utmanad: Välkommen till konferens! av Jesus och samtiden nr 3/10 Örebro maj, Conventum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "utmanad: Välkommen till konferens! av Jesus och samtiden nr 3/10 Örebro 2010 13-16 maj, Conventum www.gemensamframtid.se/utmanad"

Transkript

1 Redaktion: Kommunikationsavdelningen på Missionskyrkans kansli Postadress: Box 632, Stockholm tfn nr 3/1 utmanad: av Jesus och samtiden maj, Conventum Örebro 21 Välkommen till konferens! I maj 21 får vi glädjas åt en ny gemensam mötesplats! Örebro är i år platsen där vi fattar viktiga besluta och för fruktbara samtal, där vi kan skapa nya kontakter och fördjupad gemenskap med Gud och människor. Låt oss mötas i Örebro och utmanas av evangeliet, av varandra, i församlingarna, av världen, i världen, i kallelsen. I utmaningen anar vi Gud. Vågar vi låta oss manas och utmanas? Vad vill Jesus och samtiden med oss idag? Göran Zettergren Missionsföreståndare Ulf Hållmarkers Kyrkostyrelsens ordförande INFORMATION nr 3/1 sid 1

2 INFORMATION nr 3/1 Innehåll Bilaga KYRKOKONFERENSEN Årets konferensmaterial föredragningslista, årsberättelse, Årsredovisning, programbok, fullmakt Frågor att besvaras i kyrkokonferensen Konferensgåvan Konferensavgiften Remissperiod Gemensam framtid KURSER OCH ARRANGEMANG Pionjär 21 Att nå fler människor genom alpha-kurser Jesusmanifestation Stockholm, pingstafton 22 maj infoblad Vinterkonferens 211 En kyrka utan väggar folder Partiledarutfrågningar 2 aug 3 sept infoblad Fortbildningsprogramet infoblad Kongo möjligheternas land broschyr AKTUELLA SATSNINGAR Bönekort för Bibelfjäll bönekort NYTT MATERIAL Förbönskalendern för tredje kvartalet kalender ÖVRIGT Sommarlogi i Stockholm infoblad Dags för STIM-rapportering blanketter Kopieringsavtal klart med Bonus Presskopia Mer på Skribenter i INFORMATION nr 3/1 Olle Alkholm, kyrkosekreterare Katarina Alsén, handläggare medarbetarfrågor Ulla Marie Gunner, nationell missionssekreterare Gunilla Hjelmåker, kommunikationschef Inga Johansson, Storstadskonsulent Tomas Lannfjäll, redaktör Johan Nilsson, ordförande equmenia P-O Sveder Renklint, föreståndare för Bibelfjäll Frank Stoor, vd LHUC Agneta Sveningson, konferens- och säljansvarig LHUC Göran Undevall, samordnare församlingsplantering/ omstart Lena Wohlfeil, musikkonsulent Göran Zettergren, missionsföreståndare Helen Åkerman, konferenssamordnare Kyrkokonferensen INFORMATION nr 3/1 sid 2

3 Årets konferensmaterial Inför årets kyrkokonferens, Utmanad den maj, bifogas konferensmaterialet i detta nummer av INFOR- MATION. Det omfattar följande: Årsberättelse för 29. En presentation av allt det arbete som Svenska Missionskyrkan utfört under året. Årsberättelsen kan med fördel användas för att informera om Missionskyrkan i många olika sammanhang. Fler exemplar kan beställas till portokostnad från Gummessons Bok & Musik, eller Årsredovisning med koncernredovisning, trycks separat i år och är alltså en egen handling. Föredragningslista, innehållande bland annat: föredragningslista till kyrkokonferensens förhandlingar, verksamhetsplan och budget för 29/21, valberedningens förslag och presentation av kandidater till kyrkostyrelsen. Programbok, med allt som konferensdagarna innehåller. Det är mycket som händer under konferensdagarna, både för ombuden och för övriga deltagare. Fullmakt, för församlingens ombud. Detta material kommer i konferensen att kompletteras med särskilda gudstjänstprogram för respektive gudstjänst. Övrigt material delas ut vid ombudsregistreringen i kyrkokonferensen. Läs mer om konferensen på eller Tomas Lannfjäll Bilagor: konferensmaterial Frågor att besvaras i kyrkokonferensen Församlingarna kan till missionsföreståndaren ställa korta så kallade enkla frågor i aktuella ärenden som de önskar få besvarade i konferensen. Detta sker under punkten Missionsföreståndaren besvarar frågor insända av församlingar. Frågeställaren har i konferensen rätt till kort replik efter frågans besvarande. I Missionskyrkans stadgar, 2 punkt I, sägs: Församling inom Svenska Missionskyrkan kan genom sitt ombud, senast 2 veckor före kyrkokonferensen, lämna in enkel fråga till missionsföreståndaren att besvaras i konferensen. Frågorna skall ställas skriftligt med adress Svenska Missionskyrkan, Missionsföreståndaren, Box 632, Stockholm, eller via e-post med rubriken Fråga till missionsföreståndaren, till Frågan måste ha kommit in senast torsdagen den 29 maj. Ange tydligt att det gäller Fråga till missionsföreståndaren att besvaras i kyrkokonferensen. Olle Alkholm Konferensgåvan Församlingarna inbjuds att i kyrkokonferensen ge en konferensgåva till det gemensamma arbetet inom Svenska Missionskyrkan. Det är viktigt att vi tillsammans bär upp det gemensamma arbetet så det inte tvingas stagnera. Konferensgåvan är ett sätt för församling att ta ansvar för missionsekonomin, att ge sitt stöd till det gemensamma arbetet. Tillsammans kan vi samla in de medel som behövs för att kunna gå vidare i mission i vår tid. Vi hoppas på en stor konferensgåva i år. Planera för konferensgåvan i församlingen och sänd den till Svenska Missionskyrkan via plus- eller bankgiro ( eller ). Ange konferensgåvan vid inbetalningen. Det finns också möjlighet att betala via kollektomat på plats på kyrkokonferensen. Konferensgåvan samlas även in vid inledningsgudstjänsten och under förhandlingarna. Göran Zettergren Konferensavgiften Observera att konferensavgiften måste vara betald för att Du ska räknas som anmäld till Utmanad. Väljer Du att betala med faktura måste den vara betald innan Du kommer till Örebro. Det finns ingen möjlighet att betala fakturan i Kollektomaterna eller konferensbyrån. Helen Åkerman Remissperiod - Gemensam framtid Kyrkokonferensen 29 fattade beslut om att anta avsiktsförklaringen om ett nytt gemensamt kyrkosamfund tillsammans med Baptistsamfundet och Metodistkyrkan. Under hösten arbetade fem arbetsgrupper med ett underlag till den remiss som presenteras i samband med kyrkokonferensen i Örebro maj 21. INFORMATION nr 3/1 sid 3

4 Remissperioden sträcker sig fram till den 15 oktober 21. Remissen kommer bl a att sändas till samtliga församlingar i Svenska Missionskyrkan. Remissen kommer att innehålla visioner och förslag till ordningar och stadgar för den nya kyrkan. Avsätt tid i styrelsemöten, församlingsmöten och/eller utse en grupp i församlingen som arbetar med remissvar kring det som är vår gemensamma framtid. Olle Alkholm Kurser och arrangemang Pionjär 21 Ekumeniska nätverket för församlingsgrundande arbete i Sverige inbjuder till en pionjärkonferens i Fiskebäck den oktober 21. Att nå fler människor genom alpha-kurser Många församlingar i Missionskyrkan har redan prövat på alpha-kurser. Några står kanske i startgroparna. I höst gör Alpha Sverige en samordnad satsning med gemensam uppstart (vecka 36)och en del reklam. Då kan det vara läge för din församling att haka på. För att anordna alpha-kurser behöver några i församlingen gå utbildning. Några tillfällen sådana återstår, bl.a april i Kummelby kyrka och 4 september i Motala. På finns både information om kurser och konferensen att hämta men också foldrar, loggor, kortfilmer mm. Alpha vill att alla församlingar som anordnar kurser också registrerar dem, så att kontakter med människor som söker kurser går smidigt. Lycka till med alpha-kurserna! Ulla Marie Gunner Huvudtalare i konferensen är Dietrich Schindler från Tyskland. I Missionskyrkan känner vi honom från vårt samarbete inom IFFEC, (Internationella Federationen av Fria Evangeliska Kyrkor). Han är ansvarig för arbetet med församlingsplantering i vår systerkyrka i Tyskland Bund Freier Evangelischer Geminden. Hanna Ekstedt, Musikkoordinator inom equmenia, ansvarar för sången och musiken under konferensen. I det församlingsgrundande nätverket i Sverige ingår följande samfund: Svenska Baptistsamfundet, Frälsningsarmén, Pingströrelsen, EFS, Svenska Alliansmissionen, Adventistsamfundet, Vineyard Norden, EFK, Metodistkyrkan och Svenska Missionskyrkan. För utförligare presentation av programmet, seminarierna och de medverkande hänvisar vi till: Upplysningar om Pionjärkonferensen 21 lämnas också av: Göran Undevall Välkomna till Jesusmanifestation Stockholm, pingstafton 22 maj 9. Förbönsgudstjänst i Filadelfiakyrkan Torgmöte på Medborgarplatsen, därefter vandring till Kungsträdgården. 15. Gemensam gudstjänst och manifestation i Kungsträdgården kl 15. Missionskyrkan församlingar är i år ansvariga för program på Medborgarplatsen på Söder. Församlingar från andra församlingar på Söder kommer också att finnas med. Planeringen inför torgmötet är nu i full gång. Årets temat är Följ med och se! Joh 1:39 Vi planerar för ett omväxlande program med sång, musik och tal! Medverkande: Immanuel Gospel, Musikgrupp från engelskspråkiga gruppen i Hallunda, Frida med band från Immanuel 153, Jesus Sisters, tjejgrupp från Skarpnäckskyrkan, Göran Zettergren, Hanna Ydreborg, Inga Johansson och många flera som ännu inte är klara men är på gång. INFORMATION nr 3/1 sid 4

5 Torgmöte kommer också att finnas på Stortorget, Mynttorget, Sergelarkaden, Humlegården, Karlaplan, Vasaparken och Rålambshovsparken. I år inbjuds hela landet att vara med för att nästa år kunna arrangera Jesusmanifestationen regionalt! På kan du följa planeringen och ladda ner program. För frågor och mer info, skriv till Varmt välkomna med! Inga Johansson Bilaga: infoblad Vinterkonferens 211 En kyrka utan väggar Välkomna alla anställda till konferens 1 13 januari 211 i Stockholm. Temat har vi lånat från Church of Scotland en kyrka utan väggar. Ett par föreläsare kommer därifrån. Vi får arbeta med frågor kring en öppenhet för människor att bli en del av församlingen, frågor om tillgänglighet men också församlingars och medarbetares roll i samhället. Se bifogad folder och för program och information om seminarier. Anmälan sker på hemsidan. Konferensen är öppen för alla anställda i equmenia, Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan. Det finns möjlighet att använda 2 5:- av avsatta medel för fortbildning till konferenskostnaden. Varmt välkomna, alla anställda medarbetare! Ulla Marie Gunner Bilaga: folder John Hedlund som för första gången inbjöd partiledarna till sitt mötestält lämnade John Hedlund över intervjuerna till pastor Thor-Björn Bastås som i och med 21 års valrörelse nu lämnar stafettpinnen vidare till pastor Torsten Åhman. En nyhet i årets utfrågningar är den kristna ungdomsrörelsen equmenias medverkan. Ordföranden Johan Nilsson kommer att få uppgiften som sidekick med uppdrag att vid varje partiledarintervju bidra med ett par aktuella ungdomsfrågor. På lördagskvällarna blir det även speciella ungdomskvällar, bl a en konsert med Samuel Ljungblahd den 28 augusti. Tångahallen har 2 sittplatser plus tillgång till ett stort café och en stor utställningshall som kommer att vara öppen före och efter gudstjänsterna. Arrangörer för 21 års partiledarutfrågningar är alla tio missionsförsamlingarna i Vårgårda kommun. Samtliga sju partiledare i Sveriges Riksdag har tackat ja till att vara med och frågas ut av Torsten Åhman på Vårgårda Möte 21. De är inbokade dessa kvällar: Fredag 2 augusti Maria Wetterstrand Onsdag 25 augusti Göran Hägglund Torsdag 26 augusti Jan Björklund Fredag 27 augusti Maud Olofsson Onsdag 1 september Lars Ohly Torsdag 2 september Mona Sahlin Fredagen 3 september Fredrik Reinfeldt För mer information om 21 års partiledarutfrågningar i Tångahallen, Vårgårda, hänvisar vi till hemsidan: Göran Undevall Bilaga: infoblad Partiledarutfrågningar Sedan valrörelsen 1968 har Missionskyrkans evangelister intervjuat de svenska partiledarna. Inför årets valrörelse har samtliga partiledare för partierna i Sveriges Riksdag inbjudits till intervjuer i Tångahallen i Vårgårda mellan den 2 augusti till 5 september. Därmed fortsätter en institution i svensk valrörelse som startades för 42 år sedan, då av korstågspastorn ortbildning Fortbildningsprogramet Vinterkonferensen 1 13 januari 211 för anställda, innehåller olika programdelar med tydligt fortbildningsinnehåll. En överenskommelse har därför gjorts att upp till halva deltagaravgiften, 2 5 kr, kan tas av avsatta medel för fortbildning det vill säga den individuella pott INFORMATION nr 3/1 sid 5

6 som varje arbetsgivare avsätter till fortbildning för sina anställda. I samband med konferensen startar också två fortbildningskurser som har en fortsättning under våren 211. Dessa kurser presenteras på separat blad. Mer information om Missionskyrkans fortbildningsprogram, praktisk vägledning mm finns att få fortbildningens hemsida Katarina Alsén Bilaga: infoblad Kongo - möjligheternas land Onsdagen den 12 maj kl 13 17, dagen innan kyrkokonferensen börjar, arrangeras en intressant seminariedag på Karlskoga folkhögskola om Kongo-Kinshasa. Läs mer om innehåll, tider, medverkande och anmälan i broschyren som bifogas. Tomas Hammar Bilaga: broschyr Aktuella satsningar Bönekort för Bibelfjäll Med i detta utskick ligger ett litet bönekort för Bibelfjäll, den bibelskola som startar i augusti i Hemavan. Men bönekortet som hjälp får du vara med och tacka och be. Varför inte lägga kortet i din Bibel? Ta gärna med Missionskyrkans andra folkhögskolor och utbildningar i din förbön. Tack! P-O Sveder Renklint Bilaga: bönekort Nytt material Förbönskalendern för tredje kvartalet Med INFORMATION bifogas Svenska Missionskyrkans förbönskalender för tredje kvartalet av 29. Som vanligt finns det två förbönsämnen varje söndag. Förbönskalendern för tredje kvartalet finns också att läsa på Skutan, under ikonen Bönerummet. Där kan ämnena fördjupas och kompletteras. Förbönskalendern finns att hämta på Välkommen att delta i förbönen för vårt gemensamma uppdrag! Tomas Lannfjäll Bilaga: Förbönskalender Övrigt Sommar i Stockholm på Lidingö får du som tillhör Missionskyrkan fjärde natten gratis! Behöver ni logi med närhet till Stockholm så ska ni bo på Lidingö Hotell och Utbildningscentrum. Vi har öppet året runt och sänker våra hotellpriser i sommar och bjuder på fjärde natten för Missionskyrkans medlemmar! Vill ni komma många kan vi erbjuda våra flerbäddsrum som året om har låga priser. Hotellet har tre stjärnor och alla rum är utrustade med dusch och toalett samt internetanslutning och TV. Njut av ljusa, fräscha rum och en härlig frukostbuffé! Välkommen till oss på Lidingö! Frank Stoor och Agneta Sveningson Bilaga: sommarerbjudande Dags för STIM-rapportering Nu är det dags att fylla i STIM-redovisningen för första halvåret av 29. Med blanketten följer också ett informationsblad med uppgifter om vem som ska rapportera och hur man fyller i blanketten. Kopiera gärna blanketten inför redovisningen av höstens sång och musikframföranden. Rapporten ska skickas in två gånger per år, sista juni och sista januari. Frågor besvaras av missionsavdelningens musikenhet, Lena Wohlfeil Bilagor: STIM-blanketter Veckans förbönsämne finns också under ikonen Bönerummet på Skutan där det kan fördjupas och kompletteras. I sommarstaden Söderköping finns vår yngsta församlingsplantering. Sedan ett år tillbaka arbetar Andreas och Linnéa Holm här med att plantera en ny församling med utgångspunkt från sitt hem. Några personer har kommit till tro under året och många nya kontakter har knutits. Be för familjen Holm och för arbetet med LifeChurch Söderköping. Sommartid är lägertid också i Mellanöstern. Be för de olika barn och ungdomsläger som anordnas av den Evangeliska Synoden i Libanon och i Syrien. Be också för Sabeels internationella ungdomsläger som hålls i slutet av juli i Jerusalem. Be för alla barn som har sommarlov just nu. Be för alla som är glada för att få vara tillsammans med kompisar och familj men be också för den för vilken sommaren är en enda lång ensamhet. Vi har hört om katastrofer i Latinamerika under 21. De glöms fort bort, men kvar blir människor och organisationer som arbetar för att återskapa ett fungerande samhälle. Amerikanska Missionsförbundet finns på plats i Haiti och i Chile kämpar den lilla Förbundskyrkan där. De behöver vårt stöd och vår förbön. INFORMATION nr 3/1 sid 6

7 Kopieringsavtal klart med Bonus Presskopia I 28 års kyrkokonferens beslutades, i samband med en motion från Tumba missionsförsamling, om ett centralt avtal mellan Missionskyrkan och Bonus Presskopia. Nu är det äntligen klart. Bonus Presskopia företräder i detta avtal Föreningen Svenska Kompositörer, Kompositörer av populärmusik, Föreningen Svenska Tonsättare, Svenska Förläggarföreningen, Svenska Musikförläggarföreningen samt Sveriges Författarförbund, dels Verbum Förlag AB. Avtalet gäller samtliga församlingar inom Svenska Missionskyrkan och löper fram till 31 december 21. Därefter förlängs avtalet med ett år i taget. Hur defi nieras då en gudstjänst? Med gudstjänst menas, enligt avtalet med Bonus Presskopia, gudstjänster och kyrkliga handlingar (dop, konfirmation, vigsel och begravning) enligt Svenska Missionskyrkans kyrkohandbok samt andra gudstjänster och andakter i linje med kyrkohandbokens anvisningar. Detta avtal är ett kopierings- och projiceringsavtal och påverkar inte tillämpningen av bestämmelserna om ideell rätt i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Avtalet finansieras, i likhet med det avtal Missionskyrkan har med STIM, genom att kostnaden utdebiteras till församlingarna. Gunilla Hjelmåker Mer på hemsidan Det ingångna avtalet gör församlingarna rätt att kopiera och projicera material ur följande verk: Bibel 2 Den svenska evangelieboken Psalmer och Sånger Psalmer i 2-talet Svenska Missionskyrkans kyrkohandbok Julevsáme Sálmmagirje/Lulesamisk psalmbok I avtalet är parterna överens om att de verk som omfattas av avtalet får fotokopieras på papper eller OH-blad. Verken får också mångfaldigas genom avskrift med hjälp av ordbehandlingsprogram. Avskriften får skrivas ut på papper eller OH-blad. OH-bladen får projiceras med OHprojektor. Exemplar får också framställas i digital form för att projiceras med presentationsprogram. Åhörarkopior av sådana digitala presentationsbilder får skrivas ut och spridas till gudstjänstbesökare. Men exemplaren får inte användas till andra ändamål än gudstjänstbruk. På Missionskyrkans hemsida, finner du det mesta om Missionskyrkan. Under rubriken I Media finns länkar till artiklar om Svenska Missionskyrkan, distrikten, församlingarna och equmenia. Gå gärna in på sidan minst en gång i veckan eller gör Missionskyrkans sida till startsida i din webbläsare. Tomas Lannfjäll INFORMATION nr 3/1 sid 7

8 FULLMAKT Var vänlig texta tydligt! Enligt beslut vid församlingens sammankomst den befullmäktigas Namn Adress Postnr och postadress att vid Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens representera Församlingsnr och församling Församlingens distrikt Ort och datum Underskrift, ordf/sekr Att observera Denna fullmakt lämnas vid ankomsten till konferensen varvid ombudskort erhålles. Ombudskortet ska användas vid omröstningar, men gäller inte som biljett till konferensens offentliga kvällssamlingar och gudstjänster. Ombud utses vid församlingsmöte. Rätt att delta i kyrkokonferensens förhandlingar och beslut tillkommer varje församling inom Svenska Missionskyrkan genom representation av därtill utsedda ombud enligt följande grunder: Församling med upp till 99 medlemmar har rätt till 2 ombud. För varje påbörjat 1-tal medlemmar däröver utses ytterligare 1 ombud. FULLMAKT Var vänlig texta tydligt! Enligt beslut vid församlingens sammankomst den befullmäktigas Namn Adress Postnr och postadress att vid Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens representera Församlingsnr och församling Församlingens distrikt Ort och datum Underskrift, ordf/sekr Att observera Denna fullmakt lämnas vid ankomsten till konferensen varvid ombudskort erhålles. Ombudskortet ska användas vid omröstningar, men gäller inte som biljett till konferensens offentliga kvällssamlingar och gudstjänster. Ombud utses vid församlingsmöte. Rätt att delta i kyrkokonferensens förhandlingar och beslut tillkommer varje församling inom Svenska Missionskyrkan genom representation av därtill utsedda ombud enligt följande grunder: Församling med upp till 99 medlemmar har rätt till 2 ombud. För varje påbörjat 1-tal medlemmar däröver utses ytterligare 1 ombud.

9 STOCKHOLM DEN 22 MAJ 21 STOCKHOLM DEN 22 MAJ Förbönsgudstjänst i Filadelfiakyrkan Samlingar med omväxlande program på följande platser: Stortorget, Mynttorget, Sergelarkaden, Humlegården, Karlaplan, Medborgarplatsen Vasaparken, Rålambshovsparken 14. Vandring från mötesplatserna till Kungsträdgården JESUSMANIFESTATIONEN I KUNGSTRÄDGÅRDEN Extra: 14.3 lovsång i Kungsträdgården! 9. Förbönsgudstjänst i Filadelfiakyrkan Samlingar med omväxlande program på följande platser: Stortorget, Mynttorget, Sergelarkaden, Humlegården, Karlaplan, Medborgarplatsen, Vasaparken, Rålambshovsparken 14. Vandring från mötesplatserna till Kungsträdgården JESUSMANIFESTATIONEN I KUNGSTRÄDGÅRDEN Extra: 14.3 lovsång i Kungsträdgården! Se aktuell information på Se aktuell information på

10 PARTILEDARUTFRÅGNINGAR I 21 ÅRS VALRÖRELSE Sedan valrörelsen 1968 har Missionskyrkans evangelister intervjuat de svenska partiledarna. Inför årets valrörelse har samtliga partiledare för partierna i Sveriges Riksdag inbjudits till intervjuer i Tångahallen i Vårgårda mellan den 2 augusti till 5 september. Därmed fortsätter en institution i svensk valrörelse som startades för 42 år sedan, då av korstågspastorn John Hedlund som för första gången inbjöd partiledarna till sitt mötestält lämnade John Hedlund över intervjuerna till pastor Thor-Björn Bastås som i och med 21 års valrörelse nu lämnar stafettpinnen vidare till pastor Torsten Åhman. En nyhet i årets utfrågningar är den kristna ungdomsrörelsen equmenias medverkan. Ordföranden Johan Nilsson kommer att få uppgiften som sidekick med uppdrag att vid varje partiledarintervju bidra med ett par aktuella ungdomsfrågor. På lördagskvällarna blir det även speciella ungdomskvällar, bl.a. en konsert med Samuel Ljungblahd den 28 augusti. Tångahallen har 2 sittplatser plus tillgång till ett stort café och en stor utställningshall som kommer att vara öppen före och efter gudstjänsterna. Arrangörer för 21 års partiledarutfrågningar är alla tio missionsförsamlingarna i Vårgårda kommun. Samtliga sju partiledare i Sveriges Riksdag har tackat ja till att vara med och frågas ut av Torsten Åhman på Vårgårda Möte 21. De är inbokade dessa kvällar: Fredag 2 augusti Maria Wetterstrand Onsdag 25 augusti Göran Hägglund Torsdag 26 augusti Jan Björklund Fredag 27 augusti Maud Olofsson Onsdag 1 september Lars Ohly Torsdag 2 september Mona Sahlin Fredagen 3 september Fredrik Reinfeldt För mer information om 21 års partiledarutfrågningar i TÅNGAHALLEN, Vårgårda, hänvisar vi till Vårgårdamötets hemsida:

