Ökentrappen UR INNEHÅ LLET. Hjälp kyrkan hjälpa...sidan 7. Anna Eriksson. Varmt välkommen till Skandinaviska Klubben i Las Palmas och San Agustin!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ökentrappen UR INNEHÅ LLET. Hjälp kyrkan hjälpa...sidan 7. Anna Eriksson. Varmt välkommen till Skandinaviska Klubben i Las Palmas och San Agustin!"

Transkript

1 Palmblade t nr 3 Säsong 2009/ 2010 Mar/ Apr/ Maj Klubben etabler ad Nr.2 P a l m b l a d N r. 2 et apa 1 4 S ä s o n g D e c / J a n UR INNEHÅ LLET A KTUELLT Las Pal m as - S i dan 6 A KTUELLT San A gust i n - Si dan 1 4 Ökentrappen tidigare kallat Kragtrapp Klubbens historia - S i d a n 4 Mandelsbloms utflykter - Si dan 9 & 1 5 Å r s m ö t e - Si dan 5 Utflykter till La Palma & Madeira - Si dan 10 Utflykt till Santa Lucia - Sidan 1 6 Läs Karin Bertilsson s artikel sidan 13. Julkrubban - Las Canteras - Sidan 6 & 1 7 Hjälp kyrkan hjälpa...sidan 7 Las Palmas Tel: E-post: Gatuadress: C/ Manuel González Martín 15 Las Palmas San Agustin Tel: E-post: Gatuadress: C/ Las Margaritas 9 San Agustin w w w.skandi naviskaklubbe n.com Varmt välkommen till Skandinaviska Klubben i Las Palmas och San Agustin! - - Anna Eriksson

2 INFO: Ordförande för SKK: Arne Blomqvist E-post: Platschef för SKKSYD : Jens Ole Jespersen E-post: KLUBBENS HEMSIDA: Expedition har öppet måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar kl Det är också öppet på tisdagar kl Biblioteket och Videoteket har samma öppettider som expeditionen samt torsdagar kl Kontoret är stängd under tiden 22 december tom den 6 januari. Observera att vi också har stängt den 20 januari pga Mandelblomsutflykt, den 26 januari och den 23 februari pga möte i SKK-Sydväst. Lunchserveringen har öppet fredagar kl samt när det speciellt anges i programmet. Ingen lunchservering fredagarna 24 dec. och 31 dec. Medlemsmöten i SKK-Sydväst Det blir möten i SKK-Sydväst den 26 januari och den 23 februari först kl. 10 i Tauro och kl. 11 på Bar Ramon C/Miguel Marrero 37 i Arguineguin. Bemanning expedition: Las Palmas Karin Bertilsson Telefon San Agustin Öppettider för expedition och bibliotek Måndagar, tisdagar och torsdagar kl Kontoret stänger 16. Dec och öppnar 10. Jan. Bemanning: Expeditionen: Tove Sadolin Biblioteket: Christer Nilsson, Margit Lundgren och Hervor Wallin. Telefon A NNONSERA I PA LMBLA DET! Företag såväl som privatpersoner är välkomna att annonsera i SKK:s medlemstidning Pal mbl ad et. Med en annons i denna tidning når man ut till den större delen av de skandinaver som är vinterboende på Gran Canaria, men även till många turister som tillfälligt gästar ön. A NNONSPRI SER 1/ 1 Sida 25 x 18 cm 200 1/ 2 Sida 25 x 9 c m, 18 x 12,5 c m 105 1/ 3 Sid a 25 x 6 c m, 18 x 8 c m 75 1/ 4 Sida 12,5 x 9 cm, 18 x 6 c m 55 1/ 6 Sida 9 x 9 cm 35 1/ 8 Sida 9 x 6 cm, 18 x 3 cm 25 Plambladet utkommer med 3 nummer per år Oktober - November 2010 December Januari 2011 Februari Maj 2011 och distribueras till klubbens samtliga medlemmar.palmbladet publiceras även på Klubbens hemsida: w w w.skandi navi skaklubben.com Sista materialdag: 20.September, 20. November och 20. Januari. Skandinaviska Klubbens Nyheter Depósito Legal: G.C Palmbladet - Upplaga 1000 ex. Redaktörer för Palmbladet: Birger Kidelius & Jens Ole Jespersen Vi är tacksamma för alla bidrag och synpunkter. Tveka inte att kontakta oss. MEDL EM VGIF TER FÖR SÄ SON GEN År savgift =30 (285 SEK ), K or ttidsm edlem sk ap 1 m ån ad 15 Så här betalar Du Du kan besöka expeditionen i Las Palmas eller San Agustin och betala avgiften där. Det går också bra att sätta in pengarna på Klubbens svenska PlusGiro: Skandinaviska Klubben, Stockholm Nr Glöm inte att skriva på talongen vart Du vill att vi skickar medlemskortet! Det går även bra att skicka en spansk check utställd på Skandinaviska Klubben eller att sätta in pengarna direkt på vårt spanska bankkonto. Caja De Ahorros Kom ihåg att skriva Ditt namn på inbetalningstalongen! Görs inbetalning från Norden skall denna kod användas: IBAN: ES BI C: CECAESM MO5 2 Observera att avgifterna nu endast kan betalas i Euro! - 2 -

3 ÄNNU ETT ÅR GÅR MOT SITT SLUT. Tiden går fort och det är dags att se fram emot Det blir vårt 12:e år här på ön och vi hoppas det ska bli lika bra som de föregående. Säsongsstarten har varit fantastisk. Klubbens aktiviteter, med bl a välkomstfester, är så eftertraktade att det är väntelista på nästan allt. Här vill jag särskilt framhålla två "gäng" nämligen de norrmän som gav oss Havets festbord i LP och herrmatlaget i för mycket goda och välplanerade fester. Tack. Höstmötet blev en ganska lugn tillställning där Sam Perman hade några synpunkter på bristande transparens i redovisningen och Hervor Wallin föreslog att "husmor" skulle ha någon form av ersättning för sitt arbete i köket. Förslagen röstades igenom att gå till styrelsen för beredning. GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR PS! En god läshelg också. Ett citat ur boken Nattåg till Lissabon av filosofen Pascal Mercier: Livet är inte vad vi lever; det är vad vi föreställer oss att vi lever. Själv ska jag läsa om klassikern Fåfängans marknad av William Thackeray. DS ArneBlomqvist OM UPPEHÅ LLSTILLSTÅ ND Den som önskar information om hur man söker uppehålls tillstånd kan höra av sig till expeditionen i Las Palmas. Vi skickar ut ett blad med den nödvändiga informationen och även en blankett. Just nu får man betala 10 på banken för uppehållstillstånd. De som inte har ett N.I.E.-nummer sedan tidigare (identitetsnummer för utlänningar) får dessutom betala 9,18 extra. SKRIVSUGEN?! Författaren Bente Clod (talar och läser svenska) håller skrivarkurser i Las Palmas januari samt öppna skrivgrupper. Se Det Danske Skriveinstitut PROTOKOLL Höststämma-Skandinaviska Klubben 22 november SSK:s Syd lokaler i San Agustin 65 närvarande medlemmar. 1 Stämmans öppnande. Ordförande Arne Blomqvist öppnade stämman och hälsade alla välkomna samt att styrelsen ville framföra ett tack till Sam Perman för hans skänkta arvode Val av mötesordförande och sekreterare. Valdes Åke Berggren till ordförande och Ove Hägglund till sekreterare. 3 Val av två justerare jämlika rösträknare. Valdes Lars Wallin och Krister Gustafsson. 4 Justering av röstlängden. Anmäldes av rösträknarna 65 närvarande medlemmar 5 Fråga om Stämman blivit stadgeenligt kallad. Godkändes eftersom annons funnits i Palmbladet jämte anslag varit ute i god tid. 6 Godkännande av dagordning. Godkändes 7 Föredragning av protokollet från föregående stämma. Protokollet har varit infört i Palmbladet,vilket ansåga vara tillfyllest. 8 Styrelsens föredragning. Ordf. Arne Blomqvist tackade alla medarbetare och frivilliga medlemmar för deras arbete samt att upptakten varit god med många nya medlemmar.över-skottet 2009 blev 3000 euro. 9 Styrelsens budgetförslag. Jens Ole Jespersson informerade att varje delmoment i budgeten arbetats igenom i både San Agustin och Las Palmas.Budgetförslaget finns på anslags-tavlor samt att det föredragits på medlemsmöte i San Agustin. Hervor Wallin saknade ersättninguppgift till kökspersonalen,vilket hon ansåg vara rimligt som uppskattning. På fråga av Bengt Björnekär om differensen mellan fjolårets resultat och årets budgeterade svarade Jens Ole J. att investeringar stiger och att vi är försiktiga. Budgeten godkändes med att styrelsen får lösa kökspersonalens ersättning. 10 Medlemmars motioner. Inga motioner inkommit 11 Övriga frågor som kan behandlas eller bordläggas. Sam Perman kritiserade den redovisning som skett tidigare år att bl.a hans arvode på 1000 euro,som han skänkt till SSK-syd för investeringar ej kommit fram i papperen.styrelsen är klar över misstaget men menar att investeringar dock gjorts i SSK-Syd och tackar Sam i efterhand för gåvan. Sam Perman påpekade att budgetsystemen utvecklats positivt sedan Tove börjat sköta bokföringen men saknade dock att centrala verksamheten inte redovisades i en egen budget. Beslutades att detta ska göras i kommande budgetarbete. 12 Stämman avslutas. Ordföranden Åke Berggren tackade alla för medverkan i dagens stämma och förklarade höststämman för avslutad. San Agustin Ove Hägglund Sekreterare Lars Wallin Justerare Åke Berggren Ordförande Krister Gustafsson Justerare - 3 -

4 Palmblad nr. 2 Säsong 2010/ 2011 Dec/ Jan UNGEFÄR SÅ HÄR GICK DET TILL.. Detta är berättelsen om Skandinaviska Klubben enligt vad jag har hittat i gamla protokoll, gamla föreningsmeddelanden och andra skrivelser samt vad jag själv kommer ihåg. Jag har valt att ta med en hel del namn på personer som var med då det begav sig. Det finns säkert några som känner dem eller som har hört talas om dem. Du minns kanske andra intressanta och roliga händelser Kontakta mig - Margaretha Eriksson - och berätta! Redan i januari 1955 reste 36 svenskar från Malmö och Bulltofta med dåtidens jumboplan en Vickers Viking med mellanlandning i Basel och övernattning i Tanger och vidare till Tenerife. På flygplatsen välkomnades de av borgmästaren m.fl. Det var de första äventyrliga svenskarna som reste till Kanarie-öarna, som på den tiden var ett långväga och okänt resmål. Resorna var förhållandevis dyra ( kronor för 10 dagar med helpension). Propellerplanen erbjöd inte alls den komfort vi är vana vid i dag. Året efter började man även flyga från Bromma till Las Palmas. Det dröjde några år innan charterflygen kunde gå direkt utan mellanlandning och övernattning. Det var när DC 4:an kom. Det planet var så stort och representerade ett så avgörande steg framåt att man kallade det för Atlantplanet. Redan på 60-talet blev Gran Canaria den mest populära ön i arkipelagen. Det var billigt att turista här och klimatet var underbart för oss nordbor. Många köpte bostäder och stannade allt längre perioder i värmen i synnerhet över den mörka, regniga hösten och de kalla vintrarna. I mitten på 60-talet hade många etablerat sig i huvudstaden Las Palmas. Ett stort antal skandinaviska restauranger hade öppnats. Även andra näringsidkare som juvelerare, bokhandlare m.fl. hade slagit sig ner i staden. Det fanns t.o.m. ett svenskt tvätteri och en mejerist som introducerade yoghurten hos Kalíse Detta gjorde att man behövde en skola till barnen. En svensk skolförening bildades i Las Palmas 1965 och undervisningen startade. Det fanns snart gott om elever. Även Svenska Kyrkan och Skandinaviska Frikyrkan (numera Skandinaviska Turistkyrkan) startade sina respektive verksamheter i Las Palmas vid ungefär samma tid. Redan i 60-talets början bildades Svenska Klubben. Om den vet vi inte så mycket och de som var med på den tiden finns sannolikt inte längre i livet. Däremot vet vi att Skandinaviska Klubben på Kanarieöarna bildades i Las Palmas den 31 december Interimsstyrelsen bestod av Allan Mellqvist, Tore Jakobson och John Stadager Föreningen hade till syfte att a) vara en förenande länk mellan på Kanarieöarna boende skandinaver b) på bästa sätt främja dessa skandinavers intressen på Kanarieöarna c) utveckla förbindelserna mellan Skandinavien och Kanarieöarna Medlemskap Aktivt medlemskap kunde endast vinnas av på Kanarieöarna fast boende skandinaver eller skandinaver med fast egendom på Kanarieöarna. Passivt medlemskap kunde vinnas av aktiva medlemmars släktingar och vänner efter av aktiv medlem vederbörligen inlämnad och godkänd inträdesansökan Inträdesavgift Aktiv medlem (= på Kanarieöarna boende skandinav med fast egendom) med familj betalade sammanlagt 500 pesetas. Passiv medlem (= aktiv medlems släktingar eller goda vänner) betalade ingen inträdesavgift och hade ingen rösträtt. Medlemsavgift Aktiv och passiv medlem betalade 100 pesetas per person och år. Klubben hade ca medlemmar 1966 Den första styrelsen Vid sammanträde i Las Palmas den 27 februari 1966 valdes följande styrelse: Ordförande: Tore Jakobson, Kungens Kurva, Stockholm Sekreterare och verkställande ledamot i Las Palmas: Johan Stadager Kassör: Andreas Bang, Las Palmas Verkställande ledamot i Skandinavien: Allan Mellqvist, Malmö Övriga ledamöter: Björn Rudstad, Las Palmas, Stig Nilson, Hälsingborg samt Ingemar Pallin, Las Palmas Klubben var helt ideell och opolitisk. 1/10-del av klubbens bruttointäkter skulle användas för utvecklandet av Svenska Skolan i Las Palmas fick skolan ett bidrag på hela kronor. Klubbens adress var tills vidare: Restaurang Don Quijote, Secretario Artiles 23, Las Palmas En förening som kunde hjälpa nordborna med ett och annat behövdes alltså och nu var den bildad

5 Palmblad nr. 2 Säsong 2010/ 2011 Dec/ Jan De första KLUBBLOKALERNA i Las Palmas En angelägen fråga var naturligtvis att skaffa en klubblokal. Källarvåningen i Viajes Fortunas lokaler i Catalinaparken i Las Palmas var inte den första, men en av dem. Där fick man trängas med resebyråpersonalen och det fanns bara plats för en liten expedition. (Vid något tillfälle uppförde sig förgrymmade klubbmedlemmar så illa i den lilla lokalen att klubben blev utkastad.) Även takterrassen på Hotel Caracoles användes som klubblokal en tid. Monika Birkelund var värdinna där. Men folk kom inte dit för att söka gemenskap och läsa svenska dagstidningar. De klagade sin nöd till Monika. Ljuset i bostaden hade stängts av (kanske på grund av obetald räkning) och vattenbrist var mycket vanlig på den tiden. Trivselkvällar och andra muntrationer anordnades i olika restauranger och hotell. Colon Playa var en restaurang som upplät lokal gratis till klubbaftnar. Kapellmästare Sam Samson var klubbmedlem och han spelade ofta på tillställningarna. Han komponerade f.ö. SKK-marschen som genom en tävling bland medlemmarna fick en lämplig text. Har någon hört den? I oktober 1967 hölls ett samkväm där den svenska prästen, hovpredikant Axel Westin, var närvarande. Klubbmästare Hvistendahl inbjöd till bridge och studiecirklar i spanska, men intresset var svalt. För övrigt var trivselkvällarna oerhört populära och välbesökta. Man måste, vid vissa tillfällen, begränsa deltagarantalet till 250 personer. Medlemmarna uppmanades ständigtt att skänka böcker till klubbiblioteket, vilket man hade fått inhysa i Hotel Tegala och i Svenska Skolan. I september 1971 kunde man flytta in i en hyrd lokal på Calle Pascal 1 i Las Palmas. Kontraktet var på två år och hyran var pesetas i månaden. Det renoverades, målades och fejades innan man flyttade in. Där fanns sällskapsrum med bibliotek, bar, toalett och expedition. En liten kökshörna fanns också för våffelgräddning. Vid samma tid föreslog Bror-Gustav Bylund att man skulle investera i ett s.k. Skandinavienhus i Las Palmas. Avsikten var att man skulle bilda en ekonomisk förening som skulle köpa huset och sedan hyra ut lokaler till Skandinaviska Klubben och den Skandinaviska Kyrkoförsamlingen (Svenska Kyrkan). Kyrkan hade lovat bekosta inredningen. Huset kostade 6,2 milj. pesetas, omfattade 612 kvm våningsyta i två plan och en tomt på 561 kvm. Köpet genomfördes aldrig. Man kom kanske inte överens... eller saknades det kapital...? Ibland tyckte man olika Våren 1970 kom man inte sams i styrelsen så en handlingskraftig dam lade beslag på föreningens båda medlemskartotek plus övrigt materiel om behövdes för att sköta verksamheten. Enligt verksamhetsberättelsen försökte man få till stånd någon form av förlikning. Ordningen måste återställas. Margaretha Eriksson, Tel Den spännande berättelsen fortsätter i nästa nummer! Årsmöte Fredag 25 februari 2011 kl Skandinaviska Klubbens medlemmar kallas härmed till ordinarie årsmöte i klubblokalen i Las Palmas. Motioner från medlemmarna ska lämnas in senast den 15 januari. Stadgeenliga handlingar, såsom val av styrelse och beslut om medlemsavgifter för kommande säsong. Medlemskort för 2010/2011 skall kunna visas upp i händelse av att frågor blir föremål för omröstning. För medlemmar i SKK-Sydväst och SKK-Syd anordnas buss till Las Palmas. Föranmälan till bussen görs till klubbexpeditionerna I Las Palmas eller San Agustin senast den 18 feb. Servering av smörgåstårta, vin, öl och kaffe m.m. Ingen ordinarie lunchservering den dagen. Expeditionen i Las Palmas håller stängt under den dagen för mötesförberedelser. SVÅRT MED SPANSKAN? Jag tolkar, följer med vid besök hos läkare, myndigheter och dyligt. Även skriftliga översättningar. Privatlektioner i spanska och svenska. Marianne Oxelgren - Saavedra Tel Säkrast kl eller efter kl FÖRA NMÄ LA N Vi vill göra alla medlemmar uppmärksamma på att alla fester och utflykter ska betalas i förskott. Ni får gärna ringa eller maila in en anmälan men sedan måste betalningen komma till klubben i god tid före varje evenemang. Detta underlättar för alla de frivilliga som arbetar på våra fester och gör det också smidigare när vi ska iväg på utflykt. Av utrymmesskäl måste vi för det mesta begränsa antalet deltagare på vår a fester och träffar, så dröj i n te för län ge m ed att an m äla di g ti ll det som i ntresserar dig. Det kan bli fullbokat och då går din plats förlorad om du inte har betalt! - 5 -

6 MUSIKAFTON Torsdag 2 Dec. kl Haakon Oestbye kommer att sjunga norska, svenska och amerikanska visor för oss. Det blir också allsång. Baren serverar en lätt rätt. Fri entré. Välkomna JULKRUBBAN PÀ LAS CANTERAS Torsdag 9 December kl Karin Bertilsson tar er med pâ en promenad pâ Las Canteras för att beskâda den vackra julkrubban som gjorts av sand. Promenaden fortsätter till Auditoriet (Las Palmas operahus) och under tiden berättar Karin om Las Canteras historia. Det stora köpcentrat Las Arenas ligger alldeles i närheten av Auditoriet sâ därefter blir det tid för shopping och lunch pâ egen hand. Pris medlemmar 2 och icke medlemmar 3. Denna utflykt görs tillsammans med San Agustín. LUCIAFIRANDE Måndag 13 December Traditionellt Luciafirande i klubblokalen. Luciatåget kommer kl. 10 Därefter blir det Julbasar med bl.a. tombola och olika lotterier. Försäljning av julsaker samt hemlagade matvaror som t.ex. marmelader, Janssons frestelse m.m. Servering av glögg, lussekatter och pepparkakor. Hemlagat potatismos med julkorv serveras som lunch. AK TUELLT I LAS PALMAS Utflykt till Teror och Osoriogården Torsdag 16 December kl Vi besöker den vackra orten Teror och går en promenad runt den ståtliga basilikan där öns skyddsmadonna finns. Sedan far vi till Osoriogården strax intill. Där runt den gamla gården som tillhörde en av öns förmögnaste familjer finns det exotiska växter och ett imponerande skogsområde som visar upp sig i sin fina höstskrud. Vi får också tillfälle att se de djur som tillhör gården. Den som vill kan leta efter kantareller (man får plocka max 1 kg/person) eller helt enkelt bara går runt och njuta av naturen. Var och en tar med sig matsäck. Det är inte tillåtet att göra upp eld. Bussen hämtar upp kl i Santa Catalinaparken och strax därefter vid Estadio Insular. Föranmälan och betalning senast den 13 dec. Pris: 10 för medl. och 15 för icke medl. Lunch till julklappspris Fredag 17 December kl Alla medlemmar kan äta lunch för det snälla priset av 3. Icke medl. betalar 4. Julafton Fredag 24 December Vi dukar upp ett traditionellt julbord på själva julafton den 24 december. Kl börjar vi julfirandet med att titta på Kalle Ankafilmen på våran stora filmduk och kl börjar vi servera julbordet. Pris: 25 för medl. och 35 för icke medl. I priset ingår vin/öl till maten samt kaffe och godisbord. Föranmälan och betalning senast den 17 dec

7 Palmblad nr. 2 Säsong 2010/ 2011 Dec/ Jan Hjälp kyrkan hjälpa... För mig handlar diakoni mycket om att möta människor utan att komma med färdiga lösningar, utan istället utgå från människors behov. Möten kräver närvaro och det finns många olika mötesplatser i vardagen som kan se väldigt olika ut. Det kan vara samtal med olika inriktningar, enskilda samtal med präst eller diakon. Jag tror att det är oerhört viktigt att få dela upplevelser. Det fyller en stor funktion i våra liv, glädjeämnen men också det som tynger. Min dotter sa en gång till mig efter ett samtal vi haft. Nu känns det så skönt mamma. Det känns som att bära på två tunga kassar och så får jag ge en till dig. Precis så kan diakoni få fungera. Vi får vara med och dela glädje och sorg och göra bördan lättare att bära för människor i vår närhet. Det är inte alltid bördan försvinner, men den kan bli lättare att bära. Glädje är också viktig att få dela. Jag och Larsolof Andersson ansvarar för den uppsökande verksamheten. Sjukbesök är någonting vi vill prioritera. Vi ser hur oerhört mycket det betyder för den person som ligger sjuk, att få ett besök och att få samtala en stund. Eftersom vår verksamhet omfattar hela Gran Canaria är vi därför beroende av tips och information om sjukoch hembesök. Kanske kan vi bli fler som delar detta ansvar. Tveka inte för att ta kontakt med oss om du vill vara med i en besöksgrupp eller själv önskar hembesök. Vi behöver varandra! Anna Eriksson Svenska Kyrkan Gran Canaria Tel: , Jourtel: San Agustin Rocas Rojas ÖPPETTIDER fr.o.m oktober Måndag-Onsdag Torsdag Fredag Söndag Morgonbön: Mån, Tis, Tors, Fre kl Mässa i all enkelhet: Onsdagar kl Gudstjänst/mässa: Söndagar kl Hos oss finns det alltid någon att tala med! LITE AV VERKMHETEN. Måndag kl Kyrkokör Tisdag kl AA-möte, Las Palmas Skandinaviska turistkyrkan Calle Galileo 40 Onsdag kl Trivselkväll (för mer info se webben) Undgdomsträff år Torsdag kl Basargrupp Lördag kl Putting på Rocas Rojas,start 30/10 Söndag kl Södagsskola för alla barn Med reservation för ändringar - 7 -

8 AK TUELLT i LAS PALMAS VECKOAKTIVITETER KNEP & KNÅP Deltagarna I Knep&Knåp träffas varje m åndag kl. 10 i klubblokalen i Las Palm as för att sy, väva, m åla m.m. Allt som skapas går till lotterivinster. Kom m ed och skapa du ock så! Vi behöver många flitiga händer. Klubben bjuder på fik a! BRIDGE På tisdagarna kl. 18 spelar vi tävlingsbridge under ledning av Jen s Ol e Jesper sen. På fredagarna kl spelas det bridge i lite lugnare tempo under ledning av Br it t a Mollb erg. BOULE Boule spelas varje onsdag kl. 15 på Las Canteras st randen ung. i höj d med Calle Fuerteventura. Ingmarie & Stig hälsar gamla som nya spelara Välkomna. BOWLING Bowla med klubben! Vi spelar varje onsdag kl. 15 I köpcentret El Muelle. LOPPIS V arje fredag är det Loppi s kl på övervåningen i Las Palmas. Du kan lämna in och handla då. Vi tar inte emot kläder och stora möbler. Desto mer du lämnar in, desto mer har vi att sälja. Intäkterna går odelat till klubben. Välkomna önskar Anita Hammarbäck. Nybörjarkurs i spanska Ljubitza Ramos Espinoza har nybörjarkurs i spanska kl Anmäl dig till exp. så får du mer information. Ljubitza pratar förutom svenska och spanska även norska och danska. Nya regler vid förnyelse av körkort för utlandsbosatta Från den 1 december 2010 träder nya regler i kraft som berör de personer som är permanent bosatta utomlands och ska förnya sina svenska körkort. Den som är permanent bosatt i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kommer efter 1 december 2010 inte längre kunna få sitt svenska körkort förnyat i Sverige. Det ska i stället ersättas med ett körkort i den stat som den sökande är permanent bosatt. En person som inte är utvandrad men tillfälligt befinner sig i annat EES-land får förnya sitt svenska körkort. Personen har fortfarande möjlighet att få sitt svenska körkort skickat till en svensk ambassad eller konsulat. STRANDPARTY Söndag 30 Januari k l. 19 träffas vi till vårens första strandparty I viken på Las Canteras- stranden. Kom med ditt bästa lekhumör, tag med något att äta och dricka, något att sitta på samt ett ljus. Musik och Danskväll med levande musik Lördag 5 Februari kl Trianaband - som består av 3 duktiga musiker - kommer att spela låtar från sin internationella repertoar och det blir tillfälle till dans för alla som har lust till det. Trianaband spelar ofta på olika serveringar nära Las Canteras och de är mycket populära. Entréavgift 5 som inkluderar en valfri drink. Under hela kvällen är baren öppen med servering av drinkar och lättare tilltugg Flygvapnets museum Vi besöker flygvapnets museum som finns inne i ett gammalt försvarstorn nära kusten vid Gandohalvön. Efter studiebesöket äter vi den picniclunch som klubben tar med sig. Vi väntar på besked om datum från Flygvapnet men alla som är intresserade kan anmäla sig nu så får ni besked sedan så snart som möjligt. Eftersom detta är militärt område måste alla ha giltig legitimation med sig. Pris för studiebesöket och picniclunchen med vin/öl: 15 för medl. och 20 för icke medl. Garage Önskas hyra eller köpa i eller nära Las Palmas. Epost: Tel Tel

9 FILMAFTNAR i Las Palmas AK TUELLT i LAS PALMAS Söndag 19 december kl visar vi filmen Snabba cash Filmen är baserad på Jens Lapidus succeroman. Den blev också en kritiker- och publiksucce. Lätträtt serveras i pausen. Fri entre. Endast medlemmar.. Vildmarksafton Lördag 15 januari kl (fullsatt) Lördag 22 januari kl (fullsatt) Torsdag 27 Januari kl visar vi filmen The Brothers Bloom De är världens bästa bedragare. De skapar lustoch intrigfyllda scenarion som lurar av miljonärer stora summor. Så tröttnar ena brodern på alla lögner och de beslutar sig för en sista blåsning. En elegant, smart och underfundig film med lika delar charm och list. Lätträtt serveras i pausen. Fri entre. Endast medlemmar. Lilla Julbordet Fredag 7 januari kl Pris för maten: 10 för medlem och 12 för icke medl. Kaffe på maten ingår - men inte måltidsdryck Vill du betala världens högsta marginalskatt? Måndag 17 januari kl Den frågan ställer juristen Åke Carlhammar Då kommer han till klubben för att prata om skattefrågor av intresse för svenska pensionärer som emigrerar skattemässigt och därmed har möjlighet att göra stora skattevinster. Pris: 20 för medl. och 30 för icke medl. Föranmälan. Betalningen ska vara gjord senast den 10 januari. Mandelblomsutflykt Torsdag 20 januari Vi åker ut på landet och njuter av de vackra mandelblomsträden. Vi kommer att intaga vår goda frukost vid sidan av Bandamakratern och sedan far vi till Guayadequedalen där vi besöker en grottkyrka bl.a. En god trerätters lunch med vin/öl till äter vi i grottrestauranten Tagaror. Föranmälan och betalning senast den 14 jan. Pris för medl. 30 och för icke medl. 40. Fritt inträde -Efter föredraget serveras lunch - 9 -

10 Palmblad nr. 2 Säsong 2010/ 2011 Dec/ Jan Utflykt till La Palma Den vackra ön kallas just La Palma och nu har vi tilfälle att besöka den under en tredagarstur som vi ska göra dit. Datumet är inte spikat men det blir mellan den 15 och 22 februari. Vi flyger dit och under 3 dagar blir det utflykter runt om på ön. En dag åker vi upp till det berömda astrofysiska observatioriet Roque de los Muchachos och till utsiktsplatser där vi kan se den imponerande kratern som också är Nationalpark; La Caldera de Taburiente. Vi kommer att se de vulkaner som täcker stora delar av den södra delen av ön och naturligtvis blir det ett besök i huvudstaden Santa Cruz de La Palma där det finns gågator med husfasader i alla regnbågens färger och vackra träbalkonger och gott om små intressanta butiker. I priset ingår flygresan t o r, inkvartering med halvpension på hotellet, utflykterna och transport till och från flygplatsen. Lunchen under utflykterna tillkommer. Pris för de som har uppehållstillstånd (residencia) blir priset: 270 och för de som inte har detta tillstånd: 360 Föranmälan och betalning av bokningsavgift 100 snarast. Begränsat antal platser. De som redan står på intresselistan behöver enbart bekräfta om det fastställda datumet passar dem och sedan betala in en bokningsavgift på 100. AK TUELLT i LAS PALMAS La Palma Torsdag 3 Februari kl Bengt Björnekärr berättar om den vackra ön. Han kommer att visa bilder och berätta om sina resor till La Palma. Fritt inträde. Baren serverar en lätt rätt Utflykt till Madeira Bàtresa med Armas till Madeira fredag 4. Mars Avgâng kl frân Las Palmas. Ankomst Funchal lördag morgon. Stadsrundtur och incheckning pâ hotellet. Söndag heldagsötur och màndag fritt för tur pâ egen hand. Avgâng med bât Armas kl frân Funchal via Tenerife. Ankomst Las Palmas tisdag 8. Mars kl Mat pâ bàten och luncher är ej inkluderade. Pris ca. 350 /pers i dubbelhytt och dubbelrum. Reseledare Anita Andersson samt lokal guide. Föranmälan och betalning av bokningsavgift 100 snarast. Begränsat antal platser. t SKANDINAVISKA TURISTKYRKAN LAS PALMAS ÖNSKAR GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR Calle Galileo Las Palmas Hemsida: - E-post: Telefon Mobil Gun-Britt - Lars-Erik - Emelie - Jennifer - Inger Måndagar kl 18 VÅFFLOR VISOR - och mycket annat Fredagar kl 18 LIG BLANDNING Önskesånger-konserter-gäster-mm Söndagar kl 11 GUDSTJÄNST för alla Kyrkkaffe CAFÉET ÖPPET: Månd 17.00, T isd -Onsd Servering Torsd kl Ärtsoppa & Pannkakor Fred kl Servering Tidningar, Internet, alltid någon att tala med Caféet och Tienda Feliz håller helgstängt tisdag - torsd december samt tisdag torsd 4 6 januari 2011 ÖVRIGT: Tisd 9.30 Tankar inför dagen Tisd BERGSTUR med Bettan. Föranmälan Säkrast fredag före resedagen. Tel TIENDA FELÍZ Turistkyrkans second-hand-shop Öppettider: Månd & Fred samt Torsd VÄLKOMMEN ATT FYNDA ADVENT - JUL OCH NYÅR I TURISTKYRKAN Månd 6/ INGVARS JULGODIS Skådespelaren Ingvar Andersson Fred 10/ JULBAR. Tombola-lotteri Försäljning. Serv av julkorv m potatismos Kaffe, lussekatter, pepparkakor LUCIAPROGRAM Månd 13/ DEN LEVANDE SJUNGANDE JULGRANEN Inspelning från Sveriges Television Fred 17/ VI SJUNGER IN JULEN Månd 21/ VÅFFLOR & Julvisor Fred 24/ JULBÖN för alla JUL I VÅRT HUS Traditionellt julfirande med ett rikt dukat julbord. Anmälan senast Sönd 26/ GUDSTJÄNST - kyrkkaffe Månd 27/ MELLANDAGSMYS Fred 31/ NYÅRSBÖN Sönd 2 jan NYÅRSGUDSTJÄNST - kyrkkaffe Månd 3 jan JULGRÖT - SKINKSMÖRGÅS Fred 7 jan 19 o 21 (obs 2 konserter) Inträde 5 Sångerskan LENA-MARIA KLINGVALL och JOAKIM HOLGERSSON med trio Sönd 9 jan GUDSTJÄNST - kyrkkaffe

11 FÖR ST A H JÄLP EN AL L M ÄN P RAK TI K H EM B ESÖK SPECI AL I STER L AB OR AT OR I UM ELEK TROK ARD I OGRAFI RÖNTGEN SYRGASTER API K I RUR GI AM B UL ANS SK ANDI NA VI SK L ÄK AR E OCH P ER SONAL VI MARBETAR MED ALLA SVENSKA FÖRSÄKRINGSBOLAG Dr r Manuel Arkuch

12 Vill Du k öpa eller sälja bost ad? Ring oss gärna och kom överens om en tid för ett samtal kring Ditt behov av bostad eller om Du vill sälja. VI HAR ÖPPET MÅNDAG FREDAG k l , C/. Alfredo L. Jones 39, Las Palmas de G.C. (Nära hotell Reina Isabel) Hemsida: E-post: Här t alar v i sv en sk a! PRAKTISK JURIDIK PÅ GRAN CANARIA Om du behöver hjälp med t.ex.: Lagfart på en köpt tomt eller lägenhet Formaliteterna i samband med en fastighetsförsäljning Förhandlingar vid ingående av ett hyresavtal Inkomstskatter i Spanien och Sverige (Du vill kanske få besked om skattefördelar Du kan uppnå vid en flyttning till Spanien) Skattedeklarationer Dödsboutredningar Arvs- och gåvoskatter på Kanarieöarna Testamente Torsdag stängt Översättning till eller från spanska av en juridisk eller allmän text Kontakta: Jur. kand. Åke Carlhammar ( ) säkrast E-post: Referenser: Skandinaviska Klubben, Svenska Konsulatet i Las Palmas samt Finska Klubben i Las Palmas

13 Kanarisk fauna Ökentrapp Chlamydotis undulat fuerteventurae Här på öarna finner vi ett drygt 60-tal fågelarter som häckar här och drygt 200 olika arter som gästar öarna under längre eller kortare perioder. Ornitologer från hela Europa kommer hit för att skåda på fågellivet här, speciellt för att försöka se de endemiska arterna och vissa underarter. En av de underarter som man kan se här är ökentrapp vars spanska trivialnamn är Hubara el.avutarda. Ökentrappen - tidligare kallat Kragtrapp - tillhör de fåglar som häckar här. De ingår i familjen trapper och är en tranfågel. Tidigare var den mycket vanlig på Fuerteventura och Lanzarote samt på den lilla ön La Graciosa men nu är det praktiskt taget bara på Fuerteventura man ser den. Ökentrappen har långa fjädrar som en krage runt sin långa hals. Det är en stor fågelart med långa ben. Honan är lik hanen men fjäderkragen är inte lika uppseendeväckande. Underarten som är endemisk för öarna är mindre än dess släkting som finns i norra Afrika och Asien. Bland araberna är det vanligt att jaga kragtrappen med hjälp av tatarfalk. Den behöver en startsträcka på meter för att kunna flyga.boet består av en grop i marken med stenar runt om. Kragtrappshonan får 2-3 ägg som ruvas under 23 dagar. Den livnär sig på skalbaggar, myror och även frukterna från en del träd. Ökentrappen är allvarligt utrotningshotad. Dessa fåglar trängs bort från de delar av ön där de alltid har funnits när man bygger nya bostadsområden. Fåglarna trivs i ett öppet landskap men behöver riklig tillgång till sötvatten och de lever gärna nära odlingar. Det traditionella sättet att samla in vatten för bevattning som man har på Fuerteventura, har stor betydelse för dem. Man bygger där s.k. Gavias, En gavia är en mur som man bygger upp av jord runt en odling. Tack vare denna mur kan man ta tillvara på regn-vattnet. När vattnet har nått en viss nivå rinner det över den låga muren och ned till en annan odling. Liknade bevattningssystem finner vi i Mexico där de helt enkelt kallas för cajas de agua och i Tunisien där de kallas Meskat. På Fuerteventura är man mycket stolt över fåglarna och man har lyckats stoppa den negativa utvecklingen något de här senaste åren genom att reservera plats för fåglarna och befrämja det traditionella bevattningssystemet. Karin Bertilsson Källa: Aves en Canarias, Canarias7 Välkommen till La Perdíz! Restauranten La Perdíz (Rapphönan) ligger i kommunen Tejeda som är belägen mitt uppe bland de mäktiga bergen på Gran Canaria. Jag som driver restauranten heter Antonio Sarmiento och är kanske mest känd för att jag medverkade I Lasse Åbergs film Sällskapsresan. Ta gärna bussen (linje 305 från San Telmo) upp till Tejeda och njut av en trevlig bussfärd och sedan en god måltid på La Perdíz. Vi serverar traditionell kanarisk mat, men har även internationella rätter och pizzor Jubileum - 30 år mellan bilderna. Antonio i filmen och idag. La Perdíz har öppet alla dagar - utom måndagar - mellan och På helgerna har vi speciella grillmenyer. Ring mig: Hjärtligt välkomna önskar Antonio

14 AK TUELLT N AGUSTIN Hej alle skandinaviske venner i syd. Det har været en stor fornøjelse for mig at stå i spidsen for klubben i de første 2 måneder af denne sæson. Vi har haft mange og meget velbesøgte arrangementer og der har været en god stemning. Mange hjælper til og det er glædeligt - jo flere vi er desto sjovere er det for os alle. Og det er altid en speciel fornøjelse, når man på kontoret bliver spurgt af et nyt medlem, om der ikke er noget man kan få lov at hjælpe med. Det er sket et par gange I år! Jeg vil understrege, at alle vore grupper har arbejdet upåklageligt og godt, men vil alligevel fremhæve betydningen af vore velkomstfester - de starter sæsonen! Vi måtte - som de foregående år - afholde 2 fester og herrernes madlavningshold stillede atter op og sørgede for, at vi fik en uforglemmelig aften. Vi har igen i år fået mange nye bøger og er Marika & Birger megen tak skyldig for deres bidrag. Vi hilser Christer, Margit & Hervor velkommen i biblioteket - vi er glade for at I vil passe denne meget populær del af vor klub. Den positive udvikling ses også på antallet af nye medlemmer, 32 helårs - og 10 månedsmedlemmer. Lad os alle huske at tage godt imod de nye. De har valgt at være i klub sammen med os og det skal vi være stolte af - men det forpligter os også til give dem muligheden for at være med. Vi har haft medlemsmøde og høstmøde. Begge var velbesøgte og handlede først og fremmest om budgettet for For første gang var budgetterne bygget op fra bunden! Hver afdeling havde diskuteret, hvad året kan forventes at bringe af udgifter og indtægter. Klubbens økonomi er god - men det er den kun fordi vi arbejder stenhårdt på, at den skal være det. Det giver arbejdsro og luft til de investeringer vi gerne vil gøre, når man ikke skal lede efter hver eneste euro. Nu ser jeg frem til, at vi endelig - efter års snak frem og tilbage - får købt en ny opvaskemaskine. Bengt har fundet den rigtige, vi er enige om, hvordan den skal installeres og der er sat penge af på budgettet. God jul & godt nytår ønsker Jens Ole Jespersen Att hitta till Skandinaviska klubben i San Agustin Gå från köpcentret i San Agustin mot Hotel Gloria Palace 200 m efter rondellen finns en grön plåtport på högra sidan av gatan. Där finns vi! Välkommen Kontoret är öppet måndag, tisdag & torsdag Tisdagar kl. 19 Vi brukar träffas på klubben för att höra intressanta föredrag, se bra filmar, allsångskvällar med grillning, vinprovningar m.m. Preliminärt program: 7. December: Ár vinet värt sitt pris - se sidan December: Filmafton - Den tatuerade ánkan - se sidan Januari: Filmafton. - Snabba cash 18. Januari: Karin Gonzales Berg - Svenska Re. 25. Januari: Gustav Fröding - Livsöde. 1. Februari: Lotta Kreij - Aloe vera 8. Februari: Filmafton 15. Februari: Bo G. Hall - Våra ortsnamn. 22. Februari: Elisabeth Olovsson - Spanska samhället

15 RÄKFROS Lördag 15. Januari kl Vi startar det nya året med räkfrossa. Kom och ät så mycket räkor du vill! Räkorna serveras tillsammans med majonnäs, aioli och rostat bröd. Vin och öl ingår i priset Pris 15 euro för medlemmar och 20 euro för ännu ej medlemmar. Anmälan och betalning senast torsdag 13. Januari. GRILLKVÄLLAR med allsång Fredag 3. December kl Lördag 22. Januari kl Lördag 5. Februari kl Grillarna tänds kl Grillning av medhavd mat. Drycker köps i baren. Senare allsång till Erik Spångbergs ackompanjemang. Fri entré. Mandelblomsutflykt. Onsdag 19. Januari kl I år går mandelblomsutflykten upp i bergen. Turen bjuder bl a på hisnande vyer över vår fantastiska ö och mandelträdens imponerande blomning. Du får även veta en del om natur och kultur på ön som du kanske inte känner till. Vi äter en trerätters lunch på ett trevligt ställe. Ta med en varm tröja - det kan vara svalt uppe i bergen i januari. Utflykten- inklusive lunch - kostar 35 för medlemmar och 45 för dem som ännu inte blivit medlemmar. Bussen avgår kl 0930 från Monte Rojo. Beräknad hemkomst kl Guide under utflykten är Sam Perman. DATA BEK YMMER? SPANSKA Anita Andersson leder spanskundervisningen i San Agustin. Anita har 4 grupper från 9.00 till ca på måndagar. Du som är intresserad ring Anita på eller besök expeditionen Pris 7 euro/ lektion för medlemmar och 9 euro för ännu ej medlemmar. För 5 lektioner är priset euro för medlemmar och euro för ännu ej medlemmar. Vårfest Lördag 29. Januari kl Våren har kommit till Gran Canaria. Vi firar den med en stor fest. God mat och goda viner. Pris 25 euro för medlemmar och 35 euro för ännu ej medlemmar. Hjälp med datorproblem som t..ex. uppdateringar, installationer, uppkopplingspr ob lem, handhavande, o.s.v , Leif Cederhol m, San Agusti n

16 Passa på! Her kommar 3 nya vandringar I det vackra berglandskapet på Gran Canaria! Vandringernes længde er ca. 7 km og sværhedgraden på en skala fra 1 til 10 er3 for vandrere og 7 for pensionister med gode ben. Vi går i ca. 3 timer El Aserrador - Él Juncal Onsdag 15. December er der bergvandring med Jens Ole Jespersen. Denne gang I den sydlige del af de smukke bjerge i øens centrum. Bussen hämtar oss vid Monte Rojo kl og tager os til El Aserrador (1.400 moh), hvor vandringen starter. Vi går via Montaña de la Jarones (1.400 moh), Degollada Blanca (1.300 moh)og Cruz de la Huesita (1.250 moh) for at slutte vandringen i Él Juncal (1.200 moh). Her venter bussen på at tage os til tapaslunch hos Roger Bradley i hans härliga finca i Fataga. Efter lunchen går turen med bussen tilbage til San Agustin. Pr i s 35 in kluder an de lun chen för m edlem och 45 för i cke m edlem. Casas de la Umbria Tejeda Onsdag 12. januar er der bergvandring med Jens Ole Jespersen. Denne gang i den vestlige del af de smukke bjerge i øens centrum. Bussen hämtar oss vid M on t e Roj o k l og tager os til Casa de la Umbria (1.200 moh), hvor vandringen starter. Vi passerer Roque Bentyga og de som har lyst kan bestige klippen (1.415 moh). Vi fortsätter til Cueva del Rey (1.060 moh), La Higuerilla (850 moh) og La Tosca (1.000 moh) før vi slutter itejeda(1.050 moh). Her spiser vi lunch i restaurante la Perdiz indtil bussen tager os tilbage til San Agustin. Pr i s 20 för m edlem, 30 för i cke m edlem. Lunch på restaurant i Tejeda tilkommer. Valsendero- Firgas Onsdag 2. februar er der bergvandring med Jens Ole J esp ers en i øens nordlige del. Bussen hämtar oss vid M on t e Roj o kl og tager os forbicruz de Tejeda og Valleseco til Valsendero i Barranco de la Virgen (850 moh), hvor vandringen starter. Vi går op til Lomo del Tablero (1000 moh) fortsätter ned gennem Corvo (900 moh) til Cueva de Acero (750 moh)og slutter vandringen i Los Tiles (600 moh). Her venter bussen på at tage os til lunch i Firgas. Efter lunchen tager bussen os tilbage til San Agustin. Pr i s 20 för m edlem, 30 för i cke m edlem. Lunch på restaurant i Firgas tilkommer. UTFLYKT TILL BYN NTA LUCIA Mândag 13 Dec. Kl En tur till byn Santa Lucia de Tirajana för att fira det katolska helgonet Santa Lucia och den svenska Lucian som kommer dit ifrân Luleâ. Pà resan upp till byn berättar Anita Andersson om legenden och helgonet frân Syracusa i Italien. Vi âker via det vackra Fataga till Santa Lucia. I byn är det helgdag och samtidigt marknadsdag. Det är mässa i kyrkan kl och kl 13 c.a börjar Luciatâget. I tâget (processión) är bâde helgonet Santa Lucia och den svenska Lucian med. Kl. 14 är det en 3 rätters lunch pâ Restaurant HAO. Avresa frân Monte Rojo kl och retur c.a frân Santa Lucia. Pris 30 medlemmar, 40 icke medlemmar

17 VECKOAKTIVITETER I N AGUSTIN EXPEDITION OCH BIBLIOTEK Klubblokalen i Monte Rojo är öppen måndagar,tisdagar och torsdagar Där träffar du Tove Sadolin, bokutlånarna Christer Nilsson, Margit Lundgren och Hervor Wallin plus någon från ledningsgruppen. Tel till exp SPANSK SPRÅKKURS Varje måndag undervisar Anita Andersson spanska i klubblokalen. Undervisning i 4 grupper från Tel. till Anita BOULE Spelas varje måndag kl och varje torsdag på banorna i Rocas Rojas 100-området. Bouleklot finns att låna. Tävlingsledare Klas-Göran Andreasson. Tel GOLF Spelas måndagar och fredagar på banan i Maspalomas med start Tävlingsledare Gunilla och Jan Johansson. Tel MINI-GOLF Spelas varje tisdag på olika banor i Play Ingles och San Agustin Tävlingsledare Lille-Mor Elgemar, tel och Sonya Siljeholm, tel BRIDGE Spelas i klubblokalen i Monte Rojo. Saknar du partner så kom i alla fall. Vi har reserver så vi garanterar att du får spela. Måndag + torsdag kl har vi barometer-tävling. Tisdag kl är det tävling för mindre rutinerade. Torsdag kl har vi undervisning för dig som vill förkovra dig. Tävlingsledare Jens Ole Jespersen, tel TISDAGAR KL FÖREDRAG, GRILLAFTNAR MED ALLSÅNG, FILM, VINPROVNINGAR MM Varje tisdag har vi något av ovanstående. Se anslagstavlan eller hemsidan. Sam Perman tel är en av kontaktpersonerna. BERGsVANDRINGAR sker på onsdagar. Se anslagstavlan eller hemsidan. Bergvandringar med Jens Ole Jespersen tel UTFLYKTER OCH RESOR Utflykter och resor Anita Andersson tel MATLAGNING Fredagar ojämna veckor lagar damerna mat i klubblokalen och jämna veckor är det herrarnas tur. PUTTNINGSTÄVLING Varje lördag kl i palmdungen vid Rocas Rojas 100- området. Denna tävling sköts av Svenska Kyrkan, som lånar ut både klubbor och bollar. DATAKLUBBEN Dataklubben träffas 1 gång per månad i klubblokalen. Se anslagstavlan, separat annons eller hemsidan. Rune Tedblad tel Aktivitetskalender för San Agustin. Klicka in på klubbens hemsida w ww.skandinaviskaklubben.com. gå in på San Agustin och klicka Aktivitetskalender och visa mer. Här ser du alla våra aktiviteter med information. ÄR VINET VÄRT SITT PRIS? Tisdag 7. December kl. 19 Vi provar 6 olika viner från ett och samma distrikt Ribera del Duero. Vinerna kommer att vara i olika priklasser från 2 euro upp till 40 euro. Deltagarnas uppgift är sedan att rangordna vinerna efter vad man tror de kostar. Till provningen kommer något lättare att serveras. Priset är 12 euro för medlemmar 18 euro för ännu ej medlemmar. De som har med sig egna glas, som diskas hemma, erhåller 2 euro tillbaka på vinprovarkvällen. JULKRUBBAN PÀ LAS CANTERAS Torsdag 9. December kl Buss avgâr frân Monte Rojo till Las Canteras stranden där Karin Bertilsson väntar för att ta er med pâ en promenad pâ strandpromenaden och för att beskâda den vackra julkrubban som gjorts av sand. Promenaden fortsätter till Auditoriet (Las Palmas operahus) och under tiden berättar Karin om Las Canteras historia. Det stora köpcentrat Las Arenas ligger alldeles i närheten av Auditoriet sâ därefter blir det tid för shopping och lunch pâ egen hand. Buss hämtar vid Las Arenas ca kl. 15. Pris medlemmar 10 och icke medlemmar

18 Julbord Lördag 11. december kl Välkommen på julfest med traditionell svensk julmat i klubblokalen. Vi börjar med ett glas glögg samt pepparkakor för att sedan inta maten tillsammans med öl och snaps. Avec till kaffet ingår också. Damernas matlagning. En mycket trevlig aktivitet i San Agustin är damernas matlagning. Varannan fredag träffas vi i vårt stora och välutrustade kök i klubblokalen. Två, i förväg utsedda damer, är värdinnor. De har bestämt matsedeln och inhandlat maten i förväg, samt skrivit ut recepten. Vi träffas alla kl och blir tilldelade olika uppgifter för lunchen som skall tillagas. Stämningen i köket brukar vara hög under arbetets gång. Många goda rätter har sett dagens ljus i vårt kök. Tycker Du det låter spännande? Du behöver inte vara duktig i matlagning. Det räcker bra med gott humör och vilja att hjälpa till och naturligtvis ett medlemskap i Skandinaviska Klubben. Deltagarantalet är begränsat så först till kvarn gäller. Närmare upplysningar får Du på expeditionen i San Agustin. FILMAFTON i San Agustin Tisdag 14. December kl. 19 Den tatuerade änkan Ännu en film av Lars Molin. Berättelsen handlar om Ester, en kvinna i övre medelåldern som har vanan att skämma bort sun buffliga man och sina krävande barn och barnbarn Ester får ett arv efter en faster och det blir början till uppbrottet från vardagen. Änkan spelas av Mona Malm rollen är särskilt skriven för henne. Uppvaktande kavaljerer är Sven Wollter, Ingvar Hirdvall, Jan Malmsjö och Erland Josephson. Förfriskningar och tilltugg finns att köpa under pausen. Fri entré - endast medlemmar. Matlagarna är ett 25-tal herrar som träffas var annan fredag i SKK syds klubblokal för att laga mat under trevliga former. Sedan äter vi det vi lagat, vanligen en 3-rättersmeny, och dricker gott vin därtill. Eftersom det är så populärt att deltaga har vi bestämt att ett 15- tal (begränsat av kökets storlek) dukar, lagar mat, serverar och diskar medan övriga Matlagare är välkommna att sitta och lösa världsproblemen under det att det jobbas i köket - eller bara komma till måltiden och ha trevligt tillsammans. Matlagarna har också tagit på sig att ordna höstens välkomstfester i SKK syd, den 30 okt och 6 nov. Vid måltiden bestämmer vi vilka 2 eller 3 som skall vara värdar nästa gång och ordna recept, köpa in råvaror, bestämma arbetsfördelning, etc. Kostnaden delas lika mellan alla som deltar i måltiden. Vi börjar den 22 okt och därefter (eventuellt 5 nov), 19 nov, 3 dec,17 dec, 14 jan, 28 jan, 11 feb, 25 feb, 11 mars, 25 mars. Dessutom lagar vi som sagt mat till välkomstfesterna Det är en stor fördel om alla Matlagare har tillgång till eftersom administrationen sköts den vägen. Nya deltagare som är intresseradeav att vara kan anmäla sig till Sverker tel eller

19 HYRA på Gran Canaria Vi på klubben får många frågor om att hyra hus eller lägenhet. Innovativ meny, vällagad mat Meny efter egna önskemål vid beställning i förväg Stor uteterass J&B s KÖK & BAR Tel CC San Agustin våning 3 (gamla Margarita) Vi behöver därför hjälp från våra medlemmar. Vi vill gärna veta vilka hyresvärdar som ni kan rekommendera. Vi tänker ta kontakt med dem för att kunna göra en lista över seriösa hyresvärdar och vad de hyr ut. En sådan lista kan vara till stor nytta för de många som vänder sig till klubben för att få bra information - det gäller både nuvarande och framtida medlemmar. Lämna gärna information till expeditionerna i Las Palmas eller San Agustín. Öppet alla dagar, köket BESÖK OSS i ARGUI NI GUÌ N! FÄ RSK A TYSK A MA TVA ROR Vi har by ggt ut vår buti k i Ar gui neguín och där m ed utökat vår t sor ti m en t av högklassi ga tyska speci ali teter, som flygs i n dir ekt fr ån lever antör er na

20 Perfumeria C.C. San Agustin Local 241 3a Planta San Agustin Gran Canaria Åpent Tel. Fax:

21 ÖPPET TIDER K l On sdagar stän gt Norsk Lege (läkare) på Gran Canaria Vanlig Norsk allmennpraksis - bare norske leger : Eget avansert laboratorium, EKG, Spirometri, 24-timers blodtrykkmåling, gynekologi, småkirurgi, barnesykdommer, vaksinasjoner, astma og allergi, revmatiske sykdommer, utredning og behandling avakutte og kroniske sykdommer. Medl emskap for fast boende og langtidsferierende! Til en gunst ig pris t ilbyr vi medlemskap for enkelt personer eller familier. Kontoret ligger like ved markedsplassen i Arguineguin. ÖPPETTIDER Måndag Fredag: Lørdag: Här serverar vi svensk husmanskos t - och mycket mer! V ar vän lig beställ bord! Spansk och svensk husmanskost Anita y Pepe s Shopping Cent er San Agust in. Plan Vår Spec ialit et! Svensk husm ansk ost TRÖTTA ÖGON? Hängande ögonlock kan vara orsaken Bli av med tyngdkänsla - irritation - begränsad vidsyn Ögonlocksoperationer utförs av Svensk Ögonspecialist Få tillbaka glimten I ögat! Internett: RADI O SKANDI NAVI A Ansvar ig: Bri tt Car rasco Sender på 102,2 Mandag - Fredag Kl på sörsiden NYHETER Fra Kanarieøene, Skandinavia og Internasjonale Spørre-frågekonkurranse og mye annet rot og tull

Knep&Knåp. Anders Björnberg UR INNEHÅ LLET. på klubben i Las Palmas. Vår nya präst på ön.

Knep&Knåp. Anders Björnberg UR INNEHÅ LLET. på klubben i Las Palmas. Vår nya präst på ön. Palmblade t nr 3 Säsong 2009/ 2010 Mar/ Apr/ Maj UR INNEHÅ LLET A KTUELLT Las Pal m as - S i dan 4 A KTUELLT San A gust i n - Si dan 12 Nr.1 Klubben etabler ad 1965. P a l m b l a d N r. 1 et apa 1 4 S

Läs mer

Palmblade t nr 3 Säsong 2009/ 2010 Mar/ Apr/ Maj. Klubben etabler ad 1965.

Palmblade t nr 3 Säsong 2009/ 2010 Mar/ Apr/ Maj. Klubben etabler ad 1965. Palmblade t nr 3 Säsong 2009/ 2010 Mar/ Apr/ Maj Klubben etabler ad 1965. P a l m b l a d N r. 1 et apa 1 6 S ä s o n g 2 0 1 2 2 0 13 O k t / D e c San Agustín 50 år. Festprogram 2-11 november Nr.1 Tillykke

Läs mer

www.skandinaviskaklubbe n.com

www.skandinaviskaklubbe n.com Palmblade t nr 3 Säsong 2009/ 2010 Mar/ Apr/ Maj P a l m b l a d N r. 2 et apa 1 6 S ä s o n g 2 0 1 2 2 0 13 D e c / F e b Svenskarna i San Agustin 50 år Från den 2 till 11 november har det firats i San

Läs mer

Svensk Afton i San Agustín

Svensk Afton i San Agustín Palmblade t nr 3 Säsong 2009/ 2010 Mar/ Apr/ Maj Klubben etabler ad 1965. Nr.3 P a l m b l a d N r. 3 et apa 1 6 S ä s o n g 2 0 1 2 2 0 13 F e b / A p r i l ÅRETS VÅRFEST är inställd Svensk Afton i San

Läs mer

Palmblade t nr 3 Säsong 2009/ 2010 Mar/ Apr/ Maj. Klubben etabler ad 1965. Klubbens aktiviteter är öppna för alla, inte bara för medlemmar.

Palmblade t nr 3 Säsong 2009/ 2010 Mar/ Apr/ Maj. Klubben etabler ad 1965. Klubbens aktiviteter är öppna för alla, inte bara för medlemmar. Palmblade t nr 3 Säsong 2009/ 2010 Mar/ Apr/ Maj Klubben etabler ad 1965. Nr.3 P a l m b l a d N r. 3 et apa 1 7 S ä s o n g 2 0 1 3 2 0 14 F e b / A p r i l Vårfest i Teror Med Kanarisk musik Lördag 15

Läs mer

LA GOMERA. ÅRETS KARNEVAL 3 februari - 28 februari Årets tema är Pirater. Varmt välkommen till Skandinaviska Klubben i Las Palmas och San Agustin!

LA GOMERA. ÅRETS KARNEVAL 3 februari - 28 februari Årets tema är Pirater. Varmt välkommen till Skandinaviska Klubben i Las Palmas och San Agustin! Palmbladet nr 3 Säsong 2008/2009 Februari/mars -08/09 Nr.3 Palmblad Nr. 3 12 a etapa Säsong 2008 2009 FEB 09/ MAR 09 UR INNEHÅLLET AKTUELLT Las Palmas Sidan 4 AKTUELLT San Agustin Sidan 12 Årsmöte 27 februari

Läs mer

Asociación Club Escandinavo Sur

Asociación Club Escandinavo Sur Tenerife Noticias Club Escandinavo Sur Årgång 15 APDO 178 September 2008 ES 386 50 Los Cristianos Tenerife, Spain Asociación Club Escandinavo Sur Ordföranden har ordet Det första jag hoppas är att alla

Läs mer

Medlemstidning för Motor Home Club of Sweden

Medlemstidning för Motor Home Club of Sweden M H C NätBulletinen Nr 147 - december 2007 Handsjön (Foto: MHC 2324) Medlemstidning för Motor Home Club of Sweden Medlem i Nordisk Motorcaravan (NMC) 2 Bulletinen Bulletinen 3 Innehåll I fronten...3 Birgitta

Läs mer

PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING

PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING PRO-filen Kerstin Olsson. Läs mer på sid 4 5. Foto: Lennart fogelberg PRO TYRESÖ PENSIONÄRSFÖRENING Vårfest 16 maj. Läs mer på sidan 9. Foto Rolf Hagström Pub-eftermiddag 13/2, 13/3 och 10/4. Sid 9 Sista

Läs mer

TibbleSenioren. Inspirerande modevisning. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Se sidan 14-15. Nr 2, 2014

TibbleSenioren. Inspirerande modevisning. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Se sidan 14-15. Nr 2, 2014 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 2, 2014 Inspirerande modevisning Se sidan 14-15 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Ansvarig utgivare: Leif Söderström, 768

Läs mer

TibbleSenioren. På gång med vandringsgruppen. Medlemstidning för SPF Seniorerna Tibble, Täby. Se sid 24. Nr 3, 2015

TibbleSenioren. På gång med vandringsgruppen. Medlemstidning för SPF Seniorerna Tibble, Täby. Se sid 24. Nr 3, 2015 TibbleSenioren Nr 3, 2015 Medlemstidning för SPF Seniorerna Tibble, Täby På gång med vandringsgruppen Se sid 24 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna, Täby Ansvarig utgivare och redaktör:

Läs mer

Handensenioren 2012 nr 3

Handensenioren 2012 nr 3 Handensenioren 2012 nr 3 Nu är det vinter Foto: Marja Hansson Utgivare SPF Handen-Seniorerna Org-Nr: 812401-0979 Postadress: Parkvägen 41, 136 38 Handen Besöksadress: Parkvägen 41 Öppettider: Tisdag-Onsdag

Läs mer

September 2012 Årgång 19 Asociación Club Escandinavo Sur

September 2012 Årgång 19 Asociación Club Escandinavo Sur Tenerife Noticias September 2012 Årgång 19 Asociación Club Escandinavo Sur Ordförande har ordet! Hej på er alla Skandinaver och klubbkamrater! Nu närmar vi oss med stormsteg en ny säsong av vår trevliga

Läs mer

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00

Årgång 28 Nr 1 2005. Kallelse till årsmötet. den 19 mars kl 10.00 Årgång 28 Nr 1 2005 Kallelse till årsmötet den 19 mars kl 10.00 Kompisgolf Dagarna för den populära "kompisgolfen" blir 2005: 21 maj, 18 juni, 13 augusti och den 10 september. Du får som vanligt boka tider

Läs mer

Välkomna. Midsommar På Högelycke. Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras.

Välkomna. Midsommar På Högelycke. Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras. EN TIDNING FRÅN HOLSLJUNGA BYALAG Midsommar På Högelycke Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras. Kl 14.00 blir det Midsommarfirande traditionsenligt

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

TibbleSenioren. Tvångsvård i hemmet? Tibbleseniorer på Island. Vandrare på Mallorca sidan 8. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Ledaren.

TibbleSenioren. Tvångsvård i hemmet? Tibbleseniorer på Island. Vandrare på Mallorca sidan 8. Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna. Ledaren. TibbleSenioren Medlemstidning för SPF Tibbleseniorerna Nr 4, 2013 Ledaren Tvångsvård i hemmet? sidan 3 Vandrare på Mallorca sidan 8 Tibbleseniorer på Island sidan 26 TibbleSenioren Medlemstidning för SPF

Läs mer

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015

Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015 ÅRSTA HAVSBLADET Årsta Havsbads Samfällighetsförening www.arsta-havsbad.se info@arsta-havsbad.se Nr 68 Juni 2015 Årsta Havsbads styrelse... 2 Några ord från vår ordförande... 3 Styrelsen informerar...

Läs mer

...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27

...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27 ...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27 http://www.gwcs.se Ordförande Vår skicklige redaktör för Guldklimpen Gun Björklund har lämnat oss för alltid. Gun somnade in i sitt

Läs mer

UNG SWEA I NEW YORK mina närmaste vänner har jag funnit via SWEA

UNG SWEA I NEW YORK mina närmaste vänner har jag funnit via SWEA ÅRGÅNG 22 NR 2 2012 www.swea.org/marbella UNG SWEA I NEW YORK mina närmaste vänner har jag funnit via SWEA jorden runt på 10 år att leva på en segelbåt britten, designer & swea en livshistoria i kreativitet

Läs mer

Medljus. 20-årsjubileum för Missionskyrkan SidORNA 2-5 Ombuden förbereder kyrkokonferens SidORnA 12-13 Fler ledare behövs i På G Sidan 10

Medljus. 20-årsjubileum för Missionskyrkan SidORNA 2-5 Ombuden förbereder kyrkokonferens SidORnA 12-13 Fler ledare behövs i På G Sidan 10 Medljus Nyheter från Linköpings Missionsförsamling och Equmenia Nummer 4 MAJ 2014 20-årsjubileum för Missionskyrkan SidORNA 2-5 Ombuden förbereder kyrkokonferens SidORnA 12-13 Fler ledare behövs i På G

Läs mer

LÄNKKAMRATEN 55 ÅR. Ur innehållet: Hårdare tider stundar Ledare. Årets sista styrelsemöte i Hallands Distrikt. Tankar från en ny medlem

LÄNKKAMRATEN 55 ÅR. Ur innehållet: Hårdare tider stundar Ledare. Årets sista styrelsemöte i Hallands Distrikt. Tankar från en ny medlem Ur innehållet: Hårdare tider stundar Ledare Årets sista styrelsemöte i Hallands Distrikt Tankar från en ny medlem Olavi Laaksonen 80 år Skälver bäste dräng Julbord på KF Länken i Varberg Länk-Kamraten

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4

FÖRDELAR- DOSAN. Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4 FÖRDELAR- DOSAN Nr 103 mars - maj 2014 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Sven Strömberg, renoverare se sid 7 Renovera eller inte? Läs om bilkyrkogården på sid 4 Ordförande

Läs mer

Träsko osten. Nyhetsblad för. Långasjö socken. Nr 3 Hösten2011

Träsko osten. Nyhetsblad för. Långasjö socken. Nr 3 Hösten2011 p Träsko osten Nr 3 Hösten2011 Nyhetsblad för Långasjö socken Tema: Jakt och fiske 2 Träskoposten Nr 3 Hösten 2011 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig utgivare Jan-Erik Fransson E-post: jan-erik@traskoposten.se

Läs mer

Huddinge- Sidan 9: Bingo och Canasta!! Det nya Huddinge tar form INSIDORNA: September 2013 - mars 2014

Huddinge- Sidan 9: Bingo och Canasta!! Det nya Huddinge tar form INSIDORNA: September 2013 - mars 2014 Huddinge- September 2013 - mars 2014 Det nya Huddinge tar form Hur skall dina kvarter se ut om några år? Ovan arkitekt Stefan Stahre, Plankontoret, med ett stycke av den nya Klockarbacken. SPF-programmet

Läs mer

Elisabet och Roland trivs storligen i England SIDAN 14 SOMMAREN 2007. inte offra en byskola och låta en bygd helt dö ut!? hur blir det sedan!?

Elisabet och Roland trivs storligen i England SIDAN 14 SOMMAREN 2007. inte offra en byskola och låta en bygd helt dö ut!? hur blir det sedan!? Elisabet och Roland trivs storligen i England SDAN 22 Roland och nga-lena gillar vildmark och äventyr SDAN 8 SDAN 14 SOMMAREN 2007 Europaspel för Malin & Hanna Malin Bodin och Hanna Molin SDAN 6 har varit

Läs mer

ALINGSÅS april juni 2015 årgång 75 nr 2 Tillsammans kan vi

ALINGSÅS april juni 2015 årgång 75 nr 2 Tillsammans kan vi ALINGSÅS april juni 2015 årgång 75 nr 2 Tillsammans kan vi Föreståndare Diakon Musikledare Ungdomsledare Pastor Peter Lindroos tel. 63 72 04, 0739-84 30 47 ledig dag: måndag och oftast lördag, peter@eqal.se

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

Augusti 2010 Nr 3 Årgång 1

Augusti 2010 Nr 3 Årgång 1 Augusti 2010 Nr 3 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr tre i lådan. I detta nummer presenterar vi hösten 2010, vi berättar om träffar och aktiviteter som kommer att genomföras under hösten. Framsidan speglar

Läs mer

Lokal information och församlingsblad SOCKENBUDET

Lokal information och församlingsblad SOCKENBUDET SOCKENBUDET ANSVARIG UTGIVARE: ANNA ROOS, LÅNGARYD-LANDERYD I SAMVERKAN REDAKTION: ANNA ROOS BIRGITTA HOLMÉN SOFIA LINDSTEDT JENS BØGGILD LISA RIMESTAD PETTER BÄCKMAN LÄMNA GÄRNA TIPS TILL REDAKTIONEN,

Läs mer