Körkort på sjön. 1. Tycker du att det ska införas körkort på sjön? 0% 25% 50% 75% 100%

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Körkort på sjön. 1. Tycker du att det ska införas körkort på sjön? 0% 25% 50% 75% 100%"

Transkript

1 På grund av flera allvarliga båtolyckor och incidenter har kraven på körkort på sjön debatterats under våren och sommaren. Regeringen ska under hösten utreda frågan om körkort på sjön. Frågor som säkert kommer upp i utredningen är: - Ska kraven gälla alla? - Vilka krav ska ställas? - Hur ska det genomföras? - Från när ska kraven börja gälla? Kryssarklubben som båtorganisation kommer att bli tillfrågad om vår ståndpunkt i frågan. Vad anser du? Frågorna ställdes perioden 5 oktober-11november 2005 Antal kompletta svar: 295 Svarsalternativ Andel Antal Ja 72% 225 Nej 25% 77 Vet ej 4% 11 Antal svarande 100% Tycker du att det ska införas körkort på sjön? Ja Nej Vet ej 0% 25% 50% 75% 100% Kommentarer Av de som anser att det ska införas körkort på sjön kommenterar många sitt val på följande sätt. Båtar med fart och tyngd För snabbgående samt stora tunga båtar. För segelbåtar över viss längd För planande båtar Med tung menas deplacement ca 1 ton eller mer, dvs där du inte med handkraft kan reda ut en situation. För båtar som har prestanda över 15 knop med motor samt alla båtar över 10 ton. Värden kan diskuteras fram och är lite tagna i luften med perspektiv att att snabba motorbåtar samt alla stora båtar skall omfattas! Ja, men i tre olika klasser, därav den ""lägsta"" egentligen innebär ingen körkort alls men är för roddbåt, mindre segelbåtar (t.ex. under 7 m och för inomskärsbruk), och öppna aktersnurrar med en högsta hastighet på 5-7 knop. Den ska inte heller vara åldersbegränsad. Den nästa klassen blir ett "körkort" där det krävs en enkelt demonstration om att man behärskar grundläggande sjövägsregler, lanternor, och kanske något lite om sjövett. Ska räcka för att köra lite större segelbåtar (upp till 12x4 m där man måste ha skepparexamen redan nu) och kanske aven planande motorbåtar 20 till 30 knop. Ej ålderbegränsade. Ska inte kräva formell utbildning/kurser, men däremot ett skriftligt prov. För ännu större (och tyngre) eller snabbare båtar ska det krävas skepparexamen och för snabbgående motorbåtar (över ca 30 till 35 knop) även högfartsutbildning och intyg. Ålderbegränsade till över 18 år om inte särskild motivering finns. Du måste ha förarlicens för en truck som går i 15 km/h, men kan framföra en båt i 60 knop utan någon utbildning alls. 1(6)

2 Ja för snabbgående motor båtar samt för större segel/motorbåtar dock inte för jollar med mindre än 15 HK eller segel båtar under 20 fot. Med tanke på vad som framförs och vilket ansvar detta innebär, vore det en självklarhet med nautisk kompetens, det vill säga körkort. Eventuellt för båtar kapabla för mer än, t.ex. 30 knop. Jämför t.ex. med extremfallet med AMF 1:s stridbåtsförare som har en mycket gedigen höghastighetsutbildning. Den andra extremen är att köra RIB med betalande passagerare i 50 knop som kräver betydligt enklare utbildning. Framförallt när det gäller snabbgående motorbåtar anser jag att det finns ett behov, men även för lite större segelbåtar borde det finnas någon sorts krav på grundläggande sjövett och navigationskunskaper, kanske obligatoriskt förarintyg? Någon form av utbildning som framför allt ger vissa insikter vore kanske på sin plats för snabba båtar. Jag tycker att man bör införa en fartgräns generellt när man kör båt inom "inre vatten" vad det nu är, ungefär som den generella fartgränsen som man har inom tättbebyggt område, och därför bör man ha någon form av körkort för båtförare åtminstone om man har motorstyrka över säg 10 HK Körkort behövs enligt min mening för snabba båtar av alla storlekar (även vattenskoter!), ett lämpligt kriterium kanske kunde vara att basera körkortskravet på maximal hastighet och/eller någon kombination av längd och motorstyrka (så att man kan konstruera en tabell som talar om hur snabb eller stor båt man får köra utan körkort). P.g.a. de höga hastigheterna på nya båtar o många unga till sjöss! Möjligen för båtar som kan framföras snabbare än 20 knop. I princip tror jag dåligt omdöme är den absolut vanligaste orsaken till olyckor, och det lär man sig inte av ett körkort. För snabbgående samt större motorbåtar. För segelbåtar tycker jag det är onödigt då det normalt inte blir några högre farter och när båtarna blir större, över 12 x 4 så måste man ju ha "skepparn" ändå. Jag hoppas på ett körkort för båtar över 15 knop samt åldersgräns. Vem som helst kan köpa en stor båt 12x4 m utan någon som helst erfarenhet att framföra och navigera. Det har blivit vanligare att stora motorbåtar kör slalom i hög fart mellan mer långsamgående båtar. Det krävs förarbevis för en EU-moped. En snabb motorbåt är farlig i okunniga händer. Vi har en generation båtägare som inte uppfostrats med sjömanskap. Nautisk kompetens och sjösäkerhet Viss nautisk kompetens är bra för sjösäkerheten samt de båtåkandes trivsel. Större trygghet för alla som vistas på sjön. Eftersom okunnigheten av vad som menas med "gott sjömanskap" tycks öka, bör man kräva förarintyg eller skepparexamen för alla som framför fartyg med högre hastighet. Det räcker inte med sunt förnuft, vilka många verkar sakna ändå. Endast för de som inte har förarbevis eller kustskepparen. Någon form behövs med nautisk kompetens på fartyg mindre än 12x4m Allt för många har inte vetskap om vilka regler som gäller, det syns väldigt tydligt vid möte i trånga passager man tvekar i sitt vägval. För att därigenom säkerställa att båtförare har erforderlig kompetens. Dessutom bör det dras in vid ex båtfylleri, hastighetsöverträdelser, vårdslöshet. Min åsikt är att ett obligatoriskt förarbevis är önskvärt, frågan är bara hur det skall kontrolleras och till vilka kostnader. För många på sjön som inte vet ett enda dugg om sjövett. Alldeles för många som inte kan de sjömansmässiga grunderna nu när allt fler har stora båtar utan gedigen färdighets träning. Det behövs ju körkort för bil, konstigt att det inte redan behövs för båt också. Av säkerhetsskäl är det nödvändigt att alla som framför farkoster på sjön har nödvändig kompetens. Ett system motsvarande det som finns i Australien, NSW vore något att fundera över. Kravet skall gälla alla! Alldeles för många kan ej vanligt sjövett! Alldeles för många från ungdomar i 7 års ålder med egen eller pappas gummijolle kör omkring utan både omtanke och kunskap Även kanotister beter sig egendomligt åt i farleder ibland!! Varför inte ha krav på sjön, likväl som i vägtrafiken? Jag är trött på alla de som inte kan väjningsregler eller förstår att anpassa fart och väg efter situationen. Andras "frihet" har begränsat mitt nöje med sjölivet. Det är ett farligt läge nu när så många har kunnat skaffa små och stora snabba båtar utan att ha ens grundläggande erfarenhet av båtar och sjöliv. 2(6)

3 Det finns tokar både på land och till sjöss. Så någon form av kompetensbevis för särskilt svåra och farliga båtar. Jag tänker då i första hand på högfartsbåtar som har blivit så vanliga. Dom kommer ju inte sällan i hög fart dundrande in i de mest olämpliga ställen, som sommarstugor nere vid stranden, ja jag kommer inte håg, men det har i allmänhet varit spritpåverkade förare. Alla andra faror kan man skydda sig mot men högfartsbåtar som plötsligt kommer in genom skrovet kan man inte skydda sig mot. Därför anser jag att det är motiverat med ett kompetensbevis för båtar över 15 eller 20 knop. Friheten på sjön betyder inte att man får bära sig åt hur man vill. Friheten på sjön är en frihet under ansvar. Men det gäller inte bara sjön. Varför ska säkerheten vara sämre på sjön än på land? Det är hög tid för det organis erade båtlivet att överge sin romantiska syn på fritidsbåten som "frihetens instrument", som till varje pris ska förskonas från varje form av reglering och inse att regler och övervakning måste införas, annars minskar värdet av båtlivet (fortsätter att minska) även för dem som är skötsamma, hänsynsfulla, erfarna och utbildade. Av de som anser att det inte ska införas körkort på sjön kommenterar de sina val på följande sätt. Bättre bevakning istället Jag anser inte att något generellt körkort på sjön är befogat. Den stora mängden fritidsbåtägare utbildar sig själva. Ut med polis till lands och till sjöss, lagarna finns redan! Få fritidsaktiviteter är så fria från skador och olyckor som just båtlivet. De fåtal olyckor med dödlig utgång som varje år sker i företrädesvis Stockholms - och Göteborgsregionen, förorsakas uteslutande av unga berusade män i snabba motorbåtar. Ett oansvarigt beteende som visar på likgiltighet inför andra människor. Kanske också ungdomlig oförmåga att inse sina egna begränsningar. Inte kommer vi åt dom och det problemet med ett obligatoriskt körkort. Ge i stället sjöpolisen resurser att övervaka och informera. Bearbeta skärgårdens krogar med information och använd landets alla båtklubbar som informationskanal till medlemmarna. Det hjälper i alla fall lite. De flesta olyckor verkar inte bero på okunskap, utan beror på nonchalans, alkohol och höga farter. Därför tror jag inte det behövs mer utbildning, utan mer övervakning. Ser ingen anledning, problemet är att lagarna inte efterlevs och att inga resurser finns för att tillse detta. Här kommer inte bli någon förändring med körkort. Resurserna blir inte fler och lag efterlevandet kan man ju läsa av i trafiken (bilar) dåligt omdöme och arrogans mot andra botas inte med körkort. Ålders- och nykterhetskrav räcker Ändra attityderna istället Dessvärre tror jag inte att det skulle göra någon skillnad vad gäller de individer som visar sitt bristande sjömanskap i t.ex. trånga farleder. Man löser inga sjösäkerhetsproblem genom att utbilda de som redan kan. De som råkar illa ut är de som ändå inte kommer att omfattas av några krav, t ex unga, barn, fiskare i roddbåt eller små snurror. Regelverket är tillräckligt idag. Körkort skulle inte hindra de element som är oönskade och har dåligt omdöme. Säkerheten och hänsynen borde öka med kunskap. Det är dock inte säkert, eftersom kunskap inte innebär klokhet. Det handlar inte om bristande kompetens utan om bristande insikt. Det är "bilförare" som tar med sig den hetsiga trafikrytmen med åsidosättande av hänsyn till medtrafikanter. Och dessa människor har körkort och de kan ju hantera sin bil på ett kontrollerat sätt men utan omdöme. Det grundläggande problemet: att en del beter sig hänsynslöst löser man ju tyvärr inte med körkort (se biltrafiken). De relativt sett få olyckor som sker, är nästan alltid relaterade till alkohol eller grovt omdömeslöst uppförande. Med eller utan körkort kommer dessa personer ändå fortsätta uppföra sig på samma sätt. Ett körkortsprov kan inte mäta omdöme och inlevelseförmåga, vilket är det som saknas för de som utmärker sig. Båtkörkort löser inte de problem som finns. Dessa har mest med attityder att göra. För att förändra attityderna till det bättre måste båtföreningar, båttidningar samt båtägare samarbeta. Satsa på båtförsäkring istället Det är bättre att införa en obligatorisk båtförsäkring som kan differentieras beroende på båten prestanda och förarens ålder, erfarenhet, utbildning m.m. Jmfr: Bilförsäkringarnas bonusklasser, premieklasser m.m. 3(6)

4 Utbildning räcker Ett körkort ger inte mindre antal olyckor. Det ger inte mindre antal buskörningar med båtar. Det ger inte mindre antal berusade förare av båtar. Det är med information till nya båtägare kunskapen kan spridas. De som vill söker information, köper böcker och går kurser. Vi har regler så det räcker Nej och åter nej, det räcker med det gamla kravet på behörighet på fartyg större än 12 * 4 meter. Denna idé med körkort, känns som en partsinlaga från utbildningsnämnden. Ska man nu tvinga folk till skolbänken, ska det synas på försäkringspremien, nautisk kompetens. Hur ska myndigheterna kunna bevaka samtliga sjöar och vattendrag, det ska väl ändå inte bara gälla den kustnära verksamheten i Sverige? Vill nu dom olika utbildningsorganisationerna ha fler deltagare så får dom marknadsföra sig på annat sätt, inte underligt att svenska folket börjar bli utbränd då vi måste visa hela tiden att vi duger. Låt sjön vara ifred, den gallrar bort dårarna med automatik. Det är inte värre nu än det har varit tidigare Byråkrati - nej tack 4(6)

