Idrottskurser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idrottskurser 2007-2008"

Transkript

1 Idrottskurser

2 Om jag vill lyckas med att leda en människa mot ett bestämt mål behöver jag först finna henne där hon är och börja just där (S Kierkegaard)

3 SISU Idrottskurser SISU Idrottsutbildarna är där när idrotten lär SISU Idrottsutbildarnas kurs- och konferensverksamhet är till för att i samarbete med våra medlemsorganisationer tillgodose idrottens behov av kompetensutveckling. Vår egen kompetens i samarbete med s Idrottsfolkhögskola, SISU idrottsböcker och experter inom olika kompetensområden gör oss unika inom idrottsutbildning. I denna kurskatalog presenterar vi ett brett utbud av utbildningar för aktivitetsledare (tränare/ledare), organisationsledare (förtroendevalda/idrottsanställda) och utbildare verksamma inom idrotten. I tillägg till detta basutbud av kurser kommer vi löpande att erbjuda flera andra utbildningar utifrån uppkomna kompetensbehov. En stor del av utbudet genomförs på Idrottens utvecklingscentrum på Lidingö i Stockholm. Men det finns också kurser som kommer att genomföras på andra platser i Stockholm och regionalt ute i distrikten. Utbildningsutbudet som består av allt från kortkurser till längre utbildningsprogram och konferenser presenteras under följande rubriker: Barn- och ungdomsidrott Träningslära Idrottspsykologi Folkhälsa och friskvård Idrottsskador och massage Kost och näringslära Ledarskap och coaching Organisationsutveckling Marknadskommunikation Administration, IT och ekonomi Utbildningsprogram/Yrkesutbildningar Mötesplatser Skräddarsydda lösningar Tillhör du ett specialidrottsförbund, ett distriktsförbund eller en förening som söker efter egna lösningar för utbildning? Välkommen att kontakta oss så skräddarsyr vi tillsammans dn bästa lösningen för just era behov. Kontakta gärna Per Bergljung, SISU Idrottsutbildarna för att diskutera uppdragsutbildning eller för att få mer praktisk information om kurserna. E-post: Telefon: Har du frågor om de olika utbildningarnas innehåll rekommenderar vi att du tar direkt kontakt med respektive kursledare, se aktuell mailadress efter respektive kurspresentation. Gör din kursanmälan på. Där kan du också finna mer information om aktuella kurser samt nya kurskoncept som inte finns med i denna katalog. Välkommen till SISU Idrottsutbildarna!

4 Innehållsförteckning Idrottskurser Barn- och ungdomsidrott 6 Plattformen 6 Träningslära 7 Antidoping 7 Funktionell grundträning 7 Fysisk träning och testning 8 Idrottens Fystränarutbildning, FTU Idrottens Elittränarutbildning, ETU Introduktionskurs video och idrott 9 Rörelse/teknikanalys med video 10 Smarta rörelser 10 Spel/taktikanalys med video 11 Styrketräning för ungdom och elit 11 Träningsplanering för individuella idrotter 11 Träningsplanering för lagbollidrotter 12 Idrottspsykologi 13 Coachande samtal och konfliktslösning 13 Mental rådgivarkurs, MRK Folkhälsa och friskvård 14 Breddidrottsforum oktober Friskvård Aktivt hälsoarbete 14 Smarta rörelser 15 Testledare för kondition på ergometercykel 15 Idrottsskador och massage 16 Idrottsmassage steg 1 16 Idrottsmassage steg 2 16 s Idrottsmassörutbildning, (Lic Idrottsmassör) 17 Terapeutisk stretching, steg 1 17 Kost och näringslära 18 Idrottens Kostrådgivarutbildning, KRU Kost för prestation 18 Ledarskap och coaching 19 Discus Team 19 Effektiva möten 19 Idrottens sociala ledarskap 20 Jaget, laget och teamet 20 NLP Practioner 21

5 Projektledarutbildning steg 1 21 Presentationsteknik och kroppsspråk 22 Utvecklingsprogram för chefer, UPC 22 Organisationsutveckling 23 Föreningskunskap - grundkurs 23 Föreningskunskap fördjupning 23 Processledarutbildning steg 1 24 Processledarutbildning steg 2 24 Årsmötet förberedelse och genomförande 25 Marknadskommunikation 26 Det kommunikativa varumärket 26 Från sponsor till samarbetspartner 26 Kommersiell idrottsjuridik 27 Administration, IT och ekonomi 28 Powerpoint fördjupning 28 Nya klubben Online 28 Mötesplatser 29 Nordiskt Skidkonvent Sverige på Skidor 29 Breddidrottsforum, oktober

6 Barn- och ungdomsidrott Plattformen Barn- och ungdomsledarutbildning, kurs/studiecirkel i distrikten. Plattformen är idrottens gemensamma barn- och ungdomsledarutbildning. I Plattformen tillägnar du dig grundläggande kunskaper som ger dig förutsättningar för att utvecklas till en trygg, positiv och självständig idrottsledare för barn och ungdomar. Du kommer att utveckla dina ledaregenskaper och knyta nya kontakter med andra ledare inom olika idrotter. Plattformen tar upp ämnen som barn och ungdomars utveckling, barnet/ungdomen i centrum samt ledarskap och pedagogik i praktiken. Utbildningen är likvärdig oavsett vilket distrikt du tillhör eller vilken idrott du är verksam inom. Utbildningen kräver inga förkunskaper. Om du vill veta mer så kontakta Anders Wahlström på SISU Idrottsutbildarna, Du kan också gå in på respektive SISU-distrikts hemsida där mer information och anvisningar för anmälan finns!

7 Träningslära Antidoping Alla, såväl ledare som idrottsaktiva måste ha vissa grundkunskaper om dopingreglerna. Det är lika viktig kunskap som att känna till sin egen idrotts tävlingsregler. Idrottare som inte känner till dopingreglerna riskerar medvetet eller omedvetet att bli dopingfall. Detta är en nödvändig kursdag för dig som har som uppgift att informera eller hålla dig uppdaterad om dopingreglerna. Kursen ger baskunskaper i antidopingfrågor och vetskap om vilka detaljer som är viktiga att känna till. I första hand riktar sig kursen till anställda och förtroendevalda inom SF, SDF, DF och SISU-distrikt. TID & Peder Mathiasson. Peder Mathiasson 5/10, Idrottens Hus i Stockholm 950 kr inkl kost och kursmaterial 1 månad före kursstart Funktionell grundträning Kursen ger deltagarna möjlighet att lära och träna in en ökad medvetenhet kring området kroppskontroll med betoning på koordination, rörlighet och styrka i balans. Rätt hållning och kontroll över rörelsen vid olika typer av träning ger både en skadeförebyggande och en uppbyggande effekt. Vi kommer att i teori och praktik beröra funktionell grundträning med övningar för hela kroppen. Deltagaren skall vara verksam inom idrotten som tränare eller fysioterapeut. Janne Carlstedt. Britta Kockum och Peter Svensson TID 22-23/9 2007, alternativt 19-20/ kr inkl kost och kursmaterial 1 månad före kursstart

8 Fysisk träning och testning Kursen handlar om den fysiska träningen i efterpuberteten. Du kommer i teori och praktik få kunskaper i träningsfysiologi, om träning och tester inom snabbhet, styrka och uthållighet. Deltagaren skall vara verksam tränare och ha en grundkunskap inom området. Denna kurs kompletterar kursen Funktionell grundträning så att kurserna tillsammans berör alla fysiska egenskaper. UTBILDARTEAM TID ANSÖKAN Janne Carlstedt. Thomas Lindholm och Fredrik Johansson 19-21/ på, 3 dagar i februari-mars 2008 på kr inkl kost och kursmaterial 1 månad före kursstart Idrottens Fystränarutbildning, FTU 2007 Utbildningsprogram för fystränare på 125 tim under sammanlagt 15 dagar med möjlighet till certifiering som Idrottens fystränare SISU Idrottsutbildarna inbjuder i samarbete med RF till femte omgången av Idrottens Fystränarutbildning med start i september Fystränaren skall vara verksam inom prestations- eller elitidrott för ungdomar i efterpubertet eller för vuxna. Fystränarutbildningen omfattar 125 tim i humanbiologi (anatomi, fysiologi, nutrition och idrottsmedicin) och den fysiska träningsläran samt kommunikation. Utbildningen genomförs under hösten 2007 med ett gemensamt (4x3 dagar)och ett individuellt valbart innehåll (4x3 dagar). Certifieringen sker genom godkänd närvaro, mentorskap och teoretiskt prov. För att upprätthålla certifieringen finns ett poäng- och nivåsystem som deltagaren skall uppfylla och redovisa årligen. UTBILDARTEAM TID ANSÖKAN Janne Carlstedt. Kursledare är Janne Carlstedt som tillsammans med ett 15-tal experter inom de olika ämnesområdena bildar utbildarteam. Gemensamma kursdagar (21-23/9, 26-28/10, 16-18/11 och 7-9/12) och individuellt valbara kurser och/eller arbeten samt meidrottens Utvecklingscentrum kr inkl kost och kursmaterial 1 månad före kursstart Träff 1, 21-23/9 Anatomi, fysiologi, idrottsmedicin och fysisk träning. (inklusive kursen Funktionell grundträning 22-23/9) Träff 2, 26-28/ Fysiologi, nutrition och fysisk träning Träff 3, 16-18/ Kommunikation och fysisk träning. (inklusive kursen Träningsplanering för individuella idrotter 17-18/11) Träff 4, 7-9/ Nutrition, idrottsmedicin, fysisk träning och kommunikation Valbart innehåll, 3 dagar ca 25 tim

9 Idrottens Elittränarutbildning, ETU Utvecklingsprogram för vidareutbildning av tränare på nationell och internationell elitnivå med möjlighet till certifiering som idrottens elittränare. Tränaren skall vara verksam på elitnivå och vara rekommenderad av sitt SF. Med elitnivå menas landslag, riksidrottsgymnasier eller föreningsverksamhet i de högsta divisionerna. Utvecklingsprogrammet omfattar 500 timmar i tränarskap, träningslära och specialidrott. Det genomförs som ett gemensamt och ett individuellt valbart innehåll. Det förväntas av deltagaren att lägga ner omfattande tid i förberedelser och efterarbete. Den som antas till programmet kommer att utforma en individuell utvecklingsplan vilket även kan innebära förstudier innan respektive utbildningsmoment. De som inte kan närvara vid kursträffar kan bedriva kompletterande studier enskilt, med stöd av lärarhandledning på distans och via uppsamlingsträffar. Innehåll Se kursplan på INNEHÅLL UTBILDARTEAM TID OCH Se kursplan på Liselotte Ohlson, I utbildarteamet finns personal från RF:s Elitidrottscentrum, SISU Idrottsutbildarna, s Idrottsfolkhögskola samt experter från SF och andra organisationer. 10 x 3 dagar under mestadels på RF:s Elitidrottscentrum,. Dessutom ett stort antal valbara kurser (ca 12 dagar) under och enskilt arbete som ingår i en individuell studieplan. SISTA ANM. DAG Kursen startade i februari 2007 och nästa omgång startar under verksamhetsåret Introduktionskurs video och idrott En kursdag som ger grundläggande kunskaper inför deltagande i kurserna Rörelse/teknikanalys med video och Spel/taktikanalys med video. Under dagen presenteras möjligheterna att utveckla idrotten inom områden som utbildning, analys och marknadsföring med hjälp av video. Ur innehållet: Hur gör vi för att få ett bra grundmaterial? Vem vill se vad? Vad vill vi? Presentation av mjukvarorna Moviemaker, Dartfish och Premiere Elements Introduktion i redigering. Distribution - DVD eller på webben ( live eller on demand ) Exempel från förbund, tränare och företag som utvecklas INNEHÅLL TID OCH SISTA ANM. DAG Se kursplan på Per Bergljung, Håkan Svensson 5 oktober 2007, 1 månad före kursstart.

10 Rörelse/teknikanalys med video Kursen riktar sig till tränare som vill utveckla individen! Vad hinner du uppfatta? Vad vill du se igen (i slowmotion)?, vad vill du analysera? Hur vill du förmedla det? Hur kan video göra träningen effektivare? Hur vill du göra det enklare och bättre? Hur kan du använda dagens teknik för att lyckas? Se vad som hände, rita, mäta vinklar, jämföra, mäta hastigheter, mäta effektutvecklingen, m.m. Programvaran Dartfish ingår i kursen under 1 år! Få en inblick i programmet på Janne Carlstedt. Håkan Svensson m.fl TID 9-10/ samt 15/ kr inkl kost och kursmaterial 1 månad före kursstart Smarta rörelser Lär dig mer om Smarta rörelser för att öka kroppskännedom, självkänsla, inlärningsförmåga samt hantera stress. Kursen går teoretiskt igenom fysiologin bakom inlärning och vetenskapliga fakta om vad som händer med både den fysiska och mentala balansen vid rörelse. Kursen innehåller både teori, pedagogiska tips och praktik. För dig som vill lära dig mer om tanken och rörelsen i balans. Per Bergljung. Susanne Wolmesjö TID 18/ , 13/ kr inkl kost och kursmaterial 1 månad före respektive kursstart 10

11 Spel/taktikanalys med video Kursen för dig som vill vara resurs (videocoach) till lagbollspel)! Vad vill tränaren se av matchen? Vad ska spelarna se? Hur utvecklar vi laget? Kamerateknik programkunskap distributionskunskap. Analysera det egna laget! Utveckla individen och lagdelarna! Se motståndarnas svagheter! Skapa lagets/tränarens egna mallar till utveckling. Distribuera på det sätt som passar! Programvaran Dartfish Tagging ingår i kursavgiften under 1 år! Få inblick i programmet på Janne Carlstedt. Håkan Svensson m.fl TID 8-9/2 samt 9/ kr inkl kost och kursmaterial 1 månad före kursstart Styrketräning för ungdom och elit Styrketräning med kroppen eller en fri vikt utmanar nerv-muskelfunktionen på ett mer påtagligt sätt än maskinträning. Kursen som framförallt är praktiskt inriktad tar upp styrketräning med kroppen, skivstång, hantlar och övriga hjälpmedel för att nå önskad effekt. Stor vikt kommer att läggas på rätt tekniska utföranden av kroppshållning och rörelse. Denna kurs är en bra påbyggnad av kurserna Funktionell grundträning och Fysiskt träning och testning. TID OCH Janne Carlstedt. Mattias Sunneborn och Johan Kristoffersson 1-2/ på, 2 dagar i mars 2008 i distrikt kr inkl kost och kursmaterial 1 månad före respektive kursstart Träningsplanering för individuella idrotter En av nycklarna till en framgångsrik prestationsutveckling är en systematisk och långsiktig tränings- och tävlingsplanering. Att från ungdomsåren till vuxen genomföra en smart träning utan skador ger det bästa resultatet. Kursen tar upp träningsprinciper, planeringsteori och mästerskapsplanering. TID OCH Janne Carlstedt, Vesteinn Hafsteinsson 17-18/ på 2 dagar i mars 2008 i Skåne kr inkl kost och kursmaterial 1 månad före respektive kursstart 11

12 Träningsplanering för lagbollidrotter Hur arbetar framgångsrika tränare med utveckling av individerna och laget inom lagbollidrotterna i junior och senior åldern? Kursen tar upp tränings- och planeringsprinciper för idrotter med lång säsong och ibland matcher flera dagar i veckan. TID OCH Janne Carlstedt, Thomas Lindholm, Patrik Högberg 9-10/ på, 2 dagar 2008 i distrikt kr inkl kost och kursmaterial 1 månad före kursstart 12

13 Idrottspsykologi Coachande samtal och konfliktslösning Kursen vänder sig till tränare och ledare inom prestationsidrott. Vi kommer att blanda teori med praktik i coachande samtal och konfliktlösning. Vi fokuserar och bearbetar specifika idrottsliga situationer där vi tror coachande samtal är en förutsättning för en optimal prestation och för att lösa konflikter. Catarina Bergström. Catarina Bergström Johan Plate och Thomas Fogdö TID OCH 27-28/ på, mars kr inkl kost och kursmaterial 1 månad före kursstart Mental rådgivarkurs, MRK Utbildningsprogram för tränare, ledare och rådgivare på 75 tim under sammanlagt 11 dagar i samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna, Svensk Idrottspsykologisk förening och edvisor ab Kursen ges för nionde året i följd. Vetenskap och beprövad erfarenhet varvas med tillämpning inom huvudområdena forskning, tillämpning och utbildning. Idrottspsykologi i teori och praktik, mental träning i praktiken samt kommunikation är ämnen som berörs. Kursen ska ses som en grundläggande kurs som vänder som vänder sig till alla som har ett intresse av idrottspsykologi och rådgivning. Passar även dem med högskolebehörighet. Ur innehållet förutom ovan: Kommunikation och förändringsarbete Prestationspsykologi i praktiken Mental träning i teori och praktik Den mentala rådgivningsprocessen Mentala träningsprogram Hur du läser/skriver vetenskapliga rapporter Virpi Plate, Kursledare är Johan Plate. Övriga föreläsare/utbildare: Charlotte Alexandersson, Patrik Erickson Thomas Fogdö, Peter Hassmén, Göran Kenttä, Gösta Mårtensson, Håkan Persson, Anders Plate och Virpi Plate kr för MRK 1 inkl kost, kursmaterial och ett års medlemskap i SIPF kr för MRK 2, ink. Kost, kursmaterial och ett års prenumeration på tidningen Idrott & Kunskap kr för MRK 3 inkl kost, logi och kursmaterial kr för Fördjupningskurs Kommunikation & Förändring. En månad innan respektive steg MRK 1 MRK 2 MRK 3 5-6/ alternativt 8-9/ på 23-24/ alternativt 7-8/ på 15-18/ i Sunne För dem som gått MRK 3: Årlig Nätverksträff Årlig träff för utbildade mentala rådgivare sker den 21/ på Fördjupningskurs Kommunikation & Förändring 11-13/ på Fördjupningskurs Rollen som Mental Rådgivare (under planering) 13

