Nyhetsbrev. fokus på genus och forskning. När jag började på Uppsala Universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev. fokus på genus och forskning. När jag började på Uppsala Universitet"

Transkript

1 Nyhetsbrev NR Information från Fredrika Bremer Förbundet Louise Lindfors ledare: Att mötas Genuskompetensen måste öka för lärare och forskare vid universiteten Louise ser tillbaka på en mötesrik höst med många spännande samtal. Under hösten har vi startat upp en ny programverksamhet i Stockholm i samarbete med Medborgarplatsens bibliotek: Fredrika Bremer möter! Tanken är tillgänglighet, biblioteket har öppet för allmänheten under programtiden och formen är öppen och formbar. Vi kan bjuda in en person som vi vill veta mer om, kanske någon som skrivit en bok eller en förebild inom jämställdhet och andra frågor som vi brinner för, mänskliga rättigheter eller hållbarhet. Anna Borgeryd, som romandebuterat med boken Tunna väggar, var första gästen. Det blev ett samtal om romanen hon skrivit på i över tio år, som sträcker sig mellan relationer, världsekonomi och miljöfrågor i ett vitt spann. (Läs mer på sid 5.) Det var fascinerande att höra Anna berätta om sin position i familjeföretaget Polarbröd, om sin tid som forskare i USA och om den nyvunna identiteten som författare. FORTSÄTTNING PÅ SID 12 Fredrika Bremers nätverk i Uppsala har sina morgonträffar på Stationen, Resecentrum i Uppsala. Den 19 november var Margaretha Fahlgren vår gäst. Hon är professor i litteraturvetenskap och vice rektor för det Humanistisk-samhällvetenskapliga vetenskapsområdet vid Uppsala Universitet. Hennes forskning bidrog starkt till att Uppsala Universitet var en av tre vinnare av Centres of Gender Excellence vid Vetenskapsrådet. Målet är att skapa varaktiga tvärvetenskapliga möten och nätverk med fokus på genus och forskning. När jag började på Uppsala Universitet fanns det inga kvinnliga professorer, idag är det 20 procent kvinnliga professorer, säger Margaretha. Genus upplevs fortfarande laddat medan jämställdhet är accepterat. Unga kvinnor är ganska aningslösa och inte medvetna om genusstrukturer. Idag finns det jämställdhetsplaner men inga uppföljningar och det blir inga konsekvenser om det inte sker någon förändring. Jämställdheten har gått framåt på universiteten, det är en helt annan verklighet idag än för tjugo år sedan. Men det finns Var Kulla-Gulla feminist? sid 2 En sann Fredrika sid 2 Jämställdhet på Färöarna sid 3 Starka japanska kvinnor sid 4 Fredrika Bremer har mött... sid 5 Margaretha Fahlgren är ordförande i Stipendiestiftelses stipendienämnd. fortfarande mycket kvar att göra. Ge aldrig upp, förr eller senare får du igenom dina ideér, avslutade Margaretha. Margaretha är också ordförande i Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelses stipendienämnd som delar ut studiestipendier. De har inrättat ett särskilt Karin Westman Bergstipendium på 30 tkr till en yngre kvinnlig forskare. Stipendiet utdelas av grupp kvinnliga forskare utsedda av Uppsala universitet. Mats Dafnäs Hos Linköpingsfredrikorna sid 6 Birgitta är Årets Fredrika sid 7 Apelrydsskolan 100 år sid 8 Bra pension! på Rival sid 9 Nordiskt Forum i Malmö sid 10 FOTO: UPPSALA UNIVERSITET

2 Kulla-Gulla 100 år Detta år 2013 är det 100-årsfirande av författaren Martha Sandwall-Bergström. Om detta och hennes författarskap berättade universitetslektor Eva Söderberg på stadsbiblioteket i Örnsköldsvik. Martha Sandwall-Bergström började skriva Kulla-Gulla 1945, det blev totalt tolv böcker i Kulla- Gulla sviten och dessa blev succéer bland läsarna. Litteraturkritikerna var däremot mer tveksamma. Eva Söderberg gav många intressanta detaljer från sin avhandling Askunge, madonna eller feminist? från Flera infallsvinklar belystes, såsom sagomotivet om Askungen, den idealiserade och självuppoffrande torparflickan, revolt mot patriarkatet, Kulla-Gullas moraliska utveckling, klassamhället, sociala reformer i Sverige etc. De flesta i publiken har växt upp med Kulla-Gulla och kunde nu få en djupare förståelse till denna flickboks betydelse i barn/ungdomslitteraturen. Många igenkännande leenden kom, när Eva Söderberg visade upp den ena boken efter den andra. Flera ur publiken berätta om sina minnen från sina läsupplevelser som unga. Tulpanfestival På krokiga grusvägar som dammade körde Ö-viksfredrikorna genom ett försommarfagert Ångermanland. Målet var Norrlands Tulpan Festival som genomförs under några veckor i maj/juni i den lilla byn Backsjön nära Sollefteå. Där möttes vi av entreprenören och ägaren Carolina Visser, som berättade hur det gick till när hon flyttade från ett välbetalt arbe- te i Holland och köpte sig ett litet hus i Ångermanlands djupa skogar. Där träffade hon sin man Hasse Sjölund och 2008 startade de tillsammans denna odling av tulpaner med att plantera 1000 lökar; 750 röda och 250 gula tulpaner! Kunskap om tulpanodling hade Carolina med sig från Holland. Både hennes morfar och farfar var tulpanodlare. Att odla tulpaner så här långt norrut har uppmärksammats i Holland. Så det är även vetenskapliga försök som utförs i Backsjön. Text och foto: Agneta Söderlund Hjördis var en Fredrika i dess allra bästa och finaste bemärkelse Hjördis Tengvall blev Fredrika 1955, några år efter att hon flyttat till Båstad för att jobba som sjuksköterska. 2 FOTO: MATS ROSLUND Hjördis Tengvall, Båstad, har vid 88 års ålder lämnat oss. Hjördis var en sann Fredrika. Hon utsågs 2006 till Årets Fredrika. Då hade hon varit medlem i Fredrikorna sedan 1955, ordförande i Båstadskretsen i 26 år, ofta deltagit i förbundsmöten och var hedersmedlem i kretsen. Hjördis var en friluftsmänniska som älskade sin Bjärehalvö men också fjällandskapen. Alltid fanns hennes Arne och kameran med på färderna. Resultaten av vandringarna kom Fredrikorna till del vid många kretsmöten. Hjördis höll alltid kontakt med Apelrydsskolan den gamla arbetsplatsen och intresserade sig för utvecklingen där. Hon var en kvinna med stort samhällsengagemang. Hjördis var en Fredrika i dess allra bästa och finaste bemärkelse. När Hjördis lämnade kretsordförandeposten 2006 intervjuades hon och tillträdande ordförande Lillemor Winberg för Helsingborgs Dagblad: Jag fann att i Båstad fanns en Fredrika Bremer-krets och det passade mig som hand i handske eftersom jag varit feminist ända från skoltiden, berättade Hjördis. Det började med att hon frågade sig varför pojkarna i skolan aldrig kunde tänka sig att rösta på flickor när skolans bästa idrottare skulle röstas fram. Unga Hjördis ifrågasatte också könsuppdelade skolor och beklagade att hon som flicka inte fick bli fartygstelegrafist. Som vuxen slogs hon bland annat för likalönsprincipen och kvinnofriden. Ingela Bernhold, för Båstadskretsen

3 Fullspäckat för fredrikorna på Lögnäs Gård i Laholm Båstadfredrikorna inledde hösten med besök på Lanthotell Lögnäs gård. Linda Andersson gav oss en historia om gården från 1800-talets början fram till idag. En resa från ett litet jordbruk till självför- tur inpå knuten, arbete, fritid och familj förenade! Allting går om man bara vill: positivitet, tålamod, stor arbetsinsats och en stor portion humor, säger Linda. Ingela Bernhold Om Färöarna en resa i landskapet och politiken Till Båstadfredrikornas möte i oktober inbjöds Karin Falkmer, tidigare riksdagsledamot för Västmanlands läns valkrets och europaparlamentariker. Hon berättade om sina besök på de 18 öar mellan Norge och Island som är Färöarna. Till ytan som halva Gotland men med nästan lika stor befolkning knappt Med vackra bilder fick vi följa med på en resa runt dessa dramatiska öar sammankopplade via broar, tunnlar eller färjor. Fjordar och berg på nordsidan med kolonier av havssulor och sillgrisslor och de talrika fåren i berglandskapet. Vi fick också höra om de urgamla traditionerna av jakt på grindval och om kvaddansens säregna turer. Anledningen till Karins första besök på Färöarna 1988 var inbjudan till ett seminarium arrangerat av folkeflokken, där man för första gången skulle uppmärksamma kvinnornas ställning i den politiska världen. Inför det förestående valet bjöds då några ledamöter från de nordiska länderna att delta. Kvinnornas ställning i det offentliga och politiska livet var synnerligen blygsamt. Deras uppgift bestod i att koka kaffe under mötena! Först 1993 fick Färöarna sin första kvinnliga lagman och i Lagtinget/Parlamentet finns endast någon enstaka kvinna. Sverige fick ungefär vid samma tid 2006 en jämn könsfördelning i regering och i riksdag med 47,2 procent kvinnliga ledamöter. Under sin tid i riksdagen lyckades Karin återföra den för färingarna viktiga Kungsboken en lagbok som är den äldsta skriften på färiska, ett språk närmast isländska och norska. Där beskrivs hur man han- FOTO: INGELA BERNHOLD sörjning med robot-mjölkgård och Laholms största konferens & spahotell utsågs Linda till Årets kvinnliga företagare i Laholm! Här är alla välkomna och vi har alltid öppet. Med djur och naterar de urgamla sederna vid styckning och fördelning av fårkött till befolkningen. Denna lagbok hade hamnat i Sverige och Karin skrev en motion i riksdagen för att få Sverige att lämna den tillbaka. Vid en högtidlig ceremoni deponerades senare Kungsboken till Färöarna. Gunnel Sköldbrant Målmedvetenhet och kunskap för att lyckas i mansdominerad bransch Var passar en plantskola bättre än i Norrvikens Trädgårdar? Arkitekt Ulrika Lundgren besökte Båstadfredrikorna och berättade. Två väninnor som båda hade lust och fallenhet för att rita satt 2001 hemma vid köksbordet i Mellbystrand och designade hus, inredning och trädgårdar. Snart blev det kontor och de började rita om- och tillbyggnader av hus. Många fritidshus skulle byggas om till permanentboende, och de fick snart en stabil kundgrupp längs kustremsan (Sveriges badbalja). Det var då mest män som ritade hus, men det visade sig att tjejerna hade bättre känsla för att till exempel designa praktiska kök. Efter fem år gick de skilda vägar, men båda fortsatte med design. Flera lyckade projekt ledde till att Ulrika 2008 fick erbjudande om kontorslokal i Båstad Företagsby och flyttade verksamheten dit. Då fanns där 4 företag idag är det omkring 70. Erbjudande från Norrvikens Trädgårdar att där starta plantskola lät spännande, och Ulrika kunde öppna portarna sommaren Där erbjuds hjälp med trädgårdsdesign, projektering, planering, skötsel och rådgivning. I hennes Show-room finns speciellt utvalda växter med den rätta känslan och kvalitén. Ulrika arbetar idag sida vid sida med män, och hon är exempel på en tjej som med målmedvetenhet och kunskap kan lyckas i en mansdominerad bransch. Gunnel Sköldbrant 3

4 Upphetsningsmöte för Nordiskt Forum i Malmö 2014 Aase Smedler från Fredrika Bremer Förbundets styrelse och Svensk Kvinnolobby inspirerade Landskronafredrikorna till fortsatt kamp i jämställdhetsarbetet. Genom en historisk tidslinje från 1975 till 2014 fick åhörarna följa konferenserna kring jämställdhet och arbetet med att kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. Historiska fakta från möten kring hela jordklotet antogs FN:s kvinnokonvention, förkortas CEDAW. Sverige ratificerade konventionen 1981, men har lagt in punkterna i svensk lag och därför blir den inte så synlig. Kan jämföras med barnkonventionen. Värderas mäns och kvinnors insatser lika och blir barns rättigheter tillgodosedda? 4 I Peking 1995 började det civila samhället ta större plats från FN och Malmökonferensen blir helt civil. Man är rädd att bakåtsträvande nationer drar ner farten och vissa saker från Peking är ännu inte gjorda samlade de nordiska ländernas kvinnoorganisationer sig Landskronafredrikornas adventssamkväm inleddes med en föreläsning av Sveriges främsta japankännare Monica Braw. Hon påvisade genom att ge några japanska kvinnoporträtt, att det är en missuppfattning att japanska kvinnor varit undertryckta i alla tider. För den fullsatta hörsalen på biblioteket berättade hon om en kejsarinna från 700-talet, som försökte framhålla kvinnan redan då. Ume, plommonblomman, Tsuda var sex år när hon fördes till Amerika på slutet av 1800-talet, för att utbildas så att hon skulle kunna uppfostra sina blivande barn på ett bra sätt. När hon så småningom återvände till Japan, helt engelskspråkig och välutbildad startade hon skolor och universitet för flickor. Hon ansåg att flickor framstod bättre om de fick studera tillsammans. Ume hade också en bestämd syn på organisationen i skolan. Respekt för lärarnas kvalifikationer, inga stora klasser utan stor hänsyn till individuella behov efter vars och ens personlighet. Raicho Hiratsuka, den första feministen i Japan, föddes 1886, och uppmuntrades till studier av pappan. När hon blev för välutbildad stoppades hon, men fann nya egna vägar. Hon ägnade sig åt zen buddhism och meditation. Läste och översatte Ellen Key, startade en kvinnotidning där Ibsens Ett dockhem recenserades och kämpade för rösträtt. Kriget kom kring ett nytt program och man hoppas på ett rejält kunskapslyft kring frågorna och att en ny jämställdhetskultur kan bildas. Nya rollmodeller för de unga behövs och i Norden finns numera problem kring politiska och religiösa konflikter, våld mot barn och kvinnor, ekonomi, välfärdssamhälle samt miljö, klimat och hållbarhet. Till konferensen i Malmö väntas femton tusen besökare och föreläsare från hela världen kommer att tala. Dessutom kommer det att finnas workshops och utställningar inom arena- och mässområdet i Hyllie. Ett särskilt tack till fotbollsförbundet som så lämpligt skickade en passning i jämställdhetsarbetet! Lena Sandgren Om starka japanska kvinnor i ett land med gamla värderingar Ume Tsuda. Raicho Hiratsuka. Misora Hibari. emellan, men 1946 fick kvinnor rösträtt. Raicho deltog i kärnvapendebatten och ansåg att kvinnorörelserna var viktiga vid naturkatastroferna. Raicho levde till Storstjärnan Misora Hibari, 1900-talets mest betydande sångerska och filmstjärna. Hon sjöng enka-sånger som handlade om efterkrigstiden, naturen, hembygd och naturkatastrofer. Känslosamma sånger som kan få japaner att gråta spelas i radion än idag. Misora dog endast femtiotvå år gammal. I dagens läge är gamla japanska värderingar kring kvinnans ställning gällande. Många kvinnor satsar mycket på utbildning och arbetsliv, vill ha hög lön och frihet. Samhället ställer inte upp med barnpassning så barnafödande är inte förenligt med arbetslivet. Dock väljer en del att bli hemmafruar helt och hållet. Nuvarande regering måste få igång Japans ekonomi och då måste också de välutbildade kvinnorna delta i arbetslivet och kunna starta företag. Fler dagis måste inrättas. Det finns intressekonflikter i dessa frågor för man anser fortfarande att välutbildade kvinnor skall uppfostra sina barn. Lena Sandgren

5 Ny programserie i Stockholm spännande möten på biblioteket Fredrika Bremer möter... är en ny programserie där Fredrika Bremer Förbundet och Medborgarplatsens bibliotek bjuder in en intressant förebild till samtal och/eller inspiration kring ett spännande tema. Vi välkomnar alla som är nyfikna på hur kvinnor och män, tjejer och killar tillsammans kan skapa en bättre, mer jämställd och hållbar värld. Programserien Fredrika Bremer möter... bjuder in första torsdagen varje månad kl , alltså 7 november, 5 december, 6 februari, 6 mars och med avslutning på Stockholms Stadsbibliotek den 3 april! Först ut på Medborgarplatsens bibliotek var Anna Borgeryd. Till vänster samtalsledare Louise Lindfors. Anna Borgeryds romandebut Tunna väggar är en skönlitterär hyllning till hållbarhet i relationer, ekonomi och miljö. Det har varit som en utbildning för mig, dessa fjorton år med Vera, Peter och de andra personerna i boken, berättar Anna. Jag hoppas att läsaren också får nya insikter och har lika roligt på vägen som jag har haft, trots att det verkligen inte handlar om några bagateller eller lättlösta problem. Louise frågar hur mycket i handlingen som är sant och det är mycket, men inte allt. Anna ser boken som sitt kärleksbrev till mänskligheten. Anna Borgeryd är också konfliktforskare, koncernstrateg och styrelseordförande i familjeföretaget Polarbröd, där hon är femte generationen bagarbarn. Företaget har 420 medarbetare på fyra orter i Norrland. Polarbröd strävar efter att bli självförsörjande på grön el och ska därför bygga sitt första vindkraftverk. Anna och hennes syster Karin Bodin, vd i Polarbröd, utnämndes i mitten av november till årets entreprenörer i region Norr. Och i december vann de Umeå kommuns Jämställdhetspris för att de på ett medvetet sätt arbetar aktivt med jämställdhet och där det ses som en självklar förutsättning för att lyckas! Text och foto: Wendela Zetterberg I december mötte vi Alexandra Pascalidou, här med Joanna Tsoni, som intervjuas i Kaos - ett grekiskt krislexikon. Alexandra Pascalidou är svenskgrekisk journalist, programledare, författare och människorättsaktivist. Mellan 2004 och 2006 bodde hon i Grekland, där hon ledde sin egen talkshow och var värd för den grekiska melodifestivalen. I boken Kaos ett grekiskt krislexikon återvänder Alexandra till det som en gång var hennes hemland, ett land som idag förknippas med skulder, fattigdom och politiskt kaos. Reportageboken är upplagd som en ordbok, där varje kapitel rubriceras med ett grekiskt ord; från anekdot till xenofobi. Hon möter jagade flyktingar, stenrika skeppsredarfruar, barnhemsbarn och Gyllene gryning-medlemmar. I Grekland har 64 procent av alla under 25 år inget jobb. För hela befolkningen är siffran runt 27 procent. Enligt FN lever 38 procent under fattigdomsgränsen. Alexandra känner sorg över ett folk i fritt fall, stolthet över ett folk som står på benen trots allt och visar solidaritet i vardagen med de värst drabbade. Och ilska mot den politiska korruptionen, skatteflykten och främlingsfientligheten. Men grekernas styrka att hitta ljusglimtar i mörkret och att resa sig ger mig hopp. Förmågan att skratta när allt rasar är något vi alla borde lära oss! Text och foto: Wendela Zetterberg 5

6 Örebrofredrika hälsar på hos Linköpingsfredrikorna Stående från vänster: Elisabeth Nilsson, Elisabeth Forsman, Arne Forsman, Karen-Margrethe Ekman. Sittande från vänster: Margaretha Aronson, kretsordförande, Eva Wasteson, Cecilia Bäckman, Gunvor Wäreborn. När jag i oktober besökte Linköping hade jag turen att få delta på ett öppet möte med Linköpings-kretsen av Fredrika Bremer Förbundet! De presenterade sin skrift Kvinnliga förebilder från Östergötland, framtagen i en studiecirkel. En film visades om Signe Sandberg, som varit sjuksköterska och barnmorska i skärgården. Som musiker fascinerades jag särskilt av att hon i sitt människovårdande arbete tog med sig en reseorgel för att kunna förgylla hembesöken med lämplig musik. I skriften presenteras kända och mindre kända kvinnor med anknytning till Östergötland. Författaren och folkbildaren Ellen Key samt textilkonstnären Märta Måås-Fjetterström är några exempel på de mer kända. Efter programmet blev det trevlig fikastund och vid lotteridragningen vann jag dessutom högsta vinsten; Frälst Förmögen Förskingrad. Historien om Hanna Lindmark och Margaretaskolan, en bok av Ewonne Winblad. Text och foto: Birgitta Lertséus Pojkar har sämre betyg och får de bästa jobben I augusti skrev Birgitta Wistrand en debattartikel för Svenska Dagbladet: Vad innebär egentligen uttrycket pojkar är pojkar? Betyder det att pojkar är annorlunda än flickor och att särskilda normer och regler gäller för dem, det vills säga att de kan sätta sig över regler och skapa egna? Och att dessa handlar om att inte göra som flickor? Att göra sådana påståenden är att nedvärdera pojkarna och att dra alla över en kam. Vi vet ju att det är större skillnader inom gruppen pojkar än mellan flickor och pojkar. Trots detta visar verkligheten att Sverige fått en pojk- och flickskola med tydligt uppdelade kulturer. Av sjutton gymnasieprogram har exempelvis bara tre en något så när jämn könsfördelning. Flickor har länge haft cirka 10 procent bättre betyg än pojkarna i alla ämnen utom idrott, vilket först uppmärksammats under de senaste åren. Därför har pojkar kunnat glida genom skolan och ofta setts som 6 begåvade tack vare sitt starka självförtroende. Forskningen visar dock att pojkarna ofta överskattar sin förmåga vilket får dem att tro att det är onödigt att anstränga sig. Pojkarna drivs visserligen av prestationsmotiv, vilket kan bli komplicerat eftersom risken för att misslyckas också följer med att satsa. Därför är pojkar ofta tystlåtna om sina insatser det är nämligen inte coolt att plugga i pojkkulturen. Viktigare för pojkidentiteten är att vinna segrar utanför klassrummet. Därför finns det fog för att oroa sig för pojkarna och deras antipluggkultur. Pojkar fullföljer nämligen inte sina utbildningar och presterar sämre än flickorna på alla nivåer. OECD:s siffror visar hur pojkar lämnar grundutbildningen utan godkända betyg och läskunskaper, i vissa länder är det upp till 30 procent. Många män avslutar inte heller sina högskolestudier, vilket resulterat i att kvinnorna står för procent av alla akademiska examina. Trenden är inte ny och densamma inom hela OECD-sfären. Vad många inte känner till är att pojkar kvoterats in till utbildningar sedan folkkolan infördes år Eftersom staten bestämt att lika många kvinnor som män skulle tas in, ratades kvinnor med högre kompetens. Liknande kvotering av män till högstatusutbildningar skedde ända fram till 2010 då det äntligen togs bort till läkarutbildningen. Intressant nog har män aldrig sett inkvoteringen som en nedvärdering av könet, ett argument som kvinnor ofta använder när diskussion om kvotering av dem aktualiseras. Trots de sämre resultaten rapporterar OECD att män ligger högre inkomstmässigt. Dessutom sitter det män i princip på de flesta maktpositioner inom stat och företagande. Vad händer när kvinnorna stormar fram inom alla områden? Ett dystert scenario skulle kunna vara att utbildning nedgraderas och att andra kompetenser istället lyfts fram. Vad för slags samhälle blir det?

7 Årets Fredrika är Birgitta Wistrand! Film om Fredrika Vid förbundsårsmötet på Rimforsa strand i maj valdes tidigare ordförande Birgitta Wistrand till Årets Fredrika 2013! Utdelningen av priset skedde i samband med en lunch i Stockholm den 26 november. Ordförande Louise Lindfors överlämnade priset och höll ett tal till Birgitta om vilken stor inspiratör och förebild hon är. Vi fick även lyssna till vacker fransk sång, Les feuilles mortes av Jaques Prévert, framförd av Louise. Motiveringen till Årets Fredrika: Birgitta har varit Fredrika Bremer Förbundet trogen i snart ett halvt sekel och hon har lett förbundet i elva år, i två omgångar. Sedan Birgitta blev ordförande denna senaste omgång har vi fått se förbundet omvandlat till den tankesmedja och idéhem som hon länge önskat. Dialogseminarier Män ratar högre studier, seminarieserien Pappa på riktigt, kretsordförandekonferens, Maktfrukostar, Litterära salonger, Apelrydsseminarier, tidskriften Hertha i pappersform, aktioner på bolagsstämmor och debattinlägg i media är några av de saker som Birgitta åstadkommit. Hon har förmågan att läsa av samtiden, organisera, samla rätt medarbetare och framförallt hon är en stor igångsättare. Kombinationen av tradition och förnyelse, att se det förflutna som en tillgång och inte en börda, är något vi vill ta med oss. Det är viktigt att få göra stora saker! Det gäller att våga se hur det ser ut, säger Birgitta. I år har hon visat det genom att starta kampanjen för bättre pensioner för kvinnor; Bra pension. I år var också Apelrydsseminariet Mod och jämställdhet det största och bästa hittills av de fem som varit, besöken på bolagsstämmorna rönte än större intresse med rapporten Den dolda kvoteringen i bolagsstyrelser och Apelrydsskolans verksamhet fortsätter, mycket tack vare Birgittas envetna arbete. Text och foto: Wendela Zetterberg I Dagens Nyheter den 6 december skriver Karolina Bergström om kända svenskor på film. Efter en rad heroiserande mansporträtt har turen äntligen kommit till kvinnorna. I artikeln botaniseras bland kommande biopics och dokumentärer om svenskor som gjort avtryck i samtidshistorien. Några nutida kända svenskor får också frågan om vilken svensk kvinna du skulle vilja se bli film. Lina Thomsgård, Rättviseförmedlingen, svarar: Fredrika Bremer, kvinnorörelsens främsta pionjär som introducerade den realistiska romanen i Sverige. Och Elin Wägner! Och Sigrid Hjertén, spelad av kanske Ingela Olsson, fatta vilket spännande liv och vilken geniskalle! Rättviseförmedlingen Fredrika Bremer Förbundet hade i våras glädjen att få ta del av Linas expertis inom kommunikation i satsningen med kampanjen Bra pension! Lina startade Rättviseförmedlingen 2010 och det är en form av förmedlingsverksamhet med inriktning på jämställdhet. Läs mer på www. rattviseformedlingen.se 7

8 Stiftelsen Apelrydsskolan i Båstad fyller 100 år! Hur lyckas en skola bli så gammal? Apelrydsskolan drivs efter pedagogiska mål, inte vinstmål. Alla pengar som kommer till skolan i form av skolpeng från kommunerna stannar för att göra en så bra undervisning som möjligt. Det gör att skolan har nöjda elever som gärna rekommenderar skolan till andra. Det finns sju program: Global Management, Fotografisk bild, Hälso- och träningscoach, Mat och dryck, Musikal, Mode och design och spetsutbildningen Etisk modedesign, i samverkan med Textilhögskolan i Borås. Gymnastikpedagogen Martina Bergman Österberg donerade stiftelsen Apelrydsskolan till Fredrika Bremer Förbundet år Idag är det en treårig gymnasieskola för omkring 200 elever med internat. Då skolans grund är en gåva betyder det att den har fått sin fina mark och den största delen av byggnaderna. På det viset får skolan mer resurser att använda till eleverna och av den anledningen känner sig skolan trygg med att den kommer att finnas i 100 år till! Under det kommande läsåret ska 100-års jubileet firas, så håll utkik efter program och festligheter på hemsidan eller på facebook! Läs mer på Välkommen till Öppet ljus på Apelrydsskolan! Måndagen den 27 januari 2014 kl har vi öppet hus med upplysningstema. Vi inviger skolans 100 års jubileum och ger information om våra gymnasieprogram. Träffa lärare och elever och medverka i vårt firande. Vi tar dig på guidad tur med ljusa/mörka upplevelser. Musik, teater och dans i ljusets tecken. Vi bjuder på vinterfika med korv och bröd. Maria Kristensson, rektor Suffragett Ett lajv om rösträttskampen 1918 Suffragett är ett lajv. Bland deltagarna kommer det finnas både vana lajvare och personer som prövar på den här kulturformen för första gången. På Suffragett! spelar varje deltagare en rösträttskvinna 8 som är med i en förening samt i rösträttskampens paraplyorganisation LKPR. Många av rollerna är baserade på historiska kvinnor från rösträttsrörelsen. Följ med oss tillbaka till 1918, på ett storpolitiskt möte där kvinnorörelsen förbereder en demonstration för kvinnlig rösträtt! Imorgon är det demonstration efter högmässan, och alla föreningarna har kommit till ett möte för att förbereda demonstrationen. Suffragett! Ett lajv om rösträttskampen 1918 låter dig få uppleva denna brytpunkt i svensk historia. Två olika uppsättningar görs på Hallwylska Museet i Stockholm: lördag den 1 februari samt söndag den 2 februari Läs mer på sverok.net/wordpress

9 Välkommen till en kväll för Bra pension den 28 januari! Idag går varannan kvinna i pension med garantipension. När 80-talisterna går i pension så kommer de att ha ungefär 40 procent av sin lön, enligt Pensionsåldersutredningen. Fredrika Bremer Förbundets kampanj Bra pension! lanserades i april på Södra Teatern, då vi satte ljuset på frågan om jämställda pensioner. Nu fortsätter kampanjen med ett stort evenemang på Hotel Rival vid Mariatorget i Stockholm tisdag den 28 januari kl ! Maria Arnholm, jämställdhetsminister, inleder kvällen. Därefter träffar vi Monica Petersson, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten. En av Sveriges mest populära standup comedy-artister uppträder, Zinat Pirzadeh. Vi får lyssna till paneldebatt om jämställda pensioner med Birgitta Piper, ekonomijournalist och BRA-pristagare, Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam, Annika Creutzer, privatekonomisk expert och Jens Magnusson, privatekonom SEB. Annika Lantz är tillfrågad som moderator. Malin Wreder, Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, berättar om hur hela livslönen påverkar pensionen. Joel Alme står för musiken. Om hans tredje album A FOTO: WENDELA ZETTERBERG Maria Arnholm inledningstalar. FOTO: SEB Jens Magnusson är i panelen. Tender Trap skrev kritikerna att det var stor popromantik. Dansaren Nina Åkerlund medverkar. Och Fredrika Bremer Förbundets BRApriser 2013 kommer delas ut till Kulturföreningen Fogelstad och organisationen Crossing Boarders! FOTO: KOMETKOMEDI Zinat Pirzadeh gör en stand-up. FOTO: LARS-ÅKE GUSTAVSSON/SVERIGES RADIO Joel Alme står för musiken. Kvällen är ett samarrangemang med Pensionsmyndigheten och den kommer spelas in av SvT. Föranmälan görs via hemsidan eller på Vi bjuder på fri entré. Varmt välkommen! Våga och vinn tips för en bra pension Bra tips och råd på vägen finns samlade i vår folder Våga och vinn tips för en Bra pension! Förhoppningsvis är det många år som ska finansieras efter att du slutat jobba. Därför gäller det att själv försöka styra pensionsprognosen i rätt riktning, eller i alla fall planera inför att kunna göra det. Det gäller helt enkelt att våga tänka på pensionen. Men först måste man bli medveten om vilka val som finns att göra, och vilka faktorer man själv kan påverka, som faktiskt kan maxa pensionen i slutändan. Foldern innehåller många bra tips på vägen. Den går att beställa från Fredrika Bremer Förbundets kansli eller ladda ner från hemsidan! På hemsidan finns också vårt web-test med filmer av Bianca Kronlöf som ska hjälpa kvinnor att ta makten över sin egen pension och erbjuda tre enkla tips på hur man får bättre koll och större kontroll över hur pensionen kommer att bli! 9

10 Fredrika Bremer med i programmet för Nordiskt Forum Malmö Nordiskt Forum Malmö 2014 New Action on Women s Rights arrangeras av organisationer ur den nordiska kvinnorörelsen i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Den juni 2014 kommer personer att samlas i Malmö för att sätta agendan för framtidens jämställdhetspolitik. Konferensens program och diskussioner grundar sig i FN:s Kvinnokonvention, Pekingdeklarationen och Handlingsplanen från Peking. Under konferensen möts kvinnorörelsens representanter, politiker, tjänstemän, forskare, aktivister, representanter från civilsamhället, näringsliv, myndigheter, allmänhet och andra aktörer för att ta pulsen på de jämställdhetspolitiska utmaningarna och formulera konkreta krav och strategier för att uppnå ett jämställt samhälle. Konferensen äger rum på Malmö Arena och MalmöMässan. I sin strävan efter att bli en jämställd stad har Malmö Stad arbetat intensivt med jämställdhetsintegrering, infört barnomsorg på kvällar och nätter, budgetmål om rätt till heltid och har ett gediget arbete kring mäns våld mot kvinnor. Programmet för Nordiskt Forum utgörs av tre huvudspår: ett nordiskt huvudprogram, ett arenaprogram och ett öppet program där Fredrika Bremer Förbundet medverkar. På området runt Malmö Arena och MalmöMässan kommer att fin- 10 nas litteraturscener, biotält, young feminists corner, activist corner, fredstält, forumteater, musikscener och mycket mer! Listan på de första talarna Här är några av namnen på talarna, fler presenteras senare: Sanne Søndergaard (DK), ståuppkomiker och författare Raewyn Connell (Australien), sociolog och mansforskare Gail Dines (USA), professor i sociologi & women s studies Prudence Mabele (Sydafrika), HIVaktivist och expert m.m. Michael Kimmel (USA), sociolog, chefredaktör för tidningen Men and Masculinities m.m. Hannah Wozene Kvam (NO), artist, skribent och slam-poet Vigdís Finnbogadóttir (IS), världens första demokratiskt valda kvinnliga statschef, Islands första kvinnliga president Sofi Oksanen (FI), författare Anna Serner (SV), vd Svenska Filminstitutet Parvin Ardalan (Iran/SV), journalist och medborgarrättsaktivist Hillevi Engström (SV), biståndsminister Claes Borgström (SV), advokat, f.d. jämställdhetsombudsman Tomas Gunnarsson (SV), journalist och fotograf, Genusfotografen Carolyn Hannan (SV), tidigare chef för FN:s avdelning för främjandet av kvinnors utveckling Maria Hemström Hemmingsson (SV), Delegationen för jämställdhet inom arbetslivet Astrid Johansson (SV), elev på Tunaskolan Luleå Birgitta Ohlsson (SV), EU-minister Gudrun Schyman (SV), talesperson för Feministiskt Initiativ Maria Sveland (SV), författare och journalist Margot Wallström (SV), tidigare politiker, numera projektdirektör Alice Bah-Kuhnke (SV), generaldirektör för Ungdomsstyrelsen Tomas Wetterberg (SV), ordförande för Män för Jämställdhet Yvonne Hirdman (SV), professor i historia Läs mer på

11 Boktipset Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? av Nisse Simonson, Brombergs Bokförlag (2009). Tankens kraft är större än vi tror. Man kan faktiskt tänka sig lycklig genom att låta bli att tänka sig olycklig. Det är vetenskapligt bevisat att optimisten i genomsnitt lever hela sju och ett halvt år längre än pessimisten. Vår förmåga att känna glädje och tillförsikt beror i slutändan på hur vi tänker om våra liv. Både när lyckan ler och solen går i moln. Livet efter dig av Jojo Moyes, Printz Publish i n g (2011). Louisa Clark och Will Traynor är så olika man kan vara. Louisa bor hemma och försörjer sina föräldrar med lönen från kaféet där hon jobbar. Hon har inga ambitioner utanför den lilla stad där hon bott i hela sitt liv. Will var en atletisk A- personlighet, framgångsrik aktiemäklare med toppjobb i London och snygg flickvän. Tills en motorcykelolycka tog ifrån honom allt. När de möts vet ingen av dem att de kommer att förändra varandras liv för alltid. Det är aldrig för sent att bli vad du kunde ha blivit! Flickan och skulden av Katarina Wennstam, Albert Bonniers Förlag (2002 med utökad nyutgåva 2012). Det sexuella våldet har alltid funnits. Men har det plötsligt blivit grövre? Har det skett en förändring i inställningen till våldtäkt, hos ungdomar, media, domstolar? Eller är det i själva verket samma urgamla syn på kvinnans och mannens rätt som härskar? Katarina Wennstam, tidigare kriminalreporter på SvT, redovisar ett förkrossande material kring ett antal uppmärksammade gruppvåldtäktsmål. Med lika mycket ursinne som medkänsla berättar hon om de övergrepp som äger rum mitt i vår upplysta vardag. Kerstin Thorvall: Uppror i skärt och svart av Beata Arnborg, Bokförlaget Atlantis (2013). Vem blir man om man inte borde ha fötts? Om man är uppvuxen med en strängt kristen mamma och en sjuk pappa och tidigt lär sig att glädje och njutning är farlig? Kerstin Thorvall ( ) uttryckte sig: hon tecknade, hon skrev, hon sjöng, hon dansade. Hon blev när hon debuterade som skönlitterär författare smädad, skandalomsusad. Senare har hon omvärderats och tillhör nu 1900-talets banbrytare. Hon var utbildad modetecknare och räknas till de främsta, hon skrev älskade barn- och ungdomsböcker och var en flitig kåsör och debattör. Hon förde talan; för tonåringarna på det sena 50-talet, för småbarnsmammorna under 60-talet, för kvinnorna och de psykiskt sjuka under hela livet och för de åldrande när hon själv blev gammal och beroende. Beata Arnborg, har skrivit den första biografin över Kerstin Thorvall. Kerstin Thorvall Book Club eller Det mest förbjudna 2.0 av Estrid Bengtsdotter & Kristina Thulin, Wahlström & Widstrand (2014). Ett tiotal välkända kvinnor direktrapporterar från sina bokklubbsmiddagar. Vad får en medelålders kvinna göra? När upphör man att vara ung och lovande? Hur står man ut med att bli osynlig? Är det okej att sörja att barnens barndom är över? Hur känns det att definieras som klimakteriekärring. Finns det ett värdigt sätt att åldras på? Personliga berättelser av Annika Lantz, Hanne Kjöller, Helena von Zweigbergk, Jenny Strömstedt med flera. Hösten 2011 kom Dagarna med Kerstin, som bygger på Åsa Mattssons intervjuer med Kerstin Thorvall och Caroline Roosmarks fotografier av henne. Fredrika Bremer Förbundet hade en välbesökt Litterär Salong med dem i januari Föreställningen Kvällarna med Kerstin på Stockholms Stadsteater utgår från boken. Den hade premiär i december 2013 med Ann Petrén i huvudrollen. Tiden talar för Kerstin Thorvall, konstaterar Ann Petrén. 11

12 Returadress: Fredrika Bremer Förbundet Box Stockholm B SVERIGE PORTO BETALT FORTSÄTTNING FRÅN SID 1 Att mötas Nu i december träffade vi Alexandra Pascalidou, som också är bokaktuell med reportage- och intervjuboken Kaos ett grekiskt krislexikon. (Läs mer på sid 5.) I boken vimlar en mängd livsöden förbi så mötet med Alexandra blev också ett möte med många olika människor: greker och andra, vars öden slår åt olika håll i den monumentala åtstramning av samhället som sparpaketens tidsålder förverkligat i Europas vagga. På mötet fick vi också höra vittnesbörd från en av de människor som porträtteras i boken, Joanna Tsoni, som arbetat som volontär med papperslösa flyktingar i Aten. Jag tror på mötets kraft! På att när man ser någon i ögonen, och lyssnar till dennes röst och ord, blir berörd på ett sätt som stärker empatin och därför får fler verktyg att förstå världen med. Nyttigt för hjärnan Nu i veckan har vi kunnat ta del av ännu en studie om neurologiska könskillnader: en studie från Univerisity of Pennsylvania slår fast att kvinnors hjärnor i högre utsträckning har nervbanor mellan hjärnhalvorna, och skulle alltså innebära att kvinnor har större empatisk förmåga. Problemet med detta, som Hanna Fahl belyser väldigt väl i sitt inlägg i Dagens Nyheter 7 december 2013, är att forskarna inte tar hänsyn till om dessa nervbanor utvecklas genom att kvinnor helt enkelt övar denna förmåga mer än vad män gör. Om det är fallet blir studien alltså mer ett bevis på att vi konstruerar könen socialt, snarare än att vi styrs av biologiska premisser. Hanna Fahl skriver: I sin bok 12 Delusions of gender myntar Cordelia Fine begreppet neurosexism. Hon menar att forskningsresultat om medfödda skillnader mellan könen är överdrivna och felaktiga, och att miljö och kultur är viktigare faktorer. Och fler forskare har valt att ifrågasätta logiken i studiens resultat: Professor Heidi Johansen- Berg, brittisk expert på neuroforskning på Oxforduniversitetet, säger till BBC att hjärnan är ett alldeles för komplext organ för att man ska kunna dra några allmänna slutsatser utifrån resultaten: Vi vet att det inte finns något fast nätverk när vi talar om hjärnans kopplingar. Nervkopplingar kan förändras över åren och livet ut, det har att göra med erfarenheter och lärande, säger hon. Summan av kardemumman är att det är nyttigt för alla hjärnor att öva upp förmågan att mötas, att ta in andra människors ståndpunkt, diskutera, argumentera, hålla med eller säga ifrån! Vi måste fortsätta träffas och mötas, vi får inte tappa det i vår tid då den digitala världen erbjuder ett socialt liv som sker som ett slags pseudoliv, där möten sker fast bara som passivt mottagande, i en ström av information. Besök i Karlstad Jag hade den stora glädjen att besöka Karlstadskretsens 90 års jubileum och där hade vi tillfälle att samtala om vår tids stora frågor, om vad som är angeläget för Fredrika Bremer Förbundet att driva vidare och hur man kan gå till väga för att möta den nya generationen, i deras flöden av bilder, information och sociala medier. Det var ett spännande möte, över generationsgränser och geografiska avstånd fick vi en stund av nyfiket resonerande och många valde att ta till orda och delta! Det var en mötesrik höst, ser fram emot julens rekreation och vila, med möten av annat slag. Och god mat. Och julefrid. Gott nytt år, önskar Louise Lindfors, ordförande Fredrika Bremer Förbundet box Stockholm besöksadress Karlavägen 100 PG tel tisdag och torsdag kl redaktör: Wendela Zetterberg ansvarig utgivare: Louise Lindfors

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Kvinnor på ledande positioner i svenskt näringsliv. Women on the Board, 20 maj 2010. Anita Göransson, Linköpings universitet

Kvinnor på ledande positioner i svenskt näringsliv. Women on the Board, 20 maj 2010. Anita Göransson, Linköpings universitet Kvinnor på ledande positioner i svenskt näringsliv Women on the Board, 20 maj 2010. Anita Göransson, Linköpings universitet Vad är jämställdhet? Minst 40 % av vardera könet skall finnas på en viss position.

Läs mer

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc.

Fördjupningsuppgift 1 Den hållbara staden 2114. TEMA Hållbar utveckling, Framtid, Stadsplanering, Teknisk utveckling, Regler & Normer etc. Efter visning Följande fördjupningsuppgifter syftar till att följa upp och fördjupa de tankar och idéer kring hållbar samhällsutveckling som lyftes vid visningen av utställningen Framtidsland. Fördjupningsuppgift

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Kvinnolobbyns nyhetsbrev

Kvinnolobbyns nyhetsbrev Kvinnolobbyns nyhetsbrev nr 3/2010 Julbrev från ordföranden 2010-12-19 Då var det dags igen att önska alla medlemmar i Lobbyn varma julhälsningar inför stundande jul och nyår! Under året som gått har Lobbyn;

Läs mer

Du kan bli vad du vill!

Du kan bli vad du vill! Du kan bli vad du vill! 1 Mamma Nadia läser en bok för sin dotter Amanda. Boken handlar om en man som uppfinner saker. Mannen är en professor. Professor låter som ett spännande jobb. Är det bara killar

Läs mer

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL

ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL ANTIGONE PEDAGOGISKT MATERIAL TILL LÄRAREN Vi hälsar dig och din klass varmt välkomna till Byteatern Kalmar Länsteater och föreställningen ANTIGONE. Vi hoppas att ni kommer att få en härlig teaterupplevelse

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Ett jämnt liv. Ett spel om jämställdhet och statistik

Ett jämnt liv. Ett spel om jämställdhet och statistik Ett jämnt liv Ett spel om jämställdhet och statistik Introduktion I skolans uppdrag ingår att elever skall fostras i en värdegrund som baseras på jämställdhet, jämlikhet och alla människors lika värde.

Läs mer

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor:

utvärdering Möte 7. Upplägg om ni vill kan ni sen avsluta cirkeln med en fest... Diskussionsfrågor: Möte 7. utvärdering Samling med fika 18.00 Feministcirkeln startar 18.15 och slutar cirka 20.30 Servera gärna fika till självkostnadspris. Upplägg Det kan vara bra om man gjort en plan för hur lång tid

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Genus i praktiken. Vad fostrar vi våra barn till?

Genus i praktiken. Vad fostrar vi våra barn till? Genus i praktiken Vad fostrar vi våra barn till? AGENDA - Presentation - Vad är genus - Genussystemet - Värderingsövning - Genus i praktiken - vår förändringsprocess - Styrdokument - Film med diskussionsgrupper

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007

Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Eskilstuna 080225 SLUTRAPPORT OM PROJEKTET BAVAN 2006-2007 Firat Nemrud Projekt ledaren Kurdiska föreningen i Eskilstuna Ali Karimi Projektledaren Kurdiska föreningen i Eskilstun SLUTRAPPORT OM PROJEKTET

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014

FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 FN:s barnkonvention 25 år Hotel Riverton Göteborg 24 november 2014 Total svarsfrekvens 66,3% (69/104) Vad tyckte du om dagen som helhet? Namn Antal % A. Mycket bra 36 52,2 B. Bra 32 46,4 C. Mindre bra

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 36 Fredag 18 november 2011. Föräldralösa barn till Italien

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 36 Fredag 18 november 2011. Föräldralösa barn till Italien LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 36 Fredag 18 november 2011 NORRBOTTEN Föräldralösa barn till Italien Förra veckan berättade media om att syskonen Hiyab och Daymond ska skickas till Italien. Hiyab är tre år och Daymond

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16. Ungdomsböcker. Böcker att läsa tillsammans med en vuxen

Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16. Ungdomsböcker. Böcker att läsa tillsammans med en vuxen Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Resursverksamheten 2010-11-16 Ungdomsböcker Böcker att läsa tillsammans med en vuxen 2 Titel: All Dogs Have ADHD Författare: Kathy Hoopermann Förlag: Jessica

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Innehåll Inledning...2 Sajten we-change-larare.se...3 Hur vill du att din värld ska se ut?...4 Utmaningarna i tävlingen...6 Magasinet

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012

Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012 2013-04-18 Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012 Birgitta Burvall Upplevda effekter från jämställdhetsutbildning maj 2012 1 Resultat från svar från en webbenkät till politiker Trettiotre

Läs mer

Bjuder på några bilder av de vuxna också.

Bjuder på några bilder av de vuxna också. Efter en busstur till havsnära Löderups strandbad startade dagen på bästa sätt nämligen med fika! Det är nog aldrig fel med fika om du frågar ungdomarna i. Efter fikastunden var det sedan dags att få sig

Läs mer

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen

+ Tjejjouren Idun Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Sigtuna Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen Plats: Sigtuna Sommar 2013 Juni Sigtuna var på Hultsfredsfestivalen. Sigtuna var och lyssnade på Allan Wade. Sida 3 Vi söker nu fler volontärer. Är du en av

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Material för årskurs 4-6

Material för årskurs 4-6 Material för årskurs 4-6 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi.

Läs mer

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296?

Juni och juli 2012. Det går fortfarande att läsa om vårt evenemang i kalendariet: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12296? Juni och juli 2012 Under juni och juli har det hänt mycket på UMA. De inplanerade mötena, som nämndes i ett tidigare UMA-nytt, har genomförts med goda resultat. Vi har bland annat åkt till Katrineholm

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer

Vi måste ha kontraster i tillvaron för att känna skillnaden

Vi måste ha kontraster i tillvaron för att känna skillnaden Om du vill att fler ska få nyhetsbrevet, har bytt adress eller vill avbeställa: info@euroquality.se Nu finns euroquality på face book, följ debatten och kommentera! https://www.facebook.com/pages/euroquality/361060494002265

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Bokleffe i Älvdalen 1 Det är såklart viktigt att alla människor läser, inte bara unga män. Men denna kategori ligger extra risigt till när det gäller läsning. 2 3 Bokleffe

Läs mer

Släktforskarhjälp med KLGF. Måndag 10 februari kl. 13.00-15.00. Plats: Huvudbiblioteket Arr: Kalmar läns genealogiska förening

Släktforskarhjälp med KLGF. Måndag 10 februari kl. 13.00-15.00. Plats: Huvudbiblioteket Arr: Kalmar läns genealogiska förening Välkommen till bibliotekets program våren 2014 Kalmar Stadsbibliotek Alla evenemang anordnas i Huvudbibliotekets samlingssal om inget annat anges. FEBRUARI Måndag 10 februari kl. 13.00-15.00 Tisdag 11

Läs mer

De fem främjar- och härskarteknikerna

De fem främjar- och härskarteknikerna De fem främjar- och härskarteknikerna 1. Främjarteknik: Synliggörande Se varandra. Se varandras idéer. Alla ska vara med på lika villkor därför att allas närvaro och åsikter spelar roll. 1. Härskarteknik:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte

Boken om SO 1-3. Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Syfte Boken om SO 1-3 Boken om SO 1-3 är elevernas första grundbok i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap. Provlektion: Om grundläggande mänskliga rättigheter, alla människors lika värde

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga

Läs mer

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar

Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar Svenska för dig Tala så att andra lyssnar är en kul, lärorik och intressant bok om kommunikation. Eleverna får konkreta tips och tydliga arbetsgångar för att lära

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson

LISAS DAGBOK när autismen tar över. Thomas Filipsson LISAS DAGBOK när autismen tar över Thomas Filipsson Barnläkaren var tydlig och korrekt Det är något som inte stämmer. Orden är hämtade från den 8 maj 1995. På avdelning 15 på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Läs mer

VÄLFÄRDENS AKADEMIKER I ALMEDALEN

VÄLFÄRDENS AKADEMIKER I ALMEDALEN VÄLFÄRDENS AKADEMIKER I ALMEDALEN AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR I ALMEDALEN 2015 Är dubbelarbete roten till kvinnors psykiska ohälsa? Dubbelarbetet medför hälsorisker även när männen utför det. Det är arbetsbelastningen,

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Barnteater. Bokfrukost

Barnteater. Bokfrukost Karlskoga biblioteks vårprogram 2013 Barnteater Foto: Martin Skoog Hemma hos med Teater TR3 Söndag 27 januari kl 11.00 och kl 13.00 Ålder 3-6 år. Cirka 35 minuter. En liten man i ett litet hus. En alldeles

Läs mer

Demokrati & delaktighet

Demokrati & delaktighet Demokrati & delaktighet Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen:

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin

Ska vi ses? Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Eleverna tränar på att: Författare: Mårten Melin sidan 1 Författare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Maria sitter på tåget och ska åka till sin mormor i Göteborg. Mittemot Maria sitter en jättesnygg tjej som läser dikter. Det brukar Maria också göra.

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän

För några Vi fortsätter att kämpa Socialstyrelsen SMS:a willefonden 100 till 72 970 Nytt för företag - bli Företagsvän För några Allting är normalt under graviditeten, alla prover man kan ta är bra, inga sjukdomar som drabbar barn finns i familjen, förlossningen är helt utan komplikationer och den lilla babyn är frisk.

Läs mer

Jämställt föräldraskap

Jämställt föräldraskap Jämställt föräldraskap Monica Lidbeck Psykolog Centrala Barnhälsovårdsenheten Göteborg & Södra Bohuslän Centrala Mödrahälsovårdsenheten, Södra Bohuslän monica.lidbeck@vgregion.se, 0727-213670 Doktorand

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition.

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition. Måndag den 30 juni Idrotten vill Atle Johansen och lycka med idrottens vision Svensk idrott - världens bästa som tema. Plats/tid: Knallerian klockan 11.00 och Grand Hotel klockan 13.00 Friskvård och Hälsa

Läs mer

Luleå tekniska universitet 9-10 december 2011 En konferens om värdegrundsarbete i samverkan mellan skolan och den civila sektorn.

Luleå tekniska universitet 9-10 december 2011 En konferens om värdegrundsarbete i samverkan mellan skolan och den civila sektorn. Luleå tekniska universitet 9-10 december 2011 En konferens om värdegrundsarbete i samverkan mellan skolan och den civila sektorn. P R O G R A M Ö V E R S I K T Fredag den 9 december Lördagen den 10 december

Läs mer

Material för Förskolan - årskurs 3

Material för Förskolan - årskurs 3 Material för Förskolan - årskurs 3 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och

Läs mer

Boken om SO 1-3 bokens innehåll kopplat till LGR11

Boken om SO 1-3 bokens innehåll kopplat till LGR11 Boken om SO 1-3 bokens innehåll kopplat till LGR11 KAPitel 1-7 Förmågor Centralt innehåll Utviket Vad är SO? Du och jag Förr i tiden Att leva tillsammans Analysera (se samband, orsaker, konsekvenser) Skildringar

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Hur vi förändrar den stora världen genom den lilla människan!

Hur vi förändrar den stora världen genom den lilla människan! Hur vi förändrar den stora världen genom den lilla människan! - Handlingsförslag för kretsar av kretsar från IKFF:s samrådsmöte 2006 Hej IKFF medlemmar! På Samrådsmötet i Stockholm den 28 oktober 2006

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Talboksklubben Vi träffas och berättar om nya DAISY-böcker. Fika. Onsdagen den 19 september kl 14.00-15.00

Talboksklubben Vi träffas och berättar om nya DAISY-böcker. Fika. Onsdagen den 19 september kl 14.00-15.00 Bibliotekets höstprogram 2012 Cecilia Gyllenhammar Vad säger Maja Ekelöfs blick? Rapporter från en skurhink 2012. Karlskoga kommunarkiv bjuder in till föreläsning med Cecilia Persson. Onsdagen den 12 september

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

Häremellan ligger ett universum av handlingsalternativ Mahatma Gandhi

Häremellan ligger ett universum av handlingsalternativ Mahatma Gandhi Jana Söderberg Föreläsning 13/5-13 Drömmar som drivkraft (Anteckningar av Johanna Pansera och Ingela Frän) Brist på drömmar leder till stor kollektiv påverkan. Vi måste medvetandegöra våra egna val och

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

Verksamhetsberättelse Liberala Kvinnor i Stockholms Län 2012

Verksamhetsberättelse Liberala Kvinnor i Stockholms Län 2012 Verksamhetsberättelse Liberala Kvinnor i Stockholms Län 2012 Sida 2 av 6 Liberala Kvinnor i Stockholms län VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Sammanfattning Verksamhetsåret 2013 har helt dominerats av två stora

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

ANTI RASIST ANTIRASISTISKA FILMDAGAR 9 11 DEC 2013

ANTI RASIST ANTIRASISTISKA FILMDAGAR 9 11 DEC 2013 ANTI RASIST ANTIRASISTISKA 9 11 FILMDAGAR 2013 DEC Ett varmt tack till alla som gjort filmdagarna 2013 möjliga! i samarbete med Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg ARF Malmö Sensus Studieförbund Uppdrag

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist

Kalle med klänning och Kalle som Lucia (Hcf bilderbok) Författare: Anette Skåhlberg Illustratör: Katarina Dahlquist Nytt år och nya boktips från Martina och Petra! Skriv gärna till oss och lämna förslag eller kommentarer genom att skicka ett mail till petra.ljungberg@laholm.se Kalle med klänning och Kalle som Lucia

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Lördag den 3 september kl 13.00

Lördag den 3 september kl 13.00 Lördag den 3 september kl 13.00 En lundaprofil: kemiprofessorn C W Blomstrand Syskonen Anders och Ingegerd Blomstrand berättar om en av personerna i sin bok Får jag se dig åter ansigte mot ansigte? (Sekel

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

I utställningen berättar ett tiotal antal aktivister utifrån tre teman: vardag i konflikt, makt över kroppen och rörelsefriheten, samt förändring.

I utställningen berättar ett tiotal antal aktivister utifrån tre teman: vardag i konflikt, makt över kroppen och rörelsefriheten, samt förändring. Att kunna fatta beslut om sitt eget liv och våga ta plats är en förutsättning för att kunna påverka samhället. I Pushing the Limits berättar unga och engagerade aktivister från Georgien, Israel och Palestina

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 2 Fredag den 22 januari 2010 NORRBOTTEN Kvinna blir präst i Övertorneå Birgitta Pirhonen blir präst i Övertorneå. I torsdags bestämde kyrkorådet i Övertorneå att hon får jobbet. Det

Läs mer

19 oktober / kl 11.30-19.00 Bygget Fest & Konferens Norrlandsgatan 11 Stockholm LSU SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER

19 oktober / kl 11.30-19.00 Bygget Fest & Konferens Norrlandsgatan 11 Stockholm LSU SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER 19 oktober / kl 11.30-19.00 Bygget Fest & Konferens Norrlandsgatan 11 Stockholm LSU SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER PROGRAMÖVERSIKT 11.30 Dörrarna öppnas 12.00-13.10 Inledning med demokratiminister Birgitta

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

MÖTET. Världens döttrar

MÖTET. Världens döttrar Världens döttrar Fotografen Lisen Stibeck har porträtterat unga flickor runt om i världen. De har alla olika uppväxt, bakgrund och möjligheter men ändå har de tre saker gemensamt. Oro, förvirring och framtidsdrömmar.

Läs mer

Eksjö bibliotek med filialer. Vårprogram. med 100-årsfirande Eksjö stadsbibliotek och filialer

Eksjö bibliotek med filialer. Vårprogram. med 100-årsfirande Eksjö stadsbibliotek och filialer Vårprogram Eksjö bibliotek med filialer Vå r p r o g r a m med 100-årsfirande Eksjö stadsbibliotek och filialer Vårprogram 2015 www.eksjo.se/biblioteket stadsbiblioteket@eksjo.se 0381-361 00 Biblioteket

Läs mer

Inbjudan. FALK:s konferens

Inbjudan. FALK:s konferens Inbjudan FALK:s konferens Eskilstuna 8-10 maj 2012 Arkivimpulser! Välkommen till FALK:s konferens 2012 som hålls i Eskilstuna. Arkivimpulser är rubriken på årets konferens och vi hoppas kunna ge er ett

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev februari 2015 nr 1 Nytt år nya utmaningar! Tack för ditt stöd! Vi har blivit fler under året och är nu 100 medlemmar! Det ökar våra möjligheter att bedriva en bra verksamhet.

Läs mer

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

10 PAPPAFRÅGOR inför valet 2010. Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september

barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september barnhemmet i muang mai söndag 3 augusti - söndag 14 september Nu har det gått ett tag sen sist. Ett tag då vi (Sussi och Hans) har varit i Sverige omlott. Nu är vi dock tillbaks på barnhemmet igen båda

Läs mer

Union to Union på Union to Union: Samlat program på Bokmässan 2015

Union to Union på Union to Union: Samlat program på Bokmässan 2015 Union to Union på Union to Union: Samlat program på Bokmässan 2015 Våra seminarier på Bokmässan 2015 Union to Union deltar på Internationella torget - Bokmässan -den 24-27 september med ett program späckat

Läs mer

kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre

kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre 1 Sommar 2015 kontrasterna i en levande kommun gör alla dagar bättre KULTURGUIDE Kultur- och fritidsförvaltningen, sommar 2015 Välkommen att ta del av sommarens kulturguide 2015! I Simrishamns kulturguide

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

BRUKSANVISNING. Varje människa kan göra skillnad. www.raoulwallenberg.se

BRUKSANVISNING. Varje människa kan göra skillnad. www.raoulwallenberg.se Varje människa kan göra skillnad www.raoulwallenberg.se VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD Det finns idag en bristande kunskap om de mänskliga rättigheterna bland elever i Sverige, trots att de står inskrivna

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas

Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas KURSKALAS! Inbjudan till Rädda Barnens kurskalas Målgrupp: Medlemmar som vill öka sina kunskaper och sin kompetens för engagemang i det lokala eller regionala barnrättsarbetet. Mål för kurshelgen: Information,

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer