edinger forskarassistenten i fysik bruce steele i sitt rum på chelsea hotel New York 1971»jag är en sjuk man, en elak man, en frånstötande man«

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "edinger forskarassistenten i fysik bruce steele i sitt rum på chelsea hotel New York 1971»jag är en sjuk man, en elak man, en frånstötande man«"

Transkript

1 14 edinger forskarassistenten i fysik bruce steele i sitt rum på chelsea hotel New York 1971»jag är en sjuk man, en elak man, en frånstötande man«

2 ANTECKNINGAR från ett källarhål fjodor jag är en sjuk man, en elak man, en frånstötande man. Jag tror att det är en leversjukdom jag har. Förresten begriper jag inte ett dyft av min sjukdom och vet faktiskt inte riktigt ens vad det är som gör ont. Jag tar inte behandling hos läkare och har aldrig gjort det, fastän jag hyser aktning för läkarvetenskapen och doktorerna. Dess - utom är jag ytterst vidskeplig, åtminstone tillräckligt för att hysa aktning för läkarvetenskapen. [ Jag är bildad nog för att inte vara vidskeplig och ändå är jag det.] Nej, ser ni, det är av elakhet som jag inte vill ta någon behandling. Det där förstår ni nog inte. Nej, men ser ni, jag förstår det. Jag är naturligtvis inte i stånd att förklara för er vem det egentligen är som jag i det här fallet förargar med min elakhet; jag vet utmärkt väl att jag inte kan reta läkarna med att inte ta behandling hos dem; jag vet bättre än någon annan, att jag med allt det där bara skadar mig själv och ingen annan. Men ändå är det av elakhet som jag inte går till läkare. Det gör ont i levern, nå så låt det göra ännu värre ont. kap. 1 Jag har levat länge på det här viset i tjugo år. Nu är jag fyrtio. Jag var tjänsteman förr i tiden men jag har slutat min plats. Jag var en elak tjänsteman. Jag var ohövlig och

3 16 jag fann ett nöje i att vara det. Jag tog inga mutor och därför var jag tvungen att ta kompensation på något annat sätt. [Det där var ett dåligt skämt, men jag tänker inte stryka ut det. Jag skrev det i avsikt att det skulle bli mycket kvickt, men fast jag nu själv inser att det bara blev ett tarvligt skämt, så tänker jag med flit ändå inte stryka ut det.] När allmänheten kom fram till bordet där jag satt och ville ha upplysningar, brukade jag fräsa åt dem och kände en obeskrivlig njutning när jag lyckades reta någon. Och det lyckades jag nästan alltid med. Men jag vet hurudan allmänheten är: den är alltid rädd av sig. Men där fanns en sprättig officer som jag inte kunde tåla. Han ville inte alls ödmjuka sig och skramlade på ett avskyvärt sätt med sabeln. Jag förde krig med honom halvtannat år för den där sabelns skull. Det blev jag som vann till slut. Han upphörde att skramla. Förresten inträffade det där medan jag ännu var ung. Men, mitt herrskap, vet ni vad som var kärnpunkten i min vresighet? Jo, hela hemligheten och det förargligaste av allt låg nämligen i det faktum att jag ständigt, t.o.m. i min värsta vresighet, skamset måste erkänna för mig själv, inte bara det att jag inte alls är elak, utan rent av att jag inte ens är någon argsint person, att jag bara skrämmer sparvar i onödan och roar mig själv därmed. Jag tar på mig en skräckinjagande uppsyn, men visa mig någon liten vänlighet, bjud mig på en kopp te med litet socker, så lugnar jag mig nog. Jag blir rörd ända in i själen, fast jag antagligen sedan kommer att rasa mot mig själv och skämmas så att jag lider av sömnlöshet några månader framåt. Sådan brukar jag vara.

4 Det där som jag nyss sa att jag var en elak ämbetsman, det var lögn. Jag ljög av elakhet. Det var bara av retsamhet som jag bemötte både allmänheten och officeren på det där viset, men riktigt elak kunde jag aldrig vara. Jag märkte att det fanns en hel mängd element inom mig själv som stred mot denna elakhet. Jag kände att de riktigt myllrade inom mig, dessa motstridande element. Jag visste att de hade myllrat inom mig hela mitt liv och strävat att komma från mig, men jag släppte inte loss dem, jag släppte med flit inte loss dem. De plågade mig skamligt, de försatte mig i konvulsioner och slutligen tråkade de ut mig. Oändligt tråkade de ut mig. Tror ni kanske nu att jag ångrar mig inför er, mitt herrskap, att jag ber om förlåtelse för något? Jag är säker på att ni tror det Och förresten är det mig likgiltigt om ni tror det, det försäkrar jag er 17 Inte nog med att jag inte är elak, jag kunde inte heller bli någonting annat riktigt, varken elak eller god, varken skurk eller hederlig, varken hjälte eller usling. Nu lever jag här i mitt hål och inger mig själv den svaga och fåfänga trösten att en klok man inte på allvar kan bli något, utan att det bara är dårar som kan bli något. Ja, mitt herrskap, det nittonde århundradets människa är tvungen och moraliskt förpliktad att vara en i stort sett karaktärslös varelse. En person som har karaktär är i allmänhet en begränsad varelse. Detta är min fyrtioåriga övertygelse. Jag är nu fyrtio år, och fyrtio år det är ju ett helt liv; det är ju en mycket hög ålder. Att leva mer än fyrtio år är otillständigt, anstötligt, omoraliskt! Vem lever mer än fyrtio år svara uppriktigt, på hedersord? Jag ska säga er vem som gör det:

5 18 dårar och oduglingar. Jag säger detta rakt i ansiktet på alla gubbar, alla dessa vördnadsbjudande, silverhåriga och välluktande gubbar. Jag säger det rakt i ansiktet på hela världen. Jag har rätt att säga det, därför att jag kommer själv att leva tills jag blir sextio. Till sjuttio år kommer jag att leva. Till åttio år kommer jag att leva Vänta. Låt mig hämta andan Mitt herrskap, ni tror förmodligen att jag vill roa er. Ni har fel även i detta. Jag är inte alls en sådan där lustig person som ni tror mig vara, eller snarare som jag misstänker att ni tror att jag är. Förresten, om ni är irriterade av allt det här pratet [och jag känner redan att ni är irriterade] och kommer på idén att fråga mig vad jag egentligen är för en, så svarar jag er: Jag är kollegieassessor. Jag hade plats för att förtjäna mitt uppehälle, men bara för det, och när en avlägsen släkting till mig förra året lämnade mig sextusen rubel enligt lagligt testamente, tog jag genast avsked från tjänsten och slog mig ner i min avkrok. Jag bodde också förut i den här avkroken, men nu har jag slagit mig ner här på allvar. Mitt rum är fattigt och otrevligt och ligger i stadens utkant. Mitt tjänstehjon är en gumma från landet. Hon är gammal, dum och elak, och dessutom luktar hon alltid avskyvärt illa. Folk påstår att peters burgs - klimatet är skadligt för mig och att det med mina små medel är mycket dyrt att bo i S:t Petersburg. Jag vet allt det där, jag vet det bättre än alla de erfarna och hyperkloka personerna som ger råd och är snusförnuftiga. Men jag stannar kvar i S:t Petersburg. Jag tänker inte resa från S:t Petersburg. Jag tänker inte fara härifrån därför att Äsch! Det är ju egentligen likgiltigt om jag far härifrån eller inte.

6 För övrigt, vad kan en hyfsad person tala om med största nöje? 19 Svar: Om sig själv. Nå, då ska jag också tala om mig själv. jag ska nu berätta för er, mitt herrskap, antingen ni vill höra på eller inte, varför jag inte ens kunde bli en brottsling. Jag försäkrar er högtidligt att jag många gånger har velat bli det. Men inte ens det dög jag till. Jag påstår, mitt herrskap, att en alltför uppriktig självanalys det är en verklig sjukdom. För det mänskliga umgänget vore det tillräckligt med hälften eller fjärdedelen av den portion självbekännelser som en vanlig människa i vårt olyckliga nittonde århundrade i allmänhet består sig med, särskilt om hon har olyckan att bo i S:t Petersburg, den mest abstrakta och konstlade staden på hela jordklotet [ städer kan nämligen vara abstrakta och konstlade]. Det vore alldeles tillräckligt med en sådan självrannsakan som alla icke reflekterande handlingsmänniskor har. Jag slår vad om, att ni tror att jag skriver allt detta av snobberi och i så fall mycket smaklöst sådant för att göra mig lustig på handlingsmänniskornas bekostnad och att jag skramlar med sabeln, precis som den där officeren. Men, mina läsare, ingen kan väl yvas över sina sjukdomar, än mindre kokettera med dem? kap. ii Förresten, vad är det jag säger? Det gör ju alla, koketterar med sina sjukdomar, och jag kanske mer än de andra. Låt oss inte tvista; min invändning var orimlig. Men i alla fall

7 2o är jag fast övertygad om att inte bara en hel mängd självbekännelser utan till och med varje självbekännelse är en sjukdom. Det vidhåller jag. Men låt oss lämna även detta för en stund. Säg mig nu en sak: varför var det alltid så att just i det ögonblick då jag bäst insåg det subtila i»allt skönt och upphöjt«, som man sade oss förr i tiden, just då inträffade liksom avsiktligt, att jag plötsligt inte längre förstod det, utan gjorde sådana otillständiga saker, som nå ja, med ett ord, som visserligen alla kanske gör, men som liksom av sig själva kom för mig, just när jag bäst förstod att jag inte alls borde göra dem? Ju mer jag insåg det goda och allt detta»sköna och upphöjda«, desto djupare sjönk jag också ner i min gyttja, och desto mera benägen var jag att fastna i den. Men huvudsaken var, att det föreföll som om det inte var en tillfällighet att allt detta fanns inom mig utan som om det måste vara så. Som om detta inte alls vore någon sjukdom eller något sedefördärv, utan mitt normala tillstånd, så att slutligen till och med lusten att kämpa mot detta sedefördärv hade försvunnit. Det slutade med att jag nästan trodde [ och kanske faktiskt trodde] att just detta kanske var mitt normala tillstånd. Men först i början, hur mycket lidande utstod jag inte i denna kamp! Jag trodde inte att det var på samma sätt med andra och därför har jag hela livet bevarat detta för mig själv som en hemlighet. Jag skämdes [kanske skäms jag rent av fortfarande]; jag kom därhän att jag kände en viss hemlig, osund njutning av att tillbringa natten på ett avskyvärt sätt och sedan gå tillbaka hem till min håla och tvinga mig att bekänna att jag nu igen hade begått en skändlighet, att det som är gjort omöj-

8 ligt kan göras ogjort; och jag njöt inom mig att av hemligheten pina mig själv för detta och gnata på mig själv, till dess att bitterheten slutligen skulle förvandlas till en simpel vällust och slutligen till en verklig njutning! Jag står fast vid allt detta. Jag har berättat det, därför att jag fortfarande skulle vilja veta om andra människor känner sådana njutningar. Jag ska förklara för er; njutningen uppkom just av att jag alltför ärligt erkände min egen förnedring; jag kände nämligen själv att jag ställts mot väggen, att det visserligen var simpelt men att det omöjligt kunde vara annorlunda, att det inte längre fanns någon utväg för mig, att jag aldrig skulle bli en annan människa, att även om jag ännu hade tid och tro kvar till att förvandlas till något annat, så skulle jag antagligen själv inte vilja förvandlas. Jag skulle inte vilja göra någonting åt det, därför att jag i själva verket inte har något att förvandlas till; och framför allt, att allt detta framkom ur den överdrivna självbekännelsens normala och fundamentala lagar, gen - om den tröghet som kommer direkt av dessa lagar. Följ - den blir inte bara den att jag inte förvandlas, utan att jag över huvud taget inte kan göra någonting åt det. Följ den av en överdriven självrannsakan blir att brottslingen vet med sig att han är brottslig. Som om det vore en tröst för honom att själv veta om detta! Men nog härom Jag har pratat dumheter, men vad har jag egentligen visat? Hur förklaras njutningen i det här fallet? Det ska jag strax klargöra! Jag ska i alla fall föra mitt resonemang till slut. Det är därför jag har fattat pennan 21 [ ur anteckningar från ett källarhål 1864]