Välkommen till introduktionsprogrammen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till introduktionsprogrammen"

Transkript

1 Välkommen till introduktionsprogrammen 2015/2016 IM

2 Innehållsförteckning Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad 2014 Grafisk form: b-e-r-g.se Tryck: Edita Hitta ditt program...8 Presentation alla skolor...10 Bernadottegymnasiet...12 Blackebergs gymnasium...13 Bromma gymnasium Enskede Gårds gymnasium...16 ESS-gymnasiet...18 Globala gymnasiet...20 Kista gymnasium...21 Kungsholmens Västra gymnasium...22 Kärrtorps gymnasium...23 Midsommarkransens gymnasium...24 Norra Reals gymnasium...25 RgRh Stockholm...26 Ross Tensta gymnasium...28 S:t Eriks gymnasium...30 Scengymnasiet S:t Erik...31 SPRINT-gymnasiet...32 Spånga gymnasium...33 Stockholms Hotell- och Restaurangskola...35 Stockholms Transport och Fordonstekniska gymnasium (STFG)...36 Södra Latins gymnasium...37 Thorildplans gymnasium...38 Östra Reals gymnasium...39 Programöversikt skolor Skolslussen...42 Jobbtorg/AIM... 43

3 Introduktionsprogrammen är för dig som vill bli behörig till ett nationellt program eller som vill hitta en väg ut i arbetslivet. Det finns olika introduktionsprogram, beroende på om du vill bli behörig till ett nationellt program, förbereda dig för annan utbildning eller för ett jobb. Du studerar på heltid och följer din individuella studieplan. 4 5

4 Stockholms stads gymnasieskolor Programinriktat alla fem introduktionsprogrammen individuellt val Preparandutbildning Individuellt alternativ Utbildningen förbereder dig för att söka yrkesintroduktion, ett nationellt program, annan utbildning eller för att ta dig ut i arbetslivet. Undervisningen anpassas efter dina förutsättningar och behov och kan innehålla grundskoleämnen, gymnasieämnen, arbetsplatsförlagt lärande eller praktik. Längden på utbildningen anpassas efter dina förutsättningar och behov. Språkintroduktion Utbildningen ger dig som nyligen har anlänt till Sverige kunskaper i svenska som andraspråk. Efter utbildningen ska du kunna gå vidare till andra introduktionsprogram, nationella program, vuxenutbildning, folkhögskola eller till arbete. Du läser grundskoleämnen samt i vissa fall gymnasiekurser. Praktik kan erbjudas som stöd i språkinlärningen. Du får även lära dig mer om hur det svenska samhället fungerar. Längden på utbildningen anpassas efter dina förutsättningar och behov. Utbildningen är för dig som vill komma in på ett nationellt yrkesprogram. Du kan läsa kurser från ett yrkesprogram och ha arbetsplatsförlagt lärande. För att vara behörig till program inriktat individuellt val måste du ha godkända betyg i: svenska eller svenska som andra språk, engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen eller engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. Längden på utbildningen anpassas efter dina förutsättningar och behov. Yrkesintroduktion Utbildningen är yrkesinriktad och kan ge dig behörighet till fortsatta studier på programinriktat individuellt val eller ett nationellt yrkesprogram. Yrkesintroduktion innehåller arbetsplatsförlagt lärande eller praktik. Längden på utbildningen anpassas efter dina förutsättningar och behov. Utbildningen ger dig möjlighet att läsa in ett eller flera betyg som du saknar för att bli behörig till ett nationellt program. Du kan kombinera studier för grundskolebehörighet med kurser ur det nationella programmet. Om du blir behörig under läsårets gång kan du bli antagen till ett nationellt program om det finns plats. Utbildningens längd är ett år. Inom individuellt alternativ, språkintroduktion och yrkesintroduktion finns sök alternativ med specialpedagogisk profil. Det innebär att undervisningen oftast sker i mindre grupp med anpassat arbetssätt. Personalen har specialpedagogisk erfarenhet och/eller kompetens. 6 7

