Träffa rätt första gången

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Träffa rätt första gången"

Transkript

1 Träffa rätt första gången Rekrytering och bemanning på ett nytt sätt XXXXXXXXXX 1

2 Människor som mår bra Ett företag utvecklas genom att människorna i företaget utvecklas, lär sig mer, interagerar, prövar nya vägar, tänker nytt. En organisation är ett maskineri. Det ska smörjas, trimmas, delar ska lagas och kanske till och med bytas ut. Det är inget konstigt med det. I grund och botten handlar allt om människor. Och kommunikation människor emellan. När maskineriet fungerar mår människorna bra. Människor som mår bra är också kärnan i hur vi ser på rekrytering och bemanning. Nya medarbetare i en organisation ska bli en del i kommunikationen. De ska passa in, trivas och fungera direkt. Vår utgångspunkt är därför att träffa rätt första gången. 2 XXXXXXXXXX

3 Vad är ett drömjobb? Innebär ordet dröm att det är ouppnåeligt eller att man ännu inte fått det jobb man önskar eller anser sig vara värd? Många har en bestämd uppfattning om en karriär inom ett visst område. Andra kanske ser sig göra karriär i sig, oavsett verksamhet. Några känner trygghet i att stanna kvar i ett företag och bli expert inom ett område. Andra kanske betraktar den egna personliga utvecklingen som drivkraft. Vi är alla olika. På skalan balans mellan arbete, familj och fritid finns vi alla representerade. Inget är rätt. Inget är fel. Det är individuellt. Är drömjobbet detsamma som drömrekryteringen? Har företaget och den nya medarbetaren samma syn på kopplingen mellan jobbet som sådant och medarbetaren som sådan? Har de samma bild av varandra? Har de till att börja med en rättvisande bild av sig själva? Drömjobbet kräver sin eftertanke. XXXXXXXXXX 5

4 Organisationskulturen Även om en organisation mår bra av en lagom dos av internt motstånd (positivt ifrågasättande) för att utvecklas krävs en gemensam värdegrund. Den gemensamma värdegrunden kan hämtas från företagets affärsidé, mission, vision och kärnvärden. Det kan också vara beteendestrukturer som utvecklats informellt medarbetarna emellan. Oavsett vilket är värdegrunden nödvändig för organisationskulturen och företagets arbete mot de övergripande målen. Särskilt för nya medarbetare, fast anställda eller tillfälliga inhopp, är kulturen ett viktigt verktyg för vägledningen in i det nya arbetet. Eftersom kulturen i en organisation består av alla medarbetare är kulturen också allas ansvar. Sättet att vara och tänka måste alla kunna dela med sig av till sina nya kollegor. Det ökar engagemanget och blir en framgångsfaktor för företaget som sådant. Att beakta organisationens kultur i rekryteringsarbetet är också nödvändigt för att träffa rätt första gången. 6 XXXXXXXXXX

5 Specialiserat konsultbolag Talent Me är ett specialiserat konsultbolag inom rekrytering och bemanning. Vår drivkraft är att optimera kompetensen i företags organisationsutveckling. Genom att vi tillför kompetens inom rekryteringsarbetet kan företag ägna mer kraft åt sin kärnverksamhet. Vi betraktar oss som en resurs som företag kan outsourca allt strategisk och taktiskt arbete till inom rekrytering och bemanning. Värdeskapande partner Ett företags roll är att skapa tillväxt, lönsamhet och driva en välmående organisation. Vår uppgift på Talent Me är att underlätta detta genom att tillhandahålla tjänster som hjälper företag i deras rekryteringsoch bemanningsarbete. Vi betraktar oss som en värdeskapande partner för den processen. När vi lyckas utvecklas både företaget och den person som rekryteras. Vårt sätt att arbeta ska resultera i att skapa ekonomiska och mänskliga värden. 8 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 9

6 Två nöjda parter Vi har lyssnat på vilka behov företag har när det gäller rekrytering. Utifrån det har vi utvecklat en egen och genomtänkt metodik för att underlätta och förbättra processen för rekrytering och bemanning. Vår roll är att på ett kostnadseffektivt sätt para ihop både rationella variabler (faktisk kompetens) med emotionella (personlighet). Det gäller både hos företaget och hos den sökande. En bra start handlar om att lära känna varandra, skapa goda relationer och känna trygghet inför ett framtida arbetsförhållande. Först när båda parter är nöjda och har samsyn är rekryteringen tillfredsställande. Varje uppdrag är unikt Våra processer inleds alltid med en noggrann kartläggning av vad som är nödvändigt för att skapa framgång hos företaget eller organisationen. I samarbete med uppdragsgivaren identifierar vi de personer internt som bör ge sin syn på verksamheten och det aktuella uppdraget. Under sekretess genomför vi strukturerade intervjuer för att få svar på de avgörande frågorna. Vi sammanfattar våra intryck och ger en rekommendation av hur kravprofilen bör se ut och hur uppdraget skall utformas. Efter att vi tillsammans har skapat en gemensam bild av uppdraget börjar arbetet med att hitta den bäst lämpade kandidaten. 10 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 11

7 VÅRA TJÄNSTER 14 INNEHÅLL REKRYTERING 18 BEMANNING 22 EXECUTIVE MANAGEMENT 26 INTERIMSCHEF 28 KARRIÄRCOACHNING 30 SECOND OPINION 32 VIDEOMATCHNING 34 TALENT ME BY YOUNG STUDENTS 36 VÅRA VERKTYG 38 ARBETSMODELL 40 TALENTME.SE 41 NÅ UT TILL FLER 42 EFFEKTIVISERA PROCESSEN 43 DYNAMISKT OCH SNABBT 44 REKRYTERA RÖRLIGT 45 KONTAKTA OSS XXXXXXXXXX

8 VÅRA TJÄNSTER Genomtänkt för att träffa rätt På Talent Me har vi ett genomtänkt program för att rekrytering och bemanning ska träffa rätt första gången. Det är en heltäckande lösning som förenklar och förbättrar ditt arbete. 14 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 15

9 VÅRA TJÄNSTER REKRYTERING BEMANNING EXECUTIVE MANAGEMENT INTERIMSCHEF Rekrytera rätt, enkelt och kostnadseffektivt Tillfällig hjälp snabbt och effektivt Rätt person till chefspositionen Täcker upp och tillför kompetens KARRIÄRCOACHNING SECOND OPINION VIDEOMATCHNING REKRYTERING Vi hjälper personer att nå sina mål En oberoende utvärdering Rekrytera rörligt Talent Me by Young Students 16 VÅRA TJÄNSTER ÖVERSIKT VÅRA TJÄNSTER ÖVERSIKT 17

10 VÅRA TJÄNSTER REKRYTERING Rekrytera rätt, enkelt och kostnadseffektivt Den framgångsrika organisationen vilar på medarbetarna och deras kompetens och personlighet. Det är inga nyheter, men väl värt att poängtera och ta med under hela rekryteringsprocessen. I vår syn på organisationers förmåga att leverera är personligheten minst lika viktig som rationella färdigheter hos den tilltänkte medarbetaren. 18 REKRYTERING REKRYTERING 19

11 VÅRA TJÄNSTER Vår tjänst för rekrytering bygger på tre nivåer när det gäller tillvägagångssätt och omfattning. Grunden för de tre nivåerna är dock densamma: noggrannhet, kunskap och omtanke om både rekryterande företag och den som rekryteras löper som en röd tråd genom hela vårt engagemang. Talent Me lämnar en garanti på rekryteringarna. Om matchningen inte faller ut till belåtenhet förbinder vi oss att göra om processen inom 3 månader. Talent Me Light Efter att vi tagit fram en kravprofil tillsammans med er gör vi en säljande jobbannons som publiceras på vår portal samt på de största nationella rekryteringsportalerna. Annonsering och sökning sker även i sociala medier samt i våra egna professionella nätverk. Matchmejl går ut till kandidater i vår databas som uppfyller den kravprofil vi tagit fram. Vi gör ett första urval och presenterar de 2, 3 bästa kandidaterna till er. Talent Me Medium Talent Me ansvarar för rekryteringsprocessen fram till slutintervju hos er. Efter att vi tagit fram en kravprofil tillsammans med er gör vi en säljande jobbannons som publiceras på vår portal samt på de största nationella rekryteringsportalerna. Annonsering och sökning sker även i sociala medier, samt i våra egna professionella nätverk. Matchmejl går ut till kandidater i vår databas som uppfyller den kravprofil vi tagit fram. Vi gör ett första urval och håller en intervju med kandidaterna. Vi presenterar de 2, 3 bästa kandidaterna för er och ni håller en avslutande intervju innan anställning. Talent Me Plus Talent Me ansvarar för rekryteringsprocessen fram till slutintervju hos er. Inkluderar även personlighets- och kapacitetstester. Efter att vi tagit fram en kravprofil tillsammans med er gör vi en säljande jobbannons som publiceras på vår portal samt på de största nationella rekryteringsportalerna med mellan 4 och 5 miljoner besökare per vecka. Annonsering och sökning sker även i sociala medier samt i våra egna professionella nätverk. Matchmejl går ut till kandidater i vår databas som uppfyller den kravprofil vi tagit fram. Vi gör ett första urval och håller en första och andra intervju med kandidaterna samt tar referenser. Vi presenterar mellan 2 och 5 av de bästa kandidaterna för er och ni håller en avslutande intervju innan anställning. 20 REKRYTERING REKRYTERING 21

12 VÅRA TJÄNSTER BEMANNING Tillfällig hjälp snabbt och effektivt Ibland saknas det personella resurser. Långtidssjukskrivningar, vakanser, föräldraledighet, produktionstoppar oftast finns det inte ekonomiska möjligheter att anställa. Ibland kan det också vara svårt att identifiera vilka exakta roller och arbetsuppgifter som krävs för t.ex. en nyuppkommen situation. Då är svaret bemanning. Vi ordnar det, snabbt och effektivt. 22 BEMANNING BEMANNING 23

13 VÅRA TJÄNSTER 3 6 Bemanning tre månader Här gäller ett fast timpris. Efter tre månader har ni som företag om båda parter vill möjlighet att ta över anställningen. Ni har då haft tre månader på er att lära känna en person som alltså kan komma att bli anställd. Om så önskas kan hyrtiden förlängas. Bemanningen avser heltid. Talent Me står för fullt arbetsgivaransvar under aktuell avtalsperiod. Bemanning sex månader Här gäller ett fast men lägre timpris än i fallet med tre månaders bemanning. I övrigt gäller samma villkor: Efter sex månader har ni möjlighet att ta över anställningen. Ni har då haft sex månader på er att lära känna en person som alltså kan komma att bli anställd. Om så önskas kan avtalstiden förlängas. Bemanningen avser heltid. Talent Me står för fullt arbetsgivaransvar under aktuell avtalsperiod. 24 BEMANNING BEMANNING 25

14 VÅRA TJÄNSTER EXECUTIVE MANAGEMENT Rätt person till chefspositionen Att rekrytera rätt person till en chefsposition är likställt med framgång för ett företag. Samtidigt kan ett felaktigt beslut få ödesdigra konsekvenser både för organisationen och för verksamheten under lång tid. För att lyckas väl i de här besluten erbjuder vi våra kunder en väl utvecklad metodik tillsammans med våra chefsrekryterares långa erfarenhet, noggrannhet och uthållighet. Vår ambition är att alltid överträffa våra kunders förväntningar. Chefsrekryteringen syftar till att identifiera, utvärdera och rekrytera synnerligen väl lämpade personer till nyckelbefattningar, oftast på styrelse-, koncernlednings- eller bolagsledningsnivå. med kunden identifierar vi de personer internt som bör ge sin syn på verksamheten och det aktuella uppdraget. Under sekretess genomför vi strukturerade intervjuer för att få svar på avgörande frågeställningar. Vi ger sedan en rekommendation av hur kravprofilen bör se ut och hur uppdraget ska utformas utifrån aktuella förutsättningar. Efter att ha skapat en gemensam bild av uppdraget startar arbetet med att hitta den bäst lämpade kandidaten. Arbetsprocessen Samtliga uppdrag inleds med en noggrann analys av vad som krävs för att skapa framgång hos företaget eller organisationen. I samarbete 26 EXECUTIVE MANAGEMENT EXECUTIVE MANAGEMENT 27

15 VÅRA TJÄNSTER INTERIMSCHEF Täcker upp och tillför kompetens En interimslösning på chefsnivå är mer än att bara täcka upp när en lucka i en tjänst uppstår. Vi betraktar en interimschef som någon som både tar över en arbetsuppgift och lämnar efter sig den sömlöst. Men även tillför kompetens och utveckling för det aktuella bolaget. Allt beror på uppdragets karaktär, befattningsbeskrivning och tänkt målbild. Vid kortare interimslösningar kan ledningskompetens tillföras i form av vd, finanschef, marknadsdirektör eller liknande. Här är lösningens karaktär mer av specialistkompetens i en övergångsperiod under exempelvis en rekryteringsperiod, sjukdom etc. Längre interimsperioder är lämpligt om bolagets egen kompetens behöver förstärkas i någon form. Det ger bra input där nya ögon oftast ger långsiktigt positiva effekter på verksamheten. En interimschef är, och bör vara, en person som arbetar aktivt som just konsult, inte söker varaktig anställning via ett interimsuppdrag. Därmed skapas erfarenhet och kompetens av interim management som sådan. Förutom den faktiska kunskap som uppdraget i sig kräver. 28 INTERIMSCHEF INTERIMSCHEF 29

16 VÅRA TJÄNSTER KARRIÄRCOACHNING Vi hjälper personer att nå sina mål Många får coachning för att nå framgång. Idrottsmän, konstnärer, näringslivsfolk. Och förstås personer i näringslivet. Med karriärcoachning hos Talent Me hittar vi personens bästa sidor, plockar fram dem och ser till att denne sticker ut och presenterar sig på ett rättvisande sätt. När någon vill vidare i karriären men känner sig osäker på hur man hittar ett nytt jobb, eller är osäker på formuleringar och sättet att presentera sig? Då är karriärcoachning svaret! Vi har utvecklat en egen modell för att inventera, stödja och utveckla människor i deras professionella karriär. En karriärcoachning hos Talent Me börjar med att vi kartlägger kompetens och identifierar drivkrafter och målbild. Vi tittar över aktuellt cv, går igenom personliga brev och eventuell profil på LinkedIn. De här delarna blir grunden för att paketera personens nya jag som bättre stämmer överens med personlighet, kompetens, och tankar om framtiden. Vi hjälper också till med nya ansökningshandlingar och en ny profil på Linkedin. 30 KARRIÄRCOACHNING KARRIÄRCOACHNING 31

17 VÅRA TJÄNSTER SECOND OPINION En oberoende utvärdering Att hitta rätt person till en tjänst kan vara både kostsamt och tidskrävande. Särskilt när det gäller att hitta personer till strategiskt viktiga positioner. Mot slutet av en rekryteringsprocess är det därför bra med en oberoende utvärdering, en Second Opinion. En oberoende utvärdering ökar chanserna att rekrytera rätt en investering i både tid och pengar. Det stärker beslutsunderlaget och ger en extra trygghet i alla förändringsprocesser. Även vid förändringar internt som exempelvis befordringar eller andra organisationsförändringar. Vi hjälper till att utvärdera den kandidat eller de kandidater som ni har valt ut. I processen använder vi bl.a. personlighetstester, vilket utgör grunden för efterföljande djupintervjuer. Resultatet presenteras i en sammanställning och en rekommendation. Vårt uppdrag behöver dock inte sluta med en utvärdering inför en anställning. Våra metoder lämpar sig väl även när den nyrekryterade är på plats på sin nya post. Här kan vi ge råd och stöd så att den nya kollegan finner sig väl tillrätta, får en bra start och kan göra det jobb som är tänkt. Second Opinion hela vägen med andra ord. 32 SECOND OPINION SECOND OPINION 33

18 VÅRA TJÄNSTER VIDEOMATCHNING Rekrytera rörligt Det är ett modernt och kreativt verktyg som både sökande och företag kan utnyttja för att ge den rätta bilden av det personliga varumärket respektive företagets varumärke. Videomatchning kan användas separat, men gärna som del i en komplett jobbprofil. Som företagare kan du dels presentera ditt eget företag på ett kreativt sätt med en kort video en egen reklamfilm med andra ord. Men framför allt kan du söka och hitta nya medarbetare via vår databas för videomatchning. Flera stora och små företag har insett fördelarna med videomatchning i rekryteringsprocessen. Via ert företagskonto har ni också tillgång till övriga dokument som jobbsökande lagt upp på sina profiler. Enkelt, snabbt och tidsbesparande. Med videomatchning finns också möjlighet att intervjua tänkta kandidater via Skype. FLEXIBLA PAKET Vi erbjuder flexibla paket efter behov licens för en, tre, sex eller tolv månader. EGEN PROFILSIDA Ni får en egen profilsida där ni kan berätta lite mer om ert företag. PROVA PÅ Ni kan få en licens för en månad som ett prova på -erbjudande utan kostnad. LICENSER Med licens menas att ni som företag har full tillgång till vår databas med sökanden. Ni får kontakta och rekrytera så många ni vill ur databasen. Med er unika kod kan ni även annonsera för att bygga upp en egen databas med sökanden. TILLGÅNG TILL SKYPE Med Videomatchning får ni även möjlighet att intervjua kandidaterna via Skype. 34 VIDEOMATCHNING VIDEOMATCHNING 35

19 VÅRA TJÄNSTER REKRYTERING Talent Me by Young Students Söker du unga, studenter eller nyutexaminerade är Talent Me by Young Students den rätta vägen. Talent Me by Young Students är en tjänst där unga i karriären matchas med tilltänkta arbetsgivare. Med student menas den som studerar på universitet och högskola. Med akademiker menas den som är nyutexaminerad och med ung menas den som inte har någon postgymnasial utbildning. Gemensamt är att Talent Me by Young Students har en ambition att hjälpa unga i början av sitt arbetsliv, oavsett utbildning. Och hjälpa er som företag att hitta rätt ung person för er organisation. Via Talent Me har ni som företag möjlighet till både bemanning och rekrytering av personer inom de tre grupperna. Bemanningen är ett kostnadseffektivt sätt att få hjälp att täcka ett tillfälligt behov. Men också ett steg för att hitta framtida medarbetare. Rekrytering av unga är också ett bra sätt att föryngra och vitalisera organisationen. Samtidigt gör du också en god insats genom att ge unga en chans att utvecklas och växa. Alla vinner på det. Talent Me by Young Students ger dig tillgång till vår heltäckande verktygslåda. Precis som vid övrig bemanning och rekrytering. Förutom interna och externa rekryteringsportaler inkluderar detta till exempel videomatchning ett kreativt och träffsäkert verktyg för att känna på en sökande i ett första steg. Talent Me lämnar en garanti på rekryteringarna. Om matchningen inte faller ut till belåtenhet förbinder vi oss att göra om processen inom 3 månader. 36 TALENT ME BY YOUNG STUDENTS TALENT ME BY YOUNG STUDENTS 37

20 VÅRA VERKTYG Flexibelt och heltäckande På Talent Me har vi en heltäckande och flexibel verktygslåda för att processen ska bli så effektiv som möjlig. Personlig interaktion är viktiga delar, om än med utgångspunkt i en digital plattform. 38 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 39

21 VÅRA VERKTYG Arbetsmodell Urvalet görs efter att vi tillsammans gått igenom kravprofilen. Vi väljer sedan ut rätt kandidat/ kandidater som vi genomför en första intervju med. Här säkerställs rätt utbildning, erfarenhet och kompetens. Efter det träffar ni de utvalda för en andra intervju. talentme.se Basen i vårt arbete är webbplatsen. Den fungerar som rekryteringsportal (för både företag och personer) och databas för lediga tjänster. 40 ARBETSMODELL TALENTME.SE 41

22 VÅRA VERKTYG Nå ut till fler När ni som företag söker en person via Talent Me publiceras er platsannons även i en rad olika externa rekryteringsportaler samt våra egna professionella nätverk och sociala medier. Portalerna har mellan fyra och fem miljoner besök per vecka. Effektivisera processen Vi har ett flertal arbets psykologiska tester som vi använder både när vi tar fram en kravprofil och som del i själva urvalsprocessen. Våra rekryteringskonsulter är certifierade av cut-e och behöriga att utföra, administrera och uttolka bland annat personlighets- och motivationstest. cut-e är världsledande inom arbetspsykologisk testning över internet för rekrytering, urval och personalutveckling. 42 NÅ UT TILL FLER EFFEKTIVISERA PROCESSEN 43

23 VÅRA VERKTYG REC Dynamiskt och snabbt Med Talent Me Quick får du ett kreativt rekryteringsverktyg som ökar dina chanser att hitta rätt person till rätt tjänst. Mejla din platsannons till så publicerar vi den på Talent Me inom 12 timmar. Rekrytera rörligt Videomatchning En bild säger som bekant mer än tusen tänk då vad en rörlig bild säger! Videomatchning är ett dynamiskt sätt att snabbt få en känsla för en person och bilda sig en uppfattning om dennes personlighet. Vi lägger även ut annonsen på de största nationella rekryteringsportalerna, med 4 till 5 miljoner besökare varje vecka. Kandidater med rätt profil får ett matchmejl med information om tjänsten och hur de ska söka den. De som skickar in sin ansökan får ett automatiskt tackmejl. Din annons ligger uppe i 60 dagar. Det här ingår i paketet: Vi ansvarar för annonseringen Annonsen syns på Arbetsförmedlingen, Blocket, Metro, Indeed, Twitter, LinkedIn och Facebook. Ni besvarar frågor och genomför intervjuer Vi skickar en sammanställning av alla kandidater i valfritt format Ert företagsnamn visas alltid i annonsen 44 DYNAMISKT OCH SNABBT VIDEOMATCHNING 45

