Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd (6) Dnr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd 2015-2017 1 (6) 2014-12-17. Dnr 897-14"

Transkript

1 1 (6) Dnr Verksamhetsstöd, HR Liisa Falk, personalhandläggare Lokal handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid enheten Verksamhetsstöd Handlingsplanen har utarbetats i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och utifrån Högskolans arbetsmiljöpolicy samt fastsällda strategiska arbetsmiljömål (dnr ). Vidare utgår handlingsplanen från högskolans övergripande handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete (dnr ). Arbetsmiljömål : Högskolan är en attraktiv arbets-/studieplats Arbetsmiljön präglas av lika villkor Det systematiska arbetsmiljöarbetet med kontinuerliga riskbedömningar, handlingsplaner och uppföljningar är implementerat. 100 % av medarbetarna har utvecklingssamtal årligen En ledarskaps- och medarbetarpolicy är utarbetad och implementerad Samverkan med skyddsombud sker vid allt förändringarbete vid enheten Verksamhetsstöd. Aktiviteter utifrån arbetsmiljömål och övergripande handlingsplan Åtgärd/aktivitet Slutdatum Ansvarig Uppföljning Budget Resultat* Se till att alla avdelningschefer har erforderlig utbildning och genomför uppgiftsfördelning enligt ny blankett för detta. Tydlighet i ansvarsfördelning är en förutsättning för ett bra arbetsmiljöarbete Förvaltning s- chef Ev. utbildningsinsats finansieras inom ramen för HR:s Mål: Det systematiska arbetsmiljöarbetet med kontinuerliga riskbedömningar, handlingsplaner och uppföljningar är implementerat. Genomför en fysisk skyddsrond. Närmare Respektive Postadress Tfn Fax E-post Högskolan i Borås (vxl) Borås

2 (7) planering kring hur och var skyddsronden genomförs ska diskuteras i VS-. Mål: Högskolan är en attraktiv arbets- /studieplats Genomför en fysisk skyddsrond i gemensamma studentutrymmen. Inför skyddsronden ska VS- tydliggöra vilka utrymmen som avses. chef enligt uppgiftsför delning, efter samordning i Ekonomichef och HR- chef Mål: Högskolan är en attraktiv arbets- /studieplats. Genomför utvecklingssamtal. Fokusområde är återkoppling mellan medarbetare och chef. Hur kan återkoppling ske även utanför utvecklingssamtalet? Respektive chef med personalansvar. Mål: 100 % av medarbetarna har utvecklingssamtal årligen Arbeta fram rutin för genomförandet av årlig uppföljning utifrån AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Mål: Det systematiska arbetsmiljöarbetet med kontinuerliga riskbedömningar, handlingsplaner och uppföljningar är implementerat. Genomför årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet HR-chef och C HR-chef och C-

3 (7) Mål: Det systematiska arbetsmiljöarbetet med kontinuerliga riskbedömningar, handlingsplaner och uppföljningar är implementerat. Genomför utbildning i vad kränkande särbehandling är och hur det ska hanteras/förebyggas. Utbildningen vänder sig till chefer med personalansvar och berörda studentnära funktioner. Utbildningen ska samordnas med området lika villkor HR- chef i med samordnare n för lika villkor och C- En kostnadsberäkning ska tas fram och därefter får ställning tas till när utbildningen kan genomföras. Mål: Arbetsmiljön präglas av lika villkor. Utarbeta och implementera en ledarskaps- och medarbetarpolicy. Mål: En ledarskaps- och medarbetarpolicy är utarbetad och implementerad. Genomför en utbildningsinsats rörande utvecklingssamtal för chefer respektive medarbetare enligt ny modell med tydligare målfokus. Mål: 100 % av medarbetarna har utvecklingssamtal årligen. Utarbeta rutin för hantering av situationer av hot och våld. Mål: Säkerställa en god fysisk och psykosocial HR- chef och C HR- chef och C HR- chef och C- Utbildningen genomförs inom ramen för HR:s

4 (7) arbetsmiljö. Genomför utbildning för chefer med personalansvar i konflikthantering och svåra samtal. Skapa utbildningsinsats för doktorander med olika fokusområden, t.ex. aktivitet för att förebygga stress, där doktoranderna ges stöttning i sitt arbete, men också får möjlighet till utbyte med andra doktorander Upphandla verktyg för medarbetarundersökning HR- chef och C HR- chef i med akademiche fer och FHV och C HR- chef och C- Medel söks centralt via de medel som avsätts för chefsutbildningar. Efter en konkretisering av programmet ska offert inhämtas. Beslut ska fattas om medel ska tas övergripande eller per akademi/doktorand. Medel finns avsatta i Efter genomförd upphandling. Genomföra medarbetarundersökning. Genomföra utrymningsövning. Införa elektronisk tillbudsrapportering och därefter implementera den nya rutinen HR- chef och C HR- chef i med chefer och Ekonomi HR- chef i med handläggare och C- och C kr, kan revideras efter genomförs upphandling. Finansieras inom ramen för HR:s

5 (7) för miljö och lika villkor Operativa aktiviteter Här följer de aktiviteter som tillkommit som ett resultat av undersökningar av arbetsmiljön. Åtgärd/aktivitet Slutdatum Ansvarig Uppföljning Budget Resultat* Gör en riskbedömning avseende hot och våld för VS:s verksamhet. Utgå från övergripande riskbedömning Respektiv e chef, samordnas i VS- Mål: Förebygga situationer om hot och våld. Vid behov: ta fram rutiner för en vid VS som utgår från övergripande riktlinjer HR- chef Målet är att förebygga risker vid ohälsa. Se över möjligheter till ljuddämpning generellt på IT- avdelningen. Eventuellt behöver skjutdörrar sättas in. Målet är att tillse en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Undersök om köldbafflarna på IT- avdelningen kan stängas av. Målet är att skapa en god fysisk arbetsmiljö. Risk finns att bli påkörd vid Allégatan vid godsavlämning. Angrip problematiken från ett nytt håll genom våra inköps- och IT- chef IT- chef Bitr. ITchef och Ekonomic inom ramen för befintlig inom ramen för befintlig

6 (7) upphandlingsrutiner. Få till en rapporteringsrutin/återkoppling mellan Campusservice och IT och Ekonomi när det inte fungerar. hef Målet är att förebygga ohälsa och olycksfall. Lokalomflyttningar rörande bl.a. Studentcentrum, avdelningen externa relationer och avdelningen för utbildningsstöd Berörd chef Tillse att när det sker lokalomflyttningar att det ges tidig information till berörda medarbetare, förmedlas en tidsplan samt ges möjlighet till delaktighet. Säkerställ också att de nya lokalerna, även om de är tillfälliga, möter de behov som finns. Målet är att säkerställa en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Teambildande aktivitet för arbetsgrupper under våren 2015 i syfte att stärka vi- känslan i ny organisation. Genomför åtgärder vid behov för att eliminera och förebygga stress bland medarbetarna samt utvärdera insatsen, kopplat till utfallet av senaste medarbetarundersökningen Berörd chef Berörd chef inom ramen för berörd avdelningschefs befintliga inom ramen för berörd avdelningschefs befintliga

7 (7) I framtagandet av handlingsplanen har huvudskyddsombud Carina Theen, skyddsombuden Linda Lovecraft och Christel Olsson samt personalhandläggare Liisa Falk deltagit. Förslaget har diskuterats i Verksamhetsstödets ledningsgrupp (VSL). Beslutad av förvaltningschef, Karin Cardell, förvaltningschef Inrapportering av resultat..datum

Slutrapport för delprojekt Utbildnings- och stödinsatser för chefer

Slutrapport för delprojekt Utbildnings- och stödinsatser för chefer HÖGSKOLAN I BORÅS Verksamhetsstöd/HR Sara Svensson SLUTRAPPORT 2014-10-02 Dnr 049-14 1 (3) Slutrapport för delprojekt Utbildnings- och stödinsatser för chefer Bakgrund Under perioden januari september

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 BESLUT 2013-12-12 Dnr SU FV-1.1.2-3478-13 Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 (Fastställd av rektor 2013-12-12) 2. Innehållsförteckning FÖRORD... 3

Läs mer

Ystads kommun. Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld

Ystads kommun. Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2013 Ystads kommun Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende hot och våld Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Program för systematiskt arbetsmiljöarbete

Program för systematiskt arbetsmiljöarbete Program för systematiskt arbetsmiljöarbete - innehållande arbetsmiljöpolicy vid Högskolan i Halmstad, ansvarsfördelning, interna riktlinjer samt struktur för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Beslutad

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen Arbetsmiljöplan 2015 Skolförvaltningen Foto: Jessica Lindegren, Pia Forseth Lien, Tori Johansson, Lena Sundberg, Martina Wilén, Sara Granholm Hörnkvist Innehåll Inledning 2 Syfte 2 Vision 2 Ansvar 2 Mål

Läs mer

Yttrande över Arbetsmiljöverkets underrättelse ISM 2010/26294

Yttrande över Arbetsmiljöverkets underrättelse ISM 2010/26294 YTTRANDE 1 (7) 100-2636-11 Vår referens Ola Svensson Arbetsmiljöverket Box 21019 200 21 MALMÖ Yttrande över Arbetsmiljöverkets underrättelse ISM 2010/26294 (14 bilagor) Länsstyrelsen i Skåne län har lämnats

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD VISION I arbetsmiljön ingår allt som påverkar oss i vårt arbete, fysiskt, psykiskt och socialt. Arbetsmiljön i Mölndals stad skall av förtroendevalda, ledare och anställda

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) - rapport Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum Diarienummer 2014-03-03 2012/85 Personalenhetschef Helen Svensson 0410-73 34 96, 0708-81 79 35 helen.svensson@trelleborg.se Bildningsnämnden Uppföljning av det systematiska

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013 Vård- och omsorgsförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2013 Vård- och omsorgsförvaltningen 2013-02-06 1 (7) Arbetsmiljöplan 2013 Vård- och omsorgsförvaltningen Inledning Arbetsmiljön är ett gemensamt ansvar och arbetet med den ska vara aktivt, förebyggande och utvecklande. Denna arbetsmiljöplan

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-06-10

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-06-10 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-06-10 54 (57) 103 SVAR PÅ MOTION OM ÅTGÄRDER FÖR ATT UTVECKLA ARBETSMILJÖN I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2015-014 Thomas Falk (LP) har lämnat en

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015

HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Dnr: L2015/77 2015-06-03 HANDLINGSPLAN FÖR LIKA VILLKOR 2015 Beslutad av rektor för Högskolan i Halmstad 2015-06-03 Handlingsplanen för lika villkor revideras varje år och utgår från Diskrimineringslagen

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten

Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten ÅM-A 2010/0191 Arbetsmiljöarbetet inom Åklagarmyndigheten Riktlinjer inkl handlingsplan för 2010 RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖARBETET UNDER 2010 Arbetsgivarens ansvar Riksåklagaren har det övergripande ansvaret

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete i Stratsys

Systematiskt arbetsmiljöarbete i Stratsys Systematiskt arbetsmiljöarbete i Stratsys Stratsysdagarna Seminariepass 4D 13:15-14:00 Ida Kronberg Agenda Bakgrund Systematiskt arbetsmiljöarbete - Varför? - Mer än bara ett lagkrav Kommunexempel Borås

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Kommentarer till paragrafer i Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan

Kommentarer till paragrafer i Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan 17.12.2007 Kommentarer till paragrafer i Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan Samverkan 2 De arbetsmiljökonsekvensbeskrivningar som ska göras när ändringar i verksamheten planeras

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Granskning av användning och hantering av medarbetarenkäter. Örnsköldsviks kommun

Granskning av användning och hantering av medarbetarenkäter. Örnsköldsviks kommun Granskning av användning och hantering av medarbetarenkäter Örnsköldsviks kommun Innehåll 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte...3 2.3 Avgränsning...3 2.4 Revisionsfrågor...3

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Arbetsmiljöplan läsåret 2015/16

Arbetsmiljöplan läsåret 2015/16 Tjänsteskrivelse 2015-06-02 BUN 2015.0323 Handläggare: Lotta Frisk, personalavdelningen Barn- och utbildningsnämnden Arbetsmiljöplan läsåret 2015/16 Sammanfattning I Karlskoga kommuns riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar

Definitioner 3.1 Medarbetarnas ansvar www.sigtuna.se 1. INLEDNING Sigtuna kommuns fortsatta framgång som attraktiv arbetsgivare ligger i hur väl arbetsgivare, fackliga företrädare och medarbetare bidrar för att skapa arbetsplatser som kännetecknas

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten

Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten Revisionsrapport Handlingsplaner och aktiviteter utifrån medarbetarenkäten November 2012 Landstinget Gävleborg Annika Smedman Landstinget Gävleborg, granskning av medarbetarenkäten (2011) 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer