Körkort på sjön. 1. Tycker du att det ska införas körkort på sjön? 0% 25% 50% 75% 100%

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Körkort på sjön. 1. Tycker du att det ska införas körkort på sjön? 0% 25% 50% 75% 100%"

Transkript

1 På grund av flera allvarliga båtolyckor och incidenter har kraven på körkort på sjön debatterats under våren och sommaren. Regeringen ska under hösten utreda frågan om körkort på sjön. Frågor som säkert kommer upp i utredningen är: - Ska kraven gälla alla? - Vilka krav ska ställas? - Hur ska det genomföras? - Från när ska kraven börja gälla? Kryssarklubben som båtorganisation kommer att bli tillfrågad om vår ståndpunkt i frågan. Vad anser du? Frågorna ställdes perioden 5 oktober-11november 2005 Antal kompletta svar: 295 Svarsalternativ Andel Antal Ja 72% 225 Nej 25% 77 Vet ej 4% 11 Antal svarande 100% Tycker du att det ska införas körkort på sjön? Ja Nej Vet ej 0% 25% 50% 75% 100% Kommentarer Av de som anser att det ska införas körkort på sjön kommenterar många sitt val på följande sätt. Båtar med fart och tyngd För snabbgående samt stora tunga båtar. För segelbåtar över viss längd För planande båtar Med tung menas deplacement ca 1 ton eller mer, dvs där du inte med handkraft kan reda ut en situation. För båtar som har prestanda över 15 knop med motor samt alla båtar över 10 ton. Värden kan diskuteras fram och är lite tagna i luften med perspektiv att att snabba motorbåtar samt alla stora båtar skall omfattas! Ja, men i tre olika klasser, därav den ""lägsta"" egentligen innebär ingen körkort alls men är för roddbåt, mindre segelbåtar (t.ex. under 7 m och för inomskärsbruk), och öppna aktersnurrar med en högsta hastighet på 5-7 knop. Den ska inte heller vara åldersbegränsad. Den nästa klassen blir ett "körkort" där det krävs en enkelt demonstration om att man behärskar grundläggande sjövägsregler, lanternor, och kanske något lite om sjövett. Ska räcka för att köra lite större segelbåtar (upp till 12x4 m där man måste ha skepparexamen redan nu) och kanske aven planande motorbåtar 20 till 30 knop. Ej ålderbegränsade. Ska inte kräva formell utbildning/kurser, men däremot ett skriftligt prov. För ännu större (och tyngre) eller snabbare båtar ska det krävas skepparexamen och för snabbgående motorbåtar (över ca 30 till 35 knop) även högfartsutbildning och intyg. Ålderbegränsade till över 18 år om inte särskild motivering finns. Du måste ha förarlicens för en truck som går i 15 km/h, men kan framföra en båt i 60 knop utan någon utbildning alls. 1(6)

2 Ja för snabbgående motor båtar samt för större segel/motorbåtar dock inte för jollar med mindre än 15 HK eller segel båtar under 20 fot. Med tanke på vad som framförs och vilket ansvar detta innebär, vore det en självklarhet med nautisk kompetens, det vill säga körkort. Eventuellt för båtar kapabla för mer än, t.ex. 30 knop. Jämför t.ex. med extremfallet med AMF 1:s stridbåtsförare som har en mycket gedigen höghastighetsutbildning. Den andra extremen är att köra RIB med betalande passagerare i 50 knop som kräver betydligt enklare utbildning. Framförallt när det gäller snabbgående motorbåtar anser jag att det finns ett behov, men även för lite större segelbåtar borde det finnas någon sorts krav på grundläggande sjövett och navigationskunskaper, kanske obligatoriskt förarintyg? Någon form av utbildning som framför allt ger vissa insikter vore kanske på sin plats för snabba båtar. Jag tycker att man bör införa en fartgräns generellt när man kör båt inom "inre vatten" vad det nu är, ungefär som den generella fartgränsen som man har inom tättbebyggt område, och därför bör man ha någon form av körkort för båtförare åtminstone om man har motorstyrka över säg 10 HK Körkort behövs enligt min mening för snabba båtar av alla storlekar (även vattenskoter!), ett lämpligt kriterium kanske kunde vara att basera körkortskravet på maximal hastighet och/eller någon kombination av längd och motorstyrka (så att man kan konstruera en tabell som talar om hur snabb eller stor båt man får köra utan körkort). P.g.a. de höga hastigheterna på nya båtar o många unga till sjöss! Möjligen för båtar som kan framföras snabbare än 20 knop. I princip tror jag dåligt omdöme är den absolut vanligaste orsaken till olyckor, och det lär man sig inte av ett körkort. För snabbgående samt större motorbåtar. För segelbåtar tycker jag det är onödigt då det normalt inte blir några högre farter och när båtarna blir större, över 12 x 4 så måste man ju ha "skepparn" ändå. Jag hoppas på ett körkort för båtar över 15 knop samt åldersgräns. Vem som helst kan köpa en stor båt 12x4 m utan någon som helst erfarenhet att framföra och navigera. Det har blivit vanligare att stora motorbåtar kör slalom i hög fart mellan mer långsamgående båtar. Det krävs förarbevis för en EU-moped. En snabb motorbåt är farlig i okunniga händer. Vi har en generation båtägare som inte uppfostrats med sjömanskap. Nautisk kompetens och sjösäkerhet Viss nautisk kompetens är bra för sjösäkerheten samt de båtåkandes trivsel. Större trygghet för alla som vistas på sjön. Eftersom okunnigheten av vad som menas med "gott sjömanskap" tycks öka, bör man kräva förarintyg eller skepparexamen för alla som framför fartyg med högre hastighet. Det räcker inte med sunt förnuft, vilka många verkar sakna ändå. Endast för de som inte har förarbevis eller kustskepparen. Någon form behövs med nautisk kompetens på fartyg mindre än 12x4m Allt för många har inte vetskap om vilka regler som gäller, det syns väldigt tydligt vid möte i trånga passager man tvekar i sitt vägval. För att därigenom säkerställa att båtförare har erforderlig kompetens. Dessutom bör det dras in vid ex båtfylleri, hastighetsöverträdelser, vårdslöshet. Min åsikt är att ett obligatoriskt förarbevis är önskvärt, frågan är bara hur det skall kontrolleras och till vilka kostnader. För många på sjön som inte vet ett enda dugg om sjövett. Alldeles för många som inte kan de sjömansmässiga grunderna nu när allt fler har stora båtar utan gedigen färdighets träning. Det behövs ju körkort för bil, konstigt att det inte redan behövs för båt också. Av säkerhetsskäl är det nödvändigt att alla som framför farkoster på sjön har nödvändig kompetens. Ett system motsvarande det som finns i Australien, NSW vore något att fundera över. Kravet skall gälla alla! Alldeles för många kan ej vanligt sjövett! Alldeles för många från ungdomar i 7 års ålder med egen eller pappas gummijolle kör omkring utan både omtanke och kunskap Även kanotister beter sig egendomligt åt i farleder ibland!! Varför inte ha krav på sjön, likväl som i vägtrafiken? Jag är trött på alla de som inte kan väjningsregler eller förstår att anpassa fart och väg efter situationen. Andras "frihet" har begränsat mitt nöje med sjölivet. Det är ett farligt läge nu när så många har kunnat skaffa små och stora snabba båtar utan att ha ens grundläggande erfarenhet av båtar och sjöliv. 2(6)

3 Det finns tokar både på land och till sjöss. Så någon form av kompetensbevis för särskilt svåra och farliga båtar. Jag tänker då i första hand på högfartsbåtar som har blivit så vanliga. Dom kommer ju inte sällan i hög fart dundrande in i de mest olämpliga ställen, som sommarstugor nere vid stranden, ja jag kommer inte håg, men det har i allmänhet varit spritpåverkade förare. Alla andra faror kan man skydda sig mot men högfartsbåtar som plötsligt kommer in genom skrovet kan man inte skydda sig mot. Därför anser jag att det är motiverat med ett kompetensbevis för båtar över 15 eller 20 knop. Friheten på sjön betyder inte att man får bära sig åt hur man vill. Friheten på sjön är en frihet under ansvar. Men det gäller inte bara sjön. Varför ska säkerheten vara sämre på sjön än på land? Det är hög tid för det organis erade båtlivet att överge sin romantiska syn på fritidsbåten som "frihetens instrument", som till varje pris ska förskonas från varje form av reglering och inse att regler och övervakning måste införas, annars minskar värdet av båtlivet (fortsätter att minska) även för dem som är skötsamma, hänsynsfulla, erfarna och utbildade. Av de som anser att det inte ska införas körkort på sjön kommenterar de sina val på följande sätt. Bättre bevakning istället Jag anser inte att något generellt körkort på sjön är befogat. Den stora mängden fritidsbåtägare utbildar sig själva. Ut med polis till lands och till sjöss, lagarna finns redan! Få fritidsaktiviteter är så fria från skador och olyckor som just båtlivet. De fåtal olyckor med dödlig utgång som varje år sker i företrädesvis Stockholms - och Göteborgsregionen, förorsakas uteslutande av unga berusade män i snabba motorbåtar. Ett oansvarigt beteende som visar på likgiltighet inför andra människor. Kanske också ungdomlig oförmåga att inse sina egna begränsningar. Inte kommer vi åt dom och det problemet med ett obligatoriskt körkort. Ge i stället sjöpolisen resurser att övervaka och informera. Bearbeta skärgårdens krogar med information och använd landets alla båtklubbar som informationskanal till medlemmarna. Det hjälper i alla fall lite. De flesta olyckor verkar inte bero på okunskap, utan beror på nonchalans, alkohol och höga farter. Därför tror jag inte det behövs mer utbildning, utan mer övervakning. Ser ingen anledning, problemet är att lagarna inte efterlevs och att inga resurser finns för att tillse detta. Här kommer inte bli någon förändring med körkort. Resurserna blir inte fler och lag efterlevandet kan man ju läsa av i trafiken (bilar) dåligt omdöme och arrogans mot andra botas inte med körkort. Ålders- och nykterhetskrav räcker Ändra attityderna istället Dessvärre tror jag inte att det skulle göra någon skillnad vad gäller de individer som visar sitt bristande sjömanskap i t.ex. trånga farleder. Man löser inga sjösäkerhetsproblem genom att utbilda de som redan kan. De som råkar illa ut är de som ändå inte kommer att omfattas av några krav, t ex unga, barn, fiskare i roddbåt eller små snurror. Regelverket är tillräckligt idag. Körkort skulle inte hindra de element som är oönskade och har dåligt omdöme. Säkerheten och hänsynen borde öka med kunskap. Det är dock inte säkert, eftersom kunskap inte innebär klokhet. Det handlar inte om bristande kompetens utan om bristande insikt. Det är "bilförare" som tar med sig den hetsiga trafikrytmen med åsidosättande av hänsyn till medtrafikanter. Och dessa människor har körkort och de kan ju hantera sin bil på ett kontrollerat sätt men utan omdöme. Det grundläggande problemet: att en del beter sig hänsynslöst löser man ju tyvärr inte med körkort (se biltrafiken). De relativt sett få olyckor som sker, är nästan alltid relaterade till alkohol eller grovt omdömeslöst uppförande. Med eller utan körkort kommer dessa personer ändå fortsätta uppföra sig på samma sätt. Ett körkortsprov kan inte mäta omdöme och inlevelseförmåga, vilket är det som saknas för de som utmärker sig. Båtkörkort löser inte de problem som finns. Dessa har mest med attityder att göra. För att förändra attityderna till det bättre måste båtföreningar, båttidningar samt båtägare samarbeta. Satsa på båtförsäkring istället Det är bättre att införa en obligatorisk båtförsäkring som kan differentieras beroende på båten prestanda och förarens ålder, erfarenhet, utbildning m.m. Jmfr: Bilförsäkringarnas bonusklasser, premieklasser m.m. 3(6)

4 Utbildning räcker Ett körkort ger inte mindre antal olyckor. Det ger inte mindre antal buskörningar med båtar. Det ger inte mindre antal berusade förare av båtar. Det är med information till nya båtägare kunskapen kan spridas. De som vill söker information, köper böcker och går kurser. Vi har regler så det räcker Nej och åter nej, det räcker med det gamla kravet på behörighet på fartyg större än 12 * 4 meter. Denna idé med körkort, känns som en partsinlaga från utbildningsnämnden. Ska man nu tvinga folk till skolbänken, ska det synas på försäkringspremien, nautisk kompetens. Hur ska myndigheterna kunna bevaka samtliga sjöar och vattendrag, det ska väl ändå inte bara gälla den kustnära verksamheten i Sverige? Vill nu dom olika utbildningsorganisationerna ha fler deltagare så får dom marknadsföra sig på annat sätt, inte underligt att svenska folket börjar bli utbränd då vi måste visa hela tiden att vi duger. Låt sjön vara ifred, den gallrar bort dårarna med automatik. Det är inte värre nu än det har varit tidigare Byråkrati - nej tack 4(6)

5 Kryssarklubbens styrelse anser att man ska vara 16 år för att få ta körkort på sjön. Kraven ska endast gälla förare som framför båtar som går fortare än 20 knop. 2. Stödjer du styrelsens förslag? Ja Nej, kommentera gärna nedan. Vet ej 0% 25% 50% 75% 100% Medlemens som inte stödjer styrelsens förslag anser att kraven bör gälla: Alla båtar Alla flytetyg förutom t.ex. roddbåtar, kanoter, kajaker mm. Det skall gälla alla flytetyg större än en badmadrass Kravet bör gälla alla båtar med motorkraft nog för 8 knop! Ålder är OK, men det borde gälla såväl segelbåtar som motorbåtar som är större än typ jolle med en 4hk motor Både ålder, båtstorlek och fart är faktorer som borde finnas i kraven. Alla segelbåtar också Eftersom sjölagen säger att även den som framför en eka, eller segelbräda är ""kapten"" och ansvarig för sina handlingar till sjöss, så anser jag att alla båtförare bör ha någon form av fastställd kompetens. Självklart skall det gälla alla. Varför skall seglare vara undantagna. Kör med motor och segel uppe och tror att dom seglar. Alla behöver lära sig respekt på sjön. 16 år är väl OK, men det SKA gälla alla båtar med motor. Åldergräns ok, men även seglare bör kunna framföra sina farkoster på ett bra och sjömannamässigt sätt I stort sett bra, men kravet borde baseras även på båtens storlek. (förslagsvis mätt i längden) Även seglare och förare av långsammare båtar måste ha kunskap om sjövett, väjningsregler och praktiskt handhavande av båt. Jag har sett flera exempel på folk som ger sig ut i segelbåtar och långsamma småbåtar och hamnat i problem som kunnat få allvarliga följder. Det bör gälla en betydligt större grupp. T.e.x Båtar över en viss längd "7meter" eller båtar som kan gå fortare än 12 knop då tar man med alla båtar som kan plana eller är tyngre. I princip ett bra krav men jag tror det blir för luddigt, det är inte lätt att bedöma om båten går 20 knop, skall polisen provköra eller? beror på hur många personer det är på båten, en liten gummibåt med relativt liten motor kan göra 20 knop. Tycker själv antalet hästkrafter är bättre, enkelt att bedöma, en stor båt som går 15 knop kan orsaka mycket större skada en liten snurrebåt som går 30 knop. 20 knopp är en hög hastighet, nästan 40 km/tim. Vilka krav ska gälla för en båt på 11 x 4 m, vikt 5 ton, hastighet 18 knopp? Större än 8x2 m och 16 år Farten är för högt satt 20 knop är mycket, tror inte att en tolvåring klarar av att hantera en båt med den hastigheten. Kravet är för lågt ställt gällande båttyp. Båtar som går över 20 knop borde kräva ytterligare ett certifikat av något slag. Åldersgräns räcker som för moped för båtar över 7 knop och 7 meter. 5(6)

6 Men en 10 meters motorbåt i 15 knop kan även den behöva en kompetent skeppare. skulle önska att gränsen var satt till 15 knop Det bör vara hårdare krav. Typ båtar som går fortare än 10 knop eller väger mer än 2.5 ton. Kravet bör gälla förare som framför båtar som går fortare än 10 knop och inte 20 knop som i styrelsens förslag. 16 år är en rimlig gräns. Rimligtvis skall kraven gälla alla, undantaget båtar kortare än 7 meter med en fart mindre än 7 knop. Fartgränsen bör sättas vid 10 knop. Kanske knop är tillräckligt. Jag tycker att 20 knop är för hög gräns, jag anser att det skall inte avgöras på vilken fart flytetyget har utan att det gäller alla oavsett fart och storlek. Åldern är många gånger mindre viktig än farten och fartygets storlek Vem avgör om båten officiellt går i 20 knop eller mer? Alla gränser ger tolkningsproblem - bör vara solklar definition. Jag anser att alla som framför båt fortare än 10 knop eller med en båtstorlek större än c:a 6m ska ha minst förarbevis. Förare får gärna vara yngre och farten bör vara 10 knop 15knop alt tyngre än 2,5 ton sätt gränsen vid 10 knop Fortare än 10 knop Tycker att 20 knop är i högsta laget. Det är ju faktiskt 50 km Man kan ställa till stor skada med en 50 fot motorbåt som bara gör 19 knop 20 knop är för hög gräns. Sätt 10 knop Man kan gott vara lite hårdare Gärna ännu hårdare krav. Farten är för lågt satt 16 år OK men 20 knop är för låg hastighetsgräns. Föreslår 30 knop. Bör gälla alla åldrar Ungdomar under 16 år ska ha möjlighet att få något bevis för att kunna köra vattenskidor eller liknande. Men prov ska avläggas. Dock med maxstorlek på båt. Från 7 år kan väl vara lämpligt! ska en 3-åring kunna fräsa omkring i 19 knop med en stor motorkryssare? Mitt förslag: fartgräns 10 knop utan körkort. Körkort från 14 år. Det bör vara krav på väjningsregler och framförande betydligt tidigare. Och är en båtförare på 8 år bättre att framföra sin båt? Skall gälla alla åldrar och vara för motorbåt. Även yngre skall få köra båt om de har körkort. Nej, mina barn tog förarbevis vid 14 år och det fungerade utmärkt. Körkortet bör gälla för alla båtar som framförs i eller i närheten av segelled antingen den är utmärkt eller ej (d v s även sedvanefarleder och naturhamnar). Examen bör kunna avläggas via Internet. Nej, därför att det blir orimligt för en del ungdomar som har vettiga behov att köra båt på något högre fart, t.ex. bofasta på öar utan andra förbindelser och där det dagliga behovet tillsammans med stor sjövana motiverar undantag. Men det kan vara rimligt med en allmän begränsning som kan tillåta motiverade undantag. Hastigheter over kanske 25 till 30 knop finns det dock ingen rimlig anledning för ungdomar att få köra. Miniålder för att få framföra motordriven båt. Ska yngre inte få framföra båt? Jag tycker att ålder spelar mindre roll men körkort bör gälla alla båtar över ex. 6 m & 15 hk Kompetenskrav, men ingen åldersgräns Mitt förslag på krav är: Höghastighetsträning, navigeringskrav enligt förarbevis (skärgårdsskepparexamen) Detta skall ses som ett första steg som kan följas av flera allt efter utfallet av det första steget. Förarintyg eller skepparexamen. Kraven bör enbart gälla för dem som inte har förarbevis eller kustskeppar 6(6)

Smedjebackens Båtklubb

Smedjebackens Båtklubb Smedjebackens Båtklubb KVINNOR OMBORD KVINNOR OMBORD En undersökning om varför kvinnor inte kör båt och vilka förutsättningar som krävs för att de ska göra det En undersökning om varför inte kvinnor kör

Läs mer

Kursprogram våren 2010 Langbeck.se

Kursprogram våren 2010 Langbeck.se Kursprogram våren 2010 Langbeck.se Motorbåtsutbildningar Langbeck.se har sitt ursprung i Sportbåtsskolan som drivs av Sportbåtsklubben, en av landets största racerbåtsklubbar. Sportbåtsskolan har under

Läs mer

Förutsättningar för ett fritidsbåtsregister

Förutsättningar för ett fritidsbåtsregister 1 (1) Generaldirektören Handläggare direkttelefon Datum Vår beteckning 2003-10-20 0705-03-01404 Ert datum Er beteckning Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Förutsättningar för ett fritidsbåtsregister

Läs mer

Examinationen i säkerhet kommer vara praktiska övningar där alla olika moment behandlas.

Examinationen i säkerhet kommer vara praktiska övningar där alla olika moment behandlas. Kurs: Säkerhet Kurslängd: 8 h Säkerhetsdelen syftar till att ge eleven en förståelse för säkerhetsarbete i lägerverksamhet och på sjön. Kursen omfattar genomgång av sjösäkerhetsutrustning, och utrustning

Läs mer

Undervisningen i ämnet båtkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet båtkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: BÅTKUNSKAP Ämnet båtkunskap behandlar sjövägsregler och navigation för att framföra båtar eller skepp inomskärs och i kustnära vatten. Det behandlar även sjövett, sjösäkerhet och båtlivets inverkan på

Läs mer

Remissammanställning över förslag om ny lag om behörighetsbevis för fritidsbåtar och fritidsskepp, Ds 2008:32

Remissammanställning över förslag om ny lag om behörighetsbevis för fritidsbåtar och fritidsskepp, Ds 2008:32 F av Remissammanställning 2008-09-11 N2008/3698/TR Näringsdepartementet Trafik Monika Przedpelska Öström Telefon 08-4054924 Mobil 070-6119549 E-post monika.przedpelska-ostrom@enterprise.ministry.se Remissammanställning

Läs mer

Nyhet. Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg?

Nyhet. Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg? Nyhet 2007 Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg? Ny definition av handelssjöfart När det gäller regler om behörighet och bemanning definieras idag handelsfartyg som

Läs mer

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning April 2011 1 Inledning 2009 dödades 358 personer i trafiken. 74 procent av dem var män och endast 26 procent var kvinnor. Den höga andelen män kan

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

Båtförsäkring på mina villkor

Båtförsäkring på mina villkor Båtförsäkring på mina villkor Ledande specialister på båtförsäkring sedan 1967. Ägs och drivs av Sveriges organiserade båtägare. Båtförsäkring på mina villkor Välkommen till ditt eget försäkringsbolag.

Läs mer

Blackebergs Sjöscoutkår Kårstyrelsen/Warfvskomittén 2004-02-02

Blackebergs Sjöscoutkår Kårstyrelsen/Warfvskomittén 2004-02-02 Behörigheter och krav för certifikat och seglingsledare Gemensamma krav: Kunna simma 200 meter. Aktivt delta i warfvsarbetet. Kunskap om kårens säkerhetsregler och warfvsrutiner. Kännedom om SSFs säkerhetsregler.

Läs mer

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla.

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Odödlig O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Ovan Det är svårt att själv uppskatta riskerna Tycker du som många tonåringar att mopeden ger dig frihet, rörlighet och kanske till och med status

Läs mer

Båtklubbarnas. Båtklubbarnas Dag 2010

Båtklubbarnas. Båtklubbarnas Dag 2010 PARADEN B Å T K L U B B A R N A S D A G 2 0 No 1 1 0 i STA D E N NM S T O C K H O L Båtklubbarnas Dag p r e m i ä r f ö r e n n y t r a d i t i o n Konceptet Vi inviterade Stockholms alla ideella båtklubbar

Läs mer

Varför djupare V-botten och större motor

Varför djupare V-botten och större motor Varför djupare V-botten och större motor Det är ofta mycket stort avstånd mellan tillgänglig kunskap och dess tillämpning i produktion och handel. Det cirkulerar många helt ogrundade slutsatser som kan

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS.

VI VET VAD SOM KRÄVS. VI VET VAD SOM KRÄVS. Vi ger varje båtägare rätt skydd och rätt hjälp till rätt pris. Vid en olycka vet våra kunder att de kan lita på oss. Vi lämnar ingen på landbacken. För oss är varje enskild båt den

Läs mer

Att styra efter kompassen

Att styra efter kompassen Att styra efter kompassen Om du tittar på båtens kompass kan du se ett styrstreck. Ser du styrstrecket på er kompass? Svänger du med båten så snurrar skivan med de olika gradtalen, siffrorna, på kompassen.

Läs mer

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid?

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid? FAQ Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK Båtplats sommartid Jag väntar besök av en båtkompis från Örebro en vecka i juli. Kan hon då få ligga i MBK Och i så fall, vad kostar det Ja,

Läs mer

FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm

FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm 1 FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm Hamnordning för Badhusbryggan 1. Syfte och ändamål Båtplatser vid Badhusbryggan är avsedda för medlemmar i FYB, dvs för de

Läs mer

Fritidsbåtskurser våren 2009

Fritidsbåtskurser våren 2009 Fritidsbåtskurser våren 2009 Langbeck Racing HB Vi lär dig nyttja din båt Langbeck Racing HB har sitt ursprung i Sportbåtsskolan som drivs av Sportbåtsklubben, en av landets största racerbåtsklubbar.

Läs mer

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Med moped kan du förflytta dig enkelt, fritt och smidigt. Se till att det också blir säkert! Är du runt 15 år och tänker skaffa moped eller redan

Läs mer

Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19)

Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Remissvar 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Ert datum Er beteckning 2014-05-15 U2014/2885/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande

Läs mer

Västerås staden som sätter gränser

Västerås staden som sätter gränser Västerås staden som sätter gränser Missade staden något? Traditions & ångfartyget Bore,s avfärd 2012 Foto: Thomas Björklund Staden vid mälaren 2013 Foto: Thomas Björklund 2012 Foto: Thomas Björklund 2012

Läs mer

Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen

Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen KUSTSTRÄCKANS STÖRSTA OCH MEST AKTIVA BÅTKLUBB BOTTENHAV V SKRETSEN Vi är en lokal krets inom Svenska Kryssarklubben. i gör skärgården mer tillgänglig. Vi placerar

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2007:12 Sjöfartsverkets föreskrifter om bemanning Innehåll 1 kap. Allmänna bestämmelser...3 Definitioner och förkortningar...4 Bestämmelser om utbildningar och

Läs mer

Pejling jag och andra

Pejling jag och andra Mål Målet är att få fram vilka faktorer som inverkar på ungdomarnas trafikbeteende. I synnerhet strävar man till att lyfta fram missuppfattningar som leder till riskbeteende. Barn och ungdomar tror att

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:20

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG - Sweden Rescue, lyssnar på kanal 16... Först en definition: Sjöräddningscentralen förkortas MRCC. Det betyder Maritime Rescue Co-ordination Centre. Sweden Rescue är

Läs mer

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN

HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN HANDBOK FÖR SÄKERHETSORGANISATIONEN 1. Säkerhets- och miljöskyddsförklaring 2. Ägarförhållande 3. Säkerhets- och miljöansvarig 4. Ansvar och befogenheter 5. Kompetens och utbildning 6. Checklistor för

Läs mer

SVENSKA BÅTUNIONEN Riksorganisation för landets båtklubbar

SVENSKA BÅTUNIONEN Riksorganisation för landets båtklubbar SVENSKA BÅTUNIONEN Riksorganisation för landets båtklubbar MiljöBästa Segelbåt Svenska Båtunionen, tillsammans med SWEBOAT och Sjöfartsinspektionen tar inför mässan Allt För Sjön 2009 fram önskemål/kriterier

Läs mer

Forsbergs Trafikskola

Forsbergs Trafikskola 1 (5) Undervisningsplan behörighet B För dig som ska ta ett B-körkort Här följer en kort sammanfattning av utbildningen på vår trafikskola. Först visar vi en översikt av de olika delarna. I kolumnen till

Läs mer

Trond Kristensen konsistent prestera lära

Trond Kristensen konsistent prestera lära 15 januari 2009, kl 18.30 ordnade Svenska Havskappseglingsförbundet årets första Go For Speed på KTH. Patrick Lindblom har skrivit en bra rapport nedan. 2009 års första upplaga av Svenska Havskappseglingsförbundets

Läs mer

Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri

Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri Aldrig mer?! Ett livsviktigt erbjudande till dig som rapporterats för ratt- eller sjöfylleri Livsviktigt erbjudande När det som hänt sjunkit in kommer ofta frågorna och ångesten. Vad ska familjen och arbetskamraterna

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Övningsfrågor till utbildare av AM-elever ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Välj båtförsäkring med omsorg Vi vet vad som krävs HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Robert Rostedt Dags att lära gammal hund sitta Så fort det ges tillfälle till lite ledighet beger jag mig

Läs mer

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Fyra trafikslag samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Vision Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften! 2013-02-08 4 Fakta Myndighet under Näringsdepartementet

Läs mer

B-TEORI. Lektion 2 Människan i trafiken. bengt hedlund

B-TEORI. Lektion 2 Människan i trafiken. bengt hedlund B-TEORI Lektion 2 Människan i trafiken bengt hedlund Grundläggande regler Uppträd mot andra trafikanter så som Du vill att de ska uppträda mot Dig! B-TEORI - bengt hedlund 2(24) Grundläggande regler En

Läs mer

Allmänna körkortsregler

Allmänna körkortsregler Allmänna körkortsregler För att framföra bil med släpvagn krävs minst ett bilkörkort med behörighet B och i vissa fall behörighet BE. Obs: Fr.o.m 19 Januari 2013 inför Riksdagen en möjlighet att ta utökad

Läs mer

Fakta om båtlivet i Sverige 2010

Fakta om båtlivet i Sverige 2010 Fakta om båtlivet i Sverige 2010 innehåll 4 5 6 7 9 12 13 14 15 16 19 20 22 23 Båtlivet Båtarnas värde Vem utövar båtliv Båtturism Båtliv för miljarder Båtmarknad Båtlivsorganisationer Båtmässor och media

Läs mer

Ännu inte under delmålet 100. 107 människor drunknade 2008 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning 350 - 300 - 250 - 200 - 150 -

Ännu inte under delmålet 100. 107 människor drunknade 2008 Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning 350 - 300 - 250 - 200 - 150 - Drunkningsolyckor Ännu inte under delmålet 100 107 människor drunknade Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, sammanställning har 107 personer omkommit i vattenoch isolyckor under. Det är fyra fler

Läs mer

NEDAN FÖLJER REGLER OCH ANVISNINGAR FÖR ATT UNDERLÄTTA SKÖTSEL AV ANLÄGGNINGEN OCH ALLMÄN ORDNING OCH GEMENSAM TRIVSEL!

NEDAN FÖLJER REGLER OCH ANVISNINGAR FÖR ATT UNDERLÄTTA SKÖTSEL AV ANLÄGGNINGEN OCH ALLMÄN ORDNING OCH GEMENSAM TRIVSEL! REGLER FÖR SNEDSKÄR Snedskär är Bråvikens Segelsällskaps uthamn. Målet med uthamnen är att vara en replipunkt i skärgården för sällskapets medlemmar och en sommarhamn för dess båtar. För att till lägsta

Läs mer

Förarintyg - allmänt och krav

Förarintyg - allmänt och krav Förarintyg - allmänt och krav Allmänt om förarintyg för fritidsbåt Förarintyg för fritidsbåtar är ett intyg om att innehavaren vid prövning visat sig ha teoretiska kunskaper om sjövägsregler, navigation,

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning 19 januari 2013 började nya körkortsregler att gälla

Läs mer

Mopedinformation för föräldrar

Mopedinformation för föräldrar Mopedinformation för föräldrar Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2010 Mopedkörningens popularitet och antalet olyckor ökar Antalet

Läs mer

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte

Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken. Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte Skolmaterial för dialog och reflektiontion om alkohol och droger i trafiken Gymnasiet. Pratmanus till föräldramöte 1. Don t drink & drive startades av Vägverket år 2003 och syftar till att göra ungdomar

Läs mer

Navigation, geometri, körteknik och tips

Navigation, geometri, körteknik och tips Navigation, geometri, körteknik och tips Navigationsdelen i handboken handlar i första hand om navigeringens grundkunskaper. För att lära Dig navigera ordentligt krävs att Du går en riktig utbildning.

Läs mer

Valda delar som berör fritidsbåtar ur Regeringens transportproposition 2005/06:160

Valda delar som berör fritidsbåtar ur Regeringens transportproposition 2005/06:160 SVENSKA KRYSSARKLUBBEN PM 2006-03-23 Valda delar som berör fritidsbåtar ur Regeringens transportproposition 2005/06:160 Propositionen i sin helhet finns att hämta på http://www.regeringen.se/sb/d/5913/a/60777

Läs mer

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011 SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten En undersökning genomförd juni 2011 Om Exquiro bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska

Läs mer

Alla måste betala trafikförsäkring.

Alla måste betala trafikförsäkring. Alla måste betala trafikförsäkring. Trafikförsäkringen är ditt skydd om olyckan slår till. Tänk dig att du helt utan skuld blir påkörd av en bilförare som saknar trafikförsäkring. Då vore det inte rätt

Läs mer

Uttern är sjösatt! Nästa steg är att kontrollera familjens flytvästar. För Kennet och familjen är det viktigt att färdas tryggt och säkert på havet.

Uttern är sjösatt! Nästa steg är att kontrollera familjens flytvästar. För Kennet och familjen är det viktigt att färdas tryggt och säkert på havet. Uttern är sjösatt! Nästa steg är att kontrollera familjens flytvästar. För Kennet och familjen är det viktigt att färdas tryggt och säkert på havet. 40 TROSSEN 3 2012 jag och min båt kennet andersson allt

Läs mer

Bojen Nr 2 2014 Utgiven 2014-07-03 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund

Bojen Nr 2 2014 Utgiven 2014-07-03 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund Utvärdering ny utmärkning av farled Under sommaren kommer Sjöfartsverket att prova ut en ny utmärkningsmetod i vår farled utanför Stegeborgs båthamn som leder från Arkösund till Mem. Bakgrunden till projektet

Läs mer

Under tiden 19 juni -26 juni ställdes en fråga om FRA/Prism-debatten påverkat medlemmarna i Bredbandskollens Facebook-grupp.

Under tiden 19 juni -26 juni ställdes en fråga om FRA/Prism-debatten påverkat medlemmarna i Bredbandskollens Facebook-grupp. 1 2 Under tiden 19 juni -26 juni ställdes en fråga om FRA/Prism-debatten påverkat medlemmarna i Bredbandskollens Facebook-grupp. 13 procent kände inte till debatten. (Var åttonde person) 55 procent hade

Läs mer

SJÖTENDENSER TEMA FRITIDSBÅTLIV STATISTIK, ANALYS OCH INFORMATION FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN 01/2015

SJÖTENDENSER TEMA FRITIDSBÅTLIV STATISTIK, ANALYS OCH INFORMATION FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN 01/2015 SJÖTENDENSER STATISTIK, ANALYS OCH INFORMATION FRÅN TRANSPORTSTYRELSEN 01/2015 TEMA FRITIDSBÅTLIV Sverige har utmärkta förutsättningar för fritidsbåtliv i och med långa kuststräckor och många insjöar.

Läs mer

Sjöskolan. www.studieframjandet.se/jamtland Östersund 063-51 78 55 Svenstavik 0687-106 60 Strömsund 0670-108 30

Sjöskolan. www.studieframjandet.se/jamtland Östersund 063-51 78 55 Svenstavik 0687-106 60 Strömsund 0670-108 30 Sjöskolan www.studieframjandet.se/jamtland Östersund 063-51 78 55 Svenstavik 0687-106 60 Strömsund 0670-108 30 Navigation och förarbevis Studiefrämjandet har lång erfarenhet av att hålla kurser inom navigation

Läs mer

Dialogunderlag moped För viktiga samtal om alkohol, droger och mopedkörning

Dialogunderlag moped För viktiga samtal om alkohol, droger och mopedkörning 1 Dialogunderlag moped För viktiga samtal om alkohol, droger och mopedkörning Fullskärmsläge Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. Tryck för

Läs mer

Båten. Våran båt modell

Båten. Våran båt modell Båten Våran båt modell Vassbåten är bland dom äldsta båtarna som funnit tillsammans med flottar och kanoter. Båtar är inte den första farkost som människan konstruerat för att färdas över vatten. Det var

Läs mer

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Köra personbil eller lätt lastbil med släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Nya regler för släpvagnskörning Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i kraft

Läs mer

Plogad bana på Ältasjön?

