Instruction Manual. Svenska, Norsk, English. Portable Bluetooth Speaker Model: BTi100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruction Manual. Svenska, Norsk, English. Portable Bluetooth Speaker Model: BTi100"

Transkript

1 Instruction Manual Svenska, Norsk, English Portable Bluetooth Speaker Model: BTi100

2

3 Innehåll / Register / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter Viktig information om batteri och underhåll Instruktioner och användning Felsökning Specifikationer Vad finns i kartongen Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll Register Sikkerhetsforanstaltninger Viktig informasjon om batteri og vedlikehold Instruksjoner Feilsøking Spesifikasjoner Innhold i esken Miljø / Offentlige forskrifter og sikkerhet / Forbehold Content Safety Precautions Battery and Maintenance Instructions for Use Troubleshooting Specifications Box content Environment / Law and Safety / Reservations... 34

4

5 Säkerhetsföreskrifter Varning: För att förhindra skada, eld eller elchock - utsätt aldrig apparaten för regn eller fukt. Svenska VARNING RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA EJ Varning: För att förhindra risk av elchock, öppna aldrig höljet (eller bakstycket). Det finns inga delar inuti apparaten som användaren själv kan laga. Överlåt all service till kvalificerad servicetekniker. Symbolen med blixten i triangeln ska göra användaren uppmärksam på att produkten innehåller högspänning, som kan vara tillräcklig för att ge en kraftig stöt vid kontakt. Symbolen med utropstecknet i triangeln ska göra användaren uppmärksam på att det finns viktiga instruktioner i manualen som medföljer med produkten. Gällande säkerhetsföreskrifter ska alltid följas vid användning av elektrisk utrustning: Denna utrustning får inte användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller har bristfällig erfarenhet eller kunskap. Den får inte heller användas av barn. De ska ha lämplig tillsyn och ges tillräckliga instruktioner från en person som ansvarar för deras säkerhet och förstå riskerna vid användning, för att få använda utrustningen. Utrustningen får inte placeras för nära värmeavgivande apparater eller i direkt solljus. Kontrollera att du har samma nätspänning som den driftspänning som anges på produkten innan du kopplar in utrustningen till vägguttaget (placerad på sidan av apparaten). Utrustningen får inte sänkas ned i vatten eller annan vätska. Ta för vana att alltid dra ur stickproppen ur vägguttaget 5

6 Svenska när systemet inte ska användas mer, innan du gör rent komponenterna och vid reparation. Systemet får inte lämnas utan tillsyn när det finns barn i närheten. Lämna aldrig utrsutningen inom räckhåll för barn. Reparation får endast utföras av behörig tekniker. Felaktig reparation kan utsätta användaren och/eller utrustningen för allvarlig fara. Den här utrustningen är endast avsedd för hushållsbruk, inte för kommersiell eller industriell användning. Produkten får inte användas om den tappats eller är skadad. Den får inte heller användas om stickproppen eller nätsladden är skadade. Om strömkabeln är skadad ska den ersättas av tillverkaren, dess serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal. Utrustningen får inte användas till annat än det den är avsedd för. Underlaget skall vara stabilt och värmetåligt. Tryck inte ni några föremål i öppnar på utrustningen, eftersom skada då kan uppstå och du riskerar att få elektrisk stöt. Produkten får inte användas i fuktigt eller dåligt väder. Den här produkten är inte någon leksak. Spela inte musik med för hög volym, särskilt inte om det finns barn i närheten. Ordet Bluetooth och logotypen är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Netlogic använder dessa under licensansvar. 6

7 Viktig information om batteri och underhåll Blybatteri Det uppladdningsbara blybatteriet i den här högtalaren är av samma typ som vanliga bilbatterier. Hur du använder det här batteriet har stor inverkan på batteriets livstid. Med rätt användning och behandling kan ett blybatteri hålla i åratal. Här finner du rekommendationer för hur du bibehåller batteriets livslängd så länge som möjligt. Svenska Allmänt om användning Ladda batteriet helt innan du använder den första gången. Undvik att tömma batteriet helt. För maximal livslängd - töm batteriet 80 % en gång i månaden. Ladda batteriet helt efter varje användning. Du kan lämna enheten ansluten till en strömkontakt i upp till två veckor. Ladda batteriet Anslut först strömkontakten till V strömförsörjning. Sätt strömbrytaren på V - CHARGE för att batteriet ska laddas. När batteriet är helt uppladdat kommer lysdioden för batteriladdning att slockna. Lysdioden lyser rött när batteriet laddas, och blinkar när batteriet är lågt. När batterinivån är låg bör du ladda det, annars stängs högtalaren av efter några minuter. Förvaring Undvik att förvara högtalaren i höga temperaturer eller på fuktiga platser. Vid långtidsförvaring - ladda batteriet regelbundet. VIKTIGT! > Det rekommenderas att batteriet laddas minst var tredje månad. 7

8 Svenska Reparation När batteriet närmar sig slutet av sin livslängd, kan det förlora sin laddningsförmåga. Om detta inträffar, kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter. Försök inte att reparera, modifiera eller byta ut batteriet själv. Återvinning Ta batteriet till återvinningscentralen eller kassera den i enlighet med lokala förordningar. Instruktioner och användning Baskontroll: Justera högtalarens basnivå. 2. Diskantkontroll: Justera högtalarens diskant. 3. Huvudvolymkontroll: Justera högtalarens huvudvolym. 4. AUDIO IN: RCA-ljudingång. Anslut med en ljudkälla, t.ex. en CD-spelare, MP3-spelare, dator eller mobiltelefon, med lämplig ljudkabel. Tryck på INPUT tills AUX-lysdioden lyser. Om musik spelas på den anslutna ljudenheten kommer den nu att spelas upp via högtalaren. 5. Lysdiod för batteriladdning och batterinivå: När batteriet är fulladdat är lysdioden släckt. När batteriet laddas lyser lysdioden i rött. När batterinivån är låg blinkar lysdioden i rött. 8

9 6. Lysdiod för ström på / viloläge: När Bluetooth-högtalaren startas lyser lysdioden grönt. Lysdioden byter färg till rött när högtalaren går ner i viloläge. Om det inte finns någon signal eller aktivitet under några minuter går högtalaren in i viloläge för att spara ström. 7. Lysdiod för AUX (ingångar: AUDIO IN/USB/SD): Lysdioden lyser när ingångsläget är AUDIO IN, USB eller SD. 8. Lysdiod för Bluetooth-läge: Lysdioden lyser blått när högtalaren är i Bluetooth-läge. 9. USB-port: Sätt in en USB-sticka i USB-porten. Tryck på INPUT tills AUX IN-lysdioden blinkar. Bluetooth-högtalaren kommer att hitta MP3-filer och och starta musikuppspelning från USB. 10. SD-kortläsare: Sätt in ett SD-kort i SD-kortläsaren. Tryck på INPUT tills AUX IN-lysdioden blinkar. Bluetooth-högtalaren hittar MP3- filer och startar musikuppselning. 11. Ingångsläge: Med den här knappen väljer du vilken signalingång som högtalaren ska spela upp ifrån. Vid uppstart är ingångsläget ställt på USB/SD. Tryck på INPUT-knappen för att ändra läge. Ordningen för att ändra läge är Bluetooth, USB, SD, AUDIO IN. 12. : Tryck för att spola bakåt. Knappen kan inte styra AUDIO IN. 13. : Tryck för att spola framåt. Knappen kan inte styra AUDIO IN. 14. : Tryck för att spela eller pausa spår. Knappen kan inte styra AUDIO IN. Svenska 9

10 Svenska Model: BTi100 Power consumption: 100W Power supply: AC V ~ 50Hz DC 12V 5A SN: Made in P.R.C / Imported by Netlogic AB USB CHARGING 5V / 1A DC-12V IN 1 2 POWER CONTROL BATTERY - 12V OFF V - CHARGE 4 AC INPUT V~50Hz RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN 1. DC 12V-kontakt: För att ansluta till DC 12V/5A strömförsörjning. 2. USB-laddning: USB-laddningsporten är till för att ladda enheter genom USB, med 5V / 1A. Uppspelning fungerar inte genom den här porten. 3. Strömbrytare > Byt till BATTERY - 12V för att sätta på högtalaren och köra den på batteri eller när den är ansluten till 12V likström. > Byt till V - CHARGE för att sätta på högtalarenheten när den är ansluten till V strömförsörjning. 4. Strömkontakt - AC V~50Hz 10

11 Bluetooth och parkoppling Tryck på INPUT för att växla till Bluetooth-läge. Bluetoothlysdioden börjar blinka för att indikera att Bluetooth-högtalaren är i parkopplingsläge. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på den Bluetooth-enhet som du vill parkoppla (t.ex. smartphone, surfplatta eller dator). Gå sedan in i Bluetooth-inställningarna på Bluetoothenheten och sök efter BTi100. Anslut till BTi100 med lösenordet Bluetooth-högtalaren ger ifrån ett ljud när enheterna har parkopplats. Lysdioden slutar blinka och lyser istället statiskt. Om BTi100 inte kan hittas, prova att inaktivera och aktivera Bluetooth igen på den sökande enheten. Växla ingångsläget på högtalaren från Bluetooth till AUDIO IN och tillbaka igen genom att trycka på knappen INPUT. Försök att parkoppla igen. Om Bluetooth-signalen är svag kommer Bluetooth-högtalaren automatiskt att återansluta till enheten. Annars kan du ansluta manuellt. Bluetooth-högtalaren ansluter automatiskt till den sedan tidigare parkopplade enheten. Om du vill koppla ihop med en annan enhet, stäng av eller koppla ifrån Bluetooth på den redan parkopplade enheten. Svenska 11

12 Svenska Felsökning Ljudsignalen klipper: Pröva att sänka volymen på ingångssignalen / sänk volymen på ljudkällan. Utsignalen klipper: Sänk huvudvolymen på högtalaren. Ljudkvaliteten är dålig: Sänk huvudvolymen. Ljudet blir förvanskat vid högre volym. För mycket/litet bas: Om det inte hjälper att reglera baskontrollen på högtalaren, pröva att justera equalizer-inställningarna på ljudkällan för att justera basnivån. 12

13 Specifikationer Spänning: RMS uteffekt: Frekvensomfång: Impedans: Högtalarens storlek: Tid som krävs för att ladda helt: Batteriets speltid: Batterityp: Produktens storlek: Produktens nettovikt: Bluetooth-version: Bluetooth-räckvidd: Ingångar: AC V/50Hz, DC 12V/5A 50W 55Hz-20KHz 4 OHM 8 bashögtalare + 1 diskant Upp till 8-10 timmar Upp till 24 timmar Uppladdningsbart blybatteri, 12V / 12 Ah 585 x 315 x 350 mm (max) 17 kg CSR v2.1+edr - A2DP, AVRCP Upp till 10 m vid fri sikt RCA (L+R), SD-kortläsare, USB-port Svenska Vad finns i kartongen Huvudenhet AC-strömkabel Bruksanvisning 13

14 Svenska Miljö Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) - WEEE-direktivet 2012/19/EU Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska och elektroniska utrustningen ska slängas separat från annat hushållsavfall när den inte fungerar längre. Inom EU finns separata återvinningssystem för avfall. Kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare för mer information. Lag och säkerhet Detta märke finns på produkten och i manualen för att visa att den uppfyller de europeiska säkerhets- och elektromagnetiska kraven. Denna produkt är tillverkad enligt gällande regler för elektromagnetiska fält (EMF), vilket innebär att den är säker att använda så länge säkerhetsanvisningarna följs. Produkten är tillverkad enligt gällande EU-lagstiftning, som begränsar användning av skadliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (Europa-parlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU). Förbehåll Vi förbehåller oss rätten att justera eventuella tryckfel samt fortlöpande ändra och förbättra produkten och medföljande material. 14

15 Sikkerhetsforanstaltninger Advarsel: For å unngå skader som kan føre til brann eller elektrisk støt, må apparatet ikke eksponeres for regn eller fuktighet. FORSIKTIG FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE ÅPNES Advarsel: For å redusere faren for elektrisk støt må du ikke fjerne dekselet (eller baksiden) ingen deler som brukeren ka utføre service på inni apparatet. Henvis service til kvalifisert servicepersonell. Norsk Lynsymbolet inne i den likesidede trekanten varsler brukeren om tilstedeværelsen av uisolert farlig spenning inne i produktet som kan være kraftig nok til å utgjøre en fare for elektrisk støt. Utropstegnet inne i den likesidede trekanten varsler brukeren om viktige instruksjoner for bruk og vedlikehold (service) i litteraturen som følger med apparatet. Gjeldende sikkerhetsforeskrifter skal alltid følges ved bruk av elektrisk utstyr: Dette utstyret må ikke brukes av personer med fysisk eller psykisk funksjonshemning, eller personer som mangler nødvendig erfaring og kunnskap. Det må heller ikke brukes av barn. De skal ha tilstrekkelig tilsyn og gis tilstrekkelig instruksjon av en person som har ansvaret for deres sikkerhet, for å få bruke utstyret. Utstyret må ikke plasseres for nær apparater som avgir varme eller i direkte sollys. Kontroller at du har samme nettspenning som den driftsspenningen som angis på merkeskiltet før du plugger utstyret inn i vegguttaket (merkeskiltet finnes på sidan av produktet). Utstyret må ikke utsettes for vann eller annen væske. 15

16 Norsk Gjør det til en vane å alltid trekke ut stikkontakten når systemet ikke skal brukes, før du rengjør delene og ved reparasjon. Systemet må ikke forlates uten tilsyn når det finnes barn i nærheten. Ikke la utstyret stå innenfor barns rekkevidde. Reparasjoner skal kun utføres av kvalifiserte teknikere. Feilaktig reparasjon kan utsette brukeren og/eller utstyret for alvorlig fare. Dette utstyret er kun beregnet for hjemmebruk, ikke for kommersiell eller industriell bruk. Produktet må ikke brukes hvis det har falt ned eller er skadd. Det må heller ikke brukes hvis pluggen eller nettledningen er skadd. Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes av produsenten, dennes servicerepresentant eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare. Utstyret må ikke brukes til annet en det den er beregnet for. Underlaget skal være stabilt og varmebestandig. Ikke stikk gjenstander inn i åpninger på utstyret fordi det kan medføre skader og du risikerer å få elektrisk støt. Produktet må ikke brukes i fuktig eller dårlig vær. Dette produktet er ikke et leketøy. Ikke spill musikk med for høyt volum, spesielt ikke hvis det finnes barn i nærheten. Batteriet må ikke utsettes for sterk varme, som direkte solskinn, åpen ild eller lignende. Bluetooth -ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG og enhver brug af sådanne mærker fra Netlogic side finder sted under licens. 16

17 Viktig informasjon om batteri og vedlikehold Blybatteri De oppladbare blybatteriene i denne høyttaleren er samme type batterier som bilbatterier. Hvordan du bruker dette batteriet har betydelig innvirkning på batteriets levetid. Med riktig bruk og behandling, kan et blybatteri vare i mange år. Her er noen anbefalinger for å opprettholde batteriet og beholde levetiden så lang som mulig. Norsk Generell bruk Lad batteriet helt opp før du bruker den. Unngå å tømme batteriet helt. For maksimal levetid, tøm batteriet 80% en gang i måneden. Lad batteriet helt opp etter hver gang. Du kan la enheten stå tilkoblet i opptil to uker. Lade batteriet For å lade batteriet, koble til en V strømforsyning og bytt strømbryteren til V - Charge (AC). Når batteriet er fullt oppladet, vil LED-lampen slukkes. Når du lader, vil LED-lampen lyse rødt. Når batteriet er lavt, vil LED-lampen blinke rødt. Lagring Unngå å oppbevare høyttaleren i høye temperaturer eller på fuktige steder. For langtidslagring, lad batteriet periodisk. VIKTIG! > Det anbefales at batteriet er ladet minst hver tredje måned. 17

18 Reparasjon Etter hvert som batteriet nærmer seg slutten av sin levetid, kan det miste sin kapasitet til å lade. Hvis dette skjer, ta kontakt med forhandleren eller et autorisert servicesenter. Ikke prøv å reparere, endre eller bytte batteriet selv. Norsk Avhending Ta enheten til gjenvinningsstasjon eller kast den i henhold til lokale forskrifter. Instruksjoner BASS-kontroll: Styr bassen på høyttaleren. 2. Diskant-kontroll: Styr diskantnivået av høyttaleren. 3. HOVEDVOLUM-kontroll: Styr hovedvolumet av høyttaler. 4. AUDIO IN: RCA lydinngang. Koble til med en lydkilde (for eksempel en CD-spiller, MP3-spiller, datamaskin eller telefon) med passende lydkabel. Trykk INPUT til AUX-indikatorens LED lyser. Hvis musikken spilles på den tilkoblede lydenheten det vil nå bli spilt gjennom høyttaleren. 5. Batterilading-LED: Når batteriet er fullt oppladet, vil LED-lampen slukkes. Når du lader, vil LED-lampen lyse rødt. Når batteriet er lavt, vil LED-lampen blinke rødt. 18

19 6. Strøm på / hvilemodus LED: Når Bluetooth-høyttaleren er slått på, lyser LED-lampen. LED endrer til rød farge når høyttaleren går inn i hvilemodus. Høyttaleren går i hvilemodus etter noen minutter uten signal eller aktivitet for å spare strøm. 7. AUX (AUDIO IN/USB/SD-inngang) LED: LED-lampen lyser når inngangsmodus valgt til AUDIO IN, USB eller SD. 8. Bluetooth LED: Når Bluetooth-høyttaleren er satt til Bluetoothinngang lyser Bluetooth LED-lampen. 9. USB-port: Sett inn en USB-pinne til USB-porten. Trykk INPUT til AUX IN LED blinker. Bluetooth høyttaler vil oppdage MP3-filer og og starte musikkavspilling fra USB. 10. SD-kortspor: Sett inn et SD-kort i SD-sporet. Trykk INPUT til AUX IN LED blinker. Bluetooth høyttaler vil oppdage MP3-filer og starte avspilling fra SD-kort. 11. INPUT (Inngang): Inngangsmodus er i utgangspunktet satt til USB / SD når den slås på. Trykk INPUT for å endre inngang / avspillingsmodus. Rekkefølgen er Bluetooth, USB, SD, AUDIO IN. 12. : Trykk for å hoppe bakover i sporene. Knappen kan ikke kontrollere AUDIO IN. 13. : Trykk for å hoppe fremover i sporene. Knappen kan ikke kontrollere AUDIO IN. 14. : Trykk her for å spille av eller midlertidig stoppe avspillingen. Knappen kan ikke kontrollere AUDIO IN. Norsk 19

20 Model: BTi100 Power consumption: 100W Power supply: AC V ~ 50Hz DC 12V 5A SN: Made in P.R.C / Imported by Netlogic AB Norsk USB CHARGING 5V / 1A DC-12V IN 1 2 POWER CONTROL BATTERY - 12V OFF V - CHARGE 4 AC INPUT V~50Hz RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN 1. DC 12V IN: For tilkobling til DC 12V/5A strømforsyning. 2. USB-lading: USB-lading port støtter bare lading, 5V/1A. Det er ingen avspilling gjennom denne porten. 3. Strømbryter > Bytt til Battery - 12V for å slå på Bluetooth-høyttaler å kjøre den på batteri, eller når den er koblet med 12V DC. > Bytt til V - Charge (AC) når spilleren er koblet til V strøm. 4. Strømport - AC V~50Hz 20

21 Bluetooth og sammenkobling Trykk på Input-knappen for å bytte til Bluetooth-inngang. Bluetoothindikatoren LED begynner å blinke, for å indikere at Bluetoothhøyttaleren har inngått paringsmodus. Kontroller at Bluetooth er aktivert på overførings(bluetooth-enheten (som smarttelefon, nettbrett eller datamaskin), og deretter gå inn i Bluetoothinnstillingene på Bluetooth-enheten og søk etter BTi100, og tast inn passkoden Bluetooth-høyttaleren avgir en lyd når enhetene er sammenkoblet. LED-lampen vil slutte å blinke og i stedet være statisk tent. Hvis BTi100 ikke kan bli funnet, prøv å slå Bluetooth av og på igjen på Bluetooth-enheten. Skift høyttalerens inngangsmodus fra Bluetooth til AUX og tilbake igjen ved å trykke på INPUTknappen. Prøv sammenkobling på nytt. Hvis Bluetooth-signalet er svakt, vil Bluetooth-høyttaleren automatisk gjenopprette kontakten med enheten. Bluetooth-høyttaleren vil automatisk koble til den andre enheten. Hvis du ønsker å pare med en annen enhet, slå av Bluetooth eller koble fra den tilkoblede enheten. Norsk 21

22 Feilsøking Norsk Inngangssignalet klipper: Prøve å redusere inngangsvolum / volumkontrollen på lydkildeenheten. Utsignalet klipper: Senk hovedvolumet. Lydkvaliteten er dårlig: Senk hovedvolumet. Lyden blir lett forvrengt ved høyt volumnivå. For mye / lite bass: Prøv å justere tone / equalizer-innstillingene på lydkildeenheten og juster bassnivået. 22

23 Spesifikasjoner Inngangsspenning: RMS utgangseffekt: Frekvensområde: Impedans: Høyttalerens størrelse: Ladetid: Avspillingstid: Batteri: Produktstørrelse: Produktens nettovekt: Bluetooth-versjon: BT bruksavstand: Innganger: AC V/50Hz, DC 12V/5A 50W 55Hz-20KHz 4 OHM 8 bas + 1 diskant Opptil 8-10 timer Opptil 24 timer Blybatteri, 12V/12AH 585 x 315 x 350 mm (maks) 17 kg CSR v2.1+edr - A2DP, AVRCP Opptil 10 m i åpne områder RCA (L+R), SD-kortspor, USB-port Norsk Innhold i esken Høyttaler AC Strømledning Bruksanvisning 23

24 Miljø Norsk Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) - WEEE-direktivet 2012/19/EU Dette symbolet på produktet eller i bruksanvisningen betyr at det elektriske eller elektroniske utstyret skal avfallshåndteres adskilt fra husholdningsavfall når det skal kasseres. EU- og EØSlanden har separate innsamlingssystemer. Kontakt din lokale forhandler eller din lokale myndighet for mer informasjon. Offentlige forskrifter og sikkerhet Dette produktet er fremstilt i overensstemmelse med gjeldende lovgivning for elektromagnetiske felt (EMF), og det betyr at den er sikker å bruke når sikkerhetsinstruksjonene overholdes. Produktet er fremstilt ifølge gjeldende forskrifter under EUs lovgivning, som begrenser bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-direktivet 2011/65/EU). Forbehold Vi forbeholder oss retten til å rette eventuelle typografiske feil, og vi forbeholder oss retten til å foreta fortløpende endringer og forbedringer av produktet og tilhørende materiell. 24

25 Safety Precautions Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture. RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Warning: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel. The lightening flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons. English The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance. When using electrical equipments basic safety precautions should always be followed: This equipment is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience or knowledge. They should be given appropriate supervision and instructions to use the equipment by a person responsible for their safety. Ensure the equipment is not too close to heat emitting appliances or placed in direct sunlight. Check that the voltage indicated on the type plate corresponds with that of the local network before connecting the equipment to the mains power supply (type plate is located on side of the product). 25

26 English Do not immerse the equipment in water or any other liquids. It is imperative to unplug the power cord after the equipment has been used, before it is cleaned and while being repaired. Close supervision is required when using this equipment near children. Never leave the equipment within reach of children. Repairs to electrical appliances should only be performed by qualified personnel. Improper repairs may place the user and/or equipment at serious risk. This equipment is intended for household use only and should not be used for industrial or commercial purposes. Do not operate this appliance with a damaged plug or cord, after a malfunction or after being dropped or damaged in any way. If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified service personnel. Do not use this equipment for anything other than its intended use. This equipment must be placed on a stable, heat resistant surface. Do not push objects into any openings as damage to the equipment and/or electric shock may occur. Do not use this product in wet or bad weather conditions. This product is not a toy. Do not play music at excessive levels, especially near children. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG Inc and any use of such marks by Netlogic is under license. 26

27 Battery and Maintenance Lead-Acid Battery The rechargeable lead-acid batteries in this speaker are the same type of batteries as car batteries. How you use this battery has significant impact on its lifespan. With proper use and treatment, a lead-acid battery can last for years. Here are some recommendations to maintain the battery and keep the battery lifespan as long as possible. General Usage Charge the battery completely before using it. Avoid draining the battery completely. For maximum life, drain the battery 80% once a month. Charge the battery completely after each use. You may leave the unit plugged in for up to two weeks. English How to Charge the Battery In order to charge the Bluetooth speaker battery, connect the power port to a V power supply and turn the power switch to V - CHARGE. When the battery is fully recharged, charge LED will turn off. When charging, the LED will be lit in RED. When the battery is low, the LED will be blink in RED. When the battery is low, you should charge the battery. After a few minutes of blinking the battery will be depleted and it will turn off. Storage Avoid storing the speaker in high temperatures or moist places. For long-term storage, periodically recharge the battery. IMPORTANT! > It is recommended that the battery is charged at least every third month. 27

28 Repair As the battery nears the end of its life, it may lose its ability to recharge. If this occurs, contact the retailer or an authorized service center. Do not attempt to service, modify, or replace the battery yourself. Disposal Bring the unit to the recycling center or dispose of it in accordance with local ordinances. English Instructions for Use Bass control: Control the bass level of the speaker. 2. Treble control: Control the treble level of the speaker. 3. Main volume control: Control the master volume of the Speaker. 4. AUDIO IN: RCA audio input. Connect with an audio source such as a CD player, MP3 player, computer or phone, with appropriate audio cable. Press INPUT, until the AUX indicator LED is lit. If music is played on the connected audio device it will now be played through the speaker. 5. Battery Charge/Low Battery LED: When the battery is fully recharged, the LED will turn off. When charging, the LED will be lit in RED. When the battery is low, the LED will be blink in RED. 28

29 6. Power/Standby Indicator LED: Once the Bluetooth speaker is turned on, the LED will be lit in GREEN. The LED changes to red colour once the speaker enters standby mode. The speaker goes into standby mode after a few minutes of no signal or activity in order to save power. 7. AUX (AUDIO IN/USB/SD Input) Indicator LED: The LED will be lit when the input mode is AUDIO IN, USB or SD. 8. Bluetooth Indicator LED: When the Bluetooth speaker is set to Bluetooth input, the LED will be lit. 9. USB port: Insert a USB stick to the USB port. Press INPUT until the AUX IN LED is blinking. The Bluetooth speaker will detect MP3 files and and start music playback from USB. 10. SD slot: Insert an SD card in the SD slot. Press INPUT until AUX IN LED is blinking. The Bluetooth speaker will detect MP3 files and start playback from SD card. 11. Input: Input mode is initially set to USB/SD when powered on. Press INPUT to change the input/playback mode. The input order is Bluetooth, USB, SD, AUDIO IN. 12. Press to skip tracks backward. The key cannot control AUDIO IN. 13. Press to skip tracks forward. They key cannot control AUDIO IN. 14. Press to play or pause. The key cannot control AUDIO IN. English 29

30 Model: BTi100 Power consumption: 100W Power supply: AC V ~ 50Hz DC 12V 5A SN: Made in P.R.C / Imported by Netlogic AB USB CHARGING 5V / 1A DC-12V IN 1 2 English POWER CONTROL BATTERY - 12V OFF V - CHARGE 4 AC INPUT V~50Hz RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN 1. DC 12V IN: For connecting to DC 12V/5A power supply. 2. USB charging: The USB charging port only supports charging, 5V/1A. There is no playback through this port. 3. Power switch > Switch to BATTERY -12V to turn on the Bluetooth speaker, to run it on battery power or when it is connected to a 12V DC power supply. > Switch to V - CHARGE to turn on the player when connected to V power supply. 4. Power Port 30

31 Bluetooth and Pairing Press the INPUT button to switch to Bluetooth input. The Bluetooth indicator LED will start blinking, to indicate that the Bluetooth speaker has entered pairing mode. Make sure that Bluetooth is activated on the transmitting Bluetooth device (such as smartphone, tablet or computer), then go into the Bluetooth settings of the transmitting Bluetooth device and search for BTi100 and connect with the input pass code The Bluetooth speaker will make a sound once the devices have been successfully paired. The LED will stop blinking and will instead be statically lit. If BTi100 cannot be found, try to turn Bluetooth off and on again on the Bluetooth device. Switch the Bluetooth speaker input mode from Bluetooth to AUX and back again by pressing the input button. Try pairing again. If the Bluetooth signal is weak, the Bluetooth speaker will automatically attempt to re-connect with your device. Otherwise follow above steps to pair again manually. The Bluetooth speaker will automatically connect with the paired device. If you want to pair with another device, turn off Bluetooth or disconnect from the paired device. English 31

32 Troubleshooting Input signal is clipping: Try reducing the input gain / the volume control on your audio source device. Output is clipping: Lower the main volume level. Sound quality is poor: Lower the main volume level. The sound is easily distorted at very high volume. Too much/little bass: Try adjusting the tone/equalizer settings on your audio source device to adjust the bass level. English 32

33 Specifications Input Voltage: RMS output power: Frequency response: Impedance: Speaker unit size: Time required to fully charge: Playback time: Battery type: Product size: Product net weight: Bluetooth version: BT working distance: Inputs: AC V/50Hz, DC 12V/5A 50W 55Hz-20KHz 4 OHM 8 Woofer + 1 Horn tweeter Up to 8-10 hours Up to 24 hours Lead-Acid rechargeable battery, 12V/12AH 585 x 315 x 350 mm (max) 17 kg CSR v2.1+edr - A2DP, AVRCP Up to 10 m in open areas RCA (L+R), SD slot, USB port English Box Content Main unit AC power cord Instruction manual 33

34 Environment Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) - WEEE Directive 2012/19/EU This symbol on the product or in the instructions means that the electrical and electronic equipment must be disposed of separately from other household waste when it does not work anymore. The EU has separate waste collection systems, contact your local dealer or authority for more information. English Law and Safety This product has been manufactured according to current regulations for electromagnetic fields (EMF), which means that it is safe to use if used according to safety instructions. The product is manufactured according to current regulations within the EU legislation, limiting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS Directive 2011/65/EU). Reservations We reserve the right to correct any typographical errors, and reserve the right to make ongoing changes and improvements to the product and related materials. 34

35

36 Imported by Netlogic AB

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN

Instruction Manual. Svenska, English. Power Bank. Model: PRBN Instruction Manual Svenska, English Power Bank Model: PRBN Innehåll / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4 Delar... 5 Specifikationer... 6 Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll... 7 Content Safety

Läs mer

PLS 2.1 Powerful Bluetooth speaker. User manual English Svenska Norsk

PLS 2.1 Powerful Bluetooth speaker. User manual English Svenska Norsk PLS 2.1 Powerful Bluetooth speaker User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way

Läs mer

Tower Speaker LXi45. Instruction Manual. Svenska, English

Tower Speaker LXi45. Instruction Manual. Svenska, English Tower Speaker LXi45 Instruction Manual Svenska, English INNEHÅLL / CONTENT Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 4-5 Paneler... 6 I förpackningen... 6 Funktioner... 7 Felsökning... 8 Specifikationer... 8

Läs mer

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett

Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Spotlight Set Spotlightset / Spotlightsett ENG SE NO Item. No/Art. nr./art. nr. 995-9 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BFJ-88 INSTRUCTION MANUAL ENGLISH SVENSKA

BLUETOOTH SPEAKER BFJ-88 INSTRUCTION MANUAL ENGLISH SVENSKA BLUETOOTH SPEAKER BFJ-88 INSTRUCTION MANUAL ENGLISH SVENSKA TABLE OF CONTENT / INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENGLISH Safety instructions...4-5 Overview... 6 Operation... 7 Specifications... 8 Other... 9 SVENSKA

Läs mer

User Manual English Svenska. IDA 2.5 Indoor antenna

User Manual English Svenska. IDA 2.5 Indoor antenna User Manual English Svenska IDA 2.5 Indoor antenna Table of Content / Innehållsförteckning English Safety Instructions 4-6 Operation 8-9 Specifications 9 Other 10-11 Svenska Säkerhetsinstruktioner 12-14

Läs mer

manual Bluetooth car handsfree Road talk Item: Linocell

manual Bluetooth car handsfree Road talk Item: Linocell manual Bluetooth car handsfree Road talk Item: 92960 EN NO SV Linocell ENGLISH Overview 1 2 3 4 5 1 Call button 2 Microphone 3 Charging port 4 On / Off 5 Volume knob Specifications Bluetooth: 4.0 Charging:

Läs mer

Bruksanvisning Badrumsvåg Modell: PG220

Bruksanvisning Badrumsvåg Modell: PG220 Bruksanvisning Badrumsvåg Modell: PG220 INNAN DU ANVÄNDER VÅGEN 1. Ta bort allt emballage. 2. Öppna batterifacket och lägg i 1 st CR2032-batteri i batterifacket. Stäng batterifacket. 3. Ställ vågen på

Läs mer

Active Speaker System X-Line 50 AW

Active Speaker System X-Line 50 AW Active Speaker System X-Line 50 AW Important Safety Information: Read all documentation before operating your equipment. Retain all documentation for future reference. Save the carton and packing material

Läs mer

manual Powerbank 3X Solar Item: Linocell

manual Powerbank 3X Solar Item: Linocell manual Powerbank 3X Solar Item: 96907 EN NO SV Linocell ENGLISH Overview 1. Solar panel 2. USB port 1 (1 A) 3. Power switch 4. LED indicators 5. USB port 2 (2.1 A) 6. Flashlight 7. Micro USB port Charge

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter

Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Remote control Fjärrströmbrytare / Fjernstrømbryter ENG SE NO Item. No. 9220-1070 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL COOLER BOX (CBX350)

INSTRUCTION MANUAL COOLER BOX (CBX350) INSTRUCTION MANUAL COOLER BOX (CBX350) Svenska, sida 3-8 Norsk, side 9-14 English, page 15-20 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du börjar använda apparaten och spara den

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA ENGLISH TOWER SPEAKER WITH BLUETOOTH BTT90

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA ENGLISH TOWER SPEAKER WITH BLUETOOTH BTT90 INSTRUCTION MANUAL SVENSKA ENGLISH TOWER SPEAKER WITH BLUETOOTH BTT90 INNEHÅLL CONTENT SVENSKA Säkerhetsinstruktioner 4-5 Överblick 6-7 Användning 7-8 Felsökning 9 Specifikationer 9 Övrigt 10 ENGLISH

Läs mer

Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning

Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Christmas tree lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning ENG SE NO Item. No 772701090101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

SPEAKER WITH BLUETOOTH TSBT 100 INSTRUCTION MANUAL SVENSKA ENGLISH

SPEAKER WITH BLUETOOTH TSBT 100 INSTRUCTION MANUAL SVENSKA ENGLISH SPEAKER WITH BLUETOOTH TSBT 100 INSTRUCTION MANUAL SVENSKA ENGLISH INNEHÅLL CONTENT SVENSKA Säkerhetsinstruktioner 4-5 Överblick 6-7 Användning 8-10 Felsökning 11 Specifikationer 11 Övrigt 12 ENGLISH

Läs mer

Popcorn maker Popcorn maker / Popcorn maker

Popcorn maker Popcorn maker / Popcorn maker Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Popcorn maker Popcorn maker / Popcorn maker ENG SE NO Item. No 900101210101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

Decoration Light Dekorationsbelysning/Dekorasjonsbelysning

Decoration Light Dekorationsbelysning/Dekorasjonsbelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Decoration Light Dekorationsbelysning/Dekorasjonsbelysning STJÄRNA ENG SE NO Item. No 772601780101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta!

Läs mer

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08

manual Facial spa Art nr: 48682 Rubicson 2016-06-08 manual Facial spa Art nr: 8682 EN NO SV 2016-06-08 Rubicson ENGLISH Overview Use Fill the container ENGLISH 1. Make sure that the power cord is not connected to a wall socket. 1 2 2. Remove the funnel

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

Monteringsanvisning / Installation instruction Felsökningsschema Styxx Troubleshooting Styxx STEG 1

Monteringsanvisning / Installation instruction Felsökningsschema Styxx Troubleshooting Styxx STEG 1 Mora Armatur Box 480 SE-792 27 MORA SWEDEN www.moraarmatur.com Monteringsanvisning / Installation instruction Troubleshooting Styxx Rev. 001-14.11. MA nr 1005138 STEG 1 Kontrollera så att medföljande tillhörande

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Decklights 5-p 0,75 W Decklight 5-p 0,75 W / Decklight 5-p 0,75 W ENG SE NO Item. No 9130-1188 ENG Thank you for

Läs mer

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se

ARC 32. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se ARC 32 Tvättställsblandare/Basin Mixer inr.se SE Användning och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar er att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

INNEHÅLL / CONTENT. Svenska Säkerhetsföreskrifter...4-5 Användning...6-7 Elschema... 8 Specifikationer... 9 Information...10

INNEHÅLL / CONTENT. Svenska Säkerhetsföreskrifter...4-5 Användning...6-7 Elschema... 8 Specifikationer... 9 Information...10 party cooler INNEHÅLL / CONTENT Svenska Säkerhetsföreskrifter...4-5 Användning...6-7 Elschema... 8 Specifikationer... 9 Information...10 English Safety Precautions...12-13 Operation...14-15 Electrical

Läs mer

JABRA mini BRUKS ANVISNING. jabra.com/mini

JABRA mini BRUKS ANVISNING. jabra.com/mini JABRA mini BRUKS ANVISNING jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Svenska English INSTRUCTION MANUAL TABLE TOP FAN (F25)

Svenska English INSTRUCTION MANUAL TABLE TOP FAN (F25) Svenska English INSTRUCTION MANUAL TABLE TOP FAN (F25) Svenska Säkerhetsföreskrifter... 4-5 Delar... 6 Installation... 7 Användning... 7 Underhåll... 8 Tekniska specifikationer... 8 English Safety Precautions...

Läs mer

334 mm x 248 mm Rostfritt stål. Kg lb g. -5 till +40 C. LCD med belysning 25 mm (H) x 12 mm (B), 6 siffror.

334 mm x 248 mm Rostfritt stål. Kg lb g. -5 till +40 C. LCD med belysning 25 mm (H) x 12 mm (B), 6 siffror. ANVÄNDAR INSTRUKTION Bordsvåg JWE Bordsvågar för vägning av det mesta. För normalt bruk räcker det med sida 1 och 2 i instruktionen. Om komplett information önskas kan den kompletta instruktionen laddas

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Windlass Control Panel v1.0.1

Windlass Control Panel v1.0.1 SIDE-POWER Windlass Systems 86-08950 Windlass Control Panel v1.0.1 EN Installation manual Behåll denna manual ombord! S Installations manual SLEIPNER AB Kilegatan 1 452 33 Strömstad Sverige Tel: +46 525

Läs mer

User s manual. www.digilive.se

User s manual. www.digilive.se User s manual www.digilive.se C O N T E N T User s manual In the box.................................... E2 Connection Diagram........................... E3 About vibro360...............................

Läs mer

CD5410. Instruction Manual Portable CD Player with MP3

CD5410. Instruction Manual Portable CD Player with MP3 CD5410 Instruction Manual Portable CD Player with MP3 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 1. Läs noggrant igenom bruksanvisningen före användning och spara den för framtida bruk. 2. Ta inte i stickproppen med våta

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Heart & Stripes Junior Bed Instructions Manual Instruktions Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENS LÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN Thank

Läs mer

Your No. 1 Workout. MANUAL pro

Your No. 1 Workout. MANUAL pro Your No. 1 Workout MANUAL pro Innehåll/Contents Svenska Viktigt om säkerhet Specifikationer & delar Rekommenderade övningar 3 5 6-7 2 English Safety instructions Specifications & parts Recommended exercises

Läs mer

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic BRUKS ANVISNING jabra.com/classic INNEHÅLL 1. VÄLKOMMEN... 3 2. HEADSET ÖVERSIKT... 4 3. HUR DU BÄR DET... 5 3.1 BYTA EARGELS 3.2 FÄSTA ÖRONKROKEN 4. HUR DU LADDAR BATTERIET... 7 5. HUR DU ANSLUTER DET...

Läs mer

A.7. Bruksanvisning. Integrerad Stereo Förstärkare. Integrated Amplifier A.7 VOLUME BALANCE NORMAL BASS TREBLE SOURCE TAPE MUTE DIRECT PHONO

A.7. Bruksanvisning. Integrerad Stereo Förstärkare. Integrated Amplifier A.7 VOLUME BALANCE NORMAL BASS TREBLE SOURCE TAPE MUTE DIRECT PHONO Stereo Bruksanvisning Integrerad Stereo Förstärkare A.7 Integrated Amplifier A.7 VOLUME BALANCE MUTE NORMAL DIRECT BASS TREBLE SOURCE TAPE CD PHONO TUNER AUX POWER PHONES Introduktion Vi gratulerar till

Läs mer

Christmas Tree Lighting

Christmas Tree Lighting Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Christmas Tree Lighting Julgransbelysning / Juletrebelysning ENG SE NO Item. No 772701100101, 772701120101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from

Läs mer

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter

InstalationGuide. English. MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter miraclebox miraclewifi InstalationGuide English MODEL:150NHighGain/30NMiniUSBAdapter ENGLISH MIRACLE WIFI 150N & 300N USERMANUAL MIRACLEBOX.SE 1 ENGLISH Table of Contents Package Contents... 3 System Requirements

Läs mer

BRUKSANVISNING. Oscilla 910

BRUKSANVISNING. Oscilla 910 BRUKSANVISNING Oscilla 910 C A TEGNÉR AB BOX 20003 161 02 BROMMA TEL 08-564 822 00 FAX 08-564 822 09 INTERNET: www.categner.se E-MAIL: info@categner.se OSCILLA SM910 INNEHÅLL FRONTPANEL... 3 BAKPANEL...

Läs mer

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Spotlight 3 W ENG SE NO Item. No 9130-1189 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through

Läs mer

VARNING: 10. 11. FUNKTIONER:

VARNING: 10. 11. FUNKTIONER: Svensk Manual VARNING: 1. Detta system kan använda sig av 2 olika strömförsörjningar: AC230V/50Hz och uppladdningsbart batteri DC: 12V 2.6AH. Påminnelse: För portabel användning, vänligen ladda batteriet

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

BTS-110. Bluetooth-högtalare. Bruksanvisning. Läs dessa instruktioner noga innan du använder apparaten.

BTS-110. Bluetooth-högtalare. Bruksanvisning. Läs dessa instruktioner noga innan du använder apparaten. BTS-110 Bluetooth-högtalare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga innan du använder apparaten. 1. VIKTIGT Placera inga öppna lågor, såsom brinnande stearinljus på produkten eller i dess närhet. Placer

Läs mer

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on.

Quick Start Guide. To switch the TV on. cable to connect the two units together. To select the TV broadcasts. To HDMI connection on. Quick Start Guide 1 Insert the batteries into the remote control Lift the cover on the back of the remote upward gently. Install two AAA batteries. Make sure to match the + and - ends of the batteries

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

Contents / Innehållsförteckning

Contents / Innehållsförteckning Contents / Innehållsförteckning Copyright This manual is the copyright of CI no 55650-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI no

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier. Installation guide and description of Gewa Amplifier

Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier. Installation guide and description of Gewa Amplifier Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier Installation guide and description of Gewa Amplifier INNEHÅLL/CONTENTS SVENSKA...3 Inledning... 3 Installera Progress PC... 3 Beskrivning av olika delar...

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman)

Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman) Manual SE Vanliga frågor om Duocom (för installatör eller reparatör) GB Frequently asked questions about Duocom (for installer or repairman) 1 SE VANLIGA FRÅGOR OM DUCOM... 3 1.1 Det hörs inget ljud i

Läs mer

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering

Plain A262. För T16 (T5) lysrör. Innehåll. Monteringsanvisning. A. Instruktion för rampmontering Plain A262 För T16 (T5) lysrör Innehåll Ramparmatur: ändmodul En stängd gavel/ en öppen gavel Plint i båda ändarna Överkopplingssladd 1 rampgavel 1 lysrörsbytare Ramparmatur: mellanmodul Plint i en ände

Läs mer

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning

DENVER BPB-100C. Bruksanvisning DENVER BPB-100C Bruksanvisning BRUKSANVISNING 1. Säkerhetsföreskrifter 1) Du får inte använda eller förvara enheten i hög temperatur eller på utsatta platser. 2) Exponera inte enheten för regn. 3) Du får

Läs mer

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT

IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT 13060 Basic Cot One Instruction Manual Instruktion Manual IMPORTANT! RETAIN FOR FUTURE REFERENCE PLEASE READ CAREFULLY VIKTIGT! BEHÅLL FÖR FRAMTIDA REFERENSLÄS IGENOM INSTRUKTIONSMANUALEN NOGGRANT Thank

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater

TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater GSA TERRASSEVARMER TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO heater M A N U A L 4 5 0 0 5 2 NORSK GSA N TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell PHS-20A Maks. effekt 2000W Nettilkobling 230V-50Hz Høyde 1,2-2,1m

Läs mer

VARNING: FUNKTIONER: 1. Använd den nya teknologi klass AB ljudprocessor, och BTL output design för att producera

VARNING: FUNKTIONER: 1. Använd den nya teknologi klass AB ljudprocessor, och BTL output design för att producera Svensk Manual VARNING: 1. Detta system kan använda sig av 3 olika strömförsörjningar: AC230V/50Hz, extern DC:12V, 50 W och uppladdningsbart batteri DC: 12V 2.6AH. Om du använder DC strömförsörjning, vänligen

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

champ Användaranvisning (S) 2 User Manual (GB) 4 P0990085 Utg 1 +46-470 727 495 www.primepower.se sales@primepower.se

champ Användaranvisning (S) 2 User Manual (GB) 4 P0990085 Utg 1 +46-470 727 495 www.primepower.se sales@primepower.se champ Användaranvisning (S) 2 User Manual (GB) 4 P0990085 Utg 1 1 champ laddaren Användaranvisning Läs denna anvisning innan laddaren tas i bruk. Spara denna anvisning lätt tillgänglig för användaren av

Läs mer

Bruksanvisning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics

Bruksanvisning BTE-100. www.facebook.dk/denver-electronics Bruksanvisning BTE-100 www.facebook.dk/denver-electronics 1. Instruktioner för knapp: Ström på/av Ange ihopparningsläge Pausa/Spela Svara i telefonen Avsluta ett samtal Avvisa ett samtal Volym upp Föregående

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'.

BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. BTS-31 Bluetooth-högtalare Översiktsguide 1. Användning A. Strömpåslagningsstatus: Tryck länge på knappen 'Φ/ ' för att höra ljudet från 'signalen'. Den blå lampan börjar blinka. B. Ström av: Tryck länge

Läs mer

JABRA stone3. Bruksanvisning. jabra.com/stone3. jabra

JABRA stone3. Bruksanvisning. jabra.com/stone3. jabra JABRA stone3 Bruksanvisning.com/stone3 Innehåll 1. Välkommen... 3 2. headset ÖVERSIKT... 4 3. hur du bär det... 5 3.1 Byta eargels 4. hur du laddar batteriet... 6 4.1 Batteristatus 5. hur du ansluter det...

Läs mer

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual / Bruksanvisning / Bruksanvisning Garden Light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Path Light 1,6 W ENG SE NO Item. No 9130-1194 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

BÄNKVÅG / BENCH SCALE Modell : SW-III / Model : SW-III ANVÄNDARMANUAL / USER MANUAL SW-III WWW.LIDEN-WEIGHING.SE 2014-03-26 OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på BT50 BT25. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  BT50 BT25. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips BT50 BT25 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt! 2 2 Din bärbara högtalare

Läs mer

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Svenska 81 www.logitech.com/support/type-s

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Jabra revo Wireless. Bruksanvisning. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Bruksanvisning. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Bruksanvisning jabra.com/revowireless 1. Välkommen...3 2. ÖVERSIKT... 4 3. hur du bär det...5 3.1 Höjdjustering 3.2 vikbara gångjärn 4. hur du laddar det...7 4.1 Batteristatus 5. hur

Läs mer

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Garden light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Flower light ENG SE NO Item. No/Art. nr./produkt nr. 9130-1190 ENG Thank you for choosing to purchase a product from

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A.VARNING Läs säkerhetsanvisningarna innan du gör några

Läs mer

Laser light Laserbelysning

Laser light Laserbelysning Manual/Bruksanvisning Laser light Laserbelysning ENG SV NO Item No 775100030101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before installation and use!

Läs mer

Instruction Manual. Svenska, Norsk, English. Bluetooth Speaker Model: BTi101

Instruction Manual. Svenska, Norsk, English. Bluetooth Speaker Model: BTi101 Instruction Manual Svenska, Norsk, English Bluetooth Speaker Model: BTi101 Innehåll / Register / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter...5 I förpackningen...6 Paneler...6 Funktioner... 7-9 Specifikationer...9

Läs mer

USER MANUAL. English / Svenska / Norsk. CENTURION DE330 Vacuum Cleaner

USER MANUAL. English / Svenska / Norsk. CENTURION DE330 Vacuum Cleaner USER MANUAL English / Svenska / Norsk CENTURION DE330 Vacuum Cleaner Contents / Innehållsförteckning / Register English Chapter 1: Safety Instructions... 3 Chapter 2: Product Components... 4 Chapter 3:

Läs mer

Ersättning styrkort GOLD, stl 1-3, Version 1-3/ Replacement control circuit board GOLD, sizes 1-3, Version 1-3

Ersättning styrkort GOLD, stl 1-3, Version 1-3/ Replacement control circuit board GOLD, sizes 1-3, Version 1-3 SPGO0867.0900 Ersättning styrkort GOLD, stl -, Version -/ Replacement control circuit board GOLD, sizes -, Version -. Allmänt När styrkortet byts ut försvinner alla injusterade värden som tex temperaturreglering,

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska.

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska. Popcornmaskin Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: PN120 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs alla instruktioner och spara

Läs mer

Hand blender Stavmixer / Stavmikser

Hand blender Stavmixer / Stavmikser Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Hand blender Stavmixer / Stavmikser ENG SE NO 1 Item. No. 9095-1442 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Music Box One. Bästa kund

Music Box One. Bästa kund Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Batteriladdning. Kontrollernas placering:

Batteriladdning. Kontrollernas placering: ANVÄNDARHANDBOK Batteriladdning Enheten har ett inbyggt, laddningsbart li-jonbatteri av typen DC 3,7 V, 330 mah. Ladda det enligt följande: Sätt i den lilla kontakten i den medföljande anslutningskabeln

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

JABRA speak 510. Bruksanvisning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Bruksanvisning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Bruksanvisning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör

Läs mer

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS

PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS PRESS FÄLLKONSTRUKTION FOLDING INSTRUCTIONS Vänd bordet upp och ner eller ställ det på långsidan. Tryck ner vid PRESS och fäll benen samtidigt. Om benen sitter i spänn tryck benen mot kortsidan före de

Läs mer