utmanad: Välkommen till konferens! av Jesus och samtiden nr 3/10 Örebro maj, Conventum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "utmanad: Välkommen till konferens! av Jesus och samtiden nr 3/10 Örebro 2010 13-16 maj, Conventum www.gemensamframtid.se/utmanad"

Transkript

1 Redaktion: Kommunikationsavdelningen på Missionskyrkans kansli Postadress: Box 632, Stockholm tfn nr 3/1 utmanad: av Jesus och samtiden maj, Conventum Örebro 21 Välkommen till konferens! I maj 21 får vi glädjas åt en ny gemensam mötesplats! Örebro är i år platsen där vi fattar viktiga besluta och för fruktbara samtal, där vi kan skapa nya kontakter och fördjupad gemenskap med Gud och människor. Låt oss mötas i Örebro och utmanas av evangeliet, av varandra, i församlingarna, av världen, i världen, i kallelsen. I utmaningen anar vi Gud. Vågar vi låta oss manas och utmanas? Vad vill Jesus och samtiden med oss idag? Göran Zettergren Missionsföreståndare Ulf Hållmarkers Kyrkostyrelsens ordförande INFORMATION nr 3/1 sid 1

2 INFORMATION nr 3/1 Innehåll Bilaga KYRKOKONFERENSEN Årets konferensmaterial föredragningslista, årsberättelse, Årsredovisning, programbok, fullmakt Frågor att besvaras i kyrkokonferensen Konferensgåvan Konferensavgiften Remissperiod Gemensam framtid KURSER OCH ARRANGEMANG Pionjär 21 Att nå fler människor genom alpha-kurser Jesusmanifestation Stockholm, pingstafton 22 maj infoblad Vinterkonferens 211 En kyrka utan väggar folder Partiledarutfrågningar 2 aug 3 sept infoblad Fortbildningsprogramet infoblad Kongo möjligheternas land broschyr AKTUELLA SATSNINGAR Bönekort för Bibelfjäll bönekort NYTT MATERIAL Förbönskalendern för tredje kvartalet kalender ÖVRIGT Sommarlogi i Stockholm infoblad Dags för STIM-rapportering blanketter Kopieringsavtal klart med Bonus Presskopia Mer på Skribenter i INFORMATION nr 3/1 Olle Alkholm, kyrkosekreterare Katarina Alsén, handläggare medarbetarfrågor Ulla Marie Gunner, nationell missionssekreterare Gunilla Hjelmåker, kommunikationschef Inga Johansson, Storstadskonsulent Tomas Lannfjäll, redaktör Johan Nilsson, ordförande equmenia P-O Sveder Renklint, föreståndare för Bibelfjäll Frank Stoor, vd LHUC Agneta Sveningson, konferens- och säljansvarig LHUC Göran Undevall, samordnare församlingsplantering/ omstart Lena Wohlfeil, musikkonsulent Göran Zettergren, missionsföreståndare Helen Åkerman, konferenssamordnare Kyrkokonferensen INFORMATION nr 3/1 sid 2

3 Årets konferensmaterial Inför årets kyrkokonferens, Utmanad den maj, bifogas konferensmaterialet i detta nummer av INFOR- MATION. Det omfattar följande: Årsberättelse för 29. En presentation av allt det arbete som Svenska Missionskyrkan utfört under året. Årsberättelsen kan med fördel användas för att informera om Missionskyrkan i många olika sammanhang. Fler exemplar kan beställas till portokostnad från Gummessons Bok & Musik, eller Årsredovisning med koncernredovisning, trycks separat i år och är alltså en egen handling. Föredragningslista, innehållande bland annat: föredragningslista till kyrkokonferensens förhandlingar, verksamhetsplan och budget för 29/21, valberedningens förslag och presentation av kandidater till kyrkostyrelsen. Programbok, med allt som konferensdagarna innehåller. Det är mycket som händer under konferensdagarna, både för ombuden och för övriga deltagare. Fullmakt, för församlingens ombud. Detta material kommer i konferensen att kompletteras med särskilda gudstjänstprogram för respektive gudstjänst. Övrigt material delas ut vid ombudsregistreringen i kyrkokonferensen. Läs mer om konferensen på eller Tomas Lannfjäll Bilagor: konferensmaterial Frågor att besvaras i kyrkokonferensen Församlingarna kan till missionsföreståndaren ställa korta så kallade enkla frågor i aktuella ärenden som de önskar få besvarade i konferensen. Detta sker under punkten Missionsföreståndaren besvarar frågor insända av församlingar. Frågeställaren har i konferensen rätt till kort replik efter frågans besvarande. I Missionskyrkans stadgar, 2 punkt I, sägs: Församling inom Svenska Missionskyrkan kan genom sitt ombud, senast 2 veckor före kyrkokonferensen, lämna in enkel fråga till missionsföreståndaren att besvaras i konferensen. Frågorna skall ställas skriftligt med adress Svenska Missionskyrkan, Missionsföreståndaren, Box 632, Stockholm, eller via e-post med rubriken Fråga till missionsföreståndaren, till Frågan måste ha kommit in senast torsdagen den 29 maj. Ange tydligt att det gäller Fråga till missionsföreståndaren att besvaras i kyrkokonferensen. Olle Alkholm Konferensgåvan Församlingarna inbjuds att i kyrkokonferensen ge en konferensgåva till det gemensamma arbetet inom Svenska Missionskyrkan. Det är viktigt att vi tillsammans bär upp det gemensamma arbetet så det inte tvingas stagnera. Konferensgåvan är ett sätt för församling att ta ansvar för missionsekonomin, att ge sitt stöd till det gemensamma arbetet. Tillsammans kan vi samla in de medel som behövs för att kunna gå vidare i mission i vår tid. Vi hoppas på en stor konferensgåva i år. Planera för konferensgåvan i församlingen och sänd den till Svenska Missionskyrkan via plus- eller bankgiro ( eller ). Ange konferensgåvan vid inbetalningen. Det finns också möjlighet att betala via kollektomat på plats på kyrkokonferensen. Konferensgåvan samlas även in vid inledningsgudstjänsten och under förhandlingarna. Göran Zettergren Konferensavgiften Observera att konferensavgiften måste vara betald för att Du ska räknas som anmäld till Utmanad. Väljer Du att betala med faktura måste den vara betald innan Du kommer till Örebro. Det finns ingen möjlighet att betala fakturan i Kollektomaterna eller konferensbyrån. Helen Åkerman Remissperiod - Gemensam framtid Kyrkokonferensen 29 fattade beslut om att anta avsiktsförklaringen om ett nytt gemensamt kyrkosamfund tillsammans med Baptistsamfundet och Metodistkyrkan. Under hösten arbetade fem arbetsgrupper med ett underlag till den remiss som presenteras i samband med kyrkokonferensen i Örebro maj 21. INFORMATION nr 3/1 sid 3

4 Remissperioden sträcker sig fram till den 15 oktober 21. Remissen kommer bl a att sändas till samtliga församlingar i Svenska Missionskyrkan. Remissen kommer att innehålla visioner och förslag till ordningar och stadgar för den nya kyrkan. Avsätt tid i styrelsemöten, församlingsmöten och/eller utse en grupp i församlingen som arbetar med remissvar kring det som är vår gemensamma framtid. Olle Alkholm Kurser och arrangemang Pionjär 21 Ekumeniska nätverket för församlingsgrundande arbete i Sverige inbjuder till en pionjärkonferens i Fiskebäck den oktober 21. Att nå fler människor genom alpha-kurser Många församlingar i Missionskyrkan har redan prövat på alpha-kurser. Några står kanske i startgroparna. I höst gör Alpha Sverige en samordnad satsning med gemensam uppstart (vecka 36)och en del reklam. Då kan det vara läge för din församling att haka på. För att anordna alpha-kurser behöver några i församlingen gå utbildning. Några tillfällen sådana återstår, bl.a april i Kummelby kyrka och 4 september i Motala. På finns både information om kurser och konferensen att hämta men också foldrar, loggor, kortfilmer mm. Alpha vill att alla församlingar som anordnar kurser också registrerar dem, så att kontakter med människor som söker kurser går smidigt. Lycka till med alpha-kurserna! Ulla Marie Gunner Huvudtalare i konferensen är Dietrich Schindler från Tyskland. I Missionskyrkan känner vi honom från vårt samarbete inom IFFEC, (Internationella Federationen av Fria Evangeliska Kyrkor). Han är ansvarig för arbetet med församlingsplantering i vår systerkyrka i Tyskland Bund Freier Evangelischer Geminden. Hanna Ekstedt, Musikkoordinator inom equmenia, ansvarar för sången och musiken under konferensen. I det församlingsgrundande nätverket i Sverige ingår följande samfund: Svenska Baptistsamfundet, Frälsningsarmén, Pingströrelsen, EFS, Svenska Alliansmissionen, Adventistsamfundet, Vineyard Norden, EFK, Metodistkyrkan och Svenska Missionskyrkan. För utförligare presentation av programmet, seminarierna och de medverkande hänvisar vi till: Upplysningar om Pionjärkonferensen 21 lämnas också av: Göran Undevall Välkomna till Jesusmanifestation Stockholm, pingstafton 22 maj 9. Förbönsgudstjänst i Filadelfiakyrkan Torgmöte på Medborgarplatsen, därefter vandring till Kungsträdgården. 15. Gemensam gudstjänst och manifestation i Kungsträdgården kl 15. Missionskyrkan församlingar är i år ansvariga för program på Medborgarplatsen på Söder. Församlingar från andra församlingar på Söder kommer också att finnas med. Planeringen inför torgmötet är nu i full gång. Årets temat är Följ med och se! Joh 1:39 Vi planerar för ett omväxlande program med sång, musik och tal! Medverkande: Immanuel Gospel, Musikgrupp från engelskspråkiga gruppen i Hallunda, Frida med band från Immanuel 153, Jesus Sisters, tjejgrupp från Skarpnäckskyrkan, Göran Zettergren, Hanna Ydreborg, Inga Johansson och många flera som ännu inte är klara men är på gång. INFORMATION nr 3/1 sid 4

5 Torgmöte kommer också att finnas på Stortorget, Mynttorget, Sergelarkaden, Humlegården, Karlaplan, Vasaparken och Rålambshovsparken. I år inbjuds hela landet att vara med för att nästa år kunna arrangera Jesusmanifestationen regionalt! På kan du följa planeringen och ladda ner program. För frågor och mer info, skriv till Varmt välkomna med! Inga Johansson Bilaga: infoblad Vinterkonferens 211 En kyrka utan väggar Välkomna alla anställda till konferens 1 13 januari 211 i Stockholm. Temat har vi lånat från Church of Scotland en kyrka utan väggar. Ett par föreläsare kommer därifrån. Vi får arbeta med frågor kring en öppenhet för människor att bli en del av församlingen, frågor om tillgänglighet men också församlingars och medarbetares roll i samhället. Se bifogad folder och för program och information om seminarier. Anmälan sker på hemsidan. Konferensen är öppen för alla anställda i equmenia, Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan. Det finns möjlighet att använda 2 5:- av avsatta medel för fortbildning till konferenskostnaden. Varmt välkomna, alla anställda medarbetare! Ulla Marie Gunner Bilaga: folder John Hedlund som för första gången inbjöd partiledarna till sitt mötestält lämnade John Hedlund över intervjuerna till pastor Thor-Björn Bastås som i och med 21 års valrörelse nu lämnar stafettpinnen vidare till pastor Torsten Åhman. En nyhet i årets utfrågningar är den kristna ungdomsrörelsen equmenias medverkan. Ordföranden Johan Nilsson kommer att få uppgiften som sidekick med uppdrag att vid varje partiledarintervju bidra med ett par aktuella ungdomsfrågor. På lördagskvällarna blir det även speciella ungdomskvällar, bl a en konsert med Samuel Ljungblahd den 28 augusti. Tångahallen har 2 sittplatser plus tillgång till ett stort café och en stor utställningshall som kommer att vara öppen före och efter gudstjänsterna. Arrangörer för 21 års partiledarutfrågningar är alla tio missionsförsamlingarna i Vårgårda kommun. Samtliga sju partiledare i Sveriges Riksdag har tackat ja till att vara med och frågas ut av Torsten Åhman på Vårgårda Möte 21. De är inbokade dessa kvällar: Fredag 2 augusti Maria Wetterstrand Onsdag 25 augusti Göran Hägglund Torsdag 26 augusti Jan Björklund Fredag 27 augusti Maud Olofsson Onsdag 1 september Lars Ohly Torsdag 2 september Mona Sahlin Fredagen 3 september Fredrik Reinfeldt För mer information om 21 års partiledarutfrågningar i Tångahallen, Vårgårda, hänvisar vi till hemsidan: Göran Undevall Bilaga: infoblad Partiledarutfrågningar Sedan valrörelsen 1968 har Missionskyrkans evangelister intervjuat de svenska partiledarna. Inför årets valrörelse har samtliga partiledare för partierna i Sveriges Riksdag inbjudits till intervjuer i Tångahallen i Vårgårda mellan den 2 augusti till 5 september. Därmed fortsätter en institution i svensk valrörelse som startades för 42 år sedan, då av korstågspastorn ortbildning Fortbildningsprogramet Vinterkonferensen 1 13 januari 211 för anställda, innehåller olika programdelar med tydligt fortbildningsinnehåll. En överenskommelse har därför gjorts att upp till halva deltagaravgiften, 2 5 kr, kan tas av avsatta medel för fortbildning det vill säga den individuella pott INFORMATION nr 3/1 sid 5

6 som varje arbetsgivare avsätter till fortbildning för sina anställda. I samband med konferensen startar också två fortbildningskurser som har en fortsättning under våren 211. Dessa kurser presenteras på separat blad. Mer information om Missionskyrkans fortbildningsprogram, praktisk vägledning mm finns att få fortbildningens hemsida Katarina Alsén Bilaga: infoblad Kongo - möjligheternas land Onsdagen den 12 maj kl 13 17, dagen innan kyrkokonferensen börjar, arrangeras en intressant seminariedag på Karlskoga folkhögskola om Kongo-Kinshasa. Läs mer om innehåll, tider, medverkande och anmälan i broschyren som bifogas. Tomas Hammar Bilaga: broschyr Aktuella satsningar Bönekort för Bibelfjäll Med i detta utskick ligger ett litet bönekort för Bibelfjäll, den bibelskola som startar i augusti i Hemavan. Men bönekortet som hjälp får du vara med och tacka och be. Varför inte lägga kortet i din Bibel? Ta gärna med Missionskyrkans andra folkhögskolor och utbildningar i din förbön. Tack! P-O Sveder Renklint Bilaga: bönekort Nytt material Förbönskalendern för tredje kvartalet Med INFORMATION bifogas Svenska Missionskyrkans förbönskalender för tredje kvartalet av 29. Som vanligt finns det två förbönsämnen varje söndag. Förbönskalendern för tredje kvartalet finns också att läsa på Skutan, under ikonen Bönerummet. Där kan ämnena fördjupas och kompletteras. Förbönskalendern finns att hämta på Välkommen att delta i förbönen för vårt gemensamma uppdrag! Tomas Lannfjäll Bilaga: Förbönskalender Övrigt Sommar i Stockholm på Lidingö får du som tillhör Missionskyrkan fjärde natten gratis! Behöver ni logi med närhet till Stockholm så ska ni bo på Lidingö Hotell och Utbildningscentrum. Vi har öppet året runt och sänker våra hotellpriser i sommar och bjuder på fjärde natten för Missionskyrkans medlemmar! Vill ni komma många kan vi erbjuda våra flerbäddsrum som året om har låga priser. Hotellet har tre stjärnor och alla rum är utrustade med dusch och toalett samt internetanslutning och TV. Njut av ljusa, fräscha rum och en härlig frukostbuffé! Välkommen till oss på Lidingö! Frank Stoor och Agneta Sveningson Bilaga: sommarerbjudande Dags för STIM-rapportering Nu är det dags att fylla i STIM-redovisningen för första halvåret av 29. Med blanketten följer också ett informationsblad med uppgifter om vem som ska rapportera och hur man fyller i blanketten. Kopiera gärna blanketten inför redovisningen av höstens sång och musikframföranden. Rapporten ska skickas in två gånger per år, sista juni och sista januari. Frågor besvaras av missionsavdelningens musikenhet, Lena Wohlfeil Bilagor: STIM-blanketter Veckans förbönsämne finns också under ikonen Bönerummet på Skutan där det kan fördjupas och kompletteras. I sommarstaden Söderköping finns vår yngsta församlingsplantering. Sedan ett år tillbaka arbetar Andreas och Linnéa Holm här med att plantera en ny församling med utgångspunkt från sitt hem. Några personer har kommit till tro under året och många nya kontakter har knutits. Be för familjen Holm och för arbetet med LifeChurch Söderköping. Sommartid är lägertid också i Mellanöstern. Be för de olika barn och ungdomsläger som anordnas av den Evangeliska Synoden i Libanon och i Syrien. Be också för Sabeels internationella ungdomsläger som hålls i slutet av juli i Jerusalem. Be för alla barn som har sommarlov just nu. Be för alla som är glada för att få vara tillsammans med kompisar och familj men be också för den för vilken sommaren är en enda lång ensamhet. Vi har hört om katastrofer i Latinamerika under 21. De glöms fort bort, men kvar blir människor och organisationer som arbetar för att återskapa ett fungerande samhälle. Amerikanska Missionsförbundet finns på plats i Haiti och i Chile kämpar den lilla Förbundskyrkan där. De behöver vårt stöd och vår förbön. INFORMATION nr 3/1 sid 6

7 Kopieringsavtal klart med Bonus Presskopia I 28 års kyrkokonferens beslutades, i samband med en motion från Tumba missionsförsamling, om ett centralt avtal mellan Missionskyrkan och Bonus Presskopia. Nu är det äntligen klart. Bonus Presskopia företräder i detta avtal Föreningen Svenska Kompositörer, Kompositörer av populärmusik, Föreningen Svenska Tonsättare, Svenska Förläggarföreningen, Svenska Musikförläggarföreningen samt Sveriges Författarförbund, dels Verbum Förlag AB. Avtalet gäller samtliga församlingar inom Svenska Missionskyrkan och löper fram till 31 december 21. Därefter förlängs avtalet med ett år i taget. Hur defi nieras då en gudstjänst? Med gudstjänst menas, enligt avtalet med Bonus Presskopia, gudstjänster och kyrkliga handlingar (dop, konfirmation, vigsel och begravning) enligt Svenska Missionskyrkans kyrkohandbok samt andra gudstjänster och andakter i linje med kyrkohandbokens anvisningar. Detta avtal är ett kopierings- och projiceringsavtal och påverkar inte tillämpningen av bestämmelserna om ideell rätt i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Avtalet finansieras, i likhet med det avtal Missionskyrkan har med STIM, genom att kostnaden utdebiteras till församlingarna. Gunilla Hjelmåker Mer på hemsidan Det ingångna avtalet gör församlingarna rätt att kopiera och projicera material ur följande verk: Bibel 2 Den svenska evangelieboken Psalmer och Sånger Psalmer i 2-talet Svenska Missionskyrkans kyrkohandbok Julevsáme Sálmmagirje/Lulesamisk psalmbok I avtalet är parterna överens om att de verk som omfattas av avtalet får fotokopieras på papper eller OH-blad. Verken får också mångfaldigas genom avskrift med hjälp av ordbehandlingsprogram. Avskriften får skrivas ut på papper eller OH-blad. OH-bladen får projiceras med OHprojektor. Exemplar får också framställas i digital form för att projiceras med presentationsprogram. Åhörarkopior av sådana digitala presentationsbilder får skrivas ut och spridas till gudstjänstbesökare. Men exemplaren får inte användas till andra ändamål än gudstjänstbruk. På Missionskyrkans hemsida, finner du det mesta om Missionskyrkan. Under rubriken I Media finns länkar till artiklar om Svenska Missionskyrkan, distrikten, församlingarna och equmenia. Gå gärna in på sidan minst en gång i veckan eller gör Missionskyrkans sida till startsida i din webbläsare. Tomas Lannfjäll INFORMATION nr 3/1 sid 7

8 FULLMAKT Var vänlig texta tydligt! Enligt beslut vid församlingens sammankomst den befullmäktigas Namn Adress Postnr och postadress att vid Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens representera Församlingsnr och församling Församlingens distrikt Ort och datum Underskrift, ordf/sekr Att observera Denna fullmakt lämnas vid ankomsten till konferensen varvid ombudskort erhålles. Ombudskortet ska användas vid omröstningar, men gäller inte som biljett till konferensens offentliga kvällssamlingar och gudstjänster. Ombud utses vid församlingsmöte. Rätt att delta i kyrkokonferensens förhandlingar och beslut tillkommer varje församling inom Svenska Missionskyrkan genom representation av därtill utsedda ombud enligt följande grunder: Församling med upp till 99 medlemmar har rätt till 2 ombud. För varje påbörjat 1-tal medlemmar däröver utses ytterligare 1 ombud. FULLMAKT Var vänlig texta tydligt! Enligt beslut vid församlingens sammankomst den befullmäktigas Namn Adress Postnr och postadress att vid Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens representera Församlingsnr och församling Församlingens distrikt Ort och datum Underskrift, ordf/sekr Att observera Denna fullmakt lämnas vid ankomsten till konferensen varvid ombudskort erhålles. Ombudskortet ska användas vid omröstningar, men gäller inte som biljett till konferensens offentliga kvällssamlingar och gudstjänster. Ombud utses vid församlingsmöte. Rätt att delta i kyrkokonferensens förhandlingar och beslut tillkommer varje församling inom Svenska Missionskyrkan genom representation av därtill utsedda ombud enligt följande grunder: Församling med upp till 99 medlemmar har rätt till 2 ombud. För varje påbörjat 1-tal medlemmar däröver utses ytterligare 1 ombud.

9 STOCKHOLM DEN 22 MAJ 21 STOCKHOLM DEN 22 MAJ Förbönsgudstjänst i Filadelfiakyrkan Samlingar med omväxlande program på följande platser: Stortorget, Mynttorget, Sergelarkaden, Humlegården, Karlaplan, Medborgarplatsen Vasaparken, Rålambshovsparken 14. Vandring från mötesplatserna till Kungsträdgården JESUSMANIFESTATIONEN I KUNGSTRÄDGÅRDEN Extra: 14.3 lovsång i Kungsträdgården! 9. Förbönsgudstjänst i Filadelfiakyrkan Samlingar med omväxlande program på följande platser: Stortorget, Mynttorget, Sergelarkaden, Humlegården, Karlaplan, Medborgarplatsen, Vasaparken, Rålambshovsparken 14. Vandring från mötesplatserna till Kungsträdgården JESUSMANIFESTATIONEN I KUNGSTRÄDGÅRDEN Extra: 14.3 lovsång i Kungsträdgården! Se aktuell information på Se aktuell information på

10 PARTILEDARUTFRÅGNINGAR I 21 ÅRS VALRÖRELSE Sedan valrörelsen 1968 har Missionskyrkans evangelister intervjuat de svenska partiledarna. Inför årets valrörelse har samtliga partiledare för partierna i Sveriges Riksdag inbjudits till intervjuer i Tångahallen i Vårgårda mellan den 2 augusti till 5 september. Därmed fortsätter en institution i svensk valrörelse som startades för 42 år sedan, då av korstågspastorn John Hedlund som för första gången inbjöd partiledarna till sitt mötestält lämnade John Hedlund över intervjuerna till pastor Thor-Björn Bastås som i och med 21 års valrörelse nu lämnar stafettpinnen vidare till pastor Torsten Åhman. En nyhet i årets utfrågningar är den kristna ungdomsrörelsen equmenias medverkan. Ordföranden Johan Nilsson kommer att få uppgiften som sidekick med uppdrag att vid varje partiledarintervju bidra med ett par aktuella ungdomsfrågor. På lördagskvällarna blir det även speciella ungdomskvällar, bl.a. en konsert med Samuel Ljungblahd den 28 augusti. Tångahallen har 2 sittplatser plus tillgång till ett stort café och en stor utställningshall som kommer att vara öppen före och efter gudstjänsterna. Arrangörer för 21 års partiledarutfrågningar är alla tio missionsförsamlingarna i Vårgårda kommun. Samtliga sju partiledare i Sveriges Riksdag har tackat ja till att vara med och frågas ut av Torsten Åhman på Vårgårda Möte 21. De är inbokade dessa kvällar: Fredag 2 augusti Maria Wetterstrand Onsdag 25 augusti Göran Hägglund Torsdag 26 augusti Jan Björklund Fredag 27 augusti Maud Olofsson Onsdag 1 september Lars Ohly Torsdag 2 september Mona Sahlin Fredagen 3 september Fredrik Reinfeldt För mer information om 21 års partiledarutfrågningar i TÅNGAHALLEN, Vårgårda, hänvisar vi till Vårgårdamötets hemsida:

11 ortbildning Fortbildningskurser som startar i samband med Vinterkonferensen 211 I samband med Vinterkonferensen 1 13 januari 211 för anställda inleds två fortbildningskurser som har en fortsättning efter konferensen. Kurserna arrangeras av Teologiska högskolan, Stockholm. Mer information och sista anmälningsdag för kurserna kommer att finnas på fortbildningens hemsida Att möta bibeln i litteraturen Bibelläsning och bibeltolkning sker regelbundet i den kristna församlingen av pastorer och präster, men också av enskilda kristna. Man kan med fog säga att bibeln är den kristna kyrkans bok. Men detta innebär inte att kyrkan har exklusiv tolkningsrätt, eller ens tolkningsföreträde, till»sin bok«. Många s.k. skönlitterära författare har gjort sina egna läsningar av bibeln utan hänsyn till kristet legitimerade tolkningar. Bibelns verkningsgrad sträcker sig därför långt utanför kyrkliga revir och bibeltexternas innebörder varieras på många sätt. I denna kurs studerar vi bibelns reception i svensk litteratur under 19-talet. Ett av målen med studiet är att bättre förstå det litterära verket utifrån de anspelningar och ekon av bibliska texter och teman som kan kännas igen. Men i lika hög grad intresserar vi oss för hur de litterära verken kan bidra till att öppna läsarens ögon för att i texterna se betydelser, dimensioner och perspektiv som annars inte skulle ha uppmärksammats. Med detta dubbla perspektiv aktualiseras de flesta relevanta frågorna om tolkningens problematik och möjlighet i såväl kristen baspraktik som i konstnärlig verksamhet. Förutom vid de två seminarietillfällena under Vinterkonferensen möts kursdeltagarna också på THS mars. Kursansvarig: Johnny Jonsson. Kursavgift 1 5 kr. Kursdeltagare svarar själva för boende och mat. Minst 1 deltagare för att kursen ska ges. Gemensam framtid rötter, identitet, mission Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan planerar att inom ett par år bilda en ny, gemensam kyrka. För medarbetarna i de tre kyrkorna vidgas därmed perspektiven och arbetsmarknaden växer. Ofta kan man sin egen kyrka ganska väl, medan kunskapen om andra samfund är mer diffus. Föreliggande fortbildningskurs erbjuder en möjlighet att studera de tre kyrkornas rötter, identitet och mission. Hur ser vår historia ut? Vad är omistligt att ta med in i den nya kyrkan och vad är barlast som vi i en ny tid kan lämna för att bättre nå ut med evangeliet? Hur berikar vi varandra? Särskilt belyses de teologiska konflikter och det missionsarbete som bidragit till formandet av kyrkornas identitet. Även frågor inför framtiden berörs. Förutom vid de två seminarietillfällena under Vinterkonferensen möts kursdeltagarna också på THS den 9 1 februari och mars. En del litteratur kommer att läsas på kursen, och det finns valfrihet så att man får läsa mest om de två kyrkor som man vet minst om. Kursen avslutas med att deltagarna skriver papers där också den pågående ekumeniska processen behandlas. Kursansvariga: Rune W Dahlén och Karina Sarja. Kursavgift 2 kr. Kursdeltagare svarar själva för boende och mat. Minst 1 deltagare för att kursen ska ges.

12 Kongo möjligheternas land En seminariedag om Kongo Kinshasa på Karlskoga folkhögskola den 12 maj kl > Tro, engagemang och utmaning > Hur ser kyrkans roll i det kongolesiska samhället ut idag? > Hur kan vi engagera oss för Kongo Kinshasa? Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Diakonia bjuder in till ett halvdagsseminarium om Kongo Kinshasa dagen före årskonferenserna i Örebro. Ur programmet 11:3 Lunch 13: Välkommen och introduktion (Bertil Svensson SMK) 13:15 Politiken och den humanitära situationen i Kongo Kinshasa idag (Christer Daelander SB) 14: Samtalsgrupper: Naturresurser och plundring (Joakim Wohlfeil Diakonia) Hälsovård (Agneta Lillqvist Bennstam SB, Dr. Jean Henri Moverobe CEBU) Lokalengagemang för Kongo vänförsamlingar, församlingens missionär, second hand mm (Tomas Hammar m.fl SMK) 15:3 Fika 16: Kyrkans roll i det kongolesiska samhället: Moderator Kimy Konde SMK. Medverkande: Edie Diafuanakana (mf CEC) och Izemengia (vice mf CEBU) samt tid för frågor och samtal. 16:45 Avslutning med förbön för Kongo (Bo Forsberg). Anmälan görs till senast den 3 maj. Ange deltagande (gratis), lunch (65 kr) och/eller fika (35 kr) samt eventuella dietönskemål.

13 I N B J U D A N I N B J U D A N I N B J U D A N INBJUDAN TILL WORKSHOP om församlingens insamling n Här inbjuder vi insamlingsombud och kassörer i Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan till en workshop om församlingens insamlingsarbete. Insamling är ett ständigt aktuellt ämne i våra församlingar och vi behöver nya idéer och ny kunskap för att möta de utmaningar församlingarna ställs inför. Konkurrensen om människors pengar ökar undan för undan och detta utmanar församlingarna. Hur ska vi arbeta med insamling för att möjliggöra det större uppdraget att vara levande och växande församlingar? I samband med konferensen i Örebro vill vi inbjuda till samtal och workshop kring insamlingsfrågor. Vi samlas i Vasakyrkan, i Örebro. Vi kommer att få en introduktion till insamling i Sverige, vilka trender som är på gång och vi kommer att ta del av några församlingars idéer om hur man gjort för att öka insamlingarna. Tillsammans skapar vi en bra workshop där vi smider idéer om hur vi bäst kan arbeta med detta. Målsättningen är att du skall lämna denna eftermiddag med flera bra idéer om hur insamlingarna skall kunna öka i just din församling. Plats: Vasakyrkan, Vasagatan 6 8, Örebro Tid: Onsdagen den 12 maj 21 kl 16 2 Program: 16: Inledning. Gunilla Hjelmåker/George Olvik 16:3 Introduktion och trendspaning om insamling i Sverige 17:3 Kaffe, smörgås 18: Workshop, Hur kan vi öka insamlingarna i vår församling 19:3 Presentation och genomgång 2: Avslutning Vi behöver din anmälan till denna workshop. Anmäl dig till eller senast den 3 april.

14 12 sept Mellansvenska distriktet Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet täcker nästan 1/3 av Sverige, från Nord Uppland till Jämtland, från riksgränsen till Östersjön. Här finns närmare 1 församlingar och 5 föreningar. Be om Guds välsignelse genom människorna i distriktets församlingar och SMU. Be om glädje och inspiration under den pågående höstterminen. Pakistan Att vara kristen i Pakistan är inte lätt. Be för Church of Pakistan, som Missionskyrkan har en relation till. Be att vi kan utveckla samarbetet ytterligare. Be att de genom sin verksamhet kan få vittna om Kristi kärlek i ett land där det förekommer så mycket våld. 19 sept Samhällsengagemang Be för de människor som på olika sätt är utestängda från delar av vårt samhälle pga arbetslöshet, sjukdom, funktionsnedsättning m.m. Be också för alla de barn som lever i fattigdom i Sverige. Japan Be för Japanska Förbundskyrkan och deras mestadels små församlingar. Be att de kan hitta nya vägar att nå japanerna med det kristna budskapet. Be särskilt för pastorerna, att de skall uppleva inspiration och glädje i det ofta mödosamma arbetet. 26 sept equmenia 29 okt - 1 nov arrangerar equmenia och Teamevangelisation Face to Face i Skövde. Temat är ansikte mot ansikte människor och Gud. Be att många får möta Gud denna helg och att helgen blir ett led i väckelse i vårt land. Indien Be för Union Biblical Seminary i Pune, som utbildar pastorer till flera kyrkor i Indien, bl.a. vår systerkyrka HCC. Vi tackar och ber för lärare och studenter. Be att de som utbildar sig skall bli till stor välsignelse i sina olika sammanhang. Tillsammans i bön Veckans förbönsämne finns också under ikonen Bönerummet på Skutan där det kan fördjupas och kompletteras. 4 juli Söderköping I sommarstaden Söderköping finns vår yngsta församlingsplantering. Sedan ett år tillbaka arbetar Andreas och Linnéa Holm här med att plantera en ny församling med utgångspunkt från sitt hem. Några personer har kommit till tro under året och många nya kontakter har knutits. Be för familjen Holm och för arbetet med LifeChurch Söderköping. Mellanöstern Sommartid är lägertid också i Mellanöstern. Be för de olika barn och ungdomsläger som anordnas av den Evangeliska Synoden i Libanon och i Syrien. Be också för Sabeels internationella ungdomsläger som hålls i slutet av juli i Jerusalem. 11 juli Barnen i sommarsverige Be för alla barn som har sommarlov just nu. Be för alla som är glada för att få vara tillsammans med kompisar och familj men be också för den för vilken sommaren är en enda lång ensamhet. Haiti och Chile Vi har hört om katastrofer i Latinamerika under 21. De glöms fort bort, men kvar blir människor och organisationer som arbetar för att återskapa ett fungerande samhälle. Amerikanska Missionsförbundet finns på plats i Haiti och i Chile kämpar den lilla Förbundskyrkan där. De behöver vårt stöd och vår förbön. Svenska Missionskyrkan Box 632, Stockholm , Svenska Missionskyrkans förböns kalender för tredje kvartalet 21