24 KONTAKTA OSS Vill du träffa rätt första gången är du välkommen att kontakta oss. Vi träffar dig gärna personligen och berättar mer om hur vi ser på kommunikation människor emellan och rekrytering och bemanning som får både människor och organisationer att må bra. MALMÖ Ledebursgatan Malmö STOCKHOLM Artillerigatan Stockholm KONTAKTA OSS XXXXXXXXXX 47

25 MALMÖ Ledebursgatan Malmö STOCKHOLM Artillerigatan Stockholm XXXXXXXXXX

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering.

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. #1 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. Sex starka skäl att anlita oss. 2 #1 #2 #3 #4 #5 #6 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj-

Läs mer

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er.

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. 2 Innehåll 3-4 Företaget 5-7 Rekrytering 8-10 Outplacement/Omställning 11-13 Bemanning 14 Ledarutveckling 15 Team- och organisationsutveckling

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

KeyMan är ett tryggt val när ni ska hyra in eller anställa IT-proffs

KeyMan är ett tryggt val när ni ska hyra in eller anställa IT-proffs KeyMan är ett tryggt val när ni ska hyra in eller anställa IT-proffs konsultmäklare Konsultmäklaren KeyMan ett av nordens största mäklarföretag Tio år efter företagsstarten 1998 brinner vi på KeyMan fortfarande

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

Kompetens- indikatorn 2016/2017

Kompetens- indikatorn 2016/2017 Kompetensindikatorn 2016/2017 Personliga egenskaper avgör Personliga egenskaper slår utbildning och arbetslivserfarenhet när arbetsgivarna fattar rekryteringsbeslut. Det är en av slutsatserna i årets Kompetensindikator,

Läs mer

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje.

Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. kunskap till salu Våra vikarier fyller skoldagen med inspiration och arbetsglädje. Behöver du hyra eller rekrytera lärare? En fotbollstrupp utan ledare eller avbytare på bänken är lika otänkbart som en

Läs mer

Guide för dig som ska köpa rekryteringstjänster. - Specialister & Chefer. Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment

Guide för dig som ska köpa rekryteringstjänster. - Specialister & Chefer. Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Guide för dig som ska köpa rekryteringstjänster - Specialister & Chefer Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Level Recruitment AB - 2016 Konsten att hitta rätt företag Att hitta rätt

Läs mer

Våra kunder finns representerade inom industrin, den akademiska forskarvärlden och myndigheter.

Våra kunder finns representerade inom industrin, den akademiska forskarvärlden och myndigheter. Rekrytering Vi är specialiserade på att rekrytera naturvetare och civilingenjörer. Vårt nätverk täcker cirka 15000 forskare och över 1000 teknik- och Life Science-företag i Sverige. Våra kunder finns representerade

Läs mer

Interimschefer i Sverige 2013

Interimschefer i Sverige 2013 Interimschefer i Sverige 2013 En kvantitativ undersökning av företags och organisationers inhyrning av interimschefer. Brightmill Om undersökningen Brightmill AB har genomfört en kvantitativ undersökning

Läs mer

Var på rätt sida tillsammans med oss

Var på rätt sida tillsammans med oss Skräddarsydd arbetsrättsutbildning - Grund Var på rätt sida tillsammans med oss Att vara chef/arbetsledare med personalledande ansvar kräver mycket av individen. Med grundläggande kunskap inom det arbetsrättsliga

Läs mer

Strategiska investeringar i kompetens

Strategiska investeringar i kompetens Chefsrekrytering - Ledarutveckling Sprint kopplar samman chefer och specialister inom olika områden med företag och organisationer som söker kompetens under en begränsad tid eller tillsvidare. Tillfälliga

Läs mer

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Affärslösningar som skapar engagemang Familj av verktyg Decision Dynamics familj av forskningsbaserade verktyg har

Läs mer

Rekrytering. 31 mars, 2017

Rekrytering. 31 mars, 2017 Rekrytering 31 mars, 2017 1 Re k r y t e r i n g o l i k a n i v å e r (1) Test och intervju av existerande kandidater (2) Som ovan men även stöd i kravprofilering (3) Komplett sök- och utvärderingsprocess

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Innehåll. Förord 9. Du är en digital detektiv 22 Ta kontroll över din karriär 22. Bokens upplägg 11. Stick ut bygg ditt personliga varumärke 24

Innehåll. Förord 9. Du är en digital detektiv 22 Ta kontroll över din karriär 22. Bokens upplägg 11. Stick ut bygg ditt personliga varumärke 24 Innehåll Förord 9 Bokens upplägg 11 Du är en digital detektiv 22 Ta kontroll över din karriär 22 kapitel 1 Förstå de nya karriärtrenderna 13 Ditt arbete är inte längre en plats 13 Din arbetsbeskrivning

Läs mer

Risk IN SEARCH FOR PROFESSIONALS. HSH+S Headhunters and Recruiters

Risk IN SEARCH FOR PROFESSIONALS. HSH+S Headhunters and Recruiters Risk IN SEARCH FOR PROFESSIONALS HSH+S Headhunters and Recruiters Varje erfaren person i ledande ställning känner till risken med tillsättning av en olämplig befattningshavare För alla i nyckelpositioner

Läs mer

Identifying tomorrow s leaders today. Executive Search Management Assessment Board Value

Identifying tomorrow s leaders today. Executive Search Management Assessment Board Value Identifying tomorrow s leaders today Executive Search Management Assessment Board Value Lisberg finner morgondagens ledare idag Lisberg är experter på Executive Search, Management Assessment och Board

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. Kontakt: Roi Rekrytering, 0770-110 177 Utgivare: Roi Rekrytering

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. Kontakt: Roi Rekrytering, 0770-110 177 Utgivare: Roi Rekrytering Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: Roi Rekrytering, 0770-110 177 Utgivare: Roi Rekrytering Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL... 4 2. SÄTT UPP EN TIDSPLAN

Läs mer

Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering

Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering Personbedomning.se Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering En rapport från Personbedomning.se

Läs mer

Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender. 20 maj 2015

Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender. 20 maj 2015 Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender 20 maj 2015 Kort om Harvey Nash > Rekrytering > Interim > Second Opinion 2 Kort om mig > Ansvarar för Harvey Nashs Practice Finance & Legal > De senaste

Läs mer

JOBTIP SOCIAL RECRUITING

JOBTIP SOCIAL RECRUITING JOBTIP SOCIAL RECRUITING Idag finner du inte de bästa kandidaterna på jobbsajter de befinner sig redan på arbetsplatser. För att fånga potentiella kandidater behöver man ta jobbet till dem. Med Jobtips

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

30 Personer Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles.

30 Personer Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles. Decision Dynamics Karriärmodell CareerView Motivationsundersökning 1983-2009 Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles. www.decisiondynamics.se Decision Dynamics är ledande inom metoder och verktyg

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

#Urvalet #Talentmanagement. Hållbar rekrytering. Träffsäker & icke-diskriminerande. Kulnet 17 maj 2017

#Urvalet #Talentmanagement. Hållbar rekrytering. Träffsäker & icke-diskriminerande. Kulnet 17 maj 2017 #Urvalet #Talentmanagement Hållbar rekrytering Träffsäker & icke-diskriminerande Kulnet 17 maj 2017 Innehåll Presentation Rekrytera - hur svårt kan det vara? Vilka urvalsmetoder säger egentligen något

Läs mer

Delkursen Rekrytering, 5 hp

Delkursen Rekrytering, 5 hp 1 Delkursen Rekrytering, 5 hp Delkursansvarig: Lotta Stern (Sociologiska institutionen) Lärare på kursen Camilla Thunborg (Institutionen för didaktik och pedagogik) kommer att prata om anställningsbarhet

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Konsten att rekrytera rätt

Konsten att rekrytera rätt Författare: HR-koncern 2013-11-25 Reviderad: 2014-06-24 Konsten att rekrytera rätt För AcadeMedia är rekrytering av rätt personal en nyckelfaktor för fortsatt framgång. Rätt personer med rätt inställning

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknad!

Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknad! 2009 Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknad! Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknader med över 20.000 platsannonser varje dag. Mer än 65.000 unika besökare varje vecka har redan upptäckt

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

Inledare: Nyårslöften

Inledare: Nyårslöften Nyhetsbrev nummer 6: Tävling, årets modeord, aktuell forskning om personlighetstester och full koll på rekrytering Inledare: Nyårslöften Så här års brukar människor summera det gångna året och lova bot

Läs mer

En guide för upphandling av rekryteringstjänster

En guide för upphandling av rekryteringstjänster En guide för upphandling av rekryteringstjänster rekrytering och uthyrning av kvalificerade tjänstemän Innehållsförteckning Sundare upphandlingar ger bättre rekryteringar 13 steg till en lyckad förstudie

Läs mer

Skapa jobb för unga människor. Tobias Lindfors, VD och grundare John Andersson, Affärsområdeschef Norge

Skapa jobb för unga människor. Tobias Lindfors, VD och grundare John Andersson, Affärsområdeschef Norge Skapa jobb för unga människor Tobias Lindfors, VD och grundare John Andersson, Affärsområdeschef Norge Från studentkorridoren till 7000 anställda - Från studentkorridoren till 7000 anställda - Från Luleå

Läs mer

Rekryteringskonsulter Behövs de verkligen eller kan jag göra det själv?

Rekryteringskonsulter Behövs de verkligen eller kan jag göra det själv? Rekryteringskonsulter Behövs de verkligen eller kan jag göra det själv? Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Level Recruitment AB - 2015 Rekryteringskonsulter Behövs de verkligen eller

Läs mer

Människan i centrum!1

Människan i centrum!1 Människan i centrum!1 Vill du Utveckla dig/ditt företag, spara pengar och få kostnadskontroll? Utveckla din personal, jobba med de bästa medarbetarna?!2 Emperator presenterar Framtidens verktyg för HR

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning av Rekryteringstjänster 2013. Sida 1

Avropsstöd. Vägledning av Rekryteringstjänster 2013. Sida 1 Avropsstöd Vägledning av Rekryteringstjänster 2013 Sida 1 1 Innehåll 2 Inledning... 3 3 Omfattning... 3 3.1 Inriktningar... 3 3.2 Avgränsning... 4 4 Avrop på Ramavtalet... 4 4.1 Avropsförfrågans innehåll

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet

Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet Rekryteringspolicy Västerås kyrkliga samfällighet Mål Västerås kyrkliga samfällighet ska vara en attraktiv arbetsgivare både vad gäller att rekrytera ny personal och att behålla, utveckla och motivera

Läs mer

Kandidatupplevelse 2014

Kandidatupplevelse 2014 R E K R Y T E R I N G S BY R Å N Kandidatupplevelse 2014 Utdrag ur en undersökning från Wise Professionals Genomförd av YouGov Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes av opinions- och marknadsundersökningsföretaget

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne

RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR. HSB Skåne RIKTLINJER FÖR REKRYTERINGAR HSB Skåne Beslutad: VL 2.06.9 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Mål 3 2 Syfte 3 3 Intern rörlighet 3 4 Grundläggande värderingar 3 5 Rekryteringsprocessen 4 A. Behovsanalys 4 B. Kravprofil

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Decision Dynamics Karriärmodell. CareerView Karriärrapport 07 maj 2013

Decision Dynamics Karriärmodell. CareerView Karriärrapport 07 maj 2013 Decision Dynamics Karriärmodell CareerView Karriärrapport 1983-2009 Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles. www.decisiondynamics.se Decision Dynamics är ledande inom metoder och verktyg för strategisk

Läs mer

Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011

Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL. Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Skrivinstruktion PB EBV PERSONAL Framtaget av EBV PERSONAL 2011 Framtagen av EBV PERSONAL 2011 steg 1... 2 Inledning... 2 Språket i ditt brev... 2 Skrivhjälp... 2 Skrivinstruktioner personligt brev steg

Läs mer

Framgångsrik rekrytering. experis.se

Framgångsrik rekrytering. experis.se Framgångsrik rekrytering experis.se Agenda Det här är Experis Trender inom rekrytering Så här lyckas du med din rekrytering Kompetensbaserad rekryteringsprocess-vad innebär detta? Handfasta tips för en

Läs mer

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding blir mer effektiv på att attrahera och behålla medarbetare Bristen på rätt kompetens

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

TRR Trygghetsrådet. Presentation Telia Sonera

TRR Trygghetsrådet. Presentation Telia Sonera TRR Trygghetsrådet Presentation Telia Sonera Stöd till dig som förlorar jobbet TRR ägs av PTK och Svenskt Näringsliv tillsammans Vi är en neutral part och vi utgår från dina behov TRR betalas av företagen

Läs mer

Publiceringsdatum 2011-03-24 11:39. Anbudsfrist 2011-03-31 16:00. Materialfrist 2011-03-31 16:00. Ändringsdatum 2011-03-24 11:39

Publiceringsdatum 2011-03-24 11:39. Anbudsfrist 2011-03-31 16:00. Materialfrist 2011-03-31 16:00. Ändringsdatum 2011-03-24 11:39 Rekryteringstjänster Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/27844740.aspx Anbudstyp Upphandling Publiceringsdatum 2011-03-24 11:39 Anbudsfrist 2011-03-31 16:00 Materialfrist 2011-03-31 16:00

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen En lathund till förtroendevalda om tjänstetillsättningar, arbetsledningsbeslut, arbetsskyldighet och överklaganden. ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev Att skriva en vinnande ansökan Agenda Meritförteckning / CV Personligt brev Checklista för din ansökan Intervjutips och vanliga intervjufrågor Vilka bedömningskriterier utvärderas du på? Var och hur hittar

Läs mer

Kom igång snabbt Lyft ditt LinkedIn nätverkande till en ny nivå. LinkedInexpert.se 1

Kom igång snabbt Lyft ditt LinkedIn nätverkande till en ny nivå. LinkedInexpert.se 1 Kom igång snabbt Lyft ditt LinkedIn nätverkande till en ny nivå LinkedInexpert.se 1 Bra sätt att använda LinkedIn Innehållsförteckning Många möjligheter med LinkedIn Historiskt sätt är LinkedIn känt för

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för rekrytering fastställs enligt utarbetat förslag.

Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för rekrytering fastställs enligt utarbetat förslag. Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 41 Den 2017-04-04 41 Dnr 2017/00115 Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer för rekrytering fastställs enligt

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

Sveriges Ingenjörer ditt förbund

Sveriges Ingenjörer ditt förbund Välkomna! Sveriges Ingenjörer ditt förbund 133 000 medlemmar Landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer Det största förbundet i Saco Sveriges Ingenjörer bildades 2006/07 efter en sammanslagning

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Decision Dynamics Beslutsstilsmodell. StyleView Utvecklingsrapport 15 oktober 2009

Decision Dynamics Beslutsstilsmodell. StyleView Utvecklingsrapport 15 oktober 2009 Decision Dynamics Beslutsstilsmodell StyleView Utvecklingsrapport 1983-2009 Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles. www.decisiondynamics.se Decision Dynamics är ledande inom metoder och verktyg

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Qtym är ett sätt att jobba på.

Qtym är ett sätt att jobba på. Qtym är ett sätt att jobba på. QtymResurs QtymEkonomi QtymTelefoni QtymBemanning QtymRekrytering Avlastning och ny energi i rätt tid är något som alla företag och organisationer behöver för att må bra.

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 88 Den 2012-12-17 Kommunfullmäktige 2012-12-17 4 Kommunstyrelsen 2012-12-04 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-20 4 Kf 88 Ks

Läs mer

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult.

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Hade du inte tänkt bli IT-konsult? I så fall vill vi gärna ha ditt CV. Hur får man folk att trivas på jobbet? På Altran bygger vi

Läs mer

PROCESS REKRYTERING SOCIALFÖRVALTNINGEN

PROCESS REKRYTERING SOCIALFÖRVALTNINGEN PROCESS REKRYTERING SOCIALFÖRVALTNINGEN - EN VISUELL GEMENSAM GRUND FÖR VÅRT ARBETE - STEG 1 & 2 BEHOVSANALYS OCH KRAVPROFIL REKRYTERING BEKSED TILL ÖVRIGA SÖKANDE 1. Behovsanalys och kravprofil 2. Omplacering

Läs mer

Rekrytering Second Opinion Personalsamtal. med individen i fokus skapar vi växtkraft för organisationer

Rekrytering Second Opinion Personalsamtal. med individen i fokus skapar vi växtkraft för organisationer Rekrytering Second Opinion Personalsamtal med individen i fokus skapar vi växtkraft för organisationer Specialister inom rekrytering & urval samt personalsamtal SAMMANFÖR DIN VERKSAMHET MED RÄTT KOMPETENS

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Vad lägger du tiden på i dina rekryteringar?

Vad lägger du tiden på i dina rekryteringar? Vad lägger du tiden på i dina rekryteringar? Visste du att 80 % av tiden i en rekryteringsprocess spenderas på 80-90 % av de kandidater som inte är intressanta UTMANINGEN: Att VÄLJA ut RÄTT person Vår

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Anställningsintervju

Anställningsintervju Anställningsintervju När du kommit så långt som till anställningsintervjun så har du kommit långt i rekryteringsprocessen. Det är det första tillfället där du och arbetsgivaren, alternativt rekryteringsföretaget,

Läs mer

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster PERSONAL FACKTIDNINGEN FÖR PERSONALANSVARIGA #5 2012 & L E D A R S K A P Kan, vill och vågar Jernhusen tror att människor med god självinsikt driver företag framåt. Ulrika Frisk och Angela Rossi hjälper

Läs mer

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor?

ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? ORVESTO Employer Branding Hur och var når du dina framtida stjärnor? I dagens hårda konkurrens om talangerna är det både utmanande och tidskrävande att rekrytera nya medarbetare. Det är svårt att hitta

Läs mer

Komplett HR med extra allt.

Komplett HR med extra allt. Komplett HR med extra allt. När det kommer till HR handlar det inte längre om vad man ska göra utan hur. Och frågar du oss så tycker vi bara det finns ett sätt: det enklast möjliga. Med Aditro Helhetslösning

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13

Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13 Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13 Exempelfall: www.ams.se Internet Kundtjänst Lokala Arbetsförmedlingen» Styra kundflöden mot webbplats och kundtjänst» Frigöra personalresurser

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

Framgångsfaktorer för befattningen

Framgångsfaktorer för befattningen Framgångsfaktorer för befattningen Rekrytering med fokus mer på prestation än person. SMARTAST INTE ALLTID BÄST Det handlar om att matcha Kunskap Egenskaper Förmåga Jörgen Bågeman av STP certifierad Testanvändare

Läs mer

Kampanjsidor. Hör av er till oss så kan vi tillsammans hitta något som passar just er.

Kampanjsidor. Hör av er till oss så kan vi tillsammans hitta något som passar just er. Kampanjsidor Tävlingar kan göra underverk för ert varumärke. Vi har många års erfarenhet av att göra framgångsrika kampanjer där flera har haft teckning i hela norden men också i Spanien. Med våra tjänster

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

Ny vår för erfarna medarbetare

Ny vår för erfarna medarbetare Ny vår för erfarna medarbetare Kunden hade en mycket specifik och tuff kravprofil för den tjänst man ville tillsätta. Det här uppdraget var en utmaning. På vår lista hade vi nu en handfull kandidater som

Läs mer

Så använder du dig av dina erfarenheter vid en rekrytering

Så använder du dig av dina erfarenheter vid en rekrytering Så använder du dig av dina erfarenheter vid en rekrytering Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Level Recruitment AB - 2015 Vad säger erfarenheten? Kanske är det sant som den danske

Läs mer

Fyra typer av Talent Management Översikt till en aktuell forskningsrapport av Handelshögskolan i Stockholm

Fyra typer av Talent Management Översikt till en aktuell forskningsrapport av Handelshögskolan i Stockholm Fyra typer av Översikt till en aktuell forskningsrapport av Handelshögskolan i Stockholm I den här e-boken får du svar på vad svenska företag gör inom området! Vad gör svenska företag inom? Begreppet används

Läs mer

Genvägen till rätt person VÄ LKOMMEN AT T H I T TA N YA MEDA RBETA RE MED H J Ä LP AV OSS

Genvägen till rätt person VÄ LKOMMEN AT T H I T TA N YA MEDA RBETA RE MED H J Ä LP AV OSS Genvägen till rätt person VÄ LKOMMEN AT T H I T TA N YA MEDA RBETA RE MED H J Ä LP AV OSS 1 2 Söker du en person med unika erfarenheter och speciell kompetens? Behöver du snabbt anställa många på en gång?

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28

HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28 HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28 Hallands Basutbud Så upphandlade Region Halland 25 företagskonsulter

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass!

Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass! Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass! Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Level Recruitment AB - 2015 En bra start! En magisk start är en av nycklarna

Läs mer