Symtomupplevelse hos patienter som behandlats för cancer i huvud- och halsområdet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Symtomupplevelse hos patienter som behandlats för cancer i huvud- och halsområdet"

Transkript

1 Symtomupplevelse hos patienter som behandlats för cancer i huvud- och halsområdet kort och långt perspektiv Maria Larsson onkologisjuksköterska, docent i omvårdnad Karlstads universitet, Institutionen för hälsovetenskaper

2 Huvud- och halscancer Incidens: ca /3 män och 1/3 kvinnor, vanligast mellan år Total 5-års överlevnad: % (Socialstyrelsen, 2013) Samlingsbegrepp för cancer i munhåla, svalg, struphuvud, näsa- bihålor, lymfkörtelmetastas på halsen med okänd primärtumör Etiologi: tobak, alkohol, HPV-virus

3 Behandling av huvud- och halscancer Intentionen är oftast att bota aggressiv och ofta multimodal behandling. Kirurgi Strålbehandling Brachyterapi Cytostatika Val av behandling beror på lokalisation, tumörstadium och patientens allmäntillstånd.

4 Vårdkedjan Komplex vårdkedja Multidiciplinär vård på olika nivåer Komplicerad och tidskrävande behandling och rehabilitering Mycket väntan med oro och ovisshet. Larsson et al. (2007). Cancer Nursing, 30(4), Wells. (1998). Journal of Advanced Nursing, 28(4),

5 Att leva med huvud- och halscancer.

6 Symtom, biverkningar och problem hos patienter med huvud- och halscancer Symtom vid diagnos Smärta i mun och hals, heshet, sväljsvårigheter, sårig slemhinna. Akuta biverkningar: Tugg och sväljsvårigheter, smärta, såriga slemhinnor, muntorrhet, seg saliv, smakförändringar, luktförändringar, svullnad, Illamående, aptitlöshet. Sena biverkningar: Sväljsvårigheter, smakförlust, trismus, muntorrhet. Dessutom upplever patienter ofta: Cancer relaterad fatigue, psykologisk och emotionell stress, existentiell kris.

7 Symtom som påverkar nutritionen (Nutrition Impact Symptoms, NIS) Smärta Muntorrhet Sväljsvårigheter Sårig slemhinna Smakförändringar Förändrad lukt Aptitlöshet Tidig mättnadskänsla Illamående Kräkning Diarré Förstoppning Uppblåsthet Akut kolit och enterit Fatigue Ångest Oro Grant and Davies (2000) Seminars in Oncology Nursing 16, Tong et al. (2009) Supportive Care in Cancer 17, Kubrak et al. (2010) Head & Neck 32, Capra et al. Nutrition (2001) 17,

8 Förekomst av symtom och problem som påverkar ätandet Före strålbehandlingen, 44 % Tugg och/eller sväljproblem (14-22 %), smärta (11-22 %) I slutet av strålbehandlingen,100 % Tugg och/eller sväljproblem (42-77 %), smärta (49-72 %), muntorrhet (44 %), seg saliv (52 %),mucosit (87 %). Ett år efter strålbehandlingen, 90 % Muntorrhet (53 %),Tugg och/eller sväljproblem (22 %), smärta (28 %) Larsson et al. (2005). Cancer Nursing, 28(6), Ottosson et al. (2013). Acta Oncologica, 52, Malnutrition förekommer i % någon gång under vårdkedjan Bozzetti (2013) Critical Reviews in Oncology/Hematology 87,

9 Konsekvenser av malnutrition Viktförlust Ökad sjukslighet och dödlighet Ökat antal och svårare komplikationer och biverkningar av onkologisk behandling Minskad effekt av behandlingen Cancer relaterad fatigue Minskad funktionsförmåga Negativt påverkad hälsorelaterad livskvalitet. Larsson et al. (2003) Journal of Clinical Nursing, 12, Ravasco et al. (2007) Clinical Nutrition 26, 7-15 Bozzetti (2013) Critical Reviews in Oncology/Hematology 87,

10 Konsekvens av malnutrition Procentuell viktförlust mean % weight loss (n=20) % 0 pre -treatment third week of RT end of RT one year after RT Larsson et al. (2005). Cancer Nursing, 28(6),

11 Patienters beskrivning av symtom och problem Disruption of symptoms Dagligt liv var under strålbehandlingen påverkat av trötthet, sårig och torr mun, sväljsvårigheter och sömnsvårigheter. Wells. (1998). Journal of Advanced Nursing, 28(4), Ability to chew and swallow Will and desire to eat Under och i direkt anslutning till strålbehandlingen minskade fysiska symtom viljan och lusten att äta och minskad vilja och lust att äta gjorde det svårare att övervinna svårigheter att tugga och svälja. Eating without satisfaction Larsson et al. (2003). Journal of Clinical Nursing. 12(4), Efter nio månader kunde patienterna äta, men fortsatta svårigheter att äta fast mat, muntorrhet och smakförändringar gjorde att måltiden inte var en källa för njutning och lustfylld samvaro. Ottosson et al. (2013). Journal of Clinical Nursing. 22,

12 Patienters beskrivning av upplevda symtom biverkningar och dess konsekvenser Upplevelser av förlust och hot på olika nivåer Förlust av måltiden förlust av gemenskap Paralyserande trötthet Förändrad självbild skammen hotar Livet självt är hotat Larsson et al. (2003). Journal of Clinical Nursing. 12(4),

13 Symtom hos cancerpatienter Cancer är laddat med olika föreställningar om sjukdomen och dess behandling. Symtomen har ofta en stor existentiell komponent. Symtom orsakade av behandling (biverkningar) ses ofta som inte kan undvikas, som hör till och måste tolereras. Hopkins et al. (2006) Journal of Advanced Nursing 54, Bjerrum et al. (2011) Scandinavian Journal of Caring Sciences 26, 81-89

14 Revised Wilson and Cleary model for Health-Related Quality of Life Ferrans et al. (2005) Journal of Nursing Scholarship, 37(4),

15 Bedömning av symtom Symtomets samtliga dimensioner ska ingå i analysen Intensitet styrka, svårighetsgrad Kvalitet/karaktärbeskrivning av hur symtomen upplevs Varaktighet, frekvens (tidsaspekten) Obehag/besvär grad av lidande, besvär (Lenz et al 1997; Dodd et al 2001; Armstrong 2003)

16 Instrument för bedömning av symtom Browall et al. (2013): Journal of Pain and Symptom Management, 46, Maria Larsson

17 Instrument för bedömning av symtom hos patienter med huvud- och halscancer Head and Neck Patient Symptom Checklist. Skattar 17 symtom på en 5-gradig skala avseende förekomst och i vilken omfattning det påverkat ätandet. Smärta, ångest, muntorrhet, aptitlöshet, förstoppning, tidig mättnadskänsla, nedstämdhet, seg saliv, diarré, sår i munnen, brist på energi, illamående, tuggsvårigheter, luktförändring, kräkning, sväljsvårigheter, smakförändringar Schmidt et al. (2013), Supportive Care in Cancer, 21, Kubrak et al. (2013), Supportive Care in Cancer, 21,

18 Symtomkluster Ett symtomkluster består av två eller fler relaterade symtom som kan ha samma eller olika etiologi. Symtomen är relaterade till varandra och uppträder samtidigt. Symtomkluster kan ha en synergistisk effekt på utfall som funktionell status, sinnesstämning och livskvalitet Miaskowski et al. (2004). Journal of the National Cancer Institute Monographs, 32, Dodd et al. (2004). Journal of the National Cancer Institute Monographs, 32, Barsevick. (2007). Seminars in Oncology Nursing, 23(2), Molassiotis et al. (2010). Journal of Pain and Symptom Management, 39(5),

19 Symtomkluster och bedömning På grund av att symtomen interagerar försvåras bedömningen av vad som är orsak och verkan. Komplexitet hos påverkansfaktorerna komplicerar ytterligare. Modeller för bedömning och hantering av symtom bör ta hänsyn till att symtom ofta uppträder som kluster. Theory of unpleasant symptoms (Lenz et al 1997) Symptom management model (Dodd et al 2001) The symptoms experience model (Armstrong 2003) Symptom interaction model (Parker et al 2005)

20 The Middle Range Theory of Unpleasant Symptoms: An Update Lentz et al. (1997), Advances in Nursing Science. 19(3):14-27.

21 Implikationer, take home messages Patienter med cancer i huvud och halsområdet har många symtom samtidigt under månader och år efter avslutad behandling Alla aspekter av livet påverkas, äta, prata, umgås, arbeta, självbild och syn på framtiden Rehabiliteringsbehovet är stort och kräver sjuksköterskor med specialistkunskaper Holistisk syn på symtombedömning och symtomhantering är nödvändig Medvetenhet om att symtom presenterar sig som kluster med synergistisk negativ effekt

22 TACK!!!

Patienters upplevelse av oral mukosit relaterad till cytostatikabehandling

Patienters upplevelse av oral mukosit relaterad till cytostatikabehandling Patienters upplevelse av oral mukosit relaterad till cytostatikabehandling FÖRFATTARE PROGRAM/KURS OMFATTNING HANDLEDARE EXAMINATOR Elisabeth Nilsson Sjuksköterskeprogrammet, 15 högskolepoäng, Examensarbete

Läs mer

Patienters upplevelse och hantering av smärta vid extern strålbehandling mot huvudhalscancer

Patienters upplevelse och hantering av smärta vid extern strålbehandling mot huvudhalscancer Örebro universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå Examensarbete Magister, 15 högskolepoäng Vårterminen 2012 Patienters upplevelse och hantering av smärta

Läs mer

Smak- och luktförändringar. Britt- Marie Bernhardson, Leg.Sjuksköterska och Medicine Doktor

Smak- och luktförändringar. Britt- Marie Bernhardson, Leg.Sjuksköterska och Medicine Doktor Smak- och luktförändringar Britt- Marie Bernhardson, Leg.Sjuksköterska och Medicine Doktor Svårigheter att äta vid cancersjukdom Flera orsaker: sjukdomen i sig förändrad ämnesomsättning tumören sitter

Läs mer

Abstract. 1. Bakgrund!

Abstract. 1. Bakgrund! Är det viktigt att förebygga trycksår? Symtomförekomst och handläggning av palliativa patienter med trycksår under den sista veckan i livet Ett ST-projektarbete Linn Åkerblom, ST-läkare, Capio Geriatrik

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Cancerrehabilitering. Kortversion av nationellt vårdprogram.

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Cancerrehabilitering. Kortversion av nationellt vårdprogram. Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Cancerrehabilitering Kortversion av nationellt vårdprogram Månad år Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning av förändring

Läs mer

Rehabiliteringsstege ny modell för rehabilitering av huvud- och halspatienter

Rehabiliteringsstege ny modell för rehabilitering av huvud- och halspatienter Jukka Nopsanen Slutrapport Rehabiliteringsstege ny modell för rehabilitering av huvud- och halspatienter Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2004 2006 Göran Laurell, professor, ÖNH-kliniken, Norrlands

Läs mer

Munhälsa hos cancerpatienter en interventionsstudie av vårdpersonal och patienter

Munhälsa hos cancerpatienter en interventionsstudie av vårdpersonal och patienter Jukka Nopsanen Slutrapport Munhälsa hos cancerpatienter en interventionsstudie av vårdpersonal och patienter Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2002 2004 Projektansvariga: Gun Paulsson, dr odont

Läs mer

Att leva med hemodialys nära livets slut

Att leva med hemodialys nära livets slut Välkomna tillbaka Att leva med hemodialys nära livets slut Lena Axelsson Leg sjuksköterska, Med Dr Njurmedicinskt vårmöte 12 maj 2014 Bakgrund Patienter i hemodialysbehandling (HD): Hög symtombörda* Flertal

Läs mer

Den orala hälsans betydelse vid dysfagi

Den orala hälsans betydelse vid dysfagi MUN-H-CENTERs FOKUSDAG 2012-12-06 Den orala hälsans betydelse vid dysfagi Normal sväljning Föreläsare: Professor och radiolog Olle Ekberg Sammanfattning skriven av Lotta Sjögreen Professor Olle Ekberg

Läs mer

EXAMENSARBETE. Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen

EXAMENSARBETE. Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen EXAMENSARBETE Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen En litteraturstudie Jessica Alatalo Anna B Lindgren Sjuksköterskeexamen

Läs mer

Dysfagi Hur kan vårdpersonal underlätta ätandet för patienter med ätoch sväljningssvårigheter till följd av stroke?

Dysfagi Hur kan vårdpersonal underlätta ätandet för patienter med ätoch sväljningssvårigheter till följd av stroke? EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2007:7 Dysfagi Hur kan vårdpersonal underlätta ätandet för patienter med ätoch sväljningssvårigheter till följd av stroke?

Läs mer

Rökares självupplevda orala hälsa samt uppfattning om rökningens påverkan på oral hälsa

Rökares självupplevda orala hälsa samt uppfattning om rökningens påverkan på oral hälsa EXAMENSARBETE Våren 2015 Sektionen för Hälsa och Samhälle Examensarbete i oral hälsa OH8365 Rökares självupplevda orala hälsa samt uppfattning om rökningens påverkan på oral hälsa Författare Anna Czarnecka

Läs mer

Kvinnors upplevelser av hur bröstcancer påverkar livet fysiskt, psykiskt och socialt - efter genomgången behandling av sjukdomen

Kvinnors upplevelser av hur bröstcancer påverkar livet fysiskt, psykiskt och socialt - efter genomgången behandling av sjukdomen Högskolan i Skövde Institutionen för vård och natur Kvinnors upplevelser av hur bröstcancer påverkar livet fysiskt, psykiskt och socialt - efter genomgången behandling av sjukdomen Women s experiences

Läs mer

DEPRESSIONER HOS ÄLDRE ETT ONÖDIGT LIDANDE?

DEPRESSIONER HOS ÄLDRE ETT ONÖDIGT LIDANDE? Hälsa och samhälle DEPRESSIONER HOS ÄLDRE ETT ONÖDIGT LIDANDE? EN LITTERATURSTUDIE ANNA LARSSON ANNA WALLENTIN Examensarbete i omvårdnad Malmö högskola 46-55 p Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

BILDTERAPI VID BRÖSTCANCER Kvinnors berättelser i ord och bild

BILDTERAPI VID BRÖSTCANCER Kvinnors berättelser i ord och bild UMEÅ UNIVERSITY MEDICAL DISSERTATIONS New Series No 1111 ISSN 0346-6612 ISBN 978-91-7264-382-6 From the Department of Nursing, Department of Radiation Sciences Oncology, Medical Faculty, and National School

Läs mer

The importance of a good oral health among elderly

The importance of a good oral health among elderly Högskolan i Skövde Institutionen för Vård och Natur Betydelsen av en god oral hälsa hos äldre en angelägenhet för sjuksköterskan En litteraturstudie The importance of a good oral health among elderly -

Läs mer

Illamående vid cancerbehandling. Information till dig som behandlas med cytostatika

Illamående vid cancerbehandling. Information till dig som behandlas med cytostatika Illamående vid cancerbehandling Information till dig som behandlas med cytostatika Broschyren är framtagen med stöd av Swedish Orphan Biovitrum. Faktagranskad av dr Katarina Öhrling, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Patienternas upplevelse av att vara fastande inför akutoperation

Patienternas upplevelse av att vara fastande inför akutoperation Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Patienternas upplevelse av att vara fastande inför akutoperation Författare: Eugènia Furumula Larsson Uppsatskurs, avancerad nivå 15hp Uppsatskurs vårdvetenskap

Läs mer

Depression till följd av stroke

Depression till följd av stroke Depression till följd av stroke - patienters upplevelse och vårdpersonalens roll i den dagliga vården Cindy Dahlblom Ida Karlsson Högskolan på Åland serienummer 2013:23 Program Vård Mariehamn 2013 ISSN

Läs mer

Upplevelser av att leva med KOL En litteraturstudie

Upplevelser av att leva med KOL En litteraturstudie Examensarbete i omvårdnad, 15 hp Upplevelser av att leva med KOL En litteraturstudie Författare: Azia Alkabi Handledare: Ewy Olander Sjuksköterskeprogrammet, kurs: OM1434 Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen

Läs mer

Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom

Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom Att leva med tinnitus och Menieres sjukdom - ett patient och sjuksköterskeperspektiv FÖRFATTARE PROGRAM / KURS Elisabeth Johansson Helena Rosén Sjuksköterskeprogrammet, 120 p. Omvårdnad Eget arbete VT

Läs mer

När det inte går att lita på sin kropp En litteraturstudie om att vara ung vuxen och leva med en inflammatorisk tarmsjukdom

När det inte går att lita på sin kropp En litteraturstudie om att vara ung vuxen och leva med en inflammatorisk tarmsjukdom EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2014:24 När det inte går att lita på sin kropp En litteraturstudie om att vara ung vuxen och

Läs mer

Vårdplan och information till dig som ska behandlas för cancer i huvud/halsområdet

Vårdplan och information till dig som ska behandlas för cancer i huvud/halsområdet Vårdplan och information till dig som ska behandlas för cancer i huvud/halsområdet Innehållet i den här pärmen ska vägleda dig i kontakten med olika vårdinstanser och vårdgivare. Här kan du också samla

Läs mer

EXAMENSARBETE. Att leva med kronisk huvudvärk

EXAMENSARBETE. Att leva med kronisk huvudvärk EXAMENSARBETE 2005:26 HV Att leva med kronisk huvudvärk Litteraturstudie Elin Olsson, Veronica Persson Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar Sjuksköterskeprogrammet Institutionen för

Läs mer

3.10 psykiska reaktioner och symtom 130907

3.10 psykiska reaktioner och symtom 130907 3.10 psykiska reaktioner och symtom 130907 För varje enskild patient får cancerdiagnosen en specifik psykologisk betydelse. Detta innebär i sin tur att alla patienter/närstående får en ökad belastning

Läs mer

SYMTOM, BESVÄR OCH TID HOS KVINNOR OCH MÄN MED LUNGCANCER

SYMTOM, BESVÄR OCH TID HOS KVINNOR OCH MÄN MED LUNGCANCER Från Sektionen för Omvårdnad vid Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige SYMTOM, BESVÄR OCH TID HOS KVINNOR OCH MÄN MED LUNGCANCER Malin Lövgren

Läs mer

Den äldre patientens munhälsa

Den äldre patientens munhälsa Den äldre patientens munhälsa En litteraturstudie om hur vårdare kan främja och upprätthålla munhälsan hos äldre patienter Anne Nars Examensarbete inom social- och hälsovård, Vasa Utbildning: Sjukskötare

Läs mer

Utredning och behandling av långvarig orofacial smärta i multidisciplinärt och multimodalt smärtteam

Utredning och behandling av långvarig orofacial smärta i multidisciplinärt och multimodalt smärtteam Utredning och behandling av långvarig orofacial smärta i multidisciplinärt och multimodalt smärtteam Emma Mc Cormick Magdalena Sjöwall Handledare: Per Alstergren Examensarbete (15 hp) Tandläkarprogrammet

Läs mer

OMVÅRDNADSPROGRAM GYNONKOLOGI ÖREBRO-REGIONEN

OMVÅRDNADSPROGRAM GYNONKOLOGI ÖREBRO-REGIONEN OMVÅRDNADSPROGRAM GYNONKOLOGI 2005 ÖREBRO-REGIONEN Programgrupp Wenche Järhede, Kliniken för Gynekologisk onkologi, Universitetssjukhuset, Örebro Lisa Nygren, Kliniken för Gynekologisk onkologi, Universitetssjukhuset,

Läs mer

Omvårdnad vid avancerad ALS-sjukdom. Stiftelsen Stockholms Sjukhem

Omvårdnad vid avancerad ALS-sjukdom. Stiftelsen Stockholms Sjukhem Omvårdnad vid avancerad ALS-sjukdom Stiftelsen Stockholms Sjukhem Samtliga foton: Damm Ewa, Stockholms Sjukhem INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 4 INLEDNING 5 VANLIGA BESVÄR OCH SYMTOM VID ALS 6 Salivproduktion

Läs mer