Verksamhetsberättelse. 20år. Friskis&Svettis Örebro F&S ÖREBRO avklarat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. 20år. Friskis&Svettis Örebro F&S ÖREBRO. 2009 avklarat"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 20år F&S ÖREBRO 2009 avklarat

2 20år F&S ÖREBRO fyllde 20! Det år föreningen Dags att summera ännu ett spännande år. Ett år som följt den utveckling vi sett de senaste åren. En utveckling som är mycket positiv när det gäller antal medlemmar, verksamhet och träningsglädje. Vi känner en stor ödmjukhet inför det. Vi vet att vi inte kan slå oss till ro. Vi måste fortsätta att utvecklas. Fortsätta att vara lyhörda för våra medlemmar så de trivs i och med sin förening. Inspirera våra funktionärer så de håller kvar lusten och engagemanget. Vi måste också fortsätta att vara trovärdiga, vara tydliga med vad vi är och vad vi vill. Det är vi tillsammans som gör Friskis&Svettis till den framgångssaga det är. Låt mig nu stolt presentera 2009, det år föreningen fyllde 20 år. Styrelsen Verksamhetsåret startade den 1 januari 2009 och avslutades den 31 december Årsmötet hölls den 26 mars 2009 i konferensrummet på Kvarnen. Ordförande för mötet var Karin Tellås Hermansson, som har ett stort engagemang i idrottsrörelsen. Hon är journalist, numera fristående konsult och fd informatör på ÖBO och Örebro Kommun. Sekreterare var Malin Bjuvenius, en av våra värdar med stort engagemang i föreningen. Valberedningen, som under 2008 bestått av Brittinger Örenius, Kristina Lood och Marianne Lernvik, presenterade förslaget till nya ledamöter. Styrelsen i F&S Örebro är fortsatt stabil och engagerad och många väljer glädjande nog att stanna kvar i sina uppdrag. Ulf Marcusson väljs om på ordförandeposten, likaså stannar Mirjam Sterner under ytterligare en mandatperiod på två år, Gunnar Ingberg och Mikael Hagström har ett år kvar på sina mandat. Margita Svensson väljer att efter ett mångårigt och engagerat uppdrag i styrelsen lämna sin plats. Lena Todnem-Svanström avgår efter avslutad mandatperiod, och Harriet Arnold väljer att ställa sin plats till förfogande. Vi tackar såklart samtliga ledamöter för deras insatser. I deras ställe väljs Sofi Andersson, Elisabeth Sverresson och Madelene Larsson. Nedanstående sju ledamöter har alltså bildat Friskis&Svettis Örebros styrelse under 2009/2010: Ulf Marcusson, ordförande; Gunnar Ingberg, vice ordförande och kassör/ekonomiansvarig; Mirjam Sterner, Mikael Hagström, Elisabeth Sverresson, Sofi Andersson och Madelene Larsson; samtliga ledamöter. Till revisorer valdes Kerstin Svensson (auktoriserad) och Holger Ljusberg, som suppleant Karin Sundelius. Till valberedning även 2009 valdes Brittinger Örenius, Marianne Lernvik, och Kristina Lood. Styrelsen har haft 11 ordinarie styrelsemöten under året. Året 2009 har varit det år då vi riktigt bott in oss på Kvarnen. Vi har förfinat och förädlat, utvärderat och anställt. Och blivit trångbodda! Därför har mycket fokus i styrelsen varit att hitta ytterligare en lokal. En projektgrupp bestående av Ulf Marcusson, Per Lindahl och Helena Tranquist har tagit fram underlag för beslut om utökning av ytterligare en egen lokal. I det arbetet ingick även att göra en grundlig medlems- och funktionärsundersökning. Den redovisas i korthet längre fram i verksamhetsberättelsen. För övrigt har kansli och styrelse fokuserat på att förverkliga resterande aktiviteter som finns i Verksamhetsplanen Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro

3 Sofi Andersson Elisabeth Sverreson Ulf Marcusson Madelene Larsson Mirjam Sterner Gunnar Ingberg 2009 års styrelse Mikael Hagström Verksamhetsplan Verksamhetsplanen för bygger på de hörnstenar och vägval som är viktiga för föreningens fortsatta utveckling. De sex hörnstenarna är: träningen personal och funktionärer lokaler musik- och träningsredskap marknadsföring och kommunikation ekonomi Under 2009 har vi jobbat hårt med att utveckla den interna organisationen. Några exempel är: 1. Strukturera och förfina lagledarorganisationen 2. Utveckla och tydliggöra rutiner för rekrytering och utveckling av funktionärer 3. Bearbeta och uppfylla de önskemål och frågor som den genomförda medlems- och funktionärsenkät resulterade i 4. Utökning med två anställda på kansliet. Med anledning av det har vi jobbat med att skapa nya och tydliga befattningsbeskrivningar och rutiner för kanslipersonalens arbete. Här nedan beskrivs de två första punkterna lite mer ingående. Översyn av lagledarorganisationen Friskis&Svettis Örebro är organiserad i olika (verksamhets)lag där varje lag har en eller flera lagledare. Utifrån lagledarorganisationen vill vi skapa arbetsglädje, tydlighet och stabilitet för de ideella krafterna i föreningen. Under 2009 gjordes en översyn av befintlig Lagledarorganisation. Lediga lagledarplatser tillsattes under våren och skapade en fulltalig lagledarorganisation. Arbetet med nya rekryteringsmodellen Målet är att skapa en samsyn och tydlig profil gällande rekrytering i föreningen, och en total översyn har gjorts av rekryteringsgången samt all dokumentation. En Funktionärspolicy gemensam för alla funkisar har tagits fram. Funktionärspolicyn beskriver förväntningar och förhållningssätt i relationen funktionär/förening. Under hösten presenterades en ny line och ett något förändrat arbetssätt för informationskvällarna vilket gav positiv effekt på rekryteringsunderlaget. Arbetet fortsätter och beräknas vara klart till rekryteringen våren Styrelsernas mötesplats - Friskis&Svettis Årsstämma På F&S Årsstämma i Gävle i april, representerades F&S Örebro av Helena Tranquist, Ulf Marcusson, Gunnar Ingberg, Mikael Hagström, Elisabeth Sverresson och Madelene Larsson. I år bidrog inte Örebroföreningen med någon motion, men många intressanta punkter diskuterades. En av de större var Hur ska Friskis&Svettis förhålla sig till aktiviteter utanför träning. Denna fråga har processats under hela 2009 på riksnivå och ett förslag skall läggas fram på Årsstämman Ordning & reda Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 3

4 Siffrorna talar sitt tydliga språk Föreningen växer! Ekonomiläget Vi kan glädja oss åt en fortsatt stabil ekonomi i vår förening. Vi har även under 2009 sett en fortsatt ökning av medlemsantalet vilket även resulterat i ökade intäkter (13,2 mkr) jämfört med 2008 (12,6 mkr). Genom den goda medlemstillströmningen har vi haft möjlighet att satsa på kvalitet och ökat utbud i lokalerna, utbildning för våra funktioner samt även gjort två viktiga nyanställningar. Sammantaget har detta resulterat i ett överskott på 0,3 mkr (2,4 mkr 2008). Behållningen på bankkontot uppgick vid årsskiftet till 4,6 mkr (3,8 mkr förra året) och föreningen är helt obelånad. Detta känns tryggt för föreningens vidare utveckling, inte minst vad gäller satsningen på lokal nummer 2. Medlemmar Antalet medlemmar i föreningen 2009 landade på Det innebär fler medlemmar än 2008, då vi kunde vi räkna in medlemmar. En ökning med drygt 11 % på ett år. I diagrammen nedan kan vi följa medlemsutveckling och föreningens intäkter från år Medlemmarna köper i genomsnitt träningskort för kr per år. Träningskort Inga förändringar har gjorts vad gäller korttyperna under Vi erbjuder samma korttyper som under Några exempel är 3- och 6-månaderskort, årskort med 1, 2 eller 3 aktiviteter. Dessutom finns ett antal andra varianter som klippkort (Kvarnen och Satellit) samt Friskiskort. Rabatt på ca 20 % ges till ungdomar och studenter. Vi har under året fortsatt att samarbeta med två friskvårdsmäklare, Flexpay och Friskvårdskuponger, som våra medlemmar är knutna till via sina arbetsgivare. Från höstsäsongen 2009 höjde vi priset på årskorten för 1 aktivitet med 100 kr. De övriga 1-aktivitetskorten höjdes procentuellt utifrån detta. Vi valde att sänka priset på alla fleraktivitetskort. Ett kort med fler aktiviteter ökar flexibiliteten och resulterar i allsidigare träning för medlemmarna som väljer det. Vi kan se att utvecklingen går mot att allt fler väljer att ha tillgång till 3 aktiviteter (jympa, gym och spin) på sitt kort. Köpa kort via nätet En mycket uppskattad och väl fungerande nyhet är att medlemmarna från januari 2009 kunde köpa träningskort och medlemskap via Internet. Det underlättade för både medlemmar och värdar, och alla kunde glädjas åt kortare köer och ett minskat tryck i receptionen, speciellt under högsäsongen. Hur ser våra medlemmar ut? Det lägger vi inga värderingar i, alla är välkomna! Men vi kan konstatera att ca 32 % är män och 68 % är kvinnor. Åldersmässigt fördelar de sig enligt nedanstående diagram. Tillväxt För åren 2000 och 2001 gäller att medlemsantalet är beräknat från höstterminen föregående år till och med vårterminen aktuellt år. Hela året är därmed inte inräknat. 4 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro

5 20 F&S ÖRE Medlems- och funktionärsundersökningen Under våren 2009 var det dags att återigen göra en medlems- och funktionärsundersökning. Per Lindahl hade huvudansvaret för att samordna genomförandet. Vi valde att anlita Mistat AB, som gjort liknande undersökningar till flera F&S föreningar. Syftet med undersökningen var att kartlägga, förklara samt mäta nöjdheten bland våra medlemmar. Vi var den här gången extra nyfikna på vad våra medlemmar önskade sig inför vår nästa lokal och passade på att ställa ett antal extra frågor om det. Undersökningsresultatet ville vi använda som underlag i det löpande arbetet och även för att ge input till verksamhetsplanen och föreningens framtida utveckling. Undersökningens andra del riktade sig enbart till funktionärer. Vi behövde lyssna in dem, och stämma av deras engagemang och nöjdhet efter etableringen på Kvarnen och inför det stora steget mot ännu en lokal. Vad tyckte medlemmarna? Av de medlemmar som vi kunde nå via mail så valde närmare 50 % (2 214 st) att delta i undersökningen. Redovisningen skedde i ett antal staplar och diagram, samt ca 220 sidor svar på våra öppna frågor. En summering presenterades för medlemmarna på hemsidan, och de som önskade kunde ta del av den i sin helhet. Resultatet kan sammanfattas i följande sju huvudpunkter. Det ni gillar hos Friskis&Svettis Örebro är i första hand vårt utbud av träning. Att det finns mycket att välja på, att vi har bra öppettider och att vi samlat större delen av vår verksamhet till ett ställe, Kvarnen. 1. Som nummer två kommer stämningen/atmosfären. Alla är välkomna, det är en härlig blandning av människor och man kan vara sig själv i en avslappnad miljö och känna gemenskap. 2. På tredje plats kommer priset, vår träning uppfattas som prisvärd, inte alltid billigast men ni tycker att ni får mycket för pengarna. Vi har stor variation på träningskort och flexibla bindningstider. 3. På plats nummer fyra så återfinns läget på vår träningsanläggning, Kvarnen. Centralt och nära. 4. Våra engagerade och duktiga funktionärer kommer på plats fem. De är där för att de vill, inte för att de måste, sådant känns är ett citat från undersökningen. 5. På sjätte plats återfinns kvalitén på våra lokaler. Kvarnen naturligtvis men även våra satelliter runt om i Örebro. Här finns betyg som stora, rena, ljusa, fräscha mm. 6. Sist men inte minst, på plats nummer sju kommer Friskis&Svettis som idé. En ideell förening med sunda värderingar om träning med leendet som främsta mål. Du ska le bara du tänker på träning. De tydligaste signalerna kring vad man inte var nöjd med är att det blivit trångt på Kvarnen. Lösningen på det är en utökning med ytterligare en lokal, vilket styrelsen redan i det skedet påbörjat sökandet av. Resultatet i övrigt ledde fram till en aktivitetslista med 47 förbättringsåtgärder som medlemmarna uttryckt önskemål om. Punkterna presenterades på Kvarnen och på hemsidan och bockades av allteftersom de var klara. Vad tyckte funktionärerna? Här kunde vi konstatera en glädjande hög svarsfrekvens. Av 206 funktionärer som gick att nå via mail, valde närmare 80 % att svara (160 st). Fantastiska 98,6 % svarade att de är stolta över att vara funktionärer i F&S. På frågan om varför man väljer att bli och vara funktionär så var följande fem anledningar de i huvudsak rådande: Samma/gemensamma värderingar Socialt nätverk Gemenskap Roligt Gillar träning Väger man samman den totala bilden av hur de upplever sin situation som funktionärer så hamnar ett sk nöjdhetsindex på 87,2 %, vilket är det högst uppmätta resultatet bland alla F&S föreningar som gjort undersökningen. Nöjdhetsindex Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 6

6 Funkisar i värdsklass Ännu fler! Kansli och personal Kansliet, som leds av verksamhetschef Helena Tranquist, finns i Kvarnen på Fredsgatan 25. Kansliet servar medlemmar och funktionärer och deras främsta uppgifter är att inspirera och leda funktionärerna, administrera, organisera, marknadsföra och skapa väl fungerande rutiner i verksamheten. Kansliet har fått en rejäl tillökning under året, då vi under våren rekryterade två nya tjänster. Bland många kompetenta sökande var det till sist André Höglund och Håkan Lindahl som tillträdde de två tjänsterna i juni respektive augusti. Med anledning av det så har arbetet på kansliet organiserats om och samtliga har fått förändrade befattningsbeskrivningar. Totalt finns nu 6,5 tjänst på kansliet: Helena Tranquist, verksamhetschef 100 %, Susanne Larsson, verksamhetskoordinator 100 %, Anneli Lundholm, ekonomi- och schemaansvarig 100 %, Sofia Danielsson, träningsansvarig 75 %, André Höglund, gym- och lokalansvarig 100 %, Håkan Lindahl, receptionsansvarig 100 %. Helgansvaret på totalt 75 % har under året delats av Lovisa Elfving, Linda Meijer och Linda Pettersson. Flera funkisar har ryckt in och jobbat extra i receptionen vid behov, bl a Matilda Persson, Maria Persson och Eva Örnskär. Under hösten gick kansliet en gemensam två-dagars utbildning i Aktiv kommunikation för ledare samt hade en två-dagars verksamhetsplanering på Hults Säteri. En helg i oktober deltog kanslipersonal samt några från styrelsen på F&S Verksamhetsdagar på Bosön. Ämnet för dessa dagar var fokus på ledarskapsutmaningar. Ur ett filosofiskt perspektiv skulle man kunna säga att Verksamhetsdagarna är ett sätt för oss som jobbar i verksamhetsledningen att ägna oss åt eftertanke, att analysera nuläge och framtid. Det är ett tillfälle att vara kreativa och öppna för nya impulser och att hämta kraft för att tillsammans jobba vidare med utvecklingen av Friskis&Svettis. Funktionärer Funktionärskåren har under året vuxit till fantastiska 230 ideellt engagerade personer. Av svaren i funktionärsundersökningen, som redovisats delar av tidigare, framgick att hela 99 % av funkisarna trivs mycket bra eller bra med att vara engagerade i föreningen. Inte mindre än 64 % har varit engagerade i tre år eller mer, och 96 % bedömer att de kommer att vara fortsatt engagerade även om ett år. Och det allra roligaste kanske är att funkisarna känner en stor stolthet att bära Friskis&Svettis logga på bröstet. Vi kan konstatera att det märks. Alla funkisar gör ett fantastiskt jobb! Föreningens ambition är att de ska uppleva sitt uppdrag i föreningen som utvecklande och inspirerande. Så att de orkar och vill fortsätta att dela med sig av sin tid och kompetens, med ett leende För att förstärka den positiva känslan så visar föreningen sin uppskattning genom olika förmåner som, utbildning och inspiration, egen träning, skobidrag, funktionärskläder, rabatt hos våra samarbetspartners, julklapp samt fester och andra sociala aktiviteter. Även anhörigkortet finns kvar som en beskattningsbar förmån för alla funktionärer. Alla funktionärer är organiserade i lag och har en ansvarig ideell lagledare. De har inom ramen för sin Inspirationspeng möjlighet att ordna gemensamma aktiviteter. Aktiviteter som främjar utveckling och sammanhållning för individen och laget. Årets julklapp, som delades ut på Julminglet den 5 december, var en F&S ryggsäck fylld med allehanda bra saker, som loggad termos och mössa, juldoftande kaffe och praliner. Håkan träffar du inte bara i receptionen utan även på jympagolvet. Medel tisdagar kl är det som gäller nu under våren. Uppe på gymmet är det Adré som "håller i trådarna". Under våren har antidopingarbetet legat i fokus och André har tillsammans med övriga i organisationen rott i land "vaccineringen av föreningen". Med anledning av att föreningen fyllde 20 år så bjöds alla funktionärer lördagen den 10 oktober på ett hejdundrande 20-års kalas. Festen hade italienskt tema och lockade fler än 100 funkisar, och flera var anmärkningsvärt sydeuropeiska kvällen till ära. Lagledarna Kansliets omorganisation innebär att huvudansvaret för lagledarna har övertagits av Susanne Larsson. Lagledarna för träningen är Jympa: Maria Persson, Cissi Stranneby, Maria Elvi, Björn Sterner Spin: Christer Modin Gym: André Höglund, Ann Marie Wikström LUF: Maria Kaivanto Ute: Jenny Kihlander 6 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro

7 Lagledarna för värdskapet är Rekrytering och VUF: Malin Bjuvenius, Renate Gernandt Satelliter: Jenny Sjöblom Utbildning: Matilda Persson Inspiration: Ann-Sofi Landberg, Anna Nilsson Ett värdlag i världsklass Värdrekrytering Värdlaget består av ca 60 aktiva värdar med olika uppdrag/arbetsuppgifter. Totalt 23 nya värdar rekryterades och utbildades under Värdlaget har utökats med en helt ny grupp, nämligen passvärdar på Kvarnen. Uppdraget passvärd syftar till att hjälpa till i samband med pass på Kvarnen, som t ex inpassering, fram- och bortplock av utrustning, moppa golv, läsa information osv. Ledaren och värden blir ett team. Följande pass har passvärdar; core-bosu, spin puls, spin start, ki-box, knatte- samt juniorjympa. Värdutbildningen har utvecklats I och med Lagledarorganisationens översyn rekryterades och tillsattes även lagledare inom Värdlaget, till områdena Rekrytering- och VUF, utbildning, satellitlokaler samt för inspiration. Tillsammans med kansliet har utbildnings-lagledaren planerat och genomfört Steg1- och Steg2-utbildningar för blivande värdar. Utbildningstillfällena har följts av gå-bredvid-perioder samt examination. Nyheten VUF F&S har under många år haft ett program för uppföljning och utveckling i ledare och instruktörer i föreningarna. Nu var det hög tid att värdarna skulle få detsamma. Efter ett gediget planeringsarbete startade VUF-laget (bestående av 6 värduppföljare) under våren det viktiga kvalitets- och uppföljningsarbetet i Värdlaget. Genom VUF. en (värduppföljningen) blir värdarna sedda och uppmärksammade samt har möjlighet att diskutera sitt värduppdrag. Utöver uppföljningstillfällena har VUF.arna träffats regelbundet för att stämma av verksamheten och ha kul tillsammans. Inspiration Förutom egna lokala träffar bjöds värdarna till två stora inspirationsdagar anordnade av F&S Riks Värddagarna samt Vär(l)dens Prat. Värddagarna gick av stapeln 14-15/3 då 10 värdar reste till GIH i Stockholm för att inspireras och utbyta erfarenheter med andra värdar från Friskisvärlden. Vär(l)dens Prat hölls i vår lokal den 24/10 dit även Arboga-föreningens värdar var inbjudna. Två utbildare från Riks gästade Örebro för att prata Värdskap inom F&S. En givande dag med erfarenhetsutbyte och träning såklart. Världsledande ledare Utbildning och rekrytering Under det gångna året har vi utbildat totalt 21 nya ledare (steg 1 och 2), varav 7 spinledare, 8 gyminstruktör och 6 jympaledare. Tre av föreningens ledare har utbildat sig i nya intensiteter. Vi fortsätter att satsa stort på ledar- och instruktörsutbildning för att kunna erbjuda både nyheter på träningsfronten och fortsatt bra träning för alla som vill träna med oss. Vi fortsätter satsningen på vårt gym och har vidareutbildat 3 instruktörer i avancerad styrketräning. Många ledare, inte mindre än 40 stycken, har vidareutbildats under året. På hemmaplan har vi i F&S Riks regi arrangerat utbildningsdagen pass.nu barn/junior (5 ledare från Örebro) och haft två cirkelgymutbildningar (6 ledare från Örebro) under året. Under året har Örebro förstärkts med två nya diplomerare i föreningen. André Höglund, gym och Maria Kaivanto, jympa. Det är vi väldigt glada för. Sen tidigare har vi Carolina Johnsson, även hon jympa med inriktning aerobics, step och skivstång. I november månad var det dags för Svettisdagarna där 24 ledare från Örebro lät sig inspireras. Årets Svettisdagar handlade uteslutande om Friskis&Svettis gruppträning inom jympa och spin. Gym och Träna Ute får egna inspirationsdagar våren Här fick vi chansen att utveckla det som gör Friskis&Svettis unikt i träningsvärlden. Nämligen vårt eget personliga ledarskap. Man sökte svar på frågor som; Hur förstärker våra ledare energin som får passet att lyfta och gör träningen till en upplevelse som känns..? Hur ska ledarna locka fram känslan att uppleva något utöver det förväntade? Specialfunktioner För föreningen viktiga resurser är de personer som åtagit sig ett funktionsuppdrag. Det innebär ett extra ansvar, en viktig funktion som sker lite i bakgrunden. Dessa är Rickard Andersson, gymservice, Maria Persson, husfru, Hasse van Dyck, hustomte, Robert Johansson, service spincyklar, Micke Hagström, webmaster och Mats Dahlgren, musik/teknik ansvarig. En grupp som gör ett kanonjobb är Kortgruppen (Eva Örnskär, Susanne Elvi, Maria Persson, Anna Gustavsson, Anna Ökvist, Pernilla Olofsson, Birgitta Axelsson, Vickie Sarlin, Åsa Berg, Tone Groth, Sofia Wulf) som registrerar alla medlemmar och alltid har koll på att ingen behöver vänta mer än tre dagar på att få sitt kortköp registrerat. Då Eva Örnskär flyttade och släppte samordningsansvaret övertogs det av Sofia Wulf. Klädgruppen, Maria Elvi och Annika Möller såg till att vi försågs med funktionärskläder. Ansvaret för att hålla fototavlan med alla funkisar uppdaterad har Anna Fransson och Allan Hidström haft. Kompetens Engagemang 20 F&S ÖRE Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 7

8 Ännu mer! Träning, träning, träning! Utbudet Friskis&Svettis erbjuder ett fantastiskt träningsutbud och Kvarnen är öppen alla årets dagar utom fyra, nyårsdagen, nationaldagen, midsommarafton och midsommardagen. Det efterfrågas ständigt utökade öppettider i gymmet, vilket vi tillmötesgår i den mån det är möjligt och relevant. Vårens och höstens schema erbjöd 75 jympapass, 30 spinpass samt 6 st cirkelgympass/ vecka. Dessutom Crosstraining i Karlslund med 1 pass/v april-juli, samt några pass under hösten. Trycket på träning var som vanligt högt i början av året och många extrapass sattes in. Antal träningstillfällen Under 2008 hade vi ca totalt träningsbesök på Kvarnen och 2009 hade siffran höjts till Hur dessa fördelades på de olika träningsformerna kan utläsas av diagrammet nedan. Här kan vi konstatera att den vanligaste träningsformen nu är styrketräning i gymmet. Och det skriver historia! Tidigare har jympan med sin drygt 30-åriga historik varit störst, men förändringens vindar blåser Sommarträning Sommarschemat utökades med fler pass än 2008 för både jympa och spin. Dessutom fick fler pass sättas in på grund av stor efterfrågan. Gymmet fick generösare öppettider än sommaren innan. Jympan i Skytteparken, som pågick hela sommaren varje tisdag och torsdag kl 18.00, kompletterades med mera utejympa. Genom ett samarbete med ÖBO erbjuds jympa på måndagar kl i Baronbackarna och onsdagar kl i Brickebacken under v Som vanligt var jympan i Skytteparken en riktig folkfest med mängder av motionärer under härliga sommarkvällar. Nya träningsformer Det var rena rama Let s Dance-känslan när danspassen svepte in som en tornado i våra lokaler, 2008 kom de vanliga danspassen och 2009 kom Dans afro. Vilken succé det blev! Nästan lika populär blev Core/bosu, bålträning med extra balansutmaning. En utveckling av yogan efterfrågades och Yoga 2 introducerades. De allt mer träningssugna seniorerna fick Cirkelgym senior under året. 8 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro

9 Gymmet bara växer Statistiken talar sitt tydliga språk. Vi kunde notera en 25 % ökning i gymmet under 2009 jämfört med året innan. Totalt träningsbesök under året. Mars månad var mest välbesökt med besök och toppnoteringen för året var 664 besök på samma dag. Vi var tvungna att göra plats för fler För andra gången sedan april -07 byggdes gymmet ut. Ungefär två månader tog det att iordningställa den 150 kvadratmeter stora, nya delen i gymmet. Den invigdes söndagen den 1 november. Halva delen fick utrustning med inriktning mot lite tyngre träning, och den andra halvan inreddes för funktionell träning och stretchning. Utöver detta så utökades ytan för fria vikter. Under året investerades i utrustning för drygt en miljon kronor i gymmet. Konditionsparken utökades med 6 maskiner. Nya styrketräningsmaskiner (11 st) köptes in för att förbättra förutsättningarna för våra grundmotionärer. Därutöver investerade vi i en del fria vikter och utrustning för funktionell träning. Vi har en stark vilja att fler både instruktörer och andra röd-vita funkisar ska synas i gymmet. Det stärker och bibehåller den sköna Friskis&Svettis känslan i gymmet. Därför rekryterades fler instruktörer än tidigare och gymvärdar introducerades under hösten. Gymvärdens roll är i huvudsak att mingla och finnas till hands för frågor, biljettkontroller samt underhåll av utrustningen. Vi hade också en särskild Mingelvecka under både våren och hösten. Instruktörerna fanns bland motionärerna och snackade om lite av varje. Som t ex våra trivselregler och hur vi vill att det ska fungera i gymmet. Vi förde också fram budskap som att plocka upp vikter och annan utrustning efter sig och vikten av att använda träningsskor i gymmet. Under våren ordnades Gymsnack för våra motionärer om Avancerad styrketräning samt Funktionell träning. Totalt lockade dessa ca 35 medlemmar. Antidopningsarbete När antalet medlemmar ökar så ökar även risken att det finns medlemmar som väljer att använda otillåtna medel, det vill säga olika former av dopningspreparat. Vi har under flera år arbetat aktivt tillsammans med Riksidrottsförbundet som utfört oanmälda dopningskontroller framför allt i gymmet. Vi har också tydliggjort för våra medlemmar att vi följer Riksidrottsförbundet antidopningspolicy. Under året gjordes två kontroller med totalt åtta tester. I november vägrade en av våra medlemmar att lämna test vid uppmaning. Så kallad smitning likställs med ett positivt dopningstest och vi kunde för första gången konstatera ett dopningsfall i föreningen. Ett pressmeddelande gick ut från oss, det uppmärksammades i media, vilket gav Friskis&Svettis möjlighet att berätta om hur vi arbetat aktivt med antidopningsarbetet. För att öka kunskapen om dopning och dess skadeverkningar erbjöds under hösten föreläsning i ämnet för våra instruktörer samt styrelsen. Arbetet skall intensifieras ytterligare både lokalt och via F&S Riks. Vi kommer via Riksidrottsförbundet att genomgå en Vaccinering mot doping under våren Mini Röris 2 och Röris 4 Under året har vi genomfört en utbildning i Mini-Röris och Röris. Vi valde under senare delen av året att ligga lågt i väntan på den nya Röris 5 som introduceras i jan 2010 Mer träning 20 F&S ÖRE Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 9

10 Titta titta här är vi! BASK Lokaler Kvarnen Vi har under året fortsatt att göra förbättringar på Kvarnen, inte minst med utgångspunkt från medlemsundersökningen. Den största är den nya utbyggnaden i gymmet som nämnts tidigare. Här presenteras några av de övriga: fler skåp i omklädningsrummen mer utrustning till Spegelsalen målat markeringar för brädor i Pelar- och Spegelsalen bytt ut stretchbelysningen i salarna köpt in ytterligare möbler till receptionen utrustat Pelarsalen med torkar för boxhandskar filtar till Yoga motionärerna utökad städning framförallt på helgen och i gymmet samt regelbundna städkontroller på toaletterna Hyresgäster Nyanställningarna på kansliet innebar att vi endast har ett rum kvar för uthyrning. Det hyrs av sjukgymnast Arne Rydström. Satelliter Som satellitlokaler har vi under året fortsatt att använda Hagabadets bollhall, Eyrabadets bollhall och idrottshallen på I3. Säkerhetsarbete Vi jobbar aktivt med att underhålla och förbättra säkerheten i vår verksamhet. Brand För vår brandsäkerhet svarar fortfarande Pelle Lindsten, brandman och brandansvarig på Kvarnen. Han gör regelbundet översyn av vårt brandskydd. Vi gör löpande uppgraderingar av brandlarm och övrigt brandskydd. BASK en utbildning i brand, akut sjukdom och skada, samt kris BASK-utbildarna i föreningen är Margita Svensson, Maria Persson (legitimerade sjuksköterskor), Pelle Lindsten (brandman) och Ola Stålnacke (präst). Under 2009 har två utbildningstillfällen genomförts (febr och mars) med totalt 17 deltagare. Under 2009 beslutades att alla funktionärer skall genomgå BASK-utbildning som ett obligatoriskt led i sin funktionärutbildning. BASKutbildningen tillför viktig kunskap som är ovärderlig vid ett olycks- eller skadetillbud. Den är inte bara ett verktyg i vår verksamhet utan viktig kunskap i det dagliga livet. Det kan handla om liv och död. HLR-utbildning för medlemmar Som en förmån för våra medlemmar erbjöds under hösten fyra utbildningstillfällen i den livsviktiga hjärt-lungräddningstekniken. Totalt 25 medlemmar nappade och är nu rustade för att agera om det värsta skulle hända. Stödpärm Under BASK utbildningen går man också igen den Stödpärm(kris/katastrofpärm)som togs fram för verksamheten Stödpärmar finns på Kvarnen och på satelliterna, samt hos samtliga styrelseledamöter. Här finns tillbudsrapporter, skadeanmälan samt en sammanfattning av utbildningsmaterialet om Akut Sjukdom och HLR. Stödpärmen uppdateras kontinuerligt. Tillbud Under 2009 inkom 25 rapporterade tillbud. I de flesta fall har det varit rena olyckshändelser där motionären ådragit sig led- eller muskel skador. Tillbudsrapporterna gör oss uppmärksamma på åtgärder som föreningen kan vidta för att i möjligaste mån undvika olyckor och skador. Helena Tranquist tar alltid kontakt med de drabbade för uppföljande samtal och erbjuder möjlighet att frysa sitt kort om skadan bedöms bli långvarig. De allra flesta motionärer har så småningom kunnat återuppta sin träning. Motionärerna har, med något enstaka undantag, varit mycket nöjda med omhändertagandet på F&S i samband med händelsen. Vi uppmanar vid olyckshändelser alltid att lämna in en skadeanmälan till If medlemsförsäkring. IT och data Under året har vi säkrat upp vårt datasystem och gjort en så kallad outsourcing av vår server. Ett stort projekt, med Anneli Lundholm som projektledare, avseende översyn och utvärdering av vårt medlems- och inpasseringssystem har pågått under året. Resultatet kommer att leda till byte av system under Inpasseringssystemet har trimmats och passbokningsrutinen har setts över. Kvarnen har börjar fyllas till bristningsgränsen och mycket jobb har lagts ner på att få verksamheten att flyta bättre. Kvaliet 10 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro

11 Marknadsföring och 20- års jubileumet Friskis&Svettis Örebro fyllde 20 år och firade det på flera sätt under året. Här kommer några exempel. Varje 20:e i månaden hela året erbjöds gratis träning Ett stort Partypass arrangerades den 2 mars på Conventum Arena. Trots snöstormen kom ca 700 medlemmar och deltog i den gigantiska träningsfesten, som även innehåll dansuppvisning och ett häftigt fyrverkeri. Många valde att delta på After Sweat på Scandic Grand. Generalen för arrangemanget, Björn Sterner, och många funktionärer lade ner att fantastiskt jobb som uppskattades av medlemmarna. Den 19 september bjöd vi in medlemmarna till ytterligare ett 20-årsfirande med Gårdsfest och Träningsparty på Kvarnen. Här deltog Mix Megapol med bland annat Fredagskocken Mattias Larsson och radioreklam. Team Sportia fanns på plats och Allbröd bjöd på goda och nyttiga brödpåsar. Uppskattningsvis var det 650 medlemmar som provade på de olika passen som kördes i Kvarnens samtliga träningssalar. Lovisa Berg och Magdalena Ericsson var två medlemmar som passade på att träna. De prövade afrodans för första gången, som omväxling till deras ordinarie träninspass. De gillar att träna på Friskis & Svettis för den sköna stämingen och alla sorters människor och träningsformer. Övrig marknadsföring under året: Vi fortsatte året 2009 att marknadsföra oss under temat Vill du också ha Superkrafter? och använde kanaler som; Bioreklam under hela året, 5 olika filmer Reklam på samtliga stadsbussar under två veckor vår- respektive höststart Adshells bland annat på Slottsgatan Annonsering i dagspress och magasin Hemsidan är en viktig marknadsföringsplats Friskispressen används flitigt och i varje nummer har Örebro egna sidor som berättar om vår förening. Den skickas även ut direkt till organisationer och företag i Örebro och fanns att hämta i tidningsställ på flera arbetsplatser och butiker. Under några veckor testades även butiks TV-reklam. Ett informationsbrev skickades som vanligt hem till våra medlemmar två gånger under året, inför vår- och höststart. Vi deltog även vid några uppvärmningar i samband med motionslopp. Tidningarna har uppmärksammat vår verksamhet i ett antal artiklar under året. 20år F&S ÖREBRO Födelsedag Lisbeth Setterlöv och Monica Gulec trivs på F&S och har varit medlemmar i 15 år. På träningsfesten provade de på yoga och afrodans. Britt-Marie Skugge hjälper till med förberedelserna inför dagens pass med stavgång. Inomhus var det full aktivitet. Ett av de mest välbesökta passen var 80--talsjymympan med Sarah och Martin. Familjen Nyström, bestående av Mattias, Karin och Hanna, 2 år, premiärprovade Hoppis & Skuttis. De tyckte passet var bra och ska fortsätta att jympa på F&S. Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 11

12 Övriga projekt och aktiviteter Utegruppen Utegruppen började året med att inbjuda till en familjedag i Storstenshöjden. De syntes - rödklädda och med banderoll. Grillplatsen uppskattades även av de som inte var Friskismedlemmar. Vandringar har genomförts under vår och höst, både i Örebro och i länet. För första gången provades en tuffare vandring med två etapper av Bergslagsleden. Vid Rävgången var det lugnare och tid fanns att hälsa på djuren. Vidare har ridning erbjudits och uppskattats. Islandshästarna är snälla även mot dem som inte är så vana vid ridning. När temperaturen steg kunde kajakintroduktioner erbjudas våra medlemmar i samverkan med Örebro Kanotförening. En snabbt fulltecknad aktivitet. Stavgångsgänget har haft introduktioner vid några tillfällen med utgångspunkt från Karlslund och Kvarnen. Konferenser, skol- och företagsaktivteter Intresset för så kallade köpta pass har ökat enormt från skolor och företag. Främst är det frigymnasierna som efterfrågar det. Vi har därför under året skapat tydliga rutiner för hur det skall hanteras och det fungerar mycket bra. Bara under hösten genomfördes det 26 köpta pass utöver schemalagd verksamhet. Största delen (22) pass av dessa köptes av Karolinska Skolan, John Bauer Gymnasiet, Jensen Education, Virginska skolan och Örebro Praktiska Gymnasium. De sistnämnda har även haft elever som tränat regelbundet i gymmet, efter att ha genomgått en grundinstruktion. Blodcentralen har vid flera tillfällen under året varit på plats på Friskis&Svettis och erbjudit intresserade medlemmar att anmäla intresse för att bli blodgivare. Teaterkvällar för våra medlemmar i samarbete med Länsteatern. I år såg vi föreställningarna 90 % Paradis, Cyrano de Bergerac och I skuggan av San Siro. Pippi i Parken En helt galet rolig dag för barn genomfördes den 9 juni. Då bjöd vi in alla Örebros förskolor och körde barnjympa med Pippi-tema. Det blev en enorm succé med fler än tusen barn, fröknar och föräldrar. Det var vackert väder, härlig stämning och massor med glada barn som efteråt lämnade Skytteparken med glass och frukt i magen, ballonger i händerna och en häftig jympaupplevelse i minnet. En stor eloge till Emma Wiik, Alexandra Sörensson, Per Bjelovuk och alla andra som bidrog till denna fantastiska succé. ÖBO seniorjympa Alla vill träna, så även hyresgästerna på ÖBO s seniorboenden. Britt-Marie Nordquist utbildade under våren 10 inspiratörer, själva hyresgäster, i F&S jympaprogram Öppna Dörrar. De körde sen i egen regi träningen med sina grannar. Utveckling 12 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro Pippi i parken En härlig dag i Skytteparken

13 Till sist F&S ÖRE Att skriva året verksamhetsberättelse är lika fascinerande varje gång. Till vardags jobbar man på och har inte så ofta tid att stanna upp och se vad vi faktiskt gör. Det här är ett gyllene tillfälle att blicka tillbaka, summera och konstatera att utvecklingen i Örebros största ideella förening är enorm. Tillsammans är vi nu drygt Örebroare som gillar att träna, umgås och utvecklas i Friskis&Svettis Örebro. Vi har en styrelse, ett kansli och 240 ideella funktionärer som är seriösa, genuint engagerade och äkta ambassadörer för Friskis&Svettis. Vi vill även tacka de som stöttat oss och som vi samverkat med under året. Vår hyresvärd Behrn Fastigheter, Örebro kommun, SISU Idrottsutbildarna, ÖLIF, Friskis&Svettis Riks, Team Sportia, Norra Cykel, Swedbank och många, många fler. Tillsammans har vi stora ambitioner för framtiden. Vi har nu tagit ännu ett jättekliv i föreningens historia och fattat beslut om att ge plats för fler medlemmar och öppna ännu en egen lokal. Allt detta är helt fantastiskt. Men huvudsaken är att vi har kul! Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 13

14 20år F&S ÖREBRO Text: Helena Tranquist Foto: Greger Tallroth (om inte annat anges) Produktion: Mikael Hagström Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro

mêçíçâçää= êëã íé=ommu=

mêçíçâçää= êëã íé=ommu= Årsmötet IF Friskis&Svettis, Örebro Torsdagen den 27 mars 2008, konferensrummet Kvarnen, Örebro 1. Årsmötets öppnande Sittande ordförande Ulf Marcusson hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet 2008

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Friskis&Svettis Örebro 2010 avklarat

Verksamhetsberättelse. Friskis&Svettis Örebro 2010 avklarat Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 2010 avklarat modigt steg! Ännu ett stort och Verksamhetsberättelsen summerar det gångna året. Ett grannlaga men inspirerande arbete som tydliggör att det händer

Läs mer

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Vi på Friskis&Svettis Nynäshamn vill blicka framåt och vara en förening i tiden, utöka verksamheten i både smått och stort och ägna mer tid och tankar

Läs mer

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning)

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning) Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet. Verksamhetsplaneringen är ett kontinuerligt arbete och

Läs mer

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN IF Friskis&Svettis Nyköping 2014 Friskis&Svettis idag Friskis&Svettis är en idé om träning som delas av över 552 000 människor. Utvecklingen har varit enorm. År 1990 hade Friskis&Svettis

Läs mer

Verksamh. ets. ber ättelse

Verksamh. ets. ber ättelse Verksamh ets ber ättelse 2011 P Året 2011 Föreningens verksamhetsberättelse utgår bland annat från föreningens verksamhetsplan 2011 och omfattar olika fokusområden så som medlemmar, organisation, utbud,

Läs mer

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år)

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) FRISKIS&SVETTIS GEMENSAMT vår grundläggande plattform Friskis&Svettis vision Människor ler när det tänker på träning De idéella funktionärerna och anställda

Läs mer

FEMtastiskt! Verksamhetsplan Friskis&Svettis Kiruna

FEMtastiskt! Verksamhetsplan Friskis&Svettis Kiruna FEMtastiskt! Verksamhetsplan Friskis&Svettis Kiruna 2012 Idé utan krav Friskis&Svettis är en idrottsförening med för idrottsvärlden ett ovanligt mål. Här finns inget målsnöre att spränga, inget nät att

Läs mer

Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsberättelse 2011

Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsberättelse 2011 Inledning Friskis & Svettis i Svedala är en ideell idrottsförening som är ansluten till Friskis & Svettis Riks, Svenska Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012 DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012 1. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 2. Val av två justeringsmän, vilka jämte ordföranden skall justera mötets protokoll samt rösträknare. 3. Fastställande av röstlängd

Läs mer

Sammanfattning (89 svar)

Sammanfattning (89 svar) Sammanfattning (89 svar) Hur nöjd eller missnöjd är du som helhet med Friskis&Svettis? 5 mycket nöjd 3742 % 4 4854 % 3 3 3 % 1 inte alls nöjd 0 0 % ingen uppfattning 0 0 % Hur väl motsvarar Friskis&Svettis

Läs mer

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD 1 INLEDNING Friskis&Svettis idé om träning delas av över en halv miljon människor. Idag har Friskis&Svettis rörelsen tillsammans 552 082 medlemmar fördelade på 159 medlemsföreningar i 10 länder. Det är

Läs mer

Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%.

Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%. Medlemmar och kortpriser: Johanna Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%. Medelåldern på våra medlemmar är 45,4 år yngsta medlemmen var 11 år och äldsta 92

Läs mer

Till alla funktionärer

Till alla funktionärer Stans bästa lekplats för stora och små! Jag tycker det är ett bra sätt att beskriva oss och våra fina lokaler på Frösön. I ordet lekplats ryms vår idé om lust och glädje. Lekplats för också tankarna till

Läs mer

På gymmet. finns något för alla sid 4. Friskispressen Örebro. Vårens schema Fullspäckat med träning! Älskar sitt uppdrag Madelene är yngst i styrelsen

På gymmet. finns något för alla sid 4. Friskispressen Örebro. Vårens schema Fullspäckat med träning! Älskar sitt uppdrag Madelene är yngst i styrelsen Friskispressen Örebro Älskar sitt uppdrag Madelene är yngst i styrelsen Vårens schema Fullspäckat med träning! Andreas och Martin testar F&S gym På gymmet finns något för alla sid 4 F&S Örebro har över

Läs mer

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn 1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013 1 (8) Verksamhetsplan 2012-2013 Syfte och Mål Verksamhetsplanen beskriver planerad och i viss mån visionerad verksamhet i IF Friskis&Svettis Nynäshamn

Läs mer

FRISKIS. Heta nyheter i sommar. Friskis&Svettis Båstad Ängelholm. Sommar 2015. Smarta Sommarkortet. Outdoor Fusion. Familjen Friskis.

FRISKIS. Heta nyheter i sommar. Friskis&Svettis Båstad Ängelholm. Sommar 2015. Smarta Sommarkortet. Outdoor Fusion. Familjen Friskis. Sommar 2015 FRISKIS Friskis&Svettis Båstad Ängelholm Smarta Sommarkortet Heta nyheter i sommar Outdoor Fusion Familjen Friskis Outdoor Kids Höstnyheter - smygtitt Öppna och läs mer! 8 Träna till fantastiskt

Läs mer

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 2012 Verksamhetsberättelse Vi vet hur vi gör! När jag ser 2012 års verksamhet i backspegeln så kan jag se att det är ett år då vi förstärkt, byggt ut, renoverat och ventilerat. Det

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Inledning Verksamhetsplanen är i första hand till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014 IF Friskis&Svettis i Kungsbacka Verksamhetsberättelse 2013 Friskis&Svettis F&S är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål: ett leende.

Läs mer

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2015

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2015 Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2015 1. Olov Sjöström 2015-02-26 MOTION TILL FRISKIS o SVETTIS I NYNÄSHAMN ÅRSMÖTET 2015 ANG KOSTNADER FÖR FÖRLÄNGNING AV AKTIVITETSKORT Jag är aktiv medlem

Läs mer

Styrelsemöte 090124. Revision Datum Utfärdare Sida A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8)

Styrelsemöte 090124. Revision Datum Utfärdare Sida A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8) A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8) Mötesdatum: 2009-01-24 Tid: 09.00-11.30 Plats: Konferenshus Sundet Boxholm Närvarande: Mikael Seidl, Camilla Persson, Peter Tuvberger, Sten- Anders Hofvendahl,

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag IF FRISKVÅRD VÄXJÖ ÅRSMÖTE Valberedningens förslag Till IF Friskvård Växjö styrelse och revisorer för verksamhetsåret 2014 1 IF Friskvård Växjö styrelse och revisorer. Interimvalberedningen har fått i

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET 2015 Huvudmål Mål 2015 5% vinst 2500 medlemmar Övergripande mål 2015-2017 Tillväxt på 3% till 2630st medlemmar.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 IF Friskis&Svettis Kalmar

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 IF Friskis&Svettis Kalmar VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 IF Friskis&Svettis Kalmar Lite tuffare, mycket roligare ÅRET I KORTHET 7 100 MEDLEMMAR 5,5 FAST ANSTÄLLDA 220 AKTIVA FUNKTIONÄRER 125 PASS/VECKA VÅR & HÖST MER JYMPA I JYMPAN

Läs mer

Festen. har börjat! VUF. Framtiden Dags för nästa lokal? Gymsnack mer om gymträning. Friskispressen Örebro. Grattis F&S Örebro 20 år F&S ÖREBRO

Festen. har börjat! VUF. Framtiden Dags för nästa lokal? Gymsnack mer om gymträning. Friskispressen Örebro. Grattis F&S Örebro 20 år F&S ÖREBRO Friskispressen Örebro år Hasse - F&S hustomte på Kvarnen. Sofia - fotbollsspelare som gillar att jympa då och då. Festen har börjat! Grattis F&S Örebro år Framtiden Dags för nästa lokal? Gymsnack mer om

Läs mer

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 IF Friskis&Svettis Västerås 2010 1 IF Friskis&Svettis Västerås Verksamhetsberättelse 2010 INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 4 Händelser under

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Å rsredovisning. Friskis&Svettis Skara. Innehåll. Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 1 ( 8) Räkenskapsår 1 januari 31 december 2014

Å rsredovisning. Friskis&Svettis Skara. Innehåll. Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 1 ( 8) Räkenskapsår 1 januari 31 december 2014 Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 1 ( 8) Å rsredovisning Friskis&Svettis Skara Räkenskapsår 1 januari 31 december 2014 Organisationsnummer 868400-9932 Innehåll Verksamhetsberättelse... 2 Verksamheten...

Läs mer

Hösten 2012. friskissvettis.se/lerum

Hösten 2012. friskissvettis.se/lerum Hösten 2012 Träningsguide friskissvettis.se/lerum Välkommen till Friskis&Svettis! Vi har lust. Har du? Välkommen till en höst fylld med träning som erbjuder 40 st gruppträningspass per vecka och flera

Läs mer

Verksamhets. berättelse2012. Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata

Verksamhets. berättelse2012. Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata Verksamhets berättelse2012 Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata Ordförande Styrelsens årsberättelse 2012 Så lägger vi 2012 till handlingarna, ett år som inte liknar något annat i modern Friskis&Svettis

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar.

DUS ordnar träffar och aktiviteter för ungdomar som är aktiva inom distriktens klubbar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DISTRIKTETS UNGDOMSSEKTION 2010 DUS STYRELSEN 2010 UPPDRAG OCH VERKSAMHET Ordförande Vice ordf. Sekreterare Vice sekr. Kassör Övriga ledamöter Karolina Peterson Louise Bergström

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Pulsen. Årsmöte Mer träning för unga Kurser & Föreläsningar. Träningscoach. Vi människor och träning! NYHET. Nummer 1 2010

Pulsen. Årsmöte Mer träning för unga Kurser & Föreläsningar. Träningscoach. Vi människor och träning! NYHET. Nummer 1 2010 En ideell idrottsförening där alla vinner. Vi människor och träning! Pulsen Årsmöte Mer träning för unga Kurser & Föreläsningar Nummer 1 2010 Träningscoach NYHET FÖRELÄSNINGAR Alla föreläsningar är i Bätte

Läs mer

Verksamhetsberättelse för IF Friskis&Svettis Sundsvall 2011-01-01-2011-12-31. Annika Holmquist, Camilla Lind och Eva Kristofferson

Verksamhetsberättelse för IF Friskis&Svettis Sundsvall 2011-01-01-2011-12-31. Annika Holmquist, Camilla Lind och Eva Kristofferson Verksamhetsberättelse för IF Friskis&Svettis Sundsvall 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamot Suppleant Verksamhetschef Kansli Sektionsansvariga:

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse 2014 Strängnäs GF Verksamhetsberättelse Året som gått Strängnäs GFs gångna år har sett annorlunda ut än tidigare år. Nya samarbeten har skapats, förändring i träning- och tävlingsplanering samt att föreningen

Läs mer

Nummer 4 2010. Ängelholm. Höstens roliga. kurser. Yoga Träning för gravida Zumba

Nummer 4 2010. Ängelholm. Höstens roliga. kurser. Yoga Träning för gravida Zumba Nummer 4 2010 Ängelholm Höstens roliga kurser Yoga Träning för gravida Zumba NYHETER INDOORWALKING CIRKELGYM FRIVOLTA - DIN SAL Schema 27 september 2010-27 mars 2011 Seriöst rolig träning! Vi kan träning.

Läs mer

Egna sidor Friskis&Svettis Örebro

Egna sidor Friskis&Svettis Örebro Egna sidor Friskis&Svettis Örebro Foto: Greger Tallroth Nu när höstmörkret kommer krypande vill vi minnas den underbara och sköna sommarjympan i Stadsparken Nu har vi massor av kul träning att bjuda på

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2013 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

FRISKVÅRDSHUSEN I HÖLLVIKEN/SKANÖR. Program sommaren 2011 13 juni - 21 augusti

FRISKVÅRDSHUSEN I HÖLLVIKEN/SKANÖR. Program sommaren 2011 13 juni - 21 augusti FRISKVÅRDSHUSEN I HÖLLVIKEN/SKANÖR Program sommaren 2011 13 juni - 21 augusti INNEHÅLL TRÄNA PÅ STRANDEN SID 2 SID 3 SID 4-5 SID 6 SID 7 SID 8 Innehåll Träna på stranden Sommarkort Midsommarschema Veckoschema

Läs mer

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011

Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Årsmöte 2011 3 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2011 Dagordning årsmöte 2011-02-03 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

DU - som vill bli gyminstruktör

DU - som vill bli gyminstruktör DU - som vill bli gyminstruktör ATT VARA GYMINSTRUKTÖR är ett ideellt, utvecklande, utmanade och engagerande fritidsuppdrag. Du får garanterat många härliga upplevelser, du får och ger mycket energi, du

Läs mer

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 BKC har många aktiva spelare i våra träningsgrupper. I år har vi gjort ett stort jobb, lagt ner tid och tanke för att göra säsongen så bra som möjligt. Med vår

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130205 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130205 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130205 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Henrik Jaensson ordf Rune Johansson till 99 Evali Lindström

Läs mer

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012

Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00. Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Årsmöte 2012 2 februari i Alnarp kl. 17.00-19.00 Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2012 Dagordning årsmöte 2012-02-02 Alnarp 1. Val av mötesordförande

Läs mer

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår

Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014. Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförenings verksamhetsberättelse för 2014 Föreningens 79:e verksamhetsår Lidköpings Konstförening Styrelsen för Lidköpings Konstförening avger följande verksamhetsberättelse för 2014 föreningens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss?

Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss? Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss? Kvinna 25 År Kvinna 35År Man 54 år Kvinna 63 år Kvinna 34 år Mina reflektioner

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 SNABBFAKTA OM FÖRENINGEN 2014 2428st medlemmar 80 ideella funktionärer 20 olika pass per vecka 1700 kvm lokalyta varav 1280 kvm träningsyta 2st anställda

Läs mer

Hasse Castergren Annie Thoren.

Hasse Castergren Annie Thoren. Hasse Castergren Som naprapat ser Hasse till helheten hos individen och arbetar samt behandlar hela kroppen och rörelseapparaten: skelett, rygg, leder och muskler. Hasse tog naprapatexamen 2005 och har

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Örebro 1. PT gör entré SID 2. Gymutbudet breddas med en efterlängtad nyhet.

Örebro 1. PT gör entré SID 2. Gymutbudet breddas med en efterlängtad nyhet. Örebro 1 2014 Vi testar nya IW Under våren kommer ett nytt upp - lägg på Indoor Walking att testas inom F&S och Örebro har blivit utsedd till testförening. Det nya upplägget innebär ett renodlat passupplägg

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

10-årsjubileum för. rpm

10-årsjubileum för. rpm 10-årsjubileum för rpm RPM fyller 10 år i norden jubileumserbjudande Betala endast 10% FÖR EN RPM -grundutbildning 270 SEK per instruktör, ordinarie pris 2 700 SEK. (Privatperson ordinarie pris 5 000 SEK).

Läs mer

Protokoll nr 1 2011. Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost. Tid: 2011-01-09 12.00-16.00

Protokoll nr 1 2011. Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost. Tid: 2011-01-09 12.00-16.00 Protokoll nr 1 2011 Protokoll fört vid möte med styrelsen i Gymnastikförbundet Sydost Tid: 2011-01-09 12.00-16.00 Plats: Gymnastikförbundets Sydosts kansli, Växjö Närvarande: Gun Ståhl, ordförande Christer

Läs mer

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Hur blir SKF så bra att alla klättrare vill vara medlemmar? Processledare: Sandra Mattsson, SISU Idrottsutbildarna Syfte med träffen:

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

HÄLSOBROBLADET. Special. Innehåll. Nr 1 årg 1. Fyra gånger per år är det gruppstart. Vill man bara träna i gymmet kan man börja när som helst.

HÄLSOBROBLADET. Special. Innehåll. Nr 1 årg 1. Fyra gånger per år är det gruppstart. Vill man bara träna i gymmet kan man börja när som helst. TRÄNING SAMVARO INSPIRATION HÄLSOBROBLADET Special Nr 1 årg 1 Hälsobro Hälsobro är ett lite gym med stor känsla, du hittar oss i centrala Örebro alldeles bredvid Oskarsparken. Hit är alla välkomna att

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 IF Friskis&Svettis Stenungsund Tack vare engagerade funktionärer kan Friskis&Svettis Stenungsund erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalité för alla. 1 Verksamhetsledaren

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

1 (10) 201 ÅRSBERÄTTELSE Årsberättelse Friskis&Svettis Nynäshamn 2013 3

1 (10) 201 ÅRSBERÄTTELSE Årsberättelse Friskis&Svettis Nynäshamn 2013 3 1 (10) ÅRSBERÄTTELSE 2013 Årsberättelse 2013 2 (10) IF Friskis&Svettis Nynäshamn avger härmed berättelse för föreningens verksamhet under tiden 1 januari 2013 31 december 2013. FÖRENINGEN Under 2013 fyllde

Läs mer

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28

Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Protokoll vid Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2014.02.28 Öppnande 1. Skandinaviska Klubbens ordförande, Jens Ole Jespersen, hälsade alla närvarande hjärtligt välkomna och förklarade Skandinaviska Klubbens

Läs mer

Regler för medlemsföreningar

Regler för medlemsföreningar Regler för medlemsföreningar Det ska vara enkelt. Det ska vara enkelt att sätta sig in i vad som gäller för medlemsföreningar i Friskis&Svettis. Friskis&Svettis värderingar och vårt gemensamma regelverk

Läs mer

Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong.

Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong. 1 av 10 Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong. I år kommer vi fortsätta med att förbättra banorna men också era möjligheter till mer och bättre träning. För

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Haninge. Aerobics Dans & yoga 2 Säsongens nya stjärnor Så blir du funktionär. Friskispressen. Gratis för alla F F D I G E N G O D.

Haninge. Aerobics Dans & yoga 2 Säsongens nya stjärnor Så blir du funktionär. Friskispressen. Gratis för alla F F D I G E N G O D. Nummer 4 2010 Friskispressen Haninge S K A F F A Foto: anna henriksson D I G E N G O D V A N A Gratis för alla 9UPPAK 1 / Aerobics Dans & yoga 2 Säsongens nya stjärnor Så blir du funktionär NYHEER Här

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Stockholm 5. Lust har ingen gräns

Stockholm 5. Lust har ingen gräns Styrka och smidighet syns inte alltid på utsidan. Men lusten att röra sig ger dig oanade krafter. Därför har vi olika träningsformer och olika nivåer så att du kan hitta något som passar just dig. Alltför

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Örebro 2. Året som gått SID 2. Ett händelsefyllt år har gått mot sitt slut. Läs hela berättelsen.

Örebro 2. Året som gått SID 2. Ett händelsefyllt år har gått mot sitt slut. Läs hela berättelsen. Örebro 2 2015 Ta med dig barnen Träning ska vara lättillgängligt. Därför erbjuder vi barnpassning så att även du som har svårt att få barnvakt kan komma iväg och träna. Våra barnvärdar finns på plats fem

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

IF Friskis & Svettis Trosa

IF Friskis & Svettis Trosa IF Friskis & Svettis Trsa 1 Prtkll 266 från styrelsemöte 2012-07-01 Närvarande: Kristina Svenssn-Petterssn Jerker Löfgren Carina Mörth Maritha Neiberg-Karlssn Matilda Sundqvist Niklas Berge Ordförande

Läs mer

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen)

ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) ORGANISATIONSGUIDE FÖR BRIDGEKLUBBEN ALLIANS (Föreningen) 1 INLEDNING 1.1 SYFTE Syftet med organisationsguiden (guiden) är att ge föreningens medlemmar och funktionärer en samlad information om hur föreningen

Läs mer

Idrotten landets ledande ledarskola. Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007

Idrotten landets ledande ledarskola. Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007 Idrotten landets ledande ledarskola Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007 1 STOCKHOLM JULI 2007 ANDRÈN & HOLM FOTO: Bildbyrån ILLUSTRATION: Katti

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

IF Friskis & Svettis Trosa

IF Friskis & Svettis Trosa 1 Protokoll 253 från styrelsemöte 2011-05-29 Närvarande: Kristina Svensson-Pettersson Anna Granlund Eva-Marie Lindström Hans Lundén Beth Nyhlén Niklas Berge Ordförande Sekreterare 1 Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Friskispressen. Mer barntillåtet! Jympa med hela familjen Vem bestämer musiken? Bilder från sommarjympan

Friskispressen. Mer barntillåtet! Jympa med hela familjen Vem bestämer musiken? Bilder från sommarjympan Friskispressen Tyresö Mer barntillåtet! Jympa med hela familjen Vem bestämer musiken? Bilder från sommarjympan Ordföranden har ordet Tankar från en häng matta Tid att ladda batterier. När jag skriver dessa

Läs mer

våren 2015 ÄLMHULT Missa inte vårens nyhet POWER HOUR

våren 2015 ÄLMHULT Missa inte vårens nyhet POWER HOUR våren 2015 ÄLMHULT Missa inte vårens nyhet POWER HOUR Välkommen till Friskis&Svettis i Älmhult Friskis&Svettis erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla! Alla ledare, instruktörer,

Läs mer

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect

Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Nätverket för kommunala lärcentra Protokoll Nitus styrelsemöte 19 mars via Adobe Connect Närvarande: Kent Wallén, Katrineholm /Vingåker Agneta Lindqvist, Gotland Jerry Engström, Västervik Mats Larsson,

Läs mer