11 ortbildning Fortbildningskurser som startar i samband med Vinterkonferensen 211 I samband med Vinterkonferensen 1 13 januari 211 för anställda inleds två fortbildningskurser som har en fortsättning efter konferensen. Kurserna arrangeras av Teologiska högskolan, Stockholm. Mer information och sista anmälningsdag för kurserna kommer att finnas på fortbildningens hemsida Att möta bibeln i litteraturen Bibelläsning och bibeltolkning sker regelbundet i den kristna församlingen av pastorer och präster, men också av enskilda kristna. Man kan med fog säga att bibeln är den kristna kyrkans bok. Men detta innebär inte att kyrkan har exklusiv tolkningsrätt, eller ens tolkningsföreträde, till»sin bok«. Många s.k. skönlitterära författare har gjort sina egna läsningar av bibeln utan hänsyn till kristet legitimerade tolkningar. Bibelns verkningsgrad sträcker sig därför långt utanför kyrkliga revir och bibeltexternas innebörder varieras på många sätt. I denna kurs studerar vi bibelns reception i svensk litteratur under 19-talet. Ett av målen med studiet är att bättre förstå det litterära verket utifrån de anspelningar och ekon av bibliska texter och teman som kan kännas igen. Men i lika hög grad intresserar vi oss för hur de litterära verken kan bidra till att öppna läsarens ögon för att i texterna se betydelser, dimensioner och perspektiv som annars inte skulle ha uppmärksammats. Med detta dubbla perspektiv aktualiseras de flesta relevanta frågorna om tolkningens problematik och möjlighet i såväl kristen baspraktik som i konstnärlig verksamhet. Förutom vid de två seminarietillfällena under Vinterkonferensen möts kursdeltagarna också på THS mars. Kursansvarig: Johnny Jonsson. Kursavgift 1 5 kr. Kursdeltagare svarar själva för boende och mat. Minst 1 deltagare för att kursen ska ges. Gemensam framtid rötter, identitet, mission Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan planerar att inom ett par år bilda en ny, gemensam kyrka. För medarbetarna i de tre kyrkorna vidgas därmed perspektiven och arbetsmarknaden växer. Ofta kan man sin egen kyrka ganska väl, medan kunskapen om andra samfund är mer diffus. Föreliggande fortbildningskurs erbjuder en möjlighet att studera de tre kyrkornas rötter, identitet och mission. Hur ser vår historia ut? Vad är omistligt att ta med in i den nya kyrkan och vad är barlast som vi i en ny tid kan lämna för att bättre nå ut med evangeliet? Hur berikar vi varandra? Särskilt belyses de teologiska konflikter och det missionsarbete som bidragit till formandet av kyrkornas identitet. Även frågor inför framtiden berörs. Förutom vid de två seminarietillfällena under Vinterkonferensen möts kursdeltagarna också på THS den 9 1 februari och mars. En del litteratur kommer att läsas på kursen, och det finns valfrihet så att man får läsa mest om de två kyrkor som man vet minst om. Kursen avslutas med att deltagarna skriver papers där också den pågående ekumeniska processen behandlas. Kursansvariga: Rune W Dahlén och Karina Sarja. Kursavgift 2 kr. Kursdeltagare svarar själva för boende och mat. Minst 1 deltagare för att kursen ska ges.

12 Kongo möjligheternas land En seminariedag om Kongo Kinshasa på Karlskoga folkhögskola den 12 maj kl > Tro, engagemang och utmaning > Hur ser kyrkans roll i det kongolesiska samhället ut idag? > Hur kan vi engagera oss för Kongo Kinshasa? Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Diakonia bjuder in till ett halvdagsseminarium om Kongo Kinshasa dagen före årskonferenserna i Örebro. Ur programmet 11:3 Lunch 13: Välkommen och introduktion (Bertil Svensson SMK) 13:15 Politiken och den humanitära situationen i Kongo Kinshasa idag (Christer Daelander SB) 14: Samtalsgrupper: Naturresurser och plundring (Joakim Wohlfeil Diakonia) Hälsovård (Agneta Lillqvist Bennstam SB, Dr. Jean Henri Moverobe CEBU) Lokalengagemang för Kongo vänförsamlingar, församlingens missionär, second hand mm (Tomas Hammar m.fl SMK) 15:3 Fika 16: Kyrkans roll i det kongolesiska samhället: Moderator Kimy Konde SMK. Medverkande: Edie Diafuanakana (mf CEC) och Izemengia (vice mf CEBU) samt tid för frågor och samtal. 16:45 Avslutning med förbön för Kongo (Bo Forsberg). Anmälan görs till senast den 3 maj. Ange deltagande (gratis), lunch (65 kr) och/eller fika (35 kr) samt eventuella dietönskemål.

13 I N B J U D A N I N B J U D A N I N B J U D A N INBJUDAN TILL WORKSHOP om församlingens insamling n Här inbjuder vi insamlingsombud och kassörer i Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan till en workshop om församlingens insamlingsarbete. Insamling är ett ständigt aktuellt ämne i våra församlingar och vi behöver nya idéer och ny kunskap för att möta de utmaningar församlingarna ställs inför. Konkurrensen om människors pengar ökar undan för undan och detta utmanar församlingarna. Hur ska vi arbeta med insamling för att möjliggöra det större uppdraget att vara levande och växande församlingar? I samband med konferensen i Örebro vill vi inbjuda till samtal och workshop kring insamlingsfrågor. Vi samlas i Vasakyrkan, i Örebro. Vi kommer att få en introduktion till insamling i Sverige, vilka trender som är på gång och vi kommer att ta del av några församlingars idéer om hur man gjort för att öka insamlingarna. Tillsammans skapar vi en bra workshop där vi smider idéer om hur vi bäst kan arbeta med detta. Målsättningen är att du skall lämna denna eftermiddag med flera bra idéer om hur insamlingarna skall kunna öka i just din församling. Plats: Vasakyrkan, Vasagatan 6 8, Örebro Tid: Onsdagen den 12 maj 21 kl 16 2 Program: 16: Inledning. Gunilla Hjelmåker/George Olvik 16:3 Introduktion och trendspaning om insamling i Sverige 17:3 Kaffe, smörgås 18: Workshop, Hur kan vi öka insamlingarna i vår församling 19:3 Presentation och genomgång 2: Avslutning Vi behöver din anmälan till denna workshop. Anmäl dig till eller senast den 3 april.

14 12 sept Mellansvenska distriktet Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet täcker nästan 1/3 av Sverige, från Nord Uppland till Jämtland, från riksgränsen till Östersjön. Här finns närmare 1 församlingar och 5 föreningar. Be om Guds välsignelse genom människorna i distriktets församlingar och SMU. Be om glädje och inspiration under den pågående höstterminen. Pakistan Att vara kristen i Pakistan är inte lätt. Be för Church of Pakistan, som Missionskyrkan har en relation till. Be att vi kan utveckla samarbetet ytterligare. Be att de genom sin verksamhet kan få vittna om Kristi kärlek i ett land där det förekommer så mycket våld. 19 sept Samhällsengagemang Be för de människor som på olika sätt är utestängda från delar av vårt samhälle pga arbetslöshet, sjukdom, funktionsnedsättning m.m. Be också för alla de barn som lever i fattigdom i Sverige. Japan Be för Japanska Förbundskyrkan och deras mestadels små församlingar. Be att de kan hitta nya vägar att nå japanerna med det kristna budskapet. Be särskilt för pastorerna, att de skall uppleva inspiration och glädje i det ofta mödosamma arbetet. 26 sept equmenia 29 okt - 1 nov arrangerar equmenia och Teamevangelisation Face to Face i Skövde. Temat är ansikte mot ansikte människor och Gud. Be att många får möta Gud denna helg och att helgen blir ett led i väckelse i vårt land. Indien Be för Union Biblical Seminary i Pune, som utbildar pastorer till flera kyrkor i Indien, bl.a. vår systerkyrka HCC. Vi tackar och ber för lärare och studenter. Be att de som utbildar sig skall bli till stor välsignelse i sina olika sammanhang. Tillsammans i bön Veckans förbönsämne finns också under ikonen Bönerummet på Skutan där det kan fördjupas och kompletteras. 4 juli Söderköping I sommarstaden Söderköping finns vår yngsta församlingsplantering. Sedan ett år tillbaka arbetar Andreas och Linnéa Holm här med att plantera en ny församling med utgångspunkt från sitt hem. Några personer har kommit till tro under året och många nya kontakter har knutits. Be för familjen Holm och för arbetet med LifeChurch Söderköping. Mellanöstern Sommartid är lägertid också i Mellanöstern. Be för de olika barn och ungdomsläger som anordnas av den Evangeliska Synoden i Libanon och i Syrien. Be också för Sabeels internationella ungdomsläger som hålls i slutet av juli i Jerusalem. 11 juli Barnen i sommarsverige Be för alla barn som har sommarlov just nu. Be för alla som är glada för att få vara tillsammans med kompisar och familj men be också för den för vilken sommaren är en enda lång ensamhet. Haiti och Chile Vi har hört om katastrofer i Latinamerika under 21. De glöms fort bort, men kvar blir människor och organisationer som arbetar för att återskapa ett fungerande samhälle. Amerikanska Missionsförbundet finns på plats i Haiti och i Chile kämpar den lilla Förbundskyrkan där. De behöver vårt stöd och vår förbön. Svenska Missionskyrkan Box 632, Stockholm , Svenska Missionskyrkans förböns kalender för tredje kvartalet 21

15 18 juli Sommar o distriktsgårdar Sommargårdar och sommarhem är goda platser för längtan och möten. Be för dem som arbetar där och för alla besökare. Be om viktiga möten mellan himmel och jord, mellan Gud och människor, människa och människa. Nicaragua I Moravakyrkan i Nicaragua finns fortsatt ett stort behov av att utbilda pastorer och ledare. De som inte kan ta del av seminarieutbildning får nu en möjlighet att läsa på distans. Be om framgång och ekonomiska medel för denna satsning. 25 juli equmenia Be för alla barn och unga som åker på olika läger under sommaren. Be att de ska få möta Jesus och skapa en egen relation till honom. Be för alla ledare som ideellt ställer upp. Låt dem vara förebilder. Ecuador I Guayaquil, Ecuador firas stadens födelsedag idag den 25 juli. Förbundskyrkan driver tre skolor och har ett tiotal församlingar och grupper i denna tvåmiljonersstad med omgivningar. Be för staden och för det församlingsarbete som utförs där. 1 aug Handen Be för församlingsplanteringen Handen som nu är inne i ett avgörande skede. Idag består verksamheten av en stabil kärngrupp med ett 2-tal personer och arbetet växer hela tiden. En tydlig målsättning är nu att inom två år grunda en ny församling på platsen. Pionjärpastor är Johanna Daléen. Under våren har också ett VÅGA TRO Team från Karlskoga Folkhögskola arbetat i projektet. Kongo Kinshasa Be för evangelisationskampanjen i Kimpese den 4-8 augusti och för de medverkande evangelisterna från Sverige, Rickard Lundgren och Carl-Olof Hultby. 8 aug Bibelfjäll, Hemavan Tacka för dem som i dagarna börjar på Bibelfjäll - en bibelskola i fjällmiljö i Hemavan. Be för att de under året skall växa i sin tro så att de blir glada och aktiva vardagskristna. Be också för alla kristna i området, att de i någon mån skall kunna dela evangeliet med de tusentals turister som kommer på besök. Vänförsamlingar Tacka för de vänförsamlingsrelationer som utvecklats mellan församlingar i Sverige och församlingar i de båda Kongorepublikerna. Be om att relationerna skall utvecklas och stärkas och att ett positivt utbyte skall komma tillstånd som hjälper oss att förstå rikedomen i Kristi kyrka på jorden. 15 aug Skolstarten I dagarna börjar de flesta av landets skolor ett nytt läsår. Be för alla elever, lärare och övrig personal som dagligen finns och arbetar i skolan. Kongo Brazzaville Idag firar Republiken Kongo 5 år efter sin självständighet. Be för fred, rättvisa och utveckling i landet. Be att kyrkan får spela en läkande och utvecklande roll i det kongolesiska samhället. 22 aug Svenska Frälsningarmén Svenska Frälsningsarmén är en armérörelse som nu finns inom Svenska Missionskyrkan. Nya medarbetare har anställts under året. Be för dessa och för alla som arbetar i våra kårer, som ofta är små och där mycket hänger på några få. Apg. 29 I höst startar två nya Apg29 skolor, en i Kongo Brazzaville och en i Sverige. Sverigeskolan är ett samarbete med kyrkan i Ecuador som skickar hit en stor grupp ungdomar. Be om ledning och utveckling av lärjungaskolorna. Be att fler ungdomar upptäcker denna möjlighet och att Apg29 får bidra med förnyelse till vår kyrka i Sverige. 29 aug equmenia Be för alla barn och unga som kommer tillbaka till skolan efter sommarlovet. Många möts av en verklighet av mobbing och utsatthet. Be om beskydd och civilkurage i skolan. Be att evangeliet ska nå många unga i skolorna i vårt land. Spanien Systerkyrkan FIEIDE i Spanien utmanas av de många invandrare från Latinamerika som finns i landet. Vi ber för det missionsarbete och de missionärer från Sverige och Ecuador som arbetar med särskilt focus på invandrare. 5 sept Nya församlingar Sverige behöver många nya församlingar för att tillsammans med de redan befintliga förmedla evangeliet om Jesus Kristus till vårt folk. Be för den arbetsgrupp som leder arbetet med församlingsplantering och omstart i SMK. Be om en rörelse av nya församlingar i vårt land. Be att många nya människor ska få lära känna Jesus som sin frälsare och Herre. European Christian Mission Sedan många år har Missionskyrkan ett samarbete och samarbetsavtal med European Christian Mission, som arbetar i många europeiska länder. Vi vill gärna vidareutveckla samarbetet på flera områden. Be för ledarskapet och medarbetare inom ECM och för vårt fortsatta samarbete.

16 REDOVISNING Svenska Missionskyrkan STIM-ERSÄTTNING För period januari juni juli december år: Kundnr 5928 Avtalsnr Anordnare (församling): Adress: Uppgiftslämnarens namn: Telefon dagtid: Telefax: OFFENTLIGA FRAMFÖRANDEN AV SÅNG/MUSIK över 5 deltagare (kopiera sidan om utrymmet ej räcker) Vid entrébelagda tillställningar måste både biljettpris och biljettbruttointäkten (exklusive moms) redovisas. Förekommer olika biljettpriser skall det av redovisningen framgå hur många som betalt resp. biljettpris, exempel: Datum Lokal & ort Artist Biljett-pris Antal besökare Biljett-brutto-intäkt STIM-ers (fylls i av Sv. Missionskyrkan) 521 Missionskyrkan, Gospelkören Mora 25-8 Nirå, Frisångarna Kryssa om repertoarförteckning bifogas Antal besökare (minst 5) Datum Lokal & ort Artist Biljettpris Biljettbruttointäkt STIMersättn (fylls i av Sv.Missionskyrkan) Kryssa i om repertoarförteckning bifogas OBS! Fylls i av Svenska Missionskyrkan Summa: Riktigheten av redovisningen intygas: Skickas till: Svenska Missionskyrkans musikenhet Box STOCKHOLM Datum Namnunderskrift OBS! Ej direkt till STIM

17 INTERN redovisning OFFENTLIGA FRAMFÖRANDEN AV SÅNG/MUSIK max 5 deltagare (kopiera sidan om utrymmet ej räcker) Vid entrébelagda tillställningar måste både biljettpris och biljettbruttointäkten (exklusive moms) redovisas. Förekommer olika biljettpriser skall det av redovisningen framgå hur många som betalt resp. biljettpris, exempel: Datum Lokal & ort Artist Biljett-pris Antal besökare Biljett-bruttointäkt 521 Missionskyrkan, Nirå, Gospelkören Mora Frisjungarna Kryssa om repertoarförteckning bifogas Datum Lokal & ort Artist Biljett pris (kopiera sidan om utrymmet ej räcker) Antal besökare Biljettbruttointäkt STIMers Kryssa om repertoarförteckn. bifogas

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal

nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal nr 5/06 Offerdag för pastorsutbildning, tacksägelsedagen 8 oktober Med minsta möjliga marginal Kyrkokonferensens mest dramatiska omröstning gällde i år en nedskärning av bidraget till Teologiska Högskolan,

Läs mer

årsberättelse och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2004

årsberättelse och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2004 årsberättelse och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2004 Om du visste Johannesevangeliets fjärde kapitel är ett bibelsammanhang som många av oss gärna återvänder till. Det handlar om ett möte mellan

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Vi

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2007

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2007 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2007 Maria

Läs mer

av Jesus och samtiden utmanad: Örebro 2010 Programbok www.gemensamframtid.se/utmanad

av Jesus och samtiden utmanad: Örebro 2010 Programbok www.gemensamframtid.se/utmanad utmanad: av Jesus och samtiden Örebro 2010 Programbok www.gemensamframtid.se/utmanad Antar du utmaningen? I maj 2010 får vi glädjas åt en ny gemensam mötesplats! Örebro är i år platsen där vi fattar viktiga

Läs mer

NYHETSBREV NOVEMBER. eller på pg 90 03 28-6

NYHETSBREV NOVEMBER. eller på pg 90 03 28-6 NYHETSBREV NOVEMBER 2013 HOPPETS TID EQUMENIAKYRKANS INTERNATIONELLA INSAMLING Det kan verka uppkäftigt, nästan provocerande att tala om hopp när världen ser ut som den gör. Men tillsammans fortsätter

Läs mer

Herrens nåd tar inte slut

Herrens nåd tar inte slut Redaktion: Kommunikationsavdelningen på Missionskyrkans kansli info@missionskyrkan.se Postadress: Box 6302, 113 81 Stockholm tfn 08-674 07 00 www.missionskyrkan.se nr 1/11 Herrens nåd tar inte slut Kan

Läs mer

Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2006

Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2006 Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2006 Protokoll 1 Innehåll Protokoll, Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 15 17 juni 2006 Torsdag 15 juni 1 Inledningstal... 4 2 Val av presidium... 6

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2008

FÖREDRAGNINGSLISTA. med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se FÖREDRAGNINGSLISTA med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans

Läs mer

EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE EQUMENIAKYRKAN 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 INNEHÅLL KYRKOLEDNINGEN...4 KYRKOSTYRELSEN...6 TEOLOGISKA KOMMITTÉN...7 FÖRSAMLING & SAMHÄLLE...8 INTERNATIONELLT...12 KYRKA &

Läs mer

Program. gemensam konferens 5 8 juni 2008. Svenska Mässan, Göteborg www.goteborgsmotet.se

Program. gemensam konferens 5 8 juni 2008. Svenska Mässan, Göteborg www.goteborgsmotet.se Program gemensam konferens 5 8 juni 2008 Svenska Mässan, Göteborg www.goteborgsmotet.se 1 Välkommen till Göteborgsmötet 2008! I rörelse var temat när tre samfund och tre ungdomsförbund för första gången

Läs mer

Innehåll. Ungdom 6-7 Helt Enkelt Tisningskurs Skidresa www.metodistkyrkan.se/mku inuti Inspirationsdygn om inuti UK blir NK Ung på nätet

Innehåll. Ungdom 6-7 Helt Enkelt Tisningskurs Skidresa www.metodistkyrkan.se/mku inuti Inspirationsdygn om inuti UK blir NK Ung på nätet MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg. 11 172 99 Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box 6302 113 81 Stockholm SBUF tfn 08-453 69 80 fax 08-453 69 89 tfn 08-545 915 30 fax 08-674 07 94 4 04 Gå därför ut och

Läs mer

LIVSNÄRA SMÅGRUPPER. Så här har vi gjort samlade berättelser från ett antal församlingar

LIVSNÄRA SMÅGRUPPER. Så här har vi gjort samlade berättelser från ett antal församlingar LIVSNÄRA SMÅGRUPPER Så här har vi gjort samlade berättelser från ett antal församlingar Vad menar vi med Livsnära smågrupper? Begreppet Den tvåvingade församlingen uttrycker den naturliga betoningen och

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt från Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet - Nr 22 - maj 2012 Tema: Nu gör jag något nytt Församlingar som tänker nytt sidan 4 Mission i ny kyrka sidan 7 Ledare Att göra något nytt är inte

Läs mer

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006. I Missionskyrkan - oktober 2006 1

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006. I Missionskyrkan - oktober 2006 1 I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRK AN OCH SMU OKTOBER 2006 Svenska Missionskyrkan s 2-4 Offerdag för pastorsutbildning; Mellansvenska distriktet s 5 Helg med drag;

Läs mer

Kabinettets rapport... sid 11 Lekmannaledarens rapport... sid 16 Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse... sid 17

Kabinettets rapport... sid 11 Lekmannaledarens rapport... sid 16 Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse... sid 17 1 Innehåll Axplock ur konferensprogram... sid 2 Dagordning Plenum... sid 3 Förhandlingsordning... sid 5 Dagordning 1. Konferensutskott för församling och ekumenik... sid 7 Dagordning 2. Konferensutskott

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj www.equmeniakyrkan.se VÄLKOMMEN TILL KYRKOKONFERENS! En gång om året möts vi - ombud och deltagare i Equmeniakyrkans församlingar

Läs mer

NYHETSBREV. Mer ljus och bättre redskap

NYHETSBREV. Mer ljus och bättre redskap NYHETSBREV januari 2013 Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan har bildat ett nytt kyrkosamfund tillsammans. Den nya kyrkans arbetsnamn är Gemensam Framtid. Mer ljus och bättre redskap Vi

Läs mer

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU OKTOBER 2004. I Missionskyrkan - oktober 2004 1

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU OKTOBER 2004. I Missionskyrkan - oktober 2004 1 I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU OKTOBER 2004 Svenska Missionskyrkan s 2-4 Offerdag för pastorsutbildning; Mellansvenska distriktet s 5 Attraktion

Läs mer

Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2011

Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2011 Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2011 Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2011 Protokoll 1 Innehåll Protokoll, Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2 5 juni 2011 Torsdag

Läs mer

Personal 3 Personalförändringar på SMU Personalförändringar på SBUF. Ekonomi Administration 8-9 Över 1,8 miljoner konor till SMU- och SBUFföreningar!

Personal 3 Personalförändringar på SMU Personalförändringar på SBUF. Ekonomi Administration 8-9 Över 1,8 miljoner konor till SMU- och SBUFföreningar! MKU/SBUF Ekumeniska Centret Starrbäcksg. 11 172 99 Sundbyberg SMU Tegnérgatan 8 Box 6302 113 81 Stockholm SBUF tfn 08-453 69 80 fax 08-453 69 89 tfn 08-545 915 30 fax 08-674 07 94 3 05 Jesus sade: Se till

Läs mer

- en del av Equmeniakyrkan. Programblad. april - september 2014

- en del av Equmeniakyrkan. Programblad. april - september 2014 Södra Nissadalens Missionsförsamling - en del av Equmeniakyrkan Programblad april - september 2014 Insidan I fårens tid Jag tycker mycket om får. Särskilt nu på våren, när lammen kommer. De år så söta

Läs mer

Årsmötes- handlingar Distriktsårsmöte Hudiksvalls Missionskyrka 25 maj 2013

Årsmötes- handlingar Distriktsårsmöte Hudiksvalls Missionskyrka 25 maj 2013 Årsmöteshandlingar Distriktsårsmöte Hudiksvalls Missionskyrka 25 maj 2013 Verksamhetsberättelse 2012 När förra verksamhetsberättelsen skrevs var vi precis i början av regionprocessen. En utredning hade

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

informationsutskick från #3/2007 Smaka på framtiden minns Fwd: 2007 och se fram emot Riksstämma Rätt Vis Helg Scoutbibel Bibelsajten NoA

informationsutskick från #3/2007 Smaka på framtiden minns Fwd: 2007 och se fram emot Riksstämma Rätt Vis Helg Scoutbibel Bibelsajten NoA informationsutskick från SBUFMKUSMU #3/2007 Smaka på framtiden minns Fwd: 2007 och se fram emot Riksstämma Rätt Vis Helg Scoutbibel Bibelsajten NoA innehåll tänkvärt 3 vision om enhet 3 årshögtid 4 material

Läs mer

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU SEPTEMBER 2004. I Missionskyrkan september-2004 1

I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU SEPTEMBER 2004. I Missionskyrkan september-2004 1 I Missionskyrkan FÖR DIG SOM VILL VETA VAD SOM HÄNDER I SVENSKA MISSIONSKYRKAN OCH SMU SEPTEMBER 2004 Svenska Missionskyrkan s 2-4 Ordförandekonferens; Mellansvenska distriktet s 5 Zenit på Skräddartorp;

Läs mer

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM

BÄDDAT. För hemlösa i kyrkans källare ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM Pingst.seNR n NYHETER n REPORTAGE n UNDERVISNING n RECENSIONER n KRÖNIKOR n FOLK 1 MARS 2015 ALBINO KAN PLUGGA MEDIA TACK VARE TV INTER-STIPENDIUM ÅRETS RÅDSLAG HÅLLS I FILADELFIA I STOCKHOLM NYTT NÄTVERK

Läs mer

Ny bibelskola siktar högt. nr 6. Mer om Kyrkan, Livet och Gud. Samgående i Gislaved 6 Än lever missionen! 8 En julsaga on the road 21 SIDAN 12

Ny bibelskola siktar högt. nr 6. Mer om Kyrkan, Livet och Gud. Samgående i Gislaved 6 Än lever missionen! 8 En julsaga on the road 21 SIDAN 12 växa nu Mer om Kyrkan, Livet och Gud Ny bibelskola siktar högt SIDAN 12 Toppenkul. Nu startas en ettårig bibelskola med fjällprofil på SMU Fjällgård i Hemavan. Foto: Mojo Andersson Samgående i Gislaved

Läs mer

nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n

nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n nyhetsbladet f r å n k y r k a n v i d b r o m m a p l a n f e b r u a r i a p r i l n r 1 / 2 0 1 1 Vägen till en karenby uppe i bergen. I norra Thailand är vägarna inte alltid att lita på. Foto: Gudrun

Läs mer

växa nu Nyplantering i Söderköping nr 5 Mer om Kyrkan, Livet och Gud

växa nu Nyplantering i Söderköping nr 5 Mer om Kyrkan, Livet och Gud växa nu Mer om Kyrkan, Livet och Gud Nyplantering i Söderköping SIDAN 6 Man-till-man-metod på fängelset 8 Välljudande vänner i Vännäs 12 Från Scoutliv till Skrotbil 18 nr 5 sept-nov 2009 Det kan vara historiskt,

Läs mer