Begångna brott 1. Grov stöld

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Begångna brott 1. Grov stöld"

Transkript

1 DOM Mål nr B meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Anita Glad Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Kim Widercrantz Vintrosagatan 7, VIII BANDHAGEN Företrädd av åklagaren 2. Åhlens AB, Åhlens City STOCKHOLM Företrädd av åklagaren Tilltalad Mohamed Gannushi, c/o Plattform Sthlm Götgatan 71, 3 tr Stockholm Offentlig försvarare: Advokat Gunnar Eberhardt Advokat Gunnar Eberhardt AB Jakob Westinsgatan 1 A Stockholm DOMSLUT Begångna brott 1. Grov stöld Lagrum 8 kap 4 brottsbalken 2. Försök till grov stöld 8 kap 4 och 12 samt 23 kap 1 brottsbalken Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Scheelegatan måndag - fredag Stockholm E-post: 08:00-16:00

2 DOM B Stöld 8 kap 1 brottsbalken 4. Snatteri 8 kap 2 brottsbalken 5. Häleri 9 kap 6 1 st 1 p brottsbalken 6. Olovligt förfogande 10 kap 4 brottsbalken Påföljd m.m. Ungdomsvård Andra lagrum som åberopas 29 kap 7 1 st brottsbalken Skadestånd 1. Mohamed Gannushi ska utge skadestånd till Åhlens AB med kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen (1975:635) från den 14 augusti 2012 till dess betalning sker. 2. Kims skadeståndsyrkande ogillas. Brottsofferfond Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond. Ersättning 1. Gunnar Eberhardt tillerkänns ersättning av allmänna medel med kr. Av beloppet avser kr arbete, kr tidsspillan och kr mervärdesskatt. 2. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten.

3 3 DOM B YRKANDEN Åklagarens yrkanden, se domsbilaga 1-2. Målsägandenas yrkanden, se under rubriken Skadestånd. DOMSKÄL Skuld Domsbilaga 1, åtalspunkt 1, stöld Mohamed Gannushi har erkänt gärningen. Erkännandet vinner stöd av utredningen i övrigt. Åtalet är styrkt och gärningen ska bedömas på sätt som åklagaren gjort. Domsbilaga 1, åtalspunkt 2, grov stöld Mohamed Gannushi har varken kunnat erkänna eller förneka grov stöld med hänvisning till minnesluckor på grund av att han var berusad vid tillfället. Förutom att Mohamed Gannushi har hörts över åtalet har på åklagarens begäran hållits målsägandeförhör med Tobias och vittnesförhör med polisen Maja. Åklagaren har därutöver åberopat syn av en övervakningsfilm. Tobias har uppgett i huvudsak följande. Han skulle åka tunnelbana hem mot Norsborg men somnade på en bänk. Han hade druckit mycket. Han minns ingenting av vad som hände innan han blev väckt av en kvinnlig polis som sa Om du inte vill ha din mobiltelefon så skit samma eller något liknande. Han upptäckte då att hans mobiltelefon var borta och började leta efter polisen. Han hittade henne

4 4 DOM B och fick då tillbaka mobiltelefonen. Den innehöll bilder på honom och han kunde pinkoden. Han förvarar mobiltelefonen i vänster byxficka. Det är ytterst osannolikt att han skulle ha tappat den. Hörd över åtalet har Mohamed Gannushi uppgett i huvudsak följande. Han hade varit ute med vänner vid Medborgarplatsen och Mariatorget och de hade druckit öl och vodka. Han skulle träffa en vän och gå till McDonalds, men vet inte varför han blev kvar på perrongen vid Mariatorget. Det kan ha varit på grund av att han gillar att tala med folk. Han tog Tobias mobiltelefon, men minns inte varifrån han tog den. Han kommer ihåg att polisen sedan tog mobiltelefonen ifrån honom. Maja har uppgett i huvudsak följande. Hon hade gått av sitt arbetspass när hon på meters avstånd såg en man som berusad satt och hängde med huvudet. Mohamed Gannushi dök upp från andra hållet, kollade in mannen och gled ner på mannens vänstra sida. Hon såg att någonting hände och att Mohamed Gannushi sedan gick därifrån. Hon sprang fram till mannen och ruskade honom, men han var väldigt berusad och kunde inte svara. Hon sprang efter Mohamed Gannushi till andra sidan perrongen och ringde 112. Därefter såg hon Mohamed Gannushi gå på ytterligare en person. Hon såg Mohamed Gannushi hela tiden och avvaktade patrullen. Samtidigt kom målsäganden och uppgav att han hade blivit av med sin mobiltelefon. När patrullen kom grep de Mohamed Gannushi och hon tror att de hittade mobiltelefonen i dennes bakficka. Mohamed Gannushi kunde gå rakt och framstod inte som berusad. Tingsrättens bedömning Mohamed Gannushi har uppgett att han med anledning av berusning varken kan erkänna eller förneka gärningen, men att han minns att han tog Tobias

5 5 DOM B mobiltelefon och att polisen sedan tog den ifrån honom. Tobias har inte kunnat minnas annat än att han vaknade och att hans mobiltelefon då var borta. Av den åberopade övervakningsfilmen framgår att Mohamed Gannushi går fram och sätter sig tätt intill Tobias och känner över dennes kläder samt gör en handrörelse vid dennes kropp för att sedan snabbt lämna bänken. Händelseförloppet bekräftas genom vittnet Majas berättelse, som har uppgett att hon haft uppsikt över Mohamed Gannushi från det att han satte sig bredvid Tobias till dess att han greps och frånhändes Tobias mobiltelefon. Det är genom den framlagda bevisningen uteslutet att Mohamed Gannushi skulle ha kommit över Tobias mobiltelefon på något annat sätt än genom att tillgripa den på det sätt som åklagaren har påstått. Åtalet är därmed styrkt och gärningen ska bedömas på det sätt åklagaren gjort. Domsbilaga 1, åtalspunkt 3, snatteri Mohamed Gannushi har erkänt gärningen. Erkännandet vinner stöd av utredningen i övrigt. Åtalet är styrkt och gärningen ska bedömas på sätt som åklagaren gjort. Domsbilaga 1, åtalspunkt 4, häleri alternativt olovligt förfogande/fyndförseelse Mohamed Gannushi har förnekat gärningen. Förutom att Mohamed Gannushi har hörts över åtalet har på åklagarens begäran hållits målsägandeförhör med Emil. Emil har uppgett i huvudsak följande. Han hade varit ute på klubben Under bron vid Skanstull natten mot annandag jul 2011 och sedan tagit bussen från Skanstull till Fridhemsplan. Han hade med sig mobiltelefonen när han gick på bussen. Han tog sedan tunnelbanan från Fridhemsplan. Han kontrollerade aldrig om han hade sin mobiltelefon med sig utan upptäckte att den var borta när han kom

6 6 DOM B hem. Han vet inte om han tappade mobiltelefonen eller om någon tagit den. Han gjorde en anmälan på morgonen efter och fick sedan tillbaka mobiltelefonen i februari Hörd över åtalet har Mohamed Gannushi uppgett i huvudsak följande. Han hade använt mobiltelefonen i omkring en till tre veckor när polisen tog den av honom. Han hade hittat den i tunnelbanan. Den var använd och hade spräckt glas. Han hade nyligen kommit till Sverige och behövde en mobiltelefon och satte i ett nytt simkort. Han trodde att någon hade kastat den och frågade inte efter vad man ska göra med saker som man hittar. Han hade inte behållit mobiltelefonen om han visste att han skulle få problem på grund av den. Tingsrättens bedömning Genom Emils uppgifter är det inte utrett att hans mobiltelefon har stulits. Mohamed Gannushi har själv uppgett att han hittat mobiltelefonen i tunnelbanan, att han trodde att någon hade kastat den, men även att han själv använt den under en period med ett eget sim-kort. Omständigheterna talar för att mobiltelefonen inte kunde anses övergiven. Uppenbarligen har mobiltelefonen fungerat och varit i användbart skick. Trots detta har han behållit mobiltelefonen och använt den. Han har därmed gjort sig skyldig till olovligt förfogande. Domsbilaga 1, åtalspunkt 5, häleri Mohamed Gannushi har förnekat gärningen. Han har vitsordat att han införskaffat de aktuella mobiltelefonerna, men visste inte att de hade frånhänts andra personer genom brott. Förutom att Mohamed Gannushi har hörts över åtalet har på åklagarens begäran hållits målsägandeförhör med Marcus.

7 7 DOM B Bakgrund Av åklagarens åberopade stöldanmälningar framgår att Marcus anmält sin mobiltelefon försvunnen med uppgiven brottstid den 17 mars 2012 och Maja anmält sin mobiltelefon försvunnen med uppgiven brottstid den 17 mars 2012 kl När Mohamed Gannushi har avvisiterats hos polisen på morgonen den 17 mars 2012 har han haft Marcus och Majas mobiltelefoner i kalsongerna. Hörd över åtalet har Mohamed Gannushi uppgett i huvudsak följande. Han hade varit ute med vänner vid Medborgarplatsen. De gick mot T-centralen och vid Plattan erbjöd en man från Algeriet som hette Ibrahim honom att köpa de två mobiltelefonerna för kr. Han tror att klockan var omkring två på natten. Ibrahim sa att denne behövde pengar. Mohamed Gannushi erbjöd denne kr och fick mobiltelefonerna. Ibrahim hade inget kvitto, men sa att mobiltelefonerna fungerade. Han litade på Ibrahim och undersökte inte mobiltelefonerna innan köpet. Anledningen till att han gömde mobiltelefonerna i kalsongerna var att han misstänkte att det kanske var något med dem. Han tyckte att de var billiga. Han tänkte sälja dem vidare och trodde att han skulle kunna tjäna kr, men ändrade sig sedan när han misstänkte att något var fel. Tingsrättens bedömning Tingsrätten konstaterar att kort tid löpt från det att Marcus och Maja blivit av med sina mobiltelefoner till dess att dessa tagits från Mohamed Gannushi. Mohamed Gannushi har själv berättat att han sent på natten vid Plattan blivit erbjuden och köpt mobiltelefoner billigt. Vidare har han berättat att han tänkte sälja dem vidare med vinst, men sedan anat att det inte stod rätt till. Mot bakgrund av de rådande omständigheterna under vilka köpet genomfördes och hur mobiltelefonerna sedan återfanns samt med beaktande av att Mohamed Gannushi själv uppgett att han misstänkte att det var något med mobiltelefonerna, måste

8 8 DOM B han enligt tingsrättens mening ha insett att mobiltelefonerna hade frånhänts någon annan genom brott. Hans befattning med mobiltelefonerna har varit ägnad att försvåra återställandet. Åtalet är styrkt och gärningen ska bedömas på sätt som åklagaren har gjort gällande. Domsbilaga 2, försök till grov stöld Mohamed Gannushi har förnekat gärningen. Förutom att Mohamed Gannushi har hörts över åtalet har på åklagarens begäran hållits målsägandeförhör med Kim. Åklagaren har även åberopat syn av stillbilder från en övervakningsfilm. Med anledning av åklagarens åberopade bevisning har Mohamed Gannushi åberopat följande stycke ur förundersökningen: Filmen styrker det händelseförlopp som målsägaren uppgivit men det går inte att se på filmen om den misstänkte har sin hand i målsägarens ficka. Kim har uppgett i huvudsak följande. Han tog tunnelbanan mot Hagsätra efter att ha varit med vänner på Sjätte tunnan i Gamla stan. Han satte sig ensam i ett bås med fyra platser mot ett fönster och somnade. Han vaknade sedan av att Mohamed Gannushi satt bredvid och hade en hand i hans högra jeansficka. Mohamed Gannushi hade tummen och ett finger runt hans mobiltelefon och försökte dra upp den ur fickan, men gummihöljet runt mobiltelefonen drog med ficktyget vilket medförde att han vaknade när 1-2 cm av mobiltelefonens underkant stack upp ur fickan. Mohamed Gannushi märkte att han vaknade och sa Sorry! Sorry! Sorry! och gick därifrån. Han gick efter Mohamed Gannushi och dennes vän, som var med i vagnen, för att prata med dem. I Hagsätra gick även Mohamed Gannushi och dennes vän ut på perrongen. När han hade kommit hem ringde han och anmälde händelsen. Polisen ringde senare upp honom och berättade att signalementet han lämnat stämde in på två personer som hade åkt tillbaka mot city för att sedan återvända mot Hagsätra för att leta efter andra personer som hade

9 9 DOM B somnat. Han ombads att komma ner till tunnelbanestationen igen för att bekräfta att det var samma personer. Han hade druckit ett par öl och var berusad när han lämnade krogen, men stod kvar och pratade med vänner på gatan ett tag innan han gick till tunnelbanan. Vid uppvaknandet på tunnelbanan hade mycket av berusningen försvunnit och han är säker på vad som inträffat. Hörd över åtalet har Mohamed Gannushi har uppgett i huvudsak följande. Han åkte tunnelbanan med sin flickvän som klev av vid stationen innan Hagsätra. Han tänkte vända och åka tillbaka med tunnelbanan då han inte trodde att de skulle öppna för honom där han bor. Han mötte Marian Rojek, som han inte kände sedan tidigare. Han råkade stöta till Kim och bad därför om förlåtelse. Han åkte in till stan och sedan ut mot Hagsätra igen. Marian Rojek gick av tunnelbanan och han har inte sett honom sedan dess. Tingsrättens bedömning Mohamed Gannushi har förnekat gärningen. Han har lämnat en fåordig berättelse innebärande att han endast stött till Kim och sedan bett om ursäkt. Mot detta ska vägas Kim berättelse, som enligt tingsrättens mening framstår som detaljerad, sammanhängande och trovärdig. Han har berättat på ett återhållsamt sätt och synes inte ha velat överdriva. Det har inte framkommit någon anledning till att Kim sanningslöst skulle tillvita Mohamed Gannushi det aktuella brottet. Kim har förvisso vidgått att han hade druckit ett antal öl innan han satte sig på tunnelbanan, men hans berättelse bekräftas av de stillbilder från en övervakningsfilm som åklagaren har åberopat. Av dessa framgår att Mohamed Gannushi satte sig ned bredvid Kim och vände sig mot

10 10 DOM B honom. Vid en värdering av vad som förekommit avseende denna åtalspunkt anser tingsrätten att Kims berättelse ska ligga till grund för bedömningen. Denna bekräftar åklagarens gärningsbeskrivning. Åtalet är därmed styrkt och gärningen är att bedöma som försök till grov stöld. Påföljd Mohamed Gannushi är 16 år gammal. Han är tidigare ostraffad. Av yttrande från socialtjänsten framgår bl.a. att Mohamed Gannushi har ett särskilt vårdbehov. Socialtjänsten anser att Mohamed Gannushis behov möts bäst i ett hem utan andra placerade ungdomar. Han behöver vuxna omkring sig som kan vägleda, stötta och hjälpa honom utifrån hans behov och förmåga. Mot denna bakgrund har Socialtjänsten föreslagit aktuell vårdplan, domsbilaga 3. Mohamed Gannushi döms nu för grov stöld, försök till grov stöld, stöld, snatteri, häleri och olovligt förfogande. Straffvärdet för den samlade brottsligheten, om denna hade begåtts av en vuxen, uppgår till omkring åtta månader. Då Mohamed Gannushi begått gärningarna innan han fyllt 21 år ska hans ungdom enligt 29 kap. 7 brottsbalken beaktas särskilt vid straffmätningen. Det s.k. straffmätningsvärdet uppgår enligt tingsrättens mening till drygt två månaders fängelse. Mot bakgrund av att Mohamed Gannushi bedöms ha ett särskilt vårdbehov och då han samtyckt till och framstår som motiverad till att genomföra den aktuella vårdplanen finner tingsrätten att ungdomsvård framstår som den lämpligaste påföljden. Påföljden får anses som tillräckligt ingripande för den brottslighet han nu döms för. Han ska därför dömas till ungdomsvård i enlighet med den till domen bifogade vårdplanen.

11 11 DOM B Skadestånd Domsbilaga 1, åtalspunkt 1, stöld Åhléns AB Åhléns AB har yrkat att Mohamed Gannushi ska förpliktas att utge skadestånd till bolaget med kr för förstörda plagg på grund av borttagna larm. På beloppet har yrkats ränta enligt 6 räntelagen från den 14 augusti 2012 till dess betalning sker. Mohamed Gannushi har medgett yrkandet. Mot bakgrund av medgivandet och med hänsyn till utgången i ansvarsdelen förpliktas Mohamed Gannushi att betala skadestånd till målsäganden i enlighet med medgivandet. Domsbilaga 2, försök till grov stöld Kim Kim har yrkat att Mohamed Gannushi ska förpliktas att utge skadestånd till honom med kr avseende kränkning. På beloppet har yrkats ränta enligt 6 räntelagen från den 21 juli 2012 till dess betalning sker. Mohamed Gannushi har bestritt yrkandet och har inte kunnat vitsorda något belopp som skäligt. Tingsrättens bedömning De brott som grundar rätt till kränkningsersättning enligt 2 kap. 3 skadeståndslagen är sådana som innefattar ett angrepp på den skadelidandes person, frihet, frid eller ära. Ett försök till kränkning av någons besittning till en sak är inte ett sådant angrepp.

12 12 DOM B Även om brottet i efterhand upplevts som kränkande för Kim anser tingsrätten att den brottslighet som han utsatts för inte innefattar en sådan kränkning av den personliga integriteten att han är berättigad till kränkningsersättning. Yrkandet ska därför ogillas. Övrigt Gunnar Eberhardt ska tillerkännas begärd ersättning i målet. Kostnaden ska med hänsyn till Mohamed Gannushis ekonomiska förhållanden stanna på staten. Skyldighet att erlägga avgift till brottsofferfonden följer av lag. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 4 (DV 400) Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha inkommit till tingsrätten senast den 7 januari Henrik Engvall

13 Bilaga 1 Ansökan om stämning Sida 1(4) City åklagarkammare i Stockholm Handling 39 Ärende AM Kammaråklagare Lisa Lindberg Handläggare Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten UNGDOM Stockholms tingsrätt Box STOCKHOLM INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 3 TR mål: Handl.: OVR Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 Gannushi, Mohamed Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Västra Sahara arabiska Adress Platform Stockholm, Mandelbrödsvägen SKÖNDAL Offentlig försvarare/ombud Gunnar Eberhardt Frihetsberövande m.m. Delgivningsuppgifter God man: Carl Fredrik von Seth Ansvarsyrkanden m.m. 1. STÖLD (Gannushi) (0201-K ) Målsäganden Åhléns City (org nr ), åklagaren för talan Gärning Gannushi har den 14 augusti 2012 på Åhléns centrum på Klarabergsgatan i Stockholm olovligen med tillägnelseuppsåt tagit ett par jeans och en tröja till ett sammanlagt värde om 2398 kronor, vilket inneburit skada för målsäganden. Enskilt anspråk Förpliktande för Gannushi att till Åhléns City utge ersättning med 1918 kronor för förstörda plagg pga. borttagna larm. På beloppet yrkas ränta enligt 6 räntelagen från den 14 augusti 2012 till dess full betalning sker. Lagrum 8 kap 1 brottsbalken Bevisning Förhör med Gannushi erkänner Vittnesförhör med väktare Katarina angående hennes kännedom om att båda plaggen var larmade, att det hittats två brutna larm samt att båda plaggen var skadade på den plats där larmen suttit (telefonförhör tillräckligt) Postadress Gatuadress Telefon E-post Box Kungsbron STOCKHOLM Telefax

14 Ansökan om stämning Sida 2(4) City åklagarkammare i Stockholm Handling 39 Ärende AM Kammaråklagare Lisa Lindberg Handläggare GROV STÖLD (Gannushi) (0201-K ) Målsägande Tobias, underrättad Gärning Gannushi har den 13 oktober 2012 vid tunnelbanestationen Mariatorget på Swedenborgsgatan i Stockholm olovligen med tillägnelseuppsåt tagit målsäganden Tobias mobiltelefon till ett okänt värde, vilket inneburit skada för målsäganden. Stölden är att anse som grov då Gannushi tagit mobiltelefonen ur målsägandens ficka/kläder medan han sov. Lagrum 8 kap 4 brottsbalken Bevisning Förhör med målsäganden Tobias Förhör med tilltalad Gannushi Vittnesförhör med polis Maja (1KS/K) angående hennes iakttagelser vid tillfället, till styrkande av påstått brott Uppspelning av övervakningsfilm (åklagare tar med dator + film) Sammanfattande PM av övervakningsfilmen, fup s SNATTERI och HÄLERI alt OLOVLIGT FÖRFOGANDE/ FYNDFÖRSEELSE (Gannushi) (0201-K ) Målsägande Media Markt Stockholm Gallerian, , för ej talan Gärning 3. Gannushi har den 13 januari 2012 i Media Markts butik i Gallerian på Hamngatan i Stockholm olovligen med tillägnelseuppsåt tagit ett par hörlurar till ett värde av 199 kronor, vilket inneburit skada för målsäganden. 4. En mobiltelefon, till ett okänt värde stals under natten mellan den december 2011 ( ). Gannushi har den 13 januari 2012 på Södermalms polisstation i Stockholm innehaft ovan nämnda mobiltelefon i sin besittning tillhörande en annan person

