Nyhetsbrev. fokus på genus och forskning. När jag började på Uppsala Universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyhetsbrev. fokus på genus och forskning. När jag började på Uppsala Universitet"

Transkript

1 Nyhetsbrev NR Information från Fredrika Bremer Förbundet Louise Lindfors ledare: Att mötas Genuskompetensen måste öka för lärare och forskare vid universiteten Louise ser tillbaka på en mötesrik höst med många spännande samtal. Under hösten har vi startat upp en ny programverksamhet i Stockholm i samarbete med Medborgarplatsens bibliotek: Fredrika Bremer möter! Tanken är tillgänglighet, biblioteket har öppet för allmänheten under programtiden och formen är öppen och formbar. Vi kan bjuda in en person som vi vill veta mer om, kanske någon som skrivit en bok eller en förebild inom jämställdhet och andra frågor som vi brinner för, mänskliga rättigheter eller hållbarhet. Anna Borgeryd, som romandebuterat med boken Tunna väggar, var första gästen. Det blev ett samtal om romanen hon skrivit på i över tio år, som sträcker sig mellan relationer, världsekonomi och miljöfrågor i ett vitt spann. (Läs mer på sid 5.) Det var fascinerande att höra Anna berätta om sin position i familjeföretaget Polarbröd, om sin tid som forskare i USA och om den nyvunna identiteten som författare. FORTSÄTTNING PÅ SID 12 Fredrika Bremers nätverk i Uppsala har sina morgonträffar på Stationen, Resecentrum i Uppsala. Den 19 november var Margaretha Fahlgren vår gäst. Hon är professor i litteraturvetenskap och vice rektor för det Humanistisk-samhällvetenskapliga vetenskapsområdet vid Uppsala Universitet. Hennes forskning bidrog starkt till att Uppsala Universitet var en av tre vinnare av Centres of Gender Excellence vid Vetenskapsrådet. Målet är att skapa varaktiga tvärvetenskapliga möten och nätverk med fokus på genus och forskning. När jag började på Uppsala Universitet fanns det inga kvinnliga professorer, idag är det 20 procent kvinnliga professorer, säger Margaretha. Genus upplevs fortfarande laddat medan jämställdhet är accepterat. Unga kvinnor är ganska aningslösa och inte medvetna om genusstrukturer. Idag finns det jämställdhetsplaner men inga uppföljningar och det blir inga konsekvenser om det inte sker någon förändring. Jämställdheten har gått framåt på universiteten, det är en helt annan verklighet idag än för tjugo år sedan. Men det finns Var Kulla-Gulla feminist? sid 2 En sann Fredrika sid 2 Jämställdhet på Färöarna sid 3 Starka japanska kvinnor sid 4 Fredrika Bremer har mött... sid 5 Margaretha Fahlgren är ordförande i Stipendiestiftelses stipendienämnd. fortfarande mycket kvar att göra. Ge aldrig upp, förr eller senare får du igenom dina ideér, avslutade Margaretha. Margaretha är också ordförande i Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelses stipendienämnd som delar ut studiestipendier. De har inrättat ett särskilt Karin Westman Bergstipendium på 30 tkr till en yngre kvinnlig forskare. Stipendiet utdelas av grupp kvinnliga forskare utsedda av Uppsala universitet. Mats Dafnäs Hos Linköpingsfredrikorna sid 6 Birgitta är Årets Fredrika sid 7 Apelrydsskolan 100 år sid 8 Bra pension! på Rival sid 9 Nordiskt Forum i Malmö sid 10 FOTO: UPPSALA UNIVERSITET

2 Kulla-Gulla 100 år Detta år 2013 är det 100-årsfirande av författaren Martha Sandwall-Bergström. Om detta och hennes författarskap berättade universitetslektor Eva Söderberg på stadsbiblioteket i Örnsköldsvik. Martha Sandwall-Bergström började skriva Kulla-Gulla 1945, det blev totalt tolv böcker i Kulla- Gulla sviten och dessa blev succéer bland läsarna. Litteraturkritikerna var däremot mer tveksamma. Eva Söderberg gav många intressanta detaljer från sin avhandling Askunge, madonna eller feminist? från Flera infallsvinklar belystes, såsom sagomotivet om Askungen, den idealiserade och självuppoffrande torparflickan, revolt mot patriarkatet, Kulla-Gullas moraliska utveckling, klassamhället, sociala reformer i Sverige etc. De flesta i publiken har växt upp med Kulla-Gulla och kunde nu få en djupare förståelse till denna flickboks betydelse i barn/ungdomslitteraturen. Många igenkännande leenden kom, när Eva Söderberg visade upp den ena boken efter den andra. Flera ur publiken berätta om sina minnen från sina läsupplevelser som unga. Tulpanfestival På krokiga grusvägar som dammade körde Ö-viksfredrikorna genom ett försommarfagert Ångermanland. Målet var Norrlands Tulpan Festival som genomförs under några veckor i maj/juni i den lilla byn Backsjön nära Sollefteå. Där möttes vi av entreprenören och ägaren Carolina Visser, som berättade hur det gick till när hon flyttade från ett välbetalt arbe- te i Holland och köpte sig ett litet hus i Ångermanlands djupa skogar. Där träffade hon sin man Hasse Sjölund och 2008 startade de tillsammans denna odling av tulpaner med att plantera 1000 lökar; 750 röda och 250 gula tulpaner! Kunskap om tulpanodling hade Carolina med sig från Holland. Både hennes morfar och farfar var tulpanodlare. Att odla tulpaner så här långt norrut har uppmärksammats i Holland. Så det är även vetenskapliga försök som utförs i Backsjön. Text och foto: Agneta Söderlund Hjördis var en Fredrika i dess allra bästa och finaste bemärkelse Hjördis Tengvall blev Fredrika 1955, några år efter att hon flyttat till Båstad för att jobba som sjuksköterska. 2 FOTO: MATS ROSLUND Hjördis Tengvall, Båstad, har vid 88 års ålder lämnat oss. Hjördis var en sann Fredrika. Hon utsågs 2006 till Årets Fredrika. Då hade hon varit medlem i Fredrikorna sedan 1955, ordförande i Båstadskretsen i 26 år, ofta deltagit i förbundsmöten och var hedersmedlem i kretsen. Hjördis var en friluftsmänniska som älskade sin Bjärehalvö men också fjällandskapen. Alltid fanns hennes Arne och kameran med på färderna. Resultaten av vandringarna kom Fredrikorna till del vid många kretsmöten. Hjördis höll alltid kontakt med Apelrydsskolan den gamla arbetsplatsen och intresserade sig för utvecklingen där. Hon var en kvinna med stort samhällsengagemang. Hjördis var en Fredrika i dess allra bästa och finaste bemärkelse. När Hjördis lämnade kretsordförandeposten 2006 intervjuades hon och tillträdande ordförande Lillemor Winberg för Helsingborgs Dagblad: Jag fann att i Båstad fanns en Fredrika Bremer-krets och det passade mig som hand i handske eftersom jag varit feminist ända från skoltiden, berättade Hjördis. Det började med att hon frågade sig varför pojkarna i skolan aldrig kunde tänka sig att rösta på flickor när skolans bästa idrottare skulle röstas fram. Unga Hjördis ifrågasatte också könsuppdelade skolor och beklagade att hon som flicka inte fick bli fartygstelegrafist. Som vuxen slogs hon bland annat för likalönsprincipen och kvinnofriden. Ingela Bernhold, för Båstadskretsen

3 Fullspäckat för fredrikorna på Lögnäs Gård i Laholm Båstadfredrikorna inledde hösten med besök på Lanthotell Lögnäs gård. Linda Andersson gav oss en historia om gården från 1800-talets början fram till idag. En resa från ett litet jordbruk till självför- tur inpå knuten, arbete, fritid och familj förenade! Allting går om man bara vill: positivitet, tålamod, stor arbetsinsats och en stor portion humor, säger Linda. Ingela Bernhold Om Färöarna en resa i landskapet och politiken Till Båstadfredrikornas möte i oktober inbjöds Karin Falkmer, tidigare riksdagsledamot för Västmanlands läns valkrets och europaparlamentariker. Hon berättade om sina besök på de 18 öar mellan Norge och Island som är Färöarna. Till ytan som halva Gotland men med nästan lika stor befolkning knappt Med vackra bilder fick vi följa med på en resa runt dessa dramatiska öar sammankopplade via broar, tunnlar eller färjor. Fjordar och berg på nordsidan med kolonier av havssulor och sillgrisslor och de talrika fåren i berglandskapet. Vi fick också höra om de urgamla traditionerna av jakt på grindval och om kvaddansens säregna turer. Anledningen till Karins första besök på Färöarna 1988 var inbjudan till ett seminarium arrangerat av folkeflokken, där man för första gången skulle uppmärksamma kvinnornas ställning i den politiska världen. Inför det förestående valet bjöds då några ledamöter från de nordiska länderna att delta. Kvinnornas ställning i det offentliga och politiska livet var synnerligen blygsamt. Deras uppgift bestod i att koka kaffe under mötena! Först 1993 fick Färöarna sin första kvinnliga lagman och i Lagtinget/Parlamentet finns endast någon enstaka kvinna. Sverige fick ungefär vid samma tid 2006 en jämn könsfördelning i regering och i riksdag med 47,2 procent kvinnliga ledamöter. Under sin tid i riksdagen lyckades Karin återföra den för färingarna viktiga Kungsboken en lagbok som är den äldsta skriften på färiska, ett språk närmast isländska och norska. Där beskrivs hur man han- FOTO: INGELA BERNHOLD sörjning med robot-mjölkgård och Laholms största konferens & spahotell utsågs Linda till Årets kvinnliga företagare i Laholm! Här är alla välkomna och vi har alltid öppet. Med djur och naterar de urgamla sederna vid styckning och fördelning av fårkött till befolkningen. Denna lagbok hade hamnat i Sverige och Karin skrev en motion i riksdagen för att få Sverige att lämna den tillbaka. Vid en högtidlig ceremoni deponerades senare Kungsboken till Färöarna. Gunnel Sköldbrant Målmedvetenhet och kunskap för att lyckas i mansdominerad bransch Var passar en plantskola bättre än i Norrvikens Trädgårdar? Arkitekt Ulrika Lundgren besökte Båstadfredrikorna och berättade. Två väninnor som båda hade lust och fallenhet för att rita satt 2001 hemma vid köksbordet i Mellbystrand och designade hus, inredning och trädgårdar. Snart blev det kontor och de började rita om- och tillbyggnader av hus. Många fritidshus skulle byggas om till permanentboende, och de fick snart en stabil kundgrupp längs kustremsan (Sveriges badbalja). Det var då mest män som ritade hus, men det visade sig att tjejerna hade bättre känsla för att till exempel designa praktiska kök. Efter fem år gick de skilda vägar, men båda fortsatte med design. Flera lyckade projekt ledde till att Ulrika 2008 fick erbjudande om kontorslokal i Båstad Företagsby och flyttade verksamheten dit. Då fanns där 4 företag idag är det omkring 70. Erbjudande från Norrvikens Trädgårdar att där starta plantskola lät spännande, och Ulrika kunde öppna portarna sommaren Där erbjuds hjälp med trädgårdsdesign, projektering, planering, skötsel och rådgivning. I hennes Show-room finns speciellt utvalda växter med den rätta känslan och kvalitén. Ulrika arbetar idag sida vid sida med män, och hon är exempel på en tjej som med målmedvetenhet och kunskap kan lyckas i en mansdominerad bransch. Gunnel Sköldbrant 3

4 Upphetsningsmöte för Nordiskt Forum i Malmö 2014 Aase Smedler från Fredrika Bremer Förbundets styrelse och Svensk Kvinnolobby inspirerade Landskronafredrikorna till fortsatt kamp i jämställdhetsarbetet. Genom en historisk tidslinje från 1975 till 2014 fick åhörarna följa konferenserna kring jämställdhet och arbetet med att kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. Historiska fakta från möten kring hela jordklotet antogs FN:s kvinnokonvention, förkortas CEDAW. Sverige ratificerade konventionen 1981, men har lagt in punkterna i svensk lag och därför blir den inte så synlig. Kan jämföras med barnkonventionen. Värderas mäns och kvinnors insatser lika och blir barns rättigheter tillgodosedda? 4 I Peking 1995 började det civila samhället ta större plats från FN och Malmökonferensen blir helt civil. Man är rädd att bakåtsträvande nationer drar ner farten och vissa saker från Peking är ännu inte gjorda samlade de nordiska ländernas kvinnoorganisationer sig Landskronafredrikornas adventssamkväm inleddes med en föreläsning av Sveriges främsta japankännare Monica Braw. Hon påvisade genom att ge några japanska kvinnoporträtt, att det är en missuppfattning att japanska kvinnor varit undertryckta i alla tider. För den fullsatta hörsalen på biblioteket berättade hon om en kejsarinna från 700-talet, som försökte framhålla kvinnan redan då. Ume, plommonblomman, Tsuda var sex år när hon fördes till Amerika på slutet av 1800-talet, för att utbildas så att hon skulle kunna uppfostra sina blivande barn på ett bra sätt. När hon så småningom återvände till Japan, helt engelskspråkig och välutbildad startade hon skolor och universitet för flickor. Hon ansåg att flickor framstod bättre om de fick studera tillsammans. Ume hade också en bestämd syn på organisationen i skolan. Respekt för lärarnas kvalifikationer, inga stora klasser utan stor hänsyn till individuella behov efter vars och ens personlighet. Raicho Hiratsuka, den första feministen i Japan, föddes 1886, och uppmuntrades till studier av pappan. När hon blev för välutbildad stoppades hon, men fann nya egna vägar. Hon ägnade sig åt zen buddhism och meditation. Läste och översatte Ellen Key, startade en kvinnotidning där Ibsens Ett dockhem recenserades och kämpade för rösträtt. Kriget kom kring ett nytt program och man hoppas på ett rejält kunskapslyft kring frågorna och att en ny jämställdhetskultur kan bildas. Nya rollmodeller för de unga behövs och i Norden finns numera problem kring politiska och religiösa konflikter, våld mot barn och kvinnor, ekonomi, välfärdssamhälle samt miljö, klimat och hållbarhet. Till konferensen i Malmö väntas femton tusen besökare och föreläsare från hela världen kommer att tala. Dessutom kommer det att finnas workshops och utställningar inom arena- och mässområdet i Hyllie. Ett särskilt tack till fotbollsförbundet som så lämpligt skickade en passning i jämställdhetsarbetet! Lena Sandgren Om starka japanska kvinnor i ett land med gamla värderingar Ume Tsuda. Raicho Hiratsuka. Misora Hibari. emellan, men 1946 fick kvinnor rösträtt. Raicho deltog i kärnvapendebatten och ansåg att kvinnorörelserna var viktiga vid naturkatastroferna. Raicho levde till Storstjärnan Misora Hibari, 1900-talets mest betydande sångerska och filmstjärna. Hon sjöng enka-sånger som handlade om efterkrigstiden, naturen, hembygd och naturkatastrofer. Känslosamma sånger som kan få japaner att gråta spelas i radion än idag. Misora dog endast femtiotvå år gammal. I dagens läge är gamla japanska värderingar kring kvinnans ställning gällande. Många kvinnor satsar mycket på utbildning och arbetsliv, vill ha hög lön och frihet. Samhället ställer inte upp med barnpassning så barnafödande är inte förenligt med arbetslivet. Dock väljer en del att bli hemmafruar helt och hållet. Nuvarande regering måste få igång Japans ekonomi och då måste också de välutbildade kvinnorna delta i arbetslivet och kunna starta företag. Fler dagis måste inrättas. Det finns intressekonflikter i dessa frågor för man anser fortfarande att välutbildade kvinnor skall uppfostra sina barn. Lena Sandgren

5 Ny programserie i Stockholm spännande möten på biblioteket Fredrika Bremer möter... är en ny programserie där Fredrika Bremer Förbundet och Medborgarplatsens bibliotek bjuder in en intressant förebild till samtal och/eller inspiration kring ett spännande tema. Vi välkomnar alla som är nyfikna på hur kvinnor och män, tjejer och killar tillsammans kan skapa en bättre, mer jämställd och hållbar värld. Programserien Fredrika Bremer möter... bjuder in första torsdagen varje månad kl , alltså 7 november, 5 december, 6 februari, 6 mars och med avslutning på Stockholms Stadsbibliotek den 3 april! Först ut på Medborgarplatsens bibliotek var Anna Borgeryd. Till vänster samtalsledare Louise Lindfors. Anna Borgeryds romandebut Tunna väggar är en skönlitterär hyllning till hållbarhet i relationer, ekonomi och miljö. Det har varit som en utbildning för mig, dessa fjorton år med Vera, Peter och de andra personerna i boken, berättar Anna. Jag hoppas att läsaren också får nya insikter och har lika roligt på vägen som jag har haft, trots att det verkligen inte handlar om några bagateller eller lättlösta problem. Louise frågar hur mycket i handlingen som är sant och det är mycket, men inte allt. Anna ser boken som sitt kärleksbrev till mänskligheten. Anna Borgeryd är också konfliktforskare, koncernstrateg och styrelseordförande i familjeföretaget Polarbröd, där hon är femte generationen bagarbarn. Företaget har 420 medarbetare på fyra orter i Norrland. Polarbröd strävar efter att bli självförsörjande på grön el och ska därför bygga sitt första vindkraftverk. Anna och hennes syster Karin Bodin, vd i Polarbröd, utnämndes i mitten av november till årets entreprenörer i region Norr. Och i december vann de Umeå kommuns Jämställdhetspris för att de på ett medvetet sätt arbetar aktivt med jämställdhet och där det ses som en självklar förutsättning för att lyckas! Text och foto: Wendela Zetterberg I december mötte vi Alexandra Pascalidou, här med Joanna Tsoni, som intervjuas i Kaos - ett grekiskt krislexikon. Alexandra Pascalidou är svenskgrekisk journalist, programledare, författare och människorättsaktivist. Mellan 2004 och 2006 bodde hon i Grekland, där hon ledde sin egen talkshow och var värd för den grekiska melodifestivalen. I boken Kaos ett grekiskt krislexikon återvänder Alexandra till det som en gång var hennes hemland, ett land som idag förknippas med skulder, fattigdom och politiskt kaos. Reportageboken är upplagd som en ordbok, där varje kapitel rubriceras med ett grekiskt ord; från anekdot till xenofobi. Hon möter jagade flyktingar, stenrika skeppsredarfruar, barnhemsbarn och Gyllene gryning-medlemmar. I Grekland har 64 procent av alla under 25 år inget jobb. För hela befolkningen är siffran runt 27 procent. Enligt FN lever 38 procent under fattigdomsgränsen. Alexandra känner sorg över ett folk i fritt fall, stolthet över ett folk som står på benen trots allt och visar solidaritet i vardagen med de värst drabbade. Och ilska mot den politiska korruptionen, skatteflykten och främlingsfientligheten. Men grekernas styrka att hitta ljusglimtar i mörkret och att resa sig ger mig hopp. Förmågan att skratta när allt rasar är något vi alla borde lära oss! Text och foto: Wendela Zetterberg 5

6 Örebrofredrika hälsar på hos Linköpingsfredrikorna Stående från vänster: Elisabeth Nilsson, Elisabeth Forsman, Arne Forsman, Karen-Margrethe Ekman. Sittande från vänster: Margaretha Aronson, kretsordförande, Eva Wasteson, Cecilia Bäckman, Gunvor Wäreborn. När jag i oktober besökte Linköping hade jag turen att få delta på ett öppet möte med Linköpings-kretsen av Fredrika Bremer Förbundet! De presenterade sin skrift Kvinnliga förebilder från Östergötland, framtagen i en studiecirkel. En film visades om Signe Sandberg, som varit sjuksköterska och barnmorska i skärgården. Som musiker fascinerades jag särskilt av att hon i sitt människovårdande arbete tog med sig en reseorgel för att kunna förgylla hembesöken med lämplig musik. I skriften presenteras kända och mindre kända kvinnor med anknytning till Östergötland. Författaren och folkbildaren Ellen Key samt textilkonstnären Märta Måås-Fjetterström är några exempel på de mer kända. Efter programmet blev det trevlig fikastund och vid lotteridragningen vann jag dessutom högsta vinsten; Frälst Förmögen Förskingrad. Historien om Hanna Lindmark och Margaretaskolan, en bok av Ewonne Winblad. Text och foto: Birgitta Lertséus Pojkar har sämre betyg och får de bästa jobben I augusti skrev Birgitta Wistrand en debattartikel för Svenska Dagbladet: Vad innebär egentligen uttrycket pojkar är pojkar? Betyder det att pojkar är annorlunda än flickor och att särskilda normer och regler gäller för dem, det vills säga att de kan sätta sig över regler och skapa egna? Och att dessa handlar om att inte göra som flickor? Att göra sådana påståenden är att nedvärdera pojkarna och att dra alla över en kam. Vi vet ju att det är större skillnader inom gruppen pojkar än mellan flickor och pojkar. Trots detta visar verkligheten att Sverige fått en pojk- och flickskola med tydligt uppdelade kulturer. Av sjutton gymnasieprogram har exempelvis bara tre en något så när jämn könsfördelning. Flickor har länge haft cirka 10 procent bättre betyg än pojkarna i alla ämnen utom idrott, vilket först uppmärksammats under de senaste åren. Därför har pojkar kunnat glida genom skolan och ofta setts som 6 begåvade tack vare sitt starka självförtroende. Forskningen visar dock att pojkarna ofta överskattar sin förmåga vilket får dem att tro att det är onödigt att anstränga sig. Pojkarna drivs visserligen av prestationsmotiv, vilket kan bli komplicerat eftersom risken för att misslyckas också följer med att satsa. Därför är pojkar ofta tystlåtna om sina insatser det är nämligen inte coolt att plugga i pojkkulturen. Viktigare för pojkidentiteten är att vinna segrar utanför klassrummet. Därför finns det fog för att oroa sig för pojkarna och deras antipluggkultur. Pojkar fullföljer nämligen inte sina utbildningar och presterar sämre än flickorna på alla nivåer. OECD:s siffror visar hur pojkar lämnar grundutbildningen utan godkända betyg och läskunskaper, i vissa länder är det upp till 30 procent. Många män avslutar inte heller sina högskolestudier, vilket resulterat i att kvinnorna står för procent av alla akademiska examina. Trenden är inte ny och densamma inom hela OECD-sfären. Vad många inte känner till är att pojkar kvoterats in till utbildningar sedan folkkolan infördes år Eftersom staten bestämt att lika många kvinnor som män skulle tas in, ratades kvinnor med högre kompetens. Liknande kvotering av män till högstatusutbildningar skedde ända fram till 2010 då det äntligen togs bort till läkarutbildningen. Intressant nog har män aldrig sett inkvoteringen som en nedvärdering av könet, ett argument som kvinnor ofta använder när diskussion om kvotering av dem aktualiseras. Trots de sämre resultaten rapporterar OECD att män ligger högre inkomstmässigt. Dessutom sitter det män i princip på de flesta maktpositioner inom stat och företagande. Vad händer när kvinnorna stormar fram inom alla områden? Ett dystert scenario skulle kunna vara att utbildning nedgraderas och att andra kompetenser istället lyfts fram. Vad för slags samhälle blir det?

7 Årets Fredrika är Birgitta Wistrand! Film om Fredrika Vid förbundsårsmötet på Rimforsa strand i maj valdes tidigare ordförande Birgitta Wistrand till Årets Fredrika 2013! Utdelningen av priset skedde i samband med en lunch i Stockholm den 26 november. Ordförande Louise Lindfors överlämnade priset och höll ett tal till Birgitta om vilken stor inspiratör och förebild hon är. Vi fick även lyssna till vacker fransk sång, Les feuilles mortes av Jaques Prévert, framförd av Louise. Motiveringen till Årets Fredrika: Birgitta har varit Fredrika Bremer Förbundet trogen i snart ett halvt sekel och hon har lett förbundet i elva år, i två omgångar. Sedan Birgitta blev ordförande denna senaste omgång har vi fått se förbundet omvandlat till den tankesmedja och idéhem som hon länge önskat. Dialogseminarier Män ratar högre studier, seminarieserien Pappa på riktigt, kretsordförandekonferens, Maktfrukostar, Litterära salonger, Apelrydsseminarier, tidskriften Hertha i pappersform, aktioner på bolagsstämmor och debattinlägg i media är några av de saker som Birgitta åstadkommit. Hon har förmågan att läsa av samtiden, organisera, samla rätt medarbetare och framförallt hon är en stor igångsättare. Kombinationen av tradition och förnyelse, att se det förflutna som en tillgång och inte en börda, är något vi vill ta med oss. Det är viktigt att få göra stora saker! Det gäller att våga se hur det ser ut, säger Birgitta. I år har hon visat det genom att starta kampanjen för bättre pensioner för kvinnor; Bra pension. I år var också Apelrydsseminariet Mod och jämställdhet det största och bästa hittills av de fem som varit, besöken på bolagsstämmorna rönte än större intresse med rapporten Den dolda kvoteringen i bolagsstyrelser och Apelrydsskolans verksamhet fortsätter, mycket tack vare Birgittas envetna arbete. Text och foto: Wendela Zetterberg I Dagens Nyheter den 6 december skriver Karolina Bergström om kända svenskor på film. Efter en rad heroiserande mansporträtt har turen äntligen kommit till kvinnorna. I artikeln botaniseras bland kommande biopics och dokumentärer om svenskor som gjort avtryck i samtidshistorien. Några nutida kända svenskor får också frågan om vilken svensk kvinna du skulle vilja se bli film. Lina Thomsgård, Rättviseförmedlingen, svarar: Fredrika Bremer, kvinnorörelsens främsta pionjär som introducerade den realistiska romanen i Sverige. Och Elin Wägner! Och Sigrid Hjertén, spelad av kanske Ingela Olsson, fatta vilket spännande liv och vilken geniskalle! Rättviseförmedlingen Fredrika Bremer Förbundet hade i våras glädjen att få ta del av Linas expertis inom kommunikation i satsningen med kampanjen Bra pension! Lina startade Rättviseförmedlingen 2010 och det är en form av förmedlingsverksamhet med inriktning på jämställdhet. Läs mer på www. rattviseformedlingen.se 7

8 Stiftelsen Apelrydsskolan i Båstad fyller 100 år! Hur lyckas en skola bli så gammal? Apelrydsskolan drivs efter pedagogiska mål, inte vinstmål. Alla pengar som kommer till skolan i form av skolpeng från kommunerna stannar för att göra en så bra undervisning som möjligt. Det gör att skolan har nöjda elever som gärna rekommenderar skolan till andra. Det finns sju program: Global Management, Fotografisk bild, Hälso- och träningscoach, Mat och dryck, Musikal, Mode och design och spetsutbildningen Etisk modedesign, i samverkan med Textilhögskolan i Borås. Gymnastikpedagogen Martina Bergman Österberg donerade stiftelsen Apelrydsskolan till Fredrika Bremer Förbundet år Idag är det en treårig gymnasieskola för omkring 200 elever med internat. Då skolans grund är en gåva betyder det att den har fått sin fina mark och den största delen av byggnaderna. På det viset får skolan mer resurser att använda till eleverna och av den anledningen känner sig skolan trygg med att den kommer att finnas i 100 år till! Under det kommande läsåret ska 100-års jubileet firas, så håll utkik efter program och festligheter på hemsidan eller på facebook! Läs mer på Välkommen till Öppet ljus på Apelrydsskolan! Måndagen den 27 januari 2014 kl har vi öppet hus med upplysningstema. Vi inviger skolans 100 års jubileum och ger information om våra gymnasieprogram. Träffa lärare och elever och medverka i vårt firande. Vi tar dig på guidad tur med ljusa/mörka upplevelser. Musik, teater och dans i ljusets tecken. Vi bjuder på vinterfika med korv och bröd. Maria Kristensson, rektor Suffragett Ett lajv om rösträttskampen 1918 Suffragett är ett lajv. Bland deltagarna kommer det finnas både vana lajvare och personer som prövar på den här kulturformen för första gången. På Suffragett! spelar varje deltagare en rösträttskvinna 8 som är med i en förening samt i rösträttskampens paraplyorganisation LKPR. Många av rollerna är baserade på historiska kvinnor från rösträttsrörelsen. Följ med oss tillbaka till 1918, på ett storpolitiskt möte där kvinnorörelsen förbereder en demonstration för kvinnlig rösträtt! Imorgon är det demonstration efter högmässan, och alla föreningarna har kommit till ett möte för att förbereda demonstrationen. Suffragett! Ett lajv om rösträttskampen 1918 låter dig få uppleva denna brytpunkt i svensk historia. Två olika uppsättningar görs på Hallwylska Museet i Stockholm: lördag den 1 februari samt söndag den 2 februari Läs mer på sverok.net/wordpress

9 Välkommen till en kväll för Bra pension den 28 januari! Idag går varannan kvinna i pension med garantipension. När 80-talisterna går i pension så kommer de att ha ungefär 40 procent av sin lön, enligt Pensionsåldersutredningen. Fredrika Bremer Förbundets kampanj Bra pension! lanserades i april på Södra Teatern, då vi satte ljuset på frågan om jämställda pensioner. Nu fortsätter kampanjen med ett stort evenemang på Hotel Rival vid Mariatorget i Stockholm tisdag den 28 januari kl ! Maria Arnholm, jämställdhetsminister, inleder kvällen. Därefter träffar vi Monica Petersson, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten. En av Sveriges mest populära standup comedy-artister uppträder, Zinat Pirzadeh. Vi får lyssna till paneldebatt om jämställda pensioner med Birgitta Piper, ekonomijournalist och BRA-pristagare, Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker Folksam, Annika Creutzer, privatekonomisk expert och Jens Magnusson, privatekonom SEB. Annika Lantz är tillfrågad som moderator. Malin Wreder, Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, berättar om hur hela livslönen påverkar pensionen. Joel Alme står för musiken. Om hans tredje album A FOTO: WENDELA ZETTERBERG Maria Arnholm inledningstalar. FOTO: SEB Jens Magnusson är i panelen. Tender Trap skrev kritikerna att det var stor popromantik. Dansaren Nina Åkerlund medverkar. Och Fredrika Bremer Förbundets BRApriser 2013 kommer delas ut till Kulturföreningen Fogelstad och organisationen Crossing Boarders! FOTO: KOMETKOMEDI Zinat Pirzadeh gör en stand-up. FOTO: LARS-ÅKE GUSTAVSSON/SVERIGES RADIO Joel Alme står för musiken. Kvällen är ett samarrangemang med Pensionsmyndigheten och den kommer spelas in av SvT. Föranmälan görs via hemsidan eller på Vi bjuder på fri entré. Varmt välkommen! Våga och vinn tips för en bra pension Bra tips och råd på vägen finns samlade i vår folder Våga och vinn tips för en Bra pension! Förhoppningsvis är det många år som ska finansieras efter att du slutat jobba. Därför gäller det att själv försöka styra pensionsprognosen i rätt riktning, eller i alla fall planera inför att kunna göra det. Det gäller helt enkelt att våga tänka på pensionen. Men först måste man bli medveten om vilka val som finns att göra, och vilka faktorer man själv kan påverka, som faktiskt kan maxa pensionen i slutändan. Foldern innehåller många bra tips på vägen. Den går att beställa från Fredrika Bremer Förbundets kansli eller ladda ner från hemsidan! På hemsidan finns också vårt web-test med filmer av Bianca Kronlöf som ska hjälpa kvinnor att ta makten över sin egen pension och erbjuda tre enkla tips på hur man får bättre koll och större kontroll över hur pensionen kommer att bli! 9

10 Fredrika Bremer med i programmet för Nordiskt Forum Malmö Nordiskt Forum Malmö 2014 New Action on Women s Rights arrangeras av organisationer ur den nordiska kvinnorörelsen i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Den juni 2014 kommer personer att samlas i Malmö för att sätta agendan för framtidens jämställdhetspolitik. Konferensens program och diskussioner grundar sig i FN:s Kvinnokonvention, Pekingdeklarationen och Handlingsplanen från Peking. Under konferensen möts kvinnorörelsens representanter, politiker, tjänstemän, forskare, aktivister, representanter från civilsamhället, näringsliv, myndigheter, allmänhet och andra aktörer för att ta pulsen på de jämställdhetspolitiska utmaningarna och formulera konkreta krav och strategier för att uppnå ett jämställt samhälle. Konferensen äger rum på Malmö Arena och MalmöMässan. I sin strävan efter att bli en jämställd stad har Malmö Stad arbetat intensivt med jämställdhetsintegrering, infört barnomsorg på kvällar och nätter, budgetmål om rätt till heltid och har ett gediget arbete kring mäns våld mot kvinnor. Programmet för Nordiskt Forum utgörs av tre huvudspår: ett nordiskt huvudprogram, ett arenaprogram och ett öppet program där Fredrika Bremer Förbundet medverkar. På området runt Malmö Arena och MalmöMässan kommer att fin- 10 nas litteraturscener, biotält, young feminists corner, activist corner, fredstält, forumteater, musikscener och mycket mer! Listan på de första talarna Här är några av namnen på talarna, fler presenteras senare: Sanne Søndergaard (DK), ståuppkomiker och författare Raewyn Connell (Australien), sociolog och mansforskare Gail Dines (USA), professor i sociologi & women s studies Prudence Mabele (Sydafrika), HIVaktivist och expert m.m. Michael Kimmel (USA), sociolog, chefredaktör för tidningen Men and Masculinities m.m. Hannah Wozene Kvam (NO), artist, skribent och slam-poet Vigdís Finnbogadóttir (IS), världens första demokratiskt valda kvinnliga statschef, Islands första kvinnliga president Sofi Oksanen (FI), författare Anna Serner (SV), vd Svenska Filminstitutet Parvin Ardalan (Iran/SV), journalist och medborgarrättsaktivist Hillevi Engström (SV), biståndsminister Claes Borgström (SV), advokat, f.d. jämställdhetsombudsman Tomas Gunnarsson (SV), journalist och fotograf, Genusfotografen Carolyn Hannan (SV), tidigare chef för FN:s avdelning för främjandet av kvinnors utveckling Maria Hemström Hemmingsson (SV), Delegationen för jämställdhet inom arbetslivet Astrid Johansson (SV), elev på Tunaskolan Luleå Birgitta Ohlsson (SV), EU-minister Gudrun Schyman (SV), talesperson för Feministiskt Initiativ Maria Sveland (SV), författare och journalist Margot Wallström (SV), tidigare politiker, numera projektdirektör Alice Bah-Kuhnke (SV), generaldirektör för Ungdomsstyrelsen Tomas Wetterberg (SV), ordförande för Män för Jämställdhet Yvonne Hirdman (SV), professor i historia Läs mer på

11 Boktipset Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? av Nisse Simonson, Brombergs Bokförlag (2009). Tankens kraft är större än vi tror. Man kan faktiskt tänka sig lycklig genom att låta bli att tänka sig olycklig. Det är vetenskapligt bevisat att optimisten i genomsnitt lever hela sju och ett halvt år längre än pessimisten. Vår förmåga att känna glädje och tillförsikt beror i slutändan på hur vi tänker om våra liv. Både när lyckan ler och solen går i moln. Livet efter dig av Jojo Moyes, Printz Publish i n g (2011). Louisa Clark och Will Traynor är så olika man kan vara. Louisa bor hemma och försörjer sina föräldrar med lönen från kaféet där hon jobbar. Hon har inga ambitioner utanför den lilla stad där hon bott i hela sitt liv. Will var en atletisk A- personlighet, framgångsrik aktiemäklare med toppjobb i London och snygg flickvän. Tills en motorcykelolycka tog ifrån honom allt. När de möts vet ingen av dem att de kommer att förändra varandras liv för alltid. Det är aldrig för sent att bli vad du kunde ha blivit! Flickan och skulden av Katarina Wennstam, Albert Bonniers Förlag (2002 med utökad nyutgåva 2012). Det sexuella våldet har alltid funnits. Men har det plötsligt blivit grövre? Har det skett en förändring i inställningen till våldtäkt, hos ungdomar, media, domstolar? Eller är det i själva verket samma urgamla syn på kvinnans och mannens rätt som härskar? Katarina Wennstam, tidigare kriminalreporter på SvT, redovisar ett förkrossande material kring ett antal uppmärksammade gruppvåldtäktsmål. Med lika mycket ursinne som medkänsla berättar hon om de övergrepp som äger rum mitt i vår upplysta vardag. Kerstin Thorvall: Uppror i skärt och svart av Beata Arnborg, Bokförlaget Atlantis (2013). Vem blir man om man inte borde ha fötts? Om man är uppvuxen med en strängt kristen mamma och en sjuk pappa och tidigt lär sig att glädje och njutning är farlig? Kerstin Thorvall ( ) uttryckte sig: hon tecknade, hon skrev, hon sjöng, hon dansade. Hon blev när hon debuterade som skönlitterär författare smädad, skandalomsusad. Senare har hon omvärderats och tillhör nu 1900-talets banbrytare. Hon var utbildad modetecknare och räknas till de främsta, hon skrev älskade barn- och ungdomsböcker och var en flitig kåsör och debattör. Hon förde talan; för tonåringarna på det sena 50-talet, för småbarnsmammorna under 60-talet, för kvinnorna och de psykiskt sjuka under hela livet och för de åldrande när hon själv blev gammal och beroende. Beata Arnborg, har skrivit den första biografin över Kerstin Thorvall. Kerstin Thorvall Book Club eller Det mest förbjudna 2.0 av Estrid Bengtsdotter & Kristina Thulin, Wahlström & Widstrand (2014). Ett tiotal välkända kvinnor direktrapporterar från sina bokklubbsmiddagar. Vad får en medelålders kvinna göra? När upphör man att vara ung och lovande? Hur står man ut med att bli osynlig? Är det okej att sörja att barnens barndom är över? Hur känns det att definieras som klimakteriekärring. Finns det ett värdigt sätt att åldras på? Personliga berättelser av Annika Lantz, Hanne Kjöller, Helena von Zweigbergk, Jenny Strömstedt med flera. Hösten 2011 kom Dagarna med Kerstin, som bygger på Åsa Mattssons intervjuer med Kerstin Thorvall och Caroline Roosmarks fotografier av henne. Fredrika Bremer Förbundet hade en välbesökt Litterär Salong med dem i januari Föreställningen Kvällarna med Kerstin på Stockholms Stadsteater utgår från boken. Den hade premiär i december 2013 med Ann Petrén i huvudrollen. Tiden talar för Kerstin Thorvall, konstaterar Ann Petrén. 11

12 Returadress: Fredrika Bremer Förbundet Box Stockholm B SVERIGE PORTO BETALT FORTSÄTTNING FRÅN SID 1 Att mötas Nu i december träffade vi Alexandra Pascalidou, som också är bokaktuell med reportage- och intervjuboken Kaos ett grekiskt krislexikon. (Läs mer på sid 5.) I boken vimlar en mängd livsöden förbi så mötet med Alexandra blev också ett möte med många olika människor: greker och andra, vars öden slår åt olika håll i den monumentala åtstramning av samhället som sparpaketens tidsålder förverkligat i Europas vagga. På mötet fick vi också höra vittnesbörd från en av de människor som porträtteras i boken, Joanna Tsoni, som arbetat som volontär med papperslösa flyktingar i Aten. Jag tror på mötets kraft! På att när man ser någon i ögonen, och lyssnar till dennes röst och ord, blir berörd på ett sätt som stärker empatin och därför får fler verktyg att förstå världen med. Nyttigt för hjärnan Nu i veckan har vi kunnat ta del av ännu en studie om neurologiska könskillnader: en studie från Univerisity of Pennsylvania slår fast att kvinnors hjärnor i högre utsträckning har nervbanor mellan hjärnhalvorna, och skulle alltså innebära att kvinnor har större empatisk förmåga. Problemet med detta, som Hanna Fahl belyser väldigt väl i sitt inlägg i Dagens Nyheter 7 december 2013, är att forskarna inte tar hänsyn till om dessa nervbanor utvecklas genom att kvinnor helt enkelt övar denna förmåga mer än vad män gör. Om det är fallet blir studien alltså mer ett bevis på att vi konstruerar könen socialt, snarare än att vi styrs av biologiska premisser. Hanna Fahl skriver: I sin bok 12 Delusions of gender myntar Cordelia Fine begreppet neurosexism. Hon menar att forskningsresultat om medfödda skillnader mellan könen är överdrivna och felaktiga, och att miljö och kultur är viktigare faktorer. Och fler forskare har valt att ifrågasätta logiken i studiens resultat: Professor Heidi Johansen- Berg, brittisk expert på neuroforskning på Oxforduniversitetet, säger till BBC att hjärnan är ett alldeles för komplext organ för att man ska kunna dra några allmänna slutsatser utifrån resultaten: Vi vet att det inte finns något fast nätverk när vi talar om hjärnans kopplingar. Nervkopplingar kan förändras över åren och livet ut, det har att göra med erfarenheter och lärande, säger hon. Summan av kardemumman är att det är nyttigt för alla hjärnor att öva upp förmågan att mötas, att ta in andra människors ståndpunkt, diskutera, argumentera, hålla med eller säga ifrån! Vi måste fortsätta träffas och mötas, vi får inte tappa det i vår tid då den digitala världen erbjuder ett socialt liv som sker som ett slags pseudoliv, där möten sker fast bara som passivt mottagande, i en ström av information. Besök i Karlstad Jag hade den stora glädjen att besöka Karlstadskretsens 90 års jubileum och där hade vi tillfälle att samtala om vår tids stora frågor, om vad som är angeläget för Fredrika Bremer Förbundet att driva vidare och hur man kan gå till väga för att möta den nya generationen, i deras flöden av bilder, information och sociala medier. Det var ett spännande möte, över generationsgränser och geografiska avstånd fick vi en stund av nyfiket resonerande och många valde att ta till orda och delta! Det var en mötesrik höst, ser fram emot julens rekreation och vila, med möten av annat slag. Och god mat. Och julefrid. Gott nytt år, önskar Louise Lindfors, ordförande Fredrika Bremer Förbundet box Stockholm besöksadress Karlavägen 100 PG tel tisdag och torsdag kl redaktör: Wendela Zetterberg ansvarig utgivare: Louise Lindfors

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen.

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen. Årsberättelse 2012 NR 2 2013 Information från Fredrika Bremer Förbundet Efter kl. 15:51 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Hög tid för lön hela dagen! Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen

Läs mer

Nyhetsbrev. Årets BRA-pris till Carin Götblad! Trea på Bråkiga listan! Carin Götblad tog emot BRA-priset på Polishuset i Stockholm.

Nyhetsbrev. Årets BRA-pris till Carin Götblad! Trea på Bråkiga listan! Carin Götblad tog emot BRA-priset på Polishuset i Stockholm. Nyhetsbrev NR 4 2011 INFORMATION FRÅN FREDRIKA BREMER FÖR BUN DET Årets BRA-pris till Carin Götblad! Om äventyrliga kvinnor sid 2 Papparollen i fokus sid 3 Lanthushållningsseminariet i Rimforsa 100 år

Läs mer

Nyhetsbrev. Skaffa bättre koll och större kontroll över din pension!

Nyhetsbrev. Skaffa bättre koll och större kontroll över din pension! Nyhetsbrev NR 4 2012 Information från Fredrika Bremer Förbundet Välkommen in på nya hemsidan! www.fredrikabremer.se Skaffa bättre koll och större kontroll över din pension! Fredrika Bremer Förbundet kommer

Läs mer

Nyhetsbrev. Fredrika Bremer Förbundets Årsmöte 2014. Louise Lindfors ledare: Varannan svensk feminist

Nyhetsbrev. Fredrika Bremer Förbundets Årsmöte 2014. Louise Lindfors ledare: Varannan svensk feminist Nyhetsbrev NR 3 2014 Information från Fredrika Bremer Förbundet Louise Lindfors ledare: Varannan svensk feminist Fredrika Bremer Förbundets ordförande ser med optimism hur arbetet för jämställdhet ger

Läs mer

Women Changing the World

Women Changing the World NR 4 2 0 08 I N F O R M AT I O N F R Å N F R E D R I K A - B R E M E R - F Ö R B U N D E T Women Changing the World Vi startar Mentorprojektet i hela landet! sid 4 Höstens aktiviteter sid 6-8 Kvinnligt

Läs mer

FOTO: HANINGE KOMMUN. Carina Lundberg Markow är hellre bråkig än tråkig sid 4

FOTO: HANINGE KOMMUN. Carina Lundberg Markow är hellre bråkig än tråkig sid 4 Förbundsårsmöte på Årsta slott! FOTO: HANINGE KOMMUN På Årsta Slott bodde författaren, feministen och visionären Fredrika Bremer. Slottet har anor från medeltiden, då Årsta var centrum för Tyska orden.

Läs mer

Regeringens handlingsplan för jämställda löner visar att klass går före kön, igen

Regeringens handlingsplan för jämställda löner visar att klass går före kön, igen NR 2 2006 INFORMATION FRÅN FREDRIKA- BREMER- FÖRBUNDET Regeringens handlingsplan för jämställda löner visar att klass går före kön, igen Gissa vad det är som går och går och aldrig ger resultat? Ja, regeringens

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Ann har ordet. Inbjudan till förbundsårsmöte. Sverige dansar och ler! Telefonuppror mot åldersdiskrimineringen? Kretsnytt sid 2-3

Ann har ordet. Inbjudan till förbundsårsmöte. Sverige dansar och ler! Telefonuppror mot åldersdiskrimineringen? Kretsnytt sid 2-3 NR 1 2008 INFORMATION FRÅN FREDRIKA- BREMER- FÖRBUNDET Ann har ordet Sverige dansar och ler! Underhållningsindustrin i Sverige ökar. Humor går numera på export och events, stå-uppare och dansare lockar

Läs mer

Birgitta har ordet. När kvinnor tar sig in på ett nytt område, tidigare bemannat med män mest, brukar makten försvinna i takt med att kvinnorna

Birgitta har ordet. När kvinnor tar sig in på ett nytt område, tidigare bemannat med män mest, brukar makten försvinna i takt med att kvinnorna NR 2 2 0 08 I N F O R M AT I O N F R Å N F R E D R I K A - B R E M E R - F Ö R B U N D E T Birgitta Wistrand är ny ordförande för FBF! Hon är både stolt och glad över att igen få leda förbundet (tidigare

Läs mer

Arrangöra! - Om engagemang, arrangemang och hur du lyckas som arrangör.

Arrangöra! - Om engagemang, arrangemang och hur du lyckas som arrangör. Arrangöra! - Om engagemang, arrangemang och hur du lyckas som arrangör. Redaktör: Pernilla Alexandersson. Referensgrupp: Herman Geijer, Sara Bergsmark och Charlotta Nordblom Nellgård. Illustration och

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal

» Jag älskar att stå på scen «Filippa spelar trumpet i en fullsatt skolmatsal 3:2010 Tidningen för dig som är medlem i RBU RBU:s årsrapport har tillgänglighet i fokus NY DESIGN! Forskning vill visa hur män osynliggörs Johan får ingen sysselsättning Den nationella handlingsplanen

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

PRIS 40 KR SEDAN 1947 NUMMER 1/2010 INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 100 ÅR

PRIS 40 KR SEDAN 1947 NUMMER 1/2010 INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 100 ÅR PRIS 40 KR SEDAN 1947 NUMMER 1/2010 INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 100 ÅR NUMMER 1 2010 HEJ! www.vimanskor.se Det är något särskilt med de där sista veckorna i februari, de går alltid så förvånande fort,

Läs mer

Unga Folkbildare Om Framtiden

Unga Folkbildare Om Framtiden Unga Folkbildare Om Framtiden En intervjuskrift om folkbildningens idé och framtid Unga Folkbildare Om Framtiden En intervjuskrift om folkbildningens idé och framtid Innehåll Förord 4 Redaktören har ordet

Läs mer

Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4. Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10

Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4. Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10 Lärarhandledning Innehållsförteckning Del 1 Hej Sverige en del av skolans uppdrag 4 Del 2 Att bemöta fördomsfulla och kränkande kommentarer 10 Del 3 Lärarhandledning till seriealbumet Vi ska ses igen,

Läs mer

Hjälp mig (inte)! Familjehemskonferensen 2013 Nätverksarbete för familjehem. och fler intressanta artiklar

Hjälp mig (inte)! Familjehemskonferensen 2013 Nätverksarbete för familjehem. och fler intressanta artiklar En tidning för och om familjevård Årgång 31 Nr 3 oktober 2013 Hjälp mig (inte)! Familjehemskonferensen 2013 Nätverksarbete för familjehem och fler intressanta artiklar I detta nummer Nr 3 2013 De placerade

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Ung och fri eller? Ett studiematerial för unga om rätten att själv välja sitt liv. Baserat på boken Stjärnlösa nätter.

Ung och fri eller? Ett studiematerial för unga om rätten att själv välja sitt liv. Baserat på boken Stjärnlösa nätter. Ung och fri eller? Ett studiematerial för unga om rätten att själv välja sitt liv. Baserat på boken Stjärnlösa nätter. Ung och fri eller? Ett studiematerial för unga om rätten att själv välja sitt liv.

Läs mer

MALMÖ 12 15/6 2014 Malmö Arena & MalmöMässan

MALMÖ 12 15/6 2014 Malmö Arena & MalmöMässan HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NORDISKT FORUM I MALMÖ 12 15/6 2014 1. NORDISKT FORUM MALMÖ 12 15/6 2014 Malmö Arena & MalmöMässan Stort gratisprogram! s. 9 11 Världspremiär för Kriget har inget

Läs mer

Inget slår en skicklig lärare

Inget slår en skicklig lärare Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Inget slår en skicklig lärare En dokumentation av sex konferenser 2010 tio föreläsares perspektiv Finns

Läs mer

I läsningens landskap

I läsningens landskap Framsidan Fram Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 3 I läsningens landskap Naturen ökar läskunnigheten I huvudet på en läsambassadör Maja Lundgren om sitt bibliotek www.framsidan.net

Läs mer

Kvinnor måste vara dubbelt duktiga MARIE GÖRANZON: S-kvinnors tidning. ALIDA M. BLACK: Hillary är tillbaka till valet 2012

Kvinnor måste vara dubbelt duktiga MARIE GÖRANZON: S-kvinnors tidning. ALIDA M. BLACK: Hillary är tillbaka till valet 2012 S-kvinnors tidning Nummer 4 oktober 2008 ÅRGÅNG 104 ALIDA M. BLACK: Hillary är tillbaka till valet 2012 MIA SUNDELIN: S-kvinnor står oss närmast DEBATT Livmodern är ingen handelsvara MARIE GÖRANZON: Kvinnor

Läs mer

Junkyard blev jobbet för Jonas Högskolan firade sina 20 år. Ett magasin från högskolan väst nr 2 november 2010

Junkyard blev jobbet för Jonas Högskolan firade sina 20 år. Ett magasin från högskolan väst nr 2 november 2010 Junkyard blev jobbet för Jonas Högskolan firade sina 20 år Ett magasin från högskolan väst nr 2 november 2010 En hissnande utveckling som gör skillnad Det känns gott i magen att veta att vi gör skillnad.

Läs mer

medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 2/2013 Följ med på fältbesök i Indien! Sidan 14 17

medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 2/2013 Följ med på fältbesök i Indien! Sidan 14 17 medmänsklighet. Din tidskrift från biståndsorganisationen IM Nr 2/2013 Följ med på fältbesök i Indien! Sidan 14 17 LEDAREN medmänsklighet. Nr 623 årgång 69. ISSN 1653 932X Upplaga: 39 000 ex ANSVARIG UTGIVARE

Läs mer

Vad vill du bli. när du blir stor? troligt BesöKeR # 1 2014. Gabriel Forss är gay & kristen. Hur säkert är ett graviditetstest?

Vad vill du bli. när du blir stor? troligt BesöKeR # 1 2014. Gabriel Forss är gay & kristen. Hur säkert är ett graviditetstest? en tidning FÖr Dig som är medlem i svenska KyrKans unga # 1 2014 PoRtRÄtt Gabriel Forss är gay & kristen unga i sydkorea FÖrBunDssiDorna Film- och BoKtips tro i VarDagen andakt recept FRÅgesidoRna Hur

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

Ledarskap. Malmös nye stadsbibliotekarie. Pia Sundhage en hyllad ledare. Behrang Miri skriver nytt kapitel

Ledarskap. Malmös nye stadsbibliotekarie. Pia Sundhage en hyllad ledare. Behrang Miri skriver nytt kapitel Framsidan Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 1 2013 Ledarskap Malmös nye stadsbibliotekarie Pia Sundhage en hyllad ledare Behrang Miri skriver nytt kapitel Ny satsning på bibliotekschefer

Läs mer

Redovisning för andra året för projektet: jämställdhet för pappor och pojkar. Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige

Redovisning för andra året för projektet: jämställdhet för pappor och pojkar. Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige Kurdistans Kvinnoförbund i Sverige Sätter kurdiska kvinnors utveckling i centrum Redovisning för andra året för projektet: jämställdhet för pappor och pojkar i samarbete med Rädda Barnens Dialogprogram

Läs mer