Välkommen till introduktionsprogrammen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till introduktionsprogrammen"

Transkript

1 Välkommen till introduktionsprogrammen 2015/2016 IM

2 Innehållsförteckning Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad 2014 Grafisk form: b-e-r-g.se Tryck: Edita Hitta ditt program...8 Presentation alla skolor...10 Bernadottegymnasiet...12 Blackebergs gymnasium...13 Bromma gymnasium Enskede Gårds gymnasium...16 ESS-gymnasiet...18 Globala gymnasiet...20 Kista gymnasium...21 Kungsholmens Västra gymnasium...22 Kärrtorps gymnasium...23 Midsommarkransens gymnasium...24 Norra Reals gymnasium...25 RgRh Stockholm...26 Ross Tensta gymnasium...28 S:t Eriks gymnasium...30 Scengymnasiet S:t Erik...31 SPRINT-gymnasiet...32 Spånga gymnasium...33 Stockholms Hotell- och Restaurangskola...35 Stockholms Transport och Fordonstekniska gymnasium (STFG)...36 Södra Latins gymnasium...37 Thorildplans gymnasium...38 Östra Reals gymnasium...39 Programöversikt skolor Skolslussen...42 Jobbtorg/AIM... 43

3 Introduktionsprogrammen är för dig som vill bli behörig till ett nationellt program eller som vill hitta en väg ut i arbetslivet. Det finns olika introduktionsprogram, beroende på om du vill bli behörig till ett nationellt program, förbereda dig för annan utbildning eller för ett jobb. Du studerar på heltid och följer din individuella studieplan. 4 5

4 Stockholms stads gymnasieskolor Programinriktat alla fem introduktionsprogrammen individuellt val Preparandutbildning Individuellt alternativ Utbildningen förbereder dig för att söka yrkesintroduktion, ett nationellt program, annan utbildning eller för att ta dig ut i arbetslivet. Undervisningen anpassas efter dina förutsättningar och behov och kan innehålla grundskoleämnen, gymnasieämnen, arbetsplatsförlagt lärande eller praktik. Längden på utbildningen anpassas efter dina förutsättningar och behov. Språkintroduktion Utbildningen ger dig som nyligen har anlänt till Sverige kunskaper i svenska som andraspråk. Efter utbildningen ska du kunna gå vidare till andra introduktionsprogram, nationella program, vuxenutbildning, folkhögskola eller till arbete. Du läser grundskoleämnen samt i vissa fall gymnasiekurser. Praktik kan erbjudas som stöd i språkinlärningen. Du får även lära dig mer om hur det svenska samhället fungerar. Längden på utbildningen anpassas efter dina förutsättningar och behov. Utbildningen är för dig som vill komma in på ett nationellt yrkesprogram. Du kan läsa kurser från ett yrkesprogram och ha arbetsplatsförlagt lärande. För att vara behörig till program inriktat individuellt val måste du ha godkända betyg i: svenska eller svenska som andra språk, engelska eller matematik samt minst fyra andra ämnen eller engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. Längden på utbildningen anpassas efter dina förutsättningar och behov. Yrkesintroduktion Utbildningen är yrkesinriktad och kan ge dig behörighet till fortsatta studier på programinriktat individuellt val eller ett nationellt yrkesprogram. Yrkesintroduktion innehåller arbetsplatsförlagt lärande eller praktik. Längden på utbildningen anpassas efter dina förutsättningar och behov. Utbildningen ger dig möjlighet att läsa in ett eller flera betyg som du saknar för att bli behörig till ett nationellt program. Du kan kombinera studier för grundskolebehörighet med kurser ur det nationella programmet. Om du blir behörig under läsårets gång kan du bli antagen till ett nationellt program om det finns plats. Utbildningens längd är ett år. Inom individuellt alternativ, språkintroduktion och yrkesintroduktion finns sök alternativ med specialpedagogisk profil. Det innebär att undervisningen oftast sker i mindre grupp med anpassat arbetssätt. Personalen har specialpedagogisk erfarenhet och/eller kompetens. 6 7

5 Hitta ditt program Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion Vilka elever? Fullföljt årskurs 9 utan att ha uppnått behörighet till ett visst nationellt program. Fullföljt årskurs 9. Obehöriga till nationellt program, med krav på visst antal godkända betyg och i vissa ämnen. Fullföljt årskurs 9. Obehöriga till nationellt program. Fullföljt årskurs 9. Obehöriga till nationellt program. Obehöriga till nationellt program, nyanlända. Kommunens skyldighet Ska erbjuda. Kan erbjuda. Ska erbjuda. Ska erbjuda. Ska erbjuda. Huvudsakligt innehåll Grundskoleämnen som krävs för behörighet till nationellt program. Grundskoleämnen som krävs för behörighet till yrkesprogram och kurser från yrkesprogrammet, APL. Kurser från yrkesprogram, annan yrkesutbildning, APL/praktik och grundskoleämnen. Grundskoleämnen, gymnasieämnen, andra insatser. Svenska/svenska som andra språk, övriga grundskoleämnen, gymnasiekurser. Syftar till Studier på nationellt program. Studier på yrkesprogram. Etablering på arbetsmarknaden eller studier på yrkesprogram. Fortsatt utbildning, yrkesintroduktion, etablering på arbetsmarknaden. Studier på nationellt program, på annat introduktionsprogram, annan utbildning. Utformning För enskild elev, flera elever kan ha samma innehåll. För grupp, innehåll fastlagt i förväg. För enskild elev. Kan anordnas för grupp i andra kommuner. För enskild elev, flera elever kan ha samma innehåll. För enskild elev, flera elever kan ha samma innehåll. Källa: Skolverket 8 9

6 Presentation av introduktionsprogrammen på Stockholms skolor 10 11

7 Bernadottegymnasiet Blackebergs gymnasium Skolan kombinerar teori och praktik. På så sätt utvecklas eleverna både kunskapsmässigt och på det individuella planet. Utbildningen baseras på uniformsyrkenas syn på disciplin, samarbete och personligt ansvarstagande. Bernadottegymnasiet har drygt 300 elever. Preparandutbildning och språkintroduktion är integrerade med övrig verksamhet. med allmän Tre olika nivåer beroende på förkunskaper. med naturvetenskaplig med samhällsvetenskaplig kkpreparandutbildning med specialpedagogisk profil Bernadottegymnasiet 00Tjurbergsgatan 23, Stockholm T-bana Medborgarplatsen âârektor: Thomas Lejdemalm Skolan ligger i västerort och fokuserar på studieförberedande program och språkintroduktion. Våra elever har olika ar men de enas i ett gemensamt mål att erövra kunskap. På skolan finns cirka 100 stycken språkintroduktionselever. Blackebergs gymnasium 00Wergelandsgatan 22, Bromma T-bana Blackeberg ââstudievägledare: Lena Ångnell âârektor: Magnus Silfverstolpe GGwww.blackebergsgymnasium. GGwww.bernadottegymnasiet

8 Bromma gymnasium Skolan ligger i ett lugnt område och har utbildningar som får bra omdömen i utvärderingar, både av nuvarande och tidigare elever. Bromma gymnasium har cirka elever. med allmän med naturvetenskaplig med samhällsvetenskaplig Bromma gymnasium 00Nyängsvägen 152, Bromma T-bana Stora Mossen GGwww.brommagymnasium

9 Enskede Gårds gymnasium Enskede Gårds gymnasium ligger i ett lugnt område i närheten av Globen, nära till tunnelbana, tvärbana och bussar. Här kan eleverna välja bland ett flertal studie vägar med yrkesämnen. Enskede Gårds gymnasium har cirka 500 elever. Enskede Gårds gymnasium 00Palmfeltsvägen , Enskede T-bana Enskede Gård ââteamledare: Moa Norell GGwww.enskedegardsgymnasium. kindividuellt k alternativ Grundskoleämnen, gymnasieämnen och praktik. I samarbete mellan Enskede Gårds gymnasium, Skolslussen och arbetsmarknadsförvaltningens jobbtorg erbjuds utbildningsplatser med främst praktik. Dessa platser är kopplade till kommunens informations-/aktivitetsansvar och därför inte sökbara. kkpreparandutbildning med allmän med specialpedagogisk profil med yrkes kkyrkesintroduktion med allmän med allmän och specialpedagogisk profil med allmän och special pedagogisk profil inom AST Enskede Gårds gymnasium erbjuder yrkesintroduktion med allmän som sökalternativ. Yrkesområdena är bageri och konditori, finsnickeri, frisör, fordon och transport samt hotell och turism. Halva veckan ägnas åt praktiska studier och den andra halvan åt teoretiska studier på grund skolenivå. Undervisningen i teoretiska ämnen sker i liten grupp

10 ESS-gymnasiet ESS-gymnasiet ligger i Münchenbryggeriet på Södermalm där flertalet av skolans grupper finns. Skolan har också lokaler på andra platser på Södermalm och på Liljeholmen. Undervisningen bedrivs i trivsamma lokaler och bygger på ett nära samarbete mellan elever, lärare och elevhälsa. Skolan strävar efter att eleverna ska få en plattform för att kunna skapa sig ett självständigt liv med fortsatta studier eller arbete. Förutom introduktionsprogram erbjuder ESSgymnasiet det nationella samhällsvetenskapsprogrammet med specialpedagogisk profil. Skolan har cirka 400 elever. ESS-gymnasiet 00Söder Mälarstrand 65, Stockholm T-bana Mariatorget GGwww.essgymnasiet. kindividuellt k alternativ Utbildningen har specialpedagogisk profil. Personalen har kompetens inom specialpedagogik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel AST. Undervisningen sker i mindre grupper och arbetssättet anpassas efter elevens behov, förutsättningar och intressen. ESS-gymnasiet erbjuder olika motiverande insatser till exempel praktik, möjlighet att läsa i sin egen takt och stärka sin självkänsla och identitet. Eleverna får hjälp att komma vidare i studier eller arbetsliv genom regelbunden kontakt med studie- och yrkesvägledare. Eleven söker individuellt alternativ på ESS-gymnasiet. I samråd med skolan får eleven en plats på något av följande alternativ: Digitala alternativet är en utbildning baserad på digitala arbetssätt. Kommunikationen mellan elev och pedagog sker dels via internet, dels i hemklassrummet. Digitala alternativet arbetar tematiskt och integrerar flera ämnen i undervisningen. (Münchenbryggeriet) Flexibelt lärande (FLEX) erbjuder eleverna individuellt anpassade studier vid samhällsvetenskapsprogrammet. FLEX är inte ett sökbart alternativ. (Münchenbryggeriet) Utbildningen på Högbergsgatan erbjuder ämnen som bild, estetisk verksamhet och hemkunskap samt teoretiska ämnen. (Högbergsgatan) Utbildningen på Liljeholmen erbjuder ämnen som bild och musik samt teoretiska ämnen. Arbetet är ofta tematiskt och regelbundna studiebesök görs utanför skolan. (Lövholmsvägen) Motivation är en tidsbegränsad internetbaserad distansundervisning med extra stöd och strukturerat motivationsarbete. Upplägget är flexibelt och individuellt kring varje elevs egna mål och intressen med koppling till gymnasieskolans kurser. Mälaren är en grupp för elever som har annat modersmål än svenska och som behöver lugnare studietakt i en mindre undervisningsgrupp med flera vuxna. För att eleverna bättre ska lära känna det svenska samhället och olika yrkesområden görs studiebesök och utflykter både individuellt och i grupp. (Münchenbryggeriet) Riddarfjärd har specialpedagogisk profil inom AST och ger eleven goda möjligheter till en invididualiserad skoldag. I gruppen utvecklas förmågan att samtala och diskutera i en skolmiljö där allas tankar och erfarenheter respekteras. (Münchenbryggeriet) kkpreparandutbildning (Münchenbryggeriet) med specialpedagogisk profil med alfa (Münchenbryggeriet) 18 19

11 Globala gymnasiet Kista gymnasium Globala gymnasiet är en skola för elever som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill lära sig mer om globala frågor. Skolan uppmuntrar elevernas vilja att skapa förändring samt nyfikenhet på människor och andra kulturer. En del av skolarbetet sker i tvär vetenskapliga projekt i små grupper kring dagsaktuella frågor. Globala gymnasiet har cirka 620 elever. Globala gymnasiet 00Hornsgatan 93, Stockholm T-bana Zinkensdamm GGwww.globalagymnasiet. med allmän med naturvetenskaplig med samhällsvetenskaplig Kista gymnasium strävar efter att eleverna ska vara attraktiva på arbetsmarknaden efter gymnasieutbildningen. Utbildningen utgår från verkliga förhållanden och händelser i undervisningen. Skolan är branschrekommenderad av både bygg- och VVSbranschen. Kista gymnasium har cirka 170 elever. kprograminriktat k individuellt val mot bygg- och anläggningsprogrammet mot VVS- och fastighetsprogrammet kkyrkesintroduktion mot bygg- och anläggningsprogrammet mot bygg- och anläggningsprogrammet med specialpedagogisk profil mot VVS- och fastighetsprogrammet Kista gymnasium 00Torshamnsgatan 10, Kista T-bana Kista GGwww.kistagymnasium

12 Kungsholmens Västra gymnasium Kärrtorps gymnasium Utbildningarna fokuserar på hälsa, demokrati, politik, entreprenörskap, miljö och kulturmöten. Skolan samverkar med Röda Korsets högskola, arbetsliv, forskning och eleverna möter olika verksam heter. Teori studierna kopplas till arbetslivet genom det arbetsför lagda lärandet (APL). Undervisningen är omvärldsorienterad med studiebesök, fält studier och gästföreläsare. Kungsholmens Västra gymnasium har drygt 400 elever. Kärrtorps gymnasium ligger i Johanneshov. Skolan erbjuder en inspirerande studiemiljö i fräscha lokaler. För att utbildningen ska hålla en god kvalitet får eleverna gott om möjligheter till utbyten med skolor i andra länder, företag, universitet och högskolor. Kärrtorps gymnasium har cirka elever. kindividuellt k alternativ med mot naturvetenskapsprogrammet och specialpedagogisk profil inom AST med allmän med naturvetenskaplig med samhällsvetenskaplig kkpreparandutbildning även med hörselanpassning kprograminriktat k individuellt val mot vård- och omsorgsprogrammet mot vård- och omsorgsprogrammet med hörselanpassning även med hörselanpassning kkyrkesintroduktion mot vård- och omsorgsprogrammet även med hörselanpassning. Kärrtorps gymnasium 00Karlsövägen 9 15, Johanneshov T-bana Kärrtorp GGwww.karrtorpsgymnasium. Kungsholmens Västra gymnasium 00Konradsbergsgatan 1, Stockholm. Buss 62 âârektor: Britta Wikman GGwww.kungsholmensvastragymnasium

13 Midsommarkransens gymnasium Norra Reals gymnasium kindividuellt k alternativ med mot samhällsvetenskapsprogrammet och specialpedagogisk profil inom AST kkpreparandutbildning kprograminriktat k individuellt val mot barn- och fritidsprogrammet mot handels- och administrationsprogrammet kkyrkesintroduktion mot barn- och fritidsprogrammet mot handels- och administrationsprogrammet Midsommarkransens gymnasium slog upp portarna hösten Traditionell undervisning varvas med schemabrytande aktiviteter på både yrkesprogram och studieförberedande program. Skolan har en tydlig lektionsstruktur samt kompetensveckor, där eleverna tränas i såväl ämneskunskaper som personlig utveckling. Midsommarkransens gymnasium har cirka 550 elever. Midsommarkransens gymnasium 00Tellusbergsvägen 10, Hägersten T-bana Midsommarkransen GGwww.midsommarkransensgymnasium. Norra Real är en av Stockholms äldsta gymnasieskolor, centralt belägen i Vasastan. Skolan ger en god grund att stå på inför allt vad vuxenlivet har att erbjuda, och förbereder eleverna för fortsatta studier på universitet eller högskola. Norra Real har cirka elever. kindividuellt k alternativ flexibelt lärande (FLEX). Inte något sökbart alternativ. FLEX erbjuder eleverna individuellt anpassade studier vid skolans nationella program. Norra Reals gymnasium 00Roslagsgatan 1, Stockholm T-bana Rådmansgatan GGwww.norrarealsgymnasium

14 RgRh Stockholm (Riksgymnasiet för rörelsehindrade i Stockholm) Riksgymnasiet vänder sig till elever med stora rörelsehinder. Som elev har man tillgång till pedagogiskt extrastöd, assistans, habilitering och elevboende. Varje elevs studier planeras individuellt och noga. RgRh Stockholm ligger i Skärholmen och har cirka 30 elever i grupper om 4 8 elever. Utgångs punkten är att allt är möjligt med rätt förutsättningar. Lärarna har lång erfarenhet och elevassistenter assisterar under hela skoldagen. Habilitering finns på skolan och ger insatser, utifrån elevernas behov, under skoldagen och även i bostaden. RgRh Stockholm kommer att flytta till S:t Eriks gymnasium. Tidpunkt för flytt är ännu inte bestämd. kindividuellt k alternativ kkpreparandutbildning RgRh Stockholm 00Bredholmstorget 4, Skärholmen. T-bana Skärholmen âârektor: Sven Bolmblad GGwww.rgrh

15 Ross Tensta gymnasium Ross Tensta gymnasium för bereder eleverna för en globaliserad värld som kännetecknas av förändring och utveckling. Skolan har hela eleven i fokus och arbetar ämnesövergripande med ett historiskt perspektiv. Genom ledorden hänsyn, omtanke, respekt, ansvar och språk får eleverna hjälp att komma långt i sitt lärande och i livet utanför skolan. Undervisningen är ämnesöverskridande med det svenska språket och det svenska samhället som röd tråd, allt för att vara så verklighetstrogen som möjligt och ge eleven en helhetssyn på lärande. Ross Tensta gymnasium har cirka 650 elever. Ross Tensta gymnasium kkpreparandutbildning kprograminriktat k individuellt val mot handels- och administrationsprogrammet mot vård- och omsorgsprogrammet Alla elever ges möjlighet till 5 veckors APL varje läsår. med allmän Utbildningen inriktas efterhand mot yrkesprogram eller högskoleförberedande program. kyrkesintroduktion k mot handels- och administrationsprogrammet mot vård- och omsorgsprogrammet Alla elever ges möjlighet till 5 veckors APL varje läsår. 00Hagstråket 11, Spånga. T-bana Tensta âârektor: Sofie Abrahamsson âârektor: Runar Krantz ââstudie-och yrkesvägledare: Ann Råsmar (Yi och Priv) ââstudie- och yrkesvägledare: Josefin Qvarfordt (SI, Prep) GGwww.rosstenstagymnasium

16 S:t Eriks gymnasium Scengymnasiet S:t Erik S:t Eriks gymnasium ligger centralt belägen på Kungsholmen. Skolan har en blandning av högskoleförberedande program: estetiska programmet, naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammet samt yrkesprogram inom el, finsnickeri, florist-blomsterdesign, frisör och textil-design-skrädderi. S:t Eriks gymnasium erbjuder också fem gymnasiesärskoleprogram. Skolan har cirka elever. S:t Eriks gymnasium 00Polhemsgatan 35, Stockholm T-bana Fridhemsplan GGwww.steriksgymnasium. kprograminriktat k individuellt val mot el- och energiprogrammet mot hantverksprogrammet finsnickeri mot hantverksprogrammet florist mot hantverksprogrammet frisör mot hantverksprogrammet textil design med allmän med alfa med specialpedaogisk profil kkyrkesintroduktion mot fordons- och transportprogrammet (servicemekaniker) med specialpedaogisk profil Scengymnasiet är en estetisk gymnasieskola inom S:t Eriks gymnasium på Kungsholmen. Skolans fokus är scenkonst, produktion och berättande, ofta i samarbete med Stockholms stadsteater. Här tas elevernas kreativa kraft tillvara och genom samverkan mellan karaktärsämnen och gymnasiegemensamma ämnen får de en helhetssyn på lärande. Scengymnasiet S:t Erik ger eleven möjligheten att ta scenvägen till högskolan. Skolan har cirka 200 elever. kkpreparandutbildning mot estetiska programmet Scengymnasiet S:t Erik 00Polhemsgatan 35, Stockholm T-bana Fridhemsplan âârektor: Eija Carlsson GGwww.scengymnasietsterik

17 SPRINT-gymnasiet Spånga gymnasium SPRINT-gymnasiet i Liljeholmen vänder sig till nyanlända elever. Skolan erbjuder introduktionsprogrammmet språkintroduktion. Här samarbetar elever från drygt 50 olika länder och kulturer. Skolans vision är att skapa förutsättningar för en individuellt anpassad undervisning till innehåll, sätt och studietakt. SPRINT-gymnasiet har cirka 330 elever. Skolan ligger nära Spånga centrum och station. Här finns både gymnasium och grundskolans högstadium. På gymnasiet finns studieförberedande program samt naturbruksprogrammet med tillgång till ett fantastiskt djurhus. Spånga gymnasium har 580 elever. kprograminriktat k individuellt val mot naturbruksprogrammet med allmän med alfa med ekonomisk med naturvetenskaplig kkyrkesintroduktion mot naturbruksprogrammet med specialpedagogisk profil SPRINT-gymnasiet 00Lövholmsvägen 2, 6 tr, Stockholm T-bana Liljeholmen âârektor: Hjördis Lönnberg GGwww.sprintgymnasiet. för nyanlända med specialpedagogisk profil för nyanlända Spånga gymnasium 00Adolf Rudbecks väg 21, Spånga, Pendeltåg Spånga GGwww.spangagymnasium

18 Stockholms Hotelloch Restaurangskola Skolan ligger vid Globen och här studerar blivande kockar, servitörer, bagare, konditorer och hotell-/turismpersonal. Eleverna lagar maten till alla på skolan samt till skolans restauranger i välutrustade kök. Hotell- och turismprogrammet har egna lokaler med tillgång till bokningsprogram för resor och hotell. Stockholms Hotell- och Restaurangskola har cirka 650 elever. Stockholms Hotell- och Restaurangskola 00Arenavägen 60, Johanneshov T-bana Globen GGwww.stockholmshotellochrestaurangskola. stockhom.se kprograminriktat k individuellt val mot hotell- och turismprogrammet mot restaurang- och livsmedelsprogrammet bageri och konditori mot restaurang- och livsmedelsprogrammet kök och servering kkyrkesintroduktion mot restaurang- och livsmedelsprogrammet mot restaurang- och livsmedelsprogrammet med specialpedagogisk profil 34 35

19 Stockholms Transport och Fordonstekniska gymnasium (STFG) Södra Latins gymnasium kprograminriktat k individuellt val mot fordons- och transportprogrammet kkyrkesintroduktion mot fordons- och transportprogrammet STFG 00Kungens Kurvaleden 4, Kungens Kurva T-bana Vårby Gård Transporten 00Rektor: Lars Dowert GGwww.stfg. Personbilsmekaniker- och lastbilsmekanikeren 00Rektor: Maria Gahn GGwww.stfg. Stockholms Transport och Fordonstekniska gymnasium har moderna och välutrustade lokaler i Lindvreten. Genom skolans samarbete med MAN, Scania, Volvo och flera andra bilföretag får eleverna praktikplatser samt kontakter med arbetsgivare och yrkeslivet. STFG har cirka 200 elever. Södra Latin präglas av en kulturell profil och ett vetenskapligt förhållningssätt i en trivsam miljö. Skolan har estetiska utbildningar inom musik, dans, teater, bild och formgivning samt naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Södra Latins gymnasium har cirka elever. kindividuellt k alternativ med mot estetiska programmet bild och form med specialpedagogisk profil Södra Latins gymnasium 00Skarabergsgatan 14, Stockholm T-bana Slussen eller Medborgarplatsen GGwww.sodralatinsgymnasium

20 Thorildplans gymnasium Östra Reals gymnasium kindividuellt k alternativ med mot naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps- och teknikprogrammet med specialpedagogisk profil inom AST flexibelt lärande (FLEX) Inte något sökbart alternativ. FLEX erbjuder eleverna individuellt anpassade studier vid skolans nationella program. kprograminriktat k individuellt val mot el- och energiprogrammet mot el- och energiprogrammet med hörselanpassning med naturvetenskaplig med samhällsvetenskaplig Skolan ligger på Kungsholmen och erbjuder fem olika program: el- och energi-, ekonomi-, naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps- och teknikprogrammet. Genom stipendiefonder ges eleverna möjlighet att delta i nationella och internationella skolprojekt för att utveckla sina kunskaper. Thorildplans gymnasium har cirka elever. Thorildplans gymnasium 00Drottningholmsvägen 82, Stockholm T-bana Thorildsplan GGwww.thorildplansgymnasium. Östra Real är en skola i centrala Stockholm, nära Karlaplan. Här studerar eleverna främst på ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet med målet att fortsätta studierna på högskolor och universitet. Östra Reals gymnasium har cirka elever. Östra Reals gymnasium 00Karlavägen 79, Stockholm T-bana Karlaplan eller Stadion GGwww.ostrarealsgymnasium. kindividuellt k alternativ med mot samhällsvetenskapsprogrammet med specialpedagogisk profil inom AST med allmän med naturvetenskaplig med samhällsvetenskaplig 38 39

21 Introduktions programmen i Stockholms stads gymnasieskolor Individuellt alternativ Preparand- utbildning Programinriktat individuellt val Språkintroduktion Yrkesintroduktion Bernadottegymnasiet Blackebergs gymnasium Bromma gymnasium Enskede Gårds gymnasium ESS-gymnasiet Globala gymnasiet Kista gymnasium Kungsholmens Västra gymnasium Kärrtorps gymnasium Midsommarkransens gymnasium Norra Reals gymnasium RgRh Stockholm Ross Tensta gymnasium S:t Eriks gymnasium Scengymnasiet S:t Erik SPRINT-gymnasiet Spånga gymnasium Stockholms Hotell- och Restaurangskola STFG Södra Latins gymnasium Thorildsplans gymnasium Östra Reals gymnasium 40 41

22 Skolslussen Du som är år och saknar gymnasie plats är välkommen till oss på Skolslussen. Vi erbjuder studie- och yrkesvägledning samt hjälp att hitta en gymnasieplats vid läsårsstarten eller senare. Kontakta oss på Skolslussen och boka tid för besök: Adress: Hornsgatan 124. T-bana Zinkensdam Mer information på vår hemsida Jobbtorg/AIM Du som är år och står utanför skola och arbete och inte känner dig redo för gymnasiet just nu! Du är välkommen till oss på Jobbtorg Stockholm och AIM. Hos oss kan du få vägledning mot praktik, jobb och framtida studier. Tillsammans hittar vi den lösning som passar bäst för dig just nu. Kontakta oss via: Telefon Vi finns på Åsögatan 115, 4 trappor Mer information om oss hittar du på

23

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 17 0 13 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 183.8 30 16 0 14 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 188.8 30 29 0 1 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 2 85 105 Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark och anläggning lärling 10 1 85 85 Fordons- och transportprogrammet,

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

UTBILDNINGAR SOM EJ STARTAR 2015 (Uppdaterad 150622

UTBILDNINGAR SOM EJ STARTAR 2015 (Uppdaterad 150622 UTBILDNINGAR SOM EJ STARTAR 2015 (Uppdaterad 150622 PROGRAM IMYRKEEELT-YRH Yrkesintroduktion mot el- och energiprogrammet inr elteknik IMYRKVFVVS-YRH Yrkesintroduktion mot VVS- och fastighetsprogrammet

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Enligt skollagspropositionen 2009/10:165. mats.soderberg@skl.se

Enligt skollagspropositionen 2009/10:165. mats.soderberg@skl.se Enligt skollagspropositionen 2009/10:165 mats.soderberg@skl.se Introduktionsprogram i gymnasieskolan Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär intagning 2010

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär intagning 2010 platser intagna platser Barn- och fritidsprogrammet inr fritid, Farsta gymnasium Alla intagna Alla intagna 195 25 3 0 22 Barn- och fritidsprogrammet lärlingsutb (fritid samt pedagogisk o social verksamhet,

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Samverkansavtal

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Samverkansavtal Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 6 Samverkansavtal KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Elever från Enköping är försthandssökande till:... 3 2

Läs mer

Selma Lagerlöfgymnasiet

Selma Lagerlöfgymnasiet Selma Lagerlöfgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Introduktionsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Planera Ditt Gymnasieval 2013

Planera Ditt Gymnasieval 2013 Planera Ditt Gymnasieval 2013 BEHÖRIGHET (krav på förkunskaper): Högskoleförberedande program Lägst betyget E i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik + 9 andra ämnen Ekonomiprogrammet

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se

Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! Vellinge.se Se på DITT gymnasieval som en bas för framtidens möjligheter. Inte som ett ödesval för resten av ditt yrkesliv! 18 NATIONELLA PROGRAM 12 YRKESPROGRAM För elever som vill lära sig ett yrke. 15 veckors APL,

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 2111 11-4-15 1:34:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 94 96 69 1 174 Lärling Margretegärde, Byggprogrammet 8 15 8 14 164 Barn- Och Fritidsprogrammet

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20141

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20141 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (21) period 2141 14-4-11 15:22: Humanistiska Programmet 15 8 9 162.5 239. Programinriktat Individuellt Val Mot Vård- Och Omsorgsprogrammet 1 1

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2011

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2011 ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö 170 185 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A 172 ygg- och anläggningsprogrammet, Norra Sorgenfri gymnasium

Läs mer

ÄNDRAD FAKTURAADRESS TILL UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

ÄNDRAD FAKTURAADRESS TILL UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN A B C D E Utbildningsförvaltningen Ekonomienheten 2006-10-24 ÄNDRAD FAKTURAADRESS TILL UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Utbildningsförvaltningen håller för närvarande på att övergå till elektronisk hantering av

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas.

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas. Gymnasieprogram Alla yrkesprogram leder till en yrkesexamen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja extra kurser för att studera vidare

Läs mer

Tidplan. Lösenord skickas ut

Tidplan. Lösenord skickas ut Gymnasieval Tidplan 21-23 november V. 4 17 februari Feb/Mars 17 april 23 april 15 maj Maj/juni 27 juni Slutet av juli Juli/aug Gymnasiemässan Lösenord skickas ut Sista ansökningsdag! Antagningsprov estetiska

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet Lägsta Medel Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 59 57 48 A 170,5 Bygg- och anläggningsprogrammet, Design & Construction College 25 20 20 110 170,3 Bygg- och

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 179.0 ygg- och anläggningsprogrammet, yggymnasiet Malmö A 155.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2010

Välkomna till. Hösten 2010 Välkomna till Hösten 2010 Här är jag Hit ska jag Mål = Drömyrket! Hur gör jag Syv-schema 12 oktober gymnasiemässa alla nior på VBU Början av november gymnasieinfo och programväljare Mitten av november

Läs mer

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET

FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET FÖRÄLDRAMÖTE! ALLMÄN INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET 1 ANSÖKAN OCH ANTAGNING Få koden till webben och genomgång - 8 Januari Sista dag att göra ansökan på webben Skriv ut ansökan, skriv under till SYV -

Läs mer

Välkommen på besök på Riksgymnasiet!

Välkommen på besök på Riksgymnasiet! Välkommen på besök på Riksgymnasiet! Har du en språkstörning och ska börja gymnasiet läsåret 2016/2017? Den 24-26 november är du välkommen på praktikbesök på Riksgymnasiet i Örebro. Praktikbesöket innebär

Läs mer

Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program?

Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program? Lagmansskolan Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program? Vad är målet med gymnasiet? När söker man till gymnasiet?

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915.

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915. BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/5 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Läs mer

Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan!

Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan! Studievägledare Jonas Cederulf Fröviskolan jonas.cederulf@lindesberg.se 0581 833 41 Hej föräldrar till barn i skolår 9 på Fröviskolan! Som utlovat under föräldramötet kommer här ett försök till samlad

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning Eda Gymnasieskola - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning 2 Eda Gymnasieskola Eda Gymnasieskola erbjuder följande: Restaurang- och livsmedelsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Barn- och fritidsprogrammet utbildar dig för arbete med människor i alla åldrar. Programmet ger dig kunskaper och färdigheter i pedagogik, psykologi, sociologi och service.

Läs mer

Vifolkaskolan/Trojenborgsskolan

Vifolkaskolan/Trojenborgsskolan Vifolkaskolan/Trojenborgsskolan Skillnader grundskola/gymnasiet Program som finns Hur är gymnasiet uppbyggt och skillnader? Vad krävs för att komma in på ett program? Vad är målet med gymnasiet? När söker

Läs mer

LEDIGA PLATSER 2015-06-30 Andreasgymnasiet

LEDIGA PLATSER 2015-06-30 Andreasgymnasiet Andreasgymnasiet Barn och fritidsprogrammet inr pedagogiskt arbete, Andreasgymnasiet Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap, Andreasgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap, Andreasgymnasiet

Läs mer

Välkomna till. Hösten 2015

Välkomna till. Hösten 2015 Välkomna till Hösten 2015 Här är jag Hit ska jag Mål = Drömyrket! Hur gör jag Syv-schema Mitten av september gymnasieinfo och broschyr Mitten av oktober föräldrainformation Början av oktober påbörjar enskilda

Läs mer

LEDIGA PLATSER 2015-08-10 Andreasgymnasiet

LEDIGA PLATSER 2015-08-10 Andreasgymnasiet Andreasgymnasiet Barn och fritidsprogrammet inr pedagogiskt arbete, Andreasgymnasiet Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap, Andreasgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap, Andreasgymnasiet

Läs mer

Definitivantagningen 2014 Antagningspoäng och medelvärde

Definitivantagningen 2014 Antagningspoäng och medelvärde Definitivantagningen 2014 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning Naturbruksprogrammet i Västra Götaland I följande dokument kan du se den definitiva antagningspoängen

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

STÖDMATERIAL Introduktionsprogram

STÖDMATERIAL Introduktionsprogram STÖDMATERIAL Introduktionsprogram Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se Beställningsnummer: 11:1236

Läs mer

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 GN-2015/18.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Läs mer

Traineegymnasiet. - låt din yrkesdröm bli verklighet

Traineegymnasiet. - låt din yrkesdröm bli verklighet Traineegymnasiet - låt din yrkesdröm bli verklighet Gymnasiebroschyr2.indd 1 2011-09-27 15:51:59 Låt din yrkesdröm bli verklighet! Lärlingsutbildning vid Traineegymnasiet passar dig som vill få ut mesta

Läs mer

Nuläge. Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering. Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola

Nuläge. Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering. Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola Nuläge Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola OECD/LEED Östersjösamarbete/ Flaggskepp Ramböll European Minds

Läs mer

Gymnasieprogram i Västerbottens län

Gymnasieprogram i Västerbottens län Gymnasieprogram i Västerbottens län Storuman Luspengymnasiet 51 77 BF 8 8 Barn- och fritidsprogrammet BFFRI Fritid och hälsa EE 4 10 El- och energiprogrammet BFPED Pedagogiskt arbete FT 4 8 Fordons- och

Läs mer

Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Sigtuna kommun (Dnr 2014:0091)

Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Sigtuna kommun (Dnr 2014:0091) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-19 UAN-2014-0091 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sigtuna Skolstiftelse

Läs mer

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015 Sida 1 av 5 Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fattat beslut om ersättningsnivåer som ska gälla från och med 2015 (Dnr

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

Inför gymnasiet åk 8. Här får du ett häfte med information om gymnasiet! Kolla också på: www.gymnasieinfo.se. http://www.skanegy.

Inför gymnasiet åk 8. Här får du ett häfte med information om gymnasiet! Kolla också på: www.gymnasieinfo.se. http://www.skanegy. Inför gymnasiet åk 8 Här får du ett häfte med information om gymnasiet! Kolla också på: www.gymnasieinfo.se http://www.skanegy.se/ Programmen Högskoleförberedande program Ø Ekonomi Ø Estetiska Ø Humanistiska

Läs mer

STRÖMBACKASKOLAN LÄSÅRET2011-2012 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM

STRÖMBACKASKOLAN LÄSÅRET2011-2012 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM STRÖMBACKASKOLAN LÄSÅRET2011-2012 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM D u som ska börja gymnasiet hösten 2011 kommer att möta mycket nytt! Hela gymnasieskolan i Sverige förändras med nya program, nya inriktningar,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20151

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20151 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (198) period 2151 15-6-3 11:38:56 BA-HH Bygg- och anläggningsprogrammet Hahrska gymnasiet 84 5 122.5 62 179 BF-RU Barn- och fritidsprogrammet Rudbeckianska

Läs mer

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan?

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Vad kan det fjärde året på gymnasieskolans teknikprogram få för betydelsen för yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan och Gy

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor

Följ ditt hjärta. hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor Följ ditt hjärta hitta rätt bland Stockholms stads gymnasieskolor 2012-2013 Kodare Jorden runt Elektriker Vindk ingen For Skriv din egen historia Gymnasievalet står för dörren och en spännande tid väntar.

Läs mer

Beslutsunderlag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2013-01-21, 4, GoV 2013.0052

Beslutsunderlag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2013-01-21, 4, GoV 2013.0052 Förvaltning Anders Gabell GoV.2013.0052 2013-02-20 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Program och inriktningar på Bergagymnasiet Höstterminen 2013 Ärendebeskrivning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

INNEHÅLL Din gymnasietid! Cybergymnasiet Göteborg Programutbud Ekonomi programmet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet

INNEHÅLL Din gymnasietid! Cybergymnasiet Göteborg Programutbud Ekonomi programmet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet INNEHÅLL Din gymnasietid! 2 Cybergymnasiet Göteborg 3 Programutbud 5 Ekonomiprogrammet 6 Estetiska programmet 6 Naturvetenskapsprogrammet 7 Samhällsvetenskapsprogrammet 7 Teknikprogrammet 8 Preparandutbildning

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20141

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20141 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (198) period 2141 14-4-9 14:2:22 BA-HH Bygg- och anläggningsprogrammet Hahrska gymnasiet 84 6 12.5 72 178 BF-RU Barn- och fritidsprogrammet Rudbeckianska

Läs mer

LEDIGA PLATSER 2013-08-01 Andreasgymnasiet

LEDIGA PLATSER 2013-08-01 Andreasgymnasiet Andreasgymnasiet Barn och fritidsprogrammet inr pedagogiskt arbete, Andreasgymnasiet Naturvetenskapsprogrammet inr naturvetenskap, Andreasgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet inr samhällsvetenskap, Andreasgymnasiet

Läs mer

Gymnasiemässa. 27 28 april i helsingborg

Gymnasiemässa. 27 28 april i helsingborg www.helsingborg.se/gymnasiemassan www.skanegy.se NORDVÄSTRA SKÅNES KOMMUNER Gymnasiemässa 27 28 april i helsingborg Välkommen till Sundspärlan i Helsingborg Elever årskurs 8 måndag 8.30 15, allmänheten

Läs mer

Är du intresserad av Barn- och Fritidsprogrammet? Saknar du godkända betyg i något eller några av ämnena svenska, engelska, matematik?

Är du intresserad av Barn- och Fritidsprogrammet? Saknar du godkända betyg i något eller några av ämnena svenska, engelska, matematik? PRIV BYGG OCH ANLÄGGNING 2011-12 Bräckegymnasiet Utbildningens innehåll Utbildningen vänder sig till dig som är nästan färdig med din grundskolebehörighet och är intresserad av att gå på byggprogrammet.

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20151

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (1980) period 20151 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Västerås (198) period 2151 15-4-1 8:47:17 BA-HH Bygg- och anläggningsprogrammet Hahrska gymnasiet 84 38 13 67 181 BF-RU Barn- och fritidsprogrammet Rudbeckianska

Läs mer

En lysande framtid. Både för dig och din omvärld.

En lysande framtid. Både för dig och din omvärld. Nyköpings gymnasium En lysande framtid. Både för dig och din omvärld. En gymnasieskola ska ge de bästa möjligheterna för att skapa en bättre framtid för dig som enskild elev, men också för samhället i

Läs mer

Restaurang & livsmedel

Restaurang & livsmedel Om skolan Nyköpings Strand Utbildningscentrum driver i dag Nyköpings Hotell- och Restaurangskola. Skolan har sedan 1994 bedrivit Hotell- och Restaurangutbildning. Nu går vi vidare och utvecklar skolan

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM

MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM LÄSÅRET2010-2011 MÖJLIGHETERNAS GYMNASIUM D u, som just står inför att påbörja en gymnasial utbildning, har säkert ett behov av att skaffa Dig så god insikt som möjligt inför ditt val. I denna broschyr

Läs mer

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Vår handläggare Birgitta Larsson / Lars-Olof Allard Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 Sammanfattning föreslår att den nya gymnasieskolan

Läs mer

Mälargymnasiets programutbud, rapport 3

Mälargymnasiets programutbud, rapport 3 Mälargymnasiets programutbud, rapport 3 Monika Fröberg, Rektor Annika Ramsell, Kompetensdirektör Karin Mannström, Förvaltningsekonom Rapportnr: Kon Dnr 2015/12 2015-04-08 1 (6) Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Carlsund Utbildningscentrum

Carlsund Utbildningscentrum Carlsund Utbildningscentrum Program som du kan söka på Carlsund Bygg- och anläggningsprogrammet El- och energiprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet

Läs mer

2011 09 29 1(7) Studievägskoder_ver23.xls

2011 09 29 1(7) Studievägskoder_ver23.xls Studievägskod nationella program Skolverket har utarbetat studievägskoder för nationella program och särskilda varianter. Studievägskoden utgörs av program och inriktningskod. De två inledande bokstäverna

Läs mer

Hantverksprogrammet Frisör

Hantverksprogrammet Frisör Hantverksprogrammet Frisör Drömmer du om att bli frisör? Är du intresserad av mode och trender? Gillar du att arbeta med färg och form? Tycker du om att möta människor? Utbildningen ger dig grundläggande

Läs mer

Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST Skapande i en kreativ miljö HANTVERKSSPROGRAMMET FLORIST FASHION DESIGN FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST FLORIST Är du estetiskt lagd och vill arbeta praktiskt med skapande och kreativitet? Då är August Kobbs

Läs mer

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE

KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE Utbildningskontoret 14 15 KOMMUNALA GYMNASIESKOLOR I SÖDERTÄLJE 1 2 Dags att välja gymnasium! Under vintern söker alla nior till gymnasiet. Det finns 18 nationella program med olika inriktningar. Vissa

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Den här informationen delas ut till alla elever i årskurs 1. Den finns också tillgänglig på skolans hemsida, www.marksgymnasieskola.se och på plattformen.

Läs mer

Nyheter. Österlengymnasiet i Simrishamn. Nu kan du även studera kinesiska, danska och teckenspråk! Barn- och utbildningsförvaltningen informerar

Nyheter. Österlengymnasiet i Simrishamn. Nu kan du även studera kinesiska, danska och teckenspråk! Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Nyheter Nu kan du även studera kinesiska, danska och teckenspråk! Österlengymnasiet i Simrishamn Barn- och utbildningsförvaltningen informerar Välkommen till Österlengymnasiet här börjar din framtid Många

Läs mer

PRESENTERAR VÅRA YRKESPROGRAM PÅ AF CHAPMANGYMNASIET

PRESENTERAR VÅRA YRKESPROGRAM PÅ AF CHAPMANGYMNASIET PRESENTERAR VÅRA YRKESPROGRAM PÅ AF CHAPMANGYMNASIET af Chapmangymnasiet af Chapmangymnasiets yrkesprogram ger dig en gedigen grund att stå på inför ditt framtida yrke. Du får breda och fördjupade kunskaper

Läs mer

VÄRNHEMSSKOLAN. Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör

VÄRNHEMSSKOLAN. Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör VÄRNHEMSSKOLAN Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör HANTVERKSPROGRAMMET Hantverksprogrammet På hantverksprogrammet hittar du många

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan S:t Botvids gymnasium Botkyrka 2008-06-03 13.00 Tullingegymnasium Botkyrka 2008-06-02 14.00 Tumba gymnasium Botkyrka

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning Studenten 2008 Avslutningar i datumordning SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan Tyska skolan Stockholm 2008-05-16 13.00 Täby Enskilda gymnasium Täby 2008-05-28 13.00 Nacka gymnasium Nacka 2008-05-29

Läs mer

RESTAURANG OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET KOCK SERVITRIS ELLER SERVITÖR BAGARE OCH KONDITOR BUTIKSSÄLJARE INOM FÄRSKVAROR OCH DELIKATESS.

RESTAURANG OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET KOCK SERVITRIS ELLER SERVITÖR BAGARE OCH KONDITOR BUTIKSSÄLJARE INOM FÄRSKVAROR OCH DELIKATESS. FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM VÄRNHEMSSKOLAN RESTAURANG OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET KOCK SERVITRIS ELLER SERVITÖR BAGARE OCH KONDITOR BUTIKSSÄLJARE INOM FÄRSKVAROR OCH DELIKATESS. RESTAURANG OCH

Läs mer

väljaren Östra Samverkansområdet

väljaren Östra Samverkansområdet väljaren Östra Samverkansområdet Finspång norrköping Söderköping Ansökan och antagning Här ser du vilka ansökningstider och antagningsbestämmelser som gäller för Östra samverkansområdet. Tänk på att om

Läs mer

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522)

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522) YTTRANDE 1(7) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Delaktighet och inflytande 57 65 65 71 73 68. Skolmiljö 59 58 73 78 81 73. Kunskap och lärande 71 73 74 81 80 78. Bemötande 77 79 77 83 88 85

Delaktighet och inflytande 57 65 65 71 73 68. Skolmiljö 59 58 73 78 81 73. Kunskap och lärande 71 73 74 81 80 78. Bemötande 77 79 77 83 88 85 Regiongemensam elevenkät 015 Kommunrapport Index per frågeområde samt NKI 011 01 01 01 015 GR GY totalt 015 Trivsel och trygghet 87 91 89 90 9 91 Delaktighet och inflytande 57 65 65 71 7 68 Skolmiljö 59

Läs mer

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner)

Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Att söka till gymnasiet. (OBS! Detta gäller för Markaryds kommun. Andra rutiner och datum kan gälla i andra kommuner) Du får söka till gymnasieskolan till och med det år du fyller 19 år. Om du har slutfört

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda inför år 2 för dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda inför år 2 för dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun 1 Parter Detta avtal har ingåtts mellan Uppsala kommun och Enköpings kommhåi ^0 Parterna är

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

UF-företagande och Gymnasiearbetet Stockholm 11 och 12 maj 2015

UF-företagande och Gymnasiearbetet Stockholm 11 och 12 maj 2015 UF-företagande och Gymnasiearbetet Stockholm 11 och 12 maj 2015 Vem är vi? Johan Sandahl johan.sandahl@ungforetagsamhet.se Stina Geijer stina.geijer@ungforetagsamhet.se Dagens program Förväntningar/möjligheter/hinder

Läs mer

närhet framtid gemenskap yrkesliv studier

närhet framtid gemenskap yrkesliv studier närhet framtid gemenskap yrkesliv studier din gymnasieskola www.gymn.tranemo.se 1 2 Du söker till Tranemo Gymnasieskola via Internet. Läs mer om skolan på: www.gymn.tranemo.se Topplacering: elever som

Läs mer

VI VALDE VADSBOGYMNASIET!

VI VALDE VADSBOGYMNASIET! VI VALDE VADSBOGYMNASIET! Mariestad 2 Hej! Just nu går du kanske och funderar på ditt gymnasieval. Ett val som är självklart för en del och inte lika självklart för andra. Vi vill att du med den här foldern

Läs mer

Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 CMY

Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 CMY Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 C M Y CM MY CY CMY K Risbergska skolan en modern klassiker ligger cirka tio minuter från Örebro city i en grön miljö med Svartån och Karlslund alldeles runt knuten. I denna

Läs mer

Antagningsguiden. för dig som söker till gymnasieskolan i Stockholms län och Håbo kommun 2012. www.gyantagningen.se

Antagningsguiden. för dig som söker till gymnasieskolan i Stockholms län och Håbo kommun 2012. www.gyantagningen.se Antagningsguiden för dig som söker till gymnasieskolan i Stockholms län och Håbo kommun 2012 Antagningsguiden 2012 är framtagen i samverkan mellan kommunerna samordnat av Gymnasieantagningen Stockholms

Läs mer

Välkommen till information inför gymnasieval 2015

Välkommen till information inför gymnasieval 2015 Välkommen till information inför gymnasieval 2015 Studie och yrkesvägledare på Storsjöskolan och Obbolaskolan Antoinetta Mukkavaara Nolin Studie och yrkesvägledare på Fridhemsgymnasiet Lärlingsutbildning

Läs mer