15 18 juli Sommar o distriktsgårdar Sommargårdar och sommarhem är goda platser för längtan och möten. Be för dem som arbetar där och för alla besökare. Be om viktiga möten mellan himmel och jord, mellan Gud och människor, människa och människa. Nicaragua I Moravakyrkan i Nicaragua finns fortsatt ett stort behov av att utbilda pastorer och ledare. De som inte kan ta del av seminarieutbildning får nu en möjlighet att läsa på distans. Be om framgång och ekonomiska medel för denna satsning. 25 juli equmenia Be för alla barn och unga som åker på olika läger under sommaren. Be att de ska få möta Jesus och skapa en egen relation till honom. Be för alla ledare som ideellt ställer upp. Låt dem vara förebilder. Ecuador I Guayaquil, Ecuador firas stadens födelsedag idag den 25 juli. Förbundskyrkan driver tre skolor och har ett tiotal församlingar och grupper i denna tvåmiljonersstad med omgivningar. Be för staden och för det församlingsarbete som utförs där. 1 aug Handen Be för församlingsplanteringen Handen som nu är inne i ett avgörande skede. Idag består verksamheten av en stabil kärngrupp med ett 2-tal personer och arbetet växer hela tiden. En tydlig målsättning är nu att inom två år grunda en ny församling på platsen. Pionjärpastor är Johanna Daléen. Under våren har också ett VÅGA TRO Team från Karlskoga Folkhögskola arbetat i projektet. Kongo Kinshasa Be för evangelisationskampanjen i Kimpese den 4-8 augusti och för de medverkande evangelisterna från Sverige, Rickard Lundgren och Carl-Olof Hultby. 8 aug Bibelfjäll, Hemavan Tacka för dem som i dagarna börjar på Bibelfjäll - en bibelskola i fjällmiljö i Hemavan. Be för att de under året skall växa i sin tro så att de blir glada och aktiva vardagskristna. Be också för alla kristna i området, att de i någon mån skall kunna dela evangeliet med de tusentals turister som kommer på besök. Vänförsamlingar Tacka för de vänförsamlingsrelationer som utvecklats mellan församlingar i Sverige och församlingar i de båda Kongorepublikerna. Be om att relationerna skall utvecklas och stärkas och att ett positivt utbyte skall komma tillstånd som hjälper oss att förstå rikedomen i Kristi kyrka på jorden. 15 aug Skolstarten I dagarna börjar de flesta av landets skolor ett nytt läsår. Be för alla elever, lärare och övrig personal som dagligen finns och arbetar i skolan. Kongo Brazzaville Idag firar Republiken Kongo 5 år efter sin självständighet. Be för fred, rättvisa och utveckling i landet. Be att kyrkan får spela en läkande och utvecklande roll i det kongolesiska samhället. 22 aug Svenska Frälsningarmén Svenska Frälsningsarmén är en armérörelse som nu finns inom Svenska Missionskyrkan. Nya medarbetare har anställts under året. Be för dessa och för alla som arbetar i våra kårer, som ofta är små och där mycket hänger på några få. Apg. 29 I höst startar två nya Apg29 skolor, en i Kongo Brazzaville och en i Sverige. Sverigeskolan är ett samarbete med kyrkan i Ecuador som skickar hit en stor grupp ungdomar. Be om ledning och utveckling av lärjungaskolorna. Be att fler ungdomar upptäcker denna möjlighet och att Apg29 får bidra med förnyelse till vår kyrka i Sverige. 29 aug equmenia Be för alla barn och unga som kommer tillbaka till skolan efter sommarlovet. Många möts av en verklighet av mobbing och utsatthet. Be om beskydd och civilkurage i skolan. Be att evangeliet ska nå många unga i skolorna i vårt land. Spanien Systerkyrkan FIEIDE i Spanien utmanas av de många invandrare från Latinamerika som finns i landet. Vi ber för det missionsarbete och de missionärer från Sverige och Ecuador som arbetar med särskilt focus på invandrare. 5 sept Nya församlingar Sverige behöver många nya församlingar för att tillsammans med de redan befintliga förmedla evangeliet om Jesus Kristus till vårt folk. Be för den arbetsgrupp som leder arbetet med församlingsplantering och omstart i SMK. Be om en rörelse av nya församlingar i vårt land. Be att många nya människor ska få lära känna Jesus som sin frälsare och Herre. European Christian Mission Sedan många år har Missionskyrkan ett samarbete och samarbetsavtal med European Christian Mission, som arbetar i många europeiska länder. Vi vill gärna vidareutveckla samarbetet på flera områden. Be för ledarskapet och medarbetare inom ECM och för vårt fortsatta samarbete.

16 REDOVISNING Svenska Missionskyrkan STIM-ERSÄTTNING För period januari juni juli december år: Kundnr 5928 Avtalsnr Anordnare (församling): Adress: Uppgiftslämnarens namn: Telefon dagtid: Telefax: OFFENTLIGA FRAMFÖRANDEN AV SÅNG/MUSIK över 5 deltagare (kopiera sidan om utrymmet ej räcker) Vid entrébelagda tillställningar måste både biljettpris och biljettbruttointäkten (exklusive moms) redovisas. Förekommer olika biljettpriser skall det av redovisningen framgå hur många som betalt resp. biljettpris, exempel: Datum Lokal & ort Artist Biljett-pris Antal besökare Biljett-brutto-intäkt STIM-ers (fylls i av Sv. Missionskyrkan) 521 Missionskyrkan, Gospelkören Mora 25-8 Nirå, Frisångarna Kryssa om repertoarförteckning bifogas Antal besökare (minst 5) Datum Lokal & ort Artist Biljettpris Biljettbruttointäkt STIMersättn (fylls i av Sv.Missionskyrkan) Kryssa i om repertoarförteckning bifogas OBS! Fylls i av Svenska Missionskyrkan Summa: Riktigheten av redovisningen intygas: Skickas till: Svenska Missionskyrkans musikenhet Box STOCKHOLM Datum Namnunderskrift OBS! Ej direkt till STIM

17 INTERN redovisning OFFENTLIGA FRAMFÖRANDEN AV SÅNG/MUSIK max 5 deltagare (kopiera sidan om utrymmet ej räcker) Vid entrébelagda tillställningar måste både biljettpris och biljettbruttointäkten (exklusive moms) redovisas. Förekommer olika biljettpriser skall det av redovisningen framgå hur många som betalt resp. biljettpris, exempel: Datum Lokal & ort Artist Biljett-pris Antal besökare Biljett-bruttointäkt 521 Missionskyrkan, Nirå, Gospelkören Mora Frisjungarna Kryssa om repertoarförteckning bifogas Datum Lokal & ort Artist Biljett pris (kopiera sidan om utrymmet ej räcker) Antal besökare Biljettbruttointäkt STIMers Kryssa om repertoarförteckn. bifogas

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012

Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012 Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012 Kyrkokonferensens beredningsutskott (BU) i Svenska Missionskyrkan (SMK) har sammanträtt under tre aprildagar och förberett konferensens behandling

Läs mer

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal Kyrkokonferensens mest dramatiska omröstning gällde i år en nedskärning av bidraget till Teologiska Högskolan,

Läs mer

Information - Kommunikation Det är skillnad på att informera och att kommunicera. Kommunikation handlar om att två eller fler parter lever i dialog.

Information - Kommunikation Det är skillnad på att informera och att kommunicera. Kommunikation handlar om att två eller fler parter lever i dialog. Redaktion: Kommunikationsavdelningen på Missionskyrkans kansli info@missionskyrkan.se Postadress: Box 632, 113 81 Stockholm tfn 8-674 7 www.missionskyrkan.se nr 1/7 Information - Kommunikation Det är skillnad

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Äntligen offerdag! nr 4/08

Äntligen offerdag! nr 4/08 Redaktion: Kommunikationsavdelningen på Missionskyrkans kansli info@missionskyrkan.se Postadress: Box 6302, 113 81 Stockholm tfn 08-674 07 00 www.missionskyrkan.se nr 4/08 Äntligen offerdag! Äntligen är

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Vi

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till:

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: DISTRIKTSÅRSMÖTE I TUREHOLMSKYRKAN, SÖSDALA LÖRDAGEN DEN 16 APRIL 2011 Medverkan av Distriktets

Läs mer

Kom med du också! Kyrkoavgiften. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. Anmäl före 31 oktober talong i foldern!»

Kom med du också! Kyrkoavgiften. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. Anmäl före 31 oktober talong i foldern!» Kom med du också! Kyrkoavgiften ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen Anmäl före 31 oktober talong i foldern!» 1 % av din årsinkomst! Kyrkoavgiften dras på skattsedeln naturligtvis efter ditt

Läs mer

ÖRTAGÅRDEN 2015. hösten. www.ortagarden.se

ÖRTAGÅRDEN 2015. hösten. www.ortagarden.se ÖRTAGÅRDEN 2015 hösten www.ortagarden.se Hälsning från ordföranden Det är söndag kväll och det betyder för mig en särskild frid och ro. Jag har idag bland annat fått fira högmässa och träffa goda kristna

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

in i värmen jan - april 2011

in i värmen jan - april 2011 Vårens tema in i värmen jan - april 2011 välkommen till korskyrkan! Vi är några hundra personer i olika åldrar och livssituationer som har en sak gemensamt vi tror på Guds son Jesus Kristus och vi har

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 beslutad av kyrkokonferensen 2014 Vision En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Övergripande mål Equmeniakyrkans övergripande mål

Läs mer

till Equmeniakyrkan i Eggvena, Remmene, Rensvist och Tåstorp Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem.

till Equmeniakyrkan i Eggvena, Remmene, Rensvist och Tåstorp Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem. VÄLKOMMEN till Equmeniakyrkan i Eggvena, Remmene, Rensvist och Tåstorp Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem. PROGRAMBLAD juni, juli, augusti 2014 Remmene Rensvist

Läs mer

INLEDNING. Utifrån denna programförklaring arbetade vi 2013; STYRELSEN

INLEDNING. Utifrån denna programförklaring arbetade vi 2013; STYRELSEN Verksamhetsberättelse för 2013 avgiven vid årsmöte fred 30 maj, Filadelfiakyrkan, Stockholm. INLEDNING Så kan vi med denna verksamhetsberättelse blicka tillbaks på vårt första år som gemensamt medarbetarförbund.

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER

VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER Trossamfundet Svenska kyrkan (Svenska kyrkan) har med sin omfattande kör och annan musikverksamhet att, som alla andra, rätta sig efter Upphovsrättslagens bestämmelser.

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Trängsel vid knäfallet. trängsel vid offergången och kollektboxarna!

Trängsel vid knäfallet. trängsel vid offergången och kollektboxarna! Redaktion: Kommunikationsavdelningen på Missionskyrkans kansli info@missionskyrkan.se Postadress: Box 6302, 113 81 Stockholm tfn 08-674 07 00 www.missionskyrkan.se nr 2/08 Trängsel vid knäfallet Vid sommarens

Läs mer

årsberättelse och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2004

årsberättelse och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2004 årsberättelse och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2004 Om du visste Johannesevangeliets fjärde kapitel är ett bibelsammanhang som många av oss gärna återvänder till. Det handlar om ett möte mellan

Läs mer

NYHETSBREV PREDIKA ÄR VÄL INGEN KONST ELLER?

NYHETSBREV PREDIKA ÄR VÄL INGEN KONST ELLER? NYHETSBREV mars 2013 Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan har bildat ett nytt kyrkosamfund tillsammans. Den nya kyrkans arbetsnamn är Gemensam Framtid. PREDIKA ÄR VÄL INGEN KONST ELLER?

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 KÖRFEST Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 Välkommen på körfest! På den här platsen är det lätt att sjunga bra! Orden kom från en kvinna som hade

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen 2007-02-05 07/35 Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen AKTUALITETSDAG INOM ARBETSRÄTTENS OMRÅDE BAKGRUND/SYFTE Under dagen kommer två huvudsakliga ämnesområden att behandlas. Det första avser förslaget

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2007

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2007 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2007 Maria

Läs mer

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27 Nr 1 2014 Årgång 27 dec feb 2013-14 Det klingar en sång i varje människa. Dess ton är unik och varandra ganska lik, även om tonen bara är min. Ibland är ton alldeles ren ibland är den sprucken, märkt av

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011. Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier.

KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011. Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier. KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011 Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier. FEBRUARI Tisdag 1 februari 11.45 Lunchkonsert. Fredrik Ewaldsson. Kollekt. Efter konserten, ca 12.15, serveras

Läs mer

Torbjörn Jacobsson, deltog i 22 27.1 Susanne Rodmar, deltog i 22.5 32. Sofia Camnerin Bitr. kyrkoledare, deltog i 22.5 32

Torbjörn Jacobsson, deltog i 22 27.1 Susanne Rodmar, deltog i 22.5 32. Sofia Camnerin Bitr. kyrkoledare, deltog i 22.5 32 Sammanträdesprotokoll 22 32 Plats: Överås, Danska vägen 20, Göteborg Närvarande: Tomas Bjöersdorff, ordförande Hans Andreasson Miriam Carlsson, deltog i 23 32 Lars Dalesjö Margareta Larsson Andreas Möller

Läs mer

Enhetschefer, områdeschefer, verksamhetschefer, fackliga företrädare samt övriga intresserade.

Enhetschefer, områdeschefer, verksamhetschefer, fackliga företrädare samt övriga intresserade. UTBILDNINGSAVDELNINGEN 2006-01-26 06/27 Socialnämnden (motsv) Äldreomsorgen INSPIRATIONSDAG PLANERING, BEMANNING OCH SCHEMALÄGGNING BAKGRUND Under 14 år har Kvalitid arbetat med analyser och utbildningar

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Ny äktenskapslag? Information och bakgrundsmotiv till församlingarna inom Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan

Ny äktenskapslag? Information och bakgrundsmotiv till församlingarna inom Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan Ny äktenskapslag? Information och bakgrundsmotiv till församlingarna inom Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan Ny äktenskapslag har utretts I dagarna presenteras Äktenskaps- och partnerskapsutredningen

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September- November 2013. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE. September- November 2013. www.imkskovde.se. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE September- November 2013 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se Pastor

Läs mer

Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret

Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret Sveriges Kristna Handikappförbund, SKrH Handlingar inför SKrHs årsmöte 2015 Torsdagen 30 juli 2015 kl 11.30 Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret Ombud, medlemmar och intresserade VARMT VÄLKOMNA

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

Tillsammans i världen

Tillsammans i världen Tillsammans i världen b e k ä m p a f a t t i g d o m e v a n g e l i s a t i o n m ä n s k l i g a r ä t t i g h e t e r Utmanad att vara med och göra skillnad alla har vi väl någon gång känt att det

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

utmanad: Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 av Jesus och samtiden www.missionskyrkan.se

utmanad: Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 av Jesus och samtiden www.missionskyrkan.se utmanad: av Jesus och samtiden Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens www.missionskyrkan.se Svenska Missionskyrkans föredragningslista

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2008

FÖREDRAGNINGSLISTA. med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se FÖREDRAGNINGSLISTA med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

stödjer sina medlemmar i fullgörandet av deras kallelse

stödjer sina medlemmar i fullgörandet av deras kallelse stödjer sina medlemmar i fullgörandet av deras kallelse Verksamhetsberättelse för 2014 avgiven vid årsmöte tisd 13 januari 2015, Sunne. INLEDNING Så blickar vi tillbaks på vårt andra år som gemensamt Medarbetarförbund

Läs mer

Equmeniakyrkans samarbete i Ryssland

Equmeniakyrkans samarbete i Ryssland Equmeniakyrkans samarbete i Ryssland 1 Ryssland Ryssland är ett av de länder där Equmeniakyrkan genom bildarsamfundet Svenska Missionskyrkan funnits längst. Under modern tid, sedan 1990, har ett samarbete

Läs mer

Kyrkbladet. Trevlig sommar! Equmeniakyrkan. S:t Paulskyrkan se sid 7-8. En hälsning från NR 3 - JUNI - AUGUSTI - 2015 - ÅRG 17

Kyrkbladet. Trevlig sommar! Equmeniakyrkan. S:t Paulskyrkan se sid 7-8. En hälsning från NR 3 - JUNI - AUGUSTI - 2015 - ÅRG 17 Kyrkbladet NR 3 - JUNI - AUGUSTI - 2015 - ÅRG 17 Trevlig sommar! S:t Paulskyrkan se sid 7-8 En hälsning från Equmeniakyrkan S:T PETER - TREFALDIGHET Förändring - förvandling SOLVEIG HÖGBERG Att leva innebär

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Fortsättningskurs i litterär gestaltning

Fortsättningskurs i litterär gestaltning Fortsättningskurs i litterär gestaltning Ystad 29 okt 3 nov Fördjupningskurs. Att skriva färdigt. Fördjupningskursen vänder sig till dig som har kommit en bit i ditt skrivande och vill få djuplodande feedback

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Sisters Internationals Lokalgrupper

Sisters Internationals Lokalgrupper Sisters Internationals Lokalgrupper INNEHÅLL Verksamhetsbeskrivning av Sisters International Sverige sid 2 Riktlinjer för Sisters Internationals Lokalgrupper sid 3 Bildandet av en Lokalgrupp sid 7 Ekonomi

Läs mer

Vi är med och förändrar Sverige!

Vi är med och förändrar Sverige! Din kyrkoavgift till församlingen ett enkelt sätt att stödja arbetet Vi är med och förändrar Sverige! Kom med du också! Vårt gemensamma beslut utmanar: I snitt 14 nya givare per församling!» Vi vågar satsa

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Kallelse till Förbundsmöte 2013

Kallelse till Förbundsmöte 2013 Till: Samtliga medlemsföreningar och SDF Skövde 2013-01-31 Kallelse till Förbundsmöte 2013 Härmed kallas medlemsföreningar och SDF till Förbundsmöte på Clarion Collection Hotel Kompaniet och Nyköpingshus

Läs mer

Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september

Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september Lokalt Ledarskap Programkontoret vill välkomna er till kurs- och inspirationsdagarna Lokalt Ledarskap i Nässjö. Dagarna är tänkta för att informera, undervisa och

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

FRITT SKÅNE NR 7 ÅRG 2 SKÅNEPARTIETS TIDNING AUGUSTI 2004

FRITT SKÅNE NR 7 ÅRG 2 SKÅNEPARTIETS TIDNING AUGUSTI 2004 FRITT SKÅNE NR 7 ÅRG 2 SKÅNEPARTIETS TIDNING AUGUSTI 2004 SKÅNEPARTIET är en ideell förening, som verkar för Skåne och frihet och som med detta syfte i särskilt program tar ställning i alla frågor av politisk

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

Rätt att höra t ill! Finlandssvenska Diakonidagar. 17 19 oktober 2014 på Lärkkulla

Rätt att höra t ill! Finlandssvenska Diakonidagar. 17 19 oktober 2014 på Lärkkulla Rätt att höra t ill! Finlandssvenska Diakonidagar 17 19 oktober 2014 på Lärkkulla Medverkande Karin Strandberg är ledande diakonissa vid Diakonissanstalten i Helsingfors. Hon har arbetat som lärare inom

Läs mer

Adjungerade: Tommy Aronsson Administrativ chef, deltog i 18.4, 20

Adjungerade: Tommy Aronsson Administrativ chef, deltog i 18.4, 20 Sammanträdesprotokoll 17-29 Plats: Missionskyrkan i Linköping Närvarande: Lars Dalesjö, deltog i 17-21, 23, 28.2 Ann-Sofie Lasell, ordförande Per Rydwik, vice ordförande Gunilla Andersson, deltog i 17-18.5,

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende

Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende Din röst spelar roll! Söndagen den 15 september 2013 är det kyrkoval och du är röstberättigad. Här kommer ditt röstkort. Vilka ska få ditt förtroende att fatta viktiga beslut de kommande fyra åren? Det

Läs mer

Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012

Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2012 Föredragningslista 3 Budget och verksamhetsplan 16 Bilaga Till Guds vila 19 Enkla regler för beslutsfattande i kyrkokonferensen

Läs mer

en HEL värld stöd Missionskyrkans internationella mission Missionskyrkans projektkatalog finns på www.missionskyrkan.

en HEL värld stöd Missionskyrkans internationella mission Missionskyrkans projektkatalog finns på www.missionskyrkan. en HEL värld stöd Missionskyrkans internationella mission Missionskyrkans projektkatalog finns på www.missionskyrkan.se/projektkatalog en HEL värld Evangelisation, diakoni och gemenskap är alla uttryck

Läs mer

av Jesus och samtiden utmanad: Örebro 2010 Programbok www.gemensamframtid.se/utmanad

av Jesus och samtiden utmanad: Örebro 2010 Programbok www.gemensamframtid.se/utmanad utmanad: av Jesus och samtiden Örebro 2010 Programbok www.gemensamframtid.se/utmanad Antar du utmaningen? I maj 2010 får vi glädjas åt en ny gemensam mötesplats! Örebro är i år platsen där vi fattar viktiga

Läs mer

NYHETSBREV. Mer ljus och bättre redskap

NYHETSBREV. Mer ljus och bättre redskap NYHETSBREV januari 2013 Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan har bildat ett nytt kyrkosamfund tillsammans. Den nya kyrkans arbetsnamn är Gemensam Framtid. Mer ljus och bättre redskap Vi

Läs mer

Bibelstudiet: Att dela för livets skull

Bibelstudiet: Att dela för livets skull studieförbundet bildas samtalsguider Bibelstudiet: Att dela för livets skull Jesu uppmaning Följ mig utmanar oss. Den utmanar oss att vara en kyrka som står upp för det rätta, med ödmjukhet inför allas

Läs mer

ÖKAD PRODUKTIVITET = ÖKAD LÖNSAMHET

ÖKAD PRODUKTIVITET = ÖKAD LÖNSAMHET Inbjudan till VÅRKONFERENS ÖKAD PRODUKTIVITET = ÖKAD LÖNSAMHET Torsdagen den 12 mars och fredagen den 13 mars 2015 på Scandic Hotel Elmia, Jönköping Konferens arrangerad av Sveriges Gjuteritekniska Förening

Läs mer

och liv. till kyrkan. ledarskap.

och liv. till kyrkan. ledarskap. Idag ser vi att sportlovsläger, nyårsläger och tonårsläger ofta är fyllda av idrott och sport. SMU, SBUF och MKU har en historia med mycket idrottsarrangemang, bland annat SMUiader och distriktsmästerskap.

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

NYHETSBREV NOVEMBER. eller på pg 90 03 28-6

NYHETSBREV NOVEMBER. eller på pg 90 03 28-6 NYHETSBREV NOVEMBER 2013 HOPPETS TID EQUMENIAKYRKANS INTERNATIONELLA INSAMLING Det kan verka uppkäftigt, nästan provocerande att tala om hopp när världen ser ut som den gör. Men tillsammans fortsätter

Läs mer

Statistikuppgifter för året 2008

Statistikuppgifter för året 2008 Statistikuppgifter för året 2008 Från församling Förs.nr. Uppgifterna i både del 1 och del 2 sänds in till distriktet före den 31 januari 2009 (helst tidigare). Om något är oklart beträffande ifyllandet

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

Anmälningsblankett för hotellbokning. Endast en person per anmälan. Kopiera gärna blanketten.

Anmälningsblankett för hotellbokning. Endast en person per anmälan. Kopiera gärna blanketten. Anmälningsblankett för hotellbokning. Endast en person per anmälan. Kopiera gärna blanketten. Hotellbokning Hotel Scandic Sundsvall City, Esplanaden 29 MEX-dagarna 2003 Vi har förbokat rum på Hotel Scandic

Läs mer