Körkort på sjön. 1. Tycker du att det ska införas körkort på sjön? 0% 25% 50% 75% 100%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Körkort på sjön. 1. Tycker du att det ska införas körkort på sjön? 0% 25% 50% 75% 100%"

Transkript

1 På grund av flera allvarliga båtolyckor och incidenter har kraven på körkort på sjön debatterats under våren och sommaren. Regeringen ska under hösten utreda frågan om körkort på sjön. Frågor som säkert kommer upp i utredningen är: - Ska kraven gälla alla? - Vilka krav ska ställas? - Hur ska det genomföras? - Från när ska kraven börja gälla? Kryssarklubben som båtorganisation kommer att bli tillfrågad om vår ståndpunkt i frågan. Vad anser du? Frågorna ställdes perioden 5 oktober-11november 2005 Antal kompletta svar: 295 Svarsalternativ Andel Antal Ja 72% 225 Nej 25% 77 Vet ej 4% 11 Antal svarande 100% Tycker du att det ska införas körkort på sjön? Ja Nej Vet ej 0% 25% 50% 75% 100% Kommentarer Av de som anser att det ska införas körkort på sjön kommenterar många sitt val på följande sätt. Båtar med fart och tyngd För snabbgående samt stora tunga båtar. För segelbåtar över viss längd För planande båtar Med tung menas deplacement ca 1 ton eller mer, dvs där du inte med handkraft kan reda ut en situation. För båtar som har prestanda över 15 knop med motor samt alla båtar över 10 ton. Värden kan diskuteras fram och är lite tagna i luften med perspektiv att att snabba motorbåtar samt alla stora båtar skall omfattas! Ja, men i tre olika klasser, därav den ""lägsta"" egentligen innebär ingen körkort alls men är för roddbåt, mindre segelbåtar (t.ex. under 7 m och för inomskärsbruk), och öppna aktersnurrar med en högsta hastighet på 5-7 knop. Den ska inte heller vara åldersbegränsad. Den nästa klassen blir ett "körkort" där det krävs en enkelt demonstration om att man behärskar grundläggande sjövägsregler, lanternor, och kanske något lite om sjövett. Ska räcka för att köra lite större segelbåtar (upp till 12x4 m där man måste ha skepparexamen redan nu) och kanske aven planande motorbåtar 20 till 30 knop. Ej ålderbegränsade. Ska inte kräva formell utbildning/kurser, men däremot ett skriftligt prov. För ännu större (och tyngre) eller snabbare båtar ska det krävas skepparexamen och för snabbgående motorbåtar (över ca 30 till 35 knop) även högfartsutbildning och intyg. Ålderbegränsade till över 18 år om inte särskild motivering finns. Du måste ha förarlicens för en truck som går i 15 km/h, men kan framföra en båt i 60 knop utan någon utbildning alls. 1(6)

2 Ja för snabbgående motor båtar samt för större segel/motorbåtar dock inte för jollar med mindre än 15 HK eller segel båtar under 20 fot. Med tanke på vad som framförs och vilket ansvar detta innebär, vore det en självklarhet med nautisk kompetens, det vill säga körkort. Eventuellt för båtar kapabla för mer än, t.ex. 30 knop. Jämför t.ex. med extremfallet med AMF 1:s stridbåtsförare som har en mycket gedigen höghastighetsutbildning. Den andra extremen är att köra RIB med betalande passagerare i 50 knop som kräver betydligt enklare utbildning. Framförallt när det gäller snabbgående motorbåtar anser jag att det finns ett behov, men även för lite större segelbåtar borde det finnas någon sorts krav på grundläggande sjövett och navigationskunskaper, kanske obligatoriskt förarintyg? Någon form av utbildning som framför allt ger vissa insikter vore kanske på sin plats för snabba båtar. Jag tycker att man bör införa en fartgräns generellt när man kör båt inom "inre vatten" vad det nu är, ungefär som den generella fartgränsen som man har inom tättbebyggt område, och därför bör man ha någon form av körkort för båtförare åtminstone om man har motorstyrka över säg 10 HK Körkort behövs enligt min mening för snabba båtar av alla storlekar (även vattenskoter!), ett lämpligt kriterium kanske kunde vara att basera körkortskravet på maximal hastighet och/eller någon kombination av längd och motorstyrka (så att man kan konstruera en tabell som talar om hur snabb eller stor båt man får köra utan körkort). P.g.a. de höga hastigheterna på nya båtar o många unga till sjöss! Möjligen för båtar som kan framföras snabbare än 20 knop. I princip tror jag dåligt omdöme är den absolut vanligaste orsaken till olyckor, och det lär man sig inte av ett körkort. För snabbgående samt större motorbåtar. För segelbåtar tycker jag det är onödigt då det normalt inte blir några högre farter och när båtarna blir större, över 12 x 4 så måste man ju ha "skepparn" ändå. Jag hoppas på ett körkort för båtar över 15 knop samt åldersgräns. Vem som helst kan köpa en stor båt 12x4 m utan någon som helst erfarenhet att framföra och navigera. Det har blivit vanligare att stora motorbåtar kör slalom i hög fart mellan mer långsamgående båtar. Det krävs förarbevis för en EU-moped. En snabb motorbåt är farlig i okunniga händer. Vi har en generation båtägare som inte uppfostrats med sjömanskap. Nautisk kompetens och sjösäkerhet Viss nautisk kompetens är bra för sjösäkerheten samt de båtåkandes trivsel. Större trygghet för alla som vistas på sjön. Eftersom okunnigheten av vad som menas med "gott sjömanskap" tycks öka, bör man kräva förarintyg eller skepparexamen för alla som framför fartyg med högre hastighet. Det räcker inte med sunt förnuft, vilka många verkar sakna ändå. Endast för de som inte har förarbevis eller kustskepparen. Någon form behövs med nautisk kompetens på fartyg mindre än 12x4m Allt för många har inte vetskap om vilka regler som gäller, det syns väldigt tydligt vid möte i trånga passager man tvekar i sitt vägval. För att därigenom säkerställa att båtförare har erforderlig kompetens. Dessutom bör det dras in vid ex båtfylleri, hastighetsöverträdelser, vårdslöshet. Min åsikt är att ett obligatoriskt förarbevis är önskvärt, frågan är bara hur det skall kontrolleras och till vilka kostnader. För många på sjön som inte vet ett enda dugg om sjövett. Alldeles för många som inte kan de sjömansmässiga grunderna nu när allt fler har stora båtar utan gedigen färdighets träning. Det behövs ju körkort för bil, konstigt att det inte redan behövs för båt också. Av säkerhetsskäl är det nödvändigt att alla som framför farkoster på sjön har nödvändig kompetens. Ett system motsvarande det som finns i Australien, NSW vore något att fundera över. Kravet skall gälla alla! Alldeles för många kan ej vanligt sjövett! Alldeles för många från ungdomar i 7 års ålder med egen eller pappas gummijolle kör omkring utan både omtanke och kunskap Även kanotister beter sig egendomligt åt i farleder ibland!! Varför inte ha krav på sjön, likväl som i vägtrafiken? Jag är trött på alla de som inte kan väjningsregler eller förstår att anpassa fart och väg efter situationen. Andras "frihet" har begränsat mitt nöje med sjölivet. Det är ett farligt läge nu när så många har kunnat skaffa små och stora snabba båtar utan att ha ens grundläggande erfarenhet av båtar och sjöliv. 2(6)

3 Det finns tokar både på land och till sjöss. Så någon form av kompetensbevis för särskilt svåra och farliga båtar. Jag tänker då i första hand på högfartsbåtar som har blivit så vanliga. Dom kommer ju inte sällan i hög fart dundrande in i de mest olämpliga ställen, som sommarstugor nere vid stranden, ja jag kommer inte håg, men det har i allmänhet varit spritpåverkade förare. Alla andra faror kan man skydda sig mot men högfartsbåtar som plötsligt kommer in genom skrovet kan man inte skydda sig mot. Därför anser jag att det är motiverat med ett kompetensbevis för båtar över 15 eller 20 knop. Friheten på sjön betyder inte att man får bära sig åt hur man vill. Friheten på sjön är en frihet under ansvar. Men det gäller inte bara sjön. Varför ska säkerheten vara sämre på sjön än på land? Det är hög tid för det organis erade båtlivet att överge sin romantiska syn på fritidsbåten som "frihetens instrument", som till varje pris ska förskonas från varje form av reglering och inse att regler och övervakning måste införas, annars minskar värdet av båtlivet (fortsätter att minska) även för dem som är skötsamma, hänsynsfulla, erfarna och utbildade. Av de som anser att det inte ska införas körkort på sjön kommenterar de sina val på följande sätt. Bättre bevakning istället Jag anser inte att något generellt körkort på sjön är befogat. Den stora mängden fritidsbåtägare utbildar sig själva. Ut med polis till lands och till sjöss, lagarna finns redan! Få fritidsaktiviteter är så fria från skador och olyckor som just båtlivet. De fåtal olyckor med dödlig utgång som varje år sker i företrädesvis Stockholms - och Göteborgsregionen, förorsakas uteslutande av unga berusade män i snabba motorbåtar. Ett oansvarigt beteende som visar på likgiltighet inför andra människor. Kanske också ungdomlig oförmåga att inse sina egna begränsningar. Inte kommer vi åt dom och det problemet med ett obligatoriskt körkort. Ge i stället sjöpolisen resurser att övervaka och informera. Bearbeta skärgårdens krogar med information och använd landets alla båtklubbar som informationskanal till medlemmarna. Det hjälper i alla fall lite. De flesta olyckor verkar inte bero på okunskap, utan beror på nonchalans, alkohol och höga farter. Därför tror jag inte det behövs mer utbildning, utan mer övervakning. Ser ingen anledning, problemet är att lagarna inte efterlevs och att inga resurser finns för att tillse detta. Här kommer inte bli någon förändring med körkort. Resurserna blir inte fler och lag efterlevandet kan man ju läsa av i trafiken (bilar) dåligt omdöme och arrogans mot andra botas inte med körkort. Ålders- och nykterhetskrav räcker Ändra attityderna istället Dessvärre tror jag inte att det skulle göra någon skillnad vad gäller de individer som visar sitt bristande sjömanskap i t.ex. trånga farleder. Man löser inga sjösäkerhetsproblem genom att utbilda de som redan kan. De som råkar illa ut är de som ändå inte kommer att omfattas av några krav, t ex unga, barn, fiskare i roddbåt eller små snurror. Regelverket är tillräckligt idag. Körkort skulle inte hindra de element som är oönskade och har dåligt omdöme. Säkerheten och hänsynen borde öka med kunskap. Det är dock inte säkert, eftersom kunskap inte innebär klokhet. Det handlar inte om bristande kompetens utan om bristande insikt. Det är "bilförare" som tar med sig den hetsiga trafikrytmen med åsidosättande av hänsyn till medtrafikanter. Och dessa människor har körkort och de kan ju hantera sin bil på ett kontrollerat sätt men utan omdöme. Det grundläggande problemet: att en del beter sig hänsynslöst löser man ju tyvärr inte med körkort (se biltrafiken). De relativt sett få olyckor som sker, är nästan alltid relaterade till alkohol eller grovt omdömeslöst uppförande. Med eller utan körkort kommer dessa personer ändå fortsätta uppföra sig på samma sätt. Ett körkortsprov kan inte mäta omdöme och inlevelseförmåga, vilket är det som saknas för de som utmärker sig. Båtkörkort löser inte de problem som finns. Dessa har mest med attityder att göra. För att förändra attityderna till det bättre måste båtföreningar, båttidningar samt båtägare samarbeta. Satsa på båtförsäkring istället Det är bättre att införa en obligatorisk båtförsäkring som kan differentieras beroende på båten prestanda och förarens ålder, erfarenhet, utbildning m.m. Jmfr: Bilförsäkringarnas bonusklasser, premieklasser m.m. 3(6)

4 Utbildning räcker Ett körkort ger inte mindre antal olyckor. Det ger inte mindre antal buskörningar med båtar. Det ger inte mindre antal berusade förare av båtar. Det är med information till nya båtägare kunskapen kan spridas. De som vill söker information, köper böcker och går kurser. Vi har regler så det räcker Nej och åter nej, det räcker med det gamla kravet på behörighet på fartyg större än 12 * 4 meter. Denna idé med körkort, känns som en partsinlaga från utbildningsnämnden. Ska man nu tvinga folk till skolbänken, ska det synas på försäkringspremien, nautisk kompetens. Hur ska myndigheterna kunna bevaka samtliga sjöar och vattendrag, det ska väl ändå inte bara gälla den kustnära verksamheten i Sverige? Vill nu dom olika utbildningsorganisationerna ha fler deltagare så får dom marknadsföra sig på annat sätt, inte underligt att svenska folket börjar bli utbränd då vi måste visa hela tiden att vi duger. Låt sjön vara ifred, den gallrar bort dårarna med automatik. Det är inte värre nu än det har varit tidigare Byråkrati - nej tack 4(6)

5 Kryssarklubbens styrelse anser att man ska vara 16 år för att få ta körkort på sjön. Kraven ska endast gälla förare som framför båtar som går fortare än 20 knop. 2. Stödjer du styrelsens förslag? Ja Nej, kommentera gärna nedan. Vet ej 0% 25% 50% 75% 100% Medlemens som inte stödjer styrelsens förslag anser att kraven bör gälla: Alla båtar Alla flytetyg förutom t.ex. roddbåtar, kanoter, kajaker mm. Det skall gälla alla flytetyg större än en badmadrass Kravet bör gälla alla båtar med motorkraft nog för 8 knop! Ålder är OK, men det borde gälla såväl segelbåtar som motorbåtar som är större än typ jolle med en 4hk motor Både ålder, båtstorlek och fart är faktorer som borde finnas i kraven. Alla segelbåtar också Eftersom sjölagen säger att även den som framför en eka, eller segelbräda är ""kapten"" och ansvarig för sina handlingar till sjöss, så anser jag att alla båtförare bör ha någon form av fastställd kompetens. Självklart skall det gälla alla. Varför skall seglare vara undantagna. Kör med motor och segel uppe och tror att dom seglar. Alla behöver lära sig respekt på sjön. 16 år är väl OK, men det SKA gälla alla båtar med motor. Åldergräns ok, men även seglare bör kunna framföra sina farkoster på ett bra och sjömannamässigt sätt I stort sett bra, men kravet borde baseras även på båtens storlek. (förslagsvis mätt i längden) Även seglare och förare av långsammare båtar måste ha kunskap om sjövett, väjningsregler och praktiskt handhavande av båt. Jag har sett flera exempel på folk som ger sig ut i segelbåtar och långsamma småbåtar och hamnat i problem som kunnat få allvarliga följder. Det bör gälla en betydligt större grupp. T.e.x Båtar över en viss längd "7meter" eller båtar som kan gå fortare än 12 knop då tar man med alla båtar som kan plana eller är tyngre. I princip ett bra krav men jag tror det blir för luddigt, det är inte lätt att bedöma om båten går 20 knop, skall polisen provköra eller? beror på hur många personer det är på båten, en liten gummibåt med relativt liten motor kan göra 20 knop. Tycker själv antalet hästkrafter är bättre, enkelt att bedöma, en stor båt som går 15 knop kan orsaka mycket större skada en liten snurrebåt som går 30 knop. 20 knopp är en hög hastighet, nästan 40 km/tim. Vilka krav ska gälla för en båt på 11 x 4 m, vikt 5 ton, hastighet 18 knopp? Större än 8x2 m och 16 år Farten är för högt satt 20 knop är mycket, tror inte att en tolvåring klarar av att hantera en båt med den hastigheten. Kravet är för lågt ställt gällande båttyp. Båtar som går över 20 knop borde kräva ytterligare ett certifikat av något slag. Åldersgräns räcker som för moped för båtar över 7 knop och 7 meter. 5(6)

6 Men en 10 meters motorbåt i 15 knop kan även den behöva en kompetent skeppare. skulle önska att gränsen var satt till 15 knop Det bör vara hårdare krav. Typ båtar som går fortare än 10 knop eller väger mer än 2.5 ton. Kravet bör gälla förare som framför båtar som går fortare än 10 knop och inte 20 knop som i styrelsens förslag. 16 år är en rimlig gräns. Rimligtvis skall kraven gälla alla, undantaget båtar kortare än 7 meter med en fart mindre än 7 knop. Fartgränsen bör sättas vid 10 knop. Kanske knop är tillräckligt. Jag tycker att 20 knop är för hög gräns, jag anser att det skall inte avgöras på vilken fart flytetyget har utan att det gäller alla oavsett fart och storlek. Åldern är många gånger mindre viktig än farten och fartygets storlek Vem avgör om båten officiellt går i 20 knop eller mer? Alla gränser ger tolkningsproblem - bör vara solklar definition. Jag anser att alla som framför båt fortare än 10 knop eller med en båtstorlek större än c:a 6m ska ha minst förarbevis. Förare får gärna vara yngre och farten bör vara 10 knop 15knop alt tyngre än 2,5 ton sätt gränsen vid 10 knop Fortare än 10 knop Tycker att 20 knop är i högsta laget. Det är ju faktiskt 50 km Man kan ställa till stor skada med en 50 fot motorbåt som bara gör 19 knop 20 knop är för hög gräns. Sätt 10 knop Man kan gott vara lite hårdare Gärna ännu hårdare krav. Farten är för lågt satt 16 år OK men 20 knop är för låg hastighetsgräns. Föreslår 30 knop. Bör gälla alla åldrar Ungdomar under 16 år ska ha möjlighet att få något bevis för att kunna köra vattenskidor eller liknande. Men prov ska avläggas. Dock med maxstorlek på båt. Från 7 år kan väl vara lämpligt! ska en 3-åring kunna fräsa omkring i 19 knop med en stor motorkryssare? Mitt förslag: fartgräns 10 knop utan körkort. Körkort från 14 år. Det bör vara krav på väjningsregler och framförande betydligt tidigare. Och är en båtförare på 8 år bättre att framföra sin båt? Skall gälla alla åldrar och vara för motorbåt. Även yngre skall få köra båt om de har körkort. Nej, mina barn tog förarbevis vid 14 år och det fungerade utmärkt. Körkortet bör gälla för alla båtar som framförs i eller i närheten av segelled antingen den är utmärkt eller ej (d v s även sedvanefarleder och naturhamnar). Examen bör kunna avläggas via Internet. Nej, därför att det blir orimligt för en del ungdomar som har vettiga behov att köra båt på något högre fart, t.ex. bofasta på öar utan andra förbindelser och där det dagliga behovet tillsammans med stor sjövana motiverar undantag. Men det kan vara rimligt med en allmän begränsning som kan tillåta motiverade undantag. Hastigheter over kanske 25 till 30 knop finns det dock ingen rimlig anledning för ungdomar att få köra. Miniålder för att få framföra motordriven båt. Ska yngre inte få framföra båt? Jag tycker att ålder spelar mindre roll men körkort bör gälla alla båtar över ex. 6 m & 15 hk Kompetenskrav, men ingen åldersgräns Mitt förslag på krav är: Höghastighetsträning, navigeringskrav enligt förarbevis (skärgårdsskepparexamen) Detta skall ses som ett första steg som kan följas av flera allt efter utfallet av det första steget. Förarintyg eller skepparexamen. Kraven bör enbart gälla för dem som inte har förarbevis eller kustskeppar 6(6)

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

Examinationen i säkerhet kommer vara praktiska övningar där alla olika moment behandlas.

Examinationen i säkerhet kommer vara praktiska övningar där alla olika moment behandlas. Kurs: Säkerhet Kurslängd: 8 h Säkerhetsdelen syftar till att ge eleven en förståelse för säkerhetsarbete i lägerverksamhet och på sjön. Kursen omfattar genomgång av sjösäkerhetsutrustning, och utrustning

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

Undervisningen i ämnet båtkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet båtkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: BÅTKUNSKAP Ämnet båtkunskap behandlar sjövägsregler och navigation för att framföra båtar eller skepp inomskärs och i kustnära vatten. Det behandlar även sjövett, sjösäkerhet och båtlivets inverkan på

Läs mer

Kursprogram våren 2010 Langbeck.se

Kursprogram våren 2010 Langbeck.se Kursprogram våren 2010 Langbeck.se Motorbåtsutbildningar Langbeck.se har sitt ursprung i Sportbåtsskolan som drivs av Sportbåtsklubben, en av landets största racerbåtsklubbar. Sportbåtsskolan har under

Läs mer

Smedjebackens Båtklubb

Smedjebackens Båtklubb Smedjebackens Båtklubb KVINNOR OMBORD KVINNOR OMBORD En undersökning om varför kvinnor inte kör båt och vilka förutsättningar som krävs för att de ska göra det En undersökning om varför inte kvinnor kör

Läs mer

Ett körkort kan inte återkallas enbart med hänvisning till att körkortshavaren gjort sig skyldig till grovt sjöfylleri.

Ett körkort kan inte återkallas enbart med hänvisning till att körkortshavaren gjort sig skyldig till grovt sjöfylleri. HFD 2016 ref. 64 Ett körkort kan inte återkallas enbart med hänvisning till att körkortshavaren gjort sig skyldig till grovt sjöfylleri. 5 kap. 3 6 körkortslagen (1998:488) Högsta förvaltningsdomstolen

Läs mer

Regler för nationell sjöfart

Regler för nationell sjöfart Regler för nationell sjöfart NYA REGLER FRÅN 1 JUNI 2017 Nya regler för nationell sjöfart Från och med den 1 juni 2017 gäller nya regler för dig som använder ditt fartyg yrkesmässigt. Reglerna är funktionsbaserade.

Läs mer

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning April 2011 1 Inledning 2009 dödades 358 personer i trafiken. 74 procent av dem var män och endast 26 procent var kvinnor. Den höga andelen män kan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 12 oktober 2016 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Rickard Appelberg Gamla Brogatan 32, 2 tr. 111 20 Stockholm MOTPART Transportstyrelsen 701 97

Läs mer

Förslaget kommenteras närmare nedan genom hänvisning till motsvarande punkter i utredningen

Förslaget kommenteras närmare nedan genom hänvisning till motsvarande punkter i utredningen Stockholm 2016-04-13 Remissvar N 2014/03447/MRT Sweboat Båtbranchens riksförbund, får härmed lämna följande yttrande över utredningen Obligatoriskt förarbevis för vattenskoter Sammanfattning av synpunkter

Läs mer

Allvarliga olyckor med fritidsbåtar

Allvarliga olyckor med fritidsbåtar Polisutbildningen vid Umeå universitet Vårterminen, 2006 Moment 4:3 Fördjupningsarbete Rapport nummer: 303 Allvarliga olyckor med fritidsbåtar Abstract Under 2005 omkom 34 personer i olyckor med fritidsbåtar.

Läs mer

Beslut. Till Hans-Äke Heinemo Vitbergsgatan 72 och. Blomlådor eller inte? Inlämnas senast den: 27 /4. Kent Nilsson Hagagatan B5.

Beslut. Till Hans-Äke Heinemo Vitbergsgatan 72 och. Blomlådor eller inte? Inlämnas senast den: 27 /4. Kent Nilsson Hagagatan B5. HÄRNÖSAND 20r2-04-18 Blomlådor eller inte? IA Namn: Gatuadress: Inlämnas senast den: 27 /4 Till Hans-Äke Heinemo Vitbergsgatan 72 och Kent Nilsson Hagagatan B5 Beslut uännösanr 2012-04-r8 Förslag till

Läs mer

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Bakgrund Under juli 2014 har en enkätundersökning genomförts. Tre frågor ställdes till medlemmarna;

Läs mer

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla.

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Odödlig O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Ovan Det är svårt att själv uppskatta riskerna Tycker du som många tonåringar att mopeden ger dig frihet, rörlighet och kanske till och med status

Läs mer

Remissammanställning över förslag om ny lag om behörighetsbevis för fritidsbåtar och fritidsskepp, Ds 2008:32

Remissammanställning över förslag om ny lag om behörighetsbevis för fritidsbåtar och fritidsskepp, Ds 2008:32 F av Remissammanställning 2008-09-11 N2008/3698/TR Näringsdepartementet Trafik Monika Przedpelska Öström Telefon 08-4054924 Mobil 070-6119549 E-post monika.przedpelska-ostrom@enterprise.ministry.se Remissammanställning

Läs mer

Innehåll. ... 9 TUFörslag till lag om behörighetsbevis för fritidsbåtar och fritidsskepput...9

Innehåll. ... 9 TUFörslag till lag om behörighetsbevis för fritidsbåtar och fritidsskepput...9 TU1UT TUPromemorians TU2UT TUFörfattningsförslagUT TU3UT TUBakgrundUT Innehåll TU2.1UT huvudsakliga innehållut... 7... 9 TUFörslag till lag om behörighetsbevis för fritidsbåtar och fritidsskepput...9 TU2.2UT

Läs mer

Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Det är svårt att själv uppskatta riskerna Tycker du som många tonåringar att mopeden ger dig frihet, rörlighet och kanske till och med status hos

Läs mer

Förutsättningar för ett fritidsbåtsregister

Förutsättningar för ett fritidsbåtsregister 1 (1) Generaldirektören Handläggare direkttelefon Datum Vår beteckning 2003-10-20 0705-03-01404 Ert datum Er beteckning Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Förutsättningar för ett fritidsbåtsregister

Läs mer

Varför djupare V-botten och större motor

Varför djupare V-botten och större motor Varför djupare V-botten och större motor Det är ofta mycket stort avstånd mellan tillgänglig kunskap och dess tillämpning i produktion och handel. Det cirkulerar många helt ogrundade slutsatser som kan

Läs mer

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Med moped kan du förflytta dig enkelt, fritt och smidigt. Se till att det också blir säkert! Är du runt 15 år och tänker skaffa moped eller redan

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken Högstadiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar uppmärksamma

Läs mer

Behövs det en lag om flytväst. 135 människor drunknade 350 - 300 - 250 - 200 - 150 - 100 - 50 -

Behövs det en lag om flytväst. 135 människor drunknade 350 - 300 - 250 - 200 - 150 - 100 - 50 - Drunkningsolyckor 200 Behövs det en lag om flytväst 35 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets sammanställning har 35 personer omkommit i vatten- och isolyckor under 200. Det är 2 fler

Läs mer

Blackebergs Sjöscoutkår Kårstyrelsen/Warfvskomittén 2004-02-02

Blackebergs Sjöscoutkår Kårstyrelsen/Warfvskomittén 2004-02-02 Behörigheter och krav för certifikat och seglingsledare Gemensamma krav: Kunna simma 200 meter. Aktivt delta i warfvsarbetet. Kunskap om kårens säkerhetsregler och warfvsrutiner. Kännedom om SSFs säkerhetsregler.

Läs mer

Seglings- och befälhavareförordning för Trelleborgs Sjöscoutkår av Svenska Scoutförbundet.

Seglings- och befälhavareförordning för Trelleborgs Sjöscoutkår av Svenska Scoutförbundet. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För behörighet att vara befälhavare på kårens eller av kåren disponerad segel- eller motorbåt fordras att inneha av kårstyrelsen utfärdat segel- respektive motorbåtscertifikat.

Läs mer

Examen i skärgårdsnavigation Modellösningar

Examen i skärgårdsnavigation Modellösningar Examen i skärgårdsnavigation 24.04.2015 Modellösningar Den i examen använda motorbåten är 13 m lång, dess djupgående är 1,0m och höjd 4,0 m. Till båtens utrustning hör en huvudkompass (deviationstabellen

Läs mer

Nyhet. Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg?

Nyhet. Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg? Nyhet 2007 Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg? Ny definition av handelssjöfart När det gäller regler om behörighet och bemanning definieras idag handelsfartyg som

Läs mer

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011 Trafiksäkerhet och vintertrafik Svevias trafikbarometer, januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av huvudresultat... 4 1. Vintertrafik... 6 2. Köra för fort...10 3. Farliga trafiksituationer...14

Läs mer

Fritidsbåtskurser våren 2009

Fritidsbåtskurser våren 2009 Fritidsbåtskurser våren 2009 Langbeck Racing HB Vi lär dig nyttja din båt Langbeck Racing HB har sitt ursprung i Sportbåtsskolan som drivs av Sportbåtsklubben, en av landets största racerbåtsklubbar.

Läs mer

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Med moped kan du förflytta dig enkelt, fritt och smidigt. Se till att det också blir säkert! Är du runt 15 år och tänker skaffa moped eller redan

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Under tiden 19 juni -26 juni ställdes en fråga om FRA/Prism-debatten påverkat medlemmarna i Bredbandskollens Facebook-grupp.

Under tiden 19 juni -26 juni ställdes en fråga om FRA/Prism-debatten påverkat medlemmarna i Bredbandskollens Facebook-grupp. 1 2 Under tiden 19 juni -26 juni ställdes en fråga om FRA/Prism-debatten påverkat medlemmarna i Bredbandskollens Facebook-grupp. 13 procent kände inte till debatten. (Var åttonde person) 55 procent hade

Läs mer

Västerås staden som sätter gränser

Västerås staden som sätter gränser Västerås staden som sätter gränser Missade staden något? Traditions & ångfartyget Bore,s avfärd 2012 Foto: Thomas Björklund Staden vid mälaren 2013 Foto: Thomas Björklund 2012 Foto: Thomas Björklund 2012

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det frågas efter, vad du anser eller hur du brukar göra! 1. Är du man eller kvinna? Man Kvinna 2. Vilket år är du född? 3. Känner

Läs mer

Att styra efter kompassen

Att styra efter kompassen Att styra efter kompassen Om du tittar på båtens kompass kan du se ett styrstreck. Ser du styrstrecket på er kompass? Svänger du med båten så snurrar skivan med de olika gradtalen, siffrorna, på kompassen.

Läs mer

NORRA BOTKYRKA SJÖSCOUTKÅRS SJÖCERTIFIKAT

NORRA BOTKYRKA SJÖSCOUTKÅRS SJÖCERTIFIKAT NORRA BOTKYRKA SJÖSCOUTKÅRS SJÖCERTIFIKAT Behörighet Allmänt Båttyp Seglingsområde Simmarmärket SIMMARMÄRKET kan tas av dig som är spårar- eller upptäckarscout. SIMMARMÄRKET ger dig rätt att delta som

Läs mer

Sjöpolisen en del av Operativa avdelningen Polismyndigheten i Stockholms län

Sjöpolisen en del av Operativa avdelningen Polismyndigheten i Stockholms län Sjöpolisen en del av Operativa avdelningen Polismyndigheten i Stockholms län Operativa avdelningen en del i helheten specialister i vardagen styrka när det behövs sjöpolisen i Nacka Strand Sjöpolisenheten

Läs mer

Fullskärmsläge. Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. för att gå ur fullskärmsläge.

Fullskärmsläge. Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. för att gå ur fullskärmsläge. Fullskärmsläge Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. Tryck för att gå ur fullskärmsläge. Don t drink & drive vill ge dig styrka och insikt

Läs mer

c) kan slå och rätt använda överhandsknop i åtta, nyckstek, skotstek, pålstek, dubbelt halvslag och dubbelt halvslag om egen part (F2),

c) kan slå och rätt använda överhandsknop i åtta, nyckstek, skotstek, pålstek, dubbelt halvslag och dubbelt halvslag om egen part (F2), Besättningsman Bilaga 1 sid 1 Behörighetsbevis för besättningsman får beviljas den som a) kan simma 200 m (F2), b) kan hantera mindre båt (F2), c) kan slå och rätt använda överhandsknop i åtta, nyckstek,

Läs mer

Pejling jag och andra

Pejling jag och andra Mål Målet är att få fram vilka faktorer som inverkar på ungdomarnas trafikbeteende. I synnerhet strävar man till att lyfta fram missuppfattningar som leder till riskbeteende. Barn och ungdomar tror att

Läs mer

Mopedförälder. Vi vill hjälpa din tonåring att förstå farorna.

Mopedförälder. Vi vill hjälpa din tonåring att förstå farorna. Mopedförälder Vi vill hjälpa din tonåring att förstå farorna. www.ntf.se Att bli mopedförälder. Varför ska du läsa det här? Du och din tonåring vet redan att det är viktigt att använda hjälm, att det är

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 NTF RAPPORT 2016:1

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 NTF RAPPORT 2016:1 Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 NTF RAPPORT 2016:1 Attityder bland 15-åringar till hastigheter, trimning och alkohol i kombination med framför allt mopedkörning. Innehållsförteckning

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilket år är du född?

Läs mer

Båtförsäkring på mina villkor

Båtförsäkring på mina villkor Båtförsäkring på mina villkor Ledande specialister på båtförsäkring sedan 1967. Ägs och drivs av Sveriges organiserade båtägare. Båtförsäkring på mina villkor Välkommen till ditt eget försäkringsbolag.

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011

Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011 Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011 Mopedkörningens popularitet ökar Antalet skadade mopedister

Läs mer

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Huvudtränare: David: huvudtränare Medtränare: Emese Deltagare: David, Nathanael, Robert, Julia, Mujje, Hassan 1 Planering innan lektionen: David

Läs mer

Båtklubbarnas. Båtklubbarnas Dag 2010

Båtklubbarnas. Båtklubbarnas Dag 2010 PARADEN B Å T K L U B B A R N A S D A G 2 0 No 1 1 0 i STA D E N NM S T O C K H O L Båtklubbarnas Dag p r e m i ä r f ö r e n n y t r a d i t i o n Konceptet Vi inviterade Stockholms alla ideella båtklubbar

Läs mer

Plogad bana på Ältasjön?

Plogad bana på Ältasjön? 2014-03-26 Plogad bana på Ältasjön? Förfrågan från kitewingoch isbrädeåkare ställd till Nacka Kommun Bakgrund Södertörns Surfklubb och Sällskapet Skridsoseglarna önskar på detta vis framföra en förfrågan

Läs mer

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:20

Läs mer

Medborgarförslag om parkering efter Västra Parkgatan

Medborgarförslag om parkering efter Västra Parkgatan Tekniska nämnden 2010 02 25 20 60 Tekniska nämndens arbetsutskott 2010 02 11 35 90 Dnr 2009/776.008 Medborgarförslag om parkering efter Västra Parkgatan Ärendebeskrivning Anders Winsa anför följande i

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Begäran om hastighetsbegränsning på väg 363 genom Mårdsele by, Vindelns kommun.

Begäran om hastighetsbegränsning på väg 363 genom Mårdsele by, Vindelns kommun. 2015-04-09 Till Länsstyrelsen i Västerbottens län Begäran om hastighetsbegränsning på väg 363 genom Mårdsele by, Vindelns kommun. I juli förra året ansökte ägaren av Granströms Café i Mårdsele, Christer

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar

Läs mer

Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD) ändringsakt) Ändringsförslag 114 Artikel 6, punkt 3, led b.

Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD) ändringsakt) Ändringsförslag 114 Artikel 6, punkt 3, led b. 17.2.2005 A6-0016/114 ÄNDRINGSFÖRSLAG 114 från Paolo Costa, för ALDE-gruppen Ändringsförslag 114 Artikel 6, punkt 3, led b b) för kategori B får ge behörighet att föra lätt motorcykel. b) för kategori

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS.

VI VET VAD SOM KRÄVS. VI VET VAD SOM KRÄVS. Vi ger varje båtägare rätt skydd och rätt hjälp till rätt pris. Vid en olycka vet våra kunder att de kan lita på oss. Vi lämnar ingen på landbacken. För oss är varje enskild båt den

Läs mer

Lag. trafikbrott. Nu församlade riksdag, som i ärendet har mottagit lagutskottets betänkande nr rd, har antagit följande lagar:

Lag. trafikbrott. Nu församlade riksdag, som i ärendet har mottagit lagutskottets betänkande nr rd, har antagit följande lagar: RSv 263/1998 rd - RP 32/1997 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till revidering av lagstiftningen om trafikbrott Till 1997 års riksdag har överlämnats regeringens proposition nr

Läs mer

Namn: Gast (grundmärke) Gast-behörigheten får delas ut av ansvarig avdelningsledare. Krav Praktiska färdigheter

Namn: Gast (grundmärke) Gast-behörigheten får delas ut av ansvarig avdelningsledare. Krav Praktiska färdigheter Gast (grundmärke) Gast-behörigheten får delas ut av ansvarig avdelningsledare. Kunna simma 200 meter. Kunna kliva i och ur en optimistjolle. Kunna sätta, skota och bärga segel i en optimistjolle. Kunna

Läs mer

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid?

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid? FAQ Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK Båtplats sommartid Jag väntar besök av en båtkompis från Örebro en vecka i juli. Kan hon då få ligga i MBK Och i så fall, vad kostar det Ja,

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

S i d a 1. Goda råd. från en erfaren. kranförare

S i d a 1. Goda råd. från en erfaren. kranförare S i d a 1 Goda råd från en erfaren kranförare S i d a 2 Beställning av kranen När du ska beställa kranen för ett lyft, måste du göra klart att lasten är färdig att koppla (eller gärna förbered med stroppar)

Läs mer

Oktober Tabell 1. Dödsolyckor på MC , utan körkort jämfört med alla dödsolyckor.

Oktober Tabell 1. Dödsolyckor på MC , utan körkort jämfört med alla dödsolyckor. Oktober 2015 Bakgrund Majoriteten av motorcyklisterna är trafiksäkerhetsmedvetna. Man tar inte onödiga risker och man njuter av att köra motorcykel. Att ha ett giltigt körkort när man kör motorcykel är

Läs mer

Fyrhjulingar arbetsfordon med skadeproblematik - En studie om riskacceptans och attityder

Fyrhjulingar arbetsfordon med skadeproblematik - En studie om riskacceptans och attityder Fyrhjulingar arbetsfordon med skadeproblematik - En studie om riskacceptans och attityder Ett projekt i samarbete mellan SLU/Alnarp och VTI - finansierat av Länsförsäkringar Peter Lundqvist & Christina

Läs mer

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo.

Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. Bilaga 1. Frågeformulär slutmätningen med svarsfrekvenser från hushållspanelen uppdelat på registrerade bilägare och maka/make/sambo. ATT KÖRA MED FARTKOLLARE I BILEN 1. Hur är det att ha en fartkollare

Läs mer

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

Kognition betecknar människans intellektuella funktioner.

Kognition betecknar människans intellektuella funktioner. Kognition betecknar människans intellektuella funktioner. Psykologer med kognitivt perspektiv studerar vårt tänkande, vår begreppsbildning och hur dessa två faktorer samspelar med våra känslor. Utgångspunkt:

Läs mer

Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri

Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri Livsviktigt erbjudande När det som hänt sjunkit in kommer ofta frågorna och ångesten. Vad ska familjen och arbetskamraterna

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0252(COD) 5 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för

Läs mer

Fakta om båtlivet i Sverige

Fakta om båtlivet i Sverige Fakta om båtlivet i Sverige 2 0 0 8 innehåll 4 5 6 7 9 12 13 14 15 16 19 20 22 23 Båtlivet Båtarnas värde Vem utövar båtliv Båtturism Båtliv för miljarder Båtmarknad Båtlivsorganisationer Båtmässor och

Läs mer

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv.

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv. 6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv Låt oss säga att du vill tänka en positiv tanke, till exempel Jag klarar det här galant. och du vill förbli positiv och fortsätta tänka den här

Läs mer

Promemoria. Utredning om obligatoriskt förarbevis för vattenskoter

Promemoria. Utredning om obligatoriskt förarbevis för vattenskoter Promemoria Utredning om obligatoriskt förarbevis för vattenskoter Förord I augusti 2014 bereddes en promemoria inom Regeringskansliet (N2014/3447/TE) om uppdrag att utreda införande av förarintyg för

Läs mer

Båten. Våran båt modell

Båten. Våran båt modell Båten Våran båt modell Vassbåten är bland dom äldsta båtarna som funnit tillsammans med flottar och kanoter. Båtar är inte den första farkost som människan konstruerat för att färdas över vatten. Det var

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet A1 och A;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet A1 och A; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet A1 och A; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor.

Läs mer

6sätt att slippa bottenmåla

6sätt att slippa bottenmåla 6 sätt att slippa bottenmåla Äntligen! Nu slipper du bottenmåla Varje år försöker du överlista dem. Havstulpanerna. Och varje år står du där i snålblåsten, med värkande armar och målar tappert botten på

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken Gymnasiet Tryck Ctrl + L för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. Tryck Esc för

Läs mer

Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19)

Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Remissvar 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2014-05-15 U2014/2885/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande

Läs mer

Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen

Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen KUSTSTRÄCKANS STÖRSTA OCH MEST AKTIVA BÅTKLUBB BOTTENHAV V SKRETSEN Vi är en lokal krets inom Svenska Kryssarklubben. i gör skärgården mer tillgänglig. Vi placerar

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om kursplan, behörighet B; VVFS 2007:227 Utkom från trycket den 29 juni 2007 beslutade den 11 juni 2007. Vägverket föreskriver 1 med stöd av 7 och

Läs mer

Sjöskolan. www.studieframjandet.se/jamtland Östersund 063-51 78 55 Svenstavik 0687-106 60 Strömsund 0670-108 30

Sjöskolan. www.studieframjandet.se/jamtland Östersund 063-51 78 55 Svenstavik 0687-106 60 Strömsund 0670-108 30 Sjöskolan www.studieframjandet.se/jamtland Östersund 063-51 78 55 Svenstavik 0687-106 60 Strömsund 0670-108 30 Navigation och förarbevis Studiefrämjandet har lång erfarenhet av att hålla kurser inom navigation

Läs mer

Forsbergs Trafikskola

Forsbergs Trafikskola 1 (5) Undervisningsplan behörighet B För dig som ska ta ett B-körkort Här följer en kort sammanfattning av utbildningen på vår trafikskola. Först visar vi en översikt av de olika delarna. I kolumnen till

Läs mer

Övningsprov för Förarintyg

Övningsprov för Förarintyg 1 Övningsprov för Förarintyg Förarintygsprovet fem delar ska kunna klaras på 1 timma och 30 minuter. Det krävs 60 % av poängen på varje del för ett godkänt resultat Sjökortsuppgifterna är på sjökoren 616

Läs mer

Funderingar och förslag till dykstege på Zeppelin

Funderingar och förslag till dykstege på Zeppelin Jag har funderat lite på hur man skulle placera och utforma en dykstege till vår nya RIB. Fundering 1: Placering. Var vill vi ha dykarna, när vi tänker på säkerheten a) Inte i närheten av propellern. b)

Läs mer

Uttern är sjösatt! Nästa steg är att kontrollera familjens flytvästar. För Kennet och familjen är det viktigt att färdas tryggt och säkert på havet.

Uttern är sjösatt! Nästa steg är att kontrollera familjens flytvästar. För Kennet och familjen är det viktigt att färdas tryggt och säkert på havet. Uttern är sjösatt! Nästa steg är att kontrollera familjens flytvästar. För Kennet och familjen är det viktigt att färdas tryggt och säkert på havet. 40 TROSSEN 3 2012 jag och min båt kennet andersson allt

Läs mer

Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar. Petri Jääskeläinen Trafikskyddet

Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar. Petri Jääskeläinen Trafikskyddet Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar Petri Jääskeläinen Trafikskyddet Ouppmärksamhet Man frestas att använda mobiltelefon också under bilkörning, även trots att

Läs mer

4-2 Linjära mått och måttsystem Namn:.

4-2 Linjära mått och måttsystem Namn:. 4-2 Linjära mått och måttsystem Namn:. Inledning I det här kapitlet skall lära dig vad en linje är och vilka egenskaper en linje har. Du kommer även att repetera vilka enheter avstånd mäts i. Varför skall

Läs mer

Alla måste betala trafikförsäkring.

Alla måste betala trafikförsäkring. Alla måste betala trafikförsäkring. Trafikförsäkringen är ditt skydd om olyckan slår till. Tänk dig att du helt utan skuld blir påkörd av en bilförare som saknar trafikförsäkring. Då vore det inte rätt

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP

NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP VILKEN UTBILDNING BEHÖVER DINA FÖRARE? Du som arbetsgivare är ansvarig för att dina förare har ett yrkeskompetensbevis,

Läs mer

Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?)

Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?) BILAGA 1 INTERVJUGUIDE Vad är jämställdhet? Hur viktigt är det med jämställdhet? Hur definieras ett jämställt samhälle? (vad krävs för att nå dit? På vilket sätt har vi ett jämställt/ojämställt samhälle?)

Läs mer

Pargas stads utlåtande om ansökningsärenden enligt sjötrafiklagen, Lilltervo- Haradsholm och Stormälö- Svartholmarna.

Pargas stads utlåtande om ansökningsärenden enligt sjötrafiklagen, Lilltervo- Haradsholm och Stormälö- Svartholmarna. Miljönämnden 27 03.02.2016 Pargas stads utlåtande om ansökningsärenden enligt sjötrafiklagen, Lilltervo- Haradsholm och Stormälö- Svartholmarna. 2597/11.01.02/2015 Miljönämnden 03.02.2016 27 Beredare Miljövårdsinspektör

Läs mer

RORSMANSMÄRKET. Anvisningar för prövning. för Rorsmansmärket

RORSMANSMÄRKET. Anvisningar för prövning. för Rorsmansmärket RORSMANSMÄRKET Anvisningar för prövning för Rorsmansmärket RORSMANSMÄRKET Rorsmansmärket är ett praktiskt prov för fritidsbåtförare. Provet avläggs företrädesvis i den egna båten inför en av Svenska Båtunionen

Läs mer

VÄSTKUSTENS ISJAKTSÄLLSKAP

VÄSTKUSTENS ISJAKTSÄLLSKAP VÄSTKUSTENS ISJAKTSÄLLSKAP TÄVLINGSLICENS FÖR ISJAKT Att segla isjakt innebär ett stort ansvar gentemot omgivningen med hänsyn till de höga hastigheter det kan handla om. För den som bara nöjesseglar gäller

Läs mer

B-TEORI. Lektion 2 Människan i trafiken. bengt hedlund

B-TEORI. Lektion 2 Människan i trafiken. bengt hedlund B-TEORI Lektion 2 Människan i trafiken bengt hedlund Grundläggande regler Uppträd mot andra trafikanter så som Du vill att de ska uppträda mot Dig! B-TEORI - bengt hedlund 2(24) Grundläggande regler En

Läs mer

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv?

Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende och nya hastighetsgränser utifrån en bussförares perspektiv? NTF Skåne 2009 Hur kör vi egentligen en undersökning om trafikanters beteende

Läs mer