ta sig fram på gatorna, vila ut i parkerna, parkera sina bilar, låna böcker, se på evenemang i arenan och tusen saker till. Vi är Kristianstads största arbetsplats med ca 6500 anställda. Är du en bokmal eller bara intresserad av ett serviceyrke med litteratur och media som specialitet! Är du intresserad av böcker, film, musik. Då kanske bibliotekarieyrket är något för dig. Som bibliotekarie arbetar man med att ge information till besökarna, skylta och sätta upp böcker, registrering av böcker och andra media vid återlämning och utlån. Bibliotekarien planerar också vilka nya böcker som ska köpas in till biblioteket. Du kan även arbeta en del utanför biblioteken genom att besöka t.ex. skolor och äldreboenden, i vissa fall finns det även en bokbuss som kör runt och lånar ut böcker. Som bibliotekarie använder man ofta webben i arbetet som t.ex. underhåll av hemsida, blogg och Facebook. Det ingår också en del marknadsföringsarbete och att sätta ihop olika program och aktiviteter för besökarna. För att jobba som Bibliotekarie krävs magisterexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap, Bibliotekarieutbildning eller motsvarande.

4 Arbeta med anläggning på C4 Teknik! På C4 Teknik har man hand om och utvecklar kommunens uppbyggnad i form av gator, vägar, parker, fastigheter, fritidsanläggningar, vattenförsörjning samt yttre miljö. De som arbetar med kommunal teknik ansvarar också för utvecklingen av parker, gator, gatubelysning, rörnät, trafik, vatten- och avloppssystem. På C4 Teknik finns även de som arbetar med byggnation av alla skolor, äldreboende, etc. Anläggningsarbetare, stensättare och maskinförare arbetar i kommunen med att sköta, reparera och bygga nya gator samt vatten- och avloppsledningar. Man arbetar ofta tillsammans i grupp och mestadels utomhus. Du ska helst ha en bygg- och anläggningsteknisk utbildning. Har man C-körkort samt förarbevis för lastmaskin är det ett stort plus.

5 Teknik, utveckling och fältarbete. Mätningsingenjör Söker du ett omväxlande arbete där du kan arbeta både inomhus och utomhus? Mätningsingenjör kan i så fall vara ett arbete för dig! Som mätningsingenjör arbetar du ute i fält genom att t.ex. markera in var planerade hus ska stå eller mäta in olika detaljer som läggs in i kartdatabasen. Du träffar mycket människor och får utföra många olika arbetsuppgifter. Inget arbete är det andra sig likt GIS-ingenjör Geografisk Information är information som är knuten till ett geografiskt läge med hjälp av digitala kartor. Som GIS-ingenjör arbetar du med att göra information tillgänglig så att den kan användas som underlag när beslut ska fattas. Kartan är viktig för att kunna visa upp olika saker t.ex. var skolorna inom kommunen ligger. GIS-ingenjören arbetar också med att göra analyser t.ex. hur en skolskjuts effektivare ska köra för att hämta/lämna eleverna. Det är ett spännande och utvecklande arbete för dig som är intresserad av modern teknik, kartor och kontakt med människor.

6 Trafikingenjör Trafikingenjören arbetar med trafikfrågor i en kommun. Detta innebär att ingenjören planerar trafiken som t.ex. planering av vägar, trafiksignaler cykelbanor m.m. Du ska se till så att alla trafikanter har en möjlighet att ta sig fram i trafiken oavsett om de går, cyklar eller kör bil. Säkerheten och miljön i trafiken är också en viktig arbetsuppgift som ingår i ingenjörens arbete. Trafikingenjören har ett socialt arbete och har många kontakter med andra förvaltningar, myndigheter och medborgare. Studievägledare En studievägledare har ett konstruktivt yrke där man får arbeta med vägledning av främst skolelever. Beroende på vilken skola man arbetar på skiljer innehållet i arbetet sig åt något. Vägledning för studie- och yrkesval är ett viktigt arbete för att eleverna ska få kunskap om olika utbildningsalternativ och vad som krävs för att komma in på arbetsmarknaden. Helt enkelt för att hitta rätt väg till det jobb man är intresserad av! Förutom mötet med elever så är marknadsföring av utbildningsprogram, information om yrkesinriktningar och att ordna med prao för elever en viktig del av arbetet. Som studievägledare är mötet med människor den huvudsakliga arbetsuppgift och samtalet ditt huvudsakliga arbetsredskap. För att jobba som studievägledare skall du ha högskoleutbildning som heter Studie och Yrkesvägledare.

7 Pedagoger bygger vår framtid Förskola, skolbarnomsorg, grundskola, gymnasieskola, särskoleverksamhet, musikskola och vuxenutbildning. Som utbildad pedagog finns det många olika möjligheter till arbete. Lärare Som lärare ansvarar du för de som ska bygga vår framtid, alltså barnen och ungdomarna som går i skolan. Du arbetar med deras lärande och utveckling genom att undervisa i olika ämnen t.ex. svenska, engelska, SFI, idrott, matematik, historia, samhällskunskap, naturkunskap, m.m. Att arbeta som lärare innebär att arbeta med andra människor. Låter det spännande, kan detta vara framtiden för dig?

8 Ekonomibiträde, kock eller kockerska kommunens restaurangpersonal. Det närmsta du kommer ett arbete på restaurang i en kommun är om du jobbar i kök som serverar elever i skolan eller kunder på äldreboenden. Gillar du att laga mat till mer än dig själv. Är du intresserad av att arbeta med ungdomar och äldre människor för att de utifrån sina behov ska få äta en nyttig och balanserad kost. Då kan detta vara ett arbete som passar dig. Du kan få göra det du tycker är kul på normal arbetstid istället för att jobba sena kvällar på en vanlig restaurang. Ekonom Som ekonom är de huvudsakliga arbetsuppgifterna t.ex. budgetering, löpande uppföljning, framtagande av prognoser och delårsbokslut samt ekonomiadministration, redovisningsfrågor, intern kontroll, utveckling av ekonomiadministrativa rutiner och styrsystem etc. Du blir som ekonom en expert på ditt område och ger därför stöd och service till chefer gällande olika ekonomifrågor. En ekonoms uppgifter varierar beroende på var de arbetar, vissa arbetar med alla arbetsuppgifter och några är specialiserade på ett område.

9 Omvårdnadspersonal Du kan göra något så fint som att hjälpa andra, och samtidigt ha det som ett jobb. Omvårdnadspersonalens kunder är äldre personer, personer med funktionsnedsättningar samt personer med behov av hemsjukvård. Du hjälper kunderna i det dagliga livet med de uppgifter han eller hon inte klarar själv. Ditt uppdrag är att ge kunden ett så normalt liv som möjligt. I arbetsuppgifterna ingår personlig omvårdnad som t.ex. hjälp med hygienen, hjälp i samband med måltider, av- och påklädning, städning och inköp. Att arbeta som omvårdnadspersonal är ett händelserikt arbete som kräver ett gott bemötande i mötet med kunden. Du arbetar i ett team tillsammans med dina arbetskamrater för att ge kunden en god service. Några exempel på befattningar som jobbar med omvårdnadsarbete är: Undersköterska, boendeassistent, personlig assistent.

10 Sjuksköterska När du arbetar som sjuksköterska kan det innebära att du har ett spännande, utmanande och stundtals fartfyllt arbete. Som sjuksköterska i kommunen arbetar du inom ett brett geografiskt arbetsfält med hemsjukvård för boende i såväl ordinärt som särskilt boende. Sjuksköterskan arbetar i team kring kunden med olika arbetsuppgifter t.ex. rådgivning, medicinska bedömningar, läkemedelshantering men även stöd och rådgivning till omvårdnadspersonalen. Ett arbete som sjuksköterska innebär att du får ett arbete med variation och möjlighet att träffa många olika människor. Socialsekreterare Som socialsekreterare arbetar du med människor som behöver hjälp och stöd på olika sätt. Det kan vara problem med familj, ekonomi eller droger. Genom utredning tar du reda på vilken hjälp personerna behöver och bedömer sedan vilka insatser som är rätt. Socialsekreterare arbetar ofta i team med sina kollegor för att ge en god service till de som behöver hjälp och stöd. Målet är att undvika att människor ska hamna utanför samhällets ramar och att de istället får en chans att klara sig själv ochatt de är delaktiga i samhället. Jobbkoordinator En jobbkoordinator arbetar med att besöka företag för att ta reda på om de har behov av personal. De hjälper t.ex. nyanlända flyktingar, arbetslösa ungdomar m.fl. som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Jobbkoordinatorn är med i olika nätverk och samverkar med olika parter på bl.a. Arbetsförmedlingen. Koordinatorn kan även hjälpa till med olika aktiviteter t.ex. studiebesök, praktikplatser mm som kan öka möjligheten att få ett arbete. Gillar du att driva och utveckla projekt så är detta ett spännande och intressant arbete, samtidigt som du arbetar med att få in fler personer på arbetsmarknaden.

