KRISTINEHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Sida Kommunala Handikapprådet (KHR) Närv: Bosse Pettersson Ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRISTINEHAMNS KOMMUN PROTOKOLL Sida Kommunala Handikapprådet (KHR) 2011-04-07 1. Närv: Bosse Pettersson Ordförande"

Transkript

1 Kommunala Handikapprådet (KHR) Tid: Plats: Sibberön, Folkets Hus Närv: Bosse Pettersson Ordförande Anneli Ericsson Kulturnämnden Mats Hahne Tekniska nämnden Louise Hamilton Socialnämnden Inga-Lill Röhr Överförmyndarndn Gert Cordes Miljö-och Byggnadsndn Peter Warström Reumatikerföreningen Meta Davidsson Reumatikerföreningen Isa Halvarsson Handikappsamverkan Ossian Ernvik - Peter Haasma - Rolf Nilsson - Johnny Rydehäll - Lars Bäckström - Övriga: Marianne Haasma Parkinson Krhmn Kenneth Henningsson Handikappkonsulent Carin L Andersson Sekreterare Anmält Maria Gunnarsson Skolnämnden förhinder: Justerare: Gert Cordes Justering: Onsdagen den 13 april kl Paragrafer: Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 22 Val av justerare Att jämte ordföranden justera protokollet väljs Gert Cordes. 23 Godkännande av ärendelista Ärendelistan godkänns.

2 Kommunala Handikapprådet (KHR) Föregående protokoll KHR:s protokoll från godkänns och läggs till handlingarna. 25 Marianne Haasma, Parkinson Kristinehamn Marianne Haasma från Parkinson Kristinehamn informerar om sjukdomen parkinson. Det finns parkinsonsjuka i Sverige. Det blir nya fall varje år. I 30 % debuterar sjuktomen före 50-års ålder och det är något fler män än kvinnor som drabbas. Signalsubstansen Dopamin minskar och det är främst skakningar, stelhet och rörelsearmod. Räknas som en neurologisk sjukdom. Kännetecken: - Långsamma rörelser (hypokinesi) - Stela muskler (muskelrigoditet) - Skakningar (viletremor) Symptom: Orörlighet, skakningar, långsamma rörelser, svårt att påbörja en rörelse, gångrubbningar, trötthet, talsvårigheter, minskad mimik mm Symptom i avancerad fas (komplikationsfas): Lågt bloctryck, sömnstörningar, hallucinationer, inkontinens, förstoppning, nedsatt sexuell förmåga. Tänkbara faktorer: Ärftliga Ålder Miljö Huvudskador Glutamatöverskott i hjärnan Ingen bromsmedicin finns, Regelbunden medicinering viktig. Det är många skamkänslor förknippade med sjukdomen. L-dopa biverkningar Lågt blodtryck, yrsel, illamående. Behov hos patienten är snabb diagnos gjord av specialist. Parkinsonteam inkopplas. Rehabplaner viktiga.

3 Kommunala Handikapprådet (KHR) Val av ledamöter och ersättare i KHR AU Till KHR:s arbetsutskott skall väljas två politiker och en från handikapprörelsen samt en ersättare för politikerna och en ersättare för handikapprörelsen. Att utse Bosse Pettersson och Inga-Lill Röhr till ordinarie ledamöter i KHR AU; Att utse Mats Hahne som ersättare; samt Att från handikapprörelsen utse Peter Haasma som ordinarie och Isa Halvarsson som ersättare. 27 Utbildning 30 mars i Karlskoga Utbildning av ledamöter och ersättare i KHR har ägt rum i Karlskoga den 30 mars. 18 stycken deltog. Vänerbuss körde tur och retur. Utbildningen var kostnadsfri men KHR betalar lunch och kaffe. KHR beslutar Att kostnaden för buss, lucnh och kaffe belastar KHR;s budget. 28 Ansökan från Ö Värmlands Strokeförening om bidrag Ö Värmlands Strokeförening har i skrivelse ansökt om bidrag till hyra i Grand Konferens den 6 april Då kommer Janne Wallgren från Astra Zeneca att föreläsa om problemet med läkemedelsförsäljning på nätet. Föreningen ansöker om kr. Isa Halvarsson har hört att föreläsningen var bra och Louise Hamilton anser att det är viktig fråga. Att föreningen får ett bidrag till hyran på kr; samt Att kostnaden belastar KHR:s budget. KHR ställer sig frågande till att ett läkemedelsföretag är involverat men anser att temat är viktigt. 29 Svar på Parkinsonsföreningens fråga angående utbildning av personal Föreligger IFO/Omvårdnadsförvaltningens svar på fråga från Parkinsonföreningen angående utbildning av personal.

4 Kommunala Handikapprådet (KHR) forts Att lägga skrivelsen till handlingarna. 30 Anslagsäskande för 2012 från ILCO Värmlands länsförening av ILCO har i skrivelse äskat om anslag för Föreningen har 16 personer i Kristinehamns kommun som är medlemmar och äskar ett bidrag med 200 kr/person, totalt 3 200:- Att avslå framställningen med hänvisning till att KHR endast ger bidrag till lokala föreningar. 31 Handikappsamverkans årsmöte Peter Haasma rapporterar från Handikappsamverkans årsmöte den 21 mars En ny förening har blivit medlem, Fibromyalgiföreningen. Ett extra årsmöte kommer att hållas den 27 april eftersom ingen ny ordförande är utsedd. 32 EU-projekt Personal för medborgaren i centrum Kenneth Henningsson rapporterar att IFO har sökt 7,8 miljoner. Ansökan är inlämnad och gäller Kristinehamn, Filipstad, Sunne och Torsby. Kristinehamn är projektägare och Agnes Nordlöf leder projektet. Projektet rör bemötandefrågor, kunskap och funktionshinder och därför kommer Kenneth Henningsson att få en betydande roll. Beslut fattas den 5 juni Om det beviljas startar projektet i september och pågår i två år. Monica Boo, som är EU-samordnare, har varit i Gävle där ansökan mottogs positivt. 33 Halvdagsföreläsning vid KPS Kenneth har varit på en halvdagsföreläsning för Fritidsledarelinjen åk 1. Föreläsningen ägde rum den 7 mars och gällde bl a bemöyande, handikappkunskap mm. 34 Tillgänglighetsgruppen

5 Kommunala Handikapprådet (KHR) forts Kenneth Henningsson rapporterar från Tillgänglighetsgruppen (TGG) den 21 mars Deltagare i gruppen är Kenneth Henningsson, Mediha Andersson, Agnetha Köhler, Carin L Andersson, Jan Fahlen, Karlskoga, Sif Eklund, Karlskoga, Anders Luthman, Degerfors och nu har även Lina Helgerud, handikappkonsulent, deltagit. Det gruppen jobbat med är bl a gemensamma regler för uteserveringar, trottoarpratare mm. 35 Konferensen Våld mot funktionsnedsatta kvinnor Föreläsare på konferensen var Denise Cresso och Angelica Hammersjö, Bräcke Diakoni. Konferensen ägde rum den 23 mars och ca 80 personer deltog, bl a från Polisen, Karlskoga kommun, Brottsofferjouren och IFO Två keramikskålar inköptes som gåva till föreläsarna. 36 Nya skyltar inom IFO Kenneth Henningsson, Mats Andersson och Angelica Klarenfjord har jobbat med utformningen av nya skyltar på IFO/Omvårdnad. Skyltar kommer att bli taktila med svart text på matt. De kommer även att förses med punktskrift. 37 Trygghets- och Folkhälsorådet Kenneth Henningsson upplyser om att han tagit över ansvaret för Trygghets.- och Folkhälsorådet. Detta är på 40 % och då finns 60 % kvar till handikappkonsulenttjänsten. 38

Marianne Cordes. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 100-118 Kenneth Henningsson

Marianne Cordes. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 100-118 Kenneth Henningsson Kommunala Handikapprådet (KHR) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tidg Älgen i Uroxen kl. 13.00-15.00 ande Ledamöter Bosse Pettersson, Ordförande Louise Hamilton, Socialnämnden Marianne Cordes, Kulturnämnden

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren (TN) Britt Norström (BUN) Lena Ask (RBU)

Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren (TN) Britt Norström (BUN) Lena Ask (RBU) Kommunala handikapprådet 2007-02-07 1 Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 18.00-19.45 Beslutande Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren

Läs mer

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson (M) Anders Rosén (S) Svein Henriksen (MP)

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson (M) Anders Rosén (S) Svein Henriksen (MP) Kommunala handikapprådet 2013-12-05 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 17:00-20:00 Beslutande: Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Gunilla Andersson

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

11. Nästa möte Kommande styrelsemöte hålls måndagen den 8 april i något av konferensrummen på Skepparegatan 5A, 4 tr.

11. Nästa möte Kommande styrelsemöte hålls måndagen den 8 april i något av konferensrummen på Skepparegatan 5A, 4 tr. 5. Extra årsmöte Beslutades att ett extra årsmöte om revisionsrapporten hålls söndagen den 24 mars 13.00 14.00 i föreningslokalen på Skepparegatan 5A, 4 tr. 6. Kansliet stängt måndagar tills vidare Bengt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala handikapprådet 2014-09-03 1 (13) Plats och tid Ovalen, Stadshuset klockan 08:30 12 Beslutande Tommy Caesar, ordf Eva-Lisa Öqvist, allergiföreningen Ulla Persson, SN Rolf Palage, hjärt lung förening,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30

Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1-10) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Representanter Ersättare, ej tjänstgörande Övriga deltagande Niina Laitila, (S) ordförande, reptesentant

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45 Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Kommunkontoret Hultsfred, kl 13.00-16.45 Beslutande Gunilla Aronsson, ordförande Jonny Bengtsson, KS Anne-Marie Granath, EF Ulla-Britt Hofvergård, HL Lennart Davidsson,

Läs mer

2008/24 Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2008-04-10, 2008-04-30 15-28

2008/24 Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2008-04-10, 2008-04-30 15-28 2008/24 Falköping/Tidaholms Protokoll Paragrafer Samordningsförbund 2008-04-10, 2008-04-30 15-28 Plats och tid 2008-04-10 Närvarande Plats och tid 2008-04-30 Närvarande Bruk för Alla kl 13.30-16.15 Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2002-06-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2002-06-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Listerbysalen, Ronneby, kl 09.00 11.30 Beslutande Bo Johansson Omsorgsnämnden Göran Andersson Omsorgsnämnden Nils-Otto Olsson Kultur o fritidsnämnden Karl Lind PRO-Backaryd Kurt Lindberg

Läs mer

Kommunala Handikapprådet

Kommunala Handikapprådet 2013-09-19 1(12) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Torsdag 19 september 2013 kl. 13.00 15.15 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Tomas Sjöberg, avgående sekreterare

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/09 1(10) Sydnärke

Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/09 1(10) Sydnärke Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/09 1(10) Datum: 2009-06-17 Tid: 13.30-16.00 Plats: Kommunhuset i Askersund Närvarande: Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun V ordförande Inga-Britt

Läs mer

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman (MP) Tommy Lundkvist (FP)

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman (MP) Tommy Lundkvist (FP) Kommunala handikapprådet 2015-03-26 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 17:00-20:00 Beslutande: Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman

Läs mer

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10

Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Kommunala handikapprådet 2012-06-12 10 Plats och tid Tullbackagården, 2012-06-12 kl. 17:30-19:10 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Britt Spiik, DHR Stig Broms, DHR Birgitta Wahlund, SRF Gunbritt

Läs mer

23 april 2014. Konferenslokalen Norrtälje Sportcentrum onsdag, 23 april, 2014 kl. 13.00-15.30

23 april 2014. Konferenslokalen Norrtälje Sportcentrum onsdag, 23 april, 2014 kl. 13.00-15.30 SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(17) Plats och tid Beslutande Konferenslokalen Norrtälje Sportcentrum onsdag, 23 april, 2014 kl. 13.00-15.30 enligt bifogad närvarolista Marie-Louise Asp, Norrtälje kommun Jesper

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum, klockan 13.15-16.00 Beslutande Ledamöter Brita Semb, Socialnämnden, ordförande Önne Norberg, Diabetesföreningen Hans Erik Wiberg, Reumatikerföreningen Sören Sundberg,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-09-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-10-20 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Gunn Hellbom, Karin Festin, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) OveTorpman (s) ers för Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp)

Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) OveTorpman (s) ers för Annika Engelbrektsson (s) Roland Halvarsson (v) Lars-Gunnar Hedenquist (fp) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-05-16 1. ( 21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00. Beslutande: Robert Mörk, (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) OveTorpman (s) ers för Annika Engelbrektsson

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN Kommunala Handikapprådet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-09-21. Plats och tid: Kommunhusets konferensrum 13.00 15.

NORDMALINGS KOMMUN Kommunala Handikapprådet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-09-21. Plats och tid: Kommunhusets konferensrum 13.00 15. 1(12) Plats och tid: Kommunhusets konferensrum 13.00 15.00 Beslutande: Margareta Gustavsson (s), ordförande Ingvar Kleinert (fp), vice ordförande Anneli Kuosmanen (s) Stig Ögren, Reumatikerna RMR Ros-Marie

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 NHR I NORRKÖPING, LOKALFÖRENING FÖR NEUROLOGISKT HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND Föreningens geografiska område: Norrköping, Finspång, Valdemarsvik, Söderköping och Åtvidabergs kommun

Läs mer

Kommunkontoret tisdag 16 september

Kommunkontoret tisdag 16 september 2014-09-09 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 9 september kl. 13.15-15.30 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren, ordförande Marlene Johansson, ks Roland Mähl (PRO) Roger

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid 08:15 14:00 (lunchuppehåll 12:00 13:00) Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Alice Lindgren Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer