Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 27 maj 2015, ärende 4, Motion från Philip Sandberg (FP), Lars Hansson (FP) samt Oskar Krantz (FP) Lund som fristad för förföljda författare Sverigedemokraterna reserverar sig mot det fattade beslutet, till förmån för vårt eget avslagsyrkande. Det finns en lovvärd ambition i Fristadsprojektet. Författare tystas på många håll i världen, och yttrandefriheten är starkt begränsad i stora delar av världen. Sverigedemokraterna anser dock inte att kampen för yttrandefrihet ska begränsas till det man kallar författare, utan innefattar ju många andra saker som t.ex. mötesfrihet, organisationsfrihet, rätten att sprida sina åsikter och få publiceras i tidningar, annonsering, och annat. Även i Sverige är dock dessa friheter begränsade, vilket dessvärre beror på antidemokratiska strömningar inom framför allt vänsterrörelserna som i åratal genom användande av våld, hot och störningar försökt begränsa Sverigedemokraternas rätt att göra oss hörda. Även från regeringsnivå har censurivern letat sig fram. Det mest kända exemplet är från 2005 då dåvarande utrikesminister Laila Freivalds utövade påtryckningar på ett webbhotell som då stängde ner Sverigedemokraternas hemsida, efter att Sverigedemokraterna återpublicerat de Muhammedkarikatyrer som tidigare publicerats i en dansk tidning. För att verkligen hjälpa människor - på riktigt - bör detta göras i deras närområde, i samarbete med till exempel UNHCR. Invandring till Sverige är ineffektivt, kostsamt och inhumant och Sverigedemokraterna ställer sig ej bakom ytterligare incitament för personer att ta sig hit, när Sverige istället hade kunnat hjälpa många fler med en human flyktingpolitik. En fråga som ingen tycks ha ställt, är hur Lunds kommun verkligen ska

37 kunna lova att författaren är säker här i Lund? Personskydd är ju en polisiär uppgift, och tyvärr är det välkänt att utlänska säkerhetstjänster opererar i Sverige. Och om författarens åsikter inte passar in i det svenska politiskt korrekta samhällsklimatet, så kan den få det mycket svårt i Sverige. Låt oss säga att författaren förordar nationalism som ideologi. Hur kommer den att få det i Sverige då? En annan märklig aspekt på projektet är budgeteringen, som tar för givet att det inte är möjligt för författaren att kunna arbeta i Sverige. Varför skulle den professionelle författaren inte kunna fortsätta sin skriftställargärning väl på plats i Sverige, eller om intäkterna från det inte räcker till, arbeta med något annat? För Sverigedemokraterna Hans-Olof Andersson ersättare (SD) kommunstyrelsen Lund

38

39 Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 27 maj 2015, ärende 5, Motion från Anna-Lena Hogerud (S) Petter Forkstam (MP), Hanna Gunnarsson (V) samt Sven-Bertil Persson (DV) Lund som en fristad för förföljda författare och kulturutövare Sverigedemokraterna reserverar sig mot det fattade beslutet, till förmån för vårt eget avslagsyrkande. Det finns en lovvärd ambition i Fristadsprojektet. Författare tystas på många håll i världen, och yttrandefriheten är starkt begränsad i stora delar av världen. Sverigedemokraterna anser dock inte att kampen för yttrandefrihet ska begränsas till det man kallar författare, utan innefattar ju många andra saker som till exempel mötesfrihet, organisationsfrihet, rätten att sprida sina åsikter och få publiceras i tidningar, annonsering, och annat. Även i Sverige är dock dessa friheter begränsade, vilket dessvärre beror på antidemokratiska strömningar inom framför allt vänsterrörelserna som i åratal genom användande av våld, hot och störningar försökt begränsa Sverigedemokraternas rätt att göra oss hörda. Även från regeringsnivå har censurivern letat sig fram. Det mest kända exemplet är från 2005 då dåvarande utrikesminister Laila Freivalds utövade påtryckningar på ett webbhotell som då stängde ner Sverigedemokraternas hemsida, efter att Sverigedemokraterna återpublicerat de Muhammedkarikatyrer som tidigare publicerats i en dansk tidning. För att verkligen hjälpa människor - på riktigt - bör detta göras i deras närområde, i samarbete med till exempel UNHCR. Invandring till Sverige är ineffektivt, kostsamt och inhumant och Sverigedemokraterna ställer sig ej bakom ytterligare incitament för personer att ta sig hit, när Sverige istället hade kunnat hjälpa många fler med en human flyktingpolitik.

40 En fråga som ingen tycks ha ställt, är hur Lunds kommun verkligen ska kunna lova att författaren är säker här i Lund? Personskydd är ju en polisiär uppgift, och tyvärr är det välkänt att utlänska säkerhetstjänster opererar i Sverige. Och om författarens åsikter inte passar in i det svenska politiskt korrekta samhällsklimatet, så kan den få det mycket svårt i Sverige. Låt oss säga att författaren förordar nationalism som ideologi. Hur kommer den att få det i Sverige då? En annan märklig aspekt på projektet är budgeteringen, som tar för givet att det inte är möjligt för författaren att kunna arbeta i Sverige. Varför skulle den professionelle författaren inte kunna fortsätta sin skriftställargärning väl på plats i Sverige, eller om intäkterna från det inte räcker till, arbeta med något annat? För Sverigedemokraterna Hans-Olof Andersson ersättare (SD) kommunstyrelsen Lund

41

42

43 Budget för Lunds kommun 2016 förslag från Sverigedemokraterna Innehållsförteckning: Allmänna texter: Inledning med ekonomisk lägesanalys Levande landsbygd Invandring och mångkultur Behovet av en förvaltningsreform Avveckla mångfalds- HBTQ- och genusarbetet Texter som tar upp specifika nämnder/beslutspunkter: Politisk ledning och kommunstyrelse Kommunkontor Utbildningsnämnd Barn och skolnämnder gemensamt Byggnadsnämnd Teknisk nämnd Kultur och fritidsnämnd Vård- och omsorgsnämnd Socialnämnd Miljönämnd Finansförvaltning Skattesats 1. Inledning med ekonomisk lägesanalys Sverigedemokraterna i Lund ser Lunds kommun ur ett konservativt perspektiv. Vi vill bevara kulturarvet utan att ge avkall på utvecklingen. Lunds invånare skall ha ett bra idag och ett bättre imorgon, vilket vi strävar efter i vår budget genom prioriterande satsningar. Sverigedemokraternas budget ger ett ramverk för den närmsta framtiden, med målsättningar och strävan efter ett bättre Lund för alla som bor och vistas här. Sverigedemokraternas budget för Lunds kommun 2016 är ett dokument för att gestalta och tydliggöra ett alternativ till det rådande styret. Budgeten har inte ambitionen att utgöra en

44 fullständig manual för den ekonomiska och driftsmässiga styrningen. Det är ett dokument skapat från en position av opposition, för att tydliggöra ekonomiska, ideologiska, och visionsmässiga skillnader. Den saknar (av skäl relaterade till utredningsresurser) budgetering för hela EVP-åren (2017, 2018) och fokuserar på budgetåret Vi föreslår i vår budget en del större förändringar, och vill med det visa att en annan politik faktiskt är möjlig. Vår politik står i kontrast till både vänstersidans budgetförslaget och till de fem andra partiernas politik. Alla siffror är i jämförelse med vänstersidans förslag, för att möjliggöra tydliga jämförelser. Kommunens låneskuld hotar att skena iväg: enligt kommunens egen prognos baserad på utfallet av vänstersidans förslag kommer låneskulden att ligga på cirka 5 miljarder kr år Skatten höjdes så sent som början av 2014, med 40 öre. Att höja skatten ytterligare, med 25 öre som vänstersidan vill, anser vi vara fel väg. Kommunen måste på något sätt minska utgifterna. Det bästa sättet att göra det är att stoppa den fortgående resan in i det mångkulturella samhället, en genomgående samhällsförändring vars kostnader inte på något sätt tydliggörs i den kommunala redovisningen. Vi vill också att spårvägsprojektet ska stoppas. De planerade investeringarna är 50 miljoner för Upplåningen kan minskas i motsvarande grad om denna utgift stoppas. Vi Sverigedemokrater efterfrågar ett större ekonomiskt ansvarstagande. Men framförallt budgeterar vi för ett mycket bättre resultat än vänstersidan. Detta gör vi utan att höja skatten. 2. Levande landsbygd Då Lund till ytan har en stor landsbygd ser Sverigedemokraterna det som en resurs för kommunen och dess invånare. Vi strävar efter en levande landsbygd där våra riktade satsningar stärker en framtid för en blomstrande närproduktion för kommunen. Genom att ge landsbygden möjligheter utökas valfriheten för kommuninvånarna och Lund kan på så vis locka till sig fler näringsidkare och ge möjlighet till försörjning för fler medborgare utanför tätorterna. Sverigedemokraterna föreslår därför ett stimulanspaket till landsbygden inom Lunds kommun på 5 miljoner kronor för att öka möjligheterna för etablering av producenter av råvaror och förädlingsverksamheter i och kring byarna genom lokala näringslivsutvecklare. Vi har lagt detta yrkande på beslutspunkten Finansförvaltning nedan. Sverigedemokraterna definierar härproducerat som varor producerade inom Lunds kommun eller angränsande kommuner och som längst från den skånska landsbygden. Sverigedemokraterna ser att många varor måste komma från större avstånd, dock ser vi att denna satsning gynnar såväl arbetstillfällen inom Lund och närområdet, samt är gynnsamt för miljön i stort, med kortare transportsträckor. Inom arbetet med tillgänglighet för landsbygden ser Sverigedemokraterna att en utredning angående belysning i flerbostadsområden bör genomföras. Yrkandet rörande detta återfinns i stycket om Tekniska nämnden nedan. Delar av glesbygden är idag mörklagda kvällar och på vinterhalvåret. Detta menar Sverigedemokraterna minskar efterfrågan för dessa bostadsområden. Med en utredning som i förlängningen kan innebära mer belysning på

45 glesbygden vid tomtmarker, kan Lunds kommun indirekt stimulera efterfrågan på tomter inom dessa områden. 3. Invandring och mångkultur Så länge statens fokus med flyktingmottagning inte är att hjälpa flyktingar, och så länge så kallade flyktingar får permanenta uppehållstillstånd som praxis, så anser vi att Lund bör säga upp alla avtal om flyktingmottagning och alla avtal om mottagande av så kallade ensamkommande barn. Barn ska ju naturligtvis återbördas till sin familj, allt annat är ju absurt. Avtalen om mottagande av flyktingar, och av så kallade ensamkomande barn, har nyligen ändrats så att antalet kan förväntas öka kraftigt närmaste åren. Staten ersätter kommuner för mottagandet av invandrare men enligt SKL täcker den ersättningen endast 22% av den verkliga kostnaden. Stödet från staten för mottagningen har legat på ca 20 miljoner kronor de senaste åren. Om detta stöd endast täcker ca 22% av kostnaden innebär det att den verkliga kostnaden har varit cirka 90 miljoner kronor de senaste åren vilket medför en minuspost på cirka 70 miljoner för Lunds kommun. Om man antar att den utgiften fördelas på 2 år blir det en kostnad på 35 miljoner varje år kommunen tagit emot de avtalade invandrarna. För varje år ackumuleras kostnaden (då två kullar av invandrare orsakar kostnader samtidigt) vilket ger en faktisk kostnad på 70 miljoner per år så länge mottagandet fortsätter. Nu skall alltså mottagandet ökas, och hur många det blir vet vi inte förrän 2016 är slut. Det finns även andra uppgifter från SKL som stödjer detta. I ett skriftligt Sveriges Radioreportage från Almedalen den 2 juni 2013 citerades SKL:s ordförande Anders Knape: Vad vi kan se för stora grupper så räcker den här schablonsumman, som ska räcka i tre och ett halvt år inte längre än ett år, eller lite mer än ett år. När vi sedan vet att staten själva gör en bedömning att det kan ta upp till sju år i genomsnitt innan man gör ett inträde på arbetsmarknaden, så innebär det att systemet är underfinansierat. Skulle avtalen för flyktingar och ensamkommande barn brytas, vilket är den politik vi driver, innebär det alltså en besparing på 35 miljoner med hittillsvarande takt på invandringen. Men antalet förväntas alltså öka: 40 miljoner kronor är ett rimligt antagande för 2016 och troligen det dubbla 2017 och framåt. En del av dessa kostnader ligger med all säkerhet på Socialnämnden, och vi gör därför en minskning av socialnämndens budget för 2016 med 14 miljoner kronor. Men eftersom många av dessa kostnader döljs och undanhålls finns det ingen enskild nämnd där vi kan yrka på att resterande 26 miljoner ska sparas in. Vi har därför lagt denna som en pluspost på Finansförvaltningen. 4. Behovet av en förvaltningsreform Svensk förvaltning är i allmänhet bred med många chefer, som ofta har parallella funktioner. Ser man på till exempel danska kommuner så har de en tydligare chefsstruktur, både när det gäller politiken och tjänstemannaområdet. Lunds kommun bör göra en översyn för att minska antalet personer i chefsfunktioner. Vi bedömer att det bör vara möjligt att spara 30 miljoner kronor redan 2016 på effektivisering av både politisk styrning och

46 tjänstemannaorganisation, utan att verksamheterna blir lidande. Vi har lagt denna besparing på Finansförvaltningen, eftersom den berör många verksamheter och det ännu så länge är oklart hur reformen fördelas på verksamheterna. 5. Avveckla mångfalds- HBTQ- och genusarbetet Kommunens förvaltingar och verksamheter lägger en hel del pengar, men framförallt mycket arbetstid, på så kallat mångfaldsarbete. När man studerar dokument från nämnderna och deras förvaltningar, så framgår det att mångfaldsarbetet upptar mycket arbetstid. Man tar fram mångfaldsplaner, har mångfaldsambassadörer, mångfaldsombud, har mångfaldsansvariga HRkonsulter, man har arbetsgrupper, temadagar, konferenser. Personal får gå på kurser, som heter sådant som Värdegrund och likabehandling i teori och praktik. Vad kostnaden för allt detta belöper till är oklart. Det är ännu mera oklart vad resultatet av dessa verksamheter är. Detta gäller även för HBTQ- och genusarbete. Dessa ämnen verkar ibland vara integrerade i det man kallar mångfaldsarbete, och förekommer ibland som särskilda projekt. Även här är syftet och resultaten oklara. Vilken nytta gör mångfalds- HBTQ, och genusarbetet? Vilket syfte fyller egentligen allt detta gruppkategoriserande av människor? Varför ska kommunen vara så intresserad av människors identiteter och känslor runt sådant som könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, med mera? För oss Sverigedemokrater är det självklart att vi alla är unika individer, och ska likabehandlas. Tillsättning till tjänster ska ske enbart baserat på kompetens. Blir någon person ändå diskriminerad, så har kommunen gjort fel, och personen har rätt till upprättelse. Att som man nu gör, förutsätta att människor generellt måste omskolas genom till synes permanenta åsiktstyrningsprocesser, är inget annat än politisk propagandaverksamhet. Vi Sverigedemokrater har från förvaltningarna begärt att få ut kostnaderna för dessa områden, men med något undantag svarar förvaltningarna att arbetet inom dessa områden är helt integrerat i verksamheten, istället för att presentera kostnaderna. Det råder dock ingen tvekan om att det inom hela kommunens organisation sammanlagt rör sig om många miljoner kronor. Vi har i vår budget för 2016 valt att spara in 15,5 miljoner kronor, fördelat på olika förvaltningar, vilket är en mycket modest uppskattning av hur mycket utgifterna skulle minska om dessa projekt och verksamheter avskaffades. 6. Kommunstyrelse och politisk ledning Sverigedemokraterna ser att Lunds kommun spenderar stora pengar på representation, medel som behövs inom andra delar av verksamheten. Vi ser inte att deltagande i Almedalen, och i fastighetsmässan MIPIM är värt vad det kostar. Dessa resurser behövs på andra ställen i verksamheten. 7. Kommunkontor

47 När det gäller kommunkontorets verksamhet så ser vi inte att de ändringar som vänstersidan föreslagit är rätt sätt att prioritera medel. Medel är föreslagna till sådant som Lund Convention Bureau, till Kongressprojektet, och ännu mera medel till klimatarbetet. I den ekonomiska situation kommunen befinner sig i är det knappast möjligt att ge ökat stöd till en låg rad verksamheter som de uppräknade. 8. Utbildningsnämnd De resonemang om vår skolpolitik som står i nästa stycke, under rubriken Barn och skolnämnder gemensamt gäller generellt även för gymnasieskolorna. Vi anser att det går att göra en allmän besparing på modersmålsverksamheten på kronor. Vi ger också ett eget uppdrag, och det är att tillstånd för friskolor endast skall ges enligt friskolereformens ursprungliga intentioner. 9. Barn- och skolnämnder gemensamt Här följer först lite om vår generella syn på hur skolverksamhet ska bedrivas, längst ner står hur vi ställer oss konkret rent budgetmässigt. Privatisering av skolor skall tillåtas om det sker i enlighet med friskolereformens intentioner - att föräldrakooperativ, speciella ämnesprofiler eller nedläggningshotade glesbygdsskolor skulle få en chans under ett nytt huvudmannaskap. Man hade en vision om att det skulle växa fram fler skolor med särskild pedagogisk eller konfessionell inriktning. Det har dessvärre inte utvecklat sig i den riktningen, utan huvudsyftet är i många fall endast vinstintresset. Genom att återgå till ursprungstanken med friskolor värnar Sverigedemokraterna om byskolorna och verkar för att fler mindre skolor i landsbygden får möjlighet att finnas. Rätten till bra mat i skolan är viktig för elevernas utveckling. Vi anser att maten som serveras inte skall vara vakuumförpackad eller vara återuppvärmd - vår vision är att nytillagad mat på färska råvaror. Ritualslaktat kött ska ej serveras inom skolan. "Flumskolan" måste bort. Att PISA-rapporterna visar på ett ständigt sjunkande resultat i skolan bygger till stor del på undermineringen av lärarens roll och en ständig nedvärdering av själva kunskapsutlärningen. Inte heller tillåts lärare upprätthålla ordning och reda i klassrummet - inga disciplinära åtgärder tillåts trots stökiga elever och ordningsstörningar. Sverigedemokraterna anser att Lund ska gå i täten mot "flumskolan" och ge behöriga lärare status som tjänstemän enligt det förvaltningsrättsliga begreppet om myndighetsutövning. Utöver denna förhöjda status - som ger läraren ett större lagligt skydd mot verbala och fysiska angrepp - inför vi möjligheten för lärare att utbildas till ordningsvakter och därigenom få begränsade polisiära befogenheter. Vi vill tillåta eleverna lära i sin egen takt. Idag anpassas skolgången efter den elev som är "svagast" vilket innebär att de elever som har lättare för skolgången förhindras att avancera snabbare. Detta får som följd att de inte uppnår de framsteg de hade kunnat nå. Vi vill därför införa klasser för de som behöver extra tid och resurser, samtidigt som de elever som har lättare att lära sig tillåts avancera i en snabbare takt.

48 Vi gör en rad omprioriteringar när det gäller resurserna till skolan, enligt följande: Vi avskaffar tilläggsresurserna som är baserad på utländsk bakgrund, omfattande 54 miljoner. Vi ökar istället anslagen så att 25 miljoner går till ökade anslag för barn med behov av extra stöd; 12 miljoner går till 20 nya tillsynslärare med ordningsvaktsbefogenhet, och 20 miljoner går till att storleken på klasser ska kunna minskas där det behövs mest. 4 miljoner satsar vi på att stärka barns kunskap om det svenska kulturarvet. Slutligen minskar vi anslaget till modersmålsverksamheten med 11,5 miljoner, en reform som går att göra även under lagens krav på att tillhandahålla modersmålsundervisning, eftersom barnets behov av denna undervisning måste vägas mot barnets behov av att använda sin tid åt andra ämnen. När mångfalds- och HBTQ-arbetet avskaffas inom skolverksamheterna och på förvaltningarna, kommer stora medel att kunna sparas in. Vi bedömer att det går att minska anslagen med minst 6,5 miljoner kronor när dessa verksamheter avskaffas. 10. Byggnadsnämnd Vid nybyggnation är Sverigedemokraternas vision att de fastigheter som byggs följer den befintliga arkitekturen i Lund. Besökare och boende i Lund skall känna att de befinner sig i en kommun med ett rikt arv. Nyproduktionen i Lunds centrala delar tar idag liten hänsyn, och förfular stadsbilden med nyskapande plåt- och glasfasader utan anknytning till Lunds historiska arv. När det gäller vänstersidans budget för byggnadsnämnden så innehåller den endast mindre justeringar, som vi är beredda att bifalla. 11. Teknisk nämnd Våra satsningar är enligt följande: Vi vill ha ett nytt regelverk för hur nybyggnation kan regleras, för att bibehålla det arkitektoniska formspråk som staden har. Vi vill avbryta satsningen på spårväg, och istället satsa på utredningar av hur Lund ska kunna få elbussar. All geografisk data som rör Lunds kommun ska göras till öppen data och offentligt tillgängligt i enlighet med vår under 2014 lagda motion. Vi anslår en miljon kronor till detta projekt. Sverigedemokraternas arbete inom Lunds kommun tar alltid hänsyn till miljön. Som en del i miljöarbetet vill vi på prov genomföra en saltfri vinterväglagsbekämpning inom Lunds kommun. Vägsaltet är inte bara skadligt för egendom, det skadar tusentals husdjur varje år genom torra och spruckna trampdynor. Växt och djurlivet tar skada genom att saltet mättar marken runt vägar och vattendrag. Inte minst ökar saltet frigörandet av PM10 partiklar som är oerhört skadliga för alla djur och människor som andas in dessa. Sverigedemokraterna föreslår också i vår budget ett anslag om 2,5 miljoner kronor för att intensifiera snöröjningen på utvalda provsträckor. I Sverigedemokraternas budget föreslås utrymme för att utreda tillgängligheten och öka attraktiviteten för boende i Lunds kommuns glesbygd. På sina håll är delar av

49 flerbostadsområden inom kommun utan adekvat belysning. Sverigedemokraterna menar att en utredning kan ligga till grund för framtida åtgärder. Med bättre belysning ökar intresset för att bosätta sig även utanför tätorterna, och på så vis bidra till en mer levande landsbygd inom kommunen. Inom Lunds kommun framgår det tydligt ett slapphänt ställningstagande till olaglig affischering och klotter. Detta påverkar upplevelsen och tryggheten för besökare såväl som boende inom Lunds Kommun. På var och vartannat elskåp syns affischer från politiska ungdomsförbund och andra föreningar som väcker anstöt hos många människor. Flera personer med anknytning till forna östblocket har i media påpekat detta, och Lunds kommun åtgärdar inte detta problem. 12. Kultur- och fritidsnämnd Att Lund skall ha ett levande kulturliv och brett utbud av meningsfulla fritidsaktiviteter är viktigt för oss Sverigedemokrater. Vi anser dock att en alltför stor del av kulturnämndens resurser används till att finansiera smala, högst tvivelaktiga eller politiserade verksamheter. Vi vill spara in på nischad kulturverksamhet som saknar allmänintresse, och till mångkulturella projekt. Totalt kan vi lösgöra 6 miljoner kronor som istället kan bidra till en kommunal ekonomi i balans. Om även mångfaldsrundan, förvaltningens mångfaldsarbete och HBTQ-arbete slopas, bör det vara möjligt att spara in ytterligare 1 miljon kronor. Vi anser också att kommunens stöd till företaget Anagram AB på kronor kan slopas, eftersom kulturstöd inte bör gå till företag. 13. Vård- och omsorgsnämnden Sverigedemokraterna månar om respekten för de äldre och menar att samhället är skyldigt dem en trygg ålderdom. Stressad personal, rädsla och social isolering för vårdtagare, personalbrist och anställda utan rätt utbildning är några av problemen i äldrevården. Rätten till bra mat är grundläggande för fortsatt bra hälsa på äldre dagar. Den som inte längre har ork att laga egen mat ska inte tvingas äta återuppvärmd mat. Sverigedemokraterna ser att Lunds kommun genom sin landsbygd kan få fram bra produkter till en färsk matglädje för alla som äter inom kommunens verksamheter. Vi gör vi följande satsningar: Vi tillför 15 miljoner för att öka personaltätheten, och förbättra bemötandet och vårdkvaliteten i äldrevården. Vi inför utskrivningssköterskor för att brygga glappen mellan olika sorters vård. Vi vill introducera detta system och anslår därför 1,5 miljoner motsvarande två tjänster. Vi satsar en miljon kronor på att trygghetslarmen ska kunna bli avgiftsfria. Vi avslår vänstersidans utgift på för att HBTQ-certifiera äldrevården. Vi vill avskaffa allt mångfalds- och HBTQ-arbete, och eftersom speciellt det så kallade mångfaldsarbetet är omfattande inom verksamheten, och integrerat i allt arbete, går det säkert att spara 2 miljoner på att avveckla detta. Slutligen ger vi ett uppdrag: vi vill att det inte längre ska vara möjligt att använda icke adekvat utbildad personal, vilket det finns risk för idag genom system av personalinhyrning från olika arbetsgivare.

50 14. Socialnämnd Sverigedemokraterna vill på bästa vis begränsa och minska utanförskap. Vi anser därför att det årligen bör upprättas ett socioekonomiskt bokslut för att utreda vilka grupper och vilka områden som är i behov av stöd och vilka insatser som behövs. Vi föreslår följande ändringar i anslagen: nämnden bör kunna spara 14 miljoner kronor på invandringsrelaterade kostnader, framförallt genom att kommunen säger upp avtalen om mottagande av flyktingar och ensamkommande barn. Vi vill avskaffa alla utgifter som nu går till stöd till så kallade EU-migranter, och med tanke på de belopp som redan betalats ut under 2015, är det att förvänta att det går att spara i 2 miljoner på detta under Vi vill satsa 1,5 miljoner kronor på att kommunen hyr in bevakningspersonal, som avhyser tiggare i offentliga miljöer, i enlighet med kommunens ordningsstadga. Vi ger också ett uppdrag att kontroll och insatser mot bidragsfusk ska förbättras. Genom mycket kontakt med socialförvaltningar runt om i Skåne samt Lunds kommun, och genom utredningstjänster om bidragsfusk, har Sverigedemokraterna uppmärksammats på ett problem som bidrar till att personer som uppbär bidrag inte närmar sig arbetsmarknaden. Detta bygger på att man idag har utrymme för svartarbete eller arbete i Danmark, som kan kombineras med uppbärande av bidrag. Även kriminella personer kan idag kombinera ett kriminellt yrkesliv med uppbärande av bidrag. Vi har ytterligare ett uppdrag till Socialnämnden: att i arbetet med nyanlända flyktingar och ensamkommande barn betona det svenska samhällets normer och värderingar. 15. Miljönämnd Vi har ovan, i stycket Teknisk nämnd, tagit upp behovet av att minska användningen av vägsalt, och att allmänt förbättra snöröjningen. Detta är viktiga miljöåtgärder som vi hoppas kan vinna gehör bland övriga partier. Vi har inga ändringsyrkanden jämfört med vänstersidan när det gäller de ekonomiska anslagen, men ger ett riktat uppdrag: att skyddet av kommunens viltbestånd ska utredas, och då vill vi speciellt sätta fokus på uttrarna i Kävlingeån. Länsstyrelsen har ett övergripande ansvar för många av dessa frågor, men det är även nödvändigt att kommunen tar ett ansvar för att djurlivet ska överleva och frodas. 16. Finansförvaltning Som en del i Sverigedemokraternas satsningar för lokalt producerad mat och färsk matglädje inom alla kommunens verksamheter tillskjuter Sverigedemokraterna kronor för att täcka eventuella merkostnader för upphandling av härproducerad mat i kommunens verksamheter. Vi placerar detta belopp under denna post eftersom den kan beröra flera olika nämnder. Vi har ovan, under rubriken Behovet av en förvaltningsreform föreslagit att kommunen drift bör kunna effektiviseras. Vi lägger detta belopp under punkten Finansförvaltning. Detsamma gäller de generella besparingar vi har beräknat kan uppnås om kommunen upphör med mottagandet av invandrare.

51 17. Skattesats Vi yrkar att skattesatsen ska förbli oförändrad, 21, 24 per skattekrona.

52 SLUTLIG EVP MED BUDGET 2016 Förslag från (SD) till nettobudget för resp nämnd/verksamhet "-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till huvudförslaget (SD) Nämnd/Verksamhet POLITISK LEDNING Av KF beslutad prel. Nettoram (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen Överförmyndarnämnden, 1,0 handläggartjänst Överförmyndarnämnden, arvoden gode män/förvaltare till faktisk nivå Teknisk justering: Utveckling av medborgarinflytande (flyttas till kommunk.) (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN POLITISK LEDNING (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget (SD) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation

53 Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen Överförmyndarnämnden, 1,0 handläggartjänst Överförmyndarnämnden, arvoden gode män/förvaltare till faktisk nivå Teknisk justering: Utveckling av medborgarinflytande (flyttas till kommunk.) Deltagande i Almedagsveckan slopas Deltagande i MIPIM (fastighetsmässan i Cannes) SD:s förslag till slutlig nettobudget KOMMUNKONTOR Av KF beslutad prel. Nettoram (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen Indexuppräkning medlemsavgifter Future by Lund / The Creative Plot Mottagarorganisation Lund Convention Bureau

54 Kongressprojektet Klimtasamordnare Projekt: Effektivare kommun Projekt Veberöd / Styrgrupp för östra kommundelarna Strategiskt kompetensförhöjningsarbete Teknisk justering: Medborjarkontor (flyttat från kultur- och fritidsnämnden) Teknisk justering: hyra Kristallen (Medborgarkontakt i entrén) Teknisk justering: Utveckling av medborgarinflytande (flyttas från KS) Teknisk justering: sänkt internränta UPPDRAG: Utveckla lund.se (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDE KOMMUNKONTOR (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget (SD) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen Indexuppräkning medlemsavgifter

55 Future by Lund / The Creative Plot Mottagarorganisation Lund Convention Bureau Kongressprojektet Klimtasamordnare Projekt: Effektivare kommun Projekt Veberöd / Styrgrupp för östra kommundelarna Strategiskt kompetensförhöjningsarbete Teknisk justering: Medborjarkontor (flyttat från kultur- och fritidsnämnden) Teknisk justering: hyra Kristallen (Medborgarkontakt i entrén) Teknisk justering: Utveckling av medborgarinflytande (flyttas från KS) Teknisk justering: sänkt internränta UPPDRAG: Utveckla lund.se Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete SD:s förslag till slutlig nettobudget SLUTLIG EVP MED BUDGET 2016 Förslag från (SD) till nettobudget för resp nämnd/verksamhet 4

56 "-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till huvudförslaget (SVMPFI) Nämnd/Verksamhet UTBILDNINGSNÄMND Av KF beslutad prel. Nettoram (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen Volymförändring, gymnasieskolan Volymförändring, gymnasiesärskolan Konceptspecifik ersättning ISLK och LIS, fler elever Utredning för att kartlägga förutsättningarna för förbättrad elevhälsa Hyra och kapitalkostnader inventarier Katedralskolan/Parkskolan (investeringskonsekvens) Kapitalkostnader inventarier Vipan (investeringskonsekvens) Hyra och kapitalkostnader inventarier Spyken/Källbo (investeringskonsekvens) Teknisk justering: sänkt internränta (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDE UTBILDNINGSNÄMNDEN 5

57 (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget (SD) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen Volymförändring, gymnasieskolan Volymförändring, gymnasiesärskolan Konceptspecifik ersättning ISLK och LIS, fler elever Utredning för att kartlägga förutsättningarna för förbättrad elevhälsa Hyra och kapitalkostnader inventarier Katedralskolan/Parkskolan (investeringskonsekvens) Kapitalkostnader inventarier Vipan (investeringskonsekvens) Hyra och kapitalkostnader inventarier Spyken/Källbo (investeringskonsekvens) Teknisk justering: sänkt internränta Besparingar på modersmålsverksamheten Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete UPPDRAG: Tillstånd för friskolor skall ges endast enligt friskolereformens ursprungliga intentioner SD:s förslag till slutlig nettobudget

58 BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT Av KF beslutad prel. Nettoram (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation, förskola Full pris- och lönekompensation, grundskola Full pris- och lönekompensation, skolbarnsomsorg Full pris- och lönekompensation, till nämndens förfogande Volymförändring grundskolan Volymförändring skolbarnsomsorgen, netto Volymförändring förskolan, netto Lokalbidrag till enskilda förskolor enligt bidrag på lika villkor Lokalbidrag till fristående skolor enligt bidrag på lika villkor Kvalitetssatsning förskola Avstämning till nämndens förfogande (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDE BARN-OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAM 7

59 SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDE KOMMUNKONTOR (SD) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation, förskola Full pris- och lönekompensation, grundskola Full pris- och lönekompensation, skolbarnsomsorg Full pris- och lönekompensation, till nämndens förfogande Volymförändring grundskolan Volymförändring skolbarnsomsorgen, netto Volymförändring förskolan, netto Lokalbidrag till enskilda förskolor enligt bidrag på lika villkor Lokalbidrag till fristående skolor enligt bidrag på lika villkor Kvalitetssatsning förskola Avstämning till nämndens förfogande Minskad tilläggsresurs (baserat på utländsk bakgrund), förskolan Minskad tilläggsresurs (baserat på utländsk bakgrund), grundskolan Minskning av anslag för modersmålsverksamheten Ökade anslag för barn med behov av extra stöd Stärka barns kunskap om det svenska kulturarvet (lokalt/regionalt och nationellt)

60 Utbilda lärare i att motverka svenskfientlighet Utbildning av 20 "tillsynslärare" med ordningsvaktsbefogenhet Resurs för att minska storleken på skolklasser Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete SD:s förslag till slutlig nettobudget BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD Av KF beslutad prel. Nettoram (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: Volymförändring, grundsärskolan Teknisk justering: sänkt internränta Nya lokalkostnader enligt skolplan, avrop från reserverade medel Välkomsten, kommungemensam mottagningsenhet för nyanlända elever (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDE - BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget (SD) förslag till förändringar: 9

61 Volymförändring, grundsärskolan Teknisk justering: sänkt internränta Nya lokalkostnader enligt skolplan, avrop från reserverade medel Välkomsten, kommungemensam mottagningsenhet för nyanlända elever SD:s förslag till slutlig nettobudget SLUTLIG EVP MED BUDGET 2016 Förslag från (SD) till nettobudget för resp nämnd/verksamhet "-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till huvudförslaget (SD) Nämnd/Verksamhet BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER Av KF beslutad prel. Nettoram (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: Nya lokalkostnader enligt skolplan, avrop från reserverade medel Resurser för små skolor på mindre orter Grönare skolgårdar Teknisk justering: sänkt internränta (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN - BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER 10

62 (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget (SD) förslag till förändringar: Nya lokalkostnader enligt skolplan, avrop från reserverade medel Resurser för små skolor på mindre orter Grönare skolgårdar Teknisk justering: sänkt internränta SD:s förslag till slutlig nettobudget BYGGNADSNÄMND Av KF beslutad prel. Nettoram (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen Miljöstrategiskt arbete Tillgänglighetsguiden Teknisk justering: sänkt internränta Teknisk justering: hyra Kristallen (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget

63 SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN - BYGGNADSNÄMND (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget Full pris- och lönekompensation Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen Miljöstrategiskt arbete Tillgänglighetsguiden Teknisk justering: sänkt internränta Teknisk justering: hyra Kristallen SD:s förslag till slutlig nettobudget SLUTLIG EVP MED BUDGET 2016 Förslag från (SD) till nettobudget för resp nämnd/verksamhet "-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till huvudförslaget (SD) Nämnd/Verksamhet TEKNISK NÄMND Av KF beslutad prel. Nettoram (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation

64 Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen Tillkommande arealer Underhåll lekplatser Ökat underhåll cykelbanor och gångstråk Kapitalskulder Stadsparken (konsekvens av tidigare beslutad investering) Blommor och rehabilitering (investeringskonsekvens enl EVP ) Blommor och rehabilitering (investeringskonsekvens enl EVP ) Centrumlyftet (investeringskonsekvens EVP ) Centrumlyftet (investeringskonsekvens EVP ) Cykelkommunen Lund (investeringskonsekvens EVP ) Cykelkommunen Lund (investeringskonsekvens EVP ) Öppen dagvattenhantering (investeringskonsekvens enl EVP ) Öppen dagvattenhantering (investeringskonsekvens enl EVP ) Stadsodling (investeringskonsekvens enl EVP ) Stadsodling (investeringskonsekvens enl EVP ) Teknisk justering: sänkt internränta Teknisk justering: hyra Kristallen (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget

65 SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN - TEKNISK NÄMND (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget (SD) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen Tillkommande arealer Underhåll lekplatser Ökat underhåll cykelbanor och gångstråk Kapitalskulder Stadsparken (konsekvens av tidigare beslutad investering) Blommor och rehabilitering (investeringskonsekvens enl EVP ) Blommor och rehabilitering (investeringskonsekvens enl EVP ) Centrumlyftet (investeringskonsekvens EVP ) Centrumlyftet (investeringskonsekvens EVP ) Cykelkommunen Lund (investeringskonsekvens EVP ) Cykelkommunen Lund (investeringskonsekvens EVP ) Öppen dagvattenhantering (investeringskonsekvens enl EVP ) Öppen dagvattenhantering (investeringskonsekvens enl EVP )

66 Stadsodling (investeringskonsekvens enl EVP ) Stadsodling (investeringskonsekvens enl EVP ) Teknisk justering: sänkt internränta Teknisk justering: hyra Kristallen Utred nytt regelverk för hur nybyggnation kan regleras i Lunds tätort för att bibehålla den arkitektoniska utformning som finns Utredning av elbussar istället för spårväg från Lund C till Brunnshög Utredning av att ersätta all stadstrafik i Lund stad med elbussar Offentliggöra geografiska data Ökad beredskap för vinterväglagshantering (snö, halka etc) Ökad belysning i flerbostadsområden på landsbygden Ingen driftsbudgetkostnad för spårvägsarbete Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete UPPDRAG: Utred möjliga provsträckor för saltfri vinterväglagsbekämpning UPPDRAG: Ta fram en åtgärdsplan för begränsandet av klotter och olaglig affischering SD:s förslag till slutlig nettobudget TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTUR

67 Av KF beslutad prel. Nettoram (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: Kapitalskulder m m enligt åtaganden enligt tidigare beslut i KS Teknisk justering: sänkt internränta (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN - TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTUR (SD) förslag till förändringar: Kapitalskulder m m enligt åtaganden enligt tidigare beslut i KS Teknisk justering: sänkt internränta SD:s förslag till slutlig nettobudget SLUTLIG EVP MED BUDGET 2016 Förslag från (SD) till nettobudget för resp nämnd/verksamhet "-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till huvudförslaget (SD) Nämnd/Verksamhet KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Av KF beslutad prel. Nettoram

68 (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation Stärkt föreningsstöd HBTQ-certifiering Teknisk justering: Sommarlund, flyttat från reserverade medel Kulturhusen i Lund, etapp I: Folkparken (verksamhet & investeringskonsekvens) Kulturhusen i Lund, etapp II Idrottshusen i Lund, etapp I: Gymnastik & kampsport (investeringskonsekvens) Teknisk justering: Medborgarkontor (flyttat till kommunkontoret) Teknisk justering sänkt internränta (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget (SD) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation Stärkt föreningsstöd

69 HBTQ-certifiering Teknisk justering: Sommarlund, flyttat från reserverade medel Kulturhusen i Lund, etapp I: Folkparken (verksamhet & investeringskonsekvens) Kulturhusen i Lund, etapp II Idrottshusen i Lund, etapp I: Gymnastik & kampsport (investeringskonsekvens) Teknisk justering: Medborgarkontor (flyttat till kommunkontoret) Teknisk justering sänkt internränta Slopat stöd till mångkulturell- och kulturradikal verksamhet Stöd till Anagram AB slopas Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete SD:s förslag till slutlig nettobudget SLUTLIG EVP MED BUDGET 2016 Förslag från (SD) till nettobudget för resp nämnd/verksamhet "-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till huvudförslaget (SD) Nämnd/Verksamhet VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND Av KF beslutad prel. Nettoram (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: 18

70 Full pris- och lönekompensation Volymförändring SoL Stöd- och serviceplan, utbyggnad år Digitala trygghetslarm HBTQ-certifiering Teknisk justering: sänkt internränta (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN - VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget (SD) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation Volymförändring SoL Stöd- och serviceplan, utbyggnad år Digitala trygghetslarm HBTQ-certifiering Teknisk justering: sänkt internränta

71 Ökad personaltäthet, bemötande- och vårdkvalitet Anställning av två utskrivningssjuksköterskor Gratis trygghetslarm och nödsändare (portabelt trygghetslarm) Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete UPPDRAG: Förhindra företag att använda icke-utbildad personal via kryphål inom vård- och omsorg SD:s förslag till slutlig nettobudget SOCIALNÄMND Av KF beslutad prel. Nettoram Teknisk justering: Medborjarkontor (flyttat från kultur- och fritidsnämnden) Full pris- och lönekompensation Fontänhuset, studentprojekt Ökad medlemsavgift FINSAM Teknisk justering sänkt internränta Teknisk justering: hyra Kristallen UPPDRAG: Skyddat boende för våldsutsatta 20

72 UPPDRAG: Samordning & insatser för utsatta EU-medborgare (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN - SOCIALNÄMND (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget (SD) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation Fontänhuset, studentprojekt Ökad medlemsavgift FINSAM Teknisk justering sänkt internränta Teknisk justering: hyra Kristallen UPPDRAG: Skyddat boende för våldsutsatta Besparing på invandringsrelaterade kostnader, inkl försörjningsstödsbesparingar Inhyrning av bevakningsföretag för avhysning av tiggare på offentliga platser i enlighet med Lunds ordningsstadga Utgifter för EU-migranter/tiggare Kostnader för mångfalds- och HBTQ-arbete UPPDRAG: Bättre kontroll och insatser mot bidragsfusk 21

73 UPPDRAG: Att i socialnämndens arbete med anpassning av nyanlända, betona det svenska samhällets normer och värderingar SD:s förslag till slutlig nettobudget MILJÖNÄMND Av KF beslutad prel. Nettoram (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen Kemikalieplan Teknisk justering: hyra Kristallen (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN - MILJÖNÄMND (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget (SD) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation

74 Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen Kemikalieplan Teknisk justering: hyra Kristallen UPPDRAG: Att utreda skyddet av viltbeståndet, i synnerhet uttrarna SD:s förslag till slutlig nettobudget SLUTLIG EVP MED BUDGET 2016 Förslag från (SD) till nettobudget för resp nämnd/verksamhet "-=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till huvudförslaget (SD) Nämnd/Verksamhet SERVICENÄMND Ingår inte i de skattefinansierade nettokostnaderna För förändringar se nederst i kalkylen RENHÅLLNINGSSTYRELSE Ingår inte i de skattefinansierade nettokostnaderna FINANSFÖRVALTNING Av KF beslutad prel. Nettoram (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: Övergripande förutsättningar i budgeten: 23

75 Riktade statsbidrag Höjd arbetsgivaravgift för unga Effektivisering med utvecklad kvalitet Övrigt finansförvaltningen Intern pensionsavgift Pensioner Teknisk justering: sänkt internränta Reserverade medel: Teknisk justering: Medel för Sommarlund till kultur- och fritidsnämnden Nya lokalkostnader enligt skolplan, avrop från barn- och skolnämnderna Nya lokalkostnader enligt skolplan Stöd- och serviceplan utbyggnad LSS Nya särskilda boenden äldreomsorgen Stöd- och serviceplan socialnämnd (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN - FINANSFÖRVALTNING 24

76 (S), (MP), (V), (FI) förslag till slutlig nettobudget (SD) förslag till förändringar: Övergripande förutsättningar i budgeten: Riktade statsbidrag Höjd arbetsgivaravgift för unga Effektivisering med utvecklad kvalitet Övrigt finansförvaltningen Intern pensionsavgift Pensioner Teknisk justering: sänkt internränta Förvaltningsreform för samtliga förvaltningar Generella besparingar på invandring, samtliga förvaltningar Landsbygdssatsning Reserverade medel: Teknisk justering: Medel för Sommarlund till kultur- och fritidsnämnden Nya lokalkostnader enligt skolplan, avrop från barn- och skolnämnderna Nya lokalkostnader enligt skolplan

77 Stöd- och serviceplan utbyggnad LSS Nya särskilda boenden äldreomsorgen Stöd- och serviceplan socialnämnd SD:s förslag till slutlig nettobudget KOMMUNTOTAL Av KF beslutad prel. Nettoram (S), (MP), (V), (FI) förslag till nettokostnadsram (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: SD:s förslag till slutlig nettobudget Skillnad SD:s förslag jämfört med S+V+MP+FI SVMPFI skattehöjning Skillnad efter avdragen skattehöjning SERVICENÄMND Av KF beslutat resultatkrav

78 (S). (MP), (V), och (FI) förslag till förändringar: Ny dietistfunktion, 1,0 tjänst (50% vård- och omsotg/50% pedagogisk verks.) Kapitalkostnad Solenergisatsning (investeringskonsekvens) Teknisk justering: sänkt internränta (avser främst inventarier) Teknisk justering: hyra Kristallen (S), (MP), (V), (FI) förslag till resultatkrav SVERIGEDEMOKRATERNAS ÄNDRINGSYRKANDEN - SERVICENÄMND (S), (MP), (V), (FI) förslag till resultatkrav (SD) förslag till förändringar: Ny dietistfunktion, 1,0 tjänst (50% vård- och omsotg/50% pedagogisk verks.) Kapitalkostnad Solenergisatsning (investeringskonsekvens) Teknisk justering: sänkt internränta (avser främst inventarier) Teknisk justering: hyra Kristallen (SD) förslag till resultatkrav (S), (MP), (V), (FI) totala förändringar inkl servicenämnden (SD) förslag totala förändringar inkl servicenämnden

79 EVP (M), (C), och (KD) Förslag KS 27 maj Bokslut Budget Budget Plan Plan RESULTATBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader* Avskrivningar Poster av engångskaraktär Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiella kostnader av engångskaraktär Resultat före extraordinära poster Årets resultat Avräkning mot balanskravet Resultat enligt balanskravet * Varav effektivisering med utvecklad kvalitet Årets resultat i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utj. 0,5% 1,2% 0,7% -0,1% Finansiellt mål 0,5 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning Finansiellt mål 1,5 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning Finansiellt mål 2 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning Nettokostnadsminskning för att nå finansiellt mål Bokslut Budget Budget Plan Plan FINANSIERINGSBUDGET DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justeringar för avskrivningar m m Justering för avsättningar Kapitalbindning MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMH INVESTERINGAR Nettoinvesteringar Värdepapper, pensionsförvaltning Ej verkställda investeringar Avgår exploateringsverksamhet MEDEL FÖR INVESTERINGSVERKSAMHET FINANSIERING Upplåning./. Amortering Minskning av långfristiga fordringar Försäljning anläggningstillgångar MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHET FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

80 EVP (M), (C) och (KD) Förslag KS 27 maj EVP MED BUDGET 2016 (M), (C) och (KD) - förslag till nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram, tkr Nämnd/Verksamhet POLITISK LEDNING Av KF beslutad nettoram M, C och KD förslag till förändringar: Överförmyndarnämnden, 1,0 handläggartjänst Överförmyndarenämnden, arvoden till gode män Teknisk justering: Utveckling av medborgarinflytande (flyttas till kommunk.) Näringslivsråd Jobbkommission Kunskapskommission KS medel till förfogande UPPDRAG: Utreda möjlig kommunsamverkan ang överförmyndare M, C och KD förslag till nettokostnadsram KOMMUNKONTOR Av KF beslutad nettoram M, C och KD förslag till förändringar: Indexuppräkning medlemsavgifter Future by Lund/The Creative Plot Mottagarorganisation Kongressprojektet Projekt: Effektivare kommun Projekt Veberöd/Styrgrupp för östra kommundelarna Teknisk justering: Medborgarkontor (flyttat från KoF) Teknisk justering: hyra Kristallen (Medborgarkontor i entrén) Teknisk justering: Utveckling av medborgarinflytande (flyttas från KS) Teknisk justering: sänkt internränta Miljöanslag Folkhälsoarbete, 1 samordnartjänst Outsourcing av löneenheten

81 EVP (M), (C) och (KD) Förslag KS 27 maj EVP MED BUDGET 2016 (M), (C) och (KD) - förslag till nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram, tkr Nämnd/Verksamhet Utredningsresurs, effektivare kommun UPPDRAG Utreda outsoucring av företagshälsovården UPPDRAG: Utreda kostnadskonsekvenser av LundaEko II UPPDRAG: Utreda konsekvens av att flytta miljöstrateger KS->MN UPPDRAG: Benchmarkingav verksamheter M, C och KD förslag till nettokostnadsram UTBILDNINGSNÄMND Av KF beslutad nettoram M, C och KD förslag till förändringar: Volymförändring, gymnasieskolan Volymförändring, gymnasiesärskolan Konceptspecifik ersättning ISLK och LIS, fler elever Hyra och kapitalkostnader inventarier Katedralskolan/Parkskolan (investeringskonsekvens) Kapitalkostnader inventarier Vipan (investeringskonsekvens) Hyra och kapitalkostnader Spyken/Källbo (investeringskonsekvens) Teknisk justering: sänkt internränta M, C och KD förslag till nettokostnadsram BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT Av KF beslutad nettoram M, C och KD förslag till förändringar: Ramökning 1 %, förskola Ramökning 1 %, grundskola Ramökning 1 %, skolbarnomsorg Ramökning 1 %, till nämndens förfogande Volymförändring grundskolan Volymförändring skolbarnomsorgen, netto Volymförändring förskolan, netto

82 EVP (M), (C) och (KD) Förslag KS 27 maj EVP MED BUDGET 2016 (M), (C) och (KD) - förslag till nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram, tkr Nämnd/Verksamhet Lokalbidrag till enskilda förskolor enligt bidrag på lika villkor Lokalbidrag till fristående skolor enligt bidrag på lika villkor Avstämning till nämndens förfogande Om (M), (C) och (KD) förslag får majoritet kommer barn- och skolnämndernas ramar samt skolpengen att räknas om i enlighet med beslutet UPPDRAG: Utreda kostnader tillagningskök vs mottagningskök UPPDRAG: Utreda samordningsvinster inom skolförvaltningarna M, C och KD förslag till nettokostnadsram BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD Av KF beslutad nettoram M, C och KD förslag till förändringar: Välkomsten, kommungemensam mottagningsenhet för nyanlända elever Volymförändring, grundsärskola Teknisk justering: sänkt internränta Nya lokalkostnader enligt skolplan, avrop från reserverade medel M, C och KD förslag till nettokostnadsram BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER Av KF beslutad nettoram M, C och KD förslag till förändringar: Resurser för små skolor på mindre orter Teknisk justering: sänkt internränta Nya lokalkostander enligt skolplan, avrop från reserverade medel M, C och KD förslag till nettokostnadsram BYGGNADSNÄMND Av KF beslutad nettoram M, C och KD förslag till förändringar: Teknisk justering: sänkt internränta Teknisk justering: hyra Kristallen M, C och KD förslag till nettokostnadsram

83 EVP (M), (C) och (KD) Förslag KS 27 maj EVP MED BUDGET 2016 (M), (C) och (KD) - förslag till nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram, tkr Nämnd/Verksamhet TEKNISK NÄMND Av KF beslutad nettoram M, C och KD förslag till förändringar: Tillkommande arealer Kapitalkostnader Stadsparken (konsekvens av tidigare beslut) Blommor och rehabilitering (investeringskonsekvens enl EVP ) Centrumlyftet (investeringskonsekvens enl EVP ) Cykelkommunen Lund (investeringskonsekvens enl EVP ) Öppen dagvattenhantering (investeringskonsekvens enl EVP ) Stadsodling (investeringskonsekvens enl EVP ) Centrumlyftet (investeringskonsekvens enl EVP ) Öppen dagvattenhantering (investeringskonsekvens enl EVP ) Teknisk justering: sänkt internränta Teknisk justering: hyra Kristallen Parkskötsel på entreprenad från 50 % till 75 % Ökat exploateringsnetto Minskat arbete ang spårvägen M, C och KD förslag till nettokostnadsram TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTUR Av KF beslutad nettoram M, C och KD förslag till förändringar: Kapitalkostnader m m enligtåtaganden enligt tidigare beslut i KS Teknisk justering: sänkt internränta M, C och KD förslag till nettokostnadsram

84 EVP (M), (C) och (KD) Förslag KS 27 maj EVP MED BUDGET 2016 (M), (C) och (KD) - förslag till nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram, tkr Nämnd/Verksamhet KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Av KF beslutad nettoram M, C och KD förslag till förändringar: Teknisk justering: Sommarlund, flyttat från reserverade medel Idrottshusen i Lund, etapp I: Gymnastik & kampsport (investeringskonsekvens) Stärkt föreningsstöd Teknisk justering: Medborgarkontor (flyttat till kommunkontoret) Teknisk justering: sänkt internränta UPPDRAG: Utreda överflyttning av Kulturskola till BSN UPPDRAG: Utreda samlokalisering av skolbibliotek, fritidsgårdar mm UPPDRAG: Utreda kulturcheck, öka deltagande i kulturvht med 25 % M, C och KD förslag till nettokostnadsram VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND Av KF beslutad nettoram M, C och KD förslag till förändringar: Ramökning 1 % Volymförändring SoL Stöd- och serviceplan, utbyggnad år Förändrat förbehållsbelopp Teknisk justering: sänkt internränta UPPDRAG: Översyn av förbehållsbelopp UPPDRAG: Benchmarking och best practice UPPDRAG: Omförhandla hyresavtal med LKF M, C och KD förslag till nettokostnadsram

85 EVP (M), (C) och (KD) Förslag KS 27 maj EVP MED BUDGET 2016 (M), (C) och (KD) - förslag till nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram, tkr Nämnd/Verksamhet SOCIALNÄMND Av KF beslutad nettoram M, C och KD förslag till förändringar: Ramökning 1 % Fontänhuset, studentprojekt Ökad medlemsavgift FINSAM Familjecentral Teknisk justering: sänkt internränta Teknisk justering: hyra Kristallen UPPDRAG: Utreda orsaker till ökning av försörjningsstöd UPPDRAG: Kartlägga bostadssociala projekt enl. lag M, C och KD förslag till nettokostnadsram MILJÖNÄMND Av KF beslutad nettoram M, C och KD förslag till förändringar: Kemikalieplan Teknisk justering: hyra Kristallen M, C och KD förslag till nettokostnadsram SERVICENÄMND Ingår inte i de skattefinansierade nettokostnaderna. För förändringar i resultatkravet, se nederst i kalkylen. RENHÅLLNINGSSTYRELSE Ingår inte i de skattefinansierade nettokostnaderna. 6

86 EVP (M), (C) och (KD) Förslag KS 27 maj EVP MED BUDGET 2016 (M), (C) och (KD) - förslag till nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram, tkr Nämnd/Verksamhet FINANSFÖRVALTNING Av KF beslutad nettoram M, C och KD förslag till förändringar: Övergripande förutsättningar i budgeten: Höjd arbetsgivaravgift för unga Effektivisering med utvecklad kvalitet Övrigt finansförvaltningen: Intern pensionsavgift Pensioner Teknisk justering: sänkt internränta Reserverade medel: Teknisk justering: Medel för Sommarlund till kultur- och fritidsnämnden Nya lokalkostnader enligt skolplan, avrop från barn- och skolnämnderna Nya lokalkostnader enligt skolplan Stöd- och serviceplan utbyggnad LSS Nya särskilda boenden äldreomsorgen Stöd- och serviceplan socialnämnd Ökad utdelning LKF för bostadssociala projekt (finansiell intäkt) M, C och KD förslag till nettokostnadsram KOMMUNTOTAL Av KF beslutad nettoram M, C och KD förslag till nettokostandsram M, C och KD förslag till förändringar

87 EVP (M), (C) och (KD) Förslag KS 27 maj EVP MED BUDGET 2016 (M), (C) och (KD) - förslag till nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram, tkr Nämnd/Verksamhet SERVICENÄMND, resultatkrav Av KF beslutat resultatkrav M, C och KD förslag till förändringar: Teknisk justering: sänklt internränta (avser främst inventarier) Teknisk justering: hyra Kristallen M, C och KD förslag till resultatkrav UPPDRAG: Konkurrensutsätta upphandling av byggnation M, C och KD förslag totala förändringar inkl servicenämnden

88 Investeringsramar (M), (C) och (KD) Förslag KS 27 maj Förslag från (S), (MP), (V) och (FI) på investeringsramar Nämnd Socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden Utbildningsnämnden BSN Lunds stad BSN Lund öster Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen Servicenämnden Renhållningsstyrelsen Tekniska nämnden: - Skattefinansierade inv Infrastruktur Spårvägsinvesteringar Exploatering Strategiska markförvärv Summa invsteringsram Föreslagna förändringar (M), (C) och (KD) Nämnd Tekniska nämnden - Skattefinansierade inv. Cykelkommunen Lund Stadsodling Blommor och rehabilitering Spårvägsinvesteringar Reducerad ram p g a förskjutning ett år Ny ram p g a förskjutning ett år Summa nämnd Kommunstyrelsen Förskjutna investeringar förskola/skola (10 %) Summa nämnd Servicenämnden Solenergisatsning Summa nämnd Kultur- och fritidsnämnden Kulturhusen i Lund, Folkparken Kulturhusen i Lund, etapp Summa nämnd Inga föreslagna förändringar avseende övriga nämnder Summa (M), (C) och (KD) förändringar Investeringsramar (S), (M), (V) och (FI) Summa total ram (M), (C) och (KD)

89 (M), (C) och (KD) utredningsuppdrag EVP POLITISK LEDNING UPPDRAG: Utreda möjlig kommunsamverkan ang överförmyndare Kommunfullmäktige föreslås besluta: Att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för samordning av överförmyndarefunktionen med andra kommuner i syfte att rationalisera verksamheten KOMMUNKONTOR UPPDRAG: Utreda outsoucring av företagshälsovården Att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att lägga ut företagshälsovården på entreprenad UPPDRAG: Utreda kostnadskonsekvenser av LundaEko II Att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda de kommunala ekonomiska konsekvenserna av de mål och åtgärder som miljöprogrammet LundaEko II innehåller UPPDRAG: Utreda konsekvens av att flytta miljöstrateger KS->MN Att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för och eventuella konsekvenser av att flytta den miljöstrategiska avdelningen från kommunstyrelsen till miljönämnden UPPDRAG: Benchmarking av verksamheter Att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda hur mycket Lunds kommuns verksamheter kostar i jämförelse med andra motsvarande verksamheter i andra svenska kommuner av liknande storlek, samt att, i de fall verksamheternas kostnader markant överstiger jämförbara kommuners kostnader, ta fram förslag på åtgärder för att jämna ut eventuella kostnadsskillnader BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT UPPDRAG: Utreda kostnader tillagningskök vs mottagningskök Att uppdra åt barn- och skolnämnderna att utreda och redovisa vilka kostnadskonsekvenserna är för nämnderna av att ha tillaganingskök på skolorna istället för mottagningskök Sida 1 av 3

90 Kommunfullmäktige föreslås besluta: UPPDRAG: Utreda samordningsvinster inom skolförvaltningarna Att uppdra åt barn- och skolnämnderna att utreda eventuella samordningsvinster som nämnderna och deras förvaltningar kan uppnå genom ökat samarbete och mer samverkan, samt att för kommunstyrelsen redovisa vilka åtgärder eller beslut kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige kan vidta för att främja eventuella samordningsvinster KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND UPPDRAG: Utreda överflyttning av Kulturskola till BSN Att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för och konsekvenser av att överföra Kulturskolans verksamhet till barn- och skolnämnderna UPPDRAG: Utreda samlokalisering av skolbibliotek, fritidsgårdar mm Att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda förutsättningarna för samlokalisering av skolbibliotek, fritidsgårdar, träffpunkter och annan kommunal service i olika delar av kommunen UPPDRAG: Utreda kulturcheck, öka deltagande i kulturvht med 25 % Att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda införandet av ett kulturchecksystem som ska vara utformat utifrån en målsättning om att 25 % fler barn och ungdomar (jmf år 2015) ska erbjudas möjlighet att utöva musik- eller kulturverksamhet i Lunds kommun, samt att icke-kommunala anordnare ska få ta del av kommunalt stöd för detta VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND UPPDRAG: Översyn av förbehållsbelopp Att uppdra åt vård- och omsorgsnämnden att göra en översyn av förbehållsbeloppen, enligt de förändringar som regeringens budget för år 2016 utmynnar i. Sida 2 av 3

91 Kommunfullmäktige föreslås besluta: UPPDRAG: Benchmarking och best practice Att uppdra åt vård- och omsorgsnämnden att utreda vad äldreomsorgens olika verksamheter i Lunds kommun kostar i förhållande till samma verksamhet i andra jämförbara svenska kommuner, samt att, i de fall kostnaderna för äldreomsorg i Lunds kommun markant skiljer sig från jämförbara kommuner, ta fram underlag med förslag på åtgärder eller beslut som vård- och omsorgsnämnden, kommunstyrelsen och/eller kommunfullmäktige kan vidta för att jämna ut eventuella kostnadsskillnader UPPDRAG: Omförhandla hyresavtal med LKF Att uppdra åt vård- och omsorgsnämnden att omförhandla sina hyresavtal med Lunds kommunala fastighets AB i syfte att få lägre hyreskostnader SOCIALNÄMND UPPDRAG: Utreda orsaker till ökning av försörjningsstöd Att uppdra åt socialnämnden att utreda orsakerna till de höga kostnaderna för försörjningsstöd, samt att rapportera dessa till kommunstyrelsen UPPDRAG: Kartlägga bostadssociala projekt enl. lag Att uppdra åt socialnämnden att kartlägga vilka av nämndens verksamheter som omfattas av beskrivningen i 5 i Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag SERVICENÄMND UPPDRAG: Konkurrensutsätta upphandling av byggnation Att uppdra åt servicenämnden att konkurrensutsätta upphandling av byggnation med målsättningen att uppnå en 15 % reduktion av byggkostnaden per byggd kvadratmeter ALLMÄNT Att ändra tidigare fullmäktigebeslut om andelen tjänster som tekniska nämnden måste köpa direkt via avtal med servicenämnden och att denna andel successivt ska minska under år 2016, för att enast uppgå till 25 % Sida 3 av 3

92 Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att att att att att att att att fastställa utdebiteringen för år 2016 till 21:24 kronor per skattekrona, fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Lunds kommun i enlighet med EVP-dokumentet, fastställa skolpengsbeloppen för 2016 till respektive förskola och skola i enlighet med beslut om driftbudgetramarna till barn- och skolnämnderna, i övrigt fastställa Ekonomi- och verksamhetsplan för åren med budget för 2016, bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om överförande av budgetavvikelser mellan åren, bemyndiga kommunstyrelsen att disponera anslaget för Reserverade medel, kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att nyupplåna i enlighet med budgeten, kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande beloppen på de lån som förfaller under år 2016 samt att återställning av 2014 års negativa resultat på -20 miljoner kronor sker genom det positiva resultatet i budgeten för 2016.

93 Med hjärta och hjärna i Lundapolitiken Folkpartiet Liberalernas budgetförslag för Lunds kommun

94 Ett Lund där människor får växa Liberalismen handlar om att människor ska ha möjlighet att växa. I vårt samhälle är den sociala rörligheten hög. En människas bakgrund ska betyda mindre. Hennes förmåga och livsdrömmar ska betyda mer. Människan är beroende av kontakter med andra. För att skapa ett stabilt samhälle där människor tillåts växa, känna trygghet och utveckla sig själv och sin omgivning behöver vi förankringar; vi behöver fasta punkter i livet och sammanhang där vi känner oss bekräftade. Det skapar en grund för ökat ansvarstagande, samarbete och tilltro mellan människor. En liberal utgångspunkt är att människor i första hand är individer och inte tillhör ett kollektiv med förutbestämda egenskaper. Därför har liberaler tagit feministiska initiativ i mer än hundra år och vi tänker fortsätta göra det. Lund är ännu inte jämställt, det finns fortfarande starka traditioner och strukturer som begränsar människors liv. Vi liberala feminister ser hur dessa strukturer drabbar människor och vi arbetar för en förändring. Lund behöver feminism utan socialism. Politiken ska riva hinder och skapa förutsättningar inte bestämma hur vi ska leva våra liv. Som människor har vi både rättigheter och skyldigheter. Det personliga ansvaret kan aldrig ersättas av politiska beslut. Lund är en fantastisk stad med ett unikt kulturarv som vi är satta att förvalta. Bildningsstaden Lund är en plats för kunskap, kreativitet och ett rikt kulturliv. Här finns en skola med höga förväntningar på eleverna och med lärare som får vara lärare och har hög status. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att lämna över jordklotet till framtida generationer utan att det är i sämre skick än idag. Därför är miljöfrågan en av vår tids viktigaste frågor som vi liberaler tar på allvar. Politikerna har ett stort ansvar för att använda skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Detta tar Folkpartiets förtroendevalda på största allvar. 2

95 Inledning med ekonomisk lägesanalys Lunds kommuns ekonomi präglas av växtvärk. Stora investeringar behövs de kommande åren i skolor, förskolor, bostäder och infrastruktur för att möta de behov som finns. Kommunen har unika förutsättningar genom det geografiska läget, bildningstraditionen, stora europeiska forskningsanläggningar som väntar runt hörnet, ett dynamiskt näringsliv, rikt föreningsliv och kvalificerade medarbetare. Men prognoserna de närmaste åren pekar på en rad utmaningar som vi måste förhålla oss till. Färre ska försörja allt fler. Antalet barn i förskoleåldern ökar, stora volymökningar inom hemvården väntas, kostnader för ekonomiskt bistånd och institutionsplaceringar ökar, lokalkostnaderna är avsevärt högre än i jämförbara kommuner, sjukfrånvaron ökar bland anställda och generationsväxlingen leder till ett stort behov av framtida kompetensförsörjning. Långtidsprognosen som gjordes av PWC i mars 2015 konstaterar att gapet mellan kostnader och intäkter kommer att fortsätta att stiga varje år. För att få intäkter och utgifter i balans och uppnå ett resultat enligt målen behöver kommunen således höja skatten med 3,43 kronor fram till år 2028 eller effektivisera verksamheten med 0,91% årligen enligt PWC. Vi liberaler tror på en politik för Lunds kommun som innehåller ett högre mått av effektivt resursutnyttjade av Lundabornas skattemedel. Vår utgångspunkt är därför en bibehållen skattesats och omprioriteringar som går från administration, lokaler och byråkrati till verksamhet och investeringar. Lunds kommuns utmaningar är av strukturell karaktär, därför skulle en skattehöjning bara leda till ytterligare höjningar på årsbasis om man inte vidtar åtgärder som ger bestående förändringar i organisationen. Vi vill mer. Vi ska fortsätta att vara en attraktiv kommun för internationell kompetens, investeringar, kunskap och världsledande forskning. Vi ska sträva efter att vara en regional motor i en växande Öresundsregion och främja tillväxten utifrån de tre hållbarhetsperspektiven- det ekonomiska, ekologiska och sociala. Fler jobb och fler företag ger mer resurser till vår gemensamma välfärd och mer resurser till satsningar på att möta klimathotet. Men då krävs en ansvarsfull ekonomisk politik och socialt ansvar utan socialism. Budget 2016 Folkpartiet Liberalerna presenterar en budget för Lund som tar ansvar för våra gemensamma resurser med fokus på att omfördela inom befintliga ramar från administration och lokaler till verksamhet. Vi satsar på jobbskapande åtgärder för att få fler jobb och fler företag i ett konkurrenskraftigt och växande Lund. Fler jobb och fler företag ger även mer resurser till vår gemensamma välfärd och ökad trygghet. För att möta de framtida utmaningarna inleder vi ett åtgärdsprogram som ska få kommunens ekonomi på rätt bana. Det handlar om samordningsvinster och effektiviseringar på över 50 miljoner kronor. På så sätt kan vi göra satsningar 3

96 samtidigt som vi bibehåller dagens skattesats, men även nå vårt finansiella mål för 2016 med råge med ett överskott på ca 57,2 miljoner kronor. Dessutom räknar vi med att några av de åtgärder vi initierar ger större effekter på sikt. Samtidigt gör vi utökade satsningar på 18,5 miljoner kr på en attraktivare stadsmiljö och skjuter till 16,4 miljoner kronor till förskolan, 42,4 miljoner kronor till äldreomsorgen, 18,7 miljoner kronor till grundskolan och 12,3 miljoner kronor till socialt utsatta och förebyggande arbete. Bättre hushållning med Lundabornas pengar Folkpartiet Liberalerna föreslår ett helt paket av åtgärder för att få Lunds ekonomi på fötter och för att hushålla med Lundabornas pengar mer ansvarsfullt: 1. Sammanslagning av barn- och skolförvaltningarna. Redan 2012 uppmärksammade Lärarnas Riksförbund och fackförbundet Kommunal att Lunds kommun har mycket att vinna på en sammanslagning av de båda skolförvaltningarna. Arbete görs dubbelt i dagsläget vilket leder till fler tjänstemän och mer administration. Ny lagstiftning lägger dessutom fler beslut på rektorerna vilket minskar behov och skäl till att ha två stora skolförvaltningar. Många arbetsuppgifter såsom planer, utredningar, policys och remissyttranden ger dessutom dubbelarbete. I dagsläget kan vi se att det inte sker en likvärdig bedömning, t.ex. i fallet med prao. De som bor i Lunds tätort får prao i skolan, men inte de som bor i de östra kommundelarna. Vi ska ha samma behandling oavsett var i kommunen vi bor. Vår bedömning är att föräldrarna hellre vill att vi lägger pengar på verksamheten än den interna organisationen. Hellre ännu en lärare än fler administrativa tjänster. Vi behåller dock separata politiska nämnder under innevarande mandatperiod. Samordningsvinst av att slå samman de båda barn- och skolförvaltningarna med 5 milj kronor samt ett uppdrag om att utreda de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av sammanslagningen. Pengarna går istället till ökat fastighetsunderhåll av t.ex. skollokaler och skolgårdar. 2. Slopa deltagandet i fastighetsmässan Mipim i Cannes. Vi är inte principiellt emot deltagande i mässor utomlands. Men vi har svårt att se vad deltagandet i Mipim har gett kommunen och det finns säkert mässor av liknande slag i vår närregion som kan vara intressanta för Lunds kommun. Dessutom finns det utrymme för de enskilda nämnderna att själva ta initiativ till att delta i kurser, mässor eller konferenser inom respektive ram utan att anslå en summa centralt i kommunen. Besparing: kronor årligen 4

97 3. Slopad jobbkommission och kunskapskommission. Det här är rester av den rödgrönrosa budget som kommunfullmäktige antog i november Ingen av dessa båda kommissioner har ännu tillsatts och de hade mer karaktären av valfläsk än någon verklig åtgärd. Besparing: kronor årligen 4. Minskad administration på kommunkontoret. Kommunkontoret har de senaste åren vuxit och Folkpartiet anser nu att vi bör lägga ett sparbeting på administrationen. Besparing: kronor årligen 5. Försäljning av fastighet. Lokalerna på Bytaregatan där Socialförvaltningen satt tidigare används inte av kommunen och är heller inte ändamålsenliga för vår skattefinansierade verksamhet. Dessa bör därför avyttras på marknadsmässiga grunder. Taxeringsvärdet för Lunds kommuns del av byggnaden uppskattas till 25 miljoner kr och marknadsvärdet till ca 30 miljoner kr. Extra intäkt för 2016: 30 miljoner kronor. Pengarna går i första hand till ökat fastighetsunderhåll (främst skolor och skolgårdar) samt ökat underhåll av gator, parker och torg. 6. Avgift på Konsthallen. Ca personer besökte Lunds Konsthall förra året. Verksamheten kostar över 7 miljoner kronor årligen i drift. Från Folkpartiet sida tycker vi det är rimligt med en liten symbolisk avgift på i genomsnitt 50 kronor. För vissa utställningar kan avgiften bli högre och för vissa ska det vara gratis (t.ex. barn och skolklasser). Detaljerna kring ett sådant system får förvaltningen utarbeta. Det skulle ge kommunkassan ca 1,9 miljoner kronor i intäkter förutsatt att antalet besökare minskar med 30% på grund av avgiften. Extra intäkt för 2016: 1,9 miljoner kronor. Pengarna går istället till att rädda biblioteken i Nöbbelöv och Järnåkra samt till ökad uppräkning inom äldreomsorgen. 5

98 7. Städning på grundskolan på entreprenad. Det är inget självändamål att ha alla verksamheter i kommunal regi, det är kvaliteten som räknas och hur vi förvaltar Lundabornas pengar på bästa sätt. Därför vill Folkpartiet i Lund lägga städningen inom skolan på entreprenad. Vi tror att kommunen bör fokusera på kärnverksamheterna och att överlåta städningen till privata företag. Vilket mått av effektivisering och ökad kvalitet en sådan åtgärd skulle ge på längre sikt blir upp till ett utredningsuppdrag att visa. Besparing: Städningen inom grundskolan på entreprenad sparar 2 miljoner kronor årligen. Dessutom utreder vi vilka effekter och konsekvenser det skulle få att lägga städningen inom hela skolan (såväl förskola och grundskola) på entreprenad på lång sikt. Vi vill även utreda vad det får för konsekvenser att avyttra delar av Markentreprenad. 8. Ökad utdelning från Lunds Kommunala Fastighetsbolag (LKF) En ny lag från 2011 gör det möjligt att föra över pengar från allmännyttiga bostadsbolag till kommunen så länge pengarna går till sociala och trygghetsskapande ändamål. Det rödgröna styret i Malmö tar exempelvis ut 30 miljoner kronor från MKB medan S+M styret i Eslöv tar 10 miljoner kronor från Eslövsbostäder. LKF:s resultat efter finansnetto 2014 är 104 miljoner kronor. Soliditeten är god och vi anser det vara fullt rimligt att ägarna, d.v.s. Lundaborna, får en del av vinstutdelningen. Under 2014 fick Lunds kommun kronor i utdelning. Dessutom har LKF väldigt förmånliga villkor på lånemarknaden genom kommunens internbank. Extra intäkt för 2016: 10 miljoner kronor i ökad utdelning. Pengarna går till sociala och trygghetsskapande ändamål. 6

99 Prioriterade områden Fler jobb och fler företag Fler jobb och fler företag ger mer resurser till vår gemensamma välfärd och miljön. Sverige är dock ett land där det är svårt för ungdomar att få sitt första jobb. I Skåne är ungdomsarbetslösheten högre än i resten av Sverige. På andra sidan bron är arbetslösheten bland unga betydligt lägre än i Sverige. En stor del av förklaringen är att man i Danmark har ett utbyggt lärlingssystem och studentmedarbetare där en praktisk utbildning kombineras med ett jobb. Vi behöver skapa fler vägar in i arbetslivet för de som inte har någon arbetslivserfarenhet. I dag är vägarna in på arbetsmarknaden för ungdomar få och snåriga. Även om Lund har en av Skånes lägsta ungdomsarbetslöshet finns en rad utmaningar, t.ex. är kontakten mellan arbetsmarknaden och akademin begränsad. Vi vill därför satsa på: - Gymnasiala lärlingsanställningar Alla unga varken vill eller kan bli akademiker. Sverige behöver duktiga och skickliga praktiker även i framtiden. Exempelvis är undersköterskor en viktig yrkesgrupp inom omsorgen och sjukvården. Den brist på undersköterskor som bedömare förespår skulle slå hårt mot vår välfärd. Fler måste utbilda sig inom de praktiska yrkena och därför måste de praktiska utbildningarna uppvärderas, göras mer attraktiva och snabbt leda till ett riktigt jobb. Sedan några år tillbaka finns det gymnasiala lärlingsutbildningar i Sverige. Men fram till nu har det inte varit möjligt att erbjuda eleven lön under utbildningen, trots att många moment under utbildningen sker på arbetsplatsen. Den nya lagen från 1 juli 2014 innebär att eleven kan erhålla en ersättning, vilket skapar en morot att fullfölja lärlingsutbildningen eftersom en anställning ligger nära till hands efter det att utbildningen är klar. Vi föreslår att Lunds kommun ska erbjuda lärlingsanställningar i sin verksamhet. Det handlar om att utbilda undersköterskor via lärlingstjänster inom den kommunala omsorgsverksamheten och att erbjuda ungdomar som studerar till barnskötare lärlingsanställning på förskolor. Förslaget innebär att gymnasieungdomar anställs under 2016 och årligen från Kostnaden uppgår till ca 2 miljoner kronor 2016 och 4 miljoner kronor årligen från 2017 och framåt. Förslaget skulle innebära att lärlingar studerar sin gymnasieutbildning halva tiden på skolan och andra halvan på arbetsplatsen. Den arbetsplatsförlagda delen skulle 7

100 motsvara en halvtidstjänst. Stockholm stad har presenterat ett förslag om att anställa gymnasielärlingar i sina verksamheter och bedömer att lärlingslönen skulle bli kr/månaden - Studentmedarbetarsystem Systemet med studentmedarbetare har funnits i Danmark sedan 1940-talet. Det ges möjlighet till mer kvalificerade jobb vid sidan om studierna. Som studentmedarbetare jobbar man omkring tio timmar per vecka inom den bransch man utbildar sig till och kan på så sätt kombinera teoretiska studier med praktisk erfarenhet i arbetslivet. Folkpartiet i Lund har under den förra mandatperioden tagit initiativ till en rad åtgärder för att förbättra för studenterna. Vi lade en motion som behandlades av Lunds kommunfullmäktige den 27 september 2012 om att införa ett system med studentmedarbetare. Sedan dess har Lunds kommun haft fem studentmedarbetare inom områdena HR (personal), IT, kommunikation, folkhälsa och strategisk utveckling. Vi hoppas det blir ännu fler. Reaktionerna bland både studenterna och personal i kommunen var mycket positiva. Även Lunds Universitets studentkårer (LUS) är positiva till systemet och tar även med detta i sina kommunpolitiska ställningstaganden. Vi vill nu permanenta systemet med studentmedarbetare och satsar därför kronor årligen på detta. - Socialt företagande: Idag är det många som talar om arbetsintegrerande sociala företag som ett alternativ för långtidsarbetslösa och funktionsnedsatta. Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster) med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete. De skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt som i huvudsak återinvesterar sina vinster i de egna eller liknade verksamheter som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet. Arbetsintegrerande socialt företagande bidrar till att de arbetslösa i stället för olika typer av åtgärder där de har svårt att påverka, blir delaktiga i sin egen arbetssituation. Därigenom stärks också självkänslan hos den arbetslöse och han eller hon får som individ större chanser att klara sig på egen hand. Det finns olika aktörer som visat intresse för Lund, t.ex. Macken. Macken är ett kooperativ, ägt av medarbetarna. Genom deras utbildningar och produkter visar de att man kan kombinera hållbarhet och integration med design och entreprenörskap. Vi vill satsa kronor årligen på sociala företag. 8

101 - Förenklat företagande vid ekonomiskt bistånd: Kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd ökar för varje år. Samtidigt finns det flera hinder för den som hamnat i bidrag att bryta bidragsberoendet och gå mot egen försörjning. Den som har ekonomiskt bistånd och registrerar en F-skattsedel förlorar sin rätt till bistånd. Likaså måste man avregistrera sitt företag för att vara berättigad till ekonomiskt bistånd. Vi vill, med Växjö kommun som modell med insatsen särskilt försörjningsstöd vid nyetablering av företag, se över möjligheterna att tillåta ett visst företagande i kombination med ekonomiskt bistånd. Ett företag kan inte växa och leda till egen försörjning från dag 1. Vi bör inte medverka till att kväsa en god företagsidé på ett tidigt stadium. Det här är en åtgärd som möjliggör att fler går från bidragsberoende till egen försörjning. Det minskar trycket på kommunens kostnader för försörjningsstöd på lång sikt och ger fler skatteintäkter. Det ger även stora vinster för den enskilda individen med sociala kontakter, kunskap om företagande och möjlighet att få utlopp för sin kreativitet och entreprenörskap. Vi har därför skrivit en motion till Lunds kommunfullmäktige om att införa ett särskilt försörjningsstöd vid nyetablering av företag. Skola - Satsning på prao Folkpartiet Liberalerna lade en skrivelse till Barn- och skolnämnd Lund Öster om att förvaltningen ska omarbeta rutinerna vid prao så att eleverna erbjuds minst två veckors prao i årskurs 8 samt minst två veckors prao i årskurs 9. Denna möjlighet finns redan för elever som går i skolan i Lunds tätort, dock ej i de östra kommundelarna vilket är helt orimligt. Prao har tidigare varit flertalet ungdomars första egna kontakt med arbetsmarknaden. Den kontakten har för många inneburit en möjlighet att senare söka sommarjobb hos praoarbetsgivaren. Dessutom ger prao viktiga erfarenheter; hur det fungerar på en arbetsplats och hur man agerar där. Hårdast drabbas de ungdomar som inte har andra nätverk, egna eller föräldrarnas, genom vilka de i tonåren kan söka sommar- och extrajobb. Så förstärks utanförskapet. Till följd av Arbetsmiljöverkets nya anvisningar har ett stort antal skånska kommuner beslutat begränsa eller helt stoppa möjligheten till prao i grundskolan. Detta har inte varit i linje med Arbetsmiljöverkets intentioner. En allt vanligare tolkning är att kommunerna överreagerat eller missförstått anvisningarna. 9

102 I Barn- och skolnämnd Lund Östers rutiner vid prao framgår bland annat att rektorn på varje enskild skola beslutar ifall skolan ska genomföra prao. Folkpartiet Liberalerna anser dock att prao är av principiell betydelse och en fråga som nämnden ska ta ställning till. - Satsning på karriärtjänster Skickliga lärare är den avgörande faktorn för att höja resultaten i skolan. Folkpartiet vill att det ska löna sig att vara en skicklig lärare och vill ge lärarna goda möjligheter till utveckling. Folkpartiet har därför drivit igenom flera lärarreformer, ett exempel är satsningen på karriärtjänster. Skickliga lärare kan göra karriär och bli förstelärare eller lektorer. Dessa får statligt finansierade lönelyft på ca kronor respektive kronor i månaden utan att lämna undervisningen och eleverna. Antalet karriärtjänster har byggts ut stegvis, och till hösten 2014 har antalet ökat så att staten finansierar totalt tjänster. I Lund har vi nu 191 karriärtjänster. Vi vill permanenta systemet med karriärtjänster och utöka antalet under förutsättning att den statliga finansieringen bibehålls och har även yrkat så i utbildningsnämnden. - Välkomsten Den nya mottagningsenheten Välkomsten utgör ett samarbete mellan skolförvaltningarna och socialförvaltningen. Samordningen medför att insatserna blir likvärdiga för alla nyanlända elever och familjer, men insatserna individanpassas utifrån den enskildes behov. På så sätt får nyanlända barn en bättre start i Lund. Folkpartiet Liberalerna vill satsa 2 miljoner kronor på mottagningsenheten Välkomsten. - Högre uppräkning Lunds kommun ska fortsätta att vara en framstående kunskapsstad med hög kvalitet inom skola och förskola. Vi ska fortsätta att verka för att minska lärarnas administration, höja läraryrkets status (bland annat genom fler karriärvägar och fortbildning) men också att elever både kan utmanas i sin kunskapstörst och få rätt stödinsatser tidigt. 10

103 Vi värnar om små barngrupper och hög kvalitet i det pedagogiska arbetet. Att lägga en summa på mindre barngrupper i förskolan, såsom de rödgröna gör i sin budget, är dock problematiskt eftersom det saknas lokaler för fler barngrupper. Därför ger en sådan satsning inte den effekt som önskas. Vi satsar 16,4 miljoner kronor mer på förskolan, 16,7 miljoner kronor mer på grundskolan och 4,7 miljoner kr mer på skolbarnomsorgen. En attraktiv stadsmiljö - Ökat fastighetsunderhåll Fastighetsunderhållet i kommunen är eftersatt sedan många år. Vi behöver arbeta aktivt för att ta igen det eftersatta underhållet och med anledning av detta skjuter Folkpartiet Liberalerna in 15 miljoner kronor extra till fastighetsunderhållet för Det finansieras genom en försäljning av en kommunal fastighet på Bytaregatan i Lund. Det är otillräckligt, men det är ett steg i rätt riktning och täcker en del insatser av mer akut karaktär. - Ökat underhåll av lekplatser Den senaste mandatperioden har det arbetats hårt med att förbättra och säkra våra 153 lekplatser, både genom att förbättra tillgängligheten och genom att göra de lite äldre platserna tillräckligt säkra för att de fortsatt ska kunna vara öppna. Det uppkommer dock säkerhetsbrister då utrustningen åldras ytterligare och utsätts för ett ökat slitage. Vi vill satsa ytterligare en miljon kronor för att alla säkerhetsbrister ska kunna åtgärdas. - Ökat underhåll av gator, torg och parker Det finns fortfarande brister i gatuunderhållet i olika delar av kommunen. För att förbättra underhållet av gator, torg och parker skjuter vi till ytterligare en miljon kronor årligen med start Ökat underhåll av cykelvägar En av våra största miljöutmaningar är omställningen till hållbara transporter och ökat resande med gång, cykel och kollektivtrafik framför bilen. Bland de skadliga ämnen som bilarna släpper ut finns exempelvis cancerframkallande kolväten, kväveoxider som irriterar luftvägarna och försurar mark och vatten, och den till växthuseffekten 11

104 bidragande koldioxiden. Fler som cyklar eller går innebär också mindre buller i våra tätortsmiljöer, ökad trafiksäkerhet, och mindre stress och trängsel. Mindre bilism betyder helt enkelt ett renare, lugnare och säkrare Lund. Att cykla ger en mjuk och allsidig träning som hjälper till att förebygga ohälsa och förbättrar både kondition och styrka. Det ger större uthållighet, stärker musklerna, förbättrar blodcirkulationen, sänker blodtrycket - och hjälper till att förebygga de hjärt- och kärlsjukdomar som är vår tids vanligaste dödsorsak. Lund är en av Sveriges bästa cykelstäder och man räknar med att tillsammans cyklar lundabor fyra varv runt jorden varje dag! Tradition, miljömedveten befolkning, milt klimat och korta sträckor är några faktorer som har skapat vår unika cykelkommun. Det finns dock ett stort underhållsbehov av våra cykelvägar, inte minst de mindre trafikerade stråken. Dessutom finns det fortfarande cykelstråk som inte är sammanhängande mellan olika kommundelar eller som kan upplevas otrygga. Ett sådant är från Håstad till Norra Fäladen. Vi vill skjuta till ytterligare en miljon kronor för att öka underhållet av cykelstråken samt kronor för fler cykelställ. Dessutom vill vi utreda möjliga nya cykelstråk som är trygga och utan avbrott kan förbinda olika kommundelar, exempelvis från Håstad till Norra Fäladen. - Biblioteket på Järnåkra och Nöbbelöv Klassresan börjar i klassrummet och går via biblioteket. Biblioteken är bildningssamhällets ryggrad. I vår liberala vision för kunskapsstaden utvecklas ständigt nya samarbeten mellan skolan, förskolan, biblioteken och Lunds kulturliv. Biblioteken ska vara en tillgång för de som vill läsa, lära, låna och inspireras till vidare läsning och studier. Vi vill därför satsa 1,344 miljoner kronor på att behålla biblioteken på Järnåkra och Nöbbelöv samt satsa ytterligare kronor på att utöka öppettiderna på Järnåkrabiblioteket. - Fristadsförfattare Yttrandefriheten är lätt att ta för given, ibland så lätt att vi inte ägnar en tanke åt alla de människor som riskerar sina liv för att säga sanningar. Inte sällan är det just författare som uttrycker de tankar som despotiska regimer försöker tysta ner. Den fria tanken sår nämligen tvivel, och människors tvivel gör despoter rädda. Det ska de vara. Författare som förföljs för att de har modet att tänka och skriva måste få möjligheter att fortsätta sitt arbete. Ett sätt kan vara att en kommun samarbetar med ICORN, en internationell sammanslutning av städer som aktivt tagit ställning för yttrandefriheten genom att skapa fristäder för förföljda författare. 12

105 Att bli fristadsförfattare innebär att författaren under två år får disponera en bostad i den aktuella kommunen, och får ett stipendium för att kunna ägna sig åt sitt skrivande utan att förföljas. Författaren får även goda möjligheter att delta i det lokala och regionala kulturlivet. Därigenom breddas och berikas det lokala kulturlivet, och människor ges möjligheter att mötas och utbyta tankar och idéer. Ett stort antal städer över hela världen har blivit fristäder, i Sverige bl a Uppsala, Sigtuna, Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är nu hög tid att även Lund tar ansvar och står upp för människors möjligheter att uttrycka sig fritt. Lund är en stad byggd på tankar, idéer och skrivande, inte minst tack vare universitetet. Lund har även ett antal yrkesverksamma författare, ett flertal bokförlag, och författande, bokutgivning, och andra verksamheter på betydligt många fler språk än bara svenska. Lund är en internationellt präglad miljö, och som har ett kulturliv som är rikt, men kan utvecklas ytterligare. Men, det viktigaste är ändå att vi här har en chans att faktiskt göra något mer genom att erbjuda en möjlighet att välkomna fristadsförfattare. Vi har en möjlighet att göra något aktivt, ett faktiskt och praktiskt ställningstagande för yttrandefrihet. Det är en möjlighet vi ska vara tacksamma för att vi har. Statens Kulturråd har som stöd för svenska kommuner utarbetat ett stödmaterial med råd och riktlinjer som bl a underlättar för en kommun som vill bli fristad att hålla sig inom ramen för den kommunala beslutskompetensen. Lund bör därför bli fristad enligt de principer och med de avgränsningar som föreslås av Statens Kulturråd. Att vara fristad innebär att erbjuda skydd för en individ men fristadsarbetet är större än så. Fristaden stödjer även den globala yttrandefriheten som är en mänsklig rättighet och bidrar till kommunens kulturliv och internationalisering. Vi vill satsa kronor årligen från 2016 för att Lund ska bli en fristad för förföljda författare. - Utreda Stadsbiblioteket som kulturhus Lund behöver ett kulturhus i centrum, ett hus utan gränser mellan olika konstarter, en välkomnande mötesplats. Här ska finnas olika slags utställningar, musik, dans, teater och plats för möten. I ett kulturhus värt namnet ska också ett bibliotek finnas. Kultur för barn ska prioriteras. Ett aktivt kulturhus bidrar till en långsiktig utveckling och kvalitetshöjning av kulturlivet i Lund. Syftet med ett kulturhus är att kulturen ska nå ut till fler och bli mera tillgänglig för alla medborgare. Dessutom är kvaliteten på kulturlivet liksom på kommunens skolor en viktig faktor när internationella forskare och experter ska rekryteras till Lund. Hur omfattande verksamheten i ett kulturhus kan bli beror på vilka resurser som avsätts, men inte minst på engagemanget hos människor i kommunen. 13

106 Stadsbibliotekets byggnad på Sankt Petri Kyrkogata i Lund har ett centralt och tilltalande läge. Därför vill vi i Folkpartiet nu utreda möjligheten att bygga om Stadsbiblioteket till ett kulturhus. Lund bör seriöst pröva möjligheten att bygga till en våning på biblioteket och/eller pröva andra tillbyggnader. Genom att bygga ovanpå stadsbiblioteket kan vi samla olika slags kultur på en plats och möjliggöra för fler lundabor att ta del av ett rikt kulturliv i centrala Lund. Detta skulle göra Lund till en ännu attraktivare stad att bo i. De svenska bibliotekens uppgift att arbeta läsfrämjande i samarbete med skola och kulturliv har utökats med den nya bibliotekslagen som beslutades På allt fler håll i Sverige ser man nu hur bibliotek och kultur av olika slag har ett nära samarbete. I Regional kulturplan för Skåne skriver Region Skåne att en utveckling av biblioteksverksamheten i riktning mot kulturhus är ett sätt för folkbiblioteken att förstärka sin roll i lokalsamhället och att bättre samspela med en omvärld i ständig förändring. Ett visionärt projekt i Lund skulle stämma med regionens inriktning och öka kommunens chanser att via den så kallade samverkansmodellen få statliga bidrag bland annat till kulturverksamhet i Lund. Ett kulturhus innebär en stor investering, men vi tror att det är en nödvändig investering på sikt, om Lund på allvar ska vara en ledande stad för kultur i Skåne. Därför föreslår vi att berörda förvaltningar får i uppdrag att utreda kostnader för utveckling av ett kulturhus i Lund. Den visionära långsiktiga planeringen är viktig, samtidigt som det definitiva beslutet kan fattas först när det ekonomiska utrymmet tillåter det. Planeringen av ett framtida kulturhus ska också omfatta en utredning om möjligheten att bygga ut Lunds stadsbibliotek. Vi har lagt en motion i Lunds kommunfullmäktige om att utreda möjligheten till ett centralt kulturhus på Stadsbiblioteket. Äldreomsorgen - Högre uppräkning Lunds kommun ska fortsätta att ha en hög kvalitet inom äldreomsorgen. Volymökningar inom hemvården har gett stora kostnadsökningar inom omsorgen som gör det svårt att effektivisera verksamheten i motsvarande mån som i en del andra nämnder. Folkpartiet Liberalerna vill därför ge en högre uppräkning till vårdoch omsorgsförvaltningen än övriga, nämligen hela 41 miljoner kronor extra för

107 - Digitala trygghetslarm ehälsa och teknikanvändning inom vård- och omsorgssektorn är utvecklingsområden där det sker en snabb och omfattande utveckling. Socialdepartementet har påtalat att tempot för införande av ehälsa för äldre ska snabbas upp och som ett exempel påpekas att införandet av digitala trygghetslarm bör prioriteras. Denna förändring är nödvändig eftersom det analoga telenätet är på väg att avvecklas. En upphandling av digitala trygghetslarm genomförs under våren 2015 och planen är sedan att ett utbyte av ungefär trygghetslarm i kommunen görs successivt med start under hösten I samband med att den digitala tekniken införs finns rekommendation från Hjälpmedelsinstitutet och Sveriges kommuner och landsting (SKL) att kommunerna tar på sig ansvaret för kommunikationen för de digitala trygghetslarmen genom att hyra larmen och inkludera kommunikationen. Detta för att kunna garantera att den senaste tekniken finns, men också för att ha kontroll på kommunikationen som en säkerhet både för brukaren och för kommunen. Folkpartiet Liberalerna vill satsa kronor årligen på digitala trygghetslarm från Det glömda Lund - Stöd i föräldraskapet Alla föräldrar kan ibland behöva stöd i sitt föräldraskap. Kanske har man kört fast i gamla spår och behöver nya tips och strategier för att komma vidare. Tidiga stödinsatser till föräldrar, eller blivande föräldrar, är ofta avgörande för att inte insatserna ska bli omfattande senare i livet. Utgångspunkten är barnets eller ungdomens behov. Det arbetas med relations-, beteende- och kommunikationsproblem inom familjen, föräldraskap och nätverksarbete. Folkpartiet Liberalerna vill satsa ytterligare kronor årligen på stöd i föräldraskapet. - Motverka våldsbejakande extremism Sverige är ett av de länder i Europa som i förhållande till sin folkmängd har flest rekryter till terrororganisationen Islamiska Staten (IS). Enligt Säpo har upp till 300 ungdomar lämnat Sverige för att strida i främst Syrien, Irak och Libyen. Hur många som just nu går i tankarna på att åka vet vi inte. Trots att svenskar enligt Säpo i nästan 10 år åkt till terrororganisationer som al-qaida och al-shabaab i Somalia, att Sverige julen 2010 fick sin första självmordsbombare och att hundratals ungdomar nu reser till IS i Syrien och Irak, har Sverige till skillnad från många andra länder knappt någon avhopparverksamhet eller något förebyggande arbete som gäller våldsbejakande islamism. 15

108 Den 3 mars 2015 skrev Sydsvenskan om att två unga Lundabor i åldrarna 17 och 21 år misstänks ha anslutit sig till IS. Anhöriga har hört av sig till Polismyndigheten och Socialförvaltningen i Lund för att påtala sin oro. Polisen undersöker även sanningshalten i rykten som säger att ytterligare ungdomar i Lund ska ha lämnat landet för att ansluta sig till IS. Många andra EU-länder arbetar mer aktivt för att förhindra unga människor från att ansluta sig till islamistiska extremistgrupper. Storbritannien och Danmark (t.ex. Köpenhamn och Århus) framhålls i internationella sammanhang som länder som kommit långt i det arbetet, och förra året, i brist på liknande verksamheter här i Sverige, slog flera svenska imamer larm och efterlyste hjälp med att förhindra personer att lämna landet för att strida med IS. Ännu värre är det på kommunal nivå. I Sveriges Radios program Kalibers granskning av de svenska kommunernas verktyg att förebygga våldsbejakande islamism bland ungdomar visar 70% att de inte har något alls (av de 132 kommuner som svarade). 8% ansåg att man hade det. På frågan om socialchefer runtom i Sverige ansåg att det i deras område finns tillräcklig med kunskap om ungdomar som radikaliseras och ansluter sig till terrorgrupper säger 6 av 132 socialchefer ja. Den nationella samordnaren mot våldsbevakande extremism, Mona Sahlin, efterfrågar att alla kommuner har en strategi och beredskap istället för att vänta på att något inträffar. Folkpartiet Liberalerna vill satsa kronor under 2016 på att samordna ett arbete mot våldsbejakande extremism tillsammans med berörda förvaltningar, myndigheter och ideella organisationer samt sprida kunskap i den kommunala organisationen. - Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor Varje år dödas omkring 17 kvinnor i Sverige av våld i nära relationer. I Sverige utsätts kvinnor i alla åldrar och samhällsgrupper för könsrelaterat våld och alltför ofta kommer barnen i kläm. Rätten att inte utsättas för könsrelaterat våld är en fråga om demokrati, jämställdhet och grundläggande mänskliga rättigheter. Som liberaler är det en kärnuppgift att bekämpa detta. Även i Lund är våld mot kvinnor ett stort samhällsproblem. De senaste fyra åren har polisanmälningarna om kvinnor som misshandlas av män ökat med 41 procent och uppgick 2014 till ca 150 stycken. När Kvinnojouren i Lund i början av året aviserade att man kommer att lägga ner sitt skyddade boende i Lund till sommaren innebär därför en stor utmaning. Det finns visserligen stöd att få för de som drabbas och placeringar kan ske antingen på skyddade boenden i andra kommuner eller stödlägenheter inom kommunen. Men Folkpartiet Lund anser att en kommun av Lunds storlek och dignitet ska ha ett eget skyddat boende för våldsutsatta kvinnor. För att skapa långsiktigt goda 16

109 förutsättningar för Kvinnojouren bör kommunens ekonomiska stöd löpa över flera år och inte som idag då stöd enbart ges ett år i taget. Likaså behöver vi säkerställa att kommunens anställda får utbildning på området och att mottagningen Lysmasken för barn och tonåringar som har upplevt våld, hot eller bråk i familjen har korta kötider. Folkpartiet Liberalerna vill satsa kronor årligen (utöver kr som redan togs av fullmäktige i november 2014) på ett nytt akut boende för våldsutsatta kvinnor med barn. - Förebygga psykisk ohälsa bland studenter Studietiden är ofta en spännande och rolig period i livet men kan också vara en tid kantrad av oro, stress, ensamhet och ångest. Ett stort antal studenter lider av psykisk ohälsa i vår kommun, inte sällan med ensamhet, avbrutna studier och stukad självkänsla som följd. Lunds Fontänhus är ett stöd för studenterna genom verktyg till utökade nätverk, återvunnen självkänsla, fullföljda studier och förbättrad livskvalité. Efter ett framgångsrikt förprojekt hösten 2012 finansierat av Sparbanksstiftelsen Öresund och Lunds Universitet så startade projektet " En väg framåt " i januari 2013 med finansiering av Allmänna Arvsfonden. Målgruppen var studenter som har eller har haft psykisk ohälsa. För att projektet skulle anses lyckat skulle minst 50 % av deltagarna nått sina uppsatta studiemål och minst 75 % skulle ha upplevt sig må märkbart bättre. Det uppfylldes med råge. Projektet följdes av en styrgrupp bestående av representanter från Fontänhusets styrelse, Lunds Universitet och Socialhögskolan. Folkpartiet Liberalerna vill nu verka för att verksamheten permanentas. De har övriga finansiärer som Lunds Universitet och Crafoordska stiftelsen. Vi vill satsa kronor årligen för att fortsätta att förebygga psykisk ohälsa bland studenter. - Förebyggande uppdrag inom barn och ungdom Flaskposten och Lysmasken är stödverksamheter till barn och ungdomar som levt med missbrukande föräldrar eller upplevt hot eller våld inom familjen. Samfinansieringen av verksamheterna med Svenska Kyrkan har upphört helt. Det har lett till försämrad tillgänglighet och köer mellan en till två månader eftersom efterfrågan ökat under de senaste åren. För Folkpartiet Liberalerna är situationen inte acceptabel. Barnen som är i behov av dessa insatser ska inte bli lidande. Tvärtom så kan de förebyggande insatserna vara avgörande för deras framtida välbefinnande. Vi vill därför anslå kronor årligen från 2016 för att vi ska fortsätta att driva verksamheterna. 17

110 - Faddersystem för nyanlända flyktingar I Lundapolitiken diskuteras ofta mottagandet av flyktingar. Det som däremot i princip aldrig berörs är vad som händer när man väl har kommit till Lund som nyanländ. Det är när man väl är här som en stor del av utmaningarna börjar. Folkpartiet presenterade i höstas, som enda parti, ett lokalt integrationspolitiskt program. Det fokuserar på fler jobb och en förväntan om egen försörjning- genom att förenkla företagandet i kombination med försörjningsstöd, ökad flexibilitet på SFI och prao i skolan. Svenska språket är viktigt, därför föreslår vi mer läxhjälp och sommarskola. Men även mötesplatser och möjligheten till sociala kontakter. Integration handlar nämligen om mötena i vardagen. När vi sätter oss bredvid ett nytt ansikte vid fikabordet på jobbet eller på bussen till stan, när vi hälsar på en nyinflyttad i trapphuset eller i tvättstugan. I mötena skapas nya nätverk, språket utvecklas och man får större förståelse och respekt för kulturella likheter och olikheter. Här skiljer vi oss kraftigt från partier till vänster. Ju längre vänsterut man kommer, desto större fokus på bidrag och mindre på jobb. Många kommuner förenklar mötesplatser genom faddersystem. Faddersystemet sker i nära samverkan med ideella organisationer och kontakten sker på ideell, frivillig basis och kan avslutas när som helst. Efter anmälan matchas man ihop utifrån intresse, erfarenheter, ålder, familjesituation och önskemål. En första kontakt organiseras av t.ex. kommunen eller en ideell organisation. Faddern och den nyanlände bestämmer tillsammans hur ofta, hur länge och vad de ska göra på träffarna. Det kan till exempel vara att visa orten, utöva gemensamma intressen eller bara sitta ner och prata. Som fadder blir man en viktig länk in i vardagslivet och det medmänskliga engagemanget betyder oerhört mycket för familjen. Dessutom skapar det större delaktighet i mottagandet om man själv kan vara med och bidra efter ens egen förmåga och intresse. Folkpartiet Liberalerna föreslår att ett faddersystem införs enligt ovan i Lunds kommun i nära samarbete med berörda ideella organisationer inom de ekonomiska ramar som finns att tillgå. Vi har skrivit en motion om detta och vill införa systemet från Ökat föreningsbidrag Civilsamhället är en mycket viktig arena i vårt lokalsamhälle. Här möts Lundaborna dagligen i olika mötesplatser för idrott, kultur och social samvaro. Det bidrar till en ökad folkhälsa, förbättrad demokrati, laganda och tillit i samhället. Dessutom ger den barn och unga positiva förebilder vilket är en viktig förebyggande insats. 18

111 Den budget som gick igenom för 2015 innehöll, på Folkpartiets initiativ, ett ökat stöd till Lunds föreningar med ca 2,7 miljoner kronor årligen. Vi vill nu öka stödet än mer. Folkpartiet Liberalerna vill öka föreningsstödet ytterligare för Lunds föreningar med kronor årligen från Föreningarnas Hus Föreningslivet är en fantastisk arena för möten mellan människor. Där utbyts idéer, erfarenheter och nätverk vilket i sin tur leder till tolerans, solidaritet och tillit mellan individer. I föreningslivet föds engagemang och skapar en grogrund för morgondagens framväxt av entreprenörer och eldsjälar. Idag finns ingen samlad arena för föreningslivet i Lund där man kan samverka kring goda idéer och omsätta idéerna i praktiken. Vi föreslår därför att ett Föreningarnas Hus skapas i Lund. Många föreningar brottas med tungrodd administration och ansträngd ekonomi. Kontorslokaler, mötesrum, teknisk utrustning som kopiator och skrivare innebär stora kostnader för en liten eller medelstor förening. I ett Föreningarnas Hus kan det finnas tillgång till kontorslokaler, gemensamma mötesrum och teknisk utrustning som kan delas med fler. I ett sådant hus kan föreningarnas eldsjälar sitta och fika tillsammans och ha tillgång till gemensamt kök/pentry. I motsvarande hus i andra delar av landet arrangeras utbildningar för föreningsaktiva i t.ex. föreningskunskap, hur man söker finansiering från olika källor och hur man kan få sin förening att växa. Redan idag mottar flera föreningar hyresbidrag till dyra och små lokaler i centrala Lund. En satsning på ett Föreningarnas Hus kan på lång sikt bära sig ekonomsikt genom att hyresbidragen för lokaler minskar samtidigt som föreningarna får mer ändamålsenliga lokaler. Förutom det kan vinsten bli stor av att samverka, inte minst för föreningar på det sociala området. Föreningarnas Hus i Lund skulle kunna bli en mötesplats och utvecklingscentrum för frivilligt socialt arbete, precis som t.ex. Göteborgs Föreningscenter och Ideellt Utvecklingscentrum i Örebro. Föreningarnas Hus kan verka för ett ökat samarbete mellan frivilligorganisationer, men också för ökat samarbete mellan kommunen och det frivilliga sociala engagemanget i Lund. Vi vill satsa kronor årligen från 2016 på att inrätta ett Föreningarnas Hus. 19

112 - Högre uppräkning Lunds kommun ska fortsätta att ha en hög kvalitet i det förebyggande arbetet. Lunds kommun har exempelvis utarbetat en arbetsmetod för att motverka ungdomskriminalitet i samverkan med närpolisområdet Lund. Det visar sig ha gett mycket positiva resultat. De senaste tio åren har antalet anmälda brott i riket ökat med 8,2 procent och i Skåne med 6,2 procent. I Lund däremot har brottsanmälningarna minskat med 7,5 procent samma period. Volymökningar inom ekonomiskt bistånd samt fler institutionsplaceringar har dessutom gett stora kostnadsökningar inom omsorgen som gör det svårt att effektivisera verksamheten i motsvarande mån som i en del andra nämnder. Folkpartiet Liberalerna vill därför ge en högre uppräkning till socialnämnden än övriga, nämligen 10,2 miljoner kronor mer i uppräkning. Med de satsningar som genomförs på det sociala området skjuter vi till sammanlagt ca 12,3 miljoner kronor till socialnämnden. Uppräkningar Utrymmet till uppräkningar för priser och löner är begränsat med de ekonomiska ramar vi har att förhålla oss till. Från Folkpartiet Liberalerna har vi valt att prioritera äldreomsorgen, barnomsorgen och sociala insatser- alla dessa får endast 0,5% effektivisering. Nämnd Full uppräkning Vår effektivisering Vår uppräkning % Vår uppräkning tkr POLITISK LEDNING 1,99% 1,99% 0% 0 KOMMUNKONTOR 2,89% 2,89% 0% 0 BYGGNADSNÄMND 4,47% 4,47% 0% 0 TEKNISK NÄMND 2,97% 2% 0,97% 1656 MILJÖNÄMND 3,26% 3,26% 0% 0 UTBILDNINGSNÄMND 2,63% 1,50% 1,13% 4647 KULTUR- OCH 1,78% 1,20% 0,58% 1922 FRITIDSNÄMND SOCIALNÄMND 2,58% 0,50% 2,08% VÅRD- OCH 3,04% 0,50% 2,54% OMSORGSNÄMND BARN- OCH SKOLNÄMND: Förskola 2,63% 0,50% 2,13% Grundskola 2,33% 1,00% 1,33% Skolbarnomsorg 3,27% 1,00% 2,27%

113 Investeringar Lund växer så det knakar. Det behövs fler bostäder, skolor, idrottshallar, förskolor, särskilda boenden, etc. Vi har en investeringsbudget på över en miljard kronor årligen. Det mesta råder det en bred enighet om och Folkpartiet Liberalerna i Lund står nästan helt bakom den investeringsbudget som togs av kommunfullmäktige den 27 november Enda undantagen är Mårtenskolan för 250 elever som vi vill bygga (till en kostnad av 45 miljoner kr per år, totalt 90 miljoner kronor) samt att vi skjuter fram investeringarna av spårvagnen till 2017 då det bedöms osannolikt att investeringarna äger rum redan under Skattesats Folkpartiet Liberalerna föreslår en bibehållen skattesats för Lunds kommun under 2016, d.v.s. 21,24%. Nedan är en tabell över skånska kommuner med högst skattesats i Skåne under Osby 22,26 2. Bromölla 21,76 3. Kristianstad 21,46 4. Lund 21,24 5. Malmö 21,24 De med lägst skattesatser är nedanstående: 1. Vellinge 18,50 2. Kävlinge 18,51 3. Staffanstorp 18,79 4. Örkelljunga 19,06 5. Lomma 19,24 Jämfört med kommuner i Lunds storlek i andra delar av landet ser det ut så här. 1. Umeå 22,80 2. Karlstad 21,75 3. Jönköping 21,34 4. Norrköping 21,25 5. Lund 21,24 6. Göteborg 21,12 7. Borås 21,06 8. Örebro 20,85 9. Uppsala 20,84 21

114 10. Halmstad 20, Västerås 20, Linköping 20, Växjö 20, Södertälje 20, Stockholm 17,68 Redan idag har Lunds kommun en relativt hög skattesats. En jämförelse med grannkommunerna Kävlinge och Staffanstorp visar på följande. Ett hushåll med två vuxna och två barn med inkomster på kr/mån per vuxen: Att bosätta sig i Kävlinge kommun istället för Lunds kommun ger en besparing för hushållet på ca kronor per år. Det är en kännbar utgift för privatekonomin. I mångt och mycket är det för att vi har valt att satsa mer på vår gemensamma välfärd och hålla en hög kvalitet. Men en del är även kostnader som ligger betydligt högre än i motsvarande kommuner. Vi ser därför att det fortfarande finns möjlighet att hushålla med Lundabornas pengar bättre innan en skattehöjning blir aktuell. 22

115 Sammanfattning Folkpartiet Liberalerna i Lund presenterar en budget för 2016 som kombinerar hjärta och hjärna i Lundapolitiken. Vi presenterar ett åtgärdspaket för att sänka kostnadsnivån i kommunen för sådant som rör administration, lokaler och till viss del utförande. På så sätt når vi samordningsvinster och effektivisering som istället kan användas till verksamhet och att stärka kommunens ekonomi. Vi behåller dessutom nuvarande skattesats. Det innebär bland annat att barn- och skolförvaltningarna slås samman, en översyn görs över vilka fastigheter som kan säljas, vi säljer lokaler på Bytaregatan, lägger städningen inom skolan på entreprenad, ser över vilka delar av Markentreprenad som kan avyttras, slopar deltagandet i fastighetsmässan Mipim, ökar utdelningen från bostadsbolaget LKF, inför en avgift på Lunds Konsthall m.m. Vi presenterar även viktiga satsningar inom tre områden: fler jobb och fler företag, en attraktiv stadsmiljö samt det glömda Lund. Vi gör även en del viktiga satsningar för att unga ska få jobb, t.ex. studentmedarbetare, gymnasiala lärlingsanställningar och sociala företag. Det sociala arbetet stärks och satsningar görs på t.ex. motverka våldsbejakande extremism, stärka föräldrar i sitt föräldraskap, arbeta mot psykisk ohälsa bland studenter, boende för våldsutsatta kvinnor och stödgrupper för barn och unga som bevittnat våld. Vi gör näst intill fullständiga kostnadsuppräkningar inom tre områden- förskolan som får ca 16,4 miljoner kronor, äldreomsorgen med hela 41 miljoner kronor och socialnämndens område som får 10,2 miljoner kronor. Vi lägger mer resurser på den offentliga miljön, nämligen underhåll av parker, gator, torg, cykelvägar, lekplatser men även fastighetsunderhållet, inte minst skolor och skolgårdar. Totalt handlar detta om 18,5 miljoner kronor i ökat underhåll av vår offentliga miljö. Resultatet för 2016 hamnar på + 57,2 miljoner kronor, vilket gör att vi når vårt finansiella mål med råge. Det är en budget som både tar ett stort socialt ansvar samtidigt som den påbörjar ett viktigt arbete för att Lundaborna ska få bättre valuta för sina skattepengar. Det är en budget som kombinerar både hjärta och hjärna i politiken - för ett Lund med både eget ansvar och ansvar för varandra. 23

116 Folkpartiet Liberalernas yrkanden inför budget Kommunstyrelsens sammanträde att fastställa utdebiteringen för år 2016 till 21:24 kronor per skattekrona, att fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Lunds kommun i enlighet med förslag i EVP-dokumentet, att fastställa skolpengsbeloppen för 2016 till respektive förskola och skola i enlighet med beslut om driftsbudgetramarna till barn- och skolnämnderna, att i övrigt fastställa Ekonomi- och verksamhetsplanen för åren med budget för 2016, att bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om överförande av budgetavvikelser mellan åren, att bemyndiga kommunstyrelsen att disponera anslaget för Reserverade medel, att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att nyupplåna i enlighet med budgeten, att kommunstyrelsen under år 2016 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande beloppen på de lån som förfaller under år att återställning av 2014 års negativa resultat på 20 miljoner kronor sker genom det positiva resultatet i budgeten för 2016

117 Folkpartiet Liberalernas uppdrag till nämnder Kommunstyrelsens sammanträde KOMMUNKONTOR Att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda vilka fastighetslokaler i kommunal ägo som kan säljas. Att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda effekterna och ekonomiska konsekvenser av att lägga städningen på skolorna på entreprenad. Att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda långsiktiga ekonomiska konsekvenser av sammanslagning av de båda barn- och skolförvaltningarna. TEKNISK NÄMND Att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt tekniska nämnden att utreda konsekvenserna av att avyttra delar av Markentreprenad. Att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt tekniska nämnden att utreda möjliga sammanhängande cykelstråk mellan olika kommundelar, t.ex. mellan Håstad och Norra Fäladen.

118 EVP Folkpartiet Liberalerna Förslag KS 27 maj 2015 Bokslut Budget Budget Plan Plan RESULTATBUDGET Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader* Avskrivningar Poster av engångskaraktär Verksamhetens nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansiella kostnader av engångskaraktär Resultat före extraordinära poster Årets resultat Avräkning mot balanskravet Resultat enligt balanskravet * Varav effektivisering med utvecklad kvalitet Årets resultat i % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utj. 0,5% 1,0% 0,3% -0,6% Finansiellt mål 0,5 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning Finansiellt mål 1,5 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning Finansiellt mål 2 % av skatter, generella statsbidrag och utjämning Nettokostnadsminskning för att nå finansiellt mål Bokslut Budget Budget Plan Plan FINANSIERINGSBUDGET DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justeringar för avskrivningar m m Justering för avsättningar Kapitalbindning MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMH INVESTERINGAR Nettoinvesteringar Värdepapper, pensionsförvaltning Ej verkställda investeringar Avgår exploateringsverksamhet MEDEL FÖR INVESTERINGSVERKSAMHET FINANSIERING Upplåning./. Amortering Minskning av långfristiga fordringar Försäljning anläggningstillgångar MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHET FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

119 EVP Förslag Folkpartiet Liberalerna EVP MED BUDGET 2016 Förslag från Folkpartiet Liberalerna till nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet Nämnd/Verksamhet POLITISK LEDNING Av KF beslutad prel. nettoram (S), (MP), (V) och (FI) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen Överförmyndarnämnden, 1,0 handläggartjänst Överförmyndarnämnden, arvoden gode män/förvaltare till faktisk nivå Teknisk justering: Utveckling av medborgarinflytande (flyttas till kommunk.) (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget Folkpartiet Liberalernas förslag till förändringar: Effektivisering av nettokostnadsramen Slopad jobbkommission Slopad kunskapskommission UPPDRAG: Folkpartiet Liberalernas förslag till slutlig nettobudget EVP MED BUDGET 2016 Förslag från Folkpartiet Liberalerna till nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet Nämnd/Verksamhet KOMMUNKONTOR Av KF beslutad prel. nettoram (S), (MP), (V) och (FI) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen Indexuppräkning medlemsavgifter Future by Lund / The Creative plot Mottagarorganisation Lund Convention Bureau Kongressprojektet

120 EVP Förslag Folkpartiet Liberalerna Klimatsamordnare Projekt: Effektivare kommun Projekt Veberöd / Styrgrupp för östra kommundelarna Strategiskt kompetensförsörjningsarbete Teknisk justering: Medborgarkontor (flyttat från kultur- och fritidsnämnden) Teknisk justering: hyra Kristallen (Medborgarkontakt i entrén) Teknisk justering: Utveckling av medborgarinflytande (flyttas från KS) Teknisk justering: sänkt internränta UPPDRAG: Utveckla lund.se (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget Folkpartiet Liberalernas förslag till förändringar: Effektivisering av nettokostnadsramen Minskad administration på kommunkontoret Slopa deltagandet på fastighetsmässan Mipim i Cannes Socialt företagande Gymnasiala lärlingsanställningar Föreningarnas Hus verksamhetsbidrag Studentmedarbetare Brottsförebyggande arbete Kongressprojektet Future by Lund/ The Creative Plot Klimatsamordnare Projekt: Effektivare kommun Projekt Veberöd/ Styrgrupp för östra kommundelarna Strategiskt kompetensförsörjningsarbete Uppdrag: Effekter av att lägga städningen i skolorna på entreprenad Uppdrag: Utreda vilka fastighetslokaler som skulle kunna säljas Uppdrag: Långsiktiga ekonomiska konsekvenser av sammanslagning av de båda barn- och skolförvaltningarna Folkpartiet Liberalernas förslag till slutlig nettobudget

121 EVP Förslag Folkpartiet Liberalerna EVP MED BUDGET 2016 Förslag från Folkpartiet Liberalerna till nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet Nämnd/Verksamhet UTBILDNINGSNÄMND Av KF beslutad prel. nettoram (S), (MP), (V) och (FI) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen Volymförändring, gymnasieskolan Volymförändring, gymnasiesärskolan Konceptspecifik ersättning ISLK och LIS, fler elever Utredning för att kartlägga förutsättningarna för förbättrad elevhälsa Hyra och kapitalkostnader inventarier Katedralskolan/Parkskolan (investeringskonsekvens) Kapitalkostnader inventarier Vipan (investeringskonsekvens) Hyra och kapitalkostnader inventarier Spyken/Källbo (investeringskonsekvens) Teknisk justering: sänkt internränta (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget Folkpartiet Liberalernas förslag till förändringar: Effektivisering 0,5% av nettokostnadsramen Utredning för att kartlägga förutsättningarna för förbättrad elevhälsa UPPDRAG: Folkpartiet Liberalernas förslag till slutlig nettobudget EVP MED BUDGET 2016 Förslag från Folkpartiet Liberalerna till nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet Nämnd/Verksamhet BARN- OCH SKOLNÄMNDER GEMENSAMT 3

122 EVP Förslag Folkpartiet Liberalerna Av KF beslutad prel. nettoram (S), (MP), (V) och (FI) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation, förskola Full pris- och lönekompensation, grundskola Full pris- och lönekompensation, skolbarnsomsorg Full pris- och lönekompensation, till nämndens förfogande Volymförändring grundskolan Volymförändring skolbarnsomsorgen, netto Volymförändring förskolan, netto Lokalbidrag till enskilda förskolor enligt bidrag på lika villkor Lokalbidrag till fristående skolor enligt bidrag på lika villkor Kvalitetssatsning förskola Avstämning till nämndens förfogande UPPDRAG: (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget Folkpartiet Liberalernas förslag till förändringar: Sammanslagning av barn- och skolförvaltningar (dock ej nämnder) Effektivisering 0,5 % av nettokostnadsram i förskolan Städning inom grundskolan på entreprenad S.k. kvalitetssatsning förskola Effektivisering 1% av nettokostnadsram i grundskolan Effektivisering 1% av nettokostnadsramen i skolbarnomsorgen UPPDRAG: Om Fp:s förslag får majoritet kommer barn- och skolnämndernas ramar samt skolpengen att räknas om i enlighet med beslutet. Folkpartiet Liberalernas förslag till slutlig nettobudget BARN- OCH SKOLNÄMND LUNDS STAD Av KF beslutad prel. nettoram (S), (MP), (V) och (FI) förslag till förändringar: Volymförändring, grundsärskolan

123 EVP Förslag Folkpartiet Liberalerna Teknisk justering: sänkt internränta Nya lokalkostnader enligt skolplan, avrop från reserverade medel Välkomsten, kommungemensam mottagningsenhet för nyanlända elever (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget EVP MED BUDGET 2016 Förslag från Folkpartiet Liberalerna till nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet Nämnd/Verksamhet BARN- OCH SKOLNÄMND LUND ÖSTER Av KF beslutad prel. nettoram (S), (MP), (V) och (FI) förslag till förändringar: Nya lokalkostnader enligt skolplan, avrop från reserverade medel Resurser för små skolor på mindre orter Grönare skolgårdar Teknisk justering: sänkt internränta (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget Folkpartiet Liberalernas förslag till förändringar: Resurser för små skolor på mindre orter Grönare skolgårdar UPPDRAG: Folkpartiet Liberalernas förslag till slutlig nettobudget BYGGNADSNÄMND Av KF beslutad prel. nettoram (S), (MP), (V) och (FI) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen Miljöstrategiskt arbete Tillgänglighetsguiden Teknisk justering: sänkt internränta Teknisk justering: hyra Kristallen

124 EVP Förslag Folkpartiet Liberalerna (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget Folkpartiet Liberalernas förslag till förändringar: Effektivisering av nettokostnadsramen Miljöstrategiskt arbete Uppdrag: Folkpartiet Liberalernas förslag till slutlig nettobudget EVP MED BUDGET 2016 Förslag från Folkpartiet Liberalerna till nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet Nämnd/Verksamhet TEKNISK NÄMND Av KF beslutad prel. nettoram (S), (MP), (V) och (FI) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen Tillkommande arealer Underhåll lekplatser Ökat underhåll cykelbanor och gångstråk Kapitalkostnader Stadsparken (konsekvens av tidigare beslutad investering) Blommor och rehabilitering (investeringskonsekvens enl EVP ) Blommor och rehabilitering (investeringskonsekvens enl EVP ) Centrumlyftet (investeringskonsekvens EVP ) Centrumlyftet (investeringskonsekvens EVP ) Cykelkommunen Lund (investeringskonsekvens EVP ) Cykelkommunen Lund (investeringskonsekvens EVP ) Öppen dagvattenhantering (investeringskonsekvens enl EVP ) Öppen dagvattenhantering (investeringskonsekvens enl EVP ) Stadsodling (investeringskonsekvens enl EVP ) Stadsodling (investeringskonsekvens enl EVP ) Teknisk justering: sänkt internränta Teknisk justering: hyra Kristallen

125 EVP Förslag Folkpartiet Liberalerna UPPDRAG: (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget Folkpartiet Liberalernas förslag till förändringar Effektivisering 1% av nettokostnadsramen Förbättrad cykelparkering, t.ex. fler cykelställ Ökat underhåll cykelbanor och gångstråk Ökat underhåll av gator, torg och parker Blommor och rehabilitering (investeringskonsek enl EVP ) Cykelkommunen Lund (investeringskonsekvens enl EVP ) Öppen dagvattenhantering (investeringskonsek enl EVP ) Stadsodling (investeringskonsekvens ) Uppdrag: Utreda konsekvenserna av att avyttra delar av Markentreprenad Uppdrag: Utreda möjliga cykelstråk, t.ex. från Håstad till Norra Fäladen Folkpartiet Liberalernas förslag till slutlig nettobudget EVP MED BUDGET 2016 Förslag från Folkpartiet Liberalerna till nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet Nämnd/Verksamhet TEKNISK NÄMND - INFRASTRUKTUR Av KF beslutad prel. nettoram (S), (MP), (V) och (FI) förslag till förändringar: Kapitalkostnader m m enligt åtaganden enligt tidigare beslut i KS Teknisk justering: sänkt internränta (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Av KF beslutad prel. nettoram (S), (MP), (V) och (FI) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation Stärkt föreningsstöd HBTQ-certifiering

126 EVP Förslag Folkpartiet Liberalerna Teknisk justering: Sommarlund, flyttat från reserverade medel Kulturhusen i Lund, etapp I: Folkparken (verksamhet & investeringskonsekvens) Kulturhusen i Lund, etapp II Idrottshusen i Lund, etapp I: Gymnastik & kampsport (investeringskonsekvens) Teknisk justering: Medborgarkontor (flyttat till kommunkontoret) Teknisk justering: sänkt internränta UPPDRAG: (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget EVP MED BUDGET 2016 Förslag från Folkpartiet Liberalerna till nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet Nämnd/Verksamhet Kultur- och fritidsnämnd, forts Folkpartiet Liberalernas förslag till förändringar Utökade öppettider på Järnåkrabiblioteket Satsning på att behålla biblioteket i Nöbbelöv och Järnåkra Fristad för förföljda författare Avgift för besökare på Konsthallen på i genomsnitt 50 kr Effektivisiering 1,2% av nettoramen HBTQ-certifiering Kulturhusen i Lund, etapp I: Folkparken (verksamhet och investerings) Kulturhusen i Lund, etapp II Stärkt föreningsstöd Uppdrag: Uppdrag: Folkpartiet Liberalernas förslag till slutlig nettobudget EVP MED BUDGET 2016 Förslag från Folkpartiet Liberalerna till nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet Nämnd/Verksamhet

127 EVP Förslag Folkpartiet Liberalerna VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND Av KF beslutad prel. nettoram (S), (MP), (V) och (FI) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation Volymförändring SoL Stöd- och serviceplan, utbyggnad år Digitala trygghetslarm HBTQ-certifiering Teknisk justering: sänkt internränta UPPDRAG: (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget Folkpartiet Liberalernas förslag till förändringar Effektivisering 0,5% av nettoram HBTQ-certifiering UPPDRAG: Folkpartiet Liberalernas förslag till slutlig nettobudget EVP MED BUDGET 2016 Förslag från Folkpartiet Liberalerna till nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet Nämnd/Verksamhet SOCIALNÄMND Av KF beslutad prel. nettoram Full pris- och lönekompensation Fontänhuset, studentprojekt Ökad medlemsavgift FINSAM Teknisk justering: sänkt internränta Teknisk justering: hyra Kristallen

128 EVP Förslag Folkpartiet Liberalerna UPPDRAG: Skyddat boende för våldsutsatta UPPDRAG: Samordning & insatser för utsatta EU-medborgare (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget Folkpartiet Liberalernas förslag till förändringar Ökat stöd i föräldraskapet Motverka våldsbejakande extremism Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor Effektivisering 0,5% av nettoram Uteblivna arbetsmarknadsåtgärder Stödgrupper för barn som bevittnat våld/ har föräldrar med missbruk Folkpartiet Liberalernas förslag till slutlig nettobudget MILJÖNÄMND Av KF beslutad prel. nettoram (S), (MP), (V) och (FI) förslag till förändringar: Full pris- och lönekompensation Effektivisering 1 % av nettokostnadsramen Kemikalieplan Teknisk justering: hyra Kristallen (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget Folkpartiet Liberalernas förslag till förändringar: Effektivisering av nettokostnadsramen Kemikalieplan Uppdrag: Folkpartiet Liberalernas förslag till slutlig nettobudget EVP MED BUDGET 2016 Förslag från Folkpartiet Liberalerna till nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet Nämnd/Verksamhet SERVICENÄMND 10

129 EVP Förslag Folkpartiet Liberalerna Ingår inte i de skattefinansierade nettokostnaderna För förändringar se nederst i kalkylen RENHÅLLNINGSSTYRELSE Ingår inte i de skattefinansierade nettokostnaderna FINANSFÖRVALTNING Av KF beslutad prel. nettoram (S), (MP), (V) och (FI) förslag till förändringar: Övergripande förutsättningar i budgeten: Riktade statsbidrag Höjd arbetsgivaravgift för unga Effektivisering med utvecklad kvalitet Övrigt finansförvaltningen: Intern pensionsavgift Pensioner Teknisk justering: sänkt internränta Reserverade medel: Teknisk justering: Medel för Sommarlund till kultur- och fritidsnämnden Nya lokalkostnader enligt skolplan, avrop från barn- och skolnämnderna Nya lokalkostnader enligt skolplan Stöd- och serviceplan utbyggnad LSS Nya särskilda boenden äldreomsorgen Stöd- och serviceplan socialnämnd (S), (MP), (V) och (FI) förslag till slutlig nettobudget Folkpartiet Liberalernas förslag till förändringar Försäljning av fastighet på Bytaregatan Ökat EU-stöd enligt uppdrag från KF Ökad utdelning från LKF UPPDRAG: Folkpartiet Liberalernas förslag till slutlig nettobudget

130 EVP Förslag Folkpartiet Liberalerna EVP MED BUDGET 2016 Förslag från Folkpartiet Liberalerna till nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet Nämnd/Verksamhet KOMMUNTOTAL Av KF beslutad prel. nettoram (S), (MP), (V) och (FI) förslag till nettobudget (S), (MP), (V) och (FI) förslag till förändringar: KOMMUNTOTAL Av KF beslutad prel. nettoram Folkpartiet Liberalernas förslag till nettobudget Folkpartiet Liberalernas förslag till förändringar: Folkpartiet Liberalernas förslag till förändringar i förhållande till (S), (MP), (V) och (FI) förslag till förändringar: SERVICENÄMND Av KF beslutat prel. resultatkrav Kommunstyrelsens förslag till förändringar: Ny dietistfunktion, 1,0 tjänst (50 % vård- och omsorg/50 % pedagogisk verks.) Kapitalkostnad Solenergisatsning (investeringskonsekvens) Teknisk justering: sänkt internränta (avser främst inventarier) Teknisk justering: hyra Kristallen UPPDRAG: (S), (MP), (V) och (FI) förslag till resultatkrav Folkpartiet Liberalernas förslag till förändringar Ökat fastighetsunderhåll Ny dietistfunktion Kapitalkostnad Solenergisatsning (investeringskonsekvens) Folkpartiet Liberalernas förslag till slutlig nettobudget (S), (MP), (V) och (FI) förslag totala förändringar inkl servicenämnden Folkpartiets förslag totala förändringar inkl servicenämnden

131 EVP Förslag Folkpartiet Liberalerna Folkpartiets förslag till totala förändringar i förhållande till (S), (MP), (V) och (FI) förslag till förändringar: FP föreslår oförändrad skattesats 21:24 kronor vilket ger en minskad intäkt i förhållande till (S), (MP), (V), (FI) förslag Summa resultatförändringar Folkpartiet Liberalernas förslag

132 Investeringsramar Folkpartiet Liberalerna Förslag KS 27 maj 2015 Förslag från (S), (MP), (V) och (FI) på investeringsramar Nämnd Socialnämnden Vård- och omsorgsnämnden Utbildningsnämnden BSN Lunds stad BSN Lund öster Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen Servicenämnden Renhållningsstyrelsen Tekniska nämnden: - Skattefinansierade inv Infrastruktur Spårvägsinvesteringar Exploatering Strategiska markförvärv Summa invsteringsram Föreslagna förändringar (FP) Nämnd Cykelkommunen Lund Stadsodling Blommor och rehabilitering Öppen dagvattenhantering Spårvägsinvesteringar: Reducerad ram p g a förskjutning ett år Ny ram p g a förskjutning ett år Solenergisatsning (servicenämnden) Kulturhusen i Lund, Folkparken (kultur och fritid) Kulturhusen i Lund, etapp 2 (kultur och fritid) Mårtenskolan 350 elever Mårtenskolan 250 elever Inga föreslagna förändringar avseende övriga nämnder Summa föreslagen investeringsram

133 RESERVATION Kommunstyrelsens sammanträde Förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) med budget för 2016 (Dnr KS 2015/0106) Folkpartiet Liberalerna i Lund presenterar en budget för 2016 som kombinerar hjärta och hjärna i Lundapolitiken. Vi presenterar ett åtgärdspaket för att sänka kostnadsnivån i kommunen för sådant som rör administration, lokaler och till viss del utförande. På så sätt når vi samordningsvinster och effektivisering som istället kan användas till verksamhet och att stärka kommunens ekonomi. Vi behåller dessutom nuvarande skattesats. Det innebär bland annat att barn- och skolförvaltningarna slås samman, en översyn görs över vilka fastigheter som kan säljas, vi säljer lokaler på Bytaregatan, lägger städningen inom skolan på entreprenad, ser över vilka delar av Markentreprenad som kan avyttras, slopar deltagandet i fastighetsmässan Mipim, ökar utdelningen från bostadsbolaget LKF, inför en avgift på Lunds Konsthall m.m. Vi presenterar även viktiga satsningar inom tre områden: fler jobb och fler företag, en attraktiv stadsmiljö samt det glömda Lund. Vi gör även en del viktiga satsningar för att unga ska få jobb, t.ex. studentmedarbetare, gymnasiala lärlingsanställningar och sociala företag. Det sociala arbetet stärks och satsningar görs på t.ex. motverka våldsbejakande extremism, stärka föräldrar i sitt föräldraskap, arbeta mot psykisk ohälsa bland studenter, boende för våldsutsatta kvinnor och stödgrupper för barn och unga som bevittnat våld. Vi gör näst intill fullständiga kostnadsuppräkningar inom tre områden- förskolan som får ca 16,4 miljoner kronor, äldreomsorgen med hela 41 miljoner kronor och socialnämndens område som får 10,2 miljoner kronor. Vi lägger mer resurser på den offentliga miljön, nämligen underhåll av parker, gator, torg, cykelvägar, lekplatser men även fastighetsunderhållet, inte minst skolor och skolgårdar. Totalt handlar detta om 18,5 miljoner kronor i ökat underhåll av vår offentliga miljö.

134 Resultatet för 2016 hamnar på + 57,2 miljoner kronor, vilket gör att vi når vårt finansiella mål med råge. Det är en budget som både tar ett stort socialt ansvar samtidigt som den påbörjar ett viktigt arbete för att Lundaborna ska få bättre valuta för sina skattepengar. Det är en budget som kombinerar både hjärta och hjärna i politiken - för ett Lund med både eget ansvar och ansvar för varandra. Med anledning av ovanstående reserverar vi oss till förmån för vår egen budget. Philip Sandberg (FP) Mia Honeth (FP)

135 Reservation, kommunstyrelsens sammanträde Reservation i ärende 7. Förslag till ekonomi och verksamhetsplan med budget för 2016, (KF) Dnr KS2015/0106: FörNyaLund finner det angelägett att ta bort alla spårvägskostnader, satsa s på elbussar och ettt energiskt effektiviseringsarbete inom kommunförvaltningen. FörNyaLund säger nej till skattehöjning och vill bidra till en ansvarsfull ekonomi som på sikt minskar kommunens låneskuld. Lund den 27:e maj 2015 Anne Landin, FörNyaLund Sida 1

136 Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 27 maj 2015, ärende 7, Förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) med budget för 2016 (KF) Sverigedemokraterna reserverar sig mot det fattade beslutet, till förmån för vårt eget budgetförlag. För Sverigedemokraterna Hans-Olof Andersson ersättare (SD) kommunstyrelsen Lund

137 RESERVATION Kommunstyrelsens sammanträde Ansvar för långsiktigt hållbar välfärd Vår utgångspunkt är att en stabil kommunal ekonomi utgör fundamentet för långsiktigt hållbar kommunal välfärd. Samtidigt anser vi att det vore förödande för kommunens konkurrenskraft att i nuläget höja skatten. Istället vill vi att kommunens verksamheter blir mer effektiva i syfte att maximera nyttan av varje använd skattekrona. Ett exempel är att vi föreslår justerade investeringsramar, bland annat eftersom vi menar att kommunen har potential att bygga mer kostnadseffektivt. Det ger lägre lånekostnader och därmed bättre ekonomiska förutsättningar för kommunen. I Moderaternas, Centerpartiets och Kristdemokraternas gemensamma budgetförslag finns även satsningar. Bland annat får barnoch skolnämnd öster två miljoner kronor som extra resurs för skolor på mindre orter och socialnämnden får en kvarts miljon kronor för att satsa på en familjecentral. Dessutom får barn- och skolnämnderna full kompensation för volymökningar. Dessutom är vårt budgeterade resultat avsevärt högre än det rödgrönrosa förslaget, vilket möjliggör en betryggande säkerhetsmarginal i händelse av oförutsedda kostnader. Genom att göra tydliga prioriteringar och hushålla med kommuninvånarnas skattepengar vill vi ta ett gemensamt ansvar för en långsiktigt hållbar välfärd. Prognoserna för kommunen visar på betydande framtidsutmaningar. Utan konkreta och trovärdiga åtgärder kan de resultera i allvarliga konsekvenser för kommunens konkurrenskraft och kvalitén den välfärd och service kommunen erbjuder. Om Lunds kommun även i framtiden ska kunna erbjuda sina invånare god kommunal service måste de som gör anspråk på att styra kommunen kunna visa politiskt ledarskap, målmedvetenhet och en tydlig förmåga att genomföra nödvändiga effektiviseringar. Ekonomi- och verksamhetsplan Alliansens förslag till förändringar jämfört med kommunfullmäktiges beslutade nettoram : Med hänvisning till ovanstående reserverar vi oss till förmån för vårt eget förslag till beslut. Christer Wallin (M) Inga-Kerstin Eriksson (C) Mats Helmfrid (M) Louise Rehn Winsborg (M) 1

138 Reservation, kommunstyrelsens sammanträde Reservation i ärende 11. Ramprogram för Lund C programsamråd Dnr KS2015/0351: Jag reserverar mig mot kommunstyreslens beslut till förmån för mitt eget yrkande: Att ramprogrammet omarbetas med kollektivtrafiklösningar utan spårväg. Jag instämmer i Jan Annerstedts protokollsanteckning från Byggnadsnämnden : Ramprogrammet har felaktiga förutsättningf gar. Clemenstorgets spårvägsterminal förhindrar Lunds klimatanpassning, smidigare övergångar mellan trafikslagen, trafiksäkerheten förr cyklister, bekvämare inomhusterminal för bussresenärer och en vackrare stadskärna som ständigt kan utvecklas. Lund den 27:e maj 2015 Anne Landin, FörNyaLund Sida 1

139 Reservation till Lunds kommunstyrelse, sammanträde 27 maj 2015, ärende 11, Ramprogram för Lund C programsamråd Sverigedemokraterna reserverar sig mot det fattade beslutet, till förmån för det yrkande som lades av (FNL), att förslaget ska om arbetas på så sätt att spårvägen utgår. För Sverigedemokraterna Hans-Olof Andersson ersättare (SD) kommunstyrelsen Lund

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 13:00-15:50 Ordförande: Mats Helmfrid (M) Vice ordförande: Christer Wallin (M) 2:e vice ordförande: Anders Almgren (S) Ledamöter: Ronny

Läs mer

Angående förslaget att lägga ner Örerydsskolan.

Angående förslaget att lägga ner Örerydsskolan. Till Kommunstyrelsen, För kännedom: Barn- och utbildningsnämnden Fastighetsnämnden Gislavedshus Angående förslaget att lägga ner Örerydsskolan. Med anledning av det förslag till besparingar i kommunen

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Ändringsförslag till Budget 2014 samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Innehåll Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 4 Samhällsekonomisk utveckling och

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 24 januari 2012 kl 08.00 13.00 Beslutande Rolf Emanuelsson FP Annika Holmstrand C Margareta Bryntesson M Agneta Nilsson

Läs mer

Budget för 2012, budgetramar för 2013 och kommunplan för 2014. Dnr KS 2011-395

Budget för 2012, budgetramar för 2013 och kommunplan för 2014. Dnr KS 2011-395 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-11-01 337 Budget för 2012, budgetramar för 2013 och kommunplan för 2014. Dnr KS 2011-395 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde i morgon, onsdag

Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde i morgon, onsdag 1 2010-05-18 Barn- och ungdomsnämnden Presskonferens inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde i morgon, onsdag För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

2006-11-27 MÅL OCH BUDGET,

2006-11-27 MÅL OCH BUDGET, 26-11-27 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL MÅL OCH BUDGET, SKATTESATS OCH INVESTERINGSBUDGET 27 SAMT EKONOMISK PLAN 28-21 Innehåll SKRIVELSE FRÅN SOCIALDEMOKRATERNA 3 FÖRSLAG TILL FULLMÄKTIGES BESLUT 27-12-11

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04

Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämnden 2007 02 22 29 52 Kommunstyrelsen, skolchef, adm chef, chef ek enheten Årsredovisning 2006 och överföring av drifts respektive investeringsresultat 05.150 04 Barn och utbildningsnämndens

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Tillsammans för Borås

Tillsammans för Borås Tillsammans för Borås Sverigedemokraterna Borås Valmanifest www.boras.sverigedemokraterna.se En trygg och värdig ålderdom En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för alla de äldre som behöver

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 1 2015 06 02 Ett liberalt Eskilstuna Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 Folkpartiet Liberalernas förslag till strategisk plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 överlämnas härmed

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

En balanserad budget utan skattehöjning

En balanserad budget utan skattehöjning En balanserad budget utan skattehöjning Moderaternas Budgetförslag för 2014 Moderaterna på Gotland anser att regionens möjligheter att växa och ge goda förutsättningar för gotlänningarnas framtida välfärd

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-06-02. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 juni 2014 klockan 8.30 i kommunfullmäktigesalen, stadshuset

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-06-02. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 juni 2014 klockan 8.30 i kommunfullmäktigesalen, stadshuset KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-06-02 Kommunfullmäktige Sammanträde 11 juni 2014 klockan 8.30 i kommunfullmäktigesalen, stadshuset 1. Val av justerare och tid för justering Anna Hjertqvist (-) och Monica Neptun

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-09-09 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 138 Svar på motion (SD) Mångkulturellt bokslut (KS 2012.313) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Budget för Hallsbergs kommun

Budget för Hallsbergs kommun Budget för Hallsbergs kommun 2013-2015 Som den ställdes till Kommunfullmäktige 2012-12-17 Budgetberättelse Kära medborgare i Hallsbergs kommun! Politik handlar i grunden om att prioritera. Det handlar

Läs mer

Framtidens skola i Norrtälje kommun

Framtidens skola i Norrtälje kommun Framtidens skola i Norrtälje kommun Kommunalt självstyre i skolorna Stärk undervisningen för barn med särskilda behov En differentierad skolpeng Stärka ledarskapet i skolan Separera skolmaten från skolpengen

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 158 Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 FALKENBERG 31 Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Uppdrag för avveckling av skollokaler/nedläggning av skolor 07.81 291

Uppdrag för avveckling av skollokaler/nedläggning av skolor 07.81 291 Barn och utbildningsnämnden 2007 10 25 156 312 Uppdrag för avveckling av skollokaler/nedläggning av skolor 07.81 291 Bilagor: 1 Kompletteringar till förstudie 2 Särskilt yttrande från moderaterna 3 Särskilt

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen

Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen 1 2 Hur fördelar Borås Stad pengar till sina kommundelar? Varför kan en kommundel få mer pengar per invånare än

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP).

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP). 2015-03-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/573-869 Kommunstyrelsen Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528

KF 43 27 FEBR 2012. Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 KF 43 27 FEBR 2012 Nr 43. Motion av Edip Akay (V) om att inrätta ett interkulturellt råd i Uppsala kommun KSN 2011-0528 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg 1 (6) Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg barnomsorg, kostnad totalt för hemkommun Öppen förskola, kostnad totalt + öppen fritids, kostnad totalt + pedagogisk omsorg, kostnad

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Sverigedemokraterna Kristianstad

Sverigedemokraterna Kristianstad Sverigedemokraterna Kristianstad Budget 2015 1 (7) Kristianstad skall vara en trygg, attraktiv och välmående kommun Det går bra för Kristianstads kommun på många sätt och vis men trots det finns det ett

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

LUNDS KOMMUN Protokoll 1 (5)

LUNDS KOMMUN Protokoll 1 (5) Protokoll 1 (5) Kommunala integrationsrådet Sammanträdesdatum 2013-05-14 Plats och tid: Knutsalen, Rådhuset, 14 maj 2013, klockan 18.00-20.15 Ordförande: Torsten Czernyson (KD) Kommunstyrelsen Ledamöter:

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte

Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Handlingsprogram Centerpartiet i Hylte Att ha en ekonomi i balans skapar valfrihet, vilket också ger möjlighet att tydligare diskutera sambandet mellan service och kvalitet. En god ekonomisk hushållning

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Skolförvaltningen Skolkontoret Helena Johansson, Nämndsekreterare 0171-526 15 helena.johansson1@bildning.habo.se Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Britta Carlén, Kerstin Johansson

Britta Carlén, Kerstin Johansson DALS-EDS KOMMUN Fokusnämnden Sammanträdesprotokoll 2009-01-28 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Le kl 8.30 11.00 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Kerstin Johansson (c) Larsinge Fahlén (s) Tomas

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Motion om arbetsmarknadspolitiken

Motion om arbetsmarknadspolitiken 2007-10-29 238 509 Kommunstyrelsen 2008-10-13 218 380 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 196 476 Dnr 07.677-008 oktkf54 Motion om arbetsmarknadspolitiken Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets budget med fokusområden 2016-2019 Inledning Den förändrade styr- och ledningsmodell som kommunen nu inför anser vi tre partier är väldigt bra och

Läs mer

Kommunstyrelsens mångfaldsutskott

Kommunstyrelsens mångfaldsutskott Kommunstyrelsens mångfaldsutskott KALLELSE Datum 2015-08-28 Sida 1 (3) Ledamöter Ingvor Bergman (S), Ordförande Dan Hovskär (KD), 1:e vice ordförande Johanna Johansson (SD) Hans Johansson (C) Lena Sjödahl

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA)

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA) 1(11) Plats och tid C-salen, Medborgarhuset i Alafors, kl 16:30 16:47 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Paula Örn (S), ordförande Björn Norberg (S) Christina Oskarsson

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Kommunfullmäktige 20150629. Ärende 10 Budget 2016, plan 2017-2018.

Kommunfullmäktige 20150629. Ärende 10 Budget 2016, plan 2017-2018. Kommunfullmäktige 20150629. Ärende 10 Budget 2016, plan 2017-2018. Vi Kristdemokrater vill föra en politik som har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum. Människan i sej själv är värdefull,

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

motverka våld mot kvinnor

motverka våld mot kvinnor 1 Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor 2011-2016 1 Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor 2011-2016 godkändes i socialnämnden 13 april 2011 efter en remissrunda i alla övriga nämnder.

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Ensamkommande barn och ungdomar 2011-03-04 Innehåll

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP)

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.15. Öppet sammanträde Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (FP) Birgitta

Läs mer