11 Brandman Som brandman arbetar du inom räddningstjänsten och utför insatser vid bl. a. bränder, trafikolyckor, kemikalieutsläpp och rasolyckor. Förutom räddningsinsatser arbetar du också med förebyggande brandskydd, utbildning, tillsyn, information och olika servicefunktioner. Det är ett varierande arbete för den som gillar fysiska arbetsmoment, men innehåller dessutom kontakt med många av kommunens medborgare. Larmoperatör Larmoperatören är en viktig kugge när det gäller att hålla uppe tempot vid uttryckningar. Operatören är spindeln i nätet som har hand om larmmottagning och utlarmning av räddningsstyrkor, kommunens trygghetslarm, kommunal felanmälan, kommunal jour mm. Till sin hjälp i arbetet har larmoperatören en avancerad datorteknik för att möjliggöra och underlätta arbetet med att hantera alla larm. IT-tekniker It-teknikern ansvarar för att driften av de administrativa servrarna och att systemen fungerar på ett bra sätt. De ansvarar även för databaserna som används. Du kan arbeta med olika saker såsom databasadministration, drift och underhåll av system, felsökning och övervakning av servrar och kommunens datasystem. Du kan även arbeta med kundsupport som IT-tekniker, supporten utgör den första kontakten mellan IT-avdelningen och personen som behöver hjälp av dem. Här kan man arbeta med allt från telefonsupport, fjärrsupport, användar- och registerhantering, installation, felsökning och övervakning och dokumentation. Detta är ett arbete för den som gillar problemlösning, och kontakt med människor.

12 Strateg Som strateg har du fokus på omvärlden och arbetar med att utveckla och ge aktuell kunskap. Kunskapen är en viktig del för hur man sen arbetar vidare på arbetsplatsen och planerar framåt i tiden. Strategens arbete bedrivs utifrån ett helhetsperspektiv vilket förutsätter ett samarbete med många andra personer. Som strateg kommer du på och startar olika åtgärder och projekt. Strategens uppgift är också att hjälpa till vid genomförandet av åtgärderna. Några exempel på områden där du kan arbeta som strateg är: folkhälsa, personalfrågor, kultur, fastighet och exploatering, skola och utbildning m.m. Personalspecialist Personalspecialisten är expert inom allt som gäller personalen. De arbetar konsultativt och är ett stöd för chefernas beslut när det gäller personalarbete. Att stödja, inspirera och serva cheferna är en viktig del av arbetet. Du arbetar med arbetsuppgifter inom personalområdet som personalförsörjning, arbetsmiljöfrågor inklusive rehabilitering, kompetensutveckling samt frågor avseende lagar, avtal, löner, likabehandling och friskvård. Utvecklingen av personalarbete är en annan intressant del av personalspecialistens uppgifter. I arbetet träffar du mycket människor, så är du intresserad av människor och en social person då kan detta vara ett utmärkt arbete för dig.. Arbetsmiljöingenjör En arbetsmiljöingenjör arbetar som expert och ger stöd i det strategiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. Ingenjören hjälper cheferna att följa alla regler och lagar som finns inom arbetsmiljöområdet. Ingenjören gör olika undersökningar med tekniska instrument som t.ex. mätningar av luft, värme, ljus och buller. Du kan också vara med när det sker förändringar på arbetsplatsen för att ge råd och tips hur dessa genomförs på ett säkert sätt. Vill du ha ett arbete med trevliga möten med andra människor och goda möjligheter till utveckling och stimulans så kanske detta är intressant för dig.

13 Namn: Jan Bogdanowicz Vad arbetar du med: Jag är VA-tekniker med inriktning el på C4 Teknik på ett av våra fem vattenområden. Vad gör du om dagarna: Jag ser till att det finns friskt vatten i våra kranar och att vi kan ta emot använt vatten. Vi pumpar in grundvatten från ca 100 meters djup in i Vattenverket. Vattnet renas i stora luftningsoch filterbassänger. När du duschar eller diskar tar vi emot det smutsiga vattnet som vi kallar spillvatten. Reningsverket renar vattnet innan det går ut i Hammarsjön. När snön smälter måste jag se till att vi undviker översvämning. Som VA-Tekniker är jag mycket ute, jag ser till att allt fungerar som det ska, smörjer pumpar, kontrollerar att reservdriften fungerar, med mera. Vad tycker du om ditt jobb: Jag trivs jättebra. Arbetet är omväxlande och jag kan själv bestämma i vilken ordning och vilken dag jag gör de rutinuppgifter som finns. Jag tycker om att det är mycket problemlösning och felsökning i mitt arbete. Det är viktigt att jag är noggrann och att jag tar ansvar för mina uppgifter. Vad har du för utbildning: Jag är utbildad inom el. Hur vår process kring vattnet fungerar har jag lärt här. Idag finns det en bra utbildning på Kristianstad Högskola.

14 Namn: Annika Lindblom och Urszula Adamczak Vad arbetar ni med: Vi arbetar inom hemtjänsten med hemsjukvård, hemrehabilitering, trygghetslarm. Vi hjälper personer i deras hem. Vilken hjälp som behövs har en biståndshandläggare tagit beslut om. Vi arbetar båda med samordning av dagens insatser och Urszula ser till att vi har tillräckligt med personal. Vad gör ni om dagarna: Vi börjar varje morgon med kort samling där vi får rapporter om förändringar av vårdbehov. Vi ser till att vi har tillräckligt med personal och fördelar hembesöken mellan alla i gruppen. Sedan cyklar, går eller kör vi hem till de personer vi skall hjälpa. Under vår arbetsdag hjälper vi bland annat till med uppstigning, frukost, dela ut mediciner, bädda, städa, handla, duschning. Vi delar ut middag till de som får mat från Träffpunkten. Det är många som behöver hjälp med träning t ex om de skadat sig eller försvagats av sjukdom. Annika är på många hembesök för att hjälpa till med träning. Vi besöker många kunder varje dag och vårt arbete är mycket varierat, varje dag ser olika ut. I vårt arbete är det viktigt att vara medveten om jag är gäst i kundens hem. Vad tycker ni om ert jobb: Det är ett roligt jobb där vi träffar många olika människor. De vi träffar är oftast tacksamma och ger mycket glädje tillbaks. Arbetet är varierat och vi har själv möjlighet att påverka hur vår dag ser ut. Vi trivs båda två mycket bra. Vad har ni för utbildning: Annika har läst vårdlinjen och under åren hon arbetat läst vidare inom olika områden. Hon har arbetat inom hemtjänsten i 30 år. Urszula är utbildad sjuksköterska i Polen. När hon kom till Sverige började hon arbeta inom hemtjänsten och har trivts så bra att hon stannat kvar. De som börjar hos oss idag måste vara vårdutbildade.

15 Vaktmästare Praktikkoordinator Integrationssekreterare/Barn Bemanningssamordnare Kartingenjör Handledare Assistent Receptionist Kravhandläggare Medborgarinformatör Naturinformatör Bygglovarkitektn Projekteringsingenjör Mätningsingenjör Planingenjör Ekolog Fastighetsingenjör Energirådgivare Utvecklingsstrateg Byggnadsinspektör Kurator Socialsekr. Fält Arbetskonsulent Praktiksamordnare Familjebehandlare Familjeterapeut Elevassistent Personlig assistent Fritidsledare Fritidspedagog Hälsopedagog Förskollärare Hemspråkstränare Barnskötare Boendesamordnare Äldreombud Teamchef Barn- och ungdomsassistent Vägmärkesarbetare Grönyteansvarig Parkeringsvakt Säkerhetssamordnare Brandman/Förman Modersmålslärare Löne- O Personaladministratör Projektkoordinator Förrådsarbetare Lönekonsult Stadsarkitekt Driftchef Belysningsingenjör Upphandlingschef Abonnenttekniker Institutionstekniker Arbetsledare Transportör Transportsamordnare Transportchef Barn- och ungdomsass/jour Boendeassistent/jour Budget- O Skuldrådgivare Fastighetsstrateg Mätarreparatör Reparatör Fastighetsreparatör Anläggningsarbetare Gaturenhållare Parkarbetare Sopmaskinförare Grävmaskinförare Traktorförare Djurskötare Stensättare Kran/Lastbilsförare Bil/Maskinreparatör Lastmaskinförare Spolbilsförare Områdeschef Kostkonsulent Dietist Föreståndare Kostchef Kock/Kokerska Cafeteriabiträde GIS-ingenjör Ekonomibiträde Ekonomidirektör Ekonomichef Personaldirektör Administrativ chef Planeringssekreterare Controller Servicechef Informationschef Utvecklingssekreterare Förvaltningsekonom Förvaltningschef Samordn lokalv Lokalvårdare Driftchef IT-service Chef för Biosfärkontoret Äldrepedagog Personalassistent Telefonist Fastighetsassistent Sekreterare

16 130 olika yrken

Alla behövs! i Östersunds kommun. Anne Vågström 2011-10-12

Alla behövs! i Östersunds kommun. Anne Vågström 2011-10-12 Alla behövs! i Östersunds kommun Anne Vågström 2011-10-12 Generationsväxlingen vår största utmaning? Under perioden 2010-2025 kommer 44 % av de anställda inom offentlig sektor att lämna arbetsmarknaden.

Läs mer

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Aktualitet, bortfall, borttag Vi uppskattar att cirka 98% av posterna har 2013 års löner.

Läs mer

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser

ENKÖPINGS KOMMUN Lönestatistik 2012. Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser Enköpings kommun Lönestatistik Medianlöner Medellöner Chefslöner per förvaltning Jämförelser 2012 1 Enköpings kommun Lönestatistik 2012 Innehåll Sida Urval, beräkningssätt etc 3 Medianlöner Enköpings kommun

Läs mer

Etikettlista AID för Räddningstjänsten

Etikettlista AID för Räddningstjänsten Etikettlista AID för Räddningstjänsten Ledningsarbete (Kompletterande chefs-/ledningskod är obligatorisk för gruppen 101010-109090. Dessa samt övriga kompletterande koder återfinns i bilaga 2) koderna

Läs mer

En arbetsgivare 200 yrken

En arbetsgivare 200 yrken En arbetsgivare 200 yrken Överraskande Älmhult internationellt & nära Tänk om du kunde få inte allt men mycket. Ett utvecklande jobb, ett vackert och funktionellt boende till en rimlig kostnad, landet

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad Kvinnor 79 13 500 27 899 22 2 600 27 00 31 800 7 200 26.28 Män 103 18 700 27 279 7 800 21 500 27 500 31 688 10 188 37.05 Administratör, annan 152090 Totalt 582 13 500 27 789 7 800 2 000 27 00 31 700 7

Läs mer

Malmö stads lönestatistik 2014

Malmö stads lönestatistik 2014 Malmö stads lönestatistik 2014 Lönestatistik indelad efter AID (arbetsidentifikation) och kön för månadsavlönade. Vissa benämningar på yrkesgrupper är anpassade utifrån specifika förhållanden i Malmö stad.

Läs mer

ENERGI- INGENJÖR? UNDER- SKÖTERSKA? PARK- FÖRVALTARE? SAMHÄLLS- PLANERARE?

ENERGI- INGENJÖR? UNDER- SKÖTERSKA? PARK- FÖRVALTARE? SAMHÄLLS- PLANERARE? ENERGI- INGENJÖR? PARK- FÖRVALTARE? SAMHÄLLS- PLANERARE? UNDER- SKÖTERSKA? EN VÄGLEDNING TILL JOBB INOM SÖDERHAMNS KOMMUN WWW.SODERHAMN.SE/YRKESKOMPASSEN EN ARBETSGIVARE HUNDRATALS YRKEN Att jobba i en

Läs mer

Redovisning av löner Kalmar kommun 2012

Redovisning av löner Kalmar kommun 2012 Redovisning av löner Kalmar kommun 2012 Personalenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, 391 26 Kalmar Östra Sjögatan 16 Tel 0480-45 00 00 vx Innehåll Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förhandlingsutrymme

Läs mer

Lönestatistik tillsvidareanställda 2010 års löneläge

Lönestatistik tillsvidareanställda 2010 års löneläge 101010 Ledning, administration Max 60000 92700 70000 62100 62500 63000 55000 56375 41500 92700 Medel 46800 56520 60800 54088 62500 50188 55000 51792 41000 52598 Min 31000 27500 51600 48250 62500 33000

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e MIN percentil kvartil Medel Median kvartil percentil MAX 00250 Adm Assistent 17

Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e MIN percentil kvartil Medel Median kvartil percentil MAX 00250 Adm Assistent 17 Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e 00250 Adm Assistent 17 800 20 000 21 000 23 925 24 600 25 400 27 500 30 000 00255 Adm Chef 37 500 39 100 39 600 41 433 40 950 41 900

Läs mer

Riktlinje för yrkestitel och AID, arbetsidentifikation

Riktlinje för yrkestitel och AID, arbetsidentifikation 1 (5) Riktlinje för yrkestitel och AID, arbetsidentifikation Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Personal- och organisationsutskottet (2014-09-24 49 ) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.:

Läs mer

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen

Jobbmöjligheter i Jämtlands län. Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen Jobbmöjligheter i Jämtlands län Christina Storm-Wiklander Marknadsområde Södra Norrland Maria Salomonsson Analysavdelningen http://www.arbetsformedlingen.se/om- oss/pressrum/pressmeddelanden/pressmeddelandeartiklar/jamtland/12-12-

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

Larm och felanmälan. Kommuninformation. Växel: 0971-170 00. Fax: 0971-172 01. Besöksadress: Västra Torgg. 11. Postadress: 962 85 Jokkmokk

Larm och felanmälan. Kommuninformation. Växel: 0971-170 00. Fax: 0971-172 01. Besöksadress: Västra Torgg. 11. Postadress: 962 85 Jokkmokk Växel: 0971-170 00 Fax: 0971-172 01 Besöksadress: Västra Torgg. 11 Postadress: 962 85 Jokkmokk E-post: jokkmokk.kommun@jokkmokk.se Hemsida: www.jokkmokk.se Växeln är öppen: måndag-torsdag klockan 8.00-12.00,

Läs mer

Yrkeskoder Trafikhuvudmän

Yrkeskoder Trafikhuvudmän 1 (6) Yrkeskoder Trafikhuvudmän 1. Ledningsarbete 2 Drift- och verksamhetschefer Chefer för särskilda funktioner Mellanchefer och lägre chefer/arbetsledare 2. Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OMSORGSFÖRVALTNINGEN!

VÄLKOMMEN TILL OMSORGSFÖRVALTNINGEN! VÄLKOMMEN TILL OMSORGSFÖRVALTNINGEN! Här hittar du information för dig som är nyanställd eller praktikant i Omsorgsförvaltningen. Du tar dig fram i bildspelet med hjälp av piltangenterna. Innehållsförteckning

Läs mer

Lönekartläggning Helsingborgs stad

Lönekartläggning Helsingborgs stad Lönekartläggning Helsingborgs stad 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lönekartläggning enligt jämställdhetslagen... 3 Arbetsgrupp... 3 Granskning av lönepolitiken... 3 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter...

Läs mer

FERIEPRAO SOMMAREN 2015

FERIEPRAO SOMMAREN 2015 FERIEPRAO SOMMAREN 2015 För ungdomar födda 1998 och är skrivna i Umeå kommun. Med det här informationsbladet vill vi ge ungdomar och föräldrar en inblick i vad ferieprao är. Ferieprao är en satsning av

Läs mer

Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi

Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi 2006-09-29 reviderad 2008-11-27 Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi Bakgrund Influensa är en virusorsakad sjukdom och som sprids mellan människor och där man varje år har en mer eller

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård och omsorg

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

Yrkesfilmer för nyanlända Studiehandledning inför filmvisningar och workshops för nyanlända och för sfi-deltagare.

Yrkesfilmer för nyanlända Studiehandledning inför filmvisningar och workshops för nyanlända och för sfi-deltagare. Yrkesfilmer för nyanlända Studiehandledning inför filmvisningar och workshops för nyanlända och för sfi-deltagare. Arbetsförmedlingen, Malmö stad, Merit AB Yrkesfilmer för nyanlända har tillkommit på uppdrag

Läs mer

Reviderad Omsorgsförvaltningen 2009-07-06 2007-10-15 I.S. 2009-08-25 Planeringsförutsättningar influensapandemi

Reviderad Omsorgsförvaltningen 2009-07-06 2007-10-15 I.S. 2009-08-25 Planeringsförutsättningar influensapandemi Reviderad Omsorgsförvaltningen 2009-07-06 2007-10-15 I.S. 2009-08-25 Planeringsförutsättningar influensapandemi Enl. rekommendationer från WHO, krisberedskapsenheten, Länsstyrelsen och Socialstyrelsen

Läs mer

Jurslavägen 31. Att bo på Jurslavägen 31 2014-08-20

Jurslavägen 31. Att bo på Jurslavägen 31 2014-08-20 Jurslavägen 31 2014-08-20 Att bo på Jurslavägen 31 Äldreboendet Jurslavägen 31 ligger i ett fint och lugnt område som heter Jursla och ligger utanför Norrköping. Huset ligger i markplan vilket gör det

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Bilaga Von 49 Attestförteckning från 2012-05-01 inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Bilaga Von 49 Attestförteckning från 2012-05-01 inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 12000 51-53, Förvaltningschef Administrativ chef 54, 61 12010 5208 4, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Förvaltningschef 12020 10*, Administrativ chef Förvaltningschef 54, 61 10* Avseende ledamot i nämndens

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

Att tänka på vid möte med kommunens biståndshandläggare/biståndsbedömare

Att tänka på vid möte med kommunens biståndshandläggare/biståndsbedömare Att tänka på vid möte med kommunens biståndshandläggare/biståndsbedömare Skriv gärna dagbok under 3 dagar om dina besvär. Du får på så sätt fram dina hjälpbehov och ett dokumenterat underlag att samtala

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Innehåll. Bakgrund Rekrytering Handledare Praktikanter Våra skolkontakter

Innehåll. Bakgrund Rekrytering Handledare Praktikanter Våra skolkontakter Pågående skolaktiviteter Skoghalls Bruk 2010 Innehåll Bakgrund Rekrytering Handledare Praktikanter Våra skolkontakter 2 Bakgrund Personal på Stora Enso Skoghall AB (Feb 2010) Anställda Antal Procent Skoghall

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

Personalredovisning 2008

Personalredovisning 2008 Personalredovisning 2008 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Sammanfattning av personalredovisningen... 5 1.2 Nytt personalsystem... 5 2 Personalredovisning Tranemo kommun 7 2.1 Nyckeltal 1... 7 2.1.1 Anställda...

Läs mer

Selma Lagerlöfgymnasiet

Selma Lagerlöfgymnasiet Selma Lagerlöfgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Introduktionsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Solgården vårdbostad och hemvård

Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård Solgården vårdbostad och hemvård i Gemla Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Mål och speciell

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen

Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Framtidens arbetsmarknad vad vet vi idag! Josef Lannemyr, Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosundersökning 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 1200 arbetsställen i det privata näringslivet

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Programmet för administration, handel och varuhantering

Programmet för administration, handel och varuhantering Programmet för administration, handel och varuhantering Programmet för administration, handel och varuhantering är till för dig som vill arbeta inom handel, administration eller kommunikation. Du kan också

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet?

Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vad har jag för möjligheter efter gymnasiet? Vägar vidare efter gymnasiet YRKES- PROGRAM HÖGSKOLE- FÖRBEREDANDE PROGRAM ARBETE YRKESHÖGSKOLA FOLKHÖGSKOLA VUXENUTBILDNING UNIVERSITET/ HÖGSKOLA KOMPLETTERANDE

Läs mer

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans

Vårdutbildningar. som leder till arbete. Studera i grupp. Studera på distans Vårdutbildningar som leder till arbete Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Svensk Vård & Kompetensutveckling vardkompetens@svok.se

Läs mer

Hotell- och restaurangprogrammet STUREGYMNASIET

Hotell- och restaurangprogrammet STUREGYMNASIET Hotell- och restaurangprogrammet STUREGYMNASIET hotell & restaurangprogrammet feeds people Hotell- och restaurangprogrammet är för dig som vill arbeta på hotell, i restaurangkök, i matsal som kock/kokerska

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 6 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

MUNKBOGÅRDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Högstensgatan 3A 777 50 Smedjebacken. www.smedjebacken.se

MUNKBOGÅRDEN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Högstensgatan 3A 777 50 Smedjebacken. www.smedjebacken.se Telefonnummer: Enhetschef Ingegerd Eriksson 0240-66 03 41 Äldre och handikappomsorgen Patientansvarig sjuksköterska Rose-Marie Edström 0240-66 03 77 Biståndshandläggare: Karin Jonsson 0240-66 03 86 Jonas

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2013-2014 Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen har dämpade förväntningar

Läs mer

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005 Utrikes födda anställda i kommuner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning för

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Ledarskap Nya BF är en bred utbildning som både kan leda till jobb direkt efter gymnasiet och göra dig rustad för högskola och universitet.

Ledarskap Nya BF är en bred utbildning som både kan leda till jobb direkt efter gymnasiet och göra dig rustad för högskola och universitet. LEDARSKAP NYA BF Ledarskap Nya BF är programmet för dig som vill arbeta med människor i alla åldrar. Programmet ger dig möjlighet att ta yrkesexamen, vilket innebär att du har de kunskaper som behövs för

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

Traineegymnasiet. - låt din yrkesdröm bli verklighet

Traineegymnasiet. - låt din yrkesdröm bli verklighet Traineegymnasiet - låt din yrkesdröm bli verklighet Gymnasiebroschyr2.indd 1 2011-09-27 15:51:59 Låt din yrkesdröm bli verklighet! Lärlingsutbildning vid Traineegymnasiet passar dig som vill få ut mesta

Läs mer

Praktisk information om. Fridhemmet

Praktisk information om. Fridhemmet Praktisk information om Fridhemmet Innehåll Hjärtligt välkommen till Fridhemmet!... 3 Vi som arbetar på Fridhemmet... 3 Kort om Fridhemmet... 4 Kort om Temabo... 4 Kontaktmannens ansvar... 5 Arbetsterapeut

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen!

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder

Läs mer

INFORMATION TILL ELEVERNA

INFORMATION TILL ELEVERNA INFORMATION TILL ELEVERNA Klassinformation om vidare utbildningar och studier utomlands SACO-mässan Lunds universitets informationsdag Karriärpaketet rpaketet-intressetest Arbetsmarknadsdag Vägledningssamtal

Läs mer

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård.

Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. Läkare, psykolog, arbetsterapeut, sekreterare... En rad yrkeskategorier samarbetar för att ge hallänning arna bästa tänkbara psy kiat risk vård. De har många olika sorters kunskap och erfarenheter, vilket

Läs mer

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2013-2014 Arbetsmarknad Hallands län 1 Kortprognosen_2013_Halland.indd 1 2013-06-24 09:28:16 prognosen Ljusare tider i sikte på länets arbetsmarknad Utsikterna för länets arbetsmarknad ser ljusare

Läs mer

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm 1101 Församlingspedagog Arbetstagare med församlingspedagogutbildning som svarar för planering av och medverkar i församlingens

Läs mer

Academicum Kompetenslista

Academicum Kompetenslista Drottninggatan 4 753 10 Uppsala T 018-15 72 09 info@academicum.se www.academicum.se Academicum Kompetenslista Korta vägen och Akademikertrainee Ett samarbete mellan Academicum, Uppsala universitet, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

GLÄNTAN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Malmgatan 13-15 777 31 Smedjebacken. www.smedjebacken.se

GLÄNTAN VÄLKOMMEN SOM HYRESGÄST TILL. Telefonnummer: Malmgatan 13-15 777 31 Smedjebacken. www.smedjebacken.se Telefonnummer: Enhetschef Katarina Lindström 0240-66 03 76 Äldre och handikappomsorgen Patientansvarig sjuksköterska Eva Olausson 0240-66 03 87 Biståndshandläggare: Karin Jonsson 0240-66 03 86 Jonas Ljus

Läs mer

ROLLSPEL E 012 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning

ROLLSPEL E 012 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning ROLLSPEL E 012 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista syo-konsulent studie- och yrkesval studieinriktning gymnasium/gymnasieskola nationella program lokala inriktningar praktisk och teoretisk utbildning

Läs mer

Vi vill servera näringsriktiga och lustfyllda måltider som ska ligga till grund för framtida goda matvanor.

Vi vill servera näringsriktiga och lustfyllda måltider som ska ligga till grund för framtida goda matvanor. Verksamhetsplan 2014-10-02 Kostenheten 2014 SAMMANFATTNING Kostenheten består av skolrestauranger, äldrekök och Sandbyhovs vaktmästeri. Enheten planerar, tillagar, transporterar och serverar mat till förskolan,

Läs mer

Välkommen till. Berga

Välkommen till. Berga Välkommen till Berga Välkommen till Berga... Besöksadress: Björnstigen 137. Lägenhet våning.. i -huset. Telefon Kontaktman Boendeansvarig sjuksköterska Enhetschef... Lägenheterna Berga har 96 lägenheter

Läs mer

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen är med över 2 300 anställda en stor arbetsgivare inom Växjö kommuns Skol- och barnomsorgsförvaltningen

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

PÅ GÅNG I MARS. Information från den gymnasiala yrkesutbildningen för vuxna Nr 1. februari 2011. Trevlig läsning! Tina Arekvist Lundell, rektor

PÅ GÅNG I MARS. Information från den gymnasiala yrkesutbildningen för vuxna Nr 1. februari 2011. Trevlig läsning! Tina Arekvist Lundell, rektor Yrkesvux - en gymnasial yrkesutbildning för vuxna Välkommen till Yrkesvux digitala nyhetsbrev! I detta nummer kan du läsa om till vem Yrkesvux riktar sig och vad utbildningsnämndens ordförande tycker om

Läs mer

Du kan gå på sammanlagt 2 seminarier/workshops under dagen. Första passet hålls 11.15-12.00 och andra passet hålls 14.30-15.15.

Du kan gå på sammanlagt 2 seminarier/workshops under dagen. Första passet hålls 11.15-12.00 och andra passet hålls 14.30-15.15. Du kan gå på sammanlagt 2 seminarier/workshops under dagen. Första passet hålls 11.15-12.00 och andra passet hålls 14.30-15.15. Kryssa i dina favoriter på anmälningsblanketten, så fördelar vi platserna

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Tips 1(8) SSYK 2012 2014-03-31. Innehållsförteckning

Tips 1(8) SSYK 2012 2014-03-31. Innehållsförteckning Tips 1(8) SSYK 2012 2014-03-31 Innehållsförteckning Chefer... 2 Arbetsledare... 3 Övriga pedagoger... 4 Revisorer... 5 Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister... 5 Idrottsutövare och idrottstränare...

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn

Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn Fallolyckor i kommun- och landstingssektorn TFA-KL, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, kommuner och landsting TFA-KL omfattar alla anställda i kommuner och landsting/regioner, Svenska kyrkan och kommunalt

Läs mer

Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009

Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009 Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009 400 företag med 60.000 anställda En del av: 8.600 företag 350.000 anställda En del av: 54.000 företag 1.500.000 anställda Bemanningsföretagens kärnuppgifter Regleringar:

Läs mer

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Vårlöken Solvägen 35 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Vårlöken Vårlöken ligger i Eslöv i närheten av Trollsjöparken, Solhällans vårdoch omsorgsboende och Tåbelunds vårdcentral. Busshållsplats

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Logoped SoS LS L L V, K. Dietist LS L L L L K S begränsn av sökord. Biståndshandläggare SoL L LS LS K Biståndshandläggare LSS L LS LS K

Logoped SoS LS L L V, K. Dietist LS L L L L K S begränsn av sökord. Biståndshandläggare SoL L LS LS K Biståndshandläggare LSS L LS LS K Behörigheter i patientjournal HSL (Procapita) L=läsbehörighet S=skrivbehörighet K=kommunövergripande G=geografiskt område V=verksamhetsområde DG=del av geografiskt område E=enhet TE=tvillingenhet Profession

Läs mer

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner Vård- och omsorgsförvaltningen 2 Bemötande På Trögdshemmet arbetar vi utifrån vård- och omsorgsförvaltningens värdegrund Rätt stöd till ett självständigt

Läs mer

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01)

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010 om undersökning av särskilt boende SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer med särskilt boende. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör inte lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center

Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center Äldreforskningens hus Stiftelsen Äldrecentrum och Aging Research Center Forskning och utredning om äldre och åldrande: inom geriatrisk medicin, psykologi socialgerontologi socialt arbete Tidningen Äldre

Läs mer

60 lägenheter Plan 2 2 bgr för personer med demensdiagnos á 9 lägenheter 1 bgr s.k. omvårdnadsboende 9 lägenheter

60 lägenheter Plan 2 2 bgr för personer med demensdiagnos á 9 lägenheter 1 bgr s.k. omvårdnadsboende 9 lägenheter Ljungbackens vård- och omsorgsboende Särskilt boende för äldre över 65 år 60 lägenheter Plan 2 2 bgr för personer med demensdiagnos á 9 lägenheter 1 bgr s.k. omvårdnadsboende 9 lägenheter Plan 3 3 bgr

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Information för dig som är vuxenstuderande ULRICEHAMN N Vuxenutbildningen Vi erbjuder vuxenutbildning på olika nivåer - både grundskole- och gymnasienivå,

Läs mer