Nytt förslag om riskkapital i tidiga skeden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.industrifonden.se Nytt förslag om riskkapital i tidiga skeden"

Transkript

1 NR 3 OKTOBER 2004 INDUSTRIFONDEN NYTT NYHETSBREV FRÅN INDUSTRIFONDEN Klarare spelregler för tidig finansiering En tydligare rollfördelning och klarare spelregler för aktörerna inom det svenska innovationssystemet, dvs de som finansierar och stöttar nya företag i de allra tidigaste skedena. Det är resultatet av Claes de Neergaards arbete, när han på regeringens uppdrag förhandlat fram ett nytt system för såddfinansiering i Sverige. Det var ingen lätt uppgift, eftersom den tidigare ordningen karakteriserades av allt för många olika aktörer som var och en höll på sitt, istället för att samarbeta. Men Claes de Neergaard har löst uppgiften på ett mycket bra sätt. Ur Industrifondens synvinkel innebär förslaget att vår roll blir tydligare. Vi investerar 200 miljoner kr i den nya Teknikbrokoncernen och blir på så sätt engagerad i såddfinansiering runt universitet och högskolor. Detta är en bra lösning för oss och för de bolag som behöver tidig finansiering. Vi tror att såddfinansieringen sköts bäst lokalt där de nya bolagen uppstår. På detta sätt blir förarbetet med de allra tidigaste bolagen bättre, när en ny permanent och stabil aktör tar över ansvaret. Detta har tidigare varit ett problem. Nu får de en aktör som kan finansiera dem den första tiden och som dessutom kan bidra med den kunskap som behövs. Det är också mycket positivt att den kompetens som byggts upp inom Teknikbrostiftelserna kan bibehållas och att verksamheten ges kontinuitet. Samtidigt kan vi på Industrifonden ägna oss att investera i bolag som har kommit lite längre, där vi kan göra bäst nytta. Industrifonden blir en mer renodlad venture capitalaktör, vilket jag tror är en positiv utveckling för alla parter. Lars Öjefors vd Industrifonden I NNEHÅLL Miljövänligare bil med Effpowers batteri Effpower i Göteborg har utvecklat ett unikt batteri för hybridfordon. Bolagets egen lastbil Hildur har testat batteriet i två år och det har visat sig fungera utmärkt. Hildur är en hybridlastbil, som drivs med både el- och dieselmotor. Vd Per Svantesson har goda förhoppningar om att Effpowers batteri, som är lika bra men betydligt billigare än konkurrenternas, ska slå igenom på marknaden inom en nära framtid. Artiklel sid 6 Nytt förslag om riskkapital i tidiga skeden De sju regionala teknikbrostiftelserna går samman i en koncern, Teknikbron Sverige AB. Den får ett kapitaltillskott på 200 miljoner kronor från Industrifonden, medan VINNOVA bidrar med sin inkubatorverksamhet. Detta framgår av regeringens budgetproposition och det bygger på ett förslag, utarbetat av Claes de Neergaard. Artikel sid 4 IT-branschen leder uppgång i Sverige Entreprenörsbarometern har nått index 41, det högsta värdet någonsin. Artikel sid 5 Industrifonden erbjuder tillväxtkapital, kompetens och nätverk till framtidsföretag i hela Sverige. Med 25 års verksamhet och ett förvaltat kapital på ca 3,5 miljarder kronor är vi en av de största och mest erfarna aktörerna på den svenska riskkapitalmarknaden. Industrifonden investerar i små och medelstora företag i de flesta branscher. Vi erbjuder flera olika finansieringsformer - allt från rena projektlån till ägarkapital.

2 Sidec får en ny stor ägare Sidec Technologies tar nu ett ordentligt kliv framåt. Samarbete har inletts med den världsledande tillverkaren av elektronmikroskop, FEI Company. Det handlar om ett betydande finansiellt tillskott när det Nasdaq-registrerade börsbolaget FEI Company nu går in som 20 procentig ägare i Sidec Technologies AB. Totalt investeras 36 miljoner kronor i det lilla biomedicinska utvecklingsbolaget i Stockholm. Övriga investerare är Industrifonden och Karolinska Investment Fund. Samarbetet innebär ett seriöst erkännande av vår teknologi. Med FEI Company som delägare kommer vi bättre kunna nå ut till marknaden, säger nye vd:n Hans Johansson. Bli aggressivare Investeringen ska användas till att bygga upp sälj- och marknadsorganisationen i Europa och USA. Nu när vi har byggt upp bolagets finansiering ska vi satsa på en mer aggressiv marknadsföring och formulera en ny affärsplan. Sidec Technologies har utvecklat en teknologi där man får skarpa tredimensionella bilder av protein i sin naturliga miljö. Bilderna tas i elektronmikroskop med en metod som kallas elektrontomografi. Med Sidecs teknik får man reda på hur proteinet fungerar och hur det påverkas av olika läkemedelskandidater. På så sätt undviker man att spilla tid på forskning som aldrig kommer att leda till nya läkemedel. Kom igen om några månader, så vet jag mer, säger Hans Johansson som bara har varit ett par veckor på vd-posten. Men målet är tydligt: Sidec ska bli ett stort företag. Med nuvarande omsättning på trefyra miljoner kronor har Sidec ännu inte börjat tjäna pengar. Företaget grundades för fyra år sedan på en metod som det är ensamt om i hela världen. Metoden är ett nytt sätt att använda elektronmikroskop för att tydligt kunna studera proteiner i sin naturliga miljö. Tekniken ska användas för att förbättra utvecklingen av nya läkemedel. Kunderna är i dag läkemedels- och bioteknikföretag. Leta efter olja Samarbetet med FEI Company gör att vi nu kan utveckla tekniken ytterligare, säger Hans Johansson. En spännande vinkling på Sidec är även att bolagets patenterade uppfinning potentiellt kan användas inom helt andra användningsområden, som till exempel oljeprospektering. Såddföretaget med tio anställda på campusområdet vid Karolinska Institutet går nu in i en ny tillväxtfas. Närmast ska ett elektronmikroskop från FEI Company installeras hos Sidec. Företaget letar därför större lokaler som går att växa i. - Vi kommer att behöva duktiga forskare, biokemister, biologer och programmerare som vi antingen anställer eller inleder samarbete med. - Vi räknar med att registrera flera patent, förutom de två vi redan har i dag. Vi har redan sökt patent för vissa tilläggsmetoder. Hans Johansson har bland annat Hans Johansson har just tillträtt som ny vd för Sidec. Han gläds över att ett stort kommersiellt företag som amerikanska FEI Company, världsledande tillverkare av elektronmikroskop, nu går in som delägare och samarbetspartner. ett förflutet som vd för det snabbväxande såddföretaget Personal Chemistry i Uppsala. - Ja, från början var jag ensam anställd, nu omsätter verksamheten drygt hundra miljoner kronor. - Jag har erfarenhet av att bygga bolag och introducera avancerad teknologi inom life science-området. Tre gånger har jag framgångsrikt drivit sådana projekt. Han tänker lyckas även en fjärde gång. Lena Fieber

3 Boeing-order genombrott för Arcam Ett litet high-techföretag med femton civilingenjörer i Mölndal har fått en order värd fem miljoner kronor från världens största flygplanstillverkare, Boeing. I slutet av september flygs en tekniskt avancerad tillverkningsmaskin från Göteborg till Boeing Phantom Works i St Louis, USA. Därmed har det verkstadstekniska företaget Arcam AB sålt sin åttonde maskin på tre år. Den här ordern innebär ett genombrott för oss, säger vd Magnus René i mobiltelefon från södra Tyskland. Han befinner sig i bilen på väg till en kund i Parsberg. Boeing-ordern är den tredje affären i USA och nu har en amerikansk servicetekniker anställts för att resa runt och serva maskinerna. Likaså håller Arcam på att rekrytera säljare och servicepersonal i Sverige. Ett nytt kapitel börjar för gänget i Mölndal. Envishet och stor hjälp från Industrifonden i egenskap av stabil ägare har gjort att vi har lyckats få denna order, säger Magnus René. Ja, förutom att vi är bäst i världen på att göra sådana här maskiner. Tillverkar i titan Arcam har utvecklat en tredje generationens teknik för att tillverka komplicerade detaljer i solid metall direkt från CADmodeller. Det går till så att en datorstyrd elektronstråle smälter metallpulver i en kammare som vakuumsätts. Det unika att detaljerna kan formas på detta sätt i solid metall, framför allt i titan. Boeing ska till exempel använda den nyinköpta maskinen för att tillverka flygplanskomponenter i just titan. Att vi nu har börjat leverera Från metallpulver till solid metalldetalj. Arcams vd Magnus René med råmaterial och slutprodukt visar vad bolagets maskin kan åstadkomma. Nu har man fått sin första order från flygindustrin genom Boeing. Det är första gången en maskin beställs för serietillverkning, berättar Magnus René. Hittills har maskinerna vi sålt mest använts för att producera prototyper och korta serier vid serviceföretag. system för serietillverkning i ställlet för korta serier gör stor skillnad. Marknaden är stor. Om man betänker att det finns hundratals leverantörer av fräsar och svarvar som säljer för miljarder kronor så inser man potentialen Vi förutsätter till exempel att Boeing kommer att behöva flera maskiner inom något eller några år, kanske fem-tio stycken. Kan göra inplantat Med titanet som konkurrensfördel är Arcams målgrupp högteknologisk industri: förutom flygplanstillverkning är siktet inställt på tillverkning av bilar med hög prestanda inom racing. Ett tredje affärsområde är medicinteknik. - Med den nya tekniken kan vi göra helt skräddarsydda inplantat i titan, som käkleder, knäleder, fingrar Framtiden ser lovande ut sedan starten för nio år sedan i en källlare på Chalmers. Förra årets omsättning på nio miljoner kronor kommer att överträffas i år. Vi ska bli ett mellanstort industriföretag. Om fem år har vi sålt många fler maskiner i tillverkningsindustrin. Marknaden ligger framför allt i USA och Tyskland. Sverige är litet som enskild marknad. Ta till exempel den kund jag är på väg till här i Tyskland, säger Magnus René. Vi har bjudit in intresserade tillverkningsföretag att komma och titta på maskinen nu under två dagar. 280 har tackat ja, varav fem biltillverkare - som finns i samma Nya investeringar Scalado Industrifonden har investerat i Lundaföretaget Scalado, ett mjukvaruföretag som fokuserar på digital bildhantering för den mobila marknaden. område som kunden - och deras underleverantörer. Går vi ut med motsvarande inbjudan i Sverige kanske det skulle komma 20 personer. I bästa fall. Industrifonden är största ägare i Arcam och hyser goda förhoppningar om att detta ska bli en god investering. Arcam har stor potential och är ett prioriterat bolag i vår portfölj, säger Thomas Carlström, investeringsansvarig på Industrifonden. Cypak Industrifonden har investerat i Cypak, ett teknologibolag som utvecklar världens första engångsdator av papper.

4 Nytt förslag om riskkapital i tidiga skeden Eva Agevik, departementsråd vid Näringsdepartementet och styrelseledamot i Industrifonden, tycker att Claes de Neergaards förlag till nytt innovationssystem leder till bättre samordning och en tydligare rollfördelning mellan de olika inblandade aktörerna. Under den närmaste tioårsperioden kommer Teknikbron Sverige att kunna använda cirka 1,8 miljarder kronor för att finansiera företag i tidiga skeden, s k såddfinansiering. Dessutom stärks ALMI Innovation så att den årliga lånevolymen till innovatörer kan uppgå till minst 60 miljoner per år. God tillgång till kapital i tidiga skeden är mycket viktigt för framväxten av nya företag, säger näringsminister Leif Pagrotsky i ett pressmeddelande. Genom att stödja kommersialisering av kunskaps- och forskningsbaserade affärsidéer från universitet, forskningsinstitut och näringsliv i hela landet ges goda förutsättningar att utveckla både nya produkter och nya företag. Det var i juni som Claes de Neergaard lade fram sitt förslag till förbättrat innovationssystem. Han hade för näringsministerns räkning förhandlat med alla parter som på något sätt hade med tidig finansiering av företag att göra. Claes de Neergaard föreslår också att en ny fond bildas för tidigt ägarkapital, d v s för startup-fasen. Fonden kallas Kick- Start Sverige och ska ha en kapitalbas på upp till 600 miljoner kronor. Industrifonden är beredd att investera 200 miljoner kr i fonden. Det övriga kapitalet är tänkt att komma från Europeiska Investeringsfonden och från svenska institutioner såsom AP-fonderna. Det är bra att vi får in EUmedel till den svenska marknaden. Men det är viktigt att det blir en tydlig arbetsfördelning mellan Kick-Start-fonden och Industrifonden, säger Eva Agevik, departementsråd vid Näringsdepartementet och styrelseledamot i Industrifonden. Tydligare roller Utredningen visar att det är många aktörer som arbetar med att utveckla företag i det innovationsstödjande systemet. Hit hör förutom Industrifonden ALMI, Nutek och VINNOVA, kommersialiseringsbolag inom universitet och högskolor, Industriella Utvecklingscentra m fl. Staten måste axla sitt systemansvar och staka ut vägen från dagens lapptäcke av institutioner, skriver Claes de Neergaard. Och det gör förslaget det skapar samordning och en tydligare rollfördelning, menar Eva Agevik. Det är viktigt att varje verksamhet får sin egen identitet. Att arbeta med såddföretag kräver sin egen kompetens och ledning. Industrifondens organisation är anpassad för att verka inom de segment man gör, och är framgångsrik där. Istället för överlappning tror och hoppas Eva Agevik att de olika aktörerna nu ska komplettera varandra bättre och finna former för ökad samverkan för att få bättre idéflöden och kontakter mellan innovatörer och företagare i mer traditionella branscher. Ambitionen är att traditionella företag ska inspireras att öka kontakterna med den akademiska världen, våga satsa på program för produktutveckling, anställa akademiker osv. Det handlar mycket om attitydfrågor, säger hon. Industrifonden populäraste riskkapitalaktören Industrifonden har utsetts till bästa riskkapitalist i Founders Alliance Entreprenörsbarometer. Det är en undersökning där 750 entreprenörer bland annat får ranka bästa bank, försäkringsbolag, revisor och riskkapitalist. Detta är andra gången som Industrifonden rankas högst. Förra gången var 2002, första gången undersökningen genomfördes. Förra året, 2003, kom Industrifonden på andra plats. Utmärkelsen är ett bevis på att långsiktighet och stabilitet på en turbulent marknad uppskattas av våra entreprenörer, säger Industrifondens VD Lars Öjefors. Founders Alliance Entreprenörsbarometer är Sveriges största attitydundersökning bland tillväxtföretag. 759 entreprenörer i svenska aktiebolag (bildade sedan 1994 med minst fem anställda) har intervjuats om sina mest attraktiva samarbetspartners i kategorierna riskkapitalister, revisorer, affärsjurister, rekryteringsföretag, försäkringsbolag, banker och management konsulting. Undersökningen har genomförts av Founders Alliance i samarbete med Svenskt Näringsliv, SIF och Vinnova. Industrifondens vd Lars Öjefors tog emot priset för bästa riskkapitalbolag vid Entreprenörsgalan i Stockholms Stadshus den 7 september. Han flankeras av två av de andra vinnarna: Per-Olof Andersson, Mercuri Urval och Stefan Persson, Ernst&Young.

5 P ANELEN Industrifonden och Connects senaste entreprenörsbarometer visar att konjunkturen stärks för entreprenörsföretagen. Bäst går det för IT-företagen i Stockholm. Blir det lättare för entreprenörer att få kapital nu? Tom Berggren, vd, Svenska Riskkapitalföreningen Absolut. Vi såg en vändning redan förra året med ökande investeringar i venture-faserna och betydligt bättre exits. Sju av tio riskkapitalbolag har sagt att de vill öka sina investeringar Detta ser ut att bli verklighet då det andra kvartalet visar på en klar uppgång. Tre av tio riskkapitalbolag tycker inte att det finns tillräckligt många bra projekt att investera i så den som kommer med ett bra case blir varmt välkomnad. Örjan Isacson vd, Connect- Sverige En förbättrad konjunktur sänder naturligtvis positiva signaler till investerarna att marknaden för Adressändring Ändra mina uppgifter enligt nedan Stryk mig ur registret Skicka nyhetsbrevet till den person som anges nedan Namn Företag Adress Postadress Telefon E-post Skicka dina ändringar till Industrifonden via fax: mail: post: Industrifondennytt Box 1163, Stockholm vissa produkter och tjänster blir bättre och därmed ökar tillväxtmöjligheterna för företag inom dessa segment. Det avgörande beslutet att göra en investering eller inte blir då förmodligen lätttare att göra. Fortfarande gäller dock att det måste finns verklig substans i ett företags idé och affärskoncept om en investering ska bli aktuell. Bra idéer hittar vanligtvis kapital oberoende av konjunkturen. Ingvar Eriksson, marknadschef och grundare, Novator Läget är fortsatt ganska kärvt även om det kanske blir något lättare att få kapital nu. Jag tror inte att vi kommer att få se en återgång till hur det var i slutet av 1990-talet innan bubblan brast. Då var det lätt för företag att få kapital, kanske lite för lätt. Idag är det en helt annan sak. Riskkapitalaktörerna har blivit väldigt försiktiga och fokuserar främst på redan befintliga bolag. Det är svårt för företag i tidiga skeden att få finansiering (såddfinansiering) vilket är ett problem. IT-branschen leder uppgång i Sverige Optimismen bland de kunskapsintensiva tillväxtföretagen slår nya rekord. Och allra bäst går det i Stockholm. Det visar Industrifondens och CONNECTs senaste Entreprenörsbarometer. Det är femte kvartalet i följd som optimismen ökar och Entreprenörsindex är nu 41, mot 38 i maj. Bottennoteringen 11 uppmättes i maj Entreprenörsbarometern är en undersökning, som genomförs av Industrifonden och CONNECT Sverige. Den omfattar drygt 400 svenska kunskapsintensiva tillväxtföretag inom olika branscher. Tio mättillfällen har genomförts sedan starten och detta är det femte raka kvartalet med förbättrad konjunktur. Detta följde på perioden från våren 2002 till sommaren 2003, då konjunkturen stadigt försämrades. Den förbättrade konjunkturen har även lett till sysselsättningsökningar. Företagen har nyanställt personal fyra kvartal i rad. Notabelt är att två tredjedelar av de personer som anställts det senaste året är kvinnor. Störst optimism i Stockholm För andra kvartalet i följd är utvecklingen bäst i Stockholm. Orsaken till detta är att bolagen i undersökningen uppger att de anställer fler och att marknadsläget förbättrats. Region Norr visar också en uppgång, medan region Syd (Skåne och Blekinge), som legat i topp år 2002 och 2003, nu sackar efter. IT-branschen tar revansch IT-branschen går enligt undersökningen mycket bra. På tre kvartal har den avancerat från att vara den bransch som har sämst utveckling till att nu i augusti 2004 vara den bransch som har bäst konjunktur. Medicin har för första gången sedan februari 2003 tappat tätpositionen och är inte längre främsta branschen i undersökningen. Medicin är den enda bransch som backat sedan föregående mätning i maj Undersökningen finns i sin helhet på och Entreprenörsindex maj 2002 till augusti 2004 per bransch Medicin IT Industri Annan bransch Maj Aug Nov Feb Maj Aug Nov Maj Aug Nov Entreprenörsindex bygger på fem frågor i Entreprenörsbarometern: Företagens syn på utvecklingen och sysselsättningen det gångna och det närmaste kvartalet samt i vilken utsträckning svag efterfrågan upplevs som problem i företagen. Index kan högst vara +100 (strålande optimism/alla växer) och lägst -100 (nattsvart/alla krymper), med 0 som balansläge.

6 B-post. Porto betalt Box 1163, Stockholm, Vasagatan 11 Telefon: , Telefax E-post: Redaktör och ansvarig utgivare: Maria Montgomerie Produktion: Pharos Executive Partners Tryck: Tryckeriet Åsbrink Grafiska AB Miljövänligare bil med Effpowers batteri Fordonsindustrin har länge saknat ett billigt och fungerande batteri för att kunna satsa stort på hybridfordon, dvs fordon med både el- och förbränningsmotor (bensin eller diesel). Men nu finns det. Hos det lilla utvecklingsbolaget Effpower i Göteborg, närmare bestämt. Effpowers batteri är lättare och mindre än traditionella batterier. Det kan användas för hybriddrift, det vill säga att batteridrift kombineras med exempelvis dieseldrift. Detta gör att man kan göra dieselmotorn mindre och att bränsleförbrukningen minskar. Utvecklingen av batteriet genomförs i nära samarbete med Chalmers och bilindustrin. Bilden visar ett kretskort för datainsamling på ett prototypbatteri. Effpower har utvecklat ett så kalllat bipolärt batteri med den unika egenskapen att det ger mycket högre effekt än traditionella batterier, samtidigt som det tål många ur- och uppladdningar. Detta är särskilt bra i hybridfordon. Finessen med hybridfordon är att de kombinerar de bästa egenskaperna hos el- och förbränningsmotorn. Elmotorn assisterar förbränningsmotorn under acceleration och laddar batteriet vid inbromsning. Vid landsvägskörning används huvudsakligen förbränningsmotorn. En hybridbil drar betydligt mindre bränsle än en vanlig bil, vilket i sin tur minskar avgasutsläppen. Både miljö och oljepris talar för att detta kommer att bli allt vanligare i framtiden. Idag ser vi ingenting som skulle kunna stoppa oss från att få ut vårt batteri på marknaden, säger en optimistisk vd Per Svantesson. Han har 20 års erfarenhet inom bilindustrin, varav många år på Volvo, och tror att hybridfordon är något som vi kommer att få se mer och mer av de närmsta åren. Bara Effpower har lyckats Testning av batteriet görs dels genom att låta den egna lastbilen köra runt i Göteborg och slita hårt på batterierna. Dels gör man egna labbtester som kompletteras med extern verifiering av batteriets prestanda. Många batterikonstruktörer har försökt göra bipolära batterier, men det är hittills bara Effpower som har lyckats. Många av experterna på området har varit skeptiska, de har inte trott att detta är möjligt. Men de har fått ge sig, berättar Britta Haraldsen, utvecklingsansvarig batteriforskare med 35 års erfarenhet av branschen. Mångårig erfarenhet av batterier är nyckeln bakom Effpowers framgång med batteriet. Männen bakom konstruktionen, Erik Sundberg och Ove Nilsson har sammanlagt 120 års erfarenhet av batteriforskning. För batteriutveckling är inget som sker i en handvändning. Testningen är mycket tidskrävande och det gälller att ha erfarenhet för att förstå vad som sker och varför. Levande väsen Batterier är som levande väsen, säger Britta Haraldsen, det är svårt att förutse hur de ska reagera i olika situationer. Effpower bildades 1999 av Volvos riskkapitalbolag VTT och Optima Batteries tillsammans med de två idégivarna, som en avknoppning från Chalmers kom Industrifonden in som ägare. Många fordonstillverkare jobbbar för fullt med att ta fram hybridfordon, berättar Per Svantesson. Toyota har kommit längst. Vad som talar för att fordonsindustrin ska använda Effpowers batteri är att det är lika bra och betydligt billigare än andra konkurrerande teknologier. Batteriet kan användas för såväl personbilar som lastbilar och bussar. Fordon med körcykler som innebär många accelerationer och inbromsningar är perfekta applikationer. Ta en sopbil på Manhattan, säger Per Svantesson, den startar och bromsar ca 2000 gånger under en dygnsrunda. Tänk vad mycket bränsle och avgaser som skulle sparas om de använde hybriddrift med vårt batteri! Närmaste framtidsplanerna för Effpower är att slutföra testarbetet. Under det kommande året räknar Effpower med att börja marknadsföra batteriet i stor skala. Vi planerar att inleda ett samarbete med en stor batteritillverkare. Produktionen måste tyvärr ske utomlands, för det finns ingen batteritillverkning kvar i Sverige idag. Bolaget håller också på med en ny finansieringsrunda. Det tillskottskapital man kommer att ta in, beräknas räcka en bit in på 2005 i syfte att säkra en kommersialisering av batteriet. Kan tänka sig att bli uppköpt Tanken är att Effpower ska bli ett kommersiellt tillverkningsbolag. Effpower siktar på att växa till en attraktiv uppköpskandidat om några år. Vi vill skapa värde för våra ägare och då skall vi inte sälja vårt bolag för tidigt, säger Per Svantesson. Bolaget får givetvis ett högre värde om vi kan visa att vår produkt håller både tekniskt och kommersiellt. Industrifonden hyser goda förhoppningar om att Effpower ska utvecklas väl. Bolaget verkar på en oerhört tuff marknad och risken är hög, säger Anders Schelin, investeringsansvarig på Industrifonden, men vid framgång ser vi en mycket stor ekonomisk potential för Effpower.

DESSUTOM I DETTA NUMMER: NR 4 DEC. 2004

DESSUTOM I DETTA NUMMER: NR 4 DEC. 2004 NR 4 DEC. 2004 Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på Saco pekade på det stora hotet mot tillväxten: demografin. - År 2010-2050 kommer det att fattas 20 000 arbetstagare varje år, på grund av att

Läs mer

Heliane Canepa på årsstämman: artikel sid 4

Heliane Canepa på årsstämman: artikel sid 4 Foto: Viktor Brott NR 4 Dec 2005 Heliane Canepa på årsstämman: Fokusera och var uthålliga Heliane Canepa, Nobel Biocares karismatiska vd, var en av talarna vid Industrifondens årsstämma, som ägde rum den

Läs mer

Industrifonden öppnar kontor i Göteborg

Industrifonden öppnar kontor i Göteborg NR 2 Juni 2006 Industrifonden öppnar kontor i Göteborg artikel sid 5 Makeba till jazzfestivalen Den sydafrikanska världsartisten Miriam Makeba, här fotograferad vid Kapstadens internationella jazzfestival,

Läs mer

Vart tredje tillväxtföretag

Vart tredje tillväxtföretag PANELEN Finns det en bubbla under uppsegling på riskkapitalmarknaden? Carl Christensson, VD SEB Företagsinvest Det finns nog vissa risker att bolag förvärvas till för höga värden inom det mogna segmentet

Läs mer

KTH och Chalmers på gång med ny riskkapitalfond

KTH och Chalmers på gång med ny riskkapitalfond NR 3 Okt 2006 Foto. Magnus Gotander KTH och Chalmers på gång med ny riskkapitalfond Idel glada miner när den nya riskkapitalfonden KTH Chalmers Capital lanserades! Fonden är ett led i det fördjupade samarbetet

Läs mer

Conveneer lägger ut mobilen på internet sid 8. Svårt få kapital för småföretag. Kanonår för Scalado. Nytt från våra portföljbolag

Conveneer lägger ut mobilen på internet sid 8. Svårt få kapital för småföretag. Kanonår för Scalado. Nytt från våra portföljbolag Nr. 1 Mars 2009 www.industrifonden.se Svårt få kapital för småföretag Investerare gör väldigt få nyinvesteringar vilket är bekymmersamt för många små företag. sid 3 Kanonår för Scalado sid 4 Scalado, med

Läs mer

INDUSTRIFONDEN. nytt. säljer Envirotainer. Industrifonden. 30 år med svenska småföretag. sid 4. sid 3. sid 6. sid 8

INDUSTRIFONDEN. nytt. säljer Envirotainer. Industrifonden. 30 år med svenska småföretag. sid 4. sid 3. sid 6. sid 8 nytt INDUSTRIFONDEN Nr. 4 December/Januari 2009/2010 www.industrifonden.se Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små. sid 4 Professor Hans Rosling visade en faktabaserad världsbild på Industrifondens

Läs mer

Globalisering och miljöhot hett ämne på årets stämma s.4

Globalisering och miljöhot hett ämne på årets stämma s.4 Nr. 4 December 2006 www.industrifonden.se Globalisering och miljöhot hett ämne på årets stämma s.4 Climatewell får pris från World Economic Forum s.7 Industrifonden säljer Tibrokök s.2 Generic noterat

Läs mer

Års rsra rapp pport 2 t 0 2 09-1 - 0 1

Års rsra rapp pport 2 t 0 2 09-1 - 0 1 Årsrapport 2009-10 Industrifondens Årsrapport 2009-2010 Innehåll Detta är Industrifonden/Året som gått...1 Vd har ordet...2 Industrifondens roll och uppgift...4 Uppdrag, mål och strategi...5 Industrifondens

Läs mer

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag nytt INDUSTRIFONDEN Nr. 2 Juni 2010 www.industrifonden.se Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små. Industrifonden investerar i nybildat bolag sid 2 Tema: Sveriges inkubatorer Under 2009

Läs mer

Nytt kapital räddade Sidec s.4

Nytt kapital räddade Sidec s.4 Nr. 2 Juni 2007 www.industrifonden.se Nytt kapital räddade Sidec s.4 Cellavision noterat s.3 Industrifonden säljer Naty s.7 Fyra nya investeringar s.8 Sidec har utvecklat en teknik som gör att man på ett

Läs mer

Industrifonden nytt INdUStrIFoNdeN INVeSterar I Stora BoLaG MedaN de Är SMÅ

Industrifonden nytt INdUStrIFoNdeN INVeSterar I Stora BoLaG MedaN de Är SMÅ Nr. 2 april 2011 Industrifonden nytt INdUStrIFoNdeN INVeSterar I Stora BoLaG MedaN de Är SMÅ Hjulen i göteborg snurrar igen tema SiDAN 4 6 Foto: dick Gillberg/goteborg.com Qliktech är industrifondens bästa

Läs mer

Risky Business Gasellföretag och riskkapitalister om kapitalets betydelse för tillväxt

Risky Business Gasellföretag och riskkapitalister om kapitalets betydelse för tillväxt Risky Business Gasellföretag och riskkapitalister om kapitalets betydelse för tillväxt Rapport 2010:5 ISSN 1650-7965 Författare Joachim Briggert, Västsvenska Industri- och Handelskammaren. Publicerad av

Läs mer

Årsredovisning 2010-11

Årsredovisning 2010-11 Årsredovisning 2010-11 Innehåll Industrifonden i korthet... 1 Vd har ordet... 2 Roll och position... 4 Uppdrag, mål och strategi... 5 Verksamhet... 6 Investeringsfokus... 8 Ägarpolicy... 9 Affärsområde

Läs mer

Industrifonden nytt investerar i stora bolag medan de är små

Industrifonden nytt investerar i stora bolag medan de är små Nr. 2 juni 2012 Industrifonden nytt investerar i stora bolag medan de är små Ut i världen naturligt för svenska tillväxtföretag Sidan 4 Coresonic sålt till MediaTek Sidan 3 Stor potential i Asien för Cellavision

Läs mer

INDUSTRIFONDEN. nytt. Industrifonden investerar i

INDUSTRIFONDEN. nytt. Industrifonden investerar i nytt INDUSTRIFONDEN Nr. 3 Oktober 2009 www.industrifonden.se Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små. Proffs på att vara styrelseordförande Att sitta som styrelseordförande i ett mindre

Läs mer

Industrifonden investerar i dykbolaget Poseidon s.4

Industrifonden investerar i dykbolaget Poseidon s.4 Nr. 1 Mars 2007 www.industrifonden.se Industrifonden investerar i dykbolaget Poseidon s.4 Bioinvent i nytt samarbete med Genentech s.3 Motorola blir kund till Scalado s.4 SafeTool gör bygget säkrare s.6

Läs mer

UIC bolag på internationell innovationsturné

UIC bolag på internationell innovationsturné UIC bolag på internationell innovationsturné Första stopp Silicon Valley First på First North Isconova - första UIC bolag som noteras 2010-2011 Innovationspolitiken får inte bli regionalpolitik UICs vd

Läs mer

Industrifonden nytt #1 2013

Industrifonden nytt #1 2013 Industrifonden nytt #1 2013 Ljus framtid för svensk internetbransch Foto: Widespace SIDAN 04 # NR.1 APRIL 2013 Trialbee hittar patienterna på nätet SIDAN 06 Widespace fixar annonser i mobilen SIDAN 08

Läs mer

Ideon växer på höjden

Ideon växer på höjden t t ANNONS Hela denna bilaga är annons från Ideon Science Park ANNONS Värme och el från samma unika panna! VÅREN 2007 Ideon växer på höjden Lund får snart ett nytt landmärke! Planeringen för ett 19-våningshus

Läs mer

Årsredovisning 2012-13. Vi bygger värden i svenska tillväxtföretag. Inte ensamma, utan tillsammans med entreprenörer och andra investerare.

Årsredovisning 2012-13. Vi bygger värden i svenska tillväxtföretag. Inte ensamma, utan tillsammans med entreprenörer och andra investerare. Årsredovisning 2012-13 Vi bygger värden i svenska tillväxtföretag. Inte ensamma, utan tillsammans med entreprenörer och andra investerare. Industrifonden i korthet Investeringar fördelade på investeringsår,

Läs mer

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård 2009-2010 Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover Smarta fönster spar energi Idéer för bättre vård Lansering på Nasdaq OMX Affärscoacher adderar affärsmannaskap

Läs mer

Finansiera ditt företag

Finansiera ditt företag 24-SIDIG HANDBOK Finansiera ditt företag Så hittar du kapital för att starta och växa Värde 79 kr I samarbete med: Idag hjälper vi ytterligare företag att växa! Varje dag får 100 svenska företag rådgivning,

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22

ÅRSRAPPORT. Svenska riskkapitalfonder. avkastning än börsen sid 22 2011 ÅRSRAPPORT Svenska riskkapitalfonder skapar högre avkastning än börsen sid 22 SVCA verkar för bättre förutsättningar för privata investerare och entreprenörer sid 3 Innehållsförteckning 3 SVCA verkar

Läs mer

Arcam i korthet. Innehåll. Information från Arcam. Arcam erbjuder utrustning för direkttillverkning. av metalldetaljer med friformsteknik.

Arcam i korthet. Innehåll. Information från Arcam. Arcam erbjuder utrustning för direkttillverkning. av metalldetaljer med friformsteknik. Årsredovisning 2005 Arcam i korthet Arcam erbjuder utrustning för direkttillverkning av metalldetaljer med friformsteknik. Utrustningen används för snabb och kostnadseffektiv tillverkning inom främst fl

Läs mer

Klusterkapitalism, kan svenskar verkligen samverka?

Klusterkapitalism, kan svenskar verkligen samverka? Klusterkapitalism, kan svenskar verkligen samverka? Jag befinner mig på resa i Sverige och får då lite tid över att hinna med att skriva lite om innovation och entreprenörskapet i Sverige. De flesta tycker

Läs mer

Industrifonden nytt. Från malm till moln i Luleå tema Sidan 4 5. Rekordresultat för Industrifonden. Bra läge för InDex Sidan 8. Nr.

Industrifonden nytt. Från malm till moln i Luleå tema Sidan 4 5. Rekordresultat för Industrifonden. Bra läge för InDex Sidan 8. Nr. Nr. 3 oktober 2011 Industrifonden nytt Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små Från malm till moln i Luleå tema Sidan 4 5 Rekordresultat för Industrifonden Sidan 2 Bra läge för InDex Sidan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08-09

Verksamhetsberättelse 08-09 Verksamhetsberättelse 08-09 Industrifondens verksamhetsberättelse 2008-09 Industrifonden 1979-2009 Genom åren har Industrifonden finansierat cirka 1000 bolag med totalt tio miljarder kronor. Nedan och

Läs mer

Dynamik ger ökade vinster

Dynamik ger ökade vinster En tidning om effektivt företagande Maj 2012 storbritannien: europas enklaste plats för företag Dynamik ger ökade vinster Kvinnor i ledningen en bra affär enligt Annie Lööf stiga sätter eskilstuna på världskartan

Läs mer