Nytt förslag om riskkapital i tidiga skeden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.industrifonden.se Nytt förslag om riskkapital i tidiga skeden"

Transkript

1 NR 3 OKTOBER 2004 INDUSTRIFONDEN NYTT NYHETSBREV FRÅN INDUSTRIFONDEN Klarare spelregler för tidig finansiering En tydligare rollfördelning och klarare spelregler för aktörerna inom det svenska innovationssystemet, dvs de som finansierar och stöttar nya företag i de allra tidigaste skedena. Det är resultatet av Claes de Neergaards arbete, när han på regeringens uppdrag förhandlat fram ett nytt system för såddfinansiering i Sverige. Det var ingen lätt uppgift, eftersom den tidigare ordningen karakteriserades av allt för många olika aktörer som var och en höll på sitt, istället för att samarbeta. Men Claes de Neergaard har löst uppgiften på ett mycket bra sätt. Ur Industrifondens synvinkel innebär förslaget att vår roll blir tydligare. Vi investerar 200 miljoner kr i den nya Teknikbrokoncernen och blir på så sätt engagerad i såddfinansiering runt universitet och högskolor. Detta är en bra lösning för oss och för de bolag som behöver tidig finansiering. Vi tror att såddfinansieringen sköts bäst lokalt där de nya bolagen uppstår. På detta sätt blir förarbetet med de allra tidigaste bolagen bättre, när en ny permanent och stabil aktör tar över ansvaret. Detta har tidigare varit ett problem. Nu får de en aktör som kan finansiera dem den första tiden och som dessutom kan bidra med den kunskap som behövs. Det är också mycket positivt att den kompetens som byggts upp inom Teknikbrostiftelserna kan bibehållas och att verksamheten ges kontinuitet. Samtidigt kan vi på Industrifonden ägna oss att investera i bolag som har kommit lite längre, där vi kan göra bäst nytta. Industrifonden blir en mer renodlad venture capitalaktör, vilket jag tror är en positiv utveckling för alla parter. Lars Öjefors vd Industrifonden I NNEHÅLL Miljövänligare bil med Effpowers batteri Effpower i Göteborg har utvecklat ett unikt batteri för hybridfordon. Bolagets egen lastbil Hildur har testat batteriet i två år och det har visat sig fungera utmärkt. Hildur är en hybridlastbil, som drivs med både el- och dieselmotor. Vd Per Svantesson har goda förhoppningar om att Effpowers batteri, som är lika bra men betydligt billigare än konkurrenternas, ska slå igenom på marknaden inom en nära framtid. Artiklel sid 6 Nytt förslag om riskkapital i tidiga skeden De sju regionala teknikbrostiftelserna går samman i en koncern, Teknikbron Sverige AB. Den får ett kapitaltillskott på 200 miljoner kronor från Industrifonden, medan VINNOVA bidrar med sin inkubatorverksamhet. Detta framgår av regeringens budgetproposition och det bygger på ett förslag, utarbetat av Claes de Neergaard. Artikel sid 4 IT-branschen leder uppgång i Sverige Entreprenörsbarometern har nått index 41, det högsta värdet någonsin. Artikel sid 5 Industrifonden erbjuder tillväxtkapital, kompetens och nätverk till framtidsföretag i hela Sverige. Med 25 års verksamhet och ett förvaltat kapital på ca 3,5 miljarder kronor är vi en av de största och mest erfarna aktörerna på den svenska riskkapitalmarknaden. Industrifonden investerar i små och medelstora företag i de flesta branscher. Vi erbjuder flera olika finansieringsformer - allt från rena projektlån till ägarkapital.

2 Sidec får en ny stor ägare Sidec Technologies tar nu ett ordentligt kliv framåt. Samarbete har inletts med den världsledande tillverkaren av elektronmikroskop, FEI Company. Det handlar om ett betydande finansiellt tillskott när det Nasdaq-registrerade börsbolaget FEI Company nu går in som 20 procentig ägare i Sidec Technologies AB. Totalt investeras 36 miljoner kronor i det lilla biomedicinska utvecklingsbolaget i Stockholm. Övriga investerare är Industrifonden och Karolinska Investment Fund. Samarbetet innebär ett seriöst erkännande av vår teknologi. Med FEI Company som delägare kommer vi bättre kunna nå ut till marknaden, säger nye vd:n Hans Johansson. Bli aggressivare Investeringen ska användas till att bygga upp sälj- och marknadsorganisationen i Europa och USA. Nu när vi har byggt upp bolagets finansiering ska vi satsa på en mer aggressiv marknadsföring och formulera en ny affärsplan. Sidec Technologies har utvecklat en teknologi där man får skarpa tredimensionella bilder av protein i sin naturliga miljö. Bilderna tas i elektronmikroskop med en metod som kallas elektrontomografi. Med Sidecs teknik får man reda på hur proteinet fungerar och hur det påverkas av olika läkemedelskandidater. På så sätt undviker man att spilla tid på forskning som aldrig kommer att leda till nya läkemedel. Kom igen om några månader, så vet jag mer, säger Hans Johansson som bara har varit ett par veckor på vd-posten. Men målet är tydligt: Sidec ska bli ett stort företag. Med nuvarande omsättning på trefyra miljoner kronor har Sidec ännu inte börjat tjäna pengar. Företaget grundades för fyra år sedan på en metod som det är ensamt om i hela världen. Metoden är ett nytt sätt att använda elektronmikroskop för att tydligt kunna studera proteiner i sin naturliga miljö. Tekniken ska användas för att förbättra utvecklingen av nya läkemedel. Kunderna är i dag läkemedels- och bioteknikföretag. Leta efter olja Samarbetet med FEI Company gör att vi nu kan utveckla tekniken ytterligare, säger Hans Johansson. En spännande vinkling på Sidec är även att bolagets patenterade uppfinning potentiellt kan användas inom helt andra användningsområden, som till exempel oljeprospektering. Såddföretaget med tio anställda på campusområdet vid Karolinska Institutet går nu in i en ny tillväxtfas. Närmast ska ett elektronmikroskop från FEI Company installeras hos Sidec. Företaget letar därför större lokaler som går att växa i. - Vi kommer att behöva duktiga forskare, biokemister, biologer och programmerare som vi antingen anställer eller inleder samarbete med. - Vi räknar med att registrera flera patent, förutom de två vi redan har i dag. Vi har redan sökt patent för vissa tilläggsmetoder. Hans Johansson har bland annat Hans Johansson har just tillträtt som ny vd för Sidec. Han gläds över att ett stort kommersiellt företag som amerikanska FEI Company, världsledande tillverkare av elektronmikroskop, nu går in som delägare och samarbetspartner. ett förflutet som vd för det snabbväxande såddföretaget Personal Chemistry i Uppsala. - Ja, från början var jag ensam anställd, nu omsätter verksamheten drygt hundra miljoner kronor. - Jag har erfarenhet av att bygga bolag och introducera avancerad teknologi inom life science-området. Tre gånger har jag framgångsrikt drivit sådana projekt. Han tänker lyckas även en fjärde gång. Lena Fieber

3 Boeing-order genombrott för Arcam Ett litet high-techföretag med femton civilingenjörer i Mölndal har fått en order värd fem miljoner kronor från världens största flygplanstillverkare, Boeing. I slutet av september flygs en tekniskt avancerad tillverkningsmaskin från Göteborg till Boeing Phantom Works i St Louis, USA. Därmed har det verkstadstekniska företaget Arcam AB sålt sin åttonde maskin på tre år. Den här ordern innebär ett genombrott för oss, säger vd Magnus René i mobiltelefon från södra Tyskland. Han befinner sig i bilen på väg till en kund i Parsberg. Boeing-ordern är den tredje affären i USA och nu har en amerikansk servicetekniker anställts för att resa runt och serva maskinerna. Likaså håller Arcam på att rekrytera säljare och servicepersonal i Sverige. Ett nytt kapitel börjar för gänget i Mölndal. Envishet och stor hjälp från Industrifonden i egenskap av stabil ägare har gjort att vi har lyckats få denna order, säger Magnus René. Ja, förutom att vi är bäst i världen på att göra sådana här maskiner. Tillverkar i titan Arcam har utvecklat en tredje generationens teknik för att tillverka komplicerade detaljer i solid metall direkt från CADmodeller. Det går till så att en datorstyrd elektronstråle smälter metallpulver i en kammare som vakuumsätts. Det unika att detaljerna kan formas på detta sätt i solid metall, framför allt i titan. Boeing ska till exempel använda den nyinköpta maskinen för att tillverka flygplanskomponenter i just titan. Att vi nu har börjat leverera Från metallpulver till solid metalldetalj. Arcams vd Magnus René med råmaterial och slutprodukt visar vad bolagets maskin kan åstadkomma. Nu har man fått sin första order från flygindustrin genom Boeing. Det är första gången en maskin beställs för serietillverkning, berättar Magnus René. Hittills har maskinerna vi sålt mest använts för att producera prototyper och korta serier vid serviceföretag. system för serietillverkning i ställlet för korta serier gör stor skillnad. Marknaden är stor. Om man betänker att det finns hundratals leverantörer av fräsar och svarvar som säljer för miljarder kronor så inser man potentialen Vi förutsätter till exempel att Boeing kommer att behöva flera maskiner inom något eller några år, kanske fem-tio stycken. Kan göra inplantat Med titanet som konkurrensfördel är Arcams målgrupp högteknologisk industri: förutom flygplanstillverkning är siktet inställt på tillverkning av bilar med hög prestanda inom racing. Ett tredje affärsområde är medicinteknik. - Med den nya tekniken kan vi göra helt skräddarsydda inplantat i titan, som käkleder, knäleder, fingrar Framtiden ser lovande ut sedan starten för nio år sedan i en källlare på Chalmers. Förra årets omsättning på nio miljoner kronor kommer att överträffas i år. Vi ska bli ett mellanstort industriföretag. Om fem år har vi sålt många fler maskiner i tillverkningsindustrin. Marknaden ligger framför allt i USA och Tyskland. Sverige är litet som enskild marknad. Ta till exempel den kund jag är på väg till här i Tyskland, säger Magnus René. Vi har bjudit in intresserade tillverkningsföretag att komma och titta på maskinen nu under två dagar. 280 har tackat ja, varav fem biltillverkare - som finns i samma Nya investeringar Scalado Industrifonden har investerat i Lundaföretaget Scalado, ett mjukvaruföretag som fokuserar på digital bildhantering för den mobila marknaden. område som kunden - och deras underleverantörer. Går vi ut med motsvarande inbjudan i Sverige kanske det skulle komma 20 personer. I bästa fall. Industrifonden är största ägare i Arcam och hyser goda förhoppningar om att detta ska bli en god investering. Arcam har stor potential och är ett prioriterat bolag i vår portfölj, säger Thomas Carlström, investeringsansvarig på Industrifonden. Cypak Industrifonden har investerat i Cypak, ett teknologibolag som utvecklar världens första engångsdator av papper.

4 Nytt förslag om riskkapital i tidiga skeden Eva Agevik, departementsråd vid Näringsdepartementet och styrelseledamot i Industrifonden, tycker att Claes de Neergaards förlag till nytt innovationssystem leder till bättre samordning och en tydligare rollfördelning mellan de olika inblandade aktörerna. Under den närmaste tioårsperioden kommer Teknikbron Sverige att kunna använda cirka 1,8 miljarder kronor för att finansiera företag i tidiga skeden, s k såddfinansiering. Dessutom stärks ALMI Innovation så att den årliga lånevolymen till innovatörer kan uppgå till minst 60 miljoner per år. God tillgång till kapital i tidiga skeden är mycket viktigt för framväxten av nya företag, säger näringsminister Leif Pagrotsky i ett pressmeddelande. Genom att stödja kommersialisering av kunskaps- och forskningsbaserade affärsidéer från universitet, forskningsinstitut och näringsliv i hela landet ges goda förutsättningar att utveckla både nya produkter och nya företag. Det var i juni som Claes de Neergaard lade fram sitt förslag till förbättrat innovationssystem. Han hade för näringsministerns räkning förhandlat med alla parter som på något sätt hade med tidig finansiering av företag att göra. Claes de Neergaard föreslår också att en ny fond bildas för tidigt ägarkapital, d v s för startup-fasen. Fonden kallas Kick- Start Sverige och ska ha en kapitalbas på upp till 600 miljoner kronor. Industrifonden är beredd att investera 200 miljoner kr i fonden. Det övriga kapitalet är tänkt att komma från Europeiska Investeringsfonden och från svenska institutioner såsom AP-fonderna. Det är bra att vi får in EUmedel till den svenska marknaden. Men det är viktigt att det blir en tydlig arbetsfördelning mellan Kick-Start-fonden och Industrifonden, säger Eva Agevik, departementsråd vid Näringsdepartementet och styrelseledamot i Industrifonden. Tydligare roller Utredningen visar att det är många aktörer som arbetar med att utveckla företag i det innovationsstödjande systemet. Hit hör förutom Industrifonden ALMI, Nutek och VINNOVA, kommersialiseringsbolag inom universitet och högskolor, Industriella Utvecklingscentra m fl. Staten måste axla sitt systemansvar och staka ut vägen från dagens lapptäcke av institutioner, skriver Claes de Neergaard. Och det gör förslaget det skapar samordning och en tydligare rollfördelning, menar Eva Agevik. Det är viktigt att varje verksamhet får sin egen identitet. Att arbeta med såddföretag kräver sin egen kompetens och ledning. Industrifondens organisation är anpassad för att verka inom de segment man gör, och är framgångsrik där. Istället för överlappning tror och hoppas Eva Agevik att de olika aktörerna nu ska komplettera varandra bättre och finna former för ökad samverkan för att få bättre idéflöden och kontakter mellan innovatörer och företagare i mer traditionella branscher. Ambitionen är att traditionella företag ska inspireras att öka kontakterna med den akademiska världen, våga satsa på program för produktutveckling, anställa akademiker osv. Det handlar mycket om attitydfrågor, säger hon. Industrifonden populäraste riskkapitalaktören Industrifonden har utsetts till bästa riskkapitalist i Founders Alliance Entreprenörsbarometer. Det är en undersökning där 750 entreprenörer bland annat får ranka bästa bank, försäkringsbolag, revisor och riskkapitalist. Detta är andra gången som Industrifonden rankas högst. Förra gången var 2002, första gången undersökningen genomfördes. Förra året, 2003, kom Industrifonden på andra plats. Utmärkelsen är ett bevis på att långsiktighet och stabilitet på en turbulent marknad uppskattas av våra entreprenörer, säger Industrifondens VD Lars Öjefors. Founders Alliance Entreprenörsbarometer är Sveriges största attitydundersökning bland tillväxtföretag. 759 entreprenörer i svenska aktiebolag (bildade sedan 1994 med minst fem anställda) har intervjuats om sina mest attraktiva samarbetspartners i kategorierna riskkapitalister, revisorer, affärsjurister, rekryteringsföretag, försäkringsbolag, banker och management konsulting. Undersökningen har genomförts av Founders Alliance i samarbete med Svenskt Näringsliv, SIF och Vinnova. Industrifondens vd Lars Öjefors tog emot priset för bästa riskkapitalbolag vid Entreprenörsgalan i Stockholms Stadshus den 7 september. Han flankeras av två av de andra vinnarna: Per-Olof Andersson, Mercuri Urval och Stefan Persson, Ernst&Young.

5 P ANELEN Industrifonden och Connects senaste entreprenörsbarometer visar att konjunkturen stärks för entreprenörsföretagen. Bäst går det för IT-företagen i Stockholm. Blir det lättare för entreprenörer att få kapital nu? Tom Berggren, vd, Svenska Riskkapitalföreningen Absolut. Vi såg en vändning redan förra året med ökande investeringar i venture-faserna och betydligt bättre exits. Sju av tio riskkapitalbolag har sagt att de vill öka sina investeringar Detta ser ut att bli verklighet då det andra kvartalet visar på en klar uppgång. Tre av tio riskkapitalbolag tycker inte att det finns tillräckligt många bra projekt att investera i så den som kommer med ett bra case blir varmt välkomnad. Örjan Isacson vd, Connect- Sverige En förbättrad konjunktur sänder naturligtvis positiva signaler till investerarna att marknaden för Adressändring Ändra mina uppgifter enligt nedan Stryk mig ur registret Skicka nyhetsbrevet till den person som anges nedan Namn Företag Adress Postadress Telefon E-post Skicka dina ändringar till Industrifonden via fax: mail: post: Industrifondennytt Box 1163, Stockholm vissa produkter och tjänster blir bättre och därmed ökar tillväxtmöjligheterna för företag inom dessa segment. Det avgörande beslutet att göra en investering eller inte blir då förmodligen lätttare att göra. Fortfarande gäller dock att det måste finns verklig substans i ett företags idé och affärskoncept om en investering ska bli aktuell. Bra idéer hittar vanligtvis kapital oberoende av konjunkturen. Ingvar Eriksson, marknadschef och grundare, Novator Läget är fortsatt ganska kärvt även om det kanske blir något lättare att få kapital nu. Jag tror inte att vi kommer att få se en återgång till hur det var i slutet av 1990-talet innan bubblan brast. Då var det lätt för företag att få kapital, kanske lite för lätt. Idag är det en helt annan sak. Riskkapitalaktörerna har blivit väldigt försiktiga och fokuserar främst på redan befintliga bolag. Det är svårt för företag i tidiga skeden att få finansiering (såddfinansiering) vilket är ett problem. IT-branschen leder uppgång i Sverige Optimismen bland de kunskapsintensiva tillväxtföretagen slår nya rekord. Och allra bäst går det i Stockholm. Det visar Industrifondens och CONNECTs senaste Entreprenörsbarometer. Det är femte kvartalet i följd som optimismen ökar och Entreprenörsindex är nu 41, mot 38 i maj. Bottennoteringen 11 uppmättes i maj Entreprenörsbarometern är en undersökning, som genomförs av Industrifonden och CONNECT Sverige. Den omfattar drygt 400 svenska kunskapsintensiva tillväxtföretag inom olika branscher. Tio mättillfällen har genomförts sedan starten och detta är det femte raka kvartalet med förbättrad konjunktur. Detta följde på perioden från våren 2002 till sommaren 2003, då konjunkturen stadigt försämrades. Den förbättrade konjunkturen har även lett till sysselsättningsökningar. Företagen har nyanställt personal fyra kvartal i rad. Notabelt är att två tredjedelar av de personer som anställts det senaste året är kvinnor. Störst optimism i Stockholm För andra kvartalet i följd är utvecklingen bäst i Stockholm. Orsaken till detta är att bolagen i undersökningen uppger att de anställer fler och att marknadsläget förbättrats. Region Norr visar också en uppgång, medan region Syd (Skåne och Blekinge), som legat i topp år 2002 och 2003, nu sackar efter. IT-branschen tar revansch IT-branschen går enligt undersökningen mycket bra. På tre kvartal har den avancerat från att vara den bransch som har sämst utveckling till att nu i augusti 2004 vara den bransch som har bäst konjunktur. Medicin har för första gången sedan februari 2003 tappat tätpositionen och är inte längre främsta branschen i undersökningen. Medicin är den enda bransch som backat sedan föregående mätning i maj Undersökningen finns i sin helhet på och Entreprenörsindex maj 2002 till augusti 2004 per bransch Medicin IT Industri Annan bransch Maj Aug Nov Feb Maj Aug Nov Maj Aug Nov Entreprenörsindex bygger på fem frågor i Entreprenörsbarometern: Företagens syn på utvecklingen och sysselsättningen det gångna och det närmaste kvartalet samt i vilken utsträckning svag efterfrågan upplevs som problem i företagen. Index kan högst vara +100 (strålande optimism/alla växer) och lägst -100 (nattsvart/alla krymper), med 0 som balansläge.

6 B-post. Porto betalt Box 1163, Stockholm, Vasagatan 11 Telefon: , Telefax E-post: Redaktör och ansvarig utgivare: Maria Montgomerie Produktion: Pharos Executive Partners Tryck: Tryckeriet Åsbrink Grafiska AB Miljövänligare bil med Effpowers batteri Fordonsindustrin har länge saknat ett billigt och fungerande batteri för att kunna satsa stort på hybridfordon, dvs fordon med både el- och förbränningsmotor (bensin eller diesel). Men nu finns det. Hos det lilla utvecklingsbolaget Effpower i Göteborg, närmare bestämt. Effpowers batteri är lättare och mindre än traditionella batterier. Det kan användas för hybriddrift, det vill säga att batteridrift kombineras med exempelvis dieseldrift. Detta gör att man kan göra dieselmotorn mindre och att bränsleförbrukningen minskar. Utvecklingen av batteriet genomförs i nära samarbete med Chalmers och bilindustrin. Bilden visar ett kretskort för datainsamling på ett prototypbatteri. Effpower har utvecklat ett så kalllat bipolärt batteri med den unika egenskapen att det ger mycket högre effekt än traditionella batterier, samtidigt som det tål många ur- och uppladdningar. Detta är särskilt bra i hybridfordon. Finessen med hybridfordon är att de kombinerar de bästa egenskaperna hos el- och förbränningsmotorn. Elmotorn assisterar förbränningsmotorn under acceleration och laddar batteriet vid inbromsning. Vid landsvägskörning används huvudsakligen förbränningsmotorn. En hybridbil drar betydligt mindre bränsle än en vanlig bil, vilket i sin tur minskar avgasutsläppen. Både miljö och oljepris talar för att detta kommer att bli allt vanligare i framtiden. Idag ser vi ingenting som skulle kunna stoppa oss från att få ut vårt batteri på marknaden, säger en optimistisk vd Per Svantesson. Han har 20 års erfarenhet inom bilindustrin, varav många år på Volvo, och tror att hybridfordon är något som vi kommer att få se mer och mer av de närmsta åren. Bara Effpower har lyckats Testning av batteriet görs dels genom att låta den egna lastbilen köra runt i Göteborg och slita hårt på batterierna. Dels gör man egna labbtester som kompletteras med extern verifiering av batteriets prestanda. Många batterikonstruktörer har försökt göra bipolära batterier, men det är hittills bara Effpower som har lyckats. Många av experterna på området har varit skeptiska, de har inte trott att detta är möjligt. Men de har fått ge sig, berättar Britta Haraldsen, utvecklingsansvarig batteriforskare med 35 års erfarenhet av branschen. Mångårig erfarenhet av batterier är nyckeln bakom Effpowers framgång med batteriet. Männen bakom konstruktionen, Erik Sundberg och Ove Nilsson har sammanlagt 120 års erfarenhet av batteriforskning. För batteriutveckling är inget som sker i en handvändning. Testningen är mycket tidskrävande och det gälller att ha erfarenhet för att förstå vad som sker och varför. Levande väsen Batterier är som levande väsen, säger Britta Haraldsen, det är svårt att förutse hur de ska reagera i olika situationer. Effpower bildades 1999 av Volvos riskkapitalbolag VTT och Optima Batteries tillsammans med de två idégivarna, som en avknoppning från Chalmers kom Industrifonden in som ägare. Många fordonstillverkare jobbbar för fullt med att ta fram hybridfordon, berättar Per Svantesson. Toyota har kommit längst. Vad som talar för att fordonsindustrin ska använda Effpowers batteri är att det är lika bra och betydligt billigare än andra konkurrerande teknologier. Batteriet kan användas för såväl personbilar som lastbilar och bussar. Fordon med körcykler som innebär många accelerationer och inbromsningar är perfekta applikationer. Ta en sopbil på Manhattan, säger Per Svantesson, den startar och bromsar ca 2000 gånger under en dygnsrunda. Tänk vad mycket bränsle och avgaser som skulle sparas om de använde hybriddrift med vårt batteri! Närmaste framtidsplanerna för Effpower är att slutföra testarbetet. Under det kommande året räknar Effpower med att börja marknadsföra batteriet i stor skala. Vi planerar att inleda ett samarbete med en stor batteritillverkare. Produktionen måste tyvärr ske utomlands, för det finns ingen batteritillverkning kvar i Sverige idag. Bolaget håller också på med en ny finansieringsrunda. Det tillskottskapital man kommer att ta in, beräknas räcka en bit in på 2005 i syfte att säkra en kommersialisering av batteriet. Kan tänka sig att bli uppköpt Tanken är att Effpower ska bli ett kommersiellt tillverkningsbolag. Effpower siktar på att växa till en attraktiv uppköpskandidat om några år. Vi vill skapa värde för våra ägare och då skall vi inte sälja vårt bolag för tidigt, säger Per Svantesson. Bolaget får givetvis ett högre värde om vi kan visa att vår produkt håller både tekniskt och kommersiellt. Industrifonden hyser goda förhoppningar om att Effpower ska utvecklas väl. Bolaget verkar på en oerhört tuff marknad och risken är hög, säger Anders Schelin, investeringsansvarig på Industrifonden, men vid framgång ser vi en mycket stor ekonomisk potential för Effpower.

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 1 2 Riskkapital En översikt Fouriertransforms roll Huvudpunkter i en affärsplan 1 3 Tillgång till kapital förutsättning för att förverkliga

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Mitra Medical med VD Bengt E.B. Sandberg har utvecklat ett blodfilter som ger bättre resultat men färre biverkningar, vid cancerbehandling.

Mitra Medical med VD Bengt E.B. Sandberg har utvecklat ett blodfilter som ger bättre resultat men färre biverkningar, vid cancerbehandling. Foto: Kristoffer Lindblad NR 1 MARS 2005 Mitra Medical med VD Bengt E.B. Sandberg har utvecklat ett blodfilter som ger bättre resultat men färre biverkningar, vid cancerbehandling. Mitras filter nytt grepp

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Afema. Innovationsföretag i tidiga skeden strategier för patent och finansiering. Hämta bilderna på www.afema.se

Afema. Innovationsföretag i tidiga skeden strategier för patent och finansiering. Hämta bilderna på www.afema.se Afema Innovationsföretag i tidiga skeden strategier för patent och finansiering Ström & Gulliksson Salén-huset 10 september 2004 Eric Martin Hämta bilderna på www.afema.se Innovationsföretag i tidiga skeden

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Riskkapital Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Lite om ALMI INVEST Vårt investeringsfokus Life Science, varför

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige

Vi skapar tillväxt i Västsverige Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två tillväxtprocesser

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009 Finansieringssituationen för små och medelstora företag Presentation 1. 2 Mars 2009 Företagens finansieringssituation - Låneindikatorn 150 bankkontorschefer intervjuades perioden 8 december 15 december

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 2011

FÖRSTA KVARTALET 2011 Analys av riskkapitalmarknaden FÖRSTA KVARTALET 211 Med kommentarer till investeringar, avyttringar och kapitalanskaffning samt sex diagram. 2 FÖRSTA KVARTALET 211 Riskkapitalbranschen skiftar fokus från

Läs mer

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD

MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD MECHANUM FRAMTIDENS BILVERKSTAD Mechanum är ett bilserviceföretag som vill förändra synen på verkstadsbranschen genom att erbjuda allt kunden behöver för sin bil till en kvalitets- och servicenivå som

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS.

TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS. TACK FÖR ATT DU KÖR EN TOYOTA PRIUS. Skandinaviens mest nöjda bilägare i mellanbilsklassen kör Toyota Prius 2007-2010. - AUTOINDEX 2011 Hybridåret 2012. Smygpremiär 3 X Prius. Som Priusägare är du redan

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndigheten Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndighetens uppdrag: Att arbeta för ett tryggt,

Läs mer

DESSUTOM I DETTA NUMMER: NR 4 DEC. 2004

DESSUTOM I DETTA NUMMER: NR 4 DEC. 2004 NR 4 DEC. 2004 Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på Saco pekade på det stora hotet mot tillväxten: demografin. - År 2010-2050 kommer det att fattas 20 000 arbetstagare varje år, på grund av att

Läs mer

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson Bakgrund Partner i Theia Investment AB, 2006 - Internationella ekonomlinjen; Linköpings Universitet 1980-1984 Entreprenör

Läs mer

Industrifonden investerar i dykbolaget Poseidon s.4

Industrifonden investerar i dykbolaget Poseidon s.4 Nr. 1 Mars 2007 www.industrifonden.se Industrifonden investerar i dykbolaget Poseidon s.4 Bioinvent i nytt samarbete med Genentech s.3 Motorola blir kund till Scalado s.4 SafeTool gör bygget säkrare s.6

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator BoostChamber 2013 är ett unikt tillfälle för dig som vill investera och komma i kontakt med spännande innovationer, utveckla affärsmöjligheter, och

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Delårsrapport kvartal 1, 2010 Ett händelserikt kvartal

Delårsrapport kvartal 1, 2010 Ett händelserikt kvartal Delårsrapport Kvartal 1, 2010 Delårsrapport kvartal 1, 2010 Ett händelserikt kvartal VD och fem nya medarbetare bl a med erfarenhet från fordonsindustrin och riskkapitalbranschen tillträdde sina befattningar

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Etablering av batteritillverkning för elfordon i Fyrbodal

Etablering av batteritillverkning för elfordon i Fyrbodal FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av batteritillverkning för elfordon i Fyrbodal Lillemor Lindberg Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-06-11, del 1 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark juni (del 1)

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Internationalisering i svenska små och medelstora företag

Internationalisering i svenska små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Internationalisering i svenska små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet 2011 Mando Bolagsform: Aktiebolag Huvudkontor: Stockholm Marknad: Sverige,

Läs mer

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år Öppet Hus 15 17 maj 2013 1963 grundades Svenska Traub AB som ett helägt dotterbolag till TRAUB AG. Över 4500 kurvstyrda och långt mer än 1000 CNC-styrda verktygsmaskiner

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Ibland är det avgörande med rätt partner. Vi heter det vi är: Inkubatorn i Borås. En partner för dig som vill utveckla idéer och

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0)

Respiratorius AB. Kvartalsrapport, januari-mars, 2010. Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Respiratorius AB Kvartalsrapport, januari-mars, 2010 Ingen försäljning har förekommit under perioden (0) Resultat efter finansnetto för första kvartalet var -0,3 (-0,5) MSEK. Resultat per aktie: 0 (0)

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Affärsplan Innovator Skåne AB

Affärsplan Innovator Skåne AB Fastställd av styrelsen, 2010-02-08 Affärsplan Innovator Skåne AB 1. Identitet Innovator Skåne AB (ISAB) Organisationsnummer: 556747-5164 Skånes universitetssjukhus 221 85 Lund www.innovatorskane.com 2.

Läs mer

Informationsbrev till aktieägare i. Sundvik Invest AB

Informationsbrev till aktieägare i. Sundvik Invest AB Informationsbrev till aktieägare i Sundvik Invest AB Förvaltarna har ordet Henrik Stigwan Tomas Fält Styrelseledamot/Förvaltare Styrelseledamot/Förvaltare Civ.ek. Corporate Law & Finance Civ.ek. Corporate

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Sammanfattning. Mitt uppdrag

Sammanfattning. Mitt uppdrag Sammanfattning Mitt uppdrag Enligt direktiven (2007:169), bilaga 1, ska jag göra en översyn av de statliga finansieringsinsatserna för nya, små och medelstora företag (SME-företag). Jag ska analysera hur

Läs mer

Afema. Riskkapitalfinansiering ABC för Företagare. Hämta bilderna på www.afema.se. Entreprenörsveckan Båstad 22 juni 2015 Eric Martin

Afema. Riskkapitalfinansiering ABC för Företagare. Hämta bilderna på www.afema.se. Entreprenörsveckan Båstad 22 juni 2015 Eric Martin Afema Riskkapitalfinansiering ABC för Företagare Entreprenörsveckan Båstad 22 juni 2015 Eric Martin Hämta bilderna på www.afema.se E-bok Lätt att hämta såväl Bilderna som E-boken på www.afema.se Föreläsningen

Läs mer

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad

Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Företag: Hazrats Bureau Affärskoncept: Check IDEA Center AB Alla har rätt att drömma. Alla har rätt att förverkliga sina drömmar. Check IDEA Center AB består av: - Idébyrå - Experimentell Verkstad Affärsidé

Läs mer

SU Innovation är ett dotterbolag till Stockholms universitets Holding AB. Vår uppgift är att stödja forskare vid Stockholms universitet som har

SU Innovation är ett dotterbolag till Stockholms universitets Holding AB. Vår uppgift är att stödja forskare vid Stockholms universitet som har Programvara, IT, datorgrafik, Tjänste Entreprenör/Startups Konsult Affärsutveckling, Internationaliering, Finansiering Affärsområdeschef IT/Tjänster Exportrådet (x2) Svensk-Norsk Industrifond - Oslo Riskkapital

Läs mer

The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över

The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över För närvarande drivs utvecklingen av nya mediciner av möjligheten till vinster från tillfälliga

Läs mer

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar

Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson AB Strategier för effektiv marknadsföring vid upphandlingar Magnus Josephson Expert på framgångsrik försäljning mot offentlig sektor 8 februari 2011 Sammanfattningsvis skulle jag vilja

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

FKG Vägvisaren april 2014. Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14

FKG Vägvisaren april 2014. Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14 FKG Vägvisaren april 2014 Yasemin Heper Mårtensson 2014-04-14 1 Nästan hälften av leverantörerna är helt beroende av fordonsindustrins utveckling Andel av omsättningen till fordonsindustrin 2 2 Över hälften

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Finalister region Sydost Entrepreneur Of The Year 2011. Karlskrona, 24 november

Finalister region Sydost Entrepreneur Of The Year 2011. Karlskrona, 24 november Finalister region Sydost Entrepreneur Of The Year 2011 Karlskrona, 24 november Finalist: Patrik Dahlberg och Peter Iburg Fresh AB Ort: Gemla Telefonnummer: 0470-70 77 00 Organisationsnummer: 556140-4749

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet

Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet SWElifes förslag till finansiering av utveckling av LS bolag i tidig fas 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Politik, valutor, krig

Politik, valutor, krig Weekly Market Briefing nr. 4-2013 Politik, valutor, krig Japans valutaförsvagning väcker ont blod...... och pressar våra investeringar i Korea Rapportfloden i USA bjuder på ljusglimtar 1 Alla fonder Skarp

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: Årets miljövänliga ogräsjägare Journalnummer: 2007-2265 Namn

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Yttrande över betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64, från Göteborgs universitet

Yttrande över betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64, från Göteborgs universitet Institutet för innovation och samhällsförändring YTTRANDE 1 / 5 2015-09-14 dnr VR 2015/73 Näringsdeparementet Enheten för Kapitalförsörjning Henrik Levin Ert Dnr:N2015/4705/KF Yttrande över betänkandet

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286.

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Utveckla din ide Utveckla ditt foretag Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Har du en idé eller vill utveckla ditt företag? Hos oss får du hjälp på vägen med att förverkliga dina planer. Oavsett

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

2015 Bolagsstiftarna AB

2015 Bolagsstiftarna AB 2015 Charlotte Wiberg Vice VD Patrik Nilsson VD Ansvarig snabbavveckling Lämna ditt bolag i trygga händer Efter mer än 20 år i branschen har vi på Bolagsstiftarna blivit experter inom bolagsjuridik. Vi

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

Statliga finansieringsinsatser

Statliga finansieringsinsatser N 2015:02 Hans Rydstad Särskild utredare 2015-06-02 Uppdraget till utredaren Kartläggning och analys: utbud och efterfrågan på finansiering (SMF) statliga finansieringsinsatser instrument och metoder för

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Rapport 2015 Powered by

Rapport 2015 Powered by Rapport 2015 Bakgrund undersökning Konstaterades att ingen frågat hela målgruppen tidigare Få fram mer innovationsdata/statistik Målgruppsdata PRV registerutdrag PRV patent och designskyddsregister, urval

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Riskvilligt kapital statens roll Del I Estrad, 13 februari 2014 Varför viktigt att prata om statens roll som riskfinansiär nu? Vilka frågor behöver

Läs mer

Management/affärsutveckling & försäljning/marknad Tillväxt & Företagsanalys

Management/affärsutveckling & försäljning/marknad Tillväxt & Företagsanalys FREDRIK LÖFGREN Nickes väg 60 423 49 Torslanda Tel: 031-21 79 01 Mobil: 0707-10 38 28 E-post: fredrik.lofgren@angelina.se CV/RESUMÉ 1(5) Management/affärsutveckling & försäljning/marknad Tillväxt & Företagsanalys

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Run with the leader. Do you want to move forward? Vi växer, Vi investerar Vi utvecklas. Zinkteknik en trygg vän på vägen Framåt.

Run with the leader. Do you want to move forward? Vi växer, Vi investerar Vi utvecklas. Zinkteknik en trygg vän på vägen Framåt. Mars 2014 Nyheter och information från Zinkteknik Sverige och Bosnien Do you want to move forward? Run with the leader Vi växer, Vi investerar Vi utvecklas Zinkteknik växer ordentligt både i Sverige och

Läs mer