5 Hitta ditt program Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion Vilka elever? Fullföljt årskurs 9 utan att ha uppnått behörighet till ett visst nationellt program. Fullföljt årskurs 9. Obehöriga till nationellt program, med krav på visst antal godkända betyg och i vissa ämnen. Fullföljt årskurs 9. Obehöriga till nationellt program. Fullföljt årskurs 9. Obehöriga till nationellt program. Obehöriga till nationellt program, nyanlända. Kommunens skyldighet Ska erbjuda. Kan erbjuda. Ska erbjuda. Ska erbjuda. Ska erbjuda. Huvudsakligt innehåll Grundskoleämnen som krävs för behörighet till nationellt program. Grundskoleämnen som krävs för behörighet till yrkesprogram och kurser från yrkesprogrammet, APL. Kurser från yrkesprogram, annan yrkesutbildning, APL/praktik och grundskoleämnen. Grundskoleämnen, gymnasieämnen, andra insatser. Svenska/svenska som andra språk, övriga grundskoleämnen, gymnasiekurser. Syftar till Studier på nationellt program. Studier på yrkesprogram. Etablering på arbetsmarknaden eller studier på yrkesprogram. Fortsatt utbildning, yrkesintroduktion, etablering på arbetsmarknaden. Studier på nationellt program, på annat introduktionsprogram, annan utbildning. Utformning För enskild elev, flera elever kan ha samma innehåll. För grupp, innehåll fastlagt i förväg. För enskild elev. Kan anordnas för grupp i andra kommuner. För enskild elev, flera elever kan ha samma innehåll. För enskild elev, flera elever kan ha samma innehåll. Källa: Skolverket 8 9

6 Presentation av introduktionsprogrammen på Stockholms skolor 10 11

7 Bernadottegymnasiet Blackebergs gymnasium Skolan kombinerar teori och praktik. På så sätt utvecklas eleverna både kunskapsmässigt och på det individuella planet. Utbildningen baseras på uniformsyrkenas syn på disciplin, samarbete och personligt ansvarstagande. Bernadottegymnasiet har drygt 300 elever. Preparandutbildning och språkintroduktion är integrerade med övrig verksamhet. med allmän Tre olika nivåer beroende på förkunskaper. med naturvetenskaplig med samhällsvetenskaplig kkpreparandutbildning med specialpedagogisk profil Bernadottegymnasiet 00Tjurbergsgatan 23, Stockholm T-bana Medborgarplatsen âârektor: Thomas Lejdemalm Skolan ligger i västerort och fokuserar på studieförberedande program och språkintroduktion. Våra elever har olika ar men de enas i ett gemensamt mål att erövra kunskap. På skolan finns cirka 100 stycken språkintroduktionselever. Blackebergs gymnasium 00Wergelandsgatan 22, Bromma T-bana Blackeberg ââstudievägledare: Lena Ångnell âârektor: Magnus Silfverstolpe GGwww.blackebergsgymnasium. GGwww.bernadottegymnasiet

8 Bromma gymnasium Skolan ligger i ett lugnt område och har utbildningar som får bra omdömen i utvärderingar, både av nuvarande och tidigare elever. Bromma gymnasium har cirka elever. med allmän med naturvetenskaplig med samhällsvetenskaplig Bromma gymnasium 00Nyängsvägen 152, Bromma T-bana Stora Mossen GGwww.brommagymnasium

9 Enskede Gårds gymnasium Enskede Gårds gymnasium ligger i ett lugnt område i närheten av Globen, nära till tunnelbana, tvärbana och bussar. Här kan eleverna välja bland ett flertal studie vägar med yrkesämnen. Enskede Gårds gymnasium har cirka 500 elever. Enskede Gårds gymnasium 00Palmfeltsvägen , Enskede T-bana Enskede Gård ââteamledare: Moa Norell GGwww.enskedegardsgymnasium. kindividuellt k alternativ Grundskoleämnen, gymnasieämnen och praktik. I samarbete mellan Enskede Gårds gymnasium, Skolslussen och arbetsmarknadsförvaltningens jobbtorg erbjuds utbildningsplatser med främst praktik. Dessa platser är kopplade till kommunens informations-/aktivitetsansvar och därför inte sökbara. kkpreparandutbildning med allmän med specialpedagogisk profil med yrkes kkyrkesintroduktion med allmän med allmän och specialpedagogisk profil med allmän och special pedagogisk profil inom AST Enskede Gårds gymnasium erbjuder yrkesintroduktion med allmän som sökalternativ. Yrkesområdena är bageri och konditori, finsnickeri, frisör, fordon och transport samt hotell och turism. Halva veckan ägnas åt praktiska studier och den andra halvan åt teoretiska studier på grund skolenivå. Undervisningen i teoretiska ämnen sker i liten grupp

10 ESS-gymnasiet ESS-gymnasiet ligger i Münchenbryggeriet på Södermalm där flertalet av skolans grupper finns. Skolan har också lokaler på andra platser på Södermalm och på Liljeholmen. Undervisningen bedrivs i trivsamma lokaler och bygger på ett nära samarbete mellan elever, lärare och elevhälsa. Skolan strävar efter att eleverna ska få en plattform för att kunna skapa sig ett självständigt liv med fortsatta studier eller arbete. Förutom introduktionsprogram erbjuder ESSgymnasiet det nationella samhällsvetenskapsprogrammet med specialpedagogisk profil. Skolan har cirka 400 elever. ESS-gymnasiet 00Söder Mälarstrand 65, Stockholm T-bana Mariatorget GGwww.essgymnasiet. kindividuellt k alternativ Utbildningen har specialpedagogisk profil. Personalen har kompetens inom specialpedagogik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel AST. Undervisningen sker i mindre grupper och arbetssättet anpassas efter elevens behov, förutsättningar och intressen. ESS-gymnasiet erbjuder olika motiverande insatser till exempel praktik, möjlighet att läsa i sin egen takt och stärka sin självkänsla och identitet. Eleverna får hjälp att komma vidare i studier eller arbetsliv genom regelbunden kontakt med studie- och yrkesvägledare. Eleven söker individuellt alternativ på ESS-gymnasiet. I samråd med skolan får eleven en plats på något av följande alternativ: Digitala alternativet är en utbildning baserad på digitala arbetssätt. Kommunikationen mellan elev och pedagog sker dels via internet, dels i hemklassrummet. Digitala alternativet arbetar tematiskt och integrerar flera ämnen i undervisningen. (Münchenbryggeriet) Flexibelt lärande (FLEX) erbjuder eleverna individuellt anpassade studier vid samhällsvetenskapsprogrammet. FLEX är inte ett sökbart alternativ. (Münchenbryggeriet) Utbildningen på Högbergsgatan erbjuder ämnen som bild, estetisk verksamhet och hemkunskap samt teoretiska ämnen. (Högbergsgatan) Utbildningen på Liljeholmen erbjuder ämnen som bild och musik samt teoretiska ämnen. Arbetet är ofta tematiskt och regelbundna studiebesök görs utanför skolan. (Lövholmsvägen) Motivation är en tidsbegränsad internetbaserad distansundervisning med extra stöd och strukturerat motivationsarbete. Upplägget är flexibelt och individuellt kring varje elevs egna mål och intressen med koppling till gymnasieskolans kurser. Mälaren är en grupp för elever som har annat modersmål än svenska och som behöver lugnare studietakt i en mindre undervisningsgrupp med flera vuxna. För att eleverna bättre ska lära känna det svenska samhället och olika yrkesområden görs studiebesök och utflykter både individuellt och i grupp. (Münchenbryggeriet) Riddarfjärd har specialpedagogisk profil inom AST och ger eleven goda möjligheter till en invididualiserad skoldag. I gruppen utvecklas förmågan att samtala och diskutera i en skolmiljö där allas tankar och erfarenheter respekteras. (Münchenbryggeriet) kkpreparandutbildning (Münchenbryggeriet) med specialpedagogisk profil med alfa (Münchenbryggeriet) 18 19

11 Globala gymnasiet Kista gymnasium Globala gymnasiet är en skola för elever som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill lära sig mer om globala frågor. Skolan uppmuntrar elevernas vilja att skapa förändring samt nyfikenhet på människor och andra kulturer. En del av skolarbetet sker i tvär vetenskapliga projekt i små grupper kring dagsaktuella frågor. Globala gymnasiet har cirka 620 elever. Globala gymnasiet 00Hornsgatan 93, Stockholm T-bana Zinkensdamm GGwww.globalagymnasiet. med allmän med naturvetenskaplig med samhällsvetenskaplig Kista gymnasium strävar efter att eleverna ska vara attraktiva på arbetsmarknaden efter gymnasieutbildningen. Utbildningen utgår från verkliga förhållanden och händelser i undervisningen. Skolan är branschrekommenderad av både bygg- och VVSbranschen. Kista gymnasium har cirka 170 elever. kprograminriktat k individuellt val mot bygg- och anläggningsprogrammet mot VVS- och fastighetsprogrammet kkyrkesintroduktion mot bygg- och anläggningsprogrammet mot bygg- och anläggningsprogrammet med specialpedagogisk profil mot VVS- och fastighetsprogrammet Kista gymnasium 00Torshamnsgatan 10, Kista T-bana Kista GGwww.kistagymnasium

12 Kungsholmens Västra gymnasium Kärrtorps gymnasium Utbildningarna fokuserar på hälsa, demokrati, politik, entreprenörskap, miljö och kulturmöten. Skolan samverkar med Röda Korsets högskola, arbetsliv, forskning och eleverna möter olika verksam heter. Teori studierna kopplas till arbetslivet genom det arbetsför lagda lärandet (APL). Undervisningen är omvärldsorienterad med studiebesök, fält studier och gästföreläsare. Kungsholmens Västra gymnasium har drygt 400 elever. Kärrtorps gymnasium ligger i Johanneshov. Skolan erbjuder en inspirerande studiemiljö i fräscha lokaler. För att utbildningen ska hålla en god kvalitet får eleverna gott om möjligheter till utbyten med skolor i andra länder, företag, universitet och högskolor. Kärrtorps gymnasium har cirka elever. kindividuellt k alternativ med mot naturvetenskapsprogrammet och specialpedagogisk profil inom AST med allmän med naturvetenskaplig med samhällsvetenskaplig kkpreparandutbildning även med hörselanpassning kprograminriktat k individuellt val mot vård- och omsorgsprogrammet mot vård- och omsorgsprogrammet med hörselanpassning även med hörselanpassning kkyrkesintroduktion mot vård- och omsorgsprogrammet även med hörselanpassning. Kärrtorps gymnasium 00Karlsövägen 9 15, Johanneshov T-bana Kärrtorp GGwww.karrtorpsgymnasium. Kungsholmens Västra gymnasium 00Konradsbergsgatan 1, Stockholm. Buss 62 âârektor: Britta Wikman GGwww.kungsholmensvastragymnasium

13 Midsommarkransens gymnasium Norra Reals gymnasium kindividuellt k alternativ med mot samhällsvetenskapsprogrammet och specialpedagogisk profil inom AST kkpreparandutbildning kprograminriktat k individuellt val mot barn- och fritidsprogrammet mot handels- och administrationsprogrammet kkyrkesintroduktion mot barn- och fritidsprogrammet mot handels- och administrationsprogrammet Midsommarkransens gymnasium slog upp portarna hösten Traditionell undervisning varvas med schemabrytande aktiviteter på både yrkesprogram och studieförberedande program. Skolan har en tydlig lektionsstruktur samt kompetensveckor, där eleverna tränas i såväl ämneskunskaper som personlig utveckling. Midsommarkransens gymnasium har cirka 550 elever. Midsommarkransens gymnasium 00Tellusbergsvägen 10, Hägersten T-bana Midsommarkransen GGwww.midsommarkransensgymnasium. Norra Real är en av Stockholms äldsta gymnasieskolor, centralt belägen i Vasastan. Skolan ger en god grund att stå på inför allt vad vuxenlivet har att erbjuda, och förbereder eleverna för fortsatta studier på universitet eller högskola. Norra Real har cirka elever. kindividuellt k alternativ flexibelt lärande (FLEX). Inte något sökbart alternativ. FLEX erbjuder eleverna individuellt anpassade studier vid skolans nationella program. Norra Reals gymnasium 00Roslagsgatan 1, Stockholm T-bana Rådmansgatan GGwww.norrarealsgymnasium

14 RgRh Stockholm (Riksgymnasiet för rörelsehindrade i Stockholm) Riksgymnasiet vänder sig till elever med stora rörelsehinder. Som elev har man tillgång till pedagogiskt extrastöd, assistans, habilitering och elevboende. Varje elevs studier planeras individuellt och noga. RgRh Stockholm ligger i Skärholmen och har cirka 30 elever i grupper om 4 8 elever. Utgångs punkten är att allt är möjligt med rätt förutsättningar. Lärarna har lång erfarenhet och elevassistenter assisterar under hela skoldagen. Habilitering finns på skolan och ger insatser, utifrån elevernas behov, under skoldagen och även i bostaden. RgRh Stockholm kommer att flytta till S:t Eriks gymnasium. Tidpunkt för flytt är ännu inte bestämd. kindividuellt k alternativ kkpreparandutbildning RgRh Stockholm 00Bredholmstorget 4, Skärholmen. T-bana Skärholmen âârektor: Sven Bolmblad GGwww.rgrh

15 Ross Tensta gymnasium Ross Tensta gymnasium för bereder eleverna för en globaliserad värld som kännetecknas av förändring och utveckling. Skolan har hela eleven i fokus och arbetar ämnesövergripande med ett historiskt perspektiv. Genom ledorden hänsyn, omtanke, respekt, ansvar och språk får eleverna hjälp att komma långt i sitt lärande och i livet utanför skolan. Undervisningen är ämnesöverskridande med det svenska språket och det svenska samhället som röd tråd, allt för att vara så verklighetstrogen som möjligt och ge eleven en helhetssyn på lärande. Ross Tensta gymnasium har cirka 650 elever. Ross Tensta gymnasium kkpreparandutbildning kprograminriktat k individuellt val mot handels- och administrationsprogrammet mot vård- och omsorgsprogrammet Alla elever ges möjlighet till 5 veckors APL varje läsår. med allmän Utbildningen inriktas efterhand mot yrkesprogram eller högskoleförberedande program. kyrkesintroduktion k mot handels- och administrationsprogrammet mot vård- och omsorgsprogrammet Alla elever ges möjlighet till 5 veckors APL varje läsår. 00Hagstråket 11, Spånga. T-bana Tensta âârektor: Sofie Abrahamsson âârektor: Runar Krantz ââstudie-och yrkesvägledare: Ann Råsmar (Yi och Priv) ââstudie- och yrkesvägledare: Josefin Qvarfordt (SI, Prep) GGwww.rosstenstagymnasium

16 S:t Eriks gymnasium Scengymnasiet S:t Erik S:t Eriks gymnasium ligger centralt belägen på Kungsholmen. Skolan har en blandning av högskoleförberedande program: estetiska programmet, naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammet samt yrkesprogram inom el, finsnickeri, florist-blomsterdesign, frisör och textil-design-skrädderi. S:t Eriks gymnasium erbjuder också fem gymnasiesärskoleprogram. Skolan har cirka elever. S:t Eriks gymnasium 00Polhemsgatan 35, Stockholm T-bana Fridhemsplan GGwww.steriksgymnasium. kprograminriktat k individuellt val mot el- och energiprogrammet mot hantverksprogrammet finsnickeri mot hantverksprogrammet florist mot hantverksprogrammet frisör mot hantverksprogrammet textil design med allmän med alfa med specialpedaogisk profil kkyrkesintroduktion mot fordons- och transportprogrammet (servicemekaniker) med specialpedaogisk profil Scengymnasiet är en estetisk gymnasieskola inom S:t Eriks gymnasium på Kungsholmen. Skolans fokus är scenkonst, produktion och berättande, ofta i samarbete med Stockholms stadsteater. Här tas elevernas kreativa kraft tillvara och genom samverkan mellan karaktärsämnen och gymnasiegemensamma ämnen får de en helhetssyn på lärande. Scengymnasiet S:t Erik ger eleven möjligheten att ta scenvägen till högskolan. Skolan har cirka 200 elever. kkpreparandutbildning mot estetiska programmet Scengymnasiet S:t Erik 00Polhemsgatan 35, Stockholm T-bana Fridhemsplan âârektor: Eija Carlsson GGwww.scengymnasietsterik

17 SPRINT-gymnasiet Spånga gymnasium SPRINT-gymnasiet i Liljeholmen vänder sig till nyanlända elever. Skolan erbjuder introduktionsprogrammmet språkintroduktion. Här samarbetar elever från drygt 50 olika länder och kulturer. Skolans vision är att skapa förutsättningar för en individuellt anpassad undervisning till innehåll, sätt och studietakt. SPRINT-gymnasiet har cirka 330 elever. Skolan ligger nära Spånga centrum och station. Här finns både gymnasium och grundskolans högstadium. På gymnasiet finns studieförberedande program samt naturbruksprogrammet med tillgång till ett fantastiskt djurhus. Spånga gymnasium har 580 elever. kprograminriktat k individuellt val mot naturbruksprogrammet med allmän med alfa med ekonomisk med naturvetenskaplig kkyrkesintroduktion mot naturbruksprogrammet med specialpedagogisk profil SPRINT-gymnasiet 00Lövholmsvägen 2, 6 tr, Stockholm T-bana Liljeholmen âârektor: Hjördis Lönnberg GGwww.sprintgymnasiet. för nyanlända med specialpedagogisk profil för nyanlända Spånga gymnasium 00Adolf Rudbecks väg 21, Spånga, Pendeltåg Spånga GGwww.spangagymnasium

18 Stockholms Hotelloch Restaurangskola Skolan ligger vid Globen och här studerar blivande kockar, servitörer, bagare, konditorer och hotell-/turismpersonal. Eleverna lagar maten till alla på skolan samt till skolans restauranger i välutrustade kök. Hotell- och turismprogrammet har egna lokaler med tillgång till bokningsprogram för resor och hotell. Stockholms Hotell- och Restaurangskola har cirka 650 elever. Stockholms Hotell- och Restaurangskola 00Arenavägen 60, Johanneshov T-bana Globen GGwww.stockholmshotellochrestaurangskola. stockhom.se kprograminriktat k individuellt val mot hotell- och turismprogrammet mot restaurang- och livsmedelsprogrammet bageri och konditori mot restaurang- och livsmedelsprogrammet kök och servering kkyrkesintroduktion mot restaurang- och livsmedelsprogrammet mot restaurang- och livsmedelsprogrammet med specialpedagogisk profil 34 35

19 Stockholms Transport och Fordonstekniska gymnasium (STFG) Södra Latins gymnasium kprograminriktat k individuellt val mot fordons- och transportprogrammet kkyrkesintroduktion mot fordons- och transportprogrammet STFG 00Kungens Kurvaleden 4, Kungens Kurva T-bana Vårby Gård Transporten 00Rektor: Lars Dowert GGwww.stfg. Personbilsmekaniker- och lastbilsmekanikeren 00Rektor: Maria Gahn GGwww.stfg. Stockholms Transport och Fordonstekniska gymnasium har moderna och välutrustade lokaler i Lindvreten. Genom skolans samarbete med MAN, Scania, Volvo och flera andra bilföretag får eleverna praktikplatser samt kontakter med arbetsgivare och yrkeslivet. STFG har cirka 200 elever. Södra Latin präglas av en kulturell profil och ett vetenskapligt förhållningssätt i en trivsam miljö. Skolan har estetiska utbildningar inom musik, dans, teater, bild och formgivning samt naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Södra Latins gymnasium har cirka elever. kindividuellt k alternativ med mot estetiska programmet bild och form med specialpedagogisk profil Södra Latins gymnasium 00Skarabergsgatan 14, Stockholm T-bana Slussen eller Medborgarplatsen GGwww.sodralatinsgymnasium

20 Thorildplans gymnasium Östra Reals gymnasium kindividuellt k alternativ med mot naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps- och teknikprogrammet med specialpedagogisk profil inom AST flexibelt lärande (FLEX) Inte något sökbart alternativ. FLEX erbjuder eleverna individuellt anpassade studier vid skolans nationella program. kprograminriktat k individuellt val mot el- och energiprogrammet mot el- och energiprogrammet med hörselanpassning med naturvetenskaplig med samhällsvetenskaplig Skolan ligger på Kungsholmen och erbjuder fem olika program: el- och energi-, ekonomi-, naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps- och teknikprogrammet. Genom stipendiefonder ges eleverna möjlighet att delta i nationella och internationella skolprojekt för att utveckla sina kunskaper. Thorildplans gymnasium har cirka elever. Thorildplans gymnasium 00Drottningholmsvägen 82, Stockholm T-bana Thorildsplan GGwww.thorildplansgymnasium. Östra Real är en skola i centrala Stockholm, nära Karlaplan. Här studerar eleverna främst på ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet med målet att fortsätta studierna på högskolor och universitet. Östra Reals gymnasium har cirka elever. Östra Reals gymnasium 00Karlavägen 79, Stockholm T-bana Karlaplan eller Stadion GGwww.ostrarealsgymnasium. kindividuellt k alternativ med mot samhällsvetenskapsprogrammet med specialpedagogisk profil inom AST med allmän med naturvetenskaplig med samhällsvetenskaplig 38 39

21 Introduktions programmen i Stockholms stads gymnasieskolor Individuellt alternativ Preparand- utbildning Programinriktat individuellt val Språkintroduktion Yrkesintroduktion Bernadottegymnasiet Blackebergs gymnasium Bromma gymnasium Enskede Gårds gymnasium ESS-gymnasiet Globala gymnasiet Kista gymnasium Kungsholmens Västra gymnasium Kärrtorps gymnasium Midsommarkransens gymnasium Norra Reals gymnasium RgRh Stockholm Ross Tensta gymnasium S:t Eriks gymnasium Scengymnasiet S:t Erik SPRINT-gymnasiet Spånga gymnasium Stockholms Hotell- och Restaurangskola STFG Södra Latins gymnasium Thorildsplans gymnasium Östra Reals gymnasium 40 41

22 Skolslussen Du som är år och saknar gymnasie plats är välkommen till oss på Skolslussen. Vi erbjuder studie- och yrkesvägledning samt hjälp att hitta en gymnasieplats vid läsårsstarten eller senare. Kontakta oss på Skolslussen och boka tid för besök: Adress: Hornsgatan 124. T-bana Zinkensdam Mer information på vår hemsida Jobbtorg/AIM Du som är år och står utanför skola och arbete och inte känner dig redo för gymnasiet just nu! Du är välkommen till oss på Jobbtorg Stockholm och AIM. Hos oss kan du få vägledning mot praktik, jobb och framtida studier. Tillsammans hittar vi den lösning som passar bäst för dig just nu. Kontakta oss via: Telefon Vi finns på Åsögatan 115, 4 trappor Mer information om oss hittar du på

23

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor Följ ditt hjärta hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor 2012-2013 Kodare Jorden runt Elektriker Vindk ingen For Skriv din egen historia Gymnasievalet står för dörren och en spännande tid väntar.

Läs mer

väljaren Östra Samverkansområdet

väljaren Östra Samverkansområdet väljaren Östra Samverkansområdet Finspång norrköping Söderköping Ansökan och antagning Här ser du vilka ansökningstider och antagningsbestämmelser som gäller för Östra samverkansområdet. Tänk på att om

Läs mer

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE Utbildningskontoret 15 16 KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE 1 FOTO (ÄVEN OMSLAG): SAM MURAD/CRISP FILM 2 Dags att välja gymnasium! Under vintern söker alla nior till gymnasiet. Det finns 18 nationella

Läs mer

STÖDMATERIAL Introduktionsprogram

STÖDMATERIAL Introduktionsprogram STÖDMATERIAL Introduktionsprogram Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se Beställningsnummer: 11:1236

Läs mer

Antagningsguiden. för dig som söker till gymnasieskolan i Stockholms län och Håbo kommun 2012. www.gyantagningen.se

Antagningsguiden. för dig som söker till gymnasieskolan i Stockholms län och Håbo kommun 2012. www.gyantagningen.se Antagningsguiden för dig som söker till gymnasieskolan i Stockholms län och Håbo kommun 2012 Antagningsguiden 2012 är framtagen i samverkan mellan kommunerna samordnat av Gymnasieantagningen Stockholms

Läs mer

VÅRA PROGRAM 2013/14

VÅRA PROGRAM 2013/14 VÅRA PROGRAM 2013/14 INNEHÅLL Välkommen till Holavedsgymnasiet 4 5 Holavedsgymnasiets utbildningar 6 Barn- och fritidsprogrammet 7 Bygg- och anläggningsprogrammet 8 Ekonomiska programmet 9 El- och energiprogrammet

Läs mer

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs

Programkatalog 2013. Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Programkatalog 2013 Gullmarsgymnasiet Lysekil Sotenäs Välkommen till Gullmarsgymnasiet i en ny skola I februari 2012 flyttade Gullmarsgymnasiets 750 elever tillsammans med ca 100 anställda in i den nya

Läs mer

Programväljaren. eskilstuna. Läsåret 2012/2013. kommunala Gymnasieskola. Allt om gymnasieskolan

Programväljaren. eskilstuna. Läsåret 2012/2013. kommunala Gymnasieskola. Allt om gymnasieskolan Programväljaren eskilstuna kommunala Gymnasieskola Allt om gymnasieskolan Läsåret 2012/2013 Välkommen till de kommunala gymnasierna i Eskilstuna Allt du behöver veta inför ditt gymnasieval Del 1 Information

Läs mer

Din resa börjar här.

Din resa börjar här. Din resa börjar här. Vi guidar dig genom det breda utbudet i Örebro kummuns gymnasieskolor. Varje skola presenteras och Programguiden hjälper dig att hitta den utbildning som passar bäst. orebro.se/gymnasieskola

Läs mer

Läsåret 2015/2016. Program väljaren. Örebro degerfors hallsberg hällefors karlskoga kumla lindesberg

Läsåret 2015/2016. Program väljaren. Örebro degerfors hallsberg hällefors karlskoga kumla lindesberg Läsåret 2015/2016 Program väljaren Örebro degerfors hallsberg hällefors karlskoga kumla lindesberg Innehåll Välkommen till oss! Del 2 Allmän information om gymnasieskolan resterande delen av katalogen

Läs mer

www.gyantagningen.se Antagningsguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun

www.gyantagningen.se Antagningsguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun Antagningsguiden 2011 för gymnasieskolorna i Stockholms län och Håbo kommun innehåll Antagningsguiden 2011 är framtagen i samverkan mellan kommunerna samordnat av Gymnasieantagningen Stockholms län. Informationen

Läs mer

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID

DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID DÄR KUNSKAP MÖTER FRAMTID VÄLKOMMEN TILL NÖSNÄSGYMNASIET! Välkommen till en gymnasieskola med stort utbildningsutbud och många möjligheter. INNEHÅLL: Här möter du en trygg atmosfär med god stämning och

Läs mer

Gymnasievalet i Huddinge 2013

Gymnasievalet i Huddinge 2013 Gymnasievalet i Huddinge 2013 Möt oss på gymnasiemässan 22 24 november monter C07:41 Huddingegymnasiet Sjödalsgymnasiet Sågbäcksgymnasiet Östra gymnasiet 3 Jag vet att du kan! Innehåll Jag vet att du kan!

Läs mer

Inför gymnasiet åk 8. Här får du ett häfte med information om gymnasiet! Kolla också på: www.gymnasieinfo.se. http://www.skanegy.

Inför gymnasiet åk 8. Här får du ett häfte med information om gymnasiet! Kolla också på: www.gymnasieinfo.se. http://www.skanegy. Inför gymnasiet åk 8 Här får du ett häfte med information om gymnasiet! Kolla också på: www.gymnasieinfo.se http://www.skanegy.se/ Programmen Högskoleförberedande program Ø Ekonomi Ø Estetiska Ø Humanistiska

Läs mer

Vem vill du bli? Kom och träffa oss! Huddinge gymnasieval 2014

Vem vill du bli? Kom och träffa oss! Huddinge gymnasieval 2014 Vem vill du bli? Huddinge gymnasieval 2014 Kom och träffa oss! Gymnasiedagarna i Huddinge, 22 23/10 Gymnasiemässan, 21 23/11 Öppet Hus och infokvällar Elev för en dag Ett bra tips är att besöka skolornas

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

Gymnasievalet 2012. Westerlundska Gymnasiet

Gymnasievalet 2012. Westerlundska Gymnasiet Gymnasievalet 2012 Westerlundska Gymnasiet Kontakta oss Rektor Ewa Berthagen Telefon 0171-62 55 50 er Christian Eklöv Hagman Telefon 0171-62 55 53 Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet inriktning musik,

Läs mer

KUNGSMADSKOLAN TEKNIKUM

KUNGSMADSKOLAN TEKNIKUM KATEDRALSKOLAN KUNGSMADSKOLAN TEKNIKUM rätt gymnasieval! www.vaxjo.se/gymnasieskola Gymnasieprogram i Växjö 2013/14 STOR VALFRIHET OCH KOMPETENTA LÄRARE Sid 2 rätt gymnasieval! Katedralskolan, Kungsmadskolan

Läs mer

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se 2010 Programguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län Gör ditt val på Skolor och program i Stockholms län! Frågor som rör din intagning 4 Inför gymnasievalet 4 Om gymnasieskolan 5 Om programmen 6 Hur

Läs mer

BF BA EK EE ES HA IN NA SA TE VO ID Im GS

BF BA EK EE ES HA IN NA SA TE VO ID Im GS BF BA EK EE ES HA IN NA SA TE VO ID Im GS Vår vision. Att med engagemang, nyfikenhet och glädje erbjuda utbildning när den är som bäst. I samarbete med oss får eleven oavsett vem den är: * Välutbildad

Läs mer

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma

HINK BIG. Vi ger dig möjligheten att ta dig dit du vill komma P r o g r a m k a t a l o g 2 0 1 5-2 0 1 6 www.figy.se HINK BIG - Tänk möjligheter, förverkliga dem - Välj bland många program - Ta hjälp av våra duktiga lärare - Lär känna många nya kompisar - Upplev

Läs mer

KATTE POLHEM SPYKEN VIPAN 2012/13 VIPAN

KATTE POLHEM SPYKEN VIPAN 2012/13 VIPAN KATTE POLHEM SPYKEN VIPAN 2012/13 VIPAN Direkt från skoltrappan till Om tre år kan du troligen ta steget från Vipans skoltrappa och rätt in i ett roligt yrkesliv. Faktum är att du om bara några minuter

Läs mer

Vad ska jag välja? indra2.se INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN OCH GYMNASIESÄRSKOLAN

Vad ska jag välja? indra2.se INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN OCH GYMNASIESÄRSKOLAN Vad ska jag välja? 2016 INFÖR VALET TILL GYMNASIESKOLAN OCH GYMNASIESÄRSKOLAN För elever i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn

Läs mer

Selma Lagerlöfgymnasiet

Selma Lagerlöfgymnasiet Selma Lagerlöfgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Introduktionsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

GYMNASIEPROGRAM 2014 2015

GYMNASIEPROGRAM 2014 2015 GYMNASIEPROGRAM 2014 2015 CARLFORSSKA GYMNASIET EDSTRÖMSKA GYMNASIET HAHRSKA GYMNASIET LIDMANSKA GYMNASIET RUDBECKIANSKA GYMNASIET TRANELLSKA GYMNASIET WIDÉNSKA GYMNASIET WIJKMANSKA GYMNASIET INNEHÅLL

Läs mer

Gymnasievalet 2015. Westerlundska Gymnasiet

Gymnasievalet 2015. Westerlundska Gymnasiet Gymnasievalet 2015 Westerlundska Gymnasiet Kontakta oss Rektor Ewa Berthagen tel. 0171-62 55 50 er Christian Eklöv Hagman tel. 0171-62 55 53 Estetiska programmet inriktning musik, Handels- och administrationsprogrammet,

Läs mer

Vasa International School

Vasa International School internationella profiler inom NA och SA Vasa International School Naturvetenskapsprogrammet inriktning Naturvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Samhällsvetenskap Vasa International School

Läs mer

STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN

STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN STAFFANGYMNASIET 2014-2015 SÖDERHAMN Vi öppnar dörrarna till högskolan och arbetslivet! På Staffangymnasiet kan du FÖRVERKLIGA DIN DRÖM! V alet av gymnasieutbildning är kanske Ditt första viktiga vägval

Läs mer

Individuella programmen i Norrköping 2009

Individuella programmen i Norrköping 2009 Individuella programmen i Norrköping 2009 Innehållsförteckning Sida Program 3. Information om individuella programmet 4. Allmänt individuellt program ( Hagagymnasiet/Marielund) 5. Allmänt individuellt

Läs mer

STRÖMBACKASKOLAN LÄSÅRET2011-2012 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM

STRÖMBACKASKOLAN LÄSÅRET2011-2012 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM STRÖMBACKASKOLAN LÄSÅRET2011-2012 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM D u som ska börja gymnasiet hösten 2011 kommer att möta mycket nytt! Hela gymnasieskolan i Sverige förändras med nya program, nya inriktningar,

Läs mer