utmanad: Välkommen till konferens! av Jesus och samtiden nr 3/10 Örebro maj, Conventum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "utmanad: Välkommen till konferens! av Jesus och samtiden nr 3/10 Örebro 2010 13-16 maj, Conventum www.gemensamframtid.se/utmanad"

Transkript

1 Redaktion: Kommunikationsavdelningen på Missionskyrkans kansli Postadress: Box 632, Stockholm tfn nr 3/1 utmanad: av Jesus och samtiden maj, Conventum Örebro 21 Välkommen till konferens! I maj 21 får vi glädjas åt en ny gemensam mötesplats! Örebro är i år platsen där vi fattar viktiga besluta och för fruktbara samtal, där vi kan skapa nya kontakter och fördjupad gemenskap med Gud och människor. Låt oss mötas i Örebro och utmanas av evangeliet, av varandra, i församlingarna, av världen, i världen, i kallelsen. I utmaningen anar vi Gud. Vågar vi låta oss manas och utmanas? Vad vill Jesus och samtiden med oss idag? Göran Zettergren Missionsföreståndare Ulf Hållmarkers Kyrkostyrelsens ordförande INFORMATION nr 3/1 sid 1

2 INFORMATION nr 3/1 Innehåll Bilaga KYRKOKONFERENSEN Årets konferensmaterial föredragningslista, årsberättelse, Årsredovisning, programbok, fullmakt Frågor att besvaras i kyrkokonferensen Konferensgåvan Konferensavgiften Remissperiod Gemensam framtid KURSER OCH ARRANGEMANG Pionjär 21 Att nå fler människor genom alpha-kurser Jesusmanifestation Stockholm, pingstafton 22 maj infoblad Vinterkonferens 211 En kyrka utan väggar folder Partiledarutfrågningar 2 aug 3 sept infoblad Fortbildningsprogramet infoblad Kongo möjligheternas land broschyr AKTUELLA SATSNINGAR Bönekort för Bibelfjäll bönekort NYTT MATERIAL Förbönskalendern för tredje kvartalet kalender ÖVRIGT Sommarlogi i Stockholm infoblad Dags för STIM-rapportering blanketter Kopieringsavtal klart med Bonus Presskopia Mer på Skribenter i INFORMATION nr 3/1 Olle Alkholm, kyrkosekreterare Katarina Alsén, handläggare medarbetarfrågor Ulla Marie Gunner, nationell missionssekreterare Gunilla Hjelmåker, kommunikationschef Inga Johansson, Storstadskonsulent Tomas Lannfjäll, redaktör Johan Nilsson, ordförande equmenia P-O Sveder Renklint, föreståndare för Bibelfjäll Frank Stoor, vd LHUC Agneta Sveningson, konferens- och säljansvarig LHUC Göran Undevall, samordnare församlingsplantering/ omstart Lena Wohlfeil, musikkonsulent Göran Zettergren, missionsföreståndare Helen Åkerman, konferenssamordnare Kyrkokonferensen INFORMATION nr 3/1 sid 2

3 Årets konferensmaterial Inför årets kyrkokonferens, Utmanad den maj, bifogas konferensmaterialet i detta nummer av INFOR- MATION. Det omfattar följande: Årsberättelse för 29. En presentation av allt det arbete som Svenska Missionskyrkan utfört under året. Årsberättelsen kan med fördel användas för att informera om Missionskyrkan i många olika sammanhang. Fler exemplar kan beställas till portokostnad från Gummessons Bok & Musik, eller Årsredovisning med koncernredovisning, trycks separat i år och är alltså en egen handling. Föredragningslista, innehållande bland annat: föredragningslista till kyrkokonferensens förhandlingar, verksamhetsplan och budget för 29/21, valberedningens förslag och presentation av kandidater till kyrkostyrelsen. Programbok, med allt som konferensdagarna innehåller. Det är mycket som händer under konferensdagarna, både för ombuden och för övriga deltagare. Fullmakt, för församlingens ombud. Detta material kommer i konferensen att kompletteras med särskilda gudstjänstprogram för respektive gudstjänst. Övrigt material delas ut vid ombudsregistreringen i kyrkokonferensen. Läs mer om konferensen på eller Tomas Lannfjäll Bilagor: konferensmaterial Frågor att besvaras i kyrkokonferensen Församlingarna kan till missionsföreståndaren ställa korta så kallade enkla frågor i aktuella ärenden som de önskar få besvarade i konferensen. Detta sker under punkten Missionsföreståndaren besvarar frågor insända av församlingar. Frågeställaren har i konferensen rätt till kort replik efter frågans besvarande. I Missionskyrkans stadgar, 2 punkt I, sägs: Församling inom Svenska Missionskyrkan kan genom sitt ombud, senast 2 veckor före kyrkokonferensen, lämna in enkel fråga till missionsföreståndaren att besvaras i konferensen. Frågorna skall ställas skriftligt med adress Svenska Missionskyrkan, Missionsföreståndaren, Box 632, Stockholm, eller via e-post med rubriken Fråga till missionsföreståndaren, till Frågan måste ha kommit in senast torsdagen den 29 maj. Ange tydligt att det gäller Fråga till missionsföreståndaren att besvaras i kyrkokonferensen. Olle Alkholm Konferensgåvan Församlingarna inbjuds att i kyrkokonferensen ge en konferensgåva till det gemensamma arbetet inom Svenska Missionskyrkan. Det är viktigt att vi tillsammans bär upp det gemensamma arbetet så det inte tvingas stagnera. Konferensgåvan är ett sätt för församling att ta ansvar för missionsekonomin, att ge sitt stöd till det gemensamma arbetet. Tillsammans kan vi samla in de medel som behövs för att kunna gå vidare i mission i vår tid. Vi hoppas på en stor konferensgåva i år. Planera för konferensgåvan i församlingen och sänd den till Svenska Missionskyrkan via plus- eller bankgiro ( eller ). Ange konferensgåvan vid inbetalningen. Det finns också möjlighet att betala via kollektomat på plats på kyrkokonferensen. Konferensgåvan samlas även in vid inledningsgudstjänsten och under förhandlingarna. Göran Zettergren Konferensavgiften Observera att konferensavgiften måste vara betald för att Du ska räknas som anmäld till Utmanad. Väljer Du att betala med faktura måste den vara betald innan Du kommer till Örebro. Det finns ingen möjlighet att betala fakturan i Kollektomaterna eller konferensbyrån. Helen Åkerman Remissperiod - Gemensam framtid Kyrkokonferensen 29 fattade beslut om att anta avsiktsförklaringen om ett nytt gemensamt kyrkosamfund tillsammans med Baptistsamfundet och Metodistkyrkan. Under hösten arbetade fem arbetsgrupper med ett underlag till den remiss som presenteras i samband med kyrkokonferensen i Örebro maj 21. INFORMATION nr 3/1 sid 3

4 Remissperioden sträcker sig fram till den 15 oktober 21. Remissen kommer bl a att sändas till samtliga församlingar i Svenska Missionskyrkan. Remissen kommer att innehålla visioner och förslag till ordningar och stadgar för den nya kyrkan. Avsätt tid i styrelsemöten, församlingsmöten och/eller utse en grupp i församlingen som arbetar med remissvar kring det som är vår gemensamma framtid. Olle Alkholm Kurser och arrangemang Pionjär 21 Ekumeniska nätverket för församlingsgrundande arbete i Sverige inbjuder till en pionjärkonferens i Fiskebäck den oktober 21. Att nå fler människor genom alpha-kurser Många församlingar i Missionskyrkan har redan prövat på alpha-kurser. Några står kanske i startgroparna. I höst gör Alpha Sverige en samordnad satsning med gemensam uppstart (vecka 36)och en del reklam. Då kan det vara läge för din församling att haka på. För att anordna alpha-kurser behöver några i församlingen gå utbildning. Några tillfällen sådana återstår, bl.a april i Kummelby kyrka och 4 september i Motala. På finns både information om kurser och konferensen att hämta men också foldrar, loggor, kortfilmer mm. Alpha vill att alla församlingar som anordnar kurser också registrerar dem, så att kontakter med människor som söker kurser går smidigt. Lycka till med alpha-kurserna! Ulla Marie Gunner Huvudtalare i konferensen är Dietrich Schindler från Tyskland. I Missionskyrkan känner vi honom från vårt samarbete inom IFFEC, (Internationella Federationen av Fria Evangeliska Kyrkor). Han är ansvarig för arbetet med församlingsplantering i vår systerkyrka i Tyskland Bund Freier Evangelischer Geminden. Hanna Ekstedt, Musikkoordinator inom equmenia, ansvarar för sången och musiken under konferensen. I det församlingsgrundande nätverket i Sverige ingår följande samfund: Svenska Baptistsamfundet, Frälsningsarmén, Pingströrelsen, EFS, Svenska Alliansmissionen, Adventistsamfundet, Vineyard Norden, EFK, Metodistkyrkan och Svenska Missionskyrkan. För utförligare presentation av programmet, seminarierna och de medverkande hänvisar vi till: Upplysningar om Pionjärkonferensen 21 lämnas också av: Göran Undevall Välkomna till Jesusmanifestation Stockholm, pingstafton 22 maj 9. Förbönsgudstjänst i Filadelfiakyrkan Torgmöte på Medborgarplatsen, därefter vandring till Kungsträdgården. 15. Gemensam gudstjänst och manifestation i Kungsträdgården kl 15. Missionskyrkan församlingar är i år ansvariga för program på Medborgarplatsen på Söder. Församlingar från andra församlingar på Söder kommer också att finnas med. Planeringen inför torgmötet är nu i full gång. Årets temat är Följ med och se! Joh 1:39 Vi planerar för ett omväxlande program med sång, musik och tal! Medverkande: Immanuel Gospel, Musikgrupp från engelskspråkiga gruppen i Hallunda, Frida med band från Immanuel 153, Jesus Sisters, tjejgrupp från Skarpnäckskyrkan, Göran Zettergren, Hanna Ydreborg, Inga Johansson och många flera som ännu inte är klara men är på gång. INFORMATION nr 3/1 sid 4

5 Torgmöte kommer också att finnas på Stortorget, Mynttorget, Sergelarkaden, Humlegården, Karlaplan, Vasaparken och Rålambshovsparken. I år inbjuds hela landet att vara med för att nästa år kunna arrangera Jesusmanifestationen regionalt! På kan du följa planeringen och ladda ner program. För frågor och mer info, skriv till Varmt välkomna med! Inga Johansson Bilaga: infoblad Vinterkonferens 211 En kyrka utan väggar Välkomna alla anställda till konferens 1 13 januari 211 i Stockholm. Temat har vi lånat från Church of Scotland en kyrka utan väggar. Ett par föreläsare kommer därifrån. Vi får arbeta med frågor kring en öppenhet för människor att bli en del av församlingen, frågor om tillgänglighet men också församlingars och medarbetares roll i samhället. Se bifogad folder och för program och information om seminarier. Anmälan sker på hemsidan. Konferensen är öppen för alla anställda i equmenia, Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan. Det finns möjlighet att använda 2 5:- av avsatta medel för fortbildning till konferenskostnaden. Varmt välkomna, alla anställda medarbetare! Ulla Marie Gunner Bilaga: folder John Hedlund som för första gången inbjöd partiledarna till sitt mötestält lämnade John Hedlund över intervjuerna till pastor Thor-Björn Bastås som i och med 21 års valrörelse nu lämnar stafettpinnen vidare till pastor Torsten Åhman. En nyhet i årets utfrågningar är den kristna ungdomsrörelsen equmenias medverkan. Ordföranden Johan Nilsson kommer att få uppgiften som sidekick med uppdrag att vid varje partiledarintervju bidra med ett par aktuella ungdomsfrågor. På lördagskvällarna blir det även speciella ungdomskvällar, bl a en konsert med Samuel Ljungblahd den 28 augusti. Tångahallen har 2 sittplatser plus tillgång till ett stort café och en stor utställningshall som kommer att vara öppen före och efter gudstjänsterna. Arrangörer för 21 års partiledarutfrågningar är alla tio missionsförsamlingarna i Vårgårda kommun. Samtliga sju partiledare i Sveriges Riksdag har tackat ja till att vara med och frågas ut av Torsten Åhman på Vårgårda Möte 21. De är inbokade dessa kvällar: Fredag 2 augusti Maria Wetterstrand Onsdag 25 augusti Göran Hägglund Torsdag 26 augusti Jan Björklund Fredag 27 augusti Maud Olofsson Onsdag 1 september Lars Ohly Torsdag 2 september Mona Sahlin Fredagen 3 september Fredrik Reinfeldt För mer information om 21 års partiledarutfrågningar i Tångahallen, Vårgårda, hänvisar vi till hemsidan: Göran Undevall Bilaga: infoblad Partiledarutfrågningar Sedan valrörelsen 1968 har Missionskyrkans evangelister intervjuat de svenska partiledarna. Inför årets valrörelse har samtliga partiledare för partierna i Sveriges Riksdag inbjudits till intervjuer i Tångahallen i Vårgårda mellan den 2 augusti till 5 september. Därmed fortsätter en institution i svensk valrörelse som startades för 42 år sedan, då av korstågspastorn ortbildning Fortbildningsprogramet Vinterkonferensen 1 13 januari 211 för anställda, innehåller olika programdelar med tydligt fortbildningsinnehåll. En överenskommelse har därför gjorts att upp till halva deltagaravgiften, 2 5 kr, kan tas av avsatta medel för fortbildning det vill säga den individuella pott INFORMATION nr 3/1 sid 5

6 som varje arbetsgivare avsätter till fortbildning för sina anställda. I samband med konferensen startar också två fortbildningskurser som har en fortsättning under våren 211. Dessa kurser presenteras på separat blad. Mer information om Missionskyrkans fortbildningsprogram, praktisk vägledning mm finns att få fortbildningens hemsida Katarina Alsén Bilaga: infoblad Kongo - möjligheternas land Onsdagen den 12 maj kl 13 17, dagen innan kyrkokonferensen börjar, arrangeras en intressant seminariedag på Karlskoga folkhögskola om Kongo-Kinshasa. Läs mer om innehåll, tider, medverkande och anmälan i broschyren som bifogas. Tomas Hammar Bilaga: broschyr Aktuella satsningar Bönekort för Bibelfjäll Med i detta utskick ligger ett litet bönekort för Bibelfjäll, den bibelskola som startar i augusti i Hemavan. Men bönekortet som hjälp får du vara med och tacka och be. Varför inte lägga kortet i din Bibel? Ta gärna med Missionskyrkans andra folkhögskolor och utbildningar i din förbön. Tack! P-O Sveder Renklint Bilaga: bönekort Nytt material Förbönskalendern för tredje kvartalet Med INFORMATION bifogas Svenska Missionskyrkans förbönskalender för tredje kvartalet av 29. Som vanligt finns det två förbönsämnen varje söndag. Förbönskalendern för tredje kvartalet finns också att läsa på Skutan, under ikonen Bönerummet. Där kan ämnena fördjupas och kompletteras. Förbönskalendern finns att hämta på Välkommen att delta i förbönen för vårt gemensamma uppdrag! Tomas Lannfjäll Bilaga: Förbönskalender Övrigt Sommar i Stockholm på Lidingö får du som tillhör Missionskyrkan fjärde natten gratis! Behöver ni logi med närhet till Stockholm så ska ni bo på Lidingö Hotell och Utbildningscentrum. Vi har öppet året runt och sänker våra hotellpriser i sommar och bjuder på fjärde natten för Missionskyrkans medlemmar! Vill ni komma många kan vi erbjuda våra flerbäddsrum som året om har låga priser. Hotellet har tre stjärnor och alla rum är utrustade med dusch och toalett samt internetanslutning och TV. Njut av ljusa, fräscha rum och en härlig frukostbuffé! Välkommen till oss på Lidingö! Frank Stoor och Agneta Sveningson Bilaga: sommarerbjudande Dags för STIM-rapportering Nu är det dags att fylla i STIM-redovisningen för första halvåret av 29. Med blanketten följer också ett informationsblad med uppgifter om vem som ska rapportera och hur man fyller i blanketten. Kopiera gärna blanketten inför redovisningen av höstens sång och musikframföranden. Rapporten ska skickas in två gånger per år, sista juni och sista januari. Frågor besvaras av missionsavdelningens musikenhet, Lena Wohlfeil Bilagor: STIM-blanketter Veckans förbönsämne finns också under ikonen Bönerummet på Skutan där det kan fördjupas och kompletteras. I sommarstaden Söderköping finns vår yngsta församlingsplantering. Sedan ett år tillbaka arbetar Andreas och Linnéa Holm här med att plantera en ny församling med utgångspunkt från sitt hem. Några personer har kommit till tro under året och många nya kontakter har knutits. Be för familjen Holm och för arbetet med LifeChurch Söderköping. Sommartid är lägertid också i Mellanöstern. Be för de olika barn och ungdomsläger som anordnas av den Evangeliska Synoden i Libanon och i Syrien. Be också för Sabeels internationella ungdomsläger som hålls i slutet av juli i Jerusalem. Be för alla barn som har sommarlov just nu. Be för alla som är glada för att få vara tillsammans med kompisar och familj men be också för den för vilken sommaren är en enda lång ensamhet. Vi har hört om katastrofer i Latinamerika under 21. De glöms fort bort, men kvar blir människor och organisationer som arbetar för att återskapa ett fungerande samhälle. Amerikanska Missionsförbundet finns på plats i Haiti och i Chile kämpar den lilla Förbundskyrkan där. De behöver vårt stöd och vår förbön. INFORMATION nr 3/1 sid 6

7 Kopieringsavtal klart med Bonus Presskopia I 28 års kyrkokonferens beslutades, i samband med en motion från Tumba missionsförsamling, om ett centralt avtal mellan Missionskyrkan och Bonus Presskopia. Nu är det äntligen klart. Bonus Presskopia företräder i detta avtal Föreningen Svenska Kompositörer, Kompositörer av populärmusik, Föreningen Svenska Tonsättare, Svenska Förläggarföreningen, Svenska Musikförläggarföreningen samt Sveriges Författarförbund, dels Verbum Förlag AB. Avtalet gäller samtliga församlingar inom Svenska Missionskyrkan och löper fram till 31 december 21. Därefter förlängs avtalet med ett år i taget. Hur defi nieras då en gudstjänst? Med gudstjänst menas, enligt avtalet med Bonus Presskopia, gudstjänster och kyrkliga handlingar (dop, konfirmation, vigsel och begravning) enligt Svenska Missionskyrkans kyrkohandbok samt andra gudstjänster och andakter i linje med kyrkohandbokens anvisningar. Detta avtal är ett kopierings- och projiceringsavtal och påverkar inte tillämpningen av bestämmelserna om ideell rätt i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Avtalet finansieras, i likhet med det avtal Missionskyrkan har med STIM, genom att kostnaden utdebiteras till församlingarna. Gunilla Hjelmåker Mer på hemsidan Det ingångna avtalet gör församlingarna rätt att kopiera och projicera material ur följande verk: Bibel 2 Den svenska evangelieboken Psalmer och Sånger Psalmer i 2-talet Svenska Missionskyrkans kyrkohandbok Julevsáme Sálmmagirje/Lulesamisk psalmbok I avtalet är parterna överens om att de verk som omfattas av avtalet får fotokopieras på papper eller OH-blad. Verken får också mångfaldigas genom avskrift med hjälp av ordbehandlingsprogram. Avskriften får skrivas ut på papper eller OH-blad. OH-bladen får projiceras med OHprojektor. Exemplar får också framställas i digital form för att projiceras med presentationsprogram. Åhörarkopior av sådana digitala presentationsbilder får skrivas ut och spridas till gudstjänstbesökare. Men exemplaren får inte användas till andra ändamål än gudstjänstbruk. På Missionskyrkans hemsida, finner du det mesta om Missionskyrkan. Under rubriken I Media finns länkar till artiklar om Svenska Missionskyrkan, distrikten, församlingarna och equmenia. Gå gärna in på sidan minst en gång i veckan eller gör Missionskyrkans sida till startsida i din webbläsare. Tomas Lannfjäll INFORMATION nr 3/1 sid 7

8 FULLMAKT Var vänlig texta tydligt! Enligt beslut vid församlingens sammankomst den befullmäktigas Namn Adress Postnr och postadress att vid Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens representera Församlingsnr och församling Församlingens distrikt Ort och datum Underskrift, ordf/sekr Att observera Denna fullmakt lämnas vid ankomsten till konferensen varvid ombudskort erhålles. Ombudskortet ska användas vid omröstningar, men gäller inte som biljett till konferensens offentliga kvällssamlingar och gudstjänster. Ombud utses vid församlingsmöte. Rätt att delta i kyrkokonferensens förhandlingar och beslut tillkommer varje församling inom Svenska Missionskyrkan genom representation av därtill utsedda ombud enligt följande grunder: Församling med upp till 99 medlemmar har rätt till 2 ombud. För varje påbörjat 1-tal medlemmar däröver utses ytterligare 1 ombud. FULLMAKT Var vänlig texta tydligt! Enligt beslut vid församlingens sammankomst den befullmäktigas Namn Adress Postnr och postadress att vid Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens representera Församlingsnr och församling Församlingens distrikt Ort och datum Underskrift, ordf/sekr Att observera Denna fullmakt lämnas vid ankomsten till konferensen varvid ombudskort erhålles. Ombudskortet ska användas vid omröstningar, men gäller inte som biljett till konferensens offentliga kvällssamlingar och gudstjänster. Ombud utses vid församlingsmöte. Rätt att delta i kyrkokonferensens förhandlingar och beslut tillkommer varje församling inom Svenska Missionskyrkan genom representation av därtill utsedda ombud enligt följande grunder: Församling med upp till 99 medlemmar har rätt till 2 ombud. För varje påbörjat 1-tal medlemmar däröver utses ytterligare 1 ombud.

9 STOCKHOLM DEN 22 MAJ 21 STOCKHOLM DEN 22 MAJ Förbönsgudstjänst i Filadelfiakyrkan Samlingar med omväxlande program på följande platser: Stortorget, Mynttorget, Sergelarkaden, Humlegården, Karlaplan, Medborgarplatsen Vasaparken, Rålambshovsparken 14. Vandring från mötesplatserna till Kungsträdgården JESUSMANIFESTATIONEN I KUNGSTRÄDGÅRDEN Extra: 14.3 lovsång i Kungsträdgården! 9. Förbönsgudstjänst i Filadelfiakyrkan Samlingar med omväxlande program på följande platser: Stortorget, Mynttorget, Sergelarkaden, Humlegården, Karlaplan, Medborgarplatsen, Vasaparken, Rålambshovsparken 14. Vandring från mötesplatserna till Kungsträdgården JESUSMANIFESTATIONEN I KUNGSTRÄDGÅRDEN Extra: 14.3 lovsång i Kungsträdgården! Se aktuell information på Se aktuell information på

10 PARTILEDARUTFRÅGNINGAR I 21 ÅRS VALRÖRELSE Sedan valrörelsen 1968 har Missionskyrkans evangelister intervjuat de svenska partiledarna. Inför årets valrörelse har samtliga partiledare för partierna i Sveriges Riksdag inbjudits till intervjuer i Tångahallen i Vårgårda mellan den 2 augusti till 5 september. Därmed fortsätter en institution i svensk valrörelse som startades för 42 år sedan, då av korstågspastorn John Hedlund som för första gången inbjöd partiledarna till sitt mötestält lämnade John Hedlund över intervjuerna till pastor Thor-Björn Bastås som i och med 21 års valrörelse nu lämnar stafettpinnen vidare till pastor Torsten Åhman. En nyhet i årets utfrågningar är den kristna ungdomsrörelsen equmenias medverkan. Ordföranden Johan Nilsson kommer att få uppgiften som sidekick med uppdrag att vid varje partiledarintervju bidra med ett par aktuella ungdomsfrågor. På lördagskvällarna blir det även speciella ungdomskvällar, bl.a. en konsert med Samuel Ljungblahd den 28 augusti. Tångahallen har 2 sittplatser plus tillgång till ett stort café och en stor utställningshall som kommer att vara öppen före och efter gudstjänsterna. Arrangörer för 21 års partiledarutfrågningar är alla tio missionsförsamlingarna i Vårgårda kommun. Samtliga sju partiledare i Sveriges Riksdag har tackat ja till att vara med och frågas ut av Torsten Åhman på Vårgårda Möte 21. De är inbokade dessa kvällar: Fredag 2 augusti Maria Wetterstrand Onsdag 25 augusti Göran Hägglund Torsdag 26 augusti Jan Björklund Fredag 27 augusti Maud Olofsson Onsdag 1 september Lars Ohly Torsdag 2 september Mona Sahlin Fredagen 3 september Fredrik Reinfeldt För mer information om 21 års partiledarutfrågningar i TÅNGAHALLEN, Vårgårda, hänvisar vi till Vårgårdamötets hemsida:

11 ortbildning Fortbildningskurser som startar i samband med Vinterkonferensen 211 I samband med Vinterkonferensen 1 13 januari 211 för anställda inleds två fortbildningskurser som har en fortsättning efter konferensen. Kurserna arrangeras av Teologiska högskolan, Stockholm. Mer information och sista anmälningsdag för kurserna kommer att finnas på fortbildningens hemsida Att möta bibeln i litteraturen Bibelläsning och bibeltolkning sker regelbundet i den kristna församlingen av pastorer och präster, men också av enskilda kristna. Man kan med fog säga att bibeln är den kristna kyrkans bok. Men detta innebär inte att kyrkan har exklusiv tolkningsrätt, eller ens tolkningsföreträde, till»sin bok«. Många s.k. skönlitterära författare har gjort sina egna läsningar av bibeln utan hänsyn till kristet legitimerade tolkningar. Bibelns verkningsgrad sträcker sig därför långt utanför kyrkliga revir och bibeltexternas innebörder varieras på många sätt. I denna kurs studerar vi bibelns reception i svensk litteratur under 19-talet. Ett av målen med studiet är att bättre förstå det litterära verket utifrån de anspelningar och ekon av bibliska texter och teman som kan kännas igen. Men i lika hög grad intresserar vi oss för hur de litterära verken kan bidra till att öppna läsarens ögon för att i texterna se betydelser, dimensioner och perspektiv som annars inte skulle ha uppmärksammats. Med detta dubbla perspektiv aktualiseras de flesta relevanta frågorna om tolkningens problematik och möjlighet i såväl kristen baspraktik som i konstnärlig verksamhet. Förutom vid de två seminarietillfällena under Vinterkonferensen möts kursdeltagarna också på THS mars. Kursansvarig: Johnny Jonsson. Kursavgift 1 5 kr. Kursdeltagare svarar själva för boende och mat. Minst 1 deltagare för att kursen ska ges. Gemensam framtid rötter, identitet, mission Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan planerar att inom ett par år bilda en ny, gemensam kyrka. För medarbetarna i de tre kyrkorna vidgas därmed perspektiven och arbetsmarknaden växer. Ofta kan man sin egen kyrka ganska väl, medan kunskapen om andra samfund är mer diffus. Föreliggande fortbildningskurs erbjuder en möjlighet att studera de tre kyrkornas rötter, identitet och mission. Hur ser vår historia ut? Vad är omistligt att ta med in i den nya kyrkan och vad är barlast som vi i en ny tid kan lämna för att bättre nå ut med evangeliet? Hur berikar vi varandra? Särskilt belyses de teologiska konflikter och det missionsarbete som bidragit till formandet av kyrkornas identitet. Även frågor inför framtiden berörs. Förutom vid de två seminarietillfällena under Vinterkonferensen möts kursdeltagarna också på THS den 9 1 februari och mars. En del litteratur kommer att läsas på kursen, och det finns valfrihet så att man får läsa mest om de två kyrkor som man vet minst om. Kursen avslutas med att deltagarna skriver papers där också den pågående ekumeniska processen behandlas. Kursansvariga: Rune W Dahlén och Karina Sarja. Kursavgift 2 kr. Kursdeltagare svarar själva för boende och mat. Minst 1 deltagare för att kursen ska ges.

12 Kongo möjligheternas land En seminariedag om Kongo Kinshasa på Karlskoga folkhögskola den 12 maj kl > Tro, engagemang och utmaning > Hur ser kyrkans roll i det kongolesiska samhället ut idag? > Hur kan vi engagera oss för Kongo Kinshasa? Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Diakonia bjuder in till ett halvdagsseminarium om Kongo Kinshasa dagen före årskonferenserna i Örebro. Ur programmet 11:3 Lunch 13: Välkommen och introduktion (Bertil Svensson SMK) 13:15 Politiken och den humanitära situationen i Kongo Kinshasa idag (Christer Daelander SB) 14: Samtalsgrupper: Naturresurser och plundring (Joakim Wohlfeil Diakonia) Hälsovård (Agneta Lillqvist Bennstam SB, Dr. Jean Henri Moverobe CEBU) Lokalengagemang för Kongo vänförsamlingar, församlingens missionär, second hand mm (Tomas Hammar m.fl SMK) 15:3 Fika 16: Kyrkans roll i det kongolesiska samhället: Moderator Kimy Konde SMK. Medverkande: Edie Diafuanakana (mf CEC) och Izemengia (vice mf CEBU) samt tid för frågor och samtal. 16:45 Avslutning med förbön för Kongo (Bo Forsberg). Anmälan görs till senast den 3 maj. Ange deltagande (gratis), lunch (65 kr) och/eller fika (35 kr) samt eventuella dietönskemål.

13 I N B J U D A N I N B J U D A N I N B J U D A N INBJUDAN TILL WORKSHOP om församlingens insamling n Här inbjuder vi insamlingsombud och kassörer i Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan till en workshop om församlingens insamlingsarbete. Insamling är ett ständigt aktuellt ämne i våra församlingar och vi behöver nya idéer och ny kunskap för att möta de utmaningar församlingarna ställs inför. Konkurrensen om människors pengar ökar undan för undan och detta utmanar församlingarna. Hur ska vi arbeta med insamling för att möjliggöra det större uppdraget att vara levande och växande församlingar? I samband med konferensen i Örebro vill vi inbjuda till samtal och workshop kring insamlingsfrågor. Vi samlas i Vasakyrkan, i Örebro. Vi kommer att få en introduktion till insamling i Sverige, vilka trender som är på gång och vi kommer att ta del av några församlingars idéer om hur man gjort för att öka insamlingarna. Tillsammans skapar vi en bra workshop där vi smider idéer om hur vi bäst kan arbeta med detta. Målsättningen är att du skall lämna denna eftermiddag med flera bra idéer om hur insamlingarna skall kunna öka i just din församling. Plats: Vasakyrkan, Vasagatan 6 8, Örebro Tid: Onsdagen den 12 maj 21 kl 16 2 Program: 16: Inledning. Gunilla Hjelmåker/George Olvik 16:3 Introduktion och trendspaning om insamling i Sverige 17:3 Kaffe, smörgås 18: Workshop, Hur kan vi öka insamlingarna i vår församling 19:3 Presentation och genomgång 2: Avslutning Vi behöver din anmälan till denna workshop. Anmäl dig till eller senast den 3 april.

14 12 sept Mellansvenska distriktet Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet täcker nästan 1/3 av Sverige, från Nord Uppland till Jämtland, från riksgränsen till Östersjön. Här finns närmare 1 församlingar och 5 föreningar. Be om Guds välsignelse genom människorna i distriktets församlingar och SMU. Be om glädje och inspiration under den pågående höstterminen. Pakistan Att vara kristen i Pakistan är inte lätt. Be för Church of Pakistan, som Missionskyrkan har en relation till. Be att vi kan utveckla samarbetet ytterligare. Be att de genom sin verksamhet kan få vittna om Kristi kärlek i ett land där det förekommer så mycket våld. 19 sept Samhällsengagemang Be för de människor som på olika sätt är utestängda från delar av vårt samhälle pga arbetslöshet, sjukdom, funktionsnedsättning m.m. Be också för alla de barn som lever i fattigdom i Sverige. Japan Be för Japanska Förbundskyrkan och deras mestadels små församlingar. Be att de kan hitta nya vägar att nå japanerna med det kristna budskapet. Be särskilt för pastorerna, att de skall uppleva inspiration och glädje i det ofta mödosamma arbetet. 26 sept equmenia 29 okt - 1 nov arrangerar equmenia och Teamevangelisation Face to Face i Skövde. Temat är ansikte mot ansikte människor och Gud. Be att många får möta Gud denna helg och att helgen blir ett led i väckelse i vårt land. Indien Be för Union Biblical Seminary i Pune, som utbildar pastorer till flera kyrkor i Indien, bl.a. vår systerkyrka HCC. Vi tackar och ber för lärare och studenter. Be att de som utbildar sig skall bli till stor välsignelse i sina olika sammanhang. Tillsammans i bön Veckans förbönsämne finns också under ikonen Bönerummet på Skutan där det kan fördjupas och kompletteras. 4 juli Söderköping I sommarstaden Söderköping finns vår yngsta församlingsplantering. Sedan ett år tillbaka arbetar Andreas och Linnéa Holm här med att plantera en ny församling med utgångspunkt från sitt hem. Några personer har kommit till tro under året och många nya kontakter har knutits. Be för familjen Holm och för arbetet med LifeChurch Söderköping. Mellanöstern Sommartid är lägertid också i Mellanöstern. Be för de olika barn och ungdomsläger som anordnas av den Evangeliska Synoden i Libanon och i Syrien. Be också för Sabeels internationella ungdomsläger som hålls i slutet av juli i Jerusalem. 11 juli Barnen i sommarsverige Be för alla barn som har sommarlov just nu. Be för alla som är glada för att få vara tillsammans med kompisar och familj men be också för den för vilken sommaren är en enda lång ensamhet. Haiti och Chile Vi har hört om katastrofer i Latinamerika under 21. De glöms fort bort, men kvar blir människor och organisationer som arbetar för att återskapa ett fungerande samhälle. Amerikanska Missionsförbundet finns på plats i Haiti och i Chile kämpar den lilla Förbundskyrkan där. De behöver vårt stöd och vår förbön. Svenska Missionskyrkan Box 632, Stockholm , Svenska Missionskyrkans förböns kalender för tredje kvartalet 21

15 18 juli Sommar o distriktsgårdar Sommargårdar och sommarhem är goda platser för längtan och möten. Be för dem som arbetar där och för alla besökare. Be om viktiga möten mellan himmel och jord, mellan Gud och människor, människa och människa. Nicaragua I Moravakyrkan i Nicaragua finns fortsatt ett stort behov av att utbilda pastorer och ledare. De som inte kan ta del av seminarieutbildning får nu en möjlighet att läsa på distans. Be om framgång och ekonomiska medel för denna satsning. 25 juli equmenia Be för alla barn och unga som åker på olika läger under sommaren. Be att de ska få möta Jesus och skapa en egen relation till honom. Be för alla ledare som ideellt ställer upp. Låt dem vara förebilder. Ecuador I Guayaquil, Ecuador firas stadens födelsedag idag den 25 juli. Förbundskyrkan driver tre skolor och har ett tiotal församlingar och grupper i denna tvåmiljonersstad med omgivningar. Be för staden och för det församlingsarbete som utförs där. 1 aug Handen Be för församlingsplanteringen Handen som nu är inne i ett avgörande skede. Idag består verksamheten av en stabil kärngrupp med ett 2-tal personer och arbetet växer hela tiden. En tydlig målsättning är nu att inom två år grunda en ny församling på platsen. Pionjärpastor är Johanna Daléen. Under våren har också ett VÅGA TRO Team från Karlskoga Folkhögskola arbetat i projektet. Kongo Kinshasa Be för evangelisationskampanjen i Kimpese den 4-8 augusti och för de medverkande evangelisterna från Sverige, Rickard Lundgren och Carl-Olof Hultby. 8 aug Bibelfjäll, Hemavan Tacka för dem som i dagarna börjar på Bibelfjäll - en bibelskola i fjällmiljö i Hemavan. Be för att de under året skall växa i sin tro så att de blir glada och aktiva vardagskristna. Be också för alla kristna i området, att de i någon mån skall kunna dela evangeliet med de tusentals turister som kommer på besök. Vänförsamlingar Tacka för de vänförsamlingsrelationer som utvecklats mellan församlingar i Sverige och församlingar i de båda Kongorepublikerna. Be om att relationerna skall utvecklas och stärkas och att ett positivt utbyte skall komma tillstånd som hjälper oss att förstå rikedomen i Kristi kyrka på jorden. 15 aug Skolstarten I dagarna börjar de flesta av landets skolor ett nytt läsår. Be för alla elever, lärare och övrig personal som dagligen finns och arbetar i skolan. Kongo Brazzaville Idag firar Republiken Kongo 5 år efter sin självständighet. Be för fred, rättvisa och utveckling i landet. Be att kyrkan får spela en läkande och utvecklande roll i det kongolesiska samhället. 22 aug Svenska Frälsningarmén Svenska Frälsningsarmén är en armérörelse som nu finns inom Svenska Missionskyrkan. Nya medarbetare har anställts under året. Be för dessa och för alla som arbetar i våra kårer, som ofta är små och där mycket hänger på några få. Apg. 29 I höst startar två nya Apg29 skolor, en i Kongo Brazzaville och en i Sverige. Sverigeskolan är ett samarbete med kyrkan i Ecuador som skickar hit en stor grupp ungdomar. Be om ledning och utveckling av lärjungaskolorna. Be att fler ungdomar upptäcker denna möjlighet och att Apg29 får bidra med förnyelse till vår kyrka i Sverige. 29 aug equmenia Be för alla barn och unga som kommer tillbaka till skolan efter sommarlovet. Många möts av en verklighet av mobbing och utsatthet. Be om beskydd och civilkurage i skolan. Be att evangeliet ska nå många unga i skolorna i vårt land. Spanien Systerkyrkan FIEIDE i Spanien utmanas av de många invandrare från Latinamerika som finns i landet. Vi ber för det missionsarbete och de missionärer från Sverige och Ecuador som arbetar med särskilt focus på invandrare. 5 sept Nya församlingar Sverige behöver många nya församlingar för att tillsammans med de redan befintliga förmedla evangeliet om Jesus Kristus till vårt folk. Be för den arbetsgrupp som leder arbetet med församlingsplantering och omstart i SMK. Be om en rörelse av nya församlingar i vårt land. Be att många nya människor ska få lära känna Jesus som sin frälsare och Herre. European Christian Mission Sedan många år har Missionskyrkan ett samarbete och samarbetsavtal med European Christian Mission, som arbetar i många europeiska länder. Vi vill gärna vidareutveckla samarbetet på flera områden. Be för ledarskapet och medarbetare inom ECM och för vårt fortsatta samarbete.

16 REDOVISNING Svenska Missionskyrkan STIM-ERSÄTTNING För period januari juni juli december år: Kundnr 5928 Avtalsnr Anordnare (församling): Adress: Uppgiftslämnarens namn: Telefon dagtid: Telefax: OFFENTLIGA FRAMFÖRANDEN AV SÅNG/MUSIK över 5 deltagare (kopiera sidan om utrymmet ej räcker) Vid entrébelagda tillställningar måste både biljettpris och biljettbruttointäkten (exklusive moms) redovisas. Förekommer olika biljettpriser skall det av redovisningen framgå hur många som betalt resp. biljettpris, exempel: Datum Lokal & ort Artist Biljett-pris Antal besökare Biljett-brutto-intäkt STIM-ers (fylls i av Sv. Missionskyrkan) 521 Missionskyrkan, Gospelkören Mora 25-8 Nirå, Frisångarna Kryssa om repertoarförteckning bifogas Antal besökare (minst 5) Datum Lokal & ort Artist Biljettpris Biljettbruttointäkt STIMersättn (fylls i av Sv.Missionskyrkan) Kryssa i om repertoarförteckning bifogas OBS! Fylls i av Svenska Missionskyrkan Summa: Riktigheten av redovisningen intygas: Skickas till: Svenska Missionskyrkans musikenhet Box STOCKHOLM Datum Namnunderskrift OBS! Ej direkt till STIM

17 INTERN redovisning OFFENTLIGA FRAMFÖRANDEN AV SÅNG/MUSIK max 5 deltagare (kopiera sidan om utrymmet ej räcker) Vid entrébelagda tillställningar måste både biljettpris och biljettbruttointäkten (exklusive moms) redovisas. Förekommer olika biljettpriser skall det av redovisningen framgå hur många som betalt resp. biljettpris, exempel: Datum Lokal & ort Artist Biljett-pris Antal besökare Biljett-bruttointäkt 521 Missionskyrkan, Nirå, Gospelkören Mora Frisjungarna Kryssa om repertoarförteckning bifogas Datum Lokal & ort Artist Biljett pris (kopiera sidan om utrymmet ej räcker) Antal besökare Biljettbruttointäkt STIMers Kryssa om repertoarförteckn. bifogas

Välkomna till kyrkokonferensen!

Välkomna till kyrkokonferensen! nr 3/04 Välkomna till kyrkokonferensen! Tre samfund och tre ungdomsförbund samlas under Kristi himmelsfärdshelgen i Västerås till en historisk konferens under temat I rörelse. Vår förhoppning är att omkring

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Välkomna till årets kyrkokonferens!

Välkomna till årets kyrkokonferens! nr 3/06 Välkomna till årets kyrkokonferens! I år samlas Svenska Missionskyrkan till kyrkokonferens kring temat En kyrka som berör. Förhoppningen är att temat ska väcka oss till utmaning och insikt, uppdrag

Läs mer

Välkomna till kyrkokonferensen!

Välkomna till kyrkokonferensen! Nyhetsbrev till Svenska Missionsförbundets församlingar och medarbetare Utgivningsdag: 03-04-28 Redaktion: Informationsenheten vid missionsexpeditionen Postadress: Box 6302, 113 81 Stockholm tfn 08-15

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA På resa mot framtiden Det vi är gemensamt SB SMK MK På resa mot framtiden SB SMK MK Det vi kan bli tillsammans Vi bär med oss Baptistsamfundet kommer med en god princip Frihet

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning

Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning Processen att bilda en ny gemensam kyrka mellan Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan tar nya steg framåt. Ett sådant är att

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012

Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012 Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012 Kyrkokonferensens beredningsutskott (BU) i Svenska Missionskyrkan (SMK) har sammanträtt under tre aprildagar och förberett konferensens behandling

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal Kyrkokonferensens mest dramatiska omröstning gällde i år en nedskärning av bidraget till Teologiska Högskolan,

Läs mer

Information - Kommunikation Det är skillnad på att informera och att kommunicera. Kommunikation handlar om att två eller fler parter lever i dialog.

Information - Kommunikation Det är skillnad på att informera och att kommunicera. Kommunikation handlar om att två eller fler parter lever i dialog. Redaktion: Kommunikationsavdelningen på Missionskyrkans kansli info@missionskyrkan.se Postadress: Box 632, 113 81 Stockholm tfn 8-674 7 www.missionskyrkan.se nr 1/7 Information - Kommunikation Det är skillnad

Läs mer

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år Ung i Kongo Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år 1 Upplägg s. 3 Tipsfrågor s. 4 14 Tipsfrågefomulär s. 15 Svar på tipsfrågor s. 16 Manus till bildspel s. 17 19 Diskussionsfrågor s. 20 Avslutning s.

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Äntligen offerdag! nr 4/08

Äntligen offerdag! nr 4/08 Redaktion: Kommunikationsavdelningen på Missionskyrkans kansli info@missionskyrkan.se Postadress: Box 6302, 113 81 Stockholm tfn 08-674 07 00 www.missionskyrkan.se nr 4/08 Äntligen offerdag! Äntligen är

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Vi

Läs mer

Nytt år med nya möjligheter

Nytt år med nya möjligheter nr 1/5 Obs! Nytt telefonnummer: 8-674 7 Nytt år med nya möjligheter Det finns många bibelord som ger oss nytt mod inför ett nytt år. Jag tänker på Jeremiatexten om krukmakaren som börjar om på nytt, som

Läs mer

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till:

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: DISTRIKTSÅRSMÖTE I TUREHOLMSKYRKAN, SÖSDALA LÖRDAGEN DEN 16 APRIL 2011 Medverkan av Distriktets

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Ansgarskyrkan Linköping, 4 söndag 6 april 2014 Öppna möten och seminarier 19.00 Inledningsmöte med nattvardsfirande, predikan av Lars Häggberg, församlingsherde

Läs mer

ÖRTAGÅRDEN 2015. hösten. www.ortagarden.se

ÖRTAGÅRDEN 2015. hösten. www.ortagarden.se ÖRTAGÅRDEN 2015 hösten www.ortagarden.se Hälsning från ordföranden Det är söndag kväll och det betyder för mig en särskild frid och ro. Jag har idag bland annat fått fira högmässa och träffa goda kristna

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

in i värmen jan - april 2011

in i värmen jan - april 2011 Vårens tema in i värmen jan - april 2011 välkommen till korskyrkan! Vi är några hundra personer i olika åldrar och livssituationer som har en sak gemensamt vi tror på Guds son Jesus Kristus och vi har

Läs mer

Kom med du också! Kyrkoavgiften. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. Anmäl före 31 oktober talong i foldern!»

Kom med du också! Kyrkoavgiften. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. Anmäl före 31 oktober talong i foldern!» Kom med du också! Kyrkoavgiften ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen Anmäl före 31 oktober talong i foldern!» 1 % av din årsinkomst! Kyrkoavgiften dras på skattsedeln naturligtvis efter ditt

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping Närvarande: Ann-Sofie Lasell Gunilla Andersson Hans Andreasson Sanna Boij Miriam Carlsson Lars Dalesjö Helena Genemo Adjungerade: Lasse Svensson

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 KÖRFEST Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 Välkommen på körfest! På den här platsen är det lätt att sjunga bra! Orden kom från en kvinna som hade

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

till Equmeniakyrkan i Eggvena, Remmene, Rensvist och Tåstorp Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem.

till Equmeniakyrkan i Eggvena, Remmene, Rensvist och Tåstorp Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem. VÄLKOMMEN till Equmeniakyrkan i Eggvena, Remmene, Rensvist och Tåstorp Guds kärlek är som stranden och som gräset, är vind och vidd och ett oändligt hem. PROGRAMBLAD juni, juli, augusti 2014 Remmene Rensvist

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Vintern 2014-2015 Vinterhälsning Jag släpper upp rullgardinen när jag väcker barnen klockan sju. Men ingen soluppgång hjälper längre till med uppvaknandet. Ingen sömndrucken

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen 2007-02-05 07/35 Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen AKTUALITETSDAG INOM ARBETSRÄTTENS OMRÅDE BAKGRUND/SYFTE Under dagen kommer två huvudsakliga ämnesområden att behandlas. Det första avser förslaget

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 beslutad av kyrkokonferensen 2014 Vision En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Övergripande mål Equmeniakyrkans övergripande mål

Läs mer

Enhetschefer, områdeschefer, verksamhetschefer, fackliga företrädare samt övriga intresserade.

Enhetschefer, områdeschefer, verksamhetschefer, fackliga företrädare samt övriga intresserade. UTBILDNINGSAVDELNINGEN 2006-01-26 06/27 Socialnämnden (motsv) Äldreomsorgen INSPIRATIONSDAG PLANERING, BEMANNING OCH SCHEMALÄGGNING BAKGRUND Under 14 år har Kvalitid arbetat med analyser och utbildningar

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER

VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER VANLIGA FRÅGOR OM KOPIERING AV NOTER Trossamfundet Svenska kyrkan (Svenska kyrkan) har med sin omfattande kör och annan musikverksamhet att, som alla andra, rätta sig efter Upphovsrättslagens bestämmelser.

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014

Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Håstenskyrkan Programblad för Equmeniakyrkan Varberg Nr 4 Hösten 2014 Equmeniakyrkan Varberg Post- och besöksadress: Håstens torg 432 30 Varberg Telefon 0340-104 66 E-mail: hastenskyrkan@telia.com Hemsida:

Läs mer

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. En relevant kyrka? 11 APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. FÖRORD Är kyrkan relevant och i så fall på vilket sätt? Vilka förväntningar och förhoppningar har enskilda på kyrkans roll i samhället

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande

Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Kalendarium läsåret 2013/2014 Ung Företagsamhet i Östergötland För utbildningskonceptet UF-företagande Anmälan kommer att krävas till flera av nedanstående aktiviteter och vissa har även platsbegränsning.

Läs mer

INLEDNING. Utifrån denna programförklaring arbetade vi 2013; STYRELSEN

INLEDNING. Utifrån denna programförklaring arbetade vi 2013; STYRELSEN Verksamhetsberättelse för 2013 avgiven vid årsmöte fred 30 maj, Filadelfiakyrkan, Stockholm. INLEDNING Så kan vi med denna verksamhetsberättelse blicka tillbaks på vårt första år som gemensamt medarbetarförbund.

Läs mer

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Pastor & diakon Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Inledning Syftet med detta dokument är att visa vilka kriterier Svenska Missionskyrkans antagningsnämnd har för att

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Trängsel vid knäfallet. trängsel vid offergången och kollektboxarna!

Trängsel vid knäfallet. trängsel vid offergången och kollektboxarna! Redaktion: Kommunikationsavdelningen på Missionskyrkans kansli info@missionskyrkan.se Postadress: Box 6302, 113 81 Stockholm tfn 08-674 07 00 www.missionskyrkan.se nr 2/08 Trängsel vid knäfallet Vid sommarens

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

Kallelse till Förbundsmöte 2013

Kallelse till Förbundsmöte 2013 Till: Samtliga medlemsföreningar och SDF Skövde 2013-01-31 Kallelse till Förbundsmöte 2013 Härmed kallas medlemsföreningar och SDF till Förbundsmöte på Clarion Collection Hotel Kompaniet och Nyköpingshus

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-12-08. Sammanträdesprotokoll 90-102. Plats: Ekumeniska centret, Alvik. Närvarande: Lars Dalesjö Adjungerade:

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-12-08. Sammanträdesprotokoll 90-102. Plats: Ekumeniska centret, Alvik. Närvarande: Lars Dalesjö Adjungerade: Sammanträdesprotokoll 90-102 Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande: Ann-Sofie Lasell, ordförande Gunilla Andersson Hans Andreasson Göran Bondesson Dan Brännström Miriam Carlsson Lars Dalesjö Adjungerade:

Läs mer

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Trygga tillsammans Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Inledning Equmeniakyrkans vision är att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus

Läs mer

Resurspersoner för Equmeniakyrkans insamling till internationell mission 2014/2015

Resurspersoner för Equmeniakyrkans insamling till internationell mission 2014/2015 Resurspersoner för Equmeniakyrkans insamling till internationell mission 2014/2015 Några personer på denna lista är redan uppbokade under insamlingsperioden 1 advent trettondedag jul, men kommer gärna

Läs mer

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015

Equmeniakyrkan i Skeppsås. Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Equmeniakyrkan i Skeppsås Måltidsgudstjänst - Cafékväll Jordgubbskväll #1 2015 Senaste På gång i kyrkan Måltidsgudstjänst Vi startar firandet av påsken på skärtorsdagen med en måltidsgudstjänst i Equmeniakyrkan

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte

Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Kyrkliga Förbundets Midsommarmöte Hjortsberga 19-21 juni 2015 Kyrkliga Förbundets midsommarmöte ett läger för alla åldrar För många är det en utmaning att leva ett kristet liv i samhälle och församling.

Läs mer

NYHETSBREV PREDIKA ÄR VÄL INGEN KONST ELLER?

NYHETSBREV PREDIKA ÄR VÄL INGEN KONST ELLER? NYHETSBREV mars 2013 Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan har bildat ett nytt kyrkosamfund tillsammans. Den nya kyrkans arbetsnamn är Gemensam Framtid. PREDIKA ÄR VÄL INGEN KONST ELLER?

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

årsberättelse och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2004

årsberättelse och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2004 årsberättelse och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2004 Om du visste Johannesevangeliets fjärde kapitel är ett bibelsammanhang som många av oss gärna återvänder till. Det handlar om ett möte mellan

Läs mer

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27 Nr 1 2014 Årgång 27 dec feb 2013-14 Det klingar en sång i varje människa. Dess ton är unik och varandra ganska lik, även om tonen bara är min. Ibland är ton alldeles ren ibland är den sprucken, märkt av

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

Resurspersoner för Equmeniakyrkans insamling till internationell mission 2015/2016

Resurspersoner för Equmeniakyrkans insamling till internationell mission 2015/2016 Resurspersoner för Equmeniakyrkans insamling till internationell mission 2015/2016 Några personer på denna lista är redan uppbokade under insamlingsperioden 1 advent trettondedag jul, men kommer gärna

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Programbladet. Johannebergs Missionskyrka. juni - oktober 2012

Programbladet. Johannebergs Missionskyrka. juni - oktober 2012 Programbladet Johannebergs Missionskyrka juni - oktober 2012 HELGELSE och GENSVAR Jesus sa: Kom och följ mig! (Mark 1:17). Det är Bibelordet framför andra i vår nybildade kyrka: Gemensam framtid. Missionskyrkan,

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011. Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier.

KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011. Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier. KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011 Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier. FEBRUARI Tisdag 1 februari 11.45 Lunchkonsert. Fredrik Ewaldsson. Kollekt. Efter konserten, ca 12.15, serveras

Läs mer

Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2011

Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2011 en del av Gemensam Framtid Svenska Missionskyrkans Ârsberättelse 2011 Årsredovisning & koncernredovisning Svenska Missionskyrkans årsberättelse 2011 Årsredovisning & koncernredovisning Svenska Missionskyrkans

Läs mer

Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september

Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september Lokalt ledarskap Nässjö 21 22 september Lokalt Ledarskap Programkontoret vill välkomna er till kurs- och inspirationsdagarna Lokalt Ledarskap i Nässjö. Dagarna är tänkta för att informera, undervisa och

Läs mer

Torbjörn Jacobsson, deltog i 22 27.1 Susanne Rodmar, deltog i 22.5 32. Sofia Camnerin Bitr. kyrkoledare, deltog i 22.5 32

Torbjörn Jacobsson, deltog i 22 27.1 Susanne Rodmar, deltog i 22.5 32. Sofia Camnerin Bitr. kyrkoledare, deltog i 22.5 32 Sammanträdesprotokoll 22 32 Plats: Överås, Danska vägen 20, Göteborg Närvarande: Tomas Bjöersdorff, ordförande Hans Andreasson Miriam Carlsson, deltog i 23 32 Lars Dalesjö Margareta Larsson Andreas Möller

Läs mer

Fortsättningskurs i litterär gestaltning

Fortsättningskurs i litterär gestaltning Fortsättningskurs i litterär gestaltning Ystad 29 okt 3 nov Fördjupningskurs. Att skriva färdigt. Fördjupningskursen vänder sig till dig som har kommit en bit i ditt skrivande och vill få djuplodande feedback

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2007

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2007 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2007 Maria

Läs mer

och liv. till kyrkan. ledarskap.

och liv. till kyrkan. ledarskap. Idag ser vi att sportlovsläger, nyårsläger och tonårsläger ofta är fyllda av idrott och sport. SMU, SBUF och MKU har en historia med mycket idrottsarrangemang, bland annat SMUiader och distriktsmästerskap.

Läs mer

som berättade om det som förändrade allt. Man fick möta Ulrika Ager som satt bakom ratten

som berättade om det som förändrade allt. Man fick möta Ulrika Ager som satt bakom ratten 1 Ibland ändrar sig livet och tar en helt annan riktning och bana. Det ofattbara händer och marken kring den trygga vardagen rycks undan. Det som var självklart är inte längre det. Nu i våras gick programserien

Läs mer