utmanad: Välkommen till konferens! av Jesus och samtiden nr 3/10 Örebro maj, Conventum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "utmanad: Välkommen till konferens! av Jesus och samtiden nr 3/10 Örebro 2010 13-16 maj, Conventum www.gemensamframtid.se/utmanad"

Transkript

1 Redaktion: Kommunikationsavdelningen på Missionskyrkans kansli Postadress: Box 632, Stockholm tfn nr 3/1 utmanad: av Jesus och samtiden maj, Conventum Örebro 21 Välkommen till konferens! I maj 21 får vi glädjas åt en ny gemensam mötesplats! Örebro är i år platsen där vi fattar viktiga besluta och för fruktbara samtal, där vi kan skapa nya kontakter och fördjupad gemenskap med Gud och människor. Låt oss mötas i Örebro och utmanas av evangeliet, av varandra, i församlingarna, av världen, i världen, i kallelsen. I utmaningen anar vi Gud. Vågar vi låta oss manas och utmanas? Vad vill Jesus och samtiden med oss idag? Göran Zettergren Missionsföreståndare Ulf Hållmarkers Kyrkostyrelsens ordförande INFORMATION nr 3/1 sid 1

2 INFORMATION nr 3/1 Innehåll Bilaga KYRKOKONFERENSEN Årets konferensmaterial föredragningslista, årsberättelse, Årsredovisning, programbok, fullmakt Frågor att besvaras i kyrkokonferensen Konferensgåvan Konferensavgiften Remissperiod Gemensam framtid KURSER OCH ARRANGEMANG Pionjär 21 Att nå fler människor genom alpha-kurser Jesusmanifestation Stockholm, pingstafton 22 maj infoblad Vinterkonferens 211 En kyrka utan väggar folder Partiledarutfrågningar 2 aug 3 sept infoblad Fortbildningsprogramet infoblad Kongo möjligheternas land broschyr AKTUELLA SATSNINGAR Bönekort för Bibelfjäll bönekort NYTT MATERIAL Förbönskalendern för tredje kvartalet kalender ÖVRIGT Sommarlogi i Stockholm infoblad Dags för STIM-rapportering blanketter Kopieringsavtal klart med Bonus Presskopia Mer på Skribenter i INFORMATION nr 3/1 Olle Alkholm, kyrkosekreterare Katarina Alsén, handläggare medarbetarfrågor Ulla Marie Gunner, nationell missionssekreterare Gunilla Hjelmåker, kommunikationschef Inga Johansson, Storstadskonsulent Tomas Lannfjäll, redaktör Johan Nilsson, ordförande equmenia P-O Sveder Renklint, föreståndare för Bibelfjäll Frank Stoor, vd LHUC Agneta Sveningson, konferens- och säljansvarig LHUC Göran Undevall, samordnare församlingsplantering/ omstart Lena Wohlfeil, musikkonsulent Göran Zettergren, missionsföreståndare Helen Åkerman, konferenssamordnare Kyrkokonferensen INFORMATION nr 3/1 sid 2

3 Årets konferensmaterial Inför årets kyrkokonferens, Utmanad den maj, bifogas konferensmaterialet i detta nummer av INFOR- MATION. Det omfattar följande: Årsberättelse för 29. En presentation av allt det arbete som Svenska Missionskyrkan utfört under året. Årsberättelsen kan med fördel användas för att informera om Missionskyrkan i många olika sammanhang. Fler exemplar kan beställas till portokostnad från Gummessons Bok & Musik, eller Årsredovisning med koncernredovisning, trycks separat i år och är alltså en egen handling. Föredragningslista, innehållande bland annat: föredragningslista till kyrkokonferensens förhandlingar, verksamhetsplan och budget för 29/21, valberedningens förslag och presentation av kandidater till kyrkostyrelsen. Programbok, med allt som konferensdagarna innehåller. Det är mycket som händer under konferensdagarna, både för ombuden och för övriga deltagare. Fullmakt, för församlingens ombud. Detta material kommer i konferensen att kompletteras med särskilda gudstjänstprogram för respektive gudstjänst. Övrigt material delas ut vid ombudsregistreringen i kyrkokonferensen. Läs mer om konferensen på eller Tomas Lannfjäll Bilagor: konferensmaterial Frågor att besvaras i kyrkokonferensen Församlingarna kan till missionsföreståndaren ställa korta så kallade enkla frågor i aktuella ärenden som de önskar få besvarade i konferensen. Detta sker under punkten Missionsföreståndaren besvarar frågor insända av församlingar. Frågeställaren har i konferensen rätt till kort replik efter frågans besvarande. I Missionskyrkans stadgar, 2 punkt I, sägs: Församling inom Svenska Missionskyrkan kan genom sitt ombud, senast 2 veckor före kyrkokonferensen, lämna in enkel fråga till missionsföreståndaren att besvaras i konferensen. Frågorna skall ställas skriftligt med adress Svenska Missionskyrkan, Missionsföreståndaren, Box 632, Stockholm, eller via e-post med rubriken Fråga till missionsföreståndaren, till Frågan måste ha kommit in senast torsdagen den 29 maj. Ange tydligt att det gäller Fråga till missionsföreståndaren att besvaras i kyrkokonferensen. Olle Alkholm Konferensgåvan Församlingarna inbjuds att i kyrkokonferensen ge en konferensgåva till det gemensamma arbetet inom Svenska Missionskyrkan. Det är viktigt att vi tillsammans bär upp det gemensamma arbetet så det inte tvingas stagnera. Konferensgåvan är ett sätt för församling att ta ansvar för missionsekonomin, att ge sitt stöd till det gemensamma arbetet. Tillsammans kan vi samla in de medel som behövs för att kunna gå vidare i mission i vår tid. Vi hoppas på en stor konferensgåva i år. Planera för konferensgåvan i församlingen och sänd den till Svenska Missionskyrkan via plus- eller bankgiro ( eller ). Ange konferensgåvan vid inbetalningen. Det finns också möjlighet att betala via kollektomat på plats på kyrkokonferensen. Konferensgåvan samlas även in vid inledningsgudstjänsten och under förhandlingarna. Göran Zettergren Konferensavgiften Observera att konferensavgiften måste vara betald för att Du ska räknas som anmäld till Utmanad. Väljer Du att betala med faktura måste den vara betald innan Du kommer till Örebro. Det finns ingen möjlighet att betala fakturan i Kollektomaterna eller konferensbyrån. Helen Åkerman Remissperiod - Gemensam framtid Kyrkokonferensen 29 fattade beslut om att anta avsiktsförklaringen om ett nytt gemensamt kyrkosamfund tillsammans med Baptistsamfundet och Metodistkyrkan. Under hösten arbetade fem arbetsgrupper med ett underlag till den remiss som presenteras i samband med kyrkokonferensen i Örebro maj 21. INFORMATION nr 3/1 sid 3

4 Remissperioden sträcker sig fram till den 15 oktober 21. Remissen kommer bl a att sändas till samtliga församlingar i Svenska Missionskyrkan. Remissen kommer att innehålla visioner och förslag till ordningar och stadgar för den nya kyrkan. Avsätt tid i styrelsemöten, församlingsmöten och/eller utse en grupp i församlingen som arbetar med remissvar kring det som är vår gemensamma framtid. Olle Alkholm Kurser och arrangemang Pionjär 21 Ekumeniska nätverket för församlingsgrundande arbete i Sverige inbjuder till en pionjärkonferens i Fiskebäck den oktober 21. Att nå fler människor genom alpha-kurser Många församlingar i Missionskyrkan har redan prövat på alpha-kurser. Några står kanske i startgroparna. I höst gör Alpha Sverige en samordnad satsning med gemensam uppstart (vecka 36)och en del reklam. Då kan det vara läge för din församling att haka på. För att anordna alpha-kurser behöver några i församlingen gå utbildning. Några tillfällen sådana återstår, bl.a april i Kummelby kyrka och 4 september i Motala. På finns både information om kurser och konferensen att hämta men också foldrar, loggor, kortfilmer mm. Alpha vill att alla församlingar som anordnar kurser också registrerar dem, så att kontakter med människor som söker kurser går smidigt. Lycka till med alpha-kurserna! Ulla Marie Gunner Huvudtalare i konferensen är Dietrich Schindler från Tyskland. I Missionskyrkan känner vi honom från vårt samarbete inom IFFEC, (Internationella Federationen av Fria Evangeliska Kyrkor). Han är ansvarig för arbetet med församlingsplantering i vår systerkyrka i Tyskland Bund Freier Evangelischer Geminden. Hanna Ekstedt, Musikkoordinator inom equmenia, ansvarar för sången och musiken under konferensen. I det församlingsgrundande nätverket i Sverige ingår följande samfund: Svenska Baptistsamfundet, Frälsningsarmén, Pingströrelsen, EFS, Svenska Alliansmissionen, Adventistsamfundet, Vineyard Norden, EFK, Metodistkyrkan och Svenska Missionskyrkan. För utförligare presentation av programmet, seminarierna och de medverkande hänvisar vi till: Upplysningar om Pionjärkonferensen 21 lämnas också av: Göran Undevall Välkomna till Jesusmanifestation Stockholm, pingstafton 22 maj 9. Förbönsgudstjänst i Filadelfiakyrkan Torgmöte på Medborgarplatsen, därefter vandring till Kungsträdgården. 15. Gemensam gudstjänst och manifestation i Kungsträdgården kl 15. Missionskyrkan församlingar är i år ansvariga för program på Medborgarplatsen på Söder. Församlingar från andra församlingar på Söder kommer också att finnas med. Planeringen inför torgmötet är nu i full gång. Årets temat är Följ med och se! Joh 1:39 Vi planerar för ett omväxlande program med sång, musik och tal! Medverkande: Immanuel Gospel, Musikgrupp från engelskspråkiga gruppen i Hallunda, Frida med band från Immanuel 153, Jesus Sisters, tjejgrupp från Skarpnäckskyrkan, Göran Zettergren, Hanna Ydreborg, Inga Johansson och många flera som ännu inte är klara men är på gång. INFORMATION nr 3/1 sid 4

5 Torgmöte kommer också att finnas på Stortorget, Mynttorget, Sergelarkaden, Humlegården, Karlaplan, Vasaparken och Rålambshovsparken. I år inbjuds hela landet att vara med för att nästa år kunna arrangera Jesusmanifestationen regionalt! På kan du följa planeringen och ladda ner program. För frågor och mer info, skriv till Varmt välkomna med! Inga Johansson Bilaga: infoblad Vinterkonferens 211 En kyrka utan väggar Välkomna alla anställda till konferens 1 13 januari 211 i Stockholm. Temat har vi lånat från Church of Scotland en kyrka utan väggar. Ett par föreläsare kommer därifrån. Vi får arbeta med frågor kring en öppenhet för människor att bli en del av församlingen, frågor om tillgänglighet men också församlingars och medarbetares roll i samhället. Se bifogad folder och för program och information om seminarier. Anmälan sker på hemsidan. Konferensen är öppen för alla anställda i equmenia, Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan. Det finns möjlighet att använda 2 5:- av avsatta medel för fortbildning till konferenskostnaden. Varmt välkomna, alla anställda medarbetare! Ulla Marie Gunner Bilaga: folder John Hedlund som för första gången inbjöd partiledarna till sitt mötestält lämnade John Hedlund över intervjuerna till pastor Thor-Björn Bastås som i och med 21 års valrörelse nu lämnar stafettpinnen vidare till pastor Torsten Åhman. En nyhet i årets utfrågningar är den kristna ungdomsrörelsen equmenias medverkan. Ordföranden Johan Nilsson kommer att få uppgiften som sidekick med uppdrag att vid varje partiledarintervju bidra med ett par aktuella ungdomsfrågor. På lördagskvällarna blir det även speciella ungdomskvällar, bl a en konsert med Samuel Ljungblahd den 28 augusti. Tångahallen har 2 sittplatser plus tillgång till ett stort café och en stor utställningshall som kommer att vara öppen före och efter gudstjänsterna. Arrangörer för 21 års partiledarutfrågningar är alla tio missionsförsamlingarna i Vårgårda kommun. Samtliga sju partiledare i Sveriges Riksdag har tackat ja till att vara med och frågas ut av Torsten Åhman på Vårgårda Möte 21. De är inbokade dessa kvällar: Fredag 2 augusti Maria Wetterstrand Onsdag 25 augusti Göran Hägglund Torsdag 26 augusti Jan Björklund Fredag 27 augusti Maud Olofsson Onsdag 1 september Lars Ohly Torsdag 2 september Mona Sahlin Fredagen 3 september Fredrik Reinfeldt För mer information om 21 års partiledarutfrågningar i Tångahallen, Vårgårda, hänvisar vi till hemsidan: Göran Undevall Bilaga: infoblad Partiledarutfrågningar Sedan valrörelsen 1968 har Missionskyrkans evangelister intervjuat de svenska partiledarna. Inför årets valrörelse har samtliga partiledare för partierna i Sveriges Riksdag inbjudits till intervjuer i Tångahallen i Vårgårda mellan den 2 augusti till 5 september. Därmed fortsätter en institution i svensk valrörelse som startades för 42 år sedan, då av korstågspastorn ortbildning Fortbildningsprogramet Vinterkonferensen 1 13 januari 211 för anställda, innehåller olika programdelar med tydligt fortbildningsinnehåll. En överenskommelse har därför gjorts att upp till halva deltagaravgiften, 2 5 kr, kan tas av avsatta medel för fortbildning det vill säga den individuella pott INFORMATION nr 3/1 sid 5

6 som varje arbetsgivare avsätter till fortbildning för sina anställda. I samband med konferensen startar också två fortbildningskurser som har en fortsättning under våren 211. Dessa kurser presenteras på separat blad. Mer information om Missionskyrkans fortbildningsprogram, praktisk vägledning mm finns att få fortbildningens hemsida Katarina Alsén Bilaga: infoblad Kongo - möjligheternas land Onsdagen den 12 maj kl 13 17, dagen innan kyrkokonferensen börjar, arrangeras en intressant seminariedag på Karlskoga folkhögskola om Kongo-Kinshasa. Läs mer om innehåll, tider, medverkande och anmälan i broschyren som bifogas. Tomas Hammar Bilaga: broschyr Aktuella satsningar Bönekort för Bibelfjäll Med i detta utskick ligger ett litet bönekort för Bibelfjäll, den bibelskola som startar i augusti i Hemavan. Men bönekortet som hjälp får du vara med och tacka och be. Varför inte lägga kortet i din Bibel? Ta gärna med Missionskyrkans andra folkhögskolor och utbildningar i din förbön. Tack! P-O Sveder Renklint Bilaga: bönekort Nytt material Förbönskalendern för tredje kvartalet Med INFORMATION bifogas Svenska Missionskyrkans förbönskalender för tredje kvartalet av 29. Som vanligt finns det två förbönsämnen varje söndag. Förbönskalendern för tredje kvartalet finns också att läsa på Skutan, under ikonen Bönerummet. Där kan ämnena fördjupas och kompletteras. Förbönskalendern finns att hämta på Välkommen att delta i förbönen för vårt gemensamma uppdrag! Tomas Lannfjäll Bilaga: Förbönskalender Övrigt Sommar i Stockholm på Lidingö får du som tillhör Missionskyrkan fjärde natten gratis! Behöver ni logi med närhet till Stockholm så ska ni bo på Lidingö Hotell och Utbildningscentrum. Vi har öppet året runt och sänker våra hotellpriser i sommar och bjuder på fjärde natten för Missionskyrkans medlemmar! Vill ni komma många kan vi erbjuda våra flerbäddsrum som året om har låga priser. Hotellet har tre stjärnor och alla rum är utrustade med dusch och toalett samt internetanslutning och TV. Njut av ljusa, fräscha rum och en härlig frukostbuffé! Välkommen till oss på Lidingö! Frank Stoor och Agneta Sveningson Bilaga: sommarerbjudande Dags för STIM-rapportering Nu är det dags att fylla i STIM-redovisningen för första halvåret av 29. Med blanketten följer också ett informationsblad med uppgifter om vem som ska rapportera och hur man fyller i blanketten. Kopiera gärna blanketten inför redovisningen av höstens sång och musikframföranden. Rapporten ska skickas in två gånger per år, sista juni och sista januari. Frågor besvaras av missionsavdelningens musikenhet, Lena Wohlfeil Bilagor: STIM-blanketter Veckans förbönsämne finns också under ikonen Bönerummet på Skutan där det kan fördjupas och kompletteras. I sommarstaden Söderköping finns vår yngsta församlingsplantering. Sedan ett år tillbaka arbetar Andreas och Linnéa Holm här med att plantera en ny församling med utgångspunkt från sitt hem. Några personer har kommit till tro under året och många nya kontakter har knutits. Be för familjen Holm och för arbetet med LifeChurch Söderköping. Sommartid är lägertid också i Mellanöstern. Be för de olika barn och ungdomsläger som anordnas av den Evangeliska Synoden i Libanon och i Syrien. Be också för Sabeels internationella ungdomsläger som hålls i slutet av juli i Jerusalem. Be för alla barn som har sommarlov just nu. Be för alla som är glada för att få vara tillsammans med kompisar och familj men be också för den för vilken sommaren är en enda lång ensamhet. Vi har hört om katastrofer i Latinamerika under 21. De glöms fort bort, men kvar blir människor och organisationer som arbetar för att återskapa ett fungerande samhälle. Amerikanska Missionsförbundet finns på plats i Haiti och i Chile kämpar den lilla Förbundskyrkan där. De behöver vårt stöd och vår förbön. INFORMATION nr 3/1 sid 6

7 Kopieringsavtal klart med Bonus Presskopia I 28 års kyrkokonferens beslutades, i samband med en motion från Tumba missionsförsamling, om ett centralt avtal mellan Missionskyrkan och Bonus Presskopia. Nu är det äntligen klart. Bonus Presskopia företräder i detta avtal Föreningen Svenska Kompositörer, Kompositörer av populärmusik, Föreningen Svenska Tonsättare, Svenska Förläggarföreningen, Svenska Musikförläggarföreningen samt Sveriges Författarförbund, dels Verbum Förlag AB. Avtalet gäller samtliga församlingar inom Svenska Missionskyrkan och löper fram till 31 december 21. Därefter förlängs avtalet med ett år i taget. Hur defi nieras då en gudstjänst? Med gudstjänst menas, enligt avtalet med Bonus Presskopia, gudstjänster och kyrkliga handlingar (dop, konfirmation, vigsel och begravning) enligt Svenska Missionskyrkans kyrkohandbok samt andra gudstjänster och andakter i linje med kyrkohandbokens anvisningar. Detta avtal är ett kopierings- och projiceringsavtal och påverkar inte tillämpningen av bestämmelserna om ideell rätt i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Avtalet finansieras, i likhet med det avtal Missionskyrkan har med STIM, genom att kostnaden utdebiteras till församlingarna. Gunilla Hjelmåker Mer på hemsidan Det ingångna avtalet gör församlingarna rätt att kopiera och projicera material ur följande verk: Bibel 2 Den svenska evangelieboken Psalmer och Sånger Psalmer i 2-talet Svenska Missionskyrkans kyrkohandbok Julevsáme Sálmmagirje/Lulesamisk psalmbok I avtalet är parterna överens om att de verk som omfattas av avtalet får fotokopieras på papper eller OH-blad. Verken får också mångfaldigas genom avskrift med hjälp av ordbehandlingsprogram. Avskriften får skrivas ut på papper eller OH-blad. OH-bladen får projiceras med OHprojektor. Exemplar får också framställas i digital form för att projiceras med presentationsprogram. Åhörarkopior av sådana digitala presentationsbilder får skrivas ut och spridas till gudstjänstbesökare. Men exemplaren får inte användas till andra ändamål än gudstjänstbruk. På Missionskyrkans hemsida, finner du det mesta om Missionskyrkan. Under rubriken I Media finns länkar till artiklar om Svenska Missionskyrkan, distrikten, församlingarna och equmenia. Gå gärna in på sidan minst en gång i veckan eller gör Missionskyrkans sida till startsida i din webbläsare. Tomas Lannfjäll INFORMATION nr 3/1 sid 7

8 FULLMAKT Var vänlig texta tydligt! Enligt beslut vid församlingens sammankomst den befullmäktigas Namn Adress Postnr och postadress att vid Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens representera Församlingsnr och församling Församlingens distrikt Ort och datum Underskrift, ordf/sekr Att observera Denna fullmakt lämnas vid ankomsten till konferensen varvid ombudskort erhålles. Ombudskortet ska användas vid omröstningar, men gäller inte som biljett till konferensens offentliga kvällssamlingar och gudstjänster. Ombud utses vid församlingsmöte. Rätt att delta i kyrkokonferensens förhandlingar och beslut tillkommer varje församling inom Svenska Missionskyrkan genom representation av därtill utsedda ombud enligt följande grunder: Församling med upp till 99 medlemmar har rätt till 2 ombud. För varje påbörjat 1-tal medlemmar däröver utses ytterligare 1 ombud. FULLMAKT Var vänlig texta tydligt! Enligt beslut vid församlingens sammankomst den befullmäktigas Namn Adress Postnr och postadress att vid Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens representera Församlingsnr och församling Församlingens distrikt Ort och datum Underskrift, ordf/sekr Att observera Denna fullmakt lämnas vid ankomsten till konferensen varvid ombudskort erhålles. Ombudskortet ska användas vid omröstningar, men gäller inte som biljett till konferensens offentliga kvällssamlingar och gudstjänster. Ombud utses vid församlingsmöte. Rätt att delta i kyrkokonferensens förhandlingar och beslut tillkommer varje församling inom Svenska Missionskyrkan genom representation av därtill utsedda ombud enligt följande grunder: Församling med upp till 99 medlemmar har rätt till 2 ombud. För varje påbörjat 1-tal medlemmar däröver utses ytterligare 1 ombud.

9 STOCKHOLM DEN 22 MAJ 21 STOCKHOLM DEN 22 MAJ Förbönsgudstjänst i Filadelfiakyrkan Samlingar med omväxlande program på följande platser: Stortorget, Mynttorget, Sergelarkaden, Humlegården, Karlaplan, Medborgarplatsen Vasaparken, Rålambshovsparken 14. Vandring från mötesplatserna till Kungsträdgården JESUSMANIFESTATIONEN I KUNGSTRÄDGÅRDEN Extra: 14.3 lovsång i Kungsträdgården! 9. Förbönsgudstjänst i Filadelfiakyrkan Samlingar med omväxlande program på följande platser: Stortorget, Mynttorget, Sergelarkaden, Humlegården, Karlaplan, Medborgarplatsen, Vasaparken, Rålambshovsparken 14. Vandring från mötesplatserna till Kungsträdgården JESUSMANIFESTATIONEN I KUNGSTRÄDGÅRDEN Extra: 14.3 lovsång i Kungsträdgården! Se aktuell information på Se aktuell information på

10 PARTILEDARUTFRÅGNINGAR I 21 ÅRS VALRÖRELSE Sedan valrörelsen 1968 har Missionskyrkans evangelister intervjuat de svenska partiledarna. Inför årets valrörelse har samtliga partiledare för partierna i Sveriges Riksdag inbjudits till intervjuer i Tångahallen i Vårgårda mellan den 2 augusti till 5 september. Därmed fortsätter en institution i svensk valrörelse som startades för 42 år sedan, då av korstågspastorn John Hedlund som för första gången inbjöd partiledarna till sitt mötestält lämnade John Hedlund över intervjuerna till pastor Thor-Björn Bastås som i och med 21 års valrörelse nu lämnar stafettpinnen vidare till pastor Torsten Åhman. En nyhet i årets utfrågningar är den kristna ungdomsrörelsen equmenias medverkan. Ordföranden Johan Nilsson kommer att få uppgiften som sidekick med uppdrag att vid varje partiledarintervju bidra med ett par aktuella ungdomsfrågor. På lördagskvällarna blir det även speciella ungdomskvällar, bl.a. en konsert med Samuel Ljungblahd den 28 augusti. Tångahallen har 2 sittplatser plus tillgång till ett stort café och en stor utställningshall som kommer att vara öppen före och efter gudstjänsterna. Arrangörer för 21 års partiledarutfrågningar är alla tio missionsförsamlingarna i Vårgårda kommun. Samtliga sju partiledare i Sveriges Riksdag har tackat ja till att vara med och frågas ut av Torsten Åhman på Vårgårda Möte 21. De är inbokade dessa kvällar: Fredag 2 augusti Maria Wetterstrand Onsdag 25 augusti Göran Hägglund Torsdag 26 augusti Jan Björklund Fredag 27 augusti Maud Olofsson Onsdag 1 september Lars Ohly Torsdag 2 september Mona Sahlin Fredagen 3 september Fredrik Reinfeldt För mer information om 21 års partiledarutfrågningar i TÅNGAHALLEN, Vårgårda, hänvisar vi till Vårgårdamötets hemsida:

11 ortbildning Fortbildningskurser som startar i samband med Vinterkonferensen 211 I samband med Vinterkonferensen 1 13 januari 211 för anställda inleds två fortbildningskurser som har en fortsättning efter konferensen. Kurserna arrangeras av Teologiska högskolan, Stockholm. Mer information och sista anmälningsdag för kurserna kommer att finnas på fortbildningens hemsida Att möta bibeln i litteraturen Bibelläsning och bibeltolkning sker regelbundet i den kristna församlingen av pastorer och präster, men också av enskilda kristna. Man kan med fog säga att bibeln är den kristna kyrkans bok. Men detta innebär inte att kyrkan har exklusiv tolkningsrätt, eller ens tolkningsföreträde, till»sin bok«. Många s.k. skönlitterära författare har gjort sina egna läsningar av bibeln utan hänsyn till kristet legitimerade tolkningar. Bibelns verkningsgrad sträcker sig därför långt utanför kyrkliga revir och bibeltexternas innebörder varieras på många sätt. I denna kurs studerar vi bibelns reception i svensk litteratur under 19-talet. Ett av målen med studiet är att bättre förstå det litterära verket utifrån de anspelningar och ekon av bibliska texter och teman som kan kännas igen. Men i lika hög grad intresserar vi oss för hur de litterära verken kan bidra till att öppna läsarens ögon för att i texterna se betydelser, dimensioner och perspektiv som annars inte skulle ha uppmärksammats. Med detta dubbla perspektiv aktualiseras de flesta relevanta frågorna om tolkningens problematik och möjlighet i såväl kristen baspraktik som i konstnärlig verksamhet. Förutom vid de två seminarietillfällena under Vinterkonferensen möts kursdeltagarna också på THS mars. Kursansvarig: Johnny Jonsson. Kursavgift 1 5 kr. Kursdeltagare svarar själva för boende och mat. Minst 1 deltagare för att kursen ska ges. Gemensam framtid rötter, identitet, mission Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan planerar att inom ett par år bilda en ny, gemensam kyrka. För medarbetarna i de tre kyrkorna vidgas därmed perspektiven och arbetsmarknaden växer. Ofta kan man sin egen kyrka ganska väl, medan kunskapen om andra samfund är mer diffus. Föreliggande fortbildningskurs erbjuder en möjlighet att studera de tre kyrkornas rötter, identitet och mission. Hur ser vår historia ut? Vad är omistligt att ta med in i den nya kyrkan och vad är barlast som vi i en ny tid kan lämna för att bättre nå ut med evangeliet? Hur berikar vi varandra? Särskilt belyses de teologiska konflikter och det missionsarbete som bidragit till formandet av kyrkornas identitet. Även frågor inför framtiden berörs. Förutom vid de två seminarietillfällena under Vinterkonferensen möts kursdeltagarna också på THS den 9 1 februari och mars. En del litteratur kommer att läsas på kursen, och det finns valfrihet så att man får läsa mest om de två kyrkor som man vet minst om. Kursen avslutas med att deltagarna skriver papers där också den pågående ekumeniska processen behandlas. Kursansvariga: Rune W Dahlén och Karina Sarja. Kursavgift 2 kr. Kursdeltagare svarar själva för boende och mat. Minst 1 deltagare för att kursen ska ges.

12 Kongo möjligheternas land En seminariedag om Kongo Kinshasa på Karlskoga folkhögskola den 12 maj kl > Tro, engagemang och utmaning > Hur ser kyrkans roll i det kongolesiska samhället ut idag? > Hur kan vi engagera oss för Kongo Kinshasa? Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Diakonia bjuder in till ett halvdagsseminarium om Kongo Kinshasa dagen före årskonferenserna i Örebro. Ur programmet 11:3 Lunch 13: Välkommen och introduktion (Bertil Svensson SMK) 13:15 Politiken och den humanitära situationen i Kongo Kinshasa idag (Christer Daelander SB) 14: Samtalsgrupper: Naturresurser och plundring (Joakim Wohlfeil Diakonia) Hälsovård (Agneta Lillqvist Bennstam SB, Dr. Jean Henri Moverobe CEBU) Lokalengagemang för Kongo vänförsamlingar, församlingens missionär, second hand mm (Tomas Hammar m.fl SMK) 15:3 Fika 16: Kyrkans roll i det kongolesiska samhället: Moderator Kimy Konde SMK. Medverkande: Edie Diafuanakana (mf CEC) och Izemengia (vice mf CEBU) samt tid för frågor och samtal. 16:45 Avslutning med förbön för Kongo (Bo Forsberg). Anmälan görs till senast den 3 maj. Ange deltagande (gratis), lunch (65 kr) och/eller fika (35 kr) samt eventuella dietönskemål.

13 I N B J U D A N I N B J U D A N I N B J U D A N INBJUDAN TILL WORKSHOP om församlingens insamling n Här inbjuder vi insamlingsombud och kassörer i Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan till en workshop om församlingens insamlingsarbete. Insamling är ett ständigt aktuellt ämne i våra församlingar och vi behöver nya idéer och ny kunskap för att möta de utmaningar församlingarna ställs inför. Konkurrensen om människors pengar ökar undan för undan och detta utmanar församlingarna. Hur ska vi arbeta med insamling för att möjliggöra det större uppdraget att vara levande och växande församlingar? I samband med konferensen i Örebro vill vi inbjuda till samtal och workshop kring insamlingsfrågor. Vi samlas i Vasakyrkan, i Örebro. Vi kommer att få en introduktion till insamling i Sverige, vilka trender som är på gång och vi kommer att ta del av några församlingars idéer om hur man gjort för att öka insamlingarna. Tillsammans skapar vi en bra workshop där vi smider idéer om hur vi bäst kan arbeta med detta. Målsättningen är att du skall lämna denna eftermiddag med flera bra idéer om hur insamlingarna skall kunna öka i just din församling. Plats: Vasakyrkan, Vasagatan 6 8, Örebro Tid: Onsdagen den 12 maj 21 kl 16 2 Program: 16: Inledning. Gunilla Hjelmåker/George Olvik 16:3 Introduktion och trendspaning om insamling i Sverige 17:3 Kaffe, smörgås 18: Workshop, Hur kan vi öka insamlingarna i vår församling 19:3 Presentation och genomgång 2: Avslutning Vi behöver din anmälan till denna workshop. Anmäl dig till eller senast den 3 april.

14 12 sept Mellansvenska distriktet Svenska Missionskyrkan/SMU i Mellansvenska distriktet täcker nästan 1/3 av Sverige, från Nord Uppland till Jämtland, från riksgränsen till Östersjön. Här finns närmare 1 församlingar och 5 föreningar. Be om Guds välsignelse genom människorna i distriktets församlingar och SMU. Be om glädje och inspiration under den pågående höstterminen. Pakistan Att vara kristen i Pakistan är inte lätt. Be för Church of Pakistan, som Missionskyrkan har en relation till. Be att vi kan utveckla samarbetet ytterligare. Be att de genom sin verksamhet kan få vittna om Kristi kärlek i ett land där det förekommer så mycket våld. 19 sept Samhällsengagemang Be för de människor som på olika sätt är utestängda från delar av vårt samhälle pga arbetslöshet, sjukdom, funktionsnedsättning m.m. Be också för alla de barn som lever i fattigdom i Sverige. Japan Be för Japanska Förbundskyrkan och deras mestadels små församlingar. Be att de kan hitta nya vägar att nå japanerna med det kristna budskapet. Be särskilt för pastorerna, att de skall uppleva inspiration och glädje i det ofta mödosamma arbetet. 26 sept equmenia 29 okt - 1 nov arrangerar equmenia och Teamevangelisation Face to Face i Skövde. Temat är ansikte mot ansikte människor och Gud. Be att många får möta Gud denna helg och att helgen blir ett led i väckelse i vårt land. Indien Be för Union Biblical Seminary i Pune, som utbildar pastorer till flera kyrkor i Indien, bl.a. vår systerkyrka HCC. Vi tackar och ber för lärare och studenter. Be att de som utbildar sig skall bli till stor välsignelse i sina olika sammanhang. Tillsammans i bön Veckans förbönsämne finns också under ikonen Bönerummet på Skutan där det kan fördjupas och kompletteras. 4 juli Söderköping I sommarstaden Söderköping finns vår yngsta församlingsplantering. Sedan ett år tillbaka arbetar Andreas och Linnéa Holm här med att plantera en ny församling med utgångspunkt från sitt hem. Några personer har kommit till tro under året och många nya kontakter har knutits. Be för familjen Holm och för arbetet med LifeChurch Söderköping. Mellanöstern Sommartid är lägertid också i Mellanöstern. Be för de olika barn och ungdomsläger som anordnas av den Evangeliska Synoden i Libanon och i Syrien. Be också för Sabeels internationella ungdomsläger som hålls i slutet av juli i Jerusalem. 11 juli Barnen i sommarsverige Be för alla barn som har sommarlov just nu. Be för alla som är glada för att få vara tillsammans med kompisar och familj men be också för den för vilken sommaren är en enda lång ensamhet. Haiti och Chile Vi har hört om katastrofer i Latinamerika under 21. De glöms fort bort, men kvar blir människor och organisationer som arbetar för att återskapa ett fungerande samhälle. Amerikanska Missionsförbundet finns på plats i Haiti och i Chile kämpar den lilla Förbundskyrkan där. De behöver vårt stöd och vår förbön. Svenska Missionskyrkan Box 632, Stockholm , Svenska Missionskyrkans förböns kalender för tredje kvartalet 21

15 18 juli Sommar o distriktsgårdar Sommargårdar och sommarhem är goda platser för längtan och möten. Be för dem som arbetar där och för alla besökare. Be om viktiga möten mellan himmel och jord, mellan Gud och människor, människa och människa. Nicaragua I Moravakyrkan i Nicaragua finns fortsatt ett stort behov av att utbilda pastorer och ledare. De som inte kan ta del av seminarieutbildning får nu en möjlighet att läsa på distans. Be om framgång och ekonomiska medel för denna satsning. 25 juli equmenia Be för alla barn och unga som åker på olika läger under sommaren. Be att de ska få möta Jesus och skapa en egen relation till honom. Be för alla ledare som ideellt ställer upp. Låt dem vara förebilder. Ecuador I Guayaquil, Ecuador firas stadens födelsedag idag den 25 juli. Förbundskyrkan driver tre skolor och har ett tiotal församlingar och grupper i denna tvåmiljonersstad med omgivningar. Be för staden och för det församlingsarbete som utförs där. 1 aug Handen Be för församlingsplanteringen Handen som nu är inne i ett avgörande skede. Idag består verksamheten av en stabil kärngrupp med ett 2-tal personer och arbetet växer hela tiden. En tydlig målsättning är nu att inom två år grunda en ny församling på platsen. Pionjärpastor är Johanna Daléen. Under våren har också ett VÅGA TRO Team från Karlskoga Folkhögskola arbetat i projektet. Kongo Kinshasa Be för evangelisationskampanjen i Kimpese den 4-8 augusti och för de medverkande evangelisterna från Sverige, Rickard Lundgren och Carl-Olof Hultby. 8 aug Bibelfjäll, Hemavan Tacka för dem som i dagarna börjar på Bibelfjäll - en bibelskola i fjällmiljö i Hemavan. Be för att de under året skall växa i sin tro så att de blir glada och aktiva vardagskristna. Be också för alla kristna i området, att de i någon mån skall kunna dela evangeliet med de tusentals turister som kommer på besök. Vänförsamlingar Tacka för de vänförsamlingsrelationer som utvecklats mellan församlingar i Sverige och församlingar i de båda Kongorepublikerna. Be om att relationerna skall utvecklas och stärkas och att ett positivt utbyte skall komma tillstånd som hjälper oss att förstå rikedomen i Kristi kyrka på jorden. 15 aug Skolstarten I dagarna börjar de flesta av landets skolor ett nytt läsår. Be för alla elever, lärare och övrig personal som dagligen finns och arbetar i skolan. Kongo Brazzaville Idag firar Republiken Kongo 5 år efter sin självständighet. Be för fred, rättvisa och utveckling i landet. Be att kyrkan får spela en läkande och utvecklande roll i det kongolesiska samhället. 22 aug Svenska Frälsningarmén Svenska Frälsningsarmén är en armérörelse som nu finns inom Svenska Missionskyrkan. Nya medarbetare har anställts under året. Be för dessa och för alla som arbetar i våra kårer, som ofta är små och där mycket hänger på några få. Apg. 29 I höst startar två nya Apg29 skolor, en i Kongo Brazzaville och en i Sverige. Sverigeskolan är ett samarbete med kyrkan i Ecuador som skickar hit en stor grupp ungdomar. Be om ledning och utveckling av lärjungaskolorna. Be att fler ungdomar upptäcker denna möjlighet och att Apg29 får bidra med förnyelse till vår kyrka i Sverige. 29 aug equmenia Be för alla barn och unga som kommer tillbaka till skolan efter sommarlovet. Många möts av en verklighet av mobbing och utsatthet. Be om beskydd och civilkurage i skolan. Be att evangeliet ska nå många unga i skolorna i vårt land. Spanien Systerkyrkan FIEIDE i Spanien utmanas av de många invandrare från Latinamerika som finns i landet. Vi ber för det missionsarbete och de missionärer från Sverige och Ecuador som arbetar med särskilt focus på invandrare. 5 sept Nya församlingar Sverige behöver många nya församlingar för att tillsammans med de redan befintliga förmedla evangeliet om Jesus Kristus till vårt folk. Be för den arbetsgrupp som leder arbetet med församlingsplantering och omstart i SMK. Be om en rörelse av nya församlingar i vårt land. Be att många nya människor ska få lära känna Jesus som sin frälsare och Herre. European Christian Mission Sedan många år har Missionskyrkan ett samarbete och samarbetsavtal med European Christian Mission, som arbetar i många europeiska länder. Vi vill gärna vidareutveckla samarbetet på flera områden. Be för ledarskapet och medarbetare inom ECM och för vårt fortsatta samarbete.

16 REDOVISNING Svenska Missionskyrkan STIM-ERSÄTTNING För period januari juni juli december år: Kundnr 5928 Avtalsnr Anordnare (församling): Adress: Uppgiftslämnarens namn: Telefon dagtid: Telefax: OFFENTLIGA FRAMFÖRANDEN AV SÅNG/MUSIK över 5 deltagare (kopiera sidan om utrymmet ej räcker) Vid entrébelagda tillställningar måste både biljettpris och biljettbruttointäkten (exklusive moms) redovisas. Förekommer olika biljettpriser skall det av redovisningen framgå hur många som betalt resp. biljettpris, exempel: Datum Lokal & ort Artist Biljett-pris Antal besökare Biljett-brutto-intäkt STIM-ers (fylls i av Sv. Missionskyrkan) 521 Missionskyrkan, Gospelkören Mora 25-8 Nirå, Frisångarna Kryssa om repertoarförteckning bifogas Antal besökare (minst 5) Datum Lokal & ort Artist Biljettpris Biljettbruttointäkt STIMersättn (fylls i av Sv.Missionskyrkan) Kryssa i om repertoarförteckning bifogas OBS! Fylls i av Svenska Missionskyrkan Summa: Riktigheten av redovisningen intygas: Skickas till: Svenska Missionskyrkans musikenhet Box STOCKHOLM Datum Namnunderskrift OBS! Ej direkt till STIM

17 INTERN redovisning OFFENTLIGA FRAMFÖRANDEN AV SÅNG/MUSIK max 5 deltagare (kopiera sidan om utrymmet ej räcker) Vid entrébelagda tillställningar måste både biljettpris och biljettbruttointäkten (exklusive moms) redovisas. Förekommer olika biljettpriser skall det av redovisningen framgå hur många som betalt resp. biljettpris, exempel: Datum Lokal & ort Artist Biljett-pris Antal besökare Biljett-bruttointäkt 521 Missionskyrkan, Nirå, Gospelkören Mora Frisjungarna Kryssa om repertoarförteckning bifogas Datum Lokal & ort Artist Biljett pris (kopiera sidan om utrymmet ej räcker) Antal besökare Biljettbruttointäkt STIMers Kryssa om repertoarförteckn. bifogas

utmanad: Välkommen till konferens! av Jesus och samtiden nr 3/10 Örebro 2010 13-16 maj, Conventum www.gemensamframtid.se/utmanad

utmanad: Välkommen till konferens! av Jesus och samtiden nr 3/10 Örebro 2010 13-16 maj, Conventum www.gemensamframtid.se/utmanad Redaktion: Kommunikationsavdelningen på Missionskyrkans kansli info@missionskyrkan.se Postadress: Box 632, 113 81 Stockholm tfn 8-674 7 www.missionskyrkan.se nr 3/1 utmanad: av Jesus och samtiden 13-16

Läs mer

Välkommen till kyrkokonferens

Välkommen till kyrkokonferens Redaktion: Kommunikationsavdelningen på Missionskyrkans kansli info@missionskyrkan.se Postadress: Box 632, 113 81 Stockholm tfn 8-674 7 www.missionskyrkan.se Välkommen till kyrkokonferens Mission med passion

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Välkomna till kyrkokonferensen!

Välkomna till kyrkokonferensen! nr 3/04 Välkomna till kyrkokonferensen! Tre samfund och tre ungdomsförbund samlas under Kristi himmelsfärdshelgen i Västerås till en historisk konferens under temat I rörelse. Vår förhoppning är att omkring

Läs mer

Välkomna till årets kyrkokonferens!

Välkomna till årets kyrkokonferens! nr 3/06 Välkomna till årets kyrkokonferens! I år samlas Svenska Missionskyrkan till kyrkokonferens kring temat En kyrka som berör. Förhoppningen är att temat ska väcka oss till utmaning och insikt, uppdrag

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Välkomna till kyrkokonferensen!

Välkomna till kyrkokonferensen! Nyhetsbrev till Svenska Missionsförbundets församlingar och medarbetare Utgivningsdag: 03-04-28 Redaktion: Informationsenheten vid missionsexpeditionen Postadress: Box 6302, 113 81 Stockholm tfn 08-15

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Redaktion: Kommunikationsavdelningen på Missionskyrkans kansli. SMS:a ordet Mirakel till 72 940 så skänker du 50:- till sid 1

Redaktion: Kommunikationsavdelningen på Missionskyrkans kansli. SMS:a ordet Mirakel till 72 940 så skänker du 50:- till sid 1 Redaktion: Kommunikationsavdelningen på Missionskyrkans kansli Postadress: Box 6302, 113 81 Stockholm tfn 08-674 07 00 nr 5/11 info@missionskyrkan.se www.missionskyrkan.se LL TI S AM MA N S GÖ R V I UN

Läs mer

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA På resa mot framtiden Det vi är gemensamt SB SMK MK På resa mot framtiden SB SMK MK Det vi kan bli tillsammans Vi bär med oss Baptistsamfundet kommer med en god princip Frihet

Läs mer

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN

STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN STADGAR FÖR EQUMENIAKYRKAN (Antagna vid bildarmötet 4 juni 2011 och reviderade vid kyrkokonferenserna 2012 och 2013) 1 Equmeniakyrkan 1. Equmeniakyrkan är ett kristet trossamfund, en gemenskap av församlingar

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober i Centrumkyrkan Tumba händer nr 3 2012, 2 september 14 oktober DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Det gäller framtiden! offerdag för pastorsutbildningen 8 oktober

Det gäller framtiden! offerdag för pastorsutbildningen 8 oktober nr 4/6 Det gäller framtiden! offerdag för pastorsutbildningen 8 oktober Använd gärna den här texten i församlingsblad eller liknande för att informera om offerdagen. Den finns i digital form på hemsidan

Läs mer

Nya sätt att vara kyrka

Nya sätt att vara kyrka Nya sätt att vara kyrka för evangeliets skull Linköping, Ansgarskyrkan 4 söndag 6 april 2014 Ansgarskyrkan i Linköping, EFS Sverigeavdelning och EFS i Sydöst-Sverige inbjuder till en helgkonferens i samarbete

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

nr 5/10 INFORMATION nr 5/10 sid 1

nr 5/10 INFORMATION nr 5/10 sid 1 Redaktion: Kommunikationsavdelningen på Missionskyrkans kansli info@missionskyrkan.se Postadress: Box 6302, 113 81 Stockholm tfn 08-674 07 00 www.missionskyrkan.se nr 5/10 INFORMATION nr 5/10 sid 1 INFORMATION

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Stadgar för X-kyrkan

Stadgar för X-kyrkan Stadgar för X-kyrkan 1 X-kyrkan 1. X-kyrkan är ett kristet trossamfund, en gemenskap av församlingar och en gemenskap av människor som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre. X-kyrkans församlingar

Läs mer

Remiss svar: Ny gemensam kyrka.

Remiss svar: Ny gemensam kyrka. 20101014 Remiss svar: Ny gemensam kyrka. Från Gamla Uppsala Missionsförsamling. Beslut vid församlingsmöte. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Några

Läs mer

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingens konstitution består av Grundsatser, Församlingsordning samt Församlingsstadgar, antagna av Immanuelskyrkans församling i Stockholm Immanuelskyrkans

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

ÖRTAGÅRDEN våren 2015

ÖRTAGÅRDEN våren 2015 ÖRTAGÅRDEN 2015 våren Hälsning från ordföranden Utanför mitt fönster är det svart. Här inne sitter jag och hör vacker musik ifrån rummet intill och lamporna i fönstren är tända. Det är något rofyllt med

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Att leda ideella medarbetare

Att leda ideella medarbetare Att leda ideella medarbetare Delaktighet I Bibeln framställs kyrkan bland annat som ett träd, vilket symboliserar visionen om människors gemenskap med varandra och Gud. När många människor inser att de

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 EFS stadgar föreskriver att årsmötet tillsammans med rambudget ska fastställa en verksamhetsplan för kommande år. Verksamhetsplanen ska ange inriktningar

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

Vecka En vanlig vecka BIBELPLAN FÖR Januari 8 Markus 3 9 Lukas 3: Psalm 89

Vecka En vanlig vecka BIBELPLAN FÖR Januari 8 Markus 3 9 Lukas 3: Psalm 89 Vecka 1 2016 En vanlig vecka Efter alla helgdagar och alla festligheter kan man längta efter en helt vanlig vecka. Det blev en mycket god julfest på Trettondagen. Tack ni alla som kom och medverkade på

Läs mer

Årets första nyhetsbrev februari 2014

Årets första nyhetsbrev februari 2014 Årets första nyhetsbrev februari 2014 Nu har olika aktiviteter startat upp igen efter julledighet och många har hunnit med årsmöten, där ni som lokal förening tagit beslut om färdplan för framtiden. Byten

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE December 2014 - Februari 2015 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Omslagsbilden: Välkommen in i värmen i Immanuelskyrkan! Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541

Läs mer

WESLEYKYRKA. Malmö Metodistförsamling. PROGRAM 16 februari - 15 april 2012. - en Oas på Limhamn. www.wesleykyrkan.se

WESLEYKYRKA. Malmö Metodistförsamling. PROGRAM 16 februari - 15 april 2012. - en Oas på Limhamn. www.wesleykyrkan.se WESLEYKYRKA Malmö Metodistförsamling PROGRAM 16 februari - 15 april 2012 www.wesleykyrkan.se Torsdag 16 februari WESLEYKYRKAN GUDSTJÄ STER OCH SAMLI GAR Söndag 19 februari 11:00 Gudstjänst med temat Trygghet

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

Församlingsblad Juni - Augusti 2009 1

Församlingsblad Juni - Augusti 2009 1 Församlingsblad Juni - Augusti 2009 1 Ekbackskyrkans församling Ekbackskyrkan Parkvägen 17 643 30 Vingåker Bankgiro: 624-7027 Postgiro: 71 91 26-5 Org. nummer: 817606-0229 E-post: kontakt@ekbackskyrkan.se

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande:

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande: Sammanträdesprotokoll 27 37 Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande: Torbjörn Jacobsson Tomas Bjöersdorff, ordförande Christer Jonsson Hans Andreasson Malin Lagerlöf Göran Bondesson Andreas Möller

Läs mer

Uppdraget pågår. det glada budskapet om Guds rike på ett sätt som berör människor idag.

Uppdraget pågår. det glada budskapet om Guds rike på ett sätt som berör människor idag. Uppdraget pågår Hur presenterar vi bäst vår tro och gemenskap, på en gång stark och svag, bärkraftig och ödmjukt sökande, i dagens samhälle? Vad vill vi göra för att få folk att känna sig hemma i kyrkan

Läs mer

Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning

Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning Processen att bilda en ny gemensam kyrka mellan Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan tar nya steg framåt. Ett sådant är att

Läs mer

Programblad för Falköpings Missionsförsamling & SMU 1 december 2013 27 februari 2014

Programblad för Falköpings Missionsförsamling & SMU 1 december 2013 27 februari 2014 Hemvist för Falköpings Missionsförsamling Programblad för Falköpings Missionsförsamling & SMU 1 december 2013 27 februari 2014 Stina Lönnmyr, Nora Rydberg, Ellen Ahlrik, Karl Borgenhard och Joakim Svantesson.

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Söndagen den 20 september kommer Kvillsfors Missionsförsamling att byta namn till Equmeniakyrkan Kvillsfors. Bakgrunden är att Svenska Missionskyrkan

Söndagen den 20 september kommer Kvillsfors Missionsförsamling att byta namn till Equmeniakyrkan Kvillsfors. Bakgrunden är att Svenska Missionskyrkan Söndagen den 20 september kommer Kvillsfors Missionsförsamling att byta namn till Equmeniakyrkan Kvillsfors. Bakgrunden är att Svenska Missionskyrkan 2011 gick samman med Metodistkyrkan i Sverige och Svenska

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Att vara internationellt ombud

Att vara internationellt ombud Att vara internationellt ombud Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Equmeniakyrkan Eggvena, Remmene, Rensvist och Tåstorp. EN härlig vår och en Glad påsk önskas dig

VÄLKOMMEN. till Equmeniakyrkan Eggvena, Remmene, Rensvist och Tåstorp. EN härlig vår och en Glad påsk önskas dig VÄLKOMMEN till Equmeniakyrkan Eggvena, Remmene, Rensvist och Tåstorp EN härlig vår och en Glad påsk önskas dig PROGRAMBLAD mars, april, maj 2015 Equmeniakyrkan Pastor Brita Blomdahl 0513-10154, mobil 0738-168461

Läs mer

Sprutor är läskigt. men vaccination räddar liv

Sprutor är läskigt. men vaccination räddar liv Redaktion: Kommunikationsavdelningen på Missionskyrkans kansli info@missionskyrkan.se Postadress: Box 6302, 113 81 Stockholm tfn 08-674 07 00 www.missionskyrkan.se nr 5/09 Vaccinationskampanj vid Mayanguikliniken

Läs mer

För dig som funderar på att. testamentera. till Svenska Missionskyrkan

För dig som funderar på att. testamentera. till Svenska Missionskyrkan För dig som funderar på att testamentera till Svenska Missionskyrkan Tack för din omsorg om Svenska Missionskyrkan! Svenska Missionskyrkan arbetar på en mängd olika sätt genom sina församlingar och i samarbete

Läs mer

KONSTITUTION FÖR EQUMENIAKYRKAN KUNGÄLV

KONSTITUTION FÖR EQUMENIAKYRKAN KUNGÄLV KONSTITUTION FÖR EQUMENIAKYRKAN KUNGÄLV Församlingsordning, antagen av Equmeniakyrkan Kungälv och Församlingsstadgar, antagna av Equmeniakyrkan Kungälv på församlingsmöte xxxx xx xx, årsmöte xxxx xx xx.

Läs mer

Information - Kommunikation Det är skillnad på att informera och att kommunicera. Kommunikation handlar om att två eller fler parter lever i dialog.

Information - Kommunikation Det är skillnad på att informera och att kommunicera. Kommunikation handlar om att två eller fler parter lever i dialog. Redaktion: Kommunikationsavdelningen på Missionskyrkans kansli info@missionskyrkan.se Postadress: Box 632, 113 81 Stockholm tfn 8-674 7 www.missionskyrkan.se nr 1/7 Information - Kommunikation Det är skillnad

Läs mer

PROGRAM. 3 juli - 25 september

PROGRAM. 3 juli - 25 september PROGRAM 3 juli - 25 september 2016 www.wesleykyrkan.se GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR Fr.o.m. den 10 juli är vi tillbaka i Wesleykyrkan Sommarens tema: Kristens resa 2016 Söndag 3 juli 18:00 Sommargudstjänst

Läs mer

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan

Vi ber under fastan. Bibelläsning och Bön under 8 veckor. 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan 1 Vi ber under fastan Bibelläsning och Bön under 8 veckor 18 feb 12 april 2015 Kyrkan vid Brommaplan Bibelläsning och bön under fastan 2015 2 Fastan en tid för omvändelse bön och eftertanke. Sedan 300-talet

Läs mer

Tureholms kyrkan. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. www.tureholmskyrkan.se

Tureholms kyrkan. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. www.tureholmskyrkan.se Tureholms kyrkan april-september 2014 En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. n 2 www.tureholmskyrkan.se Tre blir ett Text: Derek WALLES När jag för flera

Läs mer

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till:

KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: KALLELSE Svenska Missionskyrkan/ Svenska Missionskyrkans Ungdom i Södra Götalands distrikt kallar härmed till: DISTRIKTSÅRSMÖTE I TUREHOLMSKYRKAN, SÖSDALA LÖRDAGEN DEN 16 APRIL 2011 Medverkan av Distriktets

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia

Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia Till alla föreninge och församlingar inom Gemensam Framtid och equmenia Vänner i Kristus! När vi senast möttes till riksstämma och kyrkokonferens var en fråga särskilt livligt diskuterad, den som regionernas

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Inte helt 100! Jonsereds Missionskyrka

Inte helt 100! Jonsereds Missionskyrka Inte helt 100! Jonsereds Missionskyrka Jonsereds Missionskyrka 1912-2012 Jonsereds missionsförsamling är en kristen kyrka med närmare 90 medlemmar, alltså ännu inte helt 100, men på god väg och vi vill

Läs mer

Torbjörn Jacobsson, deltog i 39.6 51 Per Rydwik Adjungerade: Lasse Svensson Kyrkoledare, deltog i 39 46

Torbjörn Jacobsson, deltog i 39.6 51 Per Rydwik Adjungerade: Lasse Svensson Kyrkoledare, deltog i 39 46 Sammanträdesprotokoll 39 51 Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande: Christer Jonsson Tomas Bjöersdorff, ordförande Malin Lagerlöf Hans Andreasson Margareta Larsson Miriam Carlsson Andreas Möller Hani

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år

Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år Ung i Kongo Ledarmaterial Målgrupp: ungdomar 13 18 år 1 Upplägg s. 3 Tipsfrågor s. 4 14 Tipsfrågefomulär s. 15 Svar på tipsfrågor s. 16 Manus till bildspel s. 17 19 Diskussionsfrågor s. 20 Avslutning s.

Läs mer

Jesus kom med Goda nyheter om Guds kärlek, han undervisade och botade sjuka. På samma sätt arbetade under många år.

Jesus kom med Goda nyheter om Guds kärlek, han undervisade och botade sjuka. På samma sätt arbetade under många år. Jesus kom med Goda nyheter om Guds kärlek, han undervisade och botade sjuka. På samma sätt arbetade under många år. TRO HÄLSA & UTBILDNING På många håll har den kristna tron tagits emot av stora skaror

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

Pastorn har ordet. Andreas Engström

Pastorn har ordet. Andreas Engström PROGRAMBLAD 1 oktober 4 december 2016 Pastorn har ordet Hur skall en människa hinna med och orka med allt som förväntas av henne? Barn skall köras, barnbarn skall passas, huset skall målas om, arbeten

Läs mer

Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012

Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012 Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012 Kyrkokonferensens beredningsutskott (BU) i Svenska Missionskyrkan (SMK) har sammanträtt under tre aprildagar och förberett konferensens behandling

Läs mer

GRATTIS TILL DITT BARN

GRATTIS TILL DITT BARN GRATTIS TILL DITT BARN Information till er föräldrar inför ert barns dop från Vänersborg och Väne-Ryrs församling Jag vill lyckönska till ert barn och inbjuda till dop När vi står med ett nyfött barn i

Läs mer

Välkomna till höstmöte onsdagen den 4 november 2015 med början kl. 09.30 på Scandic Star i Lund. Fika serveras från kl 08.45!

Välkomna till höstmöte onsdagen den 4 november 2015 med början kl. 09.30 på Scandic Star i Lund. Fika serveras från kl 08.45! Malmö 2015-09-01 Kallelse till distriktets höstmöte 2015-11-04 Välkomna till höstmöte onsdagen den 4 november 2015 med början kl. 09.30 på Scandic Star i Lund. Fika serveras från kl 08.45! Höstmötet kommer

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

Låt allt som lever och andas prisa Gud.

Låt allt som lever och andas prisa Gud. Förslag till Verksamhetsplan 2010 2011 Låt allt som lever och andas prisa Gud. Världsböndagen 2010 har temat Låt allt som lever och andas prisa Gud. Det får också inspirera oss i vår verksamhetsplanering

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

Gud har goda tankar och planer för oss inför framtiden

Gud har goda tankar och planer för oss inför framtiden Gud har goda tankar och planer för oss inför framtiden Jag vet vilka avsikter jag har för er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till

Läs mer

2007-03-13. Skogen i skolan -ett centrum för samarbete. VIP KONFERENS på Hotell södra berget med Skogen i Skolan

2007-03-13. Skogen i skolan -ett centrum för samarbete. VIP KONFERENS på Hotell södra berget med Skogen i Skolan 2007-03-13 -ett centrum för samarbete VIP KONFERENS på Hotell södra berget med Skogen i Skolan 18-19 augusti 2007 VIP KONFERENS på Hotell södra berget Till alla gamla kontaktpersoner för Skogen i Skolan

Läs mer

Min upplevelse i Husaby delas inte det vet jag av alla

Min upplevelse i Husaby delas inte det vet jag av alla 1 Kyrkans kris hur mår Kristi kropp? Min upplevelse i Husaby delas inte det vet jag av alla som var där. Det har med olika förväntningar och inte minst olika förförståelser att göra. För min del handlar

Läs mer

NordiCat november 2016 INBJUDAN. Välkomna till en Nordisk Katekumenatkonferens i Uppsala, Sverige november 2016

NordiCat november 2016 INBJUDAN. Välkomna till en Nordisk Katekumenatkonferens i Uppsala, Sverige november 2016 INBJUDAN Välkomna till en Nordisk Katekumenatkonferens i Uppsala, Sverige 17-18 november 2016 Arrangörer: Föreningen för Katekumenatet i Sverige, Uppsala stift och www.katekumenatet.wordpress.com 1 Föreningen

Läs mer

Vägledningsåret INLEDNING MOMENT UNDER VÄGLEDNINGSÅRET

Vägledningsåret INLEDNING MOMENT UNDER VÄGLEDNINGSÅRET Vägledningsåret INLEDNING Ordination i Equmeniakyrkan En av kyrkans gemensamma uppgifter är att utbilda och ordinera diakoner och pastorer för tjänst. Om den särskilda tjänsten sägs i Teologisk grund för

Läs mer

e-post: johanna.sahlin@equmenia.se telefon: 08-58003214

e-post: johanna.sahlin@equmenia.se telefon: 08-58003214 Equmeniakyrkans insamlingsdag till equmenia infaller på tacksägelsedagen den 13 oktober. Temat för insamlingen är att Växa Tillsammans. I denna kampanjguide har vi försökt samla lite tankar och idéer för

Läs mer

NÄR MITT ARBETE VITTNAR... OM GUDS RIKE

NÄR MITT ARBETE VITTNAR... OM GUDS RIKE NÄR MITT ARBETE VITTNAR... OM GUDS RIKE 24-26 MARS 2017 ÖREBRO Över hela världen får människor en förnyad förståelse av begreppet kallelse att arbetet är den naturliga utgångspunkten för att tjäna Gud

Läs mer

NÄR MITT ARBETE VITTNAR... OM GUDS RIKE

NÄR MITT ARBETE VITTNAR... OM GUDS RIKE NÄR MITT ARBETE VITTNAR... OM GUDS RIKE 24-26 MARS 2017 ÖREBRO Över hela världen får människor en förnyad förståelse av begreppet kallelse att arbetet är den naturliga utgångspunkten för att tjäna Gud

Läs mer

Kom med du också! Kyrkoavgiften. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. Anmäl före 31 oktober talong i foldern!»

Kom med du också! Kyrkoavgiften. ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen. Anmäl före 31 oktober talong i foldern!» Kom med du också! Kyrkoavgiften ditt enkla sätt att stödja arbetet i församlingen Anmäl före 31 oktober talong i foldern!» 1 % av din årsinkomst! Kyrkoavgiften dras på skattsedeln naturligtvis efter ditt

Läs mer

KONFIRMAND I år är det din möjlighet!

KONFIRMAND I år är det din möjlighet! KONFIRMAND 2017-2018 I år är det din möjlighet! www.svenskakyrkan.se/trollhattan/konfirmation Ja! Det är klart att du ska KONFIRMERAS! Svenska kyrkan i Trollhättan bjuder in dig till ett spännande år som

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Missionskyrkan Gråbo

Missionskyrkan Gråbo Missionskyrkan Gråbo PROGRAMBLAD 161201-170131 Ny medarbetare Carina Hult börjar som ny pastor i vår församling den 1 december. Carina kommer närmast från Tabernaklet i Göteborg, där hon arbetat som deltidspastor.

Läs mer

Retreater. andlig vägledning. Vägar till stillhet våren 2013. vandringar bön & meditation

Retreater. andlig vägledning. Vägar till stillhet våren 2013. vandringar bön & meditation & Retreater andlig vägledning vandringar bön & meditation Vägar till stillhet våren 2013 Att låta stillheten få vara en del av våra liv I en tid där tempot ofta är högt, kraven stora och intrycken flödar

Läs mer

Internationell grupp

Internationell grupp Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Internationell grupp Vem har ansvar för församlingens internationella arbete? En enda kropp liksom kroppen är en och har många delar och alla

Läs mer

Enhetschefer, områdeschefer, verksamhetschefer, fackliga företrädare samt övriga intresserade.

Enhetschefer, områdeschefer, verksamhetschefer, fackliga företrädare samt övriga intresserade. UTBILDNINGSAVDELNINGEN 2006-01-26 06/27 Socialnämnden (motsv) Äldreomsorgen INSPIRATIONSDAG PLANERING, BEMANNING OCH SCHEMALÄGGNING BAKGRUND Under 14 år har Kvalitid arbetat med analyser och utbildningar

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

Foto: John Redstig. September - oktober 2015

Foto: John Redstig. September - oktober 2015 Foto: John Redstig September - oktober 2015 September 2015 V Dat Dag Tid Samling 36 1 tisd 18:30 Omsorgsgrupp 2 onsd 18:00 Scout - start 3 torsd 4 fred 19:00 TONÅR: Skattjakt 5 lörd 19:00 Lägereko i Granö

Läs mer