Instruction Manual. Svenska, Norsk, English. Portable Bluetooth Speaker Model: BTi100

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruction Manual. Svenska, Norsk, English. Portable Bluetooth Speaker Model: BTi100"

Transkript

1 Instruction Manual Svenska, Norsk, English Portable Bluetooth Speaker Model: BTi100

2

3 Innehåll / Register / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter Viktig information om batteri och underhåll Instruktioner och användning Felsökning Specifikationer Vad finns i kartongen Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll Register Sikkerhetsforanstaltninger Viktig informasjon om batteri og vedlikehold Instruksjoner Feilsøking Spesifikasjoner Innhold i esken Miljø / Offentlige forskrifter og sikkerhet / Forbehold Content Safety Precautions Battery and Maintenance Instructions for Use Troubleshooting Specifications Box content Environment / Law and Safety / Reservations... 34

4

5 Säkerhetsföreskrifter Varning: För att förhindra skada, eld eller elchock - utsätt aldrig apparaten för regn eller fukt. Svenska VARNING RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA EJ Varning: För att förhindra risk av elchock, öppna aldrig höljet (eller bakstycket). Det finns inga delar inuti apparaten som användaren själv kan laga. Överlåt all service till kvalificerad servicetekniker. Symbolen med blixten i triangeln ska göra användaren uppmärksam på att produkten innehåller högspänning, som kan vara tillräcklig för att ge en kraftig stöt vid kontakt. Symbolen med utropstecknet i triangeln ska göra användaren uppmärksam på att det finns viktiga instruktioner i manualen som medföljer med produkten. Gällande säkerhetsföreskrifter ska alltid följas vid användning av elektrisk utrustning: Denna utrustning får inte användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller har bristfällig erfarenhet eller kunskap. Den får inte heller användas av barn. De ska ha lämplig tillsyn och ges tillräckliga instruktioner från en person som ansvarar för deras säkerhet och förstå riskerna vid användning, för att få använda utrustningen. Utrustningen får inte placeras för nära värmeavgivande apparater eller i direkt solljus. Kontrollera att du har samma nätspänning som den driftspänning som anges på produkten innan du kopplar in utrustningen till vägguttaget (placerad på sidan av apparaten). Utrustningen får inte sänkas ned i vatten eller annan vätska. Ta för vana att alltid dra ur stickproppen ur vägguttaget 5

6 Svenska när systemet inte ska användas mer, innan du gör rent komponenterna och vid reparation. Systemet får inte lämnas utan tillsyn när det finns barn i närheten. Lämna aldrig utrsutningen inom räckhåll för barn. Reparation får endast utföras av behörig tekniker. Felaktig reparation kan utsätta användaren och/eller utrustningen för allvarlig fara. Den här utrustningen är endast avsedd för hushållsbruk, inte för kommersiell eller industriell användning. Produkten får inte användas om den tappats eller är skadad. Den får inte heller användas om stickproppen eller nätsladden är skadade. Om strömkabeln är skadad ska den ersättas av tillverkaren, dess serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal. Utrustningen får inte användas till annat än det den är avsedd för. Underlaget skall vara stabilt och värmetåligt. Tryck inte ni några föremål i öppnar på utrustningen, eftersom skada då kan uppstå och du riskerar att få elektrisk stöt. Produkten får inte användas i fuktigt eller dåligt väder. Den här produkten är inte någon leksak. Spela inte musik med för hög volym, särskilt inte om det finns barn i närheten. Ordet Bluetooth och logotypen är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Netlogic använder dessa under licensansvar. 6

7 Viktig information om batteri och underhåll Blybatteri Det uppladdningsbara blybatteriet i den här högtalaren är av samma typ som vanliga bilbatterier. Hur du använder det här batteriet har stor inverkan på batteriets livstid. Med rätt användning och behandling kan ett blybatteri hålla i åratal. Här finner du rekommendationer för hur du bibehåller batteriets livslängd så länge som möjligt. Svenska Allmänt om användning Ladda batteriet helt innan du använder den första gången. Undvik att tömma batteriet helt. För maximal livslängd - töm batteriet 80 % en gång i månaden. Ladda batteriet helt efter varje användning. Du kan lämna enheten ansluten till en strömkontakt i upp till två veckor. Ladda batteriet Anslut först strömkontakten till V strömförsörjning. Sätt strömbrytaren på V - CHARGE för att batteriet ska laddas. När batteriet är helt uppladdat kommer lysdioden för batteriladdning att slockna. Lysdioden lyser rött när batteriet laddas, och blinkar när batteriet är lågt. När batterinivån är låg bör du ladda det, annars stängs högtalaren av efter några minuter. Förvaring Undvik att förvara högtalaren i höga temperaturer eller på fuktiga platser. Vid långtidsförvaring - ladda batteriet regelbundet. VIKTIGT! > Det rekommenderas att batteriet laddas minst var tredje månad. 7

8 Svenska Reparation När batteriet närmar sig slutet av sin livslängd, kan det förlora sin laddningsförmåga. Om detta inträffar, kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter. Försök inte att reparera, modifiera eller byta ut batteriet själv. Återvinning Ta batteriet till återvinningscentralen eller kassera den i enlighet med lokala förordningar. Instruktioner och användning Baskontroll: Justera högtalarens basnivå. 2. Diskantkontroll: Justera högtalarens diskant. 3. Huvudvolymkontroll: Justera högtalarens huvudvolym. 4. AUDIO IN: RCA-ljudingång. Anslut med en ljudkälla, t.ex. en CD-spelare, MP3-spelare, dator eller mobiltelefon, med lämplig ljudkabel. Tryck på INPUT tills AUX-lysdioden lyser. Om musik spelas på den anslutna ljudenheten kommer den nu att spelas upp via högtalaren. 5. Lysdiod för batteriladdning och batterinivå: När batteriet är fulladdat är lysdioden släckt. När batteriet laddas lyser lysdioden i rött. När batterinivån är låg blinkar lysdioden i rött. 8

9 6. Lysdiod för ström på / viloläge: När Bluetooth-högtalaren startas lyser lysdioden grönt. Lysdioden byter färg till rött när högtalaren går ner i viloläge. Om det inte finns någon signal eller aktivitet under några minuter går högtalaren in i viloläge för att spara ström. 7. Lysdiod för AUX (ingångar: AUDIO IN/USB/SD): Lysdioden lyser när ingångsläget är AUDIO IN, USB eller SD. 8. Lysdiod för Bluetooth-läge: Lysdioden lyser blått när högtalaren är i Bluetooth-läge. 9. USB-port: Sätt in en USB-sticka i USB-porten. Tryck på INPUT tills AUX IN-lysdioden blinkar. Bluetooth-högtalaren kommer att hitta MP3-filer och och starta musikuppspelning från USB. 10. SD-kortläsare: Sätt in ett SD-kort i SD-kortläsaren. Tryck på INPUT tills AUX IN-lysdioden blinkar. Bluetooth-högtalaren hittar MP3- filer och startar musikuppselning. 11. Ingångsläge: Med den här knappen väljer du vilken signalingång som högtalaren ska spela upp ifrån. Vid uppstart är ingångsläget ställt på USB/SD. Tryck på INPUT-knappen för att ändra läge. Ordningen för att ändra läge är Bluetooth, USB, SD, AUDIO IN. 12. : Tryck för att spola bakåt. Knappen kan inte styra AUDIO IN. 13. : Tryck för att spola framåt. Knappen kan inte styra AUDIO IN. 14. : Tryck för att spela eller pausa spår. Knappen kan inte styra AUDIO IN. Svenska 9

10 Svenska Model: BTi100 Power consumption: 100W Power supply: AC V ~ 50Hz DC 12V 5A SN: Made in P.R.C / Imported by Netlogic AB USB CHARGING 5V / 1A DC-12V IN 1 2 POWER CONTROL BATTERY - 12V OFF V - CHARGE 4 AC INPUT V~50Hz RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN 1. DC 12V-kontakt: För att ansluta till DC 12V/5A strömförsörjning. 2. USB-laddning: USB-laddningsporten är till för att ladda enheter genom USB, med 5V / 1A. Uppspelning fungerar inte genom den här porten. 3. Strömbrytare > Byt till BATTERY - 12V för att sätta på högtalaren och köra den på batteri eller när den är ansluten till 12V likström. > Byt till V - CHARGE för att sätta på högtalarenheten när den är ansluten till V strömförsörjning. 4. Strömkontakt - AC V~50Hz 10

11 Bluetooth och parkoppling Tryck på INPUT för att växla till Bluetooth-läge. Bluetoothlysdioden börjar blinka för att indikera att Bluetooth-högtalaren är i parkopplingsläge. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på den Bluetooth-enhet som du vill parkoppla (t.ex. smartphone, surfplatta eller dator). Gå sedan in i Bluetooth-inställningarna på Bluetoothenheten och sök efter BTi100. Anslut till BTi100 med lösenordet Bluetooth-högtalaren ger ifrån ett ljud när enheterna har parkopplats. Lysdioden slutar blinka och lyser istället statiskt. Om BTi100 inte kan hittas, prova att inaktivera och aktivera Bluetooth igen på den sökande enheten. Växla ingångsläget på högtalaren från Bluetooth till AUDIO IN och tillbaka igen genom att trycka på knappen INPUT. Försök att parkoppla igen. Om Bluetooth-signalen är svag kommer Bluetooth-högtalaren automatiskt att återansluta till enheten. Annars kan du ansluta manuellt. Bluetooth-högtalaren ansluter automatiskt till den sedan tidigare parkopplade enheten. Om du vill koppla ihop med en annan enhet, stäng av eller koppla ifrån Bluetooth på den redan parkopplade enheten. Svenska 11

12 Svenska Felsökning Ljudsignalen klipper: Pröva att sänka volymen på ingångssignalen / sänk volymen på ljudkällan. Utsignalen klipper: Sänk huvudvolymen på högtalaren. Ljudkvaliteten är dålig: Sänk huvudvolymen. Ljudet blir förvanskat vid högre volym. För mycket/litet bas: Om det inte hjälper att reglera baskontrollen på högtalaren, pröva att justera equalizer-inställningarna på ljudkällan för att justera basnivån. 12

13 Specifikationer Spänning: RMS uteffekt: Frekvensomfång: Impedans: Högtalarens storlek: Tid som krävs för att ladda helt: Batteriets speltid: Batterityp: Produktens storlek: Produktens nettovikt: Bluetooth-version: Bluetooth-räckvidd: Ingångar: AC V/50Hz, DC 12V/5A 50W 55Hz-20KHz 4 OHM 8 bashögtalare + 1 diskant Upp till 8-10 timmar Upp till 24 timmar Uppladdningsbart blybatteri, 12V / 12 Ah 585 x 315 x 350 mm (max) 17 kg CSR v2.1+edr - A2DP, AVRCP Upp till 10 m vid fri sikt RCA (L+R), SD-kortläsare, USB-port Svenska Vad finns i kartongen Huvudenhet AC-strömkabel Bruksanvisning 13

14 Svenska Miljö Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) - WEEE-direktivet 2012/19/EU Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska och elektroniska utrustningen ska slängas separat från annat hushållsavfall när den inte fungerar längre. Inom EU finns separata återvinningssystem för avfall. Kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare för mer information. Lag och säkerhet Detta märke finns på produkten och i manualen för att visa att den uppfyller de europeiska säkerhets- och elektromagnetiska kraven. Denna produkt är tillverkad enligt gällande regler för elektromagnetiska fält (EMF), vilket innebär att den är säker att använda så länge säkerhetsanvisningarna följs. Produkten är tillverkad enligt gällande EU-lagstiftning, som begränsar användning av skadliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (Europa-parlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU). Förbehåll Vi förbehåller oss rätten att justera eventuella tryckfel samt fortlöpande ändra och förbättra produkten och medföljande material. 14

15 Sikkerhetsforanstaltninger Advarsel: For å unngå skader som kan føre til brann eller elektrisk støt, må apparatet ikke eksponeres for regn eller fuktighet. FORSIKTIG FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE ÅPNES Advarsel: For å redusere faren for elektrisk støt må du ikke fjerne dekselet (eller baksiden) ingen deler som brukeren ka utføre service på inni apparatet. Henvis service til kvalifisert servicepersonell. Norsk Lynsymbolet inne i den likesidede trekanten varsler brukeren om tilstedeværelsen av uisolert farlig spenning inne i produktet som kan være kraftig nok til å utgjøre en fare for elektrisk støt. Utropstegnet inne i den likesidede trekanten varsler brukeren om viktige instruksjoner for bruk og vedlikehold (service) i litteraturen som følger med apparatet. Gjeldende sikkerhetsforeskrifter skal alltid følges ved bruk av elektrisk utstyr: Dette utstyret må ikke brukes av personer med fysisk eller psykisk funksjonshemning, eller personer som mangler nødvendig erfaring og kunnskap. Det må heller ikke brukes av barn. De skal ha tilstrekkelig tilsyn og gis tilstrekkelig instruksjon av en person som har ansvaret for deres sikkerhet, for å få bruke utstyret. Utstyret må ikke plasseres for nær apparater som avgir varme eller i direkte sollys. Kontroller at du har samme nettspenning som den driftsspenningen som angis på merkeskiltet før du plugger utstyret inn i vegguttaket (merkeskiltet finnes på sidan av produktet). Utstyret må ikke utsettes for vann eller annen væske. 15

16 Norsk Gjør det til en vane å alltid trekke ut stikkontakten når systemet ikke skal brukes, før du rengjør delene og ved reparasjon. Systemet må ikke forlates uten tilsyn når det finnes barn i nærheten. Ikke la utstyret stå innenfor barns rekkevidde. Reparasjoner skal kun utføres av kvalifiserte teknikere. Feilaktig reparasjon kan utsette brukeren og/eller utstyret for alvorlig fare. Dette utstyret er kun beregnet for hjemmebruk, ikke for kommersiell eller industriell bruk. Produktet må ikke brukes hvis det har falt ned eller er skadd. Det må heller ikke brukes hvis pluggen eller nettledningen er skadd. Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes av produsenten, dennes servicerepresentant eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare. Utstyret må ikke brukes til annet en det den er beregnet for. Underlaget skal være stabilt og varmebestandig. Ikke stikk gjenstander inn i åpninger på utstyret fordi det kan medføre skader og du risikerer å få elektrisk støt. Produktet må ikke brukes i fuktig eller dårlig vær. Dette produktet er ikke et leketøy. Ikke spill musikk med for høyt volum, spesielt ikke hvis det finnes barn i nærheten. Batteriet må ikke utsettes for sterk varme, som direkte solskinn, åpen ild eller lignende. Bluetooth -ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG og enhver brug af sådanne mærker fra Netlogic side finder sted under licens. 16

