Idrottskurser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idrottskurser 2007-2008"

Transkript

1 Idrottskurser

2 Om jag vill lyckas med att leda en människa mot ett bestämt mål behöver jag först finna henne där hon är och börja just där (S Kierkegaard)

3 SISU Idrottskurser SISU Idrottsutbildarna är där när idrotten lär SISU Idrottsutbildarnas kurs- och konferensverksamhet är till för att i samarbete med våra medlemsorganisationer tillgodose idrottens behov av kompetensutveckling. Vår egen kompetens i samarbete med s Idrottsfolkhögskola, SISU idrottsböcker och experter inom olika kompetensområden gör oss unika inom idrottsutbildning. I denna kurskatalog presenterar vi ett brett utbud av utbildningar för aktivitetsledare (tränare/ledare), organisationsledare (förtroendevalda/idrottsanställda) och utbildare verksamma inom idrotten. I tillägg till detta basutbud av kurser kommer vi löpande att erbjuda flera andra utbildningar utifrån uppkomna kompetensbehov. En stor del av utbudet genomförs på Idrottens utvecklingscentrum på Lidingö i Stockholm. Men det finns också kurser som kommer att genomföras på andra platser i Stockholm och regionalt ute i distrikten. Utbildningsutbudet som består av allt från kortkurser till längre utbildningsprogram och konferenser presenteras under följande rubriker: Barn- och ungdomsidrott Träningslära Idrottspsykologi Folkhälsa och friskvård Idrottsskador och massage Kost och näringslära Ledarskap och coaching Organisationsutveckling Marknadskommunikation Administration, IT och ekonomi Utbildningsprogram/Yrkesutbildningar Mötesplatser Skräddarsydda lösningar Tillhör du ett specialidrottsförbund, ett distriktsförbund eller en förening som söker efter egna lösningar för utbildning? Välkommen att kontakta oss så skräddarsyr vi tillsammans dn bästa lösningen för just era behov. Kontakta gärna Per Bergljung, SISU Idrottsutbildarna för att diskutera uppdragsutbildning eller för att få mer praktisk information om kurserna. E-post: Telefon: Har du frågor om de olika utbildningarnas innehåll rekommenderar vi att du tar direkt kontakt med respektive kursledare, se aktuell mailadress efter respektive kurspresentation. Gör din kursanmälan på. Där kan du också finna mer information om aktuella kurser samt nya kurskoncept som inte finns med i denna katalog. Välkommen till SISU Idrottsutbildarna!

4 Innehållsförteckning Idrottskurser Barn- och ungdomsidrott 6 Plattformen 6 Träningslära 7 Antidoping 7 Funktionell grundträning 7 Fysisk träning och testning 8 Idrottens Fystränarutbildning, FTU Idrottens Elittränarutbildning, ETU Introduktionskurs video och idrott 9 Rörelse/teknikanalys med video 10 Smarta rörelser 10 Spel/taktikanalys med video 11 Styrketräning för ungdom och elit 11 Träningsplanering för individuella idrotter 11 Träningsplanering för lagbollidrotter 12 Idrottspsykologi 13 Coachande samtal och konfliktslösning 13 Mental rådgivarkurs, MRK Folkhälsa och friskvård 14 Breddidrottsforum oktober Friskvård Aktivt hälsoarbete 14 Smarta rörelser 15 Testledare för kondition på ergometercykel 15 Idrottsskador och massage 16 Idrottsmassage steg 1 16 Idrottsmassage steg 2 16 s Idrottsmassörutbildning, (Lic Idrottsmassör) 17 Terapeutisk stretching, steg 1 17 Kost och näringslära 18 Idrottens Kostrådgivarutbildning, KRU Kost för prestation 18 Ledarskap och coaching 19 Discus Team 19 Effektiva möten 19 Idrottens sociala ledarskap 20 Jaget, laget och teamet 20 NLP Practioner 21

5 Projektledarutbildning steg 1 21 Presentationsteknik och kroppsspråk 22 Utvecklingsprogram för chefer, UPC 22 Organisationsutveckling 23 Föreningskunskap - grundkurs 23 Föreningskunskap fördjupning 23 Processledarutbildning steg 1 24 Processledarutbildning steg 2 24 Årsmötet förberedelse och genomförande 25 Marknadskommunikation 26 Det kommunikativa varumärket 26 Från sponsor till samarbetspartner 26 Kommersiell idrottsjuridik 27 Administration, IT och ekonomi 28 Powerpoint fördjupning 28 Nya klubben Online 28 Mötesplatser 29 Nordiskt Skidkonvent Sverige på Skidor 29 Breddidrottsforum, oktober

6 Barn- och ungdomsidrott Plattformen Barn- och ungdomsledarutbildning, kurs/studiecirkel i distrikten. Plattformen är idrottens gemensamma barn- och ungdomsledarutbildning. I Plattformen tillägnar du dig grundläggande kunskaper som ger dig förutsättningar för att utvecklas till en trygg, positiv och självständig idrottsledare för barn och ungdomar. Du kommer att utveckla dina ledaregenskaper och knyta nya kontakter med andra ledare inom olika idrotter. Plattformen tar upp ämnen som barn och ungdomars utveckling, barnet/ungdomen i centrum samt ledarskap och pedagogik i praktiken. Utbildningen är likvärdig oavsett vilket distrikt du tillhör eller vilken idrott du är verksam inom. Utbildningen kräver inga förkunskaper. Om du vill veta mer så kontakta Anders Wahlström på SISU Idrottsutbildarna, Du kan också gå in på respektive SISU-distrikts hemsida där mer information och anvisningar för anmälan finns!

7 Träningslära Antidoping Alla, såväl ledare som idrottsaktiva måste ha vissa grundkunskaper om dopingreglerna. Det är lika viktig kunskap som att känna till sin egen idrotts tävlingsregler. Idrottare som inte känner till dopingreglerna riskerar medvetet eller omedvetet att bli dopingfall. Detta är en nödvändig kursdag för dig som har som uppgift att informera eller hålla dig uppdaterad om dopingreglerna. Kursen ger baskunskaper i antidopingfrågor och vetskap om vilka detaljer som är viktiga att känna till. I första hand riktar sig kursen till anställda och förtroendevalda inom SF, SDF, DF och SISU-distrikt. TID & Peder Mathiasson. Peder Mathiasson 5/10, Idrottens Hus i Stockholm 950 kr inkl kost och kursmaterial 1 månad före kursstart Funktionell grundträning Kursen ger deltagarna möjlighet att lära och träna in en ökad medvetenhet kring området kroppskontroll med betoning på koordination, rörlighet och styrka i balans. Rätt hållning och kontroll över rörelsen vid olika typer av träning ger både en skadeförebyggande och en uppbyggande effekt. Vi kommer att i teori och praktik beröra funktionell grundträning med övningar för hela kroppen. Deltagaren skall vara verksam inom idrotten som tränare eller fysioterapeut. Janne Carlstedt. Britta Kockum och Peter Svensson TID 22-23/9 2007, alternativt 19-20/ kr inkl kost och kursmaterial 1 månad före kursstart

8 Fysisk träning och testning Kursen handlar om den fysiska träningen i efterpuberteten. Du kommer i teori och praktik få kunskaper i träningsfysiologi, om träning och tester inom snabbhet, styrka och uthållighet. Deltagaren skall vara verksam tränare och ha en grundkunskap inom området. Denna kurs kompletterar kursen Funktionell grundträning så att kurserna tillsammans berör alla fysiska egenskaper. UTBILDARTEAM TID ANSÖKAN Janne Carlstedt. Thomas Lindholm och Fredrik Johansson 19-21/ på, 3 dagar i februari-mars 2008 på kr inkl kost och kursmaterial 1 månad före kursstart Idrottens Fystränarutbildning, FTU 2007 Utbildningsprogram för fystränare på 125 tim under sammanlagt 15 dagar med möjlighet till certifiering som Idrottens fystränare SISU Idrottsutbildarna inbjuder i samarbete med RF till femte omgången av Idrottens Fystränarutbildning med start i september Fystränaren skall vara verksam inom prestations- eller elitidrott för ungdomar i efterpubertet eller för vuxna. Fystränarutbildningen omfattar 125 tim i humanbiologi (anatomi, fysiologi, nutrition och idrottsmedicin) och den fysiska träningsläran samt kommunikation. Utbildningen genomförs under hösten 2007 med ett gemensamt (4x3 dagar)och ett individuellt valbart innehåll (4x3 dagar). Certifieringen sker genom godkänd närvaro, mentorskap och teoretiskt prov. För att upprätthålla certifieringen finns ett poäng- och nivåsystem som deltagaren skall uppfylla och redovisa årligen. UTBILDARTEAM TID ANSÖKAN Janne Carlstedt. Kursledare är Janne Carlstedt som tillsammans med ett 15-tal experter inom de olika ämnesområdena bildar utbildarteam. Gemensamma kursdagar (21-23/9, 26-28/10, 16-18/11 och 7-9/12) och individuellt valbara kurser och/eller arbeten samt meidrottens Utvecklingscentrum kr inkl kost och kursmaterial 1 månad före kursstart Träff 1, 21-23/9 Anatomi, fysiologi, idrottsmedicin och fysisk träning. (inklusive kursen Funktionell grundträning 22-23/9) Träff 2, 26-28/ Fysiologi, nutrition och fysisk träning Träff 3, 16-18/ Kommunikation och fysisk träning. (inklusive kursen Träningsplanering för individuella idrotter 17-18/11) Träff 4, 7-9/ Nutrition, idrottsmedicin, fysisk träning och kommunikation Valbart innehåll, 3 dagar ca 25 tim

9 Idrottens Elittränarutbildning, ETU Utvecklingsprogram för vidareutbildning av tränare på nationell och internationell elitnivå med möjlighet till certifiering som idrottens elittränare. Tränaren skall vara verksam på elitnivå och vara rekommenderad av sitt SF. Med elitnivå menas landslag, riksidrottsgymnasier eller föreningsverksamhet i de högsta divisionerna. Utvecklingsprogrammet omfattar 500 timmar i tränarskap, träningslära och specialidrott. Det genomförs som ett gemensamt och ett individuellt valbart innehåll. Det förväntas av deltagaren att lägga ner omfattande tid i förberedelser och efterarbete. Den som antas till programmet kommer att utforma en individuell utvecklingsplan vilket även kan innebära förstudier innan respektive utbildningsmoment. De som inte kan närvara vid kursträffar kan bedriva kompletterande studier enskilt, med stöd av lärarhandledning på distans och via uppsamlingsträffar. Innehåll Se kursplan på INNEHÅLL UTBILDARTEAM TID OCH Se kursplan på Liselotte Ohlson, I utbildarteamet finns personal från RF:s Elitidrottscentrum, SISU Idrottsutbildarna, s Idrottsfolkhögskola samt experter från SF och andra organisationer. 10 x 3 dagar under mestadels på RF:s Elitidrottscentrum,. Dessutom ett stort antal valbara kurser (ca 12 dagar) under och enskilt arbete som ingår i en individuell studieplan. SISTA ANM. DAG Kursen startade i februari 2007 och nästa omgång startar under verksamhetsåret Introduktionskurs video och idrott En kursdag som ger grundläggande kunskaper inför deltagande i kurserna Rörelse/teknikanalys med video och Spel/taktikanalys med video. Under dagen presenteras möjligheterna att utveckla idrotten inom områden som utbildning, analys och marknadsföring med hjälp av video. Ur innehållet: Hur gör vi för att få ett bra grundmaterial? Vem vill se vad? Vad vill vi? Presentation av mjukvarorna Moviemaker, Dartfish och Premiere Elements Introduktion i redigering. Distribution - DVD eller på webben ( live eller on demand ) Exempel från förbund, tränare och företag som utvecklas INNEHÅLL TID OCH SISTA ANM. DAG Se kursplan på Per Bergljung, Håkan Svensson 5 oktober 2007, 1 månad före kursstart.

10 Rörelse/teknikanalys med video Kursen riktar sig till tränare som vill utveckla individen! Vad hinner du uppfatta? Vad vill du se igen (i slowmotion)?, vad vill du analysera? Hur vill du förmedla det? Hur kan video göra träningen effektivare? Hur vill du göra det enklare och bättre? Hur kan du använda dagens teknik för att lyckas? Se vad som hände, rita, mäta vinklar, jämföra, mäta hastigheter, mäta effektutvecklingen, m.m. Programvaran Dartfish ingår i kursen under 1 år! Få en inblick i programmet på Janne Carlstedt. Håkan Svensson m.fl TID 9-10/ samt 15/ kr inkl kost och kursmaterial 1 månad före kursstart Smarta rörelser Lär dig mer om Smarta rörelser för att öka kroppskännedom, självkänsla, inlärningsförmåga samt hantera stress. Kursen går teoretiskt igenom fysiologin bakom inlärning och vetenskapliga fakta om vad som händer med både den fysiska och mentala balansen vid rörelse. Kursen innehåller både teori, pedagogiska tips och praktik. För dig som vill lära dig mer om tanken och rörelsen i balans. Per Bergljung. Susanne Wolmesjö TID 18/ , 13/ kr inkl kost och kursmaterial 1 månad före respektive kursstart 10

11 Spel/taktikanalys med video Kursen för dig som vill vara resurs (videocoach) till lagbollspel)! Vad vill tränaren se av matchen? Vad ska spelarna se? Hur utvecklar vi laget? Kamerateknik programkunskap distributionskunskap. Analysera det egna laget! Utveckla individen och lagdelarna! Se motståndarnas svagheter! Skapa lagets/tränarens egna mallar till utveckling. Distribuera på det sätt som passar! Programvaran Dartfish Tagging ingår i kursavgiften under 1 år! Få inblick i programmet på Janne Carlstedt. Håkan Svensson m.fl TID 8-9/2 samt 9/ kr inkl kost och kursmaterial 1 månad före kursstart Styrketräning för ungdom och elit Styrketräning med kroppen eller en fri vikt utmanar nerv-muskelfunktionen på ett mer påtagligt sätt än maskinträning. Kursen som framförallt är praktiskt inriktad tar upp styrketräning med kroppen, skivstång, hantlar och övriga hjälpmedel för att nå önskad effekt. Stor vikt kommer att läggas på rätt tekniska utföranden av kroppshållning och rörelse. Denna kurs är en bra påbyggnad av kurserna Funktionell grundträning och Fysiskt träning och testning. TID OCH Janne Carlstedt. Mattias Sunneborn och Johan Kristoffersson 1-2/ på, 2 dagar i mars 2008 i distrikt kr inkl kost och kursmaterial 1 månad före respektive kursstart Träningsplanering för individuella idrotter En av nycklarna till en framgångsrik prestationsutveckling är en systematisk och långsiktig tränings- och tävlingsplanering. Att från ungdomsåren till vuxen genomföra en smart träning utan skador ger det bästa resultatet. Kursen tar upp träningsprinciper, planeringsteori och mästerskapsplanering. TID OCH Janne Carlstedt, Vesteinn Hafsteinsson 17-18/ på 2 dagar i mars 2008 i Skåne kr inkl kost och kursmaterial 1 månad före respektive kursstart 11

12 Träningsplanering för lagbollidrotter Hur arbetar framgångsrika tränare med utveckling av individerna och laget inom lagbollidrotterna i junior och senior åldern? Kursen tar upp tränings- och planeringsprinciper för idrotter med lång säsong och ibland matcher flera dagar i veckan. TID OCH Janne Carlstedt, Thomas Lindholm, Patrik Högberg 9-10/ på, 2 dagar 2008 i distrikt kr inkl kost och kursmaterial 1 månad före kursstart 12

13 Idrottspsykologi Coachande samtal och konfliktslösning Kursen vänder sig till tränare och ledare inom prestationsidrott. Vi kommer att blanda teori med praktik i coachande samtal och konfliktlösning. Vi fokuserar och bearbetar specifika idrottsliga situationer där vi tror coachande samtal är en förutsättning för en optimal prestation och för att lösa konflikter. Catarina Bergström. Catarina Bergström Johan Plate och Thomas Fogdö TID OCH 27-28/ på, mars kr inkl kost och kursmaterial 1 månad före kursstart Mental rådgivarkurs, MRK Utbildningsprogram för tränare, ledare och rådgivare på 75 tim under sammanlagt 11 dagar i samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna, Svensk Idrottspsykologisk förening och edvisor ab Kursen ges för nionde året i följd. Vetenskap och beprövad erfarenhet varvas med tillämpning inom huvudområdena forskning, tillämpning och utbildning. Idrottspsykologi i teori och praktik, mental träning i praktiken samt kommunikation är ämnen som berörs. Kursen ska ses som en grundläggande kurs som vänder som vänder sig till alla som har ett intresse av idrottspsykologi och rådgivning. Passar även dem med högskolebehörighet. Ur innehållet förutom ovan: Kommunikation och förändringsarbete Prestationspsykologi i praktiken Mental träning i teori och praktik Den mentala rådgivningsprocessen Mentala träningsprogram Hur du läser/skriver vetenskapliga rapporter Virpi Plate, Kursledare är Johan Plate. Övriga föreläsare/utbildare: Charlotte Alexandersson, Patrik Erickson Thomas Fogdö, Peter Hassmén, Göran Kenttä, Gösta Mårtensson, Håkan Persson, Anders Plate och Virpi Plate kr för MRK 1 inkl kost, kursmaterial och ett års medlemskap i SIPF kr för MRK 2, ink. Kost, kursmaterial och ett års prenumeration på tidningen Idrott & Kunskap kr för MRK 3 inkl kost, logi och kursmaterial kr för Fördjupningskurs Kommunikation & Förändring. En månad innan respektive steg MRK 1 MRK 2 MRK 3 5-6/ alternativt 8-9/ på 23-24/ alternativt 7-8/ på 15-18/ i Sunne För dem som gått MRK 3: Årlig Nätverksträff Årlig träff för utbildade mentala rådgivare sker den 21/ på Fördjupningskurs Kommunikation & Förändring 11-13/ på Fördjupningskurs Rollen som Mental Rådgivare (under planering) 13

14 Folkhälsa och friskvård Breddidrottsforum oktober 2007 Temat för årets Breddidrottsforum på är Idrott hela livet barn-/ungdomsidrott, vuxenidrott, äldreidrott samt idrottsrörelsens samverkan med skolan och aktuell idrottsforskning inom fältet. Breddidrottsforum är också ett tillfälle att knyta kontakter med människor som brinner för idrott och fysisk aktivitet i olika former och för olika åldrar. Vi erbjuder många intressanta föreläsningar, bland annat av professor emeritus Per-Olof Åstrand som ger en återblick på fundamentala behov kring motion. Andra etablerade forskare kommer med delvis nya resultat från idrottsrörelsen i skolan, erfarenheter från Handslaget samt hälsa och rekreation. Ett stort pass ägnas till workshops (diskussionsseminarier) kring anläggningarnas betydelse för mer idrott/motion/folkhälsa samt hur idrottsrörelsen ska gå vidare med den vid RF-stämman antagna strategin kring samverkan med skolan. Läs mer om programmet på ARRANGÖRER Per Bergljung Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna TID oktober 2007 ANMÄLAN, Riksidrottsförbundets Utvecklingscentrum, Lidingö kr och kr för deltagare från idrottsorganisation Senast fredagen den 14 september, anmälan görs på Friskvård Aktivt hälsoarbete En utbildning för dig som vill arbeta praktiskt och operativt med friskvård på individ- och gruppnivå. Här får du kunskaper om hur man praktiskt arbetar med friskvård, i t.ex skolor, organisationer/företag eller som individ. Följande kurser ingår bland annat i utbildningsprogrammet; Testledarutbildning, Massageutbildning, Funktionell styrketräning och Kostrådgivarutbildning. KURSANSVARIG TID s utbildningskansli, /29. Mer information och inbjudan hittar du på Marianne Zsigmond, lärare på IHFS Kursen pågår september 2007 till juni 2008 (start 11 sept). Utbildningen är upplagd i intervaller med schemalagd undervisning fyra dagar per månad: tisdag till fredag samt två helger med två helger med testledarutbildning, två helger med massageutbildning, tre dagar funktionell styrka/ rehab samt tre helger med kostrådgivarutbildning. Studier på egen hand ingår mellan träffarna. Total studietid är tio veckor., Riksidrottsförbundets Utvecklingscentrum, Lidingö kr inkl kost samt viss kurslitteratur 1 månad före kursstart 14

15 Smarta rörelser Lär dig mer om Smarta rörelser för att öka kroppskännedom, självkänsla, inlärningsförmåga samt hantera stress. Kursen går teoretiskt igenom fysiologin bakom inlärning och vetenskapliga fakta om vad som händer med både den fysiska och mentala balansen vid rörelse. Kursen innehåller både teori, pedagogiska tips och praktik. För dig som vill lära dig mer om tanken och rörelsen i balans. Per Bergljung. Susanne Wolmesjö TID 18/ alternativt 13/ kr inkl kost och kursmaterial 1 månad före respektive kursstart Testledare för kondition på ergometercykel Utbildningen ger dig en omfattande kompetens om ergometercykeltestets användningsområde i idrotts-, friskvårds- och hälsosammanhang samt behörighet att själv utföra tester. Innehåll: Förstå grundläggande fysiologi om människokroppen vid arbete och vila, att praktiskt kunna utföra arbetsprov med cykelergometer. Förstå och kunna redogöra för de felkällor som påverkar resultatet, bedöma de erhållna resultaten och ge den testade praktiska träningsråd. Per Bergljung. Lars-Göran Rydqvist och Marianne Zsigmond TID Tillfälle 1: 15-16/9, 20-21/ Tillfälle 2: 26-27/4, 17-18/ kr inkl kost och kursmaterial 1 månad före kursstart 15

16 Idrottsskador och massage Idrottsmassage steg 1 Grundkurs i idrottsmassage under 2+2 dagar. Kursen riktar sig till aktiva, tränare och ledare. Under kursen går vi igenom den svenska klassiska massagen med inriktning på friskvård och idrott. Vi varvar teori och praktik för att du ska lära dig utföra massagebehandling. Thomas Lindholm, Thomas Lindholm TID 6-7/ / kr inkl kost och kursmaterial 1 månad före kursstart Idrottsmassage steg 2 Fortsättningskurs i idrottsmassage under 3 dagar. Kursen riktar sig till dig som gått den grundläggande massagekursen och vill fördjupa dina kunskaper. Under kursen går vi igenom idrottsmassage i teori och praktik. Anpassning av behandlingen efter idrottarens speciella behov i anslutning till träning och tävling. Enklare skadelära och åtgärder som du som massör skall kunna utföra. Thomas Lindholm, Thomas Lindholm TID 3 dagar våren kr inkl kost och kursmaterial 1 månad före kursstart 16

17 s Idrottsmassörutbildning, (Lic Idrottsmassör) En idrottsmassör ska kunna förebygga, akutbehandla och rehabilitera idrottsskador. s Idrottsfolkhögskola arrangerar i samarbete med Medicinskt Kursforum en idrottsinriktad massörutbildning. Utbildningen till idrottsmassör har en specifik idrottsinriktning och sker på heltid. 350 timmar med undervisning i små klasser gör denna utbildning unik i Sverige. Läs mer om utbildningen och ansökan på Ur innehållet: Fysiologi och sjukdomslära Anatomi Träningslära & fystester Kost- och näringslära Idrottsmassage Akut skadebehandling Idrottsskador och undersökningsteknik Rehab och allmän idrottsmedicin Datakunskap inom området TID Sofia Blomlöf , Thomas Lindholm, s IFHS och Johan Starre, Medicinskt Kursforum 6/8-21/ (20 veckor heltid) på Lidingö och Medicinskt Kursforums lokaler i Bromma kr inkl kost och kursmaterial. Utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN. Ansökan bör vara inskickad före den 15 maj. Därefter ges i mån av plats möjligheter för efteranmälningar fram till kursstart. Terapeutisk stretching, steg 1 Grundkurs i terapeutisk stretching under 2 dagar för dig som har grundkurs i massage. Kursen riktar sig till dig som gått den grundläggande massagekursen och vill skaffa dig ytterligare behandlingsredskap. Terapeutisk stretching är en behandlingsform där du på ett enkelt och säkert sätt hjälper till att förbättra en dålig rörlighet. Thomas Lindholm, Thomas Lindholm TID 1-2/ kr inkl kost och kursmaterial 1 månad före respektive kursstart 17

18 Kost och näringslära Idrottens Kostrådgivarutbildning, KRU 2008 Utbildningsprogram till kostrådgivare inom idrotten för högskoleutbildade inom kost på 75 tim under sammanlagt nio dagar under våren 2008 med möjlighet att certifieras som Idrottens kostrådgivare Syftet med kostrådgivarutbildningen är att utbilda rådgivare/utbildare inom idrotten. Vi vänder oss till redan utbildade inom kost på högskolenivå. Utbildningen omfattar 75 tim i närings- och träningsfysiologi samt kostrådgivning. Certifieringen sker genom godkänd närvaro, kostrådgivning och teoretiskt prov. För att upprätthålla certifieringen finns ett poängsystem och nivå som deltagaren ska uppfylla och redovisa årligen. Janne Carlstedt. Marie Broholmer och Petra Lundström TID 3 x 3 dagar under våren 2008 Idrottens Utvecklingscentrum x kr inkl kost och kursmaterial ANSÖKAN 1 månad före kursstart Introduktionsträff, 1-3/ Närings- och träningsfysiologi Mellanträff, 7-9/ Kostlära och kostrådgivning Avslutningsträff, 11-13/ Kost, träning och planering samt kostrådgivning för prestation Kost för prestation Kursen handlar om kostens betydelse för prestationen för både växande idrottsungdom och elitidrottare. Vi kommer att beröra: Kostens betydelse under träning och tävling Kosten hos ungdomar med låg respektive hög vikt Kostplanering Janne Carlstedt. Marie Broholmer och Petra Lundström TID 24-25/ kr inkl kost och kursmaterial 1 månad före kursstart 18

19 Ledarskap och coaching Discus Team Med insikt och förståelse för ett teams sammansättning förbättras möjligheterna att utveckla både funktion och effektivitet. Det databaserade verktyget Discus Team används för att utveckla medarbetare, arbetslag och ledare. Det utgör ett hjälpmedel med fokus på förståelse för människors beteendemässiga likheter och olikheter, samt hur medlemmar i ett team kan förväntas arbeta och fungera tillsammans. Kursen med Discus Team vidgar kunskaperna om individers beteenden och ger ett innehållsrikt underlag för att analysera ert teams sammansättning och utvecklingspotential. Utifrån den välkända och effektiva DISC-modellen ger utbildningen ert team möjligheter att: Förbättra de beteendemässiga komfortzonerna teammedlemmarna emellan. Kartlägga de beteendefaktorer som ökar eller håller teamets prestationer. Analysera teamsammansättningen och dess påverkan på teamets uppdrag. Utveckla teamet genom att ge insikter om beteendemönster och vad som behövs för att utveckla effektiviteten i teamet både ur relations- och uppgiftsaspekt. Utveckla ledarrollen genom att få insikt i vilken ledarstil teamets medlemmar i allmänhet eftersöker genom sitt beteendemönster. Kvalitetssäkra teamets arbete och relationer genom att utveckla personliga handlingsplaner för teamets medlemmar. TID Per Bergljung, Lasse Sjödin, Idrottsfolkhögskola 2 dagar alternativt på teamets hemmaplan Offert Effektiva möten Mötet mellan människor är en viktig förutsättning för utveckling inom en organisation. För att genomföra ett bra möte eller en lyckad utbildning gäller det att ha både ämnesfokus och en tydlig struktur. Under denna kursdag får du tips och idéer på pedagogiska verktyg och metoder som är bra att använda i såväl utbildning som för att skapa kreativa möten mellan människor. Jens Lindquist, Jens Lindquist, SISU Idrottsutbildarna TID 11 mars kr inklusive kost och kursmaterial SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 månad före kursstart 19

20 Idrottens sociala ledarskap Fortbildningskurs i socialt arbete och ledarskap inom idrottsrörelsen för idrottskonsulenter eller personer med motsvarande arbetsuppgifter och kompetens som vill arbeta med idrott och socialt ledarskap. Kursen är öppen men ingår som delkurs i IFHS IK 3-program och den innehåller olika examinationsuppgifter. Mål med kursen: Deltagaren ska utveckla en ökad förståelse för idrottens roll i samhället Deltagaren ska studera olika metoder i socialt arbete Deltagaren ska tillämpa juridiska, etiska och kulturella kunskaper i ett projektarbete TID Magnus Ohlsson. Mer information och anmälan hittar du på Magnus Ohlsson och Leif Holmgren, Idrottsfolkhögskola Sammanlagt 7 dagar uppdelat på fem moduler. Totalt 100 timmar (60 tim gemensamt + 40 tim egenstudier) modul /9, modul 2 27/10, modul 3 24/ samt modul 4 26/1 och modul / Idrottsfolkhögskola på Lidingö Meddelas inom kort Jaget, laget och teamet Kursen handlar om hur vi inom idrotten kan arbeta tillsammans i olika grupperingar i ett framgångsrikt lagarbete. Det kan t ex vara ledningsteam, projektgrupper, styrelser eller arbetsgrupper av olika slag som vill öka insikten om teamroller och relationer samt utveckla samspelet. Du får ta del av olika verktyg/metoder som kan vara till stor nytta i det vardagliga teamarbetet. TID OCH Per Bergljung. Lasse Hogedal och Margareta Lycken 16-17/ på 11-12/ på kr inkl kost och kursmaterial 1 månad före kursstart 20

21 NLP Practioner Vad skulle du vilja åstadkomma i ditt liv? De resultat du når i livet är direkta konsekvenser av dina beslut och handlingar. NLP är medlet som tar dig till målet och gör att du kan vinna den mentala matchen. NLP ger dig svar på följande frågor: Hur omvandlar du begränsningar till resurser? Hur kommunicerar du tydligare och effektivare? Hur skapar du positiva tillstånd? Hur använder du nya strategier för att nå dina mål? Per Lasse Sjödin, Idrottsfolkhögskola och Emma Westerlund, Edvisor Consulting TID 3 x 4 dagar 7-10/11, 5-8/ samt 16-19/ kr inkl kost och kursmaterial SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 månad före kursstart Projektledarutbildning steg 1 Nya satsningar och utvecklingsarbeten inom idrottsrörelsen sker ofta i projektform. I utbildningen arbetar vi igenom de viktigaste faserna i ett projektarbete, från idé till färdigt projekt. Under utbildningen varvas praktiska verktyg med teoretiska inslag. Ur innehållet: Varför projekt Från idé till projekt Ett tydligt uppdrag projektgruppens kontrakt Att starta och planera projekt Att genomföra och samarbeta i projekt Att följa upp och avsluta ett projekt Projektet en del av organisationen Andreas Hagström, Andreas Hagström, SISU Idrottsutbildarna TID 7-8 november kr inkl kost och kursmaterial SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 månad före kursstart 21

22 Presentationsteknik och kroppsspråk Lustfylld tvådagarskurs för dig som vill träna dig i att tala inför grupp. Du stärker ditt självförtroende och förbättrar dina färdigheter. Kursen innehåller teori, träning av din individuella presentationsteknik, röst, tal, andning, kropp och viss retorik. Olika metoder används: föreläsning, workshop, videoinspelning och individuell feedback. Per Bergljung, Marie Hammar, dramapedagog och lärare på Idrottsfolkhögskola TID 21-22/ kr inklusive kost och kursmaterial SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 månad före kursstart Utvecklingsprogram för chefer, UPC Förändringskontakten i samhället och inom idrottsrörelsen går allt snabbare vilket gör ledarskapet alltmer komplext. Framtidens ledarskap bjuder på nya utmaningar och möjligheter. För att möta dessa erbjuds ett utvecklingsprogram för chefer inom idrotten. Utvecklingsprogrammet pågår under ett år med sammanlagt sex utbildningstillfällen om vardera två dagar. Mellan tillfällena genomförs fördjupning i områden som är relevanta för yrkesrollen. Individ och ledarskap MBTI vilken typ är du och vad har format dig? Coachning det utvecklande samtalet Retorik om konsten att övertyga Leda sig själv personlig utveckling Grupp och ledarskap Verktyg för att skapa en positiv gruppkultur Utveckla gruppens normer och roller Gruppens utveckling och processer Konflikter och konfliktlösning Organisation och ledarskap Verktyg för organisations- och verksamhetsutveckling Förändrings- och utvecklingsarbete Strategiskt omvärldsarbete Organisationspsykologi Utbildningens respektive områden bearbetas och belyses utifrån ett genus- och etnicitetsperspektiv. Litteratur: ca sidor. Utvecklingsprogrammet erbjuder plats för max 15 deltagare och kräver minst 12 deltagare. KURSLEDARE Andreas Hagström, Lars Hogedal, SISU Idrottsutbildarna samt ett antal interna och externa föreläsare inom aktuella ämnesområden. TID nov 2007, jan 2008, maj 2008, sept 2008 och nov kr, inkl logi och kursmaterial SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 månad före kursstart 22

23 Organisationsutveckling Föreningskunskap - grundkurs Grundläggande utbildning i föreningskunskaps- och demokratifrågor inom idrottsrörelsen riktad främst till anställda och förtroendevalda på SF, DF och SISU Idrottsutbildarna. Kursen tar upp hur och varför man bildar en förening, idrottens organisation och demokrati, hur idrottsrörelsen hänger ihop, vem som bestämmer och hur man kan vara med och påverka. Men också hur föreningar och förbund bildas och vilka rättigheter och skyldigheter föreningar och medlemmar har. Föreningskunskap är en förutsättning för att kunna påverka verksamheten men också för att förstå hur man ska skapa engagemang bland föreningar och dess medlemmar. Per Bergljung, Christer Pallin, RF:s chefsjurist och Peter Olsén, SISU Idrottsutbildarna TID 17/ kr inklusive kost och kursmaterial SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 månad före kursstart Föreningskunskap fördjupning Fördjupningskurs i föreningskunskaps- och demokratifrågor inom idrottsrörelsen riktad främst till anställda och förtroendevalda på SF, DF och SISU Idrottsutbildarna som har grundläggande kunskaper inom området. Kursen syftar till att ge deltagarna fördjupade kunskaper och insikter kring idrottsföreningarnas verksamhet ur ett idrottsjuridiskt perspektiv. Kursen behandlar frågor kring bidrag, ekonomi, föreningsombildningar, företagande, medlemsärenden och demokrati- och beslutsordning. Dessutom kommer det att ges gott om tid för erfarenhetsutbyte. Per Bergljung, Christer Pallin, RF:s chefsjurist TID 8-9 april 2008 Kryssningsfartyget Cinderella, Viking Line inklusive helpension och kursmaterial SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 månad före kursstart 23

24 Processledarutbildning steg 1 Ett längre utbildningsprogram som riktar sig till utbildningskonsulenter, projektledare och individer som arbetar med förenings- och organisationsutveckling. Utbildningen som till stor del består av praktiska övningar, dialog och samtal innehåller följande huvudmoment: Organisationsteori fyrfältaren Utvecklingsprocesser Grupprocesser JTI personlighetsanalys Verktyg och metoder för processledare Maria Gidlund, Maria Gidlund och Peter Olsén, SISU Idrottsutbildarna TID Utbildningen består av tre kursträffar med övernattning och däremellan sker fördjupning i kurslitteratur på hemmaplan.datum: 6-8/ samt 5-7/2 och 15-16/ kr, inkl logi och kursmaterial SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 månad före kursstart Processledarutbildning steg 2 Upplägget och genomförandet har samma prägel som den grundläggande utbildningen (steg 1). Alla som har genomgått steg 1 inbjuds till denna fördjupnings- och påbyggnadskurs. Kursen innehåller bland annat följande huvudmoment: Organisationers livsprocesser och identitet Rörelsen mellan fyra psykologiska rum Mentala kartor och beliefsystem Språk- och kommunikationsmönster Verktyg och metoder i rollen som processledare Lars Hogedal, Lars Hogedal, SISU idrottsutbildarna TID 3 x 2 dagar 30-31/10 och 11-12/ samt 29-30/ kr, inkl logi och kursmaterial SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 månad före kursstart 24

25 Årsmötet förberedelse och genomförande Utbildningen kommer att ta upp frågor om hur man förbereder ett årsmöte i allt från hur man formulerar och behandlar motioner, hur kallelse och möteshandlingar sammanställs och skickas ut samt hur ombud utses och vilken roll dessa har. Vidare tar vi också upp hur själva årsmötet leds, av såväl ordförande som mötesfunktionärer. Tips och råd ges också kring hur diskussioner genomförs, förslag ställs och beslut fattas. Men också formerna för ett årsmöte ska diskuteras. Måste ett årsmöte se ut som det alltid har gjort eller finns det andra sätt att genomföra det på? Per Bergljung, Christer Pallin, RF:s chefsjurist och Peter Olsén, SISU Idrottsutbildarna TID 4/ Idrottens Hus, Stockholm 500 kr inklusive kost och kursmaterial SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 månad före kursstart 25

26 Marknadskommunikation Det kommunikativa varumärket Hur påverkas idrotten som folkrörelse av en ökad professionalisering och kommersialisering? Kursen handlar om hur en idrottsorganisation kan utveckla och vårda sitt varumärke för att kommunicera och marknadsföra sin verksamhet för olika målgrupper. Du får också lära dig hur man gör olika marknadsanalyser. Utbildningen varvar teori med praktiska grupparbeten utifrån egna alternativt fiktiva case. TID 8/ Per Bergljung, Max Lauritzson och Mattias Claesson, Riksidrottsförbundet samt Per Bergljung, SISU Idrottsutbildarna 695 kr inklusive kost och kursmaterial SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 månad före kursstart Från sponsor till samarbetspartner Sponsring handlar inte längre om välgörenhet utan handlar om ett givande och tagande. Som kursdeltagare får du en ökad kännedom om idrottens marknad och värde samt själva säljprocessen. Kursen förmedlar begreppet sponsring både ur företagets/sponsorns och idrottsorganisationens perspektiv. Hur kan ett sponsorkoncept av idrott passa in i ett företags totala marknadsföringsstrategi och hur prissätter man olika former av sponsorpaket. Du får också lära dig lite om hur man seriöst och målmedvetet skapar en bra sponsorrelation samt hur man kan utvärdera ett sponsorsamarbete. Per Bergljung. Max Lauritszon, Riksidrottsförbundet samt föreläsare från Sponsor & Eventföreningen. TID Våren 2008 (2 dagar) kr inklusive kost och kursmaterial SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 månad före kursstart 26

27 Kommersiell idrottsjuridik Kursen vänder sig till generalsekreterare, sportchefer och personer som arbetar med marknadsfrågor och som behöver få en ökad kunskap kring frågor som rör den kommersiella idrottens juridiska villkor och avtal. I kursmaterialet ingår standardavtal på respektive ämnesområde. Kursen tar upp bl a följande ämnen: Media- och varumärkesrätt Lagen om namn och bildreklam Sponsoravtal (för såväl förening/förbund som utövare) Avtal med landslagsaktiva Per Bergljung, Krister Malmsten TID 23 november 2007 Idrottens Hus i Stockholm kr inkl. kost och kursmaterial SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 månad före kursstart 27

28 Administration, IT och ekonomi Powerpoint fördjupning En kurs som lär deltagaren att utnyttja mer avancerade funktioner för att skapa Power Point-presentationer med både rörliga bilder och ljud. Innehåll: Arbeta med formgivningsmallar Infoga videosekvenser i din presentation Arbeta med ljud Förbättra din förmåga att använda animering Per Bergljung, Kurt Granlund, Idrottsfolkhögskola TID Våren kr inklusive kost och kursmaterial SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 månad före kursstart Nya klubben Online För att du som är ansvarig för IT-frågor, hemsidor och Förbundet Online inom ditt SF ska veta vad Nya Klubben Online innebär så erbjuder vi en introduktionsutbildning där du dels kommer att få lära dig det nya verktyget för Klubben Online och dels kommer vi gå igenom den verktygslåda som föreningarna kan använda sig av för bl a LOK-stödredovisning och medlemshantering. Lars Hansell, Calle Myrsell, Gymnastikförbundet och Anders Löfveberg, Korpen TID 28/ alternativt 7/9 Hyrdata, Furusundsgatan 21 i Stockholm Utbildningen är kostnadsfri! SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 månad före kursstart 28

29 Mötesplatser Nordiskt Skidkonvent Sverige på Skidor Sunne och Torsby, september 2007 För att fortsätta utvecklas till att 2010 vara en ledande skidnation inbjuds ledare, tränare, aktiva och föreningsmänniskor från det nodiska blocket till en gemensam helg i Sunne och Torsby med möjlighet till utbildning och inspiration. Konventet erbjuder ett varierat program med både storföreläsningar och debatt. Dessutom erbjuds praktiska pass dag vid Sveriges första skidtunnel i Sunne. Ur programmet: träningslära, talangutveckling, anläggning, ledarskap/coaching, klubbutveckling, GPS utrustning, sprintträning i skidtunneln. Bland föreläsarna/instruktörerna: Michael Tonkonogi, idrottsforskare och docent i fysiologi Agne Bergwall, Friidrottstränare för bland annat Carolina Klüft och systrarna Kallur Joakim Abrahamsson med elitåkare Läs mer om såväl föreläsare som inslag i programmet på och Sista anmälningsdag 12 augusti! Breddidrottsforum, oktober 2007 Temat för årets Breddidrottsforum på är Idrott hela livet barn-/ungdomsidrott, vuxenidrott, äldreidrott samt idrottsrörelsens samverkan med skolan och aktuell idrottsforskning inom fältet. Breddidrottsforum är också ett tillfälle att knyta kontakter med människor som brinner för idrott och fysisk aktivitet i olika former och för olika åldrar. Vi erbjuder många intressanta föreläsningar, bland annat av professor emeritus Per-Olof Åstrand som ger en återblick på fundamentala behov kring motion. Andra etablerade forskare kommer med delvis nya resultat från idrottsrörelsen i skolan, erfarenheter från Handslaget samt hälsa och rekreation. Ett stort pass ägnas till workshops (diskussionsseminarier) kring anläggningarnas betydelse för mer idrott/motion/folkhälsa samt hur idrottsrörelsen ska gå vidare med den vid RF-stämman antagna strategin kring samverkan med skolan. Läs mer om programmet på 29

30 30

U T B I L D N I N G S K O M M I T T É N

U T B I L D N I N G S K O M M I T T É N U T B I L D N I N G S K O M M I T T É N Verksamhetsbeskrivning SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDET Utbildningskommittén STF 2005:01 Reviderad 090201 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. MÅL OCH RIKTLINJER...3 1.1 Riktlinjer...

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

U T B I L D N I N G S K O M M I T T É N

U T B I L D N I N G S K O M M I T T É N U T B I L D N I N G S K O M M I T T É N Verksamhetsbeskrivning SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDET Utbildningskommittén STF 2005:01 Reviderad 090201 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. MÅL OCH RIKTLINJER... 3 1.1 Riktlinjer...3

Läs mer

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska muaythai förbundet arrangerar grenspecifika utbildningar för sina medlemsklubbar i 2 steg. Därutöver finns ett steg 3 som riktar

Läs mer

www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning

www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning Innehåll Brottning Grund...3 Plattformen...4 Idrottens föreningslära - IFL...5 Föreningskompetens...6 Teknikpasset...7 Instruktionspasset...8 Specialtränarutbildning

Läs mer

Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning

Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning Studieplan Barn och ungdomsledarutbildning Svenska triathlonförbundets barn och ungdomsledarutbildning riktar sig till föreningsledare för åldrarna 7-15 år. Utbildningen består av tre olika delkurser;

Läs mer

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN? BESTÄLLNINGSBARA KURSER OCH FÖRELÄSNINGAR 2015 Ta kontakt med din förenings SISU-konsulent för hjälp med genomförandet. SISU Idrottsutbildarna kan också hjälpa till med vissa kostnader

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS. Foto: Fredrik Petersson SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG 14-15 NOVEMBER 2015 ELITE PARK HOTEL & VÄXJÖ KONSERTHUS Foto: Fredrik Petersson VÄLKOMMEN TILL SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSHELG! Utbildningshelgen är en ny och stor satsning

Läs mer

Idrottsmassör utbildning. Deltid/distans 2015 CSN

Idrottsmassör utbildning. Deltid/distans 2015 CSN Idrottsmassör utbildning Deltid/distans 2015 CSN Att arbeta med idrottsmedicin och massage!! Skillnaden mellan en massageterapeut och en idrottsmassör ligger i syftet med massagen och vilka mål man har

Läs mer

Följande är exempel på underliggande mål som ligger till grund för det övergripande målet:

Följande är exempel på underliggande mål som ligger till grund för det övergripande målet: Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Friskvård & Hälsa Kursen syftar övergripande till att utbilda ledare som med en bred teoretisk kunskap och med goda praktiska färdigheter kan ta initiativ till

Läs mer

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR

Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Måns Lööf UTBILDNINGAR OCH FÖRELÄSNINGAR Världens bästa coach Hur kan du som ledare göra för att stötta unga idrottare att bli vinnare både i livet och i idrotten? En föreläsning som utvecklar dig i ditt

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2

KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2 KURSPLAN, SVENSK ALPIN TRÄNARUTBILDNING 2 Svenska skidförbundet, alpint, version 4 Basdata Omfattning: 7 dagar plus instuderingsuppgifter, hemuppgifter och praktik uppdelat på två kurstillfällen. Del 1

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar Innehållsförteckning Om SISU Idrottsutbildarna 3 Administration & IT 4 Föreningsutveckling

Läs mer

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter Coaching Stresshantering Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter 2015 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan!

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! 1. Är ni flera i föreningen som behöver fylla på kunskap? Då kan en utbildning på plats hos er vara ett utmärkt alternativ till de öppna kurserna

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

KLUBBPAKETET Utbildning

KLUBBPAKETET Utbildning KLUBBPAKETET Utbildning 0 Svenska Skidförbundets Alpina Utbildningar Svenska Skidförbundets alpina utbildningar vänder sig till tränare samt andra ledare och funktionärer i klubben. Svensk Alpin Tränarutbildning

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning?

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Management Då är det här rätt utbildning för dig... 40 sp CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID

Läs mer

Då är det här rätt utbildning för dig...

Då är det här rätt utbildning för dig... Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Då är det här rätt utbildning för dig... CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2015

Verksamhetsinriktning 2015 Verksamhetsinriktning 2015 Särskild föräldrasatsning 2015 Den verksamhetsinriktning som nu föreligger inför året 2015 har fått en nyare utformning. SISU Riks och RF arbetar för en mer integrerad verksamhetsinriktning.

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014 INNEHÅLL Inspiration och utveckling... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Kontakta oss... 6 Skräddarsydda utbildningar...

Läs mer

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet!

IDROTTSLYFTET MER OCH FLER. Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! IDROTTSLYFTET MER OCH FLER Ta chansen att utveckla föreningens barn- och ungdomsverksamhet! VAR MED OCH UTVECKLA VÄRLDENS BÄSTA BARN- OCH UNGDOMSIDROTT! I de flesta idrottsföreningar finns goda idéer

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Våren 2015

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Våren 2015 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Våren 2015 INNEHÅLL Inspiration och utveckling... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Kontakta oss... 6 Skräddarsydda utbildningar...

Läs mer

HANDLEDNING FÖR UTBILDARE

HANDLEDNING FÖR UTBILDARE HANDLEDNING FÖR UTBILDARE SISU IDROTTSBÖCKER Det är upp till dig som kursledare att bestämma hur du på bästa sätt ska få deltagarna att nå upp till kursens mål då kursen avslutats. Här kommer tips på hur

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014 INNEHÅLL Inspiration och utveckling... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Kontakta oss... 6 Skräddarsydda utbildningar...

Läs mer

UTBILDNINGAR & KURSER PÅ DISTANS. Öronakupunktur Akupressur Medicinsk mobiliseringsterapeut Massageterapeut Idrottsmassör Massage Kinesiotaping

UTBILDNINGAR & KURSER PÅ DISTANS. Öronakupunktur Akupressur Medicinsk mobiliseringsterapeut Massageterapeut Idrottsmassör Massage Kinesiotaping UTBILDNINGAR & KURSER PÅ DISTANS Öronakupunktur Akupressur Medicinsk mobiliseringsterapeut Massageterapeut Idrottsmassör Massage Kinesiotaping Grundkurs - Öronakupunktur Öronakupunktur är precis som namnet

Läs mer

Kursbeskrivning. 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker.

Kursbeskrivning. 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker. Kursbeskrivning 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker. 2. Typ av utbildning Kursen bygger på deltagarnas aktiva deltagande. Korta presentationer varvas med praktiska

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning innebandykonvent 2010 16 17 april Bäst även utanför plan bli en attraktiv samarbetspartner Svenska Innebandyförbundet har glädjen att traditionsenligt bjuda in till vårt konvent i samband med SM-finalerna

Läs mer

Information om Certifieringskursen till:

Information om Certifieringskursen till: Information om Certifieringskursen till: Personlig Tränare och/eller Kostrådgivare Presentation av kursen I samverkan med Branschrådet För Hälsa finns möjligheten att ansöka om certifiering till Personlig

Läs mer

En jämförelse mellan olika idrotters tränarutbildning

En jämförelse mellan olika idrotters tränarutbildning 2013 En jämförelse mellan olika idrotters tränarutbildning Claudia Doria Strömsholm KURSLEDARE: Elisabeth Lundholm och Lars Parmler Arbete vid B tränarkurs 2012-2013 INLEDNING Syftet med mitt arbete är

Läs mer

FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING

FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING ADMINISTRATION OCH IT IdrottOnline är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och utgör basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund. Systemet är byggt utifrån

Läs mer

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid.

Vansinnigt Viktiga Vägval. En plan för arbete med Föreningens framtid. Vansinnigt Viktiga Vägval. 1 2 3 4 En plan för arbete med Föreningens framtid. Tillsammans mot framtidens idrott Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna Örebro kan din förening ta ett helhetsgrepp

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande av konferenser. Konferensadministration är kul Varför ska jag ta hjälp av SISU Idrottsutbildarnas

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Forum för barnoch ungdomsidrott

Forum för barnoch ungdomsidrott Forum för barnoch ungdomsidrott 13-15 oktober i Malmö Konferens 1 Idrott för barnets bästa Konferens 2 Utvecklingsmodeller för barn- och ungdomsidrott Forum för barn- och ungdomsidrott för dagens barn

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP NLP Business Master Practitioner Fördjupa och förfina din mästerlighet Du fördjupar och lyfter din kunskap flera nivåer. INDIVID TEAM ORGANISATION feedbackprocessen

Läs mer

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng Institutionen för hälsovetenskaper Sociala omsorgsprogrammet Studieplan SO8062 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg (41-60) 20 p Kurs 6 delkurs 1 Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård,

Läs mer

LHC Ledarprogram 2015-2016. Magnus Hävelid Torbjörn Lindblom

LHC Ledarprogram 2015-2016. Magnus Hävelid Torbjörn Lindblom LHC Ledarprogram 2015-2016 Magnus Hävelid Torbjörn Lindblom Presentation Att prata är lätt men att vinna är svårt. Ledarskap är svårt, särskilt i stressade och avgörande situationer där du ska leva upp

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

Kurskatalog SISU Idrottsutbildarna Västernorrland - 2 -

Kurskatalog SISU Idrottsutbildarna Västernorrland - 2 - - 2 - Innehållsförteckning Allmänt om utbildningarna sid. 4 Aktivitetsledare sid. 5-12 Plattformen Grundtränarutbildningen Idrottsskador och dess behandling Grundläggande massagekurs Grundläggande tejpkurs

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Katrinebergs folkhögskola. Kursmål. Linje: Idrottsledarskap och Hälsa. Kursplan, se nedan

Katrinebergs folkhögskola. Kursmål. Linje: Idrottsledarskap och Hälsa. Kursplan, se nedan Katrinebergs folkhögskola Kursmål Linje: Idrottsledarskap och Hälsa Kursen syftar på samhällsnivå till att höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället samt bidra till ökade förutsättningar för deltagarna

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna att träna 13-16 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014

svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014 svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014 Innehåll Svensk friidrotts utbildningar 3 Vilken utbildning borde jag gå? 4 Organisation Friidrottens organisationsledare

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden Ledarskapsprogrammet Många menar att NLP är det bästa man kan hitta inom chefsutveckling. Det tror vi är en bra grund för framgångsrikt ledarskap. Läs här om alla verktyg du kommer lära dig. Genom hela

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Kurser och konferenser okt - dec 2014

Kurser och konferenser okt - dec 2014 Drygt 50 olika kurser Kurser och konferenser okt - dec 2014 Systemförvaltning UX Test av IT-system Management 3.0 Coachning - att leda dig själv och andra SCRUM Agil Projektledning SQL Ledarskap, grundkurs

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Den moderna ledarskapsutbildningen där skillnaden gör skillnad!

Den moderna ledarskapsutbildningen där skillnaden gör skillnad! där skillnaden gör skillnad! En ledarskapsutbildning i världsklass! Världsklass! Kanonövningar. Suveränt, enkelt, skönt och livsviktigt! Det bästa med utbildningen är att den ger omedelbara och bestående

Läs mer

Activage Trainer Senior Fitness Specialist

Activage Trainer Senior Fitness Specialist Activage Academy 2015/2016 Activage Trainer Senior Fitness Specialist Utbildningen till Activage Trainer ger dig både teoretisk och praktisk specialistkunskap i senior fitness - seniorträning. Med stöd

Läs mer

Innehåll KURSHANDLEDNING BAS BLÅ

Innehåll KURSHANDLEDNING BAS BLÅ KURSHANDLEDNING BAS BLÅ Kursbeskrivning Kursen är framtagen för ungdomar mellan 13-16 år som vill lära sig leda andra och få kunskap om hur en idrottsförening fungerar. Kursen ska innefatta alla blå delar

Läs mer

Gymmix gruppträning. Fotograf: Andreas Svensson, Westphoto

Gymmix gruppträning. Fotograf: Andreas Svensson, Westphoto gruppträning Fotograf: Andreas Svensson, Westphoto UTbILdnInG I RöRELSE Gymnastikförbundet är ett av de största förbunden inom Riksidrottsförbundet. Vi ser oss gärna som en folkrörelse inom friskvården

Läs mer

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott!

Skapa utbildning i världsklass! Face to face. Skapa utbildning i världsklass skapa världens bästa idrott! Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens bästa! Visionen

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad Företagsutveckling individuellt och i nätverk Ölandsnätet är byggt för att ge företagen på Öland en möjlighet att kompetensutveckla sig, ta vara på gemensam kompetens och samtidigt lära känna företagare

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Lärande mål struktur för Sverige. Komplexa kompetenser för nivå 1-4 i alla utbildningsdomäner

Lärande mål struktur för Sverige. Komplexa kompetenser för nivå 1-4 i alla utbildningsdomäner Lärande mål struktur för Sverige Komplexa kompetenser för nivå 1-4 i alla utbildningsdomäner Arbetsfält Den utbildade tränaren kan arbeta i ett av de nedanstående fälten Prestation Utveckling Elit Generella

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Hur blir SKF så bra att alla klättrare vill vara medlemmar? Processledare: Sandra Mattsson, SISU Idrottsutbildarna Syfte med träffen:

Läs mer

5. Strategi 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1)

5. Strategi 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1) 5. 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1) Vision Bättre idrott för fler Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta och

Läs mer

KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE

KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE KURSHANDLEDNING RÖD ORGANISATIONSLEDARE Kursbeskrivning Kursen är framtagen för personer mellan 16-18 år som vill lära sig hur man administrerar och leder en skolidrottsförening. Kursen innefattar vissa

Läs mer

Utbildning och mötesplatser Hösten 2012

Utbildning och mötesplatser Hösten 2012 Utbildning och mötesplatser Hösten 2012 Utbildning och mötesplatser för dig som vill utvecklas! Att ha organisations- och aktivitets ledare som är välutbildade är en viktig grund för att kunna erbjuda

Läs mer

BOSÖN IDROTTSFOLKHÖGSKOLA - idrottens egen skola. Utbildningar 2015/2016 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA

BOSÖN IDROTTSFOLKHÖGSKOLA - idrottens egen skola. Utbildningar 2015/2016 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA BOSÖN IDROTTSFOLKHÖGSKOLA idrottens egen skola Utbildningar 2015/2016 IDROTTSFOLKHÖGSKOLA EN DEL AV SISU IDROTTSUTBILDARNA din karriär Inom Idrotten Börjar nu! Plugga och bo på Bosön idrottens viktigaste

Läs mer

Utbildning för en bättre värld Kunskap för ett bättre liv

Utbildning för en bättre värld Kunskap för ett bättre liv Utbildning för en bättre värld Kunskap för ett bättre liv Unika utbildningar för personlig utveckling och ledarskap från Skandinaviska Ledarhögskolan 1 Utbrändheten efter år av stress förvand lades genom

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Ackreditering i Belbin teamroller och E-Interplace systemet

Ackreditering i Belbin teamroller och E-Interplace systemet Ackreditering i Belbin teamroller och E-Interplace systemet Copyright BelBin Svenska AB 1991, 1993, 1995, 2000 och 2007 Ackreditering i Belbin teamroller och E-Interplace systemet BelBin Assessments utbildar

Läs mer

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST

Kurskatalog 2008. Höst TULL-KUST Kurskatalog 2008 Höst TULL-KUST INLEDANDE ORD Denna kurskatalog omfattar de kurser som TCOs fackliga Akademi erbjuder under hösten 2008. Det är viktigt att ni ser över vilket behov ni har i ert fackliga

Läs mer

Utbildning för en bättre värld Kunskap för ett bättre liv

Utbildning för en bättre värld Kunskap för ett bättre liv Utbildning för en bättre värld Kunskap för ett bättre liv Unika utbildningar för personlig utveckling och ledarskap från Skandinaviska Ledarhögskolan 1 Utbrändheten efter år av stress förvand lades genom

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Lär dig kvalitetssäkra och utveckla grupper med Belbins forskning och verktyg.

Lär dig kvalitetssäkra och utveckla grupper med Belbins forskning och verktyg. Lär dig kvalitetssäkra och utveckla grupper med Belbins forskning och verktyg. Ackreditering i E-Interplace - testsystemet för Belbins teamrollmätningar. 2008 i Sundsvall & Stockholm Faktablad från Lysande

Läs mer

LICENSED 1080 PERFORMANCE SPECIALIST

LICENSED 1080 PERFORMANCE SPECIALIST MOVEMENT SYSTEMS LICENSED 1080 PERFORMANCE SPECIALIST MOVEMENT IS THE ESSENCE OF PERFORMANCE Som Licensierad 1080 Performance Specialist kommer du ha en unik förmåga att kunna analysera och förstå funktionell

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

hösten Södermanland Kurser Sörmlandsidrotten

hösten Södermanland Kurser Sörmlandsidrotten hösten 2015 Södermanland Kurser Sörmlandsidrotten KONTAKTA DIN IDROTTSKONSULENT e s k i l s t u n a Conny Dahlqvist Eskilstuna, Strängnäs 010-476 42 65 conny.dahlqvist@sormland.rf.se Torbjörn Berglund

Läs mer

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS INRIKTNING 2015 IDROTTEN I SAMHÄLLET Idrotten är i särklass Sveriges största folkrörelse. Idrotten erbjuder aktiviteter för alla åldrar och bidrar till att både glesbygd och tätorter blir

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Utbildningsplaner. ledare och funktionärer. Introduktionskurs ( Intro ) PRO 1 PRO 2. Totalt 20 studietimmar

Utbildningsplaner. ledare och funktionärer. Introduktionskurs ( Intro ) PRO 1 PRO 2. Totalt 20 studietimmar Distrikt Stockholm Utbildningsplaner för styrelseledamöter, valberedningar, revisorer, ledare och funktionärer Introduktionskurs ( Intro ) PRO 1 PRO 2 Totalt 20 studietimmar Antagna av styrelsen för PRO

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 UTILDNINGSPLN SP-PROGRMMET, 80 POÄNG Spa-Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 1. LLMÄNT Spa-programmet vid Örebro

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAM. Våren 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND

UTBILDNINGSPROGRAM. Våren 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND UTBILDNINGSPROGRAM Våren 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND ADMINISTRATION OCH IT IdrottOnline är ett kostnadsfritt gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och utgör

Läs mer

Friskvårdsmassör. med inriktning mot idrottsmedicin och träning. Våren 2015

Friskvårdsmassör. med inriktning mot idrottsmedicin och träning. Våren 2015 Friskvårdsmassör med inriktning mot idrottsmedicin och träning Våren 2015 Bergqvists utbildningsvägar inom massage CSN vid helfart Massageterapeut, avancerad Utbildningslängd: 500 timmar I denna utbildning

Läs mer

UTBILDNINGS 2011 PROGRAM HÖSTEN STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND. Foto: Lena Fredén

UTBILDNINGS 2011 PROGRAM HÖSTEN STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND. Foto: Lena Fredén Foto: Lena Fredén UTBILDNINGS 2011 PROGRAM HÖSTEN STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND Höstens utbildningsutbud hos SISU Idro LEDARSKAP OCH TRÄNARSKAP Plattformen/Plattformen Unga

Läs mer