Instruction Manual. Svenska, Norsk, English. Portable Bluetooth Speaker Model: BTi100

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruction Manual. Svenska, Norsk, English. Portable Bluetooth Speaker Model: BTi100"

Transkript

1 Instruction Manual Svenska, Norsk, English Portable Bluetooth Speaker Model: BTi100

2

3 Innehåll / Register / Content Innehåll Säkerhetsföreskrifter Viktig information om batteri och underhåll Instruktioner och användning Felsökning Specifikationer Vad finns i kartongen Miljö / Lag och säkerhet / Förbehåll Register Sikkerhetsforanstaltninger Viktig informasjon om batteri og vedlikehold Instruksjoner Feilsøking Spesifikasjoner Innhold i esken Miljø / Offentlige forskrifter og sikkerhet / Forbehold Content Safety Precautions Battery and Maintenance Instructions for Use Troubleshooting Specifications Box content Environment / Law and Safety / Reservations... 34

4

5 Säkerhetsföreskrifter Varning: För att förhindra skada, eld eller elchock - utsätt aldrig apparaten för regn eller fukt. Svenska VARNING RISK FÖR ELSTÖT ÖPPNA EJ Varning: För att förhindra risk av elchock, öppna aldrig höljet (eller bakstycket). Det finns inga delar inuti apparaten som användaren själv kan laga. Överlåt all service till kvalificerad servicetekniker. Symbolen med blixten i triangeln ska göra användaren uppmärksam på att produkten innehåller högspänning, som kan vara tillräcklig för att ge en kraftig stöt vid kontakt. Symbolen med utropstecknet i triangeln ska göra användaren uppmärksam på att det finns viktiga instruktioner i manualen som medföljer med produkten. Gällande säkerhetsföreskrifter ska alltid följas vid användning av elektrisk utrustning: Denna utrustning får inte användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller har bristfällig erfarenhet eller kunskap. Den får inte heller användas av barn. De ska ha lämplig tillsyn och ges tillräckliga instruktioner från en person som ansvarar för deras säkerhet och förstå riskerna vid användning, för att få använda utrustningen. Utrustningen får inte placeras för nära värmeavgivande apparater eller i direkt solljus. Kontrollera att du har samma nätspänning som den driftspänning som anges på produkten innan du kopplar in utrustningen till vägguttaget (placerad på sidan av apparaten). Utrustningen får inte sänkas ned i vatten eller annan vätska. Ta för vana att alltid dra ur stickproppen ur vägguttaget 5

6 Svenska när systemet inte ska användas mer, innan du gör rent komponenterna och vid reparation. Systemet får inte lämnas utan tillsyn när det finns barn i närheten. Lämna aldrig utrsutningen inom räckhåll för barn. Reparation får endast utföras av behörig tekniker. Felaktig reparation kan utsätta användaren och/eller utrustningen för allvarlig fara. Den här utrustningen är endast avsedd för hushållsbruk, inte för kommersiell eller industriell användning. Produkten får inte användas om den tappats eller är skadad. Den får inte heller användas om stickproppen eller nätsladden är skadade. Om strömkabeln är skadad ska den ersättas av tillverkaren, dess serviceagent eller annan kvalificerad servicepersonal. Utrustningen får inte användas till annat än det den är avsedd för. Underlaget skall vara stabilt och värmetåligt. Tryck inte ni några föremål i öppnar på utrustningen, eftersom skada då kan uppstå och du riskerar att få elektrisk stöt. Produkten får inte användas i fuktigt eller dåligt väder. Den här produkten är inte någon leksak. Spela inte musik med för hög volym, särskilt inte om det finns barn i närheten. Ordet Bluetooth och logotypen är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Netlogic använder dessa under licensansvar. 6

7 Viktig information om batteri och underhåll Blybatteri Det uppladdningsbara blybatteriet i den här högtalaren är av samma typ som vanliga bilbatterier. Hur du använder det här batteriet har stor inverkan på batteriets livstid. Med rätt användning och behandling kan ett blybatteri hålla i åratal. Här finner du rekommendationer för hur du bibehåller batteriets livslängd så länge som möjligt. Svenska Allmänt om användning Ladda batteriet helt innan du använder den första gången. Undvik att tömma batteriet helt. För maximal livslängd - töm batteriet 80 % en gång i månaden. Ladda batteriet helt efter varje användning. Du kan lämna enheten ansluten till en strömkontakt i upp till två veckor. Ladda batteriet Anslut först strömkontakten till V strömförsörjning. Sätt strömbrytaren på V - CHARGE för att batteriet ska laddas. När batteriet är helt uppladdat kommer lysdioden för batteriladdning att slockna. Lysdioden lyser rött när batteriet laddas, och blinkar när batteriet är lågt. När batterinivån är låg bör du ladda det, annars stängs högtalaren av efter några minuter. Förvaring Undvik att förvara högtalaren i höga temperaturer eller på fuktiga platser. Vid långtidsförvaring - ladda batteriet regelbundet. VIKTIGT! > Det rekommenderas att batteriet laddas minst var tredje månad. 7

8 Svenska Reparation När batteriet närmar sig slutet av sin livslängd, kan det förlora sin laddningsförmåga. Om detta inträffar, kontakta återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter. Försök inte att reparera, modifiera eller byta ut batteriet själv. Återvinning Ta batteriet till återvinningscentralen eller kassera den i enlighet med lokala förordningar. Instruktioner och användning Baskontroll: Justera högtalarens basnivå. 2. Diskantkontroll: Justera högtalarens diskant. 3. Huvudvolymkontroll: Justera högtalarens huvudvolym. 4. AUDIO IN: RCA-ljudingång. Anslut med en ljudkälla, t.ex. en CD-spelare, MP3-spelare, dator eller mobiltelefon, med lämplig ljudkabel. Tryck på INPUT tills AUX-lysdioden lyser. Om musik spelas på den anslutna ljudenheten kommer den nu att spelas upp via högtalaren. 5. Lysdiod för batteriladdning och batterinivå: När batteriet är fulladdat är lysdioden släckt. När batteriet laddas lyser lysdioden i rött. När batterinivån är låg blinkar lysdioden i rött. 8

9 6. Lysdiod för ström på / viloläge: När Bluetooth-högtalaren startas lyser lysdioden grönt. Lysdioden byter färg till rött när högtalaren går ner i viloläge. Om det inte finns någon signal eller aktivitet under några minuter går högtalaren in i viloläge för att spara ström. 7. Lysdiod för AUX (ingångar: AUDIO IN/USB/SD): Lysdioden lyser när ingångsläget är AUDIO IN, USB eller SD. 8. Lysdiod för Bluetooth-läge: Lysdioden lyser blått när högtalaren är i Bluetooth-läge. 9. USB-port: Sätt in en USB-sticka i USB-porten. Tryck på INPUT tills AUX IN-lysdioden blinkar. Bluetooth-högtalaren kommer att hitta MP3-filer och och starta musikuppspelning från USB. 10. SD-kortläsare: Sätt in ett SD-kort i SD-kortläsaren. Tryck på INPUT tills AUX IN-lysdioden blinkar. Bluetooth-högtalaren hittar MP3- filer och startar musikuppselning. 11. Ingångsläge: Med den här knappen väljer du vilken signalingång som högtalaren ska spela upp ifrån. Vid uppstart är ingångsläget ställt på USB/SD. Tryck på INPUT-knappen för att ändra läge. Ordningen för att ändra läge är Bluetooth, USB, SD, AUDIO IN. 12. : Tryck för att spola bakåt. Knappen kan inte styra AUDIO IN. 13. : Tryck för att spola framåt. Knappen kan inte styra AUDIO IN. 14. : Tryck för att spela eller pausa spår. Knappen kan inte styra AUDIO IN. Svenska 9

10 Svenska Model: BTi100 Power consumption: 100W Power supply: AC V ~ 50Hz DC 12V 5A SN: Made in P.R.C / Imported by Netlogic AB USB CHARGING 5V / 1A DC-12V IN 1 2 POWER CONTROL BATTERY - 12V OFF V - CHARGE 4 AC INPUT V~50Hz RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN 1. DC 12V-kontakt: För att ansluta till DC 12V/5A strömförsörjning. 2. USB-laddning: USB-laddningsporten är till för att ladda enheter genom USB, med 5V / 1A. Uppspelning fungerar inte genom den här porten. 3. Strömbrytare > Byt till BATTERY - 12V för att sätta på högtalaren och köra den på batteri eller när den är ansluten till 12V likström. > Byt till V - CHARGE för att sätta på högtalarenheten när den är ansluten till V strömförsörjning. 4. Strömkontakt - AC V~50Hz 10

11 Bluetooth och parkoppling Tryck på INPUT för att växla till Bluetooth-läge. Bluetoothlysdioden börjar blinka för att indikera att Bluetooth-högtalaren är i parkopplingsläge. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på den Bluetooth-enhet som du vill parkoppla (t.ex. smartphone, surfplatta eller dator). Gå sedan in i Bluetooth-inställningarna på Bluetoothenheten och sök efter BTi100. Anslut till BTi100 med lösenordet Bluetooth-högtalaren ger ifrån ett ljud när enheterna har parkopplats. Lysdioden slutar blinka och lyser istället statiskt. Om BTi100 inte kan hittas, prova att inaktivera och aktivera Bluetooth igen på den sökande enheten. Växla ingångsläget på högtalaren från Bluetooth till AUDIO IN och tillbaka igen genom att trycka på knappen INPUT. Försök att parkoppla igen. Om Bluetooth-signalen är svag kommer Bluetooth-högtalaren automatiskt att återansluta till enheten. Annars kan du ansluta manuellt. Bluetooth-högtalaren ansluter automatiskt till den sedan tidigare parkopplade enheten. Om du vill koppla ihop med en annan enhet, stäng av eller koppla ifrån Bluetooth på den redan parkopplade enheten. Svenska 11

12 Svenska Felsökning Ljudsignalen klipper: Pröva att sänka volymen på ingångssignalen / sänk volymen på ljudkällan. Utsignalen klipper: Sänk huvudvolymen på högtalaren. Ljudkvaliteten är dålig: Sänk huvudvolymen. Ljudet blir förvanskat vid högre volym. För mycket/litet bas: Om det inte hjälper att reglera baskontrollen på högtalaren, pröva att justera equalizer-inställningarna på ljudkällan för att justera basnivån. 12

13 Specifikationer Spänning: RMS uteffekt: Frekvensomfång: Impedans: Högtalarens storlek: Tid som krävs för att ladda helt: Batteriets speltid: Batterityp: Produktens storlek: Produktens nettovikt: Bluetooth-version: Bluetooth-räckvidd: Ingångar: AC V/50Hz, DC 12V/5A 50W 55Hz-20KHz 4 OHM 8 bashögtalare + 1 diskant Upp till 8-10 timmar Upp till 24 timmar Uppladdningsbart blybatteri, 12V / 12 Ah 585 x 315 x 350 mm (max) 17 kg CSR v2.1+edr - A2DP, AVRCP Upp till 10 m vid fri sikt RCA (L+R), SD-kortläsare, USB-port Svenska Vad finns i kartongen Huvudenhet AC-strömkabel Bruksanvisning 13

14 Svenska Miljö Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) - WEEE-direktivet 2012/19/EU Den här symbolen på produkten eller i instruktionerna betyder att den elektriska och elektroniska utrustningen ska slängas separat från annat hushållsavfall när den inte fungerar längre. Inom EU finns separata återvinningssystem för avfall. Kontakta lokala myndigheter eller din återförsäljare för mer information. Lag och säkerhet Detta märke finns på produkten och i manualen för att visa att den uppfyller de europeiska säkerhets- och elektromagnetiska kraven. Denna produkt är tillverkad enligt gällande regler för elektromagnetiska fält (EMF), vilket innebär att den är säker att använda så länge säkerhetsanvisningarna följs. Produkten är tillverkad enligt gällande EU-lagstiftning, som begränsar användning av skadliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter (Europa-parlamentets och rådets direktiv 2011/65/EU). Förbehåll Vi förbehåller oss rätten att justera eventuella tryckfel samt fortlöpande ändra och förbättra produkten och medföljande material. 14

15 Sikkerhetsforanstaltninger Advarsel: For å unngå skader som kan føre til brann eller elektrisk støt, må apparatet ikke eksponeres for regn eller fuktighet. FORSIKTIG FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE ÅPNES Advarsel: For å redusere faren for elektrisk støt må du ikke fjerne dekselet (eller baksiden) ingen deler som brukeren ka utføre service på inni apparatet. Henvis service til kvalifisert servicepersonell. Norsk Lynsymbolet inne i den likesidede trekanten varsler brukeren om tilstedeværelsen av uisolert farlig spenning inne i produktet som kan være kraftig nok til å utgjøre en fare for elektrisk støt. Utropstegnet inne i den likesidede trekanten varsler brukeren om viktige instruksjoner for bruk og vedlikehold (service) i litteraturen som følger med apparatet. Gjeldende sikkerhetsforeskrifter skal alltid følges ved bruk av elektrisk utstyr: Dette utstyret må ikke brukes av personer med fysisk eller psykisk funksjonshemning, eller personer som mangler nødvendig erfaring og kunnskap. Det må heller ikke brukes av barn. De skal ha tilstrekkelig tilsyn og gis tilstrekkelig instruksjon av en person som har ansvaret for deres sikkerhet, for å få bruke utstyret. Utstyret må ikke plasseres for nær apparater som avgir varme eller i direkte sollys. Kontroller at du har samme nettspenning som den driftsspenningen som angis på merkeskiltet før du plugger utstyret inn i vegguttaket (merkeskiltet finnes på sidan av produktet). Utstyret må ikke utsettes for vann eller annen væske. 15

16 Norsk Gjør det til en vane å alltid trekke ut stikkontakten når systemet ikke skal brukes, før du rengjør delene og ved reparasjon. Systemet må ikke forlates uten tilsyn når det finnes barn i nærheten. Ikke la utstyret stå innenfor barns rekkevidde. Reparasjoner skal kun utføres av kvalifiserte teknikere. Feilaktig reparasjon kan utsette brukeren og/eller utstyret for alvorlig fare. Dette utstyret er kun beregnet for hjemmebruk, ikke for kommersiell eller industriell bruk. Produktet må ikke brukes hvis det har falt ned eller er skadd. Det må heller ikke brukes hvis pluggen eller nettledningen er skadd. Hvis strømkabelen er skadet, må den skiftes av produsenten, dennes servicerepresentant eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare. Utstyret må ikke brukes til annet en det den er beregnet for. Underlaget skal være stabilt og varmebestandig. Ikke stikk gjenstander inn i åpninger på utstyret fordi det kan medføre skader og du risikerer å få elektrisk støt. Produktet må ikke brukes i fuktig eller dårlig vær. Dette produktet er ikke et leketøy. Ikke spill musikk med for høyt volum, spesielt ikke hvis det finnes barn i nærheten. Batteriet må ikke utsettes for sterk varme, som direkte solskinn, åpen ild eller lignende. Bluetooth -ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG og enhver brug af sådanne mærker fra Netlogic side finder sted under licens. 16

17 Viktig informasjon om batteri og vedlikehold Blybatteri De oppladbare blybatteriene i denne høyttaleren er samme type batterier som bilbatterier. Hvordan du bruker dette batteriet har betydelig innvirkning på batteriets levetid. Med riktig bruk og behandling, kan et blybatteri vare i mange år. Her er noen anbefalinger for å opprettholde batteriet og beholde levetiden så lang som mulig. Norsk Generell bruk Lad batteriet helt opp før du bruker den. Unngå å tømme batteriet helt. For maksimal levetid, tøm batteriet 80% en gang i måneden. Lad batteriet helt opp etter hver gang. Du kan la enheten stå tilkoblet i opptil to uker. Lade batteriet For å lade batteriet, koble til en V strømforsyning og bytt strømbryteren til V - Charge (AC). Når batteriet er fullt oppladet, vil LED-lampen slukkes. Når du lader, vil LED-lampen lyse rødt. Når batteriet er lavt, vil LED-lampen blinke rødt. Lagring Unngå å oppbevare høyttaleren i høye temperaturer eller på fuktige steder. For langtidslagring, lad batteriet periodisk. VIKTIG! > Det anbefales at batteriet er ladet minst hver tredje måned. 17

18 Reparasjon Etter hvert som batteriet nærmer seg slutten av sin levetid, kan det miste sin kapasitet til å lade. Hvis dette skjer, ta kontakt med forhandleren eller et autorisert servicesenter. Ikke prøv å reparere, endre eller bytte batteriet selv. Norsk Avhending Ta enheten til gjenvinningsstasjon eller kast den i henhold til lokale forskrifter. Instruksjoner BASS-kontroll: Styr bassen på høyttaleren. 2. Diskant-kontroll: Styr diskantnivået av høyttaleren. 3. HOVEDVOLUM-kontroll: Styr hovedvolumet av høyttaler. 4. AUDIO IN: RCA lydinngang. Koble til med en lydkilde (for eksempel en CD-spiller, MP3-spiller, datamaskin eller telefon) med passende lydkabel. Trykk INPUT til AUX-indikatorens LED lyser. Hvis musikken spilles på den tilkoblede lydenheten det vil nå bli spilt gjennom høyttaleren. 5. Batterilading-LED: Når batteriet er fullt oppladet, vil LED-lampen slukkes. Når du lader, vil LED-lampen lyse rødt. Når batteriet er lavt, vil LED-lampen blinke rødt. 18

19 6. Strøm på / hvilemodus LED: Når Bluetooth-høyttaleren er slått på, lyser LED-lampen. LED endrer til rød farge når høyttaleren går inn i hvilemodus. Høyttaleren går i hvilemodus etter noen minutter uten signal eller aktivitet for å spare strøm. 7. AUX (AUDIO IN/USB/SD-inngang) LED: LED-lampen lyser når inngangsmodus valgt til AUDIO IN, USB eller SD. 8. Bluetooth LED: Når Bluetooth-høyttaleren er satt til Bluetoothinngang lyser Bluetooth LED-lampen. 9. USB-port: Sett inn en USB-pinne til USB-porten. Trykk INPUT til AUX IN LED blinker. Bluetooth høyttaler vil oppdage MP3-filer og og starte musikkavspilling fra USB. 10. SD-kortspor: Sett inn et SD-kort i SD-sporet. Trykk INPUT til AUX IN LED blinker. Bluetooth høyttaler vil oppdage MP3-filer og starte avspilling fra SD-kort. 11. INPUT (Inngang): Inngangsmodus er i utgangspunktet satt til USB / SD når den slås på. Trykk INPUT for å endre inngang / avspillingsmodus. Rekkefølgen er Bluetooth, USB, SD, AUDIO IN. 12. : Trykk for å hoppe bakover i sporene. Knappen kan ikke kontrollere AUDIO IN. 13. : Trykk for å hoppe fremover i sporene. Knappen kan ikke kontrollere AUDIO IN. 14. : Trykk her for å spille av eller midlertidig stoppe avspillingen. Knappen kan ikke kontrollere AUDIO IN. Norsk 19

20 Model: BTi100 Power consumption: 100W Power supply: AC V ~ 50Hz DC 12V 5A SN: Made in P.R.C / Imported by Netlogic AB Norsk USB CHARGING 5V / 1A DC-12V IN 1 2 POWER CONTROL BATTERY - 12V OFF V - CHARGE 4 AC INPUT V~50Hz RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN 1. DC 12V IN: For tilkobling til DC 12V/5A strømforsyning. 2. USB-lading: USB-lading port støtter bare lading, 5V/1A. Det er ingen avspilling gjennom denne porten. 3. Strømbryter > Bytt til Battery - 12V for å slå på Bluetooth-høyttaler å kjøre den på batteri, eller når den er koblet med 12V DC. > Bytt til V - Charge (AC) når spilleren er koblet til V strøm. 4. Strømport - AC V~50Hz 20

21 Bluetooth og sammenkobling Trykk på Input-knappen for å bytte til Bluetooth-inngang. Bluetoothindikatoren LED begynner å blinke, for å indikere at Bluetoothhøyttaleren har inngått paringsmodus. Kontroller at Bluetooth er aktivert på overførings(bluetooth-enheten (som smarttelefon, nettbrett eller datamaskin), og deretter gå inn i Bluetoothinnstillingene på Bluetooth-enheten og søk etter BTi100, og tast inn passkoden Bluetooth-høyttaleren avgir en lyd når enhetene er sammenkoblet. LED-lampen vil slutte å blinke og i stedet være statisk tent. Hvis BTi100 ikke kan bli funnet, prøv å slå Bluetooth av og på igjen på Bluetooth-enheten. Skift høyttalerens inngangsmodus fra Bluetooth til AUX og tilbake igjen ved å trykke på INPUTknappen. Prøv sammenkobling på nytt. Hvis Bluetooth-signalet er svakt, vil Bluetooth-høyttaleren automatisk gjenopprette kontakten med enheten. Bluetooth-høyttaleren vil automatisk koble til den andre enheten. Hvis du ønsker å pare med en annen enhet, slå av Bluetooth eller koble fra den tilkoblede enheten. Norsk 21

22 Feilsøking Norsk Inngangssignalet klipper: Prøve å redusere inngangsvolum / volumkontrollen på lydkildeenheten. Utsignalet klipper: Senk hovedvolumet. Lydkvaliteten er dårlig: Senk hovedvolumet. Lyden blir lett forvrengt ved høyt volumnivå. For mye / lite bass: Prøv å justere tone / equalizer-innstillingene på lydkildeenheten og juster bassnivået. 22

23 Spesifikasjoner Inngangsspenning: RMS utgangseffekt: Frekvensområde: Impedans: Høyttalerens størrelse: Ladetid: Avspillingstid: Batteri: Produktstørrelse: Produktens nettovekt: Bluetooth-versjon: BT bruksavstand: Innganger: AC V/50Hz, DC 12V/5A 50W 55Hz-20KHz 4 OHM 8 bas + 1 diskant Opptil 8-10 timer Opptil 24 timer Blybatteri, 12V/12AH 585 x 315 x 350 mm (maks) 17 kg CSR v2.1+edr - A2DP, AVRCP Opptil 10 m i åpne områder RCA (L+R), SD-kortspor, USB-port Norsk Innhold i esken Høyttaler AC Strømledning Bruksanvisning 23

24 Miljø Norsk Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) - WEEE-direktivet 2012/19/EU Dette symbolet på produktet eller i bruksanvisningen betyr at det elektriske eller elektroniske utstyret skal avfallshåndteres adskilt fra husholdningsavfall når det skal kasseres. EU- og EØSlanden har separate innsamlingssystemer. Kontakt din lokale forhandler eller din lokale myndighet for mer informasjon. Offentlige forskrifter og sikkerhet Dette produktet er fremstilt i overensstemmelse med gjeldende lovgivning for elektromagnetiske felt (EMF), og det betyr at den er sikker å bruke når sikkerhetsinstruksjonene overholdes. Produktet er fremstilt ifølge gjeldende forskrifter under EUs lovgivning, som begrenser bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-direktivet 2011/65/EU). Forbehold Vi forbeholder oss retten til å rette eventuelle typografiske feil, og vi forbeholder oss retten til å foreta fortløpende endringer og forbedringer av produktet og tilhørende materiell. 24

25 Safety Precautions Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture. RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Warning: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel. The lightening flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons. English The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance. When using electrical equipments basic safety precautions should always be followed: This equipment is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience or knowledge. They should be given appropriate supervision and instructions to use the equipment by a person responsible for their safety. Ensure the equipment is not too close to heat emitting appliances or placed in direct sunlight. Check that the voltage indicated on the type plate corresponds with that of the local network before connecting the equipment to the mains power supply (type plate is located on side of the product). 25

26 English Do not immerse the equipment in water or any other liquids. It is imperative to unplug the power cord after the equipment has been used, before it is cleaned and while being repaired. Close supervision is required when using this equipment near children. Never leave the equipment within reach of children. Repairs to electrical appliances should only be performed by qualified personnel. Improper repairs may place the user and/or equipment at serious risk. This equipment is intended for household use only and should not be used for industrial or commercial purposes. Do not operate this appliance with a damaged plug or cord, after a malfunction or after being dropped or damaged in any way. If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified service personnel. Do not use this equipment for anything other than its intended use. This equipment must be placed on a stable, heat resistant surface. Do not push objects into any openings as damage to the equipment and/or electric shock may occur. Do not use this product in wet or bad weather conditions. This product is not a toy. Do not play music at excessive levels, especially near children. Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG Inc and any use of such marks by Netlogic is under license. 26

27 Battery and Maintenance Lead-Acid Battery The rechargeable lead-acid batteries in this speaker are the same type of batteries as car batteries. How you use this battery has significant impact on its lifespan. With proper use and treatment, a lead-acid battery can last for years. Here are some recommendations to maintain the battery and keep the battery lifespan as long as possible. General Usage Charge the battery completely before using it. Avoid draining the battery completely. For maximum life, drain the battery 80% once a month. Charge the battery completely after each use. You may leave the unit plugged in for up to two weeks. English How to Charge the Battery In order to charge the Bluetooth speaker battery, connect the power port to a V power supply and turn the power switch to V - CHARGE. When the battery is fully recharged, charge LED will turn off. When charging, the LED will be lit in RED. When the battery is low, the LED will be blink in RED. When the battery is low, you should charge the battery. After a few minutes of blinking the battery will be depleted and it will turn off. Storage Avoid storing the speaker in high temperatures or moist places. For long-term storage, periodically recharge the battery. IMPORTANT! > It is recommended that the battery is charged at least every third month. 27

28 Repair As the battery nears the end of its life, it may lose its ability to recharge. If this occurs, contact the retailer or an authorized service center. Do not attempt to service, modify, or replace the battery yourself. Disposal Bring the unit to the recycling center or dispose of it in accordance with local ordinances. English Instructions for Use Bass control: Control the bass level of the speaker. 2. Treble control: Control the treble level of the speaker. 3. Main volume control: Control the master volume of the Speaker. 4. AUDIO IN: RCA audio input. Connect with an audio source such as a CD player, MP3 player, computer or phone, with appropriate audio cable. Press INPUT, until the AUX indicator LED is lit. If music is played on the connected audio device it will now be played through the speaker. 5. Battery Charge/Low Battery LED: When the battery is fully recharged, the LED will turn off. When charging, the LED will be lit in RED. When the battery is low, the LED will be blink in RED. 28

29 6. Power/Standby Indicator LED: Once the Bluetooth speaker is turned on, the LED will be lit in GREEN. The LED changes to red colour once the speaker enters standby mode. The speaker goes into standby mode after a few minutes of no signal or activity in order to save power. 7. AUX (AUDIO IN/USB/SD Input) Indicator LED: The LED will be lit when the input mode is AUDIO IN, USB or SD. 8. Bluetooth Indicator LED: When the Bluetooth speaker is set to Bluetooth input, the LED will be lit. 9. USB port: Insert a USB stick to the USB port. Press INPUT until the AUX IN LED is blinking. The Bluetooth speaker will detect MP3 files and and start music playback from USB. 10. SD slot: Insert an SD card in the SD slot. Press INPUT until AUX IN LED is blinking. The Bluetooth speaker will detect MP3 files and start playback from SD card. 11. Input: Input mode is initially set to USB/SD when powered on. Press INPUT to change the input/playback mode. The input order is Bluetooth, USB, SD, AUDIO IN. 12. Press to skip tracks backward. The key cannot control AUDIO IN. 13. Press to skip tracks forward. They key cannot control AUDIO IN. 14. Press to play or pause. The key cannot control AUDIO IN. English 29

30 Model: BTi100 Power consumption: 100W Power supply: AC V ~ 50Hz DC 12V 5A SN: Made in P.R.C / Imported by Netlogic AB USB CHARGING 5V / 1A DC-12V IN 1 2 English POWER CONTROL BATTERY - 12V OFF V - CHARGE 4 AC INPUT V~50Hz RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN 1. DC 12V IN: For connecting to DC 12V/5A power supply. 2. USB charging: The USB charging port only supports charging, 5V/1A. There is no playback through this port. 3. Power switch > Switch to BATTERY -12V to turn on the Bluetooth speaker, to run it on battery power or when it is connected to a 12V DC power supply. > Switch to V - CHARGE to turn on the player when connected to V power supply. 4. Power Port 30

31 Bluetooth and Pairing Press the INPUT button to switch to Bluetooth input. The Bluetooth indicator LED will start blinking, to indicate that the Bluetooth speaker has entered pairing mode. Make sure that Bluetooth is activated on the transmitting Bluetooth device (such as smartphone, tablet or computer), then go into the Bluetooth settings of the transmitting Bluetooth device and search for BTi100 and connect with the input pass code The Bluetooth speaker will make a sound once the devices have been successfully paired. The LED will stop blinking and will instead be statically lit. If BTi100 cannot be found, try to turn Bluetooth off and on again on the Bluetooth device. Switch the Bluetooth speaker input mode from Bluetooth to AUX and back again by pressing the input button. Try pairing again. If the Bluetooth signal is weak, the Bluetooth speaker will automatically attempt to re-connect with your device. Otherwise follow above steps to pair again manually. The Bluetooth speaker will automatically connect with the paired device. If you want to pair with another device, turn off Bluetooth or disconnect from the paired device. English 31

32 Troubleshooting Input signal is clipping: Try reducing the input gain / the volume control on your audio source device. Output is clipping: Lower the main volume level. Sound quality is poor: Lower the main volume level. The sound is easily distorted at very high volume. Too much/little bass: Try adjusting the tone/equalizer settings on your audio source device to adjust the bass level. English 32

33 Specifications Input Voltage: RMS output power: Frequency response: Impedance: Speaker unit size: Time required to fully charge: Playback time: Battery type: Product size: Product net weight: Bluetooth version: BT working distance: Inputs: AC V/50Hz, DC 12V/5A 50W 55Hz-20KHz 4 OHM 8 Woofer + 1 Horn tweeter Up to 8-10 hours Up to 24 hours Lead-Acid rechargeable battery, 12V/12AH 585 x 315 x 350 mm (max) 17 kg CSR v2.1+edr - A2DP, AVRCP Up to 10 m in open areas RCA (L+R), SD slot, USB port English Box Content Main unit AC power cord Instruction manual 33

34 Environment Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) - WEEE Directive 2012/19/EU This symbol on the product or in the instructions means that the electrical and electronic equipment must be disposed of separately from other household waste when it does not work anymore. The EU has separate waste collection systems, contact your local dealer or authority for more information. English Law and Safety This product has been manufactured according to current regulations for electromagnetic fields (EMF), which means that it is safe to use if used according to safety instructions. The product is manufactured according to current regulations within the EU legislation, limiting the use of hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS Directive 2011/65/EU). Reservations We reserve the right to correct any typographical errors, and reserve the right to make ongoing changes and improvements to the product and related materials. 34

35

36 Imported by Netlogic AB

PLS 2.1 Powerful Bluetooth speaker. User manual English Svenska Norsk

PLS 2.1 Powerful Bluetooth speaker. User manual English Svenska Norsk PLS 2.1 Powerful Bluetooth speaker User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

CD5410. Instruction Manual Portable CD Player with MP3

CD5410. Instruction Manual Portable CD Player with MP3 CD5410 Instruction Manual Portable CD Player with MP3 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 1. Läs noggrant igenom bruksanvisningen före användning och spara den för framtida bruk. 2. Ta inte i stickproppen med våta

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier. Installation guide and description of Gewa Amplifier

Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier. Installation guide and description of Gewa Amplifier Installationsguide och beskrivning av Gewa Amplifier Installation guide and description of Gewa Amplifier INNEHÅLL/CONTENTS SVENSKA...3 Inledning... 3 Installera Progress PC... 3 Beskrivning av olika delar...

Läs mer

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch

English Svenska. Installation. Guide. XG6846 Broadband Switch English Svenska Installation Guide Broadband Switch 2 Installation Guide English Svenska Broadband Switch Language Page English... 4 Svenska... 8 3 Broadband Switch USB (OPTIONAL) (OPTIONAL) Back/side

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

Hand blender Stavmixer / Stavmikser

Hand blender Stavmixer / Stavmikser Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Hand blender Stavmixer / Stavmikser ENG SE NO 1 Item. No. 9095-1442 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual before

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning

Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Garden light Trädgårdsbelysning / Hagebelysning Flower light ENG SE NO Item. No/Art. nr./produkt nr. 9130-1190 ENG Thank you for choosing to purchase a product from

Läs mer

Utility Radio U1. Bruksanvisning. OBS! Läs bruksanvisningen noga innan radion används första gången!

Utility Radio U1. Bruksanvisning. OBS! Läs bruksanvisningen noga innan radion används första gången! Utility Radio U1 Bruksanvisning OBS! Läs bruksanvisningen noga innan radion används första gången! VARNING! För att undvika brand eller kortslutning får denna apparat ej utsättas för fukt! THE LIGHTNING

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A

LINC 23. Tvättställsblandare/Basin Mixer. inr.se 130226A LINC 23 Tvättställsblandare/Basin Mixer 130226A inr.se S Användande och skötsel Manualen är en del av produkten. Bevara den under hela produktens livscykel. Vi rekommenderar att noggrant läsa igenom manualen

Läs mer

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC SV INNEHÅLL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 INSTALLATION OCH

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Jabra BT2046 BRUKSANVISNING JABRA BT2046. jabra

Jabra BT2046 BRUKSANVISNING JABRA BT2046. jabra Jabra BT2046 jabra BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL TACK!...2 OM...2 HEADSETETS FUNKTIONER...3 KOMMA IGÅNG...3 LADDA HEADSETET...4 SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV HEADSETET...4 PARA IHOP HEADSETET MED TELEFONEN...5 BÄR

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Jabra SPEAK 450 för Cisco

Jabra SPEAK 450 för Cisco Jabra SPEAK 450 för Cisco BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen...2 ÖVERSIKT...3 ANSLUTNING...5 Hur du använder...7 Support...8 Tekniska specifikationer...9 1 Välkommen Tack för att du valde. Vi hoppas att

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband med usb-modem Option ICON 505

Installationshandbok Telia Mobilt bredband med usb-modem Option ICON 505 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband med usb-modem Option ICON 505 edge/turbo-3g+ Den snabba vägen till internet 1 Förbered usb-modemet Här är ditt icon 505 usb-modem som du använder

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Trådlös Fjärrkontroll Typ MR-CH01 MR-CH01 D99272R1-2011-12-20 - DB98-29971A(1) 1(14) Med reservation för ändring Innehåll Tr å d l ö s f j ä r r k o n t r o l l - Kn

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, ÖPPNA EJ! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA EJ BORT HÖLJET. : Högtalar anslutnings Kabel

VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, ÖPPNA EJ! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA EJ BORT HÖLJET. : Högtalar anslutnings Kabel VARNING: FÖR ATT UNDIKA BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA ENHET FÖR REGN ELLER FUKT. TA EJ BORT HÖLJET. SERVICELAMPOR LÖDS PÅ PLATS. INGA DELAR KAN SERVEAS ELLER BYTAS AV ANVÄNDAREN. ENDAST

Läs mer

Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb

Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb ZTE MF93D Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb 4G-anslutning. Genom att använda ZTE MF93D och mobilt

Läs mer

Trådlös enkelhet, musikalisk känsla. ADDON T-Series

Trådlös enkelhet, musikalisk känsla. ADDON T-Series Trådlös enkelhet, musikalisk känsla ADDON T-Series Spela all din musik trådlöst Spela vad du vill från var du vill. Det spelar ingen roll om du använder ios, Android, Windows Phone eller Mac/PC. Addon

Läs mer

Användarmanual Grid-7

Användarmanual Grid-7 Användarmanual Grid-7 Säkerhetsinstruktioner VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER LÄS DESSA NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING! VARNING - CAUTION RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR RISK OF ELECTRICAL SHOCK ÖPPNA EJ DO NOT OPEN

Läs mer

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra SPEAK 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra SPEAK 410 Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll VÄLKOMMEN!...3 Produktöversikt...3 Installation...4 anslutning...4 INSTÄLLNINGAR...4 samtalsfunktioner...4 Kontakta support...6 2 VÄLKOMMEN! Grattis

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

JABRA DRIVE BRUKSANVISNING

JABRA DRIVE BRUKSANVISNING JABRA DRIVE BRUKSANVISNING Innehåll TACK...2 OM JABRA DRIVE...2 FUNKTIONER I JABRA DRIVE...3 KNAPPTRYCKNINGAR...4 INDIKATORNS BETYDELSE...4 KOMMA IGÅNG...5 LADDA JABRA DRIVE...5 SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV JABRA

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok

SmartDock for Xperia ion Användarhandbok SmartDock for Xperia ion Användarhandbok Innehåll Inledning...3 SmartDock-översikt...3 Ladda med SmartDock...3 Komma igång...5 LiveWare -hanteraren...5 Uppgradera LiveWare -hanteraren...5 Välja ett startprogram...5

Läs mer

Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter

Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Coffee Maker Kaffebryggare / Kaffetrakter ENG SE NO Item. No. 9030-1255 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100

Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 Universal-dimmerströmbrytare NEXA CMR-100 En unik universal-dimmermottagare för fjärrstyrning av husets dimringsbara ledlampor (230 V), energisparlampor (CFL/ESL), glödlampor, halogenlampor, induktiva

Läs mer

JABRA STEP WIRELESS. Bruksanvisning. jabra.com/stepwireless. jabra

JABRA STEP WIRELESS. Bruksanvisning. jabra.com/stepwireless. jabra L jabra Bruksanvisning jabra.com/stepwireless 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare.

Läs mer

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10

Användarhandbok. Trådlös visning med Miracast IM10 Användarhandbok Trådlös visning med Miracast IM10 Innehåll Användarhandbok för trådlösning visning med Miracast...3 Konfigurera trådlös visning med Miracast...4 Maskinvara översikt...4 Starta och ansluta

Läs mer

XEMIO-200. MP3/WMA-spelare. Bruksanvisning

XEMIO-200. MP3/WMA-spelare. Bruksanvisning XEMIO-200 MP3/WMA-spelare Bruksanvisning 1 EGENSKAPER Elegant utseende och lätt att använda MP1, MP2, MP3 och WMA-sammanpassande Multi-Code-spelare Driver-fritt skivsystem - du kan hantera dina filer direkt

Läs mer

UTFÖRSÄLJNING 2012 PANASONIC DVD-SPELARE SVART (DVD-S511) DEMO EX. PANASONIC DVD/VHS RECORDER (DMR-ES35V) DEMO EX.

UTFÖRSÄLJNING 2012 PANASONIC DVD-SPELARE SVART (DVD-S511) DEMO EX. PANASONIC DVD/VHS RECORDER (DMR-ES35V) DEMO EX. UTFÖRSÄLJNING 2012 Gyration GyroTransport 1GB, 30m (GP916T) Ta med dig din Gyromus & dina presentatioer överallt! 1GB inbyggd flashminne i USB-mottagaren, 30m räckvidd & självklart med inbyggt gyro. Den

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Bruksanvisning Innehåll Tack!...3 Produktöversikt...3 ÖVERSIKT...4 Installation och inställningar...4 Daglig användning...5 Kontakta support...6 2 Tack! Tack för att du valde att köpa Jabra

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

SUB10 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1

SUB10 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING www.argonaudio.com 1 Användarmanual Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig

Läs mer

Jabra EXTREME FOR PC. jabra BRUKSANVISNING

Jabra EXTREME FOR PC. jabra BRUKSANVISNING Jabra EXTREME FOR PC jabra BRUKSANVISNING Innehåll TACK!.......................................................... 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt BYGG-VAKT L a r m a r v i d s t r ö m a v b r o t t Manual Bygg-Vakt 1. Produktinformation........2 2. Funktion...2 3. Användningsområden...2 4. Tekniska specifikationer...3 5. Komma igång (Snabb-guide)...4,5

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

JABRA STREAMER. Bruksanvisning. jabra.com/streamer

JABRA STREAMER. Bruksanvisning. jabra.com/streamer Bruksanvisning jabra.com/streamer 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare. Bluetooth

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Wireless Sound Cube V513

Wireless Sound Cube V513 FI - Käyttöohje SE - Bruksanvisning VARNING RISK FÖR ELCHOCK ÖPPNA INTE VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELCHOCK, AVLÄGSNA INTE LOCKET (ELLER BAKSIDAN). APPARATEN INNEHÅLLER INGA SERVICEOBJEKT FÖR KONSUMENTEN.

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card

Svensk version. Introduktion. Paketinnehåll. Anslutningar. SC016 Sweex 7.1 external USB sound card SC016 Sweex 7.1 external USB sound card Introduktion Utsätt inte Sweex 7.1 externa USB ljudkort för extrema temperaturer. Placera inte produkten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd

Läs mer

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103

S-100. Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner. Bruksanvisning. Art nr 110103 S-100 Ljudterapihögtalare med White Noise 10 toner Bruksanvisning Art nr 110103 1 Innehåll Introduktion...3 Översikt...3 Knappar och funktioner...3 Strömkälla...4 Från vägguttaget...5 Användning...6 Vitt

Läs mer

Jabra CLIPPER. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra CLIPPER. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra CLIPPER + Bruksanvisning www.jabra.com Innehåll TACK........................................................... 2 OM JABRA CLIPPER............................................. 2 VAD JABRA CLIPPER

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Installations- och skötselanvisning/ Installation- and Maintenance Manual CTC VT 80. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- och skötselanvisning/ Installation- and Maintenance Manual CTC VT 80. Providing sustainable energy solutions worldwide 162 201 89-1 2015-09-09 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning/ Installation- and Maintenance Manual CTC VT 80 För ditt eget minne Fyll i uppgifterna nedan.

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

MBP16 Digital babyvakt

MBP16 Digital babyvakt Manual - MBP16 Digital babyvakt Grattis. till din nya Motorola Babymonitor! Tack för att ni valt MBP 16. Nu kan du höra din bebis sova i ett annat rum. Behåll originalkvittot, om du någon gång behöver

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar...

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning... 7. Delar... BRUKSANVISNING för vattenkokare Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter för vattenkokare Viktiga säkerhetsföreskrifter... 5 Krav på elektrisk utrustning... 7 Avfallshantering av elektrisk utrustning...

Läs mer

SYSTEM 1-2-3 SYSTEM WP/CP

SYSTEM 1-2-3 SYSTEM WP/CP SE D NO SYSTEM 1-2-3 SYSTEM WP/CP SE D NO Monteringsinstruktioner Monteringsanvisning Installation instructions 1/12 2 2 SE LÄS DETTA FÖRST! VI BER DIG ATT LÄSA DESSA MONTERINGSINSTRUKTIONER NOGGRANT INNAN

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

Percolatorbryggare PKE210

Percolatorbryggare PKE210 Percolatorbryggare PKE210 Innan användning Innan percolatorbryggare tas i bruk för första gången bör bruksanvisningen läsas igenom noggrant och sparas för framtida bruk. Innan bryggaren används för första

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

Owner s Manual Svenska. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Svenska. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Svenska Walkman not included / Walkman non inclus jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM viktiga säkerhetsföreskrifter Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar

Läs mer

Bruksanvisning. Med en BeoLink Active utrustning och ett par aktiva Bang & Olufsen högtalare får ditt Bang & Olufsen system en extra dimension.

Bruksanvisning. Med en BeoLink Active utrustning och ett par aktiva Bang & Olufsen högtalare får ditt Bang & Olufsen system en extra dimension. B E O L I N K A C T I V E 1 Med en BeoLink Active utrustning och ett par aktiva Bang & Olufsen högtalare får ditt Bang & Olufsen system en extra dimension. Nu kan du spela vilken programkälla du vill (audio

Läs mer

MAC Ope ra tor Terminal

MAC Ope ra tor Terminal MITSU BIS HI ELECTRIC MAC Ope ra tor Terminal Human-Machine-Interface User's Manual English/Svensk Expansion Card IFC ETTP/ETCX MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. FACTORY AUTOMATION ENGLISH Manual IFC ETTP,

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Installationsguide och beskrivning av Back Support II. Installation guide and description of Back Support II

Installationsguide och beskrivning av Back Support II. Installation guide and description of Back Support II Installationsguide och beskrivning av Back Support II Installation guide and description of Back Support II 2 INNEHÅLL/CONTENTS SVENSKA...4 Inledning... 4 Installation av programvara och drivrutiner...

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner Sound Bar HT-ST3 Användarinstruktioner SE Innehållsförteckning Installation Innehållet i förpackningen 3 Installation 4 Ansluta högtalaren och subwoofern 5 Anslutning 6 Starta systemet 8 Grundläggande

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome HTL2160. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome HTL2160. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome Frågor? Kontakta Philips HTL2160 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Viktigt 3 Hjälp och support 3 Säkerhet

Läs mer

SE GB. Användning Underhåll Use Maintenance VISKA SYSTEM

SE GB. Användning Underhåll Use Maintenance VISKA SYSTEM SE GB Användning Underhåll Use Maintenance VISKA SYSTEM SE GB Monteringsinstruktioner Installation instructions VISKA SYSTEM SE Viktigt: Varning: - Massagesystemet är inte avsedd att användas av personer

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

CleanCash Användar- och installationsmanual

CleanCash Användar- och installationsmanual CleanCash Användar- och installationsmanual 2300 18 64-00 Rev. A Utgåva: Maj 2009 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning...2 2. Kartongens innehåll...3 3. Introduktion...3 3.1. VIKTIGT, LÄS DETTA

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

JABRA SPORT PULSE WIRELESS

JABRA SPORT PULSE WIRELESS JABRA SPORT PULSE WIRELESS Bruksanvisning jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör

Läs mer

2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver

2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning 2 slice toaster Brödrost 2 skivor / Brødrister 2 skiver ENG SE NO 1 Item. No. 9035-0104, -0106, -0107 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Handbok Konferensenhet Konftel 50

Handbok Konferensenhet Konftel 50 Handbok Konferensenhet Konftel 50 Svenska Conference phones for every situation This product is equipped with OmniSound, the crystal clear sound. Hereby, Konftel AB declares that this conference unit is

Läs mer

Synology Remote. Bruksanvisning

Synology Remote. Bruksanvisning Synology Remote Bruksanvisning Remote08312010 Innehållsförteckning 3 Välkommen 4 Synology Remote, en översikt 5 Förpackningens innehåll 6 Komma igång 8 Njut av din musik med Synology Remote 11 Specifikationer

Läs mer