14 Folkhälsa och friskvård Breddidrottsforum oktober 2007 Temat för årets Breddidrottsforum på är Idrott hela livet barn-/ungdomsidrott, vuxenidrott, äldreidrott samt idrottsrörelsens samverkan med skolan och aktuell idrottsforskning inom fältet. Breddidrottsforum är också ett tillfälle att knyta kontakter med människor som brinner för idrott och fysisk aktivitet i olika former och för olika åldrar. Vi erbjuder många intressanta föreläsningar, bland annat av professor emeritus Per-Olof Åstrand som ger en återblick på fundamentala behov kring motion. Andra etablerade forskare kommer med delvis nya resultat från idrottsrörelsen i skolan, erfarenheter från Handslaget samt hälsa och rekreation. Ett stort pass ägnas till workshops (diskussionsseminarier) kring anläggningarnas betydelse för mer idrott/motion/folkhälsa samt hur idrottsrörelsen ska gå vidare med den vid RF-stämman antagna strategin kring samverkan med skolan. Läs mer om programmet på ARRANGÖRER Per Bergljung Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna TID oktober 2007 ANMÄLAN, Riksidrottsförbundets Utvecklingscentrum, Lidingö kr och kr för deltagare från idrottsorganisation Senast fredagen den 14 september, anmälan görs på Friskvård Aktivt hälsoarbete En utbildning för dig som vill arbeta praktiskt och operativt med friskvård på individ- och gruppnivå. Här får du kunskaper om hur man praktiskt arbetar med friskvård, i t.ex skolor, organisationer/företag eller som individ. Följande kurser ingår bland annat i utbildningsprogrammet; Testledarutbildning, Massageutbildning, Funktionell styrketräning och Kostrådgivarutbildning. KURSANSVARIG TID s utbildningskansli, /29. Mer information och inbjudan hittar du på Marianne Zsigmond, lärare på IHFS Kursen pågår september 2007 till juni 2008 (start 11 sept). Utbildningen är upplagd i intervaller med schemalagd undervisning fyra dagar per månad: tisdag till fredag samt två helger med två helger med testledarutbildning, två helger med massageutbildning, tre dagar funktionell styrka/ rehab samt tre helger med kostrådgivarutbildning. Studier på egen hand ingår mellan träffarna. Total studietid är tio veckor., Riksidrottsförbundets Utvecklingscentrum, Lidingö kr inkl kost samt viss kurslitteratur 1 månad före kursstart 14

15 Smarta rörelser Lär dig mer om Smarta rörelser för att öka kroppskännedom, självkänsla, inlärningsförmåga samt hantera stress. Kursen går teoretiskt igenom fysiologin bakom inlärning och vetenskapliga fakta om vad som händer med både den fysiska och mentala balansen vid rörelse. Kursen innehåller både teori, pedagogiska tips och praktik. För dig som vill lära dig mer om tanken och rörelsen i balans. Per Bergljung. Susanne Wolmesjö TID 18/ alternativt 13/ kr inkl kost och kursmaterial 1 månad före respektive kursstart Testledare för kondition på ergometercykel Utbildningen ger dig en omfattande kompetens om ergometercykeltestets användningsområde i idrotts-, friskvårds- och hälsosammanhang samt behörighet att själv utföra tester. Innehåll: Förstå grundläggande fysiologi om människokroppen vid arbete och vila, att praktiskt kunna utföra arbetsprov med cykelergometer. Förstå och kunna redogöra för de felkällor som påverkar resultatet, bedöma de erhållna resultaten och ge den testade praktiska träningsråd. Per Bergljung. Lars-Göran Rydqvist och Marianne Zsigmond TID Tillfälle 1: 15-16/9, 20-21/ Tillfälle 2: 26-27/4, 17-18/ kr inkl kost och kursmaterial 1 månad före kursstart 15

16 Idrottsskador och massage Idrottsmassage steg 1 Grundkurs i idrottsmassage under 2+2 dagar. Kursen riktar sig till aktiva, tränare och ledare. Under kursen går vi igenom den svenska klassiska massagen med inriktning på friskvård och idrott. Vi varvar teori och praktik för att du ska lära dig utföra massagebehandling. Thomas Lindholm, Thomas Lindholm TID 6-7/ / kr inkl kost och kursmaterial 1 månad före kursstart Idrottsmassage steg 2 Fortsättningskurs i idrottsmassage under 3 dagar. Kursen riktar sig till dig som gått den grundläggande massagekursen och vill fördjupa dina kunskaper. Under kursen går vi igenom idrottsmassage i teori och praktik. Anpassning av behandlingen efter idrottarens speciella behov i anslutning till träning och tävling. Enklare skadelära och åtgärder som du som massör skall kunna utföra. Thomas Lindholm, Thomas Lindholm TID 3 dagar våren kr inkl kost och kursmaterial 1 månad före kursstart 16

17 s Idrottsmassörutbildning, (Lic Idrottsmassör) En idrottsmassör ska kunna förebygga, akutbehandla och rehabilitera idrottsskador. s Idrottsfolkhögskola arrangerar i samarbete med Medicinskt Kursforum en idrottsinriktad massörutbildning. Utbildningen till idrottsmassör har en specifik idrottsinriktning och sker på heltid. 350 timmar med undervisning i små klasser gör denna utbildning unik i Sverige. Läs mer om utbildningen och ansökan på Ur innehållet: Fysiologi och sjukdomslära Anatomi Träningslära & fystester Kost- och näringslära Idrottsmassage Akut skadebehandling Idrottsskador och undersökningsteknik Rehab och allmän idrottsmedicin Datakunskap inom området TID Sofia Blomlöf , Thomas Lindholm, s IFHS och Johan Starre, Medicinskt Kursforum 6/8-21/ (20 veckor heltid) på Lidingö och Medicinskt Kursforums lokaler i Bromma kr inkl kost och kursmaterial. Utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN. Ansökan bör vara inskickad före den 15 maj. Därefter ges i mån av plats möjligheter för efteranmälningar fram till kursstart. Terapeutisk stretching, steg 1 Grundkurs i terapeutisk stretching under 2 dagar för dig som har grundkurs i massage. Kursen riktar sig till dig som gått den grundläggande massagekursen och vill skaffa dig ytterligare behandlingsredskap. Terapeutisk stretching är en behandlingsform där du på ett enkelt och säkert sätt hjälper till att förbättra en dålig rörlighet. Thomas Lindholm, Thomas Lindholm TID 1-2/ kr inkl kost och kursmaterial 1 månad före respektive kursstart 17

18 Kost och näringslära Idrottens Kostrådgivarutbildning, KRU 2008 Utbildningsprogram till kostrådgivare inom idrotten för högskoleutbildade inom kost på 75 tim under sammanlagt nio dagar under våren 2008 med möjlighet att certifieras som Idrottens kostrådgivare Syftet med kostrådgivarutbildningen är att utbilda rådgivare/utbildare inom idrotten. Vi vänder oss till redan utbildade inom kost på högskolenivå. Utbildningen omfattar 75 tim i närings- och träningsfysiologi samt kostrådgivning. Certifieringen sker genom godkänd närvaro, kostrådgivning och teoretiskt prov. För att upprätthålla certifieringen finns ett poängsystem och nivå som deltagaren ska uppfylla och redovisa årligen. Janne Carlstedt. Marie Broholmer och Petra Lundström TID 3 x 3 dagar under våren 2008 Idrottens Utvecklingscentrum x kr inkl kost och kursmaterial ANSÖKAN 1 månad före kursstart Introduktionsträff, 1-3/ Närings- och träningsfysiologi Mellanträff, 7-9/ Kostlära och kostrådgivning Avslutningsträff, 11-13/ Kost, träning och planering samt kostrådgivning för prestation Kost för prestation Kursen handlar om kostens betydelse för prestationen för både växande idrottsungdom och elitidrottare. Vi kommer att beröra: Kostens betydelse under träning och tävling Kosten hos ungdomar med låg respektive hög vikt Kostplanering Janne Carlstedt. Marie Broholmer och Petra Lundström TID 24-25/ kr inkl kost och kursmaterial 1 månad före kursstart 18

19 Ledarskap och coaching Discus Team Med insikt och förståelse för ett teams sammansättning förbättras möjligheterna att utveckla både funktion och effektivitet. Det databaserade verktyget Discus Team används för att utveckla medarbetare, arbetslag och ledare. Det utgör ett hjälpmedel med fokus på förståelse för människors beteendemässiga likheter och olikheter, samt hur medlemmar i ett team kan förväntas arbeta och fungera tillsammans. Kursen med Discus Team vidgar kunskaperna om individers beteenden och ger ett innehållsrikt underlag för att analysera ert teams sammansättning och utvecklingspotential. Utifrån den välkända och effektiva DISC-modellen ger utbildningen ert team möjligheter att: Förbättra de beteendemässiga komfortzonerna teammedlemmarna emellan. Kartlägga de beteendefaktorer som ökar eller håller teamets prestationer. Analysera teamsammansättningen och dess påverkan på teamets uppdrag. Utveckla teamet genom att ge insikter om beteendemönster och vad som behövs för att utveckla effektiviteten i teamet både ur relations- och uppgiftsaspekt. Utveckla ledarrollen genom att få insikt i vilken ledarstil teamets medlemmar i allmänhet eftersöker genom sitt beteendemönster. Kvalitetssäkra teamets arbete och relationer genom att utveckla personliga handlingsplaner för teamets medlemmar. TID Per Bergljung, Lasse Sjödin, Idrottsfolkhögskola 2 dagar alternativt på teamets hemmaplan Offert Effektiva möten Mötet mellan människor är en viktig förutsättning för utveckling inom en organisation. För att genomföra ett bra möte eller en lyckad utbildning gäller det att ha både ämnesfokus och en tydlig struktur. Under denna kursdag får du tips och idéer på pedagogiska verktyg och metoder som är bra att använda i såväl utbildning som för att skapa kreativa möten mellan människor. Jens Lindquist, Jens Lindquist, SISU Idrottsutbildarna TID 11 mars kr inklusive kost och kursmaterial SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 månad före kursstart 19

20 Idrottens sociala ledarskap Fortbildningskurs i socialt arbete och ledarskap inom idrottsrörelsen för idrottskonsulenter eller personer med motsvarande arbetsuppgifter och kompetens som vill arbeta med idrott och socialt ledarskap. Kursen är öppen men ingår som delkurs i IFHS IK 3-program och den innehåller olika examinationsuppgifter. Mål med kursen: Deltagaren ska utveckla en ökad förståelse för idrottens roll i samhället Deltagaren ska studera olika metoder i socialt arbete Deltagaren ska tillämpa juridiska, etiska och kulturella kunskaper i ett projektarbete TID Magnus Ohlsson. Mer information och anmälan hittar du på Magnus Ohlsson och Leif Holmgren, Idrottsfolkhögskola Sammanlagt 7 dagar uppdelat på fem moduler. Totalt 100 timmar (60 tim gemensamt + 40 tim egenstudier) modul /9, modul 2 27/10, modul 3 24/ samt modul 4 26/1 och modul / Idrottsfolkhögskola på Lidingö Meddelas inom kort Jaget, laget och teamet Kursen handlar om hur vi inom idrotten kan arbeta tillsammans i olika grupperingar i ett framgångsrikt lagarbete. Det kan t ex vara ledningsteam, projektgrupper, styrelser eller arbetsgrupper av olika slag som vill öka insikten om teamroller och relationer samt utveckla samspelet. Du får ta del av olika verktyg/metoder som kan vara till stor nytta i det vardagliga teamarbetet. TID OCH Per Bergljung. Lasse Hogedal och Margareta Lycken 16-17/ på 11-12/ på kr inkl kost och kursmaterial 1 månad före kursstart 20

21 NLP Practioner Vad skulle du vilja åstadkomma i ditt liv? De resultat du når i livet är direkta konsekvenser av dina beslut och handlingar. NLP är medlet som tar dig till målet och gör att du kan vinna den mentala matchen. NLP ger dig svar på följande frågor: Hur omvandlar du begränsningar till resurser? Hur kommunicerar du tydligare och effektivare? Hur skapar du positiva tillstånd? Hur använder du nya strategier för att nå dina mål? Per Lasse Sjödin, Idrottsfolkhögskola och Emma Westerlund, Edvisor Consulting TID 3 x 4 dagar 7-10/11, 5-8/ samt 16-19/ kr inkl kost och kursmaterial SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 månad före kursstart Projektledarutbildning steg 1 Nya satsningar och utvecklingsarbeten inom idrottsrörelsen sker ofta i projektform. I utbildningen arbetar vi igenom de viktigaste faserna i ett projektarbete, från idé till färdigt projekt. Under utbildningen varvas praktiska verktyg med teoretiska inslag. Ur innehållet: Varför projekt Från idé till projekt Ett tydligt uppdrag projektgruppens kontrakt Att starta och planera projekt Att genomföra och samarbeta i projekt Att följa upp och avsluta ett projekt Projektet en del av organisationen Andreas Hagström, Andreas Hagström, SISU Idrottsutbildarna TID 7-8 november kr inkl kost och kursmaterial SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 månad före kursstart 21

22 Presentationsteknik och kroppsspråk Lustfylld tvådagarskurs för dig som vill träna dig i att tala inför grupp. Du stärker ditt självförtroende och förbättrar dina färdigheter. Kursen innehåller teori, träning av din individuella presentationsteknik, röst, tal, andning, kropp och viss retorik. Olika metoder används: föreläsning, workshop, videoinspelning och individuell feedback. Per Bergljung, Marie Hammar, dramapedagog och lärare på Idrottsfolkhögskola TID 21-22/ kr inklusive kost och kursmaterial SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 månad före kursstart Utvecklingsprogram för chefer, UPC Förändringskontakten i samhället och inom idrottsrörelsen går allt snabbare vilket gör ledarskapet alltmer komplext. Framtidens ledarskap bjuder på nya utmaningar och möjligheter. För att möta dessa erbjuds ett utvecklingsprogram för chefer inom idrotten. Utvecklingsprogrammet pågår under ett år med sammanlagt sex utbildningstillfällen om vardera två dagar. Mellan tillfällena genomförs fördjupning i områden som är relevanta för yrkesrollen. Individ och ledarskap MBTI vilken typ är du och vad har format dig? Coachning det utvecklande samtalet Retorik om konsten att övertyga Leda sig själv personlig utveckling Grupp och ledarskap Verktyg för att skapa en positiv gruppkultur Utveckla gruppens normer och roller Gruppens utveckling och processer Konflikter och konfliktlösning Organisation och ledarskap Verktyg för organisations- och verksamhetsutveckling Förändrings- och utvecklingsarbete Strategiskt omvärldsarbete Organisationspsykologi Utbildningens respektive områden bearbetas och belyses utifrån ett genus- och etnicitetsperspektiv. Litteratur: ca sidor. Utvecklingsprogrammet erbjuder plats för max 15 deltagare och kräver minst 12 deltagare. KURSLEDARE Andreas Hagström, Lars Hogedal, SISU Idrottsutbildarna samt ett antal interna och externa föreläsare inom aktuella ämnesområden. TID nov 2007, jan 2008, maj 2008, sept 2008 och nov kr, inkl logi och kursmaterial SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 månad före kursstart 22

23 Organisationsutveckling Föreningskunskap - grundkurs Grundläggande utbildning i föreningskunskaps- och demokratifrågor inom idrottsrörelsen riktad främst till anställda och förtroendevalda på SF, DF och SISU Idrottsutbildarna. Kursen tar upp hur och varför man bildar en förening, idrottens organisation och demokrati, hur idrottsrörelsen hänger ihop, vem som bestämmer och hur man kan vara med och påverka. Men också hur föreningar och förbund bildas och vilka rättigheter och skyldigheter föreningar och medlemmar har. Föreningskunskap är en förutsättning för att kunna påverka verksamheten men också för att förstå hur man ska skapa engagemang bland föreningar och dess medlemmar. Per Bergljung, Christer Pallin, RF:s chefsjurist och Peter Olsén, SISU Idrottsutbildarna TID 17/ kr inklusive kost och kursmaterial SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 månad före kursstart Föreningskunskap fördjupning Fördjupningskurs i föreningskunskaps- och demokratifrågor inom idrottsrörelsen riktad främst till anställda och förtroendevalda på SF, DF och SISU Idrottsutbildarna som har grundläggande kunskaper inom området. Kursen syftar till att ge deltagarna fördjupade kunskaper och insikter kring idrottsföreningarnas verksamhet ur ett idrottsjuridiskt perspektiv. Kursen behandlar frågor kring bidrag, ekonomi, föreningsombildningar, företagande, medlemsärenden och demokrati- och beslutsordning. Dessutom kommer det att ges gott om tid för erfarenhetsutbyte. Per Bergljung, Christer Pallin, RF:s chefsjurist TID 8-9 april 2008 Kryssningsfartyget Cinderella, Viking Line inklusive helpension och kursmaterial SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 månad före kursstart 23

24 Processledarutbildning steg 1 Ett längre utbildningsprogram som riktar sig till utbildningskonsulenter, projektledare och individer som arbetar med förenings- och organisationsutveckling. Utbildningen som till stor del består av praktiska övningar, dialog och samtal innehåller följande huvudmoment: Organisationsteori fyrfältaren Utvecklingsprocesser Grupprocesser JTI personlighetsanalys Verktyg och metoder för processledare Maria Gidlund, Maria Gidlund och Peter Olsén, SISU Idrottsutbildarna TID Utbildningen består av tre kursträffar med övernattning och däremellan sker fördjupning i kurslitteratur på hemmaplan.datum: 6-8/ samt 5-7/2 och 15-16/ kr, inkl logi och kursmaterial SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 månad före kursstart Processledarutbildning steg 2 Upplägget och genomförandet har samma prägel som den grundläggande utbildningen (steg 1). Alla som har genomgått steg 1 inbjuds till denna fördjupnings- och påbyggnadskurs. Kursen innehåller bland annat följande huvudmoment: Organisationers livsprocesser och identitet Rörelsen mellan fyra psykologiska rum Mentala kartor och beliefsystem Språk- och kommunikationsmönster Verktyg och metoder i rollen som processledare Lars Hogedal, Lars Hogedal, SISU idrottsutbildarna TID 3 x 2 dagar 30-31/10 och 11-12/ samt 29-30/ kr, inkl logi och kursmaterial SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 månad före kursstart 24

25 Årsmötet förberedelse och genomförande Utbildningen kommer att ta upp frågor om hur man förbereder ett årsmöte i allt från hur man formulerar och behandlar motioner, hur kallelse och möteshandlingar sammanställs och skickas ut samt hur ombud utses och vilken roll dessa har. Vidare tar vi också upp hur själva årsmötet leds, av såväl ordförande som mötesfunktionärer. Tips och råd ges också kring hur diskussioner genomförs, förslag ställs och beslut fattas. Men också formerna för ett årsmöte ska diskuteras. Måste ett årsmöte se ut som det alltid har gjort eller finns det andra sätt att genomföra det på? Per Bergljung, Christer Pallin, RF:s chefsjurist och Peter Olsén, SISU Idrottsutbildarna TID 4/ Idrottens Hus, Stockholm 500 kr inklusive kost och kursmaterial SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 månad före kursstart 25

26 Marknadskommunikation Det kommunikativa varumärket Hur påverkas idrotten som folkrörelse av en ökad professionalisering och kommersialisering? Kursen handlar om hur en idrottsorganisation kan utveckla och vårda sitt varumärke för att kommunicera och marknadsföra sin verksamhet för olika målgrupper. Du får också lära dig hur man gör olika marknadsanalyser. Utbildningen varvar teori med praktiska grupparbeten utifrån egna alternativt fiktiva case. TID 8/ Per Bergljung, Max Lauritzson och Mattias Claesson, Riksidrottsförbundet samt Per Bergljung, SISU Idrottsutbildarna 695 kr inklusive kost och kursmaterial SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 månad före kursstart Från sponsor till samarbetspartner Sponsring handlar inte längre om välgörenhet utan handlar om ett givande och tagande. Som kursdeltagare får du en ökad kännedom om idrottens marknad och värde samt själva säljprocessen. Kursen förmedlar begreppet sponsring både ur företagets/sponsorns och idrottsorganisationens perspektiv. Hur kan ett sponsorkoncept av idrott passa in i ett företags totala marknadsföringsstrategi och hur prissätter man olika former av sponsorpaket. Du får också lära dig lite om hur man seriöst och målmedvetet skapar en bra sponsorrelation samt hur man kan utvärdera ett sponsorsamarbete. Per Bergljung. Max Lauritszon, Riksidrottsförbundet samt föreläsare från Sponsor & Eventföreningen. TID Våren 2008 (2 dagar) kr inklusive kost och kursmaterial SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 månad före kursstart 26

27 Kommersiell idrottsjuridik Kursen vänder sig till generalsekreterare, sportchefer och personer som arbetar med marknadsfrågor och som behöver få en ökad kunskap kring frågor som rör den kommersiella idrottens juridiska villkor och avtal. I kursmaterialet ingår standardavtal på respektive ämnesområde. Kursen tar upp bl a följande ämnen: Media- och varumärkesrätt Lagen om namn och bildreklam Sponsoravtal (för såväl förening/förbund som utövare) Avtal med landslagsaktiva Per Bergljung, Krister Malmsten TID 23 november 2007 Idrottens Hus i Stockholm kr inkl. kost och kursmaterial SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 månad före kursstart 27

28 Administration, IT och ekonomi Powerpoint fördjupning En kurs som lär deltagaren att utnyttja mer avancerade funktioner för att skapa Power Point-presentationer med både rörliga bilder och ljud. Innehåll: Arbeta med formgivningsmallar Infoga videosekvenser i din presentation Arbeta med ljud Förbättra din förmåga att använda animering Per Bergljung, Kurt Granlund, Idrottsfolkhögskola TID Våren kr inklusive kost och kursmaterial SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 månad före kursstart Nya klubben Online För att du som är ansvarig för IT-frågor, hemsidor och Förbundet Online inom ditt SF ska veta vad Nya Klubben Online innebär så erbjuder vi en introduktionsutbildning där du dels kommer att få lära dig det nya verktyget för Klubben Online och dels kommer vi gå igenom den verktygslåda som föreningarna kan använda sig av för bl a LOK-stödredovisning och medlemshantering. Lars Hansell, Calle Myrsell, Gymnastikförbundet och Anders Löfveberg, Korpen TID 28/ alternativt 7/9 Hyrdata, Furusundsgatan 21 i Stockholm Utbildningen är kostnadsfri! SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 månad före kursstart 28

29 Mötesplatser Nordiskt Skidkonvent Sverige på Skidor Sunne och Torsby, september 2007 För att fortsätta utvecklas till att 2010 vara en ledande skidnation inbjuds ledare, tränare, aktiva och föreningsmänniskor från det nodiska blocket till en gemensam helg i Sunne och Torsby med möjlighet till utbildning och inspiration. Konventet erbjuder ett varierat program med både storföreläsningar och debatt. Dessutom erbjuds praktiska pass dag vid Sveriges första skidtunnel i Sunne. Ur programmet: träningslära, talangutveckling, anläggning, ledarskap/coaching, klubbutveckling, GPS utrustning, sprintträning i skidtunneln. Bland föreläsarna/instruktörerna: Michael Tonkonogi, idrottsforskare och docent i fysiologi Agne Bergwall, Friidrottstränare för bland annat Carolina Klüft och systrarna Kallur Joakim Abrahamsson med elitåkare Läs mer om såväl föreläsare som inslag i programmet på och Sista anmälningsdag 12 augusti! Breddidrottsforum, oktober 2007 Temat för årets Breddidrottsforum på är Idrott hela livet barn-/ungdomsidrott, vuxenidrott, äldreidrott samt idrottsrörelsens samverkan med skolan och aktuell idrottsforskning inom fältet. Breddidrottsforum är också ett tillfälle att knyta kontakter med människor som brinner för idrott och fysisk aktivitet i olika former och för olika åldrar. Vi erbjuder många intressanta föreläsningar, bland annat av professor emeritus Per-Olof Åstrand som ger en återblick på fundamentala behov kring motion. Andra etablerade forskare kommer med delvis nya resultat från idrottsrörelsen i skolan, erfarenheter från Handslaget samt hälsa och rekreation. Ett stort pass ägnas till workshops (diskussionsseminarier) kring anläggningarnas betydelse för mer idrott/motion/folkhälsa samt hur idrottsrörelsen ska gå vidare med den vid RF-stämman antagna strategin kring samverkan med skolan. Läs mer om programmet på 29

30 30

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland VÅREN 2014 INNEHÅLL Inspiration och utveckling... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Kontakta oss... 6 Skräddarsydda utbildningar...

Läs mer

www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning

www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning Innehåll Brottning Grund...3 Plattformen...4 Idrottens föreningslära - IFL...5 Föreningskompetens...6 Teknikpasset...7 Instruktionspasset...8 Specialtränarutbildning

Läs mer

SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG

SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG SISU IDROTTSUTBILDARNA SKÅNE UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2014-VÅREN 2015 VÅRA UTBILDNINGAR FÖRENINGSUTVECKLING Kurser Idrottens föreningslära - Grund...5 Idrottens föreningslära Fortsättning - Vår förening...6

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014

www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Hösten 2014 INNEHÅLL Inspiration och utveckling... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Kontakta oss... 6 Skräddarsydda utbildningar...

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG 2015 INNEHÅLL Idrotten gillar utbildning... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Projektmöjligheter... 6 Kontakta oss... 8 Utbildning på

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram

sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Möt oss hösten 2015 sisuidrottsutbildarna.se/vastmanland rf.se/vastmanland facebook.com/sisuovif Följ sisuovif på Instagram Kalendarium Augusti 25 Sista dagen att söka LOK-stöd 29-30 Plattformen i Norberg

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar

www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar www.sisuidrottsutbildarna.se/uppland UTBILDNINGSBROSCHYR HÖSTEN 2012 - Ett axplock av våra kurser och föreläsningar Innehållsförteckning Om SISU Idrottsutbildarna 3 Administration & IT 4 Föreningsutveckling

Läs mer

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG

SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG 2013 SMÅLANDSIDROTTENS UTBILDNINGSKATALOG INNEHÅLL Idrotten vill utbilda... 3 Vägen till en bättre förening... 4 Våra utbildningsmetoder... 5 Utvecklingsmöjligheter projekt i Småland... 6 Kontakta oss...

Läs mer

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo FÖRÄNDRINGSNYTT NYHETSBREV OCH KURSKATALOG HÖSTEN 2014 VÅREN 2015 FOR NDRINGSARBETARNA Fler söker hjälp hos personlig coach Existentiell hälsa GDQ ett enkelt sätt att mäta gruppers effektivitet Från meningslös

Läs mer

Fystränare Med kompetens att jobba med lag och grupper på elitnivå Hösten 2014

Fystränare Med kompetens att jobba med lag och grupper på elitnivå Hösten 2014 w Fystränare Med kompetens att jobba med lag och grupper på elitnivå Hösten 2014 Bergqvists och Wandus utbildning till Fystränare w Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att

Läs mer

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik utbildningar 2012-2013 Ledarskap MEDARBETARSKAP Kommunikation Pedagogik HR-program »Att utvecklas och lära nytt är fantastiskt!«välj din utbildning bland våra klassiker eller en av årets nyheter! AKTIVT

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

Föreläsningar och kurser. Välj tid och plats så att det passar er

Föreläsningar och kurser. Välj tid och plats så att det passar er Föreläsningar och kurser Välj tid och plats så att det passar er b Välj den utbildning som passar bäst! Vi på SISU Idrottsutbildarna erbjuder utbildningar i alla former. I den här broschyren presenterar

Läs mer

svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014

svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014 svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014 Innehåll Svensk friidrotts utbildningar 3 Vilken utbildning borde jag gå? 4 Organisation Friidrottens organisationsledare

Läs mer

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM

2013-2014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM 013-014 DAGS ATT UTVECKLAS? LEDARSKAP MEDARBETARSKAP KOMMUNIKATION HR-PROGRAM VD har ordet Utbildning är en av nycklarna till att öka prestationer och resultat. Jag har jobbat med kompetensutveckling och

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning

Verksamhetsbeskrivning Innebandy. Studier i kombination med elitsatsning Verksamhetsbeskrivning Innebandy Studier i kombination med elitsatsning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Rekommenderat innebandygymnasium REK... 2 Skolan... 3 Studier... 3

Läs mer

Vinnare i långa loppet

Vinnare i långa loppet Vinnare i långa loppet Tränings- och tävlingslära i Specialidrott a loppet a i Specialidrott jat läsa ämnet Specialidrott i stationsutveckling inom din jag äta? Hur lär jag mig att skilda kapitel som alla

Läs mer

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF 2 Innehållsförteckning Utbildning Sid nr. Kommunikativt Ledarskap U636 C 4 Kommunikativt Ledarskap U636 D 4 Personlig

Läs mer

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014

Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande som beviljats medel under beslutsperioden 2011-2014 Lista på insatser i Blekinge t o m 141115 Mod Passion

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAM. Hösten 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND

UTBILDNINGSPROGRAM. Hösten 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND UTBILDNINGSPROGRAM Hösten 2015 STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING Idrottens föreningslära är till för styrelsemedlemmar och ledare i organisationen

Läs mer

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan!

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! 1. Är ni flera i föreningen som behöver fylla på kunskap? Då kan en utbildning på plats hos er vara ett utmärkt alternativ till de öppna kurserna

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

UTBILDNINGS 2011 PROGRAM HÖSTEN STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND. Foto: Lena Fredén

UTBILDNINGS 2011 PROGRAM HÖSTEN STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND. Foto: Lena Fredén Foto: Lena Fredén UTBILDNINGS 2011 PROGRAM HÖSTEN STUDIEFÖRBUNDEN SISU IDROTTSUTBILDARNA VÄST OCH VÄSTERGÖTLAND Höstens utbildningsutbud hos SISU Idro LEDARSKAP OCH TRÄNARSKAP Plattformen/Plattformen Unga

Läs mer

V e r k samhetsberättelse 2004

V e r k samhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 MED ÅRSREDOVISNING Medlemsorganisationer Specialidrottsförbund (SF) Sveriges Akademiska Idrottsförbund Sveriges Amerikanska Fotbollförbund Svenska Badmintonförbundet Svenska

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

Verksamhets berättelse MED ÅRSREDOVISNING

Verksamhets berättelse MED ÅRSREDOVISNING Verksamhets berättelse 2003 MED ÅRSREDOVISNING Medlemsorganisationer Specialidrottsförbund (SF) Sveriges Akademiska Idrottsförbund Sveriges Amerikanska Fotbollförbund Svenska Badmintonförbundet Svenska

Läs mer

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet Leif Andmarken Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar 5 Förord 7 Inledning 9 Pedagogiska utgångspunkter 11 107 frågor & svar 11 Avvägningen

Läs mer