Kostprogrammets riktlinjer i Finspångs kommun, sektor social omsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kostprogrammets riktlinjer i Finspångs kommun, sektor social omsorg"

Transkript

1 Bilaga 6 Datum Kostprogrammets riktlinjer i Finspångs kommun, sektor social omsorg INLEDNING Mat är ett av de glädjeämnen i livet som vi först förvärvar och som sist lämnar oss. Ätandet och aptiten påverkas också när vi blir äldre vilket medför att risken för sjukdom och undernäring ökar. Det är därför av extra stor vikt att de måltider som serveras i verksamheten håller hög kvalitet och anpassas efter den äldres egna behov, vanor och önskemål. Maten och måltiden ska inte bara tillgodose våra behov av energi och näringsämnen utan engagera alla sinnen och utgöra en höjdpunkt på dagen. Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna hälsa. Alla individer, friska, sjuka, unga och gamla har rätt att erhålla en adekvat, till individen och dennes (sjukdoms-) tillstånd anpassad näringstillförsel (1). Det är viktigt att identifiera risker för undernäring tidigt eftersom undernäringstillstånd är vanligt. Undernäring orsakas av en kombination av brist på energi, protein eller andra näringsämnen och inflammation som medför ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning och nedsatt funktion. En riskbedömning (Senior Alert) bör genomföras så snabbt som möjligt efter det att en person har flyttat in till ett äldreboende, helst inom en vecka. Det är särskilt viktigt att bedöma risken för undernäring hos personer med svår eller långvarig sjukdom, eller både och (2). Nutritionsbehandling kan vara förebyggande, för att undvika undernäring eller behandling vid konstaterad undernäring. Nutritionsbehandling innebär att tillföra energi och näringsämnen för att tillgodose en persons energi- och näringsbehov på ett optimalt sätt. Grunden för behandlingen är att äta vanlig mat för att få i sig energi och näring. En komplett måltid består av varmrätt och dryck samt sallad, smör och bröd samt dessert. Mindre mål som frukost och mellanmål är viktiga för att man ska kunna täcka sitt energi- och näringsbehov (2). 1

2 KOSTPROGAM Finspångs kommuns Kostprogram, sektor social skall vara vägledande för att säkerställa kvaliteten på kosten, hanteringen av livsmedel och situationen kring måltiden. Programmet bygger i första hand på Socialstyrelsens rapport Näring för god vård och omsorg - en vägledning för att förebygga och behandla undernäring (2). Kostprogrammet innehåller två delar, en Kostpolicy som är en avsiktsförklaring för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten i kommunens dagliga arbete, antagen av Kommunstyrelsen 2011, och en del med riktlinjer. Riktlinjerna ska ge verksamheterna verktygen för att uppnå Kostpolicyns avsiktsförklaring. SYFTE Syftet är att alla matgäster inom sektor social omsorgs måltidsverksamheter ska känna sig trygga i att det serveras välsmakande och näringsriktig mat samt att den håller hög kvalité med avseende på livsmedelshygien. Att skapa enhetliga riktlinjer som kan underlätta för verksamheten att bevara en hög kvalitet i kosten och nutritionsomhändertagande. Förtydliga ansvarsfördelningen mellan olika yrkeskategorier och utgöra ett styrmedel i målarbete, uppföljning och utvärdering av verksamheten. ÖVERGRIPANDE MÅL Det övergripande målet är att kostprogrammet ska vara en interagerad del av all vård och omsorg samt ge förutsättningar att bevara eller öka det individuella sociala, fysiska och psykiska välbefinnandet i ett överblickbart perspektiv. 2

3 DIAGNOS UNDERNÄRING Swedish Society for Clinical Nutrition and Metabolism (SWESPEN) har föreslagit en definition av tillståndet undernäring. Tillstånd där brist på energi, protein eller andra näringsämnen har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning, funktion eller av en persons sjukdomsförlopp (2). För att ett tillstånd ska betecknas som undernäring, ska patienten ha en viktförlust på mer än 10 procent av sin habituella vikt. Patienten ska också ha något av följande symtom: Body mass index (BMI) <19 kg/m2 om <70 år, <21 kg/m2 om >70 år Fettfrimasseindex (FFMI) <15 kg/m2 (kv), <17 kg/m2 (män) Fettmasseindex (FMI) <4 kg/m2 (kv), <2 kg/m2 (män) Gånghastighet <1 m/s Nedsatt handgreppsstyrka (mätt med validerat instrument och relaterat till relevant ung referenspopulation) Figur 1. Diagnoskriterier för tillståndet undernäring (2) ENERGI- OCH PROTEINBEHOV Energibehovet bestäms av en rad faktorer som kön, ålder och grad av fysisk aktivitet. Det definieras som den mängd energi som går åt för att motsvara energiutgifterna. Om intaget balanserar utgifterna bibehåller man sin kroppsvikt, men om det uppstår en konstant obalans förändras vikten (2). Energiomsättningen minskar normalt med stigande åldern, både till följd av minskad basalomsättning och mindre fysisk aktivitet. Men det finns sjukdomar och sjukdomstillstånd som kan vara extra energikrävande t.ex. kronisk obstruktiv lungsjukdom, Parkinsons sjukdom med darrningar och stela/spända muskler, dementa som är fysiskt aktiva och rör sig mycket samt stora operationer, sepsis och brännskador. Hälso- och sjukvården har inte fastställt det optimala intaget av protein för maximal muskelproteinsyntes bland äldre. Ett högre proteinintag kan troligen minska förlusten av cellvävnad vid vissa undernäringstillstånd (2). 3

4 Tabell 1. Man kan få ett ungefärligt värde på den vuxna personens behov av energi med hjälp av nedanstående tabell ur skriften Mat och näring för sjuka inom vård och omsorg (3) Genomsnittligt energibehov i kalorier/kg aktuell kroppsvikt och dag. Basalmetabolism 20 Sängliggande 25 Uppegående 30 Återuppbyggnadsfas Dessa värden korrigeras erfarenhetsmässigt om patienten är mager (+10 procent) år (+10 procent) 70 år (-10 procent). För varje grads temperaturförhöjning (+10 procent). Vid övervikt (BMI > 25) kan den kroppsvikt som motsvarar BMI = 25 användas, med tillägg av 25 procent av den överskjutande vikten. Tabell 2. Genomsnittligt proteinbehov per kilo aktuell kroppsvikt och dygn (2) Genomsnittligt proteinbehov i gram/ kg aktuell kroppsvikt och dag. Friska 0,75-0,8 Sjuka 1,0-1,5 MÅLTIDSORDNING OCH ÄTTID Det är viktigt att sprida ut måltiderna jämnt över dagen. Därför har man i Kostpolicyn beslutat att ättiden inte bör underskrida 13 timmar. Patienten bör erbjudas mat vid minst sex tillfällen under dygnet, fördelat på tre huvudmåltider och tre mellanmål (enligt förslaget till måltidsordning i nedanstående tabell). Personer som ofta vaknar på natten kan lämpligen få tillgång till något att äta även under natten. Typ av måltid Tidpunkt Energifördelning Frukost ca. 20 % Mellanmål ca. 10 % Middag ca 25 % Mellanmål ca 10 % Kvällsmat ca 25 % Mellanmål ca 10 % 4

5 GRUND- OCH SPECIALKOSTER Målet ska vara att matsedlarna är näringsvärdesberäknade och måltiderna ska vara utformade enligt gällande svenska näringsrekommendationerna för den äldre befolkningen. Måltiderna ska vara vällagade, välsmakande och beredda av råvaror av hög kvalité. Grundkosten finns i tre varianter: A-, E och SNR Vid näringsvärdesberäkningen bör man ha i åtanke att rekommendationerna om näringsämnen och energi ses i ett större perspektiv än den enskilda måltiden. Man bör se rekommendationerna för näringsämnen i ett perspektiv på en till två veckor. Enstaka måltider kan alltså avvika från rekommendationerna, utan att det behöver medföra några problem(4). SNR-kost SNR-kost är avsedd för friska som är normalt fysiskt aktiva och för personer med sjukdomar som inte påverkar näringstillståndet eller kräver någon särskild kostbehandling. Allmän kost för sjuka, A-kost A-kost är grundkosten för många äldre och är avsedd för personer med måttlig eller ingen fysisk aktivitet. Den är även avsedd för personer som riskerar att utveckla undernäring på grund av sjukdomens påverkan på personens aptit eller näringsbehov, eller både och. Energi- och proteinrik kost, E-kost Energi- och proteinrik kost (E-kost) rekommenderas till personer som bedöms vara undernärda eller i riskzonen för att utveckla undernäring i kombination med dålig aptit, och där A-kosten inte räcker till. En ordination av E- kost bör alltså baseras på en individuell bedömning av patientens näringstillstånd och näringsbehov. E-kost bygger på flera mindre portioner, utspridda över dygnet. Tabell 3. Energi- och näringsfördelning i grundkoster (2) Beteckning E% protein E% fett E%kolhydrater SNR-kost A-kost E-kost SPECIALKOSTER Fettreducerad kost Fettreducerad kost används främst när man har diagnosen Mb Crohn eller mesenterialkärlsocklusion (kärlkatastrof). Vid strålskadad tarm eller annan skada på tarm och som innebär omfattande diarréer och/eller steatorré (fettrika diarréer) till följd av resektion eller skada på nedersta delen av tunntarmen (distala ileum). 5

6 Glutenfri kost Glutenfri kost är avsedd för personer med celiaki (glutenintolerans) som följd av förändringar i tunntarmens slemhinna, och för personer med hudsjukdomen dermatitis herpetiformis (blåsbildningar). Gluten utgör en stor del av proteinerna i vete, råg och korn. Laktosreducerad kost Laktosreducerad kost är avsedd för personer med laktosintolerans. Laktos finns i varierande grad i olika mjölkprodukter. Proteinreducerad kost Proteinreducerad kost är främst avsedd för personer med kronisk njursvikt utan dialys. Dialyskost Personer med kronisk njursvikt har svårt att utsöndra både vatten, salter och kvävehaltiga ämnen. KONSISTENSANPASSAD KOST Hel och delad Hel och delad innebär mat med normal konsistens som vid behov delas på tallriken. Grov paté Är lämplig vid lättare ätsvårigheter, motoriska problem och orkeslöshet. Den karaktäriseras av en luftig, mjuk och grovkorning konsistens, till exempel som saftig köttfärslimpa. Den ska vara lätt att dela och äta med gaffel. Timbal Timbalkonsistens är lämplig vid uttalade tugg- och sväljsvårigheter. Den kräver ingen grundligare bearbetning i munnen men håller ihop, vilket underlättar vid störd tung- och munmotorik. Den kan fungera för dem som hamstrar mat i kinderna eller äter långsamt. Konsistensen karaktäriseras av att vara mjuk, slät, kort och sammanhållen av typ omelett, och maten kan ätas med gaffel eller sked. Gelé Gelékonsistens lämpar sig vid allvarliga sväljsvårigheter, en trögutlöst sväljreflex och skadad eller känslig munhåla. För en del personer med grava tuggoch sväljproblem, där enteral nutrition står för huvuddelen av personens energi- och näringsintag, kan små portioner av gelékonsistens vara ett värdefullt komplement genom att ge personen möjlighet till en smakupplevelse och till att dela gemenskapen vid måltiden. Kosten karaktäriseras av mjuk och hal konsistens, så att den är lätt att äta även vid uttalade sväljproblem. Mat med gelékonsistens kan ätas med gaffel eller sked. 6

7 Flytande Flytande konsistens är lämplig vid förträngningar eller skador i svalg och matstrupe. Konsistensen karaktäriseras av att vara slät och rinnande, som tomatsoppa. Exempel på maträtter är släta, berikade kött-, fisk- eller grönsakssoppor, både varma och kalla. Flytande konsistens är mindre krämig än tjockflytande. Tjockflytande Vid sväljsvårigheter kan tjockflytande konsistens upplevas som lättare att svälja än tunnflytande. Den kan vara lättare att hantera i munnen och att få ner i matstrupen. Tjockflytande konsistens och gelékonsistens har visat sig fungera bra vid förlamning i svalget (svalgpares) i samband med stroke. Konsistensen är slät och trögflytande, ungefär som gräddfil. Den droppar från skeden, men kan inte ätas med gaffel. För personer med dysfagi behöver man ofta tillsätta förtjockningsmedel i tunnflytande dryck. Individuellt anpassad kost (Önskekost) En individuell anpassning av kosten kan ske av olika skäl, till exempel en medicinsk diagnos, allergi, biverkningar av en medicinsk behandling, sår i mun och svalg efter strålbehandling, trosuppfattning och personliga preferenser som minuskost och önskekost. Näringsprodukter/kosttilägg (SÄRNÄR) Näringsprodukter definieras som ett komplement till vanlig kost när den inte räcker för att tillfredsställa en persons behov av energi och näringsämnen. Dessa kallas livsmedel för speciella medicinska ändamål (Food for special medical purposes, förkortas FSMP). Det finns särskild lagstiftning för FSMP, Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2000:15) om livsmedel för speciella medicinska ändamål, som gäller utöver de generella sär-närföreskrifterna. FSMP delas in i tre kategorier: 1. Kompletta, till exempel sondnäring och näringsdryck (inte klara) 2. Kompletta sjukdomsspecifika, till exempel produkter med minskat proteininnehåll för personer som lider av lever- eller njursjukdom 3. Icke kompletta, till exempel kosttillägg och energiberikningspulver(2) Dryck Dryck bör finnas tillgänglig hela dygnet då äldre är känsliga för vätskebrist. Förmågan att känna törst avtar med stigande ålder. Att dricka är viktigt för att undvika uttorkning och att hålla tarmarna i gång så att förstoppning undviks. Särskild uppmärksamhet måste ges de som inte själva kan ta sig att dricka. Se rutiner gällande vätskeintag. 7

8 Ätstödjande åtgärder Många personer som är undernärda eller är i riskzonen för att utveckla undernäring behöver inte bara näringsstöd. De behöver även individuellt anpassade ätstödjande åtgärder av olika slag. Ätstödjande åtgärder syftar till att stödja, underlätta och göra det möjligt för patienten att uppnå ett optimalt energi- och näringsintag, och känna värdighet och välbefinnande genom kosten. Ätstödjande åtgärder är till exempel matning, äthjälpmedel och assistans eller tillsyn vid måltiderna. Måltiderna bör präglas av lugn och ro och det är viktigt att inte för många personal är involverade i själva måltidssituationen. Att kunna ät själv hänger intimt samman med självkänslan och att ta emot mat från någon kräver att man känner tillit och förtroende för den som matar. Det är viktigt att anpassa matningstakten och tuggstorleken efter den enskilda personens ork och förmåga att äta. Livsmedelshygien Enligt lagstiftning ska varje tillagnings-, mottagnings- och serveringskök ha ett program för egenkontroll som omfattar bland annat kontroll av temperaturer, hygien samt mikrobiologisk kvalitet. ANSVARSFÖRHÅLLANDEN I Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete(sosfs 2011:9) framgår vikten av att klargöra hur ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden är definierade och dokumenterade samt att i skrift klargöra hur samverkan och samarbete skall ske internt mellan personalen som har det dagliga ansvaret för den enskilde vårdtagaren. Organisationens ansvar Ytterst ansvarig för vård och omsorg i kommunen är kommunstyrelsen. I detta ansvar ligger också att tillse att de boende får en bra och fullgod kost samt att det finns säkra rutiner. Kostenhetens ansvar Kostenhetens ansvar är att leverera god omväxlande och näringsberäknad kost till äldreomsorgen, främst huvudmålet mitt på dagen. Matsedeln skall utformas på sådant sätt att den passar äldres kostvanor. Kostenheten skall ta hänsyn till de äldres normala behov av energiinnehåll samt beakta deras önskemål. Enhetschefens ansvar Enhetschefen är ytterst ansvarig för sin enhets rutiner vad gäller kosthantering och måltidsordning. Enhetschefen ansvarar också för att kostombuden och vårdpersonalen har tillräcklig kompetens inom kostområdet. 8

9 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) På området mat och näring är MAS:en ansvarig för att goda rutiner finns i verksamheterna för bedömning, behandling och uppföljning av undernäringstillstånd Nutritionsansvarig dietist (NAD) NAD ansvarar för att utforma övergripande rutiner och kvalitetssystem för kost och nutrition i samarbete med MAS. Ansvara för nutritionsutbildning och fortbildning av personal samt vara sammankallande och ett stöd för kostombuden. Biståndshandläggare Individuellt anpassad mat och tillräckligt med tid ska avsättas för hjälp vid måltiden i ordinärt boende. Där har biståndshandläggaren en nyckelroll och ett ansvar för att måltidssituationens servicegrad, samt ett ansvar för uppföljning av insatser. Sjusköterskans ansvar Sjuksköterskan är tillsammans med enhetschefen ansvarig för att genomföra de rutiner som finns beskrivna i kostprogram och policyn. Sjuksköterskan skall vid ankomstsamtal/status uppmärksamma den boendes kosthållning och önskemål och vid risk för undernäring upprätta en nutritionsvårdplan i omvårdnadsjournalen. Arbetsterapeuten och sjukgymnast ansvar Arbetsterapeuten och sjukgymnasten kan med sina kompetenser bidra till att den enskilde kan få en bra situation vid måltiden. Det kan handla om den fysiska och sociala miljön, hjälpmedel, ergonomi, sittställning och träning. Rehabpersonalen kan också stödja och utbilda vårdpersonalen så att insatserna vid måltiden utgår från ett rehabiliterande arbetssätt. Kostombudens uppdrag och ansvar Kostombuden ansvarar tillsammans med enhetschefen att en lugn och trevlig måltidsmiljö upprätthålls. Man ansvar också för att ny personal får information om kostprogrammet och vilka måltidsrutiner som gäller på enheten. Kostombuden har ett ansvarar att synpunkter gällande maten förs vidare till rätt instans och vara de boendes representant kostfrågor, och vara ombud i dialogen mellan boende, enhet och kök. Vårdpersonalens ansvar Vårdpersonalen ansvarar för att tillsammans med kostombuden medverka till att genomföra de rutiner som finns beskrivna i Kostpolicyn och i detta kostprogram. Vårdpersonalen ska också medverka vid riskbedömningen och uppföljning av Senior Alert. Man ansvarar också för att måltiden blir en höjdpunkt på dagen och att etiska överväganden beaktas vid måltiden. Att förändring i mat- och vätskeintag, matsmältningsproblem, tugg- och sväljproblem, och rapporteras till den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan eller 9

10 till distriktssköterskan. Samt att uppmärksamma förändringar eller avvikande beteende hos personen, t.ex. vid viktförändring, INTERNKONTROLL Varje enhet ska följa och genomföra Internkontrollprogram för Kost och Nutrition i Finspångs kommun På organisationsnivå ansvarar man för att sammanställa och utvärdera resultatet en gång per år. Referenser 1. Näringsproblem i vård och omsorg, Socialstyrelsen, rapport 2000:11 2. Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla undernäring, Socialstyrelsen, rapport Mat och näring för sjuka inom vård och omsorg 4. Bra mat i äldreomsorgen. Livsmedelsverket Arbetsgruppen kostprogram för Finspångs kommun: Mårten Davidsson Yvonne Wengström Leila Marttila MAS Dietist Undersköterska Catharina Stenhammar Anna Creutz Veronica Liljedahl Kostchef Enhetschef Sjuksköterska Revidering senast december

11 Bilaga 1 Kunskapsunderlag för Kostprogrammet i Finspångs kommun, sektor social omsorg Att beskriva normala åldringsförändringar är ofta svårt då det i hög ålder blir allt svårare att särskilja normalt åldrande från sjukliga förändringar. I de flesta fall bibehålls den intellektuella funktionen långt upp i åldern. Den funktion som minskar generellt är psykisk snabbhet genom att tiden för bearbetning i hjärnan förlängs. Med åldrandet följer naturligt att kroppen genomgår förändring. Risken för funktionsnedsättning av varierande slag och grad kommer att uppträda efter hand. Både fysiska och psykiska förändringar, naturliga som sjukdomsorsakade kan påverka individens näringsintag. Eftersom allt fler blir allt äldre, kommer personal inom äldreomsorgen allt oftare stöta på olika former av ätproblem hos personen, orsakade både av naturligare funktionsnedsättningar och av sjukdom. FYSIOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR Cirkulation och andning: Hjärtats funktion avtar med stigande ålder, och man har som äldre lägre maximal hjärtfrekvens än yngre vilket gör att man blir lättare ansträngd. Den minskade cirkulationen kan också leda till ökad risk för infektioner och svårläkta sår. Vid uttalad hjärtsvikt kan enkla vardagliga aktiviteter som att tvätta sig, klä på sig och att äta bli fysiskt ansträngande. Förändringar i mun, svalg och matstrupe: Förändringar som gör det svårare att tugga och svälja är minskad och/eller förändrad saliv, förslappad muskulatur i mun och svalg samt långsammare nervimpulser. Att svälja fel och få mat eller dryck i luftstrupen, beror till stor del på att samordningen mellan svalgmuskler och struplock försämras, men också på att slemproduktionen är sänkt i matstrupen och att man får för kort tid på sig att äta. Matstrupens muskulatur försvagas och blir stelare och samordning av musklernas arbete med att transportera tuggan kan bli störd. Följden kan bli att tuggan stannar på vägen genom matstrupen och orsakar irritation eller smär- 11

12 tor i bröstet. Smärtorna kan bli så starka att de ibland kan förväxlas med besvär från hjärta eller lungor. Synen: Försämras med stigande ålder och behovet av ljus ökar kraftigt. En tilltagande synsvaghet är ett allvarligt hinder i matsituationen. Längd, vikt och kroppssammansättning Vikt och längd minskar med stigande ålder och ofta i samband med sjukdom. Det har visat sig att bibehållen vikt, även om den kan betraktas som något hög, snarare utgör ett hälsotecken i hög ålder, och när vikten börjar sjunka kan det vara ett varningstecken på ohälsa. Även kroppssammansättningen förändras genom att mängden kroppsvätska och kroppscellmassan (muskler) minskar och fettmassan ökar. Den ändrade kroppssammansättningen är viktig att känna till, då den på många sätt påverkar den äldre. Ett stort problem med muskelförlust är en försämrad livskvalitet, då det är vår muskelmassa som håller oss på fötter, och som gör att vi kan röra på oss. Styrketräning och nutritionsåtgärder i form av ett fullgott energi och protein intag, kan minska förlusten av muskelstyrka och muskelmassa. Den minskade mängden kroppsvatten leder till ökad risk för uttorkning, framförallt i samband med diarré och kräkning. Med åldern minskar också skelettets kalktäthet, vilket ökar risken för benskörhet. Detta ökar i sin tur risken för benbrott och kotkompressioner. Fysiskt och funktionellt åldrande Rörligheten minskar i hög ålder och leder till minskad muskelstyrka och förändringar i centrala nervsystemet. Det ger också en ökad svårighet att koordinera rörelser som tar längre tid att utföra. Omfattningen av dessa problem kan variera och påverkas av omgivnings- och miljöfaktorer. Att åldras är ingen sjuklig process. Risken för sjukdom ökar med stigande ålder och bland de äldsta är det vanligt med flera sjukdomar och/eller funktionsnedsättningar samtidigt. Detta innebär att både fysiska och psykiska förändringar kan, på olika sätt, begränsa den äldres möjlighet att äta själv och få i sig den näring kroppen behöver. LÄKEMEDEL OCH KOST Många personer i kommunens omsorg behandlas ofta med ett flertal läkemedel. Risk finns att den boende inte vet varför han/hon är ordinerad ett läkemedel och hur man tar det. Läkemedelsomsättningen förändras med stigande ålder på grund av bl.a. upptag, omsättning, utsöndring och kroppens reaktion på läkemedel. Ju fler läkemedel man äter, desto större risk finns för biverkningar. Ibland leder dessa läkemedelsbiverkningar till problem med födointag. Biverkningarna kan påverka aptit, mun/svalg och matsmältning med risk för undernäring. Viktigt är att både den boende och personalen är observanta på eventuella biverkningar av läkemedel. 12

13 Läkemedelsbiverkningar som kan påverka matintaget Kräkning och illamående, motverkas genom att (i de fall det är lämpligt) läkemedlen intags tillsammans med t.ex. filprodukter eller i samband med måltid. Om problemen huvudsakligen ligger vid en speciell tid på dygnet bör måltiderna placeras med hänsyn till detta. Även läkemedel som motverkar illamående kan ordineras. Magknip kan uppkomma i samband med t.ex. intag av tarmreglerande medel. Biverkningen avklingar oftast efter ett tag. Blanda gärna läkemedlet med vätska ex. choklad eller i filmjölk. Vid diarré är det viktigt att upprätthålla vätske- och salt balansen då äldre personer blir snabbt uttorkade. Läkemedel kan med fördel ges tillsammans med olika produkter med probiotika. Även läkemedel som har en lugnande effekt på magen kan ges. Vid förstoppning är det viktigt med fiberintag efter förmåga och rikligt med vätska, även tarmreglerande eller stimulerande läkemedel kan ges. Vid ökad aptit, kontrollera kostintag med regelbundna viktkontroller. Förändrade smakupplevelser. Försämrat näringsupptag i tarmen. Vid muntorrhet, se under rubriken munhälsa Vid läkemedelsrelaterade ätproblem bör läkare konsulteras för eventuellt byte av läkemedel, korrigering av dos eller insättande av annat läkemedel som kan motverka problemet. Även dietisthjälp kan vara värdefull. Viktigt att dialog förs mellan vårdtagare och vårdpersonalen. MUNHÄLSA OCH KOST God munvård Alla bör få hjälp med en fullgod munhygien. Det räcker oftast inte med bara en vanlig tandborste, man kan också behöva använda tandtråd, stickor eller mellanrumsborstar. Det är viktigt att rotytorna inte missas vid tandrengöringen eftersom blottade ytor vid tändernas rötter ökar risken för kariesangrepp. Förutom flourtandkräm som alla bör använda kan extra flourbehandling behövas. Många lagningar eller delproteser med klamrar, innebär skarvar och gömställen för matrester. Proteser går bra att rengöra med speciella rengöringsmedel eller tvål och vatten(skölj noga). Svampinfektioner får lätt fäste under protesen och rengöring av den och slemhinnan är viktig. Munhålan Har den man svårt att tugga eller svälja skall mun, munvinklar, tunga, tänder och slemhinnor undersökas. Om man har protes kontrollera att protesen passar. En tandprotes som blivit för stor kan skava och ge upphov till sår och smärta. Det är en enkel åtgärd för tandläkaren att justera en protes. 13

14 Muntorrhet En vanlig biverkan hos många läkemedel ger muntorrhet, som kraftigt nedsätter förmågan att känna smak. För att minska muntorrheten och därigenom förbättra smakupplevelsen kan man försöka stimulera salivproduktionen med hjälp av salivstimulerande livsmedel. Man kan även kompensera salivbristen genom att servera mat som är vätskerik. Salt och syrligt hjälper till att stimulera salivutsöndringen. Det kan därför underlätta att före måltid äta en sillbit eller dricka någon syrlig dryck som ex. citron-, lingon- eller äppeldryck. Som tillbehör till maten kan inlagd gurka, rödbetor eller lingonsylt underlätta. Att tugga och suga är salivstimulerande och det kan därför underlätta att t.ex. få dricka sin dryck genom sugrör. Är salivsekretionen helt utslagen är man inte hjälpt av salivstimulerande livsmedel. Då kan det hjälpa med konstgjord saliv, som finns att köpa på apoteket, eller att fukta munnen med matolja. Muntorrhet vid sondmatning Muntorrhet är vanlig hos personer som sondmatas. Matolja eller konstgjord saliv (apoteket) kan lindra torr tunga och slemhinnor. Muntorrhet och munsmärta vid cancer Efter behandling kan smärta, sveda, svullnad och kanske sår uppstå i munhålan en tid. Om muntorrhet samtidigt föreligger kan en receptbelagd konstgjord saliv med bedövningsmedel vara till hjälp. I dessa fall kan man naturligtvis inte ge något som smakar starkt, surt eller salt eller som har hårda kanter. I stället bör maten vara ytterst len och mjuk och ha mild smak. ÄTPROBLEM VID SJUKDOM Att åldras är ingen sjuklig process, men risken för sjukdom och funktionsnedsättning ökar. Både fysiska och psykiska förändringar kan påverka en personens möjlighet att äta själv och få i sig den näring kroppen behöver. Låt måltiden få ta tid! Som en följd av olika funktionsnedsättningar kan det ta längre tid för en äldre person att äta. Det är viktigt att betona behovet av tid, både hos personen som äter själva och hos dem som behöver hjälp vid måltiderna. 14

15 Förslag vid aptitlöshet Aptitretare - Gärna något syrligt eller salt. T.ex. en sillbit, ett litet glas c- vitamin, en ostbit med vindruva eller varm buljong. Favoriträtt/önskekost Små portioner - Gärna E-kost. (Obs det finns sjukdomstillstånd där proteinrik mat inte bör förekomma rådgör med läkare eller sjuksköterska.) Dekoration - Servera kosten smakfullt upplagt, dekorera gärna. Arbetsgruppen kostprogram för Finspångs kommun: Mårten Davidsson Yvonne Wengström Leila Marttila MAS Dietist Undersköterska Catharina Stenhammar Anna Creutz Veronica Liljedahl Kostchef Enhetschef Sjuksköterska Revideras senast december

16 Bilaga 2 NÅGRA EXEMPEL PÅ OLIKA SJUKDOMSTILL- STÅND SOM PÅVERKAR KOSTEN DEMENSSJUKDOMAR Målsättning: Ett allsidigt individuellt anpassat energi- och protein intag. Att stödja och träna det friska vid måltidssituationen. Allmänt För att budskapet vid måltiden skall bli så tydlig som möjligt, bör man undvika ett överdukat bord. Använd enfärgade dukar i svaga färger så att den demente personen hittar maten. Vid svårigheter att upprätthålla kontakt med vid måltidssituationen kan fysisk beröring hjälpa, så även prat och sång om det krävs. Nutritionsrelaterade symtom Viktförlust är vanligt framförallt vid Alzheimers sjukdom. Den ökar i takt med sjukdomens svårighetsgrad. Ökad aktivitet, rastlöshet och svårigheter att vara stilla gör att man kan få ett ökat energibehov. Förändrat ätbetende Minnesförlust gör det svårt att veta vad man skall göra med besticken, svårt att komma ihåg att man skall äta, om man redan ätit, hur man gör när man äter lagar mat handlar. Desorientering innebär t.ex. att man har svårt att hitta till och i affären, svårt att hitta i sitt eget kök. Apraxi betyder att man har svårt att utföra invanda rörelser t.ex. laga mat, använda bestick, tugga och svälja. Agnosi betyder att det är svårt att känna igen olika föremål eller lukt/smak/temperatur. Anomi är så kallad ordglömska dvs. man har svårt att komma i håg vad föremål eller ett livsmedel på matbordet heter. 16

17 Depression, oro och hallucinationer kan ge nedsatt aptit. Vid ett förvirringstillstånd kan ätandet få en underordnad betydelse för personen. En person med demens kan således lämna matbord och mat orörd. PARKINSONS SJUKDOM Målsättning: Ett allsidigt individuellt anpassat energi- och protein intag. Att stödja och träna så att självständighet vid ätandet blir så adekvat som möjligt. Allmänt Magsäckens minskade rörelseförmåga leder till att tömningen (läkemedel intagna per os, blandat med mat) från magsäcken till tarm blir försenad och ev. ojämn. På grund av konkurrensen mellan matens nedbrutna proteiner och läkemedlets verksamma substans kan absorberingen av Parkinson läkemedlet bli otillräcklig. Parkinsonläkemedel har även biverkningar som kan påverka ens nutritionsstatus i form av illamående/ kräkning, smak- och luktförändringar, ökad salivutsöndring, muntorrhet. Då rörelseförmågan i tarmarna är minskad kan det leda till förstoppning. Nutritionsrelaterade symtom/problem Risk för otillräckligt protein och energiintag som leder till viktförlust, detta på grund av Parkinson sjukdomens energikrävande symtom som darrningar, ökad muskelspänning och ev. överrörlighet. Förändrat ätbeteende Ökad muskelspänning stelhet i armar, handleder och fingrar kan leda till svårigheter att föra bestick till munnen samt att ta mat från tallriken. Darrning i händerna får maten att falla av från besticket Längre tid att tugga mat orsakad av att käk- och tuggmuskulaturen är drabbad av minskad rörlighet. Tuggsvårigheter då tungmuskulaturen är drabbad vilket även kan leda till att maten har svårt att transporteras bakåt mot svalget. Tuggan åker fram och tillbaka i munnen. Risk för att sätta i halsen beroende på att struphuvudets minskade rörelseförmåga, det så kallade locket inte stängs i tid. Fördröjd sväljreflex medför att det är risk för att mat och dryck aspireras i luftvägarna. Mat stannar i svalg/matstrupen svalgmuskler som drabbas gör att sväljningen inte fullbordas. Samordningsproblem gör att det kan vara svårt att göra flera saker samtidigt ex. tugga och konversera eller äta med kniv och gaffel. Varje moment kräver stor koncentration. Ett kommando kan användas för att börja 17

18 och underlätta en rörelse. Ex ta, som är ett viljemässigt kommando till handen. Därefter kan rörelsen lättare upprepas. On/off problem att plötsligt t.ex. mitt i en tugga drabbas av ett offtillslag som innebär att tuggan mitt under själva sväljandet stoppar upp. STROKE Mål Ett allsidigt individuellt anpassat energi- och protein intag. Att stödja och träna så att självständighet vid ätandet blir så adekvat som möjligt. Allmänt Känslor av ledsamhet och skam kan uppstå då man i ett större sammanhang t.ex. i en matsal eller vid ett matbord kan känna att man inte kan äta/ha det bordskick som man tidigare har haft. Man kan ha svårare att känna vad maten smakar. Aptitlöshet kan inträffa på grund av nedstämdhet och depression. Att börja försiktigt, vid svårigheter att svälja bör man i början av rehabiliteringen ätträna teskedsvis. Det är viktigt med ett positivt och stöttande förhållningssätt. Nutritionsrelaterade symtom Risk för otillräckligt protein och energiintag som leder till viktförlust. Risk för uttorkning i de fall där förmågan att känna att man är törstig blivit försvagad. Förändrat ätbeteende Blindhet, dubbelseende och synbortfall, att inte se sin tallrik, att se fler tallrikar, att endast se halva tallriken. Vrid tallriken vid synfältsbortfall efter halva måltiden så man ser och kan äta även från den andra halvan. Sväljsvårigheter (dysfagi), sämre känsla i munnen, svårigheter med att transportera tuggan bakåt, dålig sväljreflex. Svårigheter att föra maten till munnen på grund av försämrad koordination och motorik eller matbestick/tallrik som inte är anpassade efter det föreliggande behovet. Hjälp då till med försiktig lotsning genom att t.ex. stötta och leda armrörelsen från tallrik till munnen. Svårigheter att tugga maten på grund av försämrad tung- och ansiktsmotorik, det är då viktigt att placera maten där känseln är som bäst. Svårigheter med att behålla maten inne i munnen på grund av försämrad tung- och ansiktsmotorik Aspirationsrisk, risk att få ned mat och dryck i luftstrupe på grund av dålig eller ingen hostreflex med eventuell lunginflammation eller kvävning som följd. Risk för brännskada då man kan ha svårt att känna om maten är för het. 18

19 Distraktion, man blir störd av den yttre miljön och får svårt att koncentrera sig på måltiden. Tänk på att det tar att lära sig äta på nytt. DIABETES Mål Ett allsidigt individuellt anpassat energi- och protein intag, jämt fördelat under dagen, för att kunna erhålla en bra och stadig nivå på blodsockernivån utifrån personens individuella förutsättningar. Allmänt Måltidsordningen ska vara jämt fördelad under minst tretton av dygnets tjugofyra timmar. Regelbunden blodsockermätning. Om personen har stabilt blodsocker, mätning cirka två gånger per år. Vid ostabila blodsockervärden bör mer frekventa mätningar ske, samt även flera mätningar under dygnet. Rätt tidsförhållanden till insulindos och måltid är viktigt, vilket betyder att avpassa när insulinet skall ges i förhållande till måltiden. Vid törst är det fördelaktigt att använd drycker med lågt kolhydratinnehåll (1g socker/dl dryck) Nutritionsrelaterade symtom För högt blodsocker Vid infektioner som sår, förkylningar, urinvägsinfektioner Vid ökat kalori intag eller ett annorlunda kostintag eller vid minskad fysisk aktivitet påverkas blodsockret. För låg dosering diabetesrelaterade läkemedel. För lågt blodsocker Vid för litet kostintag eller för lång tid mellan måltider. Ökad fysisk aktivitet För hög dosering av diabetesrelaterade läkemedel. Svängande blodsocker Kan bero på nervstörningar som reglerar tiden för magsäckens tömning. Dålig planerad måltidsordning Växlande mängd kolhydrater i måltiderna Allmänt 19

20 Dålig sårläkning, tiden för sårläkning är bl.a. relaterad till personens blodsockerhalt och energi/näringstillstånd. Illamående, sura uppstötningar, uppspändhet, diarréer på grund av för långsam tömning av magsäcken kan ske om man haft sin diabetes länge. Orsaken kan vara nervstörningar eller förhöjd blodsockerhalt. Magont och illamående kan bero på insulinbrist och förväxlas med magsjuka. OBSTIPATION Mål Ett kostfiber och vätskeintag efter den enskilda personens förmåga. Att minska användandet av avföringsmedel. Allmänt Förstoppningen upplevs en allmän oro känsla som gör det svårare att få ro att äta. Man kan att det är fullt i magen och inte orka äta mer. Mag- och tarm smärta är vanligt. Förebyggande är det viktigt med regelbundna toalettvanor. Vid avvikande avföring t.ex. avvikande färg, slemmig och/eller blodig avföring skall läkare och sjuksköterska kontaktas då sjukdomsrisk föreligger. Avföringslista är viktigt att använda hos personen som är i behov av regelbunden uppföljning, markera frekvens, storlek och konsistens. Fysisk aktivitet t.ex. promenader gör att matlusten blir bättre och magen kan fungera bättre. Fiberrik kost efter förmåga för att motverka förstoppning, observera, att det är viktigt med rikligt intag av vätska annars får det ökade fiberintaget motsatt effekt. Maten bör innehålla naturliga fibrer i form av spannmålsprodukter, frukt, bär och grönsaker Lösgörande drycker och röror kan användas vid behov exempelvis katrinplommondryck eller röra, produkter med probiotika exempelvis vissa filprodukter, Proviva. Servera gärna pajalagröt eller molinogröt för att förebygga eller behandla obstipation på naturlig väg. Laxermedel Laxermedel kan behövas då kost och fysisk aktivitet är otillräckligt. Tarmretande laxermedel kan vid långvarigt och regelbundet användande leda till ett beroende då tarmfunktionen blir kraftigt försämrad. Gäller även produkter som Senna och Ricinolja. Vissa sjukdomar/läkemedel kan kräva regelbundet användande av laxermedel. Mixtra aldrig själv med laxermedel utan kontakta alltid sjuksköterskan. Tänk på att bulkmedel kräver extra vätskeintag 20

21 Nutritionsrelaterade symtom, förändrat ätbetende Aptitlöshet då passagetiden i mag- och tarmkanalen är fördröjd. Man upplever inte de normala hungersignalerna. Illamående orsakade av förstoppning och aptitlöshet. Obehag och smärta i mage och tarm som gör det svårare att känna aptit. BRA ATT TÄNKA PÅ Det sociala Aptitligt serverad mat, både vanlig och konsistensanpassad ska serveras på ett sådant sätt att den stimulerar aptiten. Anpassa portionsstorleken till varje enskild individ och dess behov. Använd fantasi, humor, inlevelseförmåga och förnuft för att skapa en trygg och varm atmosfär. Lyssna, var passiv på ett aktivt sätt. Att minska antalet personal som ansvarar för den enskilde kan ge ökad trygghet, bättre förutsättningar för kommunikation. Speciellt viktigt om personen i ett senare skede skulle bli ordlös. Återorientering, låt personen vara med om man så önskar vid dukning, matlagning, bakning eller andra praktiska förberedelser. Om man har förlorat en förmåga är det viktigt att guida, visa och demonstrera hur man agerar i en viss situation. Observation om hur man hanterar sitt ätande, kan ge viktigt information om hur man som personal kan underlätta för i ätsituationen. Exempelvis om man behöver hjälp med att skära maten i mindre bitar, komponera maten annorlunda eller använda hjälpmedel. Undvik att ställa fram all mat på en gång, en rätt i taget. Återkoppla till barndomens välkända föremål t.ex. använda en tillbringare för mjölken istället för att ställa fram en mjölktetra. Låt måltiden ta tid, var tålmodig, låt lugn och ro få råda vid måltiden. Det ska vara en stressfri miljö. Detta påverkar också tarmen på ett positivt sätt. Måltiden Måltidsordning, servera maten på bestämda tider, tre huvudmål samt tre mellanmål varje dag. Om så är önskvärt även ett nattmål för korta av nattfastan, som ska vara högst 11 timmar. En lång nattfasta kan resultera i aggressivitet och irritabilitet samt försämrad nattsömn. Oro och rastlöshet kan även leda till matvägran. Ättiden bör ej understiga 13 timmar. Energiberika maten, går att göra på egen han eller med hjälp av olja, smör och feta mejeriprodukter som grädde. Använd inte lättprodukter. 21

22 För personen som inte kan täcka sitt energibehov från kosten kan speciella kosttillägg ordineras av sjuksköterskan eller dietisten. Förtjockningsmedel, vid svårigheter att svälja tunnflytande vätska finns förtjockningsmedel (med eller utan fibrer) att tillsätta både kall och varm vätska. Det är viktigt att anpassa konsistensen till den enskildes ätförmåga. Tänk på att servera lagom varm mat, om maten är för varm kan brännskador uppstår vid försämrad känsel i munnen. Vätska, i de fall där törstkänslan försvunnit, se till att personen får tillräckligt med vätska, under och mellan måltiderna. Kolsyrad dryck, kan vara lättare än annan tunnflytande dryck Vid läkemedelsbetingat illamående kan en skorpa eller en halv brödskiva lindra illamåendet om den äts innan ett medicinintag. Hjälpmedel Riktig placering vid bordet, man skall sitta i en stadig stol med fötterna mot golvet för att få en god balans. Detta är viktigt även när man har svårt att röra huvud, armar och händer. Huvudplacering, vid sväljsvårigheter kan det underlätta om man vrider huvudet mot den svaga sidan eller för hakan mot bröstet i sväljmomentet. Lämna inte en person med sväljsvårigheter utan tillsyn vid måltid. Hjälpmedel, vid behov ska väl avpassade hjälpmedel användas t.ex. peti-mot-kant, glidskydd, special designade bestick. Ta kontakt med arbetsterapeut. Tallriksplacering, tänk på att placera tallriken så att den syns och är lättåtkomlig. Använd gärna något rött som sylt eller gelé på maten. Rött påkallar uppmärksamheten, och är den färg som man som gammal kan relatera till längst. Slutligen Vid misstanke om försämring skall sjuksköterska, läkare, dietist eller logoped rådfrågas. Arbetsgruppen kostprogram för Finspångs kommun: Mårten Davidsson Yvonne Wengström Leila Marttila MAS Dietist Undersköterska Catharina Stenhammar Anna Creutz Veronica Liljedahl Kostchef Enhetschef Sjuksköterska Revideras senast december

Råd kring kost och nutrition

Råd kring kost och nutrition Råd kring kost och nutrition Innehåll Sidan 1. Inledning 4 2. Energi och näringsrekommendationer 5 3. Måltidens innehåll och fördelning 6 4. Måltidsmiljö och matintag 8 5. Sondnäring 12 6. Kosttillägg

Läs mer

maträtt OCH näringsvett Socialtjänstens nutritionsriktlinjer

maträtt OCH näringsvett Socialtjänstens nutritionsriktlinjer maträtt OCH näringsvett Socialtjänstens nutritionsriktlinjer Lina Vågstedt+ arbetsgrupp med deltagare från verksamheten Britt-Marie Wedin Ulla Johansson Januari 2009 Innehållsförteckning Ansvarsfördelning...

Läs mer

Rutiner för kost och måltider i äldreomsorgen

Rutiner för kost och måltider i äldreomsorgen Rutiner för kost och måltider i äldreomsorgen Kjell Olsson Leg. dietist 090223 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 4 2. Måltidsordning 2.1 Information...5 2.2 Rekommendation...6 2.3 Handledning...7

Läs mer

NUTRITIONSPOLICY INOM ÄLDREOMSORGEN

NUTRITIONSPOLICY INOM ÄLDREOMSORGEN NUTRITIONSPOLICY INOM d Bild: Inge Löök. MATEN ÄR BÄSTA MEDICINEN April 2013 Nutritionspolicy inom äldreomsorgen maten är bästa medicinen Ett hjälpmedel för att uppnå ett gott nutritionsomhändertagande

Läs mer

KOSTPÄRM ÄLDREOMSORG

KOSTPÄRM ÄLDREOMSORG KOSTPÄRM ÄLDREOMSORG 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Ansvarsfördelning 3 Riktlinjer för god hälsa - näringslära 4 Riktlinjer för kost till sjuka äldre 5 Nutritionsrutiner 6 Mat och vätskeregistrering

Läs mer

KOST. Riktlinje avseende kost för brukare i vård och omsorgsboende

KOST. Riktlinje avseende kost för brukare i vård och omsorgsboende KOST Riktlinje avseende kost för brukare i vård och omsorgsboende Innehållsförteckning Sidan Innehållsförteckning... 2 Bakgrund...3 1. Syfte och mål... 4 2. Ansvar... 5 3. Samverkan... 8 4. Måltidsordning...

Läs mer

Riktlinjer för mat i äldreomsorgen

Riktlinjer för mat i äldreomsorgen Riktlinjer för mat i äldreomsorgen Foton: Maria Månsson Omslaget visar grönsaker från Ås Trädgård Maten för äldre Riktlinjer om mat för äldre i Krokoms kommun. Innehållet är framarbetat av en arbetsgrupp

Läs mer

Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A. Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011

Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A. Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011 Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla undernäring hos äldre Del A Tiohundranämndens sammanträde den 13 oktober 2011 Innehållsförteckning Del A- Lokala riktlinjer för att förebygga och behandla

Läs mer

NUTRITIONSPOLICY. Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun

NUTRITIONSPOLICY. Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun 2011 NUTRITIONSPOLICY Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Sid 1 2. Syfte 1 3. Målsättning 2 4. Ansvar och yrkesfunktioner 3-5

Läs mer

KOSTPROGRAM. För verksamheter inom Vård och Omsorg i Kungsörs kommun. Socialnämnden. Reviderad 2010-06-07 Lillvor Gustafsson, legitimerad dietist

KOSTPROGRAM. För verksamheter inom Vård och Omsorg i Kungsörs kommun. Socialnämnden. Reviderad 2010-06-07 Lillvor Gustafsson, legitimerad dietist KOSTPROGRAM För verksamheter inom Vård och Omsorg i Kungsörs kommun Socialnämnden Reviderad 2010-06-07 Lillvor Gustafsson, legitimerad dietist Innehåll Inledning 3 Kostens betydelse 4 Etik och ätande 4

Läs mer

Riktlinjer för kost och nutrition. inom Borlänge kommuns särskilda boenden

Riktlinjer för kost och nutrition. inom Borlänge kommuns särskilda boenden Riktlinjer för kost och nutrition Sida 2 av 22 Sida 3 av 22 Version: maj 2010 Antagen av Omsorgsnämnden: maj 2010. Den första versionen togs fram 2006 av Kostservice och medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Allmänt om nutrition 3. Ansvar 3 Patientansvarig läkare 3 Sjuksköterskan 3 Omsorgspersonal 3 Kostchefen 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Allmänt om nutrition 3. Ansvar 3 Patientansvarig läkare 3 Sjuksköterskan 3 Omsorgspersonal 3 Kostchefen 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Allmänt om nutrition 3 Ansvar 3 Patientansvarig läkare 3 Sjuksköterskan 3 Omsorgspersonal 3 Kostchefen 3 Bedömning 4 Dokumentation vid nutritionsproblem 4 Uppgifter som skall

Läs mer

Rutiner för riskbedömning, nutritionsutredning och behandling

Rutiner för riskbedömning, nutritionsutredning och behandling Rutiner för riskbedömning, nutritionsutredning och behandling För sjuksköterskor Dokumenttyp: Rutiner och arbetssätt Giltligt f.r.o.m: 2015-01-15 Befattning: Leg dietist Sida 1 av 18 Version: Rutiner för

Läs mer

1. Inledning Målgrupper för råden Främja livskvalitet och motverka undernäring

1. Inledning Målgrupper för råden Främja livskvalitet och motverka undernäring 1. Inledning I dag finns närmare en halv miljon människor över 80 år i Sverige och de blir allt fler i takt med att medellivslängden ökar. En stor del av de äldre får hjälp av äldreomsorgen, bland annat

Läs mer

Nutritionshandbok för Gällivare kommuns särskilda boenden

Nutritionshandbok för Gällivare kommuns särskilda boenden Nutritionshandbok för Gällivare kommuns särskilda boenden 1 Nutritionshandbok för Gällivare kommuns särskilda boenden... 1 Introduktion... 3 Måltidsordning... 4 Måltidernas innehåll... 5 Lunch & middag...

Läs mer

Bra mat i äldreomsorgen

Bra mat i äldreomsorgen Bra mat i äldreomsorgen LIVSMEDELS VERKET Meny och mat kostchefer kökspersonal Inledning Dessa råd vänder sig främst till dig som arbetar inom kostverksamhet med exempelvis menyplanering eller matlagning.

Läs mer

Nutritionsriktlinjer. - för Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun

Nutritionsriktlinjer. - för Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun Nutritionsriktlinjer - för Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun Innehåll: Matens betydelse 3 Måltidsmiljö 3 Ät regelbundet och varierat 3 Grundkoster 3 - A-kost 4 - E-kost 4 - SNR-kost 4 Livsmedelsval

Läs mer

Handlingsplan för kostfrågor i äldreomsorgen

Handlingsplan för kostfrågor i äldreomsorgen SOCIALFÖRVALTNINGEN 2012-11-16 Handlingsplan för kostfrågor i äldreomsorgen Sidan 1 av 16 BAKGRUND I livsmedelsverkets skrift bra mat i äldreomsorgen anges att maten och måltiden är viktig, inte bara för

Läs mer

Lust till mat på äldre da r

Lust till mat på äldre da r Genombrottsprojektet Mat och hälsa för äldre ett samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund och Göteborgs Stad Lust till mat på äldre da r En vägledning för teamen i Genombrottsprojektet Mat och

Läs mer

Riktlinjer kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun

Riktlinjer kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun 2012-05-29 Riktlinjer kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun Syfte Det här dokumentet är framtaget i syfte att ge riktlinjer för att uppfylla de mål som finns angivna i Kungälvs kommuns

Läs mer

Dnr Dpl 2011/ON076 735. Riktlinjer för kost och nutrition på särskilda boenden inom vård och omsorg

Dnr Dpl 2011/ON076 735. Riktlinjer för kost och nutrition på särskilda boenden inom vård och omsorg Dnr Dpl 2011/ON076 735 Riktlinjer för kost och nutrition på särskilda boenden inom vård och omsorg Antagen av omsorgsnämnden den 18 april 2011 Innehållsförteckning Mat en del av omvårdnaden...4 Kost och

Läs mer

Mat för äldre. Råd och rekommendationer för Stockholms stads äldreomsorg

Mat för äldre. Råd och rekommendationer för Stockholms stads äldreomsorg FJ Ä RD E up pl ag an Mat för äldre Råd och rekommendationer för Stockholms stads äldreomsorg 1 Mat for aldre ver4.indd 1 2012-12-04 13.17 Äldreförvaltningen Stockholm stad 2012 Citat får göras ur Mat

Läs mer

Verktyg. för mat och måltider

Verktyg. för mat och måltider Verktyg för mat och måltider ÄLDREFÖRVALTNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONTAKTUPPGIFTER KOSTPOLICY, inklusive bilaga: Riktlinjer från SLV 1. LAGSTIFTNING, inklusive bilaga 6 2. SÄKER MAT, inklusive checklistor

Läs mer

Näring för god vård och omsorg. en vägledning för att förebygga och behandla undernäring

Näring för god vård och omsorg. en vägledning för att förebygga och behandla undernäring Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla undernäring Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna hälsa. Alla individer, friska,

Läs mer

Rutiner för mat och dryck samt måltidsmiljö inom äldreomsorgsavdelningen

Rutiner för mat och dryck samt måltidsmiljö inom äldreomsorgsavdelningen Omvårdnadsnämnden Enhet/Handläggare Markku Nikula Datum 2008-10 Rev: 2010-12 Beteckning Er beteckning Rutiner för mat och dryck samt måltidsmiljö inom äldreomsorgsavdelningen g:\annette\rutiner för mat

Läs mer

Vårdprogram stroke Medicinsk omvårdnad och rehabilitering

Vårdprogram stroke Medicinsk omvårdnad och rehabilitering Vårdprogram stroke Gäller för: Godkänd av: Landstinget i Henrik Svensson Värmland Utgåva: 1 Giltighetstid: 2013-01-01 Utarbetad av: Torunn L Engloo Monica Magnusson Revisionsansvarig: Rune Johansson Reviderad:

Läs mer

KOSTPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige 95 2009-10-22

KOSTPOLICY. Antagen av kommunfullmäktige 95 2009-10-22 KOSTPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 95 2009-10-22 Innehållsförteckning Inledning/Bakgrund 3 Syfte 3 Barnomsorg - o skola Mål 4 Styrdokument 4 Samverkan 5 Kostombudsträffar 5 Ansvarsfördelning 6 Matsedel

Läs mer

Handledning vid arbete med att förkorta nattfastan. Nattfasta

Handledning vid arbete med att förkorta nattfastan. Nattfasta Handledning vid arbete med att förkorta nattfastan Nattfasta Framtagen av leg dietist Madeleine Ahlgren, Karlskrona kommun i samarbete med leg dietist Cecilia Malmqvist, Växjö kommun och Folktandvården

Läs mer

Omvårdnad och rehabilitering av patienter med stroke i C län

Omvårdnad och rehabilitering av patienter med stroke i C län Omvårdnad och rehabilitering av patienter med stroke i C län Ett vårdprogram utarbetat av specialister vid akut- och rehabdivisionen och neurodivisionen vid Akademiska sjukhuset och vid medicinskt centrum,

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Nutrition med inriktning undernäring Stockholms läns landsting 2005 Regionalt Vårdprogram Nutrition med inriktning undernäring Rapporten är framtagen av:

Läs mer