15 Ansökan om stämning Sida 3(4) City åklagarkammare i Stockholm Handling 39 Ärende AM Kammaråklagare Lisa Lindberg Handläggare trots att han insett att godset var frånhänt annan genom brott. Gannushis befattning med godset har varit ägnad att försvåra dess återställande. I vart fall har Gannushi underlåtit skyldighet att fullgöra vad som i lag är föreskrivet om att tillkännage hittegods - han har inte anmält fyndet hos polismyndigheten utan han har istället haft uppsåt att tillägna sig mobiltelefonen. Lagrum 8 kap 2 och 9 kap 6 1 st 1 p alt 10 kap 4 /8 brottsbalken Bevisning Telefonförhör med Emil angående omständigheterna kring försvinnandet av hans mobiltelefoner Förhör med tilltalad Gannushi Stöldanmälan avseende mobiltelefonen, fup s 6-7 Beslagsprotokoll, fup s HÄLERI (Gannushi) (0201-K ) Gärning En mobiltelefon, till ett okänt värde stals under natten mellan den mars 2012 (K ). En mobiltelefon, till ett okänt värde stals under natten mellan den mars 2012 (K ). Gannushi har på morgonen den 17 mars 2012 hos Norrmalmspolisen på Kungsholmsgatan i Stockholm innehaft ovan nämnda två mobiltelefoner innanför sina kalsonger trots att han insett att godset var frånhänt annan genom brott. Gannushis befattning med godset har varit ägnad att försvåra dess återställande. Lagrum 9 kap 6 1 st 1 p brottsbalken Bevisning - Telefonförhör med Marcus och Maja angående omständigheterna kring försvinnandet av deras mobiltelefoner under natten mellan den mars 2012 (telefonförhör tillräckligt) - Förhör med tilltalad Gannushi Stöldanmälningar avseende 2 mobiltelefoner, fup s 9-12 (K och K )

16 Ansökan om stämning Sida 4(4) City åklagarkammare i Stockholm Handling 39 Ärende AM Kammaråklagare Lisa Lindberg Handläggare Beslagsprotokoll, fup s 14, till styrkande av att mobiltelefonerna hittats i tilltalads kalsonger i samband med avvisitering på morgonen den 17 mars 2012 Handläggning Yttrande från socialtjänsten bifogas. Lisa Lindberg

17 Bilaga 2 Ansökan om stämning Sida 1(2) City åklagarkammare i Stockholm Handling 48 Ärende AM Kammaråklagare Lisa Lindberg Handläggare Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten UNGDOM Stockholms tingsrätt TILLÄGGSSTÄMNING Box STOCKHOLM Obs detta ärende har legat på Söderort varför en annan advokat har förordnats som offentlig försvarare se framsida fup INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 25 TR mål: Handl.: OVR Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 Gannushi, Mohamed Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov Västra Sahara arabiska Adress Platform Stockholm, Mandelbrödsvägen SKÖNDAL Offentlig försvarare/ombud Severin, Carin (även Gunnar Eberhart är förordnad se tidigare inskickad stg) Frihetsberövande m.m. Delgivningsuppgifter God man: Carl Fredrik von Seth Ansvarsyrkanden m.m. FÖRSÖK TILL GROV STÖLD (0201-K ) Målsägande Kim, åklagaren för talan Gärning Gannushi har den 21 juli 2012 på tunnelbanan vid Hagsätra i Stockholm försökt att olovligen ta och tillägna sig målsägandens mobiltelefon till ett okänt värde. Fara för brottets fullbordan har förelegat. Gärningen är att betrakta som grov då Gannushi stuckit ner sin hand i målsägandens byxficka medan målsäganden sov. Enskilt anspråk Förpliktande för Gannushi att till Kim utge ersättning med 5000 kronor avseende kränkning. På beloppet yrkas ränta enligt 6 räntelagen från den 21 juli 2012 till dess full betalning sker. Lagrum 8 kap 4 och 12 och 23 kap 1 brottsbalken Postadress Gatuadress Telefon E-post Box Kungsbron STOCKHOLM Telefax

18 Ansökan om stämning Sida 2(2) City åklagarkammare i Stockholm Handling 48 Ärende AM Kammaråklagare Lisa Lindberg Handläggare Bevisning Muntlig bevisning Förhör med målsäganden Förhör med tilltalade Mohamed Gannushi Skriftlig bevisning Stillbilder från övervakningsfilm, fup s 7-12 Lisa Lindberg

19 Bilaga :49 FRAN- T-180 P.001/004 F-595 0~ <' GRUPPEN FÖRENSAMKOMMANDE BARN ~ '! g: SÖDERMALM STADSDELSFÖRVALTNING!/) ~ '.s-r,._~ Datum:l21107 INKOM: MÅLNR: B AKTBIL: 8 Fax till: O l O l<rinsp Marie Tillqvist Fax från: Peter Bohman Sodalsekreterare, samordnare Telefon CITY AKLAGARI<:AMMARE Stockholm l~ Ärenden r AM Tjänst Handlnr Antal sidor inkl. denna: 4 Hej! Ang ärende 0201~ Kompletterar tidigare insänt yttrande med aktuell vårdplan Mvh/Peter Bohman Box Besöksadress Medborgarplatsen 25 Telefon Fax

20 :50 FRAN- T-180 P.002/004 F-595 Ensamkommande barn Södermalm 1-landläggare: Peter Bohman Tfn: Datum dä vårdplanen färdigställts Mohamed Ghannoshi M Vårdplan för insatser enligt Sol eller LVU CITY ÅKLAGARKAMMARE stockhol m 'l~ Ärendenr AM Tjänst..... Handlnr..... Vårdplan för insatser enligt SoL eller LVU B arne tid en unge Personnummer lM Förnamn Ef1ernamn Mohamed Ghannoshi stadigvarande adress (folkbok.föringsadress) Telefon/Mobil Plattfonn sthlm c/o Plattfonn sthlm. Götgatan STOCKHOLM Aktuell adress om annan än stadigvarande Telefon/Mobil Renstierna hotell, Renstiemas gata Stockholm Anledning till placering/insats Mohamed är ensamkommande minderårig utan vårdnadshavare i landet i behov av boende och omvårdnad Över:gripande mål med vården Att Mohamed slutat utsätta sig för risker och undviker att hamna i kriminalitet. Ange övergripande mål inom aktuella behovsområden Hälsa Mohamed skall ha regelbunden hälsokontroll, vaccinationer, tandvård och erbjudas kontakt med BUP eller likvärdig psykologisk samtalskontakt Sex- och samlevnadskunskap: hur han skyddar sig mot sexuellt överförbara infektioner_ Han skall äta lagad näringsriktig och varierad kost varje dag. Utbildning BBIC-värdplan- 1 Daglig skolgång. praktik eller annan prosocial daglig verksamhet. Känslo- och beteendemässig utveckling Att Mohamed iar alternativ till kri.nllnel1t beteende och umgänge. Förmåga att klara sig själv Mohamed skall klara att röra sig säkert i trafiken. Kunna sinlilla och cykla

21 :50 FRÅN- T-180 P.003/004 F-595 Mohamed Ghannoshi M Föreslagen vårdform D Familjehem (exkl. jourhem, nätverkshem, konsuh;mtstödda familjehem) D Jourhem D Nätverkshem: familjehemsplacering hos slakting eller annan närstäende 1:8:1 Konsulentstöttat familjehem D Särskilt ungdomshem enligt 12 LVU 0HVB 181 Öppenvärdsinsatsfer, ange Kontaktperson dagligen, 40 timmar i månaden D Annat, ange Om flera vårdformer är aktuella, ange vilken vårdform som vården ska inledas med och vilken/vilka vårdformer som därpå följer Vården pågår i tillfälligt stödboende med daglig vuxentillsyn. Vården skall övergå tilllångvarigt hållbart stödboende eller familjehent som klarar an bemöta Mohameds behov. Ange varför ovanstående vårdfonn/vårdformer föreslås och hur denide svarar mot Parnets/den unges behov. (Vid en placering ska det i första hand övervägas om bamet/den unge kan tas emot av någon anhörig eller annan närstående, 6 kap 5 Sol-. Vad som är bäst för barnet skall dock li!lltid beaktas.) Mohameds behov bemöts bäst i ert hem utan andra placerade ungdomar. Han behöver vu..x:na omkring sig som kan vägleda, stötta och hjälpa honom utifrån hans behov och förmåga. Finns förslag på. lämplig vårdgivare, ange adre$s Plattform Stockholm, Götgatan 71, Stockholm. Telefon: Förutsättningar för att avsluta placeringen och/eller insatsen/insatserna Vad ska ha förändrats för att placeringen/insatsen ska upphöra? Om möjligt ange ungefärlig förväntad vårdtid. Vården avslutas om Mohameds behov av boende och omvårdnad förändras. Värden oroprövas var sjätte månad och kan pägå som längst tills han fyller 21. Delaktiga vid utformningen av vårdplanen D Barnetiden unge D Vårdnadshavare O Vårdnadshavare D Särskilt förordnad vårdnadshavare D Godman O Andra, ange BBIC-vårdplan- 1

22 :50 FRAN- T-180 P.004/004 F-595 Samtycke till den planerade vården Den un_g_e pg samtycker till den planerade värden D Jag samtycker inte till den planerade vården Underskrift :~= Namnförtydligande Mohamed Ghannoshi IDatum Mohamed Ghannoshi M God man D Jag samtycker till den planerade vården D Jag samtycker inte till den planerade värden. Underskrift Namnförtydligande Carl Fredrik von Seth l O;~tum Kommentarer till vårdplanen Utforaren ansvarar för att värdplanen foljs, meddelar sig med god man och socialsekreteraren vid händelser och förändringar. Socialsekreteraren ansvarar for att vården fdljs upp. God man ansvarar för kontalet med andra :myndigheter. Namnförtydligande Peter Bohman Datum ~05 BBlC-vårdplan- 1

2012-11-20 meddelad i Nyköping

2012-11-20 meddelad i Nyköping DOM Mål nr B 2815-12 meddelad i Nyköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Klas Engdahl Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Nyköping Målsägande Camilo Pina Vergara Ortvägen 37 611

Läs mer

Begångna brott 1. Försök till grov stöld

Begångna brott 1. Försök till grov stöld DOM Mål nr B 15644-12 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Kristin Morén Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Frida Bengtsson Trollebergsvägen

Läs mer

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna

I Mål nr: B 2245~15. Postadress. Besöksadress Sundbybergsvägen5. SOLNA TINGSRÄTT Avdelning 1. DOM 2015-05-15 meddelad i Solna meddelad i Solna I Mål nr: B 2245~15 1 PARTER (Antal tilltalade: l) Tilltalad Karl GÖRAN Rundström, 19370604-0015 Rådmansövägen 530 760 15 Gräddö Offentlig försvarare: Advokat Sven Severin LEX Advokatbyrå

Läs mer

Begångna brott Skadegörelse

Begångna brott Skadegörelse DOM Mål nr B 3006-12 meddelad i Linköping 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kajsa Malmström Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Linköping Målsägande Vadstena kommun 592 80 Vadstena

Läs mer

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun

DOM 2013-01-31 meddelad i Falun FALU TINGSRATT DOM meddelad i Falun Mål nr B 3330-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Christel Anderberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Falun Tilltalad Tarek Malak, 840727-0555

Läs mer

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Påföljd m.m. Den tilltalade ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. DOM Mål nr B 9259-12 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Assistentåklagare Paulina Möller-Jönsson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess (Bilaga 5)

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 04 2013-03-13 B 986-13 Rotel 0401 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 10 januari 2013 i mål nr B 10738-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R

Målsägande CSW, underrättas genom målsägandebiträdet M R Ansökan om stämning Sida 1 (6) Åklagarkammaren i Borås Borås tingsrätt Rotel 9 Box 270 503 10 BORÅS TR mål: B 979-12 Handl.: VÅLD Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 1 K Z Personnr

Läs mer

2013-03-18 meddelad i Lycksele

2013-03-18 meddelad i Lycksele Mål nr 2013-03-18 meddelad i Lycksele 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Axel Holmberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Umeå Målsägande Åsele Gård AB Centralgatan 17 919 31

Läs mer

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott

2012-12-19 meddelad i Sundsvall. Begångna brott Narkotikabrott DOM Mål nr B 484-11 meddelad i Sundsvall 1 PARTER (Antal tilltalade: 3) Åklagare Vice chefsåklagare Peter Salzberg Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Sundsvall Tilltalad JAMAL Adem Ali, 640807-3051 Ada

Läs mer

2013-11-14 meddelad i Göteborg

2013-11-14 meddelad i Göteborg DOM Mål nr B 7807-13 2013-11-14 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Caroline Fransson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande Sekretess Sekretess

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-07-27 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Salah Soltanpanah, 19730586-0038 Frihetsberövande: Häktad Halmekatu 6B13 403 20 Jyväskylä Finland Offentlig försvarare: Advokat Fredrik

Läs mer

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda)

1. GROVT BEDRÄGERI och GROVT BEDRÄGERI MEDELST BRUKANDE AV FALSK URKUND (0201-K42092-12, 0201-K15092-12, 0201-K146278-07) (båda) Ansökan om stämning Sida 1(5) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Nacka tingsrätt 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND NACKA TINGSRÄTT Avdelning 2 INKOM: 2013-04-03 MÅLNR: B 4959-12 AKTBIL: 26 TR

Läs mer

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1)

VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT DOM -o~1 E~etl 2009-10-14 meddelad i Karlstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Katarina Lindberg Åklagarkammaren i Karlstad Tilltalad - Ombud: Advokat Bo Thorvinger

Läs mer

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall

1 SUNDSVALLS TINGSRÄTT Målenhet 1. DOM 2014-11-19 meddelad i Sundsvall 1 meddelad i Sundsvall Mål nr: B 2205-14 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Nikolche Blazkeski, 19691265-2879 Saknar fast postadress Medborgare i Makedonien Offentlig försvarare: Advokat Alina Andras

Läs mer

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1)

GÄLLIVARE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 697-12 2012-11-29 meddelad i Gällivare. PARTER (Antal tilltalade: 1) Mål nr meddelad i Gällivare 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Nilsson Åklagarmyndigheten Lokal åklagare i Gällivare Målsägande Emil Lauk Tallplan 2 K Kiruna Särskild företrädare:

Läs mer

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1)

BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 2112-11 2012-03-08 meddelad i KARLSKRONA. PARTER (Antal tilltalade: 1) DOM Mål nr B 2112-11 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Ulrika Grenerfors Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Målsägande A Ombud och målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 192. DOM 2015-02-05 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 192. DOM 2015-02-05 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 35-15 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad Christopher-Kevin Pratter, 19900721 Otto-Probst-Str. 13/32/4 A-1100 Wien Medborgare i Österrike Offentlig försvarare: Advokat Nathalie

Läs mer

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm

2012-09-14 meddelad i Stockholm. Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 4 DOM Mål nr B 10692-11 2012-09-14 meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Justitiekanslern genom kammaråklagare Stefan Lind Åklagarmyndigheten City

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 1 Mål nr B 1514-11 Rättelse/komplettering Dom, 2011-07-14 Domslut för Jonas Brandt Nielsen, 830529-7478 - Rättelse, 2011-07-14 Beslutat av: rådmannen Marianne Gauffin BESLUT

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

DOM 2012-05-29 Jönköping

DOM 2012-05-29 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 3 Rotel 31 DOM 2012-05-29 Jönköping Mål nr B 2100-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts dom den 22 juni 2011 i mål nr B 1964-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm

2012-08-23 meddelad i Göteborg. Målsägande Försäkringskassan, Huvudkontoret, Verksamhetsområdet Processjuridik 103 51 Stockholm Bilaga B DOM Mål nr B 3394-12 2012-08-23 meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Roger Olsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Göteborg Målsägande Försäkringskassan,

Läs mer

DOM 2013-01-22 meddelad i Nacka Strand

DOM 2013-01-22 meddelad i Nacka Strand NACKA TINGSRATT DOM meddelad i Nacka Strand Mål nr B 3601-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Jonas Svanfeldt Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Karin Björklund

Läs mer

2014-04-02 meddelad i Göteborg

2014-04-02 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad i Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Gabriella Lundh Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Tilltalad LEIF Henry Pettersson, 511009-5030 Gyllenkrooksgatan

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 03 2012-05-07 B 1703-12 Rotel 030102 Stockholm Sid l (2) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Eskilstuna tingsrätts dom den 25 januari 2012 i mål nr B 1414-11, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2012-10-12 meddelad i Solna

2012-10-12 meddelad i Solna DOM Mål nr B 4298-12 meddelad i Solna 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Vice chefsåklagare Åke Olsson Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande Nordea Nordea R 5422 105

Läs mer

2014-04-04 meddelad i Malmö

2014-04-04 meddelad i Malmö DOM Mål nr B 1130-14 meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Magnus Pettersson Åklagarmyndigheten Malmö åklagarkammare 1. Målsägande Momodou Jallow Sekretess Företrädd av

Läs mer

DOM 2011-08-01 Malmö

DOM 2011-08-01 Malmö 1 HOVRÄTTEN ÖVER SKÅNE OCH BLEKINGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2011-08-01 Malmö Mål nr B 1981-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Lunds tingsrätts dom den 23 juni 2011 i mål nr B 2865-11, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

DOM 2014-12-09 Stockholm

DOM 2014-12-09 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0111 DOM 2014-12-09 Stockholm Mål nr B 5675-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Södertörns tingsrätts dom den 14 maj 2014 i mål nr B 9617-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 oktober 2003 B 2854-02 KLAGANDE K. S. Offentlig försvarare och ombud: advokaten P. M. MOTPART Riksåklagaren SAKEN Narkotikabrott m.m.

Läs mer

DOM 2013-01-23 meddelad i Solna

DOM 2013-01-23 meddelad i Solna SOLNA TINGSRATT Avdelning 3 DOM 2013-01-23 meddelad i Solna Mål nr B 10269-12 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Extra åklagare Malin Björk Åklagarmyndigheten Västerorts åklagarkammare i Stockholm Målsägande

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-09-28 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 21. DOM 2015-09-28 meddelad i Malmö 1 Avdelning 2 DOM meddelad i Malmö Mål nr: B 6545-15 PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad Rashad Krayem, 19890102-1298 Sofiagatan 14 C Lgh 1201 214 45 Malmö Offentlig försvarare: Advokat Maria Persson

Läs mer

DOM 2014-06-16 Stockholm

DOM 2014-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0509 DOM 2014-06-16 Stockholm Mål nr B 6331-13 Dok.Id 1146525 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 31 maj 2013 i mål nr B 1080-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 mars 2012 B 4468-11 KLAGANDE KP Ombud och offentlig försvarare: Advokat PS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Grovt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 mars 2015 T 5670-13 KLAGANDE MH Ombud och målsägandebiträde: Advokat SL MOTPART SG Ombud: Advokat FH SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 191. DOM 2015-08-12 meddelad i Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 1 Enhet 191. DOM 2015-08-12 meddelad i Malmö 1 meddelad i Malmö Mål nr: B 3773-15 PARTER (Antal tilltalade: 2) Tilltalad Omar Abdel Karim, 19680224-0736 c/o Samir Abou Niaj Lettlandsgatan 2 B Lgh 1301 214 31 Malmö Offentlig försvarare: Advokat Anders

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m.

Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Rättsavdelningen Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2015-06-16 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en hovrättsdom köp av sexuell handling av barn m.m. Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11

Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN. TR mål: B 1246-11 Ansökan om stämning Sida 1(17) Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten Blekinge tingsrätt, Karlshamn Box 94 374 22 KARLSHAMN BLEKINGE TINGSRÄTT Blekinge tingsrätt, Karlshamn INKOM: 2013-01-03

Läs mer

2013-02-26 meddelad i Huddinge

2013-02-26 meddelad i Huddinge Mål nr meddelad i Huddinge 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Kay Engfeldt Åklagarmyndigheten Riksenheten för polismål, Stockholm Målsägande Victor Hansson Arkövägen 19 Nb 121 55

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE. Ombud och målsägandebiträde: Advokat AR Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 april 2015 B 360-14 KLAGANDE TH Ombud och offentlig försvarare: Advokat PE MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2.

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

DOM 2009-06-02 Stockholm

DOM 2009-06-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0714 DOM 2009-06-02 Stockholm Mål nr T 7752-08 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2008-09-15 i mål T 27302-05, se bilaga A KLAGANDE Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

1 ESKILSTUNA TINGSRÄTT Rotelgrupp 1. DOM 2014-09-24 meddelad i Eskilstuna

1 ESKILSTUNA TINGSRÄTT Rotelgrupp 1. DOM 2014-09-24 meddelad i Eskilstuna 1 ESKILSTUNA TINGSRÄTT meddelad i Eskilstuna Mål nr: B 697-14 PARTER (Antal tilltalade: 3) Tilltalad Carl Ivar JOSEPH Alapiha, 19971018-7130 Nygatan 13 Lgh 1402 645 31 Strängnäs Offentlig försvarare: Advokat

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM 2014-10-06 meddelad i. Malmö

1 MALMÖ TINGSRÄTT Avdelning 2 Enhet 22. DOM 2014-10-06 meddelad i. Malmö 1 MALMÖ TINGSRÄTT meddelad i Malmö Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 3) Tilltalad, Malmö Offentlig försvarare: Advokat Bertil Leander Cityadvokaterna i Malmö HB Södergatan 14 211 34 Malmö Åklagare Jeanette

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A HOVRÄTTEN ÖVER DOM SKÅNE OCH BLEKINGE 2012-11-12 Avdelning l Malmö Rotel 12 Mål nr B 2587-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Blekinge tingsrätts dom den 6 september 2012 i mål nr B 1380-12, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

DOM 2013-03-13 meddelad i Göteborg

DOM 2013-03-13 meddelad i Göteborg GÖTEBORGS TINGSRÄTT meddelad i Göteborg l Mål nr l PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Helena Treiberg Claeson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg Målsägande l. Petter

Läs mer

2008-12-19 meddelad i Stockholm

2008-12-19 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Stig Åström Ekobrottsmyndigheten 6:e kammaren i Stockholm Tilltalad Per Fylking, 610129-0135 Fyrverkarbacken 21, Xvi 112

Läs mer

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2007-11-26 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr Sid 1 (7) PARTER KÄRANDE Aktiebolaget Zelda, 556057-3056 Box 2084 182 02 Danderyd Ombud: advokaten Michael Nordstrand, jur. kand. Konstantin Sabo Advokatfirman

Läs mer

DOM 2010-09-15 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom den 30 juni 2010 i mål nr B 6705-09, se bilaga A

DOM 2010-09-15 Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom den 30 juni 2010 i mål nr B 6705-09, se bilaga A 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 08 Rotel 0802 DOM 2010-09-15 Stockholm Mål nr B 6266-10 Dok.Id 905270 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts dom den 30 juni 2010 i mål nr B 6705-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m.

RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Svarsskrivelse Sida 1 (6) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 2251-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM RM./. Riksåklagaren angående falsk tillvitelse m.m. Högsta domstolen har,

Läs mer

2012-12-14 meddelad i Stockholm

2012-12-14 meddelad i Stockholm Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Olof Calmvik Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm 1. Målsägande Sekretess A se domsbilaga 5 Målsägandebiträde:

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A Mål nr SVEA HOVRÄTT DOM Avdelning 07 2011-11-15 B 4572-11 Rotel 0713 Stockholm Sid l (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Solna tingsrätts dom den 13 maj 2011 i mål nr B 10323-09, se bilaga A PARTER (antal tilltalade

Läs mer

Åklagare Kammaråklagare Jenny Olovsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Malmö

Åklagare Kammaråklagare Jenny Olovsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i Malmö MALMÖ TINGSRATT Avdelning3 Enhet 3 1 DOM 2013-02-12 meddelad i Malmö Mål nr B 2213-11 PARTER (Antal tilltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Jenny Olovsson Ekobrottsmyndigheten Andra ekobrottskammaren i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 juli 2008 B 1075-08 KLAGANDE MA Ombud och offentlig försvarare: Advokat RvB MOTPARTER 1. Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm 2 AA

Läs mer

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar

Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar Handläggning av vålds- och sexualbrott mot barn & ungdomar En informationsskrift från Barnahuset Trollhättan Vänersborg Lilla Edet Juni 2012 När ska man göra en anmälan till socialtjänsten? När du känner

Läs mer

VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 2007-02-22 meddelad i Valhalla

VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 2007-02-22 meddelad i Valhalla VALHALLA TINGSRÄTT DOM 1 meddelad i Valhalla PARTER (Antal tilltalade: 1) Referensnummer: Åklagare extra åklagaren Rulle Rus Åklagarmyndigheten i Valhalla, Första kammaren Målsägande Emma Bajonett Målsägandebiträde:

Läs mer

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna

2013-04-24 meddelad i Eskilstuna DOM Mål nr B 2324-12 meddelad i Eskilstuna 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Vice chefsåklagare Laila Bagge Åklagarmyndigheten Åklagarkammaren i Eskilstuna Målsägande Målsägande A A Målsägandebiträde:

Läs mer

Begångna brott Försök till mord

Begångna brott Försök till mord Mål nr meddelad i Stockholm 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Erik Wendeby Åklagarmyndigheten City åklagarkammare i Stockholm Målsägande Linda Willix c/o Advokatfirman Bastling & Partners

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 29 oktober 2004 B 1412-04 KLAGANDE Riksåklagaren MOTPART H.E. Offentlig försvarare och ombud: advokaten J.L., SAKEN Bokföringsbrott ÖVERKLAGADE

Läs mer

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A

DOM 2014-01-14 Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A 1 HOVRÄTTEN FÖR VÄSTRA SVERIGE Avdelning 1 Rotel 15 DOM 2014-01-14 Göteborg Mål nr B 4949-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Göteborgs tingsrätts dom den 14 november 2013 i mål nr B 7807-13, se bilaga A PARTER (antal

Läs mer

2010-09-15 meddelad i Helsingborg. Åklagare kammaråklagarna Tom Svensson och Ulrika Ekvall Åklagarkammaren i Helsingborg

2010-09-15 meddelad i Helsingborg. Åklagare kammaråklagarna Tom Svensson och Ulrika Ekvall Åklagarkammaren i Helsingborg DOM Mål nr B 7625-09 meddelad i Helsingborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare kammaråklagarna Tom Svensson och Ulrika Ekvall Åklagarkammaren i Helsingborg 1. Målsägande Amanda Lesnik Gånge-Rolfs

Läs mer

Handling Ärende AM-148690-11 Kammaråklagare Hans Ihrman

Handling Ärende AM-148690-11 Kammaråklagare Hans Ihrman Ansökan om stämning Sida 1 (40) Riksenheten mot korruption Kammaråklagare Hans Ihrman 2012-07-10 Handläggare 810-6 Nacka tingsrätt 2 Box 1104 131 26 NACKA STRAND TR mål: B 4762-11 Tilltalad: efternamn

Läs mer

2012-06-12 meddelad i

2012-06-12 meddelad i DOM Mål nr B 3908-11 2012-06-12 meddelad i B 18195-10 Göteborg 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Liselotte Nilsson Åklagarmyndigheten Göteborgs åklagarkammare Göteborg 1. Målsägande

Läs mer

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg

2010-01-11 meddelad i Malmö. Tilltalad DAN Rickard Mikael Nilsson Mårtensson, 860424-3918 Frihetsberövande: Häktad Klörupsvägen 31 A 23151 Trelleborg Mål nr meddelad i Malmö 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Körner Malmö åklagarkammare Målsägande Sekretess Sekretess Målsägandebiträde: Jur.kand. Karin Schånberg Advokat Per Schånberg

Läs mer

DOM 2014-11-18 Stockholm

DOM 2014-11-18 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 0707 DOM 2014-11-18 Stockholm Mål nr B 4556-14 Sid 1 (6) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 8 april 2014 i mål nr B 2750-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2015 B 5680-14 KLAGANDE OCH MOTPART (Åklagare) Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm KLAGANDE OCH MOTPART (Tilltalad) JE Ombud

Läs mer

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m.

AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (6) Datum 2014-11-18 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2014-08-13 B 5810-13 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM AK./. riksåklagaren ang. grovt sexuellt utnyttjande

Läs mer

DOM (DELDOM) 2012-11-23 meddelad i Karlstad

DOM (DELDOM) 2012-11-23 meddelad i Karlstad V ÄRMLANDS TJNGSRÄ TT meddelad i Karlstad 'Mål nr PARTER (Antal tilltalade: l) Åklagare Kammaråklagare Anette Wiberg-Koffner Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Göteborg Tilltalad Gintaras

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 7 oktober 2013 B 2523-11 KLAGANDE SÅL Ombud och offentlig försvarare: TP MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Oredlighet

Läs mer

DOM 2008-03-03 Meddelad i Jönköping

DOM 2008-03-03 Meddelad i Jönköping JÖNKÖPINGS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Jönköping Mål nr Sid 1 (5) PARTER KÄRANDE Yellow Register On Line AB, 556447-0119 Yrkesregistret Box 1272 501 12 Borås Ombud: Monika Vulin c/o Law & Solution Sweden

Läs mer

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund

1 LUNDS TINGSRÄTT Brottmålsenhet. DOM 2015-04-15 meddelad i Lund 1 meddelad i Lund Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 1) Tilltalad IBRAHIM Ahmed Mohamud, 19950111-2719 Kvarngatan 14 D Lgh 1401 241 39 Eslöv Medborgare i Somalia Offentlig försvarare: Advokat Leif Persson

Läs mer

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bakgrund Bidragsbrott Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft den 1 augusti 2007. Syftet med lagen är att

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 mars 2008 Ö 108-07 KLAGANDE 1. TO 2. CO Ombud för 1 och 2: Förbundsjurist AO MOTPART Länsförsäkringar Älvsborg, 562500-4337 Box 1107

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 februari 2007 B 1544-06 KLAGANDE HL Ombud och offentlig försvarare: Advokat CH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr T 15998-11 T 16000-11 T 16002-11 T 18027-11 PARTER KÄRANDE 1. ALBIN Karl Willstrand, 860402-2593 c/o Håkansson Burserydsvägen 29 333 32 Smålandsstenar 2. Daniel Ståhl, 820317-4076

Läs mer

Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren i Valhalla.

Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren i Valhalla. TORA HOVRÄTT Sidan 1 av 7 Avd. 50 Rotel 288 DOM ÖVERKLAGAD DOM 2006-09-12 Underrätt: Valhalla tingsrätt avd. 788 Dom 2005-08-12 Parter Åklagare: Motpart, Krusi Dull, biträdande chefsåklagare, 333:e åklagarkammaren

Läs mer

DOM 2013-06-25 Jönköping

DOM 2013-06-25 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Rotel 13 DOM 2013-06-25 Jönköping Mål nr B 940-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Linköpings tingsrätts dom den 22 mars 2013 i mål nr B 2265-12, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 4) Motpart (Åklagare)

Läs mer

Kriminellt.com. 2009-05-27 meddelad i Halmstad. Halmstads tingsrätt Domare 7. PARTER (Antal tilltalade: 1)

Kriminellt.com. 2009-05-27 meddelad i Halmstad. Halmstads tingsrätt Domare 7. PARTER (Antal tilltalade: 1) 1 Mål nr meddelad i Halmstad PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Lena Lithner Åklagarkammaren i Halmstad Målsägande Petra Tuvesson Poste Restante 302 02 Halmstad Målsägandebiträde: Advokat

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 26 maj 2011 Ö 5381-10 KLAGANDE VN Ombud och offentlig försvarare: Advokat NU MOTPART Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM 2014-11-11 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-11-11 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE Torgny Jönsson, 630710-4072 c/o Sture Lindqvist Brahe Juridik AB Box 1024 181 21 Lidingö Ombud: Sture Lindqvist c/o Brahe Juridik AB Box 1024 181 21 Lidingö

Läs mer

DOM 2009-06-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-06-12 Meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Enhet 32 DOM 2009-06-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 4652-07 Sid 1 (11) PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen, 202100-6073 Box 3327 103 66 Stockholm Ställföreträdare

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga

Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och unga Katarina Munier 2014-06-19 Barnen har rätt till En vårdnadshavare och förmyndare i förälders ställe Ett hem och trygga och tillitsfulla relationer

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering SVEA HOVRÄTT Avdelning 01 Rotel 0116 Mål nr B 6863-13 Rättelse/komplettering Deldom, 2013-10-30 Komplettering, 2013-10-30 Beslutat av: hovrättsassessorn Elin Källberg Dennis Lavesson ska stanna kvar i

Läs mer

~2!! i~~"n. Begäran om utlämnade av handlingar. i Västra Götaland Polisområde Älvsborg Polisenhet Borås Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef

~2!! i~~n. Begäran om utlämnade av handlingar. i Västra Götaland Polisområde Älvsborg Polisenhet Borås Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef ~2!! i~~"n i Polisområde Älvsborg Polisenhet Claes Lindberg Kommissarie/Utredningschef Datum 2013-09-13 Diarienr (åberopas) 187 A197.856/2013 Ale Rivinoja Bodagatan 29 507 42 BORÅS l (l) Begäran om utlämnade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2006 B 2996-05 KLAGANDE FT Ombud och offentlig försvarare: Advokat KH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvisning

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:1 2012-01-17 Dnr C 12/11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom 2011-03-09 i mål nr T 3930-10, se bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE BrilliantSmile Nordic AB, Styrgången

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 85/09 Mål nr A 222/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 85/09 Mål nr A 222/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 85/09 Mål nr A 222/08 Sammanfattning Förhandling enligt 10 medbestämmandelagen har inte kommit till stånd trots vissa kontakter mellan den arbetstagarorganisation som begärt förhandling

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 mars 2014 B 1876-12 KLAGANDE Öresundschark AB, 556539-8582 Spettgatan 1 211 24 Malmö Ombud: Advokat MH MOTPART Riksåklagaren Box 5553

Läs mer

V./. Riksåklagaren angående våldtäkt

V./. Riksåklagaren angående våldtäkt Svarsskrivelse Sida 1 (7) Ert datum Er beteckning Byråchefen Stefan Johansson B 4699-07 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM V./. Riksåklagaren angående våldtäkt Högsta domstolen har förelagt mig

Läs mer

DOM 2011-05-27 Stockholm

DOM 2011-05-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0713 DOM 2011-05-27 Stockholm Mål nr B 325-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom den 10 december 2010 i mål nr B 47-10, se bilaga A. PARTER (antal tilltalade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 2. DOM 2014-08-14 meddelad i Karlstad

1 VÄRMLANDS TINGSRÄTT Avdelning 1 Grupp 2. DOM 2014-08-14 meddelad i Karlstad 1 meddelad i Karlstad Mål nr: PARTER (Antal tilltalade: 4) Tilltalad ROBIN Allan Hagert, 19931119-8775 c/o Keijo Hagert Åslidsgatan 1 A 660 50 Vålberg Offentlig försvarare: Advokat Kerstin Samuelsson Advokatfirman

Läs mer

DOM 2010-03-16 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-03-16 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 DOM 2010-03-16 Meddelad i Stockholm Mål nr T 1419-09 PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: Jur. kand. Marie Nordström Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer