Verksamhetsberättelse. 20år. Friskis&Svettis Örebro F&S ÖREBRO avklarat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. 20år. Friskis&Svettis Örebro F&S ÖREBRO. 2009 avklarat"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 20år F&S ÖREBRO 2009 avklarat

2 20år F&S ÖREBRO fyllde 20! Det år föreningen Dags att summera ännu ett spännande år. Ett år som följt den utveckling vi sett de senaste åren. En utveckling som är mycket positiv när det gäller antal medlemmar, verksamhet och träningsglädje. Vi känner en stor ödmjukhet inför det. Vi vet att vi inte kan slå oss till ro. Vi måste fortsätta att utvecklas. Fortsätta att vara lyhörda för våra medlemmar så de trivs i och med sin förening. Inspirera våra funktionärer så de håller kvar lusten och engagemanget. Vi måste också fortsätta att vara trovärdiga, vara tydliga med vad vi är och vad vi vill. Det är vi tillsammans som gör Friskis&Svettis till den framgångssaga det är. Låt mig nu stolt presentera 2009, det år föreningen fyllde 20 år. Styrelsen Verksamhetsåret startade den 1 januari 2009 och avslutades den 31 december Årsmötet hölls den 26 mars 2009 i konferensrummet på Kvarnen. Ordförande för mötet var Karin Tellås Hermansson, som har ett stort engagemang i idrottsrörelsen. Hon är journalist, numera fristående konsult och fd informatör på ÖBO och Örebro Kommun. Sekreterare var Malin Bjuvenius, en av våra värdar med stort engagemang i föreningen. Valberedningen, som under 2008 bestått av Brittinger Örenius, Kristina Lood och Marianne Lernvik, presenterade förslaget till nya ledamöter. Styrelsen i F&S Örebro är fortsatt stabil och engagerad och många väljer glädjande nog att stanna kvar i sina uppdrag. Ulf Marcusson väljs om på ordförandeposten, likaså stannar Mirjam Sterner under ytterligare en mandatperiod på två år, Gunnar Ingberg och Mikael Hagström har ett år kvar på sina mandat. Margita Svensson väljer att efter ett mångårigt och engagerat uppdrag i styrelsen lämna sin plats. Lena Todnem-Svanström avgår efter avslutad mandatperiod, och Harriet Arnold väljer att ställa sin plats till förfogande. Vi tackar såklart samtliga ledamöter för deras insatser. I deras ställe väljs Sofi Andersson, Elisabeth Sverresson och Madelene Larsson. Nedanstående sju ledamöter har alltså bildat Friskis&Svettis Örebros styrelse under 2009/2010: Ulf Marcusson, ordförande; Gunnar Ingberg, vice ordförande och kassör/ekonomiansvarig; Mirjam Sterner, Mikael Hagström, Elisabeth Sverresson, Sofi Andersson och Madelene Larsson; samtliga ledamöter. Till revisorer valdes Kerstin Svensson (auktoriserad) och Holger Ljusberg, som suppleant Karin Sundelius. Till valberedning även 2009 valdes Brittinger Örenius, Marianne Lernvik, och Kristina Lood. Styrelsen har haft 11 ordinarie styrelsemöten under året. Året 2009 har varit det år då vi riktigt bott in oss på Kvarnen. Vi har förfinat och förädlat, utvärderat och anställt. Och blivit trångbodda! Därför har mycket fokus i styrelsen varit att hitta ytterligare en lokal. En projektgrupp bestående av Ulf Marcusson, Per Lindahl och Helena Tranquist har tagit fram underlag för beslut om utökning av ytterligare en egen lokal. I det arbetet ingick även att göra en grundlig medlems- och funktionärsundersökning. Den redovisas i korthet längre fram i verksamhetsberättelsen. För övrigt har kansli och styrelse fokuserat på att förverkliga resterande aktiviteter som finns i Verksamhetsplanen Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro

3 Sofi Andersson Elisabeth Sverreson Ulf Marcusson Madelene Larsson Mirjam Sterner Gunnar Ingberg 2009 års styrelse Mikael Hagström Verksamhetsplan Verksamhetsplanen för bygger på de hörnstenar och vägval som är viktiga för föreningens fortsatta utveckling. De sex hörnstenarna är: träningen personal och funktionärer lokaler musik- och träningsredskap marknadsföring och kommunikation ekonomi Under 2009 har vi jobbat hårt med att utveckla den interna organisationen. Några exempel är: 1. Strukturera och förfina lagledarorganisationen 2. Utveckla och tydliggöra rutiner för rekrytering och utveckling av funktionärer 3. Bearbeta och uppfylla de önskemål och frågor som den genomförda medlems- och funktionärsenkät resulterade i 4. Utökning med två anställda på kansliet. Med anledning av det har vi jobbat med att skapa nya och tydliga befattningsbeskrivningar och rutiner för kanslipersonalens arbete. Här nedan beskrivs de två första punkterna lite mer ingående. Översyn av lagledarorganisationen Friskis&Svettis Örebro är organiserad i olika (verksamhets)lag där varje lag har en eller flera lagledare. Utifrån lagledarorganisationen vill vi skapa arbetsglädje, tydlighet och stabilitet för de ideella krafterna i föreningen. Under 2009 gjordes en översyn av befintlig Lagledarorganisation. Lediga lagledarplatser tillsattes under våren och skapade en fulltalig lagledarorganisation. Arbetet med nya rekryteringsmodellen Målet är att skapa en samsyn och tydlig profil gällande rekrytering i föreningen, och en total översyn har gjorts av rekryteringsgången samt all dokumentation. En Funktionärspolicy gemensam för alla funkisar har tagits fram. Funktionärspolicyn beskriver förväntningar och förhållningssätt i relationen funktionär/förening. Under hösten presenterades en ny line och ett något förändrat arbetssätt för informationskvällarna vilket gav positiv effekt på rekryteringsunderlaget. Arbetet fortsätter och beräknas vara klart till rekryteringen våren Styrelsernas mötesplats - Friskis&Svettis Årsstämma På F&S Årsstämma i Gävle i april, representerades F&S Örebro av Helena Tranquist, Ulf Marcusson, Gunnar Ingberg, Mikael Hagström, Elisabeth Sverresson och Madelene Larsson. I år bidrog inte Örebroföreningen med någon motion, men många intressanta punkter diskuterades. En av de större var Hur ska Friskis&Svettis förhålla sig till aktiviteter utanför träning. Denna fråga har processats under hela 2009 på riksnivå och ett förslag skall läggas fram på Årsstämman Ordning & reda Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 3

4 Siffrorna talar sitt tydliga språk Föreningen växer! Ekonomiläget Vi kan glädja oss åt en fortsatt stabil ekonomi i vår förening. Vi har även under 2009 sett en fortsatt ökning av medlemsantalet vilket även resulterat i ökade intäkter (13,2 mkr) jämfört med 2008 (12,6 mkr). Genom den goda medlemstillströmningen har vi haft möjlighet att satsa på kvalitet och ökat utbud i lokalerna, utbildning för våra funktioner samt även gjort två viktiga nyanställningar. Sammantaget har detta resulterat i ett överskott på 0,3 mkr (2,4 mkr 2008). Behållningen på bankkontot uppgick vid årsskiftet till 4,6 mkr (3,8 mkr förra året) och föreningen är helt obelånad. Detta känns tryggt för föreningens vidare utveckling, inte minst vad gäller satsningen på lokal nummer 2. Medlemmar Antalet medlemmar i föreningen 2009 landade på Det innebär fler medlemmar än 2008, då vi kunde vi räkna in medlemmar. En ökning med drygt 11 % på ett år. I diagrammen nedan kan vi följa medlemsutveckling och föreningens intäkter från år Medlemmarna köper i genomsnitt träningskort för kr per år. Träningskort Inga förändringar har gjorts vad gäller korttyperna under Vi erbjuder samma korttyper som under Några exempel är 3- och 6-månaderskort, årskort med 1, 2 eller 3 aktiviteter. Dessutom finns ett antal andra varianter som klippkort (Kvarnen och Satellit) samt Friskiskort. Rabatt på ca 20 % ges till ungdomar och studenter. Vi har under året fortsatt att samarbeta med två friskvårdsmäklare, Flexpay och Friskvårdskuponger, som våra medlemmar är knutna till via sina arbetsgivare. Från höstsäsongen 2009 höjde vi priset på årskorten för 1 aktivitet med 100 kr. De övriga 1-aktivitetskorten höjdes procentuellt utifrån detta. Vi valde att sänka priset på alla fleraktivitetskort. Ett kort med fler aktiviteter ökar flexibiliteten och resulterar i allsidigare träning för medlemmarna som väljer det. Vi kan se att utvecklingen går mot att allt fler väljer att ha tillgång till 3 aktiviteter (jympa, gym och spin) på sitt kort. Köpa kort via nätet En mycket uppskattad och väl fungerande nyhet är att medlemmarna från januari 2009 kunde köpa träningskort och medlemskap via Internet. Det underlättade för både medlemmar och värdar, och alla kunde glädjas åt kortare köer och ett minskat tryck i receptionen, speciellt under högsäsongen. Hur ser våra medlemmar ut? Det lägger vi inga värderingar i, alla är välkomna! Men vi kan konstatera att ca 32 % är män och 68 % är kvinnor. Åldersmässigt fördelar de sig enligt nedanstående diagram. Tillväxt För åren 2000 och 2001 gäller att medlemsantalet är beräknat från höstterminen föregående år till och med vårterminen aktuellt år. Hela året är därmed inte inräknat. 4 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro

5 20 F&S ÖRE Medlems- och funktionärsundersökningen Under våren 2009 var det dags att återigen göra en medlems- och funktionärsundersökning. Per Lindahl hade huvudansvaret för att samordna genomförandet. Vi valde att anlita Mistat AB, som gjort liknande undersökningar till flera F&S föreningar. Syftet med undersökningen var att kartlägga, förklara samt mäta nöjdheten bland våra medlemmar. Vi var den här gången extra nyfikna på vad våra medlemmar önskade sig inför vår nästa lokal och passade på att ställa ett antal extra frågor om det. Undersökningsresultatet ville vi använda som underlag i det löpande arbetet och även för att ge input till verksamhetsplanen och föreningens framtida utveckling. Undersökningens andra del riktade sig enbart till funktionärer. Vi behövde lyssna in dem, och stämma av deras engagemang och nöjdhet efter etableringen på Kvarnen och inför det stora steget mot ännu en lokal. Vad tyckte medlemmarna? Av de medlemmar som vi kunde nå via mail så valde närmare 50 % (2 214 st) att delta i undersökningen. Redovisningen skedde i ett antal staplar och diagram, samt ca 220 sidor svar på våra öppna frågor. En summering presenterades för medlemmarna på hemsidan, och de som önskade kunde ta del av den i sin helhet. Resultatet kan sammanfattas i följande sju huvudpunkter. Det ni gillar hos Friskis&Svettis Örebro är i första hand vårt utbud av träning. Att det finns mycket att välja på, att vi har bra öppettider och att vi samlat större delen av vår verksamhet till ett ställe, Kvarnen. 1. Som nummer två kommer stämningen/atmosfären. Alla är välkomna, det är en härlig blandning av människor och man kan vara sig själv i en avslappnad miljö och känna gemenskap. 2. På tredje plats kommer priset, vår träning uppfattas som prisvärd, inte alltid billigast men ni tycker att ni får mycket för pengarna. Vi har stor variation på träningskort och flexibla bindningstider. 3. På plats nummer fyra så återfinns läget på vår träningsanläggning, Kvarnen. Centralt och nära. 4. Våra engagerade och duktiga funktionärer kommer på plats fem. De är där för att de vill, inte för att de måste, sådant känns är ett citat från undersökningen. 5. På sjätte plats återfinns kvalitén på våra lokaler. Kvarnen naturligtvis men även våra satelliter runt om i Örebro. Här finns betyg som stora, rena, ljusa, fräscha mm. 6. Sist men inte minst, på plats nummer sju kommer Friskis&Svettis som idé. En ideell förening med sunda värderingar om träning med leendet som främsta mål. Du ska le bara du tänker på träning. De tydligaste signalerna kring vad man inte var nöjd med är att det blivit trångt på Kvarnen. Lösningen på det är en utökning med ytterligare en lokal, vilket styrelsen redan i det skedet påbörjat sökandet av. Resultatet i övrigt ledde fram till en aktivitetslista med 47 förbättringsåtgärder som medlemmarna uttryckt önskemål om. Punkterna presenterades på Kvarnen och på hemsidan och bockades av allteftersom de var klara. Vad tyckte funktionärerna? Här kunde vi konstatera en glädjande hög svarsfrekvens. Av 206 funktionärer som gick att nå via mail, valde närmare 80 % att svara (160 st). Fantastiska 98,6 % svarade att de är stolta över att vara funktionärer i F&S. På frågan om varför man väljer att bli och vara funktionär så var följande fem anledningar de i huvudsak rådande: Samma/gemensamma värderingar Socialt nätverk Gemenskap Roligt Gillar träning Väger man samman den totala bilden av hur de upplever sin situation som funktionärer så hamnar ett sk nöjdhetsindex på 87,2 %, vilket är det högst uppmätta resultatet bland alla F&S föreningar som gjort undersökningen. Nöjdhetsindex Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 6

6 Funkisar i värdsklass Ännu fler! Kansli och personal Kansliet, som leds av verksamhetschef Helena Tranquist, finns i Kvarnen på Fredsgatan 25. Kansliet servar medlemmar och funktionärer och deras främsta uppgifter är att inspirera och leda funktionärerna, administrera, organisera, marknadsföra och skapa väl fungerande rutiner i verksamheten. Kansliet har fått en rejäl tillökning under året, då vi under våren rekryterade två nya tjänster. Bland många kompetenta sökande var det till sist André Höglund och Håkan Lindahl som tillträdde de två tjänsterna i juni respektive augusti. Med anledning av det så har arbetet på kansliet organiserats om och samtliga har fått förändrade befattningsbeskrivningar. Totalt finns nu 6,5 tjänst på kansliet: Helena Tranquist, verksamhetschef 100 %, Susanne Larsson, verksamhetskoordinator 100 %, Anneli Lundholm, ekonomi- och schemaansvarig 100 %, Sofia Danielsson, träningsansvarig 75 %, André Höglund, gym- och lokalansvarig 100 %, Håkan Lindahl, receptionsansvarig 100 %. Helgansvaret på totalt 75 % har under året delats av Lovisa Elfving, Linda Meijer och Linda Pettersson. Flera funkisar har ryckt in och jobbat extra i receptionen vid behov, bl a Matilda Persson, Maria Persson och Eva Örnskär. Under hösten gick kansliet en gemensam två-dagars utbildning i Aktiv kommunikation för ledare samt hade en två-dagars verksamhetsplanering på Hults Säteri. En helg i oktober deltog kanslipersonal samt några från styrelsen på F&S Verksamhetsdagar på Bosön. Ämnet för dessa dagar var fokus på ledarskapsutmaningar. Ur ett filosofiskt perspektiv skulle man kunna säga att Verksamhetsdagarna är ett sätt för oss som jobbar i verksamhetsledningen att ägna oss åt eftertanke, att analysera nuläge och framtid. Det är ett tillfälle att vara kreativa och öppna för nya impulser och att hämta kraft för att tillsammans jobba vidare med utvecklingen av Friskis&Svettis. Funktionärer Funktionärskåren har under året vuxit till fantastiska 230 ideellt engagerade personer. Av svaren i funktionärsundersökningen, som redovisats delar av tidigare, framgick att hela 99 % av funkisarna trivs mycket bra eller bra med att vara engagerade i föreningen. Inte mindre än 64 % har varit engagerade i tre år eller mer, och 96 % bedömer att de kommer att vara fortsatt engagerade även om ett år. Och det allra roligaste kanske är att funkisarna känner en stor stolthet att bära Friskis&Svettis logga på bröstet. Vi kan konstatera att det märks. Alla funkisar gör ett fantastiskt jobb! Föreningens ambition är att de ska uppleva sitt uppdrag i föreningen som utvecklande och inspirerande. Så att de orkar och vill fortsätta att dela med sig av sin tid och kompetens, med ett leende För att förstärka den positiva känslan så visar föreningen sin uppskattning genom olika förmåner som, utbildning och inspiration, egen träning, skobidrag, funktionärskläder, rabatt hos våra samarbetspartners, julklapp samt fester och andra sociala aktiviteter. Även anhörigkortet finns kvar som en beskattningsbar förmån för alla funktionärer. Alla funktionärer är organiserade i lag och har en ansvarig ideell lagledare. De har inom ramen för sin Inspirationspeng möjlighet att ordna gemensamma aktiviteter. Aktiviteter som främjar utveckling och sammanhållning för individen och laget. Årets julklapp, som delades ut på Julminglet den 5 december, var en F&S ryggsäck fylld med allehanda bra saker, som loggad termos och mössa, juldoftande kaffe och praliner. Håkan träffar du inte bara i receptionen utan även på jympagolvet. Medel tisdagar kl är det som gäller nu under våren. Uppe på gymmet är det Adré som "håller i trådarna". Under våren har antidopingarbetet legat i fokus och André har tillsammans med övriga i organisationen rott i land "vaccineringen av föreningen". Med anledning av att föreningen fyllde 20 år så bjöds alla funktionärer lördagen den 10 oktober på ett hejdundrande 20-års kalas. Festen hade italienskt tema och lockade fler än 100 funkisar, och flera var anmärkningsvärt sydeuropeiska kvällen till ära. Lagledarna Kansliets omorganisation innebär att huvudansvaret för lagledarna har övertagits av Susanne Larsson. Lagledarna för träningen är Jympa: Maria Persson, Cissi Stranneby, Maria Elvi, Björn Sterner Spin: Christer Modin Gym: André Höglund, Ann Marie Wikström LUF: Maria Kaivanto Ute: Jenny Kihlander 6 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro

7 Lagledarna för värdskapet är Rekrytering och VUF: Malin Bjuvenius, Renate Gernandt Satelliter: Jenny Sjöblom Utbildning: Matilda Persson Inspiration: Ann-Sofi Landberg, Anna Nilsson Ett värdlag i världsklass Värdrekrytering Värdlaget består av ca 60 aktiva värdar med olika uppdrag/arbetsuppgifter. Totalt 23 nya värdar rekryterades och utbildades under Värdlaget har utökats med en helt ny grupp, nämligen passvärdar på Kvarnen. Uppdraget passvärd syftar till att hjälpa till i samband med pass på Kvarnen, som t ex inpassering, fram- och bortplock av utrustning, moppa golv, läsa information osv. Ledaren och värden blir ett team. Följande pass har passvärdar; core-bosu, spin puls, spin start, ki-box, knatte- samt juniorjympa. Värdutbildningen har utvecklats I och med Lagledarorganisationens översyn rekryterades och tillsattes även lagledare inom Värdlaget, till områdena Rekrytering- och VUF, utbildning, satellitlokaler samt för inspiration. Tillsammans med kansliet har utbildnings-lagledaren planerat och genomfört Steg1- och Steg2-utbildningar för blivande värdar. Utbildningstillfällena har följts av gå-bredvid-perioder samt examination. Nyheten VUF F&S har under många år haft ett program för uppföljning och utveckling i ledare och instruktörer i föreningarna. Nu var det hög tid att värdarna skulle få detsamma. Efter ett gediget planeringsarbete startade VUF-laget (bestående av 6 värduppföljare) under våren det viktiga kvalitets- och uppföljningsarbetet i Värdlaget. Genom VUF. en (värduppföljningen) blir värdarna sedda och uppmärksammade samt har möjlighet att diskutera sitt värduppdrag. Utöver uppföljningstillfällena har VUF.arna träffats regelbundet för att stämma av verksamheten och ha kul tillsammans. Inspiration Förutom egna lokala träffar bjöds värdarna till två stora inspirationsdagar anordnade av F&S Riks Värddagarna samt Vär(l)dens Prat. Värddagarna gick av stapeln 14-15/3 då 10 värdar reste till GIH i Stockholm för att inspireras och utbyta erfarenheter med andra värdar från Friskisvärlden. Vär(l)dens Prat hölls i vår lokal den 24/10 dit även Arboga-föreningens värdar var inbjudna. Två utbildare från Riks gästade Örebro för att prata Värdskap inom F&S. En givande dag med erfarenhetsutbyte och träning såklart. Världsledande ledare Utbildning och rekrytering Under det gångna året har vi utbildat totalt 21 nya ledare (steg 1 och 2), varav 7 spinledare, 8 gyminstruktör och 6 jympaledare. Tre av föreningens ledare har utbildat sig i nya intensiteter. Vi fortsätter att satsa stort på ledar- och instruktörsutbildning för att kunna erbjuda både nyheter på träningsfronten och fortsatt bra träning för alla som vill träna med oss. Vi fortsätter satsningen på vårt gym och har vidareutbildat 3 instruktörer i avancerad styrketräning. Många ledare, inte mindre än 40 stycken, har vidareutbildats under året. På hemmaplan har vi i F&S Riks regi arrangerat utbildningsdagen pass.nu barn/junior (5 ledare från Örebro) och haft två cirkelgymutbildningar (6 ledare från Örebro) under året. Under året har Örebro förstärkts med två nya diplomerare i föreningen. André Höglund, gym och Maria Kaivanto, jympa. Det är vi väldigt glada för. Sen tidigare har vi Carolina Johnsson, även hon jympa med inriktning aerobics, step och skivstång. I november månad var det dags för Svettisdagarna där 24 ledare från Örebro lät sig inspireras. Årets Svettisdagar handlade uteslutande om Friskis&Svettis gruppträning inom jympa och spin. Gym och Träna Ute får egna inspirationsdagar våren Här fick vi chansen att utveckla det som gör Friskis&Svettis unikt i träningsvärlden. Nämligen vårt eget personliga ledarskap. Man sökte svar på frågor som; Hur förstärker våra ledare energin som får passet att lyfta och gör träningen till en upplevelse som känns..? Hur ska ledarna locka fram känslan att uppleva något utöver det förväntade? Specialfunktioner För föreningen viktiga resurser är de personer som åtagit sig ett funktionsuppdrag. Det innebär ett extra ansvar, en viktig funktion som sker lite i bakgrunden. Dessa är Rickard Andersson, gymservice, Maria Persson, husfru, Hasse van Dyck, hustomte, Robert Johansson, service spincyklar, Micke Hagström, webmaster och Mats Dahlgren, musik/teknik ansvarig. En grupp som gör ett kanonjobb är Kortgruppen (Eva Örnskär, Susanne Elvi, Maria Persson, Anna Gustavsson, Anna Ökvist, Pernilla Olofsson, Birgitta Axelsson, Vickie Sarlin, Åsa Berg, Tone Groth, Sofia Wulf) som registrerar alla medlemmar och alltid har koll på att ingen behöver vänta mer än tre dagar på att få sitt kortköp registrerat. Då Eva Örnskär flyttade och släppte samordningsansvaret övertogs det av Sofia Wulf. Klädgruppen, Maria Elvi och Annika Möller såg till att vi försågs med funktionärskläder. Ansvaret för att hålla fototavlan med alla funkisar uppdaterad har Anna Fransson och Allan Hidström haft. Kompetens Engagemang 20 F&S ÖRE Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 7

8 Ännu mer! Träning, träning, träning! Utbudet Friskis&Svettis erbjuder ett fantastiskt träningsutbud och Kvarnen är öppen alla årets dagar utom fyra, nyårsdagen, nationaldagen, midsommarafton och midsommardagen. Det efterfrågas ständigt utökade öppettider i gymmet, vilket vi tillmötesgår i den mån det är möjligt och relevant. Vårens och höstens schema erbjöd 75 jympapass, 30 spinpass samt 6 st cirkelgympass/ vecka. Dessutom Crosstraining i Karlslund med 1 pass/v april-juli, samt några pass under hösten. Trycket på träning var som vanligt högt i början av året och många extrapass sattes in. Antal träningstillfällen Under 2008 hade vi ca totalt träningsbesök på Kvarnen och 2009 hade siffran höjts till Hur dessa fördelades på de olika träningsformerna kan utläsas av diagrammet nedan. Här kan vi konstatera att den vanligaste träningsformen nu är styrketräning i gymmet. Och det skriver historia! Tidigare har jympan med sin drygt 30-åriga historik varit störst, men förändringens vindar blåser Sommarträning Sommarschemat utökades med fler pass än 2008 för både jympa och spin. Dessutom fick fler pass sättas in på grund av stor efterfrågan. Gymmet fick generösare öppettider än sommaren innan. Jympan i Skytteparken, som pågick hela sommaren varje tisdag och torsdag kl 18.00, kompletterades med mera utejympa. Genom ett samarbete med ÖBO erbjuds jympa på måndagar kl i Baronbackarna och onsdagar kl i Brickebacken under v Som vanligt var jympan i Skytteparken en riktig folkfest med mängder av motionärer under härliga sommarkvällar. Nya träningsformer Det var rena rama Let s Dance-känslan när danspassen svepte in som en tornado i våra lokaler, 2008 kom de vanliga danspassen och 2009 kom Dans afro. Vilken succé det blev! Nästan lika populär blev Core/bosu, bålträning med extra balansutmaning. En utveckling av yogan efterfrågades och Yoga 2 introducerades. De allt mer träningssugna seniorerna fick Cirkelgym senior under året. 8 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro

9 Gymmet bara växer Statistiken talar sitt tydliga språk. Vi kunde notera en 25 % ökning i gymmet under 2009 jämfört med året innan. Totalt träningsbesök under året. Mars månad var mest välbesökt med besök och toppnoteringen för året var 664 besök på samma dag. Vi var tvungna att göra plats för fler För andra gången sedan april -07 byggdes gymmet ut. Ungefär två månader tog det att iordningställa den 150 kvadratmeter stora, nya delen i gymmet. Den invigdes söndagen den 1 november. Halva delen fick utrustning med inriktning mot lite tyngre träning, och den andra halvan inreddes för funktionell träning och stretchning. Utöver detta så utökades ytan för fria vikter. Under året investerades i utrustning för drygt en miljon kronor i gymmet. Konditionsparken utökades med 6 maskiner. Nya styrketräningsmaskiner (11 st) köptes in för att förbättra förutsättningarna för våra grundmotionärer. Därutöver investerade vi i en del fria vikter och utrustning för funktionell träning. Vi har en stark vilja att fler både instruktörer och andra röd-vita funkisar ska synas i gymmet. Det stärker och bibehåller den sköna Friskis&Svettis känslan i gymmet. Därför rekryterades fler instruktörer än tidigare och gymvärdar introducerades under hösten. Gymvärdens roll är i huvudsak att mingla och finnas till hands för frågor, biljettkontroller samt underhåll av utrustningen. Vi hade också en särskild Mingelvecka under både våren och hösten. Instruktörerna fanns bland motionärerna och snackade om lite av varje. Som t ex våra trivselregler och hur vi vill att det ska fungera i gymmet. Vi förde också fram budskap som att plocka upp vikter och annan utrustning efter sig och vikten av att använda träningsskor i gymmet. Under våren ordnades Gymsnack för våra motionärer om Avancerad styrketräning samt Funktionell träning. Totalt lockade dessa ca 35 medlemmar. Antidopningsarbete När antalet medlemmar ökar så ökar även risken att det finns medlemmar som väljer att använda otillåtna medel, det vill säga olika former av dopningspreparat. Vi har under flera år arbetat aktivt tillsammans med Riksidrottsförbundet som utfört oanmälda dopningskontroller framför allt i gymmet. Vi har också tydliggjort för våra medlemmar att vi följer Riksidrottsförbundet antidopningspolicy. Under året gjordes två kontroller med totalt åtta tester. I november vägrade en av våra medlemmar att lämna test vid uppmaning. Så kallad smitning likställs med ett positivt dopningstest och vi kunde för första gången konstatera ett dopningsfall i föreningen. Ett pressmeddelande gick ut från oss, det uppmärksammades i media, vilket gav Friskis&Svettis möjlighet att berätta om hur vi arbetat aktivt med antidopningsarbetet. För att öka kunskapen om dopning och dess skadeverkningar erbjöds under hösten föreläsning i ämnet för våra instruktörer samt styrelsen. Arbetet skall intensifieras ytterligare både lokalt och via F&S Riks. Vi kommer via Riksidrottsförbundet att genomgå en Vaccinering mot doping under våren Mini Röris 2 och Röris 4 Under året har vi genomfört en utbildning i Mini-Röris och Röris. Vi valde under senare delen av året att ligga lågt i väntan på den nya Röris 5 som introduceras i jan 2010 Mer träning 20 F&S ÖRE Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 9

10 Titta titta här är vi! BASK Lokaler Kvarnen Vi har under året fortsatt att göra förbättringar på Kvarnen, inte minst med utgångspunkt från medlemsundersökningen. Den största är den nya utbyggnaden i gymmet som nämnts tidigare. Här presenteras några av de övriga: fler skåp i omklädningsrummen mer utrustning till Spegelsalen målat markeringar för brädor i Pelar- och Spegelsalen bytt ut stretchbelysningen i salarna köpt in ytterligare möbler till receptionen utrustat Pelarsalen med torkar för boxhandskar filtar till Yoga motionärerna utökad städning framförallt på helgen och i gymmet samt regelbundna städkontroller på toaletterna Hyresgäster Nyanställningarna på kansliet innebar att vi endast har ett rum kvar för uthyrning. Det hyrs av sjukgymnast Arne Rydström. Satelliter Som satellitlokaler har vi under året fortsatt att använda Hagabadets bollhall, Eyrabadets bollhall och idrottshallen på I3. Säkerhetsarbete Vi jobbar aktivt med att underhålla och förbättra säkerheten i vår verksamhet. Brand För vår brandsäkerhet svarar fortfarande Pelle Lindsten, brandman och brandansvarig på Kvarnen. Han gör regelbundet översyn av vårt brandskydd. Vi gör löpande uppgraderingar av brandlarm och övrigt brandskydd. BASK en utbildning i brand, akut sjukdom och skada, samt kris BASK-utbildarna i föreningen är Margita Svensson, Maria Persson (legitimerade sjuksköterskor), Pelle Lindsten (brandman) och Ola Stålnacke (präst). Under 2009 har två utbildningstillfällen genomförts (febr och mars) med totalt 17 deltagare. Under 2009 beslutades att alla funktionärer skall genomgå BASK-utbildning som ett obligatoriskt led i sin funktionärutbildning. BASKutbildningen tillför viktig kunskap som är ovärderlig vid ett olycks- eller skadetillbud. Den är inte bara ett verktyg i vår verksamhet utan viktig kunskap i det dagliga livet. Det kan handla om liv och död. HLR-utbildning för medlemmar Som en förmån för våra medlemmar erbjöds under hösten fyra utbildningstillfällen i den livsviktiga hjärt-lungräddningstekniken. Totalt 25 medlemmar nappade och är nu rustade för att agera om det värsta skulle hända. Stödpärm Under BASK utbildningen går man också igen den Stödpärm(kris/katastrofpärm)som togs fram för verksamheten Stödpärmar finns på Kvarnen och på satelliterna, samt hos samtliga styrelseledamöter. Här finns tillbudsrapporter, skadeanmälan samt en sammanfattning av utbildningsmaterialet om Akut Sjukdom och HLR. Stödpärmen uppdateras kontinuerligt. Tillbud Under 2009 inkom 25 rapporterade tillbud. I de flesta fall har det varit rena olyckshändelser där motionären ådragit sig led- eller muskel skador. Tillbudsrapporterna gör oss uppmärksamma på åtgärder som föreningen kan vidta för att i möjligaste mån undvika olyckor och skador. Helena Tranquist tar alltid kontakt med de drabbade för uppföljande samtal och erbjuder möjlighet att frysa sitt kort om skadan bedöms bli långvarig. De allra flesta motionärer har så småningom kunnat återuppta sin träning. Motionärerna har, med något enstaka undantag, varit mycket nöjda med omhändertagandet på F&S i samband med händelsen. Vi uppmanar vid olyckshändelser alltid att lämna in en skadeanmälan till If medlemsförsäkring. IT och data Under året har vi säkrat upp vårt datasystem och gjort en så kallad outsourcing av vår server. Ett stort projekt, med Anneli Lundholm som projektledare, avseende översyn och utvärdering av vårt medlems- och inpasseringssystem har pågått under året. Resultatet kommer att leda till byte av system under Inpasseringssystemet har trimmats och passbokningsrutinen har setts över. Kvarnen har börjar fyllas till bristningsgränsen och mycket jobb har lagts ner på att få verksamheten att flyta bättre. Kvaliet 10 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro

11 Marknadsföring och 20- års jubileumet Friskis&Svettis Örebro fyllde 20 år och firade det på flera sätt under året. Här kommer några exempel. Varje 20:e i månaden hela året erbjöds gratis träning Ett stort Partypass arrangerades den 2 mars på Conventum Arena. Trots snöstormen kom ca 700 medlemmar och deltog i den gigantiska träningsfesten, som även innehåll dansuppvisning och ett häftigt fyrverkeri. Många valde att delta på After Sweat på Scandic Grand. Generalen för arrangemanget, Björn Sterner, och många funktionärer lade ner att fantastiskt jobb som uppskattades av medlemmarna. Den 19 september bjöd vi in medlemmarna till ytterligare ett 20-årsfirande med Gårdsfest och Träningsparty på Kvarnen. Här deltog Mix Megapol med bland annat Fredagskocken Mattias Larsson och radioreklam. Team Sportia fanns på plats och Allbröd bjöd på goda och nyttiga brödpåsar. Uppskattningsvis var det 650 medlemmar som provade på de olika passen som kördes i Kvarnens samtliga träningssalar. Lovisa Berg och Magdalena Ericsson var två medlemmar som passade på att träna. De prövade afrodans för första gången, som omväxling till deras ordinarie träninspass. De gillar att träna på Friskis & Svettis för den sköna stämingen och alla sorters människor och träningsformer. Övrig marknadsföring under året: Vi fortsatte året 2009 att marknadsföra oss under temat Vill du också ha Superkrafter? och använde kanaler som; Bioreklam under hela året, 5 olika filmer Reklam på samtliga stadsbussar under två veckor vår- respektive höststart Adshells bland annat på Slottsgatan Annonsering i dagspress och magasin Hemsidan är en viktig marknadsföringsplats Friskispressen används flitigt och i varje nummer har Örebro egna sidor som berättar om vår förening. Den skickas även ut direkt till organisationer och företag i Örebro och fanns att hämta i tidningsställ på flera arbetsplatser och butiker. Under några veckor testades även butiks TV-reklam. Ett informationsbrev skickades som vanligt hem till våra medlemmar två gånger under året, inför vår- och höststart. Vi deltog även vid några uppvärmningar i samband med motionslopp. Tidningarna har uppmärksammat vår verksamhet i ett antal artiklar under året. 20år F&S ÖREBRO Födelsedag Lisbeth Setterlöv och Monica Gulec trivs på F&S och har varit medlemmar i 15 år. På träningsfesten provade de på yoga och afrodans. Britt-Marie Skugge hjälper till med förberedelserna inför dagens pass med stavgång. Inomhus var det full aktivitet. Ett av de mest välbesökta passen var 80--talsjymympan med Sarah och Martin. Familjen Nyström, bestående av Mattias, Karin och Hanna, 2 år, premiärprovade Hoppis & Skuttis. De tyckte passet var bra och ska fortsätta att jympa på F&S. Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 11

12 Övriga projekt och aktiviteter Utegruppen Utegruppen började året med att inbjuda till en familjedag i Storstenshöjden. De syntes - rödklädda och med banderoll. Grillplatsen uppskattades även av de som inte var Friskismedlemmar. Vandringar har genomförts under vår och höst, både i Örebro och i länet. För första gången provades en tuffare vandring med två etapper av Bergslagsleden. Vid Rävgången var det lugnare och tid fanns att hälsa på djuren. Vidare har ridning erbjudits och uppskattats. Islandshästarna är snälla även mot dem som inte är så vana vid ridning. När temperaturen steg kunde kajakintroduktioner erbjudas våra medlemmar i samverkan med Örebro Kanotförening. En snabbt fulltecknad aktivitet. Stavgångsgänget har haft introduktioner vid några tillfällen med utgångspunkt från Karlslund och Kvarnen. Konferenser, skol- och företagsaktivteter Intresset för så kallade köpta pass har ökat enormt från skolor och företag. Främst är det frigymnasierna som efterfrågar det. Vi har därför under året skapat tydliga rutiner för hur det skall hanteras och det fungerar mycket bra. Bara under hösten genomfördes det 26 köpta pass utöver schemalagd verksamhet. Största delen (22) pass av dessa köptes av Karolinska Skolan, John Bauer Gymnasiet, Jensen Education, Virginska skolan och Örebro Praktiska Gymnasium. De sistnämnda har även haft elever som tränat regelbundet i gymmet, efter att ha genomgått en grundinstruktion. Blodcentralen har vid flera tillfällen under året varit på plats på Friskis&Svettis och erbjudit intresserade medlemmar att anmäla intresse för att bli blodgivare. Teaterkvällar för våra medlemmar i samarbete med Länsteatern. I år såg vi föreställningarna 90 % Paradis, Cyrano de Bergerac och I skuggan av San Siro. Pippi i Parken En helt galet rolig dag för barn genomfördes den 9 juni. Då bjöd vi in alla Örebros förskolor och körde barnjympa med Pippi-tema. Det blev en enorm succé med fler än tusen barn, fröknar och föräldrar. Det var vackert väder, härlig stämning och massor med glada barn som efteråt lämnade Skytteparken med glass och frukt i magen, ballonger i händerna och en häftig jympaupplevelse i minnet. En stor eloge till Emma Wiik, Alexandra Sörensson, Per Bjelovuk och alla andra som bidrog till denna fantastiska succé. ÖBO seniorjympa Alla vill träna, så även hyresgästerna på ÖBO s seniorboenden. Britt-Marie Nordquist utbildade under våren 10 inspiratörer, själva hyresgäster, i F&S jympaprogram Öppna Dörrar. De körde sen i egen regi träningen med sina grannar. Utveckling 12 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro Pippi i parken En härlig dag i Skytteparken

13 Till sist F&S ÖRE Att skriva året verksamhetsberättelse är lika fascinerande varje gång. Till vardags jobbar man på och har inte så ofta tid att stanna upp och se vad vi faktiskt gör. Det här är ett gyllene tillfälle att blicka tillbaka, summera och konstatera att utvecklingen i Örebros största ideella förening är enorm. Tillsammans är vi nu drygt Örebroare som gillar att träna, umgås och utvecklas i Friskis&Svettis Örebro. Vi har en styrelse, ett kansli och 240 ideella funktionärer som är seriösa, genuint engagerade och äkta ambassadörer för Friskis&Svettis. Vi vill även tacka de som stöttat oss och som vi samverkat med under året. Vår hyresvärd Behrn Fastigheter, Örebro kommun, SISU Idrottsutbildarna, ÖLIF, Friskis&Svettis Riks, Team Sportia, Norra Cykel, Swedbank och många, många fler. Tillsammans har vi stora ambitioner för framtiden. Vi har nu tagit ännu ett jättekliv i föreningens historia och fattat beslut om att ge plats för fler medlemmar och öppna ännu en egen lokal. Allt detta är helt fantastiskt. Men huvudsaken är att vi har kul! Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 13

14 20år F&S ÖREBRO Text: Helena Tranquist Foto: Greger Tallroth (om inte annat anges) Produktion: Mikael Hagström Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 2012 Verksamhetsberättelse Vi vet hur vi gör! När jag ser 2012 års verksamhet i backspegeln så kan jag se att det är ett år då vi förstärkt, byggt ut, renoverat och ventilerat. Det

Läs mer

Örebro 2. Året som gått SID 2. Ett händelsefyllt år har gått mot sitt slut. Läs hela berättelsen.

Örebro 2. Året som gått SID 2. Ett händelsefyllt år har gått mot sitt slut. Läs hela berättelsen. Örebro 2 2015 Ta med dig barnen Träning ska vara lättillgängligt. Därför erbjuder vi barnpassning så att även du som har svårt att få barnvakt kan komma iväg och träna. Våra barnvärdar finns på plats fem

Läs mer

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 IF Friskis&Svettis Västerås 2010 1 IF Friskis&Svettis Västerås Verksamhetsberättelse 2010 INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 4 Händelser under

Läs mer

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse svett hemsida bokslut 2012 sociala medier verksamhetsberättelse miljö teknik träningsglädje medlemmar funktionärer personal styrelse spinning gym gruppträning Friskis&Svettis Göteborg Friskis&Svettis Göteborgs

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 IF Friskis&Svettis Stenungsund Tack vare engagerade funktionärer kan Friskis&Svettis Stenungsund erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalité för alla. 1 Verksamhetsledaren

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva VERKSAMHETSBERÄTTELSE friskis&svettis göteborg tvåtusenelva 1 1 IF FRISKIS&SVETTIS GÖTEBORGS VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL Ordförande har ordet 3 Verksamhetschefen berättar 4 Händelser under året 5 Värderingar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 18 414 TOPP 5 KVM TOTAL ANLÄGGNINGSYTA MEST BESÖKTA TRÄNINGEN 1. GYM 650 2 282 2. JYMPA PASS I VECKAN 3. SPINNING 4. SKIVSTÅNG/SKIVSTÅNG

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Ord från ordförande Året som gick var ett mycket händelserikt år. Eftersom jag blev ny ordförande och vår styrelse har fått flera nya personer, har vi under året jobbat mycket

Läs mer

På gymmet. finns något för alla sid 4. Friskispressen Örebro. Vårens schema Fullspäckat med träning! Älskar sitt uppdrag Madelene är yngst i styrelsen

På gymmet. finns något för alla sid 4. Friskispressen Örebro. Vårens schema Fullspäckat med träning! Älskar sitt uppdrag Madelene är yngst i styrelsen Friskispressen Örebro Älskar sitt uppdrag Madelene är yngst i styrelsen Vårens schema Fullspäckat med träning! Andreas och Martin testar F&S gym På gymmet finns något för alla sid 4 F&S Örebro har över

Läs mer

Egna sidor Friskis&Svettis Örebro

Egna sidor Friskis&Svettis Örebro Egna sidor Friskis&Svettis Örebro Foto: Greger Tallroth Nu när höstmörkret kommer krypande vill vi minnas den underbara och sköna sommarjympan i Stadsparken Nu har vi massor av kul träning att bjuda på

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE IF Friskis&Svettis Gävle Organisationsnummer 885001-0698 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Ordförande har ordet 2014 turbulens och tuffa beslut Verksamhetsåret 2014 blev på många sätt ett år som präglades av

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Nicklas Anderberg Katarina Zambrell

Läs mer

Årsredovisning 2012. Hedersmedlemskap i den ideella föreningen IKSU

Årsredovisning 2012. Hedersmedlemskap i den ideella föreningen IKSU Hedersmedlemskap i den ideella föreningen IKSU Kriterier: Person som kommer i fråga för Hedersmedlemskap ska under lång tid utfört synnerligen värdefulla och extraordinära insatser i föreningens anda och

Läs mer

Eskilstuna. Gymmet växer och blir Multihall. En nyhet som får dig att sväva. Indoor walking. Nya möjligheter

Eskilstuna. Gymmet växer och blir Multihall. En nyhet som får dig att sväva. Indoor walking. Nya möjligheter Välkommen till Sveaplan Träning på hög nivå! Att må bra och ha kul är det viktigaste Andreas Mallin, gyminstruktör Nya möjligheter Gymmet växer och blir Multihall Ett stort gym med moderna träningsmaskiner,

Läs mer

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD 1 INLEDNING Friskis&Svettis idé om träning delas av över en halv miljon människor. Idag har Friskis&Svettis rörelsen tillsammans 552 082 medlemmar fördelade på 159 medlemsföreningar i 10 länder. Det är

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 SNABBFAKTA OM FÖRENINGEN 2014 2428st medlemmar 80 ideella funktionärer 20 olika pass per vecka 1700 kvm lokalyta varav 1280 kvm träningsyta 2st anställda

Läs mer

mêçíçâçää= êëã íé=ommu=

mêçíçâçää= êëã íé=ommu= Årsmötet IF Friskis&Svettis, Örebro Torsdagen den 27 mars 2008, konferensrummet Kvarnen, Örebro 1. Årsmötets öppnande Sittande ordförande Ulf Marcusson hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet 2008

Läs mer

Västerås. Styrelsearbete. Nya redskap i gymmet. Nytt år och nya utmaningar. Funktionell träning

Västerås. Styrelsearbete. Nya redskap i gymmet. Nytt år och nya utmaningar. Funktionell träning Västerås BOKA IN VÅRENS VIKTIGASTE MÖTE - ÅRSMÖTET DEN 31 MARS! LÄS MER PÅ SIDAN 5 foto: karin wittur Nya redskap i gymmet Funktionell träning Våra två gym är toppmoderna med stora ytor för bland annat

Läs mer

- Vi lägger ner hjärtat i det här Idrottsservice, sid 3. Samverkan är nyckeln SportRegion Västerbotten, sid 7

- Vi lägger ner hjärtat i det här Idrottsservice, sid 3. Samverkan är nyckeln SportRegion Västerbotten, sid 7 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN VÄSTERBOTTENS IDROTTSFÖRBUND OCH SISU IDROTTSUTBILDARNA ANNONS - Vi lägger ner hjärtat i det här Idrottsservice, sid 3 Samverkan är nyckeln SportRegion Västerbotten,

Läs mer

TILLSAMMANS FÖR. En förort En sommar 70 ungdomar Ett uppdrag

TILLSAMMANS FÖR. En förort En sommar 70 ungdomar Ett uppdrag TILLSAMMANS FÖR En förort En sommar 70 ungdomar Ett uppdrag En rapport om Tillsammans för Vårby 2013 1 I februari 2013 slöt Huddinge kommun, Fastighets AB Balder, Graflunds och Huge Fastigheter ett avtal

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Inledning Verksamhetsplanen är i första hand till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det

Läs mer

Verksamhetsberättelse för IF Friskis&Svettis Sundsvall 2011-01-01-2011-12-31. Annika Holmquist, Camilla Lind och Eva Kristofferson

Verksamhetsberättelse för IF Friskis&Svettis Sundsvall 2011-01-01-2011-12-31. Annika Holmquist, Camilla Lind och Eva Kristofferson Verksamhetsberättelse för IF Friskis&Svettis Sundsvall 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamot Suppleant Verksamhetschef Kansli Sektionsansvariga:

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSBERÄTTELSE Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 (10) Verksamhetsberättelse 2012 IF Friskis&Svettis Nynäshamn avger härmed vår berättelse för föreningens verksamhet under tiden 1 januari 2012 31 december

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning Guide till dig som är ansvarig för din förenings gruppträning KORPENS GRUPPTRÄNINGSSGUIDE 2 Varför denna guide? Den här guiden är främst till för dig som är gruppträningsansvarig i din förening. Kanske

Läs mer

Stockholm 4. Träna fritt i Stockholms parker hela sommaren. Få tips och övningar till din sommarträning av Friskis&Svettis Personliga tränare.

Stockholm 4. Träna fritt i Stockholms parker hela sommaren. Få tips och övningar till din sommarträning av Friskis&Svettis Personliga tränare. Stockholm 4 2014 RULLA FRAM Inlines passar dig som vill träna din kondition och åkteknik på ett varierat och tryggt sätt med erfarna inlinesledare. Du får en skön träningsupplevelse utomhus och gemenskap

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN

STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Utvecklingen fortsätter En rapport om Idrottslyftets andra år STOCKHOLM DECEMBER 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN Innehållsförteckning Förord... 5 Sammanfattning... 7 Bakgrund... 7 Organisation... 8

Läs mer