Kostprogrammets riktlinjer i Finspångs kommun, sektor social omsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kostprogrammets riktlinjer i Finspångs kommun, sektor social omsorg"

Transkript

1 Bilaga 6 Datum Kostprogrammets riktlinjer i Finspångs kommun, sektor social omsorg INLEDNING Mat är ett av de glädjeämnen i livet som vi först förvärvar och som sist lämnar oss. Ätandet och aptiten påverkas också när vi blir äldre vilket medför att risken för sjukdom och undernäring ökar. Det är därför av extra stor vikt att de måltider som serveras i verksamheten håller hög kvalitet och anpassas efter den äldres egna behov, vanor och önskemål. Maten och måltiden ska inte bara tillgodose våra behov av energi och näringsämnen utan engagera alla sinnen och utgöra en höjdpunkt på dagen. Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna hälsa. Alla individer, friska, sjuka, unga och gamla har rätt att erhålla en adekvat, till individen och dennes (sjukdoms-) tillstånd anpassad näringstillförsel (1). Det är viktigt att identifiera risker för undernäring tidigt eftersom undernäringstillstånd är vanligt. Undernäring orsakas av en kombination av brist på energi, protein eller andra näringsämnen och inflammation som medför ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning och nedsatt funktion. En riskbedömning (Senior Alert) bör genomföras så snabbt som möjligt efter det att en person har flyttat in till ett äldreboende, helst inom en vecka. Det är särskilt viktigt att bedöma risken för undernäring hos personer med svår eller långvarig sjukdom, eller både och (2). Nutritionsbehandling kan vara förebyggande, för att undvika undernäring eller behandling vid konstaterad undernäring. Nutritionsbehandling innebär att tillföra energi och näringsämnen för att tillgodose en persons energi- och näringsbehov på ett optimalt sätt. Grunden för behandlingen är att äta vanlig mat för att få i sig energi och näring. En komplett måltid består av varmrätt och dryck samt sallad, smör och bröd samt dessert. Mindre mål som frukost och mellanmål är viktiga för att man ska kunna täcka sitt energi- och näringsbehov (2). 1

2 KOSTPROGAM Finspångs kommuns Kostprogram, sektor social skall vara vägledande för att säkerställa kvaliteten på kosten, hanteringen av livsmedel och situationen kring måltiden. Programmet bygger i första hand på Socialstyrelsens rapport Näring för god vård och omsorg - en vägledning för att förebygga och behandla undernäring (2). Kostprogrammet innehåller två delar, en Kostpolicy som är en avsiktsförklaring för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten i kommunens dagliga arbete, antagen av Kommunstyrelsen 2011, och en del med riktlinjer. Riktlinjerna ska ge verksamheterna verktygen för att uppnå Kostpolicyns avsiktsförklaring. SYFTE Syftet är att alla matgäster inom sektor social omsorgs måltidsverksamheter ska känna sig trygga i att det serveras välsmakande och näringsriktig mat samt att den håller hög kvalité med avseende på livsmedelshygien. Att skapa enhetliga riktlinjer som kan underlätta för verksamheten att bevara en hög kvalitet i kosten och nutritionsomhändertagande. Förtydliga ansvarsfördelningen mellan olika yrkeskategorier och utgöra ett styrmedel i målarbete, uppföljning och utvärdering av verksamheten. ÖVERGRIPANDE MÅL Det övergripande målet är att kostprogrammet ska vara en interagerad del av all vård och omsorg samt ge förutsättningar att bevara eller öka det individuella sociala, fysiska och psykiska välbefinnandet i ett överblickbart perspektiv. 2

3 DIAGNOS UNDERNÄRING Swedish Society for Clinical Nutrition and Metabolism (SWESPEN) har föreslagit en definition av tillståndet undernäring. Tillstånd där brist på energi, protein eller andra näringsämnen har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning, funktion eller av en persons sjukdomsförlopp (2). För att ett tillstånd ska betecknas som undernäring, ska patienten ha en viktförlust på mer än 10 procent av sin habituella vikt. Patienten ska också ha något av följande symtom: Body mass index (BMI) <19 kg/m2 om <70 år, <21 kg/m2 om >70 år Fettfrimasseindex (FFMI) <15 kg/m2 (kv), <17 kg/m2 (män) Fettmasseindex (FMI) <4 kg/m2 (kv), <2 kg/m2 (män) Gånghastighet <1 m/s Nedsatt handgreppsstyrka (mätt med validerat instrument och relaterat till relevant ung referenspopulation) Figur 1. Diagnoskriterier för tillståndet undernäring (2) ENERGI- OCH PROTEINBEHOV Energibehovet bestäms av en rad faktorer som kön, ålder och grad av fysisk aktivitet. Det definieras som den mängd energi som går åt för att motsvara energiutgifterna. Om intaget balanserar utgifterna bibehåller man sin kroppsvikt, men om det uppstår en konstant obalans förändras vikten (2). Energiomsättningen minskar normalt med stigande åldern, både till följd av minskad basalomsättning och mindre fysisk aktivitet. Men det finns sjukdomar och sjukdomstillstånd som kan vara extra energikrävande t.ex. kronisk obstruktiv lungsjukdom, Parkinsons sjukdom med darrningar och stela/spända muskler, dementa som är fysiskt aktiva och rör sig mycket samt stora operationer, sepsis och brännskador. Hälso- och sjukvården har inte fastställt det optimala intaget av protein för maximal muskelproteinsyntes bland äldre. Ett högre proteinintag kan troligen minska förlusten av cellvävnad vid vissa undernäringstillstånd (2). 3

4 Tabell 1. Man kan få ett ungefärligt värde på den vuxna personens behov av energi med hjälp av nedanstående tabell ur skriften Mat och näring för sjuka inom vård och omsorg (3) Genomsnittligt energibehov i kalorier/kg aktuell kroppsvikt och dag. Basalmetabolism 20 Sängliggande 25 Uppegående 30 Återuppbyggnadsfas Dessa värden korrigeras erfarenhetsmässigt om patienten är mager (+10 procent) år (+10 procent) 70 år (-10 procent). För varje grads temperaturförhöjning (+10 procent). Vid övervikt (BMI > 25) kan den kroppsvikt som motsvarar BMI = 25 användas, med tillägg av 25 procent av den överskjutande vikten. Tabell 2. Genomsnittligt proteinbehov per kilo aktuell kroppsvikt och dygn (2) Genomsnittligt proteinbehov i gram/ kg aktuell kroppsvikt och dag. Friska 0,75-0,8 Sjuka 1,0-1,5 MÅLTIDSORDNING OCH ÄTTID Det är viktigt att sprida ut måltiderna jämnt över dagen. Därför har man i Kostpolicyn beslutat att ättiden inte bör underskrida 13 timmar. Patienten bör erbjudas mat vid minst sex tillfällen under dygnet, fördelat på tre huvudmåltider och tre mellanmål (enligt förslaget till måltidsordning i nedanstående tabell). Personer som ofta vaknar på natten kan lämpligen få tillgång till något att äta även under natten. Typ av måltid Tidpunkt Energifördelning Frukost ca. 20 % Mellanmål ca. 10 % Middag ca 25 % Mellanmål ca 10 % Kvällsmat ca 25 % Mellanmål ca 10 % 4

5 GRUND- OCH SPECIALKOSTER Målet ska vara att matsedlarna är näringsvärdesberäknade och måltiderna ska vara utformade enligt gällande svenska näringsrekommendationerna för den äldre befolkningen. Måltiderna ska vara vällagade, välsmakande och beredda av råvaror av hög kvalité. Grundkosten finns i tre varianter: A-, E och SNR Vid näringsvärdesberäkningen bör man ha i åtanke att rekommendationerna om näringsämnen och energi ses i ett större perspektiv än den enskilda måltiden. Man bör se rekommendationerna för näringsämnen i ett perspektiv på en till två veckor. Enstaka måltider kan alltså avvika från rekommendationerna, utan att det behöver medföra några problem(4). SNR-kost SNR-kost är avsedd för friska som är normalt fysiskt aktiva och för personer med sjukdomar som inte påverkar näringstillståndet eller kräver någon särskild kostbehandling. Allmän kost för sjuka, A-kost A-kost är grundkosten för många äldre och är avsedd för personer med måttlig eller ingen fysisk aktivitet. Den är även avsedd för personer som riskerar att utveckla undernäring på grund av sjukdomens påverkan på personens aptit eller näringsbehov, eller både och. Energi- och proteinrik kost, E-kost Energi- och proteinrik kost (E-kost) rekommenderas till personer som bedöms vara undernärda eller i riskzonen för att utveckla undernäring i kombination med dålig aptit, och där A-kosten inte räcker till. En ordination av E- kost bör alltså baseras på en individuell bedömning av patientens näringstillstånd och näringsbehov. E-kost bygger på flera mindre portioner, utspridda över dygnet. Tabell 3. Energi- och näringsfördelning i grundkoster (2) Beteckning E% protein E% fett E%kolhydrater SNR-kost A-kost E-kost SPECIALKOSTER Fettreducerad kost Fettreducerad kost används främst när man har diagnosen Mb Crohn eller mesenterialkärlsocklusion (kärlkatastrof). Vid strålskadad tarm eller annan skada på tarm och som innebär omfattande diarréer och/eller steatorré (fettrika diarréer) till följd av resektion eller skada på nedersta delen av tunntarmen (distala ileum). 5

6 Glutenfri kost Glutenfri kost är avsedd för personer med celiaki (glutenintolerans) som följd av förändringar i tunntarmens slemhinna, och för personer med hudsjukdomen dermatitis herpetiformis (blåsbildningar). Gluten utgör en stor del av proteinerna i vete, råg och korn. Laktosreducerad kost Laktosreducerad kost är avsedd för personer med laktosintolerans. Laktos finns i varierande grad i olika mjölkprodukter. Proteinreducerad kost Proteinreducerad kost är främst avsedd för personer med kronisk njursvikt utan dialys. Dialyskost Personer med kronisk njursvikt har svårt att utsöndra både vatten, salter och kvävehaltiga ämnen. KONSISTENSANPASSAD KOST Hel och delad Hel och delad innebär mat med normal konsistens som vid behov delas på tallriken. Grov paté Är lämplig vid lättare ätsvårigheter, motoriska problem och orkeslöshet. Den karaktäriseras av en luftig, mjuk och grovkorning konsistens, till exempel som saftig köttfärslimpa. Den ska vara lätt att dela och äta med gaffel. Timbal Timbalkonsistens är lämplig vid uttalade tugg- och sväljsvårigheter. Den kräver ingen grundligare bearbetning i munnen men håller ihop, vilket underlättar vid störd tung- och munmotorik. Den kan fungera för dem som hamstrar mat i kinderna eller äter långsamt. Konsistensen karaktäriseras av att vara mjuk, slät, kort och sammanhållen av typ omelett, och maten kan ätas med gaffel eller sked. Gelé Gelékonsistens lämpar sig vid allvarliga sväljsvårigheter, en trögutlöst sväljreflex och skadad eller känslig munhåla. För en del personer med grava tuggoch sväljproblem, där enteral nutrition står för huvuddelen av personens energi- och näringsintag, kan små portioner av gelékonsistens vara ett värdefullt komplement genom att ge personen möjlighet till en smakupplevelse och till att dela gemenskapen vid måltiden. Kosten karaktäriseras av mjuk och hal konsistens, så att den är lätt att äta även vid uttalade sväljproblem. Mat med gelékonsistens kan ätas med gaffel eller sked. 6

7 Flytande Flytande konsistens är lämplig vid förträngningar eller skador i svalg och matstrupe. Konsistensen karaktäriseras av att vara slät och rinnande, som tomatsoppa. Exempel på maträtter är släta, berikade kött-, fisk- eller grönsakssoppor, både varma och kalla. Flytande konsistens är mindre krämig än tjockflytande. Tjockflytande Vid sväljsvårigheter kan tjockflytande konsistens upplevas som lättare att svälja än tunnflytande. Den kan vara lättare att hantera i munnen och att få ner i matstrupen. Tjockflytande konsistens och gelékonsistens har visat sig fungera bra vid förlamning i svalget (svalgpares) i samband med stroke. Konsistensen är slät och trögflytande, ungefär som gräddfil. Den droppar från skeden, men kan inte ätas med gaffel. För personer med dysfagi behöver man ofta tillsätta förtjockningsmedel i tunnflytande dryck. Individuellt anpassad kost (Önskekost) En individuell anpassning av kosten kan ske av olika skäl, till exempel en medicinsk diagnos, allergi, biverkningar av en medicinsk behandling, sår i mun och svalg efter strålbehandling, trosuppfattning och personliga preferenser som minuskost och önskekost. Näringsprodukter/kosttilägg (SÄRNÄR) Näringsprodukter definieras som ett komplement till vanlig kost när den inte räcker för att tillfredsställa en persons behov av energi och näringsämnen. Dessa kallas livsmedel för speciella medicinska ändamål (Food for special medical purposes, förkortas FSMP). Det finns särskild lagstiftning för FSMP, Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2000:15) om livsmedel för speciella medicinska ändamål, som gäller utöver de generella sär-närföreskrifterna. FSMP delas in i tre kategorier: 1. Kompletta, till exempel sondnäring och näringsdryck (inte klara) 2. Kompletta sjukdomsspecifika, till exempel produkter med minskat proteininnehåll för personer som lider av lever- eller njursjukdom 3. Icke kompletta, till exempel kosttillägg och energiberikningspulver(2) Dryck Dryck bör finnas tillgänglig hela dygnet då äldre är känsliga för vätskebrist. Förmågan att känna törst avtar med stigande ålder. Att dricka är viktigt för att undvika uttorkning och att hålla tarmarna i gång så att förstoppning undviks. Särskild uppmärksamhet måste ges de som inte själva kan ta sig att dricka. Se rutiner gällande vätskeintag. 7

8 Ätstödjande åtgärder Många personer som är undernärda eller är i riskzonen för att utveckla undernäring behöver inte bara näringsstöd. De behöver även individuellt anpassade ätstödjande åtgärder av olika slag. Ätstödjande åtgärder syftar till att stödja, underlätta och göra det möjligt för patienten att uppnå ett optimalt energi- och näringsintag, och känna värdighet och välbefinnande genom kosten. Ätstödjande åtgärder är till exempel matning, äthjälpmedel och assistans eller tillsyn vid måltiderna. Måltiderna bör präglas av lugn och ro och det är viktigt att inte för många personal är involverade i själva måltidssituationen. Att kunna ät själv hänger intimt samman med självkänslan och att ta emot mat från någon kräver att man känner tillit och förtroende för den som matar. Det är viktigt att anpassa matningstakten och tuggstorleken efter den enskilda personens ork och förmåga att äta. Livsmedelshygien Enligt lagstiftning ska varje tillagnings-, mottagnings- och serveringskök ha ett program för egenkontroll som omfattar bland annat kontroll av temperaturer, hygien samt mikrobiologisk kvalitet. ANSVARSFÖRHÅLLANDEN I Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete(sosfs 2011:9) framgår vikten av att klargöra hur ansvar, befogenheter och samarbetsförhållanden är definierade och dokumenterade samt att i skrift klargöra hur samverkan och samarbete skall ske internt mellan personalen som har det dagliga ansvaret för den enskilde vårdtagaren. Organisationens ansvar Ytterst ansvarig för vård och omsorg i kommunen är kommunstyrelsen. I detta ansvar ligger också att tillse att de boende får en bra och fullgod kost samt att det finns säkra rutiner. Kostenhetens ansvar Kostenhetens ansvar är att leverera god omväxlande och näringsberäknad kost till äldreomsorgen, främst huvudmålet mitt på dagen. Matsedeln skall utformas på sådant sätt att den passar äldres kostvanor. Kostenheten skall ta hänsyn till de äldres normala behov av energiinnehåll samt beakta deras önskemål. Enhetschefens ansvar Enhetschefen är ytterst ansvarig för sin enhets rutiner vad gäller kosthantering och måltidsordning. Enhetschefen ansvarar också för att kostombuden och vårdpersonalen har tillräcklig kompetens inom kostområdet. 8

9 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) På området mat och näring är MAS:en ansvarig för att goda rutiner finns i verksamheterna för bedömning, behandling och uppföljning av undernäringstillstånd Nutritionsansvarig dietist (NAD) NAD ansvarar för att utforma övergripande rutiner och kvalitetssystem för kost och nutrition i samarbete med MAS. Ansvara för nutritionsutbildning och fortbildning av personal samt vara sammankallande och ett stöd för kostombuden. Biståndshandläggare Individuellt anpassad mat och tillräckligt med tid ska avsättas för hjälp vid måltiden i ordinärt boende. Där har biståndshandläggaren en nyckelroll och ett ansvar för att måltidssituationens servicegrad, samt ett ansvar för uppföljning av insatser. Sjusköterskans ansvar Sjuksköterskan är tillsammans med enhetschefen ansvarig för att genomföra de rutiner som finns beskrivna i kostprogram och policyn. Sjuksköterskan skall vid ankomstsamtal/status uppmärksamma den boendes kosthållning och önskemål och vid risk för undernäring upprätta en nutritionsvårdplan i omvårdnadsjournalen. Arbetsterapeuten och sjukgymnast ansvar Arbetsterapeuten och sjukgymnasten kan med sina kompetenser bidra till att den enskilde kan få en bra situation vid måltiden. Det kan handla om den fysiska och sociala miljön, hjälpmedel, ergonomi, sittställning och träning. Rehabpersonalen kan också stödja och utbilda vårdpersonalen så att insatserna vid måltiden utgår från ett rehabiliterande arbetssätt. Kostombudens uppdrag och ansvar Kostombuden ansvarar tillsammans med enhetschefen att en lugn och trevlig måltidsmiljö upprätthålls. Man ansvar också för att ny personal får information om kostprogrammet och vilka måltidsrutiner som gäller på enheten. Kostombuden har ett ansvarar att synpunkter gällande maten förs vidare till rätt instans och vara de boendes representant kostfrågor, och vara ombud i dialogen mellan boende, enhet och kök. Vårdpersonalens ansvar Vårdpersonalen ansvarar för att tillsammans med kostombuden medverka till att genomföra de rutiner som finns beskrivna i Kostpolicyn och i detta kostprogram. Vårdpersonalen ska också medverka vid riskbedömningen och uppföljning av Senior Alert. Man ansvarar också för att måltiden blir en höjdpunkt på dagen och att etiska överväganden beaktas vid måltiden. Att förändring i mat- och vätskeintag, matsmältningsproblem, tugg- och sväljproblem, och rapporteras till den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan eller 9

10 till distriktssköterskan. Samt att uppmärksamma förändringar eller avvikande beteende hos personen, t.ex. vid viktförändring, INTERNKONTROLL Varje enhet ska följa och genomföra Internkontrollprogram för Kost och Nutrition i Finspångs kommun På organisationsnivå ansvarar man för att sammanställa och utvärdera resultatet en gång per år. Referenser 1. Näringsproblem i vård och omsorg, Socialstyrelsen, rapport 2000:11 2. Näring för god vård och omsorg en vägledning för att förebygga och behandla undernäring, Socialstyrelsen, rapport Mat och näring för sjuka inom vård och omsorg 4. Bra mat i äldreomsorgen. Livsmedelsverket Arbetsgruppen kostprogram för Finspångs kommun: Mårten Davidsson Yvonne Wengström Leila Marttila MAS Dietist Undersköterska Catharina Stenhammar Anna Creutz Veronica Liljedahl Kostchef Enhetschef Sjuksköterska Revidering senast december

11 Bilaga 1 Kunskapsunderlag för Kostprogrammet i Finspångs kommun, sektor social omsorg Att beskriva normala åldringsförändringar är ofta svårt då det i hög ålder blir allt svårare att särskilja normalt åldrande från sjukliga förändringar. I de flesta fall bibehålls den intellektuella funktionen långt upp i åldern. Den funktion som minskar generellt är psykisk snabbhet genom att tiden för bearbetning i hjärnan förlängs. Med åldrandet följer naturligt att kroppen genomgår förändring. Risken för funktionsnedsättning av varierande slag och grad kommer att uppträda efter hand. Både fysiska och psykiska förändringar, naturliga som sjukdomsorsakade kan påverka individens näringsintag. Eftersom allt fler blir allt äldre, kommer personal inom äldreomsorgen allt oftare stöta på olika former av ätproblem hos personen, orsakade både av naturligare funktionsnedsättningar och av sjukdom. FYSIOLOGISKA FÖRÄNDRINGAR Cirkulation och andning: Hjärtats funktion avtar med stigande ålder, och man har som äldre lägre maximal hjärtfrekvens än yngre vilket gör att man blir lättare ansträngd. Den minskade cirkulationen kan också leda till ökad risk för infektioner och svårläkta sår. Vid uttalad hjärtsvikt kan enkla vardagliga aktiviteter som att tvätta sig, klä på sig och att äta bli fysiskt ansträngande. Förändringar i mun, svalg och matstrupe: Förändringar som gör det svårare att tugga och svälja är minskad och/eller förändrad saliv, förslappad muskulatur i mun och svalg samt långsammare nervimpulser. Att svälja fel och få mat eller dryck i luftstrupen, beror till stor del på att samordningen mellan svalgmuskler och struplock försämras, men också på att slemproduktionen är sänkt i matstrupen och att man får för kort tid på sig att äta. Matstrupens muskulatur försvagas och blir stelare och samordning av musklernas arbete med att transportera tuggan kan bli störd. Följden kan bli att tuggan stannar på vägen genom matstrupen och orsakar irritation eller smär- 11

12 tor i bröstet. Smärtorna kan bli så starka att de ibland kan förväxlas med besvär från hjärta eller lungor. Synen: Försämras med stigande ålder och behovet av ljus ökar kraftigt. En tilltagande synsvaghet är ett allvarligt hinder i matsituationen. Längd, vikt och kroppssammansättning Vikt och längd minskar med stigande ålder och ofta i samband med sjukdom. Det har visat sig att bibehållen vikt, även om den kan betraktas som något hög, snarare utgör ett hälsotecken i hög ålder, och när vikten börjar sjunka kan det vara ett varningstecken på ohälsa. Även kroppssammansättningen förändras genom att mängden kroppsvätska och kroppscellmassan (muskler) minskar och fettmassan ökar. Den ändrade kroppssammansättningen är viktig att känna till, då den på många sätt påverkar den äldre. Ett stort problem med muskelförlust är en försämrad livskvalitet, då det är vår muskelmassa som håller oss på fötter, och som gör att vi kan röra på oss. Styrketräning och nutritionsåtgärder i form av ett fullgott energi och protein intag, kan minska förlusten av muskelstyrka och muskelmassa. Den minskade mängden kroppsvatten leder till ökad risk för uttorkning, framförallt i samband med diarré och kräkning. Med åldern minskar också skelettets kalktäthet, vilket ökar risken för benskörhet. Detta ökar i sin tur risken för benbrott och kotkompressioner. Fysiskt och funktionellt åldrande Rörligheten minskar i hög ålder och leder till minskad muskelstyrka och förändringar i centrala nervsystemet. Det ger också en ökad svårighet att koordinera rörelser som tar längre tid att utföra. Omfattningen av dessa problem kan variera och påverkas av omgivnings- och miljöfaktorer. Att åldras är ingen sjuklig process. Risken för sjukdom ökar med stigande ålder och bland de äldsta är det vanligt med flera sjukdomar och/eller funktionsnedsättningar samtidigt. Detta innebär att både fysiska och psykiska förändringar kan, på olika sätt, begränsa den äldres möjlighet att äta själv och få i sig den näring kroppen behöver. LÄKEMEDEL OCH KOST Många personer i kommunens omsorg behandlas ofta med ett flertal läkemedel. Risk finns att den boende inte vet varför han/hon är ordinerad ett läkemedel och hur man tar det. Läkemedelsomsättningen förändras med stigande ålder på grund av bl.a. upptag, omsättning, utsöndring och kroppens reaktion på läkemedel. Ju fler läkemedel man äter, desto större risk finns för biverkningar. Ibland leder dessa läkemedelsbiverkningar till problem med födointag. Biverkningarna kan påverka aptit, mun/svalg och matsmältning med risk för undernäring. Viktigt är att både den boende och personalen är observanta på eventuella biverkningar av läkemedel. 12

13 Läkemedelsbiverkningar som kan påverka matintaget Kräkning och illamående, motverkas genom att (i de fall det är lämpligt) läkemedlen intags tillsammans med t.ex. filprodukter eller i samband med måltid. Om problemen huvudsakligen ligger vid en speciell tid på dygnet bör måltiderna placeras med hänsyn till detta. Även läkemedel som motverkar illamående kan ordineras. Magknip kan uppkomma i samband med t.ex. intag av tarmreglerande medel. Biverkningen avklingar oftast efter ett tag. Blanda gärna läkemedlet med vätska ex. choklad eller i filmjölk. Vid diarré är det viktigt att upprätthålla vätske- och salt balansen då äldre personer blir snabbt uttorkade. Läkemedel kan med fördel ges tillsammans med olika produkter med probiotika. Även läkemedel som har en lugnande effekt på magen kan ges. Vid förstoppning är det viktigt med fiberintag efter förmåga och rikligt med vätska, även tarmreglerande eller stimulerande läkemedel kan ges. Vid ökad aptit, kontrollera kostintag med regelbundna viktkontroller. Förändrade smakupplevelser. Försämrat näringsupptag i tarmen. Vid muntorrhet, se under rubriken munhälsa Vid läkemedelsrelaterade ätproblem bör läkare konsulteras för eventuellt byte av läkemedel, korrigering av dos eller insättande av annat läkemedel som kan motverka problemet. Även dietisthjälp kan vara värdefull. Viktigt att dialog förs mellan vårdtagare och vårdpersonalen. MUNHÄLSA OCH KOST God munvård Alla bör få hjälp med en fullgod munhygien. Det räcker oftast inte med bara en vanlig tandborste, man kan också behöva använda tandtråd, stickor eller mellanrumsborstar. Det är viktigt att rotytorna inte missas vid tandrengöringen eftersom blottade ytor vid tändernas rötter ökar risken för kariesangrepp. Förutom flourtandkräm som alla bör använda kan extra flourbehandling behövas. Många lagningar eller delproteser med klamrar, innebär skarvar och gömställen för matrester. Proteser går bra att rengöra med speciella rengöringsmedel eller tvål och vatten(skölj noga). Svampinfektioner får lätt fäste under protesen och rengöring av den och slemhinnan är viktig. Munhålan Har den man svårt att tugga eller svälja skall mun, munvinklar, tunga, tänder och slemhinnor undersökas. Om man har protes kontrollera att protesen passar. En tandprotes som blivit för stor kan skava och ge upphov till sår och smärta. Det är en enkel åtgärd för tandläkaren att justera en protes. 13

14 Muntorrhet En vanlig biverkan hos många läkemedel ger muntorrhet, som kraftigt nedsätter förmågan att känna smak. För att minska muntorrheten och därigenom förbättra smakupplevelsen kan man försöka stimulera salivproduktionen med hjälp av salivstimulerande livsmedel. Man kan även kompensera salivbristen genom att servera mat som är vätskerik. Salt och syrligt hjälper till att stimulera salivutsöndringen. Det kan därför underlätta att före måltid äta en sillbit eller dricka någon syrlig dryck som ex. citron-, lingon- eller äppeldryck. Som tillbehör till maten kan inlagd gurka, rödbetor eller lingonsylt underlätta. Att tugga och suga är salivstimulerande och det kan därför underlätta att t.ex. få dricka sin dryck genom sugrör. Är salivsekretionen helt utslagen är man inte hjälpt av salivstimulerande livsmedel. Då kan det hjälpa med konstgjord saliv, som finns att köpa på apoteket, eller att fukta munnen med matolja. Muntorrhet vid sondmatning Muntorrhet är vanlig hos personer som sondmatas. Matolja eller konstgjord saliv (apoteket) kan lindra torr tunga och slemhinnor. Muntorrhet och munsmärta vid cancer Efter behandling kan smärta, sveda, svullnad och kanske sår uppstå i munhålan en tid. Om muntorrhet samtidigt föreligger kan en receptbelagd konstgjord saliv med bedövningsmedel vara till hjälp. I dessa fall kan man naturligtvis inte ge något som smakar starkt, surt eller salt eller som har hårda kanter. I stället bör maten vara ytterst len och mjuk och ha mild smak. ÄTPROBLEM VID SJUKDOM Att åldras är ingen sjuklig process, men risken för sjukdom och funktionsnedsättning ökar. Både fysiska och psykiska förändringar kan påverka en personens möjlighet att äta själv och få i sig den näring kroppen behöver. Låt måltiden få ta tid! Som en följd av olika funktionsnedsättningar kan det ta längre tid för en äldre person att äta. Det är viktigt att betona behovet av tid, både hos personen som äter själva och hos dem som behöver hjälp vid måltiderna. 14

15 Förslag vid aptitlöshet Aptitretare - Gärna något syrligt eller salt. T.ex. en sillbit, ett litet glas c- vitamin, en ostbit med vindruva eller varm buljong. Favoriträtt/önskekost Små portioner - Gärna E-kost. (Obs det finns sjukdomstillstånd där proteinrik mat inte bör förekomma rådgör med läkare eller sjuksköterska.) Dekoration - Servera kosten smakfullt upplagt, dekorera gärna. Arbetsgruppen kostprogram för Finspångs kommun: Mårten Davidsson Yvonne Wengström Leila Marttila MAS Dietist Undersköterska Catharina Stenhammar Anna Creutz Veronica Liljedahl Kostchef Enhetschef Sjuksköterska Revideras senast december

16 Bilaga 2 NÅGRA EXEMPEL PÅ OLIKA SJUKDOMSTILL- STÅND SOM PÅVERKAR KOSTEN DEMENSSJUKDOMAR Målsättning: Ett allsidigt individuellt anpassat energi- och protein intag. Att stödja och träna det friska vid måltidssituationen. Allmänt För att budskapet vid måltiden skall bli så tydlig som möjligt, bör man undvika ett överdukat bord. Använd enfärgade dukar i svaga färger så att den demente personen hittar maten. Vid svårigheter att upprätthålla kontakt med vid måltidssituationen kan fysisk beröring hjälpa, så även prat och sång om det krävs. Nutritionsrelaterade symtom Viktförlust är vanligt framförallt vid Alzheimers sjukdom. Den ökar i takt med sjukdomens svårighetsgrad. Ökad aktivitet, rastlöshet och svårigheter att vara stilla gör att man kan få ett ökat energibehov. Förändrat ätbetende Minnesförlust gör det svårt att veta vad man skall göra med besticken, svårt att komma ihåg att man skall äta, om man redan ätit, hur man gör när man äter lagar mat handlar. Desorientering innebär t.ex. att man har svårt att hitta till och i affären, svårt att hitta i sitt eget kök. Apraxi betyder att man har svårt att utföra invanda rörelser t.ex. laga mat, använda bestick, tugga och svälja. Agnosi betyder att det är svårt att känna igen olika föremål eller lukt/smak/temperatur. Anomi är så kallad ordglömska dvs. man har svårt att komma i håg vad föremål eller ett livsmedel på matbordet heter. 16

17 Depression, oro och hallucinationer kan ge nedsatt aptit. Vid ett förvirringstillstånd kan ätandet få en underordnad betydelse för personen. En person med demens kan således lämna matbord och mat orörd. PARKINSONS SJUKDOM Målsättning: Ett allsidigt individuellt anpassat energi- och protein intag. Att stödja och träna så att självständighet vid ätandet blir så adekvat som möjligt. Allmänt Magsäckens minskade rörelseförmåga leder till att tömningen (läkemedel intagna per os, blandat med mat) från magsäcken till tarm blir försenad och ev. ojämn. På grund av konkurrensen mellan matens nedbrutna proteiner och läkemedlets verksamma substans kan absorberingen av Parkinson läkemedlet bli otillräcklig. Parkinsonläkemedel har även biverkningar som kan påverka ens nutritionsstatus i form av illamående/ kräkning, smak- och luktförändringar, ökad salivutsöndring, muntorrhet. Då rörelseförmågan i tarmarna är minskad kan det leda till förstoppning. Nutritionsrelaterade symtom/problem Risk för otillräckligt protein och energiintag som leder till viktförlust, detta på grund av Parkinson sjukdomens energikrävande symtom som darrningar, ökad muskelspänning och ev. överrörlighet. Förändrat ätbeteende Ökad muskelspänning stelhet i armar, handleder och fingrar kan leda till svårigheter att föra bestick till munnen samt att ta mat från tallriken. Darrning i händerna får maten att falla av från besticket Längre tid att tugga mat orsakad av att käk- och tuggmuskulaturen är drabbad av minskad rörlighet. Tuggsvårigheter då tungmuskulaturen är drabbad vilket även kan leda till att maten har svårt att transporteras bakåt mot svalget. Tuggan åker fram och tillbaka i munnen. Risk för att sätta i halsen beroende på att struphuvudets minskade rörelseförmåga, det så kallade locket inte stängs i tid. Fördröjd sväljreflex medför att det är risk för att mat och dryck aspireras i luftvägarna. Mat stannar i svalg/matstrupen svalgmuskler som drabbas gör att sväljningen inte fullbordas. Samordningsproblem gör att det kan vara svårt att göra flera saker samtidigt ex. tugga och konversera eller äta med kniv och gaffel. Varje moment kräver stor koncentration. Ett kommando kan användas för att börja 17

18 och underlätta en rörelse. Ex ta, som är ett viljemässigt kommando till handen. Därefter kan rörelsen lättare upprepas. On/off problem att plötsligt t.ex. mitt i en tugga drabbas av ett offtillslag som innebär att tuggan mitt under själva sväljandet stoppar upp. STROKE Mål Ett allsidigt individuellt anpassat energi- och protein intag. Att stödja och träna så att självständighet vid ätandet blir så adekvat som möjligt. Allmänt Känslor av ledsamhet och skam kan uppstå då man i ett större sammanhang t.ex. i en matsal eller vid ett matbord kan känna att man inte kan äta/ha det bordskick som man tidigare har haft. Man kan ha svårare att känna vad maten smakar. Aptitlöshet kan inträffa på grund av nedstämdhet och depression. Att börja försiktigt, vid svårigheter att svälja bör man i början av rehabiliteringen ätträna teskedsvis. Det är viktigt med ett positivt och stöttande förhållningssätt. Nutritionsrelaterade symtom Risk för otillräckligt protein och energiintag som leder till viktförlust. Risk för uttorkning i de fall där förmågan att känna att man är törstig blivit försvagad. Förändrat ätbeteende Blindhet, dubbelseende och synbortfall, att inte se sin tallrik, att se fler tallrikar, att endast se halva tallriken. Vrid tallriken vid synfältsbortfall efter halva måltiden så man ser och kan äta även från den andra halvan. Sväljsvårigheter (dysfagi), sämre känsla i munnen, svårigheter med att transportera tuggan bakåt, dålig sväljreflex. Svårigheter att föra maten till munnen på grund av försämrad koordination och motorik eller matbestick/tallrik som inte är anpassade efter det föreliggande behovet. Hjälp då till med försiktig lotsning genom att t.ex. stötta och leda armrörelsen från tallrik till munnen. Svårigheter att tugga maten på grund av försämrad tung- och ansiktsmotorik, det är då viktigt att placera maten där känseln är som bäst. Svårigheter med att behålla maten inne i munnen på grund av försämrad tung- och ansiktsmotorik Aspirationsrisk, risk att få ned mat och dryck i luftstrupe på grund av dålig eller ingen hostreflex med eventuell lunginflammation eller kvävning som följd. Risk för brännskada då man kan ha svårt att känna om maten är för het. 18

19 Distraktion, man blir störd av den yttre miljön och får svårt att koncentrera sig på måltiden. Tänk på att det tar att lära sig äta på nytt. DIABETES Mål Ett allsidigt individuellt anpassat energi- och protein intag, jämt fördelat under dagen, för att kunna erhålla en bra och stadig nivå på blodsockernivån utifrån personens individuella förutsättningar. Allmänt Måltidsordningen ska vara jämt fördelad under minst tretton av dygnets tjugofyra timmar. Regelbunden blodsockermätning. Om personen har stabilt blodsocker, mätning cirka två gånger per år. Vid ostabila blodsockervärden bör mer frekventa mätningar ske, samt även flera mätningar under dygnet. Rätt tidsförhållanden till insulindos och måltid är viktigt, vilket betyder att avpassa när insulinet skall ges i förhållande till måltiden. Vid törst är det fördelaktigt att använd drycker med lågt kolhydratinnehåll (1g socker/dl dryck) Nutritionsrelaterade symtom För högt blodsocker Vid infektioner som sår, förkylningar, urinvägsinfektioner Vid ökat kalori intag eller ett annorlunda kostintag eller vid minskad fysisk aktivitet påverkas blodsockret. För låg dosering diabetesrelaterade läkemedel. För lågt blodsocker Vid för litet kostintag eller för lång tid mellan måltider. Ökad fysisk aktivitet För hög dosering av diabetesrelaterade läkemedel. Svängande blodsocker Kan bero på nervstörningar som reglerar tiden för magsäckens tömning. Dålig planerad måltidsordning Växlande mängd kolhydrater i måltiderna Allmänt 19

20 Dålig sårläkning, tiden för sårläkning är bl.a. relaterad till personens blodsockerhalt och energi/näringstillstånd. Illamående, sura uppstötningar, uppspändhet, diarréer på grund av för långsam tömning av magsäcken kan ske om man haft sin diabetes länge. Orsaken kan vara nervstörningar eller förhöjd blodsockerhalt. Magont och illamående kan bero på insulinbrist och förväxlas med magsjuka. OBSTIPATION Mål Ett kostfiber och vätskeintag efter den enskilda personens förmåga. Att minska användandet av avföringsmedel. Allmänt Förstoppningen upplevs en allmän oro känsla som gör det svårare att få ro att äta. Man kan att det är fullt i magen och inte orka äta mer. Mag- och tarm smärta är vanligt. Förebyggande är det viktigt med regelbundna toalettvanor. Vid avvikande avföring t.ex. avvikande färg, slemmig och/eller blodig avföring skall läkare och sjuksköterska kontaktas då sjukdomsrisk föreligger. Avföringslista är viktigt att använda hos personen som är i behov av regelbunden uppföljning, markera frekvens, storlek och konsistens. Fysisk aktivitet t.ex. promenader gör att matlusten blir bättre och magen kan fungera bättre. Fiberrik kost efter förmåga för att motverka förstoppning, observera, att det är viktigt med rikligt intag av vätska annars får det ökade fiberintaget motsatt effekt. Maten bör innehålla naturliga fibrer i form av spannmålsprodukter, frukt, bär och grönsaker Lösgörande drycker och röror kan användas vid behov exempelvis katrinplommondryck eller röra, produkter med probiotika exempelvis vissa filprodukter, Proviva. Servera gärna pajalagröt eller molinogröt för att förebygga eller behandla obstipation på naturlig väg. Laxermedel Laxermedel kan behövas då kost och fysisk aktivitet är otillräckligt. Tarmretande laxermedel kan vid långvarigt och regelbundet användande leda till ett beroende då tarmfunktionen blir kraftigt försämrad. Gäller även produkter som Senna och Ricinolja. Vissa sjukdomar/läkemedel kan kräva regelbundet användande av laxermedel. Mixtra aldrig själv med laxermedel utan kontakta alltid sjuksköterskan. Tänk på att bulkmedel kräver extra vätskeintag 20

21 Nutritionsrelaterade symtom, förändrat ätbetende Aptitlöshet då passagetiden i mag- och tarmkanalen är fördröjd. Man upplever inte de normala hungersignalerna. Illamående orsakade av förstoppning och aptitlöshet. Obehag och smärta i mage och tarm som gör det svårare att känna aptit. BRA ATT TÄNKA PÅ Det sociala Aptitligt serverad mat, både vanlig och konsistensanpassad ska serveras på ett sådant sätt att den stimulerar aptiten. Anpassa portionsstorleken till varje enskild individ och dess behov. Använd fantasi, humor, inlevelseförmåga och förnuft för att skapa en trygg och varm atmosfär. Lyssna, var passiv på ett aktivt sätt. Att minska antalet personal som ansvarar för den enskilde kan ge ökad trygghet, bättre förutsättningar för kommunikation. Speciellt viktigt om personen i ett senare skede skulle bli ordlös. Återorientering, låt personen vara med om man så önskar vid dukning, matlagning, bakning eller andra praktiska förberedelser. Om man har förlorat en förmåga är det viktigt att guida, visa och demonstrera hur man agerar i en viss situation. Observation om hur man hanterar sitt ätande, kan ge viktigt information om hur man som personal kan underlätta för i ätsituationen. Exempelvis om man behöver hjälp med att skära maten i mindre bitar, komponera maten annorlunda eller använda hjälpmedel. Undvik att ställa fram all mat på en gång, en rätt i taget. Återkoppla till barndomens välkända föremål t.ex. använda en tillbringare för mjölken istället för att ställa fram en mjölktetra. Låt måltiden ta tid, var tålmodig, låt lugn och ro få råda vid måltiden. Det ska vara en stressfri miljö. Detta påverkar också tarmen på ett positivt sätt. Måltiden Måltidsordning, servera maten på bestämda tider, tre huvudmål samt tre mellanmål varje dag. Om så är önskvärt även ett nattmål för korta av nattfastan, som ska vara högst 11 timmar. En lång nattfasta kan resultera i aggressivitet och irritabilitet samt försämrad nattsömn. Oro och rastlöshet kan även leda till matvägran. Ättiden bör ej understiga 13 timmar. Energiberika maten, går att göra på egen han eller med hjälp av olja, smör och feta mejeriprodukter som grädde. Använd inte lättprodukter. 21

22 För personen som inte kan täcka sitt energibehov från kosten kan speciella kosttillägg ordineras av sjuksköterskan eller dietisten. Förtjockningsmedel, vid svårigheter att svälja tunnflytande vätska finns förtjockningsmedel (med eller utan fibrer) att tillsätta både kall och varm vätska. Det är viktigt att anpassa konsistensen till den enskildes ätförmåga. Tänk på att servera lagom varm mat, om maten är för varm kan brännskador uppstår vid försämrad känsel i munnen. Vätska, i de fall där törstkänslan försvunnit, se till att personen får tillräckligt med vätska, under och mellan måltiderna. Kolsyrad dryck, kan vara lättare än annan tunnflytande dryck Vid läkemedelsbetingat illamående kan en skorpa eller en halv brödskiva lindra illamåendet om den äts innan ett medicinintag. Hjälpmedel Riktig placering vid bordet, man skall sitta i en stadig stol med fötterna mot golvet för att få en god balans. Detta är viktigt även när man har svårt att röra huvud, armar och händer. Huvudplacering, vid sväljsvårigheter kan det underlätta om man vrider huvudet mot den svaga sidan eller för hakan mot bröstet i sväljmomentet. Lämna inte en person med sväljsvårigheter utan tillsyn vid måltid. Hjälpmedel, vid behov ska väl avpassade hjälpmedel användas t.ex. peti-mot-kant, glidskydd, special designade bestick. Ta kontakt med arbetsterapeut. Tallriksplacering, tänk på att placera tallriken så att den syns och är lättåtkomlig. Använd gärna något rött som sylt eller gelé på maten. Rött påkallar uppmärksamheten, och är den färg som man som gammal kan relatera till längst. Slutligen Vid misstanke om försämring skall sjuksköterska, läkare, dietist eller logoped rådfrågas. Arbetsgruppen kostprogram för Finspångs kommun: Mårten Davidsson Yvonne Wengström Leila Marttila MAS Dietist Undersköterska Catharina Stenhammar Anna Creutz Veronica Liljedahl Kostchef Enhetschef Sjuksköterska Revideras senast december

Måltidssituationen för personer med demenssjukdom

Måltidssituationen för personer med demenssjukdom Måltidssituationen för personer med demenssjukdom ABF-huset 12 november 2014 Birgitta Villner Gyllenram Birgitta.villner.gyllenram@aldrecentrum.se Demenssjukdomar Två sjukdomar står för ca 90 % av samtliga

Läs mer

Fördjupningsdag om Huntingtons sjukdom 29 oktober 2010 Äta, dricka. Sektionen för Klinisk Nutrition Anna-Karin Andersson, dietist

Fördjupningsdag om Huntingtons sjukdom 29 oktober 2010 Äta, dricka. Sektionen för Klinisk Nutrition Anna-Karin Andersson, dietist Fördjupningsdag om Huntingtons sjukdom 29 oktober 2010 Äta, dricka Syfte med kostbehandlingen: Tillgodose vätske- energi och näringsbehov Minimera risken för felsväljning kopplad till bolusmängd, vätskan

Läs mer

Kostriktlinjer för socialförvaltningen

Kostriktlinjer för socialförvaltningen Kostriktlinjer för socialförvaltningen Större andel vegetabilier Kostavdelningen reviderar sina recept samt matsedlar för att få en större mängd vegetabilier. Socialförvaltningen främjar möjligheten att

Läs mer

Kost- och Nutritionsriktlinjer inom Äldreomsorgen

Kost- och Nutritionsriktlinjer inom Äldreomsorgen Kost- och Nutritionsriktlinjer inom Äldreomsorgen Innehållsförteckning Bakgrund 1 Matsedel 1-2 Konsistensanpassad kost 3 Specialkost 3 Måltidsordning och nattfasta 4 Måltidsmiljö 4-5 Riskbedömning, utredning

Läs mer

Goda råd vid tugg- och sväljsvårigheter

Goda råd vid tugg- och sväljsvårigheter Goda råd vid tugg- och sväljsvårigheter Den här broschyren ger en kort introduktion till området dysfagi. Huvuddelen av broschyren ägnas åt enkla råd och tips på hur man kan underlätta för patienter med

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGENS MAT

RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGENS MAT 1(11) Hammarö 2008 RIKTLINJER FÖR ÄLDREOMSORGENS MAT Antagen av servicenämnden 2008 2(11) Inledning Mat är ett av livets glädjeämnen. Maten är för många dagens höjdpunkt och innebär inte bara njutning

Läs mer

Vid ett body mass index som understiger 22 anses en risk för undernäring för personer över 70 år föreligga och fortsatt riskbedömning ska ske.

Vid ett body mass index som understiger 22 anses en risk för undernäring för personer över 70 år föreligga och fortsatt riskbedömning ska ske. MAS Riktlinje Riktlinje för arbete med nutrition Inledning Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vården bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård. Det innebär att vården ska vara av god kvalitet,

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG Mat är en förutsättning för att vi ska må bra. En måltid ska ge tillfälle till njutning och att man ska få den energi och de näringsämnen man behöver. Behovet av näring och

Läs mer

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG

KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG KOSTPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG Inom Vård och omsorg ska mat och näring ses som en integrerad del av omvårdnaden. Alla matgäster ska känna sig trygga i att maten som serveras inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten

Läs mer

Leg dietist Evelina Dahl. Dietistkonsult Norr

Leg dietist Evelina Dahl. Dietistkonsult Norr Leg dietist Evelina Dahl Dietistkonsult Norr Medellivslängden i Sverige har ökat med cirka 25 år de senaste 100 åren Andelen äldre är högre + bättre hälsa Unga 18-30 år äter betydligt sämre än äldre mindre

Läs mer

Svårt att tugga och svälja - Konsistensanpassad mat. Wasty Klasson Kostekonom [2004-09-17]

Svårt att tugga och svälja - Konsistensanpassad mat. Wasty Klasson Kostekonom [2004-09-17] Svårt att tugga och svälja - Konsistensanpassad mat Wasty Klasson Kostekonom [2004-09-17] 2004-09-17 1 Svårt att tugga och svälja - Konsistensanpassad mat Vi behöver alla energi och näring i tillräcklig

Läs mer

Förebygga och behandla undernäring

Förebygga och behandla undernäring SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2014-08-27 Förebygga och behandla undernäring God hälsa och livskvalitet förutsätter ett gott näringstillstånd. Kosten är ett viktigt

Läs mer

GERIATRISKT STÖD. Kost och nutrition Smått och gott

GERIATRISKT STÖD. Kost och nutrition Smått och gott GERIATRISKT STÖD Kost och nutrition Smått och gott Nutritionsdagen 30 april Nutritionsrådet Region Jämtland Härjedalen Nutrition vid sjukdom Ingvar Boseaus Hur identifierar, utreder och behandlar vid undernäring

Läs mer

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost är lämplig till patienter med lätta tugg- och sväljsvårigheter, den passar även till patienter med motoriska problem eller orkeslöshet. Den lättuggade

Läs mer

Låten kunden vara med och bestämma vid måltider om plats, bordssällskap, dukning mm

Låten kunden vara med och bestämma vid måltider om plats, bordssällskap, dukning mm VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Dietist Karlstad 2013-08-12 Information om förebyggande åtgärder i Senior alert Ätstödjande åtgärder Omgivningsanpassning för en individuell måltidssituation

Läs mer

Handlingsplan vid nutritionsbehandling/undernäring

Handlingsplan vid nutritionsbehandling/undernäring Handlingsplan vid nutritionsbehandling/undernäring December 2009 Handlingsplan vid nutritionsbehandling/undernäring STEG 1. Gör en kostregistering och inventera bakgrund. STEG 2. Normalkost med förstärkta

Läs mer

H ÄLSA Av Marie Broholmer

H ÄLSA Av Marie Broholmer H ÄLSA Av Marie Broholmer Innehållsförteckning MAT FÖR BRA PRESTATION... 3 Balans... 3 Kolhydrater... 3 Fett... 3 Protein... 3 Vatten... 4 Antioxidanter... 4 Måltidssammansättning... 4 Före, under och

Läs mer

Åtgärder för att motverka och behandla undernäring

Åtgärder för att motverka och behandla undernäring Åtgärder för att motverka och behandla undernäring Lund: Rebecka Persson/ Elisabet Johansson Ystad: Helena Pettersson Kristianstad: Therese Skog/ Carin Andersson Helsingborg: Angelica Arvidsson/ Jessica

Läs mer

Äldre tänder behöver mer omsorg

Äldre tänder behöver mer omsorg Äldre tänder behöver mer omsorg Förbättra bevara fördröja lindra Att hjälpa människor, i olika livsskeden, till god munhälsa ligger Folktandvården varmt om hjärtat. Därför kan också den som nått en mer

Läs mer

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION

Goda råd om mat vid KOL KOL & NUTRITION Goda råd om mat vid KOL 1 KOL & NUTRITION Innehåll Varför bör man ha koll på maten när man har KOL? 3 Varför är fett så viktigt? 4 Vilken betydelse har protein? 5 Vad kan du tänka på när det gäller kosten?

Läs mer

Kostpolicy. inom äldreomsorgen

Kostpolicy. inom äldreomsorgen Kostpolicy inom äldreomsorgen Alla matgäster, men även anhöriga, ska känna en trygghet i att det serveras välsmakande och näringsriktigt väl sammansatt kost inom Södertälje kommuns måltidsverksamheter.

Läs mer

Äldre med malnutrition

Äldre med malnutrition Äldre med malnutrition Siv Eliasson Kurkinen Leg Dietist Geriatriskt kompetensbevis Äldre med malnutrition 1 Varför ska vi Screena för malnutrition? Geriatriskt kompetensbevis Äldre med malnutrition 2

Läs mer

PROJEKT SMÖRBLOMMAN OM NUTRITION FÖR ÄLDRE

PROJEKT SMÖRBLOMMAN OM NUTRITION FÖR ÄLDRE PROJEKT SMÖRBLOMMAN OM NUTRITION FÖR ÄLDRE INNEHÅLL NÄRINGSLÄRARA I KORTHET ENERGI- OCH NÄRINGSBEHOV MATENS INNEHÅLL ENERGIGIVANDE PROTEIN FETT KOLHYDRATER ICKE ENERGIGIVANDE VATTEN VITAMINER MINERALER

Läs mer

Alla ska vi dö Men man ska inte behöva svälta ihjäl!

Alla ska vi dö Men man ska inte behöva svälta ihjäl! Alla ska vi dö Men man ska inte behöva svälta ihjäl! Anders Rhodin Gävle 2015-04-29 kommun 2 Gävle 2015-04-29 kommun 3 Gävle kommun 2015-04-29 5 Varför är maten betydelsefull? Fysiologiskt kroppsligt

Läs mer

MAT OCH NÄRINGSGRUPPEN

MAT OCH NÄRINGSGRUPPEN NUTRITIONSPOLICY FÖR VÅRD OCH OMSORG I OSBY KOMMUN 2011 Innehållsförteckning Bakgrund...4 Det normala åldrandet...4 Nutrition...4 Mat för äldre i Osby kommun...4 Vårdtagaren i centrum...4 Nutritionspolicy...5

Läs mer

Riktlinjer för kost och goda matvanor inom äldreomsorgen

Riktlinjer för kost och goda matvanor inom äldreomsorgen Äldreomsorgen Riktlinjer för kost Caroline Axelsson Socialnämnden beslut april 2006, Sn 06.132- Tel nr 10 58 68 730 Rev 2011-09-23 Rev 2012-09-03 1 (6) Riktlinjer för kost och goda matvanor inom äldreomsorgen

Läs mer

Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition

Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition Bensårpatienten i vårdkedjan Nutrition Föreläsning 2014-03-11 Anna Svensson, leg. dietist Södra Älvsborgs Sjukhus Innehåll Dagens ämnen: Nutritionens betydelse Vad ska vi göra? Patientexempel Malnutrition

Läs mer

Energi- och fiberrik.

Energi- och fiberrik. Kompletta näringsdrycker ( mjölklika ) (Undantag: och Extra) Fresenius Fresubin energy kcal/100 Lämplig för personer med dålig aptit, ökat energibehov och som riskerar malnutrition (undernäring). Energy

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

Bra mat för seniorer

Bra mat för seniorer Bra mat för seniorer Tips på hur du bör äta för att må bra på äldre dar. Vacker, god och energirik mat är bra mat! Ät den mat du tycker om! Variera livsmedelsvalet! Behov av mat för äldre Med ökad ålder

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1 Svar lämnat 2011-04-29 av: Nutritionsnätet för sjuksköterskor/ann Ödlund Olin Svensk sjuksköterskeförening/eva Törnvall Handläggare: Karin Josefsson, Svensk sjuksköterskeförening,. Dnr 12/01/11 Remiss

Läs mer

Rutiner för kost och måltider i äldreomsorgen

Rutiner för kost och måltider i äldreomsorgen Rutiner för kost och måltider i äldreomsorgen Kjell Olsson Leg. dietist 090223 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 4 2. Måltidsordning 2.1 Information...5 2.2 Rekommendation...6 2.3 Handledning...7

Läs mer

Mat på äldre dar - råd och tips

Mat på äldre dar - råd och tips Mat på äldre dar - råd och tips Maj 2015 VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG Innehållsförteckning Kroppen behöver energi och näring... 3 Styrka i muskler och skelett... 4 Även vätska är viktigt!... 4 Vad bör du väga?...

Läs mer

Mål och riktlinjer. För kvalité och service avseende kost inom äldre- och handikappsomsorgen i Gislaveds kommun

Mål och riktlinjer. För kvalité och service avseende kost inom äldre- och handikappsomsorgen i Gislaveds kommun Socialförvaltningen Stortorget 1 332 80 Gislaved www.gislaved.se 2009 Gislaveds kommun, foto: smålandsbilder.se, layout: Kalle Brandstedt Mål och riktlinjer För kvalité och service avseende kost inom äldre-

Läs mer

Mat. i Vård och Omsorg ~2007~ Handbok om måltider i vård och omsorg 2007-06-01

Mat. i Vård och Omsorg ~2007~ Handbok om måltider i vård och omsorg 2007-06-01 Mat i Vård och Omsorg Handbok om måltider i vård och omsorg 2007-06-01 ~2007~ Matglädje till alla Goda råd Fullvärdig kost är en förutsättning för hälsa och välbefinnande. Maten skall vara sammansatt så

Läs mer

KOSTPROGRAM. För verksamheter inom Vård och Omsorg i Kungsörs kommun. Socialnämnden. Reviderad 2010-06-07 Lillvor Gustafsson, legitimerad dietist

KOSTPROGRAM. För verksamheter inom Vård och Omsorg i Kungsörs kommun. Socialnämnden. Reviderad 2010-06-07 Lillvor Gustafsson, legitimerad dietist KOSTPROGRAM För verksamheter inom Vård och Omsorg i Kungsörs kommun Socialnämnden Reviderad 2010-06-07 Lillvor Gustafsson, legitimerad dietist Innehåll Inledning 3 Kostens betydelse 4 Etik och ätande 4

Läs mer

Kostprogram för Karlsborgs kommun 2011-2014

Kostprogram för Karlsborgs kommun 2011-2014 Kostprogram för Karlsborgs kommun 2011-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-27 Innehållsförteckning Inledning 4 Hälsa 4 Miljö 4 Kostkvalitet 4 Mål 5 Vård och omsorg 5 Måltidsordning 5 Energifördelning

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Parenteral nutrition Enteral nutrition. Anita Staaf För sjuksköterskeprogrammet T3 Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet

Parenteral nutrition Enteral nutrition. Anita Staaf För sjuksköterskeprogrammet T3 Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Parenteral nutrition Enteral nutrition Anita Staaf För sjuksköterskeprogrammet T3 Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap Uppsala universitet Del 1 Kortfattat om energibehov och huvudprinciper för

Läs mer

Information om olika koster på Stockholms Sjukhem

Information om olika koster på Stockholms Sjukhem Information om olika koster på Stockholms Sjukhem Maten som serveras på Stockholms Sjukhem följer Svenska näringsrekommendationer (SNR) och ESS- gruppens råd och riktlinjer för mat och näring för sjuka

Läs mer

Frågor och svar om smärtlindring

Frågor och svar om smärtlindring Frågor och svar om smärtlindring M-PRO-05-PAIN-002-ALK-ELIXIR Pfizer AB. Telefon 08-519 062 00. Fax 08-519 062 12. www.pfizer.se Information till dig som har fått Dolcontin (morfinsulfat) Ansvarig läkare...

Läs mer

Rutin för kost och nutrition

Rutin för kost och nutrition 1(10) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150401 Gäller från och med: 150401 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink, MAS

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldreomsorgen

Tjänste- och servicekvalitet inom äldreomsorgen Tjänste- och servicekvalitet inom äldreomsorgen Avsnitt: Kost som tillagas och serveras i särskilda boendeformer, dagcentraler och dagverksamhet Fastställt av socialnämnden 2012-02-29 KVALITETSKRAV FÖR

Läs mer

Socialförvaltningen Hörby 2013-01-02 Kostenheten Eva Bramsvik Håkansson

Socialförvaltningen Hörby 2013-01-02 Kostenheten Eva Bramsvik Håkansson Socialförvaltningen Hörby 2013-01-02 Kostenheten Eva Bramsvik Håkansson MATPROJEKT: Berikad mat för äldre. Äldreomsorgen är en växande sektor och att den utgör en stor kostnad. Vi blir äldre och det medför

Läs mer

Riktlinjer kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun

Riktlinjer kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun 2012-05-29 Riktlinjer kost och nutrition för äldreomsorgen i Kungälvs kommun Syfte Det här dokumentet är framtaget i syfte att ge riktlinjer för att uppfylla de mål som finns angivna i Kungälvs kommuns

Läs mer

MATGLÄDJE FÖR ALLA. Lättuggad mat med färdiga timbaler Extra näring med berikning. Findus Special Foods Upplev skillnaden

MATGLÄDJE FÖR ALLA. Lättuggad mat med färdiga timbaler Extra näring med berikning. Findus Special Foods Upplev skillnaden MATGLÄDJE FÖR ALLA Lättuggad mat med färdiga timbaler Extra näring med berikning Findus Special Foods Upplev skillnaden Rätt och näringsriktig kost en rättighet Att få i sig näringsriktig och energirik

Läs mer

Energibehov och nutritionsbehandling

Energibehov och nutritionsbehandling Energibehov och nutritionsbehandling 141106 Patientfall Ê Man född 1940 Ê Nedsatt aptit senaste 2-3 månaderna Ê 4-5 kg viktnedgång Ê Buksmärta, illamående, ingen gasavgång eller avföring senaste dygnet

Läs mer

Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma

Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma Kostråd för en god hälsa samt vid övervikt/fetma Utbildnings- & presentationsbilder vårdpersonal OBS! Ej för kommersiellt bruk. Får ej redigeras, beskäras eller på annat sätt ändras eller användas på otillbörligt

Läs mer

Vid vissa sjukdomar har personen behov av specialkost. Behovet kan vara tidsbegränsat eller vara under resten av livet.

Vid vissa sjukdomar har personen behov av specialkost. Behovet kan vara tidsbegränsat eller vara under resten av livet. Specialkoster Vid vissa sjukdomar har personen behov av specialkost. Behovet kan vara tidsbegränsat eller vara under resten av livet. Att lägga om sin kost kan innebära en stor förändring i personens dagliga

Läs mer

TORR MUN FAKTA OM NYA XERO. Ett pressmaterial för media framtaget av Actavis. Pressbilder kan laddas ner i Actavis pressrum på MyNewsdesk.

TORR MUN FAKTA OM NYA XERO. Ett pressmaterial för media framtaget av Actavis. Pressbilder kan laddas ner i Actavis pressrum på MyNewsdesk. TORR MUN FAKTA OM NYA XERO Ett pressmaterial för media framtaget av Actavis. Pressbilder kan laddas ner i Actavis pressrum på MyNewsdesk.se Kontaktperson: Sanna Hedman, Produktchef Egenvård, Actavis, mobil

Läs mer

Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling

Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling Överviktsenheten-MM5 / Dietisterna i ÖLL Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling Vad är low calorie diet/ very low calorie diet? Vad är skillnaden mellan måltidsersättningar och LCD/VLCD? Spelar det

Läs mer

Tio goda råd - Tio kostråd för dig som är lite äldre.

Tio goda råd - Tio kostråd för dig som är lite äldre. Tio goda råd - Tio kostråd för dig som är lite äldre. Kost- och Nutritionsprojekt inom TioHundra 2008 inledde TioHundra ett projekt bland äldre- ordinär- och demensboenden i Norrtälje kommun. Projektets

Läs mer

Lev livet med Liva Energi

Lev livet med Liva Energi Lev livet med Liva Energi Liva Energi: Lätt att servera gott att äta Smaker som äldre uppskattar Extra energi är enklare än du tror Kan motverka undernäring Undernäring är ett stort problem bland många

Läs mer

KOSTRIKTLINJER FÖR SÄKRARE NUTRITION HOS BRUKARE I PARTILLE KOMMUNS ÄLDREBOENDE, KORTTIDSENHETEN OCH HEMTJÄNST

KOSTRIKTLINJER FÖR SÄKRARE NUTRITION HOS BRUKARE I PARTILLE KOMMUNS ÄLDREBOENDE, KORTTIDSENHETEN OCH HEMTJÄNST DNR: VON 2007:132 KOSTRIKTLINJER FÖR SÄKRARE NUTRITION HOS BRUKARE I PARTILLE KOMMUNS ÄLDREBOENDE, KORTTIDSENHETEN OCH HEMTJÄNST Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2008-11-05 Arbetsgrupp Inom Nutritionsprojektet

Läs mer

Surahammars kommun Verksamheten för äldre och funktionshindrade NUTRITIONSPOLICY

Surahammars kommun Verksamheten för äldre och funktionshindrade NUTRITIONSPOLICY Surahammars kommun Verksamheten för äldre och funktionshindrade NUTRITIONSPOLICY En kvalitetssäkring av hela matkedjan September 2008 Innehåll: 2 Inledning... 3 Yrkesfunktioner och ansvar... 4 Krav på

Läs mer

Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling

Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling Vanliga frågor och svar vid pulverbehandling Vad är very low calorie diet/low calorie diet? Krymper magsäcken under pulverdieten? Vad är skillnaden mellan måltidsersättningar och VLCD/LCD? Spelar det någon

Läs mer

Foto: Anne Dillner/BIldarkivet.se. Kost- och nutritionspolicy för äldreomsorgen

Foto: Anne Dillner/BIldarkivet.se. Kost- och nutritionspolicy för äldreomsorgen Foto: Anne Dillner/BIldarkivet.se Kost- och nutritionspolicy för äldreomsorgen 2 Kost- och nutritionspolicy för äldreomsorgen I Bromölla kommun serveras dagligen ca 2400 måltider inom den kommunala verksamheten.

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

KOST- OCH NUTRITIONSPROGRAM FÖR ÄLDREOMSORGEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2010-10-27

KOST- OCH NUTRITIONSPROGRAM FÖR ÄLDREOMSORGEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2010-10-27 KOST- OCH NUTRITIONSPROGRAM FÖR ÄLDREOMSORGEN I KUNGSBACKA KOMMUN 2010-10-27 Utges av Oktober 2010 Förord Kost- och nutritionsprogram upprättas för att kvalitetssäkra maten och nutritionsomhändertagande

Läs mer

Vad gör en dietist inom barnhabiliteringen?

Vad gör en dietist inom barnhabiliteringen? Vad gör en dietist inom barnhabiliteringen? Anette Ekelund leg.dietist Innehåll Habilitering och Hälsa Målgrupp Tillväxt Dietistens roll Nutritionsvårdsprocessen Habiliteringens barn och ungdomar Patientexempel

Läs mer

l a Kostpolicy för vård och omsorg Vetlanda kommun

l a Kostpolicy för vård och omsorg Vetlanda kommun ! Ma lla e j f d ö r ä l a g t Kostpolicy för vård och omsorg Vetlanda kommun Innehållsförteckning Inledning... 2 Syfte... 2 Lagar och föreskrifter... 3 Ansvar... 3 Samverkan... 6 Matens kulinariska värde...

Läs mer

Värt att veta om kronisk förstoppning

Värt att veta om kronisk förstoppning Värt att veta om kronisk förstoppning 1 När blir förstoppningen kronisk? Skillnaden mellan vanlig förstoppning och kronisk förstoppning är hur länge besvären håller i sig. Förstoppningen övergår i kronisk

Läs mer

Nedsatt nervfunktion i magtarmkanalen

Nedsatt nervfunktion i magtarmkanalen GASTROPARES Vad är gastropares? Med gastropares menas fördröjd magsäcks tömning och den drabbar hela magtarmkanalen. Gastropares är en följdsjukdom till diabetes och beror på nervskador i magtarmkanalen.

Läs mer

Till vårdnadshavare 1

Till vårdnadshavare 1 1 Till vårdnadshavare Inledning Maten är ett av livets stora glädjeämnen. Måltiden ska engagera alla sinnen och vara en höjdpunkt på dagen, värd att se fram emot. Utgångspunkterna för riktlinjerna är att

Läs mer

Riktlinjer för mat i äldreomsorgen

Riktlinjer för mat i äldreomsorgen Riktlinjer för mat i äldreomsorgen Foton: Maria Månsson Omslaget visar grönsaker från Ås Trädgård Maten för äldre Riktlinjer om mat för äldre i Krokoms kommun. Innehållet är framarbetat av en arbetsgrupp

Läs mer

Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner

Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner Rutiner vid Enteral Nutrition för Gävleborgs kommuner Upprättat av Ansvarig Fastställt datum Barbro Karelius leg. dietist Barbro Karelius 2012-06-28 Maria Almström Svensson leg. dietist Giltig t.o.m leg.

Läs mer

Handledning vid arbete med att förkorta nattfastan. Nattfasta

Handledning vid arbete med att förkorta nattfastan. Nattfasta Handledning vid arbete med att förkorta nattfastan Nattfasta Framtagen av leg dietist Madeleine Ahlgren, Karlskrona kommun i samarbete med leg dietist Cecilia Malmqvist, Växjö kommun och Folktandvården

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Cystinos Rapport från frågeformulär

Cystinos Rapport från frågeformulär Cystinos -9-9 Orofacial funktion hos personer med Cystinos Rapport från frågeformulär Rapport baserad på data hämtade ur Mun-H-Centers faktabas om orofaciala funktioner hos små och mindre kända handikappgrupper,

Läs mer

MAT, MÅLTIDER OCH MÅLTIDSMILJÖ FÖREBYGGANDE OCH BEHANDLING AV UNDERNÄRING

MAT, MÅLTIDER OCH MÅLTIDSMILJÖ FÖREBYGGANDE OCH BEHANDLING AV UNDERNÄRING RIKTLINJER FÖR MAT, MÅLTIDER OCH MÅLTIDSMILJÖ FÖREBYGGANDE OCH BEHANDLING AV UNDERNÄRING Äldreförvaltningen i Karlskrona kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING INRIKTNINGSMÅL:... 3 EFFEKTMÅL:... 3 ANSVARSFÖRDELNING...

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61

Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 Kostpolitiskt program för Sävsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-20, 61 F Framtaget av Anneli Tellmo Jung, chef för kommunal service i Sävsjö kommun 1 Innehållsförteckning 1. Inledning.3 2.

Läs mer

Riktlinjer för kost och måltider i kommunala verksamheter i Västerviks kommun 2009-2015

Riktlinjer för kost och måltider i kommunala verksamheter i Västerviks kommun 2009-2015 Riktlinjer för kost och måltider i kommunala verksamheter i Västerviks kommun 2009-2015 Del 2 Reviderad 2013 På uppdrag av tekniska nämnden har en livsmedels- och måltidspolicy samt riktlinjer för Västerviks

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Allmänt om nutrition 3. Ansvar 3 Patientansvarig läkare 3 Sjuksköterskan 3 Omsorgspersonal 3 Kostchefen 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Allmänt om nutrition 3. Ansvar 3 Patientansvarig läkare 3 Sjuksköterskan 3 Omsorgspersonal 3 Kostchefen 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Allmänt om nutrition 3 Ansvar 3 Patientansvarig läkare 3 Sjuksköterskan 3 Omsorgspersonal 3 Kostchefen 3 Bedömning 4 Dokumentation vid nutritionsproblem 4 Uppgifter som skall

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Vi reder ut begreppen.

Vi reder ut begreppen. Vi reder ut begreppen. Mjölkens sammansättning är unik. Mjölk innehåller 18 av de 22 näringsämnen som vi behöver få i oss varje dag. Inget annat livsmedel ger oss så mycket näring på en och samma gång.

Läs mer

DYSFAGI DVS SVÄLJNINGSSVÅRIGHETER Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry Stroke- och dysfasiförbundet rf Dysfagi dvs sväljningssvårigheter Att svälja är en viktig funktion för människan, både för att få i sig

Läs mer

Rutiner för riskbedömning, nutritionsutredning och behandling

Rutiner för riskbedömning, nutritionsutredning och behandling Rutiner för riskbedömning, nutritionsutredning och behandling För sjuksköterskor Dokumenttyp: Rutiner och arbetssätt Giltligt f.r.o.m: 2015-01-15 Befattning: Leg dietist Sida 1 av 18 Version: Rutiner för

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014 Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Diabetes Faste P-glukos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes.

Läs mer

maträtt OCH näringsvett Socialtjänstens nutritionsriktlinjer

maträtt OCH näringsvett Socialtjänstens nutritionsriktlinjer maträtt OCH näringsvett Socialtjänstens nutritionsriktlinjer Lina Vågstedt+ arbetsgrupp med deltagare från verksamheten Britt-Marie Wedin Ulla Johansson Januari 2009 Innehållsförteckning Ansvarsfördelning...

Läs mer

KOST. Riktlinje avseende kost för brukare i vård och omsorgsboende

KOST. Riktlinje avseende kost för brukare i vård och omsorgsboende KOST Riktlinje avseende kost för brukare i vård och omsorgsboende Innehållsförteckning Sidan Innehållsförteckning... 2 Bakgrund...3 1. Syfte och mål... 4 2. Ansvar... 5 3. Samverkan... 8 4. Måltidsordning...

Läs mer

Allt du behöver veta om smart viktminskning

Allt du behöver veta om smart viktminskning Allt du behöver veta om smart viktminskning Hitta produkterna som passar dig Naturdiets produkter är framtagna för att du ska kunna gå ner i vikt på ett tryggt och säkert sätt. Du får i dig lagom mycket

Läs mer

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Att ÄTA RÄTT betyder att maten ger dig näring och energi så att du kan vara koncentrerad på lektionerna och orkar ROCKA FETT på rasterna och på fritiden. SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Kroppen,

Läs mer

STO M I V Å R D. Äta gott Leva gott COLOSTOMI

STO M I V Å R D. Äta gott Leva gott COLOSTOMI STO M I V Å R D Äta gott Leva gott COLOSTOMI Råd till dig som har en colostomi Alla individer har olika behov oavsett om man har stomi eller inte. De tips och råd som finns i denna broschyr är endast en

Läs mer

FRISK I MUNNEN HELA LIVET. MUN-H-Center

FRISK I MUNNEN HELA LIVET. MUN-H-Center FRISK I MUNNEN HELA LIVET Centrum för äldretandvård i samarbete med MUN-H-Center Frisk i munnen hela livet - Information till vårdpersonal inom äldreomsorg Måltidens betydelse Det är viktigt med god munhälsa

Läs mer

Redovisning av dietistmedverkan i enskilda ärenden 2009-2010

Redovisning av dietistmedverkan i enskilda ärenden 2009-2010 HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Projekt: Beställare: Projektansvarig Uppdragstagare: Kost & Nutrition Maria Claes, MAS, Hemvårdsförvaltningen Pia Holmström, enhetschef, Hemvårdsförvaltningen Stina Grönevall, leg.dietist,

Läs mer

VAD SKA DU ÄTA FÖRE, UNDER OCH EFTER TRÄNING? Nacka GFs rekommendationer

VAD SKA DU ÄTA FÖRE, UNDER OCH EFTER TRÄNING? Nacka GFs rekommendationer VAD SKA DU ÄTA FÖRE, UNDER OCH EFTER TRÄNING? Nacka GFs rekommendationer VAD BÖR DU ÄTA FÖRE, UNDER OCH EFTER TRÄNING Det här materialet har kommit till efter diskussioner i styrelsen om barns behov av

Läs mer

Allt du behöver veta om smart viktminskning

Allt du behöver veta om smart viktminskning Allt du behöver veta om smart viktminskning Hitta produkterna som passar dig Naturdiets produkter är framtagna för att du ska kunna gå ner i vikt på ett tryggt och säkert sätt. Du får i dig lagom mycket

Läs mer

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI STOMIVÅRD Äta gott Leva gott ILEOSTOMI Råd till dig som har en ileostomi Alla individer har olika behov oavsett om man har stomi eller inte. De tips och råd som finns i denna broschyr är endast en vägledning

Läs mer

Rutiner för mat och dryck samt måltidsmiljö inom äldreomsorgsavdelningen

Rutiner för mat och dryck samt måltidsmiljö inom äldreomsorgsavdelningen Omvårdnadsnämnden Enhet/Handläggare Markku Nikula Datum 2008-10 Rev: 2010-12 Beteckning Er beteckning Rutiner för mat och dryck samt måltidsmiljö inom äldreomsorgsavdelningen g:\annette\rutiner för mat

Läs mer

Flödesschema för mat, måltider och nutrition

Flödesschema för mat, måltider och nutrition Flödesschema för mat, måltider och nutrition Samverkan mellan biståndshandläggare, distriktssköterskor, hemtjänst och dagverksamhet Flödesschema för samverkan gällande riskbedömning och behandling av undernäring

Läs mer

Apotekets råd om. Torr i munnen

Apotekets råd om. Torr i munnen Apotekets råd om Torr i munnen Om du är torr i munnen beror det på att du har för lite saliv. Orsaken är ofta en biverkan av läkemedel som gör att spottkörtlarna producerar mindre mängd saliv, till exempel

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay PATIENTINFORMATION Till dig som får behandling med Glucobay Innehållsförteckning Vad är diabetes 3 Vad är insulin 3 Varför får man diabetes 3 Vad är kolhydrater 4 Hur tas kolhydraterna upp i tarmen 6 Hur

Läs mer

KVALITETSHANDBOK KOST OCH NUTRITION

KVALITETSHANDBOK KOST OCH NUTRITION BILAGA 13 2006-04-04/IA KVALITETSHANDBOK KOST OCH NUTRITION Inom Äldreförvaltningen i Karlskrona kommun Godkänd av Äldrenämnden 2006-05-31, 54 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Inledning 3 Målen för måltidsverksamheten

Läs mer

Här får du veta mer om portionsmaten

Här får du veta mer om portionsmaten Här får du veta mer om portionsmaten Håll dig frisk med bra mat Känner du dig fortfarande ganska pigg och aktiv och gillar att laga mat? Kanske märker du samtidigt att det ibland är svårt att få orken

Läs mer

Vad påverkar vår hälsa?

Vad påverkar vår hälsa? Goda vanor - maten Vad påverkar vår hälsa? + Arv Gener från föräldrar Förutsättningar att leva efter Livsstil Mat och motion Det vi själva kan påverka Goda matvanor Vem du är och hur mycket du rör dig

Läs mer

1. Inledning Målgrupper för råden Främja livskvalitet och motverka undernäring

1. Inledning Målgrupper för råden Främja livskvalitet och motverka undernäring 1. Inledning I dag finns närmare en halv miljon människor över 80 år i Sverige och de blir allt fler i takt med att medellivslängden ökar. En stor del av de äldre får hjälp av äldreomsorgen, bland annat

Läs mer

Har vi undernäring i Munkedals kommun?

Har vi undernäring i Munkedals kommun? 9-8-24 Har vi undernäring i Munkedals kommun? Har vi undernäring i Munkedals kommun? Dnr ON 7-66 Typ av dokument: Tjänsteskrivelse Handläggare: Jan Lindgren, Legitimerad dietist, Omsorgsadministrationen

Läs mer

Vägledning för riskbedömningsinstrument Revised Oral Assessment Guide (ROAG)

Vägledning för riskbedömningsinstrument Revised Oral Assessment Guide (ROAG) SYFTE MED BEDÖMNING Identifiera problem i munhålan. Tydliggöra individuellt behov av munvårdsåtgärder. Som hjälp för dokumentation gällande munhälsa och åtgärder. Beslut om konsult eller remiss till tandvård.

Läs mer

NUTRITIONSPOLICY. Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun

NUTRITIONSPOLICY. Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun 2011 NUTRITIONSPOLICY Med riktlinjer och handlingsplan för särskilda boenden inom Karlshamns kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Sid 1 2. Syfte 1 3. Målsättning 2 4. Ansvar och yrkesfunktioner 3-5

Läs mer