Träffa rätt första gången

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Träffa rätt första gången"

Transkript

1 Träffa rätt första gången Rekrytering och bemanning på ett nytt sätt XXXXXXXXXX 1

2 Människor som mår bra Ett företag utvecklas genom att människorna i företaget utvecklas, lär sig mer, interagerar, prövar nya vägar, tänker nytt. En organisation är ett maskineri. Det ska smörjas, trimmas, delar ska lagas och kanske till och med bytas ut. Det är inget konstigt med det. I grund och botten handlar allt om människor. Och kommunikation människor emellan. När maskineriet fungerar mår människorna bra. Människor som mår bra är också kärnan i hur vi ser på rekrytering och bemanning. Nya medarbetare i en organisation ska bli en del i kommunikationen. De ska passa in, trivas och fungera direkt. Vår utgångspunkt är därför att träffa rätt första gången. 2 XXXXXXXXXX

3 Vad är ett drömjobb? Innebär ordet dröm att det är ouppnåeligt eller att man ännu inte fått det jobb man önskar eller anser sig vara värd? Många har en bestämd uppfattning om en karriär inom ett visst område. Andra kanske ser sig göra karriär i sig, oavsett verksamhet. Några känner trygghet i att stanna kvar i ett företag och bli expert inom ett område. Andra kanske betraktar den egna personliga utvecklingen som drivkraft. Vi är alla olika. På skalan balans mellan arbete, familj och fritid finns vi alla representerade. Inget är rätt. Inget är fel. Det är individuellt. Är drömjobbet detsamma som drömrekryteringen? Har företaget och den nya medarbetaren samma syn på kopplingen mellan jobbet som sådant och medarbetaren som sådan? Har de samma bild av varandra? Har de till att börja med en rättvisande bild av sig själva? Drömjobbet kräver sin eftertanke. XXXXXXXXXX 5

4 Organisationskulturen Även om en organisation mår bra av en lagom dos av internt motstånd (positivt ifrågasättande) för att utvecklas krävs en gemensam värdegrund. Den gemensamma värdegrunden kan hämtas från företagets affärsidé, mission, vision och kärnvärden. Det kan också vara beteendestrukturer som utvecklats informellt medarbetarna emellan. Oavsett vilket är värdegrunden nödvändig för organisationskulturen och företagets arbete mot de övergripande målen. Särskilt för nya medarbetare, fast anställda eller tillfälliga inhopp, är kulturen ett viktigt verktyg för vägledningen in i det nya arbetet. Eftersom kulturen i en organisation består av alla medarbetare är kulturen också allas ansvar. Sättet att vara och tänka måste alla kunna dela med sig av till sina nya kollegor. Det ökar engagemanget och blir en framgångsfaktor för företaget som sådant. Att beakta organisationens kultur i rekryteringsarbetet är också nödvändigt för att träffa rätt första gången. 6 XXXXXXXXXX

5 Specialiserat konsultbolag Talent Me är ett specialiserat konsultbolag inom rekrytering och bemanning. Vår drivkraft är att optimera kompetensen i företags organisationsutveckling. Genom att vi tillför kompetens inom rekryteringsarbetet kan företag ägna mer kraft åt sin kärnverksamhet. Vi betraktar oss som en resurs som företag kan outsourca allt strategisk och taktiskt arbete till inom rekrytering och bemanning. Värdeskapande partner Ett företags roll är att skapa tillväxt, lönsamhet och driva en välmående organisation. Vår uppgift på Talent Me är att underlätta detta genom att tillhandahålla tjänster som hjälper företag i deras rekryteringsoch bemanningsarbete. Vi betraktar oss som en värdeskapande partner för den processen. När vi lyckas utvecklas både företaget och den person som rekryteras. Vårt sätt att arbeta ska resultera i att skapa ekonomiska och mänskliga värden. 8 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 9

6 Två nöjda parter Vi har lyssnat på vilka behov företag har när det gäller rekrytering. Utifrån det har vi utvecklat en egen och genomtänkt metodik för att underlätta och förbättra processen för rekrytering och bemanning. Vår roll är att på ett kostnadseffektivt sätt para ihop både rationella variabler (faktisk kompetens) med emotionella (personlighet). Det gäller både hos företaget och hos den sökande. En bra start handlar om att lära känna varandra, skapa goda relationer och känna trygghet inför ett framtida arbetsförhållande. Först när båda parter är nöjda och har samsyn är rekryteringen tillfredsställande. Varje uppdrag är unikt Våra processer inleds alltid med en noggrann kartläggning av vad som är nödvändigt för att skapa framgång hos företaget eller organisationen. I samarbete med uppdragsgivaren identifierar vi de personer internt som bör ge sin syn på verksamheten och det aktuella uppdraget. Under sekretess genomför vi strukturerade intervjuer för att få svar på de avgörande frågorna. Vi sammanfattar våra intryck och ger en rekommendation av hur kravprofilen bör se ut och hur uppdraget skall utformas. Efter att vi tillsammans har skapat en gemensam bild av uppdraget börjar arbetet med att hitta den bäst lämpade kandidaten. 10 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 11

7 VÅRA TJÄNSTER 14 INNEHÅLL REKRYTERING 18 BEMANNING 22 EXECUTIVE MANAGEMENT 26 INTERIMSCHEF 28 KARRIÄRCOACHNING 30 SECOND OPINION 32 VIDEOMATCHNING 34 TALENT ME BY YOUNG STUDENTS 36 VÅRA VERKTYG 38 ARBETSMODELL 40 TALENTME.SE 41 NÅ UT TILL FLER 42 EFFEKTIVISERA PROCESSEN 43 DYNAMISKT OCH SNABBT 44 REKRYTERA RÖRLIGT 45 KONTAKTA OSS XXXXXXXXXX

8 VÅRA TJÄNSTER Genomtänkt för att träffa rätt På Talent Me har vi ett genomtänkt program för att rekrytering och bemanning ska träffa rätt första gången. Det är en heltäckande lösning som förenklar och förbättrar ditt arbete. 14 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 15

9 VÅRA TJÄNSTER REKRYTERING BEMANNING EXECUTIVE MANAGEMENT INTERIMSCHEF Rekrytera rätt, enkelt och kostnadseffektivt Tillfällig hjälp snabbt och effektivt Rätt person till chefspositionen Täcker upp och tillför kompetens KARRIÄRCOACHNING SECOND OPINION VIDEOMATCHNING REKRYTERING Vi hjälper personer att nå sina mål En oberoende utvärdering Rekrytera rörligt Talent Me by Young Students 16 VÅRA TJÄNSTER ÖVERSIKT VÅRA TJÄNSTER ÖVERSIKT 17

10 VÅRA TJÄNSTER REKRYTERING Rekrytera rätt, enkelt och kostnadseffektivt Den framgångsrika organisationen vilar på medarbetarna och deras kompetens och personlighet. Det är inga nyheter, men väl värt att poängtera och ta med under hela rekryteringsprocessen. I vår syn på organisationers förmåga att leverera är personligheten minst lika viktig som rationella färdigheter hos den tilltänkte medarbetaren. 18 REKRYTERING REKRYTERING 19

11 VÅRA TJÄNSTER Vår tjänst för rekrytering bygger på tre nivåer när det gäller tillvägagångssätt och omfattning. Grunden för de tre nivåerna är dock densamma: noggrannhet, kunskap och omtanke om både rekryterande företag och den som rekryteras löper som en röd tråd genom hela vårt engagemang. Talent Me lämnar en garanti på rekryteringarna. Om matchningen inte faller ut till belåtenhet förbinder vi oss att göra om processen inom 3 månader. Talent Me Light Efter att vi tagit fram en kravprofil tillsammans med er gör vi en säljande jobbannons som publiceras på vår portal samt på de största nationella rekryteringsportalerna. Annonsering och sökning sker även i sociala medier samt i våra egna professionella nätverk. Matchmejl går ut till kandidater i vår databas som uppfyller den kravprofil vi tagit fram. Vi gör ett första urval och presenterar de 2, 3 bästa kandidaterna till er. Talent Me Medium Talent Me ansvarar för rekryteringsprocessen fram till slutintervju hos er. Efter att vi tagit fram en kravprofil tillsammans med er gör vi en säljande jobbannons som publiceras på vår portal samt på de största nationella rekryteringsportalerna. Annonsering och sökning sker även i sociala medier, samt i våra egna professionella nätverk. Matchmejl går ut till kandidater i vår databas som uppfyller den kravprofil vi tagit fram. Vi gör ett första urval och håller en intervju med kandidaterna. Vi presenterar de 2, 3 bästa kandidaterna för er och ni håller en avslutande intervju innan anställning. Talent Me Plus Talent Me ansvarar för rekryteringsprocessen fram till slutintervju hos er. Inkluderar även personlighets- och kapacitetstester. Efter att vi tagit fram en kravprofil tillsammans med er gör vi en säljande jobbannons som publiceras på vår portal samt på de största nationella rekryteringsportalerna med mellan 4 och 5 miljoner besökare per vecka. Annonsering och sökning sker även i sociala medier samt i våra egna professionella nätverk. Matchmejl går ut till kandidater i vår databas som uppfyller den kravprofil vi tagit fram. Vi gör ett första urval och håller en första och andra intervju med kandidaterna samt tar referenser. Vi presenterar mellan 2 och 5 av de bästa kandidaterna för er och ni håller en avslutande intervju innan anställning. 20 REKRYTERING REKRYTERING 21

12 VÅRA TJÄNSTER BEMANNING Tillfällig hjälp snabbt och effektivt Ibland saknas det personella resurser. Långtidssjukskrivningar, vakanser, föräldraledighet, produktionstoppar oftast finns det inte ekonomiska möjligheter att anställa. Ibland kan det också vara svårt att identifiera vilka exakta roller och arbetsuppgifter som krävs för t.ex. en nyuppkommen situation. Då är svaret bemanning. Vi ordnar det, snabbt och effektivt. 22 BEMANNING BEMANNING 23

13 VÅRA TJÄNSTER 3 6 Bemanning tre månader Här gäller ett fast timpris. Efter tre månader har ni som företag om båda parter vill möjlighet att ta över anställningen. Ni har då haft tre månader på er att lära känna en person som alltså kan komma att bli anställd. Om så önskas kan hyrtiden förlängas. Bemanningen avser heltid. Talent Me står för fullt arbetsgivaransvar under aktuell avtalsperiod. Bemanning sex månader Här gäller ett fast men lägre timpris än i fallet med tre månaders bemanning. I övrigt gäller samma villkor: Efter sex månader har ni möjlighet att ta över anställningen. Ni har då haft sex månader på er att lära känna en person som alltså kan komma att bli anställd. Om så önskas kan avtalstiden förlängas. Bemanningen avser heltid. Talent Me står för fullt arbetsgivaransvar under aktuell avtalsperiod. 24 BEMANNING BEMANNING 25

