Begångna brott 1. Grov stöld

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Begångna brott 1. Grov stöld"

Transkript

1 DOM Mål nr B meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anita Glad Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Kim Widercrantz Vintrosagatan 7, VIII BANDHAGEN Företrädd av åklagaren 2. Åhlens AB, Åhlens City STOCKHOLM Företrädd av åklagaren Tilltalad Mohamed Gannushi, c/o Plattform Sthlm Götgatan 71, 3 tr Stockholm Offentlig försvarare: Advokat Gunnar Eberhardt Advokat Gunnar Eberhardt AB Jakob Westinsgatan 1 A Stockholm DOMSLUT Begångna brott 1. Grov stöld Lagrum 8 kap 4 brottsbalken 2. Försök till grov stöld 8 kap 4 och 12 samt 23 kap 1 brottsbalken Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Scheelegatan måndag - fredag Stockholm E-post: 08:00-16:00

2 DOM B Stöld 8 kap 1 brottsbalken 4. Snatteri 8 kap 2 brottsbalken 5. Häleri 9 kap 6 1 st 1 p brottsbalken 6. Olovligt förfogande 10 kap 4 brottsbalken Påföljd m.m. Ungdomsvård Andra lagrum som åberopas 29 kap 7 1 st brottsbalken Skadestånd 1. Mohamed Gannushi ska utge skadestånd till Åhlens AB med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 14 augusti 2012 till dess betalning sker. 2. Kims skadeståndsyrkande ogillas. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Gunnar Eberhardt tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

3 3 DOM B YRKANDEN Åklagarens yrkanden, se domsbilaga 1-2. Målsägandenas yrkanden, se under rubriken Skadestånd. DOMSKÄL Skuld Domsbilaga 1, åtalspunkt 1, stöld Mohamed Gannushi har erkänt gärningen. Erkännandet vinner stöd av utredningen i övrigt. Åtalet är styrkt och gärningen ska bedömas på sätt som åklagaren gjort. Domsbilaga 1, åtalspunkt 2, grov stöld Mohamed Gannushi har varken kunnat erkänna eller förneka grov stöld med hänvisning till minnesluckor på grund av att han var berusad vid tillfället. Förutom att Mohamed Gannushi har hörts över åtalet har på åklagarens begäran hållits målsägandeförhör med Tobias och vittnesförhör med polisen Maja. Åklagaren har därutöver åberopat syn av en övervakningsfilm. Tobias har uppgett i huvudsak följande. Han skulle åka tunnelbana hem mot Norsborg men somnade på en bänk. Han hade druckit mycket. Han minns ingenting av vad som hände innan han blev väckt av en kvinnlig polis som sa Om du inte vill ha din mobiltelefon så skit samma eller något liknande. Han upptäckte då att hans mobiltelefon var borta och började leta efter polisen. Han hittade henne

4 4 DOM B och fick då tillbaka mobiltelefonen. Den innehöll bilder på honom och han kunde pinkoden. Han förvarar mobiltelefonen i vänster byxficka. Det är ytterst osannolikt att han skulle ha tappat den. Hörd över åtalet har Mohamed Gannushi uppgett i huvudsak följande. Han hade varit ute med vänner vid Medborgarplatsen och Mariatorget och de hade druckit öl och vodka. Han skulle träffa en vän och gå till McDonalds, men vet inte varför han blev kvar på perrongen vid Mariatorget. Det kan ha varit på grund av att han gillar att tala med folk. Han tog Tobias mobiltelefon, men minns inte varifrån han tog den. Han kommer ihåg att polisen sedan tog mobiltelefonen ifrån honom. Maja har uppgett i huvudsak följande. Hon hade gått av sitt arbetspass när hon på meters avstånd såg en man som berusad satt och hängde med huvudet. Mohamed Gannushi dök upp från andra hållet, kollade in mannen och gled ner på mannens vänstra sida. Hon såg att någonting hände och att Mohamed Gannushi sedan gick därifrån. Hon sprang fram till mannen och ruskade honom, men han var väldigt berusad och kunde inte svara. Hon sprang efter Mohamed Gannushi till andra sidan perrongen och ringde 112. Därefter såg hon Mohamed Gannushi gå på ytterligare en person. Hon såg Mohamed Gannushi hela tiden och avvaktade patrullen. Samtidigt kom målsäganden och uppgav att han hade blivit av med sin mobiltelefon. När patrullen kom grep de Mohamed Gannushi och hon tror att de hittade mobiltelefonen i dennes bakficka. Mohamed Gannushi kunde gå rakt och framstod inte som berusad. Tingsrättens bedömning Mohamed Gannushi har uppgett att han med anledning av berusning varken kan erkänna eller förneka gärningen, men att han minns att han tog Tobias

5 5 DOM B mobiltelefon och att polisen sedan tog den ifrån honom. Tobias har inte kunnat minnas annat än att han vaknade och att hans mobiltelefon då var borta. Av den åberopade övervakningsfilmen framgår att Mohamed Gannushi går fram och sätter sig tätt intill Tobias och känner över dennes kläder samt gör en handrörelse vid dennes kropp för att sedan snabbt lämna bänken. Händelseförloppet bekräftas genom vittnet Majas berättelse, som har uppgett att hon haft uppsikt över Mohamed Gannushi från det att han satte sig bredvid Tobias till dess att han greps och frånhändes Tobias mobiltelefon. Det är genom den framlagda bevisningen uteslutet att Mohamed Gannushi skulle ha kommit över Tobias mobiltelefon på något annat sätt än genom att tillgripa den på det sätt som åklagaren har påstått. Åtalet är därmed styrkt och gärningen ska bedömas på det sätt åklagaren gjort. Domsbilaga 1, åtalspunkt 3, snatteri Mohamed Gannushi har erkänt gärningen. Erkännandet vinner stöd av utredningen i övrigt. Åtalet är styrkt och gärningen ska bedömas på sätt som åklagaren gjort. Domsbilaga 1, åtalspunkt 4, häleri alternativt olovligt förfogande/fyndförseelse Mohamed Gannushi har förnekat gärningen. Förutom att Mohamed Gannushi har hörts över åtalet har på åklagarens begäran hållits målsägandeförhör med Emil. Emil har uppgett i huvudsak följande. Han hade varit ute på klubben Under bron vid Skanstull natten mot annandag jul 2011 och sedan tagit bussen från Skanstull till Fridhemsplan. Han hade med sig mobiltelefonen när han gick på bussen. Han tog sedan tunnelbanan från Fridhemsplan. Han kontrollerade aldrig om han hade sin mobiltelefon med sig utan upptäckte att den var borta när han kom

6 6 DOM B hem. Han vet inte om han tappade mobiltelefonen eller om någon tagit den. Han gjorde en anmälan på morgonen efter och fick sedan tillbaka mobiltelefonen i februari Hörd över åtalet har Mohamed Gannushi uppgett i huvudsak följande. Han hade använt mobiltelefonen i omkring en till tre veckor när polisen tog den av honom. Han hade hittat den i tunnelbanan. Den var använd och hade spräckt glas. Han hade nyligen kommit till Sverige och behövde en mobiltelefon och satte i ett nytt simkort. Han trodde att någon hade kastat den och frågade inte efter vad man ska göra med saker som man hittar. Han hade inte behållit mobiltelefonen om han visste att han skulle få problem på grund av den. Tingsrättens bedömning Genom Emils uppgifter är det inte utrett att hans mobiltelefon har stulits. Mohamed Gannushi har själv uppgett att han hittat mobiltelefonen i tunnelbanan, att han trodde att någon hade kastat den, men även att han själv använt den under en period med ett eget sim-kort. Omständigheterna talar för att mobiltelefonen inte kunde anses övergiven. Uppenbarligen har mobiltelefonen fungerat och varit i användbart skick. Trots detta har han behållit mobiltelefonen och använt den. Han har därmed gjort sig skyldig till olovligt förfogande. Domsbilaga 1, åtalspunkt 5, häleri Mohamed Gannushi har förnekat gärningen. Han har vitsordat att han införskaffat de aktuella mobiltelefonerna, men visste inte att de hade frånhänts andra personer genom brott. Förutom att Mohamed Gannushi har hörts över åtalet har på åklagarens begäran hållits målsägandeförhör med Marcus.

7 7 DOM B Bakgrund Av åklagarens åberopade stöldanmälningar framgår att Marcus anmält sin mobiltelefon försvunnen med uppgiven brottstid den 17 mars 2012 och Maja anmält sin mobiltelefon försvunnen med uppgiven brottstid den 17 mars 2012 kl När Mohamed Gannushi har avvisiterats hos polisen på morgonen den 17 mars 2012 har han haft Marcus och Majas mobiltelefoner i kalsongerna. Hörd över åtalet har Mohamed Gannushi uppgett i huvudsak följande. Han hade varit ute med vänner vid Medborgarplatsen. De gick mot T-centralen och vid Plattan erbjöd en man från Algeriet som hette Ibrahim honom att köpa de två mobiltelefonerna för kr. Han tror att klockan var omkring två på natten. Ibrahim sa att denne behövde pengar. Mohamed Gannushi erbjöd denne kr och fick mobiltelefonerna. Ibrahim hade inget kvitto, men sa att mobiltelefonerna fungerade. Han litade på Ibrahim och undersökte inte mobiltelefonerna innan köpet. Anledningen till att han gömde mobiltelefonerna i kalsongerna var att han misstänkte att det kanske var något med dem. Han tyckte att de var billiga. Han tänkte sälja dem vidare och trodde att han skulle kunna tjäna kr, men ändrade sig sedan när han misstänkte att något var fel. Tingsrättens bedömning Tingsrätten konstaterar att kort tid löpt från det att Marcus och Maja blivit av med sina mobiltelefoner till dess att dessa tagits från Mohamed Gannushi. Mohamed Gannushi har själv berättat att han sent på natten vid Plattan blivit erbjuden och köpt mobiltelefoner billigt. Vidare har han berättat att han tänkte sälja dem vidare med vinst, men sedan anat att det inte stod rätt till. Mot bakgrund av de rådande omständigheterna under vilka köpet genomfördes och hur mobiltelefonerna sedan återfanns samt med beaktande av att Mohamed Gannushi själv uppgett att han misstänkte att det var något med mobiltelefonerna, måste

8 8 DOM B han enligt tingsrättens mening ha insett att mobiltelefonerna hade frånhänts någon annan genom brott. Hans befattning med mobiltelefonerna har varit ägnad att försvåra återställandet. Åtalet är styrkt och gärningen ska bedömas på sätt som åklagaren har gjort gällande. Domsbilaga 2, försök till grov stöld Mohamed Gannushi har förnekat gärningen. Förutom att Mohamed Gannushi har hörts över åtalet har på åklagarens begäran hållits målsägandeförhör med Kim. Åklagaren har även åberopat syn av stillbilder från en övervakningsfilm. Med anledning av åklagarens åberopade bevisning har Mohamed Gannushi åberopat följande stycke ur förundersökningen: Filmen styrker det händelseförlopp som målsägaren uppgivit men det går inte att se på filmen om den misstänkte har sin hand i målsägarens ficka. Kim har uppgett i huvudsak följande. Han tog tunnelbanan mot Hagsätra efter att ha varit med vänner på Sjätte tunnan i Gamla stan. Han satte sig ensam i ett bås med fyra platser mot ett fönster och somnade. Han vaknade sedan av att Mohamed Gannushi satt bredvid och hade en hand i hans högra jeansficka. Mohamed Gannushi hade tummen och ett finger runt hans mobiltelefon och försökte dra upp den ur fickan, men gummihöljet runt mobiltelefonen drog med ficktyget vilket medförde att han vaknade när 1-2 cm av mobiltelefonens underkant stack upp ur fickan. Mohamed Gannushi märkte att han vaknade och sa Sorry! Sorry! Sorry! och gick därifrån. Han gick efter Mohamed Gannushi och dennes vän, som var med i vagnen, för att prata med dem. I Hagsätra gick även Mohamed Gannushi och dennes vän ut på perrongen. När han hade kommit hem ringde han och anmälde händelsen. Polisen ringde senare upp honom och berättade att signalementet han lämnat stämde in på två personer som hade åkt tillbaka mot city för att sedan återvända mot Hagsätra för att leta efter andra personer som hade

9 9 DOM B somnat. Han ombads att komma ner till tunnelbanestationen igen för att bekräfta att det var samma personer. Han hade druckit ett par öl och var berusad när han lämnade krogen, men stod kvar och pratade med vänner på gatan ett tag innan han gick till tunnelbanan. Vid uppvaknandet på tunnelbanan hade mycket av berusningen försvunnit och han är säker på vad som inträffat. Hörd över åtalet har Mohamed Gannushi har uppgett i huvudsak följande. Han åkte tunnelbanan med sin flickvän som klev av vid stationen innan Hagsätra. Han tänkte vända och åka tillbaka med tunnelbanan då han inte trodde att de skulle öppna för honom där han bor. Han mötte Marian Rojek, som han inte kände sedan tidigare. Han råkade stöta till Kim och bad därför om förlåtelse. Han åkte in till stan och sedan ut mot Hagsätra igen. Marian Rojek gick av tunnelbanan och han har inte sett honom sedan dess. Tingsrättens bedömning Mohamed Gannushi har förnekat gärningen. Han har lämnat en fåordig berättelse innebärande att han endast stött till Kim och sedan bett om ursäkt. Mot detta ska vägas Kim berättelse, som enligt tingsrättens mening framstår som detaljerad, sammanhängande och trovärdig. Han har berättat på ett återhållsamt sätt och synes inte ha velat överdriva. Det har inte framkommit någon anledning till att Kim sanningslöst skulle tillvita Mohamed Gannushi det aktuella brottet. Kim har förvisso vidgått att han hade druckit ett antal öl innan han satte sig på tunnelbanan, men hans berättelse bekräftas av de stillbilder från en övervakningsfilm som åklagaren har åberopat. Av dessa framgår att Mohamed Gannushi satte sig ned bredvid Kim och vände sig mot

10 10 DOM B honom. Vid en värdering av vad som förekommit avseende denna åtalspunkt anser tingsrätten att Kims berättelse ska ligga till grund för bedömningen. Denna bekräftar åklagarens gärningsbeskrivning. Åtalet är därmed styrkt och gärningen är att bedöma som försök till grov stöld. Påföljd Mohamed Gannushi är 16 år gammal. Han är tidigare ostraffad. Av yttrande från socialtjänsten framgår bl.a. att Mohamed Gannushi har ett särskilt vårdbehov. Socialtjänsten anser att Mohamed Gannushis behov möts bäst i ett hem utan andra placerade ungdomar. Han behöver vuxna omkring sig som kan vägleda, stötta och hjälpa honom utifrån hans behov och förmåga. Mot denna bakgrund har Socialtjänsten föreslagit aktuell vårdplan, domsbilaga 3. Mohamed Gannushi döms nu för grov stöld, försök till grov stöld, stöld, snatteri, häleri och olovligt förfogande. Straffvärdet för den samlade brottsligheten, om denna hade begåtts av en vuxen, uppgår till omkring åtta månader. Då Mohamed Gannushi begått gärningarna innan han fyllt 21 år ska hans ungdom enligt 29 kap. 7 brottsbalken beaktas särskilt vid straffmätningen. Det s.k. straffmätningsvärdet uppgår enligt tingsrättens mening till drygt två månaders fängelse. Mot bakgrund av att Mohamed Gannushi bedöms ha ett särskilt vårdbehov och då han samtyckt till och framstår som motiverad till att genomföra den aktuella vårdplanen finner tingsrätten att ungdomsvård framstår som den lämpligaste påföljden. Påföljden får anses som tillräckligt ingripande för den brottslighet han nu döms för. Han ska därför dömas till ungdomsvård i enlighet med den till domen bifogade vårdplanen.

11 11 DOM B Skadestånd Domsbilaga 1, åtalspunkt 1, stöld Åhléns AB Åhléns AB har yrkat att Mohamed Gannushi ska förpliktas att utge skadestånd till bolaget med kr för förstörda plagg på grund av borttagna larm. På beloppet har yrkats ränta enligt 6 räntelagen från den 14 augusti 2012 till dess betalning sker. Mohamed Gannushi har medgett yrkandet. Mot bakgrund av medgivandet och med hänsyn till utgången i ansvarsdelen förpliktas Mohamed Gannushi att betala skadestånd till målsäganden i enlighet med medgivandet. Domsbilaga 2, försök till grov stöld Kim Kim har yrkat att Mohamed Gannushi ska förpliktas att utge skadestånd till honom med kr avseende kränkning. På beloppet har yrkats ränta enligt 6 räntelagen från den 21 juli 2012 till dess betalning sker. Mohamed Gannushi har bestritt yrkandet och har inte kunnat vitsorda något belopp som skäligt. Tingsrättens bedömning De brott som grundar rätt till kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 skadeståndslagen är sådana som innefattar ett angrepp på den skadelidandes person, frihet, frid eller ära. Ett försök till kränkning av någons besittning till en sak är inte ett sådant angrepp.

12 12 DOM B Även om brottet i efterhand upplevts som kränkande för Kim anser tingsrätten att den brottslighet som han utsatts för inte innefattar en sådan kränkning av den personliga integriteten att han är berättigad till kränkningsersättning. Yrkandet ska därför ogillas. Övrigt Gunnar Eberhardt ska tillerkännas begärd ersättning i målet. Kostnaden ska med hänsyn till Mohamed Gannushis ekonomiska förhållanden stanna på staten. Skyldighet att erlägga avgift till brottsofferfonden följer av lag. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 4 (DV 400) Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha inkommit till tingsrätten senast den 7 januari Henrik Engvall

13 Bilaga 1 Ansökan om stämning Sida 1(4) City åklagarkammare i Stockholm Handling 39 Ärende AM Kammaråklagare Lisa Lindberg Handläggare Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten UNGDOM Stockholms tingsrätt Box STOCKHOLM INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 3 TR mål: Handl.: OVR Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 Gannushi, Mohamed Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Västra Sahara arabiska Adress Platform Stockholm, Mandelbrödsvägen SKÖNDAL Offentlig försvarare/ombud Gunnar Eberhardt Frihetsberövande m.m. Delgivningsuppgifter God man: Carl Fredrik von Seth Ansvarsyrkanden m.m. 1. STÖLD (Gannushi) (0201-K ) Målsäganden Åhléns City (org nr ), åklagaren för talan Gärning Gannushi har den 14 augusti 2012 på Åhléns centrum på Klarabergsgatan i Stockholm olovligen med tillägnelseuppsåt tagit ett par jeans och en tröja till ett sammanlagt värde om 2398 kronor, vilket inneburit skada för målsäganden. Enskilt anspråk Förpliktande för Gannushi att till Åhléns City utge ersättning med 1918 kronor för förstörda plagg pga. borttagna larm. På beloppet yrkas ränta enligt 6 räntelagen från den 14 augusti 2012 till dess full betalning sker. Lagrum 8 kap 1 brottsbalken Bevisning Förhör med Gannushi erkänner Vittnesförhör med väktare Katarina angående hennes kännedom om att båda plaggen var larmade, att det hittats två brutna larm samt att båda plaggen var skadade på den plats där larmen suttit (telefonförhör tillräckligt) Postadress Gatuadress Telefon E-post Box Kungsbron STOCKHOLM Telefax

14 Ansökan om stämning Sida 2(4) City åklagarkammare i Stockholm Handling 39 Ärende AM Kammaråklagare Lisa Lindberg Handläggare GROV STÖLD (Gannushi) (0201-K ) Målsägande Tobias, underrättad Gärning Gannushi har den 13 oktober 2012 vid tunnelbanestationen Mariatorget på Swedenborgsgatan i Stockholm olovligen med tillägnelseuppsåt tagit målsäganden Tobias mobiltelefon till ett okänt värde, vilket inneburit skada för målsäganden. Stölden är att anse som grov då Gannushi tagit mobiltelefonen ur målsägandens ficka/kläder medan han sov. Lagrum 8 kap 4 brottsbalken Bevisning Förhör med målsäganden Tobias Förhör med tilltalad Gannushi Vittnesförhör med polis Maja (1KS/K) angående hennes iakttagelser vid tillfället, till styrkande av påstått brott Uppspelning av övervakningsfilm (åklagare tar med dator + film) Sammanfattande PM av övervakningsfilmen, fup s SNATTERI och HÄLERI alt OLOVLIGT FÖRFOGANDE/ FYNDFÖRSEELSE (Gannushi) (0201-K ) Målsägande Media Markt Stockholm Gallerian, , för ej talan Gärning 3. Gannushi har den 13 januari 2012 i Media Markts butik i Gallerian på Hamngatan i Stockholm olovligen med tillägnelseuppsåt tagit ett par hörlurar till ett värde av 199 kronor, vilket inneburit skada för målsäganden. 4. En mobiltelefon, till ett okänt värde stals under natten mellan den december 2011 ( ). Gannushi har den 13 januari 2012 på Södermalms polisstation i Stockholm innehaft ovan nämnda mobiltelefon i sin besittning tillhörande en annan person

15 Ansökan om stämning Sida 3(4) City åklagarkammare i Stockholm Handling 39 Ärende AM Kammaråklagare Lisa Lindberg Handläggare trots att han insett att godset var frånhänt annan genom brott. Gannushis befattning med godset har varit ägnad att försvåra dess återställande. I vart fall har Gannushi underlåtit skyldighet att fullgöra vad som i lag är föreskrivet om att tillkännage hittegods - han har inte anmält fyndet hos polismyndigheten utan han har istället haft uppsåt att tillägna sig mobiltelefonen. Lagrum 8 kap 2 och 9 kap 6 1 st 1 p alt 10 kap 4 /8 brottsbalken Bevisning Telefonförhör med Emil angående omständigheterna kring försvinnandet av hans mobiltelefoner Förhör med tilltalad Gannushi Stöldanmälan avseende mobiltelefonen, fup s 6-7 Beslagsprotokoll, fup s HÄLERI (Gannushi) (0201-K ) Gärning En mobiltelefon, till ett okänt värde stals under natten mellan den mars 2012 (K ). En mobiltelefon, till ett okänt värde stals under natten mellan den mars 2012 (K ). Gannushi har på morgonen den 17 mars 2012 hos Norrmalmspolisen på Kungsholmsgatan i Stockholm innehaft ovan nämnda två mobiltelefoner innanför sina kalsonger trots att han insett att godset var frånhänt annan genom brott. Gannushis befattning med godset har varit ägnad att försvåra dess återställande. Lagrum 9 kap 6 1 st 1 p brottsbalken Bevisning - Telefonförhör med Marcus och Maja angående omständigheterna kring försvinnandet av deras mobiltelefoner under natten mellan den mars 2012 (telefonförhör tillräckligt) - Förhör med tilltalad Gannushi Stöldanmälningar avseende 2 mobiltelefoner, fup s 9-12 (K och K )

16 Ansökan om stämning Sida 4(4) City åklagarkammare i Stockholm Handling 39 Ärende AM Kammaråklagare Lisa Lindberg Handläggare Beslagsprotokoll, fup s 14, till styrkande av att mobiltelefonerna hittats i tilltalads kalsonger i samband med avvisitering på morgonen den 17 mars 2012 Handläggning Yttrande från socialtjänsten bifogas. Lisa Lindberg

17 Bilaga 2 Ansökan om stämning Sida 1(2) City åklagarkammare i Stockholm Handling 48 Ärende AM Kammaråklagare Lisa Lindberg Handläggare Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten UNGDOM Stockholms tingsrätt TILLÄGGSSTÄMNING Box STOCKHOLM Obs detta ärende har legat på Söderort varför en annan advokat har förordnats som offentlig försvarare se framsida fup INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 25 TR mål: Handl.: OVR Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 Gannushi, Mohamed Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Västra Sahara arabiska Adress Platform Stockholm, Mandelbrödsvägen SKÖNDAL Offentlig försvarare/ombud Severin, Carin (även Gunnar Eberhart är förordnad se tidigare inskickad stg) Frihetsberövande m.m. Delgivningsuppgifter God man: Carl Fredrik von Seth Ansvarsyrkanden m.m. FÖRSÖK TILL GROV STÖLD (0201-K ) Målsägande Kim, åklagaren för talan Gärning Gannushi har den 21 juli 2012 på tunnelbanan vid Hagsätra i Stockholm försökt att olovligen ta och tillägna sig målsägandens mobiltelefon till ett okänt värde. Fara för brottets fullbordan har förelegat. Gärningen är att betrakta som grov då Gannushi stuckit ner sin hand i målsägandens byxficka medan målsäganden sov. Enskilt anspråk Förpliktande för Gannushi att till Kim utge ersättning med 5000 kronor avseende kränkning. På beloppet yrkas ränta enligt 6 räntelagen från den 21 juli 2012 till dess full betalning sker. Lagrum 8 kap 4 och 12 och 23 kap 1 brottsbalken Postadress Gatuadress Telefon E-post Box Kungsbron STOCKHOLM Telefax

18 Ansökan om stämning Sida 2(2) City åklagarkammare i Stockholm Handling 48 Ärende AM Kammaråklagare Lisa Lindberg Handläggare Bevisning Muntlig bevisning Förhör med målsäganden Förhör med tilltalade Mohamed Gannushi Skriftlig bevisning Stillbilder från övervakningsfilm, fup s 7-12 Lisa Lindberg

19 Bilaga :49 FRAN- T-180 P.001/004 F-595 0~ <' GRUPPEN FÖRENSAMKOMMANDE BARN ~ '! g: SÖDERMALM STADSDELSFÖRVALTNING!/) ~ '.s-r,._~ Datum:l21107 INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 8 Fax till: O l O l<rinsp Marie Tillqvist Fax från: Peter Bohman Sodalsekreterare, samordnare Telefon CITY AKLAGARI<:AMMARE Stockholm l~ Ärenden r AM Tjänst Handlnr Antal sidor inkl. denna: 4 Hej! Ang ärende 0201~ Kompletterar tidigare insänt yttrande med aktuell vårdplan Mvh/Peter Bohman Box Besöksadress Medborgarplatsen 25 Telefon Fax

20 :50 FRAN- T-180 P.002/004 F-595 Ensamkommande barn Södermalm 1-landläggare: Peter Bohman Tfn: Datum dä vårdplanen färdigställts Mohamed Ghannoshi M Vårdplan för insatser enligt Sol eller LVU CITY ÅKLAGARKAMMARE stockhol m 'l~ Ärendenr AM Tjänst..... Handlnr..... Vårdplan för insatser enligt SoL eller LVU B arne tid en unge Personnummer lM Förnamn Ef1ernamn Mohamed Ghannoshi stadigvarande adress (folkbok.föringsadress) Telefon/Mobil Plattfonn sthlm c/o Plattfonn sthlm. Götgatan STOCKHOLM Aktuell adress om annan än stadigvarande Telefon/Mobil Renstierna hotell, Renstiemas gata Stockholm Anledning till placering/insats Mohamed är ensamkommande minderårig utan vårdnadshavare i landet i behov av boende och omvårdnad Över:gripande mål med vården Att Mohamed slutat utsätta sig för risker och undviker att hamna i kriminalitet. Ange övergripande mål inom aktuella behovsområden Hälsa Mohamed skall ha regelbunden hälsokontroll, vaccinationer, tandvård och erbjudas kontakt med BUP eller likvärdig psykologisk samtalskontakt Sex- och samlevnadskunskap: hur han skyddar sig mot sexuellt överförbara infektioner_ Han skall äta lagad näringsriktig och varierad kost varje dag. Utbildning BBIC-värdplan- 1 Daglig skolgång. praktik eller annan prosocial daglig verksamhet. Känslo- och beteendemässig utveckling Att Mohamed iar alternativ till kri.nllnel1t beteende och umgänge. Förmåga att klara sig själv Mohamed skall klara att röra sig säkert i trafiken. Kunna sinlilla och cykla

21 :50 FRÅN- T-180 P.003/004 F-595 Mohamed Ghannoshi M Föreslagen vårdform D Familjehem (exkl. jourhem, nätverkshem, konsuh;mtstödda familjehem) D Jourhem D Nätverkshem: familjehemsplacering hos slakting eller annan närstäende 1:8:1 Konsulentstöttat familjehem D Särskilt ungdomshem enligt 12 LVU 0HVB 181 Öppenvärdsinsatsfer, ange Kontaktperson dagligen, 40 timmar i månaden D Annat, ange Om flera vårdformer är aktuella, ange vilken vårdform som vården ska inledas med och vilken/vilka vårdformer som därpå följer Vården pågår i tillfälligt stödboende med daglig vuxentillsyn. Vården skall övergå tilllångvarigt hållbart stödboende eller familjehent som klarar an bemöta Mohameds behov. Ange varför ovanstående vårdfonn/vårdformer föreslås och hur denide svarar mot Parnets/den unges behov. (Vid en placering ska det i första hand övervägas om bamet/den unge kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående, 6 kap 5 Sol-. Vad som är bäst för barnet skall dock li!lltid beaktas.) Mohameds behov bemöts bäst i ert hem utan andra placerade ungdomar. Han behöver vu..x:na omkring sig som kan vägleda, stötta och hjälpa honom utifrån hans behov och förmåga. Finns förslag på. lämplig vårdgivare, ange adre$s Plattform Stockholm, Götgatan 71, Stockholm. Telefon: Förutsättningar för att avsluta placeringen och/eller insatsen/insatserna Vad ska ha förändrats för att placeringen/insatsen ska upphöra? Om möjligt ange ungefärlig förväntad vårdtid. Vården avslutas om Mohameds behov av boende och omvårdnad förändras. Värden oroprövas var sjätte månad och kan pägå som längst tills han fyller 21. Delaktiga vid utformningen av vårdplanen D Barnetiden unge D Vårdnadshavare O Vårdnadshavare D Särskilt förordnad vårdnadshavare D Godman O Andra, ange BBIC-vårdplan- 1

22 :50 FRAN- T-180 P.004/004 F-595 Samtycke till den planerade vården Den un_g_e pg samtycker till den planerade värden D Jag samtycker inte till den planerade vården Underskrift :~= Namnförtydligande Mohamed Ghannoshi IDatum Mohamed Ghannoshi M God man D Jag samtycker till den planerade vården D Jag samtycker inte till den planerade värden. Underskrift Namnförtydligande Carl Fredrik von Seth l O;~tum Kommentarer till vårdplanen Utforaren ansvarar för att värdplanen foljs, meddelar sig med god man och socialsekreteraren vid händelser och förändringar. Socialsekreteraren ansvarar for att vården fdljs upp. God man ansvarar för kontalet med andra :myndigheter. Namnförtydligande Peter Bohman Datum ~05 BBlC-vårdplan- 1

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

Begångna brott 1. Försök till grov stöld

Begångna brott 1. Försök till grov stöld DOM Mål nr B 15644-12 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Kristin Morén Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Frida Bengtsson Trollebergsvägen

Läs mer

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran

2012-11-16 meddelad i Varberg. Tilltalad Mohammad Nasirabadi Oghli Mohammad, 851122-0512 Ormvråksvägen 25 C 311 39 Falkenberg Medborgare i Iran VARBERGS TINGSRÄTT Rotel 3 DOM Mål nr B 1545-12 2012-11-16 meddelad i Varberg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Jon Lindahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Halmstad Tilltalad

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

Begångna brott Våld mot tjänsteman

Begångna brott Våld mot tjänsteman Mål nr meddelad i Uppsala 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anders Wahlberg Åklagarmyndigheten Målsägande Christofer Företrädd av åklagaren Tilltalad HANAD Omar Ali, 871023 Torggatan

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad

DOM 2012-11-19 meddelad i Kristianstad l_ l KRISTIANSTADS Rotel 7 meddelad i Kristianstad JMålnrB396-12 ----------~~~~~=~---------- p ARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Extra åklagare Christer Almfeldt Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2013-09-11 meddelad i Malmö

2013-09-11 meddelad i Malmö Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Pia Björnsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Alan Rees Ginstgatan 7 218 36 Bunkeflostrand Målsägandebiträde:

Läs mer

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge

1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT Avdelning 3. DOM 2015-03-24 meddelad i Huddinge 1 meddelad i Huddinge Mål nr: B 535-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Sonny Borg, 19721224-0993 c/o Tan Mercovich Visbyringen 16 Lgh 1002 163 73 SPÅNGA Medborgare i Norge Åklagare Kammaråklagare

Läs mer

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak

2012-11-15 meddelad i Göteborg. Tilltalad MOHAMMED Nozad Ahmed Ahmed, 900115-6810 Smaragdgatan 6 Lgh 1001 421 49 Västra Frölunda Medborgare i Irak DOM Mål nr B 7832-12 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Assistentåklagare Daniel Jerdén Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Coop Forum Sisjön Hantverksvägen

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan

Harnid Zia Hoseini, 830809 Frihetsberövande: Häktad stationsgatan 23 B 360 77 Fröseke Medborgare i Afghanistan VÄXJÖ TINGSRÄTT meddelad i VÄXJÖ PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Vice chefsåklagare Yvonne Rudinsson Åklagannyndigheten Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Jafari Habibe Västra Järnvägsgatan Il B,

Läs mer

Begångna brott 1. Olaga hot

Begångna brott 1. Olaga hot DOM Mål nr B 2-12 meddelad i Härnösand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Catharina Kjelsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall 1. Målsägande Dunia Ali Garvaregatan 8 Lgh

Läs mer

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling

2012-12-21 meddelad i Sollentuna. Begångna brott Människosmuggling DOM Mål nr B 8858-12 meddelad i Sollentuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Magdalena Jansson Åklagarmyndigheten Norrorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Michael Wode Manford,

Läs mer

2013-01-17 meddelad i Karlstad

2013-01-17 meddelad i Karlstad Mål nr meddelad i Karlstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Cecilia Aronsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlstad Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas.

Skadestånd Jennifer Fagerberg skadeståndsyrkande ogillas. HELSINGBORGS DOM Mål nr B 3607-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Chefsåklagare Eva-Marie Persson Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Jennifer Fagerberg Nordbanegatan

Läs mer

Begångna brott Grovt förtal

Begångna brott Grovt förtal DOM Mål nr B 571-11 meddelad i Kalmar 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande Målsägande A Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott DOM Mål nr B 484-11 meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Peter Salzberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad JAMAL Adem Ali, 640807-3051 Ada

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-02-07 B 11253-12 040204 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2012 i mål nr B 16278-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga

2008-11-12 meddelad i KARLSKOGA. Bofors Industriområdes Samfällighetsförening c/o Lennart Björklund, Boforsens Fastighets AB 691 80 Karlskoga KARLSKOGA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 657-08 meddelad i KARLSKOGA 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Kristian Agneklev Åklagarkammaren i Örebro 1. Målsägande BAE Systems Bofors AB 691

Läs mer

2013-01-04 meddelad i Göteborg

2013-01-04 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 13494-12 2013-01-04 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Bengt Landahl Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål Målsägande Annika Ekström Von Holten

Läs mer

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA

2012-12-28 meddelad i KARLSKRONA Mål nr meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenefors Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Housni El Habri c/o Esmeralda Riviera Gullabergsvägen

Läs mer

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas.

Övrigt Yrkandet om särskild avgift enligt 20 kap 12 utlänningslagen (2005:716) ogillas. SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT DOM meddelad i Huddinge Mål nr B 12756-12 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Mikael Ström Åklagarmyndigheten Söderorts åklagarkammare i Stockholm Tilltalad Radjabali

Läs mer

LINKÖPINGS TINGSRATT DOM Målenhet 2 2013-01-03 meddelad i Linköping. Mål nr B 3484-12. PARTER (Antal tilltalade: 1)

LINKÖPINGS TINGSRATT DOM Målenhet 2 2013-01-03 meddelad i Linköping. Mål nr B 3484-12. PARTER (Antal tilltalade: 1) LINKÖPINGS TINGSRATT DOM meddelad i Linköping Mål nr B 3484-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande 1. Alin Artin

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

2012-11-29 meddelad i Helsingborg

2012-11-29 meddelad i Helsingborg DOM Mål nr B 6387-11 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Kerstin Eriksson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Saad Abdulla Rapsvägen 85

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda)

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda) Ansökan om stämning Sida 1(5) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Nacka tingsrätt 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: 2013-04-03 MÅLNR: B 4959-12 AKTBIL: 26 TR

Läs mer

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå

DOM 2013-03-27 meddelad i Luleå LULEÅ TINGSRATT DOM meddelad i Luleå Mål nr B 2945-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulla-Karin Lindström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Luleå Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

2012-12-20 meddelad i Lund. Begångna brott Försök till stöld

2012-12-20 meddelad i Lund. Begångna brott Försök till stöld LUNDS TINGSRÄTT DOM Mål nr B 5962-12 meddelad i Lund 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Kammaråklagare Amanda Elmfeldt Åklagarmyndigheten Södra Skånes åklagarkammare Tilltalad Nadin Abdul Rahman,

Läs mer

2013-09-23 meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt

2013-09-23 meddelad i Göteborg. Begångna brott Våldtäkt GÖTEBORGS TINGSRÄTT Avdelning 1 DOM Mål nr B 1308-13 2013-09-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Frida Johansson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ

2012-04-25 meddelad i VÄXJÖ DOM Mål nr B 4787-11 meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anna-Karin von Schoultz Åklagarkammaren i Växjö Målsägande Sekretess A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2013-03-18 Avdelning 3 Malmö Rotel 34 Mål nr B 426-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 21 januari 2013 i mål nr B 5973-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott

2010-11-17 meddelad i Helsingborg. Begångna brott Grovt barnpornografibrott HELSINGBORGS DOM Mål nr B 5230-10 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Ronny Jonsson Åklagarkammaren i Helsingborg Tilltalad Sven MARTIN Österberg, 730504-3932

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Vi hänger ut pedofiler & våldtäktsmän Mål nr B 675-12 Rättelse/komplettering Dom, Rättelse, Beslutat av: rådmannen Anita Enocksson I domslutet beträffade Joel Rwabuhungu ska under skadestånd ska det totala

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 01 2013-02-01 B 4648-12

SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 01 2013-02-01 B 4648-12 SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 01 2013-02-01 B 4648-12 Rotel 0111 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 17 april 2012 i mål nr B 6971-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 05 2012-04-26 B 10178-11 Rotel 0506 Stockholm Sid l (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Västmanlands tingsrätts dom den l O november 2011 i mål nr B 2885-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 2112-11 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenerfors Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Målsägande A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Gällivare 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Nilsson Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Gällivare Målsägande Emil Lauk Tallplan 2 K Kiruna Särskild företrädare:

Läs mer

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan.

DOM 2014-06-02 meddelad i Lycksele. Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan. meddelad i Lycksele Mål nr: 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad MOHAMMAD Sakhi Ahmadi, 19940119-5830 Blå Vägen 246 923 31 Storuman Medborgare i Afghanistan Offentlig försvarare: Advokat Göran Landmark

Läs mer

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken

2013-07-10 meddelad i Göteborg. Lagrum 1. Sexuellt övergrepp mot barn 6 kap 6 1 st brottsbalken DOM Mål nr B 6316-12 2013-07-10 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lars Palm Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg 1. Målsägande Sekretess MA Sekretess

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 192. DOM 2015-02-05 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 192. DOM 2015-02-05 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 35-15 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad Christopher-Kevin Pratter, 19900721 Otto-Probst-Str. 13/32/4 A-1100 Wien Medborgare i Österrike Offentlig försvarare: Advokat Nathalie

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. NACKA TINGSRÄTT Enhet 1. 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 6705-09 2010-06-30 meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Silvia Ingolfsdottir Dalhov City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Målsägande A Sekretess

Läs mer

OR./. riksåklagaren angående häktning

OR./. riksåklagaren angående häktning SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Rättsavdelningen Datum Dnr 2015-09-21 ÅM 2015/6399 Ert datum Er beteckning Chefsåklagaren Lars Persson 2015-09-18 Ö 4583-15 R 22 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM OR./.

Läs mer

2013-03-26 meddelad i Malmö

2013-03-26 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 2496-11 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Rogland Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Tilltalad HANS Michael Teddy Ekman, 820805-4018 Sofiagatan

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 10692-11 2012-09-14 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand

2012-02-08 meddelad i Nacka Strand Mål nr meddelad i Nacka Strand 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Internationella åklagarkammaren i Stockholm 1. 2. 3. 4. 5. Målsägande 20th Century Fox Ent AB Nordisk

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

DOM 2013-01-22 meddelad i Nacka Strand

DOM 2013-01-22 meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRATT DOM meddelad i Nacka Strand Mål nr B 3601-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jonas Svanfeldt Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Karin Björklund

Läs mer

2008-03-06 meddelad i Helsingborg

2008-03-06 meddelad i Helsingborg Mål nr meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Markus Bergdahl Åklagarkammaren i Helsingborg Målsägande Markus Israelsson Minörgatan 11 254 61 Helsingborg Målsägandebiträde:

Läs mer

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm Bilaga B DOM Mål nr B 3394-12 2012-08-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Roger Olsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Försäkringskassan,

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0111 DOM 2014-12-09 Stockholm Mål nr B 5675-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 14 maj 2014 i mål nr B 9617-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM 2014-06-05 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 2. DOM 2014-06-05 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 3) Tilltalad DANIEL Thomas Eriksson, 19841017-4950 Rosenbäcksallén 22 Lgh 1201 871 61 Härnösand Offentlig försvarare: Advokat Johan Backlund Stenstadsadvokaterna

Läs mer

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A

DOM 2013-03-14 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr B 784-12, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND rotel 4 K 4 2013-03-14 Umeå Mål nr B 852-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Luleå tingsrätts dom den 11 oktober 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart (Åklagare)

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 08 2012-12-21 B 4586-12. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 17 april 2012 i mål nr B 7864-09, se bilaga A

SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 08 2012-12-21 B 4586-12. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 17 april 2012 i mål nr B 7864-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 08 2012-12-21 B 4586-12 Rotel 0801 Stockholm Sid l (3) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom den 17 april 2012 i mål nr B 7864-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2011-08-01 Malmö

DOM 2011-08-01 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2011-08-01 Malmö Mål nr B 1981-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 23 juni 2011 i mål nr B 2865-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2010-12-01 Stockholm

DOM 2010-12-01 Stockholm 1 Avdelning 6 Rotel 0613 Stockholm Mål nr ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Gotlands tingsrätts dom den 2 juni 2010 i mål nr B 203-10, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Klagande (Åklagare) Kammaråklagare Leif

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-05-07 B 1703-12 Rotel 030102 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l)

kriminellt.com DOM Rotel 3 Mål nr B 1598-06 2006-09-13 meddelad i Eksjö PARTER (Antal tilltalade: l) ii EKSJÖ TINGSRÄTT meddelad i Eksjö Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anne-Charlotte Boo Åklagarkammaren i Jönköping Målsägande Målsägande A Sekretessbelagda personuppgifter Ställföreträdare:

Läs mer

2012-10-12 meddelad i Solna

2012-10-12 meddelad i Solna DOM Mål nr B 4298-12 meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Åke Olsson Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Nordea Nordea R 5422 105

Läs mer

2014-04-04 meddelad i Malmö

2014-04-04 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 1130-14 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Pettersson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare 1. Målsägande Momodou Jallow Sekretess Företrädd av

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

DOM 2012-05-15 Malmö

DOM 2012-05-15 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 2 Rotel 23 DOM 2012-05-15 Malmö Mål nr B 658-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Helsingborgs tingsrätts dom den 9 februari 2011 i mål nr B 2249-09, se bilaga A PARTER

Läs mer

Kriminellt.com. UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1956-13 2013-08-20 meddelad i. Uddevalla. PARTER (Antal tilltalade: 2)

Kriminellt.com. UDDEVALLA TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1956-13 2013-08-20 meddelad i. Uddevalla. PARTER (Antal tilltalade: 2) DOM Mål nr B 1956-13 2013-08-20 meddelad i Uddevalla 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Carina Gustafsson Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Uddevalla Målsägande Sekretess A Sekretess

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 13 maj 2008 B 1793-07 I KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MOTPART DJ Ombud och offentlig försvarare: Advokat KN II KLAGANDE

Läs mer

DOM 2011-03-16 Meddelad i Malmö

DOM 2011-03-16 Meddelad i Malmö 1 Meddelad i Malmö Mål nr B 4616-10 PARTER (antal tilltalade:1) ÅKLAGARE 1. Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm Företrädd av vice chefsåklagare Bo Birgerson Malmö åklagarkammare TILLTALAD CARL Christian

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 mars 2015 T 5670-13 KLAGANDE MH Ombud och målsägandebiträde: Advokat SL MOTPART SG Ombud: Advokat FH SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Begångna brott 1. Misshandel

Begångna brott 1. Misshandel DOM Mål nr B 5294-09 meddelad i Örebro 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Dag Svärd Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Örebro 1. 2. Målsägande Coop Sverige Aktiebolag Saluvägen 4

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11 Ansökan om stämning Sida 1(17) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN BLEKINGE TINGSRÄTT Blekinge tingsrätt, Karlshamn INKOM: 2013-01-03

Läs mer

DOM 2013-01-23 meddelad i Solna

DOM 2013-01-23 meddelad i Solna SOLNA TINGSRATT Avdelning 3 DOM 2013-01-23 meddelad i Solna Mål nr B 10269-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Malin Björk Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-09-28 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-09-28 meddelad i Malmö 1 Avdelning 2 DOM meddelad i Malmö Mål nr: B 6545-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Rashad Krayem, 19890102-1298 Sofiagatan 14 C Lgh 1201 214 45 Malmö Offentlig försvarare: Advokat Maria Persson

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m.

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2015-06-16 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Klagande Riksåklagaren

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 191. DOM 2015-08-12 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 191. DOM 2015-08-12 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 3773-15 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad Omar Abdel Karim, 19680224-0736 c/o Samir Abou Niaj Lettlandsgatan 2 B Lgh 1301 214 31 Malmö Offentlig försvarare: Advokat Anders

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

2013-02-26 meddelad i Huddinge

2013-02-26 meddelad i Huddinge Mål nr meddelad i Huddinge 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kay Engfeldt Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm Målsägande Victor Hansson Arkövägen 19 Nb 121 55

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad

DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad 1 YSTADS TINGSRÄTT DOM 2014-01-09 Meddelad i Ystad Mål nr T 1402-13 PARTER KÄRANDE AB Grönsta:s konkursbo, 556624-5600 c/o Mario Komac Advokatfirman Komac AB Kalendergatan 18 211 35 Malmö Ställföreträdare:

Läs mer

DOM 2013-03-13 meddelad i Göteborg

DOM 2013-03-13 meddelad i Göteborg GÖTEBORGS TINGSRÄTT meddelad i Göteborg l Mål nr l PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande l. Petter

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

1 ESKILSTUNA TINGSRÄTT Rotelgrupp 1. DOM 2014-09-24 meddelad i Eskilstuna

1 ESKILSTUNA TINGSRÄTT Rotelgrupp 1. DOM 2014-09-24 meddelad i Eskilstuna 1 ESKILSTUNA TINGSRÄTT meddelad i Eskilstuna Mål nr: B 697-14 PARTER (Antal tilltalade: 3) Tilltalad Carl Ivar JOSEPH Alapiha, 19971018-7130 Nygatan 13 Lgh 1402 645 31 Strängnäs Offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

2011-03-23 meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott Grovt rattfylleri

2011-03-23 meddelad i VÄXJÖ. Begångna brott Grovt rattfylleri Mål nr meddelad i VÄXJÖ 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice överåklagare Eva Nilsson Riksenheten för polismål, Malmö Tilltalad Lars TOMMY Lövgren, 501208-2714 Paradvägen 43 352 62 Växjö Offentlig

Läs mer

DOM 2012-11-19 Göteborg

DOM 2012-11-19 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 4 Rotel 42 2012-11-19 Göteborg Mål nr B 4182-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Värmlands tingsrätts dom den 5 september 2012 i mål nr, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

2008-12-19 meddelad i Stockholm

2008-12-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Stig Åström Ekobrottsmyndigheten 6:e kammaren i Stockholm Tilltalad Per Fylking, 610129-0135 Fyrverkarbacken 21, Xvi 112

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

DOM 2013-02-01 Göteborg

DOM 2013-02-01 Göteborg 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 3 Rotel 34 DOM 2013-02-01 Göteborg Mål nr B 5337-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts deldom den 6 december 2012 i mål nr B 11339-12, se bilaga A PARTER

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-11-12 Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B 2587-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2011-02-28 Stockholm

DOM 2011-02-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0110 DOM Stockholm Mål nr T 3073-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2010-03-16 i mål nr T 1419-09, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm

Läs mer