5 Kryssarklubbens styrelse anser att man ska vara 16 år för att få ta körkort på sjön. Kraven ska endast gälla förare som framför båtar som går fortare än 20 knop. 2. Stödjer du styrelsens förslag? Ja Nej, kommentera gärna nedan. Vet ej 0% 25% 50% 75% 100% Medlemens som inte stödjer styrelsens förslag anser att kraven bör gälla: Alla båtar Alla flytetyg förutom t.ex. roddbåtar, kanoter, kajaker mm. Det skall gälla alla flytetyg större än en badmadrass Kravet bör gälla alla båtar med motorkraft nog för 8 knop! Ålder är OK, men det borde gälla såväl segelbåtar som motorbåtar som är större än typ jolle med en 4hk motor Både ålder, båtstorlek och fart är faktorer som borde finnas i kraven. Alla segelbåtar också Eftersom sjölagen säger att även den som framför en eka, eller segelbräda är ""kapten"" och ansvarig för sina handlingar till sjöss, så anser jag att alla båtförare bör ha någon form av fastställd kompetens. Självklart skall det gälla alla. Varför skall seglare vara undantagna. Kör med motor och segel uppe och tror att dom seglar. Alla behöver lära sig respekt på sjön. 16 år är väl OK, men det SKA gälla alla båtar med motor. Åldergräns ok, men även seglare bör kunna framföra sina farkoster på ett bra och sjömannamässigt sätt I stort sett bra, men kravet borde baseras även på båtens storlek. (förslagsvis mätt i längden) Även seglare och förare av långsammare båtar måste ha kunskap om sjövett, väjningsregler och praktiskt handhavande av båt. Jag har sett flera exempel på folk som ger sig ut i segelbåtar och långsamma småbåtar och hamnat i problem som kunnat få allvarliga följder. Det bör gälla en betydligt större grupp. T.e.x Båtar över en viss längd "7meter" eller båtar som kan gå fortare än 12 knop då tar man med alla båtar som kan plana eller är tyngre. I princip ett bra krav men jag tror det blir för luddigt, det är inte lätt att bedöma om båten går 20 knop, skall polisen provköra eller? beror på hur många personer det är på båten, en liten gummibåt med relativt liten motor kan göra 20 knop. Tycker själv antalet hästkrafter är bättre, enkelt att bedöma, en stor båt som går 15 knop kan orsaka mycket större skada en liten snurrebåt som går 30 knop. 20 knopp är en hög hastighet, nästan 40 km/tim. Vilka krav ska gälla för en båt på 11 x 4 m, vikt 5 ton, hastighet 18 knopp? Större än 8x2 m och 16 år Farten är för högt satt 20 knop är mycket, tror inte att en tolvåring klarar av att hantera en båt med den hastigheten. Kravet är för lågt ställt gällande båttyp. Båtar som går över 20 knop borde kräva ytterligare ett certifikat av något slag. Åldersgräns räcker som för moped för båtar över 7 knop och 7 meter. 5(6)

6 Men en 10 meters motorbåt i 15 knop kan även den behöva en kompetent skeppare. skulle önska att gränsen var satt till 15 knop Det bör vara hårdare krav. Typ båtar som går fortare än 10 knop eller väger mer än 2.5 ton. Kravet bör gälla förare som framför båtar som går fortare än 10 knop och inte 20 knop som i styrelsens förslag. 16 år är en rimlig gräns. Rimligtvis skall kraven gälla alla, undantaget båtar kortare än 7 meter med en fart mindre än 7 knop. Fartgränsen bör sättas vid 10 knop. Kanske knop är tillräckligt. Jag tycker att 20 knop är för hög gräns, jag anser att det skall inte avgöras på vilken fart flytetyget har utan att det gäller alla oavsett fart och storlek. Åldern är många gånger mindre viktig än farten och fartygets storlek Vem avgör om båten officiellt går i 20 knop eller mer? Alla gränser ger tolkningsproblem - bör vara solklar definition. Jag anser att alla som framför båt fortare än 10 knop eller med en båtstorlek större än c:a 6m ska ha minst förarbevis. Förare får gärna vara yngre och farten bör vara 10 knop 15knop alt tyngre än 2,5 ton sätt gränsen vid 10 knop Fortare än 10 knop Tycker att 20 knop är i högsta laget. Det är ju faktiskt 50 km Man kan ställa till stor skada med en 50 fot motorbåt som bara gör 19 knop 20 knop är för hög gräns. Sätt 10 knop Man kan gott vara lite hårdare Gärna ännu hårdare krav. Farten är för lågt satt 16 år OK men 20 knop är för låg hastighetsgräns. Föreslår 30 knop. Bör gälla alla åldrar Ungdomar under 16 år ska ha möjlighet att få något bevis för att kunna köra vattenskidor eller liknande. Men prov ska avläggas. Dock med maxstorlek på båt. Från 7 år kan väl vara lämpligt! ska en 3-åring kunna fräsa omkring i 19 knop med en stor motorkryssare? Mitt förslag: fartgräns 10 knop utan körkort. Körkort från 14 år. Det bör vara krav på väjningsregler och framförande betydligt tidigare. Och är en båtförare på 8 år bättre att framföra sin båt? Skall gälla alla åldrar och vara för motorbåt. Även yngre skall få köra båt om de har körkort. Nej, mina barn tog förarbevis vid 14 år och det fungerade utmärkt. Körkortet bör gälla för alla båtar som framförs i eller i närheten av segelled antingen den är utmärkt eller ej (d v s även sedvanefarleder och naturhamnar). Examen bör kunna avläggas via Internet. Nej, därför att det blir orimligt för en del ungdomar som har vettiga behov att köra båt på något högre fart, t.ex. bofasta på öar utan andra förbindelser och där det dagliga behovet tillsammans med stor sjövana motiverar undantag. Men det kan vara rimligt med en allmän begränsning som kan tillåta motiverade undantag. Hastigheter over kanske 25 till 30 knop finns det dock ingen rimlig anledning för ungdomar att få köra. Miniålder för att få framföra motordriven båt. Ska yngre inte få framföra båt? Jag tycker att ålder spelar mindre roll men körkort bör gälla alla båtar över ex. 6 m & 15 hk Kompetenskrav, men ingen åldersgräns Mitt förslag på krav är: Höghastighetsträning, navigeringskrav enligt förarbevis (skärgårdsskepparexamen) Detta skall ses som ett första steg som kan följas av flera allt efter utfallet av det första steget. Förarintyg eller skepparexamen. Kraven bör enbart gälla för dem som inte har förarbevis eller kustskeppar 6(6)

SJÖTENDENSER TEMA FRITIDSBÅTLIV STATISTIK, ANALYS OCH INFORMATION FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN 01/2015

SJÖTENDENSER TEMA FRITIDSBÅTLIV STATISTIK, ANALYS OCH INFORMATION FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN 01/2015 SJÖTENDENSER STATISTIK, ANALYS OCH INFORMATION FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN 01/2015 TEMA FRITIDSBÅTLIV Sverige har utmärkta förutsättningar för fritidsbåtliv i och med långa kuststräckor och många insjöar.

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Förutsättningar för ett fritidsbåtsregister

Förutsättningar för ett fritidsbåtsregister 1 (1) Generaldirektören Handläggare direkttelefon Datum Vår beteckning 2003-10-20 0705-03-01404 Ert datum Er beteckning Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Förutsättningar för ett fritidsbåtsregister

Läs mer

Månadens fråga december 2014. Standardrapport

Månadens fråga december 2014. Standardrapport Månadens fråga december 2014 Standardrapport Procent Införande av strängare lagar, inkluderande sanktioner vid brister 6,1% 63 Utbildning av organisationer och användare i säkerhetsmedvetande. 74% 761

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

En bok av Mikael Glännström

En bok av Mikael Glännström En bok av Mikael Glännström TACK TILL Alla som tror på mig och alla som hjälper till. Min familj och mina vänner. INNEHÅLL - FÖRORD - DEL 1 Förklaringsdelen - DEL 2 Intervjuer och kommentarer INNEHÅLL

Läs mer

Utbildning för ledare

Utbildning för ledare Utbildning för ledare Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare för barn, och över 15 år inom scouterna. Även den som är invald i en styrelse, oavsett

Läs mer

BBK enkät. Sammanställning av röstning och kommentarer 2012-03-18

BBK enkät. Sammanställning av röstning och kommentarer 2012-03-18 BBK enkät. Sammanställning av röstning och kommentarer 2012-03-18 Fråga 1 - Brygga 1 Vi vet som sagt att brygga 1 måste renoveras och att bara materialet skulle komma att uppgå till ca 210 000:- Arbetet

Läs mer

Allas delaktighet inom idrotten

Allas delaktighet inom idrotten Undersökning 2010 Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Foton från: FreeDigitalPhotos.net Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Syfte... 6 2.2 Avgränsning...

Läs mer

JAK Medlemsbank. Medlemsundersökning. oktober - november 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

JAK Medlemsbank. Medlemsundersökning. oktober - november 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN JAK Medlemsbank Medlemsundersökning oktober - november 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Bakgrund....3 Sammanfattande NMI....4 NMI Uppdelning....5 Förklaring åtgärdsmatris....6 Del 1:

Läs mer

Bilaga 2 Egna kommentarer

Bilaga 2 Egna kommentarer 41 Bilaga 2 Egna kommentarer Kvinnor som fick barn under 1998 i 23 års ålder Om fler unga hade fasta jobb, skulle nog fler skaffa barn. Många vill kanske inte ha några barn alls, utan tänker enbart på

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

BRIDGE I KLARSKRIFT - IGEN Min första idol i bridgens värld var utan tvekan Sven Welith som i början på 60-talet var kung, åtminstone på Malmö

BRIDGE I KLARSKRIFT - IGEN Min första idol i bridgens värld var utan tvekan Sven Welith som i början på 60-talet var kung, åtminstone på Malmö BRIDGE I KLARSKRIFT - IGEN Min första idol i bridgens värld var utan tvekan Sven Welith som i början på 60-talet var kung, åtminstone på Malmö Bridgeklubb. Svens bok Bridge i klarskrift var inte den bok

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

hålla reda på de som kör, för man vet ju inte riktigt hur mycket resurser man kan lägga på detta, eller hur stort problem det egentligen är.

hålla reda på de som kör, för man vet ju inte riktigt hur mycket resurser man kan lägga på detta, eller hur stort problem det egentligen är. Inledning Ungdomen genom alla tider har varit ute efter spänning, saker som ger en liten extra kick, man vill också skilja sig lite från mängden och vara lite speciell. Man är beredd att riskera att skada,

Läs mer

Föräldraenkät om alkohol och tobak

Föräldraenkät om alkohol och tobak Föräldraenkät om alkohol och tobak Denna enkät gick ut till samtliga föräldrar till barn som gick i årskurs sex i Ale kommun år 2003. Syftet med enkäten var att ta reda på föräldrarnas åsikter och syn

Läs mer

Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet. Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm

Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet. Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn om marknadsföring till barn på Internet Sammanfattning Vi har ställt totalt 18 frågor till

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

Övrigt Från Enkätsvar AOPA AOPA-Swedens position när det gäller medical på LAPL

Övrigt Från Enkätsvar AOPA AOPA-Swedens position när det gäller medical på LAPL 1 Övrigt Från AOPA Enkätsvar Reglerna Ta bort onödiga regler, t.ex. LFS 2007:58 bilaga 1 punkt 13. Mindre detaljerade krav även inom allmänflyget vill man ha målstyrande regler Korta, koncisa och relevanta

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare. HeadCom personal utvecklar

HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare. HeadCom personal utvecklar SSM - Sensible Smart Management om sunt förnuft i chefskapet. HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare HeadCom personal utvecklar Copyright Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2011 All rights

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet

Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken Gymnasiet 1 Skolmaterial för dialog och reflektion om alkohol och droger i trafiken Det här materialet är tänkt att inspirera och

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion

Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion Rapport 2006:4 Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion Bild; Logo till tänkt kampanj En undersökning hösten 2006 med syfte att ta reda på gymnasieföräldrarnas attityder

Läs mer

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén

Svenska Ducatiklubben (SDK) Bankörning arrangerad av Bankommittén Inledning Bankommitténs bankörningar är att se som "trafikövningar", dvs. det är ingen tävling eller träning inför tävling! Vi kör med omdöme och visar hänsyn till våra kompisar ute på banan. Bankommitténs

Läs mer

Barns och ungas egna perspektiv

Barns och ungas egna perspektiv Barns och ungas egna perspektiv Rapport från barn- och ungdomshearingen 20 november 2008 Nätverket för Barnkonventionen NGO Network for the Rights of the Child Innehåll Inledning... 3 Nätverket för Barnkonventionen

Läs mer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8. TEMA: Hard Sell the Right Way

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8. TEMA: Hard Sell the Right Way ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 8 Hard Sell The Right Way BIG 3 CLOSING TECHNIQUES TEMA: Hard Sell the Right Way AFFLUENCE 8 Affluence [ıæflʊəns]: Sudden peaks of income En

Läs mer