14 VÅRA TJÄNSTER EXECUTIVE MANAGEMENT Rätt person till chefspositionen Att rekrytera rätt person till en chefsposition är likställt med framgång för ett företag. Samtidigt kan ett felaktigt beslut få ödesdigra konsekvenser både för organisationen och för verksamheten under lång tid. För att lyckas väl i de här besluten erbjuder vi våra kunder en väl utvecklad metodik tillsammans med våra chefsrekryterares långa erfarenhet, noggrannhet och uthållighet. Vår ambition är att alltid överträffa våra kunders förväntningar. Chefsrekryteringen syftar till att identifiera, utvärdera och rekrytera synnerligen väl lämpade personer till nyckelbefattningar, oftast på styrelse-, koncernlednings- eller bolagsledningsnivå. med kunden identifierar vi de personer internt som bör ge sin syn på verksamheten och det aktuella uppdraget. Under sekretess genomför vi strukturerade intervjuer för att få svar på avgörande frågeställningar. Vi ger sedan en rekommendation av hur kravprofilen bör se ut och hur uppdraget ska utformas utifrån aktuella förutsättningar. Efter att ha skapat en gemensam bild av uppdraget startar arbetet med att hitta den bäst lämpade kandidaten. Arbetsprocessen Samtliga uppdrag inleds med en noggrann analys av vad som krävs för att skapa framgång hos företaget eller organisationen. I samarbete 26 EXECUTIVE MANAGEMENT EXECUTIVE MANAGEMENT 27

15 VÅRA TJÄNSTER INTERIMSCHEF Täcker upp och tillför kompetens En interimslösning på chefsnivå är mer än att bara täcka upp när en lucka i en tjänst uppstår. Vi betraktar en interimschef som någon som både tar över en arbetsuppgift och lämnar efter sig den sömlöst. Men även tillför kompetens och utveckling för det aktuella bolaget. Allt beror på uppdragets karaktär, befattningsbeskrivning och tänkt målbild. Vid kortare interimslösningar kan ledningskompetens tillföras i form av vd, finanschef, marknadsdirektör eller liknande. Här är lösningens karaktär mer av specialistkompetens i en övergångsperiod under exempelvis en rekryteringsperiod, sjukdom etc. Längre interimsperioder är lämpligt om bolagets egen kompetens behöver förstärkas i någon form. Det ger bra input där nya ögon oftast ger långsiktigt positiva effekter på verksamheten. En interimschef är, och bör vara, en person som arbetar aktivt som just konsult, inte söker varaktig anställning via ett interimsuppdrag. Därmed skapas erfarenhet och kompetens av interim management som sådan. Förutom den faktiska kunskap som uppdraget i sig kräver. 28 INTERIMSCHEF INTERIMSCHEF 29

16 VÅRA TJÄNSTER KARRIÄRCOACHNING Vi hjälper personer att nå sina mål Många får coachning för att nå framgång. Idrottsmän, konstnärer, näringslivsfolk. Och förstås personer i näringslivet. Med karriärcoachning hos Talent Me hittar vi personens bästa sidor, plockar fram dem och ser till att denne sticker ut och presenterar sig på ett rättvisande sätt. När någon vill vidare i karriären men känner sig osäker på hur man hittar ett nytt jobb, eller är osäker på formuleringar och sättet att presentera sig? Då är karriärcoachning svaret! Vi har utvecklat en egen modell för att inventera, stödja och utveckla människor i deras professionella karriär. En karriärcoachning hos Talent Me börjar med att vi kartlägger kompetens och identifierar drivkrafter och målbild. Vi tittar över aktuellt cv, går igenom personliga brev och eventuell profil på LinkedIn. De här delarna blir grunden för att paketera personens nya jag som bättre stämmer överens med personlighet, kompetens, och tankar om framtiden. Vi hjälper också till med nya ansökningshandlingar och en ny profil på Linkedin. 30 KARRIÄRCOACHNING KARRIÄRCOACHNING 31

17 VÅRA TJÄNSTER SECOND OPINION En oberoende utvärdering Att hitta rätt person till en tjänst kan vara både kostsamt och tidskrävande. Särskilt när det gäller att hitta personer till strategiskt viktiga positioner. Mot slutet av en rekryteringsprocess är det därför bra med en oberoende utvärdering, en Second Opinion. En oberoende utvärdering ökar chanserna att rekrytera rätt en investering i både tid och pengar. Det stärker beslutsunderlaget och ger en extra trygghet i alla förändringsprocesser. Även vid förändringar internt som exempelvis befordringar eller andra organisationsförändringar. Vi hjälper till att utvärdera den kandidat eller de kandidater som ni har valt ut. I processen använder vi bl.a. personlighetstester, vilket utgör grunden för efterföljande djupintervjuer. Resultatet presenteras i en sammanställning och en rekommendation. Vårt uppdrag behöver dock inte sluta med en utvärdering inför en anställning. Våra metoder lämpar sig väl även när den nyrekryterade är på plats på sin nya post. Här kan vi ge råd och stöd så att den nya kollegan finner sig väl tillrätta, får en bra start och kan göra det jobb som är tänkt. Second Opinion hela vägen med andra ord. 32 SECOND OPINION SECOND OPINION 33

18 VÅRA TJÄNSTER VIDEOMATCHNING Rekrytera rörligt Det är ett modernt och kreativt verktyg som både sökande och företag kan utnyttja för att ge den rätta bilden av det personliga varumärket respektive företagets varumärke. Videomatchning kan användas separat, men gärna som del i en komplett jobbprofil. Som företagare kan du dels presentera ditt eget företag på ett kreativt sätt med en kort video en egen reklamfilm med andra ord. Men framför allt kan du söka och hitta nya medarbetare via vår databas för videomatchning. Flera stora och små företag har insett fördelarna med videomatchning i rekryteringsprocessen. Via ert företagskonto har ni också tillgång till övriga dokument som jobbsökande lagt upp på sina profiler. Enkelt, snabbt och tidsbesparande. Med videomatchning finns också möjlighet att intervjua tänkta kandidater via Skype. FLEXIBLA PAKET Vi erbjuder flexibla paket efter behov licens för en, tre, sex eller tolv månader. EGEN PROFILSIDA Ni får en egen profilsida där ni kan berätta lite mer om ert företag. PROVA PÅ Ni kan få en licens för en månad som ett prova på -erbjudande utan kostnad. LICENSER Med licens menas att ni som företag har full tillgång till vår databas med sökanden. Ni får kontakta och rekrytera så många ni vill ur databasen. Med er unika kod kan ni även annonsera för att bygga upp en egen databas med sökanden. TILLGÅNG TILL SKYPE Med Videomatchning får ni även möjlighet att intervjua kandidaterna via Skype. 34 VIDEOMATCHNING VIDEOMATCHNING 35

19 VÅRA TJÄNSTER REKRYTERING Talent Me by Young Students Söker du unga, studenter eller nyutexaminerade är Talent Me by Young Students den rätta vägen. Talent Me by Young Students är en tjänst där unga i karriären matchas med tilltänkta arbetsgivare. Med student menas den som studerar på universitet och högskola. Med akademiker menas den som är nyutexaminerad och med ung menas den som inte har någon postgymnasial utbildning. Gemensamt är att Talent Me by Young Students har en ambition att hjälpa unga i början av sitt arbetsliv, oavsett utbildning. Och hjälpa er som företag att hitta rätt ung person för er organisation. Via Talent Me har ni som företag möjlighet till både bemanning och rekrytering av personer inom de tre grupperna. Bemanningen är ett kostnadseffektivt sätt att få hjälp att täcka ett tillfälligt behov. Men också ett steg för att hitta framtida medarbetare. Rekrytering av unga är också ett bra sätt att föryngra och vitalisera organisationen. Samtidigt gör du också en god insats genom att ge unga en chans att utvecklas och växa. Alla vinner på det. Talent Me by Young Students ger dig tillgång till vår heltäckande verktygslåda. Precis som vid övrig bemanning och rekrytering. Förutom interna och externa rekryteringsportaler inkluderar detta till exempel videomatchning ett kreativt och träffsäkert verktyg för att känna på en sökande i ett första steg. Talent Me lämnar en garanti på rekryteringarna. Om matchningen inte faller ut till belåtenhet förbinder vi oss att göra om processen inom 3 månader. 36 TALENT ME BY YOUNG STUDENTS TALENT ME BY YOUNG STUDENTS 37

20 VÅRA VERKTYG Flexibelt och heltäckande På Talent Me har vi en heltäckande och flexibel verktygslåda för att processen ska bli så effektiv som möjlig. Personlig interaktion är viktiga delar, om än med utgångspunkt i en digital plattform. 38 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 39

21 VÅRA VERKTYG Arbetsmodell Urvalet görs efter att vi tillsammans gått igenom kravprofilen. Vi väljer sedan ut rätt kandidat/ kandidater som vi genomför en första intervju med. Här säkerställs rätt utbildning, erfarenhet och kompetens. Efter det träffar ni de utvalda för en andra intervju. talentme.se Basen i vårt arbete är webbplatsen. Den fungerar som rekryteringsportal (för både företag och personer) och databas för lediga tjänster. 40 ARBETSMODELL TALENTME.SE 41

22 VÅRA VERKTYG Nå ut till fler När ni som företag söker en person via Talent Me publiceras er platsannons även i en rad olika externa rekryteringsportaler samt våra egna professionella nätverk och sociala medier. Portalerna har mellan fyra och fem miljoner besök per vecka. Effektivisera processen Vi har ett flertal arbets psykologiska tester som vi använder både när vi tar fram en kravprofil och som del i själva urvalsprocessen. Våra rekryteringskonsulter är certifierade av cut-e och behöriga att utföra, administrera och uttolka bland annat personlighets- och motivationstest. cut-e är världsledande inom arbetspsykologisk testning över internet för rekrytering, urval och personalutveckling. 42 NÅ UT TILL FLER EFFEKTIVISERA PROCESSEN 43

23 VÅRA VERKTYG REC Dynamiskt och snabbt Med Talent Me Quick får du ett kreativt rekryteringsverktyg som ökar dina chanser att hitta rätt person till rätt tjänst. Mejla din platsannons till så publicerar vi den på Talent Me inom 12 timmar. Rekrytera rörligt Videomatchning En bild säger som bekant mer än tusen tänk då vad en rörlig bild säger! Videomatchning är ett dynamiskt sätt att snabbt få en känsla för en person och bilda sig en uppfattning om dennes personlighet. Vi lägger även ut annonsen på de största nationella rekryteringsportalerna, med 4 till 5 miljoner besökare varje vecka. Kandidater med rätt profil får ett matchmejl med information om tjänsten och hur de ska söka den. De som skickar in sin ansökan får ett automatiskt tackmejl. Din annons ligger uppe i 60 dagar. Det här ingår i paketet: Vi ansvarar för annonseringen Annonsen syns på Arbetsförmedlingen, Blocket, Metro, Indeed, Twitter, LinkedIn och Facebook. Ni besvarar frågor och genomför intervjuer Vi skickar en sammanställning av alla kandidater i valfritt format Ert företagsnamn visas alltid i annonsen 44 DYNAMISKT OCH SNABBT VIDEOMATCHNING 45

24 KONTAKTA OSS Vill du träffa rätt första gången är du välkommen att kontakta oss. Vi träffar dig gärna personligen och berättar mer om hur vi ser på kommunikation människor emellan och rekrytering och bemanning som får både människor och organisationer att må bra. MALMÖ Ledebursgatan Malmö STOCKHOLM Artillerigatan Stockholm KONTAKTA OSS XXXXXXXXXX 47

25 MALMÖ Ledebursgatan Malmö STOCKHOLM Artillerigatan Stockholm XXXXXXXXXX

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering.

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. #1 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. Sex starka skäl att anlita oss. 2 #1 #2 #3 #4 #5 #6 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj-

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er.

Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. Välkommen till Palm & Partners. Vi förmedlar kompetens till er. 2 Innehåll 3-4 Företaget 5-7 Rekrytering 8-10 Outplacement/Omställning 11-13 Bemanning 14 Ledarutveckling 15 Team- och organisationsutveckling

Läs mer

KeyMan är ett tryggt val när ni ska hyra in eller anställa IT-proffs

KeyMan är ett tryggt val när ni ska hyra in eller anställa IT-proffs KeyMan är ett tryggt val när ni ska hyra in eller anställa IT-proffs konsultmäklare Konsultmäklaren KeyMan ett av nordens största mäklarföretag Tio år efter företagsstarten 1998 brinner vi på KeyMan fortfarande

Läs mer

Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering

Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering Personbedomning.se Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering Rätt chef på rätt plats Tre principer för en framgångsrik chefsrekrytering En rapport från Personbedomning.se

Läs mer

Strategiska investeringar i kompetens

Strategiska investeringar i kompetens Chefsrekrytering - Ledarutveckling Sprint kopplar samman chefer och specialister inom olika områden med företag och organisationer som söker kompetens under en begränsad tid eller tillsvidare. Tillfälliga

Läs mer

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet

Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet White Paper Talent Management i konsultföretag - 8 framgångsfaktorer för ökad lönsamhet Mindre administration, effektivare försäljning

Läs mer

Interimschefer i Sverige 2013

Interimschefer i Sverige 2013 Interimschefer i Sverige 2013 En kvantitativ undersökning av företags och organisationers inhyrning av interimschefer. Brightmill Om undersökningen Brightmill AB har genomfört en kvantitativ undersökning

Läs mer

Skapa jobb för unga människor. Tobias Lindfors, VD och grundare John Andersson, Affärsområdeschef Norge

Skapa jobb för unga människor. Tobias Lindfors, VD och grundare John Andersson, Affärsområdeschef Norge Skapa jobb för unga människor Tobias Lindfors, VD och grundare John Andersson, Affärsområdeschef Norge Från studentkorridoren till 7000 anställda - Från studentkorridoren till 7000 anställda - Från Luleå

Läs mer

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Affärslösningar som skapar engagemang Familj av verktyg Decision Dynamics familj av forskningsbaserade verktyg har

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE Vi erbjuder personaluthyrning och rekrytering av Young Professionals - det är vår nisch och vårt expertområde. Vi hjälper företag att attrahera och rekrytera just denna målgrupp, som i dag blir mer och

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för rekrytering 2015-02-25 Personalutskottet 2018-12-31 Dokumentansvarig Version

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

Identifying tomorrow s leaders today. Executive Search Management Assessment Board Value

Identifying tomorrow s leaders today. Executive Search Management Assessment Board Value Identifying tomorrow s leaders today Executive Search Management Assessment Board Value Lisberg finner morgondagens ledare idag Lisberg är experter på Executive Search, Management Assessment och Board

Läs mer

1. Rekrytering sidan 2. 2. Verksamhetsanalys och personalplanering sidan 3. 3. Behovsanalys sidan 4. 4. Kravspecifikation sidan 4. 5.

1. Rekrytering sidan 2. 2. Verksamhetsanalys och personalplanering sidan 3. 3. Behovsanalys sidan 4. 4. Kravspecifikation sidan 4. 5. 1() PERSONALFÖRSÖRJNING INNEHÅLL 1. Rekrytering sidan 2 2. Verksamhetsanalys och personalplanering sidan 3 3. Behovsanalys sidan 4 4. Kravspecifikation sidan 4 5. Sökvägar sidan 6 6. Urval sidan 6 7. Anställningsintervjuer

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen

Välkommen till Arbetsförmedlingen PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Välkommen till Arbetsförmedlingen Information till dig som söker jobb 1 2 Det här är Arbetsförmedlingen...... 6 När du behöver extra hjälp... 10 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Rekrytering Second Opinion Personalsamtal. med individen i fokus skapar vi växtkraft för organisationer

Rekrytering Second Opinion Personalsamtal. med individen i fokus skapar vi växtkraft för organisationer Rekrytering Second Opinion Personalsamtal med individen i fokus skapar vi växtkraft för organisationer Specialister inom rekrytering & urval samt personalsamtal SAMMANFÖR DIN VERKSAMHET MED RÄTT KOMPETENS

Läs mer

Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender. 20 maj 2015

Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender. 20 maj 2015 Hur du lyckas med rekrytering utmaningar & trender 20 maj 2015 Kort om Harvey Nash > Rekrytering > Interim > Second Opinion 2 Kort om mig > Ansvarar för Harvey Nashs Practice Finance & Legal > De senaste

Läs mer

Ordförande har ordet

Ordförande har ordet Ordförande har ordet På FC Rosengård försöker vi utnyttja den positiva kraft som fotboll utgör. Med hjälp av idrotten arbetar vi förebyggande för att undvika att personer hamnar i utanförskap. Vi försöker

Läs mer

Rekommendationer vid rekrytering

Rekommendationer vid rekrytering Rekommendationer vid rekrytering Rekrytering betyder inte allt men mycket för att få fler kvinnor på toppen. Rekryteringsföretagen som medverkar i W2T har tillsammans tagit fram rekommendationer till andra

Läs mer

Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknad!

Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknad! 2009 Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknad! Jobbsafari är en av Sveriges största jobbmarknader med över 20.000 platsannonser varje dag. Mer än 65.000 unika besökare varje vecka har redan upptäckt

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning av Rekryteringstjänster 2013. Sida 1

Avropsstöd. Vägledning av Rekryteringstjänster 2013. Sida 1 Avropsstöd Vägledning av Rekryteringstjänster 2013 Sida 1 1 Innehåll 2 Inledning... 3 3 Omfattning... 3 3.1 Inriktningar... 3 3.2 Avgränsning... 4 4 Avrop på Ramavtalet... 4 4.1 Avropsförfrågans innehåll

Läs mer

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20

Rekryteringspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 Rekryteringspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-27, 20 1 Rekryteringspolicy för Ödeshögs kommun Reviderad rekryteringspolicy Inledning Att rekrytera nya medarbetare är en strategiskt mycket viktig

Läs mer

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen

Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen Rekryteringsprocessen inom Arbetsförmedlingen En lathund till förtroendevalda om tjänstetillsättningar, arbetsledningsbeslut, arbetsskyldighet och överklaganden. ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun

Riktlinjer. Riktlinjer vid rekrytering av chefer. Enköpings kommun Riktlinjer Riktlinjer vid rekrytering av chefer Enköpings kommun Riktlinjer och rutinbeskrivning för rekrytering av chefer Inledning I Enköpings kommun är chef- och ledarskapet centralt för att bidra till

Läs mer

Personal- och kompetensförsörjning

Personal- och kompetensförsörjning Revisionsrapport Personal- och kompetensförsörjning September 2013 Smedjebackens kommun Annika Smedman Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 2 1.1 Bakgrund och revisionskriterier 2 1.2 Uppdrag

Läs mer

UNIONENS KARRIÄRPROGRAM för nästa steg i din utveckling

UNIONENS KARRIÄRPROGRAM för nästa steg i din utveckling UNIONENS KARRIÄRPROGRAM för nästa steg i din utveckling Är du redo för nästa steg i din utveckling? Funderar du ibland på vad du vill göra med resten av ditt arbetsliv? Du kanske undrar om du ens är i

Läs mer

Vad lägger du tiden på i dina rekryteringar?

Vad lägger du tiden på i dina rekryteringar? Vad lägger du tiden på i dina rekryteringar? Visste du att 80 % av tiden i en rekryteringsprocess spenderas på 80-90 % av de kandidater som inte är intressanta UTMANINGEN: Att VÄLJA ut RÄTT person Vår

Läs mer

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande

Executive Search. En undersökning av rekryteringsbranschen. Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Executive Search En undersökning av rekryteringsbranschen 2008 Executive Search 2008 Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Förord Det pågår en livlig debatt om styrelsers sammansättning och

Läs mer

Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13

Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13 Användbarhet som brygga mellan verksamhet och IT 2005-12-13 Exempelfall: www.ams.se Internet Kundtjänst Lokala Arbetsförmedlingen» Styra kundflöden mot webbplats och kundtjänst» Frigöra personalresurser

Läs mer

Människan i centrum!1

Människan i centrum!1 Människan i centrum!1 Vill du Utveckla dig/ditt företag, spara pengar och få kostnadskontroll? Utveckla din personal, jobba med de bästa medarbetarna?!2 Emperator presenterar Framtidens verktyg för HR

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

januari 2015 Kostnader för personalomsättning

januari 2015 Kostnader för personalomsättning januari 2015 Kostnader för personalomsättning Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell janurai 2015 Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell Inledning Kommuner och landsting står

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande 1 Innehåll Det här är Arbetsförmedlingen... sid 04 När du behöver extra hjälp... sid 07 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs.

Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Modellerna Beskrivning av våra partners modeller för hur och varför rekrytering och anställning av personer med funktionsnedsättning genomförs. Det som är gemensamt för partnerna är att de alla utgår från

Läs mer

Finns det vissa typer av människor som du inte gillar?

Finns det vissa typer av människor som du inte gillar? Finns det vissa typer av människor som du inte gillar? Oavsett hur våra fördomar ser ut så har vi preferenser om vad vi tycker om och vad vi inte riktigt gillar. De flesta skulle nog hålla med om att alla

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17 2014-02-17 Rekrytering Policyuttalande Förvaltningarna ska ha en medveten och långsiktig rekryteringsplan som tryggar personalförsörjningen. Kommunen eftersträvar jämställdhet och mångfald bland sina anställda.

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

En studie om hur arbetsgivare och! arbetssökande upplever rekryteringsprocessen. Av Yobber i samarbete med Mistat, november 2013

En studie om hur arbetsgivare och! arbetssökande upplever rekryteringsprocessen. Av Yobber i samarbete med Mistat, november 2013 ! En studie om hur arbetsgivare och! arbetssökande upplever rekryteringsprocessen. Av Yobber i samarbete med Mistat, november 2013 Metod Undersökningen har genomförts under perioden 5-23 november 2013

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering Författningssamling Antagen av utskott I: 2010-02-16, 13 Reviderad: 2014-12-09 179 Riktlinjer för rekrytering Nässjö kommun är en stor arbetsgivare. Beslut om att rekrytera nya medarbetare är ett mycket

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelseförvaltningen RIKTLINJER Riktlinjer för rekrytering Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Riktlinjer för rekrytering Kommunstyrelsen Marianne Vestin Leffler Version

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Framgångsfaktorer för befattningen

Framgångsfaktorer för befattningen Framgångsfaktorer för befattningen Rekrytering med fokus mer på prestation än person. SMARTAST INTE ALLTID BÄST Det handlar om att matcha Kunskap Egenskaper Förmåga Jörgen Bågeman av STP certifierad Testanvändare

Läs mer

Safeminds Intervjuguide

Safeminds Intervjuguide Safeminds Intervjuguide Inledning En anställningsintervju är att jämställa med en säljares kundbesök. Det handlar om att marknadsföra sig själv på ett professionellt sätt under en mycket begränsad tid.

Läs mer

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult.

Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Ja, vi är annorlunda! Om Altran och ett annat sätt att vara IT-konsult. Hade du inte tänkt bli IT-konsult? I så fall vill vi gärna ha ditt CV. Hur får man folk att trivas på jobbet? På Altran bygger vi

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Rekrytering av polisassistenter

Rekrytering av polisassistenter Rekrytering av polisassistenter Två gånger om året genomförs en samordnad rekrytering av polisassistenter (PA) för de polisaspiranter som söker sin första anställning som polisassistent. Polisens process

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Headhunting & Assessment

Headhunting & Assessment Headhunting & Assessment Välkommmen! Ofta händer det att en inofficiell rekrytering blir officiell. Det är därför som både arbetsgivare och arbetstagare ofta är motsträviga till en direktkontakt, detta

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet Unionens Karriär & utvecklingstjänster Förbättra dina chanser på jobbet Våra karriärtjänster passar inte en enda människa. De passar olika sorters människor. Hur vill du jobba imorgon? Jobbar du med det

Läs mer

ATT SKRIVA SITT CV. En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst. Valentino Berti. Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden

ATT SKRIVA SITT CV. En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst. Valentino Berti. Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden ATT SKRIVA SITT CV En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst Av Valentino Berti Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden Grunder Ett CV skall på ett enkelt och lättförståeligt sätt

Läs mer

Kandidatupplevelse 2014

Kandidatupplevelse 2014 R E K R Y T E R I N G S BY R Å N Kandidatupplevelse 2014 Utdrag ur en undersökning från Wise Professionals Genomförd av YouGov Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes av opinions- och marknadsundersökningsföretaget

Läs mer

Rekrytering av teknisk-, administrativ- och servicepersonal

Rekrytering av teknisk-, administrativ- och servicepersonal Rekrytering av teknisk-, administrativ- och servicepersonal Rekryteringsannonsering Rekryteringsannoinsering vid Universitetsförvaltningen Personalstab Personalstab vid ITM skolan SSG Samverkansgrupp vid

Läs mer

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE Tips för att ta din affärsidé till nya nivåer FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK... OCH FEEDBACK! Feedback är guld värt. Skaffa feedback på din affärsidé. Ta steget och våga

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats

Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Riktlinjer för Rekrytering i Orsa kommun - rätt person på rätt plats Inledning Ett framgångsrikt rekryteringsarbete bidrar till att få de mest kompetenta och motiverade medarbetarna. Riktlinjerna ska vara

Läs mer

Framgångsrik rekrytering. experis.se

Framgångsrik rekrytering. experis.se Framgångsrik rekrytering experis.se Agenda Det här är Experis Trender inom rekrytering Så här lyckas du med din rekrytering Kompetensbaserad rekryteringsprocess-vad innebär detta? Handfasta tips för en

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

REKRYTERING 2.0. Selecting Great Personalities

REKRYTERING 2.0. Selecting Great Personalities REKRYTERING 2.0 Selecting Great Personalities Vad lägger du tiden på i dina rekryteringar? Visste du att 80 % av tiden i en rekryteringsprocess spenderas på 80-90 % av de kandidater som inte är intressanta

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

HeadCom Solutions R 3,3 2013. Inspires to effiency and excellence

HeadCom Solutions R 3,3 2013. Inspires to effiency and excellence HeadCom Solutions R 3,3 2013 Inspires to effiency and excellence Talent Management. Competence Management. Agile Performance Management. Skapar bättre medarbetarskap. Skapar bättre chefer. Skapar motivation

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv.

Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv. Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv.comsk Att skriva CV och Personligt brev rivacv.comskrivacv.comskrivacv.com

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev Att skriva en vinnande ansökan Agenda Meritförteckning / CV Personligt brev Checklista för din ansökan Intervjutips och vanliga intervjufrågor Vilka bedömningskriterier utvärderas du på? Var och hur hittar

Läs mer

Hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare

Hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare Hitta rätt medarbetare Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare 1 2 Vi finns till för dig Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Varje år öppnar vi dörrar till

Läs mer

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster

PERSONAL. Kan, vill och vågar. Tema: En andra chans? Få delar ägarskap och vinst trots förtjänster PERSONAL FACKTIDNINGEN FÖR PERSONALANSVARIGA #5 2012 & L E D A R S K A P Kan, vill och vågar Jernhusen tror att människor med god självinsikt driver företag framåt. Ulrika Frisk och Angela Rossi hjälper

Läs mer

Förutom alla mervärden så skall det kännas rätt i magen. Välkommen till oss på Vega HR:-)

Förutom alla mervärden så skall det kännas rätt i magen. Välkommen till oss på Vega HR:-) Förutom alla mervärden så skall det kännas rätt i magen. Välkommen till oss på Vega HR:-) Professionella, jordnära, trevliga och duktiga på att hitta rätt, snabbt. Är någon av dessa egenskaper viktiga

Läs mer

Strategisk utveckling och förändring av IT

Strategisk utveckling och förändring av IT REFERENS Strategisk utveckling och förändring av IT Förstärkning av koncernens affärsvärde från IT Om Loomis globalt ledande på effektivt cash management Loomis är en global koncern, noterad på Nasdaq

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

STANDARD FÖR REKRYTERARE BESKRIVNING AV KOMPETENS FÖR REKRYTERARE APRIL 2014 DET NORSKE VERITAS BUSINESS ASSURANCE

STANDARD FÖR REKRYTERARE BESKRIVNING AV KOMPETENS FÖR REKRYTERARE APRIL 2014 DET NORSKE VERITAS BUSINESS ASSURANCE STANDARD FÖR REKRYTERARE BESKRIVNING AV KOMPETENS FÖR REKRYTERARE APRIL 2014 DET NORSKE VERITAS BUSINESS ASSURANCE 1 BAKGRUND FÖR STANDARDISERING AV REKRYTERINGSKOMPETENS Rekrytering som yrke utförs på

Läs mer

Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens

Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens Läkemedelsindustrins bedömning av kompetens Klas Andersson www.docs-int.se 1 Svensk hälsovårdsindustri (1) Ca 40 000 personer arbetar inom Life Science varav ca 6 000 inom bioteknik. Ca 200 företag inom

Läs mer

Tid: 07.30-09.00 Plats: Hudson, Adolf Fredriks Kyrkogata 2, 1tr 111 37 Stockholm

Tid: 07.30-09.00 Plats: Hudson, Adolf Fredriks Kyrkogata 2, 1tr 111 37 Stockholm KOMMANDE EVENT & SEMINARIER I STOCKHOLM Under hösten 2013 har vi på Hudson i Sverige nöjet att bjuda in dig till ett flertal kostnadsfria seminarier och event som vi hoppas ska inspirera. Vi bjuder på

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Rekryteringsriktlinjer

Rekryteringsriktlinjer Rekryteringsriktlinjer DOKUMENTNAMN Rekryteringsriktlinjer GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2006 DOKUMENTTYP Riktlinjer BESLUTAT/ANTAGET KS 060828 58 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal, Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Rekryteringspolicy inom Jönköpings kommun

Rekryteringspolicy inom Jönköpings kommun Rekryteringspolicy inom Jönköpings kommun kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Rekryteringspolicy inom Jönköpings kommun Fastställt av kommunstyrelsens personalutskott 2009-06-10

Läs mer

9. A n s ö k n i n g s f o r m u l ä r

9. A n s ö k n i n g s f o r m u l ä r 9. A n s ö k n i n g s f o r m u l ä r 76 Rekrytering innebär per definition en sorts diskriminering eftersom ett urval genomförs där någon väljs ut och andra väljs bort. En urvalsprocess som kännetecknas

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014 Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter Ekonomichefsrapport 2014 Inledning Att ta med det ekonomiska perspektivet och ekonomiska analyser vid verksamhetsförändringar borde vara

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Vår vision. Vår affärsidé. Vår historia

Vår vision. Vår affärsidé. Vår historia Det här är SkolPool! SkolPool erbjuder flexibla, högkvalitativa och kostnadseffektiva personallösningar för skolor, kommuner och utbildningsorganisationer. Vi arbetar idag från Ystad i söder till Sundsvall

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering

Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Den nya arbetslinjen Inhyrning, omställning, rekrytering Innehåll Den nya arbetslinjen: Bemanningsbranschen skapar jobb 3 Den hjälpande handen har en nyckelroll 3 Bra och fasta jobb där de behövs 4 Bemanningsbranschens

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer