TEMA: RASISM I VARDAGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 2013 TEMA: RASISM I VARDAGEN"

Transkript

1 A N T I R A S I S T I S K T I D S K R I F T TEMA: RASISM I VARDAGEN Den gnagande känslan av orättvisa Skolpsykologen om rasism som känns i hjärtat Afrofobi + hatbrott = sant Fem röster om vardagsrasism

2 Pantrarna För upprustning av förorten All makt åt folket är vår paroll Social rättvisa 360 grader åt alla håll Organiserar ungdomar för att ta kontroll Muhammed, Sabrin, Rodde, Homa, Bassam, Waheey & Nicole Alla har koll, innehåll, redo, står upp för sitt tillhåll Men tvivlar på att vi överlever med ett saldo på noll Så för att folket ska få leva i frid med värde i behåll Stöd, donera, hjälp oss mobilisera förortshushåll! Plusgiro: Bankgiro: TIDSKRIFTEN MANA BEVAKAR OCH DISKUTERAR SAMHÄLLE, POLITIK OCH KULTUR UR ETT ANTIRASISTISKT PERSPEKTIV. MANA ÄR EN RELIGIÖST OCH PARTIPOLITISKT OBUNDEN TIDSKRIFT SOM KOMMER UT MED 4 NUMMER PER ÅR. ANSVARIG UTGIVARE: CATHERINE HOLT TEMAREDAKTÖR: ANDREA MALESEVIC REDAKTIONSSEKRETERARE: CATHERINE HOLT ART DIRECTOR: JAN PETTERSON BILDCHEF: SARAH KATARINA HIRANI REDAKTION: EMMA ELEONORASDOTTER, SARAH KATARINA HIRANI, CATHERINE HOLT, FLORENCIA ROVIRA TORRES, MAJA SAGER, NAZEM TAHVILZADEH, CHRISTINA HANSEN, ANDREA MALESEVIC, POURAN DJAMPOUR, FELICIA MULINARI SKRIBENTER: ANDREA MALESEVIC, MAJA SAGER, SARA SALEH, NAZEM TAHVILZADEH, FELICIA MULINARI, CATHERINE HOLT, REVA SPOTTER, LEO PALMESTÅL, LISA AHLQUIST, DEIDRE PALACIOS, MARKUS ALLARD, SANDRA BEHDJOU, BRITTA ABOTSI, ATHAM ELI, LOUISE BUENAFE MISTEN, HELEN FINDLEY, VALERIE KYEYUNE BACKSTRÖM, LINA MYRITZ, MATILDA RENKVIST QUISBERT, ANNA LANGSETH, NIHAL RAGAB, POURAN DJAMPOUR, ABIGAIL SYKES, FELICIA MULINARI, MAJSA ALLELIN, EMMA ELEONORASDOTTER FOTOGRAFER: AMANDA KUJANSUU, NIKDESIGN, KATJA TÄHJÄ, PETER KROON, BOUBACAR TOURÉ ILLUSTRATÖRER: ALEXANDER PALMESTÅL, MIKAEL HVIDTFELDT CHRISTENSEN, JOANNA JOHNSON, SARAH KATARINA HIRANI, MAURIZIO A.C. QUARELLO, LUIS PRADO OMSLAG: SARAH KATARINA HIRANI ÖVERSÄTTNING: MATTI LARSSON KORREKTUR: RASMUS JEPPSSON TRYCKERI: TRYDELLS ÄGARE: FÖRENINGEN TIDSKRIFTEN MANA PRENUMERATIONER: KONTAKT: ADRESS: TIDSKRIFTEN MANA POSTIA 2311 AMIRALSGATAN MALMÖ ISSN: BANKGIRO: MANA 2013 ISBN RÄTTELSE: BRITTA ABOTSI VAR EJ REDAKTIONSSEKRETERARE FÖR MANA DET VAR CATHERINE HOLT. ABIGAIL SYKES SATT EJ I MANAS REDAKTION. Tema: Rasism i vardagen En blick, ett avvisande i dörren, en skämtsam kommentar i fika rummet. Varje dag tillåts rasistiska uttryck passera, glida mellan fingrarna. Hur bemöter vi en (o)synlig rasism? I detta tema sätter Mana fingret på olika sätt att förstå och utmana rasismen i vardagen. 6 Bolagen registrerar sina hyresgäster. Journalisten Lisa Ahlqvist skriver om hyresbolag som registrerar sina hyresgäster och om en bostadsmarknad som drar gränser mellan människor. 9 Rapport från motståndet. Till sammans kan vi stoppa Revas trakasserier! Reva Spotter berättar om sin kamp. 11 Kameran som vapen. Manas skribent Leo Palmestål uppmanar aktivist er att plocka fram mobil kameran och dokumen tera rasistiska övergrepp. 12 Litteraturen, en motståndshandling. Vilken är litteraturens frigör ande kraft? Journalisten Lisa Ahlqvist har träffat författaren Khashayar Naderehvandi som har startat en skrivarkurs om rasifiering, vithet och exil. 14 Nedskärningar fick Husby att explodera. Deidre Palacios skriver om en stadsdel som brinner, och om de som inte vill diskutera de verkliga orsakerna. 16 Fransk imperialism drabbar Malis befolkning. Debatt: I Malis huvudstad Bamako lever flyktingar på soptippen och oppositionella utsätts för mordförsök. Orsaken är fransk imperialism, hävdar Markus Allard. TEMA 23 Vardagens övergrepp. Vad är vardagsrasism och hur bekämpar vi den? Manaredaktionens Andrea Malesevic diskuterar dessa frågor med antirasistiska aktivister och forskare. 26 Skolans rasism känns i hjärtat. Skolpsykologen Sara Mohammadi har forskat om hur rasismen påverkar skol elever. Manas skribent Sandra Behdjou har träffat henne och pratat om hur rasismen återskapas och påverkar vår självförståelse. 30 Svart på vitt om svart & vitt. Afrofobin genomsyrar majoriteten av de hatbrott som begås varje år. Frilansjournalisten Britta Abotsi talar med Cecilia Gärding och Kitimbwa Sabuni om hur det är att leva som svart i Sverige idag. 35 Fem röster från vardagen. I fem olika berättelser om vardagsrasism skildrar Felicia Mulinari, Atham Eli, Louise Buenafe Mistén, Helen Findley och Valerie Kyeyune Backström hur det är att leva med rasismen inpå huden. UTRIKES 38 Som att ramla från fjärde våningen & överleva. I Syrien var den civila oppositionen de första att trotsa regim en. Var hörs deras röster idag? Lina Myritz har träffat syriska oppositions aktivister i Sverige. 42 Medierna vill inte tala om kampen för bröd. Nihal Ragab skriver om hur sagan om Egypten bytts mot korta referat av twitterflöden och sanningen kommit bort på vägen. 44 Vithetsbegär & kamp. Utrikeskrönika: Matilda Renkvist Quisbert skriver från Bolivia om ett land som på kort tid har kommit långt i kampen för jämlikhet. KULTUR r 45 Papperslösas vardag fångad i reportagebok. Anna Langseth har träffat den finländska journalisten Kaisa Viitanen och fotografen Katja Tähjä som reste runt i Europa under två års tid för att dokumentera papperslösas vardag. 50 Recensioner av bland annat : Gul utanpå, Django Unchained, Stimulation Overload, Vitsvit, After the battle och Rosas buss. 03

3 16 SKOLANS FRANSK IMPERIALISM DRABBAR MALIS BEFOLKNING Debatt: Markus Allard skriver om fransk militär intervention i Mali. 26RASISM KÄNNS I HJÄRTAT Intervju: Skolpsykologen Sara Mohammadi har forskat om hur rasism påverkar skolelever. 52 STIMULATION OVERLOAD Abigail Sykes recenserar antirasistisk dansföreställning. 42 MEDIA STRUNTAR I KAMPEN FÖR BRÖD Nihal Ragab skriver om en skev mediabevakning av händelserna i Egypten. LEDARE Rasism i vardagen Välbekanta vardag. Tråkig och trygg med sina förutsägbara och repetitiva rutiner samtidigt en tummelplats för motsättningar och kamper. Det är i vardagens möten vi reproducerar maktrelationer och skapar vår identitet. Vardagen är inte minst ett spänningsfält där rasismen tar sig uttryck, där den både utövas och utmanas. Vardagens rasism sker i både formella och informella sociala sammanhang: i skolan och fritidsföreningen, på jobbet, festen, hundrastgården, bussen, fotbollsplanen, nätet. Ofta kan rasismen vara svår att mäta. Det handlar om begränsade livschanser, känslor av utanförskap, ensamhet och förlorat människovärde. Ibland har de vita blickarna internaliserats till den grad att vi själva börjar tro att det är oss det är fel på: att vi är överkänsliga, paranoida och konst iga. Det är viktigt att sticka hål på maktens lögner och göra de personliga upp levelserna av rasism politiska. Mana vill med detta temanummer gå på djupet, avtäcka rasismen och problematisera samspelet i vardagen mellan individ och samhälle. Vi vänder blicken både inåt och utåt, och frågar oss: Hur kommer vi åt rasismen i de dagliga sociala praktikerna? Hur förändrar vi omedvetna föreställningar? Vilket motstånd mot rasismen ser vi i vardagen? Behöver vi ett särskilt begrepp för att studera vardagens rasism? I temats första artikel analyserar vi begreppet vardagsrasism som myntades av socialantropologen Philomena Essed. Hon ville hitta ett språk för den dolda, normaliserade rasismen, för de mikroorättvisor som tas för givna. En av forskarna som intervjuas, Mekonnen Tesfahuney menar att den antirasistiska rörelsen skulle behöva tala mer om vardagsrasism då det möjliggör en direkt kamp underifrån. Hur inverkar rasismen på unga människors identitet och självbild? I temats andra artikel intervjuar Sandra Behdjou skolpsykologen Sara Mohammadi som skrivit om ungas upplevelser av rasifiering i skolan. Sara Mohammadi har djupintervjuat fem gymnasieelever om hur de förstår sig själva i en så kallad svensk nationell gemenskap. Hon har varvat postkoloniala och psykoanalytiska teorier i sin uppsats och diskuterar: vem har makten att definiera vem som får kalla sig svensk? Av de hatbrott som varje år anmäls i Sverige, är de afrofobiska hatbrotten en väldigt stor del. Ändå är afrofobi ett begrepp som för många inte är känt. Frilansjournalisten Britta Abotsi fortsätter temat med att undersöka afrofobin i Sverige, dess orsaker, uttryck och konsekvenser. I temats sista del läser vi fem personliga berättelser kring vardagens rasistiska upplevelser, fem olika röster som skildrar hur det är att leva med rasismen inpå huden. Valerie Kyeyune Backström skriver om hur hon inte längre orkar sticka ut, om hur smärtan har blivit vardag: Van vid att se de med min hudfärg som städare, diskare, uppassare. Van att se min hudfärg lysa med sin frånvaro på museer, i tv, i bild, i text. Felicia Mulinari, undrar hur vi gör personliga upplevelser till kollektiv kamp. Hur kan våra ord om vardagsrasism bli mer än självterapi? frågar hon och sätter fingret på detta temanummers grundläggande ambition. Att använda det personliga som en språngbräda till genomgripande förändring av strukturer. Vi vill med detta temanummer mana till att bryta tystnaden. För att verkligen förstå rasismen är det viktigt att granska oss själva, vår omedelbara närhet och de till synes små händelserna som sker varje dag. Våra kroppar och psyken är sammanflätade med strukturerna och vi kan aldrig ställa oss utanför dem. Låt oss därför använda oss själva och våra upplevelser för att synliggöra och bekämpa den rasism som varje dag tas för given. Text: Andrea Malesevic, temaredaktör BILDEN: ETT ANNAT SÄTT ATT SE PÅ GRÄNSER Den europeiska dagen för gränsvakter instiftades för fyra år sedan och är en dag fylld av seminarier och andra evenemang som syftar till att erbjuda Europas gränsvakts-community en möjlighet att dela erfarenheter och god praxis. I samband med detta arrangeras också en fototävling som ska bidra till glädjen genom att spegla den distinkta karaktären hos Europas gränser över hela kontinenten och samla inspiration från de europeiska landskapens skönhet. Årets tävlingstema är Band som länkar samman: att överbrygga gränser i det moderna Europa och syftar till att behandla meningen och inverkan av gränser i dess roll som sammanlänkare i en mängd former: fysiska, psykologiska, sociala, kulturella, ekonomiska och etniska. (Känn smärtan av örfilen som dessa formuleringar riktar mot den vars liv inte länkats samman, inte knutits ihop utan huggits av, kortats, kringskurits, satts på paus av Europas gränsbevakning.) Frontex nöjer sig inte med att försöka skapa legitimitet för sin framfart utan vill dessutom fira den med hjälp av skönmålande floskler om länkar, skönhet och samband. Hur fel detta än känns så har de ju rätt på en punkt att gränser, gränsbevakning och migrationskontroll inte är några endimensionella företeelser utan uppbyggda av en mängd ständigt pågående sociala och politiska processer. Gränser kan förstås som så mycket mer än bara linjer på kartor och gränsposteringar mellan länder. Gränser och mot- ståndet mot gränspolitiken görs i vår vardag av, med och mot människor. Den vinnande bilden i tävlingen speglar dock inte detta utan är en välkomponerad men i sammanhanget intetsägande bild: en ensam man som står på krönet av en träbro blickande bortåt och utåt mot en grå himmel som täcker större delen av bilden. Den visar främst ett stort tomrum, en avsaknad av all den politiska, sociala och geografiska kontext som gränsbevakningen agerar inom. Frontex tävling är alltså redan avgjord men Mana presenterar här sitt eget bidrag. Morteza, Jones och Qorban är tre av de afghanska ungdomar som med sina egna kroppar gjorde Europas gränser fysiskt påtagliga under några veckor i maj i år. De genomförde en hungerstrejk i 16 dagar tillsammans med flera andra afghanska ungdomar och vuxna i Gävle, Boden och Holmsund för att kräva uppehållstillstånd och skydd från förföljelse och hot de lämnat bakom sig i Afghanistan. På bilden stöttas Morteza, Jones och Qorban av sina kamrater under en demonstration i samband med hungerstrejken. Bilden av denna desperation men framförallt detta motstånd och det breda stöd motståndet fick runtom i landet är en bild vi tycker berättar något livsviktigt om meningen och inverkan av Europas gränser. Strejken har nu avslutats men afghanernas kamp för skydd och uppehållstillstånd fortsätter. (Alla citat kommer från European Day for Border Guards hemsida och är översatta av skribenten.) Text: Maja Sager, redaktionsmedlem FOTO: AMANDA KUJANSUU 04 05

4 KRÖNIKA: BOSTAD KORT Bolagen registrerar sina hyresgäster Tänk ett klassrum, med kepsförbud enbart för eleverna längst bak. Eller en liten vägsträcka med olika trafikregler på olika sidor av gatan. Som om det någonstans över golvet eller marken gick en landgräns. Och att ett visst utseende och beteende tillsammans blev en risk. Men alltså bara inom ett bestämt utrymme. Vidgar man perspektivet från bilar och barnuppfostran till bostäder och byggande, går det också att ställa frågan: Hur stort är egentligen ett grannskap? För hyresgäster begränsar sig kanske känslan av gemenskap till det bolag de bor hos. Åtminstone vill en del fastighetsförvaltare hamra in identifikationen med snygga fasader och säker miljö. På samma gång slår de såklart sönder en mer sammanhållen stadsbild. Ett tydligt exempel på detta finns i Bergsjön, där två gator som borde sitta ihop i stället skarvar mot varandra. På ena sidan tegelröda Astronomgatan, med svenskklingande entrénamnlistor och förbud mot hundar med lömskt och uppkäftigt utseende. Inte en endaste liten parabolantenn i sikte. På andra sidan den mer skimrande Siriusgatan. Med plats för både byrackor och basketkorgar. Och parabolerna som brottaröron, riktade mot rymden. Sak samma vilken väg som är finast. Grejen är att de skiljer sig åt, och att det privata fastighets bolaget Amlövs på Astronomgatan förbjuder så dana där tvmottagare på balkongen med hän visning till att de kan lossna och ramla ner. Kanske är klimatet verkligen bättre en bit bort, där vägen byter namn och kommunala Familjebostäder sköter lägenheterna. Ingenting tyder dock på det. Antagligen beror beslutet mindre på stormfaran, än på att detta är ett vitt reservat. Göteborgs kommunala bostadsbolag hamnade nyligen i blåsväder, efter avslöjandet om att de registrerat uppgifter om bland annat etnicitet, sjukdomar och missbruk hos sina hyresgäster. För knappt tio år sedan stormade det av samma anledning runt det kommunala bostadsbolaget MKB i Malmö. Blandat med uppgifter om kriminalitet och fakta av allmänt känslig natur, fanns anteckningar av typen: svart, bryter på franska, bos nisk eller snorvalp. Registreringen och svartlistningen av hyresgäster ledde till att Data inspektionen granskade MKB för misstänkt brott mot personuppgiftslagen. Eftersom händelserna var över två år gamla och därmed preskriberade, lades dock förundersökningen mot bostadsbolaget ner. De allmänna bostadsbolagen (Sabo), Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen träffade dock snart en överenskommelse om att hyresvärd och hyresgäst måste vara överens om vad som får registreras. Det vill säga noteringar gjorda inom lagens råmärken. Ett unikt fall, sa Sabo-juristen Sven von Randow till TT efter hyresgästilskan i Göteborg, och avfärdade tankarna på att allmännyttiga bostadsbolag skulle upprätta systematiskt kränkande listor över boende. Och låt vara att uppgifterna nu är raderade och företrädare för bolagen bett om ursäkt. Med regler och villkor som inte alla kan uppfylla, och hyror som än färre kan betala, lär bortsorteringen på bostadsmarknaden ändå fortgå. Vilken roll spelar då kön på Göteborgs stads bostadsförmedling Boplats? Tanken är att solidariskt vänta på sin tur. Men när termer som trygghet och trivsel blivit täcknamn för minskad tillgänglighet, finns skäl att frukta utvecklingen och de där trevliga begreppen. Detsamma gäller ett ord som tolerans, om det innebär att nonchalera eller stå ut med mögellukt och kackerlackor som husdjur. Det där sista är ett exempel från den privata hyresvärden Bovista. Genom att låta sina lägenheter förfalla, har före taget tjänat multum medan folk utan reella flyttmöjligheter levt i söndertrasade, hälsovådliga miljöer. På en plats som Pennygången i Högsbo hotar Stena fastigheters planerade chockhyreshöjningar att driva människor från deras hem. Så om priset för bostad är problemet? Då är inte lösningen att personer utan mycket pengar skyfflas omkring. Fantasier om hur fattiga och rika byter adresser, förändrar i grunden ingen ting. Och statistik mellan stadsdelar behöver inte spegla förhållanden mellan enskilda människor. Att sudda ut gränser betyder att fördela om resurser, inte att blanda orättvisor och skapa skillnader i boende. Text: Lisa Ahlqvist Misshandlad av rasistisk poliskår Alpha Kanté är afrosvensk. På grund av att hans skjorta enligt vakterna ser afrikansk ut nekar de honom inträde till Harry s bar. När han ifrågasätter denna diskriminering tillkallas polis. Han grips efter att polisen villkorslöst accepterat vakternas problemformulering. Orsaken till gripandet är inte att han är misstänkt kriminell, utan att han anses störa den allmänna ordningen formulerad i polislagens paragraf 13. i s t o r b r i ta n n i e n genomfördes en offentlig utredning The Macpherson Report (1999) utifrån misstankar om rasism hos polisen, till följd av ett mord på en ung svart man, Stephen Lawrence. Gärningsmännen var rasister och fallet klarades aldrig upp. Slutsatsen av den brittiska studien är att poliskåren som hanterade Lawrence-fallet genomsyrades av rasism. Studien kom att ommöblera det juridiska landskapet inom vilket den brittiska polisen rör sig. Afrosvenskarnas riksförbund kräver en oberoende utredning av rasismen inom den svenska poliskåren efter Storbritanniens exempel. Att den svenska regeringen inte lyft denna fråga ger en antydan om rädsla för att få en så pass omfattande rasism bekräftad. Det skulle innebära att rasistiskt agerande inom polisen inte kan avfärdas med att det är enskilda fall, som regeringen, med Beatrice Ask i spetsen, så konsekvent hävdat, utan en institutionellt etablerad verklighet. p o l i s e n b e s l u ta r att gripa Alpha Kanté, och gör detta på ett så pass våldsamt sätt att det senare visar sig att hans handled brutits och att han inte kommer att kunna jobba ett år framöver. Misshandeln fortsätter i polisbilen och på Alphas fråga om varför han behandlas som en slav svarar de skrattandes att ja, det är den tiden igen. Hans behov av vård ignoreras under gripandet och den tid han tillbringar i cellen. Och efteråt, när Alpha ska polisanmäla misshandeln, får inte Jallow Momodou från Afrosvenskarnas forum för rättvisa följa med honom in för att fungera som språkligt stöd. Istället använder sig polisen av Googles översättningsapp. När han ifrågasätter att han inte blir insläppt på Harry s bar sätter dock Alpha Kanté fingret på en av de farligaste bristerna inom polisväsendet och samhället i stort. Han ifrågasätter diskriminering och rasism, och blir anhållen för störande av den allmänna ordningen, vilket oundvikligen leder till frågan: Vilken ordning är det egentligen vi värnar om? MANA ILLUSTRATION: LUIS PRADO Vilken ordning är det egentligen vi värnar om? Sara Saleh

