Träffa rätt första gången

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Träffa rätt första gången"

Transkript

1 Träffa rätt första gången Rekrytering och bemanning på ett nytt sätt XXXXXXXXXX 1

2 Människor som mår bra Ett företag utvecklas genom att människorna i företaget utvecklas, lär sig mer, interagerar, prövar nya vägar, tänker nytt. En organisation är ett maskineri. Det ska smörjas, trimmas, delar ska lagas och kanske till och med bytas ut. Det är inget konstigt med det. I grund och botten handlar allt om människor. Och kommunikation människor emellan. När maskineriet fungerar mår människorna bra. Människor som mår bra är också kärnan i hur vi ser på rekrytering och bemanning. Nya medarbetare i en organisation ska bli en del i kommunikationen. De ska passa in, trivas och fungera direkt. Vår utgångspunkt är därför att träffa rätt första gången. 2 XXXXXXXXXX

3 Vad är ett drömjobb? Innebär ordet dröm att det är ouppnåeligt eller att man ännu inte fått det jobb man önskar eller anser sig vara värd? Många har en bestämd uppfattning om en karriär inom ett visst område. Andra kanske ser sig göra karriär i sig, oavsett verksamhet. Några känner trygghet i att stanna kvar i ett företag och bli expert inom ett område. Andra kanske betraktar den egna personliga utvecklingen som drivkraft. Vi är alla olika. På skalan balans mellan arbete, familj och fritid finns vi alla representerade. Inget är rätt. Inget är fel. Det är individuellt. Är drömjobbet detsamma som drömrekryteringen? Har företaget och den nya medarbetaren samma syn på kopplingen mellan jobbet som sådant och medarbetaren som sådan? Har de samma bild av varandra? Har de till att börja med en rättvisande bild av sig själva? Drömjobbet kräver sin eftertanke. XXXXXXXXXX 5

4 Organisationskulturen Även om en organisation mår bra av en lagom dos av internt motstånd (positivt ifrågasättande) för att utvecklas krävs en gemensam värdegrund. Den gemensamma värdegrunden kan hämtas från företagets affärsidé, mission, vision och kärnvärden. Det kan också vara beteendestrukturer som utvecklats informellt medarbetarna emellan. Oavsett vilket är värdegrunden nödvändig för organisationskulturen och företagets arbete mot de övergripande målen. Särskilt för nya medarbetare, fast anställda eller tillfälliga inhopp, är kulturen ett viktigt verktyg för vägledningen in i det nya arbetet. Eftersom kulturen i en organisation består av alla medarbetare är kulturen också allas ansvar. Sättet att vara och tänka måste alla kunna dela med sig av till sina nya kollegor. Det ökar engagemanget och blir en framgångsfaktor för företaget som sådant. Att beakta organisationens kultur i rekryteringsarbetet är också nödvändigt för att träffa rätt första gången. 6 XXXXXXXXXX

5 Specialiserat konsultbolag Talent Me är ett specialiserat konsultbolag inom rekrytering och bemanning. Vår drivkraft är att optimera kompetensen i företags organisationsutveckling. Genom att vi tillför kompetens inom rekryteringsarbetet kan företag ägna mer kraft åt sin kärnverksamhet. Vi betraktar oss som en resurs som företag kan outsourca allt strategisk och taktiskt arbete till inom rekrytering och bemanning. Värdeskapande partner Ett företags roll är att skapa tillväxt, lönsamhet och driva en välmående organisation. Vår uppgift på Talent Me är att underlätta detta genom att tillhandahålla tjänster som hjälper företag i deras rekryteringsoch bemanningsarbete. Vi betraktar oss som en värdeskapande partner för den processen. När vi lyckas utvecklas både företaget och den person som rekryteras. Vårt sätt att arbeta ska resultera i att skapa ekonomiska och mänskliga värden. 8 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 9

6 Två nöjda parter Vi har lyssnat på vilka behov företag har när det gäller rekrytering. Utifrån det har vi utvecklat en egen och genomtänkt metodik för att underlätta och förbättra processen för rekrytering och bemanning. Vår roll är att på ett kostnadseffektivt sätt para ihop både rationella variabler (faktisk kompetens) med emotionella (personlighet). Det gäller både hos företaget och hos den sökande. En bra start handlar om att lära känna varandra, skapa goda relationer och känna trygghet inför ett framtida arbetsförhållande. Först när båda parter är nöjda och har samsyn är rekryteringen tillfredsställande. Varje uppdrag är unikt Våra processer inleds alltid med en noggrann kartläggning av vad som är nödvändigt för att skapa framgång hos företaget eller organisationen. I samarbete med uppdragsgivaren identifierar vi de personer internt som bör ge sin syn på verksamheten och det aktuella uppdraget. Under sekretess genomför vi strukturerade intervjuer för att få svar på de avgörande frågorna. Vi sammanfattar våra intryck och ger en rekommendation av hur kravprofilen bör se ut och hur uppdraget skall utformas. Efter att vi tillsammans har skapat en gemensam bild av uppdraget börjar arbetet med att hitta den bäst lämpade kandidaten. 10 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 11

7 VÅRA TJÄNSTER 14 INNEHÅLL REKRYTERING 18 BEMANNING 22 EXECUTIVE MANAGEMENT 26 INTERIMSCHEF 28 KARRIÄRCOACHNING 30 SECOND OPINION 32 VIDEOMATCHNING 34 TALENT ME BY YOUNG STUDENTS 36 VÅRA VERKTYG 38 ARBETSMODELL 40 TALENTME.SE 41 NÅ UT TILL FLER 42 EFFEKTIVISERA PROCESSEN 43 DYNAMISKT OCH SNABBT 44 REKRYTERA RÖRLIGT 45 KONTAKTA OSS XXXXXXXXXX

8 VÅRA TJÄNSTER Genomtänkt för att träffa rätt På Talent Me har vi ett genomtänkt program för att rekrytering och bemanning ska träffa rätt första gången. Det är en heltäckande lösning som förenklar och förbättrar ditt arbete. 14 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 15

9 VÅRA TJÄNSTER REKRYTERING BEMANNING EXECUTIVE MANAGEMENT INTERIMSCHEF Rekrytera rätt, enkelt och kostnadseffektivt Tillfällig hjälp snabbt och effektivt Rätt person till chefspositionen Täcker upp och tillför kompetens KARRIÄRCOACHNING SECOND OPINION VIDEOMATCHNING REKRYTERING Vi hjälper personer att nå sina mål En oberoende utvärdering Rekrytera rörligt Talent Me by Young Students 16 VÅRA TJÄNSTER ÖVERSIKT VÅRA TJÄNSTER ÖVERSIKT 17

10 VÅRA TJÄNSTER REKRYTERING Rekrytera rätt, enkelt och kostnadseffektivt Den framgångsrika organisationen vilar på medarbetarna och deras kompetens och personlighet. Det är inga nyheter, men väl värt att poängtera och ta med under hela rekryteringsprocessen. I vår syn på organisationers förmåga att leverera är personligheten minst lika viktig som rationella färdigheter hos den tilltänkte medarbetaren. 18 REKRYTERING REKRYTERING 19

11 VÅRA TJÄNSTER Vår tjänst för rekrytering bygger på tre nivåer när det gäller tillvägagångssätt och omfattning. Grunden för de tre nivåerna är dock densamma: noggrannhet, kunskap och omtanke om både rekryterande företag och den som rekryteras löper som en röd tråd genom hela vårt engagemang. Talent Me lämnar en garanti på rekryteringarna. Om matchningen inte faller ut till belåtenhet förbinder vi oss att göra om processen inom 3 månader. Talent Me Light Efter att vi tagit fram en kravprofil tillsammans med er gör vi en säljande jobbannons som publiceras på vår portal samt på de största nationella rekryteringsportalerna. Annonsering och sökning sker även i sociala medier samt i våra egna professionella nätverk. Matchmejl går ut till kandidater i vår databas som uppfyller den kravprofil vi tagit fram. Vi gör ett första urval och presenterar de 2, 3 bästa kandidaterna till er. Talent Me Medium Talent Me ansvarar för rekryteringsprocessen fram till slutintervju hos er. Efter att vi tagit fram en kravprofil tillsammans med er gör vi en säljande jobbannons som publiceras på vår portal samt på de största nationella rekryteringsportalerna. Annonsering och sökning sker även i sociala medier, samt i våra egna professionella nätverk. Matchmejl går ut till kandidater i vår databas som uppfyller den kravprofil vi tagit fram. Vi gör ett första urval och håller en intervju med kandidaterna. Vi presenterar de 2, 3 bästa kandidaterna för er och ni håller en avslutande intervju innan anställning. Talent Me Plus Talent Me ansvarar för rekryteringsprocessen fram till slutintervju hos er. Inkluderar även personlighets- och kapacitetstester. Efter att vi tagit fram en kravprofil tillsammans med er gör vi en säljande jobbannons som publiceras på vår portal samt på de största nationella rekryteringsportalerna med mellan 4 och 5 miljoner besökare per vecka. Annonsering och sökning sker även i sociala medier samt i våra egna professionella nätverk. Matchmejl går ut till kandidater i vår databas som uppfyller den kravprofil vi tagit fram. Vi gör ett första urval och håller en första och andra intervju med kandidaterna samt tar referenser. Vi presenterar mellan 2 och 5 av de bästa kandidaterna för er och ni håller en avslutande intervju innan anställning. 20 REKRYTERING REKRYTERING 21

12 VÅRA TJÄNSTER BEMANNING Tillfällig hjälp snabbt och effektivt Ibland saknas det personella resurser. Långtidssjukskrivningar, vakanser, föräldraledighet, produktionstoppar oftast finns det inte ekonomiska möjligheter att anställa. Ibland kan det också vara svårt att identifiera vilka exakta roller och arbetsuppgifter som krävs för t.ex. en nyuppkommen situation. Då är svaret bemanning. Vi ordnar det, snabbt och effektivt. 22 BEMANNING BEMANNING 23

13 VÅRA TJÄNSTER 3 6 Bemanning tre månader Här gäller ett fast timpris. Efter tre månader har ni som företag om båda parter vill möjlighet att ta över anställningen. Ni har då haft tre månader på er att lära känna en person som alltså kan komma att bli anställd. Om så önskas kan hyrtiden förlängas. Bemanningen avser heltid. Talent Me står för fullt arbetsgivaransvar under aktuell avtalsperiod. Bemanning sex månader Här gäller ett fast men lägre timpris än i fallet med tre månaders bemanning. I övrigt gäller samma villkor: Efter sex månader har ni möjlighet att ta över anställningen. Ni har då haft sex månader på er att lära känna en person som alltså kan komma att bli anställd. Om så önskas kan avtalstiden förlängas. Bemanningen avser heltid. Talent Me står för fullt arbetsgivaransvar under aktuell avtalsperiod. 24 BEMANNING BEMANNING 25

14 VÅRA TJÄNSTER EXECUTIVE MANAGEMENT Rätt person till chefspositionen Att rekrytera rätt person till en chefsposition är likställt med framgång för ett företag. Samtidigt kan ett felaktigt beslut få ödesdigra konsekvenser både för organisationen och för verksamheten under lång tid. För att lyckas väl i de här besluten erbjuder vi våra kunder en väl utvecklad metodik tillsammans med våra chefsrekryterares långa erfarenhet, noggrannhet och uthållighet. Vår ambition är att alltid överträffa våra kunders förväntningar. Chefsrekryteringen syftar till att identifiera, utvärdera och rekrytera synnerligen väl lämpade personer till nyckelbefattningar, oftast på styrelse-, koncernlednings- eller bolagsledningsnivå. med kunden identifierar vi de personer internt som bör ge sin syn på verksamheten och det aktuella uppdraget. Under sekretess genomför vi strukturerade intervjuer för att få svar på avgörande frågeställningar. Vi ger sedan en rekommendation av hur kravprofilen bör se ut och hur uppdraget ska utformas utifrån aktuella förutsättningar. Efter att ha skapat en gemensam bild av uppdraget startar arbetet med att hitta den bäst lämpade kandidaten. Arbetsprocessen Samtliga uppdrag inleds med en noggrann analys av vad som krävs för att skapa framgång hos företaget eller organisationen. I samarbete 26 EXECUTIVE MANAGEMENT EXECUTIVE MANAGEMENT 27

15 VÅRA TJÄNSTER INTERIMSCHEF Täcker upp och tillför kompetens En interimslösning på chefsnivå är mer än att bara täcka upp när en lucka i en tjänst uppstår. Vi betraktar en interimschef som någon som både tar över en arbetsuppgift och lämnar efter sig den sömlöst. Men även tillför kompetens och utveckling för det aktuella bolaget. Allt beror på uppdragets karaktär, befattningsbeskrivning och tänkt målbild. Vid kortare interimslösningar kan ledningskompetens tillföras i form av vd, finanschef, marknadsdirektör eller liknande. Här är lösningens karaktär mer av specialistkompetens i en övergångsperiod under exempelvis en rekryteringsperiod, sjukdom etc. Längre interimsperioder är lämpligt om bolagets egen kompetens behöver förstärkas i någon form. Det ger bra input där nya ögon oftast ger långsiktigt positiva effekter på verksamheten. En interimschef är, och bör vara, en person som arbetar aktivt som just konsult, inte söker varaktig anställning via ett interimsuppdrag. Därmed skapas erfarenhet och kompetens av interim management som sådan. Förutom den faktiska kunskap som uppdraget i sig kräver. 28 INTERIMSCHEF INTERIMSCHEF 29

16 VÅRA TJÄNSTER KARRIÄRCOACHNING Vi hjälper personer att nå sina mål Många får coachning för att nå framgång. Idrottsmän, konstnärer, näringslivsfolk. Och förstås personer i näringslivet. Med karriärcoachning hos Talent Me hittar vi personens bästa sidor, plockar fram dem och ser till att denne sticker ut och presenterar sig på ett rättvisande sätt. När någon vill vidare i karriären men känner sig osäker på hur man hittar ett nytt jobb, eller är osäker på formuleringar och sättet att presentera sig? Då är karriärcoachning svaret! Vi har utvecklat en egen modell för att inventera, stödja och utveckla människor i deras professionella karriär. En karriärcoachning hos Talent Me börjar med att vi kartlägger kompetens och identifierar drivkrafter och målbild. Vi tittar över aktuellt cv, går igenom personliga brev och eventuell profil på LinkedIn. De här delarna blir grunden för att paketera personens nya jag som bättre stämmer överens med personlighet, kompetens, och tankar om framtiden. Vi hjälper också till med nya ansökningshandlingar och en ny profil på Linkedin. 30 KARRIÄRCOACHNING KARRIÄRCOACHNING 31

17 VÅRA TJÄNSTER SECOND OPINION En oberoende utvärdering Att hitta rätt person till en tjänst kan vara både kostsamt och tidskrävande. Särskilt när det gäller att hitta personer till strategiskt viktiga positioner. Mot slutet av en rekryteringsprocess är det därför bra med en oberoende utvärdering, en Second Opinion. En oberoende utvärdering ökar chanserna att rekrytera rätt en investering i både tid och pengar. Det stärker beslutsunderlaget och ger en extra trygghet i alla förändringsprocesser. Även vid förändringar internt som exempelvis befordringar eller andra organisationsförändringar. Vi hjälper till att utvärdera den kandidat eller de kandidater som ni har valt ut. I processen använder vi bl.a. personlighetstester, vilket utgör grunden för efterföljande djupintervjuer. Resultatet presenteras i en sammanställning och en rekommendation. Vårt uppdrag behöver dock inte sluta med en utvärdering inför en anställning. Våra metoder lämpar sig väl även när den nyrekryterade är på plats på sin nya post. Här kan vi ge råd och stöd så att den nya kollegan finner sig väl tillrätta, får en bra start och kan göra det jobb som är tänkt. Second Opinion hela vägen med andra ord. 32 SECOND OPINION SECOND OPINION 33

18 VÅRA TJÄNSTER VIDEOMATCHNING Rekrytera rörligt Det är ett modernt och kreativt verktyg som både sökande och företag kan utnyttja för att ge den rätta bilden av det personliga varumärket respektive företagets varumärke. Videomatchning kan användas separat, men gärna som del i en komplett jobbprofil. Som företagare kan du dels presentera ditt eget företag på ett kreativt sätt med en kort video en egen reklamfilm med andra ord. Men framför allt kan du söka och hitta nya medarbetare via vår databas för videomatchning. Flera stora och små företag har insett fördelarna med videomatchning i rekryteringsprocessen. Via ert företagskonto har ni också tillgång till övriga dokument som jobbsökande lagt upp på sina profiler. Enkelt, snabbt och tidsbesparande. Med videomatchning finns också möjlighet att intervjua tänkta kandidater via Skype. FLEXIBLA PAKET Vi erbjuder flexibla paket efter behov licens för en, tre, sex eller tolv månader. EGEN PROFILSIDA Ni får en egen profilsida där ni kan berätta lite mer om ert företag. PROVA PÅ Ni kan få en licens för en månad som ett prova på -erbjudande utan kostnad. LICENSER Med licens menas att ni som företag har full tillgång till vår databas med sökanden. Ni får kontakta och rekrytera så många ni vill ur databasen. Med er unika kod kan ni även annonsera för att bygga upp en egen databas med sökanden. TILLGÅNG TILL SKYPE Med Videomatchning får ni även möjlighet att intervjua kandidaterna via Skype. 34 VIDEOMATCHNING VIDEOMATCHNING 35

19 VÅRA TJÄNSTER REKRYTERING Talent Me by Young Students Söker du unga, studenter eller nyutexaminerade är Talent Me by Young Students den rätta vägen. Talent Me by Young Students är en tjänst där unga i karriären matchas med tilltänkta arbetsgivare. Med student menas den som studerar på universitet och högskola. Med akademiker menas den som är nyutexaminerad och med ung menas den som inte har någon postgymnasial utbildning. Gemensamt är att Talent Me by Young Students har en ambition att hjälpa unga i början av sitt arbetsliv, oavsett utbildning. Och hjälpa er som företag att hitta rätt ung person för er organisation. Via Talent Me har ni som företag möjlighet till både bemanning och rekrytering av personer inom de tre grupperna. Bemanningen är ett kostnadseffektivt sätt att få hjälp att täcka ett tillfälligt behov. Men också ett steg för att hitta framtida medarbetare. Rekrytering av unga är också ett bra sätt att föryngra och vitalisera organisationen. Samtidigt gör du också en god insats genom att ge unga en chans att utvecklas och växa. Alla vinner på det. Talent Me by Young Students ger dig tillgång till vår heltäckande verktygslåda. Precis som vid övrig bemanning och rekrytering. Förutom interna och externa rekryteringsportaler inkluderar detta till exempel videomatchning ett kreativt och träffsäkert verktyg för att känna på en sökande i ett första steg. Talent Me lämnar en garanti på rekryteringarna. Om matchningen inte faller ut till belåtenhet förbinder vi oss att göra om processen inom 3 månader. 36 TALENT ME BY YOUNG STUDENTS TALENT ME BY YOUNG STUDENTS 37

20 VÅRA VERKTYG Flexibelt och heltäckande På Talent Me har vi en heltäckande och flexibel verktygslåda för att processen ska bli så effektiv som möjlig. Personlig interaktion är viktiga delar, om än med utgångspunkt i en digital plattform. 38 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 39

21 VÅRA VERKTYG Arbetsmodell Urvalet görs efter att vi tillsammans gått igenom kravprofilen. Vi väljer sedan ut rätt kandidat/ kandidater som vi genomför en första intervju med. Här säkerställs rätt utbildning, erfarenhet och kompetens. Efter det träffar ni de utvalda för en andra intervju. talentme.se Basen i vårt arbete är webbplatsen. Den fungerar som rekryteringsportal (för både företag och personer) och databas för lediga tjänster. 40 ARBETSMODELL TALENTME.SE 41

22 VÅRA VERKTYG Nå ut till fler När ni som företag söker en person via Talent Me publiceras er platsannons även i en rad olika externa rekryteringsportaler samt våra egna professionella nätverk och sociala medier. Portalerna har mellan fyra och fem miljoner besök per vecka. Effektivisera processen Vi har ett flertal arbets psykologiska tester som vi använder både när vi tar fram en kravprofil och som del i själva urvalsprocessen. Våra rekryteringskonsulter är certifierade av cut-e och behöriga att utföra, administrera och uttolka bland annat personlighets- och motivationstest. cut-e är världsledande inom arbetspsykologisk testning över internet för rekrytering, urval och personalutveckling. 42 NÅ UT TILL FLER EFFEKTIVISERA PROCESSEN 43

23 VÅRA VERKTYG REC Dynamiskt och snabbt Med Talent Me Quick får du ett kreativt rekryteringsverktyg som ökar dina chanser att hitta rätt person till rätt tjänst. Mejla din platsannons till så publicerar vi den på Talent Me inom 12 timmar. Rekrytera rörligt Videomatchning En bild säger som bekant mer än tusen tänk då vad en rörlig bild säger! Videomatchning är ett dynamiskt sätt att snabbt få en känsla för en person och bilda sig en uppfattning om dennes personlighet. Vi lägger även ut annonsen på de största nationella rekryteringsportalerna, med 4 till 5 miljoner besökare varje vecka. Kandidater med rätt profil får ett matchmejl med information om tjänsten och hur de ska söka den. De som skickar in sin ansökan får ett automatiskt tackmejl. Din annons ligger uppe i 60 dagar. Det här ingår i paketet: Vi ansvarar för annonseringen Annonsen syns på Arbetsförmedlingen, Blocket, Metro, Indeed, Twitter, LinkedIn och Facebook. Ni besvarar frågor och genomför intervjuer Vi skickar en sammanställning av alla kandidater i valfritt format Ert företagsnamn visas alltid i annonsen 44 DYNAMISKT OCH SNABBT VIDEOMATCHNING 45

24 KONTAKTA OSS Vill du träffa rätt första gången är du välkommen att kontakta oss. Vi träffar dig gärna personligen och berättar mer om hur vi ser på kommunikation människor emellan och rekrytering och bemanning som får både människor och organisationer att må bra. MALMÖ Ledebursgatan Malmö STOCKHOLM Artillerigatan Stockholm KONTAKTA OSS XXXXXXXXXX 47

25 MALMÖ Ledebursgatan Malmö STOCKHOLM Artillerigatan Stockholm XXXXXXXXXX

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap

Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Personal & Rekrytering Outsourcing Karriärcoachning E-rekrytering Kunskap Outsourcing av HR stark trend Trenden är tydlig. Allt fler företag

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING

PERSONAL & REKRYTERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING Högkonjunktur inom branschen Företagen skriker efter nya medarbetare - läs mer sid. 8-9 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

Chefsrekrytering. Släpp inte organisationens stjärna ur sikte Engagera högpresterarna, lotsa nästa generation och coacha morgondagens ledare.

Chefsrekrytering. Släpp inte organisationens stjärna ur sikte Engagera högpresterarna, lotsa nästa generation och coacha morgondagens ledare. ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Sverige AB ANNONS Chefsrekrytering Släpp inte organisationens stjärna ur sikte Engagera högpresterarna, lotsa nästa generation och coacha morgondagens

Läs mer

Att undvika psykopater vid rekrytering

Att undvika psykopater vid rekrytering Att undvika psykopater vid rekrytering 2007 Lars-Olof Tunbrå Innehåll Kontakter i nätverket 4 Spontanansökningar 6 Annonsering 8 Internet 11 Namedropping 12 Inhyrning 13 Executive search 15 Referenser

Läs mer

Rekrytering. Inriktning på konsultföretag inom byggbranschen. Chalmers tekniska högskola Beteendevetenskap ht-13

Rekrytering. Inriktning på konsultföretag inom byggbranschen. Chalmers tekniska högskola Beteendevetenskap ht-13 Chalmers tekniska högskola Beteendevetenskap ht-13 Rekrytering Inriktning på konsultföretag inom byggbranschen. Per Almquist, Kenan Brkic, Amanda Hjelte, Sandra Klang, Melwin Lindell Inledning För vägledning

Läs mer

Svenska rekryterare måste borsta upp sig. Det räcker inte längre att annonsera och hålla tummarna.

Svenska rekryterare måste borsta upp sig. Det räcker inte längre att annonsera och hålla tummarna. TEma Modernt rekryteringsarbete Michelle Rea Kort om Michelle Rea Michelle Rea är en av Sveriges främsta experter på rekrytering via Internet och sociala medier. Michelle har HR-erfarenhet från både USA

Läs mer

Förutom alla mervärden så skall det kännas rätt i magen. Välkommen till oss på Vega HR:-)

Förutom alla mervärden så skall det kännas rätt i magen. Välkommen till oss på Vega HR:-) Förutom alla mervärden så skall det kännas rätt i magen. Välkommen till oss på Vega HR:-) Professionella, jordnära, trevliga och duktiga på att hitta rätt, snabbt. Är någon av dessa egenskaper viktiga

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

KARRIÄRBOKEN FÖR AKADEMIKER. Verktyg och tips för en bra karriär.

KARRIÄRBOKEN FÖR AKADEMIKER. Verktyg och tips för en bra karriär. KARRIÄRBOKEN FÖR AKADEMIKER Verktyg och tips för en bra karriär. boost 2013 1 Boost 2013 boost 2013 1 Boost Boost, tredje upplagan, oktober 2013 ISBN 978-91-979870-0-4 Grafisk produktion: Magnus Eriksson,

Läs mer

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering.

20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. #1 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj- och marknadsrekrytering. Sex starka skäl att anlita oss. 2 #1 #2 #3 #4 #5 #6 20 års erfarenhet har gett oss en ledande position inom sälj-

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

kommunkoncern Gävle Rekryteringsprocessen Framgångsrik rekrytering Tredje upplagan Säkerställer Arbetsuppgifter

kommunkoncern Gävle Rekryteringsprocessen Framgångsrik rekrytering Tredje upplagan Säkerställer Arbetsuppgifter Rekryteringsprocessen Tredje upplagan Gävle kommunkoncern Säkerställer Gävles 90 000 invånare bor vid havet, på 80 minuters tågresa från Stockholm. Här finns en livlig högskola med 10 000 studenter och

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb!

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! Årsredovisning 2013 SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! SID 12 INTERVJU Viktigt med en tidig kontakt i processen. SID 19 FRAMGÅNGSFAKTORER Aktivera ditt nätverk och var aktiv! EN MÖTESPLATS

Läs mer

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln

Volontärrekrytering. Behovsanalys, uppdragsbeskrivning och kravprofil - din GPS i volontärsamordningsdjungeln En skrift om hur vi involverar fler i vår verksamhet Volontärrekrytering - din GPS i volontärsamordningsdjungeln 2 Inledning Den ideella kraften är stor. Faktiskt så stor att den kan omräknas till cirka

Läs mer

Rekryteringsprocesser Analys och betydelsen av rekryteringsprocesser

Rekryteringsprocesser Analys och betydelsen av rekryteringsprocesser Examensarbete för Magisterexamen inom företagsekonomi VT-09 Rekryteringsprocesser Analys och betydelsen av rekryteringsprocesser Författare: Handledare: Bengt Pontén Examinator: Rune Wigblad Summary Subject:

Läs mer

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE Vi erbjuder personaluthyrning och rekrytering av Young Professionals - det är vår nisch och vårt expertområde. Vi hjälper företag att attrahera och rekrytera just denna målgrupp, som i dag blir mer och

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap

Joachim Davidsson Liberal debattör inom innovation & entreprenörskap Frankenstein, att bygga företag utan pengar 1 Året är snart slut och i stället för att klaga på bristen av såddfinansiering, riskkapital, rådgivarstöd och annat tänkte jag beskriva lite hur jag själv kom

Läs mer

VÄGAR TILL NYTT JOBB NATURVETARNA KARRIÄR

VÄGAR TILL NYTT JOBB NATURVETARNA KARRIÄR VÄGAR TILL NYTT JOBB NATURVETARNA KARRIÄR 1 Så blir jobbet ditt Jobben finns där ute. Hur goda eller dåliga tiderna än är så finns det jobb att söka. Utmaningen för dig är hitta dem och få chansen att

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

11:1 Inledning...2 11:1.1 Allmänt om riktlinjerna...2 11:2 Förhandling och samverkan...2 11.2.1 MBL-förhandling...3

11:1 Inledning...2 11:1.1 Allmänt om riktlinjerna...2 11:2 Förhandling och samverkan...2 11.2.1 MBL-förhandling...3 11:1 Inledning...2 11:1.1 Allmänt om riktlinjerna...2 11:2 Förhandling och samverkan...2 11.2.1 MBL-förhandling...3 Före rekrytering...3 11:3 Analys av rekryteringsbehov... 3 11:3.1 Kravspecifikation...

Läs mer

Telefonsamtalets betydelse i rekryteringsprocessen

Telefonsamtalets betydelse i rekryteringsprocessen Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Telefonsamtalets betydelse i rekryteringsprocessen Rekryterarens upplevelse av telefonsamtalet från en kandidat Felix Luthardt C-uppsats i psykologi,

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE Svårt locka morgondagens chefer Inom de närmsta 10 åren är det 70-talisterna som ska ta över

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer