Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun"

Transkript

1 Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun Del C 21 fallstudier FoUU-rapport 212:1 del C 1 TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl)

2 Omslagsbild: Personen på bilden ingår inte i studien men har godkänt att bilden får användas som omslagsbild till rapporten. Bilden är, liksom övriga bilder i delrapporten, tagen av FoUU-samordnare Kerstin Stambert. TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 2

3 Innehållsförteckning Inledning... 4 Fall 1 Gift man 85 år med vuxna barn... 5 Fall 2 Ensamboende man 79 år, änkling med tre vuxna barn... 7 Fall 3 Gift man 82 år utan barn... 9 Fall 4 Ensamboende kvinna 88 år, änka med två vuxna barn Fall 5 Gift man 76 år med vuxna barn Fall 6 Gift kvinna 83 år Fall 7 Ensamboende kvinna 78 år änka med tre vuxna barn Fall 8 Samboende man 78 år Fall 9 Ensamboende man 88 år, änkling Fall 1 Ensamboende kvinna 8 år, änka utan barn Fall 11 Ensamboende kvinna 89 år, änka med en son Fall 12 Gift man 81 år Fall 13 Ensamboende kvinna 8 år, änka med vuxna barn Fall 14 Gift kvinna 78 år med vuxna barn Fall 15 Ensamboende man 78 år, änkling med vuxna barn Fall 16 Ensamboende man 88 år, änkling med ett vuxet barn Fall 17 Gift kvinna 79 år, vuxna barn Fall 18 Ensamboende kvinna 86 år, änka med två vuxna barn Fall 19 Ensamboende kvinna 8 år, änka med vuxna barn Fall 2 Ensamboende kvinna 84 år, änka med vuxna barn Fall 21 Gift man 89 år Sammanfattning av fallstudien i siffror Sammanfattande synpunkter på fallstudien TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 3

4 Inledning I Del C redovisas för var och en av de 21 multisjuka äldre en sammanställning av en del av vad som framkommit vid intervjuer och journalgenomgångar. I fallbeskrivningen redovisas, förutom viss bakgrundsinformation om den äldre, även en kortfattad information om diagnoser och kontakter med olika instanser inom vård och omsorg samt hur den äldre och dennes anhöriga upplevt dessa kontakter. I övrigt redovisas data från fallstudierna under rubriken Norrtäljestudien i del A och del B. Datainsamling och sammanställning av data i fallstudierna i del C är gjord av sjuksköterskan Inger Åkerlund, som intervjuat samtliga 21 äldre och deras anhöriga och som också med den äldres medgivande ansvarat för genomgången av samtliga personers journaler. Data har i samtliga fallstudier samlats in under perioden till och med Den läkare som ingått i projektgruppen, Tom Grape, har sedan utifrån en analys av den gjorda sammanställningen skrivit korta kommentarer till de olika fallen. Linda Feldt och Kerstin Stambert har sedan gemensamt tillsammans med projektledare Yvonne Lindholm ansvarat för den slutliga rapportutformningen. Observera att såväl intervjuarens som läkarens kommentarer återfinns direkt efter respektive fallbeskrivning. I vissa fall har utifrån det föreliggande materialet vissa kompletteringar gjorts av intervjuarens egna kommentarer. Hon har dock läst och godkänt även dessa kompletteringar. Förkortningar som används i tabellerna BMA biomedicinsk analytiker dsk ssk distriktssjuksköterska sjuksköterska TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 4

5 Fall 1 Gift man 85 år med vuxna barn Diagnoser inom slutenvård Övriga problem/symptom Hemtjänst undersökningsperioden Hemsjukvård/Äldreteam/Palliativt team etc Hjälp av anhörig/närstående Läkemedel enligt personen själv 5 Slutenvård Antal vårdepisoder Antal vårddygn Öppenvård Övriga professioner inom öppen specialistvård Vårdcentralsläkare Vårdcentral distriktssköterska Vårdcentral arbetsterapeut Vårdcentral sjukgymnast Kommunens hemsjukvård H.81:9, I.1:9, I.44., I.69:4, J.44:9, M.17:3, R.33:9, T.88:5,84:8,84:5G, Y.83:1, Z.96:6G, Z.47:, Z.98:1, Z.96:6G, Z93:8, Z. Yrsel, trötthet, ledsen, muntorrhet, förstoppning, hosta, klåda, annat. Ja (Morgonrutiner, kvällsrutiner) Ja (ssk ger intravenösa injektioner antibiotika, växelvård) Ja (Städ, tvätt, inköp, matlagning, dusch, på- och avklädning, förflyttning inom och utomhus) Specialistläkare sjukhuset Jourverksamhet/nattpatrull Akutbesök på sjukhus Audionom BMA Dietist Logoped Övrig pers Antal olika läkare Antal olika dsk Antal olika arbetsterapeuter Antal olika sjukgymnaster Arbetsterapeut Sjukgymnast Övrig personal (2 Ortoped) * Telefonkontakter med patient, anhöriga, egen personal och andra vård och omsorgsgivare samt indirekta kontakter i form av administration kring receptförskrivning, remisshantering, dokumentation från slutenvården osv TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 5

6 Kommentar från intervjuaren: Den äldre har diagnoserna förslitning i knäled, svårighet att tömma blåsan, stroke, högt blodtryck, hjärtsvikt, kronisk obstruktiv lungsjukdom. Han har upplevt att han har fått en bra vård och en god omvårdnad på sjukhuset. Han har också upplevt att han har fått en bra uppföljning av öppenvårdens ortopedläkare. Den äldre tar enligt egen uppgift fem olika läkemedel. På vårdcentralen upplever han att han har fått träffa många olika läkare (1 olika) och att det inte finns någon läkare som har helhetsansvar, man får ringa själv och påpeka att man behöver mer medicin. Upplever inte att någon uppföljning gjorts. Däremot är han nöjd med sina kontakter med distriktssjuksköterskan och tycker att han fått både ett bra bemötande och ett bra omhändertagande. Även kontakterna med vårdcentralens arbetsterapeuter har han upplevt positivt och tycker att de varit lätta att nå via telefon och att han fått bra hjälp och stöd både på mottagningen och i hemmet. Även kontakterna med sjukgymnasterna har upplevts på samma positiva sätt. Det handlar dock om ganska många olika kontakter. Han har haft kontakt med 8 olika arbetsterapeuter och med 9 olika sjukgymnaster. Har också haft en hel del hjälp från kommunens hemsjukvård, som han upplever gett honom ett mycket bra omhändertagande och att han fått mycket hjälp av stöd. Har även fått hjälp från ASiH med intravenösa injektioner under ett år. Även kontakten med ASiH har han upplevt fungerat bra. Hade hemtjänst under 29 som fungerade bra men har nu ingen sådan hjälp. Det är min hustru som sköter hemmet helt själv och hjälper mig med det jag inte klarar själv. Kommentar från läkaren: Denne äldre har många och allvarliga diagnoser. Vårdtiden (55 dagar) ligger klart över medel men det handlar om få episoder (4), vilket ter sig helt i enighet med de sjukdomar han har som troligen fördröjt tillfrisknandet och fördröjt rehabiliteringen postop. Han är mycket nöjd med all vård och omsorg utom med läkarkontinuiteten i primärvården. Han har också mycket stöd och hjälp i hemmet. TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 6

7 Fall 2 Ensamboende man 79 år, änkling med tre vuxna barn Diagnoser inom slutenvård I.21:4 non, I.2:9, I.25:2, I. 1:9,I.25:2, I.25:9,!., R.7:4, T.81:4, Y.83:9, Z.48:8. Övriga problem/symptom Smärta, sömnproblem, trötthet, diarré, förstoppning, andfåddhet, jobbigt att vara ensam. Hemtjänst undersökningsperioden Nej Hemsjukvård/Äldreteam/Palliativt team Nej etc Hjälp av anhörig/närstående Ja (Tillsyn) Läkemedel enligt personen själv 8 Slutenvård Antal vårdepisoder Antal vårddygn 7 28 Öppenvård Specialistläkare sjukhuset Jourverksamhet/nattpatrull Akutbesök på sjukhus 7 (5 Kardiolog, 2 infektion) 8 Övriga professioner inom öppen specialistvård Vårdcentralsläkare Vårdcentral distriktssköterska Vårdcentral arbetsterapeut Vårdcentral sjukgymnast Kommunens hemsjukvård Audionom BMA Dietist Logoped Övrig pers Antal olika läkare Antal olika dsk Antal olika arbetsterapeuter Antal olika sjukgymnaster Arbetsterapeut Sjukgymnast Övrig personal * Telefonkontakter med patient, anhöriga, egen personal och andra vård och omsorgsgivare samt indirekta kontakter i form av administration kring receptförskrivning, remisshantering, dokumentation från slutenvården osv. TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 7

8 Kommentar från intervjuaren: Den äldre lider av hjärtsvikt, kärlkramp, högt blodtryck, astma och sår på ben. Han anser sig ha fått ett bra omhändertagande både på sjukhuset och inom öppenvården. Den äldre tar enligt egen uppgift åtta olika läkemedel. Han saknar kontinuitet på vårdcentralen. Han har under sina 1 besök träffat 9 olika läkare och anser att det inte är någon läkare som har helhetsansvar. Framför allt när det gäller medicin: Man måste själv kontakta dem om man behöver ny medicin. Han har ingen hemtjänst den aktuella perioden: När jag kom hem efter min vistelse på sjukhuset hjälpte min dotter mig under några veckor. Barnen hjälper även till med tyngre saker på tomten. Deras oro för sin far handlar framför allt om när han är ute och kör bil på egen hand. Kommentar från läkaren: Allvarliga diagnoser men vårdtid under medel (28 vårddygn) och relativt få episoder (7). Han är nöjd med sjukhus- och öppenvård men missnöjd med kontakten med primärvården. Han har haft relativt få besök hos/av distrikssjuksköterskor i primärvård och hemsjukvård och har ingen hjälp i hemmet. Det är troligt att fler/andra insatser skulle ha kunnat påverka antalet sjukhusbesök. TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 8

9 Fall 3 Gift man 82 år utan barn Diagnoser inom slutenvård Övriga problem/symptom Hemtjänst undersökningsperioden Hemsjukvård/Äldreteam/Palliativt team etc Hjälp av anhörig/närstående 37:4, E3:9, I1:9, I25:2, I, I69:3, K44:9, K62:5, K57:3, K63:5, K55:9, N39:X, N1:9, N4:9, R5:9, R6:, R33:9, R7:4, R33:9, S72:, S42:2. Tänder, smärta, ledsen, muntorrhet, förstoppning, andfåddhet. Ja (Uppgift saknas om vad) Nej Ja (Städ, tvätt, inköp, matlagning, dusch, ekonomi, läkemedel, munhälsovård, förflyttning inne&ute) Läkemedel enligt personen själv 6 Slutenvård Antal vårdepisoder Antal vårddygn Öppenvård Specialistläkare sjukhuset Övriga professioner inom öppen specialistvård Vårdcentralsläkare Vårdcentral distriktssköterska Vårdcentral arbetsterapeut Vårdcentral sjukgymnast Kommunens hemsjukvård (4 Internmedicin, 3 kirurg) Jourverksamhet/nattpatrull Akutbesök på sjukhus 7 Audionom BMA Dietist Logoped Övrig pers Antal olika läkare Antal olika dsk Antal olika arbetsterapeuter Antal olika sjukgymnaster Arbetsterapeut Sjukgymnast Övrig personal *Telefonkontakter med patient, anhöriga, egen personal och andra vård och omsorgsgivare samt indirekta kontakter i form av administration kring receptförskrivning, remisshantering, dokumentation från slutenvården 11 TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 9

10 Kommentar från intervjuaren: Denna äldre man lider av hypotyreos, urinvägsinfektion, diafragmabråck, svårighet att tömma blåsan, kärlsjukdom i tarmen och hjärtsvikt. Han upplevde att 29 var ett jobbigt år, då han åkte in och ut från sjukhuset. Efter många inläggningar på sjukhuset fann man orsaken till besvären. Han har upplevt att det är långa väntetider på akutmottagningen. Av okänd anledning försvann hans tandprotes i samband med att han var inlagd och man måste göra en ny. Vid tandläkarbesöket upptäcktes en inflammation i käkbenet. Har upplevt att han har blivit väl kontrollerad på sjukhusmottagningen. Den äldre tar enligt egen uppgift sex olika läkemedel. Han tycker att han får en bra bemötande och en bra uppföljning på vårdcentralen av läkaren. Samtidigt kan man se att han på fyra besök och en telefonrådgivning haft kontakt med tre olika läkare. Han har även haft kontakt med 7 olika distriktssjuksköterskor men är ändå nöjd med det bemötande han fått. Han är även nöjd med kontakterna med kommunens hemsjukvård. Under 29 hade han hemtjänst men inte under 21. Har dock trygghetslarm. Makan sköter hemmet och även maken som har viss svårighet med minnet. Hon delar hans medicin och ser till att han tar sina tabletter. Kontakten med husläkaren är det hustrun som sköter. Hon upplever att kontakten med husläkaren fungerar bra. Kommentar från läkaren: Mannen har inte så många eller allvarliga diagnoser men potentiellt klart vård- och behandlingskrävande. Vårdtid strax under medel (41 vårddygn) och relativt många episoder (8). Han är nöjd med alla vård- och behandlingskontakter men missnöjd med att behöva söka akut så många gånger (7akutbesök). Inte omöjligt att fler/andra insatser skulle ha kunnat påverka antalet sjukhusbesök. TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 1

11 Fall 4 Ensamboende kvinna 88 år, änka med två vuxna barn Diagnoser inom slutenvård B37:, I499, I1:9, I48:9, K44:9, M17:, M17:1, N39:, R42:9, R93:1, S72:, S42:2, T84:1F, V1:19, Y83:1, Z96:6G, Z9:9, Z96:6, Z9:4B, Z94. Övriga problem/symptom Yrsel, smärta, sömnproblem, muntorrhet, magont, förstoppning, svullna ben och fötter, annat; mycket ensam. Hemtjänst undersökningsperioden Ja (Huvudmål, morgon- och kvällsrutiner, städ, tvätt, inköp, dusch, tillsyn, utevistelse, apoteksärenden, bäddning, disk). Hemsjukvård/Äldreteam/Palliativt team Nej etc Hjälp av anhörig/närstående Nej Läkemedel enligt personen själv 9 Slutenvård Antal vårdepisoder Antal vårddygn 4 4 Öppenvård Specialistläkare sjukhuset Övriga professioner inom öppen specialistvård Vårdcentralsläkare Vårdcentral distriktssköterska Vårdcentral arbetsterapeut Vårdcentral sjukgymnast Kommunens hemsjukvård 14 (4 Internmedicin, 3 kardiologi, 2 kirurg, 5 ortoped) 6 Jourverksamhet/nattpatrull Akutbesök på sjukhus Audionom BMA Dietist Logoped Övrig pers 9 5 Antal olika läkare Antal olika dsk 21 2 Antal olika arbetsterapeuter 1 4 Antal olika sjukgymnaster 2 29 Arbetsterapeut 1 Sjukgymnast 1 Övrig personal TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 11

12 * Telefonkontakter med patient, anhöriga, egen personal och andra vård och omsorgsgivare samt indirekta kontakter i form av administration kring receptförskrivning, remisshantering, dokumentation från slutenvården osv. Kommentar från intervjuaren: Denna kvinna har diagnoserna artros, förmaksflimmer, högt blodtryck, lårbensbrott, hjärtsvikt och urinvägsinfektion. Hon Upplevde att man inte lyssnade när hon sa att hon hade svårt att äta. Man lade fokus på mina ortopediska åkommor. Jag tappade i vikt och det tog lång tid innan jag kom igång att äta. Hon upplevde att hon hade blivit väl omhändertagen på akutmottagningen (6 akutbesök) och upplevde inga väntetider. Upplevde också att sjukhusmottagningen följde upp henne på ett bra sätt. Den äldre tar enligt egen uppgift nio olika läkemedel. Kontakten med husläkaren har enligt den äldre fungerat bra, men hon upplever att husläkaren inte följer upp och utvärderar hennes läkemedel. Av sammanställningen framgår dock att hon hunnit ha kontakt med 11 olika läkare på sina totalt 9 mottagningsbesök och 5 telefonrådgivningar. Även vid sina kontakten med distriktssjuk-sköterskorna upplevde hon att hon fått ett bra omhändertagande. Samtidigt framgår av sammanställningen att hon haft kontakt med 21 olika distriktssjuksköterskor vid sammanlagt ett besök på mottagningen, 11 besök i hemmet, och 12 rådgivningar per telefon. Hon har hemtjänst sedan 29 och får hjälp med städning, tvätt, inköp av mat, duschning, promenader 1gång/vecka med ledsagare. Barnen är däremot inte nöjda med vården. De lyssnade inte på vad vi hade att säga. De upplevde även att personal var otrevliga och hårdhänta mot deras mamma. Kommentar från läkaren: Kvinnan har flera och relativt allvarliga diagnoser. Vårdtid ungefär på medel (4 vårddygn) och relativt få episoder (4), vilket stämmer hyfsat väl med diagnoserna. Hon upplever sig missnöjd när det gäller kontakten med sjukhuset avseende helhetssyn och omhändertagande men är nöjd med övrig vård. Har hemtjänst men har även haft kontakter med hemsjukvården. Lite osäkert men inte omöjligt att fler/andra insatser skulle kunna påverka antal sjukhusbesök. Upplevelsen av att man inte hade helhetssyn kanske säger en del om detta. TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 12

13 Fall 5 Gift man 76 år med vuxna barn Diagnoser inom slutenvård E11:9, I5:9, I2:9, I5:, I5:1, I48:9, J44:9, I44:, I44:1, R7:4, I7:3. Övriga problem/symptom Tänder, muntorrhet, yrsel, sömnproblem, kroppslig oro, andfåddhet, hosta. Hemtjänst undersökningsperioden Ja (Dusch) Hemsjukvård/Äldreteam/Palliativt team Nej etc Hjälp av anhörig/närstående Nej Läkemedel enligt personen själv 9 Slutenvård Antal vårdepisoder Antal vårddygn Öppenvård Specialistläkare sjukhuset Jourverksamhet/nattpatrull Övriga professioner inom öppen spec vård Vårdcentralsläkare Vårdcentral distriktssköterska Vårdcentral arbetsterapeut Vårdcentral sjukgymnast Kommunens hemsjukvård Akutbesök på sjukhus Audionom BMA Dietist Logoped Övrig pers Antal olika läkare Antal olika dsk Antal olika arbetsterapeuter Antal olika sjukgymnaster Arbetsterapeut Sjukgymnast Övrig personal 28 (28 Internmedicin) * Telefonkontakter med patient, anhöriga, egen personal och andra vård och omsorgsgivare samt indirekta kontakter i form av administration kring receptförskrivning, remisshantering, dokumentation från slutenvården osv. TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 13

14 Kommentar från intervjuaren: Denne man har diagnoserna kronisk obstruktiv lungsjukdom, hjärtsvikt, kärlkramp och diabetes. Han har stort förtroende för läkarna på sjukhuset, där han har varit inlagd minst en gång per månad under senaste 18 månaderna. Patienten upplever dock att han fått åka hem för tidigt några gånger. Han har även god kontakt med specialistvården. Det är läkarna på sjukhuset som följer upp patienten och hans läkemedel. Den äldre tar enligt egen uppgift nio olika läkemedel. Han upplever att vårdcentralen har en dålig organisation och är svåra att få tag på. Han har heller aldrig blivit kontaktad av vårdcentralen för uppföljning efter sina sjukhusvistelser. Patienten har hemtjänst för hjälp med duschning medan hustrun har hemtjänst för städning och tillsyn. Hemsituationen är inte så bra gällande hygien m.m. Mannen är den som sköter hemmet trots sina sjukdomar och många sjukbesök. Det finns inga andra anhöriga som kan hjälpa till. Kommentar från läkaren: Denne man har en vårdtid något över medel(86 vårddygn), även antal episoder över medel (22). Han har haft många akutbesök på sjukhus (27 akutbesök). Han har diagnoser som normalt sett bör kunna hanteras i öppenvården men där samsjukligheten kan påverka och försämra läget för patienten, vilket föranleder fler akutbesök. Han har många negativa synpunkter på vårdcentralen: dålig organisation, svårt att få kontakt. Och att han inte blivit kontaktad av vårdcentralen efter sina sjukhusvistelser. Han har en låg andel besök på vårdcentralen och låg andel hembesök. TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 14

15 Fall 6 Gift kvinna 83 år Diagnoser inom slutenvård Övriga problem/symptom Hemtjänst undersökningsperioden Hemsjukvård/Äldreteam/Palliativt team etc Hjälp av anhörig/närstående Läkemedel enligt personen själv 1 Slutenvård Antal vårdepisoder Antal vårddygn Öppenvård Specialistläkare sjukhuset Övriga professioner inom öppen specialistvård Vårdcentralsläkare Vårdcentral distriktssköterska Vårdcentral arbetsterapeut Vårdcentral sjukgymnast C24:1, D37:6, E11:9, G4:9, I1:9, J18:9, K59:, K31:5, K31:7, K83:, M2:1, N39:, R11:9, Z96:6G. Huvudvärk, smärta, aptitproblem, muntorrhet, magont, hosta. Ja (Morgonrutiner, kvällsrutiner, morgonoch kvällsmål, städ, dusch, natthjälp) Ja (Växelvård) Ja (Städ, tvätt, inköp, matlagning, dusch, ekonomi, läkemedel, förflyttning inne & ute, munhygien) (4 Internmedicin, 9 kirurg) Jourverksamhet/nattpatrull Akutbesök på sjukhus 13 Audionom BMA Dietist Logoped Övrig pers Antal olika läkare Antal olika dsk Antal olika arbetsterapeuter Antal olika sjukgymnaster Kommunens hemsjukvård Arbetsterapeut 16 Sjukgymnast Övrig personal *Telefonkontakter med patient, anhöriga, egen personal och andra vård och omsorgsgivare samt indirekta kontakter i form av administration kring receptförskrivning, remisshantering, dokumentation från slutenvården TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 15

16 Kommentar från intervjuaren: Denna kvinna har epilepsi, högt blodtryck, pancreascancer, diabetes och halgus valgus. Hon känner sig väl omhändertagen på sjukhuset där hon tillbringat mycket tid. Hon upplever dock att hon fått åka hem för tidigt vid några tillfällen: De tycker jag ser pigg ut fastän hon själv känner sig dålig. Hon upplever att hon har fått ett bra bemötande på sjukhusmottagningen av både kirurg- och medicinläkare. Den äldre tar enligt egen uppgift tio olika läkemedel. När maken ringer till vårdcentralen för att få nytt recept på insulin så har man hänvisat till sjukhuset. Övrig kontakt med vårdcentralen har fungerat men patienten upplever att man inte utvärderar och följer upp. Inte heller finns det någon dialog från vårdcentralens sida och höra hur patienten har det. Hon har hemtjänst morgon och kväll och hjälp med städning och dusch. Nattpatrullen kommer hem varje natt, så att maken får sova. Annars är det maken som sköter hustrun och lagar mat, tvättar och städar. Han har dock avlastning 15 timmar i månaden, så att han kan göra egna läkarbesök m.m. Kommentar från läkaren: Vårdtid klart över medel (77 vådrdygn) men antal episoder (12) dock färre relativt sett. Hon har haft relativt många akutbesök på sjukhus (13 akutbesök). Det handlar om en svårt multisjuk patient där samsjuklighet torde kunna förklara vårdtid och antal besök. Hon har få kontakter med vårdcentral men relativt många hembesök av distriktssjuksköterska, men där fler kontakter troligen ej kunnat minska antal akutbesök/vårdtillfällen i någon större omfattning. Hon har ganska många negativa synpunkter på på vårdcentralen: får inte någon hjälp, får inte nya insulinrecept, följs inte upp i sin medicinering och. ingen tar kontakt efter sjukhusvistelser. TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 16

17 Fall 7 Ensamboende kvinna 78 år änka med tre vuxna barn Diagnoser inom slutenvård 2:, M489, M31:5, M25:5, M54:8, M7:6, M31:5P, S72, V18:9, V68:A, Z9:4G, R52:, R1:. Övriga problem/symptom Tänder, smärta, sömnproblem, mardrömmar, trötthet, själslig oro, kroppslig oro, ledsen, aptitproblem, muntorrhet, magont, illamående, diarré, förstoppning, svullna ben och fötter. Hemtjänst undersökningsperioden Ja (Morgonrutiner, städ, tvätt, dusch, tillsyn) Hemsjukvård/Äldreteam/Palliativt Nej team etc Hjälp av anhörig/närstående Ja (Städ, inköp, tvätt, tillsyn) Läkemedel enligt personen själv 6 Slutenvård Antal vårdepisoder Antal vårddygn 2 15 Öppenvård Specialistläkare sjukhuset Jourverksamhet/nattpatrull Övriga professioner inom öppen spec vård Vårdcentralsläkare Vårdcentral distriktssköterska Vårdcentral arbetsterapeut Vårdcentral sjukgymnast Kommunens hemsjukvård Akutbesök på sjukhus Audionom BMA Dietist Logoped Övrig pers Antal olika läkare Antal olika dsk Antal olika arbetsterapeuter Antal olika sjukgymnaster Arbetsterapeut Sjukgymnast Övrig personal 4 (1 Kirurg, 3 ortoped) * Telefonkontakter med patient, anhöriga, egen personal och andra vård och omsorgsgivare samt indirekta kontakter i form av administration kring receptförskrivning, remisshantering, dokumentation från slutenvården osv. 7 TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 17

18 Kommentar från intervjuaren: Denna äldre kvinna har diagnoser som ledvärk i höft, kotkompression, lårbensbrott, bältros och smärta. Hon har upplevt att hon har fått ett bra bemötande från sjukhusvården och akutmottagningen. Dock hade läkaren inte upplyst henne om att hennes ben var snett. Den äldre tar enligt egen uppgift sex olika läkemedel. Hon har besökt läkare på vårdcentralen vid 2 tillfällen och fått rådgivning per telefon vid 6 tillfällen. Sammanlagt har hon haft kontakt med 12 olika läkare. Kontakterna har enligt henne varit bra men hon har saknat information om hur och varför man tar sin medicin. Under 29 hade patienten hemtjänst men avsade sig den. Under 21 har jag klarat mig själv. Hon har dock trygghetslarm och färdtjänst. Hon har tre barn varav en son, som bor i närheten. Han hjälper till med tyngre sysslor och skjutsar sin mamma till läkaren men har ingen egen kontakt med mammans läkare. Kommentar från läkaren: Vårdtid klart under medel (15 vårddygn) och mycket få episoder l(2), lika många som antalet akutbesök. Hon har heller Inte så många eller allvarliga diagnoser och är i stort nöjd med sina vårdkontakter. Inte troligt att fler/andra insatser skulle ha kunnat påverka antal sjukhusbesök. TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 18

19 Fall 8 Samboende man 78 år Diagnoser inom slutenvård C61:9, F32:, G47:3, G62:9P, I48:9, I5:9, I25:2, I48:9B, I25:9, I5:, I5:1, I63:3, Z95:, Z85:4J, Z92:1. Övriga problem/symptom Mardrömmar, trötthet, själslig oro, kroppslig oro, ledsen, muntorrhet, andfådd, klåda, annat; tristess. Hemtjänst undersökningsperioden Nej Hemsjukvård/Äldreteam/Palliativt team Nej etc Hjälp av anhörig/närstående Nej Läkemedel enligt personen själv 8 Slutenvård Antal vårdepisoder Antal vårddygn 7 14 Öppenvård Specialistläkare sjukhuset Jourverksamhet/nattpatrull 17 (17 Kardiolog) Övriga professioner inom öppen specialistvård Vårdcentralsläkare Vårdcentral distriktssköterska Vårdcentral arbetsterapeut Vårdcentral sjukgymnast Kommunens hemsjukvård Akutbesök på sjukhus Audionom BMA Dietist Logoped Övrig pers Antal olika läkare Antal olika dsk 1 2 (2 Uppgift saknas om vad) Antal olika arbetsterapeuter Antal olika sjukgymnaster Arbetsterapeut Sjukgymnast Övrig personal * Telefonkontakter med patient, anhöriga, egen personal och andra vård och omsorgsgivare samt indirekta kontakter i form av administration kring receptförskrivning, remisshantering, dokumentation från slutenvården osv. Kommentar från intervjuaren: Denne äldre man har diagnoserna förmaksflimmer, hjärtsvikt, hjärtinfarkt (äldre), prostatacancer, stroke, 4 TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 19

20 andningsuppehåll och depression (lindrig). Han upplever att han har blivit mycket väl omhändertagen på sjukhuset, och fått ett snabbt omhändertagande. Han har upplevt att man lyssnat på honom och försökt stötta och hjälpa. Framför allt är han mycket nöjd med omhändertagandet på akuten (1 akutbesök under 18 månadersperioden). Även kontakten med specialistläkare har han upplevt positivt och upplever att de följer upp honom noggrant. De tar regelbundet kontakt. Den äldre tar enligt egen uppgift åtta olika läkemedel. Han har träffat många olika husläkare på vårdcentralen och upplever att det inte finns någon kontinuitet, och att läkaren inte känner patienten. Ser man på sammanställningen har han vid sina fem besök och fem rådgivningar per telefon haft kontakt med fem olika läkare. Han bor med en sambo och de har ingen hemtjänst utan delar på sysslorna i hemmet. Mannen är dock ibland mycket trött och har svårt att ta sig ut. Kommentar från läkaren: Mannen har många och allvarliga diagnoser men samtidigt vårdtid klart under medel (14 vårddygn) och relativt få episoder (7) trots detta. Han har Ingen hemtjänst och få kontakter med distriktssjuksköterska och hemsjukvård. Han uttalar ett klart missnöje med läkarkontinuiteten i primärvården. Det är dock mindre troligt att fler/andra insatser skulle kunnat påverka antalet sjukhusbesök. TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 2

21 Fall 9 Ensamboende man 88 år, änkling Diagnoser inom slutenvård A2:B, C5:, F32:9, I5:9, I2:9, I95:1, K59:1, M25:5, N39:N, R33:9, R42:9, S72:, S42:3, Z74:2, Z87:8, Z96:6. Övriga problem/symptom Tänder, yrsel, huvudvärk, sömnproblem, trötthet, själslig oro, kroppslig oro, ledsen, aptitproblem, muntorrhet, magont, illamående, diarré, förstoppning, annat; tristess. Hemtjänst undersökningsperioden Ja (Huvudmål, morgon- och kvällsmål, städ, tvätt, inköp, dusch, tillsyn, utevistelse, bädd, disk). Hemsjukvård/Äldreteam/Palliativt Ja (Korttidsvård, rehabteam) team etc Hjälp av anhörig/närstående Ja (Ekonomi) Läkemedel enligt personen själv 12 Slutenvård Antal vårdepisoder Antal vårddygn 7 56 Öppenvård Specialistläkare sjukhuset Övriga professioner inom öppen specialistvård Vårdcentralsläkare Vårdcentral distriktssköterska Vårdcentral arbetsterapeut Vårdcentral sjukgymnast Kommunens hemsjukvård Jourverksamhet/nattpatrull Akutbesök på sjukhus Audionom BMA Dietist Logoped Övrig pers Antal olika läkare Antal olika dsk 8 (3 Internmedicin, 5 kirurg) 1 (1 Läkare) Antal olika arbetsterapeuter Antal olika sjukgymnaster Arbetsterapeut Sjukgymnast Övrig personal TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 21

22 *Telefonkontakter med patient, anhöriga, egen personal och andra vård och omsorgsgivare samt indirekta kontakter i form av administration kring receptförskrivning, remisshantering, dokumentation från slutenvården Kommentar från intervjuaren: Mannen har diagnoserna lårbensbrott, malign tumör i gommen, hjärtsvikt, ortostatiskt blodtryck, svårt att kasta vatten och ledvärk. Han upplever sig ha fått ett bra omhändertagande vid sina besök på sjukhuset. Han upplever sig också ha fått ett bra omhändertagande och bra hjälp på akuten (8 akutbesök) och inom specialistvården där han också gjort 8 besök.. Den äldre tar enligt egen uppgift tolv olika läkemedel. Han saknar däremot regelbunden kontakt med husläkaren och känner sig inte omhändertagen av vårdcentralen. Han har bara besökt läkarmottagningen på vårdcentralen två gånger. Han har fått hembesök av vårdcentralens läkare vid tre olika tillfällen och rådgivning av läkare vid 13 tillfällen under de 18 månaderna. Sammanlagt har han haft kontakt med sju olika läkare på flera olika vårdcentraler. Under samma tid har han haft 48 besök av distriktssjuksköterska och 84 besök av sjuksköterska inom kommunens hemsjukvård. Även hemsjukvårdens arbetsterapeuter och sjukgymnaster har besökt honom i hemmet vid 14 respektive 15 tillfällen. Han har hemtjänst i form av hjälp med bäddning, måltider, städning, tvätt, inköp, dusch, utevistelse och tillsyn. Han upplever att de gör ett bra jobb och känner sig trygg med personalen, men upplever att de är på plats alldeles för kort tid. Han har inga släktingar på nära håll, bara en god man som hjälper till med ekonomin. Kommentar från läkaren: Mannen har många och allvarliga diagnoser. Vårdtiden (56 dygn) är klart över medel och han har också relativt många episoder (7). Han är mycket nöjd med vård- och behandlings- och omsorgskontakterna med undantag för läkarkontakten i primärvården som inte gett trygghet. Svårbedömt huruvida fler/andra insatser skulle kunnat påverka antalet sjukhusbesök men otrygghet är en känd faktor för ökat behov av akutbesök. Denna patient får stöd och stöttning varje dag, dels från hemtjänst men även från distriktssköterskor från flera olika vårdcentraler. Trots denna uppbackning är han rädd och osäker, när han är ensam. Han har också varit inne på korttidsboende och rehabilitering. TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 22

23 Fall 1 Ensamboende kvinna 8 år, änka utan barn Diagnoser inom slutenvård E11:9, I35:, I48:9B, I5:9, B31:1, I35:, Z92:1, Z95:3. Övriga problem/symptom Yrsel, smärta, sömnproblem, trötthet, kroppslig oro, ledsen, aptitproblem, muntorrhet, förstoppning, hosta, svullna ben och fötter, annat; uppgift saknas om vad. Hemtjänst undersökningsperioden Ja (Matdistribution, inköp) Hemsjukvård/Äldreteam/Palliativt Ja (Rehabteam) team etc Hjälp av anhörig/närstående Nej Läkemedel enligt personen själv 12 Slutenvård Antal vårdepisoder Antal vårddygn 3 18 Öppenvård Specialistläkare sjukhuset Jourverksamhet/nattpatrull Övriga professioner inom öppen specialistvård Vårdcentralsläkare Vårdcentral distriktssköterska Vårdcentral arbetsterapeut Vårdcentral sjukgymnast Kommunens hemsjukvård Akutbesök på sjukhus Audionom BMA Dietist Logoped Övrig pers Antal olika läkare Antal olika dsk Antal olika arbetsterapeuter Antal olika sjukgymnaster Arbetsterapeut Sjukgymnast Övrig personal 9 (9 Internmedicin) Telefonkontakter med patient, anhöriga, egen personal och andra vård och omsorgsgivare samt indirekta kontakter i form av administration kring receptförskrivning, remisshantering, dokumentation från slutenvården. TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 23

24 Kommentar från intervjuaren: kvinnan har diagnoserna aorta stenos, förmaksflimmer, hjärtsvikt och diabetes. Hon upplever at hon har fått ett bra omhändertagande och bra vård på sjukhuset och har ett stort förtroende för sjukhusets läkare. Däremot upplever hon inte att det finns något samarbete mellan vårdcentral och sjukhus. Efter sjukhusvistelsen var det inget återbesök planerat och vårdcentralen visste inte att hon legat inne. När det gäller akuten anser hon att båda besöken har fungerat mycket bra. Tycker också att läkarna på sjukhusmottagningen är bra och inger stort förtroende. Den äldre tar enligt egen uppgift tolv olika läkemedel. Hon är mycket nöjd med sin husläkare. Hon har dock under perioden bytt vårdcentral en gång. Ser man på sammanställningen så har hon vid sina nio besök på läkarmottagning och sammanlagt 35 rådgivningar av läkare haft kontakt med 14 olika läkare. Så hur ofta hon har haft kontakt med just sin egen husläkare framgår tyvärr inte. Hon har även haft 3 besök av sjuksköterskor inom kommunens hemsjukvård. Hon har hemtjänst men tycker att hon har fått kämpa för att få det. Det var svårt att nå handläggaren vid olika tillfällen, ringde inte tillbaka trots flera kontakter. Hon upplevde även att hon fått kämpa själv för att få trygghetslarm, rehabilitering och för att få hjälp att handla mat. Hon har ingen anhörig men däremot några vänner. Kommentar från läkaren: Hon är en allvarligt sjuk kvinna med mycket kort vårdtid (18 dygn)och få episoder (3) i förhållande till diagnoserna. Får stöttning av grannar. Mycket tycks ha fungerat bra i vården, vilket avsätter sig i antal sjukhusbesök, receptförskrivning, remisshantering, dokumentation från slutenvården osv. TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 24

25 Fall 11 Ensamboende kvinna 89 år, änka med en son Diagnoser inom slutenvård 49:8, C18:9, C18:4, D5:9, D63:, D64:9, H81:, I21:, I21:3, I25:2, I48:9B, I73:9B, J9:, L27:, R42:9, Y57:9, Z:, Z48:8, Z9:, Z95:5, Z51:4. Övriga problem/symptom Smärta, sömnproblem, mardrömmar, trötthet, muntorrhet, hosta. Hemtjänst undersökningsperioden Ja (Matdistribution, städ, inköp, dusch, bäddning) Hemsjukvård/Äldreteam/Palliativt Nej team etc Hjälp av anhörig/närstående Ja (Ärenden, inköp) Läkemedel enligt personen själv 1 Slutenvård Antal vårdepisoder Antal vårddygn 6 33 Öppenvård Specialistläkare sjukhuset Övriga professioner inom öppen specialistvård Vårdcentralsläkare Vårdcentral distriktssköterska Vårdcentral arbetsterapeut Vårdcentral sjukgymnast Kommunens hemsjukvård Jourverksamhet/nattpatrull Akutbesök på sjukhus Audionom BMA Dietist Logoped Övrig pers Antal olika läkare Antal olika dsk 11 (8 Internmedicin, 3 kirurg) Antal olika arbetsterapeuter Antal olika sjukgymnaster Arbetsterapeut Sjukgymnast Övrig personal *Telefonkontakter med patient, anhöriga, egen personal och andra vård och omsorgsgivare samt indirekta kontakter i form av administration kring receptförskrivning, remisshantering, dokumentation från slutenvården 4 TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 25

26 Kommentar från intervjuaren: Kvinnan har diagnoserna hjärtinfarkt, förmaksflimmer, coloncancer, menieres sjukdom, blodbrist och fönstertittarsjukan. Hon upplever sig ha fått bra vård på sjukhuset och bra kontakt med läkarna. På akuten, som hon besökt tre gånger, har hon vid ett tillfälle upplevt att hon fått sitta väldigt länge och vänta trots en akut lunginflammation. Hon upplever sig fått en bra uppföljning av specialistläkarna. Den äldre tar enligt egen uppgift endast en sorts läkemedel. Hon upplever sig ha bra kontakt med vårdcentralen, men saknar samarbetet mellan sjukhuset och vårdcentralen. Hon saknar också uppföljning från vårdcentralens sida och får själv boka årlig kontroll. Ser man på sammanställningen över antalet kontakter med vårdcentralens läkare så har hon bara besökt mottagningen 4 gånger men däremot fåt rådgivning per telefon vid 2 tillfällen. Totalt har hon haft kontakt med 9 olika läkare på vårdcentralen. Hon har hemtjänst i form av matdistribution, städning, inköp, samt hjälp med bäddning och dusch. Hon har också trygghetslarm. som patienten upplever fungerar bra. Sonen hjälper henne med att sköta räkningar. Sonen tycker att det är jobbigt att mamman får träffa så många nya läkare. Kommentarer från läkaren: Ingen uppgift om sjukhusdiagnoser. Vårdtid strax under medel och relativt få episoder. Nöjd med insatser från sjukhus men ser brister i samarbetet slutenvård/primärvård. Troligt att fler/andra insatser skulle kunnat påverka antal sjukhusbesök t.ex. bättre samverkan. TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 26

27 Fall 12 Gift man 81 år Diagnoser inom slutenvård G56:, I48:9, I59, I1:9, I3:, I48:9A, J15:9, M17:1, Z92:1 Övriga problem/symptom Smärta, kroppslig oro, ledsen, muntorrhet, svullna ben och fötter. Hemtjänst undersökningsperioden Ja (Uppgift saknas om vad) Hemsjukvård/Äldreteam/Palliativt team etc Nej Hjälp av anhörig/närstående Ja (Städ, tvätt, matinköp, matlagning, dusch, på- och avklädning, förflyttning inne & ute) Läkemedel enligt personen själv 9 Slutenvård Antal vårdepisoder Antal vårddygn 6 26 Öppenvård Specialistläkare sjukhuset Övriga professioner inom öppen specialistvård Vårdcentralsläkare Vårdcentral distriktssköterska Vårdcentral arbetsterapeut Vårdcentral sjukgymnast Kommunens hemsjukvård Jourverksamhet/nattpatrull Akutbesök på sjukhus Audionom BMA Dietist Logoped Övrig pers Antal olika läkare Antal olika dsk 16 (9 Internmedicin, 1 kirurg, 6 ortoped) Antal olika arbetsterapeuter Antal olika sjukgymnaster Arbetsterapeut Sjukgymnast Övrig personal * Telefonkontakter med patient, anhöriga, egen personal och andra vård och omsorgsgivare samt indirekta kontakter i form av administration kring receptförskrivning, remisshantering, dokumentation från slutenvården osv. 9 TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 27

28 Kommentar från intervjuaren: Mannen har diagnoserna lunginflammation, förmaksflimmer, högt blodtryck, aortastenos, artros och hjärtsäckinflammation. Hans upplevelser från sjukhuset är mycket positiva och han upplever att han har fått ett bra omhändertagande. Även omhändertagande på akuten (7 akutbesök) och på sjukhusmottagningen (16 besök) upplever han som bra. Upplever också att han fått en bra uppföljning. Den äldre tar enligt egen uppgift nio olika läkemedel. Han har haft mycket lite kontakt med vårdcentralen eftersom han tycker att han får en bra hjälp från sjukhuset där han har regelbunden kontakt. Där har han enbart haft kontakt med distriktssjuksköterskan. Han har även haft kontakt med distriktssköterska från hemsjukvården (9 besök). Han har ingen hemtjänst. Hustrun sköter både om honom och om det mesta i hemmet. Hon sköter även tomten, såsom snöskottning och gräsklippning. Maken försöker hjälpa till i den mån han kan. Kommentar från läkaren: Relativt svårt sjuk man med vårdtid under medel (26 dygn) och relativt få episoder.(6). Mannen har endast hjälp av anhöriga i hemmet. Han har haft en del kontakter med distriktssjuksköterska i primärvård och sjuksköterska i hemsjukvården som troligen bidragit till de relativt få besöken på sjukhus. TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 28

29 Fall 13 Ensamboende kvinna 8 år, änka med vuxna barn Diagnoser inom slutenvård J44:9, J44:1, J44:, K29:, K25:, S72:, T84:1F, Y82:1, Z9:, Z2:. Övriga problem/symptom Smärta, trötthet, ledsen, aptitproblem, muntorrhet, andfåddhet, hosta, ensamhet. Hemtjänst undersökningsperioden Ja (Morgonrutiner, kvällsrutiner, huvudmål, morgon- och kvällsmål, städ, tvätt, inköp, dusch, toalettbesök). Hemsjukvård/Äldreteam/Palliativt team Ja (Rehabteam) etc Hjälp av anhörig/närstående Ja (Tvätt, ekonomi) Läkemedel enligt personen själv 4 Slutenvård Antal vårdepisoder Antal vårddygn 3 32 Öppenvård Specialistläkare sjukhuset Övriga professioner inom öppen specialistvård Vårdcentralsläkare Vårdcentral distriktssköterska Vårdcentral arbetsterapeut Vårdcentral sjukgymnast Kommunens hemsjukvård Jourverksamhet/nattpatrull Akutbesök på sjukhus Audionom BMA Dietist Logoped Övrig pers Antal olika läkare Antal olika dsk 8 (4 Internmedicin, 3 kirurg, 1 ortoped) Antal olika arbetsterapeuter Antal olika sjukgymnaster Arbetsterapeut Sjukgymnast Övrig personal * Telefonkontakter med patient, anhöriga, egen personal och andra vård och omsorgsgivare samt indirekta kontakter i form av administration kring receptförskrivning, remisshantering, dokumentation från slutenvården osv. 11 TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 29

30 Kommentar från intervjuaren: Kvinnan har diagnoserna lårbensbrott, kronisk obstruktiv lungsjukdom, gastrit och KOL. Hon har opererats tre gånger på sjukhuset för lårbensbrott. Första operationen gick enligt henne själv inte så bra. De andra två gick dock bra och hon och hennes anhöriga upplevde också att de fick en bra genomgång om hur det gått. Kommunikationen mellan vårdcentral och sjukhus har dock inte fungerat så bra. Exempelvis kom inte den distriktssköterska som skulle ge patienten en injektion, så sonen gav sin mamma dessa över helgen efter hemkomsten. Troligen har det brustit i kommunikationen mellan sjukhus och primärvård. Hon har även besökt specialistläkare på sjukhus 8 gånger och upplever att hon även fått uppföljning av dessa. Den äldre tar enligt egen uppgift fyra olika läkemedel. Hon upplever att det inte finns någon läkare som har helhetssyn gällande hennes läkemedel. Hon upplever också att hon själv är den som måste kontakta vårdcentralen trots att hon lider av KOL. Av sammanställningen framgår att hon tydligen vid sina totalt tre kontakter med vårdcentralens läkare har mött tre olika läkare. Hon har hemtjänst som hjälper henne med morgon- och kvällsrutiner, måltider, städning, tvätt och inköp samt toalettbesök och duschning. Hemtjänsten fungerar enligt henne själv ok. Hon har också flera barn som ställer upp när mamman behöver det. De anhöriga är dock missnöjda med vissa läkare på sjukhuset på grund av att de inte fick någon information gällande mammans operation. Kommentar från läkaren: Vårdtid klart under medel (32 vårddygn) med mycket få episoder (3). Hon har Inte så många diagnoser men komplicerande tillstånd med KOL som kan ha påverkat postop förlopp. Hon är Inte helt nöjd med sjukhusvården och ännu mindre nöjd med primärvårdens läkare. Hon har dock gott stöd från distriktssköterskorna i primärvården och hemsjukvårdens sjuksköterskor. Inte troligt att fler/andra insatser skulle ha kunnat påverka antal sjukhusbesök. TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 3

31 Fall 14 Gift kvinna 78 år med vuxna barn Diagnoser inom slutenvård E11:9, R14:P, H6:, I1:9, I2:9, R1:, J6:P, K46:9, K45:, K46:, K54:, R1:4, R33:, Z9:, Z87:1, Z54:P. Övriga problem/symptom Yrsel, sömnproblem, mardrömmar, kroppslig oro, muntorrhet. Hemtjänst undersökningsperioden Nej Hemsjukvård/Äldreteam/Palliativt Nej team etc Hjälp av anhörig/närstående Ja (Trädgårdsskötsel) Läkemedel enligt personen själv 13 Slutenvård Antal vårdepisoder Antal vårddygn 3 11 Öppenvård Specialistläkare sjukhuset Jourverksamhet/nattpatrull Övriga professioner inom öppen specialistvård Vårdcentralsläkare Vårdcentral distriktssköterska Vårdcentral arbetsterapeut Vårdcentral sjukgymnast Kommunens hemsjukvård Akutbesök på sjukhus Audionom BMA Dietist Logoped Övrig pers Antal olika läkare Antal olika dsk 7 (7 Kirurg) Uppgift saknas. Antal olika arbetsterapeuter Antal olika sjukgymnaster Arbetsterapeut Sjukgymnast Övrig personal *Telefonkontakter med patient, anhöriga, egen personal och andra vård och omsorgsgivare samt indirekta kontakter i form av administration kring receptförskrivning, remisshantering, dokumentation från slutenvården 9 TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 31

32 Kommentar från intervjuare: Denna kvinna har bukbråck, svårt att kasta vatten, diabetes, högt blodtryck, kärlkramp och varbildning i ett öra. Hon upplever sig ha fått ett bra omhändertagande på sjukhuset. Hon upplever också att hon fått ett bra omhändertagande på akuten (4 akutbesök). Upplever också att hon har fått en bra uppföljning av specialistläkare. Den äldre tar enligt egen uppgift 13 olika läkemedel. Hon upplever att husläkaren tar ett helhetsansvar för läkemedlen, dock har inte vårdcentralen följt upp hennes sjukhusvistelse. Hon tror inte att vårdcentralen vetat om att hon legat inne på sjukhus. Hon har ingen hemtjänst. Maken tar hela ansvaret för hemmet och hon hjälper till efter bästa förmåga. Kommentar från läkare: Korta vårdtider (11 vårddygn totalt) och få episoder (3). Ter sig helt i överenskommelse med sjukligheten i registrerade diagnoser. Hon har haft relativt många kontakter med vårdcentralen framför allt med läkare men även med distriktssjuksköterskor och hemsjukvårdens sjuksköterskor. Synpunkter på vårdcentralen: Husläkaren tar ett helhetsansvar för läkemedlen. Dock ingen uppföljning efter sjukhusvistelse. Remitterad? TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 32

33 Fall 15 Ensamboende man 78 år, änkling med vuxna barn Diagnoser inom slutenvård A41:5, B37:, B96:1, B96:2, e87:6, I48:9, I7:2, K57:2, K57:3, K57:9, L89:1, L89:3, L89:2, L89:9E, L89:9H, N39:X, R74:8, R53:9, Z93:2, Z93:3, Z93:1, Z87:1, Z43:2, Z43:3, Z9:8, U88:9. Övriga problem/symptom Smärta, förstoppning, svullna ben och fötter, klåda. Hemtjänst undersökningsperioden Ja (Morgonrutiner, huvudmål, morgon- och kvällsmål, städ, tvätt, inköp, dusch). Hemsjukvård/Äldreteam/Palliativt Nej team etc Hjälp av anhörig/närstående Nej Läkemedel enligt personen själv 15 Slutenvård Antal vårdepisoder Antal vårddygn Öppenvård Specialistläkare sjukhuset Övriga professioner inom öppen specialistvård Vårdcentralsläkare Vårdcentral distriktssköterska Vårdcentral arbetsterapeut Vårdcentral sjukgymnast Jourverksamhet/nattpatrull Akutbesök på sjukhus Audionom BMA Dietist Logoped Övrig pers Antal olika läkare Antal olika dsk Antal olika arbetsterapeuter Antal olika sjukgymnaster 1(2 Internmedicin, 7 kirurg, 1 urolog) Kommunens hemsjukvård Arbetsterapeut 94 Sjukgymnast Övrig personal * Telefonkontakter med patient, anhöriga, egen personal och andra vård och omsorgsgivare samt indirekta kontakter i form av administration kring receptförskrivning, remisshantering, dokumentation från slutenvården osv. TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 33

34 Kommentar från intervjuaren: Mannen har diagnoserna divertiklar, förmaksflimmer, åderförkalkning av blodkärl, svampinfektion i munnen, stomi och trycksår. Han upplever sig fått en bra vård och god omvårdnad på sjukhuset under sina långa sjukhusvistelser, totalt 121 vårddygn fördelat på 5 episoder. Han upplever även att han har fått ett bra bemötande på akuten (3 akutbesök).. Specialistläkaren följer upp hans sjukdomar och utvärderar hans läkemedel. Den äldre tar enligt egen uppgift 15 olika läkemedel. Han har inte haft så mycket kontakt med vårdcentralens läkare, men upplever ändå att kontakten mellan sjukhuset och vårdcentralen fungerar bra. Av sammanställningen framgår dock att han vid sina totalt 12 läkarkontakter har haft kontakt med 6 olika läkare. Han har däremot många kontakter med distriktssjuksköterskorna och har totalt haft kontakt med 2 olika distriktssjuksköterskor. Hemsjukvården kommer regelbundet och lägger om sår, delar dosett och ger injektioner. Det är både sjuksköterskor och undersköterskor som kommer och de i sin tur har regelbunden kontakt med husläkaren. Han har hemtjänst i form av hjälp på morgonen, måltider samt hjälp med städning, tvätt, inköp och dusch. Han upplever att hemtjänsten fungerar bra. Han har även trygghetslarm. Han har en handikappad dotter hemma, som kan hjälpa till med vissa sysslor i hemmet. Han har också barnbarn som kommer och hälsar på. Kommentar från läkaren: Långa vårdtider men få episoder helt i överensstämmelse med de registrerade diagnoserna där samsjukligheten torde påverka. Han har många kontakter med vårdcentralen, främst dsk med hembesök och hemsjukvård. Synpunkter på vårdcentralen: Inte haft så mycket kontakt med vårdcentralens (läkare?) men upplever att kontakt mellan vårdcentral och sjukhus fungerat bra. Diskrepans mellan upplevelse av kontakt med vårdcentral och antal besök av dsk. Distriktsjuksköterskorna har haft regelbundna möten med vårdcentralens läkare gällande denna patient. Hemsjukvårdens personal kommer också regelbundet till denna patient. TioHundraförvaltningen Box Norrtälje Besöksadress: Estunavägen 14 Telefon: (vxl) 34

Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre

Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre En beskrivning av 22 personers väg genom vården och omsorgen i Örebro City Konferenscenter 2 maj 2011 Lena Hammarlund Örebro Kommun Ewa Slätmo Örebro läns Landsting

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 12.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2012-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre. Maj Rom

Bättre liv för sjuka äldre. Maj Rom Bättre liv för sjuka äldre Maj Rom Aktuella problem Framtida utmaningar Begränsade resurser Bättre liv för sjuka äldre Ett nytt arbetssätt - Förebyggande - Evidensbaserat - Strukturerat - Kunskap om resultat

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 13.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2013-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS UPPFÖLJNING Version 8.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2008-01-01och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen innan patienten går hem Personnummer

Läs mer

Hilkka 85 år. Äldre. Fallbeskrivning - SIP

Hilkka 85 år. Äldre. Fallbeskrivning - SIP Fallbeskrivning - SIP Hilkka 85 år Hilkka har sedan många år diabetes och högt blodtryck och lever tillsammans med sin 90-årige make i en villa i Kumla. Hon har en stomi som sköts av stomiterapeuten på

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS UPPFÖLJNING Version 9.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2009-01-01och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen innan patienten går hem Personnummer

Läs mer

Fallbeskrivningar - egenvård

Fallbeskrivningar - egenvård Fallbeskrivningar - egenvård Innehåll Fallbeskrivning 1 Injektion fragmin - utskrivning från sjukhus... 2 Fallbeskrivning 2 Ögondroppar efter poliklinisk starroperation... 2 Fallbeskrivning 3 TENS-behandling

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner MÄVA medicinsk vård för äldre Vård i samverkan med primärvård och kommuner 1 300 000 Vi blir äldre 250 000 200 000 150 000 100 000 85 år och äldre 65-84 år 0-64 år 50 000 0 2008 2020 Jämförelse av fördelningen

Läs mer

Husläkarmottagningen har öppet 8-17 på vardagar. Du bokar en tid genom att ringa till mottagningen eller genom att logga in på 1177.se.

Husläkarmottagningen har öppet 8-17 på vardagar. Du bokar en tid genom att ringa till mottagningen eller genom att logga in på 1177.se. HITTA RÄTT I VÅRDEN Övning 4 NIVÅ 1&2 Foto: Juliana Wiklund Hitta rätt i vården Husläkarmottagning På husläkarmottagningen behandlas både vuxna och barn för sjukdomar och besvär. Husläkarmottagning kallas

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon.

Metod Samma distriktssköterskor som 2007. Kontakterna har skett via hembesök och telefon. Redovisning av 2008 års projekt Hembesök av distriktssköterska till sjuka äldre över 65 år som inte är inskrivna i hemsjukvården, för Primärvårdsområdena, och Bakgrund För beviljade medel från stimulansbidrag

Läs mer

Riksstroke 1-årsuppföljning

Riksstroke 1-årsuppföljning 3930262870 Riksstroke 1-årsuppföljning Kvalitetsregistret Riksstroke kartlägger hur omhändertagandet efter strokeinsjuknandet fungerar. Frågorna i enkäten inriktas på hälsa och stöd efter sjukhusvistelsen

Läs mer

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam ViSam Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell WWW.regionorebro.se/visam 08:00-08:15 Introduktion ViSam Program 08:15-09:00 Triage METTS Bruno Ziegler, specialist allmänmedicin och medicinskt

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

opereras för förträngning i halspulsådern

opereras för förträngning i halspulsådern Till dig som skall opereras för förträngning i halspulsådern Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på

Läs mer

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Toftaängen Detta är Fyrklövern! På Fyrklövern finns 16 platser avsedda för korttidsvård såsom rehabilitering, växelvård

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson Denna enkät är ett referensexemplar. För mer information - se enkätens sista sida KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson 1. Ålder 2.

Läs mer

Utanför sjukhuset. Att rita kartan & få kunskap om systemhinder. Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre. Qality Hotell Vänersborg, 13 feb 2012

Utanför sjukhuset. Att rita kartan & få kunskap om systemhinder. Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre. Qality Hotell Vänersborg, 13 feb 2012 Utanför sjukhuset Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre Att rita kartan & få kunskap om systemhinder Qality Hotell Vänersborg, 13 feb 2012 Stiftelsen Äldrecentrum 076-762 50 39 ulla.gurner@aldrecentrum.se

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

Bästa vård för våra sköra äldre!

Bästa vård för våra sköra äldre! Bästa vård för våra sköra äldre! Lena Pomerleau Gun Lindgren Marianne Rudelius Magnus Nord Hur identifierar vi de sköra äldre? Vilka insatser är viktigast? Vad är primärvårdens roll? Hur vet vi vad som

Läs mer

Ordinärt boende, samarbete mellan läkare och kommunala sjuksköterskor, blankett

Ordinärt boende, samarbete mellan läkare och kommunala sjuksköterskor, blankett ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-05-10 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Primärvård, Hälsa och habilitering Fastställt

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård

Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Preoperativ hälsodeklaration slutenvård Datum: Namn: Personnummer: - Längd: _ Vikt: Ditt yrke/sysselsättning: Tel.nummer: Hem:_ Arbete: Mobil: Mailadress: Närmast anhörig: Relation: Tel: Mobil: Bor du

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Samuelsbergs korttidsboende

Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Samuelsbergs korttidsboende Vi önskar dig välkommen till ditt tillfälliga boende i form av växelvård eller korttidsboende. Vår förhoppning är att du ska trivas här tillsammans

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde Gäller från Revideras SID 1 (6)

Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde Gäller från Revideras SID 1 (6) SID 1 (6) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från Revideras 2018-07-11 Innehåll Korttidsvård Hallen... 2 Korttidsvård Polhemsgården... 2 Korttidsvård

Läs mer

Mobila Geriatriska Teamet

Mobila Geriatriska Teamet Mobila Geriatriska Teamet Chefsdagen med inriktning på äldresamverkan Rosensalen, Jönköping. Daniel Gustafsson, läkare Patricia Herkel, sjuksköterska Utvidgning MGT 2015 Projekt mot Rosenlunds VC / Norrahammars

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Maj Rom Aktuella problem Framtida utmaningar Begränsade resurser 1 Äldre personer individer med olika behov Behovs- och situationsanpassad vård och omsorg Mest sjuka äldre Standardiserad

Läs mer

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar Digitaliseringens möjligheter och utmaningar Sofia Svanteson Founder & Design strategist @sofiasvanteson www.oceanobservations.com Digitaliseringen anses vara den enskilt största förändringsfaktorn i världen

Läs mer

Hemvård i Åstorp kommun

Hemvård i Åstorp kommun För mer information kontakta: Kommunens biståndshandläggare tel: 042-643 29 / 042-641 35 Hemvården i Åstorp: Samordnare tel: 042-642 43 Områdeschef tel: 042-643 27 Hemvården Kvidinge: Samordnare tel: 0435-201

Läs mer

Patientfall Astrid. Astrid Andersson, 78 år. Ensamboende i lägenhet. Änka sedan 5 år, dotter och son. Inga hemtjänstinsatser

Patientfall Astrid. Astrid Andersson, 78 år. Ensamboende i lägenhet. Änka sedan 5 år, dotter och son. Inga hemtjänstinsatser Patientfall Astrid Astrid Andersson, 78 år Ensamboende i lägenhet Änka sedan 5 år, dotter och son Inga hemtjänstinsatser Tidigare:Insulinbehandlad diabetes, högt blodtryck Astrid ramlar i hemmet och förs

Läs mer

Närvård i västra Sörmland

Närvård i västra Sörmland Närvård i västra Sörmland har varit i gång som projekt i två år. Jag har precis skrivit ihop en sammanfattning av arbetet som skett det senaste året, den går snart att läsa på hemsidan En sammanfattning

Läs mer

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal

Nytt hälso- och sjukvårdsavtal Nytt hälso- och sjukvårdsavtal Region Skåne och kommunerna har båda stora sjukvårdsuppdrag Utvecklingen vi möter är dynamisk och det går väldigt snabbt. Nuvarande avtal håller inte! Demografiska, tekniska

Läs mer

Manual hembesök 1 Löpnummer 2008- Datum: 2008- - 1. Bakgrund 1.1. Område 1. Norr 2. Söder 3. Öster 4. Centrum 5 Väster

Manual hembesök 1 Löpnummer 2008- Datum: 2008- - 1. Bakgrund 1.1. Område 1. Norr 2. Söder 3. Öster 4. Centrum 5 Väster Frågeguide vid förebyggande verksamhet 2008 Tomelilla kommun Sidan 1 av 7 Manual hembesök 1 Löpnummer 2008- Datum: 2008- - 1. Bakgrund 1.1. Område 1. Norr 2. Söder 3. Öster 4. Centrum 5 Väster 1.2. Kön

Läs mer

Karin 30 år. Vuxna. Behövs en samordning kring Karin? Om ni anser det vem borde kalla vilka till ett samordningsmöte?

Karin 30 år. Vuxna. Behövs en samordning kring Karin? Om ni anser det vem borde kalla vilka till ett samordningsmöte? Karin 30 år Karin lever med sin sambo och tre barn (åtta, nio och elva år). Hon är sjukskriven på halvtid och har en praktikplats på deltid. Karin riskerar att utförsäkras då hennes sjukskrivningsdagar

Läs mer

Anna Forssell. AHS-Viool Skellefteå. Copyright Anna Forssell

Anna Forssell. AHS-Viool Skellefteå. Copyright Anna Forssell Anna Forssell AHS-Viool Skellefteå VIC Vårdpersonal inom cardiologi www.v-i-c.nu Hjärtsviktsdagar i Göteborg 15-16 oktober 2009 Ur programmet; Teamet runt patienten Palliativ vård Hjärtsvikt och palliativ

Läs mer

Denna patient. Palliativa pärmen. är inskriven i Palliativa teamet i..

Denna patient. Palliativa pärmen. är inskriven i Palliativa teamet i.. Personnr: Denna patient är inskriven i Palliativa teamet i.. Palliativa pärmen Patienten har med sig denna pärm, som finns i hemmet, vid besök eller inläggning på sjukhus, till hälsocentral eller kommunens

Läs mer

Information till dig som har opererats för höftfraktur

Information till dig som har opererats för höftfraktur Information till dig som har opererats för höftfraktur Höftfraktur Den här informationen vänder sig till dig som har ramlat och brutit höften. Namn:... Operationsmetod:... Operationsdag:... Operationsläkare:...

Läs mer

Samordning enligt SOSFS 2008:20 och ICF. Exempel patientfall

Samordning enligt SOSFS 2008:20 och ICF. Exempel patientfall Samordning enligt SOSFS 2008:20 och ICF. Exempel patientfall Gustav 78 år: Stroke, epilepsi, periodvis nedstämdhet, inkontinens, diabetes. Bor med frisk hustru i handikappanpassad lägenhet. Hjälpmedel

Läs mer

Kunskap för att bearbeta systemhinder äldre multisjukas behov och problem kräver ny design

Kunskap för att bearbeta systemhinder äldre multisjukas behov och problem kräver ny design Kunskap för att bearbeta systemhinder äldre multisjukas behov och problem kräver ny design Hälso- och sjukvård utifrån behov Piperska muren 13 april Sveriges Kommuner och Landsting Ulla Gurner, projektledare

Läs mer

Patienten i centrum. Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning FUB Malin Nystrand

Patienten i centrum. Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning FUB Malin Nystrand Patienten i centrum Att vara distriktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning 2016-10-22 FUB Malin Nystrand Vad jag skall prata om Kroppen och hälsan är viktigt Varför kan det vara

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

Hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i praktisk samverkan

Hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i praktisk samverkan Hälsofrämjande och rehabiliterande insatser i praktisk samverkan 1. Bordsmoderator stödjer att diskussionen följer de olika perspektiven 2. För en diskussion/ reflektion om vad hälsofrämjande insatser

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22 VO Planerade Operationer Urologiska enheten Prostataprojektet Slutrapport Karin Bolin Projektledare 27-2-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Sammanfattning 3 Kontaktsjuksköterska 3 Sjuksköterska vårdavdelning

Läs mer

Anslutna till specialiserad palliativ vård

Anslutna till specialiserad palliativ vård PM namn: Vård i livets slut. Hemsjukvård, primärvård i Blekinge Ägare Landstinget, Kommunerna Förvaltningschef: Anders Rehnholm Förvaltning: Primärvårdsförvaltningen, Äldreförvaltningarna Godkänt datum:

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

AHS AHS. Vårdsamordnare Vårdsamordnare. Vårdsamordnare. Din guide i vården

AHS AHS. Vårdsamordnare Vårdsamordnare. Vårdsamordnare. Din guide i vården AHS AHS Vårdsamordnare Vårdsamordnare Vårdsamordnare Din guide i vården Vårdsamordnare Uppdraget Uppkom i samband med projekt Balans Minska behovet av inläggningar eller besök på akuten av så kallade mångbesökare

Läs mer

HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM. Gränslös vård och omsorg

HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM. Gränslös vård och omsorg HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM Gränslös vård och omsorg Det finns något unikt på Ängelholms sjukhus. Ett samarbete som suddar ut osynliga gränser, en verksamhet som vill skapa framtidens sjukvård med nya spännande

Läs mer

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering

Foto Maria Carlsson. Scandinav.se. Äldreomsorg i Borås Stad. Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Scandinav.se Foto Maria Carlsson Äldreomsorg i Borås Stad Förebyggande insatser, service, omsorg, hälso- och sjukvård samt rehabilitering Du som är äldre ska ha möjlighet att leva ett gott liv var dag.

Läs mer

Hur det ser ut i verkligheten

Hur det ser ut i verkligheten Hur det ser ut i verkligheten Sköra äldre har behov av annan organisering Nätverkens 11:e nationella konferens, Södra Berget, Sundsvall, 5 feb 2014 Ulla Gurner 076-762 50 39 ulla.gurner@telia.com Äldre

Läs mer

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE

PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE SLSO P s y k i a t r i n S ö d r a PSYKISK OHÄLSA HOS ÄLDRE om psykiska problem hos äldre och dess bemötande inom Psykiatrin Södra layout/illustration: So I fo soifo@home.se Produktion: R L P 08-722 01

Läs mer

Välkommen till. vår hemtjänst

Välkommen till. vår hemtjänst Välkommen till vår hemtjänst Vi har alltid nära hem till dig Vi har alltid nära hem till dig Hemtjänsten i Kungsbacka kommun är namnet på den kommunala hemtjänsten. Vi som arbetar här är anställda av kommunen.

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

Preoperativ hälsodeklaration poliklin

Preoperativ hälsodeklaration poliklin Preoperativ hälsodeklaration poliklin Datum: Namn: Personnummer: - Längd: _ Vikt: Ditt yrke/sysselsättning: Tel.nummer: Hem:_ Arbete: Mobil: Mailadress: Närmast anhörig: Relation: Tel: Mobil: Vem är din

Läs mer

kärlopereras i ljumske/ ben

kärlopereras i ljumske/ ben Till dig som skall kärlopereras i ljumske/ ben Information till patient och närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på Sahlgrenska

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

2012-06-15. saknas dirigenten fortfarande? Presentationspunkter. Kartan bygger på tidigare fallstudier av multisjuka äldre (ca 200 äldre 75+)

2012-06-15. saknas dirigenten fortfarande? Presentationspunkter. Kartan bygger på tidigare fallstudier av multisjuka äldre (ca 200 äldre 75+) saknas dirigenten fortfarande? Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre - att rita kartan & få kunskap om systemhinder Mälardalens Högskola, Eskilstuna 15 juni 2012 Ulla Gurner Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsenheten Hälso- och sjukvårdsenheten Före hemsjukvårdsövertagandet: 60 personer, främst sjuksköterskor och arbetsterapeuter Ansvar för hälso- och sjukvård och hjälpmedel i särskilt boende Efter övertagandet av

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län. Meddelande 2005:17 LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Meddelande 2005:17 Verksamhetstillsyn av hemtjänsten i sex kommuner i Kalmar län Utgiven av: Meddelande

Läs mer

L. Larsson, en 81-årig man som varit på boendet de senaste två åren.

L. Larsson, en 81-årig man som varit på boendet de senaste två åren. 2 FALLÖVNINGAR L. Larsson (f. 1933) L. Larsson, en 81-årig man som varit på boendet de senaste två åren. Han använder rullstol och behöver syrgas på natten för emfysem, för vilken han även regelbundet

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Socialförvaltningen Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Tjänstedeklaration Antagna av omsorgsnämnden 2010-12-16, 133 Övertagna

Läs mer

Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården?

Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården? Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården? Läkardagarna i Örebro 2010 Barbro Nordström Distriktsläkare i Uppsala Här jobbar jag 29 vårdcentraler, 8 kommuner Hemsjukvården i kommunal

Läs mer

Målgrupp. Primärvården

Målgrupp. Primärvården Målgrupp Personer över 65 år i ordinärt boende som inte är inskrivna i hemsjukvården Komplex medicinsk och social situation Sviktande hälsotillstånd Människor som har svårt att ta sig till vårdcentralen

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Örebro 16 november 2017 Maj Rom September 2017 Avdelningen för vård och omsorg 1 Möjliga vinster med nya lagen - Vården blir mer proaktiv (planeringen

Läs mer

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Lite bra att veta.. 1 Beskrivning av avdelningen Avdelning 12-25 har 33 vårdplatser och därtill tillkommer 3 vårdplatser på

Läs mer

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Tillgänglighet

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Tillgänglighet Bilaga 2. Samtliga kommentarer till frågorna om TILLGÄNGLIGHET Härnösands kommun -Varierar beroende på vilken person man kontaktar. -dsk svarar defenitivt inte på mobilen alla gånger. är naturligtvis upptagen

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för hemtjänst Hemtjänst 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Saknas fortfarande dirigenten?

Saknas fortfarande dirigenten? Saknas fortfarande dirigenten? Behov hos sköra äldre och systemhinder Ledningskrafts Äldrekonferens, Folkets hus Umeå, 1 okt 2012 Ulla Gurner Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 076-762 50 39 ulla.gurner@aldrecentrum.se

Läs mer

Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro.

Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro. Stödplan för anhörig Stödplan för anhörig är en länsgemensam stödplan framtagen av Örebro läns nätverk för anhörigstöd, med stöd av Regionförbundet Örebro. Stödplanen Stödplanen för anhörig upprättas i

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Om du är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionshinder kan du få stöd och hjälp i ditt eget hem. Vi på vårdbolaget TioHundra

Läs mer

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle

Hemtjänst. Du är med och planerar. omvårdnad gävle omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Hemtjänst Vem kan få hemtjänst? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan göra att du behöver stöd och omsorg från andra för att leva ett bra liv i vardagen. Då kan du få

Läs mer

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Denna information är tänkt som en vägledning för dig under ditt besök hos oss. Är det något

Läs mer

Information till dig som opererats med höftprotes efter en höftfraktur

Information till dig som opererats med höftprotes efter en höftfraktur Information till dig som opererats med höftprotes efter en höftfraktur Höftfraktur Den här informationen vänder sig till dig som har fått en höftprotes. Namn:... Operationsmetod:... Operationsdag:...

Läs mer

Gruppboende och serviceboende

Gruppboende och serviceboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppboende och serviceboende Vem kan få gruppboende eller serviceboende? Personer med psykisk funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppboende eller serviceboende. Omvårdnad

Läs mer

Välkommen till Hospice Palliativt centrum

Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen! Ordet Hospice betyder gästfrihet, den relation som finns mellan värd och gäst. Vården ska sträva efter bästa möjliga livskvalitet med hänsyn till patientens

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM

HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM HJÄLP & STÖD VID DEMENSSJUKDOM 1 Hjälp och stöd vid demenssjukdom Minnesstörning behöver inte alltid vara ett tecken på demenssjukdom och en anledning till oro. Det är ändå

Läs mer

Riksstroke 3-årsuppföljning

Riksstroke 3-årsuppföljning 5907637995 Riksstroke 3-årsuppföljning Kvalitetsregistret Riksstroke kartlägger hur omhändertagandet efter strokeinsjuknandet fungerar. Frågorna i enkäten inriktas på hälsa och stöd samt på kommunala insatser

Läs mer

Information till dig som ska opereras

Information till dig som ska opereras Information till dig som ska opereras Välkommen till dagkirurgiska enhetens mottagning i Ljungby Vårt mål är att ge dig bästa möjliga vård och omhändertagande inför, under och efter din operation. Din

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Läkemedelsförskrivning till äldre

Läkemedelsförskrivning till äldre Läkemedelsförskrivning till äldre Hur ökar vi kvaliteten och säkerheten kring läkemedelsanvändningen hos äldre? Anna Alassaad, Leg. Apotekare, PhD Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län Läkemedelsrelaterade

Läs mer