3/12. Projekt. Affärer NU KLÄR VI FRAMTIDENS STÄDER UNITED BY OUR DIFFERENCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3/12. Projekt. Affärer NU KLÄR VI FRAMTIDENS STÄDER UNITED BY OUR DIFFERENCE"

Transkript

1 Projekt & Affärer 3/12 NU KLÄR VI FRAMTIDENS STÄDER UNITED BY OUR DIFFERENCE

2 BUSINESS AS USUAL På tolv år har antalet anställda i de fem största globala teknikkonsultföretagen ökat från till Och konsolideringen fortsätter. WSP tar nu ett nytt steg i utvecklingen genom fusionen med det kanadensiska bolaget GENIVAR. Det är ett led i vår långsiktiga strategi att växa och få tillgång till nya marknader samtidigt som det skapar utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare. Vår totala kompetens och specialistkunskap ökar, vilket ger mervärde för våra kunder. I övrigt innebär fusionen ingen förändring alls i våra kundrelationer. Verksamheten fortsätter precis som vanligt runt om i landet. Än så länge jobbar vi också under namnet WSP. På sikt kommer det gemensamma varumärket att vara WSP GENIVAR. GENIVAR har en bred kompetens inom gruvnäring och naturresurser som vi räknar med kommer att ha positiv inverkan på våra tjänster inom dessa områden i Sverige. GENIVAR kan säkert också bli en spelare att räkna med i vår globala satsning på Future Cities som sparkat igång i dagarna på Business Arena i Stockholm. Startskottet var en spännande modevisning som vi berättar mer om här i tidningen. Sedan fortsätter kampanjen med seminarier, kundmöten, annonser och presentationer av WSPs samlade kompetens när det gäller att forma morgondagens hållbara städer kommer 70 % av världens befolkning att leva i städer. En utmaning för oss som samhällsbyggare. När allt fler människor ska samsas i stadsmiljö krävs långsiktiga planer för att det ska finnas bostäder och arbetsplatser för alla. Trafiken måste flyta. Människor må bra. Och resurserna ska räcka åt alla utan att belasta klimatet. En utmaning som kräver samverkan, nya idéer och gediget kunnande. Inom WSP är vi redo att ta oss an utmaningen. Följ med oss på resan mot Future Cities. Rikard Appelgren NYHETER WSP HAR CENTRAL POSITION I VÄSTLÄNKEN Västlänken är en åtta km lång järnvägslinje, varav sex km i tunnel, under centrala Göteborg, Det är ett av de största infrastrukturprojekten någonsin och utan tvekan det mest komplexa. De främsta skälen är de geologiska förhållandena med kombination av fast berg och mycket lös lera samt känsliga grundvattenförhållanden. Dessutom kommer mycket av entreprenadarbetena att utföras i stadsmiljö. Konsortiet WSP, Sweco, Bergab och ELU har vunnit totalt åtta upphandlingar. Det är Samordning av Järnvägsplan och Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) samt Anläggningskrav och Förutsättningar (AKF) för Geoteknik, Bergteknik, Hydrogeologi, Mark/Avvattning och Miljö/Omgivningspåverkan. Dessutom har vi vunnit Samordning och Modellsamordning för alla AKF. Det innebär att vi sitter i en central och mycket viktig position i detta extremt intressanta projekt. WSP FÅR YTTERLIGARE UPPDRAG FÖR SPÅRVÄG CITY WSP har vunnit ännu ett uppdrag för Spårväg City i Stockholm. Uppdraget gäller den nya spårvagnsdepån vid AGA station på Lidingö. Spårväg City är att Lidingödepån vid AGA byggs om och renodlas för dern och rationell spårvagnsdepå för Spårväg Citys och Lidingöbanans nya spårfordon. WSP har vunnit SL:s upphandling av projektering av bygghandlingar gällande mark, utvändig VA, logistik och geoteknik för den nya spårvagnsdepån. För mer information kontakta: Eskil Sellgren, , I Sverige är WSP ett rikstäckande konsultföretag med ca 2400 medarbetare. Verksamheten bedrivs inom följande affärsområden; WSP Analys & Strategi, WSP Byggprojektering, WSP Environmental, WSP International, WSP Management, WSP Samhällsbyggnad, WSP Systems. Globalt har WSP och GENIVAR ca medarbetare i bland annat England, Kanada, USA, Sydafrika, Australien och Sydostasien. WSP Projekt & Affärer Adress: WSP Stockholm-Globen Ansvarig utgivare: Siv Axelsson, tel , e-post Produktion: Kungsholmsgruppen Redaktör: Barbro Winnerbäck, tel , e-post Layout: Interactive Publishing Adressändringar: Tryck: Elanders-Gummessons. ISSN WSP PROJEKT&AFFÄRER

3 WSP och GENIVAR skapar nytt globalt konsultföretag Sammanslagningen mellan de två koncernerna WSP Group och kanadensiska GENIVAR är nu slutförd. Fusionen innebär att GENIVAR kontant förvärvar samtliga aktier i WSP. Tillsammans skapar vi nu ett av de starkaste globala konsultföretagen i branschen med en omsättning på cirka 13 miljarder SEK och en proforma vinst om 1,2 miljarder SEK samt medarbetare på mer än 300 kontor på alla kontinenter. Kombinationen av WSPs internationella spridning och GENIVARs verksamhet i Kanada och Sydamerika lägger grunden för en stark global närvaro. Tillsammans har företagen kompletterande geografisk spridning, ett diversifierat utbud av tjänster inom den offentliga och privata sektorn samt en kundportfölj med stora möjligheter till korsförsäljning. I Sverige är vi är mycket entusiastiska över fusionen. Nu kan vi möta våra befintliga och potentiella kunders behov med utökad kompetens och med närvaro på den kanadensiska marknaden, säger Rikard Appelgren, VD för WSP Europe och WSP Sverige. Med GENIVARs kompetenser inom gruvnäring och naturresurser kan vi utveckla våra tjänster inom dessa områden på den svenska marknaden. Dessutom ökar potentialen betydligt för att exportera vår egen specialistkompetens till nya marknader, däribland Kanada. Det kan till exempel vara projekt inom järnvägar, brobyggen och övrig infrastruktur. Fusionen mellan WSP och GENIVAR bidrar till starka finansiella resurser för såväl tillväxt och WSP och GENIVAR är en stark och övertygande kombination. Företagen är mycket kompatibla både vad gäller kultur och strategiska mål. utveckling som ökad förmåga att möta globala kunders behov och att driva storskaliga projekt. Sammanslagningen förväntas också bidra till ökad kompetens och specialistkunskap på de regionala marknaderna. WSP och GENIVAR är en stark och övertygande kombination. Företagen är mycket kompatibla både vad gäller kultur och strategiska mål. Det finns en gemensam entreprenörsanda med tydligt kundfokus i båda företagen. Vi ser fram emot att utveckla vårt nya globala varumärke tillsammans och att skapa de fördelar det kommer att innebära för alla våra intressenter, säger Pierre Shoiry, koncernchef i det nybildade WSP och GENIVAR. Pierre Shoiry, koncernchef i det nybildade WSP och GENIVAR tillsammans med WSPs tidigare koncernchef Chris Cole, som är arbetande styrelseordförande i det sammanslagna bolaget. Samlad spetskompetens inom bro- och vattenbyggnad WSP samlar sin spetskompetens inom broteknik, vattenbyggnad och hamnkonstruktion. Syftet är att bättre kunna möta den snabba tillväxten inom dessa områden. WSP Bro & Vattenbyggnad kommer inledningsvis att omfatta 100 medarbetare med målsättning att inom två år växa till 150. Idag finns vi på på följande orter; Göteborg, Stockholm, Karlstad/Örebro samt Umeå/Luleå. Kompetens och erfarenhet från hela WSPs globala organisation kommer att användas. Chef för WSP Bro & Vattenbyggnad blir Lars- Olov Ohlsson, som tidigare var avdelningschef för enheten broteknik på WSP i Umeå. För mer information kontakta Lars-Olov Ohlsson, Regionchef Bro & Vattenbyggnad, , K-G Lundström, Johan Lindersson, Roland Olsson, Rikard Holmberg, Lars-Olov Ohlsson och Marcus Lundström. WSP PROJEKT&AFFÄRER 03

4 Vill du läsa mer om hur WSP ser på framtidens städer, beställ vår broschyr på futurecities. HÅLLBARHET SÅ KLÄR VI FRAMTIDENS STAD Världen står inför stora utmaningar inom miljö, klimat, ekonomi, resursanvändning och sociala frågor. Redan idag bor närmare hälften av jordens befolkning i städer, om bara tjugo år kan det vara så mycket som sju av tio männis- Det har vi tagit fasta på inom WSP när vi nu lanserar vår globala kampanj Future Cities. Syftet är att sprida kännedom om vår samlade kompetens för att skapa framtidens hållbara, attraktiva och konkurrensmässiga städer. Marknadsföringen av våra tjänster sker ling, klimatanpassning, energi, mobilitet, byggnader, förnyelse av stadsdelar, avfall, vatten, social hållbarhet och regional talesperson, en expert som vi kallar Thought Leader. Under hela kampanjen kommer våra kunder att möta våra medarbetare inom Future Cities på seminarier och kundmöten, via bloggar och sociala media och genom annonser och broschyrer. Startskottet går i mitten av september på Business Arena i Stockholm då WSP presenterar Future Cities-kollektionen. För att inspirera och engagera även utanför ingenjörsvärlden har WSP bjudit in unga modedesigner från sex olika länder för att tolka och visualisera framtidens städer i sina egna kreationer. På catwalken visas kläder som skapats utifrån teman som miljonprogram, socialt ansvarstagande och återvinning. Med detta annorlunda grepp vill vi visa upp oss och presentera vad vi kan bidra med när det gäller Designing Future Cities. 04 WSP PROJEKT&AFFÄRER

5 GREEN BUILDING DESIGN Byggnader orsakar ungefär hälften av världens utsläpp av växthusgaser. Minskad miljöpåverkan från byggnader är alltså en nyckelfaktor när vi ska planera framtidens hållbara städer. Ska fastighetsbeståndet bli långsiktigt hållbart måste vi arbeta med byggnadernas hela livscykel planering, byggande, användande, rivning. Det är inga konstigheter att bygga hus. Det har vi kunnat i tusentals år, säger Göran Werner, WSPs Thought Leader inom byggnad. Men nu handlar det om ytterligare en dimension, ska vi på allvar bygga hållbart ur såväl miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter måste det till ett byggande idag. Men inget som ser till hela processen. Det krävs stark styrning genom alla led för att uppnå hållbart byggande. Därför är jag så stolt över vårt unika koncept WSP Green Building Design. Här handlar det verkligen om processtyrning och ett helhetstänkande från början till slut. Genom WSPs samlande kompetens och vårt system med energi- och miljösamordnare kan vi leverera energieffektiva och miljövänliga byggnader. Vårt systematiska sätt att arbeta blir effektivt eftersom man har strukturerade arbetsmetoder, får en förbättrad laganda och säkrar målen med projektet. Kvaliteten blir högre när man följer en checklista för vilka aspekter som ska beaktas och håller sig till fungerande verktyg. WSP Green Building Design höjer också värdet på byggnaden, man får lägre driftkostnader, säkrare avkastning och bättre lån. För mer information om WSP Green Building Design, kontakta Göran Werner, , Hållbar Kostnadseffektiv Produktiv Funktionell Hållbar. En grön byggnad har högre marknadsvärde, lägre energiförbrukning och bättre innemiljö än en vanlig byggnad. Kostnadseffektiv. Ju tidigare man kommer in i projektskedet, utan större ändringar i budgeten. Produktiv. I en anpassad byggnad med bra komfort mår byggnadens användare bättre. Arbetsproduktiviteten ökar och frånvarograden minskar. Funktionell. Flexibla ytor och användarvänliga system gör gröna byggnader mer eftertraktade. Med behovsanalys och driftoptimering kan byggnadens funktionalitet öka och driften optimeras. Miljömanualen verktyget för miljöanpassad byggnad Miljömanualen består av en uppsättning faktablad som syftar till att vara ett verktyg för att systematiskt miljöanpassa en byggnad eller anläggning under hela dess livscykel. Miljömanualen ger användarna underlag för att på ett tidigt stadium fatta beslut och vidta åtgärder med hänsyn till miljöpåverkan, kostnader och funktion i alla skeden av en byggnads eller anläggnings liv. WSP Environmental leder och utvecklar arbetet med Miljömanualen. Utvecklingen av nya faktablad diskuteras i en redaktionskom- fastighetsverk, Vasakronan och WSP. Exempel på användningsområden: ningar Läs mer på miljomanualen.se eller kontakta Robert af Wetterstedt, , INTEGRERAD GREEN BUILDING DESIGN Före upphandling, program och projekteringsskedet Efter upphandling, bygg- och förvaltningsskedet Förstudie Koncept Programutveckling Projektering Byggstart Byggskedet Förvaltningsskedet Sätta mål Indirekta vinster Möjlighetsstudier Designförslag Workshops LCC-analyser Ekonomiska och tekniska analyser Energi- och dagsljussimuleringar Granskar och följer lagar och föreskrifter Vägleder projektörer Väljer tillvägagångssätt Granskar valda systems funktionalitet Hjälper projektörer Anbudsgranskning Genomgång av besiktningsprocessen Instruktioner till entreprenörer Bistår entreprenörer med expertis Granskning av bygghandlingar Huvudbesiktning Bistår vid tidig Idrifttagning Säkerställer systemens sammankoppling Mätningar och Utvecklingspotential Due Dilligence Framtida expansioner Fastighetsförbättringar WSP PROJEKT&AFFÄRER 05

6 Alla garageplatser som omvandlats på Södermalm motsvarar parkeringsplatser på samtliga markerade gator. Ca p-platser. PARKERING I STORSTAD HÅLLBARHET Runt om i världen växer städerna och i takt med den kraftiga urbaniseringen blir det mer och mer trångt på vägar och gator. En av de stora utmaningarna för startade 2010 ett FOU-projekt kallat Parkering i storstad som syftar till att vidareutveckla metodik för hantering av parkering i större städer. nering och konsult kopplad till WSP har varit uppdragsledare för Parkering i storstad och när det nu är dags att sammanfatta resultaten är han lite överraskad. Vi har bland annat tittat på hur garage används på Södermalm i Stockholm och funnit att kvm garage har omvandlats till lokaler. Omvandlingen har skett under många år och motsvarar ca förlorade p-platser i garage. Konsulterna gjorde fältstudier i somras troligen och möjligen varit garage tidigare. Därefter granskades bygghandlingar på Stockholms Stads Stadsbyggnadskontor. Totalt fann vi 37 lokaler som var planerade som garage, men som nu har annan verksamhet, berättar Pelle. Att det blivit så här beror främst på ekonomiska faktorer. För en bostadsrättsförening till exempel är det enklare och mer lönsamt att hyra ut till en affärsinnehavare under en längre tid. Bostadsrättsföreningen slipper även besväret med utlämning av nycklar, städning och byte av trasiga glödlampor. Parkeringsfrågorna är ett mycket viktigt instrument i stadsplaneringen. Och en rejäl utmaning. Mer kunskap om bil- och cykelparkering skulle innebära bättre städer. I en tidigare studie har forskarna till exempel tittat på parkeringen kring Götgatan. Ett område med mycket affärer och där det bedömdes som viktigt för handeln att det fanns parkeringsplatser. Men verkligen såg annorlunda ut. Mer än 40 % av parkeringsplatserna upptogs av bilar som var långtidsparkerade. Parkeringsplatserna gynnade alltså inte handeln eftersom de användes av hotellgäster, butiksanställda Med mera kunskap och fakta kan man skapa bättre framkomlighet, säger Pelle. Projektet Parkering i storstad går nu in i nästa fas som innebär att ta fram förslag och rekommendationer. För mer information, kontakta Pelle Envall, , Exempel på nya parkeringslösningar som testats i andra länder för framtidens stad: Flexibla parkeringstal Lägre p-normer där byggherren väljer att tillhandahålla positiva mobilitetstjänster, som till exempel bilpool vid nybyggnad av nya bostäder. Bilfritt byggande Lägenheter utan p-platser. Vill man äga bil får man köpa eller hyra p- plats på öppna marknaden. Parkeringsreservat Man bygger lite parkering i taget i nya områden så att marknaden inte översvämmas. Koldioxid-differentierade avgifter För att snabbare implementera ny fordonsteknologi. Cash out Anställda ges möjlighet att välja mellan att ta bil till arbetet eller att få en daglig kontant ersättning om de cyklar eller åker kollektivt till jobbet. Ersättningen motsvarar företagets kostnad för vad en bilplats kostar företaget. Regionalt lagkrav en parkeringsplats innan bilinköp. 06 WSP PROJEKT&AFFÄRER

7 FOTO: KF FASTIGHETER GULD-PROJEKT I MJÖLBY Den första nyproducerade byggnaden i Sverige, som fått utmärkelsen GULD för handelsfastig- ligger i Mjölby och inrymmer COOP Extra och Apotek Kronans droghandel. Det nybyggda huset är på kvm och ägs av Handelsbodarna i Sverige AB som i sin tur ägs av KF Fastigheter och SPP. Vi har arbetat länge för detta och det känns fortsätta vår resa med att utveckla framtidens handelsfastigheter, säger Harry Swartz, chef för Hållbar utveckling & Kvalitet på KF Fastigheter. Lisa Håkansson från WSP Environmental i Göteborg har varit beställarstöd och miljösamordnare under hela projektet från förstudie till drifttagning. Jag kom in tidigt i projektet när WSP Byggprojektering i Linköping ville ha hjälp med en energiberäkning, berättar Lisa. Sedan blev jag kvar och det har varit väldigt roligt och lärorikt att vara med på den här resan. Jag har hållit i en miljöbygggnadskontrollplan som jag stämt av med projektörer och totalentreprenör kontinuerligt. Lisa har även skött hela ansökningsprocessen till Sweden Green Building Council, den organisation som avgör om ett projekt klarat kraven för de olika utmärkelserna inom systemet Miljöbyggnad. Lisa har satt ihop ansökan, granskat alla underlag och gjort alla beräkningarna. Butiken i Mjölby har utrustats med många energieffektiva lösningar som bland annat minimerar koldioxidutsläppen. Aktivt arbete med gröna transporter och avtal med leverantörer i närområdet gav mindre utsläpp under byggtiden. Spillvärme från kylanläggningen ger värme till butiken, där överskottsvärmen i sin tur, används till att värma marken framför entrén för att hindra isbildning under vintertid. Förutom Lisa har många WSP-konsulter från Linköping och Falköping varit engagerade i guldbyggnaden i Mjölby. WSP har gjort ramhandlingar och förfrågningsunderlag för geo, konstruktion, el och vent. För mer information, kontakta Lisa Håkansson, , HELSINGBORGS STADSKÄRNA VÄXER FÖR FRAMTIDEN Centralt i Helsingborg planeras en ny hållbar stadsdel, kallad H+ (Hplus). Totalt omfattar området cirka en miljon kvadratmeter vilket innebär att centrum i staden kommer att vara dubbelt så stort när allt är klart Själva namnet H+ antyder visionen för projektet, nämligen att hela området i färdigt skick ska generera mer energi än vad som används. WSPs Agneta Persson har tillsammans med sina kollegor gjort analys- och förstudie i nära samarbete med Öresundskraft. Nu går vi in i designfasen berättar Agneta och det är väldigt intressant att vara med hela vägen i ett projekt av detta slag. Helsingborg tar ett helhetsgrepp som många kommer att följa och ta lärdom av. Visionen är mycket ambitiös och det är ett komplext arbete att göra beräkningar och uppskattningar för ett isolerat område. H+ området är en del av ett större energisystem och det måste man ta hänsyn till för att uppnå ett så effektivt nyttjande av resurserna som möjligt. WSPs rapport omfattar olika scenarier som visar hur H+ området ska kunna uppnå målen att vara ett plusenergiområde år Fokus i rapporten ligger på bebyggelse, transporter och infrastruktur. Vår utgångspunkt har varit att ett hållbart energisystem ska vara effektivt i alla led och följa principerna för den så kallade Kyotopyramiden, berättar Agneta Persson. Alltså ett lågt behov av energi, förnybar energiproduktion, slutna kretslopp, systemperspektiv och förändrade konsumtionsmönster. Energifrågorna är en viktig del i arbetet med det nya H+ området, men visionen är större än så. Fem ledstjärnor präglar projektet: H+ ska vara För mer information, kontakta Agneta Persson, , BILDMONTAGE AV SCHÖNHERR/ADEPT. WSP PROJEKT&AFFÄRER 07

8 HÅLLBARHET FOTO: MATTON VILKEN SJÖ PASSAR BÄST FÖR FISKODLING? Vattenbruk är sedan ett par decennier en av de snabbast växande sektorerna inom matproduktion i världen. Vatten- ger, anses vara en av de näringar som har stor potential att tillfredsställa mänsklighetens framtida behov av protein. Utöver matförsörjning kan vattenbruk genom nya arbetstillfällen stimulera regional utveckling i gles- och avfolkningsbygder. I EU och länderna runt Östersjön har produktionen från vattenbruk, till skillnad från den globala trenden, minskat de senaste åren. Men nu pågår AQUABEST, ett så kallat som har som mål att stimulera utvecklingen av ett miljöneutralt vattenbruk i Östersjöregionen. Traditionellt har vattenbruk förknippats med miljöproblem, säger Jens Andersson, projektledare på Torsta AB, ett företag som fungerar som ett nav för utvecklingen av de gröna näringarna i Norrlands inland med fokus på Jämtland. Här har vi nu allt fokus på en utveckling som verkligen blir långsiktigt hållbart. Regionförbundet i Jämtlands län är projektledare för det arbetspaket som syftar till att - Efter upphandling gick uppdraget till WSP att ta fram ett verktyg där man med hjälp kan lokalisera potentiellt lämpliga platser Vi har använt data från bland annat skapat en modell som bland annat visar sjöarnas storlek, vattendjup, eventuell reglering, tillgänglighet och hur branta stränderna är. Totalt omfattar GIS-modellen sjöar i Jämtlands län, berättar WSPs uppdragsledare Karin Henrikson. Christian Lundberg från WSP-kontoret i Gävle har gjort modellen och Daniel Larsson i Falun har fungerat som stöd i frågor som rör limnologi. potential för odlingar utifrån ett antal kriterier och blir en bra första vägledning odlingar. Går det att nå sjön med bil? Hur mycket lutar stränderna? Är sjön tillräckligt stor och djup? modell, som kan användas även i framtiden, om förhållandena ändras, säger Jens Andersson. Christian Lundberg från WSP har varit makalöst duktig på att förstå våra behov. Regionförbundet har fått ett användbart verktyg där de lätt och snabbt kan göra lokaliseringsanalyser utifrån en mängd olika parametrar. Framförallt får man här en rangordning för vilka sjöar som är mest lämpliga. Därifrån behöver man sedan gå vidare och göra till exempel vattenprovtagningar och andra undersökningar. Det krävs tillstånd och mer omfattande undersökningar innan man kan anlägga en odling. Vi hoppas att GIS-verktyget ska säger Karin Henriksson. Både vi och vår engagerade kund har lärt oss mycket i detta så oändligt många användningsområden för GIS-modellering. Man kan till exempel tänka sig lokaliseringsanalyser för placering av biogasanläggningar, bergtäkter eller någon annan verksamhet som är beroende av förhållanden. För mer information, kontakta Karin Henrikson, , 08 WSP PROJEKT&AFFÄRER

9 KTH FÅR NY VÄLKOMNANDE ENTRÉ OCH ARKITEKTERNA FLYTTAR IN WSP är engagerade i två stora projekt som pågår samtidigt vid KTH i Stockholm. Här ska ett nytt hus uppföras för studenterna på KTH Arkitektur och samtidigt byggs ett av de gamla klassiska husen på KTH om till en ny tydlig och välkomnande entré till campusområdet. WSP Management har fått förtroendet att svara för projektledning, projekteringsledning, byggledning, kvalitetskontroll och installationssamordning. Mikael Ichu är projektledare och Akademiska Hus representant i hela projektet. Vi har handlat upp generalentreprenören Peab och just nu slutförs detaljprojekteringen och förfrågningsunderlagen färdigställs, berättar Mikael. Projektet genomförs i samverkan med entreprenören. Den stora utmaningen i detta projekt är att verksamheten på KTH, med undervisning och tentor, helst inte ska påverkas och störas av byggverksamheten. Vi försöker vara smidiga och planera så smart som möjligt, säger Mikael. Men att sponta och spränga alldeles intill ett bibliotek och tentasalar är en knepig nöt att knäcka. Vi rev den gamla byggnaden på området under sommaren och nu startar arbetet med att bygga den nya Arkitekturbyggnaden. I det här fallet måste vi också platsgjuta stommen. Det går inte att använda prefab eftersom stommen är så komplicerad. Det gamla huset som vätter mot Drottning Kristinas väg ska blåsas ut helt. Kvar blir bara den välkända gamla fasaden. Inuti kommer den nya Campusentrén på kvm att innehålla en entréhall, café, infocenter och IT-support. byggnaden kopplas ihop med den nya byggnaden för arkitektur och samhällsbyggnad under mark. Ovanför marken kommer den nya byggnaden att bli en spännande, rundad skapelse i sex våningar. Total storlek är kvm. Arkitekterna bakom den nya arkitekturbyggnaden är Tham & Videgård. Ledordet är naturmaterial, säger Mikael. Det blir betonggolv rakt igenom och mycket trä på insidan. Husets fasad uppförs helt i cortenstål, ett material som man mest ser i skorstenar och konstverk. Så vitt jag vet är det första gången i Sverige, som ett helt hus byggs i cortenstål. Det ska bli mycket intressant. Mikael och hans kollegor på WSP Management är inte de enda från WSP i detta projekt. WSP Systems svarar för el-projekteringen och WSP Byggprojektering gör konstruktionerna. I samband med om- och nybyggnationerna vid KTH ska också torget utan- att man kommit till KTH Campus, säger Mikael. Här passerar nästan personer dagligen, så en välkomnande och tydlig entré är verkligen på sin plats. För mer information, kontakta Mikael Ichu, , BILD: THAM & VIDEGÅRD ARKITEKTER PROJEKT FOTO: ULF LODIN Mikael Ichu, Anders Alfredsson och Bo Edlund från WSP Management. WSP PROJEKT&AFFÄRER 09

10 STADSHUSET I GÖTEBORG DOKUMENTERAT I TRE DIMENSIONER Kvarteret Högvakten vid Gustaf Adolfs Torg i Göteborg omfattar Börsen och Stadshuset samt Wenngrenska- och Strömska husen. Detta har varit maktens boningar under mycket lång tid. Stadshuset stod klart 1759 men har byggts om och till många gånger sedan dess och är numera sammanbyggt med de övriga husen i kvarteret. Hela kvarteret har problem med sättningar och därför planeras en grundförstärkning. De många om- och tillbyggnaderna under årens lopp har medfört att fullständiga ritningar saknades för kvarteret. Det kommunala fastighetsbolaget Higab har därför uppdragit åt WSP att dokumentera lokalerna invändigt för att få korrekta underlag både för grundförstärkningen men också för en eventuell lokalanpassning av hela kvarteret Högvakten. Under vintern har mätningsingenjörerna Niclas Persson och Rickard Angelroth från Göteborg samt Mikael Klingberg från Stockholm varit verksamma vid Gustaf Adolfs Torg. ute på torget etablerade vi ett invändigt stomnät inuti byggnaden, berättar Niclas. Utifrån dessa punkter i korridorer och trappor har sedan alla skrymslen och vrår i huset mätts in. Vi har haft stor hjälp av T-prisma, en innovation som utvecklats av WSPs André Holster Westberg vid liknade uppdrag i Nationalmuseet i Stockholm och kvarteret Rådhuset i Visby. T-prismat sparar in behovet av övrig utrustning, effektiviserar mätningsarbetet i trånga verksamhet. I april levererades fullständiga ritningar av samtliga plan med millimeternoggrannhet till Higab och projektledaren Ann- mätningen som WSP har gjort är till stor nytta för att säkra upp den förstudie som nu pågår. Det är gamla hus och många olika nivåer på golven. De gamla ritningarna stämmer inte fullt ut och väggar sitter inte alltid där man tror, vilket kan skapa otrevliga överraskningar. Vid en eventuell fortsättning med projektering kommer vi att ha ännu mer nytta av denna inmätning. För mer information, kontakta Niclas Persson, , PROJEKT 10 WSP PROJEKT&AFFÄRER

11 För att öka kunskapen om vilka krav som bör ställas på luftkvaliteten i Förbifart Stockholms tunnlar och i andra ska leda fram till förslag på riktvärden för tunnelluft. Ett antal etablerade forskare på området har engagerats för Marianne Klint från WSP Samhällsbyggnad är projektledare för forskningsprogrammet. Marianne har tidigare ansvarat för luftkvalitetfrågorna i Förbifart Stockholms arbetsplan och hon är därför väl insatt i denna frågeställning som är en av de svåraste i projektet. längs gator och vägar i ytläge men halterna är betydligt högre, säger Marianne. I dagsläget saknas det kunskap om hur dessa höga halter påverkar människor ur ett hälsoperspektiv. Men det saknas även annan kunskap som behövs för att fastställa riktvärden bland annat hur mycket fordonen i fordonen. Miljökvalitetsnormerna för luft gäller bara för lerar föroreningarna i tunnelluft. De forskningsprojekt som i arbetsplaneskedet och de behövs för att kunna ta fram realistiska riktvärden för tunnelluften i Förbifart Stockholm och andra tunnlar. Bertil Forsberg, professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet är en av forskarna i programmet. Han ska bland annat utreda hur tunnellösningen för Förbifart Stockholm kommer att påverka exponering av luftföroreningar i genomsnitt i regionen och vilken total effekt det har på antalet förtida dödsfall. Han ska jämföra hälsoeffekterna av att Förbifart Stockholm byggs med det så kallade nollalternativet, det vill säga hur luftföroreningar skulle påverka stockholmarnas hälsa och antalet förtida dödsfall utan Förbifart Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet, kommer att undersöka vilka faktorer som är avgörande för att någon dör eller blir allvarligt sjuk vid kortvariga men höga luftföroreningshalter. Dessutom ska SLB-analys i Stockholm forska kring hur stor exponeringen av tunnelluften blir beroende på vilket fordon personen färdas i och hur ventilationen är dimensionerad. Forskningsprojekten ska vara klara i slutet av 2012 och de kommer bland annat presenteras på VTI-dagarna i början av januari. För mer information, kontakta Marianne Klint, , FORSKNINGSPROJEKT OM RIKTVÄRDEN FÖR TUNNELLUFT FOTO: ULF LODIN WSP PROJEKT&AFFÄRER 11

12 UTVECKLANDE UPPDRAG I NORGE Norge är ett av de länder som växer allra snabbast i Europa just nu. Det betyder ökat tryck på städer och infrastruktur och en stor marknad för Multiconsult, WSPs systerbolag i Norge. WSP är delägare i Multiconsult och nu har de båda företagen inlett ett intensivt samarbete, främst inom infrastruktur. WSP och Multiconsult har samarbetat under många år, bland annat inom bygg, olja och gas berättar Ove Mitt. Nu förstärker vi vårt samarbete ytterligare på infrastruktursidan genom att vi tillsatt en styrgrupp, upprättat ett samarbetsavtal och tagit fram en gemensam strategi samt gemensamma handlingsplaner. Om man ska kunna vara med och tävla om de stora och komplexa väg- och järnvägsprojekt som planeras i Norge krävs starka muskler, berättar Bent Stensaker från Multiconsult. Tillsammans med WSPs kompetens ökar våra möjligheter att verkligen ta helhetsansvar för omfattande projekt som har stor betydelse för Norges utveckling. Vid anbudsutvärderingar i Norge tas mycket stor hänsyn just till kompetensen. WSP har mycket erfarenhet och kunskap kring infrastrukturuppdrag och det vill vi gärna kunna ta del av. Vår speciella natur i Norge gör att görs stora satsningar inom infrastruktur och tillsammans kan de båda företagen vara med och tävla om uppdragen. väg- och järnvägsprojekt blir mycket komplexa och krävande. Det handlar mycket om broar och tunnlar som kräver tekniskt kunnande och kreativt tänkande. En del i det utökade samarbetet mellan Multiconsult och WSP är att plats i Oslo en dag i veckan. Ulf Possfelt från WSP Halmstad koordinerar de gemensamma uppdragen och sätter ihop team för anbuden. Ett ökat utbyte mellan våra länder skapar möjligheter för våra medarbetare att få erfarenheter från ett annat land. Även om våra kulturer till stor del liknar varandra så är det lärorikt att byta miljö ibland, säger Ulf Possfelt. Ofta slussar vi in svenskarna i lite mindre uppdrag för att de ska få lära sig hur man arbetar i Norge och vilka regler som gäller. Alla dessa intressanta och utmanande projekt som pågår och planeras i Norge skapar fantastiska möjligheter till spännande och lärorika uppdrag för WSP-konsulter som vill utvecklas och vara med där det händer.. Exempel på projekt där Multiconsult och WSP samverkar Hovedplan dubbelspår mellan Moss och Rygge på Østfoldbanen Jernbaneteknik Teknisk analys Sträckan Drammen-Stavanger broar och VA Projektering av lokalvägar intill Bybanen Projektering av lokalvägar samt MOBIL DATAINSAMLING FÅR INTERNATIONELL UPPMÄRKSAMHET WSPs nya mobila datainsamling med GeoTracker i Örebro uppmärksammas på den internationella sajten SPARView. Uppmärksamheten är inte oväntad. WSP är första svenska leverantör som erbjuder mobil laserskanning med det nyutvecklade systemet GeoTracker. GeoTracker är ett resultat av mer än 10 års erfarenhet från mobil datainsamling med fokus på användarvänlighet samt möjlighet att enkelt kunna ansluta och positionera data grampaket för att snabbt och enkelt bearbeta insamlad data. Systemet, som är stationerat i Örebro, kan med kort varsel utföra datainsamling på ett snabbt, hela Sverige och de övriga nordiska länderna. På sikt kan det även bli aktuellt med en global satsning inom hela WSP koncernen. Under hösten 2011 och våren 2012 har systemet använts i ett kommuner samt privata företag. Under våren 2012 har även en större i samband med framställning av projekterinsunderlag för 95 km väg i Dalarna. Utöver laserdata kan systemet idag även samla in georefererade mätbara bilder, högupplösta 360 bilder, video i HD-upplösning samt georadar. SPARView är ett det största och viktigaste internationellt forumet för alla som arbetar med laserskanning För mer information, kontakta Magnus Larson, , 12 WSP PROJEKT&AFFÄRER

13 UTBILDNING I MILJÖROSEN VÄGEN TILL MILJÖBYGGNAD OKTOBER 2012 Metoden Miljörosen har utvecklats för att användas som ett praktiskt verktyg i fastighetsförvaltningen. WSP erbjuder en tvådagarskurs. För att utföra miljöinventeringar enligt Miljörosen fordras en särskild utbildning. På uppdrag av MFB, Miljöstatus ekonomisk förening, inbjuder WSP Environmental, avd Byggnadsfysik, till en sådan utbildning enligt ovan med den avsikten att deltagarna efter genomgången utbildning skall få ett godkännande som avser antingen Bygg eller installationer (VVS + El). tagit fram ett underlag för opartisk (CMF). Kursen omfattar de frågor slaget tar upp och avslutas med tentamen för godkännande av miljöinventerare. Sedan lanseringen av Miljöbyggnad (tidigare Miljöklassad Byggnad) har det uppstått ett behov av att kunna använda information från utförda Miljörosbesiktningar till Miljöbyggnad. MILJÖROSEN är ett hjälpmedel i förvaltningen och i samband med en miljörosbesiktning kan eventuella brister påvisas som sedan kan åtgärdas. Efter detta kan informationen från miljörosbesiktningen användas för att kunna få ett kvitto i form av både en Miljöbyggnad. Miljörosen kan på detta sett komplettera Miljöbyggnad med inventeringsaspekter och åtgärdsförslag. För mer information, kontakta Ann-Marie Strinde, , TERMINAL 2 PÅ ARLANDA BYGGS OM Stockholm Arlanda Airport är Sveriges största och Nordens tredje största landningar per år. Flygplatsen ägs och drivs av statliga Swedavia och består av fyra terminaler. - digt har terminal 2 efter många ombyggnationer under årens lopp tappat sitt ursprungliga, sammanhållna uttryck. För att möta de nya behoven sker nu en omfattande ombyggnad. Det största syftet med projektet är att göra termina- separera Schengen-passagerare från icke Schengen. Terminalen ska få en ny klar struktur, fräschas upp och moderniseras. För att kunna utföra ombyggnationen och ha terminalen i drift är projektet delat i tre etapper med olika tider för färdigställande. Samtidig drift av terminalen medför att arbetena i vissa avseenden endast kan utföras under perioder Planering, samordning och information är väsentlig för att byggarbetena och terminalens ordinarie verksamhet ska kunna fullföras inom avtalad tid. Huvudprojektet genererar också ett antal kringprojekt med om- och nyetablering av verksamheter inom terminalen. Förutom separering av passagerare inom och utanför Schengen får terminalen nya butikslokaler, utökad Taxfree Shop, nya lokaler för gränspolisen och nya toaletter mm. Totalt berörd yta är ca kvm varav en utökning av plan fyra inom byggnadens skal med kvm nytt mellanbjälklag. WSP svarar byggledning (Runar Lindström och Fredrik Kaneberg) och bistår projektledningen (Lennart Wedin). Arkitekt är Tema Arkitekter. Generalentreprenör är PEAB Sverige AB. För mer information, kontakta Lennart Wedin, , Hallå där, Helene Järvinen på WSP-kontoret i Linköping Du hjälper företag att skapa en god säkerhetskultur. Vad menas med det? Säkerhetskultur kan beskrivas som företagets gemensamma värderingar och attityder kopplade till säkerhet. Varje företag bör ha en god säkerhetskultur för att hindra att skador och sjukdomar uppkommer av arbetsmiljön. Det handlar om att skaffa säkrare attityder, bättre arbetsklimat och ökad lönsamet. Säkerhetskulturen sitter i väggarna och kan vara svår att bedöma, men den har en mycket viktig roll för att undvika att olyckor sker. Enligt lag är alla arbetsgivare skyldiga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för olycksfall eller ohälsa i arbetet. Vad är nyckeln för att lyckas med arbetsmiljöarbetet? Det allra viktigaste är att alla är delaktiga och jobbar mot samma mål. Ingen vill att det ska hända olyckor. För att förhindra att olyckan är framme gäller det att tänka efter före. Både ledning och medarbetare har samma intresse av att säkerhetsarbetet fungerar och därmed också samma ansvar för att uppnå en god säkerhetskultur. Ledningens engagemang och prioritering av säkerhet är ett mycket viktigt element för att uppnå en god säkerhetskultur. Ny teknik, skrivna rutiner och riskanalyser kan inge en falsk trygghet om personalen inte följer instruktionerna. Likaså är rutiner som inte är uppdaterade också en risk om rutinerna följs utan att ifrågasättas. Vad kan du och dina kollegor på WSP hjälpa till med? Vi erbjuder en rad olika utbildningar inom personligt säkerhetstänkande och kan också hjälpa till med långsiktig rådgivning kring arbetsmiljöfrågor. Lagstiftningen kan verka krånglig men våra experter reder ut vad som gäller. Vi kan hjälpa företag att göra handlingsplaner och åtgärdsförslag eller hålla föreläsningar för ledningsgrupper eller på konferenser. Vilka vänder sig era utbildningar till? Chefer, skyddsombud, yrkesarbetare, egentligen alla som berörs av arbetsmiljöfrågor. Vi har bland annat uppskattade engagemangsutbildningar som ger företag en unik chans att engagera samtliga medarbetare i säkerhet. Här blandas faktakunskap, utbildning som ger en grund för att skapa gemensamma, säkra värderingar. För mer information, kontakta Heléne Järvinen, , Exempel på tjänster från WSPs experter på säkerhetskultur ombud, yrkesarbetare WSP jobbar med säkerhetskultur i hela landet. Här är några ur teamet: Maria Mellsved, Tanja Vaara, Sara Fischer, Maria Solfeldt,, Linda Aronsson och Heléne Järvinen. Hanna Wikner saknas på bilden. WSP PROJEKT&AFFÄRER 13

14 MED SOLVATTEN TILL KENYA WSP UNDERSÖKER BERGET Som vi tidigare berättat i Projekt & Affärer har WSP fått uppdraget att projektera den planerade bussterminalen i Katarinaberget vid Slussen i Stockholm. Nu pågår de bergtekniska från WSPs avdelning för bergteknik går igenom låda efter låda med borrkärnor och mäter in sprickor och deras modell där man kommer att få en tydlig bild av bergets kvalitet. En viktig information inför kommande arbeten med bussterminalen. WSP stöttar Solvatten, en organisation som med hjälp av en smart liten vattenrenare bidrar till att familjer i Kenya får tillgång till varmt och rent vatten. På senare år har WSP lottat ut möjligheten för två medarbetare att åka till Kenya och på plats få följa Solvattens arbete under en vecka. Årets vinnare är Jim Berglund, WSP Management i Eskilstuna och Malin Lööw, WSP Byggprojektering i Karlstad. I mitten av oktober ger de sig av på en intressant och lärorik resa. Under tiden kommer de att blogga på WSPs hemsida. Läs mer om Solvatten på NOTERAT SVÅRA VATTENPROBLEM I SYDSUDAN tillvaron kring vatten- och sanitetsrelaterade frågor. Till vardags arbetar hon på WSP VA-teknik i Stockholm med processteknik och VA-utredningar, men emellanåt åker hon ut på uppdrag tillsammans med hjälporganisationer för att bistå med expertis inom vatten, sanitet, hygien och avfallshantering i olika katastrofsituationer. koordinera insatserna av hjälporganisationerna på plats. Sydsudan står inför många utmaningar. Landet skapades under 2011 och är det nyaste i världen. Allt ska byggas upp från början, från politisk styrning, skolsystem och rättväsende till infrastruktur, såsom vägar. - Det motsvarar ungefär en mellanstor svensk stad som ska Och etableringen måste gå fort då vatten och sanitet är nödvändigt för överlevnad. Det innebär enorma utmaningar. Vattensituationen var svår eftersom det var långt till grundvattnet, jordarna var svårborrade och det var alltför lite ytvatten att rena till drickvatten. Att arbeta med vatten och sanitet i katastrofsituationer hårt och försöka hitta lösningar på problem som till en början verkar olösbara. Ofta är förutsättningarna svåra, då varken material, utrust- de och samverkan mycket viktigt. På många sätt liknar det mitt arbete som VA-konsult på WSP där de bästa lösningarna tas fram genom att samarbeta med kollegor från olika teknikområden och genom att tänka kreativt och nytt. hemma i Sverige. Till exempel hur man borrar brunnar i kollapsande lerjordar i Sydsudan, hur man löser UV-behandling av drickvatten på ett sjukhus i Liberia där reservdelar saknas och hur man anlägger en väg av rasmassor på Haiti. Eller hur man Mitt nätverk inom WSP är en ovärderlig och generös arbetsgivare som låter mig vara tjänstledig för biståndsarbete och för mina förstående kollegor som på kort varsel har tagit över och slutfört de uppdrag jag för tillfället har jobbat med. Jag är även glad över det stöd jag fått av mina omvärldsengagerade beställare som alltid uppmuntrar mig att åka iväg. 14 WSP PROJEKT&AFFÄRER

15 NOTERAT EN LJUDKONSULTS VARDAG När Ulf Olsson på WSP Environmental började sin bana som ljudkonsult och akustiker för 20 år sedan kunde han inte drömma om att det skulle innebära så många utlandsuppdrag. tungas bostadsmoduler för offshoreanläggningar, och på den vägen är det. Under årens lopp har jag besökt Singapore, Kina, Malaysia, Australien och Östtimor för att bevaka olika kunders intressen inom ljud- och vibrationsområdet. Ulfs senaste utlandsuppdrag gällde att övervaka ljud- och vibrationsmätningar vid sjöprov av en ny oljerigg i kuststaden Yantai i Kina. Kunden var det Norskkinesiska företaget COSL Offshore. Norska myndigheter är noggranna med att kontrollera att kraven efterlevs, så beställaren var mycket mån om att riggens ljud- och vibrationsstatus skulle klarläggas före leverans. När jag mönstrade på riggen insåg jag mycket snart att det inte var frågan om någon nöjesresa, berättar Ulf. Bostadsmodulen var smutsig och ofärdig invändigt och personalen som skulle utföra mätningarna hade tvådagarsutbildning om aktuella mätstandarder. Så småningom kunde det verkliga eldprovet utföras, en Endurance test när vissa system på riggen körs i maximal drift under ett par timmar. Samtliga 300 utrymmen på riggen ska ljud- och vibrationstestas vilket är ganska tålamodsprövande för personalen. Men mätningarna kunde genomföras som planerat under de två veckorna och utfallet blev i huvudsak som förväntat. Min erfarenhet av arbeten i Asien är att i princip varje enskild mätning kräver övervakning, säger Ulf. Man måste också ha med sig kopior av rådataprotokoll och preliminära resultat som man är överens om innan man lämnar mätplatsen. Att arbeta utomlands och lära känna människor från andra kulturer är mycket berikande. Det ger erfarenheter som man bär med sig hela livet. Att tidvis inte ha samma bekvämligheter som man är van vid gör också att man uppskattar vardagen hemma desto mer. För mer information, kontakta Ulf Olsson, , Charlotta Winkler på WSP Environmental tillhör avdelningen Byggnadsfysik i Stockholm men sitter numera på WSPs Halmstadskontor där hon arbetar med energieffektivisering i bebyggelse samt solenergifrågor. Den 2 oktober håller Charlotta ett frukostmöte i Halmstad för byggbranschen i regionen. Mötet belyser energieffektivitet i byggnader och småskalig produktion av förnybar energi från sol och vind. Kontakta gärna Charlotta för mer information: Jakob Levander heter den nya avdelningschefen på WSP Byggprojektering i Stockholm. Jakob kommer närmast från Sweco Structure och har även undervisat i konstruktion och byggteknik på KTH Arkitektur. Jakob är utbildad civilingenjör vid Luleå Tekniska Universitet och har internationell erfarenhet från projekt i Algeriet, Storbritannien, Portugal och Ryssland. Maria Jonason är ny avdelningschef på WSP Management i Malmö. Maria är civilingenjör från Väg- och vattenbyggnadslinjen på LTH. Hon kommer närmast från Kärnfastigheter och har tidigare också arbetat på Tyréns och Ramböll. Innan dess var Maria verksam hos Skanska i Warszawa under fem år. Mattias Klingestad på WSP Systems i Karlstad är en av de första gymnasieingenjörerna som gått ut den återinförda fyraåriga ingenjörsutbildningen. Gymnasieingenjörsutbildningen har införts på prov i tio städer. Nästa år får ytterligare tio orter tillstånd att driva den efterfrågade utbildningen. Mattias praktiserade under utbildningen på WSP-kontoret i Karlstad och trivdes så bra att han nu jobbar heltid med sitt favoritämne, el-teknik. Mika Seilonen är VVS-ingenjör hos WSP Systems i Stockholm. Men nu byter han arbetsplats för att arbeta ett år på WSPkontoret i Hong Kong. Mika sökte sig till WSP just för möjligheterna att kunna komma ut i världen. Än så länge vet han inte så mycket mer om sin blivande arbetsplats än att arbetstempot är uppskruvat och att man ofta jobbar sent om kvällarna. FOLK I FARTEN WSP PROJEKT&AFFÄRER 15

16 B SVERIGE PORTO BETALT Avsändare: WSP, Stockholm-Globen Vi utvecklar fastigheter. Från nytta till hus. UNITED BY OUR DIFFERENCE

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur

Läs mer

Designing. Future Cities. Magnus vision.

Designing. Future Cities. Magnus vision. Designing Future Cities Magnus vision. Jag heter Magnus Meyer och jag började som vd på WSP i mars 2014. Under ganska många år har jag följt utvecklingen i samhällsbyggnadsbranschen ur olika perspektiv.

Läs mer

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig?

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig? Brand & Risk Hur kan vi hjälpa dig? WSP BRAND & RISK Vårt erbjudande Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom tjänsteområdena hus och industri, transport och infrastruktur samt miljö. Vår totala

Läs mer

ärnvägssektorn utgör en stor och mycket viktig del av WSP:s verksamhet. Genom samordning av verksamheterna inom WSP Järnväg är vi en mycket stark

ärnvägssektorn utgör en stor och mycket viktig del av WSP:s verksamhet. Genom samordning av verksamheterna inom WSP Järnväg är vi en mycket stark WSP Järnväg ärnvägssektorn utgör en stor och mycket viktig del av WSP:s verksamhet. Genom samordning av verksamheterna inom WSP Järnväg är vi en mycket stark aktör på marknaden med en bred och djup kompetens

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015.

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Hållbarhetsdefinition...

Läs mer

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET N VVS ARKITEKT KONSTRUKTÖR KVALITETSSÄKRING AV HANDLINGAR EL BYGGHERRE PROJEKTLEDARE KVALITETSSÄKRING AV BYGGPROCESS ENTREPRENÖR UPPFÖLJNING UTBILDNING/STÖD AV PROJEKTGRUPP ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I

Läs mer

1/12. Projekt. Affärer WSP FRÄSCHAR UPP HALLEN UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: ULF LODIN

1/12. Projekt. Affärer WSP FRÄSCHAR UPP HALLEN UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: ULF LODIN Projekt & Affärer 1/12 WSP FRÄSCHAR UPP HALLEN FOTO: ULF LODIN UNITED BY OUR DIFFERENCE SATSNINGAR I TUNGA BRANSCHER Välkommen till ett nytt nummer av vår kundtidning som bland annat ägnas en hel del åt

Läs mer

LEED certifiering av fastigheter

LEED certifiering av fastigheter LEED certifiering av fastigheter Projekt Gårda LEED Platinum Precertified Henrik Ahnström, Skanska Fastigheter Göteborg 1 2 Länder med kommersiell projektutveckling Gårda Kontorscenter, Göteborg Byggherre:

Läs mer

Att förändra en värld... The future of drainage.

Att förändra en värld... The future of drainage. Att förändra en värld... The future of drainage. BEHOVET AV AVVATTNING FÖRÄNDRAS -både globalt och i Sverige ACO har identifierat tre viktiga faktorer som påverkar vårt synsätt på hur vi skall ta oss an

Läs mer

Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer

Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer Vi siktar högt. Men arbetar jordnära. Sandström erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom Mark & Miljö, Bygg & Anläggning

Läs mer

Nya moderna kontor mitt i Linköping

Nya moderna kontor mitt i Linköping Nya moderna kontor mitt i Linköping Kvarteret Braxen vid Storgatan, Ågatan och Repslagaregatan i Linköping LBE-0584-bofakta-Braxen.indd 1 2013-11-14 14.07 Stadskärnan förvandlas och knyter an till nya

Läs mer

STARKARE TILLSAMMANS. WSP Sverige Arenavägen 7 121 88 Stockholm-Globen Sweden T +46 10 7225000 F +46 10 7228793 www.wsproup.se

STARKARE TILLSAMMANS. WSP Sverige Arenavägen 7 121 88 Stockholm-Globen Sweden T +46 10 7225000 F +46 10 7228793 www.wsproup.se GENIVAR Inc. 1600, Rene-Levesque Blvd. West 16th Floor Montreal, Quebec Canada H3H 1P9 T: +1 514-340-0046 F: +1 514-340-1337 www.genivar.com WSP Sverige Arenavägen 7 121 88 Stockholm-Globen Sweden T +46

Läs mer

Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006

Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006 Bygga-bo-dialogen i ett regionalt perspektiv Yogesh Kumar Bygga-bo-dialogens sekretariat Energisessionen 2006 Energilösningar i Bebyggelse Trollhättan 8-9 februari 2006 Vision En hållbar bygg- och fastighetssektor

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Ingenjörsinriktad yrkesträning Ingenjörsinriktad yrkesträning Olivia Eldh V07 2010-08-27 Lunds Tekniska Högskola Väg och vattenbyggnad Sweco Structures Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö

Läs mer

Peabs kundsamverkan.

Peabs kundsamverkan. Peabs kundsamverkan. I Peabs Partnering deltar alla parter lika mycket Alla vinner på samverkan. Högre kvalitet. Lägre kostnader. Effektivare process. Roligare samarbete. Bättre information. Större engagemang.

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd afgruppen.se Bygger för framtiden AF Gruppen ASA är en ledande entreprenörsoch industrikoncern. Vår verksamhet omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning,

Läs mer

Branschens egen kravmärkning.

Branschens egen kravmärkning. B i l d : L a s s e F o r s b e r g T v å b i l d a r e. Branschens egen kravmärkning. Utmärkt Bygge underlättar samarbetet och effekti- viserar byggprocessen för alla aktörer i ett projekt. Konkret innebär

Läs mer

Bilaga 2. VA-policy. Karlskrona kommun WSP Environmental

Bilaga 2. VA-policy. Karlskrona kommun WSP Environmental Bilaga 2 VA-policy Karlskrona kommun 2014-01-20 WSP Environmental Konsulter inom samhällsutveckling WSP Sverige AB är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för

Läs mer

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Byggbranschen är betydligt sämre än börsbolagen på att rekrytera kvinnliga chefer. I börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 22,7 procent, mot endast

Läs mer

Tällberg, 6-7 maj 2014

Tällberg, 6-7 maj 2014 Tällberg, 6-7 maj 2014 Utbildning i systematisk energieffektivisering Stöd för arbete med Energieffektiviseringsstödet Del 1 Utbildare Chris Hellström KanEnergi Sweden AB Mikael Söderström KanEnergi Sweden

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB - 2010-05-19 Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Miljöcertifiering Miljöcertifiering En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda.

Läs mer

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.

Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller genom specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT. Avega Group grundades år 2000 och har ca 350 medarbetare i

Läs mer

Yrkesinriktad ingenjörsträning

Yrkesinriktad ingenjörsträning Yrkesinriktad ingenjörsträning Praktikrapport Robin Kristensson V07 Företagspresentation Tyréns grundades 1942 och har under åren utvecklats till ett av Sveriges ledande och största konsultföretag inom

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29

Systematiskt energiarbete. Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 Systematiskt energiarbete Charlotta Gibrand - ÅF Infrastructure AB, BA Buildings, Region Syd 2015.09.29 1 ÅF i korthet Omsättning: ca 8 500 MSEK Medarbetare och nätverk: Med 7 500 medarbetare och 20 000

Läs mer

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...?

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Jonas Kamleh Enhetschef för Klimat och Naturresurser Avdelningen för Stadsutveckling och strategi Miljöförvaltningen, Malmö stad Ja. och kanske lite

Läs mer

Hållbara städer - så bygger vi nytt

Hållbara städer - så bygger vi nytt Hållbara städer - så bygger vi nytt Kvillebäcken Staffan Bolminger, Älvstranden utveckling AB Krokslätts Fabriker Lennart Larsson, Husvärden AB Berth Olsson, Bengt Dahlgren AB Hållbar kunskapsstad Lund

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Bergsprängardagarna 24 25 jan 2013 Åke Hansson Personal- och arbetsmiljöpolicy Alla har vi ett ansvar att påverka vårt eget, Trafikverkets och branschens resultat i en

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version Arbetsmiljöarbete Lättläst version Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar de risker som finns på jobbet. De anställda ska inte skadas,

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan Bilaga 11 1(8) Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan När en plan eller ett program upprättas, vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska enligt miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Välkommen till Bostaden!

Välkommen till Bostaden! Välkommen till Bostaden! Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar; socialt, ekonomiskt och ekologiskt! Alla mål utifrån hållbarhetsperspektiven: Ekonomiskt Ekologiskt Socialt I vår affärsplan

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål.

Hela byggprocessen. verktyg för att säkerställa att byggprojekten utförs så. effektivt som möjligt och uppfyller samtliga ställda mål. Byggprocessen På Higabgruppen värderar vi kundnytta och långsiktighet högt och vi vill bygga och förvalta fastigheter som erbjuder god kvalitet och god funktion för kunden. Hela byggprocessen Kostnader

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Vi gör så att Gävle växer

Vi gör så att Gävle växer Gävle kommun 801 84 Gävle www.gavle.se Vi gör så att Gävle växer Jobba med oss! satsar för framtiden och erbjuder varje år praktikplatser, examensjobb och traineeplatser. Praktik Vi söker engagerade universitets-

Läs mer

Ett av de största fastighetsbolagen, som verkar som ett av de minsta

Ett av de största fastighetsbolagen, som verkar som ett av de minsta Ett av de största fastighetsbolagen, som verkar som ett av de minsta 2016-11-14 2 Kort om Castellum Kommersiella fastigheter 710 fastigheter, 6400 kunder NKI 2016: 79 Egen förvaltningsorganisation 4,7

Läs mer

Välkommen att växa med oss!

Välkommen att växa med oss! Välkommen att växa med oss! Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Är det verkligen smartare att förtäta storstäder nära kollektivtrafiken? Ja! Vi på Jernhusen

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang

Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang Fastighetsbolaget med mer närhet och engagemang DETTA ÄR KLÖVERN Klövern är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Bolaget är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. Våra drygt 400 fastigheter har en total

Läs mer

HÅLLBART BYGGANDE I VÄRMLAND Lågan samverkansprojekt för energieffektiva byggnader i Värmland. LÅGAN Rapport december 2014.

HÅLLBART BYGGANDE I VÄRMLAND Lågan samverkansprojekt för energieffektiva byggnader i Värmland. LÅGAN Rapport december 2014. HÅLLBART BYGGANDE I VÄRMLAND Lågan samverkansprojekt för energieffektiva byggnader i Värmland LÅGAN Rapport december 2014 Eva Lingwall Slutrapport Lågan Nätverket Hållbart byggande i Värmland Projekt 7952

Läs mer

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen

Lilla guiden till. arbetsmiljö lagstiftningen Lilla guiden till arbetsmiljö lagstiftningen Förord I den här skriften får du snabb information om vad som ingår i begreppet arbetsmiljö. Vilka lagar som styr och vilka rättigheter och skyldigheter du

Läs mer

På hållbar väg i Norrköpings kommun

På hållbar väg i Norrköpings kommun 2011-09-23 På hållbar väg i Norrköpings kommun Vad är Hållbart Resande? Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar om att påverka människors attityder och beteenden och påverka resandet innan

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde!

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde! Vision 2.1 Denna Vision är ett levande dokument och ett arbetsredskap för att utveckla en ny attraktiv stadsdel. Det innebär att Visionen kommer uppdateras allt eftersom utvecklingsprocessen fortsätter.

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska

DWÜ & ZIF. Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions. English - Deutsch - Svenska Mid & Small-Cap cross-border Mergers and Acquisitions English - Deutsch - Svenska Innehåll 1 Om DWÜ & ZIF Läs mer vilka vi är, våra värderingar och kultur, och hur vi arbetar. 2 Våra Tjänster 3 Transaktioner

Läs mer

Tillsammans skapar och bygger vi Nya Karolinska Solna

Tillsammans skapar och bygger vi Nya Karolinska Solna Tillsammans skapar och bygger vi Nya Karolinska Solna Vi bygger framtidens sjukhus Nya Karolinska Solna blir ett nytt och toppmodernt sjukhus som ska kunna leverera en sjukvård av världsklass till de svårast

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Visioner och handlingsplan Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Lagstiftning Volatila energipriser Hyresgästers efterfrågan Varumärke Medarbetare Vad driver grönt? Gröna Fonder och Bankkapital Marknadsvärdet

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde. 4 6 september 2014

Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde. 4 6 september 2014 Ny regional mässa Stor tillväxtregion Nytt evenemangsområde VÄSTSVERIGE, GÖTEBORG 4 6 september 2014 Nu bygger västra Sverige för framtidens behov Göteborg och Västra Götaland är ett viktigt nav för hela

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Simonsland. Ett fastighetsutvecklingsprojekt.

Simonsland. Ett fastighetsutvecklingsprojekt. Simonsland Ett fastighetsutvecklingsprojekt. En ny stadsdel. I nästan 100 år har Simonsland pulserat av industriellt liv. Här har företagsamma män och kvinnor utvecklat sina idéer och presenterat en rad

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD SVERIGES BYGGINDUSTRIER ARBETAR FÖR SÄKRA ARBETSPLATSER Våra arbetsplatser ska vara säkra, trygga

Läs mer

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning?

Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån. Vad innebär riskbedömning? Intervju med Jukka Takala, ordförande för Europeiska arbetsmiljöbyrån Bilbao den 28 april 2008 Vad innebär riskbedömning? Jukka Takala: Riskbedömning är det viktigaste verktyget för att förhindra olyckor

Läs mer

Nyproduktion i centrum

Nyproduktion i centrum Nyproduktion i centrum AB Hammaröbostäder tillsammans med entreprenören SKANSKA bygger SABOs koncepthus Kombohus plus. Vad innebär det? SABOs Kombohus är ett färdigt koncept, det är nyckelfärdiga flerbostadshus

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Mot en spännande framtid Barkarby College i ärfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Framåt inom natur och teknik Stockholm Väst är ett av de hetaste tillväxtområdena

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella emporia miljön i fokus det här kommer att bli en takpark i världsklass. louise lundberg, byggledare för emporias taklandskap Emporia gör plats för internationella butiker Vad händer just nu på Emporia?

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

byter Vi ser till riktning att tankarna

byter Vi ser till riktning att tankarna Sverige Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids största globala utmaningar. Sida 2 Till stor del

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Guide till HELSINGBORG

Guide till HELSINGBORG Guide till HELSINGBORG 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller alla arbetsplatser. Att utveckla och förbättra arbetsmiljön är ett ständigt pågående arbete som aldrig

Läs mer