17 Viktig informasjon om batteri og vedlikehold Blybatteri De oppladbare blybatteriene i denne høyttaleren er samme type batterier som bilbatterier. Hvordan du bruker dette batteriet har betydelig innvirkning på batteriets levetid. Med riktig bruk og behandling, kan et blybatteri vare i mange år. Her er noen anbefalinger for å opprettholde batteriet og beholde levetiden så lang som mulig. Norsk Generell bruk Lad batteriet helt opp før du bruker den. Unngå å tømme batteriet helt. For maksimal levetid, tøm batteriet 80% en gang i måneden. Lad batteriet helt opp etter hver gang. Du kan la enheten stå tilkoblet i opptil to uker. Lade batteriet For å lade batteriet, koble til en V strømforsyning og bytt strømbryteren til V - Charge (AC). Når batteriet er fullt oppladet, vil LED-lampen slukkes. Når du lader, vil LED-lampen lyse rødt. Når batteriet er lavt, vil LED-lampen blinke rødt. Lagring Unngå å oppbevare høyttaleren i høye temperaturer eller på fuktige steder. For langtidslagring, lad batteriet periodisk. VIKTIG! > Det anbefales at batteriet er ladet minst hver tredje måned. 17

18 Reparasjon Etter hvert som batteriet nærmer seg slutten av sin levetid, kan det miste sin kapasitet til å lade. Hvis dette skjer, ta kontakt med forhandleren eller et autorisert servicesenter. Ikke prøv å reparere, endre eller bytte batteriet selv. Norsk Avhending Ta enheten til gjenvinningsstasjon eller kast den i henhold til lokale forskrifter. Instruksjoner BASS-kontroll: Styr bassen på høyttaleren. 2. Diskant-kontroll: Styr diskantnivået av høyttaleren. 3. HOVEDVOLUM-kontroll: Styr hovedvolumet av høyttaler. 4. AUDIO IN: RCA lydinngang. Koble til med en lydkilde (for eksempel en CD-spiller, MP3-spiller, datamaskin eller telefon) med passende lydkabel. Trykk INPUT til AUX-indikatorens LED lyser. Hvis musikken spilles på den tilkoblede lydenheten det vil nå bli spilt gjennom høyttaleren. 5. Batterilading-LED: Når batteriet er fullt oppladet, vil LED-lampen slukkes. Når du lader, vil LED-lampen lyse rødt. Når batteriet er lavt, vil LED-lampen blinke rødt. 18

19 6. Strøm på / hvilemodus LED: Når Bluetooth-høyttaleren er slått på, lyser LED-lampen. LED endrer til rød farge når høyttaleren går inn i hvilemodus. Høyttaleren går i hvilemodus etter noen minutter uten signal eller aktivitet for å spare strøm. 7. AUX (AUDIO IN/USB/SD-inngang) LED: LED-lampen lyser når inngangsmodus valgt til AUDIO IN, USB eller SD. 8. Bluetooth LED: Når Bluetooth-høyttaleren er satt til Bluetoothinngang lyser Bluetooth LED-lampen. 9. USB-port: Sett inn en USB-pinne til USB-porten. Trykk INPUT til AUX IN LED blinker. Bluetooth høyttaler vil oppdage MP3-filer og og starte musikkavspilling fra USB. 10. SD-kortspor: Sett inn et SD-kort i SD-sporet. Trykk INPUT til AUX IN LED blinker. Bluetooth høyttaler vil oppdage MP3-filer og starte avspilling fra SD-kort. 11. INPUT (Inngang): Inngangsmodus er i utgangspunktet satt til USB / SD når den slås på. Trykk INPUT for å endre inngang / avspillingsmodus. Rekkefølgen er Bluetooth, USB, SD, AUDIO IN. 12. : Trykk for å hoppe bakover i sporene. Knappen kan ikke kontrollere AUDIO IN. 13. : Trykk for å hoppe fremover i sporene. Knappen kan ikke kontrollere AUDIO IN. 14. : Trykk her for å spille av eller midlertidig stoppe avspillingen. Knappen kan ikke kontrollere AUDIO IN. Norsk 19

20 Model: BTi100 Power consumption: 100W Power supply: AC V ~ 50Hz DC 12V 5A SN: Made in P.R.C / Imported by Netlogic AB Norsk USB CHARGING 5V / 1A DC-12V IN 1 2 POWER CONTROL BATTERY - 12V OFF V - CHARGE 4 AC INPUT V~50Hz RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN 1. DC 12V IN: For tilkobling til DC 12V/5A strømforsyning. 2. USB-lading: USB-lading port støtter bare lading, 5V/1A. Det er ingen avspilling gjennom denne porten. 3. Strømbryter > Bytt til Battery - 12V for å slå på Bluetooth-høyttaler å kjøre den på batteri, eller når den er koblet med 12V DC. > Bytt til V - Charge (AC) når spilleren er koblet til V strøm. 4. Strømport - AC V~50Hz 20

21 Bluetooth og sammenkobling Trykk på Input-knappen for å bytte til Bluetooth-inngang. Bluetoothindikatoren LED begynner å blinke, for å indikere at Bluetoothhøyttaleren har inngått paringsmodus. Kontroller at Bluetooth er aktivert på overførings(bluetooth-enheten (som smarttelefon, nettbrett eller datamaskin), og deretter gå inn i Bluetoothinnstillingene på Bluetooth-enheten og søk etter BTi100, og tast inn passkoden Bluetooth-høyttaleren avgir en lyd når enhetene er sammenkoblet. LED-lampen vil slutte å blinke og i stedet være statisk tent. Hvis BTi100 ikke kan bli funnet, prøv å slå Bluetooth av og på igjen på Bluetooth-enheten. Skift høyttalerens inngangsmodus fra Bluetooth til AUX og tilbake igjen ved å trykke på INPUTknappen. Prøv sammenkobling på nytt. Hvis Bluetooth-signalet er svakt, vil Bluetooth-høyttaleren automatisk gjenopprette kontakten med enheten. Bluetooth-høyttaleren vil automatisk koble til den andre enheten. Hvis du ønsker å pare med en annen enhet, slå av Bluetooth eller koble fra den tilkoblede enheten. Norsk 21

22 Feilsøking Norsk Inngangssignalet klipper: Prøve å redusere inngangsvolum / volumkontrollen på lydkildeenheten. Utsignalet klipper: Senk hovedvolumet. Lydkvaliteten er dårlig: Senk hovedvolumet. Lyden blir lett forvrengt ved høyt volumnivå. For mye / lite bass: Prøv å justere tone / equalizer-innstillingene på lydkildeenheten og juster bassnivået. 22

23 Spesifikasjoner Inngangsspenning: RMS utgangseffekt: Frekvensområde: Impedans: Høyttalerens størrelse: Ladetid: Avspillingstid: Batteri: Produktstørrelse: Produktens nettovekt: Bluetooth-versjon: BT bruksavstand: Innganger: AC V/50Hz, DC 12V/5A 50W 55Hz-20KHz 4 OHM 8 bas + 1 diskant Opptil 8-10 timer Opptil 24 timer Blybatteri, 12V/12AH 585 x 315 x 350 mm (maks) 17 kg CSR v2.1+edr - A2DP, AVRCP Opptil 10 m i åpne områder RCA (L+R), SD-kortspor, USB-port Norsk Innhold i esken Høyttaler AC Strømledning Bruksanvisning 23

24 Miljø Norsk Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) - WEEE-direktivet 2012/19/EU Dette symbolet på produktet eller i bruksanvisningen betyr at det elektriske eller elektroniske utstyret skal avfallshåndteres adskilt fra husholdningsavfall når det skal kasseres. EU- og EØSlanden har separate innsamlingssystemer. Kontakt din lokale forhandler eller din lokale myndighet for mer informasjon. Offentlige forskrifter og sikkerhet Dette produktet er fremstilt i overensstemmelse med gjeldende lovgivning for elektromagnetiske felt (EMF), og det betyr at den er sikker å bruke når sikkerhetsinstruksjonene overholdes. Produktet er fremstilt ifølge gjeldende forskrifter under EUs lovgivning, som begrenser bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-direktivet 2011/65/EU). Forbehold Vi forbeholder oss retten til å rette eventuelle typografiske feil, og vi forbeholder oss retten til å foreta fortløpende endringer og forbedringer av produktet og tilhørende materiell. 24

25 Safety Precautions Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture. RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Warning: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel. The lightening flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons. English The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance. When using electrical equipments basic safety precautions should always be followed: This equipment is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience or knowledge. They should be given appropriate supervision and instructions to use the equipment by a person responsible for their safety. Ensure the equipment is not too close to heat emitting appliances or placed in direct sunlight. Check that the voltage indicated on the type plate corresponds with that of the local network before connecting the equipment to the mains power supply (type plate is located on side of the product). 25

26 English Do not immerse the equipment in water or any other liquids. It is imperative to unplug the power cord after the equipment has been used, before it is cleaned and while being repaired. Close supervision is required when using this equipment near children. Never leave the equipment within reach of children. Repairs to electrical appliances should only be performed by qualified personnel. Improper repairs may place the user and/or equipment at serious risk. This equipment is intended for household use only and should not be used for industrial or commercial purposes. Do not operate this appliance with a damaged plug or cord, after a malfunction or after being dropped or damaged in any way. If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified service personnel. Do not use this equipment for anything other than its intended use. This equipment must be placed on a stable, heat resistant surface. Do not push objects into any openings as damage to the equipment and/or electric shock may occur. Do not use this product in wet or bad weather conditions. This product is not a toy. Do not play music at excessive levels, especially near children. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG Inc and any use of such marks by Netlogic is under license. 26

27 Battery and Maintenance Lead-Acid Battery The rechargeable lead-acid batteries in this speaker are the same type of batteries as car batteries. How you use this battery has significant impact on its lifespan. With proper use and treatment, a lead-acid battery can last for years. Here are some recommendations to maintain the battery and keep the battery lifespan as long as possible. General Usage Charge the battery completely before using it. Avoid draining the battery completely. For maximum life, drain the battery 80% once a month. Charge the battery completely after each use. You may leave the unit plugged in for up to two weeks. English How to Charge the Battery In order to charge the Bluetooth speaker battery, connect the power port to a V power supply and turn the power switch to V - CHARGE. When the battery is fully recharged, charge LED will turn off. When charging, the LED will be lit in RED. When the battery is low, the LED will be blink in RED. When the battery is low, you should charge the battery. After a few minutes of blinking the battery will be depleted and it will turn off. Storage Avoid storing the speaker in high temperatures or moist places. For long-term storage, periodically recharge the battery. IMPORTANT! > It is recommended that the battery is charged at least every third month. 27

28 Repair As the battery nears the end of its life, it may lose its ability to recharge. If this occurs, contact the retailer or an authorized service center. Do not attempt to service, modify, or replace the battery yourself. Disposal Bring the unit to the recycling center or dispose of it in accordance with local ordinances. English Instructions for Use Bass control: Control the bass level of the speaker. 2. Treble control: Control the treble level of the speaker. 3. Main volume control: Control the master volume of the Speaker. 4. AUDIO IN: RCA audio input. Connect with an audio source such as a CD player, MP3 player, computer or phone, with appropriate audio cable. Press INPUT, until the AUX indicator LED is lit. If music is played on the connected audio device it will now be played through the speaker. 5. Battery Charge/Low Battery LED: When the battery is fully recharged, the LED will turn off. When charging, the LED will be lit in RED. When the battery is low, the LED will be blink in RED. 28

29 6. Power/Standby Indicator LED: Once the Bluetooth speaker is turned on, the LED will be lit in GREEN. The LED changes to red colour once the speaker enters standby mode. The speaker goes into standby mode after a few minutes of no signal or activity in order to save power. 7. AUX (AUDIO IN/USB/SD Input) Indicator LED: The LED will be lit when the input mode is AUDIO IN, USB or SD. 8. Bluetooth Indicator LED: When the Bluetooth speaker is set to Bluetooth input, the LED will be lit. 9. USB port: Insert a USB stick to the USB port. Press INPUT until the AUX IN LED is blinking. The Bluetooth speaker will detect MP3 files and and start music playback from USB. 10. SD slot: Insert an SD card in the SD slot. Press INPUT until AUX IN LED is blinking. The Bluetooth speaker will detect MP3 files and start playback from SD card. 11. Input: Input mode is initially set to USB/SD when powered on. Press INPUT to change the input/playback mode. The input order is Bluetooth, USB, SD, AUDIO IN. 12. Press to skip tracks backward. The key cannot control AUDIO IN. 13. Press to skip tracks forward. They key cannot control AUDIO IN. 14. Press to play or pause. The key cannot control AUDIO IN. English 29

30 Model: BTi100 Power consumption: 100W Power supply: AC V ~ 50Hz DC 12V 5A SN: Made in P.R.C / Imported by Netlogic AB USB CHARGING 5V / 1A DC-12V IN 1 2 English POWER CONTROL BATTERY - 12V OFF V - CHARGE 4 AC INPUT V~50Hz RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN 1. DC 12V IN: For connecting to DC 12V/5A power supply. 2. USB charging: The USB charging port only supports charging, 5V/1A. There is no playback through this port. 3. Power switch > Switch to BATTERY -12V to turn on the Bluetooth speaker, to run it on battery power or when it is connected to a 12V DC power supply. > Switch to V - CHARGE to turn on the player when connected to V power supply. 4. Power Port 30

31 Bluetooth and Pairing Press the INPUT button to switch to Bluetooth input. The Bluetooth indicator LED will start blinking, to indicate that the Bluetooth speaker has entered pairing mode. Make sure that Bluetooth is activated on the transmitting Bluetooth device (such as smartphone, tablet or computer), then go into the Bluetooth settings of the transmitting Bluetooth device and search for BTi100 and connect with the input pass code The Bluetooth speaker will make a sound once the devices have been successfully paired. The LED will stop blinking and will instead be statically lit. If BTi100 cannot be found, try to turn Bluetooth off and on again on the Bluetooth device. Switch the Bluetooth speaker input mode from Bluetooth to AUX and back again by pressing the input button. Try pairing again. If the Bluetooth signal is weak, the Bluetooth speaker will automatically attempt to re-connect with your device. Otherwise follow above steps to pair again manually. The Bluetooth speaker will automatically connect with the paired device. If you want to pair with another device, turn off Bluetooth or disconnect from the paired device. English 31

32 Troubleshooting Input signal is clipping: Try reducing the input gain / the volume control on your audio source device. Output is clipping: Lower the main volume level. Sound quality is poor: Lower the main volume level. The sound is easily distorted at very high volume. Too much/little bass: Try adjusting the tone/equalizer settings on your audio source device to adjust the bass level. English 32

33 Specifications Input Voltage: RMS output power: Frequency response: Impedance: Speaker unit size: Time required to fully charge: Playback time: Battery type: Product size: Product net weight: Bluetooth version: BT working distance: Inputs: AC V/50Hz, DC 12V/5A 50W 55Hz-20KHz 4 OHM 8 Woofer + 1 Horn tweeter Up to 8-10 hours Up to 24 hours Lead-Acid rechargeable battery, 12V/12AH 585 x 315 x 350 mm (max) 17 kg CSR v2.1+edr - A2DP, AVRCP Up to 10 m in open areas RCA (L+R), SD slot, USB port English Box Content Main unit AC power cord Instruction manual 33

34 Environment Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) - WEEE Directive 2012/19/EU This symbol on the product or in the instructions means that the electrical and electronic equipment must be disposed of separately from other household waste when it does not work anymore. The EU has separate waste collection systems, contact your local dealer or authority for more information. English Law and Safety This product has been manufactured according to current regulations for electromagnetic fields (EMF), which means that it is safe to use if used according to safety instructions. The product is manufactured according to current regulations within the EU legislation, limiting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS Directive 2011/65/EU). Reservations We reserve the right to correct any typographical errors, and reserve the right to make ongoing changes and improvements to the product and related materials. 34

35

36 Imported by Netlogic AB

Innehåll Innehåll Svenska

Innehåll Innehåll Svenska Innehåll Innehåll Innehåll... 1 Säkerhetsinformation... 2 VIKTIGT Innan du använder TV:n bör du läsa instruktionerna noga... 2 Att komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Miljöinformation...

Läs mer

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals ... EN DISHWASHER USER MANUAL 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 17 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 33

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals ... EN DISHWASHER USER MANUAL 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 17 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 33 ESI 45010...... EN DISHWASHER USER MANUAL 2 NO OPPVASKMASKIN BRUKSANVISNING 17 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 33 2 www.electrolux.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS..................................................

Läs mer

ADS 2.0 Android Smart-TV stick. User manual English Svenska Norsk

ADS 2.0 Android Smart-TV stick. User manual English Svenska Norsk ADS 2.0 Android Smart-TV stick User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without

Läs mer

BRUKSANVISNING DPF702MC

BRUKSANVISNING DPF702MC Digital fotoram BRUKSANVISNING DPF702MC and DPF701 JPEG-SPELARE Multimediakort Swedish Inledning Försiktighetsåtgärder och underhåll Endast för inomhusbruk. Undvik risken för brand eller stötar genom att

Läs mer

Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410

Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410 Digital-TVmottagare för marknätet med Viaccess SRT 8410 Användarmanual Safety Instructions SAFETY INSTRUCTIONS CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE

Läs mer

Våffeljärn...2. Vaffeljern...6 Waffle maker...10

Våffeljärn...2. Vaffeljern...6 Waffle maker...10 Våffeljärn...2 Vaffeljern...6 Waffle maker...10 1 TekniskA data Allmänna säkerhetsinstruktioner: För att du ska få största möjliga glädje av ditt våffeljärn, ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning,

Läs mer

Manual TOF-500/1000/1500/2400. Oljefyllt element Oil filled radiator ANVÄNDARHANDBOK USER MANUAL

Manual TOF-500/1000/1500/2400. Oljefyllt element Oil filled radiator ANVÄNDARHANDBOK USER MANUAL 2011-08-28 Manual TOF-500/1000/1500/2400 Oljefyllt element Oil filled radiator SE GB ANVÄNDARHANDBOK USER MANUAL FeiyueGroup Europé Aps Sundsholmen 14 DK 9400 Nørresundby, Denmark Bruksanvisning (SE)...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP

ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP ANVÄNDARMANUAL VÄRMEPUMP Läs noga igenom denna bruksanvisningen och säkerhetsanvisningar, innan du börjar installera och använda värmepumpen. 2 INNEHÅLL Säkerhetsanvisningar...3 Driftstemperatur...5 Beskrivning

Läs mer

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation

Digital HD Camcorder. User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD Camcorder with HDMI connection GB SE DK User manual and service information Digital HD-videokamera med HDMI-anslutning Bruksanvisning och serviceinformation Digital HD-videokamera med HDMI-stik

Läs mer

2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver

2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning 2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver ENG SE NO 1 Item. No. 9035-0104, -0106, -0107 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read

Läs mer

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth English Svenska Art.no. Model 38-3385 SM-8366UBR Ver. 201008 English Bluetooth Car Stereo Art. No. 38-3385 Model SM-8366UBR Please read the entire instruction

Läs mer

Gas Grill with 4 burners

Gas Grill with 4 burners Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Gas Grill with 4 burners Gasolgrill med 4 brännare / Gassgrill med 4 brennere Masterline ENG SE NO Item No. 6235-1216 ENG Thank you for choosing to purchase a product

Läs mer

DIGITAL WORKSTATION Bruksanvisning http://music.yamaha.com/homekeyboard http://www.yamaha.co.jp/manual/ Bruksanvisning

DIGITAL WORKSTATION Bruksanvisning http://music.yamaha.com/homekeyboard http://www.yamaha.co.jp/manual/ Bruksanvisning Bruksanvisning SV SPECIAL MESSAGE SECTION PRODUCT SAFETY MARKINGS: Yamaha electronic products may have either labels similar to the graphics shown below or molded/stamped facsimiles of these graphics on

Läs mer

Digital TV Box STC-Zi3219C

Digital TV Box STC-Zi3219C Bruksanvisning User Guide Digital TV Box STC-Zi3219C Powered by Zenterio v10 STC-Zi3219C User Guide Swe-Eng.indd 1 7/20/2011 11:43:55 AM Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling

Läs mer

Safety directions: Failure clearance EN-1

Safety directions: Failure clearance EN-1 Safety directions: 1. For the first operation, it is advisable to read the manual carefully before hand and keep it properly for future use. 2. Before the first operation, make sure the dust cup or the

Läs mer

INNEHÅLL. Rev 20140115.280

INNEHÅLL. Rev 20140115.280 Bruksanvisning INNEHÅLL 1 SÄKERHET... 3 2 SNABBINSTALLATION... 4 3 SPECIFIKATION... 6 4 INKOPPLING AV MOTTAGARE... 7 5 HÅRDVARAN... 8 6 TITTA PÅ TV... 12 7 MENY NAVIGERING... 20 8 REDIGERA KANALER... 21

Läs mer

Percolatorbryggare PKE210

Percolatorbryggare PKE210 Percolatorbryggare PKE210 Innan användning Innan percolatorbryggare tas i bruk för första gången bör bruksanvisningen läsas igenom noggrant och sparas för framtida bruk. Innan bryggaren används för första

Läs mer

Digital Tv Box STC-IP3020

Digital Tv Box STC-IP3020 Bruksanvisning User Guide Digital Tv Box STC-IP3020 Powered by Zenterio Ändringar och förbättringar Zenterio arbetar ständigt med vidareutveckling av befintliga och nya produkter. Därför förbehåller vi

Läs mer

Hand blender Stavmixer / Stavmikser

Hand blender Stavmixer / Stavmikser Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Hand blender Stavmixer / Stavmikser ENG SE NO 1 Item. No. 9095-1442 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before

Läs mer

Bruksanvisning för högtryckstvätt. Bruksanvisning for høytrykksvasker. Installation Instructions for High Pressure Washer

Bruksanvisning för högtryckstvätt. Bruksanvisning for høytrykksvasker. Installation Instructions for High Pressure Washer SVENSK A Bruksanvisning för högtryckstvätt Bruksanvisning for høytrykksvasker Installation Instructions for High Pressure Washer 220-086 SV NO PL EN Bruksanvisning i original Bruksanvisning i original

Läs mer

Table top cooker with oven

Table top cooker with oven Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Table top cooker with oven Bänkspis med ugn / Bordkomfyr med ovn ENG SE NO Item. No. 9095-1420 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read

Läs mer

Wireless Rechargeable Security Camera

Wireless Rechargeable Security Camera Wireless Rechargeable Security Camera Trådlös, laddbar övervakningskamera Trådløst ladbart overvåkningskamera Langaton ladattava valvontakamera Art.no. Model 36-4819 DW-904S English 3 Svenska 7 Norsk 11

Läs mer

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB

Manual. Gewa Control 18. SE: IR-sändare GB: IR transmitter. Art.no 808636. Rev G SE, GB Manual Gewa Control 18 SE: IR-sändare GB: IR transmitter Art.no 808636 Rev G SE, GB Innehållsförteckning/Content SE: Svensk Bruksanvisning Gewa Control 18... 4 Inledning... 4 Nyheter och förbättringar...

Läs mer

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-d symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Contents 1 2 DC-250HD Manual Viktigt Denna manual hjälper dig bli bekant med din DILOG DC-250HD och de många bra funktioner och fördelar DILOG DC-250HD har. Läs noga igenom alla säkerhets och användningsinstruktioner

Läs mer

Home Base Unit User Manual. Brukerveiledning Bruksanvisning

Home Base Unit User Manual. Brukerveiledning Bruksanvisning Home Base Unit User Manual Brukerveiledning Bruksanvisning English 4 Norsk 16 Svenska 28 User- & Installation Manual Indicator light Battery cover Antenna Pairing button Main switch alarm Main switch

Läs mer

INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP Allt i ett, värmepump varmvattenberedare Tack för att du har valt Invest värmepumpen. Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du tar värmepumpen

Läs mer

OPTICAL SMOKE ALARM DELTRONIC MP-8200 SERIES

OPTICAL SMOKE ALARM DELTRONIC MP-8200 SERIES liquids in a safe manner. Only use fuses of the correct strength in the electrical system. Never experiment with homenade fuses of any sort. Replace faulty electric leads and power points. Only use approved

Läs mer

WMF 2.7 Wall mount fixed. User Manual. English Svenska Norsk

WMF 2.7 Wall mount fixed. User Manual. English Svenska Norsk WMF 2.7 Wall mount fixed User Manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written

Läs mer

STOCKHOLM. användarmanual

STOCKHOLM. användarmanual STOCKHOLM användarmanual Du har gjort ett bra val Vifa Stockholm. En högtalare för dig som uppskattar exklusiv nordisk design och autentiskt ljud. Den är utformad för att vara intuitiv att använda. I denna

Läs mer

Installationsguide och beskrivning av Back Support II. Installation guide and description of Back Support II

Installationsguide och beskrivning av Back Support II. Installation guide and description of Back Support II Installationsguide och beskrivning av Back Support II Installation guide and description of Back Support II 2 INNEHÅLL/CONTENTS SVENSKA...4 Inledning... 4 Installation av programvara och drivrutiner...

Läs mer