Plogad bana på Ältasjön? 2014-03-26 Plogad bana på Ältasjön? Förfrågan från kitewingoch isbrädeåkare ställd till Nacka Kommun Bakgrund Södertörns Surfklubb och Sällskapet Skridsoseglarna önskar på detta vis framföra en förfrågan

Läs mer

2. Båtars säkerhet Kårstyrelsen (KS) har ansvaret för att kårens båtar och ev. inlånade eller inhyrda båtar är i sjövärdigt skick (redaransvar).

2. Båtars säkerhet Kårstyrelsen (KS) har ansvaret för att kårens båtar och ev. inlånade eller inhyrda båtar är i sjövärdigt skick (redaransvar). Säkerhetsbestämmelser för sjöverksamhet 2015 Säkerhetsregler för sjöverksamhet inom Sjöscoutkåren S:t Göran. Ursprungligen antagna av kårstämman 2004. Ändrad 2007-09- 06 i avsnittet Personlig säkerhet

Läs mer

SSÅV medlemsenkät 2003.

SSÅV medlemsenkät 2003. 1 SSÅV medlemsenkät 2003. SSÅV upplever en period med mycket aktiviteter inom både kölbåtssegling och jollesegling (ungdomsverksamhet). Vad vi ser är en svacka i deltagandet inom kölbåtsverksamheten, samtidig

Läs mer

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK)

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK) Sida 1 av 6 Enligt Hille Båtklubbs stadgar åligger det styrelsen att utarbeta regler för hamnen. Följande regelverk fastställdes av årsmötet den 23 november 2013 Innehåll Definitioner... sid 2 Upplåtelse

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Bakgrund Under juli 2014 har en enkätundersökning genomförts. Tre frågor ställdes till medlemmarna;

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna?

Gäller från 19 januari 2013. Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn. Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Gäller från 19 januari 2013 Köra lastbil eller buss, med eller utan släpvagn Du har väl koll på de nya körkortsreglerna? Nya regler för lastbil och buss Den 19 januari 2013 träder nya körkortsregler i

Läs mer

till en säker båtsommar

till en säker båtsommar uide till en säker båtsommar Rätt navigationshjälpmedel Bli en säkrare fritidsskeppare Samsas i farleden rapporten bilaga från sjöfartsverket sommaren 2014 välkommen Sjörapporten vänder sig till Sjöfartsverkets

Läs mer

Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD) ändringsakt) Ändringsförslag 114 Artikel 6, punkt 3, led b.

Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD) ändringsakt) Ändringsförslag 114 Artikel 6, punkt 3, led b. 17.2.2005 A6-0016/114 ÄNDRINGSFÖRSLAG 114 från Paolo Costa, för ALDE-gruppen Ändringsförslag 114 Artikel 6, punkt 3, led b b) för kategori B får ge behörighet att föra lätt motorcykel. b) för kategori

Läs mer

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Rnr 35.14 1(5) Stockholm 21 augusti 2014 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Lärarnas Riksförbund har

Läs mer

Det går ju inte att vara stupfull på sjön för då kan man inte segla

Det går ju inte att vara stupfull på sjön för då kan man inte segla Det går ju inte att vara stupfull på sjön för då kan man inte segla En rättssociologisk kvalitativ studie om båtägares ställningstagande till sjöfyllerilagen Av: Emma Arvidsson LUNDS UNIVERSITET Rättssociologiska

Läs mer

FRISLÄPPTA UPPGIFTER MATEMATIK PISA 2012

FRISLÄPPTA UPPGIFTER MATEMATIK PISA 2012 FRISLÄPPTA UPPGIFTER MATEMATIK PISA 2012 Efter huvudstudien PISA 2012 släpptes sex matematikuppgifter, med totalt 13 frågor, som var med i PISA-undersökningens standardprovhäften. Dessa sex uppgifter finns

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm 2008-02-20 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till ändring av Direktiv 2006/112/EG avseende hanteringen av

Läs mer

IT-projektet ya svenskar i trafiken

IT-projektet ya svenskar i trafiken Bakgrund och fakta IT-projektet ya svenskar i trafiken Pågått sedan 2004 i samarbete mellan FMK, NTF, Bilkåren och Vägverket Mål: ge kunskap om svensk trafiklag + påverka attityder och beteenden när det

Läs mer

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

Välkommen till Svedudden

Välkommen till Svedudden Välkommen till Svedudden Juli 2014 Juli 2014 Välkommen till Svedudden Information till fastighetsägare i Svedudden. I och med att du äger en fastighet i Svedudden så är du också medlem i Sveduddens samfällighetsförening

Läs mer

MEDLEMSKAP I BÅTKLUBB OCH BÅTFÖRBUND. ger dig många fördelar

MEDLEMSKAP I BÅTKLUBB OCH BÅTFÖRBUND. ger dig många fördelar MEDLEMSKAP I BÅTKLUBB OCH BÅTFÖRBUND ger dig många fördelar Bland annat följande: Hjälp vid förhandling med myndigheter Möjlighet till investeringslån för klubbanläggningar Fördelaktig båtklubbsförsäkring

Läs mer

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund

B-teori. Fordonet i trafiken Lektion 4. bengt hedlund B-teori Fordonet i trafiken Lektion 4 bengt hedlund Olika typer av fordon Motorfordon Bilar Personbil Buss Lastbil Lätt lastbil Tung lastbil Motorcykel Lätt motorcykel Tung motorcykel Motordrivna fordon

Läs mer

DEN NYA SJÖFYLLERIREGELN 0.2 PROMILLE - EN VITBOK

DEN NYA SJÖFYLLERIREGELN 0.2 PROMILLE - EN VITBOK Version 2.0 2013-02-24 DEN NYA SJÖFYLLERIREGELN 0.2 PROMILLE - EN VITBOK En kritisk granskning av den nya lagregeln om sjöfylleri som trädde i kraft den 1 juni 2010. Lagen berör närmare en halv miljon

Läs mer

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet.

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. S jöräddningssällskapet är en ideell förening som är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och donationer. Vår uppgift är att

Läs mer

SJÖPROGRAM. Alla ledare ska uppmuntras att jobba med och ta de märken som ingår i kårens märkessystem Märkena ska sys på scoutskjortan!

SJÖPROGRAM. Alla ledare ska uppmuntras att jobba med och ta de märken som ingår i kårens märkessystem Märkena ska sys på scoutskjortan! SJÖPROGRAM Sjöscoutledare För att Värmdö Sjöscoutkår skall kunna förmedla verklig sjöscouting är det en absolut förutsättning ett krav! att kårens ledare besitter tillräcklig kompetens, såväl teoretiskt

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 37 Nr 37 LANDSKAPSLAG om ändring av körkortslagen för landskapet Åland Föredragen för Republikens President den 13 maj 2011 Utfärdad i Mariehamn den 23 maj 2011 I enlighet

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Körkortslag (1998:488) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande),

Läs mer

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 09.12.2011, lösningar

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 09.12.2011, lösningar Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 09.12.2011, lösningar Examensresan görs med en 12 m lång sjövärdig motorbåt, som är utrustad med bland annat huvudkompass, fast

Läs mer

Rent Skrov - Rent Hav - Rent Samvete

Rent Skrov - Rent Hav - Rent Samvete 1 Problemet med marin påväxt En obehandlad yta som sänks i havsvatten kommer redan efter några minuter att drabbas av marin påväxt. Påväxt ökar farkostens friktion i vattnet. Ökad friktion leder till ökad

Läs mer

0. Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill svara på frågorna. Vill du göra det? JA fortsätt med intervjun NEJ Ursäkta att jag störde. Hej då!

0. Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill svara på frågorna. Vill du göra det? JA fortsätt med intervjun NEJ Ursäkta att jag störde. Hej då! BalticSurvey questionnaire 13 April 2010 Hej! Vi gör en undersökning om folks åsikter om olika saker som har med Östersjön och Västerhavet att göra och skulle därför vilja ställa några frågor till dig.

Läs mer

Alltså endast 3 minuter efter att fartyget är på plats

Alltså endast 3 minuter efter att fartyget är på plats Lösningsförslag Gymnasiecaset 2014 DEL A - Internationell spaningsoperation Gör om till SI- enheter: 1240 * 1,852 = 2296,48 km 550 * 1,852 = 1018,6 km / h Sträckan genom hastigheten ger tiden: 2296,48/

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

SJÖPROGRAM. Sjöprogram Saltsjöbadens Sjöscoutkår. Kunskap A+E LEDARE MINIOR JUNIOR PATRULL SENIOR ROVER. Minior

SJÖPROGRAM. Sjöprogram Saltsjöbadens Sjöscoutkår. Kunskap A+E LEDARE MINIOR JUNIOR PATRULL SENIOR ROVER. Minior Sjöprogram Saltsjöbadens Sjöscoutkår Kunskap SJÖPROGRAM B A D C A+E LEDARE MINIOR JUNIOR PATRULL SENIOR ROVER Minior Miniorscoutgrenens program bör präglas av mycket lek, men ändå med tydlig sjöinriktning.

Läs mer

Grötviks Segelsällskap

Grötviks Segelsällskap Grötviks Segelsällskap Halvårsmöte Tid: Lördagen den 25 november 2000 kl 10.00 Plats: Folkets hus, Stenhuggeriet Mötets öppnande Ordförande Åke Persson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Läs mer

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil

Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS. för förare av buss och tung lastbil Ny lag om krav på YRKESKOMPETENS för förare av buss och tung lastbil Att köra buss och lastbil i yrkestrafik är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför införs en

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Miljöplan för Oxnö båtförening

Miljöplan för Oxnö båtförening Miljöplan för Oxnö båtförening Version 2: 2014-10-30 Miljöplanens syfte Oxnö båtförening (OBF) är en allmännyttig ideell förening. Av klubbens stadgar framgår att klubben bland annat ska stödja sjösportens

Läs mer

Justering av småbåtars bränsleförbrukning

Justering av småbåtars bränsleförbrukning SMED 2014 Justering av småbåtars bränsleförbrukning Memorandum Veronica Eklund, SCB 2014-03-05 Avtal NV-2250-14-004 På uppdrag av Naturvårdsverket Bakgrund Trafikanalys deltar i arbetet för Sveriges klimatrapportering

Läs mer

Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar. Petri Jääskeläinen Trafikskyddet

Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar. Petri Jääskeläinen Trafikskyddet Ouppmärksamhet som säkerhetsproblem för vägtrafiken finländarnas uppfattningar Petri Jääskeläinen Trafikskyddet Ouppmärksamhet Man frestas att använda mobiltelefon också under bilkörning, även trots att

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP

NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP NU ÄR DET DAGS ATT GE DINA FÖRARE YRKESKOMPETENSUTBILDNING!...ANNARS KAN DET SNART TA STOPP VILKEN UTBILDNING BEHÖVER DINA FÖRARE? Du som arbetsgivare är ansvarig för att dina förare har ett yrkeskompetensbevis,

Läs mer

Skövdestudenter om kurser

Skövdestudenter om kurser Skövdestudenter om kurser Temat för denna enkätundersökning var kurser vilket är ett väldigt stort området. Det vi valde att fokusera på var dels ett område som tidigare diskuterats mycket inom Studentkåren

Läs mer

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Huvudtränare: David: huvudtränare Medtränare: Emese Deltagare: David, Nathanael, Robert, Julia, Mujje, Hassan 1 Planering innan lektionen: David

Läs mer

SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPET

SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPET SVENSKA LIVRÄDDNINGSSÄLLSKAPET 1898 Detta är Svenska Livräddningssällskapet Vi består av 24 länsförbund samt lokala föreningar inom länsförbunden. Ett fåtal länsförbund har anställd personal men de flesta

Läs mer

Inledning. Utbildning till AM-körkort ska ske på moped. Under vissa förutsättningar kan Transortstyrelsen. fordonstyp, t.ex. mopedbil.

Inledning. Utbildning till AM-körkort ska ske på moped. Under vissa förutsättningar kan Transortstyrelsen. fordonstyp, t.ex. mopedbil. Inledning För att kunna köra fordon i trafiken måste du vara riskmedveten. Vid en olycka är det stor risk att du kan få allvarliga skador. Det är därför viktigt att du kan de regler som gäller i trafiken

Läs mer

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund Vinnare i tävlingen ökända grund Niklas Hammarkvist, Sjöfartsverket. Lars-Göran Nyström, Transportstyrelsen. Mats Tengnér, Stockholmradio. 2014-02-20 En sammanställning av vinnarna i tävlingen ökända grund.

Läs mer