5 KORT RAPPORT FRÅN MOTSTÅNDET Alby är inte till salu Ett år kvar till valet Innan dammet från Mustafa-gate hunnit lägga sig riktas blicken mot ytter ligare en socialdemokratisk fadäs i storstockholm. Allt förtroende i förortssverige som framtidspartiet hade att plocka efter regeringens reaktio nära agerande i samband med Husby-upploppen har de för lorat på ett fult maktspel gentemot mestadels unga aktivister som med fredliga och legala medel kämpar för sin rätt till att forma sin stad och sina liv. Bortsett från de mest oetiska maktspelen signerade Botkyrkabyggens kommunikationschef är det anmärkningsvärt att kommunen försökt att hindra namninsamlingen på bibliotek, kommu nala events och dessutom som arbetsgivare försökt att hindra kampanjen genom påtryckningar mot aktivister som är anställda i kommunen. Genom att undergräva möjligheterna för den klasskamp som en gång beredde vägen för arbetarrörelsen kämpar partiet för, ja för vad? Att undslippa finansieringen av energieffektiviseringar och renoveringar av miljonprogrammen? Att avsäga sig det samhällsansvar det innebär att äga bostadsfastig heter? Att ytterligare bidra till att göra enskildas förmögenheter större på bekostnad av allmännyttan? I efterhand är det troligen inte själva utförsäljningen av Albyberget vi minns. Vi kommer nog att minnas hur en ny generation aktivister med förorten som bas tvingas inse att rådande institutioner varken har vilja eller kapacitet att förverkliga demokratiska rättigheter. Nazem Tahvilzadeh, redaktionsmedlem Vetenskap i rasismens tjänst Berättelsen om hur vetenskap används i rasismens tjänst brukar vara nostalgiska berättelser från en ond tid som varit. Det är få som talar om att människors (läs rasi fierades) kroppar fortfarande mäts och värderas utifrån uträkningar. Nyligen kom kritik från social styrelsen mot Migrationsverket som pekar på att det är osäkra metoder som avgör asylsökande ungdomars ålder. Att vara under eller över arton kan vara skillnaden mellan att få stanna eller att få åka tillbaka, att få skydd eller att riskera tortyr och död. Trots detta avgörs ungdomarnas ålder genom en röntgenläkare, vars resultat hamnar i 2 till 4 års marginaler. Människor skickas hem för att de verkar mogna, eller är för långa, samtidigt som deras berättelser ifrågasätts och förlöjligas. Nu ropar den liberala antirasismens väktare på säkrare och bättre metoder, och effektivare system. Samtidigt är det skrämmande tyst om att vi lever i en verklighet där en människas liv avgörs utifrån olika typer av mätningsredskap, och att en månad fel kan innebära att ditt människovärde har gått för lorat. Felicia Mulinari, redaktionsmedlem Fortsatt förföljelse av svarta aktivister I maj lades den förre detta Svarta pantrarna-aktivisten Assata Shakur till listan över FBI:s mest efterlysta terrorister. Shakur är idag 65 år och lever i politisk exil på Cuba. Hon dömdes till ett långt fängelsestraff 1973, anklagad mot sitt nekande, för att ha dödat en polis i New Jersey lyckades hon fly från fängelset och till Cuba. Svarta pantrarna bildades 1965 som en revolutionär socialistisk organisation som ville skydda svarta i USA från godtyckliga arresteringar och övergrepp från polisen. Organisationen försvarade svartas medborgerliga rättigheter, bland annat deras grundlagsskyddade rätt att bära vapen. Av FBI sågs Svarta pantrarna som det största hotet mot landets inre säkerhet och genom sitt Cointelpro-program började FBI infiltrera Svarta pantrarna och avrätta och förfölja ledande aktivister. Medlemmar anklagades och dömdes för brott de inte hade begått. Trots att USA idag har en svart president, har landet inte gjort upp med sin historia av att kränka svarta medborgares och aktivisters mänskliga rättigheter. Förföljelserna fortsätter, men det gör också motståndet, ett motstånd som nu även sprider sig till andra sidan Atlanten. I Grekland har den ekonomiska krisen lett till en stark våg av rasistiskt våld mot svarta. Detta våld ignoreras ofta av den grekiska polisen som till stora delar sympatiserar med det växande nynazistiska partiet Gyllene gryning. Men nu har en ny grupp av aktivister tagit saken i egna händer och bildat självförsvarsgrupper mot de rasistiska attackerna. De kallar sig Svarta pantrar och varnar Gyllene gryning: Jävlas inte med svarta. Catherine Holt, redaktionsmedlem Tillsammans kan vi stoppa Reva Klockan Flertal uniformerade poliser T-centralen uppgång Sergels torg. Klockan Uniformerad polis perrongen Medborgarplatsen. Klockan polis vid T-centralen uppgång Sergels torg. Klockan Uniformerade poliser Bagarmossen. Klockan uniformerade poliser T-centralen uppgång Sergels torg. Reva Spotter är ett verktyg, ett upprop, ett flytande nätverk bestående av cirka användare, och ett fredligt motstånd mot polisens kritiserade Revaprojekt. Även om vi i medierna har kunnat läsa att gränspolisen nu lämnar kollektivtrafiken så har den vanliga patrullerande polisen fortfarande kvar sitt skamliga uppdrag att förfölja och frihetsberöva oskyldiga papperslösa, bland annat i tunnelbanan. Även gränspolisen fortsätter med sitt oetiska uppdrag, men just nu på andra platser än tunnelbanan. Med gemensamma krafter försöker Reva Spotter underlätta för allmänheten att ingripa och ifrågasätta, samt att varna för kontroller. k l o c k a n : Polis vid T-centralen uppgång Sergels torg. Klockan 8.16: Poliser och ordningsvakter i Hammarbyhöjden T-bana. Står och tittar på folk. Det är med stor sorg och desperation som vi ser att Reva, Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete, fortsätter i Sverige. Även om gränspolisen i Stockholm lämnat tunnelbanan så fortsätter Europa upprepa sin historia av förföljelser och deportationer. Tillsammans kan vi nu välja att förändra denna obehagliga politiska utveckling. Klockan 15.50: 3 4 uniformerade poliser utanför tunnelbanan i Sandsborg. Står och tittar på förbipasserande. Cirka klockan 9: vid Medborgarplatsen på Södermalm kontrolleras bilar. Bälteskoll enligt polisen Klockan 16.18: 12 civilklädda poliser Hötorget. u n d e r t i d e n som förföljelserna sker i tunnelbanan och på andra platser uppmanar vi alla att skriva en statusuppdatering om det på Reva Spotter-sidan på Facebook. Tipsen hjälper just nu väldigt många av de förföljda och hjälper dem att ingripa som känner ett ansvar att säkra andras trygghet. Klockan 21.35: Uniformerad polis vid båda spärrarna Liljeholmen. VIKTIGT HELSINGBORG! Polis kollar id vid Automaterna för Tåg resenärer nu klockan sprid till Helsingb org Klockan Polis på Medborgplatsen Klockan 20:45 poliser vid Fridhemsplan ev gick de på gröna linjen mot Hagsättra Klockan Slussen ordningsvakt och möjligen civilpoliser vid spärrarna Klockan Jättemånga kontrollanter och poliser runtomkring Sergels torg. Text: Reva Spotter 08 09

6 Vi befinner oss i en rättegångssal i den nybyggda tingsrätten i Göteborg. Ett gigantiskt hus av stål, glas och betong. Vi är placerade i källaren, i säkerhetssalen av någon anledning. Kameran som vapen ILLUSTRATION: ALEXANDER PALMESTÅL Några månader tidigare har vi försökt stoppa utvisningen av en romsk man till Serbien, ett land ökänt för romers utsatta situation. Hans fru och barn var kvar i Sverige och vi var cirka trettio personer som tagit oss ut till förvaret i Kållered för att hindra att ännu en familj splittrades. Att ännu ett liv trasades sönder av migrationsmaskineriets obarmhärtiga malande. Totalt kaos utbröt när förvarets personal och polis försökte smuggla ut mannen bakvägen, vi sprang efter polisbilen, lade oss i vägen, bildade kedjor. Allt medan polis brottade ner, släpade iväg och höll fast oss. Många filmade med sina mobiler. Och nu sitter vi alltså här, åtalade för ohörsamhet mot ordningsmakten. Vad det nu skulle vara för fel på det? Vi har använt filmerna från mobilkamerorna för att återskapa situationen och visa på det kaos som rådde. Vi har inget större hopp om att detta ska hjälpa. Några månader tidigare har en fällande dom avgjort ett liknande mål. Vi förväntar oss inte rättvisa, rättegången känns som en ren formalitet. Men så blir det dags för polisbefälet att vittna. Han berättar sin historia, i vilken allt har skötts enligt föreskrifterna. Rent och snyggt, inget kaos, inget tvivel om att vi hört hans uppmaningar och befallningar. Tvärtemot vad som just visats på vår film, som polisbefälet ännu inte fått se. Men det har vi andra i rummet, och det blir smärtsamt uppenbart att polisbefälet blåljuger. Till och med för domaren, som försiktigt ber polisen att förtydliga vad han sagt. Det gör han. Domaren ber nu att filmen ska visas ännu en gång, så att vittnet får se. Efter visningen är något i polismannens röst förändrat. Hans förut så lugna och säkra ton krackelerar lite. Han tvekar inför varje ord, svarar svävande på domarens frågor. Vi får lite hopp, kan det vara så att inte ens rättsväsendets representanter kan bortse från en så uppenbar lögn? Några veckor senare får vi svaret. Alla åtalade blir friade. Det är en smått fantastisk händelse, för vanligtvis är en polismans ord lag. Men inte denna gång. Varför? För att det fanns en film som visade vad som faktiskt hände. Kameran var vårt vapen mot polisens maktfullkomlighet. I Spanien ville politiker i höstas driva igenom en lag för att göra det olagligt att fota och filma poliser. Detta efter att våldsamma konfrontationer mellan demonstranter och polis fångats av fotografer och tv-team. Den franske filosofen Michel Foucault har skrivit att det är just i konfrontationen mellan demonstranter och polismakten som samhällets konflikter blir tydliga. Det är här de visar sig, på riktigt. Det är klart att många politiker inte vill att det ska dokumenteras. Det pågående Reva-projektet togs upp i SVT Debatt tidigare i år. En mörkhårig kille berättade hur en polis kommit fram till honom och frågat på engelska efter hans pass. Killen visade polisen sin svenska legitimation, han är född i Sverige. Programledaren frågade en moderatpolitiker i studion om polisen verkligen får göra så här avkräva legitimation enbart på grund av en persons utseende? Moderaten sa att han inte kunde svara utifrån det vi fått höra, det var ju bara en persons berättelse, vi fick ju inte se vad som hände. Programledaren försökte igen, försökte få moderaten att utgå från att personen talade sanning. Men nej, polisen kunde inte misstänkliggöras bara för att någon sa något. Det måste finnas bevis. Konsekvenserna av Reva blir allt tydligare. Berättelser strömmar in från personer som dagligen utsätts för trakasserier av poliser. Bara på grund av sin hudfärg. Men ansvariga politiker fortsätter att hävda att inget fel begås. Att de litar på poliserna. Det är här som videobevisning kan vara avgörande. Om en eller flera personer lyckas fånga dessa trakasserier på film så kommer det inte vara lika lätt för de ansvariga att blunda för vad som sker. Det är fullt lagligt att filma poliser, än så länge, om det inte är ett hinder i deras yrkesutövning som det heter. Och det är effektivt, jag har själv många erfarenheter av att min kamera haft en pacificerande effekt på poliser i konfrontativa situationer. De vet att de inte kommer undan lika lätt. Så ut och övervaka övervakarna, fram med en armé av mobilkamerafilmare och visa vad som händer när politiker sanktionerar rasistiska trakasserier. Text: Leo Palmestål 10 11

7 Parallellt med den senaste tidens debatt om rasismen i Sverige, har de två antirasistiska författarna Athena Farrokhzad och Khashayar Naderehvandi startat en Litteraturen, en motståndshandling skrivarkurs vid Göteborgs universitet om rasifiering, vithet och exil. Manas skribent Lisa Ahlqvist träffade Khashayar Naderehvandi för att diskutera litteraturens frigörande kraft. Vad är ett privilegium? Antagligen det som finns kvar, när pengarna tagit slut. Att sjunka till en lägre klass, men fortfarande tillhöra en högre kast. I en diskussion om att våga ta debatten om invandringen som problem, blir det allt som oftast tydligt vilka som ges tolkningsföreträde och samtidigt riskerar att tystas ner. Tryggheten för den som förlorat inkomst eller maktanalys, men inte sitt värde som vit, blir kanske den där självklara rätten att få komma till tals utan att representera någon annan. De avvikande borde däremot upphöra med sin kollektiva klagan. I resonemanget om den svenska rasismens vara eller icke-vara, finns en del som påminner om berättelsen om hur jämställdheten gick för långt. Människor med bröst och mörkt hår borde helt enkelt vara tacksamma, och inte försöka ta över samhällsmakten (det vill säga formulera sina erfarenheter). Naturligtvis inte fly sitt medborgaransvar utan pliktskyldigt förhålla sig till debatten. Går det att skriva sig till en starkare position? För det vita Sverige är kanske tusen skarpa debattinlägg något mindre skrämmande, än en trevande men likväl självständig litterär text. Det är något misstänkt med den som drar sig undan, för att analysera sin plats i världen och sedan ge en avslöjande bild av verkligheten. Det ligger något både hotfullt och frigörande i författarrollen. Att skriva är den starkaste manifestationen av att vara ett kollektiv, säger Khashayar Naderehvandi, som häromåret debuterade med diktsamlingen Om månen alls syntes och nu är aktuell med romanen Vilar i era outtröttliga händer. Och samtidigt det mest ensamma man kan ägna sig åt. Khashayar Naderehvandi talar om samspelet mellan det koncentrerade skapandet och bearbetandet av intryck. Om vilken dialogisk process litteraturen är. Tillsammans med poeten Athena Farrokhzad leder han skriv- och samtalskursen Trojanska hästar vid Akademin Valand på Göteborgs universitet. Under våren deltar ett knappt tjugotal studenter i en serie workshops och seminarier, för att utifrån egna texter diskutera litteraturen som möjlig motståndskultur. Hur gör man då det inom ramarna för högre utbildning? Enligt planen berör kursen Frågor om rasifiering, vithet och exil gestaltade i litterära texter. I läsningar av och samtal kring kursdeltagarnas egna texter och övrig litteratur fokuseras frågor om rasi fiering, för att på så vis synliggöra litterära strategier som skulle kunna liknas vid trojanska hästar. Det låter elegant och intressant. Och Khashayar Naderehvandi, som tidigare var administratör på institutionen för litterär gestaltning, säger att kursen rönt uppskattning av anställda på universitet. Att den bygger på folkbildningsprinciper, och riktar sig till kulturskapare som på olika vis konfronterat frågan om rasifiering. Huvudlitteraturen bidrar deltagarna med. Därtill kommer texter av bland andra Toni Morrison, Franz Fanon och Monique Wittig. Tanken är att workshopparna ska bli ett slags kollektiv kunskapsproduktion. Förhoppningsvis med ett slutresultat som når ut till en större läsarskara. Det skulle kännas bra att låta det som skrivs komma ut, säger Khashayar Naderehvandi, och sätter det i perspektiv till att utbildningen är helt ny. Eller unik. Jag har aldrig hört talas om denna typ av kurs tidigare. Hur gör man politik genom en universitetskurs, som ändå inte är en utbildning i aktivism? Förhållandet mellan politisk aktivism och litteratur är spännande. Men kursens frågor har att göra med poetik. Och poesi är inte identiskt med politik, hur man än vrider och vänder på det. Kanske kunde man tolka det där som en trojansk häst inom akademin. Fast kursen har alltså ingen hemlig, politisk agenda. Deltagarna har skilda bakgrunder och olika erfarenhet av skrivande eller scenframträdanden. Det som förenar är intresset för litteraturen. Både mottagandet och själva tillblivelsen. På utbildningen förenas fiktionen med kritiken, till en helhetssyn på vithetens betydelse för samhället och kulturen. Khashayar Naderehvandi, som själv skrivit en del kritik i bland annat Helsingborgs Dagblad, konstaterar att först kommer böckerna och sedan recensionerna. Om företeelser som rasifiering, vithet och exil gestaltas i text och diskuteras på Trojanska hästar, förefaller de ta mindre plats i bemötandet av litteraturen. Kritikerna utan traditionella svenska namn och utseenden tycks vara få. Khashayar Naderehvandi och Athena Farrokhzad är två. Fast båda är även författare. Naderehvandi dessutom fotograf. Och utan att ha någon bild eller statistik över den samlade kritikerkåren, gör en tankefigur som den trojanska hästen en plötslig tvär sväng. Tillbaka till början av denna artikel, och frågan om vad som egentligen kan räknas som ett privilegium. Om elaka ögon ser på kritikern som en misslyckad författare, är det ändå inte vem som helst som får ha misslyckats. Att kunna tolka samhällsläget genom att bedöma böcker. Det är inte alla som har tillgång till den makten. I rätten att tycka och tvånget att debattera ligger en viss skillnad. Kanske är det inte kritiken och journalistiken, som människor med mörkt hår och skinn ska lägga kraft på att infiltrera. Det är ju inte i media utan i skönlitteraturen, som möjligheten att formulera sig glatt eller förbannat eller frigörande finns. Visst är det sorgligt. Eller hoppingivande. Som Khashayar Naderehvandi så tydligt sammanfattar, inför en träff med sina studenter: För mig handlar kursen om poetik, som kommer att få politiska konsekvenser. Litteraturen har alltid varit en motståndshandling. Text: Lisa Ahlqvist 12 13

8 Nedskärningar fick Husby att explodera Från att ha varit en relativt oviktig förort för medierna blev Husby plötsligt en världsnyhet. Organisationen Megafonen, som länge kämpat mot utförsäljningar och för jobb och utbildning, hamnade i blickfånget. Megafonen vägrar att fördöma bilbränderna, vägrar att förminska analysen, och hävdar att bränderna är ett symptom på den politik av nedskärningar som förts under en längre tid. I Husby hade organisationen Megafonen kämpat för att invånarna ska få vara delaktiga i de politiska besluten, att det ska satsas mer på vård, omsorg och sociala verksamheter. Megafonen tog ställning mot utförsäljningar av kommunalt ägda bostäder, de krävde dessutom jobb, bostad och utbildning åt alla i förorten. Veckan efter nyheten om den 69-årige man som skjutits av polisen sattes den första bilen i brand i Husby. Under en veckas tid fortgick bränderna och spred sig även till andra förorter i Stockholm. En massiv mediabevakning följde, Aftonbladet och Expressen rapporterade dygnet runt med kameror på plats i Husby och alla svenska medier förde fram sina analyser. Fredrik Reinfeldt och integrationsminister Erik Ullenhag gick ut och fördömde vandalerna. Efter en vecka avtog bränderna men diskussionerna kring ämnet har ännu inte lagt sig. Den utlösande faktorn sägs ha varit just det övervåld som använts mot den 69-årige Husbybo som sköts ihjäl av polisen. Megafonen och andra politiskt aktiva har också pekat på de senaste årens privatiseringar och nedskärningar i Husby som bakomliggande orsaker till frustrationen. Megafonen gick ut med ett pressmeddelande dagen efter polisens insatser mot bränderna och berättade om polisens våld mot personer som inte var inblandade i bränderna och även om rasistiska tillmälen som apor och negrer som användes under insatsen. Bränderna i Husby säger oss mycket om det samhälle vi lever i idag; mediernas bevakning, polisens agerande mot Husbyborna, regeringens reducerande av problematiken till ställningstagande mot bilbränder och vandaler, Reinfeldts och Ullenhags vägran att diskutera sambanden mellan politiken och utvecklingen i Husby och Stockholm. Att enbart fördöma bilbränderna och vägra analysera situationen är att välja en enkel väg, en väg där ingen behöver förklara sig eller sin politik. Vägrar förminska analysen Megafonen vägrar att fördöma bilbränderna, något de har fått mycket kritik för. De vägrar förminska analysen och problemet till bilbränder eftersom bränderna endast är ett symptom på den samhällsutveckling vi ser. Reinfeldt försöker skilja orsak och verkan från varandra, Megafonen vill visa samband. Att välja att hålla sig neutral till bilbränderna betyder inte att man tar ställning för dem. Man måste våga se det inbördes förhållande som finns mellan samhällsstrukturer och handlingar, mellan arbetslöshet, marginalisering, strukturell rasism på arbets- och bostadsmarknaden och hur människor väljer att handla. Med andra ord, man bränner inte bilar om man har något att förlora på det. Att det finns människor i Sverige som inte har något att förlora är inget man som politiker kan blunda för. Både Ullenhag och Reinfeldt är oförstående och ovilliga att möta diskussionen på andra plan än vad som passar dem. En annan talande företeelse är mediernas framställning av bränderna och tumultet i Husby. Att se en reporter med brinnande bilar bakom sig som rapporterar som om det vore ur en krigszon lämnar avtryck. Den skeva analysen och framställningen i medierna, där vita medelklassjournalister ger sig själva rollen som experter och analytiker är slående. Resultatet blir att de enda åsikter som kommer fram i medierna är politikernas och journalisternas. De största problemen med mediekåren är överrepresentationen av vithet och medelklassnormen, andra vinklar och perspektiv på samhällsföreteelser förloras. Mediernas uppgift att granska makten måste få följdfrågan: Granska makten ur vems perspektiv? I denna fråga är det inte Husbybornas perspektiv som står i fokus. De få gånger någon Husbybo förekommer i media är det inte för att göra en analys, definiera problematiken eller sätta dagordningen för diskussionen. Tvärtom, dagordningen är redan satt, frågan är ställd och nu har du tio sekunder på dig att svara. Ta din chans och gör din röst hörd. Allt mer segregerade städer Det senaste året har vi upplevt polisens rasprofilering genom Reva och människor som indelas i olika bussar utifrån vita och icke-vita. Sverigedemokraterna ökar i opinionsundersökningarna, vi har allt mer segregerade städer som konsekvens av den bostadspolitik som förs, och klasskillnaderna ökar. Vi har även sett en politik av utförsäkringar, utförsäljningar, Rut-avdrag, avskaffad förmögenhetsskatt, Fas 3. Låt oss analysera bilbränderna i denna kontext. I stället för att peka ut så kallade vandaler och ungdomsorganisationer som ansvariga kan vi välja att hålla regeringen och de lokala politikerna ansvariga för den politik de för. Vi borde lyfta blicken och se ut mot världen. För faktum är att det är långt ifrån första gången något sånt här händer, detta är ett mönster vi har sett många gånger: en politik som ökar klassskillnader och leder till marginalisering och revolter. Strukturer påverkar inte bara människor den dag då de bränner bilar. De påverkar människors liv och vardag livet ut, de påverkar människors psykiska hälsa, familjerelationer, sociala nätverk, de påverkar människors kroppar. Tania Rojas Cáceres, som är aktiv i Megafonen, berättar för mig när jag frågar om hennes tankar kring det som hänt och vad det beror på. De vill att man ska använda sig av demokratiska tillvägagångssätt men när man gör det, vad händer då? Hon syftar på initiativet Alby är inte till salu som lämnade in namnunderskrifter till kommunen som protest mot den planerade utförsäljningen av bostäder i Alby. Måndagen efter skrevs avtalet om utförsäljning på. De trampar på våra röster, säger hon. Det finns ingen brist på demokratiska medel hos folkrörelser, däremot finns det brister i vår demokrati. Alla får göra sina röster hörda, frågan är bara vilkas röster som ges betydelse och vilkas man har råd att ignorera. Kommunpolitikerna i Husby, Alliansen och Reinfeldt borde ha vetat bättre än att föra en politik som ökar klasskillnader, stärker orättvisa maktstrukturer och ignorerar så många människors röster. Text: Deidre Palacios 14 15

9 Efter att ett väpnat uppror i januari 2012 bröt ut i Malis norra delar genomförde landets militär en statskupp. Det ledde i sin tur till att franska styrkor intervenerade. Frankrike har därmed lagt sig i den konflikt de själva varit med och skapat. Konflikten är nämligen grundad i materiella behovsbrister och till stor del skapad av fransk imperialism i Afrika. Sedan Frankrikes intervention har repressionen hårdnat mot landets oppositionella. Samtidigt har västerländska mediers rapportering av det senaste årets händelser i Mali inte bara varit ytterst bristfällig, utan många gånger rent vilseledande. Självständigheten För att förstå den senaste tidens händelser i Mali måste vi gå tillbaka i tiden till det historiska sammanhang i vilket konflikten har skapats. Mali blev officiellt självständigt 1960 och Modibo Keita blev landets första president. Han bröt med den DEBATT Frankrike har aldrig släppt taget om sina exkolonier. Landet för fortfarande en aggressiv politik mot de som vågar trotsa den fransk a imperialismen eller den globala kapitalismen. Det menar Markus Allard som befann sig i Mali under statskuppen i mars 2012 och ger en annan bild av händelseförloppet än medierna i Väst. Fransk imperialism drabbar Malis folk politik som drivits av kolonialmakten Frankrike och förespråkade, som så många andra afrikanska frihetskämpar, en socialistisk politik med planerad ekonomi. En av de första saker Modibo gjorde när han kom till makten var att skicka maliska trupper för att assistera Algeriet i självständighetskriget mot Frankrike blev Modibo avsatt i en statskupp av löjtnant Mousa Traoré. Moussa regerade därefter landet i egenskap av diktator fram till den folkliga resningen Under såväl Modibo Keitas som Mousa Traorés tid vid makten hände det att uppror bröt ut i landets norra delar när svält eller torka slog till. Centralmakten hade olika metoder för att bemöta missnöjet i norr, antingen slog man ned det med hjälp av armén eller mutade man upprorsledarna men inget gjordes någonsin åt behovsbristerna som föranledde upproren. Mali är tre gånger så stort som Sverige och det finns flera hundra olika folkgrupper i landet. Under upproren mot centralmakten har kravet på självständighet lyfts fram av rebeller som tillhör de nordliga folkgrupperna. Idén om ett självständigt Azawad, har existerat i landet sedan självständigheten och lyfts fram av diverse rebellgrupper varje gång det brutit ut uppror i norra Mali. Protester mot demokratin I slutet av och 1990-talen bröt det ut stora folkliga protester mot den hatade diktaturen. Det hela kulminerade i diktaturens fall och det väcktes förhoppningar hos de flesta malier att äntligen få upprätta en demokrati. Drivande i krossandet av diktaturen var landets studentrörelse som vid den tiden leddes av en ung revolutionär marxist vid namn Oumar Mariko. Mali, som av västvärldens mainstream-medier beskrivits som Västafrikas enda demokrati, höll sitt första val Alpha Oumar Konaré valdes till president i ett val där avlidna människor på något konstigt sätt lyckades rösta. Liknande fusk har sedan dess upprepat sig i varje val, samtidigt som oppositionella till och från utsatts för våldtäkter och mord av regeringstrogna attentatsmän. Den senaste regeringskonstellationen bestod av 14 av parlamentets 15 partier. Parlamentets enda oppositionsparti, Sadi (Afrikansk solidaritet för demokrati och självständighet), fick enligt de officiella valresultaten endast 2 procent av rösterna men är till medlemsantalet med betalande medlemmar det största partiet i Mali. Sadi leds av den tidigare studentledaren Oumar Mariko, som är extremt populär då han vägrat att kompromissa med regeringen och motsatt sig varje reform som inneburit att rikedom förts över från Malis arbetare och bönder till inhemska och utländska kapitalister. När jag och min kamrat Edvard Welander var i Mali för att utforma och leda Sadis och Oumar Marikos presidentvalskampanj blev Oumar utsatt för ett kidnappnings- eller mordförsök i februari Oumar Mariko och en vän till honom färdades i Oumars bil då en vit Toyota samma slags bilar som maliska säkerhetstjänsten använder utan registreringsskyltar plötsligt gled upp bredvid dem. Oumar såg att bilen innehöll fem maskerade män hållande i var sitt automatvapen. Vi mailade en massa olika tidningar och tv-kanaler i Sverige för att informera om vad landets oppositionsledare blivit utsatt för. Den enda responsen var ett litet inslag i Sveriges Radio Örebro och då var det kanske snarare mig och Edvard det handlade om än Oumar Mariko och kampen för demokrati i Mali. I malisk press blev det endast små notiser då alla landets stora mediakanaler ägs eller kontrolleras av regeringspartierna. Incidenten är dock vardagsmat för Malis oppositionella. Mali är ett land med enorma mängder guld, naturgas och även olja men samtidigt är Malis folk ett av världens fattigaste. Det är mäktiga intressen som inte vill se någon förändring. PRESIDENTKANDIDAT OUMAR MARIKO FRÅN SADI ÄR UTE OCH KAMPANJAR. Intervention i Libyen De senaste 20 åren har inneburit privatiseringar av landets tillgångar, nedskärningar i landets utbildningssystem, nedskärningar inom militären och landgrabbing av fattiga bönders jord till förmån för utländska storkapitalister. Kort sagt, nyliberalismen blomstrade i Mali och har gjort så sedan landets så kallade demokrati skrevs in på USA:s underrättelsetjänst CIA:s årliga publikation om världens länder, World fact book. Som vanligt förde den nyliberala doktrinen med sig omfattande arbetslöshet och miljoner malier blev tvungna att sälja sin arbetskraft utomlands. Flera begav sig till Libyen där de arbetade med allt från att vara kökspersonal till att ingå i Khaddafis militär. Efter att Nato, under Frankrikes ledning, invaderat Libyen och Khaddafi till sist blivit avsatt blev landets malier tvungna att återvända hem. Och hem kom de. Till arbetslöshet, bostadsbrist, och obefintliga skyddsnät. I de flesta fall hade de tvingats fly utan några som helst tillgångar. Värst var det för de malier som hade sitt ursprung i landets norra delar. De återvände till torka och svält. Skillnaden mellan dessa malier och de i södern var att majoriteten av nordmalierna tjänstgjort som militärer och därmed behållit sina vapen. Upproret var ett faktum. Vi träffade en familj som återvänt till huvudstaden Bamako. De hade tvingats fly Libyen, där de arbetat på hotell och restauranger. De hade levt ganska väl, med maliska mått mätt hade de haft en hög standard, men i Bamako hade de ingenstans att bo, utan tvingades leva på en soptipp. Deras yngsta son, bara några månader gammal, hade en hjärtsjukdom och behövde vård. Men något riktigt vårdsystem finns inte i landet så familjen var inställd på att han skulle dö. Han låg i sin mammas famn, alldeles för utmattad för att ens klara av att hålla ögonen öppna. När det blev tyst hörde man endast hans små flämtningar. Tillsammans med familjen träffade vi också en 60-årig kvinna som tvingats återvända till Mali. Om upproret i norr hade hon följande att säga: FOTO: BOUBACAR TOURÉ 16 17

DEN RASIFIERADE ARBETAREN WWW.TIDSKRIFTENMANA.SE

DEN RASIFIERADE ARBETAREN WWW.TIDSKRIFTENMANA.SE MANA Antirasistisk tidskrift #1 2011 60 kronor DEN RASIFIERADE ARBETAREN STATARSAMHÄLLETS ÅTERKOMST BEHOVET AV EN KOMPLEX KLASSBILD TARIQ ALI OM REVOLTERNA I NORDAFRIKA EGYPTEN EFTER UPPRORET WWW.TIDSKRIFTENMANA.SE

Läs mer

VÄRLDEN EFTER 11/9 TERRORISM MIGRATION DEN MUSLIMSKA KVINNAN KVINNOR GIFTA MED DANSKAR CENSURERAD ANTIRASIST TAR TILL ORDA WWW.TIDSKRIFTENMANA.

VÄRLDEN EFTER 11/9 TERRORISM MIGRATION DEN MUSLIMSKA KVINNAN KVINNOR GIFTA MED DANSKAR CENSURERAD ANTIRASIST TAR TILL ORDA WWW.TIDSKRIFTENMANA. MANA Antirasistisk tidskrift #2 2011 60 kronor VÄRLDEN EFTER 11/9 TERRORISM MIGRATION DEN MUSLIMSKA KVINNAN KVINNOR GIFTA MED DANSKAR CENSURERAD ANTIRASIST TAR TILL ORDA WWW.TIDSKRIFTENMANA.SE MANA 2 2011

Läs mer

TEMA:TURISM WWW.TIDSKRIFTENMANA.SE

TEMA:TURISM WWW.TIDSKRIFTENMANA.SE MANA Antirasistisk tidskrift #4 2012 69 kronor TEMA:TURISM KRITISK FORSKNING OM TURISM RAPPORT OM ALL INCLUSIVE ISRAELISK TURISMPROPAGANDA SEXTURISM PÅ BANGLA ROAD TURISM OCH KOLONIALISM WWW.TIDSKRIFTENMANA.SE

Läs mer

TEMA: STADEN WWW.TIDSKRIFTENMANA.SE. Antirasistisk tidskrift #3/4 2010 60 kronor

TEMA: STADEN WWW.TIDSKRIFTENMANA.SE. Antirasistisk tidskrift #3/4 2010 60 kronor MANA att vara eller inte vara övervakad segregation den sanna versionen den nya massgraven kina+afrika=sant? TEMA: STADEN WWW.TIDSKRIFTENMANA.SE Antirasistisk tidskrift #3/4 2010 60 kronor Foto: sarah

Läs mer

2 3 4 Under några dramatiska nätter i maj 2013 blev händelserna i Husby nyhetsstoff såväl i Sverige som internationellt. Även om många trodde sig kunna förklara vad som pågick, utgick de sällan från Husbybornas

Läs mer

Mana. Antirasistisk tidskrift #1 2 2012 Pris 85 kronor

Mana. Antirasistisk tidskrift #1 2 2012 Pris 85 kronor Mana Antirasistisk tidskrift #1 2 2012 Pris 85 kronor Tema: Kärlek Jakten på den perfekta kvinnan Kärlek à la Migrationsverket Rasism i krisens Grekland Mo Amer muslimsk standup Svenska svarta pantrarna

Läs mer

Stoppa naziparaden i Salem!

Stoppa naziparaden i Salem! Socialism eller barbari! Nr 3 [16] 2007 Pris: 15 kr Stödpris: 20kr Stoppa naziparaden i Salem! Lördag den 8 december kl.12 - Salem Centrum (Sthlm) I detta nummer: Borgarnas nya budget: stöld från de fattiga

Läs mer

Direkt Aktion ges ut. av kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska

Direkt Aktion ges ut. av kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska #53 Innehåll: Feminismen är en del av klasskampen 4-7 Lotta Feminista 8-11 Snabbmatsrestaurangen 12-13 Fotbollsbrud 14 Grattis, du är förtryckt. Men sen då? 15 Against all empires! 16-17 Bageriet 18-19

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

...skuggor från Iran Radikal hela livet

...skuggor från Iran Radikal hela livet ...skuggor från Iran Radikal hela livet 8 marsguide ISM i Palestina Spanien från insidan Omslag: Palestina ISM-are förhandlar för att få tre av sina kamrater frigivna. Förhandlingen misslyckades och de

Läs mer

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september ARBETARMAKT NR 3 2008 Pris: 10 kronor Stödpris: 20 kronor www.arbetarmakt.com Arbetarmakt, svensk sektion av Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september 17 21 september i år hålls Europas Sociala Forum

Läs mer

Rättigheter för alla? En utbildning för tjejjourer om heder, mångkultur och mänskliga rättigheter

Rättigheter för alla? En utbildning för tjejjourer om heder, mångkultur och mänskliga rättigheter Rättigheter för alla? En utbildning för tjejjourer om heder, mångkultur och mänskliga rättigheter S TO C K H O L M 1 6 1 8 N OV E M B E R 2 0 0 7 Rättigheter för alla? om heder, mångkultur och mänskliga

Läs mer

Klassresan. - när förorten flyttade in! 3/2003 18 22 28 31

Klassresan. - när förorten flyttade in! 3/2003 18 22 28 31 Klassresan - när förorten flyttade in! SVERIGE ÄR ETT klassamhälle. Det har det alltid varit och det är det fortfarande. Problemet är att utvecklingen går åt helt fel håll. De rika blir rikare samtidigt

Läs mer

#13 hösten 2014 ISSN 1654-6660. icke-kommersiell skrift om (gatu-)kultur, social ekonomi och livet självt SPECIALNUMMER. På väg mot ett enat Malmö?

#13 hösten 2014 ISSN 1654-6660. icke-kommersiell skrift om (gatu-)kultur, social ekonomi och livet självt SPECIALNUMMER. På väg mot ett enat Malmö? Magasin Nic. icke-kommersiell skrift om (gatu-)kultur, social ekonomi och livet självt Allt är på riktigt #13 hösten 2014 ISSN 1654-6660 SPECIALNUMMER På väg mot ett enat Malmö? Magasin NIC har låtit föreningsnätverket

Läs mer

New York har krisprotesterna spridit sig rakt in i den gamla hegemoniska maktens hjärta, med en ny massrörelse som börjar ta form över hela USA.

New York har krisprotesterna spridit sig rakt in i den gamla hegemoniska maktens hjärta, med en ny massrörelse som börjar ta form över hela USA. Kapitalismen hamnar inte i kriser, kapital ismen är kriser. Den är en ständig jakt på områdena med de högsta vinsterna. Bakom varje kris ser vi en stor omstrukturering och vi måste hålla ögonen öppna för

Läs mer

En delad skola. Alliansens klasskrig om utbildningen. Vad menas med REVOLUTION? Inga nazister på våra gator! Demonstrera 21 maj

En delad skola. Alliansens klasskrig om utbildningen. Vad menas med REVOLUTION? Inga nazister på våra gator! Demonstrera 21 maj WWW.SOCIALISTER.SE NR 43 APRIL - MAJ 2010 10KR En delad skola Alliansens klasskrig om utbildningen Inga nazister på våra gator! Demonstrera 21 maj nr43.indd 1 Det libyska upproret En hotad revolt? Vad

Läs mer

Till Sverige. - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser

Till Sverige. - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Till Sverige - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Tryckt med ekonomiskt stöd av Svenska Röda Korset Till Sverige asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Barnets

Läs mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING. Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING Läs om: Klasskamp inom LO Finanskrisen Halal-tv..och mycket mer #56 4 Direkt Aktion ges ut av kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska Ungdomsförbundets

Läs mer

BRANDTAL. Anarchist Black Cross. Support SF8!

BRANDTAL. Anarchist Black Cross. Support SF8! 1 Brand nr 2 2007 05 08 10 12 14 15 16 19 20 22 Blitz Aktivist Trauma support Hållbar Aktivism Kvinnokamp Anarquiz Serie Intervju med Redox Osäkrade studenter Brand tar dig till Philadelphia Defy ID Brand:

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR12 INTERNATIONELLA FRÅGOR

VALFAKTAHÄFTE NR12 INTERNATIONELLA FRÅGOR VALFAKTAHÄFTE NR12 INTERNATIONELLA FRÅGOR INLEDNING Vi lever i en tid av växande motsättningar och klyftor. Kapitalismens effekter syns tydligt i vår vardag, både här i Sverige och i resten av världen.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

OPPOSITION? VÄNSTERN &VALET. Temanummer: Förbundet för Femte Internationalen

OPPOSITION? VÄNSTERN &VALET. Temanummer: Förbundet för Femte Internationalen NR 3 2010 Pris: 15 kronor (stödpris 20 kr) Arbetarmakt, svensk sektion av Förbundet för Femte Internationalen OPPOSITION? Temanummer: VÄNSTERN &VALET Förbundet för Femte Internationalen 2 Arbetarmakt 3/2010

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Amnesti åt alla gömda flyktingar Vänsterns svek mot fångarna Var står feminismen idag? anarkistisk tidning sedan 1898, nr 1 2005 (41) 25 kr

Amnesti åt alla gömda flyktingar Vänsterns svek mot fångarna Var står feminismen idag? anarkistisk tidning sedan 1898, nr 1 2005 (41) 25 kr anarkistisk tidning sedan 1898, nr 1 2005 (41) 25 kr Amnesti åt alla gömda flyktingar Vänsterns svek mot fångarna Var står feminismen idag? Säkerheten stärks på svenska fängelser. Här bygger Kirsebergsanstalten

Läs mer

Lokal antirasism. En studie av elva antirasistiska initiativ. Sofie Casserlöv EXPO

Lokal antirasism. En studie av elva antirasistiska initiativ. Sofie Casserlöv EXPO Lokal antirasism En studie av elva antirasistiska initiativ Sofie Casserlöv EXPO Stiftelsen Expo 2013 Omslag: Nyckelskamlarna i Nyköping 2009. Foto: Fredrik Persson Stiftelsen Expo www.expo.se info@expo.se

Läs mer

reaktion revolt Vi oroas. Högerpopulismen i sig skulle inte vara så oroväckande Bild: Anton Ingvarsson

reaktion revolt Vi oroas. Högerpopulismen i sig skulle inte vara så oroväckande Bild: Anton Ingvarsson 1 Vi storknar. Varje vecka en ny kulturdebatt. Alla ska ta ställning. Alla ska twittra. Vi drunknar i åsikter. Och med debatterna kommer metadebatterna. Om kulturvänstern som har tagit universitet och

Läs mer

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår N E T R O R FRÅGA FÖ d a t s o b l l i t - om rätten Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår Vänsterpartiet & Ung Vänster Vänsterpartiets Informationsavdelnng www.vansterpartiet.se,

Läs mer

Martin Luther King & ickevåld

Martin Luther King & ickevåld Martin Luther King & ickevåld FÖRDJUPNINGSHÄFTE Innehåll Förord...3 Inledning...4 1: En kort biografi om Martin Luther King...5 2: King om våld och ickevåld...8 3: Ickevåld en strategi för att förändra

Läs mer

Överallt i världen är det uppror här i Sverige är det lugnt och tyst än så länge?

Överallt i världen är det uppror här i Sverige är det lugnt och tyst än så länge? Överallt i världen är det uppror här i Sverige är det lugnt och tyst än så länge? I Spanien och Grekland växer protest rörelsen för var dag. Israel skakas av landets största protester på